Hett med solpaneler. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi December Vad menas med grön el? Vi reder ut begreppen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hett med solpaneler. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi December 2011. Vad menas med grön el? Vi reder ut begreppen"

Transkript

1 Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi December 2011 Vad menas med grön el? Vi reder ut begreppen 4 5 Hett med solpaneler här satsar Älvstranden Utveckling Sid 6 8 DE BYGGER LANDETS STÖRSTA VINDKRAFTVERK FÖRNYELSEBAR EL PÅ SÄVENÄS 10

2 Med hopp om en vit jul med grön el Nu går vi in i den kalla säsongen. Nattfrosten smyger sig på och dagarna blir kortare. Blir det en vit jul, frågar man sig, med snö på granarna och rimfrost i tomteskäggen? Vad julen anbelangar, är vitt helt klart att föredra framför grönt. Vad som däremot gärna får vara grönt, är den el du konsumerar under vintern. Står grön el högt även på din önskelista? Ett bra tomte-team i denna fråga är Göteborg Energi och Din El. Som privatkund hos Din El får du redan idag all din el från förnyelsebara källor. Och som företagskund har du möjlighet att göra miljötillval. Det är vi stolta över! Vad gäller miljömärkt el har vi kommit långt inom Göteborg Energi. Vi köper in stora mängder vatten- och vindkraft och vår satsning på vind i egen regi bara växer. Särskilt stolta är vi just nu över vårt stora vindkraftverk ute på Arendal, Sveriges mest effektiva, som just börjat byggas. Fundamentet är nu på plats och redan i slutet av januari är det driftstart. Vi följer bygget både här i tidningen och på webben. Småskalig och lokalt producerad el ligger oss också varmt om hjärtat i vår energimix. Där samarbetar vi med en rad lokala vind- och vattenproducenter. Dessutom är vi en av få aktörer som tar emot och betalar för överskottsel från privata anläggningar. Gårdstensbostäder och Norra Älvstranden är ett par exempel på framsynta fastighetsägare, som visar vägen med sin satsning på solenergi. Du läser mer om dem i detta nummer. För dig som själv vill testa är tröskeln låg. I Göteborg kan man på enkelt vis bli sin egen elproducent, och både täcka det egna energibehovet och sälja överskott till nätet. Mer information får du via Din Els webbplats och säljare. Det handlar mycket om el i detta nummer. Du som är fjärrvärmekund har också spännande nyheter att ta ställning till. En ny prismodell som utgår ifrån returtemperatur börjar nu tillämpas, som kan hjälpa dig att spara både energi och kronor. Värmande för både kropp och själ. Trevlig läsning! Mats Devert Ansvarig utgivare Göteborgs kommunfullmäktige har beslutat om 12 miljömål som beskriver ett långsiktigt önskat tillstånd för miljön. Målen är mätbara och följs årligen upp i Miljöförvaltningens Miljörapport. Rapporten visar att det är långt kvar att nå många av målen. Miljöprogram tar fram åtgärder för att nå Göteborgs miljömål - Därför ska nu ett miljöprogram tas fram med förslag på åtgärder, säger Lotta Silfver på Miljöförvaltningen, projektledare för programmet. För varje mål finns mätbara delmål, till exempel God bebyggd miljö ett tak på 200 bequerel radonhalt i stadens ägda bostäder och skolor Fyra arbetsgrupper har bildats för att ta fram åtgärder inom sina respektive områden, där målen sorterats in: Bevara och utveckla staden som livsmiljö. Utveckla och uppleva närsamhället hur vi bygger, tillgänglighet till staden med parker och natur. Uppnå ett fossilfritt Göteborg. Producera och konsumera smart bryta traditionella mönster för att skapa bättre möjligheter till ett hållbart samhälle. I arbetsgrupperna ingår representanter för förvaltningar och kommunala Lotta Silfver, Miljöförvaltningen De 12 miljömålen Bara naturlig försurning Begränsad klimatpåverkan Ett rikt odlingslandskap och myllrande våtmarker Ett rikt växt- och djurliv Frisk luft Giftfri miljö God bebyggd miljö Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust och skärgård Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Levande skogar bolag för att skapa bred förankring. Göteborg Energi är med i alla grupper samt i den samrådsgrupp som till exempel ska förankra åtgärderna och diskutera eventuella intressekonflikter i grupperna. I styrgruppen med förvaltningschefer och vd:ar från kommunala bolag ingår Göteborg Energis Lotta Brändström. Samrådsgruppen ska ta ett helikopterperspektiv, säger Lotta Silfver som tycker det är positivt med Göteborg Energis engagemang. Arbetet med programmet har startat under hösten. Miljöoch Klimatnämnden får ett förslag under hösten 2012, för remissomgång under hösten/vintern. Under våren 2013 lägger nämnden ett förslag till kommunfullmäktige. Per Öfverman 2 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 3

3 När vi tecknar elavtal talar försäljarna sig ofta varma om vikten av grön el. Men vad är egentligen grön el? Och varför är inte all el grön? Grön el vi reder ut begreppen Till att börja med så är grön el ett begrepp som branschen kanske inte är helförtjust i. Det är lite för diffust. Men man kan säga att det är en beteckning på sådan el som avsändaren brukar kalla miljövänlig: vindkraftel, vattenel och solkraftel, förklarar Göran Sjödin, krafthandlare på Din El. Han och Din El köper in el som är ursprungsmärkt man har nämligen lovat alla privatkunder att deras el ska komma från förnybara källor. Till företagskunder som inte köpt el med något särskilt ursprung levereras dock även el som inte är förnybar till exempel el som kommer från kärnkraft. Det är helt enkelt oundvikligt, förklarar Göran Sjödin. Det finns så oerhört mycket pengar investerat i anläggningar som inte är förnybara. Och de producerar så mycket att vi i Norden inte hade klarat oss utan dem. Det är trots allt så att samhällets förbrukning inte på långa vägar täcks av det som är förnybart. Det skulle krävas mycket stora investeringar för att ändra på det, och tekniskt är det mycket som måste ändras. Det är ingenting som görs över en kafferast. Samtidigt märker man en ökad efterfrågan på grön el hos Din El. För företagskunder är el från förnybara källor ett tillval. Förut var det vanligast att offentliga verksamheter köpte det tillägget. Men nu ser vi även ett ökat intresse från privata aktörer, säger Anders Torberntsson, företagssäljare på Din El. Det finns ett kommunikativt värde i att visa att man prioriterar miljön. Och det är något man satsar på. Påslaget är inte så stort, men med stora volymer blir det ändå stora investeringar som görs. Magnus Carlsson De fyra nya elområdena innebär en ökad administration Sedan 1 november i år är Sverige indelat i fyra elområden. Syftet är bland annat att tydliggöra det glapp mellan produktion och efterfrågan som finns i olika delar av landet. I Norrland produceras mycket mer el än vad som förbrukas, medan det omvända gäller i Södra Sverige. För elleverantörerna innebär det nya systemet vissa problem. Tidigare har det varit lika lätt för oss i Göteborg att leverera till en kund i Kiruna som en i Partille, men nu måste vi ta hänsyn till att kunderna befinner sig i olika områden. Det blir en ökad administration bakom kulisserna helt enkelt. 4 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 5

4 På ett år träffas jorden av gånger så mycket solenergi som mänskligheten gör av med. Dags att börja skörda med andra ord. Vi gav oss ut i staden och hittade tre inspirerande bolag som alla tagit hjälp av Göteborg Energi för att göra sin egen el med solceller. Tre exempel på strålande inspiration Lindholmen Science Park är ett världsledande centrum för forskning och utveckling med fokus på tre områden transport, IT och media. Nu har man tagit hjälp av solen för att sänka energiförbrukningen i huvudbyggnaden Lindholmen Science Park, vid Lindholmspiren. Det är Älvstranden Utveckling som installerat solceller på sin nybyggda fastighet på Lindholmen. De ska omvandla strålarna från vår närmaste stjärna till att leverera el till en del av byggnaden. Vi tyckte det var lämpligt att testa denna teknik på ett nybyggt hus, det skall ses som ett pilotprojekt för att utvärdera och skaffa erfarenheter inför en framtida utbyggnad. Göteborgs kommun har ju bland annt som mål att minska energiförbrukningen i sina fastigheter, säger Peter Ericsson, energisamordnare på Älvstranden Utveckling. En förstudie gjord av Göteborg Energi visade att det är mest effektivt att sätta solcellerna på det platta taket åt söder, där de också blir helt osynliga från gatan. Enligt Peter Ericsson kommer dock inte projektet att gå obemärkt förbi. Älvstranden Utveckling Vi vill vara med och sprida budskapet om olika energibesparande åtgärder. Vi kommer därför att visualisera data från anläggningen, både på en bildskärm i fastigheten och på vår hemsida, säger Peter Ericsson. Även om denna installation i praktiken endast medför ett något mindre inköp av extern el, inget kommer alltså att levereras ut på nätet, så finns möjligheten att bygga ut anläggningen på Lindholmen Science Park. Peter Ericsson säger även att delar av det fastighetsbestånd som Älvstranden Utveckling äger och förvaltar kan vara lämpat för installation av solceller. Ett av syftena med projektet är ju att utvärdera om anläggningen levererar vad som är utlovat, men även att få erfarenhet av montage, funktion, och drift. Fungerar det väl har vi många tak som kan vara möjliga att installera solceller på. Micael Hallström VÄND! >> Peter Ericsson med ny teknik på hög nivå. De takmonterade solcellerna ger Älvstranden Utveckling möjlighet att använda tidigare outnyttjade ytor till att förse huset med egenproducerad el. >> 6 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 7

5 Tre exempel på strålande... (forts) Först i landet med solceller på balkongen Tack vare en omfattande förnyelse är Gårdsten ett av europas modernaste miljonprogramsområden. Med hjälp av Göteborg Energi blir man nu också en av de första i Sverige med att sätta solceller på balkonger. Gårdstensbostäder Solen är redan en bekant hyresgäst i Gårdsten. På taket till flera hus finns solfångare som ger varmvatten både till husen och ut på fjärrvärmenätet. Det är bland annat dessa solhus som gett området FN-utmärkelsen World habitat award. Claes-Henric Hirschfeldt, Göteborg Energi, Per Andersson, Myresjöhus, Lars- Bertil Andersson, Göteborg Energi, Annika Lövgren, Göteborg Energi, Kristina Edberg, Myresjöhus, Annika Svensson, Myresjöhus och Håkan Andersson, DinEl vid invigningen av huset. Med energin och hyresgästerna i fokus har Gårdsten varsamt renoverats från ett slitet miljonprogramsområde med mängder av tomma lägenheter till ett modernt bostadsområde, säger fastighetschefen Michael Pirosanto. Och det är renoveringen som möjliggjort att Gårdstenbostäder nu blir solcellspionjärer eftersom balkongerna gick lätt att konvertera. Varför tog ni hjälp av Göteborg Energi för att installera solcellerna? Vi är helt nya på området och Göteborg Energi är redan professionella aktörer som vi sedan tidigare hade ett bra samarbete med. Det är viktigt att vi lär oss allt om solceller nu, jag tror det är det som gäller i framtiden, säger han. Micael Hallström Över 50 procent av hyresgästerna hos Gårdstensbostäder får idag tillbaka pengar på hyran tack vare att de själva styr över sin el och värme. Med solceller på balkongen används husets ytor på ett helt nytt sätt och behovet av att köpa el blir ännu mindre. Molnen inget hinder för elproduktion På Husknutens visningsområde i Sisjön finns 28 villor från 20 olika hustillverkare. Men bara ett som fängslar besökarnas intresse med solceller. Husknuten/Myresjöhus Det är hustillverkaren Myresjös visningshus Kornett som sedan den 23 september blåser liv i hushålls elen med solpaneler från Göteborg Energi. Just idag är det dock höstmörker och projektledaren Claes-Henric Hirschfeldt tittar skeptiskt mot himlen när han går in i huset. Men anläggningen överraskar. Jag blir faktiskt imponerad. Trots molnen producerar solcellerna just nu tillräckligt med el för att driva kylskåpet och frysen, säger han. Och det tar inte slut där. Enligt displayen skulle husets egenproducerade el den senaste månaden räckt till nästan hälften av den normala hushållselen. Det går att få helt lönsamma solceller, men det är framför allt företag med stora anläggningar. För villaägaren blir elen visserligen lite billigare, men det är de mjuka värdena som är den stora vinsten. Men för varje husägare som tänker så, så kommer marknaden igång säger han. Micael Hallström 8 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 9

6 Göteborg Energis första produktionsanläggning för förnyelsebar el av biobränsle, har producerat MWh el det första året. Ett steg mot visionen om det hållbara Göteborgssamhället. Ett år med förnyelsebar el på Sävenäs Jennie Winbo är anläggningsägare för Sävenäs Den befintliga hetvattenpannan på Sävenäs modifierades och en turbin sattes in under sommaren Turbinen omvandlar en del av värmeenergin i ångan till el, resten blir fjärrvärme som tidigare. Turbinen är nästan 14 MW, vilket motsvarar sju normalstora vindkraftverk, berättar Jennie Winbo som är anläggningsägare för Sävenäs och med i styrgruppen för projektet. Nu är anläggningen överlämnad till ordinarie linjeverk- samhet och projektet avslutas under hösten. I december 2010 fasades turbinen in på nätet och har sedan dess producerat MWh el. Det motsvarar el till lägenheter som förbrukar kwh/styck. Skogsflisen kommer från närområdet inom en radie av mil. Vid maxlast går det åt 40 lastbilslass per dag med kubikmeter flis vardera. Anläggningen uppfyller alla ställda krav och även tidplanen har hållits. Vi tar också med oss viktiga kunskaper och erfarenheter inför framtida satsningar, säger Jennie Winbo. Skogsflisen kommer från närområdet inom en radie av mil. Vid maxlast går det åt 40 lastbilslass per dag med kubikmeter flis vardera. Kommer det nu att bli fler sådana här biobränsleeldade kraftvärmeanläggningar? 85 procent av fjärrvärmen kommer idag från spillvärme från elproduktion, sopförbränning, raffinaderier och avloppsvatten. Cirka 12 procent kommer från biobränslena skogsflis, pellets och bioolja. När gamla anläggningar ska bytas eller förnyas kommer en ökad andel biobränsle att vara ett mål. Ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk är en väldigt stor investering och det ska vägas mot företagets andra investeringsbehov, så något bestämt kan inte sägas i dagsläget, säger Jennie Winbo. Per Öfverman 10 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 11

7 Här byggs Sveriges största vindkraftverk Snart står Sveriges största vindkraftverk färdigt på Risholmen. Det kommer att bli 145 meter högt, vilket är nästan tre gånger så högt som vindkraftverken som står där nu. Det är flera aktörer som gjort Göteborg Wind Lab möjligt; General Electric och Chalmers som kommer att testköra nya tekniklösningar under verkliga förhållanden, samt SKF som levererar delar till turbinen. Det nya vindkraftverket kommer att ha en årlig produktion på MWh. Så högt blir det Risholmen vindkraftverk 145 meter Lisebergstornet 116 meter Läppstiftet 83 meter Det räcker till hushållsel för en tredjedel av Majornas lägenheter, eller till att hålla elbilar rullande i mil! För att bära det tunga vindkraftverket, som egentligen är byggt för att användas ute till havs, har det krävts stora grundläggningsarbeten. Bara vindkraftverkets massiva fundamentet är som en större villa, fylld med 850 kubik betong. Normalt går det åt 150 till 400 kubik för ett vanligt vindkraftverk. För att vindkraftverket verkligen ska stå stadigt sitter pålar ner till berget 12 meter inunder. Ett av alla riskmoment som gått bra, enligt projektledaren Göran Markänger. Det var inga större problem att göra grunden. För pålningen har vi borrat 32 pålar genom ett lager med stora stenar som skulle kunnat ändra borriktningen, säger han. För att få upp det gigantiska vindkraftverket krävdes såklart en kran som var ännu större än själva vindkraftverket. Leveransen var planerad per båt men kajen här ute på Risholmen visade sig inte hålla för lossningen så det blev tyvärr att köra med lastbil. Och en av Europas största kranar behövs bara Göteborg energis hjärta bultar för grön el. Den stora stålringen som hela vindkraftverket kommer att vila på spänns fast med 144 grova bultar i det gigantiska fundamentet som består av 90 ton armeringsjärn och 850 kubik betong. själva maskinhuset väger 274 ton, säger Göran Markänger. Med hjälp av en superkran och två mindre ska de gigantiska rotorbladen komma på plats i mitten av december. Ett vindkänsligt jobb eftersom det inte får blåsa mer än tio sekundmeter. Det är lite lurigt. Även om det är vindstilla på marken blåser det nästan alltid uppe på 100 meters höjd, säger Göran Markänger. I januari blir det invigning av Göteborgs nya land märke läs mer om Göteborg Wind Lab på Micael Hallström Omfattande tester General Electric, som tillverkar och levererar vindkraftverket, kommer att genomföra omfattande tester under de första två åren. Chalmers är engagerade i projektet genom ett nybildat forskningscentrum i vindkraftteknik, SWPTC (Swedish Wind Power Technology Center), som bildats tillsammans med företag inom vindkraftbranschen. 12 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 13

8 För säkerhets skull Göteborg Energi satsar på nytt ställverk I en stad som Göteborg krävs kraftfulla och pålitliga nät för att staden ska fungera. Som ett led i detta har kraftstationen K8 inne i Gårdaberget fått ett nytt 10-kilovoltsställverk. För att upprätthålla ett kraftigt elnät krävs ett konstant underhåll, och för den 44 år gamla kraftstationen har det inneburit mycket jobb de senaste åren. Därför bestämde Göteborg Energi förra hösten att kraftstationen skulle byggas om. Underhållningskostnaderna började skena iväg och det har varit en del driftsstörningar här, förklarar Benny Sporre, underhållsansvarig på Göteborg Energi Nät. En hög driftsäkerhet är nämligen oerhört viktig hos kraftstationen, som täcker en tredjedel av centrala Göteborgs elnät. Samhället har blivit mer och mer beroende av»samhället har blivit mer och mer beroende av driftsäkerhet. Ingen gillar ju när skärmen slocknar«benny Sporre, underhållsansvarig. driftsäkerhet, så är det. Ingen gillar ju när skärmen slocknar, säger Benny Sporre. Förutom att ha fått en högre driftsäkerhet, så har det nya ställverket gjort kraftstationen till en säkrare arbetsplats. De strömförande kopparskenorna blir inkapslade och det nya ställverket är utrustade med tryckavlastningssystem som hjälper till vid eventuella kortslutningar eller explosioner. Magnus Carlsson Fotnot: Ett ställverk är en anläggning som dirigerar inkommande elkraft till utgående ledningar på ett säkert sätt. Med ständigt pågående byggprojekt lever Göteborgs nedgrävda elkablar ett farligt liv. Med ständigt pågående byggprojekt lever Göteborgs nedgrävda elkablar ett farligt liv. KABLAR OCKSÅ! Under marken i Göteborg ligger nästan kilometer elkablar. När det samtidigt grävs på olika håll i staden är risken för strömavbrott överhängande. Helst ska det inte vara några grävskador men det inträffar och allvarligast är när det är högspänningskablar som grävs av, då drabbas tusentals kunder. Normalt brukar det bli runt tio fall per år men hittills i år har 18 stycken 12-kilovoltskablar grävts sönder. Det är en kraftig ökning jämfört med tidigare år, säger Tony Kjellström, planeringsingenjör på Göteborg Energi. Och när en kabel grävs sönder blir det problem för kunderna. Vi har ett starkt nät och oftast kan vi koppla förbi skadan men först måste vi lokalisera felet och hitta den felande länken. Och även om vi är snabba tar det sin tid och kunderna är strömlösa under tiden, säger han. Nu funderar Göteborgs Energi hur man får bukt med problemet. Vi behöver göra det ännu enklare att få tag i utsättare som kan visa var kablarna ligger. Sen vore det bra om vi kunde ha en bättre dialog med schaktentreprenörerna också, säger Tony Kjellström. Magnus Carlsson 14 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 15

9 Sänk dina fjärrvärmekostnader gör en insats för miljön! Nu kan du som är företagskund och har fjärrvärme vara med och påverka ditt fjärrvärmepris ännu mer. Genom att sänka returtemperaturen sänker du även dina kostnader och gör en insats för miljön. Förändringen innebär att den som har en lägre returtemperatur än genomsnittet får en sänkt kostnad, medan den som har en högre returtemperatur får en ökad kostnad. För Göteborg Energi är förändringen intäktsneutral enligt enhetschefen Karin Ekh. Vi vill ge incitament för Så sänker du din returtemperatur Se över funktionen på ventilation- och värmeinstallationer Ange korrekta bör-värden i all reglerutrustning Justera eller byt radiatortermostater kunder att jobba med effektivisering. Och gör man saker som förbättrar så ska det ge utdelning i plånboken. När returtemperaturen sänks får vi dessutom lägre kostnader på sikt. Det gynnar alla kunder, säger hon. En låg returtemperatur vittnar om att hela systemet är effektivt. Redan nästa år börjar vi ange anläggningens returtemperatur på din faktura, men det är först 2013 som själva prisändringen träder i kraft. Framförhållningen gör att man i god tid kan se över så att till exempel ventilation och värmeradiatorer är rätt justerade, säger enhetschefen Karin Ekh. Göteborg Energi önskar alla God Jul & Gott Nytt År Göteborg Energi AB, Box 53, Göteborg Effekt & Miljö En tidning från Göteborg Energi. Nästa nummer kommer i mars. Ansvarig utgivare Mats Devert, , Redaktör Margareta Forsberg, Redaktionsråd Lars Holmqvist, Michael Andersson, Bengt Attebo, Anette Damgren, Peter Öhman, Kerstin Torsede och Ann-Sofi Holmgren. Produktion Cohn & Wolfe Layout och redigering: Peter Birgerstam Tryck Sandstens tryckeri, Göteborg, Foto framsidan: Peter Ericsson, energisamordnare på Älvstranden Utveckling. Foto: Micael Hallström Tipsa oss! Redaktionen tar tacksamt emot tips till tidningen. Kontakta redaktör Margareta Forsberg eller någon i redaktionsrådet.

Nu tar hon över. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2011. Förskola i Järnbrott byggs som nollenergihus.

Nu tar hon över. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2011. Förskola i Järnbrott byggs som nollenergihus. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2011 Förskola i Järnbrott byggs som nollenergihus 10 11 Nu tar hon över möt Lotta Brändström, ny VD Sid 6 7 Här byggs landets största vindkraftverk

Läs mer

Morrongänget. Effekt & Miljö. utsåg första elbilstestaren. Prins Charles vill veta mer om GoBiGas 8-9. Sid 6-7

Morrongänget. Effekt & Miljö. utsåg första elbilstestaren. Prins Charles vill veta mer om GoBiGas 8-9. Sid 6-7 Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Juni 2012 Prins Charles vill veta mer om GoBiGas 8-9 Morrongänget utsåg första elbilstestaren Sid 6-7 PROJEKTET SOM SKA GÖRA ELTANKANDET ENKELT 4 5 ECOPILOT

Läs mer

Vinnande samarbete. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2012. Volvo Lastvagnar med flytande biogas i tanken

Vinnande samarbete. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2012. Volvo Lastvagnar med flytande biogas i tanken Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2012 Prisvärt med uppvärmning i Göteborg Vinnande samarbete Volvo Lastvagnar med flytande biogas i tanken Sid 6 snurr på vindkraftssatsningen

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

Vilken energi är smartast?

Vilken energi är smartast? GÖTEBORG ENERGI 2009 Vilken energi är smartast? ANNA MANNhEIMER är NyfIkEN på GÖTEBORG ENERGI INNEHÅLL Introduktion 3 Nyckeltal 4 Detta har hänt under 2009 5 VD har ordet 7 Det kompletta energiföretaget

Läs mer

MEDVIND & MILJÖ. Tema: Stadsutveckling. En stadsdel. Smart val! NR.01 2015. Den klimatsmarta. Briljant lyft för gångtunnel Sid 16 17

MEDVIND & MILJÖ. Tema: Stadsutveckling. En stadsdel. Smart val! NR.01 2015. Den klimatsmarta. Briljant lyft för gångtunnel Sid 16 17 EFFEKT NR.01 2015 & MILJÖ EN TIDNING FRÅN LISTAN Fem miljösteg för företag Sid 12 I FRAMKANT Den klimatsmarta ön Sid 13 Smart val! EFFEKTEN De sparar in 230 ton koldioxid VI GBG Briljant lyft för gångtunnel

Läs mer

Miljöarbete. Effekt & Miljö. bakom kulisserna. Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi mars 2013. Sid 14-15

Miljöarbete. Effekt & Miljö. bakom kulisserna. Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi mars 2013. Sid 14-15 Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi mars 2013 Miljöarbete bakom kulisserna Sid 14-15 GÖTEBORG LEDER EU-PROJEKT 4-5 BÄTTRE KLIMAT I STORA SALUHALLEN 10-11 Med Göteborg som förebild för framtiden

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle.

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. GÖTEBORG ENERGI 2007 Det bästa är om våra kunder knappt märker

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 2-2012. Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm

En bekvämare vardag. Nr 2-2012. Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 2-2012 Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm 2

Läs mer

Entreprenörerna om vindens möjligheter

Entreprenörerna om vindens möjligheter Entreprenörerna om vindens möjligheter Vindaffären börjar med ett samtal För att bygga vindkraft krävs mark. LRFs medlemmar står för hälften av all tillgänglig privat mark i Sverige. Förutsättningarna

Läs mer

OVÄDRET DRABBADE NÄTET

OVÄDRET DRABBADE NÄTET ENERGIBRANSCHEN FÖRÄNDRAS. Jag är övertygad om att framtiden bland annat kommer att innebära mer inflytande för kunderna. SIDAN 2 Anneli Sjömark, vd, Luleå Energi EN TIDNING FRÅN LULEÅ ENERGI Nr 1 2015

Läs mer

Korsberga Hönseri producerar solägg

Korsberga Hönseri producerar solägg Särtryck ur tidningen Fjäderfä nummer 1-2014. Lars fångar solen Solceller på packeritaket Lars Gunnarsson på Korsberga Hönseri satsar på solel. Korsberga Hönseri producerar solägg Omställningen till det

Läs mer

Så halverade Liseberg sina energikostnader

Så halverade Liseberg sina energikostnader Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Maj 2009 Så halverade Liseberg sina energikostnader 10 13 Miljövänligt boende 4 9 Göteborg driver på för effektivare elanvändning 14 15 Den första april

Läs mer

Denna miljöredovisning har sammanställts för att på ett öppet sätt redogöra för den miljöpåverkan och den nytta vår verksamhet för med sig.

Denna miljöredovisning har sammanställts för att på ett öppet sätt redogöra för den miljöpåverkan och den nytta vår verksamhet för med sig. Öresundskraft är ett energibolag med stort lokalt engagemang. Visionen Energi för en bättre värld. Kraft för regionen speglar vårt huvudfokus på den skånska myllan, på Öresundsregionen och på vårt engagemang

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Varma nyårshälsningar!

Varma nyårshälsningar! nonstop Mälarenergi nr 4-10 Varma nyårshälsningar! TEMA FJÄRRVÄRME Varför en ny förbränningsanläggning? Hur drivs projektet? Vilka frågor är avgörande? Tävla med nyårsnattens hjältar. Aroseken satsar på

Läs mer

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT Tore Wizelius Lokalt ägd VINDKRAFT Handbok för KOMMUNER Tore Wizelius Vindform förlag Research: Carin Persson Foto: Falkenberg kommun: omslag och s. 28. Gunnar Britse: s. 4. Vindpark Vänern: s. 48. Daniel

Läs mer

Teckna bästa. Bo bättre PÅ 137 MILJ. Föreningar grundlurade. Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen. När ordföranden kan dömas som ansvarig

Teckna bästa. Bo bättre PÅ 137 MILJ. Föreningar grundlurade. Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen. När ordföranden kan dömas som ansvarig Bo bättre Pris det föreningen behöver veta bostadsrättstidningen NR 3 2011 39:50 kronor Teckna bästa SNÖ-AVTALET Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen EXTRA BYGGARE STÄMS PÅ 137 MILJ Föreningar grundlurade

Läs mer

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans Tore Wizelius VINDKRAFT tillsammans Handbok för vindkooperativ Tore Wizelius Vindform förlag Research: Eva Maria Fasth, Carin Persson Foto: Jonny Mattsson, omslag samt sid. 7, Linnéa Liljegren, sid. 22

Läs mer

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans Tore Wizelius VINDKRAFT tillsammans Handbok för vindkooperativ Tore Wizelius Vindkraft tillsammans Handbok för vindkooperativ Tore Wizelius Vindform förlag Research: Eva Maria Fasth, Carin Persson Foto:

Läs mer

eneroi Vi smyger runt om natten på industrierna som Sherlock Holmes i jakten på energibovar.

eneroi Vi smyger runt om natten på industrierna som Sherlock Holmes i jakten på energibovar. - eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen. Våren 2011 1 Emåmejeriet energieffektiviserar genom projektet Från ord till handling. Vi smyger runt

Läs mer

Odlar ekologiskt på taket Tobias Hamberg om stadens nya restaurangkluster. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2014.

Odlar ekologiskt på taket Tobias Hamberg om stadens nya restaurangkluster. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2014. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2014 Odlar ekologiskt på taket Tobias Hamberg om stadens nya restaurangkluster Sid 8 9 Effekt & Miljö 1 FRAMTIDENS ENERGI 12 13 TRE KILOMETER

Läs mer

Använd inte mer energi än du behöver!

Använd inte mer energi än du behöver! Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Okt 2009 Använd inte mer energi än du behöver! 4 9 Besök oss på Elmiamässan! Här är våra nya energitjänstavtal! 6 7 Ekofonden finansierar klimatsmarta

Läs mer

Vi är vana att förändra marknaden!

Vi är vana att förändra marknaden! Årsredovisning 2013 Vi är vana att förändra marknaden! En värld som enbart använder ren el kan verka som ett orimligt mål. Men ser vi tillbaka på vår historia så har vi förändrat marknaden radikalt, mer

Läs mer

nonstop Mälarenergi nr 1-10 Nonstop 10 år. Earth Hour 2010 Du släcker väl för en ljusare framtid den 27 mars

nonstop Mälarenergi nr 1-10 Nonstop 10 år. Earth Hour 2010 Du släcker väl för en ljusare framtid den 27 mars nonstop nr 1-10 Earth Hour 2010 Du släcker väl för en ljusare framtid den 27 mars Nonstop 10 år. Följ elens väg hem till dig. Tre sätt att få koll på elkostnaderna. I Stadsnät är kunden kung. Det sker

Läs mer

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Rapport Denna rapport är resultatet av en förstudie gjord av Coompanion Kronoberg 2012-2013 i samverkan med Regionförbundet Södra Småland

Läs mer

Goda exempel. en guide till småskaliga energilösningar

Goda exempel. en guide till småskaliga energilösningar Goda exempel en guide till småskaliga energilösningar i norra Sverige Innehåll Goda exempel - för en förnybar framtid i glesbygden 3 SMALLEST och RASLRES - förnybara energiprojekt i Norsjö kommun 4 Kretsloppsanpassad

Läs mer

KRAFTFULL DATAHALLEN SOM GER FJÄRRVÄRME MIKROELEN ÄNDRAR BALANSEN PÅ ENERGIMARKNADEN DEN GRÖNA FABRIKEN

KRAFTFULL DATAHALLEN SOM GER FJÄRRVÄRME MIKROELEN ÄNDRAR BALANSEN PÅ ENERGIMARKNADEN DEN GRÖNA FABRIKEN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 2 2014 INTERVJUN JAN ROTMANS vill snabba på omställningen DEN GRÖNA FABRIKEN DATAHALLEN SOM GER FJÄRRVÄRME ENERGIEWENDE TAR NYA TAG KRAFTFULL MIKROELEN

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer