CENTRAL EUROPEAN TRANSLATOR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CENTRAL EUROPEAN TRANSLATOR"

Transkript

1 TCE-100 CENTRAL EUROPEAN TRANSLATOR ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS SVENSKA User s Guide Bedienungsanleitung Mode d emploi Gebruikershandleiding Användarhandbok

2 Licensavtal LÄS DETTA LICENSAVTAL FÖRE ANVÄNDNING AV DET ELEKTRONISKA REFERENSMATERIALET. I OCH MED ATT NI ANVÄNDER DET ELEKTRONISKA REFERENSMATERIALET INNEBÄR DET ATT NI GODTAR VILLKOREN I DETTA AVTAL. OM NI INTE GODTAR VILLKOREN KAN NI ÅTERLÄMNA PAKETET MED INKÖPSKVITTOT TILL ÅTERFÖRSÄLJAREN FRÅN VILKEN DET ELEKTRONISKA REFERENSMATERIALET ERHÖLLS, VARVID ÅTERBETALNING AV INKÖPSBELOPPET SKER. DET ELEKTRONISKA REFERENSMATERIALET avser programvaruprodukten och dokumentationen som finns i detta paket och FRANKLIN avser Franklin Electronic Publishers, Inc. Begränsad användarlicens Alla rättigheter i det ELEKTRONISKA REFERENSMATERIALET förblir FRANKLINS egendom. I och med Ert inköp förser FRANKLIN Er med en personlig och icke exklusiv licens att använda detta ELEKTRONISKA REFERENSMATERIAL. Ni äger inte rätt att göra kopior av det ELEKTRONISKA REFERENSMATERIALET eller av data som förvaras däri, vare sig i elektroniskt eller tryckt format. Sådan kopiering skulle strida mot tillämpliga copyrightlagar. Dessutom äger Ni inte rätt att modifiera, adaptera, ta isär, översätta, framställa derivata arbeten baserade på, eller på något sätt bygga om det ELEKTRONISKA REFERENSMATERIALET. Ni får inte exportera eller återexportera, direkt eller indirekt, det ELEKTRONISKA REFERENSMATERIALET utan att tillgodose gällande statliga bestämmelser. Det ELEKTRONISKA REFERENSMATERIALET innehåller Franklins konfidentiella och upphovsrättsskyddade information vilken Ni härmed godtar att vidta nödvändiga åtgärder för att beskydda från oauktoriserat förmedlande och användning. Denna licens är giltig tills den upphör att gälla. Denna licens upphör att gälla omedelbart utan besked från FRANKLIN om Ni underlåter att följa någon bestämmelse i denna licens. 56

3 Beskrivning av tangenter Språktangenter ENG Engelska (se nedan). DEU Tyska (se nedan). FRA Franska (se nedan). NED Holländska (se nedan). SVE Svenska (se nedan). Ställer in källspråk på skärmen för källspråk. Översätter ett ord eller en fras till det språk som står på tangenten. Ställer in språket på tangenten som meddelandespråk. Funktionstangenter BACK Raderar ett skrivet tecken eller återvänder till föregående skärm. CALC Väljer kalkylatorn. CLEAR Rensar valet och återvänder till skärmen för källspråk. I kalkylatorn rensas alla operationer. ENTER/TRANS Växlar mellan källspråket och det senaste målspråket, markerar en menypost eller utför matematiska beräkningar. MENU Visar huvudmenyn. ON/OFF Sätter på eller stänger av översättaren. 57

4 Beskrivning av tangenter Kalkylatorns tangenter A (+), S ( ), Adderar, subtraherar, multiplicerar D (x), F ( ) och dividerar tal. C ( ) Skriver ett decimaltecken. N (+/-) Ändrar tecknet (+/-) framför ett tal. Q - P Skriver in siffror. V (%) Beräknar procenttal. X (RATE) Ställer in växelkurs. Piltangenterna Rullar till höger eller skriver ett blanksteg. Rullar till vänster eller raderar skrivna bokstäver. Rullar uppåt eller sätter accent på skrivna bokstäver. Rullar neråt eller sätter accent på skrivna bokstäver. Hur man ser en demonstration För att se en demonstration av översättaren, tryck på MENU, och på tills det står Demonstration och sedan på ENTER/TRANS. Tryck på CLEAR för att avsluta demonstrationen. Automatisk avstängning Om man glömmer att stänga av översättaren stängs den av automatiskt efter två minuter. Inställningarna behålls när översättaren sätts på igen. 58

5 Börja här Hur man ställer in meddelandespråk Första gången översättaren används måste meddelandespråket ställas in. Meddelandespråket är det språk på vilket anvisningarna och menyposterna på skärmen anges. 1. Tryck på ON/OFF. 2. Tryck på en av de fem språktangenterna ( ENG, DEU, FRA, NED, eller SVE ) för att välja meddelandespråk. För att byta meddelandespråk 1. Tryck på MENU. 2. Tryck på för att rulla ner till Ställ in sprak och tryck sedan på ENTER/TRANS. 3. Tryck på en språktangent för att byta meddelandespråk. Skärmillustrationer Vissa skärmillustrationer i denna användarhandbok kan skilja sig från vad man ser på skärmen. I exemplen i det svenska avsnittet av användarhandboken används svenska som meddelandespråk. Hur man ställer in kontrasten på skärmen För att justera kontrasten på skärmen, tryck på CLEAR för att gå till en skärm för källspråk och sedan på eller tills önskad kontrast uppnås. 59

6 Hur man översätter ord Man kan använda översättaren till att översätta ett ord från ett källspråk till ett målspråk. Man kan byta källspråk på en skärm för källspråk genom att trycka på önskad språktangent. 1. Tryck på CLEAR. 2. Tryck på en språktangent för att byta källspråk. 3. Skriv in upp till två ord. För att skriva in ett blanksteg, tryck på. För att radera en bokstav, tryck på BACK eller. 4. Tryck på en språktangent för att välja målspråk. Eller tryck på ENTER/TRANS för att översätta ordet till senast valda målspråk. 5. Använd eller (vid behov) för att välja en önskad form eller fras och tryck på ENTER/TRANS. För att se en del av ett ord eller en fras som inte får plats på skärmen, tryck på flera gånger. 6. Tryck på ENTER/TRANS för att växla mellan källspråket och målspråket. Eller tryck på BACK för att återvända till föregående skärm. 7. För att översätta ordet till ett annat målspråk, tryck på en av språktangenterna. 8. Tryck på CLEAR när du är färdig. 60

7 Hur man översätter ord Hur man rättar stavfel Om ett ord stavas fel på något språk, eller om det inmatade ordet inte finns i översättaren, visas en lista med förslag. Använd eller för att rulla ner eller upp till ett rättstavat ord och tryck på ENTER/TRANS. Följ pilarna De blinkande pilarna på högra sidan av skärmen anger vilka piltangenter som kan användas för att förflytta sig på skärmen. Hur man skriver specialtecken Man kan skriva in tecken med accenter, diakritiska tecken, icke-engelska bokstäver och versaler, men detta är inte nödvändigt för att översättaren ska fungera. Specialtecken kan skrivas genom att först skriva önskad bokstav och sedan trycka på eller tills önskat tecken visas. Man kan heller inte skriva skiljetecken. Skriv helt enkelt ordet utan skiljetecken. 61

8 Hur man översätter fraser ANM: Fraserna i översättaren anges på det aktuella källspråket. 1. Tryck på MENU. 2. Tryck på tills Fraser visas. 3. Tryck på ENTER/TRANS. 4. Tryck på eller för att rulla ner eller upp till en kategori. 5. Tryck på ENTER/TRANS. 6. Tryck på eller för att rulla ner eller upp till en fras. För att se en del av en fras som inte får plats på skärmen, tryck på flera gånger. 7. Tryck på en språktangent för att översätta frasen. Tryck på en annan språktangent för att se frasen på ett annat språk. 8. Tryck på CLEAR när du är färdig. 62

9 Hur man slår upp telefonnummer Man kan slå upp telefonnummer till flygbolag och flygplatser runt om i världen. 1. Tryck på MENU. 2. Tryck på flera gånger tills Telefon visas. 3. Tryck på ENTER/TRANS. 4. Tryck på eller tills Flygbolag eller Flygplats visas och tryck sedan på ENTER/TRANS. 5. Börja skriva in namnet på flygbolaget eller flygplatsen eller tryck på eller tills det visas på skärmen. Man kan även skriva in förkortningen för flygbolaget eller flygplatsen. 6. Tryck på ENTER/TRANS. 7. Om ett flygbolag valdes i steg 4 ovan ska man ange namnet på staden eller landet eller trycka på eller för att rulla ner eller upp till namnet. Om så önskas kan man trycka på för att se landskoden inom parentes. 8. Tryck på ENTER/TRANS för att se telefonnumret. 9. Tryck på CLEAR när du är färdig. 63

10 Kalkylatorn och omräkningar Hur man använder kalkylatorn 1. Tryck på CALC. 2. Skriv ett tal med hjälp av nummertangenterna. För att skriva ett decimaltecken, tryck på C. ANM: I denna översättaren används ( ) som decimaltecken. För att radera en siffra, tryck på BACK. För att radera hela talet, tryck på CLEAR. 3. Tryck på A (+), S ( ), D (x), eller F ( ) för att addera, subtrahera, multiplicera respektive dividera. 4. Skriv ett annat tal. 5. Tryck på ENTER/TRANS (=) för att beräkna ekvationen. Alternativt kan man trycka på V (%) för att beräkna procentsatsen. 6. Tryck på CLEAR för att nollställa beräkningen. Hur man använder omräkningar 1. Tryck på CALC för att kalkylatorn ska visas, och tryck sedan på. Alternativt kan man trycka på MENU och sedan på tills Omräkningar visas och sedan ENTER/TRANS. 2. Tryck på för att rulla ner till en kategori och tryck sedan på ENTER/TRANS för att välja den. 3. Tryck på flera gånger för att rulla ner till konverteringar (t.ex. o F o C) och tryck sedan på ENTER/TRANS. 64

11 Kalkylatorn och omräkningar 4. Följ anvisningarna på skärmen för att utföra konverteringen och tryck på ENTER/TRANS. 5. Tryck på CLEAR när du är färdig. Hur man konverterar valuta När du väljer valutakonvertering måste du ange växelkursen uttryckt i förhållande till en enhet av hemvalutan. Välj först Valuta på menyn Omräkningar följt av Ställ V.K. och ange sedan växelkursen och tryck på ENTER/TRANS för att välja den. Välj slutligen en konverteringsform (t.ex. Inhemsk utländsk) och ange det belopp som ska konverteras. För att byta växelkurs, välj Valuta på menyn Omräkningar följt av Ställ V.K. och ange sedan den nya växelkursen. 65

12 Hur man spelar spelen Hur man spelar Hänga Gubbe Hänga Gubbe går ut på att lösa en ordgåta. 1. Tryck på MENU. 2. Tryck på tills Hänga Gubbe visas och tryck på ENTER/TRANS. 3. För att byta språk på vilket ordgåtan förekommer, tryck på en av språktangenterna. 4. Skriv in bokstäver. Frågetecknen representerar bokstäverna i ordet. Numret visar hur många gissningar du har kvar. 5. För att visa ordet och avsluta omgången, tryck på ENTER/TRANS. 6. Tryck på ENTER/TRANS igen för att spela en gång till. Hur man spelar Frågelek Frågelek prövar din skicklighet som översättare. ANM: Om du vill byta språket för Frågelek måste du ändra källspråk innan du spelar. Se Hur man översätter ord för mer information. 1. Tryck på MENU. 2. Tryck på tills Frågelek visas och tryck sedan på ENTER/TRANS. Säg ordet och försök att gissa hur det ska översättas. 3. Tryck på en språktangent för att se ordet översatt. 4. Tryck på ENTER/TRANS igen för att spela en gång till. 66

13 Skötsel Specifikation Modell TCE-100: Central European Translator Batteri: 1 CR2032, litium Mått: 6,9 x 10,1 x 0,8 cm Vikt: 45,36 g Hur man byter batteri Denna produkt drivs med ett CR2032, 3-volts litiumbatteri. Om batteriet behöver bytas ut ska du skruva ur skruvarna på baksidan med en liten skruvmejsel och försiktigt ta bort locket. Sätt sedan i ett nytt batteri med plustecknet (+) vänt mot dig och sätt tillbaka locket. Rengöring, förvaring och problem Rengör genom att spraya ett milt glasrengöringsmedel på en trasa och torka av ytan. Spraya inte vätska rakt mot produkten. Produkten får inte användas eller förvaras i extrem värme, kyla eller fuktighet, eller under andra olämpliga förhållanden. Om problem uppstår med produkten hänvisas till garantibeskrivningen. FCC Anmärkning Följer gränserna för datorenhet av Klass B i enlighet med Del B av Del 15 av FCC:s regler. Användande måste uppfylla följande villkor: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) Enheten måste acceptera eventuella störningar, inklusive störningar som kan orsaka driftsproblem. Enheten kan byta driftsläge på grund av elektrostatisk urladdning. Normal drift kan återställas genom att trycka på ON/OFF eller genom att ta ut/byta ut batteriet. Copyright, patent och varumärken 1997 Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, N.J USA. Alla rättigheter förbehålles. Patenter i USA: , , , , , , Patenter i Europa: Patentsökt. ISBN

14 Begränsad garanti (utanför USA) Franklins garanti för denna produkt, exklusive batterier, gäller under ett år från och med inköpsdatum. Produkten repareras eller ersätts (efter Franklins gottfinnande) utan kostnad för eventuell defekt som uppstått på grund av bristfällig konstruktion eller material. Produkter som inhandlas utanför USA och som returneras under giltig garanti skall returneras till den ursprungliga försäljaren med inköpsbevis och en beskrivning av felet. Alla reparationer debiteras såvida inte ett giltigt inköpsbevis bifogas. Denna garanti exkluderar uttryckligen defekter som uppstått på grund av felhantering, olycka eller slitage. Denna garanti påverkar inte konsumentens lagstadgade rättigheter. 68

15 FPS P/N Rev A

16 Electronic Publishers

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition Användarmanual 440507-001 Rev F Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805

Läs mer

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual MAGELLAN MAP 330M http://sv.yourpdfguides.com/dref/1297313

Din manual MAGELLAN MAP 330M http://sv.yourpdfguides.com/dref/1297313 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MAGELLAN MAP 330M. Du hittar svar på alla dina frågor i MAGELLAN MAP 330M instruktionsbok

Läs mer

Din manual PIONEER CNSD-300FM http://sv.yourpdfguides.com/dref/3977829

Din manual PIONEER CNSD-300FM http://sv.yourpdfguides.com/dref/3977829 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER CNSD-300FM. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3 Användarhandbok 9355574 Utgåva 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NAM-2 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns

Läs mer

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9352007 Utgåva 2 Fäst

Läs mer

KONFORMITETSDEKLARATION

KONFORMITETSDEKLARATION Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352271 Utgåva 3 Copyright

Läs mer

Manual Tracker Hunter 1/11.2008. Komma igång guide. Mjukvaran för mobil telefon. vid användning av Tracker G400 hund GPS

Manual Tracker Hunter 1/11.2008. Komma igång guide. Mjukvaran för mobil telefon. vid användning av Tracker G400 hund GPS 1/11.2008 Komma igång guide Mjukvaran för mobil telefon vid användning av Tracker G400 hund GPS Viktigt! Läs igenom installationsinstruktionen noggrant innan ni installerar programvaran. 1 2/11.2008 Min

Läs mer

KOMPLETT ANVÄNDARGUIDE

KOMPLETT ANVÄNDARGUIDE KOMPLETT ANVÄNDARGUIDE mioglobal.com INNEHÅLL Välkommen 03 Följande ingår 03 Viktig säkerhetsinformation 04 Din Mio FUSE 04 Komma igång Använda Mio Fuse 06 Mio FUSE Pekpunkter 06 Heldagsläge 06 Träningsläge

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Field Force NFC-skal för Nokia 5140 och Nokia 5140i. 9249001 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Field Force NFC-skal för Nokia 5140 och Nokia 5140i. 9249001 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Field Force NFC-skal för Nokia 5140 och Nokia 5140i 9249001 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten CC-244D

Läs mer

echo 100 och echo 150 Användarhandbok

echo 100 och echo 150 Användarhandbok echo 100 och echo 150 Användarhandbok 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras,

Läs mer

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HS-3W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HS-3W instruktionsbok (information,

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 ANVÄNDARHANDBOK

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 ANVÄNDARHANDBOK INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 2 ANVÄNDARHANDBOK S/N: SNABBSTART Snabbstart 1 Skjut upp luckan för att öppna. 2

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE Användarhandbok Teknisk support Internationellt: www.sandisk.com/support Forum: http://forums.sandisk.com/sansa Kunskapsbas: http://kb.sandisk.com Mer information om den här produkten hittar du på www.sandisk.com/support/fuze

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Komma igång med TI-82 STATS

Komma igång med TI-82 STATS Komma igång med TI-82 STATS Viktigt Texas Instruments lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier för något program eller bok. Detta innefattar, men är inte begränsat till, underförstådda garantier

Läs mer

FODERSTAT FÖR HÄST. CONstructive Information COMmunication AB Spårögatan 1 257 32 RYDEBÄCK Tel 042-14 28 00 e-mail conicom@telia.

FODERSTAT FÖR HÄST. CONstructive Information COMmunication AB Spårögatan 1 257 32 RYDEBÄCK Tel 042-14 28 00 e-mail conicom@telia. FODERSTAT FÖR HÄST CONstructive Information COMmunication AB Spårögatan 1 257 32 RYDEBÄCK Tel 042-14 28 00 e-mail conicom@telia.com by FODERSTAT FÖR HÄST MANUAL BEGRÄNSAD GARANTI BEGRÄNSAD GARANTI - Conicom

Läs mer

BURRIS BALLISTIC LASER SCOPE Svensk användarhandbok

BURRIS BALLISTIC LASER SCOPE Svensk användarhandbok BURRIS BALLISTIC LASER SCOPE Svensk användarhandbok Ballistic LaserScope Användarhandbok Ballistic LaserScope är världens mest innovativa och effektiva kikarsikte för jakt. Burris har kombinerat utmärkt

Läs mer

Bruksanvisning 1. XP3340 Sentinel. Svenska

Bruksanvisning 1. XP3340 Sentinel. Svenska Bruksanvisning 1 SONIM XP3340 Sentinel Svenska Copyright 2011 Sonim Technologies, Inc. SONIM och Sonims logotyp är varumärken tillhörande Sonim Technologies, Inc. Andra företag och produktnamn kan vara

Läs mer

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Innehåll Komma i gång 3 Delar 3 Sätt i batteriet 3 Koppla och anslut 5 Koppla ihop sensorn

Läs mer

Rugtel Tank X10 Manual

Rugtel Tank X10 Manual Rugtel Tank X10 Manual 一 Garantivillkor Rugtel Sverige garanterar att licensierade produkter vid införskaffandet är fria från defekter avseende design, material och yrkesutförande. Garantivillkor avser

Läs mer

LASER MFP SP 1000SF. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000SF. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000SF Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

700reus.book Page i Thursday, September 9, 1999 1:20 PM. Aptiva Referenshandbok

700reus.book Page i Thursday, September 9, 1999 1:20 PM. Aptiva Referenshandbok 700reus.book Page i Thursday, September 9, 1999 1:20 PM Aptiva Referenshandbok 700reus.book Page ii Thursday, September 9, 1999 1:20 PM Andra utgåvan (augusti 1999) Följande stycke gäller endast i stater

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

Lightwriter SL40 Connect

Lightwriter SL40 Connect Lightwriter SL40 Connect Bruksanvisning SL40 CONNECT dedicated to communication Detta är en bruksanvisning för Lightwriter SL40 Connect. För uppdateringar eller tillägg, besök vår hemsida på http://www.toby-churchill.com

Läs mer

SUUNTO QUEST Användarguide

SUUNTO QUEST Användarguide SUUNTO QUEST Användarguide sv 1 SÄKERHET..................................................................... 5 Olika typer av säkerhetsföreskrifter:.................................. 5 Säkerhetsföreskrifter:.................................................

Läs mer