Studiehandledning. Anna Davidsson Bremborg Cristina Grenholm. Levande samtal psalmboken 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiehandledning. Anna Davidsson Bremborg Cristina Grenholm. Levande samtal psalmboken 2"

Transkript

1 levande samtal Studiehandledning Anna Davidsson Bremborg Cristina Grenholm Levande samtal psalmboken 2 Studiehandledning för fem träffar om psalmboken 5 1. Att lära känna psalmboken 5 2. Vi upptäcker psalmboken med alla sinnen 8 3. Melodier och texter Evangeliebokens texter och böner Gudstjänstens psalmer och bibeltexter 14 Litteraturtips 16

2 LEVANDE SAMTAL psalmboken Gud söker alla människor och var och en som söker Gud har också något att berätta och dela med sig av till andra. Det finns olika sätt att beskriva samtal om tro, ibland kallas det teologi. Vi vill att samtalet ska vara lustfyllt, utforskande och djärvt. Vi kallar det gudsprat, för att det inte ska låta så högtidligt, men ändå vara på allvar. I samtalet är allas bidrag lika viktiga. Vi får låta oss inspireras och utmanas, få svar och ställa nya frågor. Gudspratet sker aldrig för sin egen skull, utan för att vi behöver höra om Gud i ständigt nya situationer. Även om det som sägs har sagts förut, får det ny betydelse när det sägs i ett annat sammanhang. Gudsprat är levande. Korten Levande samtal psalmboken vill väcka lust att upptäcka hela psalmboken på ett nytt sätt. Med personliga upplevelser och funderingar som utgångspunkt vill de inspirera till nya perspektiv på psalmer, böner och bibeltexter. Korten är en del av visionen om en levande teologi i Svenska kyrkan och vill uppmuntra alla att delta i gudspratet. Varje kort innehåller ett uppdrag som kopplar samman en text med en känsla, erfarenhet, aktivitet eller tanke. På detta sätt vill vi ge nya upplevelser och perspektiv på texterna, vare sig det är en psalm, en bön eller en bibeltext. Utgångspunkt för korten är den psalmbok som idag vanligen används i församlingen och som innehåller Den svenska psalmboken med tillägg (ps 1 800), Den svenska evangelieboken, En liten bönbok och Martin Luthers lilla katekes. Lilla katekesen har under 2011 kommit i en nyöversättning som finns för nedladdning på Svenska kyrkans hemsida (det går även att söka Lilla katekesen på hemsidan). Om man vill kan man använda denna. Korten är utformade för att användas av såväl individer som grupper. De kan användas vid en personlig morgon- eller kvällsbön, lika gärna som vid samlingar av olika församlingsgrupper. Ett enda kort kan inspirera till en stunds teologisk reflektion vid exempelvis ett personalmöte, ett kyrkorådsmöte eller en körrepetition. Men korten kan också utgöra grunden för en eller flera träffar i de många sammanhang som finns i församlingar såsom samtalsgrupper, vuxenkonfirmandgrupper, syföreningar, samlingar med gudstjänst- och kyrkvärdar eller andra ideella medarbetare. 2

3 Om korten Korten ska inspirera till samtal och det finns inga rätta svar. Det krävs ingen särskild förkunskap för att använda korten för alla kan använda sina egna erfarenheter. I en grupp är detta särskilt viktigt att betona. Det är värdefullt att var och en får uttrycka sina egna upplevelser och tankar. En del kort kan tolkas på olika sätt och alla kort är kanske inte meningsfulla för alla. Var och en är fri att använda kortet på sitt eget sätt och kan hitta på bättre varianter. Det finns även några tomma kort som man kan skriva på. Korten har två olika bakgrundsfärger. De gröna korten är kopplade till psalmerna och de turkosa till evangelieboken, bönboken och lilla katekesen. Det finns 42 gröna kort och 29 turkosa kort. Den som vill fördjupa sig i hela psalmboken använder alla kort, men det är också lätt att välja ut några särskilda kort. Det finns olika typer eller kategorier av kort. Upptäckakort: Dessa kort uppmanar till att slå upp eller bläddra i psalmboken och låta den psalm, bön eller bibeltext ögonen stannar vid vara utgångspunkt för uppdraget. Ibland styrs urvalet till exempelvis en evangelietext, men vilken det blir spelar ingen roll. Hittakort: Dessa kort finns i två varianter. De uppmanar antingen till att leta upp en psalm, bön eller bibeltext som betyder något särskilt för en. Eller till att hitta enstaka ord i en text. Textkort: Dessa kort hör samman med en specifik text. De uppmanar till att göra något, känna efter eller tänka på något antingen före eller efter att man läser texten. Att använda korten i grupp Även om korten kan användas enskilt tror vi att det är meningsfullt och givande att dela erfarenheter och tankar kring tro, liv och Gud med andra. Vi vill därför inspirera till användning av korten i grupper. Här har vi gjort ett förslag på hur man kan lägga upp en samtalsgrupp eller studiecirkel på fem träffar, men det är givetvis inget krav att man ska ha det antalet träffar. Materialet är mer tänkt som inspiration för planeringen än som ett 3

4 fast schema att följa. Det går bra att plocka idéer till ett enstaka tillfälle eller att förlänga upplägget till fler gånger. Vid varje träff är korten grunden. Man drar ett kort, utför det som står där och sen samtalar man i gruppen. Till detta har vi i studievägledningen lagt andra frågeställningar, idéer och övningar för att fördjupa de teman träffarna är indelade i. När korten introduceras i en grupp är det viktigt att betona det lustfyllda i det gemensamma gudspratet. Varje deltagare har värdefulla erfarenheter och tankar att dela med sig av, vare sig de är positiva eller negativa. Anledningen till att korten är tydligt indelade i olika kategorier hitta, upptäcka och text är framför allt att underlätta användningen i grupper. Det finns tillfällen när det kan vara bra att bara använda någon kategori. Om korten exempelvis används i en grupp där vissa personer har svårt att läsa, kan hittakorten sorteras bort. Upptäckakorten kan däremot användas genom att ledaren eller någon annan person slår upp en text och läser högt. Det blir då en gemensam text i gruppen. När det gäller psalmerna kan man välja om de ska sjungas eller läsas. Många vill sjunga psalmer. Samtidigt kan det ge nya perspektiv och upptäckter att läsa en text som brukar sjungas. Ett alternativ om man har flera träffar, är att en av gångerna välja att sjunga psalmerna. Så har vi gjort i förslaget. 4

5 Studiehandledning för fem träffar om psalmboken 1. Att lära känna psalmboken Mål Att lära känna psalmbokens olika delar, få dela erfarenheter av psalmboken och upptäcka texter och psalmer. Förberedelser Se till att det finns var sin psalmbok till alla. Det ska vara en psalmbok med tillägg, alltså psalmerna 1 800, samt evangeliebok, bönbok och lilla katekesen. Eventuellt kan alla få en liten anteckningsbok att skriva ner tankar i. Ta annars med papper och penna om någon vill anteckna. Under samtalen är det en fördel att sitta i en ring, men se också till att det finns utrymme att röra sig i rummet och möjlighet att tänka lite avskilt. Psalmbokens innehåll Första gången är det bra att inleda med att titta på psalmbokens innehåll, dess olika delar och tillkomst. Psalmboken består av Psalmerna som är antagna av kyrkomötet Psalmerna som utgör ett tillägg som Verbum gav ut Den svenska evangelieboken som antogs av kyrkomötet En liten bönbok som antogs av kyrkomötet Martin Luthers lilla katekes (tyskt original 1529). Utdrag ur Kyrkohandboken som antogs av kyrkomötet Bläddra i psalmboken så att alla hittar i den. 5

6 Samtal kring psalmboken Samtala en stund kring de erfarenheter som finns i gruppen av psalmboken. Har vi erfarenheter av psalmboken från skolan, hemifrån, konfirmandtiden, gudstjänster, konserter eller radio? Är det erfarenheter enbart av psalmerna eller också av de andra delarna av psalmboken? Vad betyder psalmboken för oss? levande samtal Korten: Levande samtal Introducera korten. Poängtera det lekfulla med att få känna, tänka och reflektera utifrån egna erfarenheter. Denna gång kan ni lägga de gröna korten (tillhörande psalmdelen) i en hög och de turkosa i en annan (tillhörande den andra delen) i en. Ta varannan gång från respektive hög. Dra ett kort och läs det högt. Ta ett moment i taget. Hittakorten och upptäckakorten innebär att deltagarna arbetar med olika texter. Textkorten refererar däremot till en specifik text och man kan antingen läsa texten högt i gruppen eller låta var och en själv läsa texten. Utför uppdraget som står på kortet. Lämna gott om tid till genomläsning och eftertanke. Deltagarna kan, om så önskas, få möjlighet att anteckna ord, tankar och upplevelser i en anteckningsbok eller på ett papper. Efter ett tag samlas gruppen. Man kan börja med att deltagarna samtalar två och två om vad de upplevt innan man lyfter fram det i hela gruppen. Hände det något när jag läste eller hörde texten? Vad fastnade hos mig just idag? Vad tänkte jag på i mitt liv? Ett alternativ är att börja med en runda, det vill säga att låta var och en i turordning få berätta, utan att någon annan kommenterar det som sägs. En viktig regel vid runda är att deltagarna har möjlighet att passa, det vill säga att inte behöva berätta något. Därefter kan samtalet fortsätta fritt. När ni prövat några kort, kan diskussionernas fördjupas med ytterligare frågeställningar. Kände vi till texten förut? Upptäckte vi något nytt? Finns det några ord eller fraser som betyder extra mycket för oss? När passar den här texten? Vid vilka tidpunkter, känslor eller upplevelser? Finns det något vi inte förstår? 6

7 Vilka olika tolkningar och tankar har vi i gruppen och varför har vi det? Vad påverkar våra upplevelser? Hjälpte texten oss i vårt gudsprat? Vill vi återvända till texten? Avslutning Tänd ett ljus Bön: Gud, tack för att du låter oss göra nya upptäckter tillsammans. Öppna våra sinnen för vad du vill visa oss. Amen. Välsignelse 6 från En liten bönbok Må Guds ljus vara vårt ljus, må Guds kärlek vara vår kärlek må Guds väg vara vår väg. 7

8 2. Vi upptäcker psalmboken med alla sinnen Mål Att använda korten för att upptäcka och samtala om texter i psalmboken och att med några övningar konkret få använda våra sinnen. Förberedelser Denna gång arbetar gruppen både med korten på liknande sätt som förra gången och med sinnesövningar. Ta med doftljus, lera, fotografier, vykort eller bilder. levande samtal Korten: Levande samtal Denna gång delas korten upp i tre högar: upptäckakort, hittakort och textkort, så att man med säkerhet får variation på vilka typer av kort som används. Dra ett kort och läs det högt. Ta ett moment i taget. Utför uppdraget som står på kortet. Lämna gott om tid till genomläsning och eftertanke. Skriv inget denna gång. Samlas sedan i gruppen och samtala om vad som hände, vad som fastnade och vad man kom att tänka på i sitt eget liv. Sinnesövningar Du kan välja att göra alla en eller flera av sinnesövningarna Tänd ett doftljus. Låt alla deltagare sluta ögonen under det att någon läser en (eller flera) av psalmerna 197, 445 eller 606 högt. Samtala om vad doften gör med texten. Låt var och en först välja en bön de tycker om i bönboken. Ge sedan varje deltagare en bit lera att forma till något de inspireras av utifrån texten. Det kan vara en konkret sak eller att leran får ta form av känslor och tankar. Ledaren kan också välja en bön som han eller hon läser högt under det att alla formar något av leran. Lägg ut ett antal fotografier eller bilder på golvet eller på ett bord. Slå upp en bibeltext. Läs den högt. Låt varje deltagare välja en bild som de tycker passar till. 8

9 Avslutning Tänd ett ljus Bön: Gud, tack för att du låter oss göra nya upptäckter tillsammans. Öppna våra sinnen för vad du vill visa oss. Amen. Välsignelse 9 från En liten bönbok Låt oss gå med välsignelse från Gud, som skapar och ger ljus som räddar och ger frihet som förnyar och ger liv. 9

10 3. Melodier och texter Mål Att undersöka och samtala kring hur psalmers melodi och text påverkar varandra. Förberedelser Denna gång ska psalmerna sjungas och spelas. Det är därför bra om en musiker deltar och det finns tillgång till ett piano eller en orgel. Be musikern att förbereda två till tre psalmer att sjunga i olika tempo. Sortera ut textkorten bland de gröna korten eftersom enbart dessa används denna gång. Samtal om musik och text Samtala först en stund om egna erfarenheter av hur musik och text påverkar oss. Finns det psalmer vars melodier vi tycker om, men där vi har svårt för att sjunga texten? Eller tvärtom, texter vi tycker om men vars melodier vi inte gillar? levande samtal Korten: Levande samtal Dra ett kort (ett textkort av de gröna). Sjung psalmen gemensamt. Under den individuella reflektionstiden före eller efter psalmsången kan musikern spela psalmen instrumentalt. Börja med att göra en runda av reflektioner utifrån kortet. Därefter kan samtalet ledas in på tankar och upplevelser av melodins och textens relation till varandra. Några fördjupningsfrågor som kan användas är: Hur upplevde vi texten när vi sjöng den? Blir texten mer målande med musik eller försvinner delar av texten när musiken finns med? Skulle vi vilja ha en annan musikstil till denna text? Vilken då? Vilka bilder fick vi av melodin? Hur påverkades melodin av texten? Skulle vi vilja ha en annan text till melodin? Vad skulle den handla om? Vilka känslor förmedlar texten? Vilka känslor förmedlar musiken? Upplevde vi harmoni eller spänning mellan text och melodi? 10

11 Under samtalet kan det vara bra att lämna tid till att återvända till texten och läsa den högt igen, liksom det kan vara bra att höra melodin igen. Melodiernas tempo Sjung psalmer i olika tempo och se vad det gör med upplevelsen av psalmen. Musikern kan ha förberett detta moment och valt ut två eller tre psalmer. Samtala i gruppen. Vad gör tempot med våra upplevelser? Påverkar tempot texten? Påverkar tempot förståelsen och tolkningen av psalmen? Psalmfavoriter Låt alla leta upp sin favoritpsalm. Om ni har tid, sjung en vers av allas favoriter. Avslutning Tänd ett ljus Bön: Gud, tack för att du låter oss göra nya upptäckter tillsammans. Öppna våra sinnen för vad du vill visa oss. Amen. Välsignelse Psalm 730 Må din väg gå dig till mötes 11

12 4. Evangeliebokens texter och böner Mål Att reflektera kring och samtala om texter och böner i evangelieboken. Att upptäcka hur texter hör samman med teman. Förberedelser Denna gång ska enbart de turkosa korten användas. Välj ut de kort som hör till evangelieboken och lägg korten som hör till bönboken och Lilla katekesen åt sidan. levande samtal Korten: Levande samtal Använd de kort som hör till evangelieboken av de turkosa korten. Dra några kort och samtala. Söndagens tema Välj ut en söndag. Det kan vara vilken söndag som helst eller kommande söndag. Börja med att titta på temat. Vad är det första ord vi tänker på när vi hör temat? Låt var och en berätta om ordet i gruppen. Skriv gärna upp orden så att alla kan se dem. Vilka associationer fick vi? Fundera över vilka bibeltexter ni tänker på när ni ser orden (utan att titta på urvalet i evangelieboken). Samtala kring vilka texter som skulle passa. Se sen efter om någon av de texterna finns med bland söndagens texter. Dagens bön Läs de två dagens bön som hör till söndagen. Plocka ut ord ur varje bön. Dela ordet med varandra. Hur hör ordet samman med dagens tema? Jämför bönerna. Vad berättar de för oss? Bibeltexterna Välj en av bibeltexterna. Läs den högt. Låt var och en sammanfatta texten i en mening som skrivs på papper. Det kan vara ett citat ur texten, ett eget tolkat budskap eller en association. Papprena samlas in och meningarna skrivs upp på en tavla som alla kan se. Samtala kring vad ni hörde i texten. Gå sedan tillbaka till texten och läs den igen. Hör vi något nytt? 12

13 Bibeltexterna 2 Läs två eller tre årgångar av de gammaltestamentliga läsningarna, episteltexterna eller evangelietexterna. Till varje text kan ni fundera över och samtala kring: Hur såg det ut där texten utspelar sig? Vilka bilder får vi framför oss? Vilka är huvudpersonerna i respektive text? Vad säger texterna om Gud? Vilka likheter finns det mellan texterna? Vilka skillnader finns det? Hur hör texterna ihop med söndagens tema? Passar någon bättre än de andra? Vad säger texterna till oss? Avslutning Tänd ett ljus Bön: Gud, tack för att du låter oss göra nya upptäckter tillsammans. Öppna våra sinnen för vad du vill visa oss. Amen. Välsignelse 12 från En liten bönbok Välsignelse från Saras och Abrahams Gud välsignelse från Jesus Kristus, född av kvinnan Maria välsignelse från den heliga Anden som vakar över oss som en mor vakar över sina barn den välsignelsen vare med oss alla. 13

14 5. Gudstjänstens psalmer och bibeltexter Mål Att samtala kring hur gudstjänster byggs upp av teman, bibeltexter och psalmer. Inför träffen Ta fram några psalmvalslistor, t ex. Psalmvalslista av Ragnar Håkanson (Verbum 2006), Kyrkoårets psalmer av Hans Karlsson (Församlingsförlaget 2004), Kyrkoårets gudstjänster (Argument 2011), eller psalmvalslistor ur exempelvis Svensk kyrkotidning eller Svensk Pastoraltidskrift. Introduktion Börja med att samtala om hur söndagens gudstjänster byggs upp av psalmer och bibeltexter. Här kan det vara bra att titta på högmässans ordning som finns i utdraget ur kyrkohandboken i psalmboken, med särskilt fokus på psalmer och bibelläsningar. Hur många psalmer brukar vi ha i församlingens gudstjänst? Vilka psalmer brukar ha en anknytning till söndagens tema och vilka är av mer allmän karaktär? Hur väljs psalmer ut i vår församling? Tema och psalmer Slå upp en söndag. Börja med att titta på temat. Vad är det första ordet ni tänker på när ni hör temat? Berätta om ordet i gruppen. Skriv gärna upp orden så att alla kan se dem. Kan ni hitta en eller flera psalmer som passar till något av orden? Psalmval Läs en årgång bibeltexter till den valda söndagen. Börja med att själva fundera kring vilka psalmer som skulle kunna passa att sjunga. Leta tillsammans och diskutera hur man hittar lämpliga psalmer. Till vilken hjälp är rubrikerna som psalmerna finns sorterade under? Kan de också vara ett hinder? Titta sedan på de psalmförslag som finns i böckerna och tidningarna. Hittade vi samma psalmer? Fick vi nya förslag? Jämför sedan de olika psalmförslagen. Vad finns det för skillnader? Avspeglas olika traditioner i psalmvalen? 14

15 Böner Läs de två dagens bön som hör till söndagen. Vilken skulle du välja? Har bönerna olika karaktär? Har de olika slags budskap? Passar de vid olika typer av gudstjänster? Titta i bönboken och leta upp en bön som passar som förbön eller extra bön till söndagens tema. levande samtal Korten: Levande samtal Använd alla kort. Fundera över om korten har hjälpt era samtal om Gud, människor och världen. Avslutning Tänd ett ljus Bön: Gud, tack för att du låter oss göra nya upptäckter tillsammans. Öppna våra sinnen för vad du vill visa oss. Amen. Välsignelse 7 från En liten bönbok Må solens strålar värma dig om dagen. Må månens sken omsluta dig om natten. Må Gud ständigt hålla dig i sin famn, bevara dig från fruktan skydda dig mot skada välsigna dig med kärlek och skänka dig sin frid. 15

16 Litteraturtips Levande teologi av Cristina Grenholm. Verbum Martin Luther Lilla katekesen. Översättning, inledning och kommentarer av Carl Axel Aurelius och Margareta Brandby-Cöster. Trossamfundet Svenska kyrkan Forskning om psalmer Dejlig er jorden. Psalmens roll i nutida nordiskt kultur- och samhällsliv med Karl-Johan Hansson, Folke Bohlin och Jørgen Straarup i redaktionen, Åbo Akademis förlag Boken är ett resultat av ett stort nordiskt forskningsprojekt om psalmer och består av många artiklar som tillsammans speglar psalmens roll och ställning i Norden. Här får man bland annat veta vilka som är de mest omtyckta psalmerna. Martin Luthers psalmer i de nordiska folkens liv. Ett projekt inom forskarnätverket Nordhymn med Sven-Åke Selander och Karl-Johan Hansson i redaktionen, Arcus förlag En omfattande bok om hur Luthers psalmer använts och används på gudstjänster, som pedagogiska hjälpmedel och deras spridning i kultur och samhällsliv i Norden. Psalm i vår tid. Svenskt gudstjänstlivs årsbok. Redaktör: Sven-Åke Selander. Artos & Norma Artiklar om psalmboksutveckling efter 1986 i svenska samfund, om barnpsalmer och psalmer vid kyrkliga handlingar, om varför vi sjunger och om tre nutida psalmförfattare: Britt G. Hallqvist, Anders Frostenson och Olof Hartman. Psalm kön kyrka. Könsförståelse och kyrkoförståelse i Den svenska psalmboken och i Svenska kyrkans kyrkomöte av Agneta Lejdhamre. Artos & Norma Doktorsavhandling med en analys av psalmtexter utifrån könsperspektiv. Boken tar bland annat upp frågor som hur kvinnor och män framställs i psalmboken och diskuterar konsekvenserna av psalmernas gudsbilder i relation till kyrkosyn och gudstjänstförståelse. Gå vi till paradis med sång. Psalmers funktion i begravningsgudstjänster av Anna J. Evertsson, Arcus förlag Doktorsavhandling om vilka begravningspsalmer som används och hur de förhåller sig till griftetal och den sociala situationen kring en begravning. 16

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan 1 Vi ber under fastan Bibelläsning och Bön under 8 veckor 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan Bibelläsning och bön under fastan 2015 2 Fastan en tid för omvändelse bön och eftertanke. Sedan 300-talet

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING HANDLEDNING livet Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING Kyrkan finns till genom mission liksom elden finns till genom att brinna. Om hon inte engagerar sig i mission upphör

Läs mer

Tro en vardagsförmiddag- 10:27

Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167 14 Bromma 2 INNEHÅLL Ett litet förtydligande... 4 Att använda materialet...

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan Be Lyssna Handla Konstverk av Birgitta Kärnbo Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan 5 september 2016 1 januari 2017 1 Be Lyssna Handla De tre orden är ledord för gudstjänster och bibelläsningsplanen

Läs mer

Kvällsgudstjänst på alla helgons dag

Kvällsgudstjänst på alla helgons dag Kvällsgudstjänst på alla helgons dag Vid kvällsgudstjänsten på alla helgons dag minns man under förbönen dem som dött i tron på Kristus och särskilt de församlingsmedlemmar som har avlidit under året.

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna 1 Apostlagärningarna Vad hände med lärjungarna och de första kristna efter att Jesus hade lämnat jorden? Hur spreds budskapet? Vilka utmaningar mötte

Läs mer

Begravnings- gudstjänst

Begravnings- gudstjänst Begravnings- gudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Klockringning Musik Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn.vi är samlade för att ta avsked av NN och för

Läs mer

STUDIEGUIDE. till läse- och samtalscirkel utifrån boken. Liv i gemenskap

STUDIEGUIDE. till läse- och samtalscirkel utifrån boken. Liv i gemenskap STUDIEGUIDE till läse- och samtalscirkel utifrån boken Liv i gemenskap Läse- och samtalscirkel utifrån boken Liv i gemenskap Författare: Dietrich Bonhoeffer Förlag: Libris förlag, 2016 Studieguide: Lina

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström Dagens evangelietext är ur Lukas evangelium, kap 17, vers 20-30 De första verserna lyder : Tillfrågad av fariséerna om när Guds rike skulle komma svarade han (Jesus):Guds rike kommer inte på ett sådant

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

Inspirationsmaterial. Bygger på en modell som Cristina Grenholm presenterar i sin bok Levande teologi. Anna Davidsson Bremborg

Inspirationsmaterial. Bygger på en modell som Cristina Grenholm presenterar i sin bok Levande teologi. Anna Davidsson Bremborg levande gudsprat Inspirationsmaterial Bygger på en modell som Cristina Grenholm presenterar i sin bok Levande teologi. Anna Davidsson Bremborg Levande gudsprat 2 1. Gudsprat med utgångspunkt från ett ord

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Några tips till dig som vill följa bibelläsningsplanen

Några tips till dig som vill följa bibelläsningsplanen Första Mosebok 1 Några tips till dig som vill följa bibelläsningsplanen Bestämd tidpunkt och plats. Många har svårt att få till bibelläsningen, det underlättar om du har en bestämd tid och plats när du

Läs mer

KREATIVA BÖNESÄTT. en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin

KREATIVA BÖNESÄTT. en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin KREATIVA BÖNESÄTT en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin Information om materialet Till vem? I vår verksamhet är andakter en viktig del, men ibland är det

Läs mer

Studiehandledning till

Studiehandledning till Studieguide Studiehandledning till Glöd scouting på kristen grund Studieguiden är framtagen av equmenia och Studieförbundet Bilda för att scoutledare ska få hjälp att samtala och arbeta med innehållet

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Leva församling. Samtalsfrågor och goda råd till dig som håller i webbkursens samlingar

Leva församling. Samtalsfrågor och goda råd till dig som håller i webbkursens samlingar Leva församling Samtalsfrågor och goda råd till dig som håller i webbkursens samlingar Roligt att du upptäckt kursen! Vi hoppas att den kommer ge dig och er som tittar och lyssnar ett bra och inspirerande

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Gudstjänst på julaftonen

Gudstjänst på julaftonen Gudstjänst på julaftonen Julaftonens gudstjänst firas på eftermiddagen. Om julaftonen är en söndag kan gudstjänsten firas som församlingens huvudgudstjänst. I Inledning 1. Ingångspsalm Psalmen kan ersättas

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Ordning för begravningsgudstjänst

Ordning för begravningsgudstjänst Ordning för begravningsgudstjänst Klockringning Musik Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/ eller vokalmusik kan utföras. Därefter kan prästen säga följande eller

Läs mer

Gudstjänst GUDSTJÄNST

Gudstjänst GUDSTJÄNST Gudstjänst Detta är formuläret för predikogudstjänst (fi. sanajumalanpalvelus). Det kan användas vid huvudgudstjänst på sön- och helgdagar, vid veckogudstjänst och vid särskilda tillfällen (t.ex. vid ungdomsgudstjänster,

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

EN SAMTALSGUIDE Författad av Eva Ajaxén & Ulrika Jonsson för Sensus studieförbund. I Luthers fotspår

EN SAMTALSGUIDE Författad av Eva Ajaxén & Ulrika Jonsson för Sensus studieförbund. I Luthers fotspår EN SAMTALSGUIDE Författad av Eva Ajaxén & Ulrika Jonsson för Sensus studieförbund I Luthers fotspår Boken i Luthers fotspår är skriven av Peter Strömmer och Göran Agrell Modell för samtalet Denna samtalsguide

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

(Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning).

(Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning). Bön vid dagens slut (Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning). 1. Inledning Inledningen kan föregås av en psalm,

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 Låt min tro växa! Svenska Kyrkans

Läs mer

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete En given ordning En traktat om Kyrkans ämbete en utvecklingen har ju gått vidare. Paulus skrev brev M för 2000 år sedan! utbrast min granne när vi talade om Bibeln. Jag förstod hur han tänkte. Utvecklingen

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 1 Tunadalskyrkan 14 05 25 Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 Livet består av många ingredienser. Det är olika sidor men hänger ändå ihop med att vara människa. Vi möter sådant som skapar

Läs mer

Tunadalskyrkan söndagen i påsktiden Ps 23

Tunadalskyrkan söndagen i påsktiden Ps 23 1 Tunadalskyrkan 13 04 14 3 söndagen i påsktiden Ps 23 Vi använder många symboler och bilder för att beskriva det som är svårt att beskriva. Det kan handla om egenskaper, det kan handla om uttryckssätt,

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

utifrån psalmen själv, den gudsbild som den ger uttryck för och dess existentiella innehåll, tillsammans med hur den används, går att finna.

utifrån psalmen själv, den gudsbild som den ger uttryck för och dess existentiella innehåll, tillsammans med hur den används, går att finna. "Du ska inte tro det blir sommar" utan "Den blomstertid nu kommer" Anna J Evertsson & RIT Anna J Evertsson är teol lic och doktorand i kyrko- och samfundsvetenskap Det finns en psalm som de allra flesta

Läs mer

Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER

Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER I ETT SAMARBETE MED FÖRSAMLINGSPROGRAMMET I EVANGELISKA FRIKYRKAN, HYLLIE PARKS FOLKHÖGSKOLA OCH STUDIEFÖRBUNDET BILDA 2 Nära smågrupp

Läs mer

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Jojo, som är tillsammans med Ivar. Ivar gillar att ta bilder av Jojo, när hon är lättklädd eller naken. Han lovar Jojo, att

Läs mer

Se Tranströmer. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selén

Se Tranströmer. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selén Se Tranströmer Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selén Se Tranströmer dikter och bilder för samtal om dikt och liv Samtalshandledningen vill ge inspiration och idéer för det goda, fördjupande

Läs mer

Bön och bibelläsning sommaren 2015 Kyrkan vid Brommaplan

Bön och bibelläsning sommaren 2015 Kyrkan vid Brommaplan Bön och bibelläsning sommaren 2015 Kyrkan vid Brommaplan 1 Bibelläsning sommaren 2015 Den här bibelläsningsplanen följer kyrkoårets texter och teman. Texterna syftar framåt mot den kommande söndagens gudstjänst.

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

Spår Första samlingen Lärjungar

Spår Första samlingen Lärjungar Inledande bön Gud, vår Fader, vi tackar dig för att du alltid söker efter oss. I skapelsen ser vi spår av din kärlek; kom och befria oss från allt som hindrar vårt gensvar på din godhet. Herre Jesus Kristus,

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Fundera på, samtala Fundera på, samtala

Fundera på, samtala Fundera på, samtala 2 Min egen berättelse Att skriva min berättelse var som en upptäcktsresa i mig själv. Det var inte alltid lätt. Ibland var det jättetungt, om jag ska vara ärlig, men det kändes alltid meningsfullt. Jag

Läs mer

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Anvisningar Delandet av brödet och vinet har sin grund i passionsberättelsen. I sin sista måltid visade Jesus hur han genom att ge sitt liv räcker liv till människorna.

Läs mer

Liv i Kyrkan Kyrkan i Livet

Liv i Kyrkan Kyrkan i Livet STUDIEGUIDE TILL BOKEN Liv i Kyrkan Kyrkan i Livet I Liv i Kyrkan beskrivs gudstjänstförnyelsen i Katarina församling som en resa i 12 steg. Utgångspunkten är, säger Olle Carlsson, den maktlöshet som vi

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR

INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR INLEDNING INTERAKTION: SAMVERKAN, SAMSPEL ELLER ÖMSESIDIG PÅVERKAN? Vad betyder det att något är interaktivt? Det är lite av ett modeord och många vill använda det. Många gånger

Läs mer

LÄGGA GRUNDEN ATT BÖRJA PRATA OM SEXUALITET

LÄGGA GRUNDEN ATT BÖRJA PRATA OM SEXUALITET LÄGGA GRUNDEN Det är viktigt att avsätta tid för den startsträcka som ofta behövs för att sätta sexualundervisningen i ett sammanhang och skapa förtroende. I detta kapitel finns tips och metoder för att

Läs mer

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD Procession med vigselparet kan förekomma under klockringning inledande musik. Gudstjänsten kan inledas med orgelmusik annan instrumental- vokalmusik. Fast

Läs mer

introduktion till kristen tro kyrkan Bibeln En studiehandledning av Gunilla Lindén

introduktion till kristen tro kyrkan Bibeln En studiehandledning av Gunilla Lindén introduktion till kristen tro kyrkan Bibeln En studiehandledning av Gunilla Lindén Studiehandledning intro Författare: Gunilla Lindén 2011-09-12 Vad är introböckerna? Under 2011 presenterar Verbum förslag

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

1: Kyrkomusikernas riksförbund (registrerat: 2016-02-05 14:05:48)

1: Kyrkomusikernas riksförbund (registrerat: 2016-02-05 14:05:48) 1: Kyrkomusikernas riksförbund (registrerat: 2016-02-05 14:05:48) Namn på kontaktperson (obligatoriskt) Ingela Sjögren Befattning 2. Kyrkokyrkohandboksförslaget 2016 ska ge möjlighet till lokal gestaltning

Läs mer

Det är aldrig efteråt. Lars Björklund & Hans Hartman. Samtalshandledning Hans Hartman Kerstin Selén1

Det är aldrig efteråt. Lars Björklund & Hans Hartman. Samtalshandledning Hans Hartman Kerstin Selén1 Det är aldrig efteråt Lars Björklund & Hans Hartman Samtalshandledning Hans Hartman Kerstin Selén1 Det är aldrig efteråt dikter och bilder för samtal om livet Samtalshandledningen vill ge inspiration och

Läs mer

Bara den som vandrar nära marken

Bara den som vandrar nära marken Lilla Birgittavandringen i Fresta Bara den som vandrar nära marken Foto:Magnus Aronsson/IKON I din hand så håller du i ett häfte som kan vara till en hjälp om du vill gå Lilla Birgittavandringen. En pilgrimsvandring

Läs mer

Samtal med Gud. Nr 6 i serien Kristusvägen

Samtal med Gud. Nr 6 i serien Kristusvägen Samtal med Gud Nr 6 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet VÅR FADER Den viktigaste kristna bönen är den bön som Jesus lärde sina lärjungar. I den lär han oss att be till Gud som vår far: Vår Fader,

Läs mer

C. När någon har avlidit

C. När någon har avlidit C. När någon har avlidit Andakt enligt detta formulär hålls på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med en vit

Läs mer

e-post: johanna.sahlin@equmenia.se telefon: 08-58003214

e-post: johanna.sahlin@equmenia.se telefon: 08-58003214 Equmeniakyrkans insamlingsdag till equmenia infaller på tacksägelsedagen den 13 oktober. Temat för insamlingen är att Växa Tillsammans. I denna kampanjguide har vi försökt samla lite tankar och idéer för

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL, GABRIEL OCH RAFAEL

ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL, GABRIEL OCH RAFAEL ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL, GABRIEL OCH RAFAEL 26 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 27 SEPTEMBER 2015 Tidsram: 20-25 minuter (dock något längre om alla moment genomförs) Dagens läsning är Mark 9:38-43, 45, 47-48,

Läs mer

SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK

SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK Rapport av David Rutström om Svenska kyrkan Sofia församlings i Stockholm verksamhet på Facebook för perioden 4 februari 2010 till och med 31 januari 2013. Förord

Läs mer

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen.

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Equmeniakyrkan är en ung kyrka i Sverige med en nästan 200-årig historia. Tillsammans med miljarder kristna över hela

Läs mer

Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin

Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin När det gäller byggstenarna för dop har jag inte talat om bönerna i dopgudstjänsten. Jag tänkte göra det i det

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING Vigselgudstjänst i Grytnäs församling Några ord på vägen Vi gläds mer er i era vigselplaner och vi tycker det är särskilt roligt att ni planerar att gifta er i Grytnäs

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer

GRATTIS TILL DITT BARN

GRATTIS TILL DITT BARN GRATTIS TILL DITT BARN Information till er föräldrar inför ert barns dop från Vänersborg och Väne-Ryrs församling Jag vill lyckönska till ert barn och inbjuda till dop När vi står med ett nyfött barn i

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna Tänd ett ljus Vi är så glada

Läs mer

Om dop och traditionsöverlämnande

Om dop och traditionsöverlämnande Ledare SPT nr 12 2012 Om dop och traditionsöverlämnande DEN KYRKLIGA STATISTIKEN är ingen uppmuntrande läsning, inte heller de nyligen publicerade siffrorna för 2011 (som finns tillgängliga på Svenska

Läs mer

Vilka tre föremål hade du tagit med dig till en öde ö?

Vilka tre föremål hade du tagit med dig till en öde ö? Mitt livs resa Vilka tre föremål hade du tagit med dig till en öde ö? Under konfirmationstiden i Aspenkyrkan ger sig konfirmanderna ut på en fiktiv resa till en öde ö där de får leva som skeppsbrutna,

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Bibelstudiet: Att dela för livets skull

Bibelstudiet: Att dela för livets skull studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Att dela för livets skull Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas

Läs mer

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel 1 Samtalsmodell för bokcirkel Läsning och livstolkning Livstolkning är något vi håller på med hela tiden: Vi försöker

Läs mer

E. Dop i församlingens gudstjänst

E. Dop i församlingens gudstjänst E. Dop i församlingens gudstjänst Om dop och förberedelse av dop, se formuläret Barndop (1 A). När dopet förrättas i församlingens gudstjänst (högmässa, gudstjänst, veckomässa, familjemässa) fogas nedanstående

Läs mer

30 aug - 12 sep. Introduktion

30 aug - 12 sep. Introduktion Läsplan aug-nov 2015 Varsågod! Här får du tre olika verktyg för att arbeta med frågan om livets mening hösten 2015: 1. Läs: Leva med mål och mening Det första verktyget är boken Leva med mål och mening.

Läs mer

Tunadalskyrkan TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10

Tunadalskyrkan TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10 1 Tunadalskyrkan 160918 TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10 Mobiltelefoner är en bra uppfinning. Man har den alltid med sig, har man en nyare telefon kan man också ansluta till internet och hitta

Läs mer

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Begravningen är det sista avskedet. Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en

Läs mer

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Mina gåvor. Självskattning

Mina gåvor. Självskattning Självskattning Mina gåvor 1. Jag tycker om att fundera och analysera. 2. Jag tycker om att organisera och planera saker. 3. Jag tycker om att ta ansvar för grupper och uppgifter. 4. Jag tar på mig ansvaret

Läs mer

INGET FÖR NÅGON STUDIEPLAN TILL

INGET FÖR NÅGON STUDIEPLAN TILL STUDIEPLAN TILL INGET FÖR NÅGON HU R G Ö R m A N? Författaren själv önskar många studiegrupper i församlingarna. De olika grupperna träffas i hemmen sju gånger. Värdskapet skiftar och vi går runt. Det

Läs mer

aldrig någon trygghet hos. Och vi vet att vi en dag måste göra räkenskap för allt vi gjort.

aldrig någon trygghet hos. Och vi vet att vi en dag måste göra räkenskap för allt vi gjort. 1 13 08 18 De uträckta händerna På nattvardsbordet längst fram i vår kyrka finns den här Kristusgestalten som, håller ut sina välsignande händer. Den finns i många kyrkor och hem, och är en kopia av en

Läs mer

Bön och bibelläsning 2 jan 5 feb. 2017

Bön och bibelläsning 2 jan 5 feb. 2017 Bön och bibelläsning 2 jan 5 feb. 2017 1 Januari - församlingens bönemånad I slutet av november kom det ett förslag till äldste från församlingens nya böneteam (Anne Rehn, Helene Bergman, Kerstin Florén,

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR OM KOPIERING AV NOTER

VANLIGA FRÅGOR OM KOPIERING AV NOTER VANLIGA FRÅGOR OM KOPIERING AV NOTER Trossamfundet Svenska kyrkan (Svenska kyrkan) har med sin omfattande kör och annan musikverksamhet att, som alla andra, rätta sig efter Upphovsrättslagens bestämmelser.

Läs mer

A. Förbön för sjuka. 1. Psalm. T.ex. psalm 270:1 5, 390 eller 400. Inledande välsignelse och växelhälsning

A. Förbön för sjuka. 1. Psalm. T.ex. psalm 270:1 5, 390 eller 400. Inledande välsignelse och växelhälsning A. örbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. ormuläret kan följas i tillämpliga delar. Vid smörjelsen används t.ex. olivolja. På ett bord som är täckt

Läs mer

Vilket namn har ni gett ert barn? Förälder svarar. Någon av följande böner leds av förälder eller annan anhörig:

Vilket namn har ni gett ert barn? Förälder svarar. Någon av följande böner leds av förälder eller annan anhörig: Dopgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD PSALM INLEDNINGSORD I dopet för Gud oss samman med Jesus Kristus och ett liv tillsammans med honom. Det gör Gud med detta/dessa barn/dig/er som idag ska döpas.

Läs mer

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Barn kan be! Men de måste ibland få veta att deras böner är lika viktiga som vuxna krusidullböner. När vi ber med barn, brukar vi sätta upp enkla böneregler.

Läs mer

Dopgudstjänst så här går det till

Dopgudstjänst så här går det till Dopgudstjänst så här går det till Ni har bokat tid för dop i vår kyrka. Här kan ni inför dopsamtalet gå igenom hur en dopgudstjänst brukar gå till. Psalmer samtalar vi om på dopsamtalet, där vi kommer

Läs mer

Textsamtal utifrån skönlitteratur

Textsamtal utifrån skönlitteratur Modul: Samtal om text Del 5: Samtal före, under och efter läsning av text Textsamtal utifrån skönlitteratur Anna Kaya och Monica Lindvall, Nationellt Centrum för svenska som andraspråk Läsning av skönlitteratur

Läs mer

BORGERLIG BEGRAVNING HELT EFTER DINA PERSONLIGA ÖNSKEMÅL

BORGERLIG BEGRAVNING HELT EFTER DINA PERSONLIGA ÖNSKEMÅL BORGERLIG BEGRAVNING HELT EFTER DINA PERSONLIGA ÖNSKEMÅL BEGRAVNINGEN ÄR DET SISTA AVSKEDET Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en borgerlig

Läs mer