Cloneplus Scandinavia AB. ANV ÄNDAR MANUAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cloneplus Scandinavia AB. ANV ÄNDAR MANUAL www.cloneplus.se"

Transkript

1 ANV ÄNDAR MANUAL

2 ANVÄNDAR MANUAL

3 1. Säkerhets och användar information Clone + har utformats i enlighet med de säkerhetsstandarder som anges inom EU. Innan du använder denna enhet, se till att läsa säkerhets och användarinformation i denna bruksanvisningen. 1.1 Småbarn och djur Clone + enheterna innehåller små delar som kan orsaka kvävning eller allvarliga personskador vid förtäring. Förvara denna enhet utom räckhåll för små barn & djur. 1,2 Försiktighetsåtgärder Håll Clone + enheten skyddad från regn och fukt. Undvik att utsätta Clone + enheten för direkt solljus, värmealstrande utrustning eller starka magnetfält. Det rekommenderas att inte använda Clone + under åska. Det rekommenderas att koppla bort enheten från elnätet för att eliminera risken för kortslutning. Rengör inte Clone + med vatten, vätskor eller kemiska vätskor. Spänningen på den utsedda nätadaptern som medföljer denna enhet är 230 AC/50-60Hz. 1,3 Krav Följande krävs för att installera och använda Clone +. Digital satellit, kabel eller markbundna mottagare med Conax, Cryptoworks, Mediaguard, Viaccess-kodat betal-tv system. För en fungerande installation för satellit, kabel eller markbundna mottagare krävs ett giltigt abonnemangskort. 1,4 Annan elektronisk utrustning Andra enheter som använder radio-överföring kan störa ut Clone + detta åtgärdas med att byta RF kanal. 1,5 Viktig information Använd endast den angivna nätadaptern och tillbehör som godkänts av PYCH International Electronics Sp. z o.o.. Användandet av olämplig nätadaptrar och tillbehör som inte är godkända av PYCH International Electronics Sp. z o.o. kan resultera i skada. 4 5

4 2. Om Clone+ 2.1 Hur fungerar det : Clone + SRF150 Server är en huvudenhet som multiplicerar åtkomsten på abonnentens kort och skickar det vidare till det trådlösa Clone + CRF150 klient kortet. Clone + CRF150 klient kort är den enhet som samordnar informationsutbytet mellan Smartcard-läsarenCAS eller CA modulen i den digitala satellit, kabel eller markbundna mottagaren. Notera: Clone + skickar bara oförändrad (ORIGINAL) access data från abonnentkortet och påverkar inte kvaliteten på ljud och bild. 2,2 Fördelar för användaren: Visa betal-tv kanaler samtidigt på 8 TV-mottagare (oberoende av varandra). Ger en stor kostnads besparing gentimot operatörernas olagliga kort avgifter. 2,3 Huvudfunktioner: 8 aktiva användare, Skydda från obehörig åtkomst, Arbetar med alla Digitala satellit, kabel, markbundna mottagare och CI-moduler som använder ISO standard algoritmer. Har LED som visar mottagning och finktion. Avancerad Plug & Play-teknik, Snabb och tillförlitlig prestanda, Mjukvaru uppdatering via USB Snabb och enkel instalation 2.4 Produkt specifikationer: Transmission: RF MHz, BW 150kHz, GFSK, NRZ 38.4 Kbps, Variabel sändareffekt från -20 till 5 dbm, Sträcker sig upp till 150 meter (utomhus) DC 12V strömmatning. 3. Innehåll Trådlös Access Server SRF150 1 Trådlös klient kort CRF150 12V 2 Strömadapter 1 Bruksanvisning 1 Mini-cd 1 USB-kabel 1 6 7

5 4. Att intsallera Clone+ Home Editon 150 4,1 Installation av SRF150 Server och (parning) av CRF150 klient kort. 1. Sätt i giltigt abonnent kort från din operatör i serverns SmartCard-kortplats chippet på abonnent kortet 2. skall vara vänt åt vänster när du har Cloe+ server mitt framför dig. 3. Anslut ström kabeln till servern SRF150 och anslut sedan nätadaptern till 230V AC/50-60Hz eluttaget. 1. Vänta tills Ready LED-lampan är tänd. 1. Ta bort abonentkortet från serverns SmartCard-kortplats. 1. Sätt in CRF150 klient kortet i serverns SmartCard-kortplats. 1. Vänta tills uppgraderingslampan är släckt på CRF150 klient kortet. 1. Ta bort CRF150 klient kortet från serverns SmartCard-kortplats - klient kortet är nu klart för att använda med digitala mottagare eller CI moduler. Notera: För att lägga till flera CRF150 klient kort, upprepa steg 5 till Sätt tillbaka abonnentkortet i serverns SmartCard-kortplats. Chippet vänt åt vänster Välj en kodad kanal på din mottagare eller TV och sätt in CRF150 klient kortet i din mottagares kortläsare eller CA modul. 8 9

6 Sätt i giltigt abonnent kort från din TV leverantör i serverns kortläsare. ABONNENTKORT ABONNENTKORT Anslut ström kontakten till SRF150 Server och anslut sedan nätadaptern till 230V AC/50-60Hz eluttaget

7 Vänta tills den röda LED-lampan READY lyser. ABONNENTKORT Dra ut abonnentkortet från serverns kortläsare. ABONNENTKORT 12 13

8 Sätt in CRF150 klientkortet i serverns kortläsare. Vänta tills Upgrade-LED lampan slutat blinka på klientkortet

9 Dra ut klientkortet från serverns kortläsare. Sätt i abonnentkortet i serverns kortläsare. ABONENNTKORT 16 17

10 4,2 Installation av Twin Slot Interface och (parning) av CRF150 klient kort. Twin Slot Interface möjliggör samtidig användning av abonnent kort från två olika operatörer. De måste dock använda olika kod system. (Para) CRF150 klient kort med det första operatörens abonnemangs kort enligt 4,1, steg 1 till 7. (Para) CRF150 klient kort enligt 4,1, steg 1 till 7 för den andra operatörens krypteringssystem med dess abonnemangs kort. OBS. Det måste vara olika kryperingssystem som används t.e.x Conax & Viaccess. Sätt i båda operatörernas abonnent kort i Twin Slot interfacet. Sätt Twin Slot Interfacet i Clone+ serverns kortläsare. Sätt in CRF150 klient korten i dina mottagare eller CA moduler. Abonnent kort med chippet åt denna sidan. Sätt i de olika abonnent korten i Twin Slot Interfacets kortläsare. Sätt Twin Slot Interfacet i serverns kortplats. Sätt Twin Slot Interfacet som anges 18 19

11 LED indikator meddelanden om SRF150 Serverns status Inget kort i Clone+ kortläsare Ogiltig abonnentkort eller abonnent korts fel. Klar att använda. Servern läser abonnentkortet. Anslutning upprättas med CRF150 klient korten. Signalstyrka Status LED Description Parning utförs med klient kortet. Mjukvaru uppdatering pågår. 0.3 andra intervallen. Ready LED är PÅ i 2 sekunder och stängs AV i 0,1 sekund. Cykeln upprepas. Link lysdioden lyser när du ansluter med CRF150 klient kort och slocknar när kommunikationen lyckades. Signalnivån LED indikerar full, 3-stegs nivå CRF150 klient kortet signal. Signalnivån LED indikerar full, 3-stegs nivå CRF150 klient kortet signal när den är ansluten. Servern är ansluten till PC via USB-kabeln. Status LED Description Radiolänk upprättas till SRF150 Server. Kalibreras Ansluter till SRF150 Server. Anslutning med SRF150 Server under 3 minuter misslyckades Signalstyrka. Systemuppdatering ECM skickas via radiolänken. Ej tillgänglig till SRF150 Server. LED indikatorns meddelanden om SRF150 Serverns status på klient kortets LED. Uppgraderings LED blinkar i ca 4 sekunder, kvar PÅ under 0,5 sekund och slocknar. Hela processen tar ca 20 sekunder. Link LED är PÅ när CRF150 klient kortet är redo att ansluta till SRF150 Server och släcks när anslutningen lyckades. Signalnivån LED indikerar full, 3-stegs nivå SRF150 Server signalen när den är ansluten. Signalnivån LED indikerar full, 3-stegs nivå SRF150 Server signalen när den är ansluten. the LED is OFF the LED is blinking the LED is ON 20 21

12 5. Mjukvaru Uppdatering Anslut servern till PC via USB-kabeln. Detta är mycket viktigt att göra i rätt ordning. 1. Ladda ner uppdaterings programmet från och installera och starta programmet och dialogrutan öppnas. 1..Koppla in USB kabeln i datorn och Clone+ servern. 1. Anslut strömmen till vägguttaget och sedan strömen till Clone+ servern.. 1. Starta applikationen och klicka på Software Update 2. Uppdateringen tar ca 3 sekunder, resultatet visas i programmet. 1. Dra ur USB kabeln. 1. Välj viken programvara som ska installeras. Dra ur ström kabeln. Notera: När programvaran har uppdaterats, följ instruktionerna i 4,1 - Installation av SRF150 Access Server och godkännande av CRF150 klient kort. Vid användning av Twin Slot Interface, följ instruktionerna i 4,

13 Anslut ström adaptern till servern. 3 Anslut ström adaptern till vägguttaget 230v AC 60hz

14 4 Köra Clone+Update programmet. 4 För att installera Clone + Update programet dubbelklickar du på ladda ner och sedan setup.exe. på supportsidan där finns också fullständiga instruktioner och bilder på hur uppdateringen. går till och vilka programvaror vi rekomenderar till olika operatörer. När du använder Microsoft Windows NT, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Vista eller Microsoft Windows7, Win8 måste du vara inloggad som "administratör" för att kunna köra setup.exe. Menu Start => Programs => PYCH International Electronics => Clone+ Update Notera: Om installationsguiden upptäcker att. NET Framework 2,0 komponenten inte är installerad, kommer guiden automatiskt hämta och installera den saknade komponenten. 5 Välj vilken version av programvaran du vill intallera och klicka på Update

15 Koppla ur ström adaptern Dra ur USB kabeln

16 6. VIKTIGT ang Fabriksåterställning Genom att låta servern vara utan operatörs kort i 15 min återställs Clone+ servern och måste programeras igen med passande programvara för att fungera med vald operatör. 1. Anslut strömmen till servern 1. Anslut adaptern till vägguttaget 1. Inget programkort ska vara i satt. Vänta tills ALLA lysdioderna är PÅ = (LYSER MED FAST SKEN) (det tar ca:15 minuter). Notera: Efter återställning till fabriksinställningarna på enheten och ny programvara är intstallerad, följ instruktionerna i 4,1 - Installation av SRF150 Access Server och godkännande av CRF150 klient kort. Vid användning av Twin Slot Interface, följ instruktionerna i 4,2. 7. Användning och underhåll Korrekt avfallshantering av denna produkt: (Waste Electrical och Electronic Equipment) (Gäller inom EU och andra europeiska länder med separata insamlingssystem) Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall i slutet av dess livslängd. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa på grund av okontrollerad avyttring av avfall måste produkten separeras från andra typer av avfall och återvinnas för att främja hållbar återanvändning av materiella resurser. Privata användare skall kontakta sin kommun för vidare information om var och hur de kan lämna in produkten för miljösäker återvinning. Denna produkt får inte blandas med annat kommersiellt avfall

17 DECLARATION OF CONFORMITY R&TTE Tillverkare PYCH International Electronics Sp. z o.o. ul. Lipkowska Warszawa Förklarar härmed att: Trådlös SmartCard Splitter för Digital betal TV. Clone+ Home Edition 150: SRF150, CRF150 överensstämmer med följande produktspecifikationer: Safety: EN 60950, EMC: EN , Radio: EN Vi förklarar härmed att ovan nämnda produkten uppfyller kraven i följande direktiv: R&TTE 99/05/EC, 73/023/ECC, 89/336/ECC. Cardsplitter och Cloneplus är registrerade och skyddade varumärken i Sverige & EU. Alla rättigheter ägs med ensamrätt av Cloneplus Scandinavia AB. Grzegorz Pych President of the Board Warszawa

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet.

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

Användarmanual HD 104 C. Digital HD-box MPEG2/MPEG4

Användarmanual HD 104 C. Digital HD-box MPEG2/MPEG4 Användarmanual HD 104 C Digital HD-box MPEG2/MPEG4 Snabbinstallation Förpackningens innehåll Kontrollera att du har fått alla delar innan du installerar HD-boxen. Kartongen ska innehålla följande: 1 HD-box

Läs mer

bruksanvisning Inspelande HD-digibox för kabel- och antennhushåll. Spelar in både vanliga och HDTV-program.

bruksanvisning Inspelande HD-digibox för kabel- och antennhushåll. Spelar in både vanliga och HDTV-program. bruksanvisning Inspelande HD-digibox för kabel- och antennhushåll. Spelar in både vanliga och HDTV-program. Säkerhetsinstruktioner Denna digitala mottagaren har tillverkats för att uppfylla internationella

Läs mer

DTR 7005. FI Käyttäjän ohjekirja 2. FR Manuel utilisateur 40. DE Benutzerhandbuch 82. ES Manual de usuario 122. DK Brugsanvisning 160

DTR 7005. FI Käyttäjän ohjekirja 2. FR Manuel utilisateur 40. DE Benutzerhandbuch 82. ES Manual de usuario 122. DK Brugsanvisning 160 DTR 7005 FI Käyttäjän ohjekirja 2 FR Manuel utilisateur 40 DE Benutzerhandbuch 82 ES Manual de usuario 122 DK Brugsanvisning 160 TU Kullan m K lavuzunuz 198 SV Bruksanvisning 234 Symbolernas betydelse

Läs mer

Canal Digital Sverige AB 115 80 Stockholm Kundservice 0770-33 22 11 www.canaldigital.se

Canal Digital Sverige AB 115 80 Stockholm Kundservice 0770-33 22 11 www.canaldigital.se Canal Digital Sverige AB 115 80 Stockholm Kundservice 0770-33 22 11 www.canaldigital.se SE / v1 / sw0.43 / Sept 2011 / CDASnbr / Strålfors Canal Digital AS är Nordens största digital-tv-distributör. Runt

Läs mer

Inledning. Innan du börjar. Installations- och konfigurationsöversikt. Felsökning. Kontakta oss. Vanliga frågor och svar. Rubrik

Inledning. Innan du börjar. Installations- och konfigurationsöversikt. Felsökning. Kontakta oss. Vanliga frågor och svar. Rubrik Användarhandledning Rubrik SB5100 seriekabelmodem Välj och klicka (det finns en fullständig Innehållsförteckning på sidan v): Inledning Presenterar ditt SURFboard-kabelmodem och kontrollerna på Ovansidan

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual Instruktions Manual Tack för att du valde en myphone. Handboken är avsedd att bekanta dig med enhetens funktioner. Utan föregående skriftligt medgivande från myphone får ingen del av denna handbok kopieras,

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 13 Apr 2012 13:23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 InledNING 2 1.1 Säkerhetsinstruktioner 2 1.2 Förvaring

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 SV Användarhandbok Innehåll 1 Viktigt 3 Säkerhet 3 Vård 4 Juridiskt 5 Hållbarhet 7 Hjälp och support 9 2 Använda TV:n 10

Läs mer

502-8140611 UserGuide_PaceTDS865.indd 1 10-04-22 08.44.25

502-8140611 UserGuide_PaceTDS865.indd 1 10-04-22 08.44.25 502-8140611 UserGuide_PaceTDS865.indd 1 10-04-22 08.44.25 Extra information - Svenska Emballage Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox, så att du kan använda det i det fall du behöver

Läs mer

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Användarmanual DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Förpackningens innehåll

Läs mer

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2013-12-18

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2013-12-18 Användarmanual DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2013-12-18 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2.

Läs mer

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Bruksanvisning

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Bruksanvisning Wireless Network Audio System NAS-Z200DiR/Z200iR Bruksanvisning VARNING Se till att inte anläggningens ventilationshål täcks för av tidningar, borddukar, gardiner eller liknande, eftersom det kan medföra

Läs mer

Innehåll. 1. Välkommen 4

Innehåll. 1. Välkommen 4 1.1 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok. 9207482 Utgåva 1 SV

Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok. 9207482 Utgåva 1 SV Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok 9207482 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna HS-106W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

Utgåva: Varumärken OBS!

Utgåva: Varumärken OBS! Användarhandbok Utgåva: R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan

Läs mer

Handbok för enhet. 1 Förbereda användning av maskinen 2 Att använda maskinen 3 Uppackning av maskinen 4 Felsökning 5 Bilaga

Handbok för enhet. 1 Förbereda användning av maskinen 2 Att använda maskinen 3 Uppackning av maskinen 4 Felsökning 5 Bilaga Handbok för enhet 1 Förbereda användning av maskinen 2 Att använda maskinen 3 Uppackning av maskinen 4 Felsökning 5 Bilaga Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken "Läs detta först" innan du använder

Läs mer

Cordless DUALphone SVENSKA SVENSKA. Version 1.0

Cordless DUALphone SVENSKA SVENSKA. Version 1.0 Cordless DUALphone Version 1.0 1 KÄRA KUND Tack för att du har köpt den trådlösa telefonen Cordless DUALphone och/eller den extra handenheten Cordless DUALhandset. Vi hoppas att du kommer att få mycket

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

SMT-S7140. Bruksanvisning SWE DIGITAL SATELLITMOTTAGARE

SMT-S7140. Bruksanvisning SWE DIGITAL SATELLITMOTTAGARE Bruksanvisning SWE DIGITAL SATELLITMOTTAGARE SÄKERHETSANVISNINGAR Den här mottagaren har tillverkats för att uppfylla internationella säkerhetsstandarder. Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Användarmanual DILOG DCTH-760 Twin Kabel/IP Hybrid Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-10-01

Användarmanual DILOG DCTH-760 Twin Kabel/IP Hybrid Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-10-01 Användarmanual DILOG DCTH-760 Twin Kabel/IP Hybrid Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-10-01 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Förpackningens innehåll

Läs mer