2005:19. Hotell Båstad. Antikvarisk förundersökning 2004/2005. Mia Jungskär och Kristina Nilén. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2005:19. Hotell Båstad. Antikvarisk förundersökning 2004/2005. Mia Jungskär och Kristina Nilén. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne"

Transkript

1 2005:19 Hotell Båstad Antikvarisk förundersökning 2004/2005 Mia Jungskär och Kristina Nilén Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne

2

3 Rapport 2005:19 Hotell Båstad - en interiör från 1920-talet Antikvarisk förundersökning Båstad socken Båstad kommun Skåne län Mia Jungskär och Kristina Nilén

4 Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Kristianstad Box 134, Stora Torg Kristianstad Tel vx, Fax Lund Box 153, St Larsomr. Byggnad Lund Tel vx, Fax Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien i Skåne Rapport 2005:19 ISSN Omslagsfoto: Cafét/rökrummet, foto Mia Jungskär Kartor ur allmänt kartmaterial, Lantmäteriverket, Gävle. Dnr

5 Hotell Båstad Innehåll Inledning 5 Byggnadshistorik 5 Märta Måås-Fjetterström 12 Generella riktlinjer 12 Färgsättning 14 Klassificering av kulturhistoriskt värde 18 Placering av nya funktioner 18 Inspiration för nygestaltning 20 Inspirationsbank 21 Typindelningar 30 Vanliga lamptyper 30 Vanliga fönstertyper 32 Rumsredovisning: plan -1 rum Rumsredovisning: plan 0 rum Rumsredovisning: plan 1 rum Rumsredovisning: plan 2 rum Äldre foton 91 Referenser 97 Bilaga 1 Bilaga 2 Förteckning över textilier av Märta Måås-Fjetterström Planritningar med rumsnumrering och kulturhistorisk värdering

6 Hotell Båstads placering i Båstad Båstads kommun i Skåne

7 Inledning Inför framtida invändig restaurering och ombyggnad av Hotell Båstad har Regionmuseet Kristianstad fått i uppdrag att utföra en antikvarisk förundersökning. Målsättningen med restaureringen är att bibehålla men även förstärka intrycket av den helgjutna och påkostade interiören. Syftet med den antikvariska förundersökningen är därför att förtydliga och precisera dels befintliga kvaliteter som ska bevaras och iståndsättas, dels redovisa förvanskade kvaliteter som kan återskapas. Dessa uppgifter sammanfattas under Generella riktlinjer och kompletteras med ett specifikt åtgärdsprogram för varje enskilt rum, som återfinns i Rumsredovisningen Då större delen av källarvåningen utgörs av ganska sent tillkomna köksregioner och sannolikt även i framtiden kommer att ha kvar denna funktion har det inte ansetts vara meningsfullt att inkludera denna del i den antikvariska förundersökningen. Samma resonemang gäller för mittregionen av entréplan, se ritning. Dessa utrymmen kommenteras endast i övergripande ordalag. Uppdraget var ursprungligen tänkt att utföras i nära samarbete med arkitekt. Eftersom projekteringen i nuläget har skjutits på framtiden utformas föreliggande rapport som ett antikvariskt projekteringsunderlag. Utifrån den fördjupade kunskap om byggnaden som inventeringen gett ges även förslag på material och utföranden för nya delar så att de ska kunna harmoniera med helheten. Inledningsvis ges en byggnadshistorisk presentation för att öka förståelsen för Hotell Båstads kulturhistoriska betydelse. Byggnaden utgör en viktig representant för den blomstrande badortsepoken under 1900-talets första hälft men är intressant även för sina arkitekturhistoriska och arkitektoniska kvaliteter. Det är denna anrika tradition och självklara plats i Båstads 1900-talshistoria som med pågående restaureringsprojekt skall bevaras och förstärkas. Byggnadshistorik Tillkomsten av Hotell Båstad hör intimt ihop med Båstads utveckling som känd badort i början av 1900-talet. Badortseran tog visserligen sin början redan under de sista decennierna av 1800-talet. De tidigaste badgästerna var mest välbeställda familjer, som bodde här hela sommaren och återkom år efter år. Men ännu i början av 1900-talet var Båstad ej särskilt väl rustat för den ökade tillströmningen av stadsbor, hotell och restauranger var ganska primitiva. Från sekelskiftet 1900 tog utvecklingen en annan vändning. Mellan ökade Båstads folkmängd med 50 %. En del industri tillkom och utvecklingen till etablerad badort sköt fart. En viktig förutsättning var järnvägens tillkomst Rent fysiskt började badorten Båstad egentligen utvecklas från två håll. Den västra delen med gamla köpingen som centrum växte upp med sitt havsbad i an- 5

8 slutning till hamnen. Östra delen var det tidigare flygsandsfältet Malen, som erbjöd sin både långa och långgrunda sandstrand som badplats (Båstads historia, s 206). Från 1906 kom utvecklingen av den västra delen till stor del att präglas av en man, ingenjören Ludvig Nobel, brorson till nobelprisets fader Alfred Nobel. Han köpte hela kustområdet från kyrkan och västerut till Småryd. Här lät han bl. a. bygga sommarvillor för uthyrning. Nästa stora satsning var uppförandet av ett stort modernt badhotell Skånegården - ett projekt som genomfördes Arkitekt var Karl Güetler från Stockholm och byggmästare var Carl Andersson och John Höjman, båda från Båstad. För inredningen engagerades exempelvis även Mätra Måås-Fjetterström, som sedermera också kom att etablera sig i Båstad. Något Ludvig Nobel saknade i Båstad var ett representativt stadshotell. Även detta lyckades han få fram med hjälp av arkitekt Güetler. Utgångspunkten var envåningshotellet Randiga taket en 1800-talsbyggnad som i omgångar förvandlades till det pampiga Hotell Båstad. En samtidsskildring beskriver omdaningen på följande sätt: Det gamla, och från början synnerligen anspråkslösa Hotell Båstad, som befinner sig i Nobels ägo, undergår just nu en genomgripande ombyggnad för att värdigt kunna försvara sitt läge vid själva infarten till köpingen. Liksom vid Skånegården ha här alla moderna tekniska hjälpmedel använts, och intet sparats för att åstadkomma ett verkligt tidsenligt hotell, som kan tillfredsställa även de högst ställda krav på hemtrevnad, gedigenhet och komfort. Det är en tvåvåningsbyggnad med enkelt och förnämligt yttre, harmoniskt infogad i gatulinjen. Byggnadens inre vittnar även om en i minsta detalj genomförd ändamålsenlighet och kultiverad smak. Hotellet i sin helhet är en förträfflig exponent för god svensk rumsindelning och byggnadskultur (ur Tidskrift för hembygdsvård 1928, artikel skriven av Eva Ahlman). Projekt Hotell Båstad började som sagt var med att Ludvig Nobel förvärvade den redan befintliga byggnaden utmed Köpmansgatan, det s.k. Randiga taket, vari det bedrevs pensionat. Denna utökades i en första ombyggnadsetapp som enligt uppgifter från bildmaterialet i Föreningen Gamla Båstads arkiv skedde I detta sammanhang uppfördes en bred tillbyggnad på fastighetens baksida, som anslöt till den befintliga byggnadens västra del. 6

9 Det ursprungliga Hotell Båstad, kallat Randiga taket. Den första ombyggnadsetappen genomfördes redan och innebar en bred tillbyggnad i vinkel, mot baksidan av den befintliga byggnadens västra del. 7

10 Den andra ombyggnadsetappen innebar större förändringar exteriört. Skiss av Güetler. Pågående ombyggnadsarbeten etapp två. 8

11 Hotell Båstad efter om- och tillbyggnaden Fasad åt Köpmansgatan. Hotell Båstad efter om- och tillbyggnaden Fasad åt Köpmansgatan. 9

12 (ovan) Hotell Båstad efter om- och tillbyggnaden Baksidan (t.v.) Huvudentrén efter om- och tillbyggnaden

13 Hotell Båstad efter om- och tillbyggnaden Baksidan. 20 år senare var det dags för en mer genomgripande förändring av den ursprungliga byggnaden. Nu utökades byggnaden på flera håll och ledder och det är denna ombyggnad som präglar byggnaden än idag. En perspektivskiss från 1928 visar arkitekten Karl Güetlers ambitioner med byggnadens exteriör. Skissen visar mycket stor överensstämmelse med foton tagna direkt efter ombyggnadens färdigställande. Arbetena hade inneburit att en tvåvåningsbyggnad tillfogats i väster, i denna del inrymdes det pampiga trapphuset, huvudentré och foajé samt ett flertal hotellrum. I källaren inreddes festsal. Även den tidigare byggnadens västra del byggdes på till en tvåvåningsbyggnad, med inredd vind. I bottenvåningen hade här redan i samband med första ombyggnadsetappen matsalen tillkommit. Nu gjordes ytterligare tillägg och förändringar så att även matsalen stil- och materialmässigt harmonierade med övrig inredning. I öster tillfogades en smal byggnadskropp i en våning och inredd vind, med gavel åt norr. Mellan denna utbyggnad och 1907 års utbyggnad uppfördes en veranda i direkt anslutning till matsalen. Senare tiders förändringar har inneburit överbyggnad av ovan beskrivna veranda samt utökning av köksavdelning under densamma. Under åren har diverse ombyggnader inneburit en viss förvanskning av hotellets interiör. I samband med ombyggnaden till lägenhetshotell för omkring 20 år sedan gjordes dock en hel del för att återge hotellet sin forna glans. 11

14 Märta Måås-Fjetterström Hotell Båstad inreddes till stor del med textilier av Märta Måås-Fjetterström ( ), som tidigare hade anlitats till Skånegården. Redan 1909 deltog hon i Stockholmsutställningen och 1919 startade hon sin textila verkstad i Båstad. Främst arbetade hon i traditionella tekniker som röllakan, flossa eller rya. I sitt formspråk använde hon sig mest av geometriska figurer så som den åttkantiga stjärnan, rosen, som blivit hennes kännetecken. Sitt riktigt stora erkännande fick hon först 1936 med en stor utställning på Liljevalchs i Stockholm. Idag är Märta Måås-Fjetterström en världskänd textilkonstnär och hennes verk hänger på flera av de största konstmuseerna; Nationalmuseum i Stockholm, Louvren i Paris, Metropolitan museum of arts i New York m.fl. Inga av hennes textilier finns bevarade i Hotell Båstad, men äldre foton avslöjar hur de har sett ut och i vilka rum de har funnits. Se bilaga 1 för en förteckning av hennes textilier i byggnaden. Generella riktlinjer Golv - Samtliga äldre golv i kork, kalksten och parkett ska bevaras eller i de fall där de är i dåligt skick, bytas likt befintligt. - I de fall korkplattor behöver bytas ut, så kan ersättningsmaterial specialbeställas från golvleverantörer som inriktar sig på korkprodukter. Korkplattorna ska ej vara ytbehandlade och i dimension och kornighet likna de befintliga. - De senare tillkomna grönlaserade trägolven som finns i vissa hotellrum, kan om så önskas ersättas med annat material, t.ex. korkplattor. - Klinker underhålls genom tvätt och inoljning med klinkerolja - Korkplattor behandlas med bonvax eller lack. Väggar - I hotellrummen och i de offentliga utrymmena, med tyngdpunkt på rum av värdeklass 1 och 2, bör man om möjligt återgå till ursprunglig färgsättning, se rumsredovisning samt kapitel Färgsättning. Ursprungligen har väggarna troligtvis varit målade med limfärg, men idag förekommer vit plastfärg i större delen av byggnaden. Ur antikvarisk synpunkt vore det givetvis mest önskvärt att all plastfärg avlägsnades och att man återgick till limfärg. För att få en matt yta som efterliknar limfärgen, utan att behöva ta bort plastfärgen, vilket kan vara akutellt i en del av rummen, föreslås en emulsionsfärg till ommålningen. Exempelvis föreslås Auro naturhartsfärg eller Wibo emulsionsfärg. Färgen strykes med bred pensel, exempelvis flat 12

15 takpensel som brukar användas till limfärg. Färgen får ej rollas. Exakt kulör bestämmes sedan provytor strukits upp. - Även i de offentliga utrymmen som kommer att behålla sin nuvarande färgsättning bör den vita plastfärgen målas över med emulsionsfärg. Detta för att få bort plastfärgens glansiga yta. - Det är inte nödvändigt att alla rum i samma svit har en gemensam färgsättning. Eftersom rumssammanslagningarna i många fall är sekundära, bör man främst se till den ursprungliga färgsättningen. Utrymmen som inte är tydligt avgränsade kan däremot färgsättas lika angränsande rum för att inte helhetsintrycket ska bli lidande, preciseras ytterligare i rumsbeskrivningen. - Putslagningar ska ske med puts i samma struktur som kringliggande yta. - Ev. skador i målningen på handmålat kakel åtgärdas av konservator. - Återanvänt handmålat kakel i sekundärt tillkomna utrymmen ska tas till vara och återanvändas vid förändring av utrymmet. - Flertalet av taken är putsade och målade med vit plastfärg. Precis som vad gäller väggarna är en återgång till limfärg den mest antikvariska lösningen. Ett annat alternativ är att offentliga utrymmen och hotellrummen målas om med emulsionsfärg för att få en matt yta som efterliknar limfärg. Färgen penselstrykes likt på väggarna. - Skador på dekorationsmålade tak måste åtgärdas av en konservator. - Putslagningar ska likt på väggarna ske med puts i samma struktur som kringliggande yta. Snickerier - Befintliga äldre snickerier restaureras och snickerilagas där så krävs. Uppskattningsvis behöver 50-60% av snickerierna bättringsmålas, medan det endast i ett fåtal fall krävs snickerilagningar. - Färgschemat ska i möjligaste mån utgå ifrån en ursprunglig färgsättning (se kapitlet Färgsättning nedan). - Samtliga snickerier i varje enskilt rum bör ha enhetligt färgschema, däremot behöver inte angränsande rum i samma svit överensstämma sinsemellan. - Där en senare tillkommen ådringsmålning av mindre bra kvalité har ersatt en annan färgsättning, förespråkas en återgång till tidigare utseende. - Generellt gäller att all ytbehandling av snickerier ska ske med traditionella metoder och material. Täckmålning ska ske med äkta linoljefärg som inte är alkydoljeförstärkt. Ådringsmålning ska laseras fram med linoljefärg i fle- 13

16 ra lager på en ljus grundning efter förlaga. Arbetet ska utföras av fackman med stor erfarenhet av ådringsmålning. All lasering och ådringsmåleri ska förseglas med linoljebaserat lack likt nuvarande utseende. - Där sämre kompletteringsmålning har utförts, oftast med fel brun nyans i listerna på spegeldörrarna, ska denna färg avlägsnas och ersättas med ny kompletteringsmålning i en kulör som stäms av mot underliggande skikt. Övrigt - Det finns ett stort antal ursprungliga armaturer i byggnaden. Dessa ska bevaras och lagas och kompletteras vid behov. - En översyn av elinstallationer bör göras i offentliga utrymmen och på hotellrummen. I första hand bör strömbrytare och uttag av svart bakelit/plast användas. Idag finns en nytillverkning av strömbrytare och kontakter av äldre modell, som kan användas för att få helhetsintrycket av en äldre miljö. Ursprungligen har strömbrytarna varit runda i svart bakelit. - En översyn av inredning på toaletter och badrum bör göras, med prioritet på de välbevarade badrummen med äldre, handmålat kakel och de offentliga toaletterna på plan 1 och 0. Det finns nytillverkning av handfat, kranar och toalettstolar i äldre stil som kan användas för att få inredningen att bättre smälta in i den äldre miljön. - Pentryn kan tas bort vid behov. Färgsättning Det har visat sig vid färgskrapningar runt om i byggnaden att inga av de undersökta rummen ursprungligen haft vita väggar. Väggarna har istället varit gula, beiga, gröna eller grå. Med största sannolikhet har de varit målade med limfärg vilket ger ett tjockt lager färg och en matt yta. Genomgående har man använt äkta pigment så som t.ex. guldockra och olika umbror och kombinerat pigmenten för att få en färgskala som harmonierar såväl med de guloranga korkplattorna som med den röda kalkstenen. Snickerierna har antingen varit laserade i mörkt rödbrunt, ådringsmålade i valnötston eller målade i olika grå nyanser. Nedan följer några bildexempel på hur stor roll färgsättningen har i byggnaden. Kulörerna knyter an till de färger som har hittats i byggnaden, men stämmer inte exakt i nyansen. 14

17 Olika typer av brun målning på snickerier: - Ådringsmålning, valnöt. På en ljus grundfärg har olika nyanser laserats i tunna lager i för att ge illusionen av träådring. Ytan har slutligen förseglat med ett tunt lager lack. Förekommer i välbevarade hotellrum. Finns i bättre och något sämre utförande, men båda typerna verkar vara original. - Mörk lasering, rödbrun. Finns i olika utförande med mer eller mindre rött inslag. Förekommer bland annat i källaren, matsalen samt i korridorer och trapphus. Ytan har förseglats med ett tunt lager lack. Mestadels original men färgen har även tagits upp vid renoveringar och nytillskott. - Modern ådringsmålning av sämre utförande. Ibland mer av en tjock lasyr med tydliga penseldrag än en medveten ådringsmålning. Finns i hotellrum som tidigare haft grå snickerier men som målats bruna, troligen i samband med att rum slagits samman för att bilda lägenheter. - Brun täckmålning. Förekommer främst som sekundära ytskikt på socklar och fönster. - Betsning. Förekommer t.ex. som grund på de målade taken i rum 46 och 47. Originalutförande. 15

18 I dagsläget Ursprunglig färgsättning 16

19 I dagsläget Ursprunglig färgsättning vid hotellrum Trapphus, sällskapsrum, foajé m.m. Matsal, rökrum NCS väggar Snickerier Exempel rum FÄRGSCHEMA Väggfärg Allmänna utrymmen Korridorer Gul S 1010-Y10R Likt vägg Mörk lasering rödbrun Ljust S 1005-Y20R Dekormålat Mörk lasering beige rödbrun Beige S 2020-Y10R Panel/ dekormålat Mörk lasering rödbrun 36a, 49, 78, 80 21, 46, 47 23, 24 Festsal Varmgrå S 2005-G90Y Likt vägg - 1 Hotellrum Grön S 2010-G40Y/ Vitt Brun ådringsmålning, 40, G50Y valnöt Varmgrå S 2005-G90Y Vitt Grågröna, S 32, 4005-G50Y Varmt S 2010-Y30R/ Vitt Brun ådringsmålning, 74, 87 ljusbrun 2020-Y30R valnöt Grå S 2500-N/ 3000-N Vitt Grå 71, 76 17

20 18 Klassificering av kulturhistoriskt värde För att kunna göra prioriteringar och för att markera var de kulturhistoriska värdena finns har rummen satts in i olika värdeklasser. På bilaga 1 finns de olika klasserna markerade med färgkoder på planritningar. - Värdeklass 1: Till klassen hör de rum som är mycket välbevarade och/eller karaktäristiska för byggnaden. Rummen bör ur kulturhistorisk synvinkel prioriteras för insatser eftersom de tillhör värdekärnan i Hotell Båstad. Det är mycket viktigt att utrymmena, vilka bland annat omfattar offentliga utrymmen så som entréhall, foajé, det representativa trapphuset, caféet/rökrummet, matsalen, de före detta sällskapsrummen på plan 1 och vissa hotellrum, får behålla sin karaktär och lämnas intakta, samt i vissa fall rekonstrueras. Utrymmena är märkta med gult på bilaga 1. - Värdeklass 2: Hit hör de rum som genomgått en viss förändring, men som har kvar delar av sin karaktär eller som genom måttliga insatser kan återställas. Rummen är markerade med blått på bilaga 1. - Värdeklass 3: Utrymmen som genomgått en relativt stor förändring, men där det fortfarande finns vissa värden kvar att bevara tillhör värdeklass 3. Vid en omgestaltning bör man ta tillvara de äldre karaktärsdragen samt utgå från kapitel Inspiration för nygestaltning. Rummen markeras med grönt på bilaga 1. - Värdeklass 4: Till värdeklassen hör de utrymmen som genomgått stor förändring och som mestadels inte ingår i rumsredovisningen. Utrymmena har i dagsläget ett ringa kulturhistoriskt värde och kan byggas om så länge det inte påverkar de omgivande rummen eller byggnadens exteriör. Markeras med grått på bilaga 1. Placering av nya funktioner Generellt gäller att man bör lägga nya funktioner som kräver större ombyggnader till de delar av byggnaden som har värdeklass 4 och redan genomgått mycket förändring. Utrymmen som främst bör tas i anspråk återfinns på plan -1, undantaget de rum som nämns i rumsredovisningen, samt mittregionen på entréplan som idag är kök. Man kan även lägga in funktioner i outnyttjade förrådsutrymmen som finns på sina håll i byggnaden. Nya funktioner som kräver en viss ombyggnad kan placeras i utrymmen av värdeklass 3. Här ingår bland annat de östra delarna av bottenvåningen; den överbyggda verandan, baren etc. Vid behov kan man också ta upp den gamla, igensatta entrén som idag utgör ett fönster i rum 26a. Det är inte lämpligt att lägga nya funktioner i rum av värdeklass 1 och endast i undantagsfall, där ingreppen är minimerade, i rum av värdeklass 2.

21 Plan 2 19

22 Inspiration för nygestaltning Vid nygestaltning gäller det att ta vara på de utrymmen som idag är förändrade och förvanskade och ge dem samma exklusiva känsla som finns i de välbevarade delarna av byggnaden. Det finns stora möjligheter att skapa nya, tilltalande och funktionella lösningar för den kommande verksamheten utan att bryta av från känslan av klass och dignitet. Med skickliga hantverkare och med genomarbetade lösningar, som knyter an till befintliga material och detaljutformningar, finns utmärkta förutsättningar att både gestaltning och utförande ska kunna bli något extraordinärt. Förslag på material och formspråk som kan tas upp i nygestaltning är: - Rombformen som förekommer genomgående i byggnaden, på panel, i fönster och på fasad och dörrar - Mörka träslag/ådringsmålning. Mörkt rödbruna eller mahognytonade träslag eller ljusbrunt/valnötsimiterande ådringsmåleri. - Färgskalor. Grönt, gult, beige eller nästan rosa ihop med brunt, korkens varmt orangegula färg och kalkstenens röda yta. Grått i olika nyanser. Pigmenten har sin tyngdpunkt i olika umbror och guldockra, men även kromoxidgrönt förekommer. - Polerad, röd kalksten som ursprungligen bröt av mot väggarnas matta limfärgsytor - Grön marmor som ett tecken på högsta status - Tenn, den bleka metallytan förekommer ofta i kombination med frostat glas och ljuskällor - Kork, kontrasten mellan det grovkorniga materialet och dess släta, lackade yta För att få bättre förståelse för arkitektens ursprungliga intentioner och för hur Hotell Båstad en gång har sett ut, finns i slutet av rapporten en samling äldre fotografier. De flesta är tagna när hotellets tredje utbyggnadsetapp stod klar i slutet av 1920-talet. Bilderna visar bland annat hur hotellet ursprungligen blev inrett. Då var textiler av Märta Måås-Fjetterström ett påtagligt inslag i inredningen. Det är intressant ur lokalhistorisk synvinkel att Hotell Båstad varit med och lyft fram en idag så erkänd konstnärinna redan innan hon fick sitt riktigt stora genombrott. Märta Måås-Fjetterströms textilier finns i nytillverkning än idag. Därför kan man förslagsvis återgå till dessa textilier i representativa utrymmen, eller så kan man hitta inspiration i hennes mönster och tekniker. 20

23 Inspirationsbank 21

24 22

25 23

26 24

27 25

28 26

29 27

30 28

31 29

32 Typindelningar För att underlätta rumsredovisningen har vissa återkommande element kategoriserats. Vanligt förekommande armaturer har getts beteckningar från A till H (se bild nedan). Förutom dessa finns det ett flertal armaturer, varav några är original och andra senare tillskott i byggnaden. Även fönstren har delats in på detta sätt, där är uppdelningen från A till D. Typ Typ A Vanliga lamptyper Beskriver alla hängande originallampor i tenn, både fyrkantiga och polygonala. Förekommer i allmänna utrymmen som trapphus och foajé. Typ B Gäller runda lampor i tenn, det finns både dekor med liggande, nakna damer, med lejon och enkla utan dekor. Förekommer främst i hotellrum. Typ C Lampa med mässingssockel med slipad stjärna på kupan. Förekommer främst i hotellrum och hallar i byggnadens äldsta del i öster. Typ D Armatur med slipad dekor på kupan. Vanligt förekommande i korridorer och i hallar. Troligen ej original. 30

33 Typ E Oval ledbelysning i plast. Förekommer i stora trapphuset samt i korridorerna ovanför dörrarna till hotellrummen. Inte original, men troligen tillkommen under mitten av talet. Typ F armatur i mässing, oftast inbyggd i taket, annars på sockel. Finns med matt glas, vilket troligen är det ursprungliga utseendet, och med klarglas. Förekommer där det finns panelklädda tak; i vissa hallar samt i sovalkoverna. Original. Typ G Väggarmatur i mässing. Finns med matt glas, vilket troligen är det ursprungliga utseendet, och med klarglas. Förekommer i panelklädda sovalkover. Original. Typ H Kupad badrumsarmatur. Förekommer i badrum runt om i byggnaden. Ej original. 31

34 Typ Typ A Vanliga fönstertyper Korspostfönster med fyra öppningsbara lufter. Vanligen med en hasp och ett handtag. Fönstertypen förekommer enbart på plan 0. Typ B Typ C Tvåluftsfönster med öppningsbar vädringslucka. Förekommer i matsalen, rum 23. På 1920-talet fanns nättare fönster där den övre luften var spröjsad med ett kryss som ledde in till en rektangel i mitten. De nuvarande fönstrena påminner i dimensionerna mer om de fönster som tillkom när etappen byggdes, fast de ursprungliga hade en tredelad övre luft. Tvåluftsfönster med spröjsning i sammanlagt sex rutor. Fönstren saknar mittpost men har en täcklist för springan där lufterna möts. Dessa fönster är vanligt förekommande på plan 1 och 2, framförallt i den västra delen av byggnaden som tillkom under byggnadsetapp 3. Typ D Tvåluftsfönster med sammanlagt fyra rutor, dessa förekommer på plan 1 i den äldre delen av bygganden. Typ E Spröjsade tvåluftsfönster med sammanlagt sex rutor. Fönstrena har mittpost och är av något större format än typ C. Förekommer på plan 0 i rum 26a och 26b, dvs. i den äldsta delen av byggnaden. 32

35 Rumsredovisning: plan -1 rum 1-6 Värdeklass: 1 Golv Sockel Väggar Fönster Plan -1: rum 1 (Festsal) Mörkt, tunt trägolv, troligtvis laminat, över större delen av ytan. Sekundärt. Längs södra väggen är ett parti täckt med parkettimiterande plastmatta. Ursprungligen har rummet haft parkettgolv, troligtvis ek. Finns detta kvar undertill? Om så är fallet, i vilket skick? Går det att åtgärda? Delar av röd kalkstensfris synlig i södra delen av rummet. Röd kalksten Ganska grovt putsade väggar. Nuvarande putsskikt sekundärt Vitmålade, troligen plastfärg. Ursprungligen har väggarna varit grå NCS S 2005-G90Y et utgörs av fyra kryssvalv. Putsat och vitmålat. Åt väster: Skjutdörrar i bred, tryckt stickbågig öppning, klädd med röd kalksten. Även dörrposter av röd kalksten. Själva dörrarna är laserade i mörkbrunt och har den karakteristiska rombdekorationen mitt på bladet. Åt söder: sned passage ner till rum 2, vitputsade väggar, kalkstenstrappa, ingen dörr. Nödutgång åt norr: ganska ny dörr, slät, vitmålad. Troligtvis fyrluftsfönster, ev. korspost. Nedre lufterna är idag försatta med stora speglar. De två övre lufterna öppningsbara. Fönsterna är idag vitmålade men har tidigare varit mörkbruna. Fönsterbänkar och nisch för radiatorer av röd kalksten. Det västra fönstret åt norr har gjorts om till nödutgång (dörröppning). 33

36 Övrigt Själva radiatorerna (brunmålade) har tidigare dolts av skärm alternativt skynke, därav de smidda krokarna som borrats genom fönsterbänken. Ursprungliga armaturer finns bevarade, såväl takplafonder som vägglampetter. Vägglampetterna vid valvanfangen är i metall (mässingslegering). Samtliga finns bevarade, 2 av totalt 16 st. är lösa. Fungerar. plafonderna är ursprungligen infällda i respektive valvs mittpunkt. Enkel, matt råglasskiva. En plafond (själva glaset) saknas. Valvpelaren i mitten har nederdel av röd kalksten. I salen finns två sekundärt tillkomna bardiskar. Skick: Golvet är visserligen i gott skick, men skämmer rummet. Kalkstensfrisen längs väggarna har dolts (men finns troligtvis kvar undertill). Sockeln i gott skick. - Underliggande golv och dess beskaffenhet undersöks. Om det befinns vara för slitet ersätts det med ny ekparkett lika det ursprungliga (se foto). Frisen av röd kalksten utmed väggarna återställs. - Den tjocka plastfärgen med innehållande ballast avlägsnas. Putsade väggar och valv målas i NCS S 2005-G90Y med limfärg eller en emulsionsfärg som kan uppnå liknande yta. - Speglarna som döljer fönsterna bör tas bort. Ljus bör om möjligt strömma in även från de nedre lufterna (se äldre foto) för att väggfärgen ska komma till sin rätt. Fönsterna bör återfå sin mörkbruna kulör (den vita färgen kan troligtvis skrapas bort och fönsterna därefter bättras). - Draperier, ev. av Märta Måås Fjätterström (se foto), sätts upp. - Nödutgången: själva dörren ersätts med ny, delvis uppglasad dörr, som släpper in ljus på samma sätt som fönsterna. - De ursprungliga armaturerna repareras och putsas upp. Värdeklass: 3 Golv Sockel Väggar Plan -1: rum 2 (oklar funktion) Corkoplast oklart vad som finns under. Trälist, brunmålad. Putsade, vitmålade med plastfärg. Fondvägg åt väster, svartmålad med målad reklamtext för Blend. Synliga balkar, dock putsade och vitmålade. Åt öster: Stickbågig dörr med profilerat foder. Karakteristiskt rombmönster. Laserad i rödbrunt. 34

37 Fönster Övrigt Mindre stickbågigt fönster åt norr. Här kan tidigare ha funnits ett ljusschakt bakom. Klinker i fönsterbänken. Långa radiatorer längs väggarna åt söder och väster, vitmålade. Svart strömbrytare och uttag. Befintlig armatur av utomhuskaraktär, vägglyktor. Skick: Omfattande fuktskada i tak (verkar vara pågående). - Fuktskadan i taket åtgärdas, akut. - Balkarna rostskyddas. - Väggarna målas, framför allt är det viktigt att fondväggen försvinner. - Om golvet ska bytas måste underliggande skikt först undersökas. - Sockeln behöver kompletteras. Värdeklass: 1 Golv Sockel Väggar Fönster Övrigt Plan -1: rum 3 (hall, utanför toaletter) Röda kalkstensplattor Hög sockel, eller bröstning, för att ta upp höjdskillnaden mot hallen i norr. Utförd i röd kalksten. Putsat och vitmålat. Uppglasat med tre fönster, som har dekorativ karakteristisk spröjsindelning. Ram och spröjs laserad i rödbrunt. Här kan det ev. kommit indirekt ljus uppifrån tidigare. Idag syns undersidan av betonggjutning. Ljuset kommer från lysrörsarmatur, in till herr- respektive damtoalett ursprunglig typ med dekorativt rombmönster i spegeln, stickbågiga och laserade i rödbrunt. Nya trycken och svängdörrsfjädrar. I tak, se ovan. Radiator, brunmålad, i pampig, kalkstensklädd nisch. Har här funnits något skydd? Ursprunglig väggarmatur. Skick: Lösningen med lysrörsarmatur i takljuset är missprydande. Svängdörrsfjädrarna skämmer dörrarna. - Belysning av takfönster förbättras. - na bättringsmålas, svängdörrsfjädrarna tas bort. - Den ursprungliga vägglampan sätts i skick. - Ev. komplettering med elementskydd. - Väggarna målas antingen efter analys av underliggande skikt eller i samma kulör som i rum 5, NCS S 1005-Y20R. 35

38 Värdeklass: 1 Golv Sockel Väggar Plan -1: rum 4 (Herr- och damtoalett) Röda kalkstensplattor Av röd kalksten längs rummets yttre väggar. Ej utmed väggen som delar rummet i herr- respektive damavdelning, denna är av trä. De yttre väggarna klädda med kakelplattor, med handgjort blåmelerat mönster, ej ända upp till tak. Mellanväggen klädd med glasfiberväv och vitmålad. Putsat, med kraftig taklist som sträcker sig runt hela toalettutrymmet samt längs balken i mitten. Vitmålat med plastfärg. na och båskonstruktionen är troligen ursprunglig. Dörrbladen försedda med det karakteristiska rombmönstret. Vitmålade, har även tidigare varit målade i varm, vit kulör. Fönster - Övrigt Badrumsarmatur typ H Skick: I gott skick - Glasfiberväven på mellanväggen tas bort, alternativt bredspacklas och målas. Plan -1: rum 5 (Hall) Värdeklass: 1 Golv Röda kalkstensplattor, lagt med stjärnmönster mitt i golvet. Sockel Röd kalksten. Väggar Putsade och idag målade i ljusbrun kulör. Har i samband med detta spacklats, därför svårt att konstatera ursprunglig väggkulör. Valv, se ovan. Åt väster; skjutdörrar, se beskrivning festsalen, rum 1. Åt norr: Helt uppglasade breda dubbeldörrar med för byggnaden karakteristisk dekorativ spröjsning, samt romben i mitten. Glaset utbytt till armerat glas. na släpper in mycket ljus från trapphuset. Fönster - Övrigt Liten nisch med kalkstensomfattning, även här målat i ljusbrun kulör. 36

39 Skick: armatur saknas. Kalkstensomfattningar i dörrvalv mot festsal samt i valv och omfattning i öppningen ner till toalettutrymmena åt söder. Svarta eluttag och strömbrytare, även en del vita dimmers (moderna). - armatur kompletteras - Väggar och valv målas likt trapphuset och foajén på plan 0 för att få en helhetsverkan, NCS S 1005-Y20R Plan -1: rum 6 (Trapphus, källare) Värdeklass: 1 Golv Röda kalkstensplattor. Sockel Röd kalksten. Väggar Putsade, målade med vit plastfärg. Gäller även väggar i själva trappan. Ursprungligen beige NCS S 1005-Y20R Valv, målat med vit plastfärg. Åt söder: se rum 5. Åt norr: Stickbågig dörr med karakteristisk rombdekoration i dörrbladet, laserad i rödbrunt. Ursprungligt trycke. Leder in till förråd under trappan. Åt öster: se beskrivning ovan (dörr åt norr). Uppglasad ytterdörr i lackat trä. Leder ut från viloplanet mellan källare och bottenplan. Har dekorativa järndetaljer samt halvrunt överljusfönster. Fönster - Övrigt Trappa av röd kalksten. Ledstång av järn med dekorativ knopp, svartmålad. Valvpelare, där trappan börjar utförd i röd kalksten. Skick: Visst färgsläpp på räcke - Med tanke på helhetsverkan bör väggar och valv målas likt trapphuset för övrigt, NCS S1005-Y20R. 37

40 Rumsredovisning: plan 0 rum 7-31 Värdeklass: 2 Golv Sockel Väggar Fönster Övrigt Plan 0: rum 7 (lägenhet 101, sovrum) Korkplattor med fris i klinker I trä, målad gröngrå Vitmålad strukturtapet Putsat och målat med vit plastfärg, putsrelief kring lampfäste, grågrön taklist i trä Grågröna trädörrar samt valv med träomfattning Typ A, grågrönt, fönsterbänk i kalksten Vitmålad radiator Skick: Färgsläpp på snickerier - Bättringsmålning - När det är aktuellt med större åtgärder bör tapeten avlägsnas och väggarna målas efter färganalys av underliggande skikt. Snickerierna ådringsmålas bruna likt tidigare utseende Värdeklass: 2 Golv 38 Plan 0: rum 8 (lägenhet 101, sovrum) Korkplattor med mörkare fris

41 Sockel Väggar Fönster Övrigt Enkel i trä, målad gröngrå Vitmålad strukturtapet Putsat och målat med vit plastfärg, putsrelief kring lampfäste, gröngrå taklist i trä Dörr åt norr spegeldörr i trä målad gröngrå tidigare brun, dörr åt öster saknas. Typ A, grågrönt, fönsterbänk i kalksten lampa är inte original, vitmålad radiator Skick: Färgsläpp på snickerier, slitna ytskikt - Bättringsmålning - När det är aktuellt med större åtgärder bör tapeten avlägsnas och väggarna målas efter färganalys av underliggande skikt. Snickerierna ådringsmålas bruna likt tidigare utseende Plan 0: rum 9 (lägenhet 101, badrum) Värdeklass: 2 Golv Gulbeige cementklinker Sockel - Väggar Vitmålad tapet Putsat och vitmålat Grågrön trädörr med nyare trycke i svart plast Fönster Spröjsat enluftsfönster, målat gröngrått, fönsterbänk i kalksten, kaklad fönsternisch Övrigt En takarmatur typ H Skick: Fuktskada i tak ovanför dusch. et åtgärdas. Värdeklass: 2 Golv Sockel Väggar Plan 0: rum 10 (lägenhet 101, hall till badrum) Klinker Grågrönmålad i trä Putsade och målade med vit plastfärg Putsat och målat med vit plastfärg, taklisten är en hålkälslist i trä målad grågrön Grågröna trädörrar med originaltrycken 39

42 Fönster - Övrigt armatur typ H Skick: Visst slitage på snickeriernas ytskikt - Bättringsmålning - I samband med att de övriga rummen i lägenheten återfår sin ursprungliga färgsättning, åtgärdas även detta och snickerierna ådringsmålas bruna likt tidigare utseende Plan 0: rum 11 (lägenhet 101, pentry) Värdeklass: 2 Golv Klinker Sockel Grågrön i trä Väggar Putsade och målade med vit plastfärg Putsat och målat med vit plastfärg Grågrön trädörr med modernare svart trycke Fönster - Övrigt Armatur typ H Pentryinredning i grågrönt likt de övriga snickerierna Skick: I gott skick - Trycke på dörr bytes mot äldre modell - Pentryt kan avlägsnas om så önskas - I samband med att de övriga rummen i lägenheten återfår sin ursprungliga färgsättning åtgärdas även detta rum och snickerierna ådringsmålas bruna likt tidigare utseende Plan 0: rum 12 (lägenhet101, hall) Värdeklass: 2 Golv Korkplattor Sockel I trä målad grågrön Väggar Putsade och målade med vit plastfärg Putsat och målat med vit plastfärg Dörromfattning med kornisch målad grågrön, dörr saknas Fönster - 40

43 Övrigt Modern hallampa på vägg Skick: Färgen flagnar på sockeln - Hallampan kan bytas ut mot annan utformning. - Bättringsmålning. - I samband med att de övriga rummen i lägenheten återfår sin ursprungliga färgsättning, åtgärdas även detta rum och snickerierna ådringsmålas bruna likt tidigare utseende Plan 0: rum 13 (herr- och damtoalett) Värdeklass: 2 Golv Brun klinker Sockel - Väggar Putsade och målade med vit plastfärg Putsade och målade med vit plastfärg Spegeldörrar i trä, ommålade i tre nyanser av gröngrått Fönster Övrigt Typ A Tvättfatsbänk i trä med två handfat, vitmålad radiator, runda taklampor samt armaturer av typ H Skick: Slitet ytskikt på fönster och tvättfatsbänk - Fönster målas i befintlig kulör - Tvättfatsbänk ytbehandlas likt befintligt Värdeklass: 2 Golv Sockel Väggar Plan 0: rum 14a (passage) Korkplattor, fris i klinker Trä, laserade i rödbrunt Putsade och målade med vit plastfärg Putsat och målat med vit plastfärg, taklist i trä, laserad i rödbrunt Trä, laserade i rödbrunt Fönster - Övrigt Rund lampa, ej original Skick: Slitna ytskikt på snickerier 41

44 - Lampan kan bytas ut mot armatur av annan utformning Plan 0: rum 14b (passage) Värdeklass: 2 Golv Inkl. trappsteg i kalksten Sockel Kalksten Väggar Putsade och målade med vit plastfärg Putsat och målat med vit plastfärg, taklist i trä, laserad i rödbrunt Rödbruna laserade, välvda trädörrar Fönster Ljusinsläpp från trapphall, sekundärt glasad med armerat glas, fönsterbänk av kalksten Övrigt - Skick: Visst slitage på dörrarnas ytskikt, i övrigt i gott skick. - Armerat glas bör bytas mot klarglas om det uppfyller säkerhetskrav. Värdeklass: 2 Beskrivning Golv Sockel Väggar Fönster Övrigt 42 Plan 0: rum 15 (kontor) Korkplattor med mörkare infälld korklist Trälist, ca 20 cm hög. Idag vitmålad, tidigare grå. Se dörrarnas kulör. Vitmålade strukturtapeter Putsat och vitmålat. list av karakteristisk typ, vitmålad. Putsad relief kring lampfäste. Smal dörr, karakteristisk typ med karosseripanel i nedersta spegeln. Dörrblad och foder har ursprungligen varit gråmålat, gäller även dörrens andra sida utåt hallen. Idag är foder och dörrblad vitmålat. Typ A. Idag målat i mörkbrun kulör, men har även detta varit gråmålat. Vit strukturtapet även i fönsternisch. Fönsterbänk av röd kalksten, liksom sidor till radiatornisch undertill. Brunmålad radiator. Originallampa i taket, (åtminstone upphänget), plafonden, något förändrad, ligger lös i fönsterkarmen.

45 Skick: I gott skick Pentry installerat invid rummets östra vägg. - Originallampan återställs - listen och sockeln målas grå likt underliggande färg, så att rummet återfår sin inramning - När det är aktuellt med större åtgärder bör tapeten avlägsnas och väggarna målas efter färganalys av underliggande skikt. Värdeklass: 2 Golv Sockel Väggar Plan 0: rum 16 (hall) Kalksten I trä, laserad i rödbrunt Putsade och målade med vit plastfärg Putsat och målat med vit plastfärg, taklist i trä laserad i rödbrunt Laserade i rödbrunt, dörren in till toaletten är övermålad med en lasyr i fel brun nyans Fönster - Övrigt Originallampa Skick: Slitage på dörrarnas och sockelns ytskikt, trasiga trycken på dörrar, i övrigt i gott skick. - Den sekundära strykningen på dörren till toaletten kan troligen skrapas av. Bättringsmålning/ommålning av dörrarna med rödbrun lasyr likt befintligt utseende. Äldre, trasiga trycken lagas, alt. bytes mot nya i lika utformning. Plan 0: rum 17 (badrum) Värdeklass: 1 Golv Kalksten Sockel - Väggar Målat kakel, nedre raden utbytt/nytillkommen i omålat grått kakel Neddraget på vägg, putsat och vitmålat Fönster Vitmålad trädörr Halvt fönster typ A (andra halvan finns i rum 18), vitmålat med gjutet glas, tidigare grågrön färg 43

46 Övrigt Tidigare två toaletter, nu dusch och wc. Tre takarmaturer, en rund och två av typ H, infälld äldre spegel, ny inredning, vitmålad radiator Skick: Slitet golv, borrhål i kaklet, slitet ytskikt på fönster, i övrigt i gott skick. - Golvet rengöres - Kaklet fogas om vid behov och borrhål lagas i med fogbruk - Ommålning av fönster i tidigare kulör NCS S 3010-B70G - Spegeln rengöres - Den runda armaturen kan bytas om man eftersträvar lika utformning på samtliga. Plan 0: rum 18 (reception) Värdeklass: 2 Golv Korkplattor, fris av klinker Sockel I trä, laserad i brunrött Väggar Putsade och målade med vit plastfärg Putsat och målat med vit plastfärg - Fönster Halvt typ A (andra halvan finns i rum 17), vitmålat utan underliggande färg) Övrigt Hängande lampa i tenn, flera olika typer av elinstallationer, brunmålad radiator, disken är sekundärt tillkommen liksom trappan och öppning åt norr Skick: Visst slitage på snickeriernas ytskikt, i övrigt i gott skick. - Målning av fönster - Bättringsmålning Värdeklass: 1 Golv Sockel Väggar Plan 0: rum 19 (trapphus) Samt trappa i röd kalksten Kalksten Putsade och målade med vit plastfärg, tidigare beige limfärg i nyans S 1005-Y20R. 44

47 Profilerad taklist i puts, taket putsat och dekormålat i gult och grönt, ej ursprungligt ytskikt. Dörromfattning i kalksten, dubbeldörr in mot foajé se rum 20 Fönster Övrigt Diagonalt, spröjsat träfönster, brunmålat Svartmålat trappräcke järn med underliggande brun färg, nischer i kalksten vid radiatorer, nischer i vägg med fönsterbänkar i kalksten, äldre oval väggarmatur för ledljus typ E, 2 st. originalarmaturer i tak typ A Skick: et har målats om i en avvikande nyanser, lite färgsläpp på trappräcke, i övrigt i gott skick. - Väggarna målas i ursprungskulören NCS S 1005-Y20R - målningen återfår sin ursprungliga kulör med grön NCS S 3010-G50Y och taklist och dekor likt väggfärgen NCS S 1005-Y20R - Trappräcket bättringsmålas - Fönster målas vid behov i befintlig kulör Värdeklass: 1 Golv Sockel Väggar Plan 0: rum 20 (foajé) Kalkstensplattor Kalksten Putsade och målade med vit plastfärg, tidigare ljust beiga NCS S 1005-Y20R Putsat och grön/vit målat, brunmålad taklist i trä, stuckaturomgärdad rundel i mitten Trä, laserade i rödbrunt, uppglasade dubbeldörrar mot trapphus med karaktäristisk spröjsning (ett av byggnadens teman). Glaset är armerat. Fönster - Övrigt Tre omfattningar i röd kalksten kring valv, originallampa typ A, nödutgångskylt modell äldre, spegel placerad i ursprungligt läge Skick: Visst slitage på dörrarnas ytskikt, färgsläpp på nödutgångsskylt, i övrigt i gott skick. - Väggarna målas i ursprungskulören NCS S 1005-Y20R - Bättringsmålning av dörrar, armerat glas bör bytas mot klarglas om det uppfyller säkerhetskrav. - Bättringsmålning av nödutgångsskylt. 45

48 Plan 0: rum 21 (vindfång) Värdeklass: 1 Golv Kalkstensplattor med infälld dörrmatta Sockel Kalksten Väggar Putsade och målade med vit plastfärg, tidigare målat likt foajén se rum 20 Kryssvalv, putsat och målat med vit plastfärg, tidigare målat likt foajén se rum 20 Innerdörr med utbytt trycke, laserad i rödbrunt, ytterdörren trären och lackad Fönster - Övrigt Originallampa typ B, brunmålad radiator med kalkstensomfattning Skick: Visst slitage av ytskikt på innerdörr, i övrigt i gott skick. - Väggar och valv målas beiga likt originalfärgen, NCS S 1005-Y20R - Bättringsmålning av innerdörr, trycke bytes mot äldre modell Plan 0: rum 22 (kapprum) Värdeklass: 1 Golv Kalkstensplattor Sockel Kalksten Väggar Träpanel med hatthyllor laserad i rödbrunt, i övrigt puts målad med vit plastfärg Putsat och målat med vit plastfärg, taklist laserad i rödbrunt - Fönster Typ A brunmålat, fönsternisch putsad och målad med vit plastfärg. Fönsterbänk i kalksten, kornisch för gardinupphängning Övrigt Brunmålad radiator Skick: Visst slitage på snickeriernas ytskikt, i övrigt i gott skick. - Väggarna målas i NCS S 1005-Y20R - Bättringsmålning av snickerier 46

49 Värdeklass: 1 Golv Sockel Väggar Fönster Övrigt Plan 0: rum 23 (matsalen) Korkplattor med fris i grön marmor (ev. Kolmårdenmarmor) Grön marmor (ev. Kolmårdenmarmor) Bröstning i trä, laserat brunrött, resterande väggar putsade och målade med vit platsfärg. Tidigare målade beiga i S 2020-Y10R, färgprov från oljefärg, underliggande limfärg i snarlik kulör Kassettak i originalutförande, laserat likt bröstning Ursprungliga trädörrar, laserade likt bröstningen, klassicistiska omfattningar, sekundär kornisch över dubbeldörr åt söder Typ B, karmarna är troligtvis original men bågarna är utbytta, fönsternischer klädda med panel med rombdekoration. Både panel och fönster är laserade i rödbrunt. Fönsterbänkar av grön marmor Skulpturerad mittpelare med de fyra årstiderna, originallampor med figurer, stor spegel där tidigare fönster suttit, brunmålade radiatorer, spotlights monterade i taket Skick: Korkplattorna är slitna och fult lagade, slitna ytskikt på snickerier (ej taket), plafonder på takarmaturen saknas, en armatur trasig. - Väggarna målas i NCS S 2020-Y10R - Golvet behöver eventuellt bytas ut. Skall i så fall göras med likvärdiga korkplattor (går att beställa hos vissa golvfirmor, direktimport från Portugal). - Bröstningen, dörrar och fönsternischer bättringsmålas. Kraftigt slitna ytskikt ommålas. - Sekundär kornisch tas bort - Fönstren är i gott skick men kan bytas/kompletteras så att de överensstämmer med äldre fotografier för att återskapa tidigare atmosfär (se äldre foton). Bör även kompletteras med gardiner, inspiration kan hämtas från äldre foton. - Komplettera ev. fernissan på de fyra årstiderna. - Demontera spotlights i tak och komplettera originallampor med plafonder (se äldre foton) samt laga den trasiga lampan. - Komplettera med elementskydd (finns bevarade i källaren) Värdeklass: 1 Beskrivning Golv Plan 0: rum 24 (rökrummet) Korkplattor med fris av grön marmor (ev. Kolmårdenmarmor) 47

50 Sockel Väggar Fönster Övrigt Grön marmor (ev. Kolmårdenmarmor) Bröstning i trä, gröna bottenfärger med brunlaserande patinering i originalskick. I övrigt putsade väggar målade med vit plastfärg, tidigare beiga NCS S 2020-Y10R Dekormålat brädtak med kraftig taklist, färgskala överensstämmer med övriga snickerier Dubbeldörr i norr samt enkeldörr i väster är grönmålade likt bröstningen och har klassicistiska omfattningar. Modern, uppglasad, dubbeldörr i öster, vit med lister, sekundärt tillkommen öppning Typ A, grönmålade troligen inte ursprungliga, fönsternischer putsade och målade med vit plastfärg, fönsterbänk i grön marmor Öppen spis i grön marmor med nyare kopparinsats och gjutjärnshäll anno Spiskåpa målad med vit plastfärg. Flera elinstallationer av varierande utförande; svarta kontakter i bröstningen, vita kabelrännor, eluttag och datauttag ovanför bröstningen samt vitt vägguttag i taket. Högtalare på vägg vid tak. Radiatorer under fönster grönmålade I öster ungefär där den nytillkomna öppningen är har tidigare funnits en cocktailbar Skick: Slitna ytskikt på snickerier och radiator, smärre skada i taket, i övrigt i gott skick. Åtgärdsförslagsförslag: - Väggarna målas i NCS S 2020-Y10R - Den nya öppningen med trappa i öster stör karaktären på rummet. Om öppningen fortsättningsvis ska vara kvar bör den omgestaltas - Översyn av smärre skada i tak - Bättringsmålning av bröstning och dörrar - Fönstren målas enligt befintlig kulör - Uttaget i taket tas bort och installationen görs om så att den döljs, kabelrännan och vita eluttag tas bort. Datauttag förläggs till annat utrymme. - Radiatorerna målas enligt befintlig kulör och kompletteras ev. med radiatorskydd Plan 0: rum 25 (Inbyggd veranda, idag konferensrum) Värdeklass: 3 Beskrivning Golv Trägolv, smala golvbrädor, lackat. Sockel Enkel, vitmålad trälist. 48

51 Väggar Dörrfoder Fönster Övrigt Putsade och vitmålade (plastfärg), brytning med gult. Vitmålat. Putsat i mitten, längs kanterna och ca två meter in är takpartiet nedsänkt, utgörs av mkt smal panelklädsel. Döljer förmodligen installationer, eller gjort för akustikens skull. Missprydande lysrörsarmaturer i taket. Enstaka infälld belysning i öster. Åt söder: fin f d ytterdörr, oljad eller lackad ek. Utbytt trycke. Åt väster: Ytterdörr, troligen ek, lackad med påspikad panelklädsel. Trycket utbytt. Åt öster: rödbrunlaserad spegeldörr. Modernt trycke och lås. Har generellt varit laserade i rödbrunt liksom dörrar, men är idag vita. Fönsterbågarna är relativt nya, perspektivfönster. Vitmålade. Fönsternischer putsade och målade med vit plastfärg som väggar. Fönsterbänkar av natursten, marmor. Radiatorer vitmålade. Två utbytta i sen tid (har hel front). Trappa upp till bredvidliggande rum åt öster är klädd med blå heltäckningsmatta. Trappräcket vitmålat. I öppningen åt öster syns ett senare tillkommet valv med pizzeriaputs. Befintligt skick: et är skadat. Golvet är slitet. Panelklädsel på dörr håller på att lossna. - Golvet slipas och lackas på nytt, alternativt bytes ut mot ett exklusivare golv - et målas, nedsänkningen lagas men kan behållas, den missprydande lysrörsarmaturen ersätts, ev. med infälld belysning. - och dörrfoder som idag är vitmålade brunlaseras i enlighet med ursprungligt utförande. Kan ev. även gälla fönster och sockel. - Radiatorer kan ev. byggas in. - Befintlig puts i valvöppningen åt öster tas bort och slätputsas i enlighet med övriga väggar. Den blå heltäckningsmattan i trappan tas bort/bytes ut. Plan 0: rum 26a (café/bar) Värdeklass: 3 Golv Smala golvbrädor, har varit brunfernissat. Sockel Trälist, vitmålad, integrerad med bröstpanelen som i 26b Väggar Se rum 26b. 49

52 Fönster Övrigt Pizzeriaputs, vitmålat, Uppglasad dubbeldörr mot rökrummet, sent tillkommen se rum 24. Typ E, vitmålade. Har tidigare varit bruna. Småspröjsat fönster i tidigare dörröppning. Fönsterbänkar av röd kalksten. Putsade nischer, rundade hörn, målade i väggfärg. Bardisk av koppar och ärggröna partier. Själva disken i ljust träslag. Radiatorer vitmålade. Skick: Golvet visserligen i gott skick, men ytskikt slitet. Väggarna är nymålade. Skrapningar bredvid elementen visade att ytan har underbehandlats med ett klistrigt skikt vilket gör det svårt att få fram underliggande färgskikt utan större åverkan. - Golvet slipas och brunfernissas. - Väggarnas färgsättning ändras. Om möjligt undersöks först äldre underliggande färgskikt. Enligt principen i resten av byggnaden ska bröstningen vara mörkare än väggpartiet ovanför. Även vindfångets färgsättning görs om. - et slätputsas och målas med vit limfärg. - Elinstallationer ses över och förbättras avseende placering och val av strömbrytare/uttag. - Fönsterna återfår sin bruna kulör. Värdeklass: 3 Golv Sockel Väggar Plan 0: rum 26b (café/bar) Klinkerplattor, ljus- respektive mörkgrå lagda i rutmönster. Trälist som är integrerad med bröstningen, vitmålad (mkt ljust grå). Bröstning upp till fönsterhöjd, som inramas av breda vitmålade trälister, och med fälten målade i varm grå kulör. Där ovanför är väggen putsad och målade i ljusgrå kulör. Putsat och vitmålat, rundad övergång till vägg. Rummet avdelas av en balk som vittnar om att här tidigare funnits en mellanvägg. Åt norr: öppning utan dörr. Åt söder: na i vindfånget är målade vita med ljusgrå fält. Ytterdörren, med karakteristiska dekorativa detaljer. 50

53 Fönster Övrigt Av typ C. Samliga bågar har dock försetts med småspröjsad blyinfattning av färgat glas. Karm och bågar är idag vitmålade. Fönsterbänkar av röd kalksten. Vindfång vid öppningen ut mot Köpmansgatan. Uppbyggd av regelväggar, inåt rummet målad som väggar i övrigt, med tre olika kulörer. Vindfångets insida har annorlunda färgsättning med turkosa fält och vita inramningar. Vitmålade radiatorer under fönsterbänkar. Skick: Samtliga ytskikt är i gott skick. Väggarna är nymålade. Skrapningar bredvid elementen visade att ytan har underbehandlats med ett klistrigt skikt vilket gör det svårt att få fram underliggande färgskikt utan större åverkan. - Väggarnas färgsättning ändras. Om möjligt undersöks äldre färgskikt. Enligt principen i resten av byggnaden ska bröstningen vara mörkare än väggpartiet ovanför. Även vindfångets färgsättning görs om. - Ytterdörren behöver renoveras. - Fönster målas bruna likt 26a. Det färgade glaset tas bort och ersätts med ofärgat glas. Värdeklass: 3 Golv Sockel Väggar Fönster Övrigt Plan 0: rum 27 Nytt trägolv av fur, lackat. Äldre typ, idag vitmålad. Finns ej där rummet har bröstpanel. Bröstpanel av sent datum, utförd i träpanel som grönlaserats. Anpassad sockel, likaså grönlaserad. Ovan bröstpanel putsat och vitmålat, plastfärg. Bred tapetbård med mönster av girlander och rosetter. Putsat och vitmålat, neddraget ca cm, rundad övergång till vägg åt söder: den västra se beskrivning rum 28. Den östra dörren är en spegeldörr, rollad i vitt, äldre färgskikt skymtar under. Missprydande spanjolettlås. Typ C. Äldre fönster, tvålufts med mittpost, indelat i sex rutor. Idag vitmålat. Fönsterbänk av trä, vitmålad, liksom nisch för radiator undertill. Lysrör i tak. Skick: Rummet verkar ganska nyligen ha gjorts vid. Ytskikten är i gott skick 51

54 - Det finns inga särskilda värden ha ta hänsyn till efter den senaste renoveringen. - Fönster, fönsterbänk m.m. målas. - Den västra dörren byts ut. - Ny takbelysning. Värdeklass: 3 Beskrivning Golv Sockel Väggar Fönster Övrigt Plan 0: rum 28 (hall) Smala golvbrädor, brunfernissat. Bred trälist, idag vitmålad men har tidigare varit brunmålad. Putsade med grov struktur, fula lagningar. Målat med ljusgul plastfärg. Putsat, även här med missprydande lagningar. Vitmålat. Spegeldörrar, vitmålade med mässingstrycken. Även foder vitmålade. Öppning åt öster: valv med pizzeriaputs Dörr åt norr: modern dörr i något ädelträ. Ursprunglig fönsteröppning mot den tidigare uteverandan. Idag sitter här en båge med blyinfattat grönt glas, småspröjsat. Fönstret har tidigare varit brunmålat, liksom fönsterbänk. Inga befintliga taklampor. Radiator, idag vitmålad, finns under igensatt fönster. Toaletterna senare tillkomna och nyligen renoverade. Plastmatta på golv, putsade målade väggar. Skick: Golvet relativt slitet. Väggarna har inga skador, men har dåligt utförda putslagningar. - Golvet slipas och/eller fernissas på nytt. - Sockel målas brun enligt ursprungligt utförande. - Väggarnas putsyta jämnas till, plastfärgen avlägsnas eller målas enligt generellt åtgärdsförslagsförslag. Samma sak gäller tak, putsytan jämnas till, målning enligt generellt åtgärdsförslag. - na målas i ursprunglig kulör, efter undersökning av äldre färgskikt. Dörr åt norr byts ut mot nytillverkad spegeldörr, lika de övriga. - Valv med pizzeriaputs åt öster åtgärdas putsen tas ner och ersätts med slätputs. - Fönstret åtgärdas. Den löst insatta spröjsade bågen avlägsnas, ersätts med frostat glas/fönsterluckor e.dyl. i anpassad stil. Fönstret och radiatorn målas bruna. 52

55 Värdeklass: 3 Golv Sockel Väggar Plan 0: rum 29a (passage förbi källartrappan) Klinker, rödbrun, liksom i trappan ner till källaren. Trälist, brunmålad. Grov putsad yta, målade i illgrön plastfärg. Brunmålad hålkälslist i trä. et putsat och målat som väggar. Åt öster: spegeldörr där ramverk är brunt och de sex fyllningarna gröna. Öppningen åt väster: Valv med pizzeriaputs. Fönster - Övrigt Smidesgrind i öppningen ner till källaren. Skick: De befintliga ytskikten är inte skadade, men utrymmet har kraftigt förvanskats av senare tillägg. - Väggar och tak: den gröna plastfärgen tas om möjligt bort innan ytan målas. Se vidare generella åtgärder för målning. - Dörren skrapas och målas, ny kulör bör vara brun lasering/ådring. - Pizzeriaputsen i valvet mot rum 15 tas bort och ersätts med slätputs. Plan 0: rum 29b (entré åt öster) Värdeklass: 3 Golv Röda kalkstensplattor. Sockel Trälist, brunmålad. Väggar Grov puts på vägar, målat med grön plastfärg. Puts, målat med grön plastfärg. Rundad övergång till vägg. Åt väster: se rum 29a. Åt öster: ytterdörr med karakteristisk dekoration kring titthål. Brunt ramverk, gröna fyllningar. Överljusfönster. Missprydande sentida spanjolett. Åt norr: liten dörr in till toalett. Brunt ramverk, gröna fyllningar. Fönster Överljusfönster ovan ytterdörr, brunmålat. Övrigt - Skick: De befintliga ytskikten är inte skadade, men utrymmet har kraftigt förvanskats av senare tillägg. 53

56 - Väggar och tak: den gröna plastfärgen tas om möjligt bort innan ytan målas. Se vidare generella åtgärder för målning. - skrapas och målas, ny kulör bör vara brun lasering/ådring. Plan 0: rum 30 (toalett) Värdeklass: 3 Golv Klinkergolv, grått/vitt i rutmönster. Sockel - Väggar Kakel upp till brösthöjd, blått och vitt, därovan putsat och målat i illgrön plastfärg. Även taket putsat och målat i illgrön plastfärg. Se beskrivning rum 17a Fönster Runt fönster med frostat glas, täckmålat mellanbrunt Övrigt Modern inredning Skick: De befintliga ytskikten är inte skadade, men utrymmet har kraftigt förvanskats av senare tillägg. - Väggar och tak: den gröna plastfärgen tas om möjligt bort innan ytan målas. Se vidare generella åtgärder för målning. - skrapas och målas, ny kulör bör vara brun lasering/ådring. Plan 0: rum 31 (trapphus mellan bottenplan och plan 1) Värdeklass: 2 Golv Viloplan på plan 1 samt plansteg av corkoplast. Sockel Trä, med fasning, brunmålad. Kalksten i entrén plan 0. Väggar Putsade, vävspända med fiberduk. Vitmålade med matt färg. Putsat, vävspänt med fiberduk. Vitmålat med matt färg. Brunmålad taklist av trä, karakteristisk typ för plan 1 Karakteristisk spegeldörr på plan 1, nedre spegeln med karosseripanel, rödbrun lasyr Ytterdörr på plan 0, trären och oljad. Karmen brunmålad. Överljusfönster. Fönster Litet halvcirkelformat, brunmålat. Fönsterbänk av trä, brunmålat. Övrigt Själva trätrappan brunmålad (sättsteg och sidor). Handledare snidad i trä, laserat i rödbrunt. lampor, typ D, en på plan 0 och en på plan 1. 54

57 Skick: I allmänt gott skick, nyligen renoverat - 55

58 Rumsredovisning: plan 1 rum Värdeklass: 1 Golv Sockel Väggar Fönster Övrigt Plan 1: rum 32 (lägenhet 201, sovrum) Korkplattor med fris av klinker Profilerad i trä, tidigare grågrön NCS S 4005-G50Y nu ådringsmålad i brunt Putsade och målade med vit plastfärg, tidigare varm grå NCS S 2005-G90Y Putsat och målat med vit plastfärg, putsrelief kring lampfäste, taklist i trä ådringsmålad i brunt, tidigare gröngrå Ett valv med träomfattning, ådringsmålat i brunt, tidigare målat grågrönt Typ C brunmålat, tidigare gröngrått, fönsterbänk i kalksten Sovalkov i träpanel ådringsmålad i brunt, tidigare målad grågrön. Två vägglampor i originalutförande typ G i sovalkoven. Nytt bokskåp monterat i sovalkov. Ett pentry finns bredvid sovalkoven med en inbyggd taklampa i originalutförande typ F. lampa typ B. Radiatornisch i kalksten, brunmålad radiator Skick: Slitna ytskikt. Ådringsmålningen är sekundär och av betydligt sämre utförande än den ursprungliga ådringsmålningen i andra delar av byggnaden. - Väggarna målas varmgrå i NCS S 2005-G90Y 56

59 - Snickerierna inklusive träpanelen målas om i originalfärgen NCS S G50Y, en grågrön nyans av grön umbra. - Bokskåpet tas bort och borrhålen lagas i. Plan 1: rum 33 (lägenhet 201, badrum) Värdeklass: 1 Golv Ljusbeige klinker Sockel - Väggar Målat och marmorerat kakel i vitt och ljusblått Fönster Övrigt Neddraget, vävklätt och vitmålat Två vitmålade originaldörrar, den ena delvis igensatt med badrumsskåp. Underliggande färgrester av en ljusblå färg finns på ena dörren, ventilationsgaller i vit plast nertill Runt grågrönt fönster i trä Inbyggt badkar, modern badrumslampa, vitmålad radiator, speglar och inredning likt badrummet i lägenhet 202. Skick: Mindre emaljskador på badkar, väven i taket bubblar sig, färgsläpp på radiator och på dörr. Ytskiktet i taket tas ner och görs om. Dörren kompletteringsmålas, radiatorn målas vit och fönstret i NCS S 2502-B/S 3502-B. Plan 1: rum 34 (lägenhet 201, hall) Värdeklass: 1 Golv Klinker Sockel Enklare list ådringsmålad brun, sekundärt tillkommen Väggar Putsad och målad med vit plastfärg Enkel, brun, ådringsmålad hålkälslist, tidigare målad grågrön. Putsat och vitmålat tak Trädörr, tidigare gröngrå nu ådringsmålad i brunt med ventilationsgaller i vit plast nertill Fönster - Övrigt armaturer saknas, idag finns två nakna glödlampor Rummet har tidigare varit delat på mitten av en vägg med två separata dörrar till badrummet, den ena är idag igensatt 57

60 Skick: Slitet färgskikt på dörr. Missprydande ventilationsgaller. Den sekundära ådringsmålningen är av betydligt sämre utförande än den ursprungliga ådringsmålningen i andra delar av byggnaden. - Väggarna målas i NCS S 2005-G90Y - Snickerierna målas om i originalfärgen NCS S 4005-G50Y, en grågrön nyans av grön umbra. - Ventilationsgallret på badrumsdörren bytes mot annat utseende och målas in i dörrens kulör. Värdeklass: 1 Golv Sockel Väggar Fönster Övrigt Plan 1: rum 35 (lägenhet 201, sovrum) Korkplattor med fris av klinker Trä, profilerad och ådringsmålad brun, tidigare grågrön Putsade och målade med vit plastfärg, tidigare varmgrå Putsat och målat med vit plastfärg, putsrelief kring lampfäste, brunmålad taklist i trä tidigare gröngrå Spegeldörrar trä ådringsmålade bruna, tidigare gröngråa Typ C brunmålat, tidigare gröngrått, fönsterbänk i kalksten Radiatornisch i kalksten, brunmålad radiator, originalarmatur typ B i tak Träpanel i sovalkov, tidigare grågrön, numer ådringsmålad brun Skick: Färgen flagnar på sockeln samt på dörr. Den sekundära ådringsmålningen är av betydligt sämre utförande än den ursprungliga ådringsmålningen i andra delar av byggnaden. - Väggarna målas varmgrå i NCS S 2005-G90Y - Snickerierna målas om i NCS S G50Y, en grågrön nyans av grön umbra. Värdeklass: 1 Golv Sockel Väggar Plan 1: rum 36a (korridor i väster) Kalksten med mittparti av korkplattor i rutmönster Kalksten Putsade och målade med vit plastfärg, ursprungligen NCS S 1010-Y10R 58

61 Putsat och målat med vit plastfärg, brunmålad taklist i trä, ursprungligen målat gult likt väggen Rödbrunlaserad trädörr till förråd en med ett runt titthål och en med texten STÄDSKRUBB i mässingsbokstäver, trädörrar till lägenheter laserade i rödbrunt, uppglasad balkongdörr på västra gaveln Fönster - Övrigt Väggarmatur typ E ovanför dörrar, två taklampor typ D, lucka till brandlarm i trä (bra, diskret lösning), kalkstensnisch för radiator, brunmålad radiator Skick: Visst slitage på snickeriernas ytskikt, en oval väggarmatur saknas, i övrigt i gott skick. - Väggar och tak målas i originalkulören NCS S 1010-Y10R - Bättringsmålning av snickerier - Väggarmaturen kompletteras Plan 1: rum 36b (korridor i öster) Värdeklass: 1 Golv Kalksten med mittparti av corkoplast i rutmönster Sockel Trä, laserad i rödbrunt Väggar Vävspända med slät fiberduk, målade med vit plastfärg listen är laserad i rödbrunt, taket är troligen också vävspänt och målat med vit plastfärg Trädörrar laserade i rödbrunt, vissa har moderna kolvlås Fönster - Övrigt ljus med pressat glas i rödbrunlaserade träkarmar Lampor typ E ovanför dörrar, se korridor 36a och trapphall lampor typ D Grå larmklocka på väggen Skick: Visst slitage på sockelns och dörrarnas färgskikt - Väggar och tak målas i kulören NCS S 1010-Y10R. Trots att denna del av korridoren är äldre och ursprungligen har haft ett annat utseende föreslås att den renoveras i stil med den västra delen av korridoren, rum 36a. - Bättringsmålning av sockel samt dörrar 59

62 Värdeklass: 1 Golv Sockel Väggar Fönster Övrigt Plan 1: rum 37 (lägenhet 202, sovrum) Korkplattor med fris i klinker Trä, ådringsmålad i brunt Putsade och målade med vit plastfärg, tidigare varmt grå NCS S 2005-G90Y Putsat och målat med vit plastfärg, putsrelief kring lampfäste, taklist ådringsmålad i brunt - (dörr mot korridoren igensatt) Typ C brunmålat, fönsterbräda i kalksten Träpanel i sovalkov ådringsmålad i brunt i originalutförande. Vägglampor i sovalkoven typ G, taklampa typ B, brunmålad radiator Skick: Slitage på fönstrets ytskikt, i övrigt i gott skick. Rummet har kvar förhållandevis mycket av sin ursprungliga karaktär. - Väggarna målas varmgrå i NCS S 2005-G90Y - Fönstret bättringsmålas - Trycke på dörr bytes mot äldre modell Värdeklass: 1 Golv Sockel Väggar Plan 1: rum 38 (lägenhet 202, hall) Klinker Modern, enkel golvlist i trä laserad i rödbrunt Putsade och målade med vit plastfärg, tidigare delades utrymmet av en vägg mitt i som skiljde de två ingångarna till badrummet. Tidigare har rummet varit målat i två olika färger, samma som de angränsade rummen Putsat och målat med vit plastfärg, enkel taklist i trä laserad i rödbrunt, troligen sekundär Brunrödlaserad trädörr till badrummet med ventilationsgaller i vit plast nertill, (den andra dörren till toaletten är igensatt med en skiva) Fönster - Övrigt I taket hänger en naken glödlampa Skick: Slitage på golvlistens färgskikt 60

63 - Väggarna målas antingen varmgrå eller gröna så att de passar ihop med antingen rum 37 eller 40 - armatur kompletteras - Golvlisten målas/bättringsmålas - Ventilationsgaller på dörr ersättes av annan utformning och målas in i dörrens färg. Plan 1: rum 39 (lägenhet 202, badrum) Värdeklass: 1 Golv Beigegul cementklinker Sockel - Väggar Målat och marmorerat kakel, orört Neddraget på vägg, täckt med glasfiberväv och vitmålat Vitmålad trädörr, igensatt dörr täcks delvis av hylla och spegel Fönster Runt fönster med pressglas, grönmålat (underliggande ljust grå NCS S 1502-Y) Övrigt Inkaklat badkar, modern wc + handfat, rund spegel, rund taklampa med marmorering, grönmålad radiator Skick: et är smutsigt och har luftbubblor, skruvhål i kaklet, mindre emaljskada i badkaret, färgsläpp på radiator - Väven tas ner, taket putsas om och målas. - Skruvhål i kaklet tätas med fogbruk. - Hylla och spegel över igensatt dörr tas bort och kan ev. ersättas med enklare hylla och/eller ett mindre skåp. - Nuvarande spegel bör bytas. - Radiatorn målas enligt befintlig kulör. Värdeklass: 1 Golv Sockel Väggar Plan 1: rum 40 (lägenhet 202, sovrum) Korkplattor med fris i klinker I trä ådringsmålad brun Putsade och målade med vit plastfärg, tidigare gröna Putsat och målat med vit plastfärg, putsrelief kring lampfäste, taklist i trä ådringsmålad brun Innerdörr mot korridor i ådringsmålad brun med mässingsring istället för trycke, dörr till garderob ådringsmålad brun och trä- 61

64 Fönster Övrigt klädd med lister i samma utseende som panelen i sovalkoven Typ C brunmålade, fönsterbänk i kalksten Sovalkov i ådringsmålad, brun träpanel, listverk i rombmönster (formen är ett återkommande tema i byggnaden), två originallampor typ G i alkoven, originallampa i taket typ B, brunmålad radiator Skick: Visst slitage på snickeriernas ytskikt (ej på dörr mot korridor), i övrigt i gott skick. Orörd planlösning. - Väggarna målas gröna i S 2010-G40Y - Bättringsmålning av dörr och träpanel Plan 1: rum 41 (trapphus) Värdeklass: 1 Golv Samt trappa i röd kalksten Sockel Kalksten Väggar Putsade och målade med vit plastfärg, tidigare beiga NCS S 1005-Y20R Profilerad taklist i puts, taket putsat och dekormålat i gult och grönt Trädörrar åt öster, uppglasade dubbeldörrar laserade i rödbrunt med armerat glas Fönster - Övrigt Svartmålat trappräcke i järn med underliggande brun färg, äldre oval väggarmatur för ledljus typ E, 2 st. originalarmaturer i tak typ A Skick: listen har målats om i en avvikande gul nyans, färgsläpp på trappräcke - Väggarna målas beiga i ursprungskulören NCS S 1005-Y20R - målningen återfår sin ursprungliga kulör med grön NCS S 3010-G50Y och taklist och dekor likt väggfärgen NCS S 1005-Y20R - Trappräcket bättringsmålas - Bättringsmålning av dörrar, armerat glas bör bytas mot klarglas om det uppfyller säkerhetskrav. 62

65 Plan 1: rum 42 (lägenhet 203, sovrum) Värdeklass: 1 Golv Korkplattor med fris i klinker Sockel Trä, ådringsmålad brun Väggar Putsade och målade med vit plastfärg, tidigare varmgrå S G90Y Putsat och målat med vit plastfärg, putsrelief kring lampfäste, taklist i trä ådringsmålad brun Ådringsmålad garderobsdörr med plasttrycke Fönster Övrigt Typ C brunmålat Sovalkov i ådringsmålad, brun träpanel med två infällda lampor typ E, svarta fyrkantiga strömbrytare som ersatt runda, garderoben klädd med träpanel invändigt likt alkoven men vitmålad Skick: Visst slitage på träpanelens ytskikt. Rummet har i stort sett ursprunglig planlösning. - Väggarna målas varmgrå S 2005-G90Y - Trycke på garderobsdörr bytes mot ett i äldre stil - Bättringsmålning av träpanel Värdeklass: 1 Golv Sockel Väggar Plan 1: rum 43 (lägenhet 203, hall) Klinker Trä, ådringsmålad i brunt Putsade och målade med vit plastfärg Putsat och målat med vit plastfärg, taklist i trä ådringsmålad brun Trädörrar med brun ådringsmålning och målad skuggning i vissa listpartier/hålkäl Fönster - Övrigt armatur likt korridor (plan 2: rum 2) Skick: Visst slitage på snickeriernas ytskikt, i övrigt i gott skick. Ful bättringsmålning av dörr. - Bättringsmålning av snickerier - Tidigare bättringsmålning på dörr i norr går lätt att skrapa bort och bör göras om i rätt nyans/utförande. 63

66 Plan 1: rum 44 (lägenhet 203, badrum) Värdeklass: 1 Golv Fyrkantig, gul cementklinker Sockel - Väggar Grått kakel, stora partier målat originalkakel, nytt kakel nederst vid golv, i fönsternisch samt i dusch Neddraget på vägg, putsat och vitmålat Gråvit trädörr, tidigare brunmålad, gråvitt dörrfoder utan underliggande färg Fönster Typ C, gråmålat, fönsterbänk i kalksten Övrigt Modern dusch med skjutdörrar, rund badrumslampa Skick: Skada på dörr av handdukshängare, färgsläpp på fönster - Handdukshängare tas bort - Dörren spacklas och målas enligt nuvarande kulör - Fönsterbänk rengöres - Fönster målas i den underliggande färgtonen; grön umbra i en nyans mellan NCS S 1502-Y och NCS S 2502-Y Värdeklass: 1 Golv Sockel Väggar Fönster Övrigt Plan 1: rum 45 (lägenhet 203, sovrum) Korkplattor med fris i klinker Trä, ådringsmålad brun Putsade och målade med vit plastfärg, tidigare varmgrå NCS S 2005-G90Y Putsat och målat med vit plastfärg, putsrelief kring lampfäste, brun, ådringsmålad taklist i trä Brun, ådringsmålad garderobsdörr med plasttrycke Typ C brunmålat Sovalkov i brun, ådringsmålad panel omgjord till pentry, originalarmatur i rum och alkov Skick: I gott skick. Panelen är i något sämre utförande. - Väggarna målas varmgrå i NCS S 2005-G90Y - Trycke på garderobsdörr bytes mot ett i äldre stil. 64

67 Värdeklass: 1 Golv Sockel Väggar Fönster Övrigt Plan 1: rum 46 (lägenhet 204, fd. sällskapsrum) Parkettgolv med kalkstensfris Trä med rödbrun lasyr Bröstning laserad i rödbrunt med ett putsat och vitmålat väggparti ovanför, tidigare beige NCS S 1005-Y20R Rikt profilerad taklist i rödbrun lasyr med målad dekor. et är ett brunbetsat trätak med en gulbrun dekormålning, mitt i taket finns ett stort, ovalt listverk Rödbruna laserade dubbeldörrar i trä, dörrarna till pentryt är troligen nytillverkade, skjutdörrar in till rum 47 laserade i rödbrunt (rum 47 nyttjades tidigare som ett mindre sällskapsrum). Två modernare bruna enluftsfönster i trä och ett brunlaserat fönster typ C, fönsterbänkar av röd kalksten Originalarmatur i taket fast med bytt kupa Öppenspis med kalkstensfris, invändigt klädd med dekorerade gjutjärnsplattor Krokar för radiatorskydd finns under fönsterbänkarna Brandvarnare uppsatt i det målade taket Nytillkommet pentry i öster, tidigare var här slät vägg med bröstning likt övrigt Skick: Skador i takmålningen vid dörren till trappen samt vid pentryt. - Väggarna målas i NCS S 1005-Y20R - målningen ses över av konservator - Enluftsfönstren bytes mot fönster typ C - Brandvarnarens placering ändras så att den inte stör det målade taket Plan 1: rum 47 (lägenhet 204, sovrum - fd. sällskapsrum) Värdeklass: 1 Golv Parkettgolv med kalkstensfris Sockel Trä, laserad i rödbrunt Väggar Rödbrunlaserad bröstning med ett putsat och vitmålat väggparti ovanför. Tidigare målat i beige NCS S 1005-Y20R Rikt profilerad taklist laserad i rödbrunt. et är ett brunbetsat trätak med en gulbrun dekormålning, mitt i taket finns ett stort, stjärnformat listverk 65

68 Fönster Övrigt Skjutdörrar i trä in till rum 46, samt en dörr in till rum 48, samtliga dörrar laserade i rödbrunt Två modernare bruna enluftsfönster i trä, fönsterbänkar av kalksten Rummet har tidigare varit ett mindre sällskapsrum i anslutning till rum 46 och med en hall ut till korridoren (se rum 48) Originalarmatur i taket fast med bytt kupa Skick: I gott skick - Väggarna målas beiga i NCS S 1005-Y20R - Enluftsfönstren bytes mot fönster typ C Plan 1: rum 48 (lägenhet 204, badrum) Värdeklass: 3 Golv Gulbeige klinker Sockel - Väggar Återanvänt målat kakel samt grönt kakel i olika nyanser Fönster - Övrigt Neddraget tak, putsat och vitmålat Två vitmålade trädörrar, tidigare målade bruna, garderobsdörren har plasttrycke Badrummet är sekundärt och utrymmet har tidigare varit en hall in till det lilla sällskapsrummet (rum 47). Dörren mot korridoren är igensatt inifrån Badrumslampa typ H, duschkabin, modern inredning Skick: Visst slitage på dörrarnas ytskikt, i övrigt i gott skick. Det vackert dekorerade kaklet har återanvänts på ett sätt så att dess helhet kommer till sin rätt. - Bättringsmålning av dörrar Värdeklass: 1 Golv 66 Plan 1: rum 49 (plats för samvaro) Korkplattor med kalkstensfris i den delen som tillhör den senaste utbyggnaden och korkplattor med en fris av mörkare

69 korkplattor i den äldre delen Sockel Kalksten Väggar Bröstning i träpanel laserad i rödbrunt, ovantill putsat och vitmålat väggparti, tidigare målat gult i NCS S 1010-Y10R Tunnvalv, putsat och vitmålat, tidigare målat gult likt väggarna - Fönster Borttaget för renovering vid besiktningen, brunmålad fönsterkarm och fönsterbänk i kalksten Övrigt Brunmålad radiator, putsad nisch i väggen med hylla i kalksten. Ovanför nischen finns två putsade reliefer med klassicistiska motiv. lampa är ej original. I dörromfattningarna till korridoren finns mörkbruna träpelare. Skick: I gott skick - Väggar och valv målas gula i NCS S 1010-Y10R - Radiatornisch kompletteras med radiatorgaller Värdeklass: 2 Beskrivning Golv Sockel Väggar Fönster Övrigt Plan 1: rum 50 (trapphus) Korkplattor Finns på viloplanet, trälist, brunmålad. Putsade och vitmålade. En del missprydande lagningar och sprickor, annars i gott skick. Putsat och vitmålat. Spegeldörrar och foder, laserade i rödbrunt. Ursprungliga trycken: gjutna svarta. Vindsdörren av nyare typ, slät. Brunmålade. Fönsterbänkar av röd kalksten. Nischer putsade och vitmålade. Fula lagningar utförda med spackel i stället för puts. Trappan för övrigt av trä, brunmålat. Vackert räcke, med svängd, brun handledare. Längs väggar rundstång som handledare. Brunmålad radiator. Originallampor, typ C 3 st. Svarta strömbrytare. Skick: Golvet och trappan i gott skick. Fula lagningar i fönsternischer och väggar. - Väggarna putslagas, se vidare generell åtgärd. - Viss bättringsmålning av dörrar och foder. 67

70 - Fönster målas. Fönsternischer putsas om. Plan 1: rum 51 (hall) Värdeklass: 2 Golv Klinker Sockel Trä, ådringsmålad i brunt Väggar Träpanel ådringsmålad i brunt, av samma utformning som de flesta sovalkoverna Ådringsmålad, brun träpanel Trä, ådringsmålade i brunt Fönster - Övrigt lampa typ F, pentry åt öster målad likt väggarna, hatthylla åt väster målad dito Skick: Visst slitage på ytskikt. Ådringsmålningen är delvis i sämre utförande men det finns inga spår av annan underliggande färgsättning. Värdeklass: 1 Golv Sockel Väggar Fönster Övrigt Plan 1: rum 52 (sovrum) Corkoplast med klinkerfris Trä, ådringsmålad brun Putsade och vitmålade, tidigare beiga S 2010-Y30R Putsat och vitmålat Trä, ådringsmålade i brunt Borttaget för renovering vid besiktningstillfället, fönsterbänk i kalksten Originallampa typ B, sovalkov med ådringsmålad, brun träpanel och två vägglampor typ G Skick: Visst slitage på sockelns och dörrarnas ytskikt. Ådringsmålningen i pentry och alkov är i sämre utförande, men det finns inga spår annan underliggande färgsättning. - Bättringsmålning av snickerier - Väggarna målas i sin ursprungliga kulör, NCS S 2010-Y30R. 68

71 Plan 1: rum 53 (badrum) Värdeklass: 4 Golv Gulbeige klinker Sockel - Väggar Grått kakel, vissa delar återanvänt målat kakel Neddraget, putsat och vitmålat Trädörr målad grågrön, tidigare brun Fönster - Övrigt Modern inredning, taklampa typ H Skick: Sprickbildning i taket och visst slitage på dörrens ytskikt. - Bättringsmålning av dörr - et putslagas/görs om Plan 1: rum 54 (lägenhet 206, badrum) Värdeklass: 3 Beskrivning Golv Vit klinker Sockel - Väggar Helkaklade med ljusgrått kakel, enstaka äldre kakel här och var Vitmålat Spegeldörr, målad i tre olika gröngrå nyanser. Nytt trycke och lås. Fönster Övrigt Skick.: Gott skick generellt Åtgärdsförslag - Fönster målas Typ D: tvålufts med mittpost, 4 rutor. Målat i grågrön kulör. Radiator vitmålad, rummet är tillkommet i samband med att verandan byggdes på Värdeklass: 3 Beskrivning Golv Sockel Väggar Plan 1: rum 55 (lägenhet 206, hall) Corkoplast, mörkare fris runt hela utrymmet. Trä, målad i två grågröna kulörer. Putsade, vitmålade Vitmålat Spegeldörr, målad i tre olika gröngrå nyanser. 69

72 Fönster Övrigt Typ D, målade i grågrönt Urpsr. taklampa, typ C Vitmålad radiator. Rummet är tillkommet i samband med att verandan byggdes på Skick: I allmänt gott skick - Fönster målas Värdeklass: 3 Golv Sockel Väggar Fönster Övrigt Plan 1: rum 56 (lägenhet 206, sovrum) Nytt trägolv, plankor laserade i grönt Trä, original, fast lägre eftersom golvet byggts på. Målad i två grågröna kulörer. Putsade, vitmålade. Vitmålat Spegeldörr, målad i tre olika gröngrå nyanser. Typ D, grågrön kulör. Målad fönsterbänk i trä, grågrönt Urspr. lampa, typ C Äldre radiator målad grågrön. Rummet är tillkommet i samband med att verandan byggdes på Skick: Allmänt gott skick - Fönster målas Värdeklass: 3 Golv Sockel Väggar Fönster Övrigt 70 Plan 1: rum 57 (lägenhet 206, sovrum) Nytt trägolv, plankor laserade i grönt Trä, original, fast lägre eftersom golvet byggts på. Målad i två grågröna kulörer. Putsade, vitmålade Vitmålat Spegeldörr, målad i tre olika gröngrå nyanser. Typ D, grågröna Urspr. taklampa, typ C Äldre radiator, målad grågrön. Rummet är tillkommet i samband med att verandan byggdes på

73 Skick: allmänt gott skick - Fönster målas - visst behov av bättringsmålning Plan 1: rum 58 (lägenhet 207, badrum) Värdeklass: 4 Golv Beigegul cementklinker Sockel - Väggar Modernt, ljusblått kakel med enstaka blommor Putsat och vitmålat med matt yta Trädörr målad i grågrönt, tidigare vit Fönster - Övrigt Skick: I gott skick - Modern inredning och två armaturer typ H, en i taket och en på väggen, badrummet är sekundärt tillkommet Värdeklass: 3 Golv Sockel Väggar Fönster Övrigt Plan 1: rum 59 (lägenhet 207, entrérum) Nytt trägolv, plankor laserade i grönt Trä, original, fast lägre eftersom golvet byggts på, målad i två nyanser av grågrönt, samt en ny kvartsrund golvlist Väv målad med vit, matt färg Putsat och målat likt väggarna, grågrönmålad taklist i trä Grågröna trädörrar, ventilationsgaller i vit plast på garderobsdörr. Underliggande grå färg på låg garderobsdörr i söder, underliggande brun färg på badrumsdörren Borttagna för renovering vid besiktningstillfället, fönsternisch i trä målad grågrön, tidigare brun lampa typ C Skick: Visst slitage på snickeriernas ytskikt. - Viss bättringsmålning på snickerierna. 71

74 - Ventilationsgaller bytes mot annan utformning som målas i dörrens kulör. - När ytskikten är uttjänta bör underliggande färglager undersökas och en återgång till ursprunglig färgsättning göras Värdeklass: 3 Golv Sockel Väggar Fönster Övrigt Plan 1: rum 60 (lägenhet 207, sovrum) Nytt trägolv, plankor laserade i grönt Trä, original, fast lägre eftersom golvet byggts på, målad i två nyanser av grågrönt, samt en ny kvartsrund golvlist Väv målad med vit, matt färg Putsat och målat likt väggarna, grågrönmålad taklist i trä Grågrönmålade trädörrar, den låga garderobsdörren är brunlaserad under Typ D, målat grågrönt tidigare brunlaserat, detsamma gäller fönsterbänk i trä Radiatornisch i trä målad grågrönt, radiator målad i samma kulör. Lampa i tak typ C Skick: Väven på ytterväggen bubblar sig, färgsläpp på radiatornisch. - När ytskikten är uttjänta bör underliggande färglager undersökas och en återgång till ursprunglig färgsättning göras Värdeklass: 3 Golv Sockel Väggar Fönster Övrigt Plan 1: rum 61 (lägenhet 208, sovrum) Nytt trägolv, plankor laserade i grönt Träsockel målad i två gröna nyanser med ny gråmålad smyglist Klädda med väv och målade vita med matt yta Klätt med väv och målat vitt med matt yta I trä målade i grönt i tre nyanser, badrumsdörren har tidigare varit grå Typ D, målat gröngrått Grönmålad radiator, modern lampa i tak., rummet är tillkommet i samband med att verandan byggdes på Skick: Väggen har en fuktskada vid fönstret som troligen beror på läckage i ränndalen utanför, visst färgsläpp på dörrar, fönster och radiator. 72

75 - Fuktskadan vid fönstret lagas - Bättringsmålning av snickerier Plan 1: rum 62 (lägenhet 208, badrum) Värdeklass: 4 Golv Gulbeige klinker Sockel - Väggar Modernt kakel med mycket litet inslag av äldre, målade plattor (sammanlagt 3 st.) Putsat och vitmålat Vitmålad i trä Fönster - Övrigt Modern inredning, rummet är tillkommet i samband med att verandan byggdes på Skick: I gott skick, utrymmet har modern utformning. - Värdeklass: 3 Golv Sockel Väggar Fönster Övrigt Plan 1: rum 63 (lägenhet 209, sovrum) Nytt trägolv, plankor laserade i grönt Trä, med enkel profil, grönmålade, tidigare grågröna. Putsade, vävspända med fiberduk. Vitmålade, matt färg. Putsat, vävspänt med fiberduk. list, grågrön. Spegeldörrar, målade i tre olika gröna kulörer, foder i två olika kulörer. Nya trycken. Typ D, grågröna Fönsterbänkar i trä, målade som snickerier i övrigt. lampa typ C Radiator, ljust gröngrå Skick: Målningsbehov på fönster, annars i gott skick - Fönster målas 73

76 - När ytskikten är uttjänta bör underliggande färglager undersökas och en återgång till ursprunglig färgsättning göras Värdeklass: 3 Golv Sockel Väggar Fönster Övrigt Plan 1: rum 64 (lägenhet 209, sällskapsrum) Nytt trägolv, plankor laserade i grönt Trä, med enkel profil, grönmålade, tidigare grågröna. Putsade, vävspända med fiberduk. Vitmålade, matt färg. Putsat, vävspänt med fiberduk. list, grågrön.. Spegeldörrar, målade i tre olika gröna kulörer, foder i två olika kulörer. Nya trycken. Typ D, grågröna Fönsterbänkar i trä, målade som snickerier i övrigt. lampa typ C Radiator, ljust gröngrå Skick: Målningsbehov på fönster, annars i gott skick - Fönster målas - När ytskikten är uttjänta bör underliggande färglager undersökas och en återgång till ursprunglig färgsättning göras Värdeklass: 4 Golv Sockel Väggar Fönster Övrigt Plan 1: rum 65 (lägenhet 209, pentry) Corkoplast Trä, med fasning, två gröngråa kulörer. Putsade, vävspända med fiberduk. Vitmålade, matt färg. Putsat, vävspänt med fiberduk. list, grågrön. Spegeldörrar, målade i tre olika gröna kulörer, foder i två olika kulörer. Nya trycken. Typ D, grågröna Fönsterbänkar i trä, målade som snickerier i övrigt. lampa typ C Radiator, ljust gröngrå Pentry i rummets norra del målat i enlighet med övriga snickerier Skick: Målningsbehov på fönster, annars i gott skick 74

77 - Fönster målas - När ytskikten är uttjänta bör underliggande färglager undersökas och en återgång till ursprunglig färgsättning göras Plan 1: rum 66 (lägenhet 209, badrum) Värdeklass: 4 Golv Beige klinker Sockel - Väggar Helkaklade, ljusgrå plattor, enstaka äldre kakelplattor med målade frukter här och var. Vävspänt och vitmålat. Spegeldörrar, målade i tre olika gröna kulörer, foder i två olika kulörer. Nya trycken. Fönster - Övrigt Nytillkommet badrum Skick: allmänt gott skick - Plan 1: rum 67 (lägenhet 210, hall) Värdeklass: 2 Golv Klinker Sockel Trä målad blågrön i två nyanser, har tidigare varit brun Väggar Tapet målad med matt, vit färg Putsat och målat med matt, vit färg Trädörrar målade i två nyanser av blågrönt, inga underliggande färglager Fönster - Övrigt Hatthylla målad likt övriga snickerier, underliggande brun originalfärg lampa typ C Skick: Visst slitage på sockel och hatthylla, i övrigt i gott skick - Bättringsmålning av snickerier 75

78 - När det är aktuellt med större åtgärder underliggande skikt analyseras och en avvägning göras om väggar och snickerier ska följa tidigare färgsättning eller anpassas till intilliggande rum. Plan 1: rum 68 (lägenhet 210, badrum) Värdeklass: 4 Golv Gulbeige klinker Sockel - Väggar Modernt ljusblått kakel Putsat och vitmålat Blåmålad trädörr Fönster Ett typ C, blåmålat Övrigt Nytillkommet badrum Skick:- - Värdeklass: 2 Golv Sockel Väggar Fönster Övrigt Plan 1: rum 69 (lägenhet 210, kök/entrérum) Korkplattor med klinkerfris Trä, blågrön i två nyanser, tidigare målad i två gråa kulörer Vitmålad väv/puts, tidigare grå Vitmålad väv/puts Trädörr målad likt övriga snickerier i blågrönt Typ C med fönsterbänk i trä, båda målade i blågrönt Vit radiator, taklampa typ C, sekundärt pentry målat likt övriga snickerier i två nyanser av blågrönt Skick: Färgsläpp på radiator och fönster - Bättringsmålning - När det är aktuellt med större åtgärder bör väggar och snickerier målas efter färganalys av underliggande skikt. Värdeklass: 2 Plan 1: rum 70 (lägenhet 210, sovrum) 76

79 Golv Sockel Väggar Fönster Övrigt Korkplattor med klinkerfris Trä, blågrön i två nyanser, tidigare målad i två gråa kulörer Vitmålad väv/puts, tidigare grå Vitmålad väv/puts Trädörr målade i blågrönt med ventilationsgaller i vit plast, två låga dörrar i samma färgsättning till klädförråd Typ C med fönsterbänk i trä, båda målade blågröna. Fönstret har tidigare varit vitmålat och fönsterbänken ljusgrå Vit radiator, taklampa typ C Skick: I gott skick - Ventilationsgaller på dörr bytes ut mot annan utformning och målas in i dörrens färg. - När det är aktuellt med större åtgärder bör väggar och snickerier målas efter färganalys av underliggande skikt. 77

80 Rumsredovisning: plan 2 rum Värdeklass: 1 Beskrivning Golv Sockel Väggar Fönster Övrigt 78 Plan 2: rum 71 (lägenhet 305, sovrum) Korkplattor, fris av rödbrun klinker. Trä. Målad i två grå kulörer. Tidigare brunlaserad. Har även varit grå på sina ställen. Putsade och idag vitmålade. Äldsta färgskiktet: limfärg direkt på puts, grå kulör, NCS S 2500-N/3000-N Putsat och vitmålat. Putsad relief kring lampfäste listen (typisk för plan 2) neddragen ca 40 cm, idag gråmålad i två olika kulörer. Spegeldörr med karakteristisk karosseripanel i nedre spegeln. Idag målad i tre olika grå kulörer. Tidigare grågrön kulör. Originaltrycke. Garderobsdörr bredvid alkov målad enligt ovan. Vitmålad på insidan. Typ C. Mässingsbeslag troligen original. Fönstret är idag målat i en grågrön kulör. Har även tidigare varit gråmålat. Fönsterbänk av röd kalksten, liksom sidorna till radiatornisch, vilka tyvärr blivit gråmålade. Sovalkoven gråmålad. Samma kulörer som snickerier för övrigt. Tvättfat och underskåp inklämt i ursprunglig nisch för handfat. I nischen är sidorna klädda med handmålat kakel; blått motiv på grå kakelplattor motivet är korgar med lite frukt.

81 Originallampa i tak typ B. Sänglampor typ H, original, dock med klarglas. Skärmvägg framför dörren troligen sekundär. Radiator gråmålad. Skick: Fönster i gott skick men behöver målas. Målningen på radiatornischen tar bort det exklusiva intrycket. Åtgärdsförslag - Tagna färgprover från väggar och snickerier passar inte ihop med varandra och kan härstamma från olika epoker. Antingen bör noggrannare färganalyser göras, eller så målas väggar och snickerier likt andra grå rum i byggnaden med väggfärgen NCS S 2005-G90Y och snickerier i NCS S 4005-G50Y. - Sidorna till radiatornisch rengöres från färg, så att kalkstenen blir synlig. - Putsad väggyta nedanför taklisten målas i ursprunglig grå kulör. Värdeklass: 3 Beskrivning Golv Ljust grå klinker Sockel - Väggar Fönster - Övrigt - Skick: I gott skick - Plan 2: rum 72 (lägenhet 305, badrum) Kaklade väggar, delvis med handmålat kakel kvistar och blommor, hus, skepp och enstaka frukter i grön färgskala. Kaklet verkar vara omsatt. Putsat och målat med vit plastfärg. Spegeldörr med karakteristisk karosseripanel i nedre spegeln. Vitmålad insida, har varit brun. Mässingsring på insidan, originaltrycke utsidan. Dörren har tidigare varit målad i ljust grå kulör på utsidan, men är idag i tre olika grå kulörer likt rum 71. Värdeklass: 1 Beskrivning Golv Sockel Plan 2: rum 73 (lägenhet 305, passage) Korkplattor, fris av rödbrun klinker. Trä. Gråmålad, två kulörer. 79

82 Väggar Träpanel (av plywood med smala lister i rutnät). Mindre rutor än i sovalkoverna. Idag målat i två olika grå kulörer. Har tidigare varit brunmålat. Utgör troligen delvis rest av sovalkov till rum 74. Snedtak i spets, integrerat med väggar och likadan träklädsel. - Fönster - Övrigt lampa typ F, på gråmålad träsockel. Skick: I gott skick - Beroende av åtgärder i rum 74 och 71 Värdeklass: 1 Beskrivning Golv Sockel Väggar Fönster Övrigt Plan 2: rum 74 (lägenhet 305, sovrum) Korkplattor, fris av rödbrun klinker. Trä, gråmålad Putsade och vitmålade idag. Äldsta färgskiktet: limfärg direkt på puts i guldockra, kulör NCS S 2010-Y30R/2020-Y30R. Välvt tak mot yttervägg. Putsat och vitmålat. Garderobsdörr målad i tre olika grå kulörer, har tidigare varit brunlaserad. Nytt trycke. I takkupa. Gråmålat. Fönsterbänk av röd kalksten. Väggar i takkupa putsade och vitmålade. Ursprunglig taklampa. Gråmålad radiator, radiatornischens sidor av trä också gråmålade. Liten nisch/garderob med spetsig öppning finns vid vägg åt väster. Rummets ursprungliga ingång är igensatt (dörren finns kvar utåt korridoren). Skick: I gott skick. Detta rum hade ursprungligen brunlaserade/ådrade snickerier, som idag alltså är grå vilken är en anpassning till rum 71 sedan dessa slogs samman. Åtgärdsförslag - Väggarna målas i originalfärgen NCS S 2010-Y30R/2020-Y30R, en rosa/beige kulör. - Snickerierna ådringsmålas bruna med utgångspunkt från originalmålningar i andra hotellrum. 80

83 Plan 2: rum 75 (lägenhet 304, sovrum och pentry) Värdeklass: 1 Beskrivning Golv Sockel Väggar Fönster Övrigt Korkplattor med klinkerfris, corkoplast vid pentryt. Profilerad i trä med brun ådringsmålning. Vid pentryt har den varit grå, men i andra delar av rummet finns ingen underliggande färg. Putsade och målade med vit plastfärg. Tidigare har väggen varit målad med blekt grön limfärg NCS S 2010-G50Y. et är välvt och neddraget på väggen, putsrelief kring lampfäste, smal taklist av typ som är standard för plan 2, ådringsmålad brun likt övriga snickerier. Samtliga dörrar är ådringsmålade i brunt. Dörren ut mot korridor och den höger om sängen har inga underliggande färglager men dörren vänster om sängen var tidigare grå. Detta beror på att den är sekundär eftersom det tidigare fanns ett tvättställ på platsen, vilket syns på äldre foto. Typ C, brunmålat likt övriga snickerier, fönsterbänk och underliggande radiatornisch i kalksten. Träpanel vid pentry i sekundär, brun ådringsmålning har tidigare varit grå, pentryts inredning är också ådringsmålad i brunt. Träpanel vid sovalkov har brun ådringsmålning i originalutförande Rummet finns fotograferat på 1920-talet. Skärmvägg i trä målad med brun ådringsmålning, troligen sekundär. Originallampa i taket typ B och modern vägglampa vid dörren. Brunmålad radiator. Skick: Rummet har slagits samman med det intilliggande rummet (rum 76) som tidigare haft gråmålade snickerier vilket förklarar skillnaden i underliggande färgsättning. I gott skick, visst slitage på snickerier. - Kulören på väggarna återställs till grön NCS S 2010-G50Y - Rummet bibehåller de bruna ådringsmålade snickerierna, även på de delar som tidigare haft en annan färgsättning - Bättringsmålning av fönster och snickerier. Värdeklass: 2 Beskrivning Plan 2: rum 76 (lägenhet 304, sovrum) 81

84 Golv Sockel Väggar Fönster Övrigt Korkplattor med klinkerfris, delvis kompletterad med corkoplast och plattor i avvikande, mörkbrun färg I trä, brunlaserad, tidigare gråmålad Putsade och målade med vit plastfärg, understa färgskiktet är som i rum 71, NCS S 2500-N/3000-N et är välvt och neddraget på väggen, putsrelief kring lampfäste, smal taklist av typ som är standars för plan 2. listen är ådringsmålad/laserad brun men har tidigare varit grå Dörren mot rum 75 är sekundärt tillkommen och är ådringsmålad i brunt, den kan vara återanvänd från någon annan del av byggnaden Borttaget för renovering vid besiktningstillfället, fönsterbänk i kalksten. Utskjutande kanter på var sida om fönstret är klädda med smal panel ut mot rummet, panelen har tidigare varit grå men är idag brunlaserad Radiatornisch som tidigare varit grå är idag brunlaserad Brunmålad radiator Skick: Golvet har lagats på ett fult sätt och snickerierna är slitna. Den bruna laseringen/ådringen är slarvigt utförd. - Noggrannare färganalyser göras för att få fram en grå ton på snickerierna som matchar väggarna, eller bör målas väggar och snickerier likt andra grå rum i byggnaden med väggfärgen NCS S 2005-G90Y och snickerier i NCS S 4005-G50Y. - Lagningarna på golvet görs om med ljusa korkplattor som bättre harmonierar med det ursprungliga utseendet Plan 2: rum 77 (lägenhet 304, badrum) Värdeklass: 4 Beskrivning Golv Gulbeige klinker Sockel - Väggar Modernt kakel i vitt och blått Fönster - Övrigt Putsat och målat med matt, vit färg Dörren ut mot rummet är smal och vitmålad men har tidigare varit målad mörkt brun Modern inredning, vitmålad radiator, en rund taklampa i plast samt en lampa typ H 82

85 Skick: Färgsläpp på dörren ut mot rummet, i övrigt i gott skick - Ommålning av dörren mot rummet i befintlig kulör Värdeklass: 1 Beskrivning Golv Sockel Väggar Plan 2: rum 78 (korridor) Schackrutiga (ljusare och mörkare) korkplattor med bred fris av kalksten Kalksten Putsade och målade med vit plastfärg list i samma typ som på plan 1, målad i mörk brunt. et är putsat och vitmålat Laserade i mörkt rödbrun mahognyton och lackade. Fönster - Övrigt lampor typ D, ovala armaturer typ E Skick: En oval, putsad nisch ovanför dörren har en naken glödlampa, men saknar glas. Eventuellt har här suttit en utgångsskylt som i foajén (rum 20). Korridoren är i gott skick. - Väggar och tak målas i ursprunglig kulör, likt korridoren på plan 1, NCS S 1010-Y10R Värdeklass: 1 Beskrivning Golv Sockel Väggar Fönster Övrigt Plan 2: rum 79 (trapphus) Kalksten Kalksten Putsade och målade med tjock, vit plastfärg, tidigare målade i NCS S 1005-Y20R Putsad och målad taklist och dekormålat tak, troligen original skikt Kalkstensomfattningar, dubbeldörrar laserade i rödbrunt Ovalt takljus med fyrkantig takkupa Två radiatornischer i kalksten med brunmålade radiatorer Två takarmaturer i original, typ A Oval väggarmatur typ E Vit brandvarnare i taket Svartmålat trappräcke i järn, tidigare brunt Oval, putsad nisch i väggen nere i trappan 83

86 Skick: målningen är ommålad i fel nyans. Den ena taklampan har trasigt glas. Åtgärdsförslag - Väggarna målas i NCS S 1005-Y20R - målningen återfår sin ursprungliga kulör med grön NCS S 3010-G50Y och taklist och dekor likt väggfärgen NCS S 1005-Y20R - Den trasiga lampan kompletteras med frostat glas - Placeringen på brandvarnaren ändras - fönstret kan återskapas till ett tidigare utseende med hjälp av äldre foton, det är dock beroende på brandsäkerhet - Bättringsmålning av räcke Plan 2: rum 80 (plats för samvaro) Värdeklass: 2 Beskrivning Golv corkoplast med mörkare kant runt om Sockel Kalksten under fönster, annars i mörkt, brunmålat trä Väggar Putsade och vitmålade, något annan struktur än i korridoren, ursprungligen målade i ljust gult NCS S 1010-Y10R list i samma typ som på plan 1, laserad i rödbrunt. et är putsat och vitmålat - Fönster Typ C, målat mörkt brunt, två olika sorters trycken som i rökrummet/cafét på plan 0 Övrigt Nisch med brunmålad hylla i trä, lampa typ D, klinker i radiatornisch under fönstret Skick: Golvet i utrymmet är sekundärt och har inte lika hög kvalité som resten av korridoren. - Väggar och tak målas gula i NCS S1010-Y10R - Golvet antingen byts ut mot ett utförande som bättre överensstämmer med korridoren, eller så döljer man det med t.ex. en matta. Värdeklass: 1 Beskrivning Golv Sockel 84 Plan 2: rum 81 (lägenhet 301, sovrum) Korkplattor, fris av rödbrun klinker. Trä. Brunlaserad i mörk kulör, sekundär. Under till syns ljusbrun

87 Väggar Fönster Övrigt ådring. Putsade och idag vitmålade med matt färg. Äldsta färgskiktet: limfärg direkt på puts, grön kulör, NCS S G40Y (se prov yttervägg). Ett något gråare färgspår syns ovanför garderoben till höger om alkoven, under taklisten. Putsat och vitmålat med putsad relief kring lampfäste. list av den karakteristiska plan 2 typen. Neddragen ca 40 cm. Ådringsmålad ganska ljust brun. Spegeldörr av karakteristisk typ med karosseripanel i nedre spegeln. Ursprungligt trycke. Dörrens insida laserad med mörkbrun kulör (sekundärt), fodret dock ljust ådringsmålat (samma kulör som taklist). Fasningar något mörkare. Dörrens andra sida (åt hallen) ljusbrunt ådringsmålad, med mörkare fasningar och profiler. Garderobsdörrar också av karakteristisk typ. Ådringsmålade i brunt. Nya trycken. Tvåluftsfönster utan mittpost, sexrutat. Idag brunmålat, mörkbrunt, har ursprungligen varit ljust ådringsmålat med brunt på beige botten (gäller åtminstone karmen). Fönsternisch putsad och vitmålad. Fönsterbänk av röd kalksten, liksom sidorna till radiatornisch nedanför. Brunmålad radiator. Sovalkoven väldigt bred med två sängplatser. Träpanel i sovalkov har fin, brun ådringsmålning i originalutförande. Ursprunglig sängbelysning typ G, dock med klart glas. Ursprungligen har strömbrytaren suttit på mitten här finns diskret lagning. Ursprunglig taklampa typ B Skick: Fönstret har en spräckt mittlist. Laseringen på dörrens insida stämmer inte överens med målningen på rummets övriga snickerier och håller inte lika hög kvalité. Åtgärdsförslag - Väggarna återfår sin ursprungliga gröna kulör NCS S 2010-G40Y - Den bruna laseringen på dörren ersätts med ådringsmålning i enlighet med övriga snickerier i rummet. - Fönstret lagas och laseras/ådringsmålas i ljusare brun kulör. Värdeklass: 1 Beskrivning Plan 2: rum 82 (lägenhet 301, badrum) 85

88 Golv Ljusbeige klinker. Sockel - Väggar Grönt kakel med handmålad dekor i mörkgrönt i form av stiliserade blommor. Bröstning av handmarmorerat kakel i grågrönt. Kulören på väggarnas kakel stämmer bra med den gröna kulör lägenhetens sovrum ursprungligen hade. Putsat och målat med vit plastfärg. Karakteristisk typ. Dörrblad och foder vitmålat inåt badrummet, andra sidan brun. Fönster - Övrigt Badrumslampa typ H. Nisch uppbyggd i trä och gråmålad finns i ena hörnet, möjligen där toaletten ursprungligen funnits. Skick: I gott skick. - Plan 2: rum 83 (lägenhet 301, hall och pentry) Värdeklass: 1 Beskrivning Golv Rödbrun klinker som ser ganska ny ut. Sockel Trä. Laserad i rödbrun kulör. Väggar Putsade och vitmålade. Putsat och vitmålat. Bred taklist, laserad i rödbrunt. av den karakteristiska typen. Samtliga dörrsidor inåt detta utrymme laserade i rödbrunt. På foder åt norr kan konstateras underliggande skikt av ljusbrun ådring/lasering. Samtliga dörrar har originaltrycken. Fönster - Övrigt Två hallampor av ursprunglig typ, på rödbrun, laserad träsockel. Pentryt laserat i rödbrunt. Skick: I gott skick. - Ny väggkulör fastställs efter undersökning av underliggande skikt, eller likt angränsande sovrum. 86

89 Plan 2: rum 84 (lägenhet 303, hall med toalett och pentry) Värdeklass: 2 Beskrivning Golv Korkplattor med fris av klinker Sockel I trä, grönmålad i två olika nyanser Väggar Fönster - Övrigt Putsade och målade vita i matt utförande Putsat och vitmålat med putsad relief kring lampfästet. list av den karakteristiska typen för plan 2, grönmålad. Neddragen ca 40 cm. Dörren mot korridoren är grönmålad i tre nyanser men har tidigare varit målad gråmålad Dörren till garderoben har samma färgsättning och har också tidigare varit gråmålad, har idag ett trycke i svart plast Dörromfattning till öster är målad likt övriga snickerier och har tidigare varit grå likt dörrarna Nytillkommen toalett i väster vilket har gjort att rummet kortats av, något man ser genom att taklampan med putsrelief inte längre sitter i mitt i rummet. Dörren till toaletten är troligen återanvänd från en garderob e.dyl. Den är smal och invändigt målad vit med ringtrycke. Tidigare har den varit gråmålad på insidan. Originalarmatur i taket Ett pentry har tillkommit i rummets västra del brevid toaletten, det är färgsatt likt övriga snickerier i tre nyanser av grönt Skick: Golvet har en tydlig spricka i skarven mellan ett par av korkplattorna - När det är aktuellt med större åtgärder bör väggar och snickerier målas efter färganalys av underliggande skikt. Plan 2: rum 85 (lägenhet 303, samvaro) Värdeklass: 2 Beskrivning Golv Korkplattor med fris i klinker Sockel I trä, grönmålad i två nyanser Väggar Putsade och vitmålade, underliggande rosabeige färg NCS S Y40R i fönsternisch, på väggen är det understa färglagret samma som i rum 86; NCS S 2010-Y10R list av den karakteristiska plan 2 typen. Neddragen ca 40 cm. Grönmålad med en underliggande grå färg. I övrigt är taket putsat och vitmålat Dörren in till rum 86 är grönmålad i tre nyanser 87

90 Fönster Övrigt Borta för renovering vid besiktningstillfället. Fönsterbänk i kalksten Radiatornisch i gråmålat trä, grönmålad radiator, originalarmatur i taket Skick: I gott skick - När det är aktuellt med större åtgärder bör väggar och snickerier målas efter en mer noggrann färganalys av underliggande skikt. Vid undersökningstillfället var ljusförhållandena dåliga. Plan 2: rum 86 (lägenhet 303, sovrum) Värdeklass: 2 Beskrivning Golv Korkplattor med fris i klinker Sockel I trä, grönmålad i två nyanser Väggar Putsade och vitmålade, det understa färglagret är NCS S Y10R list av den karakteristiska plan 2 typen. Neddragen ca 40 cm. Grönmålad med en underliggande grå färg. I övrigt är taket putsat och vitmålat med en putsad relief kring lampfästet Tre trädörrar, var och en målad i tre nyanser av grönt. Garderobsdörrarna har tidigare varit grå Fönster Borta för renovering vid besiktningstillfället. Karmen är grönmålad men har en underliggande grå färg. Fönsterbänk i kalksten Övrigt Radiatornisch i gråmålat trä, grönmålad radiator, originalarmatur i taket Sovalkov med grönmålad panel som tidigare varit grå. Två inbyggda vägglampor i originalutförande, typ G Skick: I gott skick Åtgärdsförslag - När det är aktuellt med större åtgärder bör väggar och snickerier målas efter en mer noggrann färganalys av underliggande skikt. Vid undersökningstillfället var ljusförhållandena dåliga. Värdeklass: 1 Beskrivning Plan 2: rum 87 (lägenhet 302, sovrum) 88

91 Golv Sockel Väggar Fönster Övrigt Korkplattor i mycket gott skick, fris av rödbrun klinker Trälist, mörkbrun sekundär lasering, har ursprungligen varit ådringsmålade i ljusare brun kulör. Putsade och idag vitmålade. Äldsta färgskiktet: limfärg direkt på puts, varm ljusbrun kulör obränd umbra, NCS S 2010-Y30R. Putsat och vitmålat. Putsad relief kring lampfäste. list neddragen ca 40 cm, karakteristisk för plan 2. Ådringsmålad, ganska ljus. Av karakteristisk typ. Ådringsmålad liksom foder. Mörkare fasning och profilering. Huvuddörren har originaltrycken. Garderobsdörrarna har nya trycken, vitmålade insidor. Typ C, brunmålat. Åtminstone karmen har ursprungligen haft ljusare ådringsmålning/lasering på beige botten. Fönsterbänk av röd kalksten, liksom sidor i radiatornischen nedanför. Fönsternisch putsad och vitmålad. lampa original typ B. Brunmålad radiator. Bakom sängarna finns två platta radiatorer som löper längs hela alkoven, också brunmålade. Bred sovalkov för två sängar. Ursprungliga sänglampor typ G med klart glas. Strömbrytaren har tidigare suttit på mitten. Skick: I gott skick Åtgärdsförslag - Väggarna återfår sin ursprungliga kulör, NCS S 2010-Y30R. Plan 2: rum 88 (lägenhet 302, hall och pentry) Värdeklass: 1 Beskrivning Golv Rödbrun klinker som ser ganska ny ut. Sockel I trä, laserad i mörkbrun kulör. Väggar Putsade och vitmålade. Putsat och vitmålat. Bred taklist, laserad i mörkbrunt. av den karakteristiska typen. Samtliga dörrsidor och foder inåt detta utrymme laserade i mörkbrunt. Två dörrar har originaltrycken. Dörr ut mot korridor har trasigt trycke i svart bakelit. Fönster - Övrigt Två ursprungliga hallampor av typ F, på mörkt brunlaserad träsockel. Pentryt laserat i mörkbrunt. Skick: Trasigt trycke på dörr. 89

92 - Byt trycke på dörr - Ny väggkulör fastställs efter undersökning av underliggande skikt, eller likt angränsande sovrum. Plan 2: rum 89 (lägenhet 302, badrum) Värdeklass: 3 Beskrivning Golv Beige klinker Sockel - Väggar Helkaklade. Vissa partier med återanvänt handmålat kakel motiv fåglar och frukter, kvistar. Grön dekormålning på ljust grå kakel. Putsat och vitmålat. Karakteristisk typ, vitmålad inåt badrummet liksom foder. Har tidigare varit målad i ljust grå kulör. Fönster - Övrigt Armatur typ H Skick: Hela badrummet är nytt/nyrenoverat med återanvänt målat kakel. - Plan 2: rum 90 (trapphus) Se beskrivning: plan1: rum

93 Äldre foton Rum 1, festsalen/kryptan sedermera kallad Bogey Club, foto från föreningen Gamla Båstads arkiv. Röllakanmatta, kuddar och gardiner av Märta Måås-Fjetterström. Rum 20, foajén, foto från föreningen Gamla Båstads arkiv. Matta av Märta Måås-Fjetterström. 91

94 Rum 41, trapphallen på plan 1, samt rum 24, invigning av den nya cocktailbaren, föreningen Gamla Båstads arkiv. Rum 24, caféet/rökrummet, foto från föreningen Gamla Båstads arkiv. 92

95 Rum 23, matsalen, foto från föreningen Gamla Båstads arkiv. Rum 23, matsalen uppdukad, ett äldre fotografi troligen från tiden mellan etapp 2 och 3, dvs. efter och före Föreningen Gamla Båstads arkiv. 93

96 Rum 26a, Hotell Båstads grill i ny gestalt, foto från föreningen Gamla Båstads arkiv. Rum 46, sällskapsrum på plan 1, foto från föreningen Gamla Båstads arkiv. Ryamatta av Märta Måås-Fjetterström ligger ur bild vid fönstren. 94

97 Rum 47, lilla sällskapsrummet på plan 1, foto från föreningen Gamla Båstads arkiv. Flossamatta av Märta Måås- Fjetterström. Rum 49, plats för samvaro på plan 1, foto från föreningen Gamla Båstads arkiv. Ryamatta av Märta Måås-Fjetterström. 95

98 Dubbelrum på plan 2, foto från föreningen Gamla Båstads arkiv. Rum 75, enkelrum, foto från föreningen Gamla Båstads arkiv. Trasmatta av Märta Måås-Fjetterström. 96

99 Referenser Litteratur Ahlman, Eva Ludvig Nobel och Båstad, Tidskrift för hembygdsvård, årgång 9 första häftet, Samfundet för Hembygdsvård, 1928 Hassby, Rune Båstads historia, Föreningen Gamla Båstad, 1999 Paulsson, Gregor m.fl. (red) Hantverkets bok Måleri, Lindfors Bokförlag AB, 1938 Arkiv Föreningen Gamla Båstads arkiv Regionmuseet Kristianstads arkiv Ritningar KlarBlå Arkitekter AB uppmätningsritningar Planritningar från kommunarkivet Hemsidor - Riksantikvarieämbetets materialguide Informanter Angelica Persson, Märta Måås-Fjetterström AB, telefonsamtal samt e-post

100 Bilaga 1 -Förteckning över textilier av Märta Måås-Fjetterström Identifiering av textilier designade av Märta Måås-Fjetterström, källa Angelica Persson, Märta Måås-Fjetterström AB Rum 1, festsalen: Rölakanmattor, Kryptans matta (se bild överst s. 88) Rum 1, festsalen: Kuddar på en ev. två pallar. Ser ut att vara rölakankudden, Blekingerosa (se bild överst s. 88) Rum 1, festsalen: Korsfararen draperier, inplock på linnebotten (se bild överst s. 88) Rum 20, foajé: Rölakanmatta Röda Åttan (se bild nederst s. 88) Rum 46, sällskapsrum plan 1: Rya, Svarta prinsen (se bild nederst s. 91) Rum 47, Lilla sällskapsrummet plan 1: Flossamatta Hästhagen(se bild överst s. 92) Rum 49, plats för samvaro: Rya, Tockarps rya (se bild nederst s. 92) Rum 75, enkelrum: Trasmatta med stjärnor (se bild nederst s. 93) I tillverkningsboken från 1928 ser jag att dessa textilier finns med. Har inte varit på vinden och letat efter beställningar eller annan korrespondens ännu. MMF AB har även levererat en del mattor senare. Bl. a Röd grön Äng och ryan Svarta Prinsen. Vi har ytterligare ett foto som inte är med i din samling. På det fotot syns rölakanmattorna Röd Grön Äng och Herrumsmattan. - Angelica Persson, Märta Måås-Fjetterström AB, e-post

101 Bilaga 2 Planritningar med kulturhistorisk värdering PLAN 1 MED RUMSNUMRERING OCH KULTURHISTORISK VÄRDERING

102

103 Bilaga 2 Planritningar med kulturhistorisk värdering PLAN 0 MED RUMSNUMRERING OCH KULTURHISTORISK VÄRDERING

104

105 Bilaga 2 Planritningar med kulturhistorisk värdering PLAN 1 MED RUMSNUMRERING OCH KULTURHISTORISK VÄRDERING

106

107 Bilaga 2 Planritningar med kulturhistorisk värdering PLAN 2 MED RUMSNUMRERING OCH KULTURHISTORISK VÄRDERING

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING ANTIKVARISK URSPRUNGLIGA BYGGNADSDELAR / BYGGNADSDETALJER SADELTAK NU MED BETONGPANNOR HÄNG- OCH STUPRÖR DELVIS UTBYTTA TEGELSTENSMURAD SKORSTEN NU PLÅTINKLÄDD FÖNSTER MED RUNDBÅGE- FORMADE BÅGAR TIMMERPANEL

Läs mer

PETRONELLA 4 från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. PETRONELLA 4 från SV DÖRR. PETRONELLA 4 från S BESLAG

PETRONELLA 4 från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. PETRONELLA 4 från SV DÖRR. PETRONELLA 4 från S BESLAG LILLA VÄSTERGATAN Lilla Västergatan är nog den mest fotograferade gatan i innerstaden. Den symboliserar Ystad småskaligheten, korsvirket, det krokiga gatunätet för våra besökare. Alla hus här har alltså

Läs mer

BILAGA: ENKEL RUMSBESKRIVNING SPORTHALLEN

BILAGA: ENKEL RUMSBESKRIVNING SPORTHALLEN BILAGA: ENKEL RUMSBESKRIVNING SPORTHALLEN SEKTION KÄLLARPLAN 1 (28) RUM 101 Bågskytte/ bordtennis/ fäktningslokal. G- Grön gummimatta V- Gul-och grönmålad puts Övrigt 20 sektioner med ribbstolar. Gjuten

Läs mer

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

Laxbrogatan 7, Sternerska huset

Laxbrogatan 7, Sternerska huset Laxbrogatan 7, Sternerska huset Kopparberg 1:9, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Restaurering av fönster och dörr, år 2006-2007 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport

Läs mer

DOKUMENTATION AV KV LYCKAN, STORGATAN 40, SUNDSVALLS KOMMUN.

DOKUMENTATION AV KV LYCKAN, STORGATAN 40, SUNDSVALLS KOMMUN. Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningen Rapport nr 2005:23 Anette Lund/Lars-Erik Sjögren DOKUMENTATION AV KV LYCKAN, STORGATAN 40, SUNDSVALLS KOMMUN. INNEHÅLL Bakgrund...3 Bygglovarkiv Sundsvalls

Läs mer

Kungsholms fort. Karlskrona kommun. Inventering av interiörer. Blekinge museum rapport 2004:14 Torgny Landin

Kungsholms fort. Karlskrona kommun. Inventering av interiörer. Blekinge museum rapport 2004:14 Torgny Landin Kungsholms fort Karlskrona kommun Inventering av interiörer Blekinge museum rapport 2004:14 Torgny Landin Innehåll Inledning. 3 Linje 1-9. 3 D1 Norra befälshuset (41).. 4 D2 Södra befälshuset (42).. 4

Läs mer

F ÄRGUNDE RSÖ KNING M USIKALISKA A KADE MIE N. Stockholm, december 2009 BLASIE HOLMSHAMNE N, NYBROKAJE N 13, STOC KHOLM

F ÄRGUNDE RSÖ KNING M USIKALISKA A KADE MIE N. Stockholm, december 2009 BLASIE HOLMSHAMNE N, NYBROKAJE N 13, STOC KHOLM F ÄRGUNDE RSÖ KNING M USIKALISKA A KADE MIE N BLASIE HOLMSHAMNE N, NYBROKAJE N 13, STOC KHOLM Stockholm, december 2009 Box 3605, 103 59 Stockholm, www.konservering.se Färgundersökning: Kjellbergska huset,

Läs mer

Konstbacken. Målningsarbeten Örebro läns museum Rapport 2008:25. Charlott Torgén Charlotta Hagberg

Konstbacken. Målningsarbeten Örebro läns museum Rapport 2008:25. Charlott Torgén Charlotta Hagberg Konstbacken Konstbacken östra 17, Ljusnarsbergs socken och kommun, Västmanland Målningsarbeten 2008-2009 Charlott Torgén Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2008:25 2 Innehållsförteckning INLEDNING...4

Läs mer

Kristine kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad för ny toalett. Jönköpings stad i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Kristine kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad för ny toalett. Jönköpings stad i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift Kristine kyrka Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad för ny toalett Jönköpings stad i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2015:23 Anders Franzén

Läs mer

UPPENDICK S. 1 A från SO K = 2, M = 2. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) UPPENDICK S. 1 A från SV. UPPENDICK S.

UPPENDICK S. 1 A från SO K = 2, M = 2. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) UPPENDICK S. 1 A från SV. UPPENDICK S. fastighet: UPPENDICK SÖDRA 1, hus A. adress: Österleden 35. ålder: Ombyggt 1906. Svartmålad puts. Ljust rosa spritputs. Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Vita hela fönster med lös spröjs. Blå pardörr med

Läs mer

4. Åtgärdsdokumentation. Kronbergs ateljé. Fasadrenovering 2008. Kulturhistoriska avdelningen. Karin Blent

4. Åtgärdsdokumentation. Kronbergs ateljé. Fasadrenovering 2008. Kulturhistoriska avdelningen. Karin Blent 4. Åtgärdsdokumentation Kronbergs ateljé Fasadrenovering 2008 Kulturhistoriska avdelningen Karin Blent 1 4. Åtgärdsdokumentation Innehållsförteckning Beskrivning före åtgärd:... 3 Antikvariska ställningstaganden:...

Läs mer

K = 2, M = 2. LÄRKAN 1 A från NO

K = 2, M = 2. LÄRKAN 1 A från NO fastighet: LÄRKAN 1, hus A. adress: Fridhemsgatan 8, Karstens väg 1. ålder: 1923. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. användning: Bostad. antal våningar: 2 Mörkt gråmålad puts. Gul spritputs. Mansardtak,

Läs mer

Rumsbeskrivning Vassvägen 1. Utrymme och ytskikt Tak Väggar Golv Snickerier. Färg: Stockholmsvit. Färg: Stockholmsvit

Rumsbeskrivning Vassvägen 1. Utrymme och ytskikt Tak Väggar Golv Snickerier. Färg: Stockholmsvit. Färg: Stockholmsvit Rumsbeskrivning Vassvägen 1 Utrymme och ytskikt Tak Väggar Golv Snickerier Förrum Material: 3-stav Ek parkett lack te x Berg&Berg (Ekesiöö) Sovrum Taklist: trä 55 mm, målas Lister: trä 55mm. Målas. Samma

Läs mer

Järnvägsstationen i Kopparberg

Järnvägsstationen i Kopparberg Järnvägsstationen i Kopparberg Herrhagen 1:33, Ljusnarsbergs socken och kommun, Västmanland Restaureringsarbeten 2008-2009 Charlott Torgén Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2008:26 2 Innehållsförteckning

Läs mer

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S fastighet: XESTRE 1, hus A. adress: Stora Västergatan 37. ålder: Troligen 1700-tal. Ombyggt 1913, 1933. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), Karl Erikson (1933). användning: Bostäder och affärer. antal

Läs mer

2008:23 ANTIKVARISK KONTROLLRAPPORT. Vänge kyrka FASADRESTAURERING AV VÄNGE KYRKA, VÄNGE SN, UPPSALA KN

2008:23 ANTIKVARISK KONTROLLRAPPORT. Vänge kyrka FASADRESTAURERING AV VÄNGE KYRKA, VÄNGE SN, UPPSALA KN 2008:23 ANTIKVARISK KONTROLLRAPPORT Vänge kyrka FASADRESTAURERING AV VÄNGE KYRKA, VÄNGE SN, UPPSALA KN Per Lundgren 2008 Omslagsfotografi: Vapenhuset under rengöring Foto: Per Lundgren, Upplandsmuseet

Läs mer

Bergs kyrka. Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster. Antikvarisk kontroll. Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland.

Bergs kyrka. Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster. Antikvarisk kontroll. Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:65 Bergs kyrka Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster Antikvarisk kontroll Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland Helén Sjökvist Bergs kyrka Underhållsåtgärder

Läs mer

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad.

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. antal våningar: 2 Gulvit slätputs. Bruna 2-luftsfönster. Port med utsnidade

Läs mer

Val och tillval. till kvarteret Töfsingdalen

Val och tillval. till kvarteret Töfsingdalen Val och tillval till kvarteret Töfsingdalen När du flyttar till en nybyggd lägenhet hos Stockholmshem är du garanterad en grundstandard med bland annat vackra parkettgolv och helkaklat badrum. För att

Läs mer

POUSETTE & CO RENOVERING AV TRAPPHUS, KÄLLARGÅNGAR OCH NYTT GÄSTRUM SKISSFÖRSLAG BRF LUSTGÅRDEN, PARADISGATAN 12 2015-12-01

POUSETTE & CO RENOVERING AV TRAPPHUS, KÄLLARGÅNGAR OCH NYTT GÄSTRUM SKISSFÖRSLAG BRF LUSTGÅRDEN, PARADISGATAN 12 2015-12-01 RENOVERING AV TRAPPHUS, KÄLLARGÅNGAR OCH NYTT GÄSTRUM Målet med renoveringen av trapphus, källargångar och korridorer är förutom att underhålla fastigheten att skapa välkomnande, ljusa trivsamma och trygga

Läs mer

Svartmålad puts. Rosa puts, mot gård ljusgrå puts. Mansardtak, svart papp i skiffermönster, på gårdsflygel. BERGMAN N. 2 A från NO

Svartmålad puts. Rosa puts, mot gård ljusgrå puts. Mansardtak, svart papp i skiffermönster, på gårdsflygel. BERGMAN N. 2 A från NO fastighet: BERGMAN NORRA 2, hus A. adress: Regementsgatan 12. ålder: Ombyggt 1918, 1928 (tillbyggnad av gårdsflygel m.m.), 1943, 1946, 1971, 1994. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1918 och 1928), Berndt

Läs mer

FÄRGARKEOLOGISK UNDERSÖKNING

FÄRGARKEOLOGISK UNDERSÖKNING FÄRGARKEOLOGISK UNDERSÖKNING NORRA ANKOMSTHALLEN CENTRALSTATION STOCKHOLM Foto: Stockholms Målerikonservering AB februari 2011 Beställare: Byggnadsantikvarie Johan Rittsél AIX Arkitekter AB Hudiksvallsgatan

Läs mer

Katrinetorp. Byggnadsantikvarisk dokumentation. Dokumentation av tapeter och väggmålning

Katrinetorp. Byggnadsantikvarisk dokumentation. Dokumentation av tapeter och väggmålning Byggnadsantikvarisk dokumentation Katrinetorp Dokumentation av tapeter och väggmålning Del av fastigheten Lockarp 44:1, Bunkeflo socken, Malmö kommun Skåne län Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:005

Läs mer

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad.

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad. fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. Gråmålad puts. Gult tegel. Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Vita hela, 2-lufts och 3-lufts fönster. Grå

Läs mer

TRÄGÅRDH N. 1 A från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 2, M = 3. TRÄGÅRDH N. 1 A från NV FRONTESPIS

TRÄGÅRDH N. 1 A från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 2, M = 3. TRÄGÅRDH N. 1 A från NV FRONTESPIS fastighet: TRÄGÅRDH NORRA 1, hus A. adress: Hejdegatan 48. ålder: 1880. Ombyggt 1910, 1981. Henrik Nilsson (1910), Skånsk Byggkonsult (1981). antal våningar: 2 (mansard). Ljusbrun puts. Gul spritputs.

Läs mer

SCHARINSKA VILLAN. Kv HÄRMOD 9, UMEÅ. Skadebesiktning. Umeå 2012-04-20

SCHARINSKA VILLAN. Kv HÄRMOD 9, UMEÅ. Skadebesiktning. Umeå 2012-04-20 Historiska Hus SCHARINSKA VILLAN Kv HÄRMOD 9, UMEÅ Skadebesiktning Umeå 2012-04-20 Historiska Hus i Norr AB Telefon e-post Bankgiro Skolgatan 33 Kontor 090-137220 info@historiskahus.se 5136-9866 903 25

Läs mer

Färingsö fd ålderdomshem och kommunhus

Färingsö fd ålderdomshem och kommunhus Färingsö fd ålderdomshem och kommunhus Dokumentation av Färingsö fd ålderdomshem och kommunhus, Svartsjö 1:4, Sånga socken, Ekerö kommun, Uppland Albin Uller Rapport 2011:19 2 Färingsö fd ålderdomshem

Läs mer

Villa Vera, Ronneby brunn

Villa Vera, Ronneby brunn 2006:29 Villa Vera, Ronneby brunn Byggnadsminne nr 72 Slutrapport, antikvarisk kontroll Exteriör renovering Rapport, år och nr: 2006:29 Rapportnamn: Villa Vera, Ronneby Brunn Byggnadsminne nr 72. Slutrapport,

Läs mer

fastighet: JÖNSSON SÖDRA 8, hus A. adress: Tobaksgatan 19. ålder: Ombyggt 1916, 1933, arkitekt / byggm: användning: Bostad. antal våningar: 1½

fastighet: JÖNSSON SÖDRA 8, hus A. adress: Tobaksgatan 19. ålder: Ombyggt 1916, 1933, arkitekt / byggm: användning: Bostad. antal våningar: 1½ fastighet: JÖNSSON SÖDRA 8, hus A. adress: Tobaksgatan 19. ålder: Ombyggt 1916, 1933, 1972. ½ Gulmålad puts. Rött tegel. Valmat sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Röda 1-lufts spröjsade fönster. Röd lamelldörr

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

Manbyggnad på Röcklinge 2:25

Manbyggnad på Röcklinge 2:25 2010:37 Antikvarisk kontrollrapport Manbyggnad på Röcklinge 2:25 Konservering av väggmålningar i manbyggnad på Röcklinge 2:25, Västerlövsta sn, Heby kn Per Lundgren 2010:37 Omslagsfotografi: Bårder i kammaren

Läs mer

Kyrhults kyrka ommålning av bänkinredning

Kyrhults kyrka ommålning av bänkinredning 2014:13 Kyrhults kyrka ommålning av bänkinredning Slutrapport, antikvarisk medverkan Länsstyrelsen Blekinge län www.lansstyrelsen.se/blekinge Rapport: 2014:13 Rapportnamn:, Slutrapport, antikvarisk medverkan

Läs mer

Färgundersökning Väntsalen i Virserums jvstn

Färgundersökning Väntsalen i Virserums jvstn Färgundersökning Väntsalen i Virserums jvstn Virserums sn, Hultsfreds kommun, Småland Richard Edlund Kalmar läns museum Byggnadsantikvariska rapporter maj 2006 KALMAR LÄNS MUSEUM Färgundersökning av väntsalen

Läs mer

MORSING 1 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 3, M = 3. MORSING 1 A från NV. MORSING 1 A från SV BALKONG

MORSING 1 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 3, M = 3. MORSING 1 A från NV. MORSING 1 A från SV BALKONG fastighet: MORSING 1, hus A. adress: Björklidsgatan 6. ålder: 1931. Ombyggt 1933, 1981. Oscar Isberg (1933), Göran Johansson (1981). ½ Vit puts. Sadeltak, svarta betongpannor. Vita spröjsade 2- och 3-lufts

Läs mer

Offertunderlag för källarrenovering

Offertunderlag för källarrenovering Offertunderlag för källarrenovering Huset byggdes 1927 och byggdes om och till 1978 1980 åt syd och väst. Gillestuga och toalett tillhör utbyggnaden. Enligt uppgift ska grunden vara betong i de gamla delarna

Läs mer

NEW ENGLAND BOBERGA VRETBO VÄSTERÅS

NEW ENGLAND BOBERGA VRETBO VÄSTERÅS NEW ENGLAND BOBERGA VRETBO VÄSTERÅS New England - BOBERGA VRETBO - De senaste åren har jag gång på gång stött på behovet från många kunder, att kunna kombinera trygghet och bekvämlighet, funktion och design

Läs mer

Vasatornet. Kersti Lilja. Restaurering av tak, klocktorn och fönster

Vasatornet. Kersti Lilja. Restaurering av tak, klocktorn och fönster Restaurering av tak, klocktorn och fönster Vasatornet Antikvarisk kontroll, Rydboholm 2:1, Östra Ryds socken i Österåkers kommun, Uppland Kersti Lilja Rapport 2003:35 Box 6176 102 33 Stockholm Tel 08-690

Läs mer

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation Britt-Marie Lennartsson DOKUMENTATION INFÖR RIVNING Östertull, Lagaholm 2:8, Laholms stadsförsamling, Laholms kommun 2013:38 Dokumentation inför rivning, uthus

Läs mer

HOTELL BÅSTAD ARKITEKTENS VAL KV LAXEN BÅSTAD KOMMUN OMBYGGNAD TILL LÄGENHETER FÖRHANDSKOPIA:

HOTELL BÅSTAD ARKITEKTENS VAL KV LAXEN BÅSTAD KOMMUN OMBYGGNAD TILL LÄGENHETER FÖRHANDSKOPIA: HOTELL BÅSTAD KV LAXEN BÅSTAD KOMMUN OMBYGGNAD TILL LÄGENHETER ARKITEKTENS VAL FÖRHANDSKOPIA: 2016-03-16 Ansvarig: Nina Merheim Stranne Projektnummer: 15372 A-KONSULT FLORETTGATAN 29B BOX 22223 SE-250

Läs mer

med balkonger emellan. Litet skärmtak runt nästan hela huset. K = 2, M = 1. Fint exempel på funkis, mycket viktig för torgmiljön.

med balkonger emellan. Litet skärmtak runt nästan hela huset. K = 2, M = 1. Fint exempel på funkis, mycket viktig för torgmiljön. fastighet: ÖSTEN 1. adress: Lingsgatan 3, Bollhusgatan 8. ålder: 1938. arkitekt / byggm: August Ewe. användning: Affärer, bostäder. antal våningar: 3 Gråmålad puts. Gråmålad puts, mörkare på bottenvåningen.

Läs mer

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR fastighet: PERNILLA 9. adress: Lilla Västergatan 5. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1928. arkitekt / byggm: Oscar Isberg (1928). ½ Svartmålad cementputs. Korsvirke, brun timra, rödbruna putsade fack. Blå 2-lufts

Läs mer

Skuggspelet 6. Beskrivning. innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el. omslag 2011-01-20 1 av 8

Skuggspelet 6. Beskrivning. innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el. omslag 2011-01-20 1 av 8 Skuggspelet 6 Beskrivning innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el omslag 2011-01-20 1 av 8 mark Entresida Betongplattor körbara Uteplats Altan av tryckimpregnerat trä. Runt

Läs mer

6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik

6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik 6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik Området på nordvästra delen av Hamburgö heter egentligen Nordgård men går numera under namnet Ögården. Det är ett område med odlings- och betesmark med stengärdsgårdar.

Läs mer

HAAK S. 1 A från SV K = 4, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) HAAK S. 1 A från SO. HAAK S. 1 A från V

HAAK S. 1 A från SV K = 4, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) HAAK S. 1 A från SO. HAAK S. 1 A från V fastighet: HAAK SÖDRA 1, hus A. adress: Tobaksgatan 31. ålder: 1884. Ombyggt 1924, 1931, 1939, 1968, 1977. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1924), Kaj Björkqvist (1968)., 2 mot gård. Grå puts. Rött tegel,

Läs mer

K = 4, M = 2 (1-våningsdelen) 4 (2- våningsdelen).

K = 4, M = 2 (1-våningsdelen) 4 (2- våningsdelen). fastighet: INGVAR 1, hus A. adress: Lilla Östergatan 11. ålder: ca 1850. Ombyggt 1898, 1910, 1962, 1989. arkitekt / byggm: Gustaf Hansson (1910), Kai Krüger (1962), Roger Stigson (1989). användning: Kontor

Läs mer

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32 Fållnäs gård Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering/byte på ekonomibyggnad, Fållnäs gård, Sorunda socken, Nynäshamns kommun, Södermanland Niss Maria Legars Rapport 2009:32 2 Fållnäs gård Antikvarisk

Läs mer

Hallingstorps kapell Invändiga målningsarbeten

Hallingstorps kapell Invändiga målningsarbeten Antikvarisk medverkan Hallingstorps kapell Invändiga målningsarbeten Säby socken i Tranås kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2012:31 Bo E Karlson Antikvarisk medverkan Hallingstorps

Läs mer

3 Rambeskrivning. SUNNANÅ Sjöbodar Nr. 2, 7 och 10 Totalentreprenad. Förfrågningsunderlag MELLERUD MELLERUDS KOMMUN

3 Rambeskrivning. SUNNANÅ Sjöbodar Nr. 2, 7 och 10 Totalentreprenad. Förfrågningsunderlag MELLERUD MELLERUDS KOMMUN SUNNANÅ Sjöbodar Nr. 2, 7 och 10 Totalentreprenad 3 Rambeskrivning MELLERUD MELLERUDS KOMMUN Uppdragsansvarig: Ingmar Johansson Upprättad av: Filip Björndahl 2 av 5 VÄGG INNERVÄGGAR Kompletterande väggkonstruktioner

Läs mer

Renovering av fönster på Vedevågs kyrka

Renovering av fönster på Vedevågs kyrka Renovering av fönster på Vedevågs kyrka Linde socken, Lindesbergs kommun, Västmanland 2016 Charlott Torgén Rapport 2016:11 Engelbrektsgatan 3 702 12 Örebro Tel. 019-602 87 00 www.olm.se Texterna samt bilderna

Läs mer

Bild nr 1, Vy från Lindholmshamnen NCS S 3005-G80Y NCS S 4010-G80Y NCS S 3005-B80G NCS S 5005-B80G

Bild nr 1, Vy från Lindholmshamnen NCS S 3005-G80Y NCS S 4010-G80Y NCS S 3005-B80G NCS S 5005-B80G BRF MASTHUGGET BRF MASTHUGGET N När Du betraktar bostadsområdet från håll ser Du ett grönskande berg i milda, sammanhållna gröngrå-blå kulörer. Befinner Du Dig inne i området sprakar det av liv. Varje

Läs mer

FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ

FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ Innehåll Medverkande... 2 Bakgrund och omfattning... 2 Planerade

Läs mer

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö

Läs mer

Antikvarisk förundersökning Med värdebeskrivning

Antikvarisk förundersökning Med värdebeskrivning PER NELSON BYGGNADSVÅRDSBYRÅ Antikvarisk förundersökning Med värdebeskrivning Fastighet: Johanneshov 1:1 Hus 7 (f.d. Hus 29 Hudbod (senast livsmedelsindustri) Adress: Styckmästargatan 11-13 Stadsdel: Slakthusområdet,

Läs mer

NÄKTERGALEN 1 A från NV. K = 2, M = 2. Ursprungligt hus, med många fina detaljer. NÄKTERGALEN 1 A från NO

NÄKTERGALEN 1 A från NV. K = 2, M = 2. Ursprungligt hus, med många fina detaljer. NÄKTERGALEN 1 A från NO fastighet: NÄKTERGALEN 1, hus A. adress: Fridhemsgatan 16, Regementsgatan 40. ålder: 1910. Ombyggt 1922, 1946. arkitekt / byggm: P. N. Dahlgren. Henrik Nilsson (1922), Jon Korning (1946). antal våningar:

Läs mer

RUMSBESKRIVNING. Inklusive inventarielista. Bilaga till hyreskontrakt. Kv. Atleten 1, Linköping 2012-02-08

RUMSBESKRIVNING. Inklusive inventarielista. Bilaga till hyreskontrakt. Kv. Atleten 1, Linköping 2012-02-08 RUMSBESKRIVNING Inklusive inventarielista Bilaga till hyreskontrakt Kv. Atleten 1, Linköping 2012-02-08 Allmänt: Lokalen byggs om för 130 personer. Ej reinvestering anger utrustning för vilken Linköpings

Läs mer

Tolkning av ursprunglig färgsättning Färgprover i NCS kulörer. Obs! Tryckta färgprover kan avvika från angiven kulör.

Tolkning av ursprunglig färgsättning Färgprover i NCS kulörer. Obs! Tryckta färgprover kan avvika från angiven kulör. Sadeltak: bruna alt röda betongpannor. Platta tak: svart takpapp Fasader, tegel och trä S 2030-Y S 4040-Y90R S 8505-Y20R, trä S 8505-Y20R Den tidsenliga utformningen och färgsättningen är karaktärsfull.

Läs mer

värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. NELENA 3 från O

värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. NELENA 3 från O fastighet: NELENA 3. adress: Lilla Norregatan 29. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1913, 1937. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), L. Persson (1937). Grå cementputs. Grön spritputs. Sadeltak, svart falsad

Läs mer

Design och priser. grundutförande. Brf Harvestads trädgårdar Linköping

Design och priser. grundutförande. Brf Harvestads trädgårdar Linköping Design och priser grundutförande Brf Harvestads trädgårdar Linköping Rumsbeskrivning Brf Harvestads trädgårdar Linköping Bottenvåning Övervåning Entré Skjutpartier Ytterdörr Kök Skåp Sparksockel Stänkskydd

Läs mer

Kavaljersflygeln, Tullgarns slott

Kavaljersflygeln, Tullgarns slott Kavaljersflygeln, Tullgarns slott Antikvarisk kontroll vid nvändig förstärkning av brandsäkerhet samt utrymningstrappa, Kavaljersflygeln, Tullgarns slott, Hölö socken, Södertälje kommun, Södermanland Eva

Läs mer

Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03

Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03 C 104, Fyrkanten, Rosendalsfältet Kåbo 1:20 Uppsala stad och kommun Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03 C 104, Fyrkanten, Rosendalsfältet

Läs mer

Hässleby kyrka och begravningskapell

Hässleby kyrka och begravningskapell Hässleby kyrka och begravningskapell Antikvarisk medverkan i samband med utvändig målning. Hässleby socken i Eksjö kommun, Jönköpings län, Linköpings stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:48

Läs mer

Rekommendationer vid underhåll av Erskines hus i Gästrike-Hammarby

Rekommendationer vid underhåll av Erskines hus i Gästrike-Hammarby PM Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Carita Örnmark B 306/2008 Rekommendationer vid underhåll av Erskines hus i Gästrike-Hammarby Allmänt om detaljer Byggnadsdetaljer som dörrar, fönster och

Läs mer

Kv Vargen 8, Rudbecksgatan 57, Örebro

Kv Vargen 8, Rudbecksgatan 57, Örebro Kv Vargen 8, Rudbecksgatan 57, Örebro Restaurering av målningar i trapphus, 2005 Nikolai församling, Örebro kn, Närke Kulturmiljövård Linda Gustafsson 2006 Antikvarisk rapport Beskrivning Hyresfastigheten

Läs mer

Nya textilförvaringsskåp - Lundby och Kärrbo kyrkor

Nya textilförvaringsskåp - Lundby och Kärrbo kyrkor Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:6 Nya textilförvaringsskåp - Lundby och Kärrbo kyrkor Antikvarisk kontroll Kanik-Lundby 2:2 Lundby socken Västmanland Boel Melin Nya textilförvaringsskåp Lundby

Läs mer

Muskö kyrka. Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Muskö kyrka, Muskö socken, Haninge kommun, Sörmlands län. Kersti Lilja Rapport 2004:17

Muskö kyrka. Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Muskö kyrka, Muskö socken, Haninge kommun, Sörmlands län. Kersti Lilja Rapport 2004:17 Muskö kyrka Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Muskö kyrka, Muskö socken, Haninge kommun, Sörmlands län Kersti Lilja Rapport 2004:17 Muskö kyrka Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Muskö kyrka,

Läs mer

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö Anne Gyberg / Michael Gyberg Inledning Sida 2 av 8 Denna bilaga går igenom rum för rum och beskriver vad det är vi önskar

Läs mer

FAXE 1 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 4. FAXE 1 A från NV

FAXE 1 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 4. FAXE 1 A från NV fastighet: FAXE 1, hus A. adress: Södra Änggatan 6. ålder: 1935. Ombyggt 1946, 1977. arkitekt / byggm: Oscar Isberg. Nils Selander (1946). ½ Grå puts. Rött fasadtegel. Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Grå

Läs mer

Örebro Slott. Örebro läns museum Rapport 2008:7. Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län

Örebro Slott. Örebro läns museum Rapport 2008:7. Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län Örebro Slott Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län Antikvarisk rådgivning och dokumentation i samband med renoveringsarbeten, Örebro Slott, Sydvästra tornet år 2008 Anneli Borg Örebro läns museum Rapport

Läs mer

2011:1. Södervidinge kyrka. Ny församlingslokal under läktaren, 2010. Maria Sträng

2011:1. Södervidinge kyrka. Ny församlingslokal under läktaren, 2010. Maria Sträng 2011:1 Södervidinge kyrka Ny församlingslokal under läktaren, 2010 Maria Sträng Rapport 2011:1 Södervidinge kyrka - ny församlingslokal under läktaren Antikvarisk medverkan, 2010 Fornlämning nr 27 Södervidinge

Läs mer

Österbybruks herrgård

Österbybruks herrgård 2012:46 Gestaltningsförslag för rum 100 108 på Österbybruks herrgård Films sn, Östhammars kommun Per Lundgren 2012 Omslagsfotografi: Gestaltningsförslag för herrns sängkammare Foto: Per Lundgren, Upplandsmuseet

Läs mer

Gråmålad betong. WIHLBORG N. 1 A från NV

Gråmålad betong. WIHLBORG N. 1 A från NV fastighet: WIHLBORG NORRA 1, hus A. adress: Jennygatan 11. ålder: Ombyggt 1923, 1935, 1943, 1945, 1957, 2000. Henrik Nilsson (1923), Karl Erikson (1935), Oscar Isberg (1943 och 1945), K. Ericsson (1957),

Läs mer

TALGOXEN 1 A från V K = 3, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) TALGOXEN 1 A från N. TALGOXEN 1 A från NO ENTRÉ

TALGOXEN 1 A från V K = 3, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) TALGOXEN 1 A från N. TALGOXEN 1 A från NO ENTRÉ fastighet: TALGOXEN 1, hus A. adress: Eliassons väg 8, Körlings väg 14.. ålder: 1928. arkitekt / byggm: Karl Erikson. användning: Bostad och uthyrning. antal våningar: 2½ Gråmålad puts. Gul slätputs. Sadeltak,

Läs mer

3 HUVUDSAKLIGA SIDOR BRF NYA MASTHUGGET QPG. 1 Gårdssidan. 2 Älvsidan. 3 Fjällgatssidan. Analys

3 HUVUDSAKLIGA SIDOR BRF NYA MASTHUGGET QPG. 1 Gårdssidan. 2 Älvsidan. 3 Fjällgatssidan. Analys 3 HUVUDSAKLIGA SIDOR En stadsdel i stadsdelen Nya Masthugget har en tydlig egen karaktär. Typiskt för sin tid, och fint utvecklad under åren. En karaktär värd att bevara. Trappande gröna gårdar Gårdar

Läs mer

Hur man målar. GRÖNA VACKRA HUS så att de blir behagligt gröna.

Hur man målar. GRÖNA VACKRA HUS så att de blir behagligt gröna. Hur man målar GRÖNA VACKRA HUS så att de blir behagligt gröna. De gröna kulörerna sträcker sig över ett mycket stort färgområde. Det finns många gröna kulörer som gör fasader snygga, men inte lika många

Läs mer

KULTURHISTORISK BEDÖMNING TIERP 24:4 DP 1010 KV LEJONET

KULTURHISTORISK BEDÖMNING TIERP 24:4 DP 1010 KV LEJONET 1(7) Dokumentnamn Kulturhistorisk bedömning Datum 2015-10-27 KULTURHISTORISK BEDÖMNING TIERP 24:4 DP 1010 KV LEJONET Förslag i sammanfattning Kommunantikvarien föreslår att: Huvudbyggnaden och komplementbyggnaden

Läs mer

K = 2, M = 1. kulturhistoriskt (K) Gediget hus med många fina detaljer. Mycket miljömässigt (M) viktigt för miljön vid Österportstorg.

K = 2, M = 1. kulturhistoriskt (K) Gediget hus med många fina detaljer. Mycket miljömässigt (M) viktigt för miljön vid Österportstorg. fastighet: BÄVERN 1, hus A. Solgården. adress: Österportstorg 5, Regementsgatan 1. 1928. Carl Wennerholm. användning: Bostäder. antal våningar: 4½ Mörkgrå målad puts. Vit puts, i bottenvåning ljust grå.

Läs mer

KULÖRPROGRAM FÖR BRF GALJONSBILDEN 100701 Byrån för Arkitektur och Urbanism

KULÖRPROGRAM FÖR BRF GALJONSBILDEN 100701 Byrån för Arkitektur och Urbanism KULÖRPROGRAM FÖR BRF GALJONSBILDEN 100701 Byrån för Arkitektur och Urbanism Foto av bild i Arkitekturmuseets samlingar Brf Galjonsbilden Kulörprogrammet för husen i Gröndal har främst tagits fram genom

Läs mer

Ekipagemästarbostaden

Ekipagemästarbostaden Ekipagemästarbostaden Karlskrona socken, Karlskrona kommun Antikvarisk kontroll Blekinge museum rapport 2008:31 Agneta Ericsson Innehåll Inledning... 2 Historik... 2 Beskrivning... 2 Upprustning... 3 Bottenvåning...

Läs mer

1) Samarbete med OHAB:s Tekniske chef angående hyresgästval.

1) Samarbete med OHAB:s Tekniske chef angående hyresgästval. 2010-11-11 Sida 1(5) ANBUDSINFORDRAN. MÅLNING INOM OLOFSTRÖMSHUS AB FASTIGHETSBESTÅND. Härmed inbjudes ni att inkomma med anbud enligt följande. Entreprenadform Totalentreprenad. Omfattning Målning av

Läs mer

CARL 1 A från NO. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. CARL 1 A från N MÖNSTERMUR- NING. CARL 1 A från N SKYLTFÖNSTER

CARL 1 A från NO. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. CARL 1 A från N MÖNSTERMUR- NING. CARL 1 A från N SKYLTFÖNSTER fastighet: CARL 1, hus A. adress: Stora Östergatan 36. ålder: Omkring 1800. Ombyggt 1932, 1935, 1988. arkitekt / byggm: E. Olsson (1932), Karl Eriksson (1935), Nilsson & Persson (1988). användning: Affärer

Läs mer

Ramundeboda kyrka. Tjärstrykning av tak och fasader, renovering och målning av fönster, dörrar och takfot 2010

Ramundeboda kyrka. Tjärstrykning av tak och fasader, renovering och målning av fönster, dörrar och takfot 2010 Ramundeboda kyrka Laxå, Ramundeboda socken, Laxå kommun, Närke Tjärstrykning av tak och fasader, renovering och målning av fönster, dörrar och takfot 2010 Charlott Torgén Rapport 2011:17 Engelbrektsgatan

Läs mer

fastighet: WENDT 1, hus A. adress: Körlings väg 9. ålder: 1951. arkitekt / byggm: Tage Billgren. användning: Bostäder.

fastighet: WENDT 1, hus A. adress: Körlings väg 9. ålder: 1951. arkitekt / byggm: Tage Billgren. användning: Bostäder. fastighet: WENDT 1, hus A. adress: Körlings väg 9. ålder: 1951. arkitekt / byggm: Tage Billgren. användning: Bostäder. antal våningar: 2 Grågrön sprutputs. Valmat lågt sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Ljusgröna

Läs mer

Skånelaholms slott. Lisa Sundström Rapport 2008:4

Skånelaholms slott. Lisa Sundström Rapport 2008:4 Skånelaholms slott Antikvarisk kontroll vid fortsatt restaurering av fasader, Skånelaholms slott, Skånela socken, Sigtuna kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2008:4 Skånelaholms slott Antikvarisk kontroll

Läs mer

RAMBESKRIVNING UTVÄNDIG MÅLNING

RAMBESKRIVNING UTVÄNDIG MÅLNING sida 1 av 5 HOSPITALGATAN 6 Marstrand RAMBESKRIVNING UTVÄNDIG MÅLNING HOSPITALSGATAN Hospitalgatan 6 sida 2 av 5 sida 3 av 5 BESKRIVNING OMRÅDET Förbos fastighet med adress Hospitalgatan 6 är belägen i

Läs mer

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO fastighet: MÅRTEN 1. adress: Stickgatan 11. ålder: 1888. Ombyggt 1905, 1938. arkitekt / byggm: Peter Boisen (1905), Åke Persson (1938). antal våningar: 1½, mansard åt gata. Svart målad puts. Gul puts.

Läs mer

Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt. Renovering av tapet och måleri i Wernerska lägenheten

Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt. Renovering av tapet och måleri i Wernerska lägenheten Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt Renovering av tapet och måleri i Wernerska lägenheten Hajen 2 Strömstad socken, Strömstad kommun BOHUSLÄNS MUSEUM Rapport 2005:32 Lars Rydbom Katarina

Läs mer

LUNDBY GAMLA PRÄSTGÅRD,VIBY Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke

LUNDBY GAMLA PRÄSTGÅRD,VIBY Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke UNDERSÖKNING AV FARSTUN LUNDBY GAMLA PRÄSTGÅRD,VIBY Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke Farstun i Viby gamla prästgård 2012 Antikvarisk utredning och dokumentation före och under restaurering 2012 Reviderad

Läs mer

Materialbeskrivning No. 4

Materialbeskrivning No. 4 Materialbeskrivning No. 4 VÄGGAR OCH TAK Väggar och tak målas i vit kulör. Innertak i samtliga utrymmen. FÖNSTER Samtliga fönster byts ut mot nya partier i aluminium i mörk kulör på in och utsida. Fönsterpartier

Läs mer

K = 1, M = 2. Elegant hus med många fina detaljer. Stor betydelse för gatumiljön.

K = 1, M = 2. Elegant hus med många fina detaljer. Stor betydelse för gatumiljön. fastighet: KORPEN 7, hus A. adress: Regementsgatan 25. ålder: 1906. Ombyggt 1928, 1935. arkitekt / byggm: Karl Erikson (1928, 1935). användning: Bostäder. antal våningar: 3½, mot gården 4. Gråmålad puts,

Läs mer

K = 2, M = 3. Intressant hus, som dock faller ur ramen för kvarteret

K = 2, M = 3. Intressant hus, som dock faller ur ramen för kvarteret fastighet: HEDVIG 3, hus A. adress: Skansgränd / Skansgatan. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1918. arkitekt / byggm: Grå cementputs. Grå cementputs med bandrustik. Sadeltak, 2-kupigt rött tegel. Gröna 3-delade

Läs mer

Göta hovrätt Ämbetsbyggnaden F003002

Göta hovrätt Ämbetsbyggnaden F003002 Göta hovrätt Ämbetsbyggnaden F003002 Antikvarisk medverkan i samband med invändiga förändringar Jönköpings stad i Jönköpings kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:14 Anders

Läs mer

DOKUMENTATIONSRAPPORT --.-. 3' "..~~ '". II KVTULLEN2 1992:6 ... HARNOSANDSSTAD HÄRNÖSANDS KOMMUN LÄNSMUSEET MURBERGET. . o

DOKUMENTATIONSRAPPORT --.-. 3' ..~~ '. II KVTULLEN2 1992:6 ... HARNOSANDSSTAD HÄRNÖSANDS KOMMUN LÄNSMUSEET MURBERGET. . o DOKUMENTATIONSRAPPORT --.-. 3' "..~~ '". II KVTULLEN2 1992:6.... HARNOSANDSSTAD HÄRNÖSANDS KOMMUN LÄNSMUSEET MURBERGET. o AVD. FOR KULTURMILJOVARD HJORDIS EK SETH JANSSON INLEDNING Enligt byggnadsnämndens

Läs mer

Svartå hammarsmedjedja

Svartå hammarsmedjedja Svartå hammarsmedjedja Svartå 1:194, Nysunds socken, Degerfors kommun, Närke Renovering av fönster och dörrar, år 2006 Charlott Hansen Örebro läns museum Rapport 2006:29 Översiktlig beskrivning Svartå

Läs mer

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B ANTIKVARISK MEDVERKAN enligt KML Objekt: Beställare: Blidö kyrka Uppsala stift, Norrtälje Länna - Blidö - Riala kyrkliga samfällighet Genom Kurt Lodenius SLUTRAPPORT - Invändig upprustning Utlåtande Arbetena

Läs mer

INGRID 3 från N. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 3, M = 2. INGRID 3 från N DÖRR

INGRID 3 från N. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 3, M = 2. INGRID 3 från N DÖRR fastighet: INGRID 3. adress: Långgatan 13. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1930. antal våningar: 1, åt gård 2. Svartmålad puts. Rosa puts. Blå hela fönster. Blå lamelldörr med snidade speglar, romber och blomma,

Läs mer

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering,

Läs mer

Mansardfönster i svart plåt med facett. Avtrappade solbänkar på bottenvåningen mot norr. Ståndränna.

Mansardfönster i svart plåt med facett. Avtrappade solbänkar på bottenvåningen mot norr. Ståndränna. fastighet: FALKEN 3, hus A. adress: Mariagatan 10, Oskarsgatan 20. ålder: 1911. Ombyggt 1950, 1981. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. Bertil Sandin (1950), Kent Ljunggren (1981). användning: Bostäder.

Läs mer

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst.

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst. fastighet: OLOF 21, hus A. adress: Sankt Knuts torg 1. ålder: 1960. arkitekt / byggm: HSB. användning: Bostäder, affär och kontor i bottenvåning. antal våningar: 4 Grå puts. Bottenvåning mot torget klädd

Läs mer

K = 4, M = 4. NILS S. 6 A från SV

K = 4, M = 4. NILS S. 6 A från SV fastighet: NILS SÖDRA 6, hus A. adress: Hejdegatan 45. ålder: 1894. Ombyggt 1943, 1962. Henning Johansson (1943), Göran Johansson (1962). antal våningar: 2, åt gård 2½ Rött tegel, mot norr gul puts. Sadeltak,

Läs mer