CJ1,ykarleby 6am6kola. lä"året

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CJ1,ykarleby 6am6kola. lä"året"

Transkript

1 CJ1,ykarleby 6am6kola lä"året

2 Nykarleby samskola avslutar den 30 maj sitt 43 läsår. Skolan har arbetat enligt samma läroplan som tidigare. Läsåret började den 1 sept. Höstterminen avslutades den 18 dec. Vårterminen började den 10' jan. och slutar den 30 maj. Antalet arbetsdagar var under höstterminen 86 och under vårterminen 102 eller sammanlagt 188. Sportlovet inföll under tiden 26 febr.- 5 mars. Hälsotillståndet bland eleverna har varit rätt tillfredsställande. Skolläkaren har jämte skolsköterskan undersökt samtliga elever i kl. och V. Skolan har åtnjutit lagenliga statsunderstöd och har därutöver mottagit bidrag av Nykarleby stad och landskommun samt Munsala och Jeppo kommuner, Elevhemmet har som under tidigare år fått ett betydande understöd från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. För de kommunala och privata bidragen uttalar skolan sitt uppriktiga tack. Enligt beslut av tvenne bolagsstämmor med aktieägarna i AB Nykarleby samskola har skolan sedan avslutningen av senaste läsår erbjudits staten till övertagande. Bland händelser utöver den vanliga arbetsrutinen må nämnas, att skolan den 4 sept. besöktes av filkand. Folke Bohlin från Sverige, som höll ett nykterhetsföredrag för de bägge högsta klasserna. Den 22 sept. gästades orten av skolteatern och den 3 och 19 okt. förevisades filmer med geografiskt och naturalhistoriskt innehåll. Den 2 nov. höll pastor J. O. Mattila från Diakonissanstalten i Helsingfors i kl. Vett föredrag om diakonissans yrke och den 20 mars besöktes skolan av stud. C.-E. Borg från Förbundet Kristen skolungdom, och höll därvid morgonandakten samt hade dessutom lektioner i de tre högsta klasserna. Den 2 maj besågs en fotografiutställning i staden. Föräldramötet hölls detta år den 12 nov. och var rätt väl besökt. Programmet var omväxlande med såväl allvarliga som muntra inslag och publiken föreföll att trivas. Elevkonventet har haft stud. Kristina Wistbacka som kurator och eleven i kl. V Sven Bertlin som ordförande. Kontakten med Vörå samskola har upprätthållits som förr. Medlemmar i den kristliga kamratgruppen i skolan har ibland hållit morgonandakten. österbottens skolidrottsdistrikts mästerskapstä vlingar försiggick i Nykarleby den 10 sept. Vid dessa satte eleven i kl. V Barbro Witting rekord i slungboll, vilket dock inte kunde godkännas. Vid förbundsrnästerskapen placerade hon sig dock som etta i samma gren. Vid förbundsrnästerskapen i skidlöpning i Borgå kom Frank Lindh kl. V tvåa i juniorklassen. Vid de av seminariet anordnade stafettskidtävlingarna blev skolans flicklag etta och pojkarna tvåa i var sin

3 N Y KA R L E BY SA M S KO LA REDOGORELSE fö r ä s året A vgiven av ERK Å HMA N

4 grupp. POkaltävlingen i skidlöpning mellan Nykarleby samskola och mellanskolan vid Jakobstads samlyceum vanns' av Nykarleby, som därigenom behåller pokalen för alltid. Den sedvanliga skidtävlingen mellan klasserna vanns a v kl.. nspektion Undervisningen i handarbete inspekterades den 30 sept. av inspektören vid skolstyrelsen Maria Hälvä. Föräldraråd Lund'qvist, Göta, fru ordf. Almqvist, Else, fru Bertlin, Sigfrid, ombudsman Fors, Emil, köpman Nylander, Mikael, apotekare Direktion Granqvist, Ture, skolförest., ordf. Blomqvist, Reinhold, bankdir., v.ordf. (vårterm. skolans kassör) Bäckström, Sven, kommunalsekr., (höstterm.) Eklund, Ernest, stadsdir. Eng, Eliel, fabrikör Nylander, Mikael, apotekare (vårterm.) SOUl~ander, Torsten, med.lic. Aström, Ake, lektor (höstterm. skolans kassör) Ahman, Erik, skolans rektor, sekreterare Suppleanter Asplund, Runar, trädgårdsmästare Casen, Hugo, köpman Dahlstedt, Ragnar, skolförest. Lärarpersonal Holm, Elna, m.mag.: finska kl. -V, svenska kl. -. Häll, Verna, filkand.: geografi kl. -V, naturalhistoria kl. -V, hälsolära kl. V. Nylund, Helmi, fröken: huslig ekonomi kl. V-V. Siegfrids, Elna, lärarinna: handarbete för flickor kl, -, vårterm.. endast kl. U, vikarie i kl. - Lindh, Ebba, fru. Still, Runar, kaplan: religion kl. -V, engelska kl. V. Storå, Marga,reta, teckn.lär. skolans prorektor, teckning kl. -V, välskrivning kl. -, gymnastik för flickor kl. -V. Wistbacka, Kristina, ekon.stud.: matematik kl. -V, fysik kl. V, kemi kl. V. 4 Witting, John, kantor-organist: sång kl. -V, gymnastik för gossar kl. -V. Ahman Erik, filmag. skolans rektor: svenska kl. V-V, tyska kl. -V, engelska kl. V, historia kl. -V. Skolläkare Sourander, Torsten, med.lic., andre stadsläkare Skolsköterska Renvall, Birgit, hälsosyster Föreståndarinna för elevhemmet Nylund, Helmi, fröken Hill, Uno A., arbetare Vaktmästare-gårdskarl Skolstäderska Hill, Judith, fru 5

5 Elevernas namn Födelse- Hemort nskrivn. ELEVFÖRTECKNNG år år kl. Elevernas namn Födelse- Hemort nskrivn. Kl. år år kl. Klassföreståndare KL filkand. Verna Häll Klassföreståndare stud. Kristina Wistbacka Björkman, Solveig 1949 Nykarleby lk 1960 Blomqvist, Erik 49 Munsala 60 Ahlström, Ann-Britt 1950 Nykarleby 1961 Bärs, Guy 48 Jeppo 60 Asplund, nger 49 Nykarleby lk 61 Cederborg, Håkan 49 Jeppo 60 Björk, Maj-Len 50 Munsala 61 Elenius, Mary 48 Jeppo 61 Elenius, Leif-Erik 1) 48 Oravais 61 Enström, Alf 47 Jeppo 60 Eng, Beatrice 50 Nykarleby lk 61 Enström, Gunborg 48 J eppo 60 Enström, Gunnel 49 Jeppo 61 Fagerholm, Magnhild 47 Jeppo 60 Eriksson, Karita 50 Nykarleby lk 61 Finskas, K;arita 49 Jeppo 60 Fagerholm, Gunvor 49 Jeppo 61 Fors, Margareta 48 Nykarleby 61 Fogel, Marita 49 Munsala 61 Fors, Tage 49 Jeppo 60 Frilund" Johan 50 Nykarleby 61 Forsman, Christine 47 Nykarleby 60 Granfors, Peter 50 Jeppo 61 Frostdahl, Jan-Erik 47 Nykarleby lk 60 Henriksnäs, Karin 49 Munsala 61 Grahn" Margita 47 Jeppo 59 Heselius, Kristina 49 Nykarleby lk 61 Haglund, Susan 48 Nykarleby 59 Högberg, Margareta 50 Nykarleby lk 61 Henriksnäs, Kristina 48 Nykarleby lk 60 Johnson, Agneta 50 Nykarleby lk 61 Holm, Alf 49 Nykarleby 60 Jåfs, Monica 50 Munsala 61 Huhtamäki, Lisa 49 Munsala 60 Karlsson, Kenneth 49 Nykarleby 61 Häll, Lars-Erik 49 Jeppo 60 Klingenberg, Birgitta 49 Bergö 61 Karf, Ulla 48 Jeppo 60 Lindh, Roland 48 Nykarleby 61 Kavander, Sixten 48 Munsala 59 r Lindqvist, Birgitta 49 Nykarleby lk 61 Kivinen, Vineta 49 Nykarleby 6,0' Lobbas, Margareta 49 Nykarleby 61 Latvala., Riitta 49 Munsala 60 Lundqvist, Bernt 50 Nykarleby 61 Levlin, Christer 48 Nykarleby lk 60 Lärka, Elisabet 50 Munsala 61 Mangström, Gun-Viol 48 Munsala 60 Lärka, Elise-May 49 Munsala 61 Neuman, Raymond 48 Munsala 60 Mäenpää, Guy 48 Nykarleby lk 60 Nyholm, Viola 48 Munsala 60 Mäenpää, Helena 50 Nykarleby lk 61 Nystrand, Klas 48 Nykarleby lk 61 U Nyholm, Gerd 49 Munsala 61 Pirilä, Lisbeth 48 Munsala 60 Oksanen, Hely 50 Munsala 61 Rausk, Ulla 46 Oravais 60 Renvaktar, Runar 49 Nykarleby lk 61 R envall, Marianne 48 Nykarleby Riissanen, Helena Nykarleby lk 61 Romar, Ulla-Stina 48 Jeppo Rönnqvist, Monica 60 2) 48 Jeppo 61 Sandberg, Marita 48 Jeppo Siegfrids, Elisabet Nykarleby 61 Sandberg, Per 48 Sikström, Marlene Jeppo Munsala 61 Sunds ten, Gun 48 Sjöholm, Anita Munsala Nykarleby lk 61 Sundström, Einar 48 Sjöholm, Siv Munsala Nykarleby lk 61 Suni, Fjalar 49 Sourander, Ulf 49 Munsala 60 Nykarleby 61 Svensson, Christina 49 strand, Bengt Nykarleby Munsala 61 Thel, Monica 48 Sund, Carola 49 Nykarleby lk 61 Nykarleby 61 Torrkulla, Göran 49 Torrkulla, Anders 50 Nykarleby 61 Nykarleby Wik, Birgit Westerund., Leif 49 Nykarleby 61 Witting, Helen 48 Nykarleby lk 60 Wiklund, Marita 48 Munsala 61 österlund, Marie-Louise 48 Munsala 61 Wiklund, Ralf 48 Nykarleby lk 60 övergaard, Odd 48 Nykarleby Nykarleby 59 1) avgått )

6 Elevernas namn Födelse- Hemort nskrivn. Elevernas namn Födelseår år kl. år Kl. Kl. V Klassföreståndare Klassföreståndare Hemort nskrivn. filmag. Elna Holm teckn.lär. Marga reta Storå år kl. Andersson, Solveig 1947 Munsala 1959 Ahinko, Gunilla 1946 Nykarleby lk 1958 Backlund, Christer 48 Jeppo 59 Andersson, Ulf 46 Nykarleby lk 58 Backman, Brita 47 Munsala 58 Asplund, Cay 47 Munsala 58 Björkman, Gerd 47 Nykarleby lk 59 Blomqvist, Alf 46 Nykarleby 58 Bäck, Barbro 47 Nykarleby lk Bäckström, Jan-Erik 1) Nykarleby lk 58 Ek, Ma j-len 48 Purmo 59 Calden, Anders 47 Munsala 58 Enlund, Håk.an 46 Nykarleby lk 58 Damberg, Gunilla 47 Nyka rleby 58 Fagerholm, Tua 47 Oravais 61 Da vidsson, Margaretha 45 Jakobstad 160! Finskas, Birgitta 48 Jeppo Fors, Håk ~n J'eppo 59, Hedman, Håkan 47 Munsala 59 Grahn, Ann-Sofi 46 Nykarleby lk 58 Hellman, Christine 47 Pedersöre 59 Granden, Lisen 47 Jeppo 58 Henriksnäs, Gunilla 47 Munsala 59' Helsing, Helena 46 Munsala 58 Huhtamäki, Allan 47 Munsala 59' Helsing, Margareta 46 Munsala 58 Häggblom, Henrik 47 Nykarleby 60 Holmberg, Kerstin 47 Sjundeå 58 Julin, Ulla-Maj 47 Jeppo 59 Kivinen, Håkan 46 Nykarleby 58 Juutinen, Ake 47 Munsala 59 Koski, Marja-Leena 47 Nykarleby lk 58 Knutar, Ulf 47 Nykarleby lk 59 Lindh, Frank 46 Nykarleby 58 Kock, Britta 48 Nykarleby lk 61! Lindström, Monica 47 Nykarleby lk 58 Lassus, Bengt 48 Jeppo 59 Lindvall, Kerstin 46 Nykareby lk 57 Lind, Jan 47 Nykarleby lk 59 Lundqvist, John 46 Nykarleby lk 58 Lindell, Beatrice 48 Nykarleby lk 59 Lundqvist, Mona 46 Nykarleby lk 58 Lindfors, Greta 47 Nyk a rleby fi8 Nelson, Georg 46 Nykarleby 57 Lindgren, Kurt 48 Munsala 59 Neuman, Agneta 46 Munsala 58 Lund, Agneta 48 Nykarleby 59 Nybäck, Regina 46 Nykarleby 58 Nikunen, Ulla 48 Nykarleby 59 Nybäck, Roger 46 Nykarleby lk 58 Nyberg, Gunne-Maj 48 Nykarleby lk 59 Nygård, Margareta 46 Nykarleb1 lk 59! Nyby, Siv-Britt 48 Munsala 59 Riissanen, Markus 47 Nykarleby 58 Nylund, Karl-Erik 46 Munsala 59 Rudnäs, Siv 47 Munsala 58 Nyman, Kristina 47 Nykareby lk 59 Sik, Anita 46 Munsala 58 Nystedt, Roger 48 Nykarleby lk 59 Smedberg, Ulf 45 Munsala 58 Sandberg, Sten 47 Jeppo 59 Stranden, Bjarne 46 Nykarleby lk 58 Sandler, Eivor 48 Munsala 59 Sundsten, Cay 46 Munsala 58 Sandvik, Lars 48 Nykarleby lk 59 Svensson, Birgitta 46 Nyka rleby 58 Sandås, Ulla-Maj 47 Jeppo 59 Tidström, Christer 46 Jeppo 58 Snellman, Benita 48 Pedersöre 59 Träisk, Ulla-Britt 47 Jeppo 58 Sourander, Thor 47 Nykarleby 59 Wikblom, Benita 47 Nykarleby lk 58 Sundqvist, Göran 47 Munsala 59 Wiklund, nger 46 Nykarleby lk 57 Westerund, Roger 47 Nykarleby 59 Willman, Bengt 46 Nykarleby lk 58 Wiik, Måns 47 Nykarleby lk 59 österberg, Doris 46 Nykarleby lk 58 Wikström, Alice 47 Nykarleby lk Wikström, Bjarne 48 Nykarleby lk 59 J 1) avgått Zittra, Lars-Erik Nykarleby 59 Zittra, Lisbeth alla elever har läst engelska 47 Esse 59 övergaarct, Solveig 47 Nykarleby

7 Elevernas namn F ödelse- Hemort nskrivn. Läroplan år år kl. V Faställd av Skolstyrelsen den 30 aug att gälla tillsvidare. Klassföreståndare Läroämnen H H V V Summa... filmag. Erik Ahman Religion Ahlbeck, Jarl 1946 Nykarleby 1957 Svenska Ahlskog, Britt-Marie 46 Nykarleby lk 57 Finska Asplund, Lis-Maj 45 Munsala 57 Asplund', Roger 45 Nykarleby lk 57 Tyska Bergvall, Gullan 46 Nykarleby 57 Historia Bertlin, Marita 46 Nykarleby 57 Geografi Bertlin, Sven 44 Nykarleby 57 Naturalhistoria Blomqvist, Kerstin 46 Munsala 57 Boman, Kerstin 46 Nykarleby lk 57 Matematik Elenius, Marie-Anne 46 T obo, Sverige 59 H Fysik l:t'ors, Gunborg 45 Nykarleby 58 H.\ Kemi Granden, Siv 45 Jeppo 57 Hälsolära Granvik, MaJa 45 Nykarleby lk 57 Hedvall, Nancy 45 Munsala 57 Teckning Häggiund, Margareta 45 Nykarleby 57 t Välskrivning Högberg, Knuts, Lars-Runar Birgitta Pedersöre Nykarleby lk G-ymnaatik Handarbete Kula, Gustav 46 Jeppo 60 V Latvala, Marja-Liisa 46 Munsala 57 Huslig ekonomi Laxen, Benita 46 Jeppo 57 Sång (friv. kl. V-V) Lindh, Olof 45 Nykarleby 58 H Engelska (fri villigt) Lund, LiUan 46 Nykarleby 57 Marklund, Ros-Marie 45 Nykarleby 57 Summa Nyby, Lisbet 45 Munsala 57 (36) (36) (166) Nyholm, H ans 46 Munsala 57 Nylund, Arne 45 Munsala 58 H Nylund, Marg.areta 46 Munsala 57 Nyman, Ann-Marie 44 Nykarleby 57 Nyman, Stefan 45 Nykarleby 58 H Nyman, Tor 45 Munsala 57 Renvaktar, Carita 45 Nykarleby lk 57 Rögård, Lars 46 Munsala 57 Rönn, Ulla 45 Nykarleby 57 Smeds, Christin a 45 Nykarleby lk 57 Sourander, Christer 45 Nykarleby 58 H Storholm, Dagny 4f\ Pedersöre 57 Westeriund, Kerstin 44 Nyka.rleby 58 H ~ Wik, Karin 46 Nykarleby lk 57 Wiklund, Kaj 44 Nykarleby lk 55 Wikström, nger 46 Nykarleby lk 57 1 Witting, Barbro 46 Munsala a lla elever har läst engelska 10 11

8 LÄROBöCKER OCH LÄROKURSER Religion Bibeln. Katekes för evang.-uth. kyrkan i Finland. Rosenqvist, V. T.: Biblisk historia. Bibelns böcker. Serenius, S : Kyrkans historia och kyrkokunskap för mellanskolor. Kl. (2 vt). 46 berättelser ur Gamla Testamentets bibliska historia. Första huvudstycket ur katekesen. Kl. (2 vt), Gamla Testamentets bibliska historia till slut och 16 berättelser ur Ny Testamentet. Tredje huvudstycket ur 'katekesen. Kl. H (2 vt). Nya Testamentets bibliska historia från 17 berättelsen. Andra huvudstycket ur katekesen. Kl. V (2 vt). Bibelläsning: Apostlagärningarna jämförda med Pauli brev. Bibelns böcker. Fjärde och femte huvudstyckena ur katekesen. Kl. V (2 vt). Kyrkohistoria för mellanskolor genomgången och delvis repeterad. Svenska Saxen, R.: Svensk språklära. Modersmålet. -Hol1merus, R : Svensk prosa -V. HOllmerus, R,: Rättskrivningslära. Hagelstam, M.-Hollmerus, R : Dikturval r. Runeberg, J. L.: Fänrik Ståls sägner. Kl. (5 vt). Grammatik: Svensk språklära De viktigaste satsdelarna. Läsning: Svensk prosa jämte dikter ur Dikturval r. Rättskrivning 1-30 enl. Hollmerus rättskrivningslära. Skriftliga övning,ar. En uppsats. Kl. (3 vt). Grammatik : Svensk språklära 1-43,46,47, Läsning: Svensk prosa och dikter ur Dikturval r. Rättskrivning : Skriftliga övningar. En uppsats. Kl.. (3 t). Grammatik: Svensk språklära genomgången och repeterad. Läsning: Svensk prosa.. Rättskrivningslärans första kurs repeterad, ur andra kursen ~ En uppsats och ett kort föredrag. Kl. V (3 t). Grammatik: Modersmålet t.o.m Satsanalys. Läsning: Valda dikter ur Fänrik Ståls sägner. Sex uppsatser. Kl. V (3 t). Grammatik: Modersmålet till Bihang. Satsanalys. Läsning: Svensk prosa V. En kort kurs i högsvenska. Elevföredrag. Sju uppsatser. Finska Streng, Harry: Suomenkielen alkeet r. Streng, Harry: Suomenkielen alkeet jatko-osa. övningsuppgifter i finska. Kl. (4 t). Suomenkielen alkeet st j ämte motsvarande grammatik. Hemövningar. Skrivningar i klassen. Kl. (4 t). Suomenkielen alkeet genomgången och repeterad. Ur jatko-osa st jämte motsvarande grammatik. Hemövninga.r. Skrivningar i klassen. Kl. (3 t). Suomenkielen alkeet, jatko-osa st jämte motsvarande grammatik. Hemövningar. Skrivningar i klassen. Kl. V (4 t). Suomenkielen alkeet, jatko-osa st jämte motsvarande grammatik. Hemövningar. Skrivningar i klassen. Kl. V (3 t). Suomenkielen alkeet, jatko-osa st Grammatiken slutförd och repetera d. Hemövningar. Skrivningar i klassen. Tyska Helenius, Harry A. - Puttonen, Vilho: Lerne Deutsch -. Uschakoff, 1. : Deutsches Elementarhuch. Jakobsson, M. A. - Muller, Ewald: Tysk skolgrammatik. Kl. (4 t). Lerne Deutch t.o.m. st. 35 jämte motsv. grammatik, övningsuppgifter. Skrivningar i klassen. Kl. (4 t ). Lerne Deutsch t.o.m. st. 75 jämte motsv. gramma( tik. övningsuppgifter. Skrivningar i klassen. Kl. V (3 t l. Lerne Deu.tsch till slut. Ur del t.o.m. st. 12. Grammatik och övningsuppgifter. Skrivningar i klassen. Kl. V (3 t). Deutsches Elementarbuch till slut. Tysk skolgrammatik t.o.m. 41. övningsuppgifter. Skrivningar i klassen. Engelska (frivilligt). Reuter-Rosenius-Ekholm: Learn English r. Ekholm-Reuter-Rosenius: Engelsk grammatik. Kl. V (3 t). Uttalsövning,ar. Ur Learn English valda stycken ur del samt ur del t.o,m. st. 21 jämte motsvarande grammatik. Skrivningar i klassen. Kl. V (2 t). Ur Learn English del till slut jämte motsvarande grammatik. Skrivningar i klassen

9 Historia Ottelin, A. K.: Lärobok i allmän historia -. Ottelin, A. K. - von Koskull, W.: Allmän historia, nya tiden. Ottelin, A. K.: Lärobok i Finlands historia. Kl. (2 t). Gamla tidens historia till Caesar. Kl. (3 t). Gamla tidens historia till slut. Medeltidens historia. Kl. V (3 t). Nya tidens historia. Kl. V (4 t). Finlands historia. Samhällslära. Geografi Sahlberg, Sigurd: Lärobok i geografi -. Hellström, Tor: Allmän geografi. Kl. (3 t). Del genomgången. Ur del till östeuropa. Delvis arbetsbok. Kl. (2 t). Från Syaeuropa till Canada. Arbetsbok. Kl. (3 t). Från Sydeuropa till Canada. Arbetsbok. Kl. V (2 tj. Nord- och Sydamerika, Australien, Antarktis, Allmän geografi. Kl. V (2 t). Allmän geografi. Repetition av skolkursen. Naturalhistoria Hellström, Tor: Zoologi. Calonius, Allan : Lärobok i botanik. -. Alcenius, O. : Finlands kärlväxter. Kl. (3 t). Botan ik: Kap. samt växttyperna 1-9 och Zoologi. Däggdjuren till gnagare. Arbetsbok. Kl. (2 t). Botanik: Växttyperna till slut. Organografin, L.innes system, examinationsövningar. Till kl. insamling av 20 växter. Zoologi: från gnagare till klätterfåglar. Kl. (3 tj. Botanik: Del genomgången. Examinationsövningar. nsamling av 30 växter. Zoologi: Från större hackspetten till de stora havsdjupens fiskar. Kl. V (2 t). Botanik: De choripetala och sympetala familjerna. nsamling av 30 växter. Zoologi: Fiskar, maskar, insekter till getingar. Kl. V (2 tj. Botanik : Läroboken genomgången. Zoologi: De ryggradslösa djuren. Hälsolära Hellström, Tor: Människan. Hellström, Tor: Hälsolära. Kl. V (1 tj. Människokroppens byggnad och förrättningar enl. Människan m ed komplettering enl. Hälsolära. 14 Matematik Ramsay, August: Lärobok i aritmetik. Lesch-Falck: Algebra för mellanskolor. Groop, V.: Lärobok i geometri för mellanskolan. Kl. (4 t ). Repetition av de enkla räknesätten. Metersystemet. cke-dekadiska mått. Decimaltal. Huvudräkning. Valda tilläggsupp- ~~.. Kl. (4 tj. Första klassens kurs repeterad. Bråkläran. Procenträkningens grunder. Huvudräkning. Valda tilläggsuppgifter. Kl. (4 t). Hela aritmetikkursen genomgången och repeterad. Tilläggsuppgifter. Kl. V (5 tj. Algebra: Ur Lesch-Falck Algebra t.o.m. kap. V. Geometri: i Groops lärobok genomgångna och repeterade. Valda tilläggsuppgifter. Kl. V (5 t). Algebra: Lesch-Falck kap. V-X, XV. Geometri: Groops lärobok genomgången och repeterad. Lesch-Falk: kap. X. övningsuppgifter. Valda tilläggsuppgifter. Kemi Buch, Kurt: Lärobok i kemi för elementarläroverk. Kl. V (2 t). Kap. -XX ur ovannämnda bok. Laborationer. Fysik Höglander-Qvickström: Fysik för mellanskolan -. Kl. V (2 tj. Fysik för mellanskolan genomgången. Ur del elektricitet, magnetism och optik.. Gymnastik och idrott Kl. -V (2 t). Gossar: Fristående övningar och redskapsgymnastik. alla klasser bollspel och friidrott ute. Skidlöpning, skridskoåkning, bandy och ishockey vid lämplig väderlek. Flickor: Fristående övningar och redskapsgymnastik. Lekar och bollspel. Löpning 60 m, längd- och höjdhopp. Bollkastning. Skidlöpning och skridskoåkning. Teckning Kl. (2 t). Linjer och grundformer hos enkla föremål. Väckande av den estetiska känslan. Fantasiteckning med människor och djur som typer. Färgkritsteknik. 15

10 Kl. (2 t). Vattenfärgsteknik. Färglära. Formsinnets utveckling genom kompositions- och stiliseringsuppgifter: Fantasiteckning. Kl. (2 t). Belysningslära. Djurteckning, kompositions- och fantasiteckning. Vattenfärgs- och blyertsteknik. Kl. V (2 t). Förkortnings- och avståndsperspektiv. Skissering efter levande modell Heminredningsförslag. Projektionsritning. Kl. V (2 t). Frihandsteckning efter föremål ur växtvärlden i tuschteknik (fin tuschpenna, redispenna, tändsticka). Textning. Kompositionsuppgifter, bl.a. klassmärke. Perspektivritning. Skissering och akvarellmålning i det fria. Välskrivning Kl. (2 t). Blyertspenna. Rytmiska skrivövningar och siffror. Löpande text med illustrationer. Tavelskrivning. Kl. (2 t). Bläckpenna. Textuppgifter med rytmiska skrivövningar. Dagboks- och brevskrivning. Huslig ekonomi Kl. V-V (2 t). Konservering av bär, frukt och grönsaker. Enkel matlagning. Dukning av bord, uppläggning av maträtter och servering. Bakning av vetebröd, småbröd och kakor. Garnering av kakor. Förslag har uppgjorts till middagar under en vecka. Receptskrivning. Samlingar och gåvor Skolan h ar under året av dr T. Sourander mottagit en donation för pris till skolans idrottstävlingar och av fru Ese Almqvist en stor matta och d;aperier för skolans teatergarderob. Muns'ala handelslag har skänkt en penningsumma för inköp av pris till idrottstävlingar. övrigt har skolan åv ett antal firmor fått mottaga pris till sina skidtävlingar. För dessa gåvor uttalar skolan sitt uppriktiga tack. Handarbete Kl. (2 tj. Sömnadsprov. Stickning: Vantar. Maskinsömnad: Förkläde. Brodering av dynvar. Rutsöm. Handarbeten efter fritt val. Kl. (2 t). Virkning: Spets eller tablett. Konstsömnad. Maskinsömnad: Nattlinne el er soldräkt. Lappning. Handarbeten efter fritt val. Kl. (2 t). Sömnadspro-v. Stickning: Baby tröja, mössa och sockor. Handsömnad: Babyskjorta. Lakan med hålsöm. Hardangersöm. Ha.ndarbeten efter fritt val. Sång och musiklära Segerstam, Selim: Vår sångbok. Cederlöf-Salonen: Musik i skolan. Kl. - (2 t). En- och flerstämmiga sånger. Kanonsånger. Musikteori enl. M. Wegelius, skalor till 4 kors och b, interva llerna och tempobeteckningarna. Kl. (1 tl. En- och flerstämmiga sånger. Musikhistoria enl. E. Cederlöf. Kl. V-V (1 t., frivilligt) Flerstämmiga sånger enl. Segerstam och E. Cederlöf-S. Salonen m.fl

11 Stipendier stipendier h a r t illdelats följande elever: Kl. V: Roger Asplund ur Vald. Westbergs fond 2000 mk, La rs -Runar Kn uts 2000 mk, Arne Nylund 2000 mk, Ann-Marie Nyma n 2000 mk och nger Wikström 2000 mk. K onven tsstipendiet 1000 mk h a r tillfallit Christina Smeds. Kl. V: Georg Nelson 1000 mk, Mona Lundqvist 1000 mk. Kl. : Ma j-len Ek, Britta K ock och Bengt Lassus samtliga 1000 mk. Kl. : Per Sandberg och Gun Sundsten 1000 mk sam t i kl. : Karin Henriksnäs och Runa r Renvaktar 1000 mk. Samtliga stipendier utom det förstnämnda ges ur diverse fonder.. Statistiska uppgifter Vid läsårets börj a n inskrevs 46 elever, nämligen i kl elever " " " 1 Summa 46 elever Klass Uppförande Elevernas medelvitsord klassvis. Höstterm. Vå rterm. Höstterm. Upmö rksa mhet och Framsteg ordning Vå rterm. Vå rterm. H östterm 1 Kun skap All a ämne n l O 10 9,32 9,45 7,72 7,74 7, ,41 9,50 7,76 7,79 7, , ,75 7,62 7,87 V , ,66 7,66 7,80 V ,45 9,61 7,73 7,71 7,94 Hela skolan ~ O 10 9,31 9,42 7,72 7,70 Antalet elever, som blivit uppflyttade, erhållit villkor eller ovillkorligen stannar kvar i klassen. Klass Klassens Uppflyttade Stannat kvar Erhållit villkor elevantal eller d i mitterade ovillko rligen 7,87 Under läsåret avgick 3 elever, n ämligen i kl elever " V 1 Summa 3 elever Skolan h ar för n ä rvarande 207 elever, fördelade på följa nde kl. 12 gossar 28 flickor summa 40 elever " V 16 " 22 " 38 V " Summa 78 gossar 129 flickor summa 207 elever sätt: l V V l Hela skolan 0/. av ,09 12,56 el evantalet 4,35 18 ]9

12 20 nträdesfordringar Nya elever anmäles av föräldrar eller förmyndare. Vid anmälningen bör inlämna.s ämbetsbetyg och senaste skolbetyg. Elev, som söker inträde i kl., bör dessutom uppvisa av vederbörande folkskollärare utfärdat utlåtande över sökandens fallenhet för skolstudier. nträdesprövningar till kl. anordnas den 1 och 2 juni samt den 30 och 31 aug. med början kl. 9. nträdesprövningar till högre klasser den 1 juni och den 31 aug. kl. 9. För inträde i högre kla.ss fordras god kännedom om i föregående klasser enligt denna årsberättelse genomgångna kurser. Avgifter m.m. Neru;att terminsavgift eller friplats kan beviljas mindre bemedlad elev efter ansökan, som på särskild blankett inlämnas till rektor vid läsårets börj an. Skolans elevhem mottar endast flickor i helpension. Elever, som så önskar, kan inta sina måltider där. Flyttningsprövningar och nytt läsår Flyttningsprövningar (villkorsförhör) hålles måndagen den 2 juli och onsdagen den 1 augusti kl. 12. Nytt läsår börjar måndagen den 3 september kl. 13. Nykarleby i maj Erik Åhman Gamlakarleby Ab Österbollningens tryckeri

N Y KA R L E B Y SAMSKOLA LASARET

N Y KA R L E B Y SAMSKOLA LASARET N Y KA R L E B Y SAMSKOLA LASARET 1963-1964 Nykarlehy samskola avslutar sitt 44 läsår den 30 maj. Aret har gått i det lugna arbetets tecken enligt den läroplan, som fastställts år 1962. Som en märklig

Läs mer

... Nykarleby an1 I~ola. läsåret ~-~ ~... ~...

... Nykarleby an1 I~ola. läsåret ~-~ ~... ~... ... Nykarleby an1 I~ola läsåret 1962-1963..... ~-~ ~... ~... Nykarleby samskola avslutar sitt 43 läsår fredagen den 31 maj. Skolan har arbetat enligt samma läroplan som tidigare med undantag av att yrkesorienterande

Läs mer

C}[ykarleby "am"kola. lä6året

C}[ykarleby amkola. lä6året 000000000000000000000000000000000000000000000000 C}[ykarleby "am"kola lä6året 1957-1958 000000000000000000000000000000000000000000000000 Nykarleby samskola avslutar den 31 maj sitt 39 läsår. Skolan har

Läs mer

Nykarleby samskola. läsåret

Nykarleby samskola. läsåret Nykarleby samskola läsåret 95-952, Det nu avslutade läsåret - det trettiotredje i Nykarleby samskolas historia - har varit ett normalt arbetsår. Några större problem ha inte mött och arbetet har därför

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

NYKARLEBY SAMSKOLA LASARET Nykarleby J. W. N.ssle,. T ryck.rl

NYKARLEBY SAMSKOLA LASARET Nykarleby J. W. N.ssle,. T ryck.rl NYKARLEBY SAMSKOLA LASARET 1967-1968 Nykarleby 1968 - J. W. N.ssle,. T ryck.rl NYKARLEBY SAMS KOLA REDOGORELSE för läsåret 1967-1968 Avgiven av ERIK ÅH MAN .. i Nykarleby samskola avslutar den 31 maj sitt

Läs mer

Nykarleby samskola. läsåret 1950-1951

Nykarleby samskola. läsåret 1950-1951 samskola läsåret 1950-1951 sainskolla avsl'utar med denna vårtermins utgång sitt trettiooandra läsår. Det gångna året har i alla avseenden varit ett noormalt,arbetsår Ooch ansluter sig därutinnan till

Läs mer

Resultatlista efter omgång 5

Resultatlista efter omgång 5 Resultatlista efter omgång 5 Plac Lag Lagmedlemmar 1 20 Leif Jakobsson STRÄ Lillemor Elihn STRÄ 2 66 Bo Lagerfalk ÄRLA Sixten Johansson ÄRLA 3 2 May Söderqvist HÄLL Stig Nygren HÄLL 4 78 Rene Lillelund

Läs mer

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Gunnar Tonnquists släkt 4 Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Tabell Johan Alfred Sjöberg (fk Tånnqvist). Soldat, lantbrukare. Född 20 jun 859 i Kårabo, Tånnö (F). Död 6 dec 947 i

Läs mer

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 Rang Lag M V O F Poäng Diff Lagmedlemmar 1 Enköping PRO 7 5 5 0 0 10 30 Wengström Sören; Rundström Maud; Lönnholm Tommy 2 Trögd SPF 3 5 4 1 0 9 35 Sture Pettersson; Gun Pettersson;

Läs mer

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Herrar Bana A 21 anmälda 1 Hans-Ove Eriksson Nyköpings OK 79:22 0:00 2 Leo Johansson Vandrarringen 85:47 6:25 3 Kenneth Johansson Eskilstuna OL 86:33 7:11 4

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista Herrar -37 Klubb Damer -37 Klubb RES RES 1 Östen Andersson Piteå 1158 1 Laila

Läs mer

Resultatlista Plac Lag Poäng Diff Lagmedlemmar

Resultatlista Plac Lag Poäng Diff Lagmedlemmar 1 17 10 37 Ingemar Johansson MARIESTAD Tage Axelsson MARIESTAD Birgitta Cardell MARIESTAD 2 2 10 25 Håkan Ödlund MARIESTAD Lars Marino MARIESTAD Berit Andersson MARIESTAD 3 5 8 26 Olle Johansson SKÖVDE

Läs mer

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Lisa Andersson o Allan Nyberg Gräsberg 2 Allan o Harald Nyberg Gräsberg 1933 3 1 4 2 3 6 5 1. Gustav Adolf Johansson Klämmestorp

Läs mer

NYKARLEBY SAMSKOLA. NYKARLEBY 1938. - J. W. NESSLERS TRYCKERI.

NYKARLEBY SAMSKOLA. NYKARLEBY 1938. - J. W. NESSLERS TRYCKERI. NYKARLEBY SAMSKOLA. NYKARLEBY 1938. - J. W. NESSLERS TRYCKERI. Det 19:de läsåret avslutas i dag, och i många hän Seenden måste det anses ha varit ett lyckligt år. Elev Siffran har varit större än någonsin

Läs mer

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 1 år 2 Leif o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd Ingrid o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 3

Läs mer

Arbetsgrupp för arrendetomter vid Andra sjön (tillsatt av sst

Arbetsgrupp för arrendetomter vid Andra sjön (tillsatt av sst Kommittéer och arbetsgrupper Näringspolitiska kommittén, 2013-2016: Granlund Vald-Erik, 2013-2014, 2015-2016 Saari Ted, 2013-2014 Sjöblom Göran Sundstén Anna, sekreterare Vestlin Albert, 2015-2016 Arbetsgrupp

Läs mer

Barbro Axelssons Skrädebergs album Sid 1 av 44

Barbro Axelssons Skrädebergs album Sid 1 av 44 Barbro Axelssons Skrädebergs album Sid 1 av 44 Familjen Erik Axelsson 2 Edit Key Erik Barbro Axelsson Barbro Erik Edit Axelsson Skrädeberg 3 Barbro o Key Axelsson Skrädeberg 4 1 2 3 4 5 6 1. Key Axelsson

Läs mer

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 1 2 3 4 5 6 1. Åke Johansson Rök 2. Eivor Karlsson Rök 3. Ulla Kall Stora Krokek 4. Gösta Kall Stora Krokek 5. Siv Karlsson Getingaryd 6. Yngve Karlsson Getingaryd

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

Nykarle by samskola. läsåret 1949-1950

Nykarle by samskola. läsåret 1949-1950 Nykarle by samskola läsåret 1949-1950 s,amskola avslutar med denna vårtermins utgång sitt trettiofö'l1sta läsår. Det är en glädje 'att konstatera, att detta åt gått i det lugna arbetets tecken, de störande

Läs mer

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag acks Vägsamfällighet 1 Cecilia Pierrou 1 600 0,91 1:19 546 kr 20 kr 566 kr 2 Aina Sundin 1 1800 0,91 1:111 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 3 Erene Sundberg 1 1800 0,91 1:126 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 4 Vanja & Chrisitna

Läs mer

FRIIDROTTSSTATISTIK 2015 Veteraner ( ) Herrar. Tid/vind namn född.tävl.(klass) datum/tävl/plats

FRIIDROTTSSTATISTIK 2015 Veteraner ( ) Herrar. Tid/vind namn född.tävl.(klass) datum/tävl/plats FRIIDROTTSSTATISTIK 2015 Veteraner (20.11.15) Herrar Tid/vind namn född.tävl.(klass) datum/tävl/plats 100 m 16,82 +1,6 Pär Granbacka 1938 H-75 Vet.FM, Helsingfors 20,38 +0,0 Kurt Byggmästar 1925 H-90 26.6

Läs mer

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014.

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Plac Herrar Lag Poäng Pris 1 Kjell-Åke Johansson Åstorp 1303 1 000 kr 2 Jan Thylander Kirseberg, Malmö 1265 600 kr 3 Bo Björklund Kirseberg, Malmö 1237 400

Läs mer

Ättligar efter Teodor Karlsson. Tabell 1

Ättligar efter Teodor Karlsson. Tabell 1 Ättligar efter Teodor Karlsson Tabell 1 Karl Theodor Karlsson. Född 1877-11-09 i Söderhamn, Sverige. Död 1942-03-10 i Korsnäs. Tidigare även Åbb efter hemmanets namn. Gift 1903-11-14 i USA med Lovisa Eriksdotter

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Efter omgång 9. Datum

Efter omgång 9. Datum 0 1 59 Birgitta Pihlgren 24542 0 2 103 Eva Magnusson 23105 0 3 247 Lotta Traav 22153 0 3 329 Thomas Söderlund 20981 0 5 215 Lennart Axelsson 20899 0 6 86 Daniel Lidström 18783 0 7 88 Daniel Solvander 18031

Läs mer

------~. NYKARLEBY GYMNASIUM 1973-1974

------~. NYKARLEBY GYMNASIUM 1973-1974 ------~. NYKARLEBY GYMNASUM 1973-1974 LV Rektorer Nykarleby samskola Vald. Westberg Gustav Adolf Yrjas Holger Wikström Vald. Westberg Åke Åström Erik Åhman Holger Rajander, t.f. 1919-1922 1922-1933 1933-1934

Läs mer

STARTLISTA FÖRMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK

STARTLISTA FÖRMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK 07:00 01 - L Hillerstig / U Lindblom 32,7 Gul HILLERSTIG, Lars Enköpings Golfklubb 670504-041 8,1 Gul LINDBLOM, Urban Enköpings Golfklubb 481121-012 24,6 - K Johansson / A Wåhlstedt 31,6 Röd JOHANSSON,

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Leif Palevik, Bo Hallström, Barbro Schneeberger, Louise Nilsson, Inga-Lill Andvallen

Leif Palevik, Bo Hallström, Barbro Schneeberger, Louise Nilsson, Inga-Lill Andvallen Kyrkofullmäktige 2017-04-18 _ Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rudbeckiussalen, Kyrkbacksgården, kl.19.00 20.05 Maria Thorgren, Britt Sandström, Karin Tilly, Jörgen

Läs mer

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus 2*30 m 9.3 Marisel Björkman-73 1988 9.3 Sofia Nilsson-72 1988 9.3 Hanna Jonasson-79 1993 9.4 Emma Hansson-93 2007 9.5 Malin Johansson-90 2007 9.6 Emelie Andersson-83

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne.

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Plats: Föreningshuset Steffens Minne Tid: 2016-04-24 Närvarande: 44 röstberättiga medlemmar 1 Föreningens ordförande Maria Ahlén öppnade

Läs mer

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 1 Protokoll fört vid årsmöte med PRO Kungshamn Datum 2015-03-17 Tid 15.30 Plats Närvarande Folkets Hus, Kungshamn 125 st. medlemmar Dagens värdpar Margareta och Sven Aronsson Nya medlemmar 1 Mötets öppnande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-2 Sara Granberg. Ålderspresident... Lars Ericson. Justerande... Maria Thorgen och Jörgen Eklund BEVIS

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-2 Sara Granberg. Ålderspresident... Lars Ericson. Justerande... Maria Thorgen och Jörgen Eklund BEVIS _ Plats och tid Elite Stadshotellet, kl. 18.30-18.45 Beslutande Maria Thorgren, Iréne Englund (för Britt Sandström), Karin Tilly, Jörgen Eklund, Alice Widlund, Ingemar Egelstedt, Ulrika Pettersson, Ulla

Läs mer

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 Dahlberg Evy 77 108 Hellström Anna-Lena 109 140 Hellström Bo

Läs mer

Plats Klass Namn Klubb S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Total 1 1 Leif Hedlund ÖPB Bernth Andersson Köping

Plats Klass Namn Klubb S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Total 1 1 Leif Hedlund ÖPB Bernth Andersson Köping Resultatlista 2016 1 1 Leif Hedlund ÖPB 212 193 175 199 209 179 1167 2 1 Bernth Andersson Köping 215 180 184 189 212 166 1146 3 1 Roos Sandberg Fagersta 154 201 191 146 152 166 1010 4 1 Sten Andersson

Läs mer

Volvo World Golf Challenge

Volvo World Golf Challenge Datum 2013-07-06 Starttid Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 1 U Engfors Holmbom/Å Bergström 39 Dam Åsa Bergström Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 19,6 Röd 19 Ulrika Engfors Örnsköldsviks

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 1/2015. Församlingsrådets sammanträde onsdag 21.1.2015 kl. 18 20.10

VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 1/2015. Församlingsrådets sammanträde onsdag 21.1.2015 kl. 18 20.10 VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 1/2015 Detta protokoll innehåller följande paragrafer: 1 Sammanträdets öppnande och andakt... 1 2 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet... 1 3 Val av två protokolljusterare...

Läs mer

Långsele vuxen slutresultat

Långsele vuxen slutresultat Långsele vuxen slutresultat Vuxen Placering Efternamn Förnamn Ort Vikt i gr Minsta fisk 1 Båtsman Kjell-Åke Långsele 5300 2 Axelsson Martin Lycksele 1012 3 Wännström Staffan Lycksele 883 4 Sigefelt Lena

Läs mer

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Närvarande: Enligt fastställd förteckning över närvarande medlemmar. 1.

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

Utdrag ur fastighetsregistret. 2007-09-25

Utdrag ur fastighetsregistret. 2007-09-25 NAMN BOSTADR POSTNR POSTADR DJURÖN 1:5 SVENSKA LANTMÄNNEN EK.FÖR. BOX 30192 104 25 STOCKHOLM DJURÖN 1:6 SVENSKA LANTMÄNNEN EK.FÖR. BOX 30192 104 25 STOCKHOLM DJURÖN 1:164 DJURÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖR SIV RYSTEDT

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 164 Kjell Persson 5516 0 2 111 Henrik Adolfsson 5032 0 3 104 Gunnar Ljungberg 4957 0 4 120 Inger Johanson 4924 0 5 181 Lars Daborn 4832 0 6 11 Anders Berg 4773 0 7 265 Robert Markenfelt 4722 0 8 208

Läs mer

Alhagen: Kolstad Mellangård 1:5 Bygdes ca 1860

Alhagen: Kolstad Mellangård 1:5 Bygdes ca 1860 Kolstad Mellangård Alhagen: Kolstad Mellangård 1:5 Bygdes ca 1860 August Andersson (1869-1949) Ogift Anders Andersson (1874-1962) Hemmansbrukare gm Matilda Kristina Karlsson (1879-1959) f. i Ö Vingåker

Läs mer

Fastighetsförteckning

Fastighetsförteckning L A N T M Ä T E R I E T Fastighetsförteckning Ärendenummer K12529 Handläggare Anna Hansen Sida 1 (5) Ärende Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för hans 10 mfl Kommun: Ronneby Län: Blekinge Fastigheter

Läs mer

Debiteringslängd Fördelning av byggnadskostnader. Förrättningsnr

Debiteringslängd Fördelning av byggnadskostnader. Förrättningsnr 1(7) TK20 Backman 31 0,2 0,00 Backman Johnny Lars-Peter TK50 Melin 18 0,1 0,00 Melin Brita Maria Melin Kurt Solvig TK67 Udd 26 0,2 0,00 Udd Johan Mikael Udd Ingegerd Birgitta TK92 Malm & Damsten 30 0,2

Läs mer

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg Klippans Pensionärs Bowling redovisar här resultatet från vår Hösttävling, som pågick under tiden 1 oktober till den 3 december 2015 och totalt 10 omgångar. Klass A omfattar spelare med snitt från 155

Läs mer

Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats

Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats 1 Presentkort weekend (värde 5000 kr) Karin Gabrielsson Sjungande dalens skola Flöjtens

Läs mer

Hannäs SockenFörening

Hannäs SockenFörening Register över givare Hannäs Sockenförening är en ideell förening, som bildades år 2002. Syftet är att med ekonomiska medel främja utvecklingen i Hannäs Socken. Genom erhållna arv och gåvor skapas ett kapital,

Läs mer

Söndagsskolan i Senneby

Söndagsskolan i Senneby 1 Söndagsskolan i Senneby Sammanställt av Thure Herbertsson febr. 2013 I samarbete med syster Maj (numera Birgitta Andersson) Inom kristendomen i Europa startades den första söndagsskolan i England på

Läs mer

Bilaga C. BILAGA C - Markavvattning Leveäniemi dagbrott - Fastighetsförteckning Ledningsdragning

Bilaga C. BILAGA C - Markavvattning Leveäniemi dagbrott - Fastighetsförteckning Ledningsdragning FASTIGHETSBETECKNING ÄGARE SVAPPAVAARA 5:3 Statens Fastighetsverk SVAPPAVAARA 9:13 Luossavaara-Kiirunavaara AB SVAPPAVAARA 14:3 Statens Fastighetsverk SVAPPAVAARA 27:1 Statens Fastighetsverk SVAPPAVAARA

Läs mer

Till mötesordförande valdes Herbert Jerresand och till mötessekreterare Berta Björkhamre.

Till mötesordförande valdes Herbert Jerresand och till mötessekreterare Berta Björkhamre. Uppgifter styrelseuppdrag mm SPF Norunda På initiativ av SFRF (Sveriges folkpensionärers riksförbund) förbundsordförande Harry Rådö och SV distriktsstudieledare Håkan Bergström hade intresserade i Storvreta

Läs mer

Efter omgång 5. Datum

Efter omgång 5. Datum 0 1 161 Kjell Johansson 16559 0 2 306 Thomas Gurell 16016 0 3 68 Christer Karlsson 15149 0 4 316 Tomas Heghammar 14753 0 5 239 Mathias Ernest 14657 0 6 71 Christer Karlsson 14238 0 7 1 Agneta Persson 14220

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 306 Thomas Gurell 14535 0 2 68 Christer Karlsson 13598 0 3 161 Kjell Johansson 13404 0 4 316 Tomas Heghammar 13248 0 5 173 Kjell Persson 13234 0 6 1 Agneta Persson 13208 0 7 239 Mathias Ernest 13043

Läs mer

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet)

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) PRO-Skellefteå Program hösten 2014 och våren 2015 Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) Vi vill med vår verksamhet stimulera våra medlemmar till aktiviteter

Läs mer

C][ykarleby Dal11Dkola

C][ykarleby Dal11Dkola :x>oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo C][ykaleby Dal11Dkola lä"ået 1953-1954 000000000000000000000000000000000000000000000000 Nykaleby samskola avsluta den 31 maj sitt 35 läså. Elevantalet

Läs mer

DM Pimpel Lycksträsket

DM Pimpel Lycksträsket DM Pimpel 2016-04-03 Lycksträsket Herrseniorer 1. Henrik Nordin Skellefteå SFK 5314 g Kval 2. Jörgen Rudholm Skellefteå SFK 5126 g Kval 3. Niklas Gotthardsson PK Nordic 4584 g Kval 4. Mattias Markström

Läs mer

Ruth Arvidsson Anläggningsförrättning berörande vägar för områdena Älskogsbräcka, Sevekulla, Köpstaden, Rörvik m fl.

Ruth Arvidsson Anläggningsförrättning berörande vägar för områdena Älskogsbräcka, Sevekulla, Köpstaden, Rörvik m fl. L A N T M Ä T E R I M Y N D I G H E T E N H A L L A N D S L Ä N Synpunkter enligt Sevekulla Gilles förslag Ärendenum m er N03458 Förrättningslantm ätare Ruth Arvidsson Sida 1 (6) Ärende Anläggningsförrättning

Läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag Valberedningens förslag Distriktskongress 28 mars 2015 Socialdemokraterna Västerbotten Dagordningens punkt 5, Kongressfunktionärer 1 Redaktionsutskott Lilly Bäcklund, Lycksele Mötesordförande Annamaria

Läs mer

Lokala administratörer, ihsak/hsa-registret, Primärvården

Lokala administratörer, ihsak/hsa-registret, Primärvården Lokala administratörer, ihsak/hsa-registret, Primärvården Enhet VASadm Vårdcentraler Namn Telefon Användarid e-post Arjeplogs Margareta Lestander 14814 Pemarles Margareta.Lestander@nll.se Anna Lundberg

Läs mer

Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1. 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda. 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen

Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1. 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda. 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen 3a 14 Gunilla Andersson & Karl-Erik Olsson / Stala PRO

Läs mer

Fastighetsförteckning

Fastighetsförteckning M E T R I A INGÅR I LANTMÄTERIET 1(8) Fastighetsförteckning 2010-09-22, Ajourförd: 2011-02-14 Aktualitetsdatum i fastighetsregistret, 2011-02-14 Fastighetsförteckning till detaljplan för Toftenäs 1:67

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Tid: 2015-02-18, Kl. 19.00 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Kent E. Nilsson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

Startlista, par/lag: Olka s Äkta Makar

Startlista, par/lag: Olka s Äkta Makar Startlista, par/lag Olka s Äkta Makar Herrljunga Datum 23-7-8, 9 Bana Herrljunga GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 9 K Friberg/G Friberg 3 A X Gunilla Friberg Herrljunga Kent Friberg

Läs mer

Irma Lundberg (Ljung) Album Sid 1 av 76

Irma Lundberg (Ljung) Album Sid 1 av 76 Irma Lundberg (Ljung) Album Sid 1 av 76 1930 Hos Eklunds 1932 A.J.S. Josef Ljung 1937 Västantorp 2 1940 Boet 1945 Irma Ljung ½ år 3 1947 Irma Ljung 2 år 1942 Doris Bengtsson 1948 Linnea Hagalund Irma Västantorp

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

Katalog Alla personer

Katalog Alla personer Katalog Alla personer Förnamn Efternamn Datum Plats Datum död Plats död Far Mor Abram Fahlen 1879-06-04 Dal, Västernorrlands Olof Fahlen Alma Chrstina 1871-03-06 Stora Tuna, Kopparbergs 1947-12-26 Stora

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Scramble B-klass (2012) Klass Placering B-klassen Namn Rond 1 Spelform Scramble, Slagtävling Spel.kat. Klubb CBA S-HCP Datum 2012-08-26 Resultat Särskiljning 1 Fredrik Bencker 7,9 56.1 Christine Nordström

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr:

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: P R E S I D I U M Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1 Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: 18 425 1948 bildades första lionsklubben i Europa, LC Stockholm den

Läs mer

Gäddede fastighetsadresser sekundär zon

Gäddede fastighetsadresser sekundär zon Fastighet Namn GatuAdress PostAdr FROSTVIKENS-SANDNÄSET 1:5 HAGLUND, LEIF ERIK LENNART VOLONTÄRVÄGEN 2 83433 BRUNFLO FROSTVIKENS-SANDNÄSET 1:5 HAGLUND, PIA MADELENE VOLONTÄRVÄGEN 2 83433 BRUNFLO JORM 1:294

Läs mer

DOROTEA KOMMUN. Föreningsregister

DOROTEA KOMMUN. Föreningsregister DOROTEA KOMMUN Föreningsregister 2(19) Uppdaterad 2015-06-23 Innehållsförteckning Fiskevårdsområden/föreningar... 3-4 Handikapporganisationer... 5 Idrottsföreningar... 6-7 Intresse- och Byaföreningar...

Läs mer

Klassresultatlista Veterantävling 18 aug Sida

Klassresultatlista Veterantävling 18 aug Sida Klassresultatlista Veterantävling 18 aug Sida 1 Ö4 4300 meter 34 anmälda 1 Anton Gumaelis Waxholms OK 33:37 0:00 2 Nils Gumaelius Waxholms OK 33:49 0:12 3 Sven-Olov Wiklund Arboga OK 37:22 3:45 4 Karl

Läs mer

Brommastafetten 2008. 8 F 21 Luleå 1127 Urban Johansson 141 90 231 Henrik Hansson 140 90 230

Brommastafetten 2008. 8 F 21 Luleå 1127 Urban Johansson 141 90 231 Henrik Hansson 140 90 230 Brommastafetten 2008 1 Karlstad Ulvsby 1159 Linda Strandh 143 95 238 Henric Nordlöf 142 94 236 Jonas Olsson 139 94 233 Krister Alesved 139 91 230 Roger Jansson 139 83 222 2 Moälven Modo 1153 Mikael Olofsson

Läs mer

Berit Karlsson (Gustavsson) Album Syskonen Gustavsson Hartsbol Sid 1 av 62

Berit Karlsson (Gustavsson) Album Syskonen Gustavsson Hartsbol Sid 1 av 62 Berit Karlsson (Gustavsson) Album Syskonen Gustavsson Hartsbol Sid 1 av 62 1 2 4 3 1. Ulf Gustavsson Hartsbol 2. Berit Gustavsson Hartsbol 3. Britt-Inger Gustavsson Hartsbol 4. Birgitta Gustavsson Hartsbol

Läs mer

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 1 av 7 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 030-01-002 Björkliden 44 Björkliden 44 Lundberg Birgitta 100 2000-05-01 030-01-003 Björkliden

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Elisabet

Läs mer

Program för EFS i Töllsjö. Program för EFS i Töllsjö. Januari April Januari April 2017

Program för EFS i Töllsjö. Program för EFS i Töllsjö. Januari April Januari April 2017 Program för EFS i Töllsjö Program för EFS i Töllsjö Januari April 2017 Januari April 2017 Januari Servering Vaktmästare Söndag 1/1 Töllsjö kl 17.00 Grupp 1 Lars Töllenius Jonas Ljunggren Solveig mfl Elisabeth

Läs mer

GF 17 1 Jens Appelt Glanshammar (T) 4 4 4 6 6 24 6 2 Marcus Ollas Rättvik (W) 3 4 6 5 4 22 6 3 Markus Thoresson Glanshammar (T) 6 1 3 3 3 16 2

GF 17 1 Jens Appelt Glanshammar (T) 4 4 4 6 6 24 6 2 Marcus Ollas Rättvik (W) 3 4 6 5 4 22 6 3 Markus Thoresson Glanshammar (T) 6 1 3 3 3 16 2 GF 15 Klubb 1 2 3 4 5 Sa 1 Darija Radicic Rättvik (W) 6 3 6 5 5 25 5 2 Marcus Åhlin Bälgvikens Skf (D) 3 6 6 0 4 19 3 3 Rebecka Lung-Niellssen Västerås Frivilliga Skf (U) 3 5 2 0 5 15 1 GF 17 1 Jens Appelt

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00 Datum 04-07-6, 00 Bana Norrtorps Golfbana 00 0 0 Bengt Andersson 8,0 A X Bengt Andersson 9, Gul56 Bibbi Andersson,5 Röd47 Ann-Marie Björck 0,8 A X Ann-Marie Björck 6,0 Röd47 Karl Erik Björck,4 Gul56 Annika

Läs mer

Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez

Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez Westerlund 38 Tranås 17 1137 4 Elke Borg 40 Tranås 15 1131

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m 94 Evelina Nilsson 12.17 2015 86 Lisa Rönnqvist 12.18 2003 95 Fanny Panboon 12.32 2013 67 Elisabeth Hamrin 12.34 1986 73 Annica Johansson 12.36 1992 93 Johanna

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 52

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 52 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 52 Syskonen Carlsson Fogeryd 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Resultatlista, enskild rond - netto Polfärskt Trophy 202 Klass Placering A klass Namn Rond Spel.kat. Spelform Slagtävling Klubb CBA -4/RO S-HCP Datum 202-07-25 Resultat Petter Ölund AM Sommarro Golf 4

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Bostadsrättsföreningen 2005-05-09 Sidan 1 av 3 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Brf Timmerhuggaren den 9 maj 2005 kl. 19.00 i Åkarnas Hus, Vendevägen 90, Danderyd.

Läs mer

Protokoll. Fört vid årsmöte i SPF Seniorerna Bråviken Kolmården Datum: Plats: Sjövikskyrkan Närvarande: Se bifogad närvarolista

Protokoll. Fört vid årsmöte i SPF Seniorerna Bråviken Kolmården Datum: Plats: Sjövikskyrkan Närvarande: Se bifogad närvarolista Protokoll Fört vid årsmöte i SPF Seniorerna Bråviken Kolmården Datum: 2017-02-13 Plats: Sjövikskyrkan Närvarande: Se bifogad närvarolista 1 Mötets öppnande Ordförande Nils Nilsson hälsade alla välkomna

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Förtjänstecken utdelade till personer som utfört mångårit osjälviskt arbete för Tösse IF

Förtjänstecken utdelade till personer som utfört mångårit osjälviskt arbete för Tösse IF Förtjänstecken utdelade till personer som utfört mångårit osjälviskt arbete för Tösse IF Svenska Fotbollförbundets Förtjänstmedalj i Guld Åke Nilsson År 2003 Svenska Fotbollförbundets Förtjänstecken i

Läs mer

Fastighetsförteckning

Fastighetsförteckning L A N T M Ä T E R I E T Fastighetsförteckning Ärendenummer K11481 Handläggare Ingrid Bergstrand Sida 1 Ärende Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för Saxemara 1:146 m fl Kommun: Ronneby Län: Blekinge

Läs mer

RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB

RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB RAMSBERGSTRÄFFEN FÄLTSKJUTNING 30:de gången 27 APRIL 2003 200 starter. Vi tackar alla skyttar som trotsade vädret och hjälpte oss till en lyckad tävling. Gränser för

Läs mer

11 BESVÄRSANVISNING OCH MÖTETS AVSLUTANDE

11 BESVÄRSANVISNING OCH MÖTETS AVSLUTANDE Lappträskvägen 24 A 07800 LAPPTRÄSK (019) 530 720 FÖRSAMLINGSRÅDETS MÖTE 1/2007 Tid: Onsdag 31.1.2007 kl. 19.00-20.30 Plats: Kanslihuset, Lappträskvägen 24 A ÄRENDEN SOM BEHANDLADES 1 MÖTETS ÖPPNANDE OCH

Läs mer