Advokatdagarna. Grand Hôtel oktober 2011 PROGRAM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Advokatdagarna. Grand Hôtel 13-14 oktober 2011 PROGRAM"

Transkript

1 Advokatdagarna Grand Hôtel oktober 2011 PROGRAM

2 Sveriges advokatsamfund och International Bar Association önskar er Varmt välkomna till Advokatdagarna Grand Hôtel oktober 2011 Konferens Bankett Inspiration Innehåll Programöversikt 4 Torsdag 13 oktober 6 Fredag 14 oktober 8 Program, torsdag 13 oktober 10 Program, fredag 14 oktober 17 Hitta rätt 24 Övrig information 26 Karta över 27

3 Programöversikt Torsdag 13 oktober Fredag 14 oktober Tid Aktivitet Lokal Välkomstanförande Vinterträdgården Advokaten i de högsta instanserna Vinterträdgården Institutional Arbitration in the Nordic Countries an Overview En ny modern avtalslag Bolag i kris styrelsens ansvar Sexualbrott: beviskrav, samtycke Europakonventionen i Högsta domstolen How Can the Courts Improve Their Assistance to the Arbitral Process? Konkurrensrätten inom EU En ny insolvenslag? Fordringsförhållanden mellan makar och sambor Resningsförfarandet i Högsta domstolen hur når man framgång? Resolving the Conflict Between Due Process and Efficiency in Arbitration Upphovsrätten och pengarna i framtiden Arbetsrätt vid obestånd nyheter och aktualiteter Internationell familjerätt Stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet? Motivation och förändring Vinterträdgården Drink och bankett Vinterträdgården Tid Aktivitet Lokal Justitieminister Beatrice Ask i samtal med Lars Adaktusson Vinterträdgården Ethics in Arbitration Lawyers Liability for Due Diligence Reports Sociala medier Gränsöverskridande brottsbekämpning inom EU Förvaltningsrätt med advokatperspektiv Procedural Reform Should the Court Process Be Inspired by Best Practice in Commercial Arbitration? Överlåtelsebegränsningar vid företagsförvärv Penningtvättslagstiftningen ett hot mot advokatetiska kärnvärden? Att företräda barn Yttrandefrihet och tryckfrihet: rätten till min bild olovlig fotografering Klarar rättssystemet av ekobrotten? Advokatetik var går gränsen för advokatens lojalitetsplikt? Straffrätt: ansvarsfrihet, uppsåt, påföljdsfrågor Asylrätt Swedish Corporate Governance in a European Perspective Public Takeovers 4 5

4 Torsdag 13 oktober Registrering och kaffe Vinterträdgården Välkomstanförande: Anne Ramberg Vinterträdgården Advokaten i de högsta instanserna Justitierådet och ordföranden i Högsta domstolen Marianne Lundius Justitierådet och ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen Mats Melin Vinterträdgården PAUS Arbitration & Litigation Affärsjuridik Obestånd Humanjuridik Rule of Law Institutional Arbitration in the Nordic Countries an Overview Moderator: Annette Magnusson En ny modern avtalslag Christina Ramberg LUNCH How Can the Courts Improve Their Assistance to the Arbitral Process? Moderator: Robin Oldenstam Konkurrensrätten inom EU Kristina Nordlander PAUS Resolving the Conflict Between Due Process and Efficiency in Arbitration Moderator: Anders Ryssdal Upphovsrätten och pengarna i framtiden Peter Danowsky KAFFE Bolag i kris styrelsens ansvar Erik Nerep En ny insolvenslag? Jan Ertsborn Fredrik Tengström Arbetsrätt vid obestånd nyheter och aktualiteter Erik Danhard Motivation och förändring: Jörgen Oom Vinterträdgården Drink och bankett med underhållning av Cotton Club Vinterträdgården Sexualbrott: beviskrav, samtycke Fredrik Wersäll Claes Borgström Fordringsförhållanden mellan makar och sambor Örjan Teleman Internationell familjerätt Fredric Renström Europakonventionen i Högsta domstolen Stefan Lindskog Resningsförfarandet i Högsta domstolen hur når man framgång? Johan Eriksson Guntra Åhlund Stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet? Börje Leidhammar 6 7

5 Fredag 14 oktober Registrering och kaffe Vinterträdgården Justitieminister Beatrice Ask i samtal med Lars Adaktusson Vinterträdgården PAUS Arbitration & Litigation Affärsjuridik Advokatverksamhet Humanjuridik Offentlig rätt Ethics in Arbitration Moderator: Peter Wengler-Jörgensen Lawyers Liability for Due Diligence Reports Claes Zettermarck Svante Hultqvist Sociala medier Mårten Schultz Gränsöverskridande brottsbekämpning inom EU Thomas Olsson Stefan Johansson Förvaltningsrätt med advokatperspektiv Wiweka Warnling-Nerep KAFFE Procedural Reform Should the Court Process Be Inspired by Best Practice in Commercial Arbitration? Moderator: Gisela Knuts Överlåtelsebegränsningar vid företagsförvärv Erik Sjöman Penningtvättslagstiftningen ett hot mot advokatetiska kärnvärden? Johan Sangborn Karin Faxén-Ågrup Att företräda barn Lena Feuk Marianne Ny Yttrandefrihet och tryckfrihet: rätten till min bild olovlig fotografering Göran Lambertz Jan Helin LUNCH Klarar rättssystemet av ekobrotten? Moderator: Tomas Nilsson 13.30: Swedish Corporate Governance in a European Perspective Björn Kristiansson 14.10: Public Takeovers Ola Åhman Advokatetik var går gränsen för advokatens lojalitetsplikt? Lena Frånstedt Lofalk Bo Ahlenius Straffrätt: ansvarsfrihet, uppsåt, påföljdsfrågor Martin Borgeke Asylrätt Elisabet Fura Sten Wahlqvist Mikael Ribbenvik Petter Aasheim Helen Westlund 8 9

6 Torsdag 13 oktober Välkomstanförande Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg Vinterträdgården (samtliga deltagare) Advokaten i de högsta instanserna Medverkande: Justitierådet och ordföranden i Högsta domstolen Marianne Lundius Justitierådet och ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen Mats Melin Vinterträdgården : seminarium 1 Arbitration & Litigation Institutional Arbitration in the Nordic Countries an Overview A panel of experienced practitioners will discuss three topics for the future: 1. Transparency: What can institutions do to meet the increasing demands on transparency? What are the expectations of the users? 2. Interim Measures: Are institutional rules able to deliver? 3. Scrutiny of Awards: A model for the future or not? Moderator: Secretary General of the Arbitration Institute, Chamber of Commerce, Annette Magnusson Panel members: Advocate Tanja Jussila, Finland Advocate Stephan L. Jervell, Norway Advocate Fredrik Andersson, Sweden Managing Director, The Danish Institute of Arbitration, Steffen Pihlblad, Denmark Affärsjuridik En ny modern avtalslag Avtalslagen från 1915 innehåller endast en bråkdel av de avtalsrättsliga problem som uppkommer i det moderna affärslivet. Avtalslagen 2010 är inte en lag antagen av Sveriges riksdag. Den är i stället en sorts kodifiering (restatement) av de rättsregler som utvecklats i rättspraxis, doktrin och handelsbruk under 100 år. Under seminariet får deltagarna lära sig att praktiskt använda verktyget Avtalslagen Föreläsare: Professorn Christina Ramberg Obestånd Bolag i kris styrelsens ansvar Seminariet innehåller följande delar: 1. Företrädaransvaret 2. Medverkansansvaret 3. Bristtäckningsansvaret 4. Skadeståndsansvaret 5. Ansvarsgenombrottet Med utgångspunkt i ovanstående behandlas funktion, ändamål, tillämpningssvårigheter, ansvarseliminering, rättssäkerhet och framtid (de lege ferenda). Föreläsare: Professorn Erik Nerep Humanjuridik Sexualbrott: beviskrav, samtycke Sexuella övergrepp intar i vissa hänseenden en särställning bland de olika brotten. Överfallsvåldtäkter eller sexuella övergrepp där gärningsmannen använt betydande våld vållar inte så stora problem när det gäller bevisningen. Men när det gäller flertalet anmälda sexualbrott står ofta ord mot ord. Det saknas inte sällan stödbevisning för målsägandens påståenden och när det förekommer är den ofta svag och svårtolkad. Kan både rättstryggheten för brottsoffren och rättssäkerheten för misstänkta stärkas samtidigt? 10 11

7 Hur ska man, utan att tumma på beviskravet, kunna öka anmälningsbenägenheten och uppklarningsprocenten när det gäller sexualbrott? Hur ska man förhindra att människor, i huvudsak män, döms oskyldigt för sexualbrott? Det råder enighet om att var och en har en absolut och ovillkorlig rätt till sexuell integritet. Leder införande av krav på samtycke i någon form från den andra parten till en förbättrad situation? För brottsoffren? För den som är misstänkt? Vilken betydelse har Europadomstolens avgörande i det s.k. Bulgarienmålet för utformningen av den svenska lagstiftningen? Vid seminariet kommer dessa samt andra svåra och grannlaga frågor att diskuteras. Föreläsare: Hovrättspresidenten Fredrik Wersäll Advokaten Claes Borgström Rule of Law Europakonventionen i Högsta domstolen Europakonventionen gäller sedan ett antal år som svensk lag. Under dessa år har konventionsrätten dels utvecklats dynamiskt genom Europadomstolens praxis, dels i viss mån integrerats i svensk rätt genom Högsta domstolens praxis. Seminariet kommer att inriktas på integrationsfrågans problem och möjligheter i ljuset av dualismen mellan konventionsrätten och den inhemska rätten. Föreläsare: Justitierådet Stefan Lindskog due to lack of jurisdiction and recognition of a foreign award. This part includes issues that typically fall upon the Court of Appeal to determine. 3. Court assistance in extra territorial matters e.g. American discovery supporting foreign arbitral proceedings, anti-suit injunctions supporting arbitral proceedings and foreign court s (obstructive) intervention in arbitral proceedings (e.g. parallel proceedings in Russian courts aiming at preventing/obstructing the arbitral proceedings). Moderator: Advocate and chairman of the Swedish Arbitration Association, Robin Oldenstam, Sweden Panel members: Advocate Harry Bergman, Sweden Advocate Bo G H Nilsson, Sweden Advocate James Hope, Sweden Affärsjuridik Konkurrensrätten inom EU Seminariet beskriver inledningsvis och kortfattat konkurrensrätten inom EU; länken till den inre marknaden, de grundläggande reglerna i fördraget om konkurrensbegränsande avtal, missbruk av dominans, mergers, och statsstöd. Praktiska exempel hämtas från EUinstitutionerna och domstolarna med olika typer av ärenden. Seminariet redovisar vidare den senaste utvecklingen avseende följande områden: karteller, sektorundersökningar, missbruksärenden samt statsstöd. Föreläsare: Advokaten Kristina Nordlander : seminarium 2 Arbitration & Litigation How Can the Courts Improve Their Assistance to the Arbitral Process? 1. Assistance during the arbitral proceedings some problems and possible improvements as regards e.g. appointment of arbitrators, challenge to arbitrators, interim measures and taking of evidence. This part includes issues that typically fall upon the District Court to determine. 2. Court review of arbitral awards some problems and possible improvements as regards challenge of a Swedish arbitral award, review of an arbitral award on dismissal Obestånd En ny insolvenslag? Seminariet diskuterar nödvändiga förändringar av konkurs- och rekonstruktionslagstiftningen för att kunna tillfredsställa affärslivets krav på en effektiv insolvenshantering. Föreläsare: Advokaten och riksdagsledamoten Jan Ertsborn Advokaten och vice ordf. i REKON Fredrik Tengström 12 13

8 Humanjuridik Fordringsförhållanden mellan makar och sambor Det är numera vanligt att båda makarna respektive samborna arbetar utanför hemmet med goda inkomster. Värdet av deras samlade egendom ökar. De förvärvar ofta tillgångarna tillsammans. I sammanhanget träffar de åtskilliga uttryckliga eller konkludenta överenskommelser och ibland inte någon överenskommelse alls även om så borde skett. När sedan de ekonomiska mellanhavandena ska göras upp efter makes bortgång, vid skilsmässa eller efter sambors separation uppstår allt som oftast tvister om förekomsten av interna fordringsförhållanden med eller utan samband med samägande. Dessa omtvistade fordringar anknyter till parternas giftorättsgemenskap respektive samborättsgemenskap, vilket inte underlättar tvistelösningen. Fordringsanspråk mellan makar och sambor aktualiserar regler inom såväl den allmänna förmögenhetsrätten som inom familjerätten, vilka behandlas under seminariet. Föreläsare: Advokaten Örjan Teleman cases where the parties have been restricted in various ways, e.g. in the amount of time available for the questioning of witnesses etc. When exercising its discretion in setting the procedural rules, how should the tribunal deal with possible conflicts between efficiency and due process? Should the tribunal try to accommodate due process guarantees that are universally recognized even though the chosen procedure would not be considered a deficiency at the enforcement stage? How should it try to accommodate such guarantees while taking account of the associated time and costs? The aim of the session is to discuss such practical dilemmas that frequently occur in international arbitrations, and to discuss best practice principles that arbitrators should follow. Moderator: Advocate and former president of the Norwegian Bar Association, Anders Ryssdal, Norway Panel members: Professor Mads Bryde Andersen, Denmark Justice of the Supreme Court, Stefan Lindskog, Sweden Affärsjuridik Rule of Law Resningsförfarandet i Högsta domstolen hur når man framgång? Seminariet tar upp reflektioner och erfarenheter av resningsinstitutet från två olika horisonter, dels från byråchefen vid Riksåklagarens kansli, Guntra Åhlunds, dels från advokaten Johan Erikssons horisont. Guntra Åhlund handlägger alla resningsärenden hos Riksåklagaren. Johan Eriksson är ombud i två uppmärksammade resningsärenden gällande mord. Föreläsare: Byråchefen vid Riksåklagarens kansli Guntra Åhlund Advokaten Johan Eriksson : seminarium 3 Arbitration & Litigation Resolving the Conflict Between Due Process and Efficiency in Arbitration The aim of arbitration is to solve disputes efficiently, in confidence and by arbitrators elected for their expertise. If the parties have not agreed otherwise in detail, most arbitration statutes and institutional rules leave to the tribunal to establish the procedural framework for the dispute. As long as such a framework allows a party to present its case, arbitral awards rendered thereby will generally be upheld by state courts, even in Upphovsrätten och pengarna i framtiden En av upphovsrättens största utmaningar är hur priset för utnyttjanden ska bestämmas. Med nya aktörer, t.ex. telekomföretagen, behövs förändrade betalningsmodeller. Med utvecklade samarbeten mellan artister, författare, film- och skivbolag, m.fl. behövs nya typer av samarbetsformer. Seminariet presenterar idéer om detta. Föreläsare: Advokaten Peter Danowsky Obestånd Arbetsrätt vid obestånd nyheter och aktualiteter Under senare år har det genomförts flera reformer som rör området arbetsrätten vid obestånd och lönegaranti. Inte minst inom området företagsrekonstruktioner har det blivit tydligt att rättsläget behöver klargöras genom domstolsavgöranden. Seminariet tar sin utgångspunkt i de praktiska problem som har uppenbarats i konkurser och företagsrekonstruktioner gällande bland annat lönegarantiregress och beslutsordningen gällande lönegaranti vid företagsrekonstruktion. Vid seminariet redovisas den senaste rättsutvecklingen, med förslag till praktisk hantering. Föreläsare: Advokaten Erik Danhard 14 15

9 Humanjuridik Internationell familjerätt Seminariet behandlar framförallt de ekonomiska aspekterna på familjesituationer med en internationell anknytning, men även frågor om vårdnad och s.k. bortförande av barn. Till den ekonomiska familjerätten hör frågor om äktenskapsskillnad och bodelning, underhåll samt arv och testamente. Föreläsare: Advokaten Fredric Renström Fredag 14 oktober (samtliga deltagare) Justitieminister Beatrice Ask i samtal med Lars Adaktusson Vinterträdgården Rule of Law : seminarium 1 Arbitration & Litigation 16 Stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet? Hösten 2011 bereds lagstiftningsärendet om en ny skatteförfarandelag. Syftet är att slå samman ett antal lagar inom skatteförfarandet för att bl.a. få en mer enhetlig struktur och terminologi. Skatteförfarandet innehåller många grundläggande frågeställningar av central betydelse för rättssäkerheten. Här följer några exempel: Skatteverkets befogenheter vid t.ex. tredjemansrevision? De svenska reglerna om skattetillägg i jämförelse med de krav som följer av Europakonventionen, t.ex. vad gäller förbudet mot dubbelbestraffning (både skattetillägg och påföljd i allmän domstol)? Skattskyldigas möjligheter att få ersättning för sina kostnader i skatteprocessen? Dessa och andra frågor kommer att behandlas under seminariet och då med utgångspunkt i den kommande lagstiftningen om nytt skatteförfarande. Frågan är om den nya lagstiftningen stärker rättssäkerheten på skatteområdet. Föreläsare: Advokaten Börje Leidhammar (gemensam föreläsning) Motivation och förändring Föreläsare: Leg. psykolog och årets talare 2010, Jörgen Oom Vinterträdgården Drink och bankett med underhållning av Cotton Club. Vinterträdgården Ethics in Arbitration Ethics in arbitration deal with fundamentals. However, practices may vary quite a bit even among the Nordic countries. This session will touch upon with a number of issues relevant to the arbitrators and the attorneys; i.e. preparation of witness statements, duty of disclosure, diligence in time devotion, disclosure, proposal of settlement, communication practices and confidentiality. Moderator: Advocate and chairman of Dansk Forening for Voldgift (arbitration), Peter Wengler-Jörgensen, Denmark Panel members: Advocate Lars Edlund, Sweden Advocate Jan Einar Barbo, Norway Advocate Petra Kiurunen, Finland Advocate Karsten Kristoffersen, Denmark Affärsjuridik Lawyers Liability for Due Diligence Reports The seminar will focus on the various reports produced by lawyers in connection with transactions. Who are the users of such reports and what triggers liability for the lawyers? Is it possible to limit the lawyer s risk exposure? Speakers: Advocate and president of the Swedish Bar Association, Claes Zettermarck Advocate Svante Hultqvist 17

10 Advokatverksamhet Sociala medier Seminariet presenterar sociala medier från grunden och förklarar på ett lättsamt men informativt sätt tekniken och dess funktioner. Särskilt fokuseras på hur sociala medier kan användas som ett arbetsverktyg för advokaten för att kommunicera, inhämta information och bygga varumärke. Föreläsare: Professorn Mårten Schultz Humanjuridik Gränsöverskridande brottsbekämpning inom EU Sedan många år pågår en samordning inom EU av medlemsstaternas straffrätt och straffprocessrätt. Utvecklingen innebär att det skapas en allt vidare överstatlig kompetens inom straffrätten och straffprocessrätten. Efter Lissabonfördraget sker samordningen numera genom rättsligt bindande direktiv och inte som tidigare genom mellanstatliga rambeslut. Samordningen motiveras vanligtvis med att de är nödvändiga för att bekämpa den organiserade brottsligheten och terrorismen, men hur ser hoten från dessa företeelser egentligen ut och vilka åtgärder är nödvändiga för att bekämpa dem? Är överstatlighet den enda lösningen och vilken betydelse får en överföring av kompetensen för lagstiftningen, rättssäkerheten och graden av repression i samhället? Seminariet redogör för de senaste åtgärderna och initiativen inom EU. Föreläsare: Rättschefen vid Justitiedepartementet Stefan Johansson Advokaten Thomas Olsson Offentlig rätt Förvaltningsrätt med advokatperspektiv Går det verkligen inte att överklaga? Den enskilde, såväl privatpersoner som bolag, har på senare år blivit allt mer beroende av förvaltningsbeslut, och tillstånd eller godkännande av lämplighet är ofta förutsättning för att få bedriva näringsverksamhet. Vad händer om part i samband härmed möts av ett s.k. modernt beslut, kanske något som myndigheten betecknar som information, förhandsbedömning eller principbeslut, och menar inte kan överklagas. Tillämpliga författningar, som sällan är uttömmande när det gäller överklagande, förutsätts inte ge något klart besked, men den som berörs av beslutet kanske på ett djupt ingripande sätt (faktiskt, ekonomiskt etc.) vill ändå överklaga. Vad gör advokaten i den situationen? Föreläsare: Professorn Wiweka Warnling-Nerep : seminarium 2 Arbitration & Litigation Procedural Reform Should the Court Process be Inspired by Best Practice in Commercial Arbitration? In litigation before the national courts the procedure is seldom subject to considerable differences of opinion. In arbitration proceedings the situation is, however, different; the parties, their counsel and the arbitrators often have differing expectations and opinions on what the procedure should look like. This has resulted in a practice in arbitral proceedings that to some extent differs from the practice before the national courts, at least in the Nordic countries. In arbitration proceedings, there is often more flexibility with regard to both the structuring of the proceedings and practical issues. As an example, as regards the taking of evidence in arbitration it is common to use written witness statements, production of categories of documents as well as simultaneous hearing of witnesses and experts. The question is if these best practices in international arbitration could serve as an inspiration for the national courts. Moderator: Advocate Gisela Knuts, Finland Panel members: Advocate Mariella Orelli, Switzerland Judge of Appeal Patrik Schöldström, Sweden 18 19

11 Affärsjuridik Överlåtelsebegränsningar vid företagsförvärv Uppskattningsvis finns cirka hembudsklausuler i svenska aktiebolags bolagsordningar. Därutöver finns ett antal tusen bolagsordningsfästa samtyckes- och förköpsklausuler. Vid snart sagt varje företagsförvärv finns alltså behov för de inblandade rådgivarna att förhålla sig till klausuler av detta slag. Samtidigt som rättsläget på området i vissa avseenden är oklart kan felsteg få överraskande och oönskade konsekvenser. Vid seminariet diskuteras hembudsklausuler och andra överlåtelsebegränsningar i ett företagsförvärvsperspektiv. Föreläsare: Advokaten Erik Sjöman Offentlig rätt Yttrandefrihet och tryckfrihet: rätten till min bild olovlig fotografering I promemorian Ds 2011:1 föreslås straff för olovlig fotografering. Yttrandefrihetskommittén ska överväga bättre skydd för privatlivet i medierna. Är det en god utveckling? Eller skadas yttrandefriheten och redan pressade tidningar? Seminariet diskuterar dessa och relaterade frågor. Föreläsare: Justitierådet Göran Lambertz Aftonbladets chefredaktör Jan Helin : seminarium 3 Advokatverksamhet Penningtvättslagstiftningen ett hot mot advokatetiska kärnvärden? De skärpta reglerna om åtgärder mot penningtvätt har omfattat advokater sedan den 1 januari Den 15 mars 2009 implementerades EU:s tredje penningtvättsdirektiv i svensk lagstiftning. Alla advokater och biträdande jurister måste ha kännedom om de nya reglerna eftersom utökade rutiner krävs vid antagande av vissa nya uppdrag, m.m. Hur förhåller sig penningtvättslagen till advokatetiska kärnvärden? Föreläsare: Stf. chefsjuristen vid Sveriges advokatsamfund Johan Sangborn Advokaten Karin Faxén-Ågrup Arbitration & Litigation Klarar rättssystemet av ekobrotten? Ekobrottmålen har under senare år dragit till sig stor uppmärksamhet. Ibland berörs kända företag i processerna. Ofta kan rättegångarna röra betydande belopp och de transaktioner som har förekommit kan vara komplicerade att kartlägga och analysera. Ekobrottsmyndigheten har vid flera tillfällen fått vidkännas kännbara motgångar i dessa processer. Hur står det till med kvaliteten i dessa brottsutredningar? Behöver nya grepp tas i ekobrottsbekämpningen? Hur ser advokater, ekobrottsåklagare och domare på saken? Moderator: Advokaten Tomas Nilsson Paneldeltagare: Lagmannen Stefan Strömberg Kammaråklagaren vid Ekobrottsmyndigheten Martin Tidén Humanjuridik Att företräda barn Med utgångspunkt i barnets bästa diskuterar seminariet exempelvis olika aspekter av barn i processen, förhållandet barn vårdnadshavare företrädare, barnutredningar, och särskilda krav på de inblandade i processen. Föreläsare: Överåklagaren Marianne Ny Advokaten Lena Feuk 20 21

12 Affärsjuridik a) Swedish Corporate Governance in a European Perspectivee The European Commission has issued a number of Green Papers over last few months - on auditors and auditing, on remuneration in the financial sector, and on corporate governance in listed companies. The Swedish corporate governance rules and practices for all listed companies (not only financial institutions) will be discussed against these EU initiatives and against the rules in other EU countries. Swedish special features, like, for example, the shareholder led nomination committees and the requirement for 9/10 GM approval in the so called Leo Rules will be disseminated. Speaker: Advocate and executive member of the Swedish Corporate Governance Board, Björn Kristiansson b) Public Takeovers The improving transaction climate has increased the Swedish public takeover activity. The new takeover rules have been applied and tested in a number of transactions. In addition, inspirations from concepts developed in other jurisdictions continue to influence the way Swedish public takeovers are being conducted. The seminar will deal with a number of issues and topics related to this development, such as e.g. management participation programs and equal treatment issues in PE-driven MBOs and takeovers, the use of earn-out structures in public takeovers and transaction agreement and irrevocable undertaking market practices from a theoretical as well as practical perspective. Speaker: Advocate Ola Åhman Humanjuridik Straffrätt: ansvarsfrihet, uppsåt, påföljdsfrågor Seminariet fokuserar på frågor om uppsåt, särskilt i berusningsfallen, och påföljdsbestämning, särskilt när det gäller narkotikabrott. Föreläsare: Justitierådet Martin Borgeke Offentlig rätt Asylrätt Har Europadomstolen för mänskliga rättigheter blivit en migrationsdomstol? Asylsökanden har på senare tid blivit allt vanligare som klagande i Europadomstolen, särskilt när det gäller interimistiska förordnanden. Kan och vill vi ändra denna utveckling? Vidare behandlas det offentliga biträdets roll, arbetsuppgifter och utmaningar inom Migrationsverkets nya arbetssätt Kortare väntan. Detta innefattar en genomgång av praktiska problem och lösningar under handläggningen av asylärenden hos Migrationsverket och migrationsdomstolarna. Föreläsare: Domaren i Europadomstolen för mänskliga rättigheter, Elisabet Fura Kammarrättslagmannen Sten Wahlqvist Chefsjuristen vid Migrationsverket Mikael Ribbenvik Advokaten Petter Aasheim Advokaten Helen Westlund Advokatverksamhet Advokatetik var går gränsen för advokatens lojalitetsplikt? Begreppet God advokatsed förändras och utvecklas med tiden. Disciplinnämndens praxis och vägledande uttalanden från Advokatsamfundets huvudstyrelse är normgivande. De nedtecknade vägledande reglerna har varit föremål för en omfattande genomgång av Etikkommittén. Ett redigerat förslag, med kommentarer, presenterades i augusti 2008 av huvudstyrelsen. Den 1 januari 2009 trädde det nya regelverket om God advokatsed i kraft. Föreläsare: Advokaten och ordföranden i Advokatsamfundets disciplinnämnd, Lena Frånstedt Lofalk Advokaten Bo Ahlenius 22 23

13 Thavenius Salong Zetterwallska Salongen Carl Larsson Rummet Bolinderska Rummet Berlin St Petersburg Hitta rätt Bottenvåning 1 tr Royal Plans/Planritningar entré A AB BC CD DE E A B C D A E B C D E C D A BE B CD ED E A B6 7C 8 D 9 E 10 1 A 2 B 3 C 4 1D 5 2E A 1 B 23 C 4 D 45 E B 3 C 4 1D 5 2E A 110B 23 C 4 D 45 E A A 11 2 B 12 3 C 13 4D 14 E B 7 2C 8 3D 9 64E Elevator / Hiss A1 6 B2 7 C3 8 D 9 5E C 8 3D E Elevator 10 / Hiss A2 B3 C4 D5 E A B1 C D 12 A7 3 E 13 B Stairs / Trappor 11 C D13 E D E Stairs / Trappor B C D E A11 B12 6 C13 7 D14 8 E A B C A B C D A B C D AE B C D E A B C D A E B A2 B3 C4 A B C D AE B C D E A D5 B E C 1 D A2 E A B1 C2 D3 E B3 C4 D A 25B AA CB B DC 8 ED EE A2 B3 C4 D5 E A B1 C2 D3 6 E A 25B AA CB B DC 8 ED EE B C D A E C D E Huvudentré Spegelsalens entré C D E Vinterträdgården 6 Reception Concierge Verandan 12 Vapensalen 4 9 Cadierbaren 13 Spegelsalen 5 Lobby 14 Strömsalongerna 24 25

Datalagring och integritet

Datalagring och integritet Datalagring och integritet Betänkande av Datalagringsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

Läs mer

Svängdörr i staten en ESO-rapport om när politiker och tjänstemän byter sida

Svängdörr i staten en ESO-rapport om när politiker och tjänstemän byter sida Svängdörr i staten en ESO-rapport om när politiker och tjänstemän byter sida Eva Lindström Niklas Bruun Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2012:1 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I Delbetänkande av Utredningen om nya utstationeringsregler Stockholm 2015 SOU 2015:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Kollektivtrafik utan styrning

Kollektivtrafik utan styrning Kollektivtrafik utan styrning Jan-Eric Nilsson Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:6 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Regelverk och praxis i offentlig upphandling

Regelverk och praxis i offentlig upphandling Regelverk och praxis i offentlig upphandling Per Molander Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2009:2 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Läkemedel för särskilda behov

Läkemedel för särskilda behov Läkemedel för särskilda behov Delbetänkande av Läkemedels- och apoteksutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:20 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II Slutbetänkande av Utredningen om nya utstationeringsregler Stockholm 2015 SOU 2015:38 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

En trustee på den svenska finansmarknaden

En trustee på den svenska finansmarknaden JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet En trustee på den svenska finansmarknaden -problem och framtid Isac Outinen och Joakim Forsberg Examensarbete i avtalsrätt, 30 hp Examinator: Göran Millqvist

Läs mer

Skadeståndet vid offentlig upphandling

Skadeståndet vid offentlig upphandling JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Pernilla Skoglösa Skadeståndet vid offentlig upphandling Examensarbete 30 högskolepoäng Johann Mulder Skadeståndsrätt Höstterminen 2011 Innehåll SUMMARY 1 SAMMANFATTNING

Läs mer

Beräkning av försäkringsersättning vid skada på byggnad

Beräkning av försäkringsersättning vid skada på byggnad JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Evelina Hansson Cronberg Beräkning av försäkringsersättning vid skada på byggnad Examensarbete 30 högskolepoäng Eva Lindell-Frantz Försäkringsrätt VT 2010 Innehåll

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

Framtidens valfrihetssystem

Framtidens valfrihetssystem Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten Betänkande av Utredningen om framtida valfrihetssystem inom socialtjänsten Stockholm 2014 SOU 2014:2 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Unga som varken arbetar eller studerar

Unga som varken arbetar eller studerar Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan Slutbetänkande av Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar Stockholm 2013 SOU 2013:74 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Vår anhöriginvandring

Vår anhöriginvandring Vår anhöriginvandring Delbetänkande av Anhörigkommittén SOU 2002:13 Till statsrådet Jan O. Karlsson Regeringen beslutade den 11 maj 2000 att tillkalla en parlamentarisk kommitté (UD 2000:03) med uppdrag

Läs mer

Energy Performance Contracting. En vinnande energieffektiviseringsaffär för alla inblandade

Energy Performance Contracting. En vinnande energieffektiviseringsaffär för alla inblandade Energy Performance Contracting En vinnande energieffektiviseringsaffär för alla inblandade parter Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice.

Läs mer

mänskliga rättigheters due diligence

mänskliga rättigheters due diligence mänskliga rättigheters due diligence DeN SveNSKA StAteNS SKylDIghet och FöRetAgeNS ANSvAR Författare: Jonas Jonzon 1 Sammanfattning Mänskliga rättigheters due diligence är ett verktyg som företag bör använda

Läs mer

God forskningssed. Vetenskapsrådets expertgrupp för etik Ordförande: Göran Hermerén

God forskningssed. Vetenskapsrådets expertgrupp för etik Ordförande: Göran Hermerén God forskningssed VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 1:2011 God forskningssed Vetenskapsrådets expertgrupp för etik Ordförande: Göran Hermerén Denna rapport utgår från Vad är god forskningssed, rapport nummer

Läs mer

Fjärrvärme i konkurrens

Fjärrvärme i konkurrens Fjärrvärme i konkurrens Betänkande av TPA-utredningen Stockholm 2011 SOU 2011:44 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Fakturan var en bluff vem bär ansvaret? En undersökning av det straffrättsliga ansvaret vid bluffakturaupplägg

Fakturan var en bluff vem bär ansvaret? En undersökning av det straffrättsliga ansvaret vid bluffakturaupplägg JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Mathilda Blom Fakturan var en bluff vem bär ansvaret? En undersökning av det straffrättsliga ansvaret vid bluffakturaupplägg LAGM01 Examensarbete Examensarbete

Läs mer

Transparens i svensk valkampanjfinansiering

Transparens i svensk valkampanjfinansiering ÖREBRO UNIVERSITET Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete D-uppsats juristprogrammet, 30 hp VT-2013 Transparens i svensk valkampanjfinansiering Författare: Andres Acevedo Handledare: Joakim

Läs mer

Våga blåsa i visslan. behöver det svenska whistleblowerskyddet stärkas? Kamilla Atmarsson

Våga blåsa i visslan. behöver det svenska whistleblowerskyddet stärkas? Kamilla Atmarsson Våga blåsa i visslan behöver det svenska whistleblowerskyddet stärkas? Kamilla Atmarsson Kamilla Atmarsson Ht 2010 Examensarbete, 30 hp Juristprogrammet, 270 hp Handledare: Per Bergling Förord Jag vill

Läs mer

Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen

Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen Betänkande av Främjandeförbudsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst,

Läs mer

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen Betänkande av Uppgiftslämnarutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:80 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och

Läs mer

En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden

En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden David Sundén Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2015:1 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Realisation av pantsatta aktier - Om pantlagstiftningen i allmänhet och bankers rätt att överta panter i synnerhet

Realisation av pantsatta aktier - Om pantlagstiftningen i allmänhet och bankers rätt att överta panter i synnerhet JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Henric Roth Realisation av pantsatta aktier - Om pantlagstiftningen i allmänhet och bankers rätt att överta panter i synnerhet Examensarbete 30 högskolepoäng

Läs mer

LOV att välja Lag Om Valfrihetssystem

LOV att välja Lag Om Valfrihetssystem LOV att välja Lag Om Valfrihetssystem Betänkande av Frittvalutredningen Stockholm 2008 SOU 2008:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial KEMIKALIEINSPEKTIONEN Rapport Nr 2/07 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial redovisning från ett regeringsuppdrag Bättre information om farliga

Läs mer

Tjugo år senare är jag statsråd när och var gick det snett? Nyamko Sabuni, integrations- och jämställdhetsminister

Tjugo år senare är jag statsråd när och var gick det snett? Nyamko Sabuni, integrations- och jämställdhetsminister Tjugo år senare är jag statsråd när och var gick det snett? Nyamko Sabuni, integrations- och jämställdhetsminister Advokaten tidskrift för sveriges advokatsamfund nummer 4 2010 årgång 76 Fokus: Marknadskrafterna

Läs mer

Vägval i vården en ESO-rapport om skillnader och likheter i Norden

Vägval i vården en ESO-rapport om skillnader och likheter i Norden Vägval i vården en ESO-rapport om skillnader och likheter i Norden Tor Iversen Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:7 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes

Läs mer

Advokatkåren är en stor potentiell rekryteringsbas för domare. Ragnar Palmkvist, ny kanslichef på Domarnämnden

Advokatkåren är en stor potentiell rekryteringsbas för domare. Ragnar Palmkvist, ny kanslichef på Domarnämnden Advokatkåren är en stor potentiell rekryteringsbas för domare. Ragnar Palmkvist, ny kanslichef på Domarnämnden Advokaten tidskrift för sveriges advokatsamfund nummer 1 2011 årgång 77 Stockholm Human Rights

Läs mer