Särvux Träningsskola. Grundläggande kurser. Yrkesinriktade kurser. Gymnasiekurser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Särvux 2014 2015. Träningsskola. Grundläggande kurser. Yrkesinriktade kurser. Gymnasiekurser"

Transkript

1 Särvux Träningsskola Grundläggande kurser Yrkesinriktade kurser Gymnasiekurser

2 Att studera på särvux Vi erbjuder dig utbildning med hög kvalitet och som utgår från dina förutsättningar. Tillsammans med vägledare och lärare gör du en egen studieplanering utifrån dina behov och tidigare kunskaper. För dig som har annat modersmål än svenska finns kurser i svenska som andraspråk. Undervisningen på särvux sker i små grupper och i lugn takt. På kurserna får du betyg eller intyg. Utbildningen kostar ingenting. Ibland får du betala för böcker, kopior eller arbetskläder. Särvux särskild utbildning för vuxna Särvux (särskild utbildning för vuxna) är en skolform för dig som: Har fyllt 20 år. Har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Din ekonomi när du studerar Om du har ersättning från Försäkringskassan är det viktigt att du kontaktar din handläggare och planerar din ekonomi innan du börjar studera på särvux. Om du inte har bidrag eller ersättning, kan du i vissa fall söka ersättning från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Det gäller också om du tar ledigt från arbetet för att studera och får ett löneavdrag. Skolan hjälper dig att göra en ansökan. Du kan ansöka till Särvux om du: Vill lära dig mer för att klara dig bättre i samhällslivet. Vill utveckla dina kunskaper för att klara dig bättre i arbetslivet. Särvuxkurser finns på tre olika nivåer: Grundläggande särvux motsvarande träningsskolan. Grundläggande särvux motsvarande grundsärskolan. Gymnasial särvux motsvarande gymnasiesärskolans nationella program. 2 3

3 Ansökan Studium Lärvux Här kan du studera på särvux Studium Lärvux Adress: Styrmansgatan 21 Hållplats: Kaptensgatan Telefon: / Webb: På Lärvux kan du studera kurser som motsvarar träningssärskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Lärvux erbjuder också yrkesinriktade kurser från gymnasiesärskolans hotell- och restaurangprogram. Särvux Adress: Örngatan 6, ingång B Hållplats: Redbergsplatsen Telefon: Webb: Särvux På kan du studera kurser som motsvarar grundsärskolan och gymnasiesärskolan. erbjuder också yrkesinriktade kurser inom flera olika yrkesområden. Du kan ansöka till särvux genom att göra ett besök på Vuxenutbildningen på Rosenlundsplatsen 2, plan 4. Där kan du tillsammans med vägledare planera dina studier och fylla i en ansökan. För att få bästa hjälp kan du besöka oss: Onsdagar klockan Torsdagar klockan Du kan också fylla i och skicka in ansökningsblanketten som finns i katalogen eller på Vuxenutbildningens hemsida Du skickar din ansökan till: Vuxenutbildningen Särvux Box Göteborg Tillsammans med din ansökan ska du bifoga betyg eller intyg från tidigare studier. För att bli antagen till en kurs ska du sakna de kunskaper som kursen ger. Om du inte studerat på särvux tidigare, så blir du kallad till ett samtal innan du får veta om du kan få en plats på skolan eller inte. Vid det samtalet får du veta mer om särvux och du får berätta lite om dig själv. Ansökningsperioder 6 mars till 9 maj om du vill börja studera i augusti juli till 5 september om du vill börja studera i oktober september till 31 oktober om du vill börja studera i januari november till 30 januari om du vill börja studera i mars

4 Språk och kommunikation En kurs för dig som behöver träna mer på: Hur du samspelar och samtalar med andra människor. Hur språket används i olika sammanhang och miljöer. Hur du kan uttrycka tankar och känslor med kroppsspråk, tecken eller tal. Hur språket är uppbyggt och om olika hjälpmedel för kommunikation. Engelska i till exempel musik och filmer. Att skriva för hand eller på dator, till exempel ditt namn. Anmälningskod Kurstid Skola SGRSPR7 Individuell Lärvux Kurser på träningsskolenivå Grundläggande särvux på träningsnivå är för dig som tidigare har läst inom träningsskolan. Du kan välja mellan kurserna Språk och kommunikation, Individ och samhälle eller Natur och miljö. Grundläggande särvux för dig som saknar kunskaper på grundläggande nivå. Individ och samhälle En kurs för dig som vill lära mer om: Bakning och matlagning. Sköta hygien, tvätta kläder och städa. Samband mellan mat och hälsa. Privatekonomi. Hur återvinning fungerar. Redskap, verktyg och teknisk utrustning som används i bostaden. Olika religioner. Hur du kan söka information om vad som händer i närsamhället. Fritids- och kulturutbud i närsamhället. Hur reklamen påverkar oss. Anmälningskod Kurstid Skola SGRIND7 Individuell Lärvux 6 Kurser på träningsskolenivå Kurser på träningsskolenivå 7

5 Natur och miljö En kurs för dig som vill lära dig mer om: Människa, djur och natur. Kroppen, kärlek, relationer och sexualitet. Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Tid och olika tidsbegrepp, till exempel dygn, vecka, år, dåtid och framtid. Hur du orienterar dig i din närmiljö och din omvärld. Verkligheten genom bild, foto och film. Hur föremål kan jämföras och sorteras och upplevas. Sedlar, mynt och pengars användning. De fyra räknesätten i praktiska situationer. Hur vardagliga tekniska föremål fungerar. Kurser på grundläggande nivå Grundläggande särvux är för dig som tidigare har läst på gymnasiesärskolans individuella program och vill fortsätta att lära dig inom olika kunskapsområden. Du kan söka till en eller flera kurser och välja till exempel svenska, matematik, engelska eller hemkunskap. Om du har ett annat modersmål än svenska finns det möjlighet att läsa svenska som andraspråk. Det finns en kurs i Bliss för dig som behöver det. Grundläggande särvux för dig som saknar kunskaper på grundläggande nivå. Anmälningskod Kurstid Skola SGRNAT7 Individuell Lärvux 8 Kurser på träningsskolenivå Kurser på grundläggande nivå 9

6 Svenska En kurs för dig som vill bli bättre på att: Tala och lyssna. Läsa och skriva. Samtala och diskutera. Uttrycka känslor, tankar och idéer. Förstå vad andra uttrycker. Använda hjälpmedel för att skriva och hämta information. Svenska som andraspråk En kurs för dig som vill bli bättre på att: Tala och lyssna. Läsa och skriva. Samtala och diskutera. Uttrycka känslor, tankar och idéer. Förstå vad andra uttrycker. Använda hjälpmedel för att skriva och hämta information. SGRSVE7, Lärvux SGRSVA7, Lärvux Svenska läs och skriv En kurs för dig som vill bli bättre på att: Läsa texter och samtala om innehåll. Skriva olika typer av texter för hand och med dator. Att stava och använda skiljetecken. Använda digitala kommunikationsredskap. SGRSVEV Lärvux Svenska som andraspråk läs och skriv En kurs för dig som vill bli bättre på att: Läsa texter och samtala om innehåll. Skriva olika typer av texter för hand och med dator. Att stava och använda skiljetecken. Använda digitala kommunikationsredskap. SGRSVAV Lärvux 10 Kurser på grundläggande nivå Kurser på grundläggande nivå 11

7 Matematik En kurs för dig som vill bli bättre på: De fyra räknesätten. Att lösa matematiska problem med huvudräkning, skriftliga metoder och minräknare. Att använda tal i decimal- och bråkform. Läsa och förstå tabeller och diagram. Geometri, till exempel form, längd, bredd och höjd, mätning och uppskattning av längd, volym och massa. Hur du räknar procent och hur det används i vardagen. SGRMAT7 Matematik tid och pengar En kurs för dig som behöver träna på att: Förstå tid och olika tidsbegrepp. Mäta och uttrycka tid, till exempel med klocka. Förstå pengars värde och hur pengar kan växlas. SGRMATV, Lärvux Lärvux Engelska En kurs för dig som vill bli bättre på att: Tala engelska i vardagliga situationer. Använda engelska ord och uttryck. Läsa och skriva engelska texter. Förstå hur människor lever i länder där man pratar engelska. SGRENG7, Lärvux Engelska tala engelska En kurs för dig som vill bli bättre på att: Samtala om vardagliga ämnen på engelska. Ställa frågor på engelska om något du vill veta. Informera om något på engelska. SGRENGU Lärvux 12 Kurser på grundläggande nivå Kurser på grundläggande nivå 13

8 Hemkunskap Mat, måltider och hälsa En kurs för dig som vill lära dig: Att följa recept och instruktioner när du lagar mat och bakar. Att använda olika redskap i köket. Att använda teknisk utrustning på ett säkert sätt vid till exempel bakning, matlagning eller när du städar. Om hygien och rengöring i köket och hur du förvarar livsmedel. Om kroppens behov av energi och näring och hur måltider kan komponeras efter olika behov. Hur mat och rörelse påverkar din kropp och din hälsa. Hem- och konsumentkunskap En kurs för dig som vill lära mer om: Att följa recept och instruktioner när du lagar mat och bakar. Hur mat och rörelse påverkar din kropp och din hälsa. Hur du tvättar kläder och städar. Hur man kan dela på arbetet i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv. Hur du beräknar kostnader för boende, mat och fritid. Dina rättigheter och skyldigheter som konsument. Att jämföra produkter utifrån kvalitet och miljömärkning. Att handla över internet, låna pengar, handla på kredit och teckna abonnemang. Hur reklam och medier påverkar dina och andras val som konsument. Att jämföra produkter utifrån kvalitet och miljömärkning. SGRHEMU Samhällskunskap En kurs för dig som vill lära dig mer om: Grundläggande mänskliga rättigheter alla människors lika värde. Demokrati och politik. Hur det svenska samhället fungerar. Lagar och regler konsekvenser av egna och andras handlingar. Dina rättigheter och skyldigheter i samhället. Hur människor lever och arbetar i olika länder. Hur reklam och tidningar påverkar oss. Hur miljön påverkas av vårt sätt att leva. Lärvux SGRHEM7, Lärvux SGRSAM7 14 Kurser på grundläggande nivå Kurser på grundläggande nivå 15

9 Biologi Kropp och hälsa En kurs för dig som vill lära dig mer om: Människokroppens organ. Smittspridning, infektioner och förebyggande hälsovård. Hur hälsan påverkas av kost, motion och sömn och droger. Sexualitet, jämställdhet, relationer, kärlek, preventivmedel och ansvar. SGRBIOV Geografi En kurs för dig som vill lära dig: Att använda olika kartor till exempel världskartan och jordgloben. Om jordens olika klimat och växtzoner och hur det påverkar människan. Om hållbar utveckling och om hur dina val i vardagen kan påverka miljön. Religion En kurs för dig som vill lära dig om: Religioner och andra livsåskådningar och hur det påverkar samhället. Viktiga livsfrågor, till exempel identitet, livsstil, könsroller, relationer och kärlek. Etik, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet. SGRREL7 Historia En kurs för dig som vill lära dig om: Historiska personer, händelser och tidsperioder i Sverige från forntid till nutid. Hur krig, förtryck och folkmord påverkar människor och stater. Människors levnadsförhållanden under olika tider i olika delar av världen. SGRGEO7 SGRHIS7 16 Kurser på grundläggande nivå Kurser på grundläggande nivå 17

10 Svenska 1 En kurs för dig som vill bli bättre på att: Samtala och diskutera, uttrycka känslor, tankar och idéer. Hur du talar för att andra ska förstå. Skriva texter och stava rätt. Använda olika hjälpmedel för stavning och ordförståelse. Olika sätt att läsa för att förstå och tolka texter. Söka och värdera information på olika sätt. Olika sätt för att komma ihåg det du lär dig, till exempel genom tankekarta. Läsa skönlitteratur och kunna berätta om det du har läst. Kurser på gymnasial nivå Gymnasial särvux är för dig som vill och har förutsättningar att studera fristående kurser som finns inom gymnasiesärskolans nationella program. Du kan söka en eller flera kurser och välja till exempel svenska, matematik, engelska eller samhällskunskap. Det finns även estetiska kurser i dans, bild eller musik. En kurs i Bliss finns också för dig som behöver det. Gymnasial särvux för dig som saknar kunskaper på gymnasial nivå. Kurspoäng: SVBSVE51 200, Lärvux Svenska som andraspråk 1 En kurs för dig som vill lära dig: Att samtala och diskutera, uttrycka känslor och idéer. Hur du talar för att andra ska förstå. Att lyssna och förstå vad andra uttrycker. Att berätta muntligt för andra med hjälp av stödord och bilder. Nya svenska ord och hur de uttalas och stavas. Att skriva olika typer av texter. Att läsa skönlitteratur och kunna berätta om det du har läst. Att söka och värdera information. Olika sätt att lära in det svenska språket. Kurspoäng: SVOSVE51 200, Lärvux 18 Kurser på gymnasial nivå Kurser på gymnasial nivå 19

11 Engelska 1 En kurs för dig som vill lära dig att: Förstå och tala engelska i vardagliga situationer. Läsa och förstå enkla engelska texter. Skriva enkla engelska texter som andra kan läsa. Berätta på engelska för andra om det du läst eller upplevt. Hitta och använda information på engelska genom internet. Förstå information och meddelanden, till exempel skyltar och reklam. Uttala, stava ord och använda rätt grammatik. Matematik 1 En kurs för dig som vill lära dig att: Addera, subtrahera, multiplicera och dividera. Lösa matematiska tal med huvudräkning, miniräknare eller annat hjälpmedel. Bedöma rimlighet vid uppskattningar och beräkningar. Förstå ekvationer och vad likhetstecknet betyder. Förstå olika geometriska former till exempel rektangel, cirkel och klot. Mäta, uppskatta och jämföra längd, vikt, volym, temperatur, omkrets och area. Uppskatta och mäta tid och tidsskillnader. Räkna och förstå procent. Läsa tabeller och diagram. Lösa matematiska problem i vardags- och yrkeslivet. Kurspoäng: MAMMAT51 100, Lärvux Kurspoäng: ENSENG Samhällskunskap 1 En kurs för dig som vill lära dig om: Demokrati och politik och hur det svenska samhället fungerar. Dina möjligheter att påverka politiska beslut. Dina rättigheter och skyldigheter i arbets- och samhällsliv. Mänskliga rättigheter och hur de påverkar dig och övriga i samhället. Konventionen om barns rättigheter. Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Privatekonomi, till exempel inkomster, utgifter, tillgångar, skulder och krediter. Kurspoäng: SALSAM Kurser på gymnasial nivå Kurser på gymnasial nivå 21

12 Naturkunskap 1 En kurs för dig som vill lära dig: Om växter och djur och sambanden i naturen. Om energianvändning, klimatpåverkan och ekosystem. Om hållbar utveckling, till exempel när det gäller konsumtion. Om hur människokroppen är uppbyggd och hur den fungerar. Om människors sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa. Kurspoäng: NANNAT51 50 Geografi 1 En kurs för dig som vill lära dig: Använda karta för att lära dig om världsdelarnas länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter. Om olika naturresurser och deras betydelse för människor och djur. Om orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen. Om klimatförändringar och vilka konsekvenser de kan få i olika delar av världen. Om hållbar utveckling och vad det betyder. Kurspoäng: GEGGEO Människan En kurs för dig som vill lära dig om: Hur olika kulturer påverkar människors livsvillkor och vardag. Hur du kan bemöta människor i olika sociala sammanhang. Demokratiska normer och värderingar, till exempel mänskliga rättigheter, barnkonventionen och socialtjänstlagen. Olika sociala verksamheter i din närmiljö, till exempel genom att besöka kyrkor, bostadsområden och föreningar. Kurspoäng: MNNMAN5 100 Lärvux 22 Kurser på gymnasial nivå Kurser på gymnasial nivå 23

13 Hälsa 1 En kurs för dig som vill lära dig om: Hälsa och ohälsa. Samhällets mål för en god hälsa för hela befolkningen. Människans livsvillkor och levnadsvanor och hur de påverkar hälsan, till exempel kost, fysisk aktivitet och sociala relationer. Olika aktiviteter som är bra för hälsan. Kurspoäng: HASHAL Hemkunskap 1 En kurs för dig som vill lära dig: Hur du följer en instruktion eller ett recept. Hur du kan använda redskap och teknisk utrustning på ett säkert sätt. Om förvaring och hantering av hushållets varor och produkter. Om matens betydelse för hälsan. Olika boendeformer och hur du skaffar en bostad. Om hygien samt rengöring och städning av bostaden. Tvätt och skötsel av kläder. Om försäkringar och deras betydelse. Hur du planerar och organiserar din egen ekonomi. Att handla i butik och att handla på internet. Hur lån, krediter och abonnemang fungerar. Hur du kan jämföra olika varor utifrån ekonomi och hållbar utveckling. Kurspoäng: HEOHEM Kurser på gymnasial nivå Kurser på gymnasial nivå 25

14 Data- och digital kompetens En kurs för dig som vill lära dig: Hur du kan göra bankärenden, deklararera, skaffa dig e-legitimation och hantera inloggningsuppgifter. Om sociala medier, till exempel Facebook och Twitter och hur du kan använda dessa på ett säkert sätt. Olika metoder för att söka information på internet och förhålla dig kritisk till den. Olika program för kommunikation, texthantering, bildbehandling och layout. Olika tekniska plattformar, till exempel datorer, surfplattor och mobiltelefoner. Hur de är uppbyggda, fungerar och används. Etiska frågor, lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö. Kurspoäng: INMDIG5 100 Fotografisk bild 1 En kurs för dig som vill lära dig: Hur en idé eller ett budskap kan förmedlas i en fotografisk bild. Kamerateknik vid fotografering av olika motiv. Hur du kan bearbeta dina bilder i olika dataprogram. Kopiering, bildredigering och olika sätt att visa bilder. Olika sätt att undersöka och diskutera fotografiska bilder. Vad det finns för lagar och andra bestämmelser om hur du får använda fotografiska bilder. Kurspoäng: FOAFOT Trafikkunskap 1 En kurs för dig som vill lära dig om: Olika trafikmiljöer och trafiksituationer. Trafikregler för fotgängare, cyklister och förare av motorfordon. Vad som krävs för att ta körkort. Risker i trafiken i samband med alkohol och andra droger. Hur trafikens påverkar miljön. På kursen har du också möjlighet att: Ta förarbevis för moped. Ta traktorkort. Få hjälp med körkortsteori. Få hjälp med AM-körkortsteori (EU-moped). Kurspoäng: SALTRA Kurser på gymnasial nivå Kurser på gymnasial nivå 27

15 Dans 1 En kurs för dig som vill lära dig mer om: Hur man kan använda dansen som uttrycksmedel. Att dansa själv och tillsammans med andra. Olika typer av dans och hur de skiljer sig åt. Att improvisera dans- och rörelseövningar till musik. Dans i olika tider och i olika delar av världen. Vanliga ord och begrepp inom dansen. Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet inom dans. Kursen ges på Balettakademin, Gamlestadsvägen 14. Kurspoäng: DABDAN Musik 1 En kurs för dig som vill: Spela och sjunga tillsammans med andra. Lära känna olika instrument och rytmer. Improvisera rytm- och rörelseövningar. Träna din röst på olika sätt. Kurspoäng: MUKMUS Bild 1 En kurs för dig som vill lära dig: Olika tekniker inom bild och form genom teckning, måleri, collage, foto, skulptur, komposition och färglära. Hur bilder kan användas på olika sätt och i olika sammanhang. Att tolka och samtala om olika typer av bild och form. 28 Kurser på gymnasial nivå Kurspoäng: BIBBIL Kurser på gymnasial nivå 29

16 Yrkesinriktade kurser Inom särvux kan du också söka kurser inom olika yrkesområden. Då varvar du studier i skolan med praktik på en arbetsplats. På praktiken får du möjlighet att pröva på att arbeta med det som du har läst om. Utbildningen kan läsas på heltid eller deltid utifrån dina behov och tidigare erfarenheter. Utbildningstiden kan variera beroende på vilka kurser du ska läsa. Målet är att du ska öka dina möjligheter att hitta ett arbete som intresserar dig och passar dig som person. Kurser som kan ingå i utbildningen finns inom gymnasiesärskolans olika nationella program. För dig som har förutsättningar och förmåga finns en möjlighet att pröva mot reguljära gymnasiekurser. Det finns även möjlighet att gå en yrkesinriktad utbildning som lärling. Då lär du dig det mesta av kursernas innehåll på en arbetsplats. Någon dag i veckan är du också i skolan. Kompetensutveckling Kompetensutveckling kan du söka om du har ett arbete och vill utvecklas på din arbetsplats. Tillsammans med dig och din arbetsgivare eller handledare pratar vi om vad du behöver lära dig. Det kan vara sådant som gör att du trivs bättre på ditt arbete eller något du behöver lära dig för att få prova nya arbetsuppgifter. Kursinnehåll och tid kan variera. De dagar du inte är i skolan arbetar du som vanligt på din arbetsplats. Ansökan gör du vid ett personligt besök på studievägledningen på Rosenlundsplatsen 2 eller vid ett bokat samtal hos särvuxteamet Tillsammans med din arbetsgivare och läraren på skolan planerar du dina studier. Innan du blir antagen till en yrkesinriktad utbildning får du gå en introduktionskurs på skolan under tre veckor för att se om utbildningen passar dig. Tillsammans med vägledare och lärare gör du då en individuell studieplan som beskriver vad du ska studera och hur du ska nå ditt mål. 30 Yrkesinriktade kurser Kompetensutveckling 31

17 Yrkesinriktad utbildning Park och miljö Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta inom området för park- och miljöskötsel. Du kan välja mellan två inriktningar: Skötsel av park- och utomhusmiljö. Källsortering, återvinning och inomhusmiljö. Kurslängd på heltid är planerad till 1 2 år. SÄPARK Yrkesinriktad utbildning Barn och fritid Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta med barn inom förskola, skola eller fritids- och föreningsverksamhet. Du kan välja mellan tre inriktningar: Förskola. Skola. Fritid och föreningsverksamhet. Kurslängd på heltid är planerad till 1 2 år. SÄBARN, Lärvux Yrkesinriktad utbildning Fritid och friskvård Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta inom fritids- eller friskvårdsverksamhet. Kurslängd på heltid är planerad till 1 2 år. SÄFRISK Yrkesinriktad utbildning Vård och omsorg Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta inom vård och äldreomsorg. Kurslängd på heltid är planerad till 1 2 år. SÄOMV 32 Yrkesinriktade kurser Yrkesinriktade kurser 33

18 Yrkesinriktad utbildning Handel och lager Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta inom området handel. Du kan välja mellan två inriktningar: Butik. Lager. Kurslängd på heltid är planerad till 1 2 år. SÄHANLAG Yrkesinriktad utbildning Restaurang Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta inom restaurang, café eller storkök. Kurslängd på heltid är planerad till 1 2 år. SÄHOTRE Lärvux Yrkesinriktad utbildning Lokalvård Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta med städning och service i lokaler och på arbetsplatser. Kurslängd på heltid är planerad till 1år. SÄLOK Yrkesinriktad utbildning Teater, film och media Lärvux Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta med olika former av kultur till exempel inom film, teater eller inom tidningsbranschen. Kurslängd på heltid är planerad till 1 2 år. SÄTEA 34 Yrkesinriktade kurser Yrkesinriktade kurser 35

19 Godshantering Truck En kurs för dig som: Behöver körkort för truck i ditt arbete. Skulle vilja arbeta med att köra truck. Lärlingsutbildning inriktning fordonsvård Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta med inre och yttre bilvård. Det kan vara på en däckverkstad, rekonditioneringsfirma, bilverkstad, bussgarage eller liknande. Du behöver inte bestämma dig i förväg vilken typ av arbetsplats det skall vara utan det finns möjlighet att göra studiebesök och pröva på innan du bestämmer dig. En dag i veckan kommer du att vara på skolan och läsa vissa obligatoriska kurser som är viktiga för att du skall kunna vara delaktig på en arbetsplats. Den praktiska kunskapen om yrket kommer du att lära dig ute på din praktikplats. Kurslängd är planerad till 1 2 år. Du får lära dig om Hur trucken fungerar och hur den används. Service och underhåll av truck. Säkerhetskontroll. Körning, lastning, lossning och hantering av gods med hjälp av truck. Hur du beräknar av laststorlek och viktfördelning för truck. Säker hantering av gods, till exempel ömtåligt gods eller farligt gods. Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet. Skyddsutrustning, till exempel hjälm, skyddsskor och skyddsmask. Trafikregler för truck. Utbildningen sker på Stora Holm på Hisingen en dag/kväll per vecka. Du varvar teori med att praktiskt träna på att köra truck. Kursen avslutas med ett prov. Om du klarar provet får du körkort för truck. Kurslängd är planerad till cirka 20 veckor. Kurspoäng: GOHGOS5 100 SÄBIL 36 Yrkesinriktade kurser Yrkesinriktade kurser 37

20 Så hanterar vi dina personuppgifter Vuxenutbildningen hanterar de uppgifter som du lämnar i din ansökan enligt personuppgiftslagens bestämmelser. Vi registrerar och hanterar dina uppgifter i ett datasystem. Vi lämnar personuppgifterna till den skola som du ska studera på och till myndigheter som vi samverkar med. Uppgifterna används också för statistik. Du har rätt att få information om: Mer information om särvux Om du vill få ytterligare information kan du titta på Vuxenutbildningens hemsida På hemsidan kan du läsa mer om alla kurser som finns att söka på särvux. Klicka först på Skolor, utbildningar under rubriken Särvux och därefter på Kurskatalog. Under rubriken Skolform väljer du sedan Särvux. Där finns information om skolorna och vilka kurser som erbjuds. Du kan även skriva ut en ansökningsblankett där. På hemsidan får du veta hur du kan kontakta Vuxenutbildningen genom e-post eller telefon. Vilka uppgifter om dig vi behandlar. Varifrån vi har hämtat dessa uppgifter. Varför vi behöver dina personuppgifter. Vem vi lämnar uppgifterna till. Det är vuxenutbildningsnämnden som är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas på ett riktigt och lagligt sätt. Om du har frågor om hur vi använder dina uppgifter så kan du kontakta personuppgiftsombudet. Då skriver du ett brev till: Göteborgs Stad Vuxenutbildningen Personuppgiftsombudet Box Göteborg 38 39

21 Särvux Göteborgs Stad Vuxenutbildningen Studieinformation Måndag torsdag tel Övriga tider tel E-post: Post Box 5412, Göteborg. Besök Rosenlundsplatsen 2, plan 4. Spårvagn 1, 3, 6, 9 och 11. Hållplats Hagakyrkan eller Järntorget. Buss 60, hållplats Järntorget. Hemsida Göteborgs Stad Grafiska gruppen Foto: Mostphotos.com Tryck: Februari 2014

Lärvux 2015 2016 Träningsskola Grundläggande kurser Yrkesinriktade kurser Gymnasiekurser

Lärvux 2015 2016 Träningsskola Grundläggande kurser Yrkesinriktade kurser Gymnasiekurser Arbetsmarknad och vuxenutbildning Lärvux 2015 2016 Träningsskola Grundläggande kurser Yrkesinriktade kurser Gymnasiekurser www.goteborg.se/larvux Lärvux särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning

Läs mer

Aktuella mål i läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag

Aktuella mål i läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag Aktuella mål i läroplanen 11 Här hittar du olika hänvisningar till Läroplanens övergripande mål och centrala innehåll i olika ämnen som kan vara aktuella när man deltar i FIRST LEGO League ( FLL ). Det

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna. Utbildning på vuxnas villkor SÄRVUX. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Särskild utbildning för vuxna. Utbildning på vuxnas villkor SÄRVUX. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Särskild utbildning för vuxna Utbildning på vuxnas villkor 2012 SÄRVUX Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /SÄRVUX Katalog 2012 Välkommen till Vuxenutbildningen i Strängnäs! Vårt mål är att

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav LGR 11 Läroplanens kapitel 3 Kursplaner - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav Vad är detta? Grundskoleavdelningens utvecklingsprojekt Bedömning och betyg i Stockholm stad har sammanställt kursplanerna

Läs mer

Kontakt Lärvux. Besöksadress. Rektor Sven Fallgren sven.fallgren@vasteras.se. Lärare Kerstin Andersson kerstin.h.andersson@vasteras.

Kontakt Lärvux. Besöksadress. Rektor Sven Fallgren sven.fallgren@vasteras.se. Lärare Kerstin Andersson kerstin.h.andersson@vasteras. 2011-2012 1 Kontakt Lärvux Ring gärna eller skicka e-post om det är något du undrar över. Gå gärna in på vår hemsida: www.vasteras.se/frimanska/vux-larvux/larvux.shtml Besöksadress Lärvux, Frimanska Växhuset

Läs mer

Studierna vill ge dig möjlighet att bättre klara ARBETE. Du studerar I LUGN MILJÖ I LITEN GRUPP VID ETT ELLER FLERA TILLFÄLLEN PER VECKA

Studierna vill ge dig möjlighet att bättre klara ARBETE. Du studerar I LUGN MILJÖ I LITEN GRUPP VID ETT ELLER FLERA TILLFÄLLEN PER VECKA VIVA KOMVUX För dig som är över 20 år och behöver mera tid för att lära dig saker på grund av utvecklingsstörning, eller att du som vuxen fått en hjärnskada. Särvux bygger vidare på dina tidigare kunskaper

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna

Kort om särskild utbildning för vuxna LÄTTLÄST TILL ELEVEN Kort om särskild utbildning för vuxna FOTO: MICHAEL MCLAIN Till dig som vill läsa på särskild utbildning för vuxna Du som har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller hjärnskada

Läs mer

LGR 11 ÅK 1 3. The compact version Planeringstöd för lärare. Allan Eriksson, Bolidenskolan 4-9, Boliden www.lektion.se

LGR 11 ÅK 1 3. The compact version Planeringstöd för lärare. Allan Eriksson, Bolidenskolan 4-9, Boliden www.lektion.se LGR 11 ÅK 1 3 The compact version Planeringstöd för lärare Hej Kollega! Du som jobbar i årskurs 1-3 har o a många ämnen a hålla reda på. Det är inte ovanligt a en klasslärare har å a eller flera olika

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

C3L - Centrum för LivsLångt Lärande. Vuxenutbildningen i Tyresö KURSUTBUD. Hösten 2009. Sök före 31 maj! Ansök på www.c3l.se. Nyhet Yrkesvux!

C3L - Centrum för LivsLångt Lärande. Vuxenutbildningen i Tyresö KURSUTBUD. Hösten 2009. Sök före 31 maj! Ansök på www.c3l.se. Nyhet Yrkesvux! C3L - Centrum för LivsLångt Lärande Vuxenutbildningen i Tyresö Ansök på www.c3l.se KURSUTBUD Hösten 2009 Sök före 31 maj! Nyhet Yrkesvux! Information C3L Centrum för LivsLångt Lärande Bollmora Gårdsväg

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en Hösten 2014 Komvux på distans Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en personlig kurslärare som följer dig hela vägen. Alla lärare arbetar heltid med

Läs mer

Ett kunskapscenter för vuxna

Ett kunskapscenter för vuxna KUNSKAPSCENTER AB Ett kunskapscenter för vuxna Barnskötare Elevassistent Undersköterska Svenska som andraspråk Engelska Samhällskunskap Öppet hus på SweJa inför nya sökperioder se infoblad/hemsida: www.swejakc.se

Läs mer

Våren 2014. Information och kursutbud

Våren 2014. Information och kursutbud Våren 2014 Information och kursutbud Välkommen! I katalogen finner du kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Vilket är ditt mål med att studera? Behöver du hjälp inför ditt val, kontakta gärna en

Läs mer

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se 2010 Programguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län Gör ditt val på Skolor och program i Stockholms län! Frågor som rör din intagning 4 Inför gymnasievalet 4 Om gymnasieskolan 5 Om programmen 6 Hur

Läs mer

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 VIKTIG INFORMATION VÄLKOMMEN TILL KOMVUX DENNA KATALOG INNEHÅLLER: I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen

Läs mer

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2009/2010 Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Särvux SFI Uppdragsutbildning Allmän information Kostnader Undervisningen

Läs mer

Kommunal Vuxenutbildning

Kommunal Vuxenutbildning Kommunal Vuxenutbildning Centrum för Arbete och Studier Våren 2007 Expedition Välkommen till CAS! Gun Lindbäck Anita Nilsson 08-570 383 31 Rektor/Enhetschef Leif Östfeldt 08-570 381 56 070-413 04 81 leif.ostfeldt@varmdo.se

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga Kurskatalog Individuellt val läsåret 2011/2012 Ny upplaga 1 Översikt Information om antal poäng 4 Information till dig som går ES 4 Information till dig som går SE 4 Information till dig som går SP 4 Viktig

Läs mer

2015/2016 KURS PROGRAM

2015/2016 KURS PROGRAM 2015/2016 KURS PROGRAM Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Svenska för invandrare sid 5 Särskild utbildning för vuxna sid 6 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasial

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Vellinge Lärcenter Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Innehåll 2011/12

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 Välkommen till Komvux I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen i Malmö. Det finns mycket att välja

Läs mer