Lärvux Träningsskola Grundläggande kurser Yrkesinriktade kurser Gymnasiekurser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lärvux 2015 2016 Träningsskola Grundläggande kurser Yrkesinriktade kurser Gymnasiekurser"

Transkript

1 Arbetsmarknad och vuxenutbildning Lärvux Träningsskola Grundläggande kurser Yrkesinriktade kurser Gymnasiekurser

2 Lärvux särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna är en skolform för dig som: Har fyllt 20 år. Har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Du kan ansöka till Lärvux om du: Vill lära dig mer för att klara dig bättre i samhällslivet. Vill utveckla dina kunskaper för att klara dig bättre i arbetslivet. Kurserna finns på tre olika nivåer: Grundläggande kurser motsvarande träningsskolan. Grundläggande kurser motsvarande grundsärskolan. Gymnasiala kurser motsvarande gymnasiesärskolans nationella program. Att studera inom Lärvux Vi erbjuder dig utbildning med hög kvalitet och som utgår från dina förutsättningar. Tillsammans med vägledare och lärare gör du en egen studieplanering utifrån dina behov och tidigare kunskaper. För dig som har annat modersmål än svenska finns kurser i svenska som andraspråk. Du kan även få stöd av en modersmålslärare. Undervisningen på Lärvux sker i små grupper och i lugn takt. På kurserna får du betyg eller intyg. Utbildningen kostar ingenting. Ibland får du betala för böcker, kopior eller arbetskläder. Din ekonomi när du studerar Om du har ersättning från Försäkringskassan är det viktigt att du kontaktar din handläggare och planerar din ekonomi innan du börjar studera inom Lärvux. Om du inte har bidrag eller ersättning, kan du i vissa fall söka ersättning från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Det gäller också om du tar ledigt från arbetet för att studera och får ett löneavdrag. Skolan hjälper dig att göra en ansökan. 2 3

3 Ansökan Studium Lärvux Här kan du studera inom Lärvux Studium Lärvux Adress: Styrmansgatan 21 B Hållplats: Kaptensgatan Telefon: (Lärarrum) och (Expedition) Webbsida: På Studium kan du studera kurser som motsvarar träningssärskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Studium erbjuder också yrkesinriktade kurser, med inriktning mot lokalvård, restaurang och barn. Vuxenskolan Lärvux Adress: Örngatan 6, ingång B Hållplats: Redbergsplatsen Telefon: Webbsida: Vuxenskolan Lärvux På Vuxenskolan kan du studera kurser som motsvarar grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Vuxenskolan erbjuder också yrkesinriktade kurser, med inriktning mot vård, barn, fritid, friskvård, teater, handel, lager, fordonsvård och truck. Du kan ansöka till Lärvux genom att göra ett besök på Studievägledningen på Rosenlundsplatsen 2, plan 4. Där kan du tillsammans med vägledare planera dina studier och fylla i en ansökan. För att få bästa hjälp kan du besöka oss: onsdagar klockan torsdagar klockan Du kan också fylla i och skicka in ansökningsblanketten, som finns i katalogen eller på Vuxenutbildningens webbsida Du skickar din ansökan till: Arbetsmarknad och vuxenutbildning Lärvux Box Göteborg Tillsammans med din ansökan ska du bifoga betyg eller intyg från tidigare studier. För att bli antagen till en kurs ska du sakna de kunskaper som kursen ger. Om du inte studerat inom Lärvux tidigare, så blir du kallad till ett samtal innan du får veta om du kan få en plats på skolan eller inte. Vid det samtalet får du veta mer om skolformen särskild utbildning för vuxna och du får berätta lite om dig själv. Sista ansökningsdag är: 5 maj om du vill börja studera i augusti augusti om du vill börja studera i oktober oktober om du vill börja studera i januari Om du har någon fråga kan du ringa, telefon

4 Kurser på träningsskolenivå Grundläggande kurser på träningsnivå är för dig som tidigare har läst inom träningsskolan. Du kan välja mellan kurserna Språk och kommunikation, Individ och samhälle eller Natur och miljö. Utbildningstiden kan variera beroende på dina förkunskaper och dina mål med studierna. Grundläggande särskild utbildning för vuxna för dig som saknar kunskaper på grundläggande nivå. Natur och miljö Människa, djur och natur. Kroppen, kärlek, relationer och sexualitet. Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Tid och olika tidsbegrepp, till exempel dygn, vecka, år, dåtid och framtid. Hur du orienterar dig i din närmiljö och din omvärld. Verkligheten genom bild, foto och film. Hur föremål kan jämföras, sorteras och upplevas. Sedlar, mynt och pengars användning. De fyra räknesätten i praktiska situationer. Hur vardagliga tekniska föremål fungerar. Kurstid: SGRNAT7 Individuell 6 Kurser på träningsskolenivå Kurser på träningsskolenivå 7

5 Språk och kommunikation Hur du samspelar och samtalar med andra människor. Hur språket används i olika sammanhang och miljöer. Hur du kan uttrycka tankar och känslor med kroppsspråk, tecken eller tal. Hur språket är uppbyggt och om olika hjälpmedel för kommunikation. Engelska, i till exempel musik och filmer. Att skriva för hand eller på dator, till exempel ditt namn. Kurstid: SGRSPR7 Individuell Individ och samhälle Bakning och matlagning. Sköta hygien, tvätta kläder och städa. Samband mellan mat och hälsa. Hur du planerar din ekonomi. Hur återvinning fungerar. Redskap, verktyg och teknisk utrustning som används i bostaden. Olika religioner. Hur du kan söka information om vad som händer i närsamhället. Fritids- och kulturutbud i närsamhället. Hur reklamen påverkar oss. Kurser på grundläggande nivå Grundläggande nivå är för dig som tidigare har läst på gymnasiesärskolans individuella program och vill fortsätta att lära dig inom olika kunskapsområden. Du kan söka till en eller flera kurser och välja till exempel svenska, matematik, engelska eller hemkunskap. Om du har ett annat modersmål än svenska finns det möjlighet att läsa svenska som andraspråk. Det finns även en kurs i Bliss för dig som behöver det. Det är också möjligt att söka andra kurser än de som beskrivs i katalogen, till exempel fysik eller teknik. Utbildningstiden kan variera beroende på dina förkunskaper och dina mål med studierna. Grundläggande särskild utbildning för vuxna för dig som saknar kunskaper på grundläggande nivå. Kurstid: SGRIND7 Individuell 8 Kurser på träningsskolenivå Kurser på grundläggande nivå 9

6 Svenska Svenska som andraspråk En kurs för dig som vill bli bättre på att: En kurs för dig som vill bli bättre på att: Tala och lyssna. Tala och lyssna. Läsa och skriva. Läsa och skriva. Samtala och diskutera. Samtala och diskutera. Uttrycka känslor, tankar och idéer. Uttrycka känslor, tankar och idéer. Förstå vad andra uttrycker. Förstå vad andra uttrycker. Använda hjälpmedel för att skriva och hämta information. Använda hjälpmedel för att skriva och hämta information. SGRSVE7 SGRSVA7 Svenska läs och skriv En kurs för dig som vill bli bättre på att: Läsa texter och samtala om innehåll. Skriva olika typer av texter för hand och med dator. Att stava och använda skiljetecken. Använda digitala kommunikationsredskap. SGRSVEV Svenska som andraspråk läs och skriv En kurs för dig som vill bli bättre på att: Läsa texter och samtala om innehåll. Skriva olika typer av texter för hand och med dator. Att stava och använda skiljetecken. Använda digitala kommunikationsredskap. SGRSVAV 10 Kurser på grundläggande nivå Kurser på grundläggande nivå 11

7 Matematik En kurs för dig som vill bli bättre på: De fyra räknesätten. Förstå tid och olika tidsbegrepp. Förstå pengars värde och hur pengar kan växlas. Att lösa matematiska problem med huvudräkning, skriftliga metoder och miniräknare. Att använda tal i decimal- och bråkform. Läsa och förstå tabeller och diagram. Geometri, till exempel form, längd, bredd och höjd, mätning och uppskattning av längd, volym och massa. Hur du räknar procent och hur det används i vardagen. SGRMAT7 Matematik tid och pengar En kurs för dig som behöver bli bättre på att: Förstå tid och olika tidsbegrepp. Mäta och uttrycka tid, till exempel med klocka. Förstå pengars värde och hur pengar kan växlas. SGRMATV Engelska En kurs för dig som vill bli bättre på att: Tala engelska i vardagliga situationer. Använda engelska ord och uttryck. Läsa och skriva engelska texter. Förstå hur människor lever i länder där man pratar engelska. SGRENG7 Engelska tala engelska En kurs för dig som vill bli bättre på att: Samtala om vardagliga ämnen på engelska. Ställa frågor på engelska om något du vill veta. Berätta om något på engelska. SGRENGU 12 Kurser på grundläggande nivå Kurser på grundläggande nivå 13

8 Hem- och konsumentkunskap Att följa recept och instruktioner när du lagar mat och bakar. Hur mat och rörelse påverkar din kropp och din hälsa. Hur du tvättar kläder och städar. Hur man kan dela på arbetet i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv. Hur du beräknar kostnader för boende, mat och fritid. Dina rättigheter och skyldigheter som konsument. Att jämföra produkter utifrån kvalitet och miljömärkning. Att handla över internet, låna pengar, handla på kredit och teckna abonnemang. Hur reklam och medier påverkar dina och andras val som konsument. Att jämföra produkter utifrån kvalitet och miljömärkning. Hemkunskap mat, måltider och hälsa Att följa recept och instruktioner när du lagar mat och bakar. Att använda olika redskap i köket. Att använda teknisk utrustning på ett säkert sätt vid till exempel bakning, matlagning eller när du städar. Hygien och rengöring i köket och hur du förvarar livsmedel. Kroppens behov av energi och näring och hur måltider kan komponeras efter olika behov. Hur mat och rörelse påverkar din kropp och din hälsa. SGRHEMU SGRHEM7 14 Kurser på grundläggande nivå Kurser på grundläggande nivå 15

9 Samhällskunskap Grundläggande mänskliga rättigheter alla människors lika värde. Demokrati och politik. Hur det svenska samhället fungerar. Lagar och regler konsekvenser av egna och andras handlingar. Dina rättigheter och skyldigheter i samhället. Yrken och olika verksamheter i samhället. Hur människor lever och arbetar i olika länder. Hur reklam och tidningar påverkar oss. Hur miljön påverkas av vårt sätt att leva. SGRSAM7 Samhällskunskap att leva i Sverige Grundläggande mänskliga rättigheter alla människors lika värde. Stöd och service i samhället, till exempel lagen om LSS, räddningstjänst, sjukvård, fritids- och kulturutbud. Yrken och verksamheter i samhället. Immigration och emigration till och från Sverige. Aktuella samhällsfrågor i olika medier. SGRSAMV Biologi kropp och hälsa Människokroppens organ. Smittspridning, infektioner och förebyggande hälsovård. Hur hälsan påverkas av kost, motion, sömn och droger. Sexualitet, jämställdhet, relationer, kärlek, preventivmedel och ansvar. SGRBIOV Biologi djur och natur Djur och växter i närmiljön och hur de samspelar med varandra. Hur naturen förändras under olika årstider. Hur människan är beroende av naturen och hur människan påverkar naturen. SGRBIOU 16 Kurser på grundläggande nivå Kurser på grundläggande nivå 17

10 Geografi Att använda olika kartor, till exempel världskartan och jordgloben. Jordens olika klimat och växtzoner och hur det påverkar människan. Hållbar utveckling och om hur dina val i vardagen kan påverka miljön. SGRGEO7 Religion Religioner och andra livsåskådningar och hur det påverkar samhället. Viktiga livsfrågor, till exempel identitet, livsstil, könsroller, relationer och kärlek. Etik, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet. SGRREL7 Historia Historiska personer, händelser och tidsperioder i Sverige, från forntid till nutid. Hur krig, förtryck och folkmord påverkar människor och stater. Människors levnadsförhållanden under olika tider i olika delar av världen. Kurser på gymnasial nivå Gymnasial nivå är för dig som vill och har förutsättningar att studera fristående kurser som finns inom gymnasiesärskolans nationella program. Du kan söka en eller flera kurser och välja till exempel svenska, matematik, engelska eller samhällskunskap. Det finns även estetiska kurser i dans, bild eller musik. En kurs i Bliss finns också för dig som behöver det. Utbildningstiden kan variera beroende på dina förkunskaper och dina mål med studierna. Gymnasial särskild utbildning för vuxna för dig som saknar kunskaper på gymnasial nivå. SGRHIS7 18 Kurser på grundläggande nivå Kurser på gymnasial nivå 19

11 Svenska 1 En kurs för dig som vill lära dig: Samtala och diskutera, uttrycka känslor, tankar och idéer. Hur du talar för att andra ska förstå. Skriva texter och stava rätt. Använda olika hjälpmedel för stavning och ordförståelse. Olika sätt att läsa för att förstå och tolka texter. Söka och värdera information på olika sätt. Olika sätt för att komma ihåg det du lär dig, till exempel genom tankekarta. Läsa skönlitteratur och kunna berätta om det du har läst. SVBSVE51 Svenska som andraspråk 1 En kurs för dig som vill lära dig: Samtala och diskutera, uttrycka känslor och idéer. Hur du talar för att andra ska förstå. Lyssna och förstå vad andra uttrycker. Berätta muntligt för andra med hjälp av stödord och bilder. Nya svenska ord och hur de uttalas och stavas. Skriva olika typer av texter. Läsa skönlitteratur och kunna berätta om det du har läst. Söka och värdera information. Olika sätt att lära in det svenska språket. 20 Engelska 1 En kurs för dig som vill lära dig: Förstå och tala engelska i vardagliga situationer. Läsa och förstå enkla engelska texter. Skriva enkla engelska texter som andra kan läsa. Berätta på engelska för andra om det du läst eller upplevt. Hitta och använda information på engelska genom internet. Förstå information och meddelanden, till exempel skyltar och reklam. Uttala, stava ord och använda rätt grammatik. ENSENG51 Samhällskunskap 1 En kurs för dig som vill lära dig om: Demokrati och politik och hur det svenska samhället fungerar. Dina möjligheter att påverka politiska beslut. Dina rättigheter och skyldigheter i arbets- och samhällsliv. Mänskliga rättigheter och hur de påverkar dig och övriga i samhället. Konventionen om barns rättigheter. Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Privatekonomi, till exempel inkomster, utgifter, tillgångar, skulder och krediter. SALSAM51 SVOSVE51 Kurser på gymnasial nivå Kurser på gymnasial nivå 21

12 Naturkunskap 1 En kurs för dig som vill lära dig om: Växter och djur och sambanden i naturen. Energianvändning, klimatpåverkan och ekosystem. Hållbar utveckling, till exempel när det gäller konsumtion. Hur människokroppen är uppbyggd och hur den fungerar. Människors sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa. NANNAT51 Geografi 1 En kurs för dig som vill lära dig om: Hur du använder en karta och om världsdelarnas länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter. Olika naturresurser och deras betydelse för människor och djur. Orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen. Klimatförändringar och vilka konsekvenser de kan få i olika delar av världen. Hållbar utveckling och vad det betyder. Människan En kurs för dig som vill lära dig om: Hur olika kulturer påverkar människors livsvillkor och vardag. Hur du kan bemöta människor i olika sociala sammanhang. Demokratiska normer och värderingar, till exempel mänskliga rättigheter, barnkonventionen och socialtjänstlagen. Olika sociala verksamheter i din närmiljö, till exempel genom att besöka kyrkor, bostadsområden och föreningar. GEGGEO51 MNNMAN5 22 Kurser på gymnasial nivå Kurser på gymnasial nivå 23

13 Hälsa 1 En kurs för dig som vill lära dig om: Hälsa och ohälsa. Samhällets mål för en god hälsa för hela befolkningen. Människans livsvillkor och levnadsvanor och hur de påverkar hälsan, till exempel kost, fysisk aktivitet och sociala relationer. Olika aktiviteter som är bra för hälsan. HASHAL51 Hemkunskap 1 En kurs för dig som vill lära dig: Hur du följer en instruktion eller ett recept. Hur du kan använda redskap och teknisk utrustning på ett säkert sätt. Om förvaring och hantering av hushållets varor och produkter. Om matens betydelse för hälsan. Olika boendeformer och hur du skaffar en bostad. Om hygien samt rengöring och städning av bostaden. Tvätt och skötsel av kläder. Om försäkringar och deras betydelse. Hur du planerar och organiserar din egen ekonomi. Att handla i butik och att handla på internet. Hur lån, krediter och abonnemang fungerar. Hur du kan jämföra olika varor utifrån ekonomi och hållbar utveckling. Data- och digital kompetens En kurs för dig som vill lära dig: Hur du kan göra bankärenden, deklararera, skaffa dig e-legitimation och hantera inloggningsuppgifter. Om sociala medier, till exempel Facebook och Twitter och hur du kan använda dessa på ett säkert sätt. Olika metoder för att söka information på internet och förhålla dig kritisk till den. Olika program för kommunikation, texthantering, bildbehandling och layout. Olika tekniska plattformar, till exempel datorer, surfplattor och mobiltelefoner. Hur de är uppbyggda, fungerar och används. Etiska frågor, lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö. INMDIG5 HEOHEM51 24 Kurser på gymnasial nivå Kurser på gymnasial nivå 25

14 Trafikkunskap 1 En kurs för dig som vill lära dig om: Olika trafikmiljöer och trafiksituationer. Trafikregler för fotgängare, cyklister och förare av motorfordon. Vad som krävs för att ta körkort. Risker i trafiken i samband med alkohol och andra droger. Hur trafiken påverkar miljön. På kursen har du också möjlighet att: Ta förarbevis för moped. Ta traktorkort. Få hjälp med körkortsteori. Få hjälp med AM-körkortsteori (EU-moped). SALTRA5 Matematik 1 En kurs för dig som vill lära dig: Addera, subtrahera, multiplicera och dividera. Lösa matematiska tal med huvudräkning, miniräknare eller annat hjälpmedel. Bedöma rimlighet vid uppskattningar och beräkningar. Förstå ekvationer och vad likhetstecknet betyder. Förstå olika geometriska former till exempel rektangel, cirkel och klot. Mäta, uppskatta och jämföra längd, vikt, volym, temperatur, omkrets och area. Uppskatta och mäta tid och tidsskillnader. Räkna och förstå procent. Läsa tabeller och diagram. Lösa matematiska problem i vardags- och yrkeslivet. MAMMAT51 Fotografisk bild 1 En kurs för dig som vill lära dig: Hur en idé eller ett budskap kan förmedlas i en fotografisk bild. Kamerateknik vid fotografering av olika motiv. Hur du kan bearbeta dina bilder i olika dataprogram. Kopiering, bildredigering och olika sätt att visa bilder. Olika sätt att undersöka och diskutera fotografiska bilder. Vad det finns för lagar och andra bestämmelser om hur du får använda fotografiska bilder. FOAFOT51 26 Kurser på gymnasial nivå Kurser på gymnasial nivå 27

15 Dans 1 En kurs för dig som vill lära dig: Hur man kan använda dansen som uttrycksmedel. Att dansa själv och tillsammans med andra. Olika typer av dans och hur de skiljer sig åt. Att improvisera dans- och rörelseövningar till musik. Dans i olika tider och i olika delar av världen. Vanliga ord och begrepp inom dansen. Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet inom dans. Musik 1 En kurs för dig som vill: Spela och sjunga tillsammans med andra. Lära känna olika instrument och rytmer. Improvisera rytm- och rörelseövningar. Träna din röst på olika sätt. MUKMUS51 DABDAN51 Bild 1 En kurs för dig som vill lära dig: Olika tekniker inom bild och form genom teckning, måleri, collage, foto, skulptur, komposition och färglära. Hur bilder kan användas på olika sätt och i olika sammanhang. Att tolka och samtala om olika typer av bild och form. BIBBIL51 28 Kurser på gymnasial nivå Kurser på gymnasial nivå 29

16 Kompetensutveckling Kompetensutveckling kan du söka om du har ett arbete och vill utvecklas på din arbetsplats. Tillsammans med dig och din arbetsgivare eller handledare pratar vi om vad du behöver lära dig. Det kan vara sådant som gör att du trivs bättre på ditt arbete eller något du behöver lära dig för att få prova nya arbetsuppgifter. Kursinnehåll och tid kan variera. De dagar du inte är i skolan arbetar du som vanligt på din arbetsplats. Ansökan gör du vid ett personligt besök på Studievägledningen på Rosenlundsplatsen 2. Du kan också ringa och boka ett besök på telefon Tillsammans med din arbetsgivare och läraren på skolan planerar du dina studier. Yrkesinriktade kurser Inom särskild utbildning för vuxna kan du också söka kurser inom olika yrkesområden. Då varvar du studier i skolan med praktik på en arbetsplats. På praktiken får du möjlighet att pröva på att arbeta med det som du har läst om. Utbildningen kan läsas på heltid eller deltid, utifrån dina behov och tidigare erfarenheter. Utbildningstiden kan variera beroende på vilka kurser du ska läsa. Målet är att du ska öka dina möjligheter att hitta ett arbete som intresserar dig och passar dig som person. Kurser som kan ingå i utbildningen finns inom gymnasiesärskolans olika nationella program. För dig som har förutsättningar och förmåga finns en möjlighet att prova mot betyg inom gymnasieskolans nationella kurser. Det finns även möjlighet att gå en yrkesinriktad utbildning som lärling. Då lär du dig det mesta av kursernas innehåll på en arbetsplats. Någon dag i veckan är du också i skolan. Innan du blir antagen till en yrkesinriktad utbildning får du gå en introduktionskurs på skolan under tre veckor, för att se om utbildningen passar dig. Tillsammans med vägledare och lärare gör du då en individuell studieplan som beskriver vad du ska studera och hur du ska nå ditt mål. 30 Kompetensutveckling Yrkesinriktade kurser 31

17 Yrkesinriktad utbildning Barn Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta med barn. Det kan till exempel vara på en förskola, en skola eller på ett fritidshem. Kurslängd på heltid är planerad till 2 år. SÄBARN Yrkesinriktad utbildning Äldreomsorg Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta inom vården, till exempel på ett äldreboende eller inom ett servicehus. Kurslängd på heltid är planerad till 2 år. Yrkesinriktad utbildning Lokalvård Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta med städning och service i lokaler och på arbetsplatser. Kurslängd på heltid är planerad till 1 år. SÄOMV SÄLOK Yrkesinriktad utbildning Handel och lager Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta inom området handel. Det kan till exempel vara olika arbetsuppgifter i en affär eller hantering av varor på ett lager. Kurslängd på heltid är planerad till 2 år. SÄHANLAG Yrkesinriktad utbildning Fritid och friskvård Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta inom fritids- eller friskvårdsverksamhet. Det kan till exempel vara på en motionsanläggning, ett badhus eller inom en idrottsförening. Kurslängd på heltid är planerad till 2 år. SÄFRISK 32 Yrkesinriktade kurser Yrkesinriktade kurser 33

18 Yrkesinriktad utbildning Teater, film och media Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta med olika former av kultur, till exempel inom film, teater eller med kommunikation i andra sammanhang. Kurslängd på heltid är planerad till 2 år. SÄTEA Yrkesinriktad utbildning Restaurang Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta inom restaurangbranschen. Det kan till exempel vara med servering på en restaurang, försäljning på ett kafé eller matlagning och diskning i ett storkök. Kurslängd på heltid är planerad till 2 år. SÄHOTRE Lärlingsutbildning inriktning fordonsvård Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta med inre och yttre bilvård. Det kan vara på en däckverkstad, rekonditioneringsfirma, bilverkstad, bussgarage eller liknande. Det finns möjlighet att göra studiebesök på olika arbetsplatser innan du bestämmer dig för vilken typ av arbetsplats som passar dig. En dag i veckan kommer du att vara på skolan och läsa vissa obligatoriska kurser, som är viktiga för att du ska kunna lära dig yrket och vara delaktig på en arbetsplats. Den praktiska kunskapen om yrket kommer du att lära dig på din praktikplats. Kurslängd på heltid är planerad till 2 år. SÄBIL 34 Yrkesinriktade kurser Yrkesinriktade kurser 35

19 Godshantering Truck En kurs för dig som: Behöver körkort för truck i ditt arbete. Skulle vilja arbeta med att köra truck. Du får lära dig om: Hur trucken fungerar och hur den används. Service och underhåll av truck. Säkerhetskontroll. Körning, lastning, lossning och hantering av gods med hjälp av truck. Hur du beräknar laststorlek och viktfördelning för truck. Säker hantering av gods, till exempel ömtåligt gods eller farligt gods. Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet. Skyddsutrustning, till exempel hjälm, skyddsskor och skyddsmask. Trafikregler för truck. Kursen börjar med teorilektioner på skolan. Den praktiska delen börjar lite senare. Då får du träna på att köra truck på Stora Holm på Hisingen, en dag eller en kväll per vecka. Kursen avslutas med ett prov i både teori och truckkörning. Om du klarar provet får du körkort för truck. Kurslängd är planerad till cirka 20 veckor. GOHGOS5 Så hanterar vi dina personuppgifter Arbetsmarknad och vuxenutbildning hanterar de uppgifter som du lämnar i din ansökan enligt personuppgiftslagens bestämmelser. Vi registrerar och hanterar dina uppgifter i ett datasystem. Vi lämnar personuppgifterna till den skola som du ska studera på och till myndigheter som vi samverkar med. Uppgifterna används också för statistik. Du har rätt att få information om: Vilka uppgifter om dig vi behandlar. Varifrån vi har hämtat dessa uppgifter. Varför vi behöver dina personuppgifter. Vem vi lämnar uppgifterna till. Det är nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning som är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas på ett riktigt och lagligt sätt. Om du har frågor om hur vi använder dina uppgifter kan du kontakta personuppgiftsombudet. Då skriver du ett brev till: Göteborgs Stad Arbetsmarknad och vuxenutbildning Personuppgiftsombudet Box Göteborg 36 Yrkesinriktade kurser 37

20 Mer information om Särskild utbildning för vuxna Om du vill få ytterligare information kan du gå in på vår webbsida På webbsidan kan du läsa mer om alla kurser som fi nns att söka inom Särskild utbildning för vuxna. Klicka först på Skolor, utbildningar under rubriken Lärvux och därefter på Kurskatalog. Under rubriken Skolform väljer du sedan Lärvux. Där fi nns information om skolorna och vilka kurser som erbjuds. Du kan även skriva ut en ansökningsblankett. På webbsidan får du veta hur du kan kontakta Arbetsmarknad och vuxenutbildning genom e-post eller telefon. 38

21 Studieinformation Måndag torsdag , tel Övriga tider, tel E-post: Webbsida Postadress Box 5412, Göteborg. Besöksadress Rosenlundsplatsen 2, plan 4. Spårvagn 1, 3, 6, 9 och 11. Hållplats Hagakyrkan eller Järntorget. Buss 60, hållplats Järntorget. Göteborgs Stad Grafi ska gruppen Foto: Mostphotos, Colourbox, Peter Svenson Februari 2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav LGR 11 Läroplanens kapitel 3 Kursplaner - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav Vad är detta? Grundskoleavdelningens utvecklingsprojekt Bedömning och betyg i Stockholm stad har sammanställt kursplanerna

Läs mer

LGR 11 ÅK 1 3. The compact version Planeringstöd för lärare. Allan Eriksson, Bolidenskolan 4-9, Boliden www.lektion.se

LGR 11 ÅK 1 3. The compact version Planeringstöd för lärare. Allan Eriksson, Bolidenskolan 4-9, Boliden www.lektion.se LGR 11 ÅK 1 3 The compact version Planeringstöd för lärare Hej Kollega! Du som jobbar i årskurs 1-3 har o a många ämnen a hålla reda på. Det är inte ovanligt a en klasslärare har å a eller flera olika

Läs mer

Kontakt Lärvux. Besöksadress. Rektor Sven Fallgren sven.fallgren@vasteras.se. Lärare Kerstin Andersson kerstin.h.andersson@vasteras.

Kontakt Lärvux. Besöksadress. Rektor Sven Fallgren sven.fallgren@vasteras.se. Lärare Kerstin Andersson kerstin.h.andersson@vasteras. 2011-2012 1 Kontakt Lärvux Ring gärna eller skicka e-post om det är något du undrar över. Gå gärna in på vår hemsida: www.vasteras.se/frimanska/vux-larvux/larvux.shtml Besöksadress Lärvux, Frimanska Växhuset

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

Studierna vill ge dig möjlighet att bättre klara ARBETE. Du studerar I LUGN MILJÖ I LITEN GRUPP VID ETT ELLER FLERA TILLFÄLLEN PER VECKA

Studierna vill ge dig möjlighet att bättre klara ARBETE. Du studerar I LUGN MILJÖ I LITEN GRUPP VID ETT ELLER FLERA TILLFÄLLEN PER VECKA VIVA KOMVUX För dig som är över 20 år och behöver mera tid för att lära dig saker på grund av utvecklingsstörning, eller att du som vuxen fått en hjärnskada. Särvux bygger vidare på dina tidigare kunskaper

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna

Kort om särskild utbildning för vuxna LÄTTLÄST TILL ELEVEN Kort om särskild utbildning för vuxna FOTO: MICHAEL MCLAIN Till dig som vill läsa på särskild utbildning för vuxna Du som har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller hjärnskada

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Ett kunskapscenter för vuxna

Ett kunskapscenter för vuxna KUNSKAPSCENTER AB Ett kunskapscenter för vuxna Barnskötare Elevassistent Undersköterska Svenska som andraspråk Engelska Samhällskunskap Öppet hus på SweJa inför nya sökperioder se infoblad/hemsida: www.swejakc.se

Läs mer

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en Hösten 2014 Komvux på distans Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en personlig kurslärare som följer dig hela vägen. Alla lärare arbetar heltid med

Läs mer

Kommunal Vuxenutbildning

Kommunal Vuxenutbildning Kommunal Vuxenutbildning Centrum för Arbete och Studier Våren 2007 Expedition Välkommen till CAS! Gun Lindbäck Anita Nilsson 08-570 383 31 Rektor/Enhetschef Leif Östfeldt 08-570 381 56 070-413 04 81 leif.ostfeldt@varmdo.se

Läs mer

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2009/2010 Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Särvux SFI Uppdragsutbildning Allmän information Kostnader Undervisningen

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 VIKTIG INFORMATION VÄLKOMMEN TILL KOMVUX DENNA KATALOG INNEHÅLLER: I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen

Läs mer

Guide. Till arbete med klimat och energi. För grundskolan, årskurs 1 6. Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+

Guide. Till arbete med klimat och energi. För grundskolan, årskurs 1 6. Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+ Guide Till arbete med klimat och energi För grundskolan, årskurs 1 6 Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+ Materialet har tagits fram med i samarbete med Energimyndigheten Innehåll

Läs mer

Estetiska perspektiv i Lgr 11

Estetiska perspektiv i Lgr 11 Estetiska perspektiv i Lgr 11 Texter ur samtliga kursplaner utom de estetiska ämnena som självklart omfattar estetiska perspektiv Lgr 11 består av tre delar: 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Individuella programmen GySär13

Individuella programmen GySär13 Individuella programmen De individuella programmen är till för de elever som behöver läsa ämnesområden istället för ämnen. Utbildningen ska ge eleverna kunskaper för att ett så självständigt och aktivt

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Att ta hand om barn och unga Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Skolan och demokrati Ekonomiskt stöd till familjer Foto:

Läs mer

BAS. En basutbildning för kortutbildade. Ett samarbetsprojekt

BAS. En basutbildning för kortutbildade. Ett samarbetsprojekt BAS En basutbildning för kortutbildade Ett samarbetsprojekt 3 Mål 3 Syfte 3 Målgrupp 4 Bakgrund 6 Förstudie hösten 2012 9 Genomförande 2013 2014 9 Utbildningsinnehåll och metod 13 Samarbetspartners 14

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola (inkl. rapporter från workshops) Hälsa Lärande för hållbar utveckling bör integreras i olika ämnen och vara ämnesövergripande. Livsstilar

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Vellinge Lärcenter Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Innehåll 2011/12

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING et t rät ren s Dju T i l l vä t efr i h e t Yttran d ka p ren be la r ä ll d h e Lärande för hållbar

Läs mer