Antagningsguiden. för dig som söker till gymnasieskolan i Stockholms län och Håbo kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antagningsguiden. för dig som söker till gymnasieskolan i Stockholms län och Håbo kommun 2012. www.gyantagningen.se"

Transkript

1 Antagningsguiden för dig som söker till gymnasieskolan i Stockholms län och Håbo kommun 2012

2 Antagningsguiden 2012 är framtagen i samverkan mellan kommunerna samordnat av Gymnasieantagningen Stockholms län. Informationen bygger på upp gifter som var kända i början av september För senaste uppdatering se eller Personerna på bilderna i katalogen har ingen direkt koppling till de avsnitt bilderna visas i. Foto: Samtliga bilder Karl-Johan Larsson, förutom sidan 1, 3, 13 (de två nedre bilderna) och 25 som tagits av Lisa Thorsén/Kombinera. Textbearbetning: Lisa Thorsén/Kombinera Grafisk form: Johan Nilsson/Kombinera Tryck: Edita, oktober 2011.

3 Innehåll 4 Tidplan för antagningen till gymnasieskolorna i Stockholms län och Håbo kommun Tips som gör det lättare att välja 8 Om gymnasieskolan 10 Om programmen 12 Chans att mixa elitidrott och studier 14 Om du inte är behörig 16 Sök så här 18 Urval vem kommer in? 19 Studieekonomi 20 För dig som behöver extra stöd i studierna 22 Gymnasiesärskolan 24 Studera vidare efter gymnasiet 26 Frågor och svar om gymnasieskolan 28 Här ligger gymnasieskolorna i Stockholms län och Håbo kommun 30 Här ligger gymnasieskolorna i Stockholms stad och närförorter 32 Adresser till gymnasieskolorna 41 Ordlista 44 Adresser till antagningskanslierna 3

4 Tidplan för antagningen till gymnasieskolorna i Stockholms län och Håbo kommun 2012 Gilla oss på Facebook så får du viktig information om gymnasievalet och kan ställa frågor. Ansökningsstart Hemsidan öppnas för ansökan den 16 januari. Sista ansökningsdagen Hemsidan stängs för ansökan klockan 24:00 den 15 februari. Omval Den 24 april öppnas hemsidan för omval. Du har möjlighet att göra ändringar och tillägg i din ansökan på fram till 15 maj. J a n u a r i f e b r u a r i m a r s a p r i l Lösenordet skickas ut Under den tredje veckan i januari får du ett lösenord hemskickat som du ska använda för att logga in på där du gör din ansökan. Har du inte fått något lösenord kontaktar du din studie- och yrkesvägledare eller någon annan ansvarig på din skola. Du som inte kan få lösenordet via någon på skolan kontaktar gymnasieantagningen. Prov Prov till vissa estetiska program och vissa engelsk språkiga utbildningar görs ute på skolorna under februari och mars. Tänk på att! Du måste rangordna utbildningarna i din ansökan så att den utbildning du helst vill komma in på står som första val, den du näst helst vill komma in på står som andra val och så vidare. Blir du antagen till en högre rangordnad utbildning så stryks du från utbildningar du rangordnat lägre i din ansökan. Preliminär antagning Under eftermiddagen den 20 april kan du se resultatet av den preliminära antagningen som görs på dina höstterminsbetyg. 4

5 Sista omvalsdagen Den 15 maj är sista dagen för att göra ändringar i din ansökan. Hemsidan stängs för ansökan klockan 24:00. Slutligt antagningsbesked Under eftermiddagen den 29 juni visas det slutliga antagningsbeskedet när du loggar in på. Sista svarsdagen 20 juli är sista dag att svara på antagningsbeskedet. Webben stänger klockan 24:00. reservantagningar Under augusti görs två reservantagningar. Antagningsbesked får du när du loggar in på. m a j j u n i j u l i a u g u s t i Prov Prov till vissa estetiska program för dig som gjort ändringar i din ansökan under omvalsperioden sker under maj och juni. Slutbetygen skickas Grundskolorna och introduktionsprogrammen skickar under juni slutbetygen till gymnasieantagningen. Skolstart! Skolorna börjar i slutet av augusti. Reservantagningen tas över av skolorna i samband med skolstarten. Kontakta de skolor du är intresserad av direkt för att få veta vilken plats du har i reservkön. 5

6 Tips som gör det lättare att välja Gymnasievalet spelar roll. Ditt gymnasieprogram kan både göra det möjligt för dig att läsa vidare efter gymnasiet och direkt leda till ett arbete. På det viset har ditt val betydelse för vad du ska göra i framtiden. Det är viktigt att du väljer något som du är intresserad av och som du tror att du vill fortsätta med de närmaste åren. Bästa vägen till ett bra val är att du tar reda på så mycket som möjligt om programmen, skolorna och vad som gäller för antagningen. Vilket gymnasieprogram ska jag välja? Fundera på vad du är intresserad av. Vill du läsa vidare efter gymnasiet eller utbilda dig till ett yrke direkt? Om du vill läsa vidare efter gymnasiet väljer du ett högskoleförberedande program. För att hitta ett program som passar dina intressen kan du undersöka vilka olika inriktningar det finns. Vet du redan vad du vill läsa efter gymnasiet är det viktigt att det program du väljer verkligen har alla kurser som krävs för att du ska kunna söka vidare. Det finns både grundläggande och särskild behörighet. Om du vet att du vill arbeta med något som du kan utbilda dig till på gymnasiet kan du välja ett yrkesprogram. På flera program finns det möjlighet att gå en lärlingsutbildning där du varvar praktik på arbetsplatser med undervisning i skolan. De yrkesförberedande programmen kan också ge behörighet att läsa vidare. Du kan läsa till ämnen för att få högskolebehörighet. Du kan också välja att vidareutbilda dig på yrkeshögskolan. TIPS! Besök en skola Ett bra sätt att ta reda på mer om ett program och den skola du är intresserad av är att besöka skolan. Missa inte skolornas öppet hus! Datum finns på. 6

7 Vilken skola ska jag välja? När du bestämt dig för ett program gäller det att hitta en bra skola. För dig som bor i en kommun i Stockholms län eller i Håbo kommun är det fritt fram att söka gymnasieskola i alla dessa kommuner. Du har alltså samma chans att komma in på en skola i Stockholms innerstad om du till exempel bor i Sollentuna som om du bor i Stockholms stad. Det här gäller alla nationella program. Vilka regler som gäller i övrigt kan du läsa mer om i rutan längre ner på denna sida. Du kan också fråga din studie- och yrkesvägledare eller läsa mer på. Ett enkelt sätt att ta reda på mer om ett visst program och de skolor du är intresserad av är att besöka gymnasieskolorna. De flesta skolor håller öppet hus en eller flera gånger under hösten och vintern. Då får du chansen att själv se skolorna, träffa elever och lärare och ställa frågor som du vill ha svar på. På hittar du datum för öppet hus. Du kan undersöka de kvalitetsgranskningar av skolorna som Skolverket samlar på Du kan också läsa vad eleverna tycker om sin egen skola på. Fundera på om skolan har någon särskild arbetsmetod du känner dig lockad av och om de individuella valen som finns passar dig. Praktiska saker kan också spela roll, som hur lång resvägen är. Du som bor i en kommun i Stockholms län eller i Håbo kommun söker på lika villkor till alla nationella program i dessa kommuner. Att söka utbildning i annan kommun eller till fristående skola För de kommunala skolorna gäller alltså att du som bor i Stockholms län eller i Håbo kommun kan söka till de nationella programmen på vilken skola du vill i dessa kommuner. Oavsett var du bor har du samma chans att bli antagen. Du kan förstås också söka till ett nationellt program vid en kommunal gymnasieskola i en kommun utanför Stockholms län och Håbo. Men tänk på att dessa skolor i första hand tar emot elever som är folkbokförda i den egna kommunen. Elever som bor där programmets nationella inriktning inte finns i kommunen eller inom samverkansområdet blir också förstahandsmottagna. Platserna som finns kvar när elever med företräde fått plats är öppna för övriga sökande, så kallat frisök. När det gäller de fristående skolorna söker du och blir antagen till de nationella programmen på lika villkor över hela Sverige. Du som söker programinriktat individuellt val eller vissa yrkesintroduktionsprogram och bor i Stockholms län har också flera kommuner att välja på. Exakt vilka kan du läsa på. Naturbruksprogrammet vid Berga naturbuksgymnasium söker du och blir antagen till på lika villkor oavsett var i Stockholms län du bor, med undantag för Järfälla och Sigtuna. Håbo kommun är också undantagen. Förutom de här möjligheterna finns det så kallade riksrekryterande utbildningar. Det betyder att alla i hela Sverige söker och blir antagna på lika villkor till ett program. Exakt vilka utbildningarna är kan du läsa på se. Det kan till exempel gälla utbildning till ett yrke där det behövs arbetskraft, vissa idrotter eller spetsutbildning inom matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora. International Baccalaureate (IB) är ett exempel på en riksrekryterande utbildning. IB är en internationellt erkänd examen som kräver goda kunskaper i engelska. 7

8 Om gymnasieskolan Gymnasieskolan är frivillig. Du får söka till gymnasieskolan till och med det år du fyller 19. Det finns 18 nationella program med olika inriktningar. 6 av programmen är högskoleförberedande och 12 av dem är yrkesprogram. Inom programmen finns förutom 60 nationella inriktningar även särskilda varianter och inom yrkesprogrammen finns möjlighet att gå lärlingsutbildning. Högskoleförberedande program De högskoleförberedande programmen ska förbereda dig för studier på universitet och högskola. De högskoleförberedande programmen är: Ekonomiprogrammet (EK) Estetiska programmet (ES) Humanistiska programmet (HU) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Teknikprogrammet (TE) International Baccalaureate (IB) är en internationell riksrekryterande utbildning. All undervisning sker på engelska. Det är ett 3-årigt program som ger grundläggande behörighet till högskoleutbildning i Sverige och många andra länder. Mer information om IB finns på För att vara behörig till de högskole förberedande programmen krävs att du har godkänt i: Svenska/svenska som andraspråk Engelska Matematik Ytterligare nio ämnen, det vill säga totalt tolv ämnen. För behörighet till Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapliga programmet ska fyra av de nio godkända ämnena vara geografi, historia, samhällsvetenskap och religion. För Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet ska tre av de nio ämnena vara biologi, fysik och kemi. För Estetiska programmet gäller godkänt i vilka nio ämnen som helst. 8

9 Yrkesprogram Yrkesprogrammen innehåller minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL, och ska främst förbereda dig för yrkeslivet eller yrkeshögskolan. Även på yrkesprogram har du möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet om du väljer till kurser under gymnasieutbildningen som ger dig denna behörighet. Yrkesprogrammen leder till en yrkesexamen. Inom yrkesprogrammen kan du välja att gå en lärlingsutbildning. Då gör du minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser. Både på din arbetsplats och i skolan har du ett stort eget ansvar. Du måste vara intresserad och motiverad. Du lär dig under handledning i en miljö som ger kunskaper, erfarenheter och goda kontakter inom en bransch. Utbildningen leder till samma yrkesexamen som ett vanligt yrkesprogram. Även på den här utbildningen kan du välja att läsa kurser som ger dig grundläggande högskolebehörighet. Yrkesprogrammen är: Barn- och fritidsprogrammet (BF) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) El- och energiprogrammet (EE) Fordons- och transportprogrammet (FT) Handels- och administrationsprogrammet (HA) Hantverksprogrammet (HV) Hotell- och turismprogrammet (HT) Industritekniska programmet (IN) Naturbruksprogrammet (NB) Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Du vet väl att du kan bli behörig till högskolan när du läst ett yrkesprogram. För att vara behörig till yrkesprogrammen krävs att du har godkänt i: Svenska/svenska som andraspråk Engelska Matematik Ytterligare fem ämnen, det vill säga åtta ämnen totalt. Obs! De nationella programmen kan finnas i så kallade särskilda varianter. Det betyder att programmet har en egen inriktning. Det kan hända att du behöver ha godkänt i fler ämnen för att kunna bli antagen än det som normalt krävs. Ibland behöver du också göra ett antagningsprov. Fråga din studieoch yrkesvägledare eller kontakta den skola som anordnar den särskilda varianten så får du veta vilka krav på behörighet som finns för det program du vill söka. 9

10 Om programmen Det finns ämnen som alla på gymnasiet läser. Det är ämnen som räknas som så grundläggande för att klara sig i arbetslivet och studielivet att alla behöver dem. De ämnena kallas för gymnasiegemensamma ämnen. Det finns också programgemensamma karaktärsämnen, inriktningar, programfördjupningar och individuella val. Alla program innehåller också ett gymnasiearbete på 100 poäng. På kan du läsa mer om de olika programmen och de kurser som erbjuds inom programmen. Alla gymnasieprogram innehåller byggstenarna nedan, utom Vårdoch omsorgsprogrammet som inte har någon valbar inriktning. Gymnasiegemensamma ämnen programgemensamma ämnen programfördjupning inriktning Gymnasiegemensamma ämnen De gymnasiegemensamma ämnena ska ge dig grundkunskaper som du behöver för att klara ditt studie- och yrkesliv. Ämnena är gemensamma för alla nationella program, men hur många poäng du läser beror på vilket program du valt. De gymnasiegemensamma ämnena är: Svenska/svenska som andraspråk Engelska Matematik Idrott och hälsa Historia Samhällskunskap Religionskunskap Naturkunskap På Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet läser du inte naturkunskap. Istället läser du på Naturvetenskapsprogrammet biologi, fysik och kemi och på Teknikprogrammet läser du fysik, kemi och teknik. individuellt val gymnasiearbete Fördelning av de gymnasiegemensamma ämnena Ämne Yrkesprogram (poäng) Högskoleförberedande program (poäng) Svenska/svenska som andraspråk Engelska Matematik Idrott och hälsa Historia Samhällskunskap Religionskunskap Naturkunskap

11 Betyg Hösten 2011 infördes betygsskalan A F på gymnasiet. Betyg för godkänt betecknas nu med A, B, C, D, E. Det högsta betyget är A och det lägsta är E. Betyg för icke godkänt betecknas med F. Om du får underkänt i en kurs har du rätt att pröva för ett högre betyg eller gå om kursen. Du får betyg efter varje avslutad kurs. Ett ämne kan ha flera kurser. Programgemensamma karaktärsämnen De programgemensamma karaktärsämnena är kurser som alla elever inom ett program läser. Ämnena är olika för varje nationellt program. Biologi och fysik är exempel på gemensamma ämnen för Naturvetenskapsprogrammet. Engelska och entreprenörskap är exempel på gemensamma ämnen för Hotell- och turismprogrammet. Programfördjupningar På varje program kan du välja mellan olika kurser inom programfördjupningarna. På yrkesprogrammen är de här kurserna riktade mot olika yrken. Inom de högskoleförberedande programmen är kurserna mer riktade mot högskolestudier inom det ämnesområde du har valt att studera. Inriktningar Det finns totalt 60 nationella inriktningar. Av de 18 nationella programmen har 17 nationella inriktningar. Det är endast Vård- och omsorgsprogrammet som inte har någon nationell inriktning. På Fordons- och transportprogrammet kan du till exempel välja inriktningarna Personbil eller Godshantering. På Samhällsvetenskapsprogrammet kan du till exempel välja inriktningarna Beteendevetenskap eller Medier, information och kommunikation. Inriktningarna startar oftast år 2 eller år 3, om det finns tillräckligt många elever som vill läsa just den inriktningen. Läs mer om inriktningar på. KRAV FÖR ATT BLI GODKÄND Varje kurs ger något som kallas för gymnasiepoäng. Man kan säga att antalet poäng motsvarar den tid som krävs för att läsa kursen. Ett gymnasiepoäng motsvarar en lektionstimme. För yrkesexamen ska du ha poäng varav godkända. Du ska också ha godkänt i svenska, alternativt svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1. Ett krav är också att du har godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena och ett godkänt gymnasiearbete. För högskoleförberedande examen ska du ha poäng varav godkända. Du ska också vara godkänd i svenska, alternativt svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 samt matematik 1 och ha gjort ett godkänt gymnasiearbete. Individuella val Alla program innehåller 200 poäng kurser som du väljer själv. Det kan vara kurser du behöver för att komma in på högskola eller universitet, eller kurser som ger dig mer kunskap i ett yrkesämne. 11

12 Chans att mixa elitidrott och studier För dig som vill kombinera elitidrott med studier finns nu möjligheten att välja en Nationell idrottsutbildning, NIU. Specialidrott är ett ämne som du bara kan läsa på skolor som fått NIU godkänd av Skolverket och respektive specialidrottsförbund. I Stockholms län är det flera skolor som fått tillstånd att starta NIU. Vilka de är hittar du längst bak i den här katalogen i adressregistret. De godkända skolorna är märkta med NIU längst ner. Två olika ansökningar Ansökan till NIU är uppdelad i två delar. Först ansöker du till själva idrottsdelen, direkt till den skola som erbjuder NIU, till exempel bandy eller fotboll. Tänk på att vara ute i god tid. Ofta är sista ansökningsdag på hösten. För att få veta exakt hur du ska ansöka måste du kontakta skolan själv. Sedan ansöker du till ett nationellt gymnasieprogram på den skola du sökt NIU. Du ansöker på under den vanliga ansökningsperioden. Kontakta den skola som erbjuder NIU för mer information om vilka nationella gymnasieprogram som erbjuder NIU-platser. Urval Efter det att du sökt till NIU kommer du att kallas till ett uttagningstest. Det är varje idrottsförbund som sköter urvalet för idrottsdelen. Du får sedan veta om du blivit antagen direkt från idrottsförbundet eller den skola där du gjort din ansökan. Kontakta skolan som erbjuder NIU för mer information. Studier och elitidrott på internationell nivå Precis som tidigare finns gymnasiealternativet Riksidrottsutbildning (RIG) för dig som har som mål att utöva din idrott på internationell elitnivå. Ansökan ska göras både till själva idrotten och till det program på skolan som erbjuder RIG-plats. För information om ansökan till idrottsuttagningen kontakta den skola som anordnar RIG-utbildningen. Antagning För att du ska bli antagen till NIU krävs både att du antagits till själva idrottsdelen och till det program du sökt. När det gäller antagningen till själva programmet konkurrerar du på samma villkor som alla andra. Det är din behörighet och dina betygspoäng som avgör. Om du inte blir antagen till det nationella programmet på skolan, blir du inte heller antagen till NIU, även om du redan är godkänd i idrottsdelen och har fått besked från idrottsförbundet eller skolan om att du är antagen till den idrott du sökt. 12

13 Sök NIU så här Sök först till idrottsdelen direkt till den skola som erbjuder NIU och som du vill gå på. Skicka sedan under den vanliga ansökningsperioden in din ansökan till ett nationellt gymnasieprogram som erbjuder NIU-plats på samma skola via. Du kan alltså inte söka någon idrott inom NIU via gymnasieantagningen om du bor i Stockholms län! Då är platsen din När du fått besked både från idrottsförbundet eller skolan om att du är antagen på NIU, och fått ett slutantagningsbesked från gymnasieantagningen att du har en plats på det nationella programmet på skolan, vet du att platsen är din. 13

14 Om du inte är behörig Introduktionsprogrammen riktar sig till dig som inte är behörig till ett nationellt program. Det finns fem introduktionsprogram: Programinriktat individuellt val Preparandutbildning Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion Programinriktat individuellt val Programinriktat individuellt val är en utbildning som ska leda till att du kommer in på ett nationellt yrkesprogram inom ett år. För att vara behörig behöver du ha godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen eller ha godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik och minst tre andra ämnen. Alla studievägar finns att söka på. Precis som till de nationella programmen är det betygspoängen som avgör vem som blir antagen. På kan du läsa mer om de olika introduktionsprogrammen. Preparandutbildning Preparandutbildning vänder sig till dig som vill läsa in grundskolebehörighet på högst ett år för att kunna gå vidare till ett nationellt program. Du som saknar behörighet till ett nationellt program eller som är behörig till ett yrkesprogram men inte till ett högskoleförberedande program kan söka utbildningen. De flesta studievägarna går att söka på. Antagningen görs efter bedömning och beslut av kommunen eller den fristående gymnasieskolan som anordnar utbildningen. 14

15 Yrkesintroduktion Yrkesintroduktion riktar sig i första hand till dig som inte är behörig till ett nationellt yrkesprogram. Det är en yrkesinriktad utbildning på 1 3 år som ska göra det lättare för dig att etablera dig på arbetsmarknaden eller att söka till ett nationellt yrkesprogram. De flesta studievägarna går att söka på. Antagningen för vissa yrkesintroduktionsprogram görs på betygspoäng och för vissa efter bedömning och beslut av kommunen eller den fristående gymnasieskolan som anordnar utbildningen. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information. De flesta studievägarna går att söka på Individuellt alternativ Individuellt alternativ anpassas individuellt efter dina behov under 1 3 år. Det här alternativet är främst för dig som inte är behörig till nationellt yrkesprogram. De flesta studievägarna går att söka på. Antagningen görs efter bedömning och beslut av kommunen eller den fristående gymnasieskolan som anordnar utbildningen. Språkintroduktion Språkintroduktion vänder sig till dig som nyligen kommit till Sverige och vill få utbildning i svenska för att kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. De flesta studievägarna går att söka på. Antagningen görs efter bedömning och beslut av kommunen eller den fristående gymnasieskolan som anordnar utbildningen. 15

16 Sök så här Du får söka till gymnasieskolan till och med det år du fyller 19 år. För att kunna komma in på ett nationellt program eller en särskild variant måste du gått ut årskurs 9 i grundskolan eller motsvarande med godkänt betyg i engelska, matematik och svenska eller svenska som andraspråk. Du måste dessutom ha den särskilda behörigheten som gäller för just de program som du ska söka. Se sidorna 8 9 när det gäller behörigheter för de olika programmen. Om du inte har den behörighet som krävs kan du istället söka till ett introduktionsprogram. 1. Logga in på 2. Fyll i din ansökan. 3. bekräfta, skriv ut och skriv under 4. Preliminär antagning Är du elev i någon av länets grundskolor får du dina inloggningsuppgifter skickade hem till dig under vecka 3. Du som inte går i skolan men är folkbokförd i Stockholms län kan mejla eller ringa till ditt antagningskansli för att få ett lösenord. Mejladresser och telefonnummer hittar du på baksidan av den här guiden. Du måste rangordna utbildningarna du söker så att det program som du helst vill komma in på står som första val, det du näst helst vill komma in på står som andra val och så vidare. Du kan bara bli antagen till ett program! Om ditt betyg räcker för antagning till flera av dina alternativ så blir du antagen till det program som du rankat högst i din ansökan. När du blivit antagen till en utbildning står du kvar som reserv till högre rangordnade val, men inte till alternativ som du har rangordnat lägre. Sista datum att registrera valet på är den 15 februari. Du lämnar ansökan till skolans studie- och yrkesvägledare. Datum för inlämning av ansökan kan variera mellan olika skolor. Du som inte går i någon skola skickar din ansökan till det antagningskansli du tillhör. I mitten av april görs en preliminär antagning som grundar sig på höstterminsbetyget i årskurs 9. Resultatet av den preliminära antagningen kan du se på. Det här är bara en preliminär antagning som inte garanterar dig en plats. Resultatet ska ge dig en vink om dina chanser att komma in på de utbildningar du valt. För dig som är asylsökande Som asylsökande har du rätt att söka till gymnasieskola. För att kunna antas till ett gymnasieprogram som asylsökande får du högst vara 18 år vid slutantagningen. Du ska också kunna uppvisa ett LMA-kort från Migrationsverket som är giltigt över slutantagningen till gymnasiet. LMA-kort är ett ID-kort som utfärdas av Migrationsverket till asylsökande. 16

17 Prov till Estetiska programmet och de engelskspråkiga utbildningarna En del skolor kräver att du gör ett antagningsprov till det Estetiska programmet och de engelsk språkiga utbildningarna, som till exempel International Baccalaureate. Om du sökt ett program i februari där du ska göra prov kommer du att kallas till det i februari eller mars. Om du gör ett ändringsval kommer du att kallas till prov i slutet av maj eller början av juni. Du får ett brev hem där det står tid och plats för provet. Du får också information om vad du ska förbereda inför provet. Provet bedöms och poängsätts av gymnasieskolan. Om du vill veta hur provpoängen räknas ut ska du kontakta den skola du sökt till. Provresultatet kommer du att kunna se på din inloggningssida på vår hemsida. 5. Ändringsval 6. Slutlig antagning 7. Reservantagning 8. Lediga platser Du som vill kan ändra din ansökan. Då gör du om ansökningsproceduren. Ändringsvalet kan göras mellan 24 april och 15 maj. När du har gjort ditt ändringsval och lämnat in en ny underskriven ansökan är det den sista ansökan som gäller. Om du är nöjd med ditt val i februari ska du inte göra någonting alls. Ansökan som kommer till Gymnasieantagningen efter den 15 maj bedöms alltid som sent inkommen om det inte finns särskilda skäl. För mer information, prata med studie- och yrkesvägledaren på din skola. Resultatet av den slutliga antagningen kan du se i slutet av juni genom att logga in på med dina inloggningsuppgifter. Där kan du också svara på ditt antagningsbesked. Läs noga igenom informationen om hur du ska svara. Reservantagningen börjar i slutet av juli och håller på till mitten av september. Under reservantagningen tas elever in på de platser som blivit lediga när andra elever tackat nej eller blivit uppflyttade till högre rangordnat val. Du kan själv se din aktuella reservplacering genom att logga in på med dina inloggningsuppgifter. Efter slutantagningen publicerar gymnasieantagningen de platser som är lediga under aktuellt på. Är du intresserad av att söka någon av de lediga platserna fyller du i en ny ansökningsblankett som du skickar till gymnasieantagningen. Är det flera som konkurrerar om en ledig plats är det behörigheten samt betygspoängen som avgör vem som kommer in. I mitten av augusti tar skolorna själva över antagningen. Då får du ta kontakt med skolan direkt om du är intresserad av att börja där. 17

18 Urval vem kommer in? När antalet platser på en utbildning vid en skola är färre än antalet sökande som är behöriga styrs urvalet av de sökandes betygspoäng. Du är alltså inte garanterad en plats på den skola som ligger närmast din bostad. Fri kvot Ett begränsat antal platser får avsättas för dig som: Betygspoängen är summan av de 16 bästa ämnesbetygen från grundskolan. Betygsvärdena är 20 för MVG, 15 för VG, 10 för G och 0 för IG. Vid ansökan till Estetiska programmet räknas eventuell uppnådd provpoäng med i merit värdet. Betygsvärdet för elever som har blockbetyg i NO- eller SOämnen får man genom att multiplicera blockbetygets värde med antalet ämnen inom blocket. 1. på grund av medicinska, sociala eller andra personliga omständigheter bör ges företräde framför övriga sökande 2. kommer från skolor där betygen inte utan vidare kan jämföras med grundskolans betyg, till exempel läsårsbrev från Waldorfskola och utländska betyg. Du som kommer in via den fria kvoten måste vara behörig i svenska eller svenska som andraspråk (enligt svensk läroplan), matematik och engelska från motsvarande sista årskursen i grundskolan. Du ska också ha den särskilda behörigheten som gäller för de program som du ska söka. Det är beslutsfattaren för den kommunala gymnasieskolan, eller rektor eller annan ansvarig på fristående gymnasieskola, som bestämmer om antagning till fri kvot. Om flera har samma meritvärde Vid urvalet till ett visst program händer det ibland att inte alla med samma meritvärde kan antas. Då tillämpas en randordning utifrån vissa specifika kriterier. Det finns fyra olika rangordningskriterier. Gymnasieskolorna väljer själva vilket av dessa kriterier som ska gälla på sina olika studievägar. De fyra olika rangordningskriterierna är: Valrang, jämförelsetal och slump Ma + No, valrang, jämförelsetal och slump Eng + Sv/Sva + So, valrang, jämförelsetal och slump Sv/Sva, valrang, jämförelsetal och slump 18

19 Studieekonomi Du som går på gymnasieskolan kan få studiehjälp till och med vårterminen det år du fyller 20. Efter det kan du söka studiemedel med en bidragsdel och en lånedel. Studiebidrag får du om du studerar heltid på gymnasieskola, folkhögskola, kommunal eller statlig vuxenutbildning på gymnasienivå och vissa andra utbildningar. Mer information hittar du på Studiebidrag Du får kr per månad (uppgiften hämtad i augusti 2011). Om du går i gymnasieskola kommer bidraget automatiskt utan att du behöver ansöka om det. Är du utländsk medborgare måste du först få rätten till svenskt studiestöd godkänd. Om du inte är myndig betalar CSN, Centrala studiestödsnämnden, ut studiebidraget till din vårdnadshavare. Är du myndig betalas bidraget direkt till dig. Studiehjälp består av: Studiebidrag Extra tillägg Inackorderingstillägg Extra tillägg Extra tillägg ansöker du om hos CSN. Om du kan få tillägget beror på familjens inkomst. Inackorderingstillägg Inackorderingstillägg kan du få om du studerar på annan ort och inte kan resa mellan studieorten och hemmet varje dag. Bidraget ska ersätta en del av dina kostnader för hyra och resor. En förutsättning för att få bidraget är att det program och den nationella inriktning du läser inte finns på hemorten. Studerar du på en fristående gymnasieskola, folkhögskola eller ett riksinternat ska bidraget sökas genom CSN. Studerar du vid en kommunal gymnasieskola ansöker du om tillägget hos din hemkommun. Dagliga resor Om du har längre än sex kilometer till skolan får du bidrag till dagliga resor mellan hem och skola, i form av SL-kort. Korten delas oftast ut av skolan vid terminsstart. Vissa skolor och kommuner delar ut SL-kort för kortare resväg. Kontakta din kommun för mer information om vad som gäller för dig. 19

20 För dig som behöver extra stöd i studierna Om du har behov av att studera i mindre grupp så erbjuder gymnasieskolorna i Stockholms län följande 3 4 åriga behovsgrupper. Din grundskola ska i en bilaga beskriva ditt behov av att studera i liten grupp. Det är bilagan som är underlaget för antagningen. Du kan vara behörig eller obehörig. Ansöker gör du på senast den 15 februari Nationella program Danderyds gymnasium Samhällsvetenskapsprogrammet för elever med Aspergers syndrom Elektrikergymnasiet El- och energiprogrammet, gymnasial lärlingsutbildning för elever med ADHD och närliggande diagnoser, 3 4 år ESS-gymnasiet Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Samhällsvetenskap för elever i behov av särskilt stöd Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Beteendevetenskap för elever i behov av särskilt stöd Fridegårdsgymnasiet/Kämpe Hantverksprogrammet finsnickeri, för elev med Aspergers syndrom Naturvetenskapsprogrammet, för elev med Aspergers syndrom Samhällsvetenskapsprogrammet, för elev med Aspergers syndrom Fryshusets gymnasium Estetiska programmet för elever med Aspergers syndrom Gustavsbergs gymnasium Samhällsvetenskapsprogrammet för elever med Aspergers syndrom Handels- och administrationsprogrammet för elever med Aspergers syndrom Ekonomiprogrammet för elever med Aspergers syndrom Lunaskolan Östra gymnasium Estetiskt program, bild- och forminriktning, för elever med diagnosen Aspergers syndrom Samhällsvetenskapsprogrammet, för elever med diagnosen Aspergers syndrom MBC gymnasiet Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhällsvetenskap för elever i behov av särskilt stöd Snitz gymnasium ADHD samt Aspergerklasser. Solna gymnasium Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhällsvetenskap för elever med Aspebergerdiagnos Stockholms RH-gymnasium (Stockholms riksgymnasium för rörelsehindrade) Estetiska programmet inriktning Estetik och media Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Samhällsvetenskap Utbildning Silverdal, Sollentuna Naturvetenskapsprogrammet för elever med Aspergers syndrom Samhällsvetenskapsprogrammet för elever med Aspergers syndrom Vallentuna gymnasium För elever med Aspergers syndrom: BA, EK, FT, HA, NA, SA, TE Österåkers gymnasium Samhällsvetenskapsprogrammet för elever med Aspergers syndrom 20

21 Introduktionsprogram Arlandagymnasiet inriktning HR långsam takt Brännkyrka gymnasium Individuellt alternativ inriktning SA för elever med Aspergers syndrom och närliggande funktionsnedsättning, 3 4 år Språkintroduktion för elever i behov av särskilt stöd, 1 3 år Liljevalchs internationella läroverk/ Gryningsskolan Individuellt alternativ för elever med inåtagerande problematik samt inlärningssvårigheter. Elektrikergymnasiet Programinriktat individuellt val inriktning El- och energiprogrammet för elever med ADHD och närliggande problematik, 1 år Yrkesintroduktion inriktning El- och energiprogrammet för elever med ADHD och närliggande problematik, 3 år Enskede Gårds gymnasium Yrkesintroduktion för elever med Aspergers syndrom och närliggande funktionsnedsättning, 3 4 år Yrkesintroduktion för elever med ADHD o närliggande funktionsnedsättning, 3 år Yrkesintroduktion för elever i behov av särskilt stöd, 3 år ESS-gymnasiet Yrkesintroduktion mot Restaurang- och livsmedelsprogrammet café och kök för elever i behov av särskilt stöd, 1 3 år Individuellt alternativ för elever med Aspergers syndrom och närliggande funktionsnedsättning, 3 4 år Individuellt alternativ för elever i behov av särskilt stöd, 1 3 år Individuellt alternativ inriktning Bild och form för elever i behov av särskilt stöd, 1 3 år Individuellt alternativ inriktning Musik och kommunikation för elever i behov av särskilt stöd, 1 3 år Individuellt alternativ för unga kvinnor i behov av särskilt stöd, 1 3 år Språkintroduktion för elever i behov av särskilt stöd, 1 3 år Fryshusets gymnasium Individuellt alternativ för elever med Aspergers syndrom Huddingegymnasiet För elever med Aspergers syndrom Fridegårdsgymnasiet/Kämpe Introduktionsprogrammen, för elev med Aspergers syndrom Igelstavikens gymnasium Individuellt alternativ (rörelsehindrade) IVIK-gymnasiet Språkintroduktion för nyanlända i behov av särskilt stöd, 1 år Kista gymnasium Yrkesintroduktion med inriktning Handel för elever i behov av särskilt stöd Kvarngymnasiet Järfälla För elever med Aspergers syndrom Lunaskolan Östra gymnasium Preparandutbildning, för elever med diagnosen Asperger syndrom Individuellt alternativ, för elever med diagnosen Asperger syndrom MBC gymnasiet Individuellt alternativ för elever i behov av särskilt stöd Individuellt alternativ Asperger, liten grupp Preparandutbildning Asperger, liten grupp Ross Tensta gymnasium Individuellt alternativ ADA för elever med ADHD och närliggande problematik, 1 3 år Rudbeck Inriktning praktik långsam inlärning Solna gymnasium Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhällsvetenskap för elever med Aspergerdiagnos Preparandutbildning för elever med Aspergerdiagnos Spånga gymnasium Yrkesintroduktion mot Naturbruksprogrammet för elever i behov av särskilt stöd, 1 3 år. Stadsmissionens Gymnasieskola Omsorgsinriktning, handelsinriktning och allmän inriktning med möjlighet till yrkesintroduktion inom Vård- och omsorgsprogrammet och Handels- och administrationsprogrammet, långsam inlärning. Stockholms RH-gymnasium (Stockholms riksgymnasium för rörelsehindrade) IM individuellt alternativ S:t Eriks gymnasium Yrkesintroduktion mot Fordons- och transportprogrammet för elever i behov av särskilt stöd, 1 3 år Individuellt alternativ för elever i behov av särskilt stöd, 3 år Språkintroduktion för elever i behov av särskilt stöd, 1 3 år Stockholms RH-gymnasium (Stockholms riksgymnasium för rörelsehindrade) Individuellt alternativ Södra Latins gymnasium Individuellt alternativ med inriktning Bild och form för elever i behov av särskilt stöd, 3 år Thorildsplans gymnasium Individuellt alternativ mot Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet för elev med Aspergers syndrom o närliggande funktionsnedsättning, 3 4 år Tumba gymnasium För elever med Aspergers syndrom Tyresö gymnasium Introduktionsprogram för elever med Aspergers syndrom Vallentuna gymnasium Introduktionsprogram för elever med Aspergers syndrom Vilunda gymnasium För elever med Aspergers syndrom, samt Handels- och administrationsprogrammet långsam studietakt Östra Reals gymnasium Individuellt alternativ mot Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet för elever med Aspergers syndrom och närliggande funktionsnedsättning, 3 4 år Du ansöker på senast den 15 februari

22 Gymnasiesärskolan Särskolan är en skolform där undervisningen sker i ett långsamt tempo i en lugnare studiemiljö. Du har rätt att gå i gymnasiesärskolan om du redan gått i grundsärskolan eller om du på grund av en utvecklingsstörning inte kan gå i gymnasieskolan. De nationella programmen i gymnasiesärskolan är: Estetiska programmet Fordonsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och restaurangprogrammet Industriprogrammet Medieprogrammet Naturbruksprogrammet Undervisningen på gymnasiesärskolans nationella program ska omfatta följande ämnen: Svenska eller svenska som andraspråk Engelska Matematik Samhällskunskap Religionskunskap Naturkunskap Idrott och hälsa Estetisk verksamhet Det är din hemkommun som ska bedöma att du har rätt att gå på den gymnasiesärskola du sökt till innan du tas emot. Du bör också ha gjort praktik på de program i gymnasiesärskolan som du söker till. Skolans studie- och yrkesvägledare eller din klasslärare kan hjälpa dig att ordna sådan praktik. Vilken gymnasiesärskola du får plats på beror på dina önskemål, resultatet av praktiken och andra utlåtanden som finns. Gymnasiesärskolans program Gymnasiesärskolan är fyraårig och har nationella, specialutformade och individuella program. Du väljer program efter dina intressen och förutsättningar. Målet med utbildningen är att du efter skolan ska kunna få arbete eller annan sysselsättning. De nationella och specialutformade programmen förbereder för arbete. Det betyder att du ska klara de krav som ställs på en vanlig arbetsplats. I utbildningen ingår minst 22 veckors praktik på en eller flera arbetsplatser. Det individuella programmet innehåller yrkesträning eller verksamhetsträning som anpassas efter dina behov. I både yrkesträning och verksamhetsträning finns flera valbara ämnen och kurser. Undervisningen sker i en anpassad miljö där varje elev kan vara aktiv och ta egna initiativ. Om det går och om det passar dig får du också göra praktik utanför skolan. Introduktionsprogram Du som elev från grundsärskolan ska även erbjudas individuellt alternativ eller yrkesintroduktion om du vill det och bedöms ha förutsättningar att klara utbildningen. 22

23 Här finns Gymnasiesärskolans program Nationella och specialutformade program Arlandagymnasiet Estetiskt program Handels- och administrationsprogrammet Berga Naturbruksgymnasium Naturbruksprogrammet Danderyds gymnasium Hotell- och restaurangprogrammet Specialutformat program Service och miljö Enskede Gårds gymnasiesärskola Specialutformat program Media inriktning handel Foucaultgymnasiet Nationella 4-åriga program: Estetiskt, Fordon, Handel och administration Specialutformade 4-åriga program: Barn och omvårdnad, Bygg och fastighet Fredrika Bremergymnasierna, Riksäpplet Hotell och restaurangprogrammet Fridegårdsgymnasiet Fordonsprogrammet Estetiska programmet Hantverksprogrammet Specialutformat program Häggviks gymnasium Specialutformat program Café och Restaurang Specialutformat program Trädgård och Miljö Specialutformat program Idrott och Hälsa Estetiska programmet Medieprogrammet Kista gymnasium Specialutformat program inriktning Handeloch administration Specialutformat program Bygg, miljö och fastighetsteknik inriktning fastighetsskötsel Specialutformat program inriktning Service-, barn- och omvårdnad Kryssargymnasiet Estetiskt program Kvarngymnasiet Estetiska programmet Fordonsprogrammet Hantverksprogrammet Lidingö Gymnasiesärskola Handels- och administrationsprogrammet Lindeparkens gymnasiesärskola Estetiska programmet profil hälsa, idrott och fritid Min skola Norsborg Naturbruksprogrammet Min skola Östermalm Naturbruksprogrammet Nacka gymnasium Handels- och administrationsprogrammet Specialutformat program träteknik och fastighetsskötsel Nynäshamns gymnasium Specialutformat program Hantverk och service Specialutformat program Omvårdnad och service Rodengymnasiet Medieprogrammet Hotell- och restaurangprogrammet Naturbruksprogrammet (Ekebyholm i Rimbo) Saltåskolan Specialutformat program, Estetiskt hantverk Stadsmissionens gymnasiesärskola Specialutformad utbildning med Omvårdnadsinriktning S:t Botvids gymnasiesärskola Estetiska programmet Specialutformat program Fastighetsskötsel och industriteknik Specialutformat program Omvårdnad Handels- och administrationsprogrammet S:t Eriks gymnasium Estetiska programmet Stockholms Hotell- och restaurangskolas gymnasiesärskola Hotell- och restaurangprogrammet Sågbäcksgymnasiet Hotell- och restaurangprogrammet Tyresö gymnasium Hantverksprogrammet Specialutformat program Omvårdnad och service Vackstanäsgymnasiet Specialutformat program Kost och matlagning Individuella program Arlandagymnasiet Yrkesträning inriktning Service och estetisk verksamhet Verksamhetsträning Balders Hus gymnasiesärskola Individuellt program Björknäs gymnasiesärskola Verksamhetsträning Foucaultgymnasiet Yrkesträning och Verksamhetsträning Flerfunktionshinder Autism Lindeparkens gymnasiesärskola Yrkesträning Mat och trädgård Yrkesträning Mat, boende och hantverk Yrkesträning Bild och hantverk Yrkesträning Musik, dans och teater med internationell profil Yrkesträning Estetisk inriktning för elever med autism Fredrika Bremergymnasierna, Riksäpplet Individuellt program Verksamhetsträning Fridegårdsgymnasiet Yrkesträning Verksamhetsträning Helenedals gymnasiesärskola Verksamhetsträning Yrkesträning Heldagsskolan Rullen Verksamhetsträning Häggviks gymnasium Yrkesträning Trädgård Yrkesträning Idrott och Friluftsliv Yrkesträning Allmänna program Verksamhetsträning Allmänna grupper för elever inom autismspektrat Verksamhetsträning och Yrkesträning Kvarngymnasiet Individuell verksamhet Verksamhetsträning Yrkesträning Lidingö Gymnasiesärskola Individuellt program, verksamhets- och yrkesträning med inriktning teater och inriktning data- och media Nynäshamns gymnasium Verksamhetsträning Yrkesträning Rodengymnasiet Individuellt program Verksamhetsträning Yrkesträning Saltåskolan Individuellt program Stadsmissionens gymnasiesärskola Individuellt program med allmän inriktning S:t Botvids gymnasiesärskola Individuellt program, Allmän Individuellt program, Natur, miljö och hantverk Individuellt program, Verksamhetsträning S:t Eriks gymnasiesärskola Yrkesträning Samhällsorientering Yrkesträning Estetiskt skapande bild, drama och musik Verksamhetsträning Verksamhetsträning för elever med rörelsehinder Verksamhetsträning för elever med autism Stockholms RH-gymnasium Individuellt program verksamhetsträning för elever med autism Individuellt program verksamhetsträning för elever med rörelsehinder Individuellt program yrkesträning för elever med rörelsehinder Tyresö gymnasium Verksamhetsträning Yrkesträning Täby Gymnasiesärskola Autismgrupp Verksamhetsträning Yrkesträning Äventyrsskolan Frösunda LSS AB Verksamhetsträning, för elever med autism och autismliknande tillstånd Östra Gymnasiet Individuellt program Yrkesträning, Samhällsorienterat program med fördjupning data och miljö Individuellt program Yrkesträning Mat och boende Individuellt program verksamhetsträning 23

24 Studera vidare efter gymnasiet Vilka arbeten som kommer att finnas om tre, fem eller tio år är svårt att veta. På kan du se hur arbetsmarknaden ser ut i dag och inom vilka yrkesområden det finns störst behov av arbetskraft. Studera på högskolan och universitet Högskolan är samlingsnamnet på den utbildning som sker vid högskolor och universitet. Du kan välja att söka ett program, eller så kan du själv välja de kurser du vill läsa och på så vis skapa din egen utbildning. När du söker till högskolan görs ett urval genom betyg. Ju högre betyg du har, desto större möjlighet har du att komma in på den utbildning du helst vill gå. Behörigheten till att söka ett högskoleprogram är indelat i grundläggande behörighet och områdesbehörighet (särskild behörighet). Det finns två betygsurvalsgrupper till högskolan. Ena gruppen är för dig som söker direkt med dina gymnasiebetyg. Den andra gruppen är för dig som måste komplettera eller läsa upp dina gymnasiebetyg. Platserna till högskolan är betydligt färre för de i kompletteringsgruppen jämfört med platserna för de i direktgruppen. Du kan också konkurrera med den poäng du har fått om du har gjort högskoleprovet i urvalsgruppen för högskoleprovet. Studera på yrkeshögskolan efter gymnasiet? Du som läser ett yrkesprogram och får en yrkesexamen får en grundläggande behörighet att läsa vidare på yrkeshögskolan. Du som läser ett högskoleförberedande program och får högskoleexamen kan också söka till yrkeshögskolan. Läs mer om behörighetskrav på 24

25 Nya regler från 2014 Läs om regler om antagning, behörighet och vilken meritpoäng som kommer att tillgodoräknas när du går ut gymnasieskolan på och Vissa kurser kan ge fördelar när du söker till högskolan. Det är kurser i engelska, moderna språk och matematik. Grundläggande behörighet Till alla högskoleutbildningar krävs grundläggande behörighet. Grundläggande behörighet har du om du har en högskoleförberedande gymnasieexamen. Har du en yrkesexamen från ett yrkesprogram måste du dessutom ha läst kurserna svenska/svenska som andraspråk 2 och 3 och engelska 6 (300 poäng). Du måste ha lägst betyg E på dessa kurser. Läs mer på Områdesbehörighet (särskild behörighet) till högskolan För de flesta utbildningar på högskolan krävs mer än den grundläggande behörigheten. Det handlar ofta om krav på godkänt betyg i vissa gymnasiekurser men kan också handla om arbetslivserfarenhet. De här förkunskaperna har särskild betydelse för den aktuella utbildningen. Kraven för denna behörighet anges i områdesbehörigheter. En områdesbehörighet består av behörighetskurser och områdeskurser. Behörighetskurser är kurser som krävs för särskild behörighet. Områdeskurser är särskilt värdefulla för den utbildning du söker och kan ge meritpoäng. Läs mer på Meritpoäng Vissa kurser som du läser på gymnasiet kan ge så kallade meritpoäng som du får lägga till betygspoängen när du söker till högskolan. Därför är det viktigt att du tänker över ditt val av kurser i gymnasiet. 25

26 Frågor och svar om gymnasieskolan På kan du läsa mer om de olika introduktionsprogrammen. Måste jag tacka ja om jag kommer in på mitt förstahandsval? t Nej, det sker automatiskt. Får jag stå kvar som reserv på val som jag rangordnat lägre än det jag blivit antagen till? t Nej. Du får bara stå kvar som reserv på val som du har rangordnat högre än det du blivit antagen till. Vad är det som avgör antagningen till gymnasieskolan i Stockholms län? t Det är din behörighet, se Om gymnasieskolan, och din totala betygspoäng som avgör om du blir antagen. Din betygspoäng baserar sig på dina 16 bästa betyg från slutbetyget i årskurs 9. För vissa utbildningar, till exempel Estetiska programmet, tar man också hänsyn till ett antagningsprov om du gjort ett sådant. Om du söker en utbildning utanför din hemkommun och/eller ditt samverkansområde kan andra regler gälla. Det vanligaste är att du då blir antagen om det finns platser över när kommunens egna elever tagits in. Läs mer under Tips som gör det lättare att välja. Kan jag få ekonomiskt studiestöd? t Du som går på gymnasieskolan kan få studiehjälp till och med vårterminen det år du fyller 20. Efter det kan du söka studiemedel med en bidragsdel och en lånedel. Studiebidrag får du om du studerar heltid på gymnasieskola, folkhögskola, kommunal eller statlig vuxenutbildning på gymnasienivå och vissa andra utbildningar. Mer information hittar du på Pengarna kommer automatiskt utan att du behöver ansöka om det. Du får inget studiebidrag under sommaren eftersom du inte studerar då. När görs antagningsprov till Estetiska programmet och de engelskspråkiga utbildningarna? t Du som sökt i februari kallas till antagningsprov i februari eller mars. Om du gör ändringsval under omvalsperioden, 24 april 15 maj, kallas du till prov i slutet av maj eller början av juni. Du får ett brev hem där det står vad du ska förbereda dig på inför provet samt tid och plats för provet. Kostar det något att gå på gymnasiet? t Nej! En del gymnasieskolor tar dock ut en avgift för skolmaten. På vissa program kan det förekomma depositionsavgifter för kläder och annan utrustning som är nödvändig för undervisningen. Det kan också finnas bestämmelser om att du själv måste betala speciella kläder som behövs i undervisningen. Det kan vara bra att kontrollera i förväg vad som gäller för det program och den gymnasieskola du söker till. 26

27 Vad är det för skillnad på en kommunal gymnasieskola och en fristående gymnasieskola? t En kommunal gymnasieskola ingår i det offentliga skolväsendet i Sverige. Det finns också så kallade fristående skolor. De skolorna har en annan huvudman än de skolor som drivs av kommun eller landsting. Det finns även fristående gymnasiesärskolor. De fristående skolorna är också öppna för alla. Oavsett vilken inriktning den fristående gymnasieskolan har följer man i allmänhet Läroplanen för 94 och de nationella kursplanerna. Waldorf- och IB-skolor följer en egen läroplan och har egna kursplaner. Fristående skolor är riksrekryterande och finansieras genom kommunala bidrag från elevernas hemkommuner. Fristående skolor får inte ta ut elevavgifter. De får inte heller ta ut anmälnings-, kö- eller registreringsavgifter. Måste jag gå på gymnasiet? t Nej, gymnasieskolan är frivillig och vänder sig i första hand till dig som just avslutat din utbildning i grundskolan. Alla kommuner i Sverige är enligt lag skyldiga att erbjuda alla elever som avslutat grundskolan och särskolan en gymnasieutbildning. Det gäller till och med det år du fyller 19. Hur vet jag om en skola är bra? t Det bästa sättet att ta reda på hur en skola fungerar är att göra ett besök och tala med lärare och elever. Gymnasieskolorna håller öppet hus en eller ett par gånger under hösten och vintern. De flesta brukar även hålla öppet hus inför omvalsperioden som är under våren. På kan du se när skolorna har öppet hus. Där kan du också se elevernas egna åsikter om sitt program och sin skola. Om du vill kan du också studera andra kvalitetsredovisningar och utvärderingar. Vissa kommuner lägger ut rapporter om skolorna på kommunens hemsida. På samlar Skolverket kvalitetsgranskningar av skolorna. Vem bestämmer över skolan? t Regering och riksdag anger mål och riktlinjer för skolan. Skolinspektionen har tillsynsansvar över skola och utbildning. Det betyder att myndigheten kontrollerar att kommunen eller den fristående skolan följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för verksamheten. Skolverket har ansvar för utformning och information om gymnasieskolan. Kommunerna ansvarar i sin tur för att utbildningarna genomförs. I kommunerna finns det en förvaltning, till exempel utbildningsförvaltning, som sätter upp mål för utvecklingen av kommunens gymnasieskolor. Rektorn på skolan beslutar tillsammans med lärare, elever och föräldrar hur man ska arbeta för att nå målen. Kan jag påverka skolan som elev? t Både skollagstiftningen och arbetsmiljölagstiftningen ger dig som elev rätt till inflytande. Läroplanerna betonar betydelsen av elevernas ansvar och inflytande i skolan. Elevernas rätt till inflytande och ansvar gäller både undervisningens utformning och innehåll och sådant som rör arbetsmiljön i skolan. För dig som elev är det viktigt att se att ditt inflytande kan ge resultat. Det kan till exempel gälla antimobbningsarbetet i skolan, hur man sänker ljudnivån i matsalen eller hur uppehållsrummen i skolan ska se ut. Du är med och påverkar genom att till exempel delta i elevråd, skolkonferenser, jämställdhetsgrupper och matråd. 27

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN Det finns 18 nationella program med 60 inriktningar 12 yrkesprogram Kan erbjudas som lärlingsutbildning 6 högskoleförberedande program + Flygteknikprogrammet IB International Baccalaureate

Läs mer

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens. Valet till gymnasiet Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.se Detta är gymnasieskolan 18 nationella program = 60 inriktningar

Läs mer

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se Allmän Information om Gymnasievalet annika.lind@kunskapsskolan.se Fritt sök Skåne samt Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommuner i Blekinge har ett gemensamt samverkansavtal om Fritt sök.

Läs mer

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är:

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är: Gymnasieskolan Gymnasieskolan består av 18 program. De 18 nationella programmen har totalt 60 olika inriktningar. Det finns två olika sorter program - högskoleförberedande program och yrkesprogram. De

Läs mer

Välkomna till information om gymnasiet!

Välkomna till information om gymnasiet! Välkomna till information om gymnasiet! Studie- och yrkesvägledning Vår profession är inom vägledning och information. Vägledning handlar om att stödja eleven i att utforska, identifiera och formulera

Läs mer

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 Valet till Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Sista ansökningsdag i

Läs mer

Välkommen till. gymnasieinformation!

Välkommen till. gymnasieinformation! Välkommen till gymnasieinformation! Gymnasieskolan Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Välkommen till Gymnasieinformation!

Välkommen till Gymnasieinformation! Välkommen till Gymnasieinformation! Gymnasieskolan enligt GY2011 18 Nationella program 60 inriktningar 12 Yrkesprogram 6 Högskoleförberedande program Alla program omfattar 2 500 poäng Yrkesprogram Gymnasiegemensamma

Läs mer

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET 1 ANSÖKAN OCH ANTAGNING Få koden till webben och genomgång - 8 Januari Sista dag att göra ansökan på webben Skriv ut ansökan, skriv under till SYV -

Läs mer

Välkomna! Tina Löf Studie-och yrkesvägledare

Välkomna! Tina Löf Studie-och yrkesvägledare Välkomna! Tina Löf Studie-och yrkesvägledare Kristina.lof@stockholm.se 1 GYMNASIEINFORMATION 2016-2017 Studie-och yrkesvägledning i årskurs 9 Gymnasieprogrammen Specialvarianter Betyg, meritvärde och urval

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Innehåll... 0 Förord... 2 Sökande... 3 Sökande totalt vid slutantagningen... 3 Gymnasieutbudet i Stockholms län... 4 Antal

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2017

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2017 Välkommen till information inför gymnasievalet 2017 Gymnasieprogrammen och deras behörigheter och utformning Betygsvärden- uträkning Ansökningsförfarande och tidsplan Det finns 18 nationella gymnasieprogram

Läs mer

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar Vägledningscentrum Gymnasieinformation till elever och föräldrar De viktigaste förändringarna Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten stramas upp Nya program och förändrad programstruktur

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Välkomna! Gymnasieinformation ht16

Välkomna! Gymnasieinformation ht16 Välkomna! Gymnasieinformation ht16 Gymnasieinformation Om att välja! Skillnaden mellan grundskolan och gymnasiet Gymnasieskolan och gymnasieprogrammen Yrkesförberedande program Högskoleförberedande program

Läs mer

Välkomna till information om gymnasievalet

Välkomna till information om gymnasievalet SIDAN 1 Välkomna till information om gymnasievalet Måna Barsch Studie- och yrkesvägledare 508 15 613 eller 076-12 15 613 mana.barsch@stockholm.se Program för informationen Ny gymnasieskola HT 2011 Yrkesprogram

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Information inför gymnasievalet 2017

Information inför gymnasievalet 2017 Information inför gymnasievalet 2017 Det finns 18 nationella gymnasieprogram. Av de är 12 yrkesprogram och 6 är högskoleförberedande program. Alla nationella program är 3-åriga. Det finns också 5 olika

Läs mer

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Gymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom Kommunförbundet Stockholms län som sköter antagningen till gymnasieskolorna de kommunala

Läs mer

Gymnasieskolan. En presentation av gymnasieskolan och dess program. En presentation skapad år 2012 av Jeanette Pettersson, studie - och yrkesvägledare

Gymnasieskolan. En presentation av gymnasieskolan och dess program. En presentation skapad år 2012 av Jeanette Pettersson, studie - och yrkesvägledare Gymnasieskolan En presentation av gymnasieskolan och dess program En presentation skapad år 2012 av Jeanette Pettersson, studie - och yrkesvägledare Dagens Gymnasieskola består av 18 olika program indelade

Läs mer

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2016

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2016 Välkommen till information inför gymnasievalet 2016 Kvällens punkter Gymnasieprogrammen och dess behörigheter Betygsvärden Ansökan och tidsplan De finns 18 nationella gymnasieprogram och dom har sammanlagt

Läs mer

www.gyantagningen.se Antagningsguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län och Håbo kommun

www.gyantagningen.se Antagningsguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län och Håbo kommun Antagningsguiden 2011 för gymnasieskolorna i Stockholms län och Håbo kommun innehåll Antagningsguiden 2011 är framtagen i samverkan mellan kommunerna samordnat av Gymnasieantagningen Stockholms län. Informationen

Läs mer

Gymnasievalet 2017 Tremedia 2015

Gymnasievalet 2017 Tremedia 2015 Gymnasievalet 2017 2015 Studie och yrkesvägledare Alicja Sjölund Studie och yrkesvägledare Måndag, Tisdag, Torsdag, Fredag Tfn. 0850822707 Alicja.sjolund@stockholm.se Gymnasieskolan 18 nationella program

Läs mer

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2015

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2015 Välkommen till information inför gymnasievalet 2015 Kvällens punkter Gymnasieprogrammen och dess behörigheter Betygsvärden Ansökan och tidsplan De finns 18 nationella gymnasieprogram och dom har sammanlagt

Läs mer

Karaktärsämnena är olika för varje program. Det är dessa kurser som ger programmet sin speciella karaktär.

Karaktärsämnena är olika för varje program. Det är dessa kurser som ger programmet sin speciella karaktär. Sida 1 av 6 HANDLEDNING Presentation Programväljaren Denna presentationsserie omfattar 34 bilder. Vi har valt att ta fram ett relativt stort antal bilder, det är ändå du som användare som bestämmer vilka

Läs mer

Svar till elevarbetsfoldern:

Svar till elevarbetsfoldern: Svar till elevarbetsfoldern: 1 1.Hur många nationella program finns det inom gymnasieskolan? Hur många är yrkesprogram och hur många är högskoleförberedande program? Det finns 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande

Läs mer

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 ATT VÄLJA INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 Nu står du som går i nian inför ett stort och viktigt val som du behöver tänka igenom ordentligt. Du ska välja gymnasieprogram! Varje dag gör du olika val

Läs mer

Tidplan. Lösenord skickas ut

Tidplan. Lösenord skickas ut Gymnasieval Tidplan 21-23 november V. 4 17 februari Feb/Mars 17 april 23 april 15 maj Maj/juni 27 juni Slutet av juli Juli/aug Gymnasiemässan Lösenord skickas ut Sista ansökningsdag! Antagningsprov estetiska

Läs mer

VÄLKOMNA PÅ INFORMATION OM GYMNASIEVALET 2017/2018 STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE MALIN JACOBSSON TEAM NORDVÄST

VÄLKOMNA PÅ INFORMATION OM GYMNASIEVALET 2017/2018 STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE MALIN JACOBSSON TEAM NORDVÄST VÄLKOMNA PÅ INFORMATION OM GYMNASIEVALET 2017/2018 STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE MALIN JACOBSSON TEAM NORDVÄST VÄGLEDNINGSPROCESSEN Val och beslut Genomförande SJÄLVKÄNNEDOM Vem är jag? Vad vill jag? Vad

Läs mer

Åk 9. 5 Introduktions program. 18 Nationella program. Preparandutbildning. 6 Högskoleförberedande program. 12 Yrkesprogram

Åk 9. 5 Introduktions program. 18 Nationella program. Preparandutbildning. 6 Högskoleförberedande program. 12 Yrkesprogram Gymnasieval Åk 9 18 Nationella program 5 Introduktions program 6 Högskoleförberedande program Högskoleexamen 12 Yrkesprogram Yrkesexamen Preparandutbildning Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion

Läs mer

Att tänka på inför ditt gymnasieval

Att tänka på inför ditt gymnasieval Gymnasiemässa 2010 Att tänka på inför ditt gymnasieval Information från Gymnasieintagningen och studie- och yrkesvägledare Informationspass kl. 10:30, 11:30, 12:30, 13:30 Vägen till att välja gymnasieprogram

Läs mer

programväljaren.se 1

programväljaren.se 1 programväljaren.se 1 Gymnasiskolans mål är att eleverna: Tar en gymnasieexamen Är väl förberedda för arbete/vidare studier Tar ansvar och blir goda samhällsmedborgare Har en beredskap för livslångt lärande

Läs mer

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program.

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program. Gymnasieinformation Gymnasieskolan GY11: Programmen är uppdelade på 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. På yrkesprogrammen utbildar man sig mot ett yrke eller yrkesområde. På de högskoleförberedande

Läs mer

Välkommen till Gymnasieinformation

Välkommen till Gymnasieinformation Välkommen till Gymnasieinformation Studie- och yrkesvägledare Veronica Gustafsson 2014-10-02 Innehåll Programöversikt och kursplan Behörighet och urval Ansökan och antagning/tidsplan Förberedelser inför

Läs mer

Gymnasievalet 2012. Malin Edman, Studie- och yrkesvägledare malin.edman@edu.haninge.se

Gymnasievalet 2012. Malin Edman, Studie- och yrkesvägledare malin.edman@edu.haninge.se Gymnasievalet 2012 Malin Edman, Studie- och yrkesvägledare malin.edman@edu.haninge.se Grundskola / Gymnasiet Grundskola: Obligatorisk Barnbidrag 12 g/år Ämnen Gymnasiet: Frivillig Studiebidrag 10 g/år

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN 18 nationella program 60 inriktningar 12 yrkesprogram + 6 högskoleförberedande program Programmen omfattar 2.500 poäng 1 DETTA ÄR ETT YRKES Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p Engelska,

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Östra skolområdet Vilka bitar är viktiga inför årskurs 9? 1 Studie och yrkes vägledning, SYV Vägen

Läs mer

Gymnasieinformation 2012

Gymnasieinformation 2012 Gymnasieinformation 2012 Vad/vilka påverkar elevens val? Vänner Föräldrar Syskon Könsroller Bostadsort Vart utbildningen finns Studievägledare Betyg Arbetsmarknad Intressen Förutsättningar Lärare Massmedia

Läs mer

18 nationella program Yrkesprogram Högskoleförberedande

18 nationella program Yrkesprogram Högskoleförberedande GY 2011 Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten minskar Förändrad programstruktur Större skillnad mellan yrkes - högskoleförberedande program Mer tid för yrkesämnen på yrkesprogram En yrkesexamen

Läs mer

Bilder från fotofinnaren.se

Bilder från fotofinnaren.se Bilder från fotofinnaren.se Läroplanen inför gymnasievalet: Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den

Läs mer

Välkommen till gymnasieinformation 2011-10-25

Välkommen till gymnasieinformation 2011-10-25 Välkommen till gymnasieinformation 2011-10-25 Gymnasieinformation Medicinsk syv Syv med åk9 Om att välja! Skillnaden mellan grundskolan och gymnasiet Gymnasieskolan och gymnasieprogrammen Yrkesförberedande

Läs mer

HANDLEDNING Presentation Programväljaren Tips, kommentarer och synpunkter Bild 2: Detta är gymnasieskolan Bild 3-8: Yrkesprogram Yrkesprogram

HANDLEDNING Presentation Programväljaren Tips, kommentarer och synpunkter Bild 2: Detta är gymnasieskolan Bild 3-8: Yrkesprogram Yrkesprogram 2016-05 HANDLEDNING Presentation Programväljaren Denna presentationsserie omfattar 45 bilder. Vi har valt att ta fram ett relativt stort antal bilder, det är ändå du som användare som bestämmer vilka bilder

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

ATT VÄLJA TILL GYMNASIET I VÄSTERÅS

ATT VÄLJA TILL GYMNASIET I VÄSTERÅS ATT VÄLJA TILL GYMNASIET I VÄSTERÅS 2017-2018 VÄLKOMMEN TILL GYMNASIESKOLAN I VÄSTERÅS! Gymnasieskolan är en skola för alla. Den är avgiftsfri och frivillig. Du har rätt att börja en gymnasieutbildning

Läs mer

Tidplan för gymnasievalet

Tidplan för gymnasievalet Tidplan för gymnasievalet Oktober/November Gymnasieinformation Samtal Öppethus på gymnasieskolorna Gymnasiemässa i Lund och Malmö December Samtal Januari Lösenord delas ut Webben öppnar 16 januari Gymnasieansökan

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser En evig kamp!? Skolans uppdrag Generella kompetenser Specialförberedelser Gymnasieskolans uppdrag (prop.2008/2009:199) Grundskolan ansvarar för att ge det var och en behöver Gymnasieskolan ska i högre

Läs mer

Fundera på gymnasievalet redan nu? Om 3 år...

Fundera på gymnasievalet redan nu? Om 3 år... VÄLKOMNA! Fundera på gymnasievalet redan nu? Om 3 år... NYHETER GY 11 ny gymnasieskola Nytt betygssystem Ny skollag Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet

Läs mer

Så fungerar den svenska gymnasieskolan

Så fungerar den svenska gymnasieskolan Så fungerar den svenska gymnasieskolan Alla ungdomar i Sverige som har studerat klart på grundskolan har rätt att studera en treårig utbildning i gymnasieskolan. En utbildning i gymnasieskolan ger bra

Läs mer

Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner)

Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner) Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner) Du får söka till gymnasieskolan till och med det år du fyller 19 år. Om du har slutfört

Läs mer

Att välja till gymnasiet Vad som var sant igår kanske inte är det imorgon

Att välja till gymnasiet Vad som var sant igår kanske inte är det imorgon Att välja till gymnasiet Vad som var sant igår kanske inte är det imorgon Robert Studie- och yrkesvägledare Presentation Planering HT 2015- VT 2016 Gymnasiet Meritpoäng Att hjälpa till i elevens-val Syv-

Läs mer

Lärarkonferens om Gy2011

Lärarkonferens om Gy2011 Lärarkonferens om Gy2011 Program 09.30 11.30 inklusive paus Inledning och bakgrund Skollagen Studievägar och programstrukturer Examensmål och ämnesplaner 11.30 13.00 Lunch 13.00 16.00 Programseminarier

Läs mer

Alexandra Huldén, Studie- och yrkesvägledare (SYV) alexandra.hulden@uddevalla.se 0522-697202

Alexandra Huldén, Studie- och yrkesvägledare (SYV) alexandra.hulden@uddevalla.se 0522-697202 Alexandra Huldén, Studie- och yrkesvägledare (SYV) alexandra.hulden@uddevalla.se 0522-697202 SYV arbetet på skolan hösten 2012: Gymnasieinformation och workshop 2 lektionstimmar åk.9 v.42-45 Föräldramöte

Läs mer

Tankar och funderingar om framtiden

Tankar och funderingar om framtiden Tankar och funderingar om framtiden Drömmen om det lilla livet är stor, drömmer om ett jobb, familj och ett fint hem. Vill ha ett jobb som är utvecklande och som man trivs med och bra inkomst Planera ditt

Läs mer

Vem är jag? Fredrika Svensson. Kommer ifrån Vellinge (Skåne) 24 år. Utbildad barnskötare, tennistränare och studie- och yrkesvägledare

Vem är jag? Fredrika Svensson. Kommer ifrån Vellinge (Skåne) 24 år. Utbildad barnskötare, tennistränare och studie- och yrkesvägledare GYMNASIEINFORMATION Vem är jag? Fredrika Svensson Kommer ifrån Vellinge (Skåne) 24 år Utbildad barnskötare, tennistränare och studie- och yrkesvägledare Arbetar på Fagrabäck samt NOT på Teknikum Samtal

Läs mer

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Gymnasievalet Mina uppgifter Martina Håkansson Studie- och yrkesvägledare Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Måndag 08.00-14 Tisdag 08.00-15 Onsdag 08.00-16.30 Tider gymnasievalet Hösten:

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Information inför Det som tas upp är följande...

Information inför Det som tas upp är följande... Information inför Det som tas upp är följande... Utbildning Skaraborg Program Behörighet Tillträdesregler - högskola Ansökningsförfarandet Utbildning Skaraborg Samverkan mellan 15 kommuner. Sök fritt bland

Läs mer

EN VERKSAMHET TVÅ KOMMUNER TRE HUS

EN VERKSAMHET TVÅ KOMMUNER TRE HUS EN VERKSAMHET TVÅ KOMMUNER TRE HUS Birger Nils Magnus Program i Trollhättan och Vänersborg EKONOMIPROGRAMMET ESTETISKA PROGRAMMET (Mu) NATURVETENSKAPSPROGRAMMET SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET TEKNIKPROGRAMMET

Läs mer

Gymnasievalet 2015. Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00. anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu. telefon: 073-655 11 74

Gymnasievalet 2015. Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00. anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu. telefon: 073-655 11 74 Gymnasievalet Läsåret 2014-2015 2015 Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00 anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu telefon: 073-655 11 74 Betygsvärde A 20 poäng B 17.5 poäng C 15 poäng

Läs mer

Gymnasieinformation 2013

Gymnasieinformation 2013 Gymnasieinformation 2013 SYV-Kalendarium HT-2012 Kommunala gymnasieskolor - presentation i aulan (september) SYV - gymnasieinformation klassvis (september) PRAO vecka 40 Enskilda vägledningssamtal inbokade

Läs mer

Tankar och funderingar om framtiden

Tankar och funderingar om framtiden Tankar och funderingar om framtiden Drömmen om det lilla livet är stor, drömmer om ett jobb, familj och ett fint hem. Vill ha ett jobb som är utvecklande och som man trivs med och bra inkomst? Att välja

Läs mer

Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15

Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15 PM Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15 TIDSPLAN FÖR GYMNASIEVALET 2014 Januari Lösenord delas ut 15 januari webben öppnas för ansökan Februari April 15 februari sista dag för webbansökan 17 februari

Läs mer

Välkomna till. Hösten 2010

Välkomna till. Hösten 2010 Välkomna till Hösten 2010 Här är jag Hit ska jag Mål = Drömyrket! Hur gör jag Syv-schema 12 oktober gymnasiemässa alla nior på VBU Början av november gymnasieinfo och programväljare Mitten av november

Läs mer

VÄLKOMNA PÅ SYVINFORMATION

VÄLKOMNA PÅ SYVINFORMATION VÄLKOMNA PÅ SYVINFORMATION PRAO NÅGRA FRÅGOR? GYMNASIEVALET NU GÄLLER DET! GYMNASIEVALET Gy 11 gymnasieskola Nytt betygssystem Ny skollag VARFÖR REFORMERA GYMNASIESKOLAN? För många elever hoppade av eller

Läs mer

VÄLKOMNA PÅ SYVINFORMATION

VÄLKOMNA PÅ SYVINFORMATION VÄLKOMNA PÅ SYVINFORMATION PRAO NÅGRA FRÅGOR? GYMNASIEVALET NU GÄLLER DET! GYMNASIEVALET Gy 11 ny gymnasieskola Nytt betygssystem Ny skollag VARFÖR REFORMERA GYMNASIESKOLAN? För många elever hoppade av

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll VÄLKOMMEN till Gymnasieinformationen 24 november Frejaskolan Julia Kjäll Viktigt att veta 18 nationella program (totalt 60 inriktningar) + Introduktionsprogram (5 program) + Särskilda varianter Ämnen och

Läs mer

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet Vägledningssamtal med alla elever i åk 9 Vill du som förälder boka tid för ett samtal inför gymnasievalet? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på

Läs mer

GYMNASIEINFORMATION LÄSÅRET 2016/17

GYMNASIEINFORMATION LÄSÅRET 2016/17 GYMNASIEINFORMATION LÄSÅRET 2016/17 BETYG - MERITVÄRDE A ger 20 poäng B ger 17.5 poäng C ger 15 poäng D ger 12.5 poäng E ger 10 poäng F ger 0 poäng - underlag för bedömning saknas BETYG - MERITVÄRDE De

Läs mer

Studie- och yrkesvägledare Mi Campbell

Studie- och yrkesvägledare Mi Campbell Studie- och yrkesvägledare Mi Campbell 0250-263 83 eller 073-078 52 70 E-post: marie-louise.campbell@mora.se Min roll som SYV är att vägleda eleverna i deras valprocess. att vidga perspektiv och informera

Läs mer

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till föräldrar och elever

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till föräldrar och elever Vägledningscentrum Gymnasieinformation till föräldrar och elever Vad händer inför gymnasievalet? År 9 Föräldramöte Gymnasiemässa 8/10 Individuella samtal Klassinformationer Öppet hus Besöksdag på gymnasieskolor

Läs mer

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015 Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 13-423/6780 Sida 1 (10) 2013-10-11 Handläggare Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden 2013-10-24 Studievägsutbudet

Läs mer

Mona StjernfeldtNilsson 040 641 17 76. mona.stjernfeldt.nilsson@lomma.se. Mona Stjernfeldt Nilsson

Mona StjernfeldtNilsson 040 641 17 76. mona.stjernfeldt.nilsson@lomma.se. Mona Stjernfeldt Nilsson Mona StjernfeldtNilsson 040 641 17 76 mona.stjernfeldt.nilsson@lomma.se Mona Stjernfeldt Nilsson Tidplan för gymnasievalet Gymnasieinformation Enskilda Samtal Öppet hus på gymnasieskolorna Gymnasiemässa

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Gymnasieskola 2011

Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Gymnasieskola 2011 Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande Gymnasieskola 2011 Gymnasial lärlingsutbildning Två vägar mot samma yrkesexamen. Gymnasial lärlingsutbildning är en utbildning inom ett yrkesprogram

Läs mer

Hur skall jag kunna välja??

Hur skall jag kunna välja?? Välkommen! Hur skall jag kunna välja?? Vad händer i 9:an? Vägledningssamtal hos SYV (elev/vårdnadshavare) Gymnasiedagarna mässan 4-6 okt http://gymnasiedagarna.se/ Öppet hus på skolorna (nov-maj) Klassinformation

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2015/2016

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2015/2016 Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-10-09 Handläggare Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden 2014-10-23 Studievägsutbudet i gymnasieskolan

Läs mer

Gymnasiet nästa - Information om kommande gymnasieval och studier

Gymnasiet nästa - Information om kommande gymnasieval och studier Gymnasiet nästa - Information om kommande gymnasieval och studier Det finns 2 olika typer av gymnasieprogram Yrkesprogram Barn- och fritidsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet

Läs mer

Välkomna till. Hösten 2013

Välkomna till. Hösten 2013 Välkomna till Hösten 2013 Här är jag Mål = Drömyrket! Hit ska jag Syv-schema Början av oktober Mitten av oktober Mitten av oktober V45, 7 november gymnasieinfo och broschyr föräldrainformation påbörjar

Läs mer

Gymnasieinformation läsåret 14/15 Vad tycker du om att göra? Intressen Fritidssysselsättning Favoritämnen

Gymnasieinformation läsåret 14/15 Vad tycker du om att göra? Intressen Fritidssysselsättning Favoritämnen Gymnasieinformation läsåret 14/15 Vad tycker du om att göra? Intressen Fritidssysselsättning Favoritämnen Hur mycket vill du satsa? Studera efter gymnasiet Studera på annan ort Program med mycket teori

Läs mer

Betyg. Ej uppnått målen 0p. Väl godkänd 15p Mycket väl godkänd 20p. Summan av de 16 bästa ämnena räknas som betygsvärde!

Betyg. Ej uppnått målen 0p. Väl godkänd 15p Mycket väl godkänd 20p. Summan av de 16 bästa ämnena räknas som betygsvärde! Betyg Ej uppnått målen 0p Godkänd 10p Väl godkänd 15p Mycket väl godkänd 20p Summan av de 16 bästa ämnena räknas som betygsvärde! Högre behörigheteskrav till gymnasieskolan 8 ämnen med betyget godkänd

Läs mer

Kvalitet i studie- och yrkesvägledning 11 februari 2010

Kvalitet i studie- och yrkesvägledning 11 februari 2010 Kvalitet i studie- och yrkesvägledning 11 februari 2010 Sammanhang och bakgrund Ny skollag Ny läroplan för förskolan Reformering av grundskolan Reformering av gymnasieskolan Nya behörighetskrav Nya tillträdesregler

Läs mer

Planera Ditt Gymnasieval 2013

Planera Ditt Gymnasieval 2013 Planera Ditt Gymnasieval 2013 BEHÖRIGHET (krav på förkunskaper): Högskoleförberedande program Lägst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik + 9 andra ämnen Ekonomiprogrammet

Läs mer

GYMNASIEVAL. Intagning

GYMNASIEVAL. Intagning GYMNASIEVAL Ansökan Hur söker jag till gymnasiet? Du är behörig att söka ett nationellt eller specialutformat program som startar senast första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år, om du: Har slutfört

Läs mer

De behöver ju inte bli experter, men de kanske ska veta vad det är för program man söker, vad man gör och vad man behöver & allt det där

De behöver ju inte bli experter, men de kanske ska veta vad det är för program man söker, vad man gör och vad man behöver & allt det där De behöver ju inte bli experter, men de kanske ska veta vad det är för program man söker, vad man gör och vad man behöver & allt det där Vad kan ni om gymnasiet? 0 Jag kan ingenting 5 Jag kan medelmycket

Läs mer

Gemensam gymnasieregion 2.0. Samt Håbo kommun och Stockholms läns landsting (Berga)

Gemensam gymnasieregion 2.0. Samt Håbo kommun och Stockholms läns landsting (Berga) Gemensam gymnasieregion 2.0 Samt Håbo kommun och Stockholms läns landsting (Berga) Dagens syfte Öka kunskapen om de regionala förutsättningarna och utmaningarna för vår gemensamma gymnasieregion. Två perspektiv:

Läs mer

Välkomna till. Hösten 2017

Välkomna till. Hösten 2017 Välkomna till Hösten 2017 Här är jag Hit ska jag Mål = Drömyrket! Hur gör jag Syv-schema Mitten av september gymnasieinfo och broschyr Slutet av september påbörjar enskilda samtal Mitten av oktober föräldrainformation

Läs mer

Välkomna till. Hösten 2015

Välkomna till. Hösten 2015 Välkomna till Hösten 2015 Här är jag Hit ska jag Mål = Drömyrket! Hur gör jag Syv-schema Mitten av september gymnasieinfo och broschyr Mitten av oktober föräldrainformation Början av oktober påbörjar enskilda

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2014/2015

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2014/2015 Utbildningsstatistikenheten 2015-12-17 Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2014/2015 Våren 2015 slutförde 84 449 1 elever gymnasieskolan. Det är den andra kullen elever som går ut den reformerade

Läs mer

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling?

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling? Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara lärling? Gymnasievalet För vissa är valet lätt, för andra är det svårare Men en sak är säker det finns något för alla. Valet

Läs mer

De 6 högskoleförberedande programmen

De 6 högskoleförberedande programmen Gymnasieval 2011 Gymnasium 2011 Gymnasiereform Osäkerhet på grund av riksdagsvalet Större skillnad mellan yrkesprogram högskoleförberedande program En yrkesexamen och en högskoleförberedande examen Ny

Läs mer

Planera Ditt Gymnasieval

Planera Ditt Gymnasieval Planera Ditt Gymnasieval VALET Vem är jag? Vad vill jag? Starka sidor, intressen och värderingar, drömyrke Vilka alternativ finns? Yrkesprogram eller högskoleförberedande? Läs, gör studie- och skolbesök,

Läs mer