KVALITETSAUKTION. våren 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSAUKTION. våren 2015"

Transkript

1 KVALITETSAUKTION våren maj Klubbas online med start Visning maj Vardagar 11:00-17:00 Lördagar 11:00-15:00 Söndagen 31 maj 11:00-15:00 Värmlandsgatan Göteborg

2 KORTFATTAD GUIDE - AUKTIONSKÖP Auktionsföremålen publiceras i webbkatalog på samt visas samlat i våra visningslokaler i 10 dagar. Under denna tid kan Kunden lägga bud och själv undersöka föremålen i vår visningslokal under våra öppettider. Katalogtext och utropspriser Katalogtexter tjänar som grundläggande objektsbeskrivning av auktionsposterna i katalogen. Uppgifter som lämnats i auktionskatalogen skall ses som vägledande för Kunden. Noteringar om förmålens kondition är en subjektiv bedömning gjord av GAV. Samtliga föremål säljs i befintligt skick. Kunden uppmanas och ansvarar för att innan eventuell budgivning noggrant undersöka och bedöma föremålets skick och att kontrollera att eventuella tillbehör finns med. Samtliga utropspriser är angivna i svenska kronor (SEK). Utropspriset baseras på en marknadsanpassad värdering av föremålet och det pris till vilket ett föremål slutligen säljs kan komma att väsentligt över- eller understiga utropspriset. Konditionsrapporter Saknas möjlighet att besöka visningen kan GAV på begäran svara på frågor rörande föremålets kondition. För konditionsrapport kan GAVs kundtjänst kontaktas via telefon eller e-post, dock senast 15:00 sista vardagen innan auktionstillfället. Observera att en konditionsrapport är en subjektiv bedömning av föremålets kondition. Budgivning För att delta i budgivning krävs att Kunden är registrerad hos auctionet.com. På föremålssidan på kan Kunden registrera sitt bud. Vill man bjuda lägsta möjliga belopp är det redan ifyllt och Kunden behöver bara klicka på Lägg bud eller trycka Enter. Kunden kan också lägga ett högre maxbud. Det finns även möjlighet att registrera bud i visningslokalen. Varje auktionspost har tilldelats en sluttid och då budgivningen avslutats vinner den budgivare som lagt det högsta budet. Om ett bud registreras mindre än 1 minut innan sluttiden så förlängs sluttiden med 3 minuter. All budgivning är bindande till köp. Budgivning sker i svenska kronor och buden höjs enligt nedan intervall SEK 50 SEK SEK 100 SEK SEK 200 SEK SEK 500 SEK SEK SEK SEK SEK SEK och uppåt kr Avgifter På det klubbade beloppet tillkommer inropsprovision om 22,5% inkl. moms + slagavgift 50 SEK inkl. moms/auktionspost. Föremål som omfattas av lagstadgad följerätt (Droit de suite) är markerade på föremålssidan och märkta med (d) i katalog. Vid köp av föremål som omfattas av Droit de suite tillkommer 5% på klubbat belopp om detta överstiger ett minimipris som år 2014 är 2200 SEK. Läs mer om följerätt på Betalning och avhämtning Att lämna anbud eller ropa in föremål på auktion är bindande. Inropade föremål skall betalas inom 5 dagar efter auktionsdagen. Efter avslutad auktion skickas en faktura via e-post. Enklaste och snabbaste sättet att betala är med kort via Mina sidor. Vi accepterar både svenska och utländska bank- och kreditkort (Visa och MasterCard). Det tillkommer en avgift på 1,55 % för kreditkort samt utländska kort. OBS! Vi accepterar inte kontant betalning. Du kan även erlägga betalning via Bankgiro Ange det referensnummer/ OCR som står angivet på din faktura. Det kan ta upp till 3 bankdagar innan vi ser bankgirobetalningar och kan lämna ut föremålet. Du kan också betala via banköverföring till konto: IBAN: SE BIC: ESSESESS Från och med dag 5 efter auktionstillfället utgår automatiskt en förvaringsavgift om 50 SEK per dag och föremål fram till dess att full betalning erlagts samt föremålet är uthämtat. Föremål som inte avhämtats inom 5 dagar kvarligger hos GAV på Kundens eget ansvar. Skulle föremåls kondition försämras efter denna tidpunkt har GAV inget ansvar gentemot Kunden för detta. GAV har rätt att sälja föremålet 3 månader efter anmaning om hämtning. Transport och försändelser Alla transporter och försändelser anordnas av Kunden och sker på Kundens bekostnad och risk. Transport kan beställas i samband med betalning på Mina sidor. Enligt kulturminneslagstiftningen krävs tillstånd för att föra ut vissa äldre kulturföremål ur Sverige. Tillstånd ges av Riksantikvarieämbetet. Vänligen läs mer om utförselreglering och ansökan på SHORT GUIDE TO BUYING AT AUCTION Auction items will be published in the web directory on and presented in our showroom for 10 days. During the viewing the Client may place bids and examine the items in our showroom during our business hours. Descriptions and estimates The catalogue description covers basic information of the objects included in the auction lot and is merely to be seen as a guidance to a prospective buyer. Notes on the conditions of objects in the catalogue are subjective opinions made by Göteborgs Auktionsverk (GAV). Please, note that it is up to the Client to form an independent opinion of the state and condition of the objects in the sale and to carefully examine and assess the condition and to check that any accessories are included. All estimates are stated in Swedish Kronor (SEK) and are to be seen as a guide to prospective buyers. The price at which an object is eventually sold may be greater or less than the estimate. Condition reports A supplementary report on an object s condition is normally available on request. Clients may submit a request for a condition report at Customer Services by telephone or before 15:00 the closest working-day before the sale. A condition report is a subjective opinion by GAV and is merely to be seen as a guidance to the Client. We strongly recommend any prospective buyer to examine the object in person. Bidding It is required that the Client is a registered customer with auctionet.com before part-taking in the sale. The Client may register his/her bid at the object page at com. If one wishes to bid the lowest amount possible, this amount is already stated in the bidding box, and one only has to click Place bid or hit Enter. The Client may also add a higher maximum bid. It is also possible to register bids in the showroom. Each auction lot has been assigned an end time, and when the bidding ends the bidder who placed the highest bid wins. If a bid is registered less than 1 minute before the end time the end time will be extended by 3 minutes. All registered bids are at all times binding. All bidding is to be made in Swedish Kronor (SEK). The auction advances in the intervals shown below SEK 50 SEK SEK 100 SEK SEK 200 SEK SEK 500 SEK SEK SEK SEK SEK SEK and above kr Fees Buyers pay the hammer price plus a buyer s premium of 22,5% (inc.vat) plus a hammer fee of 50 SEK (inc.vat)/per lot. Auction lots marked with (d) in the catalogue are subject to a Visual Arts Copyright fee of 5% if the hammer price exceeds the minimum of SEK. You may read more on Visual Arts Copyright at Payment and collection Payment and collection should be made within 5 working days after the date of the sale. All bids are at all times binding to purchase. Bought items must be paid within 5 days of the date of the sale. After the sale an invoice is distributed by . Payment may be made via My pages at site by bank card. All credit card payments are subject to an extra fee of 1,55 % due to the card issuer s fees. Payment can also be made directly at the cashier s desk. We do not accept cash payment. You may also crediting GAV s bank account (see details below). Enter the reference number / OCR stated on your bill. IBAN: SE BIC: ESSESESS Full payment and collection should be made within five days. Lots that remain un-paid and are not collected after five days will be subjcet to an additional fee of 50 SEK/per auction lot and day. Items which are not collected within 5 days remain with GAV at the buyer s risk and are not insured after this date. GAV has no liability to the Buyer, should an object s condition deteriorate after this date. GAV has the right to re-sell any auction lots that are not collected 3 months after due warning. Transport & shipping All shipments and transports of purchased items are to be ordered and handled by the Client. You may order transport at payment via My pages at License is required to bring out certain old artifacts and art objcets of Sweden according to Swedish cultural heritage legislation. Such permission is granted by the National Heritage Board. Please read more about the exit control and application at FÖRTYDLIGANDE av uttryck 1 ERICSON, JOHAN ( ) Enligt vår uppfattning ett originalverk av utfört av nämnd konstnär. 2 ERICSON, JOHAN ( ) Tillskriven Enligt vår uppfattning troligen ett originalverk utfört av konstnären men utan garanti att så är fallet. 3 ERICSON, JOHAN ( ) Hans ateljé Enligt vår uppfattning utförd i konstnärens ateljé. 4 ERICSON, JOHAN ( ) Hans efterföljare Enligt vår uppfattning utförd i konstärens stil, samtida eller senare. 5 ERICSON, JOHAN ( ) Hans art Enligt vår uppfattning utförd i konstnärens manér men från senare tid. 6 ERICSON, JOHAN ( ) Efter Utförd av annan konstnär efter ett känt verk av nämnd konstnär. EXPLANATION cataloguing practice 1 ERICSON, JOHAN ( ) Catalogued as an original work of art by the said artist. 2 ERICSON, JOHAN ( ) Tillskriven Catalogued as a work of art attributed to the said artist, but with no full guarantee. 3 ERICSON, JOHAN ( ) Hans ateljé Catalogued as a work of art that i executed in the studio of the artist. 4 ERICSON, JOHAN ( ) Hans efterföljare Catalogued as a contemporary or later work of art by a follower of the artist and in his/her style. 5 ERICSON, JOHAN ( ) Hans art Catalogued as a work of art in the manner of the artist executed at a later date. 6 ERICSON, JOHAN ( ) Efter Catalogued as a copy of a known work of the artist.

3 Lena Hafdell VD Managing Director Henrik Boustedt Orientalisk Keramik & konsthantverk Oriental ceramics & works of art Ann-Sofie Johansson Foto & samtida konst Photography & Contemporary Art Sandra Johansson Gemmolog FGA Värderingsman Gemologist FGA Valuator Elisabeth Björnram Marknadsföring & kommunikation Värderingsman Marketing & Communication Valuator David Sandberg Vaktmästare & tekniskt ansvarig Technical Support Maria Öhman Chefsintendent Chief curator Peder Lamm Värderingsman Hemvärderingar Valuator Tapio Korhonen Värderingsman Hemvärderingar Valuator Maria Ylander Silver & smycken Värderingsman Silver & jewellry Valuator Markus Dahlin Fotograf Photographer VÄRMLANDSGATAN 2 UTLÄMNING/SHOWROOM Måndag-fredag Lördag Söndag & Helgdagar Stängt KONTAKT Telefon CASHIER/SHOWROOM Monday-Friday Saturday Sunday and Holidays Closed CONTACT Telephone +46 (0)

4 KVALITETSAUKTION våren 2015 Många internationellt intressanta föremål ingår i vårens Kvalitetsauktion. En gouache av Fernand Léger, signerad 1934, utgör auktionens huvudnummer och har proveniens från Göteborgskoloristen Ragnar Sandberg. Även Sandberg är representerad med flera konstverk på auktionen. Den franska tråden går vidare i en mycket fin samling art nouveauglas av Gabriel Argy-Rousseau och Almaric Walter. Vi kan också presentera konst och en skulptur av flera av Mexikos största konstnärer under 1900-talet, såsom Augusto Ortega Escobedo och Alfredo Zalce, som är ovanliga på den svenska marknaden. Bland de orientaliska föremålen utmärker sig en sino-tibetansk Buddha med proveniens från Friherre Gustaf Mannerheim. Avslutningsvis samsas även verk av skulptörerna Christian Berg och Carl Frisendahl med akvareller av Hilma af Klint från 1930-talet. Maria Öhman, chefsintendent

5 CARL KYLBERG ( ). Sorgsna tankar Olja på duk. Signerad Kylberg. 56 x 61 cm. Ramen utförd av konstnärens hustru Ruth. Proveniens Genom arv från Disponent Helge med Fru Violet Byström till nuvarande ägare. Utställningar Nordiska Konstförbundet, svenska sektionen 1935, kat.nr 32 Retrospektiv utställning, Konstakademien, Stockholm 1937, kat.nr 165 Liljevalchs Konsthall, Stockholm 1946, kat.nr 116 Riksförbundet för bildande konst. Utställning 143 Minnesutställning Liljevalchs Konsthall 1954 katnr 91 Kunstforeningen Köbenhavn 1956 Kat.nr 32 Fyns stifts kunstforening Odense jan-febr Litteratur Knyphausen, Brita; Carl Kylberg, Allhelms förlag Malmö Katalognr 184, sid 253. Smärre färgbortfall SEK RAGNAR SANDBERG ( ). Collage av fotografier, tidningsurklipp samt etiketter på papper. Utförd (d) 34,5 x 43 cm. Proveniens Elsa och Ragnar Sandberg. Därefter i arv inom familjen. Fläckar SEK

6 JOHAN RHODE. Bestickuppsättning Konge/Acorn, 73 delar, sterlingsilver. Georg Jensen, Köpenhamn efter Totalvikt ca 2670 gram. 6 förrättsknivar (blad i rostfritt stål) 8 förrättsgafflar 6 matknivar (blad i rostfritt stål) 6 matgafflar 6 matskedar 6 fiskknivar 6 fiskgafflar 1 tesked 7 kaffeskedar 1 kompottsked 1 såsslev 1 såsslev (liten) 2 saltkar med emalj 2 saltskedar 6 smörknivar 6 cocktailbestick 1 dansk osthyvel med tråd (delar i rostfritt stål) 1 uppläggningssked. Modellen formgiven år Smärre repor SEK

7 ERLING ÄRLINGSSON ( ). Motiv från Göteborgs hamn. Olja på duk. (d) Signerad och daterad E Ärlingsson x 69 cm SEK

8 OTTO SCHULZ ( ) Inredningsarkitekt Otto Schulz flyttade till Sverige från Tyskland 1907 och fick anställning som ritare hos Selander & söner. Tre år senare öppnade han sin egen firma i Göteborg. Ett av de mest prestigefyllda uppdragen han fick var att rita inredningen till Bräutigams konditori öppnade butiken Boet i hörnet av Avenyn och Kristinelundsgatan, där Hotell Rubinen ligger idag. Det var en inredningsaffär i flera plan med en inspirationsvåning som mötte kunderna. Hela Göteborgs borgerskap gick till Boet för att beställa inredningar till bl.a. matsalar, salonger, sängkammare och jungfrukammare. Otto Schulz har inte enbart verkat som inredare i Göteborg. Han var även redaktör för tidskriften Boet, som gavs ut under åren , där samtidens formgivning marknadsfördes. Han grundade också en egen skola, Bo-studio, där han hade studiecirklar med undervisning i heminredning. Många inredningar som beställdes hade historiska stilar som förebild, t.ex. barock eller renässans. Utöver dem komponerade Otto Schulz möbler i tidsenlig form. Han tog även patent på tre olika tekniker som han uppfann: botarsia (dekor av mässingsspik på trä), bopoint (dekor av pärlspik på konstläder) och bosaik (mosaik som var stöttålig). Tiden hann dock ifatt Otto Schulz. Under 1940-talet slog funktionalismen igenom hos den stora allmänheten. Otto Schulz var en av dess motståndare och intresset för hans inredningar sjönk sålde han firman Boet. Text: Maria Öhman OTTO SCHULZ. Fåtölj, Boet Göteborg 1930-talets mitt. Sits och rygg klädd i cognacsfärgat läder på ben i ek, svängd djuphäftad ryggbricka. Proveniens Inköpta på Boet, Göteborg år Fläckar, smärre sprickor och repor SEK OTTO SCHULZ. Fåtölj, Boet Göteborg 1930-talets mitt. Sits och rygg klädd i cognacsfärgat läder med ben och armlän samt ryggbricka i ek. Proveniens Inköpt på Boet, Göteborg år Fläckar, smärre sprickor samt repor SEK

9 Petrus Weyts var en flamländsk marinmålare specialiserad på hinterglasmåleri. Weyts var verksam främst i Antwerpen, men hade beställningar över hela världen PETRUS CORNELIS WEYTS ( ). Glasmålning. Skeppsporträtt i hinteglasmalerei av briggen Helena. Fartyget med svensk unionsflagg samt destinationsflagg Kejsardömet Brasilien. Under bilden texten: HELENA FRÅN WIFSTA WARF, CAPT P. NILSSON 1847, P. WEYTS. Mahognyfanerad originalram, yttermått 70 X 87 cm. Petrus Weyts var en flamländsk marinmålare specialiserad på hinterglasmåleri. Weyts var verksam främst i Antwerpen, men hade beställningar över hela världen. Wifsta Skeppsvarfs Bolag, norr om Sundsvall, grundades 1798 av industrimannen Per Hellzén ( ). Fram till 1870 byggdes ett sextiotal handelsfartyg, samtidigt som man bedrev rederirörelse. Helena var en av rederiets fem briggar köptes verksamheten av familjen Wallenberg och Stockholms Enskilda Bank och en betydande pappersindustri utvecklades. Färgbortfall och slitage. Ramen med fanerskador SEK

10 ARNE JACOBSEN. Fåtölj Ägget. Fritz Hansen, Danmark 1960-tal. Fyrdelad centralfot i aluminium, klädd i svart skinn, lös dyna. Modellen formgiven år 1958 till SAS Royal Hotel, Köpenhamn. Torkad stoppning,slitage samt sprickor SEK ARNE JACOBSEN. Fåtölj Ägget. Fritz Hansen, Danmark 1960-tal. Snurrbar på fyrdelad centralfot i aluminium, klädd i svart skinn med lös dyna. Modellen formgiven till SAS Royal Hotel, Köpenhamn år Torkad stoppning, slitage samt sprickor, en tass saknas SEK

11 NILS NILSSON ( ). Bruden Olja på duk. (d) Monogramsignerad NN. 66 x 82 cm. Proveniens Forstmästare Sven Tarras, Göteborg. Därefter i arv inom familjen. Utställningar Göteborgs Konstmuseum, Nils Nilsson, 7 april - 27 maj 2001 samt Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm, 20 oktober- 25 november 2001, avbildad i utställningskatalogen sid BÖRGE MOGENSEN. Soffa, modell För Fredericia Möbelfabrik, Danmark. Klädd i brunt läder med benavslut av mahogny, lösa plymåer. Etikettmärkt model nr 2213/t4 serienr Längd 220 cm. Modellen formgiven år 1962 till Börge Mogensens hem i Gentofte norr om Köpenhamn. Smärre repor, fläckar samt slitage SEK Litteratur Konst i svenska hem, band 1, upptagen samt avbildad sid. 56 under samling 14: Forstmästare Sven Tarras, Daltorpsgatan 21, Göteborg. Jeff Werner; Nils Nilsson, Göteborg 1997, omnämnd samt avbildad sid.199, bild 91. Smärre färgbortfall SEK

12 NILS NILSSON ( ). Interiör med två flickor. Olja på duk. (d) Monogramsignerad NN. 91 x 100 cm. Smärre krackeleringar samt färgbortfall SEK PIERRE OLOFSSON ( ). Komposition. Tempera på pannå. (d) Signerad Olofsson. 88 x 68,5 cm. Smärre färgbortfall SEK

13 Björn Weckströms konstnärliga arbete karaktäriseras av abstrakt form samt individualisiska tolkningar av realism. Under 1970-talet blev han inspirerad av de protester som fanns mot den kinetiska bullriga konsten av tiden och ett flyktigt intresse av Zen-buddism förmedlas i en introvert, interaktiv typ av skulpturer verkar för att avslöja okända områden i sinnet Sandra Johansson Gemmolog FGA, Värderingsman HALSBAND, Spectra, silver samt akryl, Björn Weckström för Lapponia, Ledad stavlänk, längd 77 cm. Hänge i abstrakt form av silver och akryl, delvis färgad i blått och grönt, höjd ca 82 mm. Hänget är elektrifierat med inbyggd lampa. Bruksslitage, del av länk något sned. Fåtal repor på hängets baksida SEK

14 FOLKE ANDRÉASSON ( ). Vy över Mollösund. Olja på duk. (d) Signerad Folke Andréasson. 60 x 73 cm SEK

15 ARVID AHLBERG ( ). Örlogsfartyget HMS Drott utanför Marstrand. Olja på duk. Signerad och daterad A. Ahlberg x 73 cm. HMS Drott var kung Oscar IIs stabsfartyg och var känt för att transportera Hans Majestät mellan tidens mondäna badorten. Lagningar. Smärre hål SEK DRYCKESKANNA, silver, Abraham Wirgman, Göteborg, 1724 ( ). Cylindrisk form med slätt liv. Bladornerade kulfötter, tumgrepp och fotanfanger i reliefdekor. Svängd hänkel med bladranka. Graverad dekor på lock med pärlstav och infälld medalj slagen Förgylld insida, samt delvis förgyllda detaljer. Infälld medalj präglad 1688 med den 7:årige Karl XII bröstbild på framsidan av A. Karlsteen. Höjd 18 cm, vikt 800 g. Liten spricka och buckla vid hänkelns övre fäste. Eventuell lagning vid tumgreppet. Smärre repor och bucklor samt porer i metallen SEK

16 ÖRHÄNGEN, ett par, 18K vitguld med diamanter, totalt ca 3,15 ct. Vikt 3,0 g. Stiftörhängen med Champagne-färgade (Fancy light yellow-brown), briljantslipade diamanter. Färg ej jämnt distribuerat. Höjd ca 7,5 mm. Färg Fancy light Yellow-brown. Klarhet SI1 - SI MANSKAPSVÄRJA, för kavalleriet. Sverige, m/1685. Längd 106 cm, klinga 90 cm. Åldersrelaterat slitage SEK Proportioner Goda. Symmetri God. Bruksslitage SEK

17 GÖTEBORGS AUKTIONSVERKS HISTORIA Staden är folkrik av handlande, seglande, milis, främmande och folk, som stöta till ifrån hela landet; varav här är mycken ruljangs, så att inbyggarna må väl och äga sköna samt vackert möblerade hus, sa Carl von Linné om Göteborg på sin Västgötaresa Givetvis tar vi inte åt oss hela äran för de vackert möblerade husen men Göteborgs Auktionsverk hade redan då sysslat med auktioner i 65 år... År 1680 infördes auktionskammarordningen för Stockholms stad och påföljande år ansökte Göteborgs magistrat om regeringens tillstånd att få inrätta en auktionskammare och 1681 inleddes Göteborgs Auktionsverks historia. Ett av världens äldsta auktionshus Det sägs att Göteborgs Auktionsverk är ett av världens äldsta auktionsverksamheter som fortfarande är verksam. Historien inleds med att Göteborgs magistrat 1681 ansökte om regeringens tillstånd att få inrätta en auktionskammare. Vem som helst tilläts att arrangera försäljning genom auktion men monopolet betydde dock att det var Auktionsverket som kom och förrättade själva auktionen. Auktioner - en viktig del av vardagen Historiskt sett var stadens auktioner ett viktigt sätt för stadsborna att införskaffa varor. Ny forskning visar att nästan alla samhällsgrupper, både män och kvinnor, besökte stadsauktionerna där alla typer av varor såldes - från hästar till möbler. Auktioner var ett viktigt sätt att omvandla föremål till kontanter i händelse av penningnöd. Auktioner gick från att vara ett sätt för samhällets bättre bemedlade att avyttra omoderna och förbrukade föremål till de mindre bemedlade till att i slutet av 1800-talet bli en marknadsplats för föremål som inte bara är gamla och därför sämre och billigare utan antika och därför bättre och dyrare. Ostindiska kompaniets auktioner Fram till modern tid är det endast Ostindiska kompaniet ( ) som fått tillstånd att hålla auktioner vid sidan av stadens monopol i Göteborg. Ett särskilt auktionsrum inrättades i det Ostindiska huset (nuvarande Göteborgs Stadsmuseum) när det uppfördes Efter att handeln med Kina gick allt sämre i början av 1800-talet valde man år 1813 att avveckla verksamheten och hela Ostindiska huset såldes då genom auktion. Sedan 1999 har Göteborgs Auktionsverk varit i privat ägo Göteborgs Auktionsverks lokaler Från början höll Göteborgs Auktionsverk sina auktioner i stadshuset. År1733 flyttade verksamheten till ett nyuppfört auktionshus i anslutning till stadens Tullpackhus på Smedjegatan 7 och 1862 flyttade man sedermera vidare till det gamla gymnasiehuset på Västra Hamngatan var Göteborgs Auktionsverk verksamt i den specialritade auktionskammaren på Tredje Långgatan 7-9 som enligt uppgift är Europas äldsta byggnad specifikt uppförd för auktionsverksamhet. Sedan 1999 har Göteborgs Auktionsverk varit I privat ägo och I början av 2014 flyttade företaget till Värmlandsgatan 2, tillbaka till ett hamnnära läge och lokaler lämpade för 2000-talets globala auktionssätt.

18 LJUSSTAKE, silver, Omar Ramsden & Alwyn C E Carr, London England Driven och hamrad dekor. Gröna hjärtan i emalj och dekor i form av knutar. Signerad Omar Ramsden & Alwyn C E Carr made me i botten. Höjd 17 cm. Fylld fot. Smärre repor och slitage SEK AGNES CLEVE ( ). Utsikt mot Berzelii Park, Stockholm. Olja på pannå. (d) Signerad och daterad A Cleve x 49,5 cm. Krackeleringar, stifthål i övre marginal SEK

19 GUSTAV RUDBERG ( ). Skuta i motljus, Hven. Olja på duk. (d) Signerad Rudberg. 85 x 91 cm. Smärre färgbortfall SEK AUGUSTO ORTEGA ESCOBEDO ( ). Skulptur El beso, grönpatinerad brons. Signerad Escobedo. Höjd 24 cm. Proveniens Skulptör Gudrun Eduards, förvärvad i Mexiko city Utställningar Ett exemplar av skulpturen i marmor ställdes ut på Biennalen i Mexiko city SEK

20 FRANCISCO ZÚÑIGA ( ). Två kvinnor. Akvarell och bläck. Signerad med datering samt dedikation para Gudrun de Zuñiga ,5 x 60,5 cm. Litteratur Skall ingå i kommande Catalogue raisonné, vol V av Ariel Zúñiga. Proveniens Gåva från konstnären till skulptör Gudrun Eduards, Mexiko city Något vågigt papper, smärre revor i marginaler SEK

21 RAFAEL CORONEL (F.1931). Antiklerikalt motiv. Olja på duk. 60 x 75 cm. Proveniens Från konstnären via advokat Antonio Luna Aroyo till skulptör Gudrun Eduards, Mexiko city omkring år Något ospänd duk SPELDOSA, silver samt emalj, troligen Tyskland, tidigt 1900-tal. Fågel i mässing bakom uppfällbart lock. Blå emalj med dekor av keruber och blomstergirlander i vitt. Dekor av safir. Längd 11 cm. Smärre emaljskador, lockets fäste med lagning. Fågel saknar fjädrar. Ej genomgången eller funktionstestad SEK SEK

22 ALFREDO ZALCE ( ). Ciudad de Morelia. Akryl och olja på papper klistrad på pannå. Signerad och daterad Alfredo Zalce x 95 cm. Proveniens Skulptör Gudrun Eduards, förvärvad i Mexiko city Utställningar Insituto nacional de bellas artes - Museo nacional de arte moderno, Mexico MARKUS LARSON ( ). Forslandskap. Olja på duk. Monogramsignerad ML Paris. Sannolikt målad under konstnärens tid i Paris under åren Krackeleringar, smärre färgbortfall SEK Smärre färgbortfall och repor SEK

23 Namnet granat kommer från det latinska namnet för granatäpple, Granatum, efter dess likhet med nämnda frukts kärnor HÄNGE i form av kors, 14K rödguld samt silver med rhodolitgranater och diamanter, 1800-talets mitt. Vikt 28,0 g. Höjd 66 mm. 4 stycken droppformat karbunkelslipade granater samt 16 st gammalslipade diamanter. Belagd med silver bakom diamanter. Klarhet diamanter SI2-P1. Rhodolitgranaten är en purpurröd variant ur granatsläktet och är en komposition av Pyrop och Almandin. Namnet är hämtad från de grekiska orden Rho don och Lithos, som bokstavligen betyder rossten. Förr i tiden gavs granater som gåvor mellan vänner för att visa sin tillgivenhet till varandra och för att förvissa sig om att de skulle ses igen. Sandra Johansson Gemmolog FGA, Värderingsman Bruksslitage, mindre repor. Litet nagg på en granat. Syngenetiska kristallinneslutningar i granater samt fåtal fjädrar SEK

24 TERRIN, porslin, Kina Qianlong ( ). Dekor i famille rose av blommor. Lock med krönande fohund. Hänklar i form av fabeldjursansikten. Längd 31 cm. Smärre slitage SEK

25 CRÈMEKOPPAR, sex stycken, mjukt porslin. Marieberg, Henrik Stens period ( ). Reliefdekor av vridna räfflor samt målad polykrom blomsterdekor. Höjd8,5 cm. En lockknopp med lagningar, samtliga knoppar med nagg/skador, lock med smärre nagg SEK MADELEINE PYK (F.1934). Gotland. Olja på duk. (d) Signerad M. Pyk. 100 x 81 cm. Smärre repa SEK

26 ASMUND ARLE ( ). Skulptur häst och människa, mörkpatinerad brons. (d) Signerad och numrerad Asmund Arle 2/6 samt gjutarstämpel H. Bergman fud. Höjd 31 cm, längd 32 cm SEK

27 CARL FRISENDAHL ( ). Skulptur i form av isbjörn, vit marmor. (d) Signerad C. Frisendahl. Längd 32, höjd 18 cm. Gulnad SEK CHRISTIAN BERG ( ). Skulptur Radar, mörkpatinerad och olerad brons. Utförd (d) Signerad och numrerad C.B. EX:1. Monterad på marmorsockel. Höjd exklusive sockel 15,9 cm. Litteratur: Berg, Torvald; Christian, Malmö 1991, katalognr 146, sid 200. Patinering med slitage. Lös montering SEK

28 RING, 18K vitguld med diamant, totalt ca 1,3 ct, Jarl Sandin, Vikt 4,2 g. Storlek 18. Briljantslipad diamant i chatongfattning. Färg Top Wesselton (F). Klarhet P1. Proportioner Goda. Symmetri Mycket god. Bruksslitage, mindre repor på ringskena SEK ERIK OLSON ( ). God Helg komposition med Maria och Jesusbarnet Gouache och akvarell på papper. (d) Signerad Erik O. 14 x 9 cm. Ej examinerad ur ram SEK

29 GUSTAVE ALBERT ( ). Kyrkan i Dordrecht. Olja på duk. Signerad och daterad Albert x 131 cm. Proveniens Konstnärens familj WALDEMAR LORENTZON ( ). Monaco Dansrestaurang. Akvarell och tusch. (d) Signerad Lorentz. Studie till menykort samt annons till Monaco Dansrestaurang, Stockholm. 12 x 6 cm. Ej examinerad ur ram SEK Utställningar Gustave Albert Minnesutställning, Eskilstuna Konstmuseum 1955/56 Nr 89. Gustave Albert Minnesutställning, Eskilstuna Konstmuseum 1995/96 Nr 34. Gustave Albert Minnesutställning, Mellersta Finlands Museum 26/4-2/ Krackeleringar, smärre färgbortfall SEK

30 BÄGARE, silver. Mästare Erik Löfmans änka Uppsala Vikt ca 62 gram. Delvis förgylld. Konande form på rund räfflad fot, liv med svängda godronneringar samt krönt monogramgravyr i kartusch. Höjd 9 cm. Lagningar SEK BIRGER KAIPIAINEN. Väggrelief kvinna, glaserad stengods. Rörstrand (d) Fonden glaserad i svart och brunt med påhängda plattor i vitt, svart och turkos samt kulor i vitt, orange och turkos. Signerad Kaipiainen samt R. Höjd 46, 5 cm. Upphängningstrådar senare/saknas SEK

Kvalitetsauktion hösten 2014. 23 november 2014 23rd November 2014

Kvalitetsauktion hösten 2014. 23 november 2014 23rd November 2014 Kvalitetsauktion hösten 2014 23 november 2014 23rd November 2014 Kvalitetsauktion hösten 2014 23 november 2014 23rd November 2014 Klubbas online med start 19:00 Online-sale starting at 19:00 CET Visning

Läs mer

Våra reguljära öppettider är alla vardagar 10-17. 3 dagar efter en avslutad auktion har vi

Våra reguljära öppettider är alla vardagar 10-17. 3 dagar efter en avslutad auktion har vi Vanliga frågor (FAQ) ALLMÄNT När har ni öppet? Hur tar jag mig enklast till er? Våra reguljära öppettider är alla vardagar 10-17. 3 dagar efter en avslutad auktion har vi utökade tider för utlämning fram

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Köpe- och försäljningsvillkor

Köpe- och försäljningsvillkor Köpe- och försäljningsvillkor Köpevillkor 1. Bud Deltagare i budgivning (budgivare) kan i förväg ansöka om en s.k. spade med ett inropsnummer hos Auktionsverket i Karlstad (nedan kallad AV) kundtjänst.

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Arne Jacobsen, 1958. Stol designade av Arne Jakobsen och tillverkade av Fritz Hansen.

Arne Jacobsen, 1958. Stol designade av Arne Jakobsen och tillverkade av Fritz Hansen. droppen Stolen Droppen designades 1958 av Arne Jacobsen som en del av inredningen i hans mästerverk, det legendariska SAS Royal Hotel i Köpenhamn Droppen tillverkades ursprungligen tillsammans med Svanen

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Hantverkare i Falkenbergs kommun

Hantverkare i Falkenbergs kommun Hantverkare i Falkenbergs kommun Detta är förslag på besöksmål gällande hantverkare i Falkenbergs kommun. Nedan är hantverkarna beskrivna i kort text och även en karta är bifogad där alla är utsatta. Här

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008 Det finns restaurang, café och espressobar i museet. Det finns plats för att sitta och äta matsäck på plan 1. Dit kommer man genom ingången som ligger mot vattnet. 30 personer får plats. Det går inte att

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

KVALITETSAUKTION VÅR 2013

KVALITETSAUKTION VÅR 2013 KVALITETSAUKTION VÅR 2013 MÅNDAG 27 MAJ 2013 KL. 13:00 1. TOR BJURSTRÖM (1888-1966). "Solnedgång". Olja på duk. (d) Signerad Bjurström. 55 x 66 cm. Inga Slutpris: 22 000 SEK 2. TOR BJURSTRÖM (1888-1966).

Läs mer

Kvalitetsauktion H-2012

Kvalitetsauktion H-2012 Kvalitetsauktion H-2012 MÅNDAG 26 NOVEMBER 2012 KL. 13:00 1. KARIN PARROW (1900-1984). Träd, Stenungsön 1940-tal. Olja på pannå. Intygad a tergo av Julia Parrow-Kalb. Utställd: Karin Parrow - kvinna och

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat.

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat. Göteborg 1988-05-11 ERNA OCH VICTOR HASSELBLADS STIFTELSE Till redaktionen Hasselbladstiftelsen utdelar i år för åttonde gången det internationella fotopriset, som väckt stort intresse världen över. Pristagare

Läs mer

2011 w w w. s c h e r l i n. s e

2011 w w w. s c h e r l i n. s e 2011 www.scherlin.se Det började en gång med en hallbänk till min egna bostad, som jag ritade och lät tillverka i Småland. Sedan har det med åren blivit fler bänkar, hallförvaring i olika former, mat-

Läs mer

KONSTNATTA X 14 KONSTNÄRER

KONSTNATTA X 14 KONSTNÄRER KONSTNATTA X 14 KONSTNÄRER 1/14 högskola arbeten från ika teman: ten i en vuxen små delar ar olika vävar Minnesbilder Jeanette Carlsson Keramiker Keramiklärare, Mullsjö folkhögskola På GALLERI 2åar visar

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

VÅRA KLASSISKA VILAX-SOFFOR

VÅRA KLASSISKA VILAX-SOFFOR VILAX SOFFMODULER VÅRA KLASSISKA VILAX-SOFFOR LONDON Slät BERLIN Slät med knappar PARIS Djuphäftad SYDNEY Pipstoppad VÄLKOMMEN TILL VÅR VÄRLD AV SOFFOR Med klassisk hantverksskicklighet och modern teknik

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet Konstpedagogiska Program 2012 Hogstadiet & Gymnasiet Upplev, skapa och kommunicera Bror Hjorths Hus erbjuder visningar på olika teman utifrån konstnären Bror Hjorths konst eller med utgångspunkt i de tillfälliga

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

furniture in time presented by Hans K

furniture in time presented by Hans K furniture in time presented by Hans K Rötter från Hyssna - från Hyssna till ett framgångsrikt internationellt möbelproducerande designföretag För den som är intresserad av möbler väcker namnet Hyssna direkt

Läs mer

CHAIRS + MORE WWW.CHAIRSPLUSMORE.SE INSPIRATION HELA VÅRT SORTIMENT HITTAR NI PÅ -

CHAIRS + MORE WWW.CHAIRSPLUSMORE.SE INSPIRATION HELA VÅRT SORTIMENT HITTAR NI PÅ - CHAIRS + MORE INSPIRATION HELA VÅRT SORTIMENT HITTAR NI PÅ - WWW.CHAIRSPLUSMORE.SE ALABAMA 63cm, 75cm Barstol med sits i re-genererat skinn och underrede i mattborstat stål, fast höjd, stapelbar. 5 Färger

Läs mer

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november Höstprogram 2014 Torsdag 4 september Tisdag 30 september Helgen 4-5 oktober Onsdag 5 november Onsdag 12 november Torsdag 20 november Dramat i Arles - om van Gogh, Gaugin och Bernhard Föredrag av intendent

Läs mer

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började med att ta alla de mått som vi kunde tänkas behöva. För att få en större yta att nyttja bestämmer vi oss snabbt för att plock bort en av

Läs mer

Happy Valentine s day

Happy Valentine s day SC-0014 Happy Valentine s day Let love bloom! Snart är det Alla Hjärtans Dag! Passa på att skicka ett kort eller ge bort en liten gåva till dina nära och kära! Av materialet du fått kan du bland annat

Läs mer

18 ÅLANDSPOSTEN FRIMÄRKEN

18 ÅLANDSPOSTEN FRIMÄRKEN 18 ÅLANDSPOSTEN FRIMÄRKEN Förr var jag mer slaviskt bunden till hur djuren exakt såg ut men det är skönt att idag kunna frigöra sig och jobba mera enligt fantasin, även om jag lägger stor vikt vid att

Läs mer

Utställningstider 2011. Amatörvinnarna 2009. 5 mars 20 mars

Utställningstider 2011. Amatörvinnarna 2009. 5 mars 20 mars Utställningstider 2011 5 mars 20 mars Amatörvinnarna 2009, Höglandet 26 mars 10 april Matz Nordell, Kalmar 12 november 27 november Åsa Lindsjö och Kristina Karlsson, Nässjö 10 december 8 januari (2012)

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Av: Johanna Åberg 9B Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Antiken Grekisk stil 800 f.kr-200 f.kr Den grekiska antiken bestod av grekisk mytologi och gudatro. Grekerna var mycket duktiga

Läs mer

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något?

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något? Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något? Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och

Läs mer

MILJÖDEKLARATION SMALLROOM PLUS Soffa 1500 mm Av Ineke Hans

MILJÖDEKLARATION SMALLROOM PLUS Soffa 1500 mm Av Ineke Hans SMALLROOM PLUS Soffa 1500 mm Av Ineke Hans PRODUKTINFORMATION Smallroom är en soffa i linje med det framgångsrika O 2 asis-initiativet. Smallroom kan användas tillsammans i olika moduler, men kan stå för

Läs mer

GALLERI STUART KLIPPER

GALLERI STUART KLIPPER GALLERI STUART KLIPPER ATT KÖPA KONST Stuart Klippers uppdrag för Artipelag består av sexton stycken fotografier med motiv ifrån Stockholms skärgård som säljs i en upplaga om tre per motiv. Verken hänger

Läs mer

KONSTNÄRSKROCKEN program

KONSTNÄRSKROCKEN program KONSTNÄRSKROCKEN program Förra säsongen blev en succé! Ateljén fylldes med människor nyfikna på våra gästande artister. Det pratades och skrattades. Det lyssnades och funderades. Kort sagt blev kvällarna

Läs mer

BE GENUINE BE ORIGINAL BE ITALIAN

BE GENUINE BE ORIGINAL BE ITALIAN BE GENUINE BE ORIGINAL BE ITALIAN INREDNINGSKAMPANJ GÄLLER TOM 31 AUG 2015 FLATIRON COCOBAR QUILTBENCH U-SHAPE URBAN LEGEND gammabross.com FLATIRON Shamponering med skön komfort som inte är så bred. Smart

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC.

FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC. 4 DRÖMMEN OM Thomas och Helen har byggt tre hus i New England-stil FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC. 5 NEW ENGLAND l med Willa

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

CDI Loyal Vårt sätt att säga Tack

CDI Loyal Vårt sätt att säga Tack CDI Loyal Vårt sätt att säga Tack CDI Loyal förmåner och regler 2011 Besök vår hemsida www.cdi-dental.com och tag del av vår unika kvalitetsprocess hos SWEREA-KIMAB Vad betyder CDI Loyalprogram för Dig?

Läs mer

m a d e b y SOLGLASÖGON

m a d e b y SOLGLASÖGON made by SOLGLASÖGON PRODUKTINFORMATION Våra glasögon är kontrollerade och uppfyller EG Direktivet 89/686 enligt kraven i standard EN-1836:2005. Denna standard delar in linserna i fem olika kategorier utifrån

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

10 w w w. s c h e r l i n. s e

10 w w w. s c h e r l i n. s e www.scherlin.se 10 Det började en gång med en hallbänk till min egna bostad, som jag ritade och lät tillverka i Småland. Sedan har det med åren blivit fler bänkar, hallförvaring i olika former, mat- och

Läs mer

Utställningar. Søren Langkilde Madsen

Utställningar. Søren Langkilde Madsen Utställningar Søren Langkilde Madsen Fotografen Om Søren Langkilde Madsen Jag har fotograferat aktivt under de senaste drygt 40 år och älskar att arbeta med denna form av uttryck. Fokus har under många

Läs mer

ONLY WOMAN 2016. Plats: Art Gallery Quirinus http://www.galleryquirinus.com/ Datum: 9 januari 22 januari. Vernissage: 9 januari kl. 11-15.

ONLY WOMAN 2016. Plats: Art Gallery Quirinus http://www.galleryquirinus.com/ Datum: 9 januari 22 januari. Vernissage: 9 januari kl. 11-15. ONLY WOMAN 2016 en utställning av kvinnor för kvinnor där 20% av intäkterna för sålda konstverk går oavkortat till Kvinnojouren i Köping, Sverige Regler och registreringsblankett för individuellt deltagande

Läs mer

lärarhandledning Freskerna Ehrenstrahl målande Karl XI

lärarhandledning Freskerna Ehrenstrahl målande Karl XI lärarhandledning Freskerna Om du står med näsan pekande mot slottet och museets ingång har du den södra väggen på vänster sida. De tre väggfälten visar händelser och personer ur den svenska konsthistorien.

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Persienner. Kontrollerar ljuset med klassisk design. Designed by Luxaflex. Inspired by you.

Persienner. Kontrollerar ljuset med klassisk design. Designed by Luxaflex. Inspired by you. Persienner Kontrollerar ljuset med klassisk design Designed by Luxaflex. Inspired by you. Couture-kollektionen: De nya och exklusiva persiennerna i kollektionen ger oss en helt ny syn på persiennen och

Läs mer

(Eget projekt) Catja Björklund.grupp D. K2

(Eget projekt) Catja Björklund.grupp D. K2 (Eget projekt) Catja Björklund.grupp D. K2 Äter upp det ouppklarade. Sväljer i förbifarten det förbigående. Spyr upp det kringgående. -Allt för att undvika det pågående. K r y p e r in under ditt bord,

Läs mer

JAIME Hayón 1974- MILJÖ OCH TESTER DESIGN BESKRIVNING MÅTT GARANTI

JAIME Hayón 1974- MILJÖ OCH TESTER DESIGN BESKRIVNING MÅTT GARANTI FAVN FAVN är en soffa designad av Jaime Hayón för Fritz Hansen. Favn är det danska ordet för kram och är resultatet av en kreativ dialog mellan den spanska designern och Fritz Hansen. JAIME Hayón 1974-

Läs mer

G A L L E R I M E L E F O R S. Linköping 9-17 maj

G A L L E R I M E L E F O R S. Linköping 9-17 maj G A L L E R I M E L E F O R S Linköping 9-17 maj 01. Linköping Akvarell på papper, 43 x 52 cm. inkl ram (30 x 40 cm exkl. ram) 02. Volvo 1969 Akvarell på papper, 76 x 94 cm inkl. ram (57 x 76 cm exkl.

Läs mer

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VI KAN TA SVERIGE TILL FOTBOLLSVÄRLDEN ELLER FOTBOLLSVÄRLDEN TILL SVERIGE

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VI KAN TA SVERIGE TILL FOTBOLLSVÄRLDEN ELLER FOTBOLLSVÄRLDEN TILL SVERIGE FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VI KAN TA SVERIGE TILL FOTBOLLSVÄRLDEN ELLER FOTBOLLSVÄRLDEN TILL SVERIGE VÄLKOMMEN TILL DET VINNANDE LAGET Vi har varit aktiva inom fotboll- och sportresor

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Bokningsvillkor. (English text will follow!) Ett Smart Hotell i Sollentuna AB

Bokningsvillkor. (English text will follow!) Ett Smart Hotell i Sollentuna AB Bokningsvillkor (English text will follow!) Ett Smart Hotell i Sollentuna AB Generellt Bokningsvillkor beskriver villkor för vistelse på Ett Smart Hotell i Sollentuna AB ( hotellet nedan) Gästen är införstådd

Läs mer

TRÖTT PÅ JULSTJÄRNAN? BYT TILL EN KAMI!

TRÖTT PÅ JULSTJÄRNAN? BYT TILL EN KAMI! TRÖTT PÅ JULSTJÄRNAN? BYT TILL EN KAMI! Det mjuka ljuset från en pappersjulstjärna värmer i vintermörkret. Men när julen är över känns det kanske fel med en stjärna i fönstret. Watt&Veke lanserar nu därför

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Nya stadens torg 10 Lidköping Tel 0510-205 56 www.guldosilver.net

Nya stadens torg 10 Lidköping Tel 0510-205 56 www.guldosilver.net nytt namn samma ägare Nya stadens torg 10 Lidköping Tel 0510-205 56 www.guldosilver.net 1 590:-/par 980:- 790:- Komplett... 1927:- Komplett...1828:- Körsbär...1390:- Komplett...1737:- Jordglob...1490:-

Läs mer

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM Jaume Plensa, Barcelona (f. 1955) Jaume Plensa tillhör de mest uppmärksammade skulptörerna internationellt efter sin Crown Fountain i Millenium Park i Chicago,

Läs mer

Research. Erikdalsbadets utomhusbad i Stockholm

Research. Erikdalsbadets utomhusbad i Stockholm Framtidens färg Framtidens färg kommer varken att handla om nya kulörer eller färgkombinationer, vilket tidigare ofta har kännetecknat en viss tidsperiod. I framtiden får färgen sin betydelse genom kontexten

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Galleri Final ställer ut i

Galleri Final ställer ut i 5-ÅRS JUBILEUM Galleri Final ställer ut i Henrik Johansson, olja på duk BÄSTEKILLE 3/4-6/4, 11/4-12/4 2015 Välkommen till Galleri Finals påskutställning i FABRIKEN Bästekille Vi säger det varje år, vår

Läs mer

Pressinformation Form 12

Pressinformation Form 12 Pressinformation Form 12 Stockholm furniture fair 2015 form12.se Med bakgrund i ett av Sveriges mest välrenommerade möbelvarumärken blandar Form 12 sin erfarenhet av vad som verkligen säljer med nya kreativa

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Innehållsförteckning ALLA PRISER I DENNA KATALOG ÄR REKOMMENDERADE UTPRISER INKL. MOMS

Innehållsförteckning ALLA PRISER I DENNA KATALOG ÄR REKOMMENDERADE UTPRISER INKL. MOMS 1 Innehållsförteckning Knoppar/Krokar Krok/Knopp - Pearl 4 Krok - Clean Cut 5 Krok - Bling 6 Knopp - Clean Cut 22mm 7 Knopp - Bling 22mm 8 Knopp - Clean Cut rund 20mm 9 Täckbrickor 10 Handtag Handtag -

Läs mer

PRESENTERAR NOTHING TO LOSE ANNA LENA MAYOR EKEBLAD VS. MARCUS TOLLBOM HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/966957009982324

PRESENTERAR NOTHING TO LOSE ANNA LENA MAYOR EKEBLAD VS. MARCUS TOLLBOM HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/966957009982324 PRESENTERAR NOTHING TO LOSE ANNA LENA MAYOR EKEBLAD VS. MARCUS TOLLBOM HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/966957009982324 IBLAND har man svårt att minnas exakt när saker och ting skedde. Andra gånger är det

Läs mer

Per Eklund. Stenarbetsmuseum Yxhult

Per Eklund. Stenarbetsmuseum Yxhult Per Eklund Stenarbetsmuseum Yxhult Per Eklund Per Eklund Per Eklund var verksam som keramiker under nästan sju decennier. I början av 2000-talet skänkte han delar av sin samling till Kumla kommun. Samlingen

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

JAIME HAYON 1974- DESIGN MILJÖ OCH TESTER BESKRIVNING GARANTI MÅTT UTÖKAD GARANTI

JAIME HAYON 1974- DESIGN MILJÖ OCH TESTER BESKRIVNING GARANTI MÅTT UTÖKAD GARANTI FRI Fri är en fåtölj designad av Jaime Hayon Fri är utformad för att skapa en mysig känsla i alla miljöer Naturligtvis krävs det mer än en stol för att skapa en sådan stämning, men Fri är ett första steg

Läs mer

GRAFICA NATURAE. Mia Malmlöf Catharina Warme Gunilla Widholm Ulrika Christell Anna Nordin Elisabeth Ödmann Ulrika Thorén

GRAFICA NATURAE. Mia Malmlöf Catharina Warme Gunilla Widholm Ulrika Christell Anna Nordin Elisabeth Ödmann Ulrika Thorén GRAFICA NATURAE Mia Malmlöf Catharina Warme Gunilla Widholm Ulrika Christell Anna Nordin Elisabeth Ödmann Ulrika Thorén Mia Malmlöf f. 1954 1979 1984 utbildad på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. 1984

Läs mer

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad.

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. antal våningar: 2 Gulvit slätputs. Bruna 2-luftsfönster. Port med utsnidade

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Regler som gäller speciellt för den här utställningen

Regler som gäller speciellt för den här utställningen Regler och registreringsblankett för individuellt deltagande Här nedan finns en grå ruta med information och datum som gäller för denna specifika utställning. Med början på nästa sida står de allmänna

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

CHARLOTTE HENRIKSSON, FORMGIVARE HAND

CHARLOTTE HENRIKSSON, FORMGIVARE HAND FÖR MIG ÄR HAND EN SYMBOL FÖR KÄRLEK. SMYCKEN TILL DEN PERSON DU ÄLSKAR ALLRA MEST. TIDLÖS OCH STILFULL DESIGN MED UNIKA DETALJER LADDADE MED KÄRLEK. DEN NYA KOLLEKTIONEN FÖR HAND SKALL LEVA ETT LYCKLIGT,

Läs mer

Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v.

Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v. Hårkullorna Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v. Denna staty av Arvid Backlund, vänd mot söder ut mot världen, representerar alla de företagsamma kvinnor vars arbete gjorde att de kallades

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS?

E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS? E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS? D i n t a l a r e i d a g J o n a t h a n A g e r i u s W e b S e c u r i t y C o n s u l t a n t

Läs mer

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk!

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! Evenemangslista NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! www.konsthantverkarnakarlstad.se Vår förhoppning är att kunder från när och fjärran skall

Läs mer

Måla träfasad. Skydda och försköna ditt hus

Måla träfasad. Skydda och försköna ditt hus Måla träfasad Skydda och försköna ditt hus Jag har 96 favoriter I vår utomhusfärgkarta för träfasad har vi på Beckers noga valt ut 96 kulörer som på bästa sätt smälter in i vår nordiska natur och arkitektur.

Läs mer

Inläggning av produktionsorder

Inläggning av produktionsorder Inläggning av produktionsorder Författare: Ingrid Tibemo Publiceringsdatum: 20121024 Antal Sidor: 7 Dokument-id: I003_002 Reviderad av: Ingrid Tibemo Revisionsdatum: 2013-04-04 Skapa produktionorder Lägga

Läs mer

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna Lättläst vuxna Välkommen till Moderna Museet! På Moderna Museet finns konst från sent 1800-tal fram till idag. I samlingen finns ca 130 000 konstverk. Det finns till exempel 5000 målningar och 100 000

Läs mer