Antagningsguiden. för dig som söker till gymnasieskolan i Stockholms län och Håbo kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antagningsguiden. för dig som söker till gymnasieskolan i Stockholms län och Håbo kommun 2012. www.gyantagningen.se"

Transkript

1 Antagningsguiden för dig som söker till gymnasieskolan i Stockholms län och Håbo kommun 2012

2 Antagningsguiden 2012 är framtagen i samverkan mellan kommunerna samordnat av Gymnasieantagningen Stockholms län. Informationen bygger på upp gifter som var kända i början av september För senaste uppdatering se eller Personerna på bilderna i katalogen har ingen direkt koppling till de avsnitt bilderna visas i. Foto: Samtliga bilder Karl-Johan Larsson, förutom sidan 1, 3, 13 (de två nedre bilderna) och 25 som tagits av Lisa Thorsén/Kombinera. Textbearbetning: Lisa Thorsén/Kombinera Grafisk form: Johan Nilsson/Kombinera Tryck: Edita, oktober 2011.

3 Innehåll 4 Tidplan för antagningen till gymnasieskolorna i Stockholms län och Håbo kommun Tips som gör det lättare att välja 8 Om gymnasieskolan 10 Om programmen 12 Chans att mixa elitidrott och studier 14 Om du inte är behörig 16 Sök så här 18 Urval vem kommer in? 19 Studieekonomi 20 För dig som behöver extra stöd i studierna 22 Gymnasiesärskolan 24 Studera vidare efter gymnasiet 26 Frågor och svar om gymnasieskolan 28 Här ligger gymnasieskolorna i Stockholms län och Håbo kommun 30 Här ligger gymnasieskolorna i Stockholms stad och närförorter 32 Adresser till gymnasieskolorna 41 Ordlista 44 Adresser till antagningskanslierna 3

4 Tidplan för antagningen till gymnasieskolorna i Stockholms län och Håbo kommun 2012 Gilla oss på Facebook så får du viktig information om gymnasievalet och kan ställa frågor. Ansökningsstart Hemsidan öppnas för ansökan den 16 januari. Sista ansökningsdagen Hemsidan stängs för ansökan klockan 24:00 den 15 februari. Omval Den 24 april öppnas hemsidan för omval. Du har möjlighet att göra ändringar och tillägg i din ansökan på fram till 15 maj. J a n u a r i f e b r u a r i m a r s a p r i l Lösenordet skickas ut Under den tredje veckan i januari får du ett lösenord hemskickat som du ska använda för att logga in på där du gör din ansökan. Har du inte fått något lösenord kontaktar du din studie- och yrkesvägledare eller någon annan ansvarig på din skola. Du som inte kan få lösenordet via någon på skolan kontaktar gymnasieantagningen. Prov Prov till vissa estetiska program och vissa engelsk språkiga utbildningar görs ute på skolorna under februari och mars. Tänk på att! Du måste rangordna utbildningarna i din ansökan så att den utbildning du helst vill komma in på står som första val, den du näst helst vill komma in på står som andra val och så vidare. Blir du antagen till en högre rangordnad utbildning så stryks du från utbildningar du rangordnat lägre i din ansökan. Preliminär antagning Under eftermiddagen den 20 april kan du se resultatet av den preliminära antagningen som görs på dina höstterminsbetyg. 4

5 Sista omvalsdagen Den 15 maj är sista dagen för att göra ändringar i din ansökan. Hemsidan stängs för ansökan klockan 24:00. Slutligt antagningsbesked Under eftermiddagen den 29 juni visas det slutliga antagningsbeskedet när du loggar in på. Sista svarsdagen 20 juli är sista dag att svara på antagningsbeskedet. Webben stänger klockan 24:00. reservantagningar Under augusti görs två reservantagningar. Antagningsbesked får du när du loggar in på. m a j j u n i j u l i a u g u s t i Prov Prov till vissa estetiska program för dig som gjort ändringar i din ansökan under omvalsperioden sker under maj och juni. Slutbetygen skickas Grundskolorna och introduktionsprogrammen skickar under juni slutbetygen till gymnasieantagningen. Skolstart! Skolorna börjar i slutet av augusti. Reservantagningen tas över av skolorna i samband med skolstarten. Kontakta de skolor du är intresserad av direkt för att få veta vilken plats du har i reservkön. 5

6 Tips som gör det lättare att välja Gymnasievalet spelar roll. Ditt gymnasieprogram kan både göra det möjligt för dig att läsa vidare efter gymnasiet och direkt leda till ett arbete. På det viset har ditt val betydelse för vad du ska göra i framtiden. Det är viktigt att du väljer något som du är intresserad av och som du tror att du vill fortsätta med de närmaste åren. Bästa vägen till ett bra val är att du tar reda på så mycket som möjligt om programmen, skolorna och vad som gäller för antagningen. Vilket gymnasieprogram ska jag välja? Fundera på vad du är intresserad av. Vill du läsa vidare efter gymnasiet eller utbilda dig till ett yrke direkt? Om du vill läsa vidare efter gymnasiet väljer du ett högskoleförberedande program. För att hitta ett program som passar dina intressen kan du undersöka vilka olika inriktningar det finns. Vet du redan vad du vill läsa efter gymnasiet är det viktigt att det program du väljer verkligen har alla kurser som krävs för att du ska kunna söka vidare. Det finns både grundläggande och särskild behörighet. Om du vet att du vill arbeta med något som du kan utbilda dig till på gymnasiet kan du välja ett yrkesprogram. På flera program finns det möjlighet att gå en lärlingsutbildning där du varvar praktik på arbetsplatser med undervisning i skolan. De yrkesförberedande programmen kan också ge behörighet att läsa vidare. Du kan läsa till ämnen för att få högskolebehörighet. Du kan också välja att vidareutbilda dig på yrkeshögskolan. TIPS! Besök en skola Ett bra sätt att ta reda på mer om ett program och den skola du är intresserad av är att besöka skolan. Missa inte skolornas öppet hus! Datum finns på. 6

7 Vilken skola ska jag välja? När du bestämt dig för ett program gäller det att hitta en bra skola. För dig som bor i en kommun i Stockholms län eller i Håbo kommun är det fritt fram att söka gymnasieskola i alla dessa kommuner. Du har alltså samma chans att komma in på en skola i Stockholms innerstad om du till exempel bor i Sollentuna som om du bor i Stockholms stad. Det här gäller alla nationella program. Vilka regler som gäller i övrigt kan du läsa mer om i rutan längre ner på denna sida. Du kan också fråga din studie- och yrkesvägledare eller läsa mer på. Ett enkelt sätt att ta reda på mer om ett visst program och de skolor du är intresserad av är att besöka gymnasieskolorna. De flesta skolor håller öppet hus en eller flera gånger under hösten och vintern. Då får du chansen att själv se skolorna, träffa elever och lärare och ställa frågor som du vill ha svar på. På hittar du datum för öppet hus. Du kan undersöka de kvalitetsgranskningar av skolorna som Skolverket samlar på Du kan också läsa vad eleverna tycker om sin egen skola på. Fundera på om skolan har någon särskild arbetsmetod du känner dig lockad av och om de individuella valen som finns passar dig. Praktiska saker kan också spela roll, som hur lång resvägen är. Du som bor i en kommun i Stockholms län eller i Håbo kommun söker på lika villkor till alla nationella program i dessa kommuner. Att söka utbildning i annan kommun eller till fristående skola För de kommunala skolorna gäller alltså att du som bor i Stockholms län eller i Håbo kommun kan söka till de nationella programmen på vilken skola du vill i dessa kommuner. Oavsett var du bor har du samma chans att bli antagen. Du kan förstås också söka till ett nationellt program vid en kommunal gymnasieskola i en kommun utanför Stockholms län och Håbo. Men tänk på att dessa skolor i första hand tar emot elever som är folkbokförda i den egna kommunen. Elever som bor där programmets nationella inriktning inte finns i kommunen eller inom samverkansområdet blir också förstahandsmottagna. Platserna som finns kvar när elever med företräde fått plats är öppna för övriga sökande, så kallat frisök. När det gäller de fristående skolorna söker du och blir antagen till de nationella programmen på lika villkor över hela Sverige. Du som söker programinriktat individuellt val eller vissa yrkesintroduktionsprogram och bor i Stockholms län har också flera kommuner att välja på. Exakt vilka kan du läsa på. Naturbruksprogrammet vid Berga naturbuksgymnasium söker du och blir antagen till på lika villkor oavsett var i Stockholms län du bor, med undantag för Järfälla och Sigtuna. Håbo kommun är också undantagen. Förutom de här möjligheterna finns det så kallade riksrekryterande utbildningar. Det betyder att alla i hela Sverige söker och blir antagna på lika villkor till ett program. Exakt vilka utbildningarna är kan du läsa på se. Det kan till exempel gälla utbildning till ett yrke där det behövs arbetskraft, vissa idrotter eller spetsutbildning inom matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora. International Baccalaureate (IB) är ett exempel på en riksrekryterande utbildning. IB är en internationellt erkänd examen som kräver goda kunskaper i engelska. 7

8 Om gymnasieskolan Gymnasieskolan är frivillig. Du får söka till gymnasieskolan till och med det år du fyller 19. Det finns 18 nationella program med olika inriktningar. 6 av programmen är högskoleförberedande och 12 av dem är yrkesprogram. Inom programmen finns förutom 60 nationella inriktningar även särskilda varianter och inom yrkesprogrammen finns möjlighet att gå lärlingsutbildning. Högskoleförberedande program De högskoleförberedande programmen ska förbereda dig för studier på universitet och högskola. De högskoleförberedande programmen är: Ekonomiprogrammet (EK) Estetiska programmet (ES) Humanistiska programmet (HU) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Teknikprogrammet (TE) International Baccalaureate (IB) är en internationell riksrekryterande utbildning. All undervisning sker på engelska. Det är ett 3-årigt program som ger grundläggande behörighet till högskoleutbildning i Sverige och många andra länder. Mer information om IB finns på För att vara behörig till de högskole förberedande programmen krävs att du har godkänt i: Svenska/svenska som andraspråk Engelska Matematik Ytterligare nio ämnen, det vill säga totalt tolv ämnen. För behörighet till Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapliga programmet ska fyra av de nio godkända ämnena vara geografi, historia, samhällsvetenskap och religion. För Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet ska tre av de nio ämnena vara biologi, fysik och kemi. För Estetiska programmet gäller godkänt i vilka nio ämnen som helst. 8

9 Yrkesprogram Yrkesprogrammen innehåller minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL, och ska främst förbereda dig för yrkeslivet eller yrkeshögskolan. Även på yrkesprogram har du möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet om du väljer till kurser under gymnasieutbildningen som ger dig denna behörighet. Yrkesprogrammen leder till en yrkesexamen. Inom yrkesprogrammen kan du välja att gå en lärlingsutbildning. Då gör du minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser. Både på din arbetsplats och i skolan har du ett stort eget ansvar. Du måste vara intresserad och motiverad. Du lär dig under handledning i en miljö som ger kunskaper, erfarenheter och goda kontakter inom en bransch. Utbildningen leder till samma yrkesexamen som ett vanligt yrkesprogram. Även på den här utbildningen kan du välja att läsa kurser som ger dig grundläggande högskolebehörighet. Yrkesprogrammen är: Barn- och fritidsprogrammet (BF) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) El- och energiprogrammet (EE) Fordons- och transportprogrammet (FT) Handels- och administrationsprogrammet (HA) Hantverksprogrammet (HV) Hotell- och turismprogrammet (HT) Industritekniska programmet (IN) Naturbruksprogrammet (NB) Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Du vet väl att du kan bli behörig till högskolan när du läst ett yrkesprogram. För att vara behörig till yrkesprogrammen krävs att du har godkänt i: Svenska/svenska som andraspråk Engelska Matematik Ytterligare fem ämnen, det vill säga åtta ämnen totalt. Obs! De nationella programmen kan finnas i så kallade särskilda varianter. Det betyder att programmet har en egen inriktning. Det kan hända att du behöver ha godkänt i fler ämnen för att kunna bli antagen än det som normalt krävs. Ibland behöver du också göra ett antagningsprov. Fråga din studieoch yrkesvägledare eller kontakta den skola som anordnar den särskilda varianten så får du veta vilka krav på behörighet som finns för det program du vill söka. 9

10 Om programmen Det finns ämnen som alla på gymnasiet läser. Det är ämnen som räknas som så grundläggande för att klara sig i arbetslivet och studielivet att alla behöver dem. De ämnena kallas för gymnasiegemensamma ämnen. Det finns också programgemensamma karaktärsämnen, inriktningar, programfördjupningar och individuella val. Alla program innehåller också ett gymnasiearbete på 100 poäng. På kan du läsa mer om de olika programmen och de kurser som erbjuds inom programmen. Alla gymnasieprogram innehåller byggstenarna nedan, utom Vårdoch omsorgsprogrammet som inte har någon valbar inriktning. Gymnasiegemensamma ämnen programgemensamma ämnen programfördjupning inriktning Gymnasiegemensamma ämnen De gymnasiegemensamma ämnena ska ge dig grundkunskaper som du behöver för att klara ditt studie- och yrkesliv. Ämnena är gemensamma för alla nationella program, men hur många poäng du läser beror på vilket program du valt. De gymnasiegemensamma ämnena är: Svenska/svenska som andraspråk Engelska Matematik Idrott och hälsa Historia Samhällskunskap Religionskunskap Naturkunskap På Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet läser du inte naturkunskap. Istället läser du på Naturvetenskapsprogrammet biologi, fysik och kemi och på Teknikprogrammet läser du fysik, kemi och teknik. individuellt val gymnasiearbete Fördelning av de gymnasiegemensamma ämnena Ämne Yrkesprogram (poäng) Högskoleförberedande program (poäng) Svenska/svenska som andraspråk Engelska Matematik Idrott och hälsa Historia Samhällskunskap Religionskunskap Naturkunskap

11 Betyg Hösten 2011 infördes betygsskalan A F på gymnasiet. Betyg för godkänt betecknas nu med A, B, C, D, E. Det högsta betyget är A och det lägsta är E. Betyg för icke godkänt betecknas med F. Om du får underkänt i en kurs har du rätt att pröva för ett högre betyg eller gå om kursen. Du får betyg efter varje avslutad kurs. Ett ämne kan ha flera kurser. Programgemensamma karaktärsämnen De programgemensamma karaktärsämnena är kurser som alla elever inom ett program läser. Ämnena är olika för varje nationellt program. Biologi och fysik är exempel på gemensamma ämnen för Naturvetenskapsprogrammet. Engelska och entreprenörskap är exempel på gemensamma ämnen för Hotell- och turismprogrammet. Programfördjupningar På varje program kan du välja mellan olika kurser inom programfördjupningarna. På yrkesprogrammen är de här kurserna riktade mot olika yrken. Inom de högskoleförberedande programmen är kurserna mer riktade mot högskolestudier inom det ämnesområde du har valt att studera. Inriktningar Det finns totalt 60 nationella inriktningar. Av de 18 nationella programmen har 17 nationella inriktningar. Det är endast Vård- och omsorgsprogrammet som inte har någon nationell inriktning. På Fordons- och transportprogrammet kan du till exempel välja inriktningarna Personbil eller Godshantering. På Samhällsvetenskapsprogrammet kan du till exempel välja inriktningarna Beteendevetenskap eller Medier, information och kommunikation. Inriktningarna startar oftast år 2 eller år 3, om det finns tillräckligt många elever som vill läsa just den inriktningen. Läs mer om inriktningar på. KRAV FÖR ATT BLI GODKÄND Varje kurs ger något som kallas för gymnasiepoäng. Man kan säga att antalet poäng motsvarar den tid som krävs för att läsa kursen. Ett gymnasiepoäng motsvarar en lektionstimme. För yrkesexamen ska du ha poäng varav godkända. Du ska också ha godkänt i svenska, alternativt svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1. Ett krav är också att du har godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena och ett godkänt gymnasiearbete. För högskoleförberedande examen ska du ha poäng varav godkända. Du ska också vara godkänd i svenska, alternativt svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 samt matematik 1 och ha gjort ett godkänt gymnasiearbete. Individuella val Alla program innehåller 200 poäng kurser som du väljer själv. Det kan vara kurser du behöver för att komma in på högskola eller universitet, eller kurser som ger dig mer kunskap i ett yrkesämne. 11

12 Chans att mixa elitidrott och studier För dig som vill kombinera elitidrott med studier finns nu möjligheten att välja en Nationell idrottsutbildning, NIU. Specialidrott är ett ämne som du bara kan läsa på skolor som fått NIU godkänd av Skolverket och respektive specialidrottsförbund. I Stockholms län är det flera skolor som fått tillstånd att starta NIU. Vilka de är hittar du längst bak i den här katalogen i adressregistret. De godkända skolorna är märkta med NIU längst ner. Två olika ansökningar Ansökan till NIU är uppdelad i två delar. Först ansöker du till själva idrottsdelen, direkt till den skola som erbjuder NIU, till exempel bandy eller fotboll. Tänk på att vara ute i god tid. Ofta är sista ansökningsdag på hösten. För att få veta exakt hur du ska ansöka måste du kontakta skolan själv. Sedan ansöker du till ett nationellt gymnasieprogram på den skola du sökt NIU. Du ansöker på under den vanliga ansökningsperioden. Kontakta den skola som erbjuder NIU för mer information om vilka nationella gymnasieprogram som erbjuder NIU-platser. Urval Efter det att du sökt till NIU kommer du att kallas till ett uttagningstest. Det är varje idrottsförbund som sköter urvalet för idrottsdelen. Du får sedan veta om du blivit antagen direkt från idrottsförbundet eller den skola där du gjort din ansökan. Kontakta skolan som erbjuder NIU för mer information. Studier och elitidrott på internationell nivå Precis som tidigare finns gymnasiealternativet Riksidrottsutbildning (RIG) för dig som har som mål att utöva din idrott på internationell elitnivå. Ansökan ska göras både till själva idrotten och till det program på skolan som erbjuder RIG-plats. För information om ansökan till idrottsuttagningen kontakta den skola som anordnar RIG-utbildningen. Antagning För att du ska bli antagen till NIU krävs både att du antagits till själva idrottsdelen och till det program du sökt. När det gäller antagningen till själva programmet konkurrerar du på samma villkor som alla andra. Det är din behörighet och dina betygspoäng som avgör. Om du inte blir antagen till det nationella programmet på skolan, blir du inte heller antagen till NIU, även om du redan är godkänd i idrottsdelen och har fått besked från idrottsförbundet eller skolan om att du är antagen till den idrott du sökt. 12

13 Sök NIU så här Sök först till idrottsdelen direkt till den skola som erbjuder NIU och som du vill gå på. Skicka sedan under den vanliga ansökningsperioden in din ansökan till ett nationellt gymnasieprogram som erbjuder NIU-plats på samma skola via. Du kan alltså inte söka någon idrott inom NIU via gymnasieantagningen om du bor i Stockholms län! Då är platsen din När du fått besked både från idrottsförbundet eller skolan om att du är antagen på NIU, och fått ett slutantagningsbesked från gymnasieantagningen att du har en plats på det nationella programmet på skolan, vet du att platsen är din. 13

14 Om du inte är behörig Introduktionsprogrammen riktar sig till dig som inte är behörig till ett nationellt program. Det finns fem introduktionsprogram: Programinriktat individuellt val Preparandutbildning Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion Programinriktat individuellt val Programinriktat individuellt val är en utbildning som ska leda till att du kommer in på ett nationellt yrkesprogram inom ett år. För att vara behörig behöver du ha godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen eller ha godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik och minst tre andra ämnen. Alla studievägar finns att söka på. Precis som till de nationella programmen är det betygspoängen som avgör vem som blir antagen. På kan du läsa mer om de olika introduktionsprogrammen. Preparandutbildning Preparandutbildning vänder sig till dig som vill läsa in grundskolebehörighet på högst ett år för att kunna gå vidare till ett nationellt program. Du som saknar behörighet till ett nationellt program eller som är behörig till ett yrkesprogram men inte till ett högskoleförberedande program kan söka utbildningen. De flesta studievägarna går att söka på. Antagningen görs efter bedömning och beslut av kommunen eller den fristående gymnasieskolan som anordnar utbildningen. 14

15 Yrkesintroduktion Yrkesintroduktion riktar sig i första hand till dig som inte är behörig till ett nationellt yrkesprogram. Det är en yrkesinriktad utbildning på 1 3 år som ska göra det lättare för dig att etablera dig på arbetsmarknaden eller att söka till ett nationellt yrkesprogram. De flesta studievägarna går att söka på. Antagningen för vissa yrkesintroduktionsprogram görs på betygspoäng och för vissa efter bedömning och beslut av kommunen eller den fristående gymnasieskolan som anordnar utbildningen. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information. De flesta studievägarna går att söka på Individuellt alternativ Individuellt alternativ anpassas individuellt efter dina behov under 1 3 år. Det här alternativet är främst för dig som inte är behörig till nationellt yrkesprogram. De flesta studievägarna går att söka på. Antagningen görs efter bedömning och beslut av kommunen eller den fristående gymnasieskolan som anordnar utbildningen. Språkintroduktion Språkintroduktion vänder sig till dig som nyligen kommit till Sverige och vill få utbildning i svenska för att kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. De flesta studievägarna går att söka på. Antagningen görs efter bedömning och beslut av kommunen eller den fristående gymnasieskolan som anordnar utbildningen. 15

16 Sök så här Du får söka till gymnasieskolan till och med det år du fyller 19 år. För att kunna komma in på ett nationellt program eller en särskild variant måste du gått ut årskurs 9 i grundskolan eller motsvarande med godkänt betyg i engelska, matematik och svenska eller svenska som andraspråk. Du måste dessutom ha den särskilda behörigheten som gäller för just de program som du ska söka. Se sidorna 8 9 när det gäller behörigheter för de olika programmen. Om du inte har den behörighet som krävs kan du istället söka till ett introduktionsprogram. 1. Logga in på 2. Fyll i din ansökan. 3. bekräfta, skriv ut och skriv under 4. Preliminär antagning Är du elev i någon av länets grundskolor får du dina inloggningsuppgifter skickade hem till dig under vecka 3. Du som inte går i skolan men är folkbokförd i Stockholms län kan mejla eller ringa till ditt antagningskansli för att få ett lösenord. Mejladresser och telefonnummer hittar du på baksidan av den här guiden. Du måste rangordna utbildningarna du söker så att det program som du helst vill komma in på står som första val, det du näst helst vill komma in på står som andra val och så vidare. Du kan bara bli antagen till ett program! Om ditt betyg räcker för antagning till flera av dina alternativ så blir du antagen till det program som du rankat högst i din ansökan. När du blivit antagen till en utbildning står du kvar som reserv till högre rangordnade val, men inte till alternativ som du har rangordnat lägre. Sista datum att registrera valet på är den 15 februari. Du lämnar ansökan till skolans studie- och yrkesvägledare. Datum för inlämning av ansökan kan variera mellan olika skolor. Du som inte går i någon skola skickar din ansökan till det antagningskansli du tillhör. I mitten av april görs en preliminär antagning som grundar sig på höstterminsbetyget i årskurs 9. Resultatet av den preliminära antagningen kan du se på. Det här är bara en preliminär antagning som inte garanterar dig en plats. Resultatet ska ge dig en vink om dina chanser att komma in på de utbildningar du valt. För dig som är asylsökande Som asylsökande har du rätt att söka till gymnasieskola. För att kunna antas till ett gymnasieprogram som asylsökande får du högst vara 18 år vid slutantagningen. Du ska också kunna uppvisa ett LMA-kort från Migrationsverket som är giltigt över slutantagningen till gymnasiet. LMA-kort är ett ID-kort som utfärdas av Migrationsverket till asylsökande. 16

17 Prov till Estetiska programmet och de engelskspråkiga utbildningarna En del skolor kräver att du gör ett antagningsprov till det Estetiska programmet och de engelsk språkiga utbildningarna, som till exempel International Baccalaureate. Om du sökt ett program i februari där du ska göra prov kommer du att kallas till det i februari eller mars. Om du gör ett ändringsval kommer du att kallas till prov i slutet av maj eller början av juni. Du får ett brev hem där det står tid och plats för provet. Du får också information om vad du ska förbereda inför provet. Provet bedöms och poängsätts av gymnasieskolan. Om du vill veta hur provpoängen räknas ut ska du kontakta den skola du sökt till. Provresultatet kommer du att kunna se på din inloggningssida på vår hemsida. 5. Ändringsval 6. Slutlig antagning 7. Reservantagning 8. Lediga platser Du som vill kan ändra din ansökan. Då gör du om ansökningsproceduren. Ändringsvalet kan göras mellan 24 april och 15 maj. När du har gjort ditt ändringsval och lämnat in en ny underskriven ansökan är det den sista ansökan som gäller. Om du är nöjd med ditt val i februari ska du inte göra någonting alls. Ansökan som kommer till Gymnasieantagningen efter den 15 maj bedöms alltid som sent inkommen om det inte finns särskilda skäl. För mer information, prata med studie- och yrkesvägledaren på din skola. Resultatet av den slutliga antagningen kan du se i slutet av juni genom att logga in på med dina inloggningsuppgifter. Där kan du också svara på ditt antagningsbesked. Läs noga igenom informationen om hur du ska svara. Reservantagningen börjar i slutet av juli och håller på till mitten av september. Under reservantagningen tas elever in på de platser som blivit lediga när andra elever tackat nej eller blivit uppflyttade till högre rangordnat val. Du kan själv se din aktuella reservplacering genom att logga in på med dina inloggningsuppgifter. Efter slutantagningen publicerar gymnasieantagningen de platser som är lediga under aktuellt på. Är du intresserad av att söka någon av de lediga platserna fyller du i en ny ansökningsblankett som du skickar till gymnasieantagningen. Är det flera som konkurrerar om en ledig plats är det behörigheten samt betygspoängen som avgör vem som kommer in. I mitten av augusti tar skolorna själva över antagningen. Då får du ta kontakt med skolan direkt om du är intresserad av att börja där. 17

18 Urval vem kommer in? När antalet platser på en utbildning vid en skola är färre än antalet sökande som är behöriga styrs urvalet av de sökandes betygspoäng. Du är alltså inte garanterad en plats på den skola som ligger närmast din bostad. Fri kvot Ett begränsat antal platser får avsättas för dig som: Betygspoängen är summan av de 16 bästa ämnesbetygen från grundskolan. Betygsvärdena är 20 för MVG, 15 för VG, 10 för G och 0 för IG. Vid ansökan till Estetiska programmet räknas eventuell uppnådd provpoäng med i merit värdet. Betygsvärdet för elever som har blockbetyg i NO- eller SOämnen får man genom att multiplicera blockbetygets värde med antalet ämnen inom blocket. 1. på grund av medicinska, sociala eller andra personliga omständigheter bör ges företräde framför övriga sökande 2. kommer från skolor där betygen inte utan vidare kan jämföras med grundskolans betyg, till exempel läsårsbrev från Waldorfskola och utländska betyg. Du som kommer in via den fria kvoten måste vara behörig i svenska eller svenska som andraspråk (enligt svensk läroplan), matematik och engelska från motsvarande sista årskursen i grundskolan. Du ska också ha den särskilda behörigheten som gäller för de program som du ska söka. Det är beslutsfattaren för den kommunala gymnasieskolan, eller rektor eller annan ansvarig på fristående gymnasieskola, som bestämmer om antagning till fri kvot. Om flera har samma meritvärde Vid urvalet till ett visst program händer det ibland att inte alla med samma meritvärde kan antas. Då tillämpas en randordning utifrån vissa specifika kriterier. Det finns fyra olika rangordningskriterier. Gymnasieskolorna väljer själva vilket av dessa kriterier som ska gälla på sina olika studievägar. De fyra olika rangordningskriterierna är: Valrang, jämförelsetal och slump Ma + No, valrang, jämförelsetal och slump Eng + Sv/Sva + So, valrang, jämförelsetal och slump Sv/Sva, valrang, jämförelsetal och slump 18

19 Studieekonomi Du som går på gymnasieskolan kan få studiehjälp till och med vårterminen det år du fyller 20. Efter det kan du söka studiemedel med en bidragsdel och en lånedel. Studiebidrag får du om du studerar heltid på gymnasieskola, folkhögskola, kommunal eller statlig vuxenutbildning på gymnasienivå och vissa andra utbildningar. Mer information hittar du på Studiebidrag Du får kr per månad (uppgiften hämtad i augusti 2011). Om du går i gymnasieskola kommer bidraget automatiskt utan att du behöver ansöka om det. Är du utländsk medborgare måste du först få rätten till svenskt studiestöd godkänd. Om du inte är myndig betalar CSN, Centrala studiestödsnämnden, ut studiebidraget till din vårdnadshavare. Är du myndig betalas bidraget direkt till dig. Studiehjälp består av: Studiebidrag Extra tillägg Inackorderingstillägg Extra tillägg Extra tillägg ansöker du om hos CSN. Om du kan få tillägget beror på familjens inkomst. Inackorderingstillägg Inackorderingstillägg kan du få om du studerar på annan ort och inte kan resa mellan studieorten och hemmet varje dag. Bidraget ska ersätta en del av dina kostnader för hyra och resor. En förutsättning för att få bidraget är att det program och den nationella inriktning du läser inte finns på hemorten. Studerar du på en fristående gymnasieskola, folkhögskola eller ett riksinternat ska bidraget sökas genom CSN. Studerar du vid en kommunal gymnasieskola ansöker du om tillägget hos din hemkommun. Dagliga resor Om du har längre än sex kilometer till skolan får du bidrag till dagliga resor mellan hem och skola, i form av SL-kort. Korten delas oftast ut av skolan vid terminsstart. Vissa skolor och kommuner delar ut SL-kort för kortare resväg. Kontakta din kommun för mer information om vad som gäller för dig. 19

20 För dig som behöver extra stöd i studierna Om du har behov av att studera i mindre grupp så erbjuder gymnasieskolorna i Stockholms län följande 3 4 åriga behovsgrupper. Din grundskola ska i en bilaga beskriva ditt behov av att studera i liten grupp. Det är bilagan som är underlaget för antagningen. Du kan vara behörig eller obehörig. Ansöker gör du på senast den 15 februari Nationella program Danderyds gymnasium Samhällsvetenskapsprogrammet för elever med Aspergers syndrom Elektrikergymnasiet El- och energiprogrammet, gymnasial lärlingsutbildning för elever med ADHD och närliggande diagnoser, 3 4 år ESS-gymnasiet Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Samhällsvetenskap för elever i behov av särskilt stöd Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Beteendevetenskap för elever i behov av särskilt stöd Fridegårdsgymnasiet/Kämpe Hantverksprogrammet finsnickeri, för elev med Aspergers syndrom Naturvetenskapsprogrammet, för elev med Aspergers syndrom Samhällsvetenskapsprogrammet, för elev med Aspergers syndrom Fryshusets gymnasium Estetiska programmet för elever med Aspergers syndrom Gustavsbergs gymnasium Samhällsvetenskapsprogrammet för elever med Aspergers syndrom Handels- och administrationsprogrammet för elever med Aspergers syndrom Ekonomiprogrammet för elever med Aspergers syndrom Lunaskolan Östra gymnasium Estetiskt program, bild- och forminriktning, för elever med diagnosen Aspergers syndrom Samhällsvetenskapsprogrammet, för elever med diagnosen Aspergers syndrom MBC gymnasiet Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhällsvetenskap för elever i behov av särskilt stöd Snitz gymnasium ADHD samt Aspergerklasser. Solna gymnasium Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhällsvetenskap för elever med Aspebergerdiagnos Stockholms RH-gymnasium (Stockholms riksgymnasium för rörelsehindrade) Estetiska programmet inriktning Estetik och media Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Samhällsvetenskap Utbildning Silverdal, Sollentuna Naturvetenskapsprogrammet för elever med Aspergers syndrom Samhällsvetenskapsprogrammet för elever med Aspergers syndrom Vallentuna gymnasium För elever med Aspergers syndrom: BA, EK, FT, HA, NA, SA, TE Österåkers gymnasium Samhällsvetenskapsprogrammet för elever med Aspergers syndrom 20

21 Introduktionsprogram Arlandagymnasiet inriktning HR långsam takt Brännkyrka gymnasium Individuellt alternativ inriktning SA för elever med Aspergers syndrom och närliggande funktionsnedsättning, 3 4 år Språkintroduktion för elever i behov av särskilt stöd, 1 3 år Liljevalchs internationella läroverk/ Gryningsskolan Individuellt alternativ för elever med inåtagerande problematik samt inlärningssvårigheter. Elektrikergymnasiet Programinriktat individuellt val inriktning El- och energiprogrammet för elever med ADHD och närliggande problematik, 1 år Yrkesintroduktion inriktning El- och energiprogrammet för elever med ADHD och närliggande problematik, 3 år Enskede Gårds gymnasium Yrkesintroduktion för elever med Aspergers syndrom och närliggande funktionsnedsättning, 3 4 år Yrkesintroduktion för elever med ADHD o närliggande funktionsnedsättning, 3 år Yrkesintroduktion för elever i behov av särskilt stöd, 3 år ESS-gymnasiet Yrkesintroduktion mot Restaurang- och livsmedelsprogrammet café och kök för elever i behov av särskilt stöd, 1 3 år Individuellt alternativ för elever med Aspergers syndrom och närliggande funktionsnedsättning, 3 4 år Individuellt alternativ för elever i behov av särskilt stöd, 1 3 år Individuellt alternativ inriktning Bild och form för elever i behov av särskilt stöd, 1 3 år Individuellt alternativ inriktning Musik och kommunikation för elever i behov av särskilt stöd, 1 3 år Individuellt alternativ för unga kvinnor i behov av särskilt stöd, 1 3 år Språkintroduktion för elever i behov av särskilt stöd, 1 3 år Fryshusets gymnasium Individuellt alternativ för elever med Aspergers syndrom Huddingegymnasiet För elever med Aspergers syndrom Fridegårdsgymnasiet/Kämpe Introduktionsprogrammen, för elev med Aspergers syndrom Igelstavikens gymnasium Individuellt alternativ (rörelsehindrade) IVIK-gymnasiet Språkintroduktion för nyanlända i behov av särskilt stöd, 1 år Kista gymnasium Yrkesintroduktion med inriktning Handel för elever i behov av särskilt stöd Kvarngymnasiet Järfälla För elever med Aspergers syndrom Lunaskolan Östra gymnasium Preparandutbildning, för elever med diagnosen Asperger syndrom Individuellt alternativ, för elever med diagnosen Asperger syndrom MBC gymnasiet Individuellt alternativ för elever i behov av särskilt stöd Individuellt alternativ Asperger, liten grupp Preparandutbildning Asperger, liten grupp Ross Tensta gymnasium Individuellt alternativ ADA för elever med ADHD och närliggande problematik, 1 3 år Rudbeck Inriktning praktik långsam inlärning Solna gymnasium Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhällsvetenskap för elever med Aspergerdiagnos Preparandutbildning för elever med Aspergerdiagnos Spånga gymnasium Yrkesintroduktion mot Naturbruksprogrammet för elever i behov av särskilt stöd, 1 3 år. Stadsmissionens Gymnasieskola Omsorgsinriktning, handelsinriktning och allmän inriktning med möjlighet till yrkesintroduktion inom Vård- och omsorgsprogrammet och Handels- och administrationsprogrammet, långsam inlärning. Stockholms RH-gymnasium (Stockholms riksgymnasium för rörelsehindrade) IM individuellt alternativ S:t Eriks gymnasium Yrkesintroduktion mot Fordons- och transportprogrammet för elever i behov av särskilt stöd, 1 3 år Individuellt alternativ för elever i behov av särskilt stöd, 3 år Språkintroduktion för elever i behov av särskilt stöd, 1 3 år Stockholms RH-gymnasium (Stockholms riksgymnasium för rörelsehindrade) Individuellt alternativ Södra Latins gymnasium Individuellt alternativ med inriktning Bild och form för elever i behov av särskilt stöd, 3 år Thorildsplans gymnasium Individuellt alternativ mot Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet för elev med Aspergers syndrom o närliggande funktionsnedsättning, 3 4 år Tumba gymnasium För elever med Aspergers syndrom Tyresö gymnasium Introduktionsprogram för elever med Aspergers syndrom Vallentuna gymnasium Introduktionsprogram för elever med Aspergers syndrom Vilunda gymnasium För elever med Aspergers syndrom, samt Handels- och administrationsprogrammet långsam studietakt Östra Reals gymnasium Individuellt alternativ mot Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet för elever med Aspergers syndrom och närliggande funktionsnedsättning, 3 4 år Du ansöker på senast den 15 februari

22 Gymnasiesärskolan Särskolan är en skolform där undervisningen sker i ett långsamt tempo i en lugnare studiemiljö. Du har rätt att gå i gymnasiesärskolan om du redan gått i grundsärskolan eller om du på grund av en utvecklingsstörning inte kan gå i gymnasieskolan. De nationella programmen i gymnasiesärskolan är: Estetiska programmet Fordonsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och restaurangprogrammet Industriprogrammet Medieprogrammet Naturbruksprogrammet Undervisningen på gymnasiesärskolans nationella program ska omfatta följande ämnen: Svenska eller svenska som andraspråk Engelska Matematik Samhällskunskap Religionskunskap Naturkunskap Idrott och hälsa Estetisk verksamhet Det är din hemkommun som ska bedöma att du har rätt att gå på den gymnasiesärskola du sökt till innan du tas emot. Du bör också ha gjort praktik på de program i gymnasiesärskolan som du söker till. Skolans studie- och yrkesvägledare eller din klasslärare kan hjälpa dig att ordna sådan praktik. Vilken gymnasiesärskola du får plats på beror på dina önskemål, resultatet av praktiken och andra utlåtanden som finns. Gymnasiesärskolans program Gymnasiesärskolan är fyraårig och har nationella, specialutformade och individuella program. Du väljer program efter dina intressen och förutsättningar. Målet med utbildningen är att du efter skolan ska kunna få arbete eller annan sysselsättning. De nationella och specialutformade programmen förbereder för arbete. Det betyder att du ska klara de krav som ställs på en vanlig arbetsplats. I utbildningen ingår minst 22 veckors praktik på en eller flera arbetsplatser. Det individuella programmet innehåller yrkesträning eller verksamhetsträning som anpassas efter dina behov. I både yrkesträning och verksamhetsträning finns flera valbara ämnen och kurser. Undervisningen sker i en anpassad miljö där varje elev kan vara aktiv och ta egna initiativ. Om det går och om det passar dig får du också göra praktik utanför skolan. Introduktionsprogram Du som elev från grundsärskolan ska även erbjudas individuellt alternativ eller yrkesintroduktion om du vill det och bedöms ha förutsättningar att klara utbildningen. 22

23 Här finns Gymnasiesärskolans program Nationella och specialutformade program Arlandagymnasiet Estetiskt program Handels- och administrationsprogrammet Berga Naturbruksgymnasium Naturbruksprogrammet Danderyds gymnasium Hotell- och restaurangprogrammet Specialutformat program Service och miljö Enskede Gårds gymnasiesärskola Specialutformat program Media inriktning handel Foucaultgymnasiet Nationella 4-åriga program: Estetiskt, Fordon, Handel och administration Specialutformade 4-åriga program: Barn och omvårdnad, Bygg och fastighet Fredrika Bremergymnasierna, Riksäpplet Hotell och restaurangprogrammet Fridegårdsgymnasiet Fordonsprogrammet Estetiska programmet Hantverksprogrammet Specialutformat program Häggviks gymnasium Specialutformat program Café och Restaurang Specialutformat program Trädgård och Miljö Specialutformat program Idrott och Hälsa Estetiska programmet Medieprogrammet Kista gymnasium Specialutformat program inriktning Handeloch administration Specialutformat program Bygg, miljö och fastighetsteknik inriktning fastighetsskötsel Specialutformat program inriktning Service-, barn- och omvårdnad Kryssargymnasiet Estetiskt program Kvarngymnasiet Estetiska programmet Fordonsprogrammet Hantverksprogrammet Lidingö Gymnasiesärskola Handels- och administrationsprogrammet Lindeparkens gymnasiesärskola Estetiska programmet profil hälsa, idrott och fritid Min skola Norsborg Naturbruksprogrammet Min skola Östermalm Naturbruksprogrammet Nacka gymnasium Handels- och administrationsprogrammet Specialutformat program träteknik och fastighetsskötsel Nynäshamns gymnasium Specialutformat program Hantverk och service Specialutformat program Omvårdnad och service Rodengymnasiet Medieprogrammet Hotell- och restaurangprogrammet Naturbruksprogrammet (Ekebyholm i Rimbo) Saltåskolan Specialutformat program, Estetiskt hantverk Stadsmissionens gymnasiesärskola Specialutformad utbildning med Omvårdnadsinriktning S:t Botvids gymnasiesärskola Estetiska programmet Specialutformat program Fastighetsskötsel och industriteknik Specialutformat program Omvårdnad Handels- och administrationsprogrammet S:t Eriks gymnasium Estetiska programmet Stockholms Hotell- och restaurangskolas gymnasiesärskola Hotell- och restaurangprogrammet Sågbäcksgymnasiet Hotell- och restaurangprogrammet Tyresö gymnasium Hantverksprogrammet Specialutformat program Omvårdnad och service Vackstanäsgymnasiet Specialutformat program Kost och matlagning Individuella program Arlandagymnasiet Yrkesträning inriktning Service och estetisk verksamhet Verksamhetsträning Balders Hus gymnasiesärskola Individuellt program Björknäs gymnasiesärskola Verksamhetsträning Foucaultgymnasiet Yrkesträning och Verksamhetsträning Flerfunktionshinder Autism Lindeparkens gymnasiesärskola Yrkesträning Mat och trädgård Yrkesträning Mat, boende och hantverk Yrkesträning Bild och hantverk Yrkesträning Musik, dans och teater med internationell profil Yrkesträning Estetisk inriktning för elever med autism Fredrika Bremergymnasierna, Riksäpplet Individuellt program Verksamhetsträning Fridegårdsgymnasiet Yrkesträning Verksamhetsträning Helenedals gymnasiesärskola Verksamhetsträning Yrkesträning Heldagsskolan Rullen Verksamhetsträning Häggviks gymnasium Yrkesträning Trädgård Yrkesträning Idrott och Friluftsliv Yrkesträning Allmänna program Verksamhetsträning Allmänna grupper för elever inom autismspektrat Verksamhetsträning och Yrkesträning Kvarngymnasiet Individuell verksamhet Verksamhetsträning Yrkesträning Lidingö Gymnasiesärskola Individuellt program, verksamhets- och yrkesträning med inriktning teater och inriktning data- och media Nynäshamns gymnasium Verksamhetsträning Yrkesträning Rodengymnasiet Individuellt program Verksamhetsträning Yrkesträning Saltåskolan Individuellt program Stadsmissionens gymnasiesärskola Individuellt program med allmän inriktning S:t Botvids gymnasiesärskola Individuellt program, Allmän Individuellt program, Natur, miljö och hantverk Individuellt program, Verksamhetsträning S:t Eriks gymnasiesärskola Yrkesträning Samhällsorientering Yrkesträning Estetiskt skapande bild, drama och musik Verksamhetsträning Verksamhetsträning för elever med rörelsehinder Verksamhetsträning för elever med autism Stockholms RH-gymnasium Individuellt program verksamhetsträning för elever med autism Individuellt program verksamhetsträning för elever med rörelsehinder Individuellt program yrkesträning för elever med rörelsehinder Tyresö gymnasium Verksamhetsträning Yrkesträning Täby Gymnasiesärskola Autismgrupp Verksamhetsträning Yrkesträning Äventyrsskolan Frösunda LSS AB Verksamhetsträning, för elever med autism och autismliknande tillstånd Östra Gymnasiet Individuellt program Yrkesträning, Samhällsorienterat program med fördjupning data och miljö Individuellt program Yrkesträning Mat och boende Individuellt program verksamhetsträning 23

24 Studera vidare efter gymnasiet Vilka arbeten som kommer att finnas om tre, fem eller tio år är svårt att veta. På kan du se hur arbetsmarknaden ser ut i dag och inom vilka yrkesområden det finns störst behov av arbetskraft. Studera på högskolan och universitet Högskolan är samlingsnamnet på den utbildning som sker vid högskolor och universitet. Du kan välja att söka ett program, eller så kan du själv välja de kurser du vill läsa och på så vis skapa din egen utbildning. När du söker till högskolan görs ett urval genom betyg. Ju högre betyg du har, desto större möjlighet har du att komma in på den utbildning du helst vill gå. Behörigheten till att söka ett högskoleprogram är indelat i grundläggande behörighet och områdesbehörighet (särskild behörighet). Det finns två betygsurvalsgrupper till högskolan. Ena gruppen är för dig som söker direkt med dina gymnasiebetyg. Den andra gruppen är för dig som måste komplettera eller läsa upp dina gymnasiebetyg. Platserna till högskolan är betydligt färre för de i kompletteringsgruppen jämfört med platserna för de i direktgruppen. Du kan också konkurrera med den poäng du har fått om du har gjort högskoleprovet i urvalsgruppen för högskoleprovet. Studera på yrkeshögskolan efter gymnasiet? Du som läser ett yrkesprogram och får en yrkesexamen får en grundläggande behörighet att läsa vidare på yrkeshögskolan. Du som läser ett högskoleförberedande program och får högskoleexamen kan också söka till yrkeshögskolan. Läs mer om behörighetskrav på 24

25 Nya regler från 2014 Läs om regler om antagning, behörighet och vilken meritpoäng som kommer att tillgodoräknas när du går ut gymnasieskolan på och Vissa kurser kan ge fördelar när du söker till högskolan. Det är kurser i engelska, moderna språk och matematik. Grundläggande behörighet Till alla högskoleutbildningar krävs grundläggande behörighet. Grundläggande behörighet har du om du har en högskoleförberedande gymnasieexamen. Har du en yrkesexamen från ett yrkesprogram måste du dessutom ha läst kurserna svenska/svenska som andraspråk 2 och 3 och engelska 6 (300 poäng). Du måste ha lägst betyg E på dessa kurser. Läs mer på Områdesbehörighet (särskild behörighet) till högskolan För de flesta utbildningar på högskolan krävs mer än den grundläggande behörigheten. Det handlar ofta om krav på godkänt betyg i vissa gymnasiekurser men kan också handla om arbetslivserfarenhet. De här förkunskaperna har särskild betydelse för den aktuella utbildningen. Kraven för denna behörighet anges i områdesbehörigheter. En områdesbehörighet består av behörighetskurser och områdeskurser. Behörighetskurser är kurser som krävs för särskild behörighet. Områdeskurser är särskilt värdefulla för den utbildning du söker och kan ge meritpoäng. Läs mer på Meritpoäng Vissa kurser som du läser på gymnasiet kan ge så kallade meritpoäng som du får lägga till betygspoängen när du söker till högskolan. Därför är det viktigt att du tänker över ditt val av kurser i gymnasiet. 25

26 Frågor och svar om gymnasieskolan På kan du läsa mer om de olika introduktionsprogrammen. Måste jag tacka ja om jag kommer in på mitt förstahandsval? t Nej, det sker automatiskt. Får jag stå kvar som reserv på val som jag rangordnat lägre än det jag blivit antagen till? t Nej. Du får bara stå kvar som reserv på val som du har rangordnat högre än det du blivit antagen till. Vad är det som avgör antagningen till gymnasieskolan i Stockholms län? t Det är din behörighet, se Om gymnasieskolan, och din totala betygspoäng som avgör om du blir antagen. Din betygspoäng baserar sig på dina 16 bästa betyg från slutbetyget i årskurs 9. För vissa utbildningar, till exempel Estetiska programmet, tar man också hänsyn till ett antagningsprov om du gjort ett sådant. Om du söker en utbildning utanför din hemkommun och/eller ditt samverkansområde kan andra regler gälla. Det vanligaste är att du då blir antagen om det finns platser över när kommunens egna elever tagits in. Läs mer under Tips som gör det lättare att välja. Kan jag få ekonomiskt studiestöd? t Du som går på gymnasieskolan kan få studiehjälp till och med vårterminen det år du fyller 20. Efter det kan du söka studiemedel med en bidragsdel och en lånedel. Studiebidrag får du om du studerar heltid på gymnasieskola, folkhögskola, kommunal eller statlig vuxenutbildning på gymnasienivå och vissa andra utbildningar. Mer information hittar du på Pengarna kommer automatiskt utan att du behöver ansöka om det. Du får inget studiebidrag under sommaren eftersom du inte studerar då. När görs antagningsprov till Estetiska programmet och de engelskspråkiga utbildningarna? t Du som sökt i februari kallas till antagningsprov i februari eller mars. Om du gör ändringsval under omvalsperioden, 24 april 15 maj, kallas du till prov i slutet av maj eller början av juni. Du får ett brev hem där det står vad du ska förbereda dig på inför provet samt tid och plats för provet. Kostar det något att gå på gymnasiet? t Nej! En del gymnasieskolor tar dock ut en avgift för skolmaten. På vissa program kan det förekomma depositionsavgifter för kläder och annan utrustning som är nödvändig för undervisningen. Det kan också finnas bestämmelser om att du själv måste betala speciella kläder som behövs i undervisningen. Det kan vara bra att kontrollera i förväg vad som gäller för det program och den gymnasieskola du söker till. 26

27 Vad är det för skillnad på en kommunal gymnasieskola och en fristående gymnasieskola? t En kommunal gymnasieskola ingår i det offentliga skolväsendet i Sverige. Det finns också så kallade fristående skolor. De skolorna har en annan huvudman än de skolor som drivs av kommun eller landsting. Det finns även fristående gymnasiesärskolor. De fristående skolorna är också öppna för alla. Oavsett vilken inriktning den fristående gymnasieskolan har följer man i allmänhet Läroplanen för 94 och de nationella kursplanerna. Waldorf- och IB-skolor följer en egen läroplan och har egna kursplaner. Fristående skolor är riksrekryterande och finansieras genom kommunala bidrag från elevernas hemkommuner. Fristående skolor får inte ta ut elevavgifter. De får inte heller ta ut anmälnings-, kö- eller registreringsavgifter. Måste jag gå på gymnasiet? t Nej, gymnasieskolan är frivillig och vänder sig i första hand till dig som just avslutat din utbildning i grundskolan. Alla kommuner i Sverige är enligt lag skyldiga att erbjuda alla elever som avslutat grundskolan och särskolan en gymnasieutbildning. Det gäller till och med det år du fyller 19. Hur vet jag om en skola är bra? t Det bästa sättet att ta reda på hur en skola fungerar är att göra ett besök och tala med lärare och elever. Gymnasieskolorna håller öppet hus en eller ett par gånger under hösten och vintern. De flesta brukar även hålla öppet hus inför omvalsperioden som är under våren. På kan du se när skolorna har öppet hus. Där kan du också se elevernas egna åsikter om sitt program och sin skola. Om du vill kan du också studera andra kvalitetsredovisningar och utvärderingar. Vissa kommuner lägger ut rapporter om skolorna på kommunens hemsida. På samlar Skolverket kvalitetsgranskningar av skolorna. Vem bestämmer över skolan? t Regering och riksdag anger mål och riktlinjer för skolan. Skolinspektionen har tillsynsansvar över skola och utbildning. Det betyder att myndigheten kontrollerar att kommunen eller den fristående skolan följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för verksamheten. Skolverket har ansvar för utformning och information om gymnasieskolan. Kommunerna ansvarar i sin tur för att utbildningarna genomförs. I kommunerna finns det en förvaltning, till exempel utbildningsförvaltning, som sätter upp mål för utvecklingen av kommunens gymnasieskolor. Rektorn på skolan beslutar tillsammans med lärare, elever och föräldrar hur man ska arbeta för att nå målen. Kan jag påverka skolan som elev? t Både skollagstiftningen och arbetsmiljölagstiftningen ger dig som elev rätt till inflytande. Läroplanerna betonar betydelsen av elevernas ansvar och inflytande i skolan. Elevernas rätt till inflytande och ansvar gäller både undervisningens utformning och innehåll och sådant som rör arbetsmiljön i skolan. För dig som elev är det viktigt att se att ditt inflytande kan ge resultat. Det kan till exempel gälla antimobbningsarbetet i skolan, hur man sänker ljudnivån i matsalen eller hur uppehållsrummen i skolan ska se ut. Du är med och påverkar genom att till exempel delta i elevråd, skolkonferenser, jämställdhetsgrupper och matråd. 27

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 Valet till Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Sista ansökningsdag i

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Välkommen till Gymnasieinformation!

Välkommen till Gymnasieinformation! Välkommen till Gymnasieinformation! Gymnasieskolan enligt GY2011 18 Nationella program 60 inriktningar 12 Yrkesprogram 6 Högskoleförberedande program Alla program omfattar 2 500 poäng Yrkesprogram Gymnasiegemensamma

Läs mer

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET 1 ANSÖKAN OCH ANTAGNING Få koden till webben och genomgång - 8 Januari Sista dag att göra ansökan på webben Skriv ut ansökan, skriv under till SYV -

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Gymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom Kommunförbundet Stockholms län som sköter antagningen till gymnasieskolorna de kommunala

Läs mer

www.gyantagningen.se Antagningsguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län och Håbo kommun

www.gyantagningen.se Antagningsguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län och Håbo kommun Antagningsguiden 2011 för gymnasieskolorna i Stockholms län och Håbo kommun innehåll Antagningsguiden 2011 är framtagen i samverkan mellan kommunerna samordnat av Gymnasieantagningen Stockholms län. Informationen

Läs mer

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar Vägledningscentrum Gymnasieinformation till elever och föräldrar De viktigaste förändringarna Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten stramas upp Nya program och förändrad programstruktur

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Tidplan. Lösenord skickas ut

Tidplan. Lösenord skickas ut Gymnasieval Tidplan 21-23 november V. 4 17 februari Feb/Mars 17 april 23 april 15 maj Maj/juni 27 juni Slutet av juli Juli/aug Gymnasiemässan Lösenord skickas ut Sista ansökningsdag! Antagningsprov estetiska

Läs mer

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program.

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program. Gymnasieinformation Gymnasieskolan GY11: Programmen är uppdelade på 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. På yrkesprogrammen utbildar man sig mot ett yrke eller yrkesområde. På de högskoleförberedande

Läs mer

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Östra skolområdet Vilka bitar är viktiga inför årskurs 9? 1 Studie och yrkes vägledning, SYV Vägen

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Välkomna till. Hösten 2010

Välkomna till. Hösten 2010 Välkomna till Hösten 2010 Här är jag Hit ska jag Mål = Drömyrket! Hur gör jag Syv-schema 12 oktober gymnasiemässa alla nior på VBU Början av november gymnasieinfo och programväljare Mitten av november

Läs mer

Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner)

Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner) Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner) Du får söka till gymnasieskolan till och med det år du fyller 19 år. Om du har slutfört

Läs mer

Tankar och funderingar om framtiden

Tankar och funderingar om framtiden Tankar och funderingar om framtiden Drömmen om det lilla livet är stor, drömmer om ett jobb, familj och ett fint hem. Vill ha ett jobb som är utvecklande och som man trivs med och bra inkomst Planera ditt

Läs mer

Mona StjernfeldtNilsson 040 641 17 76. mona.stjernfeldt.nilsson@lomma.se. Mona Stjernfeldt Nilsson

Mona StjernfeldtNilsson 040 641 17 76. mona.stjernfeldt.nilsson@lomma.se. Mona Stjernfeldt Nilsson Mona StjernfeldtNilsson 040 641 17 76 mona.stjernfeldt.nilsson@lomma.se Mona Stjernfeldt Nilsson Tidplan för gymnasievalet Gymnasieinformation Enskilda Samtal Öppet hus på gymnasieskolorna Gymnasiemässa

Läs mer

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Gymnasievalet Mina uppgifter Martina Håkansson Studie- och yrkesvägledare Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Måndag 08.00-14 Tisdag 08.00-15 Onsdag 08.00-16.30 Tider gymnasievalet Hösten:

Läs mer

Gymnasieinformation 2013

Gymnasieinformation 2013 Gymnasieinformation 2013 SYV-Kalendarium HT-2012 Kommunala gymnasieskolor - presentation i aulan (september) SYV - gymnasieinformation klassvis (september) PRAO vecka 40 Enskilda vägledningssamtal inbokade

Läs mer

Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15

Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15 PM Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15 TIDSPLAN FÖR GYMNASIEVALET 2014 Januari Lösenord delas ut 15 januari webben öppnas för ansökan Februari April 15 februari sista dag för webbansökan 17 februari

Läs mer

Information inför Det som tas upp är följande...

Information inför Det som tas upp är följande... Information inför Det som tas upp är följande... Utbildning Skaraborg Program Behörighet Tillträdesregler - högskola Ansökningsförfarandet Utbildning Skaraborg Samverkan mellan 15 kommuner. Sök fritt bland

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Gymnasievalet 2015. Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00. anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu. telefon: 073-655 11 74

Gymnasievalet 2015. Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00. anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu. telefon: 073-655 11 74 Gymnasievalet Läsåret 2014-2015 2015 Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00 anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu telefon: 073-655 11 74 Betygsvärde A 20 poäng B 17.5 poäng C 15 poäng

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Välkomna till. Hösten 2015

Välkomna till. Hösten 2015 Välkomna till Hösten 2015 Här är jag Hit ska jag Mål = Drömyrket! Hur gör jag Syv-schema Mitten av september gymnasieinfo och broschyr Mitten av oktober föräldrainformation Början av oktober påbörjar enskilda

Läs mer

Planera Ditt Gymnasieval 2013

Planera Ditt Gymnasieval 2013 Planera Ditt Gymnasieval 2013 BEHÖRIGHET (krav på förkunskaper): Högskoleförberedande program Lägst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik + 9 andra ämnen Ekonomiprogrammet

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer

Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! Vellinge.se

Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! Vellinge.se Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! 18 NATIONELLA PROGRAM 12 YRKESPROGRAM För elever som vill lära sig ett yrke. 15 veckors APL,

Läs mer

GYMNASIEVALET 2015/16

GYMNASIEVALET 2015/16 GYMNASIEVALET 2015/16 Studie- och yrkesvägledare Linnéa Hedman Alunda och Gimo skolområden Kontaktuppgifter Mobil: 070-623 73 57 Telefon: 0173-866 87 / 858 05 Epost: linnea.hedman@osthammar.se Facebook:

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Vad kommer att hända under årskurs 9 Läsåret 2014/ 2015? Reservation för ändringar under läsåret. Kontakt med SYV Behörig Studie- och yrkesvägledare Jonas Vilhelmsson Är på

Läs mer

VIRGINSKA SKOLAN. www.orebro.se

VIRGINSKA SKOLAN. www.orebro.se VIRGINSKA SKOLAN På Virginska skolan finns följande program Hantverksprogrammet HV Hotell- och turismprogrammet HT Restaurang- och livsmedelsprogrammet RL Vård- och omsorgsprogrammet VO För att spetsa

Läs mer

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling?

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling? Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara lärling? Gymnasievalet För vissa är valet lätt, för andra är det svårare Men en sak är säker det finns något för alla. Valet

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se 2010 Programguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län Gör ditt val på Skolor och program i Stockholms län! Frågor som rör din intagning 4 Inför gymnasievalet 4 Om gymnasieskolan 5 Om programmen 6 Hur

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

Hej föräldrar till barn i skolår 9 på Fröviskolan!

Hej föräldrar till barn i skolår 9 på Fröviskolan! Studievägledare Jonas Cederulf Fröviskolan jonas.cederulf@lindesberg.se 0581 833 41 Hej föräldrar till barn i skolår 9 på Fröviskolan! Som utlovat under föräldramötet kommer här ett försök till samlad

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2013

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2013 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Alla antagna 170.0 30 17 0 13 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Studie- och yrkesvägledare. Ann-Helén Oldenby Tel. 046 357681 ann-helen.oldenby@lund.se

Studie- och yrkesvägledare. Ann-Helén Oldenby Tel. 046 357681 ann-helen.oldenby@lund.se Studie- och yrkesvägledare Ann-Helén Oldenby Tel. 046 357681 ann-helen.oldenby@lund.se Tidplan för gymnasievalet September/November Gymnasieinformation klassvis elever-föräldrar Enskilda vägledningssamtal

Läs mer

VIKTIGA DATUM 2016. Mitten april Preliminär antagning. Du kan logga in på webben och se det preliminära antagningsresultatet. Webben öppnar för omval.

VIKTIGA DATUM 2016. Mitten april Preliminär antagning. Du kan logga in på webben och se det preliminära antagningsresultatet. Webben öppnar för omval. VIKTIGA DATUM 2016 11 :januari Kl: 08:00 Webben öppnar för ansökan. Lösenordsbrev kommer hem till dig som går i årskurs 9, i början på januari. 1 februari Sista dag för ansökan, webben stänger kl 16:00.

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2014

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2014 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 183.8 30 16 0 14 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2013

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2013 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Alla antagna 170.0 30 24 0 6 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2014

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2014 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 188.8 30 29 0 1 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 213,8 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan A 183,9 BA Bygg-

Läs mer

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas.

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas. Gymnasieprogram Alla yrkesprogram leder till en yrkesexamen. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja extra kurser för att studera vidare

Läs mer

Utbildningssystemet & studievägledning

Utbildningssystemet & studievägledning Utbildningssystemet & studievägledning - En del av Studieplaneringskursen Studie- och yrkesvägledare för Komvux-elever, Sandra Hahn sandra.hahn@folkuniversitetet.se 2013-09-04 Utbildningssystemet och studievägledning

Läs mer

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016 Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje 2015-06-29 Introduktionsprogrammen 2015/2016 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Program Namn BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 175,5 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan 165 193 BA Bygg-

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2121 12-1-13 13:42:24 Hantverksprogrammet Finsnickeri 12 Impro Mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri 2 2 STATGTDEXTER IST Sverige AB 1

Läs mer

Studiedagsprogram 29 mars

Studiedagsprogram 29 mars Studiedagsprogram 29 mars 08.30-08.45 Åtgärdsprogram 08.45-09.45 Gy 2011, Bakgrund, betyg 09.45-10.15 Fika 10.15-10.45 Hemsidan 10.45-11.45 Gy 2011 fortsättning, Programstruktur, Ämnen och ämnesplaner

Läs mer

Att välja till gymnasiet i västerås 2010-2011

Att välja till gymnasiet i västerås 2010-2011 Att välja till gymnasiet i västerås 2010-2011 kontaktinformation Gymnasieintagningen Västerås stad Stadshuset 721 87 Västerås Telefon: 021-39 06 00 E-post: gymnasieintagningen@vasteras.se Gymnasieintagningens

Läs mer

En gymnasiesärskola med hög kvalitet. 27 september 2012 Peter Gröndahl

En gymnasiesärskola med hög kvalitet. 27 september 2012 Peter Gröndahl En gymnasiesärskola med hög kvalitet 27 september 2012 Peter Gröndahl Syfte med reformen Hög kvalitet Flexibilitet Samverkan Harmonisering Tydlig struktur Bättre förberedelse Gymnasiesärskolans syfte Anpassad

Läs mer

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Vilket program och inriktning du väljer har betydelse för vad du kan göra efter gymnasieskolan Behörighetsvisaren hjälper dig med: vilket

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

Skriv text, lägg in bilder/diagram

Skriv text, lägg in bilder/diagram Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan Gy2011 Skriv text, lägg in bilder/diagram 1 Reformer för högre kvalitet En ny skollag Nya styrdokument och ny betygsskala Utökad uppföljning Ny lärarutbildning

Läs mer

Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål

Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål En ny gymnasieskola Snart står Du inför Ditt val till gymnasieskolan. Det finns 18 nationella program med totalt 60 olika inriktningar. De nationella

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Hur blir man behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskolans Allmänna kurs?

Hur blir man behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskolans Allmänna kurs? Hur blir man behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskolans Allmänna kurs? Information till folkhögskolestuderande Folkhögskolornas informationstjänst 2012 Innehåll: Behörighet till högskolan

Läs mer

Yrkesprogram. Dackeskolan, Gymnasiesärskolan, Kungshögaskolan. Vi skapar möjligheter. Våra styrkor:

Yrkesprogram. Dackeskolan, Gymnasiesärskolan, Kungshögaskolan. Vi skapar möjligheter. Våra styrkor: Mjölby Gymnasium Dackeskolan, Gymnasiesärskolan, Kungshögaskolan Vi skapar möjligheter Våra styrkor: Utbildning av hög kvalitet Personal med kompetens och engagemang Elever som ges förutsättningar att

Läs mer

Gymnasiemässa. 27 28 april i helsingborg

Gymnasiemässa. 27 28 april i helsingborg www.helsingborg.se/gymnasiemassan www.skanegy.se NORDVÄSTRA SKÅNES KOMMUNER Gymnasiemässa 27 28 april i helsingborg Välkommen till Sundspärlan i Helsingborg Elever årskurs 8 måndag 8.30 15, allmänheten

Läs mer

Tabellbilaga för bokslut 2014

Tabellbilaga för bokslut 2014 Tabellbilaga för bokslut 2014 Personal Tabell 1 Kostnader 2013* Kostnad per inskrivet barn/ elev/heltidsstuderande totalt år 2013 Hudiksvall %** Jämförbara kommuner *** %** Riket %** Förskola 120 700 (2)

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2131 13-7-1 6:31:17 Hantverksprogrammet; Finsnickeri (riksrekryterande) 1 2 2 16. 178. Intresseanmälan Introduktionsprogrammen 3 Impro

Läs mer

Anita Ferm. Eva Edström Fors Anna Tammelin Östlind Cecilia Sandberg Björn Johansson Christer Blomkvist Magnus Åhammar. Gymnasieutredningen

Anita Ferm. Eva Edström Fors Anna Tammelin Östlind Cecilia Sandberg Björn Johansson Christer Blomkvist Magnus Åhammar. Gymnasieutredningen Anita Ferm Eva Edström Fors Anna Tammelin Östlind Cecilia Sandberg Björn Johansson Christer Blomkvist Magnus Åhammar Mina utgångspunkter Stärk elevens rätt till en god utbildning Förtydliga ansvar, struktur

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN 2012-10- 18

VALLENTUNA KOMMUN 2012-10- 18 Sa m ma nträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-18 15 (24) 133 Gymnasieskolpeng, fr.o.m. januari 2013 eks 2012.442) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vidare studier Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vuxenutbildningen Behörighetskomplettering saknar en kurs eller fått F Utbyteskomplettering-

Läs mer

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vidare studier Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vuxenutbildningen Behörighetskomplettering saknar en kurs eller fått F Utbyteskomplettering-

Läs mer

Antagningsstatistik 2011

Antagningsstatistik 2011 Jenningsskolan, Robertsfors HT 12 0 0 Hotell- och turismprogrammet HU 12 0 0 Humanistiska programmet IMPROHT 3 0 0 Introduktionsprogram, Programinriktat individuellt val, mot Hotell- och turismprogrammet

Läs mer

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 5 145 184 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 0 0 0 summa 5 Processtekniska

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas. Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna

Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas. Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna Uppsala * "KOMMUN UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas 2015-04-13 UBN-2015-1487 Utbildningsnämnden Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna

Läs mer

Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015

Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015 Sida 1 av 5 Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har fattat beslut om ersättningsnivåer som ska gälla från och med 2015 (Dnr

Läs mer

Kort om gymnasiesärskolan

Kort om gymnasiesärskolan Kort om gymnasiesärskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-81-3 Beställningsnummer:

Läs mer

Skillnader grundskola/gymnasiet Program som finns Hur är gymnasiet uppbyggt och skillnader? Vad krävs för att komma in på ett program?

Skillnader grundskola/gymnasiet Program som finns Hur är gymnasiet uppbyggt och skillnader? Vad krävs för att komma in på ett program? Lagmansskolan Skillnader grundskola/gymnasiet Program som finns Hur är gymnasiet uppbyggt och skillnader? Vad krävs för att komma in på ett program? Vad är målet med gymnasiet? När söker man till gymnasiet?

Läs mer

Vifolkaskolan/Trojenborgsskolan

Vifolkaskolan/Trojenborgsskolan Vifolkaskolan/Trojenborgsskolan Skillnader grundskola/gymnasiet Program som finns Hur är gymnasiet uppbyggt och skillnader? Vad krävs för att komma in på ett program? Vad är målet med gymnasiet? När söker

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 2151 15-5-4 9:22:51 Handels- Och Administrationsprogrammet 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 12 1 185. 185.

Läs mer

modern teknik värdering av källor och påståenden

modern teknik värdering av källor och påståenden 1 2 kreativitet fältstudier kommunikation argumentation hållbar utveckling analytiskt tänkande modern teknik värdering av källor och påståenden experiment och laborationer idéhistoriskt perspektiv 3 4

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista.

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Listan visar exempel på begrepp som används inom utbildning och inom det kommunala informationsansvaret. Listan kan tjäna som underlag för att ge exempel på vanliga

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2015

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2015 Antagningser platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 197.5 30 11 0 19 Barn- och fritidsprogrammet

Läs mer

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning GR Utbildning 2012-06-27 Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning Informationen gäller definitivantagningen till gymnasieskolan i Göteborgsregionens kommuner, där GR gör antagning till 27

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser

Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser Svenska A/svenska som andraspråk A 100 Svenska B/svenska som andraspråk B 100 Engelska A 100 Matematik A 100 Samhällskunskap A 100 Idrott & hälsa A 100

Läs mer

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA 1 En ny modell för behörighetsgivning på landets folkhögskolor införs successivt under de kommande åren. Den styr hur folkhögskoledeltagare

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

UTBILDNINGAR SOM EJ STARTAR 2015 (Uppdaterad 150622

UTBILDNINGAR SOM EJ STARTAR 2015 (Uppdaterad 150622 UTBILDNINGAR SOM EJ STARTAR 2015 (Uppdaterad 150622 PROGRAM IMYRKEEELT-YRH Yrkesintroduktion mot el- och energiprogrammet inr elteknik IMYRKVFVVS-YRH Yrkesintroduktion mot VVS- och fastighetsprogrammet

Läs mer

INFÖR VALET TILL GYMNASIESKOLAN

INFÖR VALET TILL GYMNASIESKOLAN INFÖR VALET TILL GYMNASIESKOLAN 2011? ska Vad jag välja För elever i Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö www.indranet.se

Läs mer

INFÖR VALET TILL GYMNASIESKOLAN. Vad ska jag välja?

INFÖR VALET TILL GYMNASIESKOLAN. Vad ska jag välja? 2010-08-30 2011? 2011 INFÖR VALET TILL GYMNASIESKOLAN Vad ska jag välja? Vad ska jag välja För elever i Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund,

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (211) period 2131 13-9-2 11:44:11 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 19 12. 179. Hantverksprogrammet 12 1 1 175. 175. Programinriktat Individuellt

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Tumba Gymnasium Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi och Juridik Estetiska programmet - inriktningarna Estetik & media, Musik och Bild- & formgivning

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar! I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.

Läs mer

Högskoleförberedande program

Högskoleförberedande program Mjölby Gymnasium Dackeskolan, Gymnasiesärskolan, Kungshögaskolan Vi skapar möjligheter Våra styrkor: Utbildning av hög kvalitet Personal med kompetens och engagemang Elever som ges förutsättningar att

Läs mer