BERÄTTAR- RYGGSÄCKEN. HANDLEDNING för dig som ska jobba med mig!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BERÄTTAR- RYGGSÄCKEN. HANDLEDNING för dig som ska jobba med mig!"

Transkript

1 BERÄTTAR- RYGGSÄCKEN HANDLEDNING för dig som ska jobba med mig! 1

2 Innehåll: Berättarryggsäcken i Sandviken bakgrund 3 Sandvikens historia en kort sammanfattning 4 Metoder och tips för arbete med Berättarryggsäcken 5 Berättelser till föremålen: Hyveln 7 Kulramen 8 Avlöningsdosan 9 Livstycket och strumporna 10 Strykjärnet 11 Fotbollsskon 12 Bandybollen 13 Locktången 14 Kartonghuset och godispåsen (svenska) 15 Kartonghuset och godispåsen (kurmanji/nordkurdiska) 16 Dofter 17 Om Bruksmuseet Smedsgården 18

3 Berättarryggsäcken i Sandviken Hur var livet förr i tiden? Och hur ser livet/världen ut idag? Alla bär vi på en ryggsäck, fylld med historier att berätta. Alla lika viktiga. Kom och dela med dig av din ryggsäck! Litteraturhuset för barn och unga - i Sandviken för hela regionen Litteraturhusprojektet har pågått i Sandviken sedan oktober 2010 och syftar till att etablera den nya verksamheten Litteraturhuset för barn och unga i Sandviken för hela regionen. Verksamheten ska verka för språkstimulans genom olika estetiska uttrycksformer och ha berättande i fokus. I verksamheten vill vi undersöka hur vi kan stärka och lyfta fram det språk- och lässtimulerande arbetet som pågår på förskola, skola, bibliotek och andra kulturinstitutioner samtidigt som vi utvecklar nya metoder och nya samverkansformer utifrån barnens hem- och fritidsmiljö. Ryggsäcken som en metafor Inom litteraturhusprojektet har vi ofta använt oss av metaforen ryggsäck när vi pratar om det sociala och språkliga kapital som barn bär med sig. Inspiration till detta har vi fått från Pat Thomson, en lärare i Australien. En del barn bär med sig kunskaper och erfarenheter i sina ryggsäckar som de aldrig får visa upp. Andra hittar möjligheter att visa sina förmågor. Men alla har samma rätt till sin egen berättelse - att packa upp sin ryggsäck! Berättarryggsäcken Med berättarryggsäcken vill vi prova litteraturhusprojektets arbetssätt kring berättande och hur man kan arbeta med berättande kring olika föremål. Berättarryggsäcken är ett av de redskap som vi hoppas ska leda till att barn 5-12 år utvecklar sitt språk, sin lust att berätta och sin lust till läsning. Innehållet i berättarryggsäcken är tänkt att stimulera många sinnen. Föremål, berättelser, hörsel, syn, känsel, lukt hoppas vi ska hjälpa barnen att komma igång, att bli kreativa. Barnen möter Berättaryggsäcken i grupp på bibliotek, skola, museum, Sandvikens konsthall eller på Smedsgården tillsammans med pedagoger, bibliotekspersonal eller museipersonal. 3

4 Sandvikens historia en kort sammanfattning byggnader var timmerkojor som grävdes in i jordmassorna från kanalbygget eller enkla träskjul samlade i små kåkstäder. 1862, för 150 år sedan startade Göran Fredrik Göransson Högbo Stål & Jernwerks AB, föregångaren till dagens Sandvik AB ser vi med Berättaryggsäcken en möjlighet att intressera barn för Sandvikens historia. Vi vill också uppmärksamma Sandvikens 150-årsjubileum. Alla barn och unga har rätt till sitt kulturarv. För att kunna se framåt så måste man titta i backspegeln. Varifrån kommer jag? Varför är jag som jag är? Det finns inte många städer där man exakt kan säga när de började byggas, men det kan man med Sandviken. Sandviken föddes den 14 mars 1862 när man började bygga den kanal som skulle förse det nya järnverket med vattenkraft. Den nya Bessemermetoden för att framställa smidbart stål hade under Göran Fredrik Göransson utvecklats vid Högbo bruk och Edskens masugn. För att kunna utveckla metoden i större skala behövde man hitta en ny plats för det blivande järnverket. Vid den sandiga viken fanns det enbart tre hus, en banvaktsstuga till järnvägen, en bondgård, Lass-Ollas och ett soldattorp, Klangtorpet. Banvaktsstugan och bondgården köptes in av företaget, banvaktsstugan blev det första kontoret och Lass-Olassgården kom att bli Sandvikens första skola. Det var flera faktorer som påverkade var man placerade den nya industrin. Högbo bruk ägde marken vid Storsjöns strand och järnvägen mellan Falun och Gävle passerade brukets marker på denna plats, något som var mycket viktigt för att kunna transportera de färdiga produkterna till utskeppningshamnen i Gävle. De första bostäderna för de som arbetade med kanalbygget och med att uppföra järnverkets Produktionen vid järnverket startade den 26 juli 1863 och samma år började de första arbetarbostäderna i envåningsbruket att byggas går Högbo Stål & Jernwerks Aktie Bolag som företaget hette i konkurs och många lämnar Sandviken, 1868 återbildas företaget under namnet Sandvikens Jernverks Aktiebolag och produktionen återupptas med Anders Henrik Göransson som ledare för företaget. Omkring 1880 börjar man uppföra tvåvåningsbruket med åtta lägenheter i varje hus. Som på många andra bruksorter under 1800-talet var samhället beroende av företaget för de flesta funktioner som skola, sjukvård, tvättinrättningar, badhus och idrottsanläggningar. I Sandviken blev det extra tydligt genom det staket som skiljde företagets mark från Yttre Sandviken. Staketet gick längs med Barrsätragatan och utanför staketet växte det fram ett ganska så oreglerat samhälle med affärer, hantverkare och byggnader för frikyrkor och andra folkrörelser. De två första skolor som kommunen uppförde var Sandbacka Norra och Sandbacka Södra som var till för de barn som bodde utanför staketet. För att skydda företagets arbetare från agitation från fackföreningsrörelse och socialister uppfördes Valhalla som en lokal för bildning, teater och andra nöjen Samma år byggdes också Jädraåparken. Valhalla och Jädraåparken blir alltså ett slags motvikter mot Folkets Hus och Folkets Park blir Sandviken köping och vid den tidpunkten tar köpingen över ansvaret för den sociala servicen från företaget. Köpingen får även betala en summa för gator, vatten -och avloppsledningar till företaget som tidigare bekostat detta. Sandviken får sina stadsrättigheter Även om samhället tar över alltmer av de allmänna funktionerna från företaget så lever man ändå i en slags symbios med varandra. Även idag så präglas staden Sandviken av det dominerande företaget som idag heter Sandvik. Flera stiftelser med ursprung i familjen Göransson spelar fortfarande en viktig roll i Sandviken. 4

5 Metoder och tips för arbete med Berättarryggsäcken Detta material ska ses som inspiration och tips. Ni kan välja ut några av arbetssätten eller arbeta helt fritt med materialet. Steg 1 Sandvikens historia Vad vet barnen om Sandvikens historia? Berätta gärna att Sandviken fyller 150 år 2012 och om hur det gick till när samhället bildades. Steg 2 Undersök föremålen i ryggsäcken Låt barnen välja fritt eller välj själv ut ett antal föremål som ni ska undersöka tillsammans. Börja gärna med att gissa vad det är för föremål och vad de kan användas till. Steg 3 Lyssna på berättelserna När ni eller barnen valt ett föremål ur ryggsäcken lyssnar ni tillsammans på berättelsen på ipaden som hör ihop med föremålet. Berättelserna hittar ni under ikonen Videor. De ligger i kronologisk ordning. Hyveln och Livstycket och strumporna finns inlästa i två versioner; av ett barn och av en vuxen. Kartonghuset och godispåsen finns inläst i fyra versioner; på svenska, kurmanji/nordkurdiska, arabiska (skriftspråk) och arabiska (talspråk) Ni kan också välja att själva läsa berättelsen för barnen. Steg 4 Låt berättelserna inspirera barnens eget berättande Till varje berättelse finns korta fakta och Sandviken-historia. Det finns också några frågor till barnen. Använd gärna frågorna som utgångspunkt för barnens egna berättelser. Steg 5 - Barnens egna ryggsäckar Be barnen ta med sig en ryggsäck med ett föremål hemifrån. Låt barnen berätta om sitt föremål muntligt i helgrupp eller i mindre grupper. Barnen kan också skriva ner eller rita sin berättelse. Spela gärna in barnens berättelser på den andra ipaden. Steg 6 Ordskattkistan Avsluta varje arbetspass med berättarryggsäcken med att samla ord i en ordskattkista. Det kan handla om nya ord som barnen lärt sig; hyvel, kulram, beredskapstiden eller verb som beskriver vad ni gjort tillsammans; ritat, lyssnat, pratat. Ordskattkistan kan ni använda för att summera och reflektera eller som utgångpunkt för nya berättelser. Steg 7 - Föremålet i hemliga påsen I hemliga påsen (den ljusgröna avlånga tygpåsen) ligger ett föremål och en berättelse som en tidigare barngrupp skickat med. Om ni vill behålla föremålet och berättelsen måste ni stoppa i ett föremål som hälsning tillsammans med en berättelse till nästa grupp som ska använda ryggsäcken. 5

6 Att arbeta vidare med när ryggsäcken är återlämnad Gruppens egen Berättarryggsäck När ryggsäcken lämnat gruppen kanske ni vill göra en egen Berättarryggsäck? Samla in föremål och barnens berättelser (nedskrivna eller inlästa på en ipad om ni har tillgång till en sådan) i en rymlig ryggsäck. Kanske kan ni byta ryggsäck med en annan barngrupp? Ni får ta del av deras berättelser och de får ta del av era! Lek detektiver! Leta hemma efter gamla föremål. Vilken berättelse finns kring det föremålet? Kan mamma eller pappa eller någon annan vuxen berätta? Gissa föremålet! Barnen får beskriva ett föremål de har hemma. Börja med att beskriva färg, form, doft, storlek osv. Berätta sedan vad det kan användas till. Rita sedan föremålet (om kompisarna inte redan gissat vad det är!) Det går också att börja med att rita. Nedan följer några fler tips på hur ni kan arbeta med barnens berättande. Inspirationen kommer bl.a. från Johan Althoff och utställningen Nattpäron. Att berätta Det var en gång Så kan en berättelse börja. En berättelse innehåller oftast en tid, en plats, en person/sak, ett problem och en lösning. Äldre barn kanske kan tycka att det är en hjälp att få en struktur i sitt berättande. Prova metoden på föremål i ryggsäcken. T ex: Det var en gång en fotbollsko som tillhörde Zlatan. En dag gick skon sönder och fick inte sitta mer på Zlatans fot. Den såldes då på auktion och fick tillbringa resten av sitt fotbollsskoliv på ett museum i Sandviken. Historien bakom rubrikerna Skriv en egen löpsedel om något spännande som hänt. Berätta sedan en braskande berättelse om detta. Använd er gärna av föremålen i ryggsäcken eller barnens egna föremål. T. ex. Gosedjuret Mjukis försvunnen! eller Sandvikenbo fastnade med fingret i locktången! Rim Kan barnen berätta på rim? Utgå gärna från barnens egna föremål. De andra barnen kan få gissa vilket ord som saknas: Det var en gång en mus, som älskade sitt, han åt så mycket paj, att magen sade. Packlistor för olika berättelsetyper Låt barnen göra egna packlistor för t ex spökhistorier, äventyr, skolhistorier, roliga historier. När jag ska ta med mig t. ex. en spökhistoria behöver jag spöken, benknotor, visslande ljud, e t c. Använd sedan packlistorna för att berätta historier. Barnen kan gärna byta packlistor med varandra. Drömmar Kan föremål drömma? Vad drömmer föremålen i ryggsäcken om? Vad drömmer föremålen som barnen själva tagit med sig om? Berätta! Ljudberättelser Barnen får göra egna ljud och skapa en berättelse utifrån dessa. Hur låter t ex prasslande papper, sörplande, fotsteg, en hostning Berätta med Post IT-lappar Barnen skriver först en massa ord på post ITlappar. Post-IT-lapparna flyttas sedan runt och bildar meningar och berättelser. 6

7 Hyveln Jag heter Anders Svensson-Klang och jag bor på Klangtorpet som ligger på Klangberget. Min mor kallas för Klang-Mor fast hon heter Brita. Det blir mycket klang det där, men allt har fått sitt namn efter min morfar, Anders Klang. När jag var sex år gammal så började Konsul Göransson att bygga det nya järnverket. Min far Erik Svensson fick arbete med att hugga timmerstockar till det stora bygget. Vi bodde då i Ovansjö och det var lång väg att gå till arbetet för far så vi flyttade helt enkelt hit till Klangberget. Vi flyttade med oss hela huset som vi monterade ned, fraktade iväg och byggde upp igen. Då bestämde jag mig för att bli snickare när jag blev stor. När vi flyttat hit till Klangberget så började man att gräva kanalen som skulle ordna fram vattenkraft till järnverket. Det kom många människor hit från alla möjliga håll. Hemma hos oss bodde det sex arbetare från Dalsland. De fick betala 25 öre om dagen för att få sova, få mat och att mor tvättade åt dem. De var hårt arbete för mor men det var också mycket pengar som hon tjänade. När jag var tio år så gick hela järnverket i konkurs som det heter, Konsul Göranssons pengar tog slut så han hade inte råd att fortsätta. Far blev utan jobb och fick hitta ett nytt arbete i Gävle. Varje söndagseftermiddag går han den långa vägen in till Gävle och varje lördagskväll så kommer han hem igen. Jag får hoppas att jag kan få ett bra jobb när jag blir stor och slipper gå en sådan lång väg som min far. Jag vill bli snickare och hålla på att hyvla för det luktar så gott. Berättelsen finns inläst i två versioner; av ett barn och av en vuxen. Berättelsen utspelar sig på 1860-talet. Sandvik och Sandviken de första åren År 1862, fastställdes bolagsordningen för Högbo Stål & Jernwerks Aktie Bolag och grävningen av den 3,5 kilometer långa kanalen började. Av denna anledning firar Sandvik och Sandviken 150-årsjubileum i år, Den 19 mars 1866 gick Högbo Stål & Jernwerks AB i konkurs. Tiden som följde blev oviss och många flyttade ifrån Sandviken. Den 10 december 1868 återbildades företaget under namnet Sandvikens Jernverks Aktiebolag med Anders Henrik Göransson som chef och s.k. brukspatron. I praktiken var det fortfarande under en tid grundaren Göran Fredrik Göransson som var den egentlige ledaren. Frågor: Vad jobbar din mamma och pappa med? Vad vill du jobba med när du blir stor? Att läsa: Klangtorpet, artikel 7

8 Kulramen Aj, aj, aj nu tappade hon mig! Hoppas att fröken Tysklind inte hörde eller såg någonting för då kan det bli ett elände. Fröken Tysklind är en snäll skolfröken. Hon hör till bruket och ser till att barnen som bor där lär sig att läsa, skriva och räkna. Jag står på min plats på Linas skolbänk, varje dag. Ibland följer jag med henne hem. Lina är duktig i skolan och gör sina läxor noga. Hon är speciellt duktig i räkning. Utan mig skulle Lina inte kunna göra sina räkneläxor. Mina kulor hjälper henne att lägga i hop och att dra ifrån. Det händer att Linas pappa lånar mig när han ska räkna ut hur mycket pengar han kommer att ha kvar av sin lön när allt är betalt. Då öppnar han lönedosan* och tömmer ut alla småslantar på bordet. Sedan räknar han en lång stund och ibland ser han bekymrad ut. Vi handlar i Brukshandeln. Om våra pengar tar slut så kan man få vara skyldig handlaren några slantar tills nästa lön. En gång hade Lina fått med sig 1 krona för att gå in på Brukshandeln och betala en skuld. Hon var på väg hem från skolan och jag låg i hennes ryggsäck och passade på att vila mig en stund efter dagens arbete. Jaha, sa handlar n, det blir en krona och tjugofem öre Jag kände hur Lina började kämpa med gråten. Men, far sa att det var 1 krona! Då har din far räknat fel, sa handlar n. Titta här! Sedan räckte han Lina en lista på allt som Linas mor hade handlat sista månaden. Då, plockade Lina upp mig ur ryggsäcken. Hon tittade på handlarens lapp och började lägga ihop summorna men hjälp av mina kulor. Sedan drog hon ifrån den summa som redan var betald. Till slut, sa Lina. Jag får det till 1 krona. Lina räknade en gång till och handlar n som är en rättvis människa fick erkänna att det bara var 1 krona och inte 1 krona och 25 öre. Du var mig en duktig flicka, sa handlar n. Jag hoppas att du får högsta betyg i räkning. Lina fick också en strut karameller för att hon varit så duktig. * Berättelsen om avlöningsdosan finner du på sid 9. Berättelsen utspelar sig på 1870-talet. Folkskolan i Sandviken Den första folkskolan i Sandviken inrymdes omkring 1865 i bonden Lass-Ollas gård på en plats som numera kallas Sågbacken. Brukssmeden Johan Reinhold Tysklind fick ansvar för skolan. Han var mycket begåvad och lade också grunden till Sandvikens lånebibliotek och dess musikliv. Senare efterträddes Tysklind av sin dotter Hedda som fick sköta småskolan när pappa undervisade de äldre barnen. Lärarinnan Hedda Tysklind arbetade i det första riktiga skolhuset i Sandviken som bruket uppförde Till och med 1908 svarade Sandvikens järnverk för allt som rörde skolväsendet. Sandvikens bruk var ett eget skoldistrikt. Myntreformen 1873 genomfördes den myntreform som resulterade i vårt nuvarande myntsystem. Vi övergick till kronor och öre istället för riksdaler. Frågor: Hur räknar man på en kulram? I vilka situationer i vardagen är det bra att kunna räkna? Att läsa: Folkskolan i Sverige, artikel. 8

9 Avlöningsdosan En sak som jag kommer ihåg från det att jag var liten var en liten rund dosa som far hade med sig hem från arbetet i verket varje vecka. Vi var många syskon och far och mor hade det nog ganska svårt att få tillräckligt med pengar så att vi alla kunde äta oss mätta. Mor försökte alltid att se till att det fanns tillräckligt med potatis att koka så att det inte skulle gå åt så mycket av saltsillen och det feta fläsket. Ibland fanns det inte något annat att äta än några potatisar som vi fick doppa i fläskflott som mor hade sparat. Den där lilla dosan blev därför en viktig del av vårt liv, varje vecka fick far sin avlöning eller likvid som det kallades i dosan. Förmannen där far arbetade hade en stor brun låda med fack för alla dosor, på varje dosa fanns ett nummer och varje vecka lade han i de pengar som man hade tjänat och dosan fick följa med hem. Far tjänade 120 kr i månaden så varje vecka fanns det 30 kr i dosan som skulle räcka till allt, att betala hyra och till mat och kläder till oss alla. Far gjorde det alltid till en spännande stund när han öppnade dosan. Ibland såg han besviken ut och sa att det bara fanns fem öre i dosan och att alla andra pengar hade ramlat ut genom de små hålen som fanns i botten på dosan och ibland såg han väldigt glad ut och sa att han hittade hela hundra kronor i den. Det var hans sätt att retas med oss, för det var alltid 30 kronor. En gång berättade han att de små hålen var till för att man inte skulle lägga snus i dosan, den såg ju precis ut som en snusdosa, men försökte man stoppa snus i den så rann det ut genom hålen. Den där lilla dosan i fars stora valkiga näve blev en trygghet i våra liv, nu skulle vi ha mat på bordet i en vecka till. Berättelsen utspelar sig på 1910-talet. Tvåvåningsbruket I området söder om kanalen byggdes tvåvåningshus under hela perioden från 1880 till Det byggs utmed Norra och Södra Järngatan, Norra och Södra Götgatan, Konsulgatan, Bessemergatan, Seegatan, Vallhallavägen och Skolgatan. Varje hus innehöll åtta lägenheter om ett rum och kök. Stora delar av tvåvåningsbruket revs på 1970-talet, men ett nytt bostadsområde skapades av arkitekten Ralph Erskine. Det kallas idag Nya Bruket. Frågor: Hur mycket kan man köpa idag för en månadslön på 1910-talet? Vad skulle du köpa om du fick 120 kronor? Förslag på aktivitet: Lek affär på tidigt tal. Sätt priser på att antal varor och låt några barn vara försäljare och andra kunder. Vad räcker lönen till? Läs mer: I skriften om Smedsgården berättas om hur det var att leva på bruket under tidigt 1900-tal. 9

10 Livstycket & strumporna Det är vår ute, nästan sommar och syrenernas doft är starkare än stanken från dassen. Det är skolavslutning och jag har nu gått ett helt år i första klass. På skolavslutningen ska man vara fin och på stolen bredvid sängen har mamma lagt fram mina nya kläder. Jag har fått en ny klänning och ett par nya strumpor. Strumporna är av bomull och nu ska jag äntligen få slippa de där hemska stickiga yllestrumporna som jag fick ha hela vintern. Strumporna knäpps ihop med livstycket och jag kommer ihåg hur svårt det var att knäppa de där hårda knapparna när fingrarna var frusna. Det blev alltid en glipa mellan livstycket och strumporna som hasade ner en bit och jag kommer ihåg en kall vintereftermiddag när jag skulle gå hem från skolan. Gatorna var alldeles isiga och det hade fallit ett tunt snötäcke så att isfläckarna inte syntes. Alldeles utanför skolan halkade jag, det gjorde inte så ont men jag fick en massa iskall snö innanför stumporna och det sved något förfärligt. När jag kom hem och tog av mig de våta kläderna var en bit av låret alldeles rött och de vassa våta yllestrumporna hade skavt sönder skinnet. Men nu är det skolavslutning och snart är det sommar och då kan man gå barfota och behöver inga strumpor alls. Berättelsen finns inläst i två versioner; av ett barn och av en vuxen. Berättelsen utspelar sig på 1930-talet. Att vara barn på 1930-talet På 1930-talet gick de allra flesta barnen sex år i skolan och slutade då de var 12 eller 13 år. Efter det var det dags att börja jobba för många barn. För att börja jobba på järnverket måste pojkarna vara minst 13 år och flickor 14 år och man fick inte jobba mer än 10 timmar under ett dygn. Många pojkar i Sandviken började att jobba på verket och många flickor tog plats som barnpigor eller att sköta andra arbeten hos de rikare familjerna. Men långt innan man slutade skolan fick man börja hjälpa till med många olika saker hemma, att passa småsyskon och bära in ved och vatten. Men det fanns också tid för lek. Ofta var man många syskon i familjerna, 6-7 barn var inte ovanligt och i varje hus fanns det flera familjer så det blev många barn på en gård som kunde leka tillsammans. Ofta lekte man kurragömma eller Tjuv och polis. Frågor: Har någon sett ett livstycke förut? Vet ni någon som brukar ha ett livstycke på sig? (Bild på Pippi Långstrump medföljer ryggsäcken). Finns det några kläder som du inte tycker om att ha på dig? Favoritkläder? Hur är det att vara barn på 2010-talet? Vad brukar du göra på fritiden? Vilka lekar brukar du leka? Att läsa: I skriften Om livet i Sandviken förr av Bruksmuseet Smedsgården finns en text som handlar om att vara barn på bruket. Att läsa för barnen: Boken om Pippi Långstrump 10

11 Strykjärnet Karin sitter på trasmattan på golvet i köket, ute är det kallt och regnigt men här inne i köket är järnspisen glödande het. Mamma har gått iväg till den stora tvättstugan nere vid kanalen för att tvätta. Hon såg så trött och ledsen ut när hon drog iväg med det stora byltet med smutsig tvätt. Det är krig ute i världen och pappa har blivit militär, han ska försvara Sverige så att kriget inte kommer hit. Mamma är alltid ledsen och bekymrad nuförtiden och Karin funderar på vad hon skulle kunna hjälpa henne med för att hon ska bli lite gladare. I kammaren hänger mammas fina klänning, röd med vita prickar i ett alldeles blankt och glänsande tyg. Sist hon hade klänningen på sig var när pappa var hemma den senaste gången och Karin kommer ihåg hur glad mamma var när hon stod i köket och strök den. Tänk om hon skulle stryka klänningen åt henne, då kanske mamma blir glad och pappa kanske kommer hem igen. Karin tar en stol och når precis det stora tunga strykjärnet som står uppe på spiskåpan. Hon ställer strykjärnet på spisen för att det ska bli varmt och brer ut en filt på köksbordet, hämtar klänningen och lägger den ovanpå filten. Nu måste nog strykjärnet vara tillräckligt varmt. Hon bär försiktigt det tunga heta strykjärnet till bordet, men nuddar bara klänningens vackra blanka tyg när det börjar fräsa om strykjärnet och lukta förfärligt illa. Strykjärnet är alldeles för varmt och bränner ett stort hål mitt på kjolen. Karin blir rädd och sliter bort strykjärnet från tyget och tappar det på golvet, där det blir ett stort svart märke på golvbrädorna. Nu har hon förstört alltsammans och hon som bara ville göra mamma glad! Berättelsen utspelar sig på 1940-talet. Tvättinrättningen i Sandviken De första åren på Bruket fick man sköta all tvätt hemma på vintrarna och på somrarna använde man bryggorna nere vid kanalen. Man kokade tvätten tillsammans med lut och sedan fick man skölja ur luten ur tvätten med hjälp av s.k. klappjärn som man bankade tvätten med. Bryggorna kallades därför klappbryggor. På envåningsbruket byggde man om några hus till brygghus. I brygghusen fanns det fyra stycken bagarstugor i mitten och två tvättstugor med vedledade s.k. pannmurar vid vardera gavlen. Arbetet med tvätten förenklades när man inte behövde hålla till i det egna köket längre byggdes den nya stora tvättinrättningen där Barrsätragatan korsade kanalen. Den var modern för sin tid med tvättmaskiner, sköljar, manglar, centrifuger och torkvind. 60 personer fick plats att tvätta samtidigt. För att förmå kvinnorna att överge pannmurarna i de gamla tvättstugorna fick man till en början tvätta gratis på tvättinrättningen. Byggnaden revs Frågor: Hur tvättar ni hemma hos dig? Vem är det som tvättar? Brukar du hjälpa till hemma? Vad gör du då? Uppgift: Leta efter strykjärnet på bilderna i Bruksmuseet Smedsgårdens skrift Om livet i Sandviken förr. 11

12 Fotbollsskon Sommaren för över femtio år sedan - då var det fotbolls-vm i Sandviken. Det är säkert. Jag vet, för jag och mina kompisar var ner till Jernvallen och såg matcherna. På den tiden fanns det bara en enda kanal på TV, men där fanns det ett jättepopulärt program som hette Hylands Hörna. Där drog man lott om vilka andra städer än Stockholm det skulle få spelas VM-matcher. Och Sandviken vann. Vi fick landslagen från Wales, Ungern och Mexiko. Alla i Sandviken tyckte det var jättespännande och biljetterna sålde slut nästan på en gång, fastän dom var dyra. I våran familj var vi tre pojkar så min pappa hade inte råd med biljetter till alla. Vi fick heller ingen veckopeng hemma och pengarna jag tjänade på att sälja tidningar på söndagarna räckte inte till några VM-biljetter. Men hur kunde vi då se alla VM-matcherna? Jo, runt fotbollsarenan, utanför staketet, fanns det rader utav höga björkar. Och vi barn smög oss dit före matcherna och klättrade snabbt upp i träden. Om inte vakterna såg oss så kunde vi få se skymten av dom utländska storstjärnorna. Barnen från Bruket satt i stora klasar där i björkarna och gömde sig bakom löven, medan lagen från Wales, Ungern och Mexiko sparkade fotboll så att det ekade mellan husen. Vi tyckte att det var ovant och lite konstigt att se spelarna i det mexikanska landslaget gå omkring med stora sombreron, eller bredbrättade halmhattar, på huvudet. Och under matchen gjorde vissa korstecken, och det hade vi aldrig sett förr, så vi undrade vad dom gjorde. Spelarna bodde på Stadshotellet mitt i stan, det som idag är Princess, och för mexikanska landslaget var Jernvallen hemmaarena. Men det året var det inget av de tre lagen som vann. Det var Brasilien - med en storspelare som hette Pelé - som vann VMfinalen mot Sverige. Och mellan vedbodarna på Bruket spelade vi fotboll hela den sommaren Och vi barn turades om att vara storstjärnan Pelé. Berättad av Bernt-Olov Andersson Berättelsen utspelar sig Jernvallen och Fotbolls-VM i Sandviken Idrottsplatsen Jernvallen byggdes år 1938 och var då Europas modernaste idrottsanläggning. Världsmästerskapet i fotboll 1958 spelades i Sverige under perioden 8 29 juni Brasilien vann turneringen genom att besegra Sverige med 5 2 i finalmatchen. Två av matcherna under fotbolls-vm hölls på Jernvallen i Sandviken. Den 8 juni 1958 såg personer på när Ungern spelade mot Wales. Den 15 juni mötte Ungern Mexico personer fanns då i publiken. Jernvallen är den nordligaste arenan man spelat VM-fotboll på. Publikrekordet för fotboll på Jernvallen sattes år 1957 då åskådare såg matchen mellan Sandvikens IF och IFK Norrköping. Numera har Jernvallen kapacitet för åskådare. Frågor: Har du sett någon match eller tävling i verkligheten någon gång? Vilken stor idrottstävling skulle du vilja se i Sandviken? 12

13 Bandybollen Det är söndag. Solen skiner så att snön gnistrar. Det är kallt. Hela familjen ska på bandy, matchen börjar ett. Vi skyndar oss att äta för att hinna i tid. SAIK ska möta Falun, det är en viktig match. Bandy spelar man på Norra, den gamla idrottsplatsen. Vi tar på oss massor av kläder i bomull och ylle. Långkalsonger, mössa, SAIK-sjal och Lovikkavantar. Snön knarrar under våra hårda pjäxor när vi går den långa vägen ner till Idrottsvägen. Lillebror Ola lämnar vi hos mormor på Sveavägen, han får räkna raketerna han ser från fönstret. Pappa är materialförvaltare, han ser till att alla spelare har hela tröjor och lindade bandyklubbor. Han måste vara där i god tid före matchen. I natt har han varit nere på Norra och hjälpt till att spola isen. Mamma står i kiosken och säljer korv. Ninni säljer program. Carin är liten och leker mest i snövallarna tillsammans med Stina. Ibland går hon in till mamma i kiosken för att värma sig och för att få sönderkokt korv. Berättelsen utspelar sig i slutet av 1960-talet. Leken med det lackröda nystanet - SAIK och bandy i Sandviken Bandy är en lagsport som spelas på is mellan två elvamannalag med en massiv boll och klubbor. Matcherna delas upp på två halvlekar om 45 minuter vardera. Sporten har sin största popularitet i Sverige, Finland, Ryssland och Norge. Bandyns smeknamn är: Leken med det lackröda nystanet (varför kan man lista ut när man sett den gamla bandybollen!) och Vinterns fotboll. Sandvikens AIK Bandy är bandysektionen i den1901 bildade idrottsklubben Sandvikens AIK. Bandysektionen bildades under andra halvan av 1922 och har vunnit åtta svenska mästerskap för herrar (1945, 1946, 1997, 2000, 2002, 2003, 2011, 2012). På damsidan har man vunnit två SM-guld (1993 och 2007). Det doftar söt glögg när man kommer innanför grindarna. Spänningen dallrar i luften. Det är kallt andedräkten syns som rökmoln ur munnen. Var ska vi stå åt vilket håll spelar SAIK? Läktaren är av trä och väldigt fin, men ibland är den väldigt hal. Pappa står alltid på samma plats. Det kan betyda otur om han byter plats. Är man kort kan det vara svårt att se över gubbarnas kepsar. Man kan gå under läktaren och leta småpengar som gubbarna har tappat. Äntligen glider bandyspelarna in på isen. Man hör skridskoskenorna skära mot isen. Det är ett härligt ljud. Vi applåderar när de svartvita spelarna viftar med bandyklubborna till oss på läktaren. Vi skriker Heja Knatten och Heja Dala. Vi buar när Faluns bandystjärna Bempa tar ett extra varv förbi oss och flinar. Matchen är jämn och spännande. En gång sköt Knatten ett sån t hårt skott att bollen for rakt över Bollvägen och in genom ett köksfönster. Det snackas det fortfarande om. Varje gång det blir mål, klättrar farbror Agne upp på en stege och byter ut siffrorna på resultattavlan. Roligast var det när det blåste, då fick han klättra upp och ner fler gånger än det blev mål. När SAIK gör mål hoppar och skriker alla, och klappar händerna, och det skickas upp en raket för varje mål. Publiken jublar när raketstjärnorna dalar snabbt ner från himlen. Hoppas Ola ser raketen från mormors fönster Det är mörkt när vi traskar hemåt med frusna tår och röda näsor. På onsdag är det bortamatch. Då får vi lyssna på sportradion. Berättad av Mona Lennartsson SAIK har spelat bandy ute på Norra IP, Gamla Jernvallen och Nya Jernvallen. För att kunna bedriva bandy under perfekta förhållanden, utan påverkan från vädrets makter, började man under 2000-talets första decennium bygga allt fler hallar för inomhusspel. I Sverige byggdes den första bandyhallen i Edsbyn. Den 12 oktober 2006 enades de tre Göranssonska fondstiftelserna i Sandviken om att finansiera bygget av bandyhallen Göransson arena, med plats för sittplatser och 800 ståplatser. Göransson arena invigdes den 30 maj Frågor: Har du besökt Göransson arena någon gång? Vad gjorde du där? Har du varit med och firat när SAIK vann SM-guld? Vad gjorde du då? 13

14 Locktången När jag var i tonåren då var musik mitt stora intresse. Jag missade aldrig att lyssna på radion när det var Tio i Topp och Kvällstoppen. I de programmen spelades den nya musiken popmusik. Banden kom från England, de spelade elgitarr och de hade långt hår och fräsiga kläder. Jag blev helt såld på det där, jag ville också bli idol, Jag stod hemma i pojkrummet med en låtsasmikrofon och försökte dansa runt som Mick Jagger i Rolling Stones. I can t get no...satis- fa-aa- ction.. När jag var femton år hörde jag för första gången Jimi Hendrix och det var som om nå n lagt en dymanitbomb i radion. Han kom med något alldeles nytt och spännande. Jag och min kompis Lasse, vi läste om honom, han spelade med vänster hand och på konserterna så brukade han lyfta upp gitarren och spela med tänderna. Gu va häftigt, så n skulle man ju va. I samma veva fick vi veta att Jimi skulle komma till Sverige, till Sandviken. Whao!! Vi bestämde oss genast för att gå. Men det vore ju häftigt om vi kunde försöka likna honom. Jimi hade stort burrigt hår där lockarna hängde ut från huvudet. Vi hade ju ganska rakt hår, ja Lasses hår var nog till och med spikrakt. Vi tittade i spegeln och så klagade vi, men då kom Lasses mamma fram med en idé. Hon hämtade en sån här locktång ur en låda i köket och så skruvade hon på spisen och lade tången på en platta. Hon brukade ofta busa och skoja med oss och vi visste inte riktigt vad hon nu hittat på. Hon satte oss på var sin stol och så lyfte hon upp locktången från plattan. Den var alldeles röd av glöden. Hon grep tag i en slinga av Lasses hår med tången, så vred hon den runt några varv och så höll hon kvar den i läget. Lasse gnällde till, när tången nöp fast sig i håret, det gjorde ont. Lasses mamma bara skrattade och sa till oss att: -Ska man var fin då får man lida pin. Vi kände oss ganska häftiga den där kvällen ändå när Jimi var i Sandviken, även om våra lockar var pytte-pytte små i jämförelse med Jimis. Berättad av Mikael Nykäsenoja Berättelsen utspelar sig Jimi Hendrix och Sandviken James Marshall Jimi Hendrix ( ), var en amerikansk rockgitarrist, sångare och låtskrivare, känd som en av rockmusikens främsta stilbildande gitarrister. Musiktidningen Rolling Stone har utsett Jimi Hendrix till den bäste gitarristen genom tiderna. Han blev även känd för att ibland avsluta konserterna med att slå sönder sin gitarr på scenen, varpå han satte eld på instrumentet. Jimi Hendrix spelade många gånger i Sverige under åren I Sandviken spelade han vid två tillfällen; i Högbo bruk den 8 september 1967 (två shower) och på Jernvallen den 5 januari Frågor: Vilken musik tycker du om att lyssna på? Vilken artist skulle du vilja se i Sandviken? Har du någon gång valt kläder eller frisyr för att likna en idol? 14

15 Kartonghuset & godispåsen För ett antal år sedan bodde jag i här i Sandviken med min man och mina döttrar; Ster 8 år och Sherin 2 år. En dag fick jag en jätterolig idé. Jag gick till ICA för att fråga om jag kunde få några tomma kartonger. Jag lyckades få med mig hem ett par stycken och nu var det bara att börja riva sönder dem, skära, tejpa ihop och bygga! Jag lyckades få ihop ett litet gulligt hus, med en liten ingång och ett litet fönster. Ster var väldigt uppspelt och tittade nyfiket på med sina stora mörka ögon. Hon hade ett leende på läpparna och ville så gärna hjälpa till. Så det fick hon så klart. Vi hjälptes åt att måla det lilla huset rosa och sedan så limmade vi fast tapeter med våra egna tryck, inuti huset. Efter att huset blivit klart, fick det stå i Sters sovrum, där jag ibland tjuvkikade in och kollade på henne när hon satt inne i huset och lekte för fullt. Hon brukade sticka ut sitt huvud genom det lilla fönstret och leka att hon jobbade i en liten kiosk, där hon sålde godis. Helt plötsligt fick jag en ny idé! Jag gick iväg och köpte lite godis från ICA och sedan bar jag ut det lilla rosa kartonghuset på gården. Jag minns att det var vårtid och solen sken på den blåa himlen. Små maskrosor hade börjat växa ut vid vägkanten och vinden strök försiktigt mina bara armar. Huset verkade för litet för att stå i, så jag ställde fram ett litet bord utanför det, med allt godis på. Framför godiset lade jag små prislappar. Självklart fick det kosta mycket mindre än vanligt eftersom det hela skulle bara vara en rolig grej. Sedan fick Ster stå där bakom bordet och sälja godis till sina vänner som gick förbi. Vissa barn var jättenyfikna och kom fram och frågade vad hon gjorde. Medan några få barn gick förbi och retades lite med att de hellre skulle gå hela vägen ner till ICA för att handla godis. Men Ster var för stolt för att bry sig om deras retande. Hon var så glad över det hon hade fått sålt att hon inte brydde sig om vad de andra barnen sade. Jag minns att hon vägrade komma in och ville stå ute hela dagen och leka. Detta är ett väldigt fint minne som jag håller kärt. Berättad av Seve Hajo Berättelsen finns inläst på svenska, kurmanji, arabiska (skriftspråk) och arabiska (talspråk). Berättelsen utspelar sig på 1990-talet. Björksätra Björksätra är en stadsdel i Sandviken.1966 började den nya stadsdelen Björksätra att byggas och den stod helt klar i början på 1970-talet. Bygget skedde inom ramen för det så kallade miljonprogrammet. Miljonprogrammet är den vardagliga benämningen på bostadsbyggandet i Sverige under perioden , som följde ett riksdagsbeslut Målet var att lösa tidens akuta bostadskris genom att under kort tid bygga en miljon bostäder och förbättra bostadsstandarden. Från början fanns i Björksätra uppåt ett hundratal tre och två-vånings hyreshus innehållande sammanlagt ca 1800 lägenheter. Mellan åren 1996 till 2005 revs cirka 500 lägenheter. I angränsning till Björksätra har man byggt villor och radhus (Södra Björksätra). I Björksätra finns även skolor, äldreboenden, förskolor, en kyrka och Björksätra Mitt, ett köpcentrum som ligger mitt i området. Vid Björksätra Mitt, i anslutning till Söderskolan, ligger Björksätra bibliotek som är ett integrerat skol- och folkbibliotek. Björksätra bibliotek har en lång tradition av att arbeta med kultur för barn och fungerade tidigare som barnkulturcentrum för hela Sandvikens kommun. Björksätraskolan undervisar barn från förskoleklass till år 6 och på skolan talas hela 21 olika språk. Frågor: Vilken stadsdel bor du i? Kan du berätta något om din stadsdel eller gatan du bor på? Vilka språk pratar barnen på Björksätraskolan tror du? (Svar: finska, kurmandji, persiska, ryska, sorani, arabiska, ukrainska, albanska, bosniska, polska, karenn, burmesiska, kurundi, tigrinja, engelska, franska, tyska, kamrondi, swahili, assyriska och svenska.) Läs mer: I texten Varför heter det Sandviken av Elvert Eriksson kan du läsa mer om hur gator och stadsdelar i Sandviken har fått sina namn. 15

16 Kartonghuset & godispåsen (kurmanji/nordkurdiska): Demekê, mala min û malbata min li taxa Björksätra li Sandviken bû. Gelek bîraninên min yên xweş yên wê demê hene, ku tînim bîra xwe u xwe pê mijûl dikim. Her du keçên min, Stêr heşt salî bû û şêrîna biçûk du sali bû. Rojekê ez hînî fikrekî gelek xweş bûm. Ez çûm dikana ICA û min çend kartonên vala ji wan xwestin. Sê-çarek dane min û min birin mal. Em bi wan ketin, me ew ji hev vekirin, qetandin, bi hev ve zeliqandin û ava kirin. Em bi ser ketin, me xanîyekî xweşik î biçûk, bi deriyek û shibakebiçûk ava kir. Stêr ji xwe re têr leystik bû û bi her du çavên xwe yên fereh u tarî bi meraq lê temaşe dikir. Wê bi dev lêvên kenok dixwest alîkariye bike. Helbet wê pir alîkarî kir. Me bi hev re xanîk bi rengê pembe boyax kir û bi tinazan me dîwaren hindur kaxez kirin. Piştî ku xanî temam bû, me ew li oda Stêr danî.carna min bi dizî lê dinerî, ku ew çawa ketiye nava xênî û bi kêf u eşq têde dilîze. Wê carna serê xwe di shibaka biçûk re derdixist, goya ku di dikanekekê de kar dike u şekiran difroşe. Ji nişka ve fikreke nû hate hişê min. Ez di cih de çûm ICA û min hin şekirok kirîn û min xanîkê pembe bir li derve danî. Tê bîra min ku dem bihar bû u rojê di nav azmanê şîn de diçirisand. Kulîlkan di ber keviya rê de serî dabûn der û ba bi nazî dihigivî çengên min yên tazî. Xanî hewqas ne bilind bû, ku mirov bikariya têde şipê bisekine, loma min maseyek biçûk li ber danî û şekirok li ser raxistin. Li ber şekirokan min bihayê wan li ser pelikan nivîsî. Ji xwe min bihayê wan gelekî arzan danî, ji ber ku niyeta me jê hemû leystikeke xweş bû. Ji xwe Stêr li ber xanî û masa şekirokan sekinî û difrote hevalên xwe yên tarê, ku li wir kom bûbûn yan di ber re derbas dibûn. Hin ji zarokan bi meraq dipirsîn ew çi dike. Lê hin jî di ber ve derbas dibûn û bela xwe tê didan û digotin berê wan li ICA ye da şekirokan bikirin. Lê Stêr bi serbilindî li wan dinerî goya ku ne xema wê be. Ew gelek bi kêf bû, ku hin şekirok firot bûn û guh ne dida gotinên zarokan. Tê bîra min, wê êdî ne dixwest bê hundir, lê dixwest rojê tevî li derve bisekine û bilîze. Ev bîranîek bû ku gelekî li ber dilê min şêrîn e. Berättelsen finns inläst på svenska, kurmanji, arabiska (skriftspråk) och arabiska (talspråk). De komma från öst och väst... Inflyttning och invandring till Sandviken När Göran Fredrik Göransson år 1862 startade Högbo Stål & Jernwerks AB, föregångaren till dagens Sandvik AB föll valet för placering av det nya företaget på ett öde område vid en vik av Storsjön som hette Sandviken redan på 1700-talet. Här fanns bara tre hus när man började bygga upp anläggningen. År 1862 börjar 300 kvinnor och män anlägga kanalen och arbetskraftsinvandringen börjar. Runt kanalen uppfördes kolonier med kojor som bostäder och snart började bostäder till arbetare och tjänstemän uppföras i det som vi idag känner som Sandviken. Dal-Britta, som fått ge namn åt den damm som idag avslutar kanalen, kom som namnet avslöjar från Dalarna och var med i kanalgrävningen tillsammans med sina döttrar. Hon drev också café och tog på sig rollen som barnmorska när barn skulle födas. Allteftersom anläggningen i Sandviken blev klar att tas i drift, flyttades personal hit från Edsken och Högbo, men personalen räckte inte till på långa håll. Man vände sig då till bruk runtomkring i Gästrikland, men även personal från bruk i Uppland, Dalarna och Västmanland rekryterades. Det kom även ganska många arbetare från Dalsland. Dessa bosatte sig i ett och samma område som därför fick namnet Dalsland. Namnet finns kvar i kvarteret Dalslänningen. Under och 1970-talen skedde en stor arbetskraftsinvandring till Sverige från Finland. Så även till Sandvik och Sandviken bildades finska föreningen i Sandviken. Idag tar Sandviken varje år emot cirka 130 flyktingar som fått uppehållstillstånd. Cirka % av Sandvikens invånare har utländsk bakgrund. De största språken inom modersmålsundervisningen i Sandviken är kurmanji (nordkurdiska) och arabiska (i förskolan) och arabiska och thailändska (i grundskolan). Frågor: Var kommer din släkt ifrån? Hur många språk pratar ni i gruppen/klassen? 16

17 Dofter Doftsinnet är ett av våra starkaste och mest direkta sinnen. En doft kan på en kort sekund föra en tillbaka till ett minne, en maträtt, en plats... I Berättarryggsäcken finns tre burkar med olika dofter. (Doftburkarna ligger i de tre små facken med röd, grön och blå markering på ryggsäckens ena sida.) 1. Smultron 2. Lingon - ros 3. Hallon Inled gärna med att låta barnen gissa vilka dofter det är i burkarna. Förslag på olika arbetssätt med dofterna: Hur doftar... Prata om hur olika saker doftar och vilka dofter som är förknippade med olika årstider och högtider. Hur doftar våren/sommaren/hösten/vintern? Hur doftar julen? Hur doftar din födelsedag? Dofter i berättelser Vad betyder beskrivningen av hur något luktar för att göra en berättelse levande? Läs gärna någon bok och stanna upp där lukter beskrivs. Gissa doften Skriv en berättelse kring en doft, utan att avslöja vilken doft det handlar om. Låt kompisarna gissa vilken doft det gäller! Doftminnet Tänk på någon händelse i ditt liv som är starkt förknippat med en doft. Skriv en kort berättelse om detta. Rita en bild som luktar. Låt gärna kompisarna gissa vad din bild luktar! Dofter i Sandviken Hur doftar det i Sandviken? Finns det något ställe där det luktar särskilt gott? Finns det något ställe som luktar äckligt? 17

18 Björk & Berries och DoftDesignCentret i Högbo Sandviken, Gävle och Gästrikland har en gedigen historia av dofter och smaker: kaffe, tobak, tvålar, Eau de Cologne, kryddor m.m. Tvålfabriken RENEN i Sandviken och Gefle Såpfabrik var två av de över 100 industrier som fanns i området i början på 1900-talet. Idén om att starta ett doftcenter i Högbo har sina rötter i en konferens som Sandvikens Rotaryklubb anordnade 1999 på temat Livskvalitet. Målet var att samtliga människans fem sinnen skulle aktiveras. Företaget Natural Fragrance of Sweden grundades Företagets varumärke heter Björk&Berries. I Högbo bruk ligger nu Skandinaviens enda DoftDesignCenter. Där får man följa råvarans färd från naturen till den färdiga produkten. Björk&Berries produkter består av 100 % naturlig parfym med tonvikt på råvaror från Sverige. Lingon, blåbär, smultron, hjortron, björklöv och honung handplockas i trakten runt Högbo. Det vitaliserande vattnet som används i produkterna är från Stanna källa som är belägen i skogen runt Högbo. Doftextrakten från de svenska råvarorna från skogarna utanför Högbo tas fram i den franska staden Grasse. Grasse ligger 15 km norr om Cannes och är världens parfymmmecka. Stanna källa Stanna källa i Högbo ligger vid foten av Stannaberget och användes ursprungligen av bönder, i Östanbyn och Västanbyn, som vattnade sina sommarbetande kor direkt ur källan. Och när det var jaktsäsong hämtade jägarna kaffe- och dricksvatten där. I mitten på 1960-talet höll källan på att slamma igen, varvid Gottrid Östberg, John Svensson, Thure Lundin och bröderna Tore och Gustav i Östanbyn bestämde sig för att rädda den. Arbetet att gräva ur och fördjupa källan tog ett par år. Foder och förstärkning är cementringar från en riven brunn på Klangberget i Sandviken. På brunnslocket ristade männen in Stanna Källa Höj Höj står för Högbo östra jaktvårdsområde för året då källan återinvigdes. Stanna källa är en del av Enköpingsåsen. Regnvattnet sipprar ner och renas i lager efter lager av sand och grus, för att sedan oupphörligen pressas upp ovan jord igen. Bruksmuseet Smedsgården I Sandvikens stadsdel Gamla Bruket finns Bruksmuseet Smedsgården och här visas bostäder från olika tider i brukets historia. Här kan du se hur arbetare och förmän bodde med sina familjer vid sekelskiftet 1900 och på och 1950-talet. Hur inredde man sin bostad och vad hade man för slags möbler och köksutrustning? På vinden finner du ungkarlsrummet och en textilkammare. Även ett litet skolmuseum ger oss inblick i hur eleverna hade det i skolan förr i tiden. Öppettider Januari-februari & oktober-december: söndagar kl Mars-juni & augusti-september: onsdagar och söndagar kl Juli: onsdagar, torsdagar och söndagar kl För bokningar av gruppbesök på museet kontakta Pirjo Milekvist, ,

19 Tack till: Smedsgården, Lars Bucans kulturstiftelse, Sandvik, Björk & Berries, Sandbacka Grafiska

BERÄTTAR- RYGGSÄCKEN HANDLEDNING

BERÄTTAR- RYGGSÄCKEN HANDLEDNING BERÄTTARRYGGSÄCKEN HANDL EDNIN för dig som sk G med m a jobba ig! 1 Innehåll: Berättarryggsäcken i Sandviken bakgrund 3 Sandvikens historia en kort sammanfattning 4 Metoder och tips för arbete med Berättarryggsäcken

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.1 OCH Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.2 EXT. I SKOGEN/ÅN DAG SCEN 1 (10 år) - en söt liten flicka med en röd luva

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Jag är visst smart! säger Patrik

Jag är visst smart! säger Patrik Jag är visst smart! säger Patrik Nu är mamma arg igen. Hon är nästan alltid arg på mig. Igår var hon arg, och hon blir säkert arg imorgon igen. Det är inget roligt. Idag är ingen bra dag. Imorse glömde

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö 1. När man sjunger så blir man så glad När man sjunger så blir man så glad. När man sjunger så blir man så glad. Så det vill man göra varendaste dag, ja, det vill

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Buslus. 1. Buslus flyttar inomhus

Buslus. 1. Buslus flyttar inomhus Buslus 1. Buslus flyttar inomhus Det var en gång en liten lus som hette Buslus. Hon bodde i ett träd med sin storebror och sin lillasyster. Deras mamma och pappa fanns inte längre, de hade hoppat upp på

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003 2 Tant Doris hund heter Loppan. Hon är en långhårig chihuahua, och inte större än en kanin. Mycket mindre än en del av mina gosehundar. Men hon är riktig! Vit och ljusbrun och alldeles levande. Jag går

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar.

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar. böckerna om monsteragenten nelly rapp: Monster-akademin 2003 Frankensteinaren 2003 Varulvarna 2004 Trollkarlarna från Wittenberg 2005 Spökaffären 2006 De vita fruarna på Lovlunda slott 2007 Häxdoktorn

Läs mer

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Gå vidare Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Förutom smärtan och sjukhuset så känns det rätt konstigt. Hela min familj sitter runt mig, tittar på mig och är bara tysta. Mitt namn är Lyra Locker och jag

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Måndag 27 december. Publicerat med tillstånd Vingmuttern - min allra bästa vän Text Viveca Lärn Bild Eva Eriksson Rabén & Sjögren 2007

Måndag 27 december. Publicerat med tillstånd Vingmuttern - min allra bästa vän Text Viveca Lärn Bild Eva Eriksson Rabén & Sjögren 2007 Måndag 27 december Så fort jag vaknade i morse, tänkte jag: Jag är så glad. Så särskilt glad. Varför är jag så glad idag? Julaftonen var ju över för tusen år sen. Inte hade jag tappat några nya tänder.

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Den försvunna diamanten

Den försvunna diamanten Den försvunna diamanten Jag sitter utanför museet i London, jag ser en man gå lite misstänksamt ut genom dörren. Jag går in på museet och hör att personalen skriker och säger att diamanten är borta. Diamanten

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Min lillasyster Prim är världens bästa syster, det är hon jag oftast är med. Vi har till och med en massa hemligheter som vi inte har berättat för

Min lillasyster Prim är världens bästa syster, det är hon jag oftast är med. Vi har till och med en massa hemligheter som vi inte har berättat för Av: Sonja Det här är jag, Tris 16 September Kära dagbok, jag önskar att livet var mer som en film. Mer actionfyllt, kärlek. Istället så är livet bara tråkigt, stressat och en massa läxor hela tiden, dåligt

Läs mer

25 Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Bild Kristina Digman Rabén & Sjögren 2006

25 Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Bild Kristina Digman Rabén & Sjögren 2006 Zackarina hade målat en tavla, med vattenfärger. Den hade inget namn, men den var stor och fin och lysande blå, med stänk och prickar i gult och rött, och nu ville hon sätta upp den på väggen. Jag måste

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Om författaren. Om boken Det handlar en tjej som hittar ett monster i en källare. Tjejen heter Sara och går i Årstaskolan.

Om författaren. Om boken Det handlar en tjej som hittar ett monster i en källare. Tjejen heter Sara och går i Årstaskolan. Om författaren Namn Linnéa Ålder 9 år Intresse Handboll och teater Böcker som jag inspireras av Twilight 1 Familj Min storasyster, min mamma och min pappa Tidigare utgivna böcker Den magiska dörren Tackar

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam När det våras skickar jag till dig... frånamsterdam. Jag ska skicka varje dag till dig... frånamsterdam Vad tar ni för...där i fönstret? Med svansen i vädret så stolt. Vad tar ni för...där i fönstret?

Läs mer

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär 1.Hej! Hej jag heter Jakob. Jag är 9 år och går på Havsundaskolan. Jag gillar att spela fotboll och hockey. Jag älskar min t-shirt och mina jeanshorts. Vår lärare heter Kerstin, hon är så snäll. Min allra

Läs mer

Ja jag la bort den sa mamma. Den ligger i mitt rum sa mamma. Kan du vara kvar i luren? En liten stund sa mamma. Men pappa är ju borta i en månad och

Ja jag la bort den sa mamma. Den ligger i mitt rum sa mamma. Kan du vara kvar i luren? En liten stund sa mamma. Men pappa är ju borta i en månad och Jag och min morbror. Jag var hemma själv och satt i soffan. Jag har inget och göra. Vart är tv kontrollen någonstans? Har mamma tagit bort kontrollen? Jag får väl leta sa jag med en suck. Ring ring, är

Läs mer

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se 2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se Trollhättans Stad Tekniska Förvaltningen Renhållningen Tingvallavägen 36 461 32 Trollhättan

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012 Hjälp! Jag Linn gjorde illa hjälp! jag gjorde illa linn Text: Jo Salmson 2012 Bild: Veronica Isaksson 2012 Formgivare: Sandra Bergström Redaktör: Stina Zethraeus Repro: Allmedia Öresund AB, Malmö Typsnitt:

Läs mer

Men Zackarina hade inte tid, för hon var upptagen med sin cykel. Hon försökte göra ett

Men Zackarina hade inte tid, för hon var upptagen med sin cykel. Hon försökte göra ett Nere på stranden vid havet var Sandvargen och Zackarina mycket upptagna, var och en med sitt. Sandvargen var upptagen med att plaska runt i vattenkanten. Det sa plosch och det sa pläsch, och han stänkte

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

JAG OCH BIBLIOTEKET MARIA STRANDVIK, 10 ÅR

JAG OCH BIBLIOTEKET MARIA STRANDVIK, 10 ÅR JAG OCH BIBLIOTEKET MARIA STRANDVIK, 10 ÅR 20 december Hej, dagboken! Jag heter Xara. Jag bor i Kyrkslätts bibliotek, oftast. Annars bor jag på ett hotell i England. Idag har jag mycket att göra. Nu sitter

Läs mer

Utforskarna. ålder 4-5 år

Utforskarna. ålder 4-5 år Utforskarna ålder 4-5 år I våra mål satte vi upp att vi ville ha mer drama, konstruktion och berättelse. Detta gjorde att vi delade upp utforskarna i tre grupper med dessa områden som fokus. Barnen fick

Läs mer

Fröken spöke kommer tillbaka

Fröken spöke kommer tillbaka Lärarmaterial Kerstin Lundberg Hahn SIDAN 1 Vad handlar boken om? Boken handlar om Ebba och Ivar. De är tvillingar. En dag är deras lärare sjuk och klassen behöver en vikarie. Klassen vill att Fröken Sparre

Läs mer

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER Cindy Sherman är nästan alltid själv med i sina fotografier. Hon klär ut sig och spelar olika roller framför kameran. I

Läs mer

Nästa Julkort är inskickat av Julian. Den pojken bor i ett avlägset land där tomten i allra högsta grad är vaken men någonting är på tok.

Nästa Julkort är inskickat av Julian. Den pojken bor i ett avlägset land där tomten i allra högsta grad är vaken men någonting är på tok. Värdparet in Nästa Julkort är inskickat av Julian. Den pojken bor i ett avlägset land där tomten i allra högsta grad är vaken men någonting är på tok. Vi ser skolbarnen komma in. Julian mobbas av Charles.

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Du är den jag vill ha

Du är den jag vill ha Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Du är den jag vill ha Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge www.livetenligtrosa.se du är den jag

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den.

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Flawless av Alexandra Loonin Tre kvinnor. Jag sitter på en bar med en kompis som har slutat äta. Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Han säger att han

Läs mer

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor?

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor? Denna lektion är hämtad ur Ord och lästräning av Lena Sundberg Holmberg och Kristina Asker. Ord och lästräning består av fyra häften som övar och repeterar ord tematiskt inför det nationella provet i sfi.

Läs mer

In kommer en ledsen varg. Berättaren frågar varför han är ledsen och vargen berättar om sina tappade tänder

In kommer en ledsen varg. Berättaren frågar varför han är ledsen och vargen berättar om sina tappade tänder B - Berättaren V - Vargen S - Snigeln Ä - Älgen G - Gitarrist T - Skatan Berättaren tar kontakt med barnen Hej vänner! Välkomna hit! Är ni sångsugna idag?!? Upp med händerna i luften och sjung med och

Läs mer

Föreningsträdet. Handledning Aktiva 8 år. Alma på stranden Simtävling Bandyträning Alma och Effe mår illa I vår busgrupp

Föreningsträdet. Handledning Aktiva 8 år. Alma på stranden Simtävling Bandyträning Alma och Effe mår illa I vår busgrupp Föreningsträdet Handledning Aktiva 8 år Alma på stranden Simtävling Bandyträning Alma och Effe mår illa I vår busgrupp Att arbeta med Föreningsträdet Tanken med föreningsträdet är att med hjälp av enkla

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

BARN, BAD OCH VAtten.

BARN, BAD OCH VAtten. BARN, BAD OCH VAtten. ingen ska drunkna Varje år drunknar nio barn i Sverige. Många av olyckorna i vatten händer nära barnens hem. Alla vuxna tänker inte på att det kan finnas farliga platser för barn

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

V V I I ING K L LE. den snälla skeppskatten

V V I I ING K L LE. den snälla skeppskatten I I ING V V K L LE den snälla skeppskatten I I ING V V K L LE den snälla skeppskatten Text: Maarit Wall Illustrationer: Henrik Nilson Layout och produktion: Viking Line Mariehamn Tryck: Mariehamns Tryckeri

Läs mer

Så här gör du för att skriva ut och sortera sidorna i sagan:

Så här gör du för att skriva ut och sortera sidorna i sagan: Så här gör du för att skriva ut och sortera sidorna i sagan: Steg 1. Skriv ut berättelsen på A4 ark. Om du har en skrivare som skriver ut dubbelsidigt, tänk på att inte skriva ut den här sidan, dvs skriv

Läs mer

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från Reslust Tulugaq tycker att det är tråkigt att öva bokstäverna på tavlan. De gör det så ofta. Varje dag faktiskt! Så han ser ut genom fönstret istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv

Läs mer

Utdrag från Lpfö 98/10,s9-11.

Utdrag från Lpfö 98/10,s9-11. Vi erbjuder sånger och rörelselekar i vår verksamhet som stimulerar och utmanar barnens lärande och utveckling. Förskolan strävar efter att varje barn: utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

Läs mer

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken.

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken. Flickorna de små 1. Flickorna de små uti ringen de gå, de tänka just som så, en vän jag kunde få, 2. och om du vill bli allra kärastes min så bjuder jag dig att i dansen 3. träda in. 4. För bomfaderalla,

Läs mer

Rymdis... och Rymdalina Plåtis, Kattapult [och rymden]

Rymdis... och Rymdalina Plåtis, Kattapult [och rymden] Rymdis... och Rymdalina Plåtis, Kattapult [och rymden] . Langt borta i rymden... fast inte så långt som man skulle kunna tro, ligger en liten grön planet, Grönis heter den. Planeten ser ut ungefär som

Läs mer

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum 33333333333333333333333333 Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013 Aktuella datum 4-5/6 Storströvarläger 11/6 Linsboloppet kl 10 11/6 Skabersjöloppet

Läs mer

Haki Gud behöver våra. händer och fötter

Haki Gud behöver våra. händer och fötter Haki Gud behöver våra händer och fötter Ett förslag på aktivitet till exempelvis en gudstjänst för att presentera BIAL och BIALs resedocka Haki. Mål: Att barnen får höra missionsbefallningen. Att barnen

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Stanna tiden. Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er

Stanna tiden. Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er Stanna tiden Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er Vi tar ingenting för givet Vi är glada att ni kommit hit Vi kommer med musiken, åt er Vi kan inte stanna tiden

Läs mer

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze Vem vinkar i Alice navel av Joakim Hertze c 2006 Joakim Hertze. Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell-Inga bearbetningar 3.0 Unported licens. För att se en kopia

Läs mer

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska.

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. Första kapitlet I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. I detsamma hördes steg. Ingo vände sig om och fick se Roger komma gående mot hotellet i en sådan fart

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Kapitel 1 David Drake är 28 år och bor i Frankrike.Han bor i en liten lägenhet långt bort från solljus.under sommaren

Läs mer

Den magiska dörren. Albin Vesterlund

Den magiska dörren. Albin Vesterlund Den magiska dörren Albin Vesterlund 1 Hej Hej jag heter Isabella jag är 10 år. Jag älskar att ha kjol och klänning och jag har lockigt blont hår och jag älskar sandal. Och jag går på Kyrkmons skola. Min

Läs mer

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om författaren Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om boken Klara är elva år och har en kompis som heter Amanda. Det finns en dum kille som heter Tobias.

Läs mer

Babybojen. Bad i hemmet för små barn

Babybojen. Bad i hemmet för små barn Babybojen Bad i hemmet för små barn Att bada med små barn Fler tips: Att göra före badet 1. Vattenvana - övningar i badet för de minsta När kan min bebis bada Att tänka på Tips när ni badar 2. Övningar

Läs mer

Ali & Eva KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE

Ali & Eva KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE Rätt eller fel? rätt fel det kan man inte veta 1. har bytt till en annan förskola. 2. Emmas föräldrar tror att har mycket kontakt med Malin. 3. s pappa är ingenjör. 4. trivs bra

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping

Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping Vandra runt med hjälp av kartan och svara på kluriga frågor om förr i tiden. Starta vid Kapellplan, längst upp på Tunnbindaregatan. Kartan och

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

Ramp -- svenska som andraspråk

Ramp -- svenska som andraspråk Programmanus till På span i håret (sas) AV-nummer: 31404tv 9 /Programledarna Lina Zacharias och Lincoln Robbin Coker utomhus i en park./ Det skyddar. Rekordet är 5,15. Vissa har mer... Andra har inget.

Läs mer

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson LISAS DAGBOK när autismen tar över Thomas Filipsson Barnläkaren var tydlig och korrekt Det är något som inte stämmer. Orden är hämtade från den 8 maj 1995. På avdelning 15 på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Läs mer

Böcker för barn 1 år. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker

Böcker för barn 1 år. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Böcker för barn 1 år Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Knacka på! Av Anna-Clara Tidholm Alfabeta Lalo trummar Av Eva Susso och Benjamin

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Kapitel 3. Här är en karta över ön

Kapitel 3. Här är en karta över ön Kap 1 Skeppet Jag var på en färja och jag skulle över till Danmark och spela Champions League finalen som är det bästa man kan vinna i fotbollsvärlden. Jag spelar i FC Liverpool och vi ska möta Bayern

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort.

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. 1 OM ATT VARA HUND Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. H ar du någon gång undrat över hur det är att vara en

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel

Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än

Läs mer

Verktygslåda för mental träning

Verktygslåda för mental träning Lek med tanken! Instruktioner för Verktygslåda för mental träning Här hittar du några verktyg som hjälper dig som är aktiv idrottare att bli att bli ännu bättre i din idrott. Är du tränare eller förälder

Läs mer

...du är lite bättre än jag trodde i detta eminenta hjärnspel, så helt tom i bollen är du nog inte.

...du är lite bättre än jag trodde i detta eminenta hjärnspel, så helt tom i bollen är du nog inte. ...du är lite bättre än jag trodde i detta eminenta hjärnspel, så helt tom i bollen är du nog inte. Kapitel 2: Den i schack satte mannen flyttade sin ende kvarvarande löpare till F6 för att försvara sin

Läs mer

Drömmen som brast sidan 1 Lärarmaterial

Drömmen som brast sidan 1 Lärarmaterial Drömmen som brast sidan 1 Lärarmaterial Författare: Jørn Jensen Vad handlar boken om? Toves värld har rasat samman. Hon har just fått reda på att hennes pappa, som hon inte har kontakt med, är pedofil.

Läs mer