inom Smart Michael Dorn Linnéuniversitetet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "inom Smart Michael Dorn Linnéuniversitetet"

Transkript

1 Prototypverkstad En förstudie inom Smart Housing Småland Jerry Eriksson,, Maria Lang, Mikael Ludvigsson, Karin Lundstedt, Matilda Schander, Christina Stålhandske Glafo glasforskningsinstitutet Kristofferr Segerholm,, Lars Göran Sjökvist, Erica Waller SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Michael Dorn Linnéuniversitetet 2014

2 Sammanfattning Tanken med en prototypverkstad inom Smart Housing Småland (SHS) är att man snabbt ska kunna sätta ihop och/eller testa små och medelstora prototyper involverande glas, trä och biokompositer. Prototypverkstaden i sig kan vara fysisk i den mening att en lokal avsätts och utrustas med nödvändig utrustning, men det kan även röra sig om ett etablerat nätverk med engagerade parter som innehar nödvändiga kompetenser och utrustning. Att etablera en fysisk prototypverkstad som kan tillgodose alla behov för framtagning av transparent intelligens ses som orimligt. Troligen är det snarare en kombination av en fysisk verkstad (främst med koncentration på testning/verifiering samt visualisering) med ett nätverk av engagerade aktörer som bäst kan tillgodose behoven för prototypframtagning inom SHS. Det har även visats intresse för att etablera ett showroom där man kan samla och visa de inom SHS framtagna prototyperna. Vid etablerandet av en prototypverkstad för hantering av transparent intelligens finns ett stort behov av aktörer som kan hantera elektronik och mjukvara. Prototyper aktuella för framtagning inom SHS innefattar inte enbart material som ska sammanfogas till en enhet, utan även elektronik för integrerade funktioner och mjukvara som ska styra dessa. Det kan exempelvis röra sig om ett elektrokromt fönster som ska kunna styras med en sensor eller via en app på en mobiltelefon. Kompetenser inom dessa ämnesområden är begränsad inom SHS och det är därför viktigt att etablera kontakter med aktörer som kan tillgodose dessa behov. Ytterligare en aspekt som ska kunna tillgodoses av en prototypverkstad inom SHS är att kunna etablera virtuella prototyper. Detta kan röra sig om exempelvis en datorgenererad 3D model av en tänkt produkt. Att i en datormodell kunna verifiera en nytänkt produkts funktion är fundamentalt för allt utveklingsarbete idag. Dessutom ger det möjligheten att visualisera innovativa idéer som inte kan realiseras idag. Att koppla detta till en 3D printer ses som en mycket intressant möjlighet. Inom denna förstudie har en inventering av nödvändiga resurser/kompetenser för framtagning av prototyper med transparent intelligens gjorts. En initial lista med kompletterande utrustning för framförallt verifiering av planglas har sammanställts. Man har även startat etableringen av ett nätverk med aktörer inom följande områden: Bearbetning av glas, trä och biokompositer Elektronik och mjukvara Visualisering/3D modellering 1

3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 4 Glas... 4 Tillverkning... 4 Vidareförädling... 4 Studiebesök Ryds Glas... 4 Laminering... 5 Härdning... 7 Slipning och håltagning... 8 Beläggningar Investeringslista utrustning Bearbetning av trä och biokompositer SP Trä Bearbetning trä och biokompositer Biokomposittillverkning Linnéuniversitetet Limning Förbehandling av ytor Elektronik/IKT D visualisering Testning/verifiering SP Bygg och Mekanik SP Energiteknik SP Akustik/SP Trä Glafo glasforskningsinstitutet Svepelektronmikroskop Optisk profilometer Spänningsmätare Kontaktvinkelmätare Linnéuniversitetet Tekniska Högskola i Jönköping Nätverk RISE

4 Linnaeus Technical Center Information Engineering Center Mobile Heights Telia M2M Workshop Prototypverkstad Genomförande Slutsatser

5 Inledning Denna förstudie inom Smart Housing Småland (SHS) syftar till att kartlägga förutsättningarna och kompletterande behov vid en etablering av en prototypverkstad för framtagning av små och medelstora prototyper. Fokus för prototyperna som ska tas fram ligger på att exemplifiera smart boende främst involverande materialen glas, trä och biokompositer. Man ska kunna ta sig an olika områden som materialbearbetning, elektronik/mjukvara och visualisering. Benämningen prototypverkstad innefattar i denna förstudie både en fysisk verkstad men även ett nätverk med aktörer med kompletterande kompetenser. Vid identifieringen av potentiella samarbetspartners för etableringen av en prototypverkstad proriteras aktörer enligt följande: 1. Ingående inom SHS 2. Etablerade i regionen Småland 3. Etablerade i Sverige Glas Tillverkning Hos Glafo finns möjlighet att tillverka glas från råvaror eller skärv, upp till cirka 1 kg glas i taget. Glasrecept kan skräddarsys för en viss tillämpning och gjutas i önskad form. Möjlighet finns också att värma in någonting i glasytan vid C. Det finns ingen möjlighet att tillverka planglas, men ett gjutet prov kan slipas och poleras plant om det behövs. För detta finns utrustning på Glafo. Vidareförädling Glafos planglaslabb är utrustad med verktyg för manuell bearbetning av glaset, samt olika instrument för detektering av ytor, se nedanstående utrustning. Detektor tennsida Kontroll av beläggning Handskar Glastång Vinkellinjal Lyftredskap (sugpropp) Diamantskärare med och utan olja Hos Glafo finns även möjlighet till att såga, borra, slipa och polera mindre glasprover. I närområdet finns flera företag som utföra tillskärning och slipning av glas, nedan nämns några som ingår i SHS samt närområdet. SHS företag: Forserum Safety Glass (FSG), GFAB och Saint Gobain Emmaboda Närområdet: Ryds glas, Uniglas, Funktionsglas och Värnamo sliperi och glasmästeri, Glasteknik i Emmaboda AB och Osbyglas Studiebesök Ryds Glas Inom förstudien gjordes ett studiebesök hos Ryds Glas i Växjö för att titta närmare på deras avdelning för glasmästeri och den utrustning de har att tillgå. 4

6 Glasmästeriavdelning har 9 anställda som ger service till både Växjö och o Alvesta kommun. De får leveranser 1 gång/vecka från Emmaboda glas. De skär och kantberarbetar glas med robot. Glasets kanter kan slipas och poleras uppp till 45 i enn enkelslip utrustad med diamantskivor i olika grovlekar. För att undvika repor på glaset är arbetsbordet, för tillskärning, utrustat med en duk av filt samt lufttillförsel så att glaset lyfts något från ytann vid förflyttning. Bordskivan kan även ställas i lodrät läge vilket underlättar bland annat rengöring av bordet. Figur 1. De fyra viktigaste verktygen vid manuell tillskärning, diamantskärare med olja, slipkloss med diamant, måttband och en stabil vinkellinjal med utfasningg så att linjalen ligger an mot glaskanten. Figur 2. Förflyttning av glas till arbetsbord vars skiva kan ändra läge och är utrustad med en robot för skärning. Figur 3. Enkelslip som kan gira glaset upp till 45 samt borrmaskin med möjlighet att borra både e upp och nedifrån. Laminering Laminerat glas tillverkas genom att två eller flera glasskivor läggs samman med ett tunt mellanliggande polymerskikt, exempelvis polyvinylbutyral (PVB), eller UV härdat lim. Vid laminering 5

7 krävs en mycket ren och dammfri miljö. Det tillskurna glaset rengörs så att all smuts och partiklar avlägsnas innan det placeras i ett renhetsrum med reglerad temperatur och luftfuktighet. Glasskivorna läggs samman med ett tunt mellanliggande skikt. Glasett värms därefter i en lamineringsugn där folien mjuknar och klibbar fast i glaset. Därefter pressas p luften ut mellan rutorna genom att de manglas mellan gummivalsar. Den slutliga lamineringen sker i en autoklav, där man höjer temperatur och tryck. FSG laminerar PVB vid 13 bars tryck under ca 0,5 h. Hela tidsförloppet i autoklaven går på ca 5 6 timmar. Om glasen inte är härdade är det bättra att slipa efteråt eftersom man då erhåller bäst kvalitet på kanten. Inom närområdet finns flera företag som laminerar, exempelvis FSG, GFAB och Funktionsglas. Figur 4. Klimatkammare hos FSG. Figur 5. Glas lastade för införsel i autoklav hos FSG, samt Roger Tilstam framför deras autoklav. 6

8 Figur 6. Till vänster visass glas som förberetts för laminering. I mitten och till höger ses glas som har laminerats. På bilden i mitten kan man antyda att lamineringsfilmen inte är riktigt färdig då den kommer klarna vid själva lamineringen Experimentering med laminering görs hos Forserum efter skiftet, dvs. under sen natt. De kan troligen hjälpa till med att laminera prototyper. eftermiddag och Figur 7. Exempel på alla de färgade PVB laminat som FSG erbjuder och som kan kombineras för att få önskad färg. Härdning Härdning innebär attt glaset värms upp till ca 650 o C och sedan kyls snabbt. Tryckspänningarnaa som uppstår i ytan motverkar sprickpropagering och glasets hållfasthet förbättras kraftigt. När glaset brister granuleras det och risken för skador minskas markant, men det innebär att all bearbetning som tillskärning och hålltagning måste göras innan härdningen. Enligt Glascentrums Jörgen Häll kommer fokus på härdat glas att öka kraftigt. GFAB koncernen har fyra härdugnar och är bland dem som härdar mest m i landet. De kan även tillverka böjt härdat glas. Man kontrollerar härdningsgraden genom granuleringstg tester som stickprov. s De minsta produkterr man normalt härdar (uppgift från 2008) är 200 x 300 mm med lite trixande möjligen ned till 1000 x 300 mm. Avståndet mellan rullarna begränsar. Teoretiskt sett ska man kunna härda upp till 15 mmm tjockt glas men det tillämpas inte på grund av lång kyltid. Man använder Heat Soak Test (HST) för att redan i fabriken kunnaa gallra bort kritiska glas med exempelvis inneslutningar av nickelsulfid. Glasteknik i Emmaboda kan härda storlekar upp till 600 x 200 mm. De är de endaa i Sverige (uppgift från 2008) som kan härda så tunt glas som 3 mm. Huvuddelen av allaa produkter härdas. 7

9 Hos Saint Gobain Emmaboda Glas tillverkar man idag främst brandglas. Härdningen testas varje vecka för de tjocklekar som ska köras genom böjtester av det härdade glaset. Man har även ett GASP instrument som används vid enstaka tillfällen. Man använder sig s även av HST för att gallra bort kritiska glas. Uniglas/ /Funktionsglas härdar också glas och har två ugnar: [mm] Maxmått Minmåttt Maxtjocklek Mintjocklek Uniglass härdugn 2400 x x Tamglass härdugn 1740 x x Maxstorlek för varje tjocklek fås från separata diagram. Figur 8. Härdugnen hos FSG. FSG har en stor härdugn och temperaturkontroll görs inne i ugnen med värmekameror. De har en Gasp som de regelbundet använder för kontroll. De härdar ner till 4 mm. m Tidigaree härdade de även 3 mm med då krävs så höga luftflöden för att kyla att de har frångått detta. Ett redan skadat glas kommer att gå sönder vid härdningen och därför görs alltid någon form av kantbearbetning innan härdning. Slipning och håltagning Den första kantslipningen utförs med ett sliphuvud för både grov ochh finare bearbetning, se Figur 9. Slutpoleringen görs sedan med ett separat sliphuvud. Flera polerstegg ger bäst kant. För liggande glas kan mycket flexibla former kantslipas, se Figur 10. 8

10 Figur 9. Sliphuvud och borrar hos FSG. Figur 10. Flexibel kantslipmaskin hos FSG. I Figur 111 finns olika exempel på kantbearbetning. Dragen kant (ävenn kallad fasadd kant) är grovslipad, vilket innebär att de råa, vassa kanterna är avslipade men har gropar. Den grovslipade kantenn kan fortfarande ha vissa mindre fördjupningar och den finslipade kanten är helt slät och matt. En polerad kant är helt slät och blank. C, D och snedslipad kant kan vara mattslipade eller blanka. Facettslipad kant har polerad yta. 9

11 Figur 11. Olika kantslipningar (Pilkington Glasfakta 2012) Håltagning i glas görs med diamantborrar. Det finns rekommendationer kring håltagning och utskärningar i glas angående hurr nära kanterr och hörn hål bör göras. För att öka hållfastheten i ett hål bör kanterna poleras så att mikrosprickor r från håltagningen försvinner. Regler för hål i termiskt härdat glas finns i SS EN Beläggningar Glas kan beläggas on line (hårdbelagda glas),, dvs. direkt i floatlinjen eller e off line (mjukbelagda glas) utanför floatlinjen. Hårda beläggningar tillverkas med en pyrolytisk process (CVD, Chemical Vapour Deposition). Med denna teknik deponeras beläggningen från reaktiva gaser på ett varmt substrat. Resultatet blir en hård, finkornig och homogen beläggning som håller för efterbearbet ning såsom härdning, laminering osv. Eftersom glaset beläggs redan i produktionslinjen behövs inga extra hanteringssteg av glasen. TiO 2 SiO 2 Glas Figur 12. Exempel på hårdbelagda skikt. Mjukbeläggning av glas görs med sputtring (PVD, Physical Vapour Deposition). Det är en metod som bygger på att material förgasas och sedan kondenserar på substratet. PVD i korthet: glaset placeras i en beläggningskammare mittemot en katod av det material man vill ha i beläggningen. Kammaren 10

12 vakuumpumpas och återfylls med en inert gas som tänds till ett plasma. Jonerna i plasmat slår ut material från katoden som deponeras på glasytan. PVD är inte en kemisk process vilket innebär att i princip alla material kan beläggas, men beläggningshastigheten kan variera kraftigt. Figur 13. Principskiss för sputtring. För beläggning av glas används även så kalladd magnetronsputtring. Det D är i princip samma teknik som sputtring, men elektronerna i plasmat koncentreras till katodytan med hjälp av kraftiga magneter. För att få en stack, dvs. flera lager av olika beläggningar, flyttas glaset mellan olika beläggningskammare med olika katoder. Metalloxid Metalloxid Glas Ag Figur 14. Exempel på en typisk stack avv en LowE beläggning. Metalloxiden består typiskt t av flera skikt exempelvis SnO 2 eller ZnO. Det finns ett stort kommersiellt sortiment s avv glas med olika mer ellerr mindre avancerade beläggningar att köpa hos planglastillverkare. Nedan följer några exempel på aktörer som arbetar med beläggningar på olika vis. SHS o o Pilkington: Tillgång till glas med kommersiella beläggningar. Saint Gobain Emmaboda: Tillgång till glas med kommersiella beläggningar. Sverige o Ångströmslabb: Forskning kring beläggningar. o Tunnfilmsgruppen vid Linköpings Universitet: Forskning kring beläggningar. o Impact Coatings: Säljer industriell beläggningsutrustning och kann göra beläggningar på små till medelstora prover (storleksordning mobiltelefoner och surfplattor). 11

13 Investeringslista utrustning Inom förstudien har följande lista sammanställts innehållande kompletterande utrustning för framförallt verifiering av planglas. Det har även visats intresse av att kunna ha tillgång till en 3D skrivare. Instrument Planglashantering Radiometer Reptestutrustning Sparklike GasGlass 1002 Optisk distorsion 3D skrivare Beskrivning Kompletterande utrustning för grundläggande planglashantering Mäta transmission genom färdigbyggda prototyper med olika glas och beläggningar Taber, Sheen, eller dylik Finns även portabel, GasGlass Handheld v2 Med Zebramönster Utskrift av fysiska modeller Ungefärlig kostnad 30 kkr 30 kkr 100 kkr 10 kkr 100 kkr Kommentar Dela isolerrutepaket, belysning, fragmenteringsram, skärmaskin, kantslipning, glasögon, mäta pilhöjd. Kolla gaskoncentration (Ar, Kr) i spalten i isolerrutepaket Lokal/belysning Inklusive några materialrullar à ca 5000 kr/st Bearbetning av trä och biokompositer SP Trä Bearbetning trä och biokompositer Snickarhallen hos SP Trä i Stockholm rymmerr möjligheter till bearbetning av träbaserade material och tillverkning av både små och stora prototyper. Med en total yta på caa 200 m 2 ryms både maskinparken samt ytor för försöksuppställningar och prototyptillverkning. Maskinparken består av traditionella maskiner för bearbetning av större stycken samt mindree maskiner för precisionssnickeri, se kort beskrivning samt bild på ett urval av maskinerna nedan. Förutom de större fasta maskinerna så finns flertalet handmaskiner, verktyg, tvingar och arbetsbänkar. Figur 15. Snickarhall för bearbetning och prototyptillverkning av trä och biokompositer. 12

14 Figur 16. Vänster: Bandsåg (max såghöjd 400 mm, max sågdjup 800 mm), Höger Cirkelsåg (klingdiameter mm, gering 0 45 ). Figur 17. Vänster: Rikthyvel (bredd 3500 mm, vinkel 0 45 ), Höger: Planhyvel (breddd 600 mm, tjocklek 250 mm). Figur 18. Vänster: Slipbord (längd mm), Höger: Bandslip (breddd 800 mm, höjdd 150 mm). 13

15 Figur 19. Vänster: Cirkelsåg (klingdiameter 100 mm, klingbredd mm, gering 0 45 ), 0 Mitten: Bandsåg (max såghöjd 130 mm, max sågdjup 350 mm), Höger: Planhyvel (max bredd 80 mm, tjocklek 0 40 mm). Biokomposittillverkning För biokomposittillverkning finnss det utrustning för sönderdelning och fraktionering av trämaterial (Figur 20). Belimning av större trämaterial görs i en roterande trumma, fiber och spån kan belimmas i en fiberbelimningsutrustning (Figur 21). För tillverkning av skivor finns det en varmpress som kan tillverka skivor upp till 700 x 700 mm 2 (Figur 21). I biokompositlabbett finns även traditionell impregneringscylinder samt en utrustning för kemisk modifiering av trämaterial (Figur 22). Figur 20. Utrustning för sönderdelning/ /fraktionering av trämaterial. Figur 21. Till vänster en belimningsloop för effektiv belimning av fibrer. Till höger en e varmpress för tillverkning av skivor. 14

16 Figur 22. Utrustning för kemisk modifiering av trä. Linnéuniversitetet Linneuniversitetets snickarverkstad är utrustad med en maskinpark från f 60 och 70 talet för bearbetning av trämaterial, se urvalet av maskiner nedan. Personalen som ansvarar för maskinparken medverkar även i undervisningg och de behöver därför ha mycket god framförhållning vid anlitning av deras tjänster. Kontaktpersonn är Kalle Nuszkowiski och Stefan Hruza, som båda jobbar på institutionen för design. Kalle Nuszkowiski har även ett brett kontaktverk inom träberarbetning i närområdet. Bandsåg Pelarborr Rikthyvel Planhyvel 15

17 Justersåg Bordsfräs Långhalsborr (manuell) Långhalsborr (automatisk) Bordsfräs Klyvsåg Kantputs Bredbandsputs Figur 23. Maskinparks hos Linnéuniversitetets snickeriverkstad. Limning Limning av glas kan utföras i en normal labbmiljö med tillgång till dragskåp, tryckluft, bra bänkar och belysning. Man bör också tänka på att det eventuellt kräver personligg skyddsutrustning. Ifall man ska jobba med härdplaster finns information att hämta i Härdplastförordningen AFS 2005:18. Utförlig information limer och limning hittas under följande länkar: / 16

18 Förbehandling av ytor Ytor som ska limmas bör rengöras enligt anvisning på limmet, vanligtvis med isopropanol (IPA). För ökad vidhäftningsförmåga kan man även utföra plasmabehandlingar av ytan. Förutom ytans renhet beror vidhäftningsförmågan på hur limmet väter ytan, detta kan mätas med en så kallad kontaktvinkelmätare. Mer information om kontaktvinkelmätare finns i avsnittet med samma namn på sida 20. Elektronik/IKT På elektroniksidan är SP elektronik den främsta resursen. De har goda kunskaper i antennteori, simulering av radiovågsspridning och hårdvara till elektroniklösningar. SICS inom RISE sfären kan vara en resurs och då speciellt Acreo samt Interactive Institute i Norrköping. Den förstnämnda är duktig på tryckt elektronik och den sistnämnda är specialiserad på interaktiva system och lösningar. Evothings i Stockholm, tillsammans med Ocean Observations, är företag som inriktar sig på prototypbyggande företagsevent, operaframställningar och andra demonstrationer baserade på innovativa idéer. Sigma Connectivitys kontor i Växjö och Lund är resurser som kan användas inom IKT relaterade utvecklingsprojekt inom Smart Homes respektive bredbandsbaserade lösningar såsom mobiltäckningsfrågor och liknande. Kontoret i Lund består till mycket stor del av före detta anställda hos Ericsson. Screen Interaction är ett företag i Stockholm som specialiserat sig på interaktiva lösningar och har kompetens både inom elektronikhårdvara och mjukvarulösningar såsom appar och hemsidor. Deras kundgrupp och projektpartners består till exempel av Assa Abloy och IKEA. De arbetade även med och fotbolls VM Linnéuniversitetet koordinerar ett nätverk som kallas IEC (Information Engineering Center). Inom detta finns det ett flertal IKT företag som kan användas inom mjukvarulösningar. På LnU och JTH finns det även akademiska resurser som kan göra mjukvarubaserade lösningar. Vissa av företagen nämnda i elektronikdelen ovan kan också vara behjälpliga med mjukvarulösningar. 3D visualisering Vid vissa tillfällen kan det vara intressant att visualisera prototyperna virtuellt, eller till och med enbart göra virtuella prototyper. Inom SHS nätverket finns JTH med en nod i Eksjö som gör virtuella prototyper. I Stockholm finns företaget Atvis som specialiserat sig på visualisering av 3D miljöer med inhämtning av rådata från tekniska ritningar och databaser. De ansvarar bland annat för Kistaområdets interaktivt åskådliggörande display i Kista Science Tower. Ett annat typiskt Atvisprojekt är realtidsvisualisering av flygtrafiken runt en flygplats. 17

19 Testning/verifiering SP Bygg och Mekanik SP Bygg och Mekanik har resurser för test och verifiering av strukturer, produkter och komponenter. Det kan röra sig om väggelement, fönster, glasfasader, räcken och barriärer, men även nya typer av material eller infästningar. Bärförmåga, stabilitet, hållfasthet, kollision, stötar och slag, cykliska laster och livslängd, samt inbrottskydd är några av de egenskaper som kan testas/verifieras. Inom SP Bygg och Mekanik finns avancerad experimentell mekanik med möjlighet att mäta och få mycket information om vad som händer i en struktur under belastning. I kombination med simulering och beräkning, främst FEM, ger det stora möjligheter att förstå mekanismer och därigenom kunna vidareutveckla och optimera konstruktioner och lösningar. SP Energiteknik Vid avdelningen för byggnadsfysik hos SP Energiteknik utvärderas byggnadsmaterial, byggnadsdelar eller hela byggnader. Utvärderingarna utförs med avseende på värmeisoleringsförmåga, fuktsäkerhet, lufttäthet, termisk komfort, och andra aspekter som påverkar innemiljön, energianvändningen och beständigheten. SP Akustik/SP Trä Inom akustikområdet kan man inom SP koncernen erbjuda följande tjänster: Mätningar enligt standard för ljudisolering både i fält och i laboratorium: o luftljudsisolering SS EN ISO 140 4, med utvärdering enligt SS EN ISO o stegljudsnivå SS EN ISO 140 7, med utvärdering enligt SS EN ISO Mätningar med hammarapparat i ett utökat frekvensområde, ned till 20 Hz Mätningar ända ned till 8 Hz med impulsboll (ISO 10140) Vibrationsnivåer i bjälklag och väggar, som stöd för produktutveckling m m Experimentell modalanalys för att bestämma egenfrekvensers läge och utseende Mätningar av 30 kanaler synkroniserat med max sekunders differens, och samplingar per sekund och kanal. Man erbjuder även industrin hjälp med att lösa olika ljudproblem eller att räkna på olika åtgärder, exempelvis för att förbättra ljudprestanda eller produktionsmetoder. Glafo glasforskningsinstitutet Svepelektronmikroskop Svepelektronmikroskop (SEM) kan användas för att ta bilder i hög förstoring av en yta. Man kan också ta reda på vilka grundämnen olika delar av provet består av genom att använda kan energidispersiv röntgenspektroskopi (EDS) i kombination med SEM. 18

20 Figur 24. SEM bild av glasdefekt (vänster) och EDS spektrum (höger). Optisk profilometer För oförstörande karakterisering av ytor finns en optisk profilometer med nanometerupplösning i höjdled. Med denna kan till exempel partiklar i ytor, repor och beläggningars struktur analyseras. Figur 25. Optisk profilometer, 3D bild av a partikel i glasyta. På Glafo finns också enklare utrustning för att utföra kontrollerad repning av glass med stålspets. Analyser kan sedan utföras av reporna med hjälp av den optiska profilometern. 19

21 Figur 26. Optisk profilometer, 3D bild av a repa i glas. Spänningsmätare Med spänningsmätaren SCALP 04 kan spänningar i glas undersökas. Man kan exempelvis verifiera ytspänningsnivån och spänningsfördelningenn genom glasets tjocklek hos värmeförstärkt och termiskt härdat glas, samt undersöka hur stora restspänningar man får vid från tillverkning. Man kan även följa spänningar som uppstår och förändras vid belastning av glaset, vilket kan förvarna om snedbelastning i en konstruktion. Figur 27. Typisk spänningskurva för ett termiskt härdat glas. Kontaktvinkelmätare För att mäta vidhäftningsförmågan av olika ytor finns utrustningen PGX+ på Glafo. Den kan användas för att mäta statisk och dynamisk kontaktvinkel, dvs. vinkeln mellan en e droppe i vila mot ett underlag, respektivee en droppe som s förändras med tiden (till exempel en droppee som sugs in i ett 20

22 poröst material). Man kan också mäta hur kontaktvinkelnn ändras närr en droppe lämnar ytan genom att den sugs tillbaka. Figur 28. Medföljande mjukvara till kontaktvinkelmätaren PGX+. Figur 29. Kontaktvinkelmätare PGX+. Linnéuniversitetet Linnéuniversitetet har expertis och ingenjörskunnande som kan komma väl till hand vid designstudier av olika prototyper. Man har gott kunnande om strukturellt beteende samt säkerhet och byggnadsfysik, och kan deltaga i såväl förstudier som vid den slutliga utformningen av enstaka element och/eller hela strukturer. Man har vana att arbeta med svenska och europeiska/internationella standarder och riktlinjer för utformning, samt s arbetarr med flera olika analytiska och numeriska metoder. Experimentell testning är möjlig av små till medelstora element (upp till 1,2 x 2,44 m). Små prover kan testas med enaxliga och bi axialaa testmaskiner. För lite större objekt (främst balkar och skjuvväggar) 21

23 finns möjligheter till enaxliga tester och skjuvbelastningar. Automatisk datainsamlingen utförs med avseende på last, deformation och/eller spänningar i diskreta punkter. Linnéuniversitetet harr även ett mätsystem som kan spåra deformationer, och därmed spänningsfält, över stora områden som kan kopplas samman med andra mätningar. Tekniska Högskola i Jönköping Vid Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) bedriver man forskning inom belysningsvetenskap med inriktning mot att kartlägga interaktionen människa, ljus, färg och rum. Man har laboratorier för att testa och sätta upp belysta miljöer. Hur ljusinsläpp påverkar välbefinnandet är enn mycket viktig aspekt att ta hänsyn till vid utformandet av det nya smarta boendet där d integrerade transparenta funktioner på glasytor ofta påverkar transmission i det synliga våglängdsområdett till viss del. Nätverk Förutom nätverket inom SHS samt de intressanta samarbetspartnerss som har identifierats i denna förstudie finns det andra etablerade nätverkk som kan vara av stort intresse för enn prototypverkstad inom SHS. RISE RISE Research Institutes of Sweden är ett statligt bolag som samlar de d flesta svenska forskningsinstitut som i samverkan med akademi, näringsliv och samhälle skapar r nytta, tillväxt och konkurrenskraft genom forskningsexcellens och innovation. Inom RISE ingår 16 institut (se Figur 30) inkluderande bland andra SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Acreo, Interactive Institute och Swerea vilka alla har olika kompetenser som är av intresse vid framtagning av prototyper för ett smart boende. Figur 30. RISE gruppens struktur. Linnaeus Technical Center Linnaeus Technical Center (LTC) verkar för att stärka konkurrenskraften för teknikföretag i Linnéregionen. I nätverket finns en mängd teknikbaserade företag som kan användas inom olika 22

24 prototypprojekt. Prototyptillverkning med inriktning på maskinell trä och plåtbearbetning är något som kan utföras inom LTC. Information Engineering Center Information Engineering Center (IEC) skall vara bryggan mellan IKT forskare och företagen inom många olika branscher. Fokus ligger på information engineering varför företagen och respektive den akademiska kompetensen kan vara till stor hjälp inom IKT relaterade utvecklingsprojekt. Ett exempel på ett dylikt projektområde kan vara Smart homes. Mobile Heights Mobile Heights är ett nätverk baserat i Lund som arbetar för att stärka närregionen som en hotspot för mobil innovation. Nätverket består av aktörer från industri, akademi, institut samt offentliga sektorn. Bland övriga är exempelvis SP medlem i organisationen. Telia M2M Telia M2M är ett nätverk med aktörer, främst baserade i Norden, som arbetar med lösningar och tjänster inom teknikområdet machine to machine (M2M). Nätverket innehåller expertis inom olika områden som exempelvis mjukvara, hårdvara och datasäkerhet, och erbjuder kunden möjlighet att samla nödvändiga kompetenser för att kunna erbjuda en komplett helhetslösning. Workshop Prototypverkstad Genomförande Under förstudien organiserades en workshop där man bjöd in aktörer från både industri och akademi/institut för att diskutera etableringen av en prototypverkstad inom SHS. Målet var att med hjälp av aktörer från olika ämnesområden kunna täcka upp och identifiera de behov som en prototypverkstad för konstruktion av små och medelstora modeller i materialen glas, trä och biokompositer måste kunna tillgodose. Man hade även som fokus att kartlägga de resurser för prototyptillverkning som redan existerar hos de aktörer som ingår i SHS. Representanter från följande aktörer deltog: Glafo glasforskningsinstitutet SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Linnéuniversitetet Högskolan i Jönköping Forserum Safety Glass Glasbranschföreningen Roland&Roland Screen Interaction SIKA Södra Innovation Deltagarna delades upp i två grupper och presenterades ett scenario där man fått i uppdrag att ta fram en prototyp av ett interaktivt lastbärande fönster. Deltagarna gavs också en lista med exempel 23

25 på ingående funktioner och komponenter som kan integreras i fönstret. Till detta scenario fick man fyra frågeställningar som skulle diskuteras och besvaras inom båda grupperna: 1. Hur ska en eventuell prototypverkstad inom Smart Housing Småland organiseras? 2. Vem kan tillhandahålla/bearbeta materialen? 3. Vem kan lösa elektronik och mjukvarufrågor? 4. Vilka tjänster kan en prototypverkstad erbjuda som företagen inom SHS kan ha nytta av? Avslutningsvis redovisade båda grupperna vad man kommit fram till och gemensamt sammanställdes de principiella egenskaperna som man bedömt att en prototypverkstad inom SHS behöver. Slutsatser Under workshopen kom deltagarna fram till följande slutsatser gällande det scenario och de frågeställningar som presenterats: 1. Hur ska en eventuell prototypverkstad inom Smart Housing Småland organiseras? Det är bättre att skapa ett nätverk där man knyter samman olika kompetenser/resurser än att etablera en fysisk verkstad som ska kunna lösa allt. Genom att samla rätt kompetens och rätt kontakter kan man lösa många problem innan man börjar tillverka. Den fysiska plats där ett visst moment utförs beror på vad som ska göras, vissa lösningar kräver sannolikt specialinriktade verkstäder. Ska en fysisk plats etableras relaterat till prototyper vore det intressantare med ett showroom, om möjligt publikt och lättillgängligt för allmänheten. I detta showroom kan framtagna prototyper samlas och ska även kunna skickas runt bland intresserade samarbetspartners inom SHS vid speciella tillfällen. Man skulle även kunna ta med utställningen till mässor och liknande som är intressanta för SHS. Logotyper av deltagande samarbetspartners samt förklarande information presenteras med varje prototyp. Man kan även tänka sig ett virtuellt showroom för att prototyperna ska vara tillgängliga för alla. Man kan här även presentera datormodeller av konceptidéer. Varje framtagen prototyp bör tillverkas i flera exemplar. Inom en prototypverkstad bör även CAD kompetenser och 3D modellering inkluderas. Sekretessfrågor måste kunna hanteras vid tillverkning av prototyper. Vem äger en idé? Viktigt med noggrann dokumentation för att man ska kunna följa tillverkningen och undvika att upprepa misstag. Man ska lätt kunna hitta vilka prototyper som har tillverkats och vilka samarbetspartners som har varit involverade. 2. Vem kan tillhandahålla/bearbeta materialen? Vad gällde intressenter som kan hjälpa till med material samt bearbetning av dessa var många av de identifierade redan samarbetspartners inom SHS och/eller närvarande vid workshopen. Följande företag nämndes, utan någon inbördes ordning: SIKA, Forserum Safety Glass, GFAB, Chromogenics, Elitfönster, Fasadglas, Roslagsglas, Planglasteknik, Södra, Vida, Myresjöhus, A hus, Derome samt Wingårdhs 3. Vem kan lösa elektronik och mjukvarufrågor? På elektronik och mjukvarusidan identifierades följande lista: 24

Förädlat planglas. Information från Forserum Safety Glass AB

Förädlat planglas. Information från Forserum Safety Glass AB Förädlat planglas Information från Forserum Safety Glass AB Inspireras av glas Forserum Safety Glass AB förädlar planglas och möjligheterna i förädlingens konst är oändliga! Oftast är det vår egen fantasi

Läs mer

Glafo glasforskningsinstitutet

Glafo glasforskningsinstitutet Glafo glasforskningsinstitutet Om Glafo Glafo är ett glasforskningsinstitut som bedriver tillämpad forskning genom ett industristyrt forskningsprogram samt genom industrigemensamma projekt. Vi ger våra

Läs mer

Alternativa glas i fönster Temadag: Ett bättre byggande

Alternativa glas i fönster Temadag: Ett bättre byggande Temadag: Ett bättre byggande Jerry Eriksson 2015-11-12 Baserade i Växjö, 15 st anställda. Dotterbolag till SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Arbetar nationellt och internationellt med forskning och

Läs mer

Modellteknik. pro.form industridesign

Modellteknik. pro.form industridesign Modellteknik pro.form industridesign MODELLER Avsikten med att bygga en modell är för att skapa en illusion av en färdig produkt, för att kommunicera en gestaltning av en produkt, idé eller problemlösning.

Läs mer

Experter inom säkerhetsglas

Experter inom säkerhetsglas Experter inom säkerhetsglas Forserum Safety Glass När du väljer Forserum Safety Glass AB får du en flexibel och personlig samarbetspartner med många års erfarenhet av planglasförädling - från enstycksproduktion

Läs mer

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

ICCG11 The 11th International Conference on Coatings on Glass and Plastics

ICCG11 The 11th International Conference on Coatings on Glass and Plastics Lina Grund Bäck, Glafo ICCG11 The 11th International Conference on Coatings on Glass and Plastics Rapportering från Braunschweig SHS-rapport: 2016-005 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning...

Läs mer

SPs Samhällsbyggnadsdag. Smart Housing Småland 100000 bostäder per år? Per-Erik Eriksson, SP Trä Processledare Smart Housing Småland

SPs Samhällsbyggnadsdag. Smart Housing Småland 100000 bostäder per år? Per-Erik Eriksson, SP Trä Processledare Smart Housing Småland SPs Samhällsbyggnadsdag Smart Housing Småland 100000 bostäder per år? Per-Erik Eriksson, SP Trä Processledare Smart Housing Småland FÖRSTA VINNXÄXT-MILJÖN INOM SAMHÄLLSBYGGNAD! Vision: Smart Housing Småland

Läs mer

Bearbetning av kompositer, samverkan med företag och framtida satsningar Swedish Waterjet lab. Anders Jönsson 2014-05-16

Bearbetning av kompositer, samverkan med företag och framtida satsningar Swedish Waterjet lab. Anders Jönsson 2014-05-16 Bearbetning av kompositer, samverkan med företag och framtida satsningar Swedish Waterjet lab Anders Jönsson 2014-05-16 Alton Box Board Co i TN, USA, 1972 BestMatic AB, 1975 puzzle cutting KÄRNAN Swedish

Läs mer

Pappersindustri REFERENSER. GL&V Sweden, Cellwood Machyneri Sweden, Voith papper Tyskland, Voith papper Norge, IBS Österrike, Corbelini Italien

Pappersindustri REFERENSER. GL&V Sweden, Cellwood Machyneri Sweden, Voith papper Tyskland, Voith papper Norge, IBS Österrike, Corbelini Italien 1 Pappersindustri På alla ställen där slitage, kemiska påverkan och hög temperatur är som störst har keramiken mycket bättre egenskaper än hård metal eller härdad metal samt har keramiken mycket längre

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10 PRODUKTUTVECKLING 3 CAD & 3D-ritning PM Erik Almers 2011-01-10 Detta fördjupningsarbete handlar om hur man kan använda sig utav 3d-modelering i en produktutvecklingsprocess. Betonar även vikten av 3d-modeleringen

Läs mer

1. Glas - introduktion. Inspirationskurs glas 1_Glas_introduktion sid 1

1. Glas - introduktion. Inspirationskurs glas 1_Glas_introduktion sid 1 1. Glas - introduktion Inspirationskurs glas 1_Glas_introduktion sid 1 Glas - introduktion Inspirationskurs glas 1_Glas_introduktion sid 2 - Glashistoria - Vad är glas? - Råmaterial - Exempel på användningsområden

Läs mer

Elektronik i svåra miljöer Utveckling av barriärer mot fukt, korrosion och extrema temperaturer - förstudie

Elektronik i svåra miljöer Utveckling av barriärer mot fukt, korrosion och extrema temperaturer - förstudie Elektronik i svåra miljöer Utveckling av barriärer mot fukt, korrosion och extrema temperaturer - förstudie SIO Smartare Elektroniksystem Lena Sjögren, Zsolt Toth-Pal, Margareta Nylén och Paul Janiak,

Läs mer

SKUM OCH DESS TILLVERKNING,

SKUM OCH DESS TILLVERKNING, SKUM OCH DESS TILLVERKNING, BEARBETNING SAMT ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Marina Wiklöf Handledare: Rolf Lövgren Mälardalens Högskola Produktutveckling 3 INNEHÅLL Inledning... 3 Historia... 3 Tillverkning... 4 Bearbetningsmetoder...

Läs mer

SGGMASTERGLASS. Ornamentglas med mönster för innovativ design SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN

SGGMASTERGLASS. Ornamentglas med mönster för innovativ design SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN SGGMASTERGLASS Ornamentglas med mönster för innovativ design SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN SGG MASTERGLASS Mönster för ett sofistikerat spel mellan material och ljus. SGG MASTER-CARRÉ

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Tabell 1 Möbelprovning Barnartiklar SS-EN 1930 Barn, Säkerhetsgrindar/Säkerhet och hållfasthet 2005-10-14 1 SS-EN 1273 Gåstolar för barn/ Säkerhetskrav och 2005-06-14 2 provningsmetoder SS EN 14988-2 +

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

TEKNISKA LÖSNINGAR FÖR BÄRANDE KONSTRUKTIONER. Mixon Separat limning av bärande konstruktioner 2800 Serien

TEKNISKA LÖSNINGAR FÖR BÄRANDE KONSTRUKTIONER. Mixon Separat limning av bärande konstruktioner 2800 Serien TEKNISKA LÖSNINGAR FÖR BÄRANDE KONSTRUKTIONER Mixons system för separat limning av bärande konstruktioner används för olika produkter där trälameller limmas ovanpå varandra genom att applicera lim på det

Läs mer

Med kompetens driver vi mättekniken framåt för bättre lönsamhet åt våra kunder

Med kompetens driver vi mättekniken framåt för bättre lönsamhet åt våra kunder Mätmaskiner nyli.se Nyli Metrology AB Vi har sedan starten 1970 varit kända för att leverera produkter och tjänster med mycket god kvalité, våra passbitar i hårdmetall är ett exempel. Vårt huvudkontor

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

06.04 1 (7) 2015-04-21. Saknr. 9100. Inköpsenheten. Datum 04.00. Diarienr (åberopas) Naida Culum. Besöksadress Polhemsgatan 303 Stockholm

06.04 1 (7) 2015-04-21. Saknr. 9100. Inköpsenheten. Datum 04.00. Diarienr (åberopas) Naida Culum. Besöksadress Polhemsgatan 303 Stockholm 1 (7) Datum 2015-04-21 04.00 Diarienr (åberopas) A130.360/ /2015 Saknr. 9100 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Upphandlingssektionenn Ansvarig entreprenadupphandlare: Naida Culum Isolerglas

Läs mer

Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt

Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt LIGHTer inbjuder till Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt Uppstartsmöte om EULIGHTer En påverkansplattform

Läs mer

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Torrbruk Finja Betong Gipsputs -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Gipsputs - ett lättarbetat putsbruk för en sund inomhusmiljö Gipsputs är ett lättarbetat putsbruk som bidrar till

Läs mer

SOLRA tel 0152 715 680 info@solra.se - www.solra.se

SOLRA tel 0152 715 680 info@solra.se - www.solra.se SOLRA tel 0152 715 680 info@solra.se - www.solra.se DTH-CPC 10 Vakuumsolfångare med CPC reflektor och koaxialrör Solfångaren Solfångarna av DTH-CPC 10 serien är resultatet av många års arbete i strävan

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Modern Betong Fogfria golvlösningar Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Polyuretan Den mest övertygande egenskapen hos polyuretan är dess förmåga att tillmötesgå olika krav genom

Läs mer

Mål och strategi för Internet of Things Sverige

Mål och strategi för Internet of Things Sverige Mål och strategi för Internet of Things Sverige Presentation, vid IoT Sverige vårseminarium 23 april 2015 Torbjörn Fängström, programchef IoT Sverige, Uppsala universitet IoT Sverige ett strategiskt innovationsprogram

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Teknik

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Teknik ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Teknik Övergripande Mål: Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att identifiera och analysera tekniska

Läs mer

3-D Skrivare. Individuellt arbete, produktutveckling 3. 1,5 högskolepoäng, avancerad nivå. Produkt- och processutveckling

3-D Skrivare. Individuellt arbete, produktutveckling 3. 1,5 högskolepoäng, avancerad nivå. Produkt- och processutveckling Akademin för Innovation, Design och Teknik 3-D Skrivare Individuellt arbete, produktutveckling 3 1,5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt- och processutveckling Innovation och produktdesign Mikael Knutsson

Läs mer

Stefan Ivarsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut stefan.ivarsson@sp.se

Stefan Ivarsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut stefan.ivarsson@sp.se Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta Stefan Ivarsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut stefan.ivarsson@sp.se Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

HÄRDPLASTBELÄGGNING FÖR LIVSMEDELSINDUSTRIN

HÄRDPLASTBELÄGGNING FÖR LIVSMEDELSINDUSTRIN HÄRDPLASTBELÄGGNING FÖR LIVSMEDELSINDUSTRIN Tekniska golvlösningar baserade på härdplast - uppfyller livsmedelsindustrins krav på livsmedelssäkerhet och hygien Innehållsförteckning Sidan 2 Inledning Sidan

Läs mer

Per-Erik Eriksson, SP Trä, Smart Housing Småland. Bostadsprototyp 1.0 SMART HOUSING SMÅLAND. SHS-rapport: 2014-010

Per-Erik Eriksson, SP Trä, Smart Housing Småland. Bostadsprototyp 1.0 SMART HOUSING SMÅLAND. SHS-rapport: 2014-010 Per-Erik Eriksson, SP Trä, Smart Housing Småland Bostadsprototyp 1.0 SHS-rapport: 2014-010 Smart Housing Smålands Bostadsprotoyp 1.0 Smart Housing Smålands första bostadsprototyp. Foto: Bertil Hertzberg

Läs mer

Per-Erik Eriksson, SP Trä, Smart Housing Småland. Bostadsprototyp 1.0. SMART HOUSING SMÅLAND SHS-rapport: 2014-000

Per-Erik Eriksson, SP Trä, Smart Housing Småland. Bostadsprototyp 1.0. SMART HOUSING SMÅLAND SHS-rapport: 2014-000 Per-Erik Eriksson, SP Trä, Smart Housing Småland Bostadsprototyp 1.0 SHS-rapport: 2014-000 Smart Housing Smålands Bostadsprotoyp 1.0 Smart Housing Smålands första bostadsprototyp. Foto: Bertil Hertzberg

Läs mer

Montering & skötsel STÄNKPANEL

Montering & skötsel STÄNKPANEL Montering & skötsel STÄNKPANEL HEJ! Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med din nya stänkpanel från LG Collection. För att skapa bästa möjliga förutsättningar till ett långt liv för din stänkpanel råder

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

FINGERSKARVSAPPLICERING SEPARAT APPLICERING GENOM KONTAKTLÖST SYSTEM. Mixon Fingerskarvning separat applicering 2400 CL Serie

FINGERSKARVSAPPLICERING SEPARAT APPLICERING GENOM KONTAKTLÖST SYSTEM. Mixon Fingerskarvning separat applicering 2400 CL Serie FINGERSKARVSAPPLICERING SEPARAT APPLICERING GENOM KONTAKTLÖST SYSTEM Mixons fingerskarvningssystem med separat applicering används för olika produkter där trälameller limmas ihop i kortändarna. Detta görs

Läs mer

EdmoLift, din kompletta legoleverantör

EdmoLift, din kompletta legoleverantör Laserskärning Bockning Svetsning Ytbehandling Montering EdmoLift, din kompletta legoleverantör EdmoLift är en komplett legoleverantör med toppmodern maskinpark, vår personal har lång erfarenhet av legoarbeten

Läs mer

Komposit mot metall i rymdmiljö KOMET-3. Stockholm, November, 2014

Komposit mot metall i rymdmiljö KOMET-3. Stockholm, November, 2014 Komposit mot metall i rymdmiljö KOMET-3 Stockholm, 11-12 November, 2014 KOMET KOMET = KOmposit mot METall i rymdmiljö Industri: RUAG Space AB (Linköping) GKN Aerospace (Trollhättan + ACAB Linköping) Akademi

Läs mer

BLAST-serien. Den nya generationen blästerskåp

BLAST-serien. Den nya generationen blästerskåp BLAST-serien Den nya generationen blästerskåp Den nya generationen blästerskåp i BLAST-serien kan kombineras och utformas som man önskar. Man kan sätta upp skåpet på väggen eller placera det på en ställning

Läs mer

Samverkansformer och resultat av FFI HP projekt vid tillverkning av transmissionsdetaljer

Samverkansformer och resultat av FFI HP projekt vid tillverkning av transmissionsdetaljer Results of FFI HP projects at a workshop for machining of transmission parts 1 Samverkansformer och resultat av FFI HP projekt vid tillverkning av transmissionsdetaljer Sven Hjelm Mats Bagge Global Industrial

Läs mer

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINTITUT VÅR VISION Ett internationellt ledande institut VÅR AFFÄRSIDÉ Skapa, använda och förmedla internationellt konkurrenskraftig

Läs mer

Jigg för raka eggar SE-76

Jigg för raka eggar SE-76 Jigg för raka eggar SE-76 HYVELJÄRN Max bredd 76 mm STÄMJÄRN Placering av maskinen Slipriktning: Mot eggen. Bryningsriktning: Med eggen. Konstruktion Se illustration på nästa sida. Jiggen består av en

Läs mer

PARKETTAPPLICERING. Mixon Lösningar för parkettapplicering 3000 Serien

PARKETTAPPLICERING. Mixon Lösningar för parkettapplicering 3000 Serien PARKETTAPPLICERING Mixons systemlösning för parkettapplicering används för olika produkter där trälameller limmas ovanpå varandra genom att applicera lim på det horisontella fältet på träets ovansida.

Läs mer

Brandskydd. Brandskyddsglas. Pilkington Pyrostop. Pilkington Pyrodur

Brandskydd. Brandskyddsglas. Pilkington Pyrostop. Pilkington Pyrodur Brandskydd Brandskyddsglas Pilkington Pyrostop Pilkington Pyrodur Sparbank i Heppenheim: Brandskyddsglas i lutande takkonstruktion, uppbyggd av Pilkington Pyrodur förhindrar brandspridning till ovanliggande

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Spackling. Arbetsråd för spackling inomhus.

Spackling. Arbetsråd för spackling inomhus. Spackling Arbetsråd för spackling inomhus. En lyckad renovering börjar med ett noggrant spacklingsarbete. Du vet det säkert. Att det är viktigt att vara noggrann. Men när det gäller förarbetet innan målning

Läs mer

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING marmoleum LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum click Allmän information Marmoleum Click har en ytbeläggning av linoleum som i huvudsak är

Läs mer

Bearbetning Varia Dekorpaneler

Bearbetning Varia Dekorpaneler Bearbetning Varia Dekorpaneler Generellt Variapanelerna som är tillverkade av Ecoresin kan bearbetas med de flesta verktyg avsedda för plast-, trä-, och metallbearbetning. Det är viktigt att hastigheten

Läs mer

Sammanfattning. Sida 1 av 7

Sammanfattning. Sida 1 av 7 Sammanfattning Forskning och utveckling, Global Development, är en del av Höganäs AB, moderbolaget, och dess verksamhet bedrivs i separata laboratorie- och experimenthallar. Verksamheten utgörs huvudsakligen

Läs mer

Nyhet! www.lenson.se

Nyhet! www.lenson.se Kap- & slipskivor Nyhet! www.lenson.se XT8Kapskiva // Den tunna Oslagbar kapskiva för tunna material. Snabbare och finare kapning upp till 2,5 mm stål. Tack vare det ytterst fina skäret krävs ej efterarbetning.

Läs mer

När du efterfrågar kvalité, kreativa idéer och ett personligt samarbete!

När du efterfrågar kvalité, kreativa idéer och ett personligt samarbete! När du efterfrågar kvalité, kreativa idéer och ett personligt samarbete! Vi har sedan starten 1977 utvecklats och tagit del av den senaste tekniken och är idag ett mycket modernt företag och en ledande

Läs mer

Monteringstips Vertigo Glasräcken

Monteringstips Vertigo Glasräcken Monteringstips Vertigo Glasräcken Monteringstips för Vertigo glasräcken. Vi har sammanställt lite viktiga tips för att underlätta montaget av ditt nya räcke. För montering av utanpåliggande stolpar börjar

Läs mer

Driftsäker anläggning och utrustning. Lösningar för industriellt underhåll

Driftsäker anläggning och utrustning. Lösningar för industriellt underhåll Driftsäker anläggning och utrustning Lösningar för industriellt underhåll Doug Martin; E. l. du Pont de Nemours and Company Tillförlitligheten börjar här Det första steget mot tillförlitlig utrustning

Läs mer

fogning g av komposit och multimaterial

fogning g av komposit och multimaterial Testbädd för ytbehandling och fogning g av komposit och multimaterial testbadd-kompositer.swereaivf.se Cecilia Groth Projektgenomgång Mål med projektet En fungerande, lättillgänglig, ä öppen, flexibel

Läs mer

SolidWork Composer competence

SolidWork Composer competence SolidWork Composer competence Kiwanotech AB är företaget som erbjuder en helhetslösning från idé till färdig produkt. Vi på Kiwanotech AB arbetar ständigt för att bredda vår kunskap och effektivisera oss

Läs mer

MILJÖEGENSKAPER HOS HYDRAULOLJOR

MILJÖEGENSKAPER HOS HYDRAULOLJOR MILJÖEGENSKAPER HOS HYDRAULOLJOR MILJÖEGENSKAPER HOS HYDRAULOLJOR Varför miljöanpassade oljor? Introduktion En oberoende granskning av miljögodkända hydrauloljor SP-listan Vätskors kompatibilitet med olika

Läs mer

finansieringsmöjligheter

finansieringsmöjligheter LIGHTers andra utlysning 2014 Övriga nationella och internationella finansieringsmöjligheter Cecilia Ramberg, Swerea Boel Wadman, Swerea Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer

Läs mer

Spännande Skuggfiguren Sofia

Spännande Skuggfiguren Sofia Spännande Skuggfiguren Sofia Istället för att måla väggen hemma så skapar vi en ny design med hjälp av skuggor i häftiga mönster. Se en film på produkten: http://youtu.be/1tt3fyo-2qo Vilket material behöver

Läs mer

ARBETSANVISNING. PAROC Tejp. Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005

ARBETSANVISNING. PAROC Tejp. Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005 ARBETSANVISNING PAROC Tejp Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005 Byggboken på Paroc.se April 2010 ARBETSANVISNING PAROC Tejp Sid 2 PAROC Tejp

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende

Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende Kunskap, teknik, produkter och tjänster som bidrar till ett hållbart energisystem och effektiv energianvändning i bygg- och bebyggelsesektorn

Läs mer

en handledning i hur du tillverkar

en handledning i hur du tillverkar Modellteknik en handledning i hur du tillverkar modeller och prototyper Vad är modellteknik? Modellteknik är en arbetsprocess som du utför för att tillverka modeller och prototyper. Du bör veta skillnaden

Läs mer

Klassade massivdörrar. Hus och Fastighet

Klassade massivdörrar. Hus och Fastighet Klassade massivar Hus och Fastighet Dörrar för fastighetens alla behov Nedan ser du ett urval av våra modeller. Släta ar Gedigen stomme med 110 mm ram, tät fyllning och 4 mm spärrskiva. Fanerad D43 Mönsterlagt

Läs mer

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt 2014-01-18 www.lighterarena.se 1 Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer 30/1-31/3 2014 Utlysningstexten är ett utkast ej för

Läs mer

DÖRR-PANEL APPLICERING. Mixon Dörr-Panel applicering 2500 Serien

DÖRR-PANEL APPLICERING. Mixon Dörr-Panel applicering 2500 Serien DÖRR-PANEL APPLICERING Mixons system för dörr- och panelapplicering används för olika produkter där träpaneler eller dörrblad limmas fast ovanpå föregående skiva eller ovanpå honeycomb -materialet som

Läs mer

vissa gör lite, vissa gör allt vi gör lite av allt

vissa gör lite, vissa gör allt vi gör lite av allt vad vi gör Reklamateljen - Nybod Tel: 08-82 55 77 - Fax: 08-514 9 -logo/reklamateljen är registrer vissa gör lite, vissa gör allt vi gör lite av allt Originalateljé Med vår egen original- och layoutateljé

Läs mer

Stenciler för rätt mängd lodpasta

Stenciler för rätt mängd lodpasta Stenciler för rätt mängd lodpasta WHITE PAPER Högprecisionsetsad, steppad stencil från HP Etch där stencilen är tjockare på de blanka områdena och tunnare på de matta. Notera att det är möjligt att tillverka

Läs mer

Resultat från den första Workshopen

Resultat från den första Workshopen Resultat från den första Workshopen Martin Risberg, Swerea Ola Isaksson, GKN Aerospace Sweden Kopplingar till andra agendor och initiativ SIP Lättvikt SIP Produktion 2030 SIP Metalliska material SIP Innovair

Läs mer

Rev.nr 130809. Monteringsanvisning Balkong Beta

Rev.nr 130809. Monteringsanvisning Balkong Beta Rev.nr 130809 Monteringsanvisning Balkong Beta Viktigt! Läs igenom hela monteringsanvisningen innan monteringen påbörjas. Detta för att ta del av alla de viktiga moment monteringen innehåller. Observera

Läs mer

WallSystems INSPIRATION

WallSystems INSPIRATION s INSPIRATION SPORTANLÄGGNINGAR SPACE och BASIC skärmväggsystem - lika fräscht år efter år. SPACE OCH BASIC ÄR GJORD FÖR ATT KLARA DE TUFFA PÅFRESTNINGAR som blir på t.ex. idrottsarenor. Både från publik

Läs mer

Glassäkra miljöer Bostäder

Glassäkra miljöer Bostäder Oktober 0 Glassäkra miljöer - Bostäder Glassäkra miljöer Bostäder Publikationerna Glassäkra miljöer syftar till att ge vägledning vid val av glas för att uppfylla krav i Boverkets Byggregler (BBR), avsnitt

Läs mer

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap Karin Lindqvist, Swerea IVF Exempel 1) Vad finns under ytan? Företaget X hade sett sjunkande kvalité

Läs mer

Gyptone BIG system Monteringsanvisning

Gyptone BIG system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning/användning Gyptone BIG är ett akustikundertak av gips som har stora designmässiga fördelar eftersom det inte förekommer några synliga skarvar. Gyptone

Läs mer

LIGHTLINE ENTRÉTAK. Stilren o modern design. Sluttande. Funktionell design med dolda infästningar. Välvt. Flexibel och kombinationsvänlig.

LIGHTLINE ENTRÉTAK. Stilren o modern design. Sluttande. Funktionell design med dolda infästningar. Välvt. Flexibel och kombinationsvänlig. LIGHTLINE ENTRÉTAK SIDA Sluttande Funktionell design med dolda infästningar 2 Välvt Flexibel och kombinationsvänlig 3 Sadel Tidlösa och robusta informationstavlor 4 XL Tidlösa och robusta entrétak 5 Modul

Läs mer

Framtidens biobaserade byggande och boende. Marie Johansson SP Hållbar samhällsbyggnad

Framtidens biobaserade byggande och boende. Marie Johansson SP Hållbar samhällsbyggnad Framtidens biobaserade byggande och boende Marie Johansson SP Hållbar samhällsbyggnad 2016-05-18 Bakgrund 75% av skogsägarens vinst är kopplad till sågtimmer medan 25% är kopplat till massa och energiomvandling

Läs mer

Sverige FIRE GLASS SOLUTIONS

Sverige FIRE GLASS SOLUTIONS Sverige FIRE GLASS SOLUTIONS CGI Group CGI Group är en oberoende tillverkare av brandskyddsglas för byggnadsindustrin. Majoritetsägare i CGI Group är Dunedin LLP, ett privat riskkapitalbolag. CGI Group

Läs mer

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING PLÅTBEARBETNING Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling 2 Innehåll Lager och konstruktion 3 Laserskärning av plåt 4-5 Laserskärning

Läs mer

Lars Karlsson, TRIAB / Scandinavian Coating 2013

Lars Karlsson, TRIAB / Scandinavian Coating 2013 Pulverlackering på värmekänsligt material En ny marknad för användning av pulver! Lars Karlsson, TRIAB / Scandinavian Coating 2013 TRIAB / TRI INNOVATIONS AB Leverantör till industrin sedan 1971 Ålegårdsgatan

Läs mer

for Finish and Function

for Finish and Function for Finish and Function Precisionsgjutning i gips är ypperligt för prototyper, 1 10 exemplar via Rapid Casting korta serier, 10-1000 exemplar komplicerad design med exempelvis inre hålrum tunt gods, ned

Läs mer

norclean 118 www.norclean.nu Vakuumåtervinningssystem www.norclean.nu

norclean 118 www.norclean.nu Vakuumåtervinningssystem www.norclean.nu Vakuumåtervinningssystem Denna anläggning är den enda i marknaden, som är helt komplett för blästring och rening av lättblästermedel som PMB, glaskulor och nötskal. Anläggningen består av en blästerapparat

Läs mer

Byggvägledning. Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678

Byggvägledning. Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678 Byggvägledning Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678 Englund-Gruppen i Stockholm AB f.d. Golvterminalen Årsta Skolgränd 14 117 43 Stockholm Tel 08-556

Läs mer

Guide för limning av plast och elastomerer

Guide för limning av plast och elastomerer Guide för limning av plast och elastomerer 3 Varför använda Loctite och Terosons limmer istället för andra fogningsmetoder Denna guide erbjuder en enkel vägledning för att välja rätt Loctite - och Terosonlim

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för ColoRex SD, ColoRex EC Produktbeskrivning ColoRex är en elektriskt avledande PVC-platta med dim. 615x615x2 mm.

Läs mer

Glassäkra miljöer Förskolor

Glassäkra miljöer Förskolor Glassäkra miljöer Förskolor Oktober20 Glassäkra miljöer Förskolor Publikationerna Glassäkra miljöer syftar till att ge vägledning vid val av glas för att uppfylla krav i Boverkets Byggregler (BBR), avsnitt.

Läs mer

3M Tejp- och Lim. Produktguide. Bästa fäste. med rätt teknik

3M Tejp- och Lim. Produktguide. Bästa fäste. med rätt teknik 3M Tejp- och Lim Produktguide Bästa fäste med rätt teknik det att fästa? Hur får jag Tejp- och limskolan 3M TEJP- & LIMSKOLAN 29 Hur får jag det att fästa? Stegen till rätt produktval Välkommen till 3M:s

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

Konisk Kugg. Material och Verktyg. www.geartechnologycentre.se 1

Konisk Kugg. Material och Verktyg. www.geartechnologycentre.se 1 Konisk Kugg Material och Verktyg www.geartechnologycentre.se 1 Temperatur Arbetsmaterialet Smitt stålämne Vad är stål? Järn legerat med kol ( 2 %) Låglegerat stål, Järnhalt >95 % (legeringsämnen: kol,

Läs mer

YTBELÄGGNINGSPRODUKTER FÖR LANTBRUK YTBELÄGGNINGSPRODUKTER FÖR LANTBRUK

YTBELÄGGNINGSPRODUKTER FÖR LANTBRUK YTBELÄGGNINGSPRODUKTER FÖR LANTBRUK YTBELÄGGNINGSPRODUKTER FÖR LANTBRUK YTBELÄGGNINGSPRODUKTER FÖR LANTBRUK Telefon (08) 66 56 566 SIDA 2 l YTBELÄGGNINGSPRODUKTER FÖR LANTBRUK www.solmaster.se För en hållbar utveckling Solmaster-koncernen

Läs mer

DYNAMISKA GLAS FÖR SOLSKYDD

DYNAMISKA GLAS FÖR SOLSKYDD DYNAMISKA GLAS FÖR SOLSKYDD Människan behöver dagsljus. Glasade fasader ger ljusa, öppna miljöer men ställer också höga krav på hur energi ska hanteras med tanke på miljö, komfort och hållbarhet. Tillgång

Läs mer

Sportgolv från SportgolvSpecialisten AB. Arbets Beskrivning Pulastic FL Extra. FaceLift

Sportgolv från SportgolvSpecialisten AB. Arbets Beskrivning Pulastic FL Extra. FaceLift FaceLift Arbets Beskrivning Pulastic FL Extra PULASTIC FL Extra är en slitstark, mycket högkvalitativt sportgolv för renovering av befintliga PULASTIC sportgolv med tydliga tecken på hård användning och

Läs mer

Varia Dekorpaneler med miljoner möjligheter som standard. www.acss.se

Varia Dekorpaneler med miljoner möjligheter som standard. www.acss.se Varia Dekorpaneler med miljoner möjligheter som standard 3form Varia Dekorpaneler med ansvar för hållbar miljö och samhällsutveckling. Du väljer design Mönster/Material + Färg + Struktur + Yta = flera

Läs mer

Cool sekretär. Smart möbel Cool sekretär Vem behöver ett gigantiskt skrivbord med stora lådor och förvaring? En sekretär är betydligt enklare.

Cool sekretär. Smart möbel Cool sekretär Vem behöver ett gigantiskt skrivbord med stora lådor och förvaring? En sekretär är betydligt enklare. Cool sekretär Smart möbel Cool sekretär Vem behöver ett gigantiskt skrivbord med stora lådor och förvaring? En sekretär är betydligt enklare. 1 Inledning Stora lådor och fack är passé i tider när allt

Läs mer

Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum

Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum Cecilia Ramberg Programkoordinator Swerea IVF Arenaföreträdare PTC i Innovair cecilia.ramberg@swerea.se NRIA Flyg 2013 rekommenderar

Läs mer

Elements of Vision. PAROC -elementlösningar

Elements of Vision. PAROC -elementlösningar Elements of Vision PAROC -elementlösningar Panel System 2.00 SE Juni 2012 Ersätter: Januari 2008 PAROC-ELEMENT ERBJUDER STORA ARKITEKTONISKA MÖJLIGHETER OCH INDIVIDUELLA LÖSNINGAR. VÅRA PRAKTISKA OCH SPECIALUTFORMADE

Läs mer

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET.

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. TORQUE ELITE startade sin verksamhet 2014. Vi är ett ungt företag men personalen har lång efarenhet av arbete med moment-, lyft- och hydrauliska verktyg. Vi

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

ÖMV AB AN OSTP GROUP COMPANY

ÖMV AB AN OSTP GROUP COMPANY ÖMV AB AN OSTP GROUP COMPANY Antal anställda: 65 Omsättning cirka: 90-100 MSEK PRODUKTION ÖMV är specialiserade på att producera processutrustning i rostfritt stål. Företagets produkter är uppdelade i

Läs mer

Tavlor, whiteboards och broschyrställ Kvalitet säkerhet service

Tavlor, whiteboards och broschyrställ Kvalitet säkerhet service Tavlor, whiteboards och broschyrställ Kvalitet säkerhet service Glasskrivtavla Vision Glasskrivtavla Vision Skrivtavla i 6 mm härdat glas med keramisk baksida och mattslipad kant. Upphängningslist med

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Per-Arne Thuresson 2015-09-16 5P06581 1 (5) SP Bygg & Mekanik 010-516 51 44 per-arne.thuresson@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Per-Arne Thuresson 2015-09-16 5P06581 1 (5) SP Bygg & Mekanik 010-516 51 44 per-arne.thuresson@sp. Kontaktperson Per-Arne Thuresson 2015-09-16 5P06581 1 (5) SP Bygg & Mekanik 010-516 51 44 per-arne.thuresson@sp.se GFAB Lindberg & Co AB Box 21 360 75 ALSTERMO Balkongräcke (1 bilaga) 1 Inledning På uppdrag

Läs mer