Zip40 Charging & Management Cart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Zip40 Charging & Management Cart"

Transkript

1 Användarhandbok Zip40 Charging & Management Cart Komponenter 1 2x A 4x B M5 x 10mm Verktyg som behövs 2 4x M5 8mm 3 9x För den senaste Installationshandboken se: User's Guide - English Guía del usuario - Español Manuel de l utilisateur - Français Gebruikersgids - Deutsch Benutzerhandbuch - Nederlands Guida per l utente - Italiano Användarhandbok - svenska 1 of 19

2 Varningssymboler Symbol Signalord Varningsnivå För att informera användaren om säkerhetssituationer används följande symboler. Alla användare måste förstå innebörden av de nedanstående säkerhetsföreskrifter på produkten eller i dokumentationen. Barn som inte förstår säkerhetsföreskrifter skall inte använda denna produkt utan vuxen översyn. OBS VARNING FARA ELEKTRICITET OBS indikerar viktig information som hjälper dig att använda produkten bättre VARNING påpekar möjlig skada på hårdvara eller dataförlust och talar om hur du kan undvika problemet. FARA varnar för möjlig egendomsskada, personskada eller livsfara. Elektricitet indikerar en förestående elektrisk fara som kan leda till personskada, brand och/eller livsfara. Säkerhet Varning: Koppla ur elkabeln från uttaget och se till att strömknappen är avstängd innan du tar bort sidokåpan. Om du tar bort sidokåpan med strömmen på, kan det orsaka att utrustningen skadas och/eller allvarlig personskada. WARNING MOVING PARTS CAN CRUSH AND CUT Unplug power cord. DO NOT place hands on or near fans. Placing hands on or near fans may cause equipment damage and/or serious personal injury VARNING: RÖRLIGA DELAR KAN ORSAKA KROSS- OCH SKÄRSKADOR. Koppla ur elkabeln. Placera INTE händerna på eller nära fläktar. Om du placerar händerna på eller nära fläktar kan det orsaka att utrustningen skadas och/eller allvarlig personskada. 2 of 19

3 Funktioner och specifikationer VALFRITT 4 fläktar på 12 V med kontinuerlig drift Externt uttag för övrig utrustning 2 vägguttag US, JP 1 vägguttag EU, UK, AU, CN Strömknapp Lås ingår inte Sladdvinda 4x A < 25 lbs. (11.3 kg) B < 76.5 lbs. (34.7 kg) C < 76.5 lbs. (34.7 kg) D < 76.5 lbs. (34.7 kg) A + B + C + D + E < 255 lbs. (116 kg) VARNING: ÖVERSKRID INTE MAXVIKTKAPACITETEN. DU KAN OR- SAKA ALLVARLIG PERSON ELLER EGENDOMSSKADA 3 of 19

4 1 Öppna dörrarna. 4 of 19

5 2 Välj konfi guration för ett antal enheter. 40x Vagnen har redan konfi gurerats för detta, gå till sidan 9. Fackstorlek: 1.1" (27.9 mm) 15x 15x 9 10x 30x Delare och Ethernet-kablar måste omkonfi gureras för denna uppsättning, se anvisningarna på sidorna 6-8. Fackstorlek: 1.4" (35.6 mm) 10x 10x 6 10x 5 of 19

6 30x a Koppla ifrån elkabeln från vagnen och ta bort sidokåpan. WARNING MOVING PARTS CAN CRUSH AND CUT Unplug power cord. DO NOT place hands on or near fans. Placing hands on or near fans may cause equipment damage and/or serious personal injury VARNING: RÖRLIGA DELAR KAN ORSAKA KROSS- OCH SKÄRSKADOR. Koppla ur elkabeln. Placera INTE händerna på eller nära fläktar. Om du placerar händerna på eller nära fläktar kan det orsaka att utrustningen skadas och/eller allvarlig personskada. b Ta bort delarna för att konfi gurera för 30 enheter. i. Dra reglaget mot dig. ii. Skjut delaren mot dig med reglaget indraget. iii. Lyft upp och av. i ii iii 6 of 19

7 30x c i Omdirigera kablarna för att konfi gurera för 30 enheter. i. Ta bort kabelfackets 3x-skruvar. ii. Tryck på fl iken för att lösgöra klämman och sänk kabelfacket. ii d Omdirigera kablarna för att konfi gurera för 30 enheter. i. Ta bort kabelklämmorna. ii. Ta bort Ethernet-kablarna i raderna 2, 5, 8, 11, 14 och behåll eller dra kablarna i raderna 1*, 3*, 4*, 6*, 7*, 9*, 10*, 12*, 13*, 15*. iii. Fäst kabelklämmorna igen. i ii iii 7 of 19

8 30x e Fäst kabelfacken igen. i ii f Fäst delarna, 10 per hylla, för att konfi gurera för 30 enheter. i. För in fl ikarna i botten på delaren i de utsedda hålen på hyllan. ii. Skjut delaren ifrån dig för att låsa den på plats. i ii 8 of 19

9 40x 30x 3 Fäst distansbrickor om din enhet är < 9" (229 mm). 40x 3x 2x 30x 3x 9 of 19

10 4 Ta bort den bakre panelen. a b c 5 Koppla in och dra elkablarna. Olika anvisningar gäller för varje kabeltyp. Följ anvisningarna för att matcha din kabeltyp. 12 a. Koppla in elkablarna för den översta hyllan. Använd den översta radens uttag, och för konfi gurationen för 40 enheter, vartannat uttag på den andra raden. Förvara fästena i den översta korgen. b. Dra enhetens stickkontakter mellan korgen och den översta raden med uttag och upp genom de översta delarna. Se till att kabeln har tillräckligt med spelrum för att anslutas till enheten. c. Rulla ihop kablarna och förvara dem i den översta korgen. a b 10 of 19

11 a. Koppla in elkablarna för den mittersta hyllan. Använd alla uttag på tredje raden, och för konfi gurationen för 40 enheter, de återstående uttagen på den andra raden. Förvara fästena från andra radens uttag i den översta korgen och fästena från tredje raden i den understa korgen. b. Dra enhetens stickkontakter under den tredje raden med uttag och upp genom de översta delarna. Se till att kabeln har tillräckligt med spelrum för att anslutas till enheten. f. Rulla ihop kablarna och förvara dem i korgarna tillsammans med fästena för nätaggregatet. d e a. Koppla in elkablarna för den understa hyllan. Använd den understa raden med uttag. Förvara fästena i den understa korgen. b. Dra enhetens stickkontakter mellan korgen och den understa raden med uttag och upp genom de översta delarna. Se till att kabeln har tillräckligt med spelrum för att anslutas till enheten. c. Rulla ihop kablarna och förvara dem i den understa korgen. g h of 19

12 Ta bort korgarna med fästena för nätaggregatet som inte används för denna sorts elkabel. a. Lyft på korgen för att låsa upp fl iken. b. Dra ut korgen. c. Lyft på den understa korgen för att låsa upp fl iken och dra sedan ut den. a b c d. Koppla in elkablarna för den översta hyllan. Använd den översta raden med uttag, och för konfi gurationen för 40 enheter, vartannat uttag på den andra raden. Dra enhetens stickkontakter under den översta raden med uttag och upp genom de översta delarna. Se till att kabeln har tillräckligt med spelrum för att anslutas till enheten. e. Koppla in elkablarna för den mittersta hyllan. Använd den tredje raden, och för konfi gurationen för 40 enheter, de återstående uttagen på den andra raden. Dra enhetens stickkontakter under den tredje raden med uttag och upp genom de översta delarna. Se till att kabeln har tillräckligt med spelrum för att anslutas till enheten. f. Koppla in elkablarna för den understa hyllan. Använd den understa raden med uttag. Dra enhetens stickkontakter under den understa raden med uttag och upp genom de översta delarna. Se till att kabeln har tillräckligt med spelrum för att anslutas till enheten. d e f 12 of 19

13 6 Fäst den bakre panelen. a b c Valfri Wireless Access Point (WAP) och installation av reglage (ingår ej). 7 Koppla ifrån elkabeln från vagnen och ta bort sidokåpan. WARNING MOVING PARTS CAN CRUSH AND CUT Unplug power cord. DO NOT place hands on or near fans. Placing hands on or near fans may cause equipment damage and/or serious personal injury VARNING: RÖRLIGA DELAR KAN ORSAKA KROSS- OCH SKÄRSKADOR. Koppla ur elkabeln. Placera INTE händerna på eller nära fläktar. Om du placerar händerna på eller nära fläktar kan det orsaka att utrustningen skadas och/eller allvarlig personskada. 13 of 19

14 8 Fäst WAP med kardborrbandet. Koppla in WAP i uttaget för övrig utrustning. Dörr för att koppla ifrån WAP. 9 Reglagefäste för Ethernet: a. Fäst enheten på vagnen. b. Anslut huvudkabeln för Ethernet till reglaget. c. Anslut Ethernet-kablarna. d. Förvara överfl ödiga kabellängder mellan reglaget och vagnen. e. Följ tillverkarens instruktioner för installation av WAP och reglaget. 4x M5 x 10mm 4x M5 8mm a b c d 14 of 19

15 10 a Fäst sidokåpan och koppla åter in elkabeln i vagnen. OBS! Dra den externa Ethernet-kabeln genom sidokåpans dörr. b 11 Koppla in och infoga enheterna. 12 Anslut el- och Ethernetkablarna och slå på strömmen till vagnen. 15 of 19

16 Rengöring och underhåll VARNING: Försummelse att iaktta följande säkerhetsmeddelanden kan leda till allvarlig personskada och/eller att utrustningen skadas. Inspektera regelbundet ifall skada har uppstått, eller om smuts och skräp ansamlats. All färg och alla plastkomponenter i vagnen motstår rengöring med de vanligaste utspädda och repfria lösningarna, såsom kvartära ammoniakblandningar, rengöringsmedel med ammoniakenzymer, blekmedel och alkohollösningar. Det rekommenderas att alla rengöringsmedel testas på ett litet obemärkt område för att säkerställa att de inte skadar vagnens yta. Fläckar från permanenta markörer, whiteboardpennor och pennor kan avlägsnas med 91 % isopropylalkohol och en mjuk trasa. Jodfläckar kan avlägsnas med vanliga rengöringsmedel och en mjuk trasa. Använd inte stålull eller andra material som kan repa och skada ytlacket. Elektricitet: För att undvika risken för elektriska stötar, exponera inte elkomponenter för vatten, rengöringsmedel eller andra potentiellt frätande vätskor och substanser. Elektricitet: Sänk inte vagnen eller vagnkomponenterna i vätska och tillåt inte vätska att flöda in i vagnen. Torka genast av allt rengöringsmedel från ytan med en fuktig trasa. Torka noggrant av ytan så den är torr efter rengöringen. Elektricitet: Använd inte lättantändliga rengöringsmedel på vagnens yta. VAR AKTSAM: Justering, service, utbyte Försök INTE att justera, serva eller byta ut några delar på vagnen om du inte har anvisats att göra det i godkänd Ergotrondokumentation (dvs. installationsanvisningar). Endast Ergotron, Inc. eller en Ergotron-certifierad enhet får justera, serva eller byta ut vagnkomponenter. Om någon komponent på vagnen saknas eller har skadats, får inte vagnen användas. Kontakta Ergotron omedelbart för att erhålla en reservdel. VAR AKTSAM: Rullhjul Kontrollera rullhjulen med jämna mellanrum för att säkerställa att de är rena och att inte skräp har ansamlats på dem, vilket kan förhindra en jämn rörelse. Undvik att flytta vagnen över ojämna, smutsiga eller skadade ytor. VAR AKTSAM: Kundens utrustning Se till att utrustningen är balanserad och sitter säkert på vagnen. Kontakta Ergotron för information om rörliga vagnkomponenter. Equipment Electrical Safety There are specific risks associated with the use of equipment having power cables. You must be aware of, and avoid these risks when the Cart is located in close proximity to children. WARNING: Failure to observe the following Electrical Safety notices can result in fire or death by electric shock. Elkablar kan utgöra en fara. Felanvändning kan leda till brand eller dödsfall genom elektriska stötar. Dubbelpolig/neutral säkring Inspektera elkablarna noga innan varje användning. Använd inte kablar som är skadade. För in stickkontakten helt i uttaget. Grabba tag i stickkontakten för att ta bort den från uttaget. Koppla inte ifrån genom att dra i kabeln. Använd inte överflödig kraft vid anslutning. Koppla inte in kabeln i en förlängningssladd. Ta inte bort, böj inte eller ändra inte några metallgaffelkontakter eller stift på kabeln. Kör, dra eller placera inte några objekt över kabeln. Gå inte på kabeln. Undvik överhettning. Rulla ut kabeln och täck den inte med några material. Dra inte kabeln genom dörröppningar, hål i taket, väggen eller golvet. Se till att vagnen inte står nära vatten. Använd den inte då den är blöt. Placera inte vagnen nära lättantändliga vätskor eller gaser. Se till att vagnen inte står för nära vatten. Använd den inte när den är blöt. Placera inte vagnen nära lättantändliga vätskor eller gaser. VAR AKTSAM: För denna utrustning kopplas strömmen ifrån med AC-elkabeln. Därför bör eluttaget vara lättåtkomligt och vara installerat nära utrustningen. 16 of 19

17 Rekommendationer för en säker användning Det finns vissa risker med vagnen när den rör sig eller är stationär (för laddning eller förvaring). Du måste vara medveten om detta och undvika dessa risker när vagnen är i närheten av barn. VARNING: Försummelse att iaktta följande säkerhetsmeddelanden för vagnens användning, kan leda till allvarlig personskada eller till att utrustningen skadas. VARNING: Dödsfall eller allvarlig skada kan ske om barn klättrar på möbler för ljud- och/eller videoutrustning. En fjärrkontroll eller leksaker placerade på en möbel kan uppmuntra barn att klättra upp på den, vilket kan leda till att den tippar över på barnet. VARNING: Att omplacera ljud- och/eller videoutrustning på möbler som inte är designade att kunna stödja dem kan leda till dödsfall eller allvarlig skada på grund av att möbeln kollapsar eller tippar över på barnet. Endast vuxna får flytta denna vagn. Tillåt inte någon att sitta, stå, eller kliva på vagnen. Lyft inte vagnen från botten. Blockera inte fläktarna eller ventilationsöppningarna. För att undvika överhettning, se till att det finns minst 127 mm mellanrum runt fläktar och ventilationshål. Vagnen är utformad att endast användas inomhus. Använd inte vagnen för att transportera eller förvara utrustning förutom vad som anges i denna guide. Använd inte vagnen för att förvara vätskor eller rengöringsartiklar. Placera inte tunga objekt på vagnens yta eller hylla. Den maximala viktkapaciteten för den övre ytan är 11,4 kg (25 lb). Den maximala viktkapaciteten för hyllan är 34,7 kg (76,5 lb). Ingen TV/monitor får användas överst på vagnen. Att flytta vagnen Innan du flyttar vagnen: 1. Koppla ur elkabeln från vägguttaget. 2. Koppla ur Ethernet-kabeln från vägguttaget, om nödvändigt. 3. Se till att kabeln är ihoprullad och säkrad. 4. Stäng och lås dörrarna. 5. Ta bort objekt från den översta arbetsytan. 6. Lås upp rullhjulen. Skjut (dra inte) vagnen för att optimalt kunna manövrera den och för att undvika muskelbristning. Flytta inte vagnen över grova, ojämna eller irregulära ytor, såsom sand. Att parkera vagnen Iaktta dessa säkerhetsvarningar då vagnen är stationär: Ställ inte vagnen i områden med mycket trafik. Dra inte kablarna genom dörröppningar, hål i taket, väggen eller golvet. Dra inte kablarna genom korridorer, klassrum, eller andra områden där folk går på dem. Lämna inte vagnen utan uppsyn i områden som barn har åtkomst till. Se till att dörrarna är stängda och låsta när vagnen är utan uppsyn, eller då den laddas eller förvaras. Se till att rullhjulen är låsta när vagnen är utan uppsyn. FARA! Risk för elektriska stötar FARA! Elkablar kan utgöra en fara. Felanvändning kan leda till brand eller dödsfall genom elektriska stötar. 17 of 19

18 Specifi kationer Denna apparat uppfyller avsnitt 15 i FCC-föreskrifterna. Användning är i föremål för dessa två följande villkor: 1) Denna anordning orsakar inte någon skadlig störning. 2) Denna anordning måste acceptera all störning den erhåller, inklusive störningar som kan orsaka en oönskad drift. CAN ICES3(A)/NMB-3(A). Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen har godkänts av Ergotron, kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen. Ämnad för institutionellt bruk. Vagndimensioner B 77 cm x H 115 cm x D 66 cm Vagnens vikt (utan utrustning) 82 kg Transportdimensioner B 94 cm x H 75 cm x D 132 cm Transportvikt 103 kg Uppskattad viktkapacitet Den översta arbetsytan 11,3 kg Apparatens fackstorlek B 43,4 cm x H 28,4 cm Apparaten med hölje och elkabel installerad måste passa inom dessa dimensioner. Max. dimensioner för WAP B 25,4 cm x H 25,4 cm x D 5,6 cm Max. dimensioner för reglaget (Måste uppfylla IU-rackmonteringsstandarden) B 44 cm x H 26 cm x D 4,4 cm Nedkylning/ventilation Fyra fl äktar på 12 V DC, ventilerade dörrar och sidopanel Strömsystem V~,12A, 50/60Hz Maximal ineffekt för 5 enheter får inte överstiga 8,5 A eller V~,10A, 50/60Hz Maximal ineffekt för 5 enheter får inte överstiga 4,0 A Miljövänligt Temperaturintervall: Drift 0 till 30 C (32 till 86 F) Förvaring -40 till 60 (-40 till 140 F) Relativ fuktighet (maximal): Drift % (icke-kondenserande) Förvaring 5 95 % (icke-kondenserande) Altitud (maximal): 2000 m Externa eluttag Ett eller två uttag, beroende på land V~, 4A max, 50/60 Hz eller V~, 2A max, 50/60 Hz Uttag för WAP och reglage V~, 4A max, 50/60 Hz eller V~, 2A max, 50/60 Hz Certifi cering: UL Säkerhet hos utrustning för informationsbehandling, CAN/CSA C22 2 Nr ; UL 1678 vagnar, ställ, och underhållscenter med ljud och/eller videoutrustning för hushåll, kommersiellt och institutionellt bruk. ICES-003 Utgåva 4, Klass A FCC Del 15 Klass A Material som uppfyller RoHS och REACH har använts. Felsökning Meddelande Trolig orsak Lösning En blå PÅ/AV-lampa blinkar. Ett överspänningsproblem kan inte lösas. Strömmen har kopplats ifrån enheterna. Ett överspänningsproblem kan uppstå ifall en enhet som är installerad är trasig, eller när någon enhet är kopplad till reservuttaget. För att korrigera felet, koppla ifrån källan till överspänningsproblemet, koppla ifrån den från vägguttaget och anslut den igen, eller stäng av och tryck på strömbrytaren. 18 of 19

19 För garanti, gå till: För service, gå till: För lokala kundtjänstnummer, gå till: OBS! När du kontaktar kundtjänst, hänvisa till serienumret Ergotron, Inc. All rights reserved. 19 of 19

Användarhandbok. StyleView Supplemental Storage Drawer SVENSKA. För den senaste Installationshandboken se:

Användarhandbok. StyleView Supplemental Storage Drawer SVENSKA. För den senaste Installationshandboken se: Användarhandbok StyleView Supplemental Storage Drawer För den senaste Installationshandboken se: www.ergotron.com User's Guide - English Guía del usuario - Español Manuel de l utilisateur - Français Gebruikersgids

Läs mer

Varningssymboler Symbol Signalord Varningsnivå. Säkerhet. Impact Hazard! SVENSKA WARNING. För att informera användaren om säkerhetssituationer

Varningssymboler Symbol Signalord Varningsnivå. Säkerhet. Impact Hazard! SVENSKA WARNING. För att informera användaren om säkerhetssituationer Användarhandbok WorkFit Monitor & Laptop Kit for WorkFit-T and WorkFit-PD 1 2 A B C D E F M4 x 5mm M6 x 6mm M4 x 10mm 3 4 8x M6 x 30mm M6 x 35mm M4 x 7mm 5 M6 x 25mm M4 x 10mm 4mm 14mm För den senaste

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

Höjdjusteringstillbehör till Styleview LCD-tangentbordsarm (SV4X)

Höjdjusteringstillbehör till Styleview LCD-tangentbordsarm (SV4X) User's Guide Höjdjusteringstillbehör till Styleview LCD-tangentbordsarm (SV4X) User's Guide - English Guía del usuario - Español Manuel de l utilisateur - Français Gebruikersgids - Deutsch Benutzerhandbuch

Läs mer

SVENSKA. Skärm Kapacitet Lyft luta Vrid Rotation VESA. 27-42 12-30 lbs (5.5-13.6 kg) 10 (25.4mm)

SVENSKA. Skärm Kapacitet Lyft luta Vrid Rotation VESA. 27-42 12-30 lbs (5.5-13.6 kg) 10 (25.4mm) Skärm Kapacitet Lyft luta Vrid Rotation VESA 27-42 12-30 lbs (5.5-13.6 kg) 10 (25.4mm) TV/skärm 10 TV/skärm 95 Förlängning 180 Ja 100 x 100 100 x 200 200 x 200 200 x 100 300 x 300 400 x 400 www.ergotron.com

Läs mer

StyleView SV43/44 Primary Drawer

StyleView SV43/44 Primary Drawer User Guide StyleView SV43/44 Primary Drawer or < 2 lbs (1 kg) Total viktkapacitet per låda.

Läs mer

StyleView Supplemental Drawer

StyleView Supplemental Drawer User Guide StyleView Supplemental Drawer www.ergotron.com User's Guide - English Guía del usuario - Español Manuel de l utilisateur - Français Gebruikersgids - Nederlands Benutzerhandbuch - Deutsch Guida

Läs mer

StyleView Primary Drawer

StyleView Primary Drawer User Guide StyleView Primary Drawer www.ergotron.com User's Guide - English Guía del usuario - Español Manuel de l utilisateur - Français Gebruikersgids - Nederlands Benutzerhandbuch - Deutsch Guida per

Läs mer

StyleView LiFe Power Upgrade System 330Wh LiFe battery

StyleView LiFe Power Upgrade System 330Wh LiFe battery Installation Manual StyleView LiFe Power Upgrade System 330Wh LiFe battery Uppgraderingssystemet StyleView LiFe Power är ämnat att tillhandahålla växelström för att stödja datorutrustning som försörjs

Läs mer

A+B= 10-40 lbs (4.5-18.2 kg)

A+B= 10-40 lbs (4.5-18.2 kg) Användarhandbok WorkFit-TL Sit-Stand Desktop Workstation Funktioner och specifikationer 15 (381 mm) > 24 (61 cm) > 37.3 (95 cm) A B 10-40 lbs (4.5-18.2kg) < 5 lbs (2.27 kg) < 20 (50.8 cm) 27.3 (69.3 cm)

Läs mer

Användarhandbok. StyleView SV43/44 Supplemental Drawer SVENSKA

Användarhandbok. StyleView SV43/44 Supplemental Drawer SVENSKA Användarhandbok StyleView SV43/44 Supplemental Drawer För dubbla lådkonfi gurationer, måste du uppgradera den fasta programvaran för att säkerställa korrekt funktion och att du har de senaste funktionerna.

Läs mer

Användarhandbok. StyleView SV43/44 Primary Drawer SVENSKA. För den senaste Installationshandboken se: 1/16

Användarhandbok. StyleView SV43/44 Primary Drawer SVENSKA. För den senaste Installationshandboken se:  1/16 Användarhandbok StyleView SV43/44 Primary Drawer För den senaste Installationshandboken se: www.ergotron.com User's Guide - English Guía del usuario - Español Manuel de l utilisateur - Français Gebruikersgids

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

StyleView Sit Stand Combo Arm, with Worksurface

StyleView Sit Stand Combo Arm, with Worksurface Användarhandbok StyleView Sit Stand Combo Arm, with Worksurface 6-18 lbs* (2.7-8.2 kg) 1-4 lbs (0.45-1.8 kg) * Combo Arm kan modifieras så att den klarar skärmar på upp till 11,3 kg, dock kan man inte

Läs mer

Verktyg som behövs. LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm SVENSKA. 20" (508 mm) 14-30 lbs (6.35-13.61 kg)

Verktyg som behövs. LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm SVENSKA. 20 (508 mm) 14-30 lbs (6.35-13.61 kg) ASSEMBLY INSTRUCTIONS LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm 14-30 lbs (6.35-13.61 kg) Maximal skärmstorlek * = 46 * Begränsat till max 30 lbs (13,61 kg) 0.78"-2.56" (20-65mm) 0.78-2.25 (20-57mm) 0.5"-2.5"

Läs mer

Tablet Management Wall Mount

Tablet Management Wall Mount Tablet Management Wall Mount for ipad < 24lbs. (11 kg) VARNING: ÖVERSKRID INTE MAXVIKTKAPAC- ITETEN. DU KAN ORSAKA ALLVARLIG PERSON ELLER EGENDOMSSKADA Innehållsförteckning Risksymboler & säkerhet...2

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

StyleView SV41 Vagn för elektroniska patientjournaler med ställning för en Notebook.

StyleView SV41 Vagn för elektroniska patientjournaler med ställning för en Notebook. Användarhandledning StyleView SV4 Vagn för elektroniska patientjournaler med ställning för en Notebook. Funktioner och specifikationer... 3 Uppställning... 4 - Justering... 0 Ergonomi... Underhåll och

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

Registrera din produkt och få support på TCP320/00. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på  TCP320/00. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome TCP320/00 Användarhandbok 1 Viktigt! Säkerhet Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs de här instruktionerna. Följ samtliga instruktioner. Använd

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar KORVGRILL HD1 HD2 HD4 Installations- och användningsanvisningar S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Användarhandbok o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Svenska Gratulerar till din

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Speak docking station eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING MSS-303B Användarmanual Tack för ert köp av Nack & Skuldror massage utrustning Förvara bruksanvisningen på en lättåtkomlig plats så du kan läsa den senare Vänligen, läs

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ...

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ... Användarmanual KVARN ORIGINAL Din lokala återförsäljare... U / SE Rev. 090111... 1. innehållsförteckning. Kvarn Original 1 Innehållsförteckning 2. 2 Inledning 3. 3. Varningar och föreskrifter 3-4 4. Grundregler

Läs mer

HC5440/80 HC5440/15 HC3420/80 HC3420/15. User manual

HC5440/80 HC5440/15 HC3420/80 HC3420/15. User manual User manual HC5440/80 HC5440/16 HC5440/15 HC3424/80 HC3420/80 HC3420/17 HC3420/15 1 98 SVENSKA Introduktion Gratulerar till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support

Läs mer

HEOS 5 HS2 QUICK START GUIDE

HEOS 5 HS2 QUICK START GUIDE HEOS 5 HS2 QUICK START GUIDE INNAN DU BÖRJAR Se till att du har följande saker i fungerande skick: Wi-Fi Router Internetuppkoppling Mobil enhet med Apple ios eller Android ansluten till ditt nätverk 1

Läs mer

Tablet Management Wall Mount 10

Tablet Management Wall Mount 10 Tablet Management Wall Mount 10 for ipad Includes Show & Stow technology. Show &Stow < 24lbs. (11 kg) VARNING: ÖVERSKRID INTE MAXVIKTKAPAC- ITETEN. DU KAN ORSAKA ALLVARLIG PERSON ELLER EGENDOMSSKADA TM

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta Barblandare METOS HBH650 CE MG4117106 Bruksanvisning 07.08.2015 Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenbad/ bain-marie med tömningsventil V3/0315

Bruksanvisning. Vattenbad/ bain-marie med tömningsventil V3/0315 SV Bruksanvisning Vattenbad/ bain-marie med tömningsventil 200207 V3/0315 SVENSKA Översättning av bruksanvisning i original 1. Säkerhet... 2 1.1 Anvisningar gällande säkerhet... 2 1.2 Symbolbeskrivning...

Läs mer

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Användarhandbok Svenska iphone/ipod ingår inte jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Viktiga säkerhets Instruktioner Vänligen läs följande försiktighetsanvisningar innan användning: 1. Läs

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

Installations- och bruksanvisningar

Installations- och bruksanvisningar SOPPKITTEL ESK Installations- och bruksanvisningar 15.11.2010 Översättning av tillverkarens engelska anvisningar 4239100, 4239101 ALLMÄNT Läs noggrant anvisningarna i denna manual emedan den innehåller

Läs mer

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska.

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska. Popcornmaskin Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: PN120 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs alla instruktioner och spara

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0 Soundforce 1200 Användarhandbok Version 1.0 Tom sida Copyright Inga delar av denna handbok får reproduceras, överföras via några som helst medium vare sig elektroniska eller mekaniska, inbegripet kopiering,

Läs mer

Lift30. User's Guide OM1100604 SVENSKA

Lift30. User's Guide OM1100604 SVENSKA Lift30 User's Guide OM1100604 Skärm Kapacitet Lyft Rotation VESA 27-42 12-30 lbs (5.5-13.6 kg) 10 (25.4mm) Ja 100 x 100 100 x 200 200 x 200 200 x 100 300 x 300 400 x 400 Innehållsförteckning TV-/Skärmspecifi

Läs mer

HÖJ- OCH SÄNKBAR BÄNK. Installations- och användningsanvisningar

HÖJ- OCH SÄNKBAR BÄNK. Installations- och användningsanvisningar HÖJ- OCH SÄNKBAR BÄNK TYP: ATE600-ATE2300 Installations- och användningsanvisningar S/N: 2004T40S200010 Gäller från 10. 05. 2004 Rev.: 2.0 4136100, 4136101, 4136102, 4136103, 4136104, 4136105, 4136106,

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

HEOS Drive QUICK START GUIDE

HEOS Drive QUICK START GUIDE HEOS Drive QUICK START GUIDE INNAN DU BÖRJAR HEOS Drive är konstruerad för att tillhandahålla HEOS-multirumljud med en centralt placerad och stativmonterad fl erkanalsförstärkare. Se till att du har följande

Läs mer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer sv Användarguide 44 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Apparaten är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk förmåga eller av personer

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

JUICEKYLARE. Användarhandbok

JUICEKYLARE. Användarhandbok JUICEKYLARE PROMEK TYP: VL112, VL223, VL224, VL446 Användarhandbok S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt

Läs mer

MX Desk Mount LCD Arm

MX Desk Mount LCD Arm Användarhandbok MX Desk Mount LCD Arm För den senaste Installationshandboken se: www.ergotron.com User's Guide - English Guía del usuario - Español Manuel de l utilisateur - Français Gebruikersgids - Deutsch

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use

INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use EN Stand Mixer CHKA100 INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use SWE Köksmaskinen CHKA100 BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen noga innan apparaten sätts i drift Allmänna säkerhetsanvisningar

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll SVENSKA För din säkerhet Dessa varningar är till för allas säkerhet. Du MÅSTE läsa dem noggrant innan du installerar eller använder produkten. Det är mycket viktigt att bruksanvisningen hålls tillgänglig

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA kundtjänstnummer Som en del av Rexairs kundtjänstprogram får varje MiniJet ett kundtjänstserienummer först efter att

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Specifikationer

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Installationsguide Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackmonterad 1U

Installationsguide Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackmonterad 1U Installationsguide Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackmonterad 1U Viktig säkerhetsinformation Läs instruktionerna noggrant för att bekanta dig med utrustningen innan du försöker att installera,

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Lift30X User s Guide OM1100605 SVENSKA

Lift30X User s Guide OM1100605 SVENSKA Lift30X User s Guide OM1100605 Skärm Kapacitet Lyft luta Vrid Rotation VESA 27-42 12-30 lbs (5.5-13.6 kg) 10 (25.4mm) TV/skärm 10 TV/skärm 95 Förlängning 180 Ja 100 x 100 100 x 200 200 x 200 200 x 100

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

BeoLab 4. Handledning

BeoLab 4. Handledning BeoLab 4 Handledning Dagligt bruk 3 När du är färdig med installationen av högtalarna enligt beskrivningen på de följande sidorna, ansluter du hela systemet till vägguttaget. Indikatorlamporna lyser rött

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40.

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40. Användarmanual SPARK 1 Laddhandtagets delar 2 Starta och stoppa laddning 3 PIN-kod 4 Säkerhetsföreskrifter 5 Vanliga frågor och svar 7 Återvinning 7 Kontaktinformation 7 SPARK Vi på Charge Amps är övertygade

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 VIKTIG INFORMATION INSTALLATION AV PRODUKTEN PRODUKTEN får endast användas när den har byggts in (monterats) korrekt. FÖLJ BIFOGADE separata monteringsanvisningar för att installera

Läs mer

Bruksanvisning. Mjölkskummare

Bruksanvisning. Mjölkskummare Bruksanvisning Mjölkskummare 423008 SV Bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant. Endast för hushållsbruk. g SVENSKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs den här handboken

Läs mer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 SV Användarhandbok Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn Skyline 800

Användarmanual. Great Northern Popcorn Skyline 800 Användarmanual Great Northern Popcorn Skyline 800 För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our website.

Läs mer

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar CCTLS 542 INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar Modellen kan innehålla R600a (kylmedlet isobutan, se namnplåten på kylskåpets insida), vilket är en naturgas som är miljövänlig men även

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL Art: 22-1670 DC-62P Art: 22-1680 DC-82P Gratulerar till köpet av denna kvalitets kyl- och frysbox. Vi som tillverkare och leverantör

Läs mer

Installations- och användningsanvisningar

Installations- och användningsanvisningar ELSIS OCE 40 OCE Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTALLATIONSANVISNINGAR... 1 START... 1 FELSÖKNING... 1 UTBYTE AV FELAKTIGA KOONENTER... 1 ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL... 2 ANVÄNDNING...

Läs mer

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION Innehållsförteckning Sid Beskrivning av komponenter 3 Driftsfunktioner 4 Manöverpanelen 5 Installation 6 Underhåll 7 Energibesparingstips

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

UPPLEVA tv och ljudsystem

UPPLEVA tv och ljudsystem UPPLEVA tv och ljudsystem Vardagslivet ställer höga krav på tv och ljudsystem. UPPLEVA är testad för att uppfylla våra strikta standarder för kvalitet och hållbarhet, samt högsta standard för hemmabruk.

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Säkerhetsinstruktioner Innan du använder väggmonteringen se till att läsa alla säkerhetsinstruktioner nedan och spara sedan na

Läs mer

Straightener HP4661. Register your product and get support at SV Användarhandbok

Straightener HP4661. Register your product and get support at  SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4661 SV Användarhandbok Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt

Läs mer

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken OB115N SV För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken som uppslagsbok på en säker plats. ELEKTRISK

Läs mer

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Outdoor H.264 Day/Night Weather-proof Quick Installation Guide English Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska IP8330 Supreme Night Visibility 60 fps @ VGA IP8332

Läs mer