ghix MAJ 2013 Skydda dig mot brott!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ghix MAJ 2013 Skydda dig mot brott!"

Transkript

1 ghix MAJ 2013 Skydda dig mot brott!

2 ghix I DETTA NUMMER s MER PAN ATET TON ARINGAR M ANADENS TEMA Skydda dig mot brott! SIDAN 6 9 r UNGDOMAR FRAGAR: VAD KAN JAG GORA OM JAG HAR DALIG HALSA? (Del 1) Jag hamnade i rullstol nar jag var 11, berattar Yeimy. Jag kan knappt gora nagot sjalv, inte ens lyfta latta saker. Las hur Yeimy och treandrayngreklararavattleva med sina halsoproblem. (G a till BIBELNS PRAKTISKA V ARDE TON ARINGAR.) 3 BLICK PAV ARLDEN 4 HJ ALP FOR FAMILJEN Hur man tillrattavisar sin tonaring 10 INTERVJU En judinna berattar varfor hon omvarderade sin tro 12 HISTORISKA PORTRATT Cyrus den store 14 BIBELNS SYN Guds natur 16 SLUMP ELLER FORMGIVNING? Ormstjarnans seende skelett BARN r Las tecknade serier hamtade fran Bibeln. Anvand projektuppgifterna for att hjalpa dina barn att lara sig merompersonerochmoralprinciper i Bibeln. (Ga till BIBELNS PRAKTISKA VARDE BARN.) Vol. 94, No. 5 / Monthly / SWEDISH Upplaga: pa98spr ak Den har publikationen far inte saljas. Den ges ut som en del av ett varldsvitt bibliskt undervisningsarbete som understods genom frivilliga bidrag (plusgiro ). Om inget annat anges ar bibelcitaten hamtade fran Nya varldens overs attning av Den heliga skrift studieutgava med fotnoter och parallellhanvisningar. Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V., Selters/Taunus. Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/Taunus. Vakna! (ISSN ) utges pa svenska av Jehovas vittnen, Stenhusvej 28, DK-4300 Holbæk, Danmark. Ansvarig utgivare: Lars-Erik Eriksson. Awake! (ISSN X). Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Awake!, 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Alla rattigheter forbeh allna. Printed in Germany. Vill du veta mer eller faengratisbibelkurs? Gainp a eller skriv till: JEHOVAS VITTNEN, Stenhusvej 28, DK-4300 Holbæk, Danmark. For lasare i FINLAND: PB 68, FI Vanda, Finland. En komplett lista over adresser finns pa

3 BLICK P A V ARLDEN USA Under de senaste tio aren har saker- hetspersonal pa flygplatser beslag- tagit 50 miljoner otillatna forem al, enligt en rapport fran amerikanska inrikessakerhetsdepartementet. Endast under 2011 konfiskerade man skjutvapen. I de flesta fall uppgav agarna att de bara hade glomt att de bar vapen. NORGE Evangelisk-lutherska kyrkan ar inte langre statsreligion i Norge. Stortinget har fattat etthistorisktbeslutattand- ra grundlagen och forsvaga banden mellan kyrkan och staten. TJECKIEN Tva tredjedelar av de tillfragade i en tjeckisk undersokning sa att de kanner sig tvungna att besvara arbetsrelaterade telefonsamtal, mejl och sms aven nar de inte ar pa jobbet. Mer an en tredjedel tycker det ar ohyfsat att inte svara direkt. BRASILIEN Skolmyndigheterna har borjat satta mikrochip i skoluniformerna i ett fors ok att forhindra skolk. For aldrarna far sms bade nar barnen kommer fram till skolan och ifall de ar mer an 20 minuter forsenade. Sakerhetskontroll: Universal Images Group/age fotostock; kyrka: Cephas Picture Library/Alamy; spannmalslager: AP Photo/Altaf Qadri. INDIEN Trots att Indien nastan haft en 50-procentig okning av matproduktionen under de senaste 20 aren och har vete- och rislager pa 71 miljoner ton, ar det fortfarande svart att forse befolkningen med mat. Endast omkring 40 procent av spannmalslagren nar de indiska hemmen. Korruption och sloseri ar en del av for- klaringen. 3

4 HJ ALP F OR FAMILJEN F OR ALDRASKAP Hur man tillrattavisar sin tonaring UTMANINGEN Ni har bestamt att mobiltelefonerna ska stangas av klockan 9 pakv allen, men tvag anger den har veckan har du kommit padindot- ter med att sms:a efter midnatt. Sonen ska vara hemma senast klockan 10, men i gar kom han aterigen hem efter 11. Din tonaring kan skarpa sig. Men forst maste du ta reda pavarf or han eller hon verkar strunta i dina regler. Det fina ar att det som kan se ut som rent trots inte alltid behover vara sa allvarligt. VARFOR DET BLIR SAH AR Otydliga regler. En del tonaringar bryter mot regler for att se hur langt de kan ga. Om en for alder till exempel harsagtattettvisstbeteendekommerattf a vissa konsekvenser, kanske en tonaring testar granserna for att se om for aldrarna kommer att vara konsekventa. Ar en sadan tonaring en forh ardad rebell? Inte nodv andigtvis. Faktum ar att det ar mest troligt att tonaringar struntar i regler nar for aldrarna inte later det fan agra konsekvenser eller nar reglerna ar otydliga. Stelbenthet. Vissa for aldrar fors oker kontrollera sina barn med en massa regler. Nar de inte lyder blir for aldrarnaargaochs atter upp annu fler regler. Men ofta gor det bara saken varre. Ju mer du fors oker vinna kontroll, desto mer kommer din tonaring att spjarna emot, forklaras det i boken Parent/Teen Breakthrough. Det sags vidare: Kontrollbehov fungerar som kallt smor pa en mjuk brodskiva. Brodet smulas sonder, och att trycka hardare loser ingenting. Ratt slags tillrattavisning kan hjalpa.tillskillnadfr an bestraffning, som framst ar tankt att vara kannbar, innebar tillrattavisning i grund och botten att man lar sig nagot. Hur kan du dal ara din tonaring att ratta sig efter dina regler? r P a finns mer hj alp f or familjer.

5 VAD DU KAN GORA Var tydlig. Tonaringar behover favetaexaktvadsomf orvantas av dem och vad foljderna blir om man bryter mot reglerna. (Biblisk princip: Galaterna 6:7 ) Forslag: Skriv ner reglerna som galler hemma hos er. Fraga sedan dig sjalv: Har jag satt upp for manga regler, eller for fa? Finns det nagra som inte langre behovs? Borde jag justera nagra, med tanke paattminton aring blivit mer ansvarstagande pasistone? Var konsekvent. Tonaringar kan bli forvirrade om de kommer undan med nagot ena veckan, medan samma misstag far stora konsekvenser andra veckan. (Biblisk princip: Matteus 5:37 ) Forslag: Se till att paf oljden star i relation till brottet. Om tonaringen kommer hem senare an ni bestamt, skulle en lamplig atg ard kunna vara att han maste komma hem annu tidigare nasta gang. Var resonlig. Visa att du ar anpassningsbar genom att ge din tonaring mer frihet nar han eller hon fortj anat det. (Biblisk princip: Filipperna 4:5) Forslag: Satt dig med din tonaring och prata om regler. Du kanske till och med kan fa honom eller henne att ge forslag pavadsomskah anda om man bryter mot en viss regel. Det ar troligare att tonaringar kommer att halla reglerna om de sjalva fatt vara med i processen. Hjalp tonaringen att mogna. Ditt mal ar inte bara att fa din tonaring att lyda, utan att hjalpa honom att bygga upp ett sunt samvete en inneboende kansla for vad som ar ratt och fel. (Se rutan Hjalp ditt barn att utveckla goda egenskaper.) (Biblisk princip: 1 Petrus 3:16) Forslag: Sok hjalp i Bibeln. Det ar den basta kallan till tuktan som ger insikt, och visheten i den kan ge de oerfarna klokhet, den unge mannen [eller kvinnan] kunskap och tankeform aga. (Ordspraksboken 1:1 4) ANVANDBARA BIBELSTALLEN Vadhelst en manniska sar, detta skall hon ocksask orda. (Galaterna 6:7) Lat... ert ord ja betyda ja, ert nej, nej. (Matteus 5:37) Lat er resonlighet bli kand. (Filipperna 4:5) Ha alltid ett gott samvete. (1 Petrus 3:16) HJALP DITT BARN ATT UTVECKLA GODA EGENSKAPER Hjalp ditt barn att tanka igenom vilka karaktarsdrag han eller hon vill bli kand for. En ung person som stalls infor en jobbig situation kan lara sig fatta bra beslut genom att fraga sig sjalv: ˇ Vilken slags person vill jag vara? (Kolosserna 3:10) ˇ Vad skulle nagon som vill efterlikna Jesus gora i den har situationen? (Ordspraksboken 10:1) Bibeln innehaller manga exempel ur verkliga livet pam an och kvinnor som visade sig vara antingen goda eller onda genom sina handlingar. (1 Korinthierna 10:11; Jakob 5:10, 11) Anvand dem for att hjalpa din son eller dotter att utveckla en bra personlighet. (Se Vakna! for oktober 2012.) Vakna! maj

6 M ANADENS TEMA Skydda dig mot brott! Mina kompisar brukade folja mig hem om det var morkt. Menenkv all var jag satr ott att jag ringde efter en taxi ist allet. Chaufforen korde mig inte hem. I stallet korde han mig till ett ensligt falt och fors okte valdta mig. Jag skrek allt vad jag kunde, och da ryggade han tillbaka. Nar han kom emot mig igen skrek jag och sprang i vag. Tidigare hade jag ofta undrat hur det kan hjalpa att skrika. Men nu vet jag att det verkligen fungerar! KARIN. En del av namnen har andrats. I MANGA lander ar brottsligheten ett standigt overhangande hot. I ett land sa en domare: Fragan ar inte om utan nar du drabbas. Det ar den bistra sanningen. Pa andra platser kanske brottsligheten inte ar lika hog. Men det ar and a farligt att tanka att det hander inte mig, for det kan gora att man blir sar- bar. Oavsett om du bor i ett omrade med hog brottslighet eller inte, vill du sakert gora livet sakrare for dig och din familj. Vad kan man dat anka pa? En praktisk princip finns i Bibeln: Den kloke ser faran i for- vag och undviker den, men daren gar bara vidare och far problem. (Ordspraksboken 22:3, New Century Version) Polismyndigheter brukar mycket riktigt rekommendera att man gor vad man kan for att fore- bygga brott. Men brottslighet leder inte bara till fysiska skador och materiella forluster. Manga far ocksabest aende psykiska och kanslom assiga men. Det ar verkligen viktigt att man gor vad man rimligtvis kan for att oka sakerheten. Tank darf or igenom vad du kan gora for att skydda dig mot fyra olika slags brott ran, sexuella overgrepp, natbrott och identitetsstold.

7 RAN Vad ar det? Ran ar stold med hjalp av vald eller hot om vald. Hur paverkas man? Efter en vag av vapnade ran i Storbritannien noterade en aklagare att aven om offren inte skadades fysiskt, madde alla daligt psykiskt. Flera uppgav att de led av langvarig angest och somnsv arigheter, sager hon, och praktiskt taget alla sa att arbetet och vardagen hade paverkats drastiskt av det de upplevt. Vad kan du gora? Var uppmarksam. Tjuvar utnyttjar de tillfallen som uppstar. De riktar in sig pa den som ser aningslos ut. Uppmarksam- ma darf or om nagon iakttar dig, var ob- servant pa omgivningen, och se till att du inte blir avtrubbad eller fors amrar ditt omdome genom att dricka for mycket eller ta droger. Nar man dricker alkohol eller anvanderdrogerblirdetsv arare att tanka klart och utvardera en potentiellt farlig situation, sags det i ett halsolexikon. Skydda dina agodelar. Las bilen och dorren till din bostad. Se till att alla fon- ster ar stangda. Slapp aldrig in framling- ar. Lat inte vardesaker ligga framme. Tjuvar som aven kan vara barn valjer ofta ut dem som skyltar med vardefulla smycken eller dyr elektronik. Vishet finns hos de blygsamma, sags det i Ordspraks- boken 11:2. Be om rad. Den daraktiges vag ar ratt i hans egna ogon, men den som lyssnar till rad ar vis. (Ordspraksboken 12:15) Om du ar ute och reser kan du ta hjalp av lokalbefolkningen och myndigheter pa plats. De kan tala om vilka platser du bor undvika och hur du skyddar dig sjalv och dina tillhorigheter. SEXUELLA OVERGREPP Tjuvar tar de tillfallen som ges. Var uppmarksam pa omgivningen. Vad ar det? Sexuella overgrepp ar inte bara valdt akt, utan alla for- mer av sexuell kontakt som inbegriper vald, tvang eller hot. Hur paverkas man? Det tragiska ar att man inte bara paverkas under sjalva overgreppet, berattar ett valdt aktsoffer. Man bar det med sig och kan plagas av det under lang tid framover, och det for- andrar ens syn pa livet. Det for andrar ocksalivetf or ens narst aende. Overgreppet ar naturligtvis aldrig den drabbades fel. For ovaren bar hela ansvaret. Vad kan du gora? Ignorera inte din magkansla. Om du tycker en plats eller person kanns obehaglig ska du gad arifran, sager man pa en polismyndighet i North Carolina i USA. Lat ingen overtala dig att stanna om magkanslan sager nagot annat. Se bestamd ut; var fokuserad. Sexbrottslingar riktar in sig pa den som ser Vakna! maj

8 godtrogen och sarbar ut. Gad arfor med bestamda steg och var padinvakt. Reagera snabbt. Skrik. (5 Moseboken 22:25 27) Fors ok att gora nagot oforutsett som ger dig en chans att fly eller forsvara dig. Spring i sakerhet om du kan, och ring polisen. NATBROTT Vad ar det? Natbrott syftar pa brott som begas pa internet. Det kan vara skattebrott, bidragsfusk, kreditkortsbedragerier, bluffors aljningar (t.ex. via natbutiker eller natauktioner) och investeringsbedragerier. Hur paverkas man? Natbrott kostar offren och samhallet miljardbelopp. Sandra fick till exempel ett mejl som hon trodde kom fran hennes bank dar hon ombads uppdaterasinaanv andaruppgifter for internetbanken. Nagra minuter efter att skickat sina personliga uppgifter fick honenchockn ar hon sag att dollar hade overf orts fran hennes konto till en utlandsk bank. Sandra forstod att hon blivit lurad. Vad kan du gora? Var misstanksam! Bli inte lurad av sidor som ser proffsiga ut, och tank pa att seriosabankeraldrigberdigmejla kanslig information. Kolla upp ett foretags rykte innan du koper nagot eller gor en investering pan atet. Den oerfarne tror varje ord, men den kloke aktar pasinasteg, sags det i Ordspraksboken 14:15. Och var forsiktig nar du har med foretag i andra lander att gora. Om det uppstar problem kan det vara svarare att losa dem. De flesta som utsatts for sexuella overgrepp kanner for ovaren. Mer information finns i Hur kan jag skydda mig mot sexuella overgrepp? pa sidan 228 i boken Ungdomar fragar svar som fungerar, band 1. Den gar att lasa pav ar hemsida jw.org. Kontrollera foretaget och dess policy. Fraga dig: Vad ar foretagets fysiska adress? Fungerar telefonnumret? Finns det nagra dolda avgifter? Nar kommer ordern att levereras? Finns det information om hur man reklamerar varan och far pengarna tillbaka? Var skeptisk om ett erbjudande verkar for bra for att vara sant. De fram- sta maltavlorna for natbedragare ar de som ar giriga och som vill ha saker utan kostnad. De kan locka med stora pengar for minimalt arbete, ett lan eller kreditkort trots betalningsanmarkning eller stor utdelning for en lagrisk -investering. Ta dig tid att tanka igenom om ett investeringserbjudande verkar rimligt, sager man vid federala handelskommissionen i USA (FTC). Ju hogre utdelning, desto hog- re risk. Lat inte nagon pressa dig att gora en investering innan du ar saker paatt det ar forst andigt. IDENTITETSSTOLD Vad ar det? Identitetsstold handlar om att nagon stjal och anvander en annans personuppgifter for att begabedr agerier eller andra brott. Hur paverkas man? En tjuv kan anvanda dina personuppgifter for att skaffa kreditkort, ta lan eller oppna nya konton. Sedan skaffar han skulder i ditt namn. Aven om du lyckas fal anen avskrivna, kan din kreditvardighet forsvagas for flera ar framat. En lag kreditvardighet paverkar allt detar till och med varre an att nagon stjal dina pengar, sager en som drabbats. Vad kan du gora? Skydda kanslig information. Om du anvander natbank eller handlar pan atet behover du andradinal osenord regelbundet, sarskilt om du anvander allmanna r Fler svar p abibelfr agor finns p a

9 datorer. Och som vi redan namnt maste du vara mycket misstanksam om du far mejl dar du ombeds lamna ut personuppgifter. Identitetstjuvar anvander inte bara datorer. De utnyttjar alla satt att komma over viktig information, som kontobesked, kreditkort och personnummer. Forvara darf or sadant paetts akert satt, och forst or alla kansliga dokument innan du slanger dem. Och om du misstanker att ett dokument har forsvunnit eller blivit stulet, rapportera da detta omedelbart. Kontrollera dina konton. Uppmark- samhet ar ett effektivt vapen mot... iden- titetsstolder, uppger FTC och tillagger: Det kan gora mycket om man upptacker en eventuell identitetsstold tidigt. Kontrollera darf or dina konton regelbundet, och leta efter ovanliga transaktioner. Idagensv arld finns det naturligtvis inga garantier. Till och med den mest for- siktige kan utsattas for brott. Men vi har anda alltid nytta av att tillampa den vishet som finns i Bibeln. Overge den inte, sa skall den bevara dig. Alska den, saskall den skydda dig. (Ordspraksboken 4:6) Men bast av allt ar att Bibeln lovar att brottsligheten ska faettslut. Brottsligheten snart borta Hur kan vi vara sakra pa att Gud ska ta bort all brottslighet? Tank paf oljande: Gud lovar att infora en ny och fridfull varld, dar det inte finns nagon brottslighet. Gud vill gora slut pa brottsligheten. Jag ar Herren, som alskar rattvisa och hatar plundring och brott. (Jesaja 61:8, Bibel 2000) Han har mojlighet att stoppa brottsligheten. Han ar upphojd i kraft. Och han ar rattf ardig och rattvis och god. (Job 37: 23, New Life Version) Han har lovat att tillintetgora de onda och bevara de rattf ardiga. De som gor det onda skall utrotas. De rattf ardiga skall ta jorden i besittning, de skall bo for evigt pa den. (Psalm 37:9, 29) Han har lovat dem som ar lojala mot honom en ny och fridfull varld. De odmjuka skall ta jorden i besittning och fa njuta av stor frid. (Psalm 37:11) Varmer de har orden ditt hjarta? Varfor da inte ta dig tid att undersoka Bibeln for att favetameromgudsviljaf or mansk- ligheten? Det finns ingen annan bok som innehaller samycketpraktiskar ad. Och ingen annan bok ger oss hoppet om en framtid utan brottslighet. Du kan lasa mer om viktiga laror i Bibeln i boken Vad lar Bibeln? Bestall den fran Jehovas vittnen, eller las den online pav ar hemsida jw.org. Vakna! maj

10 INTERVJU RACQUEL HALL En judinna berattar varfor hon omvarderade sin tro Racquel Hall har en judisk mamma fran Israel och en osterrikisk pappa som konverterat till judendomen. Hennes morfor aldrar var sionister som immigrerade till Israel 1948, dalandetblevsj alvstandigt. Vakna! fragade Racquel vad det var som fick henne att granska sin judiska tro lite narmare. Beratta lite om din bakgrund. Jag foddes 1979 i USA. Nar jag var tre skildes mina for aldrar. Mamma gav mig en judisk uppfostran och skickade mig till yeshivan, den judiska skolan. Nar jag var sju bodde vi ett ar i Israel, och jag gick i skolaiettkollektivtsamh alle, en sa kallad kibbutz. Sedan flyttade mamma och jag till Mexiko. Aven om det inte fanns na- gon synagoga i narheten holl jag fast vid mina judiska traditioner. Jag tande ljus pa sabbaten, laste ur Toran och bad med hjalp av en siddur, en slags bonebok. Jag sa ofta till mina skolkompisar att min religion var den ursprungliga. Jaghadealdrigl ast det som brukar kallas Nya testamentet, som mest handlar om Jesu laror och tjanst. Mamma hade faktiskt varnat mig for att gora det, eftersom hon trodde att det skulle paverka mig negativt. Varfor bestamde du dig for att lasa Nya testamentet? Nar jag skulle fylla 17 flyttade jag tillbaka till USA for att ga fardigt skolan. Dar sa en kristen kompis att mitt liv skulle sakna nagot utan Jesus. De som tror pajesus ar vilseledda, svarade jag. Har du nagonsin last Nya testamentet?, fragade han. Nej, svarade jag. Dasahan: Ar det inte trang- synt att uttala sig om sadant man inte vet nagot om?

11 Den kommentaren tog verkligen skruv, for jag har alltid tyckt att det ar dumt att saga saker utan att forst ta reda pa fakta. Lite skamset tog jag med mig hans bibel hem och borjade lasa Nya testamentet. Hur paverkades du av det du laste? Jag blev forv anad nar jag upptackte att alla som skrev Nya testamentet var judar. Och ju mer jag laste, desto mer uppfattade jag Jesus som en van- lig, odmjuk jude som ville hjalpa folk, inte utnyttja dem. Jag gick ocksa till biblioteket och lanade bocker om honom. Men inget lyckades overtyga mig om att han var Messias. Iendelb ocker stod det till och medatthanvargud n agot som kandes helt orimligt for mig. Vem var det i safallsom Jesus bad till? Sig sjalv? Dessutom dog Jesus. Men Bibeln sager om Gud: Du dor inte. 1 Hur reagerade du pa det har? Sanningen kan inte motsaga sig sjalv, och jag var besluten att hitta den. Sajagbadin- nerligt och under tarar till Gud, och for forsta gangen anvande jag inte min siddur. Jag hade knappt hunnit avsluta bonen innan det knackade pad orren. Dar stod tvaje- hovas vittnen. Jag fick ett av deras bibelstudiehjalpmedel. Den broschyren och samtalen som foljde overtygade mig om att deras laror grundade sig pabibeln.vittnenasatillex- empel inte att Jesus var en del av en treenighet, utan att han var Guds Son 2 och Guds skaparverks borjan. 3 Efter ett tag flyttade jag tillbaka till Mexiko, och dar fortsatte jag att studera profetior om Messias med vittnena. Jag blev helt forv anad over hur manga profetior det fanns! Men jag var and aganska skeptisk. Var Jesus verkligen den ende som stamde in pa profetiorna? Och tank om han bara var skicklig paattspela den rollen? Vad blev vandpunkten? Vittnena visade paprofetior som ingen bedragare skulle ha kunnat komma undan med. Mer an 700 ar i forv ag forutsade till exempel profeten Mika att Messias skulle fodas ibetlehemijuda. 4 Vem kan paverka var han fods? Jesaja skrev att Messias skulle avrat- tas som en foraktad brottsling men att han and a skulle begravas bland de rika. 5 Allt det har uppfylldes pajesus. Jesu slaktlinje var den sista pusselbiten. Bibeln sager att Messias skulle vara en avkomling till kung David. 6 De forntida judarna forde bade offentliga och privata slaktregister. Sa om Jesus inte hade tillhort Davids slaktlinje skulle hans fienderhabasuneratutdet till hoger och vanster! Men det kundedeinte,f or Jesu koppling till David gick inte att ifra- gasatta. Folkskarorna kallade honom till och med for Davids Son. 7 Ar70 dvs.37ar efter Jesu dod odelade romerska soldater Jerusalem, och da forsvann eller forst ordes slakt- registren. For att Messias skul- le kunna identifieras med hjalp av slaktregistren var det alltsa nodv andigt att han framtradde fore ar 70. Hur paverkade denna insikt dig? IFemteMoseboken18:18,19 blev det forutsagt att Gud skulle resa upp en profet lik Mose i Israel. Gud sa: Den... som inte lyssnar till mina ord som han talar i mitt namn, honom skall jag sjalv avkrava raken- skap. Mitt djupa studium av hela Bibeln overtygade mig om att denne profet var Jesus fran Nasaret. 1. Habackuk 1: Johannes 1: Uppenbarelseboken 3: Mika 5:2; Matteus 2:1. 5. Jesaja 53:3, 7, 9; Markus 15:43, Jesaja 9:6, 7; Lukas 1: Matteus, kapitel 1, redogor for Jesu slaktlinje pa faderns sida och Lukas, kapitel 3, for slaktlinjen pamoderns sida. 7. Matteus 21:9. Vakna! maj

12 HISTORISKA PORTR ATT CYRUS DEN STORE Cyrus grav. CYRUS DEN STORE Natten mellan den 5 och 6 oktober 539 fore var tiderakning (f.v.t.) intraffade det till synes omojliga for huvudstaden i det babyloniska riket. Denna odesdigra natt besegrades Babylon av en arm ebest aende av meder och perser, ledd av den persiske kungen Cyrus, ocksak and som Cyrus (Kyros) den store. Hans strategi var briljant. SNABBFAKTA ) Man tror att Cyrus foddes omkring 600 f.v.t. Han stupade under ett slag omkring 530. ) An i dag kan man se Cyrus grav i Pasargadae, en stad i det forntida Persien som grundades av Cyrus och som nu ar en arkeologisk utgravningsplats i Iran. ) Cyruscylindern ar ett 23 centimeter langt lerdokument som skildrar Cyrus erovring av Babylon och befrielsen av landsflyktiga, bland annat av judarna. Cylindern har kallats for en av de mest betydelsefulla upptackterna inom biblisk arkeologi. ) Cyrus ar fortfarande hogt aktad av perserna. Grav: Robert Harding Picture Library/SuperStock; cylinder: The Trustees of the British Museum. HUR CYRUS EROVRADE BABYLON Nar Cyrus vande sina blickar mot Babylon var den redan den mest imponerande staden i Mellanostern, kanske i hela varlden, sags det i boken Ancient World Leaders Cyrus the Great.Babylonl ag vid floden Eufrat, som ocksa bildade vallgravar runt stadens massiva murar en forsvarskombination som fick staden att verka ointaglig. Cyrus man avledde Eufrat norr om Babylon sa att vattennivan i staden sjonk. Soldaterna vadade sedan fram till stadsportarna, som hade lamnats oppna, och Babylon kunde intas utan nagot storre motstand. Enligt de grekiska historikerna Herodotos och Xenofon kande babylonierna sig sa trygga bakom stadens forsvarsverk dennattenattm anga, till och med kungen, festade! (Se rutan Skriften pav aggen.) Nagot som ocksa ar intressant ar att Cyrus erovring uppfyllde nagra hapnads- vackande profetior i Bibeln. Cyruscylindern.

13 Cyrus erovring av Babylon var forutsagd i Bibeln. ANMARKNINGSV ARDA FORUTS AGELSER Jesajas profetior ar speciellt anmarkningsv arda eftersom de skrevs ner ungefar 200 ar innan de uppfylldes kanske150ar innan Cyrus ens var fodd! Lagg marke till foljande: ˇ En man vid namn Cyrus skulle erovra Babylon och befria judarna. (Jesaja 44:28; 45:1) ˇ Floden Eufrat skulle torka ut och oppna vag for Cyrus soldater. (Jesaja 44:27) ˇ Stadsportarna skulle lamnas oppna. (Jesaja 45:1) ˇ Babylons soldater skulle inte gora motstand. (Jesaja 13:1,7;Jeremia51:30) ETT MIRAKULOST BEFRIANDE Tidigare, ar 607 f.v.t., forst orde babylonierna Jerusalem och forde de flesta overlevande i fangenskap. Hur lange skulle judarna hallas fangna? Gud sa: Det skall ske, nar sjuttio ar har fullbordats, att jag skall avkrava Babylons kung och den nationen rakenskap... och jag skall gora det till odsliga odemarker till ooversk adlig tid. (Jeremia 25:12) Som det namndes tidigare erovrade Cyrus Babylon 539 f.v.t. Kort darefter befriades judarna och kunde atervanda till sitt hemland ar 537, exakt 70 ar efter landsforvisningen. (Esra 1:1 4) Och nar det gallde Babylon forvandlades staden till slut till odsliga odemarker ytterligareettbevisp a Bibelns profetiors tillforlitlighet. VARFOR AV INTRESSE? Tank padeth ar: Bibeln forutsade 1) att judarna skulle vara fangar i 70 ar, 2) att Cyrus skulle erovra Babylon och aven hur han skulle gora det och 3) att Babylon skulle odel aggas for all framtid. Sadan upphojd information kan inte manniskor ge! En rimligare slutsats ar i stallet: Aldrig har en profetia framforts av en manniskas vilja, utan manniskor talade ord fran Gud. (2 Petrus 1:21) Helt uppenbart ar Bibeln vard att undersokas. SKRIFTEN PAV AGGEN Natten for Cyrus overraskande angrepp festade Babylons kung Belsassar med tusen av sina storman. Plotsligt framtradde en hand mirakulost, och infor ogonen pa alla skrev den pav aggen i kungens palats: MENE, MENE, TEKEL och PARSIN. (Daniel 5:1, 5, 25) Profeten Daniel uttydde gatan for den skrackslagne Belsassar. Ikorthetkanmans aga att Daniel berattade for kungen att hans kungarike hade natt sitt slut, att han blivit vagd paenv ag och befunnen for latt och att Babylon hade blivit givet at meder och perser. (Daniel 5:26 28) Vartenda ord uppfylldes. Annu i vara dagar anvands uttrycken skriften pav aggen eller mene tekel pa vissa sprak for att beskriva att en katastrof eller undergang ar nara forest aende. Orden var myntenheter. For en mer utforlig forklaring, se kapitel 7 i boken Ge akt pa Daniels profetia!, utgiven av Jehovas vittnen. Vakna! maj

14 BIBELNS SYN GUDS NATUR GUDS NATUR Vad f or slags kropp har Gud? Gud ar en Ande. (Johannes 4:24) VAD BIBELN SAGER Bibeln sager att Gud ar en andevarelse. (2 Korinthierna 3:17) Som sadan ar han vida overl agsen oss och vara fysiska sinnen. Han ar evighetens Kung, den oforg anglige, osynlige, sags det i 1 Timoteus 1:17. Bibeln sager ocksa: Ingen har nagonsin sett Gud. (1 Johannes 4:12) Var Skapare ar sa overl agsen oss att vi inte ens kan forest alla oss hur han ser ut. Med vem kan ni jamf ora Gud, och vad kan ni stalla vid hans sida som ar honom likt?, sags det i Jesaja40:18.Tillochmeddenv ordnadsbjudande fysiska himlen forbleknar i jamf orelse med den Allsmaktige. (Jesaja 40:22, 26) Men det finns intelligenta varelser som kan se Gud och till och med tala direkt med honom. Hur ar det mojligt? Eftersom de ocksa ar andar och bor i himlen. (1 Kungaboken 22:21; Hebr eerna 1:7) Jesus sa om de har overm anskliga varelserna, som aven kallas anglar, att de alltid ser min himmelske Faders ansikte. (Matteus 18:10) r P a hittar du svaren p a fler bibliska fr agor.

15 VAD BIBELN SAGER Bibeln lar inte att Gud ar allestades nar- varande, dvs. att han finns overallt samtidigt, som en opersonlig kraft. Jesu ord i Matteus 6:9 och 18:10 visar i stallet att Gud ar en person en Fader och att han bor i himlen, hans fast grundade boning. (1 Kungaboken 8:43) Mot slutet av sitt liv sa Jesus: Nu... lamnar jag varlden och gar min vag till Fadern. (Johannes 16:28) Nar Jesus Kristus dott som manniska och uppstatt som andevarelse kom han in isj alva himlen for att... trada fram infor Guds person. (Hebr e- erna 9:24) De har detaljerna om Gud har betydelse. Varfor da? Eftersom Gud ar en person kan man lara kanna honom och bli hans nara van. (Jakob 4:8) Och om man kanner till sanningen om Gud hal- ler man sig borta fran falsk religion, till exempel tillbedjan av liv- losabilderochf oremal. I Forsta Johannes 5:21 sags det: Sma barn, var pa er vakt mot avgudarna. VAD BIBELN SAGER Som manniskor har vi mojlighet att aterspegla Guds personlighetsdrag, som hans karlek, rattvisa och vishet. Bibeln sager faktiskt: Bli... Guds efterliknare, som alskade barn, och fortsatt att vandra i karlek. (Efesierna 5:1, 2) Gud har ocksagettossenfrivilja,somg or att vi kan valja att handla ratt moraliskt och paolikas att visa att vi alskar andra. (1 Korinthierna 13:4 7) Vi kan ocksa vara kreativa, njuta av vackra saker och fascineras av naturen och universum. Men framfor allt har vi fatt form agan att reflektera over andliga ting, en medfodd onskan att lara oss mer om Gud och vad hans vilja ar med oss. (Matteus 5:3) Hur Bibelns sanning kan hjalpa. Ju mer vi lar kanna Gud och efterliknar honom, desto mer kommer vi att leva padets att som han menade att vi skulle gora. Det kommer i sin tur ge oss ett lyckligare liv, verklig tillfredsstallelse och inre frid. (Jesaja 48:17, 18) Ja, Gud vet att hans fina egenskaper beror oss manni- skor djupt, saatt arliga manniskor dras till honom och slar in pa vagen till evigt liv. (Johannes 6:44; 17:3) Ar Gud allest ades n arvarande? Sah ar skall ni alltsabe: Var Fader i himlarna. (Matteus 6:9) P avilkets att ar vi skapade till Guds avbild? Gud grep sig an med att skapa manniskan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne; till man och kvinna skapade han dem. (1 Moseboken 1:27 ) Vakna! maj

16 SLUMP ELLER FORMGIVNING? Ormstj arnans seende skelett Kristallkorn paskelettet fungerar som mikrolinser av hog kvalitet. Ormstj arna: Fotosearch.com; inf allt: Genom tillm otesg aende fr an professor Joanna Aizenberg, Harvard. O RMSTJARNAN, som lever pa havets botten, har ett ovanligt pansar pasinovansida.denh ar delen av skelettet ar tackt av mikroskopiska linser som tillsammans bildar ett enda komplext oga. Intressanta fakta: Nar vetenskapsman undersokte ormstjarnans skelettplattor, lade de marke till ett ovanligt monster av tatt packade kristallkorn tunnare an harstr an, sags det i tidskriften Natural History. Dessa kristallkorn, som bestar av kalciumkarbonat (kalcit), visade sig vara mikrolinser av hogsta kvalitet som fokuserar ljus padetsom verkar vara ljuskansliga nerver precis under plattorna. Dessutom har linserna exakt den form som kravs for att skapa en klar bild. Enligt kemisten Joanna Aizenberg ar ormstjarnans skal ett exempel pa en viktig princip: biologiska material ar ofta optimerade for flera funktioner. Genom att studera ormstjarnan har forskarna kommit paettenkelt och billigt satt att producera skikt bestaende av mikrolinser av kalciumkarbonat. De har komponenterna kan anvandas inom manga omraden, bland annat telekommunikation, dar ljussignaler leds genom optiska fibrer. Vad tror du? Har ormstjarnans seende skelett blivit till genom evolution? Eller har det en Konstruktor? s n o Gratis nedladdning av den har tidskriften. p Bibeln online paomkring 50 sprak. Skanna koden eller gainp a g13 05-Z

ghix FEBRUARI 2014 HUR MAN B AST ANV ANDER SIN TID

ghix FEBRUARI 2014 HUR MAN B AST ANV ANDER SIN TID ghix FEBRUARI 2014 HUR MAN B AST ANV ANDER SIN TID ghix I DETTA NUMMER MER PA NATET www.jw.org TON ARINGAR M ANADENS TEMA Hur man b ast anv ander sin tid SIDAN 6 9 r Fa svar fran Bibeln pa manga fragor,

Läs mer

1OKTOBER2013. yz123 VAD HANDLAR BIBELN OM?

1OKTOBER2013. yz123 VAD HANDLAR BIBELN OM? 1OKTOBER2013 yz123 VAD HANDLAR BIBELN OM? 1OKTOBER2013 yz123 Vol. 134, No. 19 Semimonthly SWEDISH DEN HAR TIDSKRIFTEN, Vakttornet, arar Jehova Gud, som ar universums harskare. Tidskriften framhaller de

Läs mer

yz123 ojliga av din bibellasning 3 9 juni Fautmestam 10 16 juni Anvand Bibeln for att hjalpa bade dig sjalv och andra Utg ava med stor stil DEL 1

yz123 ojliga av din bibellasning 3 9 juni Fautmestam 10 16 juni Anvand Bibeln for att hjalpa bade dig sjalv och andra Utg ava med stor stil DEL 1 15 APRIL 2013 yz123 3 9 juni Fautmestam ojliga av din bibellasning SIDAN 3 SANGER: 114, 113 10 16 juni Anvand Bibeln for att hjalpa bade dig sjalv och andra SIDAN 18 SANGER: 37, 92 Utg ava med stor stil

Läs mer

ghix DECEMBER 2013 KAN MAN LITA P A NYHETERNA?

ghix DECEMBER 2013 KAN MAN LITA P A NYHETERNA? ghix DECEMBER 2013 KAN MAN LITA P A NYHETERNA? ghix I DETTA NUMMER s MER PA NATET www.jw.org TON ARINGAR M ANADENS TEMA Kan man lita p a nyheterna? SIDAN 4 7 r Fa svar fran Bibeln pa manga fragor som unga

Läs mer

Vittna grundligt om Guds kungarike. Utgava med stor stil

Vittna grundligt om Guds kungarike. Utgava med stor stil Vittna grundligt om Guds kungarike Utgava med stor stil Vittna grundligt om Guds kungarike Utg ava med stor stil Den h ar boken tillh or 2010 WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA Bearing

Läs mer

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR?

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? J E S U O R D INNEHÅLL Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? Problemet med religionen Världens ljus Uppenbarelsen Det levande ordet Fadern Den gode herden Mat för själen Del Två DET NYA RIKET Himmelriket Det

Läs mer

STORACLES OF PROPHECY. Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language

STORACLES OF PROPHECY. Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language STORACLES OF PROPHECY Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language Den-stora-bildstoden Det mäktiga kungariket Babylon var både stort och framgångsrikt. Ändå hade kung Nebukadnessar svårt att sova

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Hell is Real, I went there! Helvetet är en Verklighet, jag har varit där!

Hell is Real, I went there! Helvetet är en Verklighet, jag har varit där! Hell is Real, I went there! By Jennifer Perez. Swedish Translation. Helvetet är en Verklighet, jag har varit där! Texten är från hennes audio inspelning. Av Jennifer Perez Vittnesbörd av en 15 år gammal

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

INLEDNING TILL BIBELSTUDIERNA

INLEDNING TILL BIBELSTUDIERNA INLEDNING TILL BIBELSTUDIERNA Jesus och vi Det finns en människa vars liv och budskap har satt djupare spår här i världen än någon annan som levt före eller efter honom. Naturligtvis tänker vi på Jesus.

Läs mer

Lag och evangelium med Jesus som läromästare

Lag och evangelium med Jesus som läromästare Lag och evangelium med Jesus som läromästare Hållet vid kyrkodagar Sala 2011 av pastor Jakob Fjellander, Lutherska Konkordiekyrkan Bröder och systrar i Herren! Jag ska nu hålla ett föredrag som bär titeln

Läs mer

Helt i Guds hand. Reflektioner kring Bibeln och människan

Helt i Guds hand. Reflektioner kring Bibeln och människan Helt i Guds hand Reflektioner kring Bibeln och människan Här följer några tankar kring Bibelns sätt att beskriva detta att vara en människa. Något om glädjen, kampen och det unika värde som människan bär

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet Elevens studievägledning Framställd av Kyrkans utbildningsverksamhet Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2000 Intellectual Reserve,

Läs mer

Livets spel. av Florence Scovel Shinn. (och hur du spelar det) Översättning av Torbjörn Perttu

Livets spel. av Florence Scovel Shinn. (och hur du spelar det) Översättning av Torbjörn Perttu Livets spel (och hur du spelar det) av Florence Scovel Shinn Översättning av Torbjörn Perttu Upphovsrätt Upphovsrätten för denna text tillhör Torbjörn Perttu. Med texten menas denna fullständiga digitala

Läs mer

KORK. Korkprincipen. Det praktiska livet

KORK. Korkprincipen. Det praktiska livet Det praktiska livet fungerar enligt lagar. Bibeln säger att det är Herrens lagar, inte människors. Nu skapar vi ju lagar i samhället, men vi gör det utifrån lagar som redan finns i universum. Lagarna är

Läs mer

Nr 1 2015 årgång 29. Finlandsupplaga årgång 1

Nr 1 2015 årgång 29. Finlandsupplaga årgång 1 Nr 1 2015 årgång 29. Finlandsupplaga årgång 1 Rena mig med isop så att jag blir ren, tvätta mig så att jag blir vitare än snö. Ps 51:9 Depositfoto BIBEL OCH BEKÄNNELSE Tidning för Lutherska Bekännelse

Läs mer

översikt av GAMLA TESTAMENTET

översikt av GAMLA TESTAMENTET översikt av GAMLA TESTAMENTET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 Översikt av Gamla Testamentet Schema över GT 2 Datering i GT 3 Översiktliga kommentarer 4 Översikt av skriftprofeterna 18 Sammanfattande teman

Läs mer

Barnmöteslektioner som fungerar

Barnmöteslektioner som fungerar Barnmöteslektioner som fungerar 1 Presentation Lektioner som fungerar 2 Förord 2 Innan ni börjar 3 Bibelns syn på barn 6 2 De fyra viktigaste 4 lektioner 7 Till dig som ledare 7 1. Gud älskar mig 8 2.

Läs mer

Tankar om framtiden Fundament i den kristna tron

Tankar om framtiden Fundament i den kristna tron Tankar om framtiden För några år sedan, i början på 2000-talet, hade jag en upplevelse tidigt en morgon. Jag såg i en slags drömsyn en vägtrumla eller vägvält, köra över vår nation Sverige. Den körde fram

Läs mer

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning insidan Kristen ungdomstidning 2012 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Förvandlingen inifrån och ut Den ömma axeln *!20120215 Djupare än ett söndagsleende insidan Kristen ungdomstidning

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Uppenbarelseboken 2. Introduktion

Christian Mölks Bibelkommentarer. Uppenbarelseboken 2. Introduktion Uppenbarelseboken 2 Introduktion Siffran sju i Bibeln symboliserar fullkomlighet, fulländning, totalt, perfektion, allt, osv. Så när både Paulus och Jesus skriver brev till just sju församlingar så förstår

Läs mer

The Work av Byron Katie

The Work av Byron Katie The Work av Byron Katie En introduktion Ingen kan ge dig frihet utom du själv. Denna lilla bok visar hur man gör. Byron Katie Det här häftet presenterar kärnan av The Work av Byron Katie. Tusentals häften

Läs mer

Stiftelsen Biblicum Besöksadress: Postadress: Tidskriftens expedition: Kontakt i Norge: Nr 4 2004 Årg. 68

Stiftelsen Biblicum Besöksadress: Postadress: Tidskriftens expedition: Kontakt i Norge: Nr 4 2004 Årg. 68 Nr 4 2004 Årg. 68 INNEHÅLL Redaktionellt. Stefan Hedkvist...149 Inledning till Bibeln del 12. De tidigaste breven. John Vogt...152 Allt är inte alltid som det synes. Paul T Prange...162 Om Gardells Gud.

Läs mer

Räddad genom att hoppa

Räddad genom att hoppa 17 Räddad genom att hoppa Var förnuftig Igor, sa Vic, och låt mig köpa dig ur de här problemen. Men Igor bara skakade på huvudet. Nej, Vic, sa han, jag har själv försatt mig i den här situationen och jag

Läs mer

Tonårs 2012 parlören

Tonårs 2012 parlören Tonårs 2012 parlören Statens folkhälsoinstitut 831 40 Östersund www.fhi.se info@fhi.se 2012 Statens folkhälsoinstitut samt respektive fotograf Citera oss gärna men ange källan. Tionde upplagan ISBN 978-91-7521-006-3

Läs mer