villig att ta ansvaret i fortsättningen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "villig att ta ansvaret i fortsättningen."

Transkript

1 FLOTTANS MÄN GÖTEBORG Örlogsvägen V.a Frölunda Tel E-post: Kamrattidning från FLOTTANS MäN och BOJOR i Göteborg för alla som tjänstgör eller har tjänstgjort i marinen civilt eller militärt Det gångna årets sista arrangemang bjöd på Bojens Lucia som genomfördes i slutet av november. Det var en kalkylerad chanstagning som gick hem. Mycket folk och en bra slant till deras kassa. Därefter i december var det dags för den traditionella julfesten som bjöd på musikunderhållning och dans. Dock ingen tomte men vi har kanske vuxit från den? Det nya året har börjat enligt programmet med klubbafton där Flottans Mäns sångkör gladde deltagarna. Under det gångna året har Lennart Johansson, 89 år, Lennart Möller,89 år och några gånger också Carl-Axel Sjöberg, 84 år, gjort besök hos ett antal äldre kamrater som av ålders eller sjukdomsskäl ej längre kan deltaga i livet i Marinstugan. Besöken har varit mycket uppskattade. Heder åt dessa medlemmar som på eget bevåg har satt igång det de kallar Hembesöksgruppen! De lovar fortsätta även i år. Jag lämnar nu uppdraget som ordförande i fö reningen. Jag kan inte låta bli att nu framfö ra beröm och uppskattning åt de medlemmar som nästan dagligen finns i Marinstugan för att hålla den i skick för övriga men också för att uppfylla de föresatser vi bestämt oss för - att så mycket som möjligt hålla stugan öppen på vardagar för medlemmar. Under slutet av förra året fick vi en av våra nyare medlemmar Anders Andersson - att ta på sig ansvaret som webmaster för hemsidan. Utbildning som webmaster för den nya utformningen av hemsidorn a i FM har genomförts för alla lokalföreningar och kan nu beskådas live i datorn. Information om den nya hemsidan finns på annan plats i tidningen. Vår mångårige redaktö r fö r denna aktningsvärda tidning, Alf Åberg, har meddelat att han inte längre anser sig kunna fortsätta med detta arbete. Detta nummer har därför satts ihop av Karl Harry Dahl och undertecknad. Vi hoppas få fram en yngre medlem som är villig att ta ansvaret i fortsättningen. Vi hoppas vidare att ni läsare har överseende med våra bristande kvaliteter i denna genre. När detta läses har en ny styrelse tillträtt och börjat arbeta. Förberedelserna för riksårsmötet i maj månad går nu in i slutfasen liksom förberedelser fö r de övriga arrangemang som kommer under året. Jag tackar härmed för det stöd jag fått av styrelser och andra medlemmar i fö reningen under de år jag haft befattningar i styrelsen. Jag önskar samtidigt den nya styrelsen all lycka med sitt arbete till båtnad för föreningen och dess medlemmar. Bertil Andreasson Avgången ordförande Nu när Bertil har slagit klubban i bordet för sista gången den här perioden är det dags för mig att höja den så huka er gubbar här kommer jag. JAG är Gunnar Ekbladh och börjar med att tacka för fö rtroend et att få leda styrelsen under ett år. Att jag vågar mig på detta ansvarsfulla uppdrag beror helt på det stabila gäng som har lovat att backa upp mitt ordförandeskap. Mitt medlemskap i FM är bara några år gammalt, så jag har mycken kunskap att ta in. Jag har glädjen att också hälsa tre nya medlemmar välkomna in i styrelsen. Några känner jag sen tidigare så jag är inte orolig för framtiden i synnerhet som medelåldern nu sjunker några år. Med detta sagt hoppas jag att alla medlemmar ställer upp och hjälper till att få föreningen att leva upp till vårt motto: KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR. Gunnar Ekblad Tillträdande ordförande

2 F L O T T A N S M Ä N I G Ö T E B O R G STYRELSE OCH KONTAKTPERSONER Ordförande Gunnar Ekbladh Vice ordförande Alf Martinsson Sekreterare Börje Kjellstenius bor 4. 2:e Sekreterare Hans Holmqvist Kassör / Kont. LOF Nils-Gösta Persson Stugfogde Tore Nyblom Klubbmästare Flemming Hansson Ledamot/ Sångkören Leif Andersson Ledamot Jan-Eric Knutas Ledamot Kjell Åsberg Ständigt adjungerade: Kontaktman Internet Anders Andersson Årsmötessekretariatet Bertil Andreasson Årsmötessekretariatet Lars-Erik Wennersten Firmatecknare: Ordförande (1) och Kassör (5) Postöppnare : Ordförande (1) Vice Ordförande (2) och Sekreterare (3) Medlemsregistrator Lars-Erik Wennersten Arkivarie Rune Leandersson Musköteri Boris Lundqvist Bibliotekarie Karl Harry Dahl Sångkören Leif Andersson (8) Föreningskaplan 1 Bert Löverdal Föreningskaplan 2 Pernilla Törnqvist Kontaktman FM-tidningen Börje Kjellstenius Kontaktman Maritiman Karl Harry Dahl DAMKLUBBEN BOJEN Ordförande Laila Bruto Vice ordförande Anne-Marie Hammarstrand Sekreterare Kate Ivarsson Kassör Britt-Marie Karlsson Klubbmästare Jarka Nyblom Ledamot Berit Bäckström Ledamot Lisbeth Olofsson Ledamot Inga-Lill Dahl Ansvarig Utgivare Ordföranden (1 ) Redaktör Tillförordnad Karl Harry Dahl / Se Bibliotekarie. Hemsida Upplaga / Tryckning 450 ex. Distribution FM-medlemmar och Bojor. Ett ex. till samtliga LOF. Vissa militära instanser. Adressändringar Lars-Erik Wennersten / se Medlemsregistrator. Manusadress FLOTTANS MÄN. Örlogsvägen Västra Frölunda. Sista manusdag 2012 Vecka 20. vecka 42. Planerad utgivning Vecka 25 vecka 48 TIDNINGEN FÖR FLOTTANS MÄN I GÖTEBORG. KAMRATFÖRENINGEN FÖR ALLA TJÄNSTGÖR ELLER TJÄNSTGJORT I MARINEN CIVILT ELLER MILITÄRT. OM DU INTE ÄR MEDLEM, TA KONTAKT. VI ORDNAR DET. Adress till FLOTTANS MÄN och Damklubben BOJEN: Marinstugan, Örlogsvägen 6, Västra Frölunda. Tel: E-post:

3 3 AKT SLAG Mina kära Bojentjejer och kamrater Nu har ett nytt år gått in i en ny fas och vi skall börja om på nytt igen med nya positiva känslor och goda förutsättningar. Det gångna året har varit som alltid både glädje och sorg. Sorgen är att flera av våra medlemmar har lämnat oss. Vi sörjer och värderar deras insats med glädje kom ihåg och inte minst genom vår fina fotosamling som finns här i Marinstugan. Passa på att kolla upp de album som finns i bokhyllan i gunrummet. Vi har många glädjeämnen och ett av dessa är vår Second hand försäljning som vi hade 9-10 april ( lördag och söndag ) här i Marinstugan. Massor av intresserade damer och även en och annan herre hade letat sig hit för att finn a något fynd till billigt pris. Det var både roligt och positivt så därför har vi beslutat att även i år ( 2012 ) så öppnar vi för Second Hand den april. Marinstugans Dag den 15/5 innebar halva veckan före med förberedelser och prissättning m.m., insamlande av vinster och inköp till lotterier. Bojens 55 år firade vi i september med en dagsresa till trakterna kring Hornborgasjön. Tranorna fanns inte där, de hade redan rest men en sådan vacker dag som Hornborgasjön bjöd oss på var en sensommarsensation. 26/11 firad e vi Lucia, tidigt datum, men ju närmare vi kommer 13/12 desto fler Luciafiranden med försäljningar, så vi valde p.g.a. detta att lägga vårt firande tidigare. Vi hade också bytt ut lokalen i skolan mot Marinstugan och detta visade sig vara en fullträff. Ofta var det kö vid kaffeserveringen och lotterierna, det är sådant vi vill ha. Ja, nu går vi in i 2012 och detta innebär att jag avgår från det fyllnadsval där jag valdes till ordförande 2011 på ett år. Det har varit hedrande och roligt som jag alltid har tyckt att jobba med Bojen och jag önskar den nya ordföranden och hennes styrelse allt gott och ett framgångsrikt år. Damklubben Bojen som alltid med flaggan i topp Tar härmed ett steg bakåt i tiden, härmar tidigare redaktörer och tar till orda i egen spalt. I detta fall anser jag det som befogat eftersom Alf Åberg slutar som redaktör och att jag av den orsaken är tillförordnad och skall försöka att med Bertils hjälp få till ett vårnummer av tidningen Som kanske de flesta vet och hört när jag talar, är jag inte göteborgare från början utan kommer från det som många anser vilda Hälsingland. Alla har väl hört talas om länsman som kom bort. Eftersom Hälsingland ligger norr om Vårgårda är jag i många Göteborgares ögon lapp men den okunskapen i geografi får jag väl leva med. Jag har för min del när det gäller Göteborg hört talas om vilda västern. När och varför minns jag inte men något bör det väl ligga bakom uttrycket. Om ni tittar på mina överskrifter tänker ni kanske på gamla Västernfilmer. Där brukar gamla solstekta bräder användas som vägvisare och skyltar som t.ex. på någon SALOON och när jag hittade en textstil som heter WILD WEST var saken klar. Detta tänkte jag bör passa här i väster.den enda skillnaden är att jag sågat de flesta brädorna jämna. Grundbrädan till det hela är tagen från Marinstugans altan. Se upp så ni inte trampar fel. Skämt åsido! Digitalkameror är bra att ha ibland. När jag talade med Alf fick jag veta att han inte fått in några nya manus så jag fick börja från scratch. Jag startade med att göra det lätt för mig genom att plocka fram red an färdigt material om våra jagare direkt ur datorn. Sedan gällde det att jaga vidare och jag har satsat på lite rapporter och bl.a. bjudit in Ubåtsklubben för en egen presentation. Genom tillmötesgående från Göran Melder i Oskarshamn finns även en intressant sida om ubåtskriget i Östersjön. Ja,ni får läsa själva och bedöma. Hoppas att ni inte blir allt för besvikna om ni inte känner igen den sofistikerade utformning som Alf åstadkommit. För mig var det ont om tid och ev. skönhet får vänta.. Kommentarer och klagomål emottages på E-post: Gerd Larsson Avgången ordförande. Jag Laila Bruto tackar Er Bojor för förtroendet att Ni vill ha mig som ordförande. Jag skall göra mitt allra bästa tillsammans med Er för föreningen. Jag har varit boja i snart 16 år och haft nöjet att vara klubbmästare i sex år. Laila Bruto Tillträdande ordförande.

4 Tänk vad tiden går nu är det snart vår. Vi här i söder (Ängelholm) har, när dessa rader skrives, haft plusgrader sex dygn i följd, det betyder vår eller hur? Vi hoppas att slippa mer kyla denna säsong. När dessa rader läses har vi avverkat båd e årsmöte och region dito i Karlstad. Vi har verkligen långa transporter i vår region. Men ibland är det trevligt att råkas på hemmaplan. Att försöka träffas i Göteborg är en bra lösning, tycker i alla fall vi här längst i söder. transportkostnaderna ökar hela tiden. Just nu hör jag i radion att bensinen gått upp igen. Vi här långt ner i Skåne har tvenne jubileum att högtidlighålla i år. Den första maj kommer Stadens musikkår till oss marscherande och spelande för hör och häpna, 50:de gången. Först hälsas våren välkommen av vår ordf. Lars Linde ute på Östergatan. Sedan blir det uppställning på vår innergård och en stunds musikunderhållning. Därefter smakar sillfrukosten i vår kajuta gott hoppas vi. Lite extra festligt i år med anledning av de 50 åren som traditionen på gott utlovas. Nästa festlighet, vår förenings 75-års jubileum kommer att högtidlighållas fredagen den 3:augusti. Programmet för detta och andra evenemang återkommer vi med på vår hemsida. När dessa rader läses har vi avverkat årets första föredrag. Den 5 mars kom Generalen, Förste Hovmarskalken, Mats Nilsson till oss och berättar om vårt framtida försvar. F10 kamratförening och FM arrangerade gemens amt denna föredragskväll på Ängelholms bibliotek. Tidigare på eftermiddagen träffades arrangörerna vid en enkel matbit i vår kajuta. Ett annat firande som vi måste bli bättre på är vår Nationaldag den 6:e juni. För att bl.a. få nya yngre medlemmar måste vi visa att vi finns. Ett sådant tillfälle är att ställa upp i marschen från Torg et till Hembygds-parken. Liknande rekommendationer gäller hela region Väst. Vi måste visa oss och helst i klubbkläder. Ett annat sätt att synas är att medverka i vår fina regiontidning PEJLING. En annan regionuppmaning: Tänk på att om ni när i närheten av Ängelholm har vi söndagsöppen Kajuta året om mellan 9 och 12. Adressen är Östergatan 89. Kolla hemsidan för säkerhets skull. I sommar blir det som vanligt Korum första söndagen i juli kl Tisdagar i juli har vi öppet hus Vi bjuder på kaffe och våfflor och visar kajutan. Välkomna! Innan har vi en chans att råkas på årets riksmöte som i år arrangeras av våra vänner i Göteborg. Ett stort problem är att allting blir dyrare i synnerhet transporter, Oljepriset stiger och allt följer med uppåt. Men en sjötur över Östersjön i trevligt sällskap är en härlig avkoppling. Tänk bara på färden genom våra skärgårdar. Då glömmer man både olja och orättvisa elpriser det senare för oss skåningar. Vi ses på Östersjön i slutet på maj. I väntan på vårvärmen vill kåsören tacka Alf Åberg för hans fina arbete med vår Regiontidning Pejling där han lagt ner många timmars arbete Samtidigt önskar jag och FM Ängelholm hans efterträdare Karl Harry Dahl lycka till. Gunnar Gunnarsson Om efterträdare betyder fler nummer än detta återstår att se. Karl Harry SÅNGKÖREN Flottans Mäns sångkör bildades 7 november 1981 och firade med pompa och ståt sitt 30 årsjubileum Initiativtagare och grundare av kören är Lennart Möller, tillsammans med några andra herrar i Flottans Män. Lennart är "still going strong" fyller 2012, 90 år. Han har deltagit i alla framträdanden under alla år fram till Under många bidrog även musikern Sven Nilsson till sångkörens mycket stora framgångar. För ett antal år sedan uppfördes ett sångspel i två akter med titeln "Om Skeppsbord", en resa över de sju haven som utspelade sig ombord i ett 12 meter långt skepp. Efter många framgångsrika år inträffade 2006 en splittring vilket gjorde att flera medlemmar lämnade Flottans Män och sångkören utan att lämna tillbaka sina persedlar, vilket innebär att de fortfarande använder lånta kläder. Riksmötet 2007 som avverkades på Stena Lines M/S Scandinavia deltog Flottans Mäns Sångkör för underhållningen under stort jubel. Flottans Mäns Sångkör har under alla år uppträtt, sjukhus, vårdinrättningar, äldreboende, privata tillställningar och på gator och torg. Olika utställningar, mässor och andra begivenheter brukar få ett besök av Flottans Mäns Sångkör. Flottans Mäns Sångkör anses allmänt vara föreningen Flottans Män främsta reklampelare. Marinstugans Dag, Svenska Flaggans Dag samt Klubbaftnar får med glädje besök av Flottans Mäns Sångkör. Flottans Mäns Sångkör består idag av 3 musiker (1 reserv) samt 17 sångare. I maj 2012 kommer kören att medverka i FM's riksårsmötesresa till Tallin, och kören kommer även att sjunga på engelska och estniska, vid en kransnedläggelse. Körens uppgift har ända från början varit att roa föreningens medlemmar och stå till olika myndigheters förfogande samt skapa goodwill för Flottans Män. Idag har kören en gedigen repertoar.. Arbetssånger till sjöss s.k. shanties". Sånger, om havet och dess män men även andra evergreens av skilda slag ingår. Evert Taube, Lasse Dahlkvist, Roger Sörensen m.fl. är representerade. Kören leds av Leif Andersson sedan Målet med kören är att få människor att glömma sina bekymmer en stund, att känna gemenskap och glädje. Vill Du vara med i Flottans Mäns Sångkör, kontakta Leif Andersson, Lerskäddegatan 27, Tel eller på Leif Andersson

5 J A G A R E P O K E N På 1870-talet började en ny faktor göra sig gällande i sjökrig, torpeden, i begynnelsen även kallad självgående mina. Nu kom de små snabba torpedbåtarna som bl.a japanerna använde i rysk-japanska kriget De gjorde med dem snabba räder in i hamnen i Port Arthur (se anm 1 ) och ställde till med stor skada på de ryska pansarskeppen med mycket små egna förluster. Ekonomiskt sett var det en stor framgång för anfallaren och en katastrof för den drabbade. Torpeden hade kommit för att stanna. För att komma tillrätta med torpedbåtarna utvecklades en ny fartygstyp, JAGARNA. De kallades i England följdriktigt destroyers och i Tyskland zerstörers, de var ju till för att bekämpa och förstöra torpedbåtarna. De fick en bekymmersam start på grund av att de inte kunde mäta sig med torpedbåtarna i snabbhet men 1893 fick engelsmännen fram en destroyer som gjorde 27 knop. "Svenska flottans första torpedbåtsförstörare är "Mode" och skola fartyg af denna klass hos oss benämnas jagare.jagaren Mode är genom kontrakt af den 4:e oktober 1901 beställd hos firman Yarrow & C:o Limited i London, att levereras inom 12 månader från kontraktets datum, men har arbetet så bedrifvets att fartyget blev slutbesiktigadt och godkänt redan den 15 sistlidne september" Så började en artikel i TIDSKRIFT I SJÖ- VASENDET 1902, 6:e häftet sidan 372 Varför fick vi fartygstypen jagare? En beskrivning av fartyget följer med bl.a. följande uppgifter: Längd 67,13 m.; Deplacement 410 ton; Bunker 87 ton kol. Maskineri: Två trippelexpansionsmaskiner ; Fyra ångpannor ( Yarrow's typ ); 7000 hkr; Bestyckning: 6-57 mm snabbskjutande kanoner; Två torpedtuber på däck akteröver. Besättning: 4 off, 13 uoff och underofficerskorpraler samt 45 man. Summa 62 man. Farten skulle inte understiga 31 knop. under tretimmarsprovet. Detta infriades och på provturen uppmättes 32,385 knop och Mode ansågs då som världens snabbaste krigsfartyg. Som högsta ångtryck uppmättes 19,6 kg. då säkerhetsventilerna lättade. Det är även angivet att bland hjälpmaskinerna finns generator för elektrisk ström till strålkastare och inre belysning. Sverige har under de 83 år jagarepoken varat haft totalt 40 jagare i drift. Den sist byggda var Hälsingland och den sist utrangerade var en av våra två största jagare Halland ( Se anm. 2) Även jagarna utrustades med torpeder och de övertog torpedbåtarnas roll där deras sjöduglighet inte räckte till. De utvecklades efterhand till kanske det allsidigaste sjövapnet. Torpedanfall, konvojeskort, räddningstjänst och ubåtsjakt blev bl.a. deras roll i två världskrig.vi har nu kommit till nutid. Våra jagare är i dag historia och torpedbåtarna har konverterats och blivit robotbåtar. Anm.1. Port Arthur är en hamnstad och marinbas i nordöstra Kina. Kina utarrenderade staden till Ryssland 1898.Japanerna intog staden under kriget 1905 och den återgick inte till Kina förrän Anm.2. Halland och Småland levererades 1955 resp samt utrangerades 1985 resp Halland avrustades redan 1982 och låg sista åren i "malpåse" vilket innebär att våra jagare var aktiva under 80 år. Vår första och sista byggda jagare, Mode och Hälsingland. (Längderna är inte proportionella ) OBS! Halland var sist utrangerad.. Karl Harry

6 JAGARN AS ID-NR UNDER TIDEN FÖR ANDRA VÄRLDSKRIGET (VKR), EVENTUELLA TIDIGARE NR (<),JAGARE BYGGDA EFTER ANDRA VKR. ( > ). OCH SOM FREGATT ER (F) < Vkr > F X Utrang. Mode X Utrang. Magne 3 Utrang. Wale 8 Utrang. Munin 11 1 Ehrensköld Nordenskjöld 72 3 Klas Horn 4 Klas Uggla 5 Göteborg 6 Stockholm 77 7 Malmö 78 8 Karlskrona 79 9 Gävle Norrköping Visby F11 12 Sundsvall F12 13 Hälsingborg F13 14 Kalmar F Vakant 16 Öland 17 Uppland < Vkr > F 18 Psilander 18 Halland 19 Puke 19 Småland 20 Vakant Östergötland 6 21 Sigurd 21 Södermanland 5 22 Ragnar 22 Gästrikland 4 23 Vidar 23 Hälsingland 7 24 Hugin 9 25 Wrangel Wachtmeister 27 Romulus 28 Remus 29 Mode Magne Munin Mjölner 76 Förklaringar till nästa sida Tonnage: Deplacementet är angivet i standardton ( 1016 kg ) vilket innebär att vikten på ett rustat fartyg är betydligt större. Ex. är bränslevikten på Halland / Småland c:a 435 ton. Längd: Längden är i allmänhet l.ö.a. Kan i vissa fall vara i vattenlinjen utan att det är angivet. Bestyckning: För kanoner (K) och torpedtuber (TT) är måttet i cm. om det av utrymmesskäl ej är angivet. Jagare har lika många torpeder ombord som antalet torpedtuber. Många fartyg omväpnades i takt med att vapnen utvecklades. Av den anledningen kan den slutliga bestyckningen skilja sig från den angivna. Ex. det är överallt angivet att jagaren Visby har två sjunkbombkastare. Vid min kommendering ombord på 50-talet hade Visby fyra kastare. Användna förkortningar: allmk allmålskanon akan automatkanon K kanon / kanoner ssk snabbskjutande kanon / er lv som förtecken: luftvärn lvp luftvärnspjäs Ksp kulsprut /a / or TT Torpedtuber Aubv Antiubåtsvapen Augr Antiubåtsgranater Aurk Antiubåtsraketer Sjb Sjunkbomber Sjbf Sjunkbombfällare Sjbk sjunkbombkastere MM Minor kan medtagas G-G Göteborg Götaverken G-E Göteborg Eriksberg G L Göteborg Lindholmen G-NV Göteborg Nya Varvet M-K Malmö Kockums

7

8 marinflyget Marinflygstation Nya Varvet Utdrag ur Marinflyget på Västkusten med faktaunderlag från Svensk Flyghistorisk Förening i Göteborg. Marinflyget började 1912 då ett flygplan, Bryggarkärran, startade den 3 febru ari som den första militära flygningen i Sverige. Bryggarkärran fick sitt namn efter den bryggeridirektör som skänkte flygplanet till Flottan mot att hans svärson, löjtnant i flottan, fick pilotutbildning genom kronans försorg. När första världskriget bröt ut 1914 organiserades fy ra spaningsgrupper varav en i Göteborg. Göteborg hade från början ett flygplan. Uppgiften var att spana i kuststräckan Strömstad-Varberg. Flygplanen var utrustade med pontoner och kallades följaktligen flygbåtar ( hydroaeroplan ) De kunde dock endast användas då vädret så medgav. Användningsområdet var spaning och rapporttjänst, vapen kunde inte medföras förutom kulspruta och möjligen enkla små bomber men dessa tillmättes ingen större betydelse Besättningen utgjordes av en pilot och en spanare. Piloterna utbildades utomlands eller på Ljungbyhed medan spanarna utbildades i Göteborg. Benämningarna var flygbåtspilot respektive flygbåtsspanare. Utbildningen genomfördes under tiden april till oktober När marinflyget började 1914 i Göteborg kom flygbåtarna till Nya Varvet där några tält gjordes i ordning för materielen med an besättningarna inkvart erad es i kasernerna. Redan på den tiden var det livlig trafik på Göta älv varför förslag framfördes att flytta flygstationen längre ut mot havet. En lämplig plats hittades vid Askimfjordens östra strand. Förslaget drogs dock tillbaka p.g.a. ofta rådande dyning. Uppförande av flygskjulen på Nya Varvet beräknades kosta kronor men detta skars ned till kronor. Vid färdigställandet 1916 hade de kostat kronor. Överskridandet godkändes av Kungl. Materielförvaltningen.. Flygarna var naturligtvis oerhört populära men de var också medvetna om sitt rykte. Detta föranledde chefen för Marinens flygväsende, Gunnar Unger, att i en rapport 1918 skriva: Flygarna böra vinnlägga sig om ett mera modest uppträdande och lägga huvudvikten på plikterna, ej mera på den personliga reklamens område. De böra vidare noga aktgiva på sitt uppförande, jämväl utom tjänsten samt aldrig gå till väders utan att besitta full jämvikt i nervsystemet Idag finns endast två minnesmärken kvar efter flygverksamheten vid Nya Varvet. Ovanför gamla officersmässen finns en minnessten (se bild sidan 16 ) som Svenska Aeronautiska Sällskapet ( Aeroklubbens föregång are ) rest e efter de omkomna löjtnanterna Carl Fredrik André Thålin och Fritz Gustaf Astley Netzler som försvann den 17 juli 1918 utanför Lysekil. Endast vrakdelar av planet hittades. Det andra märket är slipen bredvid den gamla värnpliktsmatsalen som tydligt syns på bilden. Dåtidens flygplan var inte överdrivet säkra. Rudimentära instrumenteringar, ingen navigeringsutrustning utöver kompass och karta/sjökort. Fallskärm började införas Haverier inträffade utöver den ovannämnda med utgångspunkt från Nya Varvet 1923 med ett dödsfall och en skadad, två olyckor 1926 med tre döda och en skadad, två räddade av personal från fyrskeppet Nidingen samt två döda nära Onsala kyrka Svenska Flygvapnets bakgrund Marinen var det första vap enslaget i Sverige som tog initiativet att anskaffa ett flygplan för spaning och eldledning åt fartygen Marinens Flygväsende ( MFV ). Bara ett år senare grundlades arméflyget. Flygkompaniet ( FK ) överfördes alla då befintliga plan till det nybildade Flygvapnet.

9 flygvapnet och flottan under andra väldskriget Flygdepåfartyg Under andra vkr tjänstgjorde f.d. psk. Dristigheten och f.d. torpedkryssaren Jacob Bagge som depåfartyg för sjöflygplan. Planen startade från och landade på vattnet och lyftes upp på fartyget med kran och var stationerade på väderdäcket. Ombord fanns verkstäder och förläggningar. Fördelen var att planen inte var bundna till en fast flygplats utan kunde med både förläggningar och verkstäder flyttas efter behov. Flygplanskryssaren Gotland. Gotland kunde medföra åtta spaningsplan. Totalt inköptes endast sex plan från England. Planen var en specialversion av dubbeldäckade Hawker Hart ( "Hjort ") som vi tidigare hade under beteckningen B4. B4 var ursprungligen avsett som spaningsplan men blev vår första störtbombare. Den nya marinversionen Hawker Osprey ("Fiskjuse") som var. tvåsitsig fick beteckningen S9(H) och var avsett för katapultstart ( Spanaren som satt bakvänd lutade huvudet mot ett pannstöd vid katapultstarten.) För att inte ta så stor plats ombord hade planet bakåt fällbara vingar. Motorn var en niocylindrig Nohab Bristol Mercuri stjärnmotor med beteckningen My IV på 600 hästkrafter. Maxhastigheten var 230 km / tim. Motorerna byggdes i Sverige. De flesta plan av denna typ som byggdes för engelska flottan hade Rolls Royce radmotorer. Planets beväpning var en fast och en rörlig 8-mm kulspruta. Planet lämnade katapulten med en hastighet av 115 km / tim. Tre plan kunde startas med 1,5 minuters intervall, sedan måste katapultens tryckluftsystem laddas upp. Efter uppdrag landade planen på vattnet och lyftes ombord med kran. Flygplanskryssare GOTLAND före ombyggnaden ( ) till luftvärnskryssare Till vänster: Flygplansdäcket på kryssaren Gotland Till höger: Samma däck efter ombyggnaden till luftvärnskryssare Foto Curt S. Ohlsson

10 S p ö k t o r p e t på N y a V a r v e t Ett av dessa hus är det gamla så kallade båtsmanstorpet som ligger högst upp vid Korsebergs backes slut. Att det skulle varit byggt för båtsmän är dock föga troligt. Med sina tre rum och kök är huset betydligt större än de som uppfördes för denna yrkeskategori Vid en besiktning år 1812 gick man igenom 34 privatbostäder inom varvsområdet. Av dessa hade endast sju stycken tre rum och kök eller mer. Däremot har, vilket framgår av mantalslängder från 1700 och 1800-talen, sjömän eller båtsmän varit ägare till huset. Den första båtsmannen träffar vi på Han hette Anders Johansson Flink och bodde i torpet 45 år Foto. Hans Hermansson Författare till denna historik över Nya Varvet är journalisten Bengt A. Öhnander och den var införd i GPs Världens gång den 12 januari Historiken publiceras här med författarens vänliga tillstånd. Sista stycket är förkortat enär där nämnda Kallerdahl som guidade på nya Nya Varvet ej finns med oss längre. ÅR 1700 anlades Nya Warfvet som hamn och depå för den kungliga flottan. Under åren användes området som fångv årds anstalt. då fick bl.a. marinens bostadskaserner tjänstgöra som hem för fångvårdspersonalen. Det gamla marketenteriet byggdes om till smålägenheter för fångkonstaplarna och ankarhuset användes en tid som tvångarbetsanstalt. Fångvårdsstyrelsen fick överta varvsområdet med byggnader på villkor att marinen vid behov skulle återfå anläggningen. Den frågan blev aktuell igen i samband med unionskrisen. Återlämnandet skedde i två etapper: 1902 fick marinen den första delen och 1907 den andra delen av Nya Varvet. För ungefär fem år sedan beslöt riksdagen att avveckla varvet som marin stödjebas. Den 28 januari 1986 halades fö r alltid den tretungade örlogsflagg an. Mark och byggnader avyttrades till civila företag och personer. Delar av den gamla hamnanläggningen kom att utnyttjas av båtklubbar till förtöjnings och uppläggningsplatser för fritidsbåtar. Bland de nyinflyttade civila institutionerna var Göteborgs folkhögskola och Nordiska Hälsovårdshögskolan. TROTS ATT Nya Varvet nu går in på sitt femte civila år, är området ändock okänt för de flesta göteborgare. Det är synd för här finns en rikedom av sevärdheter, fina utsiktsplatser över hamninloppet och spännande promenader över över berg och längs strand. Dessutom är det lätt att ta sig hit med bil (bra parkeringsmöjligheter), buss (nr.91 med avgång vid Rengatan) samt spårvagn (nr 11 med avgång vid hpl. Nya Varvet ).Besökande på vardagar kan äta på lunchrestaurangen därute medan söndags flanö ren kan värma sig hos FLOTTANS MÄN och i deras klubblokal på Örlogsvägen få sig en fika och lite historia till livs. Till områdets sevärdheter kan i första hand räknas de orörda byggnader som har kulturhistoriskt värde och intresset är hus som är, eller har föreslagits bli byggnadsminnesmärke. (Med detta avses att byggnaden ifråga är statlig egendom) Båtsmännen hade till uppgift att bemanna den svenska örlogsflottan. De rekryterades från kustlandskapen och var i civila sin gärning torpare eller hantverkare. Flink var skomakare och verksam bland annat under den tid då området var fångvårdsanstalt. Till hans kunder hörde givetvis fångvårdspersonalen och andra som bodde inom området. Verkstaden var inrymd i det minsta rummet medan familjen åtta personer, bodde i de två andra rummen och det lilla köket. Flink avled av hjärtslag under ett kraftigt åskväder som drog fram över Nya Varvet den 23 augusti Hans änka övertog äganderätten till torpet och bodde där till sin död Nästa ägare blev fröken Ellen Cederblad. Hon hade 1904 startat Ellenbergs Hvilohem för äldre och nervklena personer. Hemmet låg strax intill Flinks gamla torp och i detta fick hon nu möjlighet att utöka sin verksamhet med några sängplatser ÅR 1916 flyttade änkan Anna Henriksson med sina fem barn in i torpet. Hennes man fångkonstapeln John Henriksson hade omkommit under mystiska omständligheter 8 december Fru Henriksson bodde kvar i torpet till sin död i april Då övertogs huset av äldsta sonen Ernst som bodde där till sin död Han berättade om spökerier i huset. Dörrar slogs igen, gardiner fläktade i vindstilla väder, steg hördes på vinden och så vidare. Henriksson hade många gäster men ingen vågade övernatta där. Efter Ernst Henriksson har torpet varit obebott. Det är numera inrett som museum och visas genom V:a Frölundas hembygdsförening. Torpet bedöms som V:a Frölundas äldsta hus, uppfört i slutet av 1600-talet. En platta på huset berättar: TORPET från 1600-talet Renoverat De levde här ett strävsamt liv men någon gång till fågelsång man lyssnade och smektes här föddes barn de samlats här i lampans sken men för längesen den sista leken lektes.

11 Ubåtskriget längs svenska ostkusten under 2:a Världskriget Ovanstående överskrift är titeln på en uppsats skriven 2004 av Göran Melder i Oskarshamn och denna sammanställning har jag tagit in med hans tillstånd. Göran var vid vår kontakt mycket tillmötesgående och det här är nog inte sista gången hans namn finns med i vår tidning. Översikt Östersjön var i stort sett ett tyskt innanhav under 2:a världskriget. Om man undantar perioden fram till sommaren 1941 då sovjetiska flottan kontrollerade finska och baltiska vatten, som ett resultat av Molotov Ribbentrop traktaten. Efter det Tyskland hade anfallit Sovjetunionen sommaren 1941 trängdes Östersjöns starkaste flotta in i inre delen av Finska Viken, på grund av att de förlorade sina framskjutna baser i Baltikum och Hangö i Finland. Vintern 1942 fanns inom Sovjetunionens krigsmakt tanken att, om man kunde störa malmtrafiken från Luleå till rustningsindustrin i Tyskland och försörjningen till den tyska Lapplandsarmén, skulle trycket på hemmafronten minska. Det var bara ubåtarna, som hade kapacitet och möjlighet att genomföra ett sådant uppdrag. När isen i maj hade släppt sitt grepp lyckades flera sovjetiska ubåtar lämna sina baser och forcera finsk-tyska minspärrarna. De kunde med viss framgång operera i hela Östersjön. Vilket märktes i Sverige och framgår nedan. För Sveriges del drabbades fartygstrafiken med i huvudsak malm från Norrland till Tyskland och tillbaks med kol till Sverige. Returlaster med kol var en nödvändighet fö r Sveriges krigsfö rsörjning och dess industri. Något som ofta glöms bort i diskussioner om malmtrafik en. Sovjet var den enda stridande part som hade kapacitet och militärstrategiskt intresse att störa fartygstrafiken längs svenska kusten. Nedan följer en sammanställning sorterad på ubåt. Ubåt Befälhavare Fartyg Datum Läge Händelse D2 Lindenberg D2 Lindenberg K 51 Drozdov K58 Popov Tyska ångaren JACOBUS FRITZEN Tyska tågfärjan DEUTSCHLAND Svenska passagerarbåten SS HANSA Svenska SS VÄNERSBORG (OMKRING) Syd Sandhammaren Syd om Trelleborg Fartyget sänktes Fartyget fick ett stort hål i sidan och lyckades för egen maskin ta sig till Trelleborg. 18 man omkom N58;02 E18:10 Sänktes officiellt av okänd ubåt 2 räddades och 84 omkom SW Utklippan Fartyget sänktes och 19 man omkom och 1 räddades. L3 Gristsjenko S7 Lisin S7 Lisin SC 311 Versjinin SC 317 Mochov SC 317 Mochov SC 317 Mochov SC 317 Mochov SC323 Ivantsov SC406 Osipov SC406 Osipov SC406 Osipov Svenska malmlastade SS SF LILJEVALCH Svenska kollastade SS MARGARETA Svenska malmlastade MS LULEÅ Svenska ångaren FENRIS Danska fartyget SS ORION Svenska galeasen FORTUNA Strax S om Kungsgrundets lysboj Utanför Arkösund Utanför Händelöpe grund Vid fyrskeppet Sydostbrotten Fartyget sänktes och 33 man omkom och 7 räddades. Fartyget sänktes 14 man omkom och 4 räddades Fartyget sänktes 8 man omkom och 27 räddades. Fartyget sköts i sank W Gotska Sandön Fartyget skadades och bogserades till Visby. 1 man omkom och 2 man skadades Utanför Smygehuk Torpederna missade. Tyska OTTO CORDS Vid Blekingekusten Fartyget sänktes. Svenska malmfartyget SS ADA GORTHON Tyska SS BALTENLAND Svenska SS GALEON Tyska motorskonaren FIDES Svenska ångaren BENGT STURE Utanför N Möckleby Ölands ostkust Fartyget sänktes. 14 man omkom och 8 räddades Utanför Ljungskär Träffades, tog eld och strandade vid Kungsgrundet Utanför Västervik Torpeden missade och detonerade mot ett skär Utanför Hävringe Torpeden träffade och skadade svårt fartyget, som bogserades i hamn (omkring) Vid fyren Stilo utanför polska kusten Fartyget sänktes. 9 man omkom och 6 man hamnade i sovjetiskt fångläger.

12 VIT SLAVHANDEL I GÖTEBORGS SKÄRGÅRD Denna berättelse om Margareta Klipper har vi genom Lars Nordenberg fått från Fiskemuseet på Hönö. Berättelsen är förkortad. En stilla, vacker augustimorgon 1789 satt unga Margareta Klipper utanför Anders Svenssons hus på Björkö huvud. Anders och hans hustru Maria hade just gått till grannbyn Ryd och tagit barnen med sig. Närmaste grannfolket var också borta, så Margareta satt alldeles ensam, försjunken i tankar. Ingen störde henne förrän ett par herrar kom nerifrån hamnen. De hälsade artigt och undrade om de kunde få köpa två kannor mjölk och ett tjog ägg. De hade sin båt liggande i Huvud hamn. Av den utländska brytningen förstod Margareta att de var fransmän. De talade dock bra svenska. Herrarna fick köpa vad de önskade och inledde ett livligt samtal med den unga flickan. Hon såg bra ut, Margareta hade ett intagande väsen. Hon blev lätt omtyckt av alla Hon tyckte att främlingarna var väldigt trevliga. När de föreslog att hon skulle följa med mer till hamnen och se deras båt var kaptensdottern genast villig. Under glatt samspråk gav de sig iväg. Margareta hade varit ombord på många skepp, gjort flera resor tillsammans med sin far, men maken till farkost hade hon aldrig skådat. Hon blev slagen av förvåning av allt det stiliga Ombord fanns ytterligare en man och två kvinnor. Också de talade svenska. Alla var mycket vänliga mot den unga flickan. De slog sig ner i salongen och samspråkade och bjöd Margareta på ett glas vin. Plötsligt utbrast en av männen: Vi har ett ärende till Kalvsund. Då vinden friskat och är förmånlig gör vi den färden på en kort stund. Följ med på den sjöturen. Vi seglar ju tillbaka hit strax. Margareta accepterade men med viss tvekan Tänk om hon inte hann hem innan husbondfolket skulle komma hem igen från Ryd. Under färden gick två av männen ner i skansen. De kom snart upp igen och förklarade då Efter vad vi funnit varken behöver vi eller kan lägga till i Kalvsund. Vi måste omedelbart bege oss till Normandie. Saken är ytterst brådskande. Vi har inte en minut att förlora. Likblek utropade Margareta: Men sätt mig iland var som helst vid Björkö, så jag kan gå Den ena av de två männen, han som fört ordet hemma på Huvud, förklarade: Vi har tyvärr inget val. Du, så tilltalade han nu Margareta, måste följa med till Frankrike. Jag lovar högtidligt att du skall få biljett till Göteborg med första båt. Vill du stanna någon vecka i Normandie och se dig omkring i det gamla nordiska riket skall jag skriva till din husbonde och tala om hur det förhåller sig. Margareta kunde inte säga ett ord. Slutligen fick hon fram. Och jag har ju inga kläder för en så lång resa. En av kvinnorna sa då : Bekymra dig inte om den saken. Vi har tillräckligt i klädväg här på båten. När vi kommer hem, skall du få allt vad vi behöver. Under seglingen till Rouen lade båten under nätterna till vid flera ställen och tog ombord folk. Margareta hörde röster från glada flickor och ville gå upp på däck. Hon hindrades alltid, ibland med våld. Det väckte hennes fö rvåning och misstanke. En isande känsla genomfor henne. Väl hade hon hört talas om vit slavhandel, men, skulle hon ha blivit offer för denna skändliga hantering? Tanken härpå verk ade rentav bedövand e Så småningom stod den kalla, förfärliga verkligheten klar för henne, hon hade fångats i en snara utan minsta hopp att någonsin bli befriad från sitt ohyggliga förnedringstillstånd. De fem personer hon trott så gott om kastade helt plötsligt masken. Slavägarna triumferade över den fina bohuslänska handelsvaran som skulle skaffa dem goda inkomster i stadens glädjehus Forts. nästa nummer rapport från ubåtsklubben Vi gläds åt att ubåtsklubben Nordkaparen fått erbjudande att skriva några rader om vår verksamhet i Pejling. Vi har idag fyra olika ubåtsklubbar i Sverige med säte i Stockholm, Karlskrona, Malmö och Göteborg. Nordkaparen är den till antalet medlemmar största föreningen. Vi har i dagarna antagit vår medlem nr En policy vi har i klubben är att endast ta in en amiral var 100.e medlem för att dessa inte skall bli allt för många. Medlem nr 400 i föreningen blev förre ubåtsflottiljchefen amiral Jonas Haggren, nu tjänstgörande i Högkvarteret. Tidigare amiraler i gott sällskap är nr. 100 Bengt Rasin, nr. 200 Bror Stefenson och nr 300 amiralen Sten Swedlund. Vi kan även glädjas åt ytterligare en amiral som blivit befordrad efter sitt medlemskap, nämligen förre chilenska marinattachén i London som nu blivit amiral och marinchef i Chile. En av de medlemmar vi fått genom vårt internationella deltagande i ISA (International Submariners Association) I år är det jubileumsår för vår klubb som fyller 10 år och ubåten Nordkap aren fyller 50 år. Dessa händelser planerar vi att fira genom att göra en bussresa till Karlskrona där vi även bjudit in såväl våra norska ubåtskamrater som övriga ubåtsklubbar. Resan går av stapeln den maj med ett välfyllt program. På programmet finns bl.a. besök vid 1.ubåtsflottiljen, Sjöstridsskolan, Marinmuseum med Neptunprojektet, repslagarbanan samt en båtutflykt till Gåsefjärden, mest känd för U 137 händelsen För att förstärka den marina upplevelsen ytterligare har vi erbjudits boende ombord på marinens ubåtsräddningsfartyg Belos för att hålla våra kostnader nere. Förhoppningsvis kan vi berätta mer i senare nummer av Pejling. Årets internationella ubåtsträff blir i år i Kiev, Ukraina under slutet av september. Där ser vi fram emot en trevlig återträff av alla de nya kamrater från olika länder som vi lärt känna under de senaste åren. Bedömningen är att ca 350 personer från ett 20-tal länder kommer att delta. Förutom ovanstående evenemang kommer vi naturligtvis att finnas på plats ombord i Nordkaparen för att guida besökarna. En av klubbens viktigaste åtaganden. Även detta kan vi berätta mera om i senare nummer av Pejling. Lars Nordenberg Ordf nordkaparen Nordkaparen

13 RAPPORTER FRÅN MARITIMAN Vuxna 90 kr Gruppentré 80 kr (minst 10 pers.) Barn 5-15 år 50 kr Gruppentré 40 kr (minst 10 pers) Familjepris 250 kr 2 vuxna & 2 barn entrépriser Studenter & pensionärer 70 kr Militärer i uniform 70 kr Årskort I ordinarie entrépris ingår obegränsat antal besök under hela säsongen 2012 Sightseeingpaketet 240 / 120 kr Ett 48-timmars sightseeingpaket som inkluderar fri entré till maritiman samt obegränsade turer med Stinsens minitåg och Lotsens kanalbåt. Gäller från 14/5 30/9 ÖPPETTIDER Den 6-8 april har Maritiman säsongspremiär och fortsätter med öppethållande under hela påsklovsveckan. Resten av månaden fram till 1:a maj får vi nöja oss med öppethållande fredag till söndag.. Vad som händer under hösten får jag återkomma med i nästa nummer. APRIL KL SÄSONGSPREMIÄR 6.e 8:e PÅSKLOVSÖPPET 9:e 12:e HELGÖPPET : 13 15, 20-22, och MAJ SEPTEMBER KL ÖPPET DAGLIGEN OBS MIDSOMMARHELGEN JUNI STÄNGT ÖVRIGT april: VETENSKAPSFESTIVALEN. Sjöfartsmuseet anordnar guidningar på Maritiman. 1/5-4/11 UTSTÄLLNING ombord monitoren SÖLVE: Amerikanska inbördeskriget 150 år. 20 maj ALLMÄNHETENS DAG på Packhuskajen. 10 juni DR. SILVIAS BARNSJUKHUS har aktiviteter på Maritiman juli GBG BLUES FESTIVAL på Packhuskajen SMÅLAND / NORDKAPAREN björn irvert informerar om jagaren smålands varvsbesök Förberedelserna med planering inför nästa (2012) års varvsbesök hade kommit igång med behovsanalys på de båda tänkbara objekten Jagaren Småland och Ubåten Nordkaparen. Båda fartygen var senast uppe samtidigt 1998 dock på var sitt håll. Två av Flottans Mäns aktiva ubåtsvänner hade rekryterats att t änka över Nordkaparens underhållsbehov vid en torrsättning men någon motsvarande kunskapsbank hade ännu inte hittats för Småland. Samtidigt informeras om risken att 2012 års budge t inte skulle kunna klara båda fartygen vilket kunde bedömas till Nordkaparens fördel kanske. Då ringer plötsligt Cityvarvet och lockar med att kunna erbjuda en bra offert om jagaren skall på varv och kan komma..nu.och så blir det. Vi beslutar att lockas av GVC s bud, skjuter Nordkaparen på framtiden och låter varvet ta hand om Småland. Dock blir budet inte fullt så lockande som vi hoppats, varför vi inte anser oss kunna beställa alla önska-de arbeten. Efter en för varvet bitvis besvärlig losstagning från Maritiman kommer så Småland i docka den 3/11. Bogserbåtarna hade ett styvt job att få henne loss. Propellrarna hade grävt ner sig en meter i dyn. På varvet påbörjas arbetet för bottenunderh åll med högtryckstvättning, tjockleksmätning, kontroll av igensvetsade bordgenomföringar och så botten- och toppsidesmål-ning i två lager. Av miljöskäl passar vi också på att tömma ett mindre antal skrovtankar på kvarvarande PBO. Vissa arbeten som endast kan utföras med hjälp av kran passar vi också på att få gjorda på varvet. Målning av bygget, dvs utsidan av överbyggnaden på de övre däcken beställs, medan back- och trossdäck bedöms kunna klaras av oss själva. Så tas också det i någras ögon kanske något drastiska beslutet att ta bort jagarens båda propellrar i akt och mening för att kunna få tillbaka Småland på sin plats igen. (Se bild sedan 16 ) Kanske kan propellrarna komma att beskådas på land någonstans i stan i framtiden. Två andra arbeten som vi vet legat bl.a. Flottans Män varmt om hjärtat genomfördes också, dvs uppflyttning av torpeden till en plats i anslutning till torpedställen, samt kontroll av plåt mm under förliga torpedstället. Den mellersta tuben är nu borttagen för att möjliggöra fortsatt tillgänglighet De båda stormarna som passade på att dra in över oss när Småland var borta, förorsakade en del skador på anläggningen och det då höga vattenståndet visade att ubåten inte alls står på botten. Huruvida normalvattenstånd et är tillräckligt för att få Nordkaparen till varv får framtiden utvisa. Nu pågår också en genomgång tillsammans med räddningstjänsten om säkerhet och utrymning från våra objekt, samt en inre uppsnyggning och pilning ombord på jagaren, en välbehövlig grovsanering och städning av ubåten, vilket allt skall resultera i visningsvärda fartyg den kommande säsongen. Välkomna. Björn Irvert

14 En gång var han båtsman i kronans kläder och mönstrade på med sin sjödruckna säck. För honom fanns inget överhandsväder där han vaggade tryggt på fullriggarns däck med mullbänk i läppen och snus under näsan och skägget i prydlig rättarkrans. Från början till slut va den långa resan för honom som en rolig dans. Det kvittar lika om havet låg soligt. om stormen rev i med ett avgrundstjut. Då låg han på märsrån och svor rent otroligt och drog som besatt i sin dyvåta klut. Men sånt hörde till. Det gick över som snuvan. En kväll fälldes ankar i främmande hamn. Frivakten i land gick att smaka på druvan och retas med flickor med spanska namn. Han visste var krogarna fanns på Madeira, i Cadix, Gibraltar och Santacrux. I täten han gått när det gällde såvera en gröngöling ut ur ett glädjehus. Visst kunde han bli en smula i hatten men glömde aldrig, trots glam och sudd att köpa mantilj och floridavatten Ty innerst var han en trofast make och alls ingen syndapalt. Fast gumman var sträng som en riktig drake var hemmet ändå det bästa av allt. I tankarna klev han omkring i sin stuga förtrogen med ungar och hushåll och garn. Den tiden måste en högbåtsman duga till allting utom att amma barn. Nu kurar han gammal och böjd i sin täppa en sensommardag när det lider mot höst. Men ungdomsminnena aldrig vill släppa sitt tag i en riktig sjömans bröst. Med ledbrutna fingrar modeller han riggar av skepp som han minns, för att tjäna en slant och påtar med pinnar och mässingspliggar och tvinnar av sytråd de smäckraste vant. En kvällsbris får apeln vid knuten att vaja. Då tittar han opp, en grå patriark. Bestämt kom den vinden direkt från Biscaya som känns så förunderligt saltmängd och stark. Modellen han håller i valkiga händer blir plötsligt ett skepp som på havet går. Nu slörar fregatten mot fjärran länder med båtsman ombord som i unga år. Ur Juldagen Utgiven av Försvarsväsendets Underbefälsförbund.

15 flottans gradbeteckningar 2009 AMIRAL VICE AMIRAL KONTER AMIRAL FLOTTILJAMIRAL KOMMENDÖR KOMMENDÖR- KAPTEN ÖRLOGS- KAPTEN KAPTEN LÖJTNANT FÄNRIK FLOTTILJ- FÖRVALTARE FÖRVALTARE FLAGG-STYRMAN / KONSTAPEL/ MASKINIST STYRMAN / KONSTAPEL/ MASKINIST SERGEANT KORPRAL VICE KORPRAL KOMMENDÖR av 1:a GRADEN. Graden har utgått Ankaret på flottans axelklaffar för menig och t.o.m. sergeant ersätts med propeller o.s.v. enl. yrkeskategori Årsmötet i Marinstugan hölls med 62 medlemmar närvarande. På podiet den skrattande finansministern Nils Gösta Persson, mötets ordförande Lennart Johansson och sekreteraren Börje Kjellstenius. Närvarande gäster var BOJENS ordförande och klubbmästare Laila Bruto och Jarka Nyblom. Efter sedvanliga mötesförhandlingar där styrelsen beviljades ansvars frihet fastställdes 2012 års styrelse. Ordförande Bertil Andreasson samt Lars-Erik Wennersten avsade sig omval. Årets styrelse och kontaktpersoner kan ni se på den vanliga platsen i tidningen, sidan 2.Efter mötes förhandlingarna vidtogs utdelning av utmärkelser: M E N I G A: 1 streck per tjänsteår kort rapport från årsmötet i marinstugan den 3 mars Föreningsnålen till de 15 medlemmar som anslutit sig under ( Se sidan 17. ) Veterantecken (15 år i föreningen ) utdelades till: Björner Andersson, Mats Bruto, Hans Holmquist, Roland Jansson, Sven Karlsson, Reino Lammenhemo, Gunnar Parvik och Jan Sandberg. Ytterligare tre icke närvarande var berättigade till tecknet. Ricardo Rivadulla och Börje Kjellstenius fick föreningens hederstecken. Rune Leandersson, Flemming Hansson och vår nye ordförande Gunnar Ekbladh förärades Göteborg-föreningens vapensköld. (Ovan.) Carl-Axel Sjöberg och Karl Harry Dahl införlivades i den exclusiva gruppen Hedersmedlemmar som tidigare består av Lennart Johansson, Lennart Möller och Charley Johnsson Karl Harry

16 NATIONALDAGEN 2007: UPPSTÄLLNING FÖR AVMARSCH AVTÅG EFTER MINNSESTUNDEN SE ANNONS ANGÅENDE ÅRETS NATIONALDAG PÅ S ISTA SIDAN FOLKMYLLER PÅ MARINSTUGANS DAG. GLÖM EJ ÅRETS DAG DEN 6 MAJ Minnessten vid Nya Varvet Se sidan 8, andra spalten Jagaren Smålands babordspropeller Vikt 7,5 ton. Foto Björn Irvert Se Maritiman sidan 13

17 m edlem ssi dan VI GRATULERAR FÖDELS EDAGAR MARS -JULI Mar Axel Sahlin Göteborg 80 år Göran Andersson Landskrona 70 år Karl-Erik Palmqvist Överkalix 75 år Thomas Dahlén V.Frölunda 65år Christer Ericsson Alingsås 70 år Lennart Johansson Romelanda 80 år Ragnhild Wetterholm Bojen 75 år Apr Torsten Björn Hällesåker 50 år Sven Bengelsdorff Göt eborg 50 år Sven-Gunnar Alevåg Mölndal 65 år Bengt Rasin Göteborg 90 år Peter Ottosson Landvetter 60 år Jarl Rådlund Göteborg 70 år Karl Sparud V Frölunda 75 år Göran Berg Borås 70 år Maj Sune Nilsson Göteborg 75 år Siv Wickström Bojen 75 år Yngve Bucht V.Frölunda 80 år Sigvard Samuelsson Göteborg 80 år Alf Andersson Göteborg 80 år Berit Bengtsson Bojen 70 år Inger Dahl Bojen 75 år Egon Simonsson V. Frölunda 80 år Erland Falk Uppsala 70 år Lennart Möller Göteborg 90 år Juni Curt Palmberg Göteborg 95 år Gunnar Kall Kungälv 80 år Lola Johannesson 85 år Margit Tobiasson Bojen 75 år Juli Bertil Axelsson Göteborg 85 år Gunnar Parvik Torslanda 75 år Hans Bergkvist Göteborg 80 år Anita Persson Bojen 70 år Carl-Axel Sjöberg 85 år Sören Andersson Henån 85 år Alf Åberg Kalvsund 80 år Borney Bergstrand Göteborg 75 år Carl-Elof Svensson Göteborg 95 år Osvald Lundqvist Hjo 80 år Denna historia är en repris från nr 51, 1994, då insänd av medlemmen Henry Lern emalm. JULKLAPPSBEKYMMER Följande hände fö rra julen: Jag funderad e på vad jag skulle köpa som julklapp till min tjej. Jag talade med min syster och hon rådde mig att köpa ett par handskar. Min syster gick med mig till affären, där jag köpte handskarna samtidigt som hon köpte trosor till sig själv. Av någon anledning råkade emellertid biträdet fö rväxla pak eten, varvid min syster gick hem med min tjejs handskar,och jag skickade strax efteråt paketet med min systers trosor till min tjej. Jag bifog ade ett brev med detta innehåll: Kära Beda! Jag önskar dig en god och trevlig julafton. Jag vet inte om du gillar min present, men jag köpte den för jag vet att du behöver dem. Om det inte varit för min systers skull, hade jag köpt ett par långa med knappar, men hon sa att du alltid använder korta. Tycker du om färg en? Damen jag köpte dem av visade sina egna, som hon använt i tre veckor och de var knappt solkiga. Du kan talka dom på insidan så går de lättare att ta av och på. Biträdet bad mig hälsa och säga att du skulle göra som hon gör. Rengör dem i bensin, men behåll dem på, annars vill de gärna krympa, Jag hoppas få se dem på dig när vi träffas på juldagen. Din egen Osborn. PS. Min syster säger att det senaste modet är att bära dem oknäppta och nedhängand e, varvid det ger bärarinn an ett nonchalant utseende. Om du tycker att det är varmt ute kan du hålla dem i handen när du promenerar. Det tycker jag ser flott ut. D.S. SPRITINKÖPET gjorde jag min värnplikt vid marinen i Karlskrona, många kallade det Pinan. Efter utbildningen blev det sjökommendering, först Pia (Patricia) sedan kryssaren Göta Lejon som hornblåsare. På Göta Lejon fi ck man ju uträtta andra sysslor. Vi låg på varvet i Karlskrona fö r underhåll före avres an till Portsmouth i England. En dag fick jag förtroend et av undero ffi cerarn a på mässen att inhandla sprit från systembolaget. På den tiden var det ju motbok för inköp av sprit, så det blev en hel trave böcker, fullmakter o.s.v. att hålla reda på. Jag fick låna en trehjulig cykel med flak framtill. Inköpet gjordes och det blev många flasko r vill jag lova. För att skydda flaskorna under transport en satte man på papphylsor. Nåja allt väl, men när jag var inne på varvsområdet med min dyrbara last blåstes det larm om sprängning inom området. Det small ordentligt flera gånger. För att skona öronen fanns möjlighet att gå in i ett hus i närheten, men jag måste hålla koll på cykeln med flaskorna. Skulle dom klara trycket av smällarna.? När allt blev lugnt igen blev det första jag gjorde att att lyfta på papphylsorna på alla flasko r. Alla nya medlemmar Bengt Ahrle Jarl Kihlberg Carl Elof Svensson Leif Lindenhag Roger Nordström Anders Andersson Sten Lundqvist Ulf Berg - André Bill Britmer Per- Ola Törnqvist Jan Wanhov Rune Gustafsson Bo Tak Thore Abrahamsson Pether Ribbefors Sjötorp Göteborg Göteborg Kullavik Alingsås Mölndal V:a Frölunda Göteborg V:a Frölunda V:a Frölunda VG:a Frölunda Göteborg V:a Frölunda Göteborg Göteborg klarat sig och jag kunde dra en lättnadens suck. När jag berättade fö r undero ffi cerarna på mässen vad som hände på vägen hem fick dom ett gott skratt, men de var inte sena med att tillägga. Hade du kommit hem med tomma flaskor, hade du legat illa till. Hoppas alla blev lyckliga och glada. Vad vet jag? Skeppsnummer 944 Samuelsson.

18 sista sidan PRO GRAMLAGDA AKTIVITETER I MARINSTUGAN INNAN SO MMAREN MARS MEDLEMSMÖTE SÖN. den 11 kl KLUBBAFTON To. den 29 kl SÖNDAGSÖPPET: den 04,18, och 25 kl ONSDAGSÖPPET: den 07 och 21 kl APRIL KLUBBAFTON To. den 26 kl SÖNDAGSÖPPET: den 01,15, och 22 kl ONSDAGSÖPPET: den 04 och 18 kl ! U P P R O P! Vårt lager på manus till pejlingen tomt. hjälp oss genom att berätta om händelser och UPPLEVELSER eller en rolig historia sänd dom till vår adress på örlogsvägen MAJ MARINSTUGANS DAG Sön. den 06 SÖNDAGSÖPPET: den 13 och 20 ONSDAGSÖPPET den 02 kl kl kl redaktionen kommande aktiviteter JUNI SÖNDAGSÖPPET den 02 kl NATIONALDAGEN den 06 kl OBS!! Deltagande i aktivitet märkt skall förhandsanmälas till klubbmästaren. enär inköp sker i enlighet med antalet deltagare och det är i allas intresse att maten räcker utan ransonering. Första höstaktiviteterna är SÖNDAGSÖPPET den 19:e Augusti. och ONSDAGSÖPPET den 22:a Augusti bra viking-modeller skala 1:1250 köpes stugfogden Tel riksårsmötet 2012 Har ni tänkt närvara vid årets riksårsmöte?? När ni skickar in er anmälan så meddela även någon i styrelsen om ert deltagande. (Anmälningshandlingar kommer i FM tidningen i mars ) Styrelsen får då en chans att samordna TRANSPORTEN Den sedvanliga Känsödagen med Försvarsinformation, guidning runt ön samt enklare förplägnad kommer att ske 17 maj,kristi Himmelsfärdsdagen Anmälan på lista i Marinstugan, med namn och personnummer eller till P.O. Eriksson, tel eller MARINSTUGANS DAG 6:e MAJ OBS DATUM Ni som önskar hjälpa till med förberedelserna kontakta någon i STYRELSEN Ni som har saker att skänka kontakta STUGFOGDARNA nationaldagen På Nationaldagen 6 juni samlas vi enligt tradition i Marinstugan kl Vi går till ULVENMONUMENTET för nedläggning av blommor samt lyssna på sångkören och minnesord från vår föreningskaplan Bert Löverdal. Därefter kaffe och en stunds social samvaro i stugan som avslutning på vårens aktiviteter

Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958

Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958 Rolf Lundblads helg & vardag i Kungliga Flottan som eldare 1957-59 Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958 Det började en kall höstdag, 5 november 1957. Många av oss hade kommit direkt från sjön,

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

STYRELSEMÖTE. Protokoll

STYRELSEMÖTE. Protokoll 2014-04-24 Sida 1 av 5 STYRELSEMÖTE Protokoll Tid: 2014-04-24 kl 1730 Plats: Marinstugan Närvarande: Olof Berglund, Lars Ellebring, Christer Heilborn, Klas Berg, Lars Danielson, Sören Strand, Robert Värild,

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Minnesord över Sven Vifors.

Minnesord över Sven Vifors. Minnesord över Sven Vifors. Första gången jag lärde känna Sven var 1980 i samband med att Johnson Chemsun byggdes och levererades från Kockums varv i Malmö där Sven var leveransövervakare av fartyget.

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars Nyhetsbrev # 1. 2013 Stockholm Sverige 20 Mars Kära medlemmar, månadsgivare och samarbetspartners! Nytt år, nya utmaningar och möjligheter! Vi är glada att ni vill fortsätta att stödja och följa oss i

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Bild 1 1. I vilken stad började historien om Titanic, Olympic och Britannic? 2. Vem var Lord James Pirrie? 3. Vad var Harland & Wolff? 4. Vad

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Ordföranden har ordet december 2011

Ordföranden har ordet december 2011 Ordföranden har ordet december 2011 SWE 11, Daniel Birgmark rundar upp under medaljracet EM i Helsingfors 2011 Tonny Nyrén Finnjolletrimmaren i Karlstad! Foto: Erik Åberg Foto: Torsten Jarnstam När en

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Guteträffen och Rügen, kombinerad träff o semesterresa. 20/7 1/8.

Guteträffen och Rügen, kombinerad träff o semesterresa. 20/7 1/8. Guteträffen och Rügen, kombinerad träff o semesterresa. 20/7 1/8. Fredamorgonen den 20/7 startade vi från ett soligt Bollnäs med siktet inställt på Nynäshamn för vidare färd till Gotland och ett besök

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 S/S Näckten S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 Tunadals AB beställde 1877 från W Lindberg, Stockholm en båt som byggdes och levererades samma år. Skrovet var av järn med styrhytt och kaptenshytt som överbyggnad.

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé Ett tack till NSS sponsorer StjärneXpressen Skeppa Marin Rejmes Matsson Arkö Rib TreCé SEB Norrköping Jobmeal Dahllöf & Roxner Alvar Båtar Ekbacken Cramo Sommarprogram 2014 SM Neptunkryssare SM Rival 22

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

JUBILEUMS- FESTEN. www.caprin.net. Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014. bilder från. meny. Entrée. Plat principal

JUBILEUMS- FESTEN. www.caprin.net. Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014. bilder från. meny. Entrée. Plat principal bilder från JUBILEUMS- FESTEN Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014 meny Entrée Getostsallad på vit Caprin från Skärvångens gårdsmejeri. Badet Clément Cuvée Prestige blanc Plat principal Serranoinlindad

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos!

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Efter att vi lämnat av Torpagojorna o båten Hero på Kos, tog vi en segling ner på södersidan av Kos. Som vanligt

Läs mer

Båten. Våran båt modell

Båten. Våran båt modell Båten Våran båt modell Vassbåten är bland dom äldsta båtarna som funnit tillsammans med flottar och kanoter. Båtar är inte den första farkost som människan konstruerat för att färdas över vatten. Det var

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Inbjuder till 44:e årsmötet Måndag den 26 Mars 2012 Kl 19.00 Lokal: Malmfältens Folkhögskola Vi bjuder på fika Varmt välkomna! 2 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING 44:

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret.

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret. Käringön 2005-10-08 Käringön har alltid utövat en viss lockelse för mig och det beror på alla minnen från den tid jag arbetade på ön. Jag kom dit första gången den 24 mars 1964 för att börja med kartläggningsarbetet

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Västerviks Flygklubbs flygrally till Estland och Lettland 2005-08-05 -- 08-07

Västerviks Flygklubbs flygrally till Estland och Lettland 2005-08-05 -- 08-07 Västerviks Flygklubbs flygrally till Estland och Lettland 2005-08-05 -- 08-07 SE-IRK klar för start 2005-08-05 Kl 10.00 på morgonen samlades vi för att påbörja årets flygrally till Baltikum. Deltagare

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Ordförande har ordet februari 2011

Ordförande har ordet februari 2011 Ordförande har ordet februari 2011 Hej alla Finnjolleseglare! Vinter, snö och kallt längtar du också efter att få starta säsongen 2011? En bild från en torsdagssegling i Karlstad 2010 kanske piggar upp

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

TINGSRYD TINGSRYD TINGSRYD LBC LBC LBC. 75 år på väg TINGSRYDS LBC 1939-2014

TINGSRYD TINGSRYD TINGSRYD LBC LBC LBC. 75 år på väg TINGSRYDS LBC 1939-2014 75 år på väg S 1939-2014 1 Året var 1939 Tidig styrelse samlad och uppställd för gruppfotografering. Åkerierna skulle organisera sig i åkeriföreningar/lastbilscentraler (samlas under ett tak) som i sin

Läs mer

Arboga Robotmuseum Teknisk Underrättelsetjänst 2011-12-21 Antero Timofejeff Sida 1(12)

Arboga Robotmuseum Teknisk Underrättelsetjänst 2011-12-21 Antero Timofejeff Sida 1(12) Antero Timofejeff Sida 1(12) Föredrag om Teknisk underrättelsetjänst på Arboga Robotmuseum den 29/11 2011. Källa: Jerk Fehling och Antero Timofejeff. Årets sista föredrag på Robotmuseet samlades 25 personer

Läs mer

BS -nytt SJÖSÄTTNING I TORSBY 2009

BS -nytt SJÖSÄTTNING I TORSBY 2009 Värmdö båtsällskaps nyhetsblad, hösten SJÖSÄTTNING I TORSBY 2009 Foto: Skutbilder Eva Nikkar-Larsson. / Sjösättning: Gunnar Etzell I riktigt Aprilväder gick skutornas sjösättning av stapeln lördagen den

Läs mer

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell 1 Årsmötets öppnande. Ingvar Bingman öppnade årsmötet med att hälsa samtliga välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande. Årsmötet var behörigen utlyst. 3 Fastställande av dagordningen. Dagordningen godkändes.

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inbjuder till 45:e årsmötet Fredag den 22 februari 2013 Kl 18.00 45-årsjubiléumsfest Kl 19.00 Lokal: Polarisgården Varmt välkomna! 2 3 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning!

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! På årsfesten informerade vi om att vi måste ta vår del av arbetet inför nya Storsjögården. Det innebär att vi skall röja vårt mtrl. i gamla stugan

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16.

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16. M e d l e m s i n f o r m a t i o n Föreningen för SUS kvinnoprojekt i Bangladesh www.susisverige.se susisverige@gmail.com Rapport från styrelsen Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen

Läs mer

Antonis & Pia. Dimitrios Solarides

Antonis & Pia. Dimitrios Solarides Antonis & Pia Dimitrios Solarides Antonis & Pia Copyright 2012, Dimitrios Solarides Ansvarig utgivare: Dimitrios Solarides Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-1143-5 Till min bror Akilles 4 Ett femtiotal

Läs mer

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll 2014-03-01 Sida 1 av 5 Tid: 2014-03-01 Plats: Marinstugan Närvarande: 27 medlemmar ÅRSMÖTE 2014 Protokoll Ordförande hälsade välkommen och förklarade årsmöte 2014 öppnat. Parentation över avlidna kamraten

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2005. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2006-03-21

Verksamhetsberättelse 2005. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2006-03-21 Verksamhetsberättelse 2005 Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2006-03-21 Innehåll Inledning Medlemmar Verksamhet Hemsidan Styrelsen 1 Inledning Föreningen bildades /konstituerades den 1 april

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

Jag kan vad jag har fått lära!

Jag kan vad jag har fått lära! Jag kan vad jag har fått lära! (Saga från Danmark) Det var en gång en man och kvinna som hade tre döttrar. Döttrarna var alla tre gifta med troll som bodde under marken. En dag tänkte mannen att han skulle

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Tore Kurlbergs vänner

Tore Kurlbergs vänner S ä l l s k a p e t Tore Kurlbergs vänner Medlemsblad nr 5 Februari 2007 Ordföranden har ordet Fyra år har gått sedan Sällskapet Tore Kurlbergs vänner bildades och det är intressant att se hur en liten

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011.

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 2011 konstituerat på följande vis. Ordf. Mikael Bernsten V. Ordf. Anders Abrahamsson

Läs mer

Gisledagarna 2009. 29-31 maj

Gisledagarna 2009. 29-31 maj 29-31 maj Caroline af Ugglas Jessica Andersson Johan Becker från star pilots Mats Ronander Micke Rickfors Simon Norrsveden Zillah & Totte Molly Sandén - Full fart i Gislaved - Alla är hemma Snart är det

Läs mer

Gotlands Militärhistoriska Museer. Albatrossmuseet. Ön Enholmen. Gotlands Försvarsmuseum. Lärbro Krigssjukhus museum GMM

Gotlands Militärhistoriska Museer. Albatrossmuseet. Ön Enholmen. Gotlands Försvarsmuseum. Lärbro Krigssjukhus museum GMM Gotlands Militärhistoriska Museer Albatrossmuseet Ön Enholmen Gotlands Försvarsmuseum Lärbro Krigssjukhus museum GMM Gotlands Militärhistoriska Museer T I N G S TÄ D E F Ä S T N I N G MUSEIRUNDAN hitta

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

SILJA LINE MÄSSOR& EVENEMANG. Flexibla lösningar till havs. www.silja.se/konferens/evenemang

SILJA LINE MÄSSOR& EVENEMANG. Flexibla lösningar till havs. www.silja.se/konferens/evenemang SILJA LINE MÄSSOR& EVENEMANG Flexibla lösningar till havs. www.sil.se/konferens/evenemang 2 Mässor&Evenemang våra ytor bara för er Har ni något riktigt stort på gång? Branschmässa? Releasefest? Jubileum?

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

Kamratföreningen F 21

Kamratföreningen F 21 Sida 1 Kamratföreningen F 21 Årsmöte den 3 april 2014 Kamratföreningen F 21 2014-04-03 Sida 2 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Årsmötet öppnas. 2. Parentation. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping.

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Paul Bergqvist hälsade samtliga välkomna till det 126:e årsmötet och förklarade mötet öppnat. 1 Val av

Läs mer

Något om det som fanns en gång

Något om det som fanns en gång Sida 1(9) Något om det som fanns en gång Fårösund Södra Trelge Den 27 april 2011 hölls ett föredrag om Försvarsanläggningar på Gotland av Hans Andersson inför ett 30-tal medlemmar. Föredraget började med

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

Människor står utklädda i 1810 års mode

Människor står utklädda i 1810 års mode Stäng annonsen Den kungliga landstigningen Människor står utklädda i 1810 års mode Helsingborg 14:27 Trots försenat flyg lyckades Victoria, Daniel och Silvia hinna med färjan till Helsingör. Efter en lunch

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (8) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Janne Björck, sekreterare vid protokollet Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Paul-Lando Matiesen, hamnkapten Björn

Läs mer

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar När vintermörker och höstrusk nu lägrar sig över vår vackra bygd kan vi tänka tillbaka på de vackra dagarna under sensommaren och förhösten. Det trägna gäng

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter.

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter. ÖN Kapitel 1 Jag heter sir Lincon och jag är en uppfinnare och en kapten. Jag är 42år gammal och jag föddes 1895 i Sverige. Jag har uppfunnit flygplanet, luftskeppet och robotfågeln. Mitt fartyg heter

Läs mer

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag.

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag. Samhällsservice Cecilia och Jo han har en dotter som är 3 år. Hon he ter Astrid och går på förskolan. En dag när Cecilia hämtar Astrid ser hon det här anslaget. Jag förstår anslag. SOMMARFEST! Alla föräldrar

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer