Arbetsmaterial Verksamhetsplanering Huskvarna församling 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmaterial Verksamhetsplanering Huskvarna församling 2012"

Transkript

1 Arbetsmaterial Verksamhetsplanering Huskvarna församling 2012

2 Innehållsförteckning Huskvarna församling - centrum Musik sid 3 Barn- och ungdomsverksamhet sid 5 Vuxenverksamhet sid 11 Diakoni sid 14 Huskvarna församling - Öxnehaga Musik sid 15 Barn och vuxna samt sid 16 barn- och ungdomsverksamhet Vuxenverksamhet sid 21 Diakoni sid 24

3 Huskvarna församling Musik Musik i kyrkan 310- Övrig kyrkl verks Emma Pettersen Framföra genomtänkt och kyrkoårsanpassad musik vid gudstjänster. Inbjuda till musikgudstjänster och konserter av god kvalité. Anordna lunchmusik under terminerna. Att erbjuda församlingsbor och andra intresserade musik av varierande slag. Tyngdpunkten ska läggas på en seriös icke populistisk men lättillgänglig musikstil. Att genom lunchmusiken nå församlingsbor och yrkesverksamma i Huskvarna och även besökare utanför församlingens gräns. Egenproducerade musikgudstjänster och konserter, men även med gästande sångare och musiker. Hur omfattande och variationsrik denna verksamhet blir är en ekonomisk fråga. Den varje år återkommande sommarmusiken är ett bra exempel på en verksamhet som når både församlingsbor och andra tillfälliga besökare. Vi vill erbjuda konserter i olika sinnesstämningar och karaktärer. Lunchmusiken är kultur i miniformat i takt med kyrkoåret, som under vårterminen nått en ännu större publik. Den variation man kan uppnå genom samarbete med olika musiker tas positivt emot av besökarna. Musik lämnar få människor oberörda och i vår kyrkliga tradition har musiken länge haft en central plats. Musiken finns med i glädje och i sorg, till vardags och vid fest. Musiken är ett uttrycksmedel som når många människor. Utbildning är självfallet nödvändigt för att arbetet ska ge bästa möjliga resultat. En annan viktig del är fina instrument, som inspirerar församlingens egna musiker och andra instrumentalister och sångare och även kommer lyssnaren till godo. Bra lokaler och andra hjälpmedel, inspirationsdagar och kortkurser är också av stor vikt. Goda kontakter med bygdens musiker skapar möjligheter att lyfta fram all varierad kyrkomusik som finns. Kören Nova vocs 110-Gudstj o kyrkl handl Emma Pettersen Sjunga upp i kyrkliga sammanhang; vid högtider, musikgudstjänster, konserter och andra eventuella sammankomster. Tillföra gudstjänsten där vi medverkar en andlig och musikalisk dimension. Genomföra musikgudstjänster där kören står för musik och ord i en större omfattning. Ha egna konserter. Kören övar regelbundet onsdagskvällar i Dalinsalen, församlingsgården. Vi fortsätter på samma sätt för att främja sånggemenskapen och utvecklas musikaliskt. Ca 6 uppsjungningar per termin. Medlemsantal: 23. Kören övar varje vecka mellan på onsdagar. 3

4 I kyrkans verksamhet är körsången betydande. Som körsångare befinner man sig mitt i musiken, mitt i klangupplevelsen. I sången förenas ord och musik på ett unikt sätt, de förklarar, fördjupar och förskönar varandra. Vi arbetar emellanåt med sångpedagog för att lyfta varje enskild sångare, vilket många medlemmar verkligen uppskattar. Vi har samarbete och utbyte med andra körer. Varje år blir körmedlemmarna bjudna på en konsert för att få inspiration och uppmuntran. Det är viktigt att emellanåt arbeta med yrkesmusiker för att körmedlemmarna ska få ytterliggare en musikalisk dimension genom att sjunga med professionella. Den bredd vi uppnår just nu genom att sjunga nyskrivet material varvat med folkmusik, opera och mer traditionell kyrkomusik är oerhört inspirerande. Jubilate ( barnkör från 11 år) 110-Gudstj o kyrkl handl Anna Larsson Körsång för barn i åk 4-6 Att genom musiken följa kyrkoåret, genom att delta i våra Gudstjänster. Trevlig gemenskap på våra övningar och samarbete med kyrkans övriga barn o ungdomskörer. Sjunga varierande repertoar på våra övningar, musikgudstjänster, barnkördagar mm En kör som övar varje vecka, ca 40 min per tillfälle. Deltar i våra familjegudstjänster ca en gång per månad. Väl planerade Familjegudstjänster där kören ska känna att de har en viktig uppgift. God gemenskap i gruppen. Änglakören (barnkör från 7 år) 110-Gudstj o kyrkl handl Sylvia Lönn Körsång för barn från 7 år. Att ha en stor skara barn som deltar med sång i våra gudstjänster. Att få många gudstjänstfirande barnfamiljer. Att öva regelbundet. Lägga fokus på gudstjänsten. En kör med ca 10 barn som övar varje vecka. Deltar i våra familjegudstjänster. Repertoar som inspirerar barnen. 4

5 Huskvarna församling Barn- och ungdomsverksamhet Öppen förskola ( 0-5år ) -150 Barnverksamhet 0-12 år Åsa Forslund, Anna Larsson Öppen verksamhet med gemenskap, sångstund och fika för barn mellan 0-5 år med föräldrar Fånga upp dopfamiljerna. Skapa en god gemenskap. En grund för fortsatt deltagande i kyrkans övriga verksamhet såsom barnrytmik, miniorer/ juniorer, barnkör etc. Goda samtal mellan våra präster och dopfamiljer. Skapa en inbjudande/välkomnande miljö. Sångsamlingar, fri lek, fika och samtal. Bjuda in till Gudstjänster och kyrkans övriga verksamheter. Anordna föräldrarkvällar någon gång per termin. Omfattning av verksamheten kvantitet Vi träffas en gång i veckan ca tre timmar per gång Bra barnvänliga lokaler. Att alla känner sig välkomna och att ha en god gemenskap i gruppen. Man bör vara två ledare för att tillgodose allas behov. Babysång (0-2 år+syskon) 150-Barnverksamhet 0-12 år Sylvia Lönn Sång, musik och lek för barn 0-2 år, syskon och vuxen. Att skapa närhet mellan barn och föräldrar. Vara ett nätverk för föräldralediga. Att ge tillfälle till att bedja med sitt barn och med varandra. Genom sång, bön, andakt, fika, lek och samtal. Gruppen träffas torsdagar och under vårterminen har 20 babies med förälder varit här. Medverkan i våra gudstjänster en gång per termin. Välutbildad ledare, som försöker nyrekrytera hela tiden. Sångglädjen hos föräldrarna har varit väldigt stor och den sociala gemenskapen är värdefull. 5

6 Barnrytmik (2-4 år) 150-Barnverksamhet 0-12 år Sylvia Lönn Sång och lek för barn 2-4 år. Att fortsätta med sång och lek efter babysången.att delta på våra gudstjänster. Sjunga och leka med rytmer och känna gemenskap med andra barn. En grupp i veckan som samlas på onsdagskvällar. Välutbildad ledare med möjlighet till fortbildning Musik-på-lek (4-6 år) 150-Barnverksamhet 0-12 år Sylvia Lönn Lekfullt introducera körsång för barn mellan 4-6 år. Lära barnen kristna sånger kyrkoåret runt. Att få många gudstjänstfirande barnfamiljer. Plan för att nå målet aktiviteter Sång, rörelselekar, trumma. Delta på våra gudstjänster. Föräldrarna får sitta med vid sångövningen för att man ska kunna sjunga sångerna hemma. En grupp i veckan med ca 20 anmälda barn. Deltar i våra familjegudstjänster. Välutbildad ledare som får kontinuerlig fortbildning. 6

7 Huskvarna församling Psalmsång (6-9 år) 150-Barnverksamhet 0-12 år Sylvia Lönn Öva psalmer och andra visor i skolan. Att värna om vårt kulturarv och våra traditioner. Att hålla psalmsången levande från generation till generation. Varje vecka övning med Anna Dalinskolans 6-9-åringar och varje månad övning med Södergårdsskolans elever. Sammanlagt omfattas ca 150 barn per månad. Utbildad kyrkomusiker för inspiration i skolan. Miniorer (skolår F-2) 150- Barnverksamhet 0-12 år Anna Larsson Miniorerna vänder sig till barn i åk F-2 och är en del i församlingens dopundervisning. Samlingar runt Bibel för barn och olika aktiviteter som pyssel, lekar, bakning mm Ge barnen en trygg Gudsbild och lära dem några av de mest kända bibelberättelserna. Att få fler barn med familjer att upptäcka och känna sig välkomna till Huskvarna kyrka. Ha en kontinuitet i gruppen. Genom levande samlingar runt våra bibelberättelser, sånger, drama, gemenskapsaktiviteter, upplevelsevandringar, och genom skapande aktiviteter med färg och form. Vara delaktiga på våra familjegudstjänster Vi träffas en gång i veckan under ca 1,5 timma. För att kunna hålla en god kvalitet på verksamheten och för att alla barn ska bli sedda, bör det vara minst två vuxna ledare i en grupp på ca 12 barn. Väl planerade familjegudstjänster där barnen medverkar. Väl planerade träffar med en förberedd ledare. Bra ledarmaterial att arbeta utifrån. Att alla känner sig välkomna och får en trygg och varm gemenskap i gruppen. 7

8 Juniorer (skolår 3-5) 150- Barnverksamhet 0-12 år Anna Larsson Juniorerna vänder sig till barn i åk 3-5 och är en del i dopundervisningen. Samlingar med andakter, skapande verksamhet, lekar, bakning mm Ge barnen en nyfikenhet på kyrkan och lära sig mer om vår kristna tro. Vara en trygg plats där alla känner sig välkomna och sedda. Vara delaktiga på familjegudstjänster och även bjuda in familjerna dit. Ha en kontinuitet i gruppen. Skapa gemenskap i gruppen, andakter, samtal, drama, skapande verksamhet, lekar, läger mm. Vara delaktiga på Gudstjänster med t.ex. drama, dans och sång. Gruppen samlas en gång per vecka i 1 ½ timme. För att kunna hålla en god kvalitet på verksamheten, och för att alla barn ska bli sedda bör det vara två vuxna ledare i en grupp på ca 12 barn. Väl planerade träffar med en förberedd ledare. Väl planerade familjegudstjänster där barnen medverkar. Att alla känner sig välkomna och ha en trygg och varm gemenskap i gruppen. Tjejgrupp (åk 6-7) 160- Ungdverks år Sandra Allarvéus Att styrka tjejer i tidiga tonåren när det gäller identitet, självförtroende och kroppsuppfattning. Att tillsammans med dem diskutera olika för dem viktiga frågor samt ge dem en rolig fritidssysselsättning där vi tillsammans har kommit fram till vad vi ska göra. Att hjälpa unga tjejer att hitta sina egna tankar i olika frågor. Att styrka dem i de personer de är. Att visa på att de är värdefulla och vackra som människor. Att ge dem redskap för framtiden och att hjälpa dem att utveckla den kristna tron. Ledare som kan föra gruppen vidare i sina goda samtal och stötta dem i sin vardag. Att tillsammans med tjejerna göra för vad vi ska göra och vem som ska ansvara vid de olika träffarna. Att vid varje träff ha andakt. En grupp tjejer som träffas 1½ -2 timmar en gång i veckan minst 15 gånger. En grupp där man lär sig vad demokrati innebär. Två kompetenta ledare med relevant utbildning samt livserfarenhet och som har god insikt i vad tjejgruppsverksamhet innebär. Att se alla som är med i gruppen och bekräfta dem så att alla som valde att gå med i gruppen är med terminen ut. 8

9 Konfirmander 170-Konfirmandverks Sandra Allarvéus, Christer Gardemeister, Anders Gustavsson Att ge ungdomar konfirmandundervisning där de får ett redskap för att leva sitt liv med dopet som grund. Att konfirmationen blir en tid av tanke och funderingar kring den kristna tron och församlingens plats i våra liv, men att också tiden som konfirmand ger gemenskap och massor av glada skratt. Det är viktigt att konfirmationstiden känns meningsfull för den enskilde. Viktiga saker att jobba med under konfirmandtiden är: *jobba med livsfrågor i förhållande till samhället, dem själva och kristen tro *låta dem få möjlighet att pröva kristen tro och utvecklas som egen individ *ge dem kunskap om kristen tro *låta dem få erfarenheter i gudstjänst- och andaktsliv Att varje år få några ungdomar att vilja stanna kvar i kyrkans verksamhet i någon form. Undervisning med hjälp av olika metoder för att det ska passa olika personligheter Gemenskapsfrämjande övningar/lekar, praktiska övningar, diskussioner omkring ungdomarnas egen livssituation samt läger. Omfattning av verksamheten kvantitet I maj/juni skickas inbjudningar till alla kyrkotillhöriga i aktuell ålder. Det är önskvärt att även gå till aktuella skolor och lämna en personlig inbjudan till alla sjundeklasser för att möta upp ungdomar som inte tillhör Svenska kyrkan. En förhoppning är att mun mot mun metoden ska sprida positiv respons och där igenom få ungdomar att välja att konfirmeras hos oss. Konfirmanderna träffas under två timmar varannan vecka under skolterminerna. Totalt minst 60 undervisningstimmar inkl minst fyra lägerdygn. Genom ett teamarbete med bred kompetens som kompletterar varandra får man en god kvalité på konfirmandarbetet. Detta kräver en gemensam planering där alla är delaktiga. Det är viktigt att alla ungdomar ser sig sedda och därför ar det viktigt med flera förebilder. Nytt namn: Konfirmandassistenter 160-ungd verks år Sandra Allarvéus Värva och sedan handleda nykonfirmerade ungdomar som väljer att stanna kvar som assistenter i konfirmandarbetet och ge dem verktyg i att utveckla sin kristna tro och sina ledaregenskaper. Att ge ungdomar en anledning att stanna kvar i kyrkans verksamhet även efter konfirmationen Genom att ge ungdomarna en bra start i kyrkan hoppas vi att det i längden kan ge fler som väljer att utbilda sig för kyrklig tjänst i framtiden. En god handledning där ungdomarna får en möjlighet att utvecklas i sina uppgifter. Viss ledarutbildning. Att de får uppgifter som de känner är viktiga både för dem och för andra. Att närvara vid konfirmandträffar och konfirmandläger. En engagerad och kompetent handledare som har tid och möjlighet att ge handledning fortlöpande samt har ögon för vad den enskilde individen passar för att hjälpa till med. Att handledaren kan se ungdomens egna kvalifikationer och hjälpa till att utveckla dessa. 9

10 Svenska kyrkans unga - Tonår (från skolår 8) 160-Ungdverks år Sandra Allarvéus Ungdomsverksamhet med kyrkans tro och värderingar som grund, vilken är öppen för alla. Att ge ungdomar en gemenskap i ett kyrkligt sammanhang. Att lära dem om kyrkans organisation och möjligheter i densamma i framtiden. Att ha ett varierat program blandat med bland annat pyssel, samtal/diskussioner, undervisning, lek och andra gemenskapsfrämjande aktiviteter samt erbjuda tillfälle att träffa andra ungdomar inom Svenska kyrkans Unga. En annan viktig del, är att hjälpa ungdomarna till ett aktivt andaktsliv. Hjälpa dem att komma vidare i sin tro, samt åt dem som vill, hitta uppgifter i församlingen där de kan känna sig delaktiga och behövda. Att i framtiden även kunna erbjuda ungdomsgudstjänster där ungdomar kan få vara med och utforma samt medverka i densamma. Plan för att nå målet aktiviteter Genom att ge ungdomarna en plats där de känner sig trygga och sedda. Skapa kontakter bland konfirmander och i skola där man kan hitta fler som vill vara med och därmed utöka gruppen efterhand. Erbjuda läger och träffar regelbundet. Använda sig av material och övningar för uppbyggande av ungdomarna både i sig själva, sin tro och genom att utveckla en god grupp-dynamik. Omfattning av verksamheten kvantitet Regelbundna träffar varje vecka samt efter önskemål från gruppen om möjligt träffas vid andra tillfällen för t ex särskilda projekt. Målet är att varje år rekrytera några nya ungdomar in i verksamheten från konfirmanderna och äventyrsgruppen. För att få en god kvalité, är det viktigt med goda personalresurser. Att skapa en välkomnande och öppen miljö och att se och prata med alla som kommer till gruppen. Att lyssna till, och i den mån det går, infria ungdomarnas egna önskemål om verksamheten. 10

11 Huskvarna församling Vuxenverksamhet Bibelstudiegrupp 180- Vuxenverksamhet : Christer Gardemeister Studera Filipperbrevet Vad vill vi uppnå med vår verksamhet? Strategiskt mål; som uttrycker den långsiktiga ambitionen Operativa mål; som uttrycker kortsiktiga mål som hör ihop med aktiviteter. Ska vara mätbara Tränga in i Nya testamentet och i synnerhet de paulinska tankegångarna. Långsiktigt: Att gå igenom viktiga skrifter i Nya testamentet. Kortsiktigt: Att penetrera en särskild skrift och fördjupa deltagarna i den. Hur ska vi nå målet? Vilka aktiviteter krävs för att målet ska kunna nås? Mycket förberedelse från ledarens sida. Uppmuntran till deltagarna att hemma gå igenom aktuellt textavsnitt och tänka efter vad vi samtalat om, att studera eventuella anteckningar. En grupp är tillräcklig. Antal deltagare max 30. Samling var fjortonde dag. Tid 1 1/2 timme. Mål för kvaliten, t ex andel nöjda deltagare, anges i någon form av enhet: st, %, nyckeltal De deltagare som tillhört bibelstudiegruppen under våren verkar nöjda med församlingens utbud och ledarens kapacitet. 11

12 Vuxenkonfirmander 170- Konfirmandverksamhet : Christer Gardemeister Meningen är att ge grundläggande kunskap i kristen tro, som kan leda vuxna människor till konfirmation (och före det dop). Då kunskapen i allmänhet är bristfållig när det gäller vad kyrkan står för, är det viktigt att söka nå i synnerhet dem som inte velat eller haft möjlighet att delta i kyrkans konfirmandundervisning. Långsiktigt: Att erbjuda sådan undervisning som kan attrahera vuxna människor till ett aktivt engagemang för ett kristet liv. Kortsiktigt: Att möta människor som de är och där de befinner sig för att ta dem inom hörhåll för det gudomliga Ordet. Genom öppenhet och tydlighet. Regelbundna samlingar på passande tid för yrkesverksamma människor. En grupp är tillräcklig till att börja med. Antal deltagare max 10. Samling var fjortonde dag under kanske tio gånger (antalet kan eventuellt ökas). Tid en och en halv timme. Inga förkunskaper fordras. Att vi håller på överenskomna tillfållen. Studiegrupp i svensk historia 180- Vuxenverksamhet : Christer Gardemeister Studera svensk historia, Medeltiden, både det yttre förloppet och de ideströmningar som eventuellt kan avläsas. Långsiktigt: Kristendomen har en bärande tanke på Gud som historiens Herre. Att få människor att inse att även vår brokiga historia varit föremål för Hans omsorg. Kursen kan eventuellt få en fortsättning. Kortsiktigt: Att locka människor att lära sig lite om de olika epokerna i vår utveckling. Genom att pedagogiskt och klart framlägga historiens gång och söka analysera människors tänkesätt och handlingar. En grupp med samling var fjortonde dag under 1 1/2 timme. Kursen sker i form av föreläsningar och efterföljande samtal. Max 30 deltagare Att ledaren inte endast är teolog av facket utan även äger stor beläsenhet i den historiska litteraturen (och arkeologin). Inga förkunskaper erfordras. 12

13 (Uppdelat under 2 st verksamheter fr o m 2012) Församlingsresor 180-Vuxenverksamhet Eva-Lotta Svensson Dagsturer och församlingsresor. Vi vill uppnå gemenskap för de medresande, kunskap och inspiration om och i det kristna livet och kristendomens historia. Erbjuda resor med kyrklig profil för uppmuntran och glädje till kristen-liv. Plan för att nå målet aktiviteter år 2012 Församlingsresor. Heldag. Ännu ej planerade resmål. Även kommande år 3 st Kvar-i-stan-resor i juni, juli och augusti. Ovanstående är exempel på resor vi förväntar oss genomföra under år Vår förhoppning är att kunna erbjuda ett reducerat pris eller eventuellt helt avgiftsfria resor för de församlings-bor som så behöver. Resor speciellt för frivilliga brukar vara helt avgiftsfria för dem. 5 resor med deltagare per resa. Väl planerade resor med ett hanterbart antal deltagare. Ett innehåll som väl motsvarar församlingens grundläggande uppgift och att vi får med både perspektiven mission, gudstjänst, undervisning och diakoni i varje resa.. Att vi som ledare skall vara väl förberedda och kunniga vad gäller resans mål och mening. Alla resor skall ha ett kyrkligt huvudfokus. Åsa Forslund Caféeftermiddag 180- Vuxenverksamhet Vi skall erbjuda trevliga samlingar med meningsfullt innehåll och gemenskap, andakt och kaffe med bröd. Vi vill att våra gäster ska känna att Svenska kyrkan är en bra och öppen mötesplats, en plats där gemenskap och glädje finns. Vi vill att andakten ska förmedla tron på Jesus, tröst och uppmuntran. En eftermiddag/kväll med djup, glädje och gemenskap. Genom att marknadsföra caféeftermiddag/cafékväll. Annonsering i Jönköpings-posten och i form av affischer, hemsida. Under sommaren samling varje tisdag under sex veckor. På träffarna kommer mellan gäster. Vi börjar med andakt, sedan erbjuds sång, musik, dikt, teater, föreläsning, underhållning och fika som serveras till självkostnadspris. Mariasalen fungerar väl till dessa samlingar. Församlingshemsvärdinnorna ansvarar för kaffe, servering och frivilliga krafter till dukning, diskning mm. Bredd av utbud med olika typer av gäster viktigt. Åsa Forslund ansvarar för att inbjuda musiker etc. Någon av prästerna håller andakten. 13

14 Huskvarna församling Diakoni Dagsturer (Diakoniresa Syföreningsresa) 210-Diakonalverksamhet Eva-Lotta Svensson Diakoniresor Vi vill uppnå gemenskap för de medresande, kunskap och inspiration om och i det kristna livet och kristendomens historia. Erbjuda resor med kyrklig profil för uppmuntran och glädje till kristenliv. Plan för att nå målet aktiviteter år 2012 Syföreningsresor Dels kontraktsyföreningsdagen, ( eller liknande, kontraktsförändringar får utvisa) samt till de årligen återkommande Handarbetsdagarna på Tallnäs stiftsgård. Diakoniresa. till Tallnäs stiftsgård sk Sensommarresa Samtliga äldreboenden i vår församling inbjuds årligen. De mest behövande utses av aktivitetsansvarig på varje boende. Kostnadsfritt för de äldre (ca 55 personer brukar medfölja) Ovanstående är exempel på resor vi förväntar oss genomföra under år Dessa syföreningsresor är av tradition kostnadsfria för deltagarna, ses som ett tack och en uppmuntran för visat engagemang i församlingens arbete. Diakoniresan medför inga intäkter, samtliga kostnader betalas av församlingen. 3 resor med deltagare per resa. Väl planerade resor med ett hanterbart antal deltagare. Ett innehåll som väl motsvarar församlingens grundläggande uppgift och att vi får med både perspektiven mission, gudstjänst, undervisning och diakoni i varje resa.. Att vi som ledare skall vara väl förberedda och kunniga vad gäller resans mål och mening. Alla resor skall ha ett kyrkligt huvudfokus. Torsdagsgruppen 210-Diakonalverksamhet 14 Åsa Forslund Eva-Lotta Svensson Vi skall erbjuda våra gäster en personlig och kravlös, positiv, kyrklig gemenskap för vuxna med psykiska och/eller fysiska funktionshinder. Se verksamhetsidén ovan. Vi samlas varje torsdag mellan kl 18 och Vi tar emot alla gäster och hälsar välkommen. Kvällen börjar med fika, sedan tar dansen vid. Därefter hålls en andakt som efterföljs av en sångstund med önskesånger. Vid kyrkans högtider firar vi gudstjänst inne i kyrkan. Vi anordnar festkvällar med olika teman. Ibland har vi gäster inbjudna. Varje torsdag firar vi de gäster som fyllt år under veckan med en present, sång och hurrarop. Sista torsdagen före jul har vi julfest med julklappar, julbakelser, godis och lite spex av oss medarbetare. Inför sommaren har vi sommarfest med jordgubbstårta och en fiolspelande gäst. Terminsavgiften är 100 kr. 1 st grupp med samling varje vecka under terminerna. Det krävs handikappvänliga lokaler och toaletter samt att all färdtjänst fungerar. Vi som arbetar med Torsdagsgruppen är både anställda och frivilliga, det behövs många händer och öron! Flera av våra gäster har även sin personlige assistent med sig. Vi har fått nya gäster under året.

15 Huskvarna församling Öxnehaga Huskvarna församling Musik (Uppdelat under två verksamheter fr o m 2012) Musik i kyrkan 310-Övrig kyrkl verks Samuel Johansson Konsertverksamhet Musikundervisning Musiklek Utveckla musicerandet. Skapa gemenskap. Musikgudstjänster och konserter med varierat innehåll. Att låta musikeleverna medverka vid familjegudstjänster m m Väl arrangerade och väl planerade lektioner, repetitioner, musikgudstjänster och konserter. Musikgudstjänster och konserter med kör och musiker, egenproducerade och med gästande musiker. Orgel och pianoelever. En musiklekgrupp för barn 4-6 år. Väl planerade musikframträdanden, musikgudstjänster och konserter. Målet är 100% nöjda deltagare. Kyrkokör och barnkör 110-Gudstj o kyrkl handl Samuel Johansson Körsång Pröva ny gudstjänstmusik och nya gudstjänstformer. Musikgudstjänster med varierat innehåll. Meningsfullt musicerande. Gemenskap när vi träffas mitt i veckan och när vi sjunger på familjegudstjänster, mässor och musikgudstjänster. Väl arrangerade och väl planerade gudstjänster. Repetitioner inför familjegudstjänster, musikgudstjänster, musikal m m. Två körer med st körövningar samt 8-10 st framträdanden. Väl planerade musikgudstjänster där texter och musik harmonierar och där det finns en tydlig agenda som gör att församlingen enkelt kan vara delaktiga. Väl genomarbetade arrangemang med tydliga noter till musiker och kör. Bra kommunikation mellan anställda, musiker och frivilligarbetare. Väl planerade och lättförståliga familjegudstjänster. Väl förberedda musikframträdanden. Målet är 100% nöjda deltagare. 15

16 Huskvarna församling Öxnehaga Barn och vuxna Barn- och ungdomsverksamhet Öppet hus för barn och vuxna (från 0 år+vuxen) 150-Barnverks 0-12 år Helena Erlandsson Bjuda in till öppen verksamhet för vuxna med barn. Att de vuxna ska få lära känna varandra och kyrkan. Mötas umgås skratta! Att människor ska känna sig välkomna till kyrkan. Hjälpa varandra i föräldra- barn relationen. Visa på en kyrkan där alla får plats/ blir sedda. Bl a är möten, kreativitet, sång och lek viktigt. Öppet hus ca 60 träffar per år, två tillfällen i veckan enligt följande: Onsdagar kl Fredagar kl , med musikstund och fredsbön. Sommaröppet en förmiddag kl ca 10 gånger. Lokaler som är anpassade för verksamheten. God insikt hos personalen om hur barn utvecklas. En musiker med gitarr. En pedagogisk tanke! Öppen verksamhet (förskolan-skolår 4) 150-Barnverks 0-12 år Helena Erlandsson, Mattias Wallentin Drop-in med pyssel, skapande aktiviteter och lekar. För alla som vill komma till gruppen i åldrarna förskolan skolår 4. Att dela med oss av det kristna budskapet. Att få in fler barn i kyrkan. Meningsfulla aktiviteter. Ta tid för barnen. 1 grupp med 2 ledare som träffas 3 timmar i veckan. Inget maxtak för antalet deltagare har satts i denna grupp. Det krävs planering av ledarna och minst 1 st lokal att vara i. Någon form av handledning vore önskvärd. 16

17 Huskvarna församling Öxnehaga Mattias Wallentin Juniorer (skolår 4-5) 150-Barnverks 0-12 år Skapande aktiviteter som lockar barn till kyrkan och får dem att stanna kvar och utvecklas. Att fler barn skall upptäcka kyrkans budskap och ge dem en möjlighet att utveckla sin tro. Där kan de finna sig själva i livet. Genom andakter, samtal, frågor, meningsfulla aktiviteter och läger. 1 st grupp med upp till 18 deltagare som träffas 1 ½ timme i veckan. En väl planerad verksamhet under terminerna. Kyrkans barntimmar (4-5 år) 150-Barnverks 0-12 år Helena Erlandsson Undervisning för 4-5 åringar, om: Bibeln, Kyrkan, kristet liv mm. Att lära barnen mer om Vad kyrkan är och om Bibeln. Att få mötas i tro och bön. Levande samlingar med bibliska gestalter, sånger, eget material och pyssel. Genom att bjuda in till familjegudstjänster o dyl. 1 grupp på ca 10 barn som träffas ca 2 timmar i veckan under terminerna. = 25 gånger. Det är viktigt att låta barnen göra så mycket som möjligt själva! att möta barnen där de befinner sig. med flera vuxna i gruppen! 17

18 Huskvarna församling Öxnehaga Söndagsskolan (från 4 år) 150-Barnverks 0-12 år Helena Erlandsson Att låta barnen få en egen gudstjänst när det firas HHN. För barn från 4 år och uppåt. Att barnen ska få med sig söndagens budskap eller bibelkunskap utifrån sina förutsättningar. Plan för att nå målet aktiviteter Söndagsskolan ska ha en pedagogisk tanke! Erbjuda ca 20 gånger per år. Det krävs flera frivilliga i ledarteamet för att täcka alla söndagar. Sommarläger - NYTT 150-Barnverks 0-12 år Helena Erlandsson Erbjuda sommargemenskap med bad, lek och läger för familjer som inte har möjligheten annars. Kollo vecka för familjen. Familjen ska få känna att det är sommar, glädje och gemenskap. Plan för att nå målet aktiviteter Självhushåll på en lägergård vid vatten. 4 dagar / 3 nätter. 40 deltagare och 10 ledare. Ett bra och planerat program. Engagerade ledare. Gemensamma fester NYTT 150-Barnverks 0-12 år Helena Erlandsson Att gemensamt få fira Lucia och terminsavslutning. Känna att vi är många. Känna gemenskapen i Öxnehagakyrkan. Plan för att nå målet aktiviteter Genomtänkta aktiviteter. 1 gång per termin. Vi vill ha ett par tillfällen per år där barnen blir i fokus och samtidigt gemenskap med hela familjen. 18

19 Huskvarna församling Öxnehaga Huskvarna församling Öxnehaga Riktad verksamhet - NYTT 150-Barnverks 0-12 år Helena Erlandsson Att erbjuda ett par familjer( mammor och barn) att göra något tillsammans. Tex baka, bada, gå i skogen. Stärka invandrarmammorna i sin föräldraroll. Lära sig mer om hur svenska familjer fungerar. Plan för att nå målet aktiviteter Att låta ett par mammor med barn (särskilt utvalda, och med störst behov) få träffas. Erbjuda kreativa aktiviteter som främjar språkinlärning och gemenskap barn- vuxen. Omfattning av verksamheten kvantitet Erbjuda 10 tillfällen/ termin. 4 familjer, 5 gånger var. Ett bra sätt att öva sitt språk tillsammans med sina barn och pedagogisk personal från kyrkan. Tillfälle att knyta an till sina barn. Utflykter/ resor för familjer NYTT 150-Barnverks 0-12 år Helena Erlandsson Att få se något mer av Sverige än Öxnehaga. Få gemensamma minnen. Lära känna varandra. Plan för att nå målet aktiviteter Jobba för blandade grupper. Lagom långa resor. Genomtänkt program. Omfattning av verksamheten kvantitet Vinter 1 dag, sommar 1 dag och höst 1 dag. En pedagogisk tanke! Flera vuxna från kyrkan. Samtal och möten. Kristen profil. Mattias Wallentin och Richard Thörn Konfirmander 170-Konfirmandverks Att ge ungdomar möjlighet till att tyda sina liv, förstå och få mer kunskap om Gud, livet och det kristna budskapet. Att ta ställning och få hjälp att uttrycka tro och tvivel. Se verksamhetsidé. Genom undervisning och olika konfirmandläger som är anpassade till dagens tonåringar. Veckoundervisningen kommer också att innefatta studiebesök på flertalet relevanta ställen. 1 st grupp som läser under året 10/11 med konfirmation i mitten av maj. Gruppen träffas måndagskvällar, tre läger och några lördagar per termin. De medverkar även regelbundet i gudstjänsterna. Lagarbete mellan oss som arbetar i Öxnehagakyrkan, där självklart musiken ingår som en stor del. Vi har också en härlig resurs i våra konfirmandassistenter. 19

20 Huskvarna församling Öxnehaga Mattias Wallentin Konfirmandassistenter 160-Ungd verks år Erbjuda nyblivna konfirmander att vara kvar som förebilder och ledare, för dom nya konfirmanderna. Att fungerar som en inkörsport till Svenska kyrkans unga. Lära ungdomarna att ta ansvar. Utbilda nya ledare. Få ungdomarna att stanna kvar i kyrkan. Viss ledarutbildning. Låta ungdomarna vara med och bestämma. Vara med vid konfirmandernas träffar. För övrigt erbjudas meningsfulla sysslor så som ledare vid läger, gudstjänstvärd mm. 1 st grupp med konfirmandassistenter. Gruppen kommer att vara med vid konfirmandernas träffar men kommer även att ha egna samlingar. - Mattias Wallentin Tonår (12-15 år) 160-Ungd verks år Skapande aktiviteter som lockar tonåringar till kyrkan och får dem att stanna kvar och utvecklas. Åldersgrupp år. Att fler tonåringar skall upptäcka kyrkans budskap och ge dem en möjlighet att utveckla sin tro. Finna sig själva i livet. Genom andakter, samtal, frågor, meningsfulla aktiviteter och läger. 1 st grupp med upp till 18 deltagare som samlas 1 ½ timme i veckan. En väl planerad verksamhet under terminen. Svenska Kyrkans Unga (från 15 år) 160-Ungd verks år Mattias Wallentin Skapande aktiviteter som lockar ungdomar till kyrkan och får dem att stanna kvar och utvecklas. Åldersgrupp från 15 år. Att fler ungdomar skall upptäcka kyrkans budskap. Ge dem en möjlighet att utveckla sin tro. Finna sig själva i livet. Andakter, samtal, frågor, meningsfulla aktiviteter och läger. 2 st grupper med 8-16 deltagare som samlas 2 timmar i veckan. Viss aktivitet på helger. En välplanerad verksamhet under terminerna. 20

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete.

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete. INLEDNING Denna församlingsinstruktion har utformats av kyrkoherden, förtroendevalda, anställda samt frivilliga medarbetare. Den skall ge uttryck för församlingens inriktning som sammanfattas i det pastorala

Läs mer

Barn och familj hösten 2017

Barn och familj hösten 2017 Barn och familj hösten 2017 Välkommen! På bilden ovan syns barnhänder i olika storlekar som klipper, klistrar och skapar kring tema om tro och liv. Det finns också vuxenhänder som hjälper till samtidigt

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Barn & Unga. Pyssel Körer Gemenskap Glädje Skratt Mys Kompisar. www.svenskakyrkan.se/lerum. Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling

Barn & Unga. Pyssel Körer Gemenskap Glädje Skratt Mys Kompisar. www.svenskakyrkan.se/lerum. Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling Barn & Unga Pyssel Körer Gemenskap Glädje Skratt Mys Kompisar Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling www.svenskakyrkan.se/lerum Kyrkans förskola För information om Kyrkans förskola se

Läs mer

KVALITETSREDOVISNIG ARKENS FÖRSKOLA HÖLLVIKENS FÖRSAMLING

KVALITETSREDOVISNIG ARKENS FÖRSKOLA HÖLLVIKENS FÖRSAMLING KVALITETSREDOVISNIG ARKENS FÖRSKOLA HÖLLVIKENS FÖRSAMLING Kvalitetsredovisning för 2009 Arkens förskola Höllvikens församling. Beskrivning av verksamheten. Förskolan Arken består av 27 barn i åldrarna

Läs mer

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING Texten utgår från Verksamhetsbeskrivningar år 2014 samt Visioner och mål i Frösåkers församling 2015. Jämförelse har gjorts med Församlingsinstruktionen

Läs mer

Konfirmand Finns Gud? Vem är du? Vem är jag?

Konfirmand Finns Gud? Vem är du? Vem är jag? Konfirmand 2011-201 2012 Vem är jag? Vem är du? Finns Gud? Hör du till dem som ibland funderar över livets stora frågor? Välkommen att fundera med oss. Du får en chans att själv ta ställning till vad du

Läs mer

BA RN &FA BARN & FAMILJ MI LJ

BA RN &FA BARN & FAMILJ MI LJ BA RN &FA BARN & FAMILJ MI LJ VÅRTERMINEN 2012 FAMILJEMÄSSA Kom och var delaktig! Gudstjänsten är hjärtat i församlingens verksamhet, i den kan Du finna rum för ro och eftertanke samt uppleva glädje, musik

Läs mer

Välkommen till våra verksamheter för. Barn Ungdom & Familj 0-18 år Våren 2015

Välkommen till våra verksamheter för. Barn Ungdom & Familj 0-18 år Våren 2015 Välkommen till våra verksamheter för Barn Ungdom & Familj 0-18 år Våren 2015 Välkommen till vår hemsida Titta gärna på vår hemsida för telefonnummer, e-postadresser och aktuell information som t.ex. terminsstart

Läs mer

Församlingsinstruktion för Ransbergs församling

Församlingsinstruktion för Ransbergs församling Församlingsinstruktion för Ransbergs församling Vad är vi? Att vara församling är att dela en tro. Vi tror på Gud som skapat världen och att hela skapelsen därför är viktig: natur, miljö, människor och

Läs mer

VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs.

VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs. VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs. o Är trygg i din egen tro och vill och kan dela den med andra. o Vill vara spindeln i nätet för

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Barn & Familj MARIA FÖRSAMLING. Våren Hos oss finns en öppen och välkomnade gemenskap med det kristna budskapet i centrum

Barn & Familj MARIA FÖRSAMLING. Våren Hos oss finns en öppen och välkomnade gemenskap med det kristna budskapet i centrum Barn & Familj Våren 2013 Hos oss finns en öppen och välkomnade gemenskap med det kristna budskapet i centrum MARIA FÖRSAMLING ÖPPEN FÖRSKOLA Mötesplats för vuxna med barn i alla åldrar. Man kommer och

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

[CONFIRMARE=BEKRÄFTA]

[CONFIRMARE=BEKRÄFTA] [CONFIRMARE=BEKRÄFTA] Välkommen som konfirmand! Varje år är det omkring hundra ungdomar i församlingen som blir konfirmerade. Nu inbjuder vi främst dig som är född 2002 att bli konfirmand under kommande

Läs mer

Handlingsplan 0-18 år

Handlingsplan 0-18 år Handlingsplan 0-18 år Minimiutbudet 0-6 år Ålder När Aktivitet Inbjudan Vem gör? Övrigt 0 Hela året Dop Dopinbjudan (en gång i månaden) Expedition Skicka med info om köf, ok fr exp 0 Hela året Dop Präster

Läs mer

Barn & Unga. som vill utforska livet. Gilla oss på Facebook

Barn & Unga. som vill utforska livet.  Gilla oss på Facebook Barn & Unga som vill utforska livet Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling www.svenskakyrkan.se/lerum Aktiviteter för dig som är småbarnsförälder Lerums församling erbjuder många olika

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola Läsåret 2013/2014 sida 1 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs

Läs mer

Inbjudan till dig i Knivsta kommun som är född 2003 DAGS FÖR KONFIRMATION!

Inbjudan till dig i Knivsta kommun som är född 2003 DAGS FÖR KONFIRMATION! Inbjudan till dig i Knivsta kommun som är född 2003 DAGS FÖR KONFIRMATION! SÅ SÄGER ANDRA Jerker Dacke, konfaår 2013 Hela gemenskapen man hamnar i är vart alla gånger. Och man får se vad kyrkan verkligen

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2014/15

Ta steget! Konfirmation 2014/15 Ta steget! Konfirmation 2014/15 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle för dig att tillsammans med jämnåriga och vuxna människor fundera över livets viktigaste frågor om mål

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

UTVÄRDERING. Läsåret 2016/2017

UTVÄRDERING. Läsåret 2016/2017 UTVÄRDERING Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger i samma hus som förskolan mitt i

Läs mer

Danmark Funbo församlings BARNGRUPPER

Danmark Funbo församlings BARNGRUPPER Danmark Funbo församlings BARNGRUPPER Höstterminen 2013-Vårterminen 2014 Danmark Funbo församling erbjuder aktiviteter för alla barn. Frågor och funderingar hänvisas till gruppens ansvariga, per mail eller

Läs mer

Församlingsinstruktion. Antagen

Församlingsinstruktion. Antagen Församlingsinstruktion Antagen 2014-08-13 Programförklaring Identitet Församlingen har med sina 9 000 medlemmar en kyrkotillhörighet på ca 78 % av invånarna (2013). I arbetslaget finns 30 anställda varav

Läs mer

För Dig som vill veta mer om

För Dig som vill veta mer om För Dig som vill veta mer om Bäckalyckans förskola är en förskola med kristen profil. Förskolan startade 1997 och är föreningsdriven av Svenska Alliansmissionen i Ödeshög, som står som huvudman. Förskolans

Läs mer

Församlingsblad. Advent, Jul och Nyår Det är en ros utsprungen av Jesse rot och stam

Församlingsblad. Advent, Jul och Nyår Det är en ros utsprungen av Jesse rot och stam Församlingsblad Advent, Jul och Nyår 2016 Det är en ros utsprungen av Jesse rot och stam Till Dig Ett nytt nådens år från Herren ekonomiskt kanske Herren också bjuder in oss till något nytt. Nu behöver

Läs mer

DU ÄR. Finns Gud? Vem är jag? Vad är kärlek? Vilken betydelse har mitt liv? Varför finns det krig? Vad är kristen tro?

DU ÄR. Finns Gud? Vem är jag? Vad är kärlek? Vilken betydelse har mitt liv? Varför finns det krig? Vad är kristen tro? DU ÄR Finns Gud? Vem är jag? Vad är kärlek? Vilken betydelse har mitt liv? Varför finns det krig? Vad är kristen tro? värd mer än GULD KONFIRMAND MALMÖ 2016-2017 GRATTIS DU FYLLER FJORTON! Tänk dig att

Läs mer

KONFIRMAND 2015/2016

KONFIRMAND 2015/2016 KONFIRMAND 2015/2016 Nyfiken på livet? Så här tycker några av årets konfirmander: När vi sjunger lovsånger med varandra så känner man att man kan göra vad som helst. Skratta, gråta och släppa taget om

Läs mer

Vilka tre föremål hade du tagit med dig till en öde ö?

Vilka tre föremål hade du tagit med dig till en öde ö? Mitt livs resa Vilka tre föremål hade du tagit med dig till en öde ö? Under konfirmationstiden i Aspenkyrkan ger sig konfirmanderna ut på en fiktiv resa till en öde ö där de får leva som skeppsbrutna,

Läs mer

inbjudan till konfirmation i svenska kyrkan sollentuna läsåret 2013 2014 tro hop p& k ä rlek

inbjudan till konfirmation i svenska kyrkan sollentuna läsåret 2013 2014 tro hop p& k ä rlek inbjudan till konfirmation i svenska kyrkan sollentuna läsåret 2013 2014 tro hop p& k ä rlek 1 2 2 vad tror du på? våga prova gud och kyrkan! Vi förutsätter inte att du som anmäler dig till konfirmandundervisningen

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

2013/2014. konfirmand

2013/2014. konfirmand 1 2013/2014 konfirmand Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN Reviderad i juni 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förskolans uppdrag 3 Värdegrund 4 Likabehandling 4 Inskolning 5 Föräldrasamverkan 5 Rutinsituationer 5 Leken 5 Matematik 6 Språk

Läs mer

Vi har alla olika frågor om livet. Duger jag? Måste jag vara som alla andra? Vad ska jag tro på?

Vi har alla olika frågor om livet. Duger jag? Måste jag vara som alla andra? Vad ska jag tro på? Konfirmation Vi har alla olika frågor om livet. Duger jag? Måste jag vara som alla andra? Vad ska jag tro på? Vilka är dina frågor? Hade det varit kul att prata mer om dem och samtidigt träffa gamla och

Läs mer

UTVÄRDERING. Läsåret 2014/2015

UTVÄRDERING. Läsåret 2014/2015 UTVÄRDERING Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger i samma hus som förskolan mitt i

Läs mer

Funderar du på om du ska konfirmeras?

Funderar du på om du ska konfirmeras? KONFIRMATION Ett minne för livet Konfirmation är gemenskap, det berättar några av Solnas konfirmander. Konfirmandtiden är en chans att tillsammans med andra fundera över viktiga och spännande frågor. Du

Läs mer

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet,

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid.. längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid..

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

ALLTID SEDD ALLTID ÄLSKAD!

ALLTID SEDD ALLTID ÄLSKAD! ALLTID SEDD ALLTID ÄLSKAD! Utdrag ur Handlingsplan för dopuppföljning 0-18 år i Vantörs församling 2011 Omvärldsbeskrivning av Vantörs församling ur perspektivet Barn & Unga Vantörs församling 1957 delade

Läs mer

VEM KAN JAG LITA PÅ? Du är inte ensam om att fundera över livet. Välkommen att bli konfirmand!

VEM KAN JAG LITA PÅ? Du är inte ensam om att fundera över livet. Välkommen att bli konfirmand! VEM KAN JAG LITA PÅ? Du är inte ensam om att fundera över livet. Välkommen att bli konfirmand! Till dig som har en tonåring hemma! Tonåren är en tid med många frågor, med ifrågasättande, med nya perspektiv,

Läs mer

Kreativ konfirmation Maj

Kreativ konfirmation Maj konfirmation Ett minne för livet Under konfirmationstiden får du diskutera och fundera kring livets frågor - om vänskap, förlåtelse, rättvisa, tro, hopp och kärlek. Du får lära dig mer om Gud, andra personer

Läs mer

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU.

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. Funderar du på om du ska konfirmeras? Då är du inte ensam! Förra året var det nästan 45 000 som konfirmerades i Sverige, och det lär bli minst lika många i år.

Läs mer

välkommen till dop var du än står i livet

välkommen till dop var du än står i livet välkommen till dop var du än står i livet Du är sedd, du är älskad finns det något vackrare att säga? Det är precis detta som vi säger till alla barn och vuxna när de döps i vår församling. Lerums församling

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger

Läs mer

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober i Centrumkyrkan Tumba händer nr 3 2012, 2 september 14 oktober DETTA PROGRAMBLAD är en hälsning till dig från Centrumkyrkan i Tumba. Du hittar den i centrum, Gröndalsvägen 10. Du är varmt välkommen till

Läs mer

Sommar i Vasa. Djurparksresa, gudstjänster, midsommarfirande med mera! VASA

Sommar i Vasa. Djurparksresa, gudstjänster, midsommarfirande med mera! VASA Sommar i Vasa Djurparksresa, gudstjänster, midsommarfirande med mera! VASA Församlingsblad NR 2 SOMMMAREN 2012 Allting är Herrens... Allting är Herrens och allt har han skapat, skapat i kärlek och gett

Läs mer

UTVÄRDERING. Läsåret 2015/2016

UTVÄRDERING. Läsåret 2015/2016 UTVÄRDERING Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger i samma hus som förskolan mitt i

Läs mer

Kvalitetsredovisning år 2013/2014

Kvalitetsredovisning år 2013/2014 1 (8) Kvalitetsredovisning år 2013/2014 Kvalitetsredovisningen är en viktig del i förskolans kvalitetsarbete. Redovisningen visar hur långt vi har kommit i vår strävan mot målen och hur vi arbetar med

Läs mer

Församlingsinstruktion för Kortedala församling

Församlingsinstruktion för Kortedala församling Församlingsinstruktion för Kortedala församling Illustration: Andreas Karlsson I församlingen finns tre prästbefattningar, en kyrkoherde och två komministrar samt två diakonbefattningar. I församlingen

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

HÖSTTERMINEN 2012 MI LJ

HÖSTTERMINEN 2012 MI LJ BA RN &FA HÖSTTERMINEN 2012 MI LJ FAMILJEMÄSSA Kom och var delaktig! Gudstjänsten är hjärtat i församlingens verksamhet, i den kan Du finna rum för ro och eftertanke samt uppleva glädje, musik och gemenskap.

Läs mer

Barn och föräldrar våren 2016

Barn och föräldrar våren 2016 Barn och föräldrar våren 2016 Svenska kyrkan i Partille Kom som du är! Små och stora, barn och vuxna - vi hoppas att ni känner er välkomna att besöka någon av våra kyrkor. Här finns mycket att välja på

Läs mer

Häng med på ett konfaäventyr! På hav & på land, med cykel & i båt hemma & borta!

Häng med på ett konfaäventyr! På hav & på land, med cykel & i båt hemma & borta! Häng med på ett konfaäventyr! På hav & på land, med cykel & i båt hemma & borta! Denna bok tillhör: Fotspår i sanden En natt hade en man en dröm. Han drömde att han gick längs en strand tillsammans med

Läs mer

KONFIRMATION. södra Öland

KONFIRMATION. södra Öland KONFIRMATION södra Öland Jag är jätteglad att jag valde att konfirmera mig. Man får jättemånga nya kompisar. Man pratar om olika viktiga saker och får flera perspektiv eftersom man är så många. Det är

Läs mer

konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur

konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande.

Läs mer

GRATTIS TILL DITT BARN

GRATTIS TILL DITT BARN GRATTIS TILL DITT BARN Information till er föräldrar inför ert barns dop från Vänersborg och Väne-Ryrs församling Jag vill lyckönska till ert barn och inbjuda till dop När vi står med ett nyfött barn i

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

KONFIRMAND Vilken grupp väljer du? Fjälkinge Gärds Köpinge Kristianstad Västra Vram

KONFIRMAND Vilken grupp väljer du? Fjälkinge Gärds Köpinge Kristianstad Västra Vram KONFIRMAND 2016-2017 Vilken grupp väljer du? Fjälkinge Gärds Köpinge Kristianstad Västra Vram 1 Våga ta chansen......och konfirmera dig! Se konfirmandtiden som en tid då du i lugn och ro tillsammans med

Läs mer

Konfirmation 13/14. Helsingborg

Konfirmation 13/14. Helsingborg Konfirmation 13/14 Helsingborg Why Not? Ja, varför ska du inte konfirmeras? Svenska kyrkan Helsingborg erbjuder många olika alternativ för konfirmation, det är grupper med inriktning på friluftsliv, äventyr,

Läs mer

Ett minne för livet. Kreativ konfirmation

Ett minne för livet. Kreativ konfirmation konfirmation Ett minne för livet Under konfirmationstiden får du diskutera och fundera kring livets frågor - om vänskap, förlåtelse, rättvisa, tro, hopp och kärlek. Du får lära dig mer om Gud, andra personer

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013/2014

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013/2014 Kvalitetsredovisning Läsåret 2013/2014 Vilans öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Vilans öppna förskola finns på andra våningen i Vilans gamla skola. Vi delar

Läs mer

KONFIRMATION PÅ ÖSTERMALM

KONFIRMATION PÅ ÖSTERMALM Konfirmationsresa till Kreta Följ med på en annorlunda resa, både i det inre och till det yttre. Vår första träff äger rum den 4/12 2016. Därefter träffas vi söndagarna: 29/1 19/2, 26/3. Helgen 20-21/5

Läs mer

Att leda ideella medarbetare

Att leda ideella medarbetare Att leda ideella medarbetare Delaktighet I Bibeln framställs kyrkan bland annat som ett träd, vilket symboliserar visionen om människors gemenskap med varandra och Gud. När många människor inser att de

Läs mer

Advent, jul och nyår. i Lagunda församling

Advent, jul och nyår. i Lagunda församling Advent, jul och nyår i Lagunda församling Händer i Lagunda församling 2014 Fredag 28 november 14 Gudstjänst inför helgen, i Giresta kyrka (obs platsen!) Kören Våga sjunga, Måns Godée och Mikael Dagobert.

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

KVARTALSBLAD September-november 2008

KVARTALSBLAD September-november 2008 KVARTALSBLAD September-november 2008 Förändring Stenar på en strand som slipats av havet jag bär med mig denna bild nu när sommaren går mot höst. Liv är rörelse och förändring. Inför höststarten kommer

Läs mer

VÄLKOMNA. ska prägla vår verksamhet genom en levande kristen grundsyn och en kärleksfull gemenskap.

VÄLKOMNA. ska prägla vår verksamhet genom en levande kristen grundsyn och en kärleksfull gemenskap. VÄLKOMNA till Brandströmska Förskolan Nylöse. Här nedan finner du information om Brandströmska förskolan Nylöse. Du kan klicka dig direkt till följande rubriker: 1. Mål och Metoder 2. Så här arbetar vi

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Förskolan i Östra Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

GUD JESUS TRO LEK LLIVET 2016-2017 KÄRLEK PARTY STILLHET. familj DÖDEN. kyrka RELATIONER TVIVEL SKRATT VÄNNER. läger livskunskap BIBELN KOMPISAR

GUD JESUS TRO LEK LLIVET 2016-2017 KÄRLEK PARTY STILLHET. familj DÖDEN. kyrka RELATIONER TVIVEL SKRATT VÄNNER. läger livskunskap BIBELN KOMPISAR JESUS KOMPISAR LLIVET TONÅRING VÄNNER AKTUELLT läger livskunskap BIBELN BÖN familj DÖDEN KÄRLEK PARTY STILLHET ANDAKT GUD kyrka RELATIONER TVIVEL 2016-2017 SKRATT TRO LEK SÅ MYCKET MER. Det finns många

Läs mer

Församlingsblad nr 4B 2009

Församlingsblad nr 4B 2009 Församlingsblad nr 4B 2009 Ett myller av unga som får en personlig tro på Jesus, visar äkta kärlek till varandra och skapar levande hopp för en bättre värld Hej Du håller just nu i handen en folder som

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Det bästa jag gjort! Tim meier

Det bästa jag gjort! Tim meier Tim meier Det bästa jag gjort! jacqueline glastra Välkommen till Konfirmation 2012! tro, hopp och kärlek. Konfirmationstiden är ett äventyr. Du får chansen att lära känna nya människor, slappna av i en

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola 1(7) Lokal arbetsplan Lövåsens förskola 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och

Läs mer

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara trygg, rolig och lärorik. Alla barn skall känna en tillhörighet, gemenskap och

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

konfirmation Försök ta en gruppbild!

konfirmation Försök ta en gruppbild! konfirmation Försök ta en gruppbild! Välkommen, du med Livet är aldrig så allvarligt att vi inte kan skratta åt det ibland. Skrattar gör vi ofta i konfirmandgruppen. Och pratar. Om allt mellan himmel och

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge.

nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge. nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge. hur kan det finnas så mycket ondska i världen om Gud är god? konfirmand malmö

Läs mer

Du är inte ensam om att fundera över livet. Välkommen att bli konfirmand!

Du är inte ensam om att fundera över livet. Välkommen att bli konfirmand! Du är inte ensam om att fundera över livet. Välkommen att bli konfirmand! Vad är konfirmation egentligen? Konfirmation handlar om kristen tro. Och kristen tro handlar om ditt liv och dina frågor. Helt

Läs mer

G U D SPÄ NNA NDE DRAMA LOVSÅNG KO MP IS AR K U S K A P VÄNNER JESUS JUL ANDE NATTVARD TRO G L Ä D J E HELIG B I B E L PÅSK MUSIK TILLSAMMANS KORS

G U D SPÄ NNA NDE DRAMA LOVSÅNG KO MP IS AR K U S K A P VÄNNER JESUS JUL ANDE NATTVARD TRO G L Ä D J E HELIG B I B E L PÅSK MUSIK TILLSAMMANS KORS KYRKA N SÅNG MUSIK G U D S J Ä N S Ä G R VIV KÄRK ISAMMANS G Ä D J OVSÅNG BHÖVD SPÄ NNA ND NAVARD K U N S K A P AND JSUS DÖDN RO MNING KO MP IS AR G U D P R Ä S BÖN D A VÄNNR DRAMA KORS HOPP DOP FUNDRINGAR

Läs mer

FOTO: ALEX & MARTIN /IKON. Konfirmand KÅLLERED FÄSSBERG STENSJÖN

FOTO: ALEX & MARTIN /IKON. Konfirmand KÅLLERED FÄSSBERG STENSJÖN FOTO: ALEX & MARTIN /IKON Konfirmand 2015 2016 KÅLLERED FÄSSBERG STENSJÖN FOTO: ALEX & MARTIN /IKON VÄLKOMMEN TILL ETT ÅR MED MINNEN FÖR LIVET! Konfirmationstiden är ett erbjudande om att fundera kring

Läs mer

På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016

På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016 - Vi vill hjälpa människor hitta fram - På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016 Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig,

Läs mer

Partille Sävedalen Furulund

Partille Sävedalen Furulund KONFA 15/16 Partille Sävedalen Furulund filmkonfa sävedalskonfa äventyrskonfa sommarkonfa Hösten 2015 drar vi igång fyra nya konfirmandgrupper. Det blir läger, musik, utmaningar och lek. Välkommen med

Läs mer

Och det är bara några bra skäl till att bli konfirmand. Välkommen!

Och det är bara några bra skäl till att bli konfirmand. Välkommen! Du blir tagen på allvar för den du är. Det är roligt och kul. Du upplever gemenskap. Du träffar gamla och nya vänner. Du får åka på läger. Du får veta vad kristen tro handlar om. Och det är bara några

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2015/2016 Österängs öppna förskola

UTVÄRDERING Läsåret 2015/2016 Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger i samma hus som förskolan mitt i

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

... Fråga om ert förslag på datum och tid passar, eller fråga när det finns lediga tider.

... Fråga om ert förslag på datum och tid passar, eller fråga när det finns lediga tider. Dopguidens Checklista www.dopguiden.se 2-3 månader innan Bestäm datum för dopet Vilket dopdatum passar bra för er? Glöm inte att kolla med dopgästerna. Det kan vara svårt att hitta ett datum som passar

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015

Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015 Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015 Vilans öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Vilans öppna förskola finns på andra våningen i Vilans gamla skola. Vi delar

Läs mer

Många tonåringar funderar över livet. Välkommen att bli konfirmand!

Många tonåringar funderar över livet. Välkommen att bli konfirmand! Många tonåringar funderar över livet. Välkommen att bli konfirmand! Vad funderar du på? Alla människor har frågor och funderingar. Det kan vara svåra tankar kring kärlek och död, vardagliga grubblerier

Läs mer