Sångarhyllning "Ur-Glunten" Strängnäs 26 aug Ingemar Mundebo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sångarhyllning "Ur-Glunten" Strängnäs 26 aug - 06 - Ingemar Mundebo"

Transkript

1 Sångarhyllning "Ur-Glunten" Strängnäs 26 aug Ingemar Mundebo Välkommen! Jag säger detta som ordf. i ODs Vänner till alla här med relationer till Sångsällskapet Orphei Drängar, till Gluntakademien, till Veteraner och Vänner och likaså till några representanter för Strängnäs kommun. Detta är en något ovanlig sångarhyllning. Den knyter inte an till någon födelsedag eller dödsdag. Och ingen av oss som är här kände ju Jonas Otto Beronius och hans familj, förklarligt eftersom han gick bort redan Och ändå känner vi honom så väl. Vi har tillsammans med honom upplevt - en solnedgång i Eklundshofsskogen - en månskensnatt på Slottsbacken - en nattmarsch i S:t Eriks gränd - kanske t.o.m. upplevt "dagen därpå" - tagit avsked på Flottsund - "fast visst for vi med till Alsike". Jovisst känner vi honom, Glunten, glytten säger vi i Sydsverige och åtminstone då i Uppland om unga män, pojkar. Och vi känner hans sångarbroder, magistern, Gunnar Wennerberg, författaren till den samling sångduetter för baryton och bas som utkom omkring 1850, lektor, landshövding, statsråd, och god vän med Beronius livet ut. Då Lillemor och jag under våra vandringar som deltidsboende i Strängnäs fann denna grav noterade vi att det inte fanns några som kände omsorg om graven. Vi tyckte att något borde göras, att en så betydande man i 1800-talets kulturliv borde ha en välvårdad viloplats här på Strängnäs gamla kyrkogård. Vi tecknade därför ett skötselavtal med domkyrkoförsamlingen. Vi talade med Hans och Harald i Gluntakademien och menade att några kanske kunde komma och hedra Ur-Glunten. Några har nu blivit många. Vem var då Glunten? Vi börjar med en annan fråga: Vad är Gluntarne? Några här är ju inte gluntsångare och Uppsaliensare. Gluntarne skildrar 1840-talets glada studentliv i Uppsala - med 40-tal menar jag tiden från slutet av 30-tal till början av 50-tal. Det var en tid av intensivt sällskapsliv, av sociala, politiska och kulturella debatter. Studentlivet motsvarade väl inte till fullo vad Folkhälsoinstitutet numera kräver. Några menar att det finns en doft av punsch över Gluntarne. Kanske delvis, men mera rättvisande är att säga en känsla av vänskap, av värme och innerlighet, av Uppsalaromantik i god mening. Det var en tid då många sällskap tillkom i Uppsala, t.ex. juvenaler och trattar, Enkan Bloms Bekanta och Sångsällskapet Orphei Drängar. I Gluntarne möter vi ett par studenter, Glunten och Magistern. Vi möter deras glädje och bekymmer, deras upplevelser av studier, av föreläsningar och studiefinansiering, om jag använder ett nutida ord. Vi möter detaljrika bilder av dåtida Uppsala, av krogar och gränder och Eklundshof.

2 2 Och Glunten, "världens bästa bas, en stämma för vilken naturen icke satt någon gräns nedåt", sade Wennerberg. Jonas Otto Beronius föddes i Dannemora i Uppland Han tog studenten i Uppsala och blev - trots omfattande sällskapsliv - fil dr i filosofi. Han lämnade Uppsala och kom till Stockholm och var åren kamrerare i Städernas allmänna brandstodsbolag, då ett betydande försäkringsbolag. Några kan tycka att kombinationen glad sångare och kamrer inte passar ihop, men också nutida exempel visar att så kan vara möjligt. Otto gifte sig först 1873 med en 13 år yngre änka med tre barn, Emma Gunilla, f. Nordblad. Otto var då 53 år. Två år senare föddes sonen Gunnar. Familjen flyttade efter försäkringsåren till Stensund, nära Trosa, och kom 1881 till Strängnäs, där Otto levde som pensionär och fastighetsägare - "långt från Fyriså" och 40-talets studentliv. Han gick bort 1895, 75 år gammal. Hustrun hade gått bort fem år tidigare. Sonen Gunnar hade efter studentexamen flyttat från Strängnäs och levde efter fortsatt utbildning som jägmästare i Umeå. Gunnar, som gick bort 1954, med hustru Henny vilar också i denna grav. De hade inga barn och denna gren av släkten Beronius är sålunda här avslutad. Mycket har skrivits om Wennerberg, om Beronius däremot inte så mycket. I en dödsruna i Dagens Nyheter 4 febr 1895 sägs följande: "Med åren blev "den gamle studenten" en smula svårmodig och mot slutet av 1880-talet, då han en gång låg allvarsamt insjuknad, var han så viss på att döden skulle använda sin lie mot hans livstråd, att han inköpte gravplats, lät uppskotta grav och till och med beställa kista." Detta om Glunten, "Ur-Glunten", och Gluntarne. Låt mig sluta med några ord som vännen och sällskapsbrodern F W Scholander skrev vid ett besök här i början på 1880-talet, ord som kan passa just i denna stund, på denna plats: "Högt sångens kraft Dig bar Från solig ungdomstid Du sköna minnen har Njut, gamle, dem i frid." ********************************* OTTO BERONIUS = GLUNTEN PM Erland Bohlin I anslutning till att Lillemor och Ingemar Mundebo bjöd in till Beroniusträffen i Strängnäs 26 aug 2006 blev jag nyfiken på mannen bakom den rollfigur som jag haft sådan glädje av i så många år och så många sammanhang. Utöver de fakta som Ingemar Mundebo redovisar i sitt tal, återgivit på annan plats på denna hemsida, har jag därför samlat de fakta om Glunten som jag kunnat hitta i olika källor. Jag har dock tagit mig friheten att inte på varje punkt precisera mina källor på det sätt som krävs i andra akademiska sammanhang än Glunt-Akademin. (OB betyder Otto Beronius och GW Gunnar Wennerberg. Jag har lagt in några frågor i förhoppning om att få hjälp med kompletteringar.) Jonas Otto Beronius föddes den 11 sept i Films församling (Uppl.). Fadern, Jonas B., var geschworner, senare bergmästare, vid Dannemora gruvor. "En av Sveriges

3 3 skickligaste gruvbyggare." En äldre broder, Victor B., blev gruvläkare i Falun och riksdagsman, en yngre, August B., blev kyrkoherde i Edebo (Sthlms län). OB blev elev vid Uppsala katedralskola, student vid Uppsala univ , inskriven i Upplands nation ht "Minns du hur ödet aderton-hundra och trettiosju" kan alltså inte stämma! Då GW var på kondition hela lå 1838/39 bör första möjligheten för dem att sjunga "Viken tidens.." tillsammans ha varit november Jfr GWs tvekan mellan "åttaårigt" och "tioårigt dundrande kalas". Glunt nr 1 skrevs Kanske också behovet av ett rimord på "du" ledde till siffran sju? Disputerade pro exercitio med "Konsttheoriernas historia" för prof. K J Lénström. Vt 1840 "kunglig stipendiat" och kvarstod som sådan t o m vt 1844 utom lå 1840/41. Stipendieinspektorer var i hans fall ett år vardera professorerna E A Schröder, E G Geijer, L P Walmstedt och P D A Atterbom med vilka han alltså borde kommit i någon beröring och som följt hans tydligen inte så misslyckade studier. Han var borta från Uppsala (ej upptagen i studentkatalogen, på kondition?) ht 1845 och hela 1846, men återkom vt 1847 och avlade fil.kand.examen , disputerade pro gradu på ett ark (s ) i prof. Schröders "Anteckningar i Philosophiens Historia. I. Giordano Bruno" och promoverades till magister två dar senare. Det innebar att han senare tituleras doktor, t ex "Fil. dr." på gravstenen. (1850 ändrades reglerna så att respondenten själv måste ha författat sin dissertation.) De följande åren växlade han med studentpoeten Johan Nybom som nationens äldste junior avlade han kameralexamen. (I st för att bli gymnasielärare, som hans utbildning tycktes

4 4 predestinera honom till, avlade han kameralexamen, som var den "minsta" examen man kunde ta och som gav inträde t ex till de statliga verken.) Att OB fick smeknamnet Glunten berodde på att han gjorde stor lycka med sina uppländska visor på dialekt, särskilt "Inte vet ja va hä ä sum fallerar gamle glunten /="glytten", pojken/ Mitkel vår", Ett annat av hans smeknamn var Bero. Hösten 1843 gavs några teaterföreställningar till förmån för Johan Nybom, bl a andra akten av Rossinis "Wilhelm Tell" och då hade OB rollen som Walter Fürst. Han kom med bland juvenalerna strax efter det GW lockades att bli medlem i maj 1843 eller snarare 1844, enligt Sven G Svenson. "Därmed ökades det juvenaliska välljudet än mer", skriver Einar Malm. GW kommenterar hans medverkan vid juvenalernas söndagssoaréer och kallar honom världens djupaste bas, "för vilken naturen tycktes hava glömt att sätta någon undre gräns". OB spelade klarinett, men då GW försökte få honom att växla mellan klarinett och sång i det första arrangemanget av "Huru Gluntens svårmod " för tre röster, till ackompanjemang av violin, violoncell, klarinett och piano så visade det sig ogenomförbart. (Det var GW som hjälpligt kunde spela cello.) Hur tidigt OB fick vara med i de fina salongerna hos landshövding von Kraemer, Malla Silfverstolpe och med prinsarna vet jag inte, men framfördes Gluntar för första gången utanför juvenalkretsen just hos Malla. Vt 1845 hade GW doktorerat. Om OB var med på studentresan till Köpenhamn 1843 vet jag inte. Ht 1845 var både OB och GW borta från Uppsala och när GW återvände var han aktiv både som Allmänna Sångens ledare och 1Q (förste kurator) på Västgöta nation. Från våren 1846 skrev GW trestämmiga serenader, som han, OB och Daniel Hwasser sjöng för Hedda Cronstedt, som då bara var 16 år.

5 5 Ht 1846 och vt 1847 skrev GW "De tre" för sig själv, OB och "Pylen", (dvs Johan Stenberg, senare tullinspektör i Katthammarsvik på Gotland). I manuskriptet benämns de tre Mineur, Miltopé och Hubenette och OB hade tydligen också smeknamnet Miltopé, vilket Malm antar berodde på att han kom från det "vallonska" Dannemora. En förebild till "De tre" kunde vara "Agander, Pagander och Winberg", som GW hade hört redan som gymnasist. "Gluntarna" tillkom successivt från ht 1847 till vt GW flyttade från Uppsala i dec och på våren 1848 blev OB fil.kand. och disputerade, alltså tre år efter GW (Promotioner genomfördes vid denna tid bara vart tredje år.) Gluntar som "Examenssexan" och "Avskedet" "borde" alltså ha handlat om Magistern snarare än om Glunten! Kanske t o m Daniel Hwassers avresa 1846 finns med i bakgrunden? Till viss del var också GWs skolkamrat Adrian Thengberg en förebild för Glunten, t ex i det att han var "polyglott". "Mostern" byggde nog till stor del på Adrians mamma och moster, som GW bodde hos sedan han flyttat till Skara. Enligt Malm är Glunten bara skenbart huvudpersonen, en "genomsnittsstudent, leklysten, naiv". OB karaktäriserar han som "en god och älskvärd kamrat ( ) en indolent, godmodig, hjärtans beskedlig svensk normalborgare". Ht 1849 sjöng OB och den italienske operasångaren Ciaffei vid en konsert och framförde då "En solnedgång ", till vilken GW hade inspirerats av sin kärlek till Hedda Cronstedt och GW

6 6 frågar irriterat i ett brev till damerna Knös: "Vem ger Beronius och Ciaffei lov att publicera /här = offentligt framföra/ mina högst privata affectioner vid Eklundshof?" Då häftena med "Gluntarna" börjat utges - de två första kom i december 1849 hade de redan spritts genom avskrifter och gjorde nu omedelbar lycka. Under jullovet, i januari 1850, for GW till Stockholm och hyllades redan på vägen i Örebro. I Stockholm var OB med och sjöng Gluntar bl a på Börsen. På försommaren avlade han kameralexamen och flyttade sedan till Stockholm. I Stockholm skrev OB in sig vid olika verk samtidigt som tidens sed var och avancerade i några: E.o. kammarskrivare i kammarkollegiet och i statskontoret samma år; e.o. tjänsteman hos krigskollegiet samma år; e.o. kanslist i statskontoret ; utsedd till generalmönstringskommissarie och ; kanslist i bondeståndet vid riksdagen ; e.o. tjänsteman vid Städernas allmänna brandstodsbolag ; t.f. kanslist i krigskollegiets avlöningsavdelnings kansli Erhöll avsked från krigskollegiet 1858 och hade då fått fast anställning i Brandstodsbolaget som t.f. sekreterare och ombudsman vid åtskilliga tillfällen fr.o.m. 7.7 samma år; uppbördsman 4.8. samma år; sekreterare och biträdande sakkunnig hos kommittén för bolagsreglementets ombildande 1859; t.f. kamrerare (kassör) i Städernas allmänna brandstodsbolag ; erhöll avsked p.g.a. sjukdom Han blev samma år RVO (Riddare av Vasa Orden). Enligt en av dödsrunorna (den i Tidningen Upsala ) var han också "associerad i den kända firman Warodell & co. Sedermera erhöll B. anställning som kassör i Städernas allmänna brandstodsbolag. Denna befattning skötte han under många år på ett ytterst noggrant sätt och fick vid avskedstagandet en vacker pension av bolaget". Vid GWs bröllop med Hedda Cronstedt i Västervik i augusti 1852 var OB marskalk tillsammans med Curry Treffenberg. På aftonen sjöngs gluntar av GW och OB. Sedan gick OB med ett sällskap till stranden, OB fick låna en gitarr och sjöng så vackert i

7 7 månskenet att man kallade på GW och Hedda, "så intagna av Beronius älskvärda föredrag att vi ville aldrig gå hem", skrev svärmodern grevinnan Cronstedt i ett brev. Ö.h. betonas att OB var populär bland damerna. Alfred Hedin har i sin bok om brodern Svante berättat om det sällskapsliv OB deltog i Stockholm. I Thunbergs schweizeri rörde sig på 50- och 60-talen en brokig skara "Thunbergare", konstnärer av alla slag, militärer, köpmän och civila tjänstemän. "Visst gick det stundom något överdådigt till därinne, det kan ej nekas, men roligt var där." Ibland sjöng OB sina upplandsvisor. Dessutom ingick OB tillsammans med "favoriten" Daniel Hwasser bland dem som Karl XV som kronprins och från 1859 som kung inbjöd till juvenalfester på slottet eller på Ulriksdal. Då sjöng han med sin starka källarbas gluntar tillsammans med OB! (Hur nu det kan ha låtit!) OB var med i ordenssällskapet "Enkan Bloms Bekanta", som startade sina "samman-rullningar" på Daniel Hwassers initiativ i mitten av 1850-talet kring olika kägelbanor i Stockholm med Svante Hedin som Stormästare. OB kallades till medlem och Karl XV året efter, , och därmed kom sällskapet att flytta till Ulriksdal. OBs vapensköld återges i Tom Lundins bok "Enkan Bloms Bekanta" och också hans devis "Jag Orkar Betydligt". Sällskapet upphörde i och med Karl XVs död OB var också medlem i Par Bricole.

8 8 Den rike grosshandlaren Cederlund ("Cederlunds punsch") ingick i vänkretsen och sommaren 1869 blev bröderna Hedin tillsammans med OB, då 49 år, bjudna av honom att låna ett hus på Storholmarna i Värtan. Där fanns dessutom i ett annat hus en ung änka Gunilla (Gurli) Bildt, född Nordblad, 36 år, med sina tre söner 16 resp 15 år (tvillingar). Hennes make Carl Oscar Bildt hade utnämnts till överjägmästare i Uppsala 1855, men begärt avsked strax efter det och dog på sin egendom Torsätra i V. Ryd (Uppl.) Nu bodde hon med sina söner i Stockholm, Som ett resultat av den idylliska sommaren 1869 kan man se att den 11 september OB:s födelsedag - vigdes OB och Gunilla Bildt i Ladugårdslands (senare omdöpt till Hedvig Eleonora) kyrka i närvaro av släktingar och så många av hans uppsalavänner som då ännu fanns i Stockholm. GW hade komponerat en vigselhymn till detta tillfälle. Bröllopsakten var avslutad vid sjutiden och sedan samlades vännerna till en improviserad "juvenalisk" fest, "säkert en av de allra sista, som här i Stockholm höllos och gingo i den gamla äkta Upsalastilen". Apropå GWs bruk av alkohol och dåliga ölsinne citerar Svenson ett brev från Calle Scharp om detta tillfälle: "Rådet /statsrådet GW/ var liksom litet vacklande." Rollen som styvfar för Gunillas tre söner var nog inte så krävande. Daniel var då 20 år och Carl och Axel 19 år. Daniel blev grosshandlare i Newcastle 1886 och dog ogift i Göteborg 1894, Axel blev grosshandlare i Newcastle tillsammans med brodern, "Bildt Brothers". Han dog ogift i Karlstad Carl blev verkmästare vid SJ och sedan VD i AB halgaspannor (egen uppfinning). Gift 1887 med Gerda Hasselblad. De fick tre barn. ("Vår" Bildt tillhör dock en annan gren.) I Adolf Fredriks födelsebok för 1875 kan man läsa att fil.dr. OB och hans hustru Emma Gunilla f. Nordblad på Nybrogtan 22 den 17 maj fått en son som den 5 juni döptes till Carl Otto Gunnar, med tilltalsnamnet Gunnar - en hälsning till GW?. Dopvittnen var landshövding GW, landshövding C. Treffenberg, grosshandlare E. Cederlund, hovkamrer J C Nygren, kungl. sekr. A L Fries och doktor Otto Nordblad. Dopförrättare var komminister Jonas Widén, ODs grundare. I juni 1879 fick alltså OB, då 59 år, pension p g a sjukdom och flyttade kort tid därefter till Trosa skärgård, som hyresgäst på Stensund, som ägdes av P A Isoz på Åda säteri. Alfred Hedin berättar att OBs hustru till hans sextioårsdag i sept "sökt att från alla hans vänner samla ihop lyckönskningar i alla former, såsom sentenser, verser, vänskapsord, teckningar m.m. och sedan låtit binda ihop dem till ett fint och vackert album, vilket nu som den käraste överraskning överlämnades till hennes känslige och lättrörlige man". GWs bidrag var manuskriptet till den först författade Glunten, "Bror, jag är ledsen " Den åtföljande skrivelsen löd: "Känner du igen de gamla lapparne, mot vilka fordom så många gånger våra ögon strålande vände sig? De utgöra originaltexten till den första Glunten, som nu gulblek av ålderdom och trasig av hård medfart i ungdomen men i själ och hjärta oföränderligen densamma, kommer till sin sextioårige farbror med hjärtliga, trofasta hälsningar från sin sextiotreåriga pappa." (Finns månne den boken kvar och i så fall var?)

9 flyttade de till Strängnäs (till Ny nr 22) och 1882 till nr 173 och 1887 till ett eget hus Ny nr 4b (N.Strandgatan 5 eller Roggegatan 6). Enligt Alfred Hedin var det en villa "vackert belägen vid Mälarestrand, omhägnad av den täckaste lilla trädgård med högstammiga äppleträd, krusbärs- och vinbärsbuskar, som mot höstarna dignade under bördan av de utmärktaste frukter och bär - men framför allt strålade där rosor av utsökt skönhet; och nere vid bryggan gungade hans gamla fisksump, en gåva av Karl XV och även den benämnd Glunten. Hågen för fiskesporten hade icke, trots en med åren tilltagande, medfödd krämpighet i lederna, övergivit vår gamle vän. "Greta Holmgren hade också livliga minnen av OB: "Hans händer voro förvridna och ledbrutna, vilket inte hindrade honom att själv styra sin båt, Särla, som han övertagit efter den yngste av bröderna Annerstedt, /--- Han/ seglade ofta och gärna. Hans mörka, vackra fru Gurli /Gunilla/- betydligt yngre än sin man - och deras lille son Gunnar voro vanligen med." Så gott som årligen vallfärdade GW för att besöka OB, vanligen åtföljd av gamle vännen landshövdingen Curry Treffenberg. Någon gång samlade också OB ett större lag av gamla Uppsalavänner, t ex september 1888 då Strängnäsbåten medförde statsråden GW och Richert, landshövdingen Treffenberg, biskop Strömberg, hovrättsrådet Armfelt och grosshandlare Calle Scharp. (På sommaren hade GW flyttat till Stockholm.) Biskop Annerstedt i Strängnäs hörde också till de gamla vännerna som GW besökte. Biskopens dotterdotter Greta Holmgren har berättat om ett sådant besök och om hur GW och OB efter middagen i biskopsgården "sjöngo till bords med armarna studentikost om varandras axlar något dämpat: Här är gudagott att vara ".

10 dog OBs hustru Gunilla (Gurli), 57 år gammal. Sonen Gunnar var då 15 år och konfirmerades samma år. Hedin skriver: "Fru Beronius var i allo en kvinna sådan vi tillönska vårt fosterland allt flera och flera, slutar en i tidningen Idun för den 22 augusti 1890 intagen, sympatisk och väl avfattad minnesruna över hennes gagnrika och verksamma livsgärning". OBs sista år var tunga. Enligt Hedin hade "med åren en viss släng av vemod och hypokondri fått makt med den gamle Bero." I DNs minnesruna ( ) sägs: "Med åren blev den gamle studenten en smula svårmodig och mot slutet av 1880-talet, då han en gång låg allvarsamt insjuknad, var han så viss på att döden skulle använda sin lie på hans livstråd, att han inköpte gravplats, lät uppskotta grav och till och med beställa kista." Att han var riksberömd framgår av att bulletiner från hans sista sjukläger också publiceras i t ex Nerikes Allehanda : "Doktor J.O. Beronius tillstånd är i det närmaste oförändrat och föga hopp finnes om förbättring. Den sjuke känner sig mycket matt och trött, är stundtals oredig och besvärades för några dagar sedan av svåra magplågor". Några dagar senare talas om hans kroniska njurlidande och den kommer slutpunkten: "GLUNTEN DÖD. Fil. doktor Otto Beronius, Wennerbergs vän och sångkamrat, avled i morse i Strängnäs, där han på sistone varit bosatt." Einar Malm skriver: "Hela livet bevarade han en varm, okritisk vänskap till och beundran för Gluntarnas skapare - det var hans stolthet att ha fått medverka vid deras tillblivelse." /Från begravningen har jag inga uppgifter./ Bouppteckningen efter OB visar tillgångar på kr och skulder på 7.700, så behållningen var kr. Sonen Gunnar tog studenten i Strängnäs 1894 och utexaminerades från Skogsinstitutet Han anställdes samma år av Mo och Domsjö och blev extra jägmästare i Västerbottens distrikt Ordf. i Umeå landstormsförening mm. RVO Gift 1906 med Henny Grahn från Umeå. Han dog 1954 utan att efterlämna några barn. Hustrun flyttade 1954 till Lidingö och dog där Bägge ligger begravda i OBs familjegrav i Strängnäs. Även i mer offentliga sammanhang som i Jägeristatens matrikel nämns Gunnar B. som son till "Glunten". I Einar Malms "Men med glödande runor" (1957) finns ett foto av Gunnar Beronius när han talar på ett juvenalkapitel Enligt dödsannonsen efter hustrun Henny var syskonbarn de närmaste sörjande. Litteratur: Svensk Släktkalender 1930 Gottfrid Kallstenius: "Jonas Otto Beronius". I: SBL (Svenskt Biografiskt Lexikon) Sven G. Svenson: "Gunnar Wennerberg. En biografi" (1986) och däri angiven litteratur. Därutöver: Greta Holmgren: "Hemmet med de öppna dörrarna" ("Hågkomster och livsintryck" XX, 1939) Einar Malm: "Men med glödande runor" (1957)

11 11 Tom Lundin: "Enkan Bloms Bekanta. E.B.B. Ett kortlivat ordenssällskap" (2005) Ingemar Mundebo: "Sångarhyllning Ur-Glunten " (Glunt-Akademins hemsida) Porträtt av Otto Beronius: Många teckningar av Georg Arsenius i: "Johan Georg Arsenius minnesanteckningar" (1924) också t ex i Svenson s 97 och 114 "Juvenalerna samlade hos friherrinnan Maria Nordenfalk i Uppsala". Teckning av H.Rezelius i anslutning till Hedins artikel i OoB (Ord och Bild) 1901 Teckning av R. von Essen i svenskt Biografiskt Lexikon och i Svenson s Teckning i AB (i samband med hans bortgång) Foto från Strängnäs med familjen (s 285) I: Greta Holmgren: "Hemmet med de öppna dörrarna" (1939)

Christian Wilhelm Emil Flors Brevsigill

Christian Wilhelm Emil Flors Brevsigill 18 april 2013 Lasse Ericssons Släkt Sida 1 Christian Wilhelm Emil Flor. Brukspatron på Haddebo Bruk från 1857 till 22 se tember 1879. Christian Wilhelm Emil Flors Brevsigill Född 7 augusti 1829 i Kiel.

Läs mer

Guide till att skriva en dödsannons

Guide till att skriva en dödsannons Guide till att skriva en dödsannons Westlings Begravningsbyrå kan göra döds- och tackannonser i alla större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni får ett korrektur direkt.

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

Ramundeboda Kyrka i Laxå 2 oktober 2009 Rigmor Johansson 15 maj 1945 20 september 2009 2009-09-21 Solen har gått ner Kära R! Idag fick jag samtalet som jag förstått skulle komma. Din livslåga slocknade

Läs mer

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840)

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Fredrika Christina (Fanny) Linder var komminister J.A. Linders andra

Läs mer

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Bilder och minnesfragment Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Detta album består av mammas efterlämnade bilder, brev och andra sparade minnen som jag och syskonen tog hand om efter hennes död. Lelle,

Läs mer

Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell)

Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell) Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell) Gerda föddes den 1 september 1882 i Östra Kannebäck. Hon var tredje dottern i familjen. Hennes föräldrar var sjökaptenen

Läs mer

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna,

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna, Westlings Begravningsbyrå, Fondkistan i Eskilstuna kan göra döds och tackannonser i alla de större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni får ett korrektur direkt. Ni kan där

Läs mer

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson Hildur Elisabeth Nilsson föddes i nr. 2 Gamla Köpstad i Träslövs församling fredagen den 30 april 1909. Hon var det näst yngsta av 6 syskon. Fyra bröder och två systrar. En av bröderna, Oskar Gottfrid

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 8 Hej Jag heter

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

FLICKORNA. psalmer satta för soloröst och chör med ackompagnement av piano eller orgel.

FLICKORNA. psalmer satta för soloröst och chör med ackompagnement av piano eller orgel. FLICKORNA TEXT och MUSIK: Gunnar Wennerberg (1817-1901) Svensk skald, kompositör, ecklesiastikminister och landshövding. Wennerberg deltog som student flitigt i Uppsalas studentliv. 1843 kom han med i

Läs mer

Kung Lindorm och kung Trana

Kung Lindorm och kung Trana q Kung Lindorm och kung Trana k Sagan är satt med typsnittet Nyfors, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på

Läs mer

pär lagerkvist 1891-1974

pär lagerkvist 1891-1974 pär lagerkvist 1891-1974 BIOGRAFI Föddes i Domprostgården i Växjö 23 maj 1891 Pappa Anders Lagerkvist var bangårdsförman och bodde i en en-rumslägenhet i huset. 1876 gifte han sig med Hanna Magnusson från

Läs mer

Emilie Secher 1891-1976

Emilie Secher 1891-1976 Emilie Secher 1891-1976 Foto från omkring 1946 Skolhemmets mångåriga föreståndarinna Emilie Secher var född på Hovgården i Hovs församling i Östergötland den 25 oktober 1891. Båda hennes föräldrar var

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

5. Maj 2014 Fristad. Nr 15 äldsta tapeten på övervåningen, sitter på gråmålad papp.

5. Maj 2014 Fristad. Nr 15 äldsta tapeten på övervåningen, sitter på gråmålad papp. 5. Maj 2014 Fristad Nu har vi haft härliga vårmånader. Ibland har det varit ljuvligt skönt och soligt och ibland kyla o regn. Några köldnätter förstörde lite av magnoliablomningen, men i stort sett har

Läs mer

1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra

1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra 1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra 5 Det finns en port som öppnas tyst och stänges utan dån Alla vägar leder dit men ingen därifrån Alla frågor vart, varthän? men ingen

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 002 Din levnadsdag är slut, Din jordevandring ändad Du här har kämpat ut Och dina kära lämnat Nu vilar Du i ro och frid Hos Jesu Krist till

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

Jag vet egentligen inte om jag är döpt

Jag vet egentligen inte om jag är döpt Jag vet egentligen inte om jag är döpt Egentligen vet jag inte om jag är döpt, men eftersom jag är både konfirmerad och gift i kyrkan måste jag väl vara det. Jag döptes nog på Allmänna BB i Stockholm år

Läs mer

NÅGON man tycker mycket om HAR DÖTT

NÅGON man tycker mycket om HAR DÖTT NÅGON man tycker mycket om HAR DÖTT Alla blir vi ledsna när någon som vi tycker om har dött. Det är svårt att förstå vad döden innebär. Vi människor visar vår sorg på många olika sätt, och inget sätt är

Läs mer

NI SKA ÄLSKA VARANDRA

NI SKA ÄLSKA VARANDRA FEMTE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (28 APRIL 2013) NI SKA ÄLSKA VARANDRA Tidsram: 20-25 minuter. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra Joh 13:31 33a, 34 35 När Judas hade gått ut från salen där Jesus

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 22 februari 2010 - tisdag 23 mars 2010

barnhemmet i muang mai måndag 22 februari 2010 - tisdag 23 mars 2010 barnhemmet i muang mai måndag 22 februari 2010 - tisdag 23 mars 2010 Här hos oss är det väldigt varmt och med värmen infinner sig en lugn nästan lite loj stämning. I skrivande stund har alla barn slutat

Läs mer

Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08

Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08 Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08 Svea Linnéa Kraft 1909 1953 Johanna Charlotta Lundell 1876 1931 Johanna Nylin 1839-1920 Johan Frans Lundell 1840-1924 Anna Stina Hollsten 1807 1843 Anders Jansson

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts Släktforskning Anna Lisas föräldrar, syskon och deras ättlingar Fadern Göras Anders Gustaf Andersson Födelsebok 1833 Grangärde Anders Gustaf f: 18/12 döpt: 19/12 Föräldrar: Faddrar: Anders Olsson och hustru

Läs mer

Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna

Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna Liknelsen om talenterna 33:e söndagen under året (årgång A) 16 november 2014 Tidsram: 20-25 minuter. Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, 19-21 (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna Det blir nämligen

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt.

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. kontakt: forskargruppen@telia.com www.håtuna-håbo-tibble.se TORPET KURN, FICK SENARE NAMNET KARLSLUND Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. Inger Löfstedt

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

ÄNKANS GÅVA 32 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 8 NOVEMBER 2015. Tidsram: 20-25 minuter. Mark 12: 41-44 (eller Mark 12:38-44, nedan väljs den kortare)

ÄNKANS GÅVA 32 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 8 NOVEMBER 2015. Tidsram: 20-25 minuter. Mark 12: 41-44 (eller Mark 12:38-44, nedan väljs den kortare) ÄNKANS GÅVA 32 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 8 NOVEMBER 2015 Tidsram: 20-25 minuter. Mark 12: 41-44 (eller Mark 12:38-44, nedan väljs den kortare) Änkans gåva Han satte sig mitt för tempelkistan och såg

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

S_0739 CARL ADRIAN. Arl Lars Samuel föddes i Ullstorps prästgård den 11 november 1868. Denna linda lindades Carls då han föddes

S_0739 CARL ADRIAN. Arl Lars Samuel föddes i Ullstorps prästgård den 11 november 1868. Denna linda lindades Carls då han föddes C Arl Lars Samuel föddes i Ullstorps prästgård den 11 november 1868 Denna linda lindades Carls då han föddes Till höger om trappan står Carl i sin studentmössa 1890 utanför Ullstorps prästgård, där han

Läs mer

q Kråkskinns- Majsa k

q Kråkskinns- Majsa k q Kråkskinns- Majsa k Sagan är satt med typsnittet Kalix kursiv, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på www.omnibus.se/svenskasagor.

Läs mer

Märtha Brydolf Pionjär i Kristinehamn

Märtha Brydolf Pionjär i Kristinehamn Märtha Brydolf Pionjär i Kristinehamn Gunnel Hansson Uppväxt och ungdomsår Märtha Forssblad föddes 1868 på Sjöbonäs gård utanför Hjo som äldsta barn till patron Jacob Forssblad och hans hustru Augusta,

Läs mer

Olga Olsson står det på den lilla stenplattan som ligger nedsänkti gräsmattan bland de andra fattiggravarna.

Olga Olsson står det på den lilla stenplattan som ligger nedsänkti gräsmattan bland de andra fattiggravarna. Olga Linnéa Olsson Yrke: hushållerska Gravplats 2084 140, Landskrona kyrkogård, Gravkvarter 84 Född: 1 augusti 1906 Död: 13 november 1935 Begravning och gravsättning: 17 nov. 1935 som ligger nedsänkt i

Läs mer

Begravnings- gudstjänst

Begravnings- gudstjänst Begravnings- gudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Klockringning Musik Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn.vi är samlade för att ta avsked av NN och för

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

Bröderna Ericsson och kanalbygget

Bröderna Ericsson och kanalbygget Bröderna Ericsson och kanalbygget (Hittat i ett tidningsurklipp från 1957) För alla svenskar är namnen John och Nils Ericsson välbekanta. Alla vet, att John Ericsson var en stor uppfinnare, och att det

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36. Jesus på härlighetens berg

Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36. Jesus på härlighetens berg Andra söndagen i fastan (år C) (24 februari 2013) Jesus på härlighetens berg Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36 Jesus på härlighetens berg Ungefär en vecka senare tog han med sig Petrus och Johannes

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

Den blinda floristen ORDLISTA SOFIA BERGVALL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Den blinda floristen ORDLISTA SOFIA BERGVALL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN Sofia Bergvall DEN BLINDA FLO ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN RISTEN SOFIA BERGVALL Evas blomsteraffär går dåligt. Ingen köper blommor. Nu ska hon dessutom ha en praktikant som är blind. Hur ska det gå? www.viljaforlag.se

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste.

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste. 1 Ditt liv din historia Ditt liv är viktigt och har stor betydelse för alla omkring dig! Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och

Läs mer

Axel och Hilda Heino

Axel och Hilda Heino Axel och Hilda Heino En berättelse om Axel och Hilda Året 1916 begav sig, Axel Fredrick Heinonen, 24 år och Hilda Marie Nilsson Alapää, 25 år, till Amerika. De lämnade sina familjer i norra Sverige, Männikkö

Läs mer

FEMINISTISK STADSVANDRING

FEMINISTISK STADSVANDRING FEMINISTISK STADSVANDRING Betydelsefulla årtal för Uppsala 1477 Universitetet grundas. 1872 Som första kvinnliga student skrivs Betty Pettersson in vid universitetet. 1883 Ellen Fries blir Sveriges första

Läs mer

Sagan om kungafamiljen Silver

Sagan om kungafamiljen Silver Sagan om kungafamiljen Silver Det var en gång för länge sen en familj som hette kungafamiljen Silver. De bodde i ett stort slott. Runt slottet var det en bred vallgrav. Muren var gjord av silver med guldstjärnor

Läs mer

(Nils) Govart Stark en berättelse om ett människoöde

(Nils) Govart Stark en berättelse om ett människoöde 12.1.1. (Nils) Govart Stark en berättelse om ett människoöde Känslor. Det mesta handlar om känslor. Det som berör. Jag kan verifiera något på en sorts vetenskaplig grund och argumentera utifrån detta.

Läs mer

Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla

Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla Tabell 1 Johan Wilhelm Ekedahl (4:588). Handlande. Född 13 feb 1828 i Ekelsjö, Bringetofta (F). Döpt 15 feb 1828. Flyttade 1842 från Ekelsjö, Bringetofta (F) till Malmbäck

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

LEVA LIVET 2. Arbetsblad. Vem är jag? (sidan 2) 1 Presentera dig själv. Vem är du? Måla en bild av dig.

LEVA LIVET 2. Arbetsblad. Vem är jag? (sidan 2) 1 Presentera dig själv. Vem är du? Måla en bild av dig. Vem är jag? (sidan 2) 1 Presentera dig själv. Vem är du? Måla en bild av dig. 2 Skriv och berätta om vad du kan, vad du vill och om annat som finns i ditt inre rum. Jag är rädd (sidan 4) 1 Läs sidan 4.

Läs mer

ANDERS GÖRAN JOHANNESSON

ANDERS GÖRAN JOHANNESSON En Släktforskningrapport För ANDERS GÖRAN JOHANNESSON Skapad den 28 februari 2010 "The Complete Genealogy Reporter" 2006-2009 Nigel Bufton Software under license to MyHeritage Family Tree Builder INNEHÅLL

Läs mer

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August till Albertina Känsö ca 1896. August är 49 år och 9-barnspappa, och jobbar på Känsö. Han får ett brev från sin älskade moster,

Läs mer

Lärarhandledning. Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund

Lärarhandledning. Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund Lärarhandledning Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund www.atriumforlag.se info@atriumforlag.se Innehåll Om boken 2 Om författaren 2 Ingångar till läsningen 3 Analys Berättare Karaktärer Läsdagbok

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

NÅGON man tycker mycket om HAR DÖTT

NÅGON man tycker mycket om HAR DÖTT NÅGON man tycker mycket om HAR DÖTT Alla blir vi ledsna när någon som vi tycker om har dött. Det är svårt att förstå vad döden innebär. Vi människor visar vår sorg på många olika sätt, och inget sätt är

Läs mer

Åke Gösta Fredricsson ( )

Åke Gösta Fredricsson ( ) Åke Gösta Fredricsson (1877-1950) Åke Gösta Fredricsson Åke Gösta Fredricsson föddes 1877 på Grillby gård och dog i Enköping 1950, 73 år gammal. Åkes far hette Gottfrid Fredricssons och var Jan Fredrics

Läs mer

Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund

Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund 60 år (1948-2008) Förord Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund instiftades av Direktör Petrus

Läs mer

2. Vad skulle du vilja skriva för budskap eller berättelse på din runsten? Fundera..!

2. Vad skulle du vilja skriva för budskap eller berättelse på din runsten? Fundera..! 1 av 5 Läxa SO Uppgiften lämnas in v. 5 tisdagen den 31/1 till Cia. 1. Läs först texten om runor s. 2-5. 2. Vad skulle du vilja skriva för budskap eller berättelse på din runsten? Fundera..! 3. Studera

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december Under veckorna som har gått har vi med jämna mellanrum i vardagen firat thailändska högtider och framöver blir det dags för lite farang-högtider

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

Författare: Can. Kapitel1

Författare: Can. Kapitel1 Ön Författare: Can Kapitel1 Jag heter Johnny Depp och är 37 år. Jag. bor i Madagaskar. Min mamma är svårt sjuk och jag måste försöka se min mamma innan hon dör.hon bor i Australien och jag har lånat en

Läs mer

En berättelse om mina förfäder Tecknad av Eva Eriksson, född Karlsson, Räveln, Sör-Nedansjö

En berättelse om mina förfäder Tecknad av Eva Eriksson, född Karlsson, Räveln, Sör-Nedansjö En berättelse om mina förfäder Tecknad av Eva Eriksson, född Karlsson, Räveln, Sör-Nedansjö Min mormor Maria Kangas föddes 1872 i byn Lajkola i Finland. Min morfar Johan Erik Kangas var två år yngre och

Läs mer

Då märkte prinsen, att han hade blivit lurad än en gång och red tillbaka med den andra systern.

Då märkte prinsen, att han hade blivit lurad än en gång och red tillbaka med den andra systern. ASKUNGEN Det var en gång en rik man, som en lång tid levde nöjd tillsammans med sin hustru, och de hade en enda dotter. Men så blev hustrun sjuk och när hon kände att slutet närmade sig, ropade hon till

Läs mer

J A Lundins morfars släkt

J A Lundins morfars släkt 84 RALLATORP J A Lundins morfars släkt Skylten utanför Rallatorps gård i Forshem 84 RALLATORP... 1 Anor till Stina Johansdotter... 2 Olof Göransson... 3 Johannes Olofsson... 3 Lars Olofsson... 4 Rallatorp

Läs mer

Släktkrönika från 1705 till 2000 tillägnad Holmessons släktförening.

Släktkrönika från 1705 till 2000 tillägnad Holmessons släktförening. Släktkrönika från 1705 till 2000 tillägnad Holmessons släktförening. Redogörelsen omfattar ättlingar till Claes och Kristina Maria Persson Bettamåla 1:3 i Augerums församling i nuvarande Karlskronas kommun

Läs mer

Claes Wilhelms egen berättelse Tidskrift "Maskinbefälet" Jakobsgatan 24 STOCKHOLM

Claes Wilhelms egen berättelse Tidskrift Maskinbefälet Jakobsgatan 24 STOCKHOLM Claes Wilhelms egen berättelse Tidskrift "Maskinbefälet" Jakobsgatan 24 STOCKHOLM Med anledning av Eder uppmaning i novembernumret lämnar jag härmed följande data ur mitt liv: Född i Skyttorp, Tensta församling

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson drsppens påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson Skärtorsdagen Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Joh.6:56 Ta emot syndernas förlåtelse!

Läs mer

Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26

Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26 Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26 Elsa Elvira Kraft 1908 1985 Svea Linnea Kraft 1909 1953 Elis Georg Kraft 1915 1980 Carl Georg Kraft 1881 1922 Johanna Charlotta Kraft 1856 Jan (Johan) Erik Kraft 1825

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Erik Martin Douhan

Erik Martin Douhan Erik Martin 1866-05-21 1918-09-05 Brita Cajsa Andersdotter 1827-1833 Jan 1813-1876 Maria Kristina Hermansson 1861-1924 Erik Martin 1866-1918 Nils Herman 1885-1965 Maria Katarina 1889-1918 Erik Johan 1890-1961

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Familjer i Bruntbo, Silvberg ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 1899-1935

Läs mer

Tranås/Ydre Släktforskarförening

Tranås/Ydre Släktforskarförening Tranås/Ydre Släktforskarförening Medlemsblad Våren 2012 2 Ordförande har ordet Så har vi då återigen gått in i ett nytt år. Ett nytt år med nya utmaningar, med nya trender och nya drömmar. I år kanske

Läs mer

Mitt sista samtal till Pappa. på hans begravning

Mitt sista samtal till Pappa. på hans begravning Mitt sista samtal till Pappa på hans begravning den 19 maj 2011 Kära Carl-Fredriks närmaste! För sista gången har vi alla pratat med Carl-Fredrik, nu måste vi vänja oss vid att bara prata om honom. Vi

Läs mer

Eriksdal, Kasen. Sammanställt av Siv Bergquist 2013-06-10. Den ursprungliga stugan i Kasen. Stugan bestod av ett stort kök och en liten kammare.

Eriksdal, Kasen. Sammanställt av Siv Bergquist 2013-06-10. Den ursprungliga stugan i Kasen. Stugan bestod av ett stort kök och en liten kammare. 1 Eriksdal, Kasen Sammanställt av Siv Bergquist 2013-06-10 Den ursprungliga stugan i Kasen. Stugan bestod av ett stort kök och en liten kammare. Min morfar, Erik Gustaf Eriksson, finns med i husförhörslängden

Läs mer

Carl XVI Gustaf 70 år i bilder

Carl XVI Gustaf 70 år i bilder Carl XVI Gustaf 70 år i bilder HISTORISKA MEDIA Historiska Media Box 1206 221 05 Lund www.historiskamedia.se info@historiskamedia.se Historiska Media och Mustang Media 2016 Förord: Historiska Media Bildtexter:

Läs mer

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN EXPERTKORT VASATIDEN 1. GUSTAV VASA FLYR Koll på vasatiden sid. 10-11 1. Vad är en krönika? 2. Vem bestämde vad som skulle stå i krönikan om hur Gustav Vasa flydde från soldaterna? 3. Vem berättade för

Läs mer

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Havstornsudd 1964 Foto Alf Nordström Namnet på torpet som ligger otillgängligt till, om man vill ta sig dit landvägen, har stavats på olika

Läs mer

Viktor Klingberg: boende 1856-1947

Viktor Klingberg: boende 1856-1947 Viktor : boende 1856-1947 Viktor föddes 14/9 1856 på Tidaholms bruk (Västergötland) som son till Erland Theodor (1821-1914) och Sophie, född Baalack (1832-1925), som hade sammanlagt 9 barn, varav Viktor

Läs mer

Joel är död Lärarmaterial

Joel är död Lärarmaterial sidan 1 Författare: Hans Peterson Vad handlar boken om? Den 9 maj förändras Linus liv. Linus är i skogen med mamma, pappa och storebror Joel. Linus ser upp till Joel och en dag vill han också vara stor

Läs mer

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Begravningen är det sista avskedet. Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en

Läs mer

Rollista ur Mord på Slottet

Rollista ur Mord på Slottet Rollista ur Mord på Slottet Rollista: Harald Gyllenstierna: Greve och kvällens nyckelperson. Veronica Gyllenstierna: Harald Gyllenstiernas ex-fru och numer affärspartner. Inez Gyllenstierna: Haralds nuvarande

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16

Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16 Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16 David Rickard Arne Sjöstedt 1916 2006 Eugenia Josefina Liljeberg 1876 1938 Ulrika Josefina Söderström 1850-1889 Per Johan Liljeberg 1844-1921 Margreta Carlsdotter

Läs mer

Anor till Släkten Pontén.

Anor till Släkten Pontén. Anor till Släkten Pontén. Bron vid Tolg. Den ombyggda brogården i bakgrunden. Bilden tagen 1947 av Ruben Pontén Petrus och Rebecca Ponténs förste son: Johan Pontén 1776-1857. Född i Dänningelanda. Studerade

Läs mer

Nordiska museets julgransplundring 2006

Nordiska museets julgransplundring 2006 Nordiska museets julgransplundring 2006 Sånglekar2 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition som är känd i varje fall från början av 1600-talet. Den äldsta uppgiften

Läs mer

Lingmyren i Skarvtjärn. Här föddes Jenny och hennes syster Gunhild. Bilden tagen i nutid.

Lingmyren i Skarvtjärn. Här föddes Jenny och hennes syster Gunhild. Bilden tagen i nutid. Lingmyren i Skarvtjärn. Här föddes Jenny och hennes syster Gunhild. Bilden tagen i nutid. Jennys barndom Jenny föddes på en gård som heter Lingmyren i Skarvtjärn, Harmångers socken en 16 juli 1901.Tre

Läs mer

Nyhetsbrev från Barnhemmet The Step Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia Februari 2012

Nyhetsbrev från Barnhemmet The Step Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia Februari 2012 Lions Club Löddeköpinge Elektrobladh AB Konstnär Ulla Bolin Acta Kapitalförvaltning Helsingborg Nyhetsbrev från Barnhemmet The Step Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia Februari 2012 Vi har den senaste

Läs mer

Erik på fest Lärarmaterial

Erik på fest Lärarmaterial sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Vad handlar boken om? Erik ska på fest hos Lea. Erik längtar för han är lite kär i henne. Erik ger en vampyrmask till Lea i present. De äter tårta, glass och godis.

Läs mer