Läsåret Livet på borgar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läsåret 2014-2015. Livet på borgar"

Transkript

1 Läsåret Livet på borgar

2 Borgar för kunskap! malmö Borgarskola är en mötesplats i en stimulerande studiemiljö för ungdomar från hela Skåne. Vi har välutbildade och engagerade lärare med fokus på den dagliga undervisningen, där den enskilde eleven blir sedd och får utvecklas efter sina förutsättningar. Vår skola är en trivsam och välutrustad arbetsplats med ordning och reda där alla elever tillsammans med personalen upplever delaktighet, gemenskap och arbetsglädje. Det internationella perspektivet genomsyrar vår verksamhet. Skolan har flera internationella utbildningar, utbyte med flera länder och goda kontakter med utländska universitet. Årets nyheter är vår nya Internationella profil på NA som du kan läsa om längre fram i broschyren (s ) samt de nya inriktningarna International Social Science och International Business & Management. De två sist nämnda inriktningarna är de svenska programmen SA och EK där all undervisning sker på engelska. Vi erbjuder möjligheter utöver det vanliga. Hos oss kan du läsa fördjupningskurser i alla ämnen samt matematik och språk på avancerad nivå. Vi erbjuder goda möjligheter att kombinera gymnasiestudier och elitidrott, och vi har ett rikt föreningsutbud och en aktiv elevkår. Malmö Borgarskola vill bidra till att utveckla ansvarstagande, empatiska och reflekterande individer som ser möjligheter och gör något av dem. Vi ger dig möjligheten att förverkliga dina drömmar! Utbildningschef Nicola Sarac 2 malmö Borgarskola

3 Livet på borgar malmö Borgarskola 3

4 Internationellt perspektiv Öppna dörrar till en framtid på den internationella arenan Våra utbildningar har ett internationellt perspektiv. Lärare och elever brinner för internationella frågor på olika områden och genom att delta i olika internationella tävlingar och aktiviteter utmanas våra elever. Några exempel är European Youth Parliament, International Young Physicists Tournament, Internationella Biologiolympiaden och Model United Nations. Varje år genomför skolan språk- och utbytesresor inom ramen för språkkurser och fördjupade ämnesstudier. Fältstudierna genomförs inom ramen för gymnasiearbetet. Vi har nära samarbete med skolor och organisationer i målspråksländerna På Malmö Borgarskola får du möjligheter utöver det Frankrike, Tyskland och Spanien. Vill du studera situationen vanliga. Skolan har en tydlig i utvecklingsländer finns möjligheten att söka fältstudier i internationell prägel, ett stort Bangladesh, Uganda, Sydafrika och Namibia. internationellt nätverk och Vill du studera utomlands så är vi väl förberedda att omfattande internationell hjälpa dig! Vi erbjuder språkcertifiering i engelska (Cambridge Certificate), franska (DELF), spanska (DELE) och verksamhet. tyska (Europeiskt Språkcertifikat B1, C1). Du kan läsa högre språknivåer som steg 5 och 6. På skolans Education USA och Education UK får du hjälp att söka utbildningar i USA och Storbritannien. Varje år har vi besök från utländska universitet där du kan få information om deras utbildningar och framtida möjligheter. På skolan kan du också göra inträdesprov till amerikanska universitet. Du har också möjlighet att redan under din gymnasietid läsa på Stanford genom vårt samarbete med Stanford EPGY. 4 malmö Borgarskola

5 Internationellt perspektiv Borgar-elever antagna till universitet i USA Från vänster - Marcus Pålsson (Stanford University), Elvira Stridsberg (Northeastern University), Nadja Nilsson (Boston Collge), Fredrik Sjövall (Villanova University), Petter Wehlin (Yale University), Aditya Subramanian (University of Califonia, Davis), Anders Sandberg (University of St Francis-Illinius) och Michela Bengtsson (Lindsey Wilson College, Kentucky). Våra elever på IB-programmet läser hela sin gymnasieutbildning på engelska och många fortsätter sedan till utländska universitet. Lärarna på IB undervisar även på våra nationella program vilket stärker skolans internationella perspektiv. Vårt breda internationella kontaktnät kommer våra elever till nytta på många olika sätt. Det internationella perspektivet präglar Malmö Borgarskola! malmö Borgarskola 5

6 Livet på borgar Pratar man fotboll så har man alltid familj och vänner överallt. Fotboll enar över alla gränser. Barbro Sandor, lärare och samordnare 6 malmö Borgarskola

7 Internationella projekter Internationella projekt och vänskolor De senaste åren har vi byggt upp goda relationer med skolor i Sydafrika, Uganda och Namibia. Läsåret 2012/2013 inledde vi även ett samarbete med organisationen Proshika i Bangladesh. Att lära känna lärare och elever från de här länderna är oerhört spännande och lärorikt och kontakterna ger många möjligheter; allt från brevväxling, gemensamma klassrumsprojekt och Skypesamtal till fältstudier i samband med gymnasiearbetet. Läsåret 2012/2013 åkte elever och lärare till Afrika och Bangladesh och vi fick besök av lärare från Kisiizi Hospital Primary School i Uganda. Hösten 2013 får vi besök från vår vänskola i Sydafrika, Somfula High School. Övre bilden: Under fältstudierna i Bangladesh hade man bland annat idrottsdag. Nedre bilden: Skoldagen börjar på vår vänskola Kisiizi Hospital Primary School i Uganda. Bangladesh Proshika i Bangladesh är en religiöst och politiskt obunden organisation som arbetar med fattigdomsbekämpning på flera nivåer. I februari 2013 åkte nio elever, två lärare och en rektor till ett av Proshikas utbildningscenter i byn Koitta utanför Dhaka. Eleverna arbetade med projektarbeten som handlade om livsvillkor, utbildning och möjligheter till lek och fritid för ungdomar i Bangladesh och fick nu möjligheten att göra fältstudier på plats. Tack vare duktiga guider från Proshika fick de tillträde till vardagslivet i byn på ett sätt som annars inte hade varit möjligt. De besökte flera skolor, fick vara med på lektioner och prata med elever och lärare. De gjorde också besök på arbetsplatser såsom tegelbruk och textilfabriker. En av dagarna anordnade eleverna en idrottsdag för en flickskola i närheten. Nästan tvåhundra elever spelade fotboll och brännboll, lekte lekar och dansade i timmar och dagen blev mycket minnesvärd. malmö Borgarskola 7

8 Internationella projekter Som besökare [i Bangladesh] ser man en oerhörd fattigdom och utsatthet, men också en inspirerande kreativitet, glädje, medvetenhet och förändringsvilja. Elin Hasselberg, lärare i matematik Uganda Söder om ekvatorn, under Ugandas tropiska sol ligger Malmö Borgarskolas vänskola Kisiizi Hospital Primary School. Kisiizi är högt beläget i sydvästra Uganda och omgivningarna är fantastiskt vackra. Till själva sjukhuset kommer läkare, sköterskor och studenter från hela världen för att arbeta en tid. I en välkomnande och organiserad miljö bedriver man här som elev från Malmö Borgarskola fältstudier utifrån ett brett register. Mötet med Uganda innebär insikter, upplevelser och erfarenheter för livet. Ett gymnasiearbete kan fokusera på såväl kulturella, sociala och politiska förutsättningar som på naturvetenskapliga där begrepp som till exempel hälsa, hållbarhet, miljö och fauna är angelägna. För att få största möjliga utbyte av fältstudierna i Uganda bör man vara positiv, självständig, initiativrik och beredd på lite strapatser. Star for Life vänskolor Sydafrika - Namibia Star for Life är en religiöst och politiskt obunden organisation som arbetar med att bygga upp elevers självkänsla och framtidstro i Sydafrika och Namibia. Acacia High School ligger i Windhoek, Namibia och Somfula och Makhasa High Schools ligger i Kva Zulu-Natal, Sydafrika som är den provins som är värst drabbat av hiv/aids-epidemin. Samarbetet med Star for life började redan 2005 när vi var den första skolan att bli tilldelad en egen vänskola inom programmet. Sedan dess har vi haft täta kontakter och många elever har gjort praktik eller fältstudier på en av vänskolorna. Bear the Hope BTH är en förening där elever jobbar med konkreta projekt vars mål är att stödja framförallt våra vänskolor Kisiizi Hospital och Proshika i Bangladesh. Populära evenemang är den årliga Fun Run i Pildammsparken, modevisningar, fikaförsäljning på högskoleprovet, Star for Life-galan på Malmö Arena, med mera. Bear the Hope kompletterar klassrumsarbetet på ett värdefullt sätt. Elever från olika program arbetar och planerar tillsammans, möter utmaningar, löser problem, och får en djupare insikt i vardagslivet i våra projektländer. 8 malmö Borgarskola

9 Livet på borgar Livet på Borgar: Att se möjligheter och göra något av dem På Malmö Borgarskola vill vi bidra till att utveckla Vi arbetar med att utveckla våra elevers förmåga att ta initiativ ansvarstagande, empatiska och ansvar, fatta beslut, kommunicera och samarbeta. Det här och reflekterande individer tar sig i uttryck på många olika sätt i undervisningen, från att ta som ser möjligheter och gör ansvar för sina egna studier till att ta ansvar för större uppgifter något av dem! såväl enskilt som i grupp. I varje kurs utvecklas kreativiteten, modet att ta risker, nyfikenheten och självförtroendet. Om du är en av våra många elever som deltar i till exempel något av våra rollspel, European Youth Parliament, Model United Nations eller Juridiska fakultetens rättegångsspel, eller i våra internationella tävlingar såsom International Young Physicists Tournament och Internationella Biologiolympiaden så ställs du inför utmaningar som kräver allt det här av dig! Att driva UF-företag (Ung Företagsamhet) är en arbetsform som sätter alla det finns många förmågor på prov. Under ett år driver du tillsammans med andra elever ett företag, från idé till verklighet och slutligen avveckling av företaget. En rådgivare garskolan som är aspekter av Bor- från det lokala arbetslivet knyts till varje företag för ytterligare kunskaper och bra. Personligen har erfarenheter. Under det här året utvecklas din företagsamhet. Du tränas i att möjligheten att delta se möjligheter, ta initiativ och i att omsätta idéer till handling. Vårt samarbete i aktiviteter utanför med aktörer utanför skolan såsom näringsliv, frivilligorganisationer, universitet och högskolor gör din skolgång verklighetsanknuten och det blir lättare att bästa. studierna varit det sätta dina kunskaper i ett större sammanhang. Din inre drivkraft och motivation är avgörande för att du ska kunna förverkliga dina drömmar att se Jacob Söderstjerna, IB-programmet möjligheterna och göra något av dem. malmö Borgarskola 9

10 Livet på borgar Skolan är väldigt lugn och det är lätt att göra sig hemmastadd. Elever och lärare är hjälpsamma och alla respekterar varandra. Yue Wang, IB-programmet Iypt International Young Physicists Tournament, IYPT, är kanske världens mest inflytelserika fysiktävling. I IYPT forskar tusentals gymnasieelever världen över under ett år på 17 fysikuppgifter i samarbete med lokala universitet. Kim Freimann undervisar i matematik och fysik och är den som håller i IYPT på Malmö Borgarskola. Han anser att IYPT-uppgifterna är ett bra komplement till den svenska fysikundervisningen: Forskningen på IYTP-uppgifterna ger eleverna så mycket mer än avancerade fysikkunskaper. Eleverna lär sig projektledning, lösa komplexa problem samt att presentera och diskutera sina forskningsresultat inför en kunnig och kritiskt. Malmö Borgarskola driver den svenska delen av IYPT och Malmö Borgarskolas elever har dominerat det svenska 5-mannalaget de senaste 10 åren. Vårt 10 malmö Borgarskola

11 Livet på borgar fina samarbete med Lunds Universitet har gett fyra bronsmedaljer i den internationella tävlingen de senaste fem åren. Malmö Borgarskola mot världen klarar sig fantastiskt bra. FN-rollspel Årligen deltar över elever i FN-rollspel och ska då anta rollen som ambassadörer för något av FNs medlemsländer och hitta lösningar på internationella problem och konflikter. Eleverna får genom FN-rollspelen en större förståelse varför konflikter uppstår och varför länder agerar som de gör och säger: De får en chans att förstå demokrati genom att praktiskt utöva demokrati. malmö Borgarskola 11

12 Livet på borgar Gymnasietiden handlar inte bara om att plugga utan även om att ha kul, det tycker jag Borgar har lyckats med. Jacob Röing, IB-programmet På IB-programmet ingår det att delta och fördjupa sig under några veckor i bla annat i samhällskunskap. Några av våra elever har valt att fördjupa sig ytterligare i MUN (FN-rollspel på engelska), exempelvis Julia Fogelqvist Coquard, Jacob Röing och Jacob Söderstjerna. Julia säger: Jag är först och främst med för att jag tycker att det är roligt. Sedan är det också en otroligt bra merit på universitetsansökningar, särskilt om man vill studera utomlands där alla aktiviteter utanför lektionerna är otroligt värdefulla. Kunskapen man får av att delta på mötena är också den otroligt värdefull. Jacob R. håller med och säger att är man en skicklig debattör kan man få chansen att åka på konferenser över hela världen. På frågan om MUN tar mycket tid blir svaret nej. Det är upp till var och en hur mycket tid man vill lägga på rollspelen och är det en vecka med mycket läxor eller prov så hoppar de över MUN-mötet. Det som upptar mest tid enligt Jacob S. är resorna på olika konferenser, men han tycker att det är så roligt så han känner inte att han förlorar tid från annat. Ung Företagsverksamhet (UF) UF är ett utbildningskoncept där eleverna under ett läsår får starta, driva och avveckla en verksamhet utifrån en egen affärsidé. Eleverna får arbeta med både kreativitet och samarbete och praktiskt använda många av de kunskaper de fått på kurser genom utbildningen. Entreprenörskap behövs i samhället och här uppmuntrar vi dem till att träna det, säger Susann Rasmusson som undervisar i samhällsvetenskap, ekonomiska ämnen och entreprenörskap på Malmö idrottsgymnasium. Julia Rist, Christophe Munck af Rosenschöld, Petronella Jangstam och Ellinor Petersson startade Equale Value UF, där produkterna (vintage läderarmband av unisex-modell) tillverkades av återvinningsmaterial och delar av vinsten gick till insamlingsstiftelsen IBSI. Det bästa med UF enligt dem var att få uppleva hur det är att faktiskt driva ett riktigt företag. Att få ta eget ansvar och bestämma helt och hållet på egen hand. De gillade också att medverka på 12 malmö Borgarskola

13 Livet på borgar mässor och träffa andra UF-deltagare. Deras råd till kommande UF-elever är att inte göra det så komplicerat och att få produkten färdig så fort som möjligt. Att inte hinna få ut varumärket innan julen gör att man halkar efter och då blir det en jobbig uppförsbacke, säger Petronella. Sen ska man göra något man är intresserad av så att man kan hålla motivationen uppe. Ingenting är kul om det är tråkigt. Julia Rist, Christophe Munck af Rosenschöld, Petronella Jangstam, Ellienor Petersson grundarna till Equale Value UF vars produkter tillverkades av återvinningsmaterial och delar av vinsten gick till välgörenhet. malmö Borgarskola 13

14 Livet på borgar När jag började här visste jag inte att det fanns så många möjligheter att delta i projekt och verksamheter... Linda Lindgren, SA-programmet Det bästa med att vara lärare är möjligheten att få arbeta med ungdomar. Carlos Cea, lärare i musik och spanska Språkresor och utlandspraktik Eleverna på Malmö Borgarskola får bland annat möjligheten att åka på språkresor och göra utlandspraktik. Carlos Cea som undervisar i musik och spanska berättar att naturvetenkapsprogrammet med internationell inriktning ingår i ett utbyte med Instituto Sagasta i Logroño, Spanien. När eleverna läser spanska steg 3, åker de till Spanien under vårterminen i tio dagar och bor hos spanska elever som läser IB-programmet. I steg 4 tar våra elever emot sina spanska vänner i Sverige under tre veckor. Eleverna som läser steg 5 får möjligheten att göra utlandspraktik i tre veckor. Eleverna får antingen själva hitta en praktikplats eller så ordnar skolan en åt dem. Vår erfarenhet är att utlandspraktik är otroligt givande och stimulerande för våra elever. De gör stora framsteg med språket samtidigt som de lär känna nya människor och får en inblick i den spanska kulturen, säger Carlos. Förutom utbytet garanteras alla elever som läser upp till steg 5 en femdagars språkresa till Spanien och läser man steg 6 bekostar skolan avgiften för DELE B2-provet som ger behörighet att läsa på universitet i Spanien och andra spansktalande länder. Linda Lindgren läser på samhällsprogrammet och ska göra DELE-provet och har deltagit både i utbytesprogrammet och varit på språkresa i Madrid. Jag har blivit mer motiverad att bli bättre på spanska tack vare de här resorna. Rubina Attar från IB-programmet har bland annat varit med och arrangerat Språkolympiaden när den hållits på Borgarskolan och säger att det har gjort henne mer säker på sin spanska då hon har fått umgås med andra spanskelever som är duktiga och tycker om att prata och utveckla sina språkkunskaper. Högskolematematik Elever som vill få extra utmaningar inom ämnet matematik har många möjlig heter till på Malmö Borgarskola. Skolan erbjuder bland annat en programfördjupningskurs som följer högskolans upplägg. Kursdeltagarna ges möjlighet att ta sina första universitetspoäng i matematik redan under gymnasietiden. Undervisande lärare är Svetlana, univeristetslektor med lång erfarenhet av undervisning på univerisitet. Skolan har också flera tävlingslag i 14 malmö Borgarskola

15 Livet på borgar matematik som deltar i såväl nationella som internationella tävlingar. Lagen har de senaste åren placerats sig bland de absolut bästa i landet. Damir Basic Knezevic läser högskolematte, men trots att den kräver mer egenarbete så hinner han med att läsa en fysikkurs på LTH, spela i en trumkår och repa med skolbandet utöver det vanliga skolarbetet. Precis som med allt annat gäller det att hitta ett sätt att plugga som passar en själv där man delar upp pluggandet effektivt. Om man klarar av den vanliga naturlinjen och mattekurserna klarar man absolut högskolematten vid sidan om. Jag gillar den känslan av meningsfullhet som uppstår när man som lärare känner att man förmedlar kunskap... Anna Lundberg, lärare i matematik och fysik malmö Borgarskola 15

16 Livet på borgar För en del kan matematik vara lite skrämmande och svårt att greppa, men då finns det hjälp att få. Anna Lundberg undervisar i både matematik och fysik och menar att matte är en färdighetsövning i vilken alla har med sig olika förkunskaper och alla behöver olika mycket träning på de olika momenten. Hon berättar att Borgarskolan erbjuder matematikstöd till alla elever i alla kurser, både till dem som känner att de vill ha extra träning för att höja sitt betyg och till dem som upplever att de har svårt att klara av matematiken. Det bästa med den här skolan är den härliga stämningen. Jag kan vara mig själv och blir accepterad för den jag är. Michelle Kimbler, IB-programmet Internationell prägel på skolan Malmö Borgarskola är en av de skolorna i Sverige som erbjuder International Baccalaureate (IB) vilket är en del av den internationella prägeln på skolan. Flera av lärarna på skolan är native speakers. Undervisningen på IB-programmet skiljer sig i och med att eleverna läser färre kurser och eleven kan då fördjupa sig mer i ämnet, men det ställer också krav på högre kunskaper och färdigheter. Lärarna tycker att det bästa med att undervisa på IB-programmet är att man arbetar tillsammans med eleverna mot ett gemensamt mål (IB diploma, slutexamen). Huvuddelen av bedömningen på en kurs görs externt vilket innebär att läraren inte bara blir en förmedlare av kunskap men också i allra högsta grad en coach för eleverna. I år två får eleverna välja vilka kurser de vill läsa och Michelle Kimbler gillar det för då kan hon fokusera på de ämnena hon verkligen tycker om. Under de två åren hon har gått på IB-programmet säger hon att hon har utvecklats mycket som person och att hon utmanas varje dag. Hon har också fått större självförtroende när det gäller att kommunicera på engelska både muntligt och skriftligt, något som är viktigt att kunna i dagens samhälle. 16 malmö Borgarskola

17 Livet efter borgar Livet efter Borgar Daniel Samarai tog studenten 2012 och gick naturvetenskapsprogrammet med matematikinriktning. Idag studerar han på läkarlinjen och skälen till att han valde Borgarskolan var på grund av den matematiska profilen och att skolan hade ett bra och starkt rykte. De förväntningarna han hade möttes både när det kom till kvaliteten och till vad skolan förespråkade: möjligheter för eleverna att avancera, på många fronter. Det är en stor skola med stora möjligheter och där man lär sig att ta eget ansvar, utvecklas mycket och träffa elever från hela Malmö. Borgarskolan har höga krav på elevernas utbildning, vilket gör att man kan försäkra sig om en gedigen utbildning och som underlättar inledningen av universitetsstudierna. Tessa Bijelic gick även hon naturvetenskapsprogrammet med matematikinriktning och tog studenten Hon läser nu till tandläkare på Malmö Högskola. När hon valde gymnasieskola utgick hon från att en stor skola skulle innebära ett stort utbud av både kurser och framtida kamrater. Under hennes studietid hade hon inte bara tre lärorika år som involverade en hel del pluggande, utan även en massa skratt och tre fantastiska resor (London, New York och Barcelona). Hon säger att gymnasiet gav henne en bra grund att stå på när det kommer till fortsatta studier. Jag fick tack vare mina gymnasiala kunskaper en mjukstart på utbildningen som bidragit till studiemotivation och som därmed underlättat då det varit påfrestande. malmö Borgarskola 17

18 Elevkåren / påverkanutskottet Storheten, Stoltheten och Sammanhållningen Elevkåren Liggande Katja Holböll (ordförande). Från vänster - Mahir Hambiralovic (vice ordförande), Johanna Marcusson, Oskar Sandberg, Emelie Hohenberg, Filip Liepe, Jesper Knobe. Malmö Borgarskola Malmös största gymnasieskola. En anrik skola med en anrik elevkår som förgyllt vardagen för elever sedan Läsåret kommer att förgyllas av den nyvalda styrelsen som består av sju helt olika personer, men med samma mål: att driva kåren och deras medlemmars talan. Tillsammans ska vi se till att åren på Borgarskolan blir fantastiska och minnesvärda. Att Storheten, Stoltheten och Sammanhållningen ekar i våra anrika korridorer och att vi varje dag tar ett steg framåt tillsammans som björnar och står som en enad front med den gröna fanan bakom oss och bevisar varför just vi är störst och bäst. 18 malmö Borgarskola

19 Elevkåren / påverkanutskottet Elevkåren har över 400 enskilt anslutna medlemmar som får möjligheten att njuta av lite mer av det goda. Som medlem i en av Sveriges bästa elevkårer får du erbjudanden på allt från kläder till fester och möjligheten att vara en del av en stor gemenskap och sammanhållning där man lär sig något nytt varje dag och lär känna nya människor. Det är något man absolut inte vill gå miste om. Men kåren jobbar självfallet inte bara för medlemmarna utan för alla som går på skolan. Varje år kan man få njuta av en jul-revy vid höstens slut och en musikal på våren. Man får möjligheten att delta i många evenemang, allt från en skidresa i Alperna till en pepparkakshustävling. Det här ska vara den bästa tiden av en tonårings liv, och det blir den utan tvekan om man är en borgare, men framför allt om man är medlem i Den fria Elevkåren vid Malmö Borgarskolan. Katja Holböll, ordförande Skolans egen maskot Borgar Björnen. Påverkanutskottet är en del av Elevkåren vid Malmö Borgarskola och som främst värnar om de möjligheter som finns att förändra, förbättra och göra vår skola till den bästa. Vi är en stor och aktiv kanal mellan elever och skolledning och arbetar i en nära och god relation med rektorer, elever samt politiker. Vi ser vikt i att sprida kunskap om elevers rättigheter och möjligheter att utforma skoldagarna och skolmiljön på ett sätt som ger störst kunskap och känsla av trivsel. Vi verkar både nationellt och internationellt för att skapa kontakter och dela idéer med andra ungdomar med liknande ambitioner. Vi ser fram emot att dela vårt arbete med nya eldsjälar som vill bidra till utformningen av vår skola och som även själva vill utvecklas inom ansvarstagande, planering och dialog. Selma Beganovic, ordförande Selma diskuterar med sin klasskompis Julia. malmö Borgarskola 19

20 samhällsvetenskaps-programmet SA Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet passar dig som är intresserad av att läsa om och diskutera vad som händer och sker i världen. Du fördjupar dina kunskaper i samhällskunskap, historia, religionskunskap och geografi, samt får läsa nya ämnen som psykologi och filosofi. Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig goda förberedelser för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Om du är intresserad av hur samhället fungerar och hur människor påverkas av det som händer både på det lokala, nationella och på det internationella planet, då är Samhällsvetenskapsprogrammet på Malmö Borgarskola det självklara valet! Du får en bred grund inom samhällsvetenskap med fokus på bland annat demokratifrågor, olika levnadsvillkor i världen samt samspelet mellan individ och samhälle. Under din utbildning har du möjlighet 20 malmö Borgarskola

21 Samhällsvetenskapsprogrammet passar dig som är intresserad av att läsa om och diskutera vad som händer och sker i världen. malmö Borgarskola 21

22 samhällsvetenskaps-programmet Det är så kul att se hur olika typer av människor blandas, samarbetar och får chansen att lära känna varandra. Linda Lindgren, SA-programmet att söka studieresor inom ramen för ditt språkval eller fältstudier. På Malmö Borgarskola arbetar vi med ett tydligt internationellt perspektiv med fokus på utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter. Under vårt stora FN-rollspel är du inte längre elev utan diplomat och den internationella politikens villkor blir konkreta och lättare att förstå. Samhällsprogrammet på Malmö Borgarskola ger dig kunskaper för fortsatta studier. Hos oss kan du välja inriktningen Samhällsvetenskap som ger kunskap om samhällsstrukturer och livsvillkor genom att studera individen, gruppen och samhället. Vi planerar att erbjuda tre olika fördjupningspaket: Internationell utveckling och mänskliga rättigheter För dig som vill arbeta med internationella utvecklingsfrågor inom någon organisation. Genom en fördjupning med tydligt fokus på internationella utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter är du mycket väl förberedd för vidare studier inom området. Brott och straff För dig som är intresserad av frågor som rör rättssamhället. Du fördjupar dig i frågor som rör brott, sociologi, psykologikriminalitet, rättsväsendets uppbyggnad och hur samhället påverkas av brottslighet. Du blir väl förberedd för högskolestudier. Internationell samhällsvetenskap För dig som vill läsa mycket språk och fördjupa dig inom internationell politik. Du fortsätter med ditt språk från grundskolan hela vägen till studenten vilket gör dig väl förberedd för en internationell framtid. Du har även möjligheten att läsa Cambridge-engelska. Du utvecklar ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt där du ska kunna avgöra om olika påståenden är grundade på fakta och kunna urskilja värderingar i olika typer av källor. Att kunna diskutera fram lösningar på samhällsvetenskapliga problem och kunna motivera sina ställningstaganden med väl grundade argument är viktiga inslag på programmet. 22 malmö Borgarskola

23 International social science International Social Science Samhällsvetenskapliga programmet inriktning Samhällsvetenskap International Social Science vänder sig till dig som vill få fördjupad internationellt perspektiv under din gymnasieutbildning. Programmet har en utpräglad internationell profil och förbereder dig för fortsatta studier på universitet i Sverige och utomlands. Språkstudier, möten med andra kulturer och studieresor till andra länder är viktiga inslag i utbildningen och det erbjuds tillfällen att ansöka till internationella studieresor. Du erbjuds fördjupade språkstudier och ges även möjlighet att läsa ytterligare ett språk. All undervisningen ges på engelska. International Social Science följer kursoch ämnesplaner för det nationella Samhällsvetenskapliga programmet och ger behörighet till universitet och högskola. Utbildningen ger även: New! Internationellt fördjupningsblock inom internationella relationer med FN-rollspel och språkfördjupning Möjlighet till fördjupade språkstudier i engelska, tyska, spanska och franska steg 5-7 samt att läsa ytterligare ett språk, exempelvis danska eller italienska Möjlighet att ta internationella språkcertifikat Möjlighet att delta i studieresor, språkresor i målspråksland och fältstudier i Europa och utvecklingsländer. Besök till och av engelska och amerikanska universitet Möjlighet att delta i kurser inom IB Möjlighet till fördjupning i matematik malmö Borgarskola 23

24 EKONOMI-PROGRAMMET EK Ekonomiprogrammet Om du är nyfiken på företagande, ekonomi och juridik är Ekonomiprogrammet det självklara valet! Du får lära dig grunderna inom ekonomi och juridik. Både företagsekonomi och samhällsekonomi är viktiga områden på programmet. Du får möjlighet att driva företag genom Ung Företagsamhet. Under din utbildning har du möjlighet att söka studieresor inom ramen för ditt språkval eller fältstudier. Hos oss kan du välja mellan inriktningarna Ekonomi och Juridik. Ekonomiinriktningen ger dig kunskaper inom företagsekonomins olika kunskapsområden. Vi planerar att erbjuda tre olika fördjupningspaket: Internationell ekonomi För dig som vill läsa mycket språk och fördjupa dig inom internationell ekonomi. Du forsätter med ditt språk från grundskolan hela vägen till studenten vilket gör dig väl förberedd för en internationell framtid och du har även möjligheten att läsa Cambridge-engelska. Redovisning För dig som tänker dig en framtid inom det stora ekonomiska arbetsområdet redovisning/revision och beskattning. Du är väl förberedd för vidare studier inom området och om du dessutom är Diplomerad gymnasieekonom ses du som anställningsbar på arbetsmarknaden direkt efter studenten. Marknadsföring och företagande För dig som tänker dig en framtid inom marknadsföring, företagande och reklam. Genom att gå från idé till färdig produkt/tjänst inom ramen för UF, Ung Företagsamhet, får du viktiga erfarenheter och kunskaper genom att driva företag. Du får även möjlighet att bli Diplomerad gymnasieekonom. 24 malmö Borgarskola

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Program på Aspero Idrottsgymnasium

Program på Aspero Idrottsgymnasium ASPERO Program på Aspero Idrottsgymnasium Idrotten Alla elever på Aspero har idrott som individuellt val. Idrotten genomför vi som grenspecifik teknisk/taktisk träning, fysträning och idrottsteori. Vi

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Informationshäfte till föräldrar, elever med flera

Informationshäfte till föräldrar, elever med flera Informationshäfte till föräldrar, elever med flera INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB) IB Global Education är programmet för dig som vill vara med och skapa en bättre värld! Det är en utbildning för er som

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

Carin Welinder. Gymnasielärare

Carin Welinder. Gymnasielärare Carin Welinder Gymnasielärare Undervisning i entreprenörskap faldgruber og muligheder inden for innovativ pedagogik Carin Welinder Gymnasielärare Entreprenörskap i drygt 20 år Innovativ pedagogik Entreprenöriellt

Läs mer

Roligare att lära. - lättare att lyckas!

Roligare att lära. - lättare att lyckas! Roligare att lära - lättare att lyckas! På Johannes Hedberggymnasiet kommer vi att förbereda dig inför framtiden, med fokus på fortsatta studier, men även ett framtida yrkesliv. Du får arbeta ämnesövergripande

Läs mer

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi Ekonomi På görs flera studiebesök på lokala företag och domstolar och du får möjlighet att lyssna till intressanta föreläsare! Du som söker EKONOMIPROGRAMMET väljer en studieförberedande utbildning inom

Läs mer

Opportunities aren t given, they re made

Opportunities aren t given, they re made SÖDERMALM Opportunities aren t given, they re made Rektorn har ordet Välkommen till Sjölins Gymnasium på Södermalm i Stockholm, en gymnasieskola där det händer mycket. Det kan vara seminarier, öppna redovisningar

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2013/14

Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2013/14 Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2013/14 Spyken 2011 Vår vision SPYKEN ger dig kunskap, kompetens och positiva erfarenheter för framtiden! ÄR SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET PÅ SPYKEN NÅGOT FÖR DIG? Är

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! På Birgittaskolan händer allt och lite till! Birgittaskolan är en skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas. Under din tid på skolan kommer du att lära känna

Läs mer

Gemenskap gör skillnad. Gångsätra gymnasium

Gemenskap gör skillnad. Gångsätra gymnasium Gemenskap gör skillnad Gångsätra gymnasium 2 3 Vi vill utmana dig Vi är skolan för dig som är nyfiken och målmedveten, vill förstå världen och göra skillnad. Välutbildade, duktiga och engagerade lärare

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

För dig som vill vidare. Mycket vidare.

För dig som vill vidare. Mycket vidare. För dig som vill vidare. Mycket vidare. 2013 Jag ska bli jurist och jobba med jämställdhetsfrågor För att veta vad man ska bli, så måste man förstå hur man ska bli det Jag vill jobba med finansiella lösningar

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet NA Vill du få en gedigen naturvetenskaplig utbildning? Vill du till detta lägga studier i språk som ökar möjligheterna till studier eller jobb utomlands? Alla dessa möjligheter

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15

Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15 PM Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15 TIDSPLAN FÖR GYMNASIEVALET 2014 Januari Lösenord delas ut 15 januari webben öppnas för ansökan Februari April 15 februari sista dag för webbansökan 17 februari

Läs mer

Mona StjernfeldtNilsson 040 641 17 76. mona.stjernfeldt.nilsson@lomma.se. Mona Stjernfeldt Nilsson

Mona StjernfeldtNilsson 040 641 17 76. mona.stjernfeldt.nilsson@lomma.se. Mona Stjernfeldt Nilsson Mona StjernfeldtNilsson 040 641 17 76 mona.stjernfeldt.nilsson@lomma.se Mona Stjernfeldt Nilsson Tidplan för gymnasievalet Gymnasieinformation Enskilda Samtal Öppet hus på gymnasieskolorna Gymnasiemässa

Läs mer

Välkommen till Spyken 2015-2016!

Välkommen till Spyken 2015-2016! Välkommen till Spyken 2015-2016! Några värdeord kunskap Så tycker eleverna om skolan 2014: Jag trivs i skolan 89% Det är positiv stämning på skolan 91% Förhållandet mellan personal och elev präglas av

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET 1 ANSÖKAN OCH ANTAGNING Få koden till webben och genomgång - 8 Januari Sista dag att göra ansökan på webben Skriv ut ansökan, skriv under till SYV -

Läs mer

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Vilket program och inriktning du väljer har betydelse för vad du kan göra efter gymnasieskolan Behörighetsvisaren hjälper dig med: vilket

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

Einar Hansen. Natur. gymnasiet. Hör elever och lärare berätta skanna QR-koderna i broschyren! 1

Einar Hansen. Natur. gymnasiet. Hör elever och lärare berätta skanna QR-koderna i broschyren! 1 Einar Hansen gymnasiet Natur 2014 Hör elever och lärare berätta skanna QR-koderna i broschyren! 1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet

Läs mer

Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors namn:... Tel:...

Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors namn:... Tel:... NUVARANDE SKOLA OCH KURSER Uppgifter angående nuvarande skola: Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Tel:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program.

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program. Gymnasieinformation Gymnasieskolan GY11: Programmen är uppdelade på 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. På yrkesprogrammen utbildar man sig mot ett yrke eller yrkesområde. På de högskoleförberedande

Läs mer

Barn och fritidsprogrammet BF

Barn och fritidsprogrammet BF KUNGSHÖGASKOLAN Barn och fritidsprogrammet BF Programmet för dig som vill arbeta med människor i alla åldrar Vårt fokus ligger på ledarskap, hälsa och utveckling. På Barn- och fritidsprogrammet får du

Läs mer

Våra profiler. Alla våra engelsklärare är mycket erfarna lärare med engelska som modersmål (native speakers).

Våra profiler. Alla våra engelsklärare är mycket erfarna lärare med engelska som modersmål (native speakers). Kunskap kommer först International IT College of Sweden (INIT College) är en friskola, men drivs utan vinstintressen. Det är ett privilegium att vara rektor för en sådan skola, eftersom man kan satsa mer

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap PER BRAHEGYMNASIET Enda skolan jag besökte, jag har kompisar som gått här. Jag gillar

Läs mer

DU VET VAD DU GILLAR VI VET VAD SOM KRÄVS

DU VET VAD DU GILLAR VI VET VAD SOM KRÄVS DU VET VAD DU GILLAR VI VET VAD SOM KRÄVS Du är mitt i tonåren. Framtiden kommer att vara fylld av utmaningar, stora förändringar och tuffa beslut. Så varför inte ägna de närmaste åren åt det du gillar

Läs mer

Tankar och funderingar om framtiden

Tankar och funderingar om framtiden Tankar och funderingar om framtiden Drömmen om det lilla livet är stor, drömmer om ett jobb, familj och ett fint hem. Vill ha ett jobb som är utvecklande och som man trivs med och bra inkomst Planera ditt

Läs mer

P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9

P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9 P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9 Välkommen till Sylteskolan en mötesplats där äventyr och kunskap väntar på dig! Vi vet att kunskap kommer så mycket lättare när intresse och glädje finns. Därför arbetar

Läs mer

Välkomna. till Nacka gymnasium. Samhällsvetenskapsprogrammet

Välkomna. till Nacka gymnasium. Samhällsvetenskapsprogrammet Välkomna till Nacka gymnasium Samhällsvetenskapsprogrammet Ekonomi & Samhälle Rektor Helen Bejmar Agenda Nacka gymnasium Mål för SA-programmet Uppläggning Inriktningar - Beteendevetenskap - Medier, information

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Information 2015-2016. Skolan med stort hjärta och många möjligheter

Information 2015-2016. Skolan med stort hjärta och många möjligheter Information 2015-2016 Skolan med stort hjärta och många möjligheter REKTORN HAR ORDET: Wasaskolan är ett klokt val! Nu vill jag berätta varför Wasaskolan är ett klokt val. 14 Antal heltidstjänster per

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Gymnasievalet Mina uppgifter Martina Håkansson Studie- och yrkesvägledare Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Måndag 08.00-14 Tisdag 08.00-15 Onsdag 08.00-16.30 Tider gymnasievalet Hösten:

Läs mer

TILL HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET!

TILL HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET! VILL DU BLI Eventarrangör, Marknadsförare, Projektledare, Egen företagare, Webbmarknadsförare, E-handlare, Artistbokare, Mässkoordinator, Marknadsförare i sociala medier, Butikskommunikatör... VÄLJ HANDELSPROGRAMMET

Läs mer

Gymnasiearbete för högskoleförberedande examen

Gymnasiearbete för högskoleförberedande examen Gymnasiearbete - introduktionstext september 2012 Gymnasiearbete för högskoleförberedande examen Syftet med den här texten är att ge övergripande information om och kommentarer till gymnasiearbetet för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Här skapar vi framtid

Här skapar vi framtid 10 1 Här skapar vi framtid Vi som arbetar på Solna Gymnasium vill ge dig en bra framtid, du är viktig för oss. Hos oss får du vara med om tre utvecklande år och du kommer att få kunskaper som för dig

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) 216 gymnasieskola 2011 (EK) Examensmål för ekonomiprogrammet Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst

Läs mer

VÄLJ HANDELSPROGRAMMET och bli EVENTARRANGÖR E-HANDLARE MARKNADSFÖRARE PROJEKTLEDARE

VÄLJ HANDELSPROGRAMMET och bli EVENTARRANGÖR E-HANDLARE MARKNADSFÖRARE PROJEKTLEDARE Kvalitetsutbildningar sedan 1968 VÄLJ HANDELSPROGRAMMET och bli EVENTARRANGÖR E-HANDLARE MARKNADSFÖRARE PROJEKTLEDARE EGEN FÖRETAGARE med mera.. ALLTID GARANTERAD MÖJLIGHET TILL HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET! HA

Läs mer

Vasa skolan grundades 1557 av Gustav Vasa. Då var det ingen gymnasieskola utan en skola, där präster utbildades som skulle sprida den lutherska läran

Vasa skolan grundades 1557 av Gustav Vasa. Då var det ingen gymnasieskola utan en skola, där präster utbildades som skulle sprida den lutherska läran Vasa skolan grundades 1557 av Gustav Vasa. Då var det ingen gymnasieskola utan en skola, där präster utbildades som skulle sprida den lutherska läran i Sverige. I Stockholm, 1640, grundades en gymnasieskola,

Läs mer

SVENSKA SKOLAN I NAIROBI

SVENSKA SKOLAN I NAIROBI SVENSKA SKOLAN I NAIROBI Upplev Afrika under din gymnasietid! Ta klivet ut i världen och var med om något som du inte hade upplevt någon annanstans än i just Nairobi, Kenya. Fortsätt samtidigt med dina

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Fakta om gymnasieexamen...3

Fakta om gymnasieexamen...3 Gymnasieexamen Innehållsförteckning Fakta om gymnasieexamen...3 Inriktningar som leder till en yrkesexamen Barn och fritidsprogrammet...4 Handels- och administrationsprogrammet...6 Hotell- och turismprogrammet...8

Läs mer

SVENSKA SKOLAN I NAIROBI

SVENSKA SKOLAN I NAIROBI SVENSKA SKOLAN I NAIROBI Upplev Afrika under din gymnasietid! Ta klivet ut i världen och var med om något som du inte kan uppleva någon annanstans än i just Nairobi, Kenya. Fortsätt samtidigt med dina

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Kitas Gymnasium Ett aktivt val. www.kitas.se. Östra Larmgatan. ottninggatan. Stora Nygatan. Trädgårdsföreningen. Kungsportsavenyen.

Kitas Gymnasium Ett aktivt val. www.kitas.se. Östra Larmgatan. ottninggatan. Stora Nygatan. Trädgårdsföreningen. Kungsportsavenyen. n ottninggatan Östra Larmgatan www.kitas.se Stora Nygatan Trädgårdsföreningen Kungsportsavenyen Gamla Allén a rn Parkgatan Parkgatan Storgatan an Storgatan Kitas Gymnasium Ett aktivt val VälKoMMeN För

Läs mer

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Våra program GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många elever

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet riksintag och internat Hvilan har ett nära samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i skånska Alnarp. Läs NA-programmet I SAMARBETE MED UNIVERSITETET Hvilans Naturvetenskapsprogram

Läs mer

Hermods Gymnasium Malmö hermodsgymnasium.se Läsår 2015

Hermods Gymnasium Malmö hermodsgymnasium.se Läsår 2015 Hermods Gymnasium Malmö hermodsgymnasium.se Läsår 2015 En modern kvalitetsskola i centralt läge Hermods Gymnasium driver kvalitetsskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Skolorna förenar tradition och

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Pris i SEK för program Läsåret 2015/2016 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Uppsala Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016 Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje 2015-06-29 Introduktionsprogrammen 2015/2016 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

Handbollsgymnasium. Svenska Handbollförbundet i samarbete med

Handbollsgymnasium. Svenska Handbollförbundet i samarbete med Handbollsgymnasium Svenska Handbollförbundet i samarbete med NATIONELL IDROTTSUTBILDNING NIU Vill du satsa på handboll utan att skolan blir lidande? Vill du ha möjlighet att studera vidare efter gymnasiet

Läs mer

DU VET VAD DU GILLAR, VI VET VAD SOM KRÄVS.

DU VET VAD DU GILLAR, VI VET VAD SOM KRÄVS. DU VET VAD DU GILLAR, VI VET VAD SOM KRÄVS. YSTAD Tidigare Östersjögymnasiet. 2003 SKOLAN GRUNDADES DU VET VAD DU GILLAR, VI VET VAD SOM KRÄVS. Vi på Fria Läroverken är övertygade om att du får ut mer

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 Varje elev till nästa nivå 1 innehåll Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS NORRKÖPING

VI VET VAD SOM KRÄVS NORRKÖPING DU VET VAD DU GILLAR VI VET VAD SOM KRÄVS NORRKÖPING Du är mitt i tonåren. Framtiden kommer att vara fylld av utmaningar, stora förändringar och tuffa beslut. Så varför inte ägna de närmaste åren åt det

Läs mer

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL EK EKONOMI HA HANDEL & SERVICE HT TURISM & RESOR LÄRLING HANDEL HOS OSS ÄR BÅDE DU OCH UTBILDNINGEN I CENTRUM! Du får något att göra efter gymnasiet! Under flera år har vi placerat oss i topp när det gäller

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Skapande i en kreativ miljö HANTVERKSSPROGRAMMET FLORIST FASHION DESIGN FRISÖR HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST

Skapande i en kreativ miljö HANTVERKSSPROGRAMMET FLORIST FASHION DESIGN FRISÖR HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST Skapande i en kreativ miljö HANTVERKSSPROGRAMMET FLORIST FASHION DESIGN FRISÖR HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST FLORIST Är du estetiskt lagd och vill arbeta praktiskt med skapande och kreativitet? Då är August Kobbs

Läs mer

Välkommen till Gymnasieinformation!

Välkommen till Gymnasieinformation! Välkommen till Gymnasieinformation! Gymnasieskolan enligt GY2011 18 Nationella program 60 inriktningar 12 Yrkesprogram 6 Högskoleförberedande program Alla program omfattar 2 500 poäng Yrkesprogram Gymnasiegemensamma

Läs mer

VI VALDE VADSBOGYMNASIET!

VI VALDE VADSBOGYMNASIET! VI VALDE VADSBOGYMNASIET! Mariestad 2 Hej! Just nu går du kanske och funderar på ditt gymnasieval. Ett val som är självklart för en del och inte lika självklart för andra. Vi vill att du med den här foldern

Läs mer

Hantverksprogrammet Frisör

Hantverksprogrammet Frisör Hantverksprogrammet Frisör Drömmer du om att bli frisör? Är du intresserad av mode och trender? Gillar du att arbeta med färg och form? Tycker du om att möta människor? Utbildningen ger dig grundläggande

Läs mer

EKONOMI NATURBRUK FYRA GODA VAL! IDROTT TRANSPORT TEKNIK

EKONOMI NATURBRUK FYRA GODA VAL! IDROTT TRANSPORT TEKNIK EKONOMI NATURBRUK FYRA GODA VAL! TRANSPORT TEKNIK IDROTT 1 Därför valde jag Transportteknik Sebastian Bauer, 18, åk 3: Man får garanterat jobb efter examen. De flesta har i praktiken redan jobb innan de

Läs mer

INNEHÅLL Din gymnasietid! Cybergymnasiet Göteborg Programutbud Ekonomi programmet Estetiska programmet Naturvetenskapsprogrammet

INNEHÅLL Din gymnasietid! Cybergymnasiet Göteborg Programutbud Ekonomi programmet Estetiska programmet Naturvetenskapsprogrammet INNEHÅLL Din gymnasietid! 2 Cybergymnasiet Göteborg 3 Programutbud 5 Ekonomiprogrammet 6 Estetiska programmet 6 Naturvetenskapsprogrammet 7 Samhällsvetenskapsprogrammet 7 Teknikprogrammet 8 Preparandutbildning

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

VILL DU BLI. Civilingenjör, Spelutvecklare, Chalmerist, Programmerare, Raketforskare, Webbdesigner, IT-konsult, Apputvecklare, Interaktionsdesigner...

VILL DU BLI. Civilingenjör, Spelutvecklare, Chalmerist, Programmerare, Raketforskare, Webbdesigner, IT-konsult, Apputvecklare, Interaktionsdesigner... VILL DU BLI Civilingenjör, Spelutvecklare, Chalmerist, Programmerare, Raketforskare, Webbdesigner, IT-konsult, Apputvecklare, Interaktionsdesigner... VÄLJ TEKNIKPROGRAMMET Teknisk högskola & Spelutveckling

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Den här informationen delas ut till alla elever i årskurs 1. Den finns också tillgänglig på skolans hemsida, www.marksgymnasieskola.se och på plattformen.

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 Valet till Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Sista ansökningsdag i

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Tyresö Enskilda Gymnasium

Tyresö Enskilda Gymnasium När valet mellan utbildning och elitidrott inte är ett alternativ Ta chansen att optimera dina förutsättningar på alla plan. På ENGY Tyresö enskilda gymnasium ges du möjlighet att satsa på din idrott fullt

Läs mer

En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil

En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil www.mimersgymnasium.se Mimers gymnasium Mimers gymnasium är en vanlig skola med högskoleförberedande program anpassad för dig som har en diagnos inom

Läs mer

Ri_logga.pdf 09-08-17 20.21.41 CMY

Ri_logga.pdf 09-08-17 20.21.41 CMY Ri_logga.pdf 09-08-17 20.21.41 C M Y CM MY CY CMY K Risbergska skolan en modern klassiker ligger cirka tio minuter från Örebro city i en grön miljö med Svartån och Karlslund alldeles runt knuten. I denna

Läs mer

Forskarinriktning mot biomedicin

Forskarinriktning mot biomedicin Forskarinriktning mot biomedicin Naturvetenskapsprogrammet S:t Petri skola Naturvetenskap för framtidens forskare Du är nyfiken och kreativ och tänker självständigt. Du drömmer om en karriär som forskare

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Västerås läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Rektorer: Marianne Fogelberg (TE, IN) och Johan Romberg (NA, VO)

Rektorer: Marianne Fogelberg (TE, IN) och Johan Romberg (NA, VO) Rektorer: Marianne Fogelberg (TE, IN) och Johan Romberg (NA, VO) VISA RESPEKT FÖR VARANDRA På Östrabo 1 gör vi det genom att ha en positiv attityd till alla, hälsa på varandra och hjälpa varandra när det

Läs mer

ASPERO. Aspero skapar vinnare. www.aspero.nu IDROTTSGYMNASIUM. studiemässigt, idrottsligt och socialt KARLSKRONA

ASPERO. Aspero skapar vinnare. www.aspero.nu IDROTTSGYMNASIUM. studiemässigt, idrottsligt och socialt KARLSKRONA ASPERO IDROTTSGYMNASIUM KARLSKRONA Aspero skapar vinnare studiemässigt, idrottsligt och socialt www.aspero.nu i Utbildningen ASPERO EKONOMI inriktning ekonomi Om du vill bli ekonom, ekonomichef, säljare,

Läs mer

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 Vad är studie- och yrkesvägledning? I Vellinge kommun finns studie- och yrkesvägledarna samlade

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

VÄLJ TEKNIKPROGRAMMET och bli WEBB- & SPELUTVECKLARE CIVILINGENJÖR MATEMATIKER IT-KONSULT CHALMERIST med mera..

VÄLJ TEKNIKPROGRAMMET och bli WEBB- & SPELUTVECKLARE CIVILINGENJÖR MATEMATIKER IT-KONSULT CHALMERIST med mera.. Kvalitetsutbildningar sedan 1968 VÄLJ TEKNIKPROGRAMMET och bli WEBB- & SPELUTVECKLARE CIVILINGENJÖR MATEMATIKER IT-KONSULT CHALMERIST med mera.. ALLTID MÖJLIGHET TILL SÄRSKILD HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET! TE

Läs mer

Läsåret 2016/2017. steråkers gymnasium. Raka vägen till universitet och högskola

Läsåret 2016/2017. steråkers gymnasium. Raka vägen till universitet och högskola Läsåret 2016/2017 steråkers gymnasium Raka vägen till universitet och högskola Vill du ha en häftig skolmiljö? Lära globalt, med världen i klassrummet? Plugga med den senaste tekniken? Välkommen till Österåkers

Läs mer

Valutbud inför läsåret 14-15

Valutbud inför läsåret 14-15 Valutbud inför läsåret 14-15 Valet kommer att ske på Internet den 27/1 9/2. Inloggning får du av din mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Endast kurser med tillräckligt antal sökande kommer att startas.

Läs mer