Sångarhyllning "Ur-Glunten" Strängnäs 26 aug Ingemar Mundebo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sångarhyllning "Ur-Glunten" Strängnäs 26 aug - 06 - Ingemar Mundebo"

Transkript

1 Sångarhyllning "Ur-Glunten" Strängnäs 26 aug Ingemar Mundebo Välkommen! Jag säger detta som ordf. i ODs Vänner till alla här med relationer till Sångsällskapet Orphei Drängar, till Gluntakademien, till Veteraner och Vänner och likaså till några representanter för Strängnäs kommun. Detta är en något ovanlig sångarhyllning. Den knyter inte an till någon födelsedag eller dödsdag. Och ingen av oss som är här kände ju Jonas Otto Beronius och hans familj, förklarligt eftersom han gick bort redan Och ändå känner vi honom så väl. Vi har tillsammans med honom upplevt - en solnedgång i Eklundshofsskogen - en månskensnatt på Slottsbacken - en nattmarsch i S:t Eriks gränd - kanske t.o.m. upplevt "dagen därpå" - tagit avsked på Flottsund - "fast visst for vi med till Alsike". Jovisst känner vi honom, Glunten, glytten säger vi i Sydsverige och åtminstone då i Uppland om unga män, pojkar. Och vi känner hans sångarbroder, magistern, Gunnar Wennerberg, författaren till den samling sångduetter för baryton och bas som utkom omkring 1850, lektor, landshövding, statsråd, och god vän med Beronius livet ut. Då Lillemor och jag under våra vandringar som deltidsboende i Strängnäs fann denna grav noterade vi att det inte fanns några som kände omsorg om graven. Vi tyckte att något borde göras, att en så betydande man i 1800-talets kulturliv borde ha en välvårdad viloplats här på Strängnäs gamla kyrkogård. Vi tecknade därför ett skötselavtal med domkyrkoförsamlingen. Vi talade med Hans och Harald i Gluntakademien och menade att några kanske kunde komma och hedra Ur-Glunten. Några har nu blivit många. Vem var då Glunten? Vi börjar med en annan fråga: Vad är Gluntarne? Några här är ju inte gluntsångare och Uppsaliensare. Gluntarne skildrar 1840-talets glada studentliv i Uppsala - med 40-tal menar jag tiden från slutet av 30-tal till början av 50-tal. Det var en tid av intensivt sällskapsliv, av sociala, politiska och kulturella debatter. Studentlivet motsvarade väl inte till fullo vad Folkhälsoinstitutet numera kräver. Några menar att det finns en doft av punsch över Gluntarne. Kanske delvis, men mera rättvisande är att säga en känsla av vänskap, av värme och innerlighet, av Uppsalaromantik i god mening. Det var en tid då många sällskap tillkom i Uppsala, t.ex. juvenaler och trattar, Enkan Bloms Bekanta och Sångsällskapet Orphei Drängar. I Gluntarne möter vi ett par studenter, Glunten och Magistern. Vi möter deras glädje och bekymmer, deras upplevelser av studier, av föreläsningar och studiefinansiering, om jag använder ett nutida ord. Vi möter detaljrika bilder av dåtida Uppsala, av krogar och gränder och Eklundshof.

2 2 Och Glunten, "världens bästa bas, en stämma för vilken naturen icke satt någon gräns nedåt", sade Wennerberg. Jonas Otto Beronius föddes i Dannemora i Uppland Han tog studenten i Uppsala och blev - trots omfattande sällskapsliv - fil dr i filosofi. Han lämnade Uppsala och kom till Stockholm och var åren kamrerare i Städernas allmänna brandstodsbolag, då ett betydande försäkringsbolag. Några kan tycka att kombinationen glad sångare och kamrer inte passar ihop, men också nutida exempel visar att så kan vara möjligt. Otto gifte sig först 1873 med en 13 år yngre änka med tre barn, Emma Gunilla, f. Nordblad. Otto var då 53 år. Två år senare föddes sonen Gunnar. Familjen flyttade efter försäkringsåren till Stensund, nära Trosa, och kom 1881 till Strängnäs, där Otto levde som pensionär och fastighetsägare - "långt från Fyriså" och 40-talets studentliv. Han gick bort 1895, 75 år gammal. Hustrun hade gått bort fem år tidigare. Sonen Gunnar hade efter studentexamen flyttat från Strängnäs och levde efter fortsatt utbildning som jägmästare i Umeå. Gunnar, som gick bort 1954, med hustru Henny vilar också i denna grav. De hade inga barn och denna gren av släkten Beronius är sålunda här avslutad. Mycket har skrivits om Wennerberg, om Beronius däremot inte så mycket. I en dödsruna i Dagens Nyheter 4 febr 1895 sägs följande: "Med åren blev "den gamle studenten" en smula svårmodig och mot slutet av 1880-talet, då han en gång låg allvarsamt insjuknad, var han så viss på att döden skulle använda sin lie mot hans livstråd, att han inköpte gravplats, lät uppskotta grav och till och med beställa kista." Detta om Glunten, "Ur-Glunten", och Gluntarne. Låt mig sluta med några ord som vännen och sällskapsbrodern F W Scholander skrev vid ett besök här i början på 1880-talet, ord som kan passa just i denna stund, på denna plats: "Högt sångens kraft Dig bar Från solig ungdomstid Du sköna minnen har Njut, gamle, dem i frid." ********************************* OTTO BERONIUS = GLUNTEN PM Erland Bohlin I anslutning till att Lillemor och Ingemar Mundebo bjöd in till Beroniusträffen i Strängnäs 26 aug 2006 blev jag nyfiken på mannen bakom den rollfigur som jag haft sådan glädje av i så många år och så många sammanhang. Utöver de fakta som Ingemar Mundebo redovisar i sitt tal, återgivit på annan plats på denna hemsida, har jag därför samlat de fakta om Glunten som jag kunnat hitta i olika källor. Jag har dock tagit mig friheten att inte på varje punkt precisera mina källor på det sätt som krävs i andra akademiska sammanhang än Glunt-Akademin. (OB betyder Otto Beronius och GW Gunnar Wennerberg. Jag har lagt in några frågor i förhoppning om att få hjälp med kompletteringar.) Jonas Otto Beronius föddes den 11 sept i Films församling (Uppl.). Fadern, Jonas B., var geschworner, senare bergmästare, vid Dannemora gruvor. "En av Sveriges

3 3 skickligaste gruvbyggare." En äldre broder, Victor B., blev gruvläkare i Falun och riksdagsman, en yngre, August B., blev kyrkoherde i Edebo (Sthlms län). OB blev elev vid Uppsala katedralskola, student vid Uppsala univ , inskriven i Upplands nation ht "Minns du hur ödet aderton-hundra och trettiosju" kan alltså inte stämma! Då GW var på kondition hela lå 1838/39 bör första möjligheten för dem att sjunga "Viken tidens.." tillsammans ha varit november Jfr GWs tvekan mellan "åttaårigt" och "tioårigt dundrande kalas". Glunt nr 1 skrevs Kanske också behovet av ett rimord på "du" ledde till siffran sju? Disputerade pro exercitio med "Konsttheoriernas historia" för prof. K J Lénström. Vt 1840 "kunglig stipendiat" och kvarstod som sådan t o m vt 1844 utom lå 1840/41. Stipendieinspektorer var i hans fall ett år vardera professorerna E A Schröder, E G Geijer, L P Walmstedt och P D A Atterbom med vilka han alltså borde kommit i någon beröring och som följt hans tydligen inte så misslyckade studier. Han var borta från Uppsala (ej upptagen i studentkatalogen, på kondition?) ht 1845 och hela 1846, men återkom vt 1847 och avlade fil.kand.examen , disputerade pro gradu på ett ark (s ) i prof. Schröders "Anteckningar i Philosophiens Historia. I. Giordano Bruno" och promoverades till magister två dar senare. Det innebar att han senare tituleras doktor, t ex "Fil. dr." på gravstenen. (1850 ändrades reglerna så att respondenten själv måste ha författat sin dissertation.) De följande åren växlade han med studentpoeten Johan Nybom som nationens äldste junior avlade han kameralexamen. (I st för att bli gymnasielärare, som hans utbildning tycktes

4 4 predestinera honom till, avlade han kameralexamen, som var den "minsta" examen man kunde ta och som gav inträde t ex till de statliga verken.) Att OB fick smeknamnet Glunten berodde på att han gjorde stor lycka med sina uppländska visor på dialekt, särskilt "Inte vet ja va hä ä sum fallerar gamle glunten /="glytten", pojken/ Mitkel vår", Ett annat av hans smeknamn var Bero. Hösten 1843 gavs några teaterföreställningar till förmån för Johan Nybom, bl a andra akten av Rossinis "Wilhelm Tell" och då hade OB rollen som Walter Fürst. Han kom med bland juvenalerna strax efter det GW lockades att bli medlem i maj 1843 eller snarare 1844, enligt Sven G Svenson. "Därmed ökades det juvenaliska välljudet än mer", skriver Einar Malm. GW kommenterar hans medverkan vid juvenalernas söndagssoaréer och kallar honom världens djupaste bas, "för vilken naturen tycktes hava glömt att sätta någon undre gräns". OB spelade klarinett, men då GW försökte få honom att växla mellan klarinett och sång i det första arrangemanget av "Huru Gluntens svårmod " för tre röster, till ackompanjemang av violin, violoncell, klarinett och piano så visade det sig ogenomförbart. (Det var GW som hjälpligt kunde spela cello.) Hur tidigt OB fick vara med i de fina salongerna hos landshövding von Kraemer, Malla Silfverstolpe och med prinsarna vet jag inte, men framfördes Gluntar för första gången utanför juvenalkretsen just hos Malla. Vt 1845 hade GW doktorerat. Om OB var med på studentresan till Köpenhamn 1843 vet jag inte. Ht 1845 var både OB och GW borta från Uppsala och när GW återvände var han aktiv både som Allmänna Sångens ledare och 1Q (förste kurator) på Västgöta nation. Från våren 1846 skrev GW trestämmiga serenader, som han, OB och Daniel Hwasser sjöng för Hedda Cronstedt, som då bara var 16 år.

5 5 Ht 1846 och vt 1847 skrev GW "De tre" för sig själv, OB och "Pylen", (dvs Johan Stenberg, senare tullinspektör i Katthammarsvik på Gotland). I manuskriptet benämns de tre Mineur, Miltopé och Hubenette och OB hade tydligen också smeknamnet Miltopé, vilket Malm antar berodde på att han kom från det "vallonska" Dannemora. En förebild till "De tre" kunde vara "Agander, Pagander och Winberg", som GW hade hört redan som gymnasist. "Gluntarna" tillkom successivt från ht 1847 till vt GW flyttade från Uppsala i dec och på våren 1848 blev OB fil.kand. och disputerade, alltså tre år efter GW (Promotioner genomfördes vid denna tid bara vart tredje år.) Gluntar som "Examenssexan" och "Avskedet" "borde" alltså ha handlat om Magistern snarare än om Glunten! Kanske t o m Daniel Hwassers avresa 1846 finns med i bakgrunden? Till viss del var också GWs skolkamrat Adrian Thengberg en förebild för Glunten, t ex i det att han var "polyglott". "Mostern" byggde nog till stor del på Adrians mamma och moster, som GW bodde hos sedan han flyttat till Skara. Enligt Malm är Glunten bara skenbart huvudpersonen, en "genomsnittsstudent, leklysten, naiv". OB karaktäriserar han som "en god och älskvärd kamrat ( ) en indolent, godmodig, hjärtans beskedlig svensk normalborgare". Ht 1849 sjöng OB och den italienske operasångaren Ciaffei vid en konsert och framförde då "En solnedgång ", till vilken GW hade inspirerats av sin kärlek till Hedda Cronstedt och GW

6 6 frågar irriterat i ett brev till damerna Knös: "Vem ger Beronius och Ciaffei lov att publicera /här = offentligt framföra/ mina högst privata affectioner vid Eklundshof?" Då häftena med "Gluntarna" börjat utges - de två första kom i december 1849 hade de redan spritts genom avskrifter och gjorde nu omedelbar lycka. Under jullovet, i januari 1850, for GW till Stockholm och hyllades redan på vägen i Örebro. I Stockholm var OB med och sjöng Gluntar bl a på Börsen. På försommaren avlade han kameralexamen och flyttade sedan till Stockholm. I Stockholm skrev OB in sig vid olika verk samtidigt som tidens sed var och avancerade i några: E.o. kammarskrivare i kammarkollegiet och i statskontoret samma år; e.o. tjänsteman hos krigskollegiet samma år; e.o. kanslist i statskontoret ; utsedd till generalmönstringskommissarie och ; kanslist i bondeståndet vid riksdagen ; e.o. tjänsteman vid Städernas allmänna brandstodsbolag ; t.f. kanslist i krigskollegiets avlöningsavdelnings kansli Erhöll avsked från krigskollegiet 1858 och hade då fått fast anställning i Brandstodsbolaget som t.f. sekreterare och ombudsman vid åtskilliga tillfällen fr.o.m. 7.7 samma år; uppbördsman 4.8. samma år; sekreterare och biträdande sakkunnig hos kommittén för bolagsreglementets ombildande 1859; t.f. kamrerare (kassör) i Städernas allmänna brandstodsbolag ; erhöll avsked p.g.a. sjukdom Han blev samma år RVO (Riddare av Vasa Orden). Enligt en av dödsrunorna (den i Tidningen Upsala ) var han också "associerad i den kända firman Warodell & co. Sedermera erhöll B. anställning som kassör i Städernas allmänna brandstodsbolag. Denna befattning skötte han under många år på ett ytterst noggrant sätt och fick vid avskedstagandet en vacker pension av bolaget". Vid GWs bröllop med Hedda Cronstedt i Västervik i augusti 1852 var OB marskalk tillsammans med Curry Treffenberg. På aftonen sjöngs gluntar av GW och OB. Sedan gick OB med ett sällskap till stranden, OB fick låna en gitarr och sjöng så vackert i

7 7 månskenet att man kallade på GW och Hedda, "så intagna av Beronius älskvärda föredrag att vi ville aldrig gå hem", skrev svärmodern grevinnan Cronstedt i ett brev. Ö.h. betonas att OB var populär bland damerna. Alfred Hedin har i sin bok om brodern Svante berättat om det sällskapsliv OB deltog i Stockholm. I Thunbergs schweizeri rörde sig på 50- och 60-talen en brokig skara "Thunbergare", konstnärer av alla slag, militärer, köpmän och civila tjänstemän. "Visst gick det stundom något överdådigt till därinne, det kan ej nekas, men roligt var där." Ibland sjöng OB sina upplandsvisor. Dessutom ingick OB tillsammans med "favoriten" Daniel Hwasser bland dem som Karl XV som kronprins och från 1859 som kung inbjöd till juvenalfester på slottet eller på Ulriksdal. Då sjöng han med sin starka källarbas gluntar tillsammans med OB! (Hur nu det kan ha låtit!) OB var med i ordenssällskapet "Enkan Bloms Bekanta", som startade sina "samman-rullningar" på Daniel Hwassers initiativ i mitten av 1850-talet kring olika kägelbanor i Stockholm med Svante Hedin som Stormästare. OB kallades till medlem och Karl XV året efter, , och därmed kom sällskapet att flytta till Ulriksdal. OBs vapensköld återges i Tom Lundins bok "Enkan Bloms Bekanta" och också hans devis "Jag Orkar Betydligt". Sällskapet upphörde i och med Karl XVs död OB var också medlem i Par Bricole.

8 8 Den rike grosshandlaren Cederlund ("Cederlunds punsch") ingick i vänkretsen och sommaren 1869 blev bröderna Hedin tillsammans med OB, då 49 år, bjudna av honom att låna ett hus på Storholmarna i Värtan. Där fanns dessutom i ett annat hus en ung änka Gunilla (Gurli) Bildt, född Nordblad, 36 år, med sina tre söner 16 resp 15 år (tvillingar). Hennes make Carl Oscar Bildt hade utnämnts till överjägmästare i Uppsala 1855, men begärt avsked strax efter det och dog på sin egendom Torsätra i V. Ryd (Uppl.) Nu bodde hon med sina söner i Stockholm, Som ett resultat av den idylliska sommaren 1869 kan man se att den 11 september OB:s födelsedag - vigdes OB och Gunilla Bildt i Ladugårdslands (senare omdöpt till Hedvig Eleonora) kyrka i närvaro av släktingar och så många av hans uppsalavänner som då ännu fanns i Stockholm. GW hade komponerat en vigselhymn till detta tillfälle. Bröllopsakten var avslutad vid sjutiden och sedan samlades vännerna till en improviserad "juvenalisk" fest, "säkert en av de allra sista, som här i Stockholm höllos och gingo i den gamla äkta Upsalastilen". Apropå GWs bruk av alkohol och dåliga ölsinne citerar Svenson ett brev från Calle Scharp om detta tillfälle: "Rådet /statsrådet GW/ var liksom litet vacklande." Rollen som styvfar för Gunillas tre söner var nog inte så krävande. Daniel var då 20 år och Carl och Axel 19 år. Daniel blev grosshandlare i Newcastle 1886 och dog ogift i Göteborg 1894, Axel blev grosshandlare i Newcastle tillsammans med brodern, "Bildt Brothers". Han dog ogift i Karlstad Carl blev verkmästare vid SJ och sedan VD i AB halgaspannor (egen uppfinning). Gift 1887 med Gerda Hasselblad. De fick tre barn. ("Vår" Bildt tillhör dock en annan gren.) I Adolf Fredriks födelsebok för 1875 kan man läsa att fil.dr. OB och hans hustru Emma Gunilla f. Nordblad på Nybrogtan 22 den 17 maj fått en son som den 5 juni döptes till Carl Otto Gunnar, med tilltalsnamnet Gunnar - en hälsning till GW?. Dopvittnen var landshövding GW, landshövding C. Treffenberg, grosshandlare E. Cederlund, hovkamrer J C Nygren, kungl. sekr. A L Fries och doktor Otto Nordblad. Dopförrättare var komminister Jonas Widén, ODs grundare. I juni 1879 fick alltså OB, då 59 år, pension p g a sjukdom och flyttade kort tid därefter till Trosa skärgård, som hyresgäst på Stensund, som ägdes av P A Isoz på Åda säteri. Alfred Hedin berättar att OBs hustru till hans sextioårsdag i sept "sökt att från alla hans vänner samla ihop lyckönskningar i alla former, såsom sentenser, verser, vänskapsord, teckningar m.m. och sedan låtit binda ihop dem till ett fint och vackert album, vilket nu som den käraste överraskning överlämnades till hennes känslige och lättrörlige man". GWs bidrag var manuskriptet till den först författade Glunten, "Bror, jag är ledsen " Den åtföljande skrivelsen löd: "Känner du igen de gamla lapparne, mot vilka fordom så många gånger våra ögon strålande vände sig? De utgöra originaltexten till den första Glunten, som nu gulblek av ålderdom och trasig av hård medfart i ungdomen men i själ och hjärta oföränderligen densamma, kommer till sin sextioårige farbror med hjärtliga, trofasta hälsningar från sin sextiotreåriga pappa." (Finns månne den boken kvar och i så fall var?)

9 flyttade de till Strängnäs (till Ny nr 22) och 1882 till nr 173 och 1887 till ett eget hus Ny nr 4b (N.Strandgatan 5 eller Roggegatan 6). Enligt Alfred Hedin var det en villa "vackert belägen vid Mälarestrand, omhägnad av den täckaste lilla trädgård med högstammiga äppleträd, krusbärs- och vinbärsbuskar, som mot höstarna dignade under bördan av de utmärktaste frukter och bär - men framför allt strålade där rosor av utsökt skönhet; och nere vid bryggan gungade hans gamla fisksump, en gåva av Karl XV och även den benämnd Glunten. Hågen för fiskesporten hade icke, trots en med åren tilltagande, medfödd krämpighet i lederna, övergivit vår gamle vän. "Greta Holmgren hade också livliga minnen av OB: "Hans händer voro förvridna och ledbrutna, vilket inte hindrade honom att själv styra sin båt, Särla, som han övertagit efter den yngste av bröderna Annerstedt, /--- Han/ seglade ofta och gärna. Hans mörka, vackra fru Gurli /Gunilla/- betydligt yngre än sin man - och deras lille son Gunnar voro vanligen med." Så gott som årligen vallfärdade GW för att besöka OB, vanligen åtföljd av gamle vännen landshövdingen Curry Treffenberg. Någon gång samlade också OB ett större lag av gamla Uppsalavänner, t ex september 1888 då Strängnäsbåten medförde statsråden GW och Richert, landshövdingen Treffenberg, biskop Strömberg, hovrättsrådet Armfelt och grosshandlare Calle Scharp. (På sommaren hade GW flyttat till Stockholm.) Biskop Annerstedt i Strängnäs hörde också till de gamla vännerna som GW besökte. Biskopens dotterdotter Greta Holmgren har berättat om ett sådant besök och om hur GW och OB efter middagen i biskopsgården "sjöngo till bords med armarna studentikost om varandras axlar något dämpat: Här är gudagott att vara ".

10 dog OBs hustru Gunilla (Gurli), 57 år gammal. Sonen Gunnar var då 15 år och konfirmerades samma år. Hedin skriver: "Fru Beronius var i allo en kvinna sådan vi tillönska vårt fosterland allt flera och flera, slutar en i tidningen Idun för den 22 augusti 1890 intagen, sympatisk och väl avfattad minnesruna över hennes gagnrika och verksamma livsgärning". OBs sista år var tunga. Enligt Hedin hade "med åren en viss släng av vemod och hypokondri fått makt med den gamle Bero." I DNs minnesruna ( ) sägs: "Med åren blev den gamle studenten en smula svårmodig och mot slutet av 1880-talet, då han en gång låg allvarsamt insjuknad, var han så viss på att döden skulle använda sin lie på hans livstråd, att han inköpte gravplats, lät uppskotta grav och till och med beställa kista." Att han var riksberömd framgår av att bulletiner från hans sista sjukläger också publiceras i t ex Nerikes Allehanda : "Doktor J.O. Beronius tillstånd är i det närmaste oförändrat och föga hopp finnes om förbättring. Den sjuke känner sig mycket matt och trött, är stundtals oredig och besvärades för några dagar sedan av svåra magplågor". Några dagar senare talas om hans kroniska njurlidande och den kommer slutpunkten: "GLUNTEN DÖD. Fil. doktor Otto Beronius, Wennerbergs vän och sångkamrat, avled i morse i Strängnäs, där han på sistone varit bosatt." Einar Malm skriver: "Hela livet bevarade han en varm, okritisk vänskap till och beundran för Gluntarnas skapare - det var hans stolthet att ha fått medverka vid deras tillblivelse." /Från begravningen har jag inga uppgifter./ Bouppteckningen efter OB visar tillgångar på kr och skulder på 7.700, så behållningen var kr. Sonen Gunnar tog studenten i Strängnäs 1894 och utexaminerades från Skogsinstitutet Han anställdes samma år av Mo och Domsjö och blev extra jägmästare i Västerbottens distrikt Ordf. i Umeå landstormsförening mm. RVO Gift 1906 med Henny Grahn från Umeå. Han dog 1954 utan att efterlämna några barn. Hustrun flyttade 1954 till Lidingö och dog där Bägge ligger begravda i OBs familjegrav i Strängnäs. Även i mer offentliga sammanhang som i Jägeristatens matrikel nämns Gunnar B. som son till "Glunten". I Einar Malms "Men med glödande runor" (1957) finns ett foto av Gunnar Beronius när han talar på ett juvenalkapitel Enligt dödsannonsen efter hustrun Henny var syskonbarn de närmaste sörjande. Litteratur: Svensk Släktkalender 1930 Gottfrid Kallstenius: "Jonas Otto Beronius". I: SBL (Svenskt Biografiskt Lexikon) Sven G. Svenson: "Gunnar Wennerberg. En biografi" (1986) och däri angiven litteratur. Därutöver: Greta Holmgren: "Hemmet med de öppna dörrarna" ("Hågkomster och livsintryck" XX, 1939) Einar Malm: "Men med glödande runor" (1957)

11 11 Tom Lundin: "Enkan Bloms Bekanta. E.B.B. Ett kortlivat ordenssällskap" (2005) Ingemar Mundebo: "Sångarhyllning Ur-Glunten " (Glunt-Akademins hemsida) Porträtt av Otto Beronius: Många teckningar av Georg Arsenius i: "Johan Georg Arsenius minnesanteckningar" (1924) också t ex i Svenson s 97 och 114 "Juvenalerna samlade hos friherrinnan Maria Nordenfalk i Uppsala". Teckning av H.Rezelius i anslutning till Hedins artikel i OoB (Ord och Bild) 1901 Teckning av R. von Essen i svenskt Biografiskt Lexikon och i Svenson s Teckning i AB (i samband med hans bortgång) Foto från Strängnäs med familjen (s 285) I: Greta Holmgren: "Hemmet med de öppna dörrarna" (1939)

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Bilder och minnesfragment Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Detta album består av mammas efterlämnade bilder, brev och andra sparade minnen som jag och syskonen tog hand om efter hennes död. Lelle,

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna,

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna, Westlings Begravningsbyrå, Fondkistan i Eskilstuna kan göra döds och tackannonser i alla de större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni får ett korrektur direkt. Ni kan där

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv.

Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv. 2014-10-07 Historik Handlingarna omfattar åren 1846-2007 Claes-Elis Ljung född 18 september 1900 och död 22 februari 1974 framgångsrik

Läs mer

Viktor Klingberg: boende 1856-1947

Viktor Klingberg: boende 1856-1947 Viktor : boende 1856-1947 Viktor föddes 14/9 1856 på Tidaholms bruk (Västergötland) som son till Erland Theodor (1821-1914) och Sophie, född Baalack (1832-1925), som hade sammanlagt 9 barn, varav Viktor

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804

Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804 Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804 A 1 Brita Iffarsdotter * ca 1635, framräknat, i Skärkind Far: Iffar Börgesson (* ca 1587, + 11/1 1663, Backa, Skärkind, begr 18/1 1663) Ryttare,

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Viktor Klingbergs skulder

Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingberg var född 1856. Han studerade i Uppsala från 1877 och avlade medicine kandidatexamen 1885, och hade sedan flera korta förordnanden som läkare på olika platser;

Läs mer

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Hans Andersson Pernilla Mårtensdotter Född 1736 född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Begr 25/11 1791 i Reng (55 år) Död 10/2

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Havstornsudd 1964 Foto Alf Nordström Namnet på torpet som ligger otillgängligt till, om man vill ta sig dit landvägen, har stavats på olika

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Begravningen är det sista avskedet. Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

Minnesanteckningar från 25-årsjubileet i samband med årsmötet den 5 april 2014 i Örnsköldsviks församlingshem

Minnesanteckningar från 25-årsjubileet i samband med årsmötet den 5 april 2014 i Örnsköldsviks församlingshem 2014-05-04 1 (10) 25-årsjubileet i samband med årsmötet den 5 april 2014 i Örnsköldsviks församlingshem Kallelse och information Annons i ÖA och i sjukhusets intranät m.m. Via Doris Hultdin vid sjukhuskansliet

Läs mer

Sagan om kungafamiljen Silver

Sagan om kungafamiljen Silver Sagan om kungafamiljen Silver Det var en gång för länge sen en familj som hette kungafamiljen Silver. De bodde i ett stort slott. Runt slottet var det en bred vallgrav. Muren var gjord av silver med guldstjärnor

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste.

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste. 1 Ditt liv din historia Ditt liv är viktigt och har stor betydelse för alla omkring dig! Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Hej arbetsterapeuter!

Hej arbetsterapeuter! Hej arbetsterapeuter! Årets första månader har flugit förbi och våren är här. Styrelsen har genomfört årsmötet som hölls den 7 mars där Anette Hjälmefjord bjöds in för att prata om sina erfarenheter kring

Läs mer

En mus är död. Den måste begravas. Hur gör man?

En mus är död. Den måste begravas. Hur gör man? En mus är död. Den måste begravas. Hur gör man? I kyrkan vet man hur begravningar går till! Ylva, Eleonora och Susanne har hand om Barnens kyrktimme i Gustaf Vasa kyrka i Stockholm. Det är den 17 april

Läs mer

Minnesord över Sven Vifors.

Minnesord över Sven Vifors. Minnesord över Sven Vifors. Första gången jag lärde känna Sven var 1980 i samband med att Johnson Chemsun byggdes och levererades från Kockums varv i Malmö där Sven var leveransövervakare av fartyget.

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.3 2011 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 18 sept. Endre IF och Endre IF Ungdom årsmöte i Endre bygdegård kl.18.00. Välkomna! * 23 okt. Campanakören

Läs mer

Äldreboende, en själslig dödsdom

Äldreboende, en själslig dödsdom Källa: www.knut98.com När resurserna minskar krävs fantasi, inlevelse och prioritering. Hela syftet med äldrevård måste vara att skapa möjligheter till meningsfullt liv. Allt kan bli fel om vi glömmer

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika noga längre. Och sedan Pricknallen flyttat in fanns

Läs mer

Rollista ur Mord på Slottet

Rollista ur Mord på Slottet Rollista ur Mord på Slottet Rollista: Harald Gyllenstierna: Greve och kvällens nyckelperson. Veronica Gyllenstierna: Harald Gyllenstiernas ex-fru och numer affärspartner. Inez Gyllenstierna: Haralds nuvarande

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Skissboken - osignerad - sändes till Upplands-Bro Kulturnämnd på 70-talet från någon person i Värmland därför att ett flertal bilder kunde relateras

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

NÅGON man tycker mycket om HAR DÖTT

NÅGON man tycker mycket om HAR DÖTT NÅGON man tycker mycket om HAR DÖTT Alla blir vi ledsna när någon som vi tycker om har dött. Det är svårt att förstå vad döden innebär. Vi människor visar vår sorg på många olika sätt, och inget sätt är

Läs mer

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 FIKONTRÄDET Liknelsen om fikonträdet som inte bar frukt Och han gav dem denna liknelse: En man hade ett fikonträd i sin

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari

barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari tdet har varit full rulle sedan sist. Därför har detta brev dröjt och nu vet vi knappt hur vi ska få plats med allt som har hänt. Vi ska ju

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Levnadsberättelse. Eventuellt foto

Levnadsberättelse. Eventuellt foto Levnadsberättelse Eventuellt foto Innehållsförteckning Innehåll Sid Inledning... 3 Levnadsberättelse... 4 Personuppgifter... 4 Barndomstid... 4 Ungdomstid... 8 Vuxenliv... 9 Familj, kärlek och vänskap...

Läs mer

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet)

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) PRO-Skellefteå Program hösten 2014 och våren 2015 Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) Vi vill med vår verksamhet stimulera våra medlemmar till aktiviteter

Läs mer

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare.

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare. 1 Rapport MCC:s fadderprogram hösten 2012 Bakgrund Rapporten gjordes av Linda Hårsta-Löfgren under hennes praktik vid MCC under hösten 2012. Innan Linda for till Sri Lanka fick hon ett underlag med frågeställningar

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Carl von Linné. Lyssna efter långt a-ljud, [a:] Linné som ung, staty av Carl Eldh i Linnéträdgården. Foto: Hans Odöö.

Carl von Linné. Lyssna efter långt a-ljud, [a:] Linné som ung, staty av Carl Eldh i Linnéträdgården. Foto: Hans Odöö. Carl von Linné Lyssna efter långt a-ljud, [a:] Linné som ung, staty av Carl Eldh i Linnéträdgården. Foto: Hans Odöö. Barnet Linné Carl Linnaeus föddes i Råshult, Småland, den 13 maj 1707 (23 maj enligt

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Göteborg den 1 april 1990. Bäste Albert!

Göteborg den 1 april 1990. Bäste Albert! Göteborg den 1 april 1990 Bäste Albert! Hjärtligt tack för Ditt välskrivna och lättlästa brev. Nu får Du papper Dej tillsända som inte är så välskrivna. Men jag hoppas Du kan förstå dem åndå. Jag har så

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 1 Eugen Axel Bjernekull(258). Ingeniör, Direktör Höganäs senast Stockholm. Född 1888-05-07 i Björnekulla(L). Död 1967-09-18 i Oscar (AB). Begravd i Enskede (AB). Beslut meddelat den 19 juni 1915:

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Gyllene regeln i praktiken

Gyllene regeln i praktiken Gyllene regeln i praktiken www.pingstung.se nyheter Ett material för: Läger Barngrupper Skolklassen Församlingen MATERIAL 1) Affischen: Det är coolt 2) Småkort 10x4cm: Det är coolt 3) T-shirt 4) Knapp

Läs mer

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim.

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim. ISLAM Historia Muslim Den som tillhör islam kallas för muslim. Koranen Helig bok inom islam. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-ouran som betyder läsning. Koranens kapitel kallas suror. Det

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e Lagerlöf, Selma R 33 a -- e Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: a Innehållsförteckning R 33: Anteckningar rörande tillkomsten av Nils Holgerssons underbara

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

GLUNT-AKADEMIN (GA) (www.gluntarna.se)

GLUNT-AKADEMIN (GA) (www.gluntarna.se) GLUNTAKADEMINIUPPSALADeposition GLUNT-AKADEMIN (GA) (www.gluntarna.se) Förteckning över inspelningar, noter och skrifter som deponerats till Uppsala stadsbibliotek, Uppsala- och Upplandssamlingen. Uppdaterad

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Planering för begravningsbeställning Här kan du göra dina egna anteckningar och ta med dig till begravningsbyrån, där har du möjlighet att i lugn miljö

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december Under veckorna som har gått har vi med jämna mellanrum i vardagen firat thailändska högtider och framöver blir det dags för lite farang-högtider

Läs mer

VÄLKOMMEN BRÖLLOPSDAGEN FÖLJE PRAKTISKT BOENDE OSA. äntligen!

VÄLKOMMEN BRÖLLOPSDAGEN FÖLJE PRAKTISKT BOENDE OSA. äntligen! äntligen! I våra förlovningsringar står det ÄNTLIGEN och så känner vi också inför glädjen att få bjuda Er, allra käraste familj och vänner, till att dela denna bröllopsdag med oss. Vi ser fram emot att

Läs mer

Till Z. Röster om Monica Zetterlund. Redaktör Tom Alandh. monica zetterlund sällskapet ersatz

Till Z. Röster om Monica Zetterlund. Redaktör Tom Alandh. monica zetterlund sällskapet ersatz 1 % Till Z Till Z Röster om Monica Zetterlund Redaktör Tom Alandh monica zetterlund sällskapet ersatz 2 3 Resp. skribent, Monica Zetterlund Sällskapet samt Ersatz 2007 Privata fotografier Eva-Lena Jerneld

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa (eller någon annan du känner) dött.

Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa (eller någon annan du känner) dött. Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa (eller någon annan du känner) dött. För psykisk hälsa NÄR EN FÖRÄLDER DÖR...... så förändras ens liv. En dag händer det värsta, det som du varit så rädd

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015

barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015 barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015 Det är skollov och väldigt tyst här på barnhemmet. Några av våra barn är hemma och hälsar på i sina hembyar och sju av våra pojkar har

Läs mer

LEVA LIVET 2. Arbetsblad. Vem är jag? (sidan 2) 1 Presentera dig själv. Vem är du? Måla en bild av dig.

LEVA LIVET 2. Arbetsblad. Vem är jag? (sidan 2) 1 Presentera dig själv. Vem är du? Måla en bild av dig. Vem är jag? (sidan 2) 1 Presentera dig själv. Vem är du? Måla en bild av dig. 2 Skriv och berätta om vad du kan, vad du vill och om annat som finns i ditt inre rum. Jag är rädd (sidan 4) 1 Läs sidan 4.

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Begravning OMHÄNDERTAGANDET

Begravning OMHÄNDERTAGANDET VITA ARKIVET Vita Arkivet Vita Arkivet är en möjlighet för dig att berätta om dina önskemål runt din egen begravning. Här kan du påverka, göra val och ha en önskan, men det är också en möjlighet att ge

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

NÅGON man tycker mycket om HAR DÖTT

NÅGON man tycker mycket om HAR DÖTT NÅGON man tycker mycket om HAR DÖTT Alla blir vi ledsna när någon som vi tycker om har dött. Det är svårt att förstå vad döden innebär. Vi människor visar vår sorg på många olika sätt, och inget sätt är

Läs mer

barnhemmet i muang mai onsdag 5 april- onsdag 12 april

barnhemmet i muang mai onsdag 5 april- onsdag 12 april barnhemmet i muang mai onsdag 5 april- onsdag 12 april Vi måste erkänna att vi var lite oroliga över vårt första brev efter fem veckor i Sverige. Skulle det finnas något att skriva om när i stort sett

Läs mer

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade många gäster från utlandet. En av dom tyska prinsarna uppvaktade

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Tankar om testamenten

Tankar om testamenten Tankar om testamenten den goda eftersmaken Det mesta vi människor gör och upplever i livet får en eftersmak. Perioden vi bodde eller arbetade på en speciell plats. Pratstunden med grannen. Många minnen

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Västerbottens län utgör / av Sveriges yta, men vet du hur stor del av Sveriges befolkning som bodde i länet år?

Västerbottens län utgör / av Sveriges yta, men vet du hur stor del av Sveriges befolkning som bodde i länet år? Befolkning & Hälsa Västerbottens län utgör / av Sveriges yta, men vet du hur stor del av Sveriges befolkning som bodde i länet år? Svar: % eller personer bor i länet, varav kvinnor och män. Av dessa har

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

Rockmusik. Sångsätt: Man sjunger ofta på starka och höga toner.

Rockmusik. Sångsätt: Man sjunger ofta på starka och höga toner. Rockmusik Vanliga instrument: Elgitarr, elbas, trumset, synt. Vanligt i musiken: Musiken har ofta både verser och refränger. Det är vanligt med elgitarrsolon i musiken. Musiken låter: Hård, tuff. Den uttrycker

Läs mer

Vita Arkivet. vara bra att uttrycka önskemål om att någon bland de efterlevande får vara den som avgör vissa eller alla frågor.

Vita Arkivet. vara bra att uttrycka önskemål om att någon bland de efterlevande får vara den som avgör vissa eller alla frågor. Vita Arkivet Vita Arkivet är en möjlighet för dig att berätta om dina önskemål runt din egen begravning. Här kan du påverka, göra val och ha en önskan, men det är också en möjlighet att ge dina anhöriga

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer