Gillar nya jobbet » STEFAN INGVES I BASEL» DAGS ATT TA FRAM SEDLARNA UR MADRASSEN MARTIN FLODÉN OCH CECILIA SKINGSLEY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gillar nya jobbet » STEFAN INGVES I BASEL» DAGS ATT TA FRAM SEDLARNA UR MADRASSEN MARTIN FLODÉN OCH CECILIA SKINGSLEY"

Transkript

1 FÖR DIG SOM ARBETAR PÅ RIKSBANKEN ÅRGÅNG 94 NR » tips för bättre möten» STEFAN INGVES I BASEL» DAGS ATT TA FRAM SEDLARNA UR MADRASSEN MARTIN FLODÉN OCH CECILIA SKINGSLEY Gillar nya jobbet blågul seger sidan 10

2 BANCOPOSTEN foto: jennifer nemie Vi vann! Jag föddes i början av 1970-talet, närmare bestämt i januari var även året då en av Riksbankens nya direktionsledamöter Martin Flodén föddes. Hans första tid på Riksbanken sammanfattar han som kul. Cecilia Skingsley är direktionens andra nya ledamot och även hon trivs med sitt nya jobb. Möt de nya ledamöterna på sidorna 6 7. I början av 1970-talet gjorde Jörgen A lexandersson sin första arbetsdag på Riksbanken, på kontoret i Göteborg. Under sin drygt 40-åriga karriär på Riksbanken har han hunnit med en hel del. Bland annat att besöka andra centralbanker. Han uppmanar alla som får chansen att utbyta erfarenheter med våra kollegor i centralbanksvärlden. Jörgen berättar om sin tid på Riksbanken på sidan 12. e nya vice riksbankscheferna Martin Flodén D och Cecilia Skingsley trivs på Riksbanken Man kan även krossa sina kollegor i centralbanksvärlden i bordtennis. Riks banken vann guld när de nordiska centralbanksmästerskapen i bordtennis arrange rades i Stockholm den september. Eftersom jag är uppväxt i en riktig pingis familj och även har spelat en del själv kändes det ganska självklart att tacka ja till att vara med och spela. Och jag håller med Jörgen om att det är väldigt berikande att utbyta erfarenheter med andra centralbankskollegor, som antingen jobbar på ungefär samma sätt som vi eller på ett helt annat sätt. Se vilka som var med och tog hem guldet på sidan 10. lotta allvin jannergren, redaktör 2 BANCOPOSTEN Aktuellt: Ny värdepappersportfölj gav samarbete över gränserna 4 Dags att bli av med gamla sedlar 5 Porträttet: Cecilia Skingsley och Martin Flodén 6 7 Omvärld: Stefan Ingves: På plats i Basel 8 Arbetsmiljö: Så här möts vi bättre 9 Plocksidan: Sverige bäst så in i Norden! 10 Språkfrågan: Ett lyft för alla texter 10 Efter jobbet: Surströmmingens sanna vänner 11 Min dag: Anna-Lena Lindström Priem En annan sida: Jörgen Alexandersson: Många minnen från Riksbanken 12 Ansvarig utgivare: Ann-Leena Mikiver. Adress: Bancoposten, Sveriges riksbank, Stockholm, Chefredaktör: Lotta Allvin Jannergren, tel , Redaktion: Lotta Allvin Jannergren, Emma Andréasson och Åsa Söder Nilsson, Riksbanken, Susanne Glennegård och Sara Bidö, Intellecta Corporate. Redaktionsråd: Informationssekretariatet, Tommy Persson, Jan Schüllerqvist, Ida Hilander, Helena Runnquist, Carina Selander och Linda Palmqvist. Omslagsfoto: Jennifer Nemie. Produktion: Tryck: Ineko ISSN: Riksbankens avdelningar: ADM administrativa avdelningen AFS avdelningen för finansiell stabilitet APP avdelningen för penningpolitik IR internrevisions avdelningen ITA IT-avdelningen KAP avdelningen för kapitalförvaltning STA stabsavdelningen foto: Lotta Allvin Jannergren Trevlig läsning! INNEHÅLL Foto: emma andréasson Möten tar mer energi än vad de ger. Det tycker 30 procent av Riksbankens medarbetare. Vi vill också ha färre och kortare möten. Riksbanken samarbetar sedan i våras med mötesevangelisten Micke Darmell från gr8 meetings i ett projekt som syftar till att förbättra bankens möteskultur. Jag tror att många känner att man även har för lite tid att praktiskt genomföra det arbete som bestäms på själva mötet. Då gäller det att prioritera och att kanske välja bort vissa möten om man har den möjligheten vill säga. Själv väljer jag just nu att förtränga att hösten är här och att den fantastiska sommaren man aldrig trodde skulle ta slut är till ända. Sidorna 6 7

3 AKTUELLT Specialprägling på 1-kronan foto: Kungahuset.se hallå där Heidi Elmér, tidigare enhetschef på APP du arbetar nu som chefekonom på Skandia och ingår även sedan en tid tillbaka i Dagens industris skuggdirektion. foto: pressbild skandia bank & försäkring I början av september över lämnade riksbanks fullmäktiges ordförande Johan Gernandt det s pecialpräglade myntet till Kungen på slottet. I år firar Sveriges kung, Carl XVI Gustaf, 40- årsjubileum som statschef. Riksbanken uppmärksammar detta genom en specialprägling på bak sidan av de 1-kronor som ges ut under Riksbanksfullmäktige har som motiv valt ett förslag av formgivaren Ernst Nordin. Motivet, som visar kung Carl XVI Gustafs valspråk För Sverige i tiden samt texten Sveriges konung i 40 år, kommer att finnas på 1-kronans baksida. Framsidan (kungabilden) är oförändrad. Alla 1-kronor som ges ut 2013 får den här speciella präglingen. Mynten kommer ut tidigast under november 2013 eftersom utgivningen av bruksmynt styrs av efterfrågan i samhället. Därför kan det dröja innan mynten kommer ut i cirkulation. Lotta Allvin Jannergren Så här ser baksidan på de specialpräglade mynten ut. tre av oss V ad är dina tips för bättre möten på Riksbanken? Robert Wiklund, kundansvarig, ITA Arrangören bör bara bjuda in dem som absolut måste vara med och vara tydlig med syfte och vad som förväntas av respektive deltagare. Deltagaren bör komma förberedd i tid och visa övriga deltagare respekt till exempel genom att låta bli att besvara telefonsamtal under mötet. Johanna Fager Wettergren, enhetschef, AFS Att alla som håller möten prioriterar hårt i termer av mötets längd och antal deltagare. Och att syftet och målen med mötet kommuniceras tydligt. Jag tror också att vi kan bli bättre på feedback till varandra efter möten. Urban Örtberg, senior handläggare, STA Att man går dit med ambitionen att bidra och för att utrycka sin åsikt. Därför bör varje möte ha ett tydligt syfte så att alla förstår varför de är där. Sedan gör det ju inget om man kommer i tid, att mötet fokuserar på den eller de frågor man ska hantera samt att alla ges utrymme att bidra. Vilka sitter i skugg direk tionen? Den består av sex ekonomer och har funnits sedan Sammansättningen ser lite olika ut men just nu ingår Cecilia Heidi Elmér Hermansson, seniorekonom på Swedbank, Klas Eklund, seniorekonom på SEB, Ebba Lindsö, ordförande för sjätte AP-fonden, Jens Henriksson, vd för Folksam, Harry Flam, professor i internationell ekonomi och jag själv. Vad gör ni? En vecka före Riksbankens ränte besked träffas vi för att diskutera konjunkturläget och inflationsutsikterna. Utifrån detta fattar vi ett penningpolitiskt beslut om hur vi tycker att direktionen bör agera. Varför tror du att just du blev tillfrågad? Jag fick frågan och tackade ja av bara farten. Processen är inte så formell, men DI vill gärna ha en blandning av olika erfarenheter och kompetenser. Hur har du det annars på Skandia? Jag lämnade Riksbanken för lite drygt ett år sedan. I grund och botten fortsätter jag att jobba med analys och bevakning av makroekonomi i allmänhet och finansiella marknader i synnerhet. Den stora skillnaden är att jag nu jobbar mycket mer självständigt och mer utåtriktat genom att vara ute och träffa och diskutera med kunder eller delta i olika typer av seminarier. Det är utmanande och jag har en stor frihet och flexibilitet. Men visst kan jag ibland sakna den enorma resursapparat som finns på Riksbanken. Lotta Allvin Jannergren BANCOPOSTEN

4 AKTUELLT Ny värdepappersportfölj gav samarbete över gränserna Direktionen beslutade i maj 2012, mot bakgrund av erfarenheterna från den senaste finansiella krisen, att Riksbanken skulle upprätta en värdepappersportfölj om 10 miljarder svenska kronor. Medarbetare från många olika delar av banken har på olika sätt deltagit i arbetet. Nu är port följen uppbyggd och består av svenska statsobligationer med löptider från 2 till 10 år. foto: Lotta Allvin Jannergren FAKTA/RIKSBANKENS VÄRDEPAPPERS PORTFÖLJ I SVENSKA KRONOR Syftar till att säkerställa att Riksbanken har den infrastruktur och operativ kompetens som är nödvändig för att med kort varsel kunna vidta extraordinära åtgärder. Förvaltas av enheten för marknadsanalys och operationer på APP. Portföljen består av svenska statsobligationer med löptider från 2 10 år till ett sammanlagt värde om cirka 10 miljarder kronor. Laya Amini, KAP och Fredrik Wallin, APP är två av bankens medarbetare som har samarbetat kring den nya värdepappersportföljen. D en senaste finansiella krisen, , visade att Riksbankens penningpolitiska styrsystem fungerade väl. Men det visade sig också att Riksbanken saknade konkreta verktyg för att med kort varsel kunna vidta extraordinära åtgärder som till exempel köp av obligationer. För att säkra att Riksbanken har den infrastruktur och kompetens som är nödvändig i framtiden startades projektet Operativt mandat 2010, berättar Fredrik Wallin, som arbetar på enheten för marknadsanalys och operationer på APP. Inledningsvis handlade projektet om att utreda vilka möjligheter som fanns att, inom befintliga regler och styrsystem, utforma verktyg, för att till exempel kunna köpa svenska statsobligationer med kort varsel. Dessutom gjordes en stor kartläggning av marknaden för att Riksbanken inte 4 BANCOPOSTEN Det har varit både inspirerande och utmanande att vara med i det här arbetet. Fredrik wallin skulle komma att sända ut några penningpolitiska signaler. Från och med hösten 2012 började handlargruppen på APP att köpa in statsobligationer. Därefter har värdepappersportföljen successivt byggts upp och uppgår nu till ett värde av 10 miljarder svenska kronor. Nu är det dags att börja förvalta portföljen. Det är handlargruppen på APP, med mig som ansvarig, som kommer att förvalta portföljen. I det förberedande arbetet har dock medarbetare från i princip hela ban- ken varit med, framför allt från KAP, ADM och STA. AFS har också varit med som rådgivare. Samarbetet har varit väldigt lyckat, berättar Fredrik. Fredriks ansvar har varit att praktiskt förbereda alla berörda enheter i banken och man har genomfört många olika slags tester i de befintliga systemen. Vi har bland annat gjort omfattande Front to back tester, vilket innebär att vi har genomfört en affär hos oss på Front Office (handlargruppen) och sedan följt affären genom hela systemet, det vill säga från Front Office på APP Middle Office på KAP Back Office på KAP ekonomienheten på ADM. Genom att värdepappersportföljen nu finns på plats har Riksbanken förbättrat sin krisberedskap. De system, avtal och kunskaper som behövs finns på plats och banken står bättre rustad om något snabbt måste göras som syftar till att främja den finansiella stabiliteten eller som bidrar till att penningpolitiken får avsedd effekt. Det har varit både inspirerande och utmanande att vara med i det här arbetet. Kul med något nytt, tror jag att många tycker, och jag skulle nog vilja påstå att det har varit en bra förberedelse för hela banken, säger Fredrik. lotta allvin jannergren

5 foto: Lotta Allvin Jannergren AKTUELLT FAKTA/RIKSBANKENS KAMPANJ KOLLA PENGARNA Den 20 september fick samtliga 4,5 miljoner svenska hushåll en broschyr. Alla bankens medarbetare har också fått broschyren i sitt postfack tillsammans med ett klistermärke. En film har spelats in som går att se på riksbank.se. Filmen kommer också under hösten att visas på Anslagstavlan i SVT och på några av bankernas egna tv-kanaler. Christina Wejshammar, chef på enheten för kontantförsörjning på ADM, har koll på vad man gör med gamla sedlar. Dags att bli av med gamla sedlar Har du gamla 50- och 1000-lappar gömda i madrassen? I så fall är det hög tid att ta fram dem nu. Den 31 december i år är sista dagen du kan använda de äldre versionerna av sedlarna, de som saknar folieband. A nledningen till att man drar in sedlarna redan nu är att R iks banken vill minska antalet sedlar och sedelversioner inför det stora sedel- och myntutbytet som startar Det enklaste sättet att göra sig av med sedlarna är att använda dem när man handlar eller att sätta in pengarna på ett bankkonto. Men att byta sedlarna mot nya kan däremot vara svårare. Därför är det bra att i god tid kontakta sin bank för att ta reda på hur man enklast gör, om man inte vill handla för pengarna. Många banker har slutat att hantera kontanter över disk. Men samtidigt har de lovat oss att de ska bidra till ett smidigt utbyte och ta emot sedlar från sina egna kunder, säger Christina Wejshammar, chef på enheten för kontantförsörjning. Butiker behöver inte heller ta emot kon- tanter om de tydligt informerar sina kunder om det. Det kan bli problem både med växel och med säkerheten om de har stora summor i butiken. Det är ytterligare ett skäl till att göra sig av med sedlarna i god tid eftersom det finns en risk att butikerna mot slutet av året inte vill ta emot sedlar, och det gäller framför allt 1000-kronorssedlar. Dessutom kan det bli problematiskt för butikerna om alla väntar till december. att så snart som möjligt göra sig av med sedlarna. Jag har redan handlat för de 50-kronorssedlar som jag hade hemma, säger hon. Sedlarna blir dock inte värdelösa efter den 31 december. Det finns ytterligare lite tid att bli av med dem. Fram till och med den 28 februari 2014 christina uppmanar alla kan man sätta in pengarna på ett bankkonto. Och därefter går det bra att skicka in sedlarna till Riksbanken. Vi löser in ogiltiga sedlar oavsett hur gamla de är. Men en viss penningtvättskoll görs och man måste förklara varifrån pengarna kommer. Dessutom tar vi ut en avgift på 100 kronor, säger Christina. Fortfarande finns det ungefär åtta iljoner 1000-kronorssedlar och knappt m fyra miljoner 50-kronorssedlar kvar där ute någonstans. Frågan är var finns de? Det är en väldigt intressant fråga som jag har fått många gånger, säger Christina och ler. Riksbanken vet hur många sedlar vi har tryckt, men exakt var de finns kan vi inte ha koll på. Förmodligen hittar man en hel del i form av besparingar i madrasser och i bankfack. Susanne Meyer Söderlind BANCOPOSTEN

6 PORTRÄTTET: CECILIA SKINGSLEY OCH MARTIN FLODÉN Möt de två nya ledamöterna foto: jennifer nemie Mer skratt än jag trodde Det var självklart att tacka ja, säger Cecilia Skingsley om hur hon reagerade när hon i våras fick frågan om hon ville bli ny ledamot i direktionen. Sedan dess har den bild hon tidigare hade av Riksbanken förändrats och hon uppskattar att det finns utrymme för ett och annat skratt. O m man står utanför och tittar in i banken är mycket av det man ser de viktiga presskonferenserna och analytiker träffarna. Det är lätt att tro att allt inom Riksbankens verksamhet är av lika allvarlig karaktär. Men det finns absolut humor och jag trivs bra med att jobba här, säger Cecilia. Cecilia har tidigare jobbat med Stefan Ingves. Det var när han var generaldirektör för Bankstödsnämnden, som bildades 1993 för att bistå regeringen i att hantera effekterna av finanskrisen som pågick Jag var då pressekreterare på Finansdepartementet och vi jobbade kring hur statens bankstödsåtgärder skulle konstrueras och kommuniceras i medierna, säger Cecilia. baka. Att under den här tiden försöka bygga något nytt var ett kontinuerligt eldprov, säger Cecilia. Cecilia är uppväxt i Stora Mossen i Bromma med mamma, pappa, en storebror och en storasyster. Intresset för samhällsfrågor väcktes redan som barn. Hon funderade mycket över världen och varför den såg ut som den gjorde. Jag minns kampanjen runt kärnkraftsomröstningen 1980, då var jag elva år. Jag läste tidningsartiklar sida upp och sida ner och försökte förstå vad det var frågan om, säger Cecilia. slag ligger henne varmt om hjärtat. Som liten fick hon följa med sina föräldrar på åtskilliga teaterföreställningar allt från radikala Fria Proteatern till flådiga institutionsteatrar. Hon går mycket på bio och Under den senaste finansiella är bekymrad över att de gamla krisen arbetade hon på Swedbank. anrika biograferna försvinner en Dit kom hon 2007 för att starta en efter en. analysgrupp rekryterade folk, Jag är positiv till förändringar byggde prognosprocesser och men inte när det gäller biografer. gjorde analyser till kunderna. Biosalongen är faktiskt en av mina Det var dramatiska år jag favoritplatser och om det fanns en var med om Swedbanks resa näsräddningsfond för biografer skulle tan ända fram till klippkanten jag gå med i den, säger Cecilia. Lotta Allvin Jannergren 2008 och sedan hela resan till6 BANCOPOSTEN Kultur av olika cecilia skingsley Ålder: 45 år. Familj: Man och två barn, en pojke på 13 år och en flicka på 11 år. Bor: Hus i Saltsjöbaden. Karriär i urval: Analyschef för ränte- och valutamarknaden samt chefekonom på Swedbank, Finans redaktör och nyhetsreporter på Dagens industri, makroanalytiker på ABN Amro Bank, pressekreterare hos Carl Bildt, pressekreterare hos Bo Lundgren. Gör jag lediga stunder: Trädgården på sommaren och skidåkning på vintern. Läser böcker och lyssnar på talböcker. Mediterar ibland. Tycker om: Familjen och vänner. Tycker inte om: Statusfixerade människor.

7 i Riksbankens direktion Jag ser fram emot att gå till jobbet varje dag Det var snabba bud som gällde när Martin Flodén blev tillfrågad. Fullmäktige ville ha besked snarast och den 43-årige småbarnspappan fick en dags betänketid för att hinna stämma av med familjen. En vecka senare flyttade han in i Barbro Wickman-Paraks gamla kontor på våning 9 i riksbankshuset. M artin har förklarat för femårige sonen där hemma att pappa jobbar med pengar på Riksbanken. När sonen i sin tur pratar om pappas jobb kallar han dock den nya arbetsplatsen för Riskbanken i stället för Riksbanken. Innan Martin tackade ja ville han försäkra sig om att arbetet inte skulle innebära alltför mycket resor för att kunna kombinera karriären med dagislämningar och lekparksbesök. När jag inte jobbar vill jag prioritera familjen. Med småbarn handlar mycket om att få vardagen att flyta på, säger han. den första tiden på Riksbanken som kul. Jag ser fram emot att gå till jobbet varje dag. Det har varit en väldigt lärorik tid. Mest nytt är det som handlar om finansiell stabilitet. Penningpolitiska frågor har jag jobbat desto mer med. Hittills har Martin varit med och fattat två reporäntebeslut. Båda gångerna har han reserverat sig mot majoritetens beslut. Även om jag är ny i direktionen vore det konstigt om jag inte skulle säga vad jag tycker, säger han. I sitt första tal som han höll den 24 september fick han möjlighet att mer ingående utveckla och förklara Martin sammanfattar bakgrunden till reservationerna. Martin kommer från den akademiska världen och arbetade senast som professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Han tycker om att undervisa men än så länge är det inget han saknar. Då saknar jag bloggandet mer, säger han. med och startade upp Ekonomistas bloggen där nationalekonomer skriver om samhället, politiken och vetenskapen. Jag kände att jag hade saker att säga i den allmänna debatten och att blogga blev ett sätt att föra en dialog med många personer om sådant som jag annars bara diskuterade med kollegorna. I rollen som direktionsledamot är det dock inte längre lämpligt att jag bloggar i den kanalen. Ett annat intresse som numera får stå tillbaka är bridgen, kortspelet som Martin började spela redan i 15-årsåldern. Jag är medlem i en klubb och tävlingsspelar. Mitt lag tävlar regelbundet men min medverkan är ganska oregelbunden. Förutom att bridge är socialt lockas professorn i nationalekonomi av kortspelets intressanta dimensioner, strategier och problemlösningar var Martin Emma Andréasson martin flodén Ålder. 43 år. Familj: Fru samt en son på 5 år och en dotter på 2 år. Bor: Hus i Sollentuna. Karriär i urval: Professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, forskare och docent vid Handelshögskolan i Stockholm, ledamot i Finanspolitiska rådet, ledamot i Riksgäldens styrelse. Gör jag lediga stunder: Umgås med familjen, joggar och spelar bridge. Tycker om: När jobbet ger mig utmaningar och variation. Tycker inte om: När folk försöker främja ett särintresse och driva igenom frågor med falska argument. BANCOPOSTEN

8 OMVÄRLD: STEFAN INGVES På plats i Basel Sedan juni 2011 är Stefan Ingves ordförande för Baselkommittén som utvecklar gemensamma regler och principer för tillsyn av banker i hela världen. I slutet av september möttes kommittén i Basel. Här berättar Stefan själv om sitt arbete i Baselkommittén. I Baselkommittén ingår medlemmar från 27 länder. Sverige representeras av Riksbanken genom Kerstin af Jochnick och av Finansinspektionen genom Uldis Cerps. Även representanter från IMF, ECB, EU-kommissionen samt Europeiska banktillsynsmyndigheten deltar vid mötena. Som ordförande ansvarar jag för att se till att kommittén gör framsteg och fattar beslut i frågorna den tar sig an. Det ingår också att synliggöra kommitténs arbete utanför den egna kretsen av medlemmar: för allmän heten och politiker för de delar av världen som inte är representerade i kommittén. Detta sker genom ett stort antal tal, intervjuer eller andra framträdanden. Uppdraget skiljer sig från de flesta andra internationella uppdrag jag har eftersom jag inte i första hand representerar Sverige och Riksbanken, utan kommitténs gemensamma intresse. 8 BANCOPOSTEN Förberedelserna inför nästa möte börjar direkt när det föregående slutar. För min egen del innebär det bland annat kontinuerlig drillning i sakfrågorna och täta kontakter med sekretariatet i Basel. Veckorna före mötet trappas arbetet upp med beredningar kring förhandlingsläget samt, när viktiga beslut ska fattas, ofta samtal och diskussioner med enskilda. Själva mötet har mer eller mindre samma struktur varje gång. Ungefär en kvart innan start börjar deltagarna samlas utanför mötesrummet. Man hälsar och dricker kaffe innan alla tar plats. Jag hälsar alla välkomna och säger något om agendan och målsättningen. För varje punkt presenterar den ansvariga arbetsgruppens ordförande förslaget och f rågorna som ska diskuteras. Jag ger sedan ordet i tur och ordning till de som rest sin skylt. På septembermötets agenda fanns 14 punkter. Ett viktigt beslut denna gång var att publicera ett förslag på nya regler för hur kapitalkrav beräknas för exponeringar som uppstår när bankerna handlar med finansiella instrument (handelslagret). Efter knappt två timmars diskussion e nades vi om en kompromiss och kunde därmed besluta att publicera kommitténs förslag till regler. Förslaget publiceras då för konsultation, som det heter, vilket innebär att Baselkommittén söker kommentarer på förslaget från intressenter utanför kommittén, främst bank- och finanssektorn. På andra punkter var kommittén ännu inte mogen att fatta beslut och där får vi återkomma vid nästa möte som äger rum i december. omvärld Stefan Ingves foto: Johanna Eklund Kommittén sammanträder normalt fyra gånger om året, under två dagar. Eftersom kommitténs beslut inte är juridiskt bindande måste det finnas konsensus för att besluten ska vara riktigt meningsfulla. R isken är annars att länder inte står fast vid att införa de regler som beslutas, vilket vore olyckligt eftersom själva målet är gemensamma regler. Ofta är det tydligt vartåt majoriteten lutar och genom att ge något till minoriteten, som att ändra en definition eller en siffra, går det ofta att få igenom en kompromiss. Ibland kan det vara svårare att enas. Jag kan då föreslå en kompromiss där alla får något av sina krav tillgodosedda samtidigt som en undergrupp får uppgiften att utveckla förslaget till nästa möte. Detta kräver i sin tur att jag har god kunskap i såväl sakfrågan som var de olika länderna står: vilka delar av ett förslag som de kan kompromissa om och vad som är deras red lines, alltså sådant de aldrig kommer att ge med sig om.

9 ARBETSMILJÖ foto: Linda Palmqvist Vid en chefsträff i september fick Riksbankens chefer diskutera spelregler för bättre möten. Så här möts vi bättre 30 procent av Riksbankens medarbetare tycker att möten tar mer energi än vad de ger. 50 procent tycker att de saknar tydliga mål. Men det är egentligen inte så mycket som krävs för att få till effektiva möten. D et senaste året har personalchef Maria Wahl ofta fått höra från medarbetare och chefer att vi borde få till stånd effektivare möten på Riksbanken. Man beklagar sig över fullspäckade kalendrar och dålig mötesdisciplin. Det man vill uppnå är färre och kortare möten där bara de som verkligen behöver träffas är med. I våras startade personalenheten därför ett projekt som syftar till att förbättra bankens möteskultur. Cheferna fick delta i ett seminarium på temat effektiva möten, och i juni fick medarbetarna svara på en enkät om vad man tycker om möteskulturen i banken. Resultatet presenterades vid en chefsträff och på Banconätet i september. 5 råd visar till exempel att många upplever att det är oklart vad som förväntas och att det kan dyka upp frågor som man inte är förberedd på. Det är heller inte tydligt vad mötet syftar till om man ska fatta Undersökningen beslut, få information eller d iskutera strategier. Det måste finnas ett tydligt syfte, då blir det också lättare att avgöra vem som ska vara med, säger Maria. Ansvaret för ett bra möte ligger både hos den som leder och de som deltar. Det är alltför vanligt att folk kollar mejlen och även svarar i telefonen och det gör att deltagarna t appar energi och fokus. Men det finns stor potential att förbättra möteskulturen med ganska enkla verktyg. Det kan handla om att införa några spelregler som till exempel att det ska råda mobilförbud, att alla ska visa respekt för mötestider och att det ska finnas ett tydligt syfte. En annan enkel åtgärd är att avsluta fem minuter innan den egentliga sluttiden så att de som ska direkt till nästa möte hinner utan att stressa. i september fick cheferna diskutera vilka spelregler Riksbanken bör införa. Nu fortsätter diskussionerna på avdelningarna och enheterna. Under våren 2014 ska enkäten följas upp. Personalenheten kommer också att erbjuda en utbildning i hur man leder effektiva möten. Vi behöver ju möten för att träffas, samarbeta, tänka ut strategier, fatta beslut och sprida information. Med mer effektiva möten kan vi få mer tid över till reflektion och att diskutera viktiga frågor, något som många saknar i dag, säger Maria. På chefsträffen Emma Andréasson Maria Wahl. till dig som leder mötet till dig som är med på mötet 1. Avsätt tid i kalendern för att planera. 2. Ange ett tydligt syfte och mål. Skriv det i inbjudan samt läs upp det i början av mötet. 3. Variera möblering, mötesmetod, plats etcetera. 4. Skapa delaktighet och välkomna alla genom att titta deltagarna i ögonen när mötet börjar. 5. Avsluta med att reflektera: Vad gjorde vi bra? Vad kunde vi gjort bättre? Hur gör vi det bättre nästa gång? 1. Avsluta det du håller på med i god tid så du kan fokusera på det du ska prestera. 2. Fundera innan vad du kan bidra med. 3. Ta inte med din telefon. 4. Reflektera över din egen insats. 5. Avsätt tid i kalendern för eventuella uppgifter du fått. Källa: Mötesevangelisten Micke Darmell från gr8 meetings som Riksbanken samarbetar med i projektet för effektivare möten. BANCOPOSTEN

10 PLOCK SPRÅKFRÅGAN Ett lyft för alla texter Sveriges lagupp ställning: Per Sidén, Mats Levander, Anders Bjällskog, Ingvar Strid, Lotta Allvin Jannergren, Matias Quiroz och Emma Söderqvist. Sverige bäst så in i Norden! vann guld när de nordiska centralbanks mäster skapen i bordtennis arrangerades av Riksbanken den sep tember. Det svenska laget 07:00 Sverige storspelade hela turneringen och slog Norge med 9 1 i matcher i finalen. I spelet om tredjeplatsen vann Finland över Danmark. Albanska är helt olikt svenskan. Det är visserligen också ett indo europeiskt språk men har inga närmare släktingar bland de språk som talas i Europa idag. Det är få ord man känner igen eller kan gissa betydelsen av. Att det ändå finns likheter med svenskan lärde jag mig när jag och Cecilia Roos-Isaksson i september besökte Albaniens centralbank för att tala om klarspråk och kommunikation. De har lika lätt att skapa långa ord och samma tendens att komplicera meningarna. Men albanskan kunde jag förstås inte hjälpa dem särskilt mycket med Däremot kunde vi ge dem råd om hur man skapar överblick i texterna och framhäver huvudbudskapen. Textmässigt verkar de ligga minst tio år efter oss och behöver nu göra något som snabbt kan ge texterna ett lyft. Annars finns risken att de tappar sugen inför allt som finns att göra, både när det gäller kommunikation och klarspråk. Vi har talat oss varma om sammanfattningar, ingresser och innehållsrika rubriker och gett dem rådet att börja med att lägga krutet där. Vi har också med stolthet visat hur det ser ut i våra rapporter och tal. Förhoppningsvis har de blivit inspirerade att pröva. Marianne Sterner är språk konsult på Riksbanken. Om du har frågor om s pråket i banken mejla till: MIN DAG: ANNA-LENA LINDSTRÖM PRIEM, BIBLIOTEKARIE, STA Har jobbat på Riksbanken sedan mars :00 Yrke: Bibliote karie. Det glömmer jag aldrig: Första gången jag fick se våning 13. Alla växterna, ljuset, utsikten och poolen. 09:00 07:00 07:45 08:00 09:00 10:30 Bråttompromenad med mina hundar Sarastro, Niimi, Fritjof och Trollis. Cyklar till Riksbanken. Postplock, cirkulationslistor och tidskrifter. Biblioteksvisning för Anna Engquist, nyanställd på KAP. Söker bokreferenser som svar på en fråga till Riksbanken. 10 BANCOPOSTEN

11 MEDARBETARE: EFTER JOBBET Surströmmingens sanna vänner foto: jeremy bryant Varje år i samband med surström mingspremiären samlas ett gäng riksbankare på restaurang Tenn stopet för att avnjuta årets första surströmming med tillbehör. I nitiativtagare till den trevliga traditionen är Fredrik Leufstadius, senior ekonom på ADM. Jag har ätit surströmming på Tennstopet under flera år i olika konstellationer. Men med tiden blev entusiasterna färre och färre. Då kom jag på tanken att försöka få med arbetskamrater och kollegor på Riksbanken istället. Snabbt fann jag Urban Bendtz som stark förkämpe och entusiast. Tillsammans spred vi ryktet på banken och bjöd in till måltiden. Sakteligen har flera nybörjare kommit med och intresset har varit stort, berättar Fredrik. Tennstopet, som ligger i korsningen Odengatan/Dalagatan, är surströmmingspremiären årets absoluta högtidsdag. Vanligtvis äger tillställningen rum den tredje torsdagen i augusti och det gäller att vara ute i god tid om man vill vara säker på att få ett bord. Det är sådant tryck på platserna och eftersom vi helst vill sitta utomhus bokar På restaurang Vi gillar surströmming: Henrik Gardholm, ekonomichef, ADM, Urban Bendtz, funktionsansvarig, ADM, Fredrik Leufstadius, senior e konom, ADM, Marianne Olsson, avdelningschef, ADM, Hans Lindén, projektledare, ADM. jag alltid ett bord redan när vi lämnar lokalen efter måltiden, berättar Fredrik. Från eftermiddag till sena kvällen serveras fisken med den egenartade doften till cirka sjuhundra gäster. Om det finns flera surströmmings- älskare på banken är de mycket välkomna att höra av sig till mig, så kan vi försöka få till ett ännu större bord till nästa år, torsdagen den 21 augusti klockan 20.00, avslutar Fredrik. Lotta Allvin Jannergren 19:00 Steker pannkakor. 19:30 13:00 13:00 15:00 16:00 18:00 19:30 Möte med informationssekretariatet. Ordnar med fjärrlån, återlämning och lånar ut böcker. Några fakturor och tidskriftsförnyelser. Hundpromenad till Humlegården. Går upp till staffliet. Skissar och målar mest hela kvällen. BANCOPOSTEN

12 EN ANNAN SIDA foto: lotta allvin jannergren Många minnen från Riksbanken I början av 1970-talet gjorde jag min första arbetsdag i Riksbanken. På kontoret i Göteborg. Dagen till ära var jag nyklippt. Jag kom för sent och de första kommentarerna från direktören var Alexandersson bör nog skaffa sig en klocka som visar rätt tid och dessutom gå och klippa sig. På det här stället blir jag inte gammal tänkte jag när jag gick hem efter första arbetsdagen. Det är över 40 år sedan. För den oinvigde kan jag berätta att Riksbanken, utöver huvudkontoret, har haft över 20 kontor i Sverige. I princip ett i varje län. Kontorens uppgifter fram till mitten av 1980-talet var mycket mer än kontanthantering. Bland annat lån till allmänheten och förvaltning av olika typer av investeringskonton. Kontorens verksamhet var egentligen ganska lik en affärsbanks. Kreditprövningen av blivande låntagare var noggrann och säkerheterna väl tilltagna. Lån för mer än 80 procent av säkerheten förekom knappast och amortering var i det närmaste obligatorisk. Kreditförlusterna var obefintliga eller mycket små. Att gå från mer än 20 kontor med sammanlagt cirka 500 anställda till snart bara ett i Broby har inneburit många omorganisationer. På 1980-talet var det riksdagen som i detalj bestämde vad Riksbanken skulle göra och var kontoren skulle vara placerade. En självständig riksbank fanns inte på kartan. Omorganisationer tar tid och kraft för alla inblandade. Även för chefer. Att tala om för duktiga Anna att hon inte längre behövs är jobbigt. Det roliga är när Anna, efter ett tag, ringer och berättar att den spark hon fick från Riksbanken egentligen blev en kick till något bra. Jag har arbetat på nio av Riksbankens kontor (inklusive huvudkontoret). Under kortare eller längre tid. Alla de övriga kontoren har jag besökt i samband med revisioner, utbildningar och konferenser. Sedan mitten av 1980-talet har jag, i olika chefspositioner, mest jobbat med frågor rörande kontanthantering. Antingen i Riksbanken eller i dess bolag. När jag tänker efter så har det nog också blivit ett par hundra utvecklings- och lönesamtal. Andra centralbanker har jag också varit på. Oftast för att diskutera med eller delge kollegerna erfarenheter från Riksbankens horisont. Utbytet med andra centralbanker är intressant. Ett råd till er som får chansen: Ta den, ni kommer inte att ångra er. Från mina år i Riksbanken har jag många minnen. En del tråkiga men de allra flesta trevliga. Rubrikerna för texter i mina kommande memoarer är klara. Här några: rån i direktsändning, försvunnen värdetransport och telefonkonferens sex timmar efter millennieskifte. Jag var chef för kontoret i Mölndal när det invigdes Snart lägger vi ner det. Det kommer nog att kännas lite underligt. Att både ha invigt och lagt ner. Numera kan jag passa tiden, jag har ju förärats en klocka för nit och redlighet i rikets tjänst. Om några månader går jag nog hem för gott. Vad jag ska göra sedan? Kanske låta håret växa. Namn: Jörgen Alexandersson. Arbetat på Riksbanken: Sedan början av 1970-talet. Ålder: 61 år. Bor: Frillesås, Halland. Familj: Fru, barn, barnbarn. Intressen: Många. Det gör mig glad: Soluppgång. Motto: Njut av livet.

Chefdirektörens hälsning

Chefdirektörens hälsning Finlands Bank Chefdirektörens hälsning Ett stabilt penningvärde och ett väl fungerande finanssystem är viktiga för oss alla. Att sörja för det är centralbankernas uppgift. Centralbankerna i de länder

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Guide till bättre balans i livet.

Guide till bättre balans i livet. Guide till bättre balans i livet. En praktisk handledning för både arbetsgivare och anställda. Balans i livet kan betyda mycket. Hur ska vi alla kunna kombinera arbete med privatliv utan att det kostar

Läs mer

Policy. Riksbankens kommunikationspolicy. Kommunikationsmål, syfte och målgrupper. Riksbankens kommunikation förhållningssätt

Policy. Riksbankens kommunikationspolicy. Kommunikationsmål, syfte och målgrupper. Riksbankens kommunikation förhållningssätt Policy BESLUTSDATUM: 2016-01-27 BESLUT AV: Direktionen ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Ann-Leena Mikiver, Kommunikationschef SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan. Susanne Bogren och Nanna Klingen

Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan. Susanne Bogren och Nanna Klingen Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan Susanne Bogren och Nanna Klingen Det lustfyllda samarbetet I ett kreativt arbetslag får alla pedagoger som arbetar tillsammans i barngruppen samma

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition 8. Allmänt om medarbetarsamtal Definition En förberedd regelbundet återkommande dialog mellan chef och medarbetare syftande till att utveckla verksamhet och individ och som präglas av ömsesidighet. (A

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Tidplan för introduktionen av den nya sedel- och myntserien

Tidplan för introduktionen av den nya sedel- och myntserien 2 Protokollsbilaga C Direktionens protokoll 120529, 6 PM DATUM: 2012-05-11 AVDELNING: ADM HANDLÄGGARE: Leif Jacobsson SÄKERHETSKLASS: Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Kampen mot klockan - funderingsfrågor, diskussion om tid och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, Årskurs: 7-9 Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Upp och hoppa! hojtar mamma.

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR?

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

1 december B Kära dagbok!

1 december B Kära dagbok! 1 december B Kära dagbok! (Fast egentligen är det ju ingen dagbok, utan en blå svenskaskrivbok från skolan. Jag bad fröken om en ny och sa att jag hade tappat bort den andra. Sen kan jag bara säga att

Läs mer

beredning av direktionens penning- och valutapolitiska beslut, genomförande av direktionens penning- och valutapolitiska beslut,

beredning av direktionens penning- och valutapolitiska beslut, genomförande av direktionens penning- och valutapolitiska beslut, Protokollsbilaga G Direktionens protokoll 121206, 11 Bilaga Riksbankens avdelningar Avdelningen för penningpolitik (APP) APP ansvarar för beredning av direktionens penning- och valutapolitiska beslut,

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete

Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete Text: Ola Österlund, Sören Eriksson och Eva Blomqvist Inledning Att vara valberedare är ett viktigt uppdrag i en organisation. Med ett

Läs mer

Policy. Riksbankens kommunikationspolicy. Kommunikationsmål, syfte och målgrupper. Riksbankens kommunikation förhållningssätt

Policy. Riksbankens kommunikationspolicy. Kommunikationsmål, syfte och målgrupper. Riksbankens kommunikation förhållningssätt Policy BESLUTSDATUM: 2013-11-27 BESLUT AV: Direktionen ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Kommunikationschef, Ann-Leena Mikiver SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Sverige får nya sedlar och mynt KOLLA PENGARNA!

Sverige får nya sedlar och mynt KOLLA PENGARNA! Sverige får nya sedlar och mynt KOLLA PENGARNA! S V E R I G E S R I K S B A N K 1-krona 2-krona 5-krona 10-krona Sverige får nya sedlar och mynt Under 2015 och 2016 får Sverige nya sedlar och mynt. Vi

Läs mer

Efter den globala finanskrisen återhämtade sig den svenska ekonomin ganska snabbt. Räntorna, som hade sänkts kraftigt under krisen, började

Efter den globala finanskrisen återhämtade sig den svenska ekonomin ganska snabbt. Räntorna, som hade sänkts kraftigt under krisen, började Efter den globala finanskrisen 2007 2009 återhämtade sig den svenska ekonomin ganska snabbt. Räntorna, som hade sänkts kraftigt under krisen, började långsamt höjas under 2010 och 2011. Senare skulle denna

Läs mer

!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Träffen! Ett filmmanus av! Linda Åkerlund!

!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Träffen! Ett filmmanus av! Linda Åkerlund! Träffen Ett filmmanus av Linda Åkerlund Linda Åkerlund Skapat datum: Kamomillgången 15 25 oktober 2015 61145 Nyköping Version 8 070-5883143 Slutmanus 151102 INT. SEBASTIANS VARDAGSRUM -KVÄLL Sebastian,

Läs mer

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag 2014-08-10 Svenska Web Voice Annika Elgeskog www.webvoice.se +46 725 861010 presenterar Företagarens guide till framgång på Instagram.

Läs mer

Rapport Kompetenta familjer Feriepraktik sommaren 2013

Rapport Kompetenta familjer Feriepraktik sommaren 2013 Rapport Kompetenta familjer Feriepraktik sommaren 2013 Alamir Samir Elvira Fernandez Elin Lindberg Bakgrund Att forska är att skaffa sig djupare kunskaper om ett ämne, kan vara vad som helst. Föräldrastöd

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Kvinnor och män med barn

Kvinnor och män med barn 11 och män med barn Det kan ta tid att få barn De som hade barn eller väntade barn blev tillfrågade om de hade fått vänta länge på den första graviditeten. Inte överraskande varierar tiden man försökt

Läs mer

Internbudget och uppföljningsplan

Internbudget och uppföljningsplan Protokollsbilaga A-4 Direktionens protokoll 151211, 3 Internbudget och uppföljningsplan DATUM: -12-11 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN!

18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN! 18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN! En viktig hörnsten i ett företag är att ha en bra möteskultur. Det har skrivits spaltmil om hur man ska tänka när man har ett möte. Nu har vi sammanfattat en

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. FÖRÄLDRAENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar som haft barn på Terapikoloniers sommarverksamheter, eller som själva deltagit tillsammans med sina barn på någon Terapikoloniers

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management 6. Att få mer gjort under en dag - Time Management Tiden är en unik och icke förnybar resurs. Den tid som gått får du inte igen. Du kommer inte att få mer tid, du har ett visst antal timmar till ett visst

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid

Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid Mälardalens högskola Västerås 7 oktober 2015 Vice riksbankschef Martin Flodén Agenda Om Riksbanken Inflationsmålet Penningpolitiken den senaste tiden: minusränta

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Protokollsbilaga C Direktionens protoll 100203, 6 c)

Protokollsbilaga C Direktionens protoll 100203, 6 c) Protokollsbilaga C Direktionens protoll 100203, 6 c) PM DATUM: 2010-01-28 AVDELNING: HANDLÄGGARE: HANTERINGSKLASS: Stabsavdelningen Sigvard Ahlzén ÖPPEN SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Lag om femtioöresmyntets upphörande som lagligt betalningsmedel m.m.

Lag om femtioöresmyntets upphörande som lagligt betalningsmedel m.m. Framställning till riksdagen 2008/09: RB3 Lag om femtioöresmyntets upphörande som lagligt betalningsmedel m.m. Sammanfattning Riksbanken föreslår i denna framställning att riksdagen antar Riksbankens förslag

Läs mer

Här följer några sidor mötestips ur vår bok

Här följer några sidor mötestips ur vår bok 23 Här följer några sidor mötestips ur vår bok Varför ska du ha ett tydligt syfte? 1. Du blir mer inspirerad OCH inspirerande. Det syns på hela personen när hon eller han agerar utefter ett tydligt syfte.

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO PeriScoop 1 /6 Ann Catrin tänker på dig För att ge våra kunder en möjlighet att lära känna oss på Perido lite bättre

Läs mer

Vi använder bla "Vad tar jag med mig tillbaka till arbetet", disskuterar vad vi kan ha användning av och hur vi ska

Vi använder bla Vad tar jag med mig tillbaka till arbetet, disskuterar vad vi kan ha användning av och hur vi ska Ser vi till att arbetskamrater som deltar i kurser, föreläsningar etc. får möjlighet att dela med sig av nya kunskaper och tankar till arbetsgruppen? Hur gör vi det? Kan vi göra det bättre? N men det ska

Läs mer

Riksbankens roll i svensk ekonomi

Riksbankens roll i svensk ekonomi Riksbankens roll i svensk ekonomi Stockholms universitet 11-1- Lars E.O. Svensson 1 Världens äldsta centralbank 1668 Sveriges Rikes Ständers Bank 183-talet Affärsbanker bildas 19 Monopol på sedelutgivning

Läs mer

Lag om vissa äldre sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel

Lag om vissa äldre sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel Framställning till riksdagen 2011/12:RB3 Lag om vissa äldre sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel Sammanfattning Riksbanken föreslår i denna framställning att riksdagen antar Riksbankens förslag

Läs mer

Arbetsordning och Instruktion för Sveriges riksbank

Arbetsordning och Instruktion för Sveriges riksbank Arbetsordning och Instruktion för Sveriges riksbank R I K S B A N K E N MARS 2014 PRODUKTION: SVERIGES RIKSBANK TRYCK: WEST STUDIOS n Innehåll n Arbetsordning för Sveriges riksbank 5 Inledning 5 Riksbankens

Läs mer

Har barn alltid rätt?

Har barn alltid rätt? Har barn alltid rätt? Knepig balansgång i möten med barn och unga Möten med barn och unga, och med deras föräldrar, hör till vardagen för personal inom vården. Ofta blir det en balansgång mellan barnets

Läs mer

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007 Arbetsliv Rapport: Lyckliga arbetsplatser Maj 27, Markör Marknad och Kommunikation AB Rapport Lyckliga arbetsplatser 27 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 71 47 Örebro Telefon: 19-16 16 16.

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

BOKHATAREN Lärarmaterial

BOKHATAREN Lärarmaterial Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Olle som går i en klass där ingen gillar att läsa och skriva. En dag får de en ny lärare i svenska som svär, vilket

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Bok & Biblioteksmässan Beskrivning av arbetsklimatet

Bok & Biblioteksmässan Beskrivning av arbetsklimatet Bok & Biblioteksmässan Beskrivning av arbetsklimatet Victoria Trygg Kulturverkstan 2000 Syfte Jag var intresserad av hur personalen uppfattade sitt arbetsklimat och vilka faktorer som gjorde det bra eller

Läs mer

Livskvalitet-100. Hur är din livskvalitet för tillfället? Gör testet och se hur många poäng du får.

Livskvalitet-100. Hur är din livskvalitet för tillfället? Gör testet och se hur många poäng du får. Livskvalitet-100 Hur är din livskvalitet för tillfället? Gör testet och se hur många poäng du får. Du får en poäng för varje påstående som stämmer. Poäng: 1. Familj / Relationer Jag är nöjd och belåten

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

Rwandiska bröllopstraditioner LINGVA POETICA

Rwandiska bröllopstraditioner LINGVA POETICA Rwandiska bröllopstraditioner LINGVA POETICA går vidare även i Finland Rwandiska bröllopstraditioner går vidare även i Finland Rwandiska bröllopstraditioner går långt tillbaka i tiden även om det har skett

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd.

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd. Boksammanfattning Våga leda modigare! Om författaren Malin Trossing har en gedigen bakgrund som ledare inom olika branscher och började sin chefsbana redan vid 26 års ålder. Hennes första bok Våga leda

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Projekt Trampa för liv och lust jdomebikearound Katrineholm

Projekt Trampa för liv och lust jdomebikearound Katrineholm Projekt Trampa för liv och lust jdomebikearound Katrineholm Elisabeth Rindom, FoU i Sörmland Carina Forsman Björkman, FoU i Sörmland FoU i Sörmland 2015-11-16 Innehåll Syfte och mål med projektet... 3

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 DRAGBLADET MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 Kick-Off 28/9 2002 Fjällvandring med drag i DRAGBLADET DRAGBLADET är ett medlemsblad för Jämtlandsfjällens slädhundklubb. Medlemsbladet

Läs mer

Protokollsbilaga C Direktionens protokoll 110207, 6 c)

Protokollsbilaga C Direktionens protokoll 110207, 6 c) Protokollsbilaga C Direktionens protokoll 110207, 6 c) PM DATUM: 2011-02-07 AVDELNING: Stabsavdelningen HANDLÄGGARE: Sigvard Ahlzén SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

Bilaga 1 COMPLIANCEPLAN

Bilaga 1 COMPLIANCEPLAN 201 Protokollsbilaga E Direktionens protokoll 121206, 9 Bilaga 1 COMPLIANCEPLAN DATUM: 2012-11-20 AVDELNING: HANDLÄGGARE: HANTERINGSKLASS STA/Riskenheten Anja Marletta ÖPPEN Aktiviteter för complianceplan

Läs mer

De fem främjar- och härskarteknikerna

De fem främjar- och härskarteknikerna De fem främjar- och härskarteknikerna 1. Främjarteknik: Synliggörande Se varandra. Se varandras idéer. Alla ska vara med på lika villkor därför att allas närvaro och åsikter spelar roll. 1. Härskarteknik:

Läs mer

Riksbankens roll i samhällsekonomin

Riksbankens roll i samhällsekonomin Riksbankens roll i samhällsekonomin Senioruniversitetet i Stockholm 10 nov, 2015 David Vestin, Sveriges riksbank david.vestin@riksbank.se www.riksbank.se Vad är en centralbank? Bankernas bank Monopol på

Läs mer

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer

Riksbankens direktion

Riksbankens direktion Världens äldsta centralbank Riksbankens roll i svensk ekonomi 8 Sveriges Rikes Ständers Bank 9 Monopol på sedelutgivning 8-talet Affärsbanker bildas Handelshögskolan i Stockholm -- Palmstruch första sedlarna

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

Familjehem. - för barn som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar

Familjehem. - för barn som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar Familjehem - för barn som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar Alla barn har rätt till föräldrar som kan ge dem trygga uppväxtförhållanden.

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Instruktion för Sveriges riksbank Bilaga 2

Instruktion för Sveriges riksbank Bilaga 2 Instruktion för Sveriges riksbank Bilaga 2 Inledning 1 Fullmäktige i Riksbanken har beslutat om arbetsordningen i Riksbanken. Arbetsordningen anger Riksbankens övergripande organisation och reglerar vissa

Läs mer

Man blir ju trött av att jobba!

Man blir ju trött av att jobba! Förord Ni undrar säkert varför jag skriver en bok, och framför allt varför ni ska ödsla er tid och läsa den? Jag är ju som vilken mamma som helst. Jag arbetar, hämtar, lämnar, hjälper till med läxor, lagar

Läs mer

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation ANFÖRANDE DATUM: 2007-10-08 TALARE: PLATS: Förste vice riksbankschef Irma Rosenberg Swedbank, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

FÖRENINGEN SOCIONOMER INOM FAMILJEHEMSVÅRDEN

FÖRENINGEN SOCIONOMER INOM FAMILJEHEMSVÅRDEN FÖRENINGEN SOCIONOMER INOM FAMILJEHEMSVÅRDEN Intervjuer om familjehemsvård En vägledning för dig som rekryterar och utbildar blivande familjehem eller möter familjehem i handledningsgrupper. Filmen kan

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi

Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än tidigare. Vi

Läs mer

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Medarbetarsamtal och lönesamtal 2010-12-28 Medarbetarsamtal och lönesamtal Här finns mallar som kan användas som underlag för medarbetarsamtal och lönesamtal. Lönesamtal inom Teknikförvaltningen Varför? Syftet med samtalet är att arbetsgivaren

Läs mer

Boktips. En god läshöst önkar vi er! /Martina och Petra. (hcf) Diktatorn Författare: Ulf Stark Illustratör: Linda Bondestam

Boktips. En god läshöst önkar vi er! /Martina och Petra. (hcf) Diktatorn Författare: Ulf Stark Illustratör: Linda Bondestam Boktips Äntligen, äntligen, äntligen kommer vi med våra nya lästips lagom till höstlovet. Hoppas ni kan hitta något mysigt ställe att krypa upp, ner eller in i och läsa lite bra böcker nu när vädret är

Läs mer

Utvärdering deltagare

Utvärdering deltagare Utvärdering deltagare 37 svar, 325 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 99 1 Ja Nej Varför, varför inte? - Det har varit lärorikt och kul att använda utrustningen och att skådespela. -

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Sommarpraktik - Ungdom

Sommarpraktik - Ungdom Sommarpraktik - Ungdom 1. Födelseår 2. Kön 3. Inom vilket praktikområde har du praktiserat? 4. Hur är du med den information du fått hemskickad av Ung i Lund? Svara på en skala mellan 1-5 där 1 betyder

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor har du kommit helt rätt. För alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

Möten för miljarder! Micke Darmell, Gr8Meetings

Möten för miljarder! Micke Darmell, Gr8Meetings Möten för miljarder! Onsdagen den 26 november klockan sju minuter över sju samlades ett hundratal Malmöföretagare på Slagthuset för att diskutera nyttan med just möten. Vad ska det här frukostmötet leda

Läs mer

Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson

Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson Bakgrund Det här materialet kompletterar boken Barnet. Det kan användas individuellt eller i grupp. Om rubriken följs av symbolen: (+) innebär det att

Läs mer

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet?

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet? Elevkår, vadå? Alla elever i skolan tillhör skolans elevkår, på samma sätt som att alla lärare i skolan tillhör skolans lärarkår. Genom en elevkår har eleverna ett representativt organ för att försvara

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Många gånger förväxlar vi gränslöshet med vänlighet och är rädda för att personer som vi gillar inte skulle gilla oss om vi satte gränser.

Många gånger förväxlar vi gränslöshet med vänlighet och är rädda för att personer som vi gillar inte skulle gilla oss om vi satte gränser. Att sätta gränser på arbetet är en bra grund för att skapa en trivsam och effektiv arbetsmiljö. Vi, tillsammans med våra kollegor, har olika värderingar, behov och föreställningar om vad som är rätt. Otydliga

Läs mer