Per-Magnus Nilsson Anders Friberg Maths Isacsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Per-Magnus Nilsson Anders Friberg Maths Isacsson"

Transkript

1 Inbjudan till konferensen Industriarv i förändring, KoppardaleniAvesta,7 9mars2006 Stockholm och Bergslagen i januari 2006 I spåren efter de senaste decenniernas stora omstrukturering av svensk industri, med omlokaliseringar och nedläggningar, har arbetet med industrisamhällets mångskiftande kulturarv genomgått stora förändringar. För att spegla och analysera denna utveckling, och för att initiera en fortsatt diskussion om framtiden, inbjuds ni till tredagarskonferensen Industriarv i förändring, , Koppardalen i Avesta den 7 9 mars En beskrivning av konferensens bakgrund, konferensprogram, praktiska uppgifter om boende, kostnader etc. samt anmälningshandlingar bifogas. Varmt välkomna! Ulf Löfwall Magnus Elfwendahl Jonas Jansson Länsantikvarie Länsantikvarie Länsantikvarie Dalarnas län Västmanlands län Örebro län Per-Magnus Nilsson Anders Friberg Maths Isacsson Överantikvarie Kommundirektör Prof. Industriminnesforskning Riksantikvarieämbetet Avesta kommun Kungl. Tekniska högskolan

2 Konferensen Industriarviförändring Tisdagenden7mars torsdagenden9mars2006 i Koppardalen, Avesta Arrangörer: Länsstyrelserna i Dalarna, Västmanland och Örebro Riksantikvarieämbetet och Industriminnesforskning KTH i samverkan med Avesta kommun Plats: Harrys café och restaurang, Polervägen 10, Koppardalen, Avesta KONFERENSPROGRAM Konferensordförande och moderator Karin Perers, Avesta TISDAGEN DEN 7 MARS Inledning Registrering Lunchbuffé Välkomsthälsningar och introduktion till Koppardalen Representanter för Avesta kommun, länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet. Riksantikvarie Inger Liliequist, Landshövding Ingrid Dahlberg, kommunfullmäktiges ordförande Karin Perers, Avesta, kommundirektör Anders Friberg, Avesta Presentation av konferensens bakgrund och syften Introduktion. Konferenserna i Tolvsbo 1991 och Ramnäs 2001 industriarv i ett femtonårsperspektiv. Den konferensförberedande enkäten och dess frågeställningar. Fredrik Linder, Riksantikvarieämbetet och Jan af Geijerstam, KTH

3 Industriarvsmiljöer i förändring, KoppardalenAvesta,7 9mars2006 Visioner och lokala praktiker, del Vilka är de bärande idéerna? Hur har idéinnehållet i industriarvsprojekten förändrats över tid? Exemplifieringar och analys med utgångspunkt från enkätsvaren. Industriarvsprojekten som historieproducent. Maths Isacson, KTH Kaffe Hearing Representanter för sju speciellt utvalda projekt inleder med att presentera sin historia och verksamhet. Femton minuter var. Utfrågning som fortsätter under onsdagen. Under ledning av Marie Nisser, Anders Houltz och Dag Avango, KTH Historiens plats i Koppardalen Vilka historier kan Koppardalen berätta: framstegstro eller förlorad guldålder, skönhet eller förfall, inspiration för samtiden eller fascination inför det annorlunda förflutna? Kanske allt på samma gång. Här erbjuds några olika par glasögon inför kvällen på verket. Anna Storm, KTH Paus Fördensomsåönskarhåller restaurangen i Koppardalen, Harrys, öppet Kväll i verket Avesta kommun bjuder på förfriskningar och middag i rostugnshuset och evenemang i hytta och martinverk fram till ca Därefter möjlighet till möten och fortsatta diskussioner under trivsamma former. ONSDAGEN DEN 8 MARS Visioner och lokala praktiker, del Vilka är projektens huvudaktörerochvilkenrollharde spelat? Exemplifieringar och analys med utgångspunkt från enkätsvaren. Vilka har varit pådrivande i projekten? Vilka är inte med? Vilken förankring för bevarandetankar finns lokalt, regionalt och nationellt? Ing-Marie Pettersson Jensen, Norbergs kommun 2(4) Historien som produktionsfaktor Exemplifieringar och analys med utgångspunkt från enkätsvaren. Om möjligheten att nyttja industriarvet i offensiva satsningar i den industriella omvandlingen. Enkätmaterialet som exempel på dynamik och kreativitet i det svenska industriminneslandskapet. Staffan Laestadius, KTH Kaffe

4 Industriarv i förändring, KoppardalenAvesta,7 9mars Form och förmedling Exemplifieringar och analys med utgångspunkt från enkätsvaren. Det industriella förflutna i den fysiska miljön. Balansen mellan bevarande och nytillskott? Ewa Bergdahl, Riksantikvarieämbetet Hearing Fortsatt utfrågning av representanter för sju speciellt utvalda industriarvsprojekt: idag speciellt aktörer, finansiering och förmedling. Under ledning av Marie Nisser, Anders Houltz och Dag Avango, KTH Lunch Hearing(forts.) Diskussion i plenum Summering av de första dagarna. Ordförande Maths Isacson och Jan af Geijerstam, KTH Kaffe Bergslagens förflutna i framtiden regionalaprojektienglobalvärld,del Att göra levandegjord historia levande Länsantikvarierna från tre bergslagslän analyserar behov av och former för regional samordning problem och utvecklingsmöjligheter. Industriarvet som samhällsresurs. Framtider i ett regionalt perspektiv. Ulf Löfwall, Dalarna, Magnus Elfwendahl, Västmanland och Jonas Jansson, Örebro Koppardalen En utvärdering av verksamheten i Koppardalen under femton år. Rapporten är beställd för konferensen och presenteras för första gången. Lars Paulsson, Resurs AB, Upplands Väsby Paus med dricka och tilltugg Smörgås och dricka finns tillgänglig mellan och Fördensomsåönskar håller även restaurangen i Koppardalen, Harrys, öppet ca Kvällsaktivitet, besök på Outokumpu Stainless resp. Stora Enso Fors Ulf Öhnfeldt, Outokumpu och Håkan Moldén, Stora Enso inleder. Högteknologiska företag i en globaliserad värld. Konkurrens och strukturförändringar Bussar avgår från Koppardalen, dels till Outokumpu Stainless för visning av stålverket i Avesta, delstillstoraensoforsför visning av kartongpappersbruket (ca) Vickning Efter busstransfer tillbaka från besöksmålen serveras en vickning på Harrys i Koppardalen. 3(4)

5 Industriarv i förändring, KoppardalenAvesta,7 9mars2006 TORSDAGEN DEN 9 MARS Bergslagens förflutna i framtiden regionalaprojektienglobalvärld,del Industriell omvandling och industriarv i Bergslagen Näringslivsomvandling i det moderna Bergslagen: från basindustri till upplevelseindustri. Mats Lundmark och Max Jakobsson, Örebro universitet Särintressen och gemensamhet i Ekomuseum Bergslagen Exemplet Ekomuseum Bergslagen. Nätverk och samarbete och i framtiden. Entreprenörskap och lokala ideella krafter. Örjan Hamrin, Dalarnas museum Kaffepaus Koppardalen visioner och förverkligande Vaksamhet och varsamhet i vardagens arbete i en historisk miljö. Exemplet Koppardalen. De små stegen och helheten. Lars Åke Everbrand, Avesta kommun Lokal samverkan med ett regionalt ansvar Bergs- och järnvägshistoriskt centrum(bjc) i Nora, Nätverk och samarbete i nya former. Catarina Karlsson, BJC Stripa gruva Det högindustriella arvet i samtida miljöer nyligen nedlagda eller ännu i drift. Lars Hagström, Lindesbergs museum Lunch Samhälleligt stöd och bärkraftig kulturarvsförvaltning Stödformer och långsiktig projektfinansiering. EUfinansieringens nya inriktningar. Vad betyder regiontanken? Maria Wikman, Riksantikvarieämbetet Bergslagens industriarv idag och imorgon Avslutande diskussion i plenum Under ordförandeskap av Maths Isacson, KTH och Ing-Marie Pettersson Jensen, Norbergs kommun Avslutning och kaffe 4(4)

6 Konferensprogram Konferensen inleds vid lunchtid tisdagen den 7 mars och avslutas på eftermiddagen den 9 mars Ett fullständigt konferensprogram bifogas. Agendan består av föredrag, utfrågningar och gemensamma diskussioner. Programmet är intensivt och även kvällarna är programsatta. Den första tillbringas i Koppardalen, den andra ägnas studiebesök vid de två största moderna industrierna i Avesta kommun, för en del av konferensdeltagarna Outokumpu Stainless stålverk i Avesta och för den andra gruppen Stora Ensos pappersbruk i Fors. Anmälan Anmälan görs i första hand elektronisk via konferensens hemsida Anmälan kan även skickas till Avesta Turistbyrå, Konferens Industriarv, Box 505, Avesta. Din anmälan bekräftas av Avesta Turistbyrå genom e-post eller via telefon. Anmälan senast 10 februari. Begränsat antal platser. Kostnader Samtliga tre konferensdagar med fullständig konferensservice samt måltider och kvällsaktiviteterkostar1200kr.mankanävenbetalaförenstakadagar.förprisperdagse anmälningsformuläret. Konferensavgiften betalas i förskott till Avesta kommun pg Ange namn och organisation. Märk talongen Konferens industriarv Boende Konferensdeltagarna bokar på logi på egen hand och nedanstående alternativ finns att tillgå. Hotellens läge framgår av bifogade karta. Nya Star Hotell, Markustorget 1, Plushuset, Avesta centrum. Tel: Enkelrum: 1083 kr, Dubbelrum: 1460 kr. Priset inkluderar frukost.(80 rum) Stadshotellet, Köpmangatan 14, Avesta centrum. Tel: Enkelrum: 595 kr, Dubbelrum: 795 kr. Priset inkluderar frukost.(30 rum) Grand Hotell, Markusgatan 9, Avesta centrum. Tel: Enkelrum: Från 595 kr, Dubbelrum: Från 795 kr. Priset inkluderar frukost.(12 rum) Brukshotellet, Älvbrovägen 4, Ca 1 km från Avesta centrum. Tel: Enkelrum: 745 kr, Dubbelrum: 850 kr. Pris inkluderar frukost.(10 rum) Hotell Visenten, Skogsbovägen 40, Ca 3 km från Avesta centrum. Tel: Enkelrum: 450 kr, Dubbelrum: 650 kr. Priset inkluderar frukost. (16 rum) STF Älvbro Vandrarhem, Älvbrovägen 33. Ca 2 km från Avesta centrum. Tel: Telefontid: , Pris: 140 kr (medlem i STF), 185 kr(icke medlem) per natt. 2-4 bäddsrum. Priset inkluderar inte frukost.(36 bäddar) Nya Hotellet, Kungsgatan 5A, Avesta centrum. Tel: Enkelrum: 300 kr, Dubbelrum: 450 kr. Priset inkluderar inte frukost.(7 rum) Dalahästens Camping, Åsbo. Ca 2 km från Avesta centrum. Tel: Campingstugor med 6 bäddar, fullt utrustade. Pris: 550 kr per natt. Priset inkluderar inte frukost.(12 st stugor) 2(3)

7 Vägbeskrivning Konferensen äger rum i Harrys café, restaurang och konferens strax invid centrala Avesta. Konferenslokalerna ligger invid Dalälven, strax nedanför Avestaforsens brus i industriområdet Koppardalen. Det är gångavstånd från de flesta ovan föreslagna boendealternativ. Se även bifogad karta. Om man kommer med bil finns parkeringsplatser i Koppardalen. Följ skyltning mot Koppardalen från riksvägarna. Följ därefter skyltning mot Konferens Industriarv. Resande med tåg anländer till Avesta Krylbo station, ca 4 km från centrala Avesta och konferensen. För dem som anländer under tisdagen kan transfer från järnvägstationen till konferenslokalen bokas via anmälningsformuläret eller genom kontakt med Avesta Turistbyrå Hemsidor Fullständig och uppdaterad information om konferensen finns på Där går även att göra en elektronisk anmälan. För Koppardalen se och Inför studiebesöken på Stora Enso Fors och Outokumpu Stainless i Avesta finns material om bolagen samt länkar på konferensens hemsida. Ytterligare upplysningar För praktiska delaljer rörande boende och transporter, kontaka i första hand Linda Blixt eller Ulf Öhman. Linda Blixt Ulf Öhman Turistbyrån, Avesta Bibliotek Kulturmiljömannen Kungsgatan 32 Myntgatan Avesta Norberg * VälkomnatillAvestaochsomvihoppas,mederhjälp,tregivandedagar! /arrangörskommittén Jan af Geijerstam Kenneth Linder Ing-Marie Pettersson Jensen Industriminnesforskning Kultur Avesta Kultur och fritid, Norbergs kn Teknik- o. Vetenskapshistoria Box 505 Box 25 KTH, Stockholm Avesta Norberg (3)

8 Anmälningsblankett till konferensen Industriarv i förändring Organisation: *Org./Pers.nr: Förnamn: Efternamn: Adress: Postnummer: Ort: Telefon nr: Fax nr: E-post: Mobil nr: Webbadress: Markera ditt deltagande: Rabatterad pris för samtliga konf.d: 1200kr. Markera alla dagarna. Tisdag: Onsdag: Torsdag: Dag 1: 600 kr Dag 2: 600 kr Dag 3: 400 kr Jag deltar i "Kväll i Verket" tisdag kväll Ja Jag deltar i studiebesök och vickning onsdag kväll. Ja Markera förstahandsval: Outokumpu Stainless Stora Enso Fors AB Önskar transfer från jvg.station till konferensen. Tåg anländer Avesta Krylbo: kl: OBS:! Endast tisdag den 7:e. Övrigt: meddelande, önskemål om specialkost mm Konferensavgiften betalas in till Avesta kommun pg: Ange: Namn och organisation. Märk även talongen : Konferens industriarv Anmälan senast 10 februari. Begränsat antal platser. Anmälan kan även skickas till: Avesta Turistbyrå Konferens Industriarv Box Avesta Din anmälan bekräftas av Avesta Turistbyrå genom e-post eller via telefon. * I händelse att inte deltagaravgift inbetalas via pg. behöver vi org/pers nr. för fakturering.

industrihistoriskt forum 2009 22 23 oktober dalarnas museum

industrihistoriskt forum 2009 22 23 oktober dalarnas museum industrihistoriskt forum 2009 22 23 oktober dalarnas museum Varmt välkommen till Industrihistoriskt forum 2009. För andra året i rad har vi nöjet att inbjuda till denna nationella konferens som vänder

Läs mer

Inbjudan till Rikskonferensen AVLOPP & KRETSLOPP. 9-10 mars 2010 i Linköping

Inbjudan till Rikskonferensen AVLOPP & KRETSLOPP. 9-10 mars 2010 i Linköping Inbjudan till Rikskonferensen AVLOPP & KRETSLOPP 9-10 mars 2010 i Linköping AVLOPP & KRETSLOPP 2010 Kraven på VA-sektorn ökar, och behovet av kunskapsutbyte och möten mellan aktörer på lokal, regional

Läs mer

Uppsala Konsert & Kongress 1 2 oktober 2014. Läget, prognoser och utmaningar i bostadspolitiken och på bostadsmarknaden

Uppsala Konsert & Kongress 1 2 oktober 2014. Läget, prognoser och utmaningar i bostadspolitiken och på bostadsmarknaden OBS! Tidig anmälan förlängd till 5 september! Välkommen till Bostadsmötet Uppsala Konsert & Kongress 1 2 oktober 2014 Tema: Hur ska vi bo? Läget, prognoser och utmaningar i bostadspolitiken och på bostadsmarknaden

Läs mer

Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning nuläge och framtid Arbetets museum 11-12 oktober 2012

Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning nuläge och framtid Arbetets museum 11-12 oktober 2012 Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning nuläge och framtid Arbetets museum 11-12 oktober 2012 Dokumentation Jan af Geijerstam (red.) Omslaget till denna dokumentation visar en del av Norrköpings

Läs mer

Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte i Linköping 2 3 juni 2015

Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte i Linköping 2 3 juni 2015 Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte i Linköping 2 3 juni 2015 Program Måndagen den 1 juni Kl. 08.30 Kl. 13.30-16.30 Kl. 11.00 17.00 Kl. 18.00 Kl. 19.00 Avfall Sverige-golfen på Linköpings GK (se separat

Läs mer

Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte i Linköping 2 3 juni 2015

Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte i Linköping 2 3 juni 2015 Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte i Linköping 2 3 juni 2015 Program Måndagen den 1 juni Kl. 08.30 Kl. 13.30-16.30 Kl. 11.00 17.00 Kl. 18.00 Kl. 19.00 Avfall Sverige-golfen på Linköpings GK (se separat

Läs mer

FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE. Kongress i Uppsala 12 14 maj 2008. Effektiva åtgärder!

FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE. Kongress i Uppsala 12 14 maj 2008. Effektiva åtgärder! FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE Kongress i Uppsala 12 14 maj 2008 Effektiva åtgärder! Bild: kati mets Grafisk design: Yrsa Westerlund/TypaText tryckeri federativ 2008 FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE

Läs mer

Från Gränsöverskridande till Gemensam kultur

Från Gränsöverskridande till Gemensam kultur Från Gränsöverskridande till Gemensam kultur 4:e Nationella konferensen för regionala och lokala FoU-enheter och andra intresserade av forskning och utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvård och socialtjänst

Läs mer

MRO-AKTUELLT (7/2013)

MRO-AKTUELLT (7/2013) Arbetsgruppen för MRO:s engagemang i Fedecrail. Undertecknad och Anders Ante Svensson har formerat en arbetsgrupp där vi just nu analyserar Fedecrails verksamhet och hur mycket avtryck organisationen har

Läs mer

Nr 2 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund

Nr 2 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund 2 0 0 9 Nr 2 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund innehåll Plan för RM-tävlingar 2009 och KAF-Nytt denna gång ----------------------------3 RM i Bowling----------------------------------------------------------------------------------------4

Läs mer

Attraktiva offentliga rum

Attraktiva offentliga rum Attraktiva offentliga rum gestaltning för ökad trygghet, tillgänglighet och levande ytor Konferens 24-25 augusti 2009 Temadag 26 augusti Bygget konferens, Stockholm Ur innehållet: Levande stadskärna så

Läs mer

Anmälningsblankett för hotellbokning. Endast en person per anmälan. Kopiera gärna blanketten.

Anmälningsblankett för hotellbokning. Endast en person per anmälan. Kopiera gärna blanketten. Anmälningsblankett för hotellbokning. Endast en person per anmälan. Kopiera gärna blanketten. Hotellbokning Hotel Scandic Sundsvall City, Esplanaden 29 MEX-dagarna 2003 Vi har förbokat rum på Hotel Scandic

Läs mer

Industridesign. som strategiskt vapen. Vad är god design - och hur påverkar det produktens värde?

Industridesign. som strategiskt vapen. Vad är god design - och hur påverkar det produktens värde? Industridesign som strategiskt vapen 22 & 23 NOVEMBER 1999 HASSELBACKEN STOCKHOLM Konferensens ordförande: Magnus Briggert Publicistgruppen Lyssna till: Eero Miettinen Nokia Mobile Phones Olavi Lindén

Läs mer

Effektiv Samhällsbyggnad 2015

Effektiv Samhällsbyggnad 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Effektiv Samhällsbyggnad 2015 Strategier, metoder och arbetssätt som skapar en mer effektiv samhällsbyggnadsprocess Konferens 27-28 januari 2015 i Stockholm

Läs mer

500 kr/deltagare. Inbjudan till ArbetSams museidagar 22 24 april 2005. Deltagaravgift. Anmälan och betalning. för alla dagarna

500 kr/deltagare. Inbjudan till ArbetSams museidagar 22 24 april 2005. Deltagaravgift. Anmälan och betalning. för alla dagarna Inbjudan till ArbetSams museidagar 22 24 april 2005 Trots ArbetSams relativt korta historia är det väl vid det här laget en hävdvunnen tradition att föreningens årsmöte inte bara är ett årsmöte, utan också

Läs mer

Vattendagarna 2013. 5 november 7 november. Vatten och samhälle möjligheter och utmaningar!

Vattendagarna 2013. 5 november 7 november. Vatten och samhälle möjligheter och utmaningar! Svenska Föreningen för Limnologi i samverkan med Kristianstad kommun inbjuder till Vattendagarna 2013 Årets tema: 5 november 7 november Vatten och samhälle möjligheter och utmaningar! Årets vattendagar

Läs mer

CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI. Kommun- och landstingspolitiska. www.kristdemokraterna.se/kommundagarna

CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI. Kommun- och landstingspolitiska. www.kristdemokraterna.se/kommundagarna CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI Kommun- och landstingspolitiska dagar 2015 www.kristdemokraterna.se/kommundagarna Innehåll Välkommen 2 Huvudprogram 4 Föreläsningar lördag, pass A-B 8 15 Föreläsningar

Läs mer

Landsbygdsriksdagen 2006 i Sjuhärad

Landsbygdsriksdagen 2006 i Sjuhärad Redovisning av förundersökningen för arrangemanget Landsbygdsriksdagen 2006 i Sjuhärad 2004-04-25 Sassi Wemmer Länsbygderådet Sjuhärad Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Tack till 3 Sammanfattning

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDEN FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDEN FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS BOENDEN FÖR ÄLDRE 2015 Strategisk planering och byggnation av attraktiva och behovsanpassade boendemiljöer anpassade till moderna arbetssätt

Läs mer

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS RESECENTRUM UR INNEHÅLLET Att planera och utforma framtidens attraktiva resecentrum och stationsområden med resenären och människan i centrum

Läs mer

I vägskälet till framtiden

I vägskälet till framtiden I vägskälet till framtiden Fyra dagar om stadsutveckling och uthållighet 27 30 november 2007 Uppsala Konsert & Kongress En konferens arrangerad av Den Goda Staden och Uthållig kommun Vi är en bit på väg

Läs mer

Vattendagarna 2014. Vatten och samhälle möjligheter och utmaningar!

Vattendagarna 2014. Vatten och samhälle möjligheter och utmaningar! Svenska Föreningen för Limnologi i samverkan med Kristianstad kommun och KRINOVA inbjuder till Vattendagarna 2014 25-27 november, KRINOVA Science Park i Kristianstad Vatten och samhälle möjligheter och

Läs mer

Individens rättighet - samhällets skyldighet. En nationell konferens om visionära vägval. Trafiksäkerhetskonferensen i Örnsköldsvik.

Individens rättighet - samhällets skyldighet. En nationell konferens om visionära vägval. Trafiksäkerhetskonferensen i Örnsköldsvik. Individens rättighet - samhällets skyldighet En nationell konferens om visionära vägval. Trafiksäkerhetskonferensen i Örnsköldsvik 10 år 1997-2006 w w w. o r n s k o l d s v i k. s e / t r a f i k k o

Läs mer

Funktionshinder i tiden 2011

Funktionshinder i tiden 2011 s n e r fe i t n a d u j b on k ll In Funktionshinder i tiden 2011 Från kollektiv till individ? En konferens om samtid och framtid för personer med funktionsnedsättning, Uppsala Konsert och Kongress den

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SVERIGEDAGEN! AVBOKNINGSREGLER KOSTNADER MINGEL, LÖRDAG KVÄLL UPPLYSNINGAR TRANSPORTER ANMÄLAN VIA WEBB

VÄLKOMMEN TILL SVERIGEDAGEN! AVBOKNINGSREGLER KOSTNADER MINGEL, LÖRDAG KVÄLL UPPLYSNINGAR TRANSPORTER ANMÄLAN VIA WEBB Nationell dag för politikutveckling: VÄLKOMMEN TILL SVERIGEDAGEN! Lördagen den 7 mars 2015 träffas vi på Kistamässan utanför Stockholm för att diskutera s framtidsutmaningar. Konferensen är en av Nya Moderaternas

Läs mer

KONFERENSPROGRAM SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN. Kommunaltekniska utbildningsdagar. KommunalTeknik 2006. med årskongress

KONFERENSPROGRAM SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN. Kommunaltekniska utbildningsdagar. KommunalTeknik 2006. med årskongress KONFERENSPROGRAM SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN Kommunaltekniska utbildningsdagar KommunalTeknik 2006 med årskongress i samarbete med Göteborgs Stad 6 9 september KommunalTeknik 2006 Kårhuset, RunAn-salen

Läs mer

Nationell konferens. Vatten, avlopp & kretslopp Uppsala 7 8 april 2011. Arrangörer:

Nationell konferens. Vatten, avlopp & kretslopp Uppsala 7 8 april 2011. Arrangörer: Nationell konferens Vatten, avlopp & kretslopp Uppsala 7 8 april 2011 Arrangörer: Välkommen till konferensen Vatten, avlopp & kretslopp! Den årliga mötesplatsen för alla som arbetar med små avlopp, VA-planering

Läs mer

MRO-AKTUELLT (7/2012) Ragnar Hellborg, Hede Gård, 241 93 ESLÖV 0413-137 07; 070-607 76 44 info@museibanorna.se Utgiven 23 augusti 2012

MRO-AKTUELLT (7/2012) Ragnar Hellborg, Hede Gård, 241 93 ESLÖV 0413-137 07; 070-607 76 44 info@museibanorna.se Utgiven 23 augusti 2012 Fordonsregisterfakturor 2012 Alla fullständiga (det vill säga ickeassocierade) MRO föreningar utom en har inte fått faktura för fordonsregistrering för 2012. Orsaken är att dessa föreningar antingen har

Läs mer

FRAMTIDEN. Staden och Naturen. STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARKONGRESS i Lund 24-26 augusti 2011

FRAMTIDEN. Staden och Naturen. STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARKONGRESS i Lund 24-26 augusti 2011 Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare och Lunds Kommun bjuder in till STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARKONGRESS i Lund 24-26 augusti 2011 FRAMTIDEN Staden och Naturen Illustration; SOFIA SCHEUTZ DESIGN www.sofiadesign.se

Läs mer

Framtidens kontor och arbetssätt

Framtidens kontor och arbetssätt Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens kontor och arbetssätt så förbättrar du effektiviteten och når verksamhetsmålen genom moderna och aktivitetsbaserade arbetssätt Konferens och

Läs mer