VARIFLEX. Mobila blockväggar för moderna livsrum.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VARIFLEX. Mobila blockväggar för moderna livsrum."

Transkript

1 Mobila blockväggar för moderna livsrum. Hüppe Raumtrennsysteme GmbH + Co. KG Industriestraße OCHOLT DEUTSCHLAND Tel Fax partner DIEDRICHS Industri AB Mobila väggar i Laholm Box LAHOLM SWEDEN Phone Fax Mobile Vegger c/o Norge AS Postboks 195 Alnabru 0614 OSLO NORWAY Phone Mobil /13 Ändringar förbehålles. presenterar Hüppe produkter

2 INNEHÅLL INNEHÅLL Koncept Intro Sidorna 4 5 Multifunktionell planritning Sidorna 6 7 Design och estetik Sidorna 8 9 Flexibilitet och användningkomfort Sidorna Ljuddämpning Sidorna Förebyggande brandskydd Sidorna Teknik Teknik Sidorna Elementtyper Sidorna Variabla skensystem Sidorna Element och konstruktion Sidorna Data och fakta Sidorna Ytor Sidorna

3 INTRO UTFORMA RUM OCH FUNKTION PÅ SOFISTIKERAT SÄTT. Moderna livsrum ska förmedla livskvalitet till människor. Utmärkta förutsättningar för att skapa rörliga blockväggar av systemet Variflex Hüppe. Rum av de mest skilda slag och användningar kan lätt delas in, minskas och förstoras efter behov, förändras till proportionerna och därmed anpassas optimalt till ett skiftande antal användare. Från litet konferensrum till stor mässhall. Den utmärkta ljudisoleringen gör att evenemang kan genomföras parallellt i rum som ligger bredvid varandra. Den- na flexibilitet ger en speciell atmosfär som tack vare en rad olika ytmaterial och variationer präglas av kreativ estetik. På så vis kan Hüppe förverkliga individuellt anpassade blockväggslösningar för praktiskt taget alla användare. -För att människor ska ha det bekvämt där de möts och kommunicerar med varandra. Objekt: DBB Deutscher Beamtenbund, Berlin, Tyskland Arkitekt: Karl-Heinz Schommer, Bonn, Tyskland 4 5

4 ` 1 ` VARIFLEX MULTIFUNKTIONELL PLANLÖSNING INDIVIDUELLT UTRYMME FÖR MULTIFUNKTIONELL PLANLÖSNING. Med Variflex från Hüppe finns det nästan inga gränser för arkitektonisk planering. Alltifrån planritning till praktik. Med sinnrik indelning går det att utforma rummen allt efter behov och funktionella krav. Detta ger större flexibilitet i vardagen. Ju mer komplexa krav som ställs på ett mobilt blockväggsystem, i desto högre grad rekommenderas användning av Variflex Hüppe. Med detta system kan även komplicerade rumsproportioner anpassas till de individuella behoven. Genom att de är så variabla och flexibla kan de fungera utmärkt, även vid stora rumshöjder, sluttande tak eller vinklade utrymmen. Objekt: WMF kommunikationscentrum, Geislingen an der Steige, Tyskland Arkitekter: HPP Laage + partner, Stuttgart, Tyskland; Planeringsateljé Prof. R. Schricker, Stuttgart,Tyskland Flexibel rumsindelning med Variflex blockväggssystem för olika användningsområden. Parken Anl Parken Anl Parken Anl.002 ~ /750/290 Hub 165 ~ Parken Anl.003 gebogene GK-Wand 150mm 11, /750/120 ~1155 ~1155 Kontaktschalter siehe Z-Nr: Alu- Laufschienenverkleidung RAL 9010/matt R-Seite Achse/Laufschiene-VK/Fassadenprofil /750/120 ~ /2207 Bodenzentrierung / /730/128 Hub /730/128 Detail D Schienenstopper ~ Kontaktschalter siehe Z-Nr: Kontaktschalter siehe Z-Nr: ~ ~ C ~1150 C R-Seite ~ /2207 GehflÅgel Bodenzentrierung ~ StandflÅgel 1208 ~ R-Seite B Detail D Schienenstopper ~1150 ~ /730/148 Hub 150 Kontaktschalter siehe Z-Nr: B Kontaktschalter siehe Z-Nr: /730/153 ~ Achse/Laufschiene-VK/Fassadenprofil 2 120/750/ /750/ /750/ Bodenzentrierung 920/ /730/131 Hub /730/153 2 ~ B R-Seite Detail D Schienenstopper B Kontaktschalter siehe Z-Nr:

5 DESIGN OCH ESTETIK FUNKTIONELL OCH ESTETISK DESIGN. Objekt: Landesversicherungsanstalt LVA Halle/Saale, Tyskland Arkitekt: Langner + Dubiel GmbH, Hannover, Tyskland Ett rums karaktär anges främst av dess utseende. Följaktligen bör också rumsindelningssystemet integreras harmoniskt i respektive omgivning. Detta blir möjligt med DOR- MA Hüppe Variflex som har ett nästan oändligt utbud av former och färger som gör rättvisa åt de mest anspråksfulla designoch konstruktionskrav. Därigenom kan kreativa och konstnärliga idéer omsättas i handling. Höga estetiska krav kan tillgodoses på nästan alla sätt. De högkvalitativa materialen lämnar knappast något att önska när det gäller optiska effekter. Redan av dessa skäl hör Variflex Hüppe hemma vid all planering av designinriktad utformning i moderna livsrum. Hüppe Variflex - uppfyller samtidigt förväntningarna på kvalitetsutförande. Detta gäller för de mest skilda material alltifrån från ädelträfaner via textilier till laminatytor. Med en sådan perfektion går det att permanent uppnå det eftersträvade visuella intrycket. Särskilt attraktivt blir det då att använda exceptionella, till synes olika material och materialblandningar. Trä och glas eller trä och metall, till exempel Sucupira trä och rostfritt stål, samt olika träslag kombineras. Objekt: SIDE Hotel, Hamburg, Tyskland Arkitekt: Jan-Sörmer-Architekten, Hamburg, Tyskland Interior Design: Matteo Thun, -Milano, Italien; Robert Wilson, New York, USA 8 9

6 FLEXIBILITET OCH ANVÄNDNINGSKOMFORT LEDER AUTOMATISKT TILL HÖGRE FLEXIBILITET OCH ANVÄNDNINGSKOMFORT. För att önskad rumsanpassning ska kunna ske utan att det tar lång tid och på ett mycket användarvänligt sätt erbjuder Variflex möjligheten av halvautomatisk drift. Detta alternativ står sig, tack vare hög effektivitet med tillhörande kostnads- besparing och pålitliga funktion, bra vid daglig användning. Det är en viktig del i en modern konferensläggning. Objekt: Messe Hannover, Tyskland Systemfördelar med halvautomatik (HA). in- och utdragning av tätningslister sker elektroniskt vid manuell metod för blockväggar; tids-och energikrävande vevning elimineras. exakt tryck på tätningslisterna garanteras vid alla tidpunkter. användningskomfort och driftsäkerhet ökar totalt sett. planeringsförloppen -får inga begränsningar, parkeringar sker på samma sätt som manuellt. ingen golvstyrning, särskilda löpskenor krävs inte. utrustning med dörr- och fönsterelement är möjlig 10 11

7 LJUDISOLERING TONGIVANDE NÄR DET HANDLAR OM LJUDISOLERING. Ljudisoleringsmått R [db] Rw 60 db 40 Objekt: SIDE Hotel, Hamburg, Tyskland Arkitekt: Jan-Sörmer-Architekten, Hamburg, Tyskland Interior Design: Matteo Thun, Milano, Italien; Robert Wilson, New York, USA Tredjedels oktavband mittfrekvens [Hz] Inom många användningsområden ska flyttbara blockväggar utöver att optiskt dela upp ett utrymme, också kunna skilja ljudsignaler från varandra så att obehagliga, ömsesidiga störningar undviks i respektive rum. Speciellt vid parallellt genomförda evenemang är det nödvändigt med pålitlig akustisk separation. Systemet Hüppe Variflex övertygar med kvalitet i utförandet och därmed kan oöverträffad ljudisolering uppnås utan att enskildheter i användningen begränsas. Statligt godkända kontrollställen kontrollerar och bekräftar i ständiga testserier ljudisoleringsvärdena hos Variflex Hüppe. Samtidigt en utmaning och ett incitament att gå igenom utvecklingen för att nå ännu bättre resultat. av eventuell skada eller vid önskade designändringar. Särskilda akustiska ytor som tillverkas slitsade eller perforerade, främjar ljudabsorption och säkerställer minskad efterklang. Dessa fördelar, de höga kvalitetskraven och det visuella intryck som Variflex Hüppe ger är speciellt bra för den mänskliga uppfattningsförmågan och kan inte ersättas av något annat i utrymmen för musik och stora konferenser. För att säkerställa bästa möjliga ljuddämpning i ett objekt, rekommenderar vi att du redan under planeringsfasen tar kontakt med Hüppe så att eventuella akustiska problem som ljudsidovägar och förberedelse av golvet med stegljudsskarv kan diskuteras. Tack vare de frisvängande upphängda täckplåtarna undviks stomljudsöverföring, varigenom de mycket höga ljudisoleringsvärdena uppnås. Det går alltid att byta ut täckplåtarna, om det skulle krävas på grund 12 13

8 FÖREBYGGANDE BRANDSKYDD EXPANSIV SÄKERHET VID FÖREBYGGANDE BRANDSKYDD. Objekt: Mässan Wien, Österrike Arkitekt: Gustav Peichl, Wien, Österrike Från hela världen når oss om och omigen fruktansvärda nyheter om förödande bränder. I många fall saknas lämpliga åtgärder för förebyggande brandskydd i de drabbade objekten. Därför ska frågan om säkerhet just då tas på stort allvar när det gäller skyddet av människors liv. Vi får inte nöja oss med andraklassiga lösningar. Framför allt i användningsområde som är ständigt tillgänglig för allmänheten måste det finnas ett förebyggande brandskydd. För människors säkerhet har alltid högsta prioritet. Hüppe Variflex erbjuder intelligenta lösningar som är inriktade på förebyggande brandskydd och skapar bättre förutsättningar för att effektivt förhindra farliga situationer. Objekt: Kapellet St. Agnes, Luzern, Schweiz Arkitekt: Wigplan AG Architekturbüro, Luzern, Schweiz Objekt: Radisson Blu Hotel, Berlin, Tyskland Arkitekter: nps tchoban voss, Berlin, Tyskland 14 15

9 TEKNIK INTELLIGENT TEKNIK, SYSTEMATISKT GENOMTÄNKT. Det är den avancerade tekniken som gör Variflex till en speciellt ljudabsorberande blockvägg. Ansvariga för detta är ett antal intelligenta detaljer som är meningsfullt avstämda mot varandra. Olika elementtyper möjliggör de mest skilda användningsområden. Skensystemet är så variabelt att det går att planera med blockväggssystem även i ett litet utrymme. Och för den övertygande ljudisoleringen med Variflex Hüppe sörjer den genomtänkta elementuppbyggnad. Totalt sett en teknik som övertygar med system. Objekt: Edge Hill University, Ormskirk Lancashire, England 16 17

10 TEKNIK ELEMENTTYPER OLIKA ELEMENTTYPER SOM KAN ANVÄNDAS PÅ MÅNGA OLIKA SÄTT. Som del av strukturella lösningar för att skapa attraktiva miljöer växer kraven på en flyttbar skiljevägg med avseende på dess användningsområde. Hüppe Variflex kan med sina olika elementtyper verkställa nästan alla former av tillämpning inom en mängd olika användningsområden. Oavsett om det gäller att uppfylla exklusiva designaspekter och designdetaljer eller att omsätta idéer om olika dörr och fönsterelement. Vare sig det är rakt eller vinklat, eller för speciella fall, som till exempel en sned täckprofil erbjuder Variflex Hüppe de rätta lösningarna. Flexibel design med många olika element. Objekt: Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), Strassbourg, Frankrike Arkitekt: Richard Rogers, London, England Fast väggelement Teleskopelement (helt i nivå med Vinkelelement Hörnelement 90 ytan eller utanpåliggande) Genomgångsdörr med två dörrblad Genomgångsdörr i elementet Fast gångjärnsdörr Fönsterelement Genomgångsdörr i elementet med fönster Specialelement för icke bärande eller sneda täckprofiler 18 19

11 TEKNIK VARIABLA SKENSYSTEM LÄTT PARKERING. Upphängningar Varje monteringssituation kräver rätt upphängning. Variflex har alltid den rätta lösningen. Här följer några exempel. A ca mm B ca mm I parkeringsläge samlas elementen ihop kompakt och är - beroende på rumsutrymme - platsbesparande på ett litet utrymme. Här märks särskilt elementens ringa vikt och tillhörande statiska fördelar. Nedan hittar du som exempel 4 vanliga parkeringslösningar, individuella lösningar för speciella krav är också möjliga. De fyra tillgängliga skensystemen ger bekväm flyttbarhet och tyst drift av de enskilda elementen. C ca mm D ingår inte i systemet från mm max. 500 mm E Träskruv 120x10 mm ingår inte i systemet ca mm Parkeringslösningar inom Skensystem Parkeringslösning PLA 1-punktsupphängning 90 till blockväggens axel R-skena Rätvinkliga korsningar med korsrullslöpvagnar upp till 500 kg per element. Stödrullar i korsningarna sörjer för enkel användning när elementen dras i korsningsområden. Parkeringslösning PLB 2-punktsupphängning 90 till blockväggens axel K-skena Mekaniskt kodad svängsteknik med kurvor och växlar, för elementvikter upp till 250 kg. Parkeringslösningar utom Parkeringslösning PLC 2-punktsupphängning 90 till blockväggens axel i flera paket 30 min. 250 min. 350 MR-skena System med stålskenor för stora elementhöjder och stora vikter. Speciella mekaniskt kodade rullvagnar med kurv- och växelteknik för mycket enkel och lätt förflyttning av elementen. Parkeringslösning PLD 2-punktsupphängning 90 till blockväggens axel parkerade längs med vägg 20 21

12 TEKNIK ELEMENTUPPBYGGNAD OCH KONSTRUKTION DETALJERAD SAMMANFATTNING AV FÖRDELARNA Horisontell tätning För att uppnå den höga ljudisoleringen, används konstruktionsprincipen för tvåskalighet konsekvent även i tätningsområdet. Därvid pressas utdragbara, fjäderlagrade, elastiska dubbeltätningar via en spindelmekanik mot golv och täckskena. Eventuella konstruktionsojämnheter i golvområdet balanseras av fjäderlagrade dubbelkammartätningar. Tätningslisternas kontakttryck belastar inte golvmassan otillbörligt, men ger -Variflex nödvändig stabilitet varigenom elementen inte kan förskjutas. 2 Hörntätningar Variflex löser tekniska problem inom området hörntätningar med speciellt formade, elastiska kilar som ökar stabilitet och ljudisolering. 3 Vertikal tätning En tätning för hög ljudisolering för alla Variflex-modeller fås tack vare de flexibla, vertikala tätningsprofilerna. Ett stort djup resulterar i god tillslutning. 4 Magnetband De enskilda elementen centreras av magnetband, så att omfattande kraft-och forminpassningsresultat uppstår. 5 Täckplattor För att uppnå hög ljudisolering vid lägsta möjliga vikt, har täckplattorna hängts upp akustiskt frisvängande. Täckplattorna kan bytas ut utan att elementen monteras av. Ytorna kan beläggas med alla vanliga inredningsmaterial. 6 Ljudisoleringsmaterial Beroende på kraven på ljudisolering kan de olika Variflex-modellerna utrustas med extraljudisoleringsmaterial. 7 Manöverhandtag Vid manuell drift sker utoch indragning av elementtätningslister med ett vevhandtag. Detta har i sin tur utrustats med bajonettanslutning (hämmaravdragning). Den underlättar avskiljandet och förhindrar att veven glider av. 8 Ram Ramen är tillverkad av styv aluminium med ihålig kammare och stålrörsprofiler. På så vis förhindras plastisk deformation av ramen genom diagonala krafter. Tillsammans med de frisvängande upphängda täckplattorna når Variflexelementen -hög stabilitet och utmärkt ljudisolering. 9 Rullbult De stötdämpande rullbultarna minskar överföringen av stötkrafter och buller under drift. Element, skena och löpvagn skonas. Bakom förkortningen TEF döljer sig en teknisk bedrift som ingen annan tillverkare erbjuder med samma perfektion. TEF beskriver den ytjämna avslutningen av det sista väggelementet och utgör därmed en excellent arkitektonisk lösning genom en optiskt jämn och plan yta

13 TEKNIK DATA OCH FAKTA BLOCKVÄGGEN FÖR SÄRSKILDA ANSPRÅK. Mått* Elementens tjocklek i mm Manuell (M) Fri höjd* i mm (min./max.) 2.000/ / Elementens bredd* i mm (min./max.) 600/ /1.250 Halvautomatik (HA) Fri höjd* i mm (min./max.) 2.000/ /6.000 Elementens bredd* i mm (min./max.) 750/ /1.250 Konstruktion Ramkonstruktion Aluminium-stål Aluminium-stål Fastsättning av täckplattor fritt svängande fritt svängande Objekt: Mässan Wien, Österrike Arkitekt: Gustav Peichl, Wien, Österrike Elementanslutning/ Utförande av vertikalprofil Aluminiumprofil med magnetbandslock och tätningsläppar Aluminiumprofil med magnetbandslock och tätningsläppar Funktioner Utförande av täckplattor med K-kant Utförande av täckplattor med U-kant med synlig ytkant med skyddande ytterkant med synlig ytkant med skyddande ytterkant Utförande av täckplattor med S-kant med robust stålyta till Rw 58 db Manövervariant Manuell (M) Manövervariant Halvautomatik (HA) manuell metod för manöverdon och tätningslister manuell metod för element, elektroniskt styrd in- och utkörning av tätningslisterna manuell metod för manöverdon och tätningslister manuell metod för element, elektroniskt styrd in- och utkörning av tätningslisterna Brandskyddsutrustning EI 30 Täckplattsfog från elementhöjd (mm) Speciell ramkonstruktion tillsammans med beprövade täckplattor och tätningsmassa (vid stålplåtsyta från 3.200) Genomgångsdörrar 1 dörr efter teknisk avstämning med fabriken 1 dörr eller 2 dörrhalvor Fönsterelement ja Utformning av teleskopelementet Skjutdelen infälld eller utanpåliggande Skjutdelen infälld eller utanpåliggande Teknik Ljudisolering enligt EN i Rw (db) laboratorievärde K-värde enligt DIN vid högsta ljudisoleringsutrustning -(värmegenomgångskoefficient) 58/60 38 till 57 (som S-kant: 58) 0,380 0,664 Form och kraftavslutning för den vertikala elementanslutningen konvex-konkav profilform, -magnetbandets åtdragningskraft 40 N/lfd. m konvex-konkav profilform, -magnetbandets åtdragningskraft 40 N/lfd. m Skentyp MR- och R-skena MR-, R- och K-skena * Anmärkning till Variflex-mått: Ändringar förbehålles Större bredder kan fås på begäran. Preliminär information om listade elementhöjder/-bredder kan endast fås efter samråd med byggavdelningen

14 TEKNIK YTOR FÖR YTUTFORMNINGEN FINNS DET KNAPPT NÅGRA GRÄNSER. Objekt: McLay Marray & Spens, Glasgow, Skottland, Arkitekt: haa design, Glasgow, Skottland En modern design kännetecknas bland annat av lyckad allokering av utrymme för arkitektonisk koreografi av ljus och skugga. Blockväggarna utgör en betydande del av det hela och kan hjälpa till med effektiva ytkontraster och bidra till en effektfull iscensättning. Hüppe Variflex uppvärderar åter de kreativa visningsbilderna högkvalitativa ytor. Den fantastiska visuella effekten utvecklas vid användning av olika material. Därvid kan man bland annat välja mellan : Äkta träfanér, fläckat, vaxat, borstat eller vitmenad. -Laminat och tapeter. Granitbeklädnader, metalldekorer och inlagor i rostfritt stål. Akustik-, stålplåts och glasfiber ytor samt inläggningar. Glasinsatserna, speglar och väggbonader. Men det finns mycket mer. Vad som än önskas är möjligt på nästan alla ytor. Hüppe Variflex är nämligen också en lämplig lösning för varje anspråk. Retusche folgt 26 27

Den bästa lösningen. blockväggar vikväggar glasvikväggar specialdörrar

Den bästa lösningen. blockväggar vikväggar glasvikväggar specialdörrar Den bästa lösningen blockväggar vikväggar glasvikväggar specialdörrar SWG920 Funktionella lösningar för rumsindelning Att effektivt utnyttja dyra kvadratmeter har alltid varit en utmaning för byggbranschen.

Läs mer

SWG dokumentation. System

SWG dokumentation. System SWG600 Blockvägg ger både arkitekt och byggherre helt fria händer till indelning av rum för många ändamål. Blockväggen är lika lämplig till uppdelning av små som stora rum, där det ställs större krav på

Läs mer

MOVEO. Flexibel rumsanvändning på ett intelligent sätt.

MOVEO. Flexibel rumsanvändning på ett intelligent sätt. Flexibel rumsanvändning på ett intelligent sätt. DORMA Hüppe Raumtrennsysteme GmbH + Co. KG Industriestraße 5 26655 OCHOLT DEUTSCHLAND Tel. +49 4409 666-0 Fax +49 4409 666-489 info.hueppe@dorma.com www.dorma-hueppe.de

Läs mer

SWG120 VIKVÄGG. SWG dokumentation

SWG120 VIKVÄGG. SWG dokumentation SWG120 VIKVÄGG En mycket enkel och användarvänlig plan vikvägg för uppdelning av allmänna lokaler. Den finns i två varianter: Takgående med skena monterat i taket, eller golvgående med skena på golvet.

Läs mer

ISODOOR INDUSTRI TAKSKJUTPORTAR. www.demex.se

ISODOOR INDUSTRI TAKSKJUTPORTAR. www.demex.se ISODOOR INDUSTRI TAKSKJUTPORTAR www.demex.se ISO-omfånget på takskjutportarna är resultatet av den mest moderna design och tillverkningsteknik som för närvarande finns tillgänglig. Dessa dörrar är robusta

Läs mer

MOVEO. Flexibel rumsanvändning. ett intelligent sätt.

MOVEO. Flexibel rumsanvändning. ett intelligent sätt. MOVEO Flexibel rumsanvändning på ett intelligent sätt. Utrymme för förändringar. Planlösningar med MOVEO mobila blockväggar. I kontor, hotell, mässor, gallerior med mera ställs hela tiden allt högre krav

Läs mer

Crawford Superior 42. Optimala lösningar. Crawford Superior 42, modell Trend i vit kulör (RAL 9016)

Crawford Superior 42. Optimala lösningar. Crawford Superior 42, modell Trend i vit kulör (RAL 9016) Crawford Superior 42 Optimala lösningar Crawford Superior 42, modell Trend i vit kulör (RAL 9016) Crawford Superior 42 - fjärrstyrd kvalitet Marknadens mest prisvärda lösning Med Crawford Superior 42 får

Läs mer

Specialprofiler för: DÖRR, FÖNSTER OCH VÄGGPARTIER FASADER ÖVERGLASNINGAR

Specialprofiler för: DÖRR, FÖNSTER OCH VÄGGPARTIER FASADER ÖVERGLASNINGAR Specialprofiler för: DÖRR, FÖNSTER OCH VÄGGPARTIER FASADER ÖVERGLASNINGAR Samtliga specialprofiler är typgodkända för brand, testade för inbrottsskydd och skottsäkerhet. FORSTER THERM CLIMA Systemprofil

Läs mer

Aluminium in Architecture. För uterum med krav. WICSLIDE 24 Skjutdörrar

Aluminium in Architecture. För uterum med krav. WICSLIDE 24 Skjutdörrar R Aluminium in Architecture För uterum med krav WICSLIDE 24 Skjutdörrar I skapandet av vårt mest flexibla skjutdörrsystem, anpassat för uterum och villor, har vi lånat kunnande och teknologi från vår position

Läs mer

NYHET! Gyptone Quattro 70

NYHET! Gyptone Quattro 70 NYHET! Akustikundertak och -väggar med fina perforeringar NYHET! Rena, lätta ytor med behagligt ljud Skapa estetiska omgivningar med en behaglig ljudmiljö. Med den nya serien kan du designa rum med lätta,

Läs mer

Crawford Superior 42. Optimala lösningar. Crawford Superior 42, modell Style i vit kulör (RAL 9016)

Crawford Superior 42. Optimala lösningar. Crawford Superior 42, modell Style i vit kulör (RAL 9016) Crawford Superior 42 Optimala lösningar Crawford Superior 42, modell Style i vit kulör (RAL 9016) Crawford Superior 42 - fjärrstyrd kvalitet Marknadens mest prisvärda lösning Med Crawford Superior 42 får

Läs mer

Elements of Vision. PAROC -elementlösningar

Elements of Vision. PAROC -elementlösningar Elements of Vision PAROC -elementlösningar Panel System 2.00 SE Juni 2012 Ersätter: Januari 2008 PAROC-ELEMENT ERBJUDER STORA ARKITEKTONISKA MÖJLIGHETER OCH INDIVIDUELLA LÖSNINGAR. VÅRA PRAKTISKA OCH SPECIALUTFORMADE

Läs mer

Automatiska slagdörröppnare

Automatiska slagdörröppnare Automatiska slagdörröppnare Kvalitet är vår drivkraft Tillsammans med pålitliga partners över hela världen erbjuder TORMAX slagdörrslösningar för många olika behov. Själva hjärnan i systemet består av

Läs mer

Albany RapidRoll 300 Den modulära snabbgående rullporten Du definierar kraven vi bygger porten. Tekniskt datablad

Albany RapidRoll 300 Den modulära snabbgående rullporten Du definierar kraven vi bygger porten. Tekniskt datablad Albany RapidRoll 300 Den modulära snabbgående rullporten Du definierar kraven vi bygger porten Tekniskt datablad Albany RapidRoll 300 Det modulära systemet möjliggör anpassade konfigurationer Snabba öppningar

Läs mer

NOVA PRO utdragssystem

NOVA PRO utdragssystem NOVA PRO utdragssystem Det kompletta programmet för lådor med precision och individualitet. www.grass.eu NOVA PRO utdragssystem Nova Pro Originalet Klassikern som inspirerar även morgondagens design. Hur

Läs mer

Väggsystem Cassette 900

Väggsystem Cassette 900 Väggsystem Cassette 900 CASSETTE 900 Vi bygger arbetsmiljöer som passar dig Väggsystem CASSETTE 900 är en flexibel, förändringsbar vägglösning för kontor, konferensrum, pausrum, lunchrum, renrum, svetsbås,

Läs mer

60/30 Klassisk Stålhylla DESIGN BCI

60/30 Klassisk Stålhylla DESIGN BCI 60/30 Klassisk Stålhylla DESIGN BCI 60/30 KLASSISK STÅLHYLLA Funktionell, flexibel och estetisk 60/30 klassisk stålhylla är ett fristående hyllsystem som är resultatet av många års erfarenhet och framgång.

Läs mer

FUNKTIONELLA Glaspartier

FUNKTIONELLA Glaspartier FUNKTIONELLA Glaspartier i trä SLÄPP IN LJUSET! Med våra glaspartier får du med dig ljuset in i rummet - vi producerar alla våra glaspartier efter önskade mått. 2 LJUSA MÖJLIGHETER Med SWEDOOR som din

Läs mer

OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER

OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER Kardó OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER Kardó är ett belysningssystem i moduler där du kan följa och förbättra arkitekturen i en byggnad. Systemet är helt flexibelt: du kan skapa långa eller korta moduler, raka

Läs mer

Designa din egen förstklassiga innerdörr utifrån några utvalda, moderna arkitektsförslag

Designa din egen förstklassiga innerdörr utifrån några utvalda, moderna arkitektsförslag Designa din egen förstklassiga innerdörr utifrån några utvalda, moderna arkitektsförslag Maj 2008 SKräddarSY din dörr Kom in och upplev en ny serie kvalitetsdörrar från Swedoor. Selection betyder urval,

Läs mer

Aluminium in Architecture. För ett ljusare liv. WICSLIDE 65FS Vikdörrar

Aluminium in Architecture. För ett ljusare liv. WICSLIDE 65FS Vikdörrar R Aluminium in Architecture För ett ljusare liv WICSLIDE 65FS Vikdörrar Dörrar som flexibla rumsavslutningar mellan inne och ute Vem önskar sig inte ett rum vars gränser vid vackert väder kan utökas med

Läs mer

Design. Varmt och tyst. Kvalité & säkerhet

Design. Varmt och tyst. Kvalité & säkerhet TAKSKJUTPORTAR ENTOR takskjutport Låt dig överraskas av möjligheterna som ENTOR garageport ger. Vi erbjuder takskjutportar i en mängd utföranden för att kunna passa just Dig. Design Med fokus på detaljer

Läs mer

Välkommen till en värld av dörrar WIŚNIOWSKI

Välkommen till en värld av dörrar WIŚNIOWSKI Dörrar WIŚNIOWSKI Välkommen till en värld av dörrar WIŚNIOWSKI Under 25 år har vi tillverkat stängsel med passion. Firmans namn WIŚNIOWSKI kommer från namnet på dess grundare och ägare - Andrzej Wiśniowski.

Läs mer

Gerhardt Braun RaumSysteme. Saverus Industri och handel

Gerhardt Braun RaumSysteme. Saverus Industri och handel Gerhardt Braun RaumSysteme Innehållsförteckning Våra svar på era utmaningar Smådelslager Bietigheim-Bissingen 4-5 Parkering Zug 6-7 Serverförvaringar Frankfurt am Main 8-9 Serverrum Rheinstetten 10-11

Läs mer

Gerhardt Braun KellerSysteme. Text för anbudsförfrågan

Gerhardt Braun KellerSysteme. Text för anbudsförfrågan Gerhardt Braun KellerSysteme Signum Väggsystem med träprofil Innehållsförteckning Signum Väggsystem med träprofil Forum Väggsystem med spånskivor Novum Väggsystem med perforerad eller tät plåt Ferrum Väggsystem

Läs mer

Perma 2 VÄRMEPRESSAR. Perma 1

Perma 2 VÄRMEPRESSAR. Perma 1 Perma 2 VÄRMEPRESSAR Perma 1 VÄRMEPRESS PERMA 1 Pneumatisk med en bottenplatta Perma 1 är en elektrisk och pneumatisk värmepress avsedd för påvärmning av värmetransfers på textilier. Denna pålitliga maskin

Läs mer

QUATURIS S HÖRNSKÅPSSYSTEM

QUATURIS S HÖRNSKÅPSSYSTEM QUATURIS S HÖRNSKÅPSSYSTEM Den eleganta öppningslösningen för standardhörnskåp. Ergonomisk, bekväm och funktionell. www.grass.at Quaturis S HÖRNSKÅPSYSTEM Quaturis S: Varje hörna blir en kurva. Att utnyttja

Läs mer

Roto NT Designo. Roto NT Designo. Dolda beslag. Teknik för fönster och dörrar

Roto NT Designo. Roto NT Designo. Dolda beslag. Teknik för fönster och dörrar Roto NT Designo Dolda beslag Roto NT Designo Teknik för fönster och dörrar Funktionellt men dolt Ny elegant lösning för hemmet I ett vackert hem är det viktigt att också fönstren är vackra Vi anser att

Läs mer

customized Perfection HighLine

customized Perfection HighLine customized Perfection HighLine med ram. HighLine UNIDRAIN Unidrain står för flexibelt nytänkande och design i särklass. Vi var först med att flytta golvavloppet tätt intill väggen och utvecklade en lösning

Läs mer

Nova Taklyft ett smidigt och säkert hjälpmedel

Nova Taklyft ett smidigt och säkert hjälpmedel Nova Taklyft ett smidigt och säkert hjälpmedel Med Nova taklyftsystem gör du smidiga överflyttningar i vardagen, till exempel till och från golv, säng, toalett och rullstol. Det fast installerade systemet

Läs mer

Vi har utvecklat rullstolar i 30 år. Nu lyfter vi blicken.

Vi har utvecklat rullstolar i 30 år. Nu lyfter vi blicken. Vi har utvecklat rullstolar i 30 år. Nu lyfter vi blicken. Vår erfarenhet och historia hjälper oss att lyckas inom överflyttning Sedan 80-talet har vi på Etac varit erkända för våra rullstolar och rollatorer.

Läs mer

Fö 6 20080207 Inspelningsrummet. [Everest kapitel 20 och 22-24]

Fö 6 20080207 Inspelningsrummet. [Everest kapitel 20 och 22-24] ETE319 VT08 Fö 6 20080207 Inspelningsrummet [Everest kapitel 20 och 22-24] Det krävs en rad olika övervägande för att bygga ett lyckat inspelningsrum. Hur rummet skall konstrueras och se ut beror till

Läs mer

Modern design till konkurrenskraftiga priser

Modern design till konkurrenskraftiga priser Mobila hyllställen anpassas efter önskemål och utrymme. Vårt produktprogram spänner från förvaring av pärmar till smådelslager. Utnyttja utrymmet 90% mer. ARKIV A r k i v M O B I L A H Y L L S TÄ L L Modern

Läs mer

Compactus Office. Constructor Sverige AB. Huvudkantor Anders Personsgatan 12 416 64 Göteborg Tel: 031-771 96 00 Fax: 031-771 96 96

Compactus Office. Constructor Sverige AB. Huvudkantor Anders Personsgatan 12 416 64 Göteborg Tel: 031-771 96 00 Fax: 031-771 96 96 Constructor Sverige AB Huvudkantor Anders Personsgatan 12 416 64 Göteborg Tel: 031-771 96 00 Fax: 031-771 96 96 Regionkontor Solna Torg 19 171 45 Solna Tel: 08-470 03 30 Fax: 08-83 40 06 Compactus Office

Läs mer

TERTEC Evolution. Den perfekta High-tech Antenn Högsta kvalitet mottagning Extrem väderbeständig Perfekt för svåra mottagningssituationer

TERTEC Evolution. Den perfekta High-tech Antenn Högsta kvalitet mottagning Extrem väderbeständig Perfekt för svåra mottagningssituationer Den perfekta High-tech Antenn Högsta kvalitet mottagning Extrem väderbeständig Perfekt för svåra mottagningssituationer Hus antenn är speciellt utformad för hemmabruk. Den uppfyller alla krav för optimal

Läs mer

Nova Taklyft ett smidigt och säkert hjälpmedel

Nova Taklyft ett smidigt och säkert hjälpmedel Nova Taklyft ett smidigt och säkert hjälpmedel Med Nova taklyftsystem gör du smidiga överflyttningar i vardagen, till exempel till och från golv, säng, toalett och rullstol. Det fast installerade systemet

Läs mer

för många ytor. Borttagning utan problem. Snabb indragning. Ett väggbearbetningssystem

för många ytor. Borttagning utan problem. Snabb indragning. Ett väggbearbetningssystem Borttagning utan problem. Snabb indragning. Ett väggbearbetningssystem för många ytor. Väggbearbetningssystemet PWR 180 CE med sina många tillsatser tar bort puts, kakellim eller tapetrester och jämnar

Läs mer

EFG Room, EFG play & EFG Flow. Screens for focusing

EFG Room, EFG play & EFG Flow. Screens for focusing EFG Room, EFG play & EFG Flow Screens for focusing Design med respekt för miljön Här är systemen som låter dig förena trivseln och den personliga integriteten i det egna rummet, med den öppna planlösningens

Läs mer

Välkommen till en värld av dörrar WIŚNIOWSKI

Välkommen till en värld av dörrar WIŚNIOWSKI Dörrar WIŚNIOWSKI Välkommen till en värld av dörrar WIŚNIOWSKI Under 25 år har vi tillverkat stängsel med passion. Firmans namn WIŚNIOWSKI kommer från namnet på dess grundare och ägare - Andrzej Wiśniowski.

Läs mer

Exklusiva designtrappor i trä, stål och glas. Trappa Balk, formgiven av Stina Sandwall.

Exklusiva designtrappor i trä, stål och glas. Trappa Balk, formgiven av Stina Sandwall. Exklusiva designtrappor i trä, stål och glas Trappa Balk, formgiven av Stina Sandwall. E N N I V Å U P P Innehåll Trappa Balk 6 Trappa Zäta 1 10 Trappa Zäta 2 12 Trappa Gasell 14 Trappa Profil 16 Trappa

Läs mer

Stenullen vi använder i våra produkter är ett naturligt. material som har samma ljudabsorption som snö.

Stenullen vi använder i våra produkter är ett naturligt. material som har samma ljudabsorption som snö. Katalog Tyst va? Det är snön som dämpar ljudet så effektivt. Stenullen vi använder i våra produkter är ett naturligt material som har samma ljudabsorption som snö. Virket kommer i huvudsak från svenska

Läs mer

Aluminium in Architecture. Gränslös öppenhet. WICSLIDE S82/S86 Skjutdörrar

Aluminium in Architecture. Gränslös öppenhet. WICSLIDE S82/S86 Skjutdörrar R Aluminium in Architecture Gränslös öppenhet WICSLIDE S82/S86 Skjutdörrar Dörrar som öppnar gränser Skjutdörrar som i stängt läge fungerar som en transparant vägg, släpper in ljus, suddar ut rummets

Läs mer

Etac Nova 30. Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda.

Etac Nova 30. Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda. Etac Nova 30 Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda. Etac Nova 30 helt enkelt. Nova 30 är ett funktionellt skensystem med tidlös och enkel

Läs mer

Kvalitetsinglasningar från Norrland En Alab-produkt

Kvalitetsinglasningar från Norrland En Alab-produkt SWEDEN SWEDEN Kvalitetsinglasningar från Norrland En Alab-produkt www.season-sweden.se 02 01 03 04 Season Måttanpassad kvalitetsinglasning i aluminium för alla årstider. Tillverkad i Norrland. En Alab-produkt.

Läs mer

SLIMLIFT 6250. Väggmonterad Bänklyftare GRANBERG

SLIMLIFT 6250. Väggmonterad Bänklyftare GRANBERG SLIMLIFT 6250 Väggmonterad Bänklyftare GRANBERG Slimlift 6250 Väggmonterad Bänklyftare SLIMLIFT 6250 är en väggmonterad bänklyftare med stor flexibilitet för anpassning till olika behov. Utrustningen i

Läs mer

Möbler & Speglar.... design... kvalité... nytänkande.... inte lika fyrkantiga

Möbler & Speglar.... design... kvalité... nytänkande.... inte lika fyrkantiga Möbler & Speglar... design... kvalité... nytänkande... inte lika fyrkantiga ... design... kvalité... nytänkande Möbler... Snygga möbler... Praktiska möbler... Våra möbler finns i de populäraste storlekarna

Läs mer

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN Rörgenomföring POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution Rörgenomföring i polypropylen för mediumrör DN 15-250 Rörgenomföringssystem POLO-RDS evolution

Läs mer

NYHET. Rullgaller RollMatic. Kompakt konstruktion optimal för affärsportar i trånga utrymmen

NYHET. Rullgaller RollMatic. Kompakt konstruktion optimal för affärsportar i trånga utrymmen NYHET Rullgaller RollMatic Kompakt konstruktion optimal för affärsportar i trånga utrymmen Teknik som övertygar Alla detaljer passar ihop Kompakt konstruktionssätt i två portvarianter Tack vare det kompakta

Läs mer

System 144. För åkare med krav på hög flexibilitet.

System 144. För åkare med krav på hög flexibilitet. System 144. För åkare med krav på hög flexibilitet. Lastförankring är ett begrepp. Vi uppfann det. Beprövade produkter utvecklade för säkra och lönsamma transporter. Världsledande produkter. ExTe Fabriks

Läs mer

Crawford Superior+ 42, modell Style i Antracitgrå (RAL 7016) med designfönster D702 Crawford Superior+ 42

Crawford Superior+ 42, modell Style i Antracitgrå (RAL 7016) med designfönster D702 Crawford Superior+ 42 Crawford Superior+ 42, modell Style i Antracitgrå (RAL 7016) med designfönster D702 Crawford Superior+ 42 Solida och eleganta lösningar Crawford Superior+ 42 För den kräsne köparen Med Crawford Superior+

Läs mer

Det är Vink essåplasts vision att vara den bästa leverantören av produkter för byggsektorn.

Det är Vink essåplasts vision att vara den bästa leverantören av produkter för byggsektorn. VINK essåplast Group AB Sedan etableringen 1989 har Vink Sverige servat marknadssegmenten industri, bygg samt skylt&reklam med idén att leverera plast där plast kan användas med fördel. Vink vänder sig

Läs mer

Dekorativa radiatorer

Dekorativa radiatorer InspiratioN Dekorativa radiatorer PURMO PURMO RADIATORER PURMO PURMO RADIATORER Vi bryr oss om stil. Passionerat. En personlig touch Dagens trender inom inredning handlar om att skapa ett rum med individuella

Läs mer

FALSTERBO HOUSE & HOME SKRÄDDARSYR, LEVERERAR & MONTERAR ERA KÖK TILL FANTASTISKA PRISER.

FALSTERBO HOUSE & HOME SKRÄDDARSYR, LEVERERAR & MONTERAR ERA KÖK TILL FANTASTISKA PRISER. SMART VAL FALSTERBO HOUSE & HOME SKRÄDDARSYR, LEVERERAR & MONTERAR ERA KÖK TILL FANTASTISKA PRISER. VI ERBJUDER OCKSÅ BADRUMSMÖBLER KONTORSMÖBLER, SKILJEVÄGGAR INFO INNOVATIV DESIGN 5 ÅRS GARANTI LEVERANSTID

Läs mer

GH1 Q, GH1 F -1830/08/2012 SE Guldmann

GH1 Q, GH1 F -1830/08/2012 SE Guldmann GH1 Q, GH1 F Taklyftarna GH1 Taklyft för långsiktig vård Taklyftsystemet GH1 är konstruerat för att uppfylla alla vardagliga lyftbehov både i hem- och vårdmiljöer. Den kräver väldigt lite utrymme, och

Läs mer

Produktkatalog. - Lyftplattformar, speciallösningar & offentlig transport

Produktkatalog. - Lyftplattformar, speciallösningar & offentlig transport Produktkatalog - Lyftplattformar, speciallösningar & offentlig transport 2 FÖRETAGSPRESENTATION Tänk dig en värld full av hinder... En värld där du själv inte kan bestämma vilka hus, butiker, restauranger

Läs mer

Ångtvättar SC 2.500 C - NYHET!

Ångtvättar SC 2.500 C - NYHET! Ångtvättar SC 2.500 C - NYHET! Liten, kompakt och kontinuerligt påfyllningsbar ångtvätt i modern design. Kraftfull maskin för rengöring av alla hårda ytor utan kemikalier tack vare sitt 3,2 bar ångtryck

Läs mer

Valfri. Hålmått vägg: bredd: KYM + 10 mm, höjd: KYM + 5 mm. Upp till 8 mm t.ex. lamellglas eller härdat beroende på placering och krav.

Valfri. Hålmått vägg: bredd: KYM + 10 mm, höjd: KYM + 5 mm. Upp till 8 mm t.ex. lamellglas eller härdat beroende på placering och krav. Modell H80 Ergosafe H80 har horisontell rörelse och är mest lämpad att användas inomhus samt är vår vanligast förekommande modell. Som standard levereras luckan med 6 mm lamellglas, impulsstyrning, mjukstart/

Läs mer

Det är de vackra detaljerna som gör livet behagligare. Visign från Viega.

Det är de vackra detaljerna som gör livet behagligare. Visign från Viega. Det är de vackra detaljerna som gör livet behagligare. Visign från Viega. 1 2 Hur ofta kommer man i beröring med det perfekta? Med Visign varje dag. Kan man egentligen uppfinna en rent funktionell produkt

Läs mer

Modern design. Bestående värde för ditt hem

Modern design. Bestående värde för ditt hem Modern design Bestående värde för ditt hem 2 Berlings Glas Berlings Glas 3 Berlings Glas- och Aluminiumspecialisten Vi erbjuder högkvalitativa och genomtänkta lösningar för hela huset. Fönster, dörrar,

Läs mer

Crawford Smart 42. Prismedvetna lösningar. Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016)

Crawford Smart 42. Prismedvetna lösningar. Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016) Crawford Smart 42 Prismedvetna lösningar Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016) Crawford Smart 42 - prismedvetet val Inifrån och ut Med Crawford Smart 42 får du en garageport,

Läs mer

AGILE och. Skjutdörrar för inomhusbruk Manuella eller automatiska

AGILE och. Skjutdörrar för inomhusbruk Manuella eller automatiska AGILE och CS 80 Magneo Skjutdörrar för inomhusbruk Manuella eller automatiska Agile och CS 80 Magneo AGILE och CS 80 Magneo Manuella och automatiska skjutdörrar Praktiska och utrymmesbesparande inomhuslösningar.

Läs mer

EUROPEISK KVALITET TYSK TILLFÖRLITLIGHET

EUROPEISK KVALITET TYSK TILLFÖRLITLIGHET PRODUKTER FÖR HUS EUROPEISK KVALITET TYSK TILLFÖRLITLIGHET Vi kombinerar passioner VARJE HUS ÄR UNIKT OCH SÅ ÄVEN BEHOV AV DESS INVÅNARE, MEN VAR OCH EN BEHÖVER LÖSNINGAR SOM GARANTERAR TILLFÖRLITLIGHET,

Läs mer

SCREENS FOR FOCUSING

SCREENS FOR FOCUSING SCREENS FOR FOCUSING Design med respekt för miljön Här är systemen som låter dig förena trivseln och den personliga integriteten i det egna rummet, med den öppna planlösningens möjligheter till flexibilitet

Läs mer

Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet

Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet En ny generation med utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet Nederman introducerar en ny generation med utsugsarmar för

Läs mer

Rockfon Eclipse När design och akustik tas till en högre nivå

Rockfon Eclipse När design och akustik tas till en högre nivå Rockfon Eclipse När design och akustik tas till en högre nivå Rockfon Eclipse När design och akustik får samverka Elegant ö utan ram Goda ljudabsorberande egenskaper Passar bra i de flesta typer av rum

Läs mer

QUATURIS S HÖRNSKÅPSSYSTEM

QUATURIS S HÖRNSKÅPSSYSTEM QUATURIS S HÖRNSKÅPSSYSTEM Den eleganta öppningslösningen för standardhörnskåp. Ergonomisk, bekväm och funktionell. www.grass.eu Quaturis S: Varje hörna blir en kurva. Att utnyttja utrymmet är en av de

Läs mer

SMARTA MONTERINGSSYSTEM

SMARTA MONTERINGSSYSTEM SMARTA MONTERINGSSYSTEM DEN FRIHÄNGANDE VENTILERADE FASADEN Den frihängande ventilerade fasaden (FVF) bekläder en byggnads yttervägg. Med en FVF monteras fasadelementen på ett avstånd från byggnadens

Läs mer

tappning. Geberit Monolith

tappning. Geberit Monolith Badrumsdesign i ny tappning. Geberit Monolith För folk med karaktär. Och dem som njuter av livets goda. Vill du ge ditt badrum en ny fräsch look? Med Geberit Monolith badrumsmoduler slipper du kompromissa.

Läs mer

Gyptone Kant D2. Inspiration och design för nya undertak

Gyptone Kant D2. Inspiration och design för nya undertak Gyptone Kant D2 Inspiration och design för nya undertak Gyptone Kant D2 bildar ett harmoniskt tak som ger ett vackert helhetsintryck. Ett nytt taksystem med dolt bärverkssystem En trivsam känsla Ett tak

Läs mer

Takfläktar DA 2900. Nyhet 2012

Takfläktar DA 2900. Nyhet 2012 Takfläktar DA 2900 Nyhet 2012 Produktfördelar Con@ctivity Mieles unika automatikfunktion Con@ctivity är en automatikfunktion för fläktar. Med hjälp av Con@ctivity-modulen kan fläkten kommunicera med hällen

Läs mer

Vår styrka - den kompletta lösningen

Vår styrka - den kompletta lösningen hissar hissar 1 Vår styrka - den kompletta lösningen P DAHL har sedan starten specialiserat sig på hissystem och sedan många år har vi varit Norra Europas största leverantör och tillverkare av hisselektronik.

Läs mer

Stenullen vi använder i våra produkter är ett naturligt. material som har samma ljudabsorption som snö.

Stenullen vi använder i våra produkter är ett naturligt. material som har samma ljudabsorption som snö. Katalog 5 Tyst va? Det är snön som dämpar ljudet så effektivt. Stenullen vi använder i våra produkter är ett naturligt material som har samma ljudabsorption som snö. Virket kommer i huvudsak från svenska

Läs mer

Molift Rail System Det flexibla taklyftssystemet

Molift Rail System Det flexibla taklyftssystemet Molift Rail System Det flexibla taklyftssystemet www.etac.se Enkelt att installera i alla typer av tak och väggar Traverssystem Traverssystem är den flexibla lösningen. Ett traverssystem är en rumstäckande

Läs mer

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T MK23 Serien MK23 SERIEN Ventilationsaggregat MK23 serien finns i 44 storlekar med luftflöden från1000 m3/h upp till 80.000.m3/h, < 2.500 Pa. Även specialutföranden

Läs mer

FÄRGFABRIKEN / Petra Gipp arkitektur

FÄRGFABRIKEN / Petra Gipp arkitektur Grovkornig minimalism på Färgfabriken Utställningshallen Färgfabriken i Stockholm har genomgått en totalrenovering. RUM har träffat arkitekten Petra Gipp som ritat det mesta. Ett helhetsansvar man sällan

Läs mer

Albany RapidRoll 3000-serien Högpresterande industriportar inomhus och utomhus för tillverkningsindustrin. Tekniskt datablad

Albany RapidRoll 3000-serien Högpresterande industriportar inomhus och utomhus för tillverkningsindustrin. Tekniskt datablad Albany RapidRoll 3000-serien Högpresterande industriportar inomhus och utomhus för tillverkningsindustrin Tekniskt datablad 1 Albany RapidRoll 3000-serien Albany RapidRoll 3000-serien kännetecknas av en

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Gaspanna ecocompact. Stående enhet med kondenserande gaspanna. ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

Gaspanna ecocompact. Stående enhet med kondenserande gaspanna. ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Gaspanna ecocompact Stående enhet med kondenserande gaspanna ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nya tider... varma idéer till framtidssäkrad Idéer för intelligent bostadskomfort Vaillant har

Läs mer

Profila RS: Den perfekta multihusbilen

Profila RS: Den perfekta multihusbilen 14 Eura Mobil 2013/2014 NYHET Profila RS: Den perfekta multihusbilen Du letar efter en husbil som har många goda egenskaper: den ska vara så låg som en halvintegrerad och samtidigt ha ett förvaringsutrymme

Läs mer

Skräddarsy din garderob

Skräddarsy din garderob skjutdörrar Skräddarsy din garderob pacific >> Oändliga möjligheter >> Kraftig aluminiumprofil >> Urspårningsskydd >> Hög kvalitet Tengberts Pacific ger ditt hem en elegant möbel av högsta kvalitet som

Läs mer

Ångtvättar SC 2.500 C

Ångtvättar SC 2.500 C Ångtvättar SC 2.500 C Liten, kompakt och kontinuerligt påfyllningsbar ångtvätt i modern design. Kraftfull maskin för rengöring av alla hårda ytor utan kemikalier tack vare sitt 3,2 bar ångtryck och 1500

Läs mer

hyllsystem Ergonomiska, flexibla och säkra. Modulära system för sjukhusapotek och sjukhusavdelningar.

hyllsystem Ergonomiska, flexibla och säkra. Modulära system för sjukhusapotek och sjukhusavdelningar. hyllsystem Ergonomiska, flexibla och säkra. Modulära system för sjukhusapotek och sjukhusavdelningar. FAMA hyllsystem maximal flexibilitet för maximal effektivitet Willach Pharmacy Solutions hör till världens

Läs mer

Lightgap Infällda takarmaturer

Lightgap Infällda takarmaturer Lightgap Infällda takarmaturer Tredimensionell ljussättning av väggstrukturer för betoning av texturer på väggar Lightgap lyfter fram materialens känsla. Genom att släpljuswallwashern gör så att fina strukturer

Läs mer

Gyptone Undertak Funktion och design

Gyptone Undertak Funktion och design Gyptone Undertak Funktion och design Reflecting everyday life 1 1 Reflecting everyday life För den dagliga användaren av en byggnad är undertaket en naturlig del av vardagen som ofta märks ifall det inte

Läs mer

Carboninfra IHC För mjuk och effektiv värme

Carboninfra IHC För mjuk och effektiv värme 3 1150 1750 W Elvärme 2 modeller Carboninfra IHC För mjuk och effektiv värme Användningsområden Carboninfra IHC ger en mjuk och direkt värme som tillsammans med det behagliga skenet passar väl i miljöer

Läs mer

Balkonger Balkongräcken Balkonginglasning Fönster

Balkonger Balkongräcken Balkonginglasning Fönster Funktion estetik & ett brett utbud! Balkonger Balkongräcken Balkonginglasning Fönster www.hogstadaluminium.se Ditt projekt vårt engagemang! VI TAR ANSVAR HELA VÄGEN Hogstad Aluminium AB är ett av marknadens

Läs mer

Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar

Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar Fläktrumsväggar Vi erbjuder ett komplett system av fläktrumsväggar och inspektionsdörrar. Vårt egenutvecklade system är väl förberedda för en smidig

Läs mer

Ridhus av Semullit Byg y g med naturla på lag med g n artn u a ren

Ridhus av Semullit Byg y g med naturla på lag med g n artn u a ren Ridhus av Semullit Bygg med på lag naturlagarna med naturen Ridhus med bättre klimat och akustik Kraven på ett ridhus är många. Det ska tåla en tuff miljö, men också ha en god akustik och ett bra inomhusklimat.

Läs mer

December 2014. Glasade träpartier. med brandklass och ljudreduktion. Säkra dörrar

December 2014. Glasade träpartier. med brandklass och ljudreduktion. Säkra dörrar December 2014 Glasade träpartier med brandklass och ljudreduktion Säkra dörrar Tysta och inbjudande rum i rummet. Att inreda med glasade träpartier ger både karaktär och funktion, öppenhet och avskildhet.

Läs mer

Serie[f] city. 2 Serie[f] city

Serie[f] city. 2 Serie[f] city Serie[f] city 2 Serie[f] city Serie[f] city Serie[f] city bord har klassiska fyrkantsben, väldesignade skivor och en personlig karaktär. Vi har tänkt utanför ramen och placerat den smalaste delen av benet

Läs mer

PIET HEIN (1905-1996) BRUNO MATHSSON (1907-1988) ARNE JACOBSEN (1902-1971) DESIGN GARANTI BESKRIVNING UTÖKADGARANTI

PIET HEIN (1905-1996) BRUNO MATHSSON (1907-1988) ARNE JACOBSEN (1902-1971) DESIGN GARANTI BESKRIVNING UTÖKADGARANTI BORDSSERIE Bordsserien omfattar borden Super-Elliptisk och Super-Cirkulär designade av Piet Hein och Bruno Mathsson samt runda, fyrkantiga och rektangulära bord designade av Arne Jacobsen Inspirationen

Läs mer

NYHET. NYHET: Megamat RS LÄTTGÅENDE SKJUTDÖRR. PATERNOSTERVERK Ett kompaktlager, som spar utrymme, tid och pengar! AUTOMATISK KEDJESPÄNNARE

NYHET. NYHET: Megamat RS LÄTTGÅENDE SKJUTDÖRR. PATERNOSTERVERK Ett kompaktlager, som spar utrymme, tid och pengar! AUTOMATISK KEDJESPÄNNARE Standard Solutions Vertical Carousel NYHET: Megamat RS PATERNOSTERVERK Ett kompaktlager, som spar utrymme, tid och pengar! NYHET MODERN DESIGN AUTOMATISK KEDJESPÄNNARE LÅG ENERGI- FÖRBRUKNING LÄTTGÅENDE

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus Hårda skivor för brandskydd av stålkonstruktioner Hårdskiva Plus är en skiva för användning bland annat till brandskydd av bärande stålkonstruktioner. Skivorna består av kalciumsilikat förstärkt med cellulosafibrer

Läs mer

Möbler & Speglar.... design... kvalité... nytänkande.... inte lika fyrkantiga

Möbler & Speglar.... design... kvalité... nytänkande.... inte lika fyrkantiga Möbler & Speglar... design... kvalité... nytänkande... inte lika fyrkantiga ... design... kvalité... nytänkande Möbler... Snygga möbler... Praktiska möbler... Våra möbler finns i de populäraste storlekarna

Läs mer

ALF Infravärme. Nordisk Distributör - Nor veco AB www.nor veco.se

ALF Infravärme. Nordisk Distributör - Nor veco AB www.nor veco.se ALF Infravärme Nordisk Distributör - Nor veco AB www.nor veco.se ALF - Infravärme En av de bästa Infravärmare alternativen som marknaden kan erbjuda idag. Förutom att den är energieffektiv så är den också

Läs mer

System för låglutande tak BauderTEC DUO kallsjälvklistrande system med variabel skarvförslutning (het och kall)

System för låglutande tak BauderTEC DUO kallsjälvklistrande system med variabel skarvförslutning (het och kall) System för låglutande tak BauderTEC DUO kallsjälvklistrande system med variabel skarvförslutning (het och kall) Säker kallsjälvklistring Inte bara när vädret passar Tätning med kallsjälvklistrande tätskiktsmattor

Läs mer

Flexit - det enkla utställningssystemet för tygbilder En produkt av Big Image Systems

Flexit - det enkla utställningssystemet för tygbilder En produkt av Big Image Systems Flexit - det enkla utställningssystemet för tygbilder En produkt av Big Image Systems Hur & varför kom Flexit till? På Big Image jobbar vi med en enda sak, men på tusen olika sätt. Det är stora bilder

Läs mer

SORTIMENT. WZ introducerar bambu i kontorsvärlden. WZ Office AB www.wzoffice.se

SORTIMENT. WZ introducerar bambu i kontorsvärlden. WZ Office AB www.wzoffice.se SORTIMENT 2006 WZ introducerar bambu i kontorsvärlden. WZ Office AB www.wzoffice.se "Framtidens möbler är estetiskt tilltalande och har funktioner som stödjer användaren i sitt arbete. De ska vara lätta

Läs mer

Helt enkelt rent. Geberit designbrunnar.

Helt enkelt rent. Geberit designbrunnar. Helt enkelt rent. Geberit designbrunnar. Detaljer som gör skillnad Designbrunnar har blivit populära inslag i moderna badrum. Oavsett om det gäller väggbrunnar eller golvrännor urvalet gör det möjligt

Läs mer

Snabba, kompakta, effektiva. CONSIS plockautomater.

Snabba, kompakta, effektiva. CONSIS plockautomater. Snabba, kompakta, effektiva. CONSIS plockautomater. Personal, läkemedel och lagerkapacitet är tre viktiga faktorer på apoteket. Så varför inte kombinera dessa resurser på bästa möjliga sätt. .B Effektivare

Läs mer