Nr. 24/2012. In practice

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr. 24/2012. In practice"

Transkript

1 Nr. 24/2012 In practice

2 Innehållsförteckning 08 Daimlers utvecklingschef Prof. Dr. Thomas Weber om framtidens drivsystem. 16 Med CLIP top BLUMOTION vidareutvecklar företaget BLUM beslagstekniken. Även komponenter från SFS intec bidrar till den höga kvaliteten. 04 Nyhetsnotiser Information om SFS intec i notisform 08 Hur kör vi i framtiden? Ett samtal med Prof. Dr. Thomas Weber, styrelseledamot i Daimler AG, ansvarig för koncernforskning och utveckling av Mercedes-Benz Cars 10 Kraftfullt infästningssystem för glasfasader Det norska universitetet i Bergen får ett nytt byggskal 12 High-tech för HiFi-ljudupplevelse SFS intec utvecklar högtalargaller i sträckmetalldesign 14 Med utvecklings- och tillverkningskompetens mot eftersträvad marknadsdifferentiering Strategisk måluppfyllelse genom produktinnovation 16 Precision för köket Systematiskt samarbete tänjer de tekniska gränserna 18 Nitmonteringsverktyg med många användningsmöjligheter Utvidgade användningsområden för monteringsverktyg 20 Tillförlitligt korrosionsskydd med A4- och A5-material Hållbar infästning vid extrema miljöförhållanden 22 Rysslands stålindustri gör sig klar för framtiden med infästningsteknik från SFS intec Infästning av takkonstruktionen på Rysslands största rörvalsverk

3 Ledare 22 Det enorma låglutande taket på Rysslands största rörvalsverk monteras. Infästningsteknik från SFS intec ger nödvändig effektivitet. Vägen till framgångsrika lösningar börjar med medvetandet om kundernas behov Innovationer förutsätter en stor förståelse för vad kunderna behöver. Att lyssna uppmärksamt, byta idéer, sätta upp mål och hela tiden hålla fokus på att genomförandet blir praktiskt utförbart och säkert: Varje dag är våra medarbetare engagerade över hela världen för denna princip av samarbete med kunderna. Kombinationen av hög teknisk kompetens och stora kunskaper om användandet, förenat med ett företagarperspektiv leder till goda resultat. I denna utgåva av In practice presenterar vi på nytt några utvalda exempel av våra aktiviteter, som tydligt visar hur vi har fått utveckla revolutionerande lösningar tillsammans med våra kunder. Vi önskar en stunds intressant läsning och skulle bli mycket glada om den här In practice ger uppslag till ytterligare idéer. Redaktionella uppgifter Redaktion Medarbetare inom SFS intec Utgivning 1 gång per år Alfred Schneider General Manager AutomotiveProducts Redaktionellt och grafiskt utförande Marketing Services SFS intec Tryckning galledia ag, Berneck Utgivare SFS intec Omslagsbild Museo de las Ciencias, med infästningar från SFS intec (Källa: Corus Kalzip) 3

4 Praktisk beställning med streckkodsläsare «La qualité, ça se voit» eller Kvalitet känner man omedelbart igen! Under denna förutsättning tillverkar det franska företaget Huis Clos kvalitetsdörrar och -fönster av PVC, aluminium och trä. De marknadsförs genom försäljningsställen över hela Frankrike, där kunderna kan se kollektionen och få en uppfattning om lämpliga monteringslösningar på plats. Denna service blir alltmer omfattande. Därför har Huis Clos bestämt sig för att strama åt sitt sortiment och förenkla logistiken. Även SFS intecs franska marknadsorganisation har engagerats i detta arbete. Efter en gemensamt genomförd upprensning av sortimentet, gjordes en noggrann analys av den hittillsvarande logistikprocessen. Rekommendationen blev, att beställningsförloppet skulle optimeras med hjälp av streckkodsläsare. Lösningen på detta kallas «Mini escan» och består av en kompaktscanner med tillhörande logistikprogramvara. Med denna utrustning kan försäljningsställena själva ta fram och skriva ut etiketter och streckkoder. Ytterligare en fördel med streckkodsläsaren är att den är mobil, den kan alltså användas för avläsning direkt i lagret eller i tillverkningen. Scannern läser av streckkoden snabbt och exakt på platsen. Via USB-gränssnitt tar den kontakt med PC:n, som visar den scannade artikeln. Efter en slutlig kontroll skickas beställningen genom ett klick. Utvecklingen av escan visar, att SFS intec även inom området E-handel erbjuder intressanta lösningar, som kan förenkla processer och spara kostnader. Rationell infästningsteknik för Airbus A350 Sällan har så stor hänsyn tagits till miljö och hög effektivitet i tillverkningen vid utvecklingen av ett flygplan som i fallet med den nya Airbus A350. Lätta metallegeringar och kompositer leder till lägre bränsleförbrukning. Med genialiska monteringssystem och cllipsinfästningar går det att spara mycket tid vid montage och därmed även att hålla tajta tidsscheman. Även det av SFS intec utvecklade moduluppbyggda anslutningssystemet för kabinområdet uppfyller dessa målsättningar. Från de första utkasten fram till serietillverkningen har SFS intec gett avtalsparterna aktivt stöd i genomförandet av deras mål genom omfattande projektledning.

5 Så här kommer framtidens solenergianläggningar att fästas in Sommaren 2011 anslöts en av Tysklands största solenergianläggningar till elnätet. Deltagare: Infästningsteknik från SFS intec. SOL-R är speciellt utvecklat för montage av solenergianläggningar på industritak. Tack vare dess geometriska konstruktion och det stora antalet infästningsvarianter passar systemet för alla slags takkonstruktioner. Förnyelsebar och utan CO 2-utsläpp: Så ser framtidens energiförsörjning ut. Framför allt solel, dvs utvinning av elektricitet ur solljus, har upplevt ett stort uppsving under de senaste åren. Särskilt omtyckta är stora ytor på industritak, som ger idealiska förutsättningar för installation av solenergianläggningar. Detta gäller även i fabriksområdet Delitzsch, i delstaten Sachsen. Här installerades ett solkraftverk med 3,2 Megawatt effekt på ett tak med ytan m 2. Som fästelement användes det nya montagesystemet SOL-R. På en yta av m 2 monterades solpanelerna på taket till industriparken i Delitzsch: Säkert, flexibelt och snabbt. Stödet från SFS intecs infästningsspecialister möjliggjorde en mycket effektiv installation av anläggningen. Den svarta solcellshållaren SOL-R blev fäst med lämplig självborrande skruv direkt i underkonstruktionen. Det breda tätningsbandet under solcellshållaren gav en permanent tätning. Bland SFS intecs serviceåtaganden fanns även sakkunnig utbildning av installatörerna. Tack vare att SOL-R är justerbart på höjden, kunde ojämna ytor på taket utjämnas utan problem. Även när det fanns oförutsedda avvikelser i takuppbyggnaden, gick det snabbt att åtgärda tack vare vårt stora urval av fästelement. Det enkla montaget övertygade alla inblandade. Genom användning av borrande skruv utgick den tidskrävande förborrningen. Minskningen av antalet arbetssteg gav en tidsbesparing på två veckor. Fästelementen var monterade redan innan solpanelerna levererades. Därmed sätter SOL-R-systemet en ny standard i infästningen av solenergianläggningar: en säker, flexibel och snabbarbetad lösning för proffs. 5

6 Elektronik i bilen I moderna bilar används idag dussintals elektroniska styrdon. De ger mer effekt, besparing och komfort. Samtidigt utsätts alla bilbatterier för stor belastning. Vid stora spänningsfall finns det till och med risk för systembortfall. Den tyska underleverantören till bilindustrin Continental har tagit sig an detta problem och utvecklat en ny typ av stabiliseringssystem för elektroniken. Som en typ av «pacemaker» garanterar det hittills snabbaste start/ stoppsystemet på marknaden att hela elsystemet ständigt fungerar tillförlitligt. Systemet monteras med fästelement från SFS intec. Tack vare en speciell ytbeläggning kan de leda ström. En integrerad tätningsring ser till att ingen fukt kan tränga in i huset och påverka systemets funktion. Nytt handverktyg för montering av blindnitmuttrar Sedan marknadsintroduktionen för två år sedan, har blindnitmonteringsverktyget FireFox bevisat sin höga kapacitet i olika användningar. Nu utvidgar blindnitspecialisten GESIPA FireFox -serien med ett verktyg med integrerad processövervakning. Därmed fullbordas ytterligare ett steg mot nollfelsmålet och till dokumenterad montering av blindnitmuttrar. Förebilden vid vidareutvecklingen har varit det sedan länge beprövade handverktyget Taurus C. Dess inbyggda elektronik har avstånds- och kraftsensorer, som dokumenterar och utvärderar nitningen. Tack vare en speciell programvara kan användaren fastställa de önskade mekaniska egenskaperna i förbandet på förhand. På verktyget visas resultatet av nitningsövervakningen med en färgad lysdiod. Via en dataledning kan de fastställda värdena även visas och bearbetas statistiskt. Genom sin framstående teknik utgör den nya FireFox en idealisk komplettering till den befintliga produktserien.

7 Säker och rationell infästning av träfönster Det italienska företaget PB Group tillhör de internationellt ledande tillverkarna av trä- och trä-/aluminiumfönster. Företaget har hela tiden lyckats hävda sig på områdena design och innovation. Alla produkter imponerar genom exklusiv utformning, som naturligt passar in i bostadsmiljöerna. I nedanstående samtal förklarar ordföranden Andrea Vitali varför PB Group tillverkar sina träfönster med hörnförbandet MC (Mechanical Corner Fixing) från SFS intec. Låt oss först se tillbaka i tiden. När började samarbetet med SFS intec? Det går tillbaka till år I samband med omstruktureringen av våra tillverkningslokaler höll vi utkik efter en kraftfull lösning inom området mekanisk infästningsteknik. Vid ett besök på en mässa i Milano träffade vi på hörnförbandet MC. Vad var det som övertygade er om detta fästelement? Dess kapacitet för framtiden. Till saken hör att vi just hade investerat i en helt ny tillverkningslinje. Då var det naturligt, att även förnya sig inom området infästning. Ett uttalat mål var att snabbt kunna anpassa tillverkningen till kundernas krav genom flexibel styrning. Om man tänker på, hur individuellt alla kunder kan välja fönster bland över 60 modeller idag, var en enhetlig förbindningslösning oundviklig. Vilka fördelar har införandet av MC-fästelementen lett till konkret? Systemet förenklar och påskyndar tillverkningen av fönstren i vår fabrik liksom arbetena på byggplatsen. Detta är en avgörande fördel för oss. Framför allt eftersom vi inte är verksamma bara i Italien, utan även i andra länder som Spanien och Ryssland. Tids- och kostnadsbesparingen vid byte av fönsterkomponenter är enorm. Hittills har ju alltid hela fönstret behövt bytas. En avslutande fråga: Vad är det som är särskilt intressant med infästningslösningen MC? Genom de fundamentala ändringarna i tillverkningen, var det nödvändigt att överväga alla möjliga montagelösningar. Alltså utförde vi flera testserier med olika förbindelseelement. Till slut visade sig MC-fästelementet vara den absolut bästa lösningen. Även mervärdet med SFS intec bekräftades. Det tekniska stödet samt ett omfattande servicepaket var avgörande argument för oss för ett fördjupat samarbete. Efter de första försöksserierna utförde vi några justeringar gemensamt. Det handlade då framför allt om förbandets exakta passning. Därmed var kraven tidigt uppfyllda för serietillverkning. En permanent säker hörnförbindelse i våra fönster är naturligtvis mycket viktig för oss. Genomgående positiv feedback från våra kunder visar, att vi har satsat på rätt lösning. MC-fästelementet understryker den höga kvaliteten i våra produkter. Ordföranden i PB Group, Andrea Vitali, blev genast övertygad över konceptet och fördelarna med MC-infästningssystemet för tillverkningen av enskilda komponenter: permanent säker hörnförbindelse utan lim lossningsbar förbindelse svinn och leveranser under kontroll provad enligt ift-riktlinjer (ift = Institut für Forschung) 7

8 Hur kör vi i framtiden? Ett samtal med Prof. Dr. Thomas Weber, styrelseledamot i Daimler AG, ansvarig för koncernforskning och utveckling av Mercedes-Benz Cars Fossila energikällor är ändliga resurser, vilket ingen kan förneka. Lika lite som CO 2- problemet från ständigt växande privattransporter. Vilka drivsystem kan användas som alternativ till den vanliga förbränningsmotorn? I nedanstående intervju talar styrelseledamoten i Daimler, Prof. Dr. Thomas Weber om sakernas tillstånd och vidareutvecklingen av bränslecellsfordon. Benämningen «Alternativa drivsystem» omfattar olika former av framdrivning som elmotorer, gasförbränningsmotorer, med till exempel metan, H 2-drivna bränslecellsmotorer, olika former av hybridmotorer. Vilka former av drivning anser du ha den största genomslagspotentialen och varför? Spekulationerna om drivningsformen i framtiden går åt flera håll. Jag är övertygad om att i framtiden kommer olika drivningsteknologier att finnas parallellt med varandra på våra gator och vägar. Vilken form av drivning kunden väljer, beror framför allt på körmönster och användningsprofil. Tydligt är: Vi vill säkerställa en uthållig rörlighet med skräddarsydda lösningar för alla våra kunder över hela världen. Därför arbetar vi med tre olika möjligheter: Vi satsar förutom på effektiva fordon med hightech-förbränningsmotorer även på utveckling av hybrider. Samtidigt utvecklar vi elbilar med batteri och bränsleceller för kortdistanskörning utan utsläpp. Under innevarande år erbjuder vi till exempel smart fortwo electric drive på fler än trettio marknader. B-klassen med bränsleceller kommer i serieversion på marknaden Har konventionella förbränningsmotorer fortfarande förbättringspotential vad gäller bränsleförbrukning och utsläpp? Om svaret är ja, vilka åtgärder behöver vidtas? Vi har under de gångna åren uppnått väldigt mycket vid optimeringen av de traditionella motorerna. Ändå kan vi bli ännu effektivare och renare på det här området. Vårt mål är, att göra diesel- motorn lika ren som bensinmotorn och bensinmotorn lika effektiv som dieselmotorn. För att uppnå en dieselmotors effektivitet i en bensinmotor, använder vi många teknologienheter, som hittills är kända från dieselmotorn exempelvis turboladdning eller direktinsprutning. Övergripande i våra serier används vårt effektivitetspaket BlueEFFICIENCY. Utöver motorteknologi används detta intelligenta åtgärdspaket på alla tänkbara ställen på fordonet. Bland dessa är åtgärder i motorn, karossviktbesparingar, lättrullande däck, optimering av aerodynamiken, ECO start-stoppfunktion och mycket annat. Med dessa åtgärder kan bränsleförbrukningen sänkas med mer än 20 %. För att nämna ett exempel: Förbrukningen i vår aktuella C-klass kunde vi minska med upp till 31 % genom olika effektivitetsökande åtgärder, som nya motorer, den vidareutvecklade automatlådan 7G-TRONIC PLUS samt ECO start-stoppfunktionen. C 220 CDI har exempelvis en förbrukning på bara 0,44 l per mil. Vilka är de största ekonomiska och tekniska utmaningarna för berörda industrigrenar inom bilindustrin och energiproduktionen? För biltillverkare och deras underleverantörer gäller det, med hänsyn till den teknologiska mångfalden, att efter en tydligt definierad strategi ha tillgång till know-how på alla relevanta kunskapsområden. Naturligtvis krävs motsvarande finansiella och personella resurser. År 2010 använde Daimler AG nästan 5 miljarder Euro för forskning och utveckling mer än hälften därav för gröna teknologier och produkter. Som ett komplement till vårt eget arbete samarbetar vi även med starka partners, för att med förenade krafter komma snabbare och effektivare framåt. Just med ny teknologi är det viktigt att utnyttja synergieffekter med bra partners och möjliggöra överföring av kunskap och utbyte av know-how. Vi samarbetar dels med vetenskapliga institutioner, som exempelvis inom ramen för vårt forskningssamarbete med KIT (Karlsruher Institut für Technologie) inom området elbilar. Dels slår vi ihop våra aktiviteter med partners från de olika värdeskapandestegen inom bilindustrin och andra industrigrenar. Exempel på detta är vårt elmotorsamarbete med Bosch samt vårt batteri-joint-venture med Evonik Industries. En annan viktig utmaning är utbildningen av personal. För att behärska framtidens teknologier och bygga upp rätt kompetens för detta, behöver vid utbildad personal och lämpliga utbildningsprogram.

9 Vad innebär det för en «Tier-2» leverantör till bilindustrin, som exempelvis SFS intec? Bland det viktigaste är säkert en kontinuerlig förbättring av den egna tekniska profilen och konkurrenskraftiga anbud. Det är då nödvändigt, att tidigt känna av framtidstrender genom nära samordning med kunden men även genom intensiv marknads- och teknikövervakning och att tolka och konsekvent använda dem som en chans för den egna verksamheten. Förutom de klassiska värderingskriterierna som leveranstrohet och kontinuerlig spetskvalitet måste framgångsrika underleverantörer i allt högre grad utmärka sig genom snabbhet, flexibilitet, öppenhet för innovationer och inte minst visa mod som företagare. I sista hand avgör slutkunden genom sitt bilköp vilken typ av drivsystem hans/hennes bil ska ha. Vilka förutsättningar måste vara uppfyllda, för att underlätta för de alternativa drivsystemen att slå igenom ordentligt? Våra elbilar med batteri eller bränsleceller är redan klara för daglig användning. För att emellertid öka efterfrågan, gäller det att öka kundernas förståelse för sådana nya fordonskoncept. Om elbilar ska bli attraktiva för kunden, får de varken när det gäller räckvidd eller användarvänlighet avvika nämnvärt från bilar med konventionella drivsystem. Även en fungerande och effektiv infrastruktur är viktig: Vad gäller elbilen med batteri, måste naturligtvis en heltäckande infrastruktur för laddning byggas upp. Även för kommersialisering av bränslecellsbilar måste en heltäckande infrastruktur byggas upp. För att driva denna utveckling framåt, planerar vi att tillsammans med teknikkoncernen Linde bygga ytterligare 20 vätgasmackar över hela Tyskland den första kommer att byggas redan i år. Därmed är vi på god väg mot ett genombrott. Även kostnaderna för elbilar måste sänkas till en rimlig nivå. För detta ändamål har vi utvecklat det innovativa affärskonceptet sale&care för Elektrosmart-generationen. Sale&caremodellen ger kunden möjlighet att köpa, leasa eller finansiera bilen till ett förmånligt pris och hyra batteriet för en månadsavgift på 60 Euro. Priset för bilen i sale&care-modellen ligger klart under Euro. Ett mycket tilltalande erbjudande: Därmed blir det roligt på alla sätt att köra elbil. Från smart tvåsitsig bil till supersportbilen SLS AMG: Med säkra och bränslesnåla bilar rör sig Daimler framåt i riktning mot «utsläppsfri körning». 9

10 Werner Zwicky, FasteningSystems, Kraftfullt infästningssystem för glasfasader Den norska universitetsstaden Bergen har nyligen öppnat sin nya fakultet för medicin och odontologi. Byggnaden fascinerar genom ett modernt arkitekturkoncept med fasadelement av glas. Förutsättningen för den ovanliga utformningen var att det fanns tillgång till kraftfulla fästelement med flera egenskaper. Den moderna arkitekturen på den nya universitetsbyggnaden smälter harmoniskt in i Bergens stadsbild. Det infällda fönsterpartiet ger goda vädringsmöjligheter även vid dåligt väder. Alldeles i närheten av universitetssjukhuset ligger den nya långsträckta glasfasaden för den medicinska fakulteten i Bergen. Här, på norska västkusten, förbereds medicin- och tandläkarstuderande för sina uppgifter i framtiden. Den nya byggnaden känns öppen, transparent och inbjudande. Detta beror huvudsakligen på den färgsprakande glasfasaden, som ger en särskilt charmig optik. Glaselementen är monterade av det svenska byggföretaget SKANSKA. I förprojektet måste de ansvariga först definiera fastsättningen av glashållarna. Med detta arbete erbjöd SFS intecs norska marknadsorganisation tekniskt stöd. Till slut valdes infästningssystemet ALW. ALW-systemet monterades på underkonstruktionen av stål, som SKANSKA redan hade tillverkat i Tjeckien. När hållarna var monterade gick det enkelt och snabbt att lägga in och fixera glasrutorna i tillhörande klämprofiler. Därmed uppstod en fjällig fasad, som ger ett slätt, flytande intryck. Fullständig service Att denna fasadkonstruktion monterades utan besvär, berodde även på engagemanget från de involverade medarbetarna i SFS intec. Deras kunskaper hjälpte till att systematiskt ta hand om det krävande byggprojektet från design via förberedelser till utförande. Innan arbetena började, måste alla detaljer om glastyp och -dimension samt lutning och statik bestämmas. Därefter utformade utvecklarna skruvhålen för den specifika applikationen. Samtidigt kom man överens om att skruvgängorna skulle förses med säkerhets- och tätningssystemet spedcaps. Eftersom universitetsbyggnaden ligger nära havet, måste glashållarna skyddas mot korrosion. Följaktligen måste rostfria, höghållfasta material användas. En säkerhetsskruv skyddar dessutom mot intrång. Därmed fick både planerarna och generalentreprenören SKANSKA fördel av en omfattande service.

11 Samtal med arkitekt Kristin Jarmund Varför utformades byggnaden på det här sättet? Jämfört med villor måste byggnadskroppen vara lugnt och neutralt utformad. Dessutom var det viktigt att nybygget smälte in på ett hänsynsfullt sätt i den befintliga bebyggelsen. Vad försöker du uttrycka med byggnaden? Mitt mål var att skapa en transparent och inbjudande fasad, som harmonierar och är i samklang med omgivningen. Vad bidrog SFS intec med, för att stödja det arkitektoniska konceptet och varför togs beslutet om infästningssystemet ALW? Den lösning, som användes, föreslogs av Skanska CZ. Vårt intryck var, att ALW-systemet är ett bra svar på en säker och estetiskt tilltalande infästning av glasen. Därigenom uppstod ett vackert, regelbundet mönster på fasaden. Utformningen av den medicinska fakulteten i Bergen följer klara linjer. Glasfasaden förmedlar en kosmopolitisk atmosfär på dessa nordliga breddgrader. Samtal med Miroslav Peknik, projektledare hos generalentreprenören SKANSKA CZ Hur uppfattade SKANSKA det tekniska stödet från SFS intec på plats i Norge? Var maximal effektivitet och flexibilitet garanterade under bearbetningen? Hur avklarades tekniska detaljer? I Norge arbetade jag direkt tillsammans med den ansvariga för marknadsorganisationen. De erbjöd oss tekniskt stöd och ansträngde sig för att projektet skulle löpa friktionsfritt. De fick fram speciella fästelement snabbt och okomplicerat, så att de kunde levereras punktligt till fabriken i Prag och till byggplatsen i Norge. Eftersom ALW är mycket enkel att arbeta med och alla detaljer var uppklarade i förväg, var behovet av tekniskt stöd på byggplatsen reducerat till ett minimum. Dessutom hade vi hjälp av de positiva erfarenheterna från tidigare projekt. Hur hanterades logistiska utmaningar, som till exempel direktleveransen av fästelement till Prag? Det som var speciellt med detta projekt, var den stora insatsen av material. Därför var det viktigt att endast ta in de systemkomponenter, som behövdes omedelbart i bearbetningsprocessen. Efterhand som arbetet fortgick, levererades de enskilda satserna från SFS intec vid rätt tidpunkt med hög flexibilitet. Den exakta tillverkningen av underkonstruktionen i Prag samt förkonfektioneringen av ALW-systemet möjliggjorde ett effektivt och exakt montage. Genom flexibiliteten i infästningssystemet från SFS intec gick det snabbt och okomplicerat att jämna ut mindre avvikelser på byggplatsen. Fastsättning av hållare i underkonstruktionen, isättning av glas, fixering av klämdel: Tack vare hög prestanda i infästningssystemet ALW kunde deadline hållas utan problem. 11

12 Roman Bergler, AutomotiveProducts, High-tech för HiFi-ljudupplevelse Plast eller metall: Så har frågan lytt hittills, när det har handlat om tillverkning av högtalargaller inom premiumsegmentet. Detta gäller inte längre. SFS intec har nämligen lyckats förena fördelarna med de två materialen i en produkt. Den visuella upplevelsen är en del av hörupplevelsen. Bilarnas inre har hela tiden varit dominerade av högtalargaller så länge det har funnits bilradio. Under de senaste decennierna har tillverkningen av högtalargaller präglats av olika faktorer: Tilltalande design, exklusiva utföranden i metall, nya färgkombinationer och inte minst de akustiska egenskaperna har omväxlande stått i förgrunden. Idag handlar det framför allt om att kombinera teknisk innovation med kostnadsminskning. En trend, som även påverkar högtalargallren. Metall kontra plast Vid tillverkning av högtalargaller är det idag två material som dominerar: För det första metallgaller, som står för HiFi-ljud och design, men även för höga kostnader. För det andra plastgaller, som finns i alla slags fordon och som bidrar till minskad vikt och kostnad för interiören. Högtalargaller i metalloptik SFS intec utvecklar och tillverkar exklusiva komponenter för interiören bland annat i Korneuburg, i Österrike. Här finns även kompetenscentrum för högtalargaller. Bästa tänkbara förutsättningar alltså, för att skapa ett stort tekniksprång. Under nästan två år har ett arbetslag med deltagare från flera discipliner arbetat i Korneuburg med att ta fram ett plastgaller i metalloptik till en produkt, som är mogen för marknaden. Olika tekniker utvärderades och testades ordentligt. I slutet av 2010 var det klart: De första högtalargallren i sträckmetalldesign kunde levereras till enstaka tyska exklusiva tillverkare. Därmed börjar en ny era hos SFS intec med tillverkningen av högtalargaller. För första gången är det möjligt att anpassa både ljudegenskaperna och de optiska egenskaperna som ett metallgaller har, till en variant av plast. Högtalargallren imponerar genom den diskret matta ytan, som ger kupén en fläkt av lyx och elegans. Om du kör limousine, kombi, coupé eller cabriolet: I framtiden kommer de nya högtalargallren från SFS intec att finnas i många exklusiva fordon. De är lika bra som de mycket dyrare gallren av sträckmetall och bidrar till en fulländad ljudupplevelse i kupén.

13 Roman Bergler bidrog aktivt till nyutvecklingen av högtalargaller i sträckmetalldesign. I nedanstående artikel beskriver han de mål, som projektteamet har arbetat mot från första början. «Utvecklingsprojektet var mycket viktigt för oss ur strategisk synpunkt. Med introduktionen av högtalargaller i sträckmetalldesign har vi gjort ett viktigt tekniksprång på en mogen marknad. Sträckmetallgaller för högtalare har funnits i många år. Men det har varit förenat med stora kostnader att använda dem. Därför hade vi som mål, att framställa ett prisvärt alternativ till en påkostad produkt utan kompromisser vad gäller prestanda och utseende. Efter omfattande försöksserier lyckades vi få fram högtalargaller av ren plast i sträckmetalldesign. I jämförelse med originalet av metall, märks inga skillnader, varken när det gäller utseende, ljudbild eller akustik. Detta öppnar en mängd fördelar för våra kunder: mellan 70 och 80 % lägre komponentkostnader, samtidigt med viktbesparing upp till 50 % den attraktiva sträckmetalldesignen understryker den höga kvalitén i kupén Expertens åsikt: Roman Bergler är övertygad om att högtalargaller i sträckmetalldesign uppfyller högt ställda krav både optiskt och funktionellt. den dyra och ömtåliga lackeringen utgår Högtalargaller i metalloptik bidrar till större körglädje tack vare dess eleganta utformning och en utmärkt ljudkvalitet. verkningsfull ljudbild genom användning av högkvalitativa ABS-PA-material oändliga möjligheter för matta färger (t ex för specialserier) perfekt akustik och harmonisk integrering i kupén Vi i projektteamet är övertygade om att plastgaller i exklusiva designutföranden som sträckmetall tillhör framtiden dels för att kostnaderna minskar för biltillverkarna och dels för att ljudingenjörerna kan anpassa ljudupplevelsen exakt till akustiken i kupén.» Om ytan: Den exakta gallerstrukturen ger en perfekt ljudupplevelse. 13

14 Roger Bösch, AutomotiveProducts, Med utvecklings- och tillverkningskompetens mot eftersträvad marknadsdifferentiering Kärnkompetenserna i STIWA Group, Österrike, ligger inom produktoch montageautomation samt i tillverkning av exklusiva enheter för personbilsområdet. Företaget APF Produktionsdienstleistungs GmbH (APF), ett företag inom STIWA Group, klarar att med hjälp av den senaste tekniken höja sig till «Tier-1»-leverantör av enheter till växellådor till en ledande europeisk biltillverkare. SFS intec har med nyutvecklade komponenter bidragit till förverkligandet av det strategiskt viktiga projektet. Under STIWA Group fungerar APF som renommerad systemleverantör till bilindustrin. För att även i fortsättningen hävda sitt tekniska ledarskap, satsar APF på topprestationer inom områdena innovation, kvalitet, kostnadsoptimering, logistik och service och därmed på maximal kundtillfredsställelse. Sådana strategiska mål kräver även starka leverantörer. APF driver ett partnersamarbete med sina underleverantörer och en ständig vidareutveckling för kontinuerlig förbättring. Det är nämligen bara genom tekniksamarbete som högt ställda mål kan nås. Som leverantör av olika komponenter i krävande länksystem räknas även SFS intec till de utvalda leverantörerna sedan flera år tillbaka. Gå in i ett nytt marknadssegment Nyligen har APF än en gång utvidgat sitt produktutbud. Genom hopslagning av kärnkompetenserna stansning, lasersvetsning och montageteknik fick företaget framgång med projekt inom området växlar. För första gången levererar APF direkt till OEM:s (Original Equipment Manufacturers) och har därmed stigit till den exklusiva skaran Tier-1-leverantörer. Att börja i ett nytt marknadssegment var ingen enkel uppgift för de ansvariga i APF. Det uttalade målet var att skapa ett konkurrenskraftigt alternativ till de befintliga lösningarna på marknaden. Redan från början var det klart, att framgång för projektet var mycket beroende av ett marknadsmässigt pris. Desto viktigare var därför ett nära samarbete med pålitliga leverantörer. SFS intec bidrar med flera enskilda komponenter i de innovativa växellådorna. Särskilt de komplicerade geometrierna i kallformningsdelarna och de delvis mycket snäva toleranserna visade sig vara stora utmaningar. Uppfylla kravprofilen effektivt Samarbetet var mycket intensivt mellan de deltagande projektteamen från de två företagen. Tack vare moderna utvecklingsverktyg kunde SFS intec se på komponenternas geometri både ur funktions- och tillverkningssynpunkt. Genom möjligheten med kallformning uppfylldes kundens krav i ett tidigt skede. Till exempel visades material- flödet vid kallformning grafiskt med 3D-simulering. De nya kunskaperna kunde i sin tur jämföras med de definierade kraven och ytterligare förbättringar kunde göras. Där det behövdes, ställdes olika prototyper till förfogande för försöksserier på anläggningarna för serietillverkning senare i projekten. I de fallen kunde eventuella påverkansfaktorer upptäckas och optimeras för den kommande serietillverkningen. På dessa anpassningar kunde SFS intec reagera snabbt tack vare sina resurser, god projektplanering och nära samarbete med kunden. De ansvariga på APF var mycket nöjda med det uppnådda resultatet. De avsedda projektmålen uppnåddes: Säker funktion i en nytillverkad växellåda, en avsevärd kostnadsminskning genom effektiv utveckling,

Nr. 22/2010. In practice

Nr. 22/2010. In practice Nr. 22/2010 In practice Innehållsförteckning 04 SFS-pionjären Hans Huber ser tillbaka på 50 års tillverkning. 14 Möbelvaruhuset IKEA har just avslutat den första etappen av ett av dess största logistikcentra

Läs mer

viegajournal 2/10 Vänskap framtidens grund för samarbete Gallupundersökning VVS-företagen vill ha märkesvaror Sida 4-5 Sida 8-9

viegajournal 2/10 Vänskap framtidens grund för samarbete Gallupundersökning VVS-företagen vill ha märkesvaror Sida 4-5 Sida 8-9 viegajournal 2/10 Vänskap framtidens grund för samarbete Sida 4-5 Gallupundersökning VVS-företagen vill ha märkesvaror Sida 8-9 2 Förord/Innehåll Bästa läsare 3 Med förtroende i samarbetet når man långt

Läs mer

magasin ASIEN CONCRETE SOLUTIONS På räls genom den största världsdelen Konkreta lösningar för betongbearbetning Utgåva 02/2012

magasin ASIEN CONCRETE SOLUTIONS På räls genom den största världsdelen Konkreta lösningar för betongbearbetning Utgåva 02/2012 magasin Utgåva 02/2012 ASIEN På räls genom den största världsdelen CONCRETE SOLUTIONS Konkreta lösningar för betongbearbetning 02 COVER Inte alla innovationer innebär ett språng i evolutionen. Denna gör

Läs mer

Outsourcing och offshoring av FoU i globala värdekedjor

Outsourcing och offshoring av FoU i globala värdekedjor Working paper/pm 2013:10 Outsourcing och offshoring av FoU i globala värdekedjor Svenska företag förlägger nästan hälften av sin verksamhet inom forskning och utveckling (FoU) till andra länder. Trots

Läs mer

JAG TROR ATT MÄNNISKOR ÄR DEN VIKTIGASTE TILLGÅNGEN FÖR ALLA FÖRETAG

JAG TROR ATT MÄNNISKOR ÄR DEN VIKTIGASTE TILLGÅNGEN FÖR ALLA FÖRETAG NUMMER 01 juni 2012 A N S I K T E N A B A K O M V A R U M Ä R K E T JAG TROR ATT MÄNNISKOR ÄR DEN VIKTIGASTE TILLGÅNGEN FÖR ALLA FÖRETAG Tomas Johansson VD Dahl Sweden HISTORIEN BAKOM tinos paros FAMILJENS

Läs mer

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Nummer 10 SPÄNN BÅGEN ta sikte på varför Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Ta sikte på varför Foto: Hans Berggren Ansvarig utgivare Anna Ullenvik

Läs mer

SKAFFA KUNSKAP FRÅN EXPERTERNA

SKAFFA KUNSKAP FRÅN EXPERTERNA EN TIDNING OM OPTIMERAD SKRUVSÄKRING BOLTED NUMMER 10 WWW.BOLTED.COM NR 1 2014 BÄSTA SKRUVSÄKRINGSTIPSEN SKAFFA KUNSKAP FRÅN EXPERTERNA STOR BESTÄLLNING SÄKRAR SKRUVAR PÅ TOKYO SKYTREE LYSANDE UTSIKTER

Läs mer

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det Hela denna tematidning är från IDG Creative Media MEDFÖLJER AFFÄRS- COMPUTER SWEDEN SEPTEMBER 2012 SYSTEM Molnbaserade Affärssystem SIDAN 11 10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

Nolato Magasin. Framgång i Kina för Nolato. Ny kundstrategi grund för val. Hårda krav för motorsågar. Nr 10. Juni 2003

Nolato Magasin. Framgång i Kina för Nolato. Ny kundstrategi grund för val. Hårda krav för motorsågar. Nr 10. Juni 2003 Nolato Magasin Nr 10. Juni 2003 Framgång i Kina för Nolato På mindre än tre år har Nolato Beijing utvecklats från noll till 450 anställda. Med flexibla produktionslösningar och hög kvalitet har man fått

Läs mer

BMW i. När du älskar NYA. BMW i8

BMW i. När du älskar NYA. BMW i8 BMW i När du älskar Freude att am köra Fahren NYA BMW i8 THE MOST PROGRESSIVE SPORTS CAR. BMW i. FRAMTIDENS MOBILITET. Världen är i ständig rörelse. Vi är själva i rörelse. Och rörelsen för alltid med

Läs mer

SMARTARE VARUSTYRNING I HANDEL OCH DETALJHANDEL. Logent kaxar ödmjukt Krigets logistik Logistiken lyfter byggbranschen INTERVJUER REPORTAGE TRENDER

SMARTARE VARUSTYRNING I HANDEL OCH DETALJHANDEL. Logent kaxar ödmjukt Krigets logistik Logistiken lyfter byggbranschen INTERVJUER REPORTAGE TRENDER FÖR BESLUTSFATTARE I SUPPLY CHAIN NUMMER 2/2012 WWW.SCEFFECT.SE SMARTARE VARUSTYRNING I HANDEL OCH DETALJHANDEL Logent kaxar ödmjukt Krigets logistik Logistiken lyfter byggbranschen INTERVJUER REPORTAGE

Läs mer

Svensk produktion biter!

Svensk produktion biter! NR 8 November 2011 Årgång 9 Produktionsnära kompetens i centrum Mobäcks Verktyg uppdaterar maskinparken Sverigepremiär på BLECH Nordic i Älvsjö Svensk produktion biter! Intressant robotlösning Laserskärning

Läs mer

Malmös nya mässa växer fram

Malmös nya mässa växer fram Midroc 1.2011 Mer än du tror Malmös nya mässa växer fram Bygget är i full gång i det expansiva området Hyllie i Malmö. Ett av Nordens största energiprojekt Under tre år har projektet förberetts för att

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

artneren affärstidning

artneren affärstidning Supply chain artneren affärstidning från Sonat 1#-2011 Sund Birstas Erik Karlström: Bättre service och mer än 30% lägre transportkostnader Maria Huge Brodin: Kompetenshöjning behövs hos transportköparna

Läs mer

RVF Utveckling 2004:11

RVF Utveckling 2004:11 Identifieringssystem för behållare för hushållsavfall RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2004 Upplaga: 1000 ex Förord Frågan

Läs mer

SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA. Samverkan i Byggsektorn

SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA. Samverkan i Byggsektorn Samverkan i Byggsektorn SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA 2006 Innehåll 3 4 6 7 8 Styrelsen för SFK-bygg har ordet Förord Samverkan i byggsektorn nu med besked Samverkan i det offentliga Samverkan i byggbranschen Samverkan

Läs mer

9000 & 14000 NYTT OM. Ett panorama för helhet och delar. synvinkel rymd överblick utsikter SIS FORUM. Nr 142 februari 2006 årgång 18 INNEHÅLL

9000 & 14000 NYTT OM. Ett panorama för helhet och delar. synvinkel rymd överblick utsikter SIS FORUM. Nr 142 februari 2006 årgång 18 INNEHÅLL NYTT OM 9000 & 14000 Nr 142 februari 2006 årgång 18 INNEHÅLL Aktuellt 2 Den interna revisionen ger bränslet till ständig förbättring 4 Fokus på företag: Atlas Copco Secoroc AB 8 Nyckeltal och prestandaindikatorer

Läs mer

Den agila utvecklingen

Den agila utvecklingen Den agila utvecklingen En jämförelse mellan teori och praktik Agile Development A Comparison between Theory and Practice JENNIE HÄGGLUND JOHANNA FRE MARIA KARLSSON Examensarbete/Kandidatuppsats i Informatik

Läs mer

HEDSON TECHNOLOGIES Improving professionals daily life

HEDSON TECHNOLOGIES Improving professionals daily life 13 1 Årsredovisning 2013 HEDSON TECHNOLOGIES Improving professionals daily life Innehåll VD har ordet...4 Marknad...6 Affärsområde Tvätt...8 Affärsområde Tork...11 Affärsområde Lyft...15 Produktutveckling

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEWSFACTORY I SAMARBETE MED KTH OCH LIU ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEWSFACTORY I SAMARBETE MED KTH OCH LIU ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEWSFACTORY I SAMARBETE MED KTH OCH LIU ANNONS Industriell Ekologi Distribueras i Ny Teknik den 8 september Konsten att vända miljöutmaningar till affärsmässiga

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

colorexpert 20 års Permahyd kvalitet. Ny Klarlack. Permasolid HS Speed Clearcoat 8800. För supersnabb torkning. MyTraining. Det nya träningsprogrammet

colorexpert 20 års Permahyd kvalitet. Ny Klarlack. Permasolid HS Speed Clearcoat 8800. För supersnabb torkning. MyTraining. Det nya träningsprogrammet colorexpert Produkt System Kulörer Träning Marknadsföring 20 års Permahyd kvalitet. Ny Klarlack. Permasolid HS Speed Clearcoat 8800. För supersnabb torkning. MyTraining. Det nya träningsprogrammet på nätet.

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

VERKSTAD Nyheter & reportage från Sveriges tillverkningsindustri i samarbete med Qimtek och MVR. viktig länk i tillverkningskedjan

VERKSTAD Nyheter & reportage från Sveriges tillverkningsindustri i samarbete med Qimtek och MVR. viktig länk i tillverkningskedjan Svensk VERKSTAD Nyheter & reportage från Sveriges tillverkningsindustri i samarbete med Qimtek och MVR NR 3 27 MAJ 2014 ÅRGÅNG 99 STÅLET viktig länk i tillverkningskedjan Automatica Framtidens teknik Vi

Läs mer

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2006 inkluderande Hållbarhetsredovisning Innehåll 1 Det här är SKF 2 Vd har ordet 4 SKF the knowledge engineering company 6 SKFs marknader 8 Förvaltningsberättelse 17 Aktier och aktieägare

Läs mer