VARIFLEX. Mobila blockväggar för moderna livsrum.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VARIFLEX. Mobila blockväggar för moderna livsrum."

Transkript

1 Mobila blockväggar för moderna livsrum. Hüppe Raumtrennsysteme GmbH + Co. KG Industriestraße OCHOLT DEUTSCHLAND Tel Fax partner DIEDRICHS Industri AB Mobila väggar i Laholm Box LAHOLM SWEDEN Phone Fax Mobile Vegger c/o Norge AS Postboks 195 Alnabru 0614 OSLO NORWAY Phone Mobil /13 Ändringar förbehålles. presenterar Hüppe produkter

2 INNEHÅLL INNEHÅLL Koncept Intro Sidorna 4 5 Multifunktionell planritning Sidorna 6 7 Design och estetik Sidorna 8 9 Flexibilitet och användningkomfort Sidorna Ljuddämpning Sidorna Förebyggande brandskydd Sidorna Teknik Teknik Sidorna Elementtyper Sidorna Variabla skensystem Sidorna Element och konstruktion Sidorna Data och fakta Sidorna Ytor Sidorna

3 INTRO UTFORMA RUM OCH FUNKTION PÅ SOFISTIKERAT SÄTT. Moderna livsrum ska förmedla livskvalitet till människor. Utmärkta förutsättningar för att skapa rörliga blockväggar av systemet Variflex Hüppe. Rum av de mest skilda slag och användningar kan lätt delas in, minskas och förstoras efter behov, förändras till proportionerna och därmed anpassas optimalt till ett skiftande antal användare. Från litet konferensrum till stor mässhall. Den utmärkta ljudisoleringen gör att evenemang kan genomföras parallellt i rum som ligger bredvid varandra. Den- na flexibilitet ger en speciell atmosfär som tack vare en rad olika ytmaterial och variationer präglas av kreativ estetik. På så vis kan Hüppe förverkliga individuellt anpassade blockväggslösningar för praktiskt taget alla användare. -För att människor ska ha det bekvämt där de möts och kommunicerar med varandra. Objekt: DBB Deutscher Beamtenbund, Berlin, Tyskland Arkitekt: Karl-Heinz Schommer, Bonn, Tyskland 4 5

4 ` 1 ` VARIFLEX MULTIFUNKTIONELL PLANLÖSNING INDIVIDUELLT UTRYMME FÖR MULTIFUNKTIONELL PLANLÖSNING. Med Variflex från Hüppe finns det nästan inga gränser för arkitektonisk planering. Alltifrån planritning till praktik. Med sinnrik indelning går det att utforma rummen allt efter behov och funktionella krav. Detta ger större flexibilitet i vardagen. Ju mer komplexa krav som ställs på ett mobilt blockväggsystem, i desto högre grad rekommenderas användning av Variflex Hüppe. Med detta system kan även komplicerade rumsproportioner anpassas till de individuella behoven. Genom att de är så variabla och flexibla kan de fungera utmärkt, även vid stora rumshöjder, sluttande tak eller vinklade utrymmen. Objekt: WMF kommunikationscentrum, Geislingen an der Steige, Tyskland Arkitekter: HPP Laage + partner, Stuttgart, Tyskland; Planeringsateljé Prof. R. Schricker, Stuttgart,Tyskland Flexibel rumsindelning med Variflex blockväggssystem för olika användningsområden. Parken Anl Parken Anl Parken Anl.002 ~ /750/290 Hub 165 ~ Parken Anl.003 gebogene GK-Wand 150mm 11, /750/120 ~1155 ~1155 Kontaktschalter siehe Z-Nr: Alu- Laufschienenverkleidung RAL 9010/matt R-Seite Achse/Laufschiene-VK/Fassadenprofil /750/120 ~ /2207 Bodenzentrierung / /730/128 Hub /730/128 Detail D Schienenstopper ~ Kontaktschalter siehe Z-Nr: Kontaktschalter siehe Z-Nr: ~ ~ C ~1150 C R-Seite ~ /2207 GehflÅgel Bodenzentrierung ~ StandflÅgel 1208 ~ R-Seite B Detail D Schienenstopper ~1150 ~ /730/148 Hub 150 Kontaktschalter siehe Z-Nr: B Kontaktschalter siehe Z-Nr: /730/153 ~ Achse/Laufschiene-VK/Fassadenprofil 2 120/750/ /750/ /750/ Bodenzentrierung 920/ /730/131 Hub /730/153 2 ~ B R-Seite Detail D Schienenstopper B Kontaktschalter siehe Z-Nr:

5 DESIGN OCH ESTETIK FUNKTIONELL OCH ESTETISK DESIGN. Objekt: Landesversicherungsanstalt LVA Halle/Saale, Tyskland Arkitekt: Langner + Dubiel GmbH, Hannover, Tyskland Ett rums karaktär anges främst av dess utseende. Följaktligen bör också rumsindelningssystemet integreras harmoniskt i respektive omgivning. Detta blir möjligt med DOR- MA Hüppe Variflex som har ett nästan oändligt utbud av former och färger som gör rättvisa åt de mest anspråksfulla designoch konstruktionskrav. Därigenom kan kreativa och konstnärliga idéer omsättas i handling. Höga estetiska krav kan tillgodoses på nästan alla sätt. De högkvalitativa materialen lämnar knappast något att önska när det gäller optiska effekter. Redan av dessa skäl hör Variflex Hüppe hemma vid all planering av designinriktad utformning i moderna livsrum. Hüppe Variflex - uppfyller samtidigt förväntningarna på kvalitetsutförande. Detta gäller för de mest skilda material alltifrån från ädelträfaner via textilier till laminatytor. Med en sådan perfektion går det att permanent uppnå det eftersträvade visuella intrycket. Särskilt attraktivt blir det då att använda exceptionella, till synes olika material och materialblandningar. Trä och glas eller trä och metall, till exempel Sucupira trä och rostfritt stål, samt olika träslag kombineras. Objekt: SIDE Hotel, Hamburg, Tyskland Arkitekt: Jan-Sörmer-Architekten, Hamburg, Tyskland Interior Design: Matteo Thun, -Milano, Italien; Robert Wilson, New York, USA 8 9

6 FLEXIBILITET OCH ANVÄNDNINGSKOMFORT LEDER AUTOMATISKT TILL HÖGRE FLEXIBILITET OCH ANVÄNDNINGSKOMFORT. För att önskad rumsanpassning ska kunna ske utan att det tar lång tid och på ett mycket användarvänligt sätt erbjuder Variflex möjligheten av halvautomatisk drift. Detta alternativ står sig, tack vare hög effektivitet med tillhörande kostnads- besparing och pålitliga funktion, bra vid daglig användning. Det är en viktig del i en modern konferensläggning. Objekt: Messe Hannover, Tyskland Systemfördelar med halvautomatik (HA). in- och utdragning av tätningslister sker elektroniskt vid manuell metod för blockväggar; tids-och energikrävande vevning elimineras. exakt tryck på tätningslisterna garanteras vid alla tidpunkter. användningskomfort och driftsäkerhet ökar totalt sett. planeringsförloppen -får inga begränsningar, parkeringar sker på samma sätt som manuellt. ingen golvstyrning, särskilda löpskenor krävs inte. utrustning med dörr- och fönsterelement är möjlig 10 11

7 LJUDISOLERING TONGIVANDE NÄR DET HANDLAR OM LJUDISOLERING. Ljudisoleringsmått R [db] Rw 60 db 40 Objekt: SIDE Hotel, Hamburg, Tyskland Arkitekt: Jan-Sörmer-Architekten, Hamburg, Tyskland Interior Design: Matteo Thun, Milano, Italien; Robert Wilson, New York, USA Tredjedels oktavband mittfrekvens [Hz] Inom många användningsområden ska flyttbara blockväggar utöver att optiskt dela upp ett utrymme, också kunna skilja ljudsignaler från varandra så att obehagliga, ömsesidiga störningar undviks i respektive rum. Speciellt vid parallellt genomförda evenemang är det nödvändigt med pålitlig akustisk separation. Systemet Hüppe Variflex övertygar med kvalitet i utförandet och därmed kan oöverträffad ljudisolering uppnås utan att enskildheter i användningen begränsas. Statligt godkända kontrollställen kontrollerar och bekräftar i ständiga testserier ljudisoleringsvärdena hos Variflex Hüppe. Samtidigt en utmaning och ett incitament att gå igenom utvecklingen för att nå ännu bättre resultat. av eventuell skada eller vid önskade designändringar. Särskilda akustiska ytor som tillverkas slitsade eller perforerade, främjar ljudabsorption och säkerställer minskad efterklang. Dessa fördelar, de höga kvalitetskraven och det visuella intryck som Variflex Hüppe ger är speciellt bra för den mänskliga uppfattningsförmågan och kan inte ersättas av något annat i utrymmen för musik och stora konferenser. För att säkerställa bästa möjliga ljuddämpning i ett objekt, rekommenderar vi att du redan under planeringsfasen tar kontakt med Hüppe så att eventuella akustiska problem som ljudsidovägar och förberedelse av golvet med stegljudsskarv kan diskuteras. Tack vare de frisvängande upphängda täckplåtarna undviks stomljudsöverföring, varigenom de mycket höga ljudisoleringsvärdena uppnås. Det går alltid att byta ut täckplåtarna, om det skulle krävas på grund 12 13

8 FÖREBYGGANDE BRANDSKYDD EXPANSIV SÄKERHET VID FÖREBYGGANDE BRANDSKYDD. Objekt: Mässan Wien, Österrike Arkitekt: Gustav Peichl, Wien, Österrike Från hela världen når oss om och omigen fruktansvärda nyheter om förödande bränder. I många fall saknas lämpliga åtgärder för förebyggande brandskydd i de drabbade objekten. Därför ska frågan om säkerhet just då tas på stort allvar när det gäller skyddet av människors liv. Vi får inte nöja oss med andraklassiga lösningar. Framför allt i användningsområde som är ständigt tillgänglig för allmänheten måste det finnas ett förebyggande brandskydd. För människors säkerhet har alltid högsta prioritet. Hüppe Variflex erbjuder intelligenta lösningar som är inriktade på förebyggande brandskydd och skapar bättre förutsättningar för att effektivt förhindra farliga situationer. Objekt: Kapellet St. Agnes, Luzern, Schweiz Arkitekt: Wigplan AG Architekturbüro, Luzern, Schweiz Objekt: Radisson Blu Hotel, Berlin, Tyskland Arkitekter: nps tchoban voss, Berlin, Tyskland 14 15

9 TEKNIK INTELLIGENT TEKNIK, SYSTEMATISKT GENOMTÄNKT. Det är den avancerade tekniken som gör Variflex till en speciellt ljudabsorberande blockvägg. Ansvariga för detta är ett antal intelligenta detaljer som är meningsfullt avstämda mot varandra. Olika elementtyper möjliggör de mest skilda användningsområden. Skensystemet är så variabelt att det går att planera med blockväggssystem även i ett litet utrymme. Och för den övertygande ljudisoleringen med Variflex Hüppe sörjer den genomtänkta elementuppbyggnad. Totalt sett en teknik som övertygar med system. Objekt: Edge Hill University, Ormskirk Lancashire, England 16 17

10 TEKNIK ELEMENTTYPER OLIKA ELEMENTTYPER SOM KAN ANVÄNDAS PÅ MÅNGA OLIKA SÄTT. Som del av strukturella lösningar för att skapa attraktiva miljöer växer kraven på en flyttbar skiljevägg med avseende på dess användningsområde. Hüppe Variflex kan med sina olika elementtyper verkställa nästan alla former av tillämpning inom en mängd olika användningsområden. Oavsett om det gäller att uppfylla exklusiva designaspekter och designdetaljer eller att omsätta idéer om olika dörr och fönsterelement. Vare sig det är rakt eller vinklat, eller för speciella fall, som till exempel en sned täckprofil erbjuder Variflex Hüppe de rätta lösningarna. Flexibel design med många olika element. Objekt: Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), Strassbourg, Frankrike Arkitekt: Richard Rogers, London, England Fast väggelement Teleskopelement (helt i nivå med Vinkelelement Hörnelement 90 ytan eller utanpåliggande) Genomgångsdörr med två dörrblad Genomgångsdörr i elementet Fast gångjärnsdörr Fönsterelement Genomgångsdörr i elementet med fönster Specialelement för icke bärande eller sneda täckprofiler 18 19

11 TEKNIK VARIABLA SKENSYSTEM LÄTT PARKERING. Upphängningar Varje monteringssituation kräver rätt upphängning. Variflex har alltid den rätta lösningen. Här följer några exempel. A ca mm B ca mm I parkeringsläge samlas elementen ihop kompakt och är - beroende på rumsutrymme - platsbesparande på ett litet utrymme. Här märks särskilt elementens ringa vikt och tillhörande statiska fördelar. Nedan hittar du som exempel 4 vanliga parkeringslösningar, individuella lösningar för speciella krav är också möjliga. De fyra tillgängliga skensystemen ger bekväm flyttbarhet och tyst drift av de enskilda elementen. C ca mm D ingår inte i systemet från mm max. 500 mm E Träskruv 120x10 mm ingår inte i systemet ca mm Parkeringslösningar inom Skensystem Parkeringslösning PLA 1-punktsupphängning 90 till blockväggens axel R-skena Rätvinkliga korsningar med korsrullslöpvagnar upp till 500 kg per element. Stödrullar i korsningarna sörjer för enkel användning när elementen dras i korsningsområden. Parkeringslösning PLB 2-punktsupphängning 90 till blockväggens axel K-skena Mekaniskt kodad svängsteknik med kurvor och växlar, för elementvikter upp till 250 kg. Parkeringslösningar utom Parkeringslösning PLC 2-punktsupphängning 90 till blockväggens axel i flera paket 30 min. 250 min. 350 MR-skena System med stålskenor för stora elementhöjder och stora vikter. Speciella mekaniskt kodade rullvagnar med kurv- och växelteknik för mycket enkel och lätt förflyttning av elementen. Parkeringslösning PLD 2-punktsupphängning 90 till blockväggens axel parkerade längs med vägg 20 21

12 TEKNIK ELEMENTUPPBYGGNAD OCH KONSTRUKTION DETALJERAD SAMMANFATTNING AV FÖRDELARNA Horisontell tätning För att uppnå den höga ljudisoleringen, används konstruktionsprincipen för tvåskalighet konsekvent även i tätningsområdet. Därvid pressas utdragbara, fjäderlagrade, elastiska dubbeltätningar via en spindelmekanik mot golv och täckskena. Eventuella konstruktionsojämnheter i golvområdet balanseras av fjäderlagrade dubbelkammartätningar. Tätningslisternas kontakttryck belastar inte golvmassan otillbörligt, men ger -Variflex nödvändig stabilitet varigenom elementen inte kan förskjutas. 2 Hörntätningar Variflex löser tekniska problem inom området hörntätningar med speciellt formade, elastiska kilar som ökar stabilitet och ljudisolering. 3 Vertikal tätning En tätning för hög ljudisolering för alla Variflex-modeller fås tack vare de flexibla, vertikala tätningsprofilerna. Ett stort djup resulterar i god tillslutning. 4 Magnetband De enskilda elementen centreras av magnetband, så att omfattande kraft-och forminpassningsresultat uppstår. 5 Täckplattor För att uppnå hög ljudisolering vid lägsta möjliga vikt, har täckplattorna hängts upp akustiskt frisvängande. Täckplattorna kan bytas ut utan att elementen monteras av. Ytorna kan beläggas med alla vanliga inredningsmaterial. 6 Ljudisoleringsmaterial Beroende på kraven på ljudisolering kan de olika Variflex-modellerna utrustas med extraljudisoleringsmaterial. 7 Manöverhandtag Vid manuell drift sker utoch indragning av elementtätningslister med ett vevhandtag. Detta har i sin tur utrustats med bajonettanslutning (hämmaravdragning). Den underlättar avskiljandet och förhindrar att veven glider av. 8 Ram Ramen är tillverkad av styv aluminium med ihålig kammare och stålrörsprofiler. På så vis förhindras plastisk deformation av ramen genom diagonala krafter. Tillsammans med de frisvängande upphängda täckplattorna når Variflexelementen -hög stabilitet och utmärkt ljudisolering. 9 Rullbult De stötdämpande rullbultarna minskar överföringen av stötkrafter och buller under drift. Element, skena och löpvagn skonas. Bakom förkortningen TEF döljer sig en teknisk bedrift som ingen annan tillverkare erbjuder med samma perfektion. TEF beskriver den ytjämna avslutningen av det sista väggelementet och utgör därmed en excellent arkitektonisk lösning genom en optiskt jämn och plan yta

13 TEKNIK DATA OCH FAKTA BLOCKVÄGGEN FÖR SÄRSKILDA ANSPRÅK. Mått* Elementens tjocklek i mm Manuell (M) Fri höjd* i mm (min./max.) 2.000/ / Elementens bredd* i mm (min./max.) 600/ /1.250 Halvautomatik (HA) Fri höjd* i mm (min./max.) 2.000/ /6.000 Elementens bredd* i mm (min./max.) 750/ /1.250 Konstruktion Ramkonstruktion Aluminium-stål Aluminium-stål Fastsättning av täckplattor fritt svängande fritt svängande Objekt: Mässan Wien, Österrike Arkitekt: Gustav Peichl, Wien, Österrike Elementanslutning/ Utförande av vertikalprofil Aluminiumprofil med magnetbandslock och tätningsläppar Aluminiumprofil med magnetbandslock och tätningsläppar Funktioner Utförande av täckplattor med K-kant Utförande av täckplattor med U-kant med synlig ytkant med skyddande ytterkant med synlig ytkant med skyddande ytterkant Utförande av täckplattor med S-kant med robust stålyta till Rw 58 db Manövervariant Manuell (M) Manövervariant Halvautomatik (HA) manuell metod för manöverdon och tätningslister manuell metod för element, elektroniskt styrd in- och utkörning av tätningslisterna manuell metod för manöverdon och tätningslister manuell metod för element, elektroniskt styrd in- och utkörning av tätningslisterna Brandskyddsutrustning EI 30 Täckplattsfog från elementhöjd (mm) Speciell ramkonstruktion tillsammans med beprövade täckplattor och tätningsmassa (vid stålplåtsyta från 3.200) Genomgångsdörrar 1 dörr efter teknisk avstämning med fabriken 1 dörr eller 2 dörrhalvor Fönsterelement ja Utformning av teleskopelementet Skjutdelen infälld eller utanpåliggande Skjutdelen infälld eller utanpåliggande Teknik Ljudisolering enligt EN i Rw (db) laboratorievärde K-värde enligt DIN vid högsta ljudisoleringsutrustning -(värmegenomgångskoefficient) 58/60 38 till 57 (som S-kant: 58) 0,380 0,664 Form och kraftavslutning för den vertikala elementanslutningen konvex-konkav profilform, -magnetbandets åtdragningskraft 40 N/lfd. m konvex-konkav profilform, -magnetbandets åtdragningskraft 40 N/lfd. m Skentyp MR- och R-skena MR-, R- och K-skena * Anmärkning till Variflex-mått: Ändringar förbehålles Större bredder kan fås på begäran. Preliminär information om listade elementhöjder/-bredder kan endast fås efter samråd med byggavdelningen

14 TEKNIK YTOR FÖR YTUTFORMNINGEN FINNS DET KNAPPT NÅGRA GRÄNSER. Objekt: McLay Marray & Spens, Glasgow, Skottland, Arkitekt: haa design, Glasgow, Skottland En modern design kännetecknas bland annat av lyckad allokering av utrymme för arkitektonisk koreografi av ljus och skugga. Blockväggarna utgör en betydande del av det hela och kan hjälpa till med effektiva ytkontraster och bidra till en effektfull iscensättning. Hüppe Variflex uppvärderar åter de kreativa visningsbilderna högkvalitativa ytor. Den fantastiska visuella effekten utvecklas vid användning av olika material. Därvid kan man bland annat välja mellan : Äkta träfanér, fläckat, vaxat, borstat eller vitmenad. -Laminat och tapeter. Granitbeklädnader, metalldekorer och inlagor i rostfritt stål. Akustik-, stålplåts och glasfiber ytor samt inläggningar. Glasinsatserna, speglar och väggbonader. Men det finns mycket mer. Vad som än önskas är möjligt på nästan alla ytor. Hüppe Variflex är nämligen också en lämplig lösning för varje anspråk. Retusche folgt 26 27

MOVEO. Flexibel rumsanvändning. ett intelligent sätt.

MOVEO. Flexibel rumsanvändning. ett intelligent sätt. MOVEO Flexibel rumsanvändning på ett intelligent sätt. Utrymme för förändringar. Planlösningar med MOVEO mobila blockväggar. I kontor, hotell, mässor, gallerior med mera ställs hela tiden allt högre krav

Läs mer

Gerhardt Braun RaumSysteme. Saverus Industri och handel

Gerhardt Braun RaumSysteme. Saverus Industri och handel Gerhardt Braun RaumSysteme Innehållsförteckning Våra svar på era utmaningar Smådelslager Bietigheim-Bissingen 4-5 Parkering Zug 6-7 Serverförvaringar Frankfurt am Main 8-9 Serverrum Rheinstetten 10-11

Läs mer

Specialprofiler för: DÖRR, FÖNSTER OCH VÄGGPARTIER FASADER ÖVERGLASNINGAR

Specialprofiler för: DÖRR, FÖNSTER OCH VÄGGPARTIER FASADER ÖVERGLASNINGAR Specialprofiler för: DÖRR, FÖNSTER OCH VÄGGPARTIER FASADER ÖVERGLASNINGAR Samtliga specialprofiler är typgodkända för brand, testade för inbrottsskydd och skottsäkerhet. FORSTER THERM CLIMA Systemprofil

Läs mer

Aluminium in Architecture. För uterum med krav. WICSLIDE 24 Skjutdörrar

Aluminium in Architecture. För uterum med krav. WICSLIDE 24 Skjutdörrar R Aluminium in Architecture För uterum med krav WICSLIDE 24 Skjutdörrar I skapandet av vårt mest flexibla skjutdörrsystem, anpassat för uterum och villor, har vi lånat kunnande och teknologi från vår position

Läs mer

Albany RapidRoll 300 Den modulära snabbgående rullporten Du definierar kraven vi bygger porten. Tekniskt datablad

Albany RapidRoll 300 Den modulära snabbgående rullporten Du definierar kraven vi bygger porten. Tekniskt datablad Albany RapidRoll 300 Den modulära snabbgående rullporten Du definierar kraven vi bygger porten Tekniskt datablad Albany RapidRoll 300 Det modulära systemet möjliggör anpassade konfigurationer Snabba öppningar

Läs mer

QUATURIS S HÖRNSKÅPSSYSTEM

QUATURIS S HÖRNSKÅPSSYSTEM QUATURIS S HÖRNSKÅPSSYSTEM Den eleganta öppningslösningen för standardhörnskåp. Ergonomisk, bekväm och funktionell. www.grass.at Quaturis S HÖRNSKÅPSYSTEM Quaturis S: Varje hörna blir en kurva. Att utnyttja

Läs mer

Crawford Superior 42. Optimala lösningar. Crawford Superior 42, modell Style i vit kulör (RAL 9016)

Crawford Superior 42. Optimala lösningar. Crawford Superior 42, modell Style i vit kulör (RAL 9016) Crawford Superior 42 Optimala lösningar Crawford Superior 42, modell Style i vit kulör (RAL 9016) Crawford Superior 42 - fjärrstyrd kvalitet Marknadens mest prisvärda lösning Med Crawford Superior 42 får

Läs mer

Det är Vink essåplasts vision att vara den bästa leverantören av produkter för byggsektorn.

Det är Vink essåplasts vision att vara den bästa leverantören av produkter för byggsektorn. VINK essåplast Group AB Sedan etableringen 1989 har Vink Sverige servat marknadssegmenten industri, bygg samt skylt&reklam med idén att leverera plast där plast kan användas med fördel. Vink vänder sig

Läs mer

Väggsystem Cassette 900

Väggsystem Cassette 900 Väggsystem Cassette 900 CASSETTE 900 är en flexibel och förändringsbar lösning för skräddarsydda utrymmen till mycket god totalekonomi. FLEXIBILITET 2 Flexibla lösningar vid behov av extra utrymme VÄGGSYSTEMET

Läs mer

Modern design. Bestående värde för ditt hem

Modern design. Bestående värde för ditt hem Modern design Bestående värde för ditt hem 2 Berlings Glas Berlings Glas 3 Berlings Glas- och Aluminiumspecialisten Vi erbjuder högkvalitativa och genomtänkta lösningar för hela huset. Fönster, dörrar,

Läs mer

ISODOOR INDUSTRI TAKSKJUTPORTAR. www.demex.se

ISODOOR INDUSTRI TAKSKJUTPORTAR. www.demex.se ISODOOR INDUSTRI TAKSKJUTPORTAR www.demex.se ISO-omfånget på takskjutportarna är resultatet av den mest moderna design och tillverkningsteknik som för närvarande finns tillgänglig. Dessa dörrar är robusta

Läs mer

Compactus Office. Constructor Sverige AB. Huvudkantor Anders Personsgatan 12 416 64 Göteborg Tel: 031-771 96 00 Fax: 031-771 96 96

Compactus Office. Constructor Sverige AB. Huvudkantor Anders Personsgatan 12 416 64 Göteborg Tel: 031-771 96 00 Fax: 031-771 96 96 Constructor Sverige AB Huvudkantor Anders Personsgatan 12 416 64 Göteborg Tel: 031-771 96 00 Fax: 031-771 96 96 Regionkontor Solna Torg 19 171 45 Solna Tel: 08-470 03 30 Fax: 08-83 40 06 Compactus Office

Läs mer

NOVA PRO utdragssystem

NOVA PRO utdragssystem NOVA PRO utdragssystem Det kompletta programmet för lådor med precision och individualitet. www.grass.eu NOVA PRO utdragssystem Nova Pro Originalet Klassikern som inspirerar även morgondagens design. Hur

Läs mer

IN:LINE -----------------------------------------------------

IN:LINE ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Linjärt spaltdon för Gyprocs IN: tak ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION är ett linjärt spaltdon för estetisk

Läs mer

Välkommen till en värld av dörrar WIŚNIOWSKI

Välkommen till en värld av dörrar WIŚNIOWSKI Dörrar WIŚNIOWSKI Välkommen till en värld av dörrar WIŚNIOWSKI Under 25 år har vi tillverkat stängsel med passion. Firmans namn WIŚNIOWSKI kommer från namnet på dess grundare och ägare - Andrzej Wiśniowski.

Läs mer

för många ytor. Borttagning utan problem. Snabb indragning. Ett väggbearbetningssystem

för många ytor. Borttagning utan problem. Snabb indragning. Ett väggbearbetningssystem Borttagning utan problem. Snabb indragning. Ett väggbearbetningssystem för många ytor. Väggbearbetningssystemet PWR 180 CE med sina många tillsatser tar bort puts, kakellim eller tapetrester och jämnar

Läs mer

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN Rörgenomföring POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution Rörgenomföring i polypropylen för mediumrör DN 15-250 Rörgenomföringssystem POLO-RDS evolution

Läs mer

60/30 Klassisk Stålhylla DESIGN BCI

60/30 Klassisk Stålhylla DESIGN BCI 60/30 Klassisk Stålhylla DESIGN BCI 60/30 KLASSISK STÅLHYLLA Funktionell, flexibel och estetisk 60/30 klassisk stålhylla är ett fristående hyllsystem som är resultatet av många års erfarenhet och framgång.

Läs mer

EFG Room, EFG play & EFG Flow. Screens for focusing

EFG Room, EFG play & EFG Flow. Screens for focusing EFG Room, EFG play & EFG Flow Screens for focusing Design med respekt för miljön Här är systemen som låter dig förena trivseln och den personliga integriteten i det egna rummet, med den öppna planlösningens

Läs mer

Snabba, kompakta, effektiva. CONSIS plockautomater.

Snabba, kompakta, effektiva. CONSIS plockautomater. Snabba, kompakta, effektiva. CONSIS plockautomater. Personal, läkemedel och lagerkapacitet är tre viktiga faktorer på apoteket. Så varför inte kombinera dessa resurser på bästa möjliga sätt. .B Effektivare

Läs mer

Kvalitetsinglasningar från Norrland En Alab-produkt

Kvalitetsinglasningar från Norrland En Alab-produkt SWEDEN SWEDEN Kvalitetsinglasningar från Norrland En Alab-produkt www.season-sweden.se 02 01 03 04 Season Måttanpassad kvalitetsinglasning i aluminium för alla årstider. Tillverkad i Norrland. En Alab-produkt.

Läs mer

EUROPEISK KVALITET TYSK TILLFÖRLITLIGHET

EUROPEISK KVALITET TYSK TILLFÖRLITLIGHET PRODUKTER FÖR HUS EUROPEISK KVALITET TYSK TILLFÖRLITLIGHET Vi kombinerar passioner VARJE HUS ÄR UNIKT OCH SÅ ÄVEN BEHOV AV DESS INVÅNARE, MEN VAR OCH EN BEHÖVER LÖSNINGAR SOM GARANTERAR TILLFÖRLITLIGHET,

Läs mer

Etac Nova 30. Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda.

Etac Nova 30. Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda. Etac Nova 30 Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda. Etac Nova 30 helt enkelt. Nova 30 är ett funktionellt skensystem med tidlös och enkel

Läs mer

Crawford Smart 42. Prismedvetna lösningar. Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016)

Crawford Smart 42. Prismedvetna lösningar. Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016) Crawford Smart 42 Prismedvetna lösningar Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016) Crawford Smart 42 - prismedvetet val Inifrån och ut Med Crawford Smart 42 får du en garageport,

Läs mer

Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar

Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar Fläktrumsväggar Vi erbjuder ett komplett system av fläktrumsväggar och inspektionsdörrar. Vårt egenutvecklade system är väl förberedda för en smidig

Läs mer

Strict Line Ljudtestade skärmväggar för fler arbetsplatser utan buller

Strict Line Ljudtestade skärmväggar för fler arbetsplatser utan buller Strict Line Ljudtestade skärmväggar för fler arbetsplatser utan buller Bättre arbetsmiljö i öppna landskap Våra ISO-testade skärmar och väggar i glas, trä och textil är framtagna för att skapa en ny ljudkultur

Läs mer

Balkonger Balkongräcken Balkonginglasning Fönster

Balkonger Balkongräcken Balkonginglasning Fönster Funktion estetik & ett brett utbud! Balkonger Balkongräcken Balkonginglasning Fönster www.hogstadaluminium.se Ditt projekt vårt engagemang! VI TAR ANSVAR HELA VÄGEN Hogstad Aluminium AB är ett av marknadens

Läs mer

Möbler & Speglar.... design... kvalité... nytänkande.... inte lika fyrkantiga

Möbler & Speglar.... design... kvalité... nytänkande.... inte lika fyrkantiga Möbler & Speglar... design... kvalité... nytänkande... inte lika fyrkantiga ... design... kvalité... nytänkande Möbler... Snygga möbler... Praktiska möbler... Våra möbler finns i de populäraste storlekarna

Läs mer

Flexibla lösningar för din arbetsplats

Flexibla lösningar för din arbetsplats Flexibla lösningar för din arbetsplats Produktkatalog Idema tillverkar produkter för arbetsplatsen. Produkterna är utformade efter våra kunders krav. Flexibilitet: Med profilsystem i aluminium är det enkelt

Läs mer

OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER

OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER Kardó OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER Kardó är ett belysningssystem i moduler där du kan följa och förbättra arkitekturen i en byggnad. Systemet är helt flexibelt: du kan skapa långa eller korta moduler, raka

Läs mer

SGG U-GLAS. Glasprofiler med U-tvärsnitt SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN. emmabodaglas.se

SGG U-GLAS. Glasprofiler med U-tvärsnitt SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN. emmabodaglas.se SGG U-GLS Glasprofiler med U-tvärsnitt emmabodaglas.se SINT-GOBIN GLSS DESIGN SINT-GOBIN GLSS DESIGN SGG U-GLS Ett U-profilerat glas med en strukturerad yta för diffusering av ljuset. Kan användas i enkla

Läs mer

Vi skapar rymd, luft och möjligheter

Vi skapar rymd, luft och möjligheter Vi skapar rymd, luft och möjligheter Alla borde ha en riktig balkong På balkongen upplevs årstidernas skiftningar. Här finns ljus och luft som ger livskvalitet. Balkongen ger lägenheten en extra dimension

Läs mer

NYTT! SMARTARE & SÄKRARE

NYTT! SMARTARE & SÄKRARE PASSION IN CRANES PROSYSTEM Aluminium Lättlastsystem NYTT! SMARTARE & SÄKRARE Since 1912 PROSYSTEM Aluminium Lättlastsystem är den mest avancerade verkstadskranen i världen. Dess unika säkerhetsfunktioner

Läs mer

Roto NT Designo. Roto NT Designo. Dolda beslag. Teknik för fönster och dörrar

Roto NT Designo. Roto NT Designo. Dolda beslag. Teknik för fönster och dörrar Roto NT Designo Dolda beslag Roto NT Designo Teknik för fönster och dörrar Funktionellt men dolt Ny elegant lösning för hemmet I ett vackert hem är det viktigt att också fönstren är vackra Vi anser att

Läs mer

AGILE och. Skjutdörrar för inomhusbruk Manuella eller automatiska

AGILE och. Skjutdörrar för inomhusbruk Manuella eller automatiska AGILE och CS 80 Magneo Skjutdörrar för inomhusbruk Manuella eller automatiska Agile och CS 80 Magneo AGILE och CS 80 Magneo Manuella och automatiska skjutdörrar Praktiska och utrymmesbesparande inomhuslösningar.

Läs mer

CONTRAFLAM STRUCTURE. Brandglasningssystem med minimala fogar

CONTRAFLAM STRUCTURE. Brandglasningssystem med minimala fogar CONTRAFLAM STRUCTURE Brandglasningssystem med minimala fogar CONTRAFLAM STRUCTURE CONTRAFLAM STRUCTURE LITE Brandglasning med minimala fogar Rica Airport Hotel Stavanger, Norge Arkitekt: Narud Stokke Wiig

Läs mer

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T MK23 Serien MK23 SERIEN Ventilationsaggregat MK23 serien finns i 44 storlekar med luftflöden från1000 m3/h upp till 80.000.m3/h, < 2.500 Pa. Även specialutföranden

Läs mer

FÄRGFABRIKEN / Petra Gipp arkitektur

FÄRGFABRIKEN / Petra Gipp arkitektur Grovkornig minimalism på Färgfabriken Utställningshallen Färgfabriken i Stockholm har genomgått en totalrenovering. RUM har träffat arkitekten Petra Gipp som ritat det mesta. Ett helhetsansvar man sällan

Läs mer

GE DIN HISSKORG EN NY FRÄSCH INREDNING. KONE ReFresh

GE DIN HISSKORG EN NY FRÄSCH INREDNING. KONE ReFresh GE DIN HISSKORG EN NY FRÄSCH INREDNING KONE ReFresh På bara några dagar kan din hiss få ett helt nytt utseende. Ger hissen i din lobby en välkomnande, hemtrevlig känsla? Ger den ett gott första intryck

Läs mer

www.nordiclocker.se 2011 info@nordiclocker.se TP - Vedette - extreme Skåp tillverkade i. Kompaktlaminat Aluminium Polymer plast

www.nordiclocker.se 2011 info@nordiclocker.se TP - Vedette - extreme Skåp tillverkade i. Kompaktlaminat Aluminium Polymer plast Skåp tillverkade i. Kompaktlaminat Aluminium Polymer plast Nordic Locker levererar Klädskåp av högsta kvalité. Standard produkt eller kundanpassad spelar ingen roll, rent mekaniska skåp eller med modern

Läs mer

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson Stockholmsmässan LOUNGE Förslag till ny Lounge, Stockholmsmässan Förutsättningar Syftet är att skapa ett rum där man till fullo kan uppskatta kvalitén i svenskt material och möbeldesign. Ett starkt och

Läs mer

public ny utgåva multi-funktionella belysningslösningar högre verkningsgrad bättre ljusfördelning större flexibilitet

public ny utgåva multi-funktionella belysningslösningar högre verkningsgrad bättre ljusfördelning större flexibilitet public multi-funktionella belysningslösningar ny utgåva högre verkningsgrad bättre ljusfördelning större flexibilitet design dekorativ finish beständig effektiv mångsidig robust flexibel modern 2 public

Läs mer

FLL 16 ton Nordic Box

FLL 16 ton Nordic Box FLL 16 ton Nordic Box Volvo FL 16-ton Nordic Box-koncept Volvo Nordic box är en komplett och effektiv distributionsvagn, enkel att beställa och klar att använda direkt från fabrik. Den har en totalvikt

Läs mer

Fr på arbetsplatsen Bra akustik ån golv till tak

Fr på arbetsplatsen Bra akustik ån golv till tak Bra akustik på arbetsplatsen Från golv till tak Välmående och nöjda anställda är A och O i en verksamhet Varje år går miljontals arbetsdagar förlorade på grund av arbetsrelaterade skador och sjukdomar,

Läs mer

System för låglutande tak BauderTEC DUO kallsjälvklistrande system med variabel skarvförslutning (het och kall)

System för låglutande tak BauderTEC DUO kallsjälvklistrande system med variabel skarvförslutning (het och kall) System för låglutande tak BauderTEC DUO kallsjälvklistrande system med variabel skarvförslutning (het och kall) Säker kallsjälvklistring Inte bara när vädret passar Tätning med kallsjälvklistrande tätskiktsmattor

Läs mer

LEICA FABRIKEN. Konsten att bygga objektiv.

LEICA FABRIKEN. Konsten att bygga objektiv. LEICA FABRIKEN Konsten att bygga objektiv. Varje enskilt Leica-objektiv är konstruerad med absolut precision i en omsorgsfull proces. LEICA FABRIKEN Konsten att bygga objektiv. Ärade fotografer, Leica

Läs mer

Automatiska skjutdörrsystem

Automatiska skjutdörrsystem Automatiska skjutdörrsystem Kvalitet är vår drivkraft Tillsammans med pålitliga partners över hela världen erbjuder TORMAX skjutdörrlösningar för många olika behov. Själva hjärnan i systemet består av

Läs mer

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma.

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Har nu Multipointantimaskeringsteknik med integrerad spraydetektering Oöverträffade Bosch-teknologier förbättrar

Läs mer

Kontur inåtgående. Hemmafönster Projekt. projekt

Kontur inåtgående. Hemmafönster Projekt. projekt Kontur inåtgående Hemmafönster Projekt projekt Kontur inåtgående Fönstret med attityd! Ett fönster från Konturserien ger ökad känsla av kvalitet. Fönster med hög prestanda och en speciellt framtagen utvändig

Läs mer

SORTIMENT. WZ introducerar bambu i kontorsvärlden. WZ Office AB www.wzoffice.se

SORTIMENT. WZ introducerar bambu i kontorsvärlden. WZ Office AB www.wzoffice.se SORTIMENT 2006 WZ introducerar bambu i kontorsvärlden. WZ Office AB www.wzoffice.se "Framtidens möbler är estetiskt tilltalande och har funktioner som stödjer användaren i sitt arbete. De ska vara lätta

Läs mer

www.vindsvaningar.com Norr Mälarstrand 64 112 35 Stockholm 08-650 00 40 info@bltprojektering.se

www.vindsvaningar.com Norr Mälarstrand 64 112 35 Stockholm 08-650 00 40 info@bltprojektering.se www.vindsvaningar.com Norr Mälarstrand 64 112 35 Stockholm 08-650 00 40 info@bltprojektering.se VÄLKOMMEN UPP! BLT Projektering siktar högt genom att skapa kvalitativa och stillfulla drömlägenheter av

Läs mer

EXKLUSIV FÖRVARING SKJUTDÖRRAR INREDNINGAR DRESSINGROOM. www.kadesign.se

EXKLUSIV FÖRVARING SKJUTDÖRRAR INREDNINGAR DRESSINGROOM. www.kadesign.se EXKLUSIV FÖRVARING SKJUTDÖRRAR INREDNINGAR DRESSINGROOM www.kadesign.se EXKLUSIV FÖRVARING vårt hantverk på dina villkor Söker du någonting extra? Ställer du höga krav på materialval, design och kvalité?

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena

Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena Stockholm Waterfront Congress Centre är Sveriges nyaste och mest mångsidiga arena för större möten och evenemang. Med den djärva arkitekturen

Läs mer

röst hörd arkitekturprojekt stadsp arken lund TAL I KVADRAT

röst hörd arkitekturprojekt stadsp arken lund TAL I KVADRAT röst hörd arkitekturprojekt stadsp arken lund TAL I KVADRAT LUNDS KONST- OCH DESIGNSKOLA Projekt rumsgestaltning med arkitektur. LUNDS KONST & DESIGNSKOLA Arkitekturprojektet går ut på att studera och

Läs mer

www.elkapsling.se Svensk tillverkning Svensk kvalitet svenska jobb... För senaste uppdatering, besök vår webbplats: 1:1

www.elkapsling.se Svensk tillverkning Svensk kvalitet svenska jobb... För senaste uppdatering, besök vår webbplats: 1:1 För senaste uppdatering, besök vår webbplats: www.elkapsling.se Svensk tillverkning Svensk kvalitet svenska Svenska priser}ger jobb... Elkapsling A ox 18, 841 Ånge, Telefon: 0690-76 00, Fax 0690-76 01

Läs mer

Silence - Glaspartier och skjutdörrar. Silence glaspartier & skjutdörrar

Silence - Glaspartier och skjutdörrar. Silence glaspartier & skjutdörrar Silence - Glaspartier och skjutdörrar Silence glaspartier & skjutdörrar Referenser När arbetet kräver tystnad De flesta av oss vill ha möjlighet till tystnad omkring oss när vi arbetar. Det ger ökad trivsel,

Läs mer

massiva Massiva innerdörrar

massiva Massiva innerdörrar massiva INNERDörRaR Massiva innerdörrar Dörren till ett rum Varje dag rör vi oss i många olika rum. Vart och ett med sin uppgift. En del för gemenskap, andra för arbete eller avskildhet. Med dörren kan

Läs mer

Flexit - det enkla utställningssystemet för tygbilder En produkt av Big Image Systems

Flexit - det enkla utställningssystemet för tygbilder En produkt av Big Image Systems Flexit - det enkla utställningssystemet för tygbilder En produkt av Big Image Systems Hur & varför kom Flexit till? På Big Image jobbar vi med en enda sak, men på tusen olika sätt. Det är stora bilder

Läs mer

Arne Jacobsen, 1958. Stol designade av Arne Jakobsen och tillverkade av Fritz Hansen.

Arne Jacobsen, 1958. Stol designade av Arne Jakobsen och tillverkade av Fritz Hansen. droppen Stolen Droppen designades 1958 av Arne Jacobsen som en del av inredningen i hans mästerverk, det legendariska SAS Royal Hotel i Köpenhamn Droppen tillverkades ursprungligen tillsammans med Svanen

Läs mer

Duette och Plissé gardiner

Duette och Plissé gardiner Duette och Plissé gardiner Perfekt kontroll av ljuset LuxafIex Duette & Plisségardiner kombinerar elegant fönsterutsmyckning med perfekt kontroll av dagsljus, värmetransmission och insynskydd. Båda typerna

Läs mer

Cable-Snake Flex II Kompakt flexibelt kompatibelt

Cable-Snake Flex II Kompakt flexibelt kompatibelt Nyhet Cable-Snake Flex II Kompakt flexibelt kompatibelt Cable-Snake Flex-II är kompatibelt med alla delar av Q-Lab - systemet. Den ursprungliga designen från 1994 har sedan dess fortlöpande utvecklats

Läs mer

Villahissar för privata hem

Villahissar för privata hem Villahissar för privata hem Aritco villahissar är ett samspel mellan genomtänkt funktion och smakfull design. Vad är en villahiss? En konventionell hiss har en kabin som rör sig upp och ner. En villahiss

Läs mer

Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft.

Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft. MEISER 3 Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft. Våra kunder efterfrågar kompetens, produktsäkerhet och komfort. Vi löser det för det mesta med hjälp av kreativa gallerdurksapplikationer,

Läs mer

Siporex-innerväggar. Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock. build with ease

Siporex-innerväggar. Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock. build with ease Siporex-innerväggar Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock build with ease Innerväggsplatta V550 68 / 88 / 100 x 575 x 575 TJOCKLEK OCH STORLEK BRANDKLASS LJUDISOLERING ST/PALL VIKT

Läs mer

Albany RapidRoll 300 Plus Alu Den ekonomiska porten för inomhusbruk. Tekniskt datablad

Albany RapidRoll 300 Plus Alu Den ekonomiska porten för inomhusbruk. Tekniskt datablad Albany RapidRoll 300 Plus Alu Den ekonomiska porten för inomhusbruk Tekniskt datablad Albany RapidRoll 300 Plus Alu Kompakt, lätt och snabbgående port för inomhusbruk Extrautrustning finns för användning

Läs mer

Sept 2001. Ljud. Vet du vilken dörr du ska använda i en B-klassad lägenhet med öppen planlösning? Bara lugn.vi vet.

Sept 2001. Ljud. Vet du vilken dörr du ska använda i en B-klassad lägenhet med öppen planlösning? Bara lugn.vi vet. Ljud Sept 2001 Vet du vilken dörr du ska använda i en B-klassad lägenhet med öppen planlösning? Bara lugn.vi vet. Tystnaden som konkurrensmedel Sedan 1999 gäller en ny ljudstandard som minimikrav för

Läs mer

AX 310/410 ett måste för professionell mattrengöring

AX 310/410 ett måste för professionell mattrengöring AX 310/410 ett måste för professionell mattrengöring Två rengöringslägen (renovering eller underhåll) för bästa resultat (AX 410) Robust och driftsäker utan en massa finesser, enkel att använda (AX 310)

Läs mer

PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER

PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER Alarmtech Sweden AB är ett företag med mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av högkvalitativa säkerhetsprodukter. Vårt produktsortiment består bl.a. av

Läs mer

SGGMASTERGLASS. Ornamentglas med mönster för innovativ design SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN

SGGMASTERGLASS. Ornamentglas med mönster för innovativ design SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN SGGMASTERGLASS Ornamentglas med mönster för innovativ design SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN SGG MASTERGLASS Mönster för ett sofistikerat spel mellan material och ljus. SGG MASTER-CARRÉ

Läs mer

Modulärt sprutsystem utan kompromisser

Modulärt sprutsystem utan kompromisser TECHNOLOGY BY WAGNER Modulärt sprutsystem utan kompromisser FinishControl Lämplig för lösningmedelhaltiga och vattenbaserade material. Hög arbetshastighet tack vare Visco munstycke och Click & Paint. www.wagner-xvlp.com

Läs mer

EV VA L åssystem. säkerhet i särklass

EV VA L åssystem. säkerhet i särklass EV VA L åssystem säkerhet i särklass Varför... Evvasalto Access AB är en ledande aktör inom säkerhet. Genom vårt samarbete med EVVA kan vi erbjuda de bästa lösningarna inom säkerhetssystem. EVVA är ett

Läs mer

Genom ett samarbete mellan Sveriges ledande fönstertillverkare, Elitfönster, och en av världens största producenter av fönster, dörrar och

Genom ett samarbete mellan Sveriges ledande fönstertillverkare, Elitfönster, och en av världens största producenter av fönster, dörrar och Genom ett samarbete mellan Sveriges ledande fönstertillverkare, Elitfönster, och en av världens största producenter av fönster, dörrar och fasadpartier i aluminium, Schüco presenterar vi nu en helt ny

Läs mer

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper FÖR DIG SOM SKA BYGGA om OCH RENOVERA! VÅRT NYA HUS Nr.12 2012 belysning lys upp din trädgård teveprofilen Andrea engsäll inreder med detaljer vinterväxter skapa egna grupper 14 heta kaminer GÖR om köket

Läs mer

Tak och Fasadbeklädnad i stål och aluminium

Tak och Fasadbeklädnad i stål och aluminium Tak och Fasadbeklädnad i stål och aluminium Lösningen är individuell. Men den höga kvaliteten är standard för oss. Mer än 60 års erfarenhet Laukien har i över 60 år varit en kompetent partner när det gäller

Läs mer

Inåtgående fönster och altandörrar

Inåtgående fönster och altandörrar Inåtgående fönster och altandörrar projekt Hemmafönster projekt Kvalitet och trygghet är våra ledord. Vi är en division i Inwidokoncernen som är till för dig som proffskund - vi arbetar för dig, men har

Läs mer

P R E S S M E D D E L A N D E

P R E S S M E D D E L A N D E KABE husvagnar 2011 Mer kungligt från KABE Marknadens bredaste modellprogram blir nu ännu större! Royal serien utökas nu med ytterligare 3 modeller, vilket ger hela 18 nya planlösningar detta tack vare

Läs mer

FLEXIBLA MODUL LÖSNINGAR. WORLDWIDE.

FLEXIBLA MODUL LÖSNINGAR. WORLDWIDE. FLEXIBLA MODUL LÖSNINGAR. WORLDWIDE. KONTOR OCH OFFENTLIG SEKTOR Daghem FRITIDSHEM OCH SKOLOR BYGG OCH INDUSTRI VÅRDCENTRALER OCH SERVICEHEM EVENT, MÄSSOR OCH UTSTÄLLNINGAR ON- OCH OFFSHORE SERVICELOKALER

Läs mer

Unimer tätningslister

Unimer tätningslister Tätningslister Unimer tätningslister Unimer arbetar främst på den skandinaviska marknaden med såväl standardprodukter som kundanpassade lösningar inom framförallt slangar, tätningslister och guiprodukter.

Läs mer

Berco XTR Ett helt nytt, extremt starkt och lättjobbat skåp för tunga fordon.

Berco XTR Ett helt nytt, extremt starkt och lättjobbat skåp för tunga fordon. Berco XTR Ett helt nytt, extremt starkt och lättjobbat skåp för tunga fordon. Unik kompetens med unika mervärden Berco är en av Sveriges större och mer erfarna tillverkare av påbyggnadsskåp och specialskåp,

Läs mer

Blue Line inbrottsdetektorer

Blue Line inbrottsdetektorer Blue Line inbrottsdetektorer 2 Mer än bara en detektor Oavsett om du har ett hus eller driver ett företag, så behöver du säkerhet du kan lita på. Bosch Blue Line inbrottsdetektorer håller ett välbehövligt

Läs mer

Oscarssons. i småland

Oscarssons. i småland Oscarssons Möbel design & Tillverkning i småland 1 2 Besök vår webb! www.oscarssonsmobel.se Genuint & äkta Vi har valt att inte tumma på den kvalitet som svensk tillverkning ger. Vi använder ek som fått

Läs mer

tappning. Geberit Monolith

tappning. Geberit Monolith Badrumsdesign i ny tappning. Geberit Monolith För folk med karaktär. Och dem som njuter av livets goda. Vill du ge ditt badrum en ny fräsch look? Med Geberit Monolith badrumsmoduler slipper du kompromissa.

Läs mer

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41 Magiskt i cederträ Med vackra vandringsstråk och branta skidbackar inpå knuten har arkitektbyrån AKB ritat ett modernt hus med fantastiskt ljusinsläpp. Som fasad har man valt cederträ - ett doftande träslag

Läs mer

Vikarmsmarkis typ B-25. Vikarmsmarkis typ B-25. Täckduk vid kopplade markiser. Utfällbara stödben (tillbehör)

Vikarmsmarkis typ B-25. Vikarmsmarkis typ B-25. Täckduk vid kopplade markiser. Utfällbara stödben (tillbehör) B-25 vikarmsmarkis Vikarmsmarkis av kassettyp avsedd för vägg- eller takmonte ring till altaner, terrasser, uteserveringar m m. Kassettens kompakta yttermått möjliggör montering i trånga utrymmen, t ex

Läs mer

Kipp-Dreh fönster 2+1

Kipp-Dreh fönster 2+1 Kipp-Dreh fönster 2+1 EA KFI KD Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm. Insida Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om). Exempel: Storlek 5/10 M innebär karmytterbredd

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

MASSIVA INNERDÖRRAR. Massiva innerdörrar

MASSIVA INNERDÖRRAR. Massiva innerdörrar MASSIVA INNERDÖRRAR Massiva innerdörrar Dörren till ett rum Varje dag rör vi oss i många olika rum. Vart och ett med sin uppgift. En del för gemenskap, andra för arbete eller avskildhet. Med dörren kan

Läs mer

HAUTAU ATRIUM HKS 200.... och inget står längre i vägen för en trivsam boendeatmosfär!

HAUTAU ATRIUM HKS 200.... och inget står längre i vägen för en trivsam boendeatmosfär! Tilta och skjut HAUTAU ATRIUM HKS 200... och inget står längre i vägen för en trivsam boendeatmosfär! Rum som är fyllda av dagsljus det är HAUTAU ATRIUM HKS 200. Stora rumshöga element löper lekande lätt

Läs mer

Luxor. Automatiskt nedsänkbara pollare CAME GROUP AUTOMATIC BOLLARDS

Luxor. Automatiskt nedsänkbara pollare CAME GROUP AUTOMATIC BOLLARDS Luxor Automatiskt nedsänkbara pollare CAME GROUP AUTOMATIC BOLLARDS Styr, kontrollera och begränsa Modern stadsplanering ställer högre och högre krav på grad även i privata applikationer. Urbaco har över

Läs mer

U2 Diffusorarmaturer

U2 Diffusorarmaturer Diffusorarmaturer 2 ETAP Diffusorarmaturer Diffusorbelysning har blivit ett absolut måste för allmänbelysning på kontor och offentliga byggnader, vilket är rimligt då diffusorer ger bekväm och behaglig

Läs mer

som gäller När det är noggrannhet Nya Compact-generationen Alltid helt exakt - Compact generationen från Bosch De nya sticksågarna från Bosch

som gäller När det är noggrannhet Nya Compact-generationen Alltid helt exakt - Compact generationen från Bosch De nya sticksågarna från Bosch Alltid helt exakt - Compact generationen från Bosch När det är noggrannhet som gäller Expert De nya sticksågarna från Bosch Easy Universal Nya Compact-generationen Easy Universal Expert NYHET! Compact-generationen

Läs mer

stanek.se Byggtjänster & Byggmaterial Garageportar & Dörrar Fönster Dekorsten Sten Malning & puts Spänntak

stanek.se Byggtjänster & Byggmaterial Garageportar & Dörrar Fönster Dekorsten Sten Malning & puts Spänntak stanek.se Byggtjänster & Byggmaterial Garageportar & Dörrar Fönster Dekorsten Sten Malning & puts Spänntak E-post: office@stanek.se Tel.: 072 942 47 71 Byte av fasad Yttre väggar Byte tak Aluminiumfönster

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

Vid infästning av karm och tröskel ställs det höga krav noggrannhet och precision. Detta för att dörrens funktionsmässiga egenskaper säkerställs.

Vid infästning av karm och tröskel ställs det höga krav noggrannhet och precision. Detta för att dörrens funktionsmässiga egenskaper säkerställs. Montageinstruktioner Vid infästning av karm och tröskel ställs det höga krav noggrannhet och precision. Detta för att dörrens funktionsmässiga egenskaper säkerställs. Generella anvisningar för dörrar Leveransmottagning

Läs mer

Alexanderplatz i Berlin >>>

Alexanderplatz i Berlin >>> Alexanderplatz i Berlin >>> Alexanderplatz i Berlin projekt Nyformgivning torgutrymme Alexanderplatz plats Berlin (Tyskland) formgivare Frank Arnold Remco Rolvik Sylvia Mayr Carmela Bogman Ronald Bron

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

Sanitarne celice. VARIS Prefabricerade badrumsenheter

Sanitarne celice. VARIS Prefabricerade badrumsenheter Fertigbäder - Sanitary cells VARIS Prefabricerade badrumsenheter VARIS Prefabricerade badrumsenheter är den kompletta innovativa och ekonomiska lösningen för varje badrum. I normalut förandet är väggar,

Läs mer

Magnetkontakter diskret, effektivt skydd för moderna anläggningar

Magnetkontakter diskret, effektivt skydd för moderna anläggningar Magnetkontakter diskret, effektivt skydd för moderna anläggningar Larmsignaler och passagekontroll för dörrar, grindar och fönster www.siemens.com/securityproducts Answers for infrastructure MK-serien

Läs mer