Syd-Österbotten gar framåt 1 slmnlng och ori e nt~ring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Syd-Österbotten gar framåt 1 slmnlng och ori e nt~ring"

Transkript

1 Ylermi K h'istö, :.! O a r, F SG-lllästa re i B-klassens sexkamp samt p b räck, ringar och barr, DM i hopp och friövningar, m ed i Rotterdam. J ohan Granholm, 20 år, skolmästare p å räck och barr, DM i B-klass p å ringar, barr och i hopp, med i Rotterdam. Ingm ar Bäck, 19 år, DM i B-klass i friövningar och p å häst, med i R otterdam. R aimo Lassila, 1.9 år, flera andra pris vid FSG-m ästerskapen, med i Rotterdam. Gogo andström, 18 år, F G-mäst are i femkamp samt i friövningar och hopp, skolmästare i samma gren ar, DM i samma grenar samt p å ringar, m ed i Rotterdam. E ugen E kman, 16 år, F SG- egrare i klassen 16 år i fyrkamp samt pa häst, DM på räck, barr och häst, med i R otterdam. K. G. Antfolk, Länken, SFI :s 5-kam pmästare. o Syd-Österbotten gar framåt 1 slmnlng och ori e nt~ring Av A ke A Igars Funklionärer oel! deltagare vid de lörsta DM-tävlingan7a inom Vasa distrikt 4 okl. 1953: slående 11'. V. domarna Paul Ohde oel! Nils-Ole Nordström VI S, Olof B ergman, Trygve Eriksson oel! N ils Härtull Vörd IF, Vörds ledare Lars Grew oel! Gösta H ärtull Vörd IF, I ngmar B äek oeh Johan Granholm, VI S, distr.sekr. Gunnar H aga, Vörå, ulo Salmi, VIS samt tävlingsledaren R oley Sandström, VI S - sittande B örje S jöberg, Gogo Sandström, Ylermi K ivistö oel! E t'gen Ekman, alla VIS. 94 Vid en blick p den tilländalupna säsongen, k an Syd-Österbotten redovisa för sitt resultatmässigt framg ngrikaste år. För att börj a med friidrotten, kan distriktet glädja sig åt sin första F I -mäst are, n ämligen S-kampsässet K. G. Andtfolk från Länken i Lappfjärd. Andra friidrottare att nämna är Krafts goda h äcktrio Yrjans, Karlå och L ångbacka, som kunde presentera följande fina serie 16.1, 16.2 och Distriktet s resultatmässigt bästa gren. Höjdhopparna är också bra, Andtfolk t oppar resultatlist an p å goda 180 som även är n y tt distriktrekord. Medelresultatet för de 10 bästa i höjdhopp är även bra, Om m an jämnför resultaten från senaste år, kan m an inte annat än glädjas över huru bra friidrottarna har gjort undan sin säsong. Den

2 Ellfolk och Österås är fruktade konkurenter vid alla tävlingar. Österås blev uttagen till landslaget och placerade sig som 34:e. Han bomma~e tredje kontrollen och fick ta tre gånger ny kompasskurs från ~n v~g förrän han kom på skärmen. Annars gick han genom banan pnckfntt och skulle ha varit i toppen, blott han inte bommat trean. Ruben Ellfolk är utan diskussion den säkrare och mera tävlingvana, men han hade tur vid landslagsuttagningarna. Hans placeringar vid FM på sjunde ~lats och vid FSOM på femte talar sitt tydliga språk om Ellfolks kapacltet. Mannen bakom Krafts orienterare är direktör Nils""Lindholm. Det kan nämnas att Krafts orienteringssektion lagt ut över mk på sin sport, så det f?rdras pengar och åter pengar för att idrotten skall ge resultat. IF Krajt-ledaren Nils Lindholm spurtar i mdl. Distriktsba.sen i orientering Gunnar Gröndahl hälsar välkommen. skriallde planbri ten inger dock bekymmer. är jag nämner att under sommaren en, säger en idrottsplan, varit i skick inom hela distriktet, så får man taga av sig hatten för friidrottsmännen för visat intresse och träningslust. Redan tili nästa år bli det bättre. Närpes och Pörtom får sina idrottsplaner färdiga och Lappfjärd kan möjligen börja utnyttja banorna inkommande sommar. Resultaten kommer helt $äkert att bli bättre, när goda idrottsanläggningar finns till ungdomarnas disposition. Simmarna inom distriktet går p å i ullstrumporna och resultaten talar sitt tydliga språk. Tre SFI-mästare ktmde distriktet redovisa föt, sedan juniorernas förbundsmästerskap ägt rum i Kristinestad. Därtill blev Gun Bäckström bronsmedaljör på sin specialsträcka 100 m b~östsimning vid FM i Nyslott. Mannen bakom simmarnas prestationer är disponent Frans Mäkelä Kristinestads Simmares allt i allo. Därtill segra.de distriktet över Jorra i simning med de klara siffrorna och tog sin andra inteckning i Simrådets vandringspris. En fullträff tili och distriktet får Simrådets pokal för alltid. Den resultatmässigt bästa idrottsgrenen inom distriktet är orienteringen. Kraft kör fram b de på bredden och toppen och namn såsom R. Distriktets damorienterare vid drets DM.!l6 97 7

3 Länken, Pörtom och Tjöck IK försöker h ålla Kraft stången i orientering, men de har svårt att skaka fram samma toppmän som Kraft. Därtill kan ju omnämnas, att Kraft blev budkavlemästare i både senior och damklassen, men en underlig förordning berövade Kraftpojkarna deras välförtjänta FSO-medaljer. Protesten har ännu ingenting hörts av i skrivande stund. Skidningen kan inte slå fram samma toppmän som ovanuppräknade idrotter, men här inom distriktet tävlas det med liv och lust varje söndag. Vad distriktet väntar på, är en större nationell eller intemationell skidtävling. Terrängen är ju inte den bästa, men Gamlakarleby kan väl inte skryta med alltför stora höjdskillnader, varför det endast beror på initiativet att starta ett större årligen återkommande lopp eller spel, som de numera heter. Närpes, Kristinestad och Lappfjärd hava sina årligen återkommande inbjudningstävlingar, men det skall vara i betydligt hårdare konkurrens, där skidlöpama skall fostras till stjärnor. Bertel Westman har besökt distriktet och hans tränarkapacitet är ju välkänd inom Svensk-Finland. Kanske han kan ge våra skidlöpare den rätta gnistan och sätta upp det rätta träningsprogrammet för dem. En sak som undertecknad inte kan låta bli att beröra i årsboken, är specialförbundens sätt att köra efter siffror och resultat. Idrotten bar kommit från sitt ursprungliga väsen, när endast toppen räknas distrikten tillgodo. Karl den som kan redovisa för så ocb så många landslagsmän eiler andra toppidrottsmän. Jag anser, att idrotten är till för att finna avkoppling från dagens enahanda och att vara en hobby för ungdomarna, samt att utveckla den fysiska kraften ocb även stärka den psykiska spänsten. Idrotten är till för att dana karaktären och fostra' ungdomarna till sunda och nyktra människor. Inte mig emot, om det finns intresserade ynglingar, som underkastar sig den järnhårda träningen för att nå den absoluta toppen. Det fordras' en utomordentiig karaktär och viljestyrka att åstadkomma någonting sådant i nuvarande konkurrens, men för dessa intresserade skali det också: finnas instruktörer och träningsinstitut, som tar hand om dem och utbhdat: dem vidare. Man kan inte tvinga en friidrottsman tili att bli en toppidrotts~ man. Han må sedan ha vilka förutsättningar som helst. Det är nog personen själv som avgör, om han vill underkasta sig hård träning och försöka nå toppen. Man kan ta till Bibelns ord:»många äro kallade, men få äro utvalda». 98 Erik Aström premierar SFI-tvåan i häck 110 m Rainer Vickström. Optimism inom Åboland Av Stig H enriksson Ett idrottsår har åter gått och man fres:as at~ kasta en b~ck på det positiva och negativa som inträffat. V.i ~et JU ~lla att idrottsintresset städse går i vågor, än befinner man Sig 1 dalen for att ef~er.några år kanske åter närma sig vågkammen. Många faktorer spela 1ll 1 denna röre1se... Då jag ser tillbaka på det som varit, kan jag som en al~~ upp.fattnmg framhålla, att verksamheten inom de flesta fö~e~ingar shglt ~ch lll:resset specie. llt fo"r DM-tävlingama varit bättre än hdigare. Och. k nar så ar d kan ' man ju inte annat än hoppas, att föreningama äv.en :n omman.. ~.a~ skall gå på i u1lstrumpoma, för att bereda ungdomen 1 skargården mojhg heter tili mångsidig idrott. 99

4 Friidrott: Resultaten från årsstatistiken. Seniorer: Pargas 1drottsförening 177 p.; Dragsfjärds 1drottsklubb 51 p.; Nagu 1drottsförening 32 p.; Kimito Sp~~tförening.. 31 ~.; Abo 1FK 24 p.; Vestanfjärd Ungdomsförening 5 p.; drott~~oren1l1g 1 p. Ungdomskl. : Pargas 1drottsförening 151 p.; Dragsf]ards 1drot:~kl~bb 52 p.; Kimito Sportförening 34 p.; Abo 1FK 18 p.; Nagu 1d.:ott~foren1l1g 16 p.; 1niö 1drottsförening 11 p.; Vestanfjärd Ungdomsforen~~ 6 p. Poikar under 17 år: Pargas 1F 162 p.; Abo 1FK 124 p.; Kimito SF 40 p.' Dragsfjärds 1K 16 p.; Vestanfjärd UF 12 p.; Korpo 1K 8 p:. T;rränglöpning: (DM) Pargas 1F 24 p.; Dragsfjärds 1K 16 p.; Kuruto SF 14 p.; Nagu 1F 12 p. Stafettlöpning: (DM) Pargas 1F 21 p.; Kimito SF 3 p.; Dragsfjärds 1K 2 p. lo-kamp: (DM) Pargas 1F 16 p. Distriktsordjöranden Stig Henriksson gralulerar höidhoppssegraren I. Söderblom. Det framgår tydligt att Pargas IF har en förkrossande ledn.~g för.~ill fället, men det är att hoppas (och säkerligen b~sannas.. det oaven nasta sommar) att Dragsfjärd, Kimito och Nagu tar 111 på forspranget. Vår nyaste förening Korpo 1K har arbetat särskilt föredömligt. Vännen Naulanen skall ha tack för att Korpo 1K åter är på fötter. Nagu 1F, Dragsfjärds 1K och Kimito SF ha alla varit flitigt med i årets tävlingar och då idrottsplanerna på dessa orter inom den närmaste framtiden kan tagas i användning är det att vänta än mera synliga resultat. Att det finns svårigheter inom vårt distrikt liksom säkert inom andra är ofrånkomligt. Så har t.ex. bristen på idrottsplaner tvingat Pargas att arral1gera samtliga DM utom terränglöpningen. Det är icke bra på detta vis, det förstår var och en. Emellertid torde vi nästa år kunna använda b åde Nagus och Kimitos idrottsplaner och då blir det bättre. Att speciellt friidrott och orientering i Abo för tillfället ligger tämligen nere är ett beklagligt faktum, i all synnerhet då man vet att ungdomar finns i massor men ingen som tar hand om dem. Vi väntar och hoppas, att också Abo-ungdomen i större skaror skall medverka i den svenska ungdomens tävlingar i Abolalld. Att här göra en statistik för varje gren skulle bli alltför vidlyftigt, men det kan ha sitt illtresse att se föreningarnas inbördes förhållande till varandra enligt poängberäkning i alla idrotter. 100 jaue Bergbom overräeker prisen tiu DMlängdhopparna Saarinen oell I saksson. 101

5 1 skidlöpning är det synnerligen jämt om man beaktar placeringarna DM. Kimito SF 30 p.; Pargas IF 30 p.; Nagu IF 29 p.; Dragsfjärds IK '19 p.; Vestanfjärd UF 8 p. Att Nagu IF i poäng står efter Pargas IF beror på att Pargas IF:s damer klarade sig bra i DM. Det är ett känt faktum att Nagu i våra förhållanden har goda skidlöpare och att intresset där även är bra bevisar utgången i riksskidningen mellan föreningarna inom distriktet detta år. För övrigt gynnades årets DM i Pargas av ett ypperligt före och många deltagare. Vi hoppas att det blir än bättre i vinter. Fjällskidningen har i Pargas redan under tre år varit populär och detta år var två grupper till Äkäslompolo, skolbarnen under sportlovet och den andra gruppen senare under påskhelgen. Ypperliga färder båda två. Slalomtävlingar blir det i vinter i Pargas i Vånå, där backen nu blivit röjd. Välkomna, vem som helst, till.)santa Vånåtunturh. Att simningen går mot en ljusare framtid är säkert. Vid DM i Abo deltog Pargas Simmare med en busslast tmgdomar. Poäng 84 för Pargas Simmare och 49 för Abo Simklubb. Ett stort plus för båda föreningarna är att sirnhallen i Pargas blivit färdig och att Abo får sin hall inkommande år. Dessa klubbars arbete med simskolor är värt speciellt alla föräldrars tack. Intresset för simskolorna har varit gott. Önskvärt vore, att det i framtiden gavs möjligheter att anordna simskolor p å flere orter i skärgården. Orienterarna har som alltid varit verksamma synnerligen flitigt. Det är specie1lt Nagu och Pargas som ha de flesta skogsluffarna. Men också på Kimitoön har orienterarna visat livstecken, dock inte i några större tävlingar. Alandskampen som är orienterarnas största träff gick på Aland, här segrade ålänningarna klart detta år. Som facit av ovan anförda kan konstateras, att det inte är en tom fras då man glädjande framhåller att intresset och resultaten inom de flesta föreningar visat uppåtgående tendenser. 102 Orienteringssnitt genom mellersta Nyland Av Oras Leino Tre decennier har nu lörllutit sedan orienteringen tog sina lörsta stapplande steg i Finland. Under alla dessa trettio år har skogssporten varit last lörknippad med det nuvarande M ellersta Nylands distrikt, till en börian visserligen enbart som åskådningsplats lör H elsinglors-klubbarnas tävlingar, men sedan )>på nytt-iödelsen» år 1932, som distriktets Iramgångsrikaste idrottsgren såväl i nationella som internationella sammanhang. Som vi alla vet, var Grankulla den lörsta centralpunkten. H är arrangerades den lörsta träningstävlingen år 1932 och redan Irån denna trevande start kunde man linna de stora namnen, ] alle Gripenberg, Carl-Edvard Borg samt bräderna Bertel och Martin Lönnqvist. Redan följande år, 1933, var Grankulla IFK redo att arrangera de första distriktsmästerskapen för Västra Nyland, dit klubben då hörde, och efter det gick det raka spåret uppåt mot de stora framgångar Grankulla, men främst Gripenberg noterade under den senare hälften av 30-talet. Ungefär samtidigt, som man i Grankulla inledde orienteringsverksamheten, tog man upp denna idrottsgren också i en annan Mellan-nyländsk köping. Det var Kervo Idrotts-Bröder, som år 1932 ställde upp i DM och som 1934 kunde visa upp den första SFI-mästaren, som det då hette. Namnet var Harald Krogell. Ett par år senare uppträdde klubbens hittills framgångsrikaste orienterare, Pelle Backman, på arenan. 103

6 1 mitten av 30-talet följde sedan de andra MNID-klubbama exemplet, Sibbo Vargama genom Allan Siren och Torsten Fagerholm, samt Esbo IF genom Gösta Roberts. Vilken är orsaken tili att just orienteringssporten fick ett så stadigt fotfäste i Me1lersta Nyland? Helt säkert står det främsta skälet att finna i bristen på idrottsplaner, som i hög grad minskade faran för många andra idrottsfreste1ser såsom fri idrott, fotboll m.m. Dessutom hade föregångama, Helsingfors-klubbama, som redan i inledningen nämndes, den,)mellersta,) terrängen som tävlings- och träningsmarker. Nu, år 1954, vilar orienteringssporten på en solid grund inom Me1- lersta Nyland. Under årens lopp har våra skogskarlar hunnit med att vinna praktiskt taget allt som går att hemföra av segrar: Landskamper, finländska mästerskap i olika klasser, FSO-mästerskap och en rad fina budkavler. Jalle Gripenberg står inte ensam som vår stora stjäma, han har många fullgoda drabanter i Pelle Backman, vargama Stellberg, Holst och Nyström. För att nämna några exempe1. Nya kullar växer alltjämnt upp, vi behöver bara närnna Esbo idrottsförenings blodunga garde, ur vilket klubben i år kunde föra fram sin första landslagsman _ visserligen bara reserv - Aamo Sahramaa. Hur har det gått i år? Kanske inte lika många direkta triumfer, som under de närmast gångna åren, men i stället en jämnhet, säkerhet och bredd, som är tillförlitlig. Ett notvarp genom de största klubbama ger följande: Sibbo Vargama, har år 1953 haft kontakt med den svenska föreningen Kåre orienteringsklubb, och de1tog i juni i den stora kavle-tävlingen, Siljan-kavlen, dock utan större framgång. Ragnar Holst belade fjärde platsen i FSO och i kavlen kom laget trea. Esbo IF, lever på sin ungdomsfriska trupp, där ett omutligt kamratskap och ett brinnande intresse väger tyngst i framgångama. Klubben har framför allt gjort sig namnkunnig genom sitt hyperfarliga budkavle1ag. Mest meriterande år 1953 var givetvis silvermedaljen i FM, hemförd av laget Sahramaa, Lindholm, Weurlander. FSO-kavlen vanns - efter det Kraft diskvalificerats - av laget Weurlander, Huttunen, Lindholm. Individue11t bästa prestation gjorde Aamo Sahramaa, genom sin silvermedalj i FSO. Ett Svenska Finlands mästerskap hernfördes detta år genom G-klassaren Nils-Göran Bergman. Trots den jämförelsevis unga medelnivån går man i Esbo redan nu in för nyrekrytering. Man prövar på den metoden, att var och en av de stora, tar hand om tre tili fyra 10- vande ynglingar, som han sedan försöker skola upp. Ett bra experirnent. Kervo IB har, med undantag av Pehr Backman, sin starka sida bland damema. Etel Moilanen och Else Frilund vann silver respektive brons i FSO. Det mest lovande namnet är kanske ändå Rakel Wickholm, 104 som står på första plats i Finlands orienteringsförbunds ranglista i flickklassen år Pelle Backman var distriktets framgångsrikaste deltagare i FM, där han blev fjärde. 1 trelandskampen tog han 16 plats. Grankulla IFK, har haft ett relativt lugnt år. Man har främst gått in för nybörjararbetet och ett flertal kurser har anordnats. Men nästa år blir det mera liv. Gripen själv, som år 1953 genom en studieresa i Schweiz varit förhindrad från att tävla och träna, kommer år 1954 åter att gå inför en verklig säsong. Det blir intressant att se vad Gripenberg kan göra mot den framstormande ungdomen. Gamla, goda Twenty Gold! 105

7 HENRY NIELSENAB/oy Samla loppnoleringarna i en \!f9 RINGBOK HE LSINGFORS FABIANSG. 6 T EL FILlAL: HANGÖ & ABO fås specialaffårer NID-ordföranden pd pl'ispallen pd disll'iktels vägnar. Att kämpa väl är vår lösen i Norra ID Gäller det att välja en cykel är valet lätt, Orwn mont erod O Y svenska dalar. Gäller det att välja en cykelrlng dl fal ler valet pl en ligger Idll p4 vdgbana n, ger en Irygg 4kning genom sina goda vdg-egenska per Sportartlklar och Sportbeklädnad fl5 hos" a ukka SPORT AB. N. Esplanadgalan 25, Lönnrohgalan 25.»SMÖRGASEN alla tiders mah) om brödet och smöret är (rån JORDBRU KARNAS MJÖLKCENTRAL AB Av K.G. Andersson D å vi så här vid årsskiftet låter blickama glida tillbaka på den gångna idrottssäsongen inom Norra Idrottsdistriktet, påträffar vi många glädjeämnen, men även företeelser, som inte direkt ger aniedning till alltför stor optimism. Av det senare slaget förtjänar då främst framföras vårt distrikts paradgren: skidsporten. Om vi ej direkt gått tillbaka här, så har vi dock åtminstone stampat på stället, medan andra rusat framåt med stormsteg. Arets SFM i Vörå är härpå ett talande bevis. Visserligen lyckades vi ännu belägga platsen som bästa distrikt och härigenom taga första inteckning i KGA:s nystiftade vandringspris mellan förbundets distrikt, men Vasa (Vörå) distrikt låg hotande nära, och i tävllngen om R. Fröbergs och De stupades minnespris mellan förbundets föreningar fick vårt distrikts föreningar anspråkslösa placeringar. Lägger vi härtill, att Eva Hög var den enda, som hemförde något individuellt mästerskap till NID - stafettmästerskapet bärgades lyckligtvis av Myrans trio - samt att vårt distrikts bästa piacering på huvudsträckan blev en femte placering, finner vi Iätt, att årets förbundsmästerskap för NID:s räkning kan hänföras tili de mörkaste hittills. Men Iåt oss ej gå händelsema i förvägl 107

8 Om året ej varit alltför framgångsrikt för våra skidlöpare, så var skidsäsongen så mycket livligare, och de aura flesta av distriktets föreningar anordnade antingen nationella eller nordiska tävlingar med större och mindre stjämor som dragplåster. Säsongen inleddes så tidigt som den 4 januari med en stafettävlan mellan K;ulebynejdens föreningar, och hemfördes här segem av TUS, som för övrigt även deltog i»maakuntaviesti», blev tvåa i B-klass och uppflyttades till A-klassen. Myran blev fjärde. Tävlingamas långa rad inleddes av J:.arsmo IF med distriktstävlingar, där Tor Korsman visade lovande form och vanno Han upprepade segem även följande söndag vid Munsala IF:s inbjudningstävlingar före Harry Brännkärr och hela Vörå-kopplet samt tog så tredje inteckning i vandringspriset. Härmed var man framme vid DM, som arrangerades i Terjärv. Tor Korsman tog båda seniormästerskapen med nya stjäman Nils Hellund på andra plats. 1 oldboysklassen tog Per Strandvall sitt _ ja huru mångte distriktsmästerskap? - liksom Eva Hög i damklassen, medan TUS överraskade med att åter en gång bärga stafettmästerskapet. Nils Hellund, som även vid förbundsmästerskapen i Vörå tog silvret på 15 km, ryckte in i eliten genom att hemföra finländska mästerskapet på 30 km i B-klassen, en synnerligen fömäm prestation. Jämte Tor Korsman, som även segrade vid Öjbergsspelens sprinterlopp och vid Gamlakarleby-spelen blev elfte på 15 km. trots en tidsförlust på ungefär en minut för bruten skida, samt Helge Brännkärr får han väl anses som distriktets framgångsrikaste skidlöpare i seniorklassen för säsongen. På Helge Brännkärrs debetsida kan antecknas hans andra placering i Larsmo, Munsala och Kronoby samt seger över bl.a. M. Mäntysaari och G. Blusi i Jeppo. Ville vi ännu nämna några lovande män med framtiden för sig, så är det Harry Brännkärr, vars andra placering i Nedervetil efter P. Lonkila, men före V. Pesonen, H. Kumpusalo, G. Blusi, H. Jåfs m.fl. smäller högst, J.-E. Fagemäs och junioren A. Tepsel. 1 yngre juniorklassen har G. Krokvik och i gossklassen Onnis son Hans Erik Brännkärr varit de starkaste. Som alltid förr var årets Gamlakarleby-spel höjdpunkten för skidsäsongen med ett tiotal av landets absoluta skidelitmän i kamp med Moratrion med själva Mora-Nisse i spetsen på startlinjen. Att T. Sipilä även nu skulle bliva spelens stora namn, hade väl ingen trott, så mycket mer som både V. Hakulinen och T. Mäkelä var med. För vårt distrikts skidlöpare blev spelen svagare än någonsin. Det här blev nu en kort sammanfattning, av vad sig på skidfronten tilldragit under säsongen. Ännu har bastionema i det närmaste kunnat hållas, men angreppen blir allt farligare. Det behövs hårda tag och nya krafter såväl i skidspåren som i ledningen både här och där, om ej hege- 108 monin skall ryckas från oss..oma koira puri. läste vi om i historien, och dessa ord kan väl tillämpas på tränaren Bertil Westman, vars erfarenhet och krafter flitigt tagits i bruk ej minst i Vörå med känt resultat. Sommarsäsongen inleddes som vanligt med terränglöpning och stadslöpningar. 1 den senare tävlingen visade sig GIF på styva linan genom att i hemstaden segra såväl i senior- som juniorklassen samt dessutom hemföra segem i stadslöpningen genom Jakobstad. Jeppo IF arrangerade DM i terränglöpning, och fördelades mästerskapen här mellan Brahes N. Nyman, L. Juselius från Munsala IFK och PP:s G. Öst, medan GIF:s vackert löpande C.-J. Palm segrade i gossklassen, dock utan mästerskap. Vid förbundsmästerskapen nere i Nyland segrade ovannämnda Öst och Palm i resp. klasser, medan Juselius och Lillqvist fick goda placeringer i seniorklassema utan att kunna hota A. Pystynen, S. Laine och överraskningsmannen T. Lönnqvist. En värdig inledning på bantävlingarna blev Idrottsveckans tävlingar, där antalet deltagare för vårt distrikts vidkommande var högre än föregående år och resultaten bättre. Som vanligt segrade vårt distrikt, och bland klubbarna blev Brahe etta i senioremas tävlan och Standard i junioremas. Junior- och senioremas stafettmästerskap gick i Kållby, där GIF segrade i de korta stafettema, medan Brahe vann långa stafetten. Brödema Finne bidrog verksamt till GIF:s stafettsegrar och plockade även poäng i junioremas grenar. Mästerskapens starkaste namn var Standards lovande K-E. Ahlskog, som torde bli en god efterträdare åt E. Backnäs, träningsvillig och ambitiös som han är. Vid förbundets stafettmästerskap i Karis kämpade Brahes lag väl med IK-32 i långa stafetten. Som repetition för stora SFM gick DM för seniorer uppe i Gamlakarleby, där tävlingama bjöd både på gott och ont. Loppen p 800, 1500 och 3000 m blev för v ra förhållandena goda. P å den sistnämnda sträckan löpte H. Lillqvist med nytt distriktsrekord, och även Kronans K. Riska gick under gamla rekordet. Fyra man under 9 mln. är inte så illa m var det bästa, som någonsin löpts vid våra DM med fem man under 4.08 och femton under Av övriga jämförelsevis goda resultat kan nämnas K. Wikströms 386 i stav, R. Hummels i spjut, H. Nylunds i kula och F. Asplunds på 400 m. Bästa förening blev GIF med 82 p. före Kronan och Brahe. Arets viktigaste idrottstilidragelse för vårt distrikts vidkommande var stora SFM uppe i Gamlakarleby. Så gott som hela förbundseliten var med, resultaten blev rätt goda, och arrangemallgen var perfekta. Fyra mästerskap hernfördes till distriktet, nämligen av K Wikström i stav, av R. Hurnmel i spjut med årsbästa 61.38, av H. Nylund i kula och av K Muje i längdhopp. Frihetspriset gick med bred miuginal tili 109

9 IK-32, medan GIF tog en betryggande ledning om Hembygdens pris, som även senare hemfördes efter hård kamp med Esbo IF. Första inteckning i KGA:s nystiftade vandringspris mellan landsortsdistrikten fick NID med 113 poäng mot 45 för Västra Nyland, 26 för Mellersta Nyland osv. Det kan nämnas, att H:fors distrikt fick 127 p. mot 113 för NID och 132 för alla de andra landsottsdistrikten tillsammans. Vid FM i Bjömeborg hade NID med endast L. Juselius, som på 5000 m blev tolfte man på den nya distriktsrekordtiden Även i år har NID utkämpat distriktskamper med Keski-Pohjanmaan piiri. Seniorkampen förlorades med p mot 88.5 och juniorkampen med Utan att försöka på minsta sätt bortförklara förlusten måste dock i sanningens intresse delgivas, att vårt lag på grund av sjukdomsfall var mycket försvagat. Skärströmska seriem har omfattats med stort intresse av distriktets föreningar, och endast tre klubbar har stått på sidan. 1 B-kampen segrade Kronan ytterst knappt över Standard eiler med en poäng i finalen, medan PP i A-kampen slog sig fram till slutseger efter segrar i semifinalen över Vörå IF och IF Länken samt över Esbo IF och Karis IK i finalen. Poängen blev och Och så till sist luet statistik. Utom de tidigare nämnda distriktsrekorden har även G. Avik förbättrat distriktsrekordet i slägga till Förbättrande mede1tal för de sex främsta har vid följande grenar: 1500 m , 3000 m , 5000 m , m (tre man) m , kula och höjdhopp Om vi medräknar de sex bästa resultaten för året enligt poängen , blir ordningsföljden: 1) GIF 122.5, 2) Brahe 85, 3) PP 72, 4) Kronan 61.5, 5) MIFK 53, 6) Standard 38 samt i juniorklassen 1) Standard 52, 2) GIF 45, 3) MIFK 38.5, 4) Drott 31.5, 5) LIF 27, 6) Kronan 25. Då vi ännu nämner, att skoltävlingama för folkskolor omfattats med stort intresse liksom distriktets pojktävlingar, att Gamlakarleby samskola vid lärdomskolomas tävlingar blev bästa skola, att GIF:s cyklister med framgång fört distriktets färger och att två lyckade gymnastikfester hållits inom distriktet, närnligen i Lepplax och Kronoby, finner vi, att det rört sig rätt livligt på idrottsfrontema inom och utom distriktet. Med frejdigt mod och fast beslutsamhet går vi så mot det nya verksamhetsåret för att försöka hålla vår plats isolen. 110 Hans Nordlund, Hangö IK. En täv ling och några tankar Av K. J. Lundmark Tidningen ~Västra Nyland,) den 17. sept innehåller det första kända idrottsreferatet i denna landsända, så lydande:»kappspringningen på landsvägen bortom flybacken (i Ekenäs) förliden söndag hade lockat en talrik folkhop att åse ~ frispektakleb. Av 18 anmälda deltogo blott 11 i löpningen, och ehuru språngbanan i följd av föregående regn var mindre lämplig såsom sådan, blev resultatet likväl skäligen gott. Prisema, som anslagits av några förmögna enge1ska sportsmän, voro tvenne till antalet, ett på 100 mk och ett annat på 50 mk, men tack vare 1. pristagarens liberalitet blev 1. priset fördelat så, att även ett 3. och ett 4. pris kunde utdelas. Genom bestyrelsens här i Ekenäs försorg kommo 1. och 2. prisen därjämte att åtföljas av präglade minnesmedaljer i guld och silver. Banans längd var 2 km och som prisdomare fungerade Skollärar J. Nordström, Bryggmästare E. Carlsson och kontoristen Eiserman. Tävlingama hade att uppvisa följande resultat: Kontorschefen J. Bemer från Hangö, 7 min / 2 sek., E. Nyberg från Dragsvik, 7 min. 25 sek., F. Tamminen från Ekenäs, 7 min. 25 sek., 111

10 O. Skarp och O. Antikainen, jämväl härifrån, vardera 7 min. 45 sek... Sålunda uppnådde t-..renne av de deltagande enahanda rekord för erhållande av 2. priset och uppmanades upptaga tävlingen ånyo för erhållande av detsa=a, men då F. Tamminen icke gick in härpå tilidelades 2. priset hans tävlingsbroder...» Notisen är ju i många stycken intressant. Det fanns inga idrottsföreningar på den tiden i Västnyland, som anordnade tävlingar, utan det var en mer tillfälligt sa=ansatt»bestyrelse*, som satte i gång det hela och den bestod av lärare N., bördig från Österbotten, bryggmästare C., inflyttad från Sverige och far tili den över hela Svenskfinland kände kompositören och dirigenten Bengt C., samt kontoristen E., tili börden tysk. Upphovet till tävlingen var synbarligen de förmögna engelska sportsmän, som skänkte de då utomordentligt stora penningprisen. Man behövde ju inte då smyga mynten i bakfickan efter slutad tävling, trots att 100 mk var en summa för vilken mycket kunde fås. Inte mindre generös blev därigenom den överlägsne segrarens gest att dela sitt pris med medtävlama. Förvånande många av Ekenäslöpama bar finska namn. Tyvärr framgår inte av referatet om man löpte i skilda grupper, annars borde ju ordningsföljden i mål kunnat fastslås. Nu ville man att både de båda som nått nästbästa tiden och de tvenne följande även de på samma tid skulle löpa om omedelbart det 2 km långa landsvägsloppet. Det är ju inte förvånande att en del vägrade och så gick miste om prisen. Om än det finns vissa omständigheter som talar för att detta var en av de allra första friidrottstävlingarna i Västnyland, så är det dock sannolikt att man redan tidigare tävlat i skidning. Med säkerhet kan fastslås att följande vinter i Hangö anordnades en skidtävling med start och mål vid stranden där frihetsstoden fanns, tilis ryssama stördes av den, och med isbanan slingrande runt Märaskär, vilken holme är mest känd som so=arregattornas prisdomartribun och startplats. Samtidigt anordnades även backtävlingar invid Casino. Själen i dessa arrangemang var 1. baningenjören vid Hangö-Hyvinge järnväg Ferdinand von Christierson, en liten, vittberest och kunnig herre med fast vilja och full av uppslag och ideer. Sannolikt möttes Västnylands skidare, främst de från Karis, Ekenäs och Hangö även de följande vintrarna i heta duster, trots att någon organisation inte stod bakom dessa tävlingar sände Hangö sina bästa skidare att tävla i Ekenäs och lyckades erövra de b åda främsta platserna bland seniorerna genom *Sigge* Sundin och G. Wikander, medan juniorerna Uno Lindroos och Alexander Bäckström slutade 2. och 3. Det tyder på att idrottsintresset var synnerligen stort i det oftast snöfattiga Hangö, då man förmådde ställa opp till framgångsrik kamp i grannstaden. Det har ju på senare tider hänt mer än sällan. 112 Västra distriktets stolthet 1953, rekordlöparen Tor Lönnqvist. Namnen på skidarna kom sedan att ofta lysa även i andra sa=anhang. Så Sundin de följande åren jämte Fjalar Gejtel den fräfnste friidrottsmannen i Västnyland och en tid måhända landets främste spjutkastare, medan bröderna Wikander, särskilt en yngre broder tili skidaren och Bäckström blev snabbskrinnare av världsklass. Tyvärr flyttade Wikanders från Hangö och Alexander Bäckström bröts av lungtuberkulos i sina bästa år, efter att dock ha hunnit uppnå )>idrottskungavärdighetem som segrare i västnyländsk 10-kamp. 113 a

11 Kort efter sekelskiftet var intresset för idrott och gymnastik så stort i hela Västnyland, att man på flera håll strävade att grunda idrottsföreningar. Men över storfurstendömet Finland vilade förtryckarens tunga björnram. Härskaren fruktade me~t av allt att ungdomen skulle sluta sig samman och träna manliga idrotter och så skapa motståndshärdar och frihetskämpar. Synbarligen var intresset störst i Hangö då och där fann man på råd. Då ingen ny förening fick grundas, sökte man kontakt med den redan verkande nykterhetsföreningen på orten och bildade en avdelning inom denna kallad,)enighets gymnasten, som kom till år är storstrejken i Ryssland lossat förtryckarens grepp om vårt folk något, kun de ock nya gymnastik- och idrottsföreningar starta och då blev,)hangö Idrottsklubb ~ till som den första i denna landsända och legitim arvtagare till ~Enighets gymnasten), som i sin heihet bildade den nya föreningen. Snart följde Ekenäs och Karis föredömet och en halvofficiell sammanslutning dem emellan ordnade gemensamma tävlingar.»enighets gymnasten hade de första åren som ledare folkskolföreståndaren Jakob Kaustell, en Vöråpojke, som via seminariet i Nykarleby blivit gymnastikbiten och fått sina ledartalanger väckta av en märklig lärare, nämligen lektom i gy=astik Gustaf Hedström, samme man som med,)mowitz,) Vaenerberg företagit den resa till Tyskland, som gay upphovet tilllandets äldsta och i årtionden mest inflytelserika och f~'i:bringande förening på den fysiska fostrans ornråde, nämligen,)helsingfors Gymnastikklubb». Hedström flyttade norrut och blev av lika stor betydelse där vid seminariet, som Mowitz söderut. Snart efterträddes dock Kaustell, som alltjämt lever vid rätt god hälsa trots sina snart 90 år, av en annan österbottning Karl Sigvard Wegelius, som lärde vid den unga Hangö Santskola i historia, svenska och gymnastik, allt lika tändande och Icrävande. Vid den första stora allmänna idrottstävlingen i landet, vid gymnastikfesten i Helsingfors 1886, hade han ju blivit 2. efter Hannes Wasenius och hans kollega och rektor i Hangö, Jeja Roos hade blivit 3. Vid c;1en tiden var W. även ei\ av ~and_ets främsta redskapsgymnaster. Det är kanske orsaken till att hangöpojkarna.alltintill första världskrigets utbrott var de ledande i gy=astik och tidvis. t.o.m. i vinteridrotterna. Kanske man ock med god vilja kan spåra de röda trådarna frän Gustaf Hedström och Mowitz W. genom deras elever Kaustell, Wegelius och Roos till den unga generation som tog arv efter dem och bl.a. i över ett bistert decennium kämpade i spetsen för SFI. Det var samma' idealitet, samma vilja att hävda finlandssvensk idrott, samma tro att ungdomens dådkraft och åldringens visdom är frihetens trygghet och värn. Årsberättelser 114

12 Finlands Svenska Centralidrottsförbund BERÄTIELSE över verksamheten inom Finlands Svenska Celltralidrottsförbulld (CIF) ullder verksamhetsåret 1953, avgiven av förbundsstyrelsen till årsmötet den 1 mars Ett efterolympiskt år rubriceras gäma i idrottskretsar, som ett typiskt mellanår. För Centralidrottsförbundets del har dock det nu tilländalupna året varit av stor betydelse. Medelpunkten i arbetet har varit Solvallabygget och de kursmöjligheter som det i maj färdiga institutet erbjudit. Den 17 maj invigdes det nya Solvallainstitutet. Ett mål som under en lång följd av år varit en önskedröm för många idrottsledare hade därmed nåtts. Trots att bl. a. inredningen varit bristfällig har institutet från första stund blivit utnyttjat i full utsträckning. För att det skall kunna användas så effektivt som möj ligt, behöver det emellertid fortsättningsvis allt tänkbart stöd. Planeringen av kursverksamheten inom landets svenska idrott har under de senaste åren krävt allt större uppmärksamhet och en centralisering av kursverksamheten, som genomfördes under fjolåret, har även i år utgjort grundlinjen vid utformningen av kursprogrammet. Den första»solvallakursem arrangerades under tiden juni. Kursen, som hade samlat 19 de1tagare, var en allmän idrottsledarkurs och överledare för densamma var lektor Palle Virtanen. Tack vare grundliga förberedelser och en kunnig och entusiastisk ledning blev den första tsolvallakursen» en god mode11 för framtiden. Förbundets Friluftsråd som bildades år 1952 har uuder året kunnat glädja sig åt ett stort intresse från allmänhetens sida. Med tillhjälp av de redan från föregående år bekanta gemensamma söndagsutflyktema har Friluftsrådet lyckats locka allt större skaror ut i naturen. De av rådet arrangerade kvällsmötena i friluftslivets teeken har även omfattats med stort intresse. Tanken på ett riksidrottsförbund har ävell under det gångna året varit aktuell, men de förhandlingar som i inledande syfte förts mellan SVUL och TUL ha ännu ej inträtt i ett sådant skede att slutliga förhandlingar mellan de tre parterna kunnat föras.. Samarbetet mellan CIF och landets övriga idrottsorganisationer har varit gott. Samarbetsrådet har man icke under året behövt sammankalla. Förbundets ekonomi har under det gångna året varit tillfredsställande. Förbundets förtjänsttecken n:ris 4.-6 har under året tilldelats förbundsordföranden, jur.dr. J. O. Söderhjelm, avgående styrelseordföranden, professor Bo Palmgren, och FSKG:s ordförande, fru Gertrud Wichmann. 117

13 FÖRBUNDETS LEDNING.. Förbundsordförande har under året varit jur.dr Johan Otto SöderhJelm. Styrelsens ordförande under det första halvåret har varit professor Bo Palmgren och hans efterträdare har varit direktö_ Magnus Cedercreutz. För det utomordentligt värdefulla arbete Professor Palmgren utfört under många år för förbundet äro vi ett stort tack skyldiga. Förbundsstyrelsen har haft följande medlemmar: För Svenska Finlands Idrottsförbund: dir. P. E. Nordström med mag. E. Lindewald som suppleant; dipl.ekonom B. Burman med lektor P. Virtanen som suppleant. För Finlands Svenska kidförbund: major 1. Ståhle med direktor A. Stenman som suppleant; dipl.ekonom B. Bjurström med järnvägskassör O. Hakulin som suppleant. För Finlands Svenska Orienteringsförbund: vkehäradsh. E. von Veh med inköpschef B. Lönnberg som suppleant. För Finlands Svenska Kvinnogymnastikförbund: fru Märta Lindholm med fru igrid Karlberg som suppleant. För Svenska Finlands Skolidrottsförbund: bitr. anskaffningschef H. E. Tapp.~ r m~d gymn.lär. L. Andersson som suppleant. For Finlands Svenska Gymnastikförbund: dipl.ing. O. Dyhr med vkeh. A. Aström som suppleant. Viceordförande i styrelsen har varit major 1. Ståhle och bitr. anskaffn. chef Harry E. Tapper har fungerat som sekreterare. Skattmästare har varit viceh. E. von Veh. Det av styrelsen tilisatta arbetsutskottet har bestått av B. Palmgren Märta Lindholm. B. Burman och E. von Veh. Professor Palmgren efter~ träddes av direktör Cedercreutz från den 1 jul1i. Revisorer har varit dipl.ekonomerna E. Fabricius och B. Storskrubb med fru E. Sandholm och mag. C. Wallendorff som suppleanter. KANSLIET. ha.r l.iksom under de föregående åren varit inrymt i en av Ka~sliet Oy VeikkaustolDllsto Ab förhyrd lokal. belägen vid Högbergsgatan 30 i Helsingfor. Kansliet har i slutet av året renoverats och tack vare en del omställningar kan lokaliteterna nu utnyttjas effektivare. Kansliet är gemensamt för CIF och dess medlemsförbund med undantag för Finlands Svenska K vinnogymnastikförbund. Kanslichefsbefattningen har som förut med känd förmåga handhafts ll.v herr.rayi?:~md ell. Kanslisekreterare är herr Jarl Frisk. Kanslister ar fru Aina SJoberg. fru Esther Staffans och fru Maj-Britt Cavonius. MEDLEMSA VGIFTER. Medlemsavgifterna för understödande medlemmar har under året varit desamma som tidigare: 500 mark i årlig och mark i engångsavgift. Avgiften för garanter h ar varit marko 118 EKONOMIN. CIF har under året i ordinarie statsanslag erhållit mk. Nedanstående tablå utvisar en jämförelse mellan vissa anslag och understöd åren : Statsanslag : : : :- Svenska Kulturfonden : : - Firmoroch enskilda : : : : - Till medlemsförbunden har anslag utdelats enligt följande procentsatser: SFI 044 %. FSS 15.5 %. FSO 15.5 %. FSKG 11 %. SFSI 7 %. och FSG 7 x,.... Dist!ik~en har såsom tidigare erhållit mk per månad i understod. Darhll har sammanlagt mk utbetalats för att täcka distriktens administrativa kostnader. Utbetalningen verkstälides enligt följande procentsatser: ID 19 %. VNID 16 %. VID 13 %. MNID 11 %. HID 10 %. ÖID 10 %. SÖID 7 %. Abol. ID 7 % och Ai. ID 7 %. DISTRIKTEN. Distriktens antal har under året varit oförändrat. Idrottsdistrikten och deras verksarnhetsledare äro följande: Gustav Karlberg Helsingfors Gengatan 2 Helsingfors från Lars-Olof Liljeström» Skeppsred.g. 2 MelIersta Nyland Torsten Fagerholm Dickursby Östra Nyland P-O. Lassas Lovisa Västra yland Erik Francke Dragsvik. IR 4 Vasa Gunnar Haga Vörå. Lålax Norra Georg Klemets K ållby Syd-Österbotten Åke AIgars. Lappfjärd Aboland Nils Söderström Pargas. Pargas Kalk Aland Armas Holmström Mariehamn. Norrag. 5 FSKG och SFSI har bibehållit sin egen distril."1:sindelning. REGELNÄMNDE. Vid årsmötet den 23 februari godkändes den av styrelsen tillsatta rege1nämndens förslag om förtydligande av CIF:s representationsbestämmelser. 3. moment 4 lyder efter ändringen:»om idrottsman besöker läroanstalt inom annat distrikt. än det där han är fast bosatt elier om andra synnerligen vägande skäl föreligga. kan medlemsförbunds styrelse på ansöka~ bevilja honom rätt att representera förening inom det distrikt. där han Vlstas. 1 denna paragraf omnämnt beslut av medlemsförbunds styrelse kan inte överklagas.» Tili 3 har lagts moment 5. som lyder :»Idrottsman. som sökt tillstånd a~t representera förening utanför hans eget distrikt. bör vid övergången hli den nya föreningen dessutom iakttaga föreskrifterna i 4.» 119

14 Till bestärnmelserna har fogats 10 med följande ordalyde1se: tcif:s regelnärnnd består av fem (5) ordinarie medlemmar och tre (3) suppleanter, vilka utses av CIF:s styre1se för en tid av ett (1) år räknat från CIF:s årsmöte tili nästa årsmöte. Rege1närnnden är beslutför då fem (5) medlemmar äro närvarande. CIF:s styre1se utser bland de ordinarie medlemmarna rege1nämndens ordförande och viceordförande.» 1 enlighet med 10 har styrelsen tillsatt en regelnämnd med B. Palmgren som ordförande, P. Virtanen som viceordf., E. von Veh, A. Aström, och O. Hakulin som övriga medlemmar samt H. Tapper, P. E. Nordström och K. Skärström som suppleanter. Representationsbestämme1serna har efter ändringen tryckts och distribuerats till föreningarna och distrikten. OFFICIELLA ORGANET. Den av CIF och de andra svenska förbunden ägda tidningen Sport Pressen har som förut varit officiellt organ för CIF. Ett redaktionsråd har under året tillsatts. Det har bestått av med.1ic. Harald Blomquist, direktor Anders Stenman och red. Enzio Sevon. Bolagets styrelse har bestått av hovr.ausk. Björn Lindholm solu ordförande, dir. P. E. Nordström, kanslichef Raymond Sell, red. Torsten Lindholm och red. Stig Häggblom som övriga medlemmar. Huvudredaktör från är red. Enzio Sev6n och redaktionssekreterare från red. Caj Linden. De efterträdde resp. faktor C-H. Fager och red. Börje Forsten. Verkst. dir. har varit Åke Bergman. Kontorchef har varit 3 år i Frisk och det löpande kontorsarbetet har skötts av fru Maj-Lis Bergman. RADPLÄGNINGSMÖTET. Den hävdvunna rådplägningen arrangerades den 22 november 1953 på Solvallainstitutet. Det var första gången det svenska idrottsfolket samlades på egen botten för ått lösa sina problem men sannolikt inte sista gången, ty omgivningen är ju den lämpligaste tänkbara och inspirerade i hög grad mötesdeltagarna. Rådplägningsdagen var som tidigare delad i två avsnitt så att första delen hade anslagits för interna diskussioner medan eftermiddagens program upptog framställningar av mera allmän natur. Förmiddagsprogrammet inleddes med dr Söderhjelms hälsningsord varpå följde major I. Ståhles inledning:»god och dålig idrottspropaganda», som gay upphov tili en livlig diskussion. Därpå följde en synnerligen instruktiv och trevligt frarnförd praktisk demonstration kallad: Föreningens motionsgymnastik. Ledare var gymn.1är. L. Andersson. Solvallaföreståndaren Raymond Sell berättade därefter på ett medryckande sätt om.verksamheten på nya Solvalla». Ouvertyr av pianisten Cyril Szalkiewicz samt recitation av skådespe1aren Paul Budsko inledde eftermiddagens program. Därpå följde utdelningen av CIF-stipendierna varefter dagens gäst gymnastikinspektör Egil Fröystad från Oslo steg fram och fängslade åhörarna med ett inspirerat anförande benämnt:»de ungas lek och idrott - i skolan och i 120 idrottsföreningent. Mötespubliken visade både syn- och hörbart sin uppskattning. Härefter berättade statens idrottsnärnnds och CIF:s stipendiat Anders Stenman om sina iakttage1ser om idrott under sin resa i USA. Filmförevisning och bastu avslutade mötet. ÖVRIG VERKSAMHET. 4-6 juni anordnades även 1953 en idrottskurs för Nykarleby Seminariet. På begäran av seminariets ledning omfattade kursen även detta år undervisning i orientering. Orienteringsförbundet svarade för de praktiska arrangemangen och CIF stod för kostnaderna. För distriktens ombudsmän anordnades en rådplägning juni på Solvalla. Ledare var Raymond Sello Förbundsstyrelsen har under året avgivit utlåtande om kommittebetänkandet av den 20 december 1952 rörande utbildningen av gymnastiklärare. Av årets gymnastikstipendier ha två gymnastikstipendier om tillsammans mark tillfallit Stig Henriksson och Stig Häggblom. Tre stipendier för gymnastikstuderande om sammanlagt mark ha utdelats tili Birgit Isaksson, Anna-Lisa Smeds och Dorthe Wetzer. Anders Stenman har tilldelats ett stipendinm om mk för studier av idrottsarbetet vid idrottsinstitut och högskolor i USA. Gymn.1ärarinnorna Gertrud Wichmann och Gunvor Lundin samt gymn.1är. Nils Luukkonen ha representerat CIF vid den 12 nordiska kongressen för fysisk fostran i Sönderborg den 4-9 augusti Kapten Erik Francke har varit CIF:s representant vid Bosökursen i Sverige juni Dir. Birger Lönnberg har representerat CIF Vld Fel1eskomtnlttens möte i Reykjavik den juli Vid Sveriges Riksidrottsförbunds 50-årsjubileum den november närvar dr J. O. Söderhjelm som CIF:s representant. CIF har i samråd med medlemsförbunden uppgjort förslag till utdelning av idrottens förtjänstkors och -medaljer bland svenskspråkiga förtjänta personer. Undervisningsministeriet har under året tilld~lat följande svenskspråkiga personer idrottens förtjänstkors och -medal]er: Förtjänstkorset i silver: (4 st.) Holmer, Gustaf Jansson, Oskar Förtjänstmedaljen i silver med förgyllt kors: Eklöf, Birger Kynzel, Gösta Lundin, Gunvor F örtjänstmedaljen i silver: (15 st.) Alm, Guido Andersson, Runar Backström, Viktor Björklöf, Osvald Lindfors, Adolf Lundmark, Karl Josef (5 st.) Sjöblom, Gustav Slotte, Fritiof Juslin, Lennart Kåhre, Edvin Lassas, Gunnar Lund, Rabbe 121

15 Grenner, Julius Grönmark, Edit Holmberg, Rainer Ingberg, Runar Förtiänstmedalien i brons: (31 st.) Aspelin, Johan F. Borgman, Verner Bäckström, Sven Cederberg, Nestor Edvin Ek, Wiljam V. Granberg, Arvid O. Holmberg, Elis Häggman, Cesar Ingman, Hugo Jansson, Hjalmar Lampenius, Axel Lampenius, Karl Lindholm, Frans Lindström, Karl Hjalmar Malmberg, Hugo L. Martelin, Sigurd Malmström, Anders Malmström, Frans Mäkelä, Frans W. Pelin, Joel Roberts, John Robert Rosenholm, Ragnar F. Silfvast, Einar Stenberg, Rolf Sund, Albert Olof Sund, Gunnar Raf. Sundin, Erik Sundman, Oskar Weckman, Otto Weckström, Oskar Wikholm, Oskar Öhman, Albert Öhman, Henrik Österman, Rudolf Dessutom har 72 personer genom CIF erhållit Finlands olympiska förtjänstkors eiler -medalj. REPRESENTATIO UTÅT. CIF bar und~r år 1953 varit representerat i följande instanser: I samarbetsrådet av prof. Bo Palmgren, dir. E. Åström ocb bitr.ansk. chef H. E. Tapper med dir. P. E. Nordström och kanslichef R. Sel1 som suppleanter. I XV Olympia Helsingfors 1952 av dir. Åström. I Finlands Olympiska Kommittes delegation av red. Enzio Sevon. I ylands läns idrottsnämnd av fru G. Wichmann, med.lic. H. Blomqvist och inköpschef Å. Romantschuk. I Riksdagens idrottskabinett av dr Söderbjelm och dir. Nordström. I Statens idrottsnämnd ocb i Oy Veikkaustoimisto Ab:s förvaltningsråd av dir. Åström. I Finlands Svenska U ngdomsunion och Finlands Svenska Radioförbund av bitr. anskaffningschef Tapper. I styrelsen för Förlags AB Sport-Pressen av hovr.ausk. Björn Lindholm, dir. P. E. Nordström och kanslicbef Raymond Sello I förvaltningsrådet för Suomen Urheilumuseosäätiö av berr Sigurd Kjällman med herr Oskar Hakulin som suppleant. 122 Helsingfors den 4 januari MAGNUS CEDERCREUTZ Centralstyrelsens ordf. HARRY E. TAPPER Sekreterare Friluftsrådet Av L -G. Sandberg Centralidrottsförbundets Friluftsråd bar med utgången av det verksamhetsår denna årsbok berör verkat i två år. Två år är en kort tid, då man tänker på det vida arbetsfält som utgör Friluftsrådets verksamhet. De två största problemen är kontakten ti11landsorten och ledarfrågan. Kontakten ti11 landsorten är en fråga som långsamt måste utveck1as, i al1 synnerhet som det ofta inte finnes några friluftsproblem på landsorten. Endast i de större landsortsstäderna och industriorterna med sin inomhusarbetande befolkning finns större bebov av friluftsverksamhet. Ledarfrågan ser däremot ut att vara mera svårlöst. En ide som hela t iden lekt Friluftsrådet i hågen, är att.)bokföra.) ett större antal.)friluftsledare.) och på så sätt kunna stå icke idrottande organisationer tili tjänst. Som exempel kan nämnas ungdomsorganisationerna, tjänstemannaföreningar och firmors personalavdelningar, vilka som omväxling ~ sitt program önskar göra några söndagspromenader och utflyk1;er: Vlsserligen finnes stora möjligheter att man redan har någon lämpltg ledare i sin krets någon f.d. idrottsman, men lika stora är möjligheterna att en sådan person icke finnes eiler att f.d. idrottsmannen icke ger' sig tid. Vore detta icke ett stort och givande arbetsfält? Friluftsrådet har därför vänt sig till icke längre aktiva skidlöpare och orienterare, men bar resultatet hittilis varit ytterst minimalt. Man har därför för avsikt att i egen regi utbilda dessa. Vidare har rådet vänt sig till Skidförbundet med en önskan om att i mån av möjligbet få låna detta förbunds utbildade lärare ocb instruktörer. Friluftsrådets sammansättning har varit: Ordförande: Lars-G. Sandberg. Sekreterare och skattmästare: Marita Wiedmer samt medlemmar, Leif Nielsen Hans Blomstedt Runar Silin Dick Bäcklund Stig Häggblom Sven Peacock Reiner Hagelin Ture Sjöblom och Rolf Holmström,Genom denna sammansättning representerar rådet praktiskt taget samtliga.)friluftsgrenar» såsom skidning, orientering, cykling, fjä1lskidning, simning, scouting samt dessutom skolidrotten och Kvinnogymnastikförbundet. Rådet har under denna verksamhetsperiod sammanträtt till 7 protokollförda möten. Redan senaste höst inledde Friluftsrådet sina propagandaaftnar. Den första anordnades tillsammans med Skidförbundet då dess svenska gäst kapten Gösta Frohm samlade c:a 200 åhörare vid en.)friluftsaftom. I slutet av januari anordnade man afton nr. 2, med enbart inhemska krafter. Programmet upptog skidvård och utrustning jämte vinterhygien 123

16 och som slutkläm färgfilmen.fem snöskottares fjällfärd pulklänges. Denna afton samlade c:a 150 åhörare och man trodde sig ha funnit melodien. Men det hade man tyvärr icke gjort. Eller var det ett felsteg att anordna dylika kvällar under vackra vårkvällar. Låt oss hoppas på det senare, ty följande propagandaafton som berörde vår fysiska kondition och motiongymnastik samlade endast 20 åhörare och vårens sista kväll, som berörde orientering och en kort lektion i kartans och kompassens användning sarnlade icke många fler. På hösten försökte man åter på en»kvälh, denna gång i nyinvigna Hande1skögskolan och det bevisades, att hösten är en lyckligare tidpunkt. Programmet bestod av en intressant berättelse om fyra»örnars» vandring uppe i fjällen ledsagad av fina färgbilder och en kort instruktion om skidvard och utrustning inför kommande skidsäsong. Till denna afton kunde man räkna fulit hus d.v.s. några och hundra personer. Den mera aktiva propagandaverksamheten har gällt promenader, skid- och cykelutfärder. Redan de första dagarna i januari anordnad~ man de första skidturerna, med tyvärr mycket dåligt deltagarantal. Fnluftsrådet hade hoppats mycket av dessa skidutfärder, kanske var det delvis osäkra vintervädret som skrämde bort folk. Februari var åter rätt snöfattigt och under mars gjordes åter några försök. Summa 5 skidutfärder anordnades med i medeltal fem deltagare per gång. Bättre resultat nåddes vid en gemensam utfärd till slalom FM i Nouxs, 40 deltagare. 1 mitten på april satte man i gång med vandringarna. Även någon cykeltur annonserades med samma resultat, deltagarantalet höll sig under 10. Tillsammans med SFI:s cykelråd arrangerades Svenska-Finlands Cykeldag utanför Helsingfors. Dagen samlade c:a 300 deltagare. På sommaren gjordes, som direkt experiment, några promenader under vardagskvällar i huvudstadens utkanter, bl.a. med en utfärd tili Sveaborg. Deltagarantalet var rätt litet, men försöken uppskattades av deltagarna. Så kom hösten med sina färggranna naturbilder. Förrän man satte i gång med promenadema kontaktades vår största svenska dagstidning som bistod med»puffar» och bilder om kommande vandringar. Den första vandringen i slutet på september höll dock på att kväva alla fortsatta försök. Den trevliga promenaden tili Helsinge kyrka och besök där tilisammans med prosten Weckström hade samlat 2 deltagare och 2 ledare. Men rådet hade i sin första»puff» berättat om de följande vandringama, så nu var det bara att vandra på. Kurvan steg också omedelbart, ty följande gång hade man 26 deltagare. Rekordet nåddes under en vandring tili Solvalla Idrottsinstitut som samlade hela 117 deltagare. Ett rekord i sitt slag nåddes en söndag i november. Det rådde ett verkligt busväder, men trots vädret samlades 11 deltagare. U n der hei a h ö s t e n a n 0 r d n a des 1 1 van d r i n g a r p å s a m m a n 1 a g t 9 8 k ilo m e t ero c h i m e del t a del t a g a r e, ett resultat som man bör vara nöjd med efter den något svåra starten under vintern och våren. För kommande vinter har man inte tappat sugen efter senaste vinters resultat, utan hoppas på en snörik vinter, som i tid lockar folk att göra sin sportutrustning i ordning. Ty hos den verkliga söndagsskidaren vaknar väl skidintresset först sedan snön legat frestande två söndagar. Och de 124 som åter ger sig ut i terräng efter det första snöfallet hör åter tili den grupp som klarar sig själva, utan hjälp av Friluftsrådet. Någon vecka före julen gjorde rådet sig påmint genom att i dagspressen införa några jultips med tanke på den kommande skidsäsongen. Kontakten tili Skid- och Friluftsfrämjandet i Sverige har varit god. Redan vid kapten Frohms besök senaste år inbjöd denna en deltagare till skogsledarkurs i Sollefteå. En deltagare sändes. Till Friluftsrådets ungdomsledarkurs i Storlien under månadsskiftet juli-augusti hade rådets ordförande blivit inbjuden, men han var inte i tillfälle att resa, varför Rolf Holmström ersatte honom. Detta deltagande i kurser anordnade av denna organisation, som på friluftsområdet redan nått oerhört långt, har varit av stort värde för Friluftsrådet. Man har sagt att folk inte kommer med på utflykter då man promenerar i grupper. Det kan så vara. Därför har Friluftsrådet också infört enbart tips för söndagsmotionen eller så noggrant som möjligt beskrivit rutten för den som vili gå ensam eller i mindre sällskap. Och meningen med dessa vandringar är väl inte att Friluftsrådet skall vandra omkring med alla. Nej, lyckas vi få deltagarna att följande söndagar själva söka sig ut i terrängen är ett stort mål nått. Friluftsrådet försöker endast hjälpa folk som kanske är osäkra att röra sig i terrängen, eller önskar få nya rutter. En sak kan vi väl alla vara överens om. Vilken njutning och vilken vila och nöje är det inte att tidigt om söndagsmorgonen söka sig ut i naturen. Låt vara att man på grund av förvärvsarbete inte fått tillräckligt sömn under nätterna och någon timme extra vore av nöden på söndagsmorgonen. De timmarna kan man gott taga igen med att krypa tidigare till kojs på söndagskvällen och sova lugnt och fridfulit för att vakna upp i fuli vigör och med stor arbetsiver inför veckans mödor och stillasittande arbete. - BRÖOERNA LILLQUIST KILO Telefon

17 Lå t oss sköta Ed ra TRANSPORTER m e d båt, bil, tåg, flyg! VICTOR EK Frakttrafik Passageraretrafi k Gäller det något beträffande bilars motorcyklars eiler båtmotorers testning och reparation är n am n et Elektr. Ab HEDENGREN HELSIN GFORS FREDRIKSGATAN 6S T ELEFON Svenska Finlands Idrottsför bund BERÄTTELSE över verksamheten inom Svenska Finlands Idrottsförbund r.f. under verksamhetsåret 1953, avgiven av förbundsstyrelsen till årsmötet den 28 februari F örbundsstyrelsen. Förbundsordförande: Erik Aström, Helsingfors Viceordförande: P. E. Nordström, Helsingfors Ledamöter: Åke Bergman, H elsingfors Rolf Hällström, Karis. Axel Mikkola, Helsingfors Bertel Storskrubb, Helsingfors Palle Virtanen, Borgå Holger Vistbacka, Helsingfors TyölDies TOBAKSFABRIKEN FENNIA HELSINGFORS Finska Guldsmeders Försäljnings Ab HELSINGFORS Vi förfärd iga alla slag av idrottsmär ken efter kundens ege n önskan Helsingfors ID: Patrik Henriksson, H:fors; suppl. K. u=elin, H :fors Mell.Ny1.ID: Lars Eklund, Kårböle; suppl. T. Fagerholm, Nickby Öst ra I D: Holger Salmen, Lovisa; suppl. S. Andersson, Borgå Västr.Ny1.ID: Erik Francke, Dragsvik; suppl. B. Malmberg, Tenala Abolands I D: Stig Henriksson, Pargas; suppl. B. Engström, Pargas Alands ID: Alfons Lundberg, Saltvik; suppl. O. Salmen, Mariehamn Syd-Österb.ID: Evert Förnäs, Lappfjärd; suppl. L. Teir, H:fors Vasa ID: K. F. Ljungberg, Helsingby; suppl. N. Holmström, H :fors Norra ID: Anders Stenman, Bennäs; suppl. G. Smedlund, H:fors.. Förbundssekreterarposten har handhafts av kanslisekreteraren Kurt Skärström och som skattmästare har verkat Birger Burman. 1 arbetsutskottet har förbundsordföranden Erik Aström, förbundssekreteraren Kurt Skärström och skattmästaren Birger Burman i enlighet med förbundsstadgarna varit självskrivna medle=ar, medan styrelsen till ledamöter utsett viceordföranden P. E. Nordström, styrelseledamöterna Åke Bergman och Lars Eklund. Revisorer ha varit Bror E. Westerling och Pehr-Ole Wahlberg med B. Björkvall och N.-E. Nyman som suppleanter. Sekreta utskottet, som har till uppgift att besluta om utdelning av förbundets förtjänsttecken, har bestatt av Erik Aström, P. E. Nordström, Holger Salmen och Anders Stenman. F öljande specialutskott har funnits tillsatta, nämligen tekniska rådet, friidrott srådet, cykelrådet, simrådet, kraftidrottsrådet, juniorrådet och propagandautskottet. Särskilda redogörelser över verksamheten inom dessa utskott ingå senare i denna årsberättelse. 127

18 Representation 'i andra organisationer. Finlands Svenska Centralidrottsförbunds styrelse: P. E. Nordström och Birger Burman som ordinarie medlemmar med Erik Lindewald respelctive P. Virtanen som person1iga ersättare. 1 CIF:s arbetsutskott har Birger Burman varit medlem. Finlands 1 drottsförbunds (Suomen Urheiluliitto) förbundsjullmäktige: Erik Åström, P. E. Nordström och Åke Bergman. Suppleanter har varit Bertel Storskrubb, P. Virtanen och Waldo Wickholm. Finlands Idrottsförbunds styrelse: Erik Åström. Dessutom har SFI varit företrätt i följande utskott inom Fin1ands Idrottsförbund: Tränings- och skolningsutskottet: Gustaf Laurell. Tekniska utskottet: Åke Bergman. Utrikesutskottet: Erik Åström. Disciplinsutskottet: P. E. Nordström. Propagandautskottet: Enzio Sevon. Finlands Simjörbunds (Suomen Uimaliitto) styrelse: Jöns Lindquist. Samarbetsutskottet jör friidrott: P. E. Nordström med Åke Bergman som suppleant. Samarbetsutskottet för cykling: Holger Vistbacka med Birger. Ostrow som suppleant. _ Samarbetsutskottet jör tyngdlyjtning: Åke Bergman med Holger Berndtsson som suppleant. Samarbetsutskottet för ungdomsidrott: Åke Romantschuk med Lars-Erik Mattsson som suppleant. XV Olympia Helsingfors 1952: Erik Åström. Oy Veikkaus toimisto A b:s förvaltningsråd: Erik Åström. Solvalla stiftelses styrelse: Anders Stenman och Lars Eklund med P. I!i. Nordström och B. Storskrubb som suppleanter. L. Eklund har även vant medlem i stiftelsens byggnadskommitte. Nordiska cykeljörbundet: Holger Vistbacka, suppleant i styrelsen. H edersmedlemmar. Tili hedersmedlemmar i Svenska Finlands Idrottsfötbund har kallats professor Viktor Heikel (t), friherre R. F. von Willebrand (t), kommerserådet J. F. Hackman (t), konsul Harry Schauman (t), direktör Emil Lindroos (t), brandchef Gösta Wasenius (t), direktör J. S. Edström, direktör Kristian Hellström (t), kommerserådet Lars Krogius (t), lektor August Blomberg (tl, kommerserådet Karl Stockmann (t), konsul Ernst Krogius, stadsdirelctör Erik von Frenckell, konsul Karl Seidenschnur (tl och avdelningschef Erik Wilen. SFI:s förtjänsttecken. I början av året avled i Helsingfors innehavaren av SFI:s förtjänsttecken, direktör E. W. Heinrich i en ålder av 69 år. Direktör E. W. Heinrich arbetade i en lång följd av år som ordförande inom Helsingfors idrottsdistrikt, där han genom sitt lugna, försynta och balanserade uppträdande varmt uppskattades. Hans inställning tili idrotten var besjälad av ~jup idealism och en fast tro på ungdomen. Inom svensk idrott står hans mmne kvar i tacksam erinran om mångåriga vägande insatser. 128 Vid en ledarsammankomst under förbundsmästerskapen i Gamlakarleby överlämnades förtjänsttecknet till SUL:s förre ordförande, fi1.mag. Lauri Miettinen. SFI ville med denna utmärkelse framföra ett uppriktigt tack till en god idrottskamrat, för vilken förståelse och rättvlsa varit bärande principer i samarbetet mellan svensk och finsk idrott i landet. Utländska innehavare av förtjänsttecknet är Sveriges Konung Gustaf VI Adolf, konsul Isaac Westergren (t), direktör Kristian Hellström (t), direktör J. S. Edström, överstelöjtnant Ernst Bredberg, kontrollör Anton Johansson (t), redaktör Eric Pallin, redaktör Torsten Tegner, direktör Sven Låftman och civilingenjör Tage Ericson, samtliga frän Sverige. Inhemska innehavare av förtjänsttecknet är kommerserådet J. F. Hackman (t), fi1.mag. Arthur Eklund (t), direktör Uno Westerholm (t), lektor August Blomberg (t), friherre R. F. von Willebrand (t), brandchef Gösta Wasenius (tl. vicehäradshövding Jon Hartman (t), kommerserådet Karl Stockmann (t), apotekare Oscar Jansson, avdelningschef Erik Wilen, kamrer Sig. H :son Schneidler, dipl.ing. Ossian Nylund (t), lektor Gösta Rönnman (t), rådman Oskar Ekman (t), vicehäradshövding Viktor Björkqvist, folkskollärare M. L. Björkqvist (t), direktör E. W. Heinrich (t), major Ivar Ståhle, gymn. Iär. J. W. Björk, kamrer Runar Granholm (t), vicehäradshövding Lars Hornborg, vicehäradshövding Harald Munck, doktor K. J. Lundmark, direktör Einar Johansson, bankdirektör q,unn~r Åhnlan, herr Sigurd Kjällman, folkskollärare K. G. Andersson, dlrektor Lars Ollonqvist, herr Albin Andersson, direktör Anders Stenman, direktör Valter Eklöf, stadsdirektör Erik von Frenckell, direktör Pehr Lindholm, herr Waldo Wickholm, jur.dr J. O. Söderhjelm, herr Börje Strandvall, professor Bo Palmgren, kontorschef Ludvig Steiner, försäijningsdirektör Erik Åström, lelctor Palle Virtanen och fil.mag. Lauri Miettinen. U ppvaktningar. Under verksamhetsåret har förbundet uppvaktat i anledning av förtjänstteckeninnehavarnas, överkontrollör Anton Johanssons och direktör E. W. Heinrichs frånfällen. Hangö Idrottsklubb, en av förbundets stiftande medlemsföreningar och äldsta föreningen i Västra NyIands idrottsdistrikt har uppvaktats med förbundsstandaret vid föreningens 50 års jubileum. Detsamma har även överiämnats tili IF Sibbo-Vargarna, då föreningen jubilerade fyllda 25 år. Idrottsklubben Örnen har uppvaktats med ett telegram i anledning av sitt 20 års jubileum. Följande enskilda personer har uppvaktats av förbundet: Gymn.1är. Gertrud Wichmann 60 år, affärsman Wilho Scheweleff 60 år, direktör Harry Alfthan 60 år. direktör Lauri Santala 60 år, direlctör Armas Palamaa 60 år, doktor K. J. Lundmark 50 år, jur.dr Axel H. Pedersen 50 år och köpman Ragnar Rosenholm 50 år. Arsmötet. Årsmötet försiggick den 22 februari i Helsingfors i närvaro av befullmäktigade representanter för 42 föreningar, representerande sammanlagt 597 röster. VaIen och de stadgeenliga frågorna stökades undan med god fart. Från simrådets sida förelåg ett försiag om införande av seniorgrenar m bröstsim för herrar och damer - vid förbundsmästerskapen i 129 9

19 sinming, vilket omfattades. Friidrottsrådet hade dels föreslagit, att den under tidigare år existerande tävlingen mellan föreningama om antalet ful~gj orda prov.~ö r id:ottsmärkena skulle återupplivas! dels att friid:ottssenen skulle utokas till att omfatta en A och en B sene. Märkestävlmgen ansågs ännu icke mogell för ett definitivt beslut och man ansåg att för ~undet tills vidare sl."u!le gå in för att göra livligare propaganda för ldrottsmärkena. Friidrottsseriel1 däremot utökades i enlighet med rådets förslag med flera grenar och förbundsstyrelsen erhöll i uppdrag att närmare utarbeta bestämmelserlla. Vidare debatterades cyklingell och samarbetet med Finlands Cykelförbund och förbundsillstruktören Gustaf Laurell redogjorde för tekniska rådets planer för instruktionsverksamheten inom förbundet. F örbundsstyrelsen och arbetsutskottet. Förbullds tyrelsen har under verksamhetsåret sammankommit till 5 möten och arbetsutskottet (AU) till 4 möten. M edlemsmatrikeln. De till förbundet anslutna föreningarnas antal har under året bibehållits oförändrat och utgör sålunda 1.12 föreningar. Medlemsantalet up.pvisar. en ökning med illnemot medlemmax: och uppgick vid årsskiftet hll personer. Ur nedanstående tablå framgår antalet föreningar och medlemmar inom de olika distrikten: Distrikt Medlemmar,..t.i.0 d Q) Q)... :0 d a..., bd Q) fi. -V (f) <1l ~Os:l A ~ <1l Helsingfors ID Norra ID ft Vasa ID Västra Nyl. ID l Östra ID Mellersta Nyl. ID Abolands ID Syd-Österbottens ID Åiands ID SFI ~~ Distriktsindelningen har varit gemensam med den av CIF fastställda. Ledaruppdrag. Såsom representant för Suomen Urheiluliitto har SFI:s förbundsordförande Erik Aström deltagit i den skandinaviska friidrottsledarkonferensen, som denna gång hölls i Stockholm. Vid landskampen ]ugoslavien- 130 (f) Finland i Belgrad var förbundsordföranden utsedd till lagledare för den finländska truppen. P. Virtanen var utnämnd till lagledare för landslaget mot Sverige. Cykelrådets ordf. Holger Vistbacka och r dets viceordf. Selim Vainio har deltagit i Nordiska Cykelförbundets kongress i Oslo i samband med NM-tävlingarna.. J(ansli och personal. Kansliet har varit inrymt i CIF:s lokal vid Högbergsgatan 30 A. För de löpande arbetena har CIF:s personal anlitats. Såsom deltidsanställd kanslisekreterare har fungerat Kurt Skärström, medan skattmästarens åligganden och bokföringen handhafts av Birger Bur~an: Förb~dsinstruktör i friidrott har varit Gustaf Laurell. Beträffande ovnga anställda och anlitade instruktörer hänvisas till redogörelsema för kursverksamheten och de olika utskottens berättelser. Samarbetsavtalen. Samarbetet mellan SFI, TUL och de finska specialförbunden, tillhörande SVUL har fortlöpt såsom tidigare inom ramen för avtalen i friidrott, cykling, tyngdlyftning och ungdomsidrott. Separatavtalet med SPyL i cykling uppsades på våren, men underhandlingar om ett nytt avtal har åter inletts. Stipendier och donationer. Idrottsinstruktör Kurt Sirenius har tilldelats ett stipendium om mark, vilket överlämnades åt honom vid den s.k. langa kursens avslutning i Vierumäki Förbundsinstruktör Gustaf Laurell har erhalllt ett shpendium for 10 dagars vistelse vid Institut fiir Leibesiibungen an der Universität Freiburg, där han under direktor W. Gerschlers ledning studerat moderna träningsmetoder i friidrott. Till Nykarleby Seminariums idrottsförening och Solvalla idrottsinstitut har förbundet donerat ett antal idrottsredskap. Qjjiciellt organ och litteratur. Förbundets officiella organ har såsom förut varit tidningen Sport Pressen. En ny regelbok i friidrott, omfattande bestämmelser för anordnande av tävlingar och egentliga tävlingsregler har utgivits och en andra. del, vilken kommer att omfatta mästerskapsbestämmelser, representahonsbestämmelser, förbundsstadgama m.m. är under bearbetning. Den andra delel1 beräknas utkomma under vårvintern. Representationsärenden. Under kalenderåret 1953 har förbundsstyrelsen behandlat och avgjort följande ansökningar om representationsrätt: Sven Laine, tidigare tillhörande G- & IF Akilles har beviljats rätt att representera Idrottsklubben -32, Börje Nordman från Helsingfors IFK har beviljats repre- 131

20 sentationsrätt för Esbo Idrottsförening och Paul-Erik Räihä frän Kyrkslätt IF representationsrätt för Helsingfors IFK. Karls Idrottsklubb har anhållit om representationsrätt för Per-Erik Lindqvist, vilken ansökan dock avslogs, med hänsyn tili att hans tidigare förening Sibbo-Vargama icke inom fastställd tid.erhållit meddelande om förflyttningen. Regeländringar. I samband med utgivningen av den nya regelboken verkställdes en del ändringar i friidrottsreglema, vilka gjorde dem överensstämmande med de av IAAF antagna reglema. En principie11 ändring av större betydelse var höjningen av åldersgränsen för den äldre juniorklassen tili 20 år. Samtidigt infördes benämningen ungdomsklass för denna ålderskategori, medan den yngre juniorklassen benämndes pojkar. Ekonomin. Förbundet har under året erhållit i anslag mark genom CIF. Av dessa medel har mark använts för allmänna omkostnader, mark för kurs- och instruktionsverksamhet, för tävlingsverksamhet och mark för litteratur och upplysningsverksamhet. De s.k. råden har för de idrotter som administreras av dem d.v.s. cykling, simning, tyngdlyftning, boxning och ungdomsidrotter erhållit marko För distriktens verksamhet i de idrotter SFI har på sitt program har anslagits mark, vilka fördelats me11an distrikten enligt följande procentsatser: Norra ID 19 %, Västra Nylands ID 16 %, Me11ersta Nylands ID, Vasa ID och Östra ID 11 % samt Helsingfors ID, Syd-Österbottens ID, Abolands ID och Ålands ID 8 %. Den fria idrotten F örbundsmästerskapen. Förbundsmästerskapen i terränglöpning avgjordes den 17 maj i Helsingfors, där Idrottsklubben -32 hade dragit en omväx1ande och trevlig bana i Dalterrängen. Trots ett strilande regnväder blev tävlingama som helhet betraktade fullödiga, icke minst tack vare de mänga startande, ett 70-tal och värdföreningens omsorgsfulla och gemytliga arrangemang. Tor Lönnqvist, Fiskars IF vann i en rafflande spurtuppgörelse med Aulis Pystynen den kortare sträckan, 2,5 km, som för dagen blev huvudloppet. Den längre sträckan, 5 km hemfördes överlägset av Sven Laine, Idrottsklubben -32 och om andra platsen förde Nils Nyman, IF Brahe och Kurt Bäckman, Bygdegårdens Hopp en hård kamp. Bland juniorerna blev det österbottnisk seger, 17 ars klassen vanns av C.-J. Palm, Gamlakarleby IF och ungdomsklassen av G. Öst, Pedersöre-Pojkama. I lagtävlingen segrade Idrottsklubben -32 med 6 poäng, närmast följd av IF Atlas 10 poäng och IF Brahe 11 poäng. Seniorer, 2,5 km: 1) Tor Lönnqvist, Fiskars IF 8.12,4; 2) A. Pystynen, Idrottsklubben ,6; 3) A. Löfgren, IF Atlas 8.25,0; 4) L. Juselius, Munsala IFK 8.26,0; 5) H. Liliqvist, IF Brahe 8.29,0; 6) B. Grönroos, Idrottsklubben , IK-32 I'ekordlag pd 4 x m, Sven Laine, BÖI'je Grönl'OOS Bertel Holmstl'öm och Aulis Pystynen. ' Seniorer, 5 km: 1) Sven Laine, Idrottsklubben ,0; 2) N. Nyman, IF Brahe 17.52,~.; 3) ~. Bäckman, Bygdegårdens Hopp 17.53,6; 4) T. Pettersson, Pedersore-PoJkarna 18.04,6; 5) C.-J. Karlsson, G- & IF Akilles 18.36,0; 6) L. Lö~gren, IF Atlas 1~.50,6. Ungdomar, 2,5 km: 1) G. Ost, Pedersöre-PoJkama 8.47,8; 2) E. Grönqvist, Snappertuna IV 8.49, 6; 3) G. Lindr~th, Esbo IF 8.59,6; 4) O. Påhls, Vörå IF 9.00,0; 5) J. Weckström, Slbbo-Vargarna 9.02,0; 6) J. Härtull, Vörå IF 9.09,6. Pojkar, ca 2 km: 1) C-J. Palm, Gamlakarleby IF 8.02,8; 2) P. Ljungqvist, Pargas IF 8.06,6; 3) H. Hellström, Idrot~sk.~ubben ,4; 4) Y. Lindström, Idrottsklubb~n ,6; 5) R. Torronen, Sibbo-Vargama 8.20,0; 6) R. Aberg, IF Grustan 8.27,6. _ Lagtävlan: 1) Idrottsklubben poang; 2) IF Atlas 1.0 poäng; 3) IF Brahe 11 poäng; 4) Idrottsklubben -32 II 20 POäug; 5) Esbo IF 23 poäng. * Karis IK hade förmånen att kunna genomfö,::a ~örbundsmästerskapen i stalettlöpning under idealiska förhållanden. Dart~ll kunde man notera fina kämpainsatser över lag och en god resultatruvå, solu bland annat förde med sig ett nytt förbundsrekord 4 X 1.~00. meter löpning. Helsingfors IFK inledde den första dagens tävhngar lued två mästerskap i 4 X 100 meter och 4 X 800 meter, medan IdrottskluQQen -32 genom 133

Idrottsminnen från 1950-talet. Gossis framgångsrika friidrottare

Idrottsminnen från 1950-talet. Gossis framgångsrika friidrottare mina doc: Gossis Idrottsminnen Rolf Lindelöf Februari 2011 Idrottsminnen från 1950-talet. Gossis framgångsrika friidrottare Startade tidigt Skolungdomens årliga friidrottstävlingar på Stockholms Stadion

Läs mer

TÄVLINGSREGLEMENT FÖR FLICKORNAS REDSKAPSGYMNASTIK 2013

TÄVLINGSREGLEMENT FÖR FLICKORNAS REDSKAPSGYMNASTIK 2013 Finlands Svenska Gymnastikförbund Redskapssektionen TÄVLINGSREGLEMENT FÖR FLICKORNAS REDSKAPSGYMNASTIK 2013 Dessa bestämmelser gäller för alla tävlingar som Finlands Svenska Gymnastikförbund ordnar och

Läs mer

Hälles Jul Quiz. Två duktiga smålänningar i Hälle. Rizak Dirshe

Hälles Jul Quiz. Två duktiga smålänningar i Hälle. Rizak Dirshe Hälles Jul Quiz 20 15 Rizak Dirshe 1. Rizak Risse Dirshe vann 2 SM guld och gick sedan till MAI. Det finns också en dubbel svensk mästare på 800m som gick motsatt väg från MAI och till Hälle. Vem då? 2.

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f.

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR FÖR FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR för Finlands Kapplöpningssällskap" r. f. (Godkända å konstituerande möte 3%! 1930.) Register N:o 17669 i. Föreningens fullständiga namn är på

Läs mer

Gröna Boken. Vår verksamhet, våra mål, våra värderingar. Friidrott

Gröna Boken. Vår verksamhet, våra mål, våra värderingar. Friidrott Borgå Akilles Akilles friidrott Gröna Boken Vår verksamhet, våra mål, våra värderingar Friidrott Gröna Boken Du håller Gröna boken i din hand, Akilles friidrotts Gröna bok. Eller du kanske läser den på

Läs mer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer 2008

Administrativa och ekonomiska riktlinjer 2008 Administrativa och ekonomiska riktlinjer 2008

Läs mer

2 Grenprogrammet i de gemensamma mästerskapen för seniorer och juniorer är:

2 Grenprogrammet i de gemensamma mästerskapen för seniorer och juniorer är: TÄVLINGSREGLER FÖR SFI-MÄSTERSKAPEN I FRIIDROTT 2016 (Regelförändringar 2016 skrivna med fet stil.) 1 SFI-mästerskap i friidrott arrangeras årligen enligt följande mästerskapsprogram: gemensamma 2-dagarsmästerskap

Läs mer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer Administrativa och ekonomiska riktlinjer Förslag till ÖOF:s årsmöte 6 mars 2014 ÖOF 2014 1 2014-01-22 Östergötlands orienteringsförbunds administrativa och ekonomiska riktlinjer Posthantering och kommunikation

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

TÄVLINGSREGLER FÖR SFI-MÄSTERSKAPEN I FRIIDROTT 2014

TÄVLINGSREGLER FÖR SFI-MÄSTERSKAPEN I FRIIDROTT 2014 TÄVLINGSREGLER FÖR SFI-MÄSTERSKAPEN I FRIIDROTT 2014 (Regelförändringar 2014 skrivna med fet stil.) 1 SFI-mästerskap i friidrott arrangeras 2014 enligt följande mästerskapsprogram: - gemensamma 2-dagarmästerskap

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2013

Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 för Postens Kamratklubb, Lund. Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Läs mer

DE GÅNGNA ÅREN... genom tiderna, Lennart Dahlqvist, som faller i minnet.

DE GÅNGNA ÅREN... genom tiderna, Lennart Dahlqvist, som faller i minnet. DE GÅNGNA ÅREN... När man på ett begränsat utrymme skall söka ge en bild av boxningsidrotten i Uddevalla kan inledningsvis konstateras att här funnits sammanslutningar för denna sport sedan början av 20talet.

Läs mer

AKILLES FRIIDROTTSSTATISTIK ÅREN AKILLEKSEN YLEISURHEILUTILASTOT VUOSINA

AKILLES FRIIDROTTSSTATISTIK ÅREN AKILLEKSEN YLEISURHEILUTILASTOT VUOSINA AKILLES FRIIDROTTSSTATISTIK ÅREN 1902-2015 AKILLEKSEN YLEISURHEILUTILASTOT VUOSINA 1902-2015 Leif Rikberg 6.11.2015 HERRAR 20 ÅR / MIEHET 20 V 100 M 10,9 Paul Virtanen 10 1930 11,1 Carl-Gustav Mikander

Läs mer

Framtidsträff medel-/långdistanslöpning i Närke

Framtidsträff medel-/långdistanslöpning i Närke Framtidsträff medel-/långdistanslöpning i Närke Tid och plats: Tisdag den 28 september 2004, kl. 18.00 20.00 i Idrottens Hus, Örebro Deltagare: Tobias Forsmark, Ann Hyvärinen, Jari Hyvärinen från KFUM

Läs mer

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND ÅRSRAPPORT 2012-05-01 --- 2013-04-30 VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND 2 FÖREDRAGNINGSLISTA Västerbottens Bowlingförbunds årsmöte 2013-06-06 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och godkännande av fullmakter 3.

Läs mer

2016/2017 AFLODAL. Var med på vår resa mot världstoppen! SKI TEAM PRESENTATION PARTNERS

2016/2017 AFLODAL. Var med på vår resa mot världstoppen! SKI TEAM PRESENTATION PARTNERS 2016/2017 AFLODAL SKI TEAM Var med på vår resa mot världstoppen! PRESENTATION PARTNERS Bröderna Aflodal går på Mora skidgymnasium. Gustav 19 år ska börja fjärde året. Axel 17 år har just gått ut sitt första.

Läs mer

Svenska Skridskoförbundet

Svenska Skridskoförbundet Svenska Skridskoförbundet SVENSKA MÄSTERSKAP (nytt koncept på prov 2017 och 2018 ) Seniorer Juniorer Veteraner REGELVERK ! Svenska Mästerskap i hastighetsåkning 2017 för juniorer, seniorer och veteraner

Läs mer

Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f.

Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f. Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f. Helsingfors 12.02.2014 Föreningsbrev 1/2014 Hoppas utvecklingen aldrig tar slut! Nu tänkte jag inte på VALO som har hittat nya former utan på FSO som förbund och

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

http://www.brattvallsjaktskytteklubb.ac.se

http://www.brattvallsjaktskytteklubb.ac.se 1(7) (2005-12-31 2006-12-31) http://www.brattvallsjaktskytteklubb.ac.se Brattvalls jaktskytteklubb c/o Roland Johansson Gullsjöäng 10 911 91 Vännäs Postgiro: 403047-4 2(7) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 Styrelsen

Läs mer

Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f. VISION, MISSION & STRATEGI

Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f. VISION, MISSION & STRATEGI Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f. VISION, MISSION & STRATEGI VISION FSO:s verksamhet skapar goda förutsättningar för sina medlemsföreningars orienterare att på idrottarens väg från barn till elit

Läs mer

Siffran inom parentes förra året placering på listan

Siffran inom parentes förra året placering på listan DEN TRADITIONELLA GOTLÄNDSKA FRIIDROTTENS TOPPLISTA 2014 Listan baseras på Landslagsmeriter, mästerskapsplaceringar och placering i Sverige bästa statistiken och övriga tävlingsprestationer. Island Games

Läs mer

TRADITIONELLA GOTLÄNDSKA FRIIDROTTENS TOPPLISTA 2012

TRADITIONELLA GOTLÄNDSKA FRIIDROTTENS TOPPLISTA 2012 TRADITIONELLA GOTLÄNDSKA FRIIDROTTENS TOPPLISTA 2012 Listan baseras på Landslagsmeriter, mästerskapsplaceringar och placering i Sverige bästa statistiken och övriga tävlingsprestationer. Island Games väger

Läs mer

Idrottsföreningen kamraterna 1898. En fotbollsklubb för stora och små

Idrottsföreningen kamraterna 1898. En fotbollsklubb för stora och små Idrottsföreningen kamraterna 1898 En fotbollsklubb för stora och små IFK Västerås Fotboll IFK Västerås är en förening med lång och stolt historia. Klubben bildades den 19 mars 1898. Idag finns totalt 170

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

SKOGSPOSTEN 2009... 1 Orienterare!... 3 Junior- och nybörjarträning:... 3 Olika träningsformer... 4 Utförslöpning i slalombacke:...

SKOGSPOSTEN 2009... 1 Orienterare!... 3 Junior- och nybörjarträning:... 3 Olika träningsformer... 4 Utförslöpning i slalombacke:... SKOGSPOSTEN 2009 SKOGSPOSTEN 2009... 1 Orienterare!... 3 Junior- och nybörjarträning:... 3 Olika träningsformer... 4 Utförslöpning i slalombacke:... 4 Uppförsbacke på tid:... 4 Linje-OL:... 4 Stjärn-OL:...

Läs mer

Protokoll Årsmöte Frosta OK

Protokoll Årsmöte Frosta OK Protokoll Årsmöte Frosta OK 20160207 1. Göran hälsade de dryga 30 medlemmar som anslutit välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötet förklarades utlyst i behörig ordning, denna gång via ett antal mail

Läs mer

Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande

Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande Sida 1 (1) Möte Styrelsemöte 5/2014 (548) Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna Plats Deltagare Lennart Brattgård Birgitta Billstam Leif Carlsson Urban Frej Lars

Läs mer

1 MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR 2 MÄSTERSKAPSMEDALJER

1 MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR 2 MÄSTERSKAPSMEDALJER PRISREGLEMENTE för NORRBOTTENS SKYTTESPORTFÖRBUND MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR, MEDALJER VANDRINGSPRISER M.M. Medalj och prisskjutningsreglemente upprättat 2010-03-06 1 MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR Förutom andra tävlingar

Läs mer

VÄRMLANDS IDROTTSVETARE 2017

VÄRMLANDS IDROTTSVETARE 2017 Semifinal 2 VÄRMLANDS IDROTTSVETARE 2017 Onsdagen den 10 maj 2017 Tävlingstiden är 15.00-16.00 Semifinalerna direktsänds i Radio Värmland 9 och 10 maj. Finalen direktsänds i radion fredagen den 12 maj.

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Närkes Friidrottsförbund verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Närkes Friidrottsförbund verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Närkes Friidrottsförbund verksamhetsåret 2010 Hedersordförande Olle Ollward Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande Lars-Gunnar Dackeryd V. ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 År 17

Verksamhetsberättelse 2011 År 17 Man tror knappt det är sant. Svenska Bågskytteförbundet har i sin verksamhetsberättelse rankat framgångsrika klubbar. BK Fiskgjusen är nr 1 i Sverige Vi har tagit inte mindre än 10 (tio) svenska mästerskap

Läs mer

e 1 s e för Arbetsåret 1961

e 1 s e för Arbetsåret 1961 A r s b e r ä t e 1 s e B l e k i n g e för B o w l i g f ö r b u n d Arbetsåret 1961 1962 Blekinge bowlirigförbunds styrelseberättelse för arbetsåret 1961-1962 Styrelsen för Blekinge bowlingförbund får

Läs mer

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation Svensk- och tvåspråkiga kommuner Bakgrundsinformation 2008 2017 Kommunerna i Svenskfinland 2017 49 av de finländska kommunerna är två- eller svenskspråkiga. Det finns sammanlagt 311 kommuner. Det finns

Läs mer

Årsberättelse Västmanlands Skidförbund 2013/2014

Årsberättelse Västmanlands Skidförbund 2013/2014 Årsberättelse Västmanlands Skidförbund 2013/2014 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Martin Landås Katarina Finn Stig Nilsson Karin Spets Seppo Reijonen Lars Säfström Anders Smevold Conny Venngren

Läs mer

Banrekord och solsken!

Banrekord och solsken! Läs om hur hemmatävlingen WSK-Spelen gick Banrekord och solsken! Den 29 maj fick vi äntligen arrangera vår egna tävling WSK-Spelen. Vädret var med o s s h e l a d a g e n o c h temperaturen var perfekt

Läs mer

Han fick Värmlands Bandyförbunds förtjänsttecken i guld. Klubbens versmakare och revyförfattare. Hugo Blom, SM-guld 1938 som målvakt.

Han fick Värmlands Bandyförbunds förtjänsttecken i guld. Klubbens versmakare och revyförfattare. Hugo Blom, SM-guld 1938 som målvakt. (Källor - Boken om bandy(1946) och Rekord Magasinet) Nils "Nisse Vitt" Andersson, blekare, 1907 SM-guld 1936, 1938 och 1941. Vänsterytter vid alla tre tillfällena. Vann DM nio gånger åren 1937-1947. Stor

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 ÅGK Elit och Ungdom

Verksamhetsberättelse 2013 ÅGK Elit och Ungdom Verksamhetsberättelse 2013 ÅGK Elit och Ungdom 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Elit... 3 Elitjuniorer... 4 Juniorer och Miniorer... 5 Knattar... 6 Stipendier... 6 Kommittén... 6 2 Inledning Det har

Läs mer

Inte många sekunder utanför dörren idag. Så naturen får komma ifrån Eric! http://www.elgebrant.se/fotodagbok.html

Inte många sekunder utanför dörren idag. Så naturen får komma ifrån Eric! http://www.elgebrant.se/fotodagbok.html www.fysioteamet.se Idag har det varit en hel del FysioTeamet på schemat. Först klinikmöte med oss Alla fem sjukgymnaster. Sedan var Anna, Majsan och jag i Båstad på Båstad Bjäre Läkarpraktik och presenterade

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING VÅREN 2016 Vilken vår vi haft. Rättare sagt hela säsongen har varit helt fantastisk. Vi stod som segrare i båda våra serier. Vi har nått alla våra mål. Vi

Läs mer

Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation

Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Fédération Suédoise de Lutte Rapport från Fristilslandslaget tävling och träningsläger i Järvenpää Finland. Fredagen den 14 juni reste fristilslandslaget

Läs mer

Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f.

Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f. Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f. 17.12.2015 Föreningsbrev 2/2015 Bättre sent en aldrig! FSO föreningar och idrottare har varit starkt framme i olika val till värdetävlingar i år. FSO föreningar

Läs mer

för arbetsåret »

för arbetsåret » KINGE IF:s BOWLINGSEKTION Blekinge IF: 3 bowlingsektions st.yreseberättelse för arbetsåret 1952-1953» Styrelsen för Blekinge IF:s bowlingsektion får härmed avgiva följande berättelse för verksamhetsåret

Läs mer

Caroline. af Ugglas. vad var det jag sa

Caroline. af Ugglas. vad var det jag sa Caroline af Ugglas vad var det jag sa Caroline af Ugglas vad var det jag sa VILL KUNNA SÄGA FÖRLÅT Text: Caroline af Ugglas Vill kunna säga Att jag behöver dig, att jag behöver dig Alla gånger vi bråkat,

Läs mer

% eng. ~: B. Storskrubb H elsingfors IFK '1 94.4. 1. 52,6

% eng. ~: B. Storskrubb H elsingfors IFK '1 94.4. 1. 52,6 Resultat t hade m ed ganska litet besvär kunnat bli ännu bättre om vissa föreningar hade vinnlagt sig om att utbilda flera tävlingsfullktionärer. Bland sådana föreningar kall nämnas Lappträsk IF och Pargas

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleant Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Jan Löfgren Hans Jonsson Per-Anders Björk Birgitta Dignell (Vice ordf.) Dag

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Ungdomsarbetsutskottsmöte 2/2015. FSB kansli, Ekenäs. Tid: 15.2.2015, kl.

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Ungdomsarbetsutskottsmöte 2/2015. FSB kansli, Ekenäs. Tid: 15.2.2015, kl. Protokoll: Ungdomsarbetsutskottsmöte 2/2015 Plats: FSB kansli, Ekenäs Tid: 15.2.2015, kl. 09:00 15:00 Beslutande: Sabina Holopainen, ordförande Toni Wasenius, viceordförande Thomas Hellström MNBF Paul

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

Manusstopp till nästa nummer är den 25 februari. Bidrag kan mailas till

Manusstopp till nästa nummer är den 25 februari. Bidrag kan mailas till Skumt å Dumt nr.3 2011 Ni vet väl att den bästa motionen är den som blir av. Då är det viktigt att det är roligt. Om det ändå är svårt att komma sig för av egen kraft är det en bra idé att delta i en gruppaktivitet

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Stipendium för och hyllning av idrottens medaljörer Motion av Iris Birath (v) (2001:59)

Stipendium för och hyllning av idrottens medaljörer Motion av Iris Birath (v) (2001:59) Utlåtande 2003:55 RII (Dnr 445-1419/2001) Stipendium för och hyllning av idrottens medaljörer Motion av Iris Birath (v) (2001:59) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion 2001:59

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Pistolskyttemärke. b) att i 3 tillämpningsserier mot cirkelmål C 30, 25m avstånd, 6 skott uttgångs-ställning stående 45%, ha erhållet i varje serie:

Pistolskyttemärke. b) att i 3 tillämpningsserier mot cirkelmål C 30, 25m avstånd, 6 skott uttgångs-ställning stående 45%, ha erhållet i varje serie: Pistolskyttemärke För erhållande av pistolskyttemärket erfordras att skytt under kalenderår vid tränings - eller tävlingsskjutning, anordnad enligt av Svenska Pistolskytteförbundet fastställda bestämmelser,

Läs mer

Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år

Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år jag fyllde 50. Men tiden går så fort och det blev aldrig

Läs mer

VÄSTRA SERIEFÖRENINGEN MOTOCROSS 2015 17 2015 = 1. ORGANISATION 2. ANTAL LAG

VÄSTRA SERIEFÖRENINGEN MOTOCROSS 2015 17 2015 = 1. ORGANISATION 2. ANTAL LAG VÄSTRA SERIEFÖRENINGEN MOTOCROSS Seriemotocross 2015 reviderad 17 jan 2015 Röd text = ny text eller regel 1. ORGANISATION Västra Serieföreningen Motocross handlägger organisatoriska och administrativa

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

SNO:s ungdomsavslutning med pepparkaksrunda, lunch, föreläsning och prisutdelning 7 december 2014 i Tveta

SNO:s ungdomsavslutning med pepparkaksrunda, lunch, föreläsning och prisutdelning 7 december 2014 i Tveta SNO:s ungdomsavslutning med pepparkaksrunda, lunch, föreläsning och prisutdelning 7 december 2014 i Tveta Efter en härlig träningsrunda, Pepparkaksrunda, av Olle Smitt bjöds det på god lunch och sedan

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna.

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. IFK Lidingö Friidrottsklubb Protokoll årsmöte 2013-04-17 Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. Före det formella årsmötet förrättas prisutdelning. Hanen utdelades till Nadja

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Trollbäckens IP den 4 maj, Månadsbrev maj, 2017

Trollbäckens IP den 4 maj, Månadsbrev maj, 2017 Trollbäckens IP den 4 maj, 2017 Månadsbrev maj, 2017 Äntligen känns det som om sommaren är i antågande, åtminstone de senaste dagarna. Jag är full av optimism inför framtiden och något säger mig att den

Läs mer

Danderydsmodellen. Ett hockeysamarbete över motorvägen. Säsongen 2005-2006, BJ och U16

Danderydsmodellen. Ett hockeysamarbete över motorvägen. Säsongen 2005-2006, BJ och U16 1 DE Hockey Stocksunds IF Säsongen 2005-2006, BJ och U16 2 Ishockey i Danderyd Sedan mitten på 1940-talet har det spelats ishockey i Danderyd. Först ut på isen var Enebybergs IF, tätt följd av Danderyds

Läs mer

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29 Föredragningslista: Styrelsemöte 2/2015 Plats: Hotell Kungsvägen, Esbo Tid: 22 maj 2015, kl. 16:00 17:45 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande 30- Lindgrén Jan viceordförande Dannbäck Erik MNBF Dahl

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund PROTOKOLL fört vid Norrbottens Fotbollförbunds 95 årsmöte Dag: Lördag 9 mars 2013 Plats: Scandic Hotell, Luleå Ordförande Robert Lindström hälsade samtliga välkomna och parentation

Läs mer

Kalle Anka längd Cup 2013. Upplands äventyr i Sveg

Kalle Anka längd Cup 2013. Upplands äventyr i Sveg Kalle Anka längd Cup 2013 Upplands äventyr i Sveg Resan mot Sveg 2013 började ett år tidigare när finalen 2012 avslutades med Upplands fina framgångar i Ski-cross stafetten. Många timmars träning hade

Läs mer

SFIM i cykling 17-18.8.2013 i Nykarleby. Svenska Finlands Idrottsförbund med Nykarleby Cykelklubb som lokal arrangör inbjuder till förbundsmästerskap

SFIM i cykling 17-18.8.2013 i Nykarleby. Svenska Finlands Idrottsförbund med Nykarleby Cykelklubb som lokal arrangör inbjuder till förbundsmästerskap SFIM i cykling 17-18.8.2013 i Nykarleby Svenska Finlands Idrottsförbund med Nykarleby Cykelklubb som lokal arrangör inbjuder till förbundsmästerskap i cykling 2013 Nykarlebyloppet 18.8.2013 Nykarleby Cykelklubb

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

JS-PU PRISUTDELNING FÖR ÅR 2012 20.1.2013

JS-PU PRISUTDELNING FÖR ÅR 2012 20.1.2013 JS-PU PRISUTDELNING FÖR ÅR 2012 20.1.2013 1 A. KLASSMÄRKEN: Stormästarklass (0): Mästarklass (0): Guld (1): Kaj Smeds Silver (2): André Backlund, Fanny Renvall Brons (3): Robin Johansson, Fanny Renvall,

Läs mer

Reglemente för Utmärkelser och Stipendier. Fastställd av SMKF FS

Reglemente för Utmärkelser och Stipendier. Fastställd av SMKF FS Reglemente för Utmärkelser och Stipendier Fastställd av SMKF FS 2016-12-08 2 Sveriges Militära Idrottsförbund bildades 1909. 1987 skedde ett namnbyte till Sveriges Militäridrotts-och Mångkampsförbund (SMI)

Läs mer

Grimmen 2011. Vänorts besök och Judo tävling. Tyskland

Grimmen 2011. Vänorts besök och Judo tävling. Tyskland Grimmen 2011 Vänorts besök och Judo tävling Tyskland 2-4 December 2011 Grimmen 2011, Sida!1 Nya vänner i Grimmen! Vänortsbesök Tidigt i våras damp det ner ett mail ifrån en Ralf Päplow ifrån Judoklubben

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Bowling 50 år på Gotland

Bowling 50 år på Gotland 1 Bowling 50 år på Gotland Av Birgitta Siltberg Del 3: 1976-1979 Bowlingen Årets Idrott 1978 I januari 1976 deltar BK Rosen i en tävling, KK-träffen, i Växjö och är mycket nära att vinna. Första pris är

Läs mer

Tisdag 13 september 2011

Tisdag 13 september 2011 IK 115 Inbjuder till kommunalmästerskap i Friidrott Tisdag 13 september 2011 Stockholms Stadion På begäran: Medaljerna är tillbaka! Nu har du chansen att tävla på världens mesta världsrekordarena. Som

Läs mer

Ett stort tack till dig och ditt företag som har stöttat och gett mig möjlighet att utvecklas och prestera under säsongen 2012.

Ett stort tack till dig och ditt företag som har stöttat och gett mig möjlighet att utvecklas och prestera under säsongen 2012. Ett stort tack till dig och ditt företag som har stöttat och gett mig möjlighet att utvecklas och prestera under säsongen 2012. Min säsong 2012 Jag skulle vilja säga att min säsong har varit helt fantastisk.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleant Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Mikael Schander Ann Berglund Birgitta Dignell Björn Johansson (vice ordf.)

Läs mer

Styrelsemöte 2015-09-14

Styrelsemöte 2015-09-14 Styrelsemöte 2015-09-14 Svalövs Brukshundklubb Närvarande: Ordf. Mats Jarl, v, ordf Björn Stenmark, sekr Christina Andersson, ledamöterna Lennart Fernebro, Linda Lundahl, Sofie Axelberg, Linn Joelsson

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

MOTION TILL SVENSK FRIIDROTTS ÅRSMÖTE 2017 OM NYTT UTVÄRDERINGSSYSTEM

MOTION TILL SVENSK FRIIDROTTS ÅRSMÖTE 2017 OM NYTT UTVÄRDERINGSSYSTEM MOTION TILL SVENSK FRIIDROTTS ÅRSMÖTE 2017 OM NYTT UTVÄRDERINGSSYSTEM FRÅN GEFLE IF FRIIDROTT jag har klättrat på önskningens stege jag har har gått ett par fjät - så jag vet. att den stegen är hög som

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

JS-PU PRISUTDELNING FÖR ÅR

JS-PU PRISUTDELNING FÖR ÅR JS-PU PRISUTDELNING FÖR ÅR 2007 15.1.2008 1 A. KLASSMÄRKEN: Stormästarklass (0): --- Mästarklass (0): --- Guld (0): --- Silver (2): och Nina Gunell Brons (2): Järn (6): 1 B. SIMHOPPSMÄRKEN (0): --- och

Läs mer

DJURGÅRDENS IF:s BOWLINGFÖRENING

DJURGÅRDENS IF:s BOWLINGFÖRENING DJURGÅRDENS IF:s BOWLINGFÖRENING Välkommen till årsmöte på Bowlinghallen, onsdagen den 9 september 2015 Förslag till dagordning 1 Mötets öppnande samt justering av röstlängd 2 Årsmötets stadgeenliga utlysning

Läs mer

Årsberättelse 1/1-31/12 2010

Årsberättelse 1/1-31/12 2010 Årsberättelse 1/1-31/12 2010 - 2 - Förbundsstyrelse / övriga uppdrag Styrelseuppdrag Ordförande Sekreterare, vice kassör Mats Simonsson Lödde Birgitta Nilsson Lödde Eleonor Ståhl Ängelholm Tommy Persson

Läs mer

Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f.

Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f. Helsingfors 10.02.2015 Föreningsbrev 1/2015 Det händer inom FSO. Som jag i fjol dessa tider önskade att utvecklingen skall aldrig ta slut. Toppidrottgruppen och VALO söker fortfarande sina positioner.

Läs mer

Motion angående förslag om Terräng-KM

Motion angående förslag om Terräng-KM Motioner inkomna till Centrum OK årsmöte 2010 A. Terräng-KM 1 Oskar Karlin Motion om terräng-km Under 2009 arrangerades fem klubbmästerskap. Alla var roliga (på sitt sätt) och samlade klubbens medlemmar

Läs mer

Samkommunstyrelsen Föredragningslista 27.5.2013

Samkommunstyrelsen Föredragningslista 27.5.2013 Samkommunstyrelsen Föredragningslista 6/2013 SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdesnummer Sammanträdestid Sammanträdesplats 6/2013 Måndag kl. 09.00 Optima, Hagagränd 3, Terjärv Beslutande Kenneth Holmgård,

Läs mer

JS-PU PRISUTDELNING FÖR ÅR

JS-PU PRISUTDELNING FÖR ÅR JS-PU PRISUTDELNING FÖR ÅR 2011 29.1.2012 1 A. KLASSMÄRKEN: Stormästarklass (0): --- Mästarklass (0): --- Guld (1): Jakob Nordman Silver (3): Jakob Nordman, Kaj Smeds, Robin Thodin Brons (2): Markus Perä,

Läs mer

Orienteringssektionens verksamhetsberättelse 2015

Orienteringssektionens verksamhetsberättelse 2015 Orienteringssektionens verksamhetsberättelse 2015 Ungdomsverksamhet- träning Även under 2015 har ungdomsverksamheten var OK Löftan största, viktigaste och mest framgångsrika verksamhet. Träningsupplägget

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Gotlands Simförbunds interimsstyrelse den 15.3.1961 på Gotlands Idrottsförbunds kansli.

Protokoll fört vid sammanträde med Gotlands Simförbunds interimsstyrelse den 15.3.1961 på Gotlands Idrottsförbunds kansli. 1 Protokoll fört vid sammanträde med Gotlands Simförbunds interimsstyrelse den 15.3.1961 på Gotlands Idrottsförbunds kansli. 2. Interimsstyrelsen fick. följande sammansättning: Ordförande, Göran Engström,

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Fredrik Åström, Ordförande JAMTLAND REPUBLICANS

ÅRSBERÄTTELSE. Fredrik Åström, Ordförande JAMTLAND REPUBLICANS ÅRSBERÄTTELSE 2009 Fredrik Åström, Ordförande Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört tre stycken protokollförda möten. Styrelsen har bestått av följande individer:

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

IFFK Verksamhetsplan 2016

IFFK Verksamhetsplan 2016 IFFK Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 IF Finströms Kamraterna r.f. kommer att bedriva verksamhet inom juniorfotboll, friidrott, bordtennis, innebandy samt lek och rörelse. Föreningen kommer även

Läs mer