... Nykarleby an1 I~ola. läsåret ~-~ ~... ~...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "... Nykarleby an1 I~ola. läsåret ~-~ ~... ~..."

Transkript

1 ... Nykarleby an1 I~ola läsåret ~-~ ~... ~...

2 Nykarleby samskola avslutar sitt 43 läsår fredagen den 31 maj. Skolan har arbetat enligt samma läroplan som tidigare med undantag av att yrkesorienterande undervisning införts i kl. V med en veckotimme, medan antalet veckotimmar i historia i klassen minskats med en. Läsåret började den 3 sept. Höstterminen slutade den 18 dec. Vårterminen inleddes den 11 jan. och slutar den 31 maj. Antalet arbetsdagar var under höstterminen 83 och under vårterminen 101 eller sammanlagt 184 arbetsdagar. Sportlovet inföll under tiden 25 febr.- 4 mars. Hälsotillståndet bland eleverna har varit tillfredsställande. Skolläkaren har jämte skolsköterskan undersökt samtliga elever i kl. I och V. Skolan har åtnjutit lagenliga statsunderstöd och har dessutom erhållit bidrag från Nykarleby stad och l andskommun samt från Munsala och Jeppo kommuner. Elevhemmet har som förr mottagit ett betydande understöd från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. För de kommunala och privata understöden uttalar skolan sitt uppriktiga tack. Bland avbrotten i den vardagliga arbetsrutinen antecknar vi under höstterminen besök av Skolteatern den 17 okt. Den 9 febr. förevisades en film med geografiskt innehåll. Borgå stifts ungdomspräst pastor Bo-Göran öhblom besökte skolan den 12 febr. och höll därvid morgonandakten samt hade lektioner i klasserna IV och V. Den 19 febr. anordnades av Samfundet Folkhälsan en information med filmförevisning om tobakens skadlighet. Den 26 april besöktes skolan av två representanter för Skolungdomsförbundet, vilka gav instruktioner om konventsarbetet för klasserna IV och V. Samma dag deltog 30 elever i kl. V i den av sparbankerna anordnade matematiktävlingen. Eleverna har också varit i tillfälle at t under lärares ledning besöka en grafikutställning i staden. Föräldramötet hölls i år i Socl(lot folkskola den 10 nov. Samvaron var trivsam med omväxlande program. Elevkonventet har haft lärare Henry Grönlund som kurator och eleven i kl. V Ulf Smedberg som ordförande. Kontakten med Vörå samskola har upprätthållits som under tidigare år. Vid SFSI:s mästerskapstävlingar i Skidlöpning i Karis-Billnäs placerade sig eleven i kl. V Markus Riissanen som etta i klassen pojkar under 16 år, medan Frank Lindh, kl V, blev tvåa i klassen över 16 år. I den yngre pojkklassen hemförde vår skolas lag förstaplaceringen. Vid de av seminariet anordnade stafettskidtävlingarna placerade sig våra deltagare bra. Den årliga skidtävlingen mellan klasserna vanns av kl. V.

3 4 t Den 17 nov. avled genom en olyckshändelse eleven i kl. II Monica Jåfs. Hennes plötsliga bor1:)l5ång väckte djup förstämning. Skolan hade mist en trevlig och skötsam elev, en glad medlem i kamratkretsen var för alltid borta. Inspektion Någon inspektion har icke förrättats under året. Föräldraråd Lundqvist, Göta, fru, ordf. Bertlin, Sigfrid, ombudsman Fors, Emil, köpman Lobb:a,s, Greta, fru Nylander, Mikael, apotekare Direktion Granqvist, Ture, skolförest., ordf. Blomqvist, Reinhold, bankdir., vordf., kassör Eklund, Ernest, stadsdir. Eng, 'Eliel, fabrikör Nylander, Mikael, apotekare Sourander, Torsten, med.lic. Aström, Ake, lektor Ahman, Erik, skolans rektor, sekreterare Still Runar, kaplan, religion kl. I-V, engelska kl. V. Tjänstledig fr Vikarier: religion kl. I, II, V lärare Henry Grönlund, kl. III, IV folkhögskollärare Ture Sandvik, engelska ,4, fru Carita Rehula, folkskollärare Tomas Rehula. Storå, Margareta, teckn.lär., skolans prorektor, teckning kl. I-V, välskrivning kl. I-II, gymnastik för flickor kl. I-V. Tjänstledig och Vikarier: teckning lär.kandidaterna Johan Bonns, Erik Reipsar, Christer Storbjörk, Olav Storgård och Rolf Wessman; välskrivning och gymnastik och lär. Göta Lundqvist. Witting, John, kantor-organist, sång kl. I-V, gymnastik för gossar kl. I-V. Ahman, Erik, filmag., skolans rektor, svenska kl. IV-V, tyska kl. II-V, engelska kl. IV, historia kl. II-V. Skolläkare Sourander, Torsten, med.lic., första stadsläkare Skolsköterska Renvall, Birgit, hälsosyster Föreståndarinna för elevhemmet Nylund, Helmi, fröken Hill, Uno A., arbetare Vaktmästare-gårdskarl 5 Suppleanter Asplund, Runar, trädgårdsmästare Casen, Hugo, köpman Dahlstedt, Ragnar, skolförest. Lärarpersonal Grönlund, Henry folkskollärare, matematik kl. I-V, fysik kl V, kemi kl. IV, yrkesvägledning kl. V. Holm, Elna, filmag., finska kl. I-V, svenska kl. I-III. Häll, Verna, fil.kand., geografi kl. I-V, naturalhistoria kl I-V, hälsolära kl. V. Nylund, Helrni, fröken, huslig ekonomi kl. IV-V. Siegfrids, Elna, lärarinna, handarbete kl. I-III. Vikarie fröken Gerda Mattsson. Hill, Judith, fru Skolstäderska

4 6 7 Elevförteckning Elevernas namn Födelse- Hemort Inskrivn. år år kl Elevernas namn Födelse- Hemort Inskrivn. West, Brita 50 Munsala 62 I år år kl. Wik, Elisabet 50,Nykarleby lk 62 I Kl. 1 Wikström, Carita 51 Jeppo 62 I Klassföreståndare Winqvist, Stefan 51 Nykarleby 62 l pastor Runar Still (-1.11 ) 41 kantor John Witting 0.11-) 1 ) avgått Almberg, Fjalar 1950 Jeppo 1962 I ") avgått Andersson, Bernic;e 50 Munsala 62 I Backman, Leif 50 Munsala Kl..1 ".! i ~ 62 I Björk, Harry ' ) 51 Nykarleby 62 I Klassföreståndare Broman, Kerstin 50 Nykarleby lk 62 I lärare Henry Grönlund ~. Eklund, Bo 50 Nykarleby 62 I Ahlström, Ann-Britt 1950 Nykarleby 1961 I Fagernäs, Kai 51 Nykarleby 62 I Almqvist, Anna-Greta 49 Jakobstad 62 II Finskas, Nils 49 Jeppo 62 I Asplund, Inger 49 Nykarleby lk 61 I Fors, Fjalar 49 Jeppo 62 I Björk, Maj-Len 50 Munsala 61 I Haglund, Jan 50 Nykarleby 62 I Eng, Beatrice 50 Nykarleby lk 61 I Helsing, Gunvor 50 Munsala 62 I Enström, Gunnel 49 Jeppo 61 I HUhtamäki, Thure 50 Munsala 62 I Eriksson, Karita 50 Nykarleby lk 61 I JUlin, Magnus 50 Jeppo 62 I Fagerholm, Gunvor 49 Jeppo 61 I Jåfs, Stefan 51 Munsala 62 I Fogel, Marita 49 Munsala 61 I Kangas, Matti 51 Munsala 62 I Fors, Helena 49 Nykarleby 62 II Kronlöf, Lisbeth 51 Jeppo 62 I Frilund, Johan 50 Nykarleby 61 I Kronqvist, Gerd 50 Nykarleby lk 62 I Granfors, Peter 50 Jeppo 61 I Kultalahti, Karin 50 Pedersöre 62 I Haglund, Bo 48 Jeppo 62 II Käldman, Johan 51 Jeppo 62 I Henriksnäs, Karin 49 Munsala 61 I Laggnäs, Hans-Christer 50 Munsala 62 I Heselius, Kristina 49 Nykarleby lk 61 I Latvala, Pekka 50 Munsala 62 I Högberg, Margareta 49 Nykarleby lk 61 I Lumme, Greta 49 Oravais 52 I Johnson, Agneta 50 Nykarleby lk 61 I Mangström, Svanhild 51 Munsala 62 I Jåfs, Monica ') 50 Munsala 61 I Mäenpää, May-Gret 51 Nykarleby lk 62 I Karlsson, Kenneth 49 Nykarleby 61 I Neuman, Barbro ") 50 Munsala 62 I Lindh, Roland 48 Nykarleby 61 I Nikonen, Alf 50 Nykarleby lk 62 I Linqvist, Birgitta 49 Nykarleby lk 61 I Nylund, Brita 50 Munsala 62 I Lobbas, Margareta 49 Nykarleby 61 I Olsoni, Myrica 51 Jeppo 62 I Lundqvist, Bernt 50 Nykarleby 61 I Salonen, Eivor 50 Nykarleby lk 52 I Lundström, Margareta 47 Nykarleby 62 II Sjöholm, Brita 49 Maxmo 62 I Lärka, Elisabet 50 Munsala 61 I Storholm, Stefan 51 Pedersöre 62 I Lärka, Elise-Maj 49 Munsala 61 I Strand, Ulla 49 Oravais 62 I Mäenpää, Helena 50 Nykarleby lk 61 I s tranden, Boris 50 Nykarleby lk 62 I Norrgård, Rune 49 Jeppo 62 II Sundell, Helena 50 Nykarleby 62 I Nyholm, Gerd 49 Munsala 61 I Sundqvist, Inger 51 Munsala 62 I Oksanen, Hely 50 Munsala 61 I Sundsten, Jan 50 Munsala 62 I Renvaktar, Runar 49 Nykarleby lk 61 I Sundvik, Fjalar 50 Munsala 62 I Riissanen, Helena 50 Nykarleby 61 I

5 8 O Elevernas namn Födelse- Hemort Inskrivn. Elevernas namn Födelse- Hemort Inskrivn. år år kl. år år kl. Siegfrids, Elisabet 50 Nykarleby 61 I Levlin, Christer Sikström, Marlene 48 Nykarleby lk 60 I 50 Munsala 61 I Mangström, Gun-Viol 48 Munsala Sjö~olm, Anita 60 I 50 Nykarleby lk 61 I Neuman, Raymond Sjöholm, Siv 48 Munsala 60 I 50 Nykarleby lk 61 I Nyholm, Viola Sourander, Ulf 48 Munsala 60 I 49 Nykarleby 61 I Nystrand, Klas Strand, Bengt 48 Nykarleby lk 61 II 50 Munsala 61 I Pirilä, Lisbeth Sund, Carola 48 Munsala 60 I 49 Nykarleby 61 I Rausk, Ulla Torrkulla, Anders 46 Oravais 60 I JO Nykarleby 61 I Renvall, Ma'rianne Westeriund, Leif 48 Nykarleby I Nykarleby 61 I Romar, Ulla-Stina Westeriund, Tapio 48 Jeppo 60 I 49 Nykarleby 62 II Sandberg, Marita Wiklund, Marita 48 Jeppo 60 I 48 Munsala 61 I ~, Sandberg, Per Wiklund, Ralf 48 Jeppo I Nykarleby lk 60 I Sundsten, Gun österlund, Marie-Louise 48 Munsala I Nykarleby 60 I Suni, Fjalar Munsala 60 I,) Svensson, Christina avlidit Nykarleby 60 I Thel, Monica 48 Nykarleby lk 61 II Kl. III Torrkulla, Göran 49 Nykarleby 60 I Klassföreståndare Wik, Birgit 48 Nykarleby lk 60 I filkand. Verna Häll Witting, Helen 48 Munsala 61 II österlund, Maj 49 Nykarleby 62 III Björkman, Solveig 1949 Nykarleby lk 1960 I övergaard, Odd 48 Nykarleby 59 I Blomqvist, Erik 49 Munsala 60 I övergaard, Solveig 47 Nykarleby 59 I Bärs, Guy 48 Jeppo 60 I 45 Cederborg, Håkan 49 Jeppo 60 I Elenius, Mary 48 Jeppo 61 II Kl. IV Enström, Alf 47 Jeppo 60 I Klassföreståndare Enström, Gunborg 48 Jeppo 60 I fil.mag. Elna Holm Fagerholm, Magnhild 47 Jeppo 60 I Andersson, Solveig e 1947 Munsala 1959 I Fagerholm, Tua 47 Oravais 61 III Backlund, Christer e 48 Jeppo 59 I Finskas, Karita 49 Jeppo 60 I Björkman, Gerd e 47 Nykarleby lk 59 I Fors, Margareta 48 Nykarleby 61 II Bäck, Barbro e 47 Nykarleby lk 60 II Fors, Tage 49 Jeppo 60 I Ek, Maj-Len e 48 Purmo 59 I Forsman, Christine 47 Nykarleby 60 I Enlund, Håkan ') e 46 Nykarleby lk 58 I Frostdahl, Jan-Erik 47 Nykarleby lk 60 I Finskas, Birgitta e 48 Jeppo 59 I Grahn, Margita 47 Jeppo 59 I Guldbrand, Birgitta e 47 Nykarleby 62 IV Henriksnäs, Kristina 48 Nykarleby lk 60 I Hedman, Håkan e 47 Munsala 59 I Holm, Alf 49 Munsala 6CJ I Hellman, Christine e 47 Pedersöre 59 I HUhtamäki, Lisa 49 Munsala 60 I Henriksnäs, Gunilla e 47 Munsala 59 I Häll, Lars-Erik 49 Jeppo 60 I HUhtamäki, Allan e 47 Munsala 59 I Juutinen, Ake 47 Munsala 59 I Häggblom, Henrik 46 Nykarleby 60 II Karf, Ulla 48 Jeppo 60 I JUlin, Ulla-Maj e 47 Jeppo 59 I Kavander, Sixten 48 Munsala 59 I Knutar, Ulf e 47 Nykarleby lk 59 I Kivinen, Vineta 49 Nykarleby 60 I Kock, Britta e 48 Nykarleby lk 61 II J:.,atv!J.la, Riitt~ 1;9 Munsala ~O I Lassus, Bengt e 48 Jeppo 59 I

6 10 11 Elevernas namn Födelse- Hemort ' Inskrivn. Elevernas namn Födelse- Hemort Inskrivn. år år kl. år år kl. Lind, Jan e 47 Nykarleby lk 59 I HäggIund, Margareta e 45 Nykarleby Lindell, Beatrice 57 I ' ) e 48 Nykarleby lk 59 I Kivinen, Håkan e 46 Nykarleby Lindgren, Kurt 58 I e 48 Munsala 59 I Koski, Marja-Leena e 47 Nykarleby lk Lund, Agneta 58 I e 48 Nykarleby 59 I Lindh, Frank e 46 Nykarleby 58 I Nikunen, Ulla e 48 Nykarleby 59 I Lindström, Monica e 47 Nykarleby lk 58 I Nyberg, Gunne-Maj e 48 Nykarleby lk 59 I Lindvall, Kerstin 46 Nykarleby lk 57 I Nyby, Siv-Britt e 48 Munsala 59 I Lundqvist, John e 46 Nykarleby lk 58 I Nylund, Karl-Erik e 4() Munsala 59 I Lundqvist, Mona e 46 Nykarleby lk 58 I Nyman, Kristina e 47 Nykarleby lk 59 I Nelson, Georg e 46 Munsala 57 I Nystedt, Roger e 48 Nykarleby lk 59 I Neuman, Agneta e 46 Munsala 58 I Sandberg, Sten e 47 Jeppo 59 I Nybäck, Regina e 46 Nykarleby 58 I Sandler, Eivor e 48 Munsala 59 I Nybäck, Roger e 46 Nykarleby lk 58 I Sandvik, Lars e 48 Nykarleby lk 59 I Nygård, Margareta e 46 Nykarleby lk 59 II Sandås, Ulla-Maj e 47 Jeppo 59 I Nyman, Tor e 45 Munsala 57 I Snellman, Benita e 48 Pedersöre 59 I Riissanen, Markus e 47 Nykarleby 58 I Sourander, Thor e 47 Nykarleby 59 I Sik, Anita e 46 Munsala 58 I Sundqvist, Göran e 47 Munsala 59 I Smedberg, Ulf e 45 Munsala 58 I WesterIund, Roger e 47 Nykarleby 59 I Sourander, Christer e 45 Nykarleby 58 II Wiik, Måns e 47 Nykarleby lk 59 I Stranden, Bjarne e 46 Nykarleby lk 58 I Wikström, Alice e 47 Nykarleby lk 59 I Sundsten, Cay e 46 Munsala 58 I Wikström, Bjarne e 48 Nykarleby lk 59 I Svensson, Birgitta e 46 Nykarleby 58 I Zittra, Lars-Erik e 48 Nykarleby 59 I Tidström, Christer e 46 Jeppo 58 I Zittra, Lisbeth e 47 Esse 59 I Träisk, Ulla-Britt e 47 Jeppo 58 I 40 WesterIund, Kerstin e 44 Nykarleby 58 II 1) avgått Wikblom, Benita e 47 Nykarleby lk 58 I ' ) avgått Wiklund, Inger e 46 Nykarleby lk 57 I e = har läst engelska Willman, Bengt e 46 Nykarleby lk 58 I Kl. V österberg, Doris 46 Nykarleby lk 58 I 39 Klassföreståndare teckn.lär. Margareta. Stor å e = har läst engelska rektor Erik Ahman (7/11-23/2) Andersson, Ulf e 1946 Nykarleby lk 1958 I Asplund, Cay e 47 Munsala 58 I Blomqvist, Alf e 46 Nykarleby 58 I Calden, Anders e 47 Munsala 58 I Damberg, Gunilla e 47 Nykarleby 58 I Fors, Håkan e 46 Jeppo 59 II Grahn, Ann-Sofi e 46 Nykarleby lk 58 I Granden, Lisen e 47 Jeppo 58 I Helsing, Helena e 46 Munsala 58 I Helsing, Margareta e 46 Munsala 58 I ;Holmberg, Kerstin e 47 Sjundeå 58 I

7 Samlingar och gåvor En karta över romerska riket har inköpts. En gymnastikmatta har anskaffats. Lär. kand. Erik Reipsar har skänkt skolan ett linoleumsnitt gjort av givaren själv. Lärarrummet har av eleverna mottagit en julgåva. Skolan har av ett större antal firmor fått motta pris till skidtävlingarna. För dessa och för de andra gåvorna uttalar skolan sitt tack.

8 18 Stipendier FÖljande elever har erhållit stipendier: Kl. V: Helena Helsing, Monica Lindström, John Lundqvist och Bjarne Stranden 25 :- mk vardera samt Mona Lundqvist konventsstipendiet 15:- mk. Kl. IV: Gunilla Henriksnäs och Lars-Erik Zittra 15:- mk vardera samt Alice Wikström 20:- mk. Kl. III: Klas Nystrand och Birgit Wik 10:- mk vardera. Kl. II: Gunvor Fagerholm och Göran Torrkulla 10:- mk vardera. Kl. I: Thure Huhtamäki och May-Gret Mäenpää 10:- mk vardera. Samtliga stipendier utom konventsstipendiet h ar tagits ur diverse fonder.

N Y KA R L E B Y SAMSKOLA LASARET

N Y KA R L E B Y SAMSKOLA LASARET N Y KA R L E B Y SAMSKOLA LASARET 1963-1964 Nykarlehy samskola avslutar sitt 44 läsår den 30 maj. Aret har gått i det lugna arbetets tecken enligt den läroplan, som fastställts år 1962. Som en märklig

Läs mer

C}[ykarleby "am"kola. lä6året

C}[ykarleby amkola. lä6året 000000000000000000000000000000000000000000000000 C}[ykarleby "am"kola lä6året 1957-1958 000000000000000000000000000000000000000000000000 Nykarleby samskola avslutar den 31 maj sitt 39 läsår. Skolan har

Läs mer

Nykarleby samskola. läsåret

Nykarleby samskola. läsåret Nykarleby samskola läsåret 95-952, Det nu avslutade läsåret - det trettiotredje i Nykarleby samskolas historia - har varit ett normalt arbetsår. Några större problem ha inte mött och arbetet har därför

Läs mer

Nykarleby samskola. läsåret 1950-1951

Nykarleby samskola. läsåret 1950-1951 samskola läsåret 1950-1951 sainskolla avsl'utar med denna vårtermins utgång sitt trettiooandra läsår. Det gångna året har i alla avseenden varit ett noormalt,arbetsår Ooch ansluter sig därutinnan till

Läs mer

Arbetsgrupp för arrendetomter vid Andra sjön (tillsatt av sst

Arbetsgrupp för arrendetomter vid Andra sjön (tillsatt av sst Kommittéer och arbetsgrupper Näringspolitiska kommittén, 2013-2016: Granlund Vald-Erik, 2013-2014, 2015-2016 Saari Ted, 2013-2014 Sjöblom Göran Sundstén Anna, sekreterare Vestlin Albert, 2015-2016 Arbetsgrupp

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

CJ1,ykarleby 6am6kola. lä"året

CJ1,ykarleby 6am6kola. läåret CJ1,ykarleby 6am6kola lä"året 1961-1962 ---------------------------- Nykarleby samskola avslutar den 30 maj sitt 43 läsår. Skolan har arbetat enligt samma läroplan som tidigare. Läsåret började den 1 sept.

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 Rang Lag M V O F Poäng Diff Lagmedlemmar 1 Enköping PRO 7 5 5 0 0 10 30 Wengström Sören; Rundström Maud; Lönnholm Tommy 2 Trögd SPF 3 5 4 1 0 9 35 Sture Pettersson; Gun Pettersson;

Läs mer

Resultatlista Plac Lag Poäng Diff Lagmedlemmar

Resultatlista Plac Lag Poäng Diff Lagmedlemmar 1 17 10 37 Ingemar Johansson MARIESTAD Tage Axelsson MARIESTAD Birgitta Cardell MARIESTAD 2 2 10 25 Håkan Ödlund MARIESTAD Lars Marino MARIESTAD Berit Andersson MARIESTAD 3 5 8 26 Olle Johansson SKÖVDE

Läs mer

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Gunnar Tonnquists släkt 4 Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Tabell Johan Alfred Sjöberg (fk Tånnqvist). Soldat, lantbrukare. Född 20 jun 859 i Kårabo, Tånnö (F). Död 6 dec 947 i

Läs mer

Barbro Axelssons Skrädebergs album Sid 1 av 44

Barbro Axelssons Skrädebergs album Sid 1 av 44 Barbro Axelssons Skrädebergs album Sid 1 av 44 Familjen Erik Axelsson 2 Edit Key Erik Barbro Axelsson Barbro Erik Edit Axelsson Skrädeberg 3 Barbro o Key Axelsson Skrädeberg 4 1 2 3 4 5 6 1. Key Axelsson

Läs mer

Nykarle by samskola. läsåret 1949-1950

Nykarle by samskola. läsåret 1949-1950 Nykarle by samskola läsåret 1949-1950 s,amskola avslutar med denna vårtermins utgång sitt trettiofö'l1sta läsår. Det är en glädje 'att konstatera, att detta åt gått i det lugna arbetets tecken, de störande

Läs mer

Plats Klass Namn Klubb S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Total 1 1 Leif Hedlund ÖPB Bernth Andersson Köping

Plats Klass Namn Klubb S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Total 1 1 Leif Hedlund ÖPB Bernth Andersson Köping Resultatlista 2016 1 1 Leif Hedlund ÖPB 212 193 175 199 209 179 1167 2 1 Bernth Andersson Köping 215 180 184 189 212 166 1146 3 1 Roos Sandberg Fagersta 154 201 191 146 152 166 1010 4 1 Sten Andersson

Läs mer

Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1. 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda. 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen

Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1. 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda. 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen 3a 14 Gunilla Andersson & Karl-Erik Olsson / Stala PRO

Läs mer

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Herrar Bana A 21 anmälda 1 Hans-Ove Eriksson Nyköpings OK 79:22 0:00 2 Leo Johansson Vandrarringen 85:47 6:25 3 Kenneth Johansson Eskilstuna OL 86:33 7:11 4

Läs mer

Resultatlista efter omgång 5

Resultatlista efter omgång 5 Resultatlista efter omgång 5 Plac Lag Lagmedlemmar 1 20 Leif Jakobsson STRÄ Lillemor Elihn STRÄ 2 66 Bo Lagerfalk ÄRLA Sixten Johansson ÄRLA 3 2 May Söderqvist HÄLL Stig Nygren HÄLL 4 78 Rene Lillelund

Läs mer

Kääntöjärvi, Nilivaara

Kääntöjärvi, Nilivaara Pimpel DM 2004-04-04 Kääntöjärvi, Nilivaara Norrbotten Resultat DM i Pimpel Kääntöjärvi 040404 Herrseniorer Namn Klubb Gram 1. Tommy Nilsson Nilivaara SFK 5895 2. Håkan Nilsson Nilivaara SFK 5805 3. Conny

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Tid: 2015-02-18, Kl. 19.00 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Kent E. Nilsson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 1/2015. Församlingsrådets sammanträde onsdag 21.1.2015 kl. 18 20.10

VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 1/2015. Församlingsrådets sammanträde onsdag 21.1.2015 kl. 18 20.10 VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 1/2015 Detta protokoll innehåller följande paragrafer: 1 Sammanträdets öppnande och andakt... 1 2 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet... 1 3 Val av två protokolljusterare...

Läs mer

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 1 år 2 Leif o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd Ingrid o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 3

Läs mer

Debiteringslängd Fördelning av byggnadskostnader. Förrättningsnr

Debiteringslängd Fördelning av byggnadskostnader. Förrättningsnr 1(7) TK20 Backman 31 0,2 0,00 Backman Johnny Lars-Peter TK50 Melin 18 0,1 0,00 Melin Brita Maria Melin Kurt Solvig TK67 Udd 26 0,2 0,00 Udd Johan Mikael Udd Ingegerd Birgitta TK92 Malm & Damsten 30 0,2

Läs mer

STARTLISTA FÖRMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK

STARTLISTA FÖRMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK 07:00 01 - L Hillerstig / U Lindblom 32,7 Gul HILLERSTIG, Lars Enköpings Golfklubb 670504-041 8,1 Gul LINDBLOM, Urban Enköpings Golfklubb 481121-012 24,6 - K Johansson / A Wåhlstedt 31,6 Röd JOHANSSON,

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 306 Thomas Gurell 14535 0 2 68 Christer Karlsson 13598 0 3 161 Kjell Johansson 13404 0 4 316 Tomas Heghammar 13248 0 5 173 Kjell Persson 13234 0 6 1 Agneta Persson 13208 0 7 239 Mathias Ernest 13043

Läs mer

Efter omgång 5. Datum

Efter omgång 5. Datum 0 1 161 Kjell Johansson 16559 0 2 306 Thomas Gurell 16016 0 3 68 Christer Karlsson 15149 0 4 316 Tomas Heghammar 14753 0 5 239 Mathias Ernest 14657 0 6 71 Christer Karlsson 14238 0 7 1 Agneta Persson 14220

Läs mer

NYKARLEBY SAMSKOLA LASARET 1965-1966

NYKARLEBY SAMSKOLA LASARET 1965-1966 NYKARLEBY SAMSKOLA LASARET 1965-1966 Nykarleby samskola avslutar sitt 47 läsår den 28 maj, ett ovanligt tidigt datum betingat av pingsthelgen. Aret har utan överdrift sagt varit ett av de märkligaste i

Läs mer

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 1 2 3 4 5 6 1. Åke Johansson Rök 2. Eivor Karlsson Rök 3. Ulla Kall Stora Krokek 4. Gösta Kall Stora Krokek 5. Siv Karlsson Getingaryd 6. Yngve Karlsson Getingaryd

Läs mer

Vintercuppen 2016 deltävling

Vintercuppen 2016 deltävling C-Vapen Klass Vintercuppen 06 deltävling 06-0-06 Tomas Pekkala 44 47 45 46 49 46 77 Silver Rolf Strömberg 46 46 4 4 40 44 6 Brons Ronnie Larsson 40 44 45 7 46 46 58 4 Sjöberg Magnus 40 45 4 46 4 40 57

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista Herrar -37 Klubb Damer -37 Klubb RES RES 1 Östen Andersson Piteå 1158 1 Laila

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

Efter omgång 9. Datum

Efter omgång 9. Datum 0 1 59 Birgitta Pihlgren 24542 0 2 103 Eva Magnusson 23105 0 3 247 Lotta Traav 22153 0 3 329 Thomas Söderlund 20981 0 5 215 Lennart Axelsson 20899 0 6 86 Daniel Lidström 18783 0 7 88 Daniel Solvander 18031

Läs mer

Skogsflicksmatchen_2012, Klassresultatlista

Skogsflicksmatchen_2012, Klassresultatlista Page 1 of 6 Skogsflicksmatchen_2012, Klassresultatlista 2012-05-26 D85 2350 meter 2 anmälda 1 Anna Hermansson Skåne 48:33 0:00 2 Lena Nordahl Skåne 54:36 6:03 D80 2350 meter 10 anmälda 1 Lisa Hedström

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb 12:00 1 - U Larsson / S Gustavsson 19,8 6,3 Gul LARSSON, Ulf A 9,4 12 Gul GUSTAVSSON, Stefan A 10,4 13 - M Nilsson / F Andersson 8,3 2,8 Gul NILSSON, Mats A 2,8 4 Gul ANDERSSON, Fredrik A 5,5 7 12:10 1

Läs mer

Ättligar efter Teodor Karlsson. Tabell 1

Ättligar efter Teodor Karlsson. Tabell 1 Ättligar efter Teodor Karlsson Tabell 1 Karl Theodor Karlsson. Född 1877-11-09 i Söderhamn, Sverige. Död 1942-03-10 i Korsnäs. Tidigare även Åbb efter hemmanets namn. Gift 1903-11-14 i USA med Lovisa Eriksdotter

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

DM Pimpel Lycksträsket

DM Pimpel Lycksträsket DM Pimpel 2016-04-03 Lycksträsket Herrseniorer 1. Henrik Nordin Skellefteå SFK 5314 g Kval 2. Jörgen Rudholm Skellefteå SFK 5126 g Kval 3. Niklas Gotthardsson PK Nordic 4584 g Kval 4. Mattias Markström

Läs mer

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014.

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Plac Herrar Lag Poäng Pris 1 Kjell-Åke Johansson Åstorp 1303 1 000 kr 2 Jan Thylander Kirseberg, Malmö 1265 600 kr 3 Bo Björklund Kirseberg, Malmö 1237 400

Läs mer

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag acks Vägsamfällighet 1 Cecilia Pierrou 1 600 0,91 1:19 546 kr 20 kr 566 kr 2 Aina Sundin 1 1800 0,91 1:111 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 3 Erene Sundberg 1 1800 0,91 1:126 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 4 Vanja & Chrisitna

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-2 Sara Granberg. Ålderspresident... Lars Ericson. Justerande... Maria Thorgen och Jörgen Eklund BEVIS

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-2 Sara Granberg. Ålderspresident... Lars Ericson. Justerande... Maria Thorgen och Jörgen Eklund BEVIS _ Plats och tid Elite Stadshotellet, kl. 18.30-18.45 Beslutande Maria Thorgren, Iréne Englund (för Britt Sandström), Karin Tilly, Jörgen Eklund, Alice Widlund, Ingemar Egelstedt, Ulrika Pettersson, Ulla

Läs mer

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg Klippans Pensionärs Bowling redovisar här resultatet från vår Hösttävling, som pågick under tiden 1 oktober till den 3 december 2015 och totalt 10 omgångar. Klass A omfattar spelare med snitt från 155

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 164 Kjell Persson 5516 0 2 111 Henrik Adolfsson 5032 0 3 104 Gunnar Ljungberg 4957 0 4 120 Inger Johanson 4924 0 5 181 Lars Daborn 4832 0 6 11 Anders Berg 4773 0 7 265 Robert Markenfelt 4722 0 8 208

Läs mer

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus 2*30 m 9.3 Marisel Björkman-73 1988 9.3 Sofia Nilsson-72 1988 9.3 Hanna Jonasson-79 1993 9.4 Emma Hansson-93 2007 9.5 Malin Johansson-90 2007 9.6 Emelie Andersson-83

Läs mer

Långsele vuxen slutresultat

Långsele vuxen slutresultat Långsele vuxen slutresultat Vuxen Placering Efternamn Förnamn Ort Vikt i gr Minsta fisk 1 Båtsman Kjell-Åke Långsele 5300 2 Axelsson Martin Lycksele 1012 3 Wännström Staffan Lycksele 883 4 Sigefelt Lena

Läs mer

1. Maria O 631 p 2. Särla L 616 p 3. Sonny L 613 p 4. Annette B 597 p 5. Berit A 582 p. Piteås bästa damer. Gun-Britt B 644 p, Britta O 614 p,

1. Maria O 631 p 2. Särla L 616 p 3. Sonny L 613 p 4. Annette B 597 p 5. Berit A 582 p. Piteås bästa damer. Gun-Britt B 644 p, Britta O 614 p, Resultat Här ser du de bästa resultaten från matcherna. RESULTAT FRÅN PITEÅMATCHEN HEMMA ONSDAGEN 16 januari 2013 Alltid trevligt att möta Piteå, och vi försökte vinna, men Piteåspelarna var duktigare.

Läs mer

Resultatlista Plac Lag Poäng Diff Lagmedlemmar

Resultatlista Plac Lag Poäng Diff Lagmedlemmar 1 6 10 37 Anita Claesson SKÖVDE Rolf Claesson SKÖVDE Clas Berg SKÖVDE 2 14 8 39 Dorothy Johansson SKÖVDE Leif Johansson SKÖVDE Peter Wallin SKÖVDE 3 27 8 36 Ulla Andersson SKÖVDE Kurt Andersson SKÖVDE

Läs mer

Alhagen: Kolstad Mellangård 1:5 Bygdes ca 1860

Alhagen: Kolstad Mellangård 1:5 Bygdes ca 1860 Kolstad Mellangård Alhagen: Kolstad Mellangård 1:5 Bygdes ca 1860 August Andersson (1869-1949) Ogift Anders Andersson (1874-1962) Hemmansbrukare gm Matilda Kristina Karlsson (1879-1959) f. i Ö Vingåker

Läs mer

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Lisa Andersson o Allan Nyberg Gräsberg 2 Allan o Harald Nyberg Gräsberg 1933 3 1 4 2 3 6 5 1. Gustav Adolf Johansson Klämmestorp

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Scramble B-klass (2012) Klass Placering B-klassen Namn Rond 1 Spelform Scramble, Slagtävling Spel.kat. Klubb CBA S-HCP Datum 2012-08-26 Resultat Särskiljning 1 Fredrik Bencker 7,9 56.1 Christine Nordström

Läs mer

Protokoll. Fört vid årsmöte i SPF Seniorerna Bråviken Kolmården Datum: Plats: Sjövikskyrkan Närvarande: Se bifogad närvarolista

Protokoll. Fört vid årsmöte i SPF Seniorerna Bråviken Kolmården Datum: Plats: Sjövikskyrkan Närvarande: Se bifogad närvarolista Protokoll Fört vid årsmöte i SPF Seniorerna Bråviken Kolmården Datum: 2017-02-13 Plats: Sjövikskyrkan Närvarande: Se bifogad närvarolista 1 Mötets öppnande Ordförande Nils Nilsson hälsade alla välkomna

Läs mer

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00 Datum 04-07-6, 00 Bana Norrtorps Golfbana 00 0 0 Bengt Andersson 8,0 A X Bengt Andersson 9, Gul56 Bibbi Andersson,5 Röd47 Ann-Marie Björck 0,8 A X Ann-Marie Björck 6,0 Röd47 Karl Erik Björck,4 Gul56 Annika

Läs mer

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 Dahlberg Evy 77 108 Hellström Anna-Lena 109 140 Hellström Bo

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Elisabet

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Korsholms pensionärsförening r.f. Mustasaareneläkeläisyhdeistys r.y.

Korsholms pensionärsförening r.f. Mustasaareneläkeläisyhdeistys r.y. 1 Korsholms pensionärsförening r.f. Mustasaareneläkeläisyhdeistys r.y. Protokoll Årsmöte Tid 30.3.2012 kl 13.00 Plats Seniorpunkten i Smedsby Närvarande 18 medlemmar bilaga 1 1. Mötets öppnande Styrelsens

Läs mer

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 1 av 7 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 030-01-002 Björkliden 44 Björkliden 44 Lundberg Birgitta 100 2000-05-01 030-01-003 Björkliden

Läs mer

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 1 Protokoll fört vid årsmöte med PRO Kungshamn Datum 2015-03-17 Tid 15.30 Plats Närvarande Folkets Hus, Kungshamn 125 st. medlemmar Dagens värdpar Margareta och Sven Aronsson Nya medlemmar 1 Mötets öppnande

Läs mer

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte Sträcka Namn Klubb Tid Placering Lag 17 35:50 1 1 Mikael Jiremyr Falköping PIF 2 Mikael Jiremyr Falköping PIF 3 Ing-Marie Öst-Påhlsson Göteborg PIF 4 Christian

Läs mer

FRIIDROTTSSTATISTIK 2015 Veteraner ( ) Herrar. Tid/vind namn född.tävl.(klass) datum/tävl/plats

FRIIDROTTSSTATISTIK 2015 Veteraner ( ) Herrar. Tid/vind namn född.tävl.(klass) datum/tävl/plats FRIIDROTTSSTATISTIK 2015 Veteraner (20.11.15) Herrar Tid/vind namn född.tävl.(klass) datum/tävl/plats 100 m 16,82 +1,6 Pär Granbacka 1938 H-75 Vet.FM, Helsingfors 20,38 +0,0 Kurt Byggmästar 1925 H-90 26.6

Läs mer

Volvo World Golf Challenge

Volvo World Golf Challenge Datum 2013-07-06 Starttid Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 1 U Engfors Holmbom/Å Bergström 39 Dam Åsa Bergström Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 19,6 Röd 19 Ulrika Engfors Örnsköldsviks

Läs mer

RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB

RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB RAMSBERGSTRÄFFEN FÄLTSKJUTNING 30:de gången 27 APRIL 2003 200 starter. Vi tackar alla skyttar som trotsade vädret och hjälpte oss till en lyckad tävling. Gränser för

Läs mer

Startlista, par/lag: Olka s Äkta Makar

Startlista, par/lag: Olka s Äkta Makar Startlista, par/lag Olka s Äkta Makar Herrljunga Datum 23-7-8, 9 Bana Herrljunga GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 9 K Friberg/G Friberg 3 A X Gunilla Friberg Herrljunga Kent Friberg

Läs mer

GF 17 1 Jens Appelt Glanshammar (T) 4 4 4 6 6 24 6 2 Marcus Ollas Rättvik (W) 3 4 6 5 4 22 6 3 Markus Thoresson Glanshammar (T) 6 1 3 3 3 16 2

GF 17 1 Jens Appelt Glanshammar (T) 4 4 4 6 6 24 6 2 Marcus Ollas Rättvik (W) 3 4 6 5 4 22 6 3 Markus Thoresson Glanshammar (T) 6 1 3 3 3 16 2 GF 15 Klubb 1 2 3 4 5 Sa 1 Darija Radicic Rättvik (W) 6 3 6 5 5 25 5 2 Marcus Åhlin Bälgvikens Skf (D) 3 6 6 0 4 19 3 3 Rebecka Lung-Niellssen Västerås Frivilliga Skf (U) 3 5 2 0 5 15 1 GF 17 1 Jens Appelt

Läs mer

Förtjänstecken utdelade till personer som utfört mångårit osjälviskt arbete för Tösse IF

Förtjänstecken utdelade till personer som utfört mångårit osjälviskt arbete för Tösse IF Förtjänstecken utdelade till personer som utfört mångårit osjälviskt arbete för Tösse IF Svenska Fotbollförbundets Förtjänstmedalj i Guld Åke Nilsson År 2003 Svenska Fotbollförbundets Förtjänstecken i

Läs mer

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr:

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: P R E S I D I U M Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1 Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: 18 425 1948 bildades första lionsklubben i Europa, LC Stockholm den

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. den maj Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Sandberg / Mattsson SANDBERG, Jonatan Götaströms Golfklubb MATTSSON, Felix Götaströms Golfklubb Golfhäftet Trophy 2 Jansson / Trofast TROFAST, Niklas

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Bôxeknuten med Rådhuset till höger Akvarell efter svartvitt foto. J Kangasoja

Bôxeknuten med Rådhuset till höger Akvarell efter svartvitt foto. J Kangasoja NYTT FRÅN BÔXEKNUTEN NUMMER 20 Våren 2015 Bôxeknuten med Rådhuset till höger Akvarell efter svartvitt foto. J Kangasoja UTGIVET AV GLASBRUKSMUSEET MINNENAS SURTE En fotografisk kulturskatt Ett urval bland

Läs mer

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström Unipeg Golf 7 2015-06-23 Gunnar Andersson Viksbergs GK 15 2015-06-17 Marcus

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Hannäs SockenFörening

Hannäs SockenFörening Register över givare Hannäs Sockenförening är en ideell förening, som bildades år 2002. Syftet är att med ekonomiska medel främja utvecklingen i Hannäs Socken. Genom erhållna arv och gåvor skapas ett kapital,

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

Året 2012: Ny chans för tjejerna i GP Pucken. Den 15 oktober 2012: Göteborgs Ishockeyförbund fyller 75 år

Året 2012: Ny chans för tjejerna i GP Pucken. Den 15 oktober 2012: Göteborgs Ishockeyförbund fyller 75 år Året 2012: Ny chans för tjejerna i GP Pucken Efter några års uppehåll var tjejerna glädjande nog tillbaka i GP Pucken. Sex olika lag mötte varandra i Rambergsrinken och i samband med finalspelet i Scandinavium

Läs mer

Bilaga 3: Remissvar och remissinstanser

Bilaga 3: Remissvar och remissinstanser Bilaga 3: Remissvar och remissinstanser Remissvar har inkommit från följande parter: Ann Holst AB Artedikommittén inom Anundsjö hembygdsförening Kristdemokraterna Härnösand LAG Leader Sollefteå Landsbygdsrådet

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

-2, BILDN-SV :00

-2, BILDN-SV :00 -2, BILDN-SV 2016-03-30 16:00 Möteskallelse Onsdagen 30.3.2016 kl. 19.00, Oxhamns skola Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel Hjulfors Jacob Storbjörk,

Läs mer

Bilaga C. BILAGA C - Markavvattning Leveäniemi dagbrott - Fastighetsförteckning Ledningsdragning

Bilaga C. BILAGA C - Markavvattning Leveäniemi dagbrott - Fastighetsförteckning Ledningsdragning FASTIGHETSBETECKNING ÄGARE SVAPPAVAARA 5:3 Statens Fastighetsverk SVAPPAVAARA 9:13 Luossavaara-Kiirunavaara AB SVAPPAVAARA 14:3 Statens Fastighetsverk SVAPPAVAARA 27:1 Statens Fastighetsverk SVAPPAVAARA

Läs mer

Odd Fellow Logen 61 Karlavagnen

Odd Fellow Logen 61 Karlavagnen ALM GÖTE Arb.tel. Född 1934-01-13 MYNTGATAN 1 L Mob.tel. 070-6204379 Invigd 2002-11-27 93148 SKELLEFTEÅ Bost.tel. 0910-13508 E-post gote.alm@myntet.ac ANDERSSON ERIC Arb.tel. Född 1928-12-03 STRANDGATAN

Läs mer

Tävling Kretsfält 4 - KrM C Datum

Tävling Kretsfält 4 - KrM C Datum Tävling Kretsfält 4 - KrM C Datum 2013-06-16 Klubb Namn Patrull Vapen Klass 01-307 Atlas Copco PSK Forsman, Alexandra 7 (09:30) C D1C Forsman, Alexandra 16 (11:00) R 1R Johansson, Kurt 7 (09:30) C VÄC

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

Gotland Runt Line 1. Gotska GK 18 hål. 18 Örebro City Golf & Country Club 9,3 Gul 9 A 24 Vassunda Golfklubb 4,6 Gul 4 A

Gotland Runt Line 1. Gotska GK 18 hål. 18 Örebro City Golf & Country Club 9,3 Gul 9 A 24 Vassunda Golfklubb 4,6 Gul 4 A Datum 2015-05-17, 1400 Bana Starttid Hål Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 1400 1 1400 2 1400 3 1400 4 1400 5 1400 6 1400 7 1400 8 1 Göran Borg 18 Örebro City Golf & Country Club 9,3 Gul 9

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Sturköskolan-Ryd-Uttorp VA-förening Teckningslista för intresse: XXXXX=Initiativtagare & engagerade

Sturköskolan-Ryd-Uttorp VA-förening Teckningslista för intresse: XXXXX=Initiativtagare & engagerade Nr Namn Telnr 1 Telnr 2 Adress Sturkö E-postadress Fastighet Adress2 Postnr Postadress 2 1 Peter Mostberg 0455-424 82 Campingen camping@sturkocamping.com Vice ordförande 2 Göran Mostberg 0455-424 82 Campingen

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Höstscramble 2008 Klass Placering Höstscrambleklassen Namn Rond 1 Spelform Klubb Scramble, Slagtävling Spelhcp Datum 2008-09-21 Resultat Särskiljning 1 Lars Hägg 3,4 57.6 Lars Hägg Stefan Virtanen Jens

Läs mer

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Närvarande: Enligt fastställd förteckning över närvarande medlemmar. 1.

Läs mer

Odd Fellows Riksgolf 2006

Odd Fellows Riksgolf 2006 Odd Fellows Riksgolf 006 Datum 006-07-0 Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 090 Gerd Holmström 9 Köpings GK 6+ Röd 9 Inger Englund Avesta GK 5,0 Röd 7 Aina Blom

Läs mer

Välkommen till en weekend i Dalarna

Välkommen till en weekend i Dalarna Välkommen till en weekend i Dalarna Helgen den 10 11 september 2011 går evenemanget Träffa Dalarna av stapeln. Det riktar sig till dig som är intresserad av att leva, arbeta och bo i Dalarna, men även

Läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag Valberedningens förslag Distriktskongress 28 mars 2015 Socialdemokraterna Västerbotten Dagordningens punkt 5, Kongressfunktionärer 1 Redaktionsutskott Lilly Bäcklund, Lycksele Mötesordförande Annamaria

Läs mer

Odd Fellows Riksgolf 2006

Odd Fellows Riksgolf 2006 Startlista, singel Odd Fellows Riksgolf 006 Datum 006-07- Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 090 Gerd Holmström 9 Köpings GK 6+ Röd Gunnel Andersson 5 Botkyrka

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Sammanträdestid: Onsdagen den , kl

Sammanträdestid: Onsdagen den , kl 1 Sammanträdestid: Onsdagen den, kl. 15.00 Sammanträdesplats: Kronoby gymnasium 14 Sammanträdets öppnande 3 15 Val av protokollsjusterare 3 16 Godkännande av föredragningslistan samt komplettering med

Läs mer

Nästa figurskjutning 16 jan!!! VÄLKOMNA!!!

Nästa figurskjutning 16 jan!!! VÄLKOMNA!!! Figurskjutning nr 1 Stålboda 21-1-9 prisp Klass GF 72 ins insats 1 Magnus Sundell Sollentuna 66366 2717 3 2 Ernst Lindblom Bromma 46466 26 7 3 Gösta Lundberg Sollentuna 46323 1811 4 Frank Nylund Bromma

Läs mer

Leif Palevik, Bo Hallström, Barbro Schneeberger, Louise Nilsson, Inga-Lill Andvallen

Leif Palevik, Bo Hallström, Barbro Schneeberger, Louise Nilsson, Inga-Lill Andvallen Kyrkofullmäktige 2017-04-18 _ Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rudbeckiussalen, Kyrkbacksgården, kl.19.00 20.05 Maria Thorgren, Britt Sandström, Karin Tilly, Jörgen

Läs mer

Valberedningens förslag till Skårekyrkans årsmöte Val av ordförande 1. Val av styrelse till församlingen

Valberedningens förslag till Skårekyrkans årsmöte Val av ordförande 1. Val av styrelse till församlingen Valberedningens förslag till Skårekyrkans årsmöte 2011 Val av ordförande 1 Magnus Berglund Omval 1 år Val av styrelse till församlingen Hans-Olof Holmberg Niclas Modig Carina Haglund Anita Park Anna Haag

Läs mer

DOROTEA KOMMUN. Föreningsregister

DOROTEA KOMMUN. Föreningsregister DOROTEA KOMMUN Föreningsregister 2(19) Uppdaterad 2015-06-23 Innehållsförteckning Fiskevårdsområden/föreningar... 3-4 Handikapporganisationer... 5 Idrottsföreningar... 6-7 Intresse- och Byaföreningar...

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Klass Golfresan Rond 1 Spelform Greensome, Slaggolf Datum 2008-07-13 Placering Namn Klubb Spelhcp Resultat Särskiljning 1 T Eskilsson/C Enström 12,6 63.4 Tomas Eskilsson Christian Enström Högbo GK Högbo

Läs mer