Särvux Träningsskola. Grundläggande kurser. Yrkesinriktade kurser. Gymnasiekurser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Särvux 2014 2015. Träningsskola. Grundläggande kurser. Yrkesinriktade kurser. Gymnasiekurser"

Transkript

1 Särvux Träningsskola Grundläggande kurser Yrkesinriktade kurser Gymnasiekurser

2 Att studera på särvux Vi erbjuder dig utbildning med hög kvalitet och som utgår från dina förutsättningar. Tillsammans med vägledare och lärare gör du en egen studieplanering utifrån dina behov och tidigare kunskaper. För dig som har annat modersmål än svenska finns kurser i svenska som andraspråk. Undervisningen på särvux sker i små grupper och i lugn takt. På kurserna får du betyg eller intyg. Utbildningen kostar ingenting. Ibland får du betala för böcker, kopior eller arbetskläder. Särvux särskild utbildning för vuxna Särvux (särskild utbildning för vuxna) är en skolform för dig som: Har fyllt 20 år. Har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Din ekonomi när du studerar Om du har ersättning från Försäkringskassan är det viktigt att du kontaktar din handläggare och planerar din ekonomi innan du börjar studera på särvux. Om du inte har bidrag eller ersättning, kan du i vissa fall söka ersättning från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Det gäller också om du tar ledigt från arbetet för att studera och får ett löneavdrag. Skolan hjälper dig att göra en ansökan. Du kan ansöka till Särvux om du: Vill lära dig mer för att klara dig bättre i samhällslivet. Vill utveckla dina kunskaper för att klara dig bättre i arbetslivet. Särvuxkurser finns på tre olika nivåer: Grundläggande särvux motsvarande träningsskolan. Grundläggande särvux motsvarande grundsärskolan. Gymnasial särvux motsvarande gymnasiesärskolans nationella program. 2 3

3 Ansökan Studium Lärvux Här kan du studera på särvux Studium Lärvux Adress: Styrmansgatan 21 Hållplats: Kaptensgatan Telefon: / Webb: På Lärvux kan du studera kurser som motsvarar träningssärskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Lärvux erbjuder också yrkesinriktade kurser från gymnasiesärskolans hotell- och restaurangprogram. Särvux Adress: Örngatan 6, ingång B Hållplats: Redbergsplatsen Telefon: Webb: Särvux På kan du studera kurser som motsvarar grundsärskolan och gymnasiesärskolan. erbjuder också yrkesinriktade kurser inom flera olika yrkesområden. Du kan ansöka till särvux genom att göra ett besök på Vuxenutbildningen på Rosenlundsplatsen 2, plan 4. Där kan du tillsammans med vägledare planera dina studier och fylla i en ansökan. För att få bästa hjälp kan du besöka oss: Onsdagar klockan Torsdagar klockan Du kan också fylla i och skicka in ansökningsblanketten som finns i katalogen eller på Vuxenutbildningens hemsida Du skickar din ansökan till: Vuxenutbildningen Särvux Box Göteborg Tillsammans med din ansökan ska du bifoga betyg eller intyg från tidigare studier. För att bli antagen till en kurs ska du sakna de kunskaper som kursen ger. Om du inte studerat på särvux tidigare, så blir du kallad till ett samtal innan du får veta om du kan få en plats på skolan eller inte. Vid det samtalet får du veta mer om särvux och du får berätta lite om dig själv. Ansökningsperioder 6 mars till 9 maj om du vill börja studera i augusti juli till 5 september om du vill börja studera i oktober september till 31 oktober om du vill börja studera i januari november till 30 januari om du vill börja studera i mars

4 Språk och kommunikation En kurs för dig som behöver träna mer på: Hur du samspelar och samtalar med andra människor. Hur språket används i olika sammanhang och miljöer. Hur du kan uttrycka tankar och känslor med kroppsspråk, tecken eller tal. Hur språket är uppbyggt och om olika hjälpmedel för kommunikation. Engelska i till exempel musik och filmer. Att skriva för hand eller på dator, till exempel ditt namn. Anmälningskod Kurstid Skola SGRSPR7 Individuell Lärvux Kurser på träningsskolenivå Grundläggande särvux på träningsnivå är för dig som tidigare har läst inom träningsskolan. Du kan välja mellan kurserna Språk och kommunikation, Individ och samhälle eller Natur och miljö. Grundläggande särvux för dig som saknar kunskaper på grundläggande nivå. Individ och samhälle En kurs för dig som vill lära mer om: Bakning och matlagning. Sköta hygien, tvätta kläder och städa. Samband mellan mat och hälsa. Privatekonomi. Hur återvinning fungerar. Redskap, verktyg och teknisk utrustning som används i bostaden. Olika religioner. Hur du kan söka information om vad som händer i närsamhället. Fritids- och kulturutbud i närsamhället. Hur reklamen påverkar oss. Anmälningskod Kurstid Skola SGRIND7 Individuell Lärvux 6 Kurser på träningsskolenivå Kurser på träningsskolenivå 7

5 Natur och miljö En kurs för dig som vill lära dig mer om: Människa, djur och natur. Kroppen, kärlek, relationer och sexualitet. Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Tid och olika tidsbegrepp, till exempel dygn, vecka, år, dåtid och framtid. Hur du orienterar dig i din närmiljö och din omvärld. Verkligheten genom bild, foto och film. Hur föremål kan jämföras och sorteras och upplevas. Sedlar, mynt och pengars användning. De fyra räknesätten i praktiska situationer. Hur vardagliga tekniska föremål fungerar. Kurser på grundläggande nivå Grundläggande särvux är för dig som tidigare har läst på gymnasiesärskolans individuella program och vill fortsätta att lära dig inom olika kunskapsområden. Du kan söka till en eller flera kurser och välja till exempel svenska, matematik, engelska eller hemkunskap. Om du har ett annat modersmål än svenska finns det möjlighet att läsa svenska som andraspråk. Det finns en kurs i Bliss för dig som behöver det. Grundläggande särvux för dig som saknar kunskaper på grundläggande nivå. Anmälningskod Kurstid Skola SGRNAT7 Individuell Lärvux 8 Kurser på träningsskolenivå Kurser på grundläggande nivå 9

6 Svenska En kurs för dig som vill bli bättre på att: Tala och lyssna. Läsa och skriva. Samtala och diskutera. Uttrycka känslor, tankar och idéer. Förstå vad andra uttrycker. Använda hjälpmedel för att skriva och hämta information. Svenska som andraspråk En kurs för dig som vill bli bättre på att: Tala och lyssna. Läsa och skriva. Samtala och diskutera. Uttrycka känslor, tankar och idéer. Förstå vad andra uttrycker. Använda hjälpmedel för att skriva och hämta information. SGRSVE7, Lärvux SGRSVA7, Lärvux Svenska läs och skriv En kurs för dig som vill bli bättre på att: Läsa texter och samtala om innehåll. Skriva olika typer av texter för hand och med dator. Att stava och använda skiljetecken. Använda digitala kommunikationsredskap. SGRSVEV Lärvux Svenska som andraspråk läs och skriv En kurs för dig som vill bli bättre på att: Läsa texter och samtala om innehåll. Skriva olika typer av texter för hand och med dator. Att stava och använda skiljetecken. Använda digitala kommunikationsredskap. SGRSVAV Lärvux 10 Kurser på grundläggande nivå Kurser på grundläggande nivå 11

7 Matematik En kurs för dig som vill bli bättre på: De fyra räknesätten. Att lösa matematiska problem med huvudräkning, skriftliga metoder och minräknare. Att använda tal i decimal- och bråkform. Läsa och förstå tabeller och diagram. Geometri, till exempel form, längd, bredd och höjd, mätning och uppskattning av längd, volym och massa. Hur du räknar procent och hur det används i vardagen. SGRMAT7 Matematik tid och pengar En kurs för dig som behöver träna på att: Förstå tid och olika tidsbegrepp. Mäta och uttrycka tid, till exempel med klocka. Förstå pengars värde och hur pengar kan växlas. SGRMATV, Lärvux Lärvux Engelska En kurs för dig som vill bli bättre på att: Tala engelska i vardagliga situationer. Använda engelska ord och uttryck. Läsa och skriva engelska texter. Förstå hur människor lever i länder där man pratar engelska. SGRENG7, Lärvux Engelska tala engelska En kurs för dig som vill bli bättre på att: Samtala om vardagliga ämnen på engelska. Ställa frågor på engelska om något du vill veta. Informera om något på engelska. SGRENGU Lärvux 12 Kurser på grundläggande nivå Kurser på grundläggande nivå 13

8 Hemkunskap Mat, måltider och hälsa En kurs för dig som vill lära dig: Att följa recept och instruktioner när du lagar mat och bakar. Att använda olika redskap i köket. Att använda teknisk utrustning på ett säkert sätt vid till exempel bakning, matlagning eller när du städar. Om hygien och rengöring i köket och hur du förvarar livsmedel. Om kroppens behov av energi och näring och hur måltider kan komponeras efter olika behov. Hur mat och rörelse påverkar din kropp och din hälsa. Hem- och konsumentkunskap En kurs för dig som vill lära mer om: Att följa recept och instruktioner när du lagar mat och bakar. Hur mat och rörelse påverkar din kropp och din hälsa. Hur du tvättar kläder och städar. Hur man kan dela på arbetet i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv. Hur du beräknar kostnader för boende, mat och fritid. Dina rättigheter och skyldigheter som konsument. Att jämföra produkter utifrån kvalitet och miljömärkning. Att handla över internet, låna pengar, handla på kredit och teckna abonnemang. Hur reklam och medier påverkar dina och andras val som konsument. Att jämföra produkter utifrån kvalitet och miljömärkning. SGRHEMU Samhällskunskap En kurs för dig som vill lära dig mer om: Grundläggande mänskliga rättigheter alla människors lika värde. Demokrati och politik. Hur det svenska samhället fungerar. Lagar och regler konsekvenser av egna och andras handlingar. Dina rättigheter och skyldigheter i samhället. Hur människor lever och arbetar i olika länder. Hur reklam och tidningar påverkar oss. Hur miljön påverkas av vårt sätt att leva. Lärvux SGRHEM7, Lärvux SGRSAM7 14 Kurser på grundläggande nivå Kurser på grundläggande nivå 15

9 Biologi Kropp och hälsa En kurs för dig som vill lära dig mer om: Människokroppens organ. Smittspridning, infektioner och förebyggande hälsovård. Hur hälsan påverkas av kost, motion och sömn och droger. Sexualitet, jämställdhet, relationer, kärlek, preventivmedel och ansvar. SGRBIOV Geografi En kurs för dig som vill lära dig: Att använda olika kartor till exempel världskartan och jordgloben. Om jordens olika klimat och växtzoner och hur det påverkar människan. Om hållbar utveckling och om hur dina val i vardagen kan påverka miljön. Religion En kurs för dig som vill lära dig om: Religioner och andra livsåskådningar och hur det påverkar samhället. Viktiga livsfrågor, till exempel identitet, livsstil, könsroller, relationer och kärlek. Etik, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet. SGRREL7 Historia En kurs för dig som vill lära dig om: Historiska personer, händelser och tidsperioder i Sverige från forntid till nutid. Hur krig, förtryck och folkmord påverkar människor och stater. Människors levnadsförhållanden under olika tider i olika delar av världen. SGRGEO7 SGRHIS7 16 Kurser på grundläggande nivå Kurser på grundläggande nivå 17

10 Svenska 1 En kurs för dig som vill bli bättre på att: Samtala och diskutera, uttrycka känslor, tankar och idéer. Hur du talar för att andra ska förstå. Skriva texter och stava rätt. Använda olika hjälpmedel för stavning och ordförståelse. Olika sätt att läsa för att förstå och tolka texter. Söka och värdera information på olika sätt. Olika sätt för att komma ihåg det du lär dig, till exempel genom tankekarta. Läsa skönlitteratur och kunna berätta om det du har läst. Kurser på gymnasial nivå Gymnasial särvux är för dig som vill och har förutsättningar att studera fristående kurser som finns inom gymnasiesärskolans nationella program. Du kan söka en eller flera kurser och välja till exempel svenska, matematik, engelska eller samhällskunskap. Det finns även estetiska kurser i dans, bild eller musik. En kurs i Bliss finns också för dig som behöver det. Gymnasial särvux för dig som saknar kunskaper på gymnasial nivå. Kurspoäng: SVBSVE51 200, Lärvux Svenska som andraspråk 1 En kurs för dig som vill lära dig: Att samtala och diskutera, uttrycka känslor och idéer. Hur du talar för att andra ska förstå. Att lyssna och förstå vad andra uttrycker. Att berätta muntligt för andra med hjälp av stödord och bilder. Nya svenska ord och hur de uttalas och stavas. Att skriva olika typer av texter. Att läsa skönlitteratur och kunna berätta om det du har läst. Att söka och värdera information. Olika sätt att lära in det svenska språket. Kurspoäng: SVOSVE51 200, Lärvux 18 Kurser på gymnasial nivå Kurser på gymnasial nivå 19

11 Engelska 1 En kurs för dig som vill lära dig att: Förstå och tala engelska i vardagliga situationer. Läsa och förstå enkla engelska texter. Skriva enkla engelska texter som andra kan läsa. Berätta på engelska för andra om det du läst eller upplevt. Hitta och använda information på engelska genom internet. Förstå information och meddelanden, till exempel skyltar och reklam. Uttala, stava ord och använda rätt grammatik. Matematik 1 En kurs för dig som vill lära dig att: Addera, subtrahera, multiplicera och dividera. Lösa matematiska tal med huvudräkning, miniräknare eller annat hjälpmedel. Bedöma rimlighet vid uppskattningar och beräkningar. Förstå ekvationer och vad likhetstecknet betyder. Förstå olika geometriska former till exempel rektangel, cirkel och klot. Mäta, uppskatta och jämföra längd, vikt, volym, temperatur, omkrets och area. Uppskatta och mäta tid och tidsskillnader. Räkna och förstå procent. Läsa tabeller och diagram. Lösa matematiska problem i vardags- och yrkeslivet. Kurspoäng: MAMMAT51 100, Lärvux Kurspoäng: ENSENG Samhällskunskap 1 En kurs för dig som vill lära dig om: Demokrati och politik och hur det svenska samhället fungerar. Dina möjligheter att påverka politiska beslut. Dina rättigheter och skyldigheter i arbets- och samhällsliv. Mänskliga rättigheter och hur de påverkar dig och övriga i samhället. Konventionen om barns rättigheter. Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Privatekonomi, till exempel inkomster, utgifter, tillgångar, skulder och krediter. Kurspoäng: SALSAM Kurser på gymnasial nivå Kurser på gymnasial nivå 21

12 Naturkunskap 1 En kurs för dig som vill lära dig: Om växter och djur och sambanden i naturen. Om energianvändning, klimatpåverkan och ekosystem. Om hållbar utveckling, till exempel när det gäller konsumtion. Om hur människokroppen är uppbyggd och hur den fungerar. Om människors sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa. Kurspoäng: NANNAT51 50 Geografi 1 En kurs för dig som vill lära dig: Använda karta för att lära dig om världsdelarnas länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter. Om olika naturresurser och deras betydelse för människor och djur. Om orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen. Om klimatförändringar och vilka konsekvenser de kan få i olika delar av världen. Om hållbar utveckling och vad det betyder. Kurspoäng: GEGGEO Människan En kurs för dig som vill lära dig om: Hur olika kulturer påverkar människors livsvillkor och vardag. Hur du kan bemöta människor i olika sociala sammanhang. Demokratiska normer och värderingar, till exempel mänskliga rättigheter, barnkonventionen och socialtjänstlagen. Olika sociala verksamheter i din närmiljö, till exempel genom att besöka kyrkor, bostadsområden och föreningar. Kurspoäng: MNNMAN5 100 Lärvux 22 Kurser på gymnasial nivå Kurser på gymnasial nivå 23

13 Hälsa 1 En kurs för dig som vill lära dig om: Hälsa och ohälsa. Samhällets mål för en god hälsa för hela befolkningen. Människans livsvillkor och levnadsvanor och hur de påverkar hälsan, till exempel kost, fysisk aktivitet och sociala relationer. Olika aktiviteter som är bra för hälsan. Kurspoäng: HASHAL Hemkunskap 1 En kurs för dig som vill lära dig: Hur du följer en instruktion eller ett recept. Hur du kan använda redskap och teknisk utrustning på ett säkert sätt. Om förvaring och hantering av hushållets varor och produkter. Om matens betydelse för hälsan. Olika boendeformer och hur du skaffar en bostad. Om hygien samt rengöring och städning av bostaden. Tvätt och skötsel av kläder. Om försäkringar och deras betydelse. Hur du planerar och organiserar din egen ekonomi. Att handla i butik och att handla på internet. Hur lån, krediter och abonnemang fungerar. Hur du kan jämföra olika varor utifrån ekonomi och hållbar utveckling. Kurspoäng: HEOHEM Kurser på gymnasial nivå Kurser på gymnasial nivå 25

14 Data- och digital kompetens En kurs för dig som vill lära dig: Hur du kan göra bankärenden, deklararera, skaffa dig e-legitimation och hantera inloggningsuppgifter. Om sociala medier, till exempel Facebook och Twitter och hur du kan använda dessa på ett säkert sätt. Olika metoder för att söka information på internet och förhålla dig kritisk till den. Olika program för kommunikation, texthantering, bildbehandling och layout. Olika tekniska plattformar, till exempel datorer, surfplattor och mobiltelefoner. Hur de är uppbyggda, fungerar och används. Etiska frågor, lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö. Kurspoäng: INMDIG5 100 Fotografisk bild 1 En kurs för dig som vill lära dig: Hur en idé eller ett budskap kan förmedlas i en fotografisk bild. Kamerateknik vid fotografering av olika motiv. Hur du kan bearbeta dina bilder i olika dataprogram. Kopiering, bildredigering och olika sätt att visa bilder. Olika sätt att undersöka och diskutera fotografiska bilder. Vad det finns för lagar och andra bestämmelser om hur du får använda fotografiska bilder. Kurspoäng: FOAFOT Trafikkunskap 1 En kurs för dig som vill lära dig om: Olika trafikmiljöer och trafiksituationer. Trafikregler för fotgängare, cyklister och förare av motorfordon. Vad som krävs för att ta körkort. Risker i trafiken i samband med alkohol och andra droger. Hur trafikens påverkar miljön. På kursen har du också möjlighet att: Ta förarbevis för moped. Ta traktorkort. Få hjälp med körkortsteori. Få hjälp med AM-körkortsteori (EU-moped). Kurspoäng: SALTRA Kurser på gymnasial nivå Kurser på gymnasial nivå 27

15 Dans 1 En kurs för dig som vill lära dig mer om: Hur man kan använda dansen som uttrycksmedel. Att dansa själv och tillsammans med andra. Olika typer av dans och hur de skiljer sig åt. Att improvisera dans- och rörelseövningar till musik. Dans i olika tider och i olika delar av världen. Vanliga ord och begrepp inom dansen. Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet inom dans. Kursen ges på Balettakademin, Gamlestadsvägen 14. Kurspoäng: DABDAN Musik 1 En kurs för dig som vill: Spela och sjunga tillsammans med andra. Lära känna olika instrument och rytmer. Improvisera rytm- och rörelseövningar. Träna din röst på olika sätt. Kurspoäng: MUKMUS Bild 1 En kurs för dig som vill lära dig: Olika tekniker inom bild och form genom teckning, måleri, collage, foto, skulptur, komposition och färglära. Hur bilder kan användas på olika sätt och i olika sammanhang. Att tolka och samtala om olika typer av bild och form. 28 Kurser på gymnasial nivå Kurspoäng: BIBBIL Kurser på gymnasial nivå 29

16 Yrkesinriktade kurser Inom särvux kan du också söka kurser inom olika yrkesområden. Då varvar du studier i skolan med praktik på en arbetsplats. På praktiken får du möjlighet att pröva på att arbeta med det som du har läst om. Utbildningen kan läsas på heltid eller deltid utifrån dina behov och tidigare erfarenheter. Utbildningstiden kan variera beroende på vilka kurser du ska läsa. Målet är att du ska öka dina möjligheter att hitta ett arbete som intresserar dig och passar dig som person. Kurser som kan ingå i utbildningen finns inom gymnasiesärskolans olika nationella program. För dig som har förutsättningar och förmåga finns en möjlighet att pröva mot reguljära gymnasiekurser. Det finns även möjlighet att gå en yrkesinriktad utbildning som lärling. Då lär du dig det mesta av kursernas innehåll på en arbetsplats. Någon dag i veckan är du också i skolan. Kompetensutveckling Kompetensutveckling kan du söka om du har ett arbete och vill utvecklas på din arbetsplats. Tillsammans med dig och din arbetsgivare eller handledare pratar vi om vad du behöver lära dig. Det kan vara sådant som gör att du trivs bättre på ditt arbete eller något du behöver lära dig för att få prova nya arbetsuppgifter. Kursinnehåll och tid kan variera. De dagar du inte är i skolan arbetar du som vanligt på din arbetsplats. Ansökan gör du vid ett personligt besök på studievägledningen på Rosenlundsplatsen 2 eller vid ett bokat samtal hos särvuxteamet Tillsammans med din arbetsgivare och läraren på skolan planerar du dina studier. Innan du blir antagen till en yrkesinriktad utbildning får du gå en introduktionskurs på skolan under tre veckor för att se om utbildningen passar dig. Tillsammans med vägledare och lärare gör du då en individuell studieplan som beskriver vad du ska studera och hur du ska nå ditt mål. 30 Yrkesinriktade kurser Kompetensutveckling 31

17 Yrkesinriktad utbildning Park och miljö Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta inom området för park- och miljöskötsel. Du kan välja mellan två inriktningar: Skötsel av park- och utomhusmiljö. Källsortering, återvinning och inomhusmiljö. Kurslängd på heltid är planerad till 1 2 år. SÄPARK Yrkesinriktad utbildning Barn och fritid Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta med barn inom förskola, skola eller fritids- och föreningsverksamhet. Du kan välja mellan tre inriktningar: Förskola. Skola. Fritid och föreningsverksamhet. Kurslängd på heltid är planerad till 1 2 år. SÄBARN, Lärvux Yrkesinriktad utbildning Fritid och friskvård Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta inom fritids- eller friskvårdsverksamhet. Kurslängd på heltid är planerad till 1 2 år. SÄFRISK Yrkesinriktad utbildning Vård och omsorg Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta inom vård och äldreomsorg. Kurslängd på heltid är planerad till 1 2 år. SÄOMV 32 Yrkesinriktade kurser Yrkesinriktade kurser 33

18 Yrkesinriktad utbildning Handel och lager Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta inom området handel. Du kan välja mellan två inriktningar: Butik. Lager. Kurslängd på heltid är planerad till 1 2 år. SÄHANLAG Yrkesinriktad utbildning Restaurang Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta inom restaurang, café eller storkök. Kurslängd på heltid är planerad till 1 2 år. SÄHOTRE Lärvux Yrkesinriktad utbildning Lokalvård Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta med städning och service i lokaler och på arbetsplatser. Kurslängd på heltid är planerad till 1år. SÄLOK Yrkesinriktad utbildning Teater, film och media Lärvux Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta med olika former av kultur till exempel inom film, teater eller inom tidningsbranschen. Kurslängd på heltid är planerad till 1 2 år. SÄTEA 34 Yrkesinriktade kurser Yrkesinriktade kurser 35

19 Godshantering Truck En kurs för dig som: Behöver körkort för truck i ditt arbete. Skulle vilja arbeta med att köra truck. Lärlingsutbildning inriktning fordonsvård Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta med inre och yttre bilvård. Det kan vara på en däckverkstad, rekonditioneringsfirma, bilverkstad, bussgarage eller liknande. Du behöver inte bestämma dig i förväg vilken typ av arbetsplats det skall vara utan det finns möjlighet att göra studiebesök och pröva på innan du bestämmer dig. En dag i veckan kommer du att vara på skolan och läsa vissa obligatoriska kurser som är viktiga för att du skall kunna vara delaktig på en arbetsplats. Den praktiska kunskapen om yrket kommer du att lära dig ute på din praktikplats. Kurslängd är planerad till 1 2 år. Du får lära dig om Hur trucken fungerar och hur den används. Service och underhåll av truck. Säkerhetskontroll. Körning, lastning, lossning och hantering av gods med hjälp av truck. Hur du beräknar av laststorlek och viktfördelning för truck. Säker hantering av gods, till exempel ömtåligt gods eller farligt gods. Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet. Skyddsutrustning, till exempel hjälm, skyddsskor och skyddsmask. Trafikregler för truck. Utbildningen sker på Stora Holm på Hisingen en dag/kväll per vecka. Du varvar teori med att praktiskt träna på att köra truck. Kursen avslutas med ett prov. Om du klarar provet får du körkort för truck. Kurslängd är planerad till cirka 20 veckor. Kurspoäng: GOHGOS5 100 SÄBIL 36 Yrkesinriktade kurser Yrkesinriktade kurser 37

20 Så hanterar vi dina personuppgifter Vuxenutbildningen hanterar de uppgifter som du lämnar i din ansökan enligt personuppgiftslagens bestämmelser. Vi registrerar och hanterar dina uppgifter i ett datasystem. Vi lämnar personuppgifterna till den skola som du ska studera på och till myndigheter som vi samverkar med. Uppgifterna används också för statistik. Du har rätt att få information om: Mer information om särvux Om du vill få ytterligare information kan du titta på Vuxenutbildningens hemsida På hemsidan kan du läsa mer om alla kurser som finns att söka på särvux. Klicka först på Skolor, utbildningar under rubriken Särvux och därefter på Kurskatalog. Under rubriken Skolform väljer du sedan Särvux. Där finns information om skolorna och vilka kurser som erbjuds. Du kan även skriva ut en ansökningsblankett där. På hemsidan får du veta hur du kan kontakta Vuxenutbildningen genom e-post eller telefon. Vilka uppgifter om dig vi behandlar. Varifrån vi har hämtat dessa uppgifter. Varför vi behöver dina personuppgifter. Vem vi lämnar uppgifterna till. Det är vuxenutbildningsnämnden som är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas på ett riktigt och lagligt sätt. Om du har frågor om hur vi använder dina uppgifter så kan du kontakta personuppgiftsombudet. Då skriver du ett brev till: Göteborgs Stad Vuxenutbildningen Personuppgiftsombudet Box Göteborg 38 39

21 Särvux Göteborgs Stad Vuxenutbildningen Studieinformation Måndag torsdag tel Övriga tider tel E-post: Post Box 5412, Göteborg. Besök Rosenlundsplatsen 2, plan 4. Spårvagn 1, 3, 6, 9 och 11. Hållplats Hagakyrkan eller Järntorget. Buss 60, hållplats Järntorget. Hemsida Göteborgs Stad Grafiska gruppen Foto: Mostphotos.com Tryck: Februari 2014

Lärvux 2015 2016 Träningsskola Grundläggande kurser Yrkesinriktade kurser Gymnasiekurser

Lärvux 2015 2016 Träningsskola Grundläggande kurser Yrkesinriktade kurser Gymnasiekurser Arbetsmarknad och vuxenutbildning Lärvux 2015 2016 Träningsskola Grundläggande kurser Yrkesinriktade kurser Gymnasiekurser www.goteborg.se/larvux Lärvux särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning

Läs mer

CAS-vuxenutbildning för dig

CAS-vuxenutbildning för dig SÄRVUX- värmdö CAS-vuxenutbildning för dig Särskild utbildning för vuxna Särvux Värmdö är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning

Läs mer

Det livslånga lärandet. Mattias Egebrink. Kurskatalog Lärvux

Det livslånga lärandet. Mattias Egebrink. Kurskatalog Lärvux Det livslånga lärandet Mattias Egebrink Kurskatalog Lärvux Är du nyfiken på att studera är du välkommen till oss för att diskutera dina önskemål. Vi finns i Komvux lokaler (hus C) på Korsängsgatan 12 i

Läs mer

SÄRVUX särskild utbildning för vuxna

SÄRVUX särskild utbildning för vuxna Komvux i Lund SÄRVUX särskild utbildning för vuxna 2014 Glimmervägen 12 www.lund.se/komvux Bli en del av kunskapens stad Komvux i Lund SÄRVUX - särskild utbildning för vuxna har en utvecklingsstörning

Läs mer

Utvecklas hela livet LÄRVUX. kurskatalog Uppsala. Kurser på grundläggande nivå Kurser på gymnasial nivå Yrkeskurser. www.vux.uppsala.

Utvecklas hela livet LÄRVUX. kurskatalog Uppsala. Kurser på grundläggande nivå Kurser på gymnasial nivå Yrkeskurser. www.vux.uppsala. Utvecklas hela livet LÄRVUX kurskatalog Uppsala Kurser på grundläggande nivå Kurser på gymnasial nivå Yrkeskurser www.vux.uppsala.se 2 Välkommen och studera som vuxen! Har du lust att studera? Är du osäker

Läs mer

Särskild undervisning för vuxna. Välkommen att studera på. Särvux. Särvux

Särskild undervisning för vuxna. Välkommen att studera på. Särvux. Särvux Särskild undervisning för vuxna 2015 2016 Välkommen att studera på Särvux Särvux 1 Välkommen till särskild utbildning för vuxna på Lidingö Du som fyllt 20 år och har en utvecklingsstörning eller en hjärnskada

Läs mer

Vi utgår alltid efter dina enskilda behov och förutsättningar.

Vi utgår alltid efter dina enskilda behov och förutsättningar. Vem får studera på särskild utbildning för vuxna? Det är du som bor i Sverige och har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada som får studera inom särskild utbildning för vuxna från och med det

Läs mer

Lärvux. Särskild utbildning för vuxna Grundläggande kurser Läsåret 2015-2016

Lärvux. Särskild utbildning för vuxna Grundläggande kurser Läsåret 2015-2016 Lärvux Särskild utbildning för vuxna Grundläggande kurser Läsåret 2015-2016 Lärvux finns på grundläggande- och gymnasial nivå och är till för dig som: Vill lära dig nya ämnen Vill fördjupa och utveckla

Läs mer

LärVux. skolan som ger dig extra stöd

LärVux. skolan som ger dig extra stöd LärVux skolan som ger dig extra stöd LÄSÅRET 2015/2016 Välkommen till LärVux LärVux (Särskild utbildning för vuxna) Det är en frivillig skolform för Dig över 20 år som tidigare haft svårigheter i skolan,

Läs mer

Integrations- och Arbetsmarknadsförvaltningen Vuxenutbildningen. skolan som ger dig extra stöd

Integrations- och Arbetsmarknadsförvaltningen Vuxenutbildningen. skolan som ger dig extra stöd Integrations- och Arbetsmarknadsförvaltningen Vuxenutbildningen skolan som ger dig extra stöd Hösten 2015 och våren 2016 1 Välkommen till SärVux SärVux (Särskild utbildning för vuxna) Det är en frivillig

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog läsåret 2015/2016 Särvux är till för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Det finns

Läs mer

Välkommen till Särvux i Mölnlycke!

Välkommen till Särvux i Mölnlycke! Sär vux kursprogram 2013 Välkommen till Särvux i Mölnlycke! Särskild utbildning för vuxna (Särvux) är kommunens vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller

Läs mer

Kurskatalog för särskild utbildning för vuxna

Kurskatalog för särskild utbildning för vuxna Kurskatalog för särskild utbildning för vuxna Simrishamn 2015-2016 Fredsdalsgatan 7, 272 24 Simrishamn Välkommen till Särskild utbildning för vuxna i Simrishamn. En utbildning för dig som har en utvecklingsstörning

Läs mer

SÄRVUX kursprogram 2014-2015

SÄRVUX kursprogram 2014-2015 SÄRVUX kursprogram 2014-2015 Välkommen till Vux i Mölnlycke! Särskild utbildning för vuxna (Särvux) är kommunens vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller

Läs mer

Kurskatalog. Särskild utbildning för vuxna

Kurskatalog. Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog Särskild utbildning för vuxna Hösten 2015 Välkommen till SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA VID ARVIKA KOMMUN Vem får studera på särskild utbildning för vuxna? Det får du som bor i Sverige och har

Läs mer

Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX

Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX Innehållsförteckning: Information sidan 1-2 Kurser på grundläggande nivå: Biologi sidan 3 Engelska sidan 4 Fysik sidan 5 Geografi sidan 6 Hem- och konsumentkunskap sidan

Läs mer

Läsåret 2015-2016. Vuxnas Lärande Barn och utbildning. Särskild utbildning för vuxna LÄRVUX. Kurskatalog 2015/16. Sala kommun. Tel.

Läsåret 2015-2016. Vuxnas Lärande Barn och utbildning. Särskild utbildning för vuxna LÄRVUX. Kurskatalog 2015/16. Sala kommun. Tel. Vuxnas Lärande Barn och utbildning Läsåret 2015-2016 Särskild utbildning för vuxna LÄRVUX Kurskatalog 2015/16 Sala kommun Särskild utbildning för vuxna Vuxnas Lärande Barn och utbildning Lärvux Fredsgatan

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna 2014-2015 Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna är till för dig som har fyllt 20 år har en utvecklingstörning eller har fått en hjärnskada i vuxen

Läs mer

Vuxenutbildningen KURSKATALOG SÖDERTÄLJE SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA

Vuxenutbildningen KURSKATALOG SÖDERTÄLJE SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA Vuxenutbildningen KURSKATALOG SÖDERTÄLJE SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA Inne hållsförteckning Välkommen! 3 Vi som är lärare 4 Om oss 5 Så här ansöker du! 6 Behöver du hjälp med din ansökan? 7 kurser 8 Gymnasiala

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna SÄRVUX. Kurskatalog, 2014/2015. Hagfors kommun

Särskild utbildning för vuxna SÄRVUX. Kurskatalog, 2014/2015. Hagfors kommun Särskild utbildning för vuxna SÄRVUX Kurskatalog, 2014/2015 Hagfors kommun Särskild utbildning för vuxna Särvux Särvux är en del av den kommunala vuxenutbildningen och är till för dig som har fyllt 20

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna. skolan som ger dig extra stöd

Särskild utbildning för vuxna. skolan som ger dig extra stöd Särskild utbildning för vuxna skolan som ger dig extra stöd LÄSÅRET 2011/2012 Innehållsförteckning Välkommen till Särvux...1 Utbildningar/kurser Kommunikation...3 Verklighets och omvärldsuppfattning...3

Läs mer

Vem kan gå på Lärvux? Syftet med Lärvux

Vem kan gå på Lärvux? Syftet med Lärvux Kurskatalog Lärvux Läsåret 2015-2016 Innehåll Innehåll... 3 Vem kan gå på Lärvux?... 1 Syftet med Lärvux... 1 Studierna... 2 Betyg... 2 Vilka ämnesområden finns på träningsskolenivå?... 3 1. Språk och

Läs mer

Kompetenscenter. Kurskatalog för Lärvux

Kompetenscenter. Kurskatalog för Lärvux Kompetenscenter Kurskatalog för Lärvux Välkommen till Lärvux Lärvux är för dig som är över 20 år och i behov av särskild inlärning som beror på utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada. Lärvux

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna Särvux Sydnärkes Utbildningsförbund ASKERSUND HALLSBERG LAXÅ Kurskatalog 2010 Särvux en alternativ utbildning Särvux är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år

Läs mer

Välkommen till. Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg

Välkommen till. Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg Välkommen till Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg Särskild utbildning för vuxna - Särvux Våra kurser vänder sig till dig som har fyllt 20 år har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada

Läs mer

Särvux. Sista ansökningsdag 9 maj boras.se/sarvux. Välkommen till. (Särskild utbildning för vuxna) 2015-2016. Sid 1

Särvux. Sista ansökningsdag 9 maj boras.se/sarvux. Välkommen till. (Särskild utbildning för vuxna) 2015-2016. Sid 1 Lär dig mer, repetera dina kunskaper och studera i långsam takt i en liten grupp! Särvux Välkommen till (Särskild utbildning för vuxna) 2015-2016 Sista ansökningsdag 9 maj boras.se/sarvux Sid 1 Välkommen

Läs mer

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram 1 Lärvux Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram Välkommen till Lärvux! Särskild utbildning för vuxna Lärvux finns för dig som - har fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada

Läs mer

SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA

SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA Vägga Vuxenutbildning Karlshamn SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA Kurskatalog Särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna vänder sig till dig som vill förbättra dina kunskaper på träningsskolenivå,

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna. Utbildning på vuxnas villkor SÄRVUX. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Särskild utbildning för vuxna. Utbildning på vuxnas villkor SÄRVUX. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Särskild utbildning för vuxna Utbildning på vuxnas villkor 2012 SÄRVUX Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /SÄRVUX Katalog 2012 Välkommen till Vuxenutbildningen i Strängnäs! Vårt mål är att

Läs mer

Särvux. Särskild utbildning för vuxna

Särvux. Särskild utbildning för vuxna Särvux Särskild utbildning för vuxna Innehåll Särvux... 1 Särskild utbildning för vuxna... 1 Innehåll... 2 Särvux skolan där alla kan utvecklas... 3 Särvux... 3 Kostnadsfri utbildning... 3 Särvux erbjuder...

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna

Kort om särskild utbildning för vuxna LÄTTLÄST TILL ELEVEN Kort om särskild utbildning för vuxna FOTO: MICHAEL MCLAIN Till dig som vill läsa på särskild utbildning för vuxna Du som har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller hjärnskada

Läs mer

Komvux Malmö Södervärn. Widgitsymboler Widgit Software/hargdata 2014

Komvux Malmö Södervärn. Widgitsymboler Widgit Software/hargdata 2014 Kursbeskrivningar Särskild Utbildning för Vuxna SUV Widgitsymboler Widgit Software/hargdata 2014 Komvux Malmö Södervärn sidan 3 Om Lärvux i Malmö 4 Kontakta oss 5 Ansökan och här finns vi Innehåll Grundläggande

Läs mer

Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015

Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015 Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015 1 Kontakt LärVux Ring eller skicka e-post om det är något du undrar över. Gå gärna in på vår hemsida:www1.vasteras.se/frimanska/ Besöksadress LÄRVUX Växhuset

Läs mer

Komvux Malmö Södervärn

Komvux Malmö Södervärn Kursbeskrivningar särskild utbildning för vuxna Komvux Malmö Södervärn Widgitsymboler Widgit Software/hargdata 2014 1 Innehåll sidan 3 Om Lärvux i Malmö 4 Kontakta oss Grundläggande kurser, motsvarande

Läs mer

Komvux Malmö Södervärn

Komvux Malmö Södervärn Kursbeskrivningar Särskild Utbildning för Vuxna SUV Komvux Malmö Södervärn Widgitsymboler Widgit Software/hargdata 2014 1 sidan 3 Om Lärvux i Malmö 4 Kontakta oss 5 Ansökan och Här finns vi Innehåll Grundläggande

Läs mer

Studierna vill ge dig möjlighet att bättre klara ARBETE. Du studerar I LUGN MILJÖ I LITEN GRUPP VID ETT ELLER FLERA TILLFÄLLEN PER VECKA

Studierna vill ge dig möjlighet att bättre klara ARBETE. Du studerar I LUGN MILJÖ I LITEN GRUPP VID ETT ELLER FLERA TILLFÄLLEN PER VECKA VIVA KOMVUX För dig som är över 20 år och behöver mera tid för att lära dig saker på grund av utvecklingsstörning, eller att du som vuxen fått en hjärnskada. Särvux bygger vidare på dina tidigare kunskaper

Läs mer

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna TILL ELEVEN Kort om Särskild utbildning för vuxna Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-82-0

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog läsåret 2014/2015

Särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog läsåret 2014/2015 Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog läsåret 2014/2015 Kommunens särskilda utbildningar för vuxna är till för dig som har inlärningssvårigheter som orsakats av utvecklingsstörning eller förvärvad

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog läsåret 2015/2016

Särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog läsåret 2015/2016 Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog läsåret 2015/2016 Särskild Utbildning för Vuxna i kommunen är till för dig som har inlärningssvårigheter som orsakats av utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Läs mer

Välkommen Till. särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog 2014-15. Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå

Välkommen Till. särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog 2014-15. Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå Välkommen Till särskild utbildning för vuxna Kurskatalog 2014-15 Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå Du är välkommen att söka kurser hos oss, om du behöver extra stöd i din inlärning, på

Läs mer

TÄBY LÄRVUX Utbildningskatalog 2015 2016

TÄBY LÄRVUX Utbildningskatalog 2015 2016 TÄBY LÄRVUX Utbildningskatalog 2015 2016 Det här är Lärvux Att studera tillsamans med andra ger dig möjlighet att träffa nya vänner. På rasten får du tillfälle att fika och prata med andra. Vi erbjuder

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX

VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX (Centrum för Vuxnas Lärande, f.d. Komvux) vänder sig till Dig som är över 20 år och som saknar, behöver förbättra eller komplettera Din utbildning. Särvux är en del av CVL som

Läs mer

Innehåll... 2. Kostnadsfri utbildning... 3. Du hittar Lärvux på Anders Ljungstedts Gymnasium... 4. Vi som arbetar på Lärvux Linköping :...

Innehåll... 2. Kostnadsfri utbildning... 3. Du hittar Lärvux på Anders Ljungstedts Gymnasium... 4. Vi som arbetar på Lärvux Linköping :... Innehåll Innehåll... 2 Kostnadsfri utbildning... 3 Du hittar Lärvux på Anders Ljungstedts Gymnasium... 4 Vi som arbetar på Lärvux Linköping :... 4 Svenska Kommunikation... 5 Svenska som andraspråk... 6

Läs mer

Välkommen Till. särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog 2013-14. Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå

Välkommen Till. särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog 2013-14. Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå Välkommen Till särskild utbildning för vuxna Kurskatalog 2013-14 Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå Du är välkommen att söka kurser hos oss, om du behöver extra stöd i din inlärning, på

Läs mer

REVIDERAD 2014-03-15. Kort om Särskild utbildning för vuxna

REVIDERAD 2014-03-15. Kort om Särskild utbildning för vuxna REVIDERAD 2014-03-15 Till Eleven Kort om Särskild utbildning för vuxna Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Centralt innehåll. Vardagsrutiner och vardagsmiljö. Omvärld. Leva tillsammans. I årskurs 1-9

Centralt innehåll. Vardagsrutiner och vardagsmiljö. Omvärld. Leva tillsammans. I årskurs 1-9 VARDAGSAKTIVITETER Människor har i alla tider och i alla samhällen försökt förstå sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig

Läs mer

Kurskatalog för Särvux. Särskild utbildning för vuxna

Kurskatalog för Särvux. Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog för Särvux Särskild utbildning för vuxna Läsåret 2015-2016 Särvux Särskild utbildning för vuxna Särvux är en frivillig kommunal vuxenutbildning för dig över 20 år och som har en utvecklingsstörning

Läs mer

hem- och konsumentkunskap

hem- och konsumentkunskap Hem- och konsumentkunskap Kurskod: SGRHEM7 Livet i hem och hushåll har en central betydelse för människan. Våra vanor påverkar såväl individens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

2012-01-12 FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

2012-01-12 FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Hem- och Livet i hem och hushåll har en central betydelse för människan. Våra vanor påverkar såväl individens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om arbete i hem och hushåll ger människor

Läs mer

Välkommen att studera på Särvux i Avesta!

Välkommen att studera på Särvux i Avesta! Välkommen att studera på Särvux i Avesta! Särvux är en frivillig vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada som

Läs mer

Lärcentrum Vansbro, Parkgatan 8, 780 50 Vansbro. Tel: 0281-752 75. Fax: 0281-752 82 www.vansbro.se/larcentrum, larcentrum@vansbro.

Lärcentrum Vansbro, Parkgatan 8, 780 50 Vansbro. Tel: 0281-752 75. Fax: 0281-752 82 www.vansbro.se/larcentrum, larcentrum@vansbro. Lärcentrum Vansbro, Parkgatan 8, 780 50 Vansbro. Tel: 0281-752 75. Fax: 0281-752 82 www.vansbro.se/larcentrum, larcentrum@vansbro.se Välkommen att studera på Särvux i Vansbro! Var finns Särvux? Vi träffas

Läs mer

Lokal studieplan för träningsskolan i verklighetsuppfattning åk 1-9

Lokal studieplan för träningsskolan i verklighetsuppfattning åk 1-9 Lokal studieplan för träningsskolan i verklighetsuppfattning åk 1-9 Kunskaps område Människa, djur och natur Centralt innehåll Kunskapskrav åk 9 grundläggande Människans upplevelse av ljud, ljus, temperatur,

Läs mer

1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna 7

1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna 7 1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå som motsvarar den utbildning som ges inom grundsärskolan Biologi Kurskod: SGRBIO7 Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet

Läs mer

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se IKT i fokus Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Kap 1: Skolans värdegrund och uppdrag Skolans uppdrag: Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde

Läs mer

SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA

SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA VUXENUTBILDNINGEN I GÄVLE SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA Information och Kursbeskrivningar Utgiven 2012-11 Särskild Utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna är kommunens vuxenutbildning för personer

Läs mer

Vårterminsplanering/pedagogisk planering årskrurs 8 Hem- och konsumnetkunskap

Vårterminsplanering/pedagogisk planering årskrurs 8 Hem- och konsumnetkunskap Syfte: Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. I en process där tanke, sinnesupplevelse

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i hem- och konsumentkunskap

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i hem- och konsumentkunskap Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11

Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11 Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11 Övergripande mål och riktlinjer: Mål Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola - kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande,

Läs mer

Upplägg 12 oktober. Reformerna innebär bl a. Kursplan 2011. Del 1: Föreläsning ca 30 min. Nya reformer i den obligatoriska skolan

Upplägg 12 oktober. Reformerna innebär bl a. Kursplan 2011. Del 1: Föreläsning ca 30 min. Nya reformer i den obligatoriska skolan Upplägg 12 oktober Del 1: Föreläsning ca 30 min Nya reformer i den obligatoriska skolan Kort jämförelse mellan kursplan 2000 och kursplan 2011 Syfte kursplan 2011 Centralt innehåll kursplan 2011 Del 2:

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Terminsplanering HKK VT 2015 årskurs 7

Terminsplanering HKK VT 2015 årskurs 7 Syfte: Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. I en process där tanke, sinnesupplevelse

Läs mer

Vårterminsplanering/Pedagogisk planering 2013 årskurs 7 Hem- och konsumentkunskap

Vårterminsplanering/Pedagogisk planering 2013 årskurs 7 Hem- och konsumentkunskap Syfte: Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. I en process där tanke, sinnesupplevelse

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Individuella programmen GySär13

Individuella programmen GySär13 Individuella programmen De individuella programmen är till för de elever som behöver läsa ämnesområden istället för ämnen. Utbildningen ska ge eleverna kunskaper för att ett så självständigt och aktivt

Läs mer

Hej alla sökanden till Särskild utbildning för vuxna (SUV)! Här kommer en folder om kurserna inför hösten -14.

Hej alla sökanden till Särskild utbildning för vuxna (SUV)! Här kommer en folder om kurserna inför hösten -14. Hej alla sökanden till Särskild utbildning för vuxna (SUV)! Här kommer en folder om kurserna inför hösten -14. Här kan du söka efter just den eller de kurser du vill gå. Ta hjälp av någon personal, god

Läs mer

Grovplanering 2012/2013 BILD

Grovplanering 2012/2013 BILD Grovplanering 2012/2013 BILD Teckna, måla och modellera. Vi använder material som t.ex. papper och lera samt verktyg för olika tekniker. Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.

Läs mer

Kort om gymnasiesärskolan

Kort om gymnasiesärskolan Kort om gymnasiesärskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-81-3 Beställningsnummer:

Läs mer

Lokal planering år 1-3

Lokal planering år 1-3 Lokal planering år 1-3 MÅL FÖR ÄMNET HISTORIA Åk 1: Livet förr och nu. Åk 2: Berättelser om Gudar och hjältar inom nordisk och antik mytologi. Åk 3: Hemortens och Skånes historia. Forntiden. MÅL FÖR ÄMNET

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Nationella skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket)

Nationella skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket) skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket) Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde dessa

Läs mer

LPP SO (Historia, religion, geografi och samhällskunskap)

LPP SO (Historia, religion, geografi och samhällskunskap) LPP SO (Historia, religion, geografi och samhällskunskap) Lokal pedagogisk planering år 2 Förmågor: Analysförmåga kunna beskriva orsaker och konsekvenser, föreslå lösningar, förklara samband, se olika

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan 3.14 Religionskunskap Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap. Göteborg 9 november 2011

Hem- och konsumentkunskap. Göteborg 9 november 2011 Hem- och konsumentkunskap Göteborg 9 november 2011 lärare, didaktiker och experter i referens- och arbetsgrupper Lärare från ca. 30 referensskolor Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet religionskunskap

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet religionskunskap Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Du är varmt välkommen till gymnasiesärskolans olika program. I den här broschyren får du veta vad Kilströmska har att erbjuda.

Du är varmt välkommen till gymnasiesärskolans olika program. I den här broschyren får du veta vad Kilströmska har att erbjuda. Hej, Du är varmt välkommen till gymnasiesärskolans olika program. I den här broschyren får du veta vad Kilströmska har att erbjuda. Vi arbetar i en unik miljö. Kilströmska är en av tre gymnasieskolor på

Läs mer

Lärvux Härnösand. Kurskatalog 2013. I katalogen hittar du de kurser som vi idag kan erbjuda i Härnösand

Lärvux Härnösand. Kurskatalog 2013. I katalogen hittar du de kurser som vi idag kan erbjuda i Härnösand Lärvux Härnösand Kurskatalog 2013 I katalogen hittar du de kurser som vi idag kan erbjuda i Härnösand INNEHÅLLS- FÖRTECKNING INFORMATION...4 PERSONAL...6 Ansökningsblankett Lärvux 2013...41 KURSER PÅ LÄRVUX

Läs mer

Kontakt Lärvux. Besöksadress. Rektor Sven Fallgren sven.fallgren@vasteras.se. Lärare Kerstin Andersson kerstin.h.andersson@vasteras.

Kontakt Lärvux. Besöksadress. Rektor Sven Fallgren sven.fallgren@vasteras.se. Lärare Kerstin Andersson kerstin.h.andersson@vasteras. 2011-2012 1 Kontakt Lärvux Ring gärna eller skicka e-post om det är något du undrar över. Gå gärna in på vår hemsida: www.vasteras.se/frimanska/vux-larvux/larvux.shtml Besöksadress Lärvux, Frimanska Växhuset

Läs mer

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015 Vuxenutbildning Mariestad Kursutbud hösten 2015 Välkommen till Vuxenutbildning i Mariestad! Passar någon av punkterna in på dig? Du har bestämt dig för att fullfölja dina avbrutna studier Du vill komplettera

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Lokal studieplan för Samhällsorientering

Lokal studieplan för Samhällsorientering Lokal studieplan för Samhällsorientering Kunskaps område Att leva tillsamma ns Centralt Innehåll Kunskapskrav Moment för åk 1 Moment för åk 2 Moment för åk 3 Skildringar av livet förr och i barnlitteratur,

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Sommaren och hösten 2011 PERIODER 2011 Period 3: 30 juni 29 juli (sista ansökan 19 maj 2011) Period 4 5: 8 augusti 23 december (sista ansökan 30 maj 2011) Period

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur

Läs mer

Att resa ett utbyte av erfarenheter

Att resa ett utbyte av erfarenheter Att resa ett utbyte av erfarenheter Hej! Du fick igår i uppdrag av Sveriges kung och drottning att föra världen samman genom en resa som du och dina gruppkamrater ska ta er för de närmaste veckorna. Detta

Läs mer

Skolbild för Särskolan Regnbågen

Skolbild för Särskolan Regnbågen Skolbild för Särskolan Regnbågen Grundsärskola inriktning träning inom enhet Specialpedagogiskt centrum Läsår 2014/2015 Agne Arnesson, rektor Beskrivning av verksamheten Regnbågen är en grundsärskola med

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2013/14 1 Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Etik och människans livsvillkor:

Läs mer

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt Lokal pedagogisk planering Matematik år 2 Syfte Undervisningen i matematikämnet ska syfta till att eleverna ska utveckla kunskaper om matematik och visa intresse och tilltro till sin förmåga att använda

Läs mer

En gymnasiesärskola med hög kvalitet. 27 september 2012 Peter Gröndahl

En gymnasiesärskola med hög kvalitet. 27 september 2012 Peter Gröndahl En gymnasiesärskola med hög kvalitet 27 september 2012 Peter Gröndahl Syfte med reformen Hög kvalitet Flexibilitet Samverkan Harmonisering Tydlig struktur Bättre förberedelse Gymnasiesärskolans syfte Anpassad

Läs mer

K U L L T O R P S S K O L A

K U L L T O R P S S K O L A N K U L L T O R P S S K O L A KUNSKAPSMÅL ÅR 3 För att Du som förälder ska veta vad läroplanen kräver att eleverna ska lära sig i skolan har vi sammanställt detta häfte som innehåller mål för år 3 framtagna

Läs mer

Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24. Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass

Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24. Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24 Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass 1 Mål att sträva mot Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven S11 utvecklar intresse för matematik

Läs mer

Religionskunskap. Syfte

Religionskunskap. Syfte Religionskunskap Syfte Religion och livsåskådning är en central del av mänsklig kultur. Människor har i alla tider och i alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

3.14 RELIGIONSKUNSKAP. Syfte

3.14 RELIGIONSKUNSKAP. Syfte 3.14 LIGIONSKUNSKAP Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Att använda olika sinnen, att se, känna, lukta och smaka är väsentliga inslag i ämnet hemkunskap.

ÖVERGRIPANDE MÅL. Att använda olika sinnen, att se, känna, lukta och smaka är väsentliga inslag i ämnet hemkunskap. KOMMUNAL KURSPLAN I HEMKUNSKAP-SÄVSJÖ KOMMUN ÖVERGRIPANDE MÅL Hälsa och resurshushållning är hemkunskapens övergripande mål. Hälsa inom hemkunskapsämnet står för att eleven ska få förutsättningar för att

Läs mer

Kursplan Gymnasiesärskolan. Individuellt program År 1 4. Svenska Matematik Samhällsorientering Estetisk verksamhet-delkurs:bild Valbar kurs: engelska

Kursplan Gymnasiesärskolan. Individuellt program År 1 4. Svenska Matematik Samhällsorientering Estetisk verksamhet-delkurs:bild Valbar kurs: engelska Kursplan Gymnasiesärskolan Individuellt program År 1 4 Svenska Matematik Samhällsorientering Estetisk verksamhet-delkurs:bild Valbar kurs: engelska Förord Detta är en konkretisering av den läroplan, de

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer