Lottanytt. N UMMER 4 November 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lottanytt. N UMMER 4 November 2000"

Transkript

1 Lottanytt N UMMER 4 November 2000 Dubbel seger för nya hemsidan Möt Räddningsverkets nya kvinnliga chef Högt i tak på årets riksstämma Baltic Link 2000 internationell flygövning som blev en stor succé

2 i n n e håll Riksstämman gav mersmak F Ö R S E N A D M O T I O N I R Ä T T T I D 3 Nu får även kvinnor som är folkbokförda i Sverige, men som ännu inte har blivit svenska medborgare, gå med i Lottorna. B A L T I C L I N K 6 Baltic Link, den första internationella flygövningen i sitt slag, blev en stor succé. Möt lottan Lise-Lott Eriksson som deltog under de hektiska, men mycket givande dagarna. R I K S S T Ä M M A N 8 Det har blivit högt i tak i Lottorna. Mer debatt tillåts och det är bra för vår organisation. Årets riksstämma bjuder på intressanta diskussioner och nya, betydelsefulla beslut. H O N Ä R C H E F F Ö R M A N L I G A S T E V E R K E T 12 Möt Christina Salomonson, chef på Räddningsverket sedan juni i år. I en exklusiv intervju i Lottanytt berättar hon om arbete, fritid och tidigare befattningar. L A N D E T R U N T 10 Lottanytt tar pulsen på landets kårer. EFTER EN LÅNG och regnig höst var det säkert fler än jag som såg fram emot årets Riksstämma i mitten av november. Tillsammans med nästan engagerade lottor, gästtalarna försvarsminister Björn von Sydow, ÖB Johan Hederstedt och frivilligutredaren Dick Börjesson blev stämman just så lyckad som vi alla hoppats på. En eloge till Eva Flyborg, som på sitt humoristiska och proffsiga sätt höll ordning på stämman. Jag kan bara instämma i hennes ord från inledningstalet Lottorna är på rätt väg in i framtiden. Ett prov på det visade inte minst beslutet att tillåta utländska medborgare som är folkbokförda i Sverige att bli lottor. Ett historiskt och mycket bra beslut för både lottor och totalförsvaret. Den nya Pliktlagen säger ju att alla folkbokförda i Sverige är totalförsvarspliktiga. Mot den bakgrunden vore det underligt om inte alla kvinnor som är folkbokförda i landet tillåts vara med i en frivilligorganisation som Lottorna. Även om det krävs svenskt medborgarskap för avtal med Försvarsmakten finns det så mycket annat som vi som frivilliga kan göra. Bland annat finns det gott om uppgifter för icke svenska medborgare i kårer, inom medlemsutbildning, totalförsvarsinformation och civila åtaganden för kommuner. Med våra utländska systrar i kåren blir vi ännu starkare och mer mångfacetterade, samtidigt som vi har större möjligheter att rekrytera medlemmar. Men Riksstämman var förstås inte bara ett tillfälle att lyssna till talare och fatta beslut. Det är alltid lika trevligt att träffa så många lottor vid ett och samma tillfälle och möta det engagemang som finns ute i landets lottakårer. Ett prov på detta engagemang märktes tydligt på stämman i och med Liv Lindholms, Malmöhus lottaförbund, spontana upprop till Kvinna till Kvinna. Insamlingen gav lite mer än kronor. Inte illa! Stämman röstade också igenom den nya verksamhetsinriktningen som bättre svarar mot försvarets och Lottornas inriktning mot fler civila och internationella uppdrag. Mycket har redan hänt på den fronten. Bland annat har vi deltagit i internationella övningar, arrangerat en utbildning för lottor som vill ut på internationella uppdrag, samt ökat samarbetet med Unglottorna. Nu fortsätter vi att arbeta på i samma riktning. Idéer saknas inte! Men först ska vi fira jul och lämna det händelserika år som det nya millenniets första år inneburit för oss alla. Väl mött God jul och Gott nytt år! Önskar NINI ENGSTRAND, RIKSLOTTACHEF Lottanytt är medlemstidningen för Riksförbundet Sveriges lottakårer. Lottanytt utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare: Nini Engstrand. Redaktör: Anneli Lindstedt. I redaktionsrådet: Yvonne Hansen och Ingrid Johansson från Lottorna samt Anna Ek från GCI Rinfo. 2 Lottanytt Nummer Adress: Lottornas kansli, Box 5435, Stockholm. Telefon: , fax Lottanytt produceras av GCI Rinfo. Omslag: Bo Håkansson. Upplaga: ex. Repro: 4Color, Uppsala. Tryck: Tryckcentra, Västerås Annonsbokning/Material: Robert Lawesson, telefon Sista bokningsdag för nr : den 26 januari Prenumeration: För icke lottor 50 kr/år, pg Redaktionen ansvarar ej för icke beställt material. Om beställt material önskas i retur, bifoga frankerat kuvert. Citera oss gärna men ange alltid källan.

3 Försenad motion i rätt tid Riksstämman röstade för att alla kvinnor som är folkbokförda i Sverige, oavsett medborgarskap, ska kunna bli medlemmar i Lottorna. Diskussionen kring motionen har varit minst sagt livlig, särskilt på riksförbundets webbsida. Men tanken på att öppna organisationen även för utländska medborgare är inte någon nyhet. Egentligen förstår jag inte varför den här frågan skulle behöva uppröra så många som den faktiskt gjorde. Vi har allt att vinna och inget att förlora på att ge fler tillträde till Lottorna. Det säger Helen Karsberg som författade motionen tillsammans med Elisabeth Falenäs. Helen är vice ordförande i Västkustens lottaförbund och hon är naturligtvis nöjd med utfallet av omröstningen på stämman. Men så har också motionen haft god tid på sig att mogna. Ursprungligen skrevs den nämligen till stämman för två år sedan. Men då var Helen och Elisabeth lite för sena med att skicka in den och den kunde alltså inte behandlas. Men inget ont som inte har något gott med sig. Jag vet inte hur det skulle ha gått om vi varit snabbare med motionen den gången. Men med facit i hand kan vi i alla fall konstatera att tiden nu var mogen, säger Helen. Frågan har intresserat henne länge och redan för ett par år sedan skrev Helen och Elisabeth en debattartikel i ämnet i Lottanytt. Då uteblev debatten dock och förklaringarna till det kan vara flera. Helen tror att det antingen berodde på att de slog in öppna dörrar eller att frågan var för känslig. Men nu var det desto fler som engagerade sig, både för och emot våra tankar. Kanske är det enklare att diskutera via webben där man kan vara anonym och dessutom omedelbart se sitt bidrag infört i diskussionslistan. Helen Karsberg och Elisabeth Falenäs lade fram motionen om att släppa in icke svenska medborgare i Lottorna. Motionen röstades igenom vid Lottornas Riksstämma. Bland våra medlemmar har vi redan en stor spridning rent socialt. Genom att öppna dörren också för invandrarkvinnor fortsätter vi att värna om det öppna samhället. Tag vara på erfarenheterna I Helens hemstad Göteborg finns det stora områden som är vita fläckar på lottornas karta. Det beror inte på att det saknas kvinnor där, men däremot är invandrartätheten mycket hög. Segregationen är ett faktum på många håll i det svenska samhället. Jag tycker att Lottorna har en skyldighet att försöka bemöta och motverka den. Det åstadkommer vi bäst genom att göra det vi är bäst på, nämligen att vara ett stort kvinnligt nätverk. Vår verksamhet är så bred att det finns utrymme för de flesta och alla kan bidra med något. Helen tänker på att det finns många kvinnor som flytt till Sverige från krig och krishärdar runt om i världen. Om de får dela med sig av sina erfarenheter till sina svenska systrar kommer det också något gott ur lidandet. Vi har alla något att lära av varandra och Helen menar att Lottorna är en idealisk mötesplats för kvinnor med olika bakgrund. Genom att till exempel teckna kommunavtal kan kvinnorna också bli en mer officiell del i samhällets beredskap inför olika typer av kriser. Bland våra medlemmar har vi redan en stor spridning rent socialt. Genom att öppna dörren också för invandrarkvinnor fortsätter vi att värna om det öppna samhället. Vi har många utbildningar och verksamheter som säkert kan intressera många av dem och jag blir bara trött av att höra folk som drar fram spionspöken ur garderoberna. Vore det så enkelt att frivilligorganisationerna var spionnästen skulle SÄPO ha en lätt uppgift. Skapa nya kontaktytor Nu tror inte Helen att stämmans beslut kommer att leda till någon omedelbar och stark tillströmning av nya medlemmar. Hon tror inte heller på någon stor och kostsam rekryteringskampanj. I praktiken kan vi visa vad vi står för dels genom att bjuda in till våra olika aktiviteter, dels genom att själva söka oss till de olika invandrarorganisationerna. På så sätt visar vi att vi är en öppen organisation och de som blir intresserade har inga problem att fortsätta odla kontakterna med oss. Ökad försäljning av profilprodukter Försäljningen av profilprodukter har ökat betydligt under den senaste tiden. Något som till viss del kan relateras till nya enklare beställningsrutiner. Under 1999 såldes för totalt kronor. Under de senaste två månaderna har vi sålt för över kronor! För att täcka kostnaderna för lagerhållning och expedition tvingas vi nu tyvärr att ta ut en mindre fakturerings- och expeditionsavgift på 30 kronor per försändelse. Detta gör vi för att slippa höja priserna på produkterna. Den nya expeditionsavgiften gäller från och med detta nr av lottanytt. Lottanytt Nummer

4 REPETITIONS- OCH KOMPLETTERINGSKURSER Central repetitionsutbildning (RU) ger dig som inte tidigare har haft tillfälle till annan övningsverksamhet möjlighet till repetition. Utbildningen genomförs som kurs. Central kompletteringsutbildning (KU) ger dig nya kunskaper i nya materiel, utrustning och system. Planerade KU och RU gäller alla nivåer, det vill säga lottor med genomförd Gk, GB eller PB, såvida inget annat anges. Vinterkurs i fjällmiljö (KU) Tältslagning under vinterförhållanden och övernattning i tält är exempel på vad du får vara med om under den här kursen. Vidare får du lära dig grunderna för bandvagnstolkning, skidteknik och fjällkunskap. På kursen får du också information om hur du kan gå vidare i din lottautbildning. Förkunskaper: TFU-G och grundkurs. Lottor med högre utbildning hänvisas till kursen Ledarskap, vinter. F 21 Hemavan, mars. Ledarskap, vinter (KU) Kursen ger dig ökad kunskap om ledarskapsproblem under vinterförhålladen vad avser kylskador, klädsel, hygien och annat. Tältslagning med övernattning i tält ingår i kursen. Förkunskaper: Lägst GBk och viss vana av längdskidåkning. I kursen deltar även medlemmar ur Flygvapenfrivilligas riksförbund, FVRF. F 21 Vidsel, februari. Observationstjänst, vinter (KU) Kursen ger dig kunskap om observationstjänst i vinterförhållanden, hur du tar hand om materiel, skyddar dig mot kyla och vad du bör tänka på i klädväg. Tältslagning och övernattning i tält ingår. Du får också lära dig tekniken kring pulkadragning. Förkunskaper: Lägst Gk, Obs och viss vana av längdskidåkning. I kursen deltar även medlemmar ur Flygvapenfrivilligas riksförbund, FVRF. F 21 Vidsel, februari. Förplägnad, vinter (KU) Påminnelse om kurser Kursen ger dig kunskap och färdigheter i fältmässig förplägnadstjänst under vinterförhållanden. Du får lära dig hur du tar hand om materiel, vattenförsörjning och livsmedelshantering. Matlagning ingår också i kursen, som avslutas med tillagning och utspisning av mat för 200 deltagare under en pågående övning. Målgrupp: Förplägnadslottor F 21 Kalix, februari. BEFÄLSKURSER (BK) Utbilda dig till Obs-befäl på distans Har du tillgång till Internet? Vill du kunna styra din utbildning och inlärning? Då är distanskursen till Obs-befäl kursen för dig. Kursen omfattar en introduktionshelg, en uppföljningshelg och en tillämpningsövning. Mellan dessa helger genomförs själva distansutbildningen med ett antal scenarier som du ska kommentera och finna lösningen på. Allt med datorns hjälp via Internet. Befälskurser genomförs i nivåerna gruppbefälskurs (GBk), plutonsbefälskurs (PBk), kompanibefälskurs (KBk), löjtnantskurs (Lt) och kaptenskurs (kn). För att få gå befälskurs ska betyget från tidigare lägre kurs vara VG. Kravet på genomförd TFU och ledarskapsutbildning samt övningsdagar varierar. Är du osäker på om du har de förkunskaper som erfordras för att gå nästa steg i din utbildning kontakta din lottakår, din utbildningsintendent eller utbildningsavdelningen på Lottornas kansli. Målgrupp: Lottor i observationstjänst med genomförd Gk, L1 och TFU-GB. Tidsplan: Introduktionshelg, Stagården 9 11 februari Uppföljningshelg, 30 mars 1 april Tillämpningsövning, preliminärt maj I kursen deltar även medlemmar ur Flygvapenfrivilligas riksförbund, FVRF. UNGDOMSUTBILDNING Vinterkurs i Transtrand Förutsätter inga förkunskaper På kursen får du lära dig fjällvett och skidteknik både i teorin och i praktiken. Du får också genomföra en dagstur i fjällen under sakkunnig ledning. Sjukvårdstjänst med inriktning mot vinterskador ingår, liksom information om dina utbildningsmöjligheter. Målgrupp: Nyrekryterade lottor mellan 16 och 18 år eller aspiranter från sommaren 2000 och Transtrand, mars. Här kommer Siw Lottornas nya utbildningsansvariga Hon gick med i Unglottorna i Kalmar som 12-åring, utbildade sig till flyglotta och var en av de fyra första kvinnliga officerarna i försvaret. Nu tar Siw Svensson över ansvaret för Lottornas utbildningar efter Gunnel Löf som går i pension. Efter 20 år i flygvapnet kände jag att jag behövde en ny utmaning. Det känns helt rätt, säger Siw. Hon har själv gått de flesta lottautbildningar, och har varit instruktör på Bungeskolan och Frivilligskolan i Halmstad. Hon är kapten i Flygvapnet och de senaste åren har hon tjänstgjort i Halmstad, nu senast på Militärhögskolan som lärare i ledarskap. Dubbel seger för nya webbsidan Lottornas nya webbsida vann två guldstjärnor i tävlingen webbspelen, norra Europas största tävling för hemsidor, som anordnas av Resumé och Adobe. (Finalen hölls på Hamburger Börs torsdagen den 16 november.) Hemsidan, som producerats av Hallabaloo, vann dels guldstjärna i klassen Icke kommersiella webbsidor, dels i klassen Webbspelens Rookie 2000, med motiveringen: En bra sajt skapas inte av en webb-byrå ensam. Den uppstår i luften mellan webb-byrå och uppdragsgivare. Det är enkelt att göra vågade lösningar när man inte behöver ta konsekvenserna av dem. Konsekvenserna tar uppdragsgivaren. Därför är det en fröjd att tilldela Rookie-priset till en uppdragsgivare som kastar sig ut i vår värld med ett uttryck som nog förvånat. Riksförbundet Sveriges lottakårer har insett värdet av att följa med i ett nytt medium med ett uttryck som står ut. På så sätt visar de att de har en fortsatt plats i ett samhälle där uniformer syns allt mer sällan. De positiva effekterna av vår nya hemsida och vår rekryteringskampanj har inte låtit vänta på sig! Antalet besökare på webben har närapå fyrdubblats sedan lanseringen i september i år och antalet nya intresseanmälningar har stigit med hela 200 procent. Tack Nadja och tack Hallabaloo för suverän hjälp på vägen! 4 Lottanytt Nummer

5 Den nya försvarsmakten STABER, FÖRBAND OCH SKOLOR I FÖRSVARSMAKTEN FR O M 1 JULI Arvidsjaur K 4 Boden MDN, I 19 Eksjö Ing 2, SWEDEC Enköping ATK, S 1 Göteborg MDS, Amf 4 Halmstad Lv 6, FMHS, MHS H Hammarö FSC Haninge/Berga MTK, MarinB O, 1. ubflj, 2. ysflj, 4. minkriflj, ÖS, 2. hkbat Karlsborg K 3 Karlskrona Marin B S, 3. ysflj Kristinehamn A 9 Lidköping (Såtenäs), F 7 Linköping (Malmen), Hkpflj, 4. hkpbat Luleå F 21 Lund (Revingehed) P7 Ronneby (Kallinge) F 17 Skövde P 4, T 2, MSS Stockholm HKV, OPIL, I 1/K 1, FMC, HvSS, SWEDINT, RekryC, MHS K Strängnäs MDM, P 10, FöMUsC Umeå SkyddC Uppsala FTL, F 16, F 20, FMUndSäkC Vaxholm Amf 1, AmfSS Visby MDG, P 18 Ängelholm F 10 Östersund I 5, F 4, ATS, MHS Ö MILITÄRDISTRIKT MED MILITÄRSTABER (MD-STABER OCH MILITÄRDISTRIKTS- GRUPPER Norra militärdistriktet Boden MD-stab, Norrbottensgruppen Härnösand Härnösandsgruppen Kalix Norrbottens gränsjägargrupp Kiruna Lapplandsjägargruppen Sollefteå Västernorrlandsgruppen Umeå Västerbottensgruppen Östersund Jämtlandsgruppen Mellersta militärdistriktet Falun Dalregementsgruppen Gävle Gävleborgsgruppen Haninge Södertörnsgruppen Kristinehamn Värmlandsgruppen Linköping Livgrenadjärgruppen Strängnäs MD-stab, Södermanlandsgruppen Upplands-Bro/Kungsängen Livgardesgruppen Uppsala Upplandsgruppen Västerås Västmanlandsgruppen Örebro Livregementets grenadjärgrupp Gotlands militärdistrikt Visby MD-stab, Gotlandsgruppen Södra militärdistriktet Borås Älvsborgsgruppen Eksjö Norra Smålandsgruppen Göteborg MD-stab, Göteborgsgruppen Halmstad Hallandsgruppen Hässleholm Skånska Dragongruppen Kalmar Kalmargruppen Karlskrona Blekingegruppen Lund/Revingehed Södra skånska gruppen Skövde Skaraborgsgruppen Uddevalla/Skredsvik Bohus-Dalsgruppen Växjö Kronobergsgruppen Lottanytt Nummer

6 Baltic Link den första internationella flygövningen i sitt slag Övningen Baltic Link 2000 som hölls i Ronneby den augusti blev en stor succé! 600 övningsdeltagare fick två mycket lärorika veckor. Det var fantastiskt att få delta som lotta under Baltic Link. Dels var det en upplevelse i sig att få se alla flyguppvisningar, dels var det fascinerande att se hur bra människor av vitt skilda nationaliteter faktiskt fungerade tillsammans. Det var ju första gången någonsin som samtliga länder runt Östersjön deltog i en liknande övning i syfte att öka stabiliteten och säkerheten i området, säger Lise-Lott Eriksson, en av de åtta lottor som deltog under Baltic Link. Fredsvårdande övningar Baltic Link hade planerats i över ett års tid då det var dags för invigningen den 14 augusti. Förberedelserna inkluderade bland annat ett flertal konferenser och otaliga tekniska övningar. Sedan tidigt i våras har även åtskilliga flygsimulationsövningar ägt rum. Baltic Link var en övning inom ramen för Partnership for Peace, PFP. Normalt sett är det Nato som leder PFPövningarna, men den här gången var det alltså Sverige som arrangerande evenemanget och som dessutom agerade övningsledare. Partnership for Peace är baserat på olika överenskommelser mellan Nato och ett flertal partnerländer. Sverige gick med i PFP under 1994 och syftet är, enkelt uttryckt, att öka säkerheten i Europa, bland annat genom olika fredsvårdande övningar, berättar Lise-Lott Eriksson. Fullt upp hela tiden Lise-Lott arbetade på övningens informationscenter. Centrets uppgift var att sköta kontakterna med massmedia och att svara på allmänhetens frågor. Det var fullt upp i princip hela tiden och vi servade både svensk och internationell press med information och bilder. Lise-Lott Eriksson var en av totalt åtta lottor som deltog i Baltic Link. 6 Lottanytt Nummer

7 2000 Dessutom ansvarade vi för webbsidan och för att all relevant information skulle finnas tillgänglig för besökare på webben. Deltagarländer på Baltic Link var: Österrike, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Ryska Federationen, Storbritannien och Sverige. Deltagande flygplanstyper var F18 Hornet, MIG 29 Fulcrum, F16 Falcon, E3D AWACS, AN2 Colt, L410 Turbolet, JA 37 Viggen, JAS 39 Gripen, C130 Hercules, SK 60 och FSR 890 Argus. Mediedagen och avslutningsmiddagen roligast Intressantast var den kombinerade pressoch VIP-dagen som hölls den 23 augusti. Det var lärorikt och fascinerande att på nära håll få följa mediefolkets jakt på en bra story, säger Lise-Lott. Roligast av allt tyckte Lise-Lott att avslutningsmiddagen den sista dagen var. Alla, oavsett nationalitet, hade likadana fältuniformer (M90) på sig under den fina trerättersmiddagen. Fältartister (i samma uniformer även de) uppträdde och alla släppte loss och dansade med varandra. Det var verkligen en jättekul avslutning på en totalt sett lyckad tillställning. Lise-Lott skulle gärna kunna tänka sig att delta på en liknande övning i framtiden. Absolut! För mig är de här övningarna dessutom ett alternativ till exempelvis FNtjänst eller längre övningar på annan ort. Jag är småbarnsmamma och har lite svårt att vara hemifrån under längre perioder. Dessutom var det här ett ypperligt tillfälle för oss lottor att få visa vad vi egentligen går för och att vi faktiskt kan betydligt mer än att koka ärtsoppa. Något som många fortfarande tycks tro, säger Lise-Lott Eriksson. Deltagarna visade mycket stort intresse för de olika flygplanen och de många avancerade flyguppvisningarna. Lottanytt Nummer

8 Högt i tak på Lottornas Riksstämma Det har blivit högt i tak i Lottorna. Mer debatt. Det är bra. Så summerar Lottornas ordförande Eva Flyborg stämman i Stockholm den november. Lottorna visade också att det är högt i tak genom att ta beslut om att öppna organisationen för utländska kvinnor som bor i Sverige. EVA, SOM LEDDE STÄMMAN genom det digra programmet var nöjd med de beslut som fattades. Det var bra att stämman tog beslutet att låta utländska medborgare som är folkbokförda i Sverige få vara medlemmar. Hon var också försiktigt optimistisk till de besked som gavs av de inbjudna gästtalarna försvarsminister Björn von Sydow, ÖB Johan Hederstedt och frivilligutredaren Dick Börjesson. 8 Lottanytt Nummer

9 Lottornas ordförande och (folkpartistiska) riksdagskvinnan Eva Flyborg ledde Riksstämman med ett både professionellt och lättsamt manér. I sann göteborgsk anda drog hon också några vitsar för att lätta upp stämman: Vet ni vad åsiktsutbyte a la Rosenbad innebär? Det är att komma in till Göran Persson med en åsikt och gå därifrån med en annan. En taxichaufför fick en dag en mycket vacker nunna som kund. Han kunde inte låta bli Eva Flyborgs historier att försöka sig på ett närmande och lade handen på nunnans lår, var på hon genast utropade: Matteus 3! Taxichauffören lugnade sig, men efter ett tag försökte han med handen igen varpå nunnan ropade: Matteus 3! Innan de nått resans slut lade han ännu en gång handen på hennes lår, men nunnan utbrast återigen: Matteus 3. När taxichauffören kom hem slog han upp Matteus och läste: Och Herren sade: Du är på rätt väg Proffesionellt och lättsamt ledde Lottornas ordförande Eva Flyborg Riksstämman genom förhandlingarna och lättade då och då upp stämningen med en rolig historia. överskottet på 3,4 miljoner från Centralfonden stod på dagordningen. Överstyrelsen ville ta en miljon till upprustning av kursgården Älvkarleö herrgård och en miljon till satsning på informationsinsatser samt medlemsvård Men flera ombud ville att Lottorna skulle satsa 2,4 miljoner på information och rekrytering, medlemsvård samt på funktionärsutbildningar. Ärendet fick ajourneras, och när det kom upp igen vann överstyrelsens försiktigare förslag och 1,4 miljoner stannade i fonden för framtida satsningar. Stämman röstade också igenom den nya verksamhetsinriktningen med en del nya formuleringar som bättre svarar mot försvarets och Lottornas inriktning mot fler civila och internationella uppdrag som komplement till uppdragen inom försvaret. kan få vara med i en frivilligorganisation som Lottorna. Många kvinnor från andra länder har en bakgrund som gör att de vill kämpa för demokrati, fred och mänskliga rättigheter. Värden som också är grunden för Lottornas verksamhet. Som Sveriges största kvinnliga nätverk har vi också ett ansvar för att bidra till att integrera utländska kvinnor i det svenska samhället, sade Ingegerd Hermond som tillstyrkte motionen för lottaöverstyrelsens räkning. För militära tjänster som Lottorna bemannar inom försvaret krävs svenskt medborgarskap. Men eftersom Lottorna också har många andra uppgifter, bland annat i kårer, inom utbildning, totalförsvarsinformation och civila åtaganden för kommuner finns det gott om uppgifter även för icke svenska medborgare. Många blommor och gåvor överlämnades och många avtackades för sina insatser. Bland annat Lottornas vice ordförande Irene Andersson som nu lämnar styrelsen, och utbildningssekreteraren Gunnel Löf, som snart går i pension. Nini Engstrand tackade också särskilt Saltsjöbadens lottakår som skänkt kronor för upprustning av parken vid Älvkarleö. Parken kommer nu att kallas Saltsjöbadsparken. Riksstämman gästades också av systerorganisationer, bland annat från de baltiska staterna, som tackade Lottorna för det stöd de fått för att bygga upp sin verksamhet. Men på en stämma är det ju inte bara själva förhandlingarna som är viktiga. Rasterna och middagen med förbundet är också viktiga. Det är då man har tid att prata med alla andra lottor, sade Ingrid Freij, ombud från Östergötlands lottaförbund. Framför allt var det positivt och säkert också lugnande för många lottor att ÖB var så konkret när han räknade upp uppgifter för frivilliga i det nya omdanande försvaret. Däremot är det min personlig åsikt att vi snart kommer att få kvinnlig värnplikt i Sverige även om försvarsministern inte är beredd att driva den frågan just nu. På rätt väg inför framtiden Nästan tusen ombud och inbjudna gäster hade samlats i Aula Magna vid Stockholms universitet när riksstämman inleddes med traditionsenlig inmarsch med fanor och musik. I sitt välkomsttal talade Eva Flyborg om att hon tycker att Lottorna är på rätt väg inför framtiden. Kvinnor behövs i det svenska försvaret. Vi har många nya uppgifter i det omdanade försvaret. Att öppna organisationen för kvinnor i Sverige som är utländska medborgare, är också ett steg i rätt riktning. Men hon konstaterade samtidigt att Lottorna behöver få nya unga medlemmar. Vi har alla ett ansvar för organisationens utveckling, sade Eva Flyborg och citerade TVpersonligheten Sally Santesson: Det går inte att bromsa sig ur en uppförsbacke. Behovet av nya medlemmar och att Lottorna ska synas mer i samhället diskuterades när Mycket har hänt Att mycket redan har hänt, och håller på att hända, stod helt klart när Nini Engstrand redovisade verksamheten sedan den förra stämman. Hon berättade bland annat om den stora Östersjökonferensen, deltagande i internationella övningar, en ny utbildning för lottor som vill ut på internationella uppdrag, ett ökat samarbete med Unglotttorna samt nya idéer för frivilligorganisationernas roll som har diskuterats inom AG Fu. Det talades även om den nya kompetensplaceringen. Lottornas riksstämma beslutade med överväldigande majoritet att släppa in även kvinnor med utländskt medborgarskap i organisationen. Motionen var inlämnad av Helen Karsberg, Göteborgs lottakår och Elisabeth Falenäs, Ryda lottakår. Krav på medborgarskap tas bort Tidigare har Lottorna varit öppna för alla svenska kvinnor över 16 år. Nu tas kravet på svenskt medborgarskap bort och det räcker med att vara folkbokförd i Sverige för att få bli lotta. Motionärerna påpekade bland annat att den nya pliktlagen säger att alla folkbokförda i Sverige är totalförsvarspliktiga. I det perspektivet vore det konstigt om inte alla kvinnor som är folkbokförda i landet Riksstämman valde följande personer till Lottornas ledning: Riksförbundets ordförande: Eva Flyborg, Västkustens lfb Rikslottachef och överstyrelsens ordförande: Nini Engstrand, Västmanlands lfb Vice ordföranden: Yvonne Hansen, Södermanlands lfb och Karin Ekdahl, Stockholms läns lfb Ordinarie ledamöter i överstyrelsen: Bitte Müller-Hansen, Kristianstads lfb, Ulla Bäckström, Gotlands lfb, Kerstin Kaluza, Bohuslän-Dals lfb, Elisabeth Falkemo, Västkustens lfb, Barbro Iwarsson, Dalarnes lfb, Britt-Inger Svensson, Stockholms läns lfb, Heléne Rådemar, Stockholms läns lfb, Britt-Inger Wiklund, Västernorrlands lfb, Carin Staaf, Västerbottens lfb. Ersättare: Agneta Hesselgren, Västkustens lfb, Vivianne Oskarsson, Kalmar lfb, Gerd Åsentorp, Gävleborgs lfb, Anette Rihagen, Södermanlands lfb, Birgitta Lindström, Jämtlands läns lfb, Ulla- Britt Kentää, Norrbottens lfb. Lottanytt Nummer

10 Tre tunga herra om Lottorna i det nya försvar Herrarna var lätt räknade bland de drygt tusen ombuden och gästerna i Aula Magna under Lottornas Riksstämma. Men tre tunga herrar med makt att påverka Lottornas framtid fick alla kliva upp i talarstolen: Försvarsminister Björn von Sydow, ÖB Johan Hederstedt och frivilligutredaren viceamiral Dick Börjesson. FÖRSVARSMINISTER Björn von Sydow konstaterade att förändringarna i omvärlden gör att försvaret också måste förändras. Försvarsministern vill ta till vara både manlig och kvinnlig kompetens eftersom det utan tvekan skulle ge en bättre bas för det nya svenska försvaret. Men han tänker inte lägga fram något förslag om kvinnlig värnplikt. Det skulle kräva en grundlagsändring, och eventuellt en folkomröstning, och idag finns ingen bred majoritet för kvinnlig värnplikt i riksdagen, menade försvarsministern. Björn von Sydow talade också om vikten av att även frivilligrörelsen förändras för att passa i det mer högteknologiska och forskningsinriktade försvar som nu byggs upp. Försvarsministern såg positivt på förslaget att utnyttja Lottornas totalförsvarsinformatörer, för att förbättra utbildningen i försvarsfrågor och säkerhetspolitik i skolorna. Stort behov av lottor ÖB Johan Hederstedt talade om grunderna för omstruktureringen av försvaret och om Lottornas roll i det nya försvaret. Även i ett försvar med en delvis ny inriktning mot internationella uppgifter och stöd för det civila samhället finns ett stort behov av lottor och frivilliga krafter. Och det finns många spännande och kvalificerade uppgifter för Lottorna, betonade ÖB. Avtalspersonal till bland annat luftbevakningssystemet LOMOS, utbildning av värnplitiga och samövning med värnpliktiga samt deltagare i en nationell säkerhetsstyrka var bara några av de konkreta uppgifter som ÖB nämnde. Han konstaterade också att försvaret räknar lottor och andra frivilliga som viktiga krafter om försvaret på grund av nya hot måste byggas upp snabbt igen. Han ser också Lottorna i en nyckelroll när det gäller totalförsvarsinformation och folkförankring av försvaret. Folkförankringen av försvaret är en stor fråga när så få gör värnplikten. Därför är Lottorna mycket viktiga som kvinnliga ambassadörer för det nya försvar som nu växer fram, sade ÖB Johan Hederstedt, som också tyckte att motionen om att Lottorna ska ta in även kvinnor med utländskt medborgarskap var bra ett bra initiativ. Låg kunskap om frivilligorganisationer Viceamiral Dick Börjesson har fått regeringens uppdrag att utreda de frivilliga försvarsorganisationernas roll och framtid. Han berättade att utredningen visat att kunskapen om vad frivilligorganisationerna kan och gör är dålig bland medborgarna och hos många myndigheter. Samtidigt finns det stora behov av den kompetens som frivilligpersonalen besitter. Attitydundersökningar visar också att många sympatiserar med frivilligorganisationernas arbete och kan tänka sig att både stödja det och bli medlemmar. Det borde med andra ord gå att engagera fler människor i frivilligorganisationerna, sade Dick Börjesson. Tidigare har många varit beredda att enga- Försvarsminister Björn von Sydow talade bland annat om behovet av kvinnlig kompetens i försvaret. Här omringad av kvinnlig kompetens i form av Eva Flyborg och Nini Engstrand. 10 Lottanytt Nummer

11 r et gera sig i stora internationella frågor. Nya undersökningar visar att allmäna frågor inte räcker längre. I dag behövs i högre utsträckning en koppling till det nära och till en individuell nytta för att människor ska satsa sin tid på arbete i en organisation. Argument som visar på nyttan för den personliga utvecklingen och nyttan av att kunna ge trygghet i sitt närområde, borde med andra ord fungera, menade Dick Börjesson. Ett annat sätt att få fler medvetna om frivilligorganisationernas arbete, är att upplysa alla totalförsvarspliktiga om verksamheterna. Han talade också om att staten vill ha tydligare mål för frivilligorganisationerna arbete, och att staten kommer att ställa hårdare krav på redovisning av resultat för de cirka två miljarder kronor som man direkt och indirekt satsar på frivilligförsvaret. Viceamiralen och frivilligutredaren Dick Börjesson och ÖB Johan Hederstedt talade om frivilligorganisationernas roll i det nya försvaret. ÖB pekade ut en rad konkreta uppgifter för Lottorna i sitt anförande. Tolv fick guldmedalj Följande lottor tilldelades Lottornas högsta utmärkelse, den kungliga guldmedaljen, i samband med Riksstämmans öppnande: Solveig Aplander-Rosencrantz, Hälsingborgs alk, Barbro Axelsson, Christianstads lk, Barbro Dahlström, Växjö lk, Eivor Emanuelsson, Trollhättans flk, Irene Garter, Tomelilla lk, Astrid Gustafsson, Beddingortens lk, Ingegerd Hermond, Göteborgs lk, Gunvor Sehlström, Skellefteå lk, Britt-Inger Svensson, Stockholms alk, Birgitta Wennberg, Vänersborgs lk, Harriet Åkesson, Malmö lk, samt rikslottachefen Nini Engstrand, Västra Aros lk. Rikslottachefens utmärkelse hade hemlighållits fram till rikstämman och kom som en överraskning för henne. Totalt tolv kungliga guldmedaljer delades ut av förra rikslottachefen Alice Trolle-Wachtmeister. Vilken är den viktigaste frågan för Lottorna de närmaste åren? Marinette Johansson, Tjörn/Stenungsunds lk Vi måste föryngra beståndet. För att kunna rekrytera nya unga lottor tror jag att vi måste bli bättre på att synas ute i samhället. Camilla Mårtensson, Hälsingborgs lk Vi måste få fler medlemmar som engagerar sig i kårlivet och skriver avtal. Vi måste synas mer och visa att vi kan mer än att koka ärtsoppa. Gerttie Jönsson, Staffantorps lk Vi måste rekrytera mer, synas mer och satsa mer på internationella uppdrag. Jag var själv på uppdrag i Kosovo jag tror att en väg att locka nya medlemmar bland unga tjejer är att locka med internationella uppdrag. Marie Anne Sellberg, förbundslottachef Örebro län Vi måste bli mer utåtriktade för att få med fler kvinnor i organisationen. Det är viktigt att vi även i fortsättningen är en stor organisation. Hur vi ska locka fler? Visste jag det skulle vi redan göra det. Elsie Knutsson, Södra Unnaryd Vi måste få in fler unga medlemmar i Lottorna. Men det är svårt. Unga kvinnor är upptagna på ett helt annat sätt idag än när jag var ung. Många unga har växt upp långt från kriget. Ett sätt att intressera fler kanske kan vara att gå ut i skolorna och berätta om varför vi behöver ett försvar. Lottanytt Nummer

12 Hon premierar mångfald Christina Salomonson är lärarinnan som blev generaldirektör för ett av Sveriges mest manliga verk, Räddningsverket, tack vare ett samtal bakom en husknut i Borlänge. Möt denna färgstarka och prestigelösa kvinna, som välkomnar kvinnor i landets räddningstjänster. Entréhallen till Karolinen, där Räddningsverket huserar tillsammans med några andra några försvarsmyndigheter, är öde. Många av oss som gjort värnplikten vet föresten vad Karolinen i Karlstad är. Det är här man mönstrar. Då är det förmodligen betydligt mer liv och rörelse än vid Lottanytts besök. Arbetsdagen är slut och lugnet och mörkret har lagt sig över tegelkolossen. Kvällstid är nämligen enda chansen att få till en intervju med Christina Salomonson. I mitt stilla sinne föreställer jag mig en stressad, manhaftig kvinna som snabbt river av svaren på mina frågor. Det kunde inte vara mer fel. Christina Salomonson är lugn, glad och oerhört sympatisk. Hon har en närvaro som få och talar engagerat. Dessutom klär hon bra i lång kjol. Men egentligen är det ett undantag att hon finns kvar på jobbet en kväll: Jag är ingen vän av övertid. Oftast går jag hem när arbetsdagen är slut. Men i samband med resor blir det både sena kvällar och helger ibland. Sällan får arbetsrelaterade papper följa med hem. Det ger mig bara dåligt samvete att bära omkring på papper som inte blir lästa, säger hon bestämt medan vi vandrar genom de mörka korridorerna till hennes rum. Blev tillfrågad bakom husknuten Det var alltså inte de långa arbetsdagarna som förde denna före detta lärarinna och departementsråd till tjänsten som generaldirektör för Räddningsverket. Nej, det var förmodligen förmågan och intresset att leda och entusiasmera i kombination med praktisk erfarenhet av Räddningsverkets verksamhetsområden. För det här är ingen tjänst man söker. Man blir tillfrågad av regeringen. I Christinas fall skedde det bakom en husknut i Borlänge: Björn von Sydow och jag var och tittade på tågolyckan som gjorde att en stor del av centrala Borlänge fick spärras av. På väg in till ett möte med kommunalrådet bad försvarsministern mig att följa med bakom huset en stund. Och det var då han frågade. 12 Lottanytt Nummer

13 Det är roligt att få folk att förstå och upptäcka sammanhang, att stötta dem att växa och ta större ansvar. Jag uppmuntrar gärna dem jag arbetar med att ta för sig. Det låter som ett romantiskt frieri, men det handlade alltså om ett erbjudande att flytta från Stockholm till Karlstad och leda 900 personer, de flesta män. Hon tvekade aldrig över svaret, där bakom husknuten i Borlänge. Jag gillar att vara ledare och det här var verkligen en chans som jag inte ville missa, säger hon med eftertryck. Goda kontakter ute i landet Erfarenheterna sedan tiden som generalsekreterare för Folk och Försvar, medlemsorganisation där bland andra Lottorna ingår, kommer väl till pass i Christinas nya roll. Liksom de många kontakterna från resorna i försvarsdepartementets regi. Till våren ska jag åka runt i landet för att träffa de kommunala räddningstjänsterna. Det ska bli roligt att träffa gamla bekanta och lära känna nya ansikten. Kontakten och dialogen med dem som arbetar praktiskt i räddningstjänsten och i frivilligorganisationer som exempelvis Lottorna är betydelsefull, säger Christina Salomonson i samma ögonblick som vi entrar hennes tjänsterum. Bereder väg för fler kvinnor Arbetsrummet är stort och, som sig bör för en hög chef, beläget i ett hörn. Inredningen går i björk och svart och i fönstren trängs välkoordinerade gröna växter. Men jag ska göra om här. Rummet ska bli mer komfortabelt och ge en trevligare känsla, inte så maskulint som nu, säger Christina Salomonson bestämt. Hon vet vad hon vill, och från hörnrummet i Karlstad ser hon till att Räddningsverkets uppgifter sköts och utvecklas. Bland de många projekten vurmar Christina särskilt för satsningen på att få fler kvinnliga sökande till landets räddningsutbildningar. Ett led i rätt riktning är våra prova-påveckor. Under en vecka får kvinnor prova på att vara brandman på någon av våra fyra skolor. Nyligen hade vi en sådan vecka i Skövde. 200 kvinnor sökte till 25 platser! Det finns alltså ett stort intresse bland kvinnor att arbeta inom räddningstjänsten. Intresset har bland andra Lottorna hjälpt till att skapa, säger Christina Salomonsson. Ett annat sätt att bereda plats för fler kvinnor är förslaget att göra om räddningsutbildningen. Idag ska brandmännen först ha en anställning inom en kommunal brandkår, innan de via arbetet sänds på utbildning hos Räddningsverket. Utbildningen är på 17 veckor. Det nya förslaget är att göra om utbildningen till en 2-årig akademisk utbildning dit alla som vill kan söka, precis som till andra högskoleutbildningar. Givetvis kommer de fysiska intagningskraven fortfarande vara höga, men en sådan här intagningsvariant banar ändå väg för bredden eftersom de sökande inte behöver vara anställda i en kommunal räddningstjänst. En sådan intagning skulle öka mångfalden inom kåren, säger Christina Salomonson. Det nuvarande systemet premierar manlig styrka, vilket inte alltid är nödvändigt som brandman. Redan idag finns en akademisk brandingenjörsutbildning i Lund. Den har banat väg för fler kvinnor i räddningstjänsten. Utbyter gärna erfarenheter Just blandningen av åldrar, kön och nationaliteter ligger Christina nära. För även om hon är kvinna på en av tradition manlig tjänst är hon inte en kvinnosakskvinna. Nej, lagom är bäst och skapar dynamik i en organisation. Christina Salomonson gillar att leda. Det har hon haft med sig ända sedan tiden som lärare och studierektor. Det är roligt att få folk att förstå och upptäcka sammanhang, att stötta dem att växa och ta större ansvar. Jag uppmuntrar gärna dem jag arbetar med att ta för sig. Det är inte för inte som Christina Salomonson varit mentor i flera olika sammanhang. Både i organiserade mentorprogram och i mer inofficiella sammanhang. Det är kul och givande för båda parter. Jag får dela med mig av mina erfarenheter, samtidigt som jag får insikt i hur den yngre generationen tänker och tycker. Det är inte bara ett ensidigt givande av mina erfarenheter, säger hon. Många av dem hon agerat mentor för är yngre kvinnor, ofta lite tillbakadragna, men med stor kapacitet och kompetens. Det gäller att bestämma sig för att våga, och sedan göra det! Jag kan ibland tycka att vissa saker bär emot, som att hålla tal inför stora grupper, men när jag väl står där är det riktigt kul. Viktigt med frivilligorganisationer Både som departementsråd och som generalsekreterare i Folk och Försvar träffade Christina frivilligorganisationer. Kontakterna med Lottorna har varit många, även om Christina själv aldrig varit engagerad eller medlem. Lottorna utgör en folklig förankring av totalförsvaret och fyller en betydande funktion i samhället. Organisationen ger kvinnor möjlighet till bra ledarutbildningar och andra specialinriktade utbildningar som är mycket bra. För oss på Räddningsverket är det viktigt att kunna arbeta tillsammans med frivilligorganisationer där det är möjligt. Vår intervjutid lider mot sitt slut. Det är tyst i korridoren utanför och vinden viner runt den mörka husknuten. Jag samlar ihop mina papper medan Christina tar av sig sina pumps och knyter på sig joggingskorna. OM CHRISTINA SALOMONSON Aktuell: Som Räddningsverkets första kvinnliga generaldirektör. Ålder: 54 år. Utbildning: Fil mag i historia och samhällsvetenskap. Tidigare arbeten: Departementsråd på Försvarsdepartementet, Generalsekreterare för Folk och Försvar, Generalsekreterare för Cykelfrämjandet, Studierektor/adjunkt i grundskola och gymnasium. Familj: En vuxen dotter. Bor: I Karlstad, men har bostaden kvar i Stockholm kvar. Äter helst: Vällagad mat. Gärna italienskt. Dricker helst: Rött vin. Gör efter fem: Vistas helst utomhus! Seglar, golfar, åker skidor och promenerar. Läser mycket skönlitteratur och deckare och gillar att resa. När jag var i Frankrike nyligen för en stor sammankomst för generaldirektörer i Europa, stirrade mitt sällskap på mig när jag kom in i kjol och joggingskor. Men jag hade förstås med mig ombyte. Jag inser att modet med kjol och jympaskor inte passar 54-åriga generaldirektörer, säger Christina Salomonson innan hon släcker lampan och rakryggad promenerar hemåt, med tom handväska. Arbetet lämnar hon kvar på jobbet. Om Räddningsverket Räddningsverkets viktigaste uppgifter är att vara förvaltningsmyndighet, det vill säga se till att de kommunala räddningstjänsterna fungerar, samt se till så att lagar följs. Den andra viktiga uppgiften är att utbilda, fortbilda och informera bland annat brandmän. Räddningsverket har fyra skolor runt om i Sverige, där 600 av verkets totalt 900 anställda arbetar. På skolorna utbildas även civilpliktiga, det vill säga personer som inte gör värnplikten. Istället utbildas de till räddnings- och beredskapsmän för att kunna användas i kommunerna. Lottanytt Nummer

14 l a n d e t runt Unglottor på ting i Mora augusti 2000 Maten en fullträff vid banskytte-sm Den augusti genomfördes banskytte-sm i Västerås och i Sala. I Västerås var det Västmanlands lfb som ordnade lunchen för deltagande skyttar och funktionärer. Totalt tilllagades 605 portioner Biff Stroganoff med ris och sallad. Maten lagades på plats och uppskattades av alla. ELISABETH JOHANSSON Info, Västmanlands lfb Vad är väl ett OS i Sidney... mot 288 mils marsch i Holland Vår fantastiska flyglotta Irene Hedlund har deltagit i den prestigefyllda Niijmegen-marschen 18 år i följd. Denna sommar har Irene avverkat olika marscher i 12 länder! Längden på marscherna har varit i snitt 3,5 mil per tillfälle. Länder som har besökts har varit Sverige, Norge, Danmark, Finland, England, Tyskland (två gånger), Belgien, Luxemburg, Tjeckien, Schweiz, Österrike samt Holland. Vi i Jönköpings lottakår är stolta över att ha Irene i vår kår. Med ett stort leende på läpparna ställer alltid Irene upp för kåren. ANN- BRITT THOR Jönköpings lottakår Ett 90-tal unglottor, ledare och lottor från hela landet samlades i Mora för två trevliga tingsdagar. Dalarnas Unglottor stod som värd för tinget och hade ordnat ett mycket uppskattat program med sightseeing under lördagen. Kvällen avslutades i Rättvik med middag på Vidablick och konsert i Dalhalla. Det var en fantastisk upplevelse att tillsammans med en stor publik lyssna till vacker musik och se ett färgsprakande fyrverkeri i augustinatten. En oförglömlig kväll! Söndagen inleddes med uppmarsch med fanor och fiolspel till kyrkan för korum. Prästen Anna-Karin Strand höll en betraktan över unglottornas verksamhet och unglottakören sjöng under ledning av unglottaledaren Clary Alderback. Alla ledare från Dalarna var sockenklädda och tingsförhandlingarna inleddes av att unglottainstruktören Annelie Samuelsson berättade om de olika dräkterna. Val förrättades i enlighet med valkommitténs förslag och till ny ordförande valdes unglottainstruktören i Kristianstads unglottaförbund, Gunnel Hallberg Dahlman. Tack framfördes till Nini Engstrand för hennes tid som ordförande och till Ritva Lundqvist som avgick som unglottakonsulent. En ny och spännande tid väntar unglottorna där rekrytering av ledare och start av nya avdelningar står närmast på programmet. Förhoppningsvis utökas därigenom ungdomsengagemanget både i förbundet och i avdelningarna. Unglottaverksamheten är uppskattad och att få igång lokala föreningar för att kunna ge tjejer delaktighet i en meningsfull och spännande fritid. Tack för generösa gåvor ÄLVKARLEÖ HERRGÅRD Landskrona lottakår Tre supplementband till Nationalencyklopedin Kristianstads lottaförbund (gåva till minne av utbildningsintendent Wivi Jernryd) Fristads lottakår 500 Staffanstorps lottakår 300 Herrljunga lottakår (med anledning av fem jämna födelsedagar) AKTIVITERINGSKONTOT Avgående unglottakonsulent Ritva Lundqvist framför unglottornas tack till avgående ordförande Nini Engstrand och överlämnar blommor och presenter. RITVA LUNDQVIST Unglottorna Nacka lottakår (med anledning av Nacka lottakårs nedläggning) Falköpings lottakår 300 Stockholms flyglottakår 200 (med anledning av Stockholms Hemvärnskårs 40-årsjubileum) Stockholms läns lottaförbund 300 (med anledning av Bromma lottakårs 75-årsjubileum) Stockholms läns lottaförbund 300 (med anledning av Stockholms Hemvärnskårs 40-årsjubileum) 14 Lottanytt Nummer Marscherande flyglottan Irene Hedlund.

15 Västernorrlandslottor angör Tallinn Styrelsen för Västernorrlands lottaförbund beslöt att förlägga höstens konferens och styrelsesammanträde till Estland. 41 lottor från 14 kårer i förbundet deltog. Med på resan var även utbildningsintendent Cathrin Eriksson från Härnösandsgruppen och Sonja Johansson som arbetar på Lottornas kansli med medlemsvård. Under resan till Tallinn handlade konferensen om detta angelägna ämne. Vid ankomsten till Tallinn väntade en buss med guide som tog oss runt i staden och vi fick ta del av Tallinns spännande historia och arkitektur. Det gavs möjlighet att besöka marknaden där man bland annat kunde hitta vackra, stickade tröjor. Resans höjdpunkt blev mötet med Naiskodukaitse, de estniska lottorna. Vi träffade dem i en lokal på Försvarsministeriet. Vice ordföranden i deras organisation mötte oss tillsammans med ett tiotal medlemmar. Den estniska lottaorganisationen har 800 medlemmar. Deras huvudsakliga uppgifter är sjukvård och matlagning. De tjänstgör helt ideellt. Uniformer får de skaffa själva, men en del har de fått från Sverige. Lottorna ingår i det Frivilliga Försvarsförbundet som bildades för 73 år sedan, men som har varit vilande i 60 år. På återresan till Stockholm var det dags för styrelsesammanträdet. Alla lottor var överens om att resan varit mycket lyckad och att Estland är väl värt fler besök. Förbundet planerar att bjuda in de estniska lottorna till ett besök hos oss. MONIKA RUNDQVIST Sundsvalls lottakår Vice ordföranden i Estlands Naiskodukaitse, Merle Sikka, tar emot gåvor av Irene Jonsson (mitten) och Britt-Inger Wiklund (till höger) från Västernorrlands lottaförbund. Öjung Bollegården Konferenser Kurser Idrott Vildmark Äventyr Södra Militärdistriktet Södra Militärdistriktets stab söker handläggare av hemvärns- och frivilligverksamhet Huvudsakliga arbetsuppgifter sammanhållande för frivilligorganisationernas verksamhet sammanställning och uppföljning av utbildningsverksamhet bistå vid (ev leda) utbildningsmöte både med representanter för MD grupperna och frivilligorganisationerna bistå vid budgetering representera staben vid frivilligorganisationernas stämmor och konferenser beredd deltaga i avdelningens övriga arbetsuppgifter Utbildning och erfarenheter Det är en fördel om du har erfarenhet av frivilligorganisationernas arbete och har högskoleutbildning. Övrigt Krav är svenskt medborgarskap, säkerhetskontroll kommer att genomföras. Många eller få, hela föreaget, konferensen, kompisgänget eller klassen. Våra anläggningar passar för alla arrangemang. Att resa till Stagården från exempelvis Stockholm är både enkelt och bekvämt. Med bil tar det knappt tre timmar. Tågförbindelserna är mycket goda både från söder och norr. Upplysningar: Personalchef Roland Ödh , Facklig företrädare, FCTF Lilian Pålsson , SACO/Försvar Eva Crona tel , SEKO Dick Årebrink Välkommen med din ansökan till MD S stab, J1, Box 5155, Västra Frölunda. Konferensanläggning med många olika möjligheter. Öjung Anläggning för friluftsliv, läger, överlevnadskurser. Bollegården Idrottsanläggning och stor festlokal. Som frivillig i försvaret har du fri tillgång till följande anläggningar: Skjutbanor Idrottshall Simhall Gym Fotbollsplan Utförsåkning Vi hämtar vid järnvägsstationen efter anmälan till receptionen. För information & bokning Tel: , Fax: , E-post: Försvarsmaktens uppgift är att i krig försvara landet mot militära angrepp som hotar rikets frihet och oberoende. Vi skall i fred övervaka landets territoriella gränser och kunna ställa kvalificerade resurser till förfogande för internationella fredsfrämjande och humanitära insatser. Dessutom skall vi stödja samhället vid svåra påfrestningar. Södra Militärdistriktets (MD S) ledningsstab i Göteborg är en ny enhet för ledning av militär verksamhet i Södra Sverige. Staben skall, under chefen för militärdistriktet, svara för bl a markterritoriell ledning, hemvärns- och frivilligverksamhet samt regional och lokal totalförsvarssamverkan. Ett anläggnings- och fastighetskontor (ANFA-kontor) har ansvaret för anläggningar och fastigheter inom halva Södra Militärdistriktet. Lottanytt Nummer

16 16 Lottanytt Nummer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2000:906 Utkom från trycket den 1 december 2000 utfärdad den 16 november 2000. Regeringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2012:899 Utkom från trycket den 21 december 2012 utfärdad den 13 december 2012. Regeringen

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2005:823 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 17 november 2005. Regeringen

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2000:555 Utkom från trycket den 26 juni 2000 utfärdad den 15 juni 2000. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 Grunden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2004:1369 Utkom från trycket den 29 december 2004 utfärdad den 21 december 2004. Regeringen

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 1999:570 Utkom från trycket den 16 juni 1999 utfärdad den 3 juni 1999. Regeringen föreskriver

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2003:804 Utkom från trycket den 28 november 2003 utfärdad den 20 november 2003. Regeringen

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Denna motion är insänd av ett enhälligt Östgöta hemvärnsråd.

Denna motion är insänd av ett enhälligt Östgöta hemvärnsråd. Motion U 1 Motion 2005: U 1 Insänd av: Östgöta hemvärnsråd, genom vice ordförande övlt Claes-Henrik Löfgren (tfn 013-15 46 77 alt 16 18 65) och C 4. hvbat övlt Åke Litsén (013-16 22 19). Förändring av

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Försvarsmakten redovisar regelbundet återkommande i DÅR, kvartal och ÅR utvecklingen av omstruktureringen i bilaga 2.

Försvarsmakten redovisar regelbundet återkommande i DÅR, kvartal och ÅR utvecklingen av omstruktureringen i bilaga 2. Sida 1 (41) LEVA-VIDARE-KALKYLER 1 UPPDRAGET Försvarsmakten lämnar härmed redovisning av levavidarekalkyler med utfall för perioden 1999-2003 samt redovisning av besparingar i sig enligt regleringsbrevet

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber 2 3 Den stora skillnaden! Försvara landets intressen Försvara landet 4 5 Säkerhets- och Samverkanssektion

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

ADRESS BOX 84, 182 11 DANDERYD BESÖKSADRESS KEVINGESTRAND 20 TELEFON 08-622 15 00 FAX 08-755 84 39 E-POST INFO@SGF.GOLF.SE INTERNET WWW.GOLF.

ADRESS BOX 84, 182 11 DANDERYD BESÖKSADRESS KEVINGESTRAND 20 TELEFON 08-622 15 00 FAX 08-755 84 39 E-POST INFO@SGF.GOLF.SE INTERNET WWW.GOLF. ADRESS BOX 84, 182 11 DANDERYD BESÖKSADRESS KEVINGESTRAND 20 TELEFON 08-622 15 00 FAX 08-755 84 39 E-POST INFO@SGF.GOLF.SE INTERNET WWW.GOLF.SE GRAFISK FORM: MADELAINE HENEBY FOTO: STEFAN EK REPRO: TYPOGRAFEN

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Partipolitiska aktiviteter

Partipolitiska aktiviteter Kapitel 3 Partipolitiska aktiviteter Medlemskap och aktivitet i politiska partier 1980-81 2000-01 (Diagram 3.1 3.4) I diagram 3.1 framgår att medlemsandelen i politiska partier har halverats sedan början

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje ÖVERBLICK ÖVER PATIENTGRUPPER OCH KOSTNADSANSVAR INOM VÅRDVAL FÖR SOMATISK SPECIALISTVÅRD Denna sammanställning är en vägledning för fakturering av vårdkostnader gällande de olika patientkategorierna inom

Läs mer

Örebro län Månad

Örebro län Månad Arkets namn R-T-län Län T-län Kommun Örebro Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 3 25 2 15 1 5 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Arkets namn R-T-Örebro Län T-län Kommun Örebro. Örebro län. Örebro

Arkets namn R-T-Örebro Län T-län Kommun Örebro. Örebro län. Örebro Arkets namn R-T- Län T-län Kommun Månad 1 215 Län län Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215 Jan-mars

Läs mer

Sammanfattning...5. Bakgrund...6. Däckrisk...6. Mönsterdjup...6. Lufttryck...6. Finsk förebild...6. Kampanj däckrazzia i Sverige...6. Genomförande...

Sammanfattning...5. Bakgrund...6. Däckrisk...6. Mönsterdjup...6. Lufttryck...6. Finsk förebild...6. Kampanj däckrazzia i Sverige...6. Genomförande... Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2007 www.polisen.se www.vv.se www. dackinfo.se www.ntf.se www.bilprovningen.se Sida 2 av 28 Sida 3 av 28 Innehåll Sammanfattning...5

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

Arkets namn R-T-Örebro Län T-län Kommun Örebro. Örebro län. Örebro

Arkets namn R-T-Örebro Län T-län Kommun Örebro. Örebro län. Örebro Arkets namn R-T- Län T-län Kommun Månad 1 215 Län län Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215 Jan-mars

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Arkets namn R-T-Örebro Län T-län Kommun Örebro. Örebro län. Örebro

Arkets namn R-T-Örebro Län T-län Kommun Örebro. Örebro län. Örebro Arkets namn R-T- Län T-län Kommun Månad 1 215 Län län Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215 Jan-mars

Läs mer

Örebro län Månad

Örebro län Månad Arkets namn R-T-län Län T-län Kommun Örebro Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 3 25 2 15 1 5 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2002:1097 Utkom från trycket den 20 december 2002 utfärdad den 12 december 2002. Regeringen

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

GEOINFO 2011 ANVÄNDARVÄNLIG TILLGÅNG TILL GEOGRAFISKT DATA VIA WEBBTÄNST. Bodil Sundberg. Bodil.sundberg@blomasa.com 08-578 247 34

GEOINFO 2011 ANVÄNDARVÄNLIG TILLGÅNG TILL GEOGRAFISKT DATA VIA WEBBTÄNST. Bodil Sundberg. Bodil.sundberg@blomasa.com 08-578 247 34 GEOINFO 2011 ANVÄNDARVÄNLIG TILLGÅNG TILL GEOGRAFISKT DATA VIA WEBBTÄNST Bodil Sundberg Marketing Regional Leader Bodil.sundberg@blomasa.com 08-578 247 34 Agenda Kort om Blom Vad är BlomURBEX? Vad kan

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Örebro län Månad

Örebro län Månad Arkets namn R-T-län Län T-län Kommun Örebro Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 3 25 2 15 1 5 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer

Årsberättelse 2000 1

Årsberättelse 2000 1 Årsberättelse 2000 1 Innehåll Överstyrelsens godkännande 3 Lotta i det nya årtusendet 4 Det här är Lottorna 6 Verksamhetsinriktning 8 Riksstämma 2000 11 Information och rekrytering 12 Utbildning 14 Internationellt

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Västernorrlands Försvarsutbildningsförening. Ordinarie Årsstämma. Onsdagen den 22 februari Kl Hotell Appelbergs. Storgatan 51, Sollefteå

Västernorrlands Försvarsutbildningsförening. Ordinarie Årsstämma. Onsdagen den 22 februari Kl Hotell Appelbergs. Storgatan 51, Sollefteå Västernorrlands Försvarsutbildningsförening Ordinarie Årsstämma Onsdagen den 22 februari 2012 Kl. 19.00 Hotell Appelbergs Storgatan 51, Sollefteå KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR VÄSTERNORRLANDS

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 2010 - Medborgarnas syn på lokalt politiskt inflytande i den största kommunen i alla län och regioner Augusti 2010 Inledning I september i år är det val. Välfärden och

Läs mer

Sida 2 (5) Allmänt om kursen

Sida 2 (5) Allmänt om kursen Sändlista Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning FMLOPE, Mj Mikael Lindholm, 070-328 16 07 Inbjudan

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Kommentaren är ett av många positiva omdömen som medverkande elever hade efter konserten i Malmö Arena den 10 oktober 2010.

Kommentaren är ett av många positiva omdömen som medverkande elever hade efter konserten i Malmö Arena den 10 oktober 2010. Bilder från Malmö Arena 10 okt-2010, som förutom Star Choir, Triple & Touch och 400 gymnasie-elever, bl.a. gästades av Måns Zelmerlöv, Jonathan Johansson och Dogge Doggelito. Detta var det häftigaste jag

Läs mer

Praktiska upplysningar

Praktiska upplysningar Praktiska upplysningar Förtroendemannautbildning Kurserna är kostnadsfria för dig om inte annat anges i inbjudan. Du som är förtroendevald deltar på betald arbetstid från arbetsgivaren enligt Förtroendemannalagen.

Läs mer

Vänstersidan av tavlan, rad 5

Vänstersidan av tavlan, rad 5 Vänstersidan av tavlan, rad 5 5.1 Socialdemokraterna Skåne 1905-2005 100 år. (S.R.597) 5.2 Socialdemokraterna Värmland 1905-2005. (S.R.597) 5.3 Socialdemokraterna i Halland 100 år. (S.R.628) 5.4 Varbergs

Läs mer

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, %

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus med täckningsgrad < 75% (och därför osäkra data) har markerats med # och gråmarkerats. Sjukhus

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000.

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Rekrytering av nya medlemmar till lokalföreningen Inledning Att marknadsföra CISV är

Läs mer

Gårdsstödet grönsaker, bär och matpotatis

Gårdsstödet grönsaker, bär och matpotatis Gårdsstödet grönsaker, bär och matpotatis Innehåll Vad är tillstånd för grönsaker, bär och matpotatis?...........5 Kan jag få tillstånd för grönsaker, bär och matpotatis?........5 Hur får jag tillstånd

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2014:4) om indelningen av den operativa verksamheten; Publiceringsdatum

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Bilaga 1 Myndigheter och militärhistoriska föreningar med vilka SFHM har samarbetsavtal, eller på annat sätt samarbetar med. Avd Samarbetspartner Ort Län Samverkansområde FVM F17 Kamratförening Kallinge

Läs mer

Rapport projektet En hemlighet känd av många

Rapport projektet En hemlighet känd av många Rapport projektet En hemlighet känd av många Workshop i Göteborg maj 2010 Fredag 7/5 Vi var totalt 29 personer, 12 deltagare, personliga assistenter, medhjälpare och kursledare som samlades på Dalheimers

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Östergötlands län Månad

Östergötlands län Månad Arkets namn R-E-län Län E-län Kommun Norrköping Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/-

Läs mer

Resultaträkning aaaaaat 30. Balansräkning aaaaaat 31

Resultaträkning aaaaaat 30. Balansräkning aaaaaat 31 lottornas årsredovisning 2002 innehåll Det här är Lottorna aaaaaat 3 Krönika över året som gått aaaaaat 4 Kontakt aaaaaat 6 Verksamhetsinriktning aaaaaat 8 Lottornas framtid aaaaaat 10 Utbildning aaaaaat

Läs mer

Arkets namn R-T-Örebro Län T-län Kommun Örebro. Örebro län. Örebro

Arkets namn R-T-Örebro Län T-län Kommun Örebro. Örebro län. Örebro Arkets namn R-T- Län T-län Kommun Månad 1 215 Län län Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215 Jan-mars

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada.

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. brev Alla Klippan-sektioner får här ett nyhetsbrev. Hoppas jag! Kanske får du detta brev, fast det egentligen någon annan borde

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 8 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

Demokratinätverket - adresser

Demokratinätverket - adresser Demokratinätverket - adresser Adresser till ordföranden och sekreterare i demokratiutskott/beredningar eller motsvarande i samtliga landsting A) Stockholms läns landsting Conny Andersson 070-201 31 66

Läs mer

VERKSAMHETSSEMINARIER

VERKSAMHETSSEMINARIER INBJUDAN Rekonrgda må orter! VERKSAMHETSSEMINARIER 2015 Fokus på verksamhetsutveckling MISSA INTE:»SPANARNA«OM TRENDER OCH AKTUELLA ÄMNEN Hej! VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015! VERKSAMHETSSEMINARIERNA

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer

Innehåll. ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö

Innehåll. ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Lottornas årsredovisning 2001 Innehåll ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Kontakt...3 Ett år som satt sina spår...4 Det här är Lottorna...6 Verksamhetsinriktning...8

Läs mer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer Föreningen Kulturstorm Rådhusesplanaden 10-12 903 28 Umeå Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer 1. Projektbeskrivning Idén med projektet är att introducera internet på ett lekfullt

Läs mer

AIRNEWS. Futurum. #49 April 2014. I DETTA NUMMER: Paddelhajk / Beachcamp 14 / Vilda UtRo /

AIRNEWS. Futurum. #49 April 2014. I DETTA NUMMER: Paddelhajk / Beachcamp 14 / Vilda UtRo / AIRNEWS #49 April 2014 Futurum I DETTA NUMMER: Paddelhajk / Beachcamp 14 / Vilda UtRo / INLEDANDE ORD 1 Tanzania, en del av Afrika! En del av min en gång slutade jag fråga saker som jag undrade. livshistora!

Läs mer

En curlare till. Rekryteringsplan. Värmland & Örebro läns CF

En curlare till. Rekryteringsplan. Värmland & Örebro läns CF Rekryteringsplan Värmland & Örebro läns CF Rekryteringsplan Värmland & Örebro läns Curlingförbund Under augusti månad 2005 fick jag i uppdrag att göra ett förslag till en rekryteringsplan för Värmland

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

MAJ 2012. Sommartider. den 27 maj 2012. Södergarn. den 17 maj 2012

MAJ 2012. Sommartider. den 27 maj 2012. Södergarn. den 17 maj 2012 MAJ 2012 Sommartider den 27 maj 2012 Har hunnit vara hemma en vecka nu och vila upp mig lite från lägret ute på Lidingö, eller vilat och vilat, det har varit tester på schemat den gågna veckan. Men har

Läs mer

Malmöavdelningen. Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv?

Malmöavdelningen. Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv? Malmöavdelningen ETTAN nr 4/15 God Jul och Gott nytt År Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv? Det har varit ömsom vin och ömsom vatten och ibland har det varit både ok. Om vi börjar

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer