KVALITETSAUKTION. våren 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSAUKTION. våren 2015"

Transkript

1 KVALITETSAUKTION våren maj Klubbas online med start Visning maj Vardagar 11:00-17:00 Lördagar 11:00-15:00 Söndagen 31 maj 11:00-15:00 Värmlandsgatan Göteborg

2 KORTFATTAD GUIDE - AUKTIONSKÖP Auktionsföremålen publiceras i webbkatalog på samt visas samlat i våra visningslokaler i 10 dagar. Under denna tid kan Kunden lägga bud och själv undersöka föremålen i vår visningslokal under våra öppettider. Katalogtext och utropspriser Katalogtexter tjänar som grundläggande objektsbeskrivning av auktionsposterna i katalogen. Uppgifter som lämnats i auktionskatalogen skall ses som vägledande för Kunden. Noteringar om förmålens kondition är en subjektiv bedömning gjord av GAV. Samtliga föremål säljs i befintligt skick. Kunden uppmanas och ansvarar för att innan eventuell budgivning noggrant undersöka och bedöma föremålets skick och att kontrollera att eventuella tillbehör finns med. Samtliga utropspriser är angivna i svenska kronor (SEK). Utropspriset baseras på en marknadsanpassad värdering av föremålet och det pris till vilket ett föremål slutligen säljs kan komma att väsentligt över- eller understiga utropspriset. Konditionsrapporter Saknas möjlighet att besöka visningen kan GAV på begäran svara på frågor rörande föremålets kondition. För konditionsrapport kan GAVs kundtjänst kontaktas via telefon eller e-post, dock senast 15:00 sista vardagen innan auktionstillfället. Observera att en konditionsrapport är en subjektiv bedömning av föremålets kondition. Budgivning För att delta i budgivning krävs att Kunden är registrerad hos auctionet.com. På föremålssidan på kan Kunden registrera sitt bud. Vill man bjuda lägsta möjliga belopp är det redan ifyllt och Kunden behöver bara klicka på Lägg bud eller trycka Enter. Kunden kan också lägga ett högre maxbud. Det finns även möjlighet att registrera bud i visningslokalen. Varje auktionspost har tilldelats en sluttid och då budgivningen avslutats vinner den budgivare som lagt det högsta budet. Om ett bud registreras mindre än 1 minut innan sluttiden så förlängs sluttiden med 3 minuter. All budgivning är bindande till köp. Budgivning sker i svenska kronor och buden höjs enligt nedan intervall SEK 50 SEK SEK 100 SEK SEK 200 SEK SEK 500 SEK SEK SEK SEK SEK SEK och uppåt kr Avgifter På det klubbade beloppet tillkommer inropsprovision om 22,5% inkl. moms + slagavgift 50 SEK inkl. moms/auktionspost. Föremål som omfattas av lagstadgad följerätt (Droit de suite) är markerade på föremålssidan och märkta med (d) i katalog. Vid köp av föremål som omfattas av Droit de suite tillkommer 5% på klubbat belopp om detta överstiger ett minimipris som år 2014 är 2200 SEK. Läs mer om följerätt på Betalning och avhämtning Att lämna anbud eller ropa in föremål på auktion är bindande. Inropade föremål skall betalas inom 5 dagar efter auktionsdagen. Efter avslutad auktion skickas en faktura via e-post. Enklaste och snabbaste sättet att betala är med kort via Mina sidor. Vi accepterar både svenska och utländska bank- och kreditkort (Visa och MasterCard). Det tillkommer en avgift på 1,55 % för kreditkort samt utländska kort. OBS! Vi accepterar inte kontant betalning. Du kan även erlägga betalning via Bankgiro Ange det referensnummer/ OCR som står angivet på din faktura. Det kan ta upp till 3 bankdagar innan vi ser bankgirobetalningar och kan lämna ut föremålet. Du kan också betala via banköverföring till konto: IBAN: SE BIC: ESSESESS Från och med dag 5 efter auktionstillfället utgår automatiskt en förvaringsavgift om 50 SEK per dag och föremål fram till dess att full betalning erlagts samt föremålet är uthämtat. Föremål som inte avhämtats inom 5 dagar kvarligger hos GAV på Kundens eget ansvar. Skulle föremåls kondition försämras efter denna tidpunkt har GAV inget ansvar gentemot Kunden för detta. GAV har rätt att sälja föremålet 3 månader efter anmaning om hämtning. Transport och försändelser Alla transporter och försändelser anordnas av Kunden och sker på Kundens bekostnad och risk. Transport kan beställas i samband med betalning på Mina sidor. Enligt kulturminneslagstiftningen krävs tillstånd för att föra ut vissa äldre kulturföremål ur Sverige. Tillstånd ges av Riksantikvarieämbetet. Vänligen läs mer om utförselreglering och ansökan på SHORT GUIDE TO BUYING AT AUCTION Auction items will be published in the web directory on and presented in our showroom for 10 days. During the viewing the Client may place bids and examine the items in our showroom during our business hours. Descriptions and estimates The catalogue description covers basic information of the objects included in the auction lot and is merely to be seen as a guidance to a prospective buyer. Notes on the conditions of objects in the catalogue are subjective opinions made by Göteborgs Auktionsverk (GAV). Please, note that it is up to the Client to form an independent opinion of the state and condition of the objects in the sale and to carefully examine and assess the condition and to check that any accessories are included. All estimates are stated in Swedish Kronor (SEK) and are to be seen as a guide to prospective buyers. The price at which an object is eventually sold may be greater or less than the estimate. Condition reports A supplementary report on an object s condition is normally available on request. Clients may submit a request for a condition report at Customer Services by telephone or before 15:00 the closest working-day before the sale. A condition report is a subjective opinion by GAV and is merely to be seen as a guidance to the Client. We strongly recommend any prospective buyer to examine the object in person. Bidding It is required that the Client is a registered customer with auctionet.com before part-taking in the sale. The Client may register his/her bid at the object page at com. If one wishes to bid the lowest amount possible, this amount is already stated in the bidding box, and one only has to click Place bid or hit Enter. The Client may also add a higher maximum bid. It is also possible to register bids in the showroom. Each auction lot has been assigned an end time, and when the bidding ends the bidder who placed the highest bid wins. If a bid is registered less than 1 minute before the end time the end time will be extended by 3 minutes. All registered bids are at all times binding. All bidding is to be made in Swedish Kronor (SEK). The auction advances in the intervals shown below SEK 50 SEK SEK 100 SEK SEK 200 SEK SEK 500 SEK SEK SEK SEK SEK SEK and above kr Fees Buyers pay the hammer price plus a buyer s premium of 22,5% (inc.vat) plus a hammer fee of 50 SEK (inc.vat)/per lot. Auction lots marked with (d) in the catalogue are subject to a Visual Arts Copyright fee of 5% if the hammer price exceeds the minimum of SEK. You may read more on Visual Arts Copyright at Payment and collection Payment and collection should be made within 5 working days after the date of the sale. All bids are at all times binding to purchase. Bought items must be paid within 5 days of the date of the sale. After the sale an invoice is distributed by . Payment may be made via My pages at site by bank card. All credit card payments are subject to an extra fee of 1,55 % due to the card issuer s fees. Payment can also be made directly at the cashier s desk. We do not accept cash payment. You may also crediting GAV s bank account (see details below). Enter the reference number / OCR stated on your bill. IBAN: SE BIC: ESSESESS Full payment and collection should be made within five days. Lots that remain un-paid and are not collected after five days will be subjcet to an additional fee of 50 SEK/per auction lot and day. Items which are not collected within 5 days remain with GAV at the buyer s risk and are not insured after this date. GAV has no liability to the Buyer, should an object s condition deteriorate after this date. GAV has the right to re-sell any auction lots that are not collected 3 months after due warning. Transport & shipping All shipments and transports of purchased items are to be ordered and handled by the Client. You may order transport at payment via My pages at License is required to bring out certain old artifacts and art objcets of Sweden according to Swedish cultural heritage legislation. Such permission is granted by the National Heritage Board. Please read more about the exit control and application at FÖRTYDLIGANDE av uttryck 1 ERICSON, JOHAN ( ) Enligt vår uppfattning ett originalverk av utfört av nämnd konstnär. 2 ERICSON, JOHAN ( ) Tillskriven Enligt vår uppfattning troligen ett originalverk utfört av konstnären men utan garanti att så är fallet. 3 ERICSON, JOHAN ( ) Hans ateljé Enligt vår uppfattning utförd i konstnärens ateljé. 4 ERICSON, JOHAN ( ) Hans efterföljare Enligt vår uppfattning utförd i konstärens stil, samtida eller senare. 5 ERICSON, JOHAN ( ) Hans art Enligt vår uppfattning utförd i konstnärens manér men från senare tid. 6 ERICSON, JOHAN ( ) Efter Utförd av annan konstnär efter ett känt verk av nämnd konstnär. EXPLANATION cataloguing practice 1 ERICSON, JOHAN ( ) Catalogued as an original work of art by the said artist. 2 ERICSON, JOHAN ( ) Tillskriven Catalogued as a work of art attributed to the said artist, but with no full guarantee. 3 ERICSON, JOHAN ( ) Hans ateljé Catalogued as a work of art that i executed in the studio of the artist. 4 ERICSON, JOHAN ( ) Hans efterföljare Catalogued as a contemporary or later work of art by a follower of the artist and in his/her style. 5 ERICSON, JOHAN ( ) Hans art Catalogued as a work of art in the manner of the artist executed at a later date. 6 ERICSON, JOHAN ( ) Efter Catalogued as a copy of a known work of the artist.

3 Lena Hafdell VD Managing Director Henrik Boustedt Orientalisk Keramik & konsthantverk Oriental ceramics & works of art Ann-Sofie Johansson Foto & samtida konst Photography & Contemporary Art Sandra Johansson Gemmolog FGA Värderingsman Gemologist FGA Valuator Elisabeth Björnram Marknadsföring & kommunikation Värderingsman Marketing & Communication Valuator David Sandberg Vaktmästare & tekniskt ansvarig Technical Support Maria Öhman Chefsintendent Chief curator Peder Lamm Värderingsman Hemvärderingar Valuator Tapio Korhonen Värderingsman Hemvärderingar Valuator Maria Ylander Silver & smycken Värderingsman Silver & jewellry Valuator Markus Dahlin Fotograf Photographer VÄRMLANDSGATAN 2 UTLÄMNING/SHOWROOM Måndag-fredag Lördag Söndag & Helgdagar Stängt KONTAKT Telefon CASHIER/SHOWROOM Monday-Friday Saturday Sunday and Holidays Closed CONTACT Telephone +46 (0)

4 KVALITETSAUKTION våren 2015 Många internationellt intressanta föremål ingår i vårens Kvalitetsauktion. En gouache av Fernand Léger, signerad 1934, utgör auktionens huvudnummer och har proveniens från Göteborgskoloristen Ragnar Sandberg. Även Sandberg är representerad med flera konstverk på auktionen. Den franska tråden går vidare i en mycket fin samling art nouveauglas av Gabriel Argy-Rousseau och Almaric Walter. Vi kan också presentera konst och en skulptur av flera av Mexikos största konstnärer under 1900-talet, såsom Augusto Ortega Escobedo och Alfredo Zalce, som är ovanliga på den svenska marknaden. Bland de orientaliska föremålen utmärker sig en sino-tibetansk Buddha med proveniens från Friherre Gustaf Mannerheim. Avslutningsvis samsas även verk av skulptörerna Christian Berg och Carl Frisendahl med akvareller av Hilma af Klint från 1930-talet. Maria Öhman, chefsintendent

5 CARL KYLBERG ( ). Sorgsna tankar Olja på duk. Signerad Kylberg. 56 x 61 cm. Ramen utförd av konstnärens hustru Ruth. Proveniens Genom arv från Disponent Helge med Fru Violet Byström till nuvarande ägare. Utställningar Nordiska Konstförbundet, svenska sektionen 1935, kat.nr 32 Retrospektiv utställning, Konstakademien, Stockholm 1937, kat.nr 165 Liljevalchs Konsthall, Stockholm 1946, kat.nr 116 Riksförbundet för bildande konst. Utställning 143 Minnesutställning Liljevalchs Konsthall 1954 katnr 91 Kunstforeningen Köbenhavn 1956 Kat.nr 32 Fyns stifts kunstforening Odense jan-febr Litteratur Knyphausen, Brita; Carl Kylberg, Allhelms förlag Malmö Katalognr 184, sid 253. Smärre färgbortfall SEK RAGNAR SANDBERG ( ). Collage av fotografier, tidningsurklipp samt etiketter på papper. Utförd (d) 34,5 x 43 cm. Proveniens Elsa och Ragnar Sandberg. Därefter i arv inom familjen. Fläckar SEK

6 JOHAN RHODE. Bestickuppsättning Konge/Acorn, 73 delar, sterlingsilver. Georg Jensen, Köpenhamn efter Totalvikt ca 2670 gram. 6 förrättsknivar (blad i rostfritt stål) 8 förrättsgafflar 6 matknivar (blad i rostfritt stål) 6 matgafflar 6 matskedar 6 fiskknivar 6 fiskgafflar 1 tesked 7 kaffeskedar 1 kompottsked 1 såsslev 1 såsslev (liten) 2 saltkar med emalj 2 saltskedar 6 smörknivar 6 cocktailbestick 1 dansk osthyvel med tråd (delar i rostfritt stål) 1 uppläggningssked. Modellen formgiven år Smärre repor SEK

7 ERLING ÄRLINGSSON ( ). Motiv från Göteborgs hamn. Olja på duk. (d) Signerad och daterad E Ärlingsson x 69 cm SEK

8 OTTO SCHULZ ( ) Inredningsarkitekt Otto Schulz flyttade till Sverige från Tyskland 1907 och fick anställning som ritare hos Selander & söner. Tre år senare öppnade han sin egen firma i Göteborg. Ett av de mest prestigefyllda uppdragen han fick var att rita inredningen till Bräutigams konditori öppnade butiken Boet i hörnet av Avenyn och Kristinelundsgatan, där Hotell Rubinen ligger idag. Det var en inredningsaffär i flera plan med en inspirationsvåning som mötte kunderna. Hela Göteborgs borgerskap gick till Boet för att beställa inredningar till bl.a. matsalar, salonger, sängkammare och jungfrukammare. Otto Schulz har inte enbart verkat som inredare i Göteborg. Han var även redaktör för tidskriften Boet, som gavs ut under åren , där samtidens formgivning marknadsfördes. Han grundade också en egen skola, Bo-studio, där han hade studiecirklar med undervisning i heminredning. Många inredningar som beställdes hade historiska stilar som förebild, t.ex. barock eller renässans. Utöver dem komponerade Otto Schulz möbler i tidsenlig form. Han tog även patent på tre olika tekniker som han uppfann: botarsia (dekor av mässingsspik på trä), bopoint (dekor av pärlspik på konstläder) och bosaik (mosaik som var stöttålig). Tiden hann dock ifatt Otto Schulz. Under 1940-talet slog funktionalismen igenom hos den stora allmänheten. Otto Schulz var en av dess motståndare och intresset för hans inredningar sjönk sålde han firman Boet. Text: Maria Öhman OTTO SCHULZ. Fåtölj, Boet Göteborg 1930-talets mitt. Sits och rygg klädd i cognacsfärgat läder på ben i ek, svängd djuphäftad ryggbricka. Proveniens Inköpta på Boet, Göteborg år Fläckar, smärre sprickor och repor SEK OTTO SCHULZ. Fåtölj, Boet Göteborg 1930-talets mitt. Sits och rygg klädd i cognacsfärgat läder med ben och armlän samt ryggbricka i ek. Proveniens Inköpt på Boet, Göteborg år Fläckar, smärre sprickor samt repor SEK

9 Petrus Weyts var en flamländsk marinmålare specialiserad på hinterglasmåleri. Weyts var verksam främst i Antwerpen, men hade beställningar över hela världen PETRUS CORNELIS WEYTS ( ). Glasmålning. Skeppsporträtt i hinteglasmalerei av briggen Helena. Fartyget med svensk unionsflagg samt destinationsflagg Kejsardömet Brasilien. Under bilden texten: HELENA FRÅN WIFSTA WARF, CAPT P. NILSSON 1847, P. WEYTS. Mahognyfanerad originalram, yttermått 70 X 87 cm. Petrus Weyts var en flamländsk marinmålare specialiserad på hinterglasmåleri. Weyts var verksam främst i Antwerpen, men hade beställningar över hela världen. Wifsta Skeppsvarfs Bolag, norr om Sundsvall, grundades 1798 av industrimannen Per Hellzén ( ). Fram till 1870 byggdes ett sextiotal handelsfartyg, samtidigt som man bedrev rederirörelse. Helena var en av rederiets fem briggar köptes verksamheten av familjen Wallenberg och Stockholms Enskilda Bank och en betydande pappersindustri utvecklades. Färgbortfall och slitage. Ramen med fanerskador SEK

10 ARNE JACOBSEN. Fåtölj Ägget. Fritz Hansen, Danmark 1960-tal. Fyrdelad centralfot i aluminium, klädd i svart skinn, lös dyna. Modellen formgiven år 1958 till SAS Royal Hotel, Köpenhamn. Torkad stoppning,slitage samt sprickor SEK ARNE JACOBSEN. Fåtölj Ägget. Fritz Hansen, Danmark 1960-tal. Snurrbar på fyrdelad centralfot i aluminium, klädd i svart skinn med lös dyna. Modellen formgiven till SAS Royal Hotel, Köpenhamn år Torkad stoppning, slitage samt sprickor, en tass saknas SEK

11 NILS NILSSON ( ). Bruden Olja på duk. (d) Monogramsignerad NN. 66 x 82 cm. Proveniens Forstmästare Sven Tarras, Göteborg. Därefter i arv inom familjen. Utställningar Göteborgs Konstmuseum, Nils Nilsson, 7 april - 27 maj 2001 samt Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm, 20 oktober- 25 november 2001, avbildad i utställningskatalogen sid BÖRGE MOGENSEN. Soffa, modell För Fredericia Möbelfabrik, Danmark. Klädd i brunt läder med benavslut av mahogny, lösa plymåer. Etikettmärkt model nr 2213/t4 serienr Längd 220 cm. Modellen formgiven år 1962 till Börge Mogensens hem i Gentofte norr om Köpenhamn. Smärre repor, fläckar samt slitage SEK Litteratur Konst i svenska hem, band 1, upptagen samt avbildad sid. 56 under samling 14: Forstmästare Sven Tarras, Daltorpsgatan 21, Göteborg. Jeff Werner; Nils Nilsson, Göteborg 1997, omnämnd samt avbildad sid.199, bild 91. Smärre färgbortfall SEK

12 NILS NILSSON ( ). Interiör med två flickor. Olja på duk. (d) Monogramsignerad NN. 91 x 100 cm. Smärre krackeleringar samt färgbortfall SEK PIERRE OLOFSSON ( ). Komposition. Tempera på pannå. (d) Signerad Olofsson. 88 x 68,5 cm. Smärre färgbortfall SEK

13 Björn Weckströms konstnärliga arbete karaktäriseras av abstrakt form samt individualisiska tolkningar av realism. Under 1970-talet blev han inspirerad av de protester som fanns mot den kinetiska bullriga konsten av tiden och ett flyktigt intresse av Zen-buddism förmedlas i en introvert, interaktiv typ av skulpturer verkar för att avslöja okända områden i sinnet Sandra Johansson Gemmolog FGA, Värderingsman HALSBAND, Spectra, silver samt akryl, Björn Weckström för Lapponia, Ledad stavlänk, längd 77 cm. Hänge i abstrakt form av silver och akryl, delvis färgad i blått och grönt, höjd ca 82 mm. Hänget är elektrifierat med inbyggd lampa. Bruksslitage, del av länk något sned. Fåtal repor på hängets baksida SEK

14 FOLKE ANDRÉASSON ( ). Vy över Mollösund. Olja på duk. (d) Signerad Folke Andréasson. 60 x 73 cm SEK

15 ARVID AHLBERG ( ). Örlogsfartyget HMS Drott utanför Marstrand. Olja på duk. Signerad och daterad A. Ahlberg x 73 cm. HMS Drott var kung Oscar IIs stabsfartyg och var känt för att transportera Hans Majestät mellan tidens mondäna badorten. Lagningar. Smärre hål SEK DRYCKESKANNA, silver, Abraham Wirgman, Göteborg, 1724 ( ). Cylindrisk form med slätt liv. Bladornerade kulfötter, tumgrepp och fotanfanger i reliefdekor. Svängd hänkel med bladranka. Graverad dekor på lock med pärlstav och infälld medalj slagen Förgylld insida, samt delvis förgyllda detaljer. Infälld medalj präglad 1688 med den 7:årige Karl XII bröstbild på framsidan av A. Karlsteen. Höjd 18 cm, vikt 800 g. Liten spricka och buckla vid hänkelns övre fäste. Eventuell lagning vid tumgreppet. Smärre repor och bucklor samt porer i metallen SEK

16 ÖRHÄNGEN, ett par, 18K vitguld med diamanter, totalt ca 3,15 ct. Vikt 3,0 g. Stiftörhängen med Champagne-färgade (Fancy light yellow-brown), briljantslipade diamanter. Färg ej jämnt distribuerat. Höjd ca 7,5 mm. Färg Fancy light Yellow-brown. Klarhet SI1 - SI MANSKAPSVÄRJA, för kavalleriet. Sverige, m/1685. Längd 106 cm, klinga 90 cm. Åldersrelaterat slitage SEK Proportioner Goda. Symmetri God. Bruksslitage SEK

17 GÖTEBORGS AUKTIONSVERKS HISTORIA Staden är folkrik av handlande, seglande, milis, främmande och folk, som stöta till ifrån hela landet; varav här är mycken ruljangs, så att inbyggarna må väl och äga sköna samt vackert möblerade hus, sa Carl von Linné om Göteborg på sin Västgötaresa Givetvis tar vi inte åt oss hela äran för de vackert möblerade husen men Göteborgs Auktionsverk hade redan då sysslat med auktioner i 65 år... År 1680 infördes auktionskammarordningen för Stockholms stad och påföljande år ansökte Göteborgs magistrat om regeringens tillstånd att få inrätta en auktionskammare och 1681 inleddes Göteborgs Auktionsverks historia. Ett av världens äldsta auktionshus Det sägs att Göteborgs Auktionsverk är ett av världens äldsta auktionsverksamheter som fortfarande är verksam. Historien inleds med att Göteborgs magistrat 1681 ansökte om regeringens tillstånd att få inrätta en auktionskammare. Vem som helst tilläts att arrangera försäljning genom auktion men monopolet betydde dock att det var Auktionsverket som kom och förrättade själva auktionen. Auktioner - en viktig del av vardagen Historiskt sett var stadens auktioner ett viktigt sätt för stadsborna att införskaffa varor. Ny forskning visar att nästan alla samhällsgrupper, både män och kvinnor, besökte stadsauktionerna där alla typer av varor såldes - från hästar till möbler. Auktioner var ett viktigt sätt att omvandla föremål till kontanter i händelse av penningnöd. Auktioner gick från att vara ett sätt för samhällets bättre bemedlade att avyttra omoderna och förbrukade föremål till de mindre bemedlade till att i slutet av 1800-talet bli en marknadsplats för föremål som inte bara är gamla och därför sämre och billigare utan antika och därför bättre och dyrare. Ostindiska kompaniets auktioner Fram till modern tid är det endast Ostindiska kompaniet ( ) som fått tillstånd att hålla auktioner vid sidan av stadens monopol i Göteborg. Ett särskilt auktionsrum inrättades i det Ostindiska huset (nuvarande Göteborgs Stadsmuseum) när det uppfördes Efter att handeln med Kina gick allt sämre i början av 1800-talet valde man år 1813 att avveckla verksamheten och hela Ostindiska huset såldes då genom auktion. Sedan 1999 har Göteborgs Auktionsverk varit i privat ägo Göteborgs Auktionsverks lokaler Från början höll Göteborgs Auktionsverk sina auktioner i stadshuset. År1733 flyttade verksamheten till ett nyuppfört auktionshus i anslutning till stadens Tullpackhus på Smedjegatan 7 och 1862 flyttade man sedermera vidare till det gamla gymnasiehuset på Västra Hamngatan var Göteborgs Auktionsverk verksamt i den specialritade auktionskammaren på Tredje Långgatan 7-9 som enligt uppgift är Europas äldsta byggnad specifikt uppförd för auktionsverksamhet. Sedan 1999 har Göteborgs Auktionsverk varit I privat ägo och I början av 2014 flyttade företaget till Värmlandsgatan 2, tillbaka till ett hamnnära läge och lokaler lämpade för 2000-talets globala auktionssätt.

18 LJUSSTAKE, silver, Omar Ramsden & Alwyn C E Carr, London England Driven och hamrad dekor. Gröna hjärtan i emalj och dekor i form av knutar. Signerad Omar Ramsden & Alwyn C E Carr made me i botten. Höjd 17 cm. Fylld fot. Smärre repor och slitage SEK AGNES CLEVE ( ). Utsikt mot Berzelii Park, Stockholm. Olja på pannå. (d) Signerad och daterad A Cleve x 49,5 cm. Krackeleringar, stifthål i övre marginal SEK

19 GUSTAV RUDBERG ( ). Skuta i motljus, Hven. Olja på duk. (d) Signerad Rudberg. 85 x 91 cm. Smärre färgbortfall SEK AUGUSTO ORTEGA ESCOBEDO ( ). Skulptur El beso, grönpatinerad brons. Signerad Escobedo. Höjd 24 cm. Proveniens Skulptör Gudrun Eduards, förvärvad i Mexiko city Utställningar Ett exemplar av skulpturen i marmor ställdes ut på Biennalen i Mexiko city SEK

20 FRANCISCO ZÚÑIGA ( ). Två kvinnor. Akvarell och bläck. Signerad med datering samt dedikation para Gudrun de Zuñiga ,5 x 60,5 cm. Litteratur Skall ingå i kommande Catalogue raisonné, vol V av Ariel Zúñiga. Proveniens Gåva från konstnären till skulptör Gudrun Eduards, Mexiko city Något vågigt papper, smärre revor i marginaler SEK

21 RAFAEL CORONEL (F.1931). Antiklerikalt motiv. Olja på duk. 60 x 75 cm. Proveniens Från konstnären via advokat Antonio Luna Aroyo till skulptör Gudrun Eduards, Mexiko city omkring år Något ospänd duk SPELDOSA, silver samt emalj, troligen Tyskland, tidigt 1900-tal. Fågel i mässing bakom uppfällbart lock. Blå emalj med dekor av keruber och blomstergirlander i vitt. Dekor av safir. Längd 11 cm. Smärre emaljskador, lockets fäste med lagning. Fågel saknar fjädrar. Ej genomgången eller funktionstestad SEK SEK

22 ALFREDO ZALCE ( ). Ciudad de Morelia. Akryl och olja på papper klistrad på pannå. Signerad och daterad Alfredo Zalce x 95 cm. Proveniens Skulptör Gudrun Eduards, förvärvad i Mexiko city Utställningar Insituto nacional de bellas artes - Museo nacional de arte moderno, Mexico MARKUS LARSON ( ). Forslandskap. Olja på duk. Monogramsignerad ML Paris. Sannolikt målad under konstnärens tid i Paris under åren Krackeleringar, smärre färgbortfall SEK Smärre färgbortfall och repor SEK

23 Namnet granat kommer från det latinska namnet för granatäpple, Granatum, efter dess likhet med nämnda frukts kärnor HÄNGE i form av kors, 14K rödguld samt silver med rhodolitgranater och diamanter, 1800-talets mitt. Vikt 28,0 g. Höjd 66 mm. 4 stycken droppformat karbunkelslipade granater samt 16 st gammalslipade diamanter. Belagd med silver bakom diamanter. Klarhet diamanter SI2-P1. Rhodolitgranaten är en purpurröd variant ur granatsläktet och är en komposition av Pyrop och Almandin. Namnet är hämtad från de grekiska orden Rho don och Lithos, som bokstavligen betyder rossten. Förr i tiden gavs granater som gåvor mellan vänner för att visa sin tillgivenhet till varandra och för att förvissa sig om att de skulle ses igen. Sandra Johansson Gemmolog FGA, Värderingsman Bruksslitage, mindre repor. Litet nagg på en granat. Syngenetiska kristallinneslutningar i granater samt fåtal fjädrar SEK

24 TERRIN, porslin, Kina Qianlong ( ). Dekor i famille rose av blommor. Lock med krönande fohund. Hänklar i form av fabeldjursansikten. Längd 31 cm. Smärre slitage SEK

25 CRÈMEKOPPAR, sex stycken, mjukt porslin. Marieberg, Henrik Stens period ( ). Reliefdekor av vridna räfflor samt målad polykrom blomsterdekor. Höjd8,5 cm. En lockknopp med lagningar, samtliga knoppar med nagg/skador, lock med smärre nagg SEK MADELEINE PYK (F.1934). Gotland. Olja på duk. (d) Signerad M. Pyk. 100 x 81 cm. Smärre repa SEK

26 ASMUND ARLE ( ). Skulptur häst och människa, mörkpatinerad brons. (d) Signerad och numrerad Asmund Arle 2/6 samt gjutarstämpel H. Bergman fud. Höjd 31 cm, längd 32 cm SEK

27 CARL FRISENDAHL ( ). Skulptur i form av isbjörn, vit marmor. (d) Signerad C. Frisendahl. Längd 32, höjd 18 cm. Gulnad SEK CHRISTIAN BERG ( ). Skulptur Radar, mörkpatinerad och olerad brons. Utförd (d) Signerad och numrerad C.B. EX:1. Monterad på marmorsockel. Höjd exklusive sockel 15,9 cm. Litteratur: Berg, Torvald; Christian, Malmö 1991, katalognr 146, sid 200. Patinering med slitage. Lös montering SEK

28 RING, 18K vitguld med diamant, totalt ca 1,3 ct, Jarl Sandin, Vikt 4,2 g. Storlek 18. Briljantslipad diamant i chatongfattning. Färg Top Wesselton (F). Klarhet P1. Proportioner Goda. Symmetri Mycket god. Bruksslitage, mindre repor på ringskena SEK ERIK OLSON ( ). God Helg komposition med Maria och Jesusbarnet Gouache och akvarell på papper. (d) Signerad Erik O. 14 x 9 cm. Ej examinerad ur ram SEK

29 GUSTAVE ALBERT ( ). Kyrkan i Dordrecht. Olja på duk. Signerad och daterad Albert x 131 cm. Proveniens Konstnärens familj WALDEMAR LORENTZON ( ). Monaco Dansrestaurang. Akvarell och tusch. (d) Signerad Lorentz. Studie till menykort samt annons till Monaco Dansrestaurang, Stockholm. 12 x 6 cm. Ej examinerad ur ram SEK Utställningar Gustave Albert Minnesutställning, Eskilstuna Konstmuseum 1955/56 Nr 89. Gustave Albert Minnesutställning, Eskilstuna Konstmuseum 1995/96 Nr 34. Gustave Albert Minnesutställning, Mellersta Finlands Museum 26/4-2/ Krackeleringar, smärre färgbortfall SEK

30 BÄGARE, silver. Mästare Erik Löfmans änka Uppsala Vikt ca 62 gram. Delvis förgylld. Konande form på rund räfflad fot, liv med svängda godronneringar samt krönt monogramgravyr i kartusch. Höjd 9 cm. Lagningar SEK BIRGER KAIPIAINEN. Väggrelief kvinna, glaserad stengods. Rörstrand (d) Fonden glaserad i svart och brunt med påhängda plattor i vitt, svart och turkos samt kulor i vitt, orange och turkos. Signerad Kaipiainen samt R. Höjd 46, 5 cm. Upphängningstrådar senare/saknas SEK

INTENDENTERNAS KOMMENTAR KONSTAVDELNINGEN, GRAFIK, DESIGN OCH MATTOR VÅREN 2011

INTENDENTERNAS KOMMENTAR KONSTAVDELNINGEN, GRAFIK, DESIGN OCH MATTOR VÅREN 2011 INTENDENTERNAS KOMMENTAR KONSTAVDELNINGEN, GRAFIK, DESIGN OCH MATTOR VÅREN 2011 RODDEXERCIS ETT ROMBISKT MÄSTERVERK AV GAN Roddexercis (Rodd) 1917 (kat nr 123, utrop 6.000.000-8.000.000) GAN skriver i

Läs mer

Omslag: Thomas Karlsson i sin ateljé. Fotografi: Jennie Fahlström

Omslag: Thomas Karlsson i sin ateljé. Fotografi: Jennie Fahlström 1 3 Omslag: Thomas Karlsson i sin ateljé. Fotografi: Jennie Fahlström The Soundtrack of My Life (Early Records 1973 1987) Coney Island Baby (1976) Thomas Karlsson 2013 KÄRA MEDLEMMAR ÅRETS FÖRSTA MULTIPEL

Läs mer

Tema: Samtidskonst Tre äldre & tre yngre konstnärer i samtal om dagens konst. Konstrundan! Världskonst, bykonst, allkonst koppkonst, bokkonst...

Tema: Samtidskonst Tre äldre & tre yngre konstnärer i samtal om dagens konst. Konstrundan! Världskonst, bykonst, allkonst koppkonst, bokkonst... 360 Ö sterlen nr1 2009 Österlens största kulturmagasin 35 000 läsare Konstrundan! Världskonst, bykonst, allkonst koppkonst, bokkonst... Tema: Samtidskonst Tre äldre & tre yngre konstnärer i samtal om dagens

Läs mer

APRIL 3 2012. Half Eagle sällsynt amerikanskt guldmynt

APRIL 3 2012. Half Eagle sällsynt amerikanskt guldmynt APRIL 3 2012 Hotell Kung Carls pollettstampar Magiska mynt under masten Brakteatfågeln visade sig vara en kungsörn Half Eagle sällsynt amerikanskt guldmynt Nattvardspolletter från stormaktstidens kyrka

Läs mer

SVENSK NUMISMATISK TIDSKRIFT

SVENSK NUMISMATISK TIDSKRIFT SEPTEMBER 5 2014 "En konstnär som ger kunglig glans" Ernst Nordin har fått konungens medalj Gustav II Adolfs dukat från Strassburg (Strasbourg) Karl XII:s mynt på porslin från Kina Pris 30 kr SVENSK NUMISMATISK

Läs mer

INSPIRATION. nummer 1 En annonsbilaga från Länna Möbler

INSPIRATION. nummer 1 En annonsbilaga från Länna Möbler INSPIRATION nummer 1 En annonsbilaga från Länna Möbler våren 24 Adea &Tradition Artek Bruno Mathsson International Brunstad BruunMunch by Lassen Canada Goose Home Carl Hansen & Søn Cuero Design Design

Läs mer

Skulpturguiden en presentation av den offentliga konsten i Hässleholm

Skulpturguiden en presentation av den offentliga konsten i Hässleholm Skulpturguiden en presentation av den offentliga konsten i Hässleholm 1 Inledning Hässleholm växte fram tack vare södra stambanan. Järnvägen, som lades från Malmö till Stockholm, nådde Hässleholm år1860

Läs mer

KONSTGUIDE. Skulpturer och offentlig utsmyckning i Malmö

KONSTGUIDE. Skulpturer och offentlig utsmyckning i Malmö KONSTGUIDE Skulpturer och offentlig utsmyckning i Malmö KONSTGUIDE Skulpturer och offentlig utsmyckning i Malmö Fotograferade av Merja Diaz ABF Malmö ABF Malmö 2006 Redaktion: Conny Pettersson, Jacob

Läs mer

Frimärksnyheter 4/2014. Bland bär och blad UTGIVNINGSDAG: 21 AUGUSTI. Nyhet! Svensk stoldesign. Exklusivtryck Bär. Sid 8. Sid 5

Frimärksnyheter 4/2014. Bland bär och blad UTGIVNINGSDAG: 21 AUGUSTI. Nyhet! Svensk stoldesign. Exklusivtryck Bär. Sid 8. Sid 5 Frimärksnyheter 4/2014 Bland bär och blad UTGIVNINGSDAG: 21 AUGUSTI Svensk stoldesign Sid 8 Exklusivtryck Bär Nyhet! Sid 5 Härliga höst! Här mitt i frimärksvärlden är tiden ibland bak och fram. När jag

Läs mer

Bulletin. Ny saltstänkt mapp: Norden vid havet. Frimärken med drag. Fyra svenska hönsraser. Framstående fotografer berättar i bild.

Bulletin. Ny saltstänkt mapp: Norden vid havet. Frimärken med drag. Fyra svenska hönsraser. Framstående fotografer berättar i bild. Bulletin Frimärksnyheter från Posten 2/2012 UTGIVNINGSDAG: 21 MARS 2012 Ny saltstänkt mapp: Norden vid havet Sid 6 7 Fyra svenska hönsraser Sid 14 Frimärken med drag Sid 8 Nyhet! Självhäftande frimärke

Läs mer

NOVEMBER 7 2011. Pollettillverkaren Alfr. Söderkvists Skylt- & Stämpelfabrik. Vackra Leonor Molina prydde revolutionärt mynt från Kuba

NOVEMBER 7 2011. Pollettillverkaren Alfr. Söderkvists Skylt- & Stämpelfabrik. Vackra Leonor Molina prydde revolutionärt mynt från Kuba NOVEMBER 7 2011 Pollettillverkaren Alfr. Söderkvists Skylt- & Stämpelfabrik i Horndal Vackra Leonor Molina prydde revolutionärt mynt från Kuba Invigningen av ryttarstatyn över Karl XIV Johan i Christiania

Läs mer

18-19/2012 TEMA BILDKONST. Värde 50 :-

18-19/2012 TEMA BILDKONST. Värde 50 :- 18-19/2012 TEMA BILDKONST Värde 50 :- TIDSKRIFTEN SPANING INNEHÅLL Vi hjälper dig att spana Spaning är en tidskrift om kulturarvet i Västmanland, som det såg ut igår och som det ser ut idag. Spaning vill

Läs mer

Axel Abrahamsons Tryckeri AB 2006 Sjöhistoriska Samfundet och författarna

Axel Abrahamsons Tryckeri AB 2006 Sjöhistoriska Samfundet och författarna Axel Abrahamsons Tryckeri AB 2006 Sjöhistoriska Samfundet och författarna Innehåll: Leos Muller och Mats Kero: Förord... 5 Hans Akerlind: Visst var båtarna finare förr- något om 1900-talets fartygsarkitektur

Läs mer

Magiska Manteln. en resa genom islamisk konst

Magiska Manteln. en resa genom islamisk konst Magiska Manteln en resa genom islamisk konst Vandringsutställningen Magiska Manteln är producerad för att visas på bibliotekens barnavdelningar. Utställningen bjuder på ett litet stycke islamisk kultur

Läs mer

DECEMBER 8 2012. Pris 30 kr

DECEMBER 8 2012. Pris 30 kr DECEMBER 8 2012 Tidiga tolvhundratalsmynt med IOHANNES, KANVTVS och VLF Vacker, i guld och ädla stenar infattad klenod "lejonet från Norden" Växelpengarna höll på att ta slut i december 1943 Medalj till

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING HÖGSTADIET - GYMNASIET. Hallwylska museet - läranderesurs i många ämnen HALLWYLSKA MUSEET

LÄRARHANDLEDNING HÖGSTADIET - GYMNASIET. Hallwylska museet - läranderesurs i många ämnen HALLWYLSKA MUSEET LÄRARHANDLEDNING Hallwylska museet - läranderesurs i många ämnen HÖGSTADIET - GYMNASIET HALLWYLSKA MUSEET HALLWYLSKA MUSEET - LÄRANDE RESURS FÖR MÅNGA ÄMNEN Det är omöjligt att förmedla historien på ett

Läs mer

SEPTEMBER 5 2012. Kunglig triumf för en miljon Dukater av ostindiskt guld Sällsynt fynd av sparurnor i Riddarholmshamnen Auktionerna Hagander 2 och 3

SEPTEMBER 5 2012. Kunglig triumf för en miljon Dukater av ostindiskt guld Sällsynt fynd av sparurnor i Riddarholmshamnen Auktionerna Hagander 2 och 3 SEPTEMBER 5 2012 Kunglig triumf för en miljon Dukater av ostindiskt guld Sällsynt fynd av sparurnor i Riddarholmshamnen Auktionerna Hagander 2 och 3 Pris 30 kr Myntauktion Fritz Rudolf Künker GmbH & Co.

Läs mer

Offentlig konst i Luleå. Blomstertid Eeli Aalto. Betong, 1968 Tunastigen 84

Offentlig konst i Luleå. Blomstertid Eeli Aalto. Betong, 1968 Tunastigen 84 Offentlig konst i Luleå Blomstertid Eeli Aalto Blomstertid Betong, 1968 Tunastigen 84 I bostadsområdet Tuna, planerat och byggt under 60-talets senare hälft, är två kännetecken för den tidens samhällsbyggande

Läs mer

Micasa Fastigheter Konst i sin tid

Micasa Fastigheter Konst i sin tid 1 2 Micasa Fastigheter Konst i sin tid text klas schönning. foto olof holdar micasa fastigheter i stockholm ab Innehåll förord 5 inledning 8 1. de gamlas vänner 7 hemmet för gamla Eva Lange och Eric Grate

Läs mer

Hus & Hem. provträna gratis. gymkort

Hus & Hem. provträna gratis. gymkort Nr 8-2011 - www.ppiv.se Ur innehållet: Hus & Hem Heminredning Rätt fönster Att tänka på inför husköpet Hemteknik Orientmattor Mode med Marie Boktips... mycket mer Den 3 oktober tar Thomas över som köksmästare.

Läs mer

Fall Auctions 2013 from October 7 to 11 in Osnabrück

Fall Auctions 2013 from October 7 to 11 in Osnabrück SEPTEMBER 5 2013 Den mångsidige Agi Lindgren slottsarkitekt och sedelkonstnär Sigtunamynt funnet 1878 i Lodejnoe Pole, Ryssland Offerskål med 4-dalers plåtmynt i Markaryds kyrka Resechecken snart historia

Läs mer

Saab Sonett som gruvtruck Hearing om Saab bilmuseum Reservdelslistan Saablar vilket släktdrag. OBS! Höjd medlemsavgift! NB! Increased member fee!

Saab Sonett som gruvtruck Hearing om Saab bilmuseum Reservdelslistan Saablar vilket släktdrag. OBS! Höjd medlemsavgift! NB! Increased member fee! Organ för CLUB SONETT SWEDEN OBS! Höjd medlemsavgift! Se sidan 4 NB! Increased member fee! See page 4 Saab Sonett som gruvtruck Hearing om Saab bilmuseum Reservdelslistan Saablar vilket släktdrag 4/13

Läs mer

En promenad. genom Sandvikens offentliga konst och arkitektur. Text: Bernt-Olov Andersson. Foto: Daniel Palmberg

En promenad. genom Sandvikens offentliga konst och arkitektur. Text: Bernt-Olov Andersson. Foto: Daniel Palmberg En promenad genom Sandvikens offentliga konst och arkitektur Text: Bernt-Olov Andersson Foto: Daniel Palmberg En promenad genom Sandvikens offentliga konst och arkitektur Text: Bernt-Olov Andersson Foto:

Läs mer

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer?

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Med utgångspunkt från Moderna Museets utställning Konstplaneten Bild: Moderna Museet, Stockholm 1 Rapport i Konstpedagogik, Stockholms Universitet

Läs mer

Omslaget. mikael.tegner@spray.se. http://www.stsf.org. E-post: phonetiken@stsf.org. http://www.stsf.org. Redaktionens adress: Mikael Tegnér Pl 2631

Omslaget. mikael.tegner@spray.se. http://www.stsf.org. E-post: phonetiken@stsf.org. http://www.stsf.org. Redaktionens adress: Mikael Tegnér Pl 2631 No. 4 2007 Omslaget Redaktionens adress: Mikael Tegnér Ove Pl 2631 Svensson Rådavägen 26B 441 96 Alingsås 431 36 Mölndal Telefon: Tel 031-873020 0322-503 09 E-post: phonetiken@stsf.org mikael.tegner@spray.se

Läs mer

Sagabiografen i Oskarshamn. Antikvarisk förundersökning inför ombyggnad Kv. Pilen 8, Oskarshamns stad och kommun, Kalmar län, Småland.

Sagabiografen i Oskarshamn. Antikvarisk förundersökning inför ombyggnad Kv. Pilen 8, Oskarshamns stad och kommun, Kalmar län, Småland. Sagabiografen i Oskarshamn Antikvarisk förundersökning inför ombyggnad Kv. Pilen 8, Oskarshamns stad och kommun, Kalmar län, Småland Jan Westergren KALMAR LÄNS MUSEUM Byggnadsantikvarisk rapport november

Läs mer

PANTBANKENS ROLL I DEN SVENSKA VÄLFÄRDSSTATEN

PANTBANKENS ROLL I DEN SVENSKA VÄLFÄRDSSTATEN Socialhögskolan Komparativ socialpolitik SOL 061 Höstterminen 2004 PANTBANKENS ROLL I DEN SVENSKA VÄLFÄRDSSTATEN Författare: Helena Norlén, Lotta Olsson Handledare: Torbjörn Hjort Abstract Our purpose

Läs mer

Är Ada Stark-Ahlbergs altartavlor konst? En studie om frikyrkans bildbruk 1900-1940. Lina Carlsson

Är Ada Stark-Ahlbergs altartavlor konst? En studie om frikyrkans bildbruk 1900-1940. Lina Carlsson Är Ada Stark-Ahlbergs altartavlor konst? En studie om frikyrkans bildbruk 1900-1940. Lina Carlsson Konstvetenskap, Sektionen för Humaniora Högskolan i Halmstad C-uppsats, 15 hp, höstterminen 2008 Handledare:

Läs mer

Första april, 1997 Anna Sparr. Specialarbete vid Katedralskolan, Lund Handledare: Kristina Hallind. Vallkärra 6 225 91 Lund Tel.

Första april, 1997 Anna Sparr. Specialarbete vid Katedralskolan, Lund Handledare: Kristina Hallind. Vallkärra 6 225 91 Lund Tel. Vid Orsasjön i Dalarna ligger det lilla samhället Våmhus. Orten har genom historien skiftat mellan att vara egen socken och att tillhöra Mora kommun, vilket den gör idag. Många förknippar Våmhus med dess

Läs mer

SWEA Holland Årgång 17, nummer 1 Maj 2009

SWEA Holland Årgång 17, nummer 1 Maj 2009 SWEA Holland Årgång 17, nummer 1 Maj 2009 Annons IKEA Redaktionens rader Att planera utskicket av SWEA bladet strax efter ett skollov har sina nackdelar. T ex att många av våra medskribenter är på semester.

Läs mer