Sångarhyllning "Ur-Glunten" Strängnäs 26 aug Ingemar Mundebo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sångarhyllning "Ur-Glunten" Strängnäs 26 aug - 06 - Ingemar Mundebo"

Transkript

1 Sångarhyllning "Ur-Glunten" Strängnäs 26 aug Ingemar Mundebo Välkommen! Jag säger detta som ordf. i ODs Vänner till alla här med relationer till Sångsällskapet Orphei Drängar, till Gluntakademien, till Veteraner och Vänner och likaså till några representanter för Strängnäs kommun. Detta är en något ovanlig sångarhyllning. Den knyter inte an till någon födelsedag eller dödsdag. Och ingen av oss som är här kände ju Jonas Otto Beronius och hans familj, förklarligt eftersom han gick bort redan Och ändå känner vi honom så väl. Vi har tillsammans med honom upplevt - en solnedgång i Eklundshofsskogen - en månskensnatt på Slottsbacken - en nattmarsch i S:t Eriks gränd - kanske t.o.m. upplevt "dagen därpå" - tagit avsked på Flottsund - "fast visst for vi med till Alsike". Jovisst känner vi honom, Glunten, glytten säger vi i Sydsverige och åtminstone då i Uppland om unga män, pojkar. Och vi känner hans sångarbroder, magistern, Gunnar Wennerberg, författaren till den samling sångduetter för baryton och bas som utkom omkring 1850, lektor, landshövding, statsråd, och god vän med Beronius livet ut. Då Lillemor och jag under våra vandringar som deltidsboende i Strängnäs fann denna grav noterade vi att det inte fanns några som kände omsorg om graven. Vi tyckte att något borde göras, att en så betydande man i 1800-talets kulturliv borde ha en välvårdad viloplats här på Strängnäs gamla kyrkogård. Vi tecknade därför ett skötselavtal med domkyrkoförsamlingen. Vi talade med Hans och Harald i Gluntakademien och menade att några kanske kunde komma och hedra Ur-Glunten. Några har nu blivit många. Vem var då Glunten? Vi börjar med en annan fråga: Vad är Gluntarne? Några här är ju inte gluntsångare och Uppsaliensare. Gluntarne skildrar 1840-talets glada studentliv i Uppsala - med 40-tal menar jag tiden från slutet av 30-tal till början av 50-tal. Det var en tid av intensivt sällskapsliv, av sociala, politiska och kulturella debatter. Studentlivet motsvarade väl inte till fullo vad Folkhälsoinstitutet numera kräver. Några menar att det finns en doft av punsch över Gluntarne. Kanske delvis, men mera rättvisande är att säga en känsla av vänskap, av värme och innerlighet, av Uppsalaromantik i god mening. Det var en tid då många sällskap tillkom i Uppsala, t.ex. juvenaler och trattar, Enkan Bloms Bekanta och Sångsällskapet Orphei Drängar. I Gluntarne möter vi ett par studenter, Glunten och Magistern. Vi möter deras glädje och bekymmer, deras upplevelser av studier, av föreläsningar och studiefinansiering, om jag använder ett nutida ord. Vi möter detaljrika bilder av dåtida Uppsala, av krogar och gränder och Eklundshof.

2 2 Och Glunten, "världens bästa bas, en stämma för vilken naturen icke satt någon gräns nedåt", sade Wennerberg. Jonas Otto Beronius föddes i Dannemora i Uppland Han tog studenten i Uppsala och blev - trots omfattande sällskapsliv - fil dr i filosofi. Han lämnade Uppsala och kom till Stockholm och var åren kamrerare i Städernas allmänna brandstodsbolag, då ett betydande försäkringsbolag. Några kan tycka att kombinationen glad sångare och kamrer inte passar ihop, men också nutida exempel visar att så kan vara möjligt. Otto gifte sig först 1873 med en 13 år yngre änka med tre barn, Emma Gunilla, f. Nordblad. Otto var då 53 år. Två år senare föddes sonen Gunnar. Familjen flyttade efter försäkringsåren till Stensund, nära Trosa, och kom 1881 till Strängnäs, där Otto levde som pensionär och fastighetsägare - "långt från Fyriså" och 40-talets studentliv. Han gick bort 1895, 75 år gammal. Hustrun hade gått bort fem år tidigare. Sonen Gunnar hade efter studentexamen flyttat från Strängnäs och levde efter fortsatt utbildning som jägmästare i Umeå. Gunnar, som gick bort 1954, med hustru Henny vilar också i denna grav. De hade inga barn och denna gren av släkten Beronius är sålunda här avslutad. Mycket har skrivits om Wennerberg, om Beronius däremot inte så mycket. I en dödsruna i Dagens Nyheter 4 febr 1895 sägs följande: "Med åren blev "den gamle studenten" en smula svårmodig och mot slutet av 1880-talet, då han en gång låg allvarsamt insjuknad, var han så viss på att döden skulle använda sin lie mot hans livstråd, att han inköpte gravplats, lät uppskotta grav och till och med beställa kista." Detta om Glunten, "Ur-Glunten", och Gluntarne. Låt mig sluta med några ord som vännen och sällskapsbrodern F W Scholander skrev vid ett besök här i början på 1880-talet, ord som kan passa just i denna stund, på denna plats: "Högt sångens kraft Dig bar Från solig ungdomstid Du sköna minnen har Njut, gamle, dem i frid." ********************************* OTTO BERONIUS = GLUNTEN PM Erland Bohlin I anslutning till att Lillemor och Ingemar Mundebo bjöd in till Beroniusträffen i Strängnäs 26 aug 2006 blev jag nyfiken på mannen bakom den rollfigur som jag haft sådan glädje av i så många år och så många sammanhang. Utöver de fakta som Ingemar Mundebo redovisar i sitt tal, återgivit på annan plats på denna hemsida, har jag därför samlat de fakta om Glunten som jag kunnat hitta i olika källor. Jag har dock tagit mig friheten att inte på varje punkt precisera mina källor på det sätt som krävs i andra akademiska sammanhang än Glunt-Akademin. (OB betyder Otto Beronius och GW Gunnar Wennerberg. Jag har lagt in några frågor i förhoppning om att få hjälp med kompletteringar.) Jonas Otto Beronius föddes den 11 sept i Films församling (Uppl.). Fadern, Jonas B., var geschworner, senare bergmästare, vid Dannemora gruvor. "En av Sveriges

3 3 skickligaste gruvbyggare." En äldre broder, Victor B., blev gruvläkare i Falun och riksdagsman, en yngre, August B., blev kyrkoherde i Edebo (Sthlms län). OB blev elev vid Uppsala katedralskola, student vid Uppsala univ , inskriven i Upplands nation ht "Minns du hur ödet aderton-hundra och trettiosju" kan alltså inte stämma! Då GW var på kondition hela lå 1838/39 bör första möjligheten för dem att sjunga "Viken tidens.." tillsammans ha varit november Jfr GWs tvekan mellan "åttaårigt" och "tioårigt dundrande kalas". Glunt nr 1 skrevs Kanske också behovet av ett rimord på "du" ledde till siffran sju? Disputerade pro exercitio med "Konsttheoriernas historia" för prof. K J Lénström. Vt 1840 "kunglig stipendiat" och kvarstod som sådan t o m vt 1844 utom lå 1840/41. Stipendieinspektorer var i hans fall ett år vardera professorerna E A Schröder, E G Geijer, L P Walmstedt och P D A Atterbom med vilka han alltså borde kommit i någon beröring och som följt hans tydligen inte så misslyckade studier. Han var borta från Uppsala (ej upptagen i studentkatalogen, på kondition?) ht 1845 och hela 1846, men återkom vt 1847 och avlade fil.kand.examen , disputerade pro gradu på ett ark (s ) i prof. Schröders "Anteckningar i Philosophiens Historia. I. Giordano Bruno" och promoverades till magister två dar senare. Det innebar att han senare tituleras doktor, t ex "Fil. dr." på gravstenen. (1850 ändrades reglerna så att respondenten själv måste ha författat sin dissertation.) De följande åren växlade han med studentpoeten Johan Nybom som nationens äldste junior avlade han kameralexamen. (I st för att bli gymnasielärare, som hans utbildning tycktes

4 4 predestinera honom till, avlade han kameralexamen, som var den "minsta" examen man kunde ta och som gav inträde t ex till de statliga verken.) Att OB fick smeknamnet Glunten berodde på att han gjorde stor lycka med sina uppländska visor på dialekt, särskilt "Inte vet ja va hä ä sum fallerar gamle glunten /="glytten", pojken/ Mitkel vår", Ett annat av hans smeknamn var Bero. Hösten 1843 gavs några teaterföreställningar till förmån för Johan Nybom, bl a andra akten av Rossinis "Wilhelm Tell" och då hade OB rollen som Walter Fürst. Han kom med bland juvenalerna strax efter det GW lockades att bli medlem i maj 1843 eller snarare 1844, enligt Sven G Svenson. "Därmed ökades det juvenaliska välljudet än mer", skriver Einar Malm. GW kommenterar hans medverkan vid juvenalernas söndagssoaréer och kallar honom världens djupaste bas, "för vilken naturen tycktes hava glömt att sätta någon undre gräns". OB spelade klarinett, men då GW försökte få honom att växla mellan klarinett och sång i det första arrangemanget av "Huru Gluntens svårmod " för tre röster, till ackompanjemang av violin, violoncell, klarinett och piano så visade det sig ogenomförbart. (Det var GW som hjälpligt kunde spela cello.) Hur tidigt OB fick vara med i de fina salongerna hos landshövding von Kraemer, Malla Silfverstolpe och med prinsarna vet jag inte, men framfördes Gluntar för första gången utanför juvenalkretsen just hos Malla. Vt 1845 hade GW doktorerat. Om OB var med på studentresan till Köpenhamn 1843 vet jag inte. Ht 1845 var både OB och GW borta från Uppsala och när GW återvände var han aktiv både som Allmänna Sångens ledare och 1Q (förste kurator) på Västgöta nation. Från våren 1846 skrev GW trestämmiga serenader, som han, OB och Daniel Hwasser sjöng för Hedda Cronstedt, som då bara var 16 år.

5 5 Ht 1846 och vt 1847 skrev GW "De tre" för sig själv, OB och "Pylen", (dvs Johan Stenberg, senare tullinspektör i Katthammarsvik på Gotland). I manuskriptet benämns de tre Mineur, Miltopé och Hubenette och OB hade tydligen också smeknamnet Miltopé, vilket Malm antar berodde på att han kom från det "vallonska" Dannemora. En förebild till "De tre" kunde vara "Agander, Pagander och Winberg", som GW hade hört redan som gymnasist. "Gluntarna" tillkom successivt från ht 1847 till vt GW flyttade från Uppsala i dec och på våren 1848 blev OB fil.kand. och disputerade, alltså tre år efter GW (Promotioner genomfördes vid denna tid bara vart tredje år.) Gluntar som "Examenssexan" och "Avskedet" "borde" alltså ha handlat om Magistern snarare än om Glunten! Kanske t o m Daniel Hwassers avresa 1846 finns med i bakgrunden? Till viss del var också GWs skolkamrat Adrian Thengberg en förebild för Glunten, t ex i det att han var "polyglott". "Mostern" byggde nog till stor del på Adrians mamma och moster, som GW bodde hos sedan han flyttat till Skara. Enligt Malm är Glunten bara skenbart huvudpersonen, en "genomsnittsstudent, leklysten, naiv". OB karaktäriserar han som "en god och älskvärd kamrat ( ) en indolent, godmodig, hjärtans beskedlig svensk normalborgare". Ht 1849 sjöng OB och den italienske operasångaren Ciaffei vid en konsert och framförde då "En solnedgång ", till vilken GW hade inspirerats av sin kärlek till Hedda Cronstedt och GW

6 6 frågar irriterat i ett brev till damerna Knös: "Vem ger Beronius och Ciaffei lov att publicera /här = offentligt framföra/ mina högst privata affectioner vid Eklundshof?" Då häftena med "Gluntarna" börjat utges - de två första kom i december 1849 hade de redan spritts genom avskrifter och gjorde nu omedelbar lycka. Under jullovet, i januari 1850, for GW till Stockholm och hyllades redan på vägen i Örebro. I Stockholm var OB med och sjöng Gluntar bl a på Börsen. På försommaren avlade han kameralexamen och flyttade sedan till Stockholm. I Stockholm skrev OB in sig vid olika verk samtidigt som tidens sed var och avancerade i några: E.o. kammarskrivare i kammarkollegiet och i statskontoret samma år; e.o. tjänsteman hos krigskollegiet samma år; e.o. kanslist i statskontoret ; utsedd till generalmönstringskommissarie och ; kanslist i bondeståndet vid riksdagen ; e.o. tjänsteman vid Städernas allmänna brandstodsbolag ; t.f. kanslist i krigskollegiets avlöningsavdelnings kansli Erhöll avsked från krigskollegiet 1858 och hade då fått fast anställning i Brandstodsbolaget som t.f. sekreterare och ombudsman vid åtskilliga tillfällen fr.o.m. 7.7 samma år; uppbördsman 4.8. samma år; sekreterare och biträdande sakkunnig hos kommittén för bolagsreglementets ombildande 1859; t.f. kamrerare (kassör) i Städernas allmänna brandstodsbolag ; erhöll avsked p.g.a. sjukdom Han blev samma år RVO (Riddare av Vasa Orden). Enligt en av dödsrunorna (den i Tidningen Upsala ) var han också "associerad i den kända firman Warodell & co. Sedermera erhöll B. anställning som kassör i Städernas allmänna brandstodsbolag. Denna befattning skötte han under många år på ett ytterst noggrant sätt och fick vid avskedstagandet en vacker pension av bolaget". Vid GWs bröllop med Hedda Cronstedt i Västervik i augusti 1852 var OB marskalk tillsammans med Curry Treffenberg. På aftonen sjöngs gluntar av GW och OB. Sedan gick OB med ett sällskap till stranden, OB fick låna en gitarr och sjöng så vackert i

7 7 månskenet att man kallade på GW och Hedda, "så intagna av Beronius älskvärda föredrag att vi ville aldrig gå hem", skrev svärmodern grevinnan Cronstedt i ett brev. Ö.h. betonas att OB var populär bland damerna. Alfred Hedin har i sin bok om brodern Svante berättat om det sällskapsliv OB deltog i Stockholm. I Thunbergs schweizeri rörde sig på 50- och 60-talen en brokig skara "Thunbergare", konstnärer av alla slag, militärer, köpmän och civila tjänstemän. "Visst gick det stundom något överdådigt till därinne, det kan ej nekas, men roligt var där." Ibland sjöng OB sina upplandsvisor. Dessutom ingick OB tillsammans med "favoriten" Daniel Hwasser bland dem som Karl XV som kronprins och från 1859 som kung inbjöd till juvenalfester på slottet eller på Ulriksdal. Då sjöng han med sin starka källarbas gluntar tillsammans med OB! (Hur nu det kan ha låtit!) OB var med i ordenssällskapet "Enkan Bloms Bekanta", som startade sina "samman-rullningar" på Daniel Hwassers initiativ i mitten av 1850-talet kring olika kägelbanor i Stockholm med Svante Hedin som Stormästare. OB kallades till medlem och Karl XV året efter, , och därmed kom sällskapet att flytta till Ulriksdal. OBs vapensköld återges i Tom Lundins bok "Enkan Bloms Bekanta" och också hans devis "Jag Orkar Betydligt". Sällskapet upphörde i och med Karl XVs död OB var också medlem i Par Bricole.

8 8 Den rike grosshandlaren Cederlund ("Cederlunds punsch") ingick i vänkretsen och sommaren 1869 blev bröderna Hedin tillsammans med OB, då 49 år, bjudna av honom att låna ett hus på Storholmarna i Värtan. Där fanns dessutom i ett annat hus en ung änka Gunilla (Gurli) Bildt, född Nordblad, 36 år, med sina tre söner 16 resp 15 år (tvillingar). Hennes make Carl Oscar Bildt hade utnämnts till överjägmästare i Uppsala 1855, men begärt avsked strax efter det och dog på sin egendom Torsätra i V. Ryd (Uppl.) Nu bodde hon med sina söner i Stockholm, Som ett resultat av den idylliska sommaren 1869 kan man se att den 11 september OB:s födelsedag - vigdes OB och Gunilla Bildt i Ladugårdslands (senare omdöpt till Hedvig Eleonora) kyrka i närvaro av släktingar och så många av hans uppsalavänner som då ännu fanns i Stockholm. GW hade komponerat en vigselhymn till detta tillfälle. Bröllopsakten var avslutad vid sjutiden och sedan samlades vännerna till en improviserad "juvenalisk" fest, "säkert en av de allra sista, som här i Stockholm höllos och gingo i den gamla äkta Upsalastilen". Apropå GWs bruk av alkohol och dåliga ölsinne citerar Svenson ett brev från Calle Scharp om detta tillfälle: "Rådet /statsrådet GW/ var liksom litet vacklande." Rollen som styvfar för Gunillas tre söner var nog inte så krävande. Daniel var då 20 år och Carl och Axel 19 år. Daniel blev grosshandlare i Newcastle 1886 och dog ogift i Göteborg 1894, Axel blev grosshandlare i Newcastle tillsammans med brodern, "Bildt Brothers". Han dog ogift i Karlstad Carl blev verkmästare vid SJ och sedan VD i AB halgaspannor (egen uppfinning). Gift 1887 med Gerda Hasselblad. De fick tre barn. ("Vår" Bildt tillhör dock en annan gren.) I Adolf Fredriks födelsebok för 1875 kan man läsa att fil.dr. OB och hans hustru Emma Gunilla f. Nordblad på Nybrogtan 22 den 17 maj fått en son som den 5 juni döptes till Carl Otto Gunnar, med tilltalsnamnet Gunnar - en hälsning till GW?. Dopvittnen var landshövding GW, landshövding C. Treffenberg, grosshandlare E. Cederlund, hovkamrer J C Nygren, kungl. sekr. A L Fries och doktor Otto Nordblad. Dopförrättare var komminister Jonas Widén, ODs grundare. I juni 1879 fick alltså OB, då 59 år, pension p g a sjukdom och flyttade kort tid därefter till Trosa skärgård, som hyresgäst på Stensund, som ägdes av P A Isoz på Åda säteri. Alfred Hedin berättar att OBs hustru till hans sextioårsdag i sept "sökt att från alla hans vänner samla ihop lyckönskningar i alla former, såsom sentenser, verser, vänskapsord, teckningar m.m. och sedan låtit binda ihop dem till ett fint och vackert album, vilket nu som den käraste överraskning överlämnades till hennes känslige och lättrörlige man". GWs bidrag var manuskriptet till den först författade Glunten, "Bror, jag är ledsen " Den åtföljande skrivelsen löd: "Känner du igen de gamla lapparne, mot vilka fordom så många gånger våra ögon strålande vände sig? De utgöra originaltexten till den första Glunten, som nu gulblek av ålderdom och trasig av hård medfart i ungdomen men i själ och hjärta oföränderligen densamma, kommer till sin sextioårige farbror med hjärtliga, trofasta hälsningar från sin sextiotreåriga pappa." (Finns månne den boken kvar och i så fall var?)

9 flyttade de till Strängnäs (till Ny nr 22) och 1882 till nr 173 och 1887 till ett eget hus Ny nr 4b (N.Strandgatan 5 eller Roggegatan 6). Enligt Alfred Hedin var det en villa "vackert belägen vid Mälarestrand, omhägnad av den täckaste lilla trädgård med högstammiga äppleträd, krusbärs- och vinbärsbuskar, som mot höstarna dignade under bördan av de utmärktaste frukter och bär - men framför allt strålade där rosor av utsökt skönhet; och nere vid bryggan gungade hans gamla fisksump, en gåva av Karl XV och även den benämnd Glunten. Hågen för fiskesporten hade icke, trots en med åren tilltagande, medfödd krämpighet i lederna, övergivit vår gamle vän. "Greta Holmgren hade också livliga minnen av OB: "Hans händer voro förvridna och ledbrutna, vilket inte hindrade honom att själv styra sin båt, Särla, som han övertagit efter den yngste av bröderna Annerstedt, /--- Han/ seglade ofta och gärna. Hans mörka, vackra fru Gurli /Gunilla/- betydligt yngre än sin man - och deras lille son Gunnar voro vanligen med." Så gott som årligen vallfärdade GW för att besöka OB, vanligen åtföljd av gamle vännen landshövdingen Curry Treffenberg. Någon gång samlade också OB ett större lag av gamla Uppsalavänner, t ex september 1888 då Strängnäsbåten medförde statsråden GW och Richert, landshövdingen Treffenberg, biskop Strömberg, hovrättsrådet Armfelt och grosshandlare Calle Scharp. (På sommaren hade GW flyttat till Stockholm.) Biskop Annerstedt i Strängnäs hörde också till de gamla vännerna som GW besökte. Biskopens dotterdotter Greta Holmgren har berättat om ett sådant besök och om hur GW och OB efter middagen i biskopsgården "sjöngo till bords med armarna studentikost om varandras axlar något dämpat: Här är gudagott att vara ".

10 dog OBs hustru Gunilla (Gurli), 57 år gammal. Sonen Gunnar var då 15 år och konfirmerades samma år. Hedin skriver: "Fru Beronius var i allo en kvinna sådan vi tillönska vårt fosterland allt flera och flera, slutar en i tidningen Idun för den 22 augusti 1890 intagen, sympatisk och väl avfattad minnesruna över hennes gagnrika och verksamma livsgärning". OBs sista år var tunga. Enligt Hedin hade "med åren en viss släng av vemod och hypokondri fått makt med den gamle Bero." I DNs minnesruna ( ) sägs: "Med åren blev den gamle studenten en smula svårmodig och mot slutet av 1880-talet, då han en gång låg allvarsamt insjuknad, var han så viss på att döden skulle använda sin lie på hans livstråd, att han inköpte gravplats, lät uppskotta grav och till och med beställa kista." Att han var riksberömd framgår av att bulletiner från hans sista sjukläger också publiceras i t ex Nerikes Allehanda : "Doktor J.O. Beronius tillstånd är i det närmaste oförändrat och föga hopp finnes om förbättring. Den sjuke känner sig mycket matt och trött, är stundtals oredig och besvärades för några dagar sedan av svåra magplågor". Några dagar senare talas om hans kroniska njurlidande och den kommer slutpunkten: "GLUNTEN DÖD. Fil. doktor Otto Beronius, Wennerbergs vän och sångkamrat, avled i morse i Strängnäs, där han på sistone varit bosatt." Einar Malm skriver: "Hela livet bevarade han en varm, okritisk vänskap till och beundran för Gluntarnas skapare - det var hans stolthet att ha fått medverka vid deras tillblivelse." /Från begravningen har jag inga uppgifter./ Bouppteckningen efter OB visar tillgångar på kr och skulder på 7.700, så behållningen var kr. Sonen Gunnar tog studenten i Strängnäs 1894 och utexaminerades från Skogsinstitutet Han anställdes samma år av Mo och Domsjö och blev extra jägmästare i Västerbottens distrikt Ordf. i Umeå landstormsförening mm. RVO Gift 1906 med Henny Grahn från Umeå. Han dog 1954 utan att efterlämna några barn. Hustrun flyttade 1954 till Lidingö och dog där Bägge ligger begravda i OBs familjegrav i Strängnäs. Även i mer offentliga sammanhang som i Jägeristatens matrikel nämns Gunnar B. som son till "Glunten". I Einar Malms "Men med glödande runor" (1957) finns ett foto av Gunnar Beronius när han talar på ett juvenalkapitel Enligt dödsannonsen efter hustrun Henny var syskonbarn de närmaste sörjande. Litteratur: Svensk Släktkalender 1930 Gottfrid Kallstenius: "Jonas Otto Beronius". I: SBL (Svenskt Biografiskt Lexikon) Sven G. Svenson: "Gunnar Wennerberg. En biografi" (1986) och däri angiven litteratur. Därutöver: Greta Holmgren: "Hemmet med de öppna dörrarna" ("Hågkomster och livsintryck" XX, 1939) Einar Malm: "Men med glödande runor" (1957)

11 11 Tom Lundin: "Enkan Bloms Bekanta. E.B.B. Ett kortlivat ordenssällskap" (2005) Ingemar Mundebo: "Sångarhyllning Ur-Glunten " (Glunt-Akademins hemsida) Porträtt av Otto Beronius: Många teckningar av Georg Arsenius i: "Johan Georg Arsenius minnesanteckningar" (1924) också t ex i Svenson s 97 och 114 "Juvenalerna samlade hos friherrinnan Maria Nordenfalk i Uppsala". Teckning av H.Rezelius i anslutning till Hedins artikel i OoB (Ord och Bild) 1901 Teckning av R. von Essen i svenskt Biografiskt Lexikon och i Svenson s Teckning i AB (i samband med hans bortgång) Foto från Strängnäs med familjen (s 285) I: Greta Holmgren: "Hemmet med de öppna dörrarna" (1939)

:~:~t:~~:i~:j Sortiment - Service - Kvalitet

:~:~t:~~:i~:j Sortiment - Service - Kvalitet ~ ~ En viktig affär Står Ni i begrepp att sälja eller köpa fastighet kontakta SPARBANKERNAS FASTIGHETSBYRÅ Hagendalsvägen 8, Kumla - Tel. 019}75490, 75491, 75492, 75493 En annons i KUMLA TELEFONKAT ALOG

Läs mer

Fem år av ett liv. Viktor Rydberg ser tillbaka

Fem år av ett liv. Viktor Rydberg ser tillbaka Veritas 27(2011) s. 19-34 TORE LUND Fem år av ett liv. Viktor Rydberg ser tillbaka I Kungliga bibliotekets Rydbergssamling finns en samling anteckningsböcker. En av dem, den kanske mest kända, har beteckningen

Läs mer

KULTUR I UPPLAND. Detta nummer. No 15 2012

KULTUR I UPPLAND. Detta nummer. No 15 2012 KULTUR I UPPLAND No 15 2012 Detta nummer Rasbo kyrka är en av Upplands största medeltida landskyrkor. Den ligger vackert på en höjd och kyrkogården är omgiven av en mossbevuxen gråstensmur. I kyrkan möter

Läs mer

Och så blir det jul igen!

Och så blir det jul igen! Och så blir det jul igen! Det blir det nog i alla fall när ni får den här kioskvältaren i brevlådan. Mårten har lyckats få till ett nummer som nog blir en milstolpe i släktbladets historia. Det har numret

Läs mer

Tillsammans genom livet?

Tillsammans genom livet? Information från Brännkyrka församling Svenska kyrkan december 2011 Prata om relationen och ge den en chans När man känner att en relation har gått i baklås, då kan man vända sig till en familjerådgivning.

Läs mer

H = 1. Z = is=w OC-^=CM. l-_;==o> =^=^~ ^^i^ > ==Q. z= 3= <->" 00- 3 = Sä^^CO

H = 1. Z = is=w OC-^=CM. l-_;==o> =^=<o. !^=o>^~ ^^i^ > ==Q. z= 3= <-> 00- 3 = Sä^^CO o-i^r^ H = 1 Z = is=w OC-^=CM o= l-_;==o> =^=^~ ^^i^ > ==Q z= 3= " 00-3 = y Sä^^CO TOBIAS XORLIXD ERIK GUSTAF GEIJER SOM MUSIKER Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from

Läs mer

ELIN WÄGNER I DALARNA

ELIN WÄGNER I DALARNA ELIN WÄGNER I DALARNA Av Elisabeth Auer Artikeln har ingått i Dalarnas Hembygdsförbunds årsbok 2011 Dalablandning. Kring förra sekelskiftet öppnades hotell, pensionat och vilohem på många platser i Dalarna,

Läs mer

Historien om Arvid Wennersten. * 30 augusti 1844 23 september 1901

Historien om Arvid Wennersten. * 30 augusti 1844 23 september 1901 Historien om Arvid Wennersten * 30 augusti 1844 23 september 1901 Förord Arvid var min farfarsfar och det svarta fåret i vår släkt. Min pappa Gösta var road av sin släkt och han hade samlat på sig en hel

Läs mer

Viktor Klingbergs skulder

Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingberg var född 1856. Han studerade i Uppsala från 1877 och avlade medicine kandidatexamen 1885, och hade sedan flera korta förordnanden som läkare på olika platser;

Läs mer

Lagmansgården och Martin Koch-rummet

Lagmansgården och Martin Koch-rummet Martin Koch 1882-1940 Kerstin Hed 1890-1961 (Hilda Olsson) Nils Bolander 1902-1959 Paul Lundh 1890-1967 Lagmansgården och Martin Koch-rummet Någon gång mellan 1760-1780 byggdes Lagmans- gården av brukspatron

Läs mer

Vad är synd? I första hand är det ju olydnad mot Gud.

Vad är synd? I första hand är det ju olydnad mot Gud. Vad är synd? I första hand är det ju olydnad mot Gud. Man kan dela upp det i två avdelningar Den första är syndens och dödens lag. Den andra är att varje människa har syndat. Rom. 8:2 Ty den andliga lag

Läs mer

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE Å R S S K R I F T 2 0 0 8. Sjuttiosjunde årgången

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE Å R S S K R I F T 2 0 0 8. Sjuttiosjunde årgången VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE Å R S S K R I F T 2 0 0 8 Sjuttiosjunde årgången Tryck: Mediatryck i Trollhättan 2008 Bokbinderi: Falköpings Bokbinderi Arne Andersson - världsstjärnan som Vänersborg inte får

Läs mer

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Ola Lönnqvist HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Familjen, staden och Sverige under senare delen av 1600-talet Pjäsen avser skildra livet för och hos en borgarfamilj i Söderköping,

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 3 2003. Nu är den här: CD:n med över. registerposter och mycket mer för föreningen. www.slaktdata.

Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 3 2003. Nu är den här: CD:n med över. registerposter och mycket mer för föreningen. www.slaktdata. Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 3 2003 Nu är den här: CD:n med över 1100000 registerposter och mycket mer för föreningen www.slaktdata.org LEDAREN ÄNTLIGEN HÖST! Så säger du säkert som släktforskare

Läs mer

Karlstads Hembygdsblad

Karlstads Hembygdsblad 20-års jubileum 1993-2013 Karlstads Hembygdsblad ÅRGÅNG 20 NUMMER 1 Pris 20 kronor, utan kostnad för medlem FEBRUARI 2013 Så bildades vår förening Det här är en liten förklarande inledning till den nostalgitripp,

Läs mer

GILLETS STYRELSE. Jan Alvå 040/15 13 89 Karin Lennartsson 046/15 21 22. Nils Eksandh 046/12 75 42 Lars H Bruzelius 046/14 57 75 vice Stolsbroder

GILLETS STYRELSE. Jan Alvå 040/15 13 89 Karin Lennartsson 046/15 21 22. Nils Eksandh 046/12 75 42 Lars H Bruzelius 046/14 57 75 vice Stolsbroder Tre generationer Wadenbäck i Knutsgillet - Anna Carin - guldduva, Kjell - medlem sedan 1949, dottern Ulrika Rudnert - silverduva, barnbarnet Mårten - recipient, Niklas och barnbarnet Matilda Nr 1 2006

Läs mer

Kullabladet nr 2/2011

Kullabladet nr 2/2011 Kullabladet nr 2/2011 Vår, Sommar och Höst Medlemstidning för föreningen Backstugans Vänner, Upphärad Kortet är taget i samband med Kerstins 50-årsdag 1984 Stående: Alfhild, Clara, Åke, Per-Axel, Elvy,

Läs mer

DEN NYA TIDEN II. MORGONRODNADEN 1840-talet ROMAN AV BO ERNST

DEN NYA TIDEN II. MORGONRODNADEN 1840-talet ROMAN AV BO ERNST DEN NYA TIDEN II MORGONRODNADEN 1840-talet ROMAN AV BO ERNST äfven i den svåraste belägenhet kasta hoppet på nyårsmorgonen någon stråk af sitt vänliga rosenskimmer på den slöja, som för den dödliges blick

Läs mer

Bilden: Den gamla byvägen genom Hisings Kärra - numera gång- och cykelbana Foto: Karl-Gustav Rosborg http://www.slaktdata.org

Bilden: Den gamla byvägen genom Hisings Kärra - numera gång- och cykelbana Foto: Karl-Gustav Rosborg http://www.slaktdata.org Bilden: Den gamla byvägen genom Hisings Kärra - numera gång- och cykelbana Foto: Karl-Gustav Rosborg http://www.slaktdata.org Ordföranden har ordet! Göteborg i juni 2010 Nr 2-2010 Återigen står sommaren

Läs mer

GILLET. Tidskrift för Carlstads-Gillet. Årgång 13. Gillet 2004

GILLET. Tidskrift för Carlstads-Gillet. Årgång 13. Gillet 2004 GILLET 2004 Årgång 13 Tidskrift för Carlstads-Gillet Gillet 2004 1 Per Berggrén TACK FÖR VÄNLIGA ORD! Det var med viss tvekan jag antog den stora utmaningen att stå som redaktör för Carlstads-Gillets tidning

Läs mer

NATURALHISTORIKERN LARS LEVI LAESTADIUS

NATURALHISTORIKERN LARS LEVI LAESTADIUS NATURALHISTORIKERN LARS LEVI LAESTADIUS AV OLLE FRANZÉN (Originalverket: Olle Franzén: NATURALHISTORIKERN LARS LEVI LAESTADIUS, TORNEDALICA NR. 15-1973 Utgivet digitalt av Pajala Folkbibliotek med tillstånd

Läs mer

Rickul/Nuckö Hembygdsförenings Medlemsblad

Rickul/Nuckö Hembygdsförenings Medlemsblad Rickul/Nuckö Hembygdsförenings Medlemsblad Nr 3 September 2002 Årgång 10 Pensionärer från Nuckö på Stockholmsbesök. Bilden är tagen på Stadshusets trappa. Foto: Manfred Hamberg Rickul/Nuckö Hembygdsförening

Läs mer

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE Å R S S K R I F T 2 0 0 9

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE Å R S S K R I F T 2 0 0 9 VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE Å R S S K R I F T 2 0 0 9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BENGT O. T. SJÖGREN Bertel Hallberg och hans forskargärning... 3 HASSE ANDERSEN Claes-Göran Anderssons orkesterminnen... 15 PETER

Läs mer

EÖM Evangeliska Östasienmissionen. ÖNytt. Nr 44 april 2012

EÖM Evangeliska Östasienmissionen. ÖNytt. Nr 44 april 2012 EÖM Evangeliska Östasienmissionen ÖNytt Nr 44 april 2012 Missionssekreteraren har ordet Tänk dig ca 700 000 aktiva kristna fördelade på 1200 utpostförsamlingar. Ett jätte arbete att leda. En av dem som

Läs mer

STIEGS IDEAL OCH VÅRT AGERANDE

STIEGS IDEAL OCH VÅRT AGERANDE 1 Bilaga till pressmeddelande VÅRA KOMMENTARER TILL UPPGIFTER I Millennium, Stieg och jag STIEGS IDEAL OCH VÅRT AGERANDE Förord, sid 9:... nedslående att se hur det växte fram en hel Stieg Larsson-industri

Läs mer

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Innehåll sid. Ordförandebrev 3 Örkelljunga 4 Vandringsmannen 4 Grattis Johan 5 - Sten Svensson Släktforskning

Läs mer

Biografiska Pär Lagerkvist

Biografiska Pär Lagerkvist Många har tyckt att Pär Lagerkvists böcker är en aning svåra att förstå, och detta är inte alls så konstigt. Tom framstående litteraturforskare har ibland gått bet på uppgiften. När boken Det eviga leendet

Läs mer

Innehåll. Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Nr 4 år 2008

Innehåll. Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Nr 4 år 2008 Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Nr 4 år 2008 Innehåll Fristadstorget i Eskilstuna tidigt 1910-tal. Fotograf okänd Föreningsinformation...2 Ordföranden har ordet...3 Textilier

Läs mer

Föreningsbandet BRÖDRATIDSKRIFT FÖR STOR CAPITLET I FINLAND AV SVENSKA FRIMURARE ORDEN Nr 2/2014 (68)

Föreningsbandet BRÖDRATIDSKRIFT FÖR STOR CAPITLET I FINLAND AV SVENSKA FRIMURARE ORDEN Nr 2/2014 (68) Föreningsbandet BRÖDRATIDSKRIFT FÖR STOR CAPITLET I FINLAND AV SVENSKA FRIMURARE ORDEN Nr 2/2014 (68) Redaktionen Innehåll Chefredaktör och ansvarig utgivare Guy Catani, DKM Redaktör Martin Gardberg materialbearbetning

Läs mer

Sveriges flik mot väster och Suntru asi stein

Sveriges flik mot väster och Suntru asi stein Sveriges flik mot väster och Suntru asi stein En man klev av tåget... Känsö - en isolerad idyll LEDAREN DEN BLOMSTERTID NU KOMMER I skrivande stund, så här mellan hägg och syren, känns släktforskningen

Läs mer