Är tester det bästa sättet att stävja missbruk?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Är tester det bästa sättet att stävja missbruk?"

Transkript

1 Är tester det bästa sättet att stävja missbruk? SEKOs vägledande principer om drogtester vid arbetsplatser med privatanställda

2 Är tester det bästa sättet att stävja missbruk? SEKOs vägledande principer om drogtester vid arbetsplatser med privatanställda 1. Drogmissbruk en arbetsmiljöfråga Droger hör inte hemma på en arbetsplats det må handla om missbruk av alkohol, narkotika, missbruk av läkemedel eller anabola steroider. Hur drogproblematiken på en arbetsplats hanteras är en viktig facklig fråga. Det handlar om att värna om medlemmarnas hälsa och arbetsmiljö. Det är en viktig facklig fråga eftersom det också handlar om solidaritet mellan arbetskamrater, att uppmärksamma och ha beredskap att handla när någon tycks ha hamnat snett. Det självklara målet för SEKO är ett drogfritt arbetsliv. Skälen därtill är många och tämligen okontroversiella. Användande och missbruk ökar sjukfrånvaro, ökar risken för olyckor, äventyrar arbetets kvalitet och stämningen på arbetsplatsen. Kontroversiellt är däremot hur vi bäst åstadkommer drogfria arbetsplatser. Är det genom förebyggande arbete, information och kunskaper som en inställning hos arbetsgivare och anställda skapas som gör klart att på arbetsplatsen hör inte droger hemma? Eller är det genom ökad kontroll av de anställda? Till exempel genom användning av slumpvisa drogtester. 2. SEKOs grundläggande inställning - personliga kontroller skall inte förekomma Ett drogtest är alltid ett intrång i den personliga integriteten. Enligt vår mening är den viktigaste insatsen ett bra förebyggande arbete. Med information, god personalpolitik, kamratstöd och rehabilitering för de som behöver hjälp skapas en miljö på arbetsplatsen där drogtester är överflödiga. Detta förutsätter en arbetsgivarpart med intresse och kompetens i frågan. 3. Om tester förekommer Emellertid kan vi konstatera att användandet av drogtester på arbetsplatserna har blivit vanligare samtidigt som testerna blivit allt mer sofistikerade. Detta innebär att det är nödvändigt för facket såväl centralt som lokalt att ha ett vettigt förhållningssätt till förekomsten av tester Det måste finnas ett förhållningssätt till vilka som testas, hur testerna ska gå till vem som äger testresultatet vem som får tillgång till resultatet samt hur testresultaten får användas. testmetoder drogpolicy 1

3 SEKOs vägledande principer om drogtester 4. Program eller avtal innehållet det väsentliga Missbruksproblem på en arbetsplats är en arbetsmiljöfråga. I arbetsgivarens arbetsmiljöansvar ingår således att utarbeta program för hanteringen av alkohol- och drogmissbruk på en arbetsplats. Ett sådant program kan innehålla rehabilitering, utbildning, ledarutbildning, information och friskvårdsinitiativ samt vilket sätt arbetsgivaren ämnar använda för att upptäcka eventuellt missbruk dvs tester för alkohol- och drogmissbruk. Utarbetande av ett program mot drogmissbruk kan genomföras under ledning av arbetsgivaren men där det lokala facket deltar i diskussionerna om innehållet. Möjligt är ju också att arbetet sker i form av en regelrätt förhandling där resultatet blir ett lokalt kollektivavtal. Inom några av SEKOs områden finns speciallagstiftning med regler om drogtester och där har slutits avtal om alkohol- och drogpolicy. Sjöfartsområdet har sedan 1996 ett branschavtal, inom SJ har avtal slutits om riktlinjer för arbetet mot missbruk och särskilt skrivningar hur användande av drogtester skall ske. Oaktat vilken form slutresultatet kommer att ha bör det lokala facket delta i programarbetet i ett så tidigt skede som möjligt. Särskilt viktigt är det att det lokala facket har inflytande när ett program innehåller regler och rutiner för alkolhol- och drogtester. Det primära övervägandet som det lokala facket måste göra när det väljer att engagera sig i arbetet kring alkohol- och drogmissbrukfrågor är hur medlemmarnas intressen bäst tillvaratas. Det viktiga är att säkerställa ett godtagbart innehåll där så mycket av fackliga krav som möjligt finns med. 5. Fackliga krav När införande av alkolhol- och drogtester diskuteras finns en rad frågor som bör tänkas över innan de fackliga kraven på innehållet formuleras. Vi måste vara medvetna om att ett drogtest är tekniskt och mänskligt komplext och alltid inkräktar på privatlivet. Tänk därför på följande: Finns det ett verkligt behov av drogtester? Finns det fog för arbetsgivarens krav på införande av drogtester? Kan nyttan av ett drogtest anses vara större än det intrång på den personliga integriteten som tester alltid innebär? Kan nyttan av och kostnaden för ett drogtest motiveras i jämförelse med det resultat som kan uppnås med ett bra förebyggande arbete till samma kostnad? Vad är syftet med drogtestet? Är det av hälsoskäl, säkerhetsskäl, disciplinära skäl eller ekonomiska skäl? Syftet med ett test måste vara helt klart och skriftligen dokumenterat. Vilka omfattas av drogtestet? Det skall vara klargjort vilka som kan vara aktuella för testning omfattas alla, enbart vissa grupper, sker testning vid särskilda tillfällen t ex i samband med tillbud eller misstanke om missbruk? De procedurer som kommer att användas i samband med drogtestning skall beskrivas i detalj testmetoder, laboratoriemetoder, medicinsk prövning, utvärdering av testresultat. 2 drogpolicy

4 SEKOs vägledande principer om drogtester De substanser som testas för skall vara klart identifierade. Även vilken metod som används för att spåra dessa. Det skall vara uttalat förbjudet att testa för andra substanser än de fastslagna. Det skall vara tydliggjort att det är den testade personen som äger provet. Skriftligt godkännande av den testade individen skall finnas som slår fast på vilket sätt och till vem testresultaten får rapporteras. Hur sekretessen upprätthålls i hela kedjan från provtagning till rapportering samt tillgång och användning av testresultatet skall vara preciserat. Rutiner skall finnas för hur eftervården och rehabiliteringen vid ett positivt testresultat genomförs. Alla i programmet ingående delar skall vara skriftligt dokumenterade och tillgängliga för de anställda. Samtliga anställda skall informeras av arbetsgivaren om innehållet i arbetsplatsens program mot missbruk av drogar. Det skall finnas inskrivet rutiner för regelbunden utvärdering och uppföljning av programmet gentemot det syfte som fastställts. För ytterligare information, möjlighet till diskussion och eventuell vidare vägledning ta kontakt med arbetsmiljöansvarig ombudsman på SEKOs förbundskontor drogpolicy 3

5 Box 1105, Stockholm Besöksadress Barnhusgatan 6 Telefon Fax

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden

Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden Denna skrift är framtagen av en arbetsgrupp som tillsatts av LOs Miljö- och arbetslivsutskott (MOA) och där följande förbund varit representerade:

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Vad vi strävar efter. och om något går fel. En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC)

Vad vi strävar efter. och om något går fel. En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC) 1 Vad vi strävar efter och om något går fel En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC) Innehåll 1 Välkommen till Capio 2 Mission, vision och värderingar 3 Capio-modellen 4 Uppförandekod 5 Öppenhet

Läs mer

rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering

rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering Foto: Tue Fiig/Scanpix rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering Text: Malin Lindelöw, Eva Löfgren, Kristina Persdotter,

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

MÅLET MED ATT UPPRÄTTA EN HANDLINGSPLAN

MÅLET MED ATT UPPRÄTTA EN HANDLINGSPLAN DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret SYFTE MED HANDLINGSPLAN Handlingsplanens primära syfte är att stötta barnet i barnets svårigheter och göra vistelsen på förskolan meningsfull, samt utgöra

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Rapportserie 2013:2 Arbetsgivarverket Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling 2013 Denna skrift handlar om att

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Kan nyckeltal visa hur vi mår?

Kan nyckeltal visa hur vi mår? Kan nyckeltal visa hur vi mår? Jämföra Analysera Utveckla Utgivning: Utvecklingsrådet i samarbete med Centrogruppen Arbetsmarknadsverket, Domstolsverket, Försvarsmakten, Försäkringskassan, Kriminalvården,

Läs mer

Arbetsvärdering. en skrift i serien Arbetsplatsutveckling

Arbetsvärdering. en skrift i serien Arbetsplatsutveckling Arbetsvärdering en skrift i serien Arbetsplatsutveckling Arbetsvärdering BAKGRUND Förbundsmötet beslutade om verksamhetsplanen och målsättningen Bra och rättvisa löner. Ett av projekten för att förverkliga

Läs mer

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten Med stöd av Europeiska kommissionen Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer