Hett med solpaneler. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi December Vad menas med grön el? Vi reder ut begreppen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hett med solpaneler. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi December 2011. Vad menas med grön el? Vi reder ut begreppen"

Transkript

1 Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi December 2011 Vad menas med grön el? Vi reder ut begreppen 4 5 Hett med solpaneler här satsar Älvstranden Utveckling Sid 6 8 DE BYGGER LANDETS STÖRSTA VINDKRAFTVERK FÖRNYELSEBAR EL PÅ SÄVENÄS 10

2 Med hopp om en vit jul med grön el Nu går vi in i den kalla säsongen. Nattfrosten smyger sig på och dagarna blir kortare. Blir det en vit jul, frågar man sig, med snö på granarna och rimfrost i tomteskäggen? Vad julen anbelangar, är vitt helt klart att föredra framför grönt. Vad som däremot gärna får vara grönt, är den el du konsumerar under vintern. Står grön el högt även på din önskelista? Ett bra tomte-team i denna fråga är Göteborg Energi och Din El. Som privatkund hos Din El får du redan idag all din el från förnyelsebara källor. Och som företagskund har du möjlighet att göra miljötillval. Det är vi stolta över! Vad gäller miljömärkt el har vi kommit långt inom Göteborg Energi. Vi köper in stora mängder vatten- och vindkraft och vår satsning på vind i egen regi bara växer. Särskilt stolta är vi just nu över vårt stora vindkraftverk ute på Arendal, Sveriges mest effektiva, som just börjat byggas. Fundamentet är nu på plats och redan i slutet av januari är det driftstart. Vi följer bygget både här i tidningen och på webben. Småskalig och lokalt producerad el ligger oss också varmt om hjärtat i vår energimix. Där samarbetar vi med en rad lokala vind- och vattenproducenter. Dessutom är vi en av få aktörer som tar emot och betalar för överskottsel från privata anläggningar. Gårdstensbostäder och Norra Älvstranden är ett par exempel på framsynta fastighetsägare, som visar vägen med sin satsning på solenergi. Du läser mer om dem i detta nummer. För dig som själv vill testa är tröskeln låg. I Göteborg kan man på enkelt vis bli sin egen elproducent, och både täcka det egna energibehovet och sälja överskott till nätet. Mer information får du via Din Els webbplats och säljare. Det handlar mycket om el i detta nummer. Du som är fjärrvärmekund har också spännande nyheter att ta ställning till. En ny prismodell som utgår ifrån returtemperatur börjar nu tillämpas, som kan hjälpa dig att spara både energi och kronor. Värmande för både kropp och själ. Trevlig läsning! Mats Devert Ansvarig utgivare Göteborgs kommunfullmäktige har beslutat om 12 miljömål som beskriver ett långsiktigt önskat tillstånd för miljön. Målen är mätbara och följs årligen upp i Miljöförvaltningens Miljörapport. Rapporten visar att det är långt kvar att nå många av målen. Miljöprogram tar fram åtgärder för att nå Göteborgs miljömål - Därför ska nu ett miljöprogram tas fram med förslag på åtgärder, säger Lotta Silfver på Miljöförvaltningen, projektledare för programmet. För varje mål finns mätbara delmål, till exempel God bebyggd miljö ett tak på 200 bequerel radonhalt i stadens ägda bostäder och skolor Fyra arbetsgrupper har bildats för att ta fram åtgärder inom sina respektive områden, där målen sorterats in: Bevara och utveckla staden som livsmiljö. Utveckla och uppleva närsamhället hur vi bygger, tillgänglighet till staden med parker och natur. Uppnå ett fossilfritt Göteborg. Producera och konsumera smart bryta traditionella mönster för att skapa bättre möjligheter till ett hållbart samhälle. I arbetsgrupperna ingår representanter för förvaltningar och kommunala Lotta Silfver, Miljöförvaltningen De 12 miljömålen Bara naturlig försurning Begränsad klimatpåverkan Ett rikt odlingslandskap och myllrande våtmarker Ett rikt växt- och djurliv Frisk luft Giftfri miljö God bebyggd miljö Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust och skärgård Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Levande skogar bolag för att skapa bred förankring. Göteborg Energi är med i alla grupper samt i den samrådsgrupp som till exempel ska förankra åtgärderna och diskutera eventuella intressekonflikter i grupperna. I styrgruppen med förvaltningschefer och vd:ar från kommunala bolag ingår Göteborg Energis Lotta Brändström. Samrådsgruppen ska ta ett helikopterperspektiv, säger Lotta Silfver som tycker det är positivt med Göteborg Energis engagemang. Arbetet med programmet har startat under hösten. Miljöoch Klimatnämnden får ett förslag under hösten 2012, för remissomgång under hösten/vintern. Under våren 2013 lägger nämnden ett förslag till kommunfullmäktige. Per Öfverman 2 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 3

3 När vi tecknar elavtal talar försäljarna sig ofta varma om vikten av grön el. Men vad är egentligen grön el? Och varför är inte all el grön? Grön el vi reder ut begreppen Till att börja med så är grön el ett begrepp som branschen kanske inte är helförtjust i. Det är lite för diffust. Men man kan säga att det är en beteckning på sådan el som avsändaren brukar kalla miljövänlig: vindkraftel, vattenel och solkraftel, förklarar Göran Sjödin, krafthandlare på Din El. Han och Din El köper in el som är ursprungsmärkt man har nämligen lovat alla privatkunder att deras el ska komma från förnybara källor. Till företagskunder som inte köpt el med något särskilt ursprung levereras dock även el som inte är förnybar till exempel el som kommer från kärnkraft. Det är helt enkelt oundvikligt, förklarar Göran Sjödin. Det finns så oerhört mycket pengar investerat i anläggningar som inte är förnybara. Och de producerar så mycket att vi i Norden inte hade klarat oss utan dem. Det är trots allt så att samhällets förbrukning inte på långa vägar täcks av det som är förnybart. Det skulle krävas mycket stora investeringar för att ändra på det, och tekniskt är det mycket som måste ändras. Det är ingenting som görs över en kafferast. Samtidigt märker man en ökad efterfrågan på grön el hos Din El. För företagskunder är el från förnybara källor ett tillval. Förut var det vanligast att offentliga verksamheter köpte det tillägget. Men nu ser vi även ett ökat intresse från privata aktörer, säger Anders Torberntsson, företagssäljare på Din El. Det finns ett kommunikativt värde i att visa att man prioriterar miljön. Och det är något man satsar på. Påslaget är inte så stort, men med stora volymer blir det ändå stora investeringar som görs. Magnus Carlsson De fyra nya elområdena innebär en ökad administration Sedan 1 november i år är Sverige indelat i fyra elområden. Syftet är bland annat att tydliggöra det glapp mellan produktion och efterfrågan som finns i olika delar av landet. I Norrland produceras mycket mer el än vad som förbrukas, medan det omvända gäller i Södra Sverige. För elleverantörerna innebär det nya systemet vissa problem. Tidigare har det varit lika lätt för oss i Göteborg att leverera till en kund i Kiruna som en i Partille, men nu måste vi ta hänsyn till att kunderna befinner sig i olika områden. Det blir en ökad administration bakom kulisserna helt enkelt. 4 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 5

4 På ett år träffas jorden av gånger så mycket solenergi som mänskligheten gör av med. Dags att börja skörda med andra ord. Vi gav oss ut i staden och hittade tre inspirerande bolag som alla tagit hjälp av Göteborg Energi för att göra sin egen el med solceller. Tre exempel på strålande inspiration Lindholmen Science Park är ett världsledande centrum för forskning och utveckling med fokus på tre områden transport, IT och media. Nu har man tagit hjälp av solen för att sänka energiförbrukningen i huvudbyggnaden Lindholmen Science Park, vid Lindholmspiren. Det är Älvstranden Utveckling som installerat solceller på sin nybyggda fastighet på Lindholmen. De ska omvandla strålarna från vår närmaste stjärna till att leverera el till en del av byggnaden. Vi tyckte det var lämpligt att testa denna teknik på ett nybyggt hus, det skall ses som ett pilotprojekt för att utvärdera och skaffa erfarenheter inför en framtida utbyggnad. Göteborgs kommun har ju bland annt som mål att minska energiförbrukningen i sina fastigheter, säger Peter Ericsson, energisamordnare på Älvstranden Utveckling. En förstudie gjord av Göteborg Energi visade att det är mest effektivt att sätta solcellerna på det platta taket åt söder, där de också blir helt osynliga från gatan. Enligt Peter Ericsson kommer dock inte projektet att gå obemärkt förbi. Älvstranden Utveckling Vi vill vara med och sprida budskapet om olika energibesparande åtgärder. Vi kommer därför att visualisera data från anläggningen, både på en bildskärm i fastigheten och på vår hemsida, säger Peter Ericsson. Även om denna installation i praktiken endast medför ett något mindre inköp av extern el, inget kommer alltså att levereras ut på nätet, så finns möjligheten att bygga ut anläggningen på Lindholmen Science Park. Peter Ericsson säger även att delar av det fastighetsbestånd som Älvstranden Utveckling äger och förvaltar kan vara lämpat för installation av solceller. Ett av syftena med projektet är ju att utvärdera om anläggningen levererar vad som är utlovat, men även att få erfarenhet av montage, funktion, och drift. Fungerar det väl har vi många tak som kan vara möjliga att installera solceller på. Micael Hallström VÄND! >> Peter Ericsson med ny teknik på hög nivå. De takmonterade solcellerna ger Älvstranden Utveckling möjlighet att använda tidigare outnyttjade ytor till att förse huset med egenproducerad el. >> 6 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 7

5 Tre exempel på strålande... (forts) Först i landet med solceller på balkongen Tack vare en omfattande förnyelse är Gårdsten ett av europas modernaste miljonprogramsområden. Med hjälp av Göteborg Energi blir man nu också en av de första i Sverige med att sätta solceller på balkonger. Gårdstensbostäder Solen är redan en bekant hyresgäst i Gårdsten. På taket till flera hus finns solfångare som ger varmvatten både till husen och ut på fjärrvärmenätet. Det är bland annat dessa solhus som gett området FN-utmärkelsen World habitat award. Claes-Henric Hirschfeldt, Göteborg Energi, Per Andersson, Myresjöhus, Lars- Bertil Andersson, Göteborg Energi, Annika Lövgren, Göteborg Energi, Kristina Edberg, Myresjöhus, Annika Svensson, Myresjöhus och Håkan Andersson, DinEl vid invigningen av huset. Med energin och hyresgästerna i fokus har Gårdsten varsamt renoverats från ett slitet miljonprogramsområde med mängder av tomma lägenheter till ett modernt bostadsområde, säger fastighetschefen Michael Pirosanto. Och det är renoveringen som möjliggjort att Gårdstenbostäder nu blir solcellspionjärer eftersom balkongerna gick lätt att konvertera. Varför tog ni hjälp av Göteborg Energi för att installera solcellerna? Vi är helt nya på området och Göteborg Energi är redan professionella aktörer som vi sedan tidigare hade ett bra samarbete med. Det är viktigt att vi lär oss allt om solceller nu, jag tror det är det som gäller i framtiden, säger han. Micael Hallström Över 50 procent av hyresgästerna hos Gårdstensbostäder får idag tillbaka pengar på hyran tack vare att de själva styr över sin el och värme. Med solceller på balkongen används husets ytor på ett helt nytt sätt och behovet av att köpa el blir ännu mindre. Molnen inget hinder för elproduktion På Husknutens visningsområde i Sisjön finns 28 villor från 20 olika hustillverkare. Men bara ett som fängslar besökarnas intresse med solceller. Husknuten/Myresjöhus Det är hustillverkaren Myresjös visningshus Kornett som sedan den 23 september blåser liv i hushålls elen med solpaneler från Göteborg Energi. Just idag är det dock höstmörker och projektledaren Claes-Henric Hirschfeldt tittar skeptiskt mot himlen när han går in i huset. Men anläggningen överraskar. Jag blir faktiskt imponerad. Trots molnen producerar solcellerna just nu tillräckligt med el för att driva kylskåpet och frysen, säger han. Och det tar inte slut där. Enligt displayen skulle husets egenproducerade el den senaste månaden räckt till nästan hälften av den normala hushållselen. Det går att få helt lönsamma solceller, men det är framför allt företag med stora anläggningar. För villaägaren blir elen visserligen lite billigare, men det är de mjuka värdena som är den stora vinsten. Men för varje husägare som tänker så, så kommer marknaden igång säger han. Micael Hallström 8 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 9

6 Göteborg Energis första produktionsanläggning för förnyelsebar el av biobränsle, har producerat MWh el det första året. Ett steg mot visionen om det hållbara Göteborgssamhället. Ett år med förnyelsebar el på Sävenäs Jennie Winbo är anläggningsägare för Sävenäs Den befintliga hetvattenpannan på Sävenäs modifierades och en turbin sattes in under sommaren Turbinen omvandlar en del av värmeenergin i ångan till el, resten blir fjärrvärme som tidigare. Turbinen är nästan 14 MW, vilket motsvarar sju normalstora vindkraftverk, berättar Jennie Winbo som är anläggningsägare för Sävenäs och med i styrgruppen för projektet. Nu är anläggningen överlämnad till ordinarie linjeverk- samhet och projektet avslutas under hösten. I december 2010 fasades turbinen in på nätet och har sedan dess producerat MWh el. Det motsvarar el till lägenheter som förbrukar kwh/styck. Skogsflisen kommer från närområdet inom en radie av mil. Vid maxlast går det åt 40 lastbilslass per dag med kubikmeter flis vardera. Anläggningen uppfyller alla ställda krav och även tidplanen har hållits. Vi tar också med oss viktiga kunskaper och erfarenheter inför framtida satsningar, säger Jennie Winbo. Skogsflisen kommer från närområdet inom en radie av mil. Vid maxlast går det åt 40 lastbilslass per dag med kubikmeter flis vardera. Kommer det nu att bli fler sådana här biobränsleeldade kraftvärmeanläggningar? 85 procent av fjärrvärmen kommer idag från spillvärme från elproduktion, sopförbränning, raffinaderier och avloppsvatten. Cirka 12 procent kommer från biobränslena skogsflis, pellets och bioolja. När gamla anläggningar ska bytas eller förnyas kommer en ökad andel biobränsle att vara ett mål. Ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk är en väldigt stor investering och det ska vägas mot företagets andra investeringsbehov, så något bestämt kan inte sägas i dagsläget, säger Jennie Winbo. Per Öfverman 10 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 11

7 Här byggs Sveriges största vindkraftverk Snart står Sveriges största vindkraftverk färdigt på Risholmen. Det kommer att bli 145 meter högt, vilket är nästan tre gånger så högt som vindkraftverken som står där nu. Det är flera aktörer som gjort Göteborg Wind Lab möjligt; General Electric och Chalmers som kommer att testköra nya tekniklösningar under verkliga förhållanden, samt SKF som levererar delar till turbinen. Det nya vindkraftverket kommer att ha en årlig produktion på MWh. Så högt blir det Risholmen vindkraftverk 145 meter Lisebergstornet 116 meter Läppstiftet 83 meter Det räcker till hushållsel för en tredjedel av Majornas lägenheter, eller till att hålla elbilar rullande i mil! För att bära det tunga vindkraftverket, som egentligen är byggt för att användas ute till havs, har det krävts stora grundläggningsarbeten. Bara vindkraftverkets massiva fundamentet är som en större villa, fylld med 850 kubik betong. Normalt går det åt 150 till 400 kubik för ett vanligt vindkraftverk. För att vindkraftverket verkligen ska stå stadigt sitter pålar ner till berget 12 meter inunder. Ett av alla riskmoment som gått bra, enligt projektledaren Göran Markänger. Det var inga större problem att göra grunden. För pålningen har vi borrat 32 pålar genom ett lager med stora stenar som skulle kunnat ändra borriktningen, säger han. För att få upp det gigantiska vindkraftverket krävdes såklart en kran som var ännu större än själva vindkraftverket. Leveransen var planerad per båt men kajen här ute på Risholmen visade sig inte hålla för lossningen så det blev tyvärr att köra med lastbil. Och en av Europas största kranar behövs bara Göteborg energis hjärta bultar för grön el. Den stora stålringen som hela vindkraftverket kommer att vila på spänns fast med 144 grova bultar i det gigantiska fundamentet som består av 90 ton armeringsjärn och 850 kubik betong. själva maskinhuset väger 274 ton, säger Göran Markänger. Med hjälp av en superkran och två mindre ska de gigantiska rotorbladen komma på plats i mitten av december. Ett vindkänsligt jobb eftersom det inte får blåsa mer än tio sekundmeter. Det är lite lurigt. Även om det är vindstilla på marken blåser det nästan alltid uppe på 100 meters höjd, säger Göran Markänger. I januari blir det invigning av Göteborgs nya land märke läs mer om Göteborg Wind Lab på Micael Hallström Omfattande tester General Electric, som tillverkar och levererar vindkraftverket, kommer att genomföra omfattande tester under de första två åren. Chalmers är engagerade i projektet genom ett nybildat forskningscentrum i vindkraftteknik, SWPTC (Swedish Wind Power Technology Center), som bildats tillsammans med företag inom vindkraftbranschen. 12 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 13

8 För säkerhets skull Göteborg Energi satsar på nytt ställverk I en stad som Göteborg krävs kraftfulla och pålitliga nät för att staden ska fungera. Som ett led i detta har kraftstationen K8 inne i Gårdaberget fått ett nytt 10-kilovoltsställverk. För att upprätthålla ett kraftigt elnät krävs ett konstant underhåll, och för den 44 år gamla kraftstationen har det inneburit mycket jobb de senaste åren. Därför bestämde Göteborg Energi förra hösten att kraftstationen skulle byggas om. Underhållningskostnaderna började skena iväg och det har varit en del driftsstörningar här, förklarar Benny Sporre, underhållsansvarig på Göteborg Energi Nät. En hög driftsäkerhet är nämligen oerhört viktig hos kraftstationen, som täcker en tredjedel av centrala Göteborgs elnät. Samhället har blivit mer och mer beroende av»samhället har blivit mer och mer beroende av driftsäkerhet. Ingen gillar ju när skärmen slocknar«benny Sporre, underhållsansvarig. driftsäkerhet, så är det. Ingen gillar ju när skärmen slocknar, säger Benny Sporre. Förutom att ha fått en högre driftsäkerhet, så har det nya ställverket gjort kraftstationen till en säkrare arbetsplats. De strömförande kopparskenorna blir inkapslade och det nya ställverket är utrustade med tryckavlastningssystem som hjälper till vid eventuella kortslutningar eller explosioner. Magnus Carlsson Fotnot: Ett ställverk är en anläggning som dirigerar inkommande elkraft till utgående ledningar på ett säkert sätt. Med ständigt pågående byggprojekt lever Göteborgs nedgrävda elkablar ett farligt liv. Med ständigt pågående byggprojekt lever Göteborgs nedgrävda elkablar ett farligt liv. KABLAR OCKSÅ! Under marken i Göteborg ligger nästan kilometer elkablar. När det samtidigt grävs på olika håll i staden är risken för strömavbrott överhängande. Helst ska det inte vara några grävskador men det inträffar och allvarligast är när det är högspänningskablar som grävs av, då drabbas tusentals kunder. Normalt brukar det bli runt tio fall per år men hittills i år har 18 stycken 12-kilovoltskablar grävts sönder. Det är en kraftig ökning jämfört med tidigare år, säger Tony Kjellström, planeringsingenjör på Göteborg Energi. Och när en kabel grävs sönder blir det problem för kunderna. Vi har ett starkt nät och oftast kan vi koppla förbi skadan men först måste vi lokalisera felet och hitta den felande länken. Och även om vi är snabba tar det sin tid och kunderna är strömlösa under tiden, säger han. Nu funderar Göteborgs Energi hur man får bukt med problemet. Vi behöver göra det ännu enklare att få tag i utsättare som kan visa var kablarna ligger. Sen vore det bra om vi kunde ha en bättre dialog med schaktentreprenörerna också, säger Tony Kjellström. Magnus Carlsson 14 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 15

9 Sänk dina fjärrvärmekostnader gör en insats för miljön! Nu kan du som är företagskund och har fjärrvärme vara med och påverka ditt fjärrvärmepris ännu mer. Genom att sänka returtemperaturen sänker du även dina kostnader och gör en insats för miljön. Förändringen innebär att den som har en lägre returtemperatur än genomsnittet får en sänkt kostnad, medan den som har en högre returtemperatur får en ökad kostnad. För Göteborg Energi är förändringen intäktsneutral enligt enhetschefen Karin Ekh. Vi vill ge incitament för Så sänker du din returtemperatur Se över funktionen på ventilation- och värmeinstallationer Ange korrekta bör-värden i all reglerutrustning Justera eller byt radiatortermostater kunder att jobba med effektivisering. Och gör man saker som förbättrar så ska det ge utdelning i plånboken. När returtemperaturen sänks får vi dessutom lägre kostnader på sikt. Det gynnar alla kunder, säger hon. En låg returtemperatur vittnar om att hela systemet är effektivt. Redan nästa år börjar vi ange anläggningens returtemperatur på din faktura, men det är först 2013 som själva prisändringen träder i kraft. Framförhållningen gör att man i god tid kan se över så att till exempel ventilation och värmeradiatorer är rätt justerade, säger enhetschefen Karin Ekh. Göteborg Energi önskar alla God Jul & Gott Nytt År Göteborg Energi AB, Box 53, Göteborg Effekt & Miljö En tidning från Göteborg Energi. Nästa nummer kommer i mars. Ansvarig utgivare Mats Devert, , Redaktör Margareta Forsberg, Redaktionsråd Lars Holmqvist, Michael Andersson, Bengt Attebo, Anette Damgren, Peter Öhman, Kerstin Torsede och Ann-Sofi Holmgren. Produktion Cohn & Wolfe Layout och redigering: Peter Birgerstam Tryck Sandstens tryckeri, Göteborg, Foto framsidan: Peter Ericsson, energisamordnare på Älvstranden Utveckling. Foto: Micael Hallström Tipsa oss! Redaktionen tar tacksamt emot tips till tidningen. Kontakta redaktör Margareta Forsberg eller någon i redaktionsrådet.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Vindmöllor på land och på djupt vatten

Vindmöllor på land och på djupt vatten Skånes vindkraftsakademi Lund 2013-05-14 Vindmöllor på land och på djupt vatten Energiansvarig (V) i riksdagen 1998-2002 DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet 2003-06 Växjö Energis styrelse

Läs mer

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Utskriftsversion Göteborgs Stads miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Läs miljöprogrammet i sin helhet på: www.goteborg.se/miljoprogram Foto: Peter Svenson Miljömålen visar vägen Göteborg ska

Läs mer

Hur går det med våra miljömål och miljöprogrammets åtgärder? Viktoria Viklander och Lotta Silfver

Hur går det med våra miljömål och miljöprogrammets åtgärder? Viktoria Viklander och Lotta Silfver Hur går det med våra miljömål och miljöprogrammets åtgärder? Viktoria Viklander och Lotta Silfver 1 ? 2 Det goda livet är målet! $ $ $ $ $ $ $ $ 3 Systematiken bakom miljömålsarbetet Planera Strategiska

Läs mer

Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg Företag juni 2016 Vill du veta mer? Om du har frågor och funderingar är du alltid välkommen att titta in på goteborgenergi.se eller kontakta vår kundservice på 031-62 62 62. Välkommen! Mer än bara värme

Läs mer

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar.

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Mer än bara värme För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Fjärrvärmen ger kraft åt Göteborg. Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. I det arbetet

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

E.ON Elnät. Framtiden är l kal. En satsning på Lokala Energisystem

E.ON Elnät. Framtiden är l kal. En satsning på Lokala Energisystem E.ON Elnät Framtiden är l kal En satsning på Lokala Energisystem Ett nytt sätt att tänka kring energi Det blir allt mer angeläget att hitta vägar för att skapa ett hållbart samhälle. Vi som arbetar med

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Välkommen till årets Reko Fjärrvärmeträff

Välkommen till årets Reko Fjärrvärmeträff Välkommen till årets Reko Fjärrvärmeträff Program Presentation av 2012 års fjärrvärmepriser Dan Bergman Information om utvecklingen av prismodellen Karin Ekh Det goda livet David Andersson Övriga frågor

Läs mer

Grundläggande Miljökunskap

Grundläggande Miljökunskap Grundläggande Miljökunskap Data courtesy Marc Imhoff of NASA GSFC and Christopher Elvidge of NOAA NGDC. Image by Craig Mayhew and Robert Simmon, NASA GSFC Hållbar utveckling Dagens program Hållbar utveckling

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem...

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... Vi levererar el och värme till människor och företag - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... 100% förnybar Du får enbart förnybar energi hos oss (sol, vind, vatten, biobränsle). Lokala Drygt100

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014 Välkomna till Falkenberg Energis Reko fjärrvärmeträff 2014 Kvällens agenda: 18.00 Välkommen Bo Anders Antonsson, Administrativ Chef 18.20 Presentation av fjärrvärme och prisändring Eva Hammar Orava, Driftingenjör

Läs mer

Producera din egen el

Producera din egen el E.ON Elnät Producera din egen el Information om hur du blir mikroproducent Med mikroproduktion menar vi en elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 ampere och en produktionseffekt upp till

Läs mer

Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013

Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013 PROJEKTRAPPORT Miljökontoret 2013-05-23 Dnr 2013-407 Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013 Michael Werthén Magnus Jansson 2 BAKGRUND, SYFTE OCH MÅL 3 METOD OCH GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 4 SLUTSATS

Läs mer

Egenproducerad energi - så funkar det

Egenproducerad energi - så funkar det Page 1 of 6 Egenproducerad energi - så funkar det Taggar på denna artikel Byta solfångare, Köpa solfångare, solceller, solcellspanel Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Evelina Strandfeldt Sweden Green Building Council 1 240 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Sweden Green Building Council Ideell förening för företag i bygg-

Läs mer

Vad gör vi på miljöområdet i Olofströms kommun?

Vad gör vi på miljöområdet i Olofströms kommun? miljö energi natur Strategiskt och långsiktigt arbete & vardagens pågående arbete Vad gör vi på miljöområdet i Olofströms kommun? miljöfrågor energifrågor naturvård energirådgivning (diversearbetare )

Läs mer

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål Koppling mellan de nationella en och miljömål Nationella Begränsadklimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimat-systemet inte

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Premiär för Mina Sidorappen Med Vattenfall i mobilen får du koll på elen Nyhet! Styr ditt hem med Smart Plug Få energi från solen FOTO: Henrik Trygg,

Läs mer

Hur mår miljön i Västerbottens län?

Hur mår miljön i Västerbottens län? Hur mår miljön i Västerbottens län? Når vi miljömålen? Uppnås miljötillståndet? Hur arbetar vi för att uppnå en hållbar utveckling med miljömålen som verktyg? Det övergripande målet för miljöpolitiken

Läs mer

Det innebär exempelvis att krav ställts på utsläppsnivåer för maskinparken, energiförbrukningen, kemikalieanvändningen och sophanteringen.

Det innebär exempelvis att krav ställts på utsläppsnivåer för maskinparken, energiförbrukningen, kemikalieanvändningen och sophanteringen. Förnybar energi till 50 000 hushåll Vinden är en oändlig resurs att ta vara på. Den energin som får håret på ditt huvud att svalla, löven att rassla och trädkronor att vaja omvandlar vi till el. El som

Läs mer

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden Kraftvärme i Katrineholm En satsning för framtiden Hållbar utveckling Katrineholm Energi tror på framtiden Vi bedömer att Katrineholm som ort står inför en fortsatt positiv utveckling. Energi- och miljöfrågor

Läs mer

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Mats Nissling Projektchef Region Boende Stockholm 2011-01-25 1 Innehåll NCC s miljöstrategi NCC s energimål bostäder NCC s energimål kontor Energiåtgärder i Norra

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Falu Energi & Vatten

Falu Energi & Vatten Falu Energi & Vatten Ägarstruktur Falu Kommun Falu Stadshus AB Falu Förvaltnings AB Kopparstaden AB Lugnet i Falun AB Lennheden Vatten AB (50%) Dala Vind AB (5,8%) Dala Vindkraft Ekonomisk Förening (15

Läs mer

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014 Välkomna till Falkenberg Energis Reko fjärrvärmeträff 2014 Dagens agenda: 15.00 Välkommen Bo Anders Antonsson, Administrativ Chef 15.20 Presentation av fjärrvärme och prisändring Eva Hammar Orava, Driftingenjör

Läs mer

Grön el i Västra Götaland

Grön el i Västra Götaland Grön el i Västra Götaland Mats Johansson mats.johansson@kanenergi.se Med stöd av: Introduktion Elanvändning och produktion i VG Attityder till energi Läget inom resp. teknik Sammanfattning Statistik (enligt

Läs mer

Omvandlingen av miljonprogramsområdet Gårdsten Michael Pirosanto Gårdstensbostäder 10 års erfarenhet av IMD

Omvandlingen av miljonprogramsområdet Gårdsten Michael Pirosanto Gårdstensbostäder 10 års erfarenhet av IMD Omvandlingen av miljonprogramsområdet Gårdsten 1997-2010 Michael Pirosanto Gårdstensbostäder 10 års erfarenhet av IMD Framtidenkoncernen 17 921 hyresrätter 22 579 hyresrätter 23 596 hyresrätter 2 293 hyresrätter

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

Så här byggdes Torkkola vindkraftspark

Så här byggdes Torkkola vindkraftspark Så här byggdes Torkkola vindkraftspark Merikartvägen N Torkkola Lillkyro 7 Torkkola vindkraftspark finns i Vasa längs med Merikartvägen, söder om Kyrö älv. Yta: ca 1 000 hektar Skiften: över 200 Markägare:

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal Miljöbokslut 26 Miljöbokslutet är en redovisning av miljötillståndet i kommunen. Det är också ett sätt att följa upp kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som

Läs mer

MILJÖMÅL OCH RESURSEFFEKTIVITET

MILJÖMÅL OCH RESURSEFFEKTIVITET MILJÖMÅL OCH RESURSEFFEKTIVITET Stockholm 27 januari, 2016 Cecilia Mattsson, Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-02-02 1 DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET GENERATIONSMÅLETS

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el Egen el direkt till uttaget Dala Elfond Ett avtal som passar alla Tillsammans är vi stora Dala Solel Använd solsidan - gör din egen el Visste du att... Melbourne i Australien har 2100 soltimmar per år.

Läs mer

HÅLLBARHET SOM GÖR SKILLNAD

HÅLLBARHET SOM GÖR SKILLNAD HÅLLBARHET SOM GÖR SKILLNAD MILJÖARBETET I GRÖNA GÅRDSTEN www.gardstensbostader.se Foto: Martin Goodwin 2 MILJÖARBETET I GRÖNA GÅRDSTEN Samhällsbygget Gårdsten Gårdstensbostäder bildades 1997 för att tillsammans

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Hållbarhets- utmaningar i staden. Anna Ledin, miljöförvaltningen

Hållbarhets- utmaningar i staden. Anna Ledin, miljöförvaltningen Hållbarhets- utmaningar i staden Anna Ledin, miljöförvaltningen Göteborgs Stads arbete för att nå de lokala miljömålen Anna Ledin, miljöförvaltningen Bakgrund Miljökemist forskare och undervisare på: Linköpings

Läs mer

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 1 Innehåll Boverkets verksamhet kopplat till miljökvalitetsmålen och delar av generationsmålet... 1 Samhällsplanering...1 Boende...2

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen

Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2015 Tommy Persson, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska enheten Möte Utvecklingsprogram & Sektorsprogram 30 mars

Läs mer

Göteborg Energi antar utmaningen

Göteborg Energi antar utmaningen Göteborg Energi antar utmaningen Energisession 2009 Energieffektiva miljonprogramsområden vision eller realitet Skövde 2009-02-05 Vi lever på lånat kapital Vi är idag 6,7 miljarder människor på jorden

Läs mer

Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt

Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme går som ett blodomlopp under stadens gator och förser hem, företag och lokaler med energi i form av hetvatten. Fjärrvärmen distribueras

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Solkraftverken i Helenevik

Solkraftverken i Helenevik Solkraftverken i Helenevik 07 juni 2012 Heleneviks bebyggelse ligger huvudsakligen i sydsluttningar mot Rådasjön. Här är soligt och skönt, och flera sommarstugor har legat i området. I dessa yttersta tider

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2015 Tommy Persson, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska

Läs mer

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme är en effektiv och hållbar energilösning som ger dig en enkel och pålitlig vardag. Det är den vanligaste uppvärmningsformen i

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik Projektets resultat Gemensamt dokument lokal anpassning Utgå från samhällets och branschens miljösyn Använda befintliga verktyg i samhället Ingen/liten kommunal

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2

Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2 Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2 Radie: 46,5 m Rotordiameter: 93 m Fakta Rotorn: 60 ton Nacellen (maskinhuset): 82 ton Torn: 100 ton Fundamentent: 1900 ton Startvind 4 m/s och stoppvind 25

Läs mer

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning Röbergsfjällets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING RÖBERGSFJÄLLET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar. 2013-03-05 Karin Byman ÅF

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar. 2013-03-05 Karin Byman ÅF Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar 2013-03-05 Karin Byman ÅF Bakgrund Tydliggöra lönsamhetskriterier vid energieffektivisering. Brogården, Alingsåshem, Alingsås Backa Röd, Poseidon, Göteborg

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans?

Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans? Klimatarbete-Miljömål-Transporter Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans? Klimatvision Sverige ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga

Läs mer

Framtidens elproduktion är småskalig. Diedrik Fälth, Öresundskraft

Framtidens elproduktion är småskalig. Diedrik Fälth, Öresundskraft Framtidens elproduktion är småskalig Diedrik Fälth, Öresundskraft Vad vet vi om framtiden? Framtidsforskning är konsten att klia sig innan det börjar klia - Peter Sellers Innan vi ser framåt ska vi se

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

Täbyinitiativet: Öppnar för fjärrvärme i konkurrens

Täbyinitiativet: Öppnar för fjärrvärme i konkurrens Täbyinitiativet: Öppnar för fjärrvärme i konkurrens fjarrvarme_folder.indd 1 09-03-30 14.19.27 Täbyinitiativet på en minut: I Täbyinitiativet gör vi tre saker: vi bygger ett öppet fjärrvärmenät i Täby

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer

SERO. Sveriges Energiföreningars Riksorganisation

SERO. Sveriges Energiföreningars Riksorganisation SERO Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Om SERO SERO har ca 3 000 medlemmar. Det är en ideell, politiskt och religiöst oberoende förening som är registrerad hos FN som NGO, Non Governmental Organization.

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Energiförsörjning Storsjö Strand

Energiförsörjning Storsjö Strand Farzad Mohseni, Sweco Energuide Stockholm 2012-05-23 Energiförsörjning Storsjö Strand 1 Sustainergy Energieffektivisering Energiplaner, klimatstrategier m.m. åt kommuner/län/regioner Energitillförsel ur

Läs mer

Vindkraft i Örebro län

Vindkraft i Örebro län Vindkraft i Örebro län 2011-11-10 Lars Thomsson Vindkraftssamordnare Region Mitt Gotlands kommun, kommunalråd samhällsbyggnad 2006-2010 Gotlands kommun, byggnadsnämndens ordförande 2006-2010 Partistyrelsen

Läs mer

MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE

MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE Sammanställning till webbsidan Medborgardialog klimatsmart byggande Måndagen den 29 september 2014 genomförde Samhällsbyggnadsnämnden en medborgardialog om klimatsmart

Läs mer

Informationsmöte Fjärrvärme - Näringsidkare Helsingborg. Marina Plaza, Helsingborg 17 oktober 2012

Informationsmöte Fjärrvärme - Näringsidkare Helsingborg. Marina Plaza, Helsingborg 17 oktober 2012 Informationsmöte Fjärrvärme - Näringsidkare Helsingborg Marina Plaza, Helsingborg 17 oktober 2012 Resurser och koldioxid Om alla levde som vi svenskar skulle vi behöva tre jordklot för att få fram alla

Läs mer

! HÄNG PÅ! UPPSALA SOLENERGIPROJEKT. Energibesparing, smarta lösningar Information & utbildning Gemensamma inköp Gemensamma projekt

! HÄNG PÅ! UPPSALA SOLENERGIPROJEKT. Energibesparing, smarta lösningar Information & utbildning Gemensamma inköp Gemensamma projekt UPPSALA SOLENERGIPROJEKT! 2020 hus med solceller till år 2020!! HÄNG PÅ! Energibesparing, smarta lösningar Information & utbildning Gemensamma inköp Gemensamma projekt Kontakt: uppsalasol@gmail.com Skrindvägen

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council Sweden Green Building Council 1 Ca 215 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Vad innebär miljöcertifiering av byggnader? Byggnadens prestanda jämförs med mätbara kriterier skalan är poäng

Läs mer

Solpotential Osnabrück

Solpotential Osnabrück Solkartan i Lund Solpotential Osnabrück Department of Environmental Protection Rooves with excellent or good suitability for solar panels: 26,000 (out of 70,000) Result Profit Requirement Solar Power Generation

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

Uppvärmning? Tänk 100%!

Uppvärmning? Tänk 100%! Uppvärmning? Tänk 1%! 1% värmande besked till dig som vill ha både värme och framtid. Funderar du på smarta alternativ till att värma upp ditt hus? Egentligen är det enkelt du vill förmodligen ha ett system

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan...

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... Värmepumpar av Joakim Isaksson, Tomas Svensson Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... I denna avhandling om värmepumpar har vi tänkt att besvara följande frågor: Hur fungerar

Läs mer

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Sida 1 av 5 MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Varför arbeta med miljömål? Det övergripande målet för miljöarbete är att vi till nästa generation, år 2020, ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen

Läs mer

Header. Body Text. Svensk vindkraftförening. Ideell förening med ca 2000 medlemmar. Verkar för en långsiktigt hållbar vindkraftanvändning

Header. Body Text. Svensk vindkraftförening. Ideell förening med ca 2000 medlemmar. Verkar för en långsiktigt hållbar vindkraftanvändning Innehåll: Vad är en andel vindkraft? Olika sätt att bli andelsägare Starta ett vindkraftskooperativ Olika modeller för vindkooperativ Köpa vindkraftverk Uttagsskatten, vad hände? Om du vill veta mer...

Läs mer

Vinn. Vi bjuder på fröer från Frökungen. en luftvärmepump Värde 21 375 kr. Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar

Vinn. Vi bjuder på fröer från Frökungen. en luftvärmepump Värde 21 375 kr. Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2015 Vi bjuder på fröer från Frökungen Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar Vinn en luftvärmepump Värde 21 375 kr Så enkelt

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

NCC har byggt upp en stabil grund för den tunga värmepannan och turbinen som kommer att byggas ovanpå.

NCC har byggt upp en stabil grund för den tunga värmepannan och turbinen som kommer att byggas ovanpå. NCC har byggt upp en stabil grund för den tunga värmepannan och turbinen som kommer att byggas ovanpå. 10 cramo contact #2/2013 Cramo Contact 2013.indd 10 framtidens värmeteknik Sverige är världsledande

Läs mer

- Elbussar på Orust- Varför, hur och när?

- Elbussar på Orust- Varför, hur och när? - Elbussar på Orust- Varför, hur och när? Sveriges Miljömål Generationsmålet Presentationsmaterial och diskussionsnoteringar från möte i Kajutan 24 september 20 Det övergripande målet för miljöpolitiken

Läs mer