Utdelningsadress Postnummer Ort. Byggår: Har byggnaden renoverats? Ja Nej Årtal för renovering?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utdelningsadress Postnummer Ort. Byggår: Har byggnaden renoverats? Ja Nej Årtal för renovering?"

Transkript

1 BMB Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Sidan 1 av 8 Miljöinventering - Inventering av miljö- och hälsofarliga materiel i byggnader som ska rivas helt eller där rivning skall utföras inför ombyggnad (utrivning) Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsägare Personnummer/Org.nummer Utdelningsadress Postnummer Ort Telefon bostaden Telefon mobil Telefon arbetet E-post Inventeringen avser Hela byggnaden Delar av byggnaden Vilka delar av byggnaden? Byggår: Har byggnaden renoverats? Årtal för renovering? Typ av verksamhet som funnits i lokalen: Byggnaden har källare Olja Uppvärmning har skett med olja Om ja: oljecistern placerad i mark byggnad utomhus Cistern: finns kvar är borttagen år Finns oljeavskiljare? Misstänks byggnad eller mark vara förorenade Planeras kontroll av föroreningar Bankgiro

2 Sidan 2 av 8 Asbesthaltigt avfall Skivmaterial (eternit/internit) Rörisolering Golvmattor Kakelfix Ventiler Mattlim Fogar ventilationsrör Kylskåp / frysar Byggnadsisolering Kylanläggning/ värmepump Bankgiro

3 Sidan 3 av 8 Kvicksilverhaltigt avfall Lysrör / lågenergilampor Relä / brytare Nivåvakter / Givare Termometrar Termostater Elavfall

4 Sidan 4 av 8 Fogmassor Isolerrutor Golvmassor (akrydur) Kondensatorer i lysrörsarmaturer Övriga kondensatorer (tex i elcentral) Bly Blymantlade kablar Blydiktade avloppsrör Blyplåt Blyinfattat fönster

5 Sidan 5 av 8 Radioaktiva material Blå lättbetong Brandvarnare Bromerade flamskyddsmedel Isoleringsskivor Tyger Möbler Övrigt Kadmium (plastmattor, övrig plast) Oljerester / kvarlämnade kemikalier Brandsläckare med halon Brandskadat material

6 Sidan 6 av 8 Skadedjurs eller svampangripet virke Impregnerat trä tex kreosot eller CCA Föroreningar i byggnad, tex oljeförorenad betong efter en oljecistern Föroreningar utanför byggnad tex oljeförorenade jordmassor Besiktning utförd av Datum Underskrift Namnförtydligande Telefon Företag E-postadress

7 Vägledning till miljöinventering Sidan 7 av 8 Olja från oljecistern och påfyllning Det kan finnas olja i mark under där påfyllning skett eller från läckage i pannrum. Det förekommer att golvbrunn i pannrum leds till husgrund. Om det finns sprickor i gilvet bör det bedömas om olja kan ha läckt ned till husets grund. Om en cistern ska lyftas behöver den först tömmas och sedan oljerester torkas upp. Detta eftersom det har förekommit att en cistern brister när den lyfts. Asbest Användes fram till 1975 som isolering och skivmaterial. - Taktäckningsmaterial (eternit) och som fasadbeklädnad (sidiplattor). - Dolt vindskydd i ytterväggar samt som takbotten (internit). - Ventilationskanaler och isolering av kanaler. Kondenisolering av ytterväggsventiler tex vid kallskafferi. - Isolering av rör och värmepannor i värmesystem. - Fästmassor till kakel. Golvmattor. Lim till golvmattor. Kvicksilver Användning av kvicksilver är förbjudet. Undantag är produkter som tagits i bruk innan Undantag är också lysrör, lågenergilampor och knappcellsbatterier. - Styr- och reglersystem i VVS-installationer och elsystem. - Termostater och termometrar. - Lysrör och lågenergilampor. - Rester i avlopp från tandläkare och laboratorier. Elavfall Elavfall är allt avfall som innehåller eller utgörs av elektriska och elektroniska produkter. Alla produkter med sladd eller batteri. Även lysrör, lågenergilampor och glödlampor räknas som elavfall. Några exempel är elcentral, vitvaror och kablar. PCB PCB användes under perioden Provtagning och saneringsmetod är mycket viktig. - Fogmassor, mellan fasadelement och andra skarvar utvändigt. - Försegling i isolerrutor (isolerrutor är som regel datummärkta). - Startkondensatorer till lysrör, elcentraler och maskiner. Kondensatorer i tvätt- och diskmaskiner. - Plastbaserade golvmassor (akrydur). Dessa förekommer särskilt i halkskyddade golv inom livsmedelsindustri. Köldmedier (CFC, HCFC, HFC) Ämnen som bryter ned ozonskiktet. CFC=klorfluorkarboner, HCFC=klorfluorkolväten, HFC=fluorkolväten CFC & HCFC kallas ofta för freoner - Kyl- eller värmemedium i kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. Dessa ska alltid hanteras som farligt avfall. - Isoleringsskivor (rectilsol) och gjuten isolering i kylar, frysar och byggelement. Vid avfallshantering ska materialet transporteras till en mottagare som fragmenterar materialet i ett gastätt utrymme och tar vara på köldmedia som sedan destrueras. Har använts som blåsmedel och isolerande gas i isoleringar av skummad polyuretan från (PUR) och extruderad skummad polystyren (XPS). Dessa ämnen kan finnas i isolering från mitten av 60-talet och fram till Bankgiro

8 Sidan 8 av 8 Bly Bly används i byggnader dels som blyplåt men också inblandat i färger som (mönja, zinkvitt). - Diktning av avloppsrör i gjutjärn. - Skyddsmantel (ytterhölje) på el- eller telefonledningar. - Blyplåt för tätningar av genomföringar och skarvar på yttertak samt som mellanvägg. Förekommer som hela blytak på gamla kyrkor. - Rostskyddsfärg eller inblandning i täckfärg. Radioaktiva material Det har byggts med blå lättbetong innehållande uran till 1980 även om produktionen av lättbetong av alunskiffer avslutades Bromerade flamskyddsmedel - I isoleringsskivor av plast. Vanligast i markisolering, men kan förekomma i väggisolering. - I textilier, särskilt i offentliga miljöer (tex i gardiner och möbler) Det kan vara svårt att veta om en produkt innehåller bromerade flamskyddsmedel. Plaster kan ibland vara märkta FR, vilket står för Flame Retarder (flamskydd). Avfall innehållande bromerade flamskyddsmedel ska hanteras som farligt avfall. Bromerade flamskyddsmedel kan finnas i vissa PVC-plaster, bland annat i isolerskivor av extruderad polystyren (XPS) som har använts i mark som fuktspärr och frostskydd under vägar och järnvägar. Expanderad polystyren (EPS) som användes bland annat som fasadisolering i putsade fasader och polyuretanplast (PUR) är andra exempel på plaster som har innehållit bromerade flamskyddsmedel. Det kan också finnas i plaströr, plastprodukter som fläktar och kanaler, färdigisolerade kopparrör, sladdar, el-produkter, textilier, samt vissa typer av ytskikt för golv och väggar. Bromerade flamskyddsmedel kan finnas i isolerskivor av: - extruderad polystyren (XPS). XPS-skivor används under järnvägar, vägar och i marken som fuktspärr och frostskydd och tillverkas bl a av Dow Chemicals och Nordic Foam. Vanliga plattor är Styrofoam (ljusblå), Ecoprim (rosa) och ckofoam (lila). Skivor från Finnfoam är vita och de tyska från BASF är gröna. Ljusblå, rosa och lila skivor tillverkade efter 1999 inne håller inte bromerade flamskyddsmedel. - expanderad polystyren (EPS). EPS är vit och de flam- skyddade skivorna har bl a använts som fasadisolering i putsade fasader. - polyuretanplast (PUR) vilka som regel är gula. Övrigt El-produkter och elektronik (flamskyddsmedel) skall omhändertas särskilt. Kadmium förekommer som stabilisatorer och färgämne i plastprodukter (gula, gul/röda). Trä som innehåller eller har behandlats med farliga ämnen som tex arsenik, kreosot. För industribyggnader eller andra verksamheter bör marken under byggnaden kontrolleras mot alla ämnen ovan samt gentemot förekomst av kemikalier. Reviderad datum

Materialsortering vid renovering och rivning

Materialsortering vid renovering och rivning Materialsortering vid renovering och rivning MATERIALSORTERING VID RENOVERING OCH RIVNING Denna trycksak baseras på skriften Materialsortering vid rivning och har tagits fram inom ramen för miljömiljardsprojektet

Läs mer

Materialsortering vid rivning. Förekomst Hantering

Materialsortering vid rivning. Förekomst Hantering Materialsortering vid rivning Förekomst REVIDERAD 2006 Materialsortering vid rivning Förekomst - Version 2006 Syfte med skriften En förutsättning för ett miljömässigt bra omhändertagande av rivningsmaterial

Läs mer

Materialsortering vid renovering och rivning

Materialsortering vid renovering och rivning Materialsortering vid renovering och rivning 1 Dagens rivningar, ombyggnationer och renoveringar ställer stora krav på byggherren/fastighetsägaren som oftast är ytterst ansvarig för att avfallet sorteras

Läs mer

Materialsortering. vid rivning och renovering

Materialsortering. vid rivning och renovering Materialsortering vid rivning och renovering Denna trycksak har tagits fram av Miljöförvaltningen i Stockholm. Denna upplaga utges gemensamt av VVS-Installatörerna, Elektriska Installatörsorganisationen

Läs mer

Bygg- och rivningsavfall Construction & Demolition Waste

Bygg- och rivningsavfall Construction & Demolition Waste Bygg- och rivningsavfall Construction & Demolition Waste LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggnadsteknik Examensarbete: Alessandro Hamid Insanic Copyright Alessandro Hamid Insanic LTH Ingenjörshögskolan

Läs mer

Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att. bygga eller riva byggnader.

Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att. bygga eller riva byggnader. om n o i t a m r ll a Info f v a s g n i ivn r h c o g byg Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att bygga eller riva byggnader. VAD ÄR AVFALL? När Sverige

Läs mer

Miljökvalitetsmålet Skyddande ozonskikt

Miljökvalitetsmålet Skyddande ozonskikt Miljökvalitetsmålet Skyddande ozonskikt november2002 Naturvårdsverket Kundtjänst 106 48 Stockholm Tfn: 08-698 12 00 Fax: 08-698 15 15 E-post: kundtjanst@naturvardsverket.se ISBN 91-620-5253-5.pdf Elektronisk

Läs mer

Renovering av badrum Rivning/demontering av utrustning och inredning

Renovering av badrum Rivning/demontering av utrustning och inredning 02 BED Renovering av badrum Rivning/demontering av utrustning och inredning Rivning/demontering av inredning och installationer för ombyggnad Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion

Läs mer

egenkontroll för fastighetsägare

egenkontroll för fastighetsägare egenkontroll för fastighetsägare 2008 Miljösamverkan Skåne delprojekt Egenkontroll för fastighetsägare Som fastighetsägare är det en hel del lagar och förordningar som man är skyldig att känna till. Man

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

Checklista 2008-06-25 Faktainsamling - flerfamiljshus före ombyggnad

Checklista 2008-06-25 Faktainsamling - flerfamiljshus före ombyggnad 1 Checklista 2008-06-25 Faktainsamling - flerfamiljshus före ombyggnad Frågorna eller punkterna i detta dokument är den information om respektive hus som är nödvändig för att kunna göra en korrekt utvärdering

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne Version tillsynskampanj mars 2013 FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL

BESIKTNINGSPROTOKOLL BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 1 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: UGGLUM 155:1 Fastighetens adress: HAGEVÄGEN 2 433 64 SÄVEDALEN Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande ELRETUR Ett samarbete som gör Sverige världsledande Sverige VÄRLDSLEDANDE på insamling av el - avfall Producentansvaret för el-avfall infördes i Sverige 1 juli 2001, samtidigt startade Elretur-samarbetet

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2

BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2 BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: MUNSPELET 21 Fastighetens adress: NOAKS VÄG 5A 125 55 ÄLVSJÖ Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL

BESIKTNINGSPROTOKOLL BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 1 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: MADRIGALEN 10 Fastighetens adress: ALTGRÄND 8 187 33 TÄBY Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

Frågor och svar i PCB-projektet

Frågor och svar i PCB-projektet Frågor och svar i PCB-projektet Frågor och svar från och med februari 2000 i anslutning till Miljösamverkans delprojekt Uppföljning av PCB-Fria fogar. Om inte annat anges har svaren lämnats av projektledaren

Läs mer

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne Köldbryggor Köldbryggor består av icke isolerande material som förbinder en kall yta med en varm yta, t ex ute med inne. Årets vintermode: Prickigt och rutigt Bilderna är från Kalhäll i norra Stockholm.

Läs mer

Egenkontroll för fastighetsägare

Egenkontroll för fastighetsägare Egenkontroll för fastighetsägare Utgåva 1 2010 08 17 1 Innehåll Miljöbalkens krav på egenkontroll... 3 Egenkontroll för fastighetsägare... 5 Faktablad... 8 Buller... 9 Cisterner... 11 Fukt och mikroorganismer...

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Södertäljevägen 16, Tungelsta Independia Group Sisjö Kullegata 8, 421 32 Västra Frölunda Tel: 031 712 98 00 Organisationsnummer: 556801-5969, F-skattesedel www.independia.se

Läs mer

Det går att bygga vattenskadesäkert!

Det går att bygga vattenskadesäkert! VASKA-projektet har bevisen Det går att bygga vattenskadesäkert! Med VASKA-projektet får det anses bevisat att det med enkla medel och känd teknik går att bygga vattenskadesäkert. Resultatet har blivit

Läs mer

Vattenskadesäkert byggande VASKA-villa

Vattenskadesäkert byggande VASKA-villa Vattenskadesäkert byggande VASKA-villa Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp.

Läs mer

Husköpet. Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem?

Husköpet. Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem? INFORMERAR RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM Husköpet Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem? Villaägarnas Riksförbund 2008 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL

BESIKTNINGSPROTOKOLL BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 1 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: NÄSBYPARK 12:2 Fastighetens adress: ASKRIKEVÄGEN 9 183 51 TÄBY Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

MILJÖRIKTIGA VAL. Välj rätt för miljön enklare än du tror

MILJÖRIKTIGA VAL. Välj rätt för miljön enklare än du tror MILJÖRIKTIGA VAL Välj rätt för miljön enklare än du tror 1 2 Utgivare: Miljöbyrån Tryckning: Mariehamns Tryckeri Produktion och layout: ViKAN text & layout Illustrationer: Eva Sundberg Välj rätt för miljön

Läs mer

Besiktningsprotokoll

Besiktningsprotokoll Besiktningsprotokoll Varudeklarerat är ett samarbete mellan Svensk Fastighetsförmedling och Anticimex Försäkringar AB. Varudeklarerat - Försäkring som skyddar både säljare och köpare. FASTIGHETSUPPGIFTER

Läs mer

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo Illustration: Tove Hennix Egenkontroll för fastighetsägare Innehåll 1. Miljöbalkens krav på egenkontroll 2. Egenkontroll för fastighetsägare 3 Informationsblad om riskområden (radon, buller, ventilation,

Läs mer