Välkommen till FTFs riksstämma 2013!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till FTFs riksstämma 2013!"

Transkript

1 Handlingar till FTFs riksstämma 2013

2

3 Den maj är det dags att återigen samla FTF till riksstämma. Då ska vi tillsammans fatta en rad viktiga beslut som ytterligare stärker FTFs position som det bästa fackförbundet i försäkrings- och finansbranschen. Vi kommer att fatta beslut om ett nytt handlingsprogram, nya politiska plattformar för kompetensutveckling och för arbetsplatser som inte utmärks av stress och känslor av otillräcklighet. Det underlag du nu får är ett resultat av en lång resa med gemensamma förberedelser, remisser och långa och givande diskussioner i föreningar och runt fikaborden ute på arbetsplatserna i branschen. På så sätt har vi också skapat en bra grund för en givande riksstämma som kommer att fatta kloka beslut. Det har kommit in många motioner till årets riksstämma och det är glädjande! Vi är många som vill vara med och fatta beslut som stärker FTF och alla medlemmar. Vi är också många som vill att FTF ska bli ännu starkare och ett naturligt val som partner i arbetslivet för ännu fler än i dag. Välkommen till FTFs riksstämma 2013! Ingolf Lundin Förbundsordförande Andreas Westerius Förbundssekreterare

4

5 Innehåll Riksstämmohandbok 7 När, var, hur under riksstämman 8 Riksstämmoskola 10 Program 13 Förslag till dagordning 14 Förslag till arbets- besluts- och valordning 16 Förslag till rese- och traktamentesersättning 19 Reviderade förbundsstadgar 21 Verksamhetsuppföljning Valberedningens förslag till val 45 Arvoden till centralt förtroendevalda Ny vision och handlingsprogram Politisk plattform för balans och minskad stress 59 Politisk plattform för kompetensutveckling 65 Namnbyte 69 Kompetensprofiler för fackliga ledare 71 Motioner med yttranden 75 5

6 6

7

8 Den maj är det dags att återigen samla FTF till riksstämma. Då ska vi tillsammans fatta en rad viktiga beslut som ytterligare stärker FTFs position som det bästa fackförbundet i försäkrings- och finansbranschen. Vi kommer att fatta beslut om ett nytt handlingsprogram, nya politiska plattformar för kompetensutveckling och för arbetsplatser som inte utmärks av stress och känslor av otillräcklighet. Det underlag du nu får är ett resultat av en lång resa med gemensamma förberedelser, remisser och långa och givande diskussioner i föreningar och runt fikaborden ute på arbetsplatserna i branschen. På så sätt har vi också skapat en bra grund för en givande riksstämma som kommer att fatta kloka beslut. Det har kommit in många motioner till årets riksstämma och det är glädjande! Vi är många som vill vara med och fatta beslut som stärker FTF och alla medlemmar. Vi är också många som vill att FTF ska bli ännu starkare och ett naturligt val som partner i arbetslivet för ännu fler än i dag. Välkommen till FTFs riksstämma 2013! Ingolf Lundin Förbundsordförande Andreas Westerius Förbundssekreterare

9

10 Innehåll Riksstämmohandbok 7 När, var, hur under riksstämman 8 Riksstämmoskola 10 Program 13 Förslag till dagordning 14 Förslag till arbets- besluts- och valordning 16 Förslag till rese- och traktamentesersättning 19 Reviderade förbundsstadgar 21 Verksamhetsuppföljning Valberedningens förslag till val 45 Arvoden till centralt förtroendevalda Ny vision och handlingsprogram Politisk plattform för balans och minskad stress 59 Politisk plattform för kompetensutveckling 65 Namnbyte 69 Kompetensprofiler för fackliga ledare 71 Motioner med yttranden 75 5

11 6

12 Riksstämmohandbok

13 När, var, hur under riksstämman När, var, hur under riksstämman Tid och plats FTFs riksstämma äger rum maj på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, i nära anslutning till Stockholms central. Riksstämman öppnas klockan Program med övriga tider finns på sidan 13. Riksstämmosalen ligger på plan 2 entrén ligger på plan 4 och du ska åka två trappor ned. Avprickning Alla ombud och gäster prickas av innan riksstämman öppnas. Avprickningen är öppen mellan 8.30 och 9.30 tisdag 28 maj och den görs utanför riksstämmosalen. Avprickningen ligger till grund för röstlängden. På riksstämman får du en uppdaterad och aktuell deltagarförteckning. För att undvika köbildning, är det bra om du som bor i Stockholm är där i god tid. Blir du försenad till riksstämman och inte hinner fram innan avprickningen stänger, är det mycket viktigt att du meddelar detta till Margaretha Nillgård, telefon , så snart förseningen uppstår. Bagage och garderob Vid ankomsten den 28 maj finns en bevakad garderob och bagagerum på plan 2 (entrén ligger på plan 4). Det är även här du lämnar ditt bagage sedan du checkat ut den 29 maj. Hotell Hotellrum är bokade på Radisson Blu Waterfront hotel, i samma byggnad som riksstämman äger rum. In- och utcheckning Den 28 maj får du tillgång till ditt hotellrum i samband med kaffepausen klockan Den 29 maj checkar du ut senast klockan Du lämnar ditt bagage i bagagerummet på plan 2. Personliga utgifter, som till exempel barnotor och telefon, betalar du själv vid utcheckningen. Resor När du väljer färdsätt till riksstämman, tänk på miljöpåverkan och kostnaderna, försök att boka resan så billigt som möjligt. Färdbiljett beställer du själv via American Express på telefon Uppge att det gäller First Card, kundnummer samt kod 201. Resor med egen bil eller taxi betalas av FTF under förutsättning att inga lämpliga kommunala alternativ finns och att bil- eller taxiresan godkänts i förväg. Riksstämman beräknas vara slut Skulle förhandlingarna inte vara klara på utsatt tid, fortsätter stämman en bit in på kvällen. Ta hänsyn till det när du planerar din resa. Parkering Det finns ingen bilparkering på Stockholm Waterfront Congress. Kör du bil 8

14 kan du parkera i parkeringshus på Norra Latin, Olof Palmes gata 28, 800 meter från Waterfront, eller i Åhlénshuset, 600 meter bort. FTF står för parkeringskostnaderna, under samma förutsättningar som gäller för resor med egen bil (se under Resor). Reseräkning Reseräkningen finns att hämta på FTFs webbplats, under Där finns också ersättningsregler. Reseräkningen skickas efter riksstämma ntill Raija Strömberg, FTF, Stockholm. Kom ihåg att bifoga alla kvitton som du vill ha ersättning för. Måltider Under riksstämman serveras lunchbuffé, samt för- och eftermiddagskaffe. Under avprickningen serveras kaffe. Riksstämmomiddagen hålls den 28 maj på Stockholm Waterfront congress. Samling för drink, middagen serveras Sedan blir det dans till levande musik. Baren håller öppet till Specialkost och allergier anger du samtidigt som du anmäler dig till riksstämman, via särskilt anmälningsformulär på FTFs webbplats. Ombytesrum Om du deltar på riksstämman men inte ska övernatta, finns det ett ombytesrum med dusch som kan användas mellan klockan 17 och 19 den 28 maj, inför riksstämmomiddagen. Vill du nyttja rummet, anger du det under rubriken Övrigt, när du anmäler dig (via formuläret på FTFs webbplats). Trådlöst internet På Stockholm Waterfront kongress finns trådlöst internet. Inloggningsuppgifter får du på plats. Handlingar till riksstämman Som ombud får du alla handlingar skickade till dig med post. Det är mycket viktigt att du tar med dessa till riksstämman, då det inte finns extra handlingar på stämman. Skulle du behöva kalla in din suppleant, ansvarar du för att handlingarna lämnas över till hen. Handlingarna finns också på FTFs webbplats, Information och webb-tv Nyheter och information om riksstämman publiceras fortlöpande på FTFs webbplats Riksstämman visas också på webb-tv på FTFs webbplats. Förhinder Om du som är riksstämmoombud inte kan delta vid riksstämman måste du snarast anmäla förhinder till Margaretha Nillgård, telefon Du måste också själv ta kontakt med din suppleant så att denne kan ta din plats, samt överlämna riksstämmohandlingarna till suppleanten. Förändringen måste snarast meddelas till Margaretha Nillgård, telefon Frågor Har du frågor gällande riksstämman, resor, kost och logi, kontakta Margaretha Nillgård, telefon Har du frågor gällande handlingarna och de frågor som tas upp på riksstämman, kontakta Andreas Westerius, andreas. telefon När, var, hur under riksstämman 9

15 FTFs riksstämmoskola FTFs riksstämmoskola FTFs riksstämma så funkar den Riksstämman är FTFs högsta beslutande organ. Den hålls vart tredje år. Ombuden på stämman utses av FTFs föreningar. Hur många ombud varje förening får skicka, beror på hur många medlemmar föreningen har. På riksstämman diskuteras i vilken riktning FTF ska gå och vad vi ska åstadkomma tillsammans under de tre kommande åren. Delar av de beslut som tas på riksstämman handlar om de tre senaste årens verksamhet, alltså den period som gått sedan senaste riksstämma. Verksamheten som bedrivits sedan den senaste riksstämman redovisas och det görs en ekonomisk redovisning. Riksstämman beslutar om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. Till riksstämman lämnas också olika rapporter om till exempel projekt och annat arbete som bedrivits sedan föregående riksstämma. Till riksstämman kan alla medlemmar i FTF skriva motioner. Alla motioner som kommer in till riksstämman måste tas upp där och besvaras. Förbundsstyrelsen har i förväg lämnat ett utlåtande över alla motioner, men det är riksstämman som tar det slutliga beslutet om en motion ska bifallas eller avslås. Förbundsstyrelsen kan lämna förslag propositioner till riksstämman. De kan handla om kommande års verksamhet, stadgeändringar, hur höga arvoden förbundsstyrelsens ledamöter ska ha. FS brukar också lämna förslag på plattformar, som slår fast vad förbundet tycker i olika frågor. De ligger till grund för hur förbundet ska agera och arbeta med vissa frågeställningar i framtiden. På riksstämman väljs en ny förbundsstyrelse. Valberedningen lämnar förslag på vilka som sitta i styrelsen. På stämman väljs också en ny valberedning och revisorer. Din roll som ombud Du som är ombud på FTFs riksstämma har ett viktigt uppdrag du ska tänka på hela FTFs bästa. Självklart representerar du medlemmarna i din förening men på riksstämman gäller det att lyfta blicken och se helheten. Du ska väga in dina medlemmars behov, men också alla andra medlemmars och potentiella medlemmars behov. Vilka beslut gynnar hela FTF bäst? Det handlar också om att tänka framåt i tiden, vad vi behöver göra och vilka beslut som behöver tas för att FTF ska vara ett starkt förbund även på lång sikt. Inför riksstämman Förberedelserna inför riksstämman har två delar: dels ska du läsa in dig på alla handlingar, dels ska du diskutera riksstämmans frågor med din styrelse och dina medlemmar. Genom de här förbe- 10

16 redelserna blir det lättare för dig att delta i stämmans diskussioner, men också att lägga din röst på rätt beslut. Handlingarna till riksstämman är klara en månad före riksstämman. Då publiceras de på FTFs webbplats (de ligger öppna för alla) och du får dem skickade till dig per post. Under riksstämman Alla som är ombud på riksstämman har samma rätt att påverka, begära ordet och att rösta. Bland handlingarna till riksstämman finns en arbetsordning där du kan läsa mer om vilka som får delta i stämmans beslut, om hur du begär ordet, hur du lämnar yrkanden, vilka som får delta i debatten med mera. Riksstämman har två ordförande. Deras roll är att leda riksstämman, göra processen tydlig, se till att allt går rätt till och att alla hänger med. Frågor? Är det något du inte förstår, något du undrar över, något du behöver veta mer om när det gäller riksstämmans arbetsformer? Kontakta i så fall Andreas Westerius, telefon FTFs riksstämmoskola Ordlista Begrepp Acklamation Ajournering Begära ordet Motionsbehandling Avslag Motionsbehandling Besvarad Motionsbehandling Bifall Mötespresidium Förklaring Beslut fattas genom ja-rop. Att göra ett tillfälligt uppehåll i riksstämmobehandlingen. Som ombud har du rätt att yttra dig i alla frågor som tas upp på riksstämman. Du begär ordet genom att fylla i en särskild begära ordet-blankett, som du lämnar till mötespresidiet. Vill du påverka beslutet i en fråga, ska du också skriva dina beslutsförslag på blanketten. Riksstämman anser att motionen inte ska påverka verksamheten under kommande riksstämmoperiod. Riksstämman delar motionärens intentioner. Med hänvisning till befintlig eller planerad verksamhet anses motionärens intentioner redan ha uppfyllts på ett eller annat sätt. Det kan också gälla motioner om sådant FTF inte rår över och därför inte kan ta beslut om att genomföra. Riksstämman beslutar i enlighet med motionens att sats/ er (beslutformulering/ar). Riksstämmans ordförande, två personer, och sekreterare. 11

17 FTFs riksstämmoskola Begrepp Permission Propositionsordning Replik Reservation Riksstämmoperiod Röstlängd Streck i debatten Talarlista Tidsbegränsning Votering Förklaring Kortare frånvaro från del av riksstämman. Du måste anmäla till mötespresidiet att du avviker. Förslag till i vilken ordning olika yrkanden ska behandlas. Mötespresidiet föreslår en propositionsordning i varje enskild fråga som riksstämman ska ta beslut i. Ombuden kan lämna förslag på alternativ propositionsordning. Om en person som har rätt att tala på riksstämman omnämns av en annan talare, ges den omnämnda personen replik och då bryts talarlistan. En kontrareplik kan beviljas. De ombud som inte stödjer ett beslut som riksstämman tagit, kan markera sin avvikande ståndpunkt genom att göra en skriftli reservation Detta ska göras i omedelbar anslutning till beslutet. Den tid (tre år) som går mellan två riksstämmor. De beslut som tas på en riksstämma gäller för kommande riksstämmoperiod. En uppdaterad förteckning över vilka röstberättigade ombud som finns närvarande vid en viss tidpunkt. Om du lämnar riksstämman, måste detta noteras i röstlängden. Det är viktigt att röstlängden justeras inför beslut som kräver kvalificerad majoritet och där votering begärts. Antalet nya talare i en diskussion kring en enskild fråga begränsas. Innan förslag om streck i debatten tas upp till behandling, ska mötesordförande justera de yrkanden som lämnats in. Accepteras förslaget om streck i debatten, får de som vill sätta upp sig på talarlistan. Därefter finns ingen möjlighet att lägga till ytterligare talare. Används för att lista i vilken ordning de som begärt ordet ska få prata. Talarlistan kan brytas av till exempel en ordningsfråga eller av en replik. Alla kommande anföranden i en pågående diskussion begränsas i tid. Förslag kan ställas om att begränsa talartiden i en enskild fråga, eller för resterande del av riksstämman. Om ombud anser att mötesordförande gjort en felaktig bedömning av majoritet vid acklamation, kan man begära votering. Det ska i så fall ske innan mötesordförande klubbar ett beslut. Om votering begärs, måste den verkställas och mentometerdosorna användas. 12

18 Program Program 28 maj Registrering och kaffe Riksstämman öppnas Lunch Förhandlingarna fortsätter Kaffe och incheckning Förhandlingarna fortsätter (cirka) Förhandlingarna ajourneras Drink Middag 29 maj Förhandlingarna återupptas Kaffe Förhandlingarna fortsätter Lunch Förhandlingarna fortsätter Kaffe Förhandlingarna fortsätter Riksstämman avslutas 13

19 Förslag till dagordning Förslag till dagordning Riksstämma Riksstämman öppnas 2. Upprop 3. Fastställande av röstlängd 4. Riksstämmans behöriga utlysande 5. Fastställande av dag-, arbets- och beslutsordning 6. Nomineringstid för val 7. Val av RS-ordförande (2 stycken) 8. Val av RS-sekreterare (2 stycken) 9. Val av protokolljusterare (2 stycken) 10. Val av rösträknare (2 stycken) 11. Rese- och traktamentesersättning vid riksstämman 12. Beslut om att tillsätta ett beredningsutskott 13. Val av ledamöter och ordförande till beredningsutskott 14. Förbundsstadgar 15. Fastställande av valordning 16. Verksamheten under riksstämmoperioden Verksamhetsberättelse och årsredovisningar 2010, 2011, Revisorernas berättelse 2010, 2011, Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 2010, 2011, Val av förbundsordförande 21. Val av vice ordförande 22. Val av ledamöter samt eventuella suppleanter i förbundsstyrelsen 23. Val av förbundsrevisorer samt eventuella revisorssuppleanter 14

20 24. Val av valberedare samt eventuella suppleanter 25. Arvoden till centralt förtroendevalda Förslag till dagordning 26. Ny vision och handlingsprogram för Politisk plattform för balans och minskad stress 28. Politisk plattform för kompetensutveckling 29. Namnbyte 30. Kompetensprofiler för fackliga ledare 31. Behandling av motioner 32. Riksstämman avslutas 15

21 Förslag till arbets- besluts- och valordning Förslag till arbets- besluts- och valordning under FTFs riksstämma 2013 Förbundsstyrelsen föreslår följande arbets- besluts- och valordning vid behandling av ärenden på riksstämmans dagordning. Arbetsordning Riksstämmans längd Ordinarie riksstämma pågår i två dagar, maj Tidsschema Finns i handlingarna samt på plats. Permission Om riksstämmoombud inte har tillfälle att närvara vid viss del av rikstämmoförhandlingarna ska frånvaro samt återkomst anmälas till en av kanslichefen utsedd permissionsansvarig. Namnbricka och mentometerdosa ska lämnas till permissionsansvarig som prickar av ombud som avviker från möteslokalen och röstlängden kommer därigenom att kunna upprättahållas. Anföranden och yrkanden Begäran om ordet sker på särskild blankett, som lämnas till mötespresidiet Alla anförande framförs från talarstolen i mikrofon. Den som talar kommer att visas i bild. Yrkanden ska vara skriftliga. Mötespresidiet kan vid behov införa talartid. Talartiden vid första inlägget på en dagordningspunkt är fyra minuter och därefter en minut. Begränsningen gäller inte vid en föredragning av förbundsstyrelsen eller de av riksstämman valda utskottens föredraganden. Rätt att bryta talarlistan gäller för: - föredragande - replik på debattinlägg som rör det egna anförandet - ordningsfråga. Protokoll På riksstämman förs beslutsprotokoll. Hela mötet vid plenum spelas in på digital media med bild och ljud och som sparas på förbundskansliet. Ombud kan begära att få del av bild- och ljudupptagningen. Ombud Som ombud på riksstämman kan endast de stadgeenligt valda ombuden eller suppleant för dessa samt förbundsstyrelsens ledamöter eller suppleant för dessa fungera. Förbundsrevisor, som inte är riksstämmoombud, får delta i riksstämmans överläggningar, samt framställa yrkanden, men inte delta i beslut. Valberedare, som inte är riksstämmoombud, får delta i riksstämmans överläggningar, samt framställa yrkanden som rör val, men inte delta i beslut. Enskild motionär eller ett ombud för grupp av sådana får delta i riksstämmans överläggningar om egen eller gruppens motion. 16

22 Förbundets anställda tjänstemän får delta i riksstämmans överläggningar samt framställa yrkanden, men inte delta i beslut. Aktiva medlemmar som inte är riksstämmoledamöter får närvara vid, men inte delta i, riksstämmans överläggningar och beslut. Beslutsordning Ärenden som utan att vara upptagna på dagordningen kan tas upp till beslut är: - uttalanden - ordningsfrågor. Nya ärenden behandlas om riksstämman med minst 2/3 majoritet av de närvarande så beslutar. Förslag till arbets- besluts- och valordning Motionshantering Riksstämman kan besvara motionen på tre olika sätt. Avslag Riksstämman anser att motionen inte ska påverka verksamheten under kommande riksstämmoperiod. Besvarad Riksstämman delar motionärens intentioner. Med hänvisning till befintlig eller planerad verksamhet anses motionärens intentioner redan ha uppfyllts på ett eller annat sätt. Det kan också gälla motioner om sådant FTF inte rår över och därför inte kan ta beslut om att genmföra. Bifall Riksstämman beslutar i enlighet med motionens att sats/er (beslutformulering/ar). Beslut Beslut fattas i första hand genom acklamation och i andra hand med mentometrar. Vid personval fattas dock alla beslut med mentometrar. Reservationer Reservation med anledning av något av riksstämman fattat beslut ska vara skriftlig och lämnas till mötespresidiet. Anmälan om reservation ska ske i samband med beslut och ska protokollföras. Inlämnade av reservation, med angivande av den eller de som stöder reservationen, ska ske innan riksstämmans slut till mötespresidiet. Reservation som lämnas in efter riksstämmans avslutande förs ej till protokollet. 17

23 Förslag till arbets- besluts- och valordning Valordning Valberedningens förslag Valberedningen förelägger riksstämman förslag till kandidater för valen. Beredningsutskottet förelägger riksstämman förslag på kandidater till ny valberedning. Förslag på kandidater till ny valberedning ska lämnas till beredningsutskottets ordförande. Mötespresidiet ska läsa upp alla inkomna nomineringar då tidpunkten för nomineringar har gått ut. För den senare gruppen kandidater krävs också att någon av riksstämmans ombud föreslår kandidaten från talarstolen i samband med respektive val. Valbarhet till utskott Valbara till utskott är alla riksstämmans ombud samt förbundets anställda tjänstemän. Nominering och valbarhet Valbara kandidater till förbundsstyrelse och förbundsrevisorer är: - de kandidater som föreslås av valberedningen - övriga kandidater som föreslagits till mötespresidiet senast klockan den 28 maj. Mötespresidiet ska läsa upp alla inkomna nomineringar då tidpunkten för nomineringar har gått ut. För den senare gruppen kandidater krävs också att någon av riksstämmans ombud föreslår kandidaten från talarstolen i samband med respektive val. Kandidater till ny valberedning Valbara kandidater till valberedningen är: - de kandidater som föreslås av beredningsutskottet - övriga kandidater som föreslagits till beredningsutskottet senast klockan 9.00 den 29 maj. Majoritetsregler Förbundsordförande och vice ordförande ska väljas med absolut majoritet, det vill säga med mer än hälften av de avgivna och godkända rösterna. Blankoröster frånräknas. Uppnås inte detta sker omval mellan de kandidater som erhållit högst röstetal. Vid alla personval avgör lotten vid lika röstetal. Röstning via mentometersystem Vid röstning med mentometer ska följande ordning tillämpas: - Rösträknarna leder och övervakar sammanräkningen. - Varje röstberättigad har en mentometerdosa. - För respektive valpunkt presenteras en förteckning över samtliga valbara kandidater på storbild. - Ombuden knappar in sina val i mentometerdosan på uppmaning av mötesordföranden. - Rösträknarna upprättar en sammanställning över resultatet som överlämnas till mötespresidiets ordförande. 18

24 Förslag till rese- och traktamentesersättning vid riksstämman Förbundsstyrelsen föreslår att ersättning till riksstämmans ledamöter utgår enligt gällande traktamentesbestämmelser. Reseräkningar skickas in till förbundskansliet efter riksstämmans slut. Förslag till rese- och traktamentesersättning 19

25 20

26 Reviderade förbundsstadgar

27 Reviderade förbundsstadgar Nytt förslag Förbundets värderingar 1 FTF är en medlemsstyrd organisation som förenar anställda på försäkringsföretag samt på bolag som ägs av försäkringsföretag eller på annat sätt är knutna till försäkringsföretag. FTF bygger på demokratiska principer och ska verka för jämställdhet och mångfald samt alla människors lika värde. FTF är partipolitiskt obundet. Förbundets uppgift är att: fastställa program för att tillvarata medlemmarnas intressen i frågor som deras fackliga, ekonomiska, sociala och yrkesmässiga intressen i dessa frågor representera medlemmarna och föra deras talan samarbeta med andra organisationer med vilka förbundet har gemensamma intressen Nuvarande lydelse Förbundets ändamål 1 Ändamål FTFs ändamål är att förena arbetstagare inom försäkrings/ finansområdet i förbundet, tillvarata och främja medlemmarnas arbetsrättsliga, ekonomiska, sociala, yrkesmässiga och övriga fackliga intressen såsom arbetstagare, i dessa frågor representera medlemmarna och föra deras talan. För att fullgöra dessa uppgifter ska förbundet fastställa program för att tillvarata medlemmarnas intressen i frågor som rör anställningsvillkor och övriga förhållanden på arbetsplatsen, verka för god sammanhållning och solidaritet mellan medlemmarna, verka för jämställdhet mellan kvinnor och män, samverka för tjänstemännens gemensamma intressen genom medlemskap i Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) och representation i dess organ, samarbeta med andra organisationer med vilka förbundet har gemensamma intressen, iaktta politisk obundenhet. Förbundets organisation 2 Organisation Förbundet utövar sin verksamhet genom följande centrala förbundsorgan: Kongress ( 8 12) Förbundsfullmäktige ( 14 19) Förbundsstyrelse ( 20 22) Presidium ( 23) Förbundets lokala organ utgörs av: Föreningar och klubbar. Förbundets organisation 2 Organisation Förbundet utövar sin verksamhet genom följande organ: Riksstämma ( 8 12) Förbundsstyrelse ( 14 17) Förbundsmöte ( 18) Presidium ( 19) 22

28 Nytt förslag Medlemskap 3 Varje yrkesverksam och studerande inom förbundets organisationsområde har rätt att bli medlem i förbundet. Medlem som lämnar arbetslivet på grund av ålder eller sjukdom har rätt att kvarstå som pensionärsmedlem. Medlem som blir arbetslös behåller sitt medlemskap som yrkesverksam. Yrkesverksam medlem av förbundet tillhör den förening och i förekommande fall klubb, inom vars område medlemmen är verksam. Förbundsstyrelsen kan utfärda föreskrifter för vilka medlemmar som kan anslutas centralt till förbund. Nuvarande lydelse Medlemskap 3 Aktiv medlem Varje tjänsteman inom förbundets organisationsområde har rätt att bli aktiv medlem i förbundet om inte skäl som skulle kunna föranleda uteslutning föreligger. Aktiv medlem av förbundet tillhör den förening och i förekommande fall klubb, inom vars område medlemmen är verksam. Medlem, som enligt bestämmelser i kollektivavtal på grund av sin tjänst är förhindrad att aktivt delta i de lokala organens verksamhet är dock enbart ansluten till för bundet centralt. Arbetslös medlem har rätt att kvarstå som aktiv medlem. Reviderade förbundsstadgar Förbundsstyrelsen kan under kongressperiod utfärda andra former av medlemskap. Villkoren för de medlemskapen fastställs av förbundsstyrelsen. Ytterligare villkor för studerande- och pensionärsmedlemmar kan fastställas av förbundsstyrelsen. 4 Medlemmarnas rättigheter Yrkesverksam medlem är valbar till funktion inom förbundets centrala organ och de lokala organ medlemmen tillhör har motionsrätt till ordinarie kongress, förening och klubb och har rätt att, på egen bekostnad, närvara på kongressen, är berättigad till rådgivning, förhandlings- och rättshjälp i fråga om sina anställningsintressen inom förbundets organisationsområde; förbundet är dock inte skyldigt ingripa i fråga som framkommit tidigare än tre månader efter inträde i förbundet. Förbundsstyrelsen beslutar i vilken form och utsträckning Passiv medlem Medlem, som avgår ur tjänst med pension, får kvarstå som passiv medlem mot erläggande av avgift, som fastställs av förbundsstyrelsen. Studerande kan mot erläggande av avgift, som fastställs av förbundsstyrelsen, bli passiva medlemmar i förbundet. 4 Aktiv medlems rättigheter Aktiv medlem är valbar till funktion inom förbundets centrala organ och de lokala organ medlemmen tillhör, om inte medlemmen enligt bestämmelser i kollektivavtal på grund av sin tjänst är förhindrad åta sig ifrågavarande uppdrag, har motionsrätt till ordinarie riksstämma och rätt att, på egen bekostnad, närvara vid riksstämma, är berättigad till rådgivning, förhandlings- och rättshjälp i fråga om sina anställningsintressen inom förbundets organisationsområde; förbundet är dock inte skyldigt ingripa i fråga som fram- 23

29 Reviderade förbundsstadgar Nytt förslag förhandlings- och rättshjälp ska lämnas, har efter tre månaders medlemskap rätt till ersättning vid arbetskonflikt. Om särskilda skäl föreligger kan förbundsstyrelsen besluta att ersättning ska utgå även till medlem med kortare medlemstid än tre månader, får vid direkt övergång till förbundet tillgodoräkna sig medlemstiden i annan facklig organisation. Studerandemedlem har motionsrätt till kongress har rätt att föreslå kandidater till förbundsorgan har rätt till information om och råd beträffande anställningsvillkor och förhållanden inom förbundets organisationsområde. Pensionärsmedlem har rätt till information om sina pensionsförmåner och övriga frågor som berör medlemmens tidigare anställning inom förbundets organisationsområde Nuvarande lydelse kommit tidigare än sex månader efter inträde i förbundet Förbundsstyrelsen beslutar i vilken form och utsträckning förhandlings- och rättshjälp ska lämnas, anslutes, efter särskild prövning, till Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa, om inte kassans stadgar hindrar detta. Detta gäller dock inte om medlemmen uttryckt vilja att ej tillhöra denna, har efter sex månaders medlemskap rätt till ersättning vid arbetskonflikt. Om särskilda skäl föreligger kan förbundsstyrelsen besluta att ersättning ska utgå även till medlem med kortare medlemstid än sex månader, får vid direkt övergång till förbundet tillgodoräkna sig medlemstiden i annan facklig organisation, som anser sig ha lidit orätt genom beslut, åtgärd eller underlåtelse av anställd, förtroendevald eller förbund, kan hos förbundsstyrelsen begära prövning av handläggningen. Medlem som anser sig ha lidit orätt genom beslut, åtgärd eller underlåtelse av anställd, förtroendevald eller förbund, kan hos förbundsstyrelsen begära omprövning av handläggningen. 5 Medlems skyldigheter Medlem är skyldig att lämna begärda personuppgifter om sina anställningsvillkor för medlems- Passiv medlems rättigheter Passiv medlem saknar rösträtt och är inte valbar till funktion inom förbundet, pensionerad medlem har rätt till information om och råd beträffande sina pensionsförmåner och övriga frågor som berör medlemmens tidigare anställning inom förbundets organisationsområde, studerandemedlem har rätt till information om och råd beträffande anställningsvillkor och förhållanden inom förbundets organisationsområde. 5 Medlems skyldigheter Medlem är skyldig att lämna begärda persondata och uppgifter om sina anställningsvillkor för 24

Stadgar 2008 2008 Stadgar

Stadgar 2008 2008 Stadgar 2008 Stadgar Stadgar Industrifacket Metall Antagna vid IF Metalls kongress den 13 16 maj 2008 Gäller från och med den 1 juni 2008 1 Innehåll Förbundets ändamål och uppgifter 1 Namn... 4 2 Ändamål och uppgifter...

Läs mer

Stadgar. Antagna av SEKOs kongress 2006 Reviderade av SEKOs årsmöte 2007

Stadgar. Antagna av SEKOs kongress 2006 Reviderade av SEKOs årsmöte 2007 Stadgar Antagna av SEKOs kongress 2006 Reviderade av SEKOs årsmöte 2007 antagna av kongressen 2006 reviderade av årsmötet 2007 Stadgar Innehållsförteckning 1 Namn och registreringsort... 3 2 Uppgifter...

Läs mer

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Foto: Erik G Svensson Svenska Skolidrottsförbundet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping!...

Läs mer

Riksstämmohandlingar Göteborg 2015

Riksstämmohandlingar Göteborg 2015 Riksstämmohandlingar Göteborg 2015 Innehåll 1. Välkommen till riksstämman 2015 1. Välkommen till riksstämman 2015 2. Program 3. Logi och resor 4. Karta över Göteborg 5. Övrig information om riksstämman

Läs mer

Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress

Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Stadgar antagna av 2012 års kongress

Stadgar antagna av 2012 års kongress SJÖBEFÄLSFÖRENINGEN -OFFENTLIGANSTÄLLDA (SBF-O) Stadgar antagna av 2012 års kongress 1 Grunder för en samlad befälsorganisation STADGAR för Sjöbefälsföreningen Offentliganställda (SBF O) Antagna vid 2012

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 ÖVRIGA HANDLINGAR 2015 1 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 1. Öppnande av mötet 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Version 2013-10-14 Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Var, när, hur under kongressdagarna

Var, när, hur under kongressdagarna Var, när, hur under kongressdagarna Plats Kongressen kommer att äga rum på City Conference Centre, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14 i Stockholm, www.stoccc.se. Registrering Registrering för deltagare i

Läs mer

STADGAR. för SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDET

STADGAR. för SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDET STADGAR för SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDET med stadgeändringar antagna av Förbundsmötet 2010 Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR 4 1 KAP. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER 5 1 Ändamål 5 2 Sammansättning 5 3 Tillhörighet

Läs mer

Stadgar för Svenska Transportarbetareförbundet

Stadgar för Svenska Transportarbetareförbundet Stadgar för Svenska Transportarbetareförbundet Gällande från 1 januari 2013 Stadgar för Svenska Transportarbetareförbundet gällande från 1 januari 2013 Tryck: E-Print AB, Stockholm 2012 Innehåll 1. Namn

Läs mer

För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965.

För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965. STADGAR För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Föreningens ändamål är Att främja intresset för i

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB April 2013 HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB Normalstadgar antagna av Svenska Golfförbundets Förbundsstyrelse 1994-09-16, reviderade 1995-01-20, 1996-02-21, 2004-08-19 och 2011-04-16

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Stadgar Arbetsplatsen Organisationen Omvärlden

Motioner och utlåtanden. Stadgar Arbetsplatsen Organisationen Omvärlden Motioner och utlåtanden Stadgar Arbetsplatsen Organisationen Omvärlden Innehåll Förbundets stadgar (stadgetext)... 5 Stadgar... 34 Utlåtande Motion A1... 34 Motion A2 HRF ett feministiskt förbund... 37

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kapitel Allmänna bestämmelser... 4. 1.1 1 Ändamål... 4. 1.2 2 Sammansättning... 4. 1.3 3 Tillhörighet... 4

Innehållsförteckning. 1 Kapitel Allmänna bestämmelser... 4. 1.1 1 Ändamål... 4. 1.2 2 Sammansättning... 4. 1.3 3 Tillhörighet... 4 Stadgar Sida 1(21) Datum 2010-01-09 Handläggare FS Versionsnr 1,0 Innehållsförteckning 1 Kapitel Allmänna bestämmelser... 4 1.1 1 Ändamål... 4 1.2 2 Sammansättning... 4 1.3 3 Tillhörighet... 4 1.4 4 Beslutande

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. IFK Arbogas IBK 2014-09-01

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. IFK Arbogas IBK 2014-09-01 2014-09-01 STADGAR för IFK ARBOGAS INNEBANDYKLUBB (IFK Arbogas IBK) medlem av Idrottsföreningen Kamraternas krets 14, IFK Arboga med hemort i ARBOGA kommun. Bildad den 8 mars 2006 Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

Stadgar för Lunds Pistolklubb

Stadgar för Lunds Pistolklubb Stadgar för Lunds Pistolklubb Stadgar för Lunds Pistolklubb, nedan kallad föreningen, med säte i Lunds kommun. Föreningen bildades den den 9 september 1936 (sprungen ur Lunds Skytte Gille, grundad 1889)

Läs mer

STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB

STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB STADGAR För Malmö City Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 24 september 2013 genom samgående mellan Kvarnby Golfklubb och Sofiedal Golfklubb. Föreningen har

Läs mer

FÖRBUNDSRÅD 2013. den 28-29 maj Clarion Hotel Arlanda

FÖRBUNDSRÅD 2013. den 28-29 maj Clarion Hotel Arlanda FÖRBUNDSRÅD 2013 den 28-29 maj Clarion Hotel Arlanda Förslag till tidschema DAG 1 den 28 maj 08.30-10.15 Registrering 10.15-10.35 Öppningstal 10.35-10.50 Introduktion av mötessystem 10.50-11.30 Mötesformalia

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Stadgar för Uppsala Survival IF Föreningens namn: Uppsala Survival IF Säte: Uppsala Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen ska bedriva idrotten Survival. Föreningens förståelse för vad som är Survival

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping Sid. 1(9) Stadgar för (kallat DS) med hemort på DS verksamhetsidé DS skall ta till vara och sprida kompetens beträffande datorer, datornätverk och mjukvara. DS skall utforma sin verksamhet så att alla

Läs mer