Danske Bank DDBO 1813 : EUROPA SPRINTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Danske Bank DDBO 1813 : EUROPA SPRINTER"

Transkript

1 Danske Bank DDBO 1813 : EUROPA SPRINTER Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank A/S. Emittentens ombud: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI

2 Europa Sprinter Den globala ekonomiska tillväxten väntas få ny vind i seglen då vi går mot år Enligt den senaste ekonomiska statistiken har ekonomin i euroområdet börjat gå från recession mot långsam tillväxt. Genom att placera i Europa Sprinter med en löptid på tre år har placeraren möjlighet att dra 1,5-faldig* nytta av en eventuell gynnsam utveckling av det underliggande instrumentet i enlighet med lånevillkoren. Europa Sprinter lämpar sig för placerare med god risktolerans som söker avkastning. Placeringen saknar kapitalskydd. Om utvecklingen i det underliggande instrumentet är negativ, är det belopp som återbetalas mindre än det nominella kapitalet. Underliggande instrument Löptid Kapitalskydd Euro Stoxx 50 indexet Cirka 3 år Placeringen är inte kapitalskyddad, utan placeraren kan förlora det investerade kapitalet och avkastningen delvis eller i sin helhet. Placeringen förfaller som negativ, om det underliggande instrumentet vid placeringstidens slut har sjunkit under startnivån. Placeringen är också förenad med risk avseende emittentens återbetalningsförmåga. Avkastningskoefficient 150 %* Emissionskurs 100 % Minimideposition Emittent euro Danske Bank A/S * Avkastningskoefficienten är preliminär. Den slutliga avkastningskoefficienten fastställs på emissionsdagen och den kommer att vara minst 130 %. 1

3 Varför placera? Den globala ekonomiska tillväxten väntas få ny vind i seglen då vi går mot år Enligt den senaste ekonomiska statistiken har tillväxten i USA och Japan blivit starkare och också i euroområdet har ekonomin börjat gå från recession mot långsam tillväxt. I Europa har även finanssystemets läge förbättrats betydligt och euroområdets sönderfall betraktas inte längre som ett hot. De ekonomiska utsikterna i de utvecklande länderna är emellertid för närvarande förknippade med en viss osäkerhet (Kina), eftersom den ekonomiska tillväxten i de centrala utvecklande länderna klart har bromsat upp jämfört med tillväxttakten under tidigare år. De ledande centralbankerna fortsätter på sin penningpolitiska linje som stödjer den ekonomiska tillväxten. Den globala aktiemarknaden har stigit kraftigt under början av året (MSCI global, 15,3 % YTD). Trots det är värderingsnivåerna på aktiemarknaden fortfarande rimliga, i synnerhet i förhållande till den låga räntenivån. Dessutom är den nuvarande värderingsnivån på europeiska aktier (Euro Stoxx 50, 12 mån. framåtblickande P/E-tal 12,0) fortfarande lockande jämfört med den genomsnittliga värderingsnivån på den globala aktiemarknaden (MSCI global, 12 mån. framåtblickande P/E-tal 14,1). De europeiska företagens redovisade resultat för början av året har motsvarat förväntningarna och hållit sig nära fjolårets nivåer. Företagsresultaten lämnar rum för tillväxt, bara den globala ekonomiska tillväxten klarare stärks. Euro Stoxx 50-indexet, som används som underliggande tillgång i Europa Sprinter, består av de 50 största och mest omsatta offentligt noterade europeiska bolagen. De bolag som ingår i indexet representerar därigenom på rätt bred front aktiemarknaden i Europa. Bland de största bolagen i Europa finns många bolag med global affärsverksamhet. Europa Sprinter erbjuder därigenom en underliggande tillgång med bred diversifiering som består av europeiska bolag och vars utveckling på bred basis är beroende av den framtida utvecklingen inom den globala ekonomin. Europa Sprinter lämpar sig för placerare med god risktolerans som söker avkastning. Placeringen är inte kapitalskyddad, utan placeraren kan förlora det investerade kapitalet och avkastningen delvis eller i sin helhet. Placeringen förfaller som negativ, om det underliggande instrumentetvid placeringstidens slut har sjunkit under startnivån /08 08/09 08/10 08/11 08/12 08/13 Den kalkylmässiga utvecklingen av det underliggande Euro Stoxx 50 -indexet under perioden augusti 2008 till augusti Startnivån har indexerats till hundra. Obs! Den historiska utvecklingen utgör ingen garanti för framtiden. Källor: Bloomberg, Danske Bank Källor: Danske Bank, Bloomberg ja FactSet 2

4 Det underliggande indexets sammansättning: situationen Bolag Sektor Vikt Bolag Sektor Vikt Sanofi Hälsovård 5,44 Volkswagen AG Konsumtionstjänster 1,55 Total SA Energi 5,30 GDF Suez Tjänster av allmänt intresse 1,50 Bayer AG Hälsovård 4,19 UniCredit SpA Finans 1,48 Siemens AG Industriella produkter och tjänst 4,04 EADS Industriella produkter och tjäns 1,46 BASF SE Basindustri 3,62 E.ON SE Tjänster av allmänt intresse 1,46 Banco Santander SA Finans 3,56 ASML Holding NV Informationsteknologi 1,42 Anheuser-Busch InBev NV Konsumtionsprodukter 3,26 Bayerische Motoren Werke AG Konsumtionstjänster 1,37 Daimler AG Konsumtionstjänster 3,12 Muenchener Rueckversicherungs AG Finans 1,35 Allianz SE Finans 3,11 Koninklijke Philips NV Industriella produkter och tjäns 1,28 SAP AG Informationsteknologi 3,10 Inditex SA Konsumtionstjänster 1,28 BNP Paribas SA Finans 3,06 Iberdrola SA Tjänster av allmänt intresse 1,24 Unilever NV Konsumtionsprodukter 2,74 Intesa Sanpaolo SpA Finans 1,21 Eni SpA Energi 2,67 Vinci SA Industriella produkter och tjäns 1,21 Telefonica SA Telekommunikations tjänster 2,53 Vivendi SA Telekommunikations tjänster 1,19 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Finans 2,40 Assicurazioni Generali SpA Finans 1,18 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA Konsumtionstjänster 2,18 Essilor International SA Hälsovård 1,09 Landfördelning i det underliggande indexet: 10 % 12 % 2 % 2 % Frankrike 8 % 2 % Tyskland 26 % 38 % Spanien Italien Nederländerna Belgien Irland Luxemburg Sektorfördelning i det underliggande indexet: Finans AXA SA Finans 2,09 Unibail-Rodamco SE Finans 1,01 Deutsche Bank AG Finans 2,04 Enel SpA Tjänster av allmänt intresse 0,99 Danone SA Konsumtionsprodukter 2,02 Cie de St-Gobain Industriella produkter och tjäns 0,93 Schneider Electric SA Industriella produkter och tjänst 1,97 Orange SA Telekommunikations tjänster 0,86 ING Groep NV Finans 1,94 Repsol SA Energi 0,84 Air Liquide SA Basindustri 1,85 Carrefour SA Konsumtionsprodukter 0,83 L'Oreal SA Konsumtionsprodukter 1,78 CRH PLC Basindustri 0,72 Deutsche Telekom AG Telekommunikations tjänster 1,72 RWE AG Tjänster av allmänt intresse 0,62 Societe Generale SA Finans 1,58 ArcelorMittal Basindustri 0,61 8 % 8 % 6 % 4 % 6 % 10 % 10 % 10 % 26 % 12 % Industriella produkter och tjänster Tjänster av allmänt intresse Konsumtionsprodukter Konsumtionstjänster Basindustri Telekommunikations tjänster Hälsovård Energi Informationsteknologi Källor: Bloomberg,, Danske Bank 3

5 Avkastningens fastställande Utvecklingen av placeringens underliggande tillgång Euro Stoxx 50-indexet under lånets löptid inverkar på den eventuella avkastning som betalas på förfallodagen samt på det kapital som återbetalas. Vid beräkningen av avkastningen på lånet fastställs indexets avkastning utifrån indexets värdeutveckling från startvärdet till slutvärdet. Om indexets avkastning är positiv (slutvärdet större än startvärdet), återbetalas det nominella kapitalet på förfallodagen och som avkastning på det nominella kapitalet betalas indexets avkastning multiplicerad med avkastningskoefficienten, som preliminärt är 150 %*. Om indexets slutvärde är mindre än startvärdet, är det belopp som återbetalas mindre än det nominella kapitalet. Om indexets utveckling är negativ är avkastningskoefficienten 100 %. Placeringens värde är då direkt beroende av hur mycket indexet sjunkit. Exempel på hur avkastningen fastställs på en nominell placering på euro Emissionskurs 100 % Avkastningskoefficient 150 %* uppåt, 100 % nedåt Slutvärde på värderingsdagen: EURO STOXX 50-indexet > 100 % Om värdeökningen är 30 %, är avkastningen på det nominella kapitalet 45 % (= 30 % x 150 %), dvs euro. Slutvärde på värderingsdagen: EURO STOXX 50-indexet < 100 % Till placeraren betalas på förfallodagen en summa som motsvarar det nominella värdet med avdrag för indexets procentuella värdeminskning. Exempel: placeraren får euro, om indexet på den dag som slutvärdet fastställs sjunkit med 20 % jämfört med sitt startvärde. I exemplet ovan har för enkelhetens skull teckningsarvodet på 1 % och skatter inte beaktats. * Avkastningskoefficienten är preliminär. Den slutliga avkastningskoefficienten fastställs på emissionsdagen och den kommer att vara minst 130 %. 4

6 Sammanfattning av villkoren Emittent Danske Bank A/S, kreditvärdighet Baa1 (Moody s), A- (S&P) Teckningstid Löptid Underliggande instrument Euro Stoxx 50 index Startvärde(n) Indexets slutvärde Slutvärde(n) Indexets slutvärde Minimiteckning euro Emissionskurs 100 % Avkastningskoefficient Om utvecklingen av det underliggande instrumentet är positiv: 150 %. (Avkastningskoefficienten är preliminär. Den slutliga avkastningskoefficienten fastställs på emissionsdagen och den kommer att vara minst 130 %.) Om utvecklingen av det underliggande instrumentet är negativ: 100 %. Teckningsarvode 1 % Struktureringskostnad Struktureringskostnad Återbetalning av kapitalet Teckningsställen Beskattning Ca.1,0 % p.a. Struktureringskostnaden inverkar inte på det nominella kapitalet som återbetalas. Struktureringskostnaden har beaktats i emissionskursen och avdras inte från den avkastning som betalas ut på förfallodagen. Ansökan om listning av lånet görs på Helsingforsbörsen. Danske Bank ger under handelstid och under normala marknadsförhållanden ett återköpspris för lånet. Placeringen är inte kapitalskyddad, utan placeraren kan förlora det investerade kapitalet och avkastningen delvis eller i sin helhet. Placeringen förfaller som negativ, om det underliggande instrumentetvid placeringstidens slut har sjunkit under startnivån. Placeringen är också förenad med risk avseende emittentens återbetalningsförmåga. Danske Bank Oyj:n konttorit. Lånets eventuella avkastning är skattepliktig kapitalinkomst enligt inkomstskattelagen (1535/1992) för i Finland bosatta fysiska personer och inhemska dödsbon. Skattesatsen för kapitalinkomster är 30 % och för den andel som överstiger euro 32 %. Förskottsinnehållningsprocenten är 30 från och med Beskattningen bestäms på basis av de individuella omständigheterna för respektive kund. Beskattningsförfarandet kan ändras i framtiden. Mer information om emittenten och lånet fås med att läsa grundprospektet samt de slutliga villkoren. Grundprospektet och de lånespecifika villkoren finns att få på teckningsställena och på Danske Banks webbsida samt på 5

7 Risker som lånet är förknippat med Risk att förlora kapitalet. Placeringen är förknippad med risken att det belopp som återbetalas är mindre än det nominella kapitalet. Om värdet på det underliggande instrumentet på den dag som slutvärdet fastställs ligger under startnivån, är den andel av lånet som återbetalas mindre än det nominella kapitalet. Placeringens värde är då direkt beroende av hur mycket indexet sjunkit. Det belopp som återbetalas fastställs enligt lånevillkoren. Emittentrisk. Placeringen är förknippad med emittentens kreditrisk, dvs. risken att emittenten inte förmår fullfölja sina betalningsskyldigheter på förfallodagen. Om emittentrisken realiseras och lånets emittent blir insolvent under löptiden, kan placeraren förlora sin placering i sin helhet eller delvis. Avkastningsrisk. Lånets avkastning beror på utvecklingen i det valda underliggande instrumentet. Nivån på det underliggande instrumentet kan variera under löptiden. Dessutom avspeglar det underliggande instrumentets nivå en bestämd dag inte nödvändigtvis den realiserade eller framtida utvecklingen. Man kan inte ge några garantier för det underliggande instrumentets framtida utveckling. Värdefluktuationer i det underliggande instrumentet inverkar på lånets värde. En placering i lånet är inte detsamma som en direkt placering i det underliggande instrumentet. Placeraren bör också notera att han eller hon inte nödvändigtvis drar nytta av eventuell utdelning på aktierna. Ränterisken orsakas av att lånets värde förändras till följd av förändringar i marknadsräntan. Ränterisken kan realiseras, om placeraren avyttrar lånet före förfallodagen. En höjning av den allmänna räntenivån under tiden mellan köpet av lånet och avyttringen av lånet sänker lånets värde och en sänkning av den allmänna räntenivån höjer lånets värde. Risk relaterad till andrahandsmarknaden. Om placeraren vill avyttra lånet före förfallodagen, sker avyttringen till det aktuella marknadspriset, som kan vara antingen högre eller lägre än det investerade nominella kapitalet. Placeraren kan sålunda också göra förlust vid avyttring av lånet på andrahandsmarknaden. Se också punkten Riskfaktorer i Danske Bank A/S:s och Danske Bank Abp:s grundprospekt för masskuldebrevsprogrammet samt de lånespecifika villkoren. 6

8 Materialet utgör allmän information och är inte en fullständig beskrivning av placeringsobjektet eller de risker som det är förknippat med. Före ett placeringsbeslut ska kunden bekanta sig med placeringsobjektets egenskaper, risker och beskattning. Läs också masslånets grundprospekt, de lånespecifika villkoren och prislistan. Placering är alltid förknippat med ekonomisk risk. Den eftersträvade avkastningen kan utebli och det investerade kapitalet kan helt eller delvis gå förlorat. Det finns skäl att komma ihåg att den historiska avkastningen inte utgör någon garanti för framtiden. Kunden ska basera sitt placeringsbeslut på sin egen uppskattning av placeringstjänsten, det finansiella instrumentet och de risker som är förknippade med det, eftersom kunden själv ansvarar för de ekonomiska följderna av sina placeringsbeslut. Detta material är inte en individuell rekommendation och uppgifterna hänför sig inte till en enskild kunds placeringsmål, ekonomiska situation eller specialbehov. Även om syftet är att ge så exakt och korrekt information som möjligt, garanterar banken inte riktigheten eller fullständigheten i uppgifter som erhållits från externa källor. De presenterade synpunkterna representerar bankens uppskattningar vid tidpunkten för när materialet sammanställts och de kan ändras utan separat meddelande. Banken ansvarar inte för några som helst kostnader eller förluster som användningen av uppgifterna i materialet kan medföra. Materialet innehåller immaterialrättsligt skyddat material som tillhör banken, och banken förbehåller sig alla rättigheter till materialet. The EURO STOXX 50 [or other applicable index] is the intellectual property (including registered trademarks) of STOXX Limited, Zurich, Switzerland and/or its licensors ( Licensors ), which is used under license. The securities [or financial instruments, or options or other technical term] based on the Index are in no way sponsored, endorsed, sold or promoted by STOXX and its Licensors and neither of the Licensors shall have any liability with respect thereto. Grundprospektet och de lånespecifika villkoren finns att få på teckningsställena och på Danske Banks webbplats samt på RISKKLASSIFICERING: MEDELRISK. Strukturerade placeringsprodukter, där återbetalningen av det nominella kapitalet är beroende av utvecklingen på marknaden, såsom t.ex. utvecklingen av marknadsvärdet på referensbolagens aktier eller antalet kredithändelser i referensbolagen samt emittentens återbetalningsförmåga. En eventuell återbetalning av det nominella kapitalet täcker inte överkursen eller de arvoden och kostnader som investeraren betalat. Risken förknippad med emittentens återbetalningsförmåga är beskriven i denna marknadsföringsbroschyr. Riskklassificeringen avlägsnar inte placerarens skyldighet att bekanta sig noggrant med denna marknadsföringsbroschyr, de produktspecifika villkoren och det eventuella grundprospektet och riskerna beskrivna där. Tilläggsinformation om riskklassificeringen finns på Föreningen för Strukturerade Placeringsprodukter i Finland rf:s internetsidor Danske Bank A/S. Registrerad hemort och adress Danmark, Holmens Kanal 2-12, DK-1092 Köpenhamn. CVR-NR Köpenhamn Danske Bank Abp. Registrerad hemort och adress Helsingfors, Kolkajsgränden 2, DANSKE BANK. FO-nummer

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Danske Bank Abp, www.danskebank.fi SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000050000 RÄNTEKORRIDOR XV En placering med

Läs mer

Kreditkorgsobligation Europa High Yield II

Kreditkorgsobligation Europa High Yield II Kreditkorgsobligation Europa High Yield II Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank A/S. Emittentens ombud: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000062245 Kreditkorgsobligation Europa High Yield

Läs mer

AKTIEOBLIGATION ASIEN Avkastningsinriktad

AKTIEOBLIGATION ASIEN Avkastningsinriktad Danske Bank Abp, www.danskebank.fi Danske Bank Aktieobligation 1085B: AKTIEOBLIGATION ASIEN Avkastningsinriktad Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank A/S. Emittentens ombud: Danske Bank Abp

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 7/2013

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 7/2013 Danske Bank Abp, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 7/2013 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp AKTIEDEPOSITION 7/2013 Till underliggande instrument

Läs mer

EUROPA. Certifikat Europa Airbag 1309C. ING Bank N.V. Nyhet ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL

EUROPA. Certifikat Europa Airbag 1309C. ING Bank N.V. Nyhet ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL EUROPA Positiv ekonomisk data inger hopp < Stöd från europeiska centralbanken < Ökad aktivitet bland inköpschefer < Stor potential i europeiska aktier < Sjunkande arbetslöshet < Nyhet INFORMATIONSBLAD

Läs mer

Indexbevis Europa Intervall. Ej Kapitalskyddad. Tecknas till och med den 30 mars 2012.

Indexbevis Europa Intervall. Ej Kapitalskyddad. Tecknas till och med den 30 mars 2012. Indexbevis Europa Intervall är en placering som erbjuder det bästa av antingen utvecklingen för ett brett europeiskt aktieindex eller en kupong även om index skulle utvecklas negativt. Ej Kapitalskyddad

Läs mer

Placeringen för dig som ser att Tyskland ger Europa dragkraft

Placeringen för dig som ser att Tyskland ger Europa dragkraft Recovery Tyskland 2013 teckningstid 18.11.13 09.12.13 Placeringen för dig som ser att Tyskland ger Europa dragkraft Aktieindexobligation Recovery Tyskland 2013 Vi går vår egen väg Aktieindexobligation

Läs mer

BANK AKTIEOBLIGATION 1052B: AKTIEOBLIGATION AMERIKANSKA KONSUMENTPRODUKTER AVKASTNINGSINRIKTAD

BANK AKTIEOBLIGATION 1052B: AKTIEOBLIGATION AMERIKANSKA KONSUMENTPRODUKTER AVKASTNINGSINRIKTAD DANSKE BANK AKTIEOBLIGATION 1052A: AKTIEOBLIGATION AMERIKANSKA KONSUMENTPRODUKTER - MÅTTLIG DANSKE BANK AKTIEOBLIGATION 1052B: AKTIEOBLIGATION AMERIKANSKA KONSUMENTPRODUKTER AVKASTNINGSINRIKTAD Lånespecifika

Läs mer

Marknadsföringsbroschyr

Marknadsföringsbroschyr Marknadsföringsbroschyr Försäljningsperiod 2.11. - 20.11.2009 1 Certifikatet Nokia 2012 2 Placeringswarranten BRIC Valuta 2012 1 Sijoituswarrantti Aktierelaterad Certifikatet Nokia 2012 Myynnissä 17.8

Läs mer

Marknadsföringsbroschyr

Marknadsföringsbroschyr Marknadsföringsbroschyr Försäljningsperiod 13.9. - 15.10.2010 1 Front Castor Telecom 2 Front Regulus Ryssland 1 Front Castor Telecom - 1-5 -årigt aktierelaterat Certifikat utan kapitalgaranti Vad? Varför?

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 82 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 20 mars april 2014 2015

Läs mer

www.danskebank.se Aktieindexobligation Upptäck våra nya stjärnor! Teckningsperiod 21 januari 15 februari 2008

www.danskebank.se Aktieindexobligation Upptäck våra nya stjärnor! Teckningsperiod 21 januari 15 februari 2008 www.danskebank.se Aktieindexobligation Upptäck våra nya stjärnor! Teckningsperiod 21 januari 15 februari 2008 Placeringar med stora möjligheter och låg risk Nu lanserar vi fem nya aktieindexobligationer

Läs mer

Aktieindexobligation 509

Aktieindexobligation 509 www.danskebank.se Aktieindexobligation 509 Kapitalskyddad placering! Naturtillgångar och Latinamerika Teckningsperiod 23 augusti 17 september 2010 Kapitalskyddad placering! Genom en aktieindexobligation

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION FINLAND + SVERIGE 2 emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION FINLAND + SVERIGE 2 emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011 SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION FINLAND + SVERIGE 2 emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011 Dessa slutliga villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för

Läs mer

Inledande informationstext

Inledande informationstext NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2014:3 FI Inledande informationstext Dessa slutliga villkor

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKO FOND-OBLIGATION II/2007

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKO FOND-OBLIGATION II/2007 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKO FOND-OBLIGATION II/2007 De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för OKO Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.5.2007, som uppdaterats

Läs mer

Förstärkt exponering mot

Förstärkt exponering mot oktober 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER ACCELERATED TRACKER AFRIKA Förstärkt exponering mot SGI Pan Africa Index Teckningsperiod: Till och med 25:e oktober 2013 Ger 2,6 gånger uppgången i SGI Pan Africa Index

Läs mer

Swedbank ABs. Europa - Återbetalningsdag 2009-10-21 Serie C (SWEOEU74) - SPAX (sidan 6)

Swedbank ABs. Europa - Återbetalningsdag 2009-10-21 Serie C (SWEOEU74) - SPAX (sidan 6) Slutliga Villkor Lån 462 Swedbank ABs SPAX Lån 462 Win Win - Återbetalningsdag 2007-10-17 Serie A (SWEOWW02) - SPAX (sidan 3) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Japan -

Läs mer

Kredithybrid Global 95%

Kredithybrid Global 95% ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Kredithybrid Global 95% nr 2182 TECKNA DIG SENAST 3 MARS 2015 KREDITBEROENDE SKYDD/RISK Kredithybrid Global 95% nr 2182 EGENSKAPER EXPONERING MOT 10 GLOBALA BOLAG

Läs mer

Autocall Global 16 +/-

Autocall Global 16 +/- Autocall Global 16 +/- är en placering med inriktning mot fyra olika aktiemarknader och kan ge avkastning vid såväl stigande, stillastående samt i viss mån vid sjunkande börser. Placeringen är avsedd för

Läs mer

Europa Small Cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Ej kapitalskyddad. Köp senast 11 april! Marknadsföringsmaterial

Europa Small Cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Ej kapitalskyddad. Köp senast 11 april! Marknadsföringsmaterial Köp senast 11 april! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa Foto: TT / AGE Autocall Europa Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Europeisk kraftsamling Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant BNP Paribas Arbitrage Issuance

Läs mer

Marknadsexponering mot småbolag i Europa

Marknadsexponering mot småbolag i Europa Köp senast 23 maj! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial 1199 Buffertbevis Sverige MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR Buffertbevis Grundutbud Kalmar Slott, Kalmar Marknadsföringsmaterial Sverige Placeringen ger exponering mot den svenska aktiemarknaden genom en indikativ

Läs mer

GAP Bank of China (BoC)

GAP Bank of China (BoC) ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! GAP Kapitalskyddade produkter TECKNA DIG SENAST 12 MAJ 2015 100% KAPITALSKYDD I USD GAP Bank of China (BoC) Aktieobligation USA Konsumtion USD Trygghet nr 2218

Läs mer

GAP Bank of China (BoC)

GAP Bank of China (BoC) ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! GAP Kapitalskyddade placeringar TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 100% KAPITALSKYDD GAP Bank of China (BoC) Aktieobligation Sverige Trygghet nr 2362 Aktieobligation

Läs mer

Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383

Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 EGENSKAPER EXPONERING

Läs mer

Buffertbevis Östeuropa 1049. Grundutbud. Medel risk. Indexbevis. 5 år. Hjältarnas Torg, Budapest. Marknadsföringsmaterial.

Buffertbevis Östeuropa 1049. Grundutbud. Medel risk. Indexbevis. 5 år. Hjältarnas Torg, Budapest. Marknadsföringsmaterial. Buffertbevis Östeuropa 1049 Medel risk Indexbevis 5 år Buffertbevis Grundutbud Hjältarnas Torg, Budapest Marknadsföringsmaterial Östeuropa Placeringen ger exponering mot Östeuropa genom en indikativ deltagandegrad

Läs mer

ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) Sista teckningsdag

ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) Sista teckningsdag ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) april Sista teckningsdag Aktieindexobligation, USA 7 Tillväxt:» Med exponering mot den amerikanska

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen.

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. När det är turbulent på börsen gör du klokt i att inte ta några onödiga

Läs mer