Frånluftsmodul till bergvärmepump

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frånluftsmodul till bergvärmepump"

Transkript

1 PBD SE 99- Frånluftsmodul 4 FLM NIBE FLM 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Frånluftsmodul till bergvärmepump Funktionsprincip NIBE FLM 3 är en frånluftsmodul speciellt framtagen för att kombinera återvinning av mekanisk frånluft med energikollektor i berg eller mark. FLM 3 är avsedd att dockas mot bergvärmepump typ FIGHTER 5/35/5/35/5. Den inbyggda fläkten i FLM 3 suger luft från husets våtutrymmen till återvinnings enheten. Här överförs energi till värmepumpens köldbärare som på detta sätt ökar i temperatur och höjer värmepumpens värmefaktor. Även om värmepumpen ej är i drift lagras energin i mark- eller bergkollektorn och frånluftsenergin tillvaratages på detta sätt maximalt. Värmepumpens dimensionering är inte bunden till luftmängden, utan effekten på värmepumpen kan anpassas optimalt efter husets storlek. FLM 3 placeras direkt på FIGHTER 5/35/5 men kan också monteras med konsoler (tillbehör) hängande på vägg. Fördelar Höjer temperaturen på inkommande köldbärare vilket ökar verkningsgraden på värmepumpen. Ger en komplett lösning av frånluft och mark/berg värme. FLM 3 kan dockas till NIBE bergvärmepumpar oberoende av effekstorlek. Frånluftsenergin ackumuleras i marken. Kollektorlängden kan vid behov minskas. Enkel installation. Hög fläktkapacitet och låg ljudnivå. Automatisk avfrostning. FLM 3 monterad på bergvärmepump FIGHTER 35/5

2 Systemprincip E Uteluft tas in i huset. F Luft transporteras från rum med uteluftsdon till rum med frånluftsdon. A Den varma rumsluften tas in i kanalsystemet. C När rumsluften passerat FLM 3 släpps den ut. Tempera turen på luften har då sänkts eftersom FLM 3 har tagit tillvara energi i rums luften. D FLM 3 höjer temperaturen på köldbäraren till värme pumpen. Uppställning och placering FLM 3 monteras på FIGHTER 5/35/5 eller i konsol (tillbehör) vid an slutning till FIGHTER 5/35. Vid stora vattenbehov då FIGHTER 5/35/5 kompletterats med en extra elektrisk varmvattenberedare, COMPACT, placeras FLM 3 med fördel på varmvattenberedaren. Ljud från cirkulationspump eller fläkt kan överföras till konsolen. Välj därför om möjligt yttervägg för upphängningen. Om det ej är möjligt att montera FLM 3 mot yttervägg bör vägg mot sovrum och vardagsrum undvikas. Rördragning bör utföras utan klamring i innervägg mot sov-/vardagsrum. Kondensvattenslangen (9) skall dras direkt till golvbrunn eller annat vattenlås. Tillse att slangänden mynnar ovan vattennivån i golvbrunnen. B Den varma rums luften leds till FLM 3. Alt. G Luften från köksfläkten går direkt ut i en särskild kanal. FLM 3 monterad på FIGHTER 35/5 Alt. Alt. FIGHTER 35/5 med FLM 3 monterad på COMPACT Alt. 6

3 Tryckexpansionskärl Köldbärarkretsen skall förses med tryckexpansionskärl. Eventuellt befintligt nivåkärl byts ut. Köldbärarsidan skall trycksättas till minst,5 bar. Tryckexpansionskärlet bör dimensioneras enligt diagram, för att undvika driftstörningar. Tryckexpansionskärlet täcker ett temperaturområde på DT C vid förtrycket,5 bar och säkerhetsventilens öppningstryck 3 bar. Tryckexpansionskärl l P EXP SÄV Köldbärar volym l Rörkoppling (köldbärare) RV BV FLM 3 Köldb in SF Köldb ut Avluft Ø 6 Frånluft Ø 6 Köldbärarflöde Köldbärarflödet över FLM 3 regleras in med hjälp av cirkulationspumpen (6) och trimventilen (8) så att temperaturdifferensen på köldbäraren in och ut genom FLM 3 blir 3 4 grader. Injusteringen görs när värmepumpen är i drift. Temperaturdifferensen gäller vid gradig rumstemperatur och grader i köldbäraren. Beroende på ventilationsflödet blir köldbärarflödet genom FLM 3 från, l/s (36 l/h) till, l/s (54 l/h) vid ovanstående temperaturdifferens. Druckausdehnungsgefäß När värmepumpen l står stilla ger den interna cirkulationspumpen i FLM 5 3 från.85 l/s (36 l/h) till.5 l/s (45 l/h) i återladdningsflöde till kollektorn. Detta gäller för 4 en värmepump med cirka 4 kw avgiven effekt. För en kw värmepump 3 är motsvarande flöden från,9 l/s (34 l/h) till,4 l/s (54 l/h). Wärme- Lägsta tillåtna inkommande köldbärartemperatur är -5 C. quellen- volumen l Effektöverföring till köldbärare Överförd effekt (kw),5,5, Köldbärare in vid C Köldbärare in vid 5 C Luftflöde (m 3 /h) Diagrammet visar den effekt som överförs från ventilationsluften till köldbäraren och gäller för lufttemperaturen + Överförd C och effekt relativa (kw) luftfuktigheten 5%.,5,5,5 Köldbärare in vid C Köldbärare in vid 5 C Pressu l kw,5,5,5 kw,5,5 Luftflöde (m 3 /h), Köldbäraren ansluts till FLM 3 enligt principschema. Fortluft Ø 6 Abluft Ø 6 EXP Tryckexpansionskärl Enligt rekommendationer SÄV Säkerhetsventil FLM 3 BV Backventil (8) Ingår i FLM 3 SF Smutsfilter RV Trimventil (8) Ingår i FLM 3 P Manometer P SÄV RV EXP Kälteträgereintritt 3 Avluft Ø 6 Frånluf Ø 6

4 Tillgängligt statiskt tryck Vorhandener statischer Druck Ventilation FLM 3 anslutes så att all ventilationsluft förutom köksfläkt passerar värmeväxlaren (6). Nor merat min flöde är,35 l/s per m bostadsyta. För att frånluftsmodulen skall arbeta på bästa sätt bör ventilationsflödet ej under stiga m 3 /h (33 l/s). Fläktkapaciteten är valbar i tio steg (se Fläktdiagram ). Omkoppling av ventilationskapacitet beskrivs i avsnitt In ställning av fläktkapacitet (se även Elschema ). Kur vor nas numrering refererar till uttag på kopplingslisten. Anslutningar bör ske via flexibla slangar, förlagda lätt utbytbart. Avluftskanalen isoleras diffusionstätt i hela sin längd. Frånluftskanal som förläggs i kalla utrymmen skall isoleras. Möjlighet till kanalinspektion krävs. Se till att areaminskningar i form av veck, snäva böjar m m ej förekommer, detta medför minskad ventilationskapacitet. Alla ka nalskarvar skall vara täta och popnitas för att undvika läckageflöden. Kanalsystemet skall utföras enligt gällande normer. Lägst täthetsklass B rekommenderas. För att undvika att fläktljud leds till frånluftsdonen är det lämpligt att montera in en ljuddämpare i kanalen. För att erhålla erforderlig luftväxling i husets samtliga rum krävs korrekt placering och injustering av frånluftsdon. En felaktig ventilationsinstallation kan medföra sämre utbyte från frånluftsmodulen och därmed en sämre driftsekonomi, samt även skada huset. Avluftskanalen får inte dras till rökkanal. Om braskamin eller motsvarande installeras måste den vara försedd med tätslutande luckor samt ha möjlighet att ta förbränningsluft utifrån. För att erhålla god komfort är det också viktigt att använda uteluftsdon med god luftspridning och att se till att man har tillräckligt många don. Inställning av fläktkapacitet Val av fläktkapacitet görs genom att ansluta den svarta kabeln till lämpligt uttag på kopplingslist (). Se Fläktdiagram. Uttag Spänning (V) Svart schwarz Imkanal Imkanal får inte anslutas till FLM 3. Fläktdiagram Nedanstående diagram visar tillgänglig ventilationskapacitet. Fläktdiagram FLM -3 mmvp 5 Pa 5 mmws Pa Luftflöde m 3 /h l/s Luftvolumenstrom 4

5 Elanslutning Då FLM 3 placeras direkt ovanpå värmepumpen kan matningen anslutas till värmepumpens anslutningsplint. Stick proppen måste då klippas bort. Om FLM 3 monteras fristående (tillsammans med FIGHTER 5/35 eller om takhöjden ej räcker till för att placeras ovanpå en FIGHTER 5/35/5) kan den anslutas antingen till ett jordat -fas vägguttag eller genom fast installation. Vid fast installaton måste FLM 3 föregås av en arbetsbrytare. Vid eventuell isolationstest av fastigheten skall frånluftsmodulen bortkopplas. Elinstallationen samt eventuell service skall göras under överinseende av behörig elinstallatör. Elektrisk installation och ledningsdragning skall utföras enligt gällande bestämmelser. Åtgärder bakom fastskruvade luckor får endast utföras under överinseende av behörig elinstallatör. Elschema 5

6 Komponentplacering Flödesriktning L E K

7 Komponentlista 3 Anslutningsrör ut från FLM 3 4 Anslutningsrör in till FLM 3 5 Luftskruv 8 Strömställare, läge -, huvudbrytare 9 Anslutningsplint, inkommande matning Anslutningskabel med stickpropp 4 Kopplingslist, internt 6 Cirkulationspump Anslutningsdon, fläkt Kopplingslist för fläkthastighet 36 Fläkt 38 Strömställare, läge -, cirkulationspump 54 Fläkttransformator 57 Driftkondensator, fläkt 59 Magnetventil 6 Värmeväxlare 63 Luftfilter 65 Frostvakt 66 Temperaturgivare, frostvakt 73 Köldbärare ut, klämring Ø mm 74 Köldbärare in, klämring Ø mm 8 Trimventil, DN 8 Backventil, DN 3 9 Ventilationsanslutning frånluft, Ø 6 mm 9 Ventilationsanslutning avluft, Ø 6 mm 9 Kondensvattenslang 93 Droppskål 95 Typskylt 98 Droppskålsavlopp Bipackningssats 8 8 Trimventil Backventil 3 9 Kondensvattenslang Slangsats för anslutning av köldbärare in/ut till FLM 3 (flexslang, isoleringsrör, vinkelkoppling, packning) Tillbehör Konsolpaket Vägghängning av FLM 3 RSK nr Rörsats För dockning till FIGHTER 5/35/5 Art.nr rörsats koppar innehåller: 4 st vinkelkopplingar ø 4 st kopparrör Emalj 7

8 Mått Tekniska data IP Framför FLM 3 krävs ett fritt utrymme på 6 mm för underhåll och eventuell service. Höjd 4 mm Bredd 6 mm Djup 65 mm Vy sedd Vy underifrån sedd underifrån Köldbärare Köldbärare in Ø in 74 Ø Köldbärare Köldbärare ut Ø ut 73 Ø Droppskålsavlopp Droppskålsavlopp 98 Nettovikt 6 kg 74 Wärmequelleneintritt Ø 74 Ø Matningsspänning 3 V 5 Hz 73 Märkeffekt fläkt Ansicht Ansicht von unten von unten 5Wärmequellenaustritt W Ø 73 Ø 98Märkeffekt cirkulationspump 95 W Kondensatwannenablauf 98 Max luftflöde ca 4 m 3 /h Vy Max kyleffekt,3 kw Erforderligt Erforderligt utrymme utrymme för för demontering demontering av frontlucka av frontlucka Min avstånd Min avstånd 5 mm från 5 mm väggfrån vägg Kapslingsklass IP Ljudeffektnivå** db(a) Ljudnivå i uppställningsrum*** db(a) RSK nr ** A-vägd ljudeffektnivå (LwA). Värdet varierar med vald fläktkurva. *** A-vägd ljudtrycksnivå (LpA). Värdet 8 varierar 8 med rummets dämpningsförmåga. Dessa värden gäller vid en dämpning om 4 db. Erforderlicher Erforderlicher Platz zur Platz zur Frontlukendemontage Frontlukendemontage 7 7 Mindestabstand Mindestabstand 5 mm von 5 mm der von Wand der Wand Erforderlig demonteri dem Fritt installationsutrymme Fritt installationsutrymme i FLM 3 i FLM 3 Vy sedd från ovan Vy sedd från ovan Ansicht von oben Ansicht von oben Avluft Ø 6 6 Fortluft Ø 6 6 Frånluft Ø 6 Abluft Ø 6 Fritt installationsutrymme Fritt installationsutrymme i FLM 3 i FLM Installationshöhe Installationshöhe im FLM 3 im FLM 3 Fritt in i FX 95 Avluft Ø Fortluft Ø 6 6 Frånluft Ø 6 Abluft Ø 6 Freier Installationsbereich Freier Installationsbereich im FLM 3 im FLM 3 Fritt i FX Reservation för eventuella mått- och konstruktionsändringar! NIBE AB - Villavärme Box 4, 85 Markaryd Tel Fax

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING LEK MOS SE 1011- MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 03111 Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Systemprincip 3 Drift och skötsel Allmänt

Läs mer

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 Innehåll Användarhandledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Frontpanel Display 4 Strömställare 5 Förskjutning

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1245/F1255 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem.

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1245/F1255 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem. Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Alternativ Välj önskad konfiguration genom att markera rutorna nedan. OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras

Läs mer

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år.

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år. När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. Ett garantibevis/registreringskort medföljer toaletten.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

LK Elpanna 11-n. Utförande. Tekniska data. Funktion / Förutsättningar. Måttanpassad

LK Elpanna 11-n. Utförande. Tekniska data. Funktion / Förutsättningar. Måttanpassad LK Elpanna 11-n Utförande LK Elpanna 11, är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem, som t.ex. golvvärme. I pannan ingår: Expansionskärl Säkerhetsventil Automatisk avluftningsventil

Läs mer

AVFUKTARE DA 290. Drift- och skötselinstruktion. Gäller från serienummer 4690311

AVFUKTARE DA 290. Drift- och skötselinstruktion. Gäller från serienummer 4690311 AVFUKTARE DA 290 Drift- och skötselinstruktion Gäller från serienummer 4690311 FUKTKONTROLL AB Tel: 08-792 11 55 Enhagsslingan 23 Fax: 08-792 55 59 187 40 TÄBY E-post: info@fuktkontroll.com Sweden Hemsidor:

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare PBD SE 1405-2 Styrmodul SMO 20 TM 639562 NIBE SMO 20 5 Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare Enkel installation. Ger optimerad styrning av klimatanläggningen. Styr klimatanläggningen

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Installationsanvisning / Manual Plansolfångare Intelli-heat PS2.4 2010-12-10 Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Frihängande komfortmodul

Frihängande komfortmodul Frihängande komfortmodul www.eurovent-certification.com www.certiflash.com Komfortmodul Parasol EX Parasol EX är benämningen på produktfamiljen komfortmoduler för frihängande installation. Modulerna är

Läs mer

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner Luftbehandlingsaggregat GB SE er Ver. no. 1.1-0-07 Fig. 1 Fig. 2 2 Fig. 3 Fig. 5 3 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 4 Beskrivning fig. 3-6 TA 450 EL TA 650-2000 EL W TA 1500-4500 HW Fig. 9 A. Speed transformer B.

Läs mer

ADAPT Parasol EX b Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation

ADAPT Parasol EX b Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation www.eurovent-certification.com www.certiflash.com Frihängande komfortmodul för behovsstyrd ventilation och Swegons

Läs mer

www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar

www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar Innehåll Förord 5 Om- och nybyggnad 6 Takhöjd 6 Längd- och breddmått 6 Värmeisolerad eller oisolerad stallbyggnad 7 Portar och dörrar 8 Övrigt

Läs mer

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual TUNNELDISKMASKIN WD-11 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 01. 01. 2012 Rev.: 2.0 WD-11 Rev. 1. Allmänt... 1 1.1 Symboler som används i handboken... 1 1.2 Symboler

Läs mer

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige?

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige? Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Ta det kallt - strategier för komfortkyla. Ta det kallt Strategier för komfortkyla Brukarna

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för

Läs mer

Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare

Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare METRO THERM AB FRANSKA VÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07 31 info@metrotherm.se www.metrotherm.se 1 (9) 2013-03

Läs mer

Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw

Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw Gordic Environment AB Box 11, 280 22 Vittsjö 5 INFORMATION... 1 5.1 INLEDNING... 1 5.2 FUNKTIONSPRINCIP... 2 5.3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3 5.4 TEKNISKA DATA...

Läs mer

MOS SE 1141-7 PB 10 031081 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE PB 10 LEK

MOS SE 1141-7 PB 10 031081 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE PB 10 LEK MOS SE 1141-7 PB 10 031081 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE PB 10 LEK Innehållsförteckning Till Villaägaren Allmänt 2 Säkerhet 2 Systemprincip 3 Till Installatören Allmänt till installatören 4 Montering

Läs mer

Riktlinje VVS och Kyla

Riktlinje VVS och Kyla Skapad: 2007-10-10 Senast ändrad: 2015-05-04 R 20 Saija Thacker Per Hansen, Pedro Gandra, Mikael Nutsos Karin Sjöndin 2007-10-10 2015-05-04 2015-05-04 2(42) Innehåll Inledning... 3 ALLMÄNNA FUNKTIONSKRAV...

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39 Manual för C221 / C222 Versioner 1.3 1.39 Man1812121.6G1923 Manual för C2211. och C2221. Versioner v1.31.39 Zone Controls AB Box 64, 13671 Västerhaninge Tel: 8448 56 2 Fax: 8777 36 55 info@zc.se Innehållsförteckning

Läs mer

LUFTRENARE. Clean air solutions

LUFTRENARE. Clean air solutions LUFTRENARE A R O T S t b b a n s lir b m e l b o r p å Sm Clean air solutions 2 Camfil Clean Air Solutions TA HAND OM DINA MINSTA PROBLEM INNAN DE BLIR STORA CamCleaner är en serie patenterade luftrenare

Läs mer

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E Från och med programversion 1.13 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets ursprungsspråk är svenska Reservation för ändringar. www.swegon.com

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 086 IAV 078-7 000-06-0-00 -00 Handöl 0 Handöl 0T Bäste Handöl-ägare! Vi önskar Er välkommen till Handöl-familjen och hoppas att Ni får mycket glädje av kaminen. Vi tror oss förstå

Läs mer

MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV

MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV VARNING MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20 CPU-kort Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV Allmänt POOL 20 är ett tillbehör för att möjliggöra pooluppvärmning

Läs mer