Arbetsmaterial Verksamhetsplanering Huskvarna församling 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmaterial Verksamhetsplanering Huskvarna församling 2012"

Transkript

1 Arbetsmaterial Verksamhetsplanering Huskvarna församling 2012

2 Innehållsförteckning Huskvarna församling - centrum Musik sid 3 Barn- och ungdomsverksamhet sid 5 Vuxenverksamhet sid 11 Diakoni sid 14 Huskvarna församling - Öxnehaga Musik sid 15 Barn och vuxna samt sid 16 barn- och ungdomsverksamhet Vuxenverksamhet sid 21 Diakoni sid 24

3 Huskvarna församling Musik Musik i kyrkan 310- Övrig kyrkl verks Emma Pettersen Framföra genomtänkt och kyrkoårsanpassad musik vid gudstjänster. Inbjuda till musikgudstjänster och konserter av god kvalité. Anordna lunchmusik under terminerna. Att erbjuda församlingsbor och andra intresserade musik av varierande slag. Tyngdpunkten ska läggas på en seriös icke populistisk men lättillgänglig musikstil. Att genom lunchmusiken nå församlingsbor och yrkesverksamma i Huskvarna och även besökare utanför församlingens gräns. Egenproducerade musikgudstjänster och konserter, men även med gästande sångare och musiker. Hur omfattande och variationsrik denna verksamhet blir är en ekonomisk fråga. Den varje år återkommande sommarmusiken är ett bra exempel på en verksamhet som når både församlingsbor och andra tillfälliga besökare. Vi vill erbjuda konserter i olika sinnesstämningar och karaktärer. Lunchmusiken är kultur i miniformat i takt med kyrkoåret, som under vårterminen nått en ännu större publik. Den variation man kan uppnå genom samarbete med olika musiker tas positivt emot av besökarna. Musik lämnar få människor oberörda och i vår kyrkliga tradition har musiken länge haft en central plats. Musiken finns med i glädje och i sorg, till vardags och vid fest. Musiken är ett uttrycksmedel som når många människor. Utbildning är självfallet nödvändigt för att arbetet ska ge bästa möjliga resultat. En annan viktig del är fina instrument, som inspirerar församlingens egna musiker och andra instrumentalister och sångare och även kommer lyssnaren till godo. Bra lokaler och andra hjälpmedel, inspirationsdagar och kortkurser är också av stor vikt. Goda kontakter med bygdens musiker skapar möjligheter att lyfta fram all varierad kyrkomusik som finns. Kören Nova vocs 110-Gudstj o kyrkl handl Emma Pettersen Sjunga upp i kyrkliga sammanhang; vid högtider, musikgudstjänster, konserter och andra eventuella sammankomster. Tillföra gudstjänsten där vi medverkar en andlig och musikalisk dimension. Genomföra musikgudstjänster där kören står för musik och ord i en större omfattning. Ha egna konserter. Kören övar regelbundet onsdagskvällar i Dalinsalen, församlingsgården. Vi fortsätter på samma sätt för att främja sånggemenskapen och utvecklas musikaliskt. Ca 6 uppsjungningar per termin. Medlemsantal: 23. Kören övar varje vecka mellan på onsdagar. 3

4 I kyrkans verksamhet är körsången betydande. Som körsångare befinner man sig mitt i musiken, mitt i klangupplevelsen. I sången förenas ord och musik på ett unikt sätt, de förklarar, fördjupar och förskönar varandra. Vi arbetar emellanåt med sångpedagog för att lyfta varje enskild sångare, vilket många medlemmar verkligen uppskattar. Vi har samarbete och utbyte med andra körer. Varje år blir körmedlemmarna bjudna på en konsert för att få inspiration och uppmuntran. Det är viktigt att emellanåt arbeta med yrkesmusiker för att körmedlemmarna ska få ytterliggare en musikalisk dimension genom att sjunga med professionella. Den bredd vi uppnår just nu genom att sjunga nyskrivet material varvat med folkmusik, opera och mer traditionell kyrkomusik är oerhört inspirerande. Jubilate ( barnkör från 11 år) 110-Gudstj o kyrkl handl Anna Larsson Körsång för barn i åk 4-6 Att genom musiken följa kyrkoåret, genom att delta i våra Gudstjänster. Trevlig gemenskap på våra övningar och samarbete med kyrkans övriga barn o ungdomskörer. Sjunga varierande repertoar på våra övningar, musikgudstjänster, barnkördagar mm En kör som övar varje vecka, ca 40 min per tillfälle. Deltar i våra familjegudstjänster ca en gång per månad. Väl planerade Familjegudstjänster där kören ska känna att de har en viktig uppgift. God gemenskap i gruppen. Änglakören (barnkör från 7 år) 110-Gudstj o kyrkl handl Sylvia Lönn Körsång för barn från 7 år. Att ha en stor skara barn som deltar med sång i våra gudstjänster. Att få många gudstjänstfirande barnfamiljer. Att öva regelbundet. Lägga fokus på gudstjänsten. En kör med ca 10 barn som övar varje vecka. Deltar i våra familjegudstjänster. Repertoar som inspirerar barnen. 4

5 Huskvarna församling Barn- och ungdomsverksamhet Öppen förskola ( 0-5år ) -150 Barnverksamhet 0-12 år Åsa Forslund, Anna Larsson Öppen verksamhet med gemenskap, sångstund och fika för barn mellan 0-5 år med föräldrar Fånga upp dopfamiljerna. Skapa en god gemenskap. En grund för fortsatt deltagande i kyrkans övriga verksamhet såsom barnrytmik, miniorer/ juniorer, barnkör etc. Goda samtal mellan våra präster och dopfamiljer. Skapa en inbjudande/välkomnande miljö. Sångsamlingar, fri lek, fika och samtal. Bjuda in till Gudstjänster och kyrkans övriga verksamheter. Anordna föräldrarkvällar någon gång per termin. Omfattning av verksamheten kvantitet Vi träffas en gång i veckan ca tre timmar per gång Bra barnvänliga lokaler. Att alla känner sig välkomna och att ha en god gemenskap i gruppen. Man bör vara två ledare för att tillgodose allas behov. Babysång (0-2 år+syskon) 150-Barnverksamhet 0-12 år Sylvia Lönn Sång, musik och lek för barn 0-2 år, syskon och vuxen. Att skapa närhet mellan barn och föräldrar. Vara ett nätverk för föräldralediga. Att ge tillfälle till att bedja med sitt barn och med varandra. Genom sång, bön, andakt, fika, lek och samtal. Gruppen träffas torsdagar och under vårterminen har 20 babies med förälder varit här. Medverkan i våra gudstjänster en gång per termin. Välutbildad ledare, som försöker nyrekrytera hela tiden. Sångglädjen hos föräldrarna har varit väldigt stor och den sociala gemenskapen är värdefull. 5

6 Barnrytmik (2-4 år) 150-Barnverksamhet 0-12 år Sylvia Lönn Sång och lek för barn 2-4 år. Att fortsätta med sång och lek efter babysången.att delta på våra gudstjänster. Sjunga och leka med rytmer och känna gemenskap med andra barn. En grupp i veckan som samlas på onsdagskvällar. Välutbildad ledare med möjlighet till fortbildning Musik-på-lek (4-6 år) 150-Barnverksamhet 0-12 år Sylvia Lönn Lekfullt introducera körsång för barn mellan 4-6 år. Lära barnen kristna sånger kyrkoåret runt. Att få många gudstjänstfirande barnfamiljer. Plan för att nå målet aktiviteter Sång, rörelselekar, trumma. Delta på våra gudstjänster. Föräldrarna får sitta med vid sångövningen för att man ska kunna sjunga sångerna hemma. En grupp i veckan med ca 20 anmälda barn. Deltar i våra familjegudstjänster. Välutbildad ledare som får kontinuerlig fortbildning. 6

7 Huskvarna församling Psalmsång (6-9 år) 150-Barnverksamhet 0-12 år Sylvia Lönn Öva psalmer och andra visor i skolan. Att värna om vårt kulturarv och våra traditioner. Att hålla psalmsången levande från generation till generation. Varje vecka övning med Anna Dalinskolans 6-9-åringar och varje månad övning med Södergårdsskolans elever. Sammanlagt omfattas ca 150 barn per månad. Utbildad kyrkomusiker för inspiration i skolan. Miniorer (skolår F-2) 150- Barnverksamhet 0-12 år Anna Larsson Miniorerna vänder sig till barn i åk F-2 och är en del i församlingens dopundervisning. Samlingar runt Bibel för barn och olika aktiviteter som pyssel, lekar, bakning mm Ge barnen en trygg Gudsbild och lära dem några av de mest kända bibelberättelserna. Att få fler barn med familjer att upptäcka och känna sig välkomna till Huskvarna kyrka. Ha en kontinuitet i gruppen. Genom levande samlingar runt våra bibelberättelser, sånger, drama, gemenskapsaktiviteter, upplevelsevandringar, och genom skapande aktiviteter med färg och form. Vara delaktiga på våra familjegudstjänster Vi träffas en gång i veckan under ca 1,5 timma. För att kunna hålla en god kvalitet på verksamheten och för att alla barn ska bli sedda, bör det vara minst två vuxna ledare i en grupp på ca 12 barn. Väl planerade familjegudstjänster där barnen medverkar. Väl planerade träffar med en förberedd ledare. Bra ledarmaterial att arbeta utifrån. Att alla känner sig välkomna och får en trygg och varm gemenskap i gruppen. 7

8 Juniorer (skolår 3-5) 150- Barnverksamhet 0-12 år Anna Larsson Juniorerna vänder sig till barn i åk 3-5 och är en del i dopundervisningen. Samlingar med andakter, skapande verksamhet, lekar, bakning mm Ge barnen en nyfikenhet på kyrkan och lära sig mer om vår kristna tro. Vara en trygg plats där alla känner sig välkomna och sedda. Vara delaktiga på familjegudstjänster och även bjuda in familjerna dit. Ha en kontinuitet i gruppen. Skapa gemenskap i gruppen, andakter, samtal, drama, skapande verksamhet, lekar, läger mm. Vara delaktiga på Gudstjänster med t.ex. drama, dans och sång. Gruppen samlas en gång per vecka i 1 ½ timme. För att kunna hålla en god kvalitet på verksamheten, och för att alla barn ska bli sedda bör det vara två vuxna ledare i en grupp på ca 12 barn. Väl planerade träffar med en förberedd ledare. Väl planerade familjegudstjänster där barnen medverkar. Att alla känner sig välkomna och ha en trygg och varm gemenskap i gruppen. Tjejgrupp (åk 6-7) 160- Ungdverks år Sandra Allarvéus Att styrka tjejer i tidiga tonåren när det gäller identitet, självförtroende och kroppsuppfattning. Att tillsammans med dem diskutera olika för dem viktiga frågor samt ge dem en rolig fritidssysselsättning där vi tillsammans har kommit fram till vad vi ska göra. Att hjälpa unga tjejer att hitta sina egna tankar i olika frågor. Att styrka dem i de personer de är. Att visa på att de är värdefulla och vackra som människor. Att ge dem redskap för framtiden och att hjälpa dem att utveckla den kristna tron. Ledare som kan föra gruppen vidare i sina goda samtal och stötta dem i sin vardag. Att tillsammans med tjejerna göra för vad vi ska göra och vem som ska ansvara vid de olika träffarna. Att vid varje träff ha andakt. En grupp tjejer som träffas 1½ -2 timmar en gång i veckan minst 15 gånger. En grupp där man lär sig vad demokrati innebär. Två kompetenta ledare med relevant utbildning samt livserfarenhet och som har god insikt i vad tjejgruppsverksamhet innebär. Att se alla som är med i gruppen och bekräfta dem så att alla som valde att gå med i gruppen är med terminen ut. 8

9 Konfirmander 170-Konfirmandverks Sandra Allarvéus, Christer Gardemeister, Anders Gustavsson Att ge ungdomar konfirmandundervisning där de får ett redskap för att leva sitt liv med dopet som grund. Att konfirmationen blir en tid av tanke och funderingar kring den kristna tron och församlingens plats i våra liv, men att också tiden som konfirmand ger gemenskap och massor av glada skratt. Det är viktigt att konfirmationstiden känns meningsfull för den enskilde. Viktiga saker att jobba med under konfirmandtiden är: *jobba med livsfrågor i förhållande till samhället, dem själva och kristen tro *låta dem få möjlighet att pröva kristen tro och utvecklas som egen individ *ge dem kunskap om kristen tro *låta dem få erfarenheter i gudstjänst- och andaktsliv Att varje år få några ungdomar att vilja stanna kvar i kyrkans verksamhet i någon form. Undervisning med hjälp av olika metoder för att det ska passa olika personligheter Gemenskapsfrämjande övningar/lekar, praktiska övningar, diskussioner omkring ungdomarnas egen livssituation samt läger. Omfattning av verksamheten kvantitet I maj/juni skickas inbjudningar till alla kyrkotillhöriga i aktuell ålder. Det är önskvärt att även gå till aktuella skolor och lämna en personlig inbjudan till alla sjundeklasser för att möta upp ungdomar som inte tillhör Svenska kyrkan. En förhoppning är att mun mot mun metoden ska sprida positiv respons och där igenom få ungdomar att välja att konfirmeras hos oss. Konfirmanderna träffas under två timmar varannan vecka under skolterminerna. Totalt minst 60 undervisningstimmar inkl minst fyra lägerdygn. Genom ett teamarbete med bred kompetens som kompletterar varandra får man en god kvalité på konfirmandarbetet. Detta kräver en gemensam planering där alla är delaktiga. Det är viktigt att alla ungdomar ser sig sedda och därför ar det viktigt med flera förebilder. Nytt namn: Konfirmandassistenter 160-ungd verks år Sandra Allarvéus Värva och sedan handleda nykonfirmerade ungdomar som väljer att stanna kvar som assistenter i konfirmandarbetet och ge dem verktyg i att utveckla sin kristna tro och sina ledaregenskaper. Att ge ungdomar en anledning att stanna kvar i kyrkans verksamhet även efter konfirmationen Genom att ge ungdomarna en bra start i kyrkan hoppas vi att det i längden kan ge fler som väljer att utbilda sig för kyrklig tjänst i framtiden. En god handledning där ungdomarna får en möjlighet att utvecklas i sina uppgifter. Viss ledarutbildning. Att de får uppgifter som de känner är viktiga både för dem och för andra. Att närvara vid konfirmandträffar och konfirmandläger. En engagerad och kompetent handledare som har tid och möjlighet att ge handledning fortlöpande samt har ögon för vad den enskilde individen passar för att hjälpa till med. Att handledaren kan se ungdomens egna kvalifikationer och hjälpa till att utveckla dessa. 9

10 Svenska kyrkans unga - Tonår (från skolår 8) 160-Ungdverks år Sandra Allarvéus Ungdomsverksamhet med kyrkans tro och värderingar som grund, vilken är öppen för alla. Att ge ungdomar en gemenskap i ett kyrkligt sammanhang. Att lära dem om kyrkans organisation och möjligheter i densamma i framtiden. Att ha ett varierat program blandat med bland annat pyssel, samtal/diskussioner, undervisning, lek och andra gemenskapsfrämjande aktiviteter samt erbjuda tillfälle att träffa andra ungdomar inom Svenska kyrkans Unga. En annan viktig del, är att hjälpa ungdomarna till ett aktivt andaktsliv. Hjälpa dem att komma vidare i sin tro, samt åt dem som vill, hitta uppgifter i församlingen där de kan känna sig delaktiga och behövda. Att i framtiden även kunna erbjuda ungdomsgudstjänster där ungdomar kan få vara med och utforma samt medverka i densamma. Plan för att nå målet aktiviteter Genom att ge ungdomarna en plats där de känner sig trygga och sedda. Skapa kontakter bland konfirmander och i skola där man kan hitta fler som vill vara med och därmed utöka gruppen efterhand. Erbjuda läger och träffar regelbundet. Använda sig av material och övningar för uppbyggande av ungdomarna både i sig själva, sin tro och genom att utveckla en god grupp-dynamik. Omfattning av verksamheten kvantitet Regelbundna träffar varje vecka samt efter önskemål från gruppen om möjligt träffas vid andra tillfällen för t ex särskilda projekt. Målet är att varje år rekrytera några nya ungdomar in i verksamheten från konfirmanderna och äventyrsgruppen. För att få en god kvalité, är det viktigt med goda personalresurser. Att skapa en välkomnande och öppen miljö och att se och prata med alla som kommer till gruppen. Att lyssna till, och i den mån det går, infria ungdomarnas egna önskemål om verksamheten. 10

11 Huskvarna församling Vuxenverksamhet Bibelstudiegrupp 180- Vuxenverksamhet : Christer Gardemeister Studera Filipperbrevet Vad vill vi uppnå med vår verksamhet? Strategiskt mål; som uttrycker den långsiktiga ambitionen Operativa mål; som uttrycker kortsiktiga mål som hör ihop med aktiviteter. Ska vara mätbara Tränga in i Nya testamentet och i synnerhet de paulinska tankegångarna. Långsiktigt: Att gå igenom viktiga skrifter i Nya testamentet. Kortsiktigt: Att penetrera en särskild skrift och fördjupa deltagarna i den. Hur ska vi nå målet? Vilka aktiviteter krävs för att målet ska kunna nås? Mycket förberedelse från ledarens sida. Uppmuntran till deltagarna att hemma gå igenom aktuellt textavsnitt och tänka efter vad vi samtalat om, att studera eventuella anteckningar. En grupp är tillräcklig. Antal deltagare max 30. Samling var fjortonde dag. Tid 1 1/2 timme. Mål för kvaliten, t ex andel nöjda deltagare, anges i någon form av enhet: st, %, nyckeltal De deltagare som tillhört bibelstudiegruppen under våren verkar nöjda med församlingens utbud och ledarens kapacitet. 11

12 Vuxenkonfirmander 170- Konfirmandverksamhet : Christer Gardemeister Meningen är att ge grundläggande kunskap i kristen tro, som kan leda vuxna människor till konfirmation (och före det dop). Då kunskapen i allmänhet är bristfållig när det gäller vad kyrkan står för, är det viktigt att söka nå i synnerhet dem som inte velat eller haft möjlighet att delta i kyrkans konfirmandundervisning. Långsiktigt: Att erbjuda sådan undervisning som kan attrahera vuxna människor till ett aktivt engagemang för ett kristet liv. Kortsiktigt: Att möta människor som de är och där de befinner sig för att ta dem inom hörhåll för det gudomliga Ordet. Genom öppenhet och tydlighet. Regelbundna samlingar på passande tid för yrkesverksamma människor. En grupp är tillräcklig till att börja med. Antal deltagare max 10. Samling var fjortonde dag under kanske tio gånger (antalet kan eventuellt ökas). Tid en och en halv timme. Inga förkunskaper fordras. Att vi håller på överenskomna tillfållen. Studiegrupp i svensk historia 180- Vuxenverksamhet : Christer Gardemeister Studera svensk historia, Medeltiden, både det yttre förloppet och de ideströmningar som eventuellt kan avläsas. Långsiktigt: Kristendomen har en bärande tanke på Gud som historiens Herre. Att få människor att inse att även vår brokiga historia varit föremål för Hans omsorg. Kursen kan eventuellt få en fortsättning. Kortsiktigt: Att locka människor att lära sig lite om de olika epokerna i vår utveckling. Genom att pedagogiskt och klart framlägga historiens gång och söka analysera människors tänkesätt och handlingar. En grupp med samling var fjortonde dag under 1 1/2 timme. Kursen sker i form av föreläsningar och efterföljande samtal. Max 30 deltagare Att ledaren inte endast är teolog av facket utan även äger stor beläsenhet i den historiska litteraturen (och arkeologin). Inga förkunskaper erfordras. 12

13 (Uppdelat under 2 st verksamheter fr o m 2012) Församlingsresor 180-Vuxenverksamhet Eva-Lotta Svensson Dagsturer och församlingsresor. Vi vill uppnå gemenskap för de medresande, kunskap och inspiration om och i det kristna livet och kristendomens historia. Erbjuda resor med kyrklig profil för uppmuntran och glädje till kristen-liv. Plan för att nå målet aktiviteter år 2012 Församlingsresor. Heldag. Ännu ej planerade resmål. Även kommande år 3 st Kvar-i-stan-resor i juni, juli och augusti. Ovanstående är exempel på resor vi förväntar oss genomföra under år Vår förhoppning är att kunna erbjuda ett reducerat pris eller eventuellt helt avgiftsfria resor för de församlings-bor som så behöver. Resor speciellt för frivilliga brukar vara helt avgiftsfria för dem. 5 resor med deltagare per resa. Väl planerade resor med ett hanterbart antal deltagare. Ett innehåll som väl motsvarar församlingens grundläggande uppgift och att vi får med både perspektiven mission, gudstjänst, undervisning och diakoni i varje resa.. Att vi som ledare skall vara väl förberedda och kunniga vad gäller resans mål och mening. Alla resor skall ha ett kyrkligt huvudfokus. Åsa Forslund Caféeftermiddag 180- Vuxenverksamhet Vi skall erbjuda trevliga samlingar med meningsfullt innehåll och gemenskap, andakt och kaffe med bröd. Vi vill att våra gäster ska känna att Svenska kyrkan är en bra och öppen mötesplats, en plats där gemenskap och glädje finns. Vi vill att andakten ska förmedla tron på Jesus, tröst och uppmuntran. En eftermiddag/kväll med djup, glädje och gemenskap. Genom att marknadsföra caféeftermiddag/cafékväll. Annonsering i Jönköpings-posten och i form av affischer, hemsida. Under sommaren samling varje tisdag under sex veckor. På träffarna kommer mellan gäster. Vi börjar med andakt, sedan erbjuds sång, musik, dikt, teater, föreläsning, underhållning och fika som serveras till självkostnadspris. Mariasalen fungerar väl till dessa samlingar. Församlingshemsvärdinnorna ansvarar för kaffe, servering och frivilliga krafter till dukning, diskning mm. Bredd av utbud med olika typer av gäster viktigt. Åsa Forslund ansvarar för att inbjuda musiker etc. Någon av prästerna håller andakten. 13

14 Huskvarna församling Diakoni Dagsturer (Diakoniresa Syföreningsresa) 210-Diakonalverksamhet Eva-Lotta Svensson Diakoniresor Vi vill uppnå gemenskap för de medresande, kunskap och inspiration om och i det kristna livet och kristendomens historia. Erbjuda resor med kyrklig profil för uppmuntran och glädje till kristenliv. Plan för att nå målet aktiviteter år 2012 Syföreningsresor Dels kontraktsyföreningsdagen, ( eller liknande, kontraktsförändringar får utvisa) samt till de årligen återkommande Handarbetsdagarna på Tallnäs stiftsgård. Diakoniresa. till Tallnäs stiftsgård sk Sensommarresa Samtliga äldreboenden i vår församling inbjuds årligen. De mest behövande utses av aktivitetsansvarig på varje boende. Kostnadsfritt för de äldre (ca 55 personer brukar medfölja) Ovanstående är exempel på resor vi förväntar oss genomföra under år Dessa syföreningsresor är av tradition kostnadsfria för deltagarna, ses som ett tack och en uppmuntran för visat engagemang i församlingens arbete. Diakoniresan medför inga intäkter, samtliga kostnader betalas av församlingen. 3 resor med deltagare per resa. Väl planerade resor med ett hanterbart antal deltagare. Ett innehåll som väl motsvarar församlingens grundläggande uppgift och att vi får med både perspektiven mission, gudstjänst, undervisning och diakoni i varje resa.. Att vi som ledare skall vara väl förberedda och kunniga vad gäller resans mål och mening. Alla resor skall ha ett kyrkligt huvudfokus. Torsdagsgruppen 210-Diakonalverksamhet 14 Åsa Forslund Eva-Lotta Svensson Vi skall erbjuda våra gäster en personlig och kravlös, positiv, kyrklig gemenskap för vuxna med psykiska och/eller fysiska funktionshinder. Se verksamhetsidén ovan. Vi samlas varje torsdag mellan kl 18 och Vi tar emot alla gäster och hälsar välkommen. Kvällen börjar med fika, sedan tar dansen vid. Därefter hålls en andakt som efterföljs av en sångstund med önskesånger. Vid kyrkans högtider firar vi gudstjänst inne i kyrkan. Vi anordnar festkvällar med olika teman. Ibland har vi gäster inbjudna. Varje torsdag firar vi de gäster som fyllt år under veckan med en present, sång och hurrarop. Sista torsdagen före jul har vi julfest med julklappar, julbakelser, godis och lite spex av oss medarbetare. Inför sommaren har vi sommarfest med jordgubbstårta och en fiolspelande gäst. Terminsavgiften är 100 kr. 1 st grupp med samling varje vecka under terminerna. Det krävs handikappvänliga lokaler och toaletter samt att all färdtjänst fungerar. Vi som arbetar med Torsdagsgruppen är både anställda och frivilliga, det behövs många händer och öron! Flera av våra gäster har även sin personlige assistent med sig. Vi har fått nya gäster under året.

15 Huskvarna församling Öxnehaga Huskvarna församling Musik (Uppdelat under två verksamheter fr o m 2012) Musik i kyrkan 310-Övrig kyrkl verks Samuel Johansson Konsertverksamhet Musikundervisning Musiklek Utveckla musicerandet. Skapa gemenskap. Musikgudstjänster och konserter med varierat innehåll. Att låta musikeleverna medverka vid familjegudstjänster m m Väl arrangerade och väl planerade lektioner, repetitioner, musikgudstjänster och konserter. Musikgudstjänster och konserter med kör och musiker, egenproducerade och med gästande musiker. Orgel och pianoelever. En musiklekgrupp för barn 4-6 år. Väl planerade musikframträdanden, musikgudstjänster och konserter. Målet är 100% nöjda deltagare. Kyrkokör och barnkör 110-Gudstj o kyrkl handl Samuel Johansson Körsång Pröva ny gudstjänstmusik och nya gudstjänstformer. Musikgudstjänster med varierat innehåll. Meningsfullt musicerande. Gemenskap när vi träffas mitt i veckan och när vi sjunger på familjegudstjänster, mässor och musikgudstjänster. Väl arrangerade och väl planerade gudstjänster. Repetitioner inför familjegudstjänster, musikgudstjänster, musikal m m. Två körer med st körövningar samt 8-10 st framträdanden. Väl planerade musikgudstjänster där texter och musik harmonierar och där det finns en tydlig agenda som gör att församlingen enkelt kan vara delaktiga. Väl genomarbetade arrangemang med tydliga noter till musiker och kör. Bra kommunikation mellan anställda, musiker och frivilligarbetare. Väl planerade och lättförståliga familjegudstjänster. Väl förberedda musikframträdanden. Målet är 100% nöjda deltagare. 15

16 Huskvarna församling Öxnehaga Barn och vuxna Barn- och ungdomsverksamhet Öppet hus för barn och vuxna (från 0 år+vuxen) 150-Barnverks 0-12 år Helena Erlandsson Bjuda in till öppen verksamhet för vuxna med barn. Att de vuxna ska få lära känna varandra och kyrkan. Mötas umgås skratta! Att människor ska känna sig välkomna till kyrkan. Hjälpa varandra i föräldra- barn relationen. Visa på en kyrkan där alla får plats/ blir sedda. Bl a är möten, kreativitet, sång och lek viktigt. Öppet hus ca 60 träffar per år, två tillfällen i veckan enligt följande: Onsdagar kl Fredagar kl , med musikstund och fredsbön. Sommaröppet en förmiddag kl ca 10 gånger. Lokaler som är anpassade för verksamheten. God insikt hos personalen om hur barn utvecklas. En musiker med gitarr. En pedagogisk tanke! Öppen verksamhet (förskolan-skolår 4) 150-Barnverks 0-12 år Helena Erlandsson, Mattias Wallentin Drop-in med pyssel, skapande aktiviteter och lekar. För alla som vill komma till gruppen i åldrarna förskolan skolår 4. Att dela med oss av det kristna budskapet. Att få in fler barn i kyrkan. Meningsfulla aktiviteter. Ta tid för barnen. 1 grupp med 2 ledare som träffas 3 timmar i veckan. Inget maxtak för antalet deltagare har satts i denna grupp. Det krävs planering av ledarna och minst 1 st lokal att vara i. Någon form av handledning vore önskvärd. 16

17 Huskvarna församling Öxnehaga Mattias Wallentin Juniorer (skolår 4-5) 150-Barnverks 0-12 år Skapande aktiviteter som lockar barn till kyrkan och får dem att stanna kvar och utvecklas. Att fler barn skall upptäcka kyrkans budskap och ge dem en möjlighet att utveckla sin tro. Där kan de finna sig själva i livet. Genom andakter, samtal, frågor, meningsfulla aktiviteter och läger. 1 st grupp med upp till 18 deltagare som träffas 1 ½ timme i veckan. En väl planerad verksamhet under terminerna. Kyrkans barntimmar (4-5 år) 150-Barnverks 0-12 år Helena Erlandsson Undervisning för 4-5 åringar, om: Bibeln, Kyrkan, kristet liv mm. Att lära barnen mer om Vad kyrkan är och om Bibeln. Att få mötas i tro och bön. Levande samlingar med bibliska gestalter, sånger, eget material och pyssel. Genom att bjuda in till familjegudstjänster o dyl. 1 grupp på ca 10 barn som träffas ca 2 timmar i veckan under terminerna. = 25 gånger. Det är viktigt att låta barnen göra så mycket som möjligt själva! att möta barnen där de befinner sig. med flera vuxna i gruppen! 17

18 Huskvarna församling Öxnehaga Söndagsskolan (från 4 år) 150-Barnverks 0-12 år Helena Erlandsson Att låta barnen få en egen gudstjänst när det firas HHN. För barn från 4 år och uppåt. Att barnen ska få med sig söndagens budskap eller bibelkunskap utifrån sina förutsättningar. Plan för att nå målet aktiviteter Söndagsskolan ska ha en pedagogisk tanke! Erbjuda ca 20 gånger per år. Det krävs flera frivilliga i ledarteamet för att täcka alla söndagar. Sommarläger - NYTT 150-Barnverks 0-12 år Helena Erlandsson Erbjuda sommargemenskap med bad, lek och läger för familjer som inte har möjligheten annars. Kollo vecka för familjen. Familjen ska få känna att det är sommar, glädje och gemenskap. Plan för att nå målet aktiviteter Självhushåll på en lägergård vid vatten. 4 dagar / 3 nätter. 40 deltagare och 10 ledare. Ett bra och planerat program. Engagerade ledare. Gemensamma fester NYTT 150-Barnverks 0-12 år Helena Erlandsson Att gemensamt få fira Lucia och terminsavslutning. Känna att vi är många. Känna gemenskapen i Öxnehagakyrkan. Plan för att nå målet aktiviteter Genomtänkta aktiviteter. 1 gång per termin. Vi vill ha ett par tillfällen per år där barnen blir i fokus och samtidigt gemenskap med hela familjen. 18

19 Huskvarna församling Öxnehaga Huskvarna församling Öxnehaga Riktad verksamhet - NYTT 150-Barnverks 0-12 år Helena Erlandsson Att erbjuda ett par familjer( mammor och barn) att göra något tillsammans. Tex baka, bada, gå i skogen. Stärka invandrarmammorna i sin föräldraroll. Lära sig mer om hur svenska familjer fungerar. Plan för att nå målet aktiviteter Att låta ett par mammor med barn (särskilt utvalda, och med störst behov) få träffas. Erbjuda kreativa aktiviteter som främjar språkinlärning och gemenskap barn- vuxen. Omfattning av verksamheten kvantitet Erbjuda 10 tillfällen/ termin. 4 familjer, 5 gånger var. Ett bra sätt att öva sitt språk tillsammans med sina barn och pedagogisk personal från kyrkan. Tillfälle att knyta an till sina barn. Utflykter/ resor för familjer NYTT 150-Barnverks 0-12 år Helena Erlandsson Att få se något mer av Sverige än Öxnehaga. Få gemensamma minnen. Lära känna varandra. Plan för att nå målet aktiviteter Jobba för blandade grupper. Lagom långa resor. Genomtänkt program. Omfattning av verksamheten kvantitet Vinter 1 dag, sommar 1 dag och höst 1 dag. En pedagogisk tanke! Flera vuxna från kyrkan. Samtal och möten. Kristen profil. Mattias Wallentin och Richard Thörn Konfirmander 170-Konfirmandverks Att ge ungdomar möjlighet till att tyda sina liv, förstå och få mer kunskap om Gud, livet och det kristna budskapet. Att ta ställning och få hjälp att uttrycka tro och tvivel. Se verksamhetsidé. Genom undervisning och olika konfirmandläger som är anpassade till dagens tonåringar. Veckoundervisningen kommer också att innefatta studiebesök på flertalet relevanta ställen. 1 st grupp som läser under året 10/11 med konfirmation i mitten av maj. Gruppen träffas måndagskvällar, tre läger och några lördagar per termin. De medverkar även regelbundet i gudstjänsterna. Lagarbete mellan oss som arbetar i Öxnehagakyrkan, där självklart musiken ingår som en stor del. Vi har också en härlig resurs i våra konfirmandassistenter. 19

20 Huskvarna församling Öxnehaga Mattias Wallentin Konfirmandassistenter 160-Ungd verks år Erbjuda nyblivna konfirmander att vara kvar som förebilder och ledare, för dom nya konfirmanderna. Att fungerar som en inkörsport till Svenska kyrkans unga. Lära ungdomarna att ta ansvar. Utbilda nya ledare. Få ungdomarna att stanna kvar i kyrkan. Viss ledarutbildning. Låta ungdomarna vara med och bestämma. Vara med vid konfirmandernas träffar. För övrigt erbjudas meningsfulla sysslor så som ledare vid läger, gudstjänstvärd mm. 1 st grupp med konfirmandassistenter. Gruppen kommer att vara med vid konfirmandernas träffar men kommer även att ha egna samlingar. - Mattias Wallentin Tonår (12-15 år) 160-Ungd verks år Skapande aktiviteter som lockar tonåringar till kyrkan och får dem att stanna kvar och utvecklas. Åldersgrupp år. Att fler tonåringar skall upptäcka kyrkans budskap och ge dem en möjlighet att utveckla sin tro. Finna sig själva i livet. Genom andakter, samtal, frågor, meningsfulla aktiviteter och läger. 1 st grupp med upp till 18 deltagare som samlas 1 ½ timme i veckan. En väl planerad verksamhet under terminen. Svenska Kyrkans Unga (från 15 år) 160-Ungd verks år Mattias Wallentin Skapande aktiviteter som lockar ungdomar till kyrkan och får dem att stanna kvar och utvecklas. Åldersgrupp från 15 år. Att fler ungdomar skall upptäcka kyrkans budskap. Ge dem en möjlighet att utveckla sin tro. Finna sig själva i livet. Andakter, samtal, frågor, meningsfulla aktiviteter och läger. 2 st grupper med 8-16 deltagare som samlas 2 timmar i veckan. Viss aktivitet på helger. En välplanerad verksamhet under terminerna. 20

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Församlingsblad nr 4B 2009

Församlingsblad nr 4B 2009 Församlingsblad nr 4B 2009 Ett myller av unga som får en personlig tro på Jesus, visar äkta kärlek till varandra och skapar levande hopp för en bättre värld Hej Du håller just nu i handen en folder som

Läs mer

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU.

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. Funderar du på om du ska konfirmeras? Då är du inte ensam! Förra året var det nästan 45 000 som konfirmerades i Sverige, och det lär bli minst lika många i år.

Läs mer

Konfirmation 13/14. Helsingborg

Konfirmation 13/14. Helsingborg Konfirmation 13/14 Helsingborg Why Not? Ja, varför ska du inte konfirmeras? Svenska kyrkan Helsingborg erbjuder många olika alternativ för konfirmation, det är grupper med inriktning på friluftsliv, äventyr,

Läs mer

nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge.

nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge. nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge. hur kan det finnas så mycket ondska i världen om Gud är god? konfirmand malmö

Läs mer

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013 Församlingsbladet Sätila Hyssna Okt. - Dec. 2013 Vad betyder det att vara en lärjunge? Vi befinner oss nu i gränslandet mellan sommar och höst. Många av oss kan med tacksamhet blicka tillbaka på en ovanligt

Läs mer

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Omvärldsanalys sid 2 Gudstjänst sid 3 Undervisning sid 4 Mission sid 4 Diakoni sid 5 Slutord sid 6 Omvärldsbeskrivning historik och omvärld Oscars

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015

Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015 Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015 Vilans öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Vilans öppna förskola finns på andra våningen i Vilans gamla skola. Vi delar

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

För Dig som vill veta mer om

För Dig som vill veta mer om För Dig som vill veta mer om Bäckalyckans förskola är en förskola med kristen profil. Förskolan startade 1997 och är föreningsdriven av Svenska Alliansmissionen i Ödeshög, som står som huvudman. Förskolans

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

stockholms domkyrkoförsamling

stockholms domkyrkoförsamling stockholms domkyrkoförsamling Är du säker eller osäker på om du ska anmäla dig? Läs det här först! Du och jag lever i en tid då trosfrågor kan upplevas förvirrande. Världen förändras och många uppfattningar

Läs mer

2013 2014 i Danderyds församling

2013 2014 i Danderyds församling 2013 2014 i Danderyds församling Kon firma tion En upplevelse för livet FOTO: ELLIOT ELLIOT Att fundera tillsammans Kanske har du funderat på frågor som: Finns Gud? Vem är jag? Vad är meningen med livet?

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

... Fråga om ert förslag på datum och tid passar, eller fråga när det finns lediga tider.

... Fråga om ert förslag på datum och tid passar, eller fråga när det finns lediga tider. Dopguidens Checklista www.dopguiden.se 2-3 månader innan Bestäm datum för dopet Vilket dopdatum passar bra för er? Glöm inte att kolla med dopgästerna. Det kan vara svårt att hitta ett datum som passar

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara trygg, rolig och lärorik. Alla barn skall känna en tillhörighet, gemenskap och

Läs mer

Edens lokala arbetsplan

Edens lokala arbetsplan Edens lokala arbetsplan Förskolan 2015-09-03 Innehållsförteckning för kristen inriktning och kulturprofil 2 Edens gemensamma värdegrund 3 Normer och värden 4 Utveckling och lärande 5 Barnens ansvar och

Läs mer

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling!

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! TRO LÄGER SAMTAL HOPP KÄRLEK SAKRAMENT Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! LEK TANKAR Vad är konfirmation? Konfirmation är gemenskap, det berättar några av Solnas konfirmander. Konfirmation

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Mariakyrkan våren 2013 Välkommen till Ungdomsverksamheten här hittar du ett varierat utbyt med olika möjligheter att, låta dina talangerna flöda fritt,

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Sommargrupper i Skara 2016

Sommargrupper i Skara 2016 Konfirmand 2015-2016 Hej! Nu är det dags! Till hösten drar vi igång ett nytt spännande år med konfirmationsläsning. Under konfirmandtiden får du möjligheten att träffa nya vänner, lära dig mer om kyrkan

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser Vad får barn och ungdomar att gå till skolan igen när de redan tillbringat halva dagen där? Dagens barn och ungdomar kommer att leva ett liv som ställer stora krav på kreativitet,

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN Reviderad i juni 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förskolans uppdrag 3 Värdegrund 4 Likabehandling 4 Inskolning 5 Föräldrasamverkan 5 Rutinsituationer 5 Leken 5 Matematik 6 Språk

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Equmeniakyrkan i Skeppsås Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Senaste På gång i kyrkan Måltidsgudstjänst Vi startar firandet av påsken på skärtorsdagen med en måltidsgudstjänst i Equmeniakyrkan

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

Församlingsnytt hösten 2014

Församlingsnytt hösten 2014 Församlingsnytt hösten 2014 Den vår den svage kallar höst! Hösttider.. Nu är den här, min favoritårstid, hösten! Naturen bjuder på härliga frukter och grönsaker. Temperaturen är alldeles lagom! Församlingen

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

Årsberättelse Ht 13- Vt 14. Sörby förskoleområde Andersbergsgårdens förskola. Ansvarig förskolechef Margareta Kärlin

Årsberättelse Ht 13- Vt 14. Sörby förskoleområde Andersbergsgårdens förskola. Ansvarig förskolechef Margareta Kärlin Årsberättelse Ht 13- Vt 14 Sörby förskoleområde Andersbergsgårdens förskola Ansvarig förskolechef Margareta Kärlin Biträdande förskolechef Mio Iller Givell Årsberättelse Andersbergsgårdens förskola 2014

Läs mer

Vill du vara med och älska Vännäs?

Vill du vara med och älska Vännäs? Missionskyrkan Vännäs är en växande gemenskap mitt i samhället. Vi vill fungera som ett andligt hem för alla och har därför ett mångsidigt arbete. Vill du vara med och älska Vännäs? Vi söker PASTOR www.missionskyrkanvannas.se

Läs mer

Cirkelledarutbildningar hösten 2011

Cirkelledarutbildningar hösten 2011 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland Cirkelledarutbildningar hösten 2011 Välkommen till Cirkelledarutveckling i höst! Temadagarna Skrattet i studiecirkeln motivation och lust att lära Hur hänger

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen Lokal arbetsplan för Föräldrakooperativet Krokodilen vårterminen 2010 Inledning Läroplanen för förskolan, Lpfö -98 All verksamhet utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö -98. Förskolan skall lägga grunden

Läs mer

Studiecirklar på din fritid våren 2009

Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar och kultur för personer med intellektuell funktionsnedsättning SV Stockholm Sektionen för personer med funktionsnedsättningar SV Stockholm har studiecirklar

Läs mer

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde Kyrknytt Delad gemenskap Svenska kyrkan är en av de äldsta för att inte säga den äldsta gemenskapen i vårt samhälle. I Kyrkoordningen uttrycks det som är vårt huvudsyfte: fira gudstjänst, bedriva undervisning

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 Kontakt: Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 Hemsida: www.lund.se/kulan E-post: kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se

Läs mer

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling!

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! SAMTAL KÄRLEK TRO SAKRAMENT Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! LÄGER HOPP ÄVENTYR VÄNNER MUSIK LEK GEMENSKAP MYSIGT TANKAR I den här broschyren berättar vi om vad konfirmation kan innebära

Läs mer

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Mot slutet av sitt jordiska liv, sade Jesus till sina lärjungar: Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå fördenskull ut, och gör alla folk

Läs mer

Barn & den kristna tron Verktyg för dig som arbetar med barn i kyrkan.

Barn & den kristna tron Verktyg för dig som arbetar med barn i kyrkan. Barn & den kristna tron Verktyg för dig som arbetar med barn i kyrkan. 1 Barns frågor kan vara lika oväntade som självklara och inte alldeles lätta att svara på. Verbum Förlag har pedagogiska verktyg för

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

ÖPPEN FÖRSKOLA. Kontakt : Email : Blogg : www.kulanbloggen.se. Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

ÖPPEN FÖRSKOLA. Kontakt : Email : Blogg : www.kulanbloggen.se. Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola ÖPPEN FÖRSKOLA Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 www.lund.se/kulan Email : kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

Läs mer

Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012

Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012 Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012 Äldreomsorgen i Gällivare Kommun Gällivare Kommun och socialnämnden ser det sociala

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

Tycker du om att sjunga? Nacka Musikklasser söker nya röster!

Tycker du om att sjunga? Nacka Musikklasser söker nya röster! Tycker du om att sjunga? Nacka Musikklasser söker nya röster! Hög kvalité och Glädje är Nacka Musikklassers ledord Vår vision är att ge varje elev bästa möjliga förutsättningar att utveckla sin personlighet,

Läs mer

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde 2012-10-10 Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde Fritidshemmets uppdrag Det är viktigt att personalen utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Juridisk vägledning Granskad oktober 2012 Mer om Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska vara icke-konfessionell dvs.

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Våra profileringsmål Vi vill främja att alla mår bra till kropp och själ. Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas.

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11

HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11 HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11 Augusti 15-16 planeringsdagar Inskolning introduktion av grundverksamhet APT onsd. 24/8 kl. 1615-1815 (enheten)

Läs mer

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Mars Juni 2011 Snö och kyla, tö, halka och is. Denna vinter har vi verkligen fått smaka på båda delarna i fullt måtto. Och än är inte vintern slut.

Läs mer

INGÅ FÖRSAMLING. Morgon- och eftermiddagsverksamhet

INGÅ FÖRSAMLING. Morgon- och eftermiddagsverksamhet INGÅ FÖRSAMLING Morgon- och eftermiddagsverksamhet Morgon och eftermiddagsverksamhet i Ingå församling Vi inleder en ny termin i morgon- och eftermiddags verksamheten 11.8.2015 för skolåret 2015-2016.

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT Linköpings Berga församling FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT Godkänd av Linköpings Berga kyrkoråd och kyrkoherde Anders Arin 2006-12-06 DISPOSITION OCH STRUKTUR

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Tubberödshus. Så länge du är i livet ska du leva

Tubberödshus. Så länge du är i livet ska du leva Tubberödshus Så länge du är i livet ska du leva Så länge du är i livet ska du leva I genuin bohuslänsk natur med berg, grönska och närhet till havet ligger Tubberödshus äldreboende i Skärhamn på Tjörn.

Läs mer

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000.

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Rekrytering av nya medlemmar till lokalföreningen Inledning Att marknadsföra CISV är

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Möjlighet att tänka kring livet

Möjlighet att tänka kring livet Konfirmationsdags Sju olika alternativ att välja mellan 2013-14 Infoträff 15/5 Möjlighet att tänka kring livet Hugo Bildt ångrar inte valet av Marielund när han konfirmerades förra året. Hans mamma Caroline

Läs mer

Öppen förskola. Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38. kulansoppnaforskola@live.se

Öppen förskola. Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38. kulansoppnaforskola@live.se Öppen förskola Höstterminen 2014 Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 E-mail : kulansoppnaforskola@live.se Hemsida: www.lund.se/kulan Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 Låt min tro växa! Svenska Kyrkans

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Mötesplats juni-november 2015 Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Gärdsgatan 16 Tel till exp. 044-21 07 12 www.odalkyrkan.se odalkyrkan@bikab.net

Läs mer

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet DDomkyrkans omkyrkans program för program grundskolan och för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet Kyrka - skola Med skolans nya läroplan finns många möjligheter till samarbete mellan skola och kyrka.

Läs mer