Cupori 140 (Prisol) kopparrörsystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cupori 140 (Prisol) kopparrörsystem"

Transkript

1 Cupori 140 (Prisol) kopparrörsystem cupori.com

2 Vattensäkra installationer med Cuporis kopparrör Cupori är Nordens ledande leverantör av kopparrör för VVS-installationer. Vi garanterar att våra rör är anpassade enligt branschreglerna Säker Vatteninstallation. Cuporis kopparrör är också typgodkända för tappvatteninstallationer i Sverige och uppfyller kraven på ekonomisk rimlig livslängd. Branschreglerna Säker Vatteninstallation uppfyller kraven i Boverkets byggregler (BBR). Tillsaans med tydliga monteringsanvisningar från tillverkarna av VVS-produkter säkerställer reglerna kvalitet och utförande av VVS-installationer. Med produkter som monteras korrekt, är typgodkända och anpassade enligt reglerna minskas risken för person- och egendomsskador betydligt. Framtidssäkrad lösning med kopparrör Kopparrör tål höga och låga temperaturer, temperaturväxlingar, höga tryck och tryckstötar utan att rörets materialstruktur påverkas. Vid behov tål kopparrör desinficering av tappvatten med klorchock eller höga temperatur. Koppar är naturligt hygieniskt material som begränsar bakterietillväxten och hjälper till att förebygga legionella. Detta är viktiga egenskaper för att kunna bibehålla rent och hälsosamt dricksvatten. Som brandhärdigt material kräver inte koppar något separat brandskydd och avger inte giftiga förbränningsgaser vid upphettning. Kopparrör är ett till 100 % återvinningsbart byggmaterial, som sedan decennier har haft ett väl fungerande återvinningssystem.

3 fördelar med Cupori 140 (Prisol) kopparrörsystem Cupori är den enda fabrikanten av 100 % Prisol original Branschledande sedan 1965 Det mest välkända varumärket inom VVS-branschen i Sverige Unik tvåskiktsmantel med läckageindikering (VTT testrapport) Marknadens mest lättbockade kvalitetsrör Systemet innehåller Cupori 510 Skalverktyg och Cupori 590 RA-rörfixtur för enkelt montage av blandare med Cupori 140 (Prisol) Rörets plastbeläggning avskalas lätt för snabba och vattensäkra installationer Enda plastbelagda kopparröret anpassat till Säker Vatten Monteringsanvisningarna är utvecklade tillsaans med VVS-företagen Utbildningskoncept för installatörer Typgodkänd för tappvatteninstallationer i Sverige av marknadsledande prövningsinstitut SITAC Accepterad byggvarudeklaration (BVD3) Cupori Oy Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Varumärkena Cupori, Prisol, Fincu ägs av Cupori Oy. 2/2014

4 Cupori 140 (prisol) Cupori 140 (Prisol) är ett plastbelagt kopparrör för VVS-installationer. Röret är märkt med produktens namn och dimension med en meters mellanrum för att underlätta kapning direkt från ringen. Cuporis plastbelagda rör är lätt att bocka. Röret kan fogas med kapillärlödning, samt med press- eller klämringskopplingar som inte kräver heta arbeten. Tillstånd: Glödgat. Leveransform: Ringar

5 Cupori 140 (prisol) 5 M I ring RSKnuer Ytterdiameter, Godstjocklek, Innerdiameter, Ytterdiameter med mantel Vikt, kg/m Max. arbetstryck, bar * ,8 8 14,5 0, , ,9 0, , ,3 0, M i ring RSKnuer 50 M i ring RSKnuer Ytterdiameter, Ytterdiameter, Godstjocklek, Godstjocklek, Innerdiameter, Innerdiameter, Ytterdiameter med mantel Ytterdiameter med mantel Vikt, kg/m Vikt, kg/m Max. arbetstryck, bar * ,8 8,4 14,5 0, ,0 10,0 16,9 0, ,0 13,0 20,3 0, ,0 16,0 23,7 0, ,0 20,0 27,7 0,59 54 Max. arbetstryck, bar * , ,9 0, , ,3 0,39 82 *) Max. arbetstryck har beräknats utifrån ett mjukglödgat kopparrör med R m = 200 N/2 och en säkerhetsfaktor på 3,5. Beräkningen omfattar endast kopparröret inte kopplingar. Exempel på lämpliga handbockverktyg är Fromax nr 65. När det gäller glödgade kopparrör skall stödhylsa användas. Kopplingsleverantörens anvisningar skall följas.

6 Fakta om Plastmanteln Plasttyp Polyeten (PE) Installations- och arbetstemperatur C Plastmanteln är metermärkt. Typgodkännande Kan laddas ner på BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID Utgåva 5 Varunamn Artikel-nr/ID-begrepp Varugrupp Cupori 140 (Prisol) RSK BSAB PR:PN Ny deklaration Vid ändrad deklaration Ändrad deklaration Är varan förändrad? Ändringen avser Nej Ja Ändrad vara identifieras genom Upprättad/ändrad den Kontrollerad utan ändring den Övriga upplysningar: 2 Leverantörsuppgifter Företagsnamn Cupori AB Adress Box 510 Organisationsnr/DUNS-nr Kontaktperson Bengt Julin Telefon Västerås Webbplats: E-post Har företaget miljöledningssystem? Ja Nej Företaget är certifierat enligt ISO 9000 ISO Annat Om annat, specificera: Övriga upplysningar: 3 Varuinformation Land för sluttillverkning Sverige Om land ej kan anges, ange orsak Användningsområde Kopparrör för bygginstallationer Finns säkerhetsdatablad för varan? Ej relevant Ja Nej Ange enligt kemikalieinspektionens regelverk: Klassificering Ej relevant Märkning Är varan registrerad i BASTA? Ja Nej Är varan miljömärkt? Kriterier saknas Ja X Nej Om ja, specificera: Finns miljödeklaration för varan? typ III Ja X Nej Övriga upplysningar: 4 Innehåll Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska saansättning: Ingående material/ Ingående ämnen Vikt EG-nr/ CAS-nr Komponenter % alt g (alt legering) EN 1057 Koppar 99,90% Fosfor 0,040% EN 1057 Polyeten 20% Klassificering Koentar Övriga upplysningar: Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer. 1 Typgodkännande för tappvatteninstallationer i Sverige Byggvarudeklaration BDV 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

7 Cupori 140 (Prisol) Dessa verktyg behöver du! Kapa röret vinkelrät till önskad längd. Rören bockas lätt för hand. Försiktig vid snävare radier. Skär bort en lämplig bit av plasten. Kompressionskoppling. Använd stödhylsa. Monteras enligt kopplingsleverantörens anvisningar.

8 Cupori 510 skalverktyg Skalverktyg för Cupori 140 (Prisol) enligt Säker Vatten, RSK för både 15 x 1 (blå) och 12 x 1 (röd) i saa verktyg. CUpori 590 RA-Rörfixtur Cupori 590 är en rörfixtur för montage av blandare med Cupori 140 (Prisol) kopparrör. Den passar både 150 cc respektive 160 cc, samt rördimensionerna 12x1 och 15x1.

9 Lätt att uppnå rätt avskalningsmått Anpassa rörets längd enligt blandarfästetillverkarens anvisningar. 1. För verktyget med rätt dimension mot röret. 2. Börja skalningen ungefär som med en pennvässare. 3. Fortsätt skalningen ända in mot kaklet/väggbeklädnaden. 4. Skalverktyget avslutar skalningen automatiskt och lämnar kvar 2 av plasten, vilket är kravet i Säker Vatteninstallation. Ger automatiskt rätt avskalningsmått för montage enligt Säker Vatteninstallation. En dimension i vardera änden, så du slipper att bära med dig ett särskilt verktyg för varje dimension. Enkelt och praktiskt! Skalverktyget ger också en extra säkerhet i arbetet. Inga knivar som slinter och orsakar elakartade och svårläkta skärskador

10 Fixering av rörledning genom vägg 1. Kontrollera först cc-avståndet på blandarfästet som ska monteras: 150 eller 160 cc? 2. Vänd fixturdelarna så att rätt markering 150 cc resp 160 cc (Finns ingjutna markeringar i fixturerna) koer mot varandra. Kontrollera att rätt rördimension 12 eller 15 passar ihop med hålen i fi x t ur en. 3. Placera ena halvan av fixturen på den befintliga regeln (Trä eller stål) och lägg i rören med rätt dimension (12 eller 15 ).

11 1. Lägg på den andra halvan av fixturen så att hålen för rören passar i varandra. 2. Montera den färdiga fixturen med de tre skruvarna (4,2x73) som medföljer i förpackningen. 3. Färdigt montage.

12 rörgenomföringar Plastmatta (tätskikt) Lim Fixtur för rör Högst 2 hålrum mellan rör och vägg 15 Fästregel för fixtur, monterad mellan väggreglar minst 70 Cupori 140 (Prisol) fixerad i vägg beklädd med plastmatta Ofta förekoande dimensioner för anslutning av väggbricka eller blandarfäste på vägg är dimension 12 och 15. Vid anslutning med Cupori 140 (Prisol) bibehålls rörets plastmantel genom vägg. Rörens bockningsradier förutsätter en minsta väggtjocklek på 70. Rörledning ska monteras vinkelrät genom vägg så att efterjustering inte behöver göras när tätskiktet monteras. Rör ska sticka ut cirka 100 från väggskiva eller motsvarande innan slutmontering påbörjas. Anmärkning: Ledning för tappkallvatten som ofta är utsatt för tappning bör ha intakt kondensskydd (ångbroms). Vid rörgenomföring med Cupori 150 (PlusPrisol) skall speciell anslutningshylsa användas). För vidare information kontakta Cupori.