Lottanytt. N UMMER 4 November 2000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lottanytt. N UMMER 4 November 2000"

Transkript

1 Lottanytt N UMMER 4 November 2000 Dubbel seger för nya hemsidan Möt Räddningsverkets nya kvinnliga chef Högt i tak på årets riksstämma Baltic Link 2000 internationell flygövning som blev en stor succé

2 i n n e håll Riksstämman gav mersmak F Ö R S E N A D M O T I O N I R Ä T T T I D 3 Nu får även kvinnor som är folkbokförda i Sverige, men som ännu inte har blivit svenska medborgare, gå med i Lottorna. B A L T I C L I N K 6 Baltic Link, den första internationella flygövningen i sitt slag, blev en stor succé. Möt lottan Lise-Lott Eriksson som deltog under de hektiska, men mycket givande dagarna. R I K S S T Ä M M A N 8 Det har blivit högt i tak i Lottorna. Mer debatt tillåts och det är bra för vår organisation. Årets riksstämma bjuder på intressanta diskussioner och nya, betydelsefulla beslut. H O N Ä R C H E F F Ö R M A N L I G A S T E V E R K E T 12 Möt Christina Salomonson, chef på Räddningsverket sedan juni i år. I en exklusiv intervju i Lottanytt berättar hon om arbete, fritid och tidigare befattningar. L A N D E T R U N T 10 Lottanytt tar pulsen på landets kårer. EFTER EN LÅNG och regnig höst var det säkert fler än jag som såg fram emot årets Riksstämma i mitten av november. Tillsammans med nästan engagerade lottor, gästtalarna försvarsminister Björn von Sydow, ÖB Johan Hederstedt och frivilligutredaren Dick Börjesson blev stämman just så lyckad som vi alla hoppats på. En eloge till Eva Flyborg, som på sitt humoristiska och proffsiga sätt höll ordning på stämman. Jag kan bara instämma i hennes ord från inledningstalet Lottorna är på rätt väg in i framtiden. Ett prov på det visade inte minst beslutet att tillåta utländska medborgare som är folkbokförda i Sverige att bli lottor. Ett historiskt och mycket bra beslut för både lottor och totalförsvaret. Den nya Pliktlagen säger ju att alla folkbokförda i Sverige är totalförsvarspliktiga. Mot den bakgrunden vore det underligt om inte alla kvinnor som är folkbokförda i landet tillåts vara med i en frivilligorganisation som Lottorna. Även om det krävs svenskt medborgarskap för avtal med Försvarsmakten finns det så mycket annat som vi som frivilliga kan göra. Bland annat finns det gott om uppgifter för icke svenska medborgare i kårer, inom medlemsutbildning, totalförsvarsinformation och civila åtaganden för kommuner. Med våra utländska systrar i kåren blir vi ännu starkare och mer mångfacetterade, samtidigt som vi har större möjligheter att rekrytera medlemmar. Men Riksstämman var förstås inte bara ett tillfälle att lyssna till talare och fatta beslut. Det är alltid lika trevligt att träffa så många lottor vid ett och samma tillfälle och möta det engagemang som finns ute i landets lottakårer. Ett prov på detta engagemang märktes tydligt på stämman i och med Liv Lindholms, Malmöhus lottaförbund, spontana upprop till Kvinna till Kvinna. Insamlingen gav lite mer än kronor. Inte illa! Stämman röstade också igenom den nya verksamhetsinriktningen som bättre svarar mot försvarets och Lottornas inriktning mot fler civila och internationella uppdrag. Mycket har redan hänt på den fronten. Bland annat har vi deltagit i internationella övningar, arrangerat en utbildning för lottor som vill ut på internationella uppdrag, samt ökat samarbetet med Unglottorna. Nu fortsätter vi att arbeta på i samma riktning. Idéer saknas inte! Men först ska vi fira jul och lämna det händelserika år som det nya millenniets första år inneburit för oss alla. Väl mött God jul och Gott nytt år! Önskar NINI ENGSTRAND, RIKSLOTTACHEF Lottanytt är medlemstidningen för Riksförbundet Sveriges lottakårer. Lottanytt utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare: Nini Engstrand. Redaktör: Anneli Lindstedt. I redaktionsrådet: Yvonne Hansen och Ingrid Johansson från Lottorna samt Anna Ek från GCI Rinfo. 2 Lottanytt Nummer Adress: Lottornas kansli, Box 5435, Stockholm. Telefon: , fax Lottanytt produceras av GCI Rinfo. Omslag: Bo Håkansson. Upplaga: ex. Repro: 4Color, Uppsala. Tryck: Tryckcentra, Västerås Annonsbokning/Material: Robert Lawesson, telefon Sista bokningsdag för nr : den 26 januari Prenumeration: För icke lottor 50 kr/år, pg Redaktionen ansvarar ej för icke beställt material. Om beställt material önskas i retur, bifoga frankerat kuvert. Citera oss gärna men ange alltid källan.

3 Försenad motion i rätt tid Riksstämman röstade för att alla kvinnor som är folkbokförda i Sverige, oavsett medborgarskap, ska kunna bli medlemmar i Lottorna. Diskussionen kring motionen har varit minst sagt livlig, särskilt på riksförbundets webbsida. Men tanken på att öppna organisationen även för utländska medborgare är inte någon nyhet. Egentligen förstår jag inte varför den här frågan skulle behöva uppröra så många som den faktiskt gjorde. Vi har allt att vinna och inget att förlora på att ge fler tillträde till Lottorna. Det säger Helen Karsberg som författade motionen tillsammans med Elisabeth Falenäs. Helen är vice ordförande i Västkustens lottaförbund och hon är naturligtvis nöjd med utfallet av omröstningen på stämman. Men så har också motionen haft god tid på sig att mogna. Ursprungligen skrevs den nämligen till stämman för två år sedan. Men då var Helen och Elisabeth lite för sena med att skicka in den och den kunde alltså inte behandlas. Men inget ont som inte har något gott med sig. Jag vet inte hur det skulle ha gått om vi varit snabbare med motionen den gången. Men med facit i hand kan vi i alla fall konstatera att tiden nu var mogen, säger Helen. Frågan har intresserat henne länge och redan för ett par år sedan skrev Helen och Elisabeth en debattartikel i ämnet i Lottanytt. Då uteblev debatten dock och förklaringarna till det kan vara flera. Helen tror att det antingen berodde på att de slog in öppna dörrar eller att frågan var för känslig. Men nu var det desto fler som engagerade sig, både för och emot våra tankar. Kanske är det enklare att diskutera via webben där man kan vara anonym och dessutom omedelbart se sitt bidrag infört i diskussionslistan. Helen Karsberg och Elisabeth Falenäs lade fram motionen om att släppa in icke svenska medborgare i Lottorna. Motionen röstades igenom vid Lottornas Riksstämma. Bland våra medlemmar har vi redan en stor spridning rent socialt. Genom att öppna dörren också för invandrarkvinnor fortsätter vi att värna om det öppna samhället. Tag vara på erfarenheterna I Helens hemstad Göteborg finns det stora områden som är vita fläckar på lottornas karta. Det beror inte på att det saknas kvinnor där, men däremot är invandrartätheten mycket hög. Segregationen är ett faktum på många håll i det svenska samhället. Jag tycker att Lottorna har en skyldighet att försöka bemöta och motverka den. Det åstadkommer vi bäst genom att göra det vi är bäst på, nämligen att vara ett stort kvinnligt nätverk. Vår verksamhet är så bred att det finns utrymme för de flesta och alla kan bidra med något. Helen tänker på att det finns många kvinnor som flytt till Sverige från krig och krishärdar runt om i världen. Om de får dela med sig av sina erfarenheter till sina svenska systrar kommer det också något gott ur lidandet. Vi har alla något att lära av varandra och Helen menar att Lottorna är en idealisk mötesplats för kvinnor med olika bakgrund. Genom att till exempel teckna kommunavtal kan kvinnorna också bli en mer officiell del i samhällets beredskap inför olika typer av kriser. Bland våra medlemmar har vi redan en stor spridning rent socialt. Genom att öppna dörren också för invandrarkvinnor fortsätter vi att värna om det öppna samhället. Vi har många utbildningar och verksamheter som säkert kan intressera många av dem och jag blir bara trött av att höra folk som drar fram spionspöken ur garderoberna. Vore det så enkelt att frivilligorganisationerna var spionnästen skulle SÄPO ha en lätt uppgift. Skapa nya kontaktytor Nu tror inte Helen att stämmans beslut kommer att leda till någon omedelbar och stark tillströmning av nya medlemmar. Hon tror inte heller på någon stor och kostsam rekryteringskampanj. I praktiken kan vi visa vad vi står för dels genom att bjuda in till våra olika aktiviteter, dels genom att själva söka oss till de olika invandrarorganisationerna. På så sätt visar vi att vi är en öppen organisation och de som blir intresserade har inga problem att fortsätta odla kontakterna med oss. Ökad försäljning av profilprodukter Försäljningen av profilprodukter har ökat betydligt under den senaste tiden. Något som till viss del kan relateras till nya enklare beställningsrutiner. Under 1999 såldes för totalt kronor. Under de senaste två månaderna har vi sålt för över kronor! För att täcka kostnaderna för lagerhållning och expedition tvingas vi nu tyvärr att ta ut en mindre fakturerings- och expeditionsavgift på 30 kronor per försändelse. Detta gör vi för att slippa höja priserna på produkterna. Den nya expeditionsavgiften gäller från och med detta nr av lottanytt. Lottanytt Nummer

4 REPETITIONS- OCH KOMPLETTERINGSKURSER Central repetitionsutbildning (RU) ger dig som inte tidigare har haft tillfälle till annan övningsverksamhet möjlighet till repetition. Utbildningen genomförs som kurs. Central kompletteringsutbildning (KU) ger dig nya kunskaper i nya materiel, utrustning och system. Planerade KU och RU gäller alla nivåer, det vill säga lottor med genomförd Gk, GB eller PB, såvida inget annat anges. Vinterkurs i fjällmiljö (KU) Tältslagning under vinterförhållanden och övernattning i tält är exempel på vad du får vara med om under den här kursen. Vidare får du lära dig grunderna för bandvagnstolkning, skidteknik och fjällkunskap. På kursen får du också information om hur du kan gå vidare i din lottautbildning. Förkunskaper: TFU-G och grundkurs. Lottor med högre utbildning hänvisas till kursen Ledarskap, vinter. F 21 Hemavan, mars. Ledarskap, vinter (KU) Kursen ger dig ökad kunskap om ledarskapsproblem under vinterförhålladen vad avser kylskador, klädsel, hygien och annat. Tältslagning med övernattning i tält ingår i kursen. Förkunskaper: Lägst GBk och viss vana av längdskidåkning. I kursen deltar även medlemmar ur Flygvapenfrivilligas riksförbund, FVRF. F 21 Vidsel, februari. Observationstjänst, vinter (KU) Kursen ger dig kunskap om observationstjänst i vinterförhållanden, hur du tar hand om materiel, skyddar dig mot kyla och vad du bör tänka på i klädväg. Tältslagning och övernattning i tält ingår. Du får också lära dig tekniken kring pulkadragning. Förkunskaper: Lägst Gk, Obs och viss vana av längdskidåkning. I kursen deltar även medlemmar ur Flygvapenfrivilligas riksförbund, FVRF. F 21 Vidsel, februari. Förplägnad, vinter (KU) Påminnelse om kurser Kursen ger dig kunskap och färdigheter i fältmässig förplägnadstjänst under vinterförhållanden. Du får lära dig hur du tar hand om materiel, vattenförsörjning och livsmedelshantering. Matlagning ingår också i kursen, som avslutas med tillagning och utspisning av mat för 200 deltagare under en pågående övning. Målgrupp: Förplägnadslottor F 21 Kalix, februari. BEFÄLSKURSER (BK) Utbilda dig till Obs-befäl på distans Har du tillgång till Internet? Vill du kunna styra din utbildning och inlärning? Då är distanskursen till Obs-befäl kursen för dig. Kursen omfattar en introduktionshelg, en uppföljningshelg och en tillämpningsövning. Mellan dessa helger genomförs själva distansutbildningen med ett antal scenarier som du ska kommentera och finna lösningen på. Allt med datorns hjälp via Internet. Befälskurser genomförs i nivåerna gruppbefälskurs (GBk), plutonsbefälskurs (PBk), kompanibefälskurs (KBk), löjtnantskurs (Lt) och kaptenskurs (kn). För att få gå befälskurs ska betyget från tidigare lägre kurs vara VG. Kravet på genomförd TFU och ledarskapsutbildning samt övningsdagar varierar. Är du osäker på om du har de förkunskaper som erfordras för att gå nästa steg i din utbildning kontakta din lottakår, din utbildningsintendent eller utbildningsavdelningen på Lottornas kansli. Målgrupp: Lottor i observationstjänst med genomförd Gk, L1 och TFU-GB. Tidsplan: Introduktionshelg, Stagården 9 11 februari Uppföljningshelg, 30 mars 1 april Tillämpningsövning, preliminärt maj I kursen deltar även medlemmar ur Flygvapenfrivilligas riksförbund, FVRF. UNGDOMSUTBILDNING Vinterkurs i Transtrand Förutsätter inga förkunskaper På kursen får du lära dig fjällvett och skidteknik både i teorin och i praktiken. Du får också genomföra en dagstur i fjällen under sakkunnig ledning. Sjukvårdstjänst med inriktning mot vinterskador ingår, liksom information om dina utbildningsmöjligheter. Målgrupp: Nyrekryterade lottor mellan 16 och 18 år eller aspiranter från sommaren 2000 och Transtrand, mars. Här kommer Siw Lottornas nya utbildningsansvariga Hon gick med i Unglottorna i Kalmar som 12-åring, utbildade sig till flyglotta och var en av de fyra första kvinnliga officerarna i försvaret. Nu tar Siw Svensson över ansvaret för Lottornas utbildningar efter Gunnel Löf som går i pension. Efter 20 år i flygvapnet kände jag att jag behövde en ny utmaning. Det känns helt rätt, säger Siw. Hon har själv gått de flesta lottautbildningar, och har varit instruktör på Bungeskolan och Frivilligskolan i Halmstad. Hon är kapten i Flygvapnet och de senaste åren har hon tjänstgjort i Halmstad, nu senast på Militärhögskolan som lärare i ledarskap. Dubbel seger för nya webbsidan Lottornas nya webbsida vann två guldstjärnor i tävlingen webbspelen, norra Europas största tävling för hemsidor, som anordnas av Resumé och Adobe. (Finalen hölls på Hamburger Börs torsdagen den 16 november.) Hemsidan, som producerats av Hallabaloo, vann dels guldstjärna i klassen Icke kommersiella webbsidor, dels i klassen Webbspelens Rookie 2000, med motiveringen: En bra sajt skapas inte av en webb-byrå ensam. Den uppstår i luften mellan webb-byrå och uppdragsgivare. Det är enkelt att göra vågade lösningar när man inte behöver ta konsekvenserna av dem. Konsekvenserna tar uppdragsgivaren. Därför är det en fröjd att tilldela Rookie-priset till en uppdragsgivare som kastar sig ut i vår värld med ett uttryck som nog förvånat. Riksförbundet Sveriges lottakårer har insett värdet av att följa med i ett nytt medium med ett uttryck som står ut. På så sätt visar de att de har en fortsatt plats i ett samhälle där uniformer syns allt mer sällan. De positiva effekterna av vår nya hemsida och vår rekryteringskampanj har inte låtit vänta på sig! Antalet besökare på webben har närapå fyrdubblats sedan lanseringen i september i år och antalet nya intresseanmälningar har stigit med hela 200 procent. Tack Nadja och tack Hallabaloo för suverän hjälp på vägen! 4 Lottanytt Nummer

5 Den nya försvarsmakten STABER, FÖRBAND OCH SKOLOR I FÖRSVARSMAKTEN FR O M 1 JULI Arvidsjaur K 4 Boden MDN, I 19 Eksjö Ing 2, SWEDEC Enköping ATK, S 1 Göteborg MDS, Amf 4 Halmstad Lv 6, FMHS, MHS H Hammarö FSC Haninge/Berga MTK, MarinB O, 1. ubflj, 2. ysflj, 4. minkriflj, ÖS, 2. hkbat Karlsborg K 3 Karlskrona Marin B S, 3. ysflj Kristinehamn A 9 Lidköping (Såtenäs), F 7 Linköping (Malmen), Hkpflj, 4. hkpbat Luleå F 21 Lund (Revingehed) P7 Ronneby (Kallinge) F 17 Skövde P 4, T 2, MSS Stockholm HKV, OPIL, I 1/K 1, FMC, HvSS, SWEDINT, RekryC, MHS K Strängnäs MDM, P 10, FöMUsC Umeå SkyddC Uppsala FTL, F 16, F 20, FMUndSäkC Vaxholm Amf 1, AmfSS Visby MDG, P 18 Ängelholm F 10 Östersund I 5, F 4, ATS, MHS Ö MILITÄRDISTRIKT MED MILITÄRSTABER (MD-STABER OCH MILITÄRDISTRIKTS- GRUPPER Norra militärdistriktet Boden MD-stab, Norrbottensgruppen Härnösand Härnösandsgruppen Kalix Norrbottens gränsjägargrupp Kiruna Lapplandsjägargruppen Sollefteå Västernorrlandsgruppen Umeå Västerbottensgruppen Östersund Jämtlandsgruppen Mellersta militärdistriktet Falun Dalregementsgruppen Gävle Gävleborgsgruppen Haninge Södertörnsgruppen Kristinehamn Värmlandsgruppen Linköping Livgrenadjärgruppen Strängnäs MD-stab, Södermanlandsgruppen Upplands-Bro/Kungsängen Livgardesgruppen Uppsala Upplandsgruppen Västerås Västmanlandsgruppen Örebro Livregementets grenadjärgrupp Gotlands militärdistrikt Visby MD-stab, Gotlandsgruppen Södra militärdistriktet Borås Älvsborgsgruppen Eksjö Norra Smålandsgruppen Göteborg MD-stab, Göteborgsgruppen Halmstad Hallandsgruppen Hässleholm Skånska Dragongruppen Kalmar Kalmargruppen Karlskrona Blekingegruppen Lund/Revingehed Södra skånska gruppen Skövde Skaraborgsgruppen Uddevalla/Skredsvik Bohus-Dalsgruppen Växjö Kronobergsgruppen Lottanytt Nummer

6 Baltic Link den första internationella flygövningen i sitt slag Övningen Baltic Link 2000 som hölls i Ronneby den augusti blev en stor succé! 600 övningsdeltagare fick två mycket lärorika veckor. Det var fantastiskt att få delta som lotta under Baltic Link. Dels var det en upplevelse i sig att få se alla flyguppvisningar, dels var det fascinerande att se hur bra människor av vitt skilda nationaliteter faktiskt fungerade tillsammans. Det var ju första gången någonsin som samtliga länder runt Östersjön deltog i en liknande övning i syfte att öka stabiliteten och säkerheten i området, säger Lise-Lott Eriksson, en av de åtta lottor som deltog under Baltic Link. Fredsvårdande övningar Baltic Link hade planerats i över ett års tid då det var dags för invigningen den 14 augusti. Förberedelserna inkluderade bland annat ett flertal konferenser och otaliga tekniska övningar. Sedan tidigt i våras har även åtskilliga flygsimulationsövningar ägt rum. Baltic Link var en övning inom ramen för Partnership for Peace, PFP. Normalt sett är det Nato som leder PFPövningarna, men den här gången var det alltså Sverige som arrangerande evenemanget och som dessutom agerade övningsledare. Partnership for Peace är baserat på olika överenskommelser mellan Nato och ett flertal partnerländer. Sverige gick med i PFP under 1994 och syftet är, enkelt uttryckt, att öka säkerheten i Europa, bland annat genom olika fredsvårdande övningar, berättar Lise-Lott Eriksson. Fullt upp hela tiden Lise-Lott arbetade på övningens informationscenter. Centrets uppgift var att sköta kontakterna med massmedia och att svara på allmänhetens frågor. Det var fullt upp i princip hela tiden och vi servade både svensk och internationell press med information och bilder. Lise-Lott Eriksson var en av totalt åtta lottor som deltog i Baltic Link. 6 Lottanytt Nummer

7 2000 Dessutom ansvarade vi för webbsidan och för att all relevant information skulle finnas tillgänglig för besökare på webben. Deltagarländer på Baltic Link var: Österrike, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Ryska Federationen, Storbritannien och Sverige. Deltagande flygplanstyper var F18 Hornet, MIG 29 Fulcrum, F16 Falcon, E3D AWACS, AN2 Colt, L410 Turbolet, JA 37 Viggen, JAS 39 Gripen, C130 Hercules, SK 60 och FSR 890 Argus. Mediedagen och avslutningsmiddagen roligast Intressantast var den kombinerade pressoch VIP-dagen som hölls den 23 augusti. Det var lärorikt och fascinerande att på nära håll få följa mediefolkets jakt på en bra story, säger Lise-Lott. Roligast av allt tyckte Lise-Lott att avslutningsmiddagen den sista dagen var. Alla, oavsett nationalitet, hade likadana fältuniformer (M90) på sig under den fina trerättersmiddagen. Fältartister (i samma uniformer även de) uppträdde och alla släppte loss och dansade med varandra. Det var verkligen en jättekul avslutning på en totalt sett lyckad tillställning. Lise-Lott skulle gärna kunna tänka sig att delta på en liknande övning i framtiden. Absolut! För mig är de här övningarna dessutom ett alternativ till exempelvis FNtjänst eller längre övningar på annan ort. Jag är småbarnsmamma och har lite svårt att vara hemifrån under längre perioder. Dessutom var det här ett ypperligt tillfälle för oss lottor att få visa vad vi egentligen går för och att vi faktiskt kan betydligt mer än att koka ärtsoppa. Något som många fortfarande tycks tro, säger Lise-Lott Eriksson. Deltagarna visade mycket stort intresse för de olika flygplanen och de många avancerade flyguppvisningarna. Lottanytt Nummer

8 Högt i tak på Lottornas Riksstämma Det har blivit högt i tak i Lottorna. Mer debatt. Det är bra. Så summerar Lottornas ordförande Eva Flyborg stämman i Stockholm den november. Lottorna visade också att det är högt i tak genom att ta beslut om att öppna organisationen för utländska kvinnor som bor i Sverige. EVA, SOM LEDDE STÄMMAN genom det digra programmet var nöjd med de beslut som fattades. Det var bra att stämman tog beslutet att låta utländska medborgare som är folkbokförda i Sverige få vara medlemmar. Hon var också försiktigt optimistisk till de besked som gavs av de inbjudna gästtalarna försvarsminister Björn von Sydow, ÖB Johan Hederstedt och frivilligutredaren Dick Börjesson. 8 Lottanytt Nummer

9 Lottornas ordförande och (folkpartistiska) riksdagskvinnan Eva Flyborg ledde Riksstämman med ett både professionellt och lättsamt manér. I sann göteborgsk anda drog hon också några vitsar för att lätta upp stämman: Vet ni vad åsiktsutbyte a la Rosenbad innebär? Det är att komma in till Göran Persson med en åsikt och gå därifrån med en annan. En taxichaufför fick en dag en mycket vacker nunna som kund. Han kunde inte låta bli Eva Flyborgs historier att försöka sig på ett närmande och lade handen på nunnans lår, var på hon genast utropade: Matteus 3! Taxichauffören lugnade sig, men efter ett tag försökte han med handen igen varpå nunnan ropade: Matteus 3! Innan de nått resans slut lade han ännu en gång handen på hennes lår, men nunnan utbrast återigen: Matteus 3. När taxichauffören kom hem slog han upp Matteus och läste: Och Herren sade: Du är på rätt väg Proffesionellt och lättsamt ledde Lottornas ordförande Eva Flyborg Riksstämman genom förhandlingarna och lättade då och då upp stämningen med en rolig historia. överskottet på 3,4 miljoner från Centralfonden stod på dagordningen. Överstyrelsen ville ta en miljon till upprustning av kursgården Älvkarleö herrgård och en miljon till satsning på informationsinsatser samt medlemsvård Men flera ombud ville att Lottorna skulle satsa 2,4 miljoner på information och rekrytering, medlemsvård samt på funktionärsutbildningar. Ärendet fick ajourneras, och när det kom upp igen vann överstyrelsens försiktigare förslag och 1,4 miljoner stannade i fonden för framtida satsningar. Stämman röstade också igenom den nya verksamhetsinriktningen med en del nya formuleringar som bättre svarar mot försvarets och Lottornas inriktning mot fler civila och internationella uppdrag som komplement till uppdragen inom försvaret. kan få vara med i en frivilligorganisation som Lottorna. Många kvinnor från andra länder har en bakgrund som gör att de vill kämpa för demokrati, fred och mänskliga rättigheter. Värden som också är grunden för Lottornas verksamhet. Som Sveriges största kvinnliga nätverk har vi också ett ansvar för att bidra till att integrera utländska kvinnor i det svenska samhället, sade Ingegerd Hermond som tillstyrkte motionen för lottaöverstyrelsens räkning. För militära tjänster som Lottorna bemannar inom försvaret krävs svenskt medborgarskap. Men eftersom Lottorna också har många andra uppgifter, bland annat i kårer, inom utbildning, totalförsvarsinformation och civila åtaganden för kommuner finns det gott om uppgifter även för icke svenska medborgare. Många blommor och gåvor överlämnades och många avtackades för sina insatser. Bland annat Lottornas vice ordförande Irene Andersson som nu lämnar styrelsen, och utbildningssekreteraren Gunnel Löf, som snart går i pension. Nini Engstrand tackade också särskilt Saltsjöbadens lottakår som skänkt kronor för upprustning av parken vid Älvkarleö. Parken kommer nu att kallas Saltsjöbadsparken. Riksstämman gästades också av systerorganisationer, bland annat från de baltiska staterna, som tackade Lottorna för det stöd de fått för att bygga upp sin verksamhet. Men på en stämma är det ju inte bara själva förhandlingarna som är viktiga. Rasterna och middagen med förbundet är också viktiga. Det är då man har tid att prata med alla andra lottor, sade Ingrid Freij, ombud från Östergötlands lottaförbund. Framför allt var det positivt och säkert också lugnande för många lottor att ÖB var så konkret när han räknade upp uppgifter för frivilliga i det nya omdanande försvaret. Däremot är det min personlig åsikt att vi snart kommer att få kvinnlig värnplikt i Sverige även om försvarsministern inte är beredd att driva den frågan just nu. På rätt väg inför framtiden Nästan tusen ombud och inbjudna gäster hade samlats i Aula Magna vid Stockholms universitet när riksstämman inleddes med traditionsenlig inmarsch med fanor och musik. I sitt välkomsttal talade Eva Flyborg om att hon tycker att Lottorna är på rätt väg inför framtiden. Kvinnor behövs i det svenska försvaret. Vi har många nya uppgifter i det omdanade försvaret. Att öppna organisationen för kvinnor i Sverige som är utländska medborgare, är också ett steg i rätt riktning. Men hon konstaterade samtidigt att Lottorna behöver få nya unga medlemmar. Vi har alla ett ansvar för organisationens utveckling, sade Eva Flyborg och citerade TVpersonligheten Sally Santesson: Det går inte att bromsa sig ur en uppförsbacke. Behovet av nya medlemmar och att Lottorna ska synas mer i samhället diskuterades när Mycket har hänt Att mycket redan har hänt, och håller på att hända, stod helt klart när Nini Engstrand redovisade verksamheten sedan den förra stämman. Hon berättade bland annat om den stora Östersjökonferensen, deltagande i internationella övningar, en ny utbildning för lottor som vill ut på internationella uppdrag, ett ökat samarbete med Unglotttorna samt nya idéer för frivilligorganisationernas roll som har diskuterats inom AG Fu. Det talades även om den nya kompetensplaceringen. Lottornas riksstämma beslutade med överväldigande majoritet att släppa in även kvinnor med utländskt medborgarskap i organisationen. Motionen var inlämnad av Helen Karsberg, Göteborgs lottakår och Elisabeth Falenäs, Ryda lottakår. Krav på medborgarskap tas bort Tidigare har Lottorna varit öppna för alla svenska kvinnor över 16 år. Nu tas kravet på svenskt medborgarskap bort och det räcker med att vara folkbokförd i Sverige för att få bli lotta. Motionärerna påpekade bland annat att den nya pliktlagen säger att alla folkbokförda i Sverige är totalförsvarspliktiga. I det perspektivet vore det konstigt om inte alla kvinnor som är folkbokförda i landet Riksstämman valde följande personer till Lottornas ledning: Riksförbundets ordförande: Eva Flyborg, Västkustens lfb Rikslottachef och överstyrelsens ordförande: Nini Engstrand, Västmanlands lfb Vice ordföranden: Yvonne Hansen, Södermanlands lfb och Karin Ekdahl, Stockholms läns lfb Ordinarie ledamöter i överstyrelsen: Bitte Müller-Hansen, Kristianstads lfb, Ulla Bäckström, Gotlands lfb, Kerstin Kaluza, Bohuslän-Dals lfb, Elisabeth Falkemo, Västkustens lfb, Barbro Iwarsson, Dalarnes lfb, Britt-Inger Svensson, Stockholms läns lfb, Heléne Rådemar, Stockholms läns lfb, Britt-Inger Wiklund, Västernorrlands lfb, Carin Staaf, Västerbottens lfb. Ersättare: Agneta Hesselgren, Västkustens lfb, Vivianne Oskarsson, Kalmar lfb, Gerd Åsentorp, Gävleborgs lfb, Anette Rihagen, Södermanlands lfb, Birgitta Lindström, Jämtlands läns lfb, Ulla- Britt Kentää, Norrbottens lfb. Lottanytt Nummer

10 Tre tunga herra om Lottorna i det nya försvar Herrarna var lätt räknade bland de drygt tusen ombuden och gästerna i Aula Magna under Lottornas Riksstämma. Men tre tunga herrar med makt att påverka Lottornas framtid fick alla kliva upp i talarstolen: Försvarsminister Björn von Sydow, ÖB Johan Hederstedt och frivilligutredaren viceamiral Dick Börjesson. FÖRSVARSMINISTER Björn von Sydow konstaterade att förändringarna i omvärlden gör att försvaret också måste förändras. Försvarsministern vill ta till vara både manlig och kvinnlig kompetens eftersom det utan tvekan skulle ge en bättre bas för det nya svenska försvaret. Men han tänker inte lägga fram något förslag om kvinnlig värnplikt. Det skulle kräva en grundlagsändring, och eventuellt en folkomröstning, och idag finns ingen bred majoritet för kvinnlig värnplikt i riksdagen, menade försvarsministern. Björn von Sydow talade också om vikten av att även frivilligrörelsen förändras för att passa i det mer högteknologiska och forskningsinriktade försvar som nu byggs upp. Försvarsministern såg positivt på förslaget att utnyttja Lottornas totalförsvarsinformatörer, för att förbättra utbildningen i försvarsfrågor och säkerhetspolitik i skolorna. Stort behov av lottor ÖB Johan Hederstedt talade om grunderna för omstruktureringen av försvaret och om Lottornas roll i det nya försvaret. Även i ett försvar med en delvis ny inriktning mot internationella uppgifter och stöd för det civila samhället finns ett stort behov av lottor och frivilliga krafter. Och det finns många spännande och kvalificerade uppgifter för Lottorna, betonade ÖB. Avtalspersonal till bland annat luftbevakningssystemet LOMOS, utbildning av värnplitiga och samövning med värnpliktiga samt deltagare i en nationell säkerhetsstyrka var bara några av de konkreta uppgifter som ÖB nämnde. Han konstaterade också att försvaret räknar lottor och andra frivilliga som viktiga krafter om försvaret på grund av nya hot måste byggas upp snabbt igen. Han ser också Lottorna i en nyckelroll när det gäller totalförsvarsinformation och folkförankring av försvaret. Folkförankringen av försvaret är en stor fråga när så få gör värnplikten. Därför är Lottorna mycket viktiga som kvinnliga ambassadörer för det nya försvar som nu växer fram, sade ÖB Johan Hederstedt, som också tyckte att motionen om att Lottorna ska ta in även kvinnor med utländskt medborgarskap var bra ett bra initiativ. Låg kunskap om frivilligorganisationer Viceamiral Dick Börjesson har fått regeringens uppdrag att utreda de frivilliga försvarsorganisationernas roll och framtid. Han berättade att utredningen visat att kunskapen om vad frivilligorganisationerna kan och gör är dålig bland medborgarna och hos många myndigheter. Samtidigt finns det stora behov av den kompetens som frivilligpersonalen besitter. Attitydundersökningar visar också att många sympatiserar med frivilligorganisationernas arbete och kan tänka sig att både stödja det och bli medlemmar. Det borde med andra ord gå att engagera fler människor i frivilligorganisationerna, sade Dick Börjesson. Tidigare har många varit beredda att enga- Försvarsminister Björn von Sydow talade bland annat om behovet av kvinnlig kompetens i försvaret. Här omringad av kvinnlig kompetens i form av Eva Flyborg och Nini Engstrand. 10 Lottanytt Nummer

11 r et gera sig i stora internationella frågor. Nya undersökningar visar att allmäna frågor inte räcker längre. I dag behövs i högre utsträckning en koppling till det nära och till en individuell nytta för att människor ska satsa sin tid på arbete i en organisation. Argument som visar på nyttan för den personliga utvecklingen och nyttan av att kunna ge trygghet i sitt närområde, borde med andra ord fungera, menade Dick Börjesson. Ett annat sätt att få fler medvetna om frivilligorganisationernas arbete, är att upplysa alla totalförsvarspliktiga om verksamheterna. Han talade också om att staten vill ha tydligare mål för frivilligorganisationerna arbete, och att staten kommer att ställa hårdare krav på redovisning av resultat för de cirka två miljarder kronor som man direkt och indirekt satsar på frivilligförsvaret. Viceamiralen och frivilligutredaren Dick Börjesson och ÖB Johan Hederstedt talade om frivilligorganisationernas roll i det nya försvaret. ÖB pekade ut en rad konkreta uppgifter för Lottorna i sitt anförande. Tolv fick guldmedalj Följande lottor tilldelades Lottornas högsta utmärkelse, den kungliga guldmedaljen, i samband med Riksstämmans öppnande: Solveig Aplander-Rosencrantz, Hälsingborgs alk, Barbro Axelsson, Christianstads lk, Barbro Dahlström, Växjö lk, Eivor Emanuelsson, Trollhättans flk, Irene Garter, Tomelilla lk, Astrid Gustafsson, Beddingortens lk, Ingegerd Hermond, Göteborgs lk, Gunvor Sehlström, Skellefteå lk, Britt-Inger Svensson, Stockholms alk, Birgitta Wennberg, Vänersborgs lk, Harriet Åkesson, Malmö lk, samt rikslottachefen Nini Engstrand, Västra Aros lk. Rikslottachefens utmärkelse hade hemlighållits fram till rikstämman och kom som en överraskning för henne. Totalt tolv kungliga guldmedaljer delades ut av förra rikslottachefen Alice Trolle-Wachtmeister. Vilken är den viktigaste frågan för Lottorna de närmaste åren? Marinette Johansson, Tjörn/Stenungsunds lk Vi måste föryngra beståndet. För att kunna rekrytera nya unga lottor tror jag att vi måste bli bättre på att synas ute i samhället. Camilla Mårtensson, Hälsingborgs lk Vi måste få fler medlemmar som engagerar sig i kårlivet och skriver avtal. Vi måste synas mer och visa att vi kan mer än att koka ärtsoppa. Gerttie Jönsson, Staffantorps lk Vi måste rekrytera mer, synas mer och satsa mer på internationella uppdrag. Jag var själv på uppdrag i Kosovo jag tror att en väg att locka nya medlemmar bland unga tjejer är att locka med internationella uppdrag. Marie Anne Sellberg, förbundslottachef Örebro län Vi måste bli mer utåtriktade för att få med fler kvinnor i organisationen. Det är viktigt att vi även i fortsättningen är en stor organisation. Hur vi ska locka fler? Visste jag det skulle vi redan göra det. Elsie Knutsson, Södra Unnaryd Vi måste få in fler unga medlemmar i Lottorna. Men det är svårt. Unga kvinnor är upptagna på ett helt annat sätt idag än när jag var ung. Många unga har växt upp långt från kriget. Ett sätt att intressera fler kanske kan vara att gå ut i skolorna och berätta om varför vi behöver ett försvar. Lottanytt Nummer

12 Hon premierar mångfald Christina Salomonson är lärarinnan som blev generaldirektör för ett av Sveriges mest manliga verk, Räddningsverket, tack vare ett samtal bakom en husknut i Borlänge. Möt denna färgstarka och prestigelösa kvinna, som välkomnar kvinnor i landets räddningstjänster. Entréhallen till Karolinen, där Räddningsverket huserar tillsammans med några andra några försvarsmyndigheter, är öde. Många av oss som gjort värnplikten vet föresten vad Karolinen i Karlstad är. Det är här man mönstrar. Då är det förmodligen betydligt mer liv och rörelse än vid Lottanytts besök. Arbetsdagen är slut och lugnet och mörkret har lagt sig över tegelkolossen. Kvällstid är nämligen enda chansen att få till en intervju med Christina Salomonson. I mitt stilla sinne föreställer jag mig en stressad, manhaftig kvinna som snabbt river av svaren på mina frågor. Det kunde inte vara mer fel. Christina Salomonson är lugn, glad och oerhört sympatisk. Hon har en närvaro som få och talar engagerat. Dessutom klär hon bra i lång kjol. Men egentligen är det ett undantag att hon finns kvar på jobbet en kväll: Jag är ingen vän av övertid. Oftast går jag hem när arbetsdagen är slut. Men i samband med resor blir det både sena kvällar och helger ibland. Sällan får arbetsrelaterade papper följa med hem. Det ger mig bara dåligt samvete att bära omkring på papper som inte blir lästa, säger hon bestämt medan vi vandrar genom de mörka korridorerna till hennes rum. Blev tillfrågad bakom husknuten Det var alltså inte de långa arbetsdagarna som förde denna före detta lärarinna och departementsråd till tjänsten som generaldirektör för Räddningsverket. Nej, det var förmodligen förmågan och intresset att leda och entusiasmera i kombination med praktisk erfarenhet av Räddningsverkets verksamhetsområden. För det här är ingen tjänst man söker. Man blir tillfrågad av regeringen. I Christinas fall skedde det bakom en husknut i Borlänge: Björn von Sydow och jag var och tittade på tågolyckan som gjorde att en stor del av centrala Borlänge fick spärras av. På väg in till ett möte med kommunalrådet bad försvarsministern mig att följa med bakom huset en stund. Och det var då han frågade. 12 Lottanytt Nummer

13 Det är roligt att få folk att förstå och upptäcka sammanhang, att stötta dem att växa och ta större ansvar. Jag uppmuntrar gärna dem jag arbetar med att ta för sig. Det låter som ett romantiskt frieri, men det handlade alltså om ett erbjudande att flytta från Stockholm till Karlstad och leda 900 personer, de flesta män. Hon tvekade aldrig över svaret, där bakom husknuten i Borlänge. Jag gillar att vara ledare och det här var verkligen en chans som jag inte ville missa, säger hon med eftertryck. Goda kontakter ute i landet Erfarenheterna sedan tiden som generalsekreterare för Folk och Försvar, medlemsorganisation där bland andra Lottorna ingår, kommer väl till pass i Christinas nya roll. Liksom de många kontakterna från resorna i försvarsdepartementets regi. Till våren ska jag åka runt i landet för att träffa de kommunala räddningstjänsterna. Det ska bli roligt att träffa gamla bekanta och lära känna nya ansikten. Kontakten och dialogen med dem som arbetar praktiskt i räddningstjänsten och i frivilligorganisationer som exempelvis Lottorna är betydelsefull, säger Christina Salomonson i samma ögonblick som vi entrar hennes tjänsterum. Bereder väg för fler kvinnor Arbetsrummet är stort och, som sig bör för en hög chef, beläget i ett hörn. Inredningen går i björk och svart och i fönstren trängs välkoordinerade gröna växter. Men jag ska göra om här. Rummet ska bli mer komfortabelt och ge en trevligare känsla, inte så maskulint som nu, säger Christina Salomonson bestämt. Hon vet vad hon vill, och från hörnrummet i Karlstad ser hon till att Räddningsverkets uppgifter sköts och utvecklas. Bland de många projekten vurmar Christina särskilt för satsningen på att få fler kvinnliga sökande till landets räddningsutbildningar. Ett led i rätt riktning är våra prova-påveckor. Under en vecka får kvinnor prova på att vara brandman på någon av våra fyra skolor. Nyligen hade vi en sådan vecka i Skövde. 200 kvinnor sökte till 25 platser! Det finns alltså ett stort intresse bland kvinnor att arbeta inom räddningstjänsten. Intresset har bland andra Lottorna hjälpt till att skapa, säger Christina Salomonsson. Ett annat sätt att bereda plats för fler kvinnor är förslaget att göra om räddningsutbildningen. Idag ska brandmännen först ha en anställning inom en kommunal brandkår, innan de via arbetet sänds på utbildning hos Räddningsverket. Utbildningen är på 17 veckor. Det nya förslaget är att göra om utbildningen till en 2-årig akademisk utbildning dit alla som vill kan söka, precis som till andra högskoleutbildningar. Givetvis kommer de fysiska intagningskraven fortfarande vara höga, men en sådan här intagningsvariant banar ändå väg för bredden eftersom de sökande inte behöver vara anställda i en kommunal räddningstjänst. En sådan intagning skulle öka mångfalden inom kåren, säger Christina Salomonson. Det nuvarande systemet premierar manlig styrka, vilket inte alltid är nödvändigt som brandman. Redan idag finns en akademisk brandingenjörsutbildning i Lund. Den har banat väg för fler kvinnor i räddningstjänsten. Utbyter gärna erfarenheter Just blandningen av åldrar, kön och nationaliteter ligger Christina nära. För även om hon är kvinna på en av tradition manlig tjänst är hon inte en kvinnosakskvinna. Nej, lagom är bäst och skapar dynamik i en organisation. Christina Salomonson gillar att leda. Det har hon haft med sig ända sedan tiden som lärare och studierektor. Det är roligt att få folk att förstå och upptäcka sammanhang, att stötta dem att växa och ta större ansvar. Jag uppmuntrar gärna dem jag arbetar med att ta för sig. Det är inte för inte som Christina Salomonson varit mentor i flera olika sammanhang. Både i organiserade mentorprogram och i mer inofficiella sammanhang. Det är kul och givande för båda parter. Jag får dela med mig av mina erfarenheter, samtidigt som jag får insikt i hur den yngre generationen tänker och tycker. Det är inte bara ett ensidigt givande av mina erfarenheter, säger hon. Många av dem hon agerat mentor för är yngre kvinnor, ofta lite tillbakadragna, men med stor kapacitet och kompetens. Det gäller att bestämma sig för att våga, och sedan göra det! Jag kan ibland tycka att vissa saker bär emot, som att hålla tal inför stora grupper, men när jag väl står där är det riktigt kul. Viktigt med frivilligorganisationer Både som departementsråd och som generalsekreterare i Folk och Försvar träffade Christina frivilligorganisationer. Kontakterna med Lottorna har varit många, även om Christina själv aldrig varit engagerad eller medlem. Lottorna utgör en folklig förankring av totalförsvaret och fyller en betydande funktion i samhället. Organisationen ger kvinnor möjlighet till bra ledarutbildningar och andra specialinriktade utbildningar som är mycket bra. För oss på Räddningsverket är det viktigt att kunna arbeta tillsammans med frivilligorganisationer där det är möjligt. Vår intervjutid lider mot sitt slut. Det är tyst i korridoren utanför och vinden viner runt den mörka husknuten. Jag samlar ihop mina papper medan Christina tar av sig sina pumps och knyter på sig joggingskorna. OM CHRISTINA SALOMONSON Aktuell: Som Räddningsverkets första kvinnliga generaldirektör. Ålder: 54 år. Utbildning: Fil mag i historia och samhällsvetenskap. Tidigare arbeten: Departementsråd på Försvarsdepartementet, Generalsekreterare för Folk och Försvar, Generalsekreterare för Cykelfrämjandet, Studierektor/adjunkt i grundskola och gymnasium. Familj: En vuxen dotter. Bor: I Karlstad, men har bostaden kvar i Stockholm kvar. Äter helst: Vällagad mat. Gärna italienskt. Dricker helst: Rött vin. Gör efter fem: Vistas helst utomhus! Seglar, golfar, åker skidor och promenerar. Läser mycket skönlitteratur och deckare och gillar att resa. När jag var i Frankrike nyligen för en stor sammankomst för generaldirektörer i Europa, stirrade mitt sällskap på mig när jag kom in i kjol och joggingskor. Men jag hade förstås med mig ombyte. Jag inser att modet med kjol och jympaskor inte passar 54-åriga generaldirektörer, säger Christina Salomonson innan hon släcker lampan och rakryggad promenerar hemåt, med tom handväska. Arbetet lämnar hon kvar på jobbet. Om Räddningsverket Räddningsverkets viktigaste uppgifter är att vara förvaltningsmyndighet, det vill säga se till att de kommunala räddningstjänsterna fungerar, samt se till så att lagar följs. Den andra viktiga uppgiften är att utbilda, fortbilda och informera bland annat brandmän. Räddningsverket har fyra skolor runt om i Sverige, där 600 av verkets totalt 900 anställda arbetar. På skolorna utbildas även civilpliktiga, det vill säga personer som inte gör värnplikten. Istället utbildas de till räddnings- och beredskapsmän för att kunna användas i kommunerna. Lottanytt Nummer

14 l a n d e t runt Unglottor på ting i Mora augusti 2000 Maten en fullträff vid banskytte-sm Den augusti genomfördes banskytte-sm i Västerås och i Sala. I Västerås var det Västmanlands lfb som ordnade lunchen för deltagande skyttar och funktionärer. Totalt tilllagades 605 portioner Biff Stroganoff med ris och sallad. Maten lagades på plats och uppskattades av alla. ELISABETH JOHANSSON Info, Västmanlands lfb Vad är väl ett OS i Sidney... mot 288 mils marsch i Holland Vår fantastiska flyglotta Irene Hedlund har deltagit i den prestigefyllda Niijmegen-marschen 18 år i följd. Denna sommar har Irene avverkat olika marscher i 12 länder! Längden på marscherna har varit i snitt 3,5 mil per tillfälle. Länder som har besökts har varit Sverige, Norge, Danmark, Finland, England, Tyskland (två gånger), Belgien, Luxemburg, Tjeckien, Schweiz, Österrike samt Holland. Vi i Jönköpings lottakår är stolta över att ha Irene i vår kår. Med ett stort leende på läpparna ställer alltid Irene upp för kåren. ANN- BRITT THOR Jönköpings lottakår Ett 90-tal unglottor, ledare och lottor från hela landet samlades i Mora för två trevliga tingsdagar. Dalarnas Unglottor stod som värd för tinget och hade ordnat ett mycket uppskattat program med sightseeing under lördagen. Kvällen avslutades i Rättvik med middag på Vidablick och konsert i Dalhalla. Det var en fantastisk upplevelse att tillsammans med en stor publik lyssna till vacker musik och se ett färgsprakande fyrverkeri i augustinatten. En oförglömlig kväll! Söndagen inleddes med uppmarsch med fanor och fiolspel till kyrkan för korum. Prästen Anna-Karin Strand höll en betraktan över unglottornas verksamhet och unglottakören sjöng under ledning av unglottaledaren Clary Alderback. Alla ledare från Dalarna var sockenklädda och tingsförhandlingarna inleddes av att unglottainstruktören Annelie Samuelsson berättade om de olika dräkterna. Val förrättades i enlighet med valkommitténs förslag och till ny ordförande valdes unglottainstruktören i Kristianstads unglottaförbund, Gunnel Hallberg Dahlman. Tack framfördes till Nini Engstrand för hennes tid som ordförande och till Ritva Lundqvist som avgick som unglottakonsulent. En ny och spännande tid väntar unglottorna där rekrytering av ledare och start av nya avdelningar står närmast på programmet. Förhoppningsvis utökas därigenom ungdomsengagemanget både i förbundet och i avdelningarna. Unglottaverksamheten är uppskattad och att få igång lokala föreningar för att kunna ge tjejer delaktighet i en meningsfull och spännande fritid. Tack för generösa gåvor ÄLVKARLEÖ HERRGÅRD Landskrona lottakår Tre supplementband till Nationalencyklopedin Kristianstads lottaförbund (gåva till minne av utbildningsintendent Wivi Jernryd) Fristads lottakår 500 Staffanstorps lottakår 300 Herrljunga lottakår (med anledning av fem jämna födelsedagar) AKTIVITERINGSKONTOT Avgående unglottakonsulent Ritva Lundqvist framför unglottornas tack till avgående ordförande Nini Engstrand och överlämnar blommor och presenter. RITVA LUNDQVIST Unglottorna Nacka lottakår (med anledning av Nacka lottakårs nedläggning) Falköpings lottakår 300 Stockholms flyglottakår 200 (med anledning av Stockholms Hemvärnskårs 40-årsjubileum) Stockholms läns lottaförbund 300 (med anledning av Bromma lottakårs 75-årsjubileum) Stockholms läns lottaförbund 300 (med anledning av Stockholms Hemvärnskårs 40-årsjubileum) 14 Lottanytt Nummer Marscherande flyglottan Irene Hedlund.

15 Västernorrlandslottor angör Tallinn Styrelsen för Västernorrlands lottaförbund beslöt att förlägga höstens konferens och styrelsesammanträde till Estland. 41 lottor från 14 kårer i förbundet deltog. Med på resan var även utbildningsintendent Cathrin Eriksson från Härnösandsgruppen och Sonja Johansson som arbetar på Lottornas kansli med medlemsvård. Under resan till Tallinn handlade konferensen om detta angelägna ämne. Vid ankomsten till Tallinn väntade en buss med guide som tog oss runt i staden och vi fick ta del av Tallinns spännande historia och arkitektur. Det gavs möjlighet att besöka marknaden där man bland annat kunde hitta vackra, stickade tröjor. Resans höjdpunkt blev mötet med Naiskodukaitse, de estniska lottorna. Vi träffade dem i en lokal på Försvarsministeriet. Vice ordföranden i deras organisation mötte oss tillsammans med ett tiotal medlemmar. Den estniska lottaorganisationen har 800 medlemmar. Deras huvudsakliga uppgifter är sjukvård och matlagning. De tjänstgör helt ideellt. Uniformer får de skaffa själva, men en del har de fått från Sverige. Lottorna ingår i det Frivilliga Försvarsförbundet som bildades för 73 år sedan, men som har varit vilande i 60 år. På återresan till Stockholm var det dags för styrelsesammanträdet. Alla lottor var överens om att resan varit mycket lyckad och att Estland är väl värt fler besök. Förbundet planerar att bjuda in de estniska lottorna till ett besök hos oss. MONIKA RUNDQVIST Sundsvalls lottakår Vice ordföranden i Estlands Naiskodukaitse, Merle Sikka, tar emot gåvor av Irene Jonsson (mitten) och Britt-Inger Wiklund (till höger) från Västernorrlands lottaförbund. Öjung Bollegården Konferenser Kurser Idrott Vildmark Äventyr Södra Militärdistriktet Södra Militärdistriktets stab söker handläggare av hemvärns- och frivilligverksamhet Huvudsakliga arbetsuppgifter sammanhållande för frivilligorganisationernas verksamhet sammanställning och uppföljning av utbildningsverksamhet bistå vid (ev leda) utbildningsmöte både med representanter för MD grupperna och frivilligorganisationerna bistå vid budgetering representera staben vid frivilligorganisationernas stämmor och konferenser beredd deltaga i avdelningens övriga arbetsuppgifter Utbildning och erfarenheter Det är en fördel om du har erfarenhet av frivilligorganisationernas arbete och har högskoleutbildning. Övrigt Krav är svenskt medborgarskap, säkerhetskontroll kommer att genomföras. Många eller få, hela föreaget, konferensen, kompisgänget eller klassen. Våra anläggningar passar för alla arrangemang. Att resa till Stagården från exempelvis Stockholm är både enkelt och bekvämt. Med bil tar det knappt tre timmar. Tågförbindelserna är mycket goda både från söder och norr. Upplysningar: Personalchef Roland Ödh , Facklig företrädare, FCTF Lilian Pålsson , SACO/Försvar Eva Crona tel , SEKO Dick Årebrink Välkommen med din ansökan till MD S stab, J1, Box 5155, Västra Frölunda. Konferensanläggning med många olika möjligheter. Öjung Anläggning för friluftsliv, läger, överlevnadskurser. Bollegården Idrottsanläggning och stor festlokal. Som frivillig i försvaret har du fri tillgång till följande anläggningar: Skjutbanor Idrottshall Simhall Gym Fotbollsplan Utförsåkning Vi hämtar vid järnvägsstationen efter anmälan till receptionen. För information & bokning Tel: , Fax: , E-post: Försvarsmaktens uppgift är att i krig försvara landet mot militära angrepp som hotar rikets frihet och oberoende. Vi skall i fred övervaka landets territoriella gränser och kunna ställa kvalificerade resurser till förfogande för internationella fredsfrämjande och humanitära insatser. Dessutom skall vi stödja samhället vid svåra påfrestningar. Södra Militärdistriktets (MD S) ledningsstab i Göteborg är en ny enhet för ledning av militär verksamhet i Södra Sverige. Staben skall, under chefen för militärdistriktet, svara för bl a markterritoriell ledning, hemvärns- och frivilligverksamhet samt regional och lokal totalförsvarssamverkan. Ett anläggnings- och fastighetskontor (ANFA-kontor) har ansvaret för anläggningar och fastigheter inom halva Södra Militärdistriktet. Lottanytt Nummer

16 16 Lottanytt Nummer

Årsberättelse 2000 1

Årsberättelse 2000 1 Årsberättelse 2000 1 Innehåll Överstyrelsens godkännande 3 Lotta i det nya årtusendet 4 Det här är Lottorna 6 Verksamhetsinriktning 8 Riksstämma 2000 11 Information och rekrytering 12 Utbildning 14 Internationellt

Läs mer

Innehåll. ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö

Innehåll. ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Lottornas årsredovisning 2001 Innehåll ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Kontakt...3 Ett år som satt sina spår...4 Det här är Lottorna...6 Verksamhetsinriktning...8

Läs mer

Hon tror på Lottorna Val -06. Vad lovar riksdagspartierna? Ny ung styrelse lockar nya lottor. Sommarskola Övningar Civila uppdrag Stadgefrågor UD

Hon tror på Lottorna Val -06. Vad lovar riksdagspartierna? Ny ung styrelse lockar nya lottor. Sommarskola Övningar Civila uppdrag Stadgefrågor UD Nummer 3 september 2006 Medlemstidning för lottorna Marie Hafström, generaldirektör Försvarsmakten Hon tror på Lottorna Val -06 Vad lovar riksdagspartierna? Nyköpings lottakår Ny ung styrelse lockar nya

Läs mer

Internationell domare i Sarajevo

Internationell domare i Sarajevo N u m m e r 4 d e c e m b e r 2008 Sv e n s k a Lot ta k å r e n s M e d l e mst i d n i n g Tema: Utlandstjänst Utlandstjänst ett mål för många Allt från riksstämman 2008 Hjälp oss att se! Ögat-kampanjen

Läs mer

Frånkrigetsiran. tillsvenskalottakåren. sårekryterarvi tips från tre kårer. rättvis rekrytering Lottakårensmodell. sommarhälsning frånrevingehed

Frånkrigetsiran. tillsvenskalottakåren. sårekryterarvi tips från tre kårer. rättvis rekrytering Lottakårensmodell. sommarhälsning frånrevingehed n U M M e r 3 Se Pte M Be r 2008 SVE N S K A LOT TAK ÅRE N S M E D LE M STI D N I N G tema:rekrytering sårekryterarvi tips från tre kårer rättvis rekrytering Lottakårensmodell sommarhälsning frånrevingehed

Läs mer

Basen för Sveriges försvar

Basen för Sveriges försvar TIDNING FÖR PERSONALEN I DE NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA Arga bönder demonstrerar Fänrik Hans Månsson stoppar vår fotograf under Skaraborgs höstövning. 14 Stor dramatik när tillstånden förnyas Markörerna

Läs mer

FLYGVAPEN FRIVILLIGA

FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPENFRIVILLIGAS MEDLEMSTIDNING Nr 3 - December 2012 Foto: Henrik Gebhardt Tredje sommaren i Afghanistan Höstens Frivilligskolor Instruktörskonferens på HvSS Riksstämma i Uppsala

Läs mer

t i d n i n g f ö r B i l k å r e n

t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Bilkåristen t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Ny Bilkår Folk och Försvar i Sälen Bilkåren och Sociala Medier Vårruset nr 1 MArs 2013 en frivillig försvarsorganisation T i d n i n g f ö r B i l k å r

Läs mer

FROnytt. FRO i hetluften. Arbetet efter stormen Hilde. Ungdomsledarträff. -Bataljonspastorn Jan Gyllenhammar. -Värdegrundskurs i Uppsala

FROnytt. FRO i hetluften. Arbetet efter stormen Hilde. Ungdomsledarträff. -Bataljonspastorn Jan Gyllenhammar. -Värdegrundskurs i Uppsala Nr 4, december 2013 FROnytt Medlemstidning för Frivilliga Radioorganisationen -Bataljonspastorn Jan Gyllenhammar -Värdegrundskurs i Uppsala FRO i hetluften Ungdomsledarträff Arbetet efter stormen Hilde

Läs mer

Lottornas årsredovisning 2005

Lottornas årsredovisning 2005 Lottornas årsredovisning 2005 Innehåll Det här är Lottorna... 3 Rikslottachefen reflekterar över 2005... 4 Kontakt... 6 Utbildning... 8 Civila uppdrag... 10 Särskilda insatser 2005... 11 Information &

Läs mer

Roland Ekenberg ny rikshemvärnschef. Öva löst tänk skarpt Vurpor med mc, hörselskador och heta ksp-pipor syns i olycksstatistiken.

Roland Ekenberg ny rikshemvärnschef. Öva löst tänk skarpt Vurpor med mc, hörselskador och heta ksp-pipor syns i olycksstatistiken. Öva löst tänk skarpt Vurpor med mc, hörselskador och heta ksp-pipor syns i olycksstatistiken. 10 Nya vindar över Östergötland Insatskompaniet tål en kraftmätning med fältförbanden. 16 Doktor Sjöström skriver

Läs mer

Flygvapenfrivilliga Flygvapenfrivilliga

Flygvapenfrivilliga Flygvapenfrivilliga Flygvapenfrivilliga Jubileumsskrift 1962 2012 Flygvapenfrivilliga Jubileumsskrift 1962 2012 Innehåll Förord 3 Inledning 5 Föreningar, förbund och regioner 7 Flygvapnet och Flygvapenfrivilliga 32 Ordförande

Läs mer

Två oeniga myndigheter. Ofrivillig. Förändrat förbund. Samarbetar för att påverka Officeren som blev minister

Två oeniga myndigheter. Ofrivillig. Förändrat förbund. Samarbetar för att påverka Officeren som blev minister Medlemstidning från Försvarsförbundet. nr 2 2012 Förändrat förbund Omdaningen splittrar föreningarna Facken i Eksjö Samarbetar för att påverka Officeren som blev minister Möt Karin Enström Ofrivillig sökare

Läs mer

Bilkåristen. T i d n i n g f ö r B i l k å r e n. Historisk extra Riksstämma

Bilkåristen. T i d n i n g f ö r B i l k å r e n. Historisk extra Riksstämma Bilkåristen T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Historisk extra Riksstämma Nr 1 MARS 2009 En frivillig försvarsorganisation T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Ledaren Reidun Eklöw Riksbilkårchef Extra

Läs mer

Senadin. om rekrytering och jämställdhet. Försvarsförbundet driver två mål till AD

Senadin. om rekrytering och jämställdhet. Försvarsförbundet driver två mål till AD MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR 1 2014 Senadin om rekrytering och jämställdhet Försvarsförbundet driver två mål till AD DO-anmälan gav omstart i Halmstad Fortverket blir kvar men effektiviseras

Läs mer

med sikte på framtiden

med sikte på framtiden Arméinspektören: VI MÅSTE FINNAS I HELA LANDET N u m m e r 1 f e b r u a r i 2 0 0 9 Ingen degradering av befäl Rakel säkrar sambandet Kartläggs av extremister med sikte på framtiden färre bataljoner,

Läs mer

Hiorten och våra ungdomar. Vi ger oss - en krönika om våra försvarspolitiker. En oförglömlig resa till Litauen

Hiorten och våra ungdomar. Vi ger oss - en krönika om våra försvarspolitiker. En oförglömlig resa till Litauen Sjövärns nr32007 medlemstidning för sjövärnskårenposten Hiorten och våra ungdomar En oförglömlig resa till Litauen Hos Göteborgs Sjövärnskår är nästan allt nytt Vi ger oss - en krönika om våra försvarspolitiker

Läs mer

Dags för mönstring igen?

Dags för mönstring igen? MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR 2 2015 Dags för mönstring igen? HÅKAN SPARR OMVALD SOM ORDFÖRANDE»Ju längre från ledningen man sitter, desto svårare är det att känna sig som en del av förändringen«försvarsmakten

Läs mer

FROnytt. Ungdomssatsning i Mälardalen. Fingerad konflikt i Enköping. Vår försvarsminister tar emot. Första övningen i egen regi

FROnytt. Ungdomssatsning i Mälardalen. Fingerad konflikt i Enköping. Vår försvarsminister tar emot. Första övningen i egen regi Nr 4, december 2012 FROnytt Medlemstidning för Frivilliga Radioorganisationen Fingerad konflikt i Enköping Ungdomssatsning i Mälardalen Vår försvarsminister tar emot Första övningen i egen regi 2 FROnytt

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Ännu en frivilligutredning. Känsö genomförs! handelsflottan. Får vi presentera Axel Nilsmo och Paula Wallenburg - några av våra förebilder!

Ännu en frivilligutredning. Känsö genomförs! handelsflottan. Får vi presentera Axel Nilsmo och Paula Wallenburg - några av våra förebilder! Sjövärns nr12008 medlemstidning för sjövärnskårenposten Karriär i svenska handelsflottan Får vi presentera Axel Nilsmo och Paula Wallenburg - några av våra förebilder! Vad är egentligen säkerhetspolitik?

Läs mer

T i d n i n g f ö r B i l k å r e n

T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Bilkåristen T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Sveriges Bilkårers Riksförbund 70 år Riksstämman 2012 Rekryteringstävling Nytt jobb på kansliet Nr 1 MARS 2012 En frivillig försvarsorganisation T i d n

Läs mer

Ny kår invald på förbundsstämman. En sjövärnare och reservofficer. Kvinnlig salut för kungen. Försvaret visar upp sig - många sjövärnare i hamnen

Ny kår invald på förbundsstämman. En sjövärnare och reservofficer. Kvinnlig salut för kungen. Försvaret visar upp sig - många sjövärnare i hamnen Sjövärns nr22006 medlemstidning för sjövärnskårenposten En sjövärnare och reservofficer Försvaret visar upp sig - många sjövärnare i hamnen Sjövärnskåren och Flygvapenfrivilliga i unikt samarbete Kvinnlig

Läs mer

Molosövning i Älvdalen,

Molosövning i Älvdalen, 5YTHYZ Molosövning i Älvdalen, se sidan 6 Alla måste vara med Georg Guldstrand, Centralstyrelsens ordförande Dessa rader skriver jag direkt efter ordförandekonferensen i Tylebäck. En konferens som varit

Läs mer

SVENSKA LOTTAKÅRENS ÅRSREDOVISNING 2013

SVENSKA LOTTAKÅRENS ÅRSREDOVISNING 2013 SVENSKA LOTTAKÅRENS ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Rikslottachefen har ordet s. 2 Det här är Svenska Lottakåren s. 2 Svenska Lottakåren i siffror s. 5 Utbildning och uppdrag s. 6 Information och rekrytering

Läs mer

FLYGVAPEN FRIVILLIGA

FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPENFRIVILLIGAS MEDLEMSTIDNING Nr 1 - April 2015 Årsmöten Rekrytering Vårens centrala kurser Ungdomar på Vinterutbildning Helikopterflottiljen presenterar sig 1 Hans Hansson har

Läs mer

Snöryttare. Bandvagnar i Kiruna. Nationella skyddsstyrkorna #1 2014 SOLDAT I VINTERTID

Snöryttare. Bandvagnar i Kiruna. Nationella skyddsstyrkorna #1 2014 SOLDAT I VINTERTID Nationella skyddsstyrkorna #1 2014 Minibussar på Gotland Debatt på Folk och Försvar Specialistrekrytering Geltic Bear i Enköping Hon räddade ett barn SOLDAT I VINTERTID Kroppen, kläder, strid, mat & dryck

Läs mer

Blekinge visar framåtanda

Blekinge visar framåtanda Terrorister fick kärleksfull vård Under inspektionen visades i Göteborg hur polisen kan avlastas vid en insats. 4 Skåningarna först i basker Högvaktsstyrkan från Södra skånska gruppen fick bära nya baskern

Läs mer

Reservarnas högre löner retar. Alla åker i självförsörjande kompani. Debatt: Emma är det bästa som hänt. Kronobergare: Vi kommer när det behövs

Reservarnas högre löner retar. Alla åker i självförsörjande kompani. Debatt: Emma är det bästa som hänt. Kronobergare: Vi kommer när det behövs Nr Kronobergare: Vi kommer när det behövs Debatt: Emma är det bästa som hänt Reservarnas högre löner retar Alla åker i självförsörjande kompani Försvarsmakten vann mest i ungdomstävling Gästkrönika Alexis

Läs mer

Ny kurs för bättre hälsa

Ny kurs för bättre hälsa NUMMER 2 JUNI 2007 MEDLEMSTIDNING FÖR LOTTORNA ANNA SKIPPER: En drinkdrottning och hälsomissionär ÄLVKARLEÖ - en herrgård att älska UTBILDNING Ny kurs för bättre hälsa LOTTANYTT TIPSAR Roa dig och kom

Läs mer