Mustaschsamling! Hot och våld vad görs? Dykövning i Aspen. Ny intern hemsida! Bilduppslag från HBTQfestivalen!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mustaschsamling! Hot och våld vad görs? Dykövning i Aspen. Ny intern hemsida! Bilduppslag från HBTQfestivalen!"

Transkript

1 Räddningstjänsten Storgöteborgs personaltidning Nummer 3/2011 Bilduppslag från HBTQfestivalen! Ny intern hemsida! Hot och våld vad görs? Dykövning i Aspen Mustaschsamling! I detta nummer: Slutspelsdramatik i Lund, Brand-SM i Handboll!

2 Inledare Vi bär alltid historien med oss! Det har onekligen varit en händelserik månad sedan jag skrev min föregående inledare i Scoopet. Det har varit en intensiv månad, som för så många andra, med stora inslag av historia. För en tid sedan nåddes vi av beskedet att den tidigare brandchefen vid Göteborgs brandförsvar Karl-Ejnar Nilsson gått bort. Karl-Ejnar blev 89 år. Även om jag aldrig fick förmånen att arbeta tillsammans med Karl-Ejnar inom brandförsvaret korsades våra vägar ändå genom åren. Karl-Ejnar arbetade under många år med att resa runt i Bohuslän och stötta de mindre kommunernas brandförsvar. Detta kunde vara genom övningar men också genom råd om anskaffning av utrustning mm. När man samtalar med äldre kollegor i länet lever hans insats och hans minne kvar på ett tydligt och positivt sätt. Det var onekligen en ära och ett utmanande uppdrag att ta över sakkunniguppdraget inom Svenska kommunförbundets länsavdelning i Bohuslän efter honom. Våra vägar korsades även inom Svenska Brandförsvarsföreningens länsförbund. Karl Ejnar hade under många många år uppdragen som konsulent, ordförande och sekreterare inom brandförsvarsförbundet. Genom sin sakkunnighet möttes Karl-Ejnar alltid av respekt och stor respons när brandförsvarsförbundet agerade för ett bättre förebyggande brandskydd inom näringslivet och hos allmänheten. Att Karl-Ejnar även var en uppskattad chef inom brandförsvaret vittnar många av våra pensionärer och de av oss som verkat många år inom räddningstjänsten. Minnena av Karl-Ejnar kommer att finnas kvar hos oss inom Räddningstjänsten Storgöteborg. Jag hade för några dagar sedan förmånen att få skjutsa den för oss så välkände Kåre Brandsjö från Brand 2011 i Jönköping till Karl Ejnars begravning i Göteborg. Kåre vittnar genom många berättelser om Karl-Ejnars positiva påverkan på utvecklingen av brandförsvaret såväl internationellt, nationellt som lokalt. Kåre som nu benämns 90+ berättade under bilfärden om sin uppväxt på brandstationen vid Tredje Långgatan. I varannan mening skjuter Kåre in en komplimang till dåtidens brandförsvar i Göteborg eller nutiden räddningstjänst i Storgöteborg. En bättre ambassadör för vår räddningstjänst går inte att finna och jag framför härmed även hans hälsning och välgång till alla inom Räddningstjänsten Storgöteborg. Jag har aldrig träffat en person som genom sin personlighet bättre visar hur rätt han tycker han gjorde när han sökte sig in på den brandtekniska banan och hur han fortfarande är delaktig i debatten om verksamhetens framtid. Jag ser fram mot många fler samtal med Kåre! Under månaden som gick firade jag för egen del 40 år inom räddningstjänsten. I perspektiv av ovanstående personer är man fortfarande junior, men jag vill gärna ansluta mig till vad både Karl-Ejnar och Kåre så många gånger deklarerade. Att till räddningstjänsten söker man sig för det goda kamratskapets skull. Under mina fredagsmöten ute på brandstationerna och på andra arbetsplatser känner jag starkt att det av oss alla så uppskattade kamratskapet fortfarande finns kvar och nu i en ännu starkare skepnad. Jag vill att vi värnar om detta kamratskap och att vi fortsätter att acceptera olikheter på våra arbetsplatser och ser detta som en tillgång även avseende oss öisare! En skön och trevlig sommar önskar jag er alla efter ett hektiskt men framgångsrik vår. Nils Andréasson, Direktör Göteborg 7 juni 2011 Box 5204, Göteborg. Besöksadress: Åvägen 2. Brandscoopet är Räddningstjänsten Storgöteborgs personaltidning. webb e-post Nästa manusstopp 2 augusti Ansvarig utgivare Nils Andréasson Redaktör Anna Dyne Redaktion Disa Halldörsdottir, Kristina Johnsén, Leif Andrén, Thomas U Andersson, Ann-Sofie Jergill, Sven-Erik Pedersen, Camilla Ronstad, Sven-Erik Andersson, Jonas Lindahl, Jörgen Uhrbom, Hans-Olof Allgulin, Erik Skåpdal tryck Trydells Tryckeri AB foto framsidan Angereds brandmän Foto: Stefan Loryd tipsa OSS! Vi tar tacksamt emot tips till tidningen. Kontakta redaktör Anna Dyne eller någon i redaktionen. Du får skriva under signatur när du skickar material till tidningen, men du måste uppge ditt namn. Den som lämnar uppgifter till en tidning har laglig rätt att vara anonym. Redaktionen förbehåller sig rätten att avgöra om publicering ska ske och har möjlighet att korta insänt material

3 Notiser Gamla interna hemsidan har blivit nya Insidan! Fel parti I förra nummret av Brandscoopet skrev vi om vår nya förbundsstyrelse. Efter vice ordförande Per Ödmans namn hamnade det paritillhörighet S i stället för ett M. Livsrumsdagarna Även i år deltar Lerum i Livsrumsdagarna. Lördag den 3 september i Gråbo och lördag 10 september i Lerums centrum. Temat för deras deltagande är Det goda samtalet Har ni frågor kontakta Christian Sandstedt på Lerums brandstation. WPFG Kommunal Kommunal har beslutat att stödja alla som deltar i World Police and Firegames i New York med tusen kronor. För att få pengarna krävs ett aktivt deltagande i tävlingarna och givetvis att man är medlem i Kommunal. En symbolisk summa på tusen dollar kommer också överräckas för att stödja minnesfonden för de brandmän som dog 11 september. Hör av er till 478, Peter Johansson för mer info. Infokampanj Lindome Lagen på Lindome har under april månad satt upp informationsblad ett urval av Räddningstjänsten informerar vid badplatser, hamnar, och motionsspår. Hallå där Annika Boberg infomaster på Kommunikationsenheten som tillsammans med Hans Antonsson på TA har arbetat fram en ny intern hemsida - som också har fått ett nytt namn, Insidan. Vi har fått nytt utseende och namn på vår interna hemsida, varför det? Idag använder vi den interna hemsidan på ett annat sätt än tidigare, man kan säga att vi vuxit ur den gamla. Då vi ändå arbetade med att bygga om vår publika hemsida enligt de tillgänglighetsregler som gäller för myndigheter (exv. måste sidan vara kompatibel med olika browsers, ha stöd för röstuppläsning etc.), ville vi använda samma verktyg till att bygga vår interna hemsida. Är det mycket som är nytt? Egentligen inte så mycket när det gäller innehållet. Däremot är layout och strukturen ny. Det finns även en hel del nya funktioner, tex sidansvarig för alla sidor, möjlighet att prenumerera på olika sidor och tips-funktion. Nu kan vi också publicera fler nyheter på startsidan. Detta är ett modernt verktyg med möjlighet att bygga ut och utveckla. Är det något mer du vill tillägga? Att vänja sig vid ett nytt utseende och en ny struktur kan kännas lite jobbigt i början men jag hoppas man ska uppleva det som enklare efterhand. Har ni synpunkter eller frågor angående Insidan så kontakta gärna mig! Anna Dyne

4 Hot våld vad görs? Vi ställer fem frågor till Håkan Alexandersson med anledning av den senaste tidens oroligheter och händelser i Göteborg. Hot och våldgruppen inom RSG har startats upp på nytt, varför det? Det finns en del nya frågeställningar att reda ut. Det gäller till exempel frågor som hur vi ska sprida information kring hotbild och inträffade händelser på ett effektivt och rättvisande sätt, både internt och externt. För att få en bättre överblick behöver vi även inventera alla de aktiviteter som pågår ute på stationerna som har koppling till frågan. Samtidigt ska det göras en uppdatering av operativa rutiner. Bedömningen är att våra rutiner har funkat bra i stort men det kan finnas nya erfarenheter som ska tas tillvara. Vilka ingår i gruppen? Lars Magnusson, UVA, Johan Larsson, Frölunda, Peter Johansson, Kortedala, Lars Jacobsson, Angered, P-A Lindfeldt,Team Norr, Mikael Folkesson, Lundby, Crister Asker, Team Norr, Mia Dahlström, KS och Morgan Johansson, PA Uppdragsgivare är Charlotte Hagstrand. Vad är gruppens uppdrag? Gruppens uppdrag är av mer långsiktig karaktär. Gruppen ska löpande hålla koll på hot och våldfrågan och följa utvecklingen. Inriktningen för gruppens arbete är att arbeta proaktivt och löpande stämma av vad som behöver utvecklas. Hur går RSG vidare i de här frågorna? Jag har stora förhoppningar på att arbetet ska ge resultat. En nyckelfråga är just informationshanteringen. Vi vet av erfarenhet att det är svårt att kommunicera internt så att alla känner sig tillräckligt informerade. I detta sammanhang finns flera försvårande faktorer. Det gäller till exempel sekretessfrågor från Polisens sida. Vi får ganska detaljerad och sekretessbelagd information inför olika aktiviteter. Dessa får inte spridas utan Polisen kräver att vi håller det i en liten krets. Samtidigt vill vår personal givetvis vara förberedd och i god tid få alla uppgifter som är av intresse. Det är en svår avvägning. Vart ska personalen ute på stationerna vända sig om de har frågor eller funderingar inom det här? Man kan vända sig till någon i gruppen eller till mig. Anna Dyne

5 Femte kvinnoprojektet Måndag den 9 maj träffades deltagare, testledare och ansvariga för Q5-projektet i Friidrottens hus för att starta det femte kvinnoprojektet på Räddningstjänsten. Deltagarna är alla kvinnor som genomför eller just genomfört SMO-utbildningen, och vill bli brandmän i Göteborg. Syftet med träffen var att bla. a. att få en genomkörare av de fysiska testerna för att ha ett utgångsvärde att referera till. Efter löpning och hopp gick man tillsammans med testledarna igenom förutsättningarna för projektet och fick prata om sina egna mål och träningsupplägg. I år är det stationerna Gårda och Öjersjö som bidrar till projektet tre kvinnor på var station som med testledarens stöd och egen träning siktar på att klara testerna vid nyrekryteringen i höst. Programmet är upplagt så att alla deltagare och testledare har gemensamma träffar en gång i månaden, under träffarna stämmer man av sina nivåer och genomför en gemensam aktivitet. Däremellan coachar respektive station varje deltagare individuellt med specialträning på det som behövs utvecklas. Nytt för i år är att vi har tio deltagare som inte kommer från Göteborg utan coachas på distans av Mikael Wennerbeck och Johan Ahlqvist. Det är femte gången som denna specialsatsning för kvinnliga brandmän genomförs. RSG har som målsättning att arbeta för en jämnare könsfördelning på alla våra arbetsenheter samtidigt är det ytterst viktig att de som anställs i utryckningstjänst har både intresset, motivationen och den fysiska förmågan att klara brandmannarollen på kort och lång sikt. Vi som arbetar med rekrytering har märkt att Jag tycker att ert projekt är riktigt bra och väldigt roligt att ni inte bara på papper vill få in fler tjejer utan även gör något i praktiken för att detta ska bli möjligt. många kvinnor som läser SMO-utbildning har både intresset och motivationen men har svårt att klara fystesterna, de behöver ofta lite extra teknik och specialträning för att klara gränserna. Genom våra duktiga och engagerade testledare kan vi erbjuda denna form av specialgnuggning inför våra rekryteringar. Detta har medfört att vi idag har lyckats anställa sju kvinnor i utryckningstjänst. Projektet ger oss också ett gott rykte i räddningstjänstsverige. Som en av deltagarna skrev: Jag tycker att ert projekt är riktigt bra och väldigt roligt att ni inte bara på papper vill få in fler tjejer utan även gör något i praktiken för att detta ska bli möjligt. Projektet pågår fram till att vi genomför rekryteringar, troligen i november. Förhoppningsvis har deltagarna då tränat upp sin fysiska förmåga, blivit ännu mer sugna på att jobba hos oss och vi som räddningstjänst lärt oss lite mer om förutsättningarna för att fungera som en blandad arbetsplats. Per Hassling Bobby Rose, du var var med och cochade i förra årets kvinnoprojekt? Vad innebar det och hur tyckte du att det var? Jag fick coacha ett antal tjejer som hade som mål att klara de fysiska gränsvärderna vi har vid anställning. Jag försökte att inte fokusera träningen så mycket vid det. Istället gav jag dem kunskap hur man ska träna sin kropp allsidigt med små hjälpmedel för att klara av jobbet i framtiden. De behöver en bra grundfysik och lära sig hur kroppen sköts om. Det var egentligen bara sista månaden som vi tränade för att prestera bra på testdagarna. Jag tyckte det var väldigt trevligt och se hur det växte fram tjejer som var mer förberedda för den fysiska delen av vårat arbete. Projektet pågick i cirka sex månader och det blev en hel del timmar vid sidan av min ordinarie arbetstid. Anna Augustsson, du var var med i förra årets kvinnoprojekt och har nu fått anställning som brandman på Öjersjö lag 4. Tyckte du att de träningstips och den coachningen du fick var bra? Jag är jättenöjd med den träningshjälpen som jag fick. Personligen så utvecklades jag mest styrkemässigt. Jag fick massor med bra tips längs vägen. Både vad det gäller övningar i sig och att använda rätt teknik. En rolig detalj var att vi förde träningsdagbok under denna perioden så att man kunde se sin egen utvecklingskurva. Framförallt var det enormt peppande att vara ett gäng som tränade för samma mål. Det var en rolig tid och vi tjejer som tränade på Öjersjö träffas fortfarande regelbundet

6 Trafikgruppen i Hamburg och Amsterdam Vi på Trafikgruppen har varit på utvecklingsresa till Holland och Tyskland, med inriktning på tung räddning. I Ramsdonkveer besökte vi Holmatros fabrik och diskuterade utvecklingen av nya verktyg. Vi fick även möjlighet att följa hela processen från råmaterial till färdigt verktyg. Därefter begav vi oss till Amsteel Fire Station som är den största brandstationen i Amsterdam med bl. a. inriktning på tung räddning. Här gick vi igenom alltifrån dykning till höjdfordon. Sedan vidare till Boccas Training Centre (Amsterdams brandskola) där de ligger långt fram med bra idéer och lösningar: tex. kan nämnas deras rökhus där branden styrs via en dator. Instruktören meddelade bara via radion: fire in the stairs och han som var dataansvarig tände metangasen ifrån kontrollrummet, det var imponerande. Vi åkte sedan mot Tyskland och Hamburgs brandakademi, deras brandskola. Där var det storövning med nya brandmän och befäl vilket var intressant att se. Framförallt uppställningen av personal, se bilden. Ett av målen med vår resa var spårvagnslyft och där har vi fått många bra och en del mindre bra idéer. Tony Engdahl Trafikgruppen har varit på utvecklingsresa till Holland och Tyskland, med inriktning på tung räddning. Övre raden: Peter Andersson, skolchefen Torsten, Tony Engdahl. Nedre raden: Torbjörn Pettersson, Magnus Thompson och Peter Volmefjord. Introduktion för nya brandmän Under våren genomfördes introutbildning av åtta nyanställda brandmän. Teori hade varvats med praktiska övningar likt våra stationers enhetsövningar. Eleverna fick gå igenom brandventilation kopplat till rökdykning och hur vi jobbar med rökdykning utifrån olika riskbedömningar gjorda av räddningsledaren. Det praktiska övningarna med offensiv brandventilation var uppskattat. Här ökades förståelsen hos brandmännen vid fel hantering respektive rätt hantering av denna riskreducerande åtgärd. Strålförarteknik och varma rökdykningar genomfördes på Karholmen. Dörrforcering var ett ämne som påvisade brister, vi övade på detta tills var och en kände sig bekväm med verktygen och problematiken med säkerhetsdörrar. Instruktörer från Frölunda och dess höjdgrupp övade under en förmiddag med säkring på tak och hög höjd. En heldag med trafiksektionen innehållande teori och körgårdsövningar samt körning på Nyanställda brandmän efter introduktionsutbildning. Välkomna till RSG! distrikt. Sista dagen på introduktionsutbildningen avslutades hos Kungälvs Räddningstjänst, här knöt vi ihop säcken på utbildningen. Brandmännen övade varm rökdykning och strålförarteknik i gasolcontainer med stora brandgasvolymer. Lycka till och varmt välkomna till RSG. Stort tack till instruktörerna från Kungälv! Per Månsson

7 Öjersjö och Mölnlycke hade ärenden på banken... Här ges förutsättningar och mål med insatsen. Öjersjö och Mölnlycke fick i början av april tillfälle att öva i en gammal banklokal i Mölnlycke centrum. Detta då ett helt kvarter ska rivas för att ge plats för bostäder, P-hus och galleria. Upplägget var att försöka efterlikna normalfallet gällande anspänningstid, utrustning, resursuppbyggnad m.m. Målsättning var att deltagarna skulle samöva och alltså vara frånkopplade under två timmar. För att detta skulle fungera fick vi hjälp av Lerum deltid. Vi genomförde övningen fyra kvällar i rad så att alla lag fick möjlighet att vara med. Vid en av övningarna var även en insatsledare knuten till övningen. Förutsättningarna var att en explosion hade inträffat i banklokalen, det kom mycket rök från lokalen samt att ett okänt antal människor saknades. Dörrforcering, säkert vatten, hög- normal riskmiljö, var de moment vi fokuserade extra på. Vi i övningsledningen vill rikta ett stort tack till Marcus på Tornstaden och Thomas hos Wallenstam för att vi fick möjligheten att genomföra övningen i deras lokaler, och inte minst Lerum deltid för att de upprätthöll beredskapen under fyra dagar åt oss. Sist men inte minst ett stort tack till Mölnlycke och Öjersjö för bra genomförda övningar. Göran Backlund Peter Svensson Lars Mattsson Alla kom ut

8 Kombinerad Rits- och En onsdag i slutet av april var båten Göte II tillsammans med Kortedala lag 1 ute och övade bordning på båt. båtövning Göte II fick order om att befinna sig vid Buskärsknöte strax öster om Vinga, för att invänta helikopterns position vid tiotiden på förmiddagen. Skepparen Classe Hedenskog blev uppkallad på kanal 67 via VHF-radion av piloten som beräknade körtiden till 5 10 minuter. Sedan bestämde man att Göte II skulle köra mot vindriktningen i ca 10 knop för att sedan vinscha ner en ytbärgare på Göte II den kursen gjorde att vi körde i den södra rännan in mot Göteborg. När väl ytbärgaren var på plats kunde han släppa tillbaka vajern med selen. I ändan på vajern sitter en krok där ytbärgaren fäst ett långt rep som han kan släppa ut eller dra in för att styra med när man vinschar ner material eller personer. För att det ska gå smidigt att ta ner personalen på däcket så förflyttar sig helikoptern strax ovanför båten för att sedan backa tillbaka för att använda båten som en referenspunkt. Övningen involverade flera olika funktioner exv. larmcentralen, båten Göte II, helikoptern, VTS, dvs. Vessel Traffic Service (de har hand om radiotrafiken i göteborgs hamn) samt JRCC, Joint Rescue Coordination Centre, ä.k. Sweden Rescue, dit alla nödsamtal till sjöss kommer. Detta var den första samövningen med Ritsstyrkan för Göte II. Vi hoppas på fler tillfällen där vi kan öva ihop med de olika förbundsövergripande funktionerna som t. ex dykarna. Johan Larsson Frölunda lag 1 Förstärkta förebyggande insatser RSG har sedan ca tre år tillbaka ett projekt med förstärkta förebyggande insatser i Södra Skärgården. Med förstärkta förebyggande insatser avses inte bara tillsyn utan även information och utbildning. Södra Skärgården omfattar Styrsö, Vrångö, Donsö, Asperö, Köpstadsö och Känsö. Anledningen till att RSG valt att utöka de förebyggande insatserna i Södra Skärgården är att insatstiderna för resurs-tillväxt är längre än för motsvarande objekt inom RSG. Detta gör det än viktigare att verskamheternas brandskydd håller hög klass. Planeringen av hur de förebyggande insatserna ska genomföras på respektive ö sker i dialog med företrädare för brandvärnen. Kunskapen om de lokala riskerna finns hos våra kolleger på dessa öar. Bo Carlsson

9 Äntligen skumenheterna på plats RSG har fått två nya Skumenheter för att kunna hantera brand i våra oljehamnar, tankbilsbrand men den ska även kunna verka som vattenenhet eller avspärrning vid trafikolycka. Några ur projektgruppen: Patrik Rooth, Ulf Reuterberg, Mikael Hansson, Mikael Ehn, Roger Andersson, Thomas Gertmo och Thomas Tell. Projektet med Skumenheterna startade för över två års sedan det bildades då en arbetsgrupp med personal från Lundby, Frölunda, Tekniska avdelningen, Insats & Beredskap samt Teknik & Materiel, säger Thomas Tell. Gruppen började med att samla information från några aktörer på marknaden. Förarbetet gav goda kunskaper kring olika skumsorter och system. En idé växte fram inom gruppen om att istället för att bygga traditionella skumbilar så kunde skumenheter placeras på lastväxlarflak. Fördelarna är många och jag tror att vi kommer byta ut bilen minst en gång innan vi bygger nya skumenheter igen. Skumenheten är helt oberoende av lastbilen. Om bilen krånglar kan vi fortfarande köra vidare med vårt skumflak, säger Thomas. Vi kan även använda lastbilen till att köra RSG:s andra flak. Utöver Lundby och Frölundas två nya skumenheter har Kortedala fått en ny lastväxlarbil med samma kapacitet. Detta gör att systemet blir flexiblare om något av fordonen krånglar kan lastväxlarna förflyttas inom förbundet beroende på vad som är prioriterat just då. Anna Dyne För Frölundas del ser jag även bilarna som en extra vattenenhet. Tidigare har det rekvirerats från annan station. Nu kan vi ta in bilarna som ett alternativt system vid till exempel villabrand. Mikael Ehn, styrkeledare Frölunda Det här har vi längtat länge efter! Nu har vi en modern utrustning och är slagkraftiga när det väl gäller. Att vi dessutom är först i Norden med just den här typen av bil är extra roligt. Patrik Rooth, brandman Lundby specifikation Skumflaken inkluderar två dieselmotorer, en skumtank och vattentank. Vatten/ skumkanonen kan enkelt ställas om till halv kapacitet med ett knapptryck. Manövrering sker med fjärrkontroll från upp till 300 m. Två skumrör med 80 meter slang som när slangen är fullt utdragen levererar skum automatiskt. Med enkla knapptryckningar kan olika skuminblandningar väljas och vatten och skum kan smidigt fyllas från andra fordon. Lastväxlare Fyraxlig 32ton sista axeln medsvängande Scania 400 Hk Skumflak 7500 liter vatten 2500 liter skumvätska 5000 liter/min vatten/ skumkanon 2 st dieseldrivna pumpar kapacitet: 5600 l/m Slangkärra Autom. slangutläggning och slangupptagning 1000 meter 76mm slang 1000 meter 110mm slang

10 I år deltog RSG för första gången i HBTQ-festivalen i Göteborg, som en del av arbetet med att lyfta mångfaldsfrågor på vår arbetsplats. Genom vårt engagemang i festivalen visade vi att RSG arbetar för att vara en modern och öppen organisation för alla. Andra delar i mångfaldsarbetet är till exempel Hammarkullefestivalen och Kvinnoprojektet. Regnbågsflaggan är en internationell symbol för mångfald. Genom att hissa den på våra stationer under festivalen visar vi vårt stöd i arbetet för alla människors lika värde och rättigheter. Flaggan visar precis det vi vill förmedla; hos oss får man vara olika. Vi vill att alla som arbetar på Räddningstjänsten Storgöteborg känner sig respekterade, delaktiga och trygga oavsett kön, sexuell läggning, ålder, etnicitet, funktionshinder etc. det är en mänsklig rättighet. Det har varit spännande och roligt att arbeta med HBTQ-festivalen och vi har fått många positiva reaktioner bland allmänheten, inte minst fick vi applåder när vi gick i regnbågsparaden. Mångfaldsarbetet är viktigt för vår organisation och är en ständigt pågående process som inte får avstanna när festivalen är slut. Nu återstår arbetet med att utvärdera vår medverkan, samla ihop tankar och synpunkter för att vi ska bli ännu bättre i vårt framtida mångfaldsarbete. Vi vill tacka alla som har arbetat och engagerat sig under festivalen, ni har varit fantastiska! Arbetsgruppen för HBTQ-festivalen Kristina Nyström Svensson, Johan Ahlqvist, Mia Dahlström, Nils Andréasson, Anna Lerén Foto: Anna Lerén, Gunnar Lindahl

11

12 Dykövning i Aspen Styrkorna får larm om att två personer saknas i sjön Aspen. Lerum är först på plats med ytlivräddare och Gårda strax efter med sin dykenhet. Bosse Andersson, Thomas Andersson och Morgan Jönsson har planerat och förberett övningarna. Vi har lagt ut två dockor som de får hjälpas åt att söka efter, berättar Bosse Andersson. Målet med övningarna är detsamma för alla lagen men metoderna varierar, vilket gör det hela ännu mera lärorikt. Gårda och Lerum har tillsammans vid fyra tillfällen genomfört dykövningar i sjön Aspen. Den här övningsdagen är det ytlivräddarna från Lerum som hittar den första dockan. Dykarna från Gårda får tampas med strömt vatten och dålig sikt, trots detta hittar det den andra dockan efter en stund. När dockor, dykare och båt är på land igen har alla en gemensam genomgång. Övningar som de här är bra. Då får vi veta vad som förväntas av oss vid den här typen av larm, säger Lerumsstyrkan. Vi får även förståelse och rutin på hur vi ska arbeta nästa gång, då det kanske är ett skarpt larm. Anna Dyne Favorit i repris Även i år var dykare från Gårda med när Göteborgs stad skulle städas på initiativ av fastighetsägare, näringsidkare och det kommunala Trygg och vacker stad. Dykarna från lag 2 var på plats vid Lejontrappan i några timmar och fick upp cyklar, staket och vägskyltar. Självklart vill vi hjälpa till att hålla vår stad ren, säger styrkeledare Magnus Eurén. Vi passar också på att testa vår utrustning och så får våra dykare ett övningsdyk

13 Lyckad logistik vid flerstationsövning I april genomförde Team Norr ett antal flerstationsövningar i området runt Säve Depå. En grupp; operativa gruppen Team Norr, bildades, med ansvar för att planera och arrangera hela övningsveckan. Där ingick Thomas Forslid, Ulf Lindgren, Daniel Andréasson, Martin Olsson, Peter Wäli, Peter Andersson, Ronnie Liljeqvist och Tord Johansson. Det finns ett stort behov av den här typen av övningar, säger Thomas Forslid sammankallande för gruppen. Tidigare har det varit mycket fokus på annan verksamhet inom RSG. Nu har personalen på teamet själva fått vara med och bestämma vad de vill och behöver öva mer på, fortsätter han. Under den veckan som övningarna pågick svarade en speciellt tillsatt dagtidsstyrka för beredskapen på respektive station. För att kunna lösa logistiken krävs det att man redan på ett tidigt stadium blandar in flera olika intressenter såsom LC, staben, TA, och IL/IC, säger Thomas Forslid. Under övningsdagarna fanns det möjlighet för brandmännen att öva på sin baskunskapsnivå. Det genomfördes även rökdykarövning med avlösning, en omfallsövning samt en kemövning där en lastbil läckt ut salpetersyra. Vi är väldigt nöjda med de här dagarnas resultat, vi har nått de mål och syften vi hade. Vi fick ihop en samövning där den operativa kunskapen kunde kvalitétsäkras, säger Thomas Forslid. Under de här dagarna har vi fått positivt bemötande och stort engagemang från alla lagen. Redan nu planerar gruppen för ännu en övningsvecka, förhoppningsvis under vecka 42. Bosse Andersson och Leif Johansson lägger upp taktiken... Stefan Lindh, Tina Laas och Benny Renlundh svettiga och glada efter en lyckad rökdykarövning

14 RSG deltog på Universeums Räddningsvecka Under påsklovsveckan hade Universeum Räddningsvecka. Polis, ambulans, sjöräddning och räddningstjänst var representerade. Gårda dagstyrkas deltagande under onsdagen samordnades med hjälp av vår SMO-koordinator Marcus Örnroth. Besökare och förbipasserande fick se oss demonstrera brand i olja på spis och brand i kläder. 110 Arneqvist lyckades både släcka och tända om vartannat. Vi hade bra stöttning av 159 Wänström denna dag som tog hand om alla brinnande dockor på ett föredömligt sätt. Vår nya fina räddningsenhet visades upp och glänste i solljuset. Höjdenheten sträckte stolt upp sig över Göteborgs stad och Universeums många besökare. Inne i entrén stog Marcus, Jessica Berntsson och Stefan Olsson och svarade på frågor om hur man blir brandman, vad vi gör på dagarna, kläder och utrustning plus vikten av att ha brandvarnare hemma m.m. Roger Peander Styrkeledare Gårda Origodagen Frölundas lag 1 var inbjudna till Origodagen på det gamla Kodakhuset som sen några år tillbaka fått nytt liv. Under ett par timmar visade vi vår bil och pratade brandskydd med ung som gammal. Barnen var mest intresserade av brandbilen och att få prova barnbranddräkterna som vi hade med oss. Och de glada föräldrarna fotograferade stolt sina barn. Många ville veta hur många brandvarnare man ska ha, och var de ska sitta. Och om det finns någon lag som säger att man måste ha brandvarnare och brandsläckare. Ett av barnen blev väldigt exalterad över brandslangarna, men ställde en fråga som vi blev konfunderade över: Var är branden? De fanns också möjlighet för barnen att klättra i stege med slang, samtidigt som en fotograf förevigade det hela. Mitt i alltihop gick automatlarmet på ICA Kvantum. Vi hade kort framkörningstid, i princip ingen alls, och överraskade personalen med vår snabbhet de hade tydligen försökt att elda upp grillbitar... Frölunda Lag 1 Spiroline DP1 Kortedala har fått ett komplement vid kemdykning i form av landluft. Med Interspiros system Spiroline DP1 kan man förlänga aktionstiden för kemdykarna så att de i princip kan jobba utan att tänka på luften. Kemdykning drar ju som bekant mycket luft då även dräkten har ett luftflöde. Med landluften så kan kemdykarna jobba längre, det är orken som sätter gränsen. Systemet består av en väska med manöverdel samt två väskor med luftslang (60 m). Kemdykarna har också ett vanligt luftpaket på ryggen som säkerhet. Landluftslangen kopplas in via reservluftsventilen på den vanliga regulatorn. Systemet är smidigt att jobba med men man får tänka på att man inte snurrar in sig i varandra som kemdykare. Landluften förenklar jobbet vid Avancerad Indikering där aktionstiderna är långa för att få fram mätresultat. En annan fördel med systemet är också att saneringen av kemdykarna underlättas då man inte har bråttom vid tvätten. Erik Skåpdal Brandman Kortedala

15 Stort intresse på Biskopsgårdens dag personer besökte Biskopsgårdens dag och de flesta tog del av RSG:s uppvisning och monter. Vi hade bl. a. Brand i bostad-foldern på många språk och det blev succé, säger SMO-samordnare Christian Weberberger. trots konkurrens av såväl Göteborgsvarvet och moskédemonstrationer den 21 maj lockade Biskopsgårdens dag på Svarte Mosse en rekordpublik. På plats, med en egen monter var Lundby station och lag 4 med Bo Ringstöm som speaker och enligt SMO-koordinator Christian Webergberger gav besöket mersmak. Polisen var också på plats, att vi och polisen visar oss under ordnade förhållanden kändes väldigt uppskattat av medborgarna. Det är ett perfekt forum att nå ut till de vi normalt sett inte når, säger Christian. I montern fanns bl. a. Brand i bostad-foldern på flera olika språk. Den har tidigare bara funnits mångspråkig för nedladdning på Räddningstjänstens hemsida, men att den nu fanns också i fysisk form gjorde många intresserade. Ja det var mycket lyckat, och Biskopsgårdens dag kommer nog att växa sig ännu större. Vi är på plats nästa år igen, säger Christian Weberberger

16 Kunskap & Kamratskap Styrkor från Lindome och Kungsbacka på enhetsövning. Så har ännu en period av enhetsövningar kommit till sin ände. Temat för den här perioden har varit laganda och kommunikation. Dagen startade med att lagen fick göra en egenskattning av sitt arbetslag där vi ville ha fram två ord som symboliserade laget och vad man står för, exv. kunskap, kamratskap. De två ledord varje lag valde följde sedan med laget under dagen och plockades fram vid genomgångar efter olika övningsmoment. Trafiksektionen deltog under förmiddagen och informerade om skador på fordonen år 2010, samt om däck på våra tunga fordon. En momentbana genomfördes där lagen gick igenom övningen tillsammans med instruktören och uppskattade tiden som det skulle ta att genomföra övningen. Här var kommunikation och planering nyckeln till framgång. Sista övningen för dagen var en pulsbaserad varm rökdykning där vi mätte temperatur och vikt före och efter avslutad övning. Det som var intressant att se var att rätt funktionsställ under ger lägre kroppstemperatur. Tilläggas bör att samtliga deltidsstationer har genomgått samma kvalitetssäkring. Tack från oss på Brand- och Räddningsskolan, vi önskar er en trevlig sommar med mycket sol och bad! Per Månsson Kristoffer Whater Rådigt ingripande vid villabrand i Askim Tack vare Jan Books snabba och rådiga ingripande kunde en kvinna räddas till livet vid en villabrand på Hultsgata i Askim. den 25 april klockan 13:07 fick RSG larm om brand i en villa i Askim. Jan, som bor i området, hörde en kraftig smäll och såg svart rök välla ut från grannhuset. Han sprang dit och fick veta att två personer hade tagit sig ut men att det fanns en kvinna kvar därinne. Jan slog sönder ett fönster, tog sig in i det rökfyllda huset och hjälpte kvinnan ut. -Brandförloppet var mycket snabbt, när vi kom till platsen var huset helt övertänt. Jans snabba agerande räddade kvinnans liv, säger räddningsledare Mats Karlsson. Fredagen den 27 maj delade Nils Andréasson ut blommor och diplom till Jan på Frölunda brandstation. Jan har gjort ett rådigt och osjälviskt ingripande som visar prov på mod och civilkurage. Detta är något som vi vill uppmärksamma. Med på ceremonin fanns personer som på något sätt var inblandade i branden på Hultsgata: Urban Samuelsson från Ledningscentralen, hela Lag 2 på Frölunda, insatsledare Lars-Göran Jonsson och olycksutredare Ulf Bergholm. Jan var där med sin fru och dottern Wilma tre år. Jag är både rörd och hedrad över att få ta emot den här utmärkelsen, sade Jan när han tog emot diplomet från Nils. På frågan om han skulle göra samma sak igen, svarade han tveklöst ja. Anna Dyne

17 Brand-SM i halvmarathon Parallellt med Göteborgsvarvet gick Brand-SM i halvmarathon av stapeln den 21 maj. Det var en perfekt löpardag med lagom sol och vind. Lite drygt 600 hade anmält sig till denna tävling och det var 52 stycken från Storgöteborg. Ett mycket lyckat arrangemang som samlar så mycket brandfolk från hela Sverige. Det blir troligtvis Brand SM i Göteborg även nästa år och då kanske det ökar igen. Resultatlista finns på där man kan se sin placering. Nedan: Glada Göteborgare laddar innan starten. Ovan: Tjejligan från Stockholm. Foto Håkan Strömberg Årets RIFare Maria Holmin, gratuleras av Reidar Johansson. Maria har haft stora framgångar i badminton. Grattis Maria och lycka till i fortsättningen!

18 För att Göteborg skulle vinna turneringen krävdes nu vinst i sista matchen med hela tjugoen måls övervikt! Rafflet i Lund Det blev stor slutspelsdramatik i årets Brand-SM i Handboll. Räddningstjänsten Syd i Skåne bjöd in till årets slutspel i handboll. Matcherna spelades i Lunds nya arena Swedbank Arena Lund. En fantastisk handbollsarena med en underbar närkontakt mellan spelare och publik en stor eloge till Räddningstjänsten Syd som genomförde ett perfekt arrangemang, dessutom för att Skåne var tillbaka i Svenska Brandmästerskapen i handboll, förbundet hoppas givetvis på ännu fler lag från vårt avlånga land. Det stod ganska snart klart att Räddningstjänsten Syd eller Räddningstjänsten Storgöteborg RIF skulle erövra de ädlaste medaljerna i 2011 års mästerskap. Skulle det rent av bli guld för Syd som spelade på hemmaplan? Göteborg mötte Södertörn i första matchen och vann med siffrorna Bästa målskyttar i Göteborg blev Hans Wunder med fem mål och Patrik Johansson med tre, resten av målen var jämt fördelat i laget. Göteborgs match mot Syd blev oerhört dramatisk, där Göteborg gick till halvtidsvila med ledningen 8 6. I andra halvlek startade Syd starkt och tog kommandot i matchen, men Göteborg hämtade nya krafter och på övertid svarade RIK:s oldtimer Janne Kraka Bergström för en kvittering på stopptid! Matchen slutade en seger här för de välspelande skåningarna hade inneburit deras första guldmedaljer, nu blev det andraplatsen för andra året i rad. Göteborgs målskytteri dominerades av L-G Kämpendahl med sina sju mål och Hans Wunder med fyra. I sista matchen för dagen möttes Göteborg och Stockholm, som tyvärr fick spela hela matchen med bara fem utespelare efter en skada. För att Göteborg skulle vinna turneringen krävdes nu en vinst med hela tjugoen måls övervikt! Otroligt nog vann Göteborg matchen med just denna marginal i siffrorna och spelade därmed hem sin 40:e mästerskapstitel sedan Bästa målskyttar: Johan Wendt 7, Patrik Johansson 6, L-G Kämpendahl 5, Thomas Andersson 5. Det ska tilläggas att både Södertörn och Stockholm kom med decimerade trupper, vilket givetvis försvagade dessa duktiga lag i det långa loppet. Självklart hoppas vi på fyra starka lag till nästa års turneringen i Stockholm och varför inte fler lag i en härlig handbollsgemenskap! Claes Borgström f.d. ordförande i RIF och SBRIF 2011 års tabell Göteborg Räddn. Syd Södertörn Stockholm Göteborg vann mästerskapet på mer gjorda mål. Mästarlaget Göteborg efter 40:e segern sedan starten Stående från vänster: Claes Borgström, Per-Anders Lindfeldt, Hans Wunder, Lars-Gunnar Kämpendahl, Kristina Lindfeldt, Magnus Hedberg, Gunnar Lindahl, Janne Kraka Bergström, Jörgen Jakobsson, Roger Peander, Mikael Bouvine och Kent Andersson (lagledare). Sittande från vänster: Patrik Johansson, Jonas Noldal, Johan Wendt, Jan Carlsson, Lars-Inge Andersson, Andreas Krantz och Thomas Andersson

19 Välkomna! Räddningstjänsten Storgöteborg hälsar följande nya medarbetare välkomna. Henrik Rosenqvist Ålder: 28 Arbetar som: Handläggande brandingenjör, Team Öst Bakgrund: Brandskyddsprojektör inom konsultbranschen. Bor: Kallebäck Fritidsintressen: Resor, goda vänners sällskap. Ljud & bild. Morgan Johansson Ålder: 53 Arbetar som: Personalspecialist med fokus på arbetsmiljö. Bakgrund:.Arbetat med personal och srbetsmiljöfrågor de senaste tio åren i landstinget i Värmland, samt inom privat industri då främst fordonsindustrin. Familj: Sambo Bor: Annedal och Karlstad erik grunnesjö Ålder: 27 Arbetar som: Brandingenjör på Team Öst Bakgrund: Uppvuxen i Norrköping, tidigare arbetat inom vården samt med höghöjdsjobb. Bor: Tillfälligt inneboende hos lillebror i Johanneberg. Fritidsintressen: Att klättra i Utby och Bohuslän. Askim flyttar till Frölunda Askims brandvärn har flyttat till Frölunda brandstation. På Frölunda brandstation har en omdisponering av ytor och en mindre ombyggnad gjorts för att skapa utrymme för Askims tolv värnbrandmän och deras tre fordon. Tävling Din bästa sommarbild! Du kanske har förevigat ett speciellt semesterminne, en rolig händelse, den stora fisken, grillkvällen, segeltävlingen eller kvällsbadet? Var med i tävlingen om den bästa sommarbilden. Skicka in din sommarbild till Brandscoopet. En jury utser det tre bästa bilderna. Vinnarna belönas med varsin biobiljett. Skicka ditt tävlingsbidrag senast 15 augusti till: Juryn består av redaktionen för brandscoopet. Bilderna kommer att visas på insidan. Styrelsen för NBS Göteborg vill här tacka alla på RSG som hjälp och stöttat oss i vårt arbete med att göra bra och lärorika dagar för våra brandkamrater ifrån nordens länder, ett särskilt tack till personalen på Färjenäs som höll i hela arrangemanget kring brandmässan under torsdagen. Styrelsen Göteborgs brandpersonals studiekassa Pensionärer Juli Ingemar Frej Christer Börjesson Hans Olsson Tack Augusti Inger Ortander 50-åring Lars Mattisson På nya tjänster Petter Backlund, Insatschef UVA Marie Caldenby, Förbundsjurist DS Tack alla ni på Mölndalstationen för den fina avtackningen. Jag blev både glad och överraskad. Tidan Tack för all uppvaktning i samband med min pensionering. Bengt Bernhardtz Tack för uppvaktningen på min 50-årsdag. Sven-Erik Pedersen Ett stort tack till Er alla som kom på min avtackning när jag gick i pension efter 43 år på RSG. Det har alltid varit med glädje som jag har gått till jobbet på LC, tack vare trevliga och goa arbetskamrater. Jag har även fått många härliga vänner på SOS Alarm som jag också vill tacka för att ni kom ihåg mig denna dag. Jag kommer att sakna er alla! Hasse Thorn Jag vill tack alla i Fenix, i receptionen och Annika Boberg på Kommunikationsstabenför att ni var så snälla mot mig den dagen jag praktiserade på räddningstjänsten. Det var jätteroligt. Ellinor Karlenfjäll-Andrén Klass 5 på Herrgårdsskolan

20 Avsändare: Posttidning Räddningstjänsten Storgöteborg Box Göteborg B Brinner för mustaschkampen Under perioden 1-26 maj hade alla på lag 3 på Angereds brandstation mustasch. Varför det, Mikael Andreasson styrkeledare på laget? Vi var med i mustachkampen som innebar att vi samlade in pengar och odlade mustach. Pengarna gick till insamling för prostatacancer. Det började med att vi vill utmana Kortedalas tredjelag, de var med förra året så vi tyckte att det kunde vara en kul grej. Tyvärr hoppade de av på vägen, men vi beslutade oss för att fortsätta. Hur gick det för er? Vi samlade in kronor, det är ungefär mer än vad vi hade trott. Eftersom Kortedala samlade in kronor förra året trodde vi att det skulle hamna där ungefär. Ett tag låg vi på femte plats i hela Sverige. Då intresserade sig media. De gjorde bland annat en radiointervju i P4 och Metro gjorde ett reportage om oss. De fem bästa lagen som var med i mustachkampen vann en fotbollresa till Bologna med fotbollsspelaren Kenneth Andersson. Vi hade bestämt att vi skulle lotta ut resan till någon som skänkt pengar till oss, tyvärr ramlade vi ner på sjunde plats de sista timmarna. Det blev ingen fotbollsresa men vi är ändå jättenöjda. Det var många som skänkte pengar till oss, Vaxholms deltid, Olofstorps värn och många andra runt om i Sverige. Tack för det! Nästa år hoppas vi på ännu större uppslutning, vi är redan taggade och vill här utmana andra lag på RSG att ställa upp. Nästan alla känner eller vet någon som drabbats av prostatacancer, det sägs även att risken ökar för brandmän, därför brinner vi extra mycket för den här kampanjen, avslutar Mikael Andreasson. Anna Dyne Nästa år utmanar Angered övriga brandstationer att vara med i kampen och samla pengar och mustasch. och apropå mustascher... så här såg det ut i Brandkårens IF 1979 vare sig det pågick någon insamling eller inte! BRANDKÅRENS IF. Seriesegrare div.1 Korpen Bakre raden: Gunnar Kämpedahl, Olle Berglund, Claes Bjelkholm, Thomas Augustsson, Mikael Palmér, Harald Jansson. Främre raden: Karl-Erik Pettersson, Christer Bredow, Kai Axelsson, Göran Teiler, Lasse Segerdahl, Jörgen Ohlsson. Foto: Ulf Svensson

Konferens om anlagd brand sid 10 12

Konferens om anlagd brand sid 10 12 Räddningstjänsten storgöteborgs personaltidning nummer 6/2011 Konferens om anlagd brand sid 10 12 Jag tycker det är bra med en utmärkelse som uppmuntrar människor att reagera och hjälpa en medmänniska.

Läs mer

Alex Giles, sommarvikarie. Alla visste att det var mitt första allvarliga larm och de var fantastiska mot mig

Alex Giles, sommarvikarie. Alla visste att det var mitt första allvarliga larm och de var fantastiska mot mig RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORGS PERSONALTIDNING NUMMER 4/2011 Nära inpå reaktioner på forskning om brandmän Rätten att inte bli diskriminerad Bästa sommarbilden har korats! Alla visste att det var mitt

Läs mer

Brand scoopet. Evenemangsstaden Göteborg. "Innehållet ska kunna användas som underlag vid planering av lokalt förebyggande arbete.

Brand scoopet. Evenemangsstaden Göteborg. Innehållet ska kunna användas som underlag vid planering av lokalt förebyggande arbete. Brand scoopet Nr 3/2014 "Innehållet ska kunna användas som underlag vid planering av lokalt förebyggande arbete." Tove Nyth om den nya rapporten från Olycksutredning & analys. sida 4 Evenemangsstaden Göteborg

Läs mer

Brand scoopet. Framtidens larmställ? Nytänk för. 365 dagar på 5 minuter Om. DESSUTOM Cancerforskning Webb Sportlov. sida 6

Brand scoopet. Framtidens larmställ? Nytänk för. 365 dagar på 5 minuter Om. DESSUTOM Cancerforskning Webb Sportlov. sida 6 Brand scoopet Nr 1/2014 Framtidens larmställ? sida 6 Nytänk för sågar sida 15 365 dagar på 5 minuter Om 2013 års verksamhet mittuppslaget "Fokus just nu är rekrytering och det ser bra ut, vi har ett av

Läs mer

EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014. Medarbetarundersökningen. KaSam på Cypern. Förflyttningsteknik

EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014. Medarbetarundersökningen. KaSam på Cypern. Förflyttningsteknik R E S P E K T K O M P E T E N S H E L H E T S S Y N EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014 Medarbetarundersökningen KaSam på Cypern Förflyttningsteknik Vi fortsätter att utvecklas tillsammans! början

Läs mer

Ordförandekonferens med fokus på medlemsrekrytering

Ordförandekonferens med fokus på medlemsrekrytering PÅ GRÄNSEN www.tullkust.se Medlemstidning för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Nr 3 oktober 2014 Ordförandekonferens med fokus på medlemsrekrytering Tullrådsmöte Dagordningen var även denna gång

Läs mer

Designskolan i UMEÅ presenterar del2

Designskolan i UMEÅ presenterar del2 brandmännens riksförbunds branschtidning Information till dig i räddningstjänsten som ser mer än sambandet mellan kvalitet och säkerhet N3 10 Proud member of the European and the International Firefighters

Läs mer

Pitekvarten. Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11. Vad är piteandan?

Pitekvarten. Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11. Vad är piteandan? Pitekvarten En tidning för alla medarbetare på Piteå kommun Nr 3 2011 Vad är piteandan? läs mer på sidan 19 Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11 3 E-lönebesked... 8 ny organisation...

Läs mer

Snabb utrymning hindrade katastrof sid 4

Snabb utrymning hindrade katastrof sid 4 Räddningsverkets tidning Nr 4 2005 Snabb utrymning hindrade katastrof sid 4 Potatischips förrädisk brandrisk sid 3 Allt från Brand 2005 sid 6 2 inledaren Sirenen Nr 4 2005 Redovisar inte brandskyddet Kommunerna

Läs mer

Kunskap + erfarenhet = effektiv insats

Kunskap + erfarenhet = effektiv insats ledaren Räddnings Svenska Brandbefälets Riksförbund nr 3 2011 Kunskap + erfarenhet = effektiv insats Det borde införas en norm för räddningsinsatser Vad har man som organisation att vinna på jämställdhet?

Läs mer

Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008. Insats skogsbrand. Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen

Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008. Insats skogsbrand. Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008 Insats skogsbrand Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen 2 inledaren Sirenen Nr 5 Augusti 2008 Dramatisk sommar och stormig höst

Läs mer

Ska bli bäst i klassen på jämställdhet

Ska bli bäst i klassen på jämställdhet VEMS ANSVAR? SID 18 NY MSB-CHEF SID 4 Fel lägga ansvaret på individen Nu får andra gnälla på mig En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #8 2010 Brandstationen i Lund ska bli

Läs mer

SKOLIDROTT. Zlatan mötte schysta vinnare. Lisa Nordén vill vara bäst Rektorn har en viktig roll Så bildar du en förening Idrotten tog över Almedalen

SKOLIDROTT. Zlatan mötte schysta vinnare. Lisa Nordén vill vara bäst Rektorn har en viktig roll Så bildar du en förening Idrotten tog över Almedalen NUMMER 3 2013 SVENSK SKOLIDROTT TIDNINGEN FÖR DIN SKOL-IF Zlatan mötte schysta vinnare Lisa Nordén vill vara bäst Rektorn har en viktig roll Så bildar du en förening Idrotten tog över Almedalen Sid 12

Läs mer

års ning13 redovis Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund 2013 1

års ning13 redovis Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund 2013 1 års redovis ning13 Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund 2013 1 Året i korthet Södertörns brandförsvarsförbund firade 20 år som framgångsrikt räddningstjänstförbund. I varje medlemskommun

Läs mer

Svåraste insatsen i modern tid

Svåraste insatsen i modern tid Räddningsverkets tidning Nr 7 November 2005 Svåraste insatsen i modern tid sidan 3 Brandmannens nya roll sidan 6 2 inledaren Sirenen Nr 7 2005 Vilken beredskap för internationella katastrofer ska vi ha?

Läs mer

Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009. Västra kajen. Vi valde VätterHem och Österängen

Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009. Västra kajen. Vi valde VätterHem och Österängen Vi i VätterHem Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009 Västra kajen Nu är arkitekttävlingen avgjord - Tham & Videgård Hansson Arkitekter från Stockholm har gjort det vinnande förslaget

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

Eva Nordmark gäst vid babords pollare

Eva Nordmark gäst vid babords pollare PÅ GRÄNSEN www.tullkust.se Medlemstidning för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Nr 1 april 2012 Eva Nordmark gäst vid babords pollare Årsmöten Politikerträff i Sundsvall 1 Nyheter från 1 januari

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Västgöten. Årg. 19 Nr 1-2012

Västgöten. Årg. 19 Nr 1-2012 Västgöten Årg. 19 Nr 1-2012 Officiellt organ för handikappidrotten i Västergötland F Kälkhockey i Vänersborg F Per klar för London F Årets ledare positiv och pålitlig F Konsten att gå till historien F

Läs mer

Kunskap & Kompetens. Är det dags att reformera deltidskårerna i grunden? Läs och förstå både lag och räddningstjänstbegrepp

Kunskap & Kompetens. Är det dags att reformera deltidskårerna i grunden? Läs och förstå både lag och räddningstjänstbegrepp Föreningen Sveriges Brandbefäl nr 4 2012 Kunskap & Kompetens Läs och förstå både lag och räddningstjänstbegrepp Är det dags att reformera deltidskårerna i grunden? Sid 12 Sid 22 Sid 17 Sid 20 Sid 35 Användarna

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Årsredovisning 2010 Året i korthet Med Nacka fick Södertörns brandförsvarsförbund sin tionde medlemskommun. Övertagandet av verksamheten i Nacka brandförsvar skedde redan

Läs mer

» Journalister har väl traditionellt haft ett visst motstånd mot att granska just räddningstjänsten.«

» Journalister har väl traditionellt haft ett visst motstånd mot att granska just räddningstjänsten.« NR 4 2014 I FOKUS: Media» Det vore olyckligt om vi vid nästa stora händelse inte hade lärt oss något av den här händelsen. Journalister har väl traditionellt haft ett visst motstånd mot att granska just

Läs mer

MSB. Rapport: Attityder till jämställdhet inom räddningstjänsten. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB

MSB. Rapport: Attityder till jämställdhet inom räddningstjänsten. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB MSB Rapport: Attityder till jämställdhet inom räddningstjänsten Maj 21, Markör Marknad och Kommunikation AB Attityder till en jämställd räddningstjänst 21 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396,

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Missa inte tåget 1 maj!

Missa inte tåget 1 maj! 3 april 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst Missa inte tåget 1 maj! OPINION Demonstrera 1 maj - både för och emot! T iotusentals kvinnor inom vård och omsorg kan inte

Läs mer

Praktik för livet hos Norrhälsinge sid 16-17. Utbildning för utryckningsförare sid 3. Allt från Brand 2006 i Sundsvall. Dålig koll på brandskyddet

Praktik för livet hos Norrhälsinge sid 16-17. Utbildning för utryckningsförare sid 3. Allt från Brand 2006 i Sundsvall. Dålig koll på brandskyddet Räddningsverkets tidning Nr 4 Juni 2006 Praktik för livet hos Norrhälsinge sid 16-17 Utbildning för utryckningsförare sid 3 Dålig koll på brandskyddet sid 4 20 år med Räddningsverket sid 19-25 Allt från

Läs mer

Svenska Livräddningssällskapet Verksamhetsberättelse 2011 SID 2

Svenska Livräddningssällskapet Verksamhetsberättelse 2011 SID 2 verksamhetsberättelse årsredovisning 2011 SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPET ÄR SEDAN 2012 MEDLEMMAR I FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd - FRII, har till uppgift att verka för ett gynnsamt klimat

Läs mer

Sjövärnsposten. 100 åringen firades. Livet på sommarskolorna. En resa på Göta kanal. medlemstidning för sjövärnskåren

Sjövärnsposten. 100 åringen firades. Livet på sommarskolorna. En resa på Göta kanal. medlemstidning för sjövärnskåren Sjövärnsposten medlemstidning för sjövärnskåren 100 åringen firades Livet på sommarskolorna En resa på Göta kanal nr3 2013 Notiser Ledare Nationaldag i Malmö Även i år var Öresunds Sjövärnskår med under

Läs mer

Båtfärd mot hemligt mål. Starkt verktyg i den skärpta konkurrensen. Hemsidor och mycket mer på gång. Kvalitetssäkrar. Ett års Jobb inför Fritidssidan

Båtfärd mot hemligt mål. Starkt verktyg i den skärpta konkurrensen. Hemsidor och mycket mer på gång. Kvalitetssäkrar. Ett års Jobb inför Fritidssidan TIDNINGEN FÖR MEDARBETARE INOM ICA-KONCERNEN handlarna ARGANG 31 FOTO ALLAN KARLSSON Båtfärd mot hemligt mål Hemlighetsmakeri in i det sista när DE Kungälv skulle fira 20 år. Följ dem på festligheterna;

Läs mer