SYV-INFO FRAMTIDSGYMNASIET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SYV-INFO FRAMTIDSGYMNASIET"

Transkript

1 SYV-INFO FRAMTIDSGYMNASIET

2 SYV-INFO Gymnasievalet 2015 Hej! Som Studie- och yrkesvägledare har du en viktig roll för de elever som ska välja gymnasieskola. Vi vill därför förse dig med ett material som är ett första steg i att återskapa intresset för yrkesinriktade gymnasieutbildningar. Arbetsmarknaden ser ljus ut för de yrken vi utbildar inom, vilket skapar många möjligheter för alla ungdomar där ute. I detta material berättar vi mer om hur vi jobbar med kvalitet inom Framtidsgymnasiet, hur våra program är utformade och vilka kurser man läser på programmet. Framtidsgymnasiet erbjuder praktiska yrkesutbildningar, till stor del på arbetsplatsen, som ger goda möjligheter att snabbt komma ut i arbetslivet och få jobb. Vårt mål är helt enkelt att förbereda våra elever för yrkeslivet. Vår förhoppning är att detta material ska förtydliga vad våra program innebär för blivande elever. Om du har några frågor får du gärna höra av dig. Tack för det viktiga jobb du gör för blivande gymnasieelever. Michael Enghag Verksamhetschef Framtidsgymnasiet 2

3 Med fokus på kvalitet -Vi presenterar Martin Åleheim, kvalitetsutvecklare på Framtidsgymnasiet. Framtidsgymnasiet har målet att bli Sveriges ledande yrkesgymnasium. Det enda sättet för oss att nå det målet är att ha bra program, ett stort fokus på kvalitet i alla våra processer och att alla våra medarbetare alltid har elevens bästa för ögonen. Mitt uppdrag som kvalitetsutvecklare på Framtidsgymnasiet är att arbeta tillsammans med lärare, rektorer och verksamhetschef och stödja skolorna i det systematiska kvalitetsarbetet. Det innebär i mångt och mycket att regelbundet följa upp resultat genom enkäter och kunskapsresultat, att vara på plats på skolorna och att stödja och initiera kvalitetsprocesser. Vidare jobbar jag med att samla in dokumentation för resultatutvärdering och att identifiera utvecklingsområden som är i behov av insatser för ökad måluppfyllelse. Grunden i vårt kvalitetsarbete bygger på delaktighet, samverkan och ett processorienterat arbetssätt. Vi utgår från flera olika perspektiv. Dels följer vi naturligtvis upp hur väl eleverna når målen i läroplan och examensmål. Vi följer också upp hur eleverna upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål. Sist men inte minst följer vi upp själva syftet med utbildningen, det vill säga vad som händer med eleverna efter avslutad utbildning på arbetsmarknaden. Allt detta ger oss en allsidig bild av verksamheterna vilket i sin tur gör att vi kan sätta rätt mål för varje enskild skola, följa upp resultat och anpassa vårt arbete så att våra elever ska få en utbildning med så hög kvalitet som möjligt. I mitt uppdrag ligger också att utreda ärenden kring klagomål och anmälan om kränkande behandling samt att ha kontakt med Skolinspektionen. Parallellt med detta uppdrag genomför vi också regelbundet interna granskningar för att följa upp och identifiera bristområden samt givetvis att uppmärksamma styrkor i verksamheterna. Vill du veta mer om Framtidsgymnasiet och om våra program är du mer än välkommen att höra av dig till mig! Med vänliga hälsningar Martin Åleheim Kvalitetsutvecklare

4 EL- OCH ENERGI PROGRAMMET Vill du bli elektriker, elinstallatör, miljötekniker, eller liknande? Då är El- och energiprogrammet något för dig. Här lär du dig jobba med automatiserade produktionssystem för att producera, installera och sköta el-, energi- och vattensystem. Du lär dig om produktion, installation, distribution och automation av el-, energi- och vattensystem som är viktig för samhället. Du får också en hel del praktisk träning. Säkerhet är alltid viktigt i arbetet och speciellt inom el och energi. Därför får du bra kunskaper om både svenska och internationella bestämmelser och regler. Du kommer att träna på allt från planering och val av material och verktyg till att dokumentera och utvärdera arbetsprocessen. Det är viktigt att du lär dig gå systematiskt till väga för att lösa ett problem. En del av utbildningen gör du ute på ett företag i form av minst 15 veckors praktik. Där får du både erfarenhet av att jobba praktiskt, samt bra möjlighet att ta del av en arbetsgemenskap och skapa kontakter. GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600p INRIKTNING Välj 1 av 3 INDIVIDUELLT VAL p Engelska 5 Automation 400p Individuellt val 1 Historia 1a1 Praktisk ellära Individuellt val 2 Idrott och hälsa 1 Mät- och relgerteknik Matematik 1a Naturkunskap 1a1 Mät- och styrteknik Programmerbara styrsystem GYMNASIEARBETE p Religionskunskap 1 Elteknik 0p Samhällskunskap 1a1 Elkraftteknik Gymnasiearbete Svenska 1 Praktisk ellära (alt Svenska som andraspråk 1) Elinstallationer Kommunikationsnät 1 PROGRAMFÖRDJUPNING p PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 400p Energiteknik 400p Avhjälpande underhåll 1 OBS! Fördjupningskurser som erbjuds varierar mellan våra skolor, för mer information vänligen kontakta berörd skola. Datorteknik 1a Elektromekanik Energiteknik 1 Praktisk ellära Energiteknik 2 Förnybar energi Mekatronik 1 5

5 VVS- OCH FASTIGHETS PROGRAMMET Vill du till exempel bli VVS-montör, montör av industrirör eller kylmontör för fastighet och industri? Då ska du välja VVS- och fastighetsprogrammet. Här lär du dig montera, installera, isolera och serva kyl- och värmepumpar, ventilation och VVS. Du får veta mer om om installation, felsökning, reparation, drift och underhåll. Du lär dig också om förvaltning av fastigheter, tekniska anläggningar och system, som till exempel värme-, ventilations- och kylsystem. Du tränar reglerteknik, hur man optimerar energi och lär dig att tänka mer systematiskt. Du kommer att bli mer medveten om miljön, samt i praktiken kunna omsätta dina nya kunskaper om miljö, ekologi och användning av resurser. Du kommer också att få träna upp din sociala förmåga och känsla för service, eftersom många yrken omfattar kontakter med entreprenörer, beställare och kunder. Det kommer att göra det enklare för dig att ha kontakt och samarbeta med andra. Utbildningen hjälper dig att själv granska och utvärdera det egna arbetet när det gäller kvalitets- och säkerhetskrav. En del av utbildningen gör du ute på ett företag i form av minst 15 veckors praktik. Där får du både erfarenhet av att arbeta praktiskt, samt bra möjlighet att ta del av en arbetsgemenskap och skapa kontakter. GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600p INRIKTNING Välj 1 av 3 INDIVIDUELLT VAL p Engelska 5 Fastighet 300p Individuellt val 1 Historia 1a1 Elkraftteknik Individuellt val 2 Idrott och hälsa 1 Fastighetsförvaltning Matematik 1a Naturkunskap 1a1 Fastighetsservice - byggnader VVS 400p GYMNASIEARBETE p Religionskunskap 1 Entreprenadsteknik Samhällskunskap 1a1 VVS svets och lödning rör Gymnasiearbete Svenska 1 Värmeteknik 1 (alt Svenska som andraspråk 1) Sanitetsteknik 1 Kyl- och värmepumpsteknik 300p PROGRAMFÖRDJUPNING p PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 400p Elkraftteknik Kyl- och värmepumpsteknik - OBS! Fördjupningskurser som erbjuds varierar mellan våra skolor, för mer information vänligen kontakta berörd skola. Praktisk ellära Systemuppbyggnad Värmelära grund Kyl- och värmepumpsteknik miljö och säkerhet Verktygs- och materialhantering 7

6 FORDONS- OCH TRANSPORT PROGRAMMET Vill du köra lastbil eller meka med bilar? Då kan Fordons- och transportprogrammet vara din grej. Här får du kunskap om transporter och hantering av gods. Dessutom lär du dig tekniken i olika fordon. Du lär dig om fordons funktion och konstruktion samt diagnostik, reparation och service av fordon. Du får öva praktiskt med hjälp av fordon och hantering av gods på lager och i terminal. Allt mer komplex teknik och olika sätt att organisera arbetet kräver att du kan välja mellan olika sätt att gå tillväga. Eftersom den tekniska utvecklingen bara blir mer specialiserad, hjälper utbildningen dig också när det gäller din egen vidareutveckling. För att du ensam ska kunna hantera olika situationer, tränas även din flexibilitet och förmåga att lösa problem. Du lär dig hantera och utveckla relationer till både medarbetare och kunder. Genom att du får öva på både svenska och engelska, utvecklas ditt ordförråd inom yrkesområdet. GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600p INRIKTNING Välj 1 av 3 INDIVIDUELLT VAL p Engelska 5 Transport 0p Individuellt val 1 Historia 1a1 Yrkestrafik 1a Individuellt val 2 Idrott och hälsa 1 Yrkestrafik 1b 300 Matematik 1a Naturkunskap 1a1 Personbil 0p Personbilsteknik - introduktion GYMNASIEARBETE p Religionskunskap 1 Reperation av personbilar och lätta 300 Samhällskunskap 1a1 transportfordon Gymnasiearbete Svenska 1 Lastbil och mobila maskiner 0p (alt Svenska som andraspråk 1) Maskin- och lastbilsteknik - introduktion PROGRAMFÖRDJUPNING p PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 400p Reperation av lastilar och mobila maskiner 300 OBS! Fördjupningskurser som erbjuds varierar mellan våra skolor, för mer information vänligen kontakta berörd skola. Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden Fordonsteknik - introduktion Godshantering 400p Maskinell godshantering Lageradministration och terminal logistik 9

7 BYGG- OCH ANLÄGGNINGS PROGRAMMET Vill du till exempel bli målare, murare, plattläggare eller träarbetare eller kanske förare av anläggningsmaskiner? Kanske tänker du dig en framtid som egen företagare? Då ska du satsa på Bygg- och anläggningsprogrammet. Här får du de kunskaper som behövs för att jobba inom bygg- och anläggningsbranschen. Du lär dig om byggnation och anläggning vid exempelvis nyproduktion, ombyggnad och renovering. Du får lära dig hur man bygger rationellt, säkert och miljömässigt hållbart, vilket är viktigt för samhällets infrastruktur och de miljöer vi vistas i. En byggarbetsplats ändras hela tiden och man arbetar både inne och ute. Dessutom förändras och utvecklas arbetsmetoder, material, verktyg och hjälpmedel. Under utbildningen får du träna på att vara flexibel, tänka kreativt, se framåt och ta egna initiativ. I denna bransch jobbar man efter kundens beställning, enligt gällande lagar och regler. Stora pengar står på spel. Därför får du lära dig de senaste metoderna för att planera, genomföra, dokumentera och kvalitetssäkra arbetet. En del av utbildningen gör du ute på ett företag i form av minst 15 veckors praktik. Där får du både erfarenhet av att arbeta praktiskt, samt bra möjlighet att ta del av en arbetsgemenskap och skapa kontakter. GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600p INRIKTNING Välj 1 av 3 INDIVIDUELLT VAL p Engelska 5 Anläggningsfordon 900p Individuellt val 1 Historia 1a1 Anläggningsförare 1 Individuellt val 2 Idrott och hälsa 1 Anläggningsförare 2 Matematik 1a Naturkunskap 1a1 Anläggningsförare 3 Anläggningsförare 4 GYMNASIEARBETE p Religionskunskap 1 Anläggningsförare - process Samhällskunskap 1a1 Husbyggnad 700p Gymnasiearbete Svenska 1 Husbyggnad 1 (alt Svenska som andraspråk 1) Husbyggnad 2 Husbyggnad 3 - ombyggnad PROGRAMFÖRDJUPNING p PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 400p Husbyggnadsprocessen Mark och anläggning 0p OBS! Fördjupningskurser som erbjuds varierar mellan våra skolor, för mer information vänligen kontakta berörd skola. Bygg och anläggning 1 Bygg och anläggning 2 Anläggning 1 Anläggning 2 Anläggningsprocessen Måleri 400p Måleri 1 Måleriprocessen 11

8 INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET Vill du till exempel bli svetsare, maskinoperatör eller jobba med design, konstruktion och produktion? Då ska du satsa på det Industritekniska programmet. Här lär du dig drift och underhåll i industrianläggningar, kemiska eller mekaniska anläggningar. Du får möjlighet att arbeta med behandling av material; processinriktad eller maskinell, liksom framställning av produkter, driftsäkerhet och underhåll samt svetsning och annan sammanfogning. Du får lära dig att arbeta med utrustning, industritekniska processer samt kvalitetssäkring både produktion och färdig produkt. Du lär dig om hur en idé utvecklas till en färdig produkt, samt om produktens funktion och utveckling tills dess att den förstörs eller återvinns. Det industritekniska yrkesområdet förändras snabbt. Därför förbereds du även för fortsatt utveckling genom träning av din förmåga till att lösa problem och att upptäcka nya sätt att skapa och möta förändringar. Du kommer också att få träna upp din sociala förmåga och förståelse för vikten av samverkan för industriell produktion. Det kommer att förbättra din förmåga att ta initiativ i grupp, vara lyhörd, arbeta självständigt och kunna använda fackspråk. En del av utbildningen gör du ute på ett företag i form av minst 15 veckors praktik. Där får du både erfarenhet av att arbeta praktiskt, samt bra möjlighet att ta del av en arbetsgemenskap och skapa kontakter. GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600p INRIKTNING Välj 1 av 3 INDIVIDUELLT VAL p Engelska 5 Driftsäkerhet och underhåll 400p Individuellt val 1 Historia 1a1 Avhjälpande underhåll 1 Individuellt val 2 Idrott och hälsa 1 Underhåll - driftsäkerhet Matematik 1a Naturkunskap 1a1 Underhåll - elteknik Underhål - lager och smörjteknik GYMNASIEARBETE p Religionskunskap 1 Produkt och maskinteknik 300p Samhällskunskap 1a1 Datorstyrd produktion 1 Gymnasiearbete Svenska 1 Produktionsutrustning 2 (alt Svenska som andraspråk 1) Produktutveckling 1 Svetsteknik 400p PROGRAMFÖRDJUPNING p PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 400p Produktutveckling 1 Kälsvets 1 Svets grund OBS! Fördjupningskurser som erbjuds varierar mellan våra skolor, för mer information vänligen kontakta berörd skola. Industritekniska processer 1 Tillverkningsunderlag 1 Människan i industrin 1 Produktionskunskap 1 Produktionsutrustning 1 13

9 TEKNIK PROGRAMMET Är du intresserad av teknik, men har inte riktigt bestämt dig ännu för vad du vill bli? Kanske vill du gå vidare till högskolan? Då är Teknikprogrammet ett mycket bra val. Här får du en bredare syn på yrken som har med teknik att göra och studerar i en miljö som är som på jobbet. Du lär dig sådant som hjälper dig när du ska studera vidare, främst teknik- och naturvetenskap, men även inom andra områden. Utbildningen handlar om teknik och teknisk utveckling. Den hjälper dig förstå teknikens roll i samspelet mellan människa och natur, särskilt när det gäller hållbar utveckling. Du får veta mer om fysik, kemi och matematik, med fokus på tekniska processer. Här lär du dig förstå hela kedjan när det gäller utveckling av teknik i ett hållbart samhälle, genom att se sambanden mellan olika processer. Teknikutveckling innebär att analysera behov, utveckla en idé, designa, konstruera, producera, använda, sälja och återvinna. Utbildningen bygger på ett etiskt och ansvarsfullt förhållningsätt till teknik. Du får lära dig att ifrågasätta, tänka kreativt och ta initiativ. Eftersom utveckling av teknik ofta sker i projektform, får du lära dig om projektarbete och träna på att arbeta i projekt, både enskilt och i grupp. GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1p INRIKTNING Välj 1 av 3 INDIVIDUELLT VAL p Engelska 5 Informations- och medieteknik 300p Individuellt val 1 Engelska 6 Datorteknik 1a Individuellt val 2 Historia 1a1 Programmering 1 Idrott och hälsa 1 Matematik 1c Webbutveckling Produktionsteknik 300p GYMNASIEARBETE p Matematik 2c Mekatronik 1 Matematik 3c Produktionsutrustning 1 Gymnasiearbete Religionskunskap 1 Produktionskunskap 1 Samhällskunskap 1b Svenska 1 Design och produktutveckling 300p Bild och form 1a1 PROGRAMFÖRDJUPNING 400p Svenska 2 Svenska 3 PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 400p Cad 1 Design 1 Konstruktion 1 OBS! Fördjupningskurser som erbjuds varierar mellan våra skolor, för mer information vänligen kontakta berörd skola. Fysik 1a 1 Kemi 1 Teknik

10 På Framtidsgymnasiet jobbar vi tillsammans för att du ska nå dina mål. Vi gör allt med elevens bästa för ögonen, i en studiemiljö som är mer praktisk än teoretisk. Vi är engagerade och empatiska. Vi ställer krav, men vi ställer också upp. Vi visar varandra empati och respekt. För hos oss på Framtidsgymnasiet vågar man säga ifrån. Vi pratar med varandra, inte om varandra. Vi tar tag i problemen istället för att sopa dem under mattan. Våra lärare är närvarande och ser till att alla elever blir sedda. Vi ställer upp för varandra och hjälper varandra. För i slutändan vill vi vara stolta över oss själva, över varandra, över vår utbildning, över vår skola.

11 Vad vill du bli när du blir stor? Golvläggare Anläggningsmaskinförare Takmontör BYGG OCH ANLÄGGNING Betongarbetare Murare Byggnadsarbetare Ställningsbyggare Plattsättare Undertaksmontör Snickare Byggnadsmålare Rörmokare Isoleringsmontör Industrirörsmontör Ventilationstekniker VVS OCH FASTIGHET Kylmontör VVS-montör Fastighetsskötare Fastighetstekniker Arkitekt TEKNIK Civilingenjör Ljustekniker Webbdesigner Internationell svetsare CNC-operatör Automationsmekaniker Sågverksoperatör Tryckare Maskinoperatör INDUSTRITEKNISKA Produktionstekniker Svetsare Lastbilsmekaniker Bilskadereperatör Personbilsmekaniker Montör Bussförare Lastbilsförare Terminalarbetare Lagerarbetare Reservdelspersonal FORDON OCH TRANSPORT Maskinmekaniker Automationstekniker Driftoperatör EL OCH ENERGI Industrielektriker Nätverkselektriker Hemserviceelektriker Distrubitionselektriker Installationselektriker Elektriker

12 VAR FINNS VI? ORTER / PROGRAM - ALLA VÅRA SKOLOR, UTBILDNINGAR OCH KONTAKTUPPGIFTER. Framtidsgymnasiet Göteborg Andra Långgatan 15, Göteborg Växel: Rektor: Jörgen Frohm Direkt: Framtidsgymnasiet Stockholm Lövholmsvägen 18, Stockholm Växel: Rektor: Maria Eriksson Direkt: Framtidsgymnasiet Linköping Attorpsgatan 9, Linköping Växel: Rektor: David Drejstam Direkt: Framtidsgymnasiet Nyköping Brukslagarvägen 5, Växel: Rektor: Ann-Sofi Forsberg Direkt: VVS OCH FASTIGHET VVS OCH FASTIGHET INDUSTRITEKNISKA VVS OCH FASTIGHET INDUSTRITEKNISKA INDUSTRITEKNISKA EL OCH ENERGI INDUSTRITEKNISKA EL OCH ENERGI EL OCH ENERGI TEKNIK TEKNIK Framtidsgymnasiet Kristianstad Tegelbruksvägen 18, Kristianstad Växel: Rektor: Bo Berntsson Direkt: Framtidsgymnasiet Malmö Strömgatan 13, Malmö Växel: Rektor: Eskil Eskilsson Direkt: Framtidsgymnasiet Västerås Sigurdsgatan 31, Västerås Växel: Rektor: Peter Haglund Direkt: FORDON OCH TRANSPORT FORDON OCH TRANSPORT BYGG OCH ANLÄGGNING BYGG OCH ANLÄGGNING VVS OCH FASTIGHET VVS OCH FASTIGHET EL OCH ENERGI Du finner respektive skolas kvalitetsrapport på vår hemsida

13 Framtidsgymnasiet Huvudkontor Kaserntorget Göteborg

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i byggnation och anläggning vid till exempel nyproduktion, ombyggnad och renovering.

Läs mer

Program läsår 2015/2016

Program läsår 2015/2016 BA ANL TRA PER KAR Program läsår 2015/2016 BA Poängplan BAANL ANL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Detta är ett yrkesprogram som förbereder dig för jobb som till exempel anläggningsarbetare eller anläggningsmaskinförare.

Läs mer

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Examensmål

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Examensmål VVS- och fastighetsprogrammet (VF) VVS- och fastighetsprogrammet (VF) ska utveckla elevernas kunskaper i installation, felsökning, reparation, drift och underhåll samt förvaltning av fastigheter, tekniska

Läs mer

El- och energiprogrammet (EE)

El- och energiprogrammet (EE) El- och energiprogrammet (EE) El- och energiprogrammet (EE) ska utveckla elevernas kunskaper i att försörja och bistå samhällsviktiga basfunktioner som produktion, installation och distribution av el-,

Läs mer

El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet El- och energiprogrammet EE El- och energiprogrammet ger dig en av gymnasieskolans bredaste utbildningar. Du hamnar inom en bransch som ständigt är i starkt framåtskridande. På EE blandas teori och praktik.

Läs mer

Fordons- och transportprogrammet (FT)

Fordons- och transportprogrammet (FT) Fordons- och transportprogrammet (FT) Fordons- och transportprogrammet (FT) ska utveckla elevernas kunskaper om tekniken i olika fordon eller förmåga att hantera transporter. Efter examen från programmet

Läs mer

Skolverkets ämnesplaner hittar du här: http://www.skolverket.se/sb/d/4168

Skolverkets ämnesplaner hittar du här: http://www.skolverket.se/sb/d/4168 Program- och ämnesförteckning Förteckningen listar de program och ämnen som är aktuella för behörighet som yrkeslärare. I din ansökan anger du vilka ämnen som du vill ha behörighet att undervisa i. Din

Läs mer

Fordons- och Transportprogrammet

Fordons- och Transportprogrammet Fordons- och Transportprogrammet (FT) Godshantering Transport Karosseri och lackering Personbil Lastbil och mobila maskiner Vilken väg väljer du? Fordons- och Transportprogrammet (FT) Fordons- och Transportprogrammet

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas.

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas. Gymnasieprogram Alla yrkesprogram leder till en yrkesexamen. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja extra kurser för att studera vidare

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Gymnasiegemensamma kurser Engelska 5 Religionskunskap 1 Historia 1a1 Idrott och hälsa 1 Samhällskunskap 1a1 Svenska 1 eller Matematik 1a Svenska som andraspråk 1 Naturkunskap

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Skriv text, lägg in bilder/diagram

Skriv text, lägg in bilder/diagram Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan Gy2011 Skriv text, lägg in bilder/diagram 1 Reformer för högre kvalitet En ny skollag Nya styrdokument och ny betygsskala Utökad uppföljning Ny lärarutbildning

Läs mer

Carlsund Utbildningscentrum

Carlsund Utbildningscentrum Carlsund Utbildningscentrum Program som du kan söka på Carlsund Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Fordons- och transportprogrammet Handel- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet

Läs mer

El- och energiprogrammet, år 1

El- och energiprogrammet, år 1 Kunskapscentrum M Timplan för: EE11 Timplan: 14 El- och energiprogrammet, år 1 23 46 138 138 345 INDV Individuellt val (200) 180 ISPEC/PROF Gymnasiegemensamma ämnen Inriktning och programfördjupning (1200)

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Industritekniska programmet

Industritekniska programmet Industritekniska programmet IN Vill du bli eftertraktad på arbetsmarknaden och kunna ta ett jobb direkt efter studenten? Industritekniska programmet på Västerviks Gymnasium är yrkesutbildningen för dig

Läs mer

Teknikprogrammet. för Löpare. Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng. Programgemensamma ämnen 400 poäng. Inriktningar 300 poäng

Teknikprogrammet. för Löpare. Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng. Programgemensamma ämnen 400 poäng. Inriktningar 300 poäng Teknikprogrammet för Löpare Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1a1 50 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1c, 2c och 3c 300 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska

Läs mer

Poängplan Hahrska gymnasiet Bygg- och anläggningsprogrammet Årskurs 1 (102st platser)

Poängplan Hahrska gymnasiet Bygg- och anläggningsprogrammet Årskurs 1 (102st platser) Poängplan Hahrska gymnasiet Bygg- och anläggningsprogrammet Årskurs 1 (102st platser) Engelska 5 ENGENG05 100 Matematik 1a MATMAT01a 100 Svenska 1* SVESVE01 100 Svenska som andraspråk 1* SVASVA01 Idrott

Läs mer

1 100 poäng. 400 poäng. 400 poäng. Engelska 5. Entreprenörskap. Fysik 1a. Engelska 6. a. Nätverksteknik, Nätverksteknologier. Kemi 1.

1 100 poäng. 400 poäng. 400 poäng. Engelska 5. Entreprenörskap. Fysik 1a. Engelska 6. a. Nätverksteknik, Nätverksteknologier. Kemi 1. Teknikprogrammet, Informations- och medieteknik 1 Informations- och medieteknik 300 poäng Datorteknik 1a Webbutveckling 1 a. Nätverksteknik, Nätverksteknologier b. Digitalt skapande, Grafisk kommunikation

Läs mer

VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16

VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16 VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16 VAL TILL ÅR 2 OCH 3 Teknikprogrammet Inför år 2 och år 3 har du möjlighet att forma din studieväg genom olika val. Du skall välja: Inriktning med fördjupningspaket

Läs mer

Information 2015-2016. Skolan med stort hjärta och många möjligheter

Information 2015-2016. Skolan med stort hjärta och många möjligheter Information 2015-2016 Skolan med stort hjärta och många möjligheter REKTORN HAR ORDET: Wasaskolan är ett klokt val! Nu vill jag berätta varför Wasaskolan är ett klokt val. 14 Antal heltidstjänster per

Läs mer

VVS- och fastighetsprogrammet (VF)

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) 190 gymnasieskola 2011 (VF) Examensmål för VVS- och fastighetsprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att

Läs mer

El- och energiprogrammet (EE)

El- och energiprogrammet (EE) 90 gymnasieskola 2011 (EE) Examensmål för el- och energiprogrammet El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta med

Läs mer

Hos oss finns sex yrkesprogram som leder direkt till arbetslivet. Vårt estetiska program ger dig ett försprång när du ska läsa vidare.

Hos oss finns sex yrkesprogram som leder direkt till arbetslivet. Vårt estetiska program ger dig ett försprång när du ska läsa vidare. . T E V I L S T E B R A R HÄR BÖRJA Hos oss finns sex yrkesprogram som leder direkt till arbetslivet. Vårt estetiska program ger dig ett försprång när du ska läsa vidare. VÅRA PROGRAM. BYGG OCH ANLÄGGNING

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Gymnasievalet Mina uppgifter Martina Håkansson Studie- och yrkesvägledare Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Måndag 08.00-14 Tisdag 08.00-15 Onsdag 08.00-16.30 Tider gymnasievalet Hösten:

Läs mer

Tidplan. Lösenord skickas ut

Tidplan. Lösenord skickas ut Gymnasieval Tidplan 21-23 november V. 4 17 februari Feb/Mars 17 april 23 april 15 maj Maj/juni 27 juni Slutet av juli Juli/aug Gymnasiemässan Lösenord skickas ut Sista ansökningsdag! Antagningsprov estetiska

Läs mer

Läsåret 14/15. Universitetsholmens. gymnasium

Läsåret 14/15. Universitetsholmens. gymnasium Läsåret 14/15 Universitetsholmens gymnasium Öppet hus 20 november 17-20 23 januari 17-20 En liten skola många möjligheter Välkommen! kontakta oss Universitetsholmens gymnasium Citadellsvägen 25 211 18

Läs mer

Obligatorisk bilaga - Yrkeslärarprogrammet

Obligatorisk bilaga - Yrkeslärarprogrammet Obligatorisk bilaga - Yrkeslärarprogrammet Efternamn Tilltalsnamn Personnummer E-postadress Telefon Anmälan till yrkeslärarprogrammet vid Karlstads universitet sker via www.antagning.se. För särskilda

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

Vifolkaskolan/Trojenborgsskolan

Vifolkaskolan/Trojenborgsskolan Vifolkaskolan/Trojenborgsskolan Skillnader grundskola/gymnasiet Program som finns Hur är gymnasiet uppbyggt och skillnader? Vad krävs för att komma in på ett program? Vad är målet med gymnasiet? När söker

Läs mer

Kurser vi erbjuder under läsåret 2014-2015

Kurser vi erbjuder under läsåret 2014-2015 Kurser vi erbjuder under läsåret 2014-2015 NÄVADM0 MASANP0 Administration av nätverks- och serventrus Anpassning och montering av utrustning DRIAVH01 Avhjälpande underhåll 1 INSBES0 BILBIL00S BILBIL01a1

Läs mer

Universitetsholmens. Läsåret 13/14. gymnasium

Universitetsholmens. Läsåret 13/14. gymnasium Universitetsholmens Läsåret 13/14 gymnasium Öppet hus 28 november 17-19.30 23 januari 17-19.30 En liten skola många möjligheter Välkommen! kontakta oss Universitetsholmens gymnasium Citadellsvägen 25 211

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) 268 gymnasieskola 2011 Teknikprogrammet (TE) Examensmål för teknikprogrammet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Gymnasie- information 2011

Gymnasie- information 2011 Gymnasieinformation 2011 Att tänka på in för valet Vem är jag? Vad vill jag? Vad kan jag? Vad finns det för alternativ? Hur kommer jag dit? Vad har jag för mål efter gymnasiet? Valet är i dina händer!

Läs mer

Skillnader grundskola/gymnasiet Program som finns Hur är gymnasiet uppbyggt och skillnader? Vad krävs för att komma in på ett program?

Skillnader grundskola/gymnasiet Program som finns Hur är gymnasiet uppbyggt och skillnader? Vad krävs för att komma in på ett program? Lagmansskolan Skillnader grundskola/gymnasiet Program som finns Hur är gymnasiet uppbyggt och skillnader? Vad krävs för att komma in på ett program? Vad är målet med gymnasiet? När söker man till gymnasiet?

Läs mer

Förändringar. Så är det... Så blir det... Nationella program Nationella programinriktningar Nationella kurser

Förändringar. Så är det... Så blir det... Nationella program Nationella programinriktningar Nationella kurser GY 2011 Förändringar Så är det... Nationella program Specialutformade program Nationella programinriktningar Lokala programinriktningar Nationella kurser (900) Lokala kurser (9000) Valbara kurser Så blir

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Programinformation. Läs mer om programmen på. Mamma säger. http://www.utbildningsinfo.se/gymnasieskola/gymnasieskolansprogram/nationella-program

Programinformation. Läs mer om programmen på. Mamma säger. http://www.utbildningsinfo.se/gymnasieskola/gymnasieskolansprogram/nationella-program Programinformation Maa säger Läs mer om prograen på http://www.utbildningsinfo.se/gymnasieskola/gymnasieskolansprogram/nationella-program Tycker du dessa ämnen är roliga? Idrott Samhällsvetenskap Bild

Läs mer

Bygg- och anläggningsprogrammet BA

Bygg- och anläggningsprogrammet BA DACKESKOLAN Bygg- och anläggningsprogrammet BA Här bygger du din framtid med brett yrkeskunnande Vill du ha en utbildning som är både praktisk och teoretisk och som leder till ett skapande och rörligt

Läs mer

Planera Ditt Gymnasieval 2013

Planera Ditt Gymnasieval 2013 Planera Ditt Gymnasieval 2013 BEHÖRIGHET (krav på förkunskaper): Högskoleförberedande program Lägst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik + 9 andra ämnen Ekonomiprogrammet

Läs mer

OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET ÖSBY - EN NATURLIG SKOLA ATT VÄXA PÅ

OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET ÖSBY - EN NATURLIG SKOLA ATT VÄXA PÅ HUSBYGGNAD BYGG OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET ÖSBY - EN NATURLIG SKOLA ATT VÄXA PÅ BYGG - EN UTBILDNING MITT I VERKLIGHETEN! Tänk dig att få gå upp på morgonen och åka till en byggarbetsplats med massor av

Läs mer

Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET

Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET fordonsprogrammet gör världen snabbare Fordonsprogrammet vänder sig till dig som är tekniskt intresserad och vill meka med fordon. Vill du bli yrkesförare eller arbeta

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! Vellinge.se

Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! Vellinge.se Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! 18 NATIONELLA PROGRAM 12 YRKESPROGRAM För elever som vill lära sig ett yrke. 15 veckors APL,

Läs mer

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar Vägledningscentrum Gymnasieinformation till elever och föräldrar De viktigaste förändringarna Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten stramas upp Nya program och förändrad programstruktur

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om poängplan för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; beslutade den XX maj 2015.

Skolverkets föreskrifter om poängplan för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; beslutade den XX maj 2015. Skolverkets föreskrifter om poängplan för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; beslutade den XX maj 2015. Skolverket föreskriver följande med stöd av 4 kap. 3 förordning (2014:854) om vidareutbildning

Läs mer

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET TURISM & RESOR HANDELS-

Läs mer

Blankett för kompletterande handlingar i samband med anmälan till Yrkeslärarprogrammet, 90 högskolepoäng

Blankett för kompletterande handlingar i samband med anmälan till Yrkeslärarprogrammet, 90 högskolepoäng Blankett för kompletterande handlingar i samband med anmälan till Yrkeslärarprogrammet, 90 högskolepoäng Läs igenom informationen på www.antagning.se och anmäl dig där innan du fyller i denna blankett

Läs mer

Välkommen till hearing med

Välkommen till hearing med 22 maj 2014 Välkommen till hearing med Förhandsmaterial, obs att det är förslag under arbete! Utgångspunkter: Industrin har kompetensförsörjningsproblem: Lågt intresse för arbete inom industrin bland unga

Läs mer

JOBB ARANTERAT. alternativet... &utlandsresor. yrkesutbildning= DEN LILLA SKOLAN= VILHELM MOBERGSGYMNASIET. små klasser

JOBB ARANTERAT. alternativet... &utlandsresor. yrkesutbildning= DEN LILLA SKOLAN= VILHELM MOBERGSGYMNASIET. små klasser yrkesutbildning= ARANTERAT JOBB DEN LILLA SKOLAN= alternativet... små klasser &utlandsresor VILHELM MOBERGSGYMNASIET FÖR YRKESLIVET OCH HÖGSKOLESTUDIER Om du vill läsa italienska kommer du under din studietid

Läs mer

Programtest Mål och Syfte

Programtest Mål och Syfte Namn Programtest Mål och Syfte o Testet ger eleverna en ledtråd angående vilket eller vilka program de bör fördjupa sig i. o Testet görs med fördel innan enskilt vägledningssamtal. o Syftet med att göra

Läs mer

Rektorer: Marianne Fogelberg (TE, IN) och Johan Romberg (NA, VO)

Rektorer: Marianne Fogelberg (TE, IN) och Johan Romberg (NA, VO) Rektorer: Marianne Fogelberg (TE, IN) och Johan Romberg (NA, VO) VISA RESPEKT FÖR VARANDRA På Östrabo 1 gör vi det genom att ha en positiv attityd till alla, hälsa på varandra och hjälpa varandra när det

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda inför år 2 för dig som börjar gymnasiet 2016.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda inför år 2 för dig som börjar gymnasiet 2016. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Design Djur Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård Driftsäkerhet och underhåll Dryckeskunskap Däckstjänst Eldistributionsteknik Elektronik

Design Djur Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård Driftsäkerhet och underhåll Dryckeskunskap Däckstjänst Eldistributionsteknik Elektronik Yrkesämne Administration Affärskommunikation Anläggning Anläggningsförare ATV- och MC- teknik Automationsteknik (avseende kurserna Allmän automations- teknik samt Avhjälpande och förebyggande underhåll)

Läs mer

Teknikcollege Bothnia tar dig till framtidens jobb. Umeå Teknikprogram

Teknikcollege Bothnia tar dig till framtidens jobb. Umeå Teknikprogram Teknikcollege Bothnia tar dig till framtidens jobb Umeå Teknikprogram Välkommen till skolan som liknar en arbetsplats Teknikcollege Bothnia ger dig behörighet för vidare studier och hjälper dig att skapa

Läs mer

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 5 145 184 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 0 0 0 summa 5 Processtekniska

Läs mer

VIKTIGA DATUM 2016. Mitten april Preliminär antagning. Du kan logga in på webben och se det preliminära antagningsresultatet. Webben öppnar för omval.

VIKTIGA DATUM 2016. Mitten april Preliminär antagning. Du kan logga in på webben och se det preliminära antagningsresultatet. Webben öppnar för omval. VIKTIGA DATUM 2016 11 :januari Kl: 08:00 Webben öppnar för ansökan. Lösenordsbrev kommer hem till dig som går i årskurs 9, i början på januari. 1 februari Sista dag för ansökan, webben stänger kl 16:00.

Läs mer

Studiedagsprogram 29 mars

Studiedagsprogram 29 mars Studiedagsprogram 29 mars 08.30-08.45 Åtgärdsprogram 08.45-09.45 Gy 2011, Bakgrund, betyg 09.45-10.15 Fika 10.15-10.45 Hemsidan 10.45-11.45 Gy 2011 fortsättning, Programstruktur, Ämnen och ämnesplaner

Läs mer

Samverkan Yrkesvux Göteborgsregionen

Samverkan Yrkesvux Göteborgsregionen BAKGRUND - Samverkan kring vuxenutbildning sedan länge - Yrkesvuxsatsningen 2009: 33-kronan - Gemensamma ansökningar om (och uppföljningar av) statsbidrag - Styrning och ledning via samverkansavtal: vux-nätverk,

Läs mer

Obligatoriskt underlag Yrkeslärarprogrammet

Obligatoriskt underlag Yrkeslärarprogrammet Obligatoriskt underlag Yrkeslärarprogrammet Efternamn Tilltalsnamn Personnummer E-postadress Har erfarenhet som yrkeslärare Ja Nej Telefon zzz Kryssa i denna ruta om du har sökt tidigare och bara gör kompletteringar.

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2011

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2011 ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö 170 185 ygg- och anläggningsprogrammet, Yrkesgymnasiet Malmö A 172 ygg- och anläggningsprogrammet, Norra Sorgenfri gymnasium

Läs mer

Idé and design: Dolores Creative Kingdom AB Text: Hedvig von Hofsten, Paddeborg Kommunikation Tryck: Trydells Tryckeri AB

Idé and design: Dolores Creative Kingdom AB Text: Hedvig von Hofsten, Paddeborg Kommunikation Tryck: Trydells Tryckeri AB Ett riktigt jobb Idé and design: Dolores Creative Kingdom AB Text: Hedvig von Hofsten, Paddeborg Kommunikation Tryck: Trydells Tryckeri AB Hej! Det finns de som gillar att läsa recept. De bläddrar i böcker,

Läs mer

välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne

välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne Information från Parkgymnasiet Välkomna till Parkgymnasiet och nya Teknikcollege Sydöstra Skåne! Utbildningen vid Parkgymmnasiet skall vara en utmaning för alla.

Läs mer

BYGG OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET, BA

BYGG OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET, BA GYMNASIEPROGRAM 2011 OBSERVERA ATT DEN INFORMATION SOM PRESENTERAS I DETTA DOKUMENT AVSER FÖRÅLLANDEN DEN 6 DECEMBER 2010. FÖR VISSSA SKOLOR OCH PROGRAM KAN FÖRÄNDRINGAR INTRÄFFA SENARE. KONTROLLERA DÄRFÖR

Läs mer

Hjalmar Lundbohmsskolan. Program läsåret 2013 2014. Hjalmar Lundbohmsskolan Kiruna

Hjalmar Lundbohmsskolan. Program läsåret 2013 2014. Hjalmar Lundbohmsskolan Kiruna Program läsåret 2013 2014 Hjalmar Lundbohmsskolan Kiruna BF Barn- och fritidsprogrammet Yrkesprogram sköldsviks Gymnasium Barn- och fritidsprogrammet är för Dig som vill arbeta med att lära och utveckla

Läs mer

EKONOMIPROGRAMMET TEKNIKPROGRAMMET INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET

EKONOMIPROGRAMMET TEKNIKPROGRAMMET INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG! SE TILL ATT KOMMA FÖRBEREDD TILL DIN EGEN FRAMTID NYHET EKONOMIPROGRAMMET TEKNIKPROGRAMMET INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG Göteborgsregionens Tekniska

Läs mer

INNEHÅLL Din gymnasietid! Cybergymnasiet Göteborg Programutbud Ekonomi programmet Estetiska programmet Naturvetenskapsprogrammet

INNEHÅLL Din gymnasietid! Cybergymnasiet Göteborg Programutbud Ekonomi programmet Estetiska programmet Naturvetenskapsprogrammet INNEHÅLL Din gymnasietid! 2 Cybergymnasiet Göteborg 3 Programutbud 5 Ekonomiprogrammet 6 Estetiska programmet 6 Naturvetenskapsprogrammet 7 Samhällsvetenskapsprogrammet 7 Teknikprogrammet 8 Preparandutbildning

Läs mer

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation Programmet för fastighet, anläggning och byggnation Programmet för fastighet, anläggning och byggnation är till för dig som är intresserad av att arbeta med reparationer och underhåll av fastigheter och

Läs mer

GYMNASIEVALET 2015/16

GYMNASIEVALET 2015/16 GYMNASIEVALET 2015/16 Studie- och yrkesvägledare Linnéa Hedman Alunda och Gimo skolområden Kontaktuppgifter Mobil: 070-623 73 57 Telefon: 0173-866 87 / 858 05 Epost: linnea.hedman@osthammar.se Facebook:

Läs mer

Inför gymnasiet åk 8. Här får du ett häfte med information om gymnasiet! Kolla också på: www.gymnasieinfo.se. http://www.skanegy.

Inför gymnasiet åk 8. Här får du ett häfte med information om gymnasiet! Kolla också på: www.gymnasieinfo.se. http://www.skanegy. Inför gymnasiet åk 8 Här får du ett häfte med information om gymnasiet! Kolla också på: www.gymnasieinfo.se http://www.skanegy.se/ Programmen Högskoleförberedande program Ø Ekonomi Ø Estetiska Ø Humanistiska

Läs mer

Välkommen. Till NACKA GYMNASIUM och enheten för NATUR & TEKNIK Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet.

Välkommen. Till NACKA GYMNASIUM och enheten för NATUR & TEKNIK Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet. Välkommen Till NACKA GYMNASIUM och enheten för NATUR & TEKNIK Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Natur & Teknik Jarl Axelsson, rektor Eva Rejnevall Nord, biträdande rektor Krister

Läs mer

Programmens uppbyggnad. Vilka kurser startar vi? Programfördjupning. Individuella val

Programmens uppbyggnad. Vilka kurser startar vi? Programfördjupning. Individuella val Kurskatalog läsåret 2015-2016 - inför år två Innehållsförteckning Bakgrund 2 Barn- & fritidsprogrammet 3 Ekonomiprogrammet 4 Industritekniska programmet 4 Samhällsvetenskapsprogrammet 6 Naturvetenskapsprogrammet

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Tankar och funderingar om framtiden

Tankar och funderingar om framtiden Tankar och funderingar om framtiden Drömmen om det lilla livet är stor, drömmer om ett jobb, familj och ett fint hem. Vill ha ett jobb som är utvecklande och som man trivs med och bra inkomst Planera ditt

Läs mer

VIKTIG INFORMATION FRÅN MJÖLBY

VIKTIG INFORMATION FRÅN MJÖLBY VIKTIG INFORMATION FRÅN MJÖLBY GYMNASIUM Gymnasievalet Hösten 2015 Elev i årskurs 9: Så väljer du rätt program! Linnea om skolan: Jag trivs och känner mig trygg Så klarar du skolarbetet - läs våra tips!

Läs mer

Välkommen till Lärlingsprogrammet

Välkommen till Lärlingsprogrammet Välkommen till Motala I Motala bor drygt 42 000 personer. Motala ligger i den västra delen av Östergötland. Här finns sedan länge ett expansivt näringsliv som till stor del utgörs av tillverkningsindustri.

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2016.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2016. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Obligatoriskt underlag Yrkeslärarprogrammet

Obligatoriskt underlag Yrkeslärarprogrammet Obligatoriskt underlag Yrkeslärarprogrammet Efternamn Tilltalsnamn Personnummer E-postadress Telefon zzz Kryssa i denna ruta om du har sökt tidigare och bara gör kompletteringar. I detta underlag ska du

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Gymnasial lärlingsutbildning Som lärlingselev skapas goda chanser att få arbete direkt efter utbildningen då du får en yrkesexamen. Utbildningsmodell Lärlingsutbildningen är uppbyggd så att du läser gymnasiegemensamma

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2121 12-1-13 13:42:24 Hantverksprogrammet Finsnickeri 12 Impro Mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri 2 2 STATGTDEXTER IST Sverige AB 1

Läs mer

Gymnasieinformation 2013

Gymnasieinformation 2013 Gymnasieinformation 2013 SYV-Kalendarium HT-2012 Kommunala gymnasieskolor - presentation i aulan (september) SYV - gymnasieinformation klassvis (september) PRAO vecka 40 Enskilda vägledningssamtal inbokade

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 2151 15-5-4 9:22:51 Handels- Och Administrationsprogrammet 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 12 1 185. 185.

Läs mer

En skola nära dig. Kunskap Inflytande Trygghet Trivsel

En skola nära dig. Kunskap Inflytande Trygghet Trivsel En skola nära dig En skola nära dig Kunskap Inflytande Trygghet Trivsel Det finns många fördelar med att välja en mindre skola nära dig. Du får en bra och relevant utbildning utan att behöva pendla långa

Läs mer

Mälardalens Tekniska Gymnasium 2013 TE, IN. Mitt i verkligheten

Mälardalens Tekniska Gymnasium 2013 TE, IN. Mitt i verkligheten Mälardalens Tekniska Gymnasium 2013 TE, IN Mitt i verkligheten Vill du skapa framtiden med oss? Jag heter Susann Jungåker och jag har lång erfarenhet av att driva och utveckla gymnasieskolor i Sverige.

Läs mer

UNIVERSITETSHOLMENS GYMNASIUM. Ditt gymnasieval 2010/11 Elprogrammet Energiprogrammet Teknikprogrammet

UNIVERSITETSHOLMENS GYMNASIUM. Ditt gymnasieval 2010/11 Elprogrammet Energiprogrammet Teknikprogrammet UNIVERSITETSHOLMENS GYMNASIUM Ditt gymnasieval 2010/11 Elprogrammet Energiprogrammet Teknikprogrammet 3 En liten gymnasieskola där avstånden är korta och möjligheterna stora Kombinationen av olika tekniska

Läs mer

Med sikte på framtiden!

Med sikte på framtiden! Med sikte på framtiden! 2 Välkommen till Eber, Norrköpings största Ebersteinska gymnasiet arbetar långsiktigt. Det är därför vi har mer än 150 års erfarenhet av utbildning. Men vi är också en modern skola

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2131 13-7-1 6:31:17 Hantverksprogrammet; Finsnickeri (riksrekryterande) 1 2 2 16. 178. Intresseanmälan Introduktionsprogrammen 3 Impro

Läs mer

Obligatoriskt underlag Yrkeslärarprogrammet

Obligatoriskt underlag Yrkeslärarprogrammet 1 Obligatoriskt underlag Yrkeslärarprogrammet Efternamn Tilltalsnamn Personnummer E-postadress Telefon zzz Kryssa i denna ruta om du har sökt tidigare och bara gör kompletteringar. I detta underlag ska

Läs mer

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM HELSINGBORG TEKNIKPROGRAMMET DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM HELSINGBORG TEKNIKPROGRAMMET DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM HELSINGBORG TEKNIKPROGRAMMET DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET TURISM & RESOR HANDELS-

Läs mer

BF BA EK EE ES HA IN NA SA TE VO ID Im GS

BF BA EK EE ES HA IN NA SA TE VO ID Im GS BF BA EK EE ES HA IN NA SA TE VO ID Im GS Vår vision. Att med engagemang, nyfikenhet och glädje erbjuda utbildning när den är som bäst. I samarbete med oss får eleven oavsett vem den är: * Välutbildad

Läs mer

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet Humanistiska programmet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b och 2b - kultur 200 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

Sökande per 7 mars till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2011

Sökande per 7 mars till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2011 Sökande per 7 mars till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2011 Kommun Skola Program Inriktning Org 1val b 1val ob 2val Ale Lärlingsgymnasiet i Ale Bygg & anläggning Anläggningsfordon 5 1-1 Husbyggnad

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 14/15 och 15/16 Kursutbud Det individuella valet omfattar 200 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3 och innehåller behörighetsgivande kurser, intressekurser och

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer