Hett med solpaneler. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi December Vad menas med grön el? Vi reder ut begreppen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hett med solpaneler. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi December 2011. Vad menas med grön el? Vi reder ut begreppen"

Transkript

1 Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi December 2011 Vad menas med grön el? Vi reder ut begreppen 4 5 Hett med solpaneler här satsar Älvstranden Utveckling Sid 6 8 DE BYGGER LANDETS STÖRSTA VINDKRAFTVERK FÖRNYELSEBAR EL PÅ SÄVENÄS 10

2 Med hopp om en vit jul med grön el Nu går vi in i den kalla säsongen. Nattfrosten smyger sig på och dagarna blir kortare. Blir det en vit jul, frågar man sig, med snö på granarna och rimfrost i tomteskäggen? Vad julen anbelangar, är vitt helt klart att föredra framför grönt. Vad som däremot gärna får vara grönt, är den el du konsumerar under vintern. Står grön el högt även på din önskelista? Ett bra tomte-team i denna fråga är Göteborg Energi och Din El. Som privatkund hos Din El får du redan idag all din el från förnyelsebara källor. Och som företagskund har du möjlighet att göra miljötillval. Det är vi stolta över! Vad gäller miljömärkt el har vi kommit långt inom Göteborg Energi. Vi köper in stora mängder vatten- och vindkraft och vår satsning på vind i egen regi bara växer. Särskilt stolta är vi just nu över vårt stora vindkraftverk ute på Arendal, Sveriges mest effektiva, som just börjat byggas. Fundamentet är nu på plats och redan i slutet av januari är det driftstart. Vi följer bygget både här i tidningen och på webben. Småskalig och lokalt producerad el ligger oss också varmt om hjärtat i vår energimix. Där samarbetar vi med en rad lokala vind- och vattenproducenter. Dessutom är vi en av få aktörer som tar emot och betalar för överskottsel från privata anläggningar. Gårdstensbostäder och Norra Älvstranden är ett par exempel på framsynta fastighetsägare, som visar vägen med sin satsning på solenergi. Du läser mer om dem i detta nummer. För dig som själv vill testa är tröskeln låg. I Göteborg kan man på enkelt vis bli sin egen elproducent, och både täcka det egna energibehovet och sälja överskott till nätet. Mer information får du via Din Els webbplats och säljare. Det handlar mycket om el i detta nummer. Du som är fjärrvärmekund har också spännande nyheter att ta ställning till. En ny prismodell som utgår ifrån returtemperatur börjar nu tillämpas, som kan hjälpa dig att spara både energi och kronor. Värmande för både kropp och själ. Trevlig läsning! Mats Devert Ansvarig utgivare Göteborgs kommunfullmäktige har beslutat om 12 miljömål som beskriver ett långsiktigt önskat tillstånd för miljön. Målen är mätbara och följs årligen upp i Miljöförvaltningens Miljörapport. Rapporten visar att det är långt kvar att nå många av målen. Miljöprogram tar fram åtgärder för att nå Göteborgs miljömål - Därför ska nu ett miljöprogram tas fram med förslag på åtgärder, säger Lotta Silfver på Miljöförvaltningen, projektledare för programmet. För varje mål finns mätbara delmål, till exempel God bebyggd miljö ett tak på 200 bequerel radonhalt i stadens ägda bostäder och skolor Fyra arbetsgrupper har bildats för att ta fram åtgärder inom sina respektive områden, där målen sorterats in: Bevara och utveckla staden som livsmiljö. Utveckla och uppleva närsamhället hur vi bygger, tillgänglighet till staden med parker och natur. Uppnå ett fossilfritt Göteborg. Producera och konsumera smart bryta traditionella mönster för att skapa bättre möjligheter till ett hållbart samhälle. I arbetsgrupperna ingår representanter för förvaltningar och kommunala Lotta Silfver, Miljöförvaltningen De 12 miljömålen Bara naturlig försurning Begränsad klimatpåverkan Ett rikt odlingslandskap och myllrande våtmarker Ett rikt växt- och djurliv Frisk luft Giftfri miljö God bebyggd miljö Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust och skärgård Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Levande skogar bolag för att skapa bred förankring. Göteborg Energi är med i alla grupper samt i den samrådsgrupp som till exempel ska förankra åtgärderna och diskutera eventuella intressekonflikter i grupperna. I styrgruppen med förvaltningschefer och vd:ar från kommunala bolag ingår Göteborg Energis Lotta Brändström. Samrådsgruppen ska ta ett helikopterperspektiv, säger Lotta Silfver som tycker det är positivt med Göteborg Energis engagemang. Arbetet med programmet har startat under hösten. Miljöoch Klimatnämnden får ett förslag under hösten 2012, för remissomgång under hösten/vintern. Under våren 2013 lägger nämnden ett förslag till kommunfullmäktige. Per Öfverman 2 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 3

3 När vi tecknar elavtal talar försäljarna sig ofta varma om vikten av grön el. Men vad är egentligen grön el? Och varför är inte all el grön? Grön el vi reder ut begreppen Till att börja med så är grön el ett begrepp som branschen kanske inte är helförtjust i. Det är lite för diffust. Men man kan säga att det är en beteckning på sådan el som avsändaren brukar kalla miljövänlig: vindkraftel, vattenel och solkraftel, förklarar Göran Sjödin, krafthandlare på Din El. Han och Din El köper in el som är ursprungsmärkt man har nämligen lovat alla privatkunder att deras el ska komma från förnybara källor. Till företagskunder som inte köpt el med något särskilt ursprung levereras dock även el som inte är förnybar till exempel el som kommer från kärnkraft. Det är helt enkelt oundvikligt, förklarar Göran Sjödin. Det finns så oerhört mycket pengar investerat i anläggningar som inte är förnybara. Och de producerar så mycket att vi i Norden inte hade klarat oss utan dem. Det är trots allt så att samhällets förbrukning inte på långa vägar täcks av det som är förnybart. Det skulle krävas mycket stora investeringar för att ändra på det, och tekniskt är det mycket som måste ändras. Det är ingenting som görs över en kafferast. Samtidigt märker man en ökad efterfrågan på grön el hos Din El. För företagskunder är el från förnybara källor ett tillval. Förut var det vanligast att offentliga verksamheter köpte det tillägget. Men nu ser vi även ett ökat intresse från privata aktörer, säger Anders Torberntsson, företagssäljare på Din El. Det finns ett kommunikativt värde i att visa att man prioriterar miljön. Och det är något man satsar på. Påslaget är inte så stort, men med stora volymer blir det ändå stora investeringar som görs. Magnus Carlsson De fyra nya elområdena innebär en ökad administration Sedan 1 november i år är Sverige indelat i fyra elområden. Syftet är bland annat att tydliggöra det glapp mellan produktion och efterfrågan som finns i olika delar av landet. I Norrland produceras mycket mer el än vad som förbrukas, medan det omvända gäller i Södra Sverige. För elleverantörerna innebär det nya systemet vissa problem. Tidigare har det varit lika lätt för oss i Göteborg att leverera till en kund i Kiruna som en i Partille, men nu måste vi ta hänsyn till att kunderna befinner sig i olika områden. Det blir en ökad administration bakom kulisserna helt enkelt. 4 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 5

4 På ett år träffas jorden av gånger så mycket solenergi som mänskligheten gör av med. Dags att börja skörda med andra ord. Vi gav oss ut i staden och hittade tre inspirerande bolag som alla tagit hjälp av Göteborg Energi för att göra sin egen el med solceller. Tre exempel på strålande inspiration Lindholmen Science Park är ett världsledande centrum för forskning och utveckling med fokus på tre områden transport, IT och media. Nu har man tagit hjälp av solen för att sänka energiförbrukningen i huvudbyggnaden Lindholmen Science Park, vid Lindholmspiren. Det är Älvstranden Utveckling som installerat solceller på sin nybyggda fastighet på Lindholmen. De ska omvandla strålarna från vår närmaste stjärna till att leverera el till en del av byggnaden. Vi tyckte det var lämpligt att testa denna teknik på ett nybyggt hus, det skall ses som ett pilotprojekt för att utvärdera och skaffa erfarenheter inför en framtida utbyggnad. Göteborgs kommun har ju bland annt som mål att minska energiförbrukningen i sina fastigheter, säger Peter Ericsson, energisamordnare på Älvstranden Utveckling. En förstudie gjord av Göteborg Energi visade att det är mest effektivt att sätta solcellerna på det platta taket åt söder, där de också blir helt osynliga från gatan. Enligt Peter Ericsson kommer dock inte projektet att gå obemärkt förbi. Älvstranden Utveckling Vi vill vara med och sprida budskapet om olika energibesparande åtgärder. Vi kommer därför att visualisera data från anläggningen, både på en bildskärm i fastigheten och på vår hemsida, säger Peter Ericsson. Även om denna installation i praktiken endast medför ett något mindre inköp av extern el, inget kommer alltså att levereras ut på nätet, så finns möjligheten att bygga ut anläggningen på Lindholmen Science Park. Peter Ericsson säger även att delar av det fastighetsbestånd som Älvstranden Utveckling äger och förvaltar kan vara lämpat för installation av solceller. Ett av syftena med projektet är ju att utvärdera om anläggningen levererar vad som är utlovat, men även att få erfarenhet av montage, funktion, och drift. Fungerar det väl har vi många tak som kan vara möjliga att installera solceller på. Micael Hallström VÄND! >> Peter Ericsson med ny teknik på hög nivå. De takmonterade solcellerna ger Älvstranden Utveckling möjlighet att använda tidigare outnyttjade ytor till att förse huset med egenproducerad el. >> 6 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 7

5 Tre exempel på strålande... (forts) Först i landet med solceller på balkongen Tack vare en omfattande förnyelse är Gårdsten ett av europas modernaste miljonprogramsområden. Med hjälp av Göteborg Energi blir man nu också en av de första i Sverige med att sätta solceller på balkonger. Gårdstensbostäder Solen är redan en bekant hyresgäst i Gårdsten. På taket till flera hus finns solfångare som ger varmvatten både till husen och ut på fjärrvärmenätet. Det är bland annat dessa solhus som gett området FN-utmärkelsen World habitat award. Claes-Henric Hirschfeldt, Göteborg Energi, Per Andersson, Myresjöhus, Lars- Bertil Andersson, Göteborg Energi, Annika Lövgren, Göteborg Energi, Kristina Edberg, Myresjöhus, Annika Svensson, Myresjöhus och Håkan Andersson, DinEl vid invigningen av huset. Med energin och hyresgästerna i fokus har Gårdsten varsamt renoverats från ett slitet miljonprogramsområde med mängder av tomma lägenheter till ett modernt bostadsområde, säger fastighetschefen Michael Pirosanto. Och det är renoveringen som möjliggjort att Gårdstenbostäder nu blir solcellspionjärer eftersom balkongerna gick lätt att konvertera. Varför tog ni hjälp av Göteborg Energi för att installera solcellerna? Vi är helt nya på området och Göteborg Energi är redan professionella aktörer som vi sedan tidigare hade ett bra samarbete med. Det är viktigt att vi lär oss allt om solceller nu, jag tror det är det som gäller i framtiden, säger han. Micael Hallström Över 50 procent av hyresgästerna hos Gårdstensbostäder får idag tillbaka pengar på hyran tack vare att de själva styr över sin el och värme. Med solceller på balkongen används husets ytor på ett helt nytt sätt och behovet av att köpa el blir ännu mindre. Molnen inget hinder för elproduktion På Husknutens visningsområde i Sisjön finns 28 villor från 20 olika hustillverkare. Men bara ett som fängslar besökarnas intresse med solceller. Husknuten/Myresjöhus Det är hustillverkaren Myresjös visningshus Kornett som sedan den 23 september blåser liv i hushålls elen med solpaneler från Göteborg Energi. Just idag är det dock höstmörker och projektledaren Claes-Henric Hirschfeldt tittar skeptiskt mot himlen när han går in i huset. Men anläggningen överraskar. Jag blir faktiskt imponerad. Trots molnen producerar solcellerna just nu tillräckligt med el för att driva kylskåpet och frysen, säger han. Och det tar inte slut där. Enligt displayen skulle husets egenproducerade el den senaste månaden räckt till nästan hälften av den normala hushållselen. Det går att få helt lönsamma solceller, men det är framför allt företag med stora anläggningar. För villaägaren blir elen visserligen lite billigare, men det är de mjuka värdena som är den stora vinsten. Men för varje husägare som tänker så, så kommer marknaden igång säger han. Micael Hallström 8 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 9

6 Göteborg Energis första produktionsanläggning för förnyelsebar el av biobränsle, har producerat MWh el det första året. Ett steg mot visionen om det hållbara Göteborgssamhället. Ett år med förnyelsebar el på Sävenäs Jennie Winbo är anläggningsägare för Sävenäs Den befintliga hetvattenpannan på Sävenäs modifierades och en turbin sattes in under sommaren Turbinen omvandlar en del av värmeenergin i ångan till el, resten blir fjärrvärme som tidigare. Turbinen är nästan 14 MW, vilket motsvarar sju normalstora vindkraftverk, berättar Jennie Winbo som är anläggningsägare för Sävenäs och med i styrgruppen för projektet. Nu är anläggningen överlämnad till ordinarie linjeverk- samhet och projektet avslutas under hösten. I december 2010 fasades turbinen in på nätet och har sedan dess producerat MWh el. Det motsvarar el till lägenheter som förbrukar kwh/styck. Skogsflisen kommer från närområdet inom en radie av mil. Vid maxlast går det åt 40 lastbilslass per dag med kubikmeter flis vardera. Anläggningen uppfyller alla ställda krav och även tidplanen har hållits. Vi tar också med oss viktiga kunskaper och erfarenheter inför framtida satsningar, säger Jennie Winbo. Skogsflisen kommer från närområdet inom en radie av mil. Vid maxlast går det åt 40 lastbilslass per dag med kubikmeter flis vardera. Kommer det nu att bli fler sådana här biobränsleeldade kraftvärmeanläggningar? 85 procent av fjärrvärmen kommer idag från spillvärme från elproduktion, sopförbränning, raffinaderier och avloppsvatten. Cirka 12 procent kommer från biobränslena skogsflis, pellets och bioolja. När gamla anläggningar ska bytas eller förnyas kommer en ökad andel biobränsle att vara ett mål. Ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk är en väldigt stor investering och det ska vägas mot företagets andra investeringsbehov, så något bestämt kan inte sägas i dagsläget, säger Jennie Winbo. Per Öfverman 10 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 11

7 Här byggs Sveriges största vindkraftverk Snart står Sveriges största vindkraftverk färdigt på Risholmen. Det kommer att bli 145 meter högt, vilket är nästan tre gånger så högt som vindkraftverken som står där nu. Det är flera aktörer som gjort Göteborg Wind Lab möjligt; General Electric och Chalmers som kommer att testköra nya tekniklösningar under verkliga förhållanden, samt SKF som levererar delar till turbinen. Det nya vindkraftverket kommer att ha en årlig produktion på MWh. Så högt blir det Risholmen vindkraftverk 145 meter Lisebergstornet 116 meter Läppstiftet 83 meter Det räcker till hushållsel för en tredjedel av Majornas lägenheter, eller till att hålla elbilar rullande i mil! För att bära det tunga vindkraftverket, som egentligen är byggt för att användas ute till havs, har det krävts stora grundläggningsarbeten. Bara vindkraftverkets massiva fundamentet är som en större villa, fylld med 850 kubik betong. Normalt går det åt 150 till 400 kubik för ett vanligt vindkraftverk. För att vindkraftverket verkligen ska stå stadigt sitter pålar ner till berget 12 meter inunder. Ett av alla riskmoment som gått bra, enligt projektledaren Göran Markänger. Det var inga större problem att göra grunden. För pålningen har vi borrat 32 pålar genom ett lager med stora stenar som skulle kunnat ändra borriktningen, säger han. För att få upp det gigantiska vindkraftverket krävdes såklart en kran som var ännu större än själva vindkraftverket. Leveransen var planerad per båt men kajen här ute på Risholmen visade sig inte hålla för lossningen så det blev tyvärr att köra med lastbil. Och en av Europas största kranar behövs bara Göteborg energis hjärta bultar för grön el. Den stora stålringen som hela vindkraftverket kommer att vila på spänns fast med 144 grova bultar i det gigantiska fundamentet som består av 90 ton armeringsjärn och 850 kubik betong. själva maskinhuset väger 274 ton, säger Göran Markänger. Med hjälp av en superkran och två mindre ska de gigantiska rotorbladen komma på plats i mitten av december. Ett vindkänsligt jobb eftersom det inte får blåsa mer än tio sekundmeter. Det är lite lurigt. Även om det är vindstilla på marken blåser det nästan alltid uppe på 100 meters höjd, säger Göran Markänger. I januari blir det invigning av Göteborgs nya land märke läs mer om Göteborg Wind Lab på Micael Hallström Omfattande tester General Electric, som tillverkar och levererar vindkraftverket, kommer att genomföra omfattande tester under de första två åren. Chalmers är engagerade i projektet genom ett nybildat forskningscentrum i vindkraftteknik, SWPTC (Swedish Wind Power Technology Center), som bildats tillsammans med företag inom vindkraftbranschen. 12 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 13

8 För säkerhets skull Göteborg Energi satsar på nytt ställverk I en stad som Göteborg krävs kraftfulla och pålitliga nät för att staden ska fungera. Som ett led i detta har kraftstationen K8 inne i Gårdaberget fått ett nytt 10-kilovoltsställverk. För att upprätthålla ett kraftigt elnät krävs ett konstant underhåll, och för den 44 år gamla kraftstationen har det inneburit mycket jobb de senaste åren. Därför bestämde Göteborg Energi förra hösten att kraftstationen skulle byggas om. Underhållningskostnaderna började skena iväg och det har varit en del driftsstörningar här, förklarar Benny Sporre, underhållsansvarig på Göteborg Energi Nät. En hög driftsäkerhet är nämligen oerhört viktig hos kraftstationen, som täcker en tredjedel av centrala Göteborgs elnät. Samhället har blivit mer och mer beroende av»samhället har blivit mer och mer beroende av driftsäkerhet. Ingen gillar ju när skärmen slocknar«benny Sporre, underhållsansvarig. driftsäkerhet, så är det. Ingen gillar ju när skärmen slocknar, säger Benny Sporre. Förutom att ha fått en högre driftsäkerhet, så har det nya ställverket gjort kraftstationen till en säkrare arbetsplats. De strömförande kopparskenorna blir inkapslade och det nya ställverket är utrustade med tryckavlastningssystem som hjälper till vid eventuella kortslutningar eller explosioner. Magnus Carlsson Fotnot: Ett ställverk är en anläggning som dirigerar inkommande elkraft till utgående ledningar på ett säkert sätt. Med ständigt pågående byggprojekt lever Göteborgs nedgrävda elkablar ett farligt liv. Med ständigt pågående byggprojekt lever Göteborgs nedgrävda elkablar ett farligt liv. KABLAR OCKSÅ! Under marken i Göteborg ligger nästan kilometer elkablar. När det samtidigt grävs på olika håll i staden är risken för strömavbrott överhängande. Helst ska det inte vara några grävskador men det inträffar och allvarligast är när det är högspänningskablar som grävs av, då drabbas tusentals kunder. Normalt brukar det bli runt tio fall per år men hittills i år har 18 stycken 12-kilovoltskablar grävts sönder. Det är en kraftig ökning jämfört med tidigare år, säger Tony Kjellström, planeringsingenjör på Göteborg Energi. Och när en kabel grävs sönder blir det problem för kunderna. Vi har ett starkt nät och oftast kan vi koppla förbi skadan men först måste vi lokalisera felet och hitta den felande länken. Och även om vi är snabba tar det sin tid och kunderna är strömlösa under tiden, säger han. Nu funderar Göteborgs Energi hur man får bukt med problemet. Vi behöver göra det ännu enklare att få tag i utsättare som kan visa var kablarna ligger. Sen vore det bra om vi kunde ha en bättre dialog med schaktentreprenörerna också, säger Tony Kjellström. Magnus Carlsson 14 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 15

9 Sänk dina fjärrvärmekostnader gör en insats för miljön! Nu kan du som är företagskund och har fjärrvärme vara med och påverka ditt fjärrvärmepris ännu mer. Genom att sänka returtemperaturen sänker du även dina kostnader och gör en insats för miljön. Förändringen innebär att den som har en lägre returtemperatur än genomsnittet får en sänkt kostnad, medan den som har en högre returtemperatur får en ökad kostnad. För Göteborg Energi är förändringen intäktsneutral enligt enhetschefen Karin Ekh. Vi vill ge incitament för Så sänker du din returtemperatur Se över funktionen på ventilation- och värmeinstallationer Ange korrekta bör-värden i all reglerutrustning Justera eller byt radiatortermostater kunder att jobba med effektivisering. Och gör man saker som förbättrar så ska det ge utdelning i plånboken. När returtemperaturen sänks får vi dessutom lägre kostnader på sikt. Det gynnar alla kunder, säger hon. En låg returtemperatur vittnar om att hela systemet är effektivt. Redan nästa år börjar vi ange anläggningens returtemperatur på din faktura, men det är först 2013 som själva prisändringen träder i kraft. Framförhållningen gör att man i god tid kan se över så att till exempel ventilation och värmeradiatorer är rätt justerade, säger enhetschefen Karin Ekh. Göteborg Energi önskar alla God Jul & Gott Nytt År Göteborg Energi AB, Box 53, Göteborg Effekt & Miljö En tidning från Göteborg Energi. Nästa nummer kommer i mars. Ansvarig utgivare Mats Devert, , Redaktör Margareta Forsberg, Redaktionsråd Lars Holmqvist, Michael Andersson, Bengt Attebo, Anette Damgren, Peter Öhman, Kerstin Torsede och Ann-Sofi Holmgren. Produktion Cohn & Wolfe Layout och redigering: Peter Birgerstam Tryck Sandstens tryckeri, Göteborg, Foto framsidan: Peter Ericsson, energisamordnare på Älvstranden Utveckling. Foto: Micael Hallström Tipsa oss! Redaktionen tar tacksamt emot tips till tidningen. Kontakta redaktör Margareta Forsberg eller någon i redaktionsrådet.

Vindmöllor på land och på djupt vatten

Vindmöllor på land och på djupt vatten Skånes vindkraftsakademi Lund 2013-05-14 Vindmöllor på land och på djupt vatten Energiansvarig (V) i riksdagen 1998-2002 DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet 2003-06 Växjö Energis styrelse

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal Miljöbokslut 26 Miljöbokslutet är en redovisning av miljötillståndet i kommunen. Det är också ett sätt att följa upp kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Mats Nissling Projektchef Region Boende Stockholm 2011-01-25 1 Innehåll NCC s miljöstrategi NCC s energimål bostäder NCC s energimål kontor Energiåtgärder i Norra

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Evelina Strandfeldt Sweden Green Building Council 1 240 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Sweden Green Building Council Ideell förening för företag i bygg-

Läs mer

HÅLLBARHET SOM GÖR SKILLNAD

HÅLLBARHET SOM GÖR SKILLNAD HÅLLBARHET SOM GÖR SKILLNAD MILJÖARBETET I GRÖNA GÅRDSTEN www.gardstensbostader.se Foto: Martin Goodwin 2 MILJÖARBETET I GRÖNA GÅRDSTEN Samhällsbygget Gårdsten Gårdstensbostäder bildades 1997 för att tillsammans

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Det innebär exempelvis att krav ställts på utsläppsnivåer för maskinparken, energiförbrukningen, kemikalieanvändningen och sophanteringen.

Det innebär exempelvis att krav ställts på utsläppsnivåer för maskinparken, energiförbrukningen, kemikalieanvändningen och sophanteringen. Förnybar energi till 50 000 hushåll Vinden är en oändlig resurs att ta vara på. Den energin som får håret på ditt huvud att svalla, löven att rassla och trädkronor att vaja omvandlar vi till el. El som

Läs mer

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar.

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Mer än bara värme För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Fjärrvärmen ger kraft åt Göteborg. Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. I det arbetet

Läs mer

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Producera din egen el

Producera din egen el E.ON Elnät Producera din egen el Information om hur du blir mikroproducent Med mikroproduktion menar vi en elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 ampere och en produktionseffekt upp till

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Grön el i Västra Götaland

Grön el i Västra Götaland Grön el i Västra Götaland Mats Johansson mats.johansson@kanenergi.se Med stöd av: Introduktion Elanvändning och produktion i VG Attityder till energi Läget inom resp. teknik Sammanfattning Statistik (enligt

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Falu Energi & Vatten

Falu Energi & Vatten Falu Energi & Vatten Ägarstruktur Falu Kommun Falu Stadshus AB Falu Förvaltnings AB Kopparstaden AB Lugnet i Falun AB Lennheden Vatten AB (50%) Dala Vind AB (5,8%) Dala Vindkraft Ekonomisk Förening (15

Läs mer

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el Egen el direkt till uttaget Dala Elfond Ett avtal som passar alla Tillsammans är vi stora Dala Solel Använd solsidan - gör din egen el Visste du att... Melbourne i Australien har 2100 soltimmar per år.

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg solceller Ann väljer solceller 3 Solcells paket InstalLationen steg för steg Allt fler väljer solceller Vi kan nästan tala om en solcellsrevolution Under 2012 installerades det dubbelt så mycket solel

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Egenproducerad energi - så funkar det

Egenproducerad energi - så funkar det Page 1 of 6 Egenproducerad energi - så funkar det Taggar på denna artikel Byta solfångare, Köpa solfångare, solceller, solcellspanel Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk

Läs mer

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2015 Tommy Persson, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska

Läs mer

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Övergripande mål och riktlinjer, del 1 2 i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) Del 1 Skolans värdegrund och

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Premiär för Mina Sidorappen Med Vattenfall i mobilen får du koll på elen Nyhet! Styr ditt hem med Smart Plug Få energi från solen FOTO: Henrik Trygg,

Läs mer

Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council Sweden Green Building Council 1 Ca 215 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Vad innebär miljöcertifiering av byggnader? Byggnadens prestanda jämförs med mätbara kriterier skalan är poäng

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning Fjärrvärme från Feab bekväm och miljövänlig uppvärmning En trygg, bekväm och miljövänlig värmekälla När du väljer fjärrvärme som värmekälla gör du ett val för bekvämlighet, trygghet och för miljön. Det

Läs mer

Ett annorlunda uppdrag

Ett annorlunda uppdrag Vi har energi över. Ett annorlunda uppdrag Våra ägare är märkligt ointresserade av stora vinster. Erhard Borgren, init iativtagare till Öster sunds Elektriska Belysnin gsaktiebolag 1889. Jämtkraft är ett

Läs mer

Solceller Fusion Energin från solen kommer från då 2 väteatomer slås ihop till 1 heliumatom, fusion Väte har en proton, helium har 2 protoner Vid ekvatorn ger solen 3400 kwh/m 2 och år I Sverige ger solen

Läs mer

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt Bakgrund Målsättningen med att tillämpa miljömål för energieffektiva

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

Hållbara Järva! 2010-2014. Lisa Enarsson, projektledare. The Capital of Scandinavia 2014-06-05

Hållbara Järva! 2010-2014. Lisa Enarsson, projektledare. The Capital of Scandinavia 2014-06-05 Hållbara Järva! 2010-2014 Lisa Enarsson, projektledare The Capital of Scandinavia Akalla Järva Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus Husby Kista Hjulsta Tensta Rinkeby

Läs mer

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan...

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... Värmepumpar av Joakim Isaksson, Tomas Svensson Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... I denna avhandling om värmepumpar har vi tänkt att besvara följande frågor: Hur fungerar

Läs mer

Medlemsnytt September 2013

Medlemsnytt September 2013 Medlemsnytt September 2013 Kära O2-medlem, Den här veckan presenterar IPCC, FNs klimatpanel en rapport om förändringarna i världens klimat. Det är den första delen av fyra olika delrapporter och beskriver

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar. 2013-03-05 Karin Byman ÅF

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar. 2013-03-05 Karin Byman ÅF Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar 2013-03-05 Karin Byman ÅF Bakgrund Tydliggöra lönsamhetskriterier vid energieffektivisering. Brogården, Alingsåshem, Alingsås Backa Röd, Poseidon, Göteborg

Läs mer

En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbar utveckling En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbar utveckling-bakgrund Varför pratar vi idag mer

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

Göteborg Energi antar utmaningen

Göteborg Energi antar utmaningen Göteborg Energi antar utmaningen Energisession 2009 Energieffektiva miljonprogramsområden vision eller realitet Skövde 2009-02-05 Vi lever på lånat kapital Vi är idag 6,7 miljarder människor på jorden

Läs mer

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag Innehåll Prisändringsmodell och målsättningar... 3 Övergripande mål... 3 Prisändringsmodell... 3 Övriga principer och

Läs mer

Energiförsörjning Storsjö Strand

Energiförsörjning Storsjö Strand Farzad Mohseni, Sweco Energuide Stockholm 2012-05-23 Energiförsörjning Storsjö Strand 1 Sustainergy Energieffektivisering Energiplaner, klimatstrategier m.m. åt kommuner/län/regioner Energitillförsel ur

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes prislista för Företag

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes prislista för Företag Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes prislista för Företag Innehåll Prisändringsmodell och målsättningar... 3 Övergripande mål... 3 Prisändringsmodell... 3 Övriga principer och målsättningar...

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sid 2-3 - Historia Sid 4-5 - utvinna energi - Bergvärme Sid 6-7 - utvinna energi - Jordvärme Sid 8-9 - värmepumpsprincipen

Läs mer

Smarta elnät För ett hållbart samhälle

Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Dagens kraftnät baserar sig på att elen produceras i stora kraftanläggningar och att flödet i transmissionsoch distributionsnäten

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem...

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... Vi levererar el och värme till människor och företag - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... 100% förnybar Du får enbart förnybar energi hos oss (sol, vind, vatten, biobränsle). Lokala Drygt100

Läs mer

Energisatsningar på gårdsnivå

Energisatsningar på gårdsnivå Energisatsningar på gårdsnivå Det går inte att visa bilden. Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att kunna öppna bilden eller så är bilden skadad. Starta om datorn och öppna sedan filen igen.

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

Grafisk manual för Sveriges miljömål

Grafisk manual för Sveriges miljömål Grafisk manual för Sveriges miljömål GRAFISK MANUAL MILJÖMÅLEN, VERSION 1, SID 1 Det ska vara lätt för alla att kommunicera Sveriges miljömål! Många företag och myndigheter kommunicerar Sveriges miljömål,

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram SLUTRAPPORT 2010-07-12 Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 Malmö Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram Projektets namn: Naturvårdsprogram Kontaktperson på kommunen:

Läs mer

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme är en effektiv och hållbar energilösning som ger dig en enkel och pålitlig vardag. Det är den vanligaste uppvärmningsformen i

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014 Välkomna till Falkenberg Energis Reko fjärrvärmeträff 2014 Dagens agenda: 15.00 Välkommen Bo Anders Antonsson, Administrativ Chef 15.20 Presentation av fjärrvärme och prisändring Eva Hammar Orava, Driftingenjör

Läs mer

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft Vindens kraft 15 frågor och svar om vindkraft Vinden är oändlig, den kostar inget och den skapar inga föroreningar. Det finns vind överallt. Människan har använt vinden i tusentals år. Vinden har fungerat

Läs mer

Hur blåser vindarna. Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter. Power Väst - Chalmers, 5 september 2014

Hur blåser vindarna. Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter. Power Väst - Chalmers, 5 september 2014 Hur blåser vindarna Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter Power Väst - Chalmers, 5 september 2014 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH Vindkraft

Läs mer

Header. Body Text. Svensk vindkraftförening. Ideell förening med ca 2000 medlemmar. Verkar för en långsiktigt hållbar vindkraftanvändning

Header. Body Text. Svensk vindkraftförening. Ideell förening med ca 2000 medlemmar. Verkar för en långsiktigt hållbar vindkraftanvändning Innehåll: Vad är en andel vindkraft? Olika sätt att bli andelsägare Starta ett vindkraftskooperativ Olika modeller för vindkooperativ Köpa vindkraftverk Uttagsskatten, vad hände? Om du vill veta mer...

Läs mer

Miljörätt 2012 en enkätundersökning till kommuner, tillståndspliktiga företag, tekniska råd & länsstyrelser

Miljörätt 2012 en enkätundersökning till kommuner, tillståndspliktiga företag, tekniska råd & länsstyrelser Miljörätt 2012 en enkätundersökning till kommuner, tillståndspliktiga företag, tekniska råd & länsstyrelser Bilaga till presentation på konferensen Fokus Miljörätt den 6 december 2012 av Pernilla Strid

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

- Elbussar på Orust- Varför, hur och när?

- Elbussar på Orust- Varför, hur och när? - Elbussar på Orust- Varför, hur och när? Sveriges Miljömål Generationsmålet Presentationsmaterial och diskussionsnoteringar från möte i Kajutan 24 september 20 Det övergripande målet för miljöpolitiken

Läs mer

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg De offentliga måltidernas

Läs mer

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014 Harry Frank KVA - 1 5/10/2014 Harry Frank IVA och KVA Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? 7 maj 2014 - Harry Frank KVA - 2 Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? För att besvara

Läs mer

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson 1.1 STARTSIDA Kenneth Mårtensson GLOBAL ENERGIANVÄNDNING 1.2 DEN LOKALA KRAFTEN? SMÅ I VÄRLDEN STORA I SALA/HEBY SHE S AFFÄRSIDÉ Att vara ett långsiktigt modernt hållbart energi- och datakommunikationsföretag

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

Miljösatsningar i miljonprogram. på väg mot ett Stockholm i världsklass

Miljösatsningar i miljonprogram. på väg mot ett Stockholm i världsklass Miljösatsningar i miljonprogram på väg mot ett Stockholm i världsklass Till 2013 ska energiåtgången minska med över 30 procent. Tillsammans miljöförbättrar vi miljonprogrammen! En fjärdedel av Sveriges

Läs mer

Vattenkraft. En oändlig energi.

Vattenkraft. En oändlig energi. Vattenkraft. En oändlig energi. Med hundra års erfarenhet har vi fokus på framtiden Skellefteå Krafts historia började med ett vattenkraftverk i Finnforsfallet utanför Skellefteå. Det blev Skellefteälvens

Läs mer

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Modity Energy Trading Energihandel som skapar kundvärden Modity ska vara en attraktiv och självklar motpart i alla former av bilateral och marknadsbaserad

Läs mer

Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät

Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät Karin Widegren, kanslichef, Samordningsrådet för smarta elnät Power Circle Summit 2014, Göteborg 6 november 2014 Samordningsrådet NÄRINGSLIV ORGANISATIONER

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

Glötesvålens vindpark. Projektbeskrivning

Glötesvålens vindpark. Projektbeskrivning Glötesvålens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING GLÖTESVÅLEN 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar förnybara energianläggningar i Norden. Vi driver omställningen till en hållbar

Läs mer

Ett klimatsmart projekt

Ett klimatsmart projekt Ett klimatsmart projekt För att stoppa klimatförändringarna måste våra utsläpp av växthusgaser minska dramatiskt. Det krävs konstruktiva samarbeten för att ta oss från individuellt koldioxidsnåla produkter

Läs mer

System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät. v 7.5x

System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät. v 7.5x System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät v 7.5x Trender Mikro-generering Små och mångskalig kraftgenerering Elcertifikat som stimulerar produktion av förnybar energi Dubbla

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2014 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer