VARIFLEX. Mobila blockväggar för moderna livsrum.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VARIFLEX. Mobila blockväggar för moderna livsrum."

Transkript

1 Mobila blockväggar för moderna livsrum. Hüppe Raumtrennsysteme GmbH + Co. KG Industriestraße OCHOLT DEUTSCHLAND Tel Fax partner DIEDRICHS Industri AB Mobila väggar i Laholm Box LAHOLM SWEDEN Phone Fax Mobile Vegger c/o Norge AS Postboks 195 Alnabru 0614 OSLO NORWAY Phone Mobil /13 Ändringar förbehålles. presenterar Hüppe produkter

2 INNEHÅLL INNEHÅLL Koncept Intro Sidorna 4 5 Multifunktionell planritning Sidorna 6 7 Design och estetik Sidorna 8 9 Flexibilitet och användningkomfort Sidorna Ljuddämpning Sidorna Förebyggande brandskydd Sidorna Teknik Teknik Sidorna Elementtyper Sidorna Variabla skensystem Sidorna Element och konstruktion Sidorna Data och fakta Sidorna Ytor Sidorna

3 INTRO UTFORMA RUM OCH FUNKTION PÅ SOFISTIKERAT SÄTT. Moderna livsrum ska förmedla livskvalitet till människor. Utmärkta förutsättningar för att skapa rörliga blockväggar av systemet Variflex Hüppe. Rum av de mest skilda slag och användningar kan lätt delas in, minskas och förstoras efter behov, förändras till proportionerna och därmed anpassas optimalt till ett skiftande antal användare. Från litet konferensrum till stor mässhall. Den utmärkta ljudisoleringen gör att evenemang kan genomföras parallellt i rum som ligger bredvid varandra. Den- na flexibilitet ger en speciell atmosfär som tack vare en rad olika ytmaterial och variationer präglas av kreativ estetik. På så vis kan Hüppe förverkliga individuellt anpassade blockväggslösningar för praktiskt taget alla användare. -För att människor ska ha det bekvämt där de möts och kommunicerar med varandra. Objekt: DBB Deutscher Beamtenbund, Berlin, Tyskland Arkitekt: Karl-Heinz Schommer, Bonn, Tyskland 4 5

4 ` 1 ` VARIFLEX MULTIFUNKTIONELL PLANLÖSNING INDIVIDUELLT UTRYMME FÖR MULTIFUNKTIONELL PLANLÖSNING. Med Variflex från Hüppe finns det nästan inga gränser för arkitektonisk planering. Alltifrån planritning till praktik. Med sinnrik indelning går det att utforma rummen allt efter behov och funktionella krav. Detta ger större flexibilitet i vardagen. Ju mer komplexa krav som ställs på ett mobilt blockväggsystem, i desto högre grad rekommenderas användning av Variflex Hüppe. Med detta system kan även komplicerade rumsproportioner anpassas till de individuella behoven. Genom att de är så variabla och flexibla kan de fungera utmärkt, även vid stora rumshöjder, sluttande tak eller vinklade utrymmen. Objekt: WMF kommunikationscentrum, Geislingen an der Steige, Tyskland Arkitekter: HPP Laage + partner, Stuttgart, Tyskland; Planeringsateljé Prof. R. Schricker, Stuttgart,Tyskland Flexibel rumsindelning med Variflex blockväggssystem för olika användningsområden. Parken Anl Parken Anl Parken Anl.002 ~ /750/290 Hub 165 ~ Parken Anl.003 gebogene GK-Wand 150mm 11, /750/120 ~1155 ~1155 Kontaktschalter siehe Z-Nr: Alu- Laufschienenverkleidung RAL 9010/matt R-Seite Achse/Laufschiene-VK/Fassadenprofil /750/120 ~ /2207 Bodenzentrierung / /730/128 Hub /730/128 Detail D Schienenstopper ~ Kontaktschalter siehe Z-Nr: Kontaktschalter siehe Z-Nr: ~ ~ C ~1150 C R-Seite ~ /2207 GehflÅgel Bodenzentrierung ~ StandflÅgel 1208 ~ R-Seite B Detail D Schienenstopper ~1150 ~ /730/148 Hub 150 Kontaktschalter siehe Z-Nr: B Kontaktschalter siehe Z-Nr: /730/153 ~ Achse/Laufschiene-VK/Fassadenprofil 2 120/750/ /750/ /750/ Bodenzentrierung 920/ /730/131 Hub /730/153 2 ~ B R-Seite Detail D Schienenstopper B Kontaktschalter siehe Z-Nr:

5 DESIGN OCH ESTETIK FUNKTIONELL OCH ESTETISK DESIGN. Objekt: Landesversicherungsanstalt LVA Halle/Saale, Tyskland Arkitekt: Langner + Dubiel GmbH, Hannover, Tyskland Ett rums karaktär anges främst av dess utseende. Följaktligen bör också rumsindelningssystemet integreras harmoniskt i respektive omgivning. Detta blir möjligt med DOR- MA Hüppe Variflex som har ett nästan oändligt utbud av former och färger som gör rättvisa åt de mest anspråksfulla designoch konstruktionskrav. Därigenom kan kreativa och konstnärliga idéer omsättas i handling. Höga estetiska krav kan tillgodoses på nästan alla sätt. De högkvalitativa materialen lämnar knappast något att önska när det gäller optiska effekter. Redan av dessa skäl hör Variflex Hüppe hemma vid all planering av designinriktad utformning i moderna livsrum. Hüppe Variflex - uppfyller samtidigt förväntningarna på kvalitetsutförande. Detta gäller för de mest skilda material alltifrån från ädelträfaner via textilier till laminatytor. Med en sådan perfektion går det att permanent uppnå det eftersträvade visuella intrycket. Särskilt attraktivt blir det då att använda exceptionella, till synes olika material och materialblandningar. Trä och glas eller trä och metall, till exempel Sucupira trä och rostfritt stål, samt olika träslag kombineras. Objekt: SIDE Hotel, Hamburg, Tyskland Arkitekt: Jan-Sörmer-Architekten, Hamburg, Tyskland Interior Design: Matteo Thun, -Milano, Italien; Robert Wilson, New York, USA 8 9

6 FLEXIBILITET OCH ANVÄNDNINGSKOMFORT LEDER AUTOMATISKT TILL HÖGRE FLEXIBILITET OCH ANVÄNDNINGSKOMFORT. För att önskad rumsanpassning ska kunna ske utan att det tar lång tid och på ett mycket användarvänligt sätt erbjuder Variflex möjligheten av halvautomatisk drift. Detta alternativ står sig, tack vare hög effektivitet med tillhörande kostnads- besparing och pålitliga funktion, bra vid daglig användning. Det är en viktig del i en modern konferensläggning. Objekt: Messe Hannover, Tyskland Systemfördelar med halvautomatik (HA). in- och utdragning av tätningslister sker elektroniskt vid manuell metod för blockväggar; tids-och energikrävande vevning elimineras. exakt tryck på tätningslisterna garanteras vid alla tidpunkter. användningskomfort och driftsäkerhet ökar totalt sett. planeringsförloppen -får inga begränsningar, parkeringar sker på samma sätt som manuellt. ingen golvstyrning, särskilda löpskenor krävs inte. utrustning med dörr- och fönsterelement är möjlig 10 11

7 LJUDISOLERING TONGIVANDE NÄR DET HANDLAR OM LJUDISOLERING. Ljudisoleringsmått R [db] Rw 60 db 40 Objekt: SIDE Hotel, Hamburg, Tyskland Arkitekt: Jan-Sörmer-Architekten, Hamburg, Tyskland Interior Design: Matteo Thun, Milano, Italien; Robert Wilson, New York, USA Tredjedels oktavband mittfrekvens [Hz] Inom många användningsområden ska flyttbara blockväggar utöver att optiskt dela upp ett utrymme, också kunna skilja ljudsignaler från varandra så att obehagliga, ömsesidiga störningar undviks i respektive rum. Speciellt vid parallellt genomförda evenemang är det nödvändigt med pålitlig akustisk separation. Systemet Hüppe Variflex övertygar med kvalitet i utförandet och därmed kan oöverträffad ljudisolering uppnås utan att enskildheter i användningen begränsas. Statligt godkända kontrollställen kontrollerar och bekräftar i ständiga testserier ljudisoleringsvärdena hos Variflex Hüppe. Samtidigt en utmaning och ett incitament att gå igenom utvecklingen för att nå ännu bättre resultat. av eventuell skada eller vid önskade designändringar. Särskilda akustiska ytor som tillverkas slitsade eller perforerade, främjar ljudabsorption och säkerställer minskad efterklang. Dessa fördelar, de höga kvalitetskraven och det visuella intryck som Variflex Hüppe ger är speciellt bra för den mänskliga uppfattningsförmågan och kan inte ersättas av något annat i utrymmen för musik och stora konferenser. För att säkerställa bästa möjliga ljuddämpning i ett objekt, rekommenderar vi att du redan under planeringsfasen tar kontakt med Hüppe så att eventuella akustiska problem som ljudsidovägar och förberedelse av golvet med stegljudsskarv kan diskuteras. Tack vare de frisvängande upphängda täckplåtarna undviks stomljudsöverföring, varigenom de mycket höga ljudisoleringsvärdena uppnås. Det går alltid att byta ut täckplåtarna, om det skulle krävas på grund 12 13

8 FÖREBYGGANDE BRANDSKYDD EXPANSIV SÄKERHET VID FÖREBYGGANDE BRANDSKYDD. Objekt: Mässan Wien, Österrike Arkitekt: Gustav Peichl, Wien, Österrike Från hela världen når oss om och omigen fruktansvärda nyheter om förödande bränder. I många fall saknas lämpliga åtgärder för förebyggande brandskydd i de drabbade objekten. Därför ska frågan om säkerhet just då tas på stort allvar när det gäller skyddet av människors liv. Vi får inte nöja oss med andraklassiga lösningar. Framför allt i användningsområde som är ständigt tillgänglig för allmänheten måste det finnas ett förebyggande brandskydd. För människors säkerhet har alltid högsta prioritet. Hüppe Variflex erbjuder intelligenta lösningar som är inriktade på förebyggande brandskydd och skapar bättre förutsättningar för att effektivt förhindra farliga situationer. Objekt: Kapellet St. Agnes, Luzern, Schweiz Arkitekt: Wigplan AG Architekturbüro, Luzern, Schweiz Objekt: Radisson Blu Hotel, Berlin, Tyskland Arkitekter: nps tchoban voss, Berlin, Tyskland 14 15

9 TEKNIK INTELLIGENT TEKNIK, SYSTEMATISKT GENOMTÄNKT. Det är den avancerade tekniken som gör Variflex till en speciellt ljudabsorberande blockvägg. Ansvariga för detta är ett antal intelligenta detaljer som är meningsfullt avstämda mot varandra. Olika elementtyper möjliggör de mest skilda användningsområden. Skensystemet är så variabelt att det går att planera med blockväggssystem även i ett litet utrymme. Och för den övertygande ljudisoleringen med Variflex Hüppe sörjer den genomtänkta elementuppbyggnad. Totalt sett en teknik som övertygar med system. Objekt: Edge Hill University, Ormskirk Lancashire, England 16 17

10 TEKNIK ELEMENTTYPER OLIKA ELEMENTTYPER SOM KAN ANVÄNDAS PÅ MÅNGA OLIKA SÄTT. Som del av strukturella lösningar för att skapa attraktiva miljöer växer kraven på en flyttbar skiljevägg med avseende på dess användningsområde. Hüppe Variflex kan med sina olika elementtyper verkställa nästan alla former av tillämpning inom en mängd olika användningsområden. Oavsett om det gäller att uppfylla exklusiva designaspekter och designdetaljer eller att omsätta idéer om olika dörr och fönsterelement. Vare sig det är rakt eller vinklat, eller för speciella fall, som till exempel en sned täckprofil erbjuder Variflex Hüppe de rätta lösningarna. Flexibel design med många olika element. Objekt: Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), Strassbourg, Frankrike Arkitekt: Richard Rogers, London, England Fast väggelement Teleskopelement (helt i nivå med Vinkelelement Hörnelement 90 ytan eller utanpåliggande) Genomgångsdörr med två dörrblad Genomgångsdörr i elementet Fast gångjärnsdörr Fönsterelement Genomgångsdörr i elementet med fönster Specialelement för icke bärande eller sneda täckprofiler 18 19

11 TEKNIK VARIABLA SKENSYSTEM LÄTT PARKERING. Upphängningar Varje monteringssituation kräver rätt upphängning. Variflex har alltid den rätta lösningen. Här följer några exempel. A ca mm B ca mm I parkeringsläge samlas elementen ihop kompakt och är - beroende på rumsutrymme - platsbesparande på ett litet utrymme. Här märks särskilt elementens ringa vikt och tillhörande statiska fördelar. Nedan hittar du som exempel 4 vanliga parkeringslösningar, individuella lösningar för speciella krav är också möjliga. De fyra tillgängliga skensystemen ger bekväm flyttbarhet och tyst drift av de enskilda elementen. C ca mm D ingår inte i systemet från mm max. 500 mm E Träskruv 120x10 mm ingår inte i systemet ca mm Parkeringslösningar inom Skensystem Parkeringslösning PLA 1-punktsupphängning 90 till blockväggens axel R-skena Rätvinkliga korsningar med korsrullslöpvagnar upp till 500 kg per element. Stödrullar i korsningarna sörjer för enkel användning när elementen dras i korsningsområden. Parkeringslösning PLB 2-punktsupphängning 90 till blockväggens axel K-skena Mekaniskt kodad svängsteknik med kurvor och växlar, för elementvikter upp till 250 kg. Parkeringslösningar utom Parkeringslösning PLC 2-punktsupphängning 90 till blockväggens axel i flera paket 30 min. 250 min. 350 MR-skena System med stålskenor för stora elementhöjder och stora vikter. Speciella mekaniskt kodade rullvagnar med kurv- och växelteknik för mycket enkel och lätt förflyttning av elementen. Parkeringslösning PLD 2-punktsupphängning 90 till blockväggens axel parkerade längs med vägg 20 21

12 TEKNIK ELEMENTUPPBYGGNAD OCH KONSTRUKTION DETALJERAD SAMMANFATTNING AV FÖRDELARNA Horisontell tätning För att uppnå den höga ljudisoleringen, används konstruktionsprincipen för tvåskalighet konsekvent även i tätningsområdet. Därvid pressas utdragbara, fjäderlagrade, elastiska dubbeltätningar via en spindelmekanik mot golv och täckskena. Eventuella konstruktionsojämnheter i golvområdet balanseras av fjäderlagrade dubbelkammartätningar. Tätningslisternas kontakttryck belastar inte golvmassan otillbörligt, men ger -Variflex nödvändig stabilitet varigenom elementen inte kan förskjutas. 2 Hörntätningar Variflex löser tekniska problem inom området hörntätningar med speciellt formade, elastiska kilar som ökar stabilitet och ljudisolering. 3 Vertikal tätning En tätning för hög ljudisolering för alla Variflex-modeller fås tack vare de flexibla, vertikala tätningsprofilerna. Ett stort djup resulterar i god tillslutning. 4 Magnetband De enskilda elementen centreras av magnetband, så att omfattande kraft-och forminpassningsresultat uppstår. 5 Täckplattor För att uppnå hög ljudisolering vid lägsta möjliga vikt, har täckplattorna hängts upp akustiskt frisvängande. Täckplattorna kan bytas ut utan att elementen monteras av. Ytorna kan beläggas med alla vanliga inredningsmaterial. 6 Ljudisoleringsmaterial Beroende på kraven på ljudisolering kan de olika Variflex-modellerna utrustas med extraljudisoleringsmaterial. 7 Manöverhandtag Vid manuell drift sker utoch indragning av elementtätningslister med ett vevhandtag. Detta har i sin tur utrustats med bajonettanslutning (hämmaravdragning). Den underlättar avskiljandet och förhindrar att veven glider av. 8 Ram Ramen är tillverkad av styv aluminium med ihålig kammare och stålrörsprofiler. På så vis förhindras plastisk deformation av ramen genom diagonala krafter. Tillsammans med de frisvängande upphängda täckplattorna når Variflexelementen -hög stabilitet och utmärkt ljudisolering. 9 Rullbult De stötdämpande rullbultarna minskar överföringen av stötkrafter och buller under drift. Element, skena och löpvagn skonas. Bakom förkortningen TEF döljer sig en teknisk bedrift som ingen annan tillverkare erbjuder med samma perfektion. TEF beskriver den ytjämna avslutningen av det sista väggelementet och utgör därmed en excellent arkitektonisk lösning genom en optiskt jämn och plan yta

13 TEKNIK DATA OCH FAKTA BLOCKVÄGGEN FÖR SÄRSKILDA ANSPRÅK. Mått* Elementens tjocklek i mm Manuell (M) Fri höjd* i mm (min./max.) 2.000/ / Elementens bredd* i mm (min./max.) 600/ /1.250 Halvautomatik (HA) Fri höjd* i mm (min./max.) 2.000/ /6.000 Elementens bredd* i mm (min./max.) 750/ /1.250 Konstruktion Ramkonstruktion Aluminium-stål Aluminium-stål Fastsättning av täckplattor fritt svängande fritt svängande Objekt: Mässan Wien, Österrike Arkitekt: Gustav Peichl, Wien, Österrike Elementanslutning/ Utförande av vertikalprofil Aluminiumprofil med magnetbandslock och tätningsläppar Aluminiumprofil med magnetbandslock och tätningsläppar Funktioner Utförande av täckplattor med K-kant Utförande av täckplattor med U-kant med synlig ytkant med skyddande ytterkant med synlig ytkant med skyddande ytterkant Utförande av täckplattor med S-kant med robust stålyta till Rw 58 db Manövervariant Manuell (M) Manövervariant Halvautomatik (HA) manuell metod för manöverdon och tätningslister manuell metod för element, elektroniskt styrd in- och utkörning av tätningslisterna manuell metod för manöverdon och tätningslister manuell metod för element, elektroniskt styrd in- och utkörning av tätningslisterna Brandskyddsutrustning EI 30 Täckplattsfog från elementhöjd (mm) Speciell ramkonstruktion tillsammans med beprövade täckplattor och tätningsmassa (vid stålplåtsyta från 3.200) Genomgångsdörrar 1 dörr efter teknisk avstämning med fabriken 1 dörr eller 2 dörrhalvor Fönsterelement ja Utformning av teleskopelementet Skjutdelen infälld eller utanpåliggande Skjutdelen infälld eller utanpåliggande Teknik Ljudisolering enligt EN i Rw (db) laboratorievärde K-värde enligt DIN vid högsta ljudisoleringsutrustning -(värmegenomgångskoefficient) 58/60 38 till 57 (som S-kant: 58) 0,380 0,664 Form och kraftavslutning för den vertikala elementanslutningen konvex-konkav profilform, -magnetbandets åtdragningskraft 40 N/lfd. m konvex-konkav profilform, -magnetbandets åtdragningskraft 40 N/lfd. m Skentyp MR- och R-skena MR-, R- och K-skena * Anmärkning till Variflex-mått: Ändringar förbehålles Större bredder kan fås på begäran. Preliminär information om listade elementhöjder/-bredder kan endast fås efter samråd med byggavdelningen

14 TEKNIK YTOR FÖR YTUTFORMNINGEN FINNS DET KNAPPT NÅGRA GRÄNSER. Objekt: McLay Marray & Spens, Glasgow, Skottland, Arkitekt: haa design, Glasgow, Skottland En modern design kännetecknas bland annat av lyckad allokering av utrymme för arkitektonisk koreografi av ljus och skugga. Blockväggarna utgör en betydande del av det hela och kan hjälpa till med effektiva ytkontraster och bidra till en effektfull iscensättning. Hüppe Variflex uppvärderar åter de kreativa visningsbilderna högkvalitativa ytor. Den fantastiska visuella effekten utvecklas vid användning av olika material. Därvid kan man bland annat välja mellan : Äkta träfanér, fläckat, vaxat, borstat eller vitmenad. -Laminat och tapeter. Granitbeklädnader, metalldekorer och inlagor i rostfritt stål. Akustik-, stålplåts och glasfiber ytor samt inläggningar. Glasinsatserna, speglar och väggbonader. Men det finns mycket mer. Vad som än önskas är möjligt på nästan alla ytor. Hüppe Variflex är nämligen också en lämplig lösning för varje anspråk. Retusche folgt 26 27

NYHET Portar och gångdörrar med 67 mm byggdjup och bruten köldbrygga UTMÄRKT REPBESTÄNDIGHET

NYHET Portar och gångdörrar med 67 mm byggdjup och bruten köldbrygga UTMÄRKT REPBESTÄNDIGHET NYHET Portar och gångdörrar med 67 mm byggdjup och bruten köldbrygga UTMÄRKT REPBESTÄNDIGHET Takskjutportar för industri och handel Med den innovativa gångdörren med låg tröskel 2 Hörmann märkeskvalitet

Läs mer

Nr. 24/2012. In practice

Nr. 24/2012. In practice Nr. 24/2012 In practice Innehållsförteckning 08 Daimlers utvecklingschef Prof. Dr. Thomas Weber om framtidens drivsystem. 16 Med CLIP top BLUMOTION vidareutvecklar företaget BLUM beslagstekniken. Även

Läs mer

Industritakskjutportar. NYHET Hörmann BiSecur Det moderna fjärrsystemet för industriportar

Industritakskjutportar. NYHET Hörmann BiSecur Det moderna fjärrsystemet för industriportar NYHET Hörmann BiSecur Det moderna fjärrsystemet för industriportar UTMÄRKT REPBESTÄNDIGHET Industritakskjutportar Säkerhet när den är som bäst, med den innovativa gångdörren med låg tröskel 2 Hörmann märkeskvalitet

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I EN VÄRLD FULL AV SYSTEMVÄGGAR OCH IDÉER WANDERWALL PRODUKTKATALOG FRÅN MOELVEN EUROWAND. Moelven Eurowand moelven.

VÄLKOMMEN IN I EN VÄRLD FULL AV SYSTEMVÄGGAR OCH IDÉER WANDERWALL PRODUKTKATALOG FRÅN MOELVEN EUROWAND. Moelven Eurowand moelven. VÄLKOMMEN IN I EN VÄRLD FULL AV SYSTEMVÄGGAR OCH IDÉER WANDERWALL PRODUKTKATALOG FRÅN MOELVEN EUROWAND Moelven Eurowand moelven.se WANDERWALL PRODUKTKATALOG Produceras av marknadsavdelningen på Moelven

Läs mer

EXPERTRÅD OCH TIPS FÖR EN BÄTTRE ARBETSMILJÖ. Gigantmagasinet hösten 2014 MAKING BETTER WORKPLACES

EXPERTRÅD OCH TIPS FÖR EN BÄTTRE ARBETSMILJÖ. Gigantmagasinet hösten 2014 MAKING BETTER WORKPLACES EXPERTRÅD OCH TIPS FÖR EN BÄTTRE ARBETSMILJÖ Gigantmagasinet hösten 2014 MAKING BETTER WORKPLACES MAKING BETTER WORKPLACES SKAPA EN BÄTTRE ARBETS- MILJÖ GENOM EFFEKTIV HANTERING & ELIMINERING AV SKADLIGA

Läs mer

Nr. 22/2010. In practice

Nr. 22/2010. In practice Nr. 22/2010 In practice Innehållsförteckning 04 SFS-pionjären Hans Huber ser tillbaka på 50 års tillverkning. 14 Möbelvaruhuset IKEA har just avslutat den första etappen av ett av dess största logistikcentra

Läs mer

VD-ordet. Med vänliga hälsningar. Anders Karlsson VD Zone Systems AB

VD-ordet. Med vänliga hälsningar. Anders Karlsson VD Zone Systems AB Katalog 2011/12 VD-ordet Effektiv kommunikation är något vi alla strävar efter. Både internt och externt. Att effektivt lyckas kommunicera ut våra erbjudanden och våra budskap ökar vår synlighet i vardagens

Läs mer

Novo Speed Solutions. Snabba funktionella rullportar

Novo Speed Solutions. Snabba funktionella rullportar Novo Speed Solutions Snabba funktionella rullportar Företag i Novofermkoncernen Novoferm Produktionsanläggningar Novoferm försäljningskontor Sverige Ryssland Danmark Litauen England Nederländerna Polen

Läs mer

Tid och rum 2. Ta del av de moderna och dynamiska lagersystemens framtid redan idag: Lösningar från Kardex Remstar som optimerar din internlogistik

Tid och rum 2. Ta del av de moderna och dynamiska lagersystemens framtid redan idag: Lösningar från Kardex Remstar som optimerar din internlogistik Solutions Material Handling Tid och rum 2 Ta del av de moderna och dynamiska lagersystemens framtid redan idag: Lösningar från Kardex Remstar som optimerar din internlogistik Lösningar från Kardex Remstar:

Läs mer

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem ID: TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem Klas Hagberg 2013-05-31 FÖRORD Denna skrift är ett resultat av samarbete

Läs mer

OFERTA PRODUKTÓW DAKO

OFERTA PRODUKTÓW DAKO Produktkatalog 2009 Säkerhetsgaranti. Alla produkter från DAKO tillverkas enligt europeiska normer, som ställer mycket höga kvalitetskrav på producenten och garanterar säkerhet vid användning. CE-märkningen

Läs mer

Din Konsult, tillverkare, leverantör och installatör av nyckelfärdiga lösningar

Din Konsult, tillverkare, leverantör och installatör av nyckelfärdiga lösningar Din Konsult, tillverkare, leverantör och installatör av nyckelfärdiga lösningar The Netherlands Noorder IJ- en Zeeweg 11 P.O. Box 406 1500 EK Zaandam The Netherlands T +31-75 - 6810 610 F +31-75 - 6123

Läs mer

Villahissar för privata hem

Villahissar för privata hem Villahissar för privata hem Aritco villahissar är ett samspel mellan genomtänkt funktion och smakfull design. Vad är en villahiss? En konventionell hiss har en kabin som rör sig upp och ner. En villahiss

Läs mer

E C N A R T N N E A E K A M

E C N A R T N N E A E K A M MAKE AN ENTRANCE Inledning ITAB Shop Products är ett tillverknings- och exportföretag specialiserat på att leverera butiksutrustning som entrésystem och köledarprodukter till detaljhandelskunder och andra

Läs mer

Spårväxelvärme Reglering

Spårväxelvärme Reglering VärmeKabelTeknik Spårväxelvärme Reglering Från Spårväxelvärme Reglering 2 Velox apparatskåp VärmeKabelTeknik Markskåp i rostfritt eller målad stålplåt Användningsområde Velox apparatskåp för växelvärme

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Tänk hus, tänk fritt, tänk komfort.

Tänk hus, tänk fritt, tänk komfort. Tänk hus, tänk fritt, tänk komfort. Grafisk Design och idé Andersson & Jourdan AB Design Arkitektritningar koncept och illustration av Tiina Holmberg Foto Daniel Eriksson. Samtliga hus i katalogen är producerade

Läs mer

Kärnsortiment 2013/2014 Marknad Sverige

Kärnsortiment 2013/2014 Marknad Sverige 1 Kärnsortiment 2013/2014 Marknad Sverige 1 För alla dörr- och fönsterhandtag från HOPPE Se sida 14 för mer information. 2 Innehållsförteckning Allmänt Sida 5 1 Beslaglösningar för innerdörrar Innerdörrshandtag

Läs mer

För dig som tänker sitta ett tag. stöd, avlastning, avslappning och rörelse

För dig som tänker sitta ett tag. stöd, avlastning, avslappning och rörelse stöd, avlastning, avslappning och rörelse För dig som tänker sitta ett tag Forskning och arbetsplatsergonomi Ergonomiska finesser kommer bara till sin rätt om de verk ligen används. Med rätt inställning

Läs mer

Smart design för ditt badrum. Inspiration från Geberit

Smart design för ditt badrum. Inspiration från Geberit Smart design för ditt badrum. Inspiration från Geberit Nya idéer från beprövade källor. Synlig och osynlig. Vad händer när synlig design och dold teknik harmonierar? Svaren på detta hittar du på de följande

Läs mer

BMW i. När du älskar att köra. BMW i. BORN ELECTRIC. www.bmw-i.se

BMW i. När du älskar att köra. BMW i. BORN ELECTRIC. www.bmw-i.se BMW i När du älskar att köra BMW i. BORN ELECTRIC. www.bmw-i.se BMW i3 02 03 BMW i. Upplev BMW i... INNOVATIONER OCH TEKNIK. Bilkoncept... BMW Effi cientdynamics... ELECTRIC... BMW i ConnectedDrive Services...

Läs mer

Massivträ. Handboken 2006. Byggsystem Stomsystem Byggnadsfysik

Massivträ. Handboken 2006. Byggsystem Stomsystem Byggnadsfysik Massivträ. Handboken 2006 Byggsystem Stomsystem Byggnadsfysik Massivträ. Byggsystem 1 Massivträ. Handboken 2006 Massivträ. Byggsystem 1För en projektör är det av stort värde att få god vägledning vid utformningen

Läs mer

Byggsystem för flexibilitet, funktion och estetik. Sapa Fasader

Byggsystem för flexibilitet, funktion och estetik. Sapa Fasader Byggsystem för flexibilitet, funktion och estetik Sapa Fasader 2 Sapa Fasader Innehåll Fasaden smyckar stadens rum 5 Energieffektiva lösningar - spara, kontrollera och generera 6 Sapa Fasader 10 Översiktstabell

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

Villahissen Aritco 4000, Aritco 6000

Villahissen Aritco 4000, Aritco 6000 Villahissen Aritco 4000, Aritco 6000 TM Innehåll...2-3 Funderat på hiss?...4-5 6 Innehåll 26 9 23 En hiss - ett smart val...6-7 En hiss - ett enkelt val...8-9 En hiss- ett snyggt val...10-11 En resa börjar

Läs mer

Kompletta entrélösningar för Distribution och Logistik. ASSA ABLOY Entrance Systems

Kompletta entrélösningar för Distribution och Logistik. ASSA ABLOY Entrance Systems Kompletta entrélösningar för Distribution och Logistik ASSA ABLOY Entrance Systems "Vår terminal i Nuremburg är ett stort kylskåp. Eftersom ASSA ABLOY Entrance Systems utför regelbundet underhåll slipper

Läs mer

3M Tejp och lim. Produktguide. Bästa. fäste med. rätt teknik

3M Tejp och lim. Produktguide. Bästa. fäste med. rätt teknik 3M Tejp och lim Produktguide Bästa fäste med rätt teknik Möjligheterna är obegränsade Läs och låt dig inspireras Goda råd och idéer Det är mycket lättare att uppnå perfekt resultat med tejp och lim om

Läs mer

HANDBOK. Utvärdering av övningar

HANDBOK. Utvärdering av övningar HANDBOK Utvärdering av övningar Utvärdering av övningar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: Danagårds Grafiska AB Publikationsnummer: MSB 0175-10 ISBN:

Läs mer

Användbar webbdesign.

Användbar webbdesign. Examensarbete Användbar webbdesign. Vilka faktorer som är avgörande för att en användare ska uppleva användbarhet på en webbplats. Författare: Ellinor Grönfors Handledare: Peter Adiels Examinator: Patrik

Läs mer

Lasthållarsystemet för proffs

Lasthållarsystemet för proffs Lasthållarsystemet för proffs THULE PROFESSIONAL Ett robust system som hjälper dig att spara tid Thule Professional har utvecklats av världens ledande företag inom lasthållarsystem. Varje del av systemet,

Läs mer