Arbetsmaterial Verksamhetsplanering Huskvarna församling 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmaterial Verksamhetsplanering Huskvarna församling 2012"

Transkript

1 Arbetsmaterial Verksamhetsplanering Huskvarna församling 2012

2 Innehållsförteckning Huskvarna församling - centrum Musik sid 3 Barn- och ungdomsverksamhet sid 5 Vuxenverksamhet sid 11 Diakoni sid 14 Huskvarna församling - Öxnehaga Musik sid 15 Barn och vuxna samt sid 16 barn- och ungdomsverksamhet Vuxenverksamhet sid 21 Diakoni sid 24

3 Huskvarna församling Musik Musik i kyrkan 310- Övrig kyrkl verks Emma Pettersen Framföra genomtänkt och kyrkoårsanpassad musik vid gudstjänster. Inbjuda till musikgudstjänster och konserter av god kvalité. Anordna lunchmusik under terminerna. Att erbjuda församlingsbor och andra intresserade musik av varierande slag. Tyngdpunkten ska läggas på en seriös icke populistisk men lättillgänglig musikstil. Att genom lunchmusiken nå församlingsbor och yrkesverksamma i Huskvarna och även besökare utanför församlingens gräns. Egenproducerade musikgudstjänster och konserter, men även med gästande sångare och musiker. Hur omfattande och variationsrik denna verksamhet blir är en ekonomisk fråga. Den varje år återkommande sommarmusiken är ett bra exempel på en verksamhet som når både församlingsbor och andra tillfälliga besökare. Vi vill erbjuda konserter i olika sinnesstämningar och karaktärer. Lunchmusiken är kultur i miniformat i takt med kyrkoåret, som under vårterminen nått en ännu större publik. Den variation man kan uppnå genom samarbete med olika musiker tas positivt emot av besökarna. Musik lämnar få människor oberörda och i vår kyrkliga tradition har musiken länge haft en central plats. Musiken finns med i glädje och i sorg, till vardags och vid fest. Musiken är ett uttrycksmedel som når många människor. Utbildning är självfallet nödvändigt för att arbetet ska ge bästa möjliga resultat. En annan viktig del är fina instrument, som inspirerar församlingens egna musiker och andra instrumentalister och sångare och även kommer lyssnaren till godo. Bra lokaler och andra hjälpmedel, inspirationsdagar och kortkurser är också av stor vikt. Goda kontakter med bygdens musiker skapar möjligheter att lyfta fram all varierad kyrkomusik som finns. Kören Nova vocs 110-Gudstj o kyrkl handl Emma Pettersen Sjunga upp i kyrkliga sammanhang; vid högtider, musikgudstjänster, konserter och andra eventuella sammankomster. Tillföra gudstjänsten där vi medverkar en andlig och musikalisk dimension. Genomföra musikgudstjänster där kören står för musik och ord i en större omfattning. Ha egna konserter. Kören övar regelbundet onsdagskvällar i Dalinsalen, församlingsgården. Vi fortsätter på samma sätt för att främja sånggemenskapen och utvecklas musikaliskt. Ca 6 uppsjungningar per termin. Medlemsantal: 23. Kören övar varje vecka mellan på onsdagar. 3

4 I kyrkans verksamhet är körsången betydande. Som körsångare befinner man sig mitt i musiken, mitt i klangupplevelsen. I sången förenas ord och musik på ett unikt sätt, de förklarar, fördjupar och förskönar varandra. Vi arbetar emellanåt med sångpedagog för att lyfta varje enskild sångare, vilket många medlemmar verkligen uppskattar. Vi har samarbete och utbyte med andra körer. Varje år blir körmedlemmarna bjudna på en konsert för att få inspiration och uppmuntran. Det är viktigt att emellanåt arbeta med yrkesmusiker för att körmedlemmarna ska få ytterliggare en musikalisk dimension genom att sjunga med professionella. Den bredd vi uppnår just nu genom att sjunga nyskrivet material varvat med folkmusik, opera och mer traditionell kyrkomusik är oerhört inspirerande. Jubilate ( barnkör från 11 år) 110-Gudstj o kyrkl handl Anna Larsson Körsång för barn i åk 4-6 Att genom musiken följa kyrkoåret, genom att delta i våra Gudstjänster. Trevlig gemenskap på våra övningar och samarbete med kyrkans övriga barn o ungdomskörer. Sjunga varierande repertoar på våra övningar, musikgudstjänster, barnkördagar mm En kör som övar varje vecka, ca 40 min per tillfälle. Deltar i våra familjegudstjänster ca en gång per månad. Väl planerade Familjegudstjänster där kören ska känna att de har en viktig uppgift. God gemenskap i gruppen. Änglakören (barnkör från 7 år) 110-Gudstj o kyrkl handl Sylvia Lönn Körsång för barn från 7 år. Att ha en stor skara barn som deltar med sång i våra gudstjänster. Att få många gudstjänstfirande barnfamiljer. Att öva regelbundet. Lägga fokus på gudstjänsten. En kör med ca 10 barn som övar varje vecka. Deltar i våra familjegudstjänster. Repertoar som inspirerar barnen. 4

5 Huskvarna församling Barn- och ungdomsverksamhet Öppen förskola ( 0-5år ) -150 Barnverksamhet 0-12 år Åsa Forslund, Anna Larsson Öppen verksamhet med gemenskap, sångstund och fika för barn mellan 0-5 år med föräldrar Fånga upp dopfamiljerna. Skapa en god gemenskap. En grund för fortsatt deltagande i kyrkans övriga verksamhet såsom barnrytmik, miniorer/ juniorer, barnkör etc. Goda samtal mellan våra präster och dopfamiljer. Skapa en inbjudande/välkomnande miljö. Sångsamlingar, fri lek, fika och samtal. Bjuda in till Gudstjänster och kyrkans övriga verksamheter. Anordna föräldrarkvällar någon gång per termin. Omfattning av verksamheten kvantitet Vi träffas en gång i veckan ca tre timmar per gång Bra barnvänliga lokaler. Att alla känner sig välkomna och att ha en god gemenskap i gruppen. Man bör vara två ledare för att tillgodose allas behov. Babysång (0-2 år+syskon) 150-Barnverksamhet 0-12 år Sylvia Lönn Sång, musik och lek för barn 0-2 år, syskon och vuxen. Att skapa närhet mellan barn och föräldrar. Vara ett nätverk för föräldralediga. Att ge tillfälle till att bedja med sitt barn och med varandra. Genom sång, bön, andakt, fika, lek och samtal. Gruppen träffas torsdagar och under vårterminen har 20 babies med förälder varit här. Medverkan i våra gudstjänster en gång per termin. Välutbildad ledare, som försöker nyrekrytera hela tiden. Sångglädjen hos föräldrarna har varit väldigt stor och den sociala gemenskapen är värdefull. 5

6 Barnrytmik (2-4 år) 150-Barnverksamhet 0-12 år Sylvia Lönn Sång och lek för barn 2-4 år. Att fortsätta med sång och lek efter babysången.att delta på våra gudstjänster. Sjunga och leka med rytmer och känna gemenskap med andra barn. En grupp i veckan som samlas på onsdagskvällar. Välutbildad ledare med möjlighet till fortbildning Musik-på-lek (4-6 år) 150-Barnverksamhet 0-12 år Sylvia Lönn Lekfullt introducera körsång för barn mellan 4-6 år. Lära barnen kristna sånger kyrkoåret runt. Att få många gudstjänstfirande barnfamiljer. Plan för att nå målet aktiviteter Sång, rörelselekar, trumma. Delta på våra gudstjänster. Föräldrarna får sitta med vid sångövningen för att man ska kunna sjunga sångerna hemma. En grupp i veckan med ca 20 anmälda barn. Deltar i våra familjegudstjänster. Välutbildad ledare som får kontinuerlig fortbildning. 6

7 Huskvarna församling Psalmsång (6-9 år) 150-Barnverksamhet 0-12 år Sylvia Lönn Öva psalmer och andra visor i skolan. Att värna om vårt kulturarv och våra traditioner. Att hålla psalmsången levande från generation till generation. Varje vecka övning med Anna Dalinskolans 6-9-åringar och varje månad övning med Södergårdsskolans elever. Sammanlagt omfattas ca 150 barn per månad. Utbildad kyrkomusiker för inspiration i skolan. Miniorer (skolår F-2) 150- Barnverksamhet 0-12 år Anna Larsson Miniorerna vänder sig till barn i åk F-2 och är en del i församlingens dopundervisning. Samlingar runt Bibel för barn och olika aktiviteter som pyssel, lekar, bakning mm Ge barnen en trygg Gudsbild och lära dem några av de mest kända bibelberättelserna. Att få fler barn med familjer att upptäcka och känna sig välkomna till Huskvarna kyrka. Ha en kontinuitet i gruppen. Genom levande samlingar runt våra bibelberättelser, sånger, drama, gemenskapsaktiviteter, upplevelsevandringar, och genom skapande aktiviteter med färg och form. Vara delaktiga på våra familjegudstjänster Vi träffas en gång i veckan under ca 1,5 timma. För att kunna hålla en god kvalitet på verksamheten och för att alla barn ska bli sedda, bör det vara minst två vuxna ledare i en grupp på ca 12 barn. Väl planerade familjegudstjänster där barnen medverkar. Väl planerade träffar med en förberedd ledare. Bra ledarmaterial att arbeta utifrån. Att alla känner sig välkomna och får en trygg och varm gemenskap i gruppen. 7

8 Juniorer (skolår 3-5) 150- Barnverksamhet 0-12 år Anna Larsson Juniorerna vänder sig till barn i åk 3-5 och är en del i dopundervisningen. Samlingar med andakter, skapande verksamhet, lekar, bakning mm Ge barnen en nyfikenhet på kyrkan och lära sig mer om vår kristna tro. Vara en trygg plats där alla känner sig välkomna och sedda. Vara delaktiga på familjegudstjänster och även bjuda in familjerna dit. Ha en kontinuitet i gruppen. Skapa gemenskap i gruppen, andakter, samtal, drama, skapande verksamhet, lekar, läger mm. Vara delaktiga på Gudstjänster med t.ex. drama, dans och sång. Gruppen samlas en gång per vecka i 1 ½ timme. För att kunna hålla en god kvalitet på verksamheten, och för att alla barn ska bli sedda bör det vara två vuxna ledare i en grupp på ca 12 barn. Väl planerade träffar med en förberedd ledare. Väl planerade familjegudstjänster där barnen medverkar. Att alla känner sig välkomna och ha en trygg och varm gemenskap i gruppen. Tjejgrupp (åk 6-7) 160- Ungdverks år Sandra Allarvéus Att styrka tjejer i tidiga tonåren när det gäller identitet, självförtroende och kroppsuppfattning. Att tillsammans med dem diskutera olika för dem viktiga frågor samt ge dem en rolig fritidssysselsättning där vi tillsammans har kommit fram till vad vi ska göra. Att hjälpa unga tjejer att hitta sina egna tankar i olika frågor. Att styrka dem i de personer de är. Att visa på att de är värdefulla och vackra som människor. Att ge dem redskap för framtiden och att hjälpa dem att utveckla den kristna tron. Ledare som kan föra gruppen vidare i sina goda samtal och stötta dem i sin vardag. Att tillsammans med tjejerna göra för vad vi ska göra och vem som ska ansvara vid de olika träffarna. Att vid varje träff ha andakt. En grupp tjejer som träffas 1½ -2 timmar en gång i veckan minst 15 gånger. En grupp där man lär sig vad demokrati innebär. Två kompetenta ledare med relevant utbildning samt livserfarenhet och som har god insikt i vad tjejgruppsverksamhet innebär. Att se alla som är med i gruppen och bekräfta dem så att alla som valde att gå med i gruppen är med terminen ut. 8

9 Konfirmander 170-Konfirmandverks Sandra Allarvéus, Christer Gardemeister, Anders Gustavsson Att ge ungdomar konfirmandundervisning där de får ett redskap för att leva sitt liv med dopet som grund. Att konfirmationen blir en tid av tanke och funderingar kring den kristna tron och församlingens plats i våra liv, men att också tiden som konfirmand ger gemenskap och massor av glada skratt. Det är viktigt att konfirmationstiden känns meningsfull för den enskilde. Viktiga saker att jobba med under konfirmandtiden är: *jobba med livsfrågor i förhållande till samhället, dem själva och kristen tro *låta dem få möjlighet att pröva kristen tro och utvecklas som egen individ *ge dem kunskap om kristen tro *låta dem få erfarenheter i gudstjänst- och andaktsliv Att varje år få några ungdomar att vilja stanna kvar i kyrkans verksamhet i någon form. Undervisning med hjälp av olika metoder för att det ska passa olika personligheter Gemenskapsfrämjande övningar/lekar, praktiska övningar, diskussioner omkring ungdomarnas egen livssituation samt läger. Omfattning av verksamheten kvantitet I maj/juni skickas inbjudningar till alla kyrkotillhöriga i aktuell ålder. Det är önskvärt att även gå till aktuella skolor och lämna en personlig inbjudan till alla sjundeklasser för att möta upp ungdomar som inte tillhör Svenska kyrkan. En förhoppning är att mun mot mun metoden ska sprida positiv respons och där igenom få ungdomar att välja att konfirmeras hos oss. Konfirmanderna träffas under två timmar varannan vecka under skolterminerna. Totalt minst 60 undervisningstimmar inkl minst fyra lägerdygn. Genom ett teamarbete med bred kompetens som kompletterar varandra får man en god kvalité på konfirmandarbetet. Detta kräver en gemensam planering där alla är delaktiga. Det är viktigt att alla ungdomar ser sig sedda och därför ar det viktigt med flera förebilder. Nytt namn: Konfirmandassistenter 160-ungd verks år Sandra Allarvéus Värva och sedan handleda nykonfirmerade ungdomar som väljer att stanna kvar som assistenter i konfirmandarbetet och ge dem verktyg i att utveckla sin kristna tro och sina ledaregenskaper. Att ge ungdomar en anledning att stanna kvar i kyrkans verksamhet även efter konfirmationen Genom att ge ungdomarna en bra start i kyrkan hoppas vi att det i längden kan ge fler som väljer att utbilda sig för kyrklig tjänst i framtiden. En god handledning där ungdomarna får en möjlighet att utvecklas i sina uppgifter. Viss ledarutbildning. Att de får uppgifter som de känner är viktiga både för dem och för andra. Att närvara vid konfirmandträffar och konfirmandläger. En engagerad och kompetent handledare som har tid och möjlighet att ge handledning fortlöpande samt har ögon för vad den enskilde individen passar för att hjälpa till med. Att handledaren kan se ungdomens egna kvalifikationer och hjälpa till att utveckla dessa. 9

10 Svenska kyrkans unga - Tonår (från skolår 8) 160-Ungdverks år Sandra Allarvéus Ungdomsverksamhet med kyrkans tro och värderingar som grund, vilken är öppen för alla. Att ge ungdomar en gemenskap i ett kyrkligt sammanhang. Att lära dem om kyrkans organisation och möjligheter i densamma i framtiden. Att ha ett varierat program blandat med bland annat pyssel, samtal/diskussioner, undervisning, lek och andra gemenskapsfrämjande aktiviteter samt erbjuda tillfälle att träffa andra ungdomar inom Svenska kyrkans Unga. En annan viktig del, är att hjälpa ungdomarna till ett aktivt andaktsliv. Hjälpa dem att komma vidare i sin tro, samt åt dem som vill, hitta uppgifter i församlingen där de kan känna sig delaktiga och behövda. Att i framtiden även kunna erbjuda ungdomsgudstjänster där ungdomar kan få vara med och utforma samt medverka i densamma. Plan för att nå målet aktiviteter Genom att ge ungdomarna en plats där de känner sig trygga och sedda. Skapa kontakter bland konfirmander och i skola där man kan hitta fler som vill vara med och därmed utöka gruppen efterhand. Erbjuda läger och träffar regelbundet. Använda sig av material och övningar för uppbyggande av ungdomarna både i sig själva, sin tro och genom att utveckla en god grupp-dynamik. Omfattning av verksamheten kvantitet Regelbundna träffar varje vecka samt efter önskemål från gruppen om möjligt träffas vid andra tillfällen för t ex särskilda projekt. Målet är att varje år rekrytera några nya ungdomar in i verksamheten från konfirmanderna och äventyrsgruppen. För att få en god kvalité, är det viktigt med goda personalresurser. Att skapa en välkomnande och öppen miljö och att se och prata med alla som kommer till gruppen. Att lyssna till, och i den mån det går, infria ungdomarnas egna önskemål om verksamheten. 10

11 Huskvarna församling Vuxenverksamhet Bibelstudiegrupp 180- Vuxenverksamhet : Christer Gardemeister Studera Filipperbrevet Vad vill vi uppnå med vår verksamhet? Strategiskt mål; som uttrycker den långsiktiga ambitionen Operativa mål; som uttrycker kortsiktiga mål som hör ihop med aktiviteter. Ska vara mätbara Tränga in i Nya testamentet och i synnerhet de paulinska tankegångarna. Långsiktigt: Att gå igenom viktiga skrifter i Nya testamentet. Kortsiktigt: Att penetrera en särskild skrift och fördjupa deltagarna i den. Hur ska vi nå målet? Vilka aktiviteter krävs för att målet ska kunna nås? Mycket förberedelse från ledarens sida. Uppmuntran till deltagarna att hemma gå igenom aktuellt textavsnitt och tänka efter vad vi samtalat om, att studera eventuella anteckningar. En grupp är tillräcklig. Antal deltagare max 30. Samling var fjortonde dag. Tid 1 1/2 timme. Mål för kvaliten, t ex andel nöjda deltagare, anges i någon form av enhet: st, %, nyckeltal De deltagare som tillhört bibelstudiegruppen under våren verkar nöjda med församlingens utbud och ledarens kapacitet. 11

12 Vuxenkonfirmander 170- Konfirmandverksamhet : Christer Gardemeister Meningen är att ge grundläggande kunskap i kristen tro, som kan leda vuxna människor till konfirmation (och före det dop). Då kunskapen i allmänhet är bristfållig när det gäller vad kyrkan står för, är det viktigt att söka nå i synnerhet dem som inte velat eller haft möjlighet att delta i kyrkans konfirmandundervisning. Långsiktigt: Att erbjuda sådan undervisning som kan attrahera vuxna människor till ett aktivt engagemang för ett kristet liv. Kortsiktigt: Att möta människor som de är och där de befinner sig för att ta dem inom hörhåll för det gudomliga Ordet. Genom öppenhet och tydlighet. Regelbundna samlingar på passande tid för yrkesverksamma människor. En grupp är tillräcklig till att börja med. Antal deltagare max 10. Samling var fjortonde dag under kanske tio gånger (antalet kan eventuellt ökas). Tid en och en halv timme. Inga förkunskaper fordras. Att vi håller på överenskomna tillfållen. Studiegrupp i svensk historia 180- Vuxenverksamhet : Christer Gardemeister Studera svensk historia, Medeltiden, både det yttre förloppet och de ideströmningar som eventuellt kan avläsas. Långsiktigt: Kristendomen har en bärande tanke på Gud som historiens Herre. Att få människor att inse att även vår brokiga historia varit föremål för Hans omsorg. Kursen kan eventuellt få en fortsättning. Kortsiktigt: Att locka människor att lära sig lite om de olika epokerna i vår utveckling. Genom att pedagogiskt och klart framlägga historiens gång och söka analysera människors tänkesätt och handlingar. En grupp med samling var fjortonde dag under 1 1/2 timme. Kursen sker i form av föreläsningar och efterföljande samtal. Max 30 deltagare Att ledaren inte endast är teolog av facket utan även äger stor beläsenhet i den historiska litteraturen (och arkeologin). Inga förkunskaper erfordras. 12

13 (Uppdelat under 2 st verksamheter fr o m 2012) Församlingsresor 180-Vuxenverksamhet Eva-Lotta Svensson Dagsturer och församlingsresor. Vi vill uppnå gemenskap för de medresande, kunskap och inspiration om och i det kristna livet och kristendomens historia. Erbjuda resor med kyrklig profil för uppmuntran och glädje till kristen-liv. Plan för att nå målet aktiviteter år 2012 Församlingsresor. Heldag. Ännu ej planerade resmål. Även kommande år 3 st Kvar-i-stan-resor i juni, juli och augusti. Ovanstående är exempel på resor vi förväntar oss genomföra under år Vår förhoppning är att kunna erbjuda ett reducerat pris eller eventuellt helt avgiftsfria resor för de församlings-bor som så behöver. Resor speciellt för frivilliga brukar vara helt avgiftsfria för dem. 5 resor med deltagare per resa. Väl planerade resor med ett hanterbart antal deltagare. Ett innehåll som väl motsvarar församlingens grundläggande uppgift och att vi får med både perspektiven mission, gudstjänst, undervisning och diakoni i varje resa.. Att vi som ledare skall vara väl förberedda och kunniga vad gäller resans mål och mening. Alla resor skall ha ett kyrkligt huvudfokus. Åsa Forslund Caféeftermiddag 180- Vuxenverksamhet Vi skall erbjuda trevliga samlingar med meningsfullt innehåll och gemenskap, andakt och kaffe med bröd. Vi vill att våra gäster ska känna att Svenska kyrkan är en bra och öppen mötesplats, en plats där gemenskap och glädje finns. Vi vill att andakten ska förmedla tron på Jesus, tröst och uppmuntran. En eftermiddag/kväll med djup, glädje och gemenskap. Genom att marknadsföra caféeftermiddag/cafékväll. Annonsering i Jönköpings-posten och i form av affischer, hemsida. Under sommaren samling varje tisdag under sex veckor. På träffarna kommer mellan gäster. Vi börjar med andakt, sedan erbjuds sång, musik, dikt, teater, föreläsning, underhållning och fika som serveras till självkostnadspris. Mariasalen fungerar väl till dessa samlingar. Församlingshemsvärdinnorna ansvarar för kaffe, servering och frivilliga krafter till dukning, diskning mm. Bredd av utbud med olika typer av gäster viktigt. Åsa Forslund ansvarar för att inbjuda musiker etc. Någon av prästerna håller andakten. 13

14 Huskvarna församling Diakoni Dagsturer (Diakoniresa Syföreningsresa) 210-Diakonalverksamhet Eva-Lotta Svensson Diakoniresor Vi vill uppnå gemenskap för de medresande, kunskap och inspiration om och i det kristna livet och kristendomens historia. Erbjuda resor med kyrklig profil för uppmuntran och glädje till kristenliv. Plan för att nå målet aktiviteter år 2012 Syföreningsresor Dels kontraktsyföreningsdagen, ( eller liknande, kontraktsförändringar får utvisa) samt till de årligen återkommande Handarbetsdagarna på Tallnäs stiftsgård. Diakoniresa. till Tallnäs stiftsgård sk Sensommarresa Samtliga äldreboenden i vår församling inbjuds årligen. De mest behövande utses av aktivitetsansvarig på varje boende. Kostnadsfritt för de äldre (ca 55 personer brukar medfölja) Ovanstående är exempel på resor vi förväntar oss genomföra under år Dessa syföreningsresor är av tradition kostnadsfria för deltagarna, ses som ett tack och en uppmuntran för visat engagemang i församlingens arbete. Diakoniresan medför inga intäkter, samtliga kostnader betalas av församlingen. 3 resor med deltagare per resa. Väl planerade resor med ett hanterbart antal deltagare. Ett innehåll som väl motsvarar församlingens grundläggande uppgift och att vi får med både perspektiven mission, gudstjänst, undervisning och diakoni i varje resa.. Att vi som ledare skall vara väl förberedda och kunniga vad gäller resans mål och mening. Alla resor skall ha ett kyrkligt huvudfokus. Torsdagsgruppen 210-Diakonalverksamhet 14 Åsa Forslund Eva-Lotta Svensson Vi skall erbjuda våra gäster en personlig och kravlös, positiv, kyrklig gemenskap för vuxna med psykiska och/eller fysiska funktionshinder. Se verksamhetsidén ovan. Vi samlas varje torsdag mellan kl 18 och Vi tar emot alla gäster och hälsar välkommen. Kvällen börjar med fika, sedan tar dansen vid. Därefter hålls en andakt som efterföljs av en sångstund med önskesånger. Vid kyrkans högtider firar vi gudstjänst inne i kyrkan. Vi anordnar festkvällar med olika teman. Ibland har vi gäster inbjudna. Varje torsdag firar vi de gäster som fyllt år under veckan med en present, sång och hurrarop. Sista torsdagen före jul har vi julfest med julklappar, julbakelser, godis och lite spex av oss medarbetare. Inför sommaren har vi sommarfest med jordgubbstårta och en fiolspelande gäst. Terminsavgiften är 100 kr. 1 st grupp med samling varje vecka under terminerna. Det krävs handikappvänliga lokaler och toaletter samt att all färdtjänst fungerar. Vi som arbetar med Torsdagsgruppen är både anställda och frivilliga, det behövs många händer och öron! Flera av våra gäster har även sin personlige assistent med sig. Vi har fått nya gäster under året.

15 Huskvarna församling Öxnehaga Huskvarna församling Musik (Uppdelat under två verksamheter fr o m 2012) Musik i kyrkan 310-Övrig kyrkl verks Samuel Johansson Konsertverksamhet Musikundervisning Musiklek Utveckla musicerandet. Skapa gemenskap. Musikgudstjänster och konserter med varierat innehåll. Att låta musikeleverna medverka vid familjegudstjänster m m Väl arrangerade och väl planerade lektioner, repetitioner, musikgudstjänster och konserter. Musikgudstjänster och konserter med kör och musiker, egenproducerade och med gästande musiker. Orgel och pianoelever. En musiklekgrupp för barn 4-6 år. Väl planerade musikframträdanden, musikgudstjänster och konserter. Målet är 100% nöjda deltagare. Kyrkokör och barnkör 110-Gudstj o kyrkl handl Samuel Johansson Körsång Pröva ny gudstjänstmusik och nya gudstjänstformer. Musikgudstjänster med varierat innehåll. Meningsfullt musicerande. Gemenskap när vi träffas mitt i veckan och när vi sjunger på familjegudstjänster, mässor och musikgudstjänster. Väl arrangerade och väl planerade gudstjänster. Repetitioner inför familjegudstjänster, musikgudstjänster, musikal m m. Två körer med st körövningar samt 8-10 st framträdanden. Väl planerade musikgudstjänster där texter och musik harmonierar och där det finns en tydlig agenda som gör att församlingen enkelt kan vara delaktiga. Väl genomarbetade arrangemang med tydliga noter till musiker och kör. Bra kommunikation mellan anställda, musiker och frivilligarbetare. Väl planerade och lättförståliga familjegudstjänster. Väl förberedda musikframträdanden. Målet är 100% nöjda deltagare. 15

16 Huskvarna församling Öxnehaga Barn och vuxna Barn- och ungdomsverksamhet Öppet hus för barn och vuxna (från 0 år+vuxen) 150-Barnverks 0-12 år Helena Erlandsson Bjuda in till öppen verksamhet för vuxna med barn. Att de vuxna ska få lära känna varandra och kyrkan. Mötas umgås skratta! Att människor ska känna sig välkomna till kyrkan. Hjälpa varandra i föräldra- barn relationen. Visa på en kyrkan där alla får plats/ blir sedda. Bl a är möten, kreativitet, sång och lek viktigt. Öppet hus ca 60 träffar per år, två tillfällen i veckan enligt följande: Onsdagar kl Fredagar kl , med musikstund och fredsbön. Sommaröppet en förmiddag kl ca 10 gånger. Lokaler som är anpassade för verksamheten. God insikt hos personalen om hur barn utvecklas. En musiker med gitarr. En pedagogisk tanke! Öppen verksamhet (förskolan-skolår 4) 150-Barnverks 0-12 år Helena Erlandsson, Mattias Wallentin Drop-in med pyssel, skapande aktiviteter och lekar. För alla som vill komma till gruppen i åldrarna förskolan skolår 4. Att dela med oss av det kristna budskapet. Att få in fler barn i kyrkan. Meningsfulla aktiviteter. Ta tid för barnen. 1 grupp med 2 ledare som träffas 3 timmar i veckan. Inget maxtak för antalet deltagare har satts i denna grupp. Det krävs planering av ledarna och minst 1 st lokal att vara i. Någon form av handledning vore önskvärd. 16

17 Huskvarna församling Öxnehaga Mattias Wallentin Juniorer (skolår 4-5) 150-Barnverks 0-12 år Skapande aktiviteter som lockar barn till kyrkan och får dem att stanna kvar och utvecklas. Att fler barn skall upptäcka kyrkans budskap och ge dem en möjlighet att utveckla sin tro. Där kan de finna sig själva i livet. Genom andakter, samtal, frågor, meningsfulla aktiviteter och läger. 1 st grupp med upp till 18 deltagare som träffas 1 ½ timme i veckan. En väl planerad verksamhet under terminerna. Kyrkans barntimmar (4-5 år) 150-Barnverks 0-12 år Helena Erlandsson Undervisning för 4-5 åringar, om: Bibeln, Kyrkan, kristet liv mm. Att lära barnen mer om Vad kyrkan är och om Bibeln. Att få mötas i tro och bön. Levande samlingar med bibliska gestalter, sånger, eget material och pyssel. Genom att bjuda in till familjegudstjänster o dyl. 1 grupp på ca 10 barn som träffas ca 2 timmar i veckan under terminerna. = 25 gånger. Det är viktigt att låta barnen göra så mycket som möjligt själva! att möta barnen där de befinner sig. med flera vuxna i gruppen! 17

18 Huskvarna församling Öxnehaga Söndagsskolan (från 4 år) 150-Barnverks 0-12 år Helena Erlandsson Att låta barnen få en egen gudstjänst när det firas HHN. För barn från 4 år och uppåt. Att barnen ska få med sig söndagens budskap eller bibelkunskap utifrån sina förutsättningar. Plan för att nå målet aktiviteter Söndagsskolan ska ha en pedagogisk tanke! Erbjuda ca 20 gånger per år. Det krävs flera frivilliga i ledarteamet för att täcka alla söndagar. Sommarläger - NYTT 150-Barnverks 0-12 år Helena Erlandsson Erbjuda sommargemenskap med bad, lek och läger för familjer som inte har möjligheten annars. Kollo vecka för familjen. Familjen ska få känna att det är sommar, glädje och gemenskap. Plan för att nå målet aktiviteter Självhushåll på en lägergård vid vatten. 4 dagar / 3 nätter. 40 deltagare och 10 ledare. Ett bra och planerat program. Engagerade ledare. Gemensamma fester NYTT 150-Barnverks 0-12 år Helena Erlandsson Att gemensamt få fira Lucia och terminsavslutning. Känna att vi är många. Känna gemenskapen i Öxnehagakyrkan. Plan för att nå målet aktiviteter Genomtänkta aktiviteter. 1 gång per termin. Vi vill ha ett par tillfällen per år där barnen blir i fokus och samtidigt gemenskap med hela familjen. 18

19 Huskvarna församling Öxnehaga Huskvarna församling Öxnehaga Riktad verksamhet - NYTT 150-Barnverks 0-12 år Helena Erlandsson Att erbjuda ett par familjer( mammor och barn) att göra något tillsammans. Tex baka, bada, gå i skogen. Stärka invandrarmammorna i sin föräldraroll. Lära sig mer om hur svenska familjer fungerar. Plan för att nå målet aktiviteter Att låta ett par mammor med barn (särskilt utvalda, och med störst behov) få träffas. Erbjuda kreativa aktiviteter som främjar språkinlärning och gemenskap barn- vuxen. Omfattning av verksamheten kvantitet Erbjuda 10 tillfällen/ termin. 4 familjer, 5 gånger var. Ett bra sätt att öva sitt språk tillsammans med sina barn och pedagogisk personal från kyrkan. Tillfälle att knyta an till sina barn. Utflykter/ resor för familjer NYTT 150-Barnverks 0-12 år Helena Erlandsson Att få se något mer av Sverige än Öxnehaga. Få gemensamma minnen. Lära känna varandra. Plan för att nå målet aktiviteter Jobba för blandade grupper. Lagom långa resor. Genomtänkt program. Omfattning av verksamheten kvantitet Vinter 1 dag, sommar 1 dag och höst 1 dag. En pedagogisk tanke! Flera vuxna från kyrkan. Samtal och möten. Kristen profil. Mattias Wallentin och Richard Thörn Konfirmander 170-Konfirmandverks Att ge ungdomar möjlighet till att tyda sina liv, förstå och få mer kunskap om Gud, livet och det kristna budskapet. Att ta ställning och få hjälp att uttrycka tro och tvivel. Se verksamhetsidé. Genom undervisning och olika konfirmandläger som är anpassade till dagens tonåringar. Veckoundervisningen kommer också att innefatta studiebesök på flertalet relevanta ställen. 1 st grupp som läser under året 10/11 med konfirmation i mitten av maj. Gruppen träffas måndagskvällar, tre läger och några lördagar per termin. De medverkar även regelbundet i gudstjänsterna. Lagarbete mellan oss som arbetar i Öxnehagakyrkan, där självklart musiken ingår som en stor del. Vi har också en härlig resurs i våra konfirmandassistenter. 19

20 Huskvarna församling Öxnehaga Mattias Wallentin Konfirmandassistenter 160-Ungd verks år Erbjuda nyblivna konfirmander att vara kvar som förebilder och ledare, för dom nya konfirmanderna. Att fungerar som en inkörsport till Svenska kyrkans unga. Lära ungdomarna att ta ansvar. Utbilda nya ledare. Få ungdomarna att stanna kvar i kyrkan. Viss ledarutbildning. Låta ungdomarna vara med och bestämma. Vara med vid konfirmandernas träffar. För övrigt erbjudas meningsfulla sysslor så som ledare vid läger, gudstjänstvärd mm. 1 st grupp med konfirmandassistenter. Gruppen kommer att vara med vid konfirmandernas träffar men kommer även att ha egna samlingar. - Mattias Wallentin Tonår (12-15 år) 160-Ungd verks år Skapande aktiviteter som lockar tonåringar till kyrkan och får dem att stanna kvar och utvecklas. Åldersgrupp år. Att fler tonåringar skall upptäcka kyrkans budskap och ge dem en möjlighet att utveckla sin tro. Finna sig själva i livet. Genom andakter, samtal, frågor, meningsfulla aktiviteter och läger. 1 st grupp med upp till 18 deltagare som samlas 1 ½ timme i veckan. En väl planerad verksamhet under terminen. Svenska Kyrkans Unga (från 15 år) 160-Ungd verks år Mattias Wallentin Skapande aktiviteter som lockar ungdomar till kyrkan och får dem att stanna kvar och utvecklas. Åldersgrupp från 15 år. Att fler ungdomar skall upptäcka kyrkans budskap. Ge dem en möjlighet att utveckla sin tro. Finna sig själva i livet. Andakter, samtal, frågor, meningsfulla aktiviteter och läger. 2 st grupper med 8-16 deltagare som samlas 2 timmar i veckan. Viss aktivitet på helger. En välplanerad verksamhet under terminerna. 20

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

Tillsammans formar vi framtidens kyrka

Tillsammans formar vi framtidens kyrka Tillsammans formar vi framtidens kyrka Församlingsinstruktion för Aneby pastorats fem församlingar Haurida Vireda Lommaryd Frinnaryd Askeryd Aneby Innehållsförteckning Öppning 3 Omvärldsanalys fakta och

Läs mer

Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet

Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet 2010 Året som gick med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet Innehåll Förord 4 Svenska kyrkan - mötesplats, växtplats 5 Växtplats för själen 6 Dop och konfirmation 6 Från rock till barock 6

Läs mer

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Att Göra Kristus Synlig SVENSKA KYRKAN VALLENTUNA FÖRSAMLING 08-511 862 40 www.svenskakyrkan.se/vallentuna Verksamhetsidén: att Göra Kristus synlig genom

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643

S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643 S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643 BUDGET 2012 Långtidsplaner 2013-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Verksamhetsplan 4 Resultatbudget 6 Driftbudget 7 Sammandrag av driftbudget utan interna poster

Läs mer

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet Metoder & ideér som fungerar i projekt för unga om jämställdhet Skriften kan rekvireras kostnadsfritt från fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun, telefon 036-10 69 00. Kontaktperson: Liz Modin. Texter

Läs mer

Föreningsliv och aktivitetsutbud för äldre

Föreningsliv och aktivitetsutbud för äldre Föreningsliv och aktivitetsutbud för äldre i Lindesbergs Kommun - en sammanställning Linda Sandberg, Hälsoutvecklare April 2009 Rev. augusti 2010 Innehållsförteckning Inledning...4 Föreningar och verksamheter

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012 Österåkers kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vårt uppdrag... 3 Vår värdegrund... 3 Våra honnörsord... 3 Självkänsla... 3 Nyfikenhet... 3 Medmänsklighet... 4 Det

Läs mer

Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande

Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande Diakonins månad 2013 arbetsgruppen för diakonins månad 2013 har bestått av: Inga Johansson, pastor och handläggare temaområde samhälle, Gemensam Framtid Marie

Läs mer

Verksamhetsredovisning 2009

Verksamhetsredovisning 2009 Verksamhetsredovisning 2009 för Lindbergs, Torpa, Valinge och Stamnareds församlingar -1 Inledning 2009 var ett år då mycket i samfälligheten var statt i förändring. En ny kyrkoherde och komminister var

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2012 för Häverö-Edebo-Singö församling

Verksamhetsuppföljning 2012 för Häverö-Edebo-Singö församling Verksamhetsuppföljning 2012 för Häverö-Edebo-Singö församling Grävning för installation av kylanläggnig vid Häverö gravkapell sommaren 2012 1 Inledning av Kyrkoherde Ulf Engström 2 Som kyrkoherde i Häverö-Edebo-Singö

Läs mer

GUD STHLM. Årsberättelse 2013 FILADELFIA STOCKHOLM

GUD STHLM. Årsberättelse 2013 FILADELFIA STOCKHOLM GUD STHLM Årsberättelse 2013 FILADELFIA Årsberättelse 2013 Årsberättelse 2013 Filadelfia Ännu ett år har gått och det är dags att summera vad som hänt. Det vi söker är inte våra egna insatser och beslut,

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

Mirjam.2/08. Kyrkan i samhället. Sjukhuskyrkan Samverkan kyrka - vård. Information från Svenska kyrkan i Ljungskilebygden

Mirjam.2/08. Kyrkan i samhället. Sjukhuskyrkan Samverkan kyrka - vård. Information från Svenska kyrkan i Ljungskilebygden Mirjam.2/08 Information från Svenska kyrkan i Ljungskilebygden Kyrkan i samhället Sjukhuskyrkan Samverkan kyrka - vård innehåll ingång 2 3 5 7 9 12 En gästvänlig och engagerad kyrka Sjukhuskyrkan - ett

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

RÅDAPORTEN RÅDA FÖRSAMLINGS TIDNING NR 3 2009 ÅRGÅNG 29. Var rädd om din sorg!

RÅDAPORTEN RÅDA FÖRSAMLINGS TIDNING NR 3 2009 ÅRGÅNG 29. Var rädd om din sorg! RÅDAPORTEN RÅDA FÖRSAMLINGS TIDNING NR 3 2009 ÅRGÅNG 29 rösta i kyrkovalet 20/9 trender på kyrkogården kom och sjung med oss! Var rädd om din sorg! 2 RÅDAPORTEN RÅDA FÖRSAMLINGS TIDNING RÅDAPORTEN NR 3

Läs mer

Liv & Längtan. nr 4 2014 juni - augusti. Liv

Liv & Längtan. nr 4 2014 juni - augusti. Liv Liv & Längtan nr 4 2014 juni - augusti Liv Med kaffekannan i högsta hugg... Med kaffekannan i högsta hugg går jag ut i caféet för att fråga om någon vill ha påtår. En man stannar mig och börjar berätta

Läs mer

Österåker-Östra Ryds församling

Österåker-Östra Ryds församling VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Österåker-Östra Ryds församling AU 12/9 KR 15/9 AU 6/10 AU 13/10 KR 27/10 KF 6/11 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 4 Ekonomisk sammanställning...

Läs mer

Kyrkobladet. Barnen ger gudstjänsten värme och liv. Möt Kungälvs egen kommunitet. Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010

Kyrkobladet. Barnen ger gudstjänsten värme och liv. Möt Kungälvs egen kommunitet. Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010 Kyrkobladet Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010 Barnen ger gudstjänsten värme och liv Möt Kungälvs egen kommunitet 1 Kom! Varför kommer ni inte när vi ringer? För några år sedan hörde jag berättas

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN Förskolan Kvalitets- och årsredovisning 2014 Utvecklingsplan 2015 Enskild verksamhet SE HELHETEN Kvalitets- OCH och årsredovisning FÖLJ DEN RÖDA TRÅDEN! 2014 Utvecklingspla Innehållsförteckning 1. Beskrivning

Läs mer

Använd din röst! Var med och påverka framtiden i Lerums församling.

Använd din röst! Var med och påverka framtiden i Lerums församling. Magasinet nr Församlingsblad 3 2013 Använd din röst! Var med och påverka framtiden i Lerums församling. Var ska Svenska kyrkan lägga kraften? s. 3 De går till val i Lerum s. 6-7 Att sjunga av hjärtats

Läs mer

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet Innehåll: Välkommen som pappagruppledare! sid 3 Varför pappagrupper? sid 4 Värderingar som pappagruppmanualen utgår ifrån sid 5 Ledarrollen

Läs mer