Välkommen till FTFs riksstämma 2013!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till FTFs riksstämma 2013!"

Transkript

1 Handlingar till FTFs riksstämma 2013

2

3 Den maj är det dags att återigen samla FTF till riksstämma. Då ska vi tillsammans fatta en rad viktiga beslut som ytterligare stärker FTFs position som det bästa fackförbundet i försäkrings- och finansbranschen. Vi kommer att fatta beslut om ett nytt handlingsprogram, nya politiska plattformar för kompetensutveckling och för arbetsplatser som inte utmärks av stress och känslor av otillräcklighet. Det underlag du nu får är ett resultat av en lång resa med gemensamma förberedelser, remisser och långa och givande diskussioner i föreningar och runt fikaborden ute på arbetsplatserna i branschen. På så sätt har vi också skapat en bra grund för en givande riksstämma som kommer att fatta kloka beslut. Det har kommit in många motioner till årets riksstämma och det är glädjande! Vi är många som vill vara med och fatta beslut som stärker FTF och alla medlemmar. Vi är också många som vill att FTF ska bli ännu starkare och ett naturligt val som partner i arbetslivet för ännu fler än i dag. Välkommen till FTFs riksstämma 2013! Ingolf Lundin Förbundsordförande Andreas Westerius Förbundssekreterare

4

5 Innehåll Riksstämmohandbok 7 När, var, hur under riksstämman 8 Riksstämmoskola 10 Program 13 Förslag till dagordning 14 Förslag till arbets- besluts- och valordning 16 Förslag till rese- och traktamentesersättning 19 Reviderade förbundsstadgar 21 Verksamhetsuppföljning Valberedningens förslag till val 45 Arvoden till centralt förtroendevalda Ny vision och handlingsprogram Politisk plattform för balans och minskad stress 59 Politisk plattform för kompetensutveckling 65 Namnbyte 69 Kompetensprofiler för fackliga ledare 71 Motioner med yttranden 75 5

6 6

7

8 Den maj är det dags att återigen samla FTF till riksstämma. Då ska vi tillsammans fatta en rad viktiga beslut som ytterligare stärker FTFs position som det bästa fackförbundet i försäkrings- och finansbranschen. Vi kommer att fatta beslut om ett nytt handlingsprogram, nya politiska plattformar för kompetensutveckling och för arbetsplatser som inte utmärks av stress och känslor av otillräcklighet. Det underlag du nu får är ett resultat av en lång resa med gemensamma förberedelser, remisser och långa och givande diskussioner i föreningar och runt fikaborden ute på arbetsplatserna i branschen. På så sätt har vi också skapat en bra grund för en givande riksstämma som kommer att fatta kloka beslut. Det har kommit in många motioner till årets riksstämma och det är glädjande! Vi är många som vill vara med och fatta beslut som stärker FTF och alla medlemmar. Vi är också många som vill att FTF ska bli ännu starkare och ett naturligt val som partner i arbetslivet för ännu fler än i dag. Välkommen till FTFs riksstämma 2013! Ingolf Lundin Förbundsordförande Andreas Westerius Förbundssekreterare

9

10 Innehåll Riksstämmohandbok 7 När, var, hur under riksstämman 8 Riksstämmoskola 10 Program 13 Förslag till dagordning 14 Förslag till arbets- besluts- och valordning 16 Förslag till rese- och traktamentesersättning 19 Reviderade förbundsstadgar 21 Verksamhetsuppföljning Valberedningens förslag till val 45 Arvoden till centralt förtroendevalda Ny vision och handlingsprogram Politisk plattform för balans och minskad stress 59 Politisk plattform för kompetensutveckling 65 Namnbyte 69 Kompetensprofiler för fackliga ledare 71 Motioner med yttranden 75 5

11 6

12 Riksstämmohandbok

13 När, var, hur under riksstämman När, var, hur under riksstämman Tid och plats FTFs riksstämma äger rum maj på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, i nära anslutning till Stockholms central. Riksstämman öppnas klockan Program med övriga tider finns på sidan 13. Riksstämmosalen ligger på plan 2 entrén ligger på plan 4 och du ska åka två trappor ned. Avprickning Alla ombud och gäster prickas av innan riksstämman öppnas. Avprickningen är öppen mellan 8.30 och 9.30 tisdag 28 maj och den görs utanför riksstämmosalen. Avprickningen ligger till grund för röstlängden. På riksstämman får du en uppdaterad och aktuell deltagarförteckning. För att undvika köbildning, är det bra om du som bor i Stockholm är där i god tid. Blir du försenad till riksstämman och inte hinner fram innan avprickningen stänger, är det mycket viktigt att du meddelar detta till Margaretha Nillgård, telefon , så snart förseningen uppstår. Bagage och garderob Vid ankomsten den 28 maj finns en bevakad garderob och bagagerum på plan 2 (entrén ligger på plan 4). Det är även här du lämnar ditt bagage sedan du checkat ut den 29 maj. Hotell Hotellrum är bokade på Radisson Blu Waterfront hotel, i samma byggnad som riksstämman äger rum. In- och utcheckning Den 28 maj får du tillgång till ditt hotellrum i samband med kaffepausen klockan Den 29 maj checkar du ut senast klockan Du lämnar ditt bagage i bagagerummet på plan 2. Personliga utgifter, som till exempel barnotor och telefon, betalar du själv vid utcheckningen. Resor När du väljer färdsätt till riksstämman, tänk på miljöpåverkan och kostnaderna, försök att boka resan så billigt som möjligt. Färdbiljett beställer du själv via American Express på telefon Uppge att det gäller First Card, kundnummer samt kod 201. Resor med egen bil eller taxi betalas av FTF under förutsättning att inga lämpliga kommunala alternativ finns och att bil- eller taxiresan godkänts i förväg. Riksstämman beräknas vara slut Skulle förhandlingarna inte vara klara på utsatt tid, fortsätter stämman en bit in på kvällen. Ta hänsyn till det när du planerar din resa. Parkering Det finns ingen bilparkering på Stockholm Waterfront Congress. Kör du bil 8

14 kan du parkera i parkeringshus på Norra Latin, Olof Palmes gata 28, 800 meter från Waterfront, eller i Åhlénshuset, 600 meter bort. FTF står för parkeringskostnaderna, under samma förutsättningar som gäller för resor med egen bil (se under Resor). Reseräkning Reseräkningen finns att hämta på FTFs webbplats, under Där finns också ersättningsregler. Reseräkningen skickas efter riksstämma ntill Raija Strömberg, FTF, Stockholm. Kom ihåg att bifoga alla kvitton som du vill ha ersättning för. Måltider Under riksstämman serveras lunchbuffé, samt för- och eftermiddagskaffe. Under avprickningen serveras kaffe. Riksstämmomiddagen hålls den 28 maj på Stockholm Waterfront congress. Samling för drink, middagen serveras Sedan blir det dans till levande musik. Baren håller öppet till Specialkost och allergier anger du samtidigt som du anmäler dig till riksstämman, via särskilt anmälningsformulär på FTFs webbplats. Ombytesrum Om du deltar på riksstämman men inte ska övernatta, finns det ett ombytesrum med dusch som kan användas mellan klockan 17 och 19 den 28 maj, inför riksstämmomiddagen. Vill du nyttja rummet, anger du det under rubriken Övrigt, när du anmäler dig (via formuläret på FTFs webbplats). Trådlöst internet På Stockholm Waterfront kongress finns trådlöst internet. Inloggningsuppgifter får du på plats. Handlingar till riksstämman Som ombud får du alla handlingar skickade till dig med post. Det är mycket viktigt att du tar med dessa till riksstämman, då det inte finns extra handlingar på stämman. Skulle du behöva kalla in din suppleant, ansvarar du för att handlingarna lämnas över till hen. Handlingarna finns också på FTFs webbplats, Information och webb-tv Nyheter och information om riksstämman publiceras fortlöpande på FTFs webbplats Riksstämman visas också på webb-tv på FTFs webbplats. Förhinder Om du som är riksstämmoombud inte kan delta vid riksstämman måste du snarast anmäla förhinder till Margaretha Nillgård, telefon Du måste också själv ta kontakt med din suppleant så att denne kan ta din plats, samt överlämna riksstämmohandlingarna till suppleanten. Förändringen måste snarast meddelas till Margaretha Nillgård, telefon Frågor Har du frågor gällande riksstämman, resor, kost och logi, kontakta Margaretha Nillgård, telefon Har du frågor gällande handlingarna och de frågor som tas upp på riksstämman, kontakta Andreas Westerius, andreas. telefon När, var, hur under riksstämman 9

15 FTFs riksstämmoskola FTFs riksstämmoskola FTFs riksstämma så funkar den Riksstämman är FTFs högsta beslutande organ. Den hålls vart tredje år. Ombuden på stämman utses av FTFs föreningar. Hur många ombud varje förening får skicka, beror på hur många medlemmar föreningen har. På riksstämman diskuteras i vilken riktning FTF ska gå och vad vi ska åstadkomma tillsammans under de tre kommande åren. Delar av de beslut som tas på riksstämman handlar om de tre senaste årens verksamhet, alltså den period som gått sedan senaste riksstämma. Verksamheten som bedrivits sedan den senaste riksstämman redovisas och det görs en ekonomisk redovisning. Riksstämman beslutar om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. Till riksstämman lämnas också olika rapporter om till exempel projekt och annat arbete som bedrivits sedan föregående riksstämma. Till riksstämman kan alla medlemmar i FTF skriva motioner. Alla motioner som kommer in till riksstämman måste tas upp där och besvaras. Förbundsstyrelsen har i förväg lämnat ett utlåtande över alla motioner, men det är riksstämman som tar det slutliga beslutet om en motion ska bifallas eller avslås. Förbundsstyrelsen kan lämna förslag propositioner till riksstämman. De kan handla om kommande års verksamhet, stadgeändringar, hur höga arvoden förbundsstyrelsens ledamöter ska ha. FS brukar också lämna förslag på plattformar, som slår fast vad förbundet tycker i olika frågor. De ligger till grund för hur förbundet ska agera och arbeta med vissa frågeställningar i framtiden. På riksstämman väljs en ny förbundsstyrelse. Valberedningen lämnar förslag på vilka som sitta i styrelsen. På stämman väljs också en ny valberedning och revisorer. Din roll som ombud Du som är ombud på FTFs riksstämma har ett viktigt uppdrag du ska tänka på hela FTFs bästa. Självklart representerar du medlemmarna i din förening men på riksstämman gäller det att lyfta blicken och se helheten. Du ska väga in dina medlemmars behov, men också alla andra medlemmars och potentiella medlemmars behov. Vilka beslut gynnar hela FTF bäst? Det handlar också om att tänka framåt i tiden, vad vi behöver göra och vilka beslut som behöver tas för att FTF ska vara ett starkt förbund även på lång sikt. Inför riksstämman Förberedelserna inför riksstämman har två delar: dels ska du läsa in dig på alla handlingar, dels ska du diskutera riksstämmans frågor med din styrelse och dina medlemmar. Genom de här förbe- 10

16 redelserna blir det lättare för dig att delta i stämmans diskussioner, men också att lägga din röst på rätt beslut. Handlingarna till riksstämman är klara en månad före riksstämman. Då publiceras de på FTFs webbplats (de ligger öppna för alla) och du får dem skickade till dig per post. Under riksstämman Alla som är ombud på riksstämman har samma rätt att påverka, begära ordet och att rösta. Bland handlingarna till riksstämman finns en arbetsordning där du kan läsa mer om vilka som får delta i stämmans beslut, om hur du begär ordet, hur du lämnar yrkanden, vilka som får delta i debatten med mera. Riksstämman har två ordförande. Deras roll är att leda riksstämman, göra processen tydlig, se till att allt går rätt till och att alla hänger med. Frågor? Är det något du inte förstår, något du undrar över, något du behöver veta mer om när det gäller riksstämmans arbetsformer? Kontakta i så fall Andreas Westerius, telefon FTFs riksstämmoskola Ordlista Begrepp Acklamation Ajournering Begära ordet Motionsbehandling Avslag Motionsbehandling Besvarad Motionsbehandling Bifall Mötespresidium Förklaring Beslut fattas genom ja-rop. Att göra ett tillfälligt uppehåll i riksstämmobehandlingen. Som ombud har du rätt att yttra dig i alla frågor som tas upp på riksstämman. Du begär ordet genom att fylla i en särskild begära ordet-blankett, som du lämnar till mötespresidiet. Vill du påverka beslutet i en fråga, ska du också skriva dina beslutsförslag på blanketten. Riksstämman anser att motionen inte ska påverka verksamheten under kommande riksstämmoperiod. Riksstämman delar motionärens intentioner. Med hänvisning till befintlig eller planerad verksamhet anses motionärens intentioner redan ha uppfyllts på ett eller annat sätt. Det kan också gälla motioner om sådant FTF inte rår över och därför inte kan ta beslut om att genomföra. Riksstämman beslutar i enlighet med motionens att sats/ er (beslutformulering/ar). Riksstämmans ordförande, två personer, och sekreterare. 11

17 FTFs riksstämmoskola Begrepp Permission Propositionsordning Replik Reservation Riksstämmoperiod Röstlängd Streck i debatten Talarlista Tidsbegränsning Votering Förklaring Kortare frånvaro från del av riksstämman. Du måste anmäla till mötespresidiet att du avviker. Förslag till i vilken ordning olika yrkanden ska behandlas. Mötespresidiet föreslår en propositionsordning i varje enskild fråga som riksstämman ska ta beslut i. Ombuden kan lämna förslag på alternativ propositionsordning. Om en person som har rätt att tala på riksstämman omnämns av en annan talare, ges den omnämnda personen replik och då bryts talarlistan. En kontrareplik kan beviljas. De ombud som inte stödjer ett beslut som riksstämman tagit, kan markera sin avvikande ståndpunkt genom att göra en skriftli reservation Detta ska göras i omedelbar anslutning till beslutet. Den tid (tre år) som går mellan två riksstämmor. De beslut som tas på en riksstämma gäller för kommande riksstämmoperiod. En uppdaterad förteckning över vilka röstberättigade ombud som finns närvarande vid en viss tidpunkt. Om du lämnar riksstämman, måste detta noteras i röstlängden. Det är viktigt att röstlängden justeras inför beslut som kräver kvalificerad majoritet och där votering begärts. Antalet nya talare i en diskussion kring en enskild fråga begränsas. Innan förslag om streck i debatten tas upp till behandling, ska mötesordförande justera de yrkanden som lämnats in. Accepteras förslaget om streck i debatten, får de som vill sätta upp sig på talarlistan. Därefter finns ingen möjlighet att lägga till ytterligare talare. Används för att lista i vilken ordning de som begärt ordet ska få prata. Talarlistan kan brytas av till exempel en ordningsfråga eller av en replik. Alla kommande anföranden i en pågående diskussion begränsas i tid. Förslag kan ställas om att begränsa talartiden i en enskild fråga, eller för resterande del av riksstämman. Om ombud anser att mötesordförande gjort en felaktig bedömning av majoritet vid acklamation, kan man begära votering. Det ska i så fall ske innan mötesordförande klubbar ett beslut. Om votering begärs, måste den verkställas och mentometerdosorna användas. 12

18 Program Program 28 maj Registrering och kaffe Riksstämman öppnas Lunch Förhandlingarna fortsätter Kaffe och incheckning Förhandlingarna fortsätter (cirka) Förhandlingarna ajourneras Drink Middag 29 maj Förhandlingarna återupptas Kaffe Förhandlingarna fortsätter Lunch Förhandlingarna fortsätter Kaffe Förhandlingarna fortsätter Riksstämman avslutas 13

19 Förslag till dagordning Förslag till dagordning Riksstämma Riksstämman öppnas 2. Upprop 3. Fastställande av röstlängd 4. Riksstämmans behöriga utlysande 5. Fastställande av dag-, arbets- och beslutsordning 6. Nomineringstid för val 7. Val av RS-ordförande (2 stycken) 8. Val av RS-sekreterare (2 stycken) 9. Val av protokolljusterare (2 stycken) 10. Val av rösträknare (2 stycken) 11. Rese- och traktamentesersättning vid riksstämman 12. Beslut om att tillsätta ett beredningsutskott 13. Val av ledamöter och ordförande till beredningsutskott 14. Förbundsstadgar 15. Fastställande av valordning 16. Verksamheten under riksstämmoperioden Verksamhetsberättelse och årsredovisningar 2010, 2011, Revisorernas berättelse 2010, 2011, Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 2010, 2011, Val av förbundsordförande 21. Val av vice ordförande 22. Val av ledamöter samt eventuella suppleanter i förbundsstyrelsen 23. Val av förbundsrevisorer samt eventuella revisorssuppleanter 14

20 24. Val av valberedare samt eventuella suppleanter 25. Arvoden till centralt förtroendevalda Förslag till dagordning 26. Ny vision och handlingsprogram för Politisk plattform för balans och minskad stress 28. Politisk plattform för kompetensutveckling 29. Namnbyte 30. Kompetensprofiler för fackliga ledare 31. Behandling av motioner 32. Riksstämman avslutas 15

21 Förslag till arbets- besluts- och valordning Förslag till arbets- besluts- och valordning under FTFs riksstämma 2013 Förbundsstyrelsen föreslår följande arbets- besluts- och valordning vid behandling av ärenden på riksstämmans dagordning. Arbetsordning Riksstämmans längd Ordinarie riksstämma pågår i två dagar, maj Tidsschema Finns i handlingarna samt på plats. Permission Om riksstämmoombud inte har tillfälle att närvara vid viss del av rikstämmoförhandlingarna ska frånvaro samt återkomst anmälas till en av kanslichefen utsedd permissionsansvarig. Namnbricka och mentometerdosa ska lämnas till permissionsansvarig som prickar av ombud som avviker från möteslokalen och röstlängden kommer därigenom att kunna upprättahållas. Anföranden och yrkanden Begäran om ordet sker på särskild blankett, som lämnas till mötespresidiet Alla anförande framförs från talarstolen i mikrofon. Den som talar kommer att visas i bild. Yrkanden ska vara skriftliga. Mötespresidiet kan vid behov införa talartid. Talartiden vid första inlägget på en dagordningspunkt är fyra minuter och därefter en minut. Begränsningen gäller inte vid en föredragning av förbundsstyrelsen eller de av riksstämman valda utskottens föredraganden. Rätt att bryta talarlistan gäller för: - föredragande - replik på debattinlägg som rör det egna anförandet - ordningsfråga. Protokoll På riksstämman förs beslutsprotokoll. Hela mötet vid plenum spelas in på digital media med bild och ljud och som sparas på förbundskansliet. Ombud kan begära att få del av bild- och ljudupptagningen. Ombud Som ombud på riksstämman kan endast de stadgeenligt valda ombuden eller suppleant för dessa samt förbundsstyrelsens ledamöter eller suppleant för dessa fungera. Förbundsrevisor, som inte är riksstämmoombud, får delta i riksstämmans överläggningar, samt framställa yrkanden, men inte delta i beslut. Valberedare, som inte är riksstämmoombud, får delta i riksstämmans överläggningar, samt framställa yrkanden som rör val, men inte delta i beslut. Enskild motionär eller ett ombud för grupp av sådana får delta i riksstämmans överläggningar om egen eller gruppens motion. 16

22 Förbundets anställda tjänstemän får delta i riksstämmans överläggningar samt framställa yrkanden, men inte delta i beslut. Aktiva medlemmar som inte är riksstämmoledamöter får närvara vid, men inte delta i, riksstämmans överläggningar och beslut. Beslutsordning Ärenden som utan att vara upptagna på dagordningen kan tas upp till beslut är: - uttalanden - ordningsfrågor. Nya ärenden behandlas om riksstämman med minst 2/3 majoritet av de närvarande så beslutar. Förslag till arbets- besluts- och valordning Motionshantering Riksstämman kan besvara motionen på tre olika sätt. Avslag Riksstämman anser att motionen inte ska påverka verksamheten under kommande riksstämmoperiod. Besvarad Riksstämman delar motionärens intentioner. Med hänvisning till befintlig eller planerad verksamhet anses motionärens intentioner redan ha uppfyllts på ett eller annat sätt. Det kan också gälla motioner om sådant FTF inte rår över och därför inte kan ta beslut om att genmföra. Bifall Riksstämman beslutar i enlighet med motionens att sats/er (beslutformulering/ar). Beslut Beslut fattas i första hand genom acklamation och i andra hand med mentometrar. Vid personval fattas dock alla beslut med mentometrar. Reservationer Reservation med anledning av något av riksstämman fattat beslut ska vara skriftlig och lämnas till mötespresidiet. Anmälan om reservation ska ske i samband med beslut och ska protokollföras. Inlämnade av reservation, med angivande av den eller de som stöder reservationen, ska ske innan riksstämmans slut till mötespresidiet. Reservation som lämnas in efter riksstämmans avslutande förs ej till protokollet. 17

23 Förslag till arbets- besluts- och valordning Valordning Valberedningens förslag Valberedningen förelägger riksstämman förslag till kandidater för valen. Beredningsutskottet förelägger riksstämman förslag på kandidater till ny valberedning. Förslag på kandidater till ny valberedning ska lämnas till beredningsutskottets ordförande. Mötespresidiet ska läsa upp alla inkomna nomineringar då tidpunkten för nomineringar har gått ut. För den senare gruppen kandidater krävs också att någon av riksstämmans ombud föreslår kandidaten från talarstolen i samband med respektive val. Valbarhet till utskott Valbara till utskott är alla riksstämmans ombud samt förbundets anställda tjänstemän. Nominering och valbarhet Valbara kandidater till förbundsstyrelse och förbundsrevisorer är: - de kandidater som föreslås av valberedningen - övriga kandidater som föreslagits till mötespresidiet senast klockan den 28 maj. Mötespresidiet ska läsa upp alla inkomna nomineringar då tidpunkten för nomineringar har gått ut. För den senare gruppen kandidater krävs också att någon av riksstämmans ombud föreslår kandidaten från talarstolen i samband med respektive val. Kandidater till ny valberedning Valbara kandidater till valberedningen är: - de kandidater som föreslås av beredningsutskottet - övriga kandidater som föreslagits till beredningsutskottet senast klockan 9.00 den 29 maj. Majoritetsregler Förbundsordförande och vice ordförande ska väljas med absolut majoritet, det vill säga med mer än hälften av de avgivna och godkända rösterna. Blankoröster frånräknas. Uppnås inte detta sker omval mellan de kandidater som erhållit högst röstetal. Vid alla personval avgör lotten vid lika röstetal. Röstning via mentometersystem Vid röstning med mentometer ska följande ordning tillämpas: - Rösträknarna leder och övervakar sammanräkningen. - Varje röstberättigad har en mentometerdosa. - För respektive valpunkt presenteras en förteckning över samtliga valbara kandidater på storbild. - Ombuden knappar in sina val i mentometerdosan på uppmaning av mötesordföranden. - Rösträknarna upprättar en sammanställning över resultatet som överlämnas till mötespresidiets ordförande. 18

24 Förslag till rese- och traktamentesersättning vid riksstämman Förbundsstyrelsen föreslår att ersättning till riksstämmans ledamöter utgår enligt gällande traktamentesbestämmelser. Reseräkningar skickas in till förbundskansliet efter riksstämmans slut. Förslag till rese- och traktamentesersättning 19

25 20

26 Reviderade förbundsstadgar

27 Reviderade förbundsstadgar Nytt förslag Förbundets värderingar 1 FTF är en medlemsstyrd organisation som förenar anställda på försäkringsföretag samt på bolag som ägs av försäkringsföretag eller på annat sätt är knutna till försäkringsföretag. FTF bygger på demokratiska principer och ska verka för jämställdhet och mångfald samt alla människors lika värde. FTF är partipolitiskt obundet. Förbundets uppgift är att: fastställa program för att tillvarata medlemmarnas intressen i frågor som deras fackliga, ekonomiska, sociala och yrkesmässiga intressen i dessa frågor representera medlemmarna och föra deras talan samarbeta med andra organisationer med vilka förbundet har gemensamma intressen Nuvarande lydelse Förbundets ändamål 1 Ändamål FTFs ändamål är att förena arbetstagare inom försäkrings/ finansområdet i förbundet, tillvarata och främja medlemmarnas arbetsrättsliga, ekonomiska, sociala, yrkesmässiga och övriga fackliga intressen såsom arbetstagare, i dessa frågor representera medlemmarna och föra deras talan. För att fullgöra dessa uppgifter ska förbundet fastställa program för att tillvarata medlemmarnas intressen i frågor som rör anställningsvillkor och övriga förhållanden på arbetsplatsen, verka för god sammanhållning och solidaritet mellan medlemmarna, verka för jämställdhet mellan kvinnor och män, samverka för tjänstemännens gemensamma intressen genom medlemskap i Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) och representation i dess organ, samarbeta med andra organisationer med vilka förbundet har gemensamma intressen, iaktta politisk obundenhet. Förbundets organisation 2 Organisation Förbundet utövar sin verksamhet genom följande centrala förbundsorgan: Kongress ( 8 12) Förbundsfullmäktige ( 14 19) Förbundsstyrelse ( 20 22) Presidium ( 23) Förbundets lokala organ utgörs av: Föreningar och klubbar. Förbundets organisation 2 Organisation Förbundet utövar sin verksamhet genom följande organ: Riksstämma ( 8 12) Förbundsstyrelse ( 14 17) Förbundsmöte ( 18) Presidium ( 19) 22

28 Nytt förslag Medlemskap 3 Varje yrkesverksam och studerande inom förbundets organisationsområde har rätt att bli medlem i förbundet. Medlem som lämnar arbetslivet på grund av ålder eller sjukdom har rätt att kvarstå som pensionärsmedlem. Medlem som blir arbetslös behåller sitt medlemskap som yrkesverksam. Yrkesverksam medlem av förbundet tillhör den förening och i förekommande fall klubb, inom vars område medlemmen är verksam. Förbundsstyrelsen kan utfärda föreskrifter för vilka medlemmar som kan anslutas centralt till förbund. Nuvarande lydelse Medlemskap 3 Aktiv medlem Varje tjänsteman inom förbundets organisationsområde har rätt att bli aktiv medlem i förbundet om inte skäl som skulle kunna föranleda uteslutning föreligger. Aktiv medlem av förbundet tillhör den förening och i förekommande fall klubb, inom vars område medlemmen är verksam. Medlem, som enligt bestämmelser i kollektivavtal på grund av sin tjänst är förhindrad att aktivt delta i de lokala organens verksamhet är dock enbart ansluten till för bundet centralt. Arbetslös medlem har rätt att kvarstå som aktiv medlem. Reviderade förbundsstadgar Förbundsstyrelsen kan under kongressperiod utfärda andra former av medlemskap. Villkoren för de medlemskapen fastställs av förbundsstyrelsen. Ytterligare villkor för studerande- och pensionärsmedlemmar kan fastställas av förbundsstyrelsen. 4 Medlemmarnas rättigheter Yrkesverksam medlem är valbar till funktion inom förbundets centrala organ och de lokala organ medlemmen tillhör har motionsrätt till ordinarie kongress, förening och klubb och har rätt att, på egen bekostnad, närvara på kongressen, är berättigad till rådgivning, förhandlings- och rättshjälp i fråga om sina anställningsintressen inom förbundets organisationsområde; förbundet är dock inte skyldigt ingripa i fråga som framkommit tidigare än tre månader efter inträde i förbundet. Förbundsstyrelsen beslutar i vilken form och utsträckning Passiv medlem Medlem, som avgår ur tjänst med pension, får kvarstå som passiv medlem mot erläggande av avgift, som fastställs av förbundsstyrelsen. Studerande kan mot erläggande av avgift, som fastställs av förbundsstyrelsen, bli passiva medlemmar i förbundet. 4 Aktiv medlems rättigheter Aktiv medlem är valbar till funktion inom förbundets centrala organ och de lokala organ medlemmen tillhör, om inte medlemmen enligt bestämmelser i kollektivavtal på grund av sin tjänst är förhindrad åta sig ifrågavarande uppdrag, har motionsrätt till ordinarie riksstämma och rätt att, på egen bekostnad, närvara vid riksstämma, är berättigad till rådgivning, förhandlings- och rättshjälp i fråga om sina anställningsintressen inom förbundets organisationsområde; förbundet är dock inte skyldigt ingripa i fråga som fram- 23

29 Reviderade förbundsstadgar Nytt förslag förhandlings- och rättshjälp ska lämnas, har efter tre månaders medlemskap rätt till ersättning vid arbetskonflikt. Om särskilda skäl föreligger kan förbundsstyrelsen besluta att ersättning ska utgå även till medlem med kortare medlemstid än tre månader, får vid direkt övergång till förbundet tillgodoräkna sig medlemstiden i annan facklig organisation. Studerandemedlem har motionsrätt till kongress har rätt att föreslå kandidater till förbundsorgan har rätt till information om och råd beträffande anställningsvillkor och förhållanden inom förbundets organisationsområde. Pensionärsmedlem har rätt till information om sina pensionsförmåner och övriga frågor som berör medlemmens tidigare anställning inom förbundets organisationsområde Nuvarande lydelse kommit tidigare än sex månader efter inträde i förbundet Förbundsstyrelsen beslutar i vilken form och utsträckning förhandlings- och rättshjälp ska lämnas, anslutes, efter särskild prövning, till Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa, om inte kassans stadgar hindrar detta. Detta gäller dock inte om medlemmen uttryckt vilja att ej tillhöra denna, har efter sex månaders medlemskap rätt till ersättning vid arbetskonflikt. Om särskilda skäl föreligger kan förbundsstyrelsen besluta att ersättning ska utgå även till medlem med kortare medlemstid än sex månader, får vid direkt övergång till förbundet tillgodoräkna sig medlemstiden i annan facklig organisation, som anser sig ha lidit orätt genom beslut, åtgärd eller underlåtelse av anställd, förtroendevald eller förbund, kan hos förbundsstyrelsen begära prövning av handläggningen. Medlem som anser sig ha lidit orätt genom beslut, åtgärd eller underlåtelse av anställd, förtroendevald eller förbund, kan hos förbundsstyrelsen begära omprövning av handläggningen. 5 Medlems skyldigheter Medlem är skyldig att lämna begärda personuppgifter om sina anställningsvillkor för medlems- Passiv medlems rättigheter Passiv medlem saknar rösträtt och är inte valbar till funktion inom förbundet, pensionerad medlem har rätt till information om och råd beträffande sina pensionsförmåner och övriga frågor som berör medlemmens tidigare anställning inom förbundets organisationsområde, studerandemedlem har rätt till information om och råd beträffande anställningsvillkor och förhållanden inom förbundets organisationsområde. 5 Medlems skyldigheter Medlem är skyldig att lämna begärda persondata och uppgifter om sina anställningsvillkor för 24

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) -1- av 8 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET Inledning SAAF KI är en

Läs mer

SKÅNES FÖRENINGAR. Organisationsnummer 802476-9419. Stadgar

SKÅNES FÖRENINGAR. Organisationsnummer 802476-9419. Stadgar SKÅNES FÖRENINGAR Organisationsnummer 802476-9419 Stadgar för den ideella föreningen Skånes Föreningar med hemort i Malmö kommun. Bildad den 21 november 2013. Stadgarna fastställda av bildandemötet den

Läs mer

3 BESLUTANDE ORGAN Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

3 BESLUTANDE ORGAN Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen. STADGAR för Showdansföreningen FLEX, som är en ideell förening, stiftad i januari 2002 och med hemort i Vallentuna kommun. Stadgarna antagna av årsmötet den 7 december 2001 och fastställda av årsmötet

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Förslag till stadgeändringar

Förslag till stadgeändringar Förslag till stadgeändringar SKTFs förbundsmöte 6 Förslag till stadgeändringar Tidigare lydelse 3 Medlemskap Mom 1. Följande kan bli medlem i förbundet: Ny lydelse 3 Medlemskap Mom 1. Följande kan bli

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd Reviderad vid årsmötet den 15 mars 2013 Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd 1. RÅDETS NAMN Ungdomsrådets namn är Stockholms Dövas Ungdomsråd. 2. MÅLGRUPP Stockholms

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Med viljan att skapa förutsättningar för jämställdhet på livets alla områden och

Med viljan att skapa förutsättningar för jämställdhet på livets alla områden och Stadgar antagna den 19 april 1997 Reviderade vid SKR:s årsmöte i Göteborg 19-20 april 2008 Reviderade vid SKR:s årsmöte i Lidköping 25-26 april 2009 Reviderade vid SKR:s årsmöte i Sigtuna 16-17 april 2011

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stadgar. Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening

Stadgar. Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening Stadgar Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening STADGAR 1. FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening är en allmännyttig

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd Stad och Land i Samverkan för Hållbar Utveckling

Leader Södertälje Landsbygd Stad och Land i Samverkan för Hållbar Utveckling Stadgar antagna av grundande möte 5 juni 2009 1 Föreningens namn och firma Föreningens namn och firma är Leader Södertälje Landsbygd ideell förening. 2 Ändamål Leader Södertälje Landsbygd är en allmännyttig,

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Svenska Afghanistankommitténs stadgar

Svenska Afghanistankommitténs stadgar Antagna av årsmötet 2014-05-24 Svenska Afghanistankommitténs stadgar 1 Syfte 1.1 Föreningens namn är Svenska Afghanistankommittén, vilket förkortas SAK. På engelska är namnet Swedish Committee for Afghanistan

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Par 1 Uppgift 2 Par 2 Sammansättning 2 Par 3 Verksamhetsområdet 2 Par 4 Stadgar

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande.

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande. Stadgar för Pacta 1 Ändamål Pacta är ett arbetsgivarförbund för kommunalförbund och företag. Pacta är en ideell förening som har till ändamål att tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen

Läs mer

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo Stadgar KFUM Linköping Taekwondo 1 Ändamål KFUM Linköping Taekwondo, har till ändamål att med iakttagande av KFUK-KFUM:s grundsatser bland föreningsmedlemmarna höja intresset för och utbilda i de koreanska

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

STADGAR. Kost & Näring

STADGAR. Kost & Näring STADGAR för Kost & Näring - en branschförening inom Ledarna Fastställda på Årsmötet 2012-03-24 Sida 1 av 7 Stadgar för Kost & Näring en branschförening inom Ledarna 1 Uppgift och syfte Kost & Näring är

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer