Klimatarbetet i praktiken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klimatarbetet i praktiken"

Transkript

1 Klimatarbetet i praktiken Samverkan mellan centrala och regionala myndigheter Seminarium i Norrköping den maj Klimatarbetet behöver olika perspektiv, blanda teori och praktik Fiskeriverket Boverket Sjöfartsverket LST kulturmiljövård Riksantikvarieämbetet LST naturvård Skogsstyrelsen Jordbruksverket Boverket LST plan LST regional utveckling Naturvårdsverket LST lantbruk Kommunen Vägverket Banverket Glesbygdsverket Illustration:Marc Antrop 2 1

2 Tvärsektoriell helhetssyn Europeiska landskapskonventionen Illustration:Marc Antrop 3 Klimatförändringar leder till stora problem Men är framtiden hopplös? Drottningholm år 2209? 4 2

3 Extrema klimateffekter är inget nytt Det äldre samhället hade längre minne och mer riskspridning Karl X Gustavs tåg över Stora Bält 5-6 feb Värre klimat eller känsligare samhälle? Av fälld skog i stormen Gudrun utgjorde över 80% granplantering Men variationsrika bondskogar tål nästan hur mycket storm som helst 6 3

4 Historien ger perspektiv Det äldre samhället garderade sig mot naturkatastrofer Gårdar placerades på höjder och ängslador på fuktig mark 7 Energiomställningen är inte bara energipolitik Landskapsutnyttjande % Muskeldrivet landskap Fossilbränsledrivet landskap Vind/biobränsledrivet landskap År 1950 År 2050 Tid energiproduktion flyttar från oljepumpen ut i landskapet. 8 4

5 Ett nytt landskap en ny livsmiljö 9 Det är alltid möjligt att välja framtid Människan har alltid hittat olika lösningar vilka väljer vi? Morgondagens landskap angår alla och behöver utformas av alla 10 5

6 Historien ger exempel på hållbart byggande Mindre hållbart. De flesta kör bil. Mer hållbart. De flesta går. 11 Vad är RAÄ:s roll? Den nationella överblicken, dialogen och debatten Det centrala stödet, samordningen och tillsynen System- och metodutvecklingen Olika tänkbara ingångar i klimatfrågan 1. Katastrofer och skador 2. Kompensation och anpassningsstrategier 3. Klimatfrågan som socialt problem Kontakt: Telefon Telefon

7 Vad händer med kulturmiljön? Både snabba och långsamma förändringar Fuktskador stormskador Körskador Erosion Skred Katastrofer och skador fornlämningar, bebyggelse, föremål skred och översvämningar stormar varmare och fuktigare klimat Miljömålsarbetet RAÄ:s FoU-program, t.ex. FoU-projektet Klimat och kulturarv, Karlstads universitet Nordiska ministerrådet: Effekter av klimaendringer på kulturminner og kulturmiljøer 14 7

8 2. Kompensation och anpassningsstrategier invallningar, regler för strandnära byggande stormhärdig skog byggnadsanpassning, fuktkontroll, etc Idéer för hållbar och energisnålare samhällsstruktur Samverkan med centrala verk, BoV, SJV, SKS, NV, Tillv. Konferenser, t.ex. Ockelbo: Ny energi i gamla landskap Europeiska landskapskonventionen Klimatfrågan som socialt problem Särskilt fattiga områden i tredje världen Konflikter om förändrade ekologiska resurser Klimatproblem kläds i etniska, religiösa eller kulturella termer Europarådet Unesco Sida Africa 2009, Östersjösamverkan, World Urban Forum 16 8

9 Utnyttja RAÄ:s kunskapskällor Kulturmiljösök: bilder, fornminnen, bebyggelse 17 Förvaltningsavdelningen och aktuella utvecklingsområden Utveckling av Nationellt kunskapscentrum för kulturarvsförvaltning Vi ska etablera den kunskap och resurser som finns och byggs upp i Visby som en tillgång för hela Sverige Exempel på aktiviteter: Etablera verksamheten och laboratorierna i Visby som en tillgång för hela Sverige Utveckla databaser och referenssamlingar Erbjuda råd och stöd Erbjuda analysstöd inom Conservation science Omsätta forskningsresultat till praktisk tillämpning 18 9

10 Förvaltningsavdelningen och aktuella utvecklingsområden Klimat- och miljöfaktorernas inverkan på kulturarvet och dess bevarande Vi ska verka förebyggande och aktivt för att minska skador beroende på klimat- och miljöfaktorer Exempelvis inom: Nedbrytning kopplad till de globala klimatförändringarna Riskanalys och katastrofberedskap Energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader Mikrobiell nedbrytning 19 Förvaltningsavdelningen och aktuella utvecklingsområden Förstärkning av kulturarvssektorns förutsättningar för ett bevarat och försvarat kulturarv Vi ska se till att det finns kunskap och metoder anpassad för olika kundgruppers behov och att den kunskapen är känd. Exempelvis inom: Kulturreservat, kulturlandskap Arkeologiska fynd och fornlämningar Moderna kulturarv, offentlig konst och gestaltning inom- och utomhus Kompetensförsörjning Riskanalys och katastrofberedskap för brand och vandalisering 20 10

11 Förvaltningsavdelningen och aktuella utvecklingsområden Regler och riktlinjer kring förvaltningen av kulturarvet Vi ska höja kvalitén på kulturarvsförvaltningen och ge förvaltarna argument för val av metoder och åtgärder Exempel på aktiviteter: Sprida och tillämpa nationella/internationella styrdokument/överenskommelser Sprida och utveckla standards på europeisk nivå, SIS/CEN 21 Förvaltningsavdelningen och aktuella utvecklingsområden I vårt arbete ska vi ta hänsyn till: Barns och ungas rätt till kultur Mäns och kvinnors förutsättningar De ideella krafternas betydelse (socialekonomi och civilt samhälle) Tillgänglighet fysisk, mental och kulturell Våra aktiviteters klimatpåverkan Kontakta gärna: Stefan Nilsson Verksamhetssamordnare, Förvaltningsavdelningen

Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2012

Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2012 Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2012 Riksantikvarieämbetet 2013 Box 5405, 114 84 Stockholm Telefon 08-5191 8000 riksant@raa.se www.raa.se Bilder: Riksantikvarieämbetet och Kulturmiljöbild. Foto förordssida:

Läs mer

Boverket jobbar för dig. Nu visar vi vad vi gör!

Boverket jobbar för dig. Nu visar vi vad vi gör! Boverket jobbar för dig Nu visar vi vad vi gör! I den här broschyren berättar några av oss som jobbar på Boverket om myndighetens arbete. Vi vill göra vårt uppdrag och nyttan av vårt arbete tydligt och

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Angelägna berättelser INRIKTNINGSDOKUMENT FÖR HANDLINGSPROGRAM INOM UPPDRAGSARKEOLOGIN

Angelägna berättelser INRIKTNINGSDOKUMENT FÖR HANDLINGSPROGRAM INOM UPPDRAGSARKEOLOGIN Angelägna berättelser INRIKTNINGSDOKUMENT FÖR HANDLINGSPROGRAM INOM UPPDRAGSARKEOLOGIN Foto: Eva Skyllberg (1, 13, 18), Pål-Nils Nilsson (4), Bengt A Lundberg (7, 15, 16, 20), Carolina Andersson (8, 11),

Läs mer

Bygg för morgondagens klimat

Bygg för morgondagens klimat Boverket Bygg för morgondagens klimat Anpassning av planering och byggande Bygg för morgondagens klimat Anpassning av planering och byggande Boverket maj 2009 Titel: Bygg för morgondagens klimat. Anpassning

Läs mer

Landskapsnoden. Förutsättningar. Anders Esselin, december 2014. på uppdrag av Kungliga skogs- och lantbruksakademien (KSLA)

Landskapsnoden. Förutsättningar. Anders Esselin, december 2014. på uppdrag av Kungliga skogs- och lantbruksakademien (KSLA) Landskapsnoden Förutsättningar Anders Esselin, december 2014 på uppdrag av Kungliga skogs- och lantbruksakademien (KSLA) Innehållsförteckning Förord 3 Möjligheter 4 Utmaningar 5 Sektorisering 5 Avsaknad

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Det samiska kulturlandskapet. Program för att bevara, bruka och utveckla samiska kulturlandskap 2015 2020

Det samiska kulturlandskapet. Program för att bevara, bruka och utveckla samiska kulturlandskap 2015 2020 Det samiska kulturlandskapet Program för att bevara, bruka och utveckla samiska kulturlandskap 2015 2020 Det samiska kulturlandskapet Program för att bevara, bruka och utveckla samiska kulturlandskap 2015

Läs mer

Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2011

Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2011 Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2011 2 RIKSANTIKVARIEÄMBETETS ÅRSREDOVISNING 2011 Förord Samverkan i alla former har starkt präglat Riksantikvarieämbetets arbete under året. Det gäller de särskilda

Läs mer

Metodik konsekvensbedömning. Kulturarv. Tonje Grahn. GÄU - delrapport 24. Linköping 2011

Metodik konsekvensbedömning. Kulturarv. Tonje Grahn. GÄU - delrapport 24. Linköping 2011 Metodik konsekvensbedömning Kulturarv Tonje Grahn GÄU - delrapport 24 Linköping 2011 GÄU Göta älvutredningen 2009-2011 Foto: SGI STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Göta älvutredningen

Läs mer

Osäkert idag säkert imorgon?

Osäkert idag säkert imorgon? Osäkert idag säkert imorgon? Vad kan en mer omfattande antibiotikaresistens, klimatförändringarna och en hastig energiomställning innebära för arbetet med samhällsskydd och beredskap? Osäkert idag säkert

Läs mer

Samordnad planering för urbana stationssamhällen 2013-03-06. Lena Dübeck, lena.dubeck@boverket.se

Samordnad planering för urbana stationssamhällen 2013-03-06. Lena Dübeck, lena.dubeck@boverket.se Samordnad planering för urbana stationssamhällen 2013-03-06 Lena Dübeck, lena.dubeck@boverket.se Boverket myndighet för samhällsplanering, byggande och boende Boverket ska i frågor inom sitt verksamhetsområde

Läs mer

MEDDELANDE 4 2007. Fördjupad Utvärdering av Levande skogar

MEDDELANDE 4 2007. Fördjupad Utvärdering av Levande skogar MEDDELANDE 4 2007 Fördjupad Utvärdering av Levande skogar Projektägare Göran Enander Projektledare Erik Sollander Styrgrupp Staffan Norin (ordförande) Magnus Fridh Lovisa Hagberg Jan Linder Anna Möller

Läs mer

Making Cities Resilient. Erfarenheter över stads-och statsgränserna. Margareta Nisser- Larsson MSB

Making Cities Resilient. Erfarenheter över stads-och statsgränserna. Margareta Nisser- Larsson MSB Making Cities Resilient Erfarenheter över stads-och statsgränserna Margareta Nisser- Larsson MSB Nationell plattform en fråga om samverkan Under de senaste åren har extremt väder och naturhändelser orsakat

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Vem tar ansvar för klimatanpassningen? En översikt ur ett försäkringsperspektiv

Vem tar ansvar för klimatanpassningen? En översikt ur ett försäkringsperspektiv Vem tar ansvar för klimatanpassningen? En översikt ur ett försäkringsperspektiv Svensk Försäkring Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation. Vi arbetar för goda verksamhetsförutsättningar

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

Handbok. i fornminnesvård ROBERT DANIELSSON HANDBOK I FORNMINNESVÅRD

Handbok. i fornminnesvård ROBERT DANIELSSON HANDBOK I FORNMINNESVÅRD Handbok i fornminnesvård ROBERT DANIELSSON Handbok i fornminnesvård ROBERT DANIELSSON med bidrag av Karna Jönsson, Runo Löfwendahl och Thorgunn Snædal RIKSANTIKVARIEÄMBETET Box 5405, 114 84 Stockholm

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Hållbar stadsutveckling studier av Malmö och Prag

Hållbar stadsutveckling studier av Malmö och Prag Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) 15 hp Hållbar stadsutveckling studier av Malmö och Prag Fakulteten för Landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap,

Läs mer

VTI konferens 19 2001 Transportrelaterad miljökvalitet. Rapport från workshop den 10 11 september 2001

VTI konferens 19 2001 Transportrelaterad miljökvalitet. Rapport från workshop den 10 11 september 2001 konferens 19 2001 Transportrelaterad miljökvalitet Rapport från workshop den 10 11 september 2001 konferens 19-2001 Transportrelaterad miljökvalitet Rapport från workshop den 10 11 september 2001 Hans

Läs mer

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 1 (15) Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 Miljöpartiet de Grönas kommunpolitiska program är grunden för den politik vi ska föra i Håbo under mandatperioden 2015 2018. Vi vill bygga ett långsiktigt

Läs mer

Det Hållbara Norden Arkitektur och designpolitik i ett nordiskt perspektiv

Det Hållbara Norden Arkitektur och designpolitik i ett nordiskt perspektiv Det Hållbara Norden Arkitektur och designpolitik i ett nordiskt perspektiv Konferensrapport Arkitektur- och Designcentrum 22/11 2013 Arkitektur och design stod på dagordningen när Arkitektur- och designcentrum

Läs mer

KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM

KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM för göteborg Version 2014-06-03 Ett klimatstrategiskt program för Göteborg Göteborg ska vara en av världens mest progressiva städer i att åtgärda klimatproblem. Vi inom Göteborgs

Läs mer

Kulturmiljöövervakning genom NILS-programmet

Kulturmiljöövervakning genom NILS-programmet Rapport från Riksantikvarieämbetet Kulturmiljöövervakning genom NILS-programmet Redovisning av metodutvecklingsarbetet under åren 2008-2010 samt våren 2011 Kulturmiljöövervakning genom NILS-programmet

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärendet har lämnats till miljönämnden och till samhällbyggnadsnämnden för yttrande. TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen. Ärendet har lämnats till miljönämnden och till samhällbyggnadsnämnden för yttrande. TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-10-31 KS-2014/955.809 1 (5) HANDLÄGGARE KatarinaPersson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Ekosystemtjänster

Läs mer

Handlingsplan 2013 2015. Nationell plattform för arbete med naturolyckor

Handlingsplan 2013 2015. Nationell plattform för arbete med naturolyckor Handlingsplan 2013 2015 Nationell plattform för arbete med naturolyckor Handlingsplan 2013 2015 Nationell plattform för arbete med naturolyckor Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner:

Läs mer

Internationalisering i skolans styrdokument 2011

Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och Internationella programkontorets verksamhet Förord Kunskap

Läs mer

Framtidsbygd mat, måltid och turism

Framtidsbygd mat, måltid och turism Framtidsbygd mat, måltid och turism Sammanfattning av en serie symposier och en fortlöpande dialog 2013-01-14 Progrezzum, entreprenörer för hållbar utveckling, ekonomisk förening Urban Laurin (i samarbete

Läs mer