ghix MAJ 2013 Skydda dig mot brott!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ghix MAJ 2013 Skydda dig mot brott!"

Transkript

1 ghix MAJ 2013 Skydda dig mot brott!

2 ghix I DETTA NUMMER s MER PAN ATET TON ARINGAR M ANADENS TEMA Skydda dig mot brott! SIDAN 6 9 r UNGDOMAR FRAGAR: VAD KAN JAG GORA OM JAG HAR DALIG HALSA? (Del 1) Jag hamnade i rullstol nar jag var 11, berattar Yeimy. Jag kan knappt gora nagot sjalv, inte ens lyfta latta saker. Las hur Yeimy och treandrayngreklararavattleva med sina halsoproblem. (G a till BIBELNS PRAKTISKA V ARDE TON ARINGAR.) 3 BLICK PAV ARLDEN 4 HJ ALP FOR FAMILJEN Hur man tillrattavisar sin tonaring 10 INTERVJU En judinna berattar varfor hon omvarderade sin tro 12 HISTORISKA PORTRATT Cyrus den store 14 BIBELNS SYN Guds natur 16 SLUMP ELLER FORMGIVNING? Ormstjarnans seende skelett BARN r Las tecknade serier hamtade fran Bibeln. Anvand projektuppgifterna for att hjalpa dina barn att lara sig merompersonerochmoralprinciper i Bibeln. (Ga till BIBELNS PRAKTISKA VARDE BARN.) Vol. 94, No. 5 / Monthly / SWEDISH Upplaga: pa98spr ak Den har publikationen far inte saljas. Den ges ut som en del av ett varldsvitt bibliskt undervisningsarbete som understods genom frivilliga bidrag (plusgiro ). Om inget annat anges ar bibelcitaten hamtade fran Nya varldens overs attning av Den heliga skrift studieutgava med fotnoter och parallellhanvisningar. Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V., Selters/Taunus. Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/Taunus. Vakna! (ISSN ) utges pa svenska av Jehovas vittnen, Stenhusvej 28, DK-4300 Holbæk, Danmark. Ansvarig utgivare: Lars-Erik Eriksson. Awake! (ISSN X). Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Awake!, 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Alla rattigheter forbeh allna. Printed in Germany. Vill du veta mer eller faengratisbibelkurs? Gainp a eller skriv till: JEHOVAS VITTNEN, Stenhusvej 28, DK-4300 Holbæk, Danmark. For lasare i FINLAND: PB 68, FI Vanda, Finland. En komplett lista over adresser finns pa

3 BLICK P A V ARLDEN USA Under de senaste tio aren har saker- hetspersonal pa flygplatser beslag- tagit 50 miljoner otillatna forem al, enligt en rapport fran amerikanska inrikessakerhetsdepartementet. Endast under 2011 konfiskerade man skjutvapen. I de flesta fall uppgav agarna att de bara hade glomt att de bar vapen. NORGE Evangelisk-lutherska kyrkan ar inte langre statsreligion i Norge. Stortinget har fattat etthistorisktbeslutattand- ra grundlagen och forsvaga banden mellan kyrkan och staten. TJECKIEN Tva tredjedelar av de tillfragade i en tjeckisk undersokning sa att de kanner sig tvungna att besvara arbetsrelaterade telefonsamtal, mejl och sms aven nar de inte ar pa jobbet. Mer an en tredjedel tycker det ar ohyfsat att inte svara direkt. BRASILIEN Skolmyndigheterna har borjat satta mikrochip i skoluniformerna i ett fors ok att forhindra skolk. For aldrarna far sms bade nar barnen kommer fram till skolan och ifall de ar mer an 20 minuter forsenade. Sakerhetskontroll: Universal Images Group/age fotostock; kyrka: Cephas Picture Library/Alamy; spannmalslager: AP Photo/Altaf Qadri. INDIEN Trots att Indien nastan haft en 50-procentig okning av matproduktionen under de senaste 20 aren och har vete- och rislager pa 71 miljoner ton, ar det fortfarande svart att forse befolkningen med mat. Endast omkring 40 procent av spannmalslagren nar de indiska hemmen. Korruption och sloseri ar en del av for- klaringen. 3

4 HJ ALP F OR FAMILJEN F OR ALDRASKAP Hur man tillrattavisar sin tonaring UTMANINGEN Ni har bestamt att mobiltelefonerna ska stangas av klockan 9 pakv allen, men tvag anger den har veckan har du kommit padindot- ter med att sms:a efter midnatt. Sonen ska vara hemma senast klockan 10, men i gar kom han aterigen hem efter 11. Din tonaring kan skarpa sig. Men forst maste du ta reda pavarf or han eller hon verkar strunta i dina regler. Det fina ar att det som kan se ut som rent trots inte alltid behover vara sa allvarligt. VARFOR DET BLIR SAH AR Otydliga regler. En del tonaringar bryter mot regler for att se hur langt de kan ga. Om en for alder till exempel harsagtattettvisstbeteendekommerattf a vissa konsekvenser, kanske en tonaring testar granserna for att se om for aldrarna kommer att vara konsekventa. Ar en sadan tonaring en forh ardad rebell? Inte nodv andigtvis. Faktum ar att det ar mest troligt att tonaringar struntar i regler nar for aldrarna inte later det fan agra konsekvenser eller nar reglerna ar otydliga. Stelbenthet. Vissa for aldrar fors oker kontrollera sina barn med en massa regler. Nar de inte lyder blir for aldrarnaargaochs atter upp annu fler regler. Men ofta gor det bara saken varre. Ju mer du fors oker vinna kontroll, desto mer kommer din tonaring att spjarna emot, forklaras det i boken Parent/Teen Breakthrough. Det sags vidare: Kontrollbehov fungerar som kallt smor pa en mjuk brodskiva. Brodet smulas sonder, och att trycka hardare loser ingenting. Ratt slags tillrattavisning kan hjalpa.tillskillnadfr an bestraffning, som framst ar tankt att vara kannbar, innebar tillrattavisning i grund och botten att man lar sig nagot. Hur kan du dal ara din tonaring att ratta sig efter dina regler? r P a finns mer hj alp f or familjer.

5 VAD DU KAN GORA Var tydlig. Tonaringar behover favetaexaktvadsomf orvantas av dem och vad foljderna blir om man bryter mot reglerna. (Biblisk princip: Galaterna 6:7 ) Forslag: Skriv ner reglerna som galler hemma hos er. Fraga sedan dig sjalv: Har jag satt upp for manga regler, eller for fa? Finns det nagra som inte langre behovs? Borde jag justera nagra, med tanke paattminton aring blivit mer ansvarstagande pasistone? Var konsekvent. Tonaringar kan bli forvirrade om de kommer undan med nagot ena veckan, medan samma misstag far stora konsekvenser andra veckan. (Biblisk princip: Matteus 5:37 ) Forslag: Se till att paf oljden star i relation till brottet. Om tonaringen kommer hem senare an ni bestamt, skulle en lamplig atg ard kunna vara att han maste komma hem annu tidigare nasta gang. Var resonlig. Visa att du ar anpassningsbar genom att ge din tonaring mer frihet nar han eller hon fortj anat det. (Biblisk princip: Filipperna 4:5) Forslag: Satt dig med din tonaring och prata om regler. Du kanske till och med kan fa honom eller henne att ge forslag pavadsomskah anda om man bryter mot en viss regel. Det ar troligare att tonaringar kommer att halla reglerna om de sjalva fatt vara med i processen. Hjalp tonaringen att mogna. Ditt mal ar inte bara att fa din tonaring att lyda, utan att hjalpa honom att bygga upp ett sunt samvete en inneboende kansla for vad som ar ratt och fel. (Se rutan Hjalp ditt barn att utveckla goda egenskaper.) (Biblisk princip: 1 Petrus 3:16) Forslag: Sok hjalp i Bibeln. Det ar den basta kallan till tuktan som ger insikt, och visheten i den kan ge de oerfarna klokhet, den unge mannen [eller kvinnan] kunskap och tankeform aga. (Ordspraksboken 1:1 4) ANVANDBARA BIBELSTALLEN Vadhelst en manniska sar, detta skall hon ocksask orda. (Galaterna 6:7) Lat... ert ord ja betyda ja, ert nej, nej. (Matteus 5:37) Lat er resonlighet bli kand. (Filipperna 4:5) Ha alltid ett gott samvete. (1 Petrus 3:16) HJALP DITT BARN ATT UTVECKLA GODA EGENSKAPER Hjalp ditt barn att tanka igenom vilka karaktarsdrag han eller hon vill bli kand for. En ung person som stalls infor en jobbig situation kan lara sig fatta bra beslut genom att fraga sig sjalv: ˇ Vilken slags person vill jag vara? (Kolosserna 3:10) ˇ Vad skulle nagon som vill efterlikna Jesus gora i den har situationen? (Ordspraksboken 10:1) Bibeln innehaller manga exempel ur verkliga livet pam an och kvinnor som visade sig vara antingen goda eller onda genom sina handlingar. (1 Korinthierna 10:11; Jakob 5:10, 11) Anvand dem for att hjalpa din son eller dotter att utveckla en bra personlighet. (Se Vakna! for oktober 2012.) Vakna! maj

6 M ANADENS TEMA Skydda dig mot brott! Mina kompisar brukade folja mig hem om det var morkt. Menenkv all var jag satr ott att jag ringde efter en taxi ist allet. Chaufforen korde mig inte hem. I stallet korde han mig till ett ensligt falt och fors okte valdta mig. Jag skrek allt vad jag kunde, och da ryggade han tillbaka. Nar han kom emot mig igen skrek jag och sprang i vag. Tidigare hade jag ofta undrat hur det kan hjalpa att skrika. Men nu vet jag att det verkligen fungerar! KARIN. En del av namnen har andrats. I MANGA lander ar brottsligheten ett standigt overhangande hot. I ett land sa en domare: Fragan ar inte om utan nar du drabbas. Det ar den bistra sanningen. Pa andra platser kanske brottsligheten inte ar lika hog. Men det ar and a farligt att tanka att det hander inte mig, for det kan gora att man blir sar- bar. Oavsett om du bor i ett omrade med hog brottslighet eller inte, vill du sakert gora livet sakrare for dig och din familj. Vad kan man dat anka pa? En praktisk princip finns i Bibeln: Den kloke ser faran i for- vag och undviker den, men daren gar bara vidare och far problem. (Ordspraksboken 22:3, New Century Version) Polismyndigheter brukar mycket riktigt rekommendera att man gor vad man kan for att fore- bygga brott. Men brottslighet leder inte bara till fysiska skador och materiella forluster. Manga far ocksabest aende psykiska och kanslom assiga men. Det ar verkligen viktigt att man gor vad man rimligtvis kan for att oka sakerheten. Tank darf or igenom vad du kan gora for att skydda dig mot fyra olika slags brott ran, sexuella overgrepp, natbrott och identitetsstold.

7 RAN Vad ar det? Ran ar stold med hjalp av vald eller hot om vald. Hur paverkas man? Efter en vag av vapnade ran i Storbritannien noterade en aklagare att aven om offren inte skadades fysiskt, madde alla daligt psykiskt. Flera uppgav att de led av langvarig angest och somnsv arigheter, sager hon, och praktiskt taget alla sa att arbetet och vardagen hade paverkats drastiskt av det de upplevt. Vad kan du gora? Var uppmarksam. Tjuvar utnyttjar de tillfallen som uppstar. De riktar in sig pa den som ser aningslos ut. Uppmarksam- ma darf or om nagon iakttar dig, var ob- servant pa omgivningen, och se till att du inte blir avtrubbad eller fors amrar ditt omdome genom att dricka for mycket eller ta droger. Nar man dricker alkohol eller anvanderdrogerblirdetsv arare att tanka klart och utvardera en potentiellt farlig situation, sags det i ett halsolexikon. Skydda dina agodelar. Las bilen och dorren till din bostad. Se till att alla fon- ster ar stangda. Slapp aldrig in framling- ar. Lat inte vardesaker ligga framme. Tjuvar som aven kan vara barn valjer ofta ut dem som skyltar med vardefulla smycken eller dyr elektronik. Vishet finns hos de blygsamma, sags det i Ordspraks- boken 11:2. Be om rad. Den daraktiges vag ar ratt i hans egna ogon, men den som lyssnar till rad ar vis. (Ordspraksboken 12:15) Om du ar ute och reser kan du ta hjalp av lokalbefolkningen och myndigheter pa plats. De kan tala om vilka platser du bor undvika och hur du skyddar dig sjalv och dina tillhorigheter. SEXUELLA OVERGREPP Tjuvar tar de tillfallen som ges. Var uppmarksam pa omgivningen. Vad ar det? Sexuella overgrepp ar inte bara valdt akt, utan alla for- mer av sexuell kontakt som inbegriper vald, tvang eller hot. Hur paverkas man? Det tragiska ar att man inte bara paverkas under sjalva overgreppet, berattar ett valdt aktsoffer. Man bar det med sig och kan plagas av det under lang tid framover, och det for- andrar ens syn pa livet. Det for andrar ocksalivetf or ens narst aende. Overgreppet ar naturligtvis aldrig den drabbades fel. For ovaren bar hela ansvaret. Vad kan du gora? Ignorera inte din magkansla. Om du tycker en plats eller person kanns obehaglig ska du gad arifran, sager man pa en polismyndighet i North Carolina i USA. Lat ingen overtala dig att stanna om magkanslan sager nagot annat. Se bestamd ut; var fokuserad. Sexbrottslingar riktar in sig pa den som ser Vakna! maj

8 godtrogen och sarbar ut. Gad arfor med bestamda steg och var padinvakt. Reagera snabbt. Skrik. (5 Moseboken 22:25 27) Fors ok att gora nagot oforutsett som ger dig en chans att fly eller forsvara dig. Spring i sakerhet om du kan, och ring polisen. NATBROTT Vad ar det? Natbrott syftar pa brott som begas pa internet. Det kan vara skattebrott, bidragsfusk, kreditkortsbedragerier, bluffors aljningar (t.ex. via natbutiker eller natauktioner) och investeringsbedragerier. Hur paverkas man? Natbrott kostar offren och samhallet miljardbelopp. Sandra fick till exempel ett mejl som hon trodde kom fran hennes bank dar hon ombads uppdaterasinaanv andaruppgifter for internetbanken. Nagra minuter efter att skickat sina personliga uppgifter fick honenchockn ar hon sag att dollar hade overf orts fran hennes konto till en utlandsk bank. Sandra forstod att hon blivit lurad. Vad kan du gora? Var misstanksam! Bli inte lurad av sidor som ser proffsiga ut, och tank pa att seriosabankeraldrigberdigmejla kanslig information. Kolla upp ett foretags rykte innan du koper nagot eller gor en investering pan atet. Den oerfarne tror varje ord, men den kloke aktar pasinasteg, sags det i Ordspraksboken 14:15. Och var forsiktig nar du har med foretag i andra lander att gora. Om det uppstar problem kan det vara svarare att losa dem. De flesta som utsatts for sexuella overgrepp kanner for ovaren. Mer information finns i Hur kan jag skydda mig mot sexuella overgrepp? pa sidan 228 i boken Ungdomar fragar svar som fungerar, band 1. Den gar att lasa pav ar hemsida jw.org. Kontrollera foretaget och dess policy. Fraga dig: Vad ar foretagets fysiska adress? Fungerar telefonnumret? Finns det nagra dolda avgifter? Nar kommer ordern att levereras? Finns det information om hur man reklamerar varan och far pengarna tillbaka? Var skeptisk om ett erbjudande verkar for bra for att vara sant. De fram- sta maltavlorna for natbedragare ar de som ar giriga och som vill ha saker utan kostnad. De kan locka med stora pengar for minimalt arbete, ett lan eller kreditkort trots betalningsanmarkning eller stor utdelning for en lagrisk -investering. Ta dig tid att tanka igenom om ett investeringserbjudande verkar rimligt, sager man vid federala handelskommissionen i USA (FTC). Ju hogre utdelning, desto hog- re risk. Lat inte nagon pressa dig att gora en investering innan du ar saker paatt det ar forst andigt. IDENTITETSSTOLD Vad ar det? Identitetsstold handlar om att nagon stjal och anvander en annans personuppgifter for att begabedr agerier eller andra brott. Hur paverkas man? En tjuv kan anvanda dina personuppgifter for att skaffa kreditkort, ta lan eller oppna nya konton. Sedan skaffar han skulder i ditt namn. Aven om du lyckas fal anen avskrivna, kan din kreditvardighet forsvagas for flera ar framat. En lag kreditvardighet paverkar allt detar till och med varre an att nagon stjal dina pengar, sager en som drabbats. Vad kan du gora? Skydda kanslig information. Om du anvander natbank eller handlar pan atet behover du andradinal osenord regelbundet, sarskilt om du anvander allmanna r Fler svar p abibelfr agor finns p a

9 datorer. Och som vi redan namnt maste du vara mycket misstanksam om du far mejl dar du ombeds lamna ut personuppgifter. Identitetstjuvar anvander inte bara datorer. De utnyttjar alla satt att komma over viktig information, som kontobesked, kreditkort och personnummer. Forvara darf or sadant paetts akert satt, och forst or alla kansliga dokument innan du slanger dem. Och om du misstanker att ett dokument har forsvunnit eller blivit stulet, rapportera da detta omedelbart. Kontrollera dina konton. Uppmark- samhet ar ett effektivt vapen mot... iden- titetsstolder, uppger FTC och tillagger: Det kan gora mycket om man upptacker en eventuell identitetsstold tidigt. Kontrollera darf or dina konton regelbundet, och leta efter ovanliga transaktioner. Idagensv arld finns det naturligtvis inga garantier. Till och med den mest for- siktige kan utsattas for brott. Men vi har anda alltid nytta av att tillampa den vishet som finns i Bibeln. Overge den inte, sa skall den bevara dig. Alska den, saskall den skydda dig. (Ordspraksboken 4:6) Men bast av allt ar att Bibeln lovar att brottsligheten ska faettslut. Brottsligheten snart borta Hur kan vi vara sakra pa att Gud ska ta bort all brottslighet? Tank paf oljande: Gud lovar att infora en ny och fridfull varld, dar det inte finns nagon brottslighet. Gud vill gora slut pa brottsligheten. Jag ar Herren, som alskar rattvisa och hatar plundring och brott. (Jesaja 61:8, Bibel 2000) Han har mojlighet att stoppa brottsligheten. Han ar upphojd i kraft. Och han ar rattf ardig och rattvis och god. (Job 37: 23, New Life Version) Han har lovat att tillintetgora de onda och bevara de rattf ardiga. De som gor det onda skall utrotas. De rattf ardiga skall ta jorden i besittning, de skall bo for evigt pa den. (Psalm 37:9, 29) Han har lovat dem som ar lojala mot honom en ny och fridfull varld. De odmjuka skall ta jorden i besittning och fa njuta av stor frid. (Psalm 37:11) Varmer de har orden ditt hjarta? Varfor da inte ta dig tid att undersoka Bibeln for att favetameromgudsviljaf or mansk- ligheten? Det finns ingen annan bok som innehaller samycketpraktiskar ad. Och ingen annan bok ger oss hoppet om en framtid utan brottslighet. Du kan lasa mer om viktiga laror i Bibeln i boken Vad lar Bibeln? Bestall den fran Jehovas vittnen, eller las den online pav ar hemsida jw.org. Vakna! maj

10 INTERVJU RACQUEL HALL En judinna berattar varfor hon omvarderade sin tro Racquel Hall har en judisk mamma fran Israel och en osterrikisk pappa som konverterat till judendomen. Hennes morfor aldrar var sionister som immigrerade till Israel 1948, dalandetblevsj alvstandigt. Vakna! fragade Racquel vad det var som fick henne att granska sin judiska tro lite narmare. Beratta lite om din bakgrund. Jag foddes 1979 i USA. Nar jag var tre skildes mina for aldrar. Mamma gav mig en judisk uppfostran och skickade mig till yeshivan, den judiska skolan. Nar jag var sju bodde vi ett ar i Israel, och jag gick i skolaiettkollektivtsamh alle, en sa kallad kibbutz. Sedan flyttade mamma och jag till Mexiko. Aven om det inte fanns na- gon synagoga i narheten holl jag fast vid mina judiska traditioner. Jag tande ljus pa sabbaten, laste ur Toran och bad med hjalp av en siddur, en slags bonebok. Jag sa ofta till mina skolkompisar att min religion var den ursprungliga. Jaghadealdrigl ast det som brukar kallas Nya testamentet, som mest handlar om Jesu laror och tjanst. Mamma hade faktiskt varnat mig for att gora det, eftersom hon trodde att det skulle paverka mig negativt. Varfor bestamde du dig for att lasa Nya testamentet? Nar jag skulle fylla 17 flyttade jag tillbaka till USA for att ga fardigt skolan. Dar sa en kristen kompis att mitt liv skulle sakna nagot utan Jesus. De som tror pajesus ar vilseledda, svarade jag. Har du nagonsin last Nya testamentet?, fragade han. Nej, svarade jag. Dasahan: Ar det inte trang- synt att uttala sig om sadant man inte vet nagot om?

11 Den kommentaren tog verkligen skruv, for jag har alltid tyckt att det ar dumt att saga saker utan att forst ta reda pa fakta. Lite skamset tog jag med mig hans bibel hem och borjade lasa Nya testamentet. Hur paverkades du av det du laste? Jag blev forv anad nar jag upptackte att alla som skrev Nya testamentet var judar. Och ju mer jag laste, desto mer uppfattade jag Jesus som en van- lig, odmjuk jude som ville hjalpa folk, inte utnyttja dem. Jag gick ocksa till biblioteket och lanade bocker om honom. Men inget lyckades overtyga mig om att han var Messias. Iendelb ocker stod det till och medatthanvargud n agot som kandes helt orimligt for mig. Vem var det i safallsom Jesus bad till? Sig sjalv? Dessutom dog Jesus. Men Bibeln sager om Gud: Du dor inte. 1 Hur reagerade du pa det har? Sanningen kan inte motsaga sig sjalv, och jag var besluten att hitta den. Sajagbadin- nerligt och under tarar till Gud, och for forsta gangen anvande jag inte min siddur. Jag hade knappt hunnit avsluta bonen innan det knackade pad orren. Dar stod tvaje- hovas vittnen. Jag fick ett av deras bibelstudiehjalpmedel. Den broschyren och samtalen som foljde overtygade mig om att deras laror grundade sig pabibeln.vittnenasatillex- empel inte att Jesus var en del av en treenighet, utan att han var Guds Son 2 och Guds skaparverks borjan. 3 Efter ett tag flyttade jag tillbaka till Mexiko, och dar fortsatte jag att studera profetior om Messias med vittnena. Jag blev helt forv anad over hur manga profetior det fanns! Men jag var and aganska skeptisk. Var Jesus verkligen den ende som stamde in pa profetiorna? Och tank om han bara var skicklig paattspela den rollen? Vad blev vandpunkten? Vittnena visade paprofetior som ingen bedragare skulle ha kunnat komma undan med. Mer an 700 ar i forv ag forutsade till exempel profeten Mika att Messias skulle fodas ibetlehemijuda. 4 Vem kan paverka var han fods? Jesaja skrev att Messias skulle avrat- tas som en foraktad brottsling men att han and a skulle begravas bland de rika. 5 Allt det har uppfylldes pajesus. Jesu slaktlinje var den sista pusselbiten. Bibeln sager att Messias skulle vara en avkomling till kung David. 6 De forntida judarna forde bade offentliga och privata slaktregister. Sa om Jesus inte hade tillhort Davids slaktlinje skulle hans fienderhabasuneratutdet till hoger och vanster! Men det kundedeinte,f or Jesu koppling till David gick inte att ifra- gasatta. Folkskarorna kallade honom till och med for Davids Son. 7 Ar70 dvs.37ar efter Jesu dod odelade romerska soldater Jerusalem, och da forsvann eller forst ordes slakt- registren. For att Messias skul- le kunna identifieras med hjalp av slaktregistren var det alltsa nodv andigt att han framtradde fore ar 70. Hur paverkade denna insikt dig? IFemteMoseboken18:18,19 blev det forutsagt att Gud skulle resa upp en profet lik Mose i Israel. Gud sa: Den... som inte lyssnar till mina ord som han talar i mitt namn, honom skall jag sjalv avkrava raken- skap. Mitt djupa studium av hela Bibeln overtygade mig om att denne profet var Jesus fran Nasaret. 1. Habackuk 1: Johannes 1: Uppenbarelseboken 3: Mika 5:2; Matteus 2:1. 5. Jesaja 53:3, 7, 9; Markus 15:43, Jesaja 9:6, 7; Lukas 1: Matteus, kapitel 1, redogor for Jesu slaktlinje pa faderns sida och Lukas, kapitel 3, for slaktlinjen pamoderns sida. 7. Matteus 21:9. Vakna! maj

12 HISTORISKA PORTR ATT CYRUS DEN STORE Cyrus grav. CYRUS DEN STORE Natten mellan den 5 och 6 oktober 539 fore var tiderakning (f.v.t.) intraffade det till synes omojliga for huvudstaden i det babyloniska riket. Denna odesdigra natt besegrades Babylon av en arm ebest aende av meder och perser, ledd av den persiske kungen Cyrus, ocksak and som Cyrus (Kyros) den store. Hans strategi var briljant. SNABBFAKTA ) Man tror att Cyrus foddes omkring 600 f.v.t. Han stupade under ett slag omkring 530. ) An i dag kan man se Cyrus grav i Pasargadae, en stad i det forntida Persien som grundades av Cyrus och som nu ar en arkeologisk utgravningsplats i Iran. ) Cyruscylindern ar ett 23 centimeter langt lerdokument som skildrar Cyrus erovring av Babylon och befrielsen av landsflyktiga, bland annat av judarna. Cylindern har kallats for en av de mest betydelsefulla upptackterna inom biblisk arkeologi. ) Cyrus ar fortfarande hogt aktad av perserna. Grav: Robert Harding Picture Library/SuperStock; cylinder: The Trustees of the British Museum. HUR CYRUS EROVRADE BABYLON Nar Cyrus vande sina blickar mot Babylon var den redan den mest imponerande staden i Mellanostern, kanske i hela varlden, sags det i boken Ancient World Leaders Cyrus the Great.Babylonl ag vid floden Eufrat, som ocksa bildade vallgravar runt stadens massiva murar en forsvarskombination som fick staden att verka ointaglig. Cyrus man avledde Eufrat norr om Babylon sa att vattennivan i staden sjonk. Soldaterna vadade sedan fram till stadsportarna, som hade lamnats oppna, och Babylon kunde intas utan nagot storre motstand. Enligt de grekiska historikerna Herodotos och Xenofon kande babylonierna sig sa trygga bakom stadens forsvarsverk dennattenattm anga, till och med kungen, festade! (Se rutan Skriften pav aggen.) Nagot som ocksa ar intressant ar att Cyrus erovring uppfyllde nagra hapnads- vackande profetior i Bibeln. Cyruscylindern.

13 Cyrus erovring av Babylon var forutsagd i Bibeln. ANMARKNINGSV ARDA FORUTS AGELSER Jesajas profetior ar speciellt anmarkningsv arda eftersom de skrevs ner ungefar 200 ar innan de uppfylldes kanske150ar innan Cyrus ens var fodd! Lagg marke till foljande: ˇ En man vid namn Cyrus skulle erovra Babylon och befria judarna. (Jesaja 44:28; 45:1) ˇ Floden Eufrat skulle torka ut och oppna vag for Cyrus soldater. (Jesaja 44:27) ˇ Stadsportarna skulle lamnas oppna. (Jesaja 45:1) ˇ Babylons soldater skulle inte gora motstand. (Jesaja 13:1,7;Jeremia51:30) ETT MIRAKULOST BEFRIANDE Tidigare, ar 607 f.v.t., forst orde babylonierna Jerusalem och forde de flesta overlevande i fangenskap. Hur lange skulle judarna hallas fangna? Gud sa: Det skall ske, nar sjuttio ar har fullbordats, att jag skall avkrava Babylons kung och den nationen rakenskap... och jag skall gora det till odsliga odemarker till ooversk adlig tid. (Jeremia 25:12) Som det namndes tidigare erovrade Cyrus Babylon 539 f.v.t. Kort darefter befriades judarna och kunde atervanda till sitt hemland ar 537, exakt 70 ar efter landsforvisningen. (Esra 1:1 4) Och nar det gallde Babylon forvandlades staden till slut till odsliga odemarker ytterligareettbevisp a Bibelns profetiors tillforlitlighet. VARFOR AV INTRESSE? Tank padeth ar: Bibeln forutsade 1) att judarna skulle vara fangar i 70 ar, 2) att Cyrus skulle erovra Babylon och aven hur han skulle gora det och 3) att Babylon skulle odel aggas for all framtid. Sadan upphojd information kan inte manniskor ge! En rimligare slutsats ar i stallet: Aldrig har en profetia framforts av en manniskas vilja, utan manniskor talade ord fran Gud. (2 Petrus 1:21) Helt uppenbart ar Bibeln vard att undersokas. SKRIFTEN PAV AGGEN Natten for Cyrus overraskande angrepp festade Babylons kung Belsassar med tusen av sina storman. Plotsligt framtradde en hand mirakulost, och infor ogonen pa alla skrev den pav aggen i kungens palats: MENE, MENE, TEKEL och PARSIN. (Daniel 5:1, 5, 25) Profeten Daniel uttydde gatan for den skrackslagne Belsassar. Ikorthetkanmans aga att Daniel berattade for kungen att hans kungarike hade natt sitt slut, att han blivit vagd paenv ag och befunnen for latt och att Babylon hade blivit givet at meder och perser. (Daniel 5:26 28) Vartenda ord uppfylldes. Annu i vara dagar anvands uttrycken skriften pav aggen eller mene tekel pa vissa sprak for att beskriva att en katastrof eller undergang ar nara forest aende. Orden var myntenheter. For en mer utforlig forklaring, se kapitel 7 i boken Ge akt pa Daniels profetia!, utgiven av Jehovas vittnen. Vakna! maj

14 BIBELNS SYN GUDS NATUR GUDS NATUR Vad f or slags kropp har Gud? Gud ar en Ande. (Johannes 4:24) VAD BIBELN SAGER Bibeln sager att Gud ar en andevarelse. (2 Korinthierna 3:17) Som sadan ar han vida overl agsen oss och vara fysiska sinnen. Han ar evighetens Kung, den oforg anglige, osynlige, sags det i 1 Timoteus 1:17. Bibeln sager ocksa: Ingen har nagonsin sett Gud. (1 Johannes 4:12) Var Skapare ar sa overl agsen oss att vi inte ens kan forest alla oss hur han ser ut. Med vem kan ni jamf ora Gud, och vad kan ni stalla vid hans sida som ar honom likt?, sags det i Jesaja40:18.Tillochmeddenv ordnadsbjudande fysiska himlen forbleknar i jamf orelse med den Allsmaktige. (Jesaja 40:22, 26) Men det finns intelligenta varelser som kan se Gud och till och med tala direkt med honom. Hur ar det mojligt? Eftersom de ocksa ar andar och bor i himlen. (1 Kungaboken 22:21; Hebr eerna 1:7) Jesus sa om de har overm anskliga varelserna, som aven kallas anglar, att de alltid ser min himmelske Faders ansikte. (Matteus 18:10) r P a hittar du svaren p a fler bibliska fr agor.

15 VAD BIBELN SAGER Bibeln lar inte att Gud ar allestades nar- varande, dvs. att han finns overallt samtidigt, som en opersonlig kraft. Jesu ord i Matteus 6:9 och 18:10 visar i stallet att Gud ar en person en Fader och att han bor i himlen, hans fast grundade boning. (1 Kungaboken 8:43) Mot slutet av sitt liv sa Jesus: Nu... lamnar jag varlden och gar min vag till Fadern. (Johannes 16:28) Nar Jesus Kristus dott som manniska och uppstatt som andevarelse kom han in isj alva himlen for att... trada fram infor Guds person. (Hebr e- erna 9:24) De har detaljerna om Gud har betydelse. Varfor da? Eftersom Gud ar en person kan man lara kanna honom och bli hans nara van. (Jakob 4:8) Och om man kanner till sanningen om Gud hal- ler man sig borta fran falsk religion, till exempel tillbedjan av liv- losabilderochf oremal. I Forsta Johannes 5:21 sags det: Sma barn, var pa er vakt mot avgudarna. VAD BIBELN SAGER Som manniskor har vi mojlighet att aterspegla Guds personlighetsdrag, som hans karlek, rattvisa och vishet. Bibeln sager faktiskt: Bli... Guds efterliknare, som alskade barn, och fortsatt att vandra i karlek. (Efesierna 5:1, 2) Gud har ocksagettossenfrivilja,somg or att vi kan valja att handla ratt moraliskt och paolikas att visa att vi alskar andra. (1 Korinthierna 13:4 7) Vi kan ocksa vara kreativa, njuta av vackra saker och fascineras av naturen och universum. Men framfor allt har vi fatt form agan att reflektera over andliga ting, en medfodd onskan att lara oss mer om Gud och vad hans vilja ar med oss. (Matteus 5:3) Hur Bibelns sanning kan hjalpa. Ju mer vi lar kanna Gud och efterliknar honom, desto mer kommer vi att leva padets att som han menade att vi skulle gora. Det kommer i sin tur ge oss ett lyckligare liv, verklig tillfredsstallelse och inre frid. (Jesaja 48:17, 18) Ja, Gud vet att hans fina egenskaper beror oss manni- skor djupt, saatt arliga manniskor dras till honom och slar in pa vagen till evigt liv. (Johannes 6:44; 17:3) Ar Gud allest ades n arvarande? Sah ar skall ni alltsabe: Var Fader i himlarna. (Matteus 6:9) P avilkets att ar vi skapade till Guds avbild? Gud grep sig an med att skapa manniskan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne; till man och kvinna skapade han dem. (1 Moseboken 1:27 ) Vakna! maj

16 SLUMP ELLER FORMGIVNING? Ormstj arnans seende skelett Kristallkorn paskelettet fungerar som mikrolinser av hog kvalitet. Ormstj arna: Fotosearch.com; inf allt: Genom tillm otesg aende fr an professor Joanna Aizenberg, Harvard. O RMSTJARNAN, som lever pa havets botten, har ett ovanligt pansar pasinovansida.denh ar delen av skelettet ar tackt av mikroskopiska linser som tillsammans bildar ett enda komplext oga. Intressanta fakta: Nar vetenskapsman undersokte ormstjarnans skelettplattor, lade de marke till ett ovanligt monster av tatt packade kristallkorn tunnare an harstr an, sags det i tidskriften Natural History. Dessa kristallkorn, som bestar av kalciumkarbonat (kalcit), visade sig vara mikrolinser av hogsta kvalitet som fokuserar ljus padetsom verkar vara ljuskansliga nerver precis under plattorna. Dessutom har linserna exakt den form som kravs for att skapa en klar bild. Enligt kemisten Joanna Aizenberg ar ormstjarnans skal ett exempel pa en viktig princip: biologiska material ar ofta optimerade for flera funktioner. Genom att studera ormstjarnan har forskarna kommit paettenkelt och billigt satt att producera skikt bestaende av mikrolinser av kalciumkarbonat. De har komponenterna kan anvandas inom manga omraden, bland annat telekommunikation, dar ljussignaler leds genom optiska fibrer. Vad tror du? Har ormstjarnans seende skelett blivit till genom evolution? Eller har det en Konstruktor? s n o Gratis nedladdning av den har tidskriften. p Bibeln online paomkring 50 sprak. Skanna koden eller gainp a g13 05-Z

GODA NYHETER FR AN BIBELN!

GODA NYHETER FR AN BIBELN! GODA NYHETER FR AN BIBELN! Hur du kan anvanda den har broschyren: Den har broschyren kommer att hjalpa dig att fa svar pa olika fragor direkt fran Guds ord, Bibeln. Hanvisningarna i slutet av varje stycke

Läs mer

ghix JANUARI 2014 EN UNIK HEMSIDA

ghix JANUARI 2014 EN UNIK HEMSIDA ghix JANUARI 2014 EN UNIK HEMSIDA M ANADENS TEMA EN UNIK HEMSIDA ghix I DETTA NUMMER 7 BLICK PA VARLDEN 8 INTERVJU En mikrobiolog berattar om sin tro 10 HJALP FOR FAMILJEN Hur man klarar av kompistryck

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

1OKTOBER2013. yz123 VAD HANDLAR BIBELN OM?

1OKTOBER2013. yz123 VAD HANDLAR BIBELN OM? 1OKTOBER2013 yz123 VAD HANDLAR BIBELN OM? 1OKTOBER2013 yz123 Vol. 134, No. 19 Semimonthly SWEDISH DEN HAR TIDSKRIFTEN, Vakttornet, arar Jehova Gud, som ar universums harskare. Tidskriften framhaller de

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

24x7. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt.

24x7. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. TV för kropp, tanke och själ 02 Tillbaka LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. Vi erbjuder ett brett utbud av program som vill berika och inspirera till en mera aktiv

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

ghix AUGUSTI 2013 Hur l ange kan vi leva?

ghix AUGUSTI 2013 Hur l ange kan vi leva? ghix AUGUSTI 2013 Hur l ange kan vi leva? ghix I DETTA NUMMER s MER PAN ATET www.jw.org TON ARINGAR M ANADENS TEMA Hur l ange kan vi leva? SIDAN 6 9 r UNGDOMAR FRAGAR: VARFOR SKAR JAG MIG SJALV? Varje

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

ghix FEBRUARI 2014 HUR MAN B AST ANV ANDER SIN TID

ghix FEBRUARI 2014 HUR MAN B AST ANV ANDER SIN TID ghix FEBRUARI 2014 HUR MAN B AST ANV ANDER SIN TID ghix I DETTA NUMMER MER PA NATET www.jw.org TON ARINGAR M ANADENS TEMA Hur man b ast anv ander sin tid SIDAN 6 9 r Fa svar fran Bibeln pa manga fragor,

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

yz123 ojliga av din bibellasning 3 9 juni Fautmestam 10 16 juni Anvand Bibeln for att hjalpa bade dig sjalv och andra Utg ava med stor stil DEL 1

yz123 ojliga av din bibellasning 3 9 juni Fautmestam 10 16 juni Anvand Bibeln for att hjalpa bade dig sjalv och andra Utg ava med stor stil DEL 1 15 APRIL 2013 yz123 3 9 juni Fautmestam ojliga av din bibellasning SIDAN 3 SANGER: 114, 113 10 16 juni Anvand Bibeln for att hjalpa bade dig sjalv och andra SIDAN 18 SANGER: 37, 92 Utg ava med stor stil

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan.

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. Instuderingsfrågor kristendom NV10A - Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. 1. Berätta vad som hände under Jesu

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

ghix DECEMBER 2013 KAN MAN LITA P A NYHETERNA?

ghix DECEMBER 2013 KAN MAN LITA P A NYHETERNA? ghix DECEMBER 2013 KAN MAN LITA P A NYHETERNA? ghix I DETTA NUMMER s MER PA NATET www.jw.org TON ARINGAR M ANADENS TEMA Kan man lita p a nyheterna? SIDAN 4 7 r Fa svar fran Bibeln pa manga fragor som unga

Läs mer

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Inte bara för mig utan för de flesta människor så är det inte alltid enkelt att imorgon minnas allt vad som hände idag, söndagen för två veckor sedan eller söndagen

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer

1 FEBRUARI 2014. yz123 KRIGET SOM FOR ANDRADE VARLDEN

1 FEBRUARI 2014. yz123 KRIGET SOM FOR ANDRADE VARLDEN 1 FEBRUARI 2014 yz123 KRIGET SOM FOR ANDRADE VARLDEN 1FEBRUARI2014 yz123 Vol. 135, No. 3 DEN HAR TIDSKRIFTEN, Vakttornet, arar Jehova Gud, som ar universums harskare. Tidskriften framhaller de goda nyheterna

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15 Nionde söndagen efter trefaldighet Upplyft era hjärta till Gud och ta emot det heliga evangeliet. Så skriver evangelisten sankt Lukas: Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

Bibelläsningsplan för ett helt år

Bibelläsningsplan för ett helt år Bibelläsningsplan för ett helt år Detta häfte är en bibelläsningsplan för dig som vill läsa hela Bibeln under ett år. För att fördjupa sig i Guds ord kan det någon gång vara bra att läsa Bibeln i sin helhet.

Läs mer

En Textnyckel till Nya Testamentet

En Textnyckel till Nya Testamentet En Textnyckel till Nya Testamentet En lista över utelämnanden och förändringar Av G. W. Anderson På senare år har mycket sagts och skrivits om överlägsenheten, noggrannheten och tillförlitligheten i de

Läs mer

Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf

Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf Var är Gud någonstans? Jag tror att Maria många gånger hade funderat på om inte Gud hade gått förbi henne. Hon försökte så gott hon kunde leva nära det som

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen.

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen. DE FEM VÄRLDSRELIGIONERNA KRISTENDOMEN Kristendomen är en av de stora världsreligionerna. Kristna tror på en Gud. Men de tror också att Gud kan visa sig så som Fadern, Sonen och den heliga Anden. De tror

Läs mer

Lyssna till herden. Av: Johannes Djerf

Lyssna till herden. Av: Johannes Djerf Lyssna till herden Av: Johannes Djerf När vi skulle avsluta vår första alphakurs här i kyrkan så skulle vi avsluta vår termin med att be tillsammans, så som vi alltid brukade avsluta en kväll. Efter vår

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

De tio budorden - riktlinjer för kristna

De tio budorden - riktlinjer för kristna Lektion 17 De tio budorden - riktlinjer för kristna Helgelse i praktik Vi har i en tidigare lektion lärt oss att Adam och Eva skapades till Guds avbild, det är, perfekta i ord och gärning och med välsignad

Läs mer

Resurrection Life of Jesus Church

Resurrection Life of Jesus Church Resurrection Life of Jesus Church UNDERVISNINGSSERIE OM PROFETEN DANIEL RLJ-1067-S JOHN S. TORELL 4 FEBRUARI 2007 DEL 11A: DEN SLUTLIGA SYNEN DEN SISTA SYNEN Ängeln berättar för Daniel att under maktstriden

Läs mer

En gång död alltid död. Eller?

En gång död alltid död. Eller? En gång död alltid död. Eller? En predikan kring historiska belägg för Jesus uppståndelse Ola Wingbrant 2014-05-11 Inledning Förra gudstjänsten behandlade vi lite kring frågan "Varför ska jag tro det som

Läs mer

Tiden är kort. 30 bilder om jordens och barns utsatthet av Hans Hartman

Tiden är kort. 30 bilder om jordens och barns utsatthet av Hans Hartman Tiden är kort 30 bilder om jordens och barns utsatthet av Hans Hartman Jag vill med mina trettio bilder understryka att det är bråttom för jorden och för barnen. Vi är medvetna om att det är bråttom, när

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Är treenighetsläran biblisk?

Är treenighetsläran biblisk? Är treenighetsläran biblisk? Av S. K. Blad Introduktion min personliga erfarenhet De minnen som jag har från barndomen är väldigt fina. Mina föräldrar hade vuxit upp inom den svenska pingströrelsen. De

Läs mer

ghix SEPTEMBER 2013 Sanningen om halloween

ghix SEPTEMBER 2013 Sanningen om halloween ghix SEPTEMBER 2013 Sanningen om halloween ghix I DETTA NUMMER s MER PAN ATET www.jw.org TON ARINGAR M ANADENS TEMA Sanningen om halloween SIDAN 6 9 r Fasvarfr an Bibeln pam anga fragor som unga staller

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans Nära Varandra Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans 2 Nära Varandra det här vill vi! Relationer är det viktigaste vi har. Vi människor vill hitta sätt att, som det här häftet heter,

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Elisa kunde se att den unga änkan var förkrossad. Hon kastade sig ner

Elisa kunde se att den unga änkan var förkrossad. Hon kastade sig ner 23 En kruka med olja Elisa kunde se att den unga änkan var förkrossad. Hon kastade sig ner framför den gamle profetens fötter och snyftade: Min fordringsägare kommer för att ta mina två söner till slavar!

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET

MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET MARS 2012 Meditation 1: Skärtorsdag. Markus 14:32-42, 120316 Getsemane - De svåra valen Getsemane. Stunden är laddad. Man har firat den sista måltiden tillsammans

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida.

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Min bästa kompis heter Frida. Frida och jag brukar leka ridlektion

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism

Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism KALLAS Antal anhängare: Jude ca 15 miljoner Kristen ca 2 miljarder Muslim -en som underkastar sig Guds vilja ca 1,2 miljarder Hindu (= befolkningen kring floden Indus) Buddhist ca 500 miljoner SYMBOL Korset

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Den siste Adam och frågan om arvsynd

Den siste Adam och frågan om arvsynd Den siste Adam och frågan om arvsynd Talar det Nya testamentet om arvsynd när det berättar om den förste och den siste Adam? Nedan följer ett studium av Bibeln utifrån denna frågeställning och möjliga

Läs mer

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur Själviskt att dö Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur vedertagen eller skonad från livets smädelser och kärlekar. Men

Läs mer

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Apostladagen, 8/6 Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Dagens tema är sänd mig. Dagens text, som vi strax ska läsa, handlar bland annat om själva grunden

Läs mer