Industrinytta från Swerea

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Industrinytta från Swerea"

Transkript

1 Industrinytta från Swerea ett urval goda exempel 2014

2

3 Forskning för industrinytta Swerea har drygt kunder, både nationella och internationella. Tillsammans med dem och offentliga finansiärer genomförs drygt projekt varje år. Swereas mål är att stärka företagen i deras förmåga att använda ny kunskap från forskningen och skapa konkurrensfördelar för industrin. Med de exempel vi lyfter fram i denna skrift vill vi visa några resultat från projekt som våra drygt 500 medarbetare arbetat med, till nytta för industrin och i förlängningen samhället och miljön. De industriella områden vi framförallt fokuserar på är material-, process- och produktionsteknik samt produktframtagning. Energi- och miljöaspekter för dessa industriella områden är en viktig del i detta arbete. Swerea arbetar med tillämpad forskning med stort industriellt kunnande och erfarenhet av hur forskningsresultat omsätts praktiskt. För att göra detta möjligt har Swerea avancerade test- och demonstrationsanläggningar där industrin och forskningen kan mötas för att utprova nya tekniker och material. Dessa anläggningar är både virtuella och experimentella. Genom våra nationella och internationella nätverk deltar vi även i internationella forsknings- och utvecklingsprojekt. Till exempel deltog Swerea år 2013 i ett nittiotal EU-projekt. Exemplen i denna skrift är medvetet korta och fokuserade på det resultat som uppnåtts i industrin och i samhället. Vill du veta mer om ett specifikt exempel eller är intresserad av att veta vad Swerea kan hjälpa till med, kontakta oss gärna. Vi har omfattande medlemsprogram för olika branscher och partneravtal med flera företag. Mer information finner du på vår hemsida Trevlig läsning! Göran Carlsson Koncernchef Swerea AB

4 4 swerea brandbook del 1

5 Innehåll GODA exempel Sid Område Bransch 1] 3D-skanner mäter med hög noggrannhet... 6 Produktframtagning Industri 2] Ny utrustning för att spara energi... 7 Energi Stål 3] Framtidens flyg kräver tunt stålgjutgods... 8 Materialutveckling Flyg 4] Ny teknik för aluminiumåtervinning... 9 Återvinning Industri V5] Sjukvården använder smarta kläder Materialutveckling Textil 6] Bioolja minskar stålindustrins utsläpp...11 Miljö Stål 7] Nytt driftsätt sparade 6,5 miljoner kronor...12 Processutveckling Stål 8] Elpex skida rullar bäst...13 Materialutveckling Industri 9] Alternativ till miljö- och hälsofarliga flamskyddsmedel...14 Miljö Samhällsbyggnad 10] Sand från gjuterier blir till tegelstenar...15 Återvinning Gjuteri 11] Ny modell löser stränggjutningsproblem...16 Processutveckling Stål 12] Kalla vinterdagar ger varma priser...17 Energi Samhällsbyggnad 13] Framtiden kräver lätta produkter...18 Materialutveckling Industri 14] Framtiden är här 3D-printa i sand!...19 Processutveckling Gjuteri 15] Simulator skapar helhetsbild av stränggjutning...20 Processutveckling Stål 16] Rätt temperatur ger rätt egenskaper...21 Materialutveckling Stål 17] Högre hastighet ger ökad produktivitet...22 Processutvecklig Stål 18] Hett på utsidan men svalt på insidan...23 Materialutveckling Textil 19] Välj rätt kol och minska kostnaderna...24 Miljö Stål 20] Livscykelanalys genomskådar okunskap...25 Miljö Textil 21] Svensk produktionsteknik världsledande...26 Produktionsutveckling Industri 22] 3D-skanning bra för att geometrisäkra...27 Processutveckling Industri 23] Lean skapar värde för kunden...28 Produktionsutveckling Industri 24] Korrosionsskydd av rostfritt stål...29 Materialutveckling Off-shore 25] Seminarium samlar branschföretag inom bilkorrosion...30 Nätverk Fordon 26] Stor chans till jobb för långtidsarbetslösa...31 Utbildning Industri 27] Nytt gjuterikoncept sänker kostnaderna...32 Produktionsutveckling Gjuteri 28] Scania nöjt med Paint Center...33 Processutveckling Industri 29] Nytt soldäck gav lättare flodbåt...34 Materialutveckling Fartyg 30] Sot blir bränsle till masugnen...35 Återvinning Stål 31] Företag får hjälp med miljötillstånd...36 Miljö Industri 32] Seminarier bra för kunskapsspridning...37 Nätverk Samhällsbyggnad 33] Vägledning gör laserarbete enklare...38 Arbetsmiljö Industri 34] Ny teknik till ultraljudskameror...39 Processutveckling Industri 35] Enklare bestämma livslängd hos polymer...40 Materialutveckling Industri 36] Engagemang lika viktigt som kunskap...41 Verksamhetsutveckling Industri 37] Beläggning ger slitstarkt material...42 Materialutveckling Industri 38] Nätverk visar vägen till Europa...43 Nätverk Industri 39] Envishet och samarbete gav effektivare produktion...44 Produktionsutveckling Industri Innehållsförteckning Industrinytta från Swerea

6 Lars-Olof Ingemarsson, Swerea IVF 3D-skanner mäter med hög noggrannhet Med en 3D-skanner kan komplexa geometrier mätas med hög noggrannhet. SSPA har genom samarbete med Swerea IVF använt tekniken för att kvalitetssäkra tillverkningen av modellpropellrar. Företaget SSPA Sweden AB är ett konsult- och utvecklingsföretag inom den maritima sektorn, som arbetar med avancerade konsulttjänster samt med tillämpad forskning. Företaget har genom samarbete med Swerea IVF fått möjlighet att använda en 3D-skanner för att kunna kvalitetssäkra tillverkningen av propellrar till sina modellförsök vid försöksanläggningen i Göteborg. Fartygspropellrar har ofta en komplex geometri och tuffa toleranskrav och det är svårt och tidskrävande att mäta och utvärdera propellrar på traditionellt sätt. När Swerea för några år sedan investerade i en optisk 3D-skanner såg SSPA tidigt potentialen. Med hjälp av skannern var det möjligt att få en komplett beskrivning av ytan på den tillverkade propellern. Att mätmetoden dessutom är snabb gör att den passar väl in i verksamheten hos SSPA vars internationella kunder har ett ständigt önskemål om allt kortare tid från konstruktion till genomförda prov. SSPA har i dag löpande mätuppdrag med 3D-skanning hos Swerea. Optisk 3D-skanning är en teknik som gör det möjligt att mäta fysiska modeller med mycket hög noggrannhet. Tekniken används exempelvis inom tillverkningsindustrin, för deformationsmätning och kvalitetskontroll i produktionen. Med tekniken är det också möjligt att återskapa och tillverka nya produkter, vilket kan användas inom prototyptillverkning. 6 Industrinytta från Swerea Exempel

7 Ulf Sjöström, Swerea MEFOS Ny utrustning för att spara energi Outotec har utvecklat en process för varmseparering av metallurgiska finkorniga koncentrat och produkter. Processen har verifierats i Swerea MEFOS pilotanläggning. Foto: Outotec Företaget Outotec har utvecklat PyroMag TM, en utrustning som kan separera magnetiska material i varmt tillstånd. För att verifiera processen har pilotförsök genomförts på Swerea MEFOS. Vid direktreduktion, av till exempel järnmalm, med kol i roterugn med Outotecs reduktionsprocess bildas en magnetisk och en omagnetisk fraktion. Genom att separera dessa magnetiskt direkt i varmt tillstånd (över 700 grader Celsius) kan stora mängder energi sparas. Den metalliserade magnetiska produkten chargeras varmt till nästa processteg, medan kolet i den ickemagnetiska fraktionen recirkuleras. En testutrustning tillverkades av Outotec i Tyskland och fraktades därefter till Swerea där den monterades, anpassades och testades. Processen kördes sedan kontinuerligt Exempel med upp till 4 ton varmt material per timme. Målet att nå 48 timmars kontinuerlig drift vid hög temperatur och designad kapacitet uppnåddes. Max Dieter Laumann vid Outotec i Tyskland säger: The high professionalism of Swerea MEFOS operational and maintenance group under the leadership of Ulf Sjöström and the excellent cooperation between Swerea MEFOS and Outotec s team made this test a full success. Outotec kommer nu att starta marknadsföringen av tekniken med PyroMag TM. Kunderna får därmed tillgång till utrustning som sparar både kostnad och energi, vilket i förlängningen bidrar till bättre miljö. Publicerat med tillstånd från Outotec Industrinytta från Swerea 7

8 Martin Risberg, Swerea SWECAST Framtidens flyg kräver tunt stålgjutgods För att utsläppen från framtidens flygtransporter ska minska krävs nya lösningar och lättare komponenter. Resultat från ett EU-projekt har visat att det finns stor potential i att ersätta dyra motorkomponenter i titan med detaljer gjutna i stål. Utsläpp och miljö är ett viktigt område för bland annat företaget GKN Aerospace i Trollhättan. De deltar i det EUfinansierade projektet CleanSky, vars mål är att minska utsläppen från framtidens flyg. Men för att klara framtida miljökrav och global konkurrens kommer det att krävas nya initiativ och lösningar för flygtransporterna. Att producera framtidens flygplan med minskad miljöpåverkan är en utmaning som kräver tunnare stålgjutgods i motorerna, menar Anders Sjunnesson som arbetar på GKN Aerospace. Just tunnare komponenter har därför varit fokus i Clean- Sky. Projektet har tagit fram ny kunskap kring gjutning av tunna komplexa detaljer i stålgjutgods för flygmotorer, både i befintliga legeringar och i framtida potentiella legeringar. Resultaten har visat att det går att få en billigare komponent genom att använda stål istället för titan, en kunskap som GKN haft stor nytta av. Företaget TPC, som också medverkat i projektet, har förbättrat möjligheten att gjuta tunna detaljer på ett kontrollerat och repeterbart sätt. Samarbetet med Swerea har fått en direkt inverkan på hur vi simulerar i vårt beredningsarbete och har hjälpt oss att bli effektivare, säger Peter Edman på TPC. Den nya kunskapen i projektet har tagits fram genom att utveckla och förbättra de simuleringsverktyg som används för att prediktera gjutresultaten i extremt tunna geometrier. Swerea SWECAST har varit koordinator och en av forskningsutförarna i projektet. 8 Industrinytta från Swerea Exempel

9 Jonas Gurell, Swerea KIMAB Ny teknik för aluminiumåtervinning Med laserteknik kan skrotet på en återvinningsanläggning analyseras. Tekniken är anpassad för stål men Swerea KIMAB utvecklar metoden även för aluminiumåtervinning. En resa till Brasilien förra året gav nya kontakter inom området. Sedan några år tillbaka utvecklar Swerea KIMAB en laserteknik för analys och identifikation av olika material. Tekniken, som kallas för Laser Induced Breakdown Spectroscopy*, har tidigare varit anpassad för stål men under 2013 har ett projekt inriktat på aluminiumåtervinning startats. På plats i Brasilien fanns även näringsminister Annie Lööf som var mycket positiv till avtalet. Sverige och Brasilien har sedan länge ett gott samarbete och det nya avtalet är ett kvitto på detta, men ger också nya möjligheter för ett fördjupat samarbete, sa Annie Lööf. Som en del i projektet besökte Swerea och Acreo Swedish ICT AB Brasilien förra året. Målet var att öppna för framtida samarbete med brasilianska aktörer inom området skrotanalys för förbättrad aluminiumåtervinning. Resultatet av besöket i Brasilien blev bland annat flera nya kontakter. Vinnova och den brasilianska forskningsfinansiären Finep undertecknade också ett samarbetsavtal. * Laser Induced Breakdown Spectroscopy Tekniken innebär att en laserpuls träffar ytan på ett material som lokalt hettas upp och sänder ut en liten ljuslåga. Ljuset är karaktäristiskt för olika material och sänds ut med olika frekvens beroende av materialets innehåll. Exempel Industrinytta från Swerea 9

10 Erik Nilsson, Swerea IVF Sjukvården använder smarta kläder Fibrer med piezoelektriska egenskaper kan mäta kroppsrörelser, andning och hjärtslag. Fibrerna sys in i kläder och inom sjukvården kan kläderna i vissa tillämpningar ersätta vanliga kroppselektroder. Swerea IVF har utvecklat en fiber som kan användas i textilier för att övervaka hjärtslag, andning och kroppsrörelser inom sjukvård eller idrott. Fibrerna sys in i tyget och inga extra elektroder på kroppen behövs eftersom fibrerna i kläderna är sensorn. Det gör att rörelsefriheten ökar och att komforten blir bättre. Ett tänkt användningsområde är vid kartläggning av sömnstörning eller stress. En sådan kartläggning görs ofta under lång tid och när patienten vilar eller sover, vilket gör att plaggets komfort är mycket viktig. Genom utvecklingen av smarta telefoner finns också möjligheter att analysera och presentera data i mobilappar. Detta har bidragit till utveckling av så kallad bärbar elektronik, där sensorfibrerna skulle vara en nödvändig komponent för datainsamling. Flera andra bra tillämpningar finns, exempelvis att övervaka andningen hos bebisar för att undvika plötslig spädbarnsdöd. Eller för att studera hur en kroppsdel används i syfte att öka prestationsförmågan hos en idrottare. I dagsläget skulle dock ett träningsplagg vara ganska dyrt. Ett träningslinne som i dag kostar 300 kronor skulle med de nya funktionerna istället kosta kronor. Fiberns piezoelektriska egenskaper innebär att när tyget sträcks bildas en elektrisk spänning som kan registreras. Förhoppningsvis bidrar fibern till att svensk textilindustri är stark och konkurrenskraftig i framtiden. 10 Industrinytta från Swerea Exempel

11 John Niska, Swerea MEFOS Bioolja minskar stålindustrins utsläpp Genom att använda bioolja kan stålindustrin minska sina koldioxidutsläpp från fossila bränslen. Det visar pilotförsök hos Swerea MEFOS. Biooljans effekt på glödskalsbildningen undersöktes med en termovåg inbyggd i Swerea MEFOS kammarugn. I pilotförsök i Swerea MEFOS kammarugn har forskare studerat biooljans egenskaper vid både förbränning samt inverkan på stål och ugn. Förbränningen av oljan gav låg koloxidhalt och mindre fossila utsläpp. För försöken valdes en flytande bioolja baserad på vegetabiliska oljor. I pilotanläggningen kan olika sorters flytande och gasformiga bränslen studeras. Dessa bränslen förväntas ge mindre problem med exempelvis aska, jämfört med fasta biobränslen. Förutom halten koloxid undersöktes också biooljans effekt på oxidation av materialytan, så kallad glödskalbildning. Med hjälp av en inbyggd termovåg kunde olika stålsorter studeras. Glödskalbildningen vid förbränning av bioolja var på samma nivå som den vid eldning av konventionella fossila bränslen. Exempel Swerea undersökte även halten kväveoxider och kunde i försöken visa att dessa var jämförbara med de nivåer som fås vid förbränning av konventionell eldningsolja. Den utvalda biooljan fungerade också väl med den brännarutrustning som testades och försöken gav inga negativa effekter på stål och ugnsinfodring. Vid försöken förvärmdes biooljan eftersom den är mer trögflytande än vanlig lätt eldningsolja. Finfördelning av oljan gjordes med tryckluft, men finfördelning med ånga är också en möjlighet. Pilotförsöken utfördes i samarbete med Gefa Systems AB, ett SME-företag som utvecklat Arctic Heat-brännaren och med stöd från IUC Norrbotten. Industrinytta från Swerea 11

12 Chuan Wang, Swerea MEFOS Nytt driftsätt sparade 6,5 miljoner kronor Ändrat driftsätt på varmapparater har lett till koksbesparingar i masugnen på SSAB. Kostnaderna minskade med 6,5 miljoner kronor per år. Foto: SSAB/Bo Björkdahl Swerea MEFOS har tillsammans med forskare från SSAB Oxelösund och AGA Linde tagit fram ett nytt driftsätt för varmapparaterna vid masugn 4 i Oxelösund. Driftsättet har ändrats från parallellt till seriellt läge, vilket gett koksbesparingar i masugn 4 och lett till minskade kostnader med 6,5 miljoner kronor per år. Varmapparater bidrar med varmluft som ger värmeenergi och reduktionsgas till masugnsprocessen. De är en viktig stödutrustning för den masugnsbaserade järntillverkningen. Arbetet har skett inom ramen för forskningsprogrammet PRISMA. Modelleringsarbetet visade att det ändrade driftsättet skulle ge en högre varmluftstemperatur och därmed spara energi och kostnader, vilket bekräftades av driftdata. Driften för varmapparaterna ändrades i maj Erik Olsson, ansvarig för forskningen vid masugn 4, tycker att projektet varit lyckat. Det har gett oss nödvändig teoretisk bakgrund till att byta driftsätt på varmapparaterna. Ett beslut som kan verka enkelt, men eftersom påverkan på processen är otroligt stor är det bra med en utomståendes värdering, säger Erik Olsson och fortsätter: I arbetet inom PRISMA hjälps vi åt att visa på effekter för hela verket och inte bara vår avdelning, något som är svårt att göra för oss ingenjörer som främst jobbar med masugnen. Det gör att vi undviker suboptimeringar som annars är en vanlig fälla på ett stålverk. 12 Industrinytta från Swerea Exempel

13 Erik Sandlund, Swerea SICOMP Elpex skida rullar bäst Företaget Elpex har tillsammans med Swerea SICOMP utvecklat en ny rullskida med unik dämpning. Skidan är en överlägsen testvinnare jämfört med andra märken på marknaden. Elpex AB i Piteå är ett av världens ledande varumärken inom tillverkning av rullskidor. Företaget har utvecklat en helt ny och revolutionerande teknik i sina rullskidor. Skidan består nu av en kompositstomme tillsammans med en så kallad PU-dämpning, polyuretan, som gör att vibrationer som uppstår från asfalten inte går vidare till fötterna. Skidan går under namnet Elpex Evolution och utsågs till överlägsen testvinnare i ett av Sveriges största test av rullskidor, utfört av rullskidor.nu. I utvecklingsarbetet har Swerea SICOMP haft en central roll i utvärderingen av utmattningsegenskaperna, alltså materialets hållfasthet vid upprepade mekaniska laster. Vid utmattningsprovningen har rullskidorna varit utrustade med trådtöjningsgivare och belastningarna har motsvarat hög och intensiv skidåkning. Vi har simulerat 800 mil diagonalåkning med ett tryck på tån som motsvarar 200 kilo säger Johan Öberg, en av ägarna till Elpex. Skidorna har provats på Swereas laboratorium för mekanisk provning. Det är en omfattande provning där Swereas avancerade resurser inom mekanisk provning utgjorde en viktig roll i vårt utvecklingsarbete, säger Johan Öberg. Exempel Industrinytta från Swerea 13

14 Dag Andersson, Swerea IVF Alternativ till miljö- och hälsofarliga flamskyddsmedel Vissa bromerade flamskyddsmedel kan ersättas med mindre skadliga. Det visar ett nyligen avslutat EU-projekt, som kartlagt flera alternativ. Bromerade flamskyddsmedel används som brandhämmande ämnen i olika produkter. Tyvärr har vissa av dessa ämnen negativa effekter på både miljö och människors hälsa. Bättre alternativ finns på marknaden, men det saknas fortfarande fullständig information om deras eventuella negativa effekter. Swerea IVF har deltagit i det EUfinansierade projektet ENFIRO som har undersökt och kartlagt olika alternativ. Halogenfria flamskyddsmedel jämfördes med bromerade flamskyddsmedel med avseende på risk, exponering, flamskyddsegenskaper och prestanda i applikationer. Projektet visade att de halogenfria flamskyddsmedlen uppfyller gällande flamskyddskrav. De uppvisade dessutom flera andra fördelar, till exempel mindre rökutveckling vid brand, lägre maximal värmeutveckling och färre hälsofarliga komponenter i röken. Hälften av de utvalda alternativen var mindre hälsofarliga och hade lägre ackumulering i näringskedjan. För alla undersökta polymersystem hittades fungerande icke-halogenerade alternativ. Risk- och konsekvensanalyser genomfördes för totalt 14 halogenfria flamskyddsmedel, som alternativ för de bromerade ämnena dekabde, TBBPA och bromerade polystyrener. Flamskyddsmedlen studerades för fem applikationsområden: Kretskort, elektroniska komponenter, formsprutade produkter, textila beläggningar och intumescent färg. 14 Industrinytta från Swerea Exempel

15 Anna Lundberg, Swerea SWECAST Sand från gjuterier blir till tegelstenar Trots intern återanvändning har gjuterierna ofta stora mänger sand som de måste göra sig av med. Swerea SWECAST har tillsammans med gjuteribranschen hittat nya användningsområden för sanden. En lyckad tillämpning är tegelstenar. Överskottssand från gjuterier har under årtionden hamnat på egna deponier eller använts för täckning av kommunala deponier för hushållsavfall. I takt med att allt fler av landets deponier blir sluttäckta måste nya lösningar utvecklas för att få en hållbar och kostnadseffektiv avsättning för överskottssanden. Ett exempel på en lyckad lösning är samarbetet mellan Swerea SWECAST och det norska gjuteriet Ulefos NV för att finna en avsättning för gjuteriets överskottssand. Ett alternativ som visade sig vara bra ur både ekonomisk och miljömässig synvinkel var att använda gjuteriets överskottssand som råvara i tegelproduktion vid det närbelägna tegelbruket. Gjuterisanden blandas med natursand och därefter tillsätts spån och lera. Sanden från Ulefos NV var mycket väl lämpad för ändamålet och en av de nya tegelstenarna i sortimentet har till och med fått namn efter gjuteriet. Tillverkningen av tegelstenar är ett exempel på lyckad återvinning av restprodukter och att det är möjligt att hushålla med resurser samtidigt som det innebär minskade kostnader. Långsiktig och målmedveten satsning på restoch överskottsprodukter kan löna sig på många sätt! Exempel Industrinytta från Swerea 15

16 Pavel Ramirez Lopez, Swerea MEFOS Ny modell löser stränggjutningsproblem En beräkningsmodell hjälper ståltillverkare att minska spillet, öka kvaliteten och förbättra leveranssäkerheten. Modellen är utvecklad av Swerea MEFOS. Foto: Swerea MEFOS På Swerea MEFOS pågår omfattande forskning inom stränggjutning. Ett av forskningens fokus ligger på de problem som har sin uppkomst i kokillen (gjutformen), såsom sprickor och slagger. Som ett led i forskningen har en beräkningsmodell utvecklats. Resultat från modellen används vid simuleringar och genom att kombinera dessa simuleringar med verkliga försök får forskarna en grundläggande förståelse för hela gjutprocessen. Med modellens hjälp är det möjligt att förutse förhållanden som leder till sprickor och defekter eller förutse andra fenomen som är svåra att studera i stålverket. Kostsamma experiment kan därmed undvikas och problem vid gjutningen kan minskas eller elimineras. I slutändan ger det minskat spill, bättre kvalitet och bättre leveranssäkerhet i industrin. Modellen beskriver hur metallen flödar och hur värme sprids i kokillen. Den innehåller information om gjutmaskinen, till exempel geometrin på kokillen och gjutröret, sammansättningen på stål och gjutpulver, operatörspraxis samt kokillens rörelser, så kallad kokilloscillation. Vid gjutning tillsätts ett gjutpulver som smälter till slagg, vilket fungerar som isolerande lager mellan stål och atmosfär samt som smörjmedel. Rätt mängd pulver är viktigt för stålets egenskaper och i den matematiska modellen tar Swerea hänsyn till närvaron av detta. Den uppbyggda kompetensen på Swerea används i dag för att utöka arbetsområdet, men även för att testa nya och förändrade stålkvaliteter och gjutpulver. Det ger ståltillverkarna nya möjligheter att förbättra stränggjutningsprocessen. 16 Industrinytta från Swerea Exempel

17 David Bellqvist, David Olofsson, Swerea MEFOS Kalla vinterdagar ger varma priser Fjärrvärmesystemet i Luleå kartläggs utifrån ett helhetsperspektiv med hjälp av Swerea MEFOS. Detta är ett led i ett mer ingående samarbete mellan LuleKraft och Luleå Energi, vilket bidrar till mindre miljöpåverkan och lägre kostnader. Foto: Maria Åsén På kraftvärmeverket LuleKraft produceras dels fjärrvärme som säljs till Luleå Energi, dels elkraft för elkonsumtion. Produktionen styrs av flera faktorer, till exempel väderlek, bränslepris eller kundernas behov av värme. För att öka inkomsterna kan det vid vissa förutsättningar vara bäst att öka elproduktionen. Men om elproduktionen ökar innebär det att fjärrvärmeproduktionen minskar och fjärrvärmen måste då istället produceras på andra anläggningar och med andra bränslen. Även om elproduktionen ger högre inkomster och är det bästa ur en viss aspekt, visar det sig alltså inte vara optimalt i ett helhetsperspektiv. Exemplet ovan visar att processintegration är oerhört viktigt. Det är en metod för att förbättra produktionssystem genom att se helheten istället för de enskilda processerna var för sig. Exempel För närvarande görs en kartläggning av fjärrvärmesystemet i Luleå utifrån metoden och Swerea MEFOS har tillsammans med LuleKraft och Luleå Energi utvecklat en systemmodell. Arbetet har lett till bättre förståelse för kostnads- och miljöeffektiv produktion samt belyst vikten av samarbete mellan ingående parter. Vid jämförelse med produktionsdata fanns störst besparingspotential under kalla vinterdagar, med upp till kronor. Luleå fjärrvärmenät är 40 mil långt med bostäder och ett flertal större industrier anslutna. I fjärrvärmesystemet finns fem produktionsenheter som drivs av processgaser från SSAB, träpellets, el och olja. Ungefär hälften, 2000 GWh, av alla processgaser från SSABs integrerade stålproduktion används för att producera fjärrvärme, elkraft och processånga. Industrinytta från Swerea 17

18 Stefan Gustafsson Ledell, Swerea SWECAST Framtiden kräver lätta produkter Genom att foga samman stål och komposit i en lastbilsbalk kan vikten på konstruktionen minska med 70 procent. Det visar resultat från ett projekt inom satsningen LIGHTer. En stålbalk fogades samman med en kompositbalk i bakaxeln på en lastbil. Detta gav en viktminskning på 70 procent, vilket i sin tur kan omsättas i ökad nyttolast eller lägre bränsleförbrukning för lastbilen. Resultatet kommer från ett projekt inom lättviktsarenan LIGHTer, som bland annat arbetar för att minska miljöbelastningen och resursslöseriet. I projektet har kostnadseffektiva fogar mellan metall och lättvikt utvecklats, en kunskap som ger svensk industri stort försprång inom området lättvikt. Arenan LIGHTer drivs av Swerea och är en av fem satsningar inom Vinnovas strategiska innovationsområden. Bakgrunden till LIGHTer är de miljökrav och utsläppsgränser som finns. Bland annat har branschen till 2050 satt ett mål på 75 procent lägre koldioxidutsläpp. Genom att tillverka och använda lättare produkter bidrar satsningen till minskad koldioxidhalt och i förlängningen ett mer hållbart samhälle. I framtiden kommer kostnadseffektiva och tillförlitliga fogar mellan metall och fiberkomposit vara en framgångsfaktor för att minska vikten hos komponenter. Det ställs allt högre krav på vikteffektivitet, men också på säkerhet och integrerad funktionalitet. Detta gäller flera områden, till exempel fordonssektorn, men även flyg- och marinsektorn. 18 Industrinytta från Swerea Exempel

19 Sten Farre, Swerea SWECAST Framtiden är här 3D-printa i sand! Kortare ledtider är ett återkommande krav vid produktframtagning, även när komponenten ska gjutas. Nu finns tekniken för att korta ledtiden genom att gjuta direkt i en sandform som är utskriven från en CAD-fil. Konkurrenskraften hos svensk industri avgörs till stor del av vår förmåga till flexibilitet och automation. Utöver dessa faktorer är ledtiden ofta avgörande för kundens val av leverantör. Smålands Stålgjuteri AB i Eksjö är ett familjeägt företag som satsar hårt på ny teknik och att effektivisera sina processer i alla led. Företaget tog därför tidigt till sig den information som framkom i förstudien SPÖK, där gjutförsök genomfördes med mycket bra resultat. Förstudien visade att det finns stora möjligheter att korta ledtiderna, något som kan ge svensk gjuteriindustri betydande konkurrensfördelar. Per Ytterell, vd för Smålands Stålgjuteri, menar att en kontinuerlig implementering av ny teknik är nödvändig för att vara konkurrenskraftig och få möjlighet att i fram- Exempel tiden vara med och offerera jobb åt en alltmer krävande verkstadsindustri. Efter gjutförsöken sa Per Ytterell skämtsamt: Nu behöver vi inte längre lägga tid på att simulera gjutningar, det är bara att printa ut en form och en kärna och gjuta, sedan har vi snabbt en riktig komponent vi kan analysera istället. Swerea SWECAST har arbetat med projektet och målet har varit att utreda hur långt tekniken med 3D-printing av formar och kärnor i sand har kommit. Fokus låg på hur väl etablerad tekniken var för att snabbt ta fram komponenter från digital till fysisk miljö. SPÖK, Systematiserad prototypframtagning för ökad konkurrenskraft, är ett Vinnovafinansierat projekt. Industrinytta från Swerea 19

20 Pavel Ramirez López, Johan Björkvall, Swerea MEFOS Simulator skapar helhetsbild av stränggjutning Swerea MEFOS har utvecklat en simulator för att studera viktiga samband under stränggjutningen. Simulatorn ger industrin en helhetsbild över gjutprocessen. Trots omfattande forskning om hur flytande stål beter sig i kokillen under gjutning kan inte alla samband beskrivas. Det är svårt att studera metallen i en verklig gjutmaskin eller att bygga en i pilotskala. Ofta används vattenmodeller men flytande stål och vatten är inte tillräckligt lika vad gäller tryck och flöde. Swerea MEFOS har därför utvecklat en fysikalisk modell av en stränggjutningsmaskin med stoppare, gjutrör och kokill i verklig skala. Endast tapplådan är förminskad jämfört med en verklig gjutmaskin. En legering med låg smältpunkt (137 grader Celsius) har valts som arbetsmedia för att simulera stålflödet. Modellen är utrustad med gasinjektion genom stopparen, vilket motsvarar normal praxis i industrin. Legeringens egenskaper liknar stålets och den är dessutom giftfri. Dess elektriska egenskaper gör den även idealisk för att undersöka anordningar för elektromagnetisk omröring eller bromsning. Dessutom kan ett oljelager läggas på för att simulera hur den flytande gjutslaggen beter sig i en verklig gjutmaskin. Metallflödets hastigheter undersöks med olika sensorer samtidigt som en videokamera studerar överytan i kokillen. Utrustningen ökar förståelsen för den betydelse som kombinationen flödesdynamik och termodynamik har vid stränggjutning. Modellen ger en tydlig helhetsbild av stränggjutningen. Resultat från studier i modellen har också lett fram till två patentsökta metoder. 20 Industrinytta från Swerea Exempel

Nickel är huvudsaken FerroProtect har specialiserat sig

Nickel är huvudsaken FerroProtect har specialiserat sig Nickel är huvudsaken FerroProtect har specialiserat sig 7-2013 Rapport från Swerea IVF Pilotanläggning för produktionsfördelar Genom utnyttjande av produktionslika pilotanläggningar kan företag utan att

Läs mer

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *)

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *) 2013-08-08 Delårsrapport januari - juni 2013 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena materialprocess-, produktionsteknik samt produktframtagning.

Läs mer

Kostnadseffektiv tillverkning av lättviktstrukturer i kolfiber inom Compraser Labs

Kostnadseffektiv tillverkning av lättviktstrukturer i kolfiber inom Compraser Labs Kostnadseffektiv tillverkning av lättviktstrukturer i kolfiber inom Compraser Labs Marie Jonsson, Swerea SICOMP E-mail: marie.jonsson@swerea.se 1 Presentation of Swerea SICOMP Kolfiber + plast = kolfiberförstärkt

Läs mer

Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod

Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod Presentation av Swerea-koncernen 1 Swerea 2 Swerea-koncernen Swerea IVF Industriell produktframtagning, textil, metaller, polymerer, keramer. Swerea KIMAB

Läs mer

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb Avdelningschef Koncerngemensamma projekt Nationella projekt Gruppledare Gruppchef Projektledare Internationella projekt Forskare Seniorforskare Labbingenjör Specialist Doktorand Tekniker Forskningsledare

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 KURSER INOM SWEREA VIRTUAL LAB 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SWEREA VIRTUAL LAB 3 GJUTSIMULERING - SWEREA SWECAST 4

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 KURSER INOM SWEREA VIRTUAL LAB 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SWEREA VIRTUAL LAB 3 GJUTSIMULERING - SWEREA SWECAST 4 KURSER FRÅN SWEREA VIRTUAL LAB 2016 2 KURSER INOM SWEREA VIRTUAL LAB 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING SWEREA VIRTUAL LAB 3 GJUTSIMULERING - SWEREA SWECAST 4 KOMPOSITDIMENSIONERING - SWEREA

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Höganäs på väg mot Magnus Pettersson, Energisamordnare

Höganäs på väg mot Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs på väg mot 2050 Magnus Pettersson, Energisamordnare STÅLINDUSTRINS GEMENSAMMA VISION STÅLINDUSTRINS ÅTAGANDE Vår arbetsmiljö tillverkning använder stimulerar resurser så Vår forskning och innovation

Läs mer

Lättvikt och produktion inom fordonstillverkning

Lättvikt och produktion inom fordonstillverkning Lättvikt och produktion inom fordonstillverkning Cecilia Ramberg Programkoordinator, Swerea IVF Vice verksamhetsledare LIGHTer 141106 Agenda Kort om LIGHTer (2 bilder) Industriella möjligheter som drivs

Läs mer

Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum

Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum Cecilia Ramberg Programkoordinator Swerea IVF Arenaföreträdare PTC i Innovair cecilia.ramberg@swerea.se NRIA Flyg 2013 rekommenderar

Läs mer

Från råmaterial till metall forskning och innovation för samhälls- och industrinytta. Anna Utsi Swerea MEFOS Manager Strategic Business Development

Från råmaterial till metall forskning och innovation för samhälls- och industrinytta. Anna Utsi Swerea MEFOS Manager Strategic Business Development Från råmaterial till metall forskning och innovation för samhälls- och industrinytta Anna Utsi Swerea MEFOS Manager Strategic Business Development Innehåll Om Swerea MEFOS Våra framgångsfaktorer Förnyelse

Läs mer

Utveckling av Laser- och Ultraljudsbaserade metoder för förbättrad processövervakning. Tania Irebo tania.irebo@swerea.se

Utveckling av Laser- och Ultraljudsbaserade metoder för förbättrad processövervakning. Tania Irebo tania.irebo@swerea.se Utveckling av Laser- och Ultraljudsbaserade metoder för förbättrad processövervakning Tania Irebo tania.irebo@swerea.se Innehåll Vad vi gör på APMO (Analytisk Processövervakning) - våra tekniker : LUS,

Läs mer

Halvtidsrapport 2011-06-30. Optimerad värmebehandling av gjutstål. Lennart Sibeck

Halvtidsrapport 2011-06-30. Optimerad värmebehandling av gjutstål. Lennart Sibeck Halvtidsrapport 2011-06-30 Optimerad värmebehandling av gjutstål Lennart Sibeck Box 2033, 550 02 Jönköping Telefon 036-30 12 00 Telefax 036-16 68 66 swecast@swerea.se http://www.swereaswecast.se 2011,

Läs mer

10.30 Arbete med Orwell, blyfria mässingslegeringar Jan Nilsson, Nordic Brass Gusum Bedömning av byggvaror Jonny Hellman, Byggvarubedömningen

10.30 Arbete med Orwell, blyfria mässingslegeringar Jan Nilsson, Nordic Brass Gusum Bedömning av byggvaror Jonny Hellman, Byggvarubedömningen Dagordning 9.30 Kaffe 10.00 Presentation av deltagarna inklusive Swerea KIMAB:s verksamhet 10.30 Arbete med Orwell, blyfria mässingslegeringar Jan Nilsson, Nordic Brass Gusum 11.00 Bedömning av byggvaror

Läs mer

Sandgjutet Aluminiumgjutgods

Sandgjutet Aluminiumgjutgods Sandgjutet Aluminiumgjutgods Om oss: GAP är ett företag som erbjuder full kundservice; från design och utveckling av detaljen som ska gjutas, till leverans av färdigt bearbetade, målade och testade artiklar.

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt 2014-01-18 www.lighterarena.se 1 Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer 30/1-31/3 2014 Utlysningstexten är ett utkast ej för

Läs mer

5. Öka resurseffektiviteten

5. Öka resurseffektiviteten 5. Öka resurseffektiviteten Att se till att råvaror och energi används mest effektivt är utan tvekan en vinnande strategi i framtidens samhälle. Det omfattar allt ifrån smartare applikationer understödda

Läs mer

Compraser Labs- Produktionsarena och testbädd för kompositer

Compraser Labs- Produktionsarena och testbädd för kompositer Compraser Labs- Produktionsarena och testbädd för kompositer Bengt Wälivaara, Platschef Swerea SICOMP, Linköping Verksamhetsledare Compraser Labs bengt.walivaara@swerea.se 1 Swerea-koncernen Swerea IVF

Läs mer

fogning g av komposit och multimaterial

fogning g av komposit och multimaterial Testbädd för ytbehandling och fogning g av komposit och multimaterial testbadd-kompositer.swereaivf.se Cecilia Groth Projektgenomgång Mål med projektet En fungerande, lättillgänglig, ä öppen, flexibel

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef SSABs klimatarbete mot 2050 Jonas Larsson, SSABs miljöchef en global och mycket specialiserad stålkoncern 17 300 anställda i mer än 50 länder SSABs produktionsorter Försäljning 2 SSABs verksamhet gör skillnad

Läs mer

innovationsprogrammen STRATEGISKA INNOVATIONSOMRÅDEN

innovationsprogrammen STRATEGISKA INNOVATIONSOMRÅDEN Översikt av de strategiska innovationsprogrammen Dagens mål Ge er en översikt av vilka strategiska innovationsprogram som nu är beviljade och skapa en tydligare bild av syftet och målet med satsningen

Läs mer

Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik. Ulf Holmgren VINNOVA

Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik. Ulf Holmgren VINNOVA Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik Ulf Holmgren VINNOVA Uppdraget 1(3) Förslagen skall utarbetas i samverkan med fordonsindustrin samt berörda regionala och kommunala aktörer.

Läs mer

Industriell Dynamik Göteborg 101026

Industriell Dynamik Göteborg 101026 Industriell Dynamik Göteborg 101026 Projektledning: Swerea IVF www.swereaivf.se Björn Westling +46 31 706 61 69 bjorn.westling@swerea.se Detta är Swerea IVF Vi levererar avancerade forskningsoch konsulttjänster.

Läs mer

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Vårt gemensamma mål är att vi tillsammans skall vara en kompetent resurs för alla företag, och vi ser sammanslagningen som ett viktigt strategiskt steg för

Läs mer

Resultat från den första Workshopen

Resultat från den första Workshopen Resultat från den första Workshopen Martin Risberg, Swerea Ola Isaksson, GKN Aerospace Sweden Kopplingar till andra agendor och initiativ SIP Lättvikt SIP Produktion 2030 SIP Metalliska material SIP Innovair

Läs mer

Korrosion Under Isolering (CUI)

Korrosion Under Isolering (CUI) Korrosion Under Isolering (CUI) Typiskt isolerat rör Plåt beklädnad Rör Isolering Varför Används Isolering: Personligt Skydd Energi Effektivt Process Kontroll Buller Reducering Frysskydd Brandskydd CUI

Läs mer

Swerea Virtual Lab, en gemensam satsning inom Swerea koncernen med fokus på virtuell matrial-, produkt- och processutveckling.

Swerea Virtual Lab, en gemensam satsning inom Swerea koncernen med fokus på virtuell matrial-, produkt- och processutveckling. KURSER FRÅN SwerEa VIRTUAL LAB 2015 2 Kurser inom Swerea virtual lab 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Swerea Virtual LaB 3 Gjutsimulering - Swerea SwecaST 4 KOmpositdimensionering - Swerea

Läs mer

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

Effektivare energianvändning i Höganäs. Magnus Pettersson, Energisamordnare

Effektivare energianvändning i Höganäs. Magnus Pettersson, Energisamordnare Effektivare energianvändning i Höganäs Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs är ledande inom metallpulver Världens största och ledande tillverkare av järnbaserade metallpulver Marknadsandel: ~ 35%

Läs mer

Swerea MEFOS 50 år med metallurgisk testverksamhet. Anna Utsi, strategisk affärsutveckling anna.utsi@swerea.se

Swerea MEFOS 50 år med metallurgisk testverksamhet. Anna Utsi, strategisk affärsutveckling anna.utsi@swerea.se Swerea MEFOS 50 år med metallurgisk testverksamhet Anna Utsi, strategisk affärsutveckling anna.utsi@swerea.se Affärsidé Swerea MEFOS skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom tillverkning,

Läs mer

Vi gör idéer till verklighet.

Vi gör idéer till verklighet. Vi gör idéer till verklighet. Ufab utvecklar produkter med hög precision. Vi bidrar också till att höja våra kunders konkurrenskraft. Vi inser hur viktig vår leverantörsroll är. Våra kunskaper ska bidra

Läs mer

Examensarbete på Swerea IVF. Lisa Schwarz Bour Projektledare; Telefon: ,

Examensarbete på Swerea IVF. Lisa Schwarz Bour Projektledare; Telefon: , Examensarbete på Swerea IVF Lisa Schwarz Bour Projektledare; lisa.schwarz@swerea.se Telefon: 031-706 63 58, 0761-47 63 58 1 Detta är Swerea IVF Vi levererar avancerade forskningsoch konsulttjänster. Vi

Läs mer

Sammanfattning. Figur 1 Planerad tillverkning av komponenter inklusive tillverkning av elektriska artiklar.

Sammanfattning. Figur 1 Planerad tillverkning av komponenter inklusive tillverkning av elektriska artiklar. Sammanfattning Höganäs ser närmast att tillverkning av induktorer och komponenter till elektriska motorer inom områdena kraftdistribution och elektriska drivsystem etableras. Tillverkning i liten skala

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Glödheta kvalitetskrav. - produkter som tål värme och slitage

Glödheta kvalitetskrav. - produkter som tål värme och slitage Glödheta kvalitetskrav - produkter som tål värme och slitage Våra heta produkter Restriktionerna ökar när det gäller den gamla metoden att lägga avfall på deponi. Andra, mer miljöanpassade lösningar krävs

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Svenska staten. Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! 100 % 60 % 42 % 29 %

Svenska staten. Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! 100 % 60 % 42 % 29 % Peter Holmstedt VD Svenska staten 100 % 60 % 42 % 29 % Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! Automation och industriella processer Bioraffinaderi, bioenergi och nya biomaterial Samhällsbyggnad

Läs mer

Sammanfattning. Sida 1 av 7

Sammanfattning. Sida 1 av 7 Sammanfattning Forskning och utveckling, Global Development, är en del av Höganäs AB, moderbolaget, och dess verksamhet bedrivs i separata laboratorie- och experimenthallar. Verksamheten utgörs huvudsakligen

Läs mer

Specialty Stainless Steel Processes

Specialty Stainless Steel Processes Specialty Stainless Steel Processes Bodycote Din självklara samarbetspartner Exakt det du behöver. Bodycote erbjuder en komplett serie servicetjänster värmebehandling, ytbehandling och het isostatisk pressning

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Materialens påverkan på dricksvatten. Olivier Rod olivier.rod@swerea.se

Materialens påverkan på dricksvatten. Olivier Rod olivier.rod@swerea.se Materialens påverkan på dricksvatten Olivier Rod olivier.rod@swerea.se Swerea KIMAB experter inom metalliska material, korrosion och korrosionsskydd Forskningsinstitut Forskningsinstitut Del av Swerea

Läs mer

Andra utlysningen Öppen 14 november 2008 tom 11 mars 2009. Forskningsprogram inom området Produktframtagning

Andra utlysningen Öppen 14 november 2008 tom 11 mars 2009. Forskningsprogram inom området Produktframtagning ProViking ProViking 14 november 2008 Andra utlysningen Öppen 14 november 2008 tom 11 mars 2009 Forskningsprogram inom området Produktframtagning 1. Inledning Stiftelsen för Strategisk Forskning har under

Läs mer

finansieringsmöjligheter

finansieringsmöjligheter LIGHTers andra utlysning 2014 Övriga nationella och internationella finansieringsmöjligheter Cecilia Ramberg, Swerea Boel Wadman, Swerea Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer

Läs mer

Skyddande ytskikt för varmformade komponenter (Protective Metal Coating)

Skyddande ytskikt för varmformade komponenter (Protective Metal Coating) Skyddande ytskikt för varmformade komponenter (Protective Metal Coating) Lisa Levander 2015-01-30 Hållbar produktionsteknik Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Syfte... 6 4. Genomförande...

Läs mer

Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen. Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner

Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen. Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner Swerea IVF är en del av Swerea-koncernen Swerea IVF Industriell produktframtagning,

Läs mer

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment Simulator för optimering av miljö- och kostnadseffektivitet Problemställning Bakgrund Anläggningsmaskiner och lastbilar används i en mängd olika applikationer över hela världen. Miljöpåverkan och kostnader

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Forskningsaktörernas roll för att stärka Svensk produktion. Professor Lars Pejryd Högskolan Trollhättan Uddevalla. www.htu.se

Forskningsaktörernas roll för att stärka Svensk produktion. Professor Lars Pejryd Högskolan Trollhättan Uddevalla. www.htu.se Forskningsaktörernas roll för att stärka Svensk produktion Professor Lars Pejryd Högskolan Trollhättan Uddevalla Industrin behov av Produktionsutveckling Kompetensöverföring till aktörerna en nyckelfråga

Läs mer

Gjutsmidning för tillverkning av komponenter med skräddarsydd geometri och hållfasthet

Gjutsmidning för tillverkning av komponenter med skräddarsydd geometri och hållfasthet Gjutsmidning för tillverkning av komponenter med skräddarsydd geometri och hållfasthet casting forging Sections with high demands on required propert ies Författare: Mats Werke, Anders Gotte, Lennart Sibeck

Läs mer

Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt

Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt LIGHTer inbjuder till Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt Uppstartsmöte om EULIGHTer En påverkansplattform

Läs mer

Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet

Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet Produktbroschyr Förbättra effektiviteten, transportera mer last och minska miljöpåverkan Lastväxlaren Hiab Multilift XR18SL Pro Future passar perfekt

Läs mer

MILJÖEGENSKAPER HOS HYDRAULOLJOR

MILJÖEGENSKAPER HOS HYDRAULOLJOR MILJÖEGENSKAPER HOS HYDRAULOLJOR MILJÖEGENSKAPER HOS HYDRAULOLJOR Varför miljöanpassade oljor? Introduktion En oberoende granskning av miljögodkända hydrauloljor SP-listan Vätskors kompatibilitet med olika

Läs mer

Automation, additiv tillverkning och digitalisering

Automation, additiv tillverkning och digitalisering Reväst seminarium om framtidens robotiserade arbetsmarknad Automation, additiv tillverkning och digitalisering Magnus Widfeldt magnus.widfeldt@swerea.se 1 Utgångspunkt: Vision http://www.swerea.se/framtidens-industri-2030

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Höganäs - med naturgas till framtiden. Magnus Pettersson, Energisamordnare

Höganäs - med naturgas till framtiden. Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs - med naturgas till framtiden Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs är ledande inom metallpulver Världens största och ledande tillverkare av järnbaserade metallpulver Marknadsandel: cirka

Läs mer

Globalt ledarskap och en stark organisation

Globalt ledarskap och en stark organisation Vår vision Tillsammans med våra kunder kommer vi att gå längre än någon annan för att förverkliga det fulla värdet av lättare, starkare och mer hållbara produkter av stål Globalt ledarskap och en stark

Läs mer

Metalliska material. Sammanfattande bedömning. Ämnesbeskrivning

Metalliska material. Sammanfattande bedömning. Ämnesbeskrivning Metalliska material Sammanfattande bedömning Ämnet metalliska material som huvudsakligen omfattar metalliska konstruktionsmaterial till exempel stål, aluminium och nickelbaslegeringar är mycket starkt

Läs mer

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA Råmaterial Hylskartongfabriker Hylsfabriker Primärfiber 10% Pori, Finland Varkaus, Finland Loviisa, Finland 20 000 t Pori, Finland 12 000 t Imatra, Finland

Läs mer

NR 6 2014 ÅRGÅNG 198. Ett år med Järnkoll

NR 6 2014 ÅRGÅNG 198. Ett år med Järnkoll JERNKONTORET NR 6 2014 ÅRGÅNG 198 Problemlösning på Älvstrandsgymnasiet i Hagfors. Ett år med Järnkoll Stålindustrin har ett ständigt behov av att rekrytera personer med relevant utbildning. Det kommer

Läs mer

Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar

Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar Vi skapar framtidens kommunikationsnätverk Dagens kommunikation kräver snabb och stabil nätverksuppkoppling. Att utöka bredbandsnätet och uppgradera

Läs mer

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten Välkommen till IT-forum! IT SOM KONKURRENSMEDEL ny teknik goda exempel utvecklande möten En spännande dag i Sandviken Seminariedagen arrangeras för fjärde året i rad och syftet är att lyfta fram ny teknik

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

ROSTFRI TRÅD. Vi levererar kvalitet service och trygghet

ROSTFRI TRÅD. Vi levererar kvalitet service och trygghet ROSTFRI TRÅD Vi levererar kvalitet service och trygghet PRODUKTERNA är rostfri valstråd och dragen tråd 2 Rostfri valstråd och dragen tråd från Fagersta Stainless finns inom en mängd olika användningsområden

Läs mer

Stål en del av vår vardag

Stål en del av vår vardag Stål en del av vår vardag Stål finns i det mesta vi har runtomkring oss, bilar, strykjärn, mobiler, bestick och gatlampor. Produkter som inte innehåller stål är ofta plastprodukter som tillverkats i stålformar.

Läs mer

ENVIRONMENT EVOLUTION FOR THE FUTURE

ENVIRONMENT EVOLUTION FOR THE FUTURE ENVIRONMENT EVOLUTION FOR THE FUTURE Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N SYSTEMBEHANDLING AV ALLA TYPER AV HET-, KYL- ELLER PROCESSVATTENSYSTEM WAREN INTERNATIONAL 2014 Hundra procent rent

Läs mer

Holsbygruppen UTVECKLING GJUTNING BEARBETNING

Holsbygruppen UTVECKLING GJUTNING BEARBETNING Holsbygruppen UTVECKLING GJUTNING BEARBETNING Holsbygruppen Gruppen som består av Holsbyverken med dotterbolagen Älmhults Gjuteri, Nordcast, Rosenfors Bruk samt Vcast är en modern företagsgrupp som utvecklar,

Läs mer

MinBaS Innovation - VINNOVA. MinBaS dagen 2015

MinBaS Innovation - VINNOVA. MinBaS dagen 2015 Innovation - VINNOVA MinBaS dagen 2015 18 mars 2015 MinBaS Innovation - Utlysningar 2014-2015 Jan Bida Programchef MinBaS Innovation Forskningsdirektör MinFo Programbudget ca 52 MSEK, varav VINNOVA 26

Läs mer

VINNOVAs satsningar på nyindustrialisering. Jens.vonAxelson@VINNOVA.se

VINNOVAs satsningar på nyindustrialisering. Jens.vonAxelson@VINNOVA.se VINNOVAs satsningar på nyindustrialisering Jens.vonAxelson@VINNOVA.se Vad gör vi? Investeringar i forskning och innovation Vi ser till att forskning kommer till nytta och är relevant för samhället! Horisont

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER. Viktig information till dig som köper in luftfilter

REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER. Viktig information till dig som köper in luftfilter REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER Viktig information till dig som köper in luftfilter Dinair E k o n o m i f i l t e rab L U F T F I L T E R S K L I M A T P Å V E R K

Läs mer

1. Inledning. 1.1 Om detta dokument. 1.2 Om Fjäråskupan

1. Inledning. 1.1 Om detta dokument. 1.2 Om Fjäråskupan Miljöinformation Miljöinfoinformation 1. Inledning 1.1 Om detta dokument 1.2 Om Fjäråskupan 2. En fläktkupas livscykel 3. Råvaror 3.1 Materialsammansättning 3.2 Fläktsystemet 3.3 Elektronik & belysning

Läs mer

Kunskapsspridning och tillväxt inom plåtformning Forskning i kombination med SMF know-how

Kunskapsspridning och tillväxt inom plåtformning Forskning i kombination med SMF know-how Kunskapsspridning och tillväxt inom plåtformning Forskning i kombination med SMF know-how Dr. Eva-Lis Odenberger IUC i Olofström AB/OSAS Luleå tekniska universitet Agenda Bakgrund till plåtformning inom

Läs mer

ett Produktionstekniskt Centrum för fiberkompositer genom branschöverskridande synergier

ett Produktionstekniskt Centrum för fiberkompositer genom branschöverskridande synergier ett Produktionstekniskt Centrum för fiberkompositer genom branschöverskridande synergier Jörgen Remmelg (jorgen.remmelg@ruag.com) Styrelseordförande i Compraser Vision en icke vinstdrivande, nationell

Läs mer

Den första 3D-utskrivna cykelramen i metall har tillverkats av Renishaw åt Empire Cycles

Den första 3D-utskrivna cykelramen i metall har tillverkats av Renishaw åt Empire Cycles Fallstudie utförd av produktavdelningen inom additiv tillverkning Den första 3D-utskrivna cykelramen i metall har tillverkats av Renishaw åt Empire Cycles Ramen har tillverkats additivt i titanlegering

Läs mer

LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola

LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola Projektledare: Mats Oldenburg (LTU) Projektkoordinator: Eva-Lis Odenberger (LTU/IUC i Olofström) Koordinator kursutveckling: Dan

Läs mer

ELVÄGAR. För ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige Martin Gustavsson & Conny Börjesson 20 januari RISE IKT RISE Viktoria

ELVÄGAR. För ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige Martin Gustavsson & Conny Börjesson 20 januari RISE IKT RISE Viktoria ELVÄGAR För ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige Martin Gustavsson & Conny Börjesson 20 januari 2017 Research Institutes of Sweden RISE IKT RISE Viktoria RISE Viktoria 2 RISE Viktoria Forskningsinstitut

Läs mer

TRIPLE USE SNABB OCH KOSTNADSEFFEKTIV. LIGHTer Workshop Göteborg 2014-05-13

TRIPLE USE SNABB OCH KOSTNADSEFFEKTIV. LIGHTer Workshop Göteborg 2014-05-13 TRIPLE USE SNABB OCH KOSTNADSEFFEKTIV TILLVERKNING AV HÖGPRESTANDAKOMPOSITER Christina Altkvist/Anette Järneteg C st a t st/ ette Jä eteg LIGHTer Workshop Göteborg 2014-05-13 Triple Use Pilotprojekt Ett

Läs mer

VBN Components AB. 3D-printade nötningståliga metaller ULRIK BESTE. CTO VBN Components AB PhD Materials Science and tribology Uppsala, Sweden

VBN Components AB. 3D-printade nötningståliga metaller ULRIK BESTE. CTO VBN Components AB PhD Materials Science and tribology Uppsala, Sweden VBN Components AB 3D-printade nötningståliga metaller ULRIK BESTE CTO VBN Components AB PhD Materials Science and tribology Uppsala, Sweden Vinnare av Varför 3D-printning av Vibenite? Traditionell tillverkning

Läs mer

Korrosion och korrosionsskydd av stål i betong

Korrosion och korrosionsskydd av stål i betong Korrosion och korrosionsskydd av stål i betong Bror Sederholm Swerea KIMAB bror.sederholm@swerea.se Detta är Swerea KIMAB Korrosions- och metallforskningsinstitut 239 medlemsföretag 600 kunder per år 172

Läs mer

Rätt underhåll ren vinst!

Rätt underhåll ren vinst! Rätt underhåll ren vinst! Patrik Reuterswärd Georange 2013 Luleå 11/5/2013 Presentation by Swerea KIMAB 1 Fem forskningsinstitut Swerea IVF Industriell produktframtagning, textil, polymerer, keramer. Swerea

Läs mer

Stål en del av vår vardag

Stål en del av vår vardag Stål en del av vår vardag Stål finns i det mesta vi har runtomkring oss, bilar, strykjärn, mobiler, bestick och gatlampor. Produkter som inte innehåller stål är ofta plastprodukter som tillverkats i stålformar.

Läs mer

Inlämning etapp 7b IKOT 2011. Grupp B5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 7b IKOT 2011-04-17. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström

Inlämning etapp 7b IKOT 2011. Grupp B5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 7b IKOT 2011-04-17. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström Inlämning etapp 7b IKOT 2011 Grupp B5 INNEHÅLL Inlämning av etapp 7b IKOT 2011-04-17 Louise Fransson Helena Hellerqvist André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström Handledare: Joakim Johansson Innehåll

Läs mer

Brett opp ermene! Katarina Lorentzon SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik. Nofima Mat, Matforsk, Ås 16 september 2008

Brett opp ermene! Katarina Lorentzon SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik. Nofima Mat, Matforsk, Ås 16 september 2008 Brett opp ermene! Katarina Lorentzon SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik Nofima Mat, Matforsk, Ås 16 september 2008 Aktuella krav på livsmedelsindustrin Hög leveranssäkerhet Korta tider mellan

Läs mer

Pre-VITS (Förstudie - Virtuella verktyg för service, underhåll och återvinnings flöden)

Pre-VITS (Förstudie - Virtuella verktyg för service, underhåll och återvinnings flöden) Pre-VITS (Förstudie - Virtuella verktyg för service, underhåll och återvinnings flöden) Pre-VITS exempel på systemgränser och informationslagring för en produktlivscykel. Författare: Björn Johansson, Malin

Läs mer

LIGHTer - för svensk konkurrenskraft

LIGHTer - för svensk konkurrenskraft LIGHTer - för svensk konkurrenskraft Energirelaterad fordonsforskning 4 april 2016 Cecilia Ramberg, Swerea Vice verksamhetsledare LIGHTer Vice programchef Strategiskt innovationsprogram för lättvikt En

Läs mer

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen.

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Vår verksamhet 2007 Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Underlättar för innovationer och nytänkande Det är i mötet mellan olika kompetenser

Läs mer

environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N

environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N Systembehandling av alla typer av het-, kyl- eller processvattensystem waren international 2014 Hundra procent rent

Läs mer

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden Kraftvärme i Katrineholm En satsning för framtiden Hållbar utveckling Katrineholm Energi tror på framtiden Vi bedömer att Katrineholm som ort står inför en fortsatt positiv utveckling. Energi- och miljöfrågor

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015 Swerea-koncernen

Delårsrapport januari juni 2015 Swerea-koncernen Datum Org. nr Delårsrapport januari juni 2015 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, produktion och produktutveckling för en hållbar

Läs mer

Robothantering, maskinell tillskärning och automatiserad RTM

Robothantering, maskinell tillskärning och automatiserad RTM Robothantering, maskinell tillskärning och automatiserad RTM Lars Liljenfeldt Erik Sandlund Svensk Kompositförening, Ängelholm 10 oktober 2012. 12/6/07 2012-10-10 Robothantering vid tillverkning av flygmotorkomponent

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB Smart industri en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Foto: ABB Industrin är större än de producerande företagen Insatsproduktion Företagstjänster Transporter Finansiering Industriföretag 550 000

Läs mer

MinBaS Innovation - VINNOVA

MinBaS Innovation - VINNOVA Presentation av MinBaS Innovation - ett forsknings- och innovationsprogram med finansiering från Vinnova Jan Bida Programchef MinBaS Innovation Forskningsdirektör MinFo Mariette Karlsson Sveriges Stenindustriförbund

Läs mer

Elektronik i var mans hand

Elektronik i var mans hand Elektronik i var mans hand I vår vardag använder vi allt fler elektriska och elektroniska apparater. Många länder inför också lagstiftning om att kasserad elektronik ska samlas in. Det ger en ökad marknad

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

Ett svenskt tvärvetenskapligt forskningsprogram om framtidens avfallshantering. Programmet finansieras av Naturvårdsverket och genomförs av IVL

Ett svenskt tvärvetenskapligt forskningsprogram om framtidens avfallshantering. Programmet finansieras av Naturvårdsverket och genomförs av IVL Ett svenskt tvärvetenskapligt forskningsprogram om framtidens avfallshantering. Programmet finansieras av Naturvårdsverket och genomförs av IVL Svenska Miljöinstitutet, Kungliga tekniska högskolan, Göteborgs

Läs mer