Läsåret Livet på borgar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läsåret 2014-2015. Livet på borgar"

Transkript

1 Läsåret Livet på borgar

2 Borgar för kunskap! malmö Borgarskola är en mötesplats i en stimulerande studiemiljö för ungdomar från hela Skåne. Vi har välutbildade och engagerade lärare med fokus på den dagliga undervisningen, där den enskilde eleven blir sedd och får utvecklas efter sina förutsättningar. Vår skola är en trivsam och välutrustad arbetsplats med ordning och reda där alla elever tillsammans med personalen upplever delaktighet, gemenskap och arbetsglädje. Det internationella perspektivet genomsyrar vår verksamhet. Skolan har flera internationella utbildningar, utbyte med flera länder och goda kontakter med utländska universitet. Årets nyheter är vår nya Internationella profil på NA som du kan läsa om längre fram i broschyren (s ) samt de nya inriktningarna International Social Science och International Business & Management. De två sist nämnda inriktningarna är de svenska programmen SA och EK där all undervisning sker på engelska. Vi erbjuder möjligheter utöver det vanliga. Hos oss kan du läsa fördjupningskurser i alla ämnen samt matematik och språk på avancerad nivå. Vi erbjuder goda möjligheter att kombinera gymnasiestudier och elitidrott, och vi har ett rikt föreningsutbud och en aktiv elevkår. Malmö Borgarskola vill bidra till att utveckla ansvarstagande, empatiska och reflekterande individer som ser möjligheter och gör något av dem. Vi ger dig möjligheten att förverkliga dina drömmar! Utbildningschef Nicola Sarac 2 malmö Borgarskola

3 Livet på borgar malmö Borgarskola 3

4 Internationellt perspektiv Öppna dörrar till en framtid på den internationella arenan Våra utbildningar har ett internationellt perspektiv. Lärare och elever brinner för internationella frågor på olika områden och genom att delta i olika internationella tävlingar och aktiviteter utmanas våra elever. Några exempel är European Youth Parliament, International Young Physicists Tournament, Internationella Biologiolympiaden och Model United Nations. Varje år genomför skolan språk- och utbytesresor inom ramen för språkkurser och fördjupade ämnesstudier. Fältstudierna genomförs inom ramen för gymnasiearbetet. Vi har nära samarbete med skolor och organisationer i målspråksländerna På Malmö Borgarskola får du möjligheter utöver det Frankrike, Tyskland och Spanien. Vill du studera situationen vanliga. Skolan har en tydlig i utvecklingsländer finns möjligheten att söka fältstudier i internationell prägel, ett stort Bangladesh, Uganda, Sydafrika och Namibia. internationellt nätverk och Vill du studera utomlands så är vi väl förberedda att omfattande internationell hjälpa dig! Vi erbjuder språkcertifiering i engelska (Cambridge Certificate), franska (DELF), spanska (DELE) och verksamhet. tyska (Europeiskt Språkcertifikat B1, C1). Du kan läsa högre språknivåer som steg 5 och 6. På skolans Education USA och Education UK får du hjälp att söka utbildningar i USA och Storbritannien. Varje år har vi besök från utländska universitet där du kan få information om deras utbildningar och framtida möjligheter. På skolan kan du också göra inträdesprov till amerikanska universitet. Du har också möjlighet att redan under din gymnasietid läsa på Stanford genom vårt samarbete med Stanford EPGY. 4 malmö Borgarskola

5 Internationellt perspektiv Borgar-elever antagna till universitet i USA Från vänster - Marcus Pålsson (Stanford University), Elvira Stridsberg (Northeastern University), Nadja Nilsson (Boston Collge), Fredrik Sjövall (Villanova University), Petter Wehlin (Yale University), Aditya Subramanian (University of Califonia, Davis), Anders Sandberg (University of St Francis-Illinius) och Michela Bengtsson (Lindsey Wilson College, Kentucky). Våra elever på IB-programmet läser hela sin gymnasieutbildning på engelska och många fortsätter sedan till utländska universitet. Lärarna på IB undervisar även på våra nationella program vilket stärker skolans internationella perspektiv. Vårt breda internationella kontaktnät kommer våra elever till nytta på många olika sätt. Det internationella perspektivet präglar Malmö Borgarskola! malmö Borgarskola 5

6 Livet på borgar Pratar man fotboll så har man alltid familj och vänner överallt. Fotboll enar över alla gränser. Barbro Sandor, lärare och samordnare 6 malmö Borgarskola

7 Internationella projekter Internationella projekt och vänskolor De senaste åren har vi byggt upp goda relationer med skolor i Sydafrika, Uganda och Namibia. Läsåret 2012/2013 inledde vi även ett samarbete med organisationen Proshika i Bangladesh. Att lära känna lärare och elever från de här länderna är oerhört spännande och lärorikt och kontakterna ger många möjligheter; allt från brevväxling, gemensamma klassrumsprojekt och Skypesamtal till fältstudier i samband med gymnasiearbetet. Läsåret 2012/2013 åkte elever och lärare till Afrika och Bangladesh och vi fick besök av lärare från Kisiizi Hospital Primary School i Uganda. Hösten 2013 får vi besök från vår vänskola i Sydafrika, Somfula High School. Övre bilden: Under fältstudierna i Bangladesh hade man bland annat idrottsdag. Nedre bilden: Skoldagen börjar på vår vänskola Kisiizi Hospital Primary School i Uganda. Bangladesh Proshika i Bangladesh är en religiöst och politiskt obunden organisation som arbetar med fattigdomsbekämpning på flera nivåer. I februari 2013 åkte nio elever, två lärare och en rektor till ett av Proshikas utbildningscenter i byn Koitta utanför Dhaka. Eleverna arbetade med projektarbeten som handlade om livsvillkor, utbildning och möjligheter till lek och fritid för ungdomar i Bangladesh och fick nu möjligheten att göra fältstudier på plats. Tack vare duktiga guider från Proshika fick de tillträde till vardagslivet i byn på ett sätt som annars inte hade varit möjligt. De besökte flera skolor, fick vara med på lektioner och prata med elever och lärare. De gjorde också besök på arbetsplatser såsom tegelbruk och textilfabriker. En av dagarna anordnade eleverna en idrottsdag för en flickskola i närheten. Nästan tvåhundra elever spelade fotboll och brännboll, lekte lekar och dansade i timmar och dagen blev mycket minnesvärd. malmö Borgarskola 7

8 Internationella projekter Som besökare [i Bangladesh] ser man en oerhörd fattigdom och utsatthet, men också en inspirerande kreativitet, glädje, medvetenhet och förändringsvilja. Elin Hasselberg, lärare i matematik Uganda Söder om ekvatorn, under Ugandas tropiska sol ligger Malmö Borgarskolas vänskola Kisiizi Hospital Primary School. Kisiizi är högt beläget i sydvästra Uganda och omgivningarna är fantastiskt vackra. Till själva sjukhuset kommer läkare, sköterskor och studenter från hela världen för att arbeta en tid. I en välkomnande och organiserad miljö bedriver man här som elev från Malmö Borgarskola fältstudier utifrån ett brett register. Mötet med Uganda innebär insikter, upplevelser och erfarenheter för livet. Ett gymnasiearbete kan fokusera på såväl kulturella, sociala och politiska förutsättningar som på naturvetenskapliga där begrepp som till exempel hälsa, hållbarhet, miljö och fauna är angelägna. För att få största möjliga utbyte av fältstudierna i Uganda bör man vara positiv, självständig, initiativrik och beredd på lite strapatser. Star for Life vänskolor Sydafrika - Namibia Star for Life är en religiöst och politiskt obunden organisation som arbetar med att bygga upp elevers självkänsla och framtidstro i Sydafrika och Namibia. Acacia High School ligger i Windhoek, Namibia och Somfula och Makhasa High Schools ligger i Kva Zulu-Natal, Sydafrika som är den provins som är värst drabbat av hiv/aids-epidemin. Samarbetet med Star for life började redan 2005 när vi var den första skolan att bli tilldelad en egen vänskola inom programmet. Sedan dess har vi haft täta kontakter och många elever har gjort praktik eller fältstudier på en av vänskolorna. Bear the Hope BTH är en förening där elever jobbar med konkreta projekt vars mål är att stödja framförallt våra vänskolor Kisiizi Hospital och Proshika i Bangladesh. Populära evenemang är den årliga Fun Run i Pildammsparken, modevisningar, fikaförsäljning på högskoleprovet, Star for Life-galan på Malmö Arena, med mera. Bear the Hope kompletterar klassrumsarbetet på ett värdefullt sätt. Elever från olika program arbetar och planerar tillsammans, möter utmaningar, löser problem, och får en djupare insikt i vardagslivet i våra projektländer. 8 malmö Borgarskola

9 Livet på borgar Livet på Borgar: Att se möjligheter och göra något av dem På Malmö Borgarskola vill vi bidra till att utveckla Vi arbetar med att utveckla våra elevers förmåga att ta initiativ ansvarstagande, empatiska och ansvar, fatta beslut, kommunicera och samarbeta. Det här och reflekterande individer tar sig i uttryck på många olika sätt i undervisningen, från att ta som ser möjligheter och gör ansvar för sina egna studier till att ta ansvar för större uppgifter något av dem! såväl enskilt som i grupp. I varje kurs utvecklas kreativiteten, modet att ta risker, nyfikenheten och självförtroendet. Om du är en av våra många elever som deltar i till exempel något av våra rollspel, European Youth Parliament, Model United Nations eller Juridiska fakultetens rättegångsspel, eller i våra internationella tävlingar såsom International Young Physicists Tournament och Internationella Biologiolympiaden så ställs du inför utmaningar som kräver allt det här av dig! Att driva UF-företag (Ung Företagsamhet) är en arbetsform som sätter alla det finns många förmågor på prov. Under ett år driver du tillsammans med andra elever ett företag, från idé till verklighet och slutligen avveckling av företaget. En rådgivare garskolan som är aspekter av Bor- från det lokala arbetslivet knyts till varje företag för ytterligare kunskaper och bra. Personligen har erfarenheter. Under det här året utvecklas din företagsamhet. Du tränas i att möjligheten att delta se möjligheter, ta initiativ och i att omsätta idéer till handling. Vårt samarbete i aktiviteter utanför med aktörer utanför skolan såsom näringsliv, frivilligorganisationer, universitet och högskolor gör din skolgång verklighetsanknuten och det blir lättare att bästa. studierna varit det sätta dina kunskaper i ett större sammanhang. Din inre drivkraft och motivation är avgörande för att du ska kunna förverkliga dina drömmar att se Jacob Söderstjerna, IB-programmet möjligheterna och göra något av dem. malmö Borgarskola 9

10 Livet på borgar Skolan är väldigt lugn och det är lätt att göra sig hemmastadd. Elever och lärare är hjälpsamma och alla respekterar varandra. Yue Wang, IB-programmet Iypt International Young Physicists Tournament, IYPT, är kanske världens mest inflytelserika fysiktävling. I IYPT forskar tusentals gymnasieelever världen över under ett år på 17 fysikuppgifter i samarbete med lokala universitet. Kim Freimann undervisar i matematik och fysik och är den som håller i IYPT på Malmö Borgarskola. Han anser att IYPT-uppgifterna är ett bra komplement till den svenska fysikundervisningen: Forskningen på IYTP-uppgifterna ger eleverna så mycket mer än avancerade fysikkunskaper. Eleverna lär sig projektledning, lösa komplexa problem samt att presentera och diskutera sina forskningsresultat inför en kunnig och kritiskt. Malmö Borgarskola driver den svenska delen av IYPT och Malmö Borgarskolas elever har dominerat det svenska 5-mannalaget de senaste 10 åren. Vårt 10 malmö Borgarskola

11 Livet på borgar fina samarbete med Lunds Universitet har gett fyra bronsmedaljer i den internationella tävlingen de senaste fem åren. Malmö Borgarskola mot världen klarar sig fantastiskt bra. FN-rollspel Årligen deltar över elever i FN-rollspel och ska då anta rollen som ambassadörer för något av FNs medlemsländer och hitta lösningar på internationella problem och konflikter. Eleverna får genom FN-rollspelen en större förståelse varför konflikter uppstår och varför länder agerar som de gör och säger: De får en chans att förstå demokrati genom att praktiskt utöva demokrati. malmö Borgarskola 11

12 Livet på borgar Gymnasietiden handlar inte bara om att plugga utan även om att ha kul, det tycker jag Borgar har lyckats med. Jacob Röing, IB-programmet På IB-programmet ingår det att delta och fördjupa sig under några veckor i bla annat i samhällskunskap. Några av våra elever har valt att fördjupa sig ytterligare i MUN (FN-rollspel på engelska), exempelvis Julia Fogelqvist Coquard, Jacob Röing och Jacob Söderstjerna. Julia säger: Jag är först och främst med för att jag tycker att det är roligt. Sedan är det också en otroligt bra merit på universitetsansökningar, särskilt om man vill studera utomlands där alla aktiviteter utanför lektionerna är otroligt värdefulla. Kunskapen man får av att delta på mötena är också den otroligt värdefull. Jacob R. håller med och säger att är man en skicklig debattör kan man få chansen att åka på konferenser över hela världen. På frågan om MUN tar mycket tid blir svaret nej. Det är upp till var och en hur mycket tid man vill lägga på rollspelen och är det en vecka med mycket läxor eller prov så hoppar de över MUN-mötet. Det som upptar mest tid enligt Jacob S. är resorna på olika konferenser, men han tycker att det är så roligt så han känner inte att han förlorar tid från annat. Ung Företagsverksamhet (UF) UF är ett utbildningskoncept där eleverna under ett läsår får starta, driva och avveckla en verksamhet utifrån en egen affärsidé. Eleverna får arbeta med både kreativitet och samarbete och praktiskt använda många av de kunskaper de fått på kurser genom utbildningen. Entreprenörskap behövs i samhället och här uppmuntrar vi dem till att träna det, säger Susann Rasmusson som undervisar i samhällsvetenskap, ekonomiska ämnen och entreprenörskap på Malmö idrottsgymnasium. Julia Rist, Christophe Munck af Rosenschöld, Petronella Jangstam och Ellinor Petersson startade Equale Value UF, där produkterna (vintage läderarmband av unisex-modell) tillverkades av återvinningsmaterial och delar av vinsten gick till insamlingsstiftelsen IBSI. Det bästa med UF enligt dem var att få uppleva hur det är att faktiskt driva ett riktigt företag. Att få ta eget ansvar och bestämma helt och hållet på egen hand. De gillade också att medverka på 12 malmö Borgarskola

13 Livet på borgar mässor och träffa andra UF-deltagare. Deras råd till kommande UF-elever är att inte göra det så komplicerat och att få produkten färdig så fort som möjligt. Att inte hinna få ut varumärket innan julen gör att man halkar efter och då blir det en jobbig uppförsbacke, säger Petronella. Sen ska man göra något man är intresserad av så att man kan hålla motivationen uppe. Ingenting är kul om det är tråkigt. Julia Rist, Christophe Munck af Rosenschöld, Petronella Jangstam, Ellienor Petersson grundarna till Equale Value UF vars produkter tillverkades av återvinningsmaterial och delar av vinsten gick till välgörenhet. malmö Borgarskola 13

14 Livet på borgar När jag började här visste jag inte att det fanns så många möjligheter att delta i projekt och verksamheter... Linda Lindgren, SA-programmet Det bästa med att vara lärare är möjligheten att få arbeta med ungdomar. Carlos Cea, lärare i musik och spanska Språkresor och utlandspraktik Eleverna på Malmö Borgarskola får bland annat möjligheten att åka på språkresor och göra utlandspraktik. Carlos Cea som undervisar i musik och spanska berättar att naturvetenkapsprogrammet med internationell inriktning ingår i ett utbyte med Instituto Sagasta i Logroño, Spanien. När eleverna läser spanska steg 3, åker de till Spanien under vårterminen i tio dagar och bor hos spanska elever som läser IB-programmet. I steg 4 tar våra elever emot sina spanska vänner i Sverige under tre veckor. Eleverna som läser steg 5 får möjligheten att göra utlandspraktik i tre veckor. Eleverna får antingen själva hitta en praktikplats eller så ordnar skolan en åt dem. Vår erfarenhet är att utlandspraktik är otroligt givande och stimulerande för våra elever. De gör stora framsteg med språket samtidigt som de lär känna nya människor och får en inblick i den spanska kulturen, säger Carlos. Förutom utbytet garanteras alla elever som läser upp till steg 5 en femdagars språkresa till Spanien och läser man steg 6 bekostar skolan avgiften för DELE B2-provet som ger behörighet att läsa på universitet i Spanien och andra spansktalande länder. Linda Lindgren läser på samhällsprogrammet och ska göra DELE-provet och har deltagit både i utbytesprogrammet och varit på språkresa i Madrid. Jag har blivit mer motiverad att bli bättre på spanska tack vare de här resorna. Rubina Attar från IB-programmet har bland annat varit med och arrangerat Språkolympiaden när den hållits på Borgarskolan och säger att det har gjort henne mer säker på sin spanska då hon har fått umgås med andra spanskelever som är duktiga och tycker om att prata och utveckla sina språkkunskaper. Högskolematematik Elever som vill få extra utmaningar inom ämnet matematik har många möjlig heter till på Malmö Borgarskola. Skolan erbjuder bland annat en programfördjupningskurs som följer högskolans upplägg. Kursdeltagarna ges möjlighet att ta sina första universitetspoäng i matematik redan under gymnasietiden. Undervisande lärare är Svetlana, univeristetslektor med lång erfarenhet av undervisning på univerisitet. Skolan har också flera tävlingslag i 14 malmö Borgarskola

15 Livet på borgar matematik som deltar i såväl nationella som internationella tävlingar. Lagen har de senaste åren placerats sig bland de absolut bästa i landet. Damir Basic Knezevic läser högskolematte, men trots att den kräver mer egenarbete så hinner han med att läsa en fysikkurs på LTH, spela i en trumkår och repa med skolbandet utöver det vanliga skolarbetet. Precis som med allt annat gäller det att hitta ett sätt att plugga som passar en själv där man delar upp pluggandet effektivt. Om man klarar av den vanliga naturlinjen och mattekurserna klarar man absolut högskolematten vid sidan om. Jag gillar den känslan av meningsfullhet som uppstår när man som lärare känner att man förmedlar kunskap... Anna Lundberg, lärare i matematik och fysik malmö Borgarskola 15

16 Livet på borgar För en del kan matematik vara lite skrämmande och svårt att greppa, men då finns det hjälp att få. Anna Lundberg undervisar i både matematik och fysik och menar att matte är en färdighetsövning i vilken alla har med sig olika förkunskaper och alla behöver olika mycket träning på de olika momenten. Hon berättar att Borgarskolan erbjuder matematikstöd till alla elever i alla kurser, både till dem som känner att de vill ha extra träning för att höja sitt betyg och till dem som upplever att de har svårt att klara av matematiken. Det bästa med den här skolan är den härliga stämningen. Jag kan vara mig själv och blir accepterad för den jag är. Michelle Kimbler, IB-programmet Internationell prägel på skolan Malmö Borgarskola är en av de skolorna i Sverige som erbjuder International Baccalaureate (IB) vilket är en del av den internationella prägeln på skolan. Flera av lärarna på skolan är native speakers. Undervisningen på IB-programmet skiljer sig i och med att eleverna läser färre kurser och eleven kan då fördjupa sig mer i ämnet, men det ställer också krav på högre kunskaper och färdigheter. Lärarna tycker att det bästa med att undervisa på IB-programmet är att man arbetar tillsammans med eleverna mot ett gemensamt mål (IB diploma, slutexamen). Huvuddelen av bedömningen på en kurs görs externt vilket innebär att läraren inte bara blir en förmedlare av kunskap men också i allra högsta grad en coach för eleverna. I år två får eleverna välja vilka kurser de vill läsa och Michelle Kimbler gillar det för då kan hon fokusera på de ämnena hon verkligen tycker om. Under de två åren hon har gått på IB-programmet säger hon att hon har utvecklats mycket som person och att hon utmanas varje dag. Hon har också fått större självförtroende när det gäller att kommunicera på engelska både muntligt och skriftligt, något som är viktigt att kunna i dagens samhälle. 16 malmö Borgarskola

17 Livet efter borgar Livet efter Borgar Daniel Samarai tog studenten 2012 och gick naturvetenskapsprogrammet med matematikinriktning. Idag studerar han på läkarlinjen och skälen till att han valde Borgarskolan var på grund av den matematiska profilen och att skolan hade ett bra och starkt rykte. De förväntningarna han hade möttes både när det kom till kvaliteten och till vad skolan förespråkade: möjligheter för eleverna att avancera, på många fronter. Det är en stor skola med stora möjligheter och där man lär sig att ta eget ansvar, utvecklas mycket och träffa elever från hela Malmö. Borgarskolan har höga krav på elevernas utbildning, vilket gör att man kan försäkra sig om en gedigen utbildning och som underlättar inledningen av universitetsstudierna. Tessa Bijelic gick även hon naturvetenskapsprogrammet med matematikinriktning och tog studenten Hon läser nu till tandläkare på Malmö Högskola. När hon valde gymnasieskola utgick hon från att en stor skola skulle innebära ett stort utbud av både kurser och framtida kamrater. Under hennes studietid hade hon inte bara tre lärorika år som involverade en hel del pluggande, utan även en massa skratt och tre fantastiska resor (London, New York och Barcelona). Hon säger att gymnasiet gav henne en bra grund att stå på när det kommer till fortsatta studier. Jag fick tack vare mina gymnasiala kunskaper en mjukstart på utbildningen som bidragit till studiemotivation och som därmed underlättat då det varit påfrestande. malmö Borgarskola 17

18 Elevkåren / påverkanutskottet Storheten, Stoltheten och Sammanhållningen Elevkåren Liggande Katja Holböll (ordförande). Från vänster - Mahir Hambiralovic (vice ordförande), Johanna Marcusson, Oskar Sandberg, Emelie Hohenberg, Filip Liepe, Jesper Knobe. Malmö Borgarskola Malmös största gymnasieskola. En anrik skola med en anrik elevkår som förgyllt vardagen för elever sedan Läsåret kommer att förgyllas av den nyvalda styrelsen som består av sju helt olika personer, men med samma mål: att driva kåren och deras medlemmars talan. Tillsammans ska vi se till att åren på Borgarskolan blir fantastiska och minnesvärda. Att Storheten, Stoltheten och Sammanhållningen ekar i våra anrika korridorer och att vi varje dag tar ett steg framåt tillsammans som björnar och står som en enad front med den gröna fanan bakom oss och bevisar varför just vi är störst och bäst. 18 malmö Borgarskola

19 Elevkåren / påverkanutskottet Elevkåren har över 400 enskilt anslutna medlemmar som får möjligheten att njuta av lite mer av det goda. Som medlem i en av Sveriges bästa elevkårer får du erbjudanden på allt från kläder till fester och möjligheten att vara en del av en stor gemenskap och sammanhållning där man lär sig något nytt varje dag och lär känna nya människor. Det är något man absolut inte vill gå miste om. Men kåren jobbar självfallet inte bara för medlemmarna utan för alla som går på skolan. Varje år kan man få njuta av en jul-revy vid höstens slut och en musikal på våren. Man får möjligheten att delta i många evenemang, allt från en skidresa i Alperna till en pepparkakshustävling. Det här ska vara den bästa tiden av en tonårings liv, och det blir den utan tvekan om man är en borgare, men framför allt om man är medlem i Den fria Elevkåren vid Malmö Borgarskolan. Katja Holböll, ordförande Skolans egen maskot Borgar Björnen. Påverkanutskottet är en del av Elevkåren vid Malmö Borgarskola och som främst värnar om de möjligheter som finns att förändra, förbättra och göra vår skola till den bästa. Vi är en stor och aktiv kanal mellan elever och skolledning och arbetar i en nära och god relation med rektorer, elever samt politiker. Vi ser vikt i att sprida kunskap om elevers rättigheter och möjligheter att utforma skoldagarna och skolmiljön på ett sätt som ger störst kunskap och känsla av trivsel. Vi verkar både nationellt och internationellt för att skapa kontakter och dela idéer med andra ungdomar med liknande ambitioner. Vi ser fram emot att dela vårt arbete med nya eldsjälar som vill bidra till utformningen av vår skola och som även själva vill utvecklas inom ansvarstagande, planering och dialog. Selma Beganovic, ordförande Selma diskuterar med sin klasskompis Julia. malmö Borgarskola 19

20 samhällsvetenskaps-programmet SA Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet passar dig som är intresserad av att läsa om och diskutera vad som händer och sker i världen. Du fördjupar dina kunskaper i samhällskunskap, historia, religionskunskap och geografi, samt får läsa nya ämnen som psykologi och filosofi. Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig goda förberedelser för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Om du är intresserad av hur samhället fungerar och hur människor påverkas av det som händer både på det lokala, nationella och på det internationella planet, då är Samhällsvetenskapsprogrammet på Malmö Borgarskola det självklara valet! Du får en bred grund inom samhällsvetenskap med fokus på bland annat demokratifrågor, olika levnadsvillkor i världen samt samspelet mellan individ och samhälle. Under din utbildning har du möjlighet 20 malmö Borgarskola

21 Samhällsvetenskapsprogrammet passar dig som är intresserad av att läsa om och diskutera vad som händer och sker i världen. malmö Borgarskola 21

22 samhällsvetenskaps-programmet Det är så kul att se hur olika typer av människor blandas, samarbetar och får chansen att lära känna varandra. Linda Lindgren, SA-programmet att söka studieresor inom ramen för ditt språkval eller fältstudier. På Malmö Borgarskola arbetar vi med ett tydligt internationellt perspektiv med fokus på utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter. Under vårt stora FN-rollspel är du inte längre elev utan diplomat och den internationella politikens villkor blir konkreta och lättare att förstå. Samhällsprogrammet på Malmö Borgarskola ger dig kunskaper för fortsatta studier. Hos oss kan du välja inriktningen Samhällsvetenskap som ger kunskap om samhällsstrukturer och livsvillkor genom att studera individen, gruppen och samhället. Vi planerar att erbjuda tre olika fördjupningspaket: Internationell utveckling och mänskliga rättigheter För dig som vill arbeta med internationella utvecklingsfrågor inom någon organisation. Genom en fördjupning med tydligt fokus på internationella utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter är du mycket väl förberedd för vidare studier inom området. Brott och straff För dig som är intresserad av frågor som rör rättssamhället. Du fördjupar dig i frågor som rör brott, sociologi, psykologikriminalitet, rättsväsendets uppbyggnad och hur samhället påverkas av brottslighet. Du blir väl förberedd för högskolestudier. Internationell samhällsvetenskap För dig som vill läsa mycket språk och fördjupa dig inom internationell politik. Du fortsätter med ditt språk från grundskolan hela vägen till studenten vilket gör dig väl förberedd för en internationell framtid. Du har även möjligheten att läsa Cambridge-engelska. Du utvecklar ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt där du ska kunna avgöra om olika påståenden är grundade på fakta och kunna urskilja värderingar i olika typer av källor. Att kunna diskutera fram lösningar på samhällsvetenskapliga problem och kunna motivera sina ställningstaganden med väl grundade argument är viktiga inslag på programmet. 22 malmö Borgarskola

23 International social science International Social Science Samhällsvetenskapliga programmet inriktning Samhällsvetenskap International Social Science vänder sig till dig som vill få fördjupad internationellt perspektiv under din gymnasieutbildning. Programmet har en utpräglad internationell profil och förbereder dig för fortsatta studier på universitet i Sverige och utomlands. Språkstudier, möten med andra kulturer och studieresor till andra länder är viktiga inslag i utbildningen och det erbjuds tillfällen att ansöka till internationella studieresor. Du erbjuds fördjupade språkstudier och ges även möjlighet att läsa ytterligare ett språk. All undervisningen ges på engelska. International Social Science följer kursoch ämnesplaner för det nationella Samhällsvetenskapliga programmet och ger behörighet till universitet och högskola. Utbildningen ger även: New! Internationellt fördjupningsblock inom internationella relationer med FN-rollspel och språkfördjupning Möjlighet till fördjupade språkstudier i engelska, tyska, spanska och franska steg 5-7 samt att läsa ytterligare ett språk, exempelvis danska eller italienska Möjlighet att ta internationella språkcertifikat Möjlighet att delta i studieresor, språkresor i målspråksland och fältstudier i Europa och utvecklingsländer. Besök till och av engelska och amerikanska universitet Möjlighet att delta i kurser inom IB Möjlighet till fördjupning i matematik malmö Borgarskola 23

24 EKONOMI-PROGRAMMET EK Ekonomiprogrammet Om du är nyfiken på företagande, ekonomi och juridik är Ekonomiprogrammet det självklara valet! Du får lära dig grunderna inom ekonomi och juridik. Både företagsekonomi och samhällsekonomi är viktiga områden på programmet. Du får möjlighet att driva företag genom Ung Företagsamhet. Under din utbildning har du möjlighet att söka studieresor inom ramen för ditt språkval eller fältstudier. Hos oss kan du välja mellan inriktningarna Ekonomi och Juridik. Ekonomiinriktningen ger dig kunskaper inom företagsekonomins olika kunskapsområden. Vi planerar att erbjuda tre olika fördjupningspaket: Internationell ekonomi För dig som vill läsa mycket språk och fördjupa dig inom internationell ekonomi. Du forsätter med ditt språk från grundskolan hela vägen till studenten vilket gör dig väl förberedd för en internationell framtid och du har även möjligheten att läsa Cambridge-engelska. Redovisning För dig som tänker dig en framtid inom det stora ekonomiska arbetsområdet redovisning/revision och beskattning. Du är väl förberedd för vidare studier inom området och om du dessutom är Diplomerad gymnasieekonom ses du som anställningsbar på arbetsmarknaden direkt efter studenten. Marknadsföring och företagande För dig som tänker dig en framtid inom marknadsföring, företagande och reklam. Genom att gå från idé till färdig produkt/tjänst inom ramen för UF, Ung Företagsamhet, får du viktiga erfarenheter och kunskaper genom att driva företag. Du får även möjlighet att bli Diplomerad gymnasieekonom. 24 malmö Borgarskola

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Jönköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Västerås läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

KATTE POLHEM SPYKEN VIPAN. Katedralskolan 2010/11

KATTE POLHEM SPYKEN VIPAN. Katedralskolan 2010/11 KATTE POLHEM SPYKEN VIPAN Katedralskolan 2010/11 Katedralskolan modern sedan 1000-talet Känner du till det allra minsta om Katte blir du kanske förvånad nu. Katedralskolans starkaste tradition är nämligen

Läs mer

MALMÖ IDROTTSGYMNASIUM Läsåret 2016/17 FRÅN IDROTTSKLASS TILL VÄRLDSKLASS

MALMÖ IDROTTSGYMNASIUM Läsåret 2016/17 FRÅN IDROTTSKLASS TILL VÄRLDSKLASS MALMÖ IDROTTSGYMNASIUM Läsåret 2016/17 FRÅN IDROTTSKLASS TILL VÄRLDSKLASS 2 Hitta i vår broschyr FRÅN IDROTTSKLASS TILL VÄRLDSKLASS Välkommen till Malmö Idrottsgymnasium Vi har alla alternativen för dig...5

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Linköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Sannarpsgymnasiet Utbildning på riktigt

Sannarpsgymnasiet Utbildning på riktigt Kattegattgymnasiet Här börjar framtiden Sannarpsgymnasiet Utbildning på riktigt Sturegymnasiet Den kreativa skolan Halmstads kommunala gymnasieskolor En berättelse om framtiden Nästa år börjar en ny tid

Läs mer

HÄR BÖRJAR DITT IDROTT EKONOMI FRISÖR NATUR FYSIK HIPPOLOGI SAMHÄLL TEKNIK

HÄR BÖRJAR DITT IDROTT EKONOMI FRISÖR NATUR FYSIK HIPPOLOGI SAMHÄLL TEKNIK 2015/16 POLHEM AUG Välkomna! Vi hälsar alla nya & gamla elever varmt välkomna till ett nytt skolår! Ni är efterlängtade

Läs mer

Utbildning. 2015/2016

Utbildning. 2015/2016 Utbildning. 2015/2016 1 Riktigt bra utbildning - med idrott i fokus Filbornaskolan är en mötesplats för många elever. Blivande industritekniker, försäljare, hantverkare, barnskötare, ingenjörer, psykologer

Läs mer

Gymnasievalet 2015. Westerlundska Gymnasiet

Gymnasievalet 2015. Westerlundska Gymnasiet Gymnasievalet 2015 Westerlundska Gymnasiet Kontakta oss Rektor Ewa Berthagen tel. 0171-62 55 50 er Christian Eklöv Hagman tel. 0171-62 55 53 Estetiska programmet inriktning musik, Handels- och administrationsprogrammet,

Läs mer

Ditt resultat i fokus

Ditt resultat i fokus Välkommen till Öppet hus Globen/ Stockholm Torsdag 28 nov, kl 18-20 Måndag 9 dec, kl 18-20 Onsdag 15 jan, kl 18-20 Lördag 8 feb, kl 11-13 Tisdag 6 maj, kl 18-20 Arenavägen 23 Stockholm/Globen City Tel:

Läs mer

Ambition Engagemang Gemenskap. Danderyds Gymnasium

Ambition Engagemang Gemenskap. Danderyds Gymnasium Ambition Engagemang Gemenskap Danderyds Gymnasium Läsåret 2015-2016 Innehåll Skolan med bredd, djup och spets...4 Ekonomiprogrammet...9 Naturvetenskapsprogrammet...11 Spetsutbildning Matematikgymnasiet...13

Läs mer

En skola INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Håkan Söderström, rektor

En skola INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Håkan Söderström, rektor TIBBLE STUDENT 2016 7 Program 15 inriktningar LEDAREN En skola för Din framtid! I juni 2016 tar Du studenten och får gymnasieexamen. Alla människor vill lyckas, det är vår övertygelse. Redan här och nu

Läs mer

Programväljaren. eskilstuna. Läsåret 2012/2013. kommunala Gymnasieskola. Allt om gymnasieskolan

Programväljaren. eskilstuna. Läsåret 2012/2013. kommunala Gymnasieskola. Allt om gymnasieskolan Programväljaren eskilstuna kommunala Gymnasieskola Allt om gymnasieskolan Läsåret 2012/2013 Välkommen till de kommunala gymnasierna i Eskilstuna Allt du behöver veta inför ditt gymnasieval Del 1 Information

Läs mer

Här börjar det. roliga! 13/14. Nyhet! Eventteknik för TV, musik och evenemang. Se sidan 11. TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se

Här börjar det. roliga! 13/14. Nyhet! Eventteknik för TV, musik och evenemang. Se sidan 11. TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se Här börjar det roliga! 13/14 TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se Nyhet! för TV, musik och evenemang. Se sidan 11 Östra gymnasiet en skola med plats för personlighet! Östra karaktäriseras av en familjär

Läs mer

Dags att välja gymnasium

Dags att välja gymnasium Dags att välja gymnasium Gymnasievalet 2015 Välkommen till Botkyrkas gymnasium Botkyrka har fantastiska gymnasieskolor: S:t Botvids gymnasium, Tullinge gymnasium, Tumba gymnasium och S:t Botvids gymnasiesärskola.

Läs mer

Följer du med till högre höjder under gymnasietiden? 2014/15 TRÅNGSUND SKOGÅS. www.ostragymnasiet.se

Följer du med till högre höjder under gymnasietiden? 2014/15 TRÅNGSUND SKOGÅS. www.ostragymnasiet.se Följer du med till högre höjder under gymnasietiden? 2014/15 TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se Östra gymnasiet en skola med plats för personlighet! Östra karaktäriseras av en familjär stämning mellan

Läs mer

NYA PROGRAMPLANER se hemsidan för mer info

NYA PROGRAMPLANER se hemsidan för mer info NUTID Vi hjälper dig till framgång! sista kning s ansö NYA PROGRAMPLANER se hemsidan för mer info VALHALL COLLEGE RÖNNEGYMNASIET STÖRST I STAN! Skolan där du utvecklas och mår bra! I Ängelholms centrum

Läs mer

Personligt utformad utbildning

Personligt utformad utbildning 9 skolor 3 program NV Naturvetenskapsprogrammet SP Samhällsvetenskapsprogrammet MP Medieprogrammet 2010 2011 Personligt utformad utbildning Uppsala/ Västerås Kunskapsgymnasiet 17 Innehåll 4 6 8 10 12 13

Läs mer

SURFPLATTOR PROGRAM & PROFILER HUR SÖKER JAG? JOBB DIREKT ELLER VIDARE STUDIER? vi guidar dig i ditt val till gymnasiet!

SURFPLATTOR PROGRAM & PROFILER HUR SÖKER JAG? JOBB DIREKT ELLER VIDARE STUDIER? vi guidar dig i ditt val till gymnasiet! MAGASIN UTGIVET AV KARLBERGSGYMNASIET ÅMÅL 2014/15 HUR SÖKER JAG? vi guidar dig i ditt val till gymnasiet! JOBB DIREKT ELLER VIDARE STUDIER? LÄS MER PÅ PROGRAMSIDORNA PROGRAM & PROFILER vi erbjuder dig

Läs mer

INTERNATIONELL IDROTTSUTBILDNING NATIONELLA PROGRAM INTERNATIONELL MOTIVERINGSRESA

INTERNATIONELL IDROTTSUTBILDNING NATIONELLA PROGRAM INTERNATIONELL MOTIVERINGSRESA INTERNATIONELL IDROTTSUTBILDNING NATIONELLA PROGRAM INTERNATIONELL MOTIVERINGSRESA KUNSKAP ÄR MAKT! Något av det viktigaste samhället har för framtiden är elevernas kunskaper. Den allra viktigaste faktorn

Läs mer

Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58

Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58 Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58 GYMNASIESärskolAN... 59 60 KONTAKTER... 61 HITTA RÄTT 3 NÄR Det är lätt att söka till gymnasiet. Här

Läs mer

Vem vill du bli? Kom och träffa oss! Huddinge gymnasieval 2014

Vem vill du bli? Kom och träffa oss! Huddinge gymnasieval 2014 Vem vill du bli? Huddinge gymnasieval 2014 Kom och träffa oss! Gymnasiedagarna i Huddinge, 22 23/10 Gymnasiemässan, 21 23/11 Öppet Hus och infokvällar Elev för en dag Ett bra tips är att besöka skolornas

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

Bildning och kreativitet

Bildning och kreativitet Bildning och kreativitet Det här är en skola för dig med höga ambitioner De kommande tre åren är viktiga. Det kommer att bli spännande år med många nya vänner. Du kommer också att ställas inför stora utmaningar

Läs mer

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och

Läs mer

HINK BIG. Vi ger dig möjligheten att ta dig dit du vill komma

HINK BIG. Vi ger dig möjligheten att ta dig dit du vill komma P r o g r a m k a t a l o g 2 0 1 5-2 0 1 6 www.figy.se HINK BIG - Tänk möjligheter, förverkliga dem - Välj bland många program - Ta hjälp av våra duktiga lärare - Lär känna många nya kompisar - Upplev

Läs mer

Följ ditt hjärta. hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor

Följ ditt hjärta. hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor Följ ditt hjärta hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor 2012-2013 Kodare Jorden runt Elektriker Vindk ingen For Skriv din egen historia Gymnasievalet står för dörren och en spännande tid väntar.

Läs mer

#GLÄDJE #GEMENSKAP #NÄRHET

#GLÄDJE #GEMENSKAP #NÄRHET 1 2015 2016 Skolan mitt i Skåne #GLÄDJE #GEMENSKAP #NÄRHET MER ÄN EN GYMNASIEUTBILDNING 03 Innehåll Därför Bergagymnasiet 4 5 Elevkåren 6 7 Bergaambassadörerna 8 9 SVK Sista-veckan-kommitén 10 11 Sambatåget

Läs mer