Mustaschsamling! Hot och våld vad görs? Dykövning i Aspen. Ny intern hemsida! Bilduppslag från HBTQfestivalen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mustaschsamling! Hot och våld vad görs? Dykövning i Aspen. Ny intern hemsida! Bilduppslag från HBTQfestivalen!"

Transkript

1 Räddningstjänsten Storgöteborgs personaltidning Nummer 3/2011 Bilduppslag från HBTQfestivalen! Ny intern hemsida! Hot och våld vad görs? Dykövning i Aspen Mustaschsamling! I detta nummer: Slutspelsdramatik i Lund, Brand-SM i Handboll!

2 Inledare Vi bär alltid historien med oss! Det har onekligen varit en händelserik månad sedan jag skrev min föregående inledare i Scoopet. Det har varit en intensiv månad, som för så många andra, med stora inslag av historia. För en tid sedan nåddes vi av beskedet att den tidigare brandchefen vid Göteborgs brandförsvar Karl-Ejnar Nilsson gått bort. Karl-Ejnar blev 89 år. Även om jag aldrig fick förmånen att arbeta tillsammans med Karl-Ejnar inom brandförsvaret korsades våra vägar ändå genom åren. Karl-Ejnar arbetade under många år med att resa runt i Bohuslän och stötta de mindre kommunernas brandförsvar. Detta kunde vara genom övningar men också genom råd om anskaffning av utrustning mm. När man samtalar med äldre kollegor i länet lever hans insats och hans minne kvar på ett tydligt och positivt sätt. Det var onekligen en ära och ett utmanande uppdrag att ta över sakkunniguppdraget inom Svenska kommunförbundets länsavdelning i Bohuslän efter honom. Våra vägar korsades även inom Svenska Brandförsvarsföreningens länsförbund. Karl Ejnar hade under många många år uppdragen som konsulent, ordförande och sekreterare inom brandförsvarsförbundet. Genom sin sakkunnighet möttes Karl-Ejnar alltid av respekt och stor respons när brandförsvarsförbundet agerade för ett bättre förebyggande brandskydd inom näringslivet och hos allmänheten. Att Karl-Ejnar även var en uppskattad chef inom brandförsvaret vittnar många av våra pensionärer och de av oss som verkat många år inom räddningstjänsten. Minnena av Karl-Ejnar kommer att finnas kvar hos oss inom Räddningstjänsten Storgöteborg. Jag hade för några dagar sedan förmånen att få skjutsa den för oss så välkände Kåre Brandsjö från Brand 2011 i Jönköping till Karl Ejnars begravning i Göteborg. Kåre vittnar genom många berättelser om Karl-Ejnars positiva påverkan på utvecklingen av brandförsvaret såväl internationellt, nationellt som lokalt. Kåre som nu benämns 90+ berättade under bilfärden om sin uppväxt på brandstationen vid Tredje Långgatan. I varannan mening skjuter Kåre in en komplimang till dåtidens brandförsvar i Göteborg eller nutiden räddningstjänst i Storgöteborg. En bättre ambassadör för vår räddningstjänst går inte att finna och jag framför härmed även hans hälsning och välgång till alla inom Räddningstjänsten Storgöteborg. Jag har aldrig träffat en person som genom sin personlighet bättre visar hur rätt han tycker han gjorde när han sökte sig in på den brandtekniska banan och hur han fortfarande är delaktig i debatten om verksamhetens framtid. Jag ser fram mot många fler samtal med Kåre! Under månaden som gick firade jag för egen del 40 år inom räddningstjänsten. I perspektiv av ovanstående personer är man fortfarande junior, men jag vill gärna ansluta mig till vad både Karl-Ejnar och Kåre så många gånger deklarerade. Att till räddningstjänsten söker man sig för det goda kamratskapets skull. Under mina fredagsmöten ute på brandstationerna och på andra arbetsplatser känner jag starkt att det av oss alla så uppskattade kamratskapet fortfarande finns kvar och nu i en ännu starkare skepnad. Jag vill att vi värnar om detta kamratskap och att vi fortsätter att acceptera olikheter på våra arbetsplatser och ser detta som en tillgång även avseende oss öisare! En skön och trevlig sommar önskar jag er alla efter ett hektiskt men framgångsrik vår. Nils Andréasson, Direktör Göteborg 7 juni 2011 Box 5204, Göteborg. Besöksadress: Åvägen 2. Brandscoopet är Räddningstjänsten Storgöteborgs personaltidning. webb e-post Nästa manusstopp 2 augusti Ansvarig utgivare Nils Andréasson Redaktör Anna Dyne Redaktion Disa Halldörsdottir, Kristina Johnsén, Leif Andrén, Thomas U Andersson, Ann-Sofie Jergill, Sven-Erik Pedersen, Camilla Ronstad, Sven-Erik Andersson, Jonas Lindahl, Jörgen Uhrbom, Hans-Olof Allgulin, Erik Skåpdal tryck Trydells Tryckeri AB foto framsidan Angereds brandmän Foto: Stefan Loryd tipsa OSS! Vi tar tacksamt emot tips till tidningen. Kontakta redaktör Anna Dyne eller någon i redaktionen. Du får skriva under signatur när du skickar material till tidningen, men du måste uppge ditt namn. Den som lämnar uppgifter till en tidning har laglig rätt att vara anonym. Redaktionen förbehåller sig rätten att avgöra om publicering ska ske och har möjlighet att korta insänt material

3 Notiser Gamla interna hemsidan har blivit nya Insidan! Fel parti I förra nummret av Brandscoopet skrev vi om vår nya förbundsstyrelse. Efter vice ordförande Per Ödmans namn hamnade det paritillhörighet S i stället för ett M. Livsrumsdagarna Även i år deltar Lerum i Livsrumsdagarna. Lördag den 3 september i Gråbo och lördag 10 september i Lerums centrum. Temat för deras deltagande är Det goda samtalet Har ni frågor kontakta Christian Sandstedt på Lerums brandstation. WPFG Kommunal Kommunal har beslutat att stödja alla som deltar i World Police and Firegames i New York med tusen kronor. För att få pengarna krävs ett aktivt deltagande i tävlingarna och givetvis att man är medlem i Kommunal. En symbolisk summa på tusen dollar kommer också överräckas för att stödja minnesfonden för de brandmän som dog 11 september. Hör av er till 478, Peter Johansson för mer info. Infokampanj Lindome Lagen på Lindome har under april månad satt upp informationsblad ett urval av Räddningstjänsten informerar vid badplatser, hamnar, och motionsspår. Hallå där Annika Boberg infomaster på Kommunikationsenheten som tillsammans med Hans Antonsson på TA har arbetat fram en ny intern hemsida - som också har fått ett nytt namn, Insidan. Vi har fått nytt utseende och namn på vår interna hemsida, varför det? Idag använder vi den interna hemsidan på ett annat sätt än tidigare, man kan säga att vi vuxit ur den gamla. Då vi ändå arbetade med att bygga om vår publika hemsida enligt de tillgänglighetsregler som gäller för myndigheter (exv. måste sidan vara kompatibel med olika browsers, ha stöd för röstuppläsning etc.), ville vi använda samma verktyg till att bygga vår interna hemsida. Är det mycket som är nytt? Egentligen inte så mycket när det gäller innehållet. Däremot är layout och strukturen ny. Det finns även en hel del nya funktioner, tex sidansvarig för alla sidor, möjlighet att prenumerera på olika sidor och tips-funktion. Nu kan vi också publicera fler nyheter på startsidan. Detta är ett modernt verktyg med möjlighet att bygga ut och utveckla. Är det något mer du vill tillägga? Att vänja sig vid ett nytt utseende och en ny struktur kan kännas lite jobbigt i början men jag hoppas man ska uppleva det som enklare efterhand. Har ni synpunkter eller frågor angående Insidan så kontakta gärna mig! Anna Dyne

4 Hot våld vad görs? Vi ställer fem frågor till Håkan Alexandersson med anledning av den senaste tidens oroligheter och händelser i Göteborg. Hot och våldgruppen inom RSG har startats upp på nytt, varför det? Det finns en del nya frågeställningar att reda ut. Det gäller till exempel frågor som hur vi ska sprida information kring hotbild och inträffade händelser på ett effektivt och rättvisande sätt, både internt och externt. För att få en bättre överblick behöver vi även inventera alla de aktiviteter som pågår ute på stationerna som har koppling till frågan. Samtidigt ska det göras en uppdatering av operativa rutiner. Bedömningen är att våra rutiner har funkat bra i stort men det kan finnas nya erfarenheter som ska tas tillvara. Vilka ingår i gruppen? Lars Magnusson, UVA, Johan Larsson, Frölunda, Peter Johansson, Kortedala, Lars Jacobsson, Angered, P-A Lindfeldt,Team Norr, Mikael Folkesson, Lundby, Crister Asker, Team Norr, Mia Dahlström, KS och Morgan Johansson, PA Uppdragsgivare är Charlotte Hagstrand. Vad är gruppens uppdrag? Gruppens uppdrag är av mer långsiktig karaktär. Gruppen ska löpande hålla koll på hot och våldfrågan och följa utvecklingen. Inriktningen för gruppens arbete är att arbeta proaktivt och löpande stämma av vad som behöver utvecklas. Hur går RSG vidare i de här frågorna? Jag har stora förhoppningar på att arbetet ska ge resultat. En nyckelfråga är just informationshanteringen. Vi vet av erfarenhet att det är svårt att kommunicera internt så att alla känner sig tillräckligt informerade. I detta sammanhang finns flera försvårande faktorer. Det gäller till exempel sekretessfrågor från Polisens sida. Vi får ganska detaljerad och sekretessbelagd information inför olika aktiviteter. Dessa får inte spridas utan Polisen kräver att vi håller det i en liten krets. Samtidigt vill vår personal givetvis vara förberedd och i god tid få alla uppgifter som är av intresse. Det är en svår avvägning. Vart ska personalen ute på stationerna vända sig om de har frågor eller funderingar inom det här? Man kan vända sig till någon i gruppen eller till mig. Anna Dyne

5 Femte kvinnoprojektet Måndag den 9 maj träffades deltagare, testledare och ansvariga för Q5-projektet i Friidrottens hus för att starta det femte kvinnoprojektet på Räddningstjänsten. Deltagarna är alla kvinnor som genomför eller just genomfört SMO-utbildningen, och vill bli brandmän i Göteborg. Syftet med träffen var att bla. a. att få en genomkörare av de fysiska testerna för att ha ett utgångsvärde att referera till. Efter löpning och hopp gick man tillsammans med testledarna igenom förutsättningarna för projektet och fick prata om sina egna mål och träningsupplägg. I år är det stationerna Gårda och Öjersjö som bidrar till projektet tre kvinnor på var station som med testledarens stöd och egen träning siktar på att klara testerna vid nyrekryteringen i höst. Programmet är upplagt så att alla deltagare och testledare har gemensamma träffar en gång i månaden, under träffarna stämmer man av sina nivåer och genomför en gemensam aktivitet. Däremellan coachar respektive station varje deltagare individuellt med specialträning på det som behövs utvecklas. Nytt för i år är att vi har tio deltagare som inte kommer från Göteborg utan coachas på distans av Mikael Wennerbeck och Johan Ahlqvist. Det är femte gången som denna specialsatsning för kvinnliga brandmän genomförs. RSG har som målsättning att arbeta för en jämnare könsfördelning på alla våra arbetsenheter samtidigt är det ytterst viktig att de som anställs i utryckningstjänst har både intresset, motivationen och den fysiska förmågan att klara brandmannarollen på kort och lång sikt. Vi som arbetar med rekrytering har märkt att Jag tycker att ert projekt är riktigt bra och väldigt roligt att ni inte bara på papper vill få in fler tjejer utan även gör något i praktiken för att detta ska bli möjligt. många kvinnor som läser SMO-utbildning har både intresset och motivationen men har svårt att klara fystesterna, de behöver ofta lite extra teknik och specialträning för att klara gränserna. Genom våra duktiga och engagerade testledare kan vi erbjuda denna form av specialgnuggning inför våra rekryteringar. Detta har medfört att vi idag har lyckats anställa sju kvinnor i utryckningstjänst. Projektet ger oss också ett gott rykte i räddningstjänstsverige. Som en av deltagarna skrev: Jag tycker att ert projekt är riktigt bra och väldigt roligt att ni inte bara på papper vill få in fler tjejer utan även gör något i praktiken för att detta ska bli möjligt. Projektet pågår fram till att vi genomför rekryteringar, troligen i november. Förhoppningsvis har deltagarna då tränat upp sin fysiska förmåga, blivit ännu mer sugna på att jobba hos oss och vi som räddningstjänst lärt oss lite mer om förutsättningarna för att fungera som en blandad arbetsplats. Per Hassling Bobby Rose, du var var med och cochade i förra årets kvinnoprojekt? Vad innebar det och hur tyckte du att det var? Jag fick coacha ett antal tjejer som hade som mål att klara de fysiska gränsvärderna vi har vid anställning. Jag försökte att inte fokusera träningen så mycket vid det. Istället gav jag dem kunskap hur man ska träna sin kropp allsidigt med små hjälpmedel för att klara av jobbet i framtiden. De behöver en bra grundfysik och lära sig hur kroppen sköts om. Det var egentligen bara sista månaden som vi tränade för att prestera bra på testdagarna. Jag tyckte det var väldigt trevligt och se hur det växte fram tjejer som var mer förberedda för den fysiska delen av vårat arbete. Projektet pågick i cirka sex månader och det blev en hel del timmar vid sidan av min ordinarie arbetstid. Anna Augustsson, du var var med i förra årets kvinnoprojekt och har nu fått anställning som brandman på Öjersjö lag 4. Tyckte du att de träningstips och den coachningen du fick var bra? Jag är jättenöjd med den träningshjälpen som jag fick. Personligen så utvecklades jag mest styrkemässigt. Jag fick massor med bra tips längs vägen. Både vad det gäller övningar i sig och att använda rätt teknik. En rolig detalj var att vi förde träningsdagbok under denna perioden så att man kunde se sin egen utvecklingskurva. Framförallt var det enormt peppande att vara ett gäng som tränade för samma mål. Det var en rolig tid och vi tjejer som tränade på Öjersjö träffas fortfarande regelbundet

6 Trafikgruppen i Hamburg och Amsterdam Vi på Trafikgruppen har varit på utvecklingsresa till Holland och Tyskland, med inriktning på tung räddning. I Ramsdonkveer besökte vi Holmatros fabrik och diskuterade utvecklingen av nya verktyg. Vi fick även möjlighet att följa hela processen från råmaterial till färdigt verktyg. Därefter begav vi oss till Amsteel Fire Station som är den största brandstationen i Amsterdam med bl. a. inriktning på tung räddning. Här gick vi igenom alltifrån dykning till höjdfordon. Sedan vidare till Boccas Training Centre (Amsterdams brandskola) där de ligger långt fram med bra idéer och lösningar: tex. kan nämnas deras rökhus där branden styrs via en dator. Instruktören meddelade bara via radion: fire in the stairs och han som var dataansvarig tände metangasen ifrån kontrollrummet, det var imponerande. Vi åkte sedan mot Tyskland och Hamburgs brandakademi, deras brandskola. Där var det storövning med nya brandmän och befäl vilket var intressant att se. Framförallt uppställningen av personal, se bilden. Ett av målen med vår resa var spårvagnslyft och där har vi fått många bra och en del mindre bra idéer. Tony Engdahl Trafikgruppen har varit på utvecklingsresa till Holland och Tyskland, med inriktning på tung räddning. Övre raden: Peter Andersson, skolchefen Torsten, Tony Engdahl. Nedre raden: Torbjörn Pettersson, Magnus Thompson och Peter Volmefjord. Introduktion för nya brandmän Under våren genomfördes introutbildning av åtta nyanställda brandmän. Teori hade varvats med praktiska övningar likt våra stationers enhetsövningar. Eleverna fick gå igenom brandventilation kopplat till rökdykning och hur vi jobbar med rökdykning utifrån olika riskbedömningar gjorda av räddningsledaren. Det praktiska övningarna med offensiv brandventilation var uppskattat. Här ökades förståelsen hos brandmännen vid fel hantering respektive rätt hantering av denna riskreducerande åtgärd. Strålförarteknik och varma rökdykningar genomfördes på Karholmen. Dörrforcering var ett ämne som påvisade brister, vi övade på detta tills var och en kände sig bekväm med verktygen och problematiken med säkerhetsdörrar. Instruktörer från Frölunda och dess höjdgrupp övade under en förmiddag med säkring på tak och hög höjd. En heldag med trafiksektionen innehållande teori och körgårdsövningar samt körning på Nyanställda brandmän efter introduktionsutbildning. Välkomna till RSG! distrikt. Sista dagen på introduktionsutbildningen avslutades hos Kungälvs Räddningstjänst, här knöt vi ihop säcken på utbildningen. Brandmännen övade varm rökdykning och strålförarteknik i gasolcontainer med stora brandgasvolymer. Lycka till och varmt välkomna till RSG. Stort tack till instruktörerna från Kungälv! Per Månsson

7 Öjersjö och Mölnlycke hade ärenden på banken... Här ges förutsättningar och mål med insatsen. Öjersjö och Mölnlycke fick i början av april tillfälle att öva i en gammal banklokal i Mölnlycke centrum. Detta då ett helt kvarter ska rivas för att ge plats för bostäder, P-hus och galleria. Upplägget var att försöka efterlikna normalfallet gällande anspänningstid, utrustning, resursuppbyggnad m.m. Målsättning var att deltagarna skulle samöva och alltså vara frånkopplade under två timmar. För att detta skulle fungera fick vi hjälp av Lerum deltid. Vi genomförde övningen fyra kvällar i rad så att alla lag fick möjlighet att vara med. Vid en av övningarna var även en insatsledare knuten till övningen. Förutsättningarna var att en explosion hade inträffat i banklokalen, det kom mycket rök från lokalen samt att ett okänt antal människor saknades. Dörrforcering, säkert vatten, hög- normal riskmiljö, var de moment vi fokuserade extra på. Vi i övningsledningen vill rikta ett stort tack till Marcus på Tornstaden och Thomas hos Wallenstam för att vi fick möjligheten att genomföra övningen i deras lokaler, och inte minst Lerum deltid för att de upprätthöll beredskapen under fyra dagar åt oss. Sist men inte minst ett stort tack till Mölnlycke och Öjersjö för bra genomförda övningar. Göran Backlund Peter Svensson Lars Mattsson Alla kom ut

8 Kombinerad Rits- och En onsdag i slutet av april var båten Göte II tillsammans med Kortedala lag 1 ute och övade bordning på båt. båtövning Göte II fick order om att befinna sig vid Buskärsknöte strax öster om Vinga, för att invänta helikopterns position vid tiotiden på förmiddagen. Skepparen Classe Hedenskog blev uppkallad på kanal 67 via VHF-radion av piloten som beräknade körtiden till 5 10 minuter. Sedan bestämde man att Göte II skulle köra mot vindriktningen i ca 10 knop för att sedan vinscha ner en ytbärgare på Göte II den kursen gjorde att vi körde i den södra rännan in mot Göteborg. När väl ytbärgaren var på plats kunde han släppa tillbaka vajern med selen. I ändan på vajern sitter en krok där ytbärgaren fäst ett långt rep som han kan släppa ut eller dra in för att styra med när man vinschar ner material eller personer. För att det ska gå smidigt att ta ner personalen på däcket så förflyttar sig helikoptern strax ovanför båten för att sedan backa tillbaka för att använda båten som en referenspunkt. Övningen involverade flera olika funktioner exv. larmcentralen, båten Göte II, helikoptern, VTS, dvs. Vessel Traffic Service (de har hand om radiotrafiken i göteborgs hamn) samt JRCC, Joint Rescue Coordination Centre, ä.k. Sweden Rescue, dit alla nödsamtal till sjöss kommer. Detta var den första samövningen med Ritsstyrkan för Göte II. Vi hoppas på fler tillfällen där vi kan öva ihop med de olika förbundsövergripande funktionerna som t. ex dykarna. Johan Larsson Frölunda lag 1 Förstärkta förebyggande insatser RSG har sedan ca tre år tillbaka ett projekt med förstärkta förebyggande insatser i Södra Skärgården. Med förstärkta förebyggande insatser avses inte bara tillsyn utan även information och utbildning. Södra Skärgården omfattar Styrsö, Vrångö, Donsö, Asperö, Köpstadsö och Känsö. Anledningen till att RSG valt att utöka de förebyggande insatserna i Södra Skärgården är att insatstiderna för resurs-tillväxt är längre än för motsvarande objekt inom RSG. Detta gör det än viktigare att verskamheternas brandskydd håller hög klass. Planeringen av hur de förebyggande insatserna ska genomföras på respektive ö sker i dialog med företrädare för brandvärnen. Kunskapen om de lokala riskerna finns hos våra kolleger på dessa öar. Bo Carlsson

9 Äntligen skumenheterna på plats RSG har fått två nya Skumenheter för att kunna hantera brand i våra oljehamnar, tankbilsbrand men den ska även kunna verka som vattenenhet eller avspärrning vid trafikolycka. Några ur projektgruppen: Patrik Rooth, Ulf Reuterberg, Mikael Hansson, Mikael Ehn, Roger Andersson, Thomas Gertmo och Thomas Tell. Projektet med Skumenheterna startade för över två års sedan det bildades då en arbetsgrupp med personal från Lundby, Frölunda, Tekniska avdelningen, Insats & Beredskap samt Teknik & Materiel, säger Thomas Tell. Gruppen började med att samla information från några aktörer på marknaden. Förarbetet gav goda kunskaper kring olika skumsorter och system. En idé växte fram inom gruppen om att istället för att bygga traditionella skumbilar så kunde skumenheter placeras på lastväxlarflak. Fördelarna är många och jag tror att vi kommer byta ut bilen minst en gång innan vi bygger nya skumenheter igen. Skumenheten är helt oberoende av lastbilen. Om bilen krånglar kan vi fortfarande köra vidare med vårt skumflak, säger Thomas. Vi kan även använda lastbilen till att köra RSG:s andra flak. Utöver Lundby och Frölundas två nya skumenheter har Kortedala fått en ny lastväxlarbil med samma kapacitet. Detta gör att systemet blir flexiblare om något av fordonen krånglar kan lastväxlarna förflyttas inom förbundet beroende på vad som är prioriterat just då. Anna Dyne För Frölundas del ser jag även bilarna som en extra vattenenhet. Tidigare har det rekvirerats från annan station. Nu kan vi ta in bilarna som ett alternativt system vid till exempel villabrand. Mikael Ehn, styrkeledare Frölunda Det här har vi längtat länge efter! Nu har vi en modern utrustning och är slagkraftiga när det väl gäller. Att vi dessutom är först i Norden med just den här typen av bil är extra roligt. Patrik Rooth, brandman Lundby specifikation Skumflaken inkluderar två dieselmotorer, en skumtank och vattentank. Vatten/ skumkanonen kan enkelt ställas om till halv kapacitet med ett knapptryck. Manövrering sker med fjärrkontroll från upp till 300 m. Två skumrör med 80 meter slang som när slangen är fullt utdragen levererar skum automatiskt. Med enkla knapptryckningar kan olika skuminblandningar väljas och vatten och skum kan smidigt fyllas från andra fordon. Lastväxlare Fyraxlig 32ton sista axeln medsvängande Scania 400 Hk Skumflak 7500 liter vatten 2500 liter skumvätska 5000 liter/min vatten/ skumkanon 2 st dieseldrivna pumpar kapacitet: 5600 l/m Slangkärra Autom. slangutläggning och slangupptagning 1000 meter 76mm slang 1000 meter 110mm slang

10 I år deltog RSG för första gången i HBTQ-festivalen i Göteborg, som en del av arbetet med att lyfta mångfaldsfrågor på vår arbetsplats. Genom vårt engagemang i festivalen visade vi att RSG arbetar för att vara en modern och öppen organisation för alla. Andra delar i mångfaldsarbetet är till exempel Hammarkullefestivalen och Kvinnoprojektet. Regnbågsflaggan är en internationell symbol för mångfald. Genom att hissa den på våra stationer under festivalen visar vi vårt stöd i arbetet för alla människors lika värde och rättigheter. Flaggan visar precis det vi vill förmedla; hos oss får man vara olika. Vi vill att alla som arbetar på Räddningstjänsten Storgöteborg känner sig respekterade, delaktiga och trygga oavsett kön, sexuell läggning, ålder, etnicitet, funktionshinder etc. det är en mänsklig rättighet. Det har varit spännande och roligt att arbeta med HBTQ-festivalen och vi har fått många positiva reaktioner bland allmänheten, inte minst fick vi applåder när vi gick i regnbågsparaden. Mångfaldsarbetet är viktigt för vår organisation och är en ständigt pågående process som inte får avstanna när festivalen är slut. Nu återstår arbetet med att utvärdera vår medverkan, samla ihop tankar och synpunkter för att vi ska bli ännu bättre i vårt framtida mångfaldsarbete. Vi vill tacka alla som har arbetat och engagerat sig under festivalen, ni har varit fantastiska! Arbetsgruppen för HBTQ-festivalen Kristina Nyström Svensson, Johan Ahlqvist, Mia Dahlström, Nils Andréasson, Anna Lerén Foto: Anna Lerén, Gunnar Lindahl

11

12 Dykövning i Aspen Styrkorna får larm om att två personer saknas i sjön Aspen. Lerum är först på plats med ytlivräddare och Gårda strax efter med sin dykenhet. Bosse Andersson, Thomas Andersson och Morgan Jönsson har planerat och förberett övningarna. Vi har lagt ut två dockor som de får hjälpas åt att söka efter, berättar Bosse Andersson. Målet med övningarna är detsamma för alla lagen men metoderna varierar, vilket gör det hela ännu mera lärorikt. Gårda och Lerum har tillsammans vid fyra tillfällen genomfört dykövningar i sjön Aspen. Den här övningsdagen är det ytlivräddarna från Lerum som hittar den första dockan. Dykarna från Gårda får tampas med strömt vatten och dålig sikt, trots detta hittar det den andra dockan efter en stund. När dockor, dykare och båt är på land igen har alla en gemensam genomgång. Övningar som de här är bra. Då får vi veta vad som förväntas av oss vid den här typen av larm, säger Lerumsstyrkan. Vi får även förståelse och rutin på hur vi ska arbeta nästa gång, då det kanske är ett skarpt larm. Anna Dyne Favorit i repris Även i år var dykare från Gårda med när Göteborgs stad skulle städas på initiativ av fastighetsägare, näringsidkare och det kommunala Trygg och vacker stad. Dykarna från lag 2 var på plats vid Lejontrappan i några timmar och fick upp cyklar, staket och vägskyltar. Självklart vill vi hjälpa till att hålla vår stad ren, säger styrkeledare Magnus Eurén. Vi passar också på att testa vår utrustning och så får våra dykare ett övningsdyk

13 Lyckad logistik vid flerstationsövning I april genomförde Team Norr ett antal flerstationsövningar i området runt Säve Depå. En grupp; operativa gruppen Team Norr, bildades, med ansvar för att planera och arrangera hela övningsveckan. Där ingick Thomas Forslid, Ulf Lindgren, Daniel Andréasson, Martin Olsson, Peter Wäli, Peter Andersson, Ronnie Liljeqvist och Tord Johansson. Det finns ett stort behov av den här typen av övningar, säger Thomas Forslid sammankallande för gruppen. Tidigare har det varit mycket fokus på annan verksamhet inom RSG. Nu har personalen på teamet själva fått vara med och bestämma vad de vill och behöver öva mer på, fortsätter han. Under den veckan som övningarna pågick svarade en speciellt tillsatt dagtidsstyrka för beredskapen på respektive station. För att kunna lösa logistiken krävs det att man redan på ett tidigt stadium blandar in flera olika intressenter såsom LC, staben, TA, och IL/IC, säger Thomas Forslid. Under övningsdagarna fanns det möjlighet för brandmännen att öva på sin baskunskapsnivå. Det genomfördes även rökdykarövning med avlösning, en omfallsövning samt en kemövning där en lastbil läckt ut salpetersyra. Vi är väldigt nöjda med de här dagarnas resultat, vi har nått de mål och syften vi hade. Vi fick ihop en samövning där den operativa kunskapen kunde kvalitétsäkras, säger Thomas Forslid. Under de här dagarna har vi fått positivt bemötande och stort engagemang från alla lagen. Redan nu planerar gruppen för ännu en övningsvecka, förhoppningsvis under vecka 42. Bosse Andersson och Leif Johansson lägger upp taktiken... Stefan Lindh, Tina Laas och Benny Renlundh svettiga och glada efter en lyckad rökdykarövning

14 RSG deltog på Universeums Räddningsvecka Under påsklovsveckan hade Universeum Räddningsvecka. Polis, ambulans, sjöräddning och räddningstjänst var representerade. Gårda dagstyrkas deltagande under onsdagen samordnades med hjälp av vår SMO-koordinator Marcus Örnroth. Besökare och förbipasserande fick se oss demonstrera brand i olja på spis och brand i kläder. 110 Arneqvist lyckades både släcka och tända om vartannat. Vi hade bra stöttning av 159 Wänström denna dag som tog hand om alla brinnande dockor på ett föredömligt sätt. Vår nya fina räddningsenhet visades upp och glänste i solljuset. Höjdenheten sträckte stolt upp sig över Göteborgs stad och Universeums många besökare. Inne i entrén stog Marcus, Jessica Berntsson och Stefan Olsson och svarade på frågor om hur man blir brandman, vad vi gör på dagarna, kläder och utrustning plus vikten av att ha brandvarnare hemma m.m. Roger Peander Styrkeledare Gårda Origodagen Frölundas lag 1 var inbjudna till Origodagen på det gamla Kodakhuset som sen några år tillbaka fått nytt liv. Under ett par timmar visade vi vår bil och pratade brandskydd med ung som gammal. Barnen var mest intresserade av brandbilen och att få prova barnbranddräkterna som vi hade med oss. Och de glada föräldrarna fotograferade stolt sina barn. Många ville veta hur många brandvarnare man ska ha, och var de ska sitta. Och om det finns någon lag som säger att man måste ha brandvarnare och brandsläckare. Ett av barnen blev väldigt exalterad över brandslangarna, men ställde en fråga som vi blev konfunderade över: Var är branden? De fanns också möjlighet för barnen att klättra i stege med slang, samtidigt som en fotograf förevigade det hela. Mitt i alltihop gick automatlarmet på ICA Kvantum. Vi hade kort framkörningstid, i princip ingen alls, och överraskade personalen med vår snabbhet de hade tydligen försökt att elda upp grillbitar... Frölunda Lag 1 Spiroline DP1 Kortedala har fått ett komplement vid kemdykning i form av landluft. Med Interspiros system Spiroline DP1 kan man förlänga aktionstiden för kemdykarna så att de i princip kan jobba utan att tänka på luften. Kemdykning drar ju som bekant mycket luft då även dräkten har ett luftflöde. Med landluften så kan kemdykarna jobba längre, det är orken som sätter gränsen. Systemet består av en väska med manöverdel samt två väskor med luftslang (60 m). Kemdykarna har också ett vanligt luftpaket på ryggen som säkerhet. Landluftslangen kopplas in via reservluftsventilen på den vanliga regulatorn. Systemet är smidigt att jobba med men man får tänka på att man inte snurrar in sig i varandra som kemdykare. Landluften förenklar jobbet vid Avancerad Indikering där aktionstiderna är långa för att få fram mätresultat. En annan fördel med systemet är också att saneringen av kemdykarna underlättas då man inte har bråttom vid tvätten. Erik Skåpdal Brandman Kortedala

15 Stort intresse på Biskopsgårdens dag personer besökte Biskopsgårdens dag och de flesta tog del av RSG:s uppvisning och monter. Vi hade bl. a. Brand i bostad-foldern på många språk och det blev succé, säger SMO-samordnare Christian Weberberger. trots konkurrens av såväl Göteborgsvarvet och moskédemonstrationer den 21 maj lockade Biskopsgårdens dag på Svarte Mosse en rekordpublik. På plats, med en egen monter var Lundby station och lag 4 med Bo Ringstöm som speaker och enligt SMO-koordinator Christian Webergberger gav besöket mersmak. Polisen var också på plats, att vi och polisen visar oss under ordnade förhållanden kändes väldigt uppskattat av medborgarna. Det är ett perfekt forum att nå ut till de vi normalt sett inte når, säger Christian. I montern fanns bl. a. Brand i bostad-foldern på flera olika språk. Den har tidigare bara funnits mångspråkig för nedladdning på Räddningstjänstens hemsida, men att den nu fanns också i fysisk form gjorde många intresserade. Ja det var mycket lyckat, och Biskopsgårdens dag kommer nog att växa sig ännu större. Vi är på plats nästa år igen, säger Christian Weberberger

16 Kunskap & Kamratskap Styrkor från Lindome och Kungsbacka på enhetsövning. Så har ännu en period av enhetsövningar kommit till sin ände. Temat för den här perioden har varit laganda och kommunikation. Dagen startade med att lagen fick göra en egenskattning av sitt arbetslag där vi ville ha fram två ord som symboliserade laget och vad man står för, exv. kunskap, kamratskap. De två ledord varje lag valde följde sedan med laget under dagen och plockades fram vid genomgångar efter olika övningsmoment. Trafiksektionen deltog under förmiddagen och informerade om skador på fordonen år 2010, samt om däck på våra tunga fordon. En momentbana genomfördes där lagen gick igenom övningen tillsammans med instruktören och uppskattade tiden som det skulle ta att genomföra övningen. Här var kommunikation och planering nyckeln till framgång. Sista övningen för dagen var en pulsbaserad varm rökdykning där vi mätte temperatur och vikt före och efter avslutad övning. Det som var intressant att se var att rätt funktionsställ under ger lägre kroppstemperatur. Tilläggas bör att samtliga deltidsstationer har genomgått samma kvalitetssäkring. Tack från oss på Brand- och Räddningsskolan, vi önskar er en trevlig sommar med mycket sol och bad! Per Månsson Kristoffer Whater Rådigt ingripande vid villabrand i Askim Tack vare Jan Books snabba och rådiga ingripande kunde en kvinna räddas till livet vid en villabrand på Hultsgata i Askim. den 25 april klockan 13:07 fick RSG larm om brand i en villa i Askim. Jan, som bor i området, hörde en kraftig smäll och såg svart rök välla ut från grannhuset. Han sprang dit och fick veta att två personer hade tagit sig ut men att det fanns en kvinna kvar därinne. Jan slog sönder ett fönster, tog sig in i det rökfyllda huset och hjälpte kvinnan ut. -Brandförloppet var mycket snabbt, när vi kom till platsen var huset helt övertänt. Jans snabba agerande räddade kvinnans liv, säger räddningsledare Mats Karlsson. Fredagen den 27 maj delade Nils Andréasson ut blommor och diplom till Jan på Frölunda brandstation. Jan har gjort ett rådigt och osjälviskt ingripande som visar prov på mod och civilkurage. Detta är något som vi vill uppmärksamma. Med på ceremonin fanns personer som på något sätt var inblandade i branden på Hultsgata: Urban Samuelsson från Ledningscentralen, hela Lag 2 på Frölunda, insatsledare Lars-Göran Jonsson och olycksutredare Ulf Bergholm. Jan var där med sin fru och dottern Wilma tre år. Jag är både rörd och hedrad över att få ta emot den här utmärkelsen, sade Jan när han tog emot diplomet från Nils. På frågan om han skulle göra samma sak igen, svarade han tveklöst ja. Anna Dyne

17 Brand-SM i halvmarathon Parallellt med Göteborgsvarvet gick Brand-SM i halvmarathon av stapeln den 21 maj. Det var en perfekt löpardag med lagom sol och vind. Lite drygt 600 hade anmält sig till denna tävling och det var 52 stycken från Storgöteborg. Ett mycket lyckat arrangemang som samlar så mycket brandfolk från hela Sverige. Det blir troligtvis Brand SM i Göteborg även nästa år och då kanske det ökar igen. Resultatlista finns på där man kan se sin placering. Nedan: Glada Göteborgare laddar innan starten. Ovan: Tjejligan från Stockholm. Foto Håkan Strömberg Årets RIFare Maria Holmin, gratuleras av Reidar Johansson. Maria har haft stora framgångar i badminton. Grattis Maria och lycka till i fortsättningen!

18 För att Göteborg skulle vinna turneringen krävdes nu vinst i sista matchen med hela tjugoen måls övervikt! Rafflet i Lund Det blev stor slutspelsdramatik i årets Brand-SM i Handboll. Räddningstjänsten Syd i Skåne bjöd in till årets slutspel i handboll. Matcherna spelades i Lunds nya arena Swedbank Arena Lund. En fantastisk handbollsarena med en underbar närkontakt mellan spelare och publik en stor eloge till Räddningstjänsten Syd som genomförde ett perfekt arrangemang, dessutom för att Skåne var tillbaka i Svenska Brandmästerskapen i handboll, förbundet hoppas givetvis på ännu fler lag från vårt avlånga land. Det stod ganska snart klart att Räddningstjänsten Syd eller Räddningstjänsten Storgöteborg RIF skulle erövra de ädlaste medaljerna i 2011 års mästerskap. Skulle det rent av bli guld för Syd som spelade på hemmaplan? Göteborg mötte Södertörn i första matchen och vann med siffrorna Bästa målskyttar i Göteborg blev Hans Wunder med fem mål och Patrik Johansson med tre, resten av målen var jämt fördelat i laget. Göteborgs match mot Syd blev oerhört dramatisk, där Göteborg gick till halvtidsvila med ledningen 8 6. I andra halvlek startade Syd starkt och tog kommandot i matchen, men Göteborg hämtade nya krafter och på övertid svarade RIK:s oldtimer Janne Kraka Bergström för en kvittering på stopptid! Matchen slutade en seger här för de välspelande skåningarna hade inneburit deras första guldmedaljer, nu blev det andraplatsen för andra året i rad. Göteborgs målskytteri dominerades av L-G Kämpendahl med sina sju mål och Hans Wunder med fyra. I sista matchen för dagen möttes Göteborg och Stockholm, som tyvärr fick spela hela matchen med bara fem utespelare efter en skada. För att Göteborg skulle vinna turneringen krävdes nu en vinst med hela tjugoen måls övervikt! Otroligt nog vann Göteborg matchen med just denna marginal i siffrorna och spelade därmed hem sin 40:e mästerskapstitel sedan Bästa målskyttar: Johan Wendt 7, Patrik Johansson 6, L-G Kämpendahl 5, Thomas Andersson 5. Det ska tilläggas att både Södertörn och Stockholm kom med decimerade trupper, vilket givetvis försvagade dessa duktiga lag i det långa loppet. Självklart hoppas vi på fyra starka lag till nästa års turneringen i Stockholm och varför inte fler lag i en härlig handbollsgemenskap! Claes Borgström f.d. ordförande i RIF och SBRIF 2011 års tabell Göteborg Räddn. Syd Södertörn Stockholm Göteborg vann mästerskapet på mer gjorda mål. Mästarlaget Göteborg efter 40:e segern sedan starten Stående från vänster: Claes Borgström, Per-Anders Lindfeldt, Hans Wunder, Lars-Gunnar Kämpendahl, Kristina Lindfeldt, Magnus Hedberg, Gunnar Lindahl, Janne Kraka Bergström, Jörgen Jakobsson, Roger Peander, Mikael Bouvine och Kent Andersson (lagledare). Sittande från vänster: Patrik Johansson, Jonas Noldal, Johan Wendt, Jan Carlsson, Lars-Inge Andersson, Andreas Krantz och Thomas Andersson

19 Välkomna! Räddningstjänsten Storgöteborg hälsar följande nya medarbetare välkomna. Henrik Rosenqvist Ålder: 28 Arbetar som: Handläggande brandingenjör, Team Öst Bakgrund: Brandskyddsprojektör inom konsultbranschen. Bor: Kallebäck Fritidsintressen: Resor, goda vänners sällskap. Ljud & bild. Morgan Johansson Ålder: 53 Arbetar som: Personalspecialist med fokus på arbetsmiljö. Bakgrund:.Arbetat med personal och srbetsmiljöfrågor de senaste tio åren i landstinget i Värmland, samt inom privat industri då främst fordonsindustrin. Familj: Sambo Bor: Annedal och Karlstad erik grunnesjö Ålder: 27 Arbetar som: Brandingenjör på Team Öst Bakgrund: Uppvuxen i Norrköping, tidigare arbetat inom vården samt med höghöjdsjobb. Bor: Tillfälligt inneboende hos lillebror i Johanneberg. Fritidsintressen: Att klättra i Utby och Bohuslän. Askim flyttar till Frölunda Askims brandvärn har flyttat till Frölunda brandstation. På Frölunda brandstation har en omdisponering av ytor och en mindre ombyggnad gjorts för att skapa utrymme för Askims tolv värnbrandmän och deras tre fordon. Tävling Din bästa sommarbild! Du kanske har förevigat ett speciellt semesterminne, en rolig händelse, den stora fisken, grillkvällen, segeltävlingen eller kvällsbadet? Var med i tävlingen om den bästa sommarbilden. Skicka in din sommarbild till Brandscoopet. En jury utser det tre bästa bilderna. Vinnarna belönas med varsin biobiljett. Skicka ditt tävlingsbidrag senast 15 augusti till: Juryn består av redaktionen för brandscoopet. Bilderna kommer att visas på insidan. Styrelsen för NBS Göteborg vill här tacka alla på RSG som hjälp och stöttat oss i vårt arbete med att göra bra och lärorika dagar för våra brandkamrater ifrån nordens länder, ett särskilt tack till personalen på Färjenäs som höll i hela arrangemanget kring brandmässan under torsdagen. Styrelsen Göteborgs brandpersonals studiekassa Pensionärer Juli Ingemar Frej Christer Börjesson Hans Olsson Tack Augusti Inger Ortander 50-åring Lars Mattisson På nya tjänster Petter Backlund, Insatschef UVA Marie Caldenby, Förbundsjurist DS Tack alla ni på Mölndalstationen för den fina avtackningen. Jag blev både glad och överraskad. Tidan Tack för all uppvaktning i samband med min pensionering. Bengt Bernhardtz Tack för uppvaktningen på min 50-årsdag. Sven-Erik Pedersen Ett stort tack till Er alla som kom på min avtackning när jag gick i pension efter 43 år på RSG. Det har alltid varit med glädje som jag har gått till jobbet på LC, tack vare trevliga och goa arbetskamrater. Jag har även fått många härliga vänner på SOS Alarm som jag också vill tacka för att ni kom ihåg mig denna dag. Jag kommer att sakna er alla! Hasse Thorn Jag vill tack alla i Fenix, i receptionen och Annika Boberg på Kommunikationsstabenför att ni var så snälla mot mig den dagen jag praktiserade på räddningstjänsten. Det var jätteroligt. Ellinor Karlenfjäll-Andrén Klass 5 på Herrgårdsskolan

20 Avsändare: Posttidning Räddningstjänsten Storgöteborg Box Göteborg B Brinner för mustaschkampen Under perioden 1-26 maj hade alla på lag 3 på Angereds brandstation mustasch. Varför det, Mikael Andreasson styrkeledare på laget? Vi var med i mustachkampen som innebar att vi samlade in pengar och odlade mustach. Pengarna gick till insamling för prostatacancer. Det började med att vi vill utmana Kortedalas tredjelag, de var med förra året så vi tyckte att det kunde vara en kul grej. Tyvärr hoppade de av på vägen, men vi beslutade oss för att fortsätta. Hur gick det för er? Vi samlade in kronor, det är ungefär mer än vad vi hade trott. Eftersom Kortedala samlade in kronor förra året trodde vi att det skulle hamna där ungefär. Ett tag låg vi på femte plats i hela Sverige. Då intresserade sig media. De gjorde bland annat en radiointervju i P4 och Metro gjorde ett reportage om oss. De fem bästa lagen som var med i mustachkampen vann en fotbollresa till Bologna med fotbollsspelaren Kenneth Andersson. Vi hade bestämt att vi skulle lotta ut resan till någon som skänkt pengar till oss, tyvärr ramlade vi ner på sjunde plats de sista timmarna. Det blev ingen fotbollsresa men vi är ändå jättenöjda. Det var många som skänkte pengar till oss, Vaxholms deltid, Olofstorps värn och många andra runt om i Sverige. Tack för det! Nästa år hoppas vi på ännu större uppslutning, vi är redan taggade och vill här utmana andra lag på RSG att ställa upp. Nästan alla känner eller vet någon som drabbats av prostatacancer, det sägs även att risken ökar för brandmän, därför brinner vi extra mycket för den här kampanjen, avslutar Mikael Andreasson. Anna Dyne Nästa år utmanar Angered övriga brandstationer att vara med i kampen och samla pengar och mustasch. och apropå mustascher... så här såg det ut i Brandkårens IF 1979 vare sig det pågick någon insamling eller inte! BRANDKÅRENS IF. Seriesegrare div.1 Korpen Bakre raden: Gunnar Kämpedahl, Olle Berglund, Claes Bjelkholm, Thomas Augustsson, Mikael Palmér, Harald Jansson. Främre raden: Karl-Erik Pettersson, Christer Bredow, Kai Axelsson, Göran Teiler, Lasse Segerdahl, Jörgen Ohlsson. Foto: Ulf Svensson

Göteborg Mölndal Kungsbacka Härryda Partille Lerum

Göteborg Mölndal Kungsbacka Härryda Partille Lerum Göteborg Mölndal Kungsbacka Härryda Partille Lerum RSG ORGANISATION RSGs brandstationer Beredskapspersonal 150 st Elva heltidsstationer Angered Lundby Gårda Kortedala Torslanda Frölunda Mölndal Lindome

Läs mer

Olycksundersökning Brand i byggnad, Lindome Mölndals kommun den 26 April Årssekvensnummer Göteborg

Olycksundersökning Brand i byggnad, Lindome Mölndals kommun den 26 April Årssekvensnummer Göteborg Olycksundersökning Brand i byggnad, Lindome Mölndals kommun den 26 April 2012 Årssekvensnummer 2012002483 Göteborg 2012-09-21 Postadress Besöksadress Telefon, vx Org.nr: 222000-0752 Box 5204 Åvägen 2 031-335

Läs mer

Tusen tusen tack! Tusen tack till MinStoraDag s Maria Bah Schilling som alltid varit lika trevlig och hjälpsam, och varit med på alla event!

Tusen tusen tack! Tusen tack till MinStoraDag s Maria Bah Schilling som alltid varit lika trevlig och hjälpsam, och varit med på alla event! Tusen tusen tack! Det är med gråten i halsen, fortfarande, jag skriver detta tackbrev till Er alla inblandade i att göra lördagens Jonsters Charity event så fantastiskt! Efter sex månaders hårt arbete

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

BADMINTON Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17

BADMINTON Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17 Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17 1. Joakim Nordh, Trelleborg 2. Ulf Magnusson, Göteborg 3. Thomas Fernemar, Trelleborg Mikael Ekdal, Trelleborg Johan Jönsson, Trelleborg Jimmy

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt

Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt Klienternas utmärkande tankar om kliniken Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt En av kärnpunkterna till att kunderna tar hjälp av er klinik är att kiropraktik kort och gott har hjälpt dem. Som ni

Läs mer

Tisdagen den 3 september 2013, kl 15.30 17.00 Gårda brandstation, Göteborg.

Tisdagen den 3 september 2013, kl 15.30 17.00 Gårda brandstation, Göteborg. 1 (13) Tid och plats Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tisdagen den 3 september 2013, kl 15.30 17.00 Gårda brandstation, Göteborg. Ingrid Andreae (S), ordförande Christer Holmgren (M)

Läs mer

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1 TALANG TILL TOPP Tips från coachen tankar från dig 1 Innehåll Förord 3 Du är en del av svensk ridsport 4 En idrott med hästen i centrum 6 Tillsammans 8 Vad är talang? 10 Vad motiverar dig? 12 Sätta mål!

Läs mer

MEDLEMSINFO INFO FRÅN VERKSAMHETSLEDAREN

MEDLEMSINFO INFO FRÅN VERKSAMHETSLEDAREN 02-2012 Ålands Brand och Räddningsförbund MEDLEMSINFO INFO FRÅN VERKSAMHETSLEDAREN I väntan på solen Hej alla kårer! Enligt kalendern har vi redan haft sommar en månad nu, men både värme och sol har hittills

Läs mer

runt innan vi blev körda till vårt boende. I Kessel blev vi mötta av Emile Hendrix och hans fru Hilda som hälsade och var jättetrevliga.

runt innan vi blev körda till vårt boende. I Kessel blev vi mötta av Emile Hendrix och hans fru Hilda som hälsade och var jättetrevliga. STAL HENDRIX När jag blev uppkallad bland de andra tjejerna för att höra om vi fått utlandspraktik eller inte var jag väldigt förhoppningsfull men samtidigt nervös. Så fort vi klivit in i rummet fick vi

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Välkommen till oss i monter U:550!

Välkommen till oss i monter U:550! Nummer 1 2012 Tidningen du just nu läser är så aktuell som den kan bli. Vi producerade tidningen på plats på mässan under onsdagen. Den skickades till tryckeriet för tryck samma dag och började delas

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING VÅREN 2016 Vilken vår vi haft. Rättare sagt hela säsongen har varit helt fantastisk. Vi stod som segrare i båda våra serier. Vi har nått alla våra mål. Vi

Läs mer

Månadsbrev. BK Höllviken Dam/Flickverksamhet

Månadsbrev. BK Höllviken Dam/Flickverksamhet BK Höllviken Dam/Flickverksamhet Syftet med detta månadsbrev är att ge samtliga inom klubben en bättre uppdatering kring vad som händer varje månad. Vill ni bidra med någon information eller matchbilder

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

Detta är dagens deltagare från Bk Bryggan. En trupp som består av 15 st vältränade atleter under ledning av Dannä, Ulf och Ghasem.

Detta är dagens deltagare från Bk Bryggan. En trupp som består av 15 st vältränade atleter under ledning av Dannä, Ulf och Ghasem. Geråscupen 2010 Denna strålande höstdag 9 oktober drog våra brottare österut för ännu en kamp i den ädla sporten brottning. Vi möttes några timmar efter skymningen vid Geråshallen. Solen sken som den bästa

Läs mer

Folksam cup D15 Moa Hansson D16 Hanna Abrahamsson. H15 Karl Stark H16 Filip Rosjö

Folksam cup D15 Moa Hansson D16 Hanna Abrahamsson. H15 Karl Stark H16 Filip Rosjö Folksam cup 2016 Smålandslaget 2016 D15 Moa Hansson D16 Hanna Abrahamsson Elisabet Mikkelsen Alma Haag Elsa Melin H15 Karl Stark H16 Filip Rosjö Ludwig Axelsson Fabian Flaa Melker Elofsson Loke Östangård

Läs mer

ÅRETS LOPP 2012. Budapest halvmarathon 9 september 2012

ÅRETS LOPP 2012. Budapest halvmarathon 9 september 2012 ÅRETS LOPP 2012 Här hoppas jag att vi får in många berättelser. Jag hoppas också att jag 2012 kommer att kunna delta i flera lopp än 2011. Och vi blir glada om ni delar med er av era bilder och berättelser.

Läs mer

LAHOLMS BRANDFÖRSVARS UNGDOMSBRANDKÅR Våxtorp - Knäred - Laholm. Verksamhetsberättelse 2007

LAHOLMS BRANDFÖRSVARS UNGDOMSBRANDKÅR Våxtorp - Knäred - Laholm. Verksamhetsberättelse 2007 LAHOLMS BRANDFÖRSVARS UNGDOMSBRANDKÅR Våxtorp - Knäred - Laholm Verksamhetsberättelse 2007 Redovisning av skolutbildning - hösten 2007 1 Verksamheten i korthet Under året har vi haft 14 övningar på respektive

Läs mer

Ann Karlsson (V) ersättare för Theres Börjesson (M)

Ann Karlsson (V) ersättare för Theres Börjesson (M) 2016-11-03 Tid och plats Beslutande Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Torsdagen den 3 november 2016, kl 15.30 16.13, Gårda Brandstation, Åvägen 2, Göteborg Ingrid Andreae (S), ordförande Henrik

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

VERKSAMHETSBESÖK - RÄDDNINGSTJÄNSTEN / BRANDKÅREN BESÖKET ÄGDE RUM 2012-12 - 04. Detta gäller bara medlemmar i Moderaterna i Eda VERKSAMHETSBESÖK

VERKSAMHETSBESÖK - RÄDDNINGSTJÄNSTEN / BRANDKÅREN BESÖKET ÄGDE RUM 2012-12 - 04. Detta gäller bara medlemmar i Moderaterna i Eda VERKSAMHETSBESÖK MODERATERNA I EDA Besök vår hemsida http://www.moderatnet.se/eda/ MODERATERNA I VÄRMLAND Besök vår hemsida http://www.varmland@moderat.se VERKSAMHETSBESÖK - RÄDDNINGSTJÄNSTEN / BRANDKÅREN BESÖKET ÄGDE

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Olycksundersökning nivå 2b Brand i förråd Östra Fridhemsgatan 4a-b 2011-01-20

Olycksundersökning nivå 2b Brand i förråd Östra Fridhemsgatan 4a-b 2011-01-20 HELSINGBORG Olycksundersökning nivå 2b Brand i förråd Östra Fridhemsgatan 4a-b 2011-01-20 Anledning till utredningen: Brand i förråd med omfattande rökutveckling i trapphus på Östra Fridhemsgatan 4a-b,

Läs mer

Grimmen 2011. Vänorts besök och Judo tävling. Tyskland

Grimmen 2011. Vänorts besök och Judo tävling. Tyskland Grimmen 2011 Vänorts besök och Judo tävling Tyskland 2-4 December 2011 Grimmen 2011, Sida!1 Nya vänner i Grimmen! Vänortsbesök Tidigt i våras damp det ner ett mail ifrån en Ralf Päplow ifrån Judoklubben

Läs mer

Bowling 50 år på Gotland

Bowling 50 år på Gotland 1 Bowling 50 år på Gotland Av Birgitta Siltberg Del 3: 1976-1979 Bowlingen Årets Idrott 1978 I januari 1976 deltar BK Rosen i en tävling, KK-träffen, i Växjö och är mycket nära att vinna. Första pris är

Läs mer

Redovisning CBRNE-övning

Redovisning CBRNE-övning www.lansstyrelsen.se/orebro Redovisning CBRNE-övning - Samverkansövning 3 oktober Dnr: 455-9117-2012 1 1 Bakgrund Örebro län är ett nordiskt logistik- och transportcentrum där det löper transportflöden

Läs mer

Vårkänslor. Aktuellt. //Sandra

Vårkänslor. Aktuellt. //Sandra Vårkänslor Nu har väl ändå sista snön rasat ut, eller? Nu vill i alla fall jag och kaninerna ha vår, sol och värme! Våren bjuder på en mängd aktiviteter i klubben, några av dem kan du se mer av längre

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

PP- bild 1 Du behövs!

PP- bild 1 Du behövs! PP- bild 1 Du behövs! PP- bild 2 -- Vilka i i klassen kan tänka sig att att arbeta som brandmän i i framtiden? -- Var ligger närmaste brandstation? Har du du varit där någon gång? -- Vad tror du du man

Läs mer

58 RICHARD BRANSON. HELÉNE NORD Detta gjorde mig stor. Och liten. HÄLSA & INSPIRATION. 04 HELENE NORD Detta är min tidning. Och din.

58 RICHARD BRANSON. HELÉNE NORD Detta gjorde mig stor. Och liten. HÄLSA & INSPIRATION. 04 HELENE NORD Detta är min tidning. Och din. 1 2 I nr 1Våren 2015 ENTREPRENÖRER KVINNA MAMMA Kunskap som gör skillnad för dig. 04 HELENE NORD Detta är min tidning. Och din. 08 FESTFIXARE Små tips som gör det lättare att samlas. 14 DITT VARUMÄRKE

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg!

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg! LÄRANDE I LERUM FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA VUXENUTBILDNING K U LT U R S K O L A BIBLIOTEK K U LT U R O C H F R I T I D hårt arbete lönar sig! hej där, göran careborg! juni 2014 hårt arbete lönar

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

Olycksundersökning Dödsbrand

Olycksundersökning Dödsbrand Olycksundersökning Dödsbrand Lindome 28 december 2012 Ref insatsrapport: 2012008212 Göteborg 2013-02-14 Postadress Besöksadress Telefon, vx Org.nr: 222000-0752 Box 5204 Åvägen 2 031-335 26 00 Hemsida:

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

HK erping VERKSAMHETS BERÄTTELSE

HK erping VERKSAMHETS BERÄTTELSE HK erping VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2013-2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE HK erping får avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013-2014 Styrelsen Ordförande Sekreterare Kassör Jan Carmesten Jenny

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleant Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Jan Löfgren Hans Jonsson Per-Anders Björk Birgitta Dignell (Vice ordf.) Dag

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Förbundsfullmäktige

Förbundsfullmäktige Tid och plats Tisdagen den 16 juni 2015 kl 19.20 19.50, Ullevi Restaurang & Konferens Beslutande Ledamöter Göteborg Ingrid Andreae (S) Jonas Ransgård (M) Tord Karlsson (S), ordförande Elisabet Rothenberg

Läs mer

Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014

Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014 Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: - Personligt välkomnande av Will, som sköter hotellet.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för. Epic Training Center

Verksamhetsberättelse för. Epic Training Center Verksamhetsberättelse för Epic Training Center 2011 Styrelsen Styrelsen har bestått under verksamhetsåret av följande personer: Ordförande: Per Hellqvist V. ordf: Ulf Säreborn t om 25/5 Peter Lenberg from

Läs mer

Vi vill att Sportlife Kungälv IBK skall vara den givna klubben för ungdomar som vill spela innebandy i Kungälvs Kommun.

Vi vill att Sportlife Kungälv IBK skall vara den givna klubben för ungdomar som vill spela innebandy i Kungälvs Kommun. Policy & värderingar Sportlife Kungälv IBK Detta vill vi: Vi vill att Sportlife Kungälv IBK skall vara den givna klubben för ungdomar som vill spela innebandy i Kungälvs Kommun. Vi vill att Sportlife Kungälv

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

På resande fot på Cuba och i Mexico

På resande fot på Cuba och i Mexico Sida 1 av 5 Välkommen till Willy o Ingers gästbok På resande fot på Cuba och i Mexico [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] 72 personer har besökt gästboken som innehåller 17 meddelanden. Senaste meddelandet

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Nu är Aikidons deltagande i festivalen We Are Sthlm (fd Ung08), Europas största ungdomsfestival, över för denna gång

Nu är Aikidons deltagande i festivalen We Are Sthlm (fd Ung08), Europas största ungdomsfestival, över för denna gång Hej Aikidoförbundet! Nu är Aikidons deltagande i festivalen We Are Sthlm (fd Ung08), Europas största ungdomsfestival, över för denna gång Sammanfattningsvis kan vi säga att Aikido har blivit synligt för

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Sveriges största turnering i inomhusfotboll

Sveriges största turnering i inomhusfotboll Sveriges största turnering i inomhusfotboll Svenska Fotbollförbundets och Landslagets Fair Play Trophy i samarbete med Svenska Skolidrottsförbundet och Kinnarps Det är dags för Sveriges största turnering

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Kalle Anka längd Cup 2013. Upplands äventyr i Sveg

Kalle Anka längd Cup 2013. Upplands äventyr i Sveg Kalle Anka längd Cup 2013 Upplands äventyr i Sveg Resan mot Sveg 2013 började ett år tidigare när finalen 2012 avslutades med Upplands fina framgångar i Ski-cross stafetten. Många timmars träning hade

Läs mer

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Lack-silver i VM Hallå på arbetsplatsen Bp Toppskola i skärholmen Bra skola En stolt trio som fått fart på STFG: rektor Lars Dowert, företagaren Totte Malmkvist

Läs mer

Resultatlista 2012 Herrar

Resultatlista 2012 Herrar Resultatlista 2012 Herrar Plac. Nr Namn Förening/företag Tid Diff 1 149 Martin Holmstrand Team Arkmek 01:20:58 2 143 Leif Sjöström IF Göta 01:21:16 00:00:18 3 126 Andreas Blomgren Arvika Löparklubb 01:23:20

Läs mer

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN NR. 1 årgång 2015 L 21 Planerade tidpunkter för infobladet, 2015: Nr 1 Jan/Feb/Mar Nr 2 Apr/Maj/Jun Nr 3 Jul/Aug/Sep Nr 4 Okt/Nov/Dec utgivning feb/mars utgivning

Läs mer

Ljungby Volley F15 kom 1:a i Gränsfejden Grön för U15 i Laholm.

Ljungby Volley F15 kom 1:a i Gränsfejden Grön för U15 i Laholm. Ljungby Volley F15 kom 1:a i Gränsfejden Grön för U15 i Laholm. Lördagen den 14/4 spelades Gränsfejden i Laholm. Det var 15 lag som samlats för att spela. Det var en samlad trupp (Linnea Larsson, Vilma

Läs mer

World Cup Montego Bay, Jamaica / 26-30 augusti 2014

World Cup Montego Bay, Jamaica / 26-30 augusti 2014 World Cup Montego Bay, Jamaica / 26-30 augusti 2014 www.itfsverige.se 2014-08-31 Nu är ITF:s World Cup avslutad. Det blev ett riktigt medaljregn över de svenska deltagarna vilket gjorde att Sverige slutligen

Läs mer

Rapport från årets lopp 2007 Berättelserna från 2006 års lopp hittar du under: löpsedlar/annat smått och gott.

Rapport från årets lopp 2007 Berättelserna från 2006 års lopp hittar du under: löpsedlar/annat smått och gott. Rapport från årets lopp 2007 Berättelserna från 2006 års lopp hittar du under: löpsedlar/annat smått och gott. Lucialoppet 8 december 2007 Det var inte med någon större entusiasm man gav sig iväg till

Läs mer

Sökes: Fotograf. Vi söker dig eller er som för det mesta tar med kameran och gillar att fotografera allt möjligt som rör sig på LCRs anläggning!

Sökes: Fotograf. Vi söker dig eller er som för det mesta tar med kameran och gillar att fotografera allt möjligt som rör sig på LCRs anläggning! Fotograf Vi söker dig eller er som för det mesta tar med kameran och gillar att fotografera allt möjligt som rör sig på LCRs anläggning! Du ska vara intresserad av fotografi och ha egen kamera. Utbildning:

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

Sparringseminarium i Norge

Sparringseminarium i Norge Sparringseminarium i Norge Trondheim, 24-26 februari 2006 Text: Swavek Dydiszko På en personlig inbjudan från Master Per Andresen åkte jag till Norge för att träna med den norska organisationen NTNs bästa

Läs mer

SPELARMÖTE 9/11 STORVRETA IK/WATTHOLMA IF P-00 & STORVRETA IK P-01

SPELARMÖTE 9/11 STORVRETA IK/WATTHOLMA IF P-00 & STORVRETA IK P-01 SPELARMÖTE 9/11 STORVRETA IK/WATTHOLMA IF P-00 & STORVRETA IK P-01 INNEHÅLL: - INLEDNING - PRESENTATION LEDARSTAB - HUVUDTRÄNAREN HAR ORDET - SPELARTRUPP - JUNIOR- & SENIORFOTBOLL - TRÄNINGAR FRAM TILL

Läs mer

Olycksundersökning Brand på äldreboende Geråshus, Bergsjön Göteborg den 19 maj 2011. Göteborg 2011-10-19

Olycksundersökning Brand på äldreboende Geråshus, Bergsjön Göteborg den 19 maj 2011. Göteborg 2011-10-19 Olycksundersökning Brand på äldreboende Geråshus, Bergsjön Göteborg den 19 maj 2011 Göteborg 2011-10-19 Postadress Besöksadress Telefon, vx Org.nr: 222000-0752 Box 5204 Åvägen 2 031-335 26 00 Hemsida:

Läs mer

Kl 16.00 söndagen den 22 mars i samma lokal, Föreningslokalen, är det årsmöte för Sockenrådet där alla Tolgbor har rösträtt och är varmt välkomna!

Kl 16.00 söndagen den 22 mars i samma lokal, Föreningslokalen, är det årsmöte för Sockenrådet där alla Tolgbor har rösträtt och är varmt välkomna! NY I TOLGS SOCKEN? Bott här ett tag, men har inte riktigt koll på vad som finns och sker i Tolg? Välkommen på info-träff söndagen den 22 mars kl 15.00 i Föreningslokalen! Nummer 1 2015 På plats finns glada

Läs mer

Några foton från STV Classic 2014 - onsdagen spel!

Några foton från STV Classic 2014 - onsdagen spel! Några foton från STV Classic 2014 - onsdagen spel! Onsdagen den 28 oktober spelades ett antal finaler och semifinaler i STV Classic 2014. Här några foton med förklarande text. OBS! Matchresultat från onsdagens

Läs mer

FRG NORR REGIONAL ÖVNING 2014-11-29 RAPPORT FRÅN ÖVNINGEN OCH INTERVJUER MED MEDVERKANDE

FRG NORR REGIONAL ÖVNING 2014-11-29 RAPPORT FRÅN ÖVNINGEN OCH INTERVJUER MED MEDVERKANDE FRG NORR REGIONAL ÖVNING 2014-11-29 RAPPORT FRÅN ÖVNINGEN OCH INTERVJUER MED MEDVERKANDE Bild- och textdokumentation av Patrik Vuorio, VolunteerPower Sweden RAPPORT FRÅN ÖVNING 2014-11-29 ALLMÄNT OM ÖVNINGEN

Läs mer

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride april - maj - juni - juli Medlemsblad apr-juli 2007 IDAHO 17 maj Temakvällar Vårmässan Biokvällar Sundsvall Pride Din förening Föreningslokal Besöksadress PinX Nybrogatan 29 Sundsvall Postadress Box 601

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM på besök i Västerås onsdagen den 27 november 2013

PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM på besök i Västerås onsdagen den 27 november 2013 PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM på besök i Västerås onsdagen den 27 november 2013 Det är bara att konstatera. Inget händer inom veteranidrotten i tennis utan idealister. Hade dessa personer inte funnits

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

FÖRÄLDRAMÖTE F-05 2014-04-02 AGENDA

FÖRÄLDRAMÖTE F-05 2014-04-02 AGENDA FÖRÄLDRAMÖTE F-05 2014-04-02 AGENDA Välkomna Roller Ledarnas filosofi Mål F05 Regler & ramverk F05 Träning Match 2014 matcher och övriga datum Lagföräldrar Claes & Jens Övrigt VÄLKOMNA INFORMATION VIA

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Historia på riktigt - ett samarbete i projektform med klass 5:1 från Ängsskolan i Sundbyberg

Historia på riktigt - ett samarbete i projektform med klass 5:1 från Ängsskolan i Sundbyberg Historia på riktigt - ett samarbete i projektform med klass 5:1 från Ängsskolan i Sundbyberg I februari 2011 kontaktade läraren Eva Larsson från Ängsskolan i Sundbyberg Livrustkammarens pedagoger. Eva

Läs mer

Ingrid Andreae (S) och Per Ödman (M)

Ingrid Andreae (S) och Per Ödman (M) 1 (11) Tid och plats Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 4 juni 2015, kl 15.30 16.30, Gårda Brandstation, Åvägen 2, Göteborg. Ingrid Andreae (S), ordförande

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 3 Fredag 28 januari Hedda Östlund och Clara Lindström i klass två på Tärnstigens skola.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 3 Fredag 28 januari Hedda Östlund och Clara Lindström i klass två på Tärnstigens skola. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 3 Fredag 28 januari 2011 NORRBOTTEN Elever vill ha tillbaka mellanmjölken Sedan nyår får eleverna i Älvsbyn lättmjölk och lättmargarin till lunchen. Nu protesterar många elever. Dom

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Blandade resultat ÄLVNÄS TVÄTT

Blandade resultat ÄLVNÄS TVÄTT Blandade resultat Nu var det riktigt länge sedan jag fick iväg någon rapport om hur skoteråkandet går för min del. Jag kan väl säga att det varit mer än fullt upp med arbete, familj, garagetid och träning/tävling.

Läs mer

BRAND-SM TERRÄNGLÖPNING 4 OKTOBER 2014 I SAMBAND MED TJUR RUSET ALMNÄS SÖDERTÄLJE DAMER RESULTAT BRANDKÅRENS IDROTTSKLUBB STORSTOCKHOLM

BRAND-SM TERRÄNGLÖPNING 4 OKTOBER 2014 I SAMBAND MED TJUR RUSET ALMNÄS SÖDERTÄLJE DAMER RESULTAT BRANDKÅRENS IDROTTSKLUBB STORSTOCKHOLM DAMER RESULTAT D 21 1 Emma Kilenstam HBIK Härnösands Räddningstjänst 2352 59.57 D 21 2 Mikaela Bergner Nyköping BKF 2354 1.01.02 D 21 3 Josefine Hedberg Räddningstjänsten Storgöteborg 2128 1.06.17 D 21

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 HELSINGBORG Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 Bild från kompetensutvecklingsavdelningen Anledning till utredningen: Insats med RITS styrka vid brand ombord på passagerarefärjan

Läs mer

FAK-BLADET. Kårchefen har ordet. intresserade av att vara med i en sådan här grupp. Hej på er!

FAK-BLADET. Kårchefen har ordet. intresserade av att vara med i en sådan här grupp. Hej på er! Kårchefen har ordet Hej på er! Snart har ytterligare ett år passerat. Jag vill börja med att hälsa de nya medlemmar vi fått in under året extra välkomna. Hoppas att ni kommer känna er välkomna i vår gemenskap

Läs mer

barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari

barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari Nu när ni har det kallt hemma i Sverige blir det bara varmare och varmare här hos oss. Vi går emot den varmaste perioden och det känns verkligen.

Läs mer

Vad håller vi på med?

Vad håller vi på med? Fyren Waxholms Scoutkårs tidning, april 2006 Myrornas möten Vi är på Kullön varje månad och går i mörkret med lyktor. Vi har varit på Kastellet med Småfåglarna. Där fick vi en guidad rundtur med guiden

Läs mer

ROUND TABLE 111 - HULTSFRED MEDLEMSBREV #61

ROUND TABLE 111 - HULTSFRED MEDLEMSBREV #61 ROUND TABLE 111 HULTSFRED MEDLEMSBREV #61 TORSDAGEN DEN 8 MARS 2012 KLUBBKVÄLL & VALMÖTE PROGRAM 2012 NÄRVARANDE AVANMÄLDA 12:e januari 26:e januari 9:e februari 23:e februari 8:e mars 22:e mars 5:e april

Läs mer

TappaTrampet 2015. Höstens stora aktivitetstävling. Utmana dina kollegor i. Klarar ni att gå 7 storstäder på 7 veckor?

TappaTrampet 2015. Höstens stora aktivitetstävling. Utmana dina kollegor i. Klarar ni att gå 7 storstäder på 7 veckor? Utmana dina kollegor i Höstens stora aktivitetstävling TappaTrampet 2015 17 sep tem 5 nove ber mber Klarar ni att gå 7 storstäder på 7 veckor? Gör något roligt och aktivt tillsammans på jobbet! Läs om

Läs mer

Oktober 2012. Sumpsk n

Oktober 2012. Sumpsk n Oktober 2012 Sumpsk n Ledaren Sprint-SM som stor succé Så här skrev jag i våras inför sprint-sm. Tävlingsledaren Super-Pär Jonsson går på som en furie och kommer att se till att Strömvallen blir en riktig

Läs mer