Antagningsguiden. för dig som söker till gymnasieskolan i Stockholms län och Håbo kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antagningsguiden. för dig som söker till gymnasieskolan i Stockholms län och Håbo kommun 2012. www.gyantagningen.se"

Transkript

1 Antagningsguiden för dig som söker till gymnasieskolan i Stockholms län och Håbo kommun 2012

2 Antagningsguiden 2012 är framtagen i samverkan mellan kommunerna samordnat av Gymnasieantagningen Stockholms län. Informationen bygger på upp gifter som var kända i början av september För senaste uppdatering se eller Personerna på bilderna i katalogen har ingen direkt koppling till de avsnitt bilderna visas i. Foto: Samtliga bilder Karl-Johan Larsson, förutom sidan 1, 3, 13 (de två nedre bilderna) och 25 som tagits av Lisa Thorsén/Kombinera. Textbearbetning: Lisa Thorsén/Kombinera Grafisk form: Johan Nilsson/Kombinera Tryck: Edita, oktober 2011.

3 Innehåll 4 Tidplan för antagningen till gymnasieskolorna i Stockholms län och Håbo kommun Tips som gör det lättare att välja 8 Om gymnasieskolan 10 Om programmen 12 Chans att mixa elitidrott och studier 14 Om du inte är behörig 16 Sök så här 18 Urval vem kommer in? 19 Studieekonomi 20 För dig som behöver extra stöd i studierna 22 Gymnasiesärskolan 24 Studera vidare efter gymnasiet 26 Frågor och svar om gymnasieskolan 28 Här ligger gymnasieskolorna i Stockholms län och Håbo kommun 30 Här ligger gymnasieskolorna i Stockholms stad och närförorter 32 Adresser till gymnasieskolorna 41 Ordlista 44 Adresser till antagningskanslierna 3

4 Tidplan för antagningen till gymnasieskolorna i Stockholms län och Håbo kommun 2012 Gilla oss på Facebook så får du viktig information om gymnasievalet och kan ställa frågor. Ansökningsstart Hemsidan öppnas för ansökan den 16 januari. Sista ansökningsdagen Hemsidan stängs för ansökan klockan 24:00 den 15 februari. Omval Den 24 april öppnas hemsidan för omval. Du har möjlighet att göra ändringar och tillägg i din ansökan på fram till 15 maj. J a n u a r i f e b r u a r i m a r s a p r i l Lösenordet skickas ut Under den tredje veckan i januari får du ett lösenord hemskickat som du ska använda för att logga in på där du gör din ansökan. Har du inte fått något lösenord kontaktar du din studie- och yrkesvägledare eller någon annan ansvarig på din skola. Du som inte kan få lösenordet via någon på skolan kontaktar gymnasieantagningen. Prov Prov till vissa estetiska program och vissa engelsk språkiga utbildningar görs ute på skolorna under februari och mars. Tänk på att! Du måste rangordna utbildningarna i din ansökan så att den utbildning du helst vill komma in på står som första val, den du näst helst vill komma in på står som andra val och så vidare. Blir du antagen till en högre rangordnad utbildning så stryks du från utbildningar du rangordnat lägre i din ansökan. Preliminär antagning Under eftermiddagen den 20 april kan du se resultatet av den preliminära antagningen som görs på dina höstterminsbetyg. 4

5 Sista omvalsdagen Den 15 maj är sista dagen för att göra ändringar i din ansökan. Hemsidan stängs för ansökan klockan 24:00. Slutligt antagningsbesked Under eftermiddagen den 29 juni visas det slutliga antagningsbeskedet när du loggar in på. Sista svarsdagen 20 juli är sista dag att svara på antagningsbeskedet. Webben stänger klockan 24:00. reservantagningar Under augusti görs två reservantagningar. Antagningsbesked får du när du loggar in på. m a j j u n i j u l i a u g u s t i Prov Prov till vissa estetiska program för dig som gjort ändringar i din ansökan under omvalsperioden sker under maj och juni. Slutbetygen skickas Grundskolorna och introduktionsprogrammen skickar under juni slutbetygen till gymnasieantagningen. Skolstart! Skolorna börjar i slutet av augusti. Reservantagningen tas över av skolorna i samband med skolstarten. Kontakta de skolor du är intresserad av direkt för att få veta vilken plats du har i reservkön. 5

6 Tips som gör det lättare att välja Gymnasievalet spelar roll. Ditt gymnasieprogram kan både göra det möjligt för dig att läsa vidare efter gymnasiet och direkt leda till ett arbete. På det viset har ditt val betydelse för vad du ska göra i framtiden. Det är viktigt att du väljer något som du är intresserad av och som du tror att du vill fortsätta med de närmaste åren. Bästa vägen till ett bra val är att du tar reda på så mycket som möjligt om programmen, skolorna och vad som gäller för antagningen. Vilket gymnasieprogram ska jag välja? Fundera på vad du är intresserad av. Vill du läsa vidare efter gymnasiet eller utbilda dig till ett yrke direkt? Om du vill läsa vidare efter gymnasiet väljer du ett högskoleförberedande program. För att hitta ett program som passar dina intressen kan du undersöka vilka olika inriktningar det finns. Vet du redan vad du vill läsa efter gymnasiet är det viktigt att det program du väljer verkligen har alla kurser som krävs för att du ska kunna söka vidare. Det finns både grundläggande och särskild behörighet. Om du vet att du vill arbeta med något som du kan utbilda dig till på gymnasiet kan du välja ett yrkesprogram. På flera program finns det möjlighet att gå en lärlingsutbildning där du varvar praktik på arbetsplatser med undervisning i skolan. De yrkesförberedande programmen kan också ge behörighet att läsa vidare. Du kan läsa till ämnen för att få högskolebehörighet. Du kan också välja att vidareutbilda dig på yrkeshögskolan. TIPS! Besök en skola Ett bra sätt att ta reda på mer om ett program och den skola du är intresserad av är att besöka skolan. Missa inte skolornas öppet hus! Datum finns på. 6

7 Vilken skola ska jag välja? När du bestämt dig för ett program gäller det att hitta en bra skola. För dig som bor i en kommun i Stockholms län eller i Håbo kommun är det fritt fram att söka gymnasieskola i alla dessa kommuner. Du har alltså samma chans att komma in på en skola i Stockholms innerstad om du till exempel bor i Sollentuna som om du bor i Stockholms stad. Det här gäller alla nationella program. Vilka regler som gäller i övrigt kan du läsa mer om i rutan längre ner på denna sida. Du kan också fråga din studie- och yrkesvägledare eller läsa mer på. Ett enkelt sätt att ta reda på mer om ett visst program och de skolor du är intresserad av är att besöka gymnasieskolorna. De flesta skolor håller öppet hus en eller flera gånger under hösten och vintern. Då får du chansen att själv se skolorna, träffa elever och lärare och ställa frågor som du vill ha svar på. På hittar du datum för öppet hus. Du kan undersöka de kvalitetsgranskningar av skolorna som Skolverket samlar på Du kan också läsa vad eleverna tycker om sin egen skola på. Fundera på om skolan har någon särskild arbetsmetod du känner dig lockad av och om de individuella valen som finns passar dig. Praktiska saker kan också spela roll, som hur lång resvägen är. Du som bor i en kommun i Stockholms län eller i Håbo kommun söker på lika villkor till alla nationella program i dessa kommuner. Att söka utbildning i annan kommun eller till fristående skola För de kommunala skolorna gäller alltså att du som bor i Stockholms län eller i Håbo kommun kan söka till de nationella programmen på vilken skola du vill i dessa kommuner. Oavsett var du bor har du samma chans att bli antagen. Du kan förstås också söka till ett nationellt program vid en kommunal gymnasieskola i en kommun utanför Stockholms län och Håbo. Men tänk på att dessa skolor i första hand tar emot elever som är folkbokförda i den egna kommunen. Elever som bor där programmets nationella inriktning inte finns i kommunen eller inom samverkansområdet blir också förstahandsmottagna. Platserna som finns kvar när elever med företräde fått plats är öppna för övriga sökande, så kallat frisök. När det gäller de fristående skolorna söker du och blir antagen till de nationella programmen på lika villkor över hela Sverige. Du som söker programinriktat individuellt val eller vissa yrkesintroduktionsprogram och bor i Stockholms län har också flera kommuner att välja på. Exakt vilka kan du läsa på. Naturbruksprogrammet vid Berga naturbuksgymnasium söker du och blir antagen till på lika villkor oavsett var i Stockholms län du bor, med undantag för Järfälla och Sigtuna. Håbo kommun är också undantagen. Förutom de här möjligheterna finns det så kallade riksrekryterande utbildningar. Det betyder att alla i hela Sverige söker och blir antagna på lika villkor till ett program. Exakt vilka utbildningarna är kan du läsa på se. Det kan till exempel gälla utbildning till ett yrke där det behövs arbetskraft, vissa idrotter eller spetsutbildning inom matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora. International Baccalaureate (IB) är ett exempel på en riksrekryterande utbildning. IB är en internationellt erkänd examen som kräver goda kunskaper i engelska. 7

8 Om gymnasieskolan Gymnasieskolan är frivillig. Du får söka till gymnasieskolan till och med det år du fyller 19. Det finns 18 nationella program med olika inriktningar. 6 av programmen är högskoleförberedande och 12 av dem är yrkesprogram. Inom programmen finns förutom 60 nationella inriktningar även särskilda varianter och inom yrkesprogrammen finns möjlighet att gå lärlingsutbildning. Högskoleförberedande program De högskoleförberedande programmen ska förbereda dig för studier på universitet och högskola. De högskoleförberedande programmen är: Ekonomiprogrammet (EK) Estetiska programmet (ES) Humanistiska programmet (HU) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Teknikprogrammet (TE) International Baccalaureate (IB) är en internationell riksrekryterande utbildning. All undervisning sker på engelska. Det är ett 3-årigt program som ger grundläggande behörighet till högskoleutbildning i Sverige och många andra länder. Mer information om IB finns på För att vara behörig till de högskole förberedande programmen krävs att du har godkänt i: Svenska/svenska som andraspråk Engelska Matematik Ytterligare nio ämnen, det vill säga totalt tolv ämnen. För behörighet till Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapliga programmet ska fyra av de nio godkända ämnena vara geografi, historia, samhällsvetenskap och religion. För Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet ska tre av de nio ämnena vara biologi, fysik och kemi. För Estetiska programmet gäller godkänt i vilka nio ämnen som helst. 8

9 Yrkesprogram Yrkesprogrammen innehåller minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL, och ska främst förbereda dig för yrkeslivet eller yrkeshögskolan. Även på yrkesprogram har du möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet om du väljer till kurser under gymnasieutbildningen som ger dig denna behörighet. Yrkesprogrammen leder till en yrkesexamen. Inom yrkesprogrammen kan du välja att gå en lärlingsutbildning. Då gör du minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser. Både på din arbetsplats och i skolan har du ett stort eget ansvar. Du måste vara intresserad och motiverad. Du lär dig under handledning i en miljö som ger kunskaper, erfarenheter och goda kontakter inom en bransch. Utbildningen leder till samma yrkesexamen som ett vanligt yrkesprogram. Även på den här utbildningen kan du välja att läsa kurser som ger dig grundläggande högskolebehörighet. Yrkesprogrammen är: Barn- och fritidsprogrammet (BF) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) El- och energiprogrammet (EE) Fordons- och transportprogrammet (FT) Handels- och administrationsprogrammet (HA) Hantverksprogrammet (HV) Hotell- och turismprogrammet (HT) Industritekniska programmet (IN) Naturbruksprogrammet (NB) Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Du vet väl att du kan bli behörig till högskolan när du läst ett yrkesprogram. För att vara behörig till yrkesprogrammen krävs att du har godkänt i: Svenska/svenska som andraspråk Engelska Matematik Ytterligare fem ämnen, det vill säga åtta ämnen totalt. Obs! De nationella programmen kan finnas i så kallade särskilda varianter. Det betyder att programmet har en egen inriktning. Det kan hända att du behöver ha godkänt i fler ämnen för att kunna bli antagen än det som normalt krävs. Ibland behöver du också göra ett antagningsprov. Fråga din studieoch yrkesvägledare eller kontakta den skola som anordnar den särskilda varianten så får du veta vilka krav på behörighet som finns för det program du vill söka. 9

10 Om programmen Det finns ämnen som alla på gymnasiet läser. Det är ämnen som räknas som så grundläggande för att klara sig i arbetslivet och studielivet att alla behöver dem. De ämnena kallas för gymnasiegemensamma ämnen. Det finns också programgemensamma karaktärsämnen, inriktningar, programfördjupningar och individuella val. Alla program innehåller också ett gymnasiearbete på 100 poäng. På kan du läsa mer om de olika programmen och de kurser som erbjuds inom programmen. Alla gymnasieprogram innehåller byggstenarna nedan, utom Vårdoch omsorgsprogrammet som inte har någon valbar inriktning. Gymnasiegemensamma ämnen programgemensamma ämnen programfördjupning inriktning Gymnasiegemensamma ämnen De gymnasiegemensamma ämnena ska ge dig grundkunskaper som du behöver för att klara ditt studie- och yrkesliv. Ämnena är gemensamma för alla nationella program, men hur många poäng du läser beror på vilket program du valt. De gymnasiegemensamma ämnena är: Svenska/svenska som andraspråk Engelska Matematik Idrott och hälsa Historia Samhällskunskap Religionskunskap Naturkunskap På Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet läser du inte naturkunskap. Istället läser du på Naturvetenskapsprogrammet biologi, fysik och kemi och på Teknikprogrammet läser du fysik, kemi och teknik. individuellt val gymnasiearbete Fördelning av de gymnasiegemensamma ämnena Ämne Yrkesprogram (poäng) Högskoleförberedande program (poäng) Svenska/svenska som andraspråk Engelska Matematik Idrott och hälsa Historia Samhällskunskap Religionskunskap Naturkunskap

11 Betyg Hösten 2011 infördes betygsskalan A F på gymnasiet. Betyg för godkänt betecknas nu med A, B, C, D, E. Det högsta betyget är A och det lägsta är E. Betyg för icke godkänt betecknas med F. Om du får underkänt i en kurs har du rätt att pröva för ett högre betyg eller gå om kursen. Du får betyg efter varje avslutad kurs. Ett ämne kan ha flera kurser. Programgemensamma karaktärsämnen De programgemensamma karaktärsämnena är kurser som alla elever inom ett program läser. Ämnena är olika för varje nationellt program. Biologi och fysik är exempel på gemensamma ämnen för Naturvetenskapsprogrammet. Engelska och entreprenörskap är exempel på gemensamma ämnen för Hotell- och turismprogrammet. Programfördjupningar På varje program kan du välja mellan olika kurser inom programfördjupningarna. På yrkesprogrammen är de här kurserna riktade mot olika yrken. Inom de högskoleförberedande programmen är kurserna mer riktade mot högskolestudier inom det ämnesområde du har valt att studera. Inriktningar Det finns totalt 60 nationella inriktningar. Av de 18 nationella programmen har 17 nationella inriktningar. Det är endast Vård- och omsorgsprogrammet som inte har någon nationell inriktning. På Fordons- och transportprogrammet kan du till exempel välja inriktningarna Personbil eller Godshantering. På Samhällsvetenskapsprogrammet kan du till exempel välja inriktningarna Beteendevetenskap eller Medier, information och kommunikation. Inriktningarna startar oftast år 2 eller år 3, om det finns tillräckligt många elever som vill läsa just den inriktningen. Läs mer om inriktningar på. KRAV FÖR ATT BLI GODKÄND Varje kurs ger något som kallas för gymnasiepoäng. Man kan säga att antalet poäng motsvarar den tid som krävs för att läsa kursen. Ett gymnasiepoäng motsvarar en lektionstimme. För yrkesexamen ska du ha poäng varav godkända. Du ska också ha godkänt i svenska, alternativt svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1. Ett krav är också att du har godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena och ett godkänt gymnasiearbete. För högskoleförberedande examen ska du ha poäng varav godkända. Du ska också vara godkänd i svenska, alternativt svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 samt matematik 1 och ha gjort ett godkänt gymnasiearbete. Individuella val Alla program innehåller 200 poäng kurser som du väljer själv. Det kan vara kurser du behöver för att komma in på högskola eller universitet, eller kurser som ger dig mer kunskap i ett yrkesämne. 11

12 Chans att mixa elitidrott och studier För dig som vill kombinera elitidrott med studier finns nu möjligheten att välja en Nationell idrottsutbildning, NIU. Specialidrott är ett ämne som du bara kan läsa på skolor som fått NIU godkänd av Skolverket och respektive specialidrottsförbund. I Stockholms län är det flera skolor som fått tillstånd att starta NIU. Vilka de är hittar du längst bak i den här katalogen i adressregistret. De godkända skolorna är märkta med NIU längst ner. Två olika ansökningar Ansökan till NIU är uppdelad i två delar. Först ansöker du till själva idrottsdelen, direkt till den skola som erbjuder NIU, till exempel bandy eller fotboll. Tänk på att vara ute i god tid. Ofta är sista ansökningsdag på hösten. För att få veta exakt hur du ska ansöka måste du kontakta skolan själv. Sedan ansöker du till ett nationellt gymnasieprogram på den skola du sökt NIU. Du ansöker på under den vanliga ansökningsperioden. Kontakta den skola som erbjuder NIU för mer information om vilka nationella gymnasieprogram som erbjuder NIU-platser. Urval Efter det att du sökt till NIU kommer du att kallas till ett uttagningstest. Det är varje idrottsförbund som sköter urvalet för idrottsdelen. Du får sedan veta om du blivit antagen direkt från idrottsförbundet eller den skola där du gjort din ansökan. Kontakta skolan som erbjuder NIU för mer information. Studier och elitidrott på internationell nivå Precis som tidigare finns gymnasiealternativet Riksidrottsutbildning (RIG) för dig som har som mål att utöva din idrott på internationell elitnivå. Ansökan ska göras både till själva idrotten och till det program på skolan som erbjuder RIG-plats. För information om ansökan till idrottsuttagningen kontakta den skola som anordnar RIG-utbildningen. Antagning För att du ska bli antagen till NIU krävs både att du antagits till själva idrottsdelen och till det program du sökt. När det gäller antagningen till själva programmet konkurrerar du på samma villkor som alla andra. Det är din behörighet och dina betygspoäng som avgör. Om du inte blir antagen till det nationella programmet på skolan, blir du inte heller antagen till NIU, även om du redan är godkänd i idrottsdelen och har fått besked från idrottsförbundet eller skolan om att du är antagen till den idrott du sökt. 12

13 Sök NIU så här Sök först till idrottsdelen direkt till den skola som erbjuder NIU och som du vill gå på. Skicka sedan under den vanliga ansökningsperioden in din ansökan till ett nationellt gymnasieprogram som erbjuder NIU-plats på samma skola via. Du kan alltså inte söka någon idrott inom NIU via gymnasieantagningen om du bor i Stockholms län! Då är platsen din När du fått besked både från idrottsförbundet eller skolan om att du är antagen på NIU, och fått ett slutantagningsbesked från gymnasieantagningen att du har en plats på det nationella programmet på skolan, vet du att platsen är din. 13

14 Om du inte är behörig Introduktionsprogrammen riktar sig till dig som inte är behörig till ett nationellt program. Det finns fem introduktionsprogram: Programinriktat individuellt val Preparandutbildning Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion Programinriktat individuellt val Programinriktat individuellt val är en utbildning som ska leda till att du kommer in på ett nationellt yrkesprogram inom ett år. För att vara behörig behöver du ha godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen eller ha godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik och minst tre andra ämnen. Alla studievägar finns att söka på. Precis som till de nationella programmen är det betygspoängen som avgör vem som blir antagen. På kan du läsa mer om de olika introduktionsprogrammen. Preparandutbildning Preparandutbildning vänder sig till dig som vill läsa in grundskolebehörighet på högst ett år för att kunna gå vidare till ett nationellt program. Du som saknar behörighet till ett nationellt program eller som är behörig till ett yrkesprogram men inte till ett högskoleförberedande program kan söka utbildningen. De flesta studievägarna går att söka på. Antagningen görs efter bedömning och beslut av kommunen eller den fristående gymnasieskolan som anordnar utbildningen. 14

15 Yrkesintroduktion Yrkesintroduktion riktar sig i första hand till dig som inte är behörig till ett nationellt yrkesprogram. Det är en yrkesinriktad utbildning på 1 3 år som ska göra det lättare för dig att etablera dig på arbetsmarknaden eller att söka till ett nationellt yrkesprogram. De flesta studievägarna går att söka på. Antagningen för vissa yrkesintroduktionsprogram görs på betygspoäng och för vissa efter bedömning och beslut av kommunen eller den fristående gymnasieskolan som anordnar utbildningen. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information. De flesta studievägarna går att söka på Individuellt alternativ Individuellt alternativ anpassas individuellt efter dina behov under 1 3 år. Det här alternativet är främst för dig som inte är behörig till nationellt yrkesprogram. De flesta studievägarna går att söka på. Antagningen görs efter bedömning och beslut av kommunen eller den fristående gymnasieskolan som anordnar utbildningen. Språkintroduktion Språkintroduktion vänder sig till dig som nyligen kommit till Sverige och vill få utbildning i svenska för att kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. De flesta studievägarna går att söka på. Antagningen görs efter bedömning och beslut av kommunen eller den fristående gymnasieskolan som anordnar utbildningen. 15

16 Sök så här Du får söka till gymnasieskolan till och med det år du fyller 19 år. För att kunna komma in på ett nationellt program eller en särskild variant måste du gått ut årskurs 9 i grundskolan eller motsvarande med godkänt betyg i engelska, matematik och svenska eller svenska som andraspråk. Du måste dessutom ha den särskilda behörigheten som gäller för just de program som du ska söka. Se sidorna 8 9 när det gäller behörigheter för de olika programmen. Om du inte har den behörighet som krävs kan du istället söka till ett introduktionsprogram. 1. Logga in på 2. Fyll i din ansökan. 3. bekräfta, skriv ut och skriv under 4. Preliminär antagning Är du elev i någon av länets grundskolor får du dina inloggningsuppgifter skickade hem till dig under vecka 3. Du som inte går i skolan men är folkbokförd i Stockholms län kan mejla eller ringa till ditt antagningskansli för att få ett lösenord. Mejladresser och telefonnummer hittar du på baksidan av den här guiden. Du måste rangordna utbildningarna du söker så att det program som du helst vill komma in på står som första val, det du näst helst vill komma in på står som andra val och så vidare. Du kan bara bli antagen till ett program! Om ditt betyg räcker för antagning till flera av dina alternativ så blir du antagen till det program som du rankat högst i din ansökan. När du blivit antagen till en utbildning står du kvar som reserv till högre rangordnade val, men inte till alternativ som du har rangordnat lägre. Sista datum att registrera valet på är den 15 februari. Du lämnar ansökan till skolans studie- och yrkesvägledare. Datum för inlämning av ansökan kan variera mellan olika skolor. Du som inte går i någon skola skickar din ansökan till det antagningskansli du tillhör. I mitten av april görs en preliminär antagning som grundar sig på höstterminsbetyget i årskurs 9. Resultatet av den preliminära antagningen kan du se på. Det här är bara en preliminär antagning som inte garanterar dig en plats. Resultatet ska ge dig en vink om dina chanser att komma in på de utbildningar du valt. För dig som är asylsökande Som asylsökande har du rätt att söka till gymnasieskola. För att kunna antas till ett gymnasieprogram som asylsökande får du högst vara 18 år vid slutantagningen. Du ska också kunna uppvisa ett LMA-kort från Migrationsverket som är giltigt över slutantagningen till gymnasiet. LMA-kort är ett ID-kort som utfärdas av Migrationsverket till asylsökande. 16

17 Prov till Estetiska programmet och de engelskspråkiga utbildningarna En del skolor kräver att du gör ett antagningsprov till det Estetiska programmet och de engelsk språkiga utbildningarna, som till exempel International Baccalaureate. Om du sökt ett program i februari där du ska göra prov kommer du att kallas till det i februari eller mars. Om du gör ett ändringsval kommer du att kallas till prov i slutet av maj eller början av juni. Du får ett brev hem där det står tid och plats för provet. Du får också information om vad du ska förbereda inför provet. Provet bedöms och poängsätts av gymnasieskolan. Om du vill veta hur provpoängen räknas ut ska du kontakta den skola du sökt till. Provresultatet kommer du att kunna se på din inloggningssida på vår hemsida. 5. Ändringsval 6. Slutlig antagning 7. Reservantagning 8. Lediga platser Du som vill kan ändra din ansökan. Då gör du om ansökningsproceduren. Ändringsvalet kan göras mellan 24 april och 15 maj. När du har gjort ditt ändringsval och lämnat in en ny underskriven ansökan är det den sista ansökan som gäller. Om du är nöjd med ditt val i februari ska du inte göra någonting alls. Ansökan som kommer till Gymnasieantagningen efter den 15 maj bedöms alltid som sent inkommen om det inte finns särskilda skäl. För mer information, prata med studie- och yrkesvägledaren på din skola. Resultatet av den slutliga antagningen kan du se i slutet av juni genom att logga in på med dina inloggningsuppgifter. Där kan du också svara på ditt antagningsbesked. Läs noga igenom informationen om hur du ska svara. Reservantagningen börjar i slutet av juli och håller på till mitten av september. Under reservantagningen tas elever in på de platser som blivit lediga när andra elever tackat nej eller blivit uppflyttade till högre rangordnat val. Du kan själv se din aktuella reservplacering genom att logga in på med dina inloggningsuppgifter. Efter slutantagningen publicerar gymnasieantagningen de platser som är lediga under aktuellt på. Är du intresserad av att söka någon av de lediga platserna fyller du i en ny ansökningsblankett som du skickar till gymnasieantagningen. Är det flera som konkurrerar om en ledig plats är det behörigheten samt betygspoängen som avgör vem som kommer in. I mitten av augusti tar skolorna själva över antagningen. Då får du ta kontakt med skolan direkt om du är intresserad av att börja där. 17

18 Urval vem kommer in? När antalet platser på en utbildning vid en skola är färre än antalet sökande som är behöriga styrs urvalet av de sökandes betygspoäng. Du är alltså inte garanterad en plats på den skola som ligger närmast din bostad. Fri kvot Ett begränsat antal platser får avsättas för dig som: Betygspoängen är summan av de 16 bästa ämnesbetygen från grundskolan. Betygsvärdena är 20 för MVG, 15 för VG, 10 för G och 0 för IG. Vid ansökan till Estetiska programmet räknas eventuell uppnådd provpoäng med i merit värdet. Betygsvärdet för elever som har blockbetyg i NO- eller SOämnen får man genom att multiplicera blockbetygets värde med antalet ämnen inom blocket. 1. på grund av medicinska, sociala eller andra personliga omständigheter bör ges företräde framför övriga sökande 2. kommer från skolor där betygen inte utan vidare kan jämföras med grundskolans betyg, till exempel läsårsbrev från Waldorfskola och utländska betyg. Du som kommer in via den fria kvoten måste vara behörig i svenska eller svenska som andraspråk (enligt svensk läroplan), matematik och engelska från motsvarande sista årskursen i grundskolan. Du ska också ha den särskilda behörigheten som gäller för de program som du ska söka. Det är beslutsfattaren för den kommunala gymnasieskolan, eller rektor eller annan ansvarig på fristående gymnasieskola, som bestämmer om antagning till fri kvot. Om flera har samma meritvärde Vid urvalet till ett visst program händer det ibland att inte alla med samma meritvärde kan antas. Då tillämpas en randordning utifrån vissa specifika kriterier. Det finns fyra olika rangordningskriterier. Gymnasieskolorna väljer själva vilket av dessa kriterier som ska gälla på sina olika studievägar. De fyra olika rangordningskriterierna är: Valrang, jämförelsetal och slump Ma + No, valrang, jämförelsetal och slump Eng + Sv/Sva + So, valrang, jämförelsetal och slump Sv/Sva, valrang, jämförelsetal och slump 18

19 Studieekonomi Du som går på gymnasieskolan kan få studiehjälp till och med vårterminen det år du fyller 20. Efter det kan du söka studiemedel med en bidragsdel och en lånedel. Studiebidrag får du om du studerar heltid på gymnasieskola, folkhögskola, kommunal eller statlig vuxenutbildning på gymnasienivå och vissa andra utbildningar. Mer information hittar du på Studiebidrag Du får kr per månad (uppgiften hämtad i augusti 2011). Om du går i gymnasieskola kommer bidraget automatiskt utan att du behöver ansöka om det. Är du utländsk medborgare måste du först få rätten till svenskt studiestöd godkänd. Om du inte är myndig betalar CSN, Centrala studiestödsnämnden, ut studiebidraget till din vårdnadshavare. Är du myndig betalas bidraget direkt till dig. Studiehjälp består av: Studiebidrag Extra tillägg Inackorderingstillägg Extra tillägg Extra tillägg ansöker du om hos CSN. Om du kan få tillägget beror på familjens inkomst. Inackorderingstillägg Inackorderingstillägg kan du få om du studerar på annan ort och inte kan resa mellan studieorten och hemmet varje dag. Bidraget ska ersätta en del av dina kostnader för hyra och resor. En förutsättning för att få bidraget är att det program och den nationella inriktning du läser inte finns på hemorten. Studerar du på en fristående gymnasieskola, folkhögskola eller ett riksinternat ska bidraget sökas genom CSN. Studerar du vid en kommunal gymnasieskola ansöker du om tillägget hos din hemkommun. Dagliga resor Om du har längre än sex kilometer till skolan får du bidrag till dagliga resor mellan hem och skola, i form av SL-kort. Korten delas oftast ut av skolan vid terminsstart. Vissa skolor och kommuner delar ut SL-kort för kortare resväg. Kontakta din kommun för mer information om vad som gäller för dig. 19

20 För dig som behöver extra stöd i studierna Om du har behov av att studera i mindre grupp så erbjuder gymnasieskolorna i Stockholms län följande 3 4 åriga behovsgrupper. Din grundskola ska i en bilaga beskriva ditt behov av att studera i liten grupp. Det är bilagan som är underlaget för antagningen. Du kan vara behörig eller obehörig. Ansöker gör du på senast den 15 februari Nationella program Danderyds gymnasium Samhällsvetenskapsprogrammet för elever med Aspergers syndrom Elektrikergymnasiet El- och energiprogrammet, gymnasial lärlingsutbildning för elever med ADHD och närliggande diagnoser, 3 4 år ESS-gymnasiet Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Samhällsvetenskap för elever i behov av särskilt stöd Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Beteendevetenskap för elever i behov av särskilt stöd Fridegårdsgymnasiet/Kämpe Hantverksprogrammet finsnickeri, för elev med Aspergers syndrom Naturvetenskapsprogrammet, för elev med Aspergers syndrom Samhällsvetenskapsprogrammet, för elev med Aspergers syndrom Fryshusets gymnasium Estetiska programmet för elever med Aspergers syndrom Gustavsbergs gymnasium Samhällsvetenskapsprogrammet för elever med Aspergers syndrom Handels- och administrationsprogrammet för elever med Aspergers syndrom Ekonomiprogrammet för elever med Aspergers syndrom Lunaskolan Östra gymnasium Estetiskt program, bild- och forminriktning, för elever med diagnosen Aspergers syndrom Samhällsvetenskapsprogrammet, för elever med diagnosen Aspergers syndrom MBC gymnasiet Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhällsvetenskap för elever i behov av särskilt stöd Snitz gymnasium ADHD samt Aspergerklasser. Solna gymnasium Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhällsvetenskap för elever med Aspebergerdiagnos Stockholms RH-gymnasium (Stockholms riksgymnasium för rörelsehindrade) Estetiska programmet inriktning Estetik och media Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Samhällsvetenskap Utbildning Silverdal, Sollentuna Naturvetenskapsprogrammet för elever med Aspergers syndrom Samhällsvetenskapsprogrammet för elever med Aspergers syndrom Vallentuna gymnasium För elever med Aspergers syndrom: BA, EK, FT, HA, NA, SA, TE Österåkers gymnasium Samhällsvetenskapsprogrammet för elever med Aspergers syndrom 20

21 Introduktionsprogram Arlandagymnasiet inriktning HR långsam takt Brännkyrka gymnasium Individuellt alternativ inriktning SA för elever med Aspergers syndrom och närliggande funktionsnedsättning, 3 4 år Språkintroduktion för elever i behov av särskilt stöd, 1 3 år Liljevalchs internationella läroverk/ Gryningsskolan Individuellt alternativ för elever med inåtagerande problematik samt inlärningssvårigheter. Elektrikergymnasiet Programinriktat individuellt val inriktning El- och energiprogrammet för elever med ADHD och närliggande problematik, 1 år Yrkesintroduktion inriktning El- och energiprogrammet för elever med ADHD och närliggande problematik, 3 år Enskede Gårds gymnasium Yrkesintroduktion för elever med Aspergers syndrom och närliggande funktionsnedsättning, 3 4 år Yrkesintroduktion för elever med ADHD o närliggande funktionsnedsättning, 3 år Yrkesintroduktion för elever i behov av särskilt stöd, 3 år ESS-gymnasiet Yrkesintroduktion mot Restaurang- och livsmedelsprogrammet café och kök för elever i behov av särskilt stöd, 1 3 år Individuellt alternativ för elever med Aspergers syndrom och närliggande funktionsnedsättning, 3 4 år Individuellt alternativ för elever i behov av särskilt stöd, 1 3 år Individuellt alternativ inriktning Bild och form för elever i behov av särskilt stöd, 1 3 år Individuellt alternativ inriktning Musik och kommunikation för elever i behov av särskilt stöd, 1 3 år Individuellt alternativ för unga kvinnor i behov av särskilt stöd, 1 3 år Språkintroduktion för elever i behov av särskilt stöd, 1 3 år Fryshusets gymnasium Individuellt alternativ för elever med Aspergers syndrom Huddingegymnasiet För elever med Aspergers syndrom Fridegårdsgymnasiet/Kämpe Introduktionsprogrammen, för elev med Aspergers syndrom Igelstavikens gymnasium Individuellt alternativ (rörelsehindrade) IVIK-gymnasiet Språkintroduktion för nyanlända i behov av särskilt stöd, 1 år Kista gymnasium Yrkesintroduktion med inriktning Handel för elever i behov av särskilt stöd Kvarngymnasiet Järfälla För elever med Aspergers syndrom Lunaskolan Östra gymnasium Preparandutbildning, för elever med diagnosen Asperger syndrom Individuellt alternativ, för elever med diagnosen Asperger syndrom MBC gymnasiet Individuellt alternativ för elever i behov av särskilt stöd Individuellt alternativ Asperger, liten grupp Preparandutbildning Asperger, liten grupp Ross Tensta gymnasium Individuellt alternativ ADA för elever med ADHD och närliggande problematik, 1 3 år Rudbeck Inriktning praktik långsam inlärning Solna gymnasium Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhällsvetenskap för elever med Aspergerdiagnos Preparandutbildning för elever med Aspergerdiagnos Spånga gymnasium Yrkesintroduktion mot Naturbruksprogrammet för elever i behov av särskilt stöd, 1 3 år. Stadsmissionens Gymnasieskola Omsorgsinriktning, handelsinriktning och allmän inriktning med möjlighet till yrkesintroduktion inom Vård- och omsorgsprogrammet och Handels- och administrationsprogrammet, långsam inlärning. Stockholms RH-gymnasium (Stockholms riksgymnasium för rörelsehindrade) IM individuellt alternativ S:t Eriks gymnasium Yrkesintroduktion mot Fordons- och transportprogrammet för elever i behov av särskilt stöd, 1 3 år Individuellt alternativ för elever i behov av särskilt stöd, 3 år Språkintroduktion för elever i behov av särskilt stöd, 1 3 år Stockholms RH-gymnasium (Stockholms riksgymnasium för rörelsehindrade) Individuellt alternativ Södra Latins gymnasium Individuellt alternativ med inriktning Bild och form för elever i behov av särskilt stöd, 3 år Thorildsplans gymnasium Individuellt alternativ mot Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet för elev med Aspergers syndrom o närliggande funktionsnedsättning, 3 4 år Tumba gymnasium För elever med Aspergers syndrom Tyresö gymnasium Introduktionsprogram för elever med Aspergers syndrom Vallentuna gymnasium Introduktionsprogram för elever med Aspergers syndrom Vilunda gymnasium För elever med Aspergers syndrom, samt Handels- och administrationsprogrammet långsam studietakt Östra Reals gymnasium Individuellt alternativ mot Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet för elever med Aspergers syndrom och närliggande funktionsnedsättning, 3 4 år Du ansöker på senast den 15 februari

22 Gymnasiesärskolan Särskolan är en skolform där undervisningen sker i ett långsamt tempo i en lugnare studiemiljö. Du har rätt att gå i gymnasiesärskolan om du redan gått i grundsärskolan eller om du på grund av en utvecklingsstörning inte kan gå i gymnasieskolan. De nationella programmen i gymnasiesärskolan är: Estetiska programmet Fordonsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och restaurangprogrammet Industriprogrammet Medieprogrammet Naturbruksprogrammet Undervisningen på gymnasiesärskolans nationella program ska omfatta följande ämnen: Svenska eller svenska som andraspråk Engelska Matematik Samhällskunskap Religionskunskap Naturkunskap Idrott och hälsa Estetisk verksamhet Det är din hemkommun som ska bedöma att du har rätt att gå på den gymnasiesärskola du sökt till innan du tas emot. Du bör också ha gjort praktik på de program i gymnasiesärskolan som du söker till. Skolans studie- och yrkesvägledare eller din klasslärare kan hjälpa dig att ordna sådan praktik. Vilken gymnasiesärskola du får plats på beror på dina önskemål, resultatet av praktiken och andra utlåtanden som finns. Gymnasiesärskolans program Gymnasiesärskolan är fyraårig och har nationella, specialutformade och individuella program. Du väljer program efter dina intressen och förutsättningar. Målet med utbildningen är att du efter skolan ska kunna få arbete eller annan sysselsättning. De nationella och specialutformade programmen förbereder för arbete. Det betyder att du ska klara de krav som ställs på en vanlig arbetsplats. I utbildningen ingår minst 22 veckors praktik på en eller flera arbetsplatser. Det individuella programmet innehåller yrkesträning eller verksamhetsträning som anpassas efter dina behov. I både yrkesträning och verksamhetsträning finns flera valbara ämnen och kurser. Undervisningen sker i en anpassad miljö där varje elev kan vara aktiv och ta egna initiativ. Om det går och om det passar dig får du också göra praktik utanför skolan. Introduktionsprogram Du som elev från grundsärskolan ska även erbjudas individuellt alternativ eller yrkesintroduktion om du vill det och bedöms ha förutsättningar att klara utbildningen. 22

23 Här finns Gymnasiesärskolans program Nationella och specialutformade program Arlandagymnasiet Estetiskt program Handels- och administrationsprogrammet Berga Naturbruksgymnasium Naturbruksprogrammet Danderyds gymnasium Hotell- och restaurangprogrammet Specialutformat program Service och miljö Enskede Gårds gymnasiesärskola Specialutformat program Media inriktning handel Foucaultgymnasiet Nationella 4-åriga program: Estetiskt, Fordon, Handel och administration Specialutformade 4-åriga program: Barn och omvårdnad, Bygg och fastighet Fredrika Bremergymnasierna, Riksäpplet Hotell och restaurangprogrammet Fridegårdsgymnasiet Fordonsprogrammet Estetiska programmet Hantverksprogrammet Specialutformat program Häggviks gymnasium Specialutformat program Café och Restaurang Specialutformat program Trädgård och Miljö Specialutformat program Idrott och Hälsa Estetiska programmet Medieprogrammet Kista gymnasium Specialutformat program inriktning Handeloch administration Specialutformat program Bygg, miljö och fastighetsteknik inriktning fastighetsskötsel Specialutformat program inriktning Service-, barn- och omvårdnad Kryssargymnasiet Estetiskt program Kvarngymnasiet Estetiska programmet Fordonsprogrammet Hantverksprogrammet Lidingö Gymnasiesärskola Handels- och administrationsprogrammet Lindeparkens gymnasiesärskola Estetiska programmet profil hälsa, idrott och fritid Min skola Norsborg Naturbruksprogrammet Min skola Östermalm Naturbruksprogrammet Nacka gymnasium Handels- och administrationsprogrammet Specialutformat program träteknik och fastighetsskötsel Nynäshamns gymnasium Specialutformat program Hantverk och service Specialutformat program Omvårdnad och service Rodengymnasiet Medieprogrammet Hotell- och restaurangprogrammet Naturbruksprogrammet (Ekebyholm i Rimbo) Saltåskolan Specialutformat program, Estetiskt hantverk Stadsmissionens gymnasiesärskola Specialutformad utbildning med Omvårdnadsinriktning S:t Botvids gymnasiesärskola Estetiska programmet Specialutformat program Fastighetsskötsel och industriteknik Specialutformat program Omvårdnad Handels- och administrationsprogrammet S:t Eriks gymnasium Estetiska programmet Stockholms Hotell- och restaurangskolas gymnasiesärskola Hotell- och restaurangprogrammet Sågbäcksgymnasiet Hotell- och restaurangprogrammet Tyresö gymnasium Hantverksprogrammet Specialutformat program Omvårdnad och service Vackstanäsgymnasiet Specialutformat program Kost och matlagning Individuella program Arlandagymnasiet Yrkesträning inriktning Service och estetisk verksamhet Verksamhetsträning Balders Hus gymnasiesärskola Individuellt program Björknäs gymnasiesärskola Verksamhetsträning Foucaultgymnasiet Yrkesträning och Verksamhetsträning Flerfunktionshinder Autism Lindeparkens gymnasiesärskola Yrkesträning Mat och trädgård Yrkesträning Mat, boende och hantverk Yrkesträning Bild och hantverk Yrkesträning Musik, dans och teater med internationell profil Yrkesträning Estetisk inriktning för elever med autism Fredrika Bremergymnasierna, Riksäpplet Individuellt program Verksamhetsträning Fridegårdsgymnasiet Yrkesträning Verksamhetsträning Helenedals gymnasiesärskola Verksamhetsträning Yrkesträning Heldagsskolan Rullen Verksamhetsträning Häggviks gymnasium Yrkesträning Trädgård Yrkesträning Idrott och Friluftsliv Yrkesträning Allmänna program Verksamhetsträning Allmänna grupper för elever inom autismspektrat Verksamhetsträning och Yrkesträning Kvarngymnasiet Individuell verksamhet Verksamhetsträning Yrkesträning Lidingö Gymnasiesärskola Individuellt program, verksamhets- och yrkesträning med inriktning teater och inriktning data- och media Nynäshamns gymnasium Verksamhetsträning Yrkesträning Rodengymnasiet Individuellt program Verksamhetsträning Yrkesträning Saltåskolan Individuellt program Stadsmissionens gymnasiesärskola Individuellt program med allmän inriktning S:t Botvids gymnasiesärskola Individuellt program, Allmän Individuellt program, Natur, miljö och hantverk Individuellt program, Verksamhetsträning S:t Eriks gymnasiesärskola Yrkesträning Samhällsorientering Yrkesträning Estetiskt skapande bild, drama och musik Verksamhetsträning Verksamhetsträning för elever med rörelsehinder Verksamhetsträning för elever med autism Stockholms RH-gymnasium Individuellt program verksamhetsträning för elever med autism Individuellt program verksamhetsträning för elever med rörelsehinder Individuellt program yrkesträning för elever med rörelsehinder Tyresö gymnasium Verksamhetsträning Yrkesträning Täby Gymnasiesärskola Autismgrupp Verksamhetsträning Yrkesträning Äventyrsskolan Frösunda LSS AB Verksamhetsträning, för elever med autism och autismliknande tillstånd Östra Gymnasiet Individuellt program Yrkesträning, Samhällsorienterat program med fördjupning data och miljö Individuellt program Yrkesträning Mat och boende Individuellt program verksamhetsträning 23

24 Studera vidare efter gymnasiet Vilka arbeten som kommer att finnas om tre, fem eller tio år är svårt att veta. På kan du se hur arbetsmarknaden ser ut i dag och inom vilka yrkesområden det finns störst behov av arbetskraft. Studera på högskolan och universitet Högskolan är samlingsnamnet på den utbildning som sker vid högskolor och universitet. Du kan välja att söka ett program, eller så kan du själv välja de kurser du vill läsa och på så vis skapa din egen utbildning. När du söker till högskolan görs ett urval genom betyg. Ju högre betyg du har, desto större möjlighet har du att komma in på den utbildning du helst vill gå. Behörigheten till att söka ett högskoleprogram är indelat i grundläggande behörighet och områdesbehörighet (särskild behörighet). Det finns två betygsurvalsgrupper till högskolan. Ena gruppen är för dig som söker direkt med dina gymnasiebetyg. Den andra gruppen är för dig som måste komplettera eller läsa upp dina gymnasiebetyg. Platserna till högskolan är betydligt färre för de i kompletteringsgruppen jämfört med platserna för de i direktgruppen. Du kan också konkurrera med den poäng du har fått om du har gjort högskoleprovet i urvalsgruppen för högskoleprovet. Studera på yrkeshögskolan efter gymnasiet? Du som läser ett yrkesprogram och får en yrkesexamen får en grundläggande behörighet att läsa vidare på yrkeshögskolan. Du som läser ett högskoleförberedande program och får högskoleexamen kan också söka till yrkeshögskolan. Läs mer om behörighetskrav på 24

25 Nya regler från 2014 Läs om regler om antagning, behörighet och vilken meritpoäng som kommer att tillgodoräknas när du går ut gymnasieskolan på och Vissa kurser kan ge fördelar när du söker till högskolan. Det är kurser i engelska, moderna språk och matematik. Grundläggande behörighet Till alla högskoleutbildningar krävs grundläggande behörighet. Grundläggande behörighet har du om du har en högskoleförberedande gymnasieexamen. Har du en yrkesexamen från ett yrkesprogram måste du dessutom ha läst kurserna svenska/svenska som andraspråk 2 och 3 och engelska 6 (300 poäng). Du måste ha lägst betyg E på dessa kurser. Läs mer på Områdesbehörighet (särskild behörighet) till högskolan För de flesta utbildningar på högskolan krävs mer än den grundläggande behörigheten. Det handlar ofta om krav på godkänt betyg i vissa gymnasiekurser men kan också handla om arbetslivserfarenhet. De här förkunskaperna har särskild betydelse för den aktuella utbildningen. Kraven för denna behörighet anges i områdesbehörigheter. En områdesbehörighet består av behörighetskurser och områdeskurser. Behörighetskurser är kurser som krävs för särskild behörighet. Områdeskurser är särskilt värdefulla för den utbildning du söker och kan ge meritpoäng. Läs mer på Meritpoäng Vissa kurser som du läser på gymnasiet kan ge så kallade meritpoäng som du får lägga till betygspoängen när du söker till högskolan. Därför är det viktigt att du tänker över ditt val av kurser i gymnasiet. 25

26 Frågor och svar om gymnasieskolan På kan du läsa mer om de olika introduktionsprogrammen. Måste jag tacka ja om jag kommer in på mitt förstahandsval? t Nej, det sker automatiskt. Får jag stå kvar som reserv på val som jag rangordnat lägre än det jag blivit antagen till? t Nej. Du får bara stå kvar som reserv på val som du har rangordnat högre än det du blivit antagen till. Vad är det som avgör antagningen till gymnasieskolan i Stockholms län? t Det är din behörighet, se Om gymnasieskolan, och din totala betygspoäng som avgör om du blir antagen. Din betygspoäng baserar sig på dina 16 bästa betyg från slutbetyget i årskurs 9. För vissa utbildningar, till exempel Estetiska programmet, tar man också hänsyn till ett antagningsprov om du gjort ett sådant. Om du söker en utbildning utanför din hemkommun och/eller ditt samverkansområde kan andra regler gälla. Det vanligaste är att du då blir antagen om det finns platser över när kommunens egna elever tagits in. Läs mer under Tips som gör det lättare att välja. Kan jag få ekonomiskt studiestöd? t Du som går på gymnasieskolan kan få studiehjälp till och med vårterminen det år du fyller 20. Efter det kan du söka studiemedel med en bidragsdel och en lånedel. Studiebidrag får du om du studerar heltid på gymnasieskola, folkhögskola, kommunal eller statlig vuxenutbildning på gymnasienivå och vissa andra utbildningar. Mer information hittar du på Pengarna kommer automatiskt utan att du behöver ansöka om det. Du får inget studiebidrag under sommaren eftersom du inte studerar då. När görs antagningsprov till Estetiska programmet och de engelskspråkiga utbildningarna? t Du som sökt i februari kallas till antagningsprov i februari eller mars. Om du gör ändringsval under omvalsperioden, 24 april 15 maj, kallas du till prov i slutet av maj eller början av juni. Du får ett brev hem där det står vad du ska förbereda dig på inför provet samt tid och plats för provet. Kostar det något att gå på gymnasiet? t Nej! En del gymnasieskolor tar dock ut en avgift för skolmaten. På vissa program kan det förekomma depositionsavgifter för kläder och annan utrustning som är nödvändig för undervisningen. Det kan också finnas bestämmelser om att du själv måste betala speciella kläder som behövs i undervisningen. Det kan vara bra att kontrollera i förväg vad som gäller för det program och den gymnasieskola du söker till. 26

27 Vad är det för skillnad på en kommunal gymnasieskola och en fristående gymnasieskola? t En kommunal gymnasieskola ingår i det offentliga skolväsendet i Sverige. Det finns också så kallade fristående skolor. De skolorna har en annan huvudman än de skolor som drivs av kommun eller landsting. Det finns även fristående gymnasiesärskolor. De fristående skolorna är också öppna för alla. Oavsett vilken inriktning den fristående gymnasieskolan har följer man i allmänhet Läroplanen för 94 och de nationella kursplanerna. Waldorf- och IB-skolor följer en egen läroplan och har egna kursplaner. Fristående skolor är riksrekryterande och finansieras genom kommunala bidrag från elevernas hemkommuner. Fristående skolor får inte ta ut elevavgifter. De får inte heller ta ut anmälnings-, kö- eller registreringsavgifter. Måste jag gå på gymnasiet? t Nej, gymnasieskolan är frivillig och vänder sig i första hand till dig som just avslutat din utbildning i grundskolan. Alla kommuner i Sverige är enligt lag skyldiga att erbjuda alla elever som avslutat grundskolan och särskolan en gymnasieutbildning. Det gäller till och med det år du fyller 19. Hur vet jag om en skola är bra? t Det bästa sättet att ta reda på hur en skola fungerar är att göra ett besök och tala med lärare och elever. Gymnasieskolorna håller öppet hus en eller ett par gånger under hösten och vintern. De flesta brukar även hålla öppet hus inför omvalsperioden som är under våren. På kan du se när skolorna har öppet hus. Där kan du också se elevernas egna åsikter om sitt program och sin skola. Om du vill kan du också studera andra kvalitetsredovisningar och utvärderingar. Vissa kommuner lägger ut rapporter om skolorna på kommunens hemsida. På samlar Skolverket kvalitetsgranskningar av skolorna. Vem bestämmer över skolan? t Regering och riksdag anger mål och riktlinjer för skolan. Skolinspektionen har tillsynsansvar över skola och utbildning. Det betyder att myndigheten kontrollerar att kommunen eller den fristående skolan följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för verksamheten. Skolverket har ansvar för utformning och information om gymnasieskolan. Kommunerna ansvarar i sin tur för att utbildningarna genomförs. I kommunerna finns det en förvaltning, till exempel utbildningsförvaltning, som sätter upp mål för utvecklingen av kommunens gymnasieskolor. Rektorn på skolan beslutar tillsammans med lärare, elever och föräldrar hur man ska arbeta för att nå målen. Kan jag påverka skolan som elev? t Både skollagstiftningen och arbetsmiljölagstiftningen ger dig som elev rätt till inflytande. Läroplanerna betonar betydelsen av elevernas ansvar och inflytande i skolan. Elevernas rätt till inflytande och ansvar gäller både undervisningens utformning och innehåll och sådant som rör arbetsmiljön i skolan. För dig som elev är det viktigt att se att ditt inflytande kan ge resultat. Det kan till exempel gälla antimobbningsarbetet i skolan, hur man sänker ljudnivån i matsalen eller hur uppehållsrummen i skolan ska se ut. Du är med och påverkar genom att till exempel delta i elevråd, skolkonferenser, jämställdhetsgrupper och matråd. 27

www.gyantagningen.se Antagningsguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län och Håbo kommun

www.gyantagningen.se Antagningsguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län och Håbo kommun Antagningsguiden 2011 för gymnasieskolorna i Stockholms län och Håbo kommun innehåll Antagningsguiden 2011 är framtagen i samverkan mellan kommunerna samordnat av Gymnasieantagningen Stockholms län. Informationen

Läs mer

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se 2010 Programguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län Gör ditt val på Skolor och program i Stockholms län! Frågor som rör din intagning 4 Inför gymnasievalet 4 Om gymnasieskolan 5 Om programmen 6 Hur

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Gymnasie- valet www.uppsala.se/syv Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Innehåll Nu är det dags att välja! 3 Så här fungerar gymnasieskolan 4 Ansökan och antagning 6 Tidsplan 9 Studie- och yrkesvägledning

Läs mer

Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner)

Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner) Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner) Du får söka till gymnasieskolan till och med det år du fyller 19 år. Om du har slutfört

Läs mer

Vad ska jag välja? indra2.se INFÖR VALET TILL GYMNASIESKOLAN OCH GYMNASIESÄRSKOLAN

Vad ska jag välja? indra2.se INFÖR VALET TILL GYMNASIESKOLAN OCH GYMNASIESÄRSKOLAN Vad ska jag välja? 2016 INFÖR VALET TILL GYMNASIESKOLAN OCH GYMNASIESÄRSKOLAN För elever i Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn

Läs mer

Vad du behöver veta inför. Gymnasievalet linköping 2010 2011

Vad du behöver veta inför. Gymnasievalet linköping 2010 2011 Vad du behöver veta inför Gymnasievalet linköping 2010 2011 Välkommen till gymnasieskolan! Öppet hus! Kommunala gymnasieskolor Anders Ljungstedts Gymnasium 4/11 Berzeliusskolan 11/11 Birgittaskolan 5/11

Läs mer

Vasa International School

Vasa International School internationella profiler inom NA och SA Vasa International School Naturvetenskapsprogrammet inriktning Naturvetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Samhällsvetenskap Vasa International School

Läs mer

Innehållsförteckning. MIN ANSÖKAN Här kan du notera dina inloggningsuppgifter för att ha dem till hands. Användarnamn: Lösenord: E-post: Telefon:

Innehållsförteckning. MIN ANSÖKAN Här kan du notera dina inloggningsuppgifter för att ha dem till hands. Användarnamn: Lösenord: E-post: Telefon: KOMVUX MALMÖ Innehållsförteckning MIN ANSÖKAN Här kan du notera dina inloggningsuppgifter för att ha dem till hands. Användarnamn: Lösenord: E-post: Telefon: Min ansökan hittar du på: www.ansokan Komvux

Läs mer

väljaren Östra Samverkansområdet

väljaren Östra Samverkansområdet väljaren Östra Samverkansområdet Finspång norrköping Söderköping Ansökan och antagning Här ser du vilka ansökningstider och antagningsbestämmelser som gäller för Östra samverkansområdet. Tänk på att om

Läs mer

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera!"

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! 1 Spar och använd denna folder när du vill komma vidare i livet!! Detta är en folder som vill hjälpa dig när du vill studera vidare oavsett om

Läs mer

Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål

Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål En ny gymnasieskola Snart står Du inför Ditt val till gymnasieskolan. Det finns 18 nationella program med totalt 60 olika inriktningar. De nationella

Läs mer

Tidplan. Lösenord skickas ut

Tidplan. Lösenord skickas ut Gymnasieval Tidplan 21-23 november V. 4 17 februari Feb/Mars 17 april 23 april 15 maj Maj/juni 27 juni Slutet av juli Juli/aug Gymnasiemässan Lösenord skickas ut Sista ansökningsdag! Antagningsprov estetiska

Läs mer

Välkomna till. Hösten 2010

Välkomna till. Hösten 2010 Välkomna till Hösten 2010 Här är jag Hit ska jag Mål = Drömyrket! Hur gör jag Syv-schema 12 oktober gymnasiemässa alla nior på VBU Början av november gymnasieinfo och programväljare Mitten av november

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

STAFFANGYMNASIET 2014-2015 SÖDERHAMN

STAFFANGYMNASIET 2014-2015 SÖDERHAMN STAFFANGYMNASIET 2014-2015 SÖDERHAMN Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! På Staffangymnasiet kan du FÖRVERKLIGA DIN DRÖM! V alet av gymnasieutbildning är kanske Ditt första viktiga vägval

Läs mer

StaffangymnasieT. 2012-2013 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet!

StaffangymnasieT. 2012-2013 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! StaffangymnasieT 2012-2013 Söderhamn Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! På Staffangymnasiet kan du FÖRVERKLIGA DIN DRÖM! V alet av gymnasieutbildning är kanske Ditt första viktiga vägval

Läs mer

STÖDMATERIAL Introduktionsprogram

STÖDMATERIAL Introduktionsprogram STÖDMATERIAL Introduktionsprogram Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se Beställningsnummer: 11:1236

Läs mer

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera!

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! 1 Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera!! Spar och använd denna folder när du vill komma vidare i livet! Detta är en folder som vill hjälpa dig när du vill studera vidare oavsett om

Läs mer

Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! Vellinge.se

Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! Vellinge.se Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! 18 NATIONELLA PROGRAM 12 YRKESPROGRAM För elever som vill lära sig ett yrke. 15 veckors APL,

Läs mer

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera!

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! 1 Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! Spar och använd denna folder när du vill komma vidare i livet! Detta är en folder som vill hjälpa dig när du vill studera vidare oavsett om

Läs mer

Följ ditt hjärta. hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor

Följ ditt hjärta. hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor Följ ditt hjärta hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor 2012-2013 Kodare Jorden runt Elektriker Vindk ingen For Skriv din egen historia Gymnasievalet står för dörren och en spännande tid väntar.

Läs mer

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu Högskoleutbildningen I det här faktabladet kan du läsa om skillnaden mellan ett universitet, en högskola och en så kallad enskild utbildningsanordnare. Du kan bland annat också läsa om vilka ämnen och

Läs mer

Väljer du Arts & Performance kommer du att

Väljer du Arts & Performance kommer du att Estetiska programmet Arts and Performance H Inriktningar: Dans Musik Bild och form Arts & Performance en högskoleförberedande estetisk utbildning Du lär dig På Arts & Performance får du utveckla din konstnärliga

Läs mer

KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE

KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE Utbildningskontoret 15 16 KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE 1 FOTO (ÄVEN OMSLAG): SAM MURAD/CRISP FILM 2 Dags att välja gymnasium! Under vintern söker alla nior till gymnasiet. Det finns 18 nationella

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

PUNKT 9 SKOLA OCH UTBILDNING

PUNKT 9 SKOLA OCH UTBILDNING PUNKT 9 SKOLA OCH UTBILDNING Förskoleklass. 1 Från det år barnet fyller sex, har det rätt att börja i så kallad förskoleklass. Det är kommunens ansvar att se till att alla sexåringar får plats i förskoleklass

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

VID HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING GER VI FORSKAREXAMINA, GENERELLA EXAMINA OCH YRKESEXAMINA

VID HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING GER VI FORSKAREXAMINA, GENERELLA EXAMINA OCH YRKESEXAMINA VID HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING GER VI FORSKAREXAMINA, GENERELLA EXAMINA OCH YRKESEXAMINA Högskolan i Jönköping är en av tre stiftelsehögskolor i Sverige som har enskild huvudman och rätt att ge forskarutbildning.

Läs mer

Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58

Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58 Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58 GYMNASIESärskolAN... 59 60 KONTAKTER... 61 HITTA RÄTT 3 NÄR Det är lätt att söka till gymnasiet. Här

Läs mer