innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "innehåll 2 2013-11-12"

Transkript

1 2013

2 innehåll vår grafiska profil 3 logotyp 4 profilfärger 7 accentfärger 8 komplementfärger 9 grafiska element 10 logotyper för nedladdning 13 bild- och formspråk 14 användning av bilder 15 speciallogotyp 16 placering av EU-flagga 17 logotyp vid samarbete 18 skogsriket 19 typsnitt för trycksaker 23 grafiskt verktyg 24 visitkort och korr.kort 25 kuvert 26 platsannonser 27 tidningsannonser 28 interna webben 29 externa webben 30 profilbutik 31 profilerade arbetskläder 32 bildekaler 33 flaggor 34 skyltar 35 trycksaker 36 format 37 olika filformat 39 signatur i outlook 40 översättningar

3 Varför har Skogsstyrelsen en grafisk profil? Om vi använder vår profil och logotyp på ett konsekvent sätt skapar vi en samlad och entydig bild av Skogsstyrelsen. Att vara tydlig är viktigt i den värld vi lever i idag där vi dagligen utsätts för olika budskap och avsändare. Ju tydligare bild omvärlden har av Skogsstyrelsen desto kortare tid behöver de för att läsa av och läsa in oss som avsändare och vårt budskap. Genom konsekvent användning av grafiska profilen skapas igenkänning. Då är det så klart viktigt att vi har fyllt vår logotyp eller avsändare med egenskaper som visar hur vi vill uppfattas av omvärlden. Vår grafiska profil En grafisk profil är en samling riktlinjer för hur tryckt och elektronisk information ska se ut. Den grafiska profilen består av tre huvudelement. Logotypen Skogsstyrelsen Bestämda teckensnitt En palett av färger Bilder Dekorelement Det grafiska språket/profilen har som syfte att göra Skogsstyrelsen som avsändare tydlig och lätt att känna igen. Vi använder vår grafiska profil varje dag Våra mallar som vi skriver i, de trycksaker vi producerar, de brev vi skickar, vårt intranät, vår externa webb mm. Vi använder de typsnitt, logotyper, färger etc som finns i den grafiska manualen. Manualen utgår från gemensamma regler samtidigt som det finns möjligheter till variation. Alla har ett ansvar för att den grafiska manualen följs och används på rätt sätt

4 logotyp Logotypen består av två enheter: en symbol och en ordbild Skogsstyrelsen. Logotypen får inte ändras och ska användas i sin helhet. Logotypen har en unik form, där det inbördes förhållandet mellan symbol och namn är fast. Logotypen skall alltid framträda klart och tydligt och får inte användas intill andra symboler, logotyper eller liknande utan frizon. Logotypen får aldrig användas i rubriker eller i text. Ordbilden Skogsstyrelsen får endast förekomma ihop med symbolen. Logotypen har en unik form, där det inbördes förhållandet mellan symbol och texten Skogsstyrelsen är fast. Använd de filer som finns på Skoogle eller skogsstyrelsen.se. Symbolen kan i undantagsfall förekomma ensam som ett dekorativt element men aldrig som avsändare av ett budskap. Logotypen ska användas i alla de fall där Skogsstyrelsen står som avsändare. Detta inkluderar bland annat trycksaker såsom böcker, broschyrer foldrar, annonser, affischer. När det handlar om ett arrangemang ska logotypen användas om Skogsstyrelsen antingen är arrangör eller medarrangör. Även i de fall där Skogsstyrelsen endast är medarrangör måste de grafiska principerna för logotypen följas. Distriktnamn används i syfte att förtydliga för våra kunder vart de kan vända sig, deras närmaste kontor. Regionnamn används endast internt

5 Frizonen är den yta som ska vara fri från övriga objekt som texter, bilder och andra logotyper. Frizonen är till för att logotypen ska synas så tydligt som möjligt. Grundregeln är versalhöjden utgör frizonen runt om logotypen. Logotypen ska omges av en tom yta som är minst dubbelt så bred som namnets bokstavshöjd (A). Frizon A x

6 Vår logotyp finns i färg, svart samt negativt utförande. Logotypen i färg används mot vit eller ljus bakgrund. Negativ logga används mot mörk bakgrund. Logotypen ska alltid finnas med i alla typer av informationsmaterial med Skogsstyrelsen som avsändare. Detta inkluderar bland annat trycksaker såsom böcker, broschyrer foldrar, annonser, affischer. Vid färgpublicering ska denna huvudlogotyp i färg användas. Färglogotyp Ljusgrön CMYK 6040 PMS 367 RGB 181,206,129 WEB B5CE81 Mörkgrön CMYK X080 PMS 369 RGB 102,165,56 WEB 66A538 Denna används till svartvita tryck mm. Svart-vit logotyp Ljusgrå 30 % svart PMS 420 RGB 195,196,199 WEB C3C4C7 Mörkgrå 60 % svart PMS 424 RGB 127,126,131 WEB 7F7E83 Vår logotyp finns även på engelska, tysk, franska och spanska

7 profilfärger Profilfärger Våra profilfärger är mörkgrön, ljusgrön, svart och vit. Ljusgrön CMYK 6040 PMS 367 RGB 181,206,129 #B6CE85 Mörkgrön CMYK X080 PMS 369 RGB 31,162,46 #5EA03B RGB 211,225,173 #D3E1AD RGB 233,240,214 #E9F0D6 RGB 247,250,241 #F7FAF1 RGB 164,201,136 #A4C988 RGB 209,228,195 #D1E4C3 RGB 240,246,235 #F0F6EB 60% 30% 10% 60% 30% 10% Svart CMYK 100% svart RGB 31,30,33 #1F1E RGB 102,102,102 # % RGB 178,178,178 #b2b2b2 30% RGB 229,229,229 #E5E5E5 10 % 7

8 accentfärger Accentfärger Våra accentfärger är valda utifrån kontrast och synlighet. De kan kombineras och användas i olika nyanser. En rekommendation är dock att inte använda båda accentfärgerna tillsammans. Accentfärger kan användas bland annat i trycksaker, annonser och annat informationsmaterial samt på webben. CMYK XX40 PMS 180 RGB 141,34,39 #8D2227 CMYK X610 PMS 152 RGB 200,123,33 #C87B

9 komplementfärger Våra komplementfärger är valda utifrån kontrast och synlighet. Du kan använda flera färger i samma produktion. Komplementfärger kan användas bland annat i trycksaker, annonser och annat informationsmaterial samt på webben ,206,133 B6CE85 x080 31,162,46 5EA03B xx40 141,34,39 8D2227 x ,123,33 C87B21 100% svart 31,30,33 1F1E ,180,90 9EB45A x ,133, xx20 155,28,38 9B1C26 x ,100,37 B % 88,88, B x ,169,52 8AA934 x580 86,108,52 566C34 xx60 111,42,42 6F2A2A x ,142,31 CE8F1F 60% 134,135, x ,187,43 B2BB2B ,123,95 567B5F x980 80,60,45 503C2D x ,179,26 DBB31A 40% 176,177,179 B0B1B ,200,109 C5C86D ,120,123 3B777A x ,104, F x ,188,31 D1BC1F 20% 216,217,218 D8D9DA ,208,186 C4CFBA ,164,117 A8A ,162,137 ABA ,200,180 D1C8B4 10% 236,237,237 ECEDED

10 grafiska element Symbolen kan användas som bakgrundsbild i olika sammanhang. Det går att variera hur mycket man vill visa av symbolen. Om symbolen används som grafiskt element ska även Skogsstyrelsens logga alltid vara med

11 CMYK är en förkortning för färgerna Cyan, Magenta, Gult och Svart. Dessa fyra färger kallas även processfärger och utgör grundfärgerna i modernt färgtryck. Genom att blanda dessa färger i raster kan man återge flertalet av de färger vårt öga kan uppfatta. CMYK-färgerna kallas även för de subtraktiva primärfärgerna. Detta av att man får svart om man blandar samtliga fyra färger. (Se även RGB, de additiva primärfärgerna). PMS, Pantone Matching System, är ett system för att kategorisera och namnge en mängd färdigblandade tryckfärger. PMS-färgerna utgår från nio olika grundfärger vilka sedan blandas med varandra för att uppnå en mängd färger som inte kan skapas med CMYK-färger. Det är vanligt att man använder PMS-färger om man eftersträvar en mycket noggrann färghållning. Pantone tillhandahåller provkartor där man kan se de olika färgerna på olika papperssorter. RGB står för Red, Green och Blue, de tre additiva primärfärgerna. Det är dessa som bildskärmar använder för att återge färger. De kallas additiva eftersom de alla tre tillsammans ger helt vitt ljus. Genom att addera de tre färgerna i olika mängder och förhållanden kan vissa bildskärmar återge upp till 16,7 miljoner färger. Eftersom RGB endast är ett system för att visa bilder på bildskärm måste bilder som är i RGB-läge konverteras till CMYK-läge innan de kan tryckas. Eftersom vissa RGBfärger inte har någon bra motsvarighet i CMYK-skalan bör man här vara extra uppmärksam. Denna konvertering kallas ofta separation

12 Logotyp med negativ text används på tonplattor och när man ska lägga in logotypen i en bild

13 logotyper för nedladdning Logotyperna finns att ladda ner på skogsstyrelsen.se och på Skoogle. De finns i två filtyper, eps och jpg. Klicka på den vänstra symbolen under bilden för att ladda ner en logotyp. Spara på valfri plats på din dator. Filerna är sparade i CMYK-format och kan inte visas i alla webbläsare

14 bild- och formspråk Bilderna är ett av de viktigaste elementen i det grafiska uttrycket. I Skogsstyrelsens bildspråk ligger utmaningen i att visualisera skogliga värden. De bör vara relevanta i sitt sammanhang. Bilderna bör variera i motiv, närhet och rörelse för att skapa dynamik och spänning. Endast bilder av hög kvalitet får användas. Det grafiska formspråket och uttrycket bör hållas rent

15 användning av bilder Upphovsrätt Bilder i skogsstyrelsens bildarkiv är fria att använda i Skogsstyrelsens verksamhet. Om du använder bilder som inte finns i Skogsstyrelsen bildarkiv och inte själv är upphovsman måste du fråga fotografen/illustratören först. Om du inte vet bildens ursprung måste du göra efterforskningar. Dokumentet Avtal med fotografer finns att ladda ner från intranätet. Namn under bild Ange alltid upphovsmannens namn i anslutning till bild/illustration. Personuppgiftslagen (PUL) Personer som kan kännas igen på bild måste lämna ett skriftligt samtycke till att bilden publiceras på internet eller används i reklamsammanhang. Blanketten ska diarieföras. Dokumentet Samtycke för modelfoto finns att ladda ner från intranätet. Flygbilder Flygbilder får användas om de inte visar försvarsanläggningar eller fastigheter. För fastigheter gäller personuppgiftslagen (PUL). Gratis bilder på internet Skogsstyrelsen ska inte använda bilder m.m. från sådana tjänster. På internet finns tjänster som erbjuder bilder m.m. för användning gratis. Ett exempel på en sådan tjänst är Wikimedia Commons. Upphovsrättsförhållandena för enskilda bilder m.m. är osäkra, bl.a. är det oklart om det är upphovsrättsinnehavaren som har ställt det till förfogande. Användande av sådana bilder m.m. kan således innebär intrång i upphovsrätten

16 speciallogotyp Specialloggor får aldrig användas utan att Skogsstyrelsen logga finns på samma sida eller samma trycksak. Det ska framgå klart att det är ett projekt från Skogssstyrelsen. Dessa specialloggor finns även i våra brevmallar. Några exempel på specialloggor

17 placering av Eu-flaggan För material som Skogsstyrelsen tar fram inom landsbygdsprogrammet ska följande text användas i kombination med EU-flaggan: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden EU-flaggan och samhörande text ska användas för Böcker och informationsbroschyrer Fakta- och informationsblad Annonser Affischer Webben Underrättelser om beslut PowerPoint-presentationer EU-flaggan och samhörande text behöver inte användas för pressmeddelanden och anvisningar till ansökningar. Blanketter för stöd inom landsbygdsprogrammet ska förses med EU-flaggan, dock utan samhörande text. Underrättelser om beslut ska även förses med information om den axel som prioriteras i stödet. Informationen på webben ska även kompletteras med en länk till kommissionen webbplats om Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Placering av EU-flagga och samhörande text I samtliga fall ska EU-flaggan och samhörande text placeras åtskild från Skogsstyrelsens logotype (frizon). I böcker och informationsbroschyrer placeras EU-flaggan och samhörande text på titelsidan, i första hand sid 3. I andra hand placeras dessa på sid 2 eller näst sista sidan, dvs. på omslagets insida. I tredje hand placeras dessa på sista sidan, på omslaget. På webben placeras EU-flaggan och samhörande text endast på huvudsidan. I övrigt material placeras EU-flaggan och samhörande text på lämplig plats

18 logotype vid samarbete Logotypen vid samarbete Det finns några enkla regler som ska följas vid olika typer av samarbeten med andra myndigheter, företag eller organisationer. Man kan visuellt visa hur samarbetet gått till. Samarbete Vid jämställt samarbete ska Skogsstyrelsens logotyp sättas i samma storlek och på samma plats som övriga myndigheter, företag eller organisationer. I vilken ordning som logotyperna placeras kan variera och styrs av de enskilda logotypernas form. Naturligtvis får inte frizonerna överskridas. Samarbete när vi inte är projektägare När Skogsstyrelsen samarbetar med andra myndigheter, företag eller organsationer där vi inte är projektägare använder vi projektägarens avsändare och grafisk profil. Skogsstyrelsens logotyp eller namn ska finnas med. Ett exempel vid samarbete med logotyp. Ett exempel vid samarbete med endast namn I samarbete med: Skogsstyrelsen Sveaskog Stöd När Skogsstyrelsen endast får stöd av en eller flera andra myndigheter, företag eller organisationer ska dessa underordnas genom att placeras i nedre högra hörnet medan Skogsstyrelsens logotyp skall ligga i övre vänstra hörnet eller nedre vänstra hörnet. Stödorganisationerna eller stödföretagens logotyper får inte vara större än Skogsstyrelsen. Kontakta alltid informationsenheten för rådgivning när det gäller hur de olika reglerna ska tillämpas

19 skogsriket Skogsstyrelsen kommer att använda begreppet Skogsriket och dess logotype i samband med vissa utvalda verksamheter och aktiviteter. I nuläget ser vi att följande verksamheter och aktiviteter tydligt landar inom ramen för Skogsriket : Stödet Väx med skogen Den rådgivning om röjning och vilt som finansieras via Skogsriketpengar (10 milj/år under fyra år), samt utvecklingsprojektet Framtidens rådgivning. Träffar, konferenser och seminarier som knyter an till Skogsrikets syfte att skapa fler jobb med koppling till skogen genom att utveckla och tänka nytt. Det finns olika färger på loggan. Vi ska i första hand använda den mörkgröna

20 Användning av Skogsrikets logotype Här ser du exempel på hur Skogsrikets logotype ska placeras på t ex inbjudningar av olika slag och vykort. Exemplen är gjorda utifrån riktlinjerna i Skogsstyrelsens grafiska profil och ska följas. Skogsriket-logotypen ska aldrig användas i samband med information om uppdragsverksamhet eller uppdragsaktiviteter. Fråga oss Har du frågor eller förslag på vilka aktiviteter som hör hemma inom ramen för Skogsriket, ta kontakt med Carl Appelqvist, eller Cecilia Spansk. Har du frågor om Skogsrikets logotype eller grafisk profil, kontakta Louise Elm. Skogsriket Skogsriket - med värden för världen är Landbygdsminister Eskil Erlandssons vision om hur vi ska bli ännu bättre på att tillvarata skogens olika värden. Kanske kan Sverige bli bäst i världen på just det och kanske kan Värmland bli bäst i Sverige? Vid annonser med EU flagga ska Skogsriketloggan placeras till höger om EU -flaggan. Skogsriket Et periatium faccatiume minvel ipsum acius, vendantur. Et periatium faccatiume minvel ipsum acius, vendantur, voleni blanis autem ipsae volor as esequat inumquiaes prae voloratis. Coneceat ra sum dolorro beriossum il ipit arum et, ommodis nus voloresequam remodi aut rest molore voluptatibus sequiatia quod quasit volori illore volor moluptatem la qui. Vid annonser ska Skogsriketloggan placeras längst ner till höger. Molore voluptatibus sequiatia quod quasit volori illore volor moluptatem la qui ati

21 JÖNKÖPING JÖNKÖPING GRAFISK MANUAL Skogsriket Tem alis est qui adit, inciaep elignienda nis voluptatur adio. Olor aut quaepudantin exerro duci res repudam, sitate volore- Volupti ut quasitat a doluptiore secusae nusam la nient, cum idus, voluptatur Tem alis est qui adit, inciaep elignienda nis voluptatur adio. Olor aut quaepudantin exerro duci res repudam, sitate volorevolupti ut quasitat a doluptiore secusae nusam la nient, cum idus, voluptatur aut alita venimet adipsam, que sum latur molupti isitinciunt asita pel moluptaquia consed modiam laut dicatum nonetur, ipsum voloremque non nam untur solori blab illaceatur modipsum rem re, que consectur? Volest estiis nam, qui id unt. MELLANRUBRIK Tem alis est qui adit, inciaep elignienda nis voluptatur adio. Olor aut quaepudantin exerro duci res repudam, sitate volorevolupti ut quasitat a doluptiore secusae nusam la nient, cum idus, voluptatur aut alita venimet adipsam, que sum latur molupti isitinciunt asita pel moluptaquia consed modiam laut dicatum nonetur, ipsum voloremque non nam untur solori blab illaceatur modipsum rem re, que consectur? Volest estiis nam, qui id unt. 6 mars 19:00 Västervik Distrikskontoret 7 mars 20:00 Västervik Kontoret Vid vykort ska Skogsriketloggan placeras till höger om loggan.. Skogsriket Tem alis est qui adit, inciaep elignienda nis voluptatur adio. Olor aut quaepudantin exerro duci res.. MELLANRUBRIK Tem alis est qui adit, inciaep elignienda nis voluptatur adio. Olor aut quaepudantin exerro duci res repudam, sitate volorevolupti ut quasitat a doluptiore secusae nusam la nient, cum idus, voluptatur aut alita venimet adipsam, que sum latur molupti isitinciunt asita pel moluptaquia consed modiam laut dicatum nonetur, ipsum voloremque non nam untur solori blab illaceatur modipsum rem re, que consectur? Volest estiis nam, qui id unt. MELLANRUBRIK Tem alis est qui adit, inciaep elignienda nis voluptatur adio. Olor aut quaepudantin exerro duci res repudam, sitate volorevolupti ut quasitat a doluptiore secusae nusam la nient, cum idus, voluptatur aut alita venimet adipsam, que sum latur molupti isitinciunt asita pel moluptaquia consed modiam laut dicatum nonetur, ipsum voloremque non nam untur solori blab illaceatur modipsum rem re, que consectur? Volest estiis nam, qui id unt. 6 mars 19:00 Västervik Distrikskontoret 7 mars 20:00 Västervik Kontoret Vid annonser med EU flagga ska Skogsriketloggan placeras till höger om EU- flaggan

22 INFORMATION Skogsriket Et periatium faccatiume minvel ipsum acius, vendantur, voleni blanis autem ipsae volor as esequat inumquiaes prae voloratis coneceat ra sum dolorro beriossum il ipit arum et, ommodis nus voloresequam remodi aut rest molore voluptatibus sequiatia quod quasit volori illore volor moluptatem la qui ati Et periatium faccatiume minvel ipsum acius, vendantur, voleni blanis autem ipsae volor as esequat inumquiaes prae voloratis. INBJUDAN TILL KONFERENS RÅDGIVNING INFORMATION Et periatium faccatiume minvel ipsum acius, vendantur, voleni blanis autem ipsae volor as ese- längst ner till höger.et periatium faccatiume min- Vid annonser ska Skogsriketloggan placeras quat inumquiaes prae voloratis coneceat ra sum vel ipsum acius, vendantur, voleni blanis autem dolorro beriossum il ipit arum et, ommodis nus ipsae volor as esequat inumquiaes prae voloratis voloresequam remodi aut rest molore voluptatibus sequiatia quod quasit volori illore volor mo- et, ommodis nus voloresequam remodi aut rest coneceat ra sum dolorro beriossum il ipit arum luptatem la qui ati. molore voluptatibus sequiatia quod quasit volori illore volor moluptatem la qui ati Skogsriket Värmland, konferens 30 oktober Skogsriket - med värden för världen är Landbygdsminister Eskil Erlandssons vision om hur vi ska bli ännu bättre på att tillvarata skogens olika värden. Kanske kan Sverige bli bäst i världen på just det och kanske kan Värmland bli bäst i Sverige? Vi vill hälsa dig välkommen till en konferens där syftet dels är att få underlag och inspel för att kunna skriva en projektplan för det fortsatta arbetet med skogsriket i Värmland. Dels finna organisationer och eldsjälar med befogenheter som ser vinsterna i att arbeta vidare mot målet vilket är att Värmland ska bli bäst i Sverige på att tillvarata skogens olika värden. Tror du som vi på att det finns möjligheter att bli ännu bättre och att nå målet så är du rätt person! Program: Fika + mingel, utställningar MER INFORMATION PÅ Välkomna! Landshövding Kenneth Johansson hälsar välkommen. (med bild) Moderator för dagen är Jan Fryk, VD för Skogforsk. (med bild och lite mer beskrivning) Hur skapas mer värden för världen i Skogsriket? Landsbygdsminister Eskil Erlandsson och Skogsstyrelsens GD Monika Stridsman om visionen Skogsriket och (med bilder) Lunch Vid inbjudan ska Skogsriketloggan placeras till höger om Skogsstyrelsens logga. MER INFORMATION PÅ INFORMATION Skogsriket Vid annonser ska Skogsriketloggan placeras längst ner till höger.et periatium faccatiume minvel ipsum acius, vendantur, voleni blanis autem ipsae volor as esequat inumquiaes prae voloratis coneceat ra sum dolorro beriossum il ipit arum et, ommodis nus voloresequam remodi aut rest molore voluptatibus sequiatia quod quasit volori illore volor moluptatem la qui ati Vid annonser ska Skogsriketloggan placeras längst ner till höger.et periatium faccatiume minvel ipsum acius, vendantur, voleni blanis autem ipsae volor as esequat inumquiaes prae voloratis coneceat ra sum dolorro beriossum il ipit arum et, ommodis nus voloresequam remodi aut rest molore voluptatibus sequiatia quod quasit volori illore volor moluptatem la qui ati Vid annonser ska Skogsriketloggan placeras längst ner till höger.et periatium faccatiume minvel ipsum acius, vendantur, voleni blanis autem ipsae volor as esequat inumquiaes prae voloratis coneceat ra sum dolorro beriossum il ipit arum et, ommodis nus voloresequam remodi aut rest molore voluptatibus sequiatia quod quasit volori illore volor moluptatem la qui ati JAG ANMÄLER PERSONER TILL (ange ort) NAMN ADRESS E-POST DEN (ange datum) TEL.NR Vid inbjudan med talong ska Skogsriketloggan placeras till höger om Skogsstyrelsens logga logga. MER INFORMATION PÅ

23 typsnitt för trycksaker För att förstärka Skogsstyrelsens identitet används en enhetlig typografi i trycksaker. Två typsnitt med olika karaktär används. Whitman och Benton Sans. Whitman är en klassisk antikva och används framför allt i brödtext.. Benton Sans är ett sans seriff-typsnitt och används företrädsvis i rubriker, diagram och tabeller, blanketter samt kortare texter. Whitman ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö Benton Sans ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

24 GRAFISKT VERKTYG I Grafiska verktyget kan du producera olika typer av produkter. Inbjudan, distriktblad, informationsblad, annonser och vykort är några av de saker som du kan producera

25 visitkort och korrepondenskort All beställning av visitkort ska ske genom Grafiskt verktyg. Visitkorten finns i två varianter: svensk liggande med färgad baksida och dubbelt svensk/engelsk. Korrespondenskorten finns i en svensk och en engelsk variant

26 kuvert Allt korrespondensmaterial omfattas av den grafiska profilen. Tänk på att inga förändringar får göras vad gäller färger, teckensnitt, placering och storlek på text och logotyper. Det ska alltid finnas en avsändaradress på kuverten. Den skrivs bak på fliken

27 platsannonser Det finns mallar i Grafiskt verktyg för annonsproduktion. Exemplen visas hur en platsannons ska utformas med hänsyn till variationer i format och storlek

28 tidningsannonser Det finns mallar i Grafiskt verktyg för annonsproduktion. Det finns mallar i modul 22,23,23B,24B,32,33,33B,34, 42 och 43B. Texten ska vara i Benton Sans. Rubrikerna i Benton Sans light. Skogsbruk i ett förändrat klimat Det talas mycket om nya förutsättningar när klimatet förändras. Diskussionerna under kvällen kommer att handla om: Vad händer med klimatet? Hur skogen påverkas av klimatförändringarna? Bland- och lövskogar anses vara en bra åtgärd för att motverka risker. Hur anlägger vi och sköter lövskogen? Kommer insekternas inverkan på skogsbruket att förändras? När Var Hur? Datum: Tid: Plats: Scandic i Ryd I Linköping, se Sista anmälningsdag: Begränsat antal platser! Först till kvarn gäller! Vi bjuder på fika. Anmälan görs på Anmälangörs på eller per mail eller telefon till Mattias Westerberg, se nedan. Även anhöriga och bekanta är välkomna. Inga förkunskaper Framtidens Skogsrike formas krävs. nu Meddela eventuella allergier vid anmälan. Glöm inte att avanmäla dig vid förhinder. Växjö konserthus 28 oktober 2013 För mer information, kontakta Mattias Westerberg på eller tfn Vi bor alla i Skogsriket. Vi som på något sätt arbetar med eller är delaktiga i hur skogen och dess värden utvecklas har ett gemensamt ansvar för att bidra och samverka, så att målen i Skogsriket Sverige, och intentionerna i den svenska skogspolitiken infrias. För att vi ska kunna ta det ansvaret och nå bra resultat är det viktigt att vi då och då stannar till för att stämma av om vi är på rätt väg och inhämta färska kunskaper. Vi behöver också vara överens om hur vi konkret ska samverka framöver. Skogsstyrelsen inbjuder till en konferens med utgångspunkt Skogsriket. Kom och ta del av intressanta föreläsares kunskaper, tankar och rön. Anmälan görs på Skogsstyrelsens hemsida senast 14 oktober

29 interna webben Vi har ett intranät som vi kan använda för att kommunicera med varandra, ställa frågor, kommentera och förtydliga nyheter och annan information som lagts ut. Utgångspunkt för formgivningen av intranätet har varit att åstadkomma en layout som genom att vara enkel i sitt utförande kan fungera hos de flesta besökare. Typsnittet är Arial

30 externa webben Webbplatsen är Skogsstyrelsens primära och viktigaste externa informationskanal. När vi enkelt och snabbt vill att myndighetens information ska nå så många som möjligt inom våra målgrupper ska vi använda vår externa webb. Utgångspunkt för formgivningen av skogsstyrelsen.se har varit att åstadkomma en layout som genom att vara enkel i sitt utförande kan fungera hos de flesta besökare. Typsnittet är Arial

31 profilbutik I Skogsstyrelsens profilshop hittar du utvalda produkter som redan är profilmärkta och designade för Skogsstyrelsens räkning

32 profilerade arbetskläder Du beställer profilerade arbetskläder i Proceedo. Du kan beställa bl.a jackor, västar, byxor. I tjänst ska vi inte bära kläder med andra företags logotyper som har anknytning till skog och skogsbruk eller närliggande områden

33 bildekaler Skogsstyrelsenss bilar ska vara försedda med vår logotyp. Vid inköp av nya eller begagnade bilar är det generella önskemålet att bilarna bör vara vita, grå eller svarta. Alla fordon ska minst ha Skogsstyrelsen logotyp och Använd logotyp med svart text för ljusa bilar Använd logotyp med vit text för mörka bilar På personbilar och minibussar ska vår logotyp placeras på framdörrarna Bildekal 90 cm För bilar med extra liten framdörr finns 80 cm dekal. På pickup och lastbilar ska loggan placeras enligt dessa exempel Bildekal 120 cm Bildekal 120 cm

34 flaggor Flaggor finns att beställa från Profilbutiken. De finns i två storlekar 240 x 150 cm och 65 x 200 cm.. Flagga 240 x 150 cm Flagga 65 x 200 cm

35 skyltar Några exempel på hur våra kontorsskyltar ska se ut

36 trycksaker Trycksakerna ska följa den grafiska profilen så att det tydligt framgår att Skogsstyrelsen är avsändare. Logotypen ska alltid finnas med på först sidan. För att förstärka Skogsstyrelsens identitet används en enhetlig typografi i våra trycksaker. Två typsnitt med olika karaktär används ( Whitman och Benton Sans). Här är några exempel på en folder- och broschyrserie

37 format 1-spalt max 6 sidor Folder 140 x 260 mm 220 x 260 mm Broschyr 1-3 spalter max 60 sidor x 280 mm 210 x 210 mm 148 x 210 mm 37

38 Bok 1-3 spalter 220 x 260 mm 180 x 230 mm 175 x 240 mm

39 olika filformat Vanliga format: EPS: GIF: (Encapsulated Postscript. Allmänt grafikformat som används för både objekt- (vektor-)grafik och pixelgrafik. Bilderna kan friläggas med urklippsbanor och filfomratet kan lagra infromation om raster. EPS-bilder kan inte påverkas när den monterats i layoutprogrammet. max 256 färger. Bra till enkel grafik, ej foton, och är allmänt använd på internet men kan även förekomma i PowerPoint presentationer. JPG/JPEG: komprimerar mycket effektivt, men med kvalitetsförlust. Kompressioinsgraden kan varieras. Används främst till fotografier och för internet. TIFF/TIF: ett allmänt grafikformat för pixelgrafi som fotografiska bilder, illustrationer och symboler vid trycksaksproduktion. En fördel med formatet är att bilderna kan ändra kulör, kontrast och ljushet i layoutprogrammen. Filerna kan även LZWkomprimeras. Formatet ger i allmänhet en mindre filstorlek än alternativet EPS. Mindre vanliga format: BMP: PICT/PCT: PNG: PSD och PSP: standardformat i Windows. En ren kopia av skärmens bitmapp utan någon kompression. ett MAC-format som lämpar sig för exempelvis logotyper och liknande som ofta skrivs ut med kontorsskrivare, bläck och laser. Formaten kan även användas på PC i Office-program. Ett lämpligt format för logotyper i malldokument för Word som skall fungera i MAC såväl som PC. standardformat för exempelvis bildhanteringsprogrammet Fireworks. PhotoShop och Paint Shop Pro. Filformat som bara används i respektive program som sparar information från lager, paletter, profiler e t c. För trycksaker: EPS är ett bildformat för objektgrafik d.v.s bilden är uppbyggd av kurvor och linjer. Stödjes av de flesta illustrations- och layoutprogram. Används endast i trycksaker. För bl a word och powerpoint: TIFF är ett bildformat för pixelgrafik d v s bilden är uppbyggd av punkter. Stödjes av många layout-, bildbehandlings- och ordbehandlingsprogram. Används i Word och Powerpoint. För webben: GIF är ett bildformat anpassat för webben. Används endast på webben

GRAFISK PROFIL. innehåll

GRAFISK PROFIL. innehåll GRAFISK MANUAL innehåll vår grafiska profil 3 logotyp 4 profilfärger 7 accentfärger 8 symbolen 9 grafiska element 10 logotyper för nedladdning 12 bild- och formspråk 13 speciallogotyp 14 placering av EU-flagga

Läs mer

Grafisk manual. regler och riktlinjer

Grafisk manual. regler och riktlinjer Grafisk manual regler och riktlinjer Innehåll 1. Logotyp 2. Typsnitt 3. Profilfärger 4. Grafiskt koncept 5. Bilder 6. Text och tonalitet 7. Papper 8. Korrespondensmaterial 9. Trycksaker 10. Annonser 11.

Läs mer

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Innehåll 2 Innehåll 3 Syfte Ansvar och kontakt 4 Kommunvapnet 5 Logotypen Grundlogotyp 6 Placering, frizon och storlek Logotyp

Läs mer

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil Riktlinjer för FMV:s grafiska profil V e r s i o n 3.0 2 0 1 1 1 2 Innehåll Inledning 5 Pressmeddelande 26 Logotyp FMV:s logotyp 6 Logotypfärger 7 Logotyp med undertext eller devis 8 Logotyp svartvit 9

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT GÖRA RÄTT 3 ARVSFONDEN

Läs mer

Grafisk profil - riktlinjer för dig

Grafisk profil - riktlinjer för dig Grafisk profil - riktlinjer för dig 1. Därför har vi en grafisk profil 3 1.1 Ansvar 3 1.2 En manual för dig 3 2. Logotyp 4 2.1 Olika alternativ 4 2.2 Tillåtna logotyper 4 2.3 Otillåtna logotyper 5 2.4

Läs mer

IMs Grafiska riktlinjer

IMs Grafiska riktlinjer IMs Grafiska riktlinjer När bilden av IM blir tydligare syns vi bättre De grafiska riktlinjerna är till för alla som i något sammanhang kommunicerar visuellt, i såväl tryckt som digital form, med IM som

Läs mer

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun GRAFISK PROFIL för Vadstena kommun Den grafiska profilen är fastställd av Vadstena Kommuns kommunfullmäktige 16 mars 2011. Producerad av: Sofia Boij, informatör Vadstena Kommun Framsidesbild: Lars Forsstedt/bildarkivet.se

Läs mer

Presentation av Skolidrottsförbundet i texter 28 Lång 28 Kortare 28 Kortast 28

Presentation av Skolidrottsförbundet i texter 28 Lång 28 Kortare 28 Kortast 28 Inledning 3 Varför en grafisk manual? 4 Vårt varumärke och vår strategi 6 Vårt budskap 8 Vårt namn och märke 9 Logotyp 9 Kvalitetsstämpeln 11 Logotyp vid samarrangemang 15 Färgbandet med aktiviteter 16

Läs mer

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL Ny grafisk profil godkänd av kommunfullmäktige 8 maj 2013, 59 ersätter tidigare bestämmelser om grafisk profil antagen av kommunstyrelsen den 26 april 2006, 99.

Läs mer

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Manual för Trafikverkets webbtjänster Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Titel: Manual för Trafikverkets webbtjänster Utgivningsdatum: 2013-02 Utgivare: Trafikverket Den senaste versionen av Manual

Läs mer

VARUMÄRKET VÅR UTGÅNGSPUNKT

VARUMÄRKET VÅR UTGÅNGSPUNKT VERSION 1.2 VARUMÄRKET VÅR UTGÅNGSPUNKT En gemensam grafisk profil för Mittuniversitetet är viktig för att ge ett enhetligt uttryck i vår kommunikation med omvärlden. Genom att konsekvent arbeta utifrån

Läs mer

Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad 2009--01-12

Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad 2009--01-12 Ronneby kommuns grafiska profil Uppdaterad 2009--01-12 Innehåll Varför grafisk profil?...3 Tydlig avsändare, enhetlig form, hög kvalitet...3 Förenkla...3 De kommunala bolagen...3 Webb...3 Bilden av Ronneby...4

Läs mer

senaste rev 2014-01-27 Grafisk manual

senaste rev 2014-01-27 Grafisk manual senaste rev 2014-01-27 Grafisk manual Innehåll Inledning sid 3 Vision Väsby stad 2014 sid 4 Logotypen sid 6 Komplementfärger sid 8 Typografi sid 9 Bildspråk sid 10 Tonläge sid 13 Papper sid 13 Varumärket

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Allmän version SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation

GRAFISK MANUAL. Allmän version SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation GRAFISK MANUAL Allmän version SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation Vi har skapat en tydlig grafisk profil för SKOOPI. Tanken är att denna profil ska hålla i många år och dessutom vara

Läs mer

Profilprogram för Lidköpings kommun

Profilprogram för Lidköpings kommun Profilprogram för Lidköpings kommun Innehåll Profilering av Lidköpings kommun...3 Logotypen...4 Symboler...7 Vårt platsvarumärke Lidköping vid Vänern...8 Profilfärger...10 Typografi...11 Kuvert, visitkort,

Läs mer

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08).

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). Grafisk profil Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). IDA är kommunens intranät. Externa konsulter har inte tillträde till IDA utan hänvisas till Info. Förvaltningen

Läs mer

Uppdaterad i augusti 2010. Grafisk manual för Länsförsäkringar

Uppdaterad i augusti 2010. Grafisk manual för Länsförsäkringar Uppdaterad i augusti 2010 Grafisk manual för Länsförsäkringar Till dig som är med och bygger varumärket Länsförsäkringar Lika viktigt som det är att vi utvecklar och anpassar våra tjänster och produkter

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

profilbas Bravidas grafiska identitet

profilbas Bravidas grafiska identitet profilbas Bravidas grafiska identitet 1. HANDBOK FÖR VARUMÄRKET BRAVIDA Bravida är Skandinaviens största installations- och serviceföretag med medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Det är ingen slump

Läs mer

RIKTLINJER FÖR NBVs VISUELLA IDENTITET

RIKTLINJER FÖR NBVs VISUELLA IDENTITET RIKTLINJER FÖR NBVs VISUELLA IDENTITET Version 1.0 2014-03-26 2 / 36 ORDLISTA 3 LOGOTYPEN 4 TAGLINE 13 FÄRGER 15 TYPOGRAFI 16 FOTOGRAFI 22 GRAFISKT ELEMENT 24 EXEMPEL 25 CHECKLISTA 34 LEVERANTÖRER 35 KONTAKT

Läs mer

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor.

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor. Rektor Beslut 2011-03-14 MDH1.6.1-137/11 Handläggare Sara Seltborg Uppdatering av grafisk profil för Mälardalens högskolah a Beslut Rektor beslutar attt fastställa uppdaterad grafisk profil för Mälardalens

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Teknisk version SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation

GRAFISK MANUAL. Teknisk version SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation GRAFISK MANUAL Teknisk version SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation Vi har skapat en tydlig grafisk profil för SKOOPI. Tanken är att denna profil ska hålla i många år och dessutom

Läs mer

Grafisk profil RIKSORGANISATIONEN HELA SVERIGE SKA LEVA

Grafisk profil RIKSORGANISATIONEN HELA SVERIGE SKA LEVA Grafisk profil RIKSORGANISATIONEN HELA SVERIGE SKA LEVA 2009 Det bästa är att veta vad man letar efter innan man börjar leta efter det. Nalle Puh INNEHÅLL Inledning...5 Logotyp...6 Slogans...14 Profilfärger...16

Läs mer

En presentation av Kommunals visuella identitet VÅR VISUELLA IDENTITET

En presentation av Kommunals visuella identitet VÅR VISUELLA IDENTITET En presentation av Kommunals visuella identitet VÅR VISUELLA IDENTITET 1 LOGOTYP 2 Innehåll Vi är Kommunal 5 Logotyp 6 Typsnitt 8 Färger 10 Bilder 12 Layouter 14 Mönster 16 Skyltar 18 Flaggor 20 Papper

Läs mer

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg INNEHÅLL Inledning 4 1.0 Logotyp 5 1.1 Vår logotyp 6 1.2 Storlekar och varianter 7 1.3 Färgsättning 8 1.4 Frizon 9 1.5 Placering 10 1.6 Symbolen som grafiskt element 11

Läs mer

CHALMERS DESIGNMANUAL. Version 1.0 Januari 2014

CHALMERS DESIGNMANUAL. Version 1.0 Januari 2014 CHALMERS DESIGNMANUAL Version 1.0 Januari 2014 Sidhänvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 Introduktion Logotyp Avancez-märke Högerställd logotyp + Avancez-märke Centrerad logotyp + Avancez-märke

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Grafiska regler Kulturplan för grundskolan 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2010-05-20 Reviderad den: 2012-08-16 För revidering ansvarar:

Läs mer

Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0

Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0 Söderberg & Partners Grafisk manual v3.0 Innehållsförteckning Introduktion Typografi Bildspråk Profilmaterial Appendix 1 Vårt varumärke 3 Logotyp Utföranden 4 Färger 4 Minsta storlek 4 Frizon 4 Användning

Läs mer

Grafisk manual. JAK MEDLEMSBANK 2.0 mars 2014

Grafisk manual. JAK MEDLEMSBANK 2.0 mars 2014 Grafisk manual JAK MEDLEMSBANK 2.0 mars 2014 1 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL VARFÖR BEHÖVER VI EN GRAFISK MANUAL? Varför behöver vi en grafisk manual? En organisations eller ett företags image är den

Läs mer