Trender sedan finanskrisen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trender sedan finanskrisen"

Transkript

1

2 Trender sedan finanskrisen Rekordhögt antal i arbete 2012 och färre i utanförskap Utlandsfödda har nu högre medelarbetstid och högre andel heltidsarbetande än inrikes födda Kvarstående utmaningar Sysselsättningsgraden har inte återhämtat sig Utanförskap: helårspersoner år procent är unga, utomeuropeiskt födda eller har nedsatt arbetsförmåga 2

3 Integration i långsam takt 78 år innan utomeuropeiskt födda kommer ikapp inrikes föddas sysselsättning Kräver ännu högre reformtakt än nu Mycket låg sysselsättning i vissa grupper: Nyanlända: 26 procent Somalier: 21 procent 3

4 Personer med funktionsnedsättning Arbetsförmågan, inte funktionsnedsättningen, avgör jobbchanserna Arbetskraftsreserv: personer med nedsatt arbetsförmåga som är arbetssökande och med mindre stödbehov Endast 28 procent av personer med nedsatt arbetsförmåga har arbete på ordinarie arbetsmarknaden 4

5 Eskilstunas arbetsmarknad Sysselsättningsgap: 36 procentenheter Sämre än i riket Andel utomeuropeiskt födda 1997 till 2011 Från 6,6% till 17,9% av vuxna år Högre andel än i riket (13,4 %) Inrikes födda Utomeuropeiskt födda 5

6 Socialbidrag speglar arbetslösheten +30% Kostnadschock? Socialbidrag - allt mer en heltidsförsörjning 49 procent har arbetslöshet som huvudskäl Nyanlända, unga, långtidsarbetslösa Har ej upparbetat arbetsvillkor i a-kassan 6

7 Statens arbetsmarknadspolitik brister Exempel: Arbetsförmedlingens ansvar för nyanlända 14 procent i arbete och 12 procent i studier Statskontoret: Brister i uppföljning av arbetssökande, frånvaro, ersättning till utförare Sociala problem prioriteras före arbetsmarknadsinsatser Brett missnöje med Arbetsförmedlingen Förtroendet sjönk till 11 procent i Förtroendebarometern år 2013 Kritik från både Fackförbundet ST och arbetsgivare Arbetsförmedlingens egen granskning (2011) Var femte inskriven upplevde att stödet brister, framför allt utlandsfödda och lågutbildade 4 procent av de som fick osubventionerat arbete uppgav att det skedde med myndighetens hjälp 7

8 Utanförskap: någon annans problem? Söderhamn 8

9 Trycket på kommunerna ökar 9

10 Konjunktur eller allmänna val? Prognos: Kostnaderna kan öka med 50 procent 3,25 miljarder per år 10

11 Kostnader och resultat Regionala differenser: Kostnad per invånare varierar mellan 0 och kronor Nettokostnaden per invånare varierar mellan 0 och kronor Vad förklarar kostnadsnivån? Politisk handlingskraft Bristande eller fungerande verksamhet hos Arbetsförmedlingen Bristande eller fungerande samarbete med Arbetsförmedlingen Utanförskapsproblem kortsiktiga och långvariga Kostnadseffektivitet Snålhet Valtaktik 11

12 Är överbudspolitiken effektiv? Ny studie över de kommunala utgifterna åren 2003 till 2010 Kommuner med höga kostnadsnivåer för åtgärder har inte högre sysselsättning året efter En realistisk arbetsmarknadspolitik Höga utgifter leder inte automatiskt till bättre arbetsmarknadsutfall Politikens innehåll är viktigare än kostnaden Företagsklimat är en viktig beståndsdel 12

13 Arbetsmarknadspolitik och kostnader Statliga arbetsmarknadspolitiska utgifter i Sverige halverades Från 2 procent av BNP år 1985 till 0,99 procent år 2008 Minskade framför allt under socialdemokratiska regeringar Forskning visar att politiken är mer effektiv under 2000-talet Nittiotalets allt för generösa åtgärder hämmade jobbchanser I Australien sjönk kostnaderna till 0,33 procent av BNP Valfrihetsmodell med mer effektiv förmedling, högre sysselsättning och bättre matchning Hur kan kommunerna göra samma resa? 13

14 Öka krav på sökande Ökade aktiveringskrav på socialbidragsmottagare Störst effekt tillsammans med jobbsökaraktiviteter Pyssel, textil och cykel-verksamhet fungerar inte Minskade bidragsmottagande i Stockholm Särskilt bland utlandsfödda Ökar utträde från socialbidrag till arbete och högre arbetsinkomster Ingen utflyttningseffekt Ekonomiska incitament Minskade marginaleffekter i socialbidraget Hårdare linje i USA, Kanada och Norge: tidsbegränsade socialbidrag Orimligt i Sverige 14

15 Öka kraven på utförare av förmedling Sverige: Deltagare hos privata aktörer Högre jobbsökaraktivitet och mer individuell handledning 24 procent hos egenregin sökte inga jobb jämfört med 8 procent hos privata aktörer Framgångsfaktorer enligt internationell forskningsöversikt Resultatbaserade kontrakt och övervakning av kundupplevelser Pris är inte enda konkurrensmedel Balansgång mellan prisvärdhet och att inte underminera kvalitet System utformas över tid med ständig dialog och förbättring Australien är ett föredöme särskilt system för uteslutande av underpresterande aktörer 15

16 Vuxenutbildning för integration Högst andel som slutför Svenska för Invandrare, SFI procent bland personer från Eritrea, Somalia, Irak, Iran och Thailand Problem: Utbildningens utformning, inte deltagarnas motivation Komvux Andel utlandsfödda 40 procent på gymnasienivå 90 procent på grundläggande nivå Sjunkande resultat Yrkesvux behöver byggas ut 16

17 Vuxenutbildning för integration Allt fler lågutbildade invandrare 25 procent av SFI-studeranden har högst sex års skolgång (Skolverket) Säter 100 procent, Borlänge 90 procent OECD: Andel i Norge och Nederländerna som endast uppnådde lägsta nivå av matematisk förståelse 60 procent av nyanlända 10 procent i hela befolkningen Utmaningar Språkutbildning räcker inte Saknas kunskap att validera Är utbildningen anpassad? Behov av Street Mathematics 17

18 Australien framgångsreform nr 1 Språkreform för nyanlända Deltagare Talar arabiska, mandarin och vietnamesiska 49 procent har låga förkunskaper och bristande skrivkunnighet 17 procent högkvalificerade migranter Personligt ansvar och stöd Studierna måste slutföras inom 5 år Kurs i arbetsnormer, lokal kultur, arbetsmarknadslagstiftning, fackföreningar, skatt, att betala räkningar mm Barnomsorg, Mor och barn-kurser, Telefontolk med hyresvärdar Utförare Universitet, företag, kommunala organisationer mm Utvärderas efter resultat Möter allt från analfabeter till akademikers behov 18

19 Australien framgångsreform nr 2 Språk-, läs- och räkneförståelse för lågutbildade Utformning 3 nivåer Praktik i samarbete med lokala näringslivet Personligt ansvar 800 timmars stöd under högst två år Utförare Betalt efter resultat 96 procent av utförarna når målen Reform: Införa råd av utförare för att utforma system på bästa sätt Resultat 60 procent av deltagarna fick arbete Antalet platser ska fördubblas 19

20 Företagsklimat fundament för jobb Bättre lokalt företagsklimat kan: Bidra till en bättre integration Minska socialbidragsutgifter med minst 200 miljoner Konkurrensutsättning särskilt viktigt IFAU: sysselsättning och arbetade timmar ökade, framför allt bland unga, äldre och utrikes födda Företagsklimat som relationsbyggare Forskning: Lyckad vuxenutbildning har företag med hela vägen från antagning till undervisning Företagens förtroende kan vara större för kommunen än Arbetsförmedlingen 20

21 Föregångskommuner Solna Gott företagsklimat och aktivering åtta timmar per dag Halverat socialbidragsmottagande och fått 76 procent av deltagare i arbete Nacka Jobbpeng valfrihet för arbetssökande 68 procent i arbete Generös vuxenutbildning Över hälften utlandsfödda 87 procent i arbete 21

22 Kostnadseffektivitet? 22

23 Slutsatser Integrationen måste och kan förbättras Också bland personer med kort utbildning Starkt kostnadstryck på svenska kommuner, men det är också en möjlighet Australien är ett föregångsland Resultatstyrd arbetsmarknadspolitik och vuxenutbildning Kostnadseffektiv Lyckas även med personer med kort utbildning Framgångskommuner Solna och Nacka effektiva insatser till låg kostnad Krav och möjligheter går hand i hand 23

11 reformer som fungerar

11 reformer som fungerar 11 reformer som fungerar Handbok för en kostnadseffektiv integrationspolitik Inledning/sammanfattning Den rekordhöga invandringen väcker oro över nyanländas egenförsörjning och boende. Bristande integration

Läs mer

Integrationspolitikens nya paradox

Integrationspolitikens nya paradox www.svensktnaringsliv.se september 2012 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Li Jansson Ikapp, men ändå efter Integrationspolitikens nya paradox Innehåll Sammanfattning... 2 Förstärkt insider-outsiderproblematik....

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen 2014-08-10 PM Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen I dag är gymnasieexamen den stora vattendelaren på svensk arbetsmarknad. Utan en gymnasieexamen är det mycket svårt att få jobb och kraven

Läs mer

10 Utmaningar för sysselsättningspolitiken

10 Utmaningar för sysselsättningspolitiken 1 Utmaningar för sysselsättningspolitiken PROP. 214/15:1 1 Utmaningar för sysselsättningspolitiken Sammanfattning En av regeringens viktigaste uppgifter under mandatperioden är att minska arbetslösheten

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

jobbpeng: Centerpartiets modell för en reformerad arbetsförmedling valfrihet Matchning förtroende Mångfald

jobbpeng: Centerpartiets modell för en reformerad arbetsförmedling valfrihet Matchning förtroende Mångfald jobbpeng: Centerpartiets modell för en reformerad arbetsförmedling Matchning valfrihet förtroende Mångfald Jobbpeng: Centerpartiets modell för en reformerad arbetsförmedling SAMMANFATTNING För att förbättra

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

BIDRAG, VÄGEN TILL ARBETE?

BIDRAG, VÄGEN TILL ARBETE? BIDRAG, VÄGEN TILL ARBETE? EN GRANSKNING AV SVENSK INTEGRATIONSPOLITIK Jenny von Bahr MAJ 2011 Om rapportförfattaren: Jenny von Bahr är utredare och analytiker på WSP Analys & Strategi. Hon är samhällsekonom

Läs mer

Investera i utbildning

Investera i utbildning Socialdemokraterna Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi 2 (12) Innehållsförteckning Investera i utbildning... 3 Nya utbildningspolitiska mål... 3 Högre resultat genom investeringar

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 Budgetunderlag 2014-2016 Sida: 1 av 76 Datum: 2013-03-01 Innehåll 1. Hemställan... 3 1.1 Anslagsmedel... 3 1.2 Regelförändringar... 4 2. Utvecklingen på arbetsmarknaden... 6 2.1 Huvudscenario för åren

Läs mer

På omslaget: Mikaela Mattsson, 23 år, Kommunal, barnskötare vid förskolan Bojen, Stockholm. Landsorganisationen i Sverige 2012

På omslaget: Mikaela Mattsson, 23 år, Kommunal, barnskötare vid förskolan Bojen, Stockholm. Landsorganisationen i Sverige 2012 Full sysselsättning På omslaget: Mikaela Mattsson, 23 år, Kommunal, barnskötare vid förskolan Bojen, Stockholm. Landsorganisationen i Sverige 2012 Omslagsfoto: Lars Forsstedt Grafisk form: LO Original:

Läs mer

CIRKULÄR 13:13. Vårpropositionen för år 2013

CIRKULÄR 13:13. Vårpropositionen för år 2013 2013-04-16 1 (12) CIRKULÄR 13:13 Ekonomi och styrning Ekonomisk analys Signild Östgren m.fl. EJ Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Personalfrågor Funktionshinderområdet Äldreomsorg Invandrar- och flyktingfrågor

Läs mer

Välfärd, egenmakt och det fria valet

Välfärd, egenmakt och det fria valet Välfärd, egenmakt och det fria valet Så stärks insatserna för dem med svårast funktionsnedsättning Li Jansson NOVEMBER 2011 TIMBRO TIMBRO [VÄLFÄRD] Författaren och Timbro 2011 ISBN 978-91-7566-857-4 http://www.timbro.se/innehall/?isbn=9175668574&flik=4

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin?

Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin? Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin? Sara Martinson Kristina Sibbmark RAPPORT 2010:15 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

OMVÄRLDSANALYS 2016-2018

OMVÄRLDSANALYS 2016-2018 OMVÄRLDSANALYS 2016-2018 Omvärldsanalysen syftar till att belysa externa faktorer som påverkar kommunens planerings förutsättningar på kort och medellång sikt. Den handlar om att identifiera trender, signaler,

Läs mer

Hög sysselsättning och låg arbetslöshet

Hög sysselsättning och låg arbetslöshet Samhällsekonomisk analys Juni, 2015 Hög sysselsättning och låg arbetslöshet Ett nationalekonomiskt perspektiv på arbetsmarknaden Susanne Spector Hög sysselsättning och låg arbetslöshet Ett nationalekonomiskt

Läs mer

Integrationsstrategi med fokus på inrikes och utrikes födda Skelleftebor 2013-01-15

Integrationsstrategi med fokus på inrikes och utrikes födda Skelleftebor 2013-01-15 Integrationsstrategi med fokus på inrikes och utrikes födda Skelleftebor 2013-01-15 1 Innehåll Förord Sammanfattning 1 Inledning... 5 2 Om integration... 6 3 Skellefteå idag... 8 Boende... 8 Deltagande...

Läs mer

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Ny färdriktning Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Gemensam vårmotion 2010 från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 2 (106) Innehållsförteckning 1. FÖRSLAG

Läs mer

Från försörjningsstöd till arbete Hur kan vägen underlättas?

Från försörjningsstöd till arbete Hur kan vägen underlättas? Från försörjningsstöd till arbete Hur kan vägen underlättas? Eva Mörk RAPPORT 2011:6 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Utbildningsnämnd. Förvaltningschef

Utbildningsnämnd. Förvaltningschef Utbildningsnämndens nämndplan 2012 111020 1 Inledning Nämndplanens syfte är att prioritera och förtydliga mål och strategier från statliga och kommunala styrdokument. Mål formulerade i nämndplanen skall

Läs mer

Budgetunderlaget 2012-2014

Budgetunderlaget 2012-2014 Budgetunderlaget 2012-2014 2 (90) Budgetunderlaget 2012-2014 1. Hemställan... 3 1.1 Anslagsmedel... 3 1.2 Regelförändringar... 4 2. Utvecklingen på arbetsmarknaden... 6 2.1 Huvudscenario för åren 2012-2014...

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer