ghix MAJ 2013 Skydda dig mot brott!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ghix MAJ 2013 Skydda dig mot brott!"

Transkript

1 ghix MAJ 2013 Skydda dig mot brott!

2 ghix I DETTA NUMMER s MER PAN ATET TON ARINGAR M ANADENS TEMA Skydda dig mot brott! SIDAN 6 9 r UNGDOMAR FRAGAR: VAD KAN JAG GORA OM JAG HAR DALIG HALSA? (Del 1) Jag hamnade i rullstol nar jag var 11, berattar Yeimy. Jag kan knappt gora nagot sjalv, inte ens lyfta latta saker. Las hur Yeimy och treandrayngreklararavattleva med sina halsoproblem. (G a till BIBELNS PRAKTISKA V ARDE TON ARINGAR.) 3 BLICK PAV ARLDEN 4 HJ ALP FOR FAMILJEN Hur man tillrattavisar sin tonaring 10 INTERVJU En judinna berattar varfor hon omvarderade sin tro 12 HISTORISKA PORTRATT Cyrus den store 14 BIBELNS SYN Guds natur 16 SLUMP ELLER FORMGIVNING? Ormstjarnans seende skelett BARN r Las tecknade serier hamtade fran Bibeln. Anvand projektuppgifterna for att hjalpa dina barn att lara sig merompersonerochmoralprinciper i Bibeln. (Ga till BIBELNS PRAKTISKA VARDE BARN.) Vol. 94, No. 5 / Monthly / SWEDISH Upplaga: pa98spr ak Den har publikationen far inte saljas. Den ges ut som en del av ett varldsvitt bibliskt undervisningsarbete som understods genom frivilliga bidrag (plusgiro ). Om inget annat anges ar bibelcitaten hamtade fran Nya varldens overs attning av Den heliga skrift studieutgava med fotnoter och parallellhanvisningar. Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V., Selters/Taunus. Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/Taunus. Vakna! (ISSN ) utges pa svenska av Jehovas vittnen, Stenhusvej 28, DK-4300 Holbæk, Danmark. Ansvarig utgivare: Lars-Erik Eriksson. Awake! (ISSN X). Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Awake!, 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Alla rattigheter forbeh allna. Printed in Germany. Vill du veta mer eller faengratisbibelkurs? Gainp a eller skriv till: JEHOVAS VITTNEN, Stenhusvej 28, DK-4300 Holbæk, Danmark. For lasare i FINLAND: PB 68, FI Vanda, Finland. En komplett lista over adresser finns pa

3 BLICK P A V ARLDEN USA Under de senaste tio aren har saker- hetspersonal pa flygplatser beslag- tagit 50 miljoner otillatna forem al, enligt en rapport fran amerikanska inrikessakerhetsdepartementet. Endast under 2011 konfiskerade man skjutvapen. I de flesta fall uppgav agarna att de bara hade glomt att de bar vapen. NORGE Evangelisk-lutherska kyrkan ar inte langre statsreligion i Norge. Stortinget har fattat etthistorisktbeslutattand- ra grundlagen och forsvaga banden mellan kyrkan och staten. TJECKIEN Tva tredjedelar av de tillfragade i en tjeckisk undersokning sa att de kanner sig tvungna att besvara arbetsrelaterade telefonsamtal, mejl och sms aven nar de inte ar pa jobbet. Mer an en tredjedel tycker det ar ohyfsat att inte svara direkt. BRASILIEN Skolmyndigheterna har borjat satta mikrochip i skoluniformerna i ett fors ok att forhindra skolk. For aldrarna far sms bade nar barnen kommer fram till skolan och ifall de ar mer an 20 minuter forsenade. Sakerhetskontroll: Universal Images Group/age fotostock; kyrka: Cephas Picture Library/Alamy; spannmalslager: AP Photo/Altaf Qadri. INDIEN Trots att Indien nastan haft en 50-procentig okning av matproduktionen under de senaste 20 aren och har vete- och rislager pa 71 miljoner ton, ar det fortfarande svart att forse befolkningen med mat. Endast omkring 40 procent av spannmalslagren nar de indiska hemmen. Korruption och sloseri ar en del av for- klaringen. 3

4 HJ ALP F OR FAMILJEN F OR ALDRASKAP Hur man tillrattavisar sin tonaring UTMANINGEN Ni har bestamt att mobiltelefonerna ska stangas av klockan 9 pakv allen, men tvag anger den har veckan har du kommit padindot- ter med att sms:a efter midnatt. Sonen ska vara hemma senast klockan 10, men i gar kom han aterigen hem efter 11. Din tonaring kan skarpa sig. Men forst maste du ta reda pavarf or han eller hon verkar strunta i dina regler. Det fina ar att det som kan se ut som rent trots inte alltid behover vara sa allvarligt. VARFOR DET BLIR SAH AR Otydliga regler. En del tonaringar bryter mot regler for att se hur langt de kan ga. Om en for alder till exempel harsagtattettvisstbeteendekommerattf a vissa konsekvenser, kanske en tonaring testar granserna for att se om for aldrarna kommer att vara konsekventa. Ar en sadan tonaring en forh ardad rebell? Inte nodv andigtvis. Faktum ar att det ar mest troligt att tonaringar struntar i regler nar for aldrarna inte later det fan agra konsekvenser eller nar reglerna ar otydliga. Stelbenthet. Vissa for aldrar fors oker kontrollera sina barn med en massa regler. Nar de inte lyder blir for aldrarnaargaochs atter upp annu fler regler. Men ofta gor det bara saken varre. Ju mer du fors oker vinna kontroll, desto mer kommer din tonaring att spjarna emot, forklaras det i boken Parent/Teen Breakthrough. Det sags vidare: Kontrollbehov fungerar som kallt smor pa en mjuk brodskiva. Brodet smulas sonder, och att trycka hardare loser ingenting. Ratt slags tillrattavisning kan hjalpa.tillskillnadfr an bestraffning, som framst ar tankt att vara kannbar, innebar tillrattavisning i grund och botten att man lar sig nagot. Hur kan du dal ara din tonaring att ratta sig efter dina regler? r P a finns mer hj alp f or familjer.

5 VAD DU KAN GORA Var tydlig. Tonaringar behover favetaexaktvadsomf orvantas av dem och vad foljderna blir om man bryter mot reglerna. (Biblisk princip: Galaterna 6:7 ) Forslag: Skriv ner reglerna som galler hemma hos er. Fraga sedan dig sjalv: Har jag satt upp for manga regler, eller for fa? Finns det nagra som inte langre behovs? Borde jag justera nagra, med tanke paattminton aring blivit mer ansvarstagande pasistone? Var konsekvent. Tonaringar kan bli forvirrade om de kommer undan med nagot ena veckan, medan samma misstag far stora konsekvenser andra veckan. (Biblisk princip: Matteus 5:37 ) Forslag: Se till att paf oljden star i relation till brottet. Om tonaringen kommer hem senare an ni bestamt, skulle en lamplig atg ard kunna vara att han maste komma hem annu tidigare nasta gang. Var resonlig. Visa att du ar anpassningsbar genom att ge din tonaring mer frihet nar han eller hon fortj anat det. (Biblisk princip: Filipperna 4:5) Forslag: Satt dig med din tonaring och prata om regler. Du kanske till och med kan fa honom eller henne att ge forslag pavadsomskah anda om man bryter mot en viss regel. Det ar troligare att tonaringar kommer att halla reglerna om de sjalva fatt vara med i processen. Hjalp tonaringen att mogna. Ditt mal ar inte bara att fa din tonaring att lyda, utan att hjalpa honom att bygga upp ett sunt samvete en inneboende kansla for vad som ar ratt och fel. (Se rutan Hjalp ditt barn att utveckla goda egenskaper.) (Biblisk princip: 1 Petrus 3:16) Forslag: Sok hjalp i Bibeln. Det ar den basta kallan till tuktan som ger insikt, och visheten i den kan ge de oerfarna klokhet, den unge mannen [eller kvinnan] kunskap och tankeform aga. (Ordspraksboken 1:1 4) ANVANDBARA BIBELSTALLEN Vadhelst en manniska sar, detta skall hon ocksask orda. (Galaterna 6:7) Lat... ert ord ja betyda ja, ert nej, nej. (Matteus 5:37) Lat er resonlighet bli kand. (Filipperna 4:5) Ha alltid ett gott samvete. (1 Petrus 3:16) HJALP DITT BARN ATT UTVECKLA GODA EGENSKAPER Hjalp ditt barn att tanka igenom vilka karaktarsdrag han eller hon vill bli kand for. En ung person som stalls infor en jobbig situation kan lara sig fatta bra beslut genom att fraga sig sjalv: ˇ Vilken slags person vill jag vara? (Kolosserna 3:10) ˇ Vad skulle nagon som vill efterlikna Jesus gora i den har situationen? (Ordspraksboken 10:1) Bibeln innehaller manga exempel ur verkliga livet pam an och kvinnor som visade sig vara antingen goda eller onda genom sina handlingar. (1 Korinthierna 10:11; Jakob 5:10, 11) Anvand dem for att hjalpa din son eller dotter att utveckla en bra personlighet. (Se Vakna! for oktober 2012.) Vakna! maj

6 M ANADENS TEMA Skydda dig mot brott! Mina kompisar brukade folja mig hem om det var morkt. Menenkv all var jag satr ott att jag ringde efter en taxi ist allet. Chaufforen korde mig inte hem. I stallet korde han mig till ett ensligt falt och fors okte valdta mig. Jag skrek allt vad jag kunde, och da ryggade han tillbaka. Nar han kom emot mig igen skrek jag och sprang i vag. Tidigare hade jag ofta undrat hur det kan hjalpa att skrika. Men nu vet jag att det verkligen fungerar! KARIN. En del av namnen har andrats. I MANGA lander ar brottsligheten ett standigt overhangande hot. I ett land sa en domare: Fragan ar inte om utan nar du drabbas. Det ar den bistra sanningen. Pa andra platser kanske brottsligheten inte ar lika hog. Men det ar and a farligt att tanka att det hander inte mig, for det kan gora att man blir sar- bar. Oavsett om du bor i ett omrade med hog brottslighet eller inte, vill du sakert gora livet sakrare for dig och din familj. Vad kan man dat anka pa? En praktisk princip finns i Bibeln: Den kloke ser faran i for- vag och undviker den, men daren gar bara vidare och far problem. (Ordspraksboken 22:3, New Century Version) Polismyndigheter brukar mycket riktigt rekommendera att man gor vad man kan for att fore- bygga brott. Men brottslighet leder inte bara till fysiska skador och materiella forluster. Manga far ocksabest aende psykiska och kanslom assiga men. Det ar verkligen viktigt att man gor vad man rimligtvis kan for att oka sakerheten. Tank darf or igenom vad du kan gora for att skydda dig mot fyra olika slags brott ran, sexuella overgrepp, natbrott och identitetsstold.

7 RAN Vad ar det? Ran ar stold med hjalp av vald eller hot om vald. Hur paverkas man? Efter en vag av vapnade ran i Storbritannien noterade en aklagare att aven om offren inte skadades fysiskt, madde alla daligt psykiskt. Flera uppgav att de led av langvarig angest och somnsv arigheter, sager hon, och praktiskt taget alla sa att arbetet och vardagen hade paverkats drastiskt av det de upplevt. Vad kan du gora? Var uppmarksam. Tjuvar utnyttjar de tillfallen som uppstar. De riktar in sig pa den som ser aningslos ut. Uppmarksam- ma darf or om nagon iakttar dig, var ob- servant pa omgivningen, och se till att du inte blir avtrubbad eller fors amrar ditt omdome genom att dricka for mycket eller ta droger. Nar man dricker alkohol eller anvanderdrogerblirdetsv arare att tanka klart och utvardera en potentiellt farlig situation, sags det i ett halsolexikon. Skydda dina agodelar. Las bilen och dorren till din bostad. Se till att alla fon- ster ar stangda. Slapp aldrig in framling- ar. Lat inte vardesaker ligga framme. Tjuvar som aven kan vara barn valjer ofta ut dem som skyltar med vardefulla smycken eller dyr elektronik. Vishet finns hos de blygsamma, sags det i Ordspraks- boken 11:2. Be om rad. Den daraktiges vag ar ratt i hans egna ogon, men den som lyssnar till rad ar vis. (Ordspraksboken 12:15) Om du ar ute och reser kan du ta hjalp av lokalbefolkningen och myndigheter pa plats. De kan tala om vilka platser du bor undvika och hur du skyddar dig sjalv och dina tillhorigheter. SEXUELLA OVERGREPP Tjuvar tar de tillfallen som ges. Var uppmarksam pa omgivningen. Vad ar det? Sexuella overgrepp ar inte bara valdt akt, utan alla for- mer av sexuell kontakt som inbegriper vald, tvang eller hot. Hur paverkas man? Det tragiska ar att man inte bara paverkas under sjalva overgreppet, berattar ett valdt aktsoffer. Man bar det med sig och kan plagas av det under lang tid framover, och det for- andrar ens syn pa livet. Det for andrar ocksalivetf or ens narst aende. Overgreppet ar naturligtvis aldrig den drabbades fel. For ovaren bar hela ansvaret. Vad kan du gora? Ignorera inte din magkansla. Om du tycker en plats eller person kanns obehaglig ska du gad arifran, sager man pa en polismyndighet i North Carolina i USA. Lat ingen overtala dig att stanna om magkanslan sager nagot annat. Se bestamd ut; var fokuserad. Sexbrottslingar riktar in sig pa den som ser Vakna! maj

8 godtrogen och sarbar ut. Gad arfor med bestamda steg och var padinvakt. Reagera snabbt. Skrik. (5 Moseboken 22:25 27) Fors ok att gora nagot oforutsett som ger dig en chans att fly eller forsvara dig. Spring i sakerhet om du kan, och ring polisen. NATBROTT Vad ar det? Natbrott syftar pa brott som begas pa internet. Det kan vara skattebrott, bidragsfusk, kreditkortsbedragerier, bluffors aljningar (t.ex. via natbutiker eller natauktioner) och investeringsbedragerier. Hur paverkas man? Natbrott kostar offren och samhallet miljardbelopp. Sandra fick till exempel ett mejl som hon trodde kom fran hennes bank dar hon ombads uppdaterasinaanv andaruppgifter for internetbanken. Nagra minuter efter att skickat sina personliga uppgifter fick honenchockn ar hon sag att dollar hade overf orts fran hennes konto till en utlandsk bank. Sandra forstod att hon blivit lurad. Vad kan du gora? Var misstanksam! Bli inte lurad av sidor som ser proffsiga ut, och tank pa att seriosabankeraldrigberdigmejla kanslig information. Kolla upp ett foretags rykte innan du koper nagot eller gor en investering pan atet. Den oerfarne tror varje ord, men den kloke aktar pasinasteg, sags det i Ordspraksboken 14:15. Och var forsiktig nar du har med foretag i andra lander att gora. Om det uppstar problem kan det vara svarare att losa dem. De flesta som utsatts for sexuella overgrepp kanner for ovaren. Mer information finns i Hur kan jag skydda mig mot sexuella overgrepp? pa sidan 228 i boken Ungdomar fragar svar som fungerar, band 1. Den gar att lasa pav ar hemsida jw.org. Kontrollera foretaget och dess policy. Fraga dig: Vad ar foretagets fysiska adress? Fungerar telefonnumret? Finns det nagra dolda avgifter? Nar kommer ordern att levereras? Finns det information om hur man reklamerar varan och far pengarna tillbaka? Var skeptisk om ett erbjudande verkar for bra for att vara sant. De fram- sta maltavlorna for natbedragare ar de som ar giriga och som vill ha saker utan kostnad. De kan locka med stora pengar for minimalt arbete, ett lan eller kreditkort trots betalningsanmarkning eller stor utdelning for en lagrisk -investering. Ta dig tid att tanka igenom om ett investeringserbjudande verkar rimligt, sager man vid federala handelskommissionen i USA (FTC). Ju hogre utdelning, desto hog- re risk. Lat inte nagon pressa dig att gora en investering innan du ar saker paatt det ar forst andigt. IDENTITETSSTOLD Vad ar det? Identitetsstold handlar om att nagon stjal och anvander en annans personuppgifter for att begabedr agerier eller andra brott. Hur paverkas man? En tjuv kan anvanda dina personuppgifter for att skaffa kreditkort, ta lan eller oppna nya konton. Sedan skaffar han skulder i ditt namn. Aven om du lyckas fal anen avskrivna, kan din kreditvardighet forsvagas for flera ar framat. En lag kreditvardighet paverkar allt detar till och med varre an att nagon stjal dina pengar, sager en som drabbats. Vad kan du gora? Skydda kanslig information. Om du anvander natbank eller handlar pan atet behover du andradinal osenord regelbundet, sarskilt om du anvander allmanna r Fler svar p abibelfr agor finns p a

9 datorer. Och som vi redan namnt maste du vara mycket misstanksam om du far mejl dar du ombeds lamna ut personuppgifter. Identitetstjuvar anvander inte bara datorer. De utnyttjar alla satt att komma over viktig information, som kontobesked, kreditkort och personnummer. Forvara darf or sadant paetts akert satt, och forst or alla kansliga dokument innan du slanger dem. Och om du misstanker att ett dokument har forsvunnit eller blivit stulet, rapportera da detta omedelbart. Kontrollera dina konton. Uppmark- samhet ar ett effektivt vapen mot... iden- titetsstolder, uppger FTC och tillagger: Det kan gora mycket om man upptacker en eventuell identitetsstold tidigt. Kontrollera darf or dina konton regelbundet, och leta efter ovanliga transaktioner. Idagensv arld finns det naturligtvis inga garantier. Till och med den mest for- siktige kan utsattas for brott. Men vi har anda alltid nytta av att tillampa den vishet som finns i Bibeln. Overge den inte, sa skall den bevara dig. Alska den, saskall den skydda dig. (Ordspraksboken 4:6) Men bast av allt ar att Bibeln lovar att brottsligheten ska faettslut. Brottsligheten snart borta Hur kan vi vara sakra pa att Gud ska ta bort all brottslighet? Tank paf oljande: Gud lovar att infora en ny och fridfull varld, dar det inte finns nagon brottslighet. Gud vill gora slut pa brottsligheten. Jag ar Herren, som alskar rattvisa och hatar plundring och brott. (Jesaja 61:8, Bibel 2000) Han har mojlighet att stoppa brottsligheten. Han ar upphojd i kraft. Och han ar rattf ardig och rattvis och god. (Job 37: 23, New Life Version) Han har lovat att tillintetgora de onda och bevara de rattf ardiga. De som gor det onda skall utrotas. De rattf ardiga skall ta jorden i besittning, de skall bo for evigt pa den. (Psalm 37:9, 29) Han har lovat dem som ar lojala mot honom en ny och fridfull varld. De odmjuka skall ta jorden i besittning och fa njuta av stor frid. (Psalm 37:11) Varmer de har orden ditt hjarta? Varfor da inte ta dig tid att undersoka Bibeln for att favetameromgudsviljaf or mansk- ligheten? Det finns ingen annan bok som innehaller samycketpraktiskar ad. Och ingen annan bok ger oss hoppet om en framtid utan brottslighet. Du kan lasa mer om viktiga laror i Bibeln i boken Vad lar Bibeln? Bestall den fran Jehovas vittnen, eller las den online pav ar hemsida jw.org. Vakna! maj

10 INTERVJU RACQUEL HALL En judinna berattar varfor hon omvarderade sin tro Racquel Hall har en judisk mamma fran Israel och en osterrikisk pappa som konverterat till judendomen. Hennes morfor aldrar var sionister som immigrerade till Israel 1948, dalandetblevsj alvstandigt. Vakna! fragade Racquel vad det var som fick henne att granska sin judiska tro lite narmare. Beratta lite om din bakgrund. Jag foddes 1979 i USA. Nar jag var tre skildes mina for aldrar. Mamma gav mig en judisk uppfostran och skickade mig till yeshivan, den judiska skolan. Nar jag var sju bodde vi ett ar i Israel, och jag gick i skolaiettkollektivtsamh alle, en sa kallad kibbutz. Sedan flyttade mamma och jag till Mexiko. Aven om det inte fanns na- gon synagoga i narheten holl jag fast vid mina judiska traditioner. Jag tande ljus pa sabbaten, laste ur Toran och bad med hjalp av en siddur, en slags bonebok. Jag sa ofta till mina skolkompisar att min religion var den ursprungliga. Jaghadealdrigl ast det som brukar kallas Nya testamentet, som mest handlar om Jesu laror och tjanst. Mamma hade faktiskt varnat mig for att gora det, eftersom hon trodde att det skulle paverka mig negativt. Varfor bestamde du dig for att lasa Nya testamentet? Nar jag skulle fylla 17 flyttade jag tillbaka till USA for att ga fardigt skolan. Dar sa en kristen kompis att mitt liv skulle sakna nagot utan Jesus. De som tror pajesus ar vilseledda, svarade jag. Har du nagonsin last Nya testamentet?, fragade han. Nej, svarade jag. Dasahan: Ar det inte trang- synt att uttala sig om sadant man inte vet nagot om?

11 Den kommentaren tog verkligen skruv, for jag har alltid tyckt att det ar dumt att saga saker utan att forst ta reda pa fakta. Lite skamset tog jag med mig hans bibel hem och borjade lasa Nya testamentet. Hur paverkades du av det du laste? Jag blev forv anad nar jag upptackte att alla som skrev Nya testamentet var judar. Och ju mer jag laste, desto mer uppfattade jag Jesus som en van- lig, odmjuk jude som ville hjalpa folk, inte utnyttja dem. Jag gick ocksa till biblioteket och lanade bocker om honom. Men inget lyckades overtyga mig om att han var Messias. Iendelb ocker stod det till och medatthanvargud n agot som kandes helt orimligt for mig. Vem var det i safallsom Jesus bad till? Sig sjalv? Dessutom dog Jesus. Men Bibeln sager om Gud: Du dor inte. 1 Hur reagerade du pa det har? Sanningen kan inte motsaga sig sjalv, och jag var besluten att hitta den. Sajagbadin- nerligt och under tarar till Gud, och for forsta gangen anvande jag inte min siddur. Jag hade knappt hunnit avsluta bonen innan det knackade pad orren. Dar stod tvaje- hovas vittnen. Jag fick ett av deras bibelstudiehjalpmedel. Den broschyren och samtalen som foljde overtygade mig om att deras laror grundade sig pabibeln.vittnenasatillex- empel inte att Jesus var en del av en treenighet, utan att han var Guds Son 2 och Guds skaparverks borjan. 3 Efter ett tag flyttade jag tillbaka till Mexiko, och dar fortsatte jag att studera profetior om Messias med vittnena. Jag blev helt forv anad over hur manga profetior det fanns! Men jag var and aganska skeptisk. Var Jesus verkligen den ende som stamde in pa profetiorna? Och tank om han bara var skicklig paattspela den rollen? Vad blev vandpunkten? Vittnena visade paprofetior som ingen bedragare skulle ha kunnat komma undan med. Mer an 700 ar i forv ag forutsade till exempel profeten Mika att Messias skulle fodas ibetlehemijuda. 4 Vem kan paverka var han fods? Jesaja skrev att Messias skulle avrat- tas som en foraktad brottsling men att han and a skulle begravas bland de rika. 5 Allt det har uppfylldes pajesus. Jesu slaktlinje var den sista pusselbiten. Bibeln sager att Messias skulle vara en avkomling till kung David. 6 De forntida judarna forde bade offentliga och privata slaktregister. Sa om Jesus inte hade tillhort Davids slaktlinje skulle hans fienderhabasuneratutdet till hoger och vanster! Men det kundedeinte,f or Jesu koppling till David gick inte att ifra- gasatta. Folkskarorna kallade honom till och med for Davids Son. 7 Ar70 dvs.37ar efter Jesu dod odelade romerska soldater Jerusalem, och da forsvann eller forst ordes slakt- registren. For att Messias skul- le kunna identifieras med hjalp av slaktregistren var det alltsa nodv andigt att han framtradde fore ar 70. Hur paverkade denna insikt dig? IFemteMoseboken18:18,19 blev det forutsagt att Gud skulle resa upp en profet lik Mose i Israel. Gud sa: Den... som inte lyssnar till mina ord som han talar i mitt namn, honom skall jag sjalv avkrava raken- skap. Mitt djupa studium av hela Bibeln overtygade mig om att denne profet var Jesus fran Nasaret. 1. Habackuk 1: Johannes 1: Uppenbarelseboken 3: Mika 5:2; Matteus 2:1. 5. Jesaja 53:3, 7, 9; Markus 15:43, Jesaja 9:6, 7; Lukas 1: Matteus, kapitel 1, redogor for Jesu slaktlinje pa faderns sida och Lukas, kapitel 3, for slaktlinjen pamoderns sida. 7. Matteus 21:9. Vakna! maj

12 HISTORISKA PORTR ATT CYRUS DEN STORE Cyrus grav. CYRUS DEN STORE Natten mellan den 5 och 6 oktober 539 fore var tiderakning (f.v.t.) intraffade det till synes omojliga for huvudstaden i det babyloniska riket. Denna odesdigra natt besegrades Babylon av en arm ebest aende av meder och perser, ledd av den persiske kungen Cyrus, ocksak and som Cyrus (Kyros) den store. Hans strategi var briljant. SNABBFAKTA ) Man tror att Cyrus foddes omkring 600 f.v.t. Han stupade under ett slag omkring 530. ) An i dag kan man se Cyrus grav i Pasargadae, en stad i det forntida Persien som grundades av Cyrus och som nu ar en arkeologisk utgravningsplats i Iran. ) Cyruscylindern ar ett 23 centimeter langt lerdokument som skildrar Cyrus erovring av Babylon och befrielsen av landsflyktiga, bland annat av judarna. Cylindern har kallats for en av de mest betydelsefulla upptackterna inom biblisk arkeologi. ) Cyrus ar fortfarande hogt aktad av perserna. Grav: Robert Harding Picture Library/SuperStock; cylinder: The Trustees of the British Museum. HUR CYRUS EROVRADE BABYLON Nar Cyrus vande sina blickar mot Babylon var den redan den mest imponerande staden i Mellanostern, kanske i hela varlden, sags det i boken Ancient World Leaders Cyrus the Great.Babylonl ag vid floden Eufrat, som ocksa bildade vallgravar runt stadens massiva murar en forsvarskombination som fick staden att verka ointaglig. Cyrus man avledde Eufrat norr om Babylon sa att vattennivan i staden sjonk. Soldaterna vadade sedan fram till stadsportarna, som hade lamnats oppna, och Babylon kunde intas utan nagot storre motstand. Enligt de grekiska historikerna Herodotos och Xenofon kande babylonierna sig sa trygga bakom stadens forsvarsverk dennattenattm anga, till och med kungen, festade! (Se rutan Skriften pav aggen.) Nagot som ocksa ar intressant ar att Cyrus erovring uppfyllde nagra hapnads- vackande profetior i Bibeln. Cyruscylindern.

13 Cyrus erovring av Babylon var forutsagd i Bibeln. ANMARKNINGSV ARDA FORUTS AGELSER Jesajas profetior ar speciellt anmarkningsv arda eftersom de skrevs ner ungefar 200 ar innan de uppfylldes kanske150ar innan Cyrus ens var fodd! Lagg marke till foljande: ˇ En man vid namn Cyrus skulle erovra Babylon och befria judarna. (Jesaja 44:28; 45:1) ˇ Floden Eufrat skulle torka ut och oppna vag for Cyrus soldater. (Jesaja 44:27) ˇ Stadsportarna skulle lamnas oppna. (Jesaja 45:1) ˇ Babylons soldater skulle inte gora motstand. (Jesaja 13:1,7;Jeremia51:30) ETT MIRAKULOST BEFRIANDE Tidigare, ar 607 f.v.t., forst orde babylonierna Jerusalem och forde de flesta overlevande i fangenskap. Hur lange skulle judarna hallas fangna? Gud sa: Det skall ske, nar sjuttio ar har fullbordats, att jag skall avkrava Babylons kung och den nationen rakenskap... och jag skall gora det till odsliga odemarker till ooversk adlig tid. (Jeremia 25:12) Som det namndes tidigare erovrade Cyrus Babylon 539 f.v.t. Kort darefter befriades judarna och kunde atervanda till sitt hemland ar 537, exakt 70 ar efter landsforvisningen. (Esra 1:1 4) Och nar det gallde Babylon forvandlades staden till slut till odsliga odemarker ytterligareettbevisp a Bibelns profetiors tillforlitlighet. VARFOR AV INTRESSE? Tank padeth ar: Bibeln forutsade 1) att judarna skulle vara fangar i 70 ar, 2) att Cyrus skulle erovra Babylon och aven hur han skulle gora det och 3) att Babylon skulle odel aggas for all framtid. Sadan upphojd information kan inte manniskor ge! En rimligare slutsats ar i stallet: Aldrig har en profetia framforts av en manniskas vilja, utan manniskor talade ord fran Gud. (2 Petrus 1:21) Helt uppenbart ar Bibeln vard att undersokas. SKRIFTEN PAV AGGEN Natten for Cyrus overraskande angrepp festade Babylons kung Belsassar med tusen av sina storman. Plotsligt framtradde en hand mirakulost, och infor ogonen pa alla skrev den pav aggen i kungens palats: MENE, MENE, TEKEL och PARSIN. (Daniel 5:1, 5, 25) Profeten Daniel uttydde gatan for den skrackslagne Belsassar. Ikorthetkanmans aga att Daniel berattade for kungen att hans kungarike hade natt sitt slut, att han blivit vagd paenv ag och befunnen for latt och att Babylon hade blivit givet at meder och perser. (Daniel 5:26 28) Vartenda ord uppfylldes. Annu i vara dagar anvands uttrycken skriften pav aggen eller mene tekel pa vissa sprak for att beskriva att en katastrof eller undergang ar nara forest aende. Orden var myntenheter. For en mer utforlig forklaring, se kapitel 7 i boken Ge akt pa Daniels profetia!, utgiven av Jehovas vittnen. Vakna! maj

14 BIBELNS SYN GUDS NATUR GUDS NATUR Vad f or slags kropp har Gud? Gud ar en Ande. (Johannes 4:24) VAD BIBELN SAGER Bibeln sager att Gud ar en andevarelse. (2 Korinthierna 3:17) Som sadan ar han vida overl agsen oss och vara fysiska sinnen. Han ar evighetens Kung, den oforg anglige, osynlige, sags det i 1 Timoteus 1:17. Bibeln sager ocksa: Ingen har nagonsin sett Gud. (1 Johannes 4:12) Var Skapare ar sa overl agsen oss att vi inte ens kan forest alla oss hur han ser ut. Med vem kan ni jamf ora Gud, och vad kan ni stalla vid hans sida som ar honom likt?, sags det i Jesaja40:18.Tillochmeddenv ordnadsbjudande fysiska himlen forbleknar i jamf orelse med den Allsmaktige. (Jesaja 40:22, 26) Men det finns intelligenta varelser som kan se Gud och till och med tala direkt med honom. Hur ar det mojligt? Eftersom de ocksa ar andar och bor i himlen. (1 Kungaboken 22:21; Hebr eerna 1:7) Jesus sa om de har overm anskliga varelserna, som aven kallas anglar, att de alltid ser min himmelske Faders ansikte. (Matteus 18:10) r P a hittar du svaren p a fler bibliska fr agor.

15 VAD BIBELN SAGER Bibeln lar inte att Gud ar allestades nar- varande, dvs. att han finns overallt samtidigt, som en opersonlig kraft. Jesu ord i Matteus 6:9 och 18:10 visar i stallet att Gud ar en person en Fader och att han bor i himlen, hans fast grundade boning. (1 Kungaboken 8:43) Mot slutet av sitt liv sa Jesus: Nu... lamnar jag varlden och gar min vag till Fadern. (Johannes 16:28) Nar Jesus Kristus dott som manniska och uppstatt som andevarelse kom han in isj alva himlen for att... trada fram infor Guds person. (Hebr e- erna 9:24) De har detaljerna om Gud har betydelse. Varfor da? Eftersom Gud ar en person kan man lara kanna honom och bli hans nara van. (Jakob 4:8) Och om man kanner till sanningen om Gud hal- ler man sig borta fran falsk religion, till exempel tillbedjan av liv- losabilderochf oremal. I Forsta Johannes 5:21 sags det: Sma barn, var pa er vakt mot avgudarna. VAD BIBELN SAGER Som manniskor har vi mojlighet att aterspegla Guds personlighetsdrag, som hans karlek, rattvisa och vishet. Bibeln sager faktiskt: Bli... Guds efterliknare, som alskade barn, och fortsatt att vandra i karlek. (Efesierna 5:1, 2) Gud har ocksagettossenfrivilja,somg or att vi kan valja att handla ratt moraliskt och paolikas att visa att vi alskar andra. (1 Korinthierna 13:4 7) Vi kan ocksa vara kreativa, njuta av vackra saker och fascineras av naturen och universum. Men framfor allt har vi fatt form agan att reflektera over andliga ting, en medfodd onskan att lara oss mer om Gud och vad hans vilja ar med oss. (Matteus 5:3) Hur Bibelns sanning kan hjalpa. Ju mer vi lar kanna Gud och efterliknar honom, desto mer kommer vi att leva padets att som han menade att vi skulle gora. Det kommer i sin tur ge oss ett lyckligare liv, verklig tillfredsstallelse och inre frid. (Jesaja 48:17, 18) Ja, Gud vet att hans fina egenskaper beror oss manni- skor djupt, saatt arliga manniskor dras till honom och slar in pa vagen till evigt liv. (Johannes 6:44; 17:3) Ar Gud allest ades n arvarande? Sah ar skall ni alltsabe: Var Fader i himlarna. (Matteus 6:9) P avilkets att ar vi skapade till Guds avbild? Gud grep sig an med att skapa manniskan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne; till man och kvinna skapade han dem. (1 Moseboken 1:27 ) Vakna! maj

16 SLUMP ELLER FORMGIVNING? Ormstj arnans seende skelett Kristallkorn paskelettet fungerar som mikrolinser av hog kvalitet. Ormstj arna: Fotosearch.com; inf allt: Genom tillm otesg aende fr an professor Joanna Aizenberg, Harvard. O RMSTJARNAN, som lever pa havets botten, har ett ovanligt pansar pasinovansida.denh ar delen av skelettet ar tackt av mikroskopiska linser som tillsammans bildar ett enda komplext oga. Intressanta fakta: Nar vetenskapsman undersokte ormstjarnans skelettplattor, lade de marke till ett ovanligt monster av tatt packade kristallkorn tunnare an harstr an, sags det i tidskriften Natural History. Dessa kristallkorn, som bestar av kalciumkarbonat (kalcit), visade sig vara mikrolinser av hogsta kvalitet som fokuserar ljus padetsom verkar vara ljuskansliga nerver precis under plattorna. Dessutom har linserna exakt den form som kravs for att skapa en klar bild. Enligt kemisten Joanna Aizenberg ar ormstjarnans skal ett exempel pa en viktig princip: biologiska material ar ofta optimerade for flera funktioner. Genom att studera ormstjarnan har forskarna kommit paettenkelt och billigt satt att producera skikt bestaende av mikrolinser av kalciumkarbonat. De har komponenterna kan anvandas inom manga omraden, bland annat telekommunikation, dar ljussignaler leds genom optiska fibrer. Vad tror du? Har ormstjarnans seende skelett blivit till genom evolution? Eller har det en Konstruktor? s n o Gratis nedladdning av den har tidskriften. p Bibeln online paomkring 50 sprak. Skanna koden eller gainp a g13 05-Z

Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv

Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv PREDESTINATION RLJ-1221-SE JOHN S. TORELL 17 JANUARI 2010 DEL 13: ABRAHAMS FÖRBUND TAR SLUT DET SÖDRA RIKET 344 ÅR Det Södra kungariket varade 344 år och styrdes av 20

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

GODA NYHETER FR AN BIBELN!

GODA NYHETER FR AN BIBELN! GODA NYHETER FR AN BIBELN! Hur du kan anvanda den har broschyren: Den har broschyren kommer att hjalpa dig att fa svar pa olika fragor direkt fran Guds ord, Bibeln. Hanvisningarna i slutet av varje stycke

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

Guds ord har haft framgång

Guds ord har haft framgång BIBELN i översikt Guds ord har haft framgång Bibeln har påverkat civilisationer. Miljoner människor säger att Bibeln har förändrat deras liv. Detta har pågått i 3500 år (sedan Moses) och över hela världen.

Läs mer

En ledare efter Guds hjärta

En ledare efter Guds hjärta En ledare efter Guds hjärta Ur Bibeln: Men jag skall låta en präst framträda åt mig, som blir bestående, en som handlar efter vad som är i mitt hjärta och min själ. Åt honom skall jag bygga ett hus som

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus KRISTENDOMEN Grundare: Jesus Världens största religion med minst 2 miljarder troende. Utvecklades som en egen religion ur judendomen ungefär mellan åren 40-100 e Kr. I länderna som lyser lila är mer än

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

Guds ljus leder hem. Av: Johannes Djerf

Guds ljus leder hem. Av: Johannes Djerf Guds ljus leder hem Av: Johannes Djerf Mitt minne är inte som det en gång var nu när man är 30 fyllda, men jag tror inte att jag har berättat här framifrån någongång om när jag och några vänner kom vilse

Läs mer

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus KRISTENDOMEN Grundare: Jesus Världens största religion med minst 2 miljarder troende. Utvecklades som en egen religion ur judendomen ungefär mellan åren 40-100 e Kr. I länderna som lyser lila är mer än

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas?

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas? Predikotext: Sak 9:9-10; Matt 21:1-11 Adventstiden är en härlig och speciell tid av året. Det märks på många sätt. När det är som mörkast ute tänder vi upp mängder av stjärnor och ljusstakar. Vi förbereder

Läs mer

Vilja lyckas. Rätt väg

Vilja lyckas. Rätt väg Vilja lyckas Rätt väg Till Fadern genom Mig Predikan av pastor Göran Appelgren Läsningar: Ps 23; Joh 14:1-11; SKR 538. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sade: Herre, vi vet inte

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

ghix JANUARI 2014 EN UNIK HEMSIDA

ghix JANUARI 2014 EN UNIK HEMSIDA ghix JANUARI 2014 EN UNIK HEMSIDA M ANADENS TEMA EN UNIK HEMSIDA ghix I DETTA NUMMER 7 BLICK PA VARLDEN 8 INTERVJU En mikrobiolog berattar om sin tro 10 HJALP FOR FAMILJEN Hur man klarar av kompistryck

Läs mer

Vem är Jesus enligt Jesus?

Vem är Jesus enligt Jesus? 2002-03-06 WWW.ISLAMISKA.ORG _ Vem är Jesus enligt Jesus? Vem som helst kan kalla Gud Fader enligt Bibeln Jesus sade: Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

den stora staden, och predika för den det budskap jag ger dig. i. När Gud beskriver sig själv med egna ord, så beskriver han sig själv så här:

den stora staden, och predika för den det budskap jag ger dig. i. När Gud beskriver sig själv med egna ord, så beskriver han sig själv så här: Jona 3 (Vers 1-10) Jona i Nineve 1 HERRENS ord kom för andra gången till Jona. Han sade: 2 Stig upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika för den det budskap jag ger dig. 3 Då steg Jona

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 02 03. Kyndelsmässodagen Luk 2:22-40

Tunadalskyrkan 13 02 03. Kyndelsmässodagen Luk 2:22-40 1 Tunadalskyrkan 13 02 03 Kyndelsmässodagen Luk 2:22-40 Jesus var drygt en månad gammal, och Maria och Josef började vänja sig vid att ha en bebis i familjen. Det hade hänt så mycket omkring dem och det

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

Sångpostillan - Första söndagen i Fastan

Sångpostillan - Första söndagen i Fastan Sångpostillan - Första söndagen i Fastan Bidrag från Bengt Pleijel 2009-02-17 Senast uppdaterad 2015-02-15 Bibelskolan.com Första söndagen i Fastan Invocavit Prövningens stund Låt oss be om nåden att med

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

Efter att Darius, medernas och persernas kung, hade intagit

Efter att Darius, medernas och persernas kung, hade intagit 06 Kunglig lag Efter att Darius, medernas och persernas kung, hade intagit Babylon, dödade han alla regeringsmedlemmarna utom en, nämligen gudsmannen Daniel. Sjuttio år tidigare hade han blivit förd som

Läs mer

24x7. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt.

24x7. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. TV för kropp, tanke och själ 06 Kunglig LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. Vi erbjuder ett brett utbud av program som vill berika och inspirera till en mera aktiv

Läs mer

Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet.

Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet. Allt ljus på nåden 140907 Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet. Vid ett tillfälle för ett par år sedan kändes det som att mitt hjärta nästan stannade. Jag blev rädd. Jag

Läs mer

Ge inte upp! Ty ingenting är omöjligt för Gud." Lukas 1:37. Är då något så underbart, att Herren inte skulle förmå det?

Ge inte upp! Ty ingenting är omöjligt för Gud. Lukas 1:37. Är då något så underbart, att Herren inte skulle förmå det? Petrus till folket: "Israeliter, varför blir ni förvånade över det här? Ni stirrar på oss som om det var genom vår egen kraft eller fromhet vi fick mannen att gå. Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia Jesus tog på sig alla människors misslyckanden och synder när han dog på korset. På så sätt befriade Jesus människorna till att kunna leva ett liv nära Gud och beroende av Gud. Kristendomen uppstod i det

Läs mer

Gud är en Ande som är fullkomlig och perfekt. Till skillnad från många andra religioner som menar att Gud är dualistisk, dvs.

Gud är en Ande som är fullkomlig och perfekt. Till skillnad från många andra religioner som menar att Gud är dualistisk, dvs. DET FINNS MER... + + VEM ÄR GUD? Mycket i den här världen är oerhört vackert och storslaget. Se bara på en soluppgång eller solnedgång, en klar stjärnhimmel, ett mäktigt vattenfall eller en liten blomma

Läs mer

4 söndagen 'under året' - år A

4 söndagen 'under året' - år A 847 4 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 106:47) Fräls oss, Herre, vår Gud, och församla oss från folken, så att vi får prisa ditt heliga namn och berömma oss av ditt lov. Inledning Saliga

Läs mer

15 söndagen efter Trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

15 söndagen efter Trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 15 söndagen efter Trefaldighet Psalmer: 67, L63, 243, 249, 400, 207:1-3 Texter: 5 Mos 6:4-7, Gal 5:25-6:10, Matt 6:24-34 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Läs mer

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen.

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Dop av barn Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Präst medhjälpare kan framföra en hälsning med egna ord. Psalm Inledningsord och tackbön P I Faderns och Sonens och

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

Markus 3:29 Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd.

Markus 3:29 Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd. "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen med den Engelska titeln Unparadonable Sin. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder,

Läs mer

23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön

23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön 1247 23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (Ps 119:137, 124) Herre, du är rättfärdig, och dina domar är rättvisa. Gör med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar. Inledning Vi församlas

Läs mer

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Innehåll: Utjämningens betydelse De tio utjämningsbuden Tro Utjämningens betydelse Det liv som Jesus utmanar till innehåller mycket mera än materiella

Läs mer

PROGRAM. EFTERLIKNA JESUS! 2015 Jehovas vittnens sammankomst

PROGRAM. EFTERLIKNA JESUS! 2015 Jehovas vittnens sammankomst PROGRAM EFTERLIKNA JESUS! 2015 Jehovas vittnens sammankomst FREDAG L ar av mig (MATTEUS 11:29) FORMIDDAG 9:20 Musik 9:30 Sang 5 och bon 9:40 ORDFORANDENS TAL: Varfor och hur ska vi efterlikna Jesus? (Lukas

Läs mer

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 12 sön e trefaldighet Psalmer: L151, L90, L159, L163, L179, 375 Texter: Jes 38:1-6, Rom 8:18-23, Luk 13:10-17 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotext:

Läs mer

Kyrkan och torah del 11

Kyrkan och torah del 11 Kyrkan och torah del 11 Ett rike av präster Sven Reichmann har kommit in på slutvarvet av sin uppmärksammade artikelserie om kyrkan och torah. I detta näst sista avsnitt behandlar han Israels kallelse,

Läs mer

Tunadalskyrkan 140316 Den kämpande tron Mark 14:3-9

Tunadalskyrkan 140316 Den kämpande tron Mark 14:3-9 Tunadalskyrkan 140316 Den kämpande tron Mark 14:3-9 Det händer nu och då att vi ställer oss frågan: Hur kunde det bli så i det och det sammanhanget. Vad var det som gjorde att det inte blev som vi tänkt

Läs mer

Kristendomen. Mikael C. Svensson

Kristendomen. Mikael C. Svensson Kristendomen Mikael C. Svensson Jesus Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Maria och Josef kan inte få barn. Ängeln Gabriel visar sig för Maria och säger att hon ska föda guds son. Jesus

Läs mer

Den smala vägen. Matteus 7:21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja.

Den smala vägen. Matteus 7:21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen Narrow Minded. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram och på så

Läs mer

Fjärde Påsksöndagen - år A

Fjärde Påsksöndagen - år A 609 Fjärde Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:5-6) Jorden är full av Herrens nåd, himmelen är skapad genom hans ord, halleluja. Inledning Söndagens eukaristi är den stund, då Kristus själv står

Läs mer

Berättelsen vi befinner oss i

Berättelsen vi befinner oss i Berättelsen vi befinner oss i Ola Wingbrant 2014-11-08 Introduktion Det känns roligt och inspirerande att få stå här igen. Att åter ha fått förtroendet. Jag som står här heter Ola Wingbrant och predikar

Läs mer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer 1 Tunadalskyrkan 161127 Första Advent Hosianna- välsignad är han som kommer Idag är det festdag i kyrkorna. Det är första dagen på det nya kyrkoåret, Nyårsdag med nya möjligheter och nya påminnelser om

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop SOTERIOLOGI 2015-03-04 Frälsning & Dop "Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken."(rom. 1:16) "Den främsta faran för det kommande

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet 1 Tunadalskyrkan 150920 16 e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet Döden och Livet är temat för dagens texter i kyrkoåret. Ett tema som genom allt som händer i världen just nu blivit mer aktuellt än någonsin.

Läs mer

Avigajl. 1 Sam 25:6b-11

Avigajl. 1 Sam 25:6b-11 Avigajl Förra söndagen sa jag att denna söndag skulle det handla om Avigail och de flesta av er såg ut som frågetecken. Och vem vet, det kanske ni kommer att göra idag också efter den här predikan. Jag

Läs mer

iii. Vingårdsarbetarna är Israels ledarskap.

iii. Vingårdsarbetarna är Israels ledarskap. Markus 12 (12:1 12) Liknelsen om de onda vingårdsarbetarna 1 Sedan började Jesus tala till dem i liknelser: En man planterade en vingård. Han satte stängsel kring den, högg ut en vinpress och byggde ett

Läs mer

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo 1 Inledning Låt oss börja med att förflytta oss 3 mil i avstånd till Rydaholm och 320 år i tiden till 1689. Vi ska möta en ung man som heter Per Svensson.

Läs mer

136 Var bon om riket. (Uppenbarelseboken 11:15; 12:10)

136 Var bon om riket. (Uppenbarelseboken 11:15; 12:10) 136 Var bon om riket (Uppenbarelseboken 11:15; 12:10) 1. Du alltid har funnits, var Gud, for evigt du bestar. Du insatt din son som var kung, av dig han makten far. I himlen nu din vilja sker, och darf

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig!

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig! 1 Tunadalskyrkan 13 08 11 Det är roten som bär Dig! Visst är det spännande att göra AHA-upplevelser ibland, för de kan ge både kraft och inspiration. Häromdagen gjorde jag en sådan upplevelse när jag upptäckte

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Vem är Gud? Nr 2 i serien Kristusvägen

Vem är Gud? Nr 2 i serien Kristusvägen Vem är Gud? Nr 2 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet TRO OCH TVIVEL "Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se." (Hebreerbrevet 11:1). Tron på Gud innebär inte

Läs mer

Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad.

Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad. Predikotext: Joh 1:1-14 Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad. PS 127:2 Jesu födelse omges av mycket

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har Illustration: En ung munk fick för första gången i ansvar att hålla i morgonandakten.

Läs mer

Söndagen efter Juldagen. Psalmer: 124, 715, 126, 112, 118 Texter: Jer 20:7-11, Apg 6:8-15, 7:54-60, Matt 2:13-23

Söndagen efter Juldagen. Psalmer: 124, 715, 126, 112, 118 Texter: Jer 20:7-11, Apg 6:8-15, 7:54-60, Matt 2:13-23 1/5 Söndagen efter Juldagen Psalmer: 124, 715, 126, 112, 118 Texter: Jer 20:7-11, Apg 6:8-15, 7:54-60, Matt 2:13-23 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Matt 2:13-18

Läs mer

Därför kallas de ibland för de abrahamitiska religionerna.

Därför kallas de ibland för de abrahamitiska religionerna. Introduktion Judendom, kristendom och Islam Judendom 1800 talet f v t Abraham Kristendom Islam Tanach (Gamla testamentet) År noll, Jesu födelse Jesus Likheter Abraham Nya testamentet 600 talet e v t Muhammed

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36. Jesus på härlighetens berg

Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36. Jesus på härlighetens berg Andra söndagen i fastan (år C) (24 februari 2013) Jesus på härlighetens berg Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36 Jesus på härlighetens berg Ungefär en vecka senare tog han med sig Petrus och Johannes

Läs mer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer Bibeln i korthet Christian Mölks Bibelkommentarer Gud är evig och har alltid funnits i Fadern, Sonen och den helige Ande. Vid en väl vald tidpunkt valde Gud att ur intet skapa universum och alla levande

Läs mer

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

Hur blir man kristen? Christian Mölk

Hur blir man kristen? Christian Mölk Hur blir man kristen? Christian Mölk 1. Guds avbild Gud skapade ursprungligen människan som sin avbild. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro

Läs mer

Jesus är HERREN Av: Johannes Djerf

Jesus är HERREN Av: Johannes Djerf Jesus är HERREN Av: Johannes Djerf Mark.11:1-10. Det är efter en tung och lång klättring som vi här i texten möter Jesus ridande nedför oljeberget och in i Jerusalem till människors lovprisning. Ifrån

Läs mer

Livet är en gåva. Nr 1 i serien Kristusvägen

Livet är en gåva. Nr 1 i serien Kristusvägen Livet är en gåva Nr 1 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUDS HISTORIA Gud har skapat världen och gett människan en alldeles särskild plats i skapelsen. Gud älskar alla människor och vill oss det

Läs mer

Sanningen leder till ljuset Av: Johannes Djerf

Sanningen leder till ljuset Av: Johannes Djerf Sanningen leder till ljuset Av: Johannes Djerf För ett antal år sedan så hade jag ett par badbyxor, som jag hade varit ägare till under en längre tid, och därför så var också resåren i byxorna något slitna.

Läs mer

I väntan på Livets krona

I väntan på Livets krona I väntan på Livets krona Brevet till Smyrna. Upp.2:8 11 Av: Johannes Djerf Hur kommer det sig att just jag måste genomlida detta? Har du tänkt så någon gång? Jag tror på Gud och jag försöker göra rätt

Läs mer

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 2 e Trettondedagen Psalmer: 236, L705 (Ps89), 246, 437, L724, 259 Texter: Jes 55:1-4, Upp 22:16-17, Joh 4:5-26 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be!

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 11, A. Sabbaten den 31 december 2011. Vayigash Steg fram vgæyiw"

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 11, A. Sabbaten den 31 december 2011. Vayigash Steg fram vgæyiw Skatter i Torahn Bibelstudium nr 11, A Sabbaten den 31 december 2011 Vayigash Steg fram vgæyiw" Torahtext: 1 Mos 44:18 47:27 Haftarah: Hes 37:15-28 Apostoliska skrifterna: Matt 23:1 25:46 Jag tänker om

Läs mer

Tunadalskyrkan TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10

Tunadalskyrkan TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10 1 Tunadalskyrkan 160918 TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10 Mobiltelefoner är en bra uppfinning. Man har den alltid med sig, har man en nyare telefon kan man också ansluta till internet och hitta

Läs mer

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 1/5 1 e Trettondedagen Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Luk 3:15-18,

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

VAD L BIBELN? Utg ava med stor stil

VAD L BIBELN? Utg ava med stor stil VAD L AR BIBELN? Utg ava med stor stil VAD LAR BIBELN? Utgava med stor stil DEN H AR BOKEN TILLH OR 2005 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania What Does the Bible Really Teach? Large Print

Läs mer

SPECIELL ANDLIG FÖDA FÖR SJÄLEN

SPECIELL ANDLIG FÖDA FÖR SJÄLEN 15:e läxan - Sabbaten den 11 april 2009 Vi ser det stora behovet av missionsverksamhet att förkunna sanningen inte endast i fjärran länder, utan till dem som är nära oss. I vår nära omgivning finns städer

Läs mer

1. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp.

1. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp. Markus 16 (16:1-8) Jesus uppstår ur graven 1 När sabbaten var över, köpte Maria från Magdala, Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande oljor för att gå och smörja honom. 2 Mycket tidigt på första dagen

Läs mer

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN Text Karl-Gunnar Svensson, 1992 Musik: Karl-Gunnar Svensson och Diana Stigsson (Kärlek) 1991-1992 Arrangemang: Karl-Gunnar Svensson, 2013 1 En m usikal om att

Läs mer

KATEKES FÖR VUXNA? Skapelsen

KATEKES FÖR VUXNA? Skapelsen KATEKES FÖR VUXNA? Skapelsen Dagens fysiker anser att det vid världens begynnelse fanns ett urstoft. Det utgick även de gamla grekerna från. De kallade detta urämne, urtillstånd, arche på grekiska. Allt

Läs mer

Var läraktig! Lärjunge = Mathetes = Elev, Student, Lärling

Var läraktig! Lärjunge = Mathetes = Elev, Student, Lärling Var läraktig! Ords 3:1 Min son, glöm inte min undervisning, bevara mina bud i ditt hjärta. 2 Ty långt liv och många levnadsår och frid skall de ge dig. 3 Låt ej godhet och sanning vika ifrån dig. Bind

Läs mer

De Complete 180: Andy Esche, personliga vittnesbörd Grundare av MissingPets.com 1. Mitt namn är Andy Esche, grundare av missingpets.com. 2.

De Complete 180: Andy Esche, personliga vittnesbörd Grundare av MissingPets.com 1. Mitt namn är Andy Esche, grundare av missingpets.com. 2. De Complete 180: Andy Esche, personliga vittnesbörd Grundare av MissingPets.com 1. Mitt namn är Andy Esche, grundare av missingpets.com. 2. Under mitt liv, har Gud gett mig två visioner att hjälpa människor.

Läs mer

TRO som ett barn.. Av: Johannes Djerf

TRO som ett barn.. Av: Johannes Djerf TRO som ett barn.. Av: Johannes Djerf När vår lilla Hilma skulle komma till den här världen så hade i alla fall jag sett framför mig i mitt huvud på ett ungefär hur allt skulle gå till. Vi hade varit på

Läs mer

26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren

26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren Ingångsantifon 1589 26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren Himlens portar öppnades för den helige Stefanos, den förste bland martyrerna, och han gick in och mottog härlighetens segerkrans.

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Abraham visste att hans brorson Lot gjorde ett stort misstag

Abraham visste att hans brorson Lot gjorde ett stort misstag 10 Städer i aska Abraham visste att hans brorson Lot gjorde ett stort misstag när han valde att flytta med sin familj till Sodom. Visserligen var städerna nere i Jordan-dalen gröna och vackra, men de var

Läs mer