Antagningsguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län och Håbo kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.gyantagningen.se Antagningsguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län och Håbo kommun"

Transkript

1 Antagningsguiden 2011 för gymnasieskolorna i Stockholms län och Håbo kommun

2 innehåll Antagningsguiden 2011 är framtagen i samverkan mellan kommunerna samordnat av Gymnasieantagningen Stockholms län. Informationen bygger på uppgifter som var kända i slutet av november För senaste uppdatering se eller Foto: Diana Malm, Kristina Beije, Nathalie Fröberg, Natalie Hultman och Nilas Corneliussen från Mediagymnasiet Nacka Strand samt Andreas Hyltén. Personerna på bilderna i katalogen har ingen direkt koppling till de avsnitt bilderna visas i. Tryck: Edita, december Tidplan för antagningen till gymnasieskolorna TÄNK PÅ ATT! I din ansökan måste du rangordna utbildningarna du söker så att den utbildning du helst vill komma in på står som första val, den du näst helst vill komma in på står som andra val och så vidare. Blir du antagen till en högre rangordnad utbildning i din ansökan så stryks du från utbildningar med lägre rangordning i din ansökan. 21 april Du kan se resultatet 26 januari 24 februari Mars av den preliminära Hemsidan Sista ansökningsdagen. Prov till vissa estetiska antagningen som görs Hemsidan stängs för program görs ute på på dina hösttermins- öppnas för ansökan. ansökan klockan 24:00. skolorna. betyg. J a n u a r i f e b r u a r i m a r s a p r i l Vecka 4 Du som ska söka till gymnasiet får ett lösenord som du ska använda för att logga in på där du gör din ansökan. Har du inte fått något lösenord kontaktar du din studie- och yrkesvägledare eller någon annan ansvarig på din skola. Du som inte kan få lösenordet via någon på skolan kontaktar gymnasieantagningen. 27 april Hemsidan öppnas för omval. Du har möjlighet att göra ändringar och tillägg i din ansökan på fram till 13 maj. 2

3 4 Inför gymnasievalet 5 Om gymnasieskolan 6 7 Om programmen (inklusive nationella idrottsutbildningar) 8 9 Hur söker man till gymnasiet 10 Att söka skola i annan kommun 11 För elever som behöver extra stöd i studierna Gymnasiesärskolan 14 Studieekonomi 15 Studera vidare Frågor och svar Kartor med alla gymnasieskolorna i Stockholms län och Håbo kommun Adresser till alla gymnasieskolorna i Stock h olms län och Håbo kommun 27 Ordlista i Stockholms län och Håbo kommun 2011 maj juni juli augusti Maj/juni Prov till vissa estetiska program för dig som gjort ändringar i din ansökan under omvalsperioden. 1 juli Det slutliga antagningsbeskedet visas när du loggar in med dina användaruppgifter på. Du får också beskedet hemskickat med vanlig post. 3 augusti Sista svarsdagen efter den första reservantagningen. 10 augusti Sista svarsdagen efter den andra reservantagningen. 13 maj Sista dagen för att göra ändringar i din ansökan. Hemsidan stängs för ansökan klockan 24:00. Juni Grundskolorna och de individuella programmen skickar slutbetygen till gymnasieantagningen. 21 juli Sista dagen att svara på antagningsbeskedet. 27 juli Första reservantagningen. 4 augusti Andra reservantagningen. Slutet av augusti Skolstart! Reservantagningen tas över av skolorna i samband med skolstarten. Kontakta de skolor du är intresserad av direkt för att få veta vilken plats du har i reservkön. 3 3

4 Inför gymnasievalet Gymnasievalet är viktigt. Bästa vägen till ett bra val är att du skaffar dig information. Ta reda på så mycket som möjligt om programmen, skolorna och vad som gäller för antagningen inför ditt val. Vad handlar valet om? Ditt val till gymnasiet har betydelse för vad du ska göra i framtiden. Gymnasieprogrammet som du väljer ger dig de förutsättningar du behöver för fortsatta studier eller arbete efter gymnasiet. Det är viktigt att du väljer något som du är intresserad av och som du tror att du vill fortsätta med de närmaste åren. Vilket gymnasieprogram ska jag välja? Först och främst bör du fundera över vad du är intresserad av. Vill du läsa ett yrkesförberedande eller högskoleförberedande gymnasieprogram? Är du intresserad av att gå ett yrkesförberedande program med inriktning mot något särskilt yrke? Du vill kanske gå en lärlingsutbildning där du har praktik på arbetsplats varvat med skolundervisning? Vilket eller vilka program passar dina intressen med de kurser man läser på programmet? Vilka inriktningar finns det att välja mellan på de program du är intresserad av? Vill du läsa vidare efter din gymnasieutbildning? Vilket program innehåller de kurser för särskild behörighet du behöver för att studera vidare på högskolan? Vilken skola ska jag välja? När du bestämt dig för ett program gäller det att hitta en bra skola. Vissa saker är bra att tänka igenom innan du väljer vilken skola du vill gå i. Hur långt är du beredd att resa till skolan? Har skolan någon speciell arbetsmetod? Vilka individuella val erbjuder skolan? Det kan också vara bra att ta reda på vilka resurser skolan har för just det program som du tänker söka. Beroende på var du bor gäller olika regler för vilka skolor och utbildningar du kan söka utanför din hemkommun. Fråga din studie- och yrkesvägledare eller någon annan ansvarig på din skola vad som gäller för just dig. Du kan också läsa mer om vilka regler som gäller på. Öppet hus Ett bra sätt att ta reda på mer om ett visst program och den skola du är intresserad av är att besöka ett öppet hus på någon skola. De flesta skolor håller öppet hus en eller flera gånger under hösten och vintern. Då får du chansen att själv se skolan, träffa elever och lärare från skolan och ställa frågor som du vill ha svar på. På vår hemsida hittar du en förteckning med de datum då skolorna håller öppet hus. För behörighet till Ekonomiprogrammet, Humanistiska Programmet och Samhällsvetenskapliga programmet ska 4 av de 9 godkända ämnena vara geografi, historia, samhällsvetenskap och religion. För Naturvetenskapliga och Teknikprogrammet ska 3 av de 9 ämnena vara biologi, fysik och kemi. För Estetiska programmet gäller godkänt i vilka 9 ämnen som helst. 4

5 Om gymnasieskolan Gymnasieskolan är frivillig. Du får söka till gymnasieskolan till och med det år du fyller 19. Det finns 18 nationella program med olika inriktningar. Sex av programmen är högskoleförberedande och tolv av dem är yrkesprogram. Inom programmen finns förutom 60 nationella inriktningar även särskilda varianter och inom yrkesprogrammen finns möjlighet till att gå lärlingsutbildning. Nationella program Gymnasieskolans nationella program är uppdelade i yrkesprogram och högskoleförberedande program. Yrkesprogrammen ska främst förbereda dig för yrkeslivet eller yrkeshögskola och ger inte högskolebehörighet. Du har möjlighet att läsa fler ämnen och på så sätt uppnå grundläggande högskolebehörighet under gymnasieutbildningen. Yrkesprogrammen leder till en yrkesexamen. För att vara behörig till yrkesprogrammen krävs att du har godkänt i: svenska/svenska som andraspråk engelska matematik plus godkänt betyg i ytterligare 5 ämnen, det vill säga i 8 ämnen totalt. De högskoleförberedande programmen ska förbereda dig för högskolestudier. Dessa program leder till högskoleförberedande examen. För att vara behörig krävs att du har godkänt i: svenska/svenska som andraspråk engelska matematik plus godkänt betyg i ytterligare 9 ämnen, det vill säga i totalt 12 ämnen. Vad som gäller för de olika programmen ser du i rutan här intill. Särskilda varianter Särskild variant är en utbildning inom ett nationellt program som skiljer sig från det nationella programmet genom att det har en egen inriktning. Du kan behöva ha godkänt i fler ämnen utöver de som angetts för yrkesprogram respektive högskoleförberedande program för att kunna bli antagen till en särskild variant. Eventuella ytterligare krav på behörighet är kopplat till de ämnen som är speciellt för just den utbildningen. Fråga din studie- och yrkesvägledare vilka krav på behörighet som finns för det program du vill söka. Lärlingsutbildning Inom yrkesprogrammen kan du välja att gå en lärlingsutbildning. Du kommer då att genomföra minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser. Både på din arbetsplats och de dagar du är i skolan har du ett stort eget ansvar för din utbildning och det förutsätter att du är intresserad och motiverad. Ditt lärande sker under handledning i en miljö som ger kunskaper, erfarenheter och goda kontakter inom en bransch. Utbildningen leder till samma yrkesexamen som ett vanligt yrkesprogram och även på den här utbildningen kan du välja att läsa fler ämnen för att få grundläggande högskolebehörighet. International Baccalaureate IB IB är en internationell riksrekryterande utbildning. All undervisning sker på engelska. Det är ett 3-årigt program där första året är ett förberedande år. Mer information om IB finns på: Introduktionsprogram Introduktionsprogrammen riktar sig till dig som inte är behörig till ett nationellt program. Det finns fem introduktionsprogram: programinriktat individuellt val preparandutbildning yrkesintroduktion individuellt alternativ språkintroduktion Programinriktat individuellt val är en utbildning som ska leda till antagning på ett nationellt yrkesprogram inom ett år. För att vara behörig behöver du ha godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska eller matematik samt i minst 4 andra ämnen eller ha godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik och minst tre andra ämnen. Preparandutbildning vänder sig till dig som vill läsa in grundskolebehörighet på högst ett år för att kunna gå vidare till ett nationellt program. Utbildningen kan sökas av dig som saknar behörighet till ett nationellt program eller som är behörig till ett yrkesprogram men inte till ett högskoleförberedande program. Yrkesintroduktion riktar sig i första hand till dig som inte är behörig till ett nationellt yrkesprogram. (Vid synnerliga skäl kan utbildningen även erbjudas elev som har sådan behörighet). Det är en yrkesinriktad utbildning på 1 3 år som ska underlätta för dig att etablera dig på arbetsmarknaden eller att söka till ett nationellt yrkesprogram. Individuellt alternativ anpassas individuellt efter dina behov under 1 3 år. Det här alternativet är främst för dig som saknar behörighet till nationellt yrkesprogram. Om synnerliga skäl finns kan utbildningen även erbjudas elev som har sådan behörighet. Språkintroduktion vänder sig till elever som nyligen kommit till Sverige och vill få utbildning i svenska för att kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. 5

6 Om programmen Varje nationellt program innehåller gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma karaktärsämnen, inriktningar, programfördjupningar och individuella val. Varje program innehåller också ett gymnasiearbete. Gymnasiepoäng Varje kurs ger något som kallas för gymnasiepoäng. Man kan säga att antalet poäng motsvarar den tid som krävs för att läsa kursen. Ett gymnasiepoäng motsvarar en lektionstimme. Alla nationella gymnasieprogram omfattar totalt 2500 gymnasiepoäng. Gymnasiegemensamma ämnen De gymnasiegemensamma ämnena ska ge dig grundkunskaper som är nödvändiga för att klara ditt framtida studie- och yrkesliv. Dessa ämnen är gemensamma för alla nationella program, men hur många poäng du läser beror på vilket program du valt att läsa. De gymnasiegemensamma ämnena är: Svenska/Svenska som andraspråk Engelska Matematik Idrott och hälsa Historia Samhällskunskap Religionskunskap Naturkunskap På Naturvetenskapsprogrammet samt Teknikprogrammet läser du inte naturkunskap. Istället för naturkunskap läser du på Naturvetenskapsprogrammet biologi, fysik och kemi och på Teknikprogrammet läser du fysik, kemi och teknik. Programgemensamma karaktärsämnen De programgemensamma karaktärsämnena är kurser som alla elever inom ett program läser. Inriktningar 17 av de 18 nationella programmen har nationella inriktningar. Det är endast Vård- och omsorgsprogrammet som inte har någon nationell inriktning. Inriktningarna startar oftast år 2 eller år 3. Inriktningar startar under förutsättning att elevunderlag finns. Programfördjupningar Inom varje program kan du välja mellan olika kurser inom programfördjupningarna. Vilka dessa är beror på vilket program du läser. Inom yrkesprogrammen är de här kurserna riktade mot olika yrken eller yrkesområden och inom de högskoleförberedande programmen är kurserna mer riktade mot högskolestudier. Arbetsplatsförlagt lärande Alla yrkesprogram innehåller arbetsplatsförlagt lärande (APL). Du får då möjlighet att använda dina kunskaper från skolan på en eller flera arbetsplatser. Betygsskala Det kommer att införas en ny betygsskala A F. Betyg för godkänt betecknas med A, B, C, D, E. Det högsta betyget betecknas med A och lägsta betyget med E. Betyg för icke godkänt betecknas med F. Om du får underkänt i en kurs har du rätt att pröva för ett högre betyg eller gå om kursen. Du får betyg efter varje avslutad kurs. Kurser Kurserna i gymnasieskolan heter nu till exempel svenska 1, 2 eller 3. Individuellt valbara kurser Alla program innehåller 200 poäng individuellt valbara kurser. Du kan till exempel välja att läsa kurser för att uppnå högskolebehörighet eller kurser som fördjupar dina kunskaper i något av karaktärsämnena. Gymnasiearbete Alla elever ska utföra en större självständig arbetsuppgift som omfattar 100 poäng. Gymnasiearbetet ska rymmas inom ramen för examensmålen. Fördelning av de gymnasiegemensamma ämnena Ämne Yrkesprogram (poäng) Högskole förberedande program (poäng) Svenska/Svenska som andraspråk Engelska Matematik Idrott och hälsa Historia Samhällskunskap Religionskunskap Naturkunskap

7 På kan du läsa mer om de olika programmen och de kurser som erbjuds inom programmen. Språk i gymnasieskolan Varje kurs i språk på gymnasieskolan omfattar 100 poäng. Du kan läsa språk på nybörjarnivå eller fortsättningsnivå. Om du har läst ett språk i grundskolan kan du inte läsa det som nybörjarkurs på gymnasiet. De vanligaste språken som erbjuds i gymnasieskolan är franska, spanska och tyska. Två typer av examen För yrkesexamen ska du ha 2500 poäng varav 2250 ska vara godkända. Du ska också ha godkänt i Svenska, alternativt Svenska som andraspråk 1, Engelska 5 och Matematik 1. Ett krav är också att du har godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena och ett godkänt gymnasiearbete. För högskoleförberedande examen ska du ha 2500 poäng varav 2250 godkända. Du ska också vara godkänd i Svenska, alternativt Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6 samt Matematik 1 och ha gjort ett godkänt gymnasiearbete. De 18 nationella programmen Barn- och fritidsprogrammet (BF) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) El- och energiprogrammet (EE) Fordons- och transportprogrammet (FT) Handels- och administrationsprogrammet (HA) Hantverksprogrammet (HV) Hotell- och turismprogrammet (HT) Industritekniska programmet (IN) Naturbruksprogrammet (NB) Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Ekonomiprogrammet (EK) Estetiska programmet (ES) Humanistiska programmet (HU) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Teknikprogrammet (TE) Nationella idrottsutbildningar (NIU) Nationella idrottsutbildningar (NIU) finns vid ett antal skolor i Stockholms län. Ansökan ska både göras för uttagning i själva idrotten och sedan till det program på skolan vid vilket NIU-plats anordnas. För information om ansökan till idrottsuttagningen kontakta den skola som anordnar NIU-utbildningen. Kontrollera särskilt datum för när ansökan till uttagningen för idrotten ska vara gjord. Den ansökan ska vara gjord före ansökan till själva utbildningen. Det räcker inte med att du blir uttagen för själva idrotten utan du ska även ha tillräcklig poäng för att kunna antas till det nationella program vid vilket NIUplatsen anordnas. Ansökan till det eller de program på skolan du är intresserad av där NIU-plats anordnas görs på vanligt sätt med ansökan på. 7

8 Hur söker man till gymnasiet? Vem kan söka till gymnasiet? Du får söka till gymnasieskolan till och med det år du fyller 19 år. För att kunna komma in på ett nationellt program eller en särskild variant måste du gått ut årskurs 9 i grundskolan eller motsvarande med godkänt betyg i engelska, matematik och svenska eller svenska som andraspråk. Du måste dessutom ha den särskilda behörigheten som gäller för de specifika program som du ska söka. Se sidan 5 gällande behörigheter för de olika programmen Om du inte har denna behörighet kan du istället söka till ett introduktionsprogram. Att söka Är du elev i någon av länets grundskolor får du hemskickat inloggningsuppgifter under vecka 4. Du som inte går i skolan men är folkbokförd i Stockholms län kan mejla eller ringa till ditt antagningskansli för att få ett lösenord. Se baksidan av den här skriften. Med hjälp av lösenordet loggar du in på där du fyller Så här gör du: Logga in med hjälp av ditt användarnamn och lösenord på. Användarnamnet är ditt personnummer ÅÅMMDD-XXXX. Gör dina val. Bekräfta och skriv ut ansökan. Skriv under. Lämna in din ansökan till din studie- och yrkesvägledare om du går i skolan. Om du inte går på någon skola skicka in din ansökan till gymnasieantagningen. i dina val. Tänk på att lägga in flera val för att förbättra dina möjligheter att få en gymnasieplats. När du bekräftat dina val skriver du ut och under din ansökan. Sista datum att registrera valet på är den 24 februari. Du lämnar ansökan till skolans studie- och yrkesvägledare. Datum för inlämning av ansökan kan variera mellan olika skolor. Du som inte går i någon skola skickar din ansökan till gymnasieantagningen som du tillhör. Rangordna val I din ansökan måste du rangordna utbildningarna du söker så att det program som du helst vill komma in på står som första val, den du näst helst vill komma in på står som andra val och så vidare. Viktigt att tänka på: Blir du antagen till en högre rangordnad utbildning i din ansökan så stryks du från utbildningar med lägre rangordning i din ansökan. Antagningen avgörs av din behörighet samt ditt sammanlagda meritvärde, det vill säga betygspoängen från grundskolan. Vid antagning till estetiska programmet, där inträdesprov oftast görs, räknas provpoängen från estetprovet även med i meritvärdet. Du kan bara bli antagen till ett program! Om ditt betyg räcker för antagning på flera av dina alternativ så blir du antagen på det program som har högst rangordning i din ansökan. När du blivit antagen till en utbildning står du kvar som reserv till högre rangordnade val, men inte till alternativ som har lägre rangordning i din ansökan. Preliminär antagning I mitten av april görs en förberedande, preliminär antagning som grundar sig på höstterminsbetyget i årskurs 9. Resultatet av den preliminära antagningen kan du se på. Tänk på att detta bara är en preliminär antagning som inte garanterar dig en plats. Resultatet är till för att ge dig en vink om dina möjligheter att komma in på de utbildningar du valt under första ansökningsperioden som är mellan den 26 januari till den 24 februari. Ändringsval Du som vill har möjlighet att ändra eller justera din ansökan. Du gör då om ansökningsproceduren. Ändringsvalet kan göras mellan 27 april och 13 maj. När du har gjort ditt ändringsval och lämnat in en ny underskriven ansökan är det den sista ansökan som gäller. Om du är nöjd med ditt val i febru a- ri ska du inte göra någonting alls. Sent ändringsval För ändringsval eller helt nya ansökningar som kommer till gymnasieantagningen efter den 13:e maj gäller följande: En ansökan som kommer till gymnasieantagningen efter den 13 maj bedöms som sen om det inte finns särskilda skäl. Detta innebär att du som elev/vårdnadshavare måste ha särskilda skäl som du kan tillstyrka med intyg som bedöms som godtagbara. Annars tas du bara in till de nya valen eller till val som flyttas upp i rangordningen i mån av plats. Läs mer på. Urval, vem kommer in? Du är inte garanterad en plats på den skola som ligger närmast din bostad. När antalet platser på en utbildning vid en skola är färre än antalet sökande som 8

9 För dig som är asylsökande Som asylsökande har du rätt att söka till gymnasieskola. är behöriga styrs urvalet av de sökandes betygspoäng. Betygspoängen är summan av de 16 bästa ämnesbetygen från grundskolan. Betygsvärdena är 20 för MVG, 15 för VG, 10 för G och 0 för IG. Vid ansökan till Estetiska programmet räknas eventuell uppnådd provpoäng med i meritvärdet. Betygsvärdet för elever som har blockbetyg i NO- eller SO-ämnen får man genom att multiplicera blockbetygets värde med antalet ämnen inom blocket. Fri kvot Ett begränsat antal platser får avsättas för elever som: 1. på grund av medicinska, sociala eller andra personliga omständigheter bör ges företräde framför övriga sökande; 2. kommer från skolor där betygen inte utan vidare kan jämföras med grundskolans betyg (till exempel läsårsbrev från Waldorfskola och utländska betyg). Elever som kommer in via den fria kvoten måste vara behöriga i svenska eller svenska som andraspråk (enligt svensk läroplan), matematik och engelska från motsvarande sista årskursen i grundskolan. Eleverna ska dessutom också ha den särskilda behörigheten som gäller för de specifika program som de ska söka. Det är beslutsfattaren för den kommunala gymnasieskolan alt. rektor För att kunna tas in på ett gymnasieprogram, som asylsökande, får du högst vara 18 år vid slutantagningen. Du ska också kunna uppvisa ett LMA-kort från Migrationsverket som är giltigt över slutantagningen till gymnasiet. LMA-kort är ett ID-kort som utfärdas av Migrationsverket till asylsökande. (eller annan ansvarig) på fristående gymnasieskola som fattar beslutet om antagning till fri kvot. Slutlig antagning Slutantagningen avgörs av din behörighet samt ditt sammanlagda meritvärde, det vill säga betygspoängen från grundskolan. Resultatet av den slutliga antagningen kan du se i början av juli genom att gå in på med dina inloggningsuppgifter. Där kan du även svara på ditt antagningsbesked. Läs noga igenom informationen om hur du ska svara. Kom ihåg att skriva ut samt skriva under ditt svar. Skicka sedan in din utskrift till gymnasieantagningen. Resultatet av den slutliga antagningen skickas även hem till dig via post. Tillsammans med antagningsbeskedet medföljer en svarsblankett. På svarsblanketten kan du lämna ditt svar om du föredrar att göra det istället för att logga in med dina inloggningsuppgifter på. Har du inte fått något slutligt besked senast den andra veckan i juli bör du kontakta gymnasieantagningen. Reservantagning Reservantagningen börjar i slutet av juli och håller på till mitten av september. Under reservantagningen tas elever in på de platser som blivit lediga när andra elever tackat nej eller blivit uppflyttade till högre rangordnat val. Du kan själv se din aktuella reservplacering genom att gå in på www. gyantagningen.se med dina inloggningsuppgifter. Lediga platser Efter slutantagningen publicerar gymnasieantagningen de gymnasieplatser som är lediga under aktuellt på vår hemsida. Är du intresserad av att söka någon av de lediga platserna fyller du i en ny ansökningsblankett som du skickar till gymnasieantagningen. Är det flera som konkurrerar om en ledig plats är det behörigheten samt betygspoängen som avgör vem som kommer in. I mitten av augusti tar skolorna själva över antagningen, då får du ta kontakt med skolan direkt om du är intresserad av att börja där. Prov till Estetiska programmet och de engelskspråkiga utbildningarna En del skolor kräver att du gör ett antagningsprov till det estetiska programmet och de engelskspråkiga utbildningarna. Om du i februari sökt ett program där prov ska göras kommer du kallas till prov i mars. Elever som ändrar i sin ansökan under omvalsperioden i april och maj kallas till prov i slutet av maj eller början av juni. Du får ett brev hem där det står tid och plats för provet och även information om vad du ska förbereda inför provet. Provet bedöms och poängsätts av gymnasieskolan. För information om uträkning av provpoäng ta kontakt med de gymnasieskolor du sökt till då det kan variera från skola till skola. Provresultatet kommer du att kunna se på din inloggningssida på Dexter. Din provpoäng läggs ihop med din betygspoäng och det är det resultatet som du ser när du loggar in. 9

10 Att söka utbildning i annan kommun och till fristående skola Du kan söka till ett nationellt program vid en kommunal gymnasieskola i en annan kommun. Tänk bara på att ta reda på vilka villkor som gäller för just dig och den kommunen du bor i! Till de fristående skolorna söker alla på samma villkor. Kommunala skolor och nationella program Har din kommun skrivit ett samverkansavtal om nationella program med en eller flera kommuner så söker du på samma villkor som övriga sökande inom samverkansområdet till de utbildningar som ingår i samverkansavtalet (förstahandsmottagen). Samverkansavtal Två eller flera kommuner kan skriva ett samverkansavtal kring program man erbjuder i sina skolor. Det innebär att ni som bor i dessa kommuner blir förstahandsmottagna och tas in på samma villkor till de gymnasieprogram som ingår i samverkansavtalet. Inför 2011 kommer det att tecknas samverkansavtal som gäller de nya programmen som kommer att erbjudas. Så snart detta är klart så kommer närmare information om vad samverkansavtalen innebär för dig att finnas på vår hemsida www. gyantagningen.se. Du kan också söka till ett nationellt program vid en kommunal gymnasieskola i en annan kommun utanför samverkansområdet. Men tänk på att skolorna i första hand tar emot elever som är folkbokförda i kommunen. Elever som bor i kommuner där programmets nationella inriktning inte finns blir också förstahandsmottagna. Platserna som finns kvar när dessa elever med företräde fått plats är öppna för övriga sökande, så kallat frisök. Kommunala skolor och introduktionsprogram Introduktionsprogram erbjuds främst till elever i hemkommunen, men vissa introduktionsprogram kan också erbjudas inom ett samverkansområde. För närmare information se www. gyantagningen.se eller kontakta din hemkommun. Riksrekryterande utbildningar Det kommer att bli möjligt med olika former av riksrekryterande utbildningar på gymnasiet. För att en utbildning ska bli riksrekryterande krävs att utbildningen är motiverad av ett behov på arbetsmarknaden. Dessutom kan det finnas riksrekryterande utbildningar inom idrottsområdet och det estetiska området. Riksrekryterande gymnasial spetsutbildning inom matematik eller naturvetenskap, samhällsvetenskap eller humaniora kommer också att erbjudas. Läs mer på Skolverket beslutar vilka utbildningar som ska bli riksrekryterande Du söker till ett riksrekryterande gymnasieprogram på samma villkor som de elever som bor i den kommun utbildningen ordnas. International Baccalaureate International Baccalaureate, IB, är en internationellt erkänd examen som är öppen för elever med goda kunskaper i engelska. Inträdesprov och intervjuer kan förekomma. Utbildningen finns på ett tjugotal skolor i Sverige. Fristående skolor Till en fristående skola söker och antas alla på lika villkor till de nationella programmen oavsett var man bor. Till introduktionsprogrammen är det nästan alltid avgörande för om du ska kunna antas att din hemkommun beslutar att de ska betala. För plats vid programinriktat individuellt val betalar dock alltid hemkommunen om du har tillräcklig betygspoäng för antagning till programmet. Tänk på att du alltid måste uppfylla behörigheten som krävs för att kunna antas. Obs! Du har själv ansvaret för att ta reda på vilka villkor eller antagningsprov som gäller för skolan du vill söka till. 10

11 För dig som behöver extra stöd i studierna Om du har behov av att studera i mindre grupp så erbjuder gymnasieskolorna i Stockholms län följande 3 4 åriga behovsgrupper. Nationella program Cybergymnasiet Snitz ADHD samt Aspergerklasser. Danderyds gymnasium Samhällsvetenskapsprogrammet, för elever med Aspergers syndrom ESS-gymnasiet Samhällsvetenskapsprogrammet inr Samhällsvetenskap för elever i behov av särskilt stöd Fridegårdsgymnasiet Ekonomiprogrammet, för elev med Aspergers syndrom Estetiska programmet, för elev med Aspergers syndrom Naturvetenskapsprogrammet, för elev med Aspergers syndrom Samhällsvetenskapsprogrammet, för elev med Aspergers syndrom Gustavsbergs gymnasium Samhällsvetenskapsprogrammet för elever med Aspergers syndrom Handels- och administrationsprogrammet för elever med Aspergers syndrom Ekonomiprogrammet för elever med Aspergers syndrom Lunaskolan Östra gymnasium Estetiskt program, bild- och forminriktning, för elever med diagnosen Aspergers syndrom Samhällsvetenskapsprogrammet, för elever med diagnosen Aspergers syndrom Solna gymnasium Samhällsvetenskapsprogrammet inr samhällsvetenskap för elever med Aspeberger-diagnos Stockholms RH-gymnasium (Stockholms riksgymnasium för rörelsehindrade) Estetiska programmet inr Estetik och media Samhällsvetenskapsprogrammet inr Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskapsprogrammet inr Samhällsvetenskap Utbildning Silverdal, Sollentuna Naturvetenskapsprogrammet, för elever med Aspergers syndrom Samhällsvetenskapsprogrammet för elever med Aspergers syndrom Vallentuna gymnasium Samhällsvetenskapsprogrammet, för elever med Aspergers syndrom Österåkers gymnasium Samhällsvetenskapsprogrammet för elever med Aspergers syndrom Introduktionsprogram Arlandagymnasiet inriktning HR långsam takt Brännkyrka gymnasium Individuellt alternativ med Samhällsvetenskaplig inr för elever i behov av särskilt stöd, 4 år Individuellt alternativ inr Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet för elever med Aspergers syndrom o närliggande problematik, 3 4 år Språkintroduktion för elever i behov av särskilt stöd, 1 3 år Liljevalchs internationella läroverk/gryningsskolan Individuellt alternativ för elever med inåtagerande problematik samt inlärningssvårigheter. Enskede Gårds gymnasium Yrkesintroduktion för elever med Aspergers syndrom o närliggande problematik, 3 4 år Yrkesintroduktion för elever med ADHD o närliggande funktionsnedsättning, 3 år Yrkesintroduktion för elever i behov av särskilt stöd, 3 år ESS-gymnasiet Yrkesintroduktion mot Restaurang- och livsmedelspr café och kök för elever i behov av särskilt stöd, 1 3 år Individuellt alternativ för elever med Aspergers syndrom och närliggande problematik, 3 4 år Individuellt alternativ för elever i behov av särskilt stöd, 1 3 år Individuellt alternativ för unga kvinnor i behov av särskilt stöd, 1 3 år Språkintroduktion för elever i behov av särskilt stöd, 1 3 år Huddingegymnasiet För elever med Aspergers syndrom Fridegårdsgymnasiet Preparandutbildning för elev med Aspergers syndrom Igelstavikens gymnasium Individuellt alternativ (rörelsehindrade) Kista gymnasium Yrkesintroduktion med inriktning Handel för elever i behov av särskilt stöd, 3 år Kvarngymnasiet Järfälla För elever med Aspergers syndrom Lunaskolan Östra gymnasium Preparandutbildning, för elever med diagnosen Asperger syndrom Individuellt alternativ, för elever med diagnosen Asperger syndrom Ross Tensta gymnasium Individuellt alternativ ADA för elever med ADHD och närliggande problematik, 1 3 år Rudbeck Inriktning praktik långsam inlärning Solna gymnasium Preparandutbildning för elever med Aspergerdiagnos Spånga gymnasium Yrkesintroduktion mot Naturbruksprogrammet för elever i behov av särskilt stöd, 1 3 år. Stadsmissionens Gymnasieskola Omsorgsinriktning, handelsinriktning och allmän inriktning med möjlighet till yrkesintroduktion inom Vård- och omsorgsprogrammet och Handels- och administrationsprogrammet, långsam inlärning. S:t Eriks gymnasium Yrkesintroduktion mot Fordons- och transportprogrammet för elever i behov av särskilt stöd, 1 3 år Individuellt alternativ för elever i behov av särskilt stöd, 3 år Språkintroduktion för elever i behov av särskilt stöd, 1 3 år Stockholms RH-gymnasium (Stockholms riksgymnasium för rörelsehindrade) Individuellt alternativ Södra Latins gymnasium Individuellt alternativ med inriktning Bild och form för elever i behov av särskilt stöd, 3 år Thorildsplans gymnasium Individuellt alternativ mot Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet för elev med Aspergers syndrom o närliggande funktionsnedsättning, 3 4 år Tumba gymnasium För elever med Aspergers syndrom Tyresö gymnasium Introduktionsprogram för elever med Aspergers syndrom Vilunda gymnasium För elever med Aspergers syndrom, samt Handels- och administrationsprogrammet långsam studietakt Östra Reals gymnasium Individuellt alternativ mot Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet för elever med Aspergers syndrom o närliggande funktionsnedsättning, 3 4 år I en bilaga från skolan beskrivs ditt behov av att studera i liten grupp. Det är bilagan som är underlaget för antagningen. Du kan vara behörig eller obehörig. Ansöker gör du på senast den 24 februari

12 Gymnasiesärskolan Gymnasiesärskolan vänder sig till dig som har rätt att läsa enligt gymnasiesärskolans kursplan. Du har rätt att gå i gymnasiesärskolan om du redan gått i grundsärskolan eller om du på grund av en utvecklingsstörning inte kan gå i gymnasieskolan. Din hemkommun ska bedöma att du har rätt att gå på den gymnasiesärskola du sökt till innan du tas emot. Du bör också ha gjort praktik på de program i gymnasiesärskolan som du sökt till. Skolans studie- och yrkesvägledare eller din klasslärare kan hjälpa dig att ordna sådan praktik. Vilken gymnasiesärskola du får plats på utgår från önskemålen i din ansökan, resultatet av praktiken du gjort och andra utlåtanden som finns. Särskolan är en skolform där undervisningen sker i ett långsamt tempo i en lugnare studiemiljö. Gymnasiesärskolans program Gymnasiesärskolan är fyraårig och har nationella, specialutformade och individuella program. De nationella och specialutformade programmen förbereder för arbete. Det betyder att du ska klara de krav som ställs på en vanlig arbetsplats. I utbildningen ingår minst 22 veckors praktik på en eller flera arbetsplatser. Det individuella programmet innehåller yrkesträning eller verksamhetsträning som anpassas efter dina behov. I både yrkesträning och verksamhetsträning finns flera valbara ämnen och kurser. Undervisningen sker i en anpassad miljö där varje elev har möjlighet att vara aktiv och ta egna initiativ. Om det är möjligt och det passar dig får du också göra praktik utanför skolan. Introduktionsprogram Du som elev från grundsärskolan ska även erbjudas individuellt alternativ eller yrkesintroduktion om du vill det och bedöms ha förutsättningar att klara utbildningen. Program efter intresse och förutsättningar Du väljer program efter dina intressen och förutsättningar. Målet med utbildningen är att du efter skolan ska kunna få arbete eller annan sysselsättning. Undervisningen på gymnasiesärskolans nationella program ska omfatta följande ämnen: Svenska eller svenska som andraspråk Engelska Matematik Samhällskunskap Religionskunskap Naturkunskap Idrott och hälsa Estetisk verksamhet De nationella programmen i gymnasiesärskolan är: Estetiska programmet Fordonsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och restaurangprogrammet Industriprogrammet Medieprogrammet Naturbruksprogrammet 12

13 Var finns Gymnasiesärskolans program? Nationella och specialutformade program Arlandagymnasiet Estetiskt program, Gymnasiesärskolan Kunskaps- Smedjan Handels- och administrationsprogrammet, Gymnasiesärskolan KunskapsSmedjan Danderyds gymnasium Hotell- och restaurangprogrammet Specialutformat program Service och miljö Enskede Gårds gymnasiesärskola annex Linde parken Estetiskt program, Hälsa, idrott och fritid Specialutformat program Media inriktning handel Foucaultgymnasiet Nationella 4-åriga program: Estetiskt, Fordon, Handel och administration Specialutformade 4-åriga program: Barn och omvårdnad, Bygg och fastighet Fredrika Bremergymnasierna Hotell och restaurangprogrammet Fridegårdsgymnasiet Fordonsprogrammet Estetiska programmet Hantverksprogrammet Specialutformat program Häggviks gymnasium Specialutformat program Café och Restaurang Specialutformat program Trädgård och Miljö Specialutformat program Idrott och Hälsa Medieprogrammet Kista gymnasium Specialutformat program inriktning Handel- och administration Specialutformat program inriktning Bygg, miljö och fastighetsteknik Specialutformat program inriktning Service-, barn- och omvårdnad Kryssargymnasiet Estetiskt program Kvarngymnasiet Estetiska programmet Fordonsprogrammet Hantverksprogrammet Lidingö Gymnasiesärskola Handels- och administrationsprogrammet Min skola Naturbruksprogrammet Nacka gymnasium Handels- och administrationsprogrammet Specialutformat program träteknik och fastighetsskötsel Nynäshamns gymnasium Specialutformat program Hantverk och service Specialutformat program Omvårdnad och service Rodengymnasiet Medieprogrammet Hotell- och restaurangprogrammet Naturbruksprogrammet (Ekebyholm i Rimbo) Saltåskolan Specialutformat program, Estetiskt hantverk Stadsmissionens gymnasiesärskola Specialutformad utbildning med Omvårdnadsinriktning S:t Botvids gymnasiesärskola Estetiska programmet Specialutformat program Fastighetsskötsel och industriteknik Specialutformat program Omvårdnad Handels- och administrationsprogrammet S:t Eriks gymnasium Estetiska programmet Stockholms Hotell- och restaurangskolas gymnasiesärskola Hotell- och restaurangprogrammet Sågbäcksgymnasiet Hotell- och restaurangprogrammet Tyresö gymnasium Hantverksprogrammet Specialutformat program Omvårdnad och service Vackstanäsgymnasiet Specialutformat program Kost och matlagning Östra Gymnasiet Specialutformat program för elever med autism Individuella program Arlandagymnasiet Yrkesträning, inriktning service och estetisk verksamhet, Gymnasiesärskolan KunskapsSmedjan Verksamhetsträning, Gymnasiesärskolan KunskapsVerkstan Kunskapssmedjan, inriktning Service och estetisk verksamhet Balders Hus gymnasiesärskola Individuellt program Björknäs gymnasiesärskola Verksamhetsträning Foucaultgymnasiet Yrkesträning och Verksamhetsträning Flerfunktionshinder Autism Enskede Gårds gymnasiesärskola annex Linde parken Yrkesträning Mat och trädgård Yrkesträning Mat, boende och hantverk Yrkesträning Bild och hantverk Yrkesträning Musik, dans och teater med internationell profil Yrkesträning Estetisk inriktning för elever med autism Fredrika Bremergymnasierna Individuellt program Verksamhetsträning Fridegårdsgymnasiet Yrkesträning Verksamhetsträning Heldagsskolan Rullen Verksamhetsträning Häggviks gymnasium Yrkesträning Trädgård Yrkesträning Idrott och Friluftsliv Yrkesträning Allmänna program Verksamhetsträning Allmänna grupper för elever inom autismspektrat VT och YT Kvarngymnasiet Individuell verksamhet Verksamhetsträning Yrkesträning Lidingö Gymnasiesärskola Individuellt program, verksamhets- och yrkesträning Nynäshamns gymnasium Verksamhetsträning Yrkesträning Rodengymnasiet Individuellt program Verksamhetsträning Yrkesträning Saltåskolan Individuellt program Stadsmissionens gymnasiesärskola Individuellt program med allmän inriktning S:t Botvids gymnasiesärskola Individuellt program, Allmän Individuellt program, Natur, miljö och hantverk Individuellt program, Verksamhetsträning S:t Eriks gymnasiesärskola Yrkesträning Samhällsorientering Yrkesträning Estetiskt skapande bild, drama och musik Verksamhetsträning Verksamhetsträning för elever med rörelsehinder Verksamhetsträning för elever med autism Stockholms RH-gymnasium Verksamhetsträning för elever med autism Verksamhetsträning för elever med rörelsehinder Yrkesträning för elever med rörelsehinder Tyresö gymnasium Verksamhetsträning Yrkesträning Täby Gymnasiesärskola Autismgrupp Verksamhetsträning Yrkesträning Äventyrsskolan Frösunda LSS AB Verksamhetsträning, för elever med autism och autismliknande tillstånd Östra Gymnasiet Individuellt program Yrkesträning Kontor, vaktmästeri och fastighetsskötsel Individuellt program Yrkesträning Mat och boende Individuellt program verksamhetsträning 13

14 Studieekonomi Du som går på gymnasieskolan kan få studiehjälp till och med vårterminen det år du fyller 20. Därefter kan du söka studiemedel med en bidragsdel och en lånedel. Studiebidrag får du om du studerar heltid på gymnasieskola, folkhögskola, kommunal eller statlig vuxenutbildning på gymnasienivå och vissa andra utbildningar. Mer information hittar du på Studiehjälp Studiehjälp består av: Studiebidrag Extra tillägg Inackorderingstillägg Studiebidrag Du får 1050 kr per månad (uppgiften hämtad i oktober 2010). Om du går i gymnasieskola kommer bidraget automatiskt utan att du behöver ansöka om det. Är du utländsk medborgare måste du först få rätten till svenskt studiestöd godkänd. Om du inte är myndig betalar CSN (Centrala Studiestödsnämnden) ut studiebidraget till din vårdnadshavare. Är du myndig betalas bidraget direkt till dig. Extra tillägg Extra tillägg ansöker du om hos CSN. Om du kan få tillägget beror på familjens inkomst. Inackorderingstillägg Inackorderingstillägg kan du få: om du studerar på annan ort och inte kan resa mellan studieorten och hemmet varje dag. Bidraget ska ersätta en del av dina kostnader för hyra och resor. Du hittar mer information om studie ekonomi och vilka regler som gäller på om du studerar vid en kommunal gymnasieskola ansöker du om tillägget hos din hemkommun. om du studerar på en fristående gymnasieskola, folkhögskola eller ett riksinternat ska bidraget sökas genom CSN. En förutsättning för att få bidraget är att det program och den nationella inriktning du läser inte finns på hemorten. Dagliga resor Om du har längre än sex kilometer till skolan får du bidrag till dagliga resor mellan hem och skola, i form av SLkort. Korten delas oftast ut av skolan vid terminsstart. Vissa skolor och kommuner delar ut SL-kort för kortare resväg. Kontakta din kommun för mer information om vad som gäller för dig. 14

15 Studera vidare efter gymnasiet Vilka arbeten som kommer att finnas om tre, fem eller tio år är svårt att veta. Det är en god idé att fortsätta läsa vidare efter gymnasiet, eftersom det är troligt att personer med högre utbildning kommer att ha större chans att få jobb. På kan du se hur arbetsmarknaden ser ut i dag, inom vilka yrkesområden det finns störst behov av arbetskraft. Studera på högskolan efter gymnasiet? Högskolan är samlingsnamnet på den utbildning som sker vid högskolor och universitet. Du kan välja att söka ett program eller så kan du själv välja de kurser du vill läsa och på så vis skapa din egen utbildning. När du söker till högskolan görs ett urval genom betyg. Ju högre betyg du har, desto större möjlighet har du att komma in på den utbildning du helst vill gå på. Behörigheten till att söka ett högskoleprogram är indelat i grundläggande behörighet och områdesbehörighet (särskild behörighet). Det finns två urvalsgrupper till högskolan. Ena gruppen är för de som söker direkt med sina gymnasiebetyg. Den andra gruppen är för de som måste komplettera eller läsa upp sina gymnasiebetyg. Platserna till högskolan är betydligt färre för de i kompletteringsgruppen jämfört med platserna för de i direktgruppen. Grundläggande behörighet Till alla högskoleutbildningar krävs grundläggande behörighet. Grundläggande behörighet har du om du har en högskoleförberedande gymnasieexamen. Har du en yrkesexamen från ett yrkesprogram måste du dessutom ha läst kurserna svenska/svenska som andraspråk 2 och 3 och engelska 6 (300 poäng) och du måste ha lägst betyg E på dessa kurser. Läs mer på Områdesbehörighet (särskild behörighet) till högskolan För de flesta utbildningar på högskolan krävs mer än den grundläggande behörigheten. Det handlar ofta om krav på godkänt betyg i vissa gymnasiekurser men kan också handla om arbetslivserfarenhet. Dessa förkunskaper har särskild betydelse för den aktuella utbildningen. Kraven för denna behörighet anges i områdesbehörigheter. En områdesbehörighet består av behörighetskurser och områdeskurser. Behörighetskurser är kurser som krävs för särskild behörighet. Områdeskurser är särskilt värdefulla för den utbildning du söker och kan ge meritpoäng. Läs mer på Meritpoäng extra poäng du kan skaffa genom rätt val av kurser i gymnasiet Vissa kurser som man läser på gymnasiet kan ge extra meritpoäng till betygspoängen när man söker till högskolan. Man kan få maximalt 2,5 meritpoäng att lägga till betygspoängen genom att få lägst betyget godkänt (E) i olika kombinationer av kurser. Man kan kvalificera sig för 4,5 meritpoäng, men man får alltså tillgodoräkna sig högst 2,5. Maxpoäng från gymnasiet är 20.0 och ditt totala jämförelsetal kan alltså bli 22,5 poäng. Ta kontakt med din Studie- och yrkesvägledare på din skola för mer information. Nya regler 2014 För dig som börjar på gymnasiet 2011 kan de regler som ska gälla när du ska söka till högskolan 2014 komma att ändras. Regler om antagning, behörighet och vilken meritpoäng som kommer att tillgodoräknas bestäms först under våren Läs mer på och Studera på yrkeshögskolan efter gymnasiet? Du som läst ett yrkesprogram och får en yrkesexamen får en grundläggande behörighet att läsa vidare på Yrkeshögskolan. Du som läst ett högskoleförberedande program och fått högskoleexamen kan också söka till yrkeshögskolan. Läs mer på 15

16 Frågor och svar om gymnasieskolan Vad händer om jag kommer in på mitt förstahandsval? Du behöver inte tacka ja om du blivit antagen på ditt förstahandsval, detta sker automatiskt. När du blivit antagen på en studieväg står du kvar som reserv till högre rangordnade val, men inte till alternativ som har lägre rangordning i din ansökan. Kan jag få ekonomiskt studiestöd? Du som går på gymnasiet kan få ekonomisk studiehjälp till och med vårterminen det år du fyller 20, därefter kan du få studiebidrag. Studiehjälpen får du om du studerar på gymnasieskola studerar på heltid. Pengarna kommer automatiskt utan att du behöver ansöka om det. Du får inget studiebidrag under sommaren eftersom du inte studerar då. Vad är det för skillnad på en kommunal gymnasieskola och en fristående gymnasieskola? Det är din behörighet (se sidan 5) samt din totala betygspoäng som avgör om du blir antagen. Din betygspoäng baserar sig på dina 16 bästa betyg från slutbetyget i årskurs 9. Vad är det som avgör antagningen till gymnasieskolan i Stockholms län? För vissa utbildningar, till exempel Estetiska programmet, tar man också hänsyn till ett antagningsprov om du gjort ett sådant. Om du söker en utbildning utanför din hemkommun och/eller ditt samverkansområde kan andra regler gälla. Det vanligaste är att du då blir antagen om det finns platser över när kommunens egna elever tagits in. Läs mer om vad som gäller på sidan 10. En kommunal gymnasieskola ingår i det offentliga skolväsendet i Sverige. Det finns också så kallade fristående skolor. Dessa skolor har en annan huvudman, än de skolor som drivs av kommun eller landsting. Det finns även fristående gymnasiesärskolor. De fristående skolorna är öppna för alla. Oavsett vilken inriktning den fristående gymnasieskolan har följs i allmänhet Läroplanen för 94 och de nationella kursplanerna. Waldorf- och IB-skolor följer en egen läroplan och har egna kursplaner. Fristående skolor är riksrekryterande och finansieras genom kommunala bidrag från elevernas hemkommuner. Fristående skolor får inte ta ut elevavgifter. De får inte heller ta ut anmälnings-, kö- eller registreringsavgifter. 16

17 När görs antagningsprov till Elever som sökt Estetiska programmet och de i februari till engelskspråkiga utbildningarna? gymnasieskolor med estetiska program kallas till antagningsprov i mars. De som gör ändringsval under omvalsperioden, 27 april 13 maj kallas till prov i slutet av maj eller början av juni. De som sökt estetiskt program eller engelskspråkiga utbildningar får ett brev hem där det står vad de ska förbereda sig på inför provet samt tid och plats för provet. Nej, gymnasieskolan är frivillig och vänder Måste jag gå på gymnasiet? sig i första hand till ungdomar som just avslutat sin utbildning i grundskolan. Alla kommuner i Sverige är enligt lag skyldiga att erbjuda alla elever som avslutat grundskolan och särskolan en gymnasieutbildning. Detta gäller till och med det år du fyller 19. Vem bestämmer över skolan? Regering och riksdag anger mål och riktlinjer för skolan. Skolinspektionen har tillsynsansvar över skola och utbildning. Det betyder att myndigheten kontrollerar att kommunen eller den fristående skolan följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för verksamheten. Skolverket ansvarar för utformning och information om gymnasieskolan. Kommunerna ansvarar i sin tur för att utbildningarna genomförs. I kommunerna finns det en förvaltning (till exempel utbildningsförvaltning) som sätter upp mål för utvecklingen av kommunens gymnasieskolor. Rektorn på skolan beslutar tillsammans med lärare, elever och föräldrar hur man ska arbeta för att nå målen. Det bästa sättet att ta reda på hur en skola fungerar är att göra ett besök och tala med lärare och elever. Hur vet jag om en skola är bra? Gymnasieskolorna håller öppet hus en eller ett par gånger under hösten och vintern. De flesta brukar även hålla öppet hus inför omvalsperioden som är under våren. Då är du välkommen för att se hur gymnasieskolan ser ut. På vår hemsida kan du se tiderna för öppet hus. Elevernas egna åsikter om sitt program och sin skola hittar du på. Om du vill kan du också studera andra kvalitetsredovisningar och utvärderingar. Vissa kommuner lägger ut rapporter om skolorna på kommunens hemsida. Och på se finns Skolverkets inspektionsrapporter från kommunala och fristående skolor. Kan jag påverka skolans verksamhet? Både skollagstiftningen och arbetsmiljölagstiftningen ger dig som elev rätt till inflytande. Läroplanerna betonar betydelsen av elevernas ansvar och inflytande i skolan. Elevernas rätt till inflytande och ansvar gäller både undervisningens utformning och innehåll och förhållanden som rör arbetsmiljön i skolan. För dig som elev är det viktigt att se att ditt inflytande kan ge resultat i frågor som rör din vardag. Det kan till exempel gälla antimobbningsarbetet i skolan, hur man sänker ljudnivån i matsalen eller hur uppehållsrummen i skolan ska se ut. Ditt inflytande som elev utövar du genom att delta i till exempel elevråd, skolkonferenser, jämställdhetsgrupper och matråd. Kostar det något att gå på gymnasiet? Nej! Men en del gymnasieskolor tar ut en avgift för skolmaten. På vissa program kan det förekomma depositionsavgifter för kläder och annan utrustning som är nödvändiga för undervisningen. Det kan också finnas bestämmelser om att du själv måste betala speciella kläder som behövs i undervisningen. Det kan vara bra att kontrollera i förväg vad som gäller för det program och den gymnasieskola du söker till. 17

18 Här ligger gymnasieskolorna 49 Siffrorna hänvisar till numreringen av skolorna i adressförteckningen på sidorna norrtälje 47,50 51,52 kapellskär sigtuna MÄRSTA bålsta kungsängen ekerö VALLENTUNA UPPLANDS- VÄSBY sollentuna jakobsberg , , TÄBY danderyd 6, , lidingö 34 33, , , NACKA åkersberga vaxholm GUSTAVSBERG 211, STAVSNÄS 1,2 huddinge 20,21 22, tyresö nykvarn , salem 56 södertälje 5 tumba 3 4 handen ,15 16,17 18,19 dalarö 185 järna 178, Stockholms län och Håbo kommun 54,55 nynäshamn

19 171 näckrosen 73 duvbo 169 sundbyberg solna centrum 72 Gå in på för att få fram hur lång tid det tar att åka till skolan från där du bor. ropsten vreten Rådmansgatan abrahamsberg stora mossen alléparken huvudsta alvik alviks strand västra skogen 74 kristineberg 24,80 127, , thorilds plan stadshagen 156 fridhemsplan S:T eriksplan rådhuset odenplan T-Centralen KUNGSträdgården hötorget tekniska högskolan stadion östermalms torg gärdet karlaplan 124 ålstensgatan klövervägen stora essingen Gamla stan ålstens gård mälarhöjden västertorp fruängen axelsberg örnsberg aspudden 85 telefonplan gröndal trekanten liljeholmen ,82,83 90,93,98 105,129, ,145, årstadal 138 Stockholms stad och närförorter hornstull årstaberg zinkensdamm 97 skogskyrkogården midsommarkransen hägerstensåsen årstafältet valla torg mariatorget linde enskede gård sockenplan 103 slussen 213 gullmars Plan skanstull smedslätten mårtensdal 96 globen 148 skärmarbrink blåsut luma 116 sandsborg sickla kaj sickla udde 121 kärrtorp svedmyra medborgarplatsen hammarbyhöjden björkhagen stureby tallkrogen bandhagen gubbängen hagsätra högdalen rågsved hökarängen 125

20 Adresser till gymnasieskolorna i Stockholms län och Håbo kommun Denna förteckning visar skolornas kontaktuppgifter. Siffran framför skolans namn gör att du lätt kan se ungefär var skolan ligger på kartorna på sidorna Bokstaven efter skolans namn anger vilken slags skola det är: F Fristående skola K Kommunal skola L Stockholms läns landsting Botkyrka kommun 1. S:T BOTVIDS GYMNASIUM K Tomtbergavägen 10, Norsborg Tel edu.botkyrka.se 2. min skola norsborg F Draget 10, Norsborg Tel sarbra.se 3. SÖDERTÖRNS FRIA HANTVERKSGYMNASIUM F Skyttbrinksväg 4, Tel hantverksgymnasiet.se 4. TULLINGE GYMNASIUM K Alfred Nobels allé 206, Tullinge Tel edu.botkyrka.se 5. TUMBA GYMNASIUM K Utbildningsvägen 2, Tumba Tel edu.botkyrka.se Danderyds kommun 6. DANDERYDS GYMNASIUM K Rinkebyvägen 4, Danderyd Tel dagy.danderyd.se 7. EDICOn Stockholms IT-GYMNASIum DANDERYD F Karlsrovägen 2d, plan 4, Danderyd Stockholm Tel edicon.se 8. ÄVENTYRSSKOLAN F Enebybergsvägen 12, Danderyd Tel frosunda.se 9. MARINA LÄROVERKET F Stocksunds hamn, Stocksund Tel marinalaroverket.se 10. VIKTOR RYDBERG GYMNASIUM DJURSHOLM F Viktor Rydbergs väg 29, Djursholm Tel vrg.se 11. MÖRBY GYMNASIUM F Svärdvägen 9, Danderyd Tel walthers.se Ekerö kommun 12. INDIVIDUELLA GYMNASIET IVG K Fredriksstrandsvägen 2A, Ekerö Tel ekero.se Haninge kommun 13. BERGA NATURBRUKSGYMNASIUM L Berga naturbruksgymnasium, Västerhaninge Tel yahoo.se 14. FREDRIKA BREMERGYMNASIERNA, ERIKA K Dalarövägen 64, Haninge Tel haninge.se 15. FREDRIKA BREMERGYMNASIERNA, FREDRIK K Dalarövägen 33, Haninge Tel haninge.se 16. FREDRIKA BREMERGYMNASIERNA, HEURIKA K Dalarövägen 64, Haninge Tel haninge.se 17. FREDRIKA BREMERGYMNASIERNA, MERIKA K Dalarövägen 64, Haninge Tel haninge.se 18. FREDRIKA BREMERGYMNASIERNA, RIKSÄPPLET K Marinens väg 30, Haninge Tel edu.haninge.se 19. FRIA GYMNASIESKOLAN I HANINGE F Stationsvägen 17, Handen Tel friagymnasieskolan.se Huddinge kommun 20. HUDDINGEGYMNASIET K Gymnasievägen 3, Huddinge Tel IT-GYMNASIET SÖDERTÖRN F Box 4088, Huddinge Tel it-gymnasiet.se 22. SJÖDALSGYMNASIET K Paradistorget 4, Huddinge Tel /01 huddinge.se 23. SÅGBÄCKSGYMNASIET K Huddingevägen 352, Huddinge Tel huddinge.se 24. Yrkesgymnasiet i huddinge & stockholm F Strandbergsgatan 12, Stockholm Telefon: yrkesgymnasiet.se 25. ÖSTRA GYMNASIET K Kvartettvägen 2 6, Trångsund Tel ostragymnasiet.se 20

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN Det finns 18 nationella program med 60 inriktningar 12 yrkesprogram Kan erbjudas som lärlingsutbildning 6 högskoleförberedande program + Flygteknikprogrammet IB International Baccalaureate

Läs mer

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se Allmän Information om Gymnasievalet annika.lind@kunskapsskolan.se Fritt sök Skåne samt Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommuner i Blekinge har ett gemensamt samverkansavtal om Fritt sök.

Läs mer

Antagningsguiden. för dig som söker till gymnasieskolan i Stockholms län och Håbo kommun 2012. www.gyantagningen.se

Antagningsguiden. för dig som söker till gymnasieskolan i Stockholms län och Håbo kommun 2012. www.gyantagningen.se Antagningsguiden för dig som söker till gymnasieskolan i Stockholms län och Håbo kommun 2012 Antagningsguiden 2012 är framtagen i samverkan mellan kommunerna samordnat av Gymnasieantagningen Stockholms

Läs mer

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens. Valet till gymnasiet Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.se Detta är gymnasieskolan 18 nationella program = 60 inriktningar

Läs mer

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är:

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är: Gymnasieskolan Gymnasieskolan består av 18 program. De 18 nationella programmen har totalt 60 olika inriktningar. Det finns två olika sorter program - högskoleförberedande program och yrkesprogram. De

Läs mer

Välkommen till. gymnasieinformation!

Välkommen till. gymnasieinformation! Välkommen till gymnasieinformation! Gymnasieskolan Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2017

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2017 Välkommen till information inför gymnasievalet 2017 Gymnasieprogrammen och deras behörigheter och utformning Betygsvärden- uträkning Ansökningsförfarande och tidsplan Det finns 18 nationella gymnasieprogram

Läs mer

Information inför gymnasievalet 2017

Information inför gymnasievalet 2017 Information inför gymnasievalet 2017 Det finns 18 nationella gymnasieprogram. Av de är 12 yrkesprogram och 6 är högskoleförberedande program. Alla nationella program är 3-åriga. Det finns också 5 olika

Läs mer

Välkommen till Gymnasieinformation!

Välkommen till Gymnasieinformation! Välkommen till Gymnasieinformation! Gymnasieskolan enligt GY2011 18 Nationella program 60 inriktningar 12 Yrkesprogram 6 Högskoleförberedande program Alla program omfattar 2 500 poäng Yrkesprogram Gymnasiegemensamma

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 Valet till Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Sista ansökningsdag i

Läs mer

Välkomna till information om gymnasiet!

Välkomna till information om gymnasiet! Välkomna till information om gymnasiet! Studie- och yrkesvägledning Vår profession är inom vägledning och information. Vägledning handlar om att stödja eleven i att utforska, identifiera och formulera

Läs mer

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2016

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2016 Välkommen till information inför gymnasievalet 2016 Kvällens punkter Gymnasieprogrammen och dess behörigheter Betygsvärden Ansökan och tidsplan De finns 18 nationella gymnasieprogram och dom har sammanlagt

Läs mer

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET 1 ANSÖKAN OCH ANTAGNING Få koden till webben och genomgång - 8 Januari Sista dag att göra ansökan på webben Skriv ut ansökan, skriv under till SYV -

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Innehåll... 0 Förord... 2 Sökande... 3 Sökande totalt vid slutantagningen... 3 Gymnasieutbudet i Stockholms län... 4 Antal

Läs mer

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2015

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2015 Välkommen till information inför gymnasievalet 2015 Kvällens punkter Gymnasieprogrammen och dess behörigheter Betygsvärden Ansökan och tidsplan De finns 18 nationella gymnasieprogram och dom har sammanlagt

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Välkomna till information om gymnasievalet

Välkomna till information om gymnasievalet SIDAN 1 Välkomna till information om gymnasievalet Måna Barsch Studie- och yrkesvägledare 508 15 613 eller 076-12 15 613 mana.barsch@stockholm.se Program för informationen Ny gymnasieskola HT 2011 Yrkesprogram

Läs mer

Välkomna! Tina Löf Studie-och yrkesvägledare

Välkomna! Tina Löf Studie-och yrkesvägledare Välkomna! Tina Löf Studie-och yrkesvägledare Kristina.lof@stockholm.se 1 GYMNASIEINFORMATION 2016-2017 Studie-och yrkesvägledning i årskurs 9 Gymnasieprogrammen Specialvarianter Betyg, meritvärde och urval

Läs mer

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar Vägledningscentrum Gymnasieinformation till elever och föräldrar De viktigaste förändringarna Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten stramas upp Nya program och förändrad programstruktur

Läs mer

Åk 9. 5 Introduktions program. 18 Nationella program. Preparandutbildning. 6 Högskoleförberedande program. 12 Yrkesprogram

Åk 9. 5 Introduktions program. 18 Nationella program. Preparandutbildning. 6 Högskoleförberedande program. 12 Yrkesprogram Gymnasieval Åk 9 18 Nationella program 5 Introduktions program 6 Högskoleförberedande program Högskoleexamen 12 Yrkesprogram Yrkesexamen Preparandutbildning Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Gymnasieskolan. En presentation av gymnasieskolan och dess program. En presentation skapad år 2012 av Jeanette Pettersson, studie - och yrkesvägledare

Gymnasieskolan. En presentation av gymnasieskolan och dess program. En presentation skapad år 2012 av Jeanette Pettersson, studie - och yrkesvägledare Gymnasieskolan En presentation av gymnasieskolan och dess program En presentation skapad år 2012 av Jeanette Pettersson, studie - och yrkesvägledare Dagens Gymnasieskola består av 18 olika program indelade

Läs mer

Välkomna! Gymnasieinformation ht16

Välkomna! Gymnasieinformation ht16 Välkomna! Gymnasieinformation ht16 Gymnasieinformation Om att välja! Skillnaden mellan grundskolan och gymnasiet Gymnasieskolan och gymnasieprogrammen Yrkesförberedande program Högskoleförberedande program

Läs mer

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program.

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program. Gymnasieinformation Gymnasieskolan GY11: Programmen är uppdelade på 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. På yrkesprogrammen utbildar man sig mot ett yrke eller yrkesområde. På de högskoleförberedande

Läs mer

Välkommen till Gymnasieinformation

Välkommen till Gymnasieinformation Välkommen till Gymnasieinformation Studie- och yrkesvägledare Veronica Gustafsson 2014-10-02 Innehåll Programöversikt och kursplan Behörighet och urval Ansökan och antagning/tidsplan Förberedelser inför

Läs mer

Tidplan. Lösenord skickas ut

Tidplan. Lösenord skickas ut Gymnasieval Tidplan 21-23 november V. 4 17 februari Feb/Mars 17 april 23 april 15 maj Maj/juni 27 juni Slutet av juli Juli/aug Gymnasiemässan Lösenord skickas ut Sista ansökningsdag! Antagningsprov estetiska

Läs mer

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 ATT VÄLJA INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 Nu står du som går i nian inför ett stort och viktigt val som du behöver tänka igenom ordentligt. Du ska välja gymnasieprogram! Varje dag gör du olika val

Läs mer

programväljaren.se 1

programväljaren.se 1 programväljaren.se 1 Gymnasiskolans mål är att eleverna: Tar en gymnasieexamen Är väl förberedda för arbete/vidare studier Tar ansvar och blir goda samhällsmedborgare Har en beredskap för livslångt lärande

Läs mer

Svar till elevarbetsfoldern:

Svar till elevarbetsfoldern: Svar till elevarbetsfoldern: 1 1.Hur många nationella program finns det inom gymnasieskolan? Hur många är yrkesprogram och hur många är högskoleförberedande program? Det finns 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande

Läs mer

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Gymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom Kommunförbundet Stockholms län som sköter antagningen till gymnasieskolorna de kommunala

Läs mer

Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner)

Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner) Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner) Du får söka till gymnasieskolan till och med det år du fyller 19 år. Om du har slutfört

Läs mer

Karaktärsämnena är olika för varje program. Det är dessa kurser som ger programmet sin speciella karaktär.

Karaktärsämnena är olika för varje program. Det är dessa kurser som ger programmet sin speciella karaktär. Sida 1 av 6 HANDLEDNING Presentation Programväljaren Denna presentationsserie omfattar 34 bilder. Vi har valt att ta fram ett relativt stort antal bilder, det är ändå du som användare som bestämmer vilka

Läs mer

Lärarkonferens om Gy2011

Lärarkonferens om Gy2011 Lärarkonferens om Gy2011 Program 09.30 11.30 inklusive paus Inledning och bakgrund Skollagen Studievägar och programstrukturer Examensmål och ämnesplaner 11.30 13.00 Lunch 13.00 16.00 Programseminarier

Läs mer

VÄLKOMNA PÅ INFORMATION OM GYMNASIEVALET 2017/2018 STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE MALIN JACOBSSON TEAM NORDVÄST

VÄLKOMNA PÅ INFORMATION OM GYMNASIEVALET 2017/2018 STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE MALIN JACOBSSON TEAM NORDVÄST VÄLKOMNA PÅ INFORMATION OM GYMNASIEVALET 2017/2018 STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE MALIN JACOBSSON TEAM NORDVÄST VÄGLEDNINGSPROCESSEN Val och beslut Genomförande SJÄLVKÄNNEDOM Vem är jag? Vad vill jag? Vad

Läs mer

Gymnasievalet 2017 Tremedia 2015

Gymnasievalet 2017 Tremedia 2015 Gymnasievalet 2017 2015 Studie och yrkesvägledare Alicja Sjölund Studie och yrkesvägledare Måndag, Tisdag, Torsdag, Fredag Tfn. 0850822707 Alicja.sjolund@stockholm.se Gymnasieskolan 18 nationella program

Läs mer

Att tänka på inför ditt gymnasieval

Att tänka på inför ditt gymnasieval Gymnasiemässa 2010 Att tänka på inför ditt gymnasieval Information från Gymnasieintagningen och studie- och yrkesvägledare Informationspass kl. 10:30, 11:30, 12:30, 13:30 Vägen till att välja gymnasieprogram

Läs mer

ATT VÄLJA TILL GYMNASIET I VÄSTERÅS

ATT VÄLJA TILL GYMNASIET I VÄSTERÅS ATT VÄLJA TILL GYMNASIET I VÄSTERÅS 2017-2018 VÄLKOMMEN TILL GYMNASIESKOLAN I VÄSTERÅS! Gymnasieskolan är en skola för alla. Den är avgiftsfri och frivillig. Du har rätt att börja en gymnasieutbildning

Läs mer

Gymnasievalet 2015. Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00. anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu. telefon: 073-655 11 74

Gymnasievalet 2015. Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00. anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu. telefon: 073-655 11 74 Gymnasievalet Läsåret 2014-2015 2015 Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00 anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu telefon: 073-655 11 74 Betygsvärde A 20 poäng B 17.5 poäng C 15 poäng

Läs mer

Välkommen till gymnasieinformation 2011-10-25

Välkommen till gymnasieinformation 2011-10-25 Välkommen till gymnasieinformation 2011-10-25 Gymnasieinformation Medicinsk syv Syv med åk9 Om att välja! Skillnaden mellan grundskolan och gymnasiet Gymnasieskolan och gymnasieprogrammen Yrkesförberedande

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

Att välja till gymnasiet Vad som var sant igår kanske inte är det imorgon

Att välja till gymnasiet Vad som var sant igår kanske inte är det imorgon Att välja till gymnasiet Vad som var sant igår kanske inte är det imorgon Robert Studie- och yrkesvägledare Presentation Planering HT 2015- VT 2016 Gymnasiet Meritpoäng Att hjälpa till i elevens-val Syv-

Läs mer

Gymnasieinformation 2012

Gymnasieinformation 2012 Gymnasieinformation 2012 Vad/vilka påverkar elevens val? Vänner Föräldrar Syskon Könsroller Bostadsort Vart utbildningen finns Studievägledare Betyg Arbetsmarknad Intressen Förutsättningar Lärare Massmedia

Läs mer

Bilder från fotofinnaren.se

Bilder från fotofinnaren.se Bilder från fotofinnaren.se Läroplanen inför gymnasievalet: Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

HANDLEDNING Presentation Programväljaren Tips, kommentarer och synpunkter Bild 2: Detta är gymnasieskolan Bild 3-8: Yrkesprogram Yrkesprogram

HANDLEDNING Presentation Programväljaren Tips, kommentarer och synpunkter Bild 2: Detta är gymnasieskolan Bild 3-8: Yrkesprogram Yrkesprogram 2016-05 HANDLEDNING Presentation Programväljaren Denna presentationsserie omfattar 45 bilder. Vi har valt att ta fram ett relativt stort antal bilder, det är ändå du som användare som bestämmer vilka bilder

Läs mer

Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15

Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15 PM Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15 TIDSPLAN FÖR GYMNASIEVALET 2014 Januari Lösenord delas ut 15 januari webben öppnas för ansökan Februari April 15 februari sista dag för webbansökan 17 februari

Läs mer

Vem är jag? Fredrika Svensson. Kommer ifrån Vellinge (Skåne) 24 år. Utbildad barnskötare, tennistränare och studie- och yrkesvägledare

Vem är jag? Fredrika Svensson. Kommer ifrån Vellinge (Skåne) 24 år. Utbildad barnskötare, tennistränare och studie- och yrkesvägledare GYMNASIEINFORMATION Vem är jag? Fredrika Svensson Kommer ifrån Vellinge (Skåne) 24 år Utbildad barnskötare, tennistränare och studie- och yrkesvägledare Arbetar på Fagrabäck samt NOT på Teknikum Samtal

Läs mer

Gymnasievalet 2012. Malin Edman, Studie- och yrkesvägledare malin.edman@edu.haninge.se

Gymnasievalet 2012. Malin Edman, Studie- och yrkesvägledare malin.edman@edu.haninge.se Gymnasievalet 2012 Malin Edman, Studie- och yrkesvägledare malin.edman@edu.haninge.se Grundskola / Gymnasiet Grundskola: Obligatorisk Barnbidrag 12 g/år Ämnen Gymnasiet: Frivillig Studiebidrag 10 g/år

Läs mer

Tankar och funderingar om framtiden

Tankar och funderingar om framtiden Tankar och funderingar om framtiden Drömmen om det lilla livet är stor, drömmer om ett jobb, familj och ett fint hem. Vill ha ett jobb som är utvecklande och som man trivs med och bra inkomst Planera ditt

Läs mer

Fundera på gymnasievalet redan nu? Om 3 år...

Fundera på gymnasievalet redan nu? Om 3 år... VÄLKOMNA! Fundera på gymnasievalet redan nu? Om 3 år... NYHETER GY 11 ny gymnasieskola Nytt betygssystem Ny skollag Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet

Läs mer

Tidplan för gymnasievalet

Tidplan för gymnasievalet Tidplan för gymnasievalet Oktober/November Gymnasieinformation Samtal Öppethus på gymnasieskolorna Gymnasiemässa i Lund och Malmö December Samtal Januari Lösenord delas ut Webben öppnar 16 januari Gymnasieansökan

Läs mer

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser En evig kamp!? Skolans uppdrag Generella kompetenser Specialförberedelser Gymnasieskolans uppdrag (prop.2008/2009:199) Grundskolan ansvarar för att ge det var och en behöver Gymnasieskolan ska i högre

Läs mer

Så fungerar den svenska gymnasieskolan

Så fungerar den svenska gymnasieskolan Så fungerar den svenska gymnasieskolan Alla ungdomar i Sverige som har studerat klart på grundskolan har rätt att studera en treårig utbildning i gymnasieskolan. En utbildning i gymnasieskolan ger bra

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

VÄLKOMNA PÅ SYVINFORMATION

VÄLKOMNA PÅ SYVINFORMATION VÄLKOMNA PÅ SYVINFORMATION PRAO NÅGRA FRÅGOR? GYMNASIEVALET NU GÄLLER DET! GYMNASIEVALET Gy 11 gymnasieskola Nytt betygssystem Ny skollag VARFÖR REFORMERA GYMNASIESKOLAN? För många elever hoppade av eller

Läs mer

VÄLKOMNA PÅ SYVINFORMATION

VÄLKOMNA PÅ SYVINFORMATION VÄLKOMNA PÅ SYVINFORMATION PRAO NÅGRA FRÅGOR? GYMNASIEVALET NU GÄLLER DET! GYMNASIEVALET Gy 11 ny gymnasieskola Nytt betygssystem Ny skollag VARFÖR REFORMERA GYMNASIESKOLAN? För många elever hoppade av

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

18 nationella program Yrkesprogram Högskoleförberedande

18 nationella program Yrkesprogram Högskoleförberedande GY 2011 Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten minskar Förändrad programstruktur Större skillnad mellan yrkes - högskoleförberedande program Mer tid för yrkesämnen på yrkesprogram En yrkesexamen

Läs mer

EN VERKSAMHET TVÅ KOMMUNER TRE HUS

EN VERKSAMHET TVÅ KOMMUNER TRE HUS EN VERKSAMHET TVÅ KOMMUNER TRE HUS Birger Nils Magnus Program i Trollhättan och Vänersborg EKONOMIPROGRAMMET ESTETISKA PROGRAMMET (Mu) NATURVETENSKAPSPROGRAMMET SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET TEKNIKPROGRAMMET

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN 18 nationella program 60 inriktningar 12 yrkesprogram + 6 högskoleförberedande program Programmen omfattar 2.500 poäng 1 DETTA ÄR ETT YRKES Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p Engelska,

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

Välkomna till. Hösten 2010

Välkomna till. Hösten 2010 Välkomna till Hösten 2010 Här är jag Hit ska jag Mål = Drömyrket! Hur gör jag Syv-schema 12 oktober gymnasiemässa alla nior på VBU Början av november gymnasieinfo och programväljare Mitten av november

Läs mer

Tankar och funderingar om framtiden

Tankar och funderingar om framtiden Tankar och funderingar om framtiden Drömmen om det lilla livet är stor, drömmer om ett jobb, familj och ett fint hem. Vill ha ett jobb som är utvecklande och som man trivs med och bra inkomst? Att välja

Läs mer

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Östra skolområdet Vilka bitar är viktiga inför årskurs 9? 1 Studie och yrkes vägledning, SYV Vägen

Läs mer

Information inför Det som tas upp är följande...

Information inför Det som tas upp är följande... Information inför Det som tas upp är följande... Utbildning Skaraborg Program Behörighet Tillträdesregler - högskola Ansökningsförfarandet Utbildning Skaraborg Samverkan mellan 15 kommuner. Sök fritt bland

Läs mer

Alexandra Huldén, Studie- och yrkesvägledare (SYV) alexandra.hulden@uddevalla.se 0522-697202

Alexandra Huldén, Studie- och yrkesvägledare (SYV) alexandra.hulden@uddevalla.se 0522-697202 Alexandra Huldén, Studie- och yrkesvägledare (SYV) alexandra.hulden@uddevalla.se 0522-697202 SYV arbetet på skolan hösten 2012: Gymnasieinformation och workshop 2 lektionstimmar åk.9 v.42-45 Föräldramöte

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till föräldrar och elever

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till föräldrar och elever Vägledningscentrum Gymnasieinformation till föräldrar och elever Vad händer inför gymnasievalet? År 9 Föräldramöte Gymnasiemässa 8/10 Individuella samtal Klassinformationer Öppet hus Besöksdag på gymnasieskolor

Läs mer

Gemensam gymnasieregion 2.0. Samt Håbo kommun och Stockholms läns landsting (Berga)

Gemensam gymnasieregion 2.0. Samt Håbo kommun och Stockholms läns landsting (Berga) Gemensam gymnasieregion 2.0 Samt Håbo kommun och Stockholms läns landsting (Berga) Dagens syfte Öka kunskapen om de regionala förutsättningarna och utmaningarna för vår gemensamma gymnasieregion. Två perspektiv:

Läs mer

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Gymnasievalet Mina uppgifter Martina Håkansson Studie- och yrkesvägledare Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Måndag 08.00-14 Tisdag 08.00-15 Onsdag 08.00-16.30 Tider gymnasievalet Hösten:

Läs mer

GYMNASIEINFORMATION LÄSÅRET 2016/17

GYMNASIEINFORMATION LÄSÅRET 2016/17 GYMNASIEINFORMATION LÄSÅRET 2016/17 BETYG - MERITVÄRDE A ger 20 poäng B ger 17.5 poäng C ger 15 poäng D ger 12.5 poäng E ger 10 poäng F ger 0 poäng - underlag för bedömning saknas BETYG - MERITVÄRDE De

Läs mer

Gymnasieinformation 2013

Gymnasieinformation 2013 Gymnasieinformation 2013 SYV-Kalendarium HT-2012 Kommunala gymnasieskolor - presentation i aulan (september) SYV - gymnasieinformation klassvis (september) PRAO vecka 40 Enskilda vägledningssamtal inbokade

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Gymnasieskola 2011

Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Gymnasieskola 2011 Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande Gymnasieskola 2011 Gymnasial lärlingsutbildning Två vägar mot samma yrkesexamen. Gymnasial lärlingsutbildning är en utbildning inom ett yrkesprogram

Läs mer

Hur skall jag kunna välja??

Hur skall jag kunna välja?? Välkommen! Hur skall jag kunna välja?? Vad händer i 9:an? Vägledningssamtal hos SYV (elev/vårdnadshavare) Gymnasiedagarna mässan 4-6 okt http://gymnasiedagarna.se/ Öppet hus på skolorna (nov-maj) Klassinformation

Läs mer

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet Vägledningssamtal med alla elever i åk 9 Vill du som förälder boka tid för ett samtal inför gymnasievalet? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på

Läs mer

Studie- och yrkesvägledare Mi Campbell

Studie- och yrkesvägledare Mi Campbell Studie- och yrkesvägledare Mi Campbell 0250-263 83 eller 073-078 52 70 E-post: marie-louise.campbell@mora.se Min roll som SYV är att vägleda eleverna i deras valprocess. att vidga perspektiv och informera

Läs mer

Gymnasiet nästa - Information om kommande gymnasieval och studier

Gymnasiet nästa - Information om kommande gymnasieval och studier Gymnasiet nästa - Information om kommande gymnasieval och studier Det finns 2 olika typer av gymnasieprogram Yrkesprogram Barn- och fritidsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet

Läs mer

Mona StjernfeldtNilsson 040 641 17 76. mona.stjernfeldt.nilsson@lomma.se. Mona Stjernfeldt Nilsson

Mona StjernfeldtNilsson 040 641 17 76. mona.stjernfeldt.nilsson@lomma.se. Mona Stjernfeldt Nilsson Mona StjernfeldtNilsson 040 641 17 76 mona.stjernfeldt.nilsson@lomma.se Mona Stjernfeldt Nilsson Tidplan för gymnasievalet Gymnasieinformation Enskilda Samtal Öppet hus på gymnasieskolorna Gymnasiemässa

Läs mer

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll VÄLKOMMEN till Gymnasieinformationen 24 november Frejaskolan Julia Kjäll Viktigt att veta 18 nationella program (totalt 60 inriktningar) + Introduktionsprogram (5 program) + Särskilda varianter Ämnen och

Läs mer

Välkomna till. Hösten 2013

Välkomna till. Hösten 2013 Välkomna till Hösten 2013 Här är jag Mål = Drömyrket! Hit ska jag Syv-schema Början av oktober Mitten av oktober Mitten av oktober V45, 7 november gymnasieinfo och broschyr föräldrainformation påbörjar

Läs mer

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se 2010 Programguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län Gör ditt val på Skolor och program i Stockholms län! Frågor som rör din intagning 4 Inför gymnasievalet 4 Om gymnasieskolan 5 Om programmen 6 Hur

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer

Kvalitet i studie- och yrkesvägledning 11 februari 2010

Kvalitet i studie- och yrkesvägledning 11 februari 2010 Kvalitet i studie- och yrkesvägledning 11 februari 2010 Sammanhang och bakgrund Ny skollag Ny läroplan för förskolan Reformering av grundskolan Reformering av gymnasieskolan Nya behörighetskrav Nya tillträdesregler

Läs mer

Välkomna till. Hösten 2015

Välkomna till. Hösten 2015 Välkomna till Hösten 2015 Här är jag Hit ska jag Mål = Drömyrket! Hur gör jag Syv-schema Mitten av september gymnasieinfo och broschyr Mitten av oktober föräldrainformation Början av oktober påbörjar enskilda

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2014/2015

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2014/2015 Utbildningsstatistikenheten 2015-12-17 Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2014/2015 Våren 2015 slutförde 84 449 1 elever gymnasieskolan. Det är den andra kullen elever som går ut den reformerade

Läs mer

GYMNASIEVAL. Intagning

GYMNASIEVAL. Intagning GYMNASIEVAL Ansökan Hur söker jag till gymnasiet? Du är behörig att söka ett nationellt eller specialutformat program som startar senast första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år, om du: Har slutfört

Läs mer

Valet till gymnasiet 2016. Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål

Valet till gymnasiet 2016. Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål Valet till gymnasiet 2016 Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål En ny gymnasieskola Snart står Du inför Ditt val till gymnasieskolan. Det finns 18 nationella program med totalt 60 olika

Läs mer

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2015/2016

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2015/2016 Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-10-09 Handläggare Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden 2014-10-23 Studievägsutbudet i gymnasieskolan

Läs mer

Välkomna till. Hösten 2017

Välkomna till. Hösten 2017 Välkomna till Hösten 2017 Här är jag Hit ska jag Mål = Drömyrket! Hur gör jag Syv-schema Mitten av september gymnasieinfo och broschyr Slutet av september påbörjar enskilda samtal Mitten av oktober föräldrainformation

Läs mer

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015 Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 13-423/6780 Sida 1 (10) 2013-10-11 Handläggare Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden 2013-10-24 Studievägsutbudet

Läs mer

Betyg. Ej uppnått målen 0p. Väl godkänd 15p Mycket väl godkänd 20p. Summan av de 16 bästa ämnena räknas som betygsvärde!

Betyg. Ej uppnått målen 0p. Väl godkänd 15p Mycket väl godkänd 20p. Summan av de 16 bästa ämnena räknas som betygsvärde! Betyg Ej uppnått målen 0p Godkänd 10p Väl godkänd 15p Mycket väl godkänd 20p Summan av de 16 bästa ämnena räknas som betygsvärde! Högre behörigheteskrav till gymnasieskolan 8 ämnen med betyget godkänd

Läs mer

Planera Ditt Gymnasieval 2013

Planera Ditt Gymnasieval 2013 Planera Ditt Gymnasieval 2013 BEHÖRIGHET (krav på förkunskaper): Högskoleförberedande program Lägst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik + 9 andra ämnen Ekonomiprogrammet

Läs mer

Hej föräldrar till barn i skolår 9 på Fröviskolan!

Hej föräldrar till barn i skolår 9 på Fröviskolan! Studievägledare Jonas Cederulf Fröviskolan jonas.cederulf@lindesberg.se 0581 833 41 Hej föräldrar till barn i skolår 9 på Fröviskolan! Som utlovat under föräldramötet kommer här ett försök till samlad

Läs mer

Bilaga 2 Bilaga x Program Benämning BA Bygg och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, Tumba Gymnasium BF Barn och fritidsprogrammet inr pedagogisk arbete, Tumba gymnasium EE El och energiprogrammet

Läs mer

Sammanfattning Lättläst version

Sammanfattning Lättläst version Sammanfattning Lättläst version Den framtida gymnasiesärskolan en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning Gymnasiesärskoleutredningen har utrett gymnasieutbildningen för ungdomar med

Läs mer