Advokatdagarna. Grand Hôtel oktober 2011 PROGRAM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Advokatdagarna. Grand Hôtel 13-14 oktober 2011 PROGRAM"

Transkript

1 Advokatdagarna Grand Hôtel oktober 2011 PROGRAM

2 Sveriges advokatsamfund och International Bar Association önskar er Varmt välkomna till Advokatdagarna Grand Hôtel oktober 2011 Konferens Bankett Inspiration Innehåll Programöversikt 4 Torsdag 13 oktober 6 Fredag 14 oktober 8 Program, torsdag 13 oktober 10 Program, fredag 14 oktober 17 Hitta rätt 24 Övrig information 26 Karta över 27

3 Programöversikt Torsdag 13 oktober Fredag 14 oktober Tid Aktivitet Lokal Välkomstanförande Vinterträdgården Advokaten i de högsta instanserna Vinterträdgården Institutional Arbitration in the Nordic Countries an Overview En ny modern avtalslag Bolag i kris styrelsens ansvar Sexualbrott: beviskrav, samtycke Europakonventionen i Högsta domstolen How Can the Courts Improve Their Assistance to the Arbitral Process? Konkurrensrätten inom EU En ny insolvenslag? Fordringsförhållanden mellan makar och sambor Resningsförfarandet i Högsta domstolen hur når man framgång? Resolving the Conflict Between Due Process and Efficiency in Arbitration Upphovsrätten och pengarna i framtiden Arbetsrätt vid obestånd nyheter och aktualiteter Internationell familjerätt Stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet? Motivation och förändring Vinterträdgården Drink och bankett Vinterträdgården Tid Aktivitet Lokal Justitieminister Beatrice Ask i samtal med Lars Adaktusson Vinterträdgården Ethics in Arbitration Lawyers Liability for Due Diligence Reports Sociala medier Gränsöverskridande brottsbekämpning inom EU Förvaltningsrätt med advokatperspektiv Procedural Reform Should the Court Process Be Inspired by Best Practice in Commercial Arbitration? Överlåtelsebegränsningar vid företagsförvärv Penningtvättslagstiftningen ett hot mot advokatetiska kärnvärden? Att företräda barn Yttrandefrihet och tryckfrihet: rätten till min bild olovlig fotografering Klarar rättssystemet av ekobrotten? Advokatetik var går gränsen för advokatens lojalitetsplikt? Straffrätt: ansvarsfrihet, uppsåt, påföljdsfrågor Asylrätt Swedish Corporate Governance in a European Perspective Public Takeovers 4 5

4 Torsdag 13 oktober Registrering och kaffe Vinterträdgården Välkomstanförande: Anne Ramberg Vinterträdgården Advokaten i de högsta instanserna Justitierådet och ordföranden i Högsta domstolen Marianne Lundius Justitierådet och ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen Mats Melin Vinterträdgården PAUS Arbitration & Litigation Affärsjuridik Obestånd Humanjuridik Rule of Law Institutional Arbitration in the Nordic Countries an Overview Moderator: Annette Magnusson En ny modern avtalslag Christina Ramberg LUNCH How Can the Courts Improve Their Assistance to the Arbitral Process? Moderator: Robin Oldenstam Konkurrensrätten inom EU Kristina Nordlander PAUS Resolving the Conflict Between Due Process and Efficiency in Arbitration Moderator: Anders Ryssdal Upphovsrätten och pengarna i framtiden Peter Danowsky KAFFE Bolag i kris styrelsens ansvar Erik Nerep En ny insolvenslag? Jan Ertsborn Fredrik Tengström Arbetsrätt vid obestånd nyheter och aktualiteter Erik Danhard Motivation och förändring: Jörgen Oom Vinterträdgården Drink och bankett med underhållning av Cotton Club Vinterträdgården Sexualbrott: beviskrav, samtycke Fredrik Wersäll Claes Borgström Fordringsförhållanden mellan makar och sambor Örjan Teleman Internationell familjerätt Fredric Renström Europakonventionen i Högsta domstolen Stefan Lindskog Resningsförfarandet i Högsta domstolen hur når man framgång? Johan Eriksson Guntra Åhlund Stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet? Börje Leidhammar 6 7

5 Fredag 14 oktober Registrering och kaffe Vinterträdgården Justitieminister Beatrice Ask i samtal med Lars Adaktusson Vinterträdgården PAUS Arbitration & Litigation Affärsjuridik Advokatverksamhet Humanjuridik Offentlig rätt Ethics in Arbitration Moderator: Peter Wengler-Jörgensen Lawyers Liability for Due Diligence Reports Claes Zettermarck Svante Hultqvist Sociala medier Mårten Schultz Gränsöverskridande brottsbekämpning inom EU Thomas Olsson Stefan Johansson Förvaltningsrätt med advokatperspektiv Wiweka Warnling-Nerep KAFFE Procedural Reform Should the Court Process Be Inspired by Best Practice in Commercial Arbitration? Moderator: Gisela Knuts Överlåtelsebegränsningar vid företagsförvärv Erik Sjöman Penningtvättslagstiftningen ett hot mot advokatetiska kärnvärden? Johan Sangborn Karin Faxén-Ågrup Att företräda barn Lena Feuk Marianne Ny Yttrandefrihet och tryckfrihet: rätten till min bild olovlig fotografering Göran Lambertz Jan Helin LUNCH Klarar rättssystemet av ekobrotten? Moderator: Tomas Nilsson 13.30: Swedish Corporate Governance in a European Perspective Björn Kristiansson 14.10: Public Takeovers Ola Åhman Advokatetik var går gränsen för advokatens lojalitetsplikt? Lena Frånstedt Lofalk Bo Ahlenius Straffrätt: ansvarsfrihet, uppsåt, påföljdsfrågor Martin Borgeke Asylrätt Elisabet Fura Sten Wahlqvist Mikael Ribbenvik Petter Aasheim Helen Westlund 8 9

6 Torsdag 13 oktober Välkomstanförande Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg Vinterträdgården (samtliga deltagare) Advokaten i de högsta instanserna Medverkande: Justitierådet och ordföranden i Högsta domstolen Marianne Lundius Justitierådet och ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen Mats Melin Vinterträdgården : seminarium 1 Arbitration & Litigation Institutional Arbitration in the Nordic Countries an Overview A panel of experienced practitioners will discuss three topics for the future: 1. Transparency: What can institutions do to meet the increasing demands on transparency? What are the expectations of the users? 2. Interim Measures: Are institutional rules able to deliver? 3. Scrutiny of Awards: A model for the future or not? Moderator: Secretary General of the Arbitration Institute, Chamber of Commerce, Annette Magnusson Panel members: Advocate Tanja Jussila, Finland Advocate Stephan L. Jervell, Norway Advocate Fredrik Andersson, Sweden Managing Director, The Danish Institute of Arbitration, Steffen Pihlblad, Denmark Affärsjuridik En ny modern avtalslag Avtalslagen från 1915 innehåller endast en bråkdel av de avtalsrättsliga problem som uppkommer i det moderna affärslivet. Avtalslagen 2010 är inte en lag antagen av Sveriges riksdag. Den är i stället en sorts kodifiering (restatement) av de rättsregler som utvecklats i rättspraxis, doktrin och handelsbruk under 100 år. Under seminariet får deltagarna lära sig att praktiskt använda verktyget Avtalslagen Föreläsare: Professorn Christina Ramberg Obestånd Bolag i kris styrelsens ansvar Seminariet innehåller följande delar: 1. Företrädaransvaret 2. Medverkansansvaret 3. Bristtäckningsansvaret 4. Skadeståndsansvaret 5. Ansvarsgenombrottet Med utgångspunkt i ovanstående behandlas funktion, ändamål, tillämpningssvårigheter, ansvarseliminering, rättssäkerhet och framtid (de lege ferenda). Föreläsare: Professorn Erik Nerep Humanjuridik Sexualbrott: beviskrav, samtycke Sexuella övergrepp intar i vissa hänseenden en särställning bland de olika brotten. Överfallsvåldtäkter eller sexuella övergrepp där gärningsmannen använt betydande våld vållar inte så stora problem när det gäller bevisningen. Men när det gäller flertalet anmälda sexualbrott står ofta ord mot ord. Det saknas inte sällan stödbevisning för målsägandens påståenden och när det förekommer är den ofta svag och svårtolkad. Kan både rättstryggheten för brottsoffren och rättssäkerheten för misstänkta stärkas samtidigt? 10 11

7 Hur ska man, utan att tumma på beviskravet, kunna öka anmälningsbenägenheten och uppklarningsprocenten när det gäller sexualbrott? Hur ska man förhindra att människor, i huvudsak män, döms oskyldigt för sexualbrott? Det råder enighet om att var och en har en absolut och ovillkorlig rätt till sexuell integritet. Leder införande av krav på samtycke i någon form från den andra parten till en förbättrad situation? För brottsoffren? För den som är misstänkt? Vilken betydelse har Europadomstolens avgörande i det s.k. Bulgarienmålet för utformningen av den svenska lagstiftningen? Vid seminariet kommer dessa samt andra svåra och grannlaga frågor att diskuteras. Föreläsare: Hovrättspresidenten Fredrik Wersäll Advokaten Claes Borgström Rule of Law Europakonventionen i Högsta domstolen Europakonventionen gäller sedan ett antal år som svensk lag. Under dessa år har konventionsrätten dels utvecklats dynamiskt genom Europadomstolens praxis, dels i viss mån integrerats i svensk rätt genom Högsta domstolens praxis. Seminariet kommer att inriktas på integrationsfrågans problem och möjligheter i ljuset av dualismen mellan konventionsrätten och den inhemska rätten. Föreläsare: Justitierådet Stefan Lindskog due to lack of jurisdiction and recognition of a foreign award. This part includes issues that typically fall upon the Court of Appeal to determine. 3. Court assistance in extra territorial matters e.g. American discovery supporting foreign arbitral proceedings, anti-suit injunctions supporting arbitral proceedings and foreign court s (obstructive) intervention in arbitral proceedings (e.g. parallel proceedings in Russian courts aiming at preventing/obstructing the arbitral proceedings). Moderator: Advocate and chairman of the Swedish Arbitration Association, Robin Oldenstam, Sweden Panel members: Advocate Harry Bergman, Sweden Advocate Bo G H Nilsson, Sweden Advocate James Hope, Sweden Affärsjuridik Konkurrensrätten inom EU Seminariet beskriver inledningsvis och kortfattat konkurrensrätten inom EU; länken till den inre marknaden, de grundläggande reglerna i fördraget om konkurrensbegränsande avtal, missbruk av dominans, mergers, och statsstöd. Praktiska exempel hämtas från EUinstitutionerna och domstolarna med olika typer av ärenden. Seminariet redovisar vidare den senaste utvecklingen avseende följande områden: karteller, sektorundersökningar, missbruksärenden samt statsstöd. Föreläsare: Advokaten Kristina Nordlander : seminarium 2 Arbitration & Litigation How Can the Courts Improve Their Assistance to the Arbitral Process? 1. Assistance during the arbitral proceedings some problems and possible improvements as regards e.g. appointment of arbitrators, challenge to arbitrators, interim measures and taking of evidence. This part includes issues that typically fall upon the District Court to determine. 2. Court review of arbitral awards some problems and possible improvements as regards challenge of a Swedish arbitral award, review of an arbitral award on dismissal Obestånd En ny insolvenslag? Seminariet diskuterar nödvändiga förändringar av konkurs- och rekonstruktionslagstiftningen för att kunna tillfredsställa affärslivets krav på en effektiv insolvenshantering. Föreläsare: Advokaten och riksdagsledamoten Jan Ertsborn Advokaten och vice ordf. i REKON Fredrik Tengström 12 13

8 Humanjuridik Fordringsförhållanden mellan makar och sambor Det är numera vanligt att båda makarna respektive samborna arbetar utanför hemmet med goda inkomster. Värdet av deras samlade egendom ökar. De förvärvar ofta tillgångarna tillsammans. I sammanhanget träffar de åtskilliga uttryckliga eller konkludenta överenskommelser och ibland inte någon överenskommelse alls även om så borde skett. När sedan de ekonomiska mellanhavandena ska göras upp efter makes bortgång, vid skilsmässa eller efter sambors separation uppstår allt som oftast tvister om förekomsten av interna fordringsförhållanden med eller utan samband med samägande. Dessa omtvistade fordringar anknyter till parternas giftorättsgemenskap respektive samborättsgemenskap, vilket inte underlättar tvistelösningen. Fordringsanspråk mellan makar och sambor aktualiserar regler inom såväl den allmänna förmögenhetsrätten som inom familjerätten, vilka behandlas under seminariet. Föreläsare: Advokaten Örjan Teleman cases where the parties have been restricted in various ways, e.g. in the amount of time available for the questioning of witnesses etc. When exercising its discretion in setting the procedural rules, how should the tribunal deal with possible conflicts between efficiency and due process? Should the tribunal try to accommodate due process guarantees that are universally recognized even though the chosen procedure would not be considered a deficiency at the enforcement stage? How should it try to accommodate such guarantees while taking account of the associated time and costs? The aim of the session is to discuss such practical dilemmas that frequently occur in international arbitrations, and to discuss best practice principles that arbitrators should follow. Moderator: Advocate and former president of the Norwegian Bar Association, Anders Ryssdal, Norway Panel members: Professor Mads Bryde Andersen, Denmark Justice of the Supreme Court, Stefan Lindskog, Sweden Affärsjuridik Rule of Law Resningsförfarandet i Högsta domstolen hur når man framgång? Seminariet tar upp reflektioner och erfarenheter av resningsinstitutet från två olika horisonter, dels från byråchefen vid Riksåklagarens kansli, Guntra Åhlunds, dels från advokaten Johan Erikssons horisont. Guntra Åhlund handlägger alla resningsärenden hos Riksåklagaren. Johan Eriksson är ombud i två uppmärksammade resningsärenden gällande mord. Föreläsare: Byråchefen vid Riksåklagarens kansli Guntra Åhlund Advokaten Johan Eriksson : seminarium 3 Arbitration & Litigation Resolving the Conflict Between Due Process and Efficiency in Arbitration The aim of arbitration is to solve disputes efficiently, in confidence and by arbitrators elected for their expertise. If the parties have not agreed otherwise in detail, most arbitration statutes and institutional rules leave to the tribunal to establish the procedural framework for the dispute. As long as such a framework allows a party to present its case, arbitral awards rendered thereby will generally be upheld by state courts, even in Upphovsrätten och pengarna i framtiden En av upphovsrättens största utmaningar är hur priset för utnyttjanden ska bestämmas. Med nya aktörer, t.ex. telekomföretagen, behövs förändrade betalningsmodeller. Med utvecklade samarbeten mellan artister, författare, film- och skivbolag, m.fl. behövs nya typer av samarbetsformer. Seminariet presenterar idéer om detta. Föreläsare: Advokaten Peter Danowsky Obestånd Arbetsrätt vid obestånd nyheter och aktualiteter Under senare år har det genomförts flera reformer som rör området arbetsrätten vid obestånd och lönegaranti. Inte minst inom området företagsrekonstruktioner har det blivit tydligt att rättsläget behöver klargöras genom domstolsavgöranden. Seminariet tar sin utgångspunkt i de praktiska problem som har uppenbarats i konkurser och företagsrekonstruktioner gällande bland annat lönegarantiregress och beslutsordningen gällande lönegaranti vid företagsrekonstruktion. Vid seminariet redovisas den senaste rättsutvecklingen, med förslag till praktisk hantering. Föreläsare: Advokaten Erik Danhard 14 15

9 Humanjuridik Internationell familjerätt Seminariet behandlar framförallt de ekonomiska aspekterna på familjesituationer med en internationell anknytning, men även frågor om vårdnad och s.k. bortförande av barn. Till den ekonomiska familjerätten hör frågor om äktenskapsskillnad och bodelning, underhåll samt arv och testamente. Föreläsare: Advokaten Fredric Renström Fredag 14 oktober (samtliga deltagare) Justitieminister Beatrice Ask i samtal med Lars Adaktusson Vinterträdgården Rule of Law : seminarium 1 Arbitration & Litigation 16 Stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet? Hösten 2011 bereds lagstiftningsärendet om en ny skatteförfarandelag. Syftet är att slå samman ett antal lagar inom skatteförfarandet för att bl.a. få en mer enhetlig struktur och terminologi. Skatteförfarandet innehåller många grundläggande frågeställningar av central betydelse för rättssäkerheten. Här följer några exempel: Skatteverkets befogenheter vid t.ex. tredjemansrevision? De svenska reglerna om skattetillägg i jämförelse med de krav som följer av Europakonventionen, t.ex. vad gäller förbudet mot dubbelbestraffning (både skattetillägg och påföljd i allmän domstol)? Skattskyldigas möjligheter att få ersättning för sina kostnader i skatteprocessen? Dessa och andra frågor kommer att behandlas under seminariet och då med utgångspunkt i den kommande lagstiftningen om nytt skatteförfarande. Frågan är om den nya lagstiftningen stärker rättssäkerheten på skatteområdet. Föreläsare: Advokaten Börje Leidhammar (gemensam föreläsning) Motivation och förändring Föreläsare: Leg. psykolog och årets talare 2010, Jörgen Oom Vinterträdgården Drink och bankett med underhållning av Cotton Club. Vinterträdgården Ethics in Arbitration Ethics in arbitration deal with fundamentals. However, practices may vary quite a bit even among the Nordic countries. This session will touch upon with a number of issues relevant to the arbitrators and the attorneys; i.e. preparation of witness statements, duty of disclosure, diligence in time devotion, disclosure, proposal of settlement, communication practices and confidentiality. Moderator: Advocate and chairman of Dansk Forening for Voldgift (arbitration), Peter Wengler-Jörgensen, Denmark Panel members: Advocate Lars Edlund, Sweden Advocate Jan Einar Barbo, Norway Advocate Petra Kiurunen, Finland Advocate Karsten Kristoffersen, Denmark Affärsjuridik Lawyers Liability for Due Diligence Reports The seminar will focus on the various reports produced by lawyers in connection with transactions. Who are the users of such reports and what triggers liability for the lawyers? Is it possible to limit the lawyer s risk exposure? Speakers: Advocate and president of the Swedish Bar Association, Claes Zettermarck Advocate Svante Hultqvist 17

10 Advokatverksamhet Sociala medier Seminariet presenterar sociala medier från grunden och förklarar på ett lättsamt men informativt sätt tekniken och dess funktioner. Särskilt fokuseras på hur sociala medier kan användas som ett arbetsverktyg för advokaten för att kommunicera, inhämta information och bygga varumärke. Föreläsare: Professorn Mårten Schultz Humanjuridik Gränsöverskridande brottsbekämpning inom EU Sedan många år pågår en samordning inom EU av medlemsstaternas straffrätt och straffprocessrätt. Utvecklingen innebär att det skapas en allt vidare överstatlig kompetens inom straffrätten och straffprocessrätten. Efter Lissabonfördraget sker samordningen numera genom rättsligt bindande direktiv och inte som tidigare genom mellanstatliga rambeslut. Samordningen motiveras vanligtvis med att de är nödvändiga för att bekämpa den organiserade brottsligheten och terrorismen, men hur ser hoten från dessa företeelser egentligen ut och vilka åtgärder är nödvändiga för att bekämpa dem? Är överstatlighet den enda lösningen och vilken betydelse får en överföring av kompetensen för lagstiftningen, rättssäkerheten och graden av repression i samhället? Seminariet redogör för de senaste åtgärderna och initiativen inom EU. Föreläsare: Rättschefen vid Justitiedepartementet Stefan Johansson Advokaten Thomas Olsson Offentlig rätt Förvaltningsrätt med advokatperspektiv Går det verkligen inte att överklaga? Den enskilde, såväl privatpersoner som bolag, har på senare år blivit allt mer beroende av förvaltningsbeslut, och tillstånd eller godkännande av lämplighet är ofta förutsättning för att få bedriva näringsverksamhet. Vad händer om part i samband härmed möts av ett s.k. modernt beslut, kanske något som myndigheten betecknar som information, förhandsbedömning eller principbeslut, och menar inte kan överklagas. Tillämpliga författningar, som sällan är uttömmande när det gäller överklagande, förutsätts inte ge något klart besked, men den som berörs av beslutet kanske på ett djupt ingripande sätt (faktiskt, ekonomiskt etc.) vill ändå överklaga. Vad gör advokaten i den situationen? Föreläsare: Professorn Wiweka Warnling-Nerep : seminarium 2 Arbitration & Litigation Procedural Reform Should the Court Process be Inspired by Best Practice in Commercial Arbitration? In litigation before the national courts the procedure is seldom subject to considerable differences of opinion. In arbitration proceedings the situation is, however, different; the parties, their counsel and the arbitrators often have differing expectations and opinions on what the procedure should look like. This has resulted in a practice in arbitral proceedings that to some extent differs from the practice before the national courts, at least in the Nordic countries. In arbitration proceedings, there is often more flexibility with regard to both the structuring of the proceedings and practical issues. As an example, as regards the taking of evidence in arbitration it is common to use written witness statements, production of categories of documents as well as simultaneous hearing of witnesses and experts. The question is if these best practices in international arbitration could serve as an inspiration for the national courts. Moderator: Advocate Gisela Knuts, Finland Panel members: Advocate Mariella Orelli, Switzerland Judge of Appeal Patrik Schöldström, Sweden 18 19

11 Affärsjuridik Överlåtelsebegränsningar vid företagsförvärv Uppskattningsvis finns cirka hembudsklausuler i svenska aktiebolags bolagsordningar. Därutöver finns ett antal tusen bolagsordningsfästa samtyckes- och förköpsklausuler. Vid snart sagt varje företagsförvärv finns alltså behov för de inblandade rådgivarna att förhålla sig till klausuler av detta slag. Samtidigt som rättsläget på området i vissa avseenden är oklart kan felsteg få överraskande och oönskade konsekvenser. Vid seminariet diskuteras hembudsklausuler och andra överlåtelsebegränsningar i ett företagsförvärvsperspektiv. Föreläsare: Advokaten Erik Sjöman Offentlig rätt Yttrandefrihet och tryckfrihet: rätten till min bild olovlig fotografering I promemorian Ds 2011:1 föreslås straff för olovlig fotografering. Yttrandefrihetskommittén ska överväga bättre skydd för privatlivet i medierna. Är det en god utveckling? Eller skadas yttrandefriheten och redan pressade tidningar? Seminariet diskuterar dessa och relaterade frågor. Föreläsare: Justitierådet Göran Lambertz Aftonbladets chefredaktör Jan Helin : seminarium 3 Advokatverksamhet Penningtvättslagstiftningen ett hot mot advokatetiska kärnvärden? De skärpta reglerna om åtgärder mot penningtvätt har omfattat advokater sedan den 1 januari Den 15 mars 2009 implementerades EU:s tredje penningtvättsdirektiv i svensk lagstiftning. Alla advokater och biträdande jurister måste ha kännedom om de nya reglerna eftersom utökade rutiner krävs vid antagande av vissa nya uppdrag, m.m. Hur förhåller sig penningtvättslagen till advokatetiska kärnvärden? Föreläsare: Stf. chefsjuristen vid Sveriges advokatsamfund Johan Sangborn Advokaten Karin Faxén-Ågrup Arbitration & Litigation Klarar rättssystemet av ekobrotten? Ekobrottmålen har under senare år dragit till sig stor uppmärksamhet. Ibland berörs kända företag i processerna. Ofta kan rättegångarna röra betydande belopp och de transaktioner som har förekommit kan vara komplicerade att kartlägga och analysera. Ekobrottsmyndigheten har vid flera tillfällen fått vidkännas kännbara motgångar i dessa processer. Hur står det till med kvaliteten i dessa brottsutredningar? Behöver nya grepp tas i ekobrottsbekämpningen? Hur ser advokater, ekobrottsåklagare och domare på saken? Moderator: Advokaten Tomas Nilsson Paneldeltagare: Lagmannen Stefan Strömberg Kammaråklagaren vid Ekobrottsmyndigheten Martin Tidén Humanjuridik Att företräda barn Med utgångspunkt i barnets bästa diskuterar seminariet exempelvis olika aspekter av barn i processen, förhållandet barn vårdnadshavare företrädare, barnutredningar, och särskilda krav på de inblandade i processen. Föreläsare: Överåklagaren Marianne Ny Advokaten Lena Feuk 20 21

12 Affärsjuridik a) Swedish Corporate Governance in a European Perspectivee The European Commission has issued a number of Green Papers over last few months - on auditors and auditing, on remuneration in the financial sector, and on corporate governance in listed companies. The Swedish corporate governance rules and practices for all listed companies (not only financial institutions) will be discussed against these EU initiatives and against the rules in other EU countries. Swedish special features, like, for example, the shareholder led nomination committees and the requirement for 9/10 GM approval in the so called Leo Rules will be disseminated. Speaker: Advocate and executive member of the Swedish Corporate Governance Board, Björn Kristiansson b) Public Takeovers The improving transaction climate has increased the Swedish public takeover activity. The new takeover rules have been applied and tested in a number of transactions. In addition, inspirations from concepts developed in other jurisdictions continue to influence the way Swedish public takeovers are being conducted. The seminar will deal with a number of issues and topics related to this development, such as e.g. management participation programs and equal treatment issues in PE-driven MBOs and takeovers, the use of earn-out structures in public takeovers and transaction agreement and irrevocable undertaking market practices from a theoretical as well as practical perspective. Speaker: Advocate Ola Åhman Humanjuridik Straffrätt: ansvarsfrihet, uppsåt, påföljdsfrågor Seminariet fokuserar på frågor om uppsåt, särskilt i berusningsfallen, och påföljdsbestämning, särskilt när det gäller narkotikabrott. Föreläsare: Justitierådet Martin Borgeke Offentlig rätt Asylrätt Har Europadomstolen för mänskliga rättigheter blivit en migrationsdomstol? Asylsökanden har på senare tid blivit allt vanligare som klagande i Europadomstolen, särskilt när det gäller interimistiska förordnanden. Kan och vill vi ändra denna utveckling? Vidare behandlas det offentliga biträdets roll, arbetsuppgifter och utmaningar inom Migrationsverkets nya arbetssätt Kortare väntan. Detta innefattar en genomgång av praktiska problem och lösningar under handläggningen av asylärenden hos Migrationsverket och migrationsdomstolarna. Föreläsare: Domaren i Europadomstolen för mänskliga rättigheter, Elisabet Fura Kammarrättslagmannen Sten Wahlqvist Chefsjuristen vid Migrationsverket Mikael Ribbenvik Advokaten Petter Aasheim Advokaten Helen Westlund Advokatverksamhet Advokatetik var går gränsen för advokatens lojalitetsplikt? Begreppet God advokatsed förändras och utvecklas med tiden. Disciplinnämndens praxis och vägledande uttalanden från Advokatsamfundets huvudstyrelse är normgivande. De nedtecknade vägledande reglerna har varit föremål för en omfattande genomgång av Etikkommittén. Ett redigerat förslag, med kommentarer, presenterades i augusti 2008 av huvudstyrelsen. Den 1 januari 2009 trädde det nya regelverket om God advokatsed i kraft. Föreläsare: Advokaten och ordföranden i Advokatsamfundets disciplinnämnd, Lena Frånstedt Lofalk Advokaten Bo Ahlenius 22 23

13 Thavenius Salong Zetterwallska Salongen Carl Larsson Rummet Bolinderska Rummet Berlin St Petersburg Hitta rätt Bottenvåning 1 tr Royal Plans/Planritningar entré A AB BC CD DE E A B C D A E B C D E C D A BE B CD ED E A B6 7C 8 D 9 E 10 1 A 2 B 3 C 4 1D 5 2E A 1 B 23 C 4 D 45 E B 3 C 4 1D 5 2E A 110B 23 C 4 D 45 E A A 11 2 B 12 3 C 13 4D 14 E B 7 2C 8 3D 9 64E Elevator / Hiss A1 6 B2 7 C3 8 D 9 5E C 8 3D E Elevator 10 / Hiss A2 B3 C4 D5 E A B1 C D 12 A7 3 E 13 B Stairs / Trappor 11 C D13 E D E Stairs / Trappor B C D E A11 B12 6 C13 7 D14 8 E A B C A B C D A B C D AE B C D E A B C D A E B A2 B3 C4 A B C D AE B C D E A D5 B E C 1 D A2 E A B1 C2 D3 E B3 C4 D A 25B AA CB B DC 8 ED EE A2 B3 C4 D5 E A B1 C2 D3 6 E A 25B AA CB B DC 8 ED EE B C D A E C D E Huvudentré Spegelsalens entré C D E Vinterträdgården 6 Reception Concierge Verandan 12 Vapensalen 4 9 Cadierbaren 13 Spegelsalen 5 Lobby 14 Strömsalongerna 24 25

14 Karta och övrig information Lantmäteriet Medgivande I2011/ Grand Hôtel Konferensens entré: Vinterträdgården, Royals entré, Stallgatan 6, Huvudentré: Södra Blasieholmshamnen 8 Telefon Fax Radisson Blu Strand Hotel Nybrokajen 9 Berns Hotel Näckströmsgatan 8 s Centralstation 2 Sveriges advokatsamfund Laboratoriegatan 4 Box Telefon Fax

15

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Martin Engelbrecht Reklam & PR Uppdrag i urval för Advokatsamfundet

Martin Engelbrecht Reklam & PR Uppdrag i urval för Advokatsamfundet Martin Engelbrecht Reklam & PR Uppdrag i urval för Advokatsamfundet 2014, Grafisk profil Grand Hôtel 6 7 november 2014 PROGRAM 2014, Deltagarförteckning Grand Hôtel 6 7 november 2014 DELTAGARE 2014, Bordsplacering

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Skiljemannautbildningen 2013-2014

Skiljemannautbildningen 2013-2014 Skiljemannautbildningen 2013-2014 -VI UPPREPAR SUCCÉERNA FRÅN 2006, 2008 OCH 2010 Skiljemannautbildningen 2013-2014 Swedish Arbitration Association (SAA) anordnar på nytt, i samarbete med Stockholms Handelskammares

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Advokatdagarna. Grand Hôtel 8-9 november 2012 PROGRAM

Advokatdagarna. Grand Hôtel 8-9 november 2012 PROGRAM Advokatdagarna Grand Hôtel 8-9 november 2012 PROGRAM Sveriges advokatsamfund önskar er Varmt välkomna till Advokatdagarna Grand Hôtel 8-9 november 2012 Konferens Bankett Inspiration Innehåll Programöversikt

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor DAG 1 Konstitutionell rätt och advokatens roll i rättssamhället se bilaga 1 09.45 10.15 10.15 10.30 10.30 11.00 Registrering Introduktion

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

A new Patents Act and Two New IP Courts an Overview of upcoming changes in the Swedish IP system

A new Patents Act and Two New IP Courts an Overview of upcoming changes in the Swedish IP system FICPI SWEDEN is the Swedish part of FICPI which is an international organization, with members from more than 80 countries. FICPI works for patent and trademark attorneys in the free profession, with issues

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl

Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl Köpenhamn 8 november 2012 15 September 2010 1 Parterna svarar för bevisning Lagen om Skiljeförfarande, 25 Parterna skall

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 februari 2014 Ö 1936-12 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPART BG SAKEN Disciplinärende ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Fokus Penningtvättsdirektivet

Fokus Penningtvättsdirektivet Den 15 mars i år trädde den nya penningtvättslagen i kraft. Sverige implementerade därmed, som ett av de sista EU-länderna, det tredje penningtvättsdirektivet. Redan den gamla lagen satte advokaterna i

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

The English text is an unofficial translation.

The English text is an unofficial translation. The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid extra bolagsstämma i Orc Group Holding AB (publ), organisationsnummer 556873-5913 ("Bolaget"), i Stockholm den 6 november 2014. MINUTES

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES EUROPEAN COMMISSION Internal Market and Services DG FREE MOVEMENT OF CAPITAL, COMPANY LAW AND CORPORATE GOVERNANCE Financial reporting DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL MARKET AND SERVICES CONSULTATION

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

PuL och ny dataskyddsförordning. Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015

PuL och ny dataskyddsförordning. Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015 PuL och ny dataskyddsförordning Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015 Om företaget Hos Transcendent Group möter du erfarna konsulter inom governance, risk and compliance. Våra tjänster

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm Riksförbundet BRIS YTTRANDE Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00 Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm SOU 2007:6 Målsägandebiträdet ett aktivt stöd

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm FTI presenterar Den moderna teknikinformationen Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm Späckat program med spännande föreläsningar Write less, say more the

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015 Kommunal revision Johan Osbeck 20 januari 2015 VAD? 1 Revisorernas grunduppdrag 9 kap 9 kommunallagen Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, ekonom och psykolog

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

GRUV- OCH STÅLINDUSTRIN

GRUV- OCH STÅLINDUSTRIN GRUV- OCH STÅLINDUSTRIN NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT Johan Holmberg Managing Director, Invest in Dalarna Agency 736 RÅSTÅLSPRODUKTION 176 Källa: WSA, McKinsey 2009 2015 PRODUCTON PROGNOSIS (Source: SGU

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 december 2014 KLAGANDE AA Ombud: Andreas Olsson Tre Ugglors Juristbyrå AB Hammarby Fabriksväg 29-31 120 33 Stockholm MOTPART Transportstyrelsen

Läs mer

The agenda presented in the notice convening the annual general meeting was approved as the agenda for the annual general meeting.

The agenda presented in the notice convening the annual general meeting was approved as the agenda for the annual general meeting. N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail. Protokoll fört vid

Läs mer

Arbetande styrelseordförande i Kvigos AB sedan 2009 (Executive Chairman in Kvigos AB since 2009)

Arbetande styrelseordförande i Kvigos AB sedan 2009 (Executive Chairman in Kvigos AB since 2009) N.B. English translation is for convenience purposes only Förslag till val av styrelse (punkt 8) Proposal for election of Board of Directors (Item 8) AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolagets (publ),

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Sammanfattning. Direktivets syfte. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0035. Till Justitiedepartementet. Ju2007/9590/BIRS

Sammanfattning. Direktivets syfte. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0035. Till Justitiedepartementet. Ju2007/9590/BIRS R-2008/0035 Stockholm den 13 mars 2008 Till Justitiedepartementet Ju2007/9590/BIRS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Lagring

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok SmartDock for Xperia ion Användarhandbok Innehåll Inledning...3 SmartDock-översikt...3 Ladda med SmartDock...3 Komma igång...5 LiveWare -hanteraren...5 Uppgradera LiveWare -hanteraren...5 Välja ett startprogram...5

Läs mer

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Margaretha Eriksson Civ.Ing. och doktorand i informationssäkerhet KTH irbiskonsult@tele2.se Föreläsning 3 Etiska frågor Säkerhetsfilosofi Etiska frågor Etiska regler

Läs mer

I övrigt har Advokatsamfundet ingen erinran mot förslagen i promemorian.

I övrigt har Advokatsamfundet ingen erinran mot förslagen i promemorian. R-2007/0976 Stockholm den 26 oktober 2007 Till Justitiedepartementet Ju2007/6240/BIRS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 juni 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 4533-12 KLAGANDE IMB Ombud och offentlig försvarare: Advokat CT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (7) meddelat i Stockholm den 16 juni 2014 KLAGANDE AA Ställföreträdare och offentligt biträde: Advokat Anders Larsson Göteborgs Advokatbyrå AB Box 11145 404 23 Göteborg

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 11 december 2014 KLAGANDE AA, Ombud: Advokat Hans Fritzheimer Esplanaden 11, 2 tr 852 31 Sundsvall MOTPART Transportstyrelsen 701 97 Örebro

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Den politiska läroboken

Den politiska läroboken Den politiska läroboken Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, s finländska läroböcker under Kalla kri Summary: Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet Ur Norwegian, Swedish, and

Läs mer

Betydelsen av IBA:s riktlinjer vid obehörighetsprövning enligt lagen om skiljeförfarande

Betydelsen av IBA:s riktlinjer vid obehörighetsprövning enligt lagen om skiljeförfarande 942 SKILJEDOMSRÄTT Betydelsen av IBA:s riktlinjer vid obehörighetsprövning enligt lagen om skiljeförfarande HANS DAHLBERG KOLGA & ROBIN RYLANDER* 1. Inledning IBA:s riktlinjer om intressekonflikter 1 tjänar

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 15 september 2011 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Fredrik Schedin och jur. kand. Niklas Nebel Andersson Gustafsson Advokatbyrå KB Box 3124

Läs mer

Information Technology and Security Governance

Information Technology and Security Governance Technology Security and Risk Services Information Technology and Security Governance Internetdagarna 2006-10-25 Andreas Halvarsson Lapp på anslagstavlan hos IT-leverantör Förr Prästen Kyrkan Exekutionen

Läs mer

Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37)

Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) 2015-10- 08 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm (e- post till ju.l7@regeringskansliet.se) Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) Frågor om situationen

Läs mer

ISACA och Euro CACSkonferensen. Kerstin Fredén, ordförande ISACA. Internrevisorerna tackar sina sponsorer

ISACA och Euro CACSkonferensen. Kerstin Fredén, ordförande ISACA. Internrevisorerna tackar sina sponsorer ISACA och Euro CACSkonferensen Kerstin Fredén, ordförande ISACA Internrevisorerna tackar sina sponsorer ISACA Sweden Chapter och Eurocacs 2008 22.11.2007 2 Vision ISACA Sweden Chapter ISACA skall vara

Läs mer

SOSFS 2003:14 (S) Socialnämndens handläggning av vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2003:14 (S) Socialnämndens handläggning av vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) frfattningssam ling Allmänna råd Socialnämndens handläggning av vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS)

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förhandlingsteknik

Advokatexamen, delkurs 2 Förhandlingsteknik Advokatexamen, delkurs 2 Förhandlingsteknik DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Klientpsykologi med psykologerna Tasha Landberg och Jens Näsström, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet JURIDIK Ämnet juridik behandlar huvudsakligen civilrätt och offentlig rätt. Civilrätt omfattar rättsområden som är av betydelse för enskilda personer och företag. Offentlig rätt behandlar hur den offentliga

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Nationellt forum efaktura 130117

Nationellt forum efaktura 130117 Nationellt forum efaktura 130117 Agenda Va lkomna! Ulrica Storset Status i arbetsgrupperna: o Arb.grupp 1 Temperaturma tning o Arb.grupp2 Goda exempel o Arb.grupp3 Juridiska hinder o Arb.grupp 4 Standards

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 19 december 2012 Ö 4613-11 KLAGANDE MA Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat C-GE MOTPART LR Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen:

Läs mer

REMISSVAR Rnr 65.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-22 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01

REMISSVAR Rnr 65.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-22 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 REMISSVAR Rnr 65.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-22 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 Lena Maier/LE Till Justitiedepartementet LÖNEGARANTI VID FÖRETAGSREKONSTRUKTION (Ds 2003:17) ---------------------------------------------------

Läs mer

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm Höstmöte 7 oktober 2014 Kungliga Myntkabinettet Slottsbacken, Stockholm Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins IP Förening

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGA 1 - Friday TV hade ingått ett avtal med moderbolaget Metronome kring BUMP Productions TV-programförslaget: Minute Winner. Friday TV och Metronomes hade skapat ett annat

Läs mer