Studiehandledning. Anna Davidsson Bremborg Cristina Grenholm. Levande samtal psalmboken 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiehandledning. Anna Davidsson Bremborg Cristina Grenholm. Levande samtal psalmboken 2"

Transkript

1 levande samtal Studiehandledning Anna Davidsson Bremborg Cristina Grenholm Levande samtal psalmboken 2 Studiehandledning för fem träffar om psalmboken 5 1. Att lära känna psalmboken 5 2. Vi upptäcker psalmboken med alla sinnen 8 3. Melodier och texter Evangeliebokens texter och böner Gudstjänstens psalmer och bibeltexter 14 Litteraturtips 16

2 LEVANDE SAMTAL psalmboken Gud söker alla människor och var och en som söker Gud har också något att berätta och dela med sig av till andra. Det finns olika sätt att beskriva samtal om tro, ibland kallas det teologi. Vi vill att samtalet ska vara lustfyllt, utforskande och djärvt. Vi kallar det gudsprat, för att det inte ska låta så högtidligt, men ändå vara på allvar. I samtalet är allas bidrag lika viktiga. Vi får låta oss inspireras och utmanas, få svar och ställa nya frågor. Gudspratet sker aldrig för sin egen skull, utan för att vi behöver höra om Gud i ständigt nya situationer. Även om det som sägs har sagts förut, får det ny betydelse när det sägs i ett annat sammanhang. Gudsprat är levande. Korten Levande samtal psalmboken vill väcka lust att upptäcka hela psalmboken på ett nytt sätt. Med personliga upplevelser och funderingar som utgångspunkt vill de inspirera till nya perspektiv på psalmer, böner och bibeltexter. Korten är en del av visionen om en levande teologi i Svenska kyrkan och vill uppmuntra alla att delta i gudspratet. Varje kort innehåller ett uppdrag som kopplar samman en text med en känsla, erfarenhet, aktivitet eller tanke. På detta sätt vill vi ge nya upplevelser och perspektiv på texterna, vare sig det är en psalm, en bön eller en bibeltext. Utgångspunkt för korten är den psalmbok som idag vanligen används i församlingen och som innehåller Den svenska psalmboken med tillägg (ps 1 800), Den svenska evangelieboken, En liten bönbok och Martin Luthers lilla katekes. Lilla katekesen har under 2011 kommit i en nyöversättning som finns för nedladdning på Svenska kyrkans hemsida (det går även att söka Lilla katekesen på hemsidan). Om man vill kan man använda denna. Korten är utformade för att användas av såväl individer som grupper. De kan användas vid en personlig morgon- eller kvällsbön, lika gärna som vid samlingar av olika församlingsgrupper. Ett enda kort kan inspirera till en stunds teologisk reflektion vid exempelvis ett personalmöte, ett kyrkorådsmöte eller en körrepetition. Men korten kan också utgöra grunden för en eller flera träffar i de många sammanhang som finns i församlingar såsom samtalsgrupper, vuxenkonfirmandgrupper, syföreningar, samlingar med gudstjänst- och kyrkvärdar eller andra ideella medarbetare. 2

3 Om korten Korten ska inspirera till samtal och det finns inga rätta svar. Det krävs ingen särskild förkunskap för att använda korten för alla kan använda sina egna erfarenheter. I en grupp är detta särskilt viktigt att betona. Det är värdefullt att var och en får uttrycka sina egna upplevelser och tankar. En del kort kan tolkas på olika sätt och alla kort är kanske inte meningsfulla för alla. Var och en är fri att använda kortet på sitt eget sätt och kan hitta på bättre varianter. Det finns även några tomma kort som man kan skriva på. Korten har två olika bakgrundsfärger. De gröna korten är kopplade till psalmerna och de turkosa till evangelieboken, bönboken och lilla katekesen. Det finns 42 gröna kort och 29 turkosa kort. Den som vill fördjupa sig i hela psalmboken använder alla kort, men det är också lätt att välja ut några särskilda kort. Det finns olika typer eller kategorier av kort. Upptäckakort: Dessa kort uppmanar till att slå upp eller bläddra i psalmboken och låta den psalm, bön eller bibeltext ögonen stannar vid vara utgångspunkt för uppdraget. Ibland styrs urvalet till exempelvis en evangelietext, men vilken det blir spelar ingen roll. Hittakort: Dessa kort finns i två varianter. De uppmanar antingen till att leta upp en psalm, bön eller bibeltext som betyder något särskilt för en. Eller till att hitta enstaka ord i en text. Textkort: Dessa kort hör samman med en specifik text. De uppmanar till att göra något, känna efter eller tänka på något antingen före eller efter att man läser texten. Att använda korten i grupp Även om korten kan användas enskilt tror vi att det är meningsfullt och givande att dela erfarenheter och tankar kring tro, liv och Gud med andra. Vi vill därför inspirera till användning av korten i grupper. Här har vi gjort ett förslag på hur man kan lägga upp en samtalsgrupp eller studiecirkel på fem träffar, men det är givetvis inget krav att man ska ha det antalet träffar. Materialet är mer tänkt som inspiration för planeringen än som ett 3

4 fast schema att följa. Det går bra att plocka idéer till ett enstaka tillfälle eller att förlänga upplägget till fler gånger. Vid varje träff är korten grunden. Man drar ett kort, utför det som står där och sen samtalar man i gruppen. Till detta har vi i studievägledningen lagt andra frågeställningar, idéer och övningar för att fördjupa de teman träffarna är indelade i. När korten introduceras i en grupp är det viktigt att betona det lustfyllda i det gemensamma gudspratet. Varje deltagare har värdefulla erfarenheter och tankar att dela med sig av, vare sig de är positiva eller negativa. Anledningen till att korten är tydligt indelade i olika kategorier hitta, upptäcka och text är framför allt att underlätta användningen i grupper. Det finns tillfällen när det kan vara bra att bara använda någon kategori. Om korten exempelvis används i en grupp där vissa personer har svårt att läsa, kan hittakorten sorteras bort. Upptäckakorten kan däremot användas genom att ledaren eller någon annan person slår upp en text och läser högt. Det blir då en gemensam text i gruppen. När det gäller psalmerna kan man välja om de ska sjungas eller läsas. Många vill sjunga psalmer. Samtidigt kan det ge nya perspektiv och upptäckter att läsa en text som brukar sjungas. Ett alternativ om man har flera träffar, är att en av gångerna välja att sjunga psalmerna. Så har vi gjort i förslaget. 4

5 Studiehandledning för fem träffar om psalmboken 1. Att lära känna psalmboken Mål Att lära känna psalmbokens olika delar, få dela erfarenheter av psalmboken och upptäcka texter och psalmer. Förberedelser Se till att det finns var sin psalmbok till alla. Det ska vara en psalmbok med tillägg, alltså psalmerna 1 800, samt evangeliebok, bönbok och lilla katekesen. Eventuellt kan alla få en liten anteckningsbok att skriva ner tankar i. Ta annars med papper och penna om någon vill anteckna. Under samtalen är det en fördel att sitta i en ring, men se också till att det finns utrymme att röra sig i rummet och möjlighet att tänka lite avskilt. Psalmbokens innehåll Första gången är det bra att inleda med att titta på psalmbokens innehåll, dess olika delar och tillkomst. Psalmboken består av Psalmerna som är antagna av kyrkomötet Psalmerna som utgör ett tillägg som Verbum gav ut Den svenska evangelieboken som antogs av kyrkomötet En liten bönbok som antogs av kyrkomötet Martin Luthers lilla katekes (tyskt original 1529). Utdrag ur Kyrkohandboken som antogs av kyrkomötet Bläddra i psalmboken så att alla hittar i den. 5

6 Samtal kring psalmboken Samtala en stund kring de erfarenheter som finns i gruppen av psalmboken. Har vi erfarenheter av psalmboken från skolan, hemifrån, konfirmandtiden, gudstjänster, konserter eller radio? Är det erfarenheter enbart av psalmerna eller också av de andra delarna av psalmboken? Vad betyder psalmboken för oss? levande samtal Korten: Levande samtal Introducera korten. Poängtera det lekfulla med att få känna, tänka och reflektera utifrån egna erfarenheter. Denna gång kan ni lägga de gröna korten (tillhörande psalmdelen) i en hög och de turkosa i en annan (tillhörande den andra delen) i en. Ta varannan gång från respektive hög. Dra ett kort och läs det högt. Ta ett moment i taget. Hittakorten och upptäckakorten innebär att deltagarna arbetar med olika texter. Textkorten refererar däremot till en specifik text och man kan antingen läsa texten högt i gruppen eller låta var och en själv läsa texten. Utför uppdraget som står på kortet. Lämna gott om tid till genomläsning och eftertanke. Deltagarna kan, om så önskas, få möjlighet att anteckna ord, tankar och upplevelser i en anteckningsbok eller på ett papper. Efter ett tag samlas gruppen. Man kan börja med att deltagarna samtalar två och två om vad de upplevt innan man lyfter fram det i hela gruppen. Hände det något när jag läste eller hörde texten? Vad fastnade hos mig just idag? Vad tänkte jag på i mitt liv? Ett alternativ är att börja med en runda, det vill säga att låta var och en i turordning få berätta, utan att någon annan kommenterar det som sägs. En viktig regel vid runda är att deltagarna har möjlighet att passa, det vill säga att inte behöva berätta något. Därefter kan samtalet fortsätta fritt. När ni prövat några kort, kan diskussionernas fördjupas med ytterligare frågeställningar. Kände vi till texten förut? Upptäckte vi något nytt? Finns det några ord eller fraser som betyder extra mycket för oss? När passar den här texten? Vid vilka tidpunkter, känslor eller upplevelser? Finns det något vi inte förstår? 6

7 Vilka olika tolkningar och tankar har vi i gruppen och varför har vi det? Vad påverkar våra upplevelser? Hjälpte texten oss i vårt gudsprat? Vill vi återvända till texten? Avslutning Tänd ett ljus Bön: Gud, tack för att du låter oss göra nya upptäckter tillsammans. Öppna våra sinnen för vad du vill visa oss. Amen. Välsignelse 6 från En liten bönbok Må Guds ljus vara vårt ljus, må Guds kärlek vara vår kärlek må Guds väg vara vår väg. 7

8 2. Vi upptäcker psalmboken med alla sinnen Mål Att använda korten för att upptäcka och samtala om texter i psalmboken och att med några övningar konkret få använda våra sinnen. Förberedelser Denna gång arbetar gruppen både med korten på liknande sätt som förra gången och med sinnesövningar. Ta med doftljus, lera, fotografier, vykort eller bilder. levande samtal Korten: Levande samtal Denna gång delas korten upp i tre högar: upptäckakort, hittakort och textkort, så att man med säkerhet får variation på vilka typer av kort som används. Dra ett kort och läs det högt. Ta ett moment i taget. Utför uppdraget som står på kortet. Lämna gott om tid till genomläsning och eftertanke. Skriv inget denna gång. Samlas sedan i gruppen och samtala om vad som hände, vad som fastnade och vad man kom att tänka på i sitt eget liv. Sinnesövningar Du kan välja att göra alla en eller flera av sinnesövningarna Tänd ett doftljus. Låt alla deltagare sluta ögonen under det att någon läser en (eller flera) av psalmerna 197, 445 eller 606 högt. Samtala om vad doften gör med texten. Låt var och en först välja en bön de tycker om i bönboken. Ge sedan varje deltagare en bit lera att forma till något de inspireras av utifrån texten. Det kan vara en konkret sak eller att leran får ta form av känslor och tankar. Ledaren kan också välja en bön som han eller hon läser högt under det att alla formar något av leran. Lägg ut ett antal fotografier eller bilder på golvet eller på ett bord. Slå upp en bibeltext. Läs den högt. Låt varje deltagare välja en bild som de tycker passar till. 8

9 Avslutning Tänd ett ljus Bön: Gud, tack för att du låter oss göra nya upptäckter tillsammans. Öppna våra sinnen för vad du vill visa oss. Amen. Välsignelse 9 från En liten bönbok Låt oss gå med välsignelse från Gud, som skapar och ger ljus som räddar och ger frihet som förnyar och ger liv. 9

10 3. Melodier och texter Mål Att undersöka och samtala kring hur psalmers melodi och text påverkar varandra. Förberedelser Denna gång ska psalmerna sjungas och spelas. Det är därför bra om en musiker deltar och det finns tillgång till ett piano eller en orgel. Be musikern att förbereda två till tre psalmer att sjunga i olika tempo. Sortera ut textkorten bland de gröna korten eftersom enbart dessa används denna gång. Samtal om musik och text Samtala först en stund om egna erfarenheter av hur musik och text påverkar oss. Finns det psalmer vars melodier vi tycker om, men där vi har svårt för att sjunga texten? Eller tvärtom, texter vi tycker om men vars melodier vi inte gillar? levande samtal Korten: Levande samtal Dra ett kort (ett textkort av de gröna). Sjung psalmen gemensamt. Under den individuella reflektionstiden före eller efter psalmsången kan musikern spela psalmen instrumentalt. Börja med att göra en runda av reflektioner utifrån kortet. Därefter kan samtalet ledas in på tankar och upplevelser av melodins och textens relation till varandra. Några fördjupningsfrågor som kan användas är: Hur upplevde vi texten när vi sjöng den? Blir texten mer målande med musik eller försvinner delar av texten när musiken finns med? Skulle vi vilja ha en annan musikstil till denna text? Vilken då? Vilka bilder fick vi av melodin? Hur påverkades melodin av texten? Skulle vi vilja ha en annan text till melodin? Vad skulle den handla om? Vilka känslor förmedlar texten? Vilka känslor förmedlar musiken? Upplevde vi harmoni eller spänning mellan text och melodi? 10

11 Under samtalet kan det vara bra att lämna tid till att återvända till texten och läsa den högt igen, liksom det kan vara bra att höra melodin igen. Melodiernas tempo Sjung psalmer i olika tempo och se vad det gör med upplevelsen av psalmen. Musikern kan ha förberett detta moment och valt ut två eller tre psalmer. Samtala i gruppen. Vad gör tempot med våra upplevelser? Påverkar tempot texten? Påverkar tempot förståelsen och tolkningen av psalmen? Psalmfavoriter Låt alla leta upp sin favoritpsalm. Om ni har tid, sjung en vers av allas favoriter. Avslutning Tänd ett ljus Bön: Gud, tack för att du låter oss göra nya upptäckter tillsammans. Öppna våra sinnen för vad du vill visa oss. Amen. Välsignelse Psalm 730 Må din väg gå dig till mötes 11

12 4. Evangeliebokens texter och böner Mål Att reflektera kring och samtala om texter och böner i evangelieboken. Att upptäcka hur texter hör samman med teman. Förberedelser Denna gång ska enbart de turkosa korten användas. Välj ut de kort som hör till evangelieboken och lägg korten som hör till bönboken och Lilla katekesen åt sidan. levande samtal Korten: Levande samtal Använd de kort som hör till evangelieboken av de turkosa korten. Dra några kort och samtala. Söndagens tema Välj ut en söndag. Det kan vara vilken söndag som helst eller kommande söndag. Börja med att titta på temat. Vad är det första ord vi tänker på när vi hör temat? Låt var och en berätta om ordet i gruppen. Skriv gärna upp orden så att alla kan se dem. Vilka associationer fick vi? Fundera över vilka bibeltexter ni tänker på när ni ser orden (utan att titta på urvalet i evangelieboken). Samtala kring vilka texter som skulle passa. Se sen efter om någon av de texterna finns med bland söndagens texter. Dagens bön Läs de två dagens bön som hör till söndagen. Plocka ut ord ur varje bön. Dela ordet med varandra. Hur hör ordet samman med dagens tema? Jämför bönerna. Vad berättar de för oss? Bibeltexterna Välj en av bibeltexterna. Läs den högt. Låt var och en sammanfatta texten i en mening som skrivs på papper. Det kan vara ett citat ur texten, ett eget tolkat budskap eller en association. Papprena samlas in och meningarna skrivs upp på en tavla som alla kan se. Samtala kring vad ni hörde i texten. Gå sedan tillbaka till texten och läs den igen. Hör vi något nytt? 12

13 Bibeltexterna 2 Läs två eller tre årgångar av de gammaltestamentliga läsningarna, episteltexterna eller evangelietexterna. Till varje text kan ni fundera över och samtala kring: Hur såg det ut där texten utspelar sig? Vilka bilder får vi framför oss? Vilka är huvudpersonerna i respektive text? Vad säger texterna om Gud? Vilka likheter finns det mellan texterna? Vilka skillnader finns det? Hur hör texterna ihop med söndagens tema? Passar någon bättre än de andra? Vad säger texterna till oss? Avslutning Tänd ett ljus Bön: Gud, tack för att du låter oss göra nya upptäckter tillsammans. Öppna våra sinnen för vad du vill visa oss. Amen. Välsignelse 12 från En liten bönbok Välsignelse från Saras och Abrahams Gud välsignelse från Jesus Kristus, född av kvinnan Maria välsignelse från den heliga Anden som vakar över oss som en mor vakar över sina barn den välsignelsen vare med oss alla. 13

14 5. Gudstjänstens psalmer och bibeltexter Mål Att samtala kring hur gudstjänster byggs upp av teman, bibeltexter och psalmer. Inför träffen Ta fram några psalmvalslistor, t ex. Psalmvalslista av Ragnar Håkanson (Verbum 2006), Kyrkoårets psalmer av Hans Karlsson (Församlingsförlaget 2004), Kyrkoårets gudstjänster (Argument 2011), eller psalmvalslistor ur exempelvis Svensk kyrkotidning eller Svensk Pastoraltidskrift. Introduktion Börja med att samtala om hur söndagens gudstjänster byggs upp av psalmer och bibeltexter. Här kan det vara bra att titta på högmässans ordning som finns i utdraget ur kyrkohandboken i psalmboken, med särskilt fokus på psalmer och bibelläsningar. Hur många psalmer brukar vi ha i församlingens gudstjänst? Vilka psalmer brukar ha en anknytning till söndagens tema och vilka är av mer allmän karaktär? Hur väljs psalmer ut i vår församling? Tema och psalmer Slå upp en söndag. Börja med att titta på temat. Vad är det första ordet ni tänker på när ni hör temat? Berätta om ordet i gruppen. Skriv gärna upp orden så att alla kan se dem. Kan ni hitta en eller flera psalmer som passar till något av orden? Psalmval Läs en årgång bibeltexter till den valda söndagen. Börja med att själva fundera kring vilka psalmer som skulle kunna passa att sjunga. Leta tillsammans och diskutera hur man hittar lämpliga psalmer. Till vilken hjälp är rubrikerna som psalmerna finns sorterade under? Kan de också vara ett hinder? Titta sedan på de psalmförslag som finns i böckerna och tidningarna. Hittade vi samma psalmer? Fick vi nya förslag? Jämför sedan de olika psalmförslagen. Vad finns det för skillnader? Avspeglas olika traditioner i psalmvalen? 14

15 Böner Läs de två dagens bön som hör till söndagen. Vilken skulle du välja? Har bönerna olika karaktär? Har de olika slags budskap? Passar de vid olika typer av gudstjänster? Titta i bönboken och leta upp en bön som passar som förbön eller extra bön till söndagens tema. levande samtal Korten: Levande samtal Använd alla kort. Fundera över om korten har hjälpt era samtal om Gud, människor och världen. Avslutning Tänd ett ljus Bön: Gud, tack för att du låter oss göra nya upptäckter tillsammans. Öppna våra sinnen för vad du vill visa oss. Amen. Välsignelse 7 från En liten bönbok Må solens strålar värma dig om dagen. Må månens sken omsluta dig om natten. Må Gud ständigt hålla dig i sin famn, bevara dig från fruktan skydda dig mot skada välsigna dig med kärlek och skänka dig sin frid. 15

16 Litteraturtips Levande teologi av Cristina Grenholm. Verbum Martin Luther Lilla katekesen. Översättning, inledning och kommentarer av Carl Axel Aurelius och Margareta Brandby-Cöster. Trossamfundet Svenska kyrkan Forskning om psalmer Dejlig er jorden. Psalmens roll i nutida nordiskt kultur- och samhällsliv med Karl-Johan Hansson, Folke Bohlin och Jørgen Straarup i redaktionen, Åbo Akademis förlag Boken är ett resultat av ett stort nordiskt forskningsprojekt om psalmer och består av många artiklar som tillsammans speglar psalmens roll och ställning i Norden. Här får man bland annat veta vilka som är de mest omtyckta psalmerna. Martin Luthers psalmer i de nordiska folkens liv. Ett projekt inom forskarnätverket Nordhymn med Sven-Åke Selander och Karl-Johan Hansson i redaktionen, Arcus förlag En omfattande bok om hur Luthers psalmer använts och används på gudstjänster, som pedagogiska hjälpmedel och deras spridning i kultur och samhällsliv i Norden. Psalm i vår tid. Svenskt gudstjänstlivs årsbok. Redaktör: Sven-Åke Selander. Artos & Norma Artiklar om psalmboksutveckling efter 1986 i svenska samfund, om barnpsalmer och psalmer vid kyrkliga handlingar, om varför vi sjunger och om tre nutida psalmförfattare: Britt G. Hallqvist, Anders Frostenson och Olof Hartman. Psalm kön kyrka. Könsförståelse och kyrkoförståelse i Den svenska psalmboken och i Svenska kyrkans kyrkomöte av Agneta Lejdhamre. Artos & Norma Doktorsavhandling med en analys av psalmtexter utifrån könsperspektiv. Boken tar bland annat upp frågor som hur kvinnor och män framställs i psalmboken och diskuterar konsekvenserna av psalmernas gudsbilder i relation till kyrkosyn och gudstjänstförståelse. Gå vi till paradis med sång. Psalmers funktion i begravningsgudstjänster av Anna J. Evertsson, Arcus förlag Doktorsavhandling om vilka begravningspsalmer som används och hur de förhåller sig till griftetal och den sociala situationen kring en begravning. 16

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 Låt min tro växa! Svenska Kyrkans

Läs mer

introduktion till kristen tro kyrkan Bibeln En studiehandledning av Gunilla Lindén

introduktion till kristen tro kyrkan Bibeln En studiehandledning av Gunilla Lindén introduktion till kristen tro kyrkan Bibeln En studiehandledning av Gunilla Lindén Studiehandledning intro Författare: Gunilla Lindén 2011-09-12 Vad är introböckerna? Under 2011 presenterar Verbum förslag

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin

Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin När det gäller byggstenarna för dop har jag inte talat om bönerna i dopgudstjänsten. Jag tänkte göra det i det

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR OM KOPIERING AV NOTER

VANLIGA FRÅGOR OM KOPIERING AV NOTER VANLIGA FRÅGOR OM KOPIERING AV NOTER Trossamfundet Svenska kyrkan (Svenska kyrkan) har med sin omfattande kör och annan musikverksamhet att, som alla andra, rätta sig efter Upphovsrättslagens bestämmelser.

Läs mer

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Begravningen är det sista avskedet. Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Bibelstudiet: Att dela för livets skull

Bibelstudiet: Att dela för livets skull studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Att dela för livets skull Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Rivstarta ditt skrivprojekt!

Rivstarta ditt skrivprojekt! Rivstarta ditt skrivprojekt! Introduktionsbrev Välkommen till distanskursen för dig som vill rivstarta ditt skrivprojekt! Du vill skriva men har troligen inte kommit igång än eller så kanske det tagit

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Pedagogiska året förskolan skogsbäcken 2015

Pedagogiska året förskolan skogsbäcken 2015 Pedagogiska året förskolan skogsbäcken 2015 Traditioner kring och jul Sammanslagning av förskolor Projektarbetet återupptas Projektavslut Utvärdering av hösten Projektperiod Projektarbete Traditioner kring

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet DDomkyrkans omkyrkans program för program grundskolan och för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet Kyrka - skola Med skolans nya läroplan finns många möjligheter till samarbete mellan skola och kyrka.

Läs mer

Liturgi / gudstjänst, kyrkoår

Liturgi / gudstjänst, kyrkoår Liturgi / gudstjänst, kyrkoår Sammanfattning konfirmationsundervisning Lena Bergman, Peter Kempi S:t Matteus församling Som inledning till konfirmationsundervisningen ställde vi frågorna: Varför firar

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 FIKONTRÄDET Liknelsen om fikonträdet som inte bar frukt Och han gav dem denna liknelse: En man hade ett fikonträd i sin

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU.

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. Funderar du på om du ska konfirmeras? Då är du inte ensam! Förra året var det nästan 45 000 som konfirmerades i Sverige, och det lär bli minst lika många i år.

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

37 sånger med rörelser och lekar för små barn

37 sånger med rörelser och lekar för små barn 37 sånger med rörelser och lekar för små barn T. + M.: Zandra Adolfsson Refr.: B Vi bygger en båt. En jät te båt, för Gudhar har Dm7 G7 C /A sagt att detskallregska reg-na na, som en flod, en båt. En B

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

Jesus, vår vän (Bok 2 i serien På väg med Kristus) viktigaste boken för första kommunionsbarnen!

Jesus, vår vän (Bok 2 i serien På väg med Kristus) viktigaste boken för första kommunionsbarnen! DEN HELIGA KOMMUNIONEN EUKARISTINS SAKRAMENT Eukaristins sakrament är hjärtat och höjdpunkten i kyrkans liv (KKK 1407). Alla andra sakrament är inriktade på det. Kyrkans ämbeten, olika tjänster och även

Läs mer

Utdrag ur Solhjärtats hemlighet en lärarhandledning

Utdrag ur Solhjärtats hemlighet en lärarhandledning Pär Sahlin Utdrag ur Solhjärtats hemlighet en lärarhandledning Före läsning modellering Här nedan följer ett par uppgifter som fungerar att göra före eleverna börjar läsa. Övningarna hjälper eleverna att

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Offensivt styrelsearbete

Offensivt styrelsearbete Lärgruppsplan Offensivt styrelsearbete Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Offensivt styrelsearbete.

Läs mer

En mus är död. Den måste begravas. Hur gör man?

En mus är död. Den måste begravas. Hur gör man? En mus är död. Den måste begravas. Hur gör man? I kyrkan vet man hur begravningar går till! Ylva, Eleonora och Susanne har hand om Barnens kyrktimme i Gustaf Vasa kyrka i Stockholm. Det är den 17 april

Läs mer

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 2015-06-14 Till alla vårdnadshavare På Förskolan Vattentornet Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 Bakgrund Under året hösten 2013 och våren 2014 arbetade vi med att lära oss förstå hur man

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet.

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet. Vigsel Anvisningar I skapelsens morgon skapades människan till Guds avbild, skapad för att växa till likhet med sin skapare. Grunden i detta växande är kärleken. Gud älskade oss först, och i det gensvar

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel 1 Samtalsmodell för bokcirkel Läsning och livstolkning Livstolkning är något vi håller på med hela tiden: Vi försöker

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

INGET FÖR NÅGON STUDIEPLAN TILL

INGET FÖR NÅGON STUDIEPLAN TILL STUDIEPLAN TILL INGET FÖR NÅGON HU R G Ö R m A N? Författaren själv önskar många studiegrupper i församlingarna. De olika grupperna träffas i hemmen sju gånger. Värdskapet skiftar och vi går runt. Det

Läs mer

Berättarstunden. Termin 2: Fred & Frida show. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 2: Fred & Frida show. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 2: Fred & Frida show Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 2 Fred & Frida show s. Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Nya psalmer i Svenska kyrkan GÖTEBORGS UNIVERSITET. Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion Licentiatuppsats

Nya psalmer i Svenska kyrkan GÖTEBORGS UNIVERSITET. Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion Licentiatuppsats GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion Licentiatuppsats Nya psalmer i Svenska kyrkan HT 2011 Författare: Karin V Karlsson Handledare: Mats Malm Sverker Jullander ii

Läs mer

svenska kyrkans utredningar 2012:2 FÖRSLAG

svenska kyrkans utredningar 2012:2 FÖRSLAG svenska kyrkans utredningar 2012:2 FÖRSLAG Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 FÖRSLAG KYRKOHANDBOK FÖR SVENSKA KYRKAN DEL Svenska kyrkans utredningar 2012:2

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut de kommande fyra åren? Det

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

B. Begravningsmässa. 2. Inledande välsignelse och växelhälsning. Se Gudstjänstboken s. 17, 51, 81 eller 101 enligt den serie som används.

B. Begravningsmässa. 2. Inledande välsignelse och växelhälsning. Se Gudstjänstboken s. 17, 51, 81 eller 101 enligt den serie som används. B. Begravningsmässa Under begravningsmässan kan kyrkans påskljus vara tänt. Jordfästningsorden (moment 14) kan uttalas vid graven. Då den avlidna förs till graven kan ett processionskors bäras före begravningsföljet.

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Agenda för gudstjänstens ledare

Agenda för gudstjänstens ledare genda för gudstjänstens ledare = Präst/ledare/liturg = lla Sång 15. Du som söker Du som söker efter fäste, du som famlar efter fred. Vet att räddningen är nära, den som älskar dig är här! Sök ditt inres

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Studieplan för LÄSE- OCH SAMTALSCIRKEL

Studieplan för LÄSE- OCH SAMTALSCIRKEL Studieplan för LÄSE- OCH SAMTALSCIRKEL Läse- och samtalscirkel utifrån boken Feminism och kyrkan på spaning efter jämställdheten Författare: Annika Ahlefelt, Ninna Edgardh, Malin Emmoth, Ulla Marie Gunner,

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/GENUS TJEJBILDER - KILLBILDER Efter en kort introduktion kring Bror Hjorths skulpterade Färg & Formskylt (där kvinnan står som symbol för naturen och det vilda) delas klassen in i mindre grupper.

Läs mer

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet Konstpedagogiska Program 2012 Hogstadiet & Gymnasiet Upplev, skapa och kommunicera Bror Hjorths Hus erbjuder visningar på olika teman utifrån konstnären Bror Hjorths konst eller med utgångspunkt i de tillfälliga

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år Ung i Kongo Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år 1 Upplägg s. 3 Tipsfrågor s. 4 14 Tipsfrågefomulär s. 15 Svar på tipsfrågor s. 16 Manus till bildspel s. 17 19 Diskussionsfrågor s. 20 Avslutning s.

Läs mer

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Juridisk vägledning Granskad oktober 2012 Mer om Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska vara icke-konfessionell dvs.

Läs mer

Barn & den kristna tron Verktyg för dig som arbetar med barn i kyrkan.

Barn & den kristna tron Verktyg för dig som arbetar med barn i kyrkan. Barn & den kristna tron Verktyg för dig som arbetar med barn i kyrkan. 1 Barns frågor kan vara lika oväntade som självklara och inte alldeles lätta att svara på. Verbum Förlag har pedagogiska verktyg för

Läs mer

Dialog Gott bemötande

Dialog Gott bemötande Socialtjänstlagen säger inget uttalat om gott bemötande. Däremot kan man se det som en grundläggande etisk, filosofisk och religiös princip. Detta avsnitt av studiecirkeln handlar om bemötande. Innan vi

Läs mer

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet Övningar till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet 2 / 10 Innehåll 1. Övningar en inledning 1.1. Cirkeldiskussion 1.2. Fyra hörn 1.3. Finanskrisen 1.4. Sortera 1.5. Stå upp för dina rättigheter

Läs mer

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att KÄRLEK Under vårterminen i årskurs 8 kommer vi att arbeta med temat kärlek. Alla måste vi förhålla oss till kärleken på gott och ont; ibland får den oss att sväva på små moln, ibland får den oss att må

Läs mer

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta.

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta. 1.Alla får sjunga den Låt er uppfyllas av Anden Underordna er varandra i Kristi fruktan. Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor,

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med: I förskoleklass arbetar eleverna med: År F - att lyssna och ta till sig enkel information i grupp (MI-tänk) - att delta i ett samtal - att lyssna på en saga och återberätta - att beskriva enklare bilder

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35 1 Tunadalskyrkan 14 02 09 Bilder av livet Dan 3, PS 126, Ps 35 Ibland kan vi behöva bilder eller berättelser för att få hjälp att förstå livet och tillvaron, för de kan spegla vår situation, utan att vara

Läs mer

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling!

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! SAMTAL KÄRLEK TRO SAKRAMENT Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! LÄGER HOPP ÄVENTYR VÄNNER MUSIK LEK GEMENSKAP MYSIGT TANKAR I den här broschyren berättar vi om vad konfirmation kan innebära

Läs mer

Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA

Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA Lika och olika Barnkonventionens artikel 2 säger att alla barn har lika värde och samma rättigheter. I svensk lagstiftning finns

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 -

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 - Begravningspastoral för Kropps pastorat - 1 - - 2 - Begravningsgudstjänsten Begravningens sammanhang kan sträcka sig under mycket långt tid. Från en allvarlig sjukdom till sorgetiden efter begravningsgudstjänsten,

Läs mer

Diakoni mer än ord. En handledning till SKR:s skrift. Sara Löfstedt, Diakonal utbildning, Bromma Folkhögskola DIAKONI MER ÄN ORD - HANDLEDNING

Diakoni mer än ord. En handledning till SKR:s skrift. Sara Löfstedt, Diakonal utbildning, Bromma Folkhögskola DIAKONI MER ÄN ORD - HANDLEDNING Diakoni mer än ord En handledning till SKR:s skrift Sara Löfstedt, Diakonal utbildning, Bromma Folkhögskola 1 Förord Varje år ger Sveriges kristna råd ut ett arbetsmaterial i samband med "Diakonins månad".

Läs mer

,!$-.&%"'2## #####+!0*6!&#-33#

,!$-.&%'2## #####+!0*6!&#-33# ,!$-.&%"'2## #####+!0*6!&#-33#!""#$%"!&'%(# )*&#%&+!"!#$!,#,!$-.&%"'#-/0# $123.('4%#&1""'40!"!&# '#"&-33%$)52,!2# '22!07(( )89:9;#

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Junibacken. Tallkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Junibacken. Tallkotten BARN OCH UTBLIDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Junibacken Tallkotten Normer och värden Lpfö 98 Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen

Läs mer