KVALITETSAUKTION. våren 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSAUKTION. våren 2015"

Transkript

1 KVALITETSAUKTION våren maj Klubbas online med start Visning maj Vardagar 11:00-17:00 Lördagar 11:00-15:00 Söndagen 31 maj 11:00-15:00 Värmlandsgatan Göteborg

2 KORTFATTAD GUIDE - AUKTIONSKÖP Auktionsföremålen publiceras i webbkatalog på samt visas samlat i våra visningslokaler i 10 dagar. Under denna tid kan Kunden lägga bud och själv undersöka föremålen i vår visningslokal under våra öppettider. Katalogtext och utropspriser Katalogtexter tjänar som grundläggande objektsbeskrivning av auktionsposterna i katalogen. Uppgifter som lämnats i auktionskatalogen skall ses som vägledande för Kunden. Noteringar om förmålens kondition är en subjektiv bedömning gjord av GAV. Samtliga föremål säljs i befintligt skick. Kunden uppmanas och ansvarar för att innan eventuell budgivning noggrant undersöka och bedöma föremålets skick och att kontrollera att eventuella tillbehör finns med. Samtliga utropspriser är angivna i svenska kronor (SEK). Utropspriset baseras på en marknadsanpassad värdering av föremålet och det pris till vilket ett föremål slutligen säljs kan komma att väsentligt över- eller understiga utropspriset. Konditionsrapporter Saknas möjlighet att besöka visningen kan GAV på begäran svara på frågor rörande föremålets kondition. För konditionsrapport kan GAVs kundtjänst kontaktas via telefon eller e-post, dock senast 15:00 sista vardagen innan auktionstillfället. Observera att en konditionsrapport är en subjektiv bedömning av föremålets kondition. Budgivning För att delta i budgivning krävs att Kunden är registrerad hos auctionet.com. På föremålssidan på kan Kunden registrera sitt bud. Vill man bjuda lägsta möjliga belopp är det redan ifyllt och Kunden behöver bara klicka på Lägg bud eller trycka Enter. Kunden kan också lägga ett högre maxbud. Det finns även möjlighet att registrera bud i visningslokalen. Varje auktionspost har tilldelats en sluttid och då budgivningen avslutats vinner den budgivare som lagt det högsta budet. Om ett bud registreras mindre än 1 minut innan sluttiden så förlängs sluttiden med 3 minuter. All budgivning är bindande till köp. Budgivning sker i svenska kronor och buden höjs enligt nedan intervall SEK 50 SEK SEK 100 SEK SEK 200 SEK SEK 500 SEK SEK SEK SEK SEK SEK och uppåt kr Avgifter På det klubbade beloppet tillkommer inropsprovision om 22,5% inkl. moms + slagavgift 50 SEK inkl. moms/auktionspost. Föremål som omfattas av lagstadgad följerätt (Droit de suite) är markerade på föremålssidan och märkta med (d) i katalog. Vid köp av föremål som omfattas av Droit de suite tillkommer 5% på klubbat belopp om detta överstiger ett minimipris som år 2014 är 2200 SEK. Läs mer om följerätt på Betalning och avhämtning Att lämna anbud eller ropa in föremål på auktion är bindande. Inropade föremål skall betalas inom 5 dagar efter auktionsdagen. Efter avslutad auktion skickas en faktura via e-post. Enklaste och snabbaste sättet att betala är med kort via Mina sidor. Vi accepterar både svenska och utländska bank- och kreditkort (Visa och MasterCard). Det tillkommer en avgift på 1,55 % för kreditkort samt utländska kort. OBS! Vi accepterar inte kontant betalning. Du kan även erlägga betalning via Bankgiro Ange det referensnummer/ OCR som står angivet på din faktura. Det kan ta upp till 3 bankdagar innan vi ser bankgirobetalningar och kan lämna ut föremålet. Du kan också betala via banköverföring till konto: IBAN: SE BIC: ESSESESS Från och med dag 5 efter auktionstillfället utgår automatiskt en förvaringsavgift om 50 SEK per dag och föremål fram till dess att full betalning erlagts samt föremålet är uthämtat. Föremål som inte avhämtats inom 5 dagar kvarligger hos GAV på Kundens eget ansvar. Skulle föremåls kondition försämras efter denna tidpunkt har GAV inget ansvar gentemot Kunden för detta. GAV har rätt att sälja föremålet 3 månader efter anmaning om hämtning. Transport och försändelser Alla transporter och försändelser anordnas av Kunden och sker på Kundens bekostnad och risk. Transport kan beställas i samband med betalning på Mina sidor. Enligt kulturminneslagstiftningen krävs tillstånd för att föra ut vissa äldre kulturföremål ur Sverige. Tillstånd ges av Riksantikvarieämbetet. Vänligen läs mer om utförselreglering och ansökan på SHORT GUIDE TO BUYING AT AUCTION Auction items will be published in the web directory on and presented in our showroom for 10 days. During the viewing the Client may place bids and examine the items in our showroom during our business hours. Descriptions and estimates The catalogue description covers basic information of the objects included in the auction lot and is merely to be seen as a guidance to a prospective buyer. Notes on the conditions of objects in the catalogue are subjective opinions made by Göteborgs Auktionsverk (GAV). Please, note that it is up to the Client to form an independent opinion of the state and condition of the objects in the sale and to carefully examine and assess the condition and to check that any accessories are included. All estimates are stated in Swedish Kronor (SEK) and are to be seen as a guide to prospective buyers. The price at which an object is eventually sold may be greater or less than the estimate. Condition reports A supplementary report on an object s condition is normally available on request. Clients may submit a request for a condition report at Customer Services by telephone or before 15:00 the closest working-day before the sale. A condition report is a subjective opinion by GAV and is merely to be seen as a guidance to the Client. We strongly recommend any prospective buyer to examine the object in person. Bidding It is required that the Client is a registered customer with auctionet.com before part-taking in the sale. The Client may register his/her bid at the object page at com. If one wishes to bid the lowest amount possible, this amount is already stated in the bidding box, and one only has to click Place bid or hit Enter. The Client may also add a higher maximum bid. It is also possible to register bids in the showroom. Each auction lot has been assigned an end time, and when the bidding ends the bidder who placed the highest bid wins. If a bid is registered less than 1 minute before the end time the end time will be extended by 3 minutes. All registered bids are at all times binding. All bidding is to be made in Swedish Kronor (SEK). The auction advances in the intervals shown below SEK 50 SEK SEK 100 SEK SEK 200 SEK SEK 500 SEK SEK SEK SEK SEK SEK and above kr Fees Buyers pay the hammer price plus a buyer s premium of 22,5% (inc.vat) plus a hammer fee of 50 SEK (inc.vat)/per lot. Auction lots marked with (d) in the catalogue are subject to a Visual Arts Copyright fee of 5% if the hammer price exceeds the minimum of SEK. You may read more on Visual Arts Copyright at Payment and collection Payment and collection should be made within 5 working days after the date of the sale. All bids are at all times binding to purchase. Bought items must be paid within 5 days of the date of the sale. After the sale an invoice is distributed by . Payment may be made via My pages at site by bank card. All credit card payments are subject to an extra fee of 1,55 % due to the card issuer s fees. Payment can also be made directly at the cashier s desk. We do not accept cash payment. You may also crediting GAV s bank account (see details below). Enter the reference number / OCR stated on your bill. IBAN: SE BIC: ESSESESS Full payment and collection should be made within five days. Lots that remain un-paid and are not collected after five days will be subjcet to an additional fee of 50 SEK/per auction lot and day. Items which are not collected within 5 days remain with GAV at the buyer s risk and are not insured after this date. GAV has no liability to the Buyer, should an object s condition deteriorate after this date. GAV has the right to re-sell any auction lots that are not collected 3 months after due warning. Transport & shipping All shipments and transports of purchased items are to be ordered and handled by the Client. You may order transport at payment via My pages at License is required to bring out certain old artifacts and art objcets of Sweden according to Swedish cultural heritage legislation. Such permission is granted by the National Heritage Board. Please read more about the exit control and application at FÖRTYDLIGANDE av uttryck 1 ERICSON, JOHAN ( ) Enligt vår uppfattning ett originalverk av utfört av nämnd konstnär. 2 ERICSON, JOHAN ( ) Tillskriven Enligt vår uppfattning troligen ett originalverk utfört av konstnären men utan garanti att så är fallet. 3 ERICSON, JOHAN ( ) Hans ateljé Enligt vår uppfattning utförd i konstnärens ateljé. 4 ERICSON, JOHAN ( ) Hans efterföljare Enligt vår uppfattning utförd i konstärens stil, samtida eller senare. 5 ERICSON, JOHAN ( ) Hans art Enligt vår uppfattning utförd i konstnärens manér men från senare tid. 6 ERICSON, JOHAN ( ) Efter Utförd av annan konstnär efter ett känt verk av nämnd konstnär. EXPLANATION cataloguing practice 1 ERICSON, JOHAN ( ) Catalogued as an original work of art by the said artist. 2 ERICSON, JOHAN ( ) Tillskriven Catalogued as a work of art attributed to the said artist, but with no full guarantee. 3 ERICSON, JOHAN ( ) Hans ateljé Catalogued as a work of art that i executed in the studio of the artist. 4 ERICSON, JOHAN ( ) Hans efterföljare Catalogued as a contemporary or later work of art by a follower of the artist and in his/her style. 5 ERICSON, JOHAN ( ) Hans art Catalogued as a work of art in the manner of the artist executed at a later date. 6 ERICSON, JOHAN ( ) Efter Catalogued as a copy of a known work of the artist.

3 Lena Hafdell VD Managing Director Henrik Boustedt Orientalisk Keramik & konsthantverk Oriental ceramics & works of art Ann-Sofie Johansson Foto & samtida konst Photography & Contemporary Art Sandra Johansson Gemmolog FGA Värderingsman Gemologist FGA Valuator Elisabeth Björnram Marknadsföring & kommunikation Värderingsman Marketing & Communication Valuator David Sandberg Vaktmästare & tekniskt ansvarig Technical Support Maria Öhman Chefsintendent Chief curator Peder Lamm Värderingsman Hemvärderingar Valuator Tapio Korhonen Värderingsman Hemvärderingar Valuator Maria Ylander Silver & smycken Värderingsman Silver & jewellry Valuator Markus Dahlin Fotograf Photographer VÄRMLANDSGATAN 2 UTLÄMNING/SHOWROOM Måndag-fredag Lördag Söndag & Helgdagar Stängt KONTAKT Telefon CASHIER/SHOWROOM Monday-Friday Saturday Sunday and Holidays Closed CONTACT Telephone +46 (0)

4 KVALITETSAUKTION våren 2015 Många internationellt intressanta föremål ingår i vårens Kvalitetsauktion. En gouache av Fernand Léger, signerad 1934, utgör auktionens huvudnummer och har proveniens från Göteborgskoloristen Ragnar Sandberg. Även Sandberg är representerad med flera konstverk på auktionen. Den franska tråden går vidare i en mycket fin samling art nouveauglas av Gabriel Argy-Rousseau och Almaric Walter. Vi kan också presentera konst och en skulptur av flera av Mexikos största konstnärer under 1900-talet, såsom Augusto Ortega Escobedo och Alfredo Zalce, som är ovanliga på den svenska marknaden. Bland de orientaliska föremålen utmärker sig en sino-tibetansk Buddha med proveniens från Friherre Gustaf Mannerheim. Avslutningsvis samsas även verk av skulptörerna Christian Berg och Carl Frisendahl med akvareller av Hilma af Klint från 1930-talet. Maria Öhman, chefsintendent

5 CARL KYLBERG ( ). Sorgsna tankar Olja på duk. Signerad Kylberg. 56 x 61 cm. Ramen utförd av konstnärens hustru Ruth. Proveniens Genom arv från Disponent Helge med Fru Violet Byström till nuvarande ägare. Utställningar Nordiska Konstförbundet, svenska sektionen 1935, kat.nr 32 Retrospektiv utställning, Konstakademien, Stockholm 1937, kat.nr 165 Liljevalchs Konsthall, Stockholm 1946, kat.nr 116 Riksförbundet för bildande konst. Utställning 143 Minnesutställning Liljevalchs Konsthall 1954 katnr 91 Kunstforeningen Köbenhavn 1956 Kat.nr 32 Fyns stifts kunstforening Odense jan-febr Litteratur Knyphausen, Brita; Carl Kylberg, Allhelms förlag Malmö Katalognr 184, sid 253. Smärre färgbortfall SEK RAGNAR SANDBERG ( ). Collage av fotografier, tidningsurklipp samt etiketter på papper. Utförd (d) 34,5 x 43 cm. Proveniens Elsa och Ragnar Sandberg. Därefter i arv inom familjen. Fläckar SEK

6 JOHAN RHODE. Bestickuppsättning Konge/Acorn, 73 delar, sterlingsilver. Georg Jensen, Köpenhamn efter Totalvikt ca 2670 gram. 6 förrättsknivar (blad i rostfritt stål) 8 förrättsgafflar 6 matknivar (blad i rostfritt stål) 6 matgafflar 6 matskedar 6 fiskknivar 6 fiskgafflar 1 tesked 7 kaffeskedar 1 kompottsked 1 såsslev 1 såsslev (liten) 2 saltkar med emalj 2 saltskedar 6 smörknivar 6 cocktailbestick 1 dansk osthyvel med tråd (delar i rostfritt stål) 1 uppläggningssked. Modellen formgiven år Smärre repor SEK

7 ERLING ÄRLINGSSON ( ). Motiv från Göteborgs hamn. Olja på duk. (d) Signerad och daterad E Ärlingsson x 69 cm SEK

8 OTTO SCHULZ ( ) Inredningsarkitekt Otto Schulz flyttade till Sverige från Tyskland 1907 och fick anställning som ritare hos Selander & söner. Tre år senare öppnade han sin egen firma i Göteborg. Ett av de mest prestigefyllda uppdragen han fick var att rita inredningen till Bräutigams konditori öppnade butiken Boet i hörnet av Avenyn och Kristinelundsgatan, där Hotell Rubinen ligger idag. Det var en inredningsaffär i flera plan med en inspirationsvåning som mötte kunderna. Hela Göteborgs borgerskap gick till Boet för att beställa inredningar till bl.a. matsalar, salonger, sängkammare och jungfrukammare. Otto Schulz har inte enbart verkat som inredare i Göteborg. Han var även redaktör för tidskriften Boet, som gavs ut under åren , där samtidens formgivning marknadsfördes. Han grundade också en egen skola, Bo-studio, där han hade studiecirklar med undervisning i heminredning. Många inredningar som beställdes hade historiska stilar som förebild, t.ex. barock eller renässans. Utöver dem komponerade Otto Schulz möbler i tidsenlig form. Han tog även patent på tre olika tekniker som han uppfann: botarsia (dekor av mässingsspik på trä), bopoint (dekor av pärlspik på konstläder) och bosaik (mosaik som var stöttålig). Tiden hann dock ifatt Otto Schulz. Under 1940-talet slog funktionalismen igenom hos den stora allmänheten. Otto Schulz var en av dess motståndare och intresset för hans inredningar sjönk sålde han firman Boet. Text: Maria Öhman OTTO SCHULZ. Fåtölj, Boet Göteborg 1930-talets mitt. Sits och rygg klädd i cognacsfärgat läder på ben i ek, svängd djuphäftad ryggbricka. Proveniens Inköpta på Boet, Göteborg år Fläckar, smärre sprickor och repor SEK OTTO SCHULZ. Fåtölj, Boet Göteborg 1930-talets mitt. Sits och rygg klädd i cognacsfärgat läder med ben och armlän samt ryggbricka i ek. Proveniens Inköpt på Boet, Göteborg år Fläckar, smärre sprickor samt repor SEK

9 Petrus Weyts var en flamländsk marinmålare specialiserad på hinterglasmåleri. Weyts var verksam främst i Antwerpen, men hade beställningar över hela världen PETRUS CORNELIS WEYTS ( ). Glasmålning. Skeppsporträtt i hinteglasmalerei av briggen Helena. Fartyget med svensk unionsflagg samt destinationsflagg Kejsardömet Brasilien. Under bilden texten: HELENA FRÅN WIFSTA WARF, CAPT P. NILSSON 1847, P. WEYTS. Mahognyfanerad originalram, yttermått 70 X 87 cm. Petrus Weyts var en flamländsk marinmålare specialiserad på hinterglasmåleri. Weyts var verksam främst i Antwerpen, men hade beställningar över hela världen. Wifsta Skeppsvarfs Bolag, norr om Sundsvall, grundades 1798 av industrimannen Per Hellzén ( ). Fram till 1870 byggdes ett sextiotal handelsfartyg, samtidigt som man bedrev rederirörelse. Helena var en av rederiets fem briggar köptes verksamheten av familjen Wallenberg och Stockholms Enskilda Bank och en betydande pappersindustri utvecklades. Färgbortfall och slitage. Ramen med fanerskador SEK

10 ARNE JACOBSEN. Fåtölj Ägget. Fritz Hansen, Danmark 1960-tal. Fyrdelad centralfot i aluminium, klädd i svart skinn, lös dyna. Modellen formgiven år 1958 till SAS Royal Hotel, Köpenhamn. Torkad stoppning,slitage samt sprickor SEK ARNE JACOBSEN. Fåtölj Ägget. Fritz Hansen, Danmark 1960-tal. Snurrbar på fyrdelad centralfot i aluminium, klädd i svart skinn med lös dyna. Modellen formgiven till SAS Royal Hotel, Köpenhamn år Torkad stoppning, slitage samt sprickor, en tass saknas SEK

11 NILS NILSSON ( ). Bruden Olja på duk. (d) Monogramsignerad NN. 66 x 82 cm. Proveniens Forstmästare Sven Tarras, Göteborg. Därefter i arv inom familjen. Utställningar Göteborgs Konstmuseum, Nils Nilsson, 7 april - 27 maj 2001 samt Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm, 20 oktober- 25 november 2001, avbildad i utställningskatalogen sid BÖRGE MOGENSEN. Soffa, modell För Fredericia Möbelfabrik, Danmark. Klädd i brunt läder med benavslut av mahogny, lösa plymåer. Etikettmärkt model nr 2213/t4 serienr Längd 220 cm. Modellen formgiven år 1962 till Börge Mogensens hem i Gentofte norr om Köpenhamn. Smärre repor, fläckar samt slitage SEK Litteratur Konst i svenska hem, band 1, upptagen samt avbildad sid. 56 under samling 14: Forstmästare Sven Tarras, Daltorpsgatan 21, Göteborg. Jeff Werner; Nils Nilsson, Göteborg 1997, omnämnd samt avbildad sid.199, bild 91. Smärre färgbortfall SEK

12 NILS NILSSON ( ). Interiör med två flickor. Olja på duk. (d) Monogramsignerad NN. 91 x 100 cm. Smärre krackeleringar samt färgbortfall SEK PIERRE OLOFSSON ( ). Komposition. Tempera på pannå. (d) Signerad Olofsson. 88 x 68,5 cm. Smärre färgbortfall SEK

13 Björn Weckströms konstnärliga arbete karaktäriseras av abstrakt form samt individualisiska tolkningar av realism. Under 1970-talet blev han inspirerad av de protester som fanns mot den kinetiska bullriga konsten av tiden och ett flyktigt intresse av Zen-buddism förmedlas i en introvert, interaktiv typ av skulpturer verkar för att avslöja okända områden i sinnet Sandra Johansson Gemmolog FGA, Värderingsman HALSBAND, Spectra, silver samt akryl, Björn Weckström för Lapponia, Ledad stavlänk, längd 77 cm. Hänge i abstrakt form av silver och akryl, delvis färgad i blått och grönt, höjd ca 82 mm. Hänget är elektrifierat med inbyggd lampa. Bruksslitage, del av länk något sned. Fåtal repor på hängets baksida SEK

14 FOLKE ANDRÉASSON ( ). Vy över Mollösund. Olja på duk. (d) Signerad Folke Andréasson. 60 x 73 cm SEK

15 ARVID AHLBERG ( ). Örlogsfartyget HMS Drott utanför Marstrand. Olja på duk. Signerad och daterad A. Ahlberg x 73 cm. HMS Drott var kung Oscar IIs stabsfartyg och var känt för att transportera Hans Majestät mellan tidens mondäna badorten. Lagningar. Smärre hål SEK DRYCKESKANNA, silver, Abraham Wirgman, Göteborg, 1724 ( ). Cylindrisk form med slätt liv. Bladornerade kulfötter, tumgrepp och fotanfanger i reliefdekor. Svängd hänkel med bladranka. Graverad dekor på lock med pärlstav och infälld medalj slagen Förgylld insida, samt delvis förgyllda detaljer. Infälld medalj präglad 1688 med den 7:årige Karl XII bröstbild på framsidan av A. Karlsteen. Höjd 18 cm, vikt 800 g. Liten spricka och buckla vid hänkelns övre fäste. Eventuell lagning vid tumgreppet. Smärre repor och bucklor samt porer i metallen SEK

16 ÖRHÄNGEN, ett par, 18K vitguld med diamanter, totalt ca 3,15 ct. Vikt 3,0 g. Stiftörhängen med Champagne-färgade (Fancy light yellow-brown), briljantslipade diamanter. Färg ej jämnt distribuerat. Höjd ca 7,5 mm. Färg Fancy light Yellow-brown. Klarhet SI1 - SI MANSKAPSVÄRJA, för kavalleriet. Sverige, m/1685. Längd 106 cm, klinga 90 cm. Åldersrelaterat slitage SEK Proportioner Goda. Symmetri God. Bruksslitage SEK

17 GÖTEBORGS AUKTIONSVERKS HISTORIA Staden är folkrik av handlande, seglande, milis, främmande och folk, som stöta till ifrån hela landet; varav här är mycken ruljangs, så att inbyggarna må väl och äga sköna samt vackert möblerade hus, sa Carl von Linné om Göteborg på sin Västgötaresa Givetvis tar vi inte åt oss hela äran för de vackert möblerade husen men Göteborgs Auktionsverk hade redan då sysslat med auktioner i 65 år... År 1680 infördes auktionskammarordningen för Stockholms stad och påföljande år ansökte Göteborgs magistrat om regeringens tillstånd att få inrätta en auktionskammare och 1681 inleddes Göteborgs Auktionsverks historia. Ett av världens äldsta auktionshus Det sägs att Göteborgs Auktionsverk är ett av världens äldsta auktionsverksamheter som fortfarande är verksam. Historien inleds med att Göteborgs magistrat 1681 ansökte om regeringens tillstånd att få inrätta en auktionskammare. Vem som helst tilläts att arrangera försäljning genom auktion men monopolet betydde dock att det var Auktionsverket som kom och förrättade själva auktionen. Auktioner - en viktig del av vardagen Historiskt sett var stadens auktioner ett viktigt sätt för stadsborna att införskaffa varor. Ny forskning visar att nästan alla samhällsgrupper, både män och kvinnor, besökte stadsauktionerna där alla typer av varor såldes - från hästar till möbler. Auktioner var ett viktigt sätt att omvandla föremål till kontanter i händelse av penningnöd. Auktioner gick från att vara ett sätt för samhällets bättre bemedlade att avyttra omoderna och förbrukade föremål till de mindre bemedlade till att i slutet av 1800-talet bli en marknadsplats för föremål som inte bara är gamla och därför sämre och billigare utan antika och därför bättre och dyrare. Ostindiska kompaniets auktioner Fram till modern tid är det endast Ostindiska kompaniet ( ) som fått tillstånd att hålla auktioner vid sidan av stadens monopol i Göteborg. Ett särskilt auktionsrum inrättades i det Ostindiska huset (nuvarande Göteborgs Stadsmuseum) när det uppfördes Efter att handeln med Kina gick allt sämre i början av 1800-talet valde man år 1813 att avveckla verksamheten och hela Ostindiska huset såldes då genom auktion. Sedan 1999 har Göteborgs Auktionsverk varit i privat ägo Göteborgs Auktionsverks lokaler Från början höll Göteborgs Auktionsverk sina auktioner i stadshuset. År1733 flyttade verksamheten till ett nyuppfört auktionshus i anslutning till stadens Tullpackhus på Smedjegatan 7 och 1862 flyttade man sedermera vidare till det gamla gymnasiehuset på Västra Hamngatan var Göteborgs Auktionsverk verksamt i den specialritade auktionskammaren på Tredje Långgatan 7-9 som enligt uppgift är Europas äldsta byggnad specifikt uppförd för auktionsverksamhet. Sedan 1999 har Göteborgs Auktionsverk varit I privat ägo och I början av 2014 flyttade företaget till Värmlandsgatan 2, tillbaka till ett hamnnära läge och lokaler lämpade för 2000-talets globala auktionssätt.

18 LJUSSTAKE, silver, Omar Ramsden & Alwyn C E Carr, London England Driven och hamrad dekor. Gröna hjärtan i emalj och dekor i form av knutar. Signerad Omar Ramsden & Alwyn C E Carr made me i botten. Höjd 17 cm. Fylld fot. Smärre repor och slitage SEK AGNES CLEVE ( ). Utsikt mot Berzelii Park, Stockholm. Olja på pannå. (d) Signerad och daterad A Cleve x 49,5 cm. Krackeleringar, stifthål i övre marginal SEK

19 GUSTAV RUDBERG ( ). Skuta i motljus, Hven. Olja på duk. (d) Signerad Rudberg. 85 x 91 cm. Smärre färgbortfall SEK AUGUSTO ORTEGA ESCOBEDO ( ). Skulptur El beso, grönpatinerad brons. Signerad Escobedo. Höjd 24 cm. Proveniens Skulptör Gudrun Eduards, förvärvad i Mexiko city Utställningar Ett exemplar av skulpturen i marmor ställdes ut på Biennalen i Mexiko city SEK

20 FRANCISCO ZÚÑIGA ( ). Två kvinnor. Akvarell och bläck. Signerad med datering samt dedikation para Gudrun de Zuñiga ,5 x 60,5 cm. Litteratur Skall ingå i kommande Catalogue raisonné, vol V av Ariel Zúñiga. Proveniens Gåva från konstnären till skulptör Gudrun Eduards, Mexiko city Något vågigt papper, smärre revor i marginaler SEK

21 RAFAEL CORONEL (F.1931). Antiklerikalt motiv. Olja på duk. 60 x 75 cm. Proveniens Från konstnären via advokat Antonio Luna Aroyo till skulptör Gudrun Eduards, Mexiko city omkring år Något ospänd duk SPELDOSA, silver samt emalj, troligen Tyskland, tidigt 1900-tal. Fågel i mässing bakom uppfällbart lock. Blå emalj med dekor av keruber och blomstergirlander i vitt. Dekor av safir. Längd 11 cm. Smärre emaljskador, lockets fäste med lagning. Fågel saknar fjädrar. Ej genomgången eller funktionstestad SEK SEK

22 ALFREDO ZALCE ( ). Ciudad de Morelia. Akryl och olja på papper klistrad på pannå. Signerad och daterad Alfredo Zalce x 95 cm. Proveniens Skulptör Gudrun Eduards, förvärvad i Mexiko city Utställningar Insituto nacional de bellas artes - Museo nacional de arte moderno, Mexico MARKUS LARSON ( ). Forslandskap. Olja på duk. Monogramsignerad ML Paris. Sannolikt målad under konstnärens tid i Paris under åren Krackeleringar, smärre färgbortfall SEK Smärre färgbortfall och repor SEK

23 Namnet granat kommer från det latinska namnet för granatäpple, Granatum, efter dess likhet med nämnda frukts kärnor HÄNGE i form av kors, 14K rödguld samt silver med rhodolitgranater och diamanter, 1800-talets mitt. Vikt 28,0 g. Höjd 66 mm. 4 stycken droppformat karbunkelslipade granater samt 16 st gammalslipade diamanter. Belagd med silver bakom diamanter. Klarhet diamanter SI2-P1. Rhodolitgranaten är en purpurröd variant ur granatsläktet och är en komposition av Pyrop och Almandin. Namnet är hämtad från de grekiska orden Rho don och Lithos, som bokstavligen betyder rossten. Förr i tiden gavs granater som gåvor mellan vänner för att visa sin tillgivenhet till varandra och för att förvissa sig om att de skulle ses igen. Sandra Johansson Gemmolog FGA, Värderingsman Bruksslitage, mindre repor. Litet nagg på en granat. Syngenetiska kristallinneslutningar i granater samt fåtal fjädrar SEK

24 TERRIN, porslin, Kina Qianlong ( ). Dekor i famille rose av blommor. Lock med krönande fohund. Hänklar i form av fabeldjursansikten. Längd 31 cm. Smärre slitage SEK

25 CRÈMEKOPPAR, sex stycken, mjukt porslin. Marieberg, Henrik Stens period ( ). Reliefdekor av vridna räfflor samt målad polykrom blomsterdekor. Höjd8,5 cm. En lockknopp med lagningar, samtliga knoppar med nagg/skador, lock med smärre nagg SEK MADELEINE PYK (F.1934). Gotland. Olja på duk. (d) Signerad M. Pyk. 100 x 81 cm. Smärre repa SEK

26 ASMUND ARLE ( ). Skulptur häst och människa, mörkpatinerad brons. (d) Signerad och numrerad Asmund Arle 2/6 samt gjutarstämpel H. Bergman fud. Höjd 31 cm, längd 32 cm SEK

27 CARL FRISENDAHL ( ). Skulptur i form av isbjörn, vit marmor. (d) Signerad C. Frisendahl. Längd 32, höjd 18 cm. Gulnad SEK CHRISTIAN BERG ( ). Skulptur Radar, mörkpatinerad och olerad brons. Utförd (d) Signerad och numrerad C.B. EX:1. Monterad på marmorsockel. Höjd exklusive sockel 15,9 cm. Litteratur: Berg, Torvald; Christian, Malmö 1991, katalognr 146, sid 200. Patinering med slitage. Lös montering SEK

28 RING, 18K vitguld med diamant, totalt ca 1,3 ct, Jarl Sandin, Vikt 4,2 g. Storlek 18. Briljantslipad diamant i chatongfattning. Färg Top Wesselton (F). Klarhet P1. Proportioner Goda. Symmetri Mycket god. Bruksslitage, mindre repor på ringskena SEK ERIK OLSON ( ). God Helg komposition med Maria och Jesusbarnet Gouache och akvarell på papper. (d) Signerad Erik O. 14 x 9 cm. Ej examinerad ur ram SEK

29 GUSTAVE ALBERT ( ). Kyrkan i Dordrecht. Olja på duk. Signerad och daterad Albert x 131 cm. Proveniens Konstnärens familj WALDEMAR LORENTZON ( ). Monaco Dansrestaurang. Akvarell och tusch. (d) Signerad Lorentz. Studie till menykort samt annons till Monaco Dansrestaurang, Stockholm. 12 x 6 cm. Ej examinerad ur ram SEK Utställningar Gustave Albert Minnesutställning, Eskilstuna Konstmuseum 1955/56 Nr 89. Gustave Albert Minnesutställning, Eskilstuna Konstmuseum 1995/96 Nr 34. Gustave Albert Minnesutställning, Mellersta Finlands Museum 26/4-2/ Krackeleringar, smärre färgbortfall SEK

30 BÄGARE, silver. Mästare Erik Löfmans änka Uppsala Vikt ca 62 gram. Delvis förgylld. Konande form på rund räfflad fot, liv med svängda godronneringar samt krönt monogramgravyr i kartusch. Höjd 9 cm. Lagningar SEK BIRGER KAIPIAINEN. Väggrelief kvinna, glaserad stengods. Rörstrand (d) Fonden glaserad i svart och brunt med påhängda plattor i vitt, svart och turkos samt kulor i vitt, orange och turkos. Signerad Kaipiainen samt R. Höjd 46, 5 cm. Upphängningstrådar senare/saknas SEK

Kvalitetsauktion hösten 2014. 23 november 2014 23rd November 2014

Kvalitetsauktion hösten 2014. 23 november 2014 23rd November 2014 Kvalitetsauktion hösten 2014 23 november 2014 23rd November 2014 Kvalitetsauktion hösten 2014 23 november 2014 23rd November 2014 Klubbas online med start 19:00 Online-sale starting at 19:00 CET Visning

Läs mer

VÄLKOMMEN DEN 23 APRIL TILL SVENSKT TENNS AUKTION AV UTSTÄLLNINGSMÖBLER

VÄLKOMMEN DEN 23 APRIL TILL SVENSKT TENNS AUKTION AV UTSTÄLLNINGSMÖBLER VÄLKOMMEN DEN 23 APRIL TILL SVENSKT TENNS AUKTION AV UTSTÄLLNINGSMÖBLER VISNING 17-22 april på Svenskt Tenn, Strandvägen 5. Måndag Fredag kl. 10.00 19.00 Lördag kl. 10.00 16.00 Söndag kl. 12.00-16.00 AUKTION

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM

VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM Denna handledning är framtagen med förhoppning att ge pedagogiska ingångar till våra tillfälliga utställningar. Handledningen finns tillgänglig på eskilstuna.se/konstmuseet

Läs mer

Våra reguljära öppettider är alla vardagar 10-17. 3 dagar efter en avslutad auktion har vi

Våra reguljära öppettider är alla vardagar 10-17. 3 dagar efter en avslutad auktion har vi Vanliga frågor (FAQ) ALLMÄNT När har ni öppet? Hur tar jag mig enklast till er? Våra reguljära öppettider är alla vardagar 10-17. 3 dagar efter en avslutad auktion har vi utökade tider för utlämning fram

Läs mer

Arne Jacobsens Grand Prix -stol introducerades av Fritz Hansen på designers vårutställning på Danish Museum of Art & Design i Köpenhamn 1957.

Arne Jacobsens Grand Prix -stol introducerades av Fritz Hansen på designers vårutställning på Danish Museum of Art & Design i Köpenhamn 1957. Grand Prix Arne Jacobsens Grand Prix -stol introducerades av Fritz Hansen på designers vårutställning på Danish Museum of Art & Design i Köpenhamn 1957. Senare samma år visades den upp på Triennalen i

Läs mer

DESIGN BESKRIVNING GARANTI UTÖKADGARANTI

DESIGN BESKRIVNING GARANTI UTÖKADGARANTI minuscule Innovation möter kärleksfullt hantverk, danska möbeltraditioner möter nytänkande och elegans och mjuka linjer förenas i Cecilie Manz möbelserie minuscule Skön kvalitet som inte begränsar designkreativiteten.

Läs mer

IKSU-kort Ordinarie avtal

IKSU-kort Ordinarie avtal IKSU-kort Ordinarie avtal Läs våra villkor för medlemskap och IKSU-kort Medlemsavgiften i föreningen IKSU tillkommer; 50:-/ kalenderår En engångsavgift på 50:- för det fysiska magnetkortet tillkommer BETALNINGSFORM

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Små sköna ting LARSSONS TRÄ. LARSSONS TRÄ AB, 514 31 Tranemo, Sweden tel 0325-472 50 fax 0325-771 12 order@larssonstra.se www.larssonstra.

Små sköna ting LARSSONS TRÄ. LARSSONS TRÄ AB, 514 31 Tranemo, Sweden tel 0325-472 50 fax 0325-771 12 order@larssonstra.se www.larssonstra. Små sköna ting 2014 LARSSONS TRÄ LARSSONS TRÄ AB, 514 31 Tranemo, Sweden tel 0325-472 50 fax 0325-771 12 order@larssonstra.se www.larssonstra.se 1 44675-102 Ren med magnet. Vit. Total höjd 90 mm. Bredd

Läs mer

Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst

Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst 3 Välkommen till Kristinehamn Konstnären Pablo Picasso valde att ställa sin 15 meter höga skulptur Jacqueline i Kristinehamn. Han ville att skulpturen skulle

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Auktion på Kvarndala den 26 juli kl 12, visning från kl 11.

Auktion på Kvarndala den 26 juli kl 12, visning från kl 11. Auktion på Kvarndala den 26 juli kl 12, visning från kl 11. Alla objekt säljs i befintligt skick. Betalning vid klubbslag; kontant eller med kort. Objektsnr Objekt Utropspris 1 Gungstol svartmålad tillverkad

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

ARNE JACOBSEN 1902-1971 MILJÖ OCH TESTER DESIGN BESKRIVNING GARANTI UTÖKADGARANTI STOPPNING

ARNE JACOBSEN 1902-1971 MILJÖ OCH TESTER DESIGN BESKRIVNING GARANTI UTÖKADGARANTI STOPPNING OXFORD Originalversionen av Oxford -stolen designades till professorerna på St Catherine s College i Oxford Stolens extra höga rygg framstod som en symbol på prestige och skapade ett helt eget rum Stolen

Läs mer

Köpe- och försäljningsvillkor

Köpe- och försäljningsvillkor Köpe- och försäljningsvillkor Köpevillkor 1. Bud Deltagare i budgivning (budgivare) kan i förväg ansöka om en s.k. spade med ett inropsnummer hos Auktionsverket i Karlstad (nedan kallad AV) kundtjänst.

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Arne Jacobsen, 1958. Stol designade av Arne Jakobsen och tillverkade av Fritz Hansen.

Arne Jacobsen, 1958. Stol designade av Arne Jakobsen och tillverkade av Fritz Hansen. droppen Stolen Droppen designades 1958 av Arne Jacobsen som en del av inredningen i hans mästerverk, det legendariska SAS Royal Hotel i Köpenhamn Droppen tillverkades ursprungligen tillsammans med Svanen

Läs mer

Konsthistoria. Antiken. Rokoko. Impressionismen. Renässansen. Modernismen. Samtidskonst. Expressionismen. Konstakademiernas konst. Medeltiden.

Konsthistoria. Antiken. Rokoko. Impressionismen. Renässansen. Modernismen. Samtidskonst. Expressionismen. Konstakademiernas konst. Medeltiden. Konsthistoria Av: Emma Gustafsson f.kr 800 500 1300 1500 1700 1770 1800 1870 1900 1960 Antiken Renässansen Rokoko Impressionismen Modernismen Samtidskonst Medeltiden Barock Konstakademiernas konst Expressionismen

Läs mer

PIET HEIN (1905-1996) BRUNO MATHSSON (1907-1988) ARNE JACOBSEN (1902-1971) DESIGN GARANTI BESKRIVNING UTÖKADGARANTI

PIET HEIN (1905-1996) BRUNO MATHSSON (1907-1988) ARNE JACOBSEN (1902-1971) DESIGN GARANTI BESKRIVNING UTÖKADGARANTI BORDSSERIE Bordsserien omfattar borden Super-Elliptisk och Super-Cirkulär designade av Piet Hein och Bruno Mathsson samt runda, fyrkantiga och rektangulära bord designade av Arne Jacobsen Inspirationen

Läs mer

Östra Boulevarden 32, Kristianstad, Telefon 044-12 49 94 www.gbon.se, bjornnilsson.ab@hotmail.com

Östra Boulevarden 32, Kristianstad, Telefon 044-12 49 94 www.gbon.se, bjornnilsson.ab@hotmail.com Östra Boulevarden 32, Kristianstad, Telefon 044-12 49 94 www.gbon.se, bjornnilsson.ab@hotmail.com 4C Fyra faktorer som bestämmer en diamants kvalitet och värde. Cut (slipning) Många förväxlar slipningen

Läs mer

Göran Wärff. Född 1933 på Gotland. Knuten till Kosta Boda som formgivare sedan 1964.

Göran Wärff. Född 1933 på Gotland. Knuten till Kosta Boda som formgivare sedan 1964. Göran Wärff Född 1933 på Gotland. Knuten till Kosta Boda som formgivare sedan 1964. UTBILDNING Braunschweig, Ulm och Stockholm, arkitektur och design. Började arbeta med glas 1957. UTSTÄLLNINGAR 1965 Röhsska

Läs mer

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Ärenden: - Inför beslutsmötet - Forskningsinformation - Arbetsmiljö och Infrastruktur - Personaldagar - Övriga frågor Agenda: - Prior to the

Läs mer

WALLPAPERS BY SCANDINAVIAN DESIGNERS 4 formgivare. 12 mönster. 36 tapeter.

WALLPAPERS BY SCANDINAVIAN DESIGNERS 4 formgivare. 12 mönster. 36 tapeter. WALLPAPERS BY SCANDINAVIAN DESIGNERS 4 formgivare. 12 mönster. 36 tapeter. nu sätter vi skandinaviska klassiker på väggen 1950-talet var efterkrigstidens era då funktionalism och minimalism var trendsättande.

Läs mer

KARL ANDERSSON & SÖNER

KARL ANDERSSON & SÖNER YPSILON DESIGN LOVE NEUSCHÜTZ 2009 Ypsilon är bordet med de Y-formade benen, som är i massivt trä. Hel bordsskiva i upp till bredd och diameter 1 400 mm. Bordsskivan är i trälamell och finns med faner

Läs mer

Certifikat. Detta certifikat intygar att. Moelven Årjäng Såg AB

Certifikat. Detta certifikat intygar att. Moelven Årjäng Såg AB Certifikat Detta certifikat intygar att Moelven Årjäng Såg AB Adress: Kyrkerudsvägen 3, 672 23 Årjäng, Sverige Ingår som del i certifikatet för Moelven Skog AB har granskats av Intertek och är i överensstämmelse

Läs mer

ARNE JACOBSEN MILJÖ OCH TESTER DESIGN BESKRIVNING GARANTI UTÖKADGARANTI VARIANTER OCH MÅTT

ARNE JACOBSEN MILJÖ OCH TESTER DESIGN BESKRIVNING GARANTI UTÖKADGARANTI VARIANTER OCH MÅTT MYRAN Arne Jacobsen designade ursprungligen Myran till personalmatsalen på Novo Nordisk. Idag är Myran en av kollektionens främsta ikoner. Men Myran höll på att sluta som ännu en prototyp eftersom Fritz

Läs mer

ROBERT JACOBSEN ( )

ROBERT JACOBSEN ( ) HYLLNING TILL ROBERT JACOBSEN (1912 1993) Roberts ikoner Nr 20 STOCKHOLM Roberts ikoner Robert Jacobsen föddes 1912 och avled 1993. Han var under sitt långa liv intensivt verksam som konstnär, mest känd

Läs mer

Sten som minne Pris:

Sten som minne Pris: Sten som minne Pris: 35:- 2014 Ett personligt minne Varje människa är unik och minnet de efterlämnar varierar beroende på de personliga relationer och kontakter som funnits. Familjen kommer främst men

Läs mer

Ulf Scherlin VD/Formgivare

Ulf Scherlin VD/Formgivare 2015 Det började en gång med en hallbänk till min egna bostad som jag ritade och lät tillverka i Småland. Sedan har det med åren blivit fler bänkar, hallförvaring i olika former, mat- och soffbord, stolar,

Läs mer

anniversary 1994-2014

anniversary 1994-2014 anniversary 2014 i 20years 1994-2014 Nu har det gått 20 år. Det började en gång med en hallbänk till min egna bostad som jag ritade och lät tillverka i Småland. Sedan har det med åren blivit fler bänkar,

Läs mer

Happy Valentine s day

Happy Valentine s day SC-0014 Happy Valentine s day Let love bloom! Snart är det Alla Hjärtans Dag! Passa på att skicka ett kort eller ge bort en liten gåva till dina nära och kära! Av materialet du fått kan du bland annat

Läs mer

CHAIRS + MORE WWW.CHAIRSPLUSMORE.SE INSPIRATION HELA VÅRT SORTIMENT HITTAR NI PÅ -

CHAIRS + MORE WWW.CHAIRSPLUSMORE.SE INSPIRATION HELA VÅRT SORTIMENT HITTAR NI PÅ - CHAIRS + MORE INSPIRATION HELA VÅRT SORTIMENT HITTAR NI PÅ - WWW.CHAIRSPLUSMORE.SE ALABAMA 63cm, 75cm Barstol med sits i re-genererat skinn och underrede i mattborstat stål, fast höjd, stapelbar. 5 Färger

Läs mer

AUKTIONSSKOLAN. Nu flyttar auktionshusen ut på nätet

AUKTIONSSKOLAN. Nu flyttar auktionshusen ut på nätet AUKTIONSSKOLAN Nu flyttar auktionshusen ut på nätet Att hitta ditt drömföremål har aldrig varit enklare eftersom att allt fler auktionshus flyttar sina auktioner till nätet. Kort sagt betyder det att du

Läs mer

VÄLKOMMEN DEN 23 APRIL TILL SVENSKT TENNS AUKTION AV UTSTÄLLNINGSMÖBLER

VÄLKOMMEN DEN 23 APRIL TILL SVENSKT TENNS AUKTION AV UTSTÄLLNINGSMÖBLER VÄLKOMMEN DEN 23 APRIL TILL SVENSKT TENNS AUKTION AV UTSTÄLLNINGSMÖBLER VISNING 17-22 april på Svenskt Tenn, Strandvägen 5. Måndag Fredag kl. 10.00 19.00 Lördag kl. 10.00 16.00 Söndag kl. 12.00-16.00 AUKTION

Läs mer

PIET HEIN (1905-1996) BRUNO MATHSSON (1907-1988) ARNE JACOBSEN (1902-1971) DESIGN BESKRIVNING GARANTI

PIET HEIN (1905-1996) BRUNO MATHSSON (1907-1988) ARNE JACOBSEN (1902-1971) DESIGN BESKRIVNING GARANTI BORDSSERIE Bordsserien omfattar borden Super-Elliptisk och Super-Cirkulär designade av Piet Hein och Bruno Mathsson samt runda, fyrkantiga och rektangulära bord designade av Arne Jacobsen Inspirationen

Läs mer

Ett personligt minne. Förutsättningar och förtydligande om broschyren:

Ett personligt minne. Förutsättningar och förtydligande om broschyren: Sten som minne 2010 Ett personligt minne Varje människa är unik och minnet de efterlämnar varierar beroende på de personliga relationer och kontakter som funnits. Familjen kommer främst men även relationerna

Läs mer

Konstlotteriet 2014/15

Konstlotteriet 2014/15 Konstlotteriet 2014/15 Konstverk för utlottning i Konstföreningen Ögonfröjds konstlotteri i februari 2015 Mått i centimeter. Eftersom måttet inklusive ram är viktigt när man funderar på hur man skulle

Läs mer

Katrinetorp. Byggnadsantikvarisk dokumentation. Dokumentation av tapeter och väggmålning

Katrinetorp. Byggnadsantikvarisk dokumentation. Dokumentation av tapeter och väggmålning Byggnadsantikvarisk dokumentation Katrinetorp Dokumentation av tapeter och väggmålning Del av fastigheten Lockarp 44:1, Bunkeflo socken, Malmö kommun Skåne län Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:005

Läs mer

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet Konstpedagogiska Program 2012 Hogstadiet & Gymnasiet Upplev, skapa och kommunicera Bror Hjorths Hus erbjuder visningar på olika teman utifrån konstnären Bror Hjorths konst eller med utgångspunkt i de tillfälliga

Läs mer

1.1 Invoicing Requirements

1.1 Invoicing Requirements 1.1 Invoicing Requirements Document name The document should clearly state INVOICE, DOWNPAYMENT REQUEST or CREDIT NOTE. Invoice lines and credit lines cannot be sent in the same document. Invoicing currency.

Läs mer

18 ÅLANDSPOSTEN FRIMÄRKEN

18 ÅLANDSPOSTEN FRIMÄRKEN 18 ÅLANDSPOSTEN FRIMÄRKEN Förr var jag mer slaviskt bunden till hur djuren exakt såg ut men det är skönt att idag kunna frigöra sig och jobba mera enligt fantasin, även om jag lägger stor vikt vid att

Läs mer

CHANTI. Kvalitetsmycken på nätet spara 25% -70%

CHANTI. Kvalitetsmycken på nätet spara 25% -70% CHANTI Kvalitetsmycken på nätet spara 25% -70% Brilliance by Chanti Inleiding www.chanti.se fördelar och kvalitet i alla led CHANTI grundades 1995 och har från början satsat på kvalitetssmycken. Sedan

Läs mer

Små sköna ting LARSSONS TRÄ. LARSSONS TRÄ AB, 514 31 Tranemo, Sweden tel 0325-472 50 fax 0325-771 12 order@larssonstra.se www.larssonstra.

Små sköna ting LARSSONS TRÄ. LARSSONS TRÄ AB, 514 31 Tranemo, Sweden tel 0325-472 50 fax 0325-771 12 order@larssonstra.se www.larssonstra. Små sköna ting 2015 LARSSONS TRÄ LARSSONS TRÄ AB, 514 31 Tranemo, Sweden tel 0325-472 50 fax 0325-771 12 order@larssonstra.se www.larssonstra.se 1 46678 Tomte med ren och släde. Längd 140 mm. 44156-102

Läs mer

Hantverkare i Falkenbergs kommun

Hantverkare i Falkenbergs kommun Hantverkare i Falkenbergs kommun Detta är förslag på besöksmål gällande hantverkare i Falkenbergs kommun. Nedan är hantverkarna beskrivna i kort text och även en karta är bifogad där alla är utsatta. Här

Läs mer

Agneta Livijn. J Jag älskar de internationella kontakterna. Gästinredare. Gästinredaren

Agneta Livijn. J Jag älskar de internationella kontakterna. Gästinredare. Gästinredaren J Jag älskar de internationella kontakterna i mitt jobb. De är oerhört berikande och den ena kontakten leder ofta till nästa. Ett möte i New York ledde till fabriken i Italien där jag tillverkar en del

Läs mer

KVALITETSAUKTION VÅR 2013

KVALITETSAUKTION VÅR 2013 KVALITETSAUKTION VÅR 2013 MÅNDAG 27 MAJ 2013 KL. 13:00 1. TOR BJURSTRÖM (1888-1966). "Solnedgång". Olja på duk. (d) Signerad Bjurström. 55 x 66 cm. Inga Slutpris: 22 000 SEK 2. TOR BJURSTRÖM (1888-1966).

Läs mer

TREND REPORT SPRING SUMMER

TREND REPORT SPRING SUMMER TREND REPORT SPRING SUMMER 2016 Add beauty to your home I en otrygg omvärld, ser vi hur intresset för hemmet växer sig allt starkare. Inredning har blivit både viktigare och mer komplicerat. Med ett seriöst

Läs mer

ONLY WOMAN 2016. Plats: Art Gallery Quirinus http://www.galleryquirinus.com/ Datum: 9 januari 22 januari. Vernissage: 9 januari kl. 11-15.

ONLY WOMAN 2016. Plats: Art Gallery Quirinus http://www.galleryquirinus.com/ Datum: 9 januari 22 januari. Vernissage: 9 januari kl. 11-15. ONLY WOMAN 2016 en utställning av kvinnor för kvinnor där 20% av intäkterna för sålda konstverk går oavkortat till Kvinnojouren i Köping, Sverige Regler och registreringsblankett för individuellt deltagande

Läs mer

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började med att ta alla de mått som vi kunde tänkas behöva. För att få en större yta att nyttja bestämmer vi oss snabbt för att plock bort en av

Läs mer

STOR STOR AMATÖRUTSTÄLLNING 9 16 maj 2009

STOR STOR AMATÖRUTSTÄLLNING 9 16 maj 2009 STOR STOR AMATÖRUTSTÄLLNING 9 16 maj 2009 Viveka Gardahl, Ann Helen Bengtsson, Martina Eriksson, Eva Fresk, Helga Gudding Östman, Hans Karlsson, Sara Karlsson, Gunilla Karlström, Lennart Melin, Anette

Läs mer

Allmänna villkor: Köpare

Allmänna villkor: Köpare Allmänna villkor: Köpare Uppskattningar Uppskattningar av objektpris baseras på marknadsvärderingar. Slagpris kan skilja sig nämnvärt från uppskattning. Föremålens skick Objekt säljs "i befintligt skick"

Läs mer

När du går runt i utställningarna kommer du att se några personer som jobbar på museet, nämligen våra värdar.

När du går runt i utställningarna kommer du att se några personer som jobbar på museet, nämligen våra värdar. Språkrunda För dig som vill träna svenska på Moderna Museet Malmö Hej och välkommen till Moderna Museet Malmö! Här kommer du att ha möjlighet att titta på konst och uppleva den på ditt eget sätt samtidigt

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-10-30 BESLUT Friends Life Group Ltd. FI Dnr 14-12395 One New Change London EC4M 9EF England Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen P.O. Box

Läs mer

THE MAD DAY SUMMER OF 68

THE MAD DAY SUMMER OF 68 THE MAD DAY SUMMER OF 68 A Photographic Collection of The Beatles by Tom Murray STOCKHOLM OCTOBER 13, 2005 1 COPYRIGHT WORLD WIDE TOM MURRAY THE MAD DAY SUMMER OF 68 Tom Murray Som 25-åring var Tom Murray

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska!

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

VÅRA KLASSISKA VILAX-SOFFOR

VÅRA KLASSISKA VILAX-SOFFOR VILAX SOFFMODULER VÅRA KLASSISKA VILAX-SOFFOR LONDON Slät BERLIN Slät med knappar PARIS Djuphäftad SYDNEY Pipstoppad VÄLKOMMEN TILL VÅR VÄRLD AV SOFFOR Med klassisk hantverksskicklighet och modern teknik

Läs mer

Ett spel av Michael Schacht för 3-4 personer

Ett spel av Michael Schacht för 3-4 personer #INDUSTRIA Ett spel av Michael Schacht för 3-4 personer [Översatt av Victor Annergård, October 2007] Från gruvor till automatiserade fabriker, styr du din dynasti igenom fem epoker i det här auktionsspelet.

Läs mer

Calculate check digits according to the modulus-11 method

Calculate check digits according to the modulus-11 method 2016-12-01 Beräkning av kontrollsiffra 11-modulen Calculate check digits according to the modulus-11 method Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 www.bankgirot.se Bankgironr: 160-9908

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Fiskarebacken Design - för hem och trädgård

Fiskarebacken Design - för hem och trädgård Fiskarebacken Design - för hem och trädgård Fiskarebacken Design tillverkar och säljer prisvärda produkter för hem och trädgård i material som stål, betong, mosaik och trä. Vi tillverkar även på beställning

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Certifikat. Detta certifikat intygar att. Moelven Årjäng Såg AB

Certifikat. Detta certifikat intygar att. Moelven Årjäng Såg AB Certifikat Detta certifikat intygar att Moelven Årjäng Såg AB Adress: Kyrkerudsvägen 3, 672 23 Årjäng, Sverige Ingår som del i certifikatet för Moelven Skog AB har granskats av Intertek och är i överensstämmelse

Läs mer

KARL ANDERSSON & SÖNER

KARL ANDERSSON & SÖNER BAT DESIGN ROGER PERSSON 2016 Bat är bordet med den innovativa lösningen som sammanfogar det svarvade benet med benklossen. Benets avslutning hämtar sin formmässiga inspiration från ett bollträ, därav

Läs mer

Kvalitetsauktion H-2012

Kvalitetsauktion H-2012 Kvalitetsauktion H-2012 MÅNDAG 26 NOVEMBER 2012 KL. 13:00 1. KARIN PARROW (1900-1984). Träd, Stenungsön 1940-tal. Olja på pannå. Intygad a tergo av Julia Parrow-Kalb. Utställd: Karin Parrow - kvinna och

Läs mer

Per Eklund. Stenarbetsmuseum Yxhult

Per Eklund. Stenarbetsmuseum Yxhult Per Eklund Stenarbetsmuseum Yxhult Per Eklund Per Eklund Per Eklund var verksam som keramiker under nästan sju decennier. I början av 2000-talet skänkte han delar av sin samling till Kumla kommun. Samlingen

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Joakim Nilsson Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 708 56 94 09 E-mail: joakim.nilsson@sbgport.com

Läs mer

Amanda Sidwall ( )

Amanda Sidwall ( ) Amanda Sidwall (1844-1892) Utbildning 1860-1865 Slöjdföreningens skola 1870-1871 Slöjdföreningens skola, (parallellstudier med Konstakademin) 1864-1871 Konstakademin 1874-1877 Academie Julian, lärare Tony

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

AUGUSTI 2014. Ateljé Margaretha - Box 923-501 10 Borås Tel. 033-16 99 50 Fax: 033-16 99 51 www.margaretha.se E-mail: kundtjanst@margaretha.

AUGUSTI 2014. Ateljé Margaretha - Box 923-501 10 Borås Tel. 033-16 99 50 Fax: 033-16 99 51 www.margaretha.se E-mail: kundtjanst@margaretha. AUGUSTI 2014 Ateljé Margaretha - Box 923-501 10 Borås Tel. 033-16 99 50 Fax: 033-16 99 51 www.margaretha.se E-mail: kundtjanst@margaretha.se Bästa Klubbmedlem! Här kommer ännu en folder med härliga broderier

Läs mer

Han fick hjälp att köpa huset och har sedan dess hyrt ut det för att dryga ut sin inkomst. Det kan behövas eftersom mer än hälften av hans månadslön

Han fick hjälp att köpa huset och har sedan dess hyrt ut det för att dryga ut sin inkomst. Det kan behövas eftersom mer än hälften av hans månadslön 84 Stevie Stevie Khosa är en trettioårig Ngoni från östra provinsen. Han och hans fru är självmedvetna och stolta, men de kämpar en ojämn kamp mot sina ekonomiska problem i en storstad med galopperande

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Att skapa ett konstverk, är nära det omöjliga

Att skapa ett konstverk, är nära det omöjliga Rolf Thelander EMALJ Att skapa ett konstverk, är nära det omöjliga ROLF THELANDER 14 Man skulle kunna kalla honom streckets mästare. Men själv tycker Rolf Thelander att han har mycket kvar att utforska

Läs mer

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Av: Johanna Åberg 9B Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Antiken Grekisk stil 800 f.kr-200 f.kr Den grekiska antiken bestod av grekisk mytologi och gudatro. Grekerna var mycket duktiga

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT 13060 Basic Cot One Instruction Manual Instruktion Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT Thank

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat.

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat. Göteborg 1988-05-11 ERNA OCH VICTOR HASSELBLADS STIFTELSE Till redaktionen Hasselbladstiftelsen utdelar i år för åttonde gången det internationella fotopriset, som väckt stort intresse världen över. Pristagare

Läs mer

UTFÖRSÄLJNING HELSINGBORG

UTFÖRSÄLJNING HELSINGBORG WORKS PACE S OLU TIONS UTFÖRSÄLJNING HELSINGBORG A L L M Ä N N A V I L L K O R ALLMÄNNA VILLKOR UTFÖRSÄLJNINGSPRODUKTER ÄR UTGÅENDE VAROR, SEKUNDÄRA VAROR, PROV ER OCH KÖPES I BEFINTLIGT SKICK. SAMTLIGA

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

karl andersson & söner

karl andersson & söner mill Design Roger Persson 2012 Mill betyder fräsa på engelska. Mill är ett bord med massiv skiva och ben, där bordsskivans yta är nedfräst till sin karaktäristiska form. Mill finns som rund, kvadratisk

Läs mer

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 2: Vem är jag?

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 2: Vem är jag? Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 2: Vem är jag? Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten

Läs mer

Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017

Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017 N.B. English translation is for convenience purposes only Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017 The Board of Directors report referred to in Chapter 13, Section 7 of the

Läs mer

00-1595. Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300

00-1595. Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300 00-1595 120 Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300 rev. 2014-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars

Läs mer

INSPECTION PROTOCOL Company copy

INSPECTION PROTOCOL Company copy INSPECTION PROTOCOL Company copy For more information, see back Case no Company file no Page no 1 of totally COMPANY INFORMATION Name Organisation number Postal address Telephone Visiting address Telefax

Läs mer

Bror Hjorths Hus av Johanna Uddén

Bror Hjorths Hus av Johanna Uddén 20 Bror Hjorths Hus av Johanna Uddén Den här fjärilen har dött, men den hamnade i ett finare land. Olivia som har målat fjärilen går i ettan på Bergaskolan och hon vet vad bildskapande handlar om. På Bror

Läs mer

SEKUNDERNA - THE SECONDS, FILM/PROJECT

SEKUNDERNA - THE SECONDS, FILM/PROJECT SEKUNDERNA - THE SECONDS, 2004-2007 FILM/PROJECT Verkbeskrivning - Work description Filmen sekunderna besår av 365 stillbilder överförda till 40:min 35mm, HD stum film. Den 6 juli 2004 kl.18.30 utfördes

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008 Det finns restaurang, café och espressobar i museet. Det finns plats för att sitta och äta matsäck på plan 1. Dit kommer man genom ingången som ligger mot vattnet. 30 personer får plats. Det går inte att

Läs mer

SKÅP SVART HYLLA SVART SKÅP RÖD/VIT HYLLA BEIGE. Förpackning: 4 stk. Förpackning: 4 stk. 51296 Svart 35x36,5x85,5 cm 710,00/stk

SKÅP SVART HYLLA SVART SKÅP RÖD/VIT HYLLA BEIGE. Förpackning: 4 stk. Förpackning: 4 stk. 51296 Svart 35x36,5x85,5 cm 710,00/stk MÖBLER 2013 SKÅP SVART 51296 Svart 35x36,5x85,5 cm 710,00/stk HYLLA SVART 51298 Svart 70x30x70,5 cm 499,00/stk SKÅP RÖD/VIT 51297 35x36,5x85,5 cm 710,00/stk HYLLA BEIGE 51299 70x30x70,5 cm 499,00/stk 2

Läs mer

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS DISTANSKURS BREV 27

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS DISTANSKURS BREV 27 FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS DISTANSKURS BREV BREV 27 POCKETBÖCKER Här kommer ett axplock av gamla, nya, svenska och utländska pocket. Olika formspråk och olika titlar. Den första pocketboken kom ut i England

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

MILJÖDEKLARATION SMALLROOM PLUS Soffa 1500 mm Av Ineke Hans

MILJÖDEKLARATION SMALLROOM PLUS Soffa 1500 mm Av Ineke Hans SMALLROOM PLUS Soffa 1500 mm Av Ineke Hans PRODUKTINFORMATION Smallroom är en soffa i linje med det framgångsrika O 2 asis-initiativet. Smallroom kan användas tillsammans i olika moduler, men kan stå för

Läs mer