Landstingsstyrelsens förslag beträffande årsredovisning, inklusive sammanställd redovisning 2013, finns tillgängligt på Landstingshuset.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsstyrelsens förslag beträffande årsredovisning, inklusive sammanställd redovisning 2013, finns tillgängligt på Landstingshuset."

Transkript

1 I III Landstinget DALARNA CENTRAL FÖRVALTNING Datum Beteckning/diarienr Ert datum Er beteckning LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Fullmäktige sammanträder i Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun, med början kl för behandling av i bilagda föredragningslista upptagna ärenden. Landstingsstyrelsens förslag beträffande årsredovisning, inklusive sammanställd redovisning 2013, finns tillgängligt på Landstingshuset. Ben \ t Lindström Ordförande Postadress Box FALUN Besöksadress Vasagatan 27 Falun Telefon Fax E-post: larna.se

2 Delgives Fullmäktigeledamöter m fl Fullmäktigesammanträdet i april 2014 i Falun Måndag Kl Kaffe Kl Fullmäktigesammanträdet öppnas K Paus Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kulturinslag: Konst på bred front. Anneli Strömberg, chef för enheten Scen Dans Konst Lunch Förhandlingarna fortsätter Kaffe Förhandlingarna fortsätter Förhandlingarna avslutas I foajen informeras under dagen och delas ut material om: 1177 Vårdguiden - sjukvårdsrådgivning på webb och telefon LOKALER Fullmäktigesammanträdet äger rum i Kristinehallen, Falun Med tanke på att många personer är allergiska mot parfymdofter bör vi tänka på att inte använda parfymerade produkter då vi är på sammanträdet. Trådlöst Internet (Wi-Fi) finns tillgängligt i lokalen. Lappar med lösenord för att utnyttja uppkopplingen finns att tillgå på sammanträdesdagen. ÖVRIGT Telefoner: För inkommande samtal, I anslutning till sammanträdeslokalen finns en telefon för utgående samtal. Fax: Kostpriser: Fullmäktigeledamöterna anger på rese- och arvodesräkningen antalet intagna måltider (lunch och kaffe). Avdrag sker vid utbetalningen enligt gällande taxa. Falu kommuns priser fr o m 2013: Lunch 82 kr och kaffe 28 kr Internet: Dessa handlingar finns att tillgå på Landstinget Dalarnas hemsida Sammanträdet sänds även via webb. Länk till sändningen publiceras inför sammanträdet på Landstinget Dalarnas hemsida.

3 Valkrets Falun 1 Göran Selven (M) Placeringslista för Landstinget Dalarnas fullmäktigeledamöter 2 Gunilla Franklin (M) 43 Jan Stagenmark (S) 3 Christer Carlsson (M) valperioden Solbritt Andersson (V) 4 LeifBergh (M) 5 Birgitta Hiertner (M) 45 Gert Lundkvist (MP) 46 Sören Hammarström ( -) 47 Marita Jacquzelius (DSP) 6 Agneta Ängsås (C) 7 Svante Parsjö Tegner (FP) Valkrets Ludvika/Smedjebacken 8 Katarina Gustavsson (KD) 48 Håkan Frank (M) 9 Ingalill Persson (S) 49 Håkan Berggren (M) 10 Kjell Persson (S) 50 Göran Engström (C) 11 Suzanne Lazar (S) Taimi Hermansson 51 Lena Ludvigsson-Olafsen.(S) 12 Per Helin (S) Bengt{indström - 52 I van Eriksson (S) 13 Inga-Britt Kronnäs (S) Kristina Sve:nssön 53 Anna-Lena Andersson (S) 14 Malin Nissinen (V) Pär Sixtensson 54 Olof Långberg (S) I 15 Ann-Catrin Lofvars (MP) 55 Majsan Willen (S) 16 Michael Bengts (SD) 56 Kenneth Dafgård (S) 57 Valkrets Borlänge Sten G Johansson (V) 17 Clas Jacobsson (M) tj ~' tj TALARSTOL TALARSTOL Valkrets GagneflLeksandlMalung-Sälen/. 18 Pär Sixtensson (M) Rättvik-Vansbro 19 Ulrik Bergman (M) PRESIDIUM 58 Kerstin Marits (M) 20 Lena Reyier (C) 59 Tom Martinson (M) 21 John Thornander (FP) 60 Åsa Björklund (M) 22 Kristina Svensson (S) 61 Anders Ahlgren (C) 23 Bengt Lindström (S) 62 Birgitta Dahlkvist (C) 24 Fresia Lobos (S) 63 Bengt Thoren (FP) 25 Per Morelius (S) 64 CarinMalm (KD) 65 Ann-Gret Olsson (S) 27 Bertil Ström (S) 66 Robert Hagström (S) 67 Liv Lunde Andersson (S) 29 Lena Bröms Burman (MP) 68 Britt-Marie Essell (S) 30 Marie Edenhager (-) 69 Carina Albertsson (S) 70 Anders Björkman Valkrets AvestalHedemora/Säter (S) 31 B ~ ~ ~ ~ ~ 71 Ulf Berg Thomas Ylven (M) (V) 32 Johan Thomasson (M)' ~ E Nils Gossas (MP) Lillebil Grass Knut C A Scherman (M) (SD) Lisbeth Mörk-Amnelius Owe Ahlinder ' (C) (DSP) 35 Gunilla Berglund (C) Valkrets Mora/Orsa/Älvdalen 26 Irja Fors (S) DGGG G ~ 28 Mai Olofsson (V) B ~, ~ ~ ~ B ~ E3 B B Bo Brännström (FP) 75 Jan Wiklund (M) 37 Marina Ander (KD) B B B 'B I 76 Christer Juhlin (M) B 38 Sören Bertilsson (S) 77 Christina Bröms (C) 39 Agneta Andreasson-Bäck (S) 78 Birgitta Sacredeus,(KD) B E I ~ EJ : 0'. 40 Per-Inge Nyberg (S),79 Gunnar Barke (S) 41 Lilian Palm (S) 80 Bigitta Sohlberg (S) 42 Sören Aspgren (S) 81 Bitte Nohrin Jernberg (S) 82 Ulla Back Olsson (S) 83 Ingvar Nille Niilimaa (DSP)

4 Landstinget DAlARNA LANDSTINGSFULLMÄKTIGE INFORMATION Datum Beteckning/diarienr (1) Bengt Lindström Ert datum Er beteckning Ledamöter ilandstingsfullmäktige ÖVERENSKOMMELSE SOM FULLMÄKTIGES PRESIDIUM HAR GJORT MED GRUPPLEDARNA OM DEBATTREGLER 1. Huvudregel- 5 minuter för första anförandet. 3 minuter för följande anföranden Som huvudregel gäller att ledamöterna i varje ärende kan begära ordet för ett första anförande som sträcker sig i maximalt 5 minuter. På de därpå följande anförandena gäller en tidsbegränsning om maximalt 3 minuter. På varje anförande, d v s oavsett om det är ett första eller senare anförande, finns möjlighet till ett replikskifte om 2 min per replik. Syftet med att medge en längre talartid för första anförandet i varje ärende är att ge ledamöterna möjlighet att inledningsvis utveckla argumenten för sina ställningstaganden. Dessa talarregler gäller också i tillämpliga delar när fullmäktige behandlar interpellationer och frågor. 2. Undantag - särskilda debatter Vid särskilda debatter om t ex budget, mål och ramar, årsredovisning m.m. gäller en särskild talarordning. Debatten inleds med anföranden aven representant för varje parti (gruppledare eller annan av partiet utsedd ledamot). Talartiden dem emellan fördelas så att Landstingsstyrelsens ordförande får tala i maximalt 12 minuter, övriga i maximalt 6 minuter. Varje deltagare i den debatten får dessutom rätt till 2 repliker om 2 minuter att fritt disponera under gruppledar- debatten. Efter det att gruppledardebatten avslutats träder huvudregeln in för den fortsatta debatten Presidiet avgör för vilka ärenden den särskilda debattordningen ska tillämpas. När årsredovisningen behandlades förra året var talarordningen: Ingalill Persson (S), Jan Wiklund (M), Lena Reyier (C), Thomas Ylven M, Birgitta Sacredeus (KD), Ann-Catrin Lofvars (MP), Bo Brännström (FP), Knut Scherman (SD) och Lisbeth Mörk- Amnelius (DSP). Postadress Box FALUN Besöksadress Vasagatan 27 Falun Telefon Telefax E-post: Postgiro

5 FÖREDRAGNINGSLIST A MED FÖRSLAG TILL BESLUT TILL FULLMÄKTIGESAMMANTRÄDET

6 I IIJ ~ Landstinget DALARNA DAGORDNING Landstingsfullmäktige Central förvaltning Sammanträde Sida 1 (16) Sammanträde ilandstingsfullmäktige Tid: Måndag kl Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress Innehållsförteckning Inledning och protokollsjustering 3 1 Fullmäktigesammanträdets öppnande 3 2 Protokollsjustering 3 3 Upprop 3 4 Information 3 Frågor, Interpellationer och motioner 4 5 Frågor 4 6 Interpellationer 4 7 Inkomna motioner fr o m 4 mars 2014 och redovisning av motioner som inte är färdigbehandlade 5 Anmälningsärenden 6 8 Anmälningsärenden 6 Av landstingsstyrelsen beredda ärenden med förslag till beslut 8 9 Driftform för ambulanshelikopter i samverkan med Landstinget i Värmland 8 Landstingets revisionsberättelse 9 10 Landstingets revisionsberättelse för år Av landstingsstyrelsen beredda ärenden med förslag till beslut, forts Bokslut och årsredovisning Avgift för rekreationsvistelse Sammanträdesplan för fullmäktige, styrelse och arbetsutskott Svar på motion från Katarina Gustavsson (KO): BUP - ett samordnande organ för de som arbetar med barn som lider av psykisk ohälsa Svar på motion från Katarina Gustavsson (KO): Rätt kompetens och rätt namn på vårdcentralernas samtalsrådgivningsenheter Svar på motion från Katarina Gustavsson (KO) - Samlokalisera alla blåljusverksamheterna under ett och samma tak Svar på motion från Agneta Ängsås (C): Lägg blåljus under samma tak! Svar på motion från Katarina Gustavsson (KO): SMS-tjänst kan rädda liv 14 Postadress Box Falun \ Besöksadress Vasagatan 27 Falun Kontakt Org.nr: l... l Mötessamordnare

7 Landstinget Dalarna DAGORDNING Landstingsfullmäktige Central förvaltning Sida 2 (16) Framställning utan föregående beredning 19 Valärenden 16 16

8 Landstinget Dalarna Central förvaltning DAGORDNING Landstingsfullmäktige Sida 3 (16) Inledning och protokollsjustering 1 Fullmäktigesammanträdets öppnande 2 Protokollsjustering Val av två protokolljusterare samt bestämmande av tid och plats för justering av fullmäktigesammanträdets protokoll: Onsdag 7 maj kl 9.00 i landstingshuset, Vasagatan 27, Falun 3 Upprop 4 Information Information lämnas av landstingsstyrelsens ordförande Ingalill Persson och fullmäktiges revisorer.

9 Landstinget Dalarna Central förvaltning DAGORDNING Landstingsfullmäktige Sida 4 (16) Frågor, Interpellationer och motioner 5 Frågor Inga frågor har kommit in. 6 Interpellationer Fullmäktige beslutar 1. Interpellationerna B-O godkänns. 2. Svar på interpellationerna lämnas senare under sammanträdet. Fullmäktige beslutade i mars att godkänna interpellationen A och att den besvaras vid fullmäktiges nästa sammanträde. A. L013/03287 Interpellation från Birgitta Sacn3deus (KO): "Längre väntan på ambulans" Bilaga sid 1 B. L014/00845 Interpellation från Katarina Gustavsson (KO): Lågt skattad personal Bilaga sid 2 C. L014/00850 Interpellation från Carin Malm (KO): Hur blev det med det nya gemensamma journalsystemet TakeCare? Bilaga sid 3 O. L014/00942 Interpellation från Birgitta Sacredeus (KO): Patientosäkra förlossningar på väg till BB i Falun Bilaga sid 4

10 Landstinget Dalarna Central förvaltning DAGORDNING Landstingsfullmäktige Sida 5 (16) 7 Inkomna motioner fr o m 4 mars 2014 och redovisning av motioner som inte är färdigbehandlade Fullmäktige beslutar 1. Motionen godkänns. 2. Redovisningen läggs till handlingarna. A. L014/01056 Motion från Birgitta Sacredeus (KO): Yrkesintroduktion - En ny väg till jobb för ungdomar! Bilaga sid 5 Fullmäktiges presidium föreslår att motionen godkänns. B. Motioner lämnade till landstingets kansli men ännu ej behandlade av fullmäktige Bilaga sid 6-7

11 Landstinget Dalarna Central förvaltning DAGORDNING Landstingsfullmäktige Sida 6 (16) Anmälningsärenden 8 Anmälningsärenden Fullmäktige beslutar 1. Anmälda redovisningar, rapporter beslut m m läggs till handlingarna. A. Patientnämndens Verksamhetsberättelse 2013 Revisionsrapporter B. LD14/00849 Granskning av förekomst och följsamhet till gällande lagstiftning och regelverk vid handel med Derivat c. Svar på revisorernas granskning av hälso- och sjukvårdens mottagande av barn med akuta vårdbehov m m Landstingsstyrelsen 7 april 2014, 49 D. Aterkoppling på revisorernas granskning av processtyrning inom hälsooch sjukvården Landstingsstyrelsen 7 april 2014, 50 E. Aterkoppling på revisorernas granskning av hälso- och sjukvården för asylsökande Landstingsstyrelsen 7 april 2014, 51 F. Aterkoppling på revisorernas granskning av landstingets interna kontroll Landstingsstyrelsen 7 april 2014, 52 G. LD14/00965 Fördelning av fasta valkretsmandat ilandstingsfullmäktige H. LD13/03462 Länsstyrelsens beslut 19 mars 2014 att som ny ersättare efter Irma Rönnbäck (M) utse Sören Bjurström (M) från och med 19 mars t o m 14 oktober I. LD14/00391 Länsstyrelsens beslut 19 mars 2014 att som ny ledamot efter Thomas Näslund (S) utse Bitte Nohrin Jernberg (S) från och med 19 mars t o m 14 oktober 2014.

12 Landstinget Dalarna Central förvaltning DAGORDNING Landstingsfullmäktige Sida 7 (16) Till ny ersättare utses Petra Aho (S). J. LD14/00504 Länsstyrelsens beslut 19 mars 2014 att som ny ledamot efter Stina Rajalahti (S) utse Fresia Lobos (S) från och med 19 mars t o m 14 oktober Till ny ersättare utses Ingrid Masgård (8).

13 Landstinget Dalarna Central förvaltning DAGORDNING Landstingsfullmäktige Sida 8 (16) Av landstingssfyreisen beredda ärenden med förslag till beslut 9 Driftform för ambulanshelikopter i samverkan med Landstinget i Värmland Diarienummer LD12/01796 Landstingsstyrelsens förslag 1. Kommunalförbund bildas med Landstinget i Värmland för gemensam drift av ambulanshelikopter och bilagt förslag till förbundsordning enligt bilaga b) godkänns 2. Ingalill Persson (8) och Clas Jacobsson (M) väljs till ordinarie direktionsledamöter till och med För motsvarande period väljs Gunnar Barke (8) och Lena Reyier (C) som ersättare och Carl Erik Nyström (C) som revisor. 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad Sammanfattning av ärendet I enlighet med landstingsfullmäktiges beslut den 17 december 2013 har frågan om val av driftform för att sköta ambulanshelikopterverksamheten utretts. Utredningen föreslår att verksamheten bedrivs i egen regi i enlighet med den nationella utredningen 'Vård på Vingars" rekommendation om att kunna förfoga över möjlighet till nationell samordning av den svenska ambulanshelikoptervården. Utredning föreslår att Landstingen i Dalarna och Värmland bildar ett gemensamt kommunalförbund för den aktuella flygverksamheten. Förbundets verksamhet regleras i enlighet med bifogat förslag till förbundsordning. 8amverkansnämnden för UppsalaIÖrebroregionen tar initiativ till att ett samverkansavtal mellan de sju landstingen som reglerar gränslös utlarmning och att ersättningsregler/prislista fastställs. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag sid 8-13 b) Förslag till förbundsordning c) 8amverkansfördelar ur ett ekonomiskt perspektiv sid 19 d) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid 20-22

14 Landstinget Dalarna Central förvaltning DAGORDNING Landstingsfullmäktige Sida 9 (16) Landstingets revisionsberättelse 10 Landstingets revisionsberättelse för år 2013 Landstingets revisorer föreslår fullmäktige besluta 1. Landstingsstyrelsen, övriga nämnder och deras ledamöter samt Landstinget Dalarnas ledamöter i de gemensamma nämnderna beviljas ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet. 2. Arsredovisningen för år 2013 godkänns. I ärendet redovisas följande dokument: a) Revisionsberättelse sid 23-31

15 Landstinget Dalarna Central förvaltning DAGORDNING Landstingsfullmäktige Sida 10 (16) Av landstingsstyrelsen beredda ärenden med förslag till beslut, foris 11 Bokslut och årsredovisning 2013 Diarienummer LD13/03089 Landstingsstyrelsens förslag 1. Folktandvårdens resultat beslutas till +1,7 Mkr och överförs till Primärvårdens resultat i egen regi inom ramen för hälsoval beslutas till -4,1 Mkr och överförs till Arsredovisning 2013 med bilaga för uppdrag enligt Landstingsplan och måluppfyllelse godkänns. Sammanfattning av ärendet Resultatet enligt balanskravet är ett överskott på 129 Mkr. Det redovisade resultatet, inklusive jämförelsestörande kostnad för justering av diskonteringsräntan för pensionsskulden (RIPS) -228 Mkr, visar ett underskott på -99 Mkr. Det budgeterade resultatet var ett överskott på 139 Mkr. I årsredovisningen lämnas en redogörelse av hur de uppdrag som landstingsfullmäktige angett för verksamheten i landstingsplanen har uppnåtts. Måluppfyllelsen bedöms överlag vara god. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag sid b) Arsredovisning 2013 Särtryck c) Bilaga till årsredovisning: Uppdrag enligt Landstingsplan och måluppfyllelse 2013 Särtryck d) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid Avgift för rekreationsvistelse 2014 Diarienummer LD14/00527 Landstingsstyrelsens förslag 1. Veckoavgiften för rekreationsvistelse i Dalafjällen ska vara oförändrad 2014, men en avgift tas ut för del av vecka motsvarande minst 3 dygn. Avgifterna för 2014 fastställs enligt bilaga b).

16 Landstinget Dalarna Central förvaltning DAGORDNING Landstingsfullmäktige Sida 11 (16) Sammanfattning av ärendet Landstingets Rekreationsverksamhet vänder sig till personer med såväl fysiska, psykiska som sociala problem och svårigheter. Rekreationsveckor i Dalafjällen erbjuds med egenansvar under juni - september. Gästavgiften för en hel rekreationsvecka 2014 föreslås vara oförändrad. Gäster som deltar ett till tre dygn föreslås debiteras reducerad avgift. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag sid b) Gästavgift för rekreationsvistelse 2014 sid 39 c) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid Sammanträdesplan för fullmäktige, styrelse och arbetsutskott 2015 Diarienummer LD14/00684 Landstingsstyrelsens förslag 1. Landstingsfullmäktige sammanträder under 2015 den 2 mars, 27 april, juni, 28 september och november. Sammanfattning av ärendet Sammanträdesplanen för 2015 för landstingsfullmäktige, landstingsstyrelsen och arbetsutskottet utgår från Kommunallagen, fullmäktiges arbetsordning och att beslutsunderlag ska kunna processas på lämpligt sätt. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag sid b) Sammanträdesplan sid 43 c) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): BUP - ett samordnande organ för de som arbetar med barn som lider av psykisk ohälsa Diarienummer LD13/02138 Landstingsstyrelsens förslag 1. Motionen avslås

17 Landstinget Dalarna Central förvaltning DAGORDNING Landstingsfullmäktige Sida 12 (16) Sammanfattning av ärendet Katarina Gustavsson yrkar i en motion att BUP ska vara en samordnande resurs för all verksamhet för barn med psykisk ohälsa och att man använder sig av den så kallade Stockholmsrnodellen. Dalarna är inte likt Stockholm i arbetsfördelning och utbudsstruktur vilket gör att landstinget måste hitta andra lösningar för att ge barn och ungdomar med psykisk ohälsa en välfungerande och jämlik vård. Primärvården har ett förstalinjeansvar i samverkan med kommunala insatser, enligt nuvarande överenskommelser om arbetsfördelning. Barn- och ungdomspsykiatrin har uppgiften att bedriva specialiserad sjukvård, ofta efter kontakt med primärvårdens samtalsmottagningar. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag sid b) Motionen sid 48 c) Protokollsutdrg från Landstingsstyrelsen sid Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Rätt kompetens och rätt namn på vårdcentralernas samtalsrådgivningsenheter Diarienummer LD13/02137 Landstingsstyrelsens förslag 1. Motionen är med vad som anförts besvarad Sammanfattning av ärendet Katarina Gustavsson yrkar i motionen att alla vårdcentraler ska ha ett gemensamt namn på sina samtalsrådgivande enheter och att alla som arbetar med samtalsrådgivning på vårdcentralerna ska ha kompetens att arbeta med familjeterapeutiska samtal. Inom ramen för Hälsovalsuppdraget har vårdcentralerna ansvar för vuxna patienter med psykisk ohälsa på primärvårdsnivå. Flertalet enheter har detta integrerat i den ordinarie verksamheten och det är inte organiserat som en separat, egen mottagningsenhet. Därmed saknas en gemensam namnsättning. Vårdcentralerna ansvarar inte inom ramen för hälsovalsuppdraget för samtalsmottagning för barn och unga. Denna verksamhet är under uppbyggnad och har ett stort fokus på samverkan med skola, socialtjänst och övrig hälso- och sjukvård. Verksamheterna benämns Samtalsmottagning för Barn och Unga och kommer efter full utbyggnad att finnas som en enhet i alla kommuner. Den lokala organisationen kan

18 Landstinget Dalarna Central förvaltning DAGORDNING Landstingsfullmäktige Sida 13 (16) komma att variera beroende på olika förutsättningar och därmed även namnsättningen. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Motionen sid 53 c) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) - Samlokalisera alla blåljusverksamheterna under ett och samma tak Diarienummer LD13/03221 Landstingsstyrelsens förslag 1. Motionen avslås Sammanfattning av ärendet Katarina Gustavsson (KD) har i en motion föreslagit att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att snarast verka för samlokalisering med ambulansen i räddningstjänstens lokaler i Falun samt att riva upp alla planer om den nya lokaliseringen av ambulansstationen. Ett omfattande projekteringsarbete med denna inriktning har tidigare gjorts. Utredning visade då att både ambulansens och räddningstjänstens lokalbehov varit större än man först uppskattat och att vinster av samutnyttjande av lokaler blev mycket små. Ambulansen har då prioriterat ett förbättrat samarbete med den övriga sjukvården framför närhet till räddningstjänsten. Upphandlingen aven ny ambulansstation på sjukhusområdet är avslutad och tilldelningsbeslut har meddelats. Att åter utreda frågan att samordna lokaler med räddningstjänsten och avbryta pågående planering är inte rimligt. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag sid b) Motionen sid 59 c) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid 60-61

19 Landstinget Dalarna Central förvaltning DAGORDNING Landstingsfullmäktige Sida 14 (16) 17 Svar på motion från Agneta Ängsås (e): Lägg blåljus under samma takl Diarienummer LD13/02494 Landstingsstyrelsens förslag 1. Motionen avslås Sammanfattning av ärendet Agneta Ängsås (C) har i en motion föreslagit att Ambulansstationen i Falun vid en nu planerad nybyggnation ska införlivas i räddningstjänstens befintliga lokaler. Ett omfattande projekteringsarbete med denna inriktning har tidigare gjorts. Utredning visade då att både ambulansens och räddningstjänstens lokalbehov varit större än man först uppskattat och att vinster av samutnyttjande av lokaler blev mycket små. Ambulansen har då prioriterat ett förbättrat samarbete med den övriga sjukvården framför närhet till räddningstjänsten. Upphandlingen aven ny ambulansstation på sjukhusområdet är avslutad och tilldelningsbeslut har meddelats. Att åter utreda frågan att samordna lokaler med räddningstjänsten och avbryta pågående planering är inte rimligt. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag sid b) Motionen sid 65 c) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): SMS-tjänst kan rädda liv Diarienummer LD13/02162 Landstingsstyrelsens förslag 1. Motionen är med vad som anförts besvarad. Sammanfattning av ärendet Motionen föreslår att landstingsstyrelsen ska initiera diskussion med Räddningstjänsten och SOS om att införa SMS-livräddare. "Sms-livräddare" innebär att man samtidigt som ambulans utlarmas till en person med misstänkt hjärtstopp även skickar ett sms-iarm till frivilliga personer i

20 Landstinget Dalarna Central förvaltning DAGORDNING Landstingsfullmäktige Sida 15 (16) närområdet, vilka genomgått kurs i hjärt-iungräddning. Dessa ska kunna bistå med hjärt-iungräddning tills ambulansen är på plats. Ett projekt med avsikt att utvärdera en motsvarande verksamhet pågår i Stockholm. Projektet är intressant men en utvärdering bör ske innan en sådan verksamhet kan införas i Dalarna. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag sid b) Motionen sid 71 c) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid 72-73

21 Landstinget Dalarna Central förvaltning DAGORDNING Landstingsfullmäktige Sida 16 (16) Framställning utan föregående beredning 19 Valärenden LD14/00860 Fullmäktige beslutar 1. Anna Hed (M) entledigas från sina uppdrag som ERSÄTTARE i LANDSTINGSFULLMÄKTIGE och ERSÄTTARE i KULTUR- OCH BILDNINGSNÄMNDEN fr o m 28 april (S) väljs som ERSÄTTARE i KULTUR- OCH BILDNINGSNÄMNDEN med mandatperiod fr o m t o m Anna Hed (M) avsäger sig 26 februari sina uppdrag som ersättare i Landstingsfullmäktige och som ersättare i Kultur- och bildningsnämnden. LD14/00941 Fullmäktige beslutar 1. Shigeru Ishida (MP) entledigas från sina uppdrag som LEDAMOT och 1 :e VICE ORDFÖRANDE i LOKAL HÄLSO- och SJUKVARDSBEREDNING, NORRA DALARNA fr o m 28 april (MP) väljs som LEDAMOT i LOKAL HÄLSO- och SJUKVARDSBEREDNING, NORRA DALARNA med mandatperiod fr o m t o m (MP) väljs som 1:e VICE ORDFÖRANDE i LOKAL HÄLSO- och SJUKVARDSBEREDNING, NORRA DALARNA med mandatperiod fr o m t o m Shigeru Ishida (MP) avsäger sig 10 mars 2014 sitt uppdrag som vice ordförande i norra Hälso- och sjukvårdsberedningen.

22 BILAGOR TILL FULLMÄKTIGESAMMANTRÄDET

23 LANDSTINGET DALARNA IN K O Z DNR..ll~t:YQ. Q~. S1.1.. SKR....!..... f<od S... INTERPELLATION I<ristdemokraterna LÄNGRE VÄNTAN pa AMBULANS Utryckningstiderna för ambulanserna har ökat på många ställen i vårt län. I Mora var mediantiden från att samtalet kom till 112 till att ambulansen var på plats 11,7 minuter Tre år tidigare låg mediantiden på 10,6 minuter. "Eftersom varje minut räknas vid hjärtstopp är det en oroväckande utveckling att det tar allt längre tid för ambulansen att rycka ut" säger Staffan Josephson, Hjärt- och Lungfondens generalsekreterare i Mora tidning den 29 november Lägg därtill att förslaget att nattambulansen ska försvinna i Rättvik. Min fråga blir därför: Vad är orsakerna till att mediantiderna för ambulansernas utryckning har ökat? (7l~~,,-----y Birgitta Sacn deus (KO)

24 Datum lj\ndsiinget DAlJ\RNA INK O 3 DNR.. LD.l~.~.~sf.1.Q.... SKR... L... KOD... O'Z..,... Kristdemokratema INTERPELLATION till landstingsstyrelsens ordförande Lågt skattad personal. Jag har under en längre tid uppmärksammat tandsköterskornas lönesituation i förhållande till övrig personals lön inom Landstinget Dalarna. Jag har konstaterat att den är för låg och även påpekat det för de berörda. Mot bakgrund av detta frågar jag: Har Landstinget Dalarna tänkt höja tandsköterskornas löner. eller hur har ni tänkt gå vidare i denna fråga? Katarina Gustavsson KD

25 Datum LANDSTINGET DALARNA INK O 3 DNR... lj).1.lj!o.~k SKR...?... KOD... ~..:?..... K ristde mokrate ma INTERPELLATION till landstingsstyrelsens ordförande Hur blev det med det nya gemensamma journalsystemet TakeCare? Mycket tid, möda, arbetskraft och pengar har gått åt till att införa ett gemensamt journalsystem för primärvården så att det blir samma som för specialistvården. Syftet var att man lättare skulle kunna ha kommunikation mellan instanserna, för patientens bästa och för en högre patientsäkerhet. Men hur har det gått? Och vad har det inneburit? Mot bakgrund av detta frågar jag: - Har en uppföljning gjorts? - Hur gick det? Blev det som vi hade tänktt - Fungerar det tillfredsställande eller vilka problem har uppstått under vägens gång? - Vad kan vi lära av detta? - Vad har det kostat verksamheten? Carin Malm KD

26 Mora den Ivistdemo:kraterna Interpellation till landstings styrelsens ordförande Patientosäkra förlossningar på väg till BB i Falun Många av de gravida kvinnorna i norra Dalarna känner en djup rädsla för att de inte ska hinna i tid till förlossningen på Falu lasarett. Den stressen lever de med under stor del av graviditeten. Sedan BB upphörde med sin verksamhet på akutsjukhuset i Mora, utan ett politiskt nedläggningsbeslut och därför utan att vara borttagen från landstingets formella organisation, har ett antal födslar oplanerat ägt rum längs med den långa vägen från Norra Dalarna och Västerdalarna till Falu BB. Så sent som fredagen den 7 mars uppmärksammar en av länets tidningar på förstasidan ett sådant dramatiskt fall, där dottern till ett älvdalspar förlöstes på en busshållplats utanför Statoil-macken vid Tuvan i Mora. Miljön kan knappast beskrivas som idealisk eller optimal och på intet sätt leva upp till den patientsäkerhet som länets befolkning har rätt att ställa på Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård. Enligt uppgift räknar Landstinget Dalarna inte antalet barn som föds utanför förlossningskliniken på Falu lasarett in i statistil{en, däremot var moderkakan tas ut som plats för födelsen. Det är svårt att förstå på vilket sätt en sådan statistik överensstämmer med den faktiska verkligheten och kan ge hjälp till en god analys av hur patientsäkerheten fungerar. Mina frågor blir därför: 1. Hur stort är antalet födslar som har skett på väg till Falu lasaretts förlossning åren och var har de ägt tum? 2. På vilket sätt följs dessa fall (exempelvis i form av samtal med berörda föräldrar, medicinska och psykiska risker för moder och barn) upp då det handlar om en förlossning som ej sker i en trygg och planerad BB-miljö? 3. På vilket sätt säkerställer statistil{en över förlossningar i länet att den faktiska platsen för födseln registreras och inte där moderkakan tas ut? 4. Hur ser utvecklingen ut när det gäller antalet hemförlossningar åren (då en del kan se detta som ett alternativ till en lång och osäker resväg till BB Falun)? ~;/1~Yz:if~~.. Birgi~a ~c:redeus (KD)

27 Kristdemokratema Yrkesintroduktion - En ny väg till jobb för ungdomar! Texten nedan är hämtad från Arbetsförmedlingens hemsida: Anställ en ung person som saknar relevant yrkeserfarenhet eller varit utan arbete i minst tre månader. Om du samtidigt erbjuder handledning eller utbildning får du en ekonomisk ersättning, som motsvarar arbetsgivaravgiften (31,42 procent av utbetalad lön). Du får också stöd för handledning eller utbildning med 115 kr/dag (cirka 2500 kr/månad). Om yrkesintroduktionsanställning Anställningen är en kombination av arbete och handledning eller utbildning. Du som arbetsgivare betalar för den arbetade tiden står för handledningen eller utbildningen tar fram en handlednings- eller utbildningsplan. Anställ en person som är är på hel- eller deltid minst 75 %, 6-12 månader. Anställningen ska innehålla minst 15 % handledning eller utbildning. Landstinget Dalarnas intresseorganisation, Sveriges kommuner och landsting, SKL, driver satsningen "Sveriges Viktigaste Jobb" som syftar till att öka kunskapen om och intresset för jobben i Välfårdssektorn. Välfårdssektorn behöver rekrytera över nya medarbetare mellan 2010 och Yrkesintroduktionsanställningar kan vara ett sätt att nå det målet. SKL har också tecknat centrala avtal med parterna för de ungdomar som gått ut vård- och omsorgsprogrammet och gruppen arbetslösa ungdomar som inte avslutat gymnasiet. Region Skåne har arbetat med yrkesintroduktion sedan möjligheten började den15 januari i år. Kristdemokraterna vill därför: Att Landstinget Dal(1a inför yrkesintroduktionsanställningar ~~!!usj~~~

Driftform för ambulanshelikopter i samverkan med Landstinget i Värmland

Driftform för ambulanshelikopter i samverkan med Landstinget i Värmland I ~ landstinget II DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet ~ila&a ls 2BA BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2014-04-07 Sida 1 (6) Dnr LD12/01796 Uppdnr 759 2014-03-24 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Svensk Luftambulans

Förbundsordning för Kommunalförbundet Svensk Luftambulans PM 1 (6) GBt 2015-11-03 KFA/150052 Förbundsordning för Kommunalförbundet Svensk Luftambulans 1 Namn Kommunalförbundets namn är Svensk Luftambulans (SLA). 2 Säte Kommunalförbundet har sitt säte i Karlstad,

Läs mer

I I) Landstinget DALARNA LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

I I) Landstinget DALARNA LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I I) Landstinget DALARNA CENTRAL FÖRVALTNING Datum Beteckning/diarienr 2015-06-03 Ert datum Er beteckning LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Fullmäktige sammanträder i Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun, 2015-06-15-16

Läs mer

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna Dnr RD 2005/176 Förbundsordning för Region Dalarna 1 Förbundets ändamål Kommunalförbundets ändamål är att vara ett samverkansorgan för kommunerna och landstinget i Dalarnas län för att tillvarata länets

Läs mer

Sammanträde ilandstingsfullmäktige III

Sammanträde ilandstingsfullmäktige III I ~ Landstinget II DALARNA Sammanträde 2013-04-22 Sida 1 (12) Sammanträde i III Tid: Måndag 2013-04-22 09:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. UTKAST 2014-06-25 Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar

Läs mer

O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans

O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans I ~ Landstinget 111 DALARNA Ledningsenhet C-fv O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Dnr LD15/01187 Uppdnr 1052 2015-04-13 Landstingsstyrelsen 2015-04-27 Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans

Läs mer

Svar på motion från Jan Wiklund (M) med flera: Inrättande av personal utskott

Svar på motion från Jan Wiklund (M) med flera: Inrättande av personal utskott I ~ landstinget II DALARNA Ledningsenhet 000517 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2013-09-23 Sida 1 (2) Dnr LD13/01027 Uppdnr 513 2013-09-02 Landstingsstyrelsen 2013-09-23 Landstingsfullmäktige

Läs mer

Tid: Måndag 2014-03-03 kl 9:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se.

Tid: Måndag 2014-03-03 kl 9:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se. I l) landstinget DALARNA Sammanträde 2014-03-03 Sida 1 (13) Sammanträde i Tid: Måndag 2014-03-03 kl 9:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress

Läs mer

Protokoll från Landstingsfullmäktiges sammanträde. Tid: 2014-04-28 kl 9.30-13.00, 14.00-17.15 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun

Protokoll från Landstingsfullmäktiges sammanträde. Tid: 2014-04-28 kl 9.30-13.00, 14.00-17.15 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun I ~ landstinget 11 DALARNA PROTOKOLL Landstingsfullmäktige Central förvaltning Sammanträde 2014-04-28 26-52 Sida 1 (27) Protokoll från Landstingsfullmäktiges sammanträde Tid: 2014-04-28 kl 9.30-13.00,

Läs mer

Förbundsordning för kommunalförbundet Brandkåren Attunda

Förbundsordning för kommunalförbundet Brandkåren Attunda Förbundsordning för kommunalförbundet Brandkåren Attunda Antagen av kommunfullmäktige i Järfälla 2010- Antagen av kommunfullmäktige i Knivsta 2010- Antagen av kommunfullmäktige i Sigtuna 2010- Antagen

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet

Läs mer

Protokoll från Landstingsfullmäktiges sammanträde. Tid: Tisdag 17 december kl Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun

Protokoll från Landstingsfullmäktiges sammanträde. Tid: Tisdag 17 december kl Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun I III ~ Landstinget DALARNA PROTOKOLL Sammanträde 2013-12-17 156-159 Sida 1 (10) från s sammanträde Tid: Tisdag 17 december kl 9.30-12.05 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Beslutande Bengt

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1 Förbundets namn Förbundets namn är Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 2 Förbundets säte Förbundet har sitt

Läs mer

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund I ~ Landstinget - DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet seslursun ~ilj, Lo 8 6 ff Landstingsstyrelsen Datum 2015-02-16 Sida 1 (2) Dnr LD15/00213 Uppdnr 989 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Förbundsordning för kommunalförbundet Konstmuseet i Norr

Förbundsordning för kommunalförbundet Konstmuseet i Norr Förbundsordning för kommunalförbundet Konstmuseet i Norr 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Konstmuseet i Norr och har sitt säte i Kiruna kommun i Norrbottens län. 2 Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Ombildning av kommunalförbundet Ambulanshelikopter i Värmland-Dalarna

Ombildning av kommunalförbundet Ambulanshelikopter i Värmland-Dalarna BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Dnr 12/01796 2015-02-16 Landstingsstyrelsen 2015-03-02 Landstingsfullmäktige Ombildning av kommunalförbundet Ambulanshelikopter

Läs mer

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'"f!.~& " ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'f!.~&  ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra Uj Försäkringskassan Lokala Försäkringscentra Besl utsfattare Svante Borg Övriga närvarande Ale Friberg, föredragande 1:>'IlAGA LS G133 PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30 Dlarlenr 5001-2010 ----------

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är de fyra kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

O O O Landstingsfullmäktige. Svar på motion från Bo Brännström (FP): Utred konsekvenserna

O O O Landstingsfullmäktige. Svar på motion från Bo Brännström (FP): Utred konsekvenserna I ~ Landstinget _ DALARNA BESLUTSUNDERLAG O O O 2 1 2 Landstingsfullmäktige Central förvaltning Datum 2013-02-18 Sida 1 (2) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD12/02550 Uppdnr 409 2013-01-14 Landstinqsstyrelsens

Läs mer

Datum _. Svar på motion från Clas Jacobsson (M) m fl: Angående ambulanshelikopter

Datum _. Svar på motion från Clas Jacobsson (M) m fl: Angående ambulanshelikopter I ~ Landstinget - DALARNA BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige 2015-11-23- Datum _ 24 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv 0004 59 Dnr LD15/007 44 Uppdnr 1181 2015-10-19 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-11-09

Läs mer

00009 ~ Svar på motion från Birgitta Sacredeus (KO): Central kökoord i nator

00009 ~ Svar på motion från Birgitta Sacredeus (KO): Central kökoord i nator I II ~ Landstinget DALARNA 00009 ~ BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 2013-06-10- Datum -11 Sida 1 (2) Medicinsk enhet Dnr LD12/03640 Uppdnr 422 2013-05-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund

FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund 1 Benämning och säte Kommunalförbundet benämns Södertörns brandförsvarsförbund och har sitt säte i Haninge kommun, Stockholms län. 2 Medlemmar Medlemmar

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND Dnr 51/2012 Antagen av direktionen 2012-11-30 46 FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND 1 Namn, säte och varaktighet Kommunalförbundets namn är Höglandets kommunalförbund. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Bilaga 5 till Landstingsstyrelsens 91

Bilaga 5 till Landstingsstyrelsens 91 I landstinget.. DAlARNA PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum 94 Atgärdsplan för ekonomi i balans 2011 (Bilaga sid 58-76) Dnr LD11/00574 Landstingsstyrelsen föreslårfullmäktige besluta a t t i samband med

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten Enköping Håbo

FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten Enköping Håbo FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten 1 Benämning och säte Förbundet benämns Räddningstjänsten och har sitt säte i s kommun. 2 Medlemmar Medlemmar i förbundet är s kommun och kommun. 3 Ändamål Förbundet

Läs mer

Förbundsordning för Höglandets Kommunalförbund

Förbundsordning för Höglandets Kommunalförbund Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige:2001-10-25 161 Reviderad: KF 2003-05-22 97 KF 2006-11-30 12 Förbundsordning för Höglandets Kommunalförbund Namn, säte och varaktighet 1 Kommunalförbundets

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Förbundsordning Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets namn

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Utskriftsdatum Sid(or) 2013-09-19 1(5) Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund 1 Samordningsförbundets bildande Förbundet är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Katrineholms kommuns författningssamling Nr 5.03 Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Ändrad av kommunfullmäktige 2003-06-16, 164, 2004-10-18, 149, 2006-12-18, 33, 2009-05-18, 84

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun. Måndag 2011-09-12, kl 09.30 Dessa handlingar finns att tillgå på landstingets hemsida: www.ltdalarna.

First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun. Måndag 2011-09-12, kl 09.30 Dessa handlingar finns att tillgå på landstingets hemsida: www.ltdalarna. I II landstinget DALARNA BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-09-12 Plats Tid Övrigt First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun Måndag 2011-09-12, kl 09.30 Dessa handlingar finns att tillgå på landstingets

Läs mer

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas arbete med regionfrågan

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas arbete med regionfrågan BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-12-15 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD15/03187 Uppdnr 1245 2015-12-15 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Riktlinjer

Läs mer

Datum -17 Sida 1 (4) Politisk organisation kommande mandatperiod

Datum -17 Sida 1 (4) Politisk organisation kommande mandatperiod I II ~ Landstinget DALARNA 2014-06-16- Datum -17 Sida 1 (4) Administrativ enhet 000094 Dnr LD14/01455 Uppdnr 790 2014-06-02 Landstingsstyrelsen 2014-06-16--17 Politisk organisation kommande mandatperiod

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Protokoll från Landstingsfullmäktiges sammanträde. Tid: Måndag 22 september kl 9: Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun

Protokoll från Landstingsfullmäktiges sammanträde. Tid: Måndag 22 september kl 9: Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun I ~ Landstinget Il DALARNA PROTOKOLL Sammanträde 2014-09-22 83-101 Sida 1 (18) från s sammanträde Tid: Måndag 22 september kl 9:30-10.30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Beslutande Bengt

Läs mer

Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde

Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde I ~ landstinget III DALARNA PROTOKOLL Sammanträde 2012-10-22 116-118 Sida 1 (7) från s sammanträde Tid: 2012-10-22, kl 9.30-12.15 Plats: Futurum, Landstingshuset, Falun Beslutande Ingalill Persson (S),

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm.

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm. Förbundsordning för Falköping/Tidaholm Förbundsordning för i kommunerna Falköping/Tidaholm. har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING. Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet. Giltig från 2015-01-01

2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING. Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet. Giltig från 2015-01-01 2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet Giltig från 2015-01-01 1 Förbundsordning för Samordningsförbund Värend Samordningsförbundet Värend har

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Förbundsordning för samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma Dokumenttyp Beslutande organ Förbundsordning Kommunstyrelsen Förvaltningsdel Antagen 2013-06-10, Kf 51/2013 Ansvar

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN.

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN. Bilaga 3 2012-11-22 2010-11-30 FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN. 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen, nedan benämnt förbundet.

Läs mer

Förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro

Förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro för Samordningsförbundet Finsam i Örebro har vid medlemmarnas fastställande av förbundsordning, utökats med Lekebergs kommun och förbundets namn ändrats till (nedan kallat förbundet). Förbundet har inrättats

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222. Förbundsordning 2012-12-17 Förbundsordning för kommunalförbundet fjärde storstadsregionen KS-833/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (SFS nr: 2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.10

Laholms kommuns författningssamling 5.10 Laholms kommuns författningssamling 5.10 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland antaget av kommunfullmäktige den 24 april 2012, 65 Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210)

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund

Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund Godkänd av Kommunfullmäktige, Bollebygds kommun 2013-01-31 Borås Stad 2013-02-21 Herrljunga kommun 2013-02-19 Marks kommun 2013-02-21 Svenljunga kommun 2013-02-11

Läs mer

Tolkning av arvodesbestämmelserna 8 och 19

Tolkning av arvodesbestämmelserna 8 och 19 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-02-02 Sida 1 (4) Ledningsenhet C-fv Dnr Uppdnr 948 2014-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tolkning av arvodesbestämmelserna

Läs mer

Förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund

Förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund Förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund Innehållande 23 paragrafer Namn och säte 1 Kommunalförbundets namn är Fyrbodals Kommunalförbund. Förbundet har sitt säte i Uddevalla. Medlemmar 2 Medlemmar

Läs mer

2009-10-28. Medlemmar i kommunalförbundet är Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner.

2009-10-28. Medlemmar i kommunalförbundet är Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner. KOMMUNALFÖRBUNDSORDNING FÖR MEDELPADS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Denna kommunalförbundsordning har fastställts av kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun 2009-12-14 665, kommunfullmäktige i Timrå kommun 2009-11-30

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

Gemensamt kommunalförbund för flygambulansverksamhet i Sverige

Gemensamt kommunalförbund för flygambulansverksamhet i Sverige BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-06-01 Sida 1 (6) Ekonomienhet Dnr LD15/01538 Uppdnr 1079 2015-05-18 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-06-01 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Hemställan från Dalarnas Forskningsråd om administrativt stöd för återstående avvecklingsåtgärder

Hemställan från Dalarnas Forskningsråd om administrativt stöd för återstående avvecklingsåtgärder BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (2) Ledningsenhet Dnr LD12/00725 Uppdnr 428 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp Förbundsordning för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Ombildning av kommunalförbundet Ambulanshelikopter i Värmland-Dalarna

Ombildning av kommunalförbundet Ambulanshelikopter i Värmland-Dalarna I Il ~ Landstinget DALARNA BESLUTSUNDERLAG M /acaa l58 ~ ft- Landstingsstyrelsen ] Central fönaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Dnr 12/01796 2015-02-16 Landstingsstyrelsen 2015-03-02 Landstingsfullmäktige

Läs mer

Medlemmar, säte och ändamål

Medlemmar, säte och ändamål Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m. 2007-03-02 Godkänd av: NYA KF 68, 2006-12-11 Medlemmar, säte och ändamål 1 Kommunalförbundets namn är (VfB) som har sitt säte i Karlshamn. s

Läs mer

Datum _ 25 Sida 1 (3) 1. Lönepolicy för Landstinget Dalarna enligt bilaga b) fastställs.

Datum _ 25 Sida 1 (3) 1. Lönepolicy för Landstinget Dalarna enligt bilaga b) fastställs. I ~ Landstinget Il DALARNA BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 2014-11-24- Datum _ 25 Sida 1 (3) Personalenhet 000143 Dnr LD14/01798 Uppdnr 801 2014-08-25 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

2 Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet är Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun.

2 Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet är Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun. Förbundsordning för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje antagen av Stockholms läns landsting 2015-12-15 197 Norrtälje kommun 2015-12-14 242 1 Benämning och säte Kommunalförbundet benämns

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare

Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare Förslag från Gästrike Återvinnare Godkänt av kommunfullmäktige den 25 april 2005. Dnr KS2006/476 Kommunkansliet gak_05.doc Innehållsförteckning

Läs mer

landstinget DALARNA LANDSTINGSFULLMÄKTIGE HANDLINGAR till sammanträdet 2013-02-18 Del 1 t o m sid 156

landstinget DALARNA LANDSTINGSFULLMÄKTIGE HANDLINGAR till sammanträdet 2013-02-18 Del 1 t o m sid 156 landstinget DALARNA LANDSTINGSFULLMÄKTIGE HANDLINGAR till sammanträdet 2013-02-18 Del 1 t o m sid 156 I Landstinget DALARNA CENTRAL FÖRVALTNING Datum Beteckning/diarienr 2013-02-07 Ert datum Er beteckning

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.09

Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.09 Förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund Antagna av kommunfullmäktige i Arboga 2010-11-25, 7 Antagna av kommunfullmäktige i Kungsör 2010-11-22, 24 1 Namn och säte Kommunalförbundet benämns

Läs mer

Förbundsdirektionen är kommunalförbundet Kunskapsförbundet Västs beslutande, förvaltande och verkställande organ.

Förbundsdirektionen är kommunalförbundet Kunskapsförbundet Västs beslutande, förvaltande och verkställande organ. Förbundsdirektionens verksamhetsområde 1 Förbundsdirektionen är kommunalförbundet Kunskapsförbundet Västs beslutande, förvaltande och verkställande organ. Direktionen fullgör de uppgifter som ankommer

Läs mer

Svar på motion från Carin Malm (KO) med flera: Nära och säker träning för funktionshi ndrade

Svar på motion från Carin Malm (KO) med flera: Nära och säker träning för funktionshi ndrade I II ~. Landstinget BESLUTSUNDERLAG DALARNA Landstingsfullmäktige Central förvaltning O O O 5 O 4 Datum 2013-09-23 Sida 1 (2) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD13/00591 Uppdnr 490 2013-08-19 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Gävleborg

Förbundsordning för Samordningsförbundet Gävleborg Sid 1 (5) Författningssamling Förbundsordning för Samordningsförbundet Gävleborg Beslutad av Kommunfullmäktige i Gävle kommun 151214 12 Beslutad av övriga förbundsmedlemmar: Arbetsförmedling, 160427, Försäkringskassan,

Läs mer

PROTOKOLL Svar på remiss: Revidering förbundsordning Samordningsförbundet Uppsala län KS-2016/427

PROTOKOLL Svar på remiss: Revidering förbundsordning Samordningsförbundet Uppsala län KS-2016/427 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2016-08-29 157 Svar på remiss: Revidering förbundsordning Samordningsförbundet Uppsala län KS-2016/427 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig

Läs mer

Förbundsordning för Räddningstjänsten Väst

Förbundsordning för Räddningstjänsten Väst Johan Hermelin, Strategihuset AB Version 1.5 2012-03-16 Förbundsordning för Räddningstjänsten Väst 1. Medlemmar, namn och säte Förbundets namn är Räddningstjänsten Väst och förbundet har sitt säte i Varberg.

Läs mer

Ändringar av Förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund

Ändringar av Förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund Kommunerna i Fyrbodal Ändringar av Förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund Fyrbodals kommunalförbunds direktion föreslår ändringar av förbundsordningen. Detta för att uppdatera dokumentet samt

Läs mer

Förbundsordning för Nerikes Brandkår

Förbundsordning för Nerikes Brandkår Förbundsordning för Nerikes Brandkår Antagen av kommunfullmäktige den 9 juni 1997, 54. Ändrad av kommunfullmäktige den 21 september 1998, 45. Ändrad av kommunfullmäktige den 18 september 2000, 73 Ändrad

Läs mer

Förbundsordning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund

Förbundsordning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund 1 1 (7) Förbundsordning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund Antagen av kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun 126/2014-10-27. Antagen av kommunfullmäktige i Högsby kommun 148/2014-10-06. 1 Namn och

Läs mer

Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg

Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg Antagen i respektive medlemskommuns fullmäktige under hösten 2006. 3 reviderad 2013-03-12 Ff 6 6 Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Räddningstjänstförbundet

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL)

Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) Antagna av förbundsmötet den 21 april 2015 Ändamål och medlemskap 1 Kommunförbundet Stockholms län (KSL) är en sammanslutning av länets kommuner. Förbundets

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare Beslutad av respektive Kommunfullmäktige i april o maj 2005.

Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare Beslutad av respektive Kommunfullmäktige i april o maj 2005. 2005-08-18 Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare Beslutad av respektive Kommunfullmäktige i april o maj 2005. 1. Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet är Gävle, Hofors,

Läs mer

Förbundets ändamål. Förbundets uppgifter

Förbundets ändamål. Förbundets uppgifter Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 111, 2010-09-06, Reviderad: KF 118, 2011-09-05, KF 86 2012-06-18 Förbundsordning för Region Blekinge Region

Läs mer

Förbundsordning för Nyköping - Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960

Förbundsordning för Nyköping - Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960 OXELÖSUNDS KOMMUNS Vattenverksförbund 1 (6) Förbundsordning för Nyköping - Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960 Antagen av Kommunfullmäktige Oxelösund 2004 10 27 / 2008-10-15 Kommunfullmäktige Nyköping

Läs mer

Svar på motion från Birgitta Sacrédeus (KD): Yrkesintroduktion En ny väg till jobb för ungdomar!

Svar på motion från Birgitta Sacrédeus (KD): Yrkesintroduktion En ny väg till jobb för ungdomar! BESLUTSUNDERLAG Central förvaltning Datum 2016-05-12 Sida 1 (2) Personalenhet Dnr LD14/01056 Uppdnr 841 2016-05-12 Landstingsstyrelsens personalutskott 2016-05-30 Landstingsstyrelsen 2016-06-13--14 Landstingsfullmäktige

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA GÖTALAND.

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA GÖTALAND. Bilaga 1 2012-11-26 FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA GÖTALAND. 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet räddningstjänsten Östra Götaland, nedan benämnt

Läs mer

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-12 1 (2) HSN 1412-1673 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 7 Förslag till revidering av förbundsordning för

Läs mer

I Il ~ Landstinget. DAGORDNING Landstingsfullmäktige. Sammanträde i Landstingsfullmäktige

I Il ~ Landstinget. DAGORDNING Landstingsfullmäktige. Sammanträde i Landstingsfullmäktige I Il ~ Landstinget DALARNA Sammanträde 2015-03-02 Sida 1 (12) Sammanträde i Tid: Måndag 2 mars 2015 kl 9:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet

Läs mer

Förbundsordning. Förbundsordning för Miljösamverkan östra Skaraborg. Kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro

Förbundsordning. Förbundsordning för Miljösamverkan östra Skaraborg. Kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro Förbundsordning Förbundsordning för Miljösamverkan östra Skaraborg Kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87

Läs mer

Förslag till förbundsordning för kommunalförbundet Gästrike återvinnare

Förslag till förbundsordning för kommunalförbundet Gästrike återvinnare Förslag till förbundsordning för kommunalförbundet Gästrike återvinnare För beslut i medlemskommunerna hösten 2015. Reviderad förbundsordning träder i kraft 2016-01-01 1. Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet

Läs mer

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET Beslutade på rådsmötet den 27 maj 2004 Mälardalsrådet är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner och landsting i form av en ideell förening för gemensamma strategiska

Läs mer

Tandvårdsnämndens begäran om klargörande ägardirektiv

Tandvårdsnämndens begäran om klargörande ägardirektiv BESLUTSUNDERLAG Landstingstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (4) Ledningsenhet Dnr LD12/01415 Uppdnr 351 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen 2013-02-18

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

Förbundsordning för kommunalförbundet Norra Västmanlands Utbildningsförbund gällande fr.o.m. 2011-10-01

Förbundsordning för kommunalförbundet Norra Västmanlands Utbildningsförbund gällande fr.o.m. 2011-10-01 Förbundsordning för kommunalförbundet Norra Västmanlands Utbildningsförbund gällande fr.o.m. 2011-10-01 Antagen av kommunfullmäktige i Fagersta 2011-2011-06-28, 74 Antagen av kommunfullmäktige i Norberg

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta Tjänsteutlåtande 0 Öster? Kommu n kansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-04-21 Dnr KS 2015/0172 Revidering av förbundsordning under paragraf 19- Samordningsförbundet Södra Roslagen Sammanfattning Samordnings

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Ändamål, medlemskap 1 Kommunförbundet Norrbotten är en intresseorganisation för kommunerna i Norrbottens län. Juridiskt är förbundet en ideell förening. Förbundet

Läs mer

Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige

Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige 2 (11) Antagen av kommunfullmäktige den 27 januari 1992, 1 Reviderad av kommunfullmäktige den 31 maj 1999, 100 den 18 februari 2002, 41 den 19 februari 2007, 5

Läs mer

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se.

Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se. 1111'111 Folfil~?rx!rden Tandvårdsförvaltning Sammanträde Sida 1 (9) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 201 5-03-04 09.00 Plats: Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa

Läs mer