Ljuddämpande & självsläckande avloppssystem. Teknisk information - 1 -

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ljuddämpande & självsläckande avloppssystem. Teknisk information - 1 -"

Transkript

1 2014 juddämpande & självsläckande avloppssystem Teknisk information - 1 -

2 INNEHÅSFÖRTECKNING AMÄNT ANVÄNING + MIJÖ PRODUKTÖVERSIKT VERKTYG MONTERING ÖVERGÅNG TI ANDRA MATERIA JUDSKYDD BRANDSKYDD ANTECKNINGAR

3 Allmänt Systemet FRIAPHON avloppssystem är framtaget för att tillgodose de höga krav som ställs på moderna avloppsinstallationer. Systemet kan användas för spillvatten och dagvatten. Systemersätter gjutjärnssystemet fullt gällande ljud och brand. Systemeppfyller de höga krav som ställs i BBR (Boverkets ByggRegler) avseende jud & Brand, samt övriga krav avseende avloppsinstallationer. Systemet består av högteknologiskt plastmaterial, detta ger ett hårt materialet som står emot alla tänkbara angrepp.systemet har visat sig klara av sjukhusmiljöer med aggressiva vätskor ifrån dialysutrustningen på ett mycket bra sätt. Systemet är komplett i dimensionerna till 1. ( - ). Systemet har funnits i Sverige sedan år Saanfogning av systemet sker genom dubbelmuffen och de muffade rördelarna. Som alternativ kan man lia systemeller montera med jetkopplingar utan stödhylsa. De ljuddämpande egenskaperna i systemeppnås genom "Dualtekniken", samt mineraler i ytterrskiktet. Dom starka rördelarna bidrar också till de utmärkta ljudegenskaperna. Systemet är typgodkännt för EI i Sverige, och man behöver endast skydda sig mot brand på stamledningarna, detta gör man genom brandmanschett alt Brandpackning. Materialet är också självsläckande, vilket innebär att systemet inte sprider brand. FRIAPHON är tack vare högvärdigt plastmaterial helt kalk och korrosionsfritt. Teknisk Data Plastmaterial: ABS / ASA / Polyvinylklorid-U Densitet: Temperaturbeständigt: Utvidgningskoefficient: Beständigt: Tryckbelastning: Brandegenskaper: Rördelar och innerskiktet i rören 1,3 g/cm 3 Ytterskiktet i rören 1,5 g/cm 3 95 C kortvarigt 90 C långvarigt 8 x 10-5 K -1 ph 2 bis ph 12 med muffar 0,5 bar liat 3,0 bar DIN 4102, B2, självsläckande, icke brännbart EI Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar. Installation av systemet skall ske enlig gällande regler i Sverige för avloppsinstallationer VVS AMA samt BBR. Denna skrift följer dessa regler och skall således beaktas

4 Avloppssystem Användningsområde En- och flerfamiljshus Kopplingsledningar ägenheter höghus Staar Sjukhus / Storkök Regnvattenledningar inomhus Avloppsledningar och regnvattenledningar Andra medier efter förfrågan Offentliga byggnader Sportanläggningar Äldrebostäder Avloppsgrodor Källarledningar i golv Återvinningsledningar Industribyggnader Tryckledningar 3 bar för avlopp Andra användningsområden Markledningar I dessa fall bör Glynwed tillfrågas Bensin- och benzolhaltiga medier Avlopp med Akrylater ex tandläkamottagning Kemisk reningsanläggningar Gasledningar MIJÖANPASSAT & GODKÄNT - Miljöcertifierat i Sverige av BASTA Online, SUNDA HUS och BYGGVARUBEDÖMNINGEN AB - FRIAPHON är % årtervinngsbart - Allt material sorteras och mals ner, vilket innebär att dendast åtgår lite energi för att återvinna systemet till nya rör och delar

5 Produktöversikt med mått FRIAPHON rör med släta ändar 1 s 2,8 4,9 5,3 5,6 6, kg/m 0, 1,75 2, 3,44 4,59 l/m 1,6 3,6 7,7 12,0 17, Passrör (rör med muff) X Dubbelmuff 1 d 8 42,5 64,0 95,0 119,0 142,0 z ,0,0 61,5 68,0, Böj 15 1 z Böj 30 1 z

6 Avloppssystem Produktöversikt med mått Böj 45 1 z Art.-Nr Böj 67 z Böj 87 1 z Böj 90 (lång) z OBSERVERA: Får inte monteras på lodrätt stamledning - 6 -

7 Produktöversikt med mått Grenrör 45 / / / / / / / / / 1/ 1/ 1/1 d 2 d 8 z t v t x Grenrör 87 / / / / / / / / / 1/ 1/ 1/1 d 2 d 8 z t v t x Hörngrenrör 87 d 1 // z t x

8 Avloppssystem Produktöversikt med mått Dubbelgrenrör 45 // t Dubbelgrenrör 87 // t Art.-Nr Rensrör 1 d Rd 55x 1/8 79x 1/6 x 1/6 x 1/6 x 1/6 z t x 45,5 64,0 80,0,5,

9 Produktöversikt med mått Dubbelmuff 1 d 8 42,5 64,0 95,0 119,0 142,0 z ,0,0 61,5 68,0, Skjutmuff 1 t 51,5,5 62,5 69,0 79, iuff 1 t Förminskning / / / / 1/ 1/ d z 4,5 4,0 4,0 4,5 4,0 4,0 107,5 115,0 121,0 134,5 144,0 149,

10 Avloppssystem Produktöversikt med mått Propp t 31,5 31,5 32,0 s ,5 36,5 41, Övergångstätningsring - PP - FRIAPHON 75 d 2 61,5 91,0 151,5 28,0 33,0 43, Övergångsrör - FRIAPHON - PP d

11 Produktöversikt med mått Guinippel för slätrör d / 32 / Stödrörbärare Guiring (extra) för rördelar d d Glidmedel Inhalt g Skruvlock för rensrör d // Transport och lagring Skydda rören mot UVstrålar så dom inte missfärgas Var försiktig med yttre belastning och åverkan, speciellt vintertid

12 Avloppssystem Verktyg som kan användas Det behövs inga Specialverktyg Alla verktyg finns i handeln Kapning Fasning Rörfräs för skruvdragare imning Använd endast godkänt rengöringsmedel och lim I Sverige rekoenderar vi exempelvis TANGIT

13 Rören bör kapas vinkelrätt För atnderlätta saanfogningen Avgrada röret invändigt För atnderlätta monteringen bör rören fasas utvändigt Ta glidmedel på alla guiringar Tryck i botten

14 imning Kapa och fasa röret Rengör rör och liuff Stryck på liet med pensel Tryck helt i botten Torka bort överflödigt lim ia inte rördelarna med guiringen Ta bort guiringen och kapa av muffen i markeringen Resterande muff används vid lining Vid användning av liuffen, skall rören dras tillbaka, så det kan expandera

15 Möjligheter Reperation Skadat rör Gör en hylsa av en bit rör Anpassa hylsan efter röret Rengör röret och hylsan, Stryk på lim, pressa på hylsan Spänn fast med slangkläa, tills liet torkat Tryckstarka saankopplingar 3 bar tex takavvattning eller regnvattenledningar Ta bort guiringarna och kapa av muffarna ia Mufflängd 15 Tänk på att längdförändringen är beroende av temperaturen

16 Avloppssystem Montering Klaeravstånd Parallelgrenrör Svep Stödrörbärare Svep (lösa) Dämpningsstycke kort FRIAPHON dämpningsstycke lång agra rören i frihet FRIAPHON missfärgas av UVstrålning, skydda rören mot solljus. Måla rören med bindfärg (lösningsmedelsfritt)

17 Montering Stödrörbärare Stödring max. 1,5 cm Väggavstånd max. 2 cm judsvep Väggfäste evreras komplett Väggplatta Justerbart väggfäste Kan även monteras utan väggfästet Vanliga svep

18 Montering Användning av 90 rördelar - - För inbyggnad av liggande ledningar Mindre byggmått me0 rördelar Monteras ej dessa för tätt! A 2 x 45 böjar d A t B t B 90 böj A 2 x 45 grenrör + böj d/d / / / / / / t A t t B t B 90 grenrör

19 Avloppssystem Övergång till andra material Översikt över ytterdimensionen d för andra material i 1 FRIAPHON Gjutjärn (SM) PE/PP juddämpande 58 FRIK, HT, PVC 75 PE Järnrör Stål FRIAPHON - Rör FRIAPHON Dubbelmuff PP/PVC/PE- Rör PP/PVC/PE- Rör FRIAPHON - Rör FRIAPHON - Rör FRIAPHON Dubbelmuff PP/PVC/PE- Rör Övergångsrör PP/PVC/PE - Rör Övergångsrör FRIAPHON - Rör FRIAPHON -System PP/PVC/PE- Rör FRIAPHON Övergångstätningsring

20 Övergång till andra material FRIAPHON - Rör FRIAPHON - Dubbelmuff Gjutjärnsrör FRIAPHON - Rör Jetkoppling Gjutjärns rör FRIAPHONS unika materialegenskaper gör att man inte behöver använda stödhylsa Specialdetaljer Ex. - Specialdetaljer tillverkas efter önskemål - Dertaljerna görs färdiga på fabrik Förlängda grenrör, ex våningsgren Kombinationsgrenrör Speciella rensrör

21 Avloppssystem judskydd judkrav enligt BBR Allmänt : I Sverige måste man uppfylla två föreskrifter Svensk standard SS 267 ljudkrav för bostäder och SS 268 som avser ljudklassning för vårdlokaler, undervisningslokaler,dag och fritidshem samt kontor och hotell. Uppfyller man dessa två standarder så uppfyller man förskrifterna och de allmäna råden som gäller i Boverkets byggregler (BBR). Boverkets Byggregler ( BBR) klassificerar ljud i fyra olika klasser A,B,C & D, där ljudklass A är bäst och klass D är sämst. Klass C är ett minimikrav. När man uppfyller ljudkravet C så kan man frivilligt välja om man vill att installationen ska utföras i klass A eller B. Idag är det vanligast att man strävar till att bygga i ljudklass B eftersom man då har en högre standard än vad boverkets minimikrav säger. Med FRIAPHON avloppssystem i dualteknik, och med FRIAPHON dubbelmuff "ljuddämpare"och i vissa fall FRIAPHON stödrörbärare, uppfylls alltid kraven i Boverkets Bygg Regler (BBR). Genom att följa planering och monteringsanvisningen, uppnås en betydligt bättre ljuddämpning än vad som krävs i Boverkets Byggregler (BBR) Nedan är Boverkets klassificeringar för installationer. judnivå ifrån installationer i utryen för sömn, vila och daglig samvaro enligt BBR judklass A B C Max ljudnivå 27 dba 31 dba 35 dba Ekvivalent ljudnivå (Medelnivå) 22 dba 26 dba 30 dba judnivå ifrån installationer i badrum eller likvärdiga utryen enligt BBR judklass A B C Max ljudnivå 36 dba 40 dba 40 dba Ekvivalent ljudnivå 31 dba 35 dba 35 dba (Medelnivå) - 21-

22 Utförande av ljudtest IBP-Prüfbericht P-BA 3/1998 på Fraunhofer-Instituts för Bauphysik DIN 4109 / VDI 4 Stufe I + II Vattenledning VDI 4 Stufe III DG utan BSM med BSM med BSM NE Svep Rörgenomföring Betongfyllning FRIAPHON -Avloppssystem med 2 x 45 böjar i källaren utan dämpningsstycke,på våning EG DIN 4109 / VDI 4 Stufe I + II VDI 4 Stufe III EG EG Stödrörbärare Brandmanschett Installationsvägg utan BSM med BSM med BSM NE Grenrör //88 UG UG FRIAPHON -Avloppssystem med 2 x 45 böjar i källaren utan dämpningsstycke, på våning UG Testen är utförd enligt ritningen. En annan installation av FRIAPHON kan innebära ett annat ljudvärde. Det är använt guiklädda svep vid testtillfället. Testen är utförd med altan brandmanschett. KG Böjar 2 x 45 Till avloppstank Testinstallation av avloppssystemet Friaphon från Fa. Friatec med Friaphon Brandmanschett. Alla mått i. FRIAPHON -judkomponenter - Rör i dualteknik med mineraler hindrar ljudet att tränga igenom rörväggen, samt reflekterar vågorna - judet absorberas i det högteknologiska rörmaterialet. Saa egenskaper i rör och rördelar - Frikoppling av röret i dubbelmuffarna röret koer EJ i kontakt med delarna - Integrerad expansionsupptagning i muffarna, behövs ej dragas tillbaka - Stödrörbäraren hindrar ljudöverföring till väggen.

23 Avloppssystem Brandskydd FRIAPHON Brandskydd för alla tillfällen BRANDREGER : Saanfattning av de brandregler som gäller -i Boverkets Byggregler BBR : För att förhindra att brand sprider sig i en byggnad indelas byggnaden i brandceller. (Se BBR kap 5:61) Dessa "celler skall vara åtskilda av byggnadsdelar som hindrar spridning av brand & brandgas, mellan olika brandceller. Detta innebär atn brandcell skall vara avskild ifrån byggnaden, så att personer i intillliggande brandceller eller byggnader, skyddas under föreskriven tid. Kraven på brandmotståndstiden för byggnadskonstruktioner framgår av BBR kap 5:62. Enligt BBR framgår atn genomföring som bryter igenom en brandcellsskiljande byggnadsdel, skall ha saa krav som byggnadsdelen, oavsett material och utförande. Genomföringarna som bryter brandcellerna ska uppfylla kraven om EI. ( E = Ska vara tämold och gas, I = Isolering, dvs genomföringen ska vara så islolerad att den inte kan sprida brand vidare till nästa brandcell via uppvärmning, = antal minuter som genomföringen ska hindra brand och gaser. Eftersom plastör i allmänhet är gjorda av brännbart material så måste man hindra brand och gaser vid genomföringarna genom att använda brandtejp eller brandmanchetter för att systemet ska klara kraven om EI. FRIAPHON skiljer sig dock i jämförelse med många andra ljuddämpande plaströrssystem på marknaden idag eftersom FRIAPHONs unika materialsaansättning gör att systemet trots att det är tillverkat av plast inte brinner och för en brand vidare. FRIAPHON är "självsläckande" och koer vid en eventuell brand bara att smälta men det för inte branden vidare i installationen. Denna unika egenskap gör att systemenbart behöver använda sig av ett minimalt antal brandstrypare i jämförelse med många andra avloppssytem i plast. Detta gör at den totala installationskostanden också är lägre men framförallt så är systemett säkrare system ur brandsynpunkt. Brandcellskiljande byggnadsdelar skall vara täta mot genomsläpp av flaor och gaser, och vara så värmeisolerade att temperaturen på den av brand opåverkade sidan inte medför risk för brandspridning (BBR kap 5:6) Rörgenomföringar ( EI ): Skall inte medföra försämring av byggnadsdelen. Genomföringen skall inte leda värme under föreskriven tid ( I). Genomföringen skall inte ge upphov till brand på andra sidan under föreskriven tid ( E+ ). GODKÄNNANDE : FRIAPHON är typgodkänt för brand i Sverige. Man behöver ENDAST montera brandstrypare på stamledning( normal stamrenovering). Systemet är "självsläckande" dvs det brinner inte av sig själv. För ytterligare information om brand läs i vårt "Brandhäfte"

24 Brandskydd Brandmanschett/Packning endast på stamledningen! Inte på anslutning till WC, golvbrunnar och tvättställ. Valvtjocklek min 200.(för mer information se typgodkännande) samt brandhäfte Brandpackning Etikett Brandmanschett Igengjutning Montering av brandpackning samt tillhörande etikett Brandpackning Montering av brandmanschett Eftermontage alt ingjuten Etikett Ytterligare förslag på brandtätningar finner ni i vårt "BRANDHÄFTE"

25 Anteckningar

26

27 together we go further... GYNWED AB Division Sanitary ( VVS) Tel: Fax:

Stilla. Ljuddämpande avloppssystem i PP. w.p. w w w.pipelife.se

Stilla. Ljuddämpande avloppssystem i PP. w.p. w w w.pipelife.se Stilla w w.p w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pip elife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se Ljuddämpande avloppssystem i PP Stilla ljuddämpande inomhusavlopp Pipelife Stilla är ett ljuddämpande

Läs mer

Nordic. PP avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC

Nordic. PP avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC Nordic PP avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning

Läs mer

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 Ett kraftigt system för både öppen och dold installation. INOWA är ett komplett

Läs mer

Vilken färg har systemet? I 50, 75 och 110 mm levereras Smartline i grå färg precis som Nordic. Smartline 40 mm levereras i såväl offwhite som krom.

Vilken färg har systemet? I 50, 75 och 110 mm levereras Smartline i grå färg precis som Nordic. Smartline 40 mm levereras i såväl offwhite som krom. 1(7) 2(7) När är allt jag behöver tillgängligt på mitt lokala grossistlager? Smartline introduceras under januari 2010. Systemet kommer därefter successivt att finnas tillgängligt hos de flesta grossister

Läs mer

PRODUKTKATALOG. MA-systemet och övrigt gjutjärn

PRODUKTKATALOG. MA-systemet och övrigt gjutjärn 2008 PRODUKTKTOG M-systemet och övrigt gjutjärn Gustavsberg Rörsystem har en unik ställning i Skandinavien när det gäller att utveckla och marknadsföra rörsystem av gjutjärn. Tack vare vårt nära samarbete

Läs mer

PRODUKTKATALOG MA-System och övrigt gjutjärn

PRODUKTKATALOG MA-System och övrigt gjutjärn PRODUKTKTOG M-System och övrigt gjutjärn M-System - ösningar som gör skillnad Gustavsberg Rörsystem har sedan 1947 haft tillverkning av inomhusavloppssystem. Med denna erfarenhet och kompetens har vi ständigt

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

ACO STAINLESS. Teknik och installation. Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör

ACO STAINLESS. Teknik och installation. Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör Teknik och installation Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör Innehållsförteckning Inledning... 3 Aco Teknik Rostfritt stål - struktur, ytbehandling och materialspecifikation... 4 Val av stålkvalitet

Läs mer

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME ALLMÄNT ALLSIDIGT VÄGGSYSTEM Med Norgips gipsskiva på stomme av stålprofiler, kan alla krav på lätta, ickebärande väggar uppnås. Väggsystemet är utprovat både teoretiskt

Läs mer

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv.

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. Ljudnivå från installationer (till exempel VVS) i utrymmen

Läs mer

Ljud från rörinstallationer

Ljud från rörinstallationer Ljud från rörinstallationer en handbok C h r i s t i a n S i m m o n s Ljud från rörinstallationer en handbok C h r i s t i a n S i m m o n s Ljud från rörinstallationer en handbok 3 Förord I denna skrift

Läs mer

VVS. VVS-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet

VVS. VVS-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet VVS-guide VVS Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet Tänk på! Stäng alltid av vattnet innan du startar med installationen/reparationen.

Läs mer

Källarens räddning mot fukt och mögel

Källarens räddning mot fukt och mögel Isola System ProTop Platon underlagstak Källarens räddning mot fukt och mögel Diffusionsöppet System Platon Fuktskydd underlagstak för med källarvägg klisterkant Torra och sunda hus System Platon Xtra

Läs mer

MultiPex rörsystem. Våga vara smartare! System för säker vatteninstallation

MultiPex rörsystem. Våga vara smartare! System för säker vatteninstallation MultiPex rörsystem Våga vara smartare! System för säker vatteninstallation Systembeskrivning Roth MultiPex rörsystem MultiPex är rörsystemet som är anpassat till, Branschregler Säker Vatteninstallation*.

Läs mer

Byggfysik. byggfysik. byggfysik Byggfysik. Ljud...318 Fukt...338 Brand...344 Statik...350

Byggfysik. byggfysik. byggfysik Byggfysik. Ljud...318 Fukt...338 Brand...344 Statik...350 Byggfysik Ljud...318 Fukt...338 Brand...344 Statik...350 316 317 Ljud Allmänt om ljud våglängd Ljudets väg Ljud eller oljud, beroende på åhöraren, är tryckfortplantningar, förtätningar/förtunningar, i

Läs mer

Koppla. Utomhus. Kök. Tvättstuga

Koppla. Utomhus. Kök. Tvättstuga Koppla Utomhus Kök Tvättstuga Boverkets byggregler (BBR) Enligt Boverkets byggregler får man utan bygglov installera och ändra vatten- och avloppsanordningar, som är kopplade till egen anläggning i alla

Läs mer

Vattensäker installation med kopparrör

Vattensäker installation med kopparrör Vattensäker installation med kopparrör Monteringsanvisning med installationsexempel Utgåva 3 2012 Rörmaterial i en byggnad måste vara ekonomiskt, funktionellt, pålitligt och rent. Det ska underlätta planering

Läs mer

WWW.ARMATEC.SE. Handbok Takavvattning

WWW.ARMATEC.SE. Handbok Takavvattning WWW.ARMATEC.SE Handbok Takavvattning UV-Systemet Alla fullflödessystems moder. Systemet introducerades i slutet på 60-talet och har sedan spritts över världen i olika skepnader. Trots att systemet funnits

Läs mer

Granab Golvregelsystem. med ljuddämpande system för en tystare inomhusmiljö med behagliga golv i bostäder, skolor, kontor och offentliga lokaler.

Granab Golvregelsystem. med ljuddämpande system för en tystare inomhusmiljö med behagliga golv i bostäder, skolor, kontor och offentliga lokaler. Granab Golvregelsystem med ljuddämpande system för en tystare inomhusmiljö med behagliga golv i bostäder, skolor, kontor och offentliga lokaler. Innehåll GRANAB tillverkar golvregelsystem för bostäder,

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDER. Installera rätt och tätt

INSTALLATIONSGUIDER. Installera rätt och tätt INSTALLATIONSGUIDER Installera rätt och tätt Innan du börjar installera Verktyg som kan behövas! Borrmaskin Röravskärare Skjutmått Gerlåda Tumstock Kniv Hink Fintandadsåg Ficklampa Skiftnyckel Skruvmejsel

Läs mer

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1 Juni 009 Ref no: 0- www.lip.dk Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 5 Sid. BRANSCHREGLER FÖR VÅTRUM Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras också

Läs mer

Bygg bort vattenskadorna i er fastighet.

Bygg bort vattenskadorna i er fastighet. Bygg bort vattenskadorna i er fastighet. En vägledning när ni renoverar er fastighet. 1 Varje år inträffar 100 000 vattenskador i Sverige till en kostnad på över fem miljarder kronor. Många skador skulle

Läs mer

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år.

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år. När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. Ett garantibevis/registreringskort medföljer toaletten.

Läs mer

G Gipshandbok. - ett naturligt val

G Gipshandbok. - ett naturligt val G Gipshandbok - ett naturligt val INNEHÅLLSFÖRTEKNING Förord Konstruktionstyper Val av väggtyp - typöversikt Höjdtabell för gipsskivor 900 & 1200 mm Lafarge gips Teleskopanslutningar nslutning mot TRP

Läs mer

ABS. Teknisk information 182. Rör & rördelar 193. Handventiler & armaturer 197 ABS. Material egenskaper 183 Limning av PVC, C-PVC och ABS 184

ABS. Teknisk information 182. Rör & rördelar 193. Handventiler & armaturer 197 ABS. Material egenskaper 183 Limning av PVC, C-PVC och ABS 184 Teknisk information 182 Material egenskaper 183 Limning av PVC, C-PVC och 184 SuperFLO 185 Systemöversikt 186 SuperCOOL Förisolerade rörsystem 188 SuperCOOL 190 Rör & rördelar 193 Rör 194 Rördelar 194

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Beprövat isoleringsmaterial med många fördelar

Läs mer

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor Platon Golv BSAB nr L Flik nr 1 SfB Nr Ln Nr1:40 ers. sep 03 Utg maj 04 underlag för golv på betong- och träbjälklag Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor System Platon Golv Med

Läs mer

Nytänkande i VVS- och byggbranschen System för spill-, tappvatten, värme, kyla och golvvärme. www.rehau.se. Bygg Automotive Industri

Nytänkande i VVS- och byggbranschen System för spill-, tappvatten, värme, kyla och golvvärme. www.rehau.se. Bygg Automotive Industri Nytänkande i VVS- och byggbranschen System för spill-, tappvatten, värme, kyla och golvvärme www.rehau.se Bygg Automotive Industri RAUTITAN PEX-RÖR och system. för säker vatten -/ värmeinstallation och

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg1. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg1. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg1 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 1 Detta kompendium är inriktat på VVS-kunskap. Kompendiets uppgift är att ge dig en grundläggande

Läs mer

Skydd mot brandspridning mellan småhus

Skydd mot brandspridning mellan småhus Skydd mot brandspridning mellan småhus Johanna Björnfot Skydd mot brandspridning mellan småhus Boverket, september 2008 3 Förord Rapporten är en del av min sex veckor långa sommarpraktik och handlar om

Läs mer