Nokia C2-01 Användarhandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nokia C2-01 Användarhandbok"

Transkript

1 Nokia C2-01 Användarhandbok Utgåva 1.2

2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Om enheten 5 Nättjänster 5 Komma i gång 7 Knappar och delar 7 Sätta i SIM-kortet och batteriet 7 Sätta i ett minneskort 9 Ta bort minneskortet 9 Ladda batteriet 10 Sätta fast bärremmen 10 Stäng av eller starta enheten 10 GSM-antenn 11 Headset 11 Vanlig användning 12 Tangentlås 12 Koder 12 Volymkontroll 13 Vänteläge 13 Indikatorer 13 Bläddra på menyerna 14 Genvägar 14 Operatörsmeny 14 Använda enheten utan SIM-kort 14 Skriva text 15 Nokia-konto och Nokias Ovi-tjänster 16 Om Ovi Store 16 Kontakter 16 Samtal 17 Ringa och besvara samtal 17 Högtalare 17 Genvägar 18 Logg 18 Meddelanden 18 Text och multimediemeddelanden (MMS) 18 E-post 19 Chatta med dina vänner 20 Snabbmeddelanden 21 Nokia Xpress-ljudmeddelanden 21 Röstmeddelanden 21 Meddelandeinställningar 21 Planerare 22 Alarmklocka 22 Kalender och att göra-lista 22 Webb eller Internet 23 Anslut till en webbtjänst 23 Media 23 Kamera och video 23 FM-radio 24 Röstinspelning 25 Musikspelare 25 Galleri 26 Inställningar 27 Profiler 27 Signaler 28 Display 28 Datum och tid 28 Synkronisering och säkerhetskopiering 28 Anslutbarhet 29 Samtal och telefon 30 Återställ fabriksinställningar 31 Få mer hjälp 31 Support 31 Om uppdateringar av enhetsprogramvara 31 Uppdatera enhetens programvara via enheten 32

3 Innehåll 3 Uppdatera enhetens programvara med datorn 33 Skydda miljön 33 Spara energi 33 Återvinna 33 Produkt- och säkerhetsinformation 34

4 4 Säkerhet Säkerhet Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information. SLÅ PÅ ENHETEN DÄR DET ÄR SÄKERT Slå inte på enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara. TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand. STÖRNINGAR Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda. STÄNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN Följ alla föreskrifter och regler. Slå av enheten på flygplan samt i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten. KVALIFICERAD SERVICE Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal. TILLBEHÖR OCH BATTERIER Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter. VATTENBESTÄNDIGHET Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.

5 Säkerhet 5 Om enheten Den trådlösa enhet som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i (E)GSM 850-, 900-, och 1900 MHz-nätverk och UMTS 900-,1900-,2100- MHz-nätverk. Kontakta tjänsteleverantören om du vill veta mer om olika nät. Enheten kan ha förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörernas webbplatser och kan tillåta att du ansluter till webbplatser från tredje part. Sådana webbplatser har inget samröre med Nokia och Nokia varken stöder eller tar ansvar för dessa webbplatser. Om du besöker sådana webbplatser bör du vidta försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll. Varning! Innan du kan använda enhetens funktioner, förutom väckarklockan, måste du slå på enheten. Slå inte på enheten där den kan vålla störningar eller fara. När du använder denna enhet är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja, andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt. Upphovsrättsskydd kan förhindra att vissa bilder, musik och annat innehåll kopieras, ändras eller överförs. Gör säkerhetskopior eller skriftliga anteckningar av all viktig information som du lagrat i enheten. Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i användarhandboken till den enheten. Anslut inte inkompatibla produkter. Bilderna i den här handboken kan skilja sig från enhetens display. I användarhandboken finns mer viktig information om enheten. Nättjänster För att använda enheten måste du ha avtal med en trådlös operatör. Vissa funktioner finns inte tillgängliga i alla nätverk. Andra funktioner kanske kräver särskilda avtal med operatören för att du ska kunna använda dem. När du använder nätverkstjänster skickas data. Kontakta operatören för information om avgifter i hemnätet och för roaming på andra nät. Operatören kan förklara vilka avgifter som gäller. En del nät har begränsningar som påverkar hur du kan använda vissa funktioner i enheten som kräver nätverksstöd, t.ex. stöd för specifika tekniker som WAP 2.0-protokoll (HTTP och SSL) som körs på TCP/IP-protokoll och språkberoendetecken. Tjänstleverantören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras i enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Enheten kan också ha anpassade objekt, t.ex. menynamn, menyernas ordning och ikoner.

6 6 Säkerhet Vid hög belastning, till exempel en höghastighetsanslutning, kan enheten kännas varm. I de flesta fall är detta normalt. Om du tror att någon enhet inte fungerar som den ska, tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

7 Komma i gång 7 Komma i gång Knappar och delar 1 Av/på-knapp 2 Högtalare 3 Display 4 Valknappar 5 Navi -knapp (bläddringsknapp) 6 Knappen Ring 7 Knappsats 8 Laddningskontakt 9 Headsetkontakt/Nokia AV-kontakt (3,5 mm) 10 Kameralins 11 Mikro-USB-kontakt 12 Högtalare 13 Mikrofon 14 Minneskortsplats 15 Hål för handledsrem Sätta i SIM-kortet och batteriet Viktigt! Använd inte ett mini-uicc SIM-kort, också känd som ett micro-sim-kort, ett micro-sim-kort med en adapter eller ett SIM-kort som har en mini-uicc-utstansning (se bilden) i enheten. Ett micro-sim-kort är mindre än standard-sim-kortet. Enheten stöder inte användning av micro-sim-kort och användning av inkompatibla SIM-kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.

8 8 Komma i gång SIM-kortet och dess kontakter kan lätt skadas om du repar eller böjer dem så var försiktig när du hanterar, sätter i eller tar ut kortet. 1 Tryck och skjut tillbaka bakstycket mot den nedre delen av telefonen och ta bort den (1). 2 Ta bort batteriet (2). 3 Öppna SIM-korthållaren (3), infoga SIM-kortet med kontakterna riktade nedåt (4) och stäng hållaren (5). 4 Sätt i batteriet (6) och sätt tillbaka bakstycket (7).

9 Komma i gång 9 Sätta i ett minneskort Använd endast kompatibla microsd-kort som godkänts av Nokia tillsammans med enheten. Nokia använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är kanske inte helt kompatibla med enheten. Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade. Enheten stöder microsd-minneskort upp till 16 GB. Ett kompatibelt minneskort kan följa med enheten och kan redan vara på plats i enheten. Gör följande om kortet inte sitter i: 1 Öppna luckan till minneskortfacket. 2 Sätt i kortet i minneskortplatsen med kontaktytan uppåt och tryck tills den låses på plats. 3 Stäng luckan till minneskortfacket. Ta bort minneskortet Viktigt! Ta inte ut minneskortet under en pågående bearbetning där kortet används. Om du gör det kan du skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade. Det går att ta bort eller byta ut minneskortet under telefonanvändning utan att stänga av den, men du måste se till att inget av programmen håller på att läsa eller skriva på minneskortet.

10 10 Komma i gång Ladda batteriet Batteriet har delvis laddats på fabriken. Om enheten indikerar en låg laddning gör du följande: 1 Anslut laddaren till ett vägguttag. 2 Anslut laddaren till enheten. 3 När enheten indikerar att batteriet är fulladdat kopplar du först bort laddaren från enheten och sedan från vägguttaget. Du behöver inte byta batteriet under en viss tid, och du kan använda enheten medan den laddas. Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa. Sätta fast bärremmen Trä i bärremmen som på bilden och dra åt den. Stäng av eller starta enheten Håll strömbrytaren intryckt. Du kan bli ombedd att hämta konfigurationsinställningar från nätoperatören (nättjänst). Kontakta tjänstleverantören för mer information.

11 Komma i gång 11 GSM-antenn Enheten kan ha inbyggda och externa antenner. Undvik onödig kroppskontakt med antennområdet när antennen sänder eller tar emot. Kontakt med antenner påverkar kommunikationens kvalitet, kan medföra att enheten använder mer energi och kan leda till att batterilivslängden försämras. Figuren visar GSM-antennens område i grått. Headset Varning! Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Lyssna på musik på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används. Varning! När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten. Om du ansluter en extern enhet eller ett headset som inte har godkänts av Nokia för användning med denna enhet via Nokia AV-kontakten ska du vara försiktig med volymnivåerna. Anslut inte produkter som skapar en utsignal eftersom det kan skada enheten. Anslut inte någon spänningskälla till Nokia AV-kontakten.

12 12 Vanlig användning Vanlig användning Tangentlås Du kan undvika att knapparna trycks ned av misstag genom att välja Meny och trycka på * inom 3,5 sekunder och låsa knappsatsen. När du vill låsa upp knapparna väljer du Lås upp och trycker på * inom 1,5 sekund. Om säkerhetsknapplåset är aktiverat anger du säkerhetskoden när du uppmanas att göra det. Om du vill ställa in att knappsatsen ska låsas automatiskt efter en viss tid när telefonen inte används väljer du Meny > Inställningar > Telefon > Autom. knapplås > På. Om du vill svara på ett samtal när knappsatsen är låst trycker du på Ring. När du avslutar eller avvisar ett samtal, låses knapparna automatiskt. När enheten eller knappsatsen är låst kan det ändå vara möjligt att ringa det officiella nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Koder Säkerhetskoden hjälper dig att skydda din enhet mot obehörig användning. Den förinställda koden är Du kan skapa och ändra koden och ställa in enheten att begära koden. Håll koden hemlig och spara den på en säker plats, separat från enheten. Enheten kräver service om du glömmer koden och enheten är låst. Ytterligare ändringar kan gälla och all personlig data i enheten kanske raderas. Kontakta en Nokia Care-center eller din enhetsåterförsäljare för mer information. PIN-koden som följer med SIM-kortet skyddar kortet mot obehörig användning. PIN2- koden som följer med vissa SIM-kort krävs för att få åtkomst till vissa tjänster. Om du felaktigt anger PIN- eller PIN2-koden tre gånger i rad blir du ombedd att ange PUK- eller PUK2-koden. Kontakta din tjänstleverantör om du inte har dessa. En modul-pin krävs för att använda information i säkerhetsmodulen på SIM-kortet. PINkod för signatur kan behövas för digitala signaturer. Spärrkoden krävs när du använder funktionen Samtalsspärrar. Välj Meny > Inställningar > Säkerhet för att ställa in hur enheten använder koder och säkerhetsinställningar.

13 Vanlig användning 13 Volymkontroll Varning! Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Lyssna på musik på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används. Bläddra upp eller ned om du vill justera volymen på hörsnäckan eller högtalaren under ett samtal eller när du lyssnar på en ljudfil eller på FM-radio. Vänteläge När telefonen är klar för användning, och om du inte har knappat in några tecken, är telefonen i vänteläge. 1 Signalstyrka i nätverket 2 Batteriets laddningsnivå 3 Nätets namn eller operatörens logotyp 4 Väljarknapparnas funktion Vänstra väljarknappen är Gå till för att visa funktionerna i din anpassade genvägslista. Om du vill visa listan väljer du Alternativ > Välj alternativ för att visa de tillgängliga funktionerna eller Alternativ > Sortera om du vill ordna funktionerna i genvägslistan. Om du vill att telefonen ska visa en lista med valda funktioner och information som du kan komma åt direkt från vänteläget väljer du Meny > Inställningar > Display > Startsida. Indikatorer Du har olästa meddelanden. Du har meddelanden som inte har skickats, misslyckats eller avbrutits. Knappsatsen är låst. Enheten ringer inte vid inkommande samtal eller SMS. Ett alarm är inställt. / Enheten är registrerad för GPRS- eller EGPRS-nätet. / En GPRS- eller EGPRS-anslutning är öppen. / GPRS- eller EGPRS-anslutningen har parkerats. Enheten är registrerad för ett 3G-nät (UMTS). Bluetooth är aktiverat. Alla inkommande samtal vidarekopplas till ett annat nummer. Samtal är begränsade till en särskild användargrupp.

14 14 Vanlig användning Den aktiva profilen är tidsinställd. Ett headset är anslutet till enheten. Enheten är ansluten till en annan enhet med en USB-kabel. Bläddra på menyerna Enhetens funktioner är grupperade i menyer. Alla menyfunktioner eller alternativ beskrivs inte här. I startskärmen väljer du Meny och en meny och undermeny. Avsluta aktuell menynivå Välj Avsluta eller Tillbaka. Återgå till startskärmen Tryck på slutknappen. Ändra menyvyn Välj Meny > Alternativ > Vy för huvudmeny. Genvägar Med egna genvägar kan du snabbt komma åt telefonfunktioner som du använder ofta. Välj Meny > Inställningar > Mina genvägar. Tilldela telefonfunktioner till valknapparna Välj Höger väljarknapp eller Vänster väljarknapp och en funktion från listan. Välj genvägsfunktioner för bläddringsknappen Välj Navigeringsknapp. Bläddra åt önskat håll och välj Ändra eller Tilldela och en funktion i listan. Operatörsmeny Öppna en portal med tjänster från din nätoperatör. Om du vill ha mer information kontaktar du nätoperatören. Operatören kan uppdatera menyn med ett servicemeddelande. Använda enheten utan SIM-kort Vissa funktioner på enheten kan användas utan SIM-kort, till exempel spel. De funktioner som inte är tillgängliga när flygprofilen aktiverats går inte att välja i menyerna.

15 Vanlig användning 15 Skriva text Textlägen Om du vill skriva in text, t.ex. ett meddelande, kan du använda normal textinmatning eller automatisk textigenkänning. När du skriver in text håller du ned Alternativ för att växla mellan normal textinmatning, som visas med, och automatisk textigenkänning, som visas med. Alla språk stöds inte av automatisk textigenkänning. Teckenstorleken visas med, och. Om du vill ändra teckenstorleken trycker du på #. Om du vill växla från teckenläge till sifferläge, som visas med, håller du ned # och väljer Sifferläge. Om du vill växla från sifferläge till teckenläge håller du ned #. När du vill ställa in språk för att skriva text väljer du Alternativ > Inmatningsspråk. Normal textinmatning Tryck på en sifferknapp, 2 9, flera gånger tills önskat tecken visas. Vilka tecken som är tillgängliga beror på vilket språk du har valt för att skriva text. Om nästa tecken som du vill använda finns på samma knapp som föregående tecken, väntar du tills markören visas och skriver sedan tecknet. Tryck på 1 flera gånger för att infoga ett vanligt kommateringstecken eller specialtecken. Tryck på * för att få åtkomst till listan med specialtecken. Tryck på 0 för att infoga ett mellanslag. Automatisk textigenkänning Automatisk textigenkänning baseras på en inbyggd ordlista till vilken du kan lägga till nya ord. 1 Börja skriva ett ord med hjälp av knapparna 2 till 9. Tryck bara en gång per bokstav. 2 Bekräfta ett ord genom att bläddra åt höger eller lägga till ett blanksteg. Om det är fel ord trycker du på * upprepade gånger och väljer ordet ur listan. Om ett frågetecken visas efter ett ord finns ordet du ville skriva inte i ordlistan. För att lägga till ordet i ordlistan väljer du Stava. Skriv ordet med normal textinmatning och tryck på Spara. Om du vill skriva ett sammansatt ord skriver du den första delen av ordet och bläddrar åt höger för att bekräfta det. Skriv sista delen av ordet och bekräfta ordet. 3 Börja skriva nästa ord.

16 16 Kontakter Nokia-konto och Nokias Ovi-tjänster Du kan skapa ett Nokia-konto på datorn eller på din mobila enhet. Med Nokias Ovi-tjänster och ditt Nokia-konto kan du till exempel: Få gratis Ovi E-post-konto Ladda ned spel, program, videor och ringsignaler från Ovi Butik Vilka tjänster som är tillgängliga kan också variera beroende på land eller region, och alla språk stöds inte. Mer information om Ovi finns på Om du vill skapa ett Nokia-konto senare så blir du ombedd att skapa ett konto när du använder enheten för att få åtkomst till en Ovi-tjänst. Om Ovi Store I Ovi Butik kan du ladda ned spel, program, videor, bilder, teman och ringsignaler till din enhet. Vissa objekt är kostnadsfria, andra kan du köpa med kreditkort eller via din telefonräkning. Betalningsmetoders tillgänglighet beror på ditt land och din nätverksleverantör. I Ovi Butik finns innehåll som är kompatibelt med din mobila enhet och som passar din smak och platsen du befinner dig på. Kontakter Välj Meny > Kontakter. Du kan spara namn och telefonnummer både i enhetens minne eller på SIM-kortet. I enhetens minne kan du spara kontakter med nummer och textobjekt. De namn och nummer som är sparade på SIM-kortets minne anges med. Lägg till en kontakt Välj Lägg till nya. Lägg till information till en kontakt Kontrollera att minnet som används är antingen Telefon eller Telefon & SIM. Välj Namn, gå till namnet och välj Info > Alternativ > Lägg till info. Söka efter en kontakt Välj Namn och bläddra igenom kontaktlistan eller ange de första bokstäverna i namnet. Kopiera en kontakt till ett annat minne Välj Namn, gå till kontakten och välj Info > Alternativ > Kopiera nummer. Det går bara att spara ett telefonnummer för varje namn i SIM-kortet.

17 Samtal 17 Välj var du vill spara kontakter, hur kontakterna visas och minneförbrukningen för kontakter Välj Inställningar. Skicka ett visitkort Gå till en kontakt i kontaktlistan och välj Info > Alternativ > Sänd visitkort. Du kan skicka och ta emot visitkort från enheter som stöder vcard-standarden. Samtal Ringa och besvara samtal Ringa ett samtal Ange telefonnumret, inklusive lands- och riktnumret om det behövs, och tryck på samtalsknappen. När du ringer utlandssamtal trycker du två gånger på * för det internationella prefixet (tecknet + ersätter prefixet) och knappar sedan in landsnummer, riktnummer (uteslut eventuellt den inledande nollan) och telefonnummer. Svara på inkommande samtal Tryck på samtalsknappen. Avvisa ett samtal Tryck på slutknappen. Justera volymen Bläddra upp eller ned under ett samtal. Högtalare Om det är tillgängligt kan du välja Högtalare eller Telefon för att använda telefonens högtalare eller hörsnäcka under ett samtal. Varning! Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Lyssna på musik på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

18 18 Meddelanden Genvägar Tilldela ett telefonnummer till en sifferknapp Välj Meny > Kontakter > Snabbuppringn., bläddra till ett önskat nummer (2-9) och välj Tilldela. Ange önskat telefonnummer eller välj Sök och en sparad kontakt. Aktivera snabbuppringning Välj Meny > Inställningar > Samtal > Snabbuppringn. > På. Ring ett samtal med snabbuppringning I vänteläget trycker du och håller ned önskad sifferknapp. Logg Om du vill visa information om dina samtal, meddelanden samt data- och synkroniseringshändelser väljer du Meny > Logg och lämpligt alternativ. Obs: Fakturan för samtal och tjänster från din tjänstleverantör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv. Meddelanden Du kan skicka och ta emot text-, multimedia-, ljud- och snabbmeddelanden. Du kan också skicka och ta emot e-post. Du kan bara använda meddelandetjänsterna om nätoperatören eller tjänstleverantören stöder dem. Text och multimediemeddelanden (MMS) Du kan skapa ett meddelande och bifoga t.ex. en bild om du vill. Textmeddelanden ändras automatiskt till multimediameddelanden när du bifogar filer. Textmeddelanden Enheten kan skicka och ta emot textmeddelanden som är längre än begränsningen för ett enskilt meddelande Längre meddelanden skickas som två eller flera meddelanden. Tjänsteleverantören kan debitera för detta. Tecken med accenter, andra markörer eller vissa språkalternativ kräver större utrymme vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande. Totalt antal kvarvarande tecken och antalet meddelanden som ska skickas visas. Om du vill skicka meddelanden så måste korrekt meddelandecenternummer vara lagrat i enheten. Vanligtvis så är detta nummer angett som standard via SIM-kortet. Gör följande om du vill ange numret manuellt:

19 Meddelanden 19 1 Välj Meny > Meddelanden > Meddelandeinställn. > Textmeddelanden > Meddelandecentr.. 2 Ange namnet och numret som du fått av din tjänstleverantör. MMS Ett MMS kan innehålla text, bilder och ljudklipp. Det är enbart enheter med kompatibla funktioner som kan ta emot och visa multimediemeddelanden (MMS). Ett meddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten. Det trådlösa nätet kan sätta en gräns för hur stora MMS-meddelanden som kan sändas. Om en infogad bild överskrider denna storlek, kan enheten göra bilden mindre så att den kan sändas via MMS. Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn. Mer information om MMS-tjänsten finns hos din tjänsteleverantör. Skapa ett meddelande 1 Välj Meny > Meddelanden > Skapa medd. och en meddelandetyp. 2 Ange mottagarens nummer eller e-postadress (nättjänst) i fältet Till:. Välj Lägg till för att välja en mottagare. Du kan ha fler än en mottagare. 3 Skriv ditt meddelande i fältet Text:. Infoga ett specialtecken eller en smiley genom att välja Alternativ > Infoga symbol. Om du vill bifoga innehåll i meddelandet bläddrar du till bilagefältet längst ned på displayen och väljer önskad typ av innehåll. Meddelandetypen ändras automatiskt till MMS. 4 Välj Sänd. Obs: Ikonen eller texten på enhetens display om att ett meddelande skickats visar inte att meddelandet har tagits emot. Nätoperatörer kan ha olika avgifter beroende på meddelandetypen. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information. E-post Konfigurera e-post Välj Meny > Meddelanden > E-post.

20 20 Meddelanden Om du inte redan har ett e-postkonto kan du skapa ett Nokia-konto, där tjänsten Ovi E- post ingår. 1 Välj Hämta Ovi E-post. 2 Följ instruktionerna. Läsa, skriva och skicka e-post Välj Meny > Meddelanden > E-post. Läsa e-post Välj ett e-postmeddelande och Öppna. Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn. E-post med bilagor, till exempel bilder, är markerade med en gemikon. Vissa bilagor kanske inte är kompatibla med din enhet, och kan då inte visas på enheten. Visa bilagor Välj en bilaga och Visa. Skriva ett e-postmeddelande Välj Val > Skriv nytt. Bifoga en fil till ett e-postmeddelande Välj Val > Bifoga fil. Skicka e-postmeddelandet Välj Skicka. Stäng e-postprogrammet Välj Logga ut. Chatta med dina vänner Du kan chatta med andra användare som är online med din enhet. Du kan använda ett befintligt konto på en chatt-community som stöds av din enhet. Om du inte är registrerad på en chattjänst kan du skapa ett konto på en chattjänst som stöds med enheten eller med din dator. Menyerna kan variera mellan olika chattjänster. När du vill ansluta till tjänsten väljer du Meny > Meddelanden > Chatt och följer anvisningarna som visas.

21 Meddelanden 21 Snabbmeddelanden Snabbmeddelanden är textmeddelanden som visas direkt när de tas emot. Välj Meny > Meddelanden. 1 Välj Skapa medd. > Snabbmedd.. 2 Ange mottagarens nummer i fältet Till:. Välj Lägg till för att välja en mottagare. Du kan ha fler än en mottagare. 3 Skriv ditt meddelande i fältet Meddelande:. Infoga ett specialtecken eller en smiley genom att välja Alternativ > Infoga symbol. 4 Välj Sänd. Nokia Xpress-ljudmeddelanden Skapa och skicka ljudmeddelanden som MMS på ett enkelt sätt. Välj Meny > Meddelanden. 1 Välj Skapa medd. > Ljudmeddelande. Funktionen för röstinspelning öppnas. 2 För att spela in ett meddelande, välj. 3 Om du vill avsluta inspelningen väljer du. 4 Ange mottagarens nummer i fältet Till:. Välj Lägg till för att välja en mottagare. Du kan ha fler än en mottagare. 5 Välj Sänd. Röstmeddelanden Röstbrevlådan är en nättjänst som du kanske måste abonnera på. Kontakta tjänstleverantören för mer information. Ringa upp röstbrevlådan Håll ned 1. Redigera numret till din röstbrevlåda Välj Meny > Meddelanden > Röstmedd. och Röstbrevlådenr.. Meddelandeinställningar Välj Meny > Meddelanden och Meddelandeinst.. Välj från följande: Allmänna inställn. Ange teckenstorlek för meddelanden och aktivera grafiska smileys.

22 22 Planerare Textmeddelanden Konfigurera meddelandecentraler för SMS och aktivera leveransrapporter. MMS Tillåt leveransrapporter och mottagning av MMS och reklam och gör andra inställningar för MMS. Servicemeddelanden Aktivera tjänstmeddelanden och konfigurera andra inställningar för tjänstmeddelanden. Planerare Alarmklocka Du kan ställa in alarmet på önskad tidpunkt. Ställa in alarmet 1 Välj Meny > Planerare > Alarm. 2 Ställ in alarmet och ange alarmtiden. 3 Om du vill ställa in telefonen så att den larmar på utvalda veckodagar väljer du Återkommande: > På och anger dagar. 4 Välj alarmsignal. Om du väljer radion som alarmsignal ska du ansluta headsetet till enheten. 5 Ange hur länge snoozefunktionen ska gälla och välj Spara. Stoppa alarmet Välj Stopp. Om du låter alarmet ljuda i en minut eller väljer Snooze stoppas alarmet under den tidsperiod som du har ställt in och ljuder sedan igen. Kalender och att göra-lista Välj Meny > Planerare > Kalender. Den aktuella dagen visas med en ram. Om det finns några noteringar för dagen anges den med fetstil. Lägg till en kalenderanteckning Bläddra till ett datum och välj Alternativ > Gör en notering. Visa information om anteckningen Bläddra till en anteckning och välj Visa. Ta bort alla anteckningar från kalendern Välj Alternativ > Radera noteringar > Alla noteringar. Visa att göra-listan Välj Meny > Planerare > Att göra-lista.

23 Webb eller Internet 23 Att göra-listan visas och sorteras efter prioritet. Om du vill lägga till, ta bort eller skicka en notering, markera en notering som utförd eller sortera att göra-listan efter tidsgräns, väljer du Alternativ. Webb eller Internet Du kan använda flera olika Internet-tjänster med telefonens webbläsare. Visningen av webbsidor kan variera beroende på skärmstorlek. Du kanske inte kan visa all information på webbsidorna. Beroende på telefonen kan webbläsarfunktionen visas som Webb eller Internet på menyn, hädanefter kallad Webb. Viktigt! Använd endast tjänster som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadliga program. Om du vill ha mer information om vilka tjänster som är tillgängliga och vilka priser som gäller kontaktar du nätoperatören. Du kan få konfigurationsinställningar för webbläsning som ett konfigurationsmeddelande från nätoperatören. Anslut till en webbtjänst Välj Meny > Internet > Till hemsida. Eller, i vänteläge, tryck och håll ned 0. När du har upprättat en anslutning till tjänsten kan du börja surfa. Telefonknapparnas funktion kan variera mellan olika tjänster. Följ textguiden på telefondisplayen. Kontakta nätoperatören för mer information. Media Kamera och video Enheten kan ta bilder med en upplösning på pixlar. Kameraläge Använd stillbildsfunktionen Välj Meny > Media > Kamera. Zooma in eller ut Bläddra upp eller ned.

24 24 Media Ta en bild Välj Ta foto. Ange förhandsgranskningsläge och tid Välj Alternativ > Inställningar > Förh.granska, tid. Aktivera självutlösaren Välj Alternativ > Självutlösare. Videoläge Använda videofunktionen Välj Meny > Media > Videokamera. Börja spelat in ett videoklipp Välj Spela in. Växla mellan kamera- och videoläge Bläddra vänster eller höger i kamera- eller videoläget FM-radio FM-radion är beroende av en annan antenn än den som används till den trådlösa enheten. Ett kompatibelt headset eller tillbehör måste anslutas till enheten för att FMradion ska fungera som avsett. Varning! Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Lyssna på musik på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används. Välj Meny > Media > Radio. Sök efter en närliggande kanal Håll ned bläddringsknappen till vänster eller höger. Spara en kanal Ställ in till önskad kanal och välj Alternativ > Spara kanal. Växla mellan sparade kanaler Bläddra vänster eller höger för att växla mellan kanaler eller välj kanalens minnesplats genom att trycka på motsvarande sifferknapp.

25 Media 25 Justera volymen Bläddra upp eller ned. Låt radion spela i bakgrunden Tryck på slutknappen. Stäng radion Håll slutknappen intryckt. Röstinspelning Välj Meny > Media > Röstinspelning. Inspelningsfunktionen kan inte användas när datasamtal eller GPRS-anslutningar är aktiva. Börja inspelning Välj inspelningsikonen. Börja inspelning under ett samtal Välj Alternativ > Spela in. Håll telefonen vid örat som vanligt när du spelar in ett samtal. Inspelningen sparas i mappen Inspelningar i Galleri. Lyssna på den senaste inspelningen Välj Alternativ > Spela senast insp.. Skicka den senaste inspelningen i ett MMS Välj Alternativ > Sänd senast insp.. Musikspelare Enheten innehåller en musikspelare för att lyssna på musik eller andra MP3- eller AACljudfiler. Varning! Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Lyssna på musik på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används. Välj Meny > Media > Mediaspelare. Starta eller pausa uppspelning Tryck på bläddringsknappen.

26 26 Galleri Hoppa till början av den aktuella låten Bläddra vänster. Hoppa till föregående låt Bläddra vänster två gånger. Hoppa till nästa låt Bläddra åt höger. Spola tillbaka aktuell låt Håll ned bläddringsknappen om till vänster. Spola fram aktuell låt Håll ned bläddringsknappen till höger. Justera volymen Bläddra upp eller ned. Stäng av eller sätt på ljudet på musikspelaren Tryck på #. Låt musikspelaren spela i bakgrunden Tryck på slutknappen. Stäng musikspelaren Håll slutknappen intryckt. Galleri Telefonen skyddar köpt innehåll med ett DRM-system (Digital Rights Management). Du ska alltid kontrollera villkoren för allt innehåll och eventuella aktiveringskoder innan du inskaffar något eftersom det kan föreligga avgifter. Digital rights management(drm) Upphovsrättsinnehavare kan använda olika typer av DRM-tekniker (digital rights management) för att skydda sina immateriella rättigheter, t.ex. upphovsrätt. Den här enheten använder olika typer av DRM-program för att komma åt DRM-skyddat innehåll. Med den här enheten kan du få tillgång till innehåll som är skyddat med WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock och OMA DRM 2.0. Om viss DRM-programvara inte lyckas med att skydda innehållet, kan innehållsägarna kräva att DRMprogramvarans möjlighet att använda nytt DRM-skyddat innehåll återkallas. Ett återkallande kan också göra att DRM-skyddat innehåll som redan finns i enheten inte

Din manual NOKIA C2-01 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3643866

Din manual NOKIA C2-01 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3643866 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA C2-01. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Nokia 1200/1208/1209 Användarhandbok

Nokia 1200/1208/1209 Användarhandbok Nokia 1200/1208/1209 Användarhandbok 9207571 Utgåva 3 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 3 Komma igång 4 Sätta i SIM-kortet och batteriet 4 Ladda batteriet 4 Slå på och stänga av 5 Din telefon 5 Knappar och

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-112 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två

Läs mer

Nokia J (BH-806) Utgåva 2.0

Nokia J (BH-806) Utgåva 2.0 Nokia J (BH-806) Utgåva 2.0 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias J-headsetet kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två mobiler samtidigt. Obs: Produktens yta innehåller

Läs mer

Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Användarhandbok

Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Användarhandbok Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlös laddningsplatta DT-900 kan du ladda din telefon eller andra kompatibla enheter utan tilltrasslade

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-218 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-218 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-218 Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Om ditt headset Med Nokia Bluetooth Mono Headset BH 218 kan du nu hantera samtal ännu enklare. För att besvara ett samtal plockar du bara upp

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-109

Nokia Bluetooth-headset BH-109 Nokia Bluetooth-headset BH-109 Utgåva 1.0 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-109 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två mobiler samtidigt.

Läs mer

Nokia C3 00 Användarhandbok

Nokia C3 00 Användarhandbok Nokia C3 00 Användarhandbok Utgåva 4.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Support 5 Nokia C3 i korthet 5 De viktigaste funktionerna 5 Knappar och delar 5 Komma igång 7 Sätta i SIM-kortet och batteriet 7 Slå

Läs mer

Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-111

Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-111 Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-111 Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-111 kan du ha händerna fria och samtidigt hantera samtal och njuta av din favoritmusik.

Läs mer

Nokia Reaction Bluetooth-headset Användarhandbok

Nokia Reaction Bluetooth-headset Användarhandbok Nokia Reaction Bluetooth-headset Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Innehåll Inledning 3 Om ditt headset 3 Om Bluetooth-anslutningar 3 Komma i gång 4 Knappar och delar 4 Bära headsetet 4 Slå på och stänga av

Läs mer

Nokia 2710 Användarhandbok

Nokia 2710 Användarhandbok Nokia 2710 Användarhandbok Utgåva 2.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Support 5 Komma igång 5 Sätta i SIM-kortet och batteriet 5 Sätt i ett microsd-kort 5 Ta bort microsd-kortet 6 Ladda batteriet 6 GSM-antenn

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-53W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Nokia 2730 classic Användarhandbok

Nokia 2730 classic Användarhandbok Nokia 2730 classic Användarhandbok 9217101 Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma igång 5 Sätta i SIM-kortet och batteriet 5 Sätt i ett microsd-kort 5 Ta bort microsd-kortet 6 Ladda batteriet

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH /2

Nokia Bluetooth-headset BH /2 Nokia Bluetooth-headset BH-212 1 2 3 5 4 6 7 8 119 9209767/2 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att produkten HS-112W följer de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Nokia 2720 fold Användarhandbok

Nokia 2720 fold Användarhandbok Nokia 2720 fold Användarhandbok 9216149 Utgåva 1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma igång 5 Sätta i SIM-kortet och batteriet 5 Ladda batteriet 5 Antenn 6 Headset 6 Magneter och magnetfält 6 Knappar och

Läs mer

Användarhandbok Nokia 105

Användarhandbok Nokia 105 Användarhandbok Nokia 105 Utgåva 1.0 SV Säkerhetsinformation Läs igenom följande enkla regler. Att inte följa dem kan vara farligt eller strida mot lokala lagstiftningar och bestämmelser. STÄNG AV ENHETEN

Läs mer

Nokia Laddningsplatta DT-600. Utgåva 1.2

Nokia Laddningsplatta DT-600. Utgåva 1.2 Nokia Laddningsplatta DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Utgåva 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Laddningsplatta DT-600 kan du ladda batterier i fem kompatibla enheter samtidigt.

Läs mer

Din manual NOKIA 1662 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3607432

Din manual NOKIA 1662 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3607432 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 1662. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Nokia minihögtalare MD /1

Nokia minihögtalare MD /1 Nokia minihögtalare MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nokia Original Accessorieslogotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1 Nokia Bluetooth-headset BH-217 1 2 3 4 5 6 8 7 Utgåva 1 10 9 12 13 11 14 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-217-produkt överensstämmer med väsentliga

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Musikställ MD-1 9235760 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten MD-1 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Din manual NOKIA 1616 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2449516

Din manual NOKIA 1616 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2449516 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 1616. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV Nokia N76-1 Kom igång 9254307 Utgåva 2 SV Knappar och delar (luckan och telefonen öppen) Nedan kallad Nokia N76. 1 Höger yttre knapp 2 Mittenknapp 3 Vänster yttre knapp 4 Sekundär kamera med lägre upplösning

Läs mer

Kom igång. Nokia N95-1. 9205547, Utgåva 1 SV

Kom igång. Nokia N95-1. 9205547, Utgåva 1 SV Kom igång Nokia N95-1 9205547, Utgåva 1 SV Knappar och delar (arbetsläge) Modellnummer: Nokia N95-1. Nedan kallad Nokia N95. 1 Strömbrytare 2 Väljarknappar och väljer kommandon och öppnar Val Tips! Du

Läs mer

Nokia 6700 classic Användarhandbok

Nokia 6700 classic Användarhandbok Nokia 6700 classic Användarhandbok Utgåva 3.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Allmän information 5 Om enheten 5 Nättjänster 5 Koder 5 Konfigurationstjänst 6 My Nokia 6 Ladda ner innehåll 6 Tips! 7 Programuppdateringar

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH /1

Nokia Bluetooth-headset BH /1 Nokia Bluetooth-headset BH-101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 9206520/1 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna HS-94W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0 Nokia Bluetooth-headset BH-609 Utgåva 2.0 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-609-produkt överensstämmer med väsentliga krav och andra relevanta

Läs mer

Din manual NOKIA 5030 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2450050

Din manual NOKIA 5030 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2450050 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 5030. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok 9239252 Utgåva 2 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-36W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Nokia 6303i classic Användarhandbok

Nokia 6303i classic Användarhandbok Nokia 6303i classic Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätt i SIM-kortet och batteriet 6 Sätt i och ta bort minneskortet 7 Ladda batteriet 8 GSM-antenn

Läs mer

Kom igång. Nokia N93i-1

Kom igång. Nokia N93i-1 Kom igång Nokia N93i-1 Knappar och delar telefonen stängd UTGÅVA 2 SV, 9253926 Modellnummer: Nokia N93i-1. Nedan kallad Nokia N93i. 1 Huvudkameraenhet och lins. Enheten har en huvudkamera på 3,2 megapixlar

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1 Komma igång 9247672, Utgåva 2 SV Nokia N73-1 Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N73-1. Nedan kallad Nokia N73. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

Användarhandbok Nokia 106

Användarhandbok Nokia 106 Användarhandbok Nokia 106 Utgåva 1.3 SV Användarhandbok Nokia 106 Innehåll Säkerhetsinformation 3 Komma i gång 4 Knappar och delar 4 Gör din telefon redo 4 Ladda batteriet 5 Låsa knapparna 6 Grunderna

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna BH-104 står i överensstämmelse med de väsentliga

Läs mer

Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-505. Utgåva 3.0

Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-505. Utgåva 3.0 Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-505 3 4 5 1 2 6 7 8 9 Utgåva 3.0 10 11 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-505-produkt överensstämmer med väsentliga

Läs mer

Nokia 5000 Användarhandbok

Nokia 5000 Användarhandbok Nokia 5000 Användarhandbok 9207992 Utgåva 2 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att produkten RM-362 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

Din manual NOKIA BH-601

Din manual NOKIA BH-601 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA BH-601. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA BH-601 instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia 7230 Användarhandbok

Nokia 7230 Användarhandbok Nokia 7230 Användarhandbok Utgåva 3.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Allmän information 5 Om enheten 5 Nätverksläge 5 Nättjänster 5 Delat minne 6 Koder 6 Programuppdateringar med en dator 6 Support 7 Komma

Läs mer

Din manual NOKIA 3710 FOLD http://sv.yourpdfguides.com/dref/2450023

Din manual NOKIA 3710 FOLD http://sv.yourpdfguides.com/dref/2450023 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3710 FOLD. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1 Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LD-3W uppfyller villkoren i följande EUdirektiv:

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

SVENSKA Nokia anslutningskabel för laddning CA-126

SVENSKA Nokia anslutningskabel för laddning CA-126 Nokia anslutningskabel för laddning CA-126 Med den här kabeln kan du överföra och synkronisera data mellan en kompatibel dator och din Nokia-enhet. Du kan även använda kabeln för att samtidigt ladda batteriet

Läs mer

Nokia X3-02 Användarhandbok

Nokia X3-02 Användarhandbok Nokia X3-02 Användarhandbok Utgåva 3.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i eller ta ur ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet

Läs mer

Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 9252957/1

Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 9252957/1 Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HF-33W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav

Läs mer

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HS-3W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HS-3W instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst Clip-on-headset (HS-3W) 9356693 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlöst Clip-on-headset (HS-3W) 9356693 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlöst Clip-on-headset (HS-3W) 9356693 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-3W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH /2

Nokia Bluetooth Headset BH /2 Nokia Bluetooth Headset BH-209 1 5 2 3 4 7 8 6 11 9 10 9204657/2 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att produkten HS-97W följer de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH /1

Nokia Bluetooth-headset BH /1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-105-produkt överensstämmer med väsentliga

Läs mer

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering Viktiga tips N91 och N91 8GB Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite är optimerat för hantering av data i telefonens minne [C:]. Nokia PC Suite rekommenderas för hantering av kontakter,

Läs mer

Användarhandbok Nokia 108 Dual SIM

Användarhandbok Nokia 108 Dual SIM Användarhandbok Nokia 108 Dual SIM Utgåva 1.3 SV Användarhandbok Nokia 108 Dual SIM Innehåll Säkerhetsinformation 3 Komma i gång 4 Knappar och delar 4 Sätta i SIM-kort och batteri 4 Sätta i ett minneskort

Läs mer

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om din bärbara laddare 4 Knappar och

Läs mer

Nokia 3710 fold Användarhandbok

Nokia 3710 fold Användarhandbok Nokia 3710 fold Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Knappar och delar 4 Sätta i SIM-kort och batteri 5 Sätt i och ta bort minneskortet 7 Ladda batteriet 8 GSM-antenn

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Nokia 2330 classic Användarhandbok

Nokia 2330 classic Användarhandbok Nokia 2330 classic Användarhandbok 9214227 Utgåva 2 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-512 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset med klämma (HS-21W) Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset med klämma (HS-21W) Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset med klämma (HS-21W) 9236277 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-21W uppfyller villkoren

Läs mer

Din manual NOKIA 300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4212654

Din manual NOKIA 300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4212654 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ladda telefonen 6 Få meddelanden

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-900 Användarhandbok 9248116 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-25W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W

Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W Utgåva 1.2 2 Innehåll Om högtalaren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-anslutningar 4 Knappar och delar 5 Sätta på högtalaren 6 Koppla din enhet 6 Koppla

Läs mer

Nokia 6600 Slide Användarhandbok

Nokia 6600 Slide Användarhandbok Nokia 6600 Slide Användarhandbok 9211051 Utgåva 2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Gör telefonen din 6 Start 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet

Läs mer

Nokia Bluetooth-högtalare MD-7W 9205874/1

Nokia Bluetooth-högtalare MD-7W 9205874/1 Nokia Bluetooth-högtalare MD-7W 3 2 9 6 8 7 4 5 9205874/1 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna MD-7W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta

Läs mer

Komma igång. Nokia N77-1 9200109, Utgåva 1 SV

Komma igång. Nokia N77-1 9200109, Utgåva 1 SV Komma igång Nokia N77-1 9200109, Utgåva 1 SV Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N77-1. Nedan kallad Nokia N77. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

Nokia Luna med trådlös laddning (BH-220) Användarhandbok

Nokia Luna med trådlös laddning (BH-220) Användarhandbok Nokia Luna med trådlös laddning (BH-220) Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Inledning Om ditt headset Med Nokia Luna Bluetooth-headsetet kan du ringa och besvara samtal och ha händerna fria, även när du använder

Läs mer

Nokia C3 01 Användarhandbok

Nokia C3 01 Användarhandbok Nokia C3 01 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om den här användarhandboken 6 Komma i gång 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 7 Sätta i eller ta ur ett minneskort

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LD-1W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Nokia trådlöst tangentbord (SU-8W) Användarhandbok

Nokia trådlöst tangentbord (SU-8W) Användarhandbok Nokia trådlöst tangentbord (SU-8W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten SU-8W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Nokia C2-00 Användarhandbok

Nokia C2-00 Användarhandbok Nokia C2-00 Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Din telefon i korthet 5 Telefon med dubbla SIM-kort 5 Knappar och delar 5 Komma igång 6 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i ytterligare

Läs mer

Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W

Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W SVENSKA Med AD-47W-adaptern kan du ansluta ett kompatibelt headset som kan hantera trådlös Bluetooth-teknik till datorn (eller andra kompatibla enheter). På så sätt

Läs mer

Nokia C3-01 Användarhandbok

Nokia C3-01 Användarhandbok Nokia C3-01 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i eller ta ur ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet

Läs mer

Nokia C2 05 Användarhandbok

Nokia C2 05 Användarhandbok Nokia C2 05 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Slå på eller stänga av

Läs mer

Nokia 2680 slide Användarhandbok

Nokia 2680 slide Användarhandbok Nokia 2680 slide Användarhandbok 9210048 Utgåva 3 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-392 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3 Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok 9354812 Upplaga 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LPS-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual NOKIA X3-02 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3215712

Din manual NOKIA X3-02 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3215712 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA X3-02. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual NOKIA LD-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/825071

Din manual NOKIA LD-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/825071 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LD-1W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LD-1W instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-904

Nokia Bluetooth-headset BH-904 Nokia Bluetooth-headset BH-904 1 9 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna HS-101W-produkt står i överensstämmelse med de

Läs mer

Nokia högtalartelefon HF-200 9207896/1

Nokia högtalartelefon HF-200 9207896/1 Nokia högtalartelefon HF-200 1 2 3 4 5 6 7 9207896/1 8 10 9 15 13 14 12 11 16 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna HF-36W-produkt överensstämmer med väsentliga krav och

Läs mer

Användarhandbok för Nokia 2652. 9243410 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia 2652. 9243410 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia 2652 9243410 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-53 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Bärbar, trådlös JBL PlayUp-högtalare för Nokia, MD-51W

Bärbar, trådlös JBL PlayUp-högtalare för Nokia, MD-51W Bärbar, trådlös JBL PlayUp-högtalare för Nokia, MD-51W Utgåva 1.2 2 Innehåll Om högtalaren 3 Om Bluetooth-anslutningar 3 Komma igång 4 Knappar och delar 4 Ladda batteriet 4 Sätta på högtalaren 5 Koppla

Läs mer

Nokia 300 Användarhandbok

Nokia 300 Användarhandbok Nokia 300 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma igång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 5 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet via USB 9

Läs mer

Connection Manager Användarhandbok

Connection Manager Användarhandbok Connection Manager Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Innehåll Om anslutningshanteraren 3 Komma igång 3 Öppna anslutningshanteraren 3 Visa nuvarande anslutningsstatus 3 Internetanslutning 3 Ansluta till Internet

Läs mer

Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020

Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020 Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020 Innehåll Säkerhet 3 Om kameragreppet 4 Knappar och delar 5 Ansluta telefonen

Läs mer

Nokia 3720 classic Användarhandbok

Nokia 3720 classic Användarhandbok Nokia 3720 classic Användarhandbok Utgåva 3.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Hållbarhet 5 Komma i gång 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kortet och batteriet 6 Sätt i och ta bort minneskortet 8 Ladda batteriet

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-601 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-601 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-601 Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-34W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Upplaga 1 SV 9311294 Säkerhetsinformation VATTENTÄTHET Kameran är

Läs mer

Nokia 5330 Mobile TV Edition Användarhandbok

Nokia 5330 Mobile TV Edition Användarhandbok Nokia 5330 Mobile TV Edition Användarhandbok Utgåva 2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma igång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kortet och batteriet 6 Sätta i och ta ur minneskortet 6 Ladda batteriet

Läs mer

Nokia C2 02 Användarhandbok

Nokia C2 02 Användarhandbok Nokia C2 02 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 5 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Fästa en rem 8 Slå på

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-221

Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-221 Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-221 Utgåva 2.0 2 Inledning Om ditt headset Med Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-221 kan du ha händerna fria och samtidigt hantera samtal, lyssna på radio och njuta av

Läs mer

Din manual NOKIA 1200

Din manual NOKIA 1200 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 1200. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Nokia 1600 Användarhandbok

Nokia 1600 Användarhandbok Nokia 1600 Användarhandbok 9239922 Utgåva 4 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-64 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Nokia USB Modem. Utgåva 1.0

Nokia USB Modem. Utgåva 1.0 Nokia USB Modem Utgåva 1.0 2 Innehåll Om USB-modemet 3 Komma igång 3 Delar 3 Sätta i SIM-kortet 4 Sätt i ett minneskort 4 Installera anslutningshanteraren 6 Avinstallera från datorn 6 Internetanslutning

Läs mer