Advokatdagarna. Grand Hôtel oktober 2011 PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Advokatdagarna. Grand Hôtel 13-14 oktober 2011 PROGRAM"

Transkript

1 Advokatdagarna Grand Hôtel oktober 2011 PROGRAM

2 Sveriges advokatsamfund och International Bar Association önskar er Varmt välkomna till Advokatdagarna Grand Hôtel oktober 2011 Konferens Bankett Inspiration Innehåll Programöversikt 4 Torsdag 13 oktober 6 Fredag 14 oktober 8 Program, torsdag 13 oktober 10 Program, fredag 14 oktober 17 Hitta rätt 24 Övrig information 26 Karta över 27

3 Programöversikt Torsdag 13 oktober Fredag 14 oktober Tid Aktivitet Lokal Välkomstanförande Vinterträdgården Advokaten i de högsta instanserna Vinterträdgården Institutional Arbitration in the Nordic Countries an Overview En ny modern avtalslag Bolag i kris styrelsens ansvar Sexualbrott: beviskrav, samtycke Europakonventionen i Högsta domstolen How Can the Courts Improve Their Assistance to the Arbitral Process? Konkurrensrätten inom EU En ny insolvenslag? Fordringsförhållanden mellan makar och sambor Resningsförfarandet i Högsta domstolen hur når man framgång? Resolving the Conflict Between Due Process and Efficiency in Arbitration Upphovsrätten och pengarna i framtiden Arbetsrätt vid obestånd nyheter och aktualiteter Internationell familjerätt Stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet? Motivation och förändring Vinterträdgården Drink och bankett Vinterträdgården Tid Aktivitet Lokal Justitieminister Beatrice Ask i samtal med Lars Adaktusson Vinterträdgården Ethics in Arbitration Lawyers Liability for Due Diligence Reports Sociala medier Gränsöverskridande brottsbekämpning inom EU Förvaltningsrätt med advokatperspektiv Procedural Reform Should the Court Process Be Inspired by Best Practice in Commercial Arbitration? Överlåtelsebegränsningar vid företagsförvärv Penningtvättslagstiftningen ett hot mot advokatetiska kärnvärden? Att företräda barn Yttrandefrihet och tryckfrihet: rätten till min bild olovlig fotografering Klarar rättssystemet av ekobrotten? Advokatetik var går gränsen för advokatens lojalitetsplikt? Straffrätt: ansvarsfrihet, uppsåt, påföljdsfrågor Asylrätt Swedish Corporate Governance in a European Perspective Public Takeovers 4 5

4 Torsdag 13 oktober Registrering och kaffe Vinterträdgården Välkomstanförande: Anne Ramberg Vinterträdgården Advokaten i de högsta instanserna Justitierådet och ordföranden i Högsta domstolen Marianne Lundius Justitierådet och ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen Mats Melin Vinterträdgården PAUS Arbitration & Litigation Affärsjuridik Obestånd Humanjuridik Rule of Law Institutional Arbitration in the Nordic Countries an Overview Moderator: Annette Magnusson En ny modern avtalslag Christina Ramberg LUNCH How Can the Courts Improve Their Assistance to the Arbitral Process? Moderator: Robin Oldenstam Konkurrensrätten inom EU Kristina Nordlander PAUS Resolving the Conflict Between Due Process and Efficiency in Arbitration Moderator: Anders Ryssdal Upphovsrätten och pengarna i framtiden Peter Danowsky KAFFE Bolag i kris styrelsens ansvar Erik Nerep En ny insolvenslag? Jan Ertsborn Fredrik Tengström Arbetsrätt vid obestånd nyheter och aktualiteter Erik Danhard Motivation och förändring: Jörgen Oom Vinterträdgården Drink och bankett med underhållning av Cotton Club Vinterträdgården Sexualbrott: beviskrav, samtycke Fredrik Wersäll Claes Borgström Fordringsförhållanden mellan makar och sambor Örjan Teleman Internationell familjerätt Fredric Renström Europakonventionen i Högsta domstolen Stefan Lindskog Resningsförfarandet i Högsta domstolen hur når man framgång? Johan Eriksson Guntra Åhlund Stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet? Börje Leidhammar 6 7

5 Fredag 14 oktober Registrering och kaffe Vinterträdgården Justitieminister Beatrice Ask i samtal med Lars Adaktusson Vinterträdgården PAUS Arbitration & Litigation Affärsjuridik Advokatverksamhet Humanjuridik Offentlig rätt Ethics in Arbitration Moderator: Peter Wengler-Jörgensen Lawyers Liability for Due Diligence Reports Claes Zettermarck Svante Hultqvist Sociala medier Mårten Schultz Gränsöverskridande brottsbekämpning inom EU Thomas Olsson Stefan Johansson Förvaltningsrätt med advokatperspektiv Wiweka Warnling-Nerep KAFFE Procedural Reform Should the Court Process Be Inspired by Best Practice in Commercial Arbitration? Moderator: Gisela Knuts Överlåtelsebegränsningar vid företagsförvärv Erik Sjöman Penningtvättslagstiftningen ett hot mot advokatetiska kärnvärden? Johan Sangborn Karin Faxén-Ågrup Att företräda barn Lena Feuk Marianne Ny Yttrandefrihet och tryckfrihet: rätten till min bild olovlig fotografering Göran Lambertz Jan Helin LUNCH Klarar rättssystemet av ekobrotten? Moderator: Tomas Nilsson 13.30: Swedish Corporate Governance in a European Perspective Björn Kristiansson 14.10: Public Takeovers Ola Åhman Advokatetik var går gränsen för advokatens lojalitetsplikt? Lena Frånstedt Lofalk Bo Ahlenius Straffrätt: ansvarsfrihet, uppsåt, påföljdsfrågor Martin Borgeke Asylrätt Elisabet Fura Sten Wahlqvist Mikael Ribbenvik Petter Aasheim Helen Westlund 8 9

6 Torsdag 13 oktober Välkomstanförande Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg Vinterträdgården (samtliga deltagare) Advokaten i de högsta instanserna Medverkande: Justitierådet och ordföranden i Högsta domstolen Marianne Lundius Justitierådet och ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen Mats Melin Vinterträdgården : seminarium 1 Arbitration & Litigation Institutional Arbitration in the Nordic Countries an Overview A panel of experienced practitioners will discuss three topics for the future: 1. Transparency: What can institutions do to meet the increasing demands on transparency? What are the expectations of the users? 2. Interim Measures: Are institutional rules able to deliver? 3. Scrutiny of Awards: A model for the future or not? Moderator: Secretary General of the Arbitration Institute, Chamber of Commerce, Annette Magnusson Panel members: Advocate Tanja Jussila, Finland Advocate Stephan L. Jervell, Norway Advocate Fredrik Andersson, Sweden Managing Director, The Danish Institute of Arbitration, Steffen Pihlblad, Denmark Affärsjuridik En ny modern avtalslag Avtalslagen från 1915 innehåller endast en bråkdel av de avtalsrättsliga problem som uppkommer i det moderna affärslivet. Avtalslagen 2010 är inte en lag antagen av Sveriges riksdag. Den är i stället en sorts kodifiering (restatement) av de rättsregler som utvecklats i rättspraxis, doktrin och handelsbruk under 100 år. Under seminariet får deltagarna lära sig att praktiskt använda verktyget Avtalslagen Föreläsare: Professorn Christina Ramberg Obestånd Bolag i kris styrelsens ansvar Seminariet innehåller följande delar: 1. Företrädaransvaret 2. Medverkansansvaret 3. Bristtäckningsansvaret 4. Skadeståndsansvaret 5. Ansvarsgenombrottet Med utgångspunkt i ovanstående behandlas funktion, ändamål, tillämpningssvårigheter, ansvarseliminering, rättssäkerhet och framtid (de lege ferenda). Föreläsare: Professorn Erik Nerep Humanjuridik Sexualbrott: beviskrav, samtycke Sexuella övergrepp intar i vissa hänseenden en särställning bland de olika brotten. Överfallsvåldtäkter eller sexuella övergrepp där gärningsmannen använt betydande våld vållar inte så stora problem när det gäller bevisningen. Men när det gäller flertalet anmälda sexualbrott står ofta ord mot ord. Det saknas inte sällan stödbevisning för målsägandens påståenden och när det förekommer är den ofta svag och svårtolkad. Kan både rättstryggheten för brottsoffren och rättssäkerheten för misstänkta stärkas samtidigt? 10 11

7 Hur ska man, utan att tumma på beviskravet, kunna öka anmälningsbenägenheten och uppklarningsprocenten när det gäller sexualbrott? Hur ska man förhindra att människor, i huvudsak män, döms oskyldigt för sexualbrott? Det råder enighet om att var och en har en absolut och ovillkorlig rätt till sexuell integritet. Leder införande av krav på samtycke i någon form från den andra parten till en förbättrad situation? För brottsoffren? För den som är misstänkt? Vilken betydelse har Europadomstolens avgörande i det s.k. Bulgarienmålet för utformningen av den svenska lagstiftningen? Vid seminariet kommer dessa samt andra svåra och grannlaga frågor att diskuteras. Föreläsare: Hovrättspresidenten Fredrik Wersäll Advokaten Claes Borgström Rule of Law Europakonventionen i Högsta domstolen Europakonventionen gäller sedan ett antal år som svensk lag. Under dessa år har konventionsrätten dels utvecklats dynamiskt genom Europadomstolens praxis, dels i viss mån integrerats i svensk rätt genom Högsta domstolens praxis. Seminariet kommer att inriktas på integrationsfrågans problem och möjligheter i ljuset av dualismen mellan konventionsrätten och den inhemska rätten. Föreläsare: Justitierådet Stefan Lindskog due to lack of jurisdiction and recognition of a foreign award. This part includes issues that typically fall upon the Court of Appeal to determine. 3. Court assistance in extra territorial matters e.g. American discovery supporting foreign arbitral proceedings, anti-suit injunctions supporting arbitral proceedings and foreign court s (obstructive) intervention in arbitral proceedings (e.g. parallel proceedings in Russian courts aiming at preventing/obstructing the arbitral proceedings). Moderator: Advocate and chairman of the Swedish Arbitration Association, Robin Oldenstam, Sweden Panel members: Advocate Harry Bergman, Sweden Advocate Bo G H Nilsson, Sweden Advocate James Hope, Sweden Affärsjuridik Konkurrensrätten inom EU Seminariet beskriver inledningsvis och kortfattat konkurrensrätten inom EU; länken till den inre marknaden, de grundläggande reglerna i fördraget om konkurrensbegränsande avtal, missbruk av dominans, mergers, och statsstöd. Praktiska exempel hämtas från EUinstitutionerna och domstolarna med olika typer av ärenden. Seminariet redovisar vidare den senaste utvecklingen avseende följande områden: karteller, sektorundersökningar, missbruksärenden samt statsstöd. Föreläsare: Advokaten Kristina Nordlander : seminarium 2 Arbitration & Litigation How Can the Courts Improve Their Assistance to the Arbitral Process? 1. Assistance during the arbitral proceedings some problems and possible improvements as regards e.g. appointment of arbitrators, challenge to arbitrators, interim measures and taking of evidence. This part includes issues that typically fall upon the District Court to determine. 2. Court review of arbitral awards some problems and possible improvements as regards challenge of a Swedish arbitral award, review of an arbitral award on dismissal Obestånd En ny insolvenslag? Seminariet diskuterar nödvändiga förändringar av konkurs- och rekonstruktionslagstiftningen för att kunna tillfredsställa affärslivets krav på en effektiv insolvenshantering. Föreläsare: Advokaten och riksdagsledamoten Jan Ertsborn Advokaten och vice ordf. i REKON Fredrik Tengström 12 13

8 Humanjuridik Fordringsförhållanden mellan makar och sambor Det är numera vanligt att båda makarna respektive samborna arbetar utanför hemmet med goda inkomster. Värdet av deras samlade egendom ökar. De förvärvar ofta tillgångarna tillsammans. I sammanhanget träffar de åtskilliga uttryckliga eller konkludenta överenskommelser och ibland inte någon överenskommelse alls även om så borde skett. När sedan de ekonomiska mellanhavandena ska göras upp efter makes bortgång, vid skilsmässa eller efter sambors separation uppstår allt som oftast tvister om förekomsten av interna fordringsförhållanden med eller utan samband med samägande. Dessa omtvistade fordringar anknyter till parternas giftorättsgemenskap respektive samborättsgemenskap, vilket inte underlättar tvistelösningen. Fordringsanspråk mellan makar och sambor aktualiserar regler inom såväl den allmänna förmögenhetsrätten som inom familjerätten, vilka behandlas under seminariet. Föreläsare: Advokaten Örjan Teleman cases where the parties have been restricted in various ways, e.g. in the amount of time available for the questioning of witnesses etc. When exercising its discretion in setting the procedural rules, how should the tribunal deal with possible conflicts between efficiency and due process? Should the tribunal try to accommodate due process guarantees that are universally recognized even though the chosen procedure would not be considered a deficiency at the enforcement stage? How should it try to accommodate such guarantees while taking account of the associated time and costs? The aim of the session is to discuss such practical dilemmas that frequently occur in international arbitrations, and to discuss best practice principles that arbitrators should follow. Moderator: Advocate and former president of the Norwegian Bar Association, Anders Ryssdal, Norway Panel members: Professor Mads Bryde Andersen, Denmark Justice of the Supreme Court, Stefan Lindskog, Sweden Affärsjuridik Rule of Law Resningsförfarandet i Högsta domstolen hur når man framgång? Seminariet tar upp reflektioner och erfarenheter av resningsinstitutet från två olika horisonter, dels från byråchefen vid Riksåklagarens kansli, Guntra Åhlunds, dels från advokaten Johan Erikssons horisont. Guntra Åhlund handlägger alla resningsärenden hos Riksåklagaren. Johan Eriksson är ombud i två uppmärksammade resningsärenden gällande mord. Föreläsare: Byråchefen vid Riksåklagarens kansli Guntra Åhlund Advokaten Johan Eriksson : seminarium 3 Arbitration & Litigation Resolving the Conflict Between Due Process and Efficiency in Arbitration The aim of arbitration is to solve disputes efficiently, in confidence and by arbitrators elected for their expertise. If the parties have not agreed otherwise in detail, most arbitration statutes and institutional rules leave to the tribunal to establish the procedural framework for the dispute. As long as such a framework allows a party to present its case, arbitral awards rendered thereby will generally be upheld by state courts, even in Upphovsrätten och pengarna i framtiden En av upphovsrättens största utmaningar är hur priset för utnyttjanden ska bestämmas. Med nya aktörer, t.ex. telekomföretagen, behövs förändrade betalningsmodeller. Med utvecklade samarbeten mellan artister, författare, film- och skivbolag, m.fl. behövs nya typer av samarbetsformer. Seminariet presenterar idéer om detta. Föreläsare: Advokaten Peter Danowsky Obestånd Arbetsrätt vid obestånd nyheter och aktualiteter Under senare år har det genomförts flera reformer som rör området arbetsrätten vid obestånd och lönegaranti. Inte minst inom området företagsrekonstruktioner har det blivit tydligt att rättsläget behöver klargöras genom domstolsavgöranden. Seminariet tar sin utgångspunkt i de praktiska problem som har uppenbarats i konkurser och företagsrekonstruktioner gällande bland annat lönegarantiregress och beslutsordningen gällande lönegaranti vid företagsrekonstruktion. Vid seminariet redovisas den senaste rättsutvecklingen, med förslag till praktisk hantering. Föreläsare: Advokaten Erik Danhard 14 15

9 Humanjuridik Internationell familjerätt Seminariet behandlar framförallt de ekonomiska aspekterna på familjesituationer med en internationell anknytning, men även frågor om vårdnad och s.k. bortförande av barn. Till den ekonomiska familjerätten hör frågor om äktenskapsskillnad och bodelning, underhåll samt arv och testamente. Föreläsare: Advokaten Fredric Renström Fredag 14 oktober (samtliga deltagare) Justitieminister Beatrice Ask i samtal med Lars Adaktusson Vinterträdgården Rule of Law : seminarium 1 Arbitration & Litigation 16 Stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet? Hösten 2011 bereds lagstiftningsärendet om en ny skatteförfarandelag. Syftet är att slå samman ett antal lagar inom skatteförfarandet för att bl.a. få en mer enhetlig struktur och terminologi. Skatteförfarandet innehåller många grundläggande frågeställningar av central betydelse för rättssäkerheten. Här följer några exempel: Skatteverkets befogenheter vid t.ex. tredjemansrevision? De svenska reglerna om skattetillägg i jämförelse med de krav som följer av Europakonventionen, t.ex. vad gäller förbudet mot dubbelbestraffning (både skattetillägg och påföljd i allmän domstol)? Skattskyldigas möjligheter att få ersättning för sina kostnader i skatteprocessen? Dessa och andra frågor kommer att behandlas under seminariet och då med utgångspunkt i den kommande lagstiftningen om nytt skatteförfarande. Frågan är om den nya lagstiftningen stärker rättssäkerheten på skatteområdet. Föreläsare: Advokaten Börje Leidhammar (gemensam föreläsning) Motivation och förändring Föreläsare: Leg. psykolog och årets talare 2010, Jörgen Oom Vinterträdgården Drink och bankett med underhållning av Cotton Club. Vinterträdgården Ethics in Arbitration Ethics in arbitration deal with fundamentals. However, practices may vary quite a bit even among the Nordic countries. This session will touch upon with a number of issues relevant to the arbitrators and the attorneys; i.e. preparation of witness statements, duty of disclosure, diligence in time devotion, disclosure, proposal of settlement, communication practices and confidentiality. Moderator: Advocate and chairman of Dansk Forening for Voldgift (arbitration), Peter Wengler-Jörgensen, Denmark Panel members: Advocate Lars Edlund, Sweden Advocate Jan Einar Barbo, Norway Advocate Petra Kiurunen, Finland Advocate Karsten Kristoffersen, Denmark Affärsjuridik Lawyers Liability for Due Diligence Reports The seminar will focus on the various reports produced by lawyers in connection with transactions. Who are the users of such reports and what triggers liability for the lawyers? Is it possible to limit the lawyer s risk exposure? Speakers: Advocate and president of the Swedish Bar Association, Claes Zettermarck Advocate Svante Hultqvist 17

10 Advokatverksamhet Sociala medier Seminariet presenterar sociala medier från grunden och förklarar på ett lättsamt men informativt sätt tekniken och dess funktioner. Särskilt fokuseras på hur sociala medier kan användas som ett arbetsverktyg för advokaten för att kommunicera, inhämta information och bygga varumärke. Föreläsare: Professorn Mårten Schultz Humanjuridik Gränsöverskridande brottsbekämpning inom EU Sedan många år pågår en samordning inom EU av medlemsstaternas straffrätt och straffprocessrätt. Utvecklingen innebär att det skapas en allt vidare överstatlig kompetens inom straffrätten och straffprocessrätten. Efter Lissabonfördraget sker samordningen numera genom rättsligt bindande direktiv och inte som tidigare genom mellanstatliga rambeslut. Samordningen motiveras vanligtvis med att de är nödvändiga för att bekämpa den organiserade brottsligheten och terrorismen, men hur ser hoten från dessa företeelser egentligen ut och vilka åtgärder är nödvändiga för att bekämpa dem? Är överstatlighet den enda lösningen och vilken betydelse får en överföring av kompetensen för lagstiftningen, rättssäkerheten och graden av repression i samhället? Seminariet redogör för de senaste åtgärderna och initiativen inom EU. Föreläsare: Rättschefen vid Justitiedepartementet Stefan Johansson Advokaten Thomas Olsson Offentlig rätt Förvaltningsrätt med advokatperspektiv Går det verkligen inte att överklaga? Den enskilde, såväl privatpersoner som bolag, har på senare år blivit allt mer beroende av förvaltningsbeslut, och tillstånd eller godkännande av lämplighet är ofta förutsättning för att få bedriva näringsverksamhet. Vad händer om part i samband härmed möts av ett s.k. modernt beslut, kanske något som myndigheten betecknar som information, förhandsbedömning eller principbeslut, och menar inte kan överklagas. Tillämpliga författningar, som sällan är uttömmande när det gäller överklagande, förutsätts inte ge något klart besked, men den som berörs av beslutet kanske på ett djupt ingripande sätt (faktiskt, ekonomiskt etc.) vill ändå överklaga. Vad gör advokaten i den situationen? Föreläsare: Professorn Wiweka Warnling-Nerep : seminarium 2 Arbitration & Litigation Procedural Reform Should the Court Process be Inspired by Best Practice in Commercial Arbitration? In litigation before the national courts the procedure is seldom subject to considerable differences of opinion. In arbitration proceedings the situation is, however, different; the parties, their counsel and the arbitrators often have differing expectations and opinions on what the procedure should look like. This has resulted in a practice in arbitral proceedings that to some extent differs from the practice before the national courts, at least in the Nordic countries. In arbitration proceedings, there is often more flexibility with regard to both the structuring of the proceedings and practical issues. As an example, as regards the taking of evidence in arbitration it is common to use written witness statements, production of categories of documents as well as simultaneous hearing of witnesses and experts. The question is if these best practices in international arbitration could serve as an inspiration for the national courts. Moderator: Advocate Gisela Knuts, Finland Panel members: Advocate Mariella Orelli, Switzerland Judge of Appeal Patrik Schöldström, Sweden 18 19

11 Affärsjuridik Överlåtelsebegränsningar vid företagsförvärv Uppskattningsvis finns cirka hembudsklausuler i svenska aktiebolags bolagsordningar. Därutöver finns ett antal tusen bolagsordningsfästa samtyckes- och förköpsklausuler. Vid snart sagt varje företagsförvärv finns alltså behov för de inblandade rådgivarna att förhålla sig till klausuler av detta slag. Samtidigt som rättsläget på området i vissa avseenden är oklart kan felsteg få överraskande och oönskade konsekvenser. Vid seminariet diskuteras hembudsklausuler och andra överlåtelsebegränsningar i ett företagsförvärvsperspektiv. Föreläsare: Advokaten Erik Sjöman Offentlig rätt Yttrandefrihet och tryckfrihet: rätten till min bild olovlig fotografering I promemorian Ds 2011:1 föreslås straff för olovlig fotografering. Yttrandefrihetskommittén ska överväga bättre skydd för privatlivet i medierna. Är det en god utveckling? Eller skadas yttrandefriheten och redan pressade tidningar? Seminariet diskuterar dessa och relaterade frågor. Föreläsare: Justitierådet Göran Lambertz Aftonbladets chefredaktör Jan Helin : seminarium 3 Advokatverksamhet Penningtvättslagstiftningen ett hot mot advokatetiska kärnvärden? De skärpta reglerna om åtgärder mot penningtvätt har omfattat advokater sedan den 1 januari Den 15 mars 2009 implementerades EU:s tredje penningtvättsdirektiv i svensk lagstiftning. Alla advokater och biträdande jurister måste ha kännedom om de nya reglerna eftersom utökade rutiner krävs vid antagande av vissa nya uppdrag, m.m. Hur förhåller sig penningtvättslagen till advokatetiska kärnvärden? Föreläsare: Stf. chefsjuristen vid Sveriges advokatsamfund Johan Sangborn Advokaten Karin Faxén-Ågrup Arbitration & Litigation Klarar rättssystemet av ekobrotten? Ekobrottmålen har under senare år dragit till sig stor uppmärksamhet. Ibland berörs kända företag i processerna. Ofta kan rättegångarna röra betydande belopp och de transaktioner som har förekommit kan vara komplicerade att kartlägga och analysera. Ekobrottsmyndigheten har vid flera tillfällen fått vidkännas kännbara motgångar i dessa processer. Hur står det till med kvaliteten i dessa brottsutredningar? Behöver nya grepp tas i ekobrottsbekämpningen? Hur ser advokater, ekobrottsåklagare och domare på saken? Moderator: Advokaten Tomas Nilsson Paneldeltagare: Lagmannen Stefan Strömberg Kammaråklagaren vid Ekobrottsmyndigheten Martin Tidén Humanjuridik Att företräda barn Med utgångspunkt i barnets bästa diskuterar seminariet exempelvis olika aspekter av barn i processen, förhållandet barn vårdnadshavare företrädare, barnutredningar, och särskilda krav på de inblandade i processen. Föreläsare: Överåklagaren Marianne Ny Advokaten Lena Feuk 20 21

12 Affärsjuridik a) Swedish Corporate Governance in a European Perspectivee The European Commission has issued a number of Green Papers over last few months - on auditors and auditing, on remuneration in the financial sector, and on corporate governance in listed companies. The Swedish corporate governance rules and practices for all listed companies (not only financial institutions) will be discussed against these EU initiatives and against the rules in other EU countries. Swedish special features, like, for example, the shareholder led nomination committees and the requirement for 9/10 GM approval in the so called Leo Rules will be disseminated. Speaker: Advocate and executive member of the Swedish Corporate Governance Board, Björn Kristiansson b) Public Takeovers The improving transaction climate has increased the Swedish public takeover activity. The new takeover rules have been applied and tested in a number of transactions. In addition, inspirations from concepts developed in other jurisdictions continue to influence the way Swedish public takeovers are being conducted. The seminar will deal with a number of issues and topics related to this development, such as e.g. management participation programs and equal treatment issues in PE-driven MBOs and takeovers, the use of earn-out structures in public takeovers and transaction agreement and irrevocable undertaking market practices from a theoretical as well as practical perspective. Speaker: Advocate Ola Åhman Humanjuridik Straffrätt: ansvarsfrihet, uppsåt, påföljdsfrågor Seminariet fokuserar på frågor om uppsåt, särskilt i berusningsfallen, och påföljdsbestämning, särskilt när det gäller narkotikabrott. Föreläsare: Justitierådet Martin Borgeke Offentlig rätt Asylrätt Har Europadomstolen för mänskliga rättigheter blivit en migrationsdomstol? Asylsökanden har på senare tid blivit allt vanligare som klagande i Europadomstolen, särskilt när det gäller interimistiska förordnanden. Kan och vill vi ändra denna utveckling? Vidare behandlas det offentliga biträdets roll, arbetsuppgifter och utmaningar inom Migrationsverkets nya arbetssätt Kortare väntan. Detta innefattar en genomgång av praktiska problem och lösningar under handläggningen av asylärenden hos Migrationsverket och migrationsdomstolarna. Föreläsare: Domaren i Europadomstolen för mänskliga rättigheter, Elisabet Fura Kammarrättslagmannen Sten Wahlqvist Chefsjuristen vid Migrationsverket Mikael Ribbenvik Advokaten Petter Aasheim Advokaten Helen Westlund Advokatverksamhet Advokatetik var går gränsen för advokatens lojalitetsplikt? Begreppet God advokatsed förändras och utvecklas med tiden. Disciplinnämndens praxis och vägledande uttalanden från Advokatsamfundets huvudstyrelse är normgivande. De nedtecknade vägledande reglerna har varit föremål för en omfattande genomgång av Etikkommittén. Ett redigerat förslag, med kommentarer, presenterades i augusti 2008 av huvudstyrelsen. Den 1 januari 2009 trädde det nya regelverket om God advokatsed i kraft. Föreläsare: Advokaten och ordföranden i Advokatsamfundets disciplinnämnd, Lena Frånstedt Lofalk Advokaten Bo Ahlenius 22 23

13 Thavenius Salong Zetterwallska Salongen Carl Larsson Rummet Bolinderska Rummet Berlin St Petersburg Hitta rätt Bottenvåning 1 tr Royal Plans/Planritningar entré A AB BC CD DE E A B C D A E B C D E C D A BE B CD ED E A B6 7C 8 D 9 E 10 1 A 2 B 3 C 4 1D 5 2E A 1 B 23 C 4 D 45 E B 3 C 4 1D 5 2E A 110B 23 C 4 D 45 E A A 11 2 B 12 3 C 13 4D 14 E B 7 2C 8 3D 9 64E Elevator / Hiss A1 6 B2 7 C3 8 D 9 5E C 8 3D E Elevator 10 / Hiss A2 B3 C4 D5 E A B1 C D 12 A7 3 E 13 B Stairs / Trappor 11 C D13 E D E Stairs / Trappor B C D E A11 B12 6 C13 7 D14 8 E A B C A B C D A B C D AE B C D E A B C D A E B A2 B3 C4 A B C D AE B C D E A D5 B E C 1 D A2 E A B1 C2 D3 E B3 C4 D A 25B AA CB B DC 8 ED EE A2 B3 C4 D5 E A B1 C2 D3 6 E A 25B AA CB B DC 8 ED EE B C D A E C D E Huvudentré Spegelsalens entré C D E Vinterträdgården 6 Reception Concierge Verandan 12 Vapensalen 4 9 Cadierbaren 13 Spegelsalen 5 Lobby 14 Strömsalongerna 24 25

14 Karta och övrig information Lantmäteriet Medgivande I2011/ Grand Hôtel Konferensens entré: Vinterträdgården, Royals entré, Stallgatan 6, Huvudentré: Södra Blasieholmshamnen 8 Telefon Fax Radisson Blu Strand Hotel Nybrokajen 9 Berns Hotel Näckströmsgatan 8 s Centralstation 2 Sveriges advokatsamfund Laboratoriegatan 4 Box Telefon Fax

15

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige.

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Program NVF Fordon och Transporter, 23-25 augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Tredje arbetsmötet 2010 i NVF Fordon och Transporter genomförs på Elmia i Jönköping, Sverige. Ankomst

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

Stålstandardiseringen i Europa

Stålstandardiseringen i Europa Stålstandardiseringen i Europa Erfarenheter, möjligheter, utmaningar Hans Groth Avesta Research Center Innehåll 1. En idé om ett nytt material - Tidslinje 2. Förutsättningar Regelverket som det var då

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Martin Engelbrecht Reklam & PR Uppdrag i urval för Advokatsamfundet

Martin Engelbrecht Reklam & PR Uppdrag i urval för Advokatsamfundet Martin Engelbrecht Reklam & PR Uppdrag i urval för Advokatsamfundet 2014, Grafisk profil Grand Hôtel 6 7 november 2014 PROGRAM 2014, Deltagarförteckning Grand Hôtel 6 7 november 2014 DELTAGARE 2014, Bordsplacering

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Ett rättsfall om integrationsklausuler

Ett rättsfall om integrationsklausuler Ett rättsfall om integrationsklausuler Av advokat ERIK SJÖMAN Så kallade integrationsklausuler, eller merger clauses, har kommit att bli vanligt förekommande i svenska kommersiella avtal. I artikeln refereras

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2016-11-21 B E S L U T Danske Bank A/S Verkställande direktören Holmens kanal 2-12 DK-1092 Köpenhamn DENMARK FI Dnr 16-9127 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408

Läs mer

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Oskar Lindström, Analytiker, Danske Bank Markets 4 november 2015 Investment Research Oskar Lindström Aktieanalytiker Skog Stål & gruvor Investmentbolag Danske

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Stämman öppnades av advokaten Carl Westerberg från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå på uppdrag av styrelsen.

Stämman öppnades av advokaten Carl Westerberg från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå på uppdrag av styrelsen. N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail. PROTOKOLL fört vid

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 12 MAJ 2011 I KOPYLOVSKOYE AB

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 12 MAJ 2011 I KOPYLOVSKOYE AB STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 12 MAJ 2011 I KOPYLOVSKOYE AB Bakgrund till styrelsens förslag Firmaändring punkt 15 a) Kopylovskoye AB fick ursprungligen sitt namn från

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Skiljemannautbildningen 2013-2014

Skiljemannautbildningen 2013-2014 Skiljemannautbildningen 2013-2014 -VI UPPREPAR SUCCÉERNA FRÅN 2006, 2008 OCH 2010 Skiljemannautbildningen 2013-2014 Swedish Arbitration Association (SAA) anordnar på nytt, i samarbete med Stockholms Handelskammares

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12944-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-27 1 1 (1+13) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering och rådgivaransvaret, Advokatens kärnvärden

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering och rådgivaransvaret, Advokatens kärnvärden Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering och rådgivaransvaret, Advokatens kärnvärden DAG 1 Konstitutionell rätt och advokatens roll i rättssamhället, se bilaga 1 09.45 10.15 Registrering

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-10-30 BESLUT Friends Life Group Ltd. FI Dnr 14-12395 One New Change London EC4M 9EF England Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen P.O. Box

Läs mer

R 8115/2001 Stockholm den 11 oktober 2001

R 8115/2001 Stockholm den 11 oktober 2001 R 8115/2001 Stockholm den 11 oktober 2001 Till Europeiska kommissionen Meddelande om europeisk avtalsrätt Europeiska kommissionen publicerade den 11 juli 2001 Meddelande från kommissionen till rådet och

Läs mer

!"#$ $ % &'(')*+* +, 012/( 3-0$ (4 (5 /& 0- -(4 (5 /& 06/7*)).)*+* 8 09

!#$ $ % &'(')*+* +, 012/( 3-0$ (4 (5 /& 0- -(4 (5 /& 06/7*)).)*+* 8 09 !!"#$ $ % &'(')*+* +, -./& 012/( 3-0$ (4 (5 /& 0- -(4 (5 /& 06/7*)).)*+* 8 0 Organisation/ Organization Linnéuniversitetet Institutionen för teknik Linnaeus University School of Engineering Författare/Author(s)

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Vad står AkzoNobel för? Världens ledande leverantör av högteknologisk färg och en stor producent av

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 november 2012 T 4982-11 KLAGANDE Moscow City Golf Club OOO Ul. Dovzhenko, 1 119590 Moskva Ryssland Ombud: Advokat FN MOTPART Nordea

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor DAG 1 Konstitutionell rätt och advokatens roll i rättssamhället, se bilaga 1 09.45 10.15 Registrering Kursledare: Thomas Rolén

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12944-5 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-27 1 1 (1+30) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Advokatdagarna. Grand Hôtel 8-9 november 2012 PROGRAM

Advokatdagarna. Grand Hôtel 8-9 november 2012 PROGRAM Advokatdagarna Grand Hôtel 8-9 november 2012 PROGRAM Sveriges advokatsamfund önskar er Varmt välkomna till Advokatdagarna Grand Hôtel 8-9 november 2012 Konferens Bankett Inspiration Innehåll Programöversikt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 februari 2014 Ö 1936-12 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPART BG SAKEN Disciplinärende ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-05-11 BESLUT Altairis Offshore Levered FI Dnr 15-2100 94 Solaris Avenue, Camana Bay, Grand Cayman Cayman Islands KY1-1108 Cayman Islands Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2001 Utgiven i Helsingfors den 21 juni 2001 Nr 39 40 INNEHÅLL Nr Sidan 39 Republikens presidents förordning om ikraftträdande

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor DAG 1 Konstitutionell rätt och advokatens roll i rättssamhället se bilaga 1 09.45 10.15 10.15 10.30 10.30 11.00 Registrering Introduktion

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Swedish Presidency of the EU

Swedish Presidency of the EU Swedish Presidency of the EU Internet Governance Maria Häll, Deputy Director Division of IT Policy Ministry of Enterprise, Energy and Communications Changes in the EU New Parliament New Treaty Renewed

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2014-12-18 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-3484 Porkkalankatu 1 00180 Helsinki FINLAND Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

INSPECTION PROTOCOL Company copy

INSPECTION PROTOCOL Company copy INSPECTION PROTOCOL Company copy For more information, see back Case no Company file no Page no 1 of totally COMPANY INFORMATION Name Organisation number Postal address Telephone Visiting address Telefax

Läs mer

Introduktion ICAO-EASA.

Introduktion ICAO-EASA. Introduktion ICAO-EASA. SSP= State Safety Program ( krav på stater från ICAO) talar bl.a. om SPI. 1 Info om kommande SMS-krav för POA. Sverige har som medlemsland i ICAO åtagit sig att ta fram ett nationellt

Läs mer

SÖ 2000: 18 Nr 18 Avtal med Estland om avgränsningen av de maritima zonerna i Östersjön Stockholm den 2 november 1998

SÖ 2000: 18 Nr 18 Avtal med Estland om avgränsningen av de maritima zonerna i Östersjön Stockholm den 2 november 1998 Nr 18 Avtal med Estland om avgränsningen av de maritima zonerna i Östersjön Stockholm den 2 november 1998 Regeringen beslutade den 15 oktober 1998 att ingå överenskommelsen. Överenskommelsen trädde i kraft

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2014-04-16 BESLUT Carlson Inc. FI Dnr 14-146 att. William A. Van Brunt 701 Carlson Parkway 55305 Minnetonka, Minnesota USA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella 2015-04-15 BESLUT Franklin Templeton Investments Corp. FI Dnr 15-1668 5000 Yonge Street Suite 900 Toronto, Ontario M2N 0A7 Kanada Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Läs mer

DE HÖGSTA DOMSTOLSINSTANSER- NAS MOTIVERINGSSKYLDIGHET VID BESLUT ATT INTE INHÄMTA FÖRHANDSAVGÖRANDE FRÅN EG- DOMSTOLEN EN PAPPERSTIGER?

DE HÖGSTA DOMSTOLSINSTANSER- NAS MOTIVERINGSSKYLDIGHET VID BESLUT ATT INTE INHÄMTA FÖRHANDSAVGÖRANDE FRÅN EG- DOMSTOLEN EN PAPPERSTIGER? De högsta domstolsinstansernas motiveringsskyldighet vid beslut DE HÖGSTA DOMSTOLSINSTANSER- NAS MOTIVERINGSSKYLDIGHET VID BESLUT ATT INTE INHÄMTA FÖRHANDSAVGÖRANDE FRÅN EG- DOMSTOLEN EN PAPPERSTIGER?

Läs mer

Olika uppfattningar om torv och

Olika uppfattningar om torv och Olika uppfattningar om torv och hållbar utveckling KSLAs och torvkongressens konferens om torv den 31 augusti 2011 Magnus Brandel, projektledare Svenska torvproducentföreningen Denna presentation diskuterar

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

Vad är tortyr och vilka vårdrättigheter har tortyröverlevare?

Vad är tortyr och vilka vårdrättigheter har tortyröverlevare? Vad är tortyr och vilka vårdrättigheter har tortyröverlevare? Frida Johansson Metso, projekledare Flykt, exil och trauma Leg. psykolog Röda Korsets Center för flyktingar, Stockholm 09/17/15 Vad är tortyr?

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-04-28 BESLUT Norges Bank FI Dnr 14-466 Bankplassen 2 P.O. Box 1179 Sentrum 107 Oslo Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor DAG 1 Konstitutionell rätt och advokatens roll i rättssamhället, se bilaga 1 09.45 10.15 Registrering 10.15 10.30 Introduktion

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Ref. Del M Subpart F & Del 145 2012-05-02 1 Seminarium för Teknisk Ledning HKP 3maj, 2012, Arlanda Inledning Allmänt Viktigare krav

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

Skattelagstiftningsprojektet

Skattelagstiftningsprojektet Disposition Proportionalitetsprincipen i skatterätten Christina Moëll Principer som normer i skattelagstiftningen Symposium Häringe 23-24 oktober 2012 Bakgrund Europarätten Svensk rätt Lagstiftningsteknik

Läs mer

Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013

Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013 Ert datum Sida 1 (5) Er beteckning Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013 En ändrad praxis Enligt tidigare gällande rätt

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT AQR Capital Management, LLC FI Dnr 14-11970 Two Greenwich Plaza, 4 th floor, Greenwich CT 06830 USA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 december 2016 Ö 904-16 KLAGANDE PL Ombud: Advokat JE SAKEN Uteslutning ur Sveriges advokatsamfund ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges advokatsamfunds

Läs mer

Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl

Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl Köpenhamn 8 november 2012 15 September 2010 1 Parterna svarar för bevisning Lagen om Skiljeförfarande, 25 Parterna skall

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 7886-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1998-02-27 1 1 (1+17) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA,

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-03-04 BESLUT Grandeur Peak Global Advisors, LLC FI Dnr 14-15532 136 South Main Street, Suite 720 Salt Lake City, UT 84101 USA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

D6.7 Press book Documentation of media coverings. Sweden

D6.7 Press book Documentation of media coverings. Sweden D6.7 Press book Documentation of media coverings Sweden Transparense project This document has been conducted within the framework of project Transparense Increasing Transparency of Energy Service Markets

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor DAG 1 Konstitutionell rätt och advokatens roll i rättssamhället se bilaga 1 09.45 10.15 Registrering 10.15 10.30 Introduktion Sten

Läs mer

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ltv 2015.1.1.1-839 Sakområde: Organisation och beslutsstruktur samt Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Dekan Avdelning/kansli:

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

Hur kan vi förbättra vårt skydd och mottagande av ensamkommande barn och ungdomar i Sverige och i Europa?

Hur kan vi förbättra vårt skydd och mottagande av ensamkommande barn och ungdomar i Sverige och i Europa? Hur kan vi förbättra vårt skydd och mottagande av ensamkommande barn och ungdomar i Sverige och i Europa? Tid och plats: 16 september, Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm, kl 9.30-15.30.

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

A new Patents Act and Two New IP Courts an Overview of upcoming changes in the Swedish IP system

A new Patents Act and Two New IP Courts an Overview of upcoming changes in the Swedish IP system FICPI SWEDEN is the Swedish part of FICPI which is an international organization, with members from more than 80 countries. FICPI works for patent and trademark attorneys in the free profession, with issues

Läs mer

The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid årsstämma i Orc Group Holding AB (publ.), organisationsnummer. den 29 april 2014.

The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid årsstämma i Orc Group Holding AB (publ.), organisationsnummer. den 29 april 2014. The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid årsstämma i Orc Group Holding AB (publ.), organisationsnummer 556873-5913 ("Bolaget"), i Stockholm den 29 april 2014. MINUTES Kept at Annual

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2017-03-30 B E S L U T Melvin Capital Management LP FI Dnr 16-14664 527 Madison Avenue, New York NY 10022 USA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Innebörden av det ekonomiska arbetsgivarbegreppet. Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2017

Innebörden av det ekonomiska arbetsgivarbegreppet. Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2017 Innebörden av det ekonomiska arbetsgivarbegreppet Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2017 Agenda - Syftet med förslaget. - Vem berörs? - Vad gäller idag? - Förslaget i korthet. - Vad händer härnäst?

Läs mer

Seminarium nya revisionsberättelsen. 23 september 2016

Seminarium nya revisionsberättelsen. 23 september 2016 Seminarium nya revisionsberättelsen 23 september 2016 Disposition 1. Introduktion 2. Kort sammanfattning av de större förändringarna 3. Key Audit Matters / Särskilt betydelsefulla områden 4. Annan information

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Remissyttrande över departementspromemorian Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43)

Remissyttrande över departementspromemorian Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43) Yttrande Sida 1 (5) Rättsenheten Bitr. chefsjuristen Katarina Holmberg Ert Er beteckning Telefon 08-762 00 22 2007-11-28 Ju2007/9805/PO Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över departementspromemorian

Läs mer

Sveriges synpunkter på EU:s grönbok om psykisk hälsa

Sveriges synpunkter på EU:s grönbok om psykisk hälsa Yttrande 2006-06-16 S2005/9249/FH Socialdepartementet Enheten för folkhälsa Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd Enhet C/2 "Hälsoinformation" L-2920 LUXEMBURG Sveriges

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

APPENDIX. Frågeguide fallstudier regionala partnerskap. Det regionala partnerskapet

APPENDIX. Frågeguide fallstudier regionala partnerskap. Det regionala partnerskapet APPENDIX Frågeguide fallstudier regionala partnerskap I det följande presenteras några teman som bör täckas in i de intervjuer som genomförs. Under varje tema finns ett antal frågor som illustrerar vad

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2016-01-13 B E S L U T UBS O Connor Limited FI Dnr 15-11440 21 Lombard Street EC3V 9AH London Storbritannien Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel 2014-04-03 Monica Sihlén, projektledare livsmedel och måltidstjänster, monica@msr.se Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan som ger stöd att ställa

Läs mer