Kommunala Handikapprådet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunala Handikapprådet"

Transkript

1 (12) Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Torsdag 19 september 2013 kl enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Tomas Sjöberg, avgående sekreterare Kerstin Stambert, nytillträdd sekreterare Bawar Akrawi, driftschef IT-avdelningen Agneta Hedberg, Vårdbolaget TioHundra AB Eva Ståhlkrantz, Vårdbolaget TioHundra AB Kerstin Söderquist, Sjukvårds- och omsorgskontoret Yvonne Lindholm, Sjukvårds- och omsorgskontoret Lars Dahlqvist Justeringens plats och tid 27 september 2013, kommunhuset Paragrafer 8-17 Underskrift Sekreterare... Kerstin Stambert Ordförande... Hans Andersson (fp) Justerare.... Lars Dahlqvist ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Sjukvårds- och omsorgskontoret Underskrift... Monica Häggkvist Utdragsbestyrkande

2 (12) Närvarolista/omröstningsprotokoll Ledamöter Närv N Namn Frånv F SON: Hans Andersson N Ks: Berit nsson F Kfn: Bengt Ericsson N Bsn: Britt-Inger Kjellberg F Bn: Ingmar Wallén N SRF: Hans Bengtsson N DHR: Irene Olsson F ILCO: Bertil Norstedt N Park:: Olle Undmark N IPH: Maud Sjöblom F FUB: Britt-Inger Halvorsen N Ersättare Närv N Namn Frånv F SON: Håkan Jonsson F Ks: Kerstin Bergström N Kfn: Kerstin Modin N Un: Catharina Erdtman F Bn: Ethel Söderman Sandin N HRF: Lars Dahlqvist N RTP: Nann Palmgren N RDF: Barbro König F Afasi: Lars Eklund N Reum: Marie-Anne Blomdin N Autism: Anneli Svahn, N

3 (12) KHR 8 Mötet öppnas, val av justerare Beslut Kommunala handikapprådet beslutar att utse Lars Dahlqvist att jämte ordföranden justera dagens protokoll Ordförande Hans Andersson öppnar mötet och hälsar åhörare samt rådets medlemmar välkomna till dagens sammanträde och meddelar åhörarna att det går bra att delta i diskussioner under sammanträdets gång.

4 (12) KHR 9 Förändringar på sekreterarposten Tomas Sjöberg meddelar att han lämnar över sekreterarskapet för rådet till Kerstin Stambert från och med dagens råd. Rådet tackar Tomas för gott arbete i KHR genom åren. Hans Andersson får rådets uppdrag att inhandla en blomma till Tomas som tack. KHR 10 Norrtälje kommuns nya applikation (app). Istället för Anna Järnebäck som fått förhinder informerar Bawar Akrawi, driftschef för kommunens IT-avdelning, om Norrtälje kommuns nya app. Appen finns för alla smartphones och läsplattor. Man laddar ner appen via Appstore (ipad och iphone) eller Playbutiken (Android). Appen är gratis. Appen är indelad i fem områden: Nyheter här finner du aktuell information som hämtas från kommunens webbsida. Evenemang här visas aktiviteter som hämtas från kommunens utbud men även från externa aktörer. Se och göra detta område riktar sig främst till turister och handlar om boenden, restauranger och aktiviteter. Till detta område finns en kartfunktion som visar vart boendet, restaurangen, aktiviteten är belägen. Tjänster här finner man bland annat information om kommunens återvinningscentraler. Felanmälan här kan man lämna en felanmälan i bild och text med gpsfunktion för platsangivelse. Det kan handla om att anmäla trasiga ytterbelysningar, potthål i asfalten m.m. Om du vill anmäla ett fel, kontrollera under redan anmälda fel så att felet inte redan är anmält. Fråga: Om man vill lägga in sin egen förenings evenemang under evenemangskalendern, hur gör man då? Svar: Ta kontakt med Anna Järnebäck, Näringsliv och kommunikation och fråga henne hur det går till och om det är möjligt att få lägga in föreningarnas egna evenemang. Fråga: Om man har mobilt bredband i sin dator kan man då ladda ner appen? Svar:, den fungerar inte på datorer. Fråga: Kan man inte lägga in alla handikappföreningar på ett ställe med länkar till varje förenings hemsida.

5 (12) Svar: Vid sekreterarens kontroll efter sammanträdet visade det sig att det finns länkar till föreningars hemsidor i föreningsregistret. Alla föreningar har dock inte länkar. För att få in länk till hemsidan kontakta: Kultur- och fritidskontoret. Telefon (växel) E-post Fråga: Vad kostar det att surfa på appen? Svar: Det beror på vilken typ av avtal du har till din telefon/läsplatta. Man har en viss mängd datatrafik i avtalet och när man överskrider den så saktar systemet ner, det blir inte dyrare. Synpunkt: Ingvar Wallèn påpekar att det har blivit krångligare att ringa till kommunen eftersom man måste knappa olika val. Det är inte medborgarvänligt, det tar för lång tid att komma fram dit man ska. Ett tips från en av deltagarna var att istället trycka 5 alternativt 9 så kommer man till telefonist och får snabbt hjälp. Kerstin Söderquist föreslog att frågan anmäls till synpunktshanteringen (C2). Förslag: Nann Palmgren tipsar om att Tillgänglighetsdatabasen skulle kunna användas för att visa tillgängligheten i Norrtälje kommuns app. Bawar Akrawi informerar om att det finns tankar på att lägga till i appen exempelvis var det finns handikapparkeringar i kommunen. KHR 11 Aktuell information från Sjukvårds- och omsorgskontoret Aktuella nämndärenden Tomas Sjöberg informerar om aktuella ärenden för Sjukvårdsoch omsorgsnämnden: - frågan om dagverksamheten Synapsen är under diskussion. Synapsen är en verksamhet för personer under 65 år som är nydiagnostiserade med demenssjukdom. Nämnden har fått en skrivelse från Demensföreningen i Norrtälje om att Synapsen behöver finnas kvar. Se bilaga 1 - tre ansökningar om LOV avseende särskilt boende för äldre har kommit in. Ansökningarna gäller Stångberga, Attendo och ett boende i Rimbo, Kavat Vård AB. - verksamhetsplanen ska revideras. Den kommer först att behandlas i Sjukvårds- och omsorgsnämnden i september. Det

6 (12) är sedan fullmäktige som ska fatta beslut om planen. Planen innehåller bland annat förslag till budget och målsättningar för planperioden. Vill ni veta mer så hör av er till Tomas Sjöberg så skickar han verksamhetsplanen. - Rapport om Kundval och patientsäkerhet. Fancy Care har haft problem med sin sjuksköterskebemanning. Problemet är åtgärdat och Fancy Care uppfyller idag alla krav. - Branden på vårt HVB hem har inneburit mycket arbete både med kontakter med anhöriga och med andra kommuner som haft personer placerade på hemmet. - LSS-boendet i Rimbo stängdes i somras av skyddsombudet och de boende har nu flyttats tillfälligt till det tomma boendet på Sanavägen i Hallstavik. Fråga: Anneli Svahn, ställde frågan vad som händer med Frösunda LSS ansökan. Svar: Man inväntar tillståndet från myndigheten, ansökan ska kompletteras. Frösunda LSS har fått tillstånd till Kanalvillorna och väntas även få tillstånd till Sanavägen. Därefter har Sjukvårds- och omsorgskontoret två månader på sig att flytta de boende och lämna över lokalerna. De som nu bor på Sanavägen ska Sjukvårds- och omsorgskontoret försöka ordna med ett boende i Rimbo för. Fråga: Anneli Svahn, ställer också frågan om det finns en långsiktig plan för boenden i Rimbo. Svar: Hans Andersson svarar att det kommer en lösning i Rimbo, man arbetar på det. Information från enheten för Anhörigstöd, Kerstin Söderquist Kerstin Söderquist meddela att Anhörigstödet äntligen, efter 3,5 år, har fått ändamålsenliga lokaler för sin verksamhet på Ros omsorg och service. Anhörigstödet och Vårdplaneringsteamet flyttade in i lokalerna på plan 3 den 16 september. Man håller till på samma plan som Minnesmottagningen och Geriatrikerna. Idag finns även Solbacka barnboende tillfälligt i samma lokaler. De beräknas dock flytta därifrån senast vid årsskiftet. Därefter får Anhörigstödet tillgång till lokaler som gör det möjligt att starta ett Anhörigcenter. Kerstin Söderquist önskar alla medlemmar i Handikapprådet hjärtligt välkomna att besöka Anhörigstödet och titta på de nya lokalerna.

7 (12) Kerstin Söderquist informerar om att anhörigstödet idag har svårt att serva anhöriga i ytterområdena, då lokaler saknas på dessa orter. Största problemet är att hitta lokaler i Rimbo. Avslutningsvis delade Kerstin Söderquist ut en ny folder om anhörigstödet. Hon berättade också att sex olika organisationer deltagit tillsammans med Anhörigstödet i en två dagars cirkelledarutbildning Hållbar anhörig. Olle Undmark som var med på utbildningen bekräftade att utbildningen var väldigt bra och att deltagarna hade haft väldigt roligt under de två dagarna. Fråga: Hur är det med tillgången på parkeringsplatser på ROS? Svar: Det har inte skett någon förändring annat än att personalen numera med ett fåtal undantag inte får parkera utanför ROS. Personalen parkerar istället vid Parkskolan. Fråga: Kan vi inte förlägga nästa möte på ROS? Svar: Hans Andersson undersöker om det går att förlägga det med KPR gemensamma decembermötet på ROS. Han återkommer i frågan. Information om Teknik- och hjälpmedelsmässa den 9 oktober, Kerstin Stambert Kerstin Stambert hade inför mötet delat ut ett programblad om mässan som är en del i årets Anhörigdagar. Hon hälsade alla välkomna till kommunhuset den 9 oktober mellan klockan och bad alla sprida informationen vidare till så många som möjligt. Fråga: Nann Palmgren frågar om det även kommer att visas vanliga hjälpmedel utöver de tekniska. Svar:, det kommer även att visas olika typer av kognitiva hjälpmedel och möjlighet att testa hur det känns att ta sig fram i en rullstol. Information om arbetet med den nya äldreplanen, Yvonne Lindholm Yvonne Lindholm berättade om bakgrunden till planen och det nu pågående arbetet med att ta fram innehållet i planen. Rådets arbetsgrupp träffades den 29 augusti och diskuterade hur arbetet med äldreplanen skulle kunna bedrivas inom KHR respektive KPR. Representanterna lovade att sammanställa sina respektive föreningars synpunkter och lämna in dem senast vid nästa möte 31 oktober. Bilderna som visades biläggs. Se bilaga 2

8 (12) Olle Undmark berättar att arbetsmaterialet delats ut till de 20 föreningarna i NHS. Bengt Eriksson undrar hur kulturen i vården bevakas i äldreplanen. Yvonne Lindholm berättar att frågan finns med i planen. Fråga: Den tidigare äldreplanen togs aldrig i fullmäktige finns det en förankring uppåt för den här planen? Svar: Vi har internt diskuterat om äldreplanen även ska gå vidare till fullmäktige eller om det räcker att den tas i vår egen nämnd. Hans Andersson menade här att det räcker att nämndens verksamhetsplan fastställs av fullmäktige. Fråga: Kommer det att finnas en motsvarande plan för dem som är yngre? undrar Anneli Svahn,. Svar: Hans Andersson påminner om att det finns en plan som är för barn och unga och mitt i livet. Även denna behöver revideras. Fråga: När kommer i så fall planen för övriga? undrar Anneli Svahn,. Svar: Hans Andersson tog på sig att aktualisera frågan om revidering även av denna plan. Kerstin Bergström åtar sig att dela ansvaret med Hans Andersson att lyfta frågan i nämnden. Nytt om färdtjänsten utgår på grund av sjukdom KHR 12 Aktuell information från TioHundra AB Agneta Hedberg, synpunktshandläggare på TioHundra AB berättar att hittills i år har ca 260 synpunkter kommit in. Det området som sticker ut mest är behandling. Enligt Agneta Hedberg handlar de flesta av dessa synpunkter om att man inte har förstår sin behandling. Antalet synpunkter på området bemötande, som man tidigare haft många synpunkter på, har däremot sjunkit. TioHundra AB har arbetat mycket med bemötandefrågan bland annat genom Etikrådet. Agneta Hedberg informerar också om: att Norrtälje sjukhus har blivit utsett till bästa sjukhus i landet när det gäller hjärtbehandling. Man har mätt hela

9 (12) vägen från första besöket, via operation fram till och med återbesöket. Peter Graf kommer att tillträda som ny VD för TioHundra AB i oktober. Magnus Claesson tillträder som ny ekonomichef. Minnesmottagningen har fått nya lokaler på plan 3 på ROS. Fråga: Nann Palmgren tar upp att man inte kan boka läkarbesök längre än 14 dagar i förväg och undrar: Varför det är så? Svar: Agneta Hedberg tar med sig frågan till TioHundra AB. En annan deltagare berättar att han försökt boka läkartid personligen på sjukhuset. Det gick inte utan han hänvisades till att ringa på telefontiden. Varför går det inte att boka direkt? Svar: Agneta Hedberg svarar att det är tragiskt att det ser ut så här och föreslår att verksamhetschef Roger Bolling bjuds in till nästa möte så får han förklara varför. Svar: Eva Ståhlkrantz, marknadskonsulent på TioHundra AB, berättar att det inte är sjuksköterskor som sitter i receptionen på sjukhuset och detta är anledningen till att de inte kan ta emot bokningar. Det måste vara en sjuksköterska som bokar besök. KHR 13 Frågan om KHRs framtida namn Hans Andersson berättar att det har inkommit ett mejl med tre namnförslag. Han informerar samtidigt om att det inte är någon brådska med namnfrågan, eftersom man gör eventuella förändringar vid ny mandatperiod. På grund av att Maud Sjöblom som initierat frågan är frånvarande bordläggs frågan till nästa sammanträde. De tre förslagen är: 1. Kommunala Tillgänglighetsrådet 2. Norrtälje Kommuns Råd för Funktionshinder 3. Norrtälje Kommuns Tillgänglighetsråd Anneli Svahn, föreslår att man borde överväga ett kortare namn på rådet. Hans Andersson informerar om att i Stockholm heter rådet, Rådet för funktionshindersfrågor. Ett alternativt namn skulle enligt Hans Andersson kunna vara Kommunala Tillgänglighetsrådet.

10 (12) KHR 14 DELTA-priset 2013 Tomas Sjöberg informerar om att Röda Korsgården nominerats redan innan priset annonserats ut. En nominering har även lämnats gällande företaget Edblads i Gåsvik. Förslag: Anneli Svahn, föreslår att man lägger ut en blänkare på hemsidan under en månad så att det går demokratiskt tillväga. Kerstin Söderquist föreslår att flyers om DELTA-priset läggs ut på teknikmässan den 9 oktober. Det är öppet för nomineringar fram till slutet av oktober. Tomas Sjöberg påpekar att det kan komma att ta några veckor att få in informationen om DELTA-priset på hemsidan. Beslut: Till jury för 2013 år DELTA-pris väljs Nann Palmgren, Hans Andersson och Kerstin Stambert. Kerstin Stambert är sammankallande. KHR 15 Rapporter från föreningar och nämnder Olle Undmark, Parkinssonföreningen, informerar om att föreningen firar10 år den 10 december på Röda Korsgården med start kl Hans Bengtsson, Synskadades riksförbund, framför önskemål om att föreningen vill ha möjlighet att få lägga ut information på den uppringbara hemsidan. Även här bör informationen om DELTA-priset lägga upp. Det behövs också en bättre talsyntes på den upplästa sidan. Synskadades riksförbund vill ha stöd från rådet i denna fråga. Hans Andersson hänvisar till Michael Eklunds besök på det gemensamma rådet i december. Han kommer att presentera kommunens satsning Superservice och det finns då möjlighet att ta upp frågan. Fråga: Anneli Svahn, undrar vad som hänt med frågan om det kommunala bostadstillägget för att täcka ökade hyreskostnader i gruppbostäder inom LSS. Föreningen saknar återrapport. Svar: Peter Elefalk har hand om frågan och Kerstin Stambert kontaktar honom i ärendet.

11 (12) KHR 16 Frågor från åhörare Inga frågor från åhörare. KHR 17 Övriga frågor Ingmar Wallén tog upp handikapprogrammet från 2007 och de kontaktpersoner från olika nämnder som deltagit i arbetet att ta fram programmet och undrar varför dessa inte längre deltar i Handikapprådets sammanträden. Bengt Ericsson berättar om sitt arbete med att föra rådets tankar vidare till Kultur- och fridsnämnden. Han påpekar också att rådet måste bli bättre på att ställa frågor till Kultur och fritidsnämnden. Hans Andersson ger Kerstin Stambert i uppdrag att inför nästa sammanträde kontakta övriga nämnders representanter. Fråga: Vad har hänt när det gäller bussen till Ängsgården som fortfarande inte går ända fram. Svar: Hans Andersson informerar om att han har sökt Hans Adeby på SL som dock inte har återkommit i ärendet. Frågan kommer att lyftas med Erik Lestrade, ny i trafikgruppen. När det gäller nya badhuset skrevs enligt Tomas Sjöberg ett gediget yttrande om den yttre miljön med hjälp av en konsult. Till nästa möte bjuder Kerstin Stambert in Marie- Louise Asp till rådet för att berätta om nya badhuset och tillgängligheten. Lars Eklund påpekar att Hälsans stig behöver göras om. Den måste ha en ny dragning på grund av den Västra vägen. Slutet/början på stigen är idag för brant för personer med hjärt- och lungproblem. Fråga: Anneli Svahn, undrar vem i kommunen som ger tillstånd till skyltar och cafémöbler etc. Svar: Hans Andersson svarar att det är polisens sak att se över skyltar i kommunen. Avslutningsvis tackar Tomas Sjöberg Rådet för gott samarbete genom åren.

12 (12) Hans Andersson tackar Tomas Sjöberg för tiden i Handikapprådet och de tydliga och bra skrivelser han gjort när det gäller tillgängligheten genom åren. Mötet avslutas

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Sammanträdesdatum 1(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret

Läs mer

23 april 2014. Konferenslokalen Norrtälje Sportcentrum onsdag, 23 april, 2014 kl. 13.00-15.30

23 april 2014. Konferenslokalen Norrtälje Sportcentrum onsdag, 23 april, 2014 kl. 13.00-15.30 SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(17) Plats och tid Beslutande Konferenslokalen Norrtälje Sportcentrum onsdag, 23 april, 2014 kl. 13.00-15.30 enligt bifogad närvarolista Marie-Louise Asp, Norrtälje kommun Jesper

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Paragrafer 18-33 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FSDB, Förbundet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-04-09. Tid Kl. 13:30 15.55. Beslutande. Carin Högstedt (V)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-04-09. Tid Kl. 13:30 15.55. Beslutande. Carin Högstedt (V) Plats G-salen Tid Kl. 13:30 15.55 Beslutande Ledamöter Eva Johansson (C) Carin Högstedt (V) Ledamöter HSV Kennerth Björn, föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning, Växjö (FUB) Kerstin

Läs mer

PROTOKOLL. Omsorgs- och socialförvaltningen. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 10-21 Maria Hjärtmyr. Ordförande...

PROTOKOLL. Omsorgs- och socialförvaltningen. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 10-21 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Plats och tid Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Förvaltningshuset, Ljusdal, Tallåsenrummet, Måndagen den 12 april 2010 klockan 13:15-15:30 Helena Brink, (C), Sture

Läs mer

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(24) Plats och tid Sammanträdesrummet Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret kl. 10 13.30 Beslutande Beslutande Övriga deltagande enligt bifogad närvarolista

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedömningen

Läs mer

Lil Ritter (HSO) Ingvar Johansson (SN) Annette Söderstedt (BN) Håkan Joelsson (Kult fn) Bengt Lundgren (TN) Britt Norström (BUN) Lena Ask (RBU)

Lil Ritter (HSO) Ingvar Johansson (SN) Annette Söderstedt (BN) Håkan Joelsson (Kult fn) Bengt Lundgren (TN) Britt Norström (BUN) Lena Ask (RBU) Kommunala handikapprådet 2007-02-07 1 Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 18.00-19.45 Beslutande Lil Ritter (HSO) Ingvar Johansson (SN) Annette Söderstedt (BN) Håkan Joelsson (Kult fn) Bengt Lundgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-06 Kommunala rådet för funktionshindersfrågor

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-06 Kommunala rådet för funktionshindersfrågor 1/3 Sessionssalen, Stadshuset, 2015-05-06 kl 18:00-19:45 14-28 Beslutande Lotta Carlsson (DHR), Annelie Källkvist (SRF), Jonny Lejonberg (HRF), Maritha Dahlqvist (RSMH Hoppet), Göte Johansson (Strokeföreningen),

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FHDBF, Föreningen

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) Rådet för funktionshinderfrågor Sammanträdesdatum: 2014-01-20. Plats och tid Hövdingasalen Nödinge, kl 10:00-12:00

PROTOKOLL 1(11) Rådet för funktionshinderfrågor Sammanträdesdatum: 2014-01-20. Plats och tid Hövdingasalen Nödinge, kl 10:00-12:00 PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Hövdingasalen Nödinge, kl 10:00-12:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Ordförande Rose-Marie Fihn, Kommunstyrelsen Ingrid Hellberg, Omsorg- och

Läs mer

Kommunkontoret Hultsfred 2011-05-18, kl 13.00-16.45

Kommunkontoret Hultsfred 2011-05-18, kl 13.00-16.45 Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid Kommunkontoret Hultsfred, kl 13.00-16.45 Beslutande Gunilla Aronsson, ordförande Jonny Bengtsson, KS Anne-Marie Granath, EF Ulla-Britt Hofvergård, HL Lennart Davidsson,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

PROTOKOLL Handikappråd

PROTOKOLL Handikappråd 1 (13) Paragrafer 12-20 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl 18.00-21.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Kommunala Funktionshinderrådet 2012-01-25

Kommunala Funktionshinderrådet 2012-01-25 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 17.00 18.50. Beslutande Övriga deltagare Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid Karlsson (s) Bo Johansson (s) 1-9(delvis) Magnus Graad Göran

Läs mer

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 April 2013 Nr 2 Ann-Louise Sundin med sin ledarhund Lina - Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Innehåll

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 15.30 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 19 februari 2014, i Ks-salen Utö, Kommunhuset Närvarande:

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 19 februari 2014, i Ks-salen Utö, Kommunhuset Närvarande: Dnr: AN 15/2014 1 Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 19 februari 2014, i Ks-salen Utö, Kommunhuset Närvarande: Martin Lundqvist (FP) Josef Kovács (KD) Per Ryhd (S) Birgitta

Läs mer

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 15 maj 2013, KS-salen Utö, Kommunhuset

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 15 maj 2013, KS-salen Utö, Kommunhuset Dnr: AN 16/2013 1 Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 15 maj 2013, KS-salen Utö, Kommunhuset Närvarande: Martin Lundqvist (FP) Ordförande Per Ryhd (S) Äldrenämnden Gunnel

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret mars 2014 Innehåll 2 Nämndens sammanträde den 27 mars Meddelande Förlängning av avtal för skolskjuts och turbundna resor Tilläggsanslag till Sjukvårds- och omsorgsnämnden 2014-2015 Avsägelse av uppdrag

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer