Studiehandledning. Anna Davidsson Bremborg Cristina Grenholm. Levande samtal psalmboken 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiehandledning. Anna Davidsson Bremborg Cristina Grenholm. Levande samtal psalmboken 2"

Transkript

1 levande samtal Studiehandledning Anna Davidsson Bremborg Cristina Grenholm Levande samtal psalmboken 2 Studiehandledning för fem träffar om psalmboken 5 1. Att lära känna psalmboken 5 2. Vi upptäcker psalmboken med alla sinnen 8 3. Melodier och texter Evangeliebokens texter och böner Gudstjänstens psalmer och bibeltexter 14 Litteraturtips 16

2 LEVANDE SAMTAL psalmboken Gud söker alla människor och var och en som söker Gud har också något att berätta och dela med sig av till andra. Det finns olika sätt att beskriva samtal om tro, ibland kallas det teologi. Vi vill att samtalet ska vara lustfyllt, utforskande och djärvt. Vi kallar det gudsprat, för att det inte ska låta så högtidligt, men ändå vara på allvar. I samtalet är allas bidrag lika viktiga. Vi får låta oss inspireras och utmanas, få svar och ställa nya frågor. Gudspratet sker aldrig för sin egen skull, utan för att vi behöver höra om Gud i ständigt nya situationer. Även om det som sägs har sagts förut, får det ny betydelse när det sägs i ett annat sammanhang. Gudsprat är levande. Korten Levande samtal psalmboken vill väcka lust att upptäcka hela psalmboken på ett nytt sätt. Med personliga upplevelser och funderingar som utgångspunkt vill de inspirera till nya perspektiv på psalmer, böner och bibeltexter. Korten är en del av visionen om en levande teologi i Svenska kyrkan och vill uppmuntra alla att delta i gudspratet. Varje kort innehåller ett uppdrag som kopplar samman en text med en känsla, erfarenhet, aktivitet eller tanke. På detta sätt vill vi ge nya upplevelser och perspektiv på texterna, vare sig det är en psalm, en bön eller en bibeltext. Utgångspunkt för korten är den psalmbok som idag vanligen används i församlingen och som innehåller Den svenska psalmboken med tillägg (ps 1 800), Den svenska evangelieboken, En liten bönbok och Martin Luthers lilla katekes. Lilla katekesen har under 2011 kommit i en nyöversättning som finns för nedladdning på Svenska kyrkans hemsida (det går även att söka Lilla katekesen på hemsidan). Om man vill kan man använda denna. Korten är utformade för att användas av såväl individer som grupper. De kan användas vid en personlig morgon- eller kvällsbön, lika gärna som vid samlingar av olika församlingsgrupper. Ett enda kort kan inspirera till en stunds teologisk reflektion vid exempelvis ett personalmöte, ett kyrkorådsmöte eller en körrepetition. Men korten kan också utgöra grunden för en eller flera träffar i de många sammanhang som finns i församlingar såsom samtalsgrupper, vuxenkonfirmandgrupper, syföreningar, samlingar med gudstjänst- och kyrkvärdar eller andra ideella medarbetare. 2

3 Om korten Korten ska inspirera till samtal och det finns inga rätta svar. Det krävs ingen särskild förkunskap för att använda korten för alla kan använda sina egna erfarenheter. I en grupp är detta särskilt viktigt att betona. Det är värdefullt att var och en får uttrycka sina egna upplevelser och tankar. En del kort kan tolkas på olika sätt och alla kort är kanske inte meningsfulla för alla. Var och en är fri att använda kortet på sitt eget sätt och kan hitta på bättre varianter. Det finns även några tomma kort som man kan skriva på. Korten har två olika bakgrundsfärger. De gröna korten är kopplade till psalmerna och de turkosa till evangelieboken, bönboken och lilla katekesen. Det finns 42 gröna kort och 29 turkosa kort. Den som vill fördjupa sig i hela psalmboken använder alla kort, men det är också lätt att välja ut några särskilda kort. Det finns olika typer eller kategorier av kort. Upptäckakort: Dessa kort uppmanar till att slå upp eller bläddra i psalmboken och låta den psalm, bön eller bibeltext ögonen stannar vid vara utgångspunkt för uppdraget. Ibland styrs urvalet till exempelvis en evangelietext, men vilken det blir spelar ingen roll. Hittakort: Dessa kort finns i två varianter. De uppmanar antingen till att leta upp en psalm, bön eller bibeltext som betyder något särskilt för en. Eller till att hitta enstaka ord i en text. Textkort: Dessa kort hör samman med en specifik text. De uppmanar till att göra något, känna efter eller tänka på något antingen före eller efter att man läser texten. Att använda korten i grupp Även om korten kan användas enskilt tror vi att det är meningsfullt och givande att dela erfarenheter och tankar kring tro, liv och Gud med andra. Vi vill därför inspirera till användning av korten i grupper. Här har vi gjort ett förslag på hur man kan lägga upp en samtalsgrupp eller studiecirkel på fem träffar, men det är givetvis inget krav att man ska ha det antalet träffar. Materialet är mer tänkt som inspiration för planeringen än som ett 3

4 fast schema att följa. Det går bra att plocka idéer till ett enstaka tillfälle eller att förlänga upplägget till fler gånger. Vid varje träff är korten grunden. Man drar ett kort, utför det som står där och sen samtalar man i gruppen. Till detta har vi i studievägledningen lagt andra frågeställningar, idéer och övningar för att fördjupa de teman träffarna är indelade i. När korten introduceras i en grupp är det viktigt att betona det lustfyllda i det gemensamma gudspratet. Varje deltagare har värdefulla erfarenheter och tankar att dela med sig av, vare sig de är positiva eller negativa. Anledningen till att korten är tydligt indelade i olika kategorier hitta, upptäcka och text är framför allt att underlätta användningen i grupper. Det finns tillfällen när det kan vara bra att bara använda någon kategori. Om korten exempelvis används i en grupp där vissa personer har svårt att läsa, kan hittakorten sorteras bort. Upptäckakorten kan däremot användas genom att ledaren eller någon annan person slår upp en text och läser högt. Det blir då en gemensam text i gruppen. När det gäller psalmerna kan man välja om de ska sjungas eller läsas. Många vill sjunga psalmer. Samtidigt kan det ge nya perspektiv och upptäckter att läsa en text som brukar sjungas. Ett alternativ om man har flera träffar, är att en av gångerna välja att sjunga psalmerna. Så har vi gjort i förslaget. 4

5 Studiehandledning för fem träffar om psalmboken 1. Att lära känna psalmboken Mål Att lära känna psalmbokens olika delar, få dela erfarenheter av psalmboken och upptäcka texter och psalmer. Förberedelser Se till att det finns var sin psalmbok till alla. Det ska vara en psalmbok med tillägg, alltså psalmerna 1 800, samt evangeliebok, bönbok och lilla katekesen. Eventuellt kan alla få en liten anteckningsbok att skriva ner tankar i. Ta annars med papper och penna om någon vill anteckna. Under samtalen är det en fördel att sitta i en ring, men se också till att det finns utrymme att röra sig i rummet och möjlighet att tänka lite avskilt. Psalmbokens innehåll Första gången är det bra att inleda med att titta på psalmbokens innehåll, dess olika delar och tillkomst. Psalmboken består av Psalmerna som är antagna av kyrkomötet Psalmerna som utgör ett tillägg som Verbum gav ut Den svenska evangelieboken som antogs av kyrkomötet En liten bönbok som antogs av kyrkomötet Martin Luthers lilla katekes (tyskt original 1529). Utdrag ur Kyrkohandboken som antogs av kyrkomötet Bläddra i psalmboken så att alla hittar i den. 5

6 Samtal kring psalmboken Samtala en stund kring de erfarenheter som finns i gruppen av psalmboken. Har vi erfarenheter av psalmboken från skolan, hemifrån, konfirmandtiden, gudstjänster, konserter eller radio? Är det erfarenheter enbart av psalmerna eller också av de andra delarna av psalmboken? Vad betyder psalmboken för oss? levande samtal Korten: Levande samtal Introducera korten. Poängtera det lekfulla med att få känna, tänka och reflektera utifrån egna erfarenheter. Denna gång kan ni lägga de gröna korten (tillhörande psalmdelen) i en hög och de turkosa i en annan (tillhörande den andra delen) i en. Ta varannan gång från respektive hög. Dra ett kort och läs det högt. Ta ett moment i taget. Hittakorten och upptäckakorten innebär att deltagarna arbetar med olika texter. Textkorten refererar däremot till en specifik text och man kan antingen läsa texten högt i gruppen eller låta var och en själv läsa texten. Utför uppdraget som står på kortet. Lämna gott om tid till genomläsning och eftertanke. Deltagarna kan, om så önskas, få möjlighet att anteckna ord, tankar och upplevelser i en anteckningsbok eller på ett papper. Efter ett tag samlas gruppen. Man kan börja med att deltagarna samtalar två och två om vad de upplevt innan man lyfter fram det i hela gruppen. Hände det något när jag läste eller hörde texten? Vad fastnade hos mig just idag? Vad tänkte jag på i mitt liv? Ett alternativ är att börja med en runda, det vill säga att låta var och en i turordning få berätta, utan att någon annan kommenterar det som sägs. En viktig regel vid runda är att deltagarna har möjlighet att passa, det vill säga att inte behöva berätta något. Därefter kan samtalet fortsätta fritt. När ni prövat några kort, kan diskussionernas fördjupas med ytterligare frågeställningar. Kände vi till texten förut? Upptäckte vi något nytt? Finns det några ord eller fraser som betyder extra mycket för oss? När passar den här texten? Vid vilka tidpunkter, känslor eller upplevelser? Finns det något vi inte förstår? 6

7 Vilka olika tolkningar och tankar har vi i gruppen och varför har vi det? Vad påverkar våra upplevelser? Hjälpte texten oss i vårt gudsprat? Vill vi återvända till texten? Avslutning Tänd ett ljus Bön: Gud, tack för att du låter oss göra nya upptäckter tillsammans. Öppna våra sinnen för vad du vill visa oss. Amen. Välsignelse 6 från En liten bönbok Må Guds ljus vara vårt ljus, må Guds kärlek vara vår kärlek må Guds väg vara vår väg. 7

8 2. Vi upptäcker psalmboken med alla sinnen Mål Att använda korten för att upptäcka och samtala om texter i psalmboken och att med några övningar konkret få använda våra sinnen. Förberedelser Denna gång arbetar gruppen både med korten på liknande sätt som förra gången och med sinnesövningar. Ta med doftljus, lera, fotografier, vykort eller bilder. levande samtal Korten: Levande samtal Denna gång delas korten upp i tre högar: upptäckakort, hittakort och textkort, så att man med säkerhet får variation på vilka typer av kort som används. Dra ett kort och läs det högt. Ta ett moment i taget. Utför uppdraget som står på kortet. Lämna gott om tid till genomläsning och eftertanke. Skriv inget denna gång. Samlas sedan i gruppen och samtala om vad som hände, vad som fastnade och vad man kom att tänka på i sitt eget liv. Sinnesövningar Du kan välja att göra alla en eller flera av sinnesövningarna Tänd ett doftljus. Låt alla deltagare sluta ögonen under det att någon läser en (eller flera) av psalmerna 197, 445 eller 606 högt. Samtala om vad doften gör med texten. Låt var och en först välja en bön de tycker om i bönboken. Ge sedan varje deltagare en bit lera att forma till något de inspireras av utifrån texten. Det kan vara en konkret sak eller att leran får ta form av känslor och tankar. Ledaren kan också välja en bön som han eller hon läser högt under det att alla formar något av leran. Lägg ut ett antal fotografier eller bilder på golvet eller på ett bord. Slå upp en bibeltext. Läs den högt. Låt varje deltagare välja en bild som de tycker passar till. 8

9 Avslutning Tänd ett ljus Bön: Gud, tack för att du låter oss göra nya upptäckter tillsammans. Öppna våra sinnen för vad du vill visa oss. Amen. Välsignelse 9 från En liten bönbok Låt oss gå med välsignelse från Gud, som skapar och ger ljus som räddar och ger frihet som förnyar och ger liv. 9

10 3. Melodier och texter Mål Att undersöka och samtala kring hur psalmers melodi och text påverkar varandra. Förberedelser Denna gång ska psalmerna sjungas och spelas. Det är därför bra om en musiker deltar och det finns tillgång till ett piano eller en orgel. Be musikern att förbereda två till tre psalmer att sjunga i olika tempo. Sortera ut textkorten bland de gröna korten eftersom enbart dessa används denna gång. Samtal om musik och text Samtala först en stund om egna erfarenheter av hur musik och text påverkar oss. Finns det psalmer vars melodier vi tycker om, men där vi har svårt för att sjunga texten? Eller tvärtom, texter vi tycker om men vars melodier vi inte gillar? levande samtal Korten: Levande samtal Dra ett kort (ett textkort av de gröna). Sjung psalmen gemensamt. Under den individuella reflektionstiden före eller efter psalmsången kan musikern spela psalmen instrumentalt. Börja med att göra en runda av reflektioner utifrån kortet. Därefter kan samtalet ledas in på tankar och upplevelser av melodins och textens relation till varandra. Några fördjupningsfrågor som kan användas är: Hur upplevde vi texten när vi sjöng den? Blir texten mer målande med musik eller försvinner delar av texten när musiken finns med? Skulle vi vilja ha en annan musikstil till denna text? Vilken då? Vilka bilder fick vi av melodin? Hur påverkades melodin av texten? Skulle vi vilja ha en annan text till melodin? Vad skulle den handla om? Vilka känslor förmedlar texten? Vilka känslor förmedlar musiken? Upplevde vi harmoni eller spänning mellan text och melodi? 10

11 Under samtalet kan det vara bra att lämna tid till att återvända till texten och läsa den högt igen, liksom det kan vara bra att höra melodin igen. Melodiernas tempo Sjung psalmer i olika tempo och se vad det gör med upplevelsen av psalmen. Musikern kan ha förberett detta moment och valt ut två eller tre psalmer. Samtala i gruppen. Vad gör tempot med våra upplevelser? Påverkar tempot texten? Påverkar tempot förståelsen och tolkningen av psalmen? Psalmfavoriter Låt alla leta upp sin favoritpsalm. Om ni har tid, sjung en vers av allas favoriter. Avslutning Tänd ett ljus Bön: Gud, tack för att du låter oss göra nya upptäckter tillsammans. Öppna våra sinnen för vad du vill visa oss. Amen. Välsignelse Psalm 730 Må din väg gå dig till mötes 11

12 4. Evangeliebokens texter och böner Mål Att reflektera kring och samtala om texter och böner i evangelieboken. Att upptäcka hur texter hör samman med teman. Förberedelser Denna gång ska enbart de turkosa korten användas. Välj ut de kort som hör till evangelieboken och lägg korten som hör till bönboken och Lilla katekesen åt sidan. levande samtal Korten: Levande samtal Använd de kort som hör till evangelieboken av de turkosa korten. Dra några kort och samtala. Söndagens tema Välj ut en söndag. Det kan vara vilken söndag som helst eller kommande söndag. Börja med att titta på temat. Vad är det första ord vi tänker på när vi hör temat? Låt var och en berätta om ordet i gruppen. Skriv gärna upp orden så att alla kan se dem. Vilka associationer fick vi? Fundera över vilka bibeltexter ni tänker på när ni ser orden (utan att titta på urvalet i evangelieboken). Samtala kring vilka texter som skulle passa. Se sen efter om någon av de texterna finns med bland söndagens texter. Dagens bön Läs de två dagens bön som hör till söndagen. Plocka ut ord ur varje bön. Dela ordet med varandra. Hur hör ordet samman med dagens tema? Jämför bönerna. Vad berättar de för oss? Bibeltexterna Välj en av bibeltexterna. Läs den högt. Låt var och en sammanfatta texten i en mening som skrivs på papper. Det kan vara ett citat ur texten, ett eget tolkat budskap eller en association. Papprena samlas in och meningarna skrivs upp på en tavla som alla kan se. Samtala kring vad ni hörde i texten. Gå sedan tillbaka till texten och läs den igen. Hör vi något nytt? 12

13 Bibeltexterna 2 Läs två eller tre årgångar av de gammaltestamentliga läsningarna, episteltexterna eller evangelietexterna. Till varje text kan ni fundera över och samtala kring: Hur såg det ut där texten utspelar sig? Vilka bilder får vi framför oss? Vilka är huvudpersonerna i respektive text? Vad säger texterna om Gud? Vilka likheter finns det mellan texterna? Vilka skillnader finns det? Hur hör texterna ihop med söndagens tema? Passar någon bättre än de andra? Vad säger texterna till oss? Avslutning Tänd ett ljus Bön: Gud, tack för att du låter oss göra nya upptäckter tillsammans. Öppna våra sinnen för vad du vill visa oss. Amen. Välsignelse 12 från En liten bönbok Välsignelse från Saras och Abrahams Gud välsignelse från Jesus Kristus, född av kvinnan Maria välsignelse från den heliga Anden som vakar över oss som en mor vakar över sina barn den välsignelsen vare med oss alla. 13

14 5. Gudstjänstens psalmer och bibeltexter Mål Att samtala kring hur gudstjänster byggs upp av teman, bibeltexter och psalmer. Inför träffen Ta fram några psalmvalslistor, t ex. Psalmvalslista av Ragnar Håkanson (Verbum 2006), Kyrkoårets psalmer av Hans Karlsson (Församlingsförlaget 2004), Kyrkoårets gudstjänster (Argument 2011), eller psalmvalslistor ur exempelvis Svensk kyrkotidning eller Svensk Pastoraltidskrift. Introduktion Börja med att samtala om hur söndagens gudstjänster byggs upp av psalmer och bibeltexter. Här kan det vara bra att titta på högmässans ordning som finns i utdraget ur kyrkohandboken i psalmboken, med särskilt fokus på psalmer och bibelläsningar. Hur många psalmer brukar vi ha i församlingens gudstjänst? Vilka psalmer brukar ha en anknytning till söndagens tema och vilka är av mer allmän karaktär? Hur väljs psalmer ut i vår församling? Tema och psalmer Slå upp en söndag. Börja med att titta på temat. Vad är det första ordet ni tänker på när ni hör temat? Berätta om ordet i gruppen. Skriv gärna upp orden så att alla kan se dem. Kan ni hitta en eller flera psalmer som passar till något av orden? Psalmval Läs en årgång bibeltexter till den valda söndagen. Börja med att själva fundera kring vilka psalmer som skulle kunna passa att sjunga. Leta tillsammans och diskutera hur man hittar lämpliga psalmer. Till vilken hjälp är rubrikerna som psalmerna finns sorterade under? Kan de också vara ett hinder? Titta sedan på de psalmförslag som finns i böckerna och tidningarna. Hittade vi samma psalmer? Fick vi nya förslag? Jämför sedan de olika psalmförslagen. Vad finns det för skillnader? Avspeglas olika traditioner i psalmvalen? 14

15 Böner Läs de två dagens bön som hör till söndagen. Vilken skulle du välja? Har bönerna olika karaktär? Har de olika slags budskap? Passar de vid olika typer av gudstjänster? Titta i bönboken och leta upp en bön som passar som förbön eller extra bön till söndagens tema. levande samtal Korten: Levande samtal Använd alla kort. Fundera över om korten har hjälpt era samtal om Gud, människor och världen. Avslutning Tänd ett ljus Bön: Gud, tack för att du låter oss göra nya upptäckter tillsammans. Öppna våra sinnen för vad du vill visa oss. Amen. Välsignelse 7 från En liten bönbok Må solens strålar värma dig om dagen. Må månens sken omsluta dig om natten. Må Gud ständigt hålla dig i sin famn, bevara dig från fruktan skydda dig mot skada välsigna dig med kärlek och skänka dig sin frid. 15

16 Litteraturtips Levande teologi av Cristina Grenholm. Verbum Martin Luther Lilla katekesen. Översättning, inledning och kommentarer av Carl Axel Aurelius och Margareta Brandby-Cöster. Trossamfundet Svenska kyrkan Forskning om psalmer Dejlig er jorden. Psalmens roll i nutida nordiskt kultur- och samhällsliv med Karl-Johan Hansson, Folke Bohlin och Jørgen Straarup i redaktionen, Åbo Akademis förlag Boken är ett resultat av ett stort nordiskt forskningsprojekt om psalmer och består av många artiklar som tillsammans speglar psalmens roll och ställning i Norden. Här får man bland annat veta vilka som är de mest omtyckta psalmerna. Martin Luthers psalmer i de nordiska folkens liv. Ett projekt inom forskarnätverket Nordhymn med Sven-Åke Selander och Karl-Johan Hansson i redaktionen, Arcus förlag En omfattande bok om hur Luthers psalmer använts och används på gudstjänster, som pedagogiska hjälpmedel och deras spridning i kultur och samhällsliv i Norden. Psalm i vår tid. Svenskt gudstjänstlivs årsbok. Redaktör: Sven-Åke Selander. Artos & Norma Artiklar om psalmboksutveckling efter 1986 i svenska samfund, om barnpsalmer och psalmer vid kyrkliga handlingar, om varför vi sjunger och om tre nutida psalmförfattare: Britt G. Hallqvist, Anders Frostenson och Olof Hartman. Psalm kön kyrka. Könsförståelse och kyrkoförståelse i Den svenska psalmboken och i Svenska kyrkans kyrkomöte av Agneta Lejdhamre. Artos & Norma Doktorsavhandling med en analys av psalmtexter utifrån könsperspektiv. Boken tar bland annat upp frågor som hur kvinnor och män framställs i psalmboken och diskuterar konsekvenserna av psalmernas gudsbilder i relation till kyrkosyn och gudstjänstförståelse. Gå vi till paradis med sång. Psalmers funktion i begravningsgudstjänster av Anna J. Evertsson, Arcus förlag Doktorsavhandling om vilka begravningspsalmer som används och hur de förhåller sig till griftetal och den sociala situationen kring en begravning. 16

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Bibelstudiet: Enhet för världens skull

Bibelstudiet: Enhet för världens skull studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Enhet för världens skull Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas

Läs mer

samtalshandledning till Samtal med barn och ungdomar

samtalshandledning till Samtal med barn och ungdomar samtalshandledning till Samtal med barn och ungdomar 1 samtalshandledning inledning inledning När ingen lyssnar blir jag både arg och ledsen. Då gömmer jag mig. Men om ingen kommer så gömmer jag mig på

Läs mer

Bibelstudiet: Att dela för livets skull

Bibelstudiet: Att dela för livets skull studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Att dela för livets skull Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas

Läs mer

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

I denna rymd möts vi. Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget

I denna rymd möts vi. Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget I denna rymd möts vi Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget 1 2 Gud är här. Evig, öppen, nära. I denna rymd möts vi. (Ur Inledningsord 7) 3 Innehåll Åtta korta frågor till Boel Hössjer Sundman

Läs mer

TIPS AKTIVITETS MÅLGRUPP 8-12 ÅR

TIPS AKTIVITETS MÅLGRUPP 8-12 ÅR MÅLGRUPP 8-12 ÅR AKTIVITETS TIPS ETT LEDARMATERIAL MED TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM I DIN BARN- ELLER UNGDOMSGRUPP VILL ARBETA MED INSAMLING, SOLIDARITET OCH INTERNATIONELLA RELATIONER INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Bibelstudiet: Guds hushåll byggs av skapelserättvisa

Bibelstudiet: Guds hushåll byggs av skapelserättvisa studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Guds hushåll byggs av skapelserättvisa Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet

Läs mer

Ibland finns det inga enkla svar

Ibland finns det inga enkla svar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar Samtalshandledning med mötesupplägg omfattande 3-6 träffar. Kerstin Selén Sensus studieförbund Detta är en samtalshandledning

Läs mer

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen.

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Om ungdomars självkänsla Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Inledning Om ungdomars självkänsla är en film om att vara ung i dag. Det är en kort film drygt tio minuter lång som berör stora

Läs mer

Kanava 8, 3.10.2012 Patrik Hagman Vi måste säga något föredrag vid prästdagarna 2012

Kanava 8, 3.10.2012 Patrik Hagman Vi måste säga något föredrag vid prästdagarna 2012 Kanava 8, 3.10.2012 Patrik Hagman Vi måste säga något föredrag vid prästdagarna 2012 Jag har tagit rubriken till detta föredrag från ett uttalande av evangelisten Frank Mangs, som Peter Haldorf har nedtecknat

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel 1 Samtalsmodell för bokcirkel Läsning och livstolkning Livstolkning är något vi håller på med hela tiden: Vi försöker

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Självklart! Det handlar om rättigheter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och

Läs mer

Studieplan för LÄSE- OCH SAMTALSCIRKEL

Studieplan för LÄSE- OCH SAMTALSCIRKEL Studieplan för LÄSE- OCH SAMTALSCIRKEL Läse- och samtalscirkel utifrån boken Feminism och kyrkan på spaning efter jämställdheten Författare: Annika Ahlefelt, Ninna Edgardh, Malin Emmoth, Ulla Marie Gunner,

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv.

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Översikt De fem djuren...5 min Repetition av träff 4, 3, 2 och 1...10 min Genomgång av att öva mellan träffarna...10 min Dansa jobbig tanke...15 min Festinbjudan...15

Läs mer

GESTTILLSTÅND PANIKÅNGEST MANODEPRESSIVITET DEPRESSIVITET ANO PSYKISKT SJUK. Berättelser ur verkligheten. Studiehandledning till

GESTTILLSTÅND PANIKÅNGEST MANODEPRESSIVITET DEPRESSIVITET ANO PSYKISKT SJUK. Berättelser ur verkligheten. Studiehandledning till Studiehandledning till Berättelser ur verkligheten PRESSIONPANIKÅNGEST PANIKÅNGEST MANODEPRESSIVITET SJUK TILLSTÅND PSYKOS ESSION TÖRNINGAR PANIKÅNGEST PSYKISKT MANODEPRESSIVITET GESTTILLSTÅND TILLSTÅND

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

att starta Lycka till!

att starta Lycka till! att starta feministcirkel Feministcirklar utgår först och främst från vad de som vill delta i cirkeln har lust att prata om, eller göra, så det bästa är att bygga upp varje cirkel speciellt för just er

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer