SYV-INFO FRAMTIDSGYMNASIET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SYV-INFO FRAMTIDSGYMNASIET"

Transkript

1 SYV-INFO FRAMTIDSGYMNASIET

2 SYV-INFO Gymnasievalet 2015 Hej! Som Studie- och yrkesvägledare har du en viktig roll för de elever som ska välja gymnasieskola. Vi vill därför förse dig med ett material som är ett första steg i att återskapa intresset för yrkesinriktade gymnasieutbildningar. Arbetsmarknaden ser ljus ut för de yrken vi utbildar inom, vilket skapar många möjligheter för alla ungdomar där ute. I detta material berättar vi mer om hur vi jobbar med kvalitet inom Framtidsgymnasiet, hur våra program är utformade och vilka kurser man läser på programmet. Framtidsgymnasiet erbjuder praktiska yrkesutbildningar, till stor del på arbetsplatsen, som ger goda möjligheter att snabbt komma ut i arbetslivet och få jobb. Vårt mål är helt enkelt att förbereda våra elever för yrkeslivet. Vår förhoppning är att detta material ska förtydliga vad våra program innebär för blivande elever. Om du har några frågor får du gärna höra av dig. Tack för det viktiga jobb du gör för blivande gymnasieelever. Michael Enghag Verksamhetschef Framtidsgymnasiet 2

3 Med fokus på kvalitet -Vi presenterar Martin Åleheim, kvalitetsutvecklare på Framtidsgymnasiet. Framtidsgymnasiet har målet att bli Sveriges ledande yrkesgymnasium. Det enda sättet för oss att nå det målet är att ha bra program, ett stort fokus på kvalitet i alla våra processer och att alla våra medarbetare alltid har elevens bästa för ögonen. Mitt uppdrag som kvalitetsutvecklare på Framtidsgymnasiet är att arbeta tillsammans med lärare, rektorer och verksamhetschef och stödja skolorna i det systematiska kvalitetsarbetet. Det innebär i mångt och mycket att regelbundet följa upp resultat genom enkäter och kunskapsresultat, att vara på plats på skolorna och att stödja och initiera kvalitetsprocesser. Vidare jobbar jag med att samla in dokumentation för resultatutvärdering och att identifiera utvecklingsområden som är i behov av insatser för ökad måluppfyllelse. Grunden i vårt kvalitetsarbete bygger på delaktighet, samverkan och ett processorienterat arbetssätt. Vi utgår från flera olika perspektiv. Dels följer vi naturligtvis upp hur väl eleverna når målen i läroplan och examensmål. Vi följer också upp hur eleverna upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål. Sist men inte minst följer vi upp själva syftet med utbildningen, det vill säga vad som händer med eleverna efter avslutad utbildning på arbetsmarknaden. Allt detta ger oss en allsidig bild av verksamheterna vilket i sin tur gör att vi kan sätta rätt mål för varje enskild skola, följa upp resultat och anpassa vårt arbete så att våra elever ska få en utbildning med så hög kvalitet som möjligt. I mitt uppdrag ligger också att utreda ärenden kring klagomål och anmälan om kränkande behandling samt att ha kontakt med Skolinspektionen. Parallellt med detta uppdrag genomför vi också regelbundet interna granskningar för att följa upp och identifiera bristområden samt givetvis att uppmärksamma styrkor i verksamheterna. Vill du veta mer om Framtidsgymnasiet och om våra program är du mer än välkommen att höra av dig till mig! Med vänliga hälsningar Martin Åleheim Kvalitetsutvecklare

4 EL- OCH ENERGI PROGRAMMET Vill du bli elektriker, elinstallatör, miljötekniker, eller liknande? Då är El- och energiprogrammet något för dig. Här lär du dig jobba med automatiserade produktionssystem för att producera, installera och sköta el-, energi- och vattensystem. Du lär dig om produktion, installation, distribution och automation av el-, energi- och vattensystem som är viktig för samhället. Du får också en hel del praktisk träning. Säkerhet är alltid viktigt i arbetet och speciellt inom el och energi. Därför får du bra kunskaper om både svenska och internationella bestämmelser och regler. Du kommer att träna på allt från planering och val av material och verktyg till att dokumentera och utvärdera arbetsprocessen. Det är viktigt att du lär dig gå systematiskt till väga för att lösa ett problem. En del av utbildningen gör du ute på ett företag i form av minst 15 veckors praktik. Där får du både erfarenhet av att jobba praktiskt, samt bra möjlighet att ta del av en arbetsgemenskap och skapa kontakter. GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600p INRIKTNING Välj 1 av 3 INDIVIDUELLT VAL p Engelska 5 Automation 400p Individuellt val 1 Historia 1a1 Praktisk ellära Individuellt val 2 Idrott och hälsa 1 Mät- och relgerteknik Matematik 1a Naturkunskap 1a1 Mät- och styrteknik Programmerbara styrsystem GYMNASIEARBETE p Religionskunskap 1 Elteknik 0p Samhällskunskap 1a1 Elkraftteknik Gymnasiearbete Svenska 1 Praktisk ellära (alt Svenska som andraspråk 1) Elinstallationer Kommunikationsnät 1 PROGRAMFÖRDJUPNING p PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 400p Energiteknik 400p Avhjälpande underhåll 1 OBS! Fördjupningskurser som erbjuds varierar mellan våra skolor, för mer information vänligen kontakta berörd skola. Datorteknik 1a Elektromekanik Energiteknik 1 Praktisk ellära Energiteknik 2 Förnybar energi Mekatronik 1 5

5 VVS- OCH FASTIGHETS PROGRAMMET Vill du till exempel bli VVS-montör, montör av industrirör eller kylmontör för fastighet och industri? Då ska du välja VVS- och fastighetsprogrammet. Här lär du dig montera, installera, isolera och serva kyl- och värmepumpar, ventilation och VVS. Du får veta mer om om installation, felsökning, reparation, drift och underhåll. Du lär dig också om förvaltning av fastigheter, tekniska anläggningar och system, som till exempel värme-, ventilations- och kylsystem. Du tränar reglerteknik, hur man optimerar energi och lär dig att tänka mer systematiskt. Du kommer att bli mer medveten om miljön, samt i praktiken kunna omsätta dina nya kunskaper om miljö, ekologi och användning av resurser. Du kommer också att få träna upp din sociala förmåga och känsla för service, eftersom många yrken omfattar kontakter med entreprenörer, beställare och kunder. Det kommer att göra det enklare för dig att ha kontakt och samarbeta med andra. Utbildningen hjälper dig att själv granska och utvärdera det egna arbetet när det gäller kvalitets- och säkerhetskrav. En del av utbildningen gör du ute på ett företag i form av minst 15 veckors praktik. Där får du både erfarenhet av att arbeta praktiskt, samt bra möjlighet att ta del av en arbetsgemenskap och skapa kontakter. GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600p INRIKTNING Välj 1 av 3 INDIVIDUELLT VAL p Engelska 5 Fastighet 300p Individuellt val 1 Historia 1a1 Elkraftteknik Individuellt val 2 Idrott och hälsa 1 Fastighetsförvaltning Matematik 1a Naturkunskap 1a1 Fastighetsservice - byggnader VVS 400p GYMNASIEARBETE p Religionskunskap 1 Entreprenadsteknik Samhällskunskap 1a1 VVS svets och lödning rör Gymnasiearbete Svenska 1 Värmeteknik 1 (alt Svenska som andraspråk 1) Sanitetsteknik 1 Kyl- och värmepumpsteknik 300p PROGRAMFÖRDJUPNING p PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 400p Elkraftteknik Kyl- och värmepumpsteknik - OBS! Fördjupningskurser som erbjuds varierar mellan våra skolor, för mer information vänligen kontakta berörd skola. Praktisk ellära Systemuppbyggnad Värmelära grund Kyl- och värmepumpsteknik miljö och säkerhet Verktygs- och materialhantering 7

6 FORDONS- OCH TRANSPORT PROGRAMMET Vill du köra lastbil eller meka med bilar? Då kan Fordons- och transportprogrammet vara din grej. Här får du kunskap om transporter och hantering av gods. Dessutom lär du dig tekniken i olika fordon. Du lär dig om fordons funktion och konstruktion samt diagnostik, reparation och service av fordon. Du får öva praktiskt med hjälp av fordon och hantering av gods på lager och i terminal. Allt mer komplex teknik och olika sätt att organisera arbetet kräver att du kan välja mellan olika sätt att gå tillväga. Eftersom den tekniska utvecklingen bara blir mer specialiserad, hjälper utbildningen dig också när det gäller din egen vidareutveckling. För att du ensam ska kunna hantera olika situationer, tränas även din flexibilitet och förmåga att lösa problem. Du lär dig hantera och utveckla relationer till både medarbetare och kunder. Genom att du får öva på både svenska och engelska, utvecklas ditt ordförråd inom yrkesområdet. GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600p INRIKTNING Välj 1 av 3 INDIVIDUELLT VAL p Engelska 5 Transport 0p Individuellt val 1 Historia 1a1 Yrkestrafik 1a Individuellt val 2 Idrott och hälsa 1 Yrkestrafik 1b 300 Matematik 1a Naturkunskap 1a1 Personbil 0p Personbilsteknik - introduktion GYMNASIEARBETE p Religionskunskap 1 Reperation av personbilar och lätta 300 Samhällskunskap 1a1 transportfordon Gymnasiearbete Svenska 1 Lastbil och mobila maskiner 0p (alt Svenska som andraspråk 1) Maskin- och lastbilsteknik - introduktion PROGRAMFÖRDJUPNING p PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 400p Reperation av lastilar och mobila maskiner 300 OBS! Fördjupningskurser som erbjuds varierar mellan våra skolor, för mer information vänligen kontakta berörd skola. Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden Fordonsteknik - introduktion Godshantering 400p Maskinell godshantering Lageradministration och terminal logistik 9

7 BYGG- OCH ANLÄGGNINGS PROGRAMMET Vill du till exempel bli målare, murare, plattläggare eller träarbetare eller kanske förare av anläggningsmaskiner? Kanske tänker du dig en framtid som egen företagare? Då ska du satsa på Bygg- och anläggningsprogrammet. Här får du de kunskaper som behövs för att jobba inom bygg- och anläggningsbranschen. Du lär dig om byggnation och anläggning vid exempelvis nyproduktion, ombyggnad och renovering. Du får lära dig hur man bygger rationellt, säkert och miljömässigt hållbart, vilket är viktigt för samhällets infrastruktur och de miljöer vi vistas i. En byggarbetsplats ändras hela tiden och man arbetar både inne och ute. Dessutom förändras och utvecklas arbetsmetoder, material, verktyg och hjälpmedel. Under utbildningen får du träna på att vara flexibel, tänka kreativt, se framåt och ta egna initiativ. I denna bransch jobbar man efter kundens beställning, enligt gällande lagar och regler. Stora pengar står på spel. Därför får du lära dig de senaste metoderna för att planera, genomföra, dokumentera och kvalitetssäkra arbetet. En del av utbildningen gör du ute på ett företag i form av minst 15 veckors praktik. Där får du både erfarenhet av att arbeta praktiskt, samt bra möjlighet att ta del av en arbetsgemenskap och skapa kontakter. GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600p INRIKTNING Välj 1 av 3 INDIVIDUELLT VAL p Engelska 5 Anläggningsfordon 900p Individuellt val 1 Historia 1a1 Anläggningsförare 1 Individuellt val 2 Idrott och hälsa 1 Anläggningsförare 2 Matematik 1a Naturkunskap 1a1 Anläggningsförare 3 Anläggningsförare 4 GYMNASIEARBETE p Religionskunskap 1 Anläggningsförare - process Samhällskunskap 1a1 Husbyggnad 700p Gymnasiearbete Svenska 1 Husbyggnad 1 (alt Svenska som andraspråk 1) Husbyggnad 2 Husbyggnad 3 - ombyggnad PROGRAMFÖRDJUPNING p PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 400p Husbyggnadsprocessen Mark och anläggning 0p OBS! Fördjupningskurser som erbjuds varierar mellan våra skolor, för mer information vänligen kontakta berörd skola. Bygg och anläggning 1 Bygg och anläggning 2 Anläggning 1 Anläggning 2 Anläggningsprocessen Måleri 400p Måleri 1 Måleriprocessen 11

8 INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET Vill du till exempel bli svetsare, maskinoperatör eller jobba med design, konstruktion och produktion? Då ska du satsa på det Industritekniska programmet. Här lär du dig drift och underhåll i industrianläggningar, kemiska eller mekaniska anläggningar. Du får möjlighet att arbeta med behandling av material; processinriktad eller maskinell, liksom framställning av produkter, driftsäkerhet och underhåll samt svetsning och annan sammanfogning. Du får lära dig att arbeta med utrustning, industritekniska processer samt kvalitetssäkring både produktion och färdig produkt. Du lär dig om hur en idé utvecklas till en färdig produkt, samt om produktens funktion och utveckling tills dess att den förstörs eller återvinns. Det industritekniska yrkesområdet förändras snabbt. Därför förbereds du även för fortsatt utveckling genom träning av din förmåga till att lösa problem och att upptäcka nya sätt att skapa och möta förändringar. Du kommer också att få träna upp din sociala förmåga och förståelse för vikten av samverkan för industriell produktion. Det kommer att förbättra din förmåga att ta initiativ i grupp, vara lyhörd, arbeta självständigt och kunna använda fackspråk. En del av utbildningen gör du ute på ett företag i form av minst 15 veckors praktik. Där får du både erfarenhet av att arbeta praktiskt, samt bra möjlighet att ta del av en arbetsgemenskap och skapa kontakter. GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600p INRIKTNING Välj 1 av 3 INDIVIDUELLT VAL p Engelska 5 Driftsäkerhet och underhåll 400p Individuellt val 1 Historia 1a1 Avhjälpande underhåll 1 Individuellt val 2 Idrott och hälsa 1 Underhåll - driftsäkerhet Matematik 1a Naturkunskap 1a1 Underhåll - elteknik Underhål - lager och smörjteknik GYMNASIEARBETE p Religionskunskap 1 Produkt och maskinteknik 300p Samhällskunskap 1a1 Datorstyrd produktion 1 Gymnasiearbete Svenska 1 Produktionsutrustning 2 (alt Svenska som andraspråk 1) Produktutveckling 1 Svetsteknik 400p PROGRAMFÖRDJUPNING p PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 400p Produktutveckling 1 Kälsvets 1 Svets grund OBS! Fördjupningskurser som erbjuds varierar mellan våra skolor, för mer information vänligen kontakta berörd skola. Industritekniska processer 1 Tillverkningsunderlag 1 Människan i industrin 1 Produktionskunskap 1 Produktionsutrustning 1 13

9 TEKNIK PROGRAMMET Är du intresserad av teknik, men har inte riktigt bestämt dig ännu för vad du vill bli? Kanske vill du gå vidare till högskolan? Då är Teknikprogrammet ett mycket bra val. Här får du en bredare syn på yrken som har med teknik att göra och studerar i en miljö som är som på jobbet. Du lär dig sådant som hjälper dig när du ska studera vidare, främst teknik- och naturvetenskap, men även inom andra områden. Utbildningen handlar om teknik och teknisk utveckling. Den hjälper dig förstå teknikens roll i samspelet mellan människa och natur, särskilt när det gäller hållbar utveckling. Du får veta mer om fysik, kemi och matematik, med fokus på tekniska processer. Här lär du dig förstå hela kedjan när det gäller utveckling av teknik i ett hållbart samhälle, genom att se sambanden mellan olika processer. Teknikutveckling innebär att analysera behov, utveckla en idé, designa, konstruera, producera, använda, sälja och återvinna. Utbildningen bygger på ett etiskt och ansvarsfullt förhållningsätt till teknik. Du får lära dig att ifrågasätta, tänka kreativt och ta initiativ. Eftersom utveckling av teknik ofta sker i projektform, får du lära dig om projektarbete och träna på att arbeta i projekt, både enskilt och i grupp. GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1p INRIKTNING Välj 1 av 3 INDIVIDUELLT VAL p Engelska 5 Informations- och medieteknik 300p Individuellt val 1 Engelska 6 Datorteknik 1a Individuellt val 2 Historia 1a1 Programmering 1 Idrott och hälsa 1 Matematik 1c Webbutveckling Produktionsteknik 300p GYMNASIEARBETE p Matematik 2c Mekatronik 1 Matematik 3c Produktionsutrustning 1 Gymnasiearbete Religionskunskap 1 Produktionskunskap 1 Samhällskunskap 1b Svenska 1 Design och produktutveckling 300p Bild och form 1a1 PROGRAMFÖRDJUPNING 400p Svenska 2 Svenska 3 PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 400p Cad 1 Design 1 Konstruktion 1 OBS! Fördjupningskurser som erbjuds varierar mellan våra skolor, för mer information vänligen kontakta berörd skola. Fysik 1a 1 Kemi 1 Teknik

10 På Framtidsgymnasiet jobbar vi tillsammans för att du ska nå dina mål. Vi gör allt med elevens bästa för ögonen, i en studiemiljö som är mer praktisk än teoretisk. Vi är engagerade och empatiska. Vi ställer krav, men vi ställer också upp. Vi visar varandra empati och respekt. För hos oss på Framtidsgymnasiet vågar man säga ifrån. Vi pratar med varandra, inte om varandra. Vi tar tag i problemen istället för att sopa dem under mattan. Våra lärare är närvarande och ser till att alla elever blir sedda. Vi ställer upp för varandra och hjälper varandra. För i slutändan vill vi vara stolta över oss själva, över varandra, över vår utbildning, över vår skola.

11 Vad vill du bli när du blir stor? Golvläggare Anläggningsmaskinförare Takmontör BYGG OCH ANLÄGGNING Betongarbetare Murare Byggnadsarbetare Ställningsbyggare Plattsättare Undertaksmontör Snickare Byggnadsmålare Rörmokare Isoleringsmontör Industrirörsmontör Ventilationstekniker VVS OCH FASTIGHET Kylmontör VVS-montör Fastighetsskötare Fastighetstekniker Arkitekt TEKNIK Civilingenjör Ljustekniker Webbdesigner Internationell svetsare CNC-operatör Automationsmekaniker Sågverksoperatör Tryckare Maskinoperatör INDUSTRITEKNISKA Produktionstekniker Svetsare Lastbilsmekaniker Bilskadereperatör Personbilsmekaniker Montör Bussförare Lastbilsförare Terminalarbetare Lagerarbetare Reservdelspersonal FORDON OCH TRANSPORT Maskinmekaniker Automationstekniker Driftoperatör EL OCH ENERGI Industrielektriker Nätverkselektriker Hemserviceelektriker Distrubitionselektriker Installationselektriker Elektriker

12 VAR FINNS VI? ORTER / PROGRAM - ALLA VÅRA SKOLOR, UTBILDNINGAR OCH KONTAKTUPPGIFTER. Framtidsgymnasiet Göteborg Andra Långgatan 15, Göteborg Växel: Rektor: Jörgen Frohm Direkt: Framtidsgymnasiet Stockholm Lövholmsvägen 18, Stockholm Växel: Rektor: Maria Eriksson Direkt: Framtidsgymnasiet Linköping Attorpsgatan 9, Linköping Växel: Rektor: David Drejstam Direkt: Framtidsgymnasiet Nyköping Brukslagarvägen 5, Växel: Rektor: Ann-Sofi Forsberg Direkt: VVS OCH FASTIGHET VVS OCH FASTIGHET INDUSTRITEKNISKA VVS OCH FASTIGHET INDUSTRITEKNISKA INDUSTRITEKNISKA EL OCH ENERGI INDUSTRITEKNISKA EL OCH ENERGI EL OCH ENERGI TEKNIK TEKNIK Framtidsgymnasiet Kristianstad Tegelbruksvägen 18, Kristianstad Växel: Rektor: Bo Berntsson Direkt: Framtidsgymnasiet Malmö Strömgatan 13, Malmö Växel: Rektor: Eskil Eskilsson Direkt: Framtidsgymnasiet Västerås Sigurdsgatan 31, Västerås Växel: Rektor: Peter Haglund Direkt: FORDON OCH TRANSPORT FORDON OCH TRANSPORT BYGG OCH ANLÄGGNING BYGG OCH ANLÄGGNING VVS OCH FASTIGHET VVS OCH FASTIGHET EL OCH ENERGI Du finner respektive skolas kvalitetsrapport på vår hemsida

13 Framtidsgymnasiet Huvudkontor Kaserntorget Göteborg

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Gymnasiegemensamma kurser Engelska 5 Religionskunskap 1 Historia 1a1 Idrott och hälsa 1 Samhällskunskap 1a1 Svenska 1 eller Matematik 1a Svenska som andraspråk 1 Naturkunskap

Läs mer

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Gymnasie- valet www.uppsala.se/syv Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Innehåll Nu är det dags att välja! 3 Så här fungerar gymnasieskolan 4 Ansökan och antagning 6 Tidsplan 9 Studie- och yrkesvägledning

Läs mer

Universitetsholmens. Läsåret 13/14. gymnasium

Universitetsholmens. Läsåret 13/14. gymnasium Universitetsholmens Läsåret 13/14 gymnasium Öppet hus 28 november 17-19.30 23 januari 17-19.30 En liten skola många möjligheter Välkommen! kontakta oss Universitetsholmens gymnasium Citadellsvägen 25 211

Läs mer

våra 2014/2015 utbildningar

våra 2014/2015 utbildningar våra 2014/2015 utbildningar Teknikcollege En kvalitetsstämpel och ett nära samarbete med det lokala näringslivet gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. Industritekniska programmet s. 15 Teknikprogrammet

Läs mer

gymnasieskolor Läsåret 2015/2016

gymnasieskolor Läsåret 2015/2016 PROGRAMVÄLJAREN Gävle kommunala gymnasieskolor Läsåret 2015/2016 Innehåll Erfarenhet som ger goda resultat...4 Skolor Borgarskolan...6 Polhemsskolan...7 Vasaskolan...8 Barn- och fritidsprogrammet BF...9

Läs mer

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Programkatalog 2013 Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Välkommen till Gullmarsgymnasiet i en ny skola I februari 2012 flyttade Gullmarsgymnasiets 750 elever tillsammans med ca 100 anställda in i den nya

Läs mer

Bispgården Bräcke Fyrvalla Torsta Wargentin Wången

Bispgården Bräcke Fyrvalla Torsta Wargentin Wången Gymnasiekatalog 2015-2016 Bispgården Bräcke Fyrvalla Torsta Wargentin Wången välkommen till Jämtlands Gymnasium! Grattis! Det har blivit dags för dig att välja utbildning. Det är nu det roliga börjar.

Läs mer

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och

Läs mer

Bygg- och anläggningsprogrammet BA

Bygg- och anläggningsprogrammet BA DACKESKOLAN Bygg- och anläggningsprogrammet BA Här bygger du din framtid med brett yrkeskunnande Vill du ha en utbildning som är både praktisk och teoretisk och som leder till ett skapande och rörligt

Läs mer

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Examensmål

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Examensmål VVS- och fastighetsprogrammet (VF) VVS- och fastighetsprogrammet (VF) ska utveckla elevernas kunskaper i installation, felsökning, reparation, drift och underhåll samt förvaltning av fastigheter, tekniska

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

eskilstuna.se/gymnasieval

eskilstuna.se/gymnasieval eskilstuna.se/gymnasieval gymnasiet Här lever Rekarneandan Framgången kallar vi den stora cafeteria och mötesplats som utgör kärnan på Rekarne gymnasiet. Hit bär alla vägar och här möts elever och personal

Läs mer

PROGRAMKATALOG 2015 2016. VI GUIDAR DIG till din framtid

PROGRAMKATALOG 2015 2016. VI GUIDAR DIG till din framtid PROGRAMKATALOG 2015 2016 VI GUIDAR DIG till din framtid Nu är det dags INNEHÅLL 05 Om Alströmergymnasiet 07 Att studera i Alingsås 09 Barn- och fritidsprogrammet BF 11 Bygg- och anläggningsprogrammet BA

Läs mer

PROGRAMKATALOGEN. www.tornedalsskolan.se

PROGRAMKATALOGEN. www.tornedalsskolan.se PROGRAMKATALOGEN 2015 1t ill 1 www.tornedalsskolan.se Gymnasieskolan Två typer av examen I den nya gymnasieskolan kan eleverna få en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. Krav för examen Kravet

Läs mer

GYMNASIEPROGRAM 2014 2015

GYMNASIEPROGRAM 2014 2015 GYMNASIEPROGRAM 2014 2015 CARLFORSSKA GYMNASIET EDSTRÖMSKA GYMNASIET HAHRSKA GYMNASIET LIDMANSKA GYMNASIET RUDBECKIANSKA GYMNASIET TRANELLSKA GYMNASIET WIDÉNSKA GYMNASIET WIJKMANSKA GYMNASIET INNEHÅLL

Läs mer

HINK BIG. Vi ger dig möjligheten att ta dig dit du vill komma

HINK BIG. Vi ger dig möjligheten att ta dig dit du vill komma P r o g r a m k a t a l o g 2 0 1 5-2 0 1 6 www.figy.se HINK BIG - Tänk möjligheter, förverkliga dem - Välj bland många program - Ta hjälp av våra duktiga lärare - Lär känna många nya kompisar - Upplev

Läs mer

Vem vill du bli? Kom och träffa oss! Huddinge gymnasieval 2014

Vem vill du bli? Kom och träffa oss! Huddinge gymnasieval 2014 Vem vill du bli? Huddinge gymnasieval 2014 Kom och träffa oss! Gymnasiedagarna i Huddinge, 22 23/10 Gymnasiemässan, 21 23/11 Öppet Hus och infokvällar Elev för en dag Ett bra tips är att besöka skolornas

Läs mer

PROGRAM- KATALOG BORLÄNGE GYMNASIESKOLA

PROGRAM- KATALOG BORLÄNGE GYMNASIESKOLA BORLÄNGE GYMNASIESKOLA PROGRAM- KATALOG 2015 ERIKSLUNDSGYMNASIET HAGAGYMNASIET HUSHAGSGYMNASIET LJUNGBERGSGYMNASIET SOLTORGSGYMNASIET INTRODUKTIONSPROGRAMMEN ERIKSLUNDSGYMNASIET El- och energiprogrammet

Läs mer

Välkommen till Ullvigymnasiet!

Välkommen till Ullvigymnasiet! Välkommen till Ullvigymnasiet! - En modern skola med kvalitet och tradition. Vi erbjuder 14 program som håller hög klass och flera av dem har fått olika kvalitetsutmärkelser. På Ullvigymnasiet arbetar

Läs mer

UNIVERSITETSHOLMENS GYMNASIUM. Ditt gymnasieval 2010/11 Elprogrammet Energiprogrammet Teknikprogrammet

UNIVERSITETSHOLMENS GYMNASIUM. Ditt gymnasieval 2010/11 Elprogrammet Energiprogrammet Teknikprogrammet UNIVERSITETSHOLMENS GYMNASIUM Ditt gymnasieval 2010/11 Elprogrammet Energiprogrammet Teknikprogrammet 3 En liten gymnasieskola där avstånden är korta och möjligheterna stora Kombinationen av olika tekniska

Läs mer

#GLÄDJE #GEMENSKAP #NÄRHET

#GLÄDJE #GEMENSKAP #NÄRHET 1 2015 2016 Skolan mitt i Skåne #GLÄDJE #GEMENSKAP #NÄRHET MER ÄN EN GYMNASIEUTBILDNING 03 Innehåll Därför Bergagymnasiet 4 5 Elevkåren 6 7 Bergaambassadörerna 8 9 SVK Sista-veckan-kommitén 10 11 Sambatåget

Läs mer

Gymnasieskola. Möjligheter. program& inriktningar. Livet består av. Roy Fares: Man måste tro på sig själv! Läs om alla

Gymnasieskola. Möjligheter. program& inriktningar. Livet består av. Roy Fares: Man måste tro på sig själv! Läs om alla Gymnasieskola 2011 Roy Fares: Man måste tro på sig själv! Livet består av program& Läs om alla inriktningar Möjligheter Det viktiga valet! just nu står du inför ett av ditt livs stora val din fortsatta

Läs mer

Gymnasievalet 2015. Westerlundska Gymnasiet

Gymnasievalet 2015. Westerlundska Gymnasiet Gymnasievalet 2015 Westerlundska Gymnasiet Kontakta oss Rektor Ewa Berthagen tel. 0171-62 55 50 er Christian Eklöv Hagman tel. 0171-62 55 53 Estetiska programmet inriktning musik, Handels- och administrationsprogrammet,

Läs mer

GYMNASIEVALET 2014. Utöver detta finner du också korta beskrivningar om programmen och vad de innehåller samt var våra skolor ligger runt om i landet.

GYMNASIEVALET 2014. Utöver detta finner du också korta beskrivningar om programmen och vad de innehåller samt var våra skolor ligger runt om i landet. SYV-infO GYMNASIEVALET 2014 Som studie- och yrkesvägledare är du kanske den viktigaste personen för blivande gymnasieelever. Du sitter på en unik kunskap som kräver både bredd och djup. För att hjälpa

Läs mer

KATTE POLHEM SPYKEN VIPAN 2012/13 VIPAN

KATTE POLHEM SPYKEN VIPAN 2012/13 VIPAN KATTE POLHEM SPYKEN VIPAN 2012/13 VIPAN Direkt från skoltrappan till Om tre år kan du troligen ta steget från Vipans skoltrappa och rätt in i ett roligt yrkesliv. Faktum är att du om bara några minuter

Läs mer

KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE

KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE Utbildningskontoret 15 16 KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE 1 FOTO (ÄVEN OMSLAG): SAM MURAD/CRISP FILM 2 Dags att välja gymnasium! Under vintern söker alla nior till gymnasiet. Det finns 18 nationella

Läs mer

STRÖMBACKASKOLAN LÄSÅRET2011-2012 MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM

STRÖMBACKASKOLAN LÄSÅRET2011-2012 MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM STRÖMBACKASKOLAN LÄSÅRET2011-2012 MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM D u som ska börja gymnasiet hösten 2011 kommer att möta mycket nytt! Hela gymnasieskolan i Sverige förändras med nya program, nya inriktningar,

Läs mer

välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne

välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne Information från Parkgymnasiet Välkomna till Parkgymnasiet och nya Teknikcollege Sydöstra Skåne! Utbildningen vid Parkgymmnasiet skall vara en utmaning för alla.

Läs mer

Utbildningsprogram 2015

Utbildningsprogram 2015 Utbildningsprogram 2015 KUNSKAPEN I CENTRUM DIN FRAMTID VÅR UTMANING Utan tvekan vet vi att din framtid påverkas av de val du gör idag, här och nu. För i framtiden väntar ju ditt drömjobb på dig. Oavsett

Läs mer

En riktig skola. Öppet Hus 18 januari 2014 NACKA GYMNASIUM* UTBILDNINGSKATALOG 2014. 2 Nacka gymnasium. Bygg- och anläggningsprogrammet 7 Husbyggnad

En riktig skola. Öppet Hus 18 januari 2014 NACKA GYMNASIUM* UTBILDNINGSKATALOG 2014. 2 Nacka gymnasium. Bygg- och anläggningsprogrammet 7 Husbyggnad 2 Nacka gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet 7 Husbyggnad Ekonomiprogrammet 8 Ekonomi 9 Juridik NACKA GYMNASIUM* UTBILDNINGSKATALOG 2014 El- och energiprogrammet 10 Dator- och kommunikationsteknik

Läs mer