ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND"

Transkript

1 ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Sida: 1 av 34

2 FÖREDRAGNINGSLISTA VID ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUNDS ÅRSMÖTE Mötets öppnande. 2. Upprop och godkännande av fullmakter. 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll. 5. Frågan om mötets behöriga utlysande. 6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse. 7. Föredragning om styrelsens förvaltningsberättelse. 8. Föredragning av revisorernas berättelse. 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 10. Val av distriktsordförande, tillika ordförande i distriktsstyrelsen, för tiden till och med nästkommande ordinarie distriktsmöte 11. Val av fyra ledamöter på två år. 12. Val av två suppleanter på ett år. 13. Val av revisor och en revisorssuppleant på ett år. 14. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen på ett år. 15. Val av ombud och suppleanter till Svenska Ishockeyförbundets årsmöte. 16. Val av ombud och suppleanter till regionens årsmöte. 17. Fastställande av arbetsplan och budget för nästkommande verksamhetsår. 18. Inkomna motioner. 19. Avslutning. Röstlängd vid Östergötlands Ishockeyförbunds årsmöte - reviderad 29/3-10. Finspångs AIK röster Röstberättigad är till förbund ansluten Linköpings HC röster förening som till förbund. erlagt årsavg. HK Make Believes röster för sist förflutna verksamhetsår. IK GUTS röster Mjölby Hockey röster Röstberättigad fören. äger en grundröst Motala AIF röster samt tilläggsröster i förhåll. till antalet Skärblacka IF röster medlemmar. Fören. kan erhålla max. Valdemarsviks IF röster fyra tilläggsröster enligt följande: HC Wettern röster HF Linköping röster 0 49 = Ingen tilläggsröst HC Vita Hästen röster = 1 tilläggsröst Linköping MR HC röster = 2 tilläggsröster Peking Pumas röster = 3 tilläggsröster HF Mjölby röster 200- = 4 tilläggsröster Summa: föreningar med tillsammans 39 röster En föreningens röstetal får dock inte överstiga det sammanlagda röstetalet. Skulle så vara fallet reduceras röstetalet för en sådan förening till högst 1/5 av det sammanlagda röstetalet. Sida: 2 av 34

3 Verksamhetsberättelse för perioden Styrelse Ordförande Jonas Svensson Kimstad Vice ordförande Peder Torneus Sturefors Adj. sekreterare Fredrik Odensåker Linköping Kassör Vakant Ledamöter Torbjörn Jacobsson Vikingstad Torbjörn Holm Mjölby Gunilla Jildengren Svärtinge Patrik Söderlund Motala Susanne Rask-Lindholm Rimforsa Niklas Ahlm Mjölby Suppleanter Anders Olsson Söderköping Jonas Karlsson Linghem Hedersordförande Jan-Erik Ohlin Norrköping Hedersledamöter Karl Röst Linköping Verkställande utskott Ordförande Jonas Svensson Kimstad Ledamöter Peder Torneus Sturefors Patrik Söderlund Motala Utbildningskommitté Ordförande Peder Torneus Sturefors Ledamöter Gunilla Jildengren Norrköping Lars Jägerhed Finspång Rauno Suokko Linköping Distriktsinstruktörer Tim Brithén Motala Conny Besterman Linköping Peter Andersson Mjölby Rauno Suokko Linköping Peder Torneus Sturefors Nizze Landén Motala Niklas Frisell Mantorp Sida: 3 av 34

4 Tävlingskommitté Ordförande Torbjörn Jacobsson Vikingstad Torbjörn Holm Mjölby Disciplinnämnden Ordförande Torbjörn Holm Mjölby Jan Axell Vadstena Göran Wall Finspång Lennart Grahn Linköping Revisorer Valberedning Kjell Sander Linköping Elisabeth Johansson Linköping Ordförande Per Helgesson Norrköping Lennart Grahn Linköping Ove Hellgren Vikingstad Representation Svenska Ishockey Förbundets årsmöte Jonas Svensson Peder Torneus Kimstad Sturefors Regionkonferens 2 Jonas Svensson Kimstad Peder Torneus Sturefors Torbjörn Holm Mjölby Patrik Söderlund Motala Susanne Rask-Lindholm Rimforsa Niklas Ahlm Mjölby Ordförandekonferens SIF (höst & vår) Jonas Svensson Kimstad Sida: 4 av 34

5 Kommittéledamöter i regionen Ordförandekommittén Jonas Svensson Kimstad Tävlingskommittén Torbjörn Jacobsson Vikingstad Torbjörn Holm Mjölby Utbildningskommittén Peder Torneus Sturefors Gunilla Jildengren Svärtinge Ungdomskommittén Patrik Söderlund Motala Funktionärskommittén Niklas Ahlm Mjölby Damkommittén Susanne Rask-Lindholm Rimforsa Kurser/utbildningar Vägen till Dam-Elit Susanne Rask-Lindholm Rimforsa Jennifer Mayer Linköping SIF Spelarkort Fredrik Odensåker Linköping SIF Idrottonline Förbund Fredrik Odensåker Linköping SIF TMS (nytt tävlingssystem) Fredrik Odensåker Linköping Distriksinstruktörsutbildning Peder Torneus Sturefors Niklas Frisell Linköping Sida: 5 av 34

6 Verksamhetsberättelse Funktionärskommittèn Under säsongen har 41 domare representerat Östergötland på förbunds, regional och distrikts nivå. En av dessa är linjedomare i allsvenskan. Även denna säsong har Niklas Ahlm varit domarchef i region syd. Utbildning: Funktionärskommittèn har under säsongen genomfört en division 3 utbildning med 9 deltagare och en distrikts utbildning med 10 deltagare, båda utbildningarna var förlagda i Finspång. Vi hade även en extra distrikts utbildning med 9st deltagare varav en tjej. Ansvariga instruktörer var Micael Ekholm-Tomas Backlund och Christoffer Karlsson. Föreningsdomarutbildning har hållits i samtliga föreningar med ungdomsverksamhet och totalt 238 föreningsdomare har utbildats i distriktet. Därav var 8st tjejer, kul. Matchbåsfunktionärsutbildning har hållits i 12 föreningar av 13 föreningar i distriktet. Rekryteringen av nya distriktsdomare från föreningarna fungerar men kan och måste bli bättre om vi ska fortsätta spela ishockey i distriktet. Föreningarna måste hjälpa till att få fram nya domare. Där vi ser att varje förening behöver en fungerade DAIF:are. Alexander Vikström har utbildats till domarcoach på regions nivå och Robert Almerstam- Torbjörn Holm och Fredrik Harbrecht har utbildats till distriktsgranskare. Där dem har granskat 54 matcher för att ytterligare höja kvalitèn på våra distriktsdomare. Mittsäsongsträff samt eftersäsongsträff har hållits i samarbete med Östergötlands Ishockeydomarklubb för domarna i Östergötland. Vi hade två domare som dömde TV-Pucken, där ena linjemannen Christoffer Håkansson fick döma den prestige fyllda finalen. Ett stort grattis till honom. Vi hade även ett team som bestod av Christoffer Karlsson-Andrè Conradsson-Henrik Persson som dömde J-18 SM slutspel i Stockholm. Huvuddomaren Christoffer Karlsson har denna säsong fått pröva på att döma allsvenkt. Där även linjemannen Henrik Persson fått pröva på allsvenskt. Vid Dam-SM slutspelet hade vi en linjedomare vid namn Veronica Johansson, stort och kul. Domartillsättningen: Funktionärskommittèn har genom Fredrik Bäckman och Ove Hellgren ansvarat för domartillsättningen på 404 distriktsmatcher. Användandet av domarcirkeln underlättar för domarna och har även underlättat för föreningarna som hela tiden har uppdaterade domarlistor. Funktionärskommittèn Niklas Ahlm Sida: 6 av 34

7 Funktionärskommittèn : Ordförande Niklas Ahlm Mjölby Utbildningsansvarig Micael Ekholm Finspång Matchbåsansvarig Tomas Backlund Linköping Matchtillsättning Fredrik Bäckman Norrköping Ove Hellgren Vikingstad Domargransk ansvarig Torbjörn Holm Mjölby Domargranskare Robert Almerstam Vikingstad Tomas Backlund Linköping Fredrik Harbrecht Linköping Alexander Vikström Linköping DAIF ansvarig Torbjörn Holm Mjölby Domarklubben Fredrik Öhman Norrköping Nya Distriktsdomare: David Bremer Martin Andersson Robin Andersson Victor Franzèn Adam Granath David Herrwaldsson Fredrik Jacobsson Veronica Johansson Erik Karlsson Jonas Karlsson Rickard Karlsson Fredrik Lönn Rickard Nilsson Christoffer Rydell Erik Setzman Anton Sundström Patrik Svensson Marcus Thapper Alexander Österberg Mjölby Mjölby Finspång Vadstena Mantorp Kimstad Motala Linköping Linköping Mjölby Mjölby Linköping Linköping Linköping Norrköping Mjölby Mjölby Ljungsbro Linköping Sida: 7 av 34

8 Föreningsdomare i respektive förening: Finspång AIK 15 st HC Wettern 21 st HC Vita Hästen 56 st Linköpings HC 73 st Valdemarsviks IF 7 st Mjölby HC 29 st Motala AIF 15 st Skärblacka IF 14 st Matchbåsfunktionärer som har gått utbildning i respektive förening: Finspång AIK 15 st Linköpings HC 64 st Mjölby HC 12 st Motala AIF 25 st Skärblacka IF 28 st HC Wettern 18 st HF Linköping 0 st HC Vita Hästen 53 st Mighty Ravens 4 st Peking Pumas 9 st Valdemarsvik IF 15 st IK Guts 8 st HK Make Believes - HF Mjölby 23 st LHC Dam 12 st Sida: 8 av 34

9 LEDARUTBILDNINGAR 2009/10 Vi har under säsongen genomfört 4 kurser i utbildningsstegen. - Träningslära A i Ljungsbro den Augusti 16 deltagare. - Grundkurs i Finspång den 3-4 Oktober 26 deltagare. - BU 1 i Motala den November 25 deltagare. - Grundkurs i Linköping vid 2 endagar tillfällen 7 Mars och 21 Mars 17 deltagare. Vi skulle genomfört en Träningslära 1 (ersätter Träningslära A) den April i Finspång men pga få anmälda (5st) så kunde vi inte genomföra denna. Under säsongen var det planerat med 2 sk fortbildningskurser men pga få anmälda så kunde vi inte genomföra någon av dessa. Vi har haft 83 st deltagare sammanlagt på våra utbildningar, fördelningen på deltagarna var 76 från Östergötland och 7 externt. Instruktörer på våra utbildningar har vart: Peder Torneus DI Conny Besterman DI Niklas Frisell DI Peter Andersson DI mv Nizze Landèn DI mv Rauno Soku DI Tim Brithén DI Bo Eriksson Steg 3 (JS-2) Joakim Nilsson JS-2 Jonas Karlsson JS-2 Susanne Rask-Lindholm Dam Lars Jägerhed. Enligt utvärderingar har vi fått väl godkänt på våra utbildningar över lag. Peder Torneus och Niklas Frisell var på Distriktsinstruktörskurs i Falköping den april. Utbildningsplanen säsongen ligger fastställd på ÖIF hemsida och ser ut på följande sett. Målvakt 1 18/9-10 Motala Grundkurs 2-3/10-10 Skärblacka BU /11-10 Motala Fortutbildning 22/1-11 Skärblacka Grundkurs 14-15/1-11 Linköping Utbildningsträff mars 2011 Linköping Träningslära 1 2-3/4-11 Finspång Peder Torneus Ordförande Utbildningskommittén, ÖIF Sida: 9 av 34

10 Årsberättelse spelarutbildning Säsongen 2009/2010 har varit en säsong som har varit lite annorlunda för våra distriktslag. Den började med att Team -94 på allvar drog igång sin uppladdning inför Tv-Pucken på hemmaplan i Norrköping för att sluta med en fin placering i en turnering i Kristinehamn för Team-95. Team -94 deltog förutom i Tv-Pucken i Kinnarpscupen i Jönköping och presterade ett mycket lovande resultat i denna inför det stora målet Tv-Pucken. När tiden för denna turnering var inne så drabbades laget strax innan av en del sjukdomar vilket sedan påverkade placeringen i Tv- Pucken. Vi hade även på tok för många utvisningsminuter vilket inte leder till några större framgångar. Trots ett bra upplägg innan så lyckas vi inte nå den framgång som vi önskar utan vi får ta nya tag och lära oss av detta. Team-95 jobbar nu på med en fast strategi och här känns det som att vi är väl med kvalitetsmässigt. Laget gjorde bra ifrån sig i marscupen och som jag nämnde tidigare så hamnade man på en fin 2:a plats i Kristinehamn efter att man föll på straffar i finalen. Team-96 har inte startat upp som vi kanske trodde från början men det finns en bra plan upplagd from kommande säsong. Resultat: Kinnarps Team-94 2:a plats Tv-Pucken Team-94 15:e plats Marscupen Team-95 4:e plats Kristinehamn Team-95 2:a plats Patrik Söderlund, Spelarutbildningskommittén ÖIF Sida: 10 av 34

11 DAMKOMMITTÉN Inför säsongen 2009/2010 så ändrades damkommiternas uppdrag inom Region Syd. Damkommiterna ska enbart jobba med rekrytering och utveckling av flick-damhockey i sina distrikt. Detta visade sig vara lättare i teorin än i praktiken. Nu gällde det för Tävlingskommiterna att veta och förstå flickhockeyn och dess svårigheter att kunna agera på pojkars vis beträffande reglemente och bestämmelser. Detta har gått bra för vår del. Rekryteringen och utvecklings uppdraget har lett till ett framtida samarbete med Östergötlands Fotbollsförbund där båda förbunden ser hur vi kan dra nytta med nöja av varandra. Framförallt som bra försäsong till varandras spelsäsonger. Hur samarbetet ska se ut kommer vi att arbeta fram under nästa säsong. Det finns olika förslag men det gäller att få med alla klubbar och föreningar på dessa aktiviter. Det förbunden vet sedan tidigare erfarenheter är att många idag duktiga fotbolls-och ishockeytjejer har spelat båda sporterna samtidigt. Kan vi få fram tjejer som vill spela de båda lagsportena så ska vi ge dem alla förutsättningar för att lyckas. Säsongen har präglats av förberedelser inför vårens begivenhet. Dam-SM och Distriktstuneringen i Norrköping den mars I Distriktet hade vi lag i både SM-finlan och Distriktstuneringen. I SM-finalen kom LHC Dam 4:a och i Distriktstuneringen kom Östergötland 6:a av 7 lag. Framtiden: Vi kommer att börja samarbeta med alla föreningar i Distriktet som har tjejer som spelar i något pojklag. Vi vet av erfarenhet att ska man lyckas och bli en duktig kvinnlig elitspelare så måste man börja redan i Svenska Hockeyskolan och spela med killarna. Detta för att få grunderna så tidigt som möjligt. Det är ännu svårt att starta bara tjejlag i tidig ålder då det inte finns så många tjejer som vill börja. Fast drömma kan man alltid göra och visst vore det bra om det gick att få så. Men vi börjar med att stötta och utbilda de tränare och föreningar som har tjejerspelare i sina pojklag och hjälper och stöttar föreningarna till att rekrytera fler tjejer att börja spela. Vi har skickat in en intresseanmälan att få arrangera Dam-SM Susanne Rask-Lindholm Ordförande Damkommittén, ÖIF Sida: 11 av 34

12 Verksamhetsberättelse tävling säs I ÖIF har 3 personer jobbat med tävling/seriefrågor under säsongen Vi administrerar serier ifrån div 4 ner till u-12. Allting har "flytit" på på samtliga arenor. Det har varit lite svårt att få in matchprotokoll ifrån vissa lag o även har resultatrapporteringen legat efter ifrån vissa lag men i det stora hela verkar det ha fungerat bra! Vi har tog även ett tävlingsbeslut pga. av att en förening använde sig av en oaktoriserad spelare i en u-14 match, motståndarlaget tilldömdes segern med 0-5. Vi har även arr. DM för U13, U14, U15, U,16 och J18, J20. Det fungerade också bra, men vi har lärt oss lite nytt också, det kommer att märkas till nästa säsong. T.Holm Tävling, ÖIF Elitserien: Grundserien 1 HV : Djurgårdens IF : Linköpings HC : Skellefteå AIK : Färjestads BK : Brynäs IF : Frölunda HC : Timrå IK : MODO Hockey : Luleå HF : Södertälje SK : Rögle BK : Slutspelet: Kvarsfinal Frölunda HC Linköpings HC (4-3 overtime 1 period) Linköpings HC Frölunda HC (6-2) Frölunda HC Linköpings HC (2-1 overtime 1 period) Linköpings HC Frölunda HC (3-4) Linköpings HC Frölunda HC (3-2) Frölunda HC Linköpings HC (2-3) Linköpings HC Frölunda HC (4-2) Sida: 12 av 34

13 Semifinal Linköpings HC Djurgårdens IF (1-3) Djurgårdens IF Linköpings HC (3-2) Linköpings HC Djurgårdens IF (2-0) Djurgårdens IF Linköpings HC (2-1) Djurgårdens IF Linköpings HC (5-1) Division 1 E: Grundserien 1 Skåre BK : Skövde IK : HC Vita Hästen : Mariestad BoIS HC : Tranås AIF IF : IFK Munkfors : Sunne IK : IFK Kumla IK : Västerviks IK : Mjölby HC : AllEttan Södra: 1 Tingsryds AIF : HC Vita Hästen : Olofströms IK : Nybro Vikings IF : Skövde IK : Skåre BK : IK Pantern : Mariestad BoIS HC : PlayOff (kval till Allsvenskan): PlayOff 2 Hudiksvalls HC HC Vita Hästen (1-10) HC Vita Hästen Hudiksvalls HC (4-3 overtime 2 perioder) PlayOff 3 HC Vita Hästen Tingsryds AIF (2-1) Tingsryds AIF HC Vita Hästen (7-1) Tingsryds AIF HC Vita Hästen (5-4 overtime 1 period) Sida: 13 av 34

14 Division 1 E Vår: 1 Tranås AIF IF : Sunne IK : Västerviks IK : IFK Kumla IK : IFK Munkfors : Mjölby HC : Dam: Riksserien 1 Segeltorps IF : Brynäs IF : Linköpings HC : MODO Hockey : A I K IF : Leksands IF : Slutspelet: Leksands IF Linköpings HC (7-3) kvartsfinal 1 Linköpings HC Leksands IF (7-2) kvartsfinal 2 Linköpings HC Leksands IF (8-2) kvartsfinal 3 Segeltorps IF Linköpings HC (4-1) semifinal Linköpings HC MODO Hockey (3-5) match om tredje plats Sida: 14 av 34

15 Serier administrerade av Östergötlands Ishockeyförbund Div 4 - (DIV4) 1. Skärblacka IF Valdemarsviks IF IK Guts HF Mjölby Gripen HC Linköpings Mighty Ravens Flens HC Motala AIF Gnesta IK U14 Östergötland - (U14) HC Wettern Röd Valdemarsviks IF Linköpings HC - Blå Linköpings HC - Vit Motala AIF Mjölby HC Finspångs AIK HC Vita Hästen U13 Östergötland - (U13) Linköpings HC Vit Linköpings HC - Blå Linköpings HC - Gul Linköpings HC - Svart Mjölby HC Linköpings HC - Röd HC Vita Hästen HC Wettern Motala AIF Skärblacka IF U12 Östergötland - (U12) Linköpings HC - Röd Linköpings HC - Vit HC Vita Hästen Mjölby HC - Svart Linköpings HC - Grön Motala AIF - Gul Linköpings HC Finspångs AIK Sida: 15 av 34

16 U13 DM 2009/2010 Gruppspel i Valstena HC Wettern - Motala AIF 8-2 HC Vita Hästen - Motala AIF 10-0 HC Wettern - HC Vita Hästen 2 7 Finalspel i Mjölby Linköpings HC - HC Wettern 19 2 (Semifinal 1) Mjölby HC - HC Vita Hästen 2 3 (Semifinal 2) Linköpings HC - HC Vita Hästen 11 4 (Final) DISTRIKTSMÄSTARE U /2010 Linköpings HC U14 DM 2009/2010 Gruppspel i Linköping Linköpings HC - HC Wettern 11-1 HC Wettern - Mjölby HC 9-2 Linköpings HC - Mjölby HC 10 2 Finalspel i Motala Motala AIF - HC Wettern 4 11 (Semifinal 1) HC Vita Hästen - Linköpings HC 1 9 (Semifinal 2) HC Wettern - Linköpings HC 0 14 (Final) DISTRIKTSMÄSTARE U /2010 Linköpings HC U15 DM 2009/2010 Gruppspel i Mjölby Mjölby HC - HC Wettern 2-4 HC Wettern - Motala AIF 6 1 Motala AIF - Mjölby HC 3 5 Finalspel i Norrköping Linköpings HC - Mjölby HC 8 0 (Semifinal 1) HC Vita Hästen - HC Vettern 4 2 (Semifinal 2) Linköpings HC - HC Vita Hästen 6 3 (Final) DISTRIKTSMÄSTARE U /2010 Linköpings HC Sida: 16 av 34

17 U16 DM 2009/2010 Gruppspel i Vadstena HC Wettern - Mjölby HC 3-4 Mjölby HC - HC Vita Hästen 0-3 HC Vita Hästen - HC Wettern 1 2 Finalspel i Linköping Linköpings HC - HC Vita Hästen 11 0 (Final) DISTRIKTSMÄSTARE U /2010 Linköpings HC J18 DM 2009/2010 HC Vita Hästen 1:a HF Linköping 2:a Mjölby HC 3:a Motala AIF 4:a DISTRIKTSMÄSTARE J /2010 HC Vita Hästen J20 DM 2009/2010 HF Linköping 1:a HC Vita Hästen 2:a Mjölby HC 3:a Motala AIF 4:a DISTRIKTSMÄSTARE J /2010 HF Linköping Sida: 17 av 34

18 Övriga Serier Division 2 B Södra Nittorps IK Bora/Vetlanda HC Nässjö HC Vimmerby HC Motala AIF Ulricehamns IF Åseda IF HF Linköping HC Dalen Finspångs AIK Division 3 Östra IF Kalmar Hockey HA Eksjö HC HC Wettern Lenhovda IF Virserums SGF IFK Gislaved Rydaholms SK Skillingaryds IS HKL Make Believes J18 Elit Grundserie Linköpings HC Frölunda HC Rögle BK IF Malmö Redhawks HV Tingsryds AIF IF Troja/Ljungby Skövde IK Mariestad BoIS HC Borås HC Nässjö HC Växjö Lakers HC Sida: 18 av 34

19 J18 Division 1 Södra B HC Vita Hästen IK Oskarshamn Jonstorps IF Tranås AIF Hockey Boro/Vetlanda HC Karlskrona HK Mörrums GOIS IK Limhamn Limeburners Halmstad Hanhals IF J18 Division 2 A Småland (norra) Västerviks IK Mjölby HC HF Linköping Vimmerby HC HC Dalen Nässjö HC HC Vita Hästen Finspångs AIK Motala AIF J20 SuperElit Södra HV IF Malmö Redhawks Linköpings HC Frölunda HC VIK Västerås HK Rögle BK Huddinge IK Södertälje SK Tingsryds AIF IF Troja/Ljungby Sida: 19 av 34

20 J20 SuperElit Top 8 Luleå HF Skellefteå AIK Brynäs IF Leksands IF Linköpings HC Frölunda HC HV IF Malmö Redhawks J20 Division 1 Södra B Nässjö HC HC Vita Hästen Boro/Vetlanda HC Limhamn Limeburners HF Linköping Nybro Vikings IF Kristianstads IK Värnamo GOIK J20 Division 2 A Småland (norra) Mjölby HC Motala AIF HC Dalen Gislaveds SK Skillingaryds IS Åseda IF HF Linköping Eksjö HC Sida: 20 av 34

21 Dam Division 2 Norra Munkedals BK Grästorps IK Linköpings HC Rönnängs/Stenungsund Damer Division 2 Södertälje SK Ormsta HC Gimo HC Sudrets HC Katrineholms HF Linden Hockey Peking Pumas IF Gnesta IK Almtuna IS Sida: 21 av 34

22 Disciplinnämnden i ÖIF, säsongen Disciplinnämnden har i år varit: Torbjörn Holm, Mjölby (ordf.) Göran Wall, Finspång Jan Axell, Vadstena Lennart Grahn, Linköping (suppl.) Vi behandlar disciplinärenden i serier som administreras i huvudsak av ÖIF. Vi har behandlat 13 ärenden under säsongen, varav 11 ärenden renderade i disciplinraåtgärder. Det ska jämföras med föregående säsong då vi behandlade 22 ärenden. Mycket positivt! De klubbar som har fått anmälda ledare/spelare denna säsong är: Finspångs AIK: 4 ärenden Motala AIF: 2 ärenden Mjölby HC: 2 ärenden HC Vita Hästen: 2 ärenden Ik Guts: 2 ärenden Skärblacka IF: 1 ärende Vid pennan, Torbjörn Holm Ordförande i Disciplinnämnden. Östergötlands Ishockeyförbund Sida: 22 av 34

23 Styrelsens slutord Styrelsearbetet under säsongen 2009/2010 har utmärkts av ett gott arbetsklimat med mycket engagemang från de förtroendevalda, tre stora arrangemang, tv-pucken, dam SM finalspel och regionsturnering F-18 har arrangerats under säsongen och under dessa arrangemang har samarbetet mellan förbundet och föreningarna fungerar bra. Säsongen inleddes i september med att vi tillsammans med föreningarna arrangerade tv-pucken i Norrköping, Linköping, Finspång och Mjölby. Tv-pucken som för första gången på många år spelades i den nygamla varianten där samtliga matcher spelar under 5 dagar i form av ett polspel, ett stort arrangemang med 600 deltagare plus ledare och funktionärer. Vårt distriktslag kom fyra i sin grupp och fick spela vidare om plats och slutade totalt på plats nummer 15. Vinnare blev Stockholm som slog Skåne i finalen med 1 0. ÖIF ansökte även hos SIF om att få arrangera tv-pucken 2010 i distriktet men valet föll på Värmland. I mars arrangerade ÖIF tillsammans med Peking Pumas, Vita Hästen och Linköpings HC en tjejhockeyhelg i Norrköping, även detta ett stort arrangemang med nästen 300 deltagare. SM slutspelet för damer spelades i Himmelstalundshallen samtidigt som sju distriktslag från region syd spelade distriktslagshockey för F-18 i Stallet. Linköpings HC var med i SM slutspelet och slutade fyra, vann gjorde Segeltorp som slog Brynäs med 6 0 i finalen. I distriktslagsturneringen så slutade vårt distriktslag på plats sex. Styrelsen har därutöver arbetat med att säkerställa arbetet med, att skapa ordning i den administrativa verksamheten, och att utöka kontakten med föreningarna i distriktet. Styrelsen har även fortsatt och utökat samarbetet med SISU och Östergötlands Idrottsförbund. De ansvariga i de olika kommittéerna har under säsongen deltagit i de möten och konferenser som SIF och region syd har anordnat för de olika disciplinerna samt representerat ÖIF i region syds kommittéer. Seriemöte och Utbildningsmöte med idrottslyftsinformation har arrangerats för föreningarna under säsongen. Styrelsens långsiktiga arbete med att skapa ett öppet diskussionsklimat med samtliga föreningar i distriktet, med syftet att hitta en gemensam värdegrund för fortsatt arbete, gemensamma mål för verksamheten och att skapa förståelse för de olika föreningarnas idrottsliga ambitioner, har fortsatt i enlighet med föregående säsong. Ur demokratisk synvinkel är det viktigt att vi alla tillsammans tydliggör vilken utveckling och satsning vi önskar inom svensk ishockey, Dam, Herr, Ungdom bredd och/eller elit. I Svenska Ishockeyförbundet (SIF) har arbetet med att kvalitetssäkra organisationen fortsatt och arbeten har inletts med att se över seriestrukturen i division 1, differentierade tävlingsbestämmelser och mötesstrukturen inom svensk hockey. Ett projekt för att rekrytera unga ledare till ishockeyn har inletts och skall löpa över tre år detta för att få in yngre personer i styrelser och kommittéer. Distriktsmästerskap arrangerades för U13, U14, U15, U16, J18 och J20 och flera härliga matcher spelades. Linköpings HC, HC Vita Hästen och HF Linköping stod som DM segrare Sida: 23 av 34

24 Idrottskonsulentens Anders Ottossons arbete i distriktet med besök ute hos föreningarna har varit fortsatt framgångsrikt och mycket uppskattat. Denna arbetsinriktning består och förstärks nu genom att förbundsstyrelsen och kommittéerna kommer att arbeta för ett ännu närmare arbete med konsulenten och föreningarna. LHC:s herrlag lyckades väl och slutade på plats 3 i grundserien av Elitserien. I SM slutspelet drog dock Djurgården det längsta strået i semifinalen efter en kamp över 5 matcher. HC Vita Hästen tog sig till playoff mot allsvenskan men blev i sista omgången utslagna av Tingsryd i sudden death, ett Tingsryd som sedan tog klivet upp i Allsvenskan. Mjölby HC tvingades kvala sig kvar i division 1 men gjorde det bra genom att vinna kvalserien. LHC:s J20 och J18 lag tog sig också till SM slutspel men blev utslagna av Brynäs och Frölunda. Styrelsen ser fram mot ett fortsatt utvecklande och framgångsrikt samarbete med föreningar, spelare, funktionärer och föräldrar under det kommande verksamhetsåret. Förbundsstyrelsen tackar särskilt alla de eldsjälar som arbetar ideellt i och för svensk ishockeys framtida utveckling och därmed bidrar till att ungdomar får en god hockeyfostran och härliga idrottsupplevelser i en trygg miljö, våra föreningar, samarbetspartners, Svenska Ishockeyförbundets representanter och Region Syd. Jonas Svensson, Ordförande Peder Torneus, vice ordförande Torbjörn Holm, Ledarmot Gunilla Jildengren, Ledarmot Patrik Söderlund, Ledarmot Susanne Rask-Lindholm, Ledarmot Niklas Ahlm, Ledarmot Anders Olsson, suppleant Jonas Karlsson, suppleant Sida: 24 av 34

25 RESULTATRÄKNING 2009/2010 Östergötlands Ishockeyförbund (orgnr: ) Period: INTÄKTER Not Utfall Budget Utfall 2009/ / /2009 Medlems- och startavgifter Marknadsintäkter Damkommittén Funktionärskommittén Serie/tävlingskommittén Spelarutveckling Utbildningskommittén Region Syd TV-pucken Erhållna anslag och bidrag Uthyrning loge Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Damkommittén Funktionärskommittén Serie/tävlingskommittén Spelarutveckling Utbildningskommittén Region Syd TV-pucken Hyra loge Hyra kansli Övriga rörelsekostnader Personalkostnader SUMMA KOSTNADER VERKSAMHETENS RESULTAT FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter Räntekostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA Sida: 25 av 34

ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND Verksamhetsberättelsen säsongen 2011-2012 Tävling Domarkommittén Ledarutbildning Spelarutbildning Damkommittén Disciplinnämnden Distriktslaget tjejer kom på en andraplats

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND Verksamhetsberättelsen säsongen 2012-2013 Tävling Domarkommittén Ledarutbildning Spelarutbildning Damkommittén Disciplinnämnden Distriktslaget tjejer kom på en tredjeplats

Läs mer

SERIEBESTÄMMELSER och VERKSAMHETSPLAN

SERIEBESTÄMMELSER och VERKSAMHETSPLAN SERIEBESTÄMMELSER och VERKSAMHETSPLAN Säsongen 2014/2015 för SHL HockeyAllsvenskan HockeyEttan J20 SuperElit och J20 Elit J18-Allsvenskan och J18 Elit Riksserien Damer U16-SM TV-pucken Distriktslagsturnering

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND 1 Ångermanlands Ishockeyförbund Verksamhetsplan 2014-2015 Tävlingskommittén All tävlingsverksamhet Senior/Junior och ungdom 2014 Feb Mars April V 16

Läs mer

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND ÅRSRAPPORT 2012-05-01 --- 2013-04-30 VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND 2 FÖREDRAGNINGSLISTA Västerbottens Bowlingförbunds årsmöte 2013-06-06 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och godkännande av fullmakter 3.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Seriebestämmelser 2014/2015. Division 3. Region Syd

Seriebestämmelser 2014/2015. Division 3. Region Syd Region Syd Seriebestämmelser 2014/2015 Division 3 Region Syd Region Syd:s tävlingskommitté Seriebestämmelser för Division 3 2014/2015, Region Syd Division 3 kommer att genomföras som grundserier, AllTreor

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Verksamheten 2012/13 Gästriklands Ishockeyförbund Innehållsförteckning Verksamhetsidé, värdegrund och vision Prioriterade verksamhetsområden med målsättningar och aktiviteter Ekonomisk plan Förslag till

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Blekinge Ishockeyförbunds årsmöte Torsdagen den 22 maj 2014, kl. 18.30, Ronneby Brunn, Ronneby

Blekinge Ishockeyförbunds årsmöte Torsdagen den 22 maj 2014, kl. 18.30, Ronneby Brunn, Ronneby VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013/2014 Blekinge Ishockeyförbunds årsmöte Torsdagen den 22 maj 2014, kl. 18.30, Ronneby Brunn, Ronneby Föredragningslista 1. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Region Syd Tävlingskommittén

Region Syd Tävlingskommittén Tävlingskommittén Seriebestämmelser J20 Division 1 2014/2015 Region Syd Region Syd:s tävlingskommitté 2014-06-11 J20 Division 1 2014/2015 Region Syd J20 Division 1 2014/2015, Region Syd Deltagande lag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31

STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31 STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31 Till Årets förening valdes Värnamo VBA som i år dominerat SM-tävlingarna för flickor 15,17 och 19. Två SM-guld och ett SM-silver och flera

Läs mer

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund VERKSAMHET 2012... 2 ORGANISATION OCH STYRELSEARBETE... 3 FÖRENINGAR... 3 LICENSER...

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Det gångna året har präglats av höga kostnader för underhåll. En sträng vinter har inneburit stigande kostnader för snöröjning.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006-2007 Blekinge Ishockeyförbunds årsmöte Tordagen den 31 maj 2007, kl 19.00, Scandic Hotels i Karlshamn Föredragningslista 1. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

SvalOvs Golfklubb 844000-7980 ARSBOKSLUT. for. SvalOvs Golfldubb. Org. nr 844000-7980. Rakenskapsaret 2013-01-01-2013-12-31.

SvalOvs Golfklubb 844000-7980 ARSBOKSLUT. for. SvalOvs Golfldubb. Org. nr 844000-7980. Rakenskapsaret 2013-01-01-2013-12-31. SvalOvs Golfklubb ARSBOKSLUT for SvalOvs Golfldubb Org. nr Rakenskapsaret 2013-01-01-2013-12-31. SvalOvs Goltklubb 2 StyreIsen for SvalOvs Goltklubb far hanned avge arsbokslut far rakenskapsaret 2013.

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg danlii, Daniel Liikamaa sandy, Joel Andersson firetech, Joakim Andersson ccw, Carl Cristian Arlock farsan, Tobias Lundquist kapsyl,

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 Bild på nya loggan KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Nordöstra Svealands Bordtennisförbund (SDF) skall

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Årsredovisning för Ansta Fiber ek förening 769626-7 421 Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö ÅRSMÖTESPROTOKOLL Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012 Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö Närvarande föreningar Föreningen Dackegymnasterna, Föreningen Gymmix Växjö, Ljungby

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet Medlemsklubbarna kallas till Årsmöte 2013-03-31 Svenska Ju-jutsuförbundets årsmöte hålls i Linköping, Katedralskolans aula den 31/3 klockan 17.30. Fullmaktsgranskning från kl. 17.15 DAGORDNING 1 Mötets

Läs mer

Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Bilaga 1. Robert Johansson utsågs till ordförande och Anders Ihrfors till sekreterare.

Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Bilaga 1. Robert Johansson utsågs till ordförande och Anders Ihrfors till sekreterare. Protokoll fört vid årsmöte för Peña Malaguista de Suecia söndagen den 27 januari 2013 kl. 20.00 i Stockholm 1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes.

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖSTERGÖTLANDS SCHACKFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/8 2013 31/7 2014 Styrelsen för Östergötlands Schackförbund lämnar följande berättelse för det gångna verksamhetsåret. Styrelse: Ordförande: Ingvar Carlsson

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning...

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning... Årsmöte 2014 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2013... 3 Resultat- och balansräkning... 4 Revisorernas berättelse... 5 Verksamhetsplan... 5 Budget 2014... 7 Dessa handlingar är under granskning

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2009-07-01 2010-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Verksamhetsberättelse Västergötlands Skidförbund För tiden 1/7 2012-30/6 2013

Verksamhetsberättelse Västergötlands Skidförbund För tiden 1/7 2012-30/6 2013 Verksamhetsberättelse för arbetsåret juli 2012 - juni 2013 Verksamhetsberättelse Västergötlands Skidförbund För tiden 1/7 2012-30/6 2013 Hej skidvänner! Medans barmarkssäsongen pågår som bäst arrangerades

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Marie Hultgren Kassör Hus nr 20 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr

Läs mer

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1.

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1. Protokoll fört vid årsmöte för Peña Malaguista de Suecia lördagen den 15 mars 2014 kl. 14.00 i Stockholm 1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes.

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Bridgeförbundets Riksstämma i Örebro 10 oktober, 2015. Mats Qviberg öppnade stämman och hälsade delegaterna välkomna.

Protokoll fört vid Svenska Bridgeförbundets Riksstämma i Örebro 10 oktober, 2015. Mats Qviberg öppnade stämman och hälsade delegaterna välkomna. Protokoll fört vid Svenska Bridgeförbundets Riksstämma i Örebro 10 oktober, 2015. Öppnande av stämman Mats Qviberg öppnade stämman och hälsade delegaterna välkomna. 1 Godkännande av fullmakter och fastställande

Läs mer

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter 1. Namn och Syfte 1.1 Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter (FIKS) är en ideell förening vid Linnéuniversiteti Kalmar (LNU). FIKS är en sektion

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum.

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. 1. Mötets öppnande. Förbundsordförande Elinor Schött öppnade VgBf s åttioandra ordinarie årsmöte och

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Par 1 Uppgift 2 Par 2 Sammansättning 2 Par 3 Verksamhetsområdet 2 Par 4 Stadgar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

Organisation. Arbetsordning

Organisation. Arbetsordning Västerbottens Ishockeyförbund 1 Mål Organisation Arbetsordning VÄSTERBOTTENS ISHOCKEY FÖRBUND 2014-2015 Uppdaterad 2014-08-20 Västerbottens Ishockeyförbund 2 Innehållsförteckning 1. Uppdrag sid 3 2. Verksamhetsidé

Läs mer

Östergötlands Ishockeyförbund

Östergötlands Ishockeyförbund A1 födda 1999-2000 eller senare A2 födda 1999-2000 eller senare B1 födda 2001-2002 eller senare B2 födda 2001-2002 eller senare C1 födda 2003-2004 eller senare C2 födda 2003-2004 eller senare (ej resultaträkning)

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012 Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 1 Kap. Grundläggande bestämmelser 1 Ändamål Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 Förvaltningsberättelse för 2011 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 2011. Styrelsen har efter

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T MÅLDOKUMENTET Ishockeyn Vill SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen INNEHÅLL Sid 3 Sid 4 Presentation Ishockey för barn Ishockey för ungdom Ishockey för juniorer Sid 5 Sid 6 Ishockey

Läs mer

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret Årsredovisning för BRF Översten inom Kvibergs Terrass 769619-4013 Räkenskapsåret 2009-07-09 2010-12-31 1 769619-4013 Förvaltningsberättelse Styrelsen fi3r Bostadsrättsföreningen Översten inom Kvibergs

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande Anne-Christine Lind Hammarström förklarade distriktsstämman öppnad.

1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande Anne-Christine Lind Hammarström förklarade distriktsstämman öppnad. Protokoll fört vid SPF Jönköpingsdistriktets distriktsstämma i Torghuset, Smålandsstenar, den 14 april 2015 kl. 10.00 11.30 Närvarande: ca 180 personer 1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-05-01 2006-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-05-01 2006-04-30 1 KFUM Jämtland Basket Org nr 892001-0892 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-05-01 2006-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2-4 - resultaträkning 5

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2010-07-01 2011-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå 1 Årsmötets öppnande Övre Norra Bilsportförbundets ordförande Kenneth

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14 Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 2 DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Mötets behöriga utlysande 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av Ordförande, Sekreterare samt justeringsman

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Ärende nr 15. Arsredovisning 2013 Korröstiftelsen

Ärende nr 15. Arsredovisning 2013 Korröstiftelsen Ärende nr 15 o Arsredovisning 2013 Korröstiftelsen 1 ~Tingsryds ~kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 Au 123 Dm 2014/151 042 Årsredovisning 2013 Korröstiftelsen Konöstiftelsen

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Ewa Lillskog Kassör Hus nr 18 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20

Läs mer

Linköpings HC. SNABBFAKTA SKÖVDE IK vs. LINKÖPINGS HC MATCHER I KRONOLOGISK ORDNING

Linköpings HC. SNABBFAKTA SKÖVDE IK vs. LINKÖPINGS HC MATCHER I KRONOLOGISK ORDNING bildades 1932 som BK Kenty. Hockey kom med på programmet 1946 och 1976 byttes namnet till. Klubben gjorde en satsning mot eliten som tog sin början tidigt 1990-tal och är numera en etablerad klubb i SHL.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer