ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND"

Transkript

1 ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Sida: 1 av 34

2 FÖREDRAGNINGSLISTA VID ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUNDS ÅRSMÖTE Mötets öppnande. 2. Upprop och godkännande av fullmakter. 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll. 5. Frågan om mötets behöriga utlysande. 6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse. 7. Föredragning om styrelsens förvaltningsberättelse. 8. Föredragning av revisorernas berättelse. 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 10. Val av distriktsordförande, tillika ordförande i distriktsstyrelsen, för tiden till och med nästkommande ordinarie distriktsmöte 11. Val av fyra ledamöter på två år. 12. Val av två suppleanter på ett år. 13. Val av revisor och en revisorssuppleant på ett år. 14. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen på ett år. 15. Val av ombud och suppleanter till Svenska Ishockeyförbundets årsmöte. 16. Val av ombud och suppleanter till regionens årsmöte. 17. Fastställande av arbetsplan och budget för nästkommande verksamhetsår. 18. Inkomna motioner. 19. Avslutning. Röstlängd vid Östergötlands Ishockeyförbunds årsmöte - reviderad 29/3-10. Finspångs AIK röster Röstberättigad är till förbund ansluten Linköpings HC röster förening som till förbund. erlagt årsavg. HK Make Believes röster för sist förflutna verksamhetsår. IK GUTS röster Mjölby Hockey röster Röstberättigad fören. äger en grundröst Motala AIF röster samt tilläggsröster i förhåll. till antalet Skärblacka IF röster medlemmar. Fören. kan erhålla max. Valdemarsviks IF röster fyra tilläggsröster enligt följande: HC Wettern röster HF Linköping röster 0 49 = Ingen tilläggsröst HC Vita Hästen röster = 1 tilläggsröst Linköping MR HC röster = 2 tilläggsröster Peking Pumas röster = 3 tilläggsröster HF Mjölby röster 200- = 4 tilläggsröster Summa: föreningar med tillsammans 39 röster En föreningens röstetal får dock inte överstiga det sammanlagda röstetalet. Skulle så vara fallet reduceras röstetalet för en sådan förening till högst 1/5 av det sammanlagda röstetalet. Sida: 2 av 34

3 Verksamhetsberättelse för perioden Styrelse Ordförande Jonas Svensson Kimstad Vice ordförande Peder Torneus Sturefors Adj. sekreterare Fredrik Odensåker Linköping Kassör Vakant Ledamöter Torbjörn Jacobsson Vikingstad Torbjörn Holm Mjölby Gunilla Jildengren Svärtinge Patrik Söderlund Motala Susanne Rask-Lindholm Rimforsa Niklas Ahlm Mjölby Suppleanter Anders Olsson Söderköping Jonas Karlsson Linghem Hedersordförande Jan-Erik Ohlin Norrköping Hedersledamöter Karl Röst Linköping Verkställande utskott Ordförande Jonas Svensson Kimstad Ledamöter Peder Torneus Sturefors Patrik Söderlund Motala Utbildningskommitté Ordförande Peder Torneus Sturefors Ledamöter Gunilla Jildengren Norrköping Lars Jägerhed Finspång Rauno Suokko Linköping Distriktsinstruktörer Tim Brithén Motala Conny Besterman Linköping Peter Andersson Mjölby Rauno Suokko Linköping Peder Torneus Sturefors Nizze Landén Motala Niklas Frisell Mantorp Sida: 3 av 34

4 Tävlingskommitté Ordförande Torbjörn Jacobsson Vikingstad Torbjörn Holm Mjölby Disciplinnämnden Ordförande Torbjörn Holm Mjölby Jan Axell Vadstena Göran Wall Finspång Lennart Grahn Linköping Revisorer Valberedning Kjell Sander Linköping Elisabeth Johansson Linköping Ordförande Per Helgesson Norrköping Lennart Grahn Linköping Ove Hellgren Vikingstad Representation Svenska Ishockey Förbundets årsmöte Jonas Svensson Peder Torneus Kimstad Sturefors Regionkonferens 2 Jonas Svensson Kimstad Peder Torneus Sturefors Torbjörn Holm Mjölby Patrik Söderlund Motala Susanne Rask-Lindholm Rimforsa Niklas Ahlm Mjölby Ordförandekonferens SIF (höst & vår) Jonas Svensson Kimstad Sida: 4 av 34

5 Kommittéledamöter i regionen Ordförandekommittén Jonas Svensson Kimstad Tävlingskommittén Torbjörn Jacobsson Vikingstad Torbjörn Holm Mjölby Utbildningskommittén Peder Torneus Sturefors Gunilla Jildengren Svärtinge Ungdomskommittén Patrik Söderlund Motala Funktionärskommittén Niklas Ahlm Mjölby Damkommittén Susanne Rask-Lindholm Rimforsa Kurser/utbildningar Vägen till Dam-Elit Susanne Rask-Lindholm Rimforsa Jennifer Mayer Linköping SIF Spelarkort Fredrik Odensåker Linköping SIF Idrottonline Förbund Fredrik Odensåker Linköping SIF TMS (nytt tävlingssystem) Fredrik Odensåker Linköping Distriksinstruktörsutbildning Peder Torneus Sturefors Niklas Frisell Linköping Sida: 5 av 34

6 Verksamhetsberättelse Funktionärskommittèn Under säsongen har 41 domare representerat Östergötland på förbunds, regional och distrikts nivå. En av dessa är linjedomare i allsvenskan. Även denna säsong har Niklas Ahlm varit domarchef i region syd. Utbildning: Funktionärskommittèn har under säsongen genomfört en division 3 utbildning med 9 deltagare och en distrikts utbildning med 10 deltagare, båda utbildningarna var förlagda i Finspång. Vi hade även en extra distrikts utbildning med 9st deltagare varav en tjej. Ansvariga instruktörer var Micael Ekholm-Tomas Backlund och Christoffer Karlsson. Föreningsdomarutbildning har hållits i samtliga föreningar med ungdomsverksamhet och totalt 238 föreningsdomare har utbildats i distriktet. Därav var 8st tjejer, kul. Matchbåsfunktionärsutbildning har hållits i 12 föreningar av 13 föreningar i distriktet. Rekryteringen av nya distriktsdomare från föreningarna fungerar men kan och måste bli bättre om vi ska fortsätta spela ishockey i distriktet. Föreningarna måste hjälpa till att få fram nya domare. Där vi ser att varje förening behöver en fungerade DAIF:are. Alexander Vikström har utbildats till domarcoach på regions nivå och Robert Almerstam- Torbjörn Holm och Fredrik Harbrecht har utbildats till distriktsgranskare. Där dem har granskat 54 matcher för att ytterligare höja kvalitèn på våra distriktsdomare. Mittsäsongsträff samt eftersäsongsträff har hållits i samarbete med Östergötlands Ishockeydomarklubb för domarna i Östergötland. Vi hade två domare som dömde TV-Pucken, där ena linjemannen Christoffer Håkansson fick döma den prestige fyllda finalen. Ett stort grattis till honom. Vi hade även ett team som bestod av Christoffer Karlsson-Andrè Conradsson-Henrik Persson som dömde J-18 SM slutspel i Stockholm. Huvuddomaren Christoffer Karlsson har denna säsong fått pröva på att döma allsvenkt. Där även linjemannen Henrik Persson fått pröva på allsvenskt. Vid Dam-SM slutspelet hade vi en linjedomare vid namn Veronica Johansson, stort och kul. Domartillsättningen: Funktionärskommittèn har genom Fredrik Bäckman och Ove Hellgren ansvarat för domartillsättningen på 404 distriktsmatcher. Användandet av domarcirkeln underlättar för domarna och har även underlättat för föreningarna som hela tiden har uppdaterade domarlistor. Funktionärskommittèn Niklas Ahlm Sida: 6 av 34

7 Funktionärskommittèn : Ordförande Niklas Ahlm Mjölby Utbildningsansvarig Micael Ekholm Finspång Matchbåsansvarig Tomas Backlund Linköping Matchtillsättning Fredrik Bäckman Norrköping Ove Hellgren Vikingstad Domargransk ansvarig Torbjörn Holm Mjölby Domargranskare Robert Almerstam Vikingstad Tomas Backlund Linköping Fredrik Harbrecht Linköping Alexander Vikström Linköping DAIF ansvarig Torbjörn Holm Mjölby Domarklubben Fredrik Öhman Norrköping Nya Distriktsdomare: David Bremer Martin Andersson Robin Andersson Victor Franzèn Adam Granath David Herrwaldsson Fredrik Jacobsson Veronica Johansson Erik Karlsson Jonas Karlsson Rickard Karlsson Fredrik Lönn Rickard Nilsson Christoffer Rydell Erik Setzman Anton Sundström Patrik Svensson Marcus Thapper Alexander Österberg Mjölby Mjölby Finspång Vadstena Mantorp Kimstad Motala Linköping Linköping Mjölby Mjölby Linköping Linköping Linköping Norrköping Mjölby Mjölby Ljungsbro Linköping Sida: 7 av 34

8 Föreningsdomare i respektive förening: Finspång AIK 15 st HC Wettern 21 st HC Vita Hästen 56 st Linköpings HC 73 st Valdemarsviks IF 7 st Mjölby HC 29 st Motala AIF 15 st Skärblacka IF 14 st Matchbåsfunktionärer som har gått utbildning i respektive förening: Finspång AIK 15 st Linköpings HC 64 st Mjölby HC 12 st Motala AIF 25 st Skärblacka IF 28 st HC Wettern 18 st HF Linköping 0 st HC Vita Hästen 53 st Mighty Ravens 4 st Peking Pumas 9 st Valdemarsvik IF 15 st IK Guts 8 st HK Make Believes - HF Mjölby 23 st LHC Dam 12 st Sida: 8 av 34

9 LEDARUTBILDNINGAR 2009/10 Vi har under säsongen genomfört 4 kurser i utbildningsstegen. - Träningslära A i Ljungsbro den Augusti 16 deltagare. - Grundkurs i Finspång den 3-4 Oktober 26 deltagare. - BU 1 i Motala den November 25 deltagare. - Grundkurs i Linköping vid 2 endagar tillfällen 7 Mars och 21 Mars 17 deltagare. Vi skulle genomfört en Träningslära 1 (ersätter Träningslära A) den April i Finspång men pga få anmälda (5st) så kunde vi inte genomföra denna. Under säsongen var det planerat med 2 sk fortbildningskurser men pga få anmälda så kunde vi inte genomföra någon av dessa. Vi har haft 83 st deltagare sammanlagt på våra utbildningar, fördelningen på deltagarna var 76 från Östergötland och 7 externt. Instruktörer på våra utbildningar har vart: Peder Torneus DI Conny Besterman DI Niklas Frisell DI Peter Andersson DI mv Nizze Landèn DI mv Rauno Soku DI Tim Brithén DI Bo Eriksson Steg 3 (JS-2) Joakim Nilsson JS-2 Jonas Karlsson JS-2 Susanne Rask-Lindholm Dam Lars Jägerhed. Enligt utvärderingar har vi fått väl godkänt på våra utbildningar över lag. Peder Torneus och Niklas Frisell var på Distriktsinstruktörskurs i Falköping den april. Utbildningsplanen säsongen ligger fastställd på ÖIF hemsida och ser ut på följande sett. Målvakt 1 18/9-10 Motala Grundkurs 2-3/10-10 Skärblacka BU /11-10 Motala Fortutbildning 22/1-11 Skärblacka Grundkurs 14-15/1-11 Linköping Utbildningsträff mars 2011 Linköping Träningslära 1 2-3/4-11 Finspång Peder Torneus Ordförande Utbildningskommittén, ÖIF Sida: 9 av 34

10 Årsberättelse spelarutbildning Säsongen 2009/2010 har varit en säsong som har varit lite annorlunda för våra distriktslag. Den började med att Team -94 på allvar drog igång sin uppladdning inför Tv-Pucken på hemmaplan i Norrköping för att sluta med en fin placering i en turnering i Kristinehamn för Team-95. Team -94 deltog förutom i Tv-Pucken i Kinnarpscupen i Jönköping och presterade ett mycket lovande resultat i denna inför det stora målet Tv-Pucken. När tiden för denna turnering var inne så drabbades laget strax innan av en del sjukdomar vilket sedan påverkade placeringen i Tv- Pucken. Vi hade även på tok för många utvisningsminuter vilket inte leder till några större framgångar. Trots ett bra upplägg innan så lyckas vi inte nå den framgång som vi önskar utan vi får ta nya tag och lära oss av detta. Team-95 jobbar nu på med en fast strategi och här känns det som att vi är väl med kvalitetsmässigt. Laget gjorde bra ifrån sig i marscupen och som jag nämnde tidigare så hamnade man på en fin 2:a plats i Kristinehamn efter att man föll på straffar i finalen. Team-96 har inte startat upp som vi kanske trodde från början men det finns en bra plan upplagd from kommande säsong. Resultat: Kinnarps Team-94 2:a plats Tv-Pucken Team-94 15:e plats Marscupen Team-95 4:e plats Kristinehamn Team-95 2:a plats Patrik Söderlund, Spelarutbildningskommittén ÖIF Sida: 10 av 34

11 DAMKOMMITTÉN Inför säsongen 2009/2010 så ändrades damkommiternas uppdrag inom Region Syd. Damkommiterna ska enbart jobba med rekrytering och utveckling av flick-damhockey i sina distrikt. Detta visade sig vara lättare i teorin än i praktiken. Nu gällde det för Tävlingskommiterna att veta och förstå flickhockeyn och dess svårigheter att kunna agera på pojkars vis beträffande reglemente och bestämmelser. Detta har gått bra för vår del. Rekryteringen och utvecklings uppdraget har lett till ett framtida samarbete med Östergötlands Fotbollsförbund där båda förbunden ser hur vi kan dra nytta med nöja av varandra. Framförallt som bra försäsong till varandras spelsäsonger. Hur samarbetet ska se ut kommer vi att arbeta fram under nästa säsong. Det finns olika förslag men det gäller att få med alla klubbar och föreningar på dessa aktiviter. Det förbunden vet sedan tidigare erfarenheter är att många idag duktiga fotbolls-och ishockeytjejer har spelat båda sporterna samtidigt. Kan vi få fram tjejer som vill spela de båda lagsportena så ska vi ge dem alla förutsättningar för att lyckas. Säsongen har präglats av förberedelser inför vårens begivenhet. Dam-SM och Distriktstuneringen i Norrköping den mars I Distriktet hade vi lag i både SM-finlan och Distriktstuneringen. I SM-finalen kom LHC Dam 4:a och i Distriktstuneringen kom Östergötland 6:a av 7 lag. Framtiden: Vi kommer att börja samarbeta med alla föreningar i Distriktet som har tjejer som spelar i något pojklag. Vi vet av erfarenhet att ska man lyckas och bli en duktig kvinnlig elitspelare så måste man börja redan i Svenska Hockeyskolan och spela med killarna. Detta för att få grunderna så tidigt som möjligt. Det är ännu svårt att starta bara tjejlag i tidig ålder då det inte finns så många tjejer som vill börja. Fast drömma kan man alltid göra och visst vore det bra om det gick att få så. Men vi börjar med att stötta och utbilda de tränare och föreningar som har tjejerspelare i sina pojklag och hjälper och stöttar föreningarna till att rekrytera fler tjejer att börja spela. Vi har skickat in en intresseanmälan att få arrangera Dam-SM Susanne Rask-Lindholm Ordförande Damkommittén, ÖIF Sida: 11 av 34

12 Verksamhetsberättelse tävling säs I ÖIF har 3 personer jobbat med tävling/seriefrågor under säsongen Vi administrerar serier ifrån div 4 ner till u-12. Allting har "flytit" på på samtliga arenor. Det har varit lite svårt att få in matchprotokoll ifrån vissa lag o även har resultatrapporteringen legat efter ifrån vissa lag men i det stora hela verkar det ha fungerat bra! Vi har tog även ett tävlingsbeslut pga. av att en förening använde sig av en oaktoriserad spelare i en u-14 match, motståndarlaget tilldömdes segern med 0-5. Vi har även arr. DM för U13, U14, U15, U,16 och J18, J20. Det fungerade också bra, men vi har lärt oss lite nytt också, det kommer att märkas till nästa säsong. T.Holm Tävling, ÖIF Elitserien: Grundserien 1 HV : Djurgårdens IF : Linköpings HC : Skellefteå AIK : Färjestads BK : Brynäs IF : Frölunda HC : Timrå IK : MODO Hockey : Luleå HF : Södertälje SK : Rögle BK : Slutspelet: Kvarsfinal Frölunda HC Linköpings HC (4-3 overtime 1 period) Linköpings HC Frölunda HC (6-2) Frölunda HC Linköpings HC (2-1 overtime 1 period) Linköpings HC Frölunda HC (3-4) Linköpings HC Frölunda HC (3-2) Frölunda HC Linköpings HC (2-3) Linköpings HC Frölunda HC (4-2) Sida: 12 av 34

13 Semifinal Linköpings HC Djurgårdens IF (1-3) Djurgårdens IF Linköpings HC (3-2) Linköpings HC Djurgårdens IF (2-0) Djurgårdens IF Linköpings HC (2-1) Djurgårdens IF Linköpings HC (5-1) Division 1 E: Grundserien 1 Skåre BK : Skövde IK : HC Vita Hästen : Mariestad BoIS HC : Tranås AIF IF : IFK Munkfors : Sunne IK : IFK Kumla IK : Västerviks IK : Mjölby HC : AllEttan Södra: 1 Tingsryds AIF : HC Vita Hästen : Olofströms IK : Nybro Vikings IF : Skövde IK : Skåre BK : IK Pantern : Mariestad BoIS HC : PlayOff (kval till Allsvenskan): PlayOff 2 Hudiksvalls HC HC Vita Hästen (1-10) HC Vita Hästen Hudiksvalls HC (4-3 overtime 2 perioder) PlayOff 3 HC Vita Hästen Tingsryds AIF (2-1) Tingsryds AIF HC Vita Hästen (7-1) Tingsryds AIF HC Vita Hästen (5-4 overtime 1 period) Sida: 13 av 34

14 Division 1 E Vår: 1 Tranås AIF IF : Sunne IK : Västerviks IK : IFK Kumla IK : IFK Munkfors : Mjölby HC : Dam: Riksserien 1 Segeltorps IF : Brynäs IF : Linköpings HC : MODO Hockey : A I K IF : Leksands IF : Slutspelet: Leksands IF Linköpings HC (7-3) kvartsfinal 1 Linköpings HC Leksands IF (7-2) kvartsfinal 2 Linköpings HC Leksands IF (8-2) kvartsfinal 3 Segeltorps IF Linköpings HC (4-1) semifinal Linköpings HC MODO Hockey (3-5) match om tredje plats Sida: 14 av 34

15 Serier administrerade av Östergötlands Ishockeyförbund Div 4 - (DIV4) 1. Skärblacka IF Valdemarsviks IF IK Guts HF Mjölby Gripen HC Linköpings Mighty Ravens Flens HC Motala AIF Gnesta IK U14 Östergötland - (U14) HC Wettern Röd Valdemarsviks IF Linköpings HC - Blå Linköpings HC - Vit Motala AIF Mjölby HC Finspångs AIK HC Vita Hästen U13 Östergötland - (U13) Linköpings HC Vit Linköpings HC - Blå Linköpings HC - Gul Linköpings HC - Svart Mjölby HC Linköpings HC - Röd HC Vita Hästen HC Wettern Motala AIF Skärblacka IF U12 Östergötland - (U12) Linköpings HC - Röd Linköpings HC - Vit HC Vita Hästen Mjölby HC - Svart Linköpings HC - Grön Motala AIF - Gul Linköpings HC Finspångs AIK Sida: 15 av 34

16 U13 DM 2009/2010 Gruppspel i Valstena HC Wettern - Motala AIF 8-2 HC Vita Hästen - Motala AIF 10-0 HC Wettern - HC Vita Hästen 2 7 Finalspel i Mjölby Linköpings HC - HC Wettern 19 2 (Semifinal 1) Mjölby HC - HC Vita Hästen 2 3 (Semifinal 2) Linköpings HC - HC Vita Hästen 11 4 (Final) DISTRIKTSMÄSTARE U /2010 Linköpings HC U14 DM 2009/2010 Gruppspel i Linköping Linköpings HC - HC Wettern 11-1 HC Wettern - Mjölby HC 9-2 Linköpings HC - Mjölby HC 10 2 Finalspel i Motala Motala AIF - HC Wettern 4 11 (Semifinal 1) HC Vita Hästen - Linköpings HC 1 9 (Semifinal 2) HC Wettern - Linköpings HC 0 14 (Final) DISTRIKTSMÄSTARE U /2010 Linköpings HC U15 DM 2009/2010 Gruppspel i Mjölby Mjölby HC - HC Wettern 2-4 HC Wettern - Motala AIF 6 1 Motala AIF - Mjölby HC 3 5 Finalspel i Norrköping Linköpings HC - Mjölby HC 8 0 (Semifinal 1) HC Vita Hästen - HC Vettern 4 2 (Semifinal 2) Linköpings HC - HC Vita Hästen 6 3 (Final) DISTRIKTSMÄSTARE U /2010 Linköpings HC Sida: 16 av 34

17 U16 DM 2009/2010 Gruppspel i Vadstena HC Wettern - Mjölby HC 3-4 Mjölby HC - HC Vita Hästen 0-3 HC Vita Hästen - HC Wettern 1 2 Finalspel i Linköping Linköpings HC - HC Vita Hästen 11 0 (Final) DISTRIKTSMÄSTARE U /2010 Linköpings HC J18 DM 2009/2010 HC Vita Hästen 1:a HF Linköping 2:a Mjölby HC 3:a Motala AIF 4:a DISTRIKTSMÄSTARE J /2010 HC Vita Hästen J20 DM 2009/2010 HF Linköping 1:a HC Vita Hästen 2:a Mjölby HC 3:a Motala AIF 4:a DISTRIKTSMÄSTARE J /2010 HF Linköping Sida: 17 av 34

18 Övriga Serier Division 2 B Södra Nittorps IK Bora/Vetlanda HC Nässjö HC Vimmerby HC Motala AIF Ulricehamns IF Åseda IF HF Linköping HC Dalen Finspångs AIK Division 3 Östra IF Kalmar Hockey HA Eksjö HC HC Wettern Lenhovda IF Virserums SGF IFK Gislaved Rydaholms SK Skillingaryds IS HKL Make Believes J18 Elit Grundserie Linköpings HC Frölunda HC Rögle BK IF Malmö Redhawks HV Tingsryds AIF IF Troja/Ljungby Skövde IK Mariestad BoIS HC Borås HC Nässjö HC Växjö Lakers HC Sida: 18 av 34

19 J18 Division 1 Södra B HC Vita Hästen IK Oskarshamn Jonstorps IF Tranås AIF Hockey Boro/Vetlanda HC Karlskrona HK Mörrums GOIS IK Limhamn Limeburners Halmstad Hanhals IF J18 Division 2 A Småland (norra) Västerviks IK Mjölby HC HF Linköping Vimmerby HC HC Dalen Nässjö HC HC Vita Hästen Finspångs AIK Motala AIF J20 SuperElit Södra HV IF Malmö Redhawks Linköpings HC Frölunda HC VIK Västerås HK Rögle BK Huddinge IK Södertälje SK Tingsryds AIF IF Troja/Ljungby Sida: 19 av 34

20 J20 SuperElit Top 8 Luleå HF Skellefteå AIK Brynäs IF Leksands IF Linköpings HC Frölunda HC HV IF Malmö Redhawks J20 Division 1 Södra B Nässjö HC HC Vita Hästen Boro/Vetlanda HC Limhamn Limeburners HF Linköping Nybro Vikings IF Kristianstads IK Värnamo GOIK J20 Division 2 A Småland (norra) Mjölby HC Motala AIF HC Dalen Gislaveds SK Skillingaryds IS Åseda IF HF Linköping Eksjö HC Sida: 20 av 34

21 Dam Division 2 Norra Munkedals BK Grästorps IK Linköpings HC Rönnängs/Stenungsund Damer Division 2 Södertälje SK Ormsta HC Gimo HC Sudrets HC Katrineholms HF Linden Hockey Peking Pumas IF Gnesta IK Almtuna IS Sida: 21 av 34

22 Disciplinnämnden i ÖIF, säsongen Disciplinnämnden har i år varit: Torbjörn Holm, Mjölby (ordf.) Göran Wall, Finspång Jan Axell, Vadstena Lennart Grahn, Linköping (suppl.) Vi behandlar disciplinärenden i serier som administreras i huvudsak av ÖIF. Vi har behandlat 13 ärenden under säsongen, varav 11 ärenden renderade i disciplinraåtgärder. Det ska jämföras med föregående säsong då vi behandlade 22 ärenden. Mycket positivt! De klubbar som har fått anmälda ledare/spelare denna säsong är: Finspångs AIK: 4 ärenden Motala AIF: 2 ärenden Mjölby HC: 2 ärenden HC Vita Hästen: 2 ärenden Ik Guts: 2 ärenden Skärblacka IF: 1 ärende Vid pennan, Torbjörn Holm Ordförande i Disciplinnämnden. Östergötlands Ishockeyförbund Sida: 22 av 34

23 Styrelsens slutord Styrelsearbetet under säsongen 2009/2010 har utmärkts av ett gott arbetsklimat med mycket engagemang från de förtroendevalda, tre stora arrangemang, tv-pucken, dam SM finalspel och regionsturnering F-18 har arrangerats under säsongen och under dessa arrangemang har samarbetet mellan förbundet och föreningarna fungerar bra. Säsongen inleddes i september med att vi tillsammans med föreningarna arrangerade tv-pucken i Norrköping, Linköping, Finspång och Mjölby. Tv-pucken som för första gången på många år spelades i den nygamla varianten där samtliga matcher spelar under 5 dagar i form av ett polspel, ett stort arrangemang med 600 deltagare plus ledare och funktionärer. Vårt distriktslag kom fyra i sin grupp och fick spela vidare om plats och slutade totalt på plats nummer 15. Vinnare blev Stockholm som slog Skåne i finalen med 1 0. ÖIF ansökte även hos SIF om att få arrangera tv-pucken 2010 i distriktet men valet föll på Värmland. I mars arrangerade ÖIF tillsammans med Peking Pumas, Vita Hästen och Linköpings HC en tjejhockeyhelg i Norrköping, även detta ett stort arrangemang med nästen 300 deltagare. SM slutspelet för damer spelades i Himmelstalundshallen samtidigt som sju distriktslag från region syd spelade distriktslagshockey för F-18 i Stallet. Linköpings HC var med i SM slutspelet och slutade fyra, vann gjorde Segeltorp som slog Brynäs med 6 0 i finalen. I distriktslagsturneringen så slutade vårt distriktslag på plats sex. Styrelsen har därutöver arbetat med att säkerställa arbetet med, att skapa ordning i den administrativa verksamheten, och att utöka kontakten med föreningarna i distriktet. Styrelsen har även fortsatt och utökat samarbetet med SISU och Östergötlands Idrottsförbund. De ansvariga i de olika kommittéerna har under säsongen deltagit i de möten och konferenser som SIF och region syd har anordnat för de olika disciplinerna samt representerat ÖIF i region syds kommittéer. Seriemöte och Utbildningsmöte med idrottslyftsinformation har arrangerats för föreningarna under säsongen. Styrelsens långsiktiga arbete med att skapa ett öppet diskussionsklimat med samtliga föreningar i distriktet, med syftet att hitta en gemensam värdegrund för fortsatt arbete, gemensamma mål för verksamheten och att skapa förståelse för de olika föreningarnas idrottsliga ambitioner, har fortsatt i enlighet med föregående säsong. Ur demokratisk synvinkel är det viktigt att vi alla tillsammans tydliggör vilken utveckling och satsning vi önskar inom svensk ishockey, Dam, Herr, Ungdom bredd och/eller elit. I Svenska Ishockeyförbundet (SIF) har arbetet med att kvalitetssäkra organisationen fortsatt och arbeten har inletts med att se över seriestrukturen i division 1, differentierade tävlingsbestämmelser och mötesstrukturen inom svensk hockey. Ett projekt för att rekrytera unga ledare till ishockeyn har inletts och skall löpa över tre år detta för att få in yngre personer i styrelser och kommittéer. Distriktsmästerskap arrangerades för U13, U14, U15, U16, J18 och J20 och flera härliga matcher spelades. Linköpings HC, HC Vita Hästen och HF Linköping stod som DM segrare Sida: 23 av 34

24 Idrottskonsulentens Anders Ottossons arbete i distriktet med besök ute hos föreningarna har varit fortsatt framgångsrikt och mycket uppskattat. Denna arbetsinriktning består och förstärks nu genom att förbundsstyrelsen och kommittéerna kommer att arbeta för ett ännu närmare arbete med konsulenten och föreningarna. LHC:s herrlag lyckades väl och slutade på plats 3 i grundserien av Elitserien. I SM slutspelet drog dock Djurgården det längsta strået i semifinalen efter en kamp över 5 matcher. HC Vita Hästen tog sig till playoff mot allsvenskan men blev i sista omgången utslagna av Tingsryd i sudden death, ett Tingsryd som sedan tog klivet upp i Allsvenskan. Mjölby HC tvingades kvala sig kvar i division 1 men gjorde det bra genom att vinna kvalserien. LHC:s J20 och J18 lag tog sig också till SM slutspel men blev utslagna av Brynäs och Frölunda. Styrelsen ser fram mot ett fortsatt utvecklande och framgångsrikt samarbete med föreningar, spelare, funktionärer och föräldrar under det kommande verksamhetsåret. Förbundsstyrelsen tackar särskilt alla de eldsjälar som arbetar ideellt i och för svensk ishockeys framtida utveckling och därmed bidrar till att ungdomar får en god hockeyfostran och härliga idrottsupplevelser i en trygg miljö, våra föreningar, samarbetspartners, Svenska Ishockeyförbundets representanter och Region Syd. Jonas Svensson, Ordförande Peder Torneus, vice ordförande Torbjörn Holm, Ledarmot Gunilla Jildengren, Ledarmot Patrik Söderlund, Ledarmot Susanne Rask-Lindholm, Ledarmot Niklas Ahlm, Ledarmot Anders Olsson, suppleant Jonas Karlsson, suppleant Sida: 24 av 34

25 RESULTATRÄKNING 2009/2010 Östergötlands Ishockeyförbund (orgnr: ) Period: INTÄKTER Not Utfall Budget Utfall 2009/ / /2009 Medlems- och startavgifter Marknadsintäkter Damkommittén Funktionärskommittén Serie/tävlingskommittén Spelarutveckling Utbildningskommittén Region Syd TV-pucken Erhållna anslag och bidrag Uthyrning loge Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Damkommittén Funktionärskommittén Serie/tävlingskommittén Spelarutveckling Utbildningskommittén Region Syd TV-pucken Hyra loge Hyra kansli Övriga rörelsekostnader Personalkostnader SUMMA KOSTNADER VERKSAMHETENS RESULTAT FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter Räntekostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA Sida: 25 av 34

ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND Verksamhetsberättelsen säsongen 2012-2013 Tävling Domarkommittén Ledarutbildning Spelarutbildning Damkommittén Disciplinnämnden Distriktslaget tjejer kom på en tredjeplats

Läs mer

VERKSAMHETEN 2013/2014

VERKSAMHETEN 2013/2014 VERKSAMHETEN 2013/2014 INNEHÅLL Ordföranden har ordet... 2 Årsmöte 2014... 3 Föredragningslista... 3 Röstlängd... 3 Styrelse, kommittéer, nämnder, utskott och kansli... 5 organisation... 5 Styrelse (bilder)...

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2013-2014 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15,

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Verksamhetsåret 2013-2014

Verksamhetsberättelse. Verksamhetsåret 2013-2014 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2013-2014 Innehåll Dagordning... 2 Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2013-2014... 3 Representation/uppdrag... 3 Rapport Dam/Flickkommittén...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Verksamhetsberättelse 2012/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Dagordning för årsmötet 2 Styrelsen, Anställda, Föreningar, Representation 3 Seriesegrare och P/F Blå-Grön nivå 4 Knatteligan, Disciplinkommitté, Domarkommittén

Läs mer

Svenska Ishockeyförbundet

Svenska Ishockeyförbundet Svenska Ishockeyförbundet Verksamheten 2013/2014 Innehåll Förbundsordföranden 4 Generalsekreteraren 6 Utvecklings- och landslagsavdelningen 8 Tävlingsavdelningen 10 Marknads- och kommunikationsavd. 14

Läs mer

UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE

UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE För verksamhetsåret 1 maj 2012 30april 2013 UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2013-2014 Innehåll Föredragningslista... 4 Röstlängd... 5 Styrelse och Kommttéer 2012-2013...

Läs mer

Svenska Ishockeyförbundet

Svenska Ishockeyförbundet Svenska Ishockeyförbundet Verksamheten 2012/2013 Innehåll Förbundsordföranden 4 Generalsekreteraren 6 Utvecklings- och landslagsavdelningen 8 Tävlingsavdelningen 10 Marknads- och kommunikationsavd. 14

Läs mer

Södertälje Sportklubb

Södertälje Sportklubb Södertälje Sportklubb Verksamhetsberättelse 2013-2014 2 SSK Årsberättelse Detta är SSK Södertälje Sportklubb bildades 1902, föreningen har vunnit 7 SM-guld och har flest år i högsta serien vilket sammantaget

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Innehållsförteckning Föredragningslista...4 Röstlängd...4 Förbundets verksamhetsidé...5 Styrelsens slutsummering...5

Läs mer

OSTERGOTLAND TEAM NU KÖR VI! MÖJLIGHETER! SNABBASTE SPORTEN! TEAM ÖSTERGÖTLAND HOCKEY MAGAZINE NR:1 2013 ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEY FÖRBUND

OSTERGOTLAND TEAM NU KÖR VI! MÖJLIGHETER! SNABBASTE SPORTEN! TEAM ÖSTERGÖTLAND HOCKEY MAGAZINE NR:1 2013 ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEY FÖRBUND NU KÖR VI! MÖJLIGHETER! SNABBASTE SPORTEN! Uppladdningen till årets TV-puck har som bekant börjat för länge sedan. Läs Jonas Svensson ord inför kommande TV-Puck 2013. Läs vad Peder Rehnström menar med

Läs mer

Västmanlands Bowlingförbund

Västmanlands Bowlingförbund Västmanlands Bowlingförbund Verksamhetsberättelse 2011-2012 Org.nr. 817605-1558 FÖREDRAGNINGSLISTA VID Västmanlands Bowlingförbunds ordinarie årsmöte måndagen den 4 juni 2011, kl 18.00 i Västerås Golfklubbs

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning Gästriklands Innebandyförbund 2012-2013

Verksamhetsberättelse med årsredovisning Gästriklands Innebandyförbund 2012-2013 Verksamhetsberättelse med årsredovisning Gästriklands Innebandyförbund 2012-2013 2 INNEHÅLL Innehållsförteckning 2 Styrelsen, kanslipersonal, föreningar, styrelsen har ordet 3 Föredragningslista 4 Styrelse,

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Omslag: Uppvärmning till Stångåloppet 25 augusti Maria Bjurström, Boccia, Linköpings HIF Tjejdagen, 24 augusti ÅRSMÖTE Tid: onsdag 26 mars

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s ÅRSBERÄTTELSE 2014 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 29 mars, 2015 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Förbundsmötet 2015 19 april Gävle

Förbundsmötet 2015 19 april Gävle Förbundsmötet 2015 19 april Gävle Program Lördag 18 april 09.00-12.00 Styrelsemöte SBTF 12.00 13.00 Lunch 13.00-15.00 Hans-Göran Karlsson, klubbdirektör Brynäs IF. Den anrika klubbens arbete med bredd

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2012/2013 Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 5 Styrelseberättelse... 6 Elit... 7 Domare... 8 Rekrytering... 9 Utbildning... 10 Rättskommittén... 10 Tävling... 11 Statistik...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Gullbergsbros SM-segrare i 3-manna. Bernice, Linda och Elin. Västsvenska Bangolfförbundets årsmöte Lördagen den 6 mars 2010 Kl. 11,00 Lokal: Scandic Hotel, Hisings Backa Föredragningslista:

Läs mer

Ve rksa m het s be rätt e I se

Ve rksa m het s be rätt e I se VARMLANDS rshockeyföneund Ve rksa m het s be rätt e se 1 maj 199-30 april 199 Skâre BK är nykomlingar i Div l kommande säsong, efter mycket bra insatser på isovalen under den gångna verksamhetsâret. lin

Läs mer

Innehåll. Redovisning av intäkter och kostnader 2002/03 samt budget 2003/04 sid. 35-38

Innehåll. Redovisning av intäkter och kostnader 2002/03 samt budget 2003/04 sid. 35-38 Innehåll Verksamhet sid. 5-27 Förbundsmötet 5 Förbundsstyrelsen 6 Organisationsutredningen 6 Förenings- och licensutveckling 8 Kansli 9 Ordförandekonferensen 9 Vårkongressen 9 Sponsorer 10 Intresseorganisationer

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2 0 0 3-2 0 0 4

Verksamhetsberättelse 2 0 0 3-2 0 0 4 Verksamhetsberättelse 2 0 0 3-2 0 0 4 SVENSKA MÄSTARE 2004 Innehåll 4 Ordföranden 5 Klubbdirektören 6 Ekonomichefen 7 Marknadschefen 8 Sportchefen 10 HV71 Ungdom 11 Arena Service 12 HV71 Fastighets AB

Läs mer

Göteborgs Golfförbund. Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009

Göteborgs Golfförbund. Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009 Göteborgs Golfförbund Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009 Innehållsförteckning Innehåll Sidan GGFs Ordförande tycker till 3 Styrelsen 4-5 Juridiska kommittén 5 Ungdomskommittén 6-7 Seniorkommittén

Läs mer

VÅRMÖTE 2015-03-24. Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse

VÅRMÖTE 2015-03-24. Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse VÅRMÖTE 2015-03-24 Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie

Läs mer

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari.

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari. Ljungentelegrafen nr 3 2013 Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb Kallelse Foto Stig Persson Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari. LJUNGENTELEGRAFEN

Läs mer

Västmanlands Bowlingförbund

Västmanlands Bowlingförbund Västmanlands Bowlingförbund Verksamhetsberättelse 2009-2010 FÖREDRAGNINGSLISTA VID Västmanlands Bowlingförbunds ordinarie årsmöte onsdagen den 2 juni 2010, kl 19.00 i Västerås Golfklubbs klubbhus. 1. Årsmötets

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

Gruppspel 12-14 september 2014. Program ARRANGÖR:

Gruppspel 12-14 september 2014. Program ARRANGÖR: Gruppspel 12-14 september 2014 Program ARRANGÖR: OEM ÄR ETT AV EUROPAS LEDANDE TEKNIKHANDELS- FÖRETAG. Den börsnoterade OEM-koncernen består av 29 bolag i 14 länder och omsatte år 2013 ca 1,7 miljarder.

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2015 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista 1 Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010 Föredragningslista Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

FRÅN SKRIVBORDSPRODUKT TILL VERKLIGHET

FRÅN SKRIVBORDSPRODUKT TILL VERKLIGHET TIDNINGEN OM ISHOCKEYNS FRAMTID I ÖRNSKÖLDSVIK Nr 1 2014 MAN SKA ALDRIG SLÄPPA SINA DRÖMMAR LÄS MER PÅ SID 6 FRÅN SKRIVBORDSPRODUKT TILL VERKLIGHET LÄS MER PÅ SID 14 DET FINNS ETT DRIV I GRUPPEN LÄS MER

Läs mer