Bilaga Digital profilmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga Digital profilmanual"

Transkript

1 Bilaga Digital profilmanual Version 3 December 2011

2 SID 2 Innehåll Inledning... 3 Logotyp... 4 Placering... 4 Alternativ placering... 5 Färger... 6 Färgpalett... 6 Färganvändning... 7 Färghierarki... 8 Text och logotypfärg... 9 Typsnitt Typsnitt för webbplatser Detaljerad specifikation Länkar Knappar Layout Detaljerad specifikation Citat Bildtexter Bakgrundsplattor Diagram och kartor Diagram Kartor Färganvändning Tabeller, listor och formulär Tabeller Listor Formulär Webbannonser Exempel Layout Felaktig användning Sidfot Sociala medier Bildmanér Riktlinjer Exempel... 34

3 INLEDNING SID 3 Tillväxtverkets varumärke på webbplatser. I denna bilaga redogör vi för hur Tillväxtverkets visuella identitet ser ut och används på webbplatser. Denna bilaga är ett tillägg till vår grafiska manual och ska underlätta arbetet med Tillväxtverkets visuella identitet på webbplatser. Det är viktigt att Tillväxtverkets visuella identitet känns igen i alla medier. För att stärka användarvänlighet och tydlighet på webbplatser krävs dock att vissa anpassningar görs. Det omfattar bland annat placering av logotyp, typsnitt och färganpassningar. Manualen omfattar även utseende av grafiska element så som knappar, diagram och formulär. Samt specifikationer av utseende i webbannonser, bildmanér och användning av vår identitet i sociala medier. Genom att följa dessa specifikationer säkrar vi kvalitet, igenkännedom och användarvänlighet av vårt varumärke även på webbplatser.

4 Logotyp placering SID 4 Logotypens placering i digitala medier För att skapa en tydlig och enhetlig avsändare på webbplatser placerar vi alltid logotypen i det övre vänstra hörnet. Vi följer på så sätt standardiserade placeringar av logotyp, artighetsnavigering och sökfält vilket underlättar navigationen för användaren. Logotypen har ofta funktionen av att länka till webbplatsens startsida Logotypens storlek kan komma att variera beroende på hur stor yta den är placerad på. Minsta marginal ska dock alltid vara logotypens frizon, som baseras på den största bokstaven T i ordet Tillväxt. Ordet Tillväxt ska vila på mittlinjen av ytan som logotypen är placerad i. Undantag för placering av logotypen finns i till exempel sidfot (se sida 30). Minsta tillåtna storlek Tillväxtverkets logotyp får inte återges mindre än 50x20px. 50px 20px

5 Logotyp Alternativ placering SID 5 Tillväxtverket som sekundär avsändare På kampanjwebbplatser och dylikt placerar vi Tillväxtverkets logotyp längst upp till höger. Övriga avsändare ligger brevid till vänster om logotypen.

6 FÄRGER FÄRGPALETT SID 6 Färgpalett Tillväxtverkets uttrycksfulla färgpalett ska återspeglas även i digitala medier. R: 40 / G: 174 / B: 214 # 28aed6 R: 229 / G: 118 / B: 58 # e5763a R: 248 / G: 195 / B: 56 # f8c338 Vi använder oss av en flexibel gråskala, det innebär att alla nyanser av svart mellan 75 och 10% går att använda. I färgboxarna anges både RGB-värdet och HEX-koden som ska användas för respektive färg. Notera att vi inte använder våra CYMKvärden av profilfärgerna. CMYK-värden ska endast användas för trycksaker då de ger en annorlunda och felaktig återgivning av färgerna på skärm. R: 13 / G: 94 / B: 120 # 0d5e78 R: 0 / G: 124 / B: 82 # 007c52 RGB används även för att ange de färger en datorskärm återger, och beskrivs med ett värde från för varje färg. HEX-värden används för webbsidor för att ange RGB-färger i HTML-kod. R: 0 / G: 0 / B: 0 # % 5%

7 FÄRGER Färganvänding SID 7 Avsändarfärg och färghierarki Primär avsändarfärg / huvudfärg För att skapa tydlig igenkänning använder vi oss i första hand av blå som avsändarfärg. R: 40 / G: 174 / B: 214 # 28aed6 Orange och gul är sekundära färger. En viktig grundregel är att det alltid finns en huvudfärg som dominerar webbplatsen. Detta är för att skapa en tydlig visuell hierarki när det gäller särskiljning av olika element, som till exempel sidhuvud och meny. Se hur färgerna kan varieras på sida 8. Sekundära färger R: 229 / G: 118 / B: 58 # e5763a R: 248 / G: 195 / B: 56 # f8c338 Accentfärger R: 13 / G: 94 / B: 120 # 0d5e78 R: 0 / G: 124 / B: 82 # 007c52 R: 0 / G: 0 / B: 0 # % 5%

8 FÄRGER Färghierarki SID 8 Variationer av färger De blå, orange och gula färgerna kan alla tre varieras och användas som huvudfärg. Att variera huvudfärgen på detta sätt kan bli aktuellt på till exempel kampanjwebbplatser som behöver utmärka sig och samtidigt behålla Tillväxtverkets visuella uttryck. Primär färghierarki Huvudfärg Sekundära färger Accent färger Sekundär färghierarki

9 Färger Text och logotypfärg SID 9 Användande av textfärg och logotyp på bakgrundsplattor För att kontrasten mellan text och bakgrund inte ska vara för otydlig anpassar vi textfärgen beroende på vilken färg bakgrundsplattan har. Samma färgkombinationer gäller även för logotyp. Vit textfärg Vit textfärg Svart textfärg Vit textfärg Vit textfärg Svart textfärg Om bakgrundsfärgen är 35% svart eller mindre använder vi svart textfärg. Annars används vit textfärg. Vit textfärg

10 TYPSNITT TYPSNITT på webbplatser SID 10 Typsnitt Typsnittet som vi använder i brödtext på webbplatser heter Lucida Grande. Ett humanistiskt och webbsäkert sanseriftypsnitt som är lätt att läsa på skärm. Om användaren mot förmodan inte skulle ha Lucida Grande installerat på sin dator använder vi typsnittet Arial Regular. I rubriker använder vi alltid Arial Bold. Brödtexter / löpande texter Lucida Grande Regular Lucida Grande Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQ abcdefghijklmnopqrst [&$ Rubriker Arial Bold ABCDEFGHIJKLMNO abcdefghijklmnopqrs [&$

11 TYPSNITT Detaljerad specifikation SID 11 Layout Här visas samtliga textstorlekar, typsnitt och radavstånd i brödtext. Rubrik: Arial Bold, 25px # Spärrning -15* Ingress: Lucida Grande Regular, 16 px # Spärrning -10* Brödtext: Lucida Grande Regular, 13 px # Spärrning -15* Punktlistor: Lucida Grande Regular, 13 px # Punkter: 17px Spärrning -15* Numrerade listor: Lucida Grande Regular, 13 px # Nummer: Lucida Grande Bold, 13 px Spärrning -15* *Spärrning av text är inte tillämpbart i alla webbläsare och kan anges i olika enheter i HTML-kod. Därför ska spärringen som är angiven endast ses som en visuell referens.

12 TYPSNITT Länkar SID 12 Länkar Det viktigt att användaren förstår vad som är klickbart på webbplatsen. Därför är det viktigt att klickbara text-länkar skiljer sig mycket från övrig text. LänkfÄrg R: 15 / G: 109 / B: 188 # 0f6dbc Tillväxtverkets webbplatser använder alltid blå och understrukna länkar. Besökta länkar särskiljs också genom en lila färg. Undantag för länkfärger och understruken text kan göras i till exempel menyer där den grafiska formgivningen på andra sätt tydliggör vad som är klickbart. Besökt LänkfÄrg R: 85 / G: 26 / B: 139 # 551a8b Typografi i länkar: Lucida Grande Regular, 13 px Understrukna Spärrning -15* *Spärrning av text är inte tillämpbart i alla webbläsare och kan anges i olika enheter i HTML-kod. Därför ska spärringen som är angiven endast ses som en visuell referens.

13 Knappar SID 13 Knappar För att tydliggöra vad som är klickbara knappar så bryter vi av vårt strikta och raka formspråk med avrundade knappar. Alla knappar har även en sober skugga och blänker något. Detta ger knapparna en tredimensionell känsla som särskiljer dem från övriga icke klickbara bakgrundsplattor. Normalläge Mouseover 20% vitt lager Aktivt läge Inverterad gradient utan skugga Alla knappar har tre lägen, normalläge, mouseover och nertryckt aktivt läge. Vår primära knappfärg är Tillväxtverkets mörkblå färg. Andra färgvarianter som kan tillämpas är orange, ljusblå och grön. För att undvika förvirring hos användaren är det dock viktigt att alla knappar har ett homogent utseende. Alternativa färger på knappar

14 Layout Layout av text och bild SID 14 Layout För att undvika långa och svårlästa rader när breda webbläsarfönster används rekommenderas att en maximal spaltbredd sätts. En lämplig spaltbredd är 70 tecken per rad inklusive mellanslag. För att höja läsbarheten ger vi gärna brödtexten mer luft genom att använda bilder och citat. Både helspalt och 2-spalt går att använda. Bild Citat Bild Om en höger resp. vänsterställd bild läggs för nära varandra blir texten svårläst.

15 Layout Detaljerad sepcifikation SID 15 Layout Här visas avstånd mellan bild, text, citat samt bild med bildtext.

16 Layout Citat SID 16 Citat Här visas hur citat i text ser ut. Vi använder främst våra tre primära färger: blå, orange och gul som bakgrundsplattor. Dessa färger kan dock varieras och kombineras utan inbördes ordning. Vi markerar tydligt citatets början och slut med två tydliga citationstecken. Typsnittet vi använder till citat är Lucida Grande Bold Italic. En lämplig textmängd är ungefär 160 tecken, inklusive mellanslag. Exempel: Vänsterställt citat Gul bakgrundsplatta Lucida Grande Bold Italic, 13 px Spärrning -15 Svart text Exempel: Högerställt citat Blå bakgrundsplatta Lucida Grande Bold Italic, 13 px Spärrning -15 Vit text Exempel: Fullspaltcitat Orange bakgrundsplatta Lucida Grande Bold Italic, 13 px Spärrning -15 Vit text

17 Layout Bildtexter SID 17 Bildtexter När vi använder bilder i brödtext förstärker vi om möjligt bilden med en bildtext enligt exemplet till höger. Bildtexten placeras under bilden och delas av från brödtexten genom en avskiljande linje. Vi använder även här Lucida Grande som typsnitt, dock i skärningen Bold. En lämplig textmängd är ungefär 130 tecken, inklusive mellanslag. Typografi i bildtexter: Lucida Grande Bold, 13 px Spärrning -15 Exempel: Bild som tar upp hela spaltbredden. Exempel: Bild som tar upp havla spaltbredden.

18 Layout Bakgrundsplattor SID 18 Bakgrundsplattor Bakgrundsplattor används för att lyfta upp särskild information och särskilja den från övrig text och innehåll på webbplatsen. Bakgrundsplattor kan innehålla enbart text eller både text och bild. Samtliga profilfärger kan användas som bakgrundsplattor. Detta är förutsatt att hänsyn till textfärg och färghierakri tas (se sida 8). För att ge liv åt de fyrkantiga bakgrundsplattorna avslutas och särskiljs de från varandra genom en vit ram och en subtil skugga i nederkant. Även den avskiljande linjen i bakgrundsplattorna har en subtil skugga som ger tredimensionell känsla. Undantagsfall Om tekniska begränsingar finns använder vi en förenklad bakgrundsplatta utan effekter. Lämplig höjd för bilder i bakgrundsplattor är mellan px höga.

19 Layout Bakgrundsplattor SID 19 Alternativt utseende för bakgrundsplattor Vi kan även använda ett mer subtilt utseende på bakgrundsplattor. Vilka bakgrundsplattor som vi väljer att använda avgörs utifrån information och utformning av webbplatsen. Alla Tillväxtverkets profilfärger kan användas som bakgrundsplatta till rubriker. För att behålla det subtila utseendet i bakrundsplattorna bör vi undvika att använda bakgrundsfärg till rubriker som är mer än en rad.

20 Layout Bakgrundplattor SID 20 Användande av bakgrundsplattor i layout Bakgrundsplattor placeras lämpligast till höger på webbplatsen. För att undvika obalans i layouten anpassar vi för varje sida antalet bakgrundsplattor efter mängden innehåll. Bild

21 Diagram och kartor Diagram SID 21 Diagram Våra diagram är enkla, tydliga och visas på ljusgrå bakgrundsplattor med tillhörande avskiljare. Här visas exempel på färganvändning och utformning av stapeldiagram och kartdiagram. Om tekniska begränsningar finns kan diagrammens utseende förenklas. Se sida 21 för exempel på linje- och cirkeldiagram. Se sida 23 för mer information om färganvändning i diagram och kartor. Liggande stapeldiagram Kartdiagram Stådende stapeldiagram

22 Diagram och kartor Diagram SID 22 Diagram Här visas exempel på färganvändning och utformning av linje och cirkeldiagram. Om tekniska begränsningar finns kan diagrammens utseende förenklas. Se sida 23 för mer information om färganvändning i diagram och kartor. Linjediagram Utökat linjediagram Cirkeldiagram

23 diagram och kartor Kartor SID 23 Kartor Tydliga kartor förenklar val av till exempel län, kommun eller linknande. Vi kan använda alla färger ur vår profil men skiljer på aktivt/valt område och mouseover med två olika färger. Se sida 23 för mer information om färganvändning i diagram och kartor.

24 diagram och kartor Färganvändning SID 24 Rekommenderad färganvändning i diagram och kartor I diagram är de färger som har bäst kontrastvärde gentemot vit och grå bakgrund att föredra. När flera olika diagram visas på samma sida rekommenderas även att olika färger används i de olika diagrammen. I diagram där det är lämpligt att använda toningar av en färg, till exempel i kartdiagram (se sidan 20), får vi använda antingen mörkblå och grön. Vi använder helst Rekommenderad nyanskillnad för toningar i enfärgade diagram Vi undviker

25 Tabeller SID 25 Tabeller Här visas exempel på utformning av tabeller. Vi använder olika grå toningar för att särskilja rader och kolumner. Den översta huvudraden är aldrig grå utan är alltid i en av Tillväxtverkets fem färger, alla kan användas så länge hänsyn till text och färghierarki tas. Sorterbar tabell

26 Listor SID 26 Listor Här visas exempel på utformning av tre olika listor. Om listor visas i en, två eller tre spalter kan varieras beroende på listans innehåll och webbplatsens utformning. I länklistor ökar vi radavståndet från 17 px till 19 px, samt att avståndet mellan listobjekten är 23 px. Alfabetiskt index I en alfabetisk lista använder vi oss av bokstavssymboler och förtydligar på så sätt indelningen. Översikt av innehåll Tunna linjer används för att visa en lista med översikt av innehåll, som till exempel en översikt av webbplatsens innehåll. Länklista - trespalt Exempel på utseende av en trespalts-lista där innehållet är uppdelat i kategorier.

27 Formulär SID 27 Formulär Alla formulär är tydliga och enkla att förstå. Ett homogent utseende och konsekvent placering av rubriker, inmatningsfält, knappar och förklarande texter ger ett bra stöd för användaren. Vi ger användaren direkt feedback om någonting går fel när formuläret fylls i. Detta underlättar inmatningsprocessen och ger användaren ett bra flöde. Om tekniska begränsningar finns kan forumlärens utseende förenklas men vi eftersträvar att kunna erbjuda besökaren aktiv feedback.

28 Webbannonser Exempel SID 28 Webbannonser Här visas exempel på webbannonser i olika format för annonsering på extern webbplats. För att skapa igenkänning använder vi oss främst av våra tre primära färger, blå, orange och gul. Då webbannonser ofta har möjlighet att använda inbäddade typsnitt använder vi oss av Tillväxtverkets typsnitt för trycksaker Myriad Pro. Plustecken kan användas i nedre delen av annonsen. Se sidan 29 för exempel på olämplig användning. Möjliga animeringar i webbannonser kan anpassas beroende på format och budskap. Alla animeringar ska dock alltid ge uttryck för det vi står för: kunskap, samverkan, enkelhet och handlingskraft. Detta innebär att vi inte använder oss av onödiga och komplicerade effekter. Mer om disposition och layout i webbannonser finns på sida 28. Exempel kvadratiska annonser Exempel stående annonser Exempel stående annonser Exempel liggande annonser

29 Webbannonser Layout SID 29 Disposition och layout i webbannonser Även i webbannonser tar vi hänsyn till vår färghierarki och använder oss av en huvudfärg som dominerar annonsen. Om vi använder bild i en annons så dominerar bilden annonsen. Logotypen placeras i det övre högra hörnet, naturligtvis med hänsyn till logotypens frizon. Text i webbannonser är alltid vänsterställd och använder sig av samma frizon som logotypen.

30 Webbannonser Felaktig användning SID 30 Felaktig användning av webbannonser Här visas felaktig layout och disposition i webbannonser. Exempel 1 - Stående annons För många plustecken används och dominerar annonsen på ett olämpligt sätt. Exempel 2 - Kvadratisk annons Texten i annonsen är centrerad istället för vänsterställd. Utformningen av annonsen har inte anpassats efter färghierarkin. Läs mer om färghierarki på sida 7. Exempel 3 - Liggande annons Bilden dominerar inte annonsen och hamnar ur fokus. Exempel 2 - Kvadratisk annons Exempel 1 - Stående annons Exempel 3 - Liggande annons

31 Sidfot Sidfot SID 31 Sidfot För att underlätta navigeringen för användaren har alla våra sidor sidfötter. Layout och innehåll i sidfoten kan variera beroende på webbplatsens innehåll. Följande element ska dock alltid finnas med i sidfoten: Huvudnavigation Kontaktuppgifter Information om webbplatsen, som till exempel sitemap, FAQ. länklistor, A-Ö index etc. Placering av logotype Logotypen placeras i det högra hörnet av sidfoten. Hänsyn till frizon måste tas. Länkar till sociala medier Högerställd logotype

32 Sociala medier Använding av varumärket SID 32 Användning av Tillväxtverkets varumärke i sociala medier För att skapa igenkänning använder vi alltid den blå färgen som avsändare. Vi använder alltid logotypen som profilbild och ser till att logotypen anpassas och återges på bästa sätt. Vi undviker att skapa profilbilder där logotypen beskärs och återger en märklig ordbild. För att undvika att logotypen beskärs olämpligt är det ofta säkrast att använda kvadratiska profilbilder. Hur beskärning och återgivning av profilbilder fungerar kan dock variera mycket i olika medier. När logotypen används som profilbild anpassar vi frizonen och använder den minsta bokstaven T i Tillväxtverket. Se mer om vår logotyp på sidan 4.

33 TILLVÄXTVERKETS Generella designprinciper för Tillväxtverkets externa webbplatser På externa webbplatser följer vi Tillväxtverkets grafiska riktlinjer men använder vi oss av den sekundära färghierarkin, vi använder alltså inte blå som primär färg (se sida 8). Avsändarens logotype ligger till vänster och Tillväxtverkets logotype till höger, samt som avsändare i footern. externa webbplatser Exempel SID 33

34 TILLVÄXTVERKETS Generella designprinciper för Tillväxtverkets nyhetsbrev Här visas exempel på Tillväxtverkets digitala nyhetsbrev. Avsändaren av nyhetsbrevet placeras alltid till vänster i sidhuvudet och Tillväxtverkets logotyp ligger placerad till höger, enligt de grafiska riktlinjerna. Layouten i nyhetsbreven kan anpassas beroende på budskap och varieras mellan hel och halvspalt där högerspalten är en fast puffyta. Vi kan använda alla Tillväxtverkets färger i nyhetsbreven men undviker att använda fler än tre färger i ett och samma brev. Digitala Nyhetsbrev Exempel SID 34

Bilaga Digital profilmanual

Bilaga Digital profilmanual Bilaga Digital profilmanual Version 1 Januari 2011 SID 2 Innehåll Inledning... 3 Logotyp... 4 Placering... 4 Alternativ placering... 5 Färger... 6 Färgpalett... 6 Färganvändning... 7 Färghierarki... 8

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Grafiska riktlinjer för e-tjänster. Enligt stadens nya grafiska profil - 2013

Grafiska riktlinjer för e-tjänster. Enligt stadens nya grafiska profil - 2013 Grafiska riktlinjer för e-tjänster Enligt stadens nya grafiska profil - 2013 Form Typsni!, färger och layout skapar igenkänning mellan stockholm.se och e-tjänster. Typsni! och färg Typsni! Stockholm

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Grafisk manual Version 1.0

Grafisk manual Version 1.0 Grafisk manual 2 0 / Innehåll 1 / Introduktion 1.1 / Syfte 2 / Grafisk manual 2.1 / Logotyp 2.1.1 Logotypens sammansättning 2.1.2 Storlekar & friyta 2.1.3 Användning 2.1.4 Strapline 2.1.5 Operatörslogotyper

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

VARUMÄRKESMANUAL. 2013.07.12 Version 0.9

VARUMÄRKESMANUAL. 2013.07.12 Version 0.9 VARUMÄRKESMANUAL 2013.07.12 Version 0.9 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Ett starkt varumärke Tillsammans har vi skapat ett nytt varumärke 1177 Vårdguiden Ett starkt varumärke Vår varumärkesplattform

Läs mer

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011 Grafisk profil Eslövs kommun 2011 1 Innehåll Syftet med en grafisk profil... 3 Vårt stadsvapen... 4 Vår logotyp... 5 Designelement... 6 Våra profilfärger... 7 Logotypen i färg, i svart och i vitt... 8

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN

INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN Greppa Näringen logotypen är den officiella avsändaren och vårt viktigaste verktyg. Logotypen har en klar och tydlig form som syns mycket bra i alla sammanhang. För att skydda

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld.

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. INNEHÅLL 1 En världsledande region inom Elkraftteknik 2 HVV:s kärnvärden och identitet 3 Logotyp 4 Profilfärger 5 Typografi 6 Layout 7 Avsändare

Läs mer

Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer

Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer Inledning 2 Logotyp Grundversion 3 Logotyp Frizon 4 Logotyp 3D 5 Logotyp Webbanpassad 6 Logotyp Byline 7 Logotyp Tilläggsinformation 8 Tillämpning 10 Typografi 11 Kontakt

Läs mer

Grafisk manual 1.0 2009-10-07

Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Innehåll Logotyp... 3 Profilfärger... 4 Symbolen... 4 Typografi... 5 Svenska Vård i text... 6 Svenska Vård Grafisk manual 1.0 2 Logotyp Svenska Vårds logotyp finns i två versioner.

Läs mer

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Beslut: Rektor 2012-11-19 Revidering: - Dnr: DUC 2012/1645/10 Gäller fr. o m: 2012-11-19 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

Grafisk manual Annedal

Grafisk manual Annedal Grafisk manual Annedal 2009 STUDIO BUBBLAN AB WWW.BUBBLAN.SE Innehåll 2 sid 2 sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 8 innehåll symbolen LOGOTYPen märket märkets PROPORTIONER TYPSNITT symbolen som dekor tillämpningsexempel:

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna LOGOTYP VARIANTER

Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna LOGOTYP VARIANTER Grafisk manual Markbyggarna AB, 2013 LOGOTYP Markbyggarnas logotyp föreställer två träd. Logotypen kommunicerar Markbyggarnas uppdrag inom park- och markarbete genom den bruna jordfärgen i texten och de

Läs mer

Detta är inte en ny grafisk profilhandbok utan version 2.0 enklare, tydligare och med fokus på innehållet i kommunikationen, inte utseendet.

Detta är inte en ny grafisk profilhandbok utan version 2.0 enklare, tydligare och med fokus på innehållet i kommunikationen, inte utseendet. Grafisk profil 2.0 Vimmerby kommun tog fram en grafisk profil 2008 för att skapa en tydlighet i sin kommunikation. I samband med att en ny destinations-logotyp tagits fram har behovet att förenkla och

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Bilaga: Utdrag som underlag till riktlinjer för typuppdrag STYRDOKUMENT FÖR ETT SAMMAN- HÅLLET VISUELLT UTRYCK

GRAFISK MANUAL. Bilaga: Utdrag som underlag till riktlinjer för typuppdrag STYRDOKUMENT FÖR ETT SAMMAN- HÅLLET VISUELLT UTRYCK GRAFISK MANUAL Bilaga: Utdrag som underlag till riktlinjer för typuppdrag STYRDOKUMENT FÖR ETT SAMMAN- HÅLLET VISUELLT UTRYCK VERSION 1.3 GRAFISK PROFIL 1 BASREGLER 2 Logotypen är den enskilt viktigaste

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK Grafisk manual Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN INNEHÅLL 2 3 4 5 6 7 8 8 8 Varför grafisk profil? Övergripande riktlinjer Logotyper Kommunvapen Tidaholmslogotyp Verksamhetsspecifika symboler Skyltar Mallar Audiell profil

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013 Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun Version 1.5 - maj 2013 Innehåll Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun 2 Om denna manual 3 Logotypen 4 Logotypen - 3 olika varianter 5 Logotyp

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER 1

GRAFISKA RIKTLINJER 1 GRAFISKA RIKTLINJER 1 ETT PARTITUR FÖR ÖGAT Det går kanske inte att jämföra grafiska riktlinjer med ett partitur. Men lite fritt tolkat kan man säga att en grafisk manual innehåller alla element som behövs

Läs mer

/Nordens största varuhus/nordens største varehus/pohjoismaiden suurin tavaratalo/cdon.com. /grafisk manual

/Nordens största varuhus/nordens største varehus/pohjoismaiden suurin tavaratalo/cdon.com. /grafisk manual /Nordens största varuhus/nordens største varehus/pohjoismaiden suurin tavaratalo/cdon.com /grafisk manual /grafisk manual Ett samlat intryck ger ett bättre intryck, detta är anledningen till att denna

Läs mer

/NORDENS STÖRSTA VARUHUS/NORDENS STØRSTE VAREHUS/POHJOISMAIDEN SUURIN TAVARATALO/CDON.COM /GRAFISK MANUAL

/NORDENS STÖRSTA VARUHUS/NORDENS STØRSTE VAREHUS/POHJOISMAIDEN SUURIN TAVARATALO/CDON.COM /GRAFISK MANUAL /NORDENS STÖRSTA VARUHUS/NORDENS STØRSTE VAREHUS/POHJOISMAIDEN SUURIN TAVARATALO/CDON.COM /GRAFISK MANUAL /GRAFISK MANUAL Ett samlat intryck ger ett bättre intryck, detta är anledningen till att denna

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt. GRAFISK MANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande regler Logotyp Logotyp alternativ Färger Typsnitt Dekor och papper Visitkort Brevpapper Brevpapper internt Korrespondenskort Kuvert Sida 3 Sida 4 Sida 5

Läs mer

PM: THS grafiska profil. Regelverk

PM: THS grafiska profil. Regelverk PM: THS grafiska profil Regelverk Skapat av Helen Silvander 2008 Sid 2(9) Innehåll Innehåll... 2 1 Formalia... 3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 3 1.4 Historik... 3 2 Bakgrund...

Läs mer

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 3. Inledning 4 6. Märke Huvudmärke. Varianter. Tillämpning. 7 9. Typsnitt Huvudtypsnitt. Webbtypsnitt. 10. Färger Huvudfärger. Komplementfärger. Webbfärger INLEDNING Den grafiska

Läs mer

behövs för enhetlighet, tala samma språk, så att användaren kan lära sig och använda det vidare.

behövs för enhetlighet, tala samma språk, så att användaren kan lära sig och använda det vidare. 1 2 3 Grafisk profil reglerar grunddragen i utseendet (logga, färger, typsnitt) en helhet skapas Vi ska känna igen oss, vi ska förstå vad som avsändaren vill kommunicera. Kan vara svårt att direkt applicera

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

Grafisk Webbprofil. Skrivregler och grafiska riktlinjer för utformning och publicering av Sjökrogen bojens hemsida.

Grafisk Webbprofil. Skrivregler och grafiska riktlinjer för utformning och publicering av Sjökrogen bojens hemsida. 1 Grafisk Webbprofil http://users.du.se/~v10evawa/inlamningsuppgift_3/valkommen.html Skrivregler och grafiska riktlinjer för utformning och publicering av Sjökrogen bojens hemsida. Författare: Eva Wallin

Läs mer

PMS Rubine Red C. PMS Process Black C 90%

PMS Rubine Red C. PMS Process Black C 90% PMS 227 C PMS Rubine Red C PMS 2415 C Version utan datumrad. Används endast i undantagsfall på produkter som återkommer från år till år. 2.1 Logotyp Versioner Versioner Logotypen finns, förutom i sitt

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

Grundläggande grafisk profilmanual för SKR. Georgia Pro Black italic. Georgia Bold italic. Typografi. Rubriker. Georgia Pro light italic 16 pkt

Grundläggande grafisk profilmanual för SKR. Georgia Pro Black italic. Georgia Bold italic. Typografi. Rubriker. Georgia Pro light italic 16 pkt Grundläggande grafisk profilmanual för SKR Typografi Vi använder Calibri och georgia. Dessa typsnitt finns förinstallerade på de flesta datorer och därmed kan både tryck, web och word-dokument hålla samma

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord

En bild säger mer än tusen ord Identitet 2 3 En bild säger mer än tusen ord Ideon Science Park är inte bara en organisation och ett geografiskt område. Det är också ett starkt varumärke som skapar positiva bilder i många människors

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

Innehållsförteckning. Logotyp 3. Logotyp mått 6. Färger 7. Grafiskt element 9. Typsnitt 10. Powerpointpresentation 11. Brevpapper 12.

Innehållsförteckning. Logotyp 3. Logotyp mått 6. Färger 7. Grafiskt element 9. Typsnitt 10. Powerpointpresentation 11. Brevpapper 12. Grafisk manual Innehållsförteckning Logotyp 3 Logotyp mått 6 Färger 7 Grafiskt element 9 Typsnitt 10 Powerpointpresentation 11 Brevpapper 12 Mailsignatur 13 Kuvert 14 Visitkort 15 Exempel i tryck 16 2

Läs mer

Primär färgpalett. Rött RGB: HEX: #A92B31. Guld RGB: HEX: #AD9469

Primär färgpalett. Rött RGB: HEX: #A92B31. Guld RGB: HEX: #AD9469 Huddinge Färger & gradienter Primär färgpalett Färg är en av de mest igenkännbara delarna av ett varumärke. I bästa fall kan det bli det element som omvärlden främst kopplar till företaget. Huddinge primära

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet.

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. Identitet Logotypen LO-TCO BISTÅNDSNÄMND bildar tillsammans med kartbilden

Läs mer

Grafisk manual. Studentkåren i Sundsvall 2013

Grafisk manual. Studentkåren i Sundsvall 2013 Grafisk manual Studentkåren i Sundsvall 2013 STUDENTKÅREN I SUNDSVALL GRAFISK MANUAL INLEDNING 2 Inledning Detta dokument reglerar Sundsvalls studentkårs grafiska profil med logotyper, typsnitt, färger

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

Version 3.0 2012. Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan

Version 3.0 2012. Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan Version 3.0 2012 Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan Nya Ostkustbanan ökar pulsen i hela Sverige Järnvägen mellan Gävle till Härnösand skulle kunna vara en pulsåder för tillväxt. Som knyter ihop Norrland

Läs mer

Lampladan City. Grafisk manual

Lampladan City. Grafisk manual Grafisk manual Innehåll 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Introduktion Logotyp Logotyp: Färgalternativ Logotyp: Färgalternativ Färger Färger: Förklaring Grafisk dekor Typografi Typografi: Tillämpling

Läs mer

Grafisk profil för Ottenby Åkeri

Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil framtagen för Ottenby Åkeri utav designbyrån ADDinnovation 2006 Inledning Grafisk profil Den största vinsten med en enhetlig grafisk profil är att företagets

Läs mer

Logotyp Grafiskt system Typografi Färger Sankt Erik Tillämpning Exempel

Logotyp Grafiskt system Typografi Färger Sankt Erik Tillämpning Exempel 1 Logotyp Grafiskt system Typografi Färger Sankt Erik Tillämpning Exempel 4 6 11 12 13 15 19 2 Grattis, du arbetar med Liljevalchs! I den här manualen berättar vi för dig hur du ska göra för att tillämpa

Läs mer

grafisk Profilmanual yeos

grafisk Profilmanual yeos grafisk Profilmanual yeos 2011-08-05 INNEHÅLL Introduktion 01 Logotyp 02 typsnitt 03 färgpalett 04 01 Introduktion Profilmanualen hjälper den som kommunicerar med YEOS som avsändare att upprätthålla önskvärd

Läs mer

Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND

Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND Den grafiska handboken ska hjälpa dig och förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den ska fungera som ett praktiskt arbetsverktyg där du bland annat hittar information

Läs mer

Grafisk manual. För Falu Tank

Grafisk manual. För Falu Tank Grafisk manual För Falu Tank Grafisk profil Vad är en grafisk profil? En grafisk profil är en samling riktlinjer för hur tryckt och elektronisk information ska se ut. Den grafiska profilen består av tre

Läs mer

Grafisk profil för Charlott Zsoldos. Holistic Health Coach

Grafisk profil för Charlott Zsoldos. Holistic Health Coach Grafisk profil för Charlott Zsoldos Holistic Health Coach Innehållsförteckning 1. Logotype 2. Typsnitt 3. Annonsering 4. Imagebilder Logotype Charlott Zsoldos använder sig av två stycken olika logotyper.

Läs mer

förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung.

förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung. En guide till Alliansens utseende 2014 OM ALLIANSEN VÅR AMBITION Alliansen ska upplevas som: förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung.

Läs mer

PM FÖR GRAFISK PROFIL THS KEMISEKTIONEN

PM FÖR GRAFISK PROFIL THS KEMISEKTIONEN PM FÖR GRAFISK PROFIL THS KEMISEKTIONEN Skapad av Emma Fogelström 2012 Sid 2(7) Innehåll 1 Formalia... 3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 3 1.4 Historik... 3 2 Bakgrund... 4 3 Emblem...

Läs mer

Manual Anvisningar vid annonsering på startsida i Ratsit 3.0.

Manual Anvisningar vid annonsering på startsida i Ratsit 3.0. Version 2.0 onsdag 12 oktober 2016 1 av 8 Manual Anvisningar vid annonsering på startsida i Ratsit 3.0. Kort beskrivning Instruktioner: Nedan finner du instruktioner kring hur du skapar wallpaper för ratsit.se.

Läs mer

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Den grafiska manualen beskriver Region Jönköpings läns visuella identitet, det vill säga hur vi presenterar

Läs mer

Primär. Sekundär. färger 1.0

Primär. Sekundär. färger 1.0 grafisk manual 1.0 färger Primär Den orangea färgen är Apelsinblommans husfärg och är tagen från apelsinen för att skapa en tydlig återkoppling till företagets namn. Orange är en energifylld färg som

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

INNEHÅLL 1. LOGOTYP 2.TYPSNITT 3. FÄRGER 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1.

INNEHÅLL 1. LOGOTYP 2.TYPSNITT 3. FÄRGER 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1. GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 1. LOGOTYP 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1.6 ANVÄNDNING 2.TYPSNITT 2.1 VAL AV TYPSNITT 2.2 TRYCK & EP 2.3 WEB 3. FÄRGER 3.1 PRIMÄR

Läs mer

Vår visuella identitet

Vår visuella identitet Vår visuella identitet Vår visuella identitet En stark och tydlig visuell identitet är en viktig del för hur en avsändare uppfattas. SULF:s visuella identitet ska gå att identifieras såväl lokalt på universitet

Läs mer

GRAFISK MANUAL 1.0 FÖR SYSTEMTEXTS PRODUKTVARUMÄRKEN JANUARI 2011

GRAFISK MANUAL 1.0 FÖR SYSTEMTEXTS PRODUKTVARUMÄRKEN JANUARI 2011 GRAFISK MANUAL 1.0 FÖR SYSTEMTEXTS PRODUKTVARUMÄRKEN JANUARI 2011 1 INTRODUKTION I denna manual finner du riktlinjer för varumärkena Supernova, Supernova Taktil, Supernova Reflex, GlowLite och GlowLite

Läs mer

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... Grafisk manual 1.0 Index Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 Friyta och MinimIstorlek... 5 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... 7 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Läs mer

DIGITAL MANUAL BILAGA 1 TILL GRAFISK PROFIL KK 13/167

DIGITAL MANUAL BILAGA 1 TILL GRAFISK PROFIL KK 13/167 BILAGA 1 TILL GRAFISK PROFIL KK 13/167 Innehåll Logotyp för webb 2 Användning av logotypen 2 Färger 3 Primärfärger 3 Komplementfärger 3 Att använda färgerna 4 Kontraster 4 Typsnitt 5 Bilder 6 Storlekar

Läs mer

PROFILMANUAL. Riktlinjer för grafi sk produktion, informations- och presentationsmaterial

PROFILMANUAL. Riktlinjer för grafi sk produktion, informations- och presentationsmaterial PROFILMANUAL Riktlinjer för grafi sk produktion, informations- och presentationsmaterial INNEHÅLL Vårt varumärke 3 Grafi ska riktlinjer Logotyp 4 Färger 5 Format och papper 6 Typsnitt 7 Ton och attityd

Läs mer

Grafisk Manual. Version 1.0

Grafisk Manual. Version 1.0 Grafisk Manual Version 1.0 Innehåll Inledning...3 Logotyp...4-5 Symbol och ordbild...4 Lokalavdelningar...5 Logotypens säkerhetszon...5 Storlekar...5 Grafiskt mönster...6 Flagga... 7 Färger...8 Typografi...9

Läs mer

Varumärket - föreningens hjärta... 3. Logotyp... 4. Logotypens frizon... 5. Deviselement... 6. Profilfärger... 7. Primära färger...

Varumärket - föreningens hjärta... 3. Logotyp... 4. Logotypens frizon... 5. Deviselement... 6. Profilfärger... 7. Primära färger... 1 Varumärket - föreningens hjärta... 3 Logotyp... 4 Logotypens frizon... 5 Deviselement... 6 Profilfärger... 7 Primära färger... 7 Sekundära färger... 8 Tertiära färger... 9 Typsnitt & typografi... 10

Läs mer

Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07

Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Innehåll Vad är en grafisk profil?...3 Färger...4 Profilfärg... 4 Komplementfärger... 4 Gråtoner... 4 Tilläggsfärger... 4 Färgkoder... 5 SciLifeLabs logotyp...6

Läs mer

Version 2016:2 GRAFISK MANUAL

Version 2016:2 GRAFISK MANUAL Version 2016:2 GRAFISK MANUAL INLEDNING Våra grundläggande värderingar är kärnan i vår kommunikation. En gemensam grafisk profil förstärker och förtydligar både budskap och avsändare. Vår grafiska profil

Läs mer

Teckenförrådet Grafisk profil

Teckenförrådet Grafisk profil Teckenförrådet Grafisk profil Om den grafiska profilen Hur vi beter oss och ser ut styr i mångt och mycket hur vi uppfattas, alla har vi en personlig stil som signalerar vilka vi är, detta gäller även

Läs mer

Grafsk Profl. Stilmanual för Astronomisk Ungdoms kommunikation

Grafsk Profl. Stilmanual för Astronomisk Ungdoms kommunikation Grafsk Profl Stilmanual för Astronomisk Ungdoms kommunikation Inledning Varför grafsk profl? Identifkation För att alla ska uppfatta att det är Astronomisk ungdom som står bakom ett meddelande måste vi

Läs mer

LOKALISERA. Designmanual

LOKALISERA. Designmanual L LOKALISERA Designmanual Innehåll 5 Lokalisera AB 6 Logotyp 7 Användning av logo 8 Färger 9 Grafiska element 10 Typsnitt 11 Bildanvändning 12 Kontakt Lokalisera AB I och med övergången från Xpresskontor

Läs mer

Grafisk profil EN KULTURSKOLA I RÖRELSE 2011 03 07 Denna grafiska manual tillhör festivalen En Kulturskola i Rörelse som arrangeras av Kulturskolan i

Grafisk profil EN KULTURSKOLA I RÖRELSE 2011 03 07 Denna grafiska manual tillhör festivalen En Kulturskola i Rörelse som arrangeras av Kulturskolan i Grafisk profil EN KULTURSKOLA I RÖRELSE 2011 03 07 Denna grafiska manual tillhör festivalen En Kulturskola i Rörelse som arrangeras av Kulturskolan i Göteborgs Stad. Bakgrund En Kulturskola i Rörelse är

Läs mer

GRAFISK MANUAL. för BORAB

GRAFISK MANUAL. för BORAB GRAFISK MANUAL för BORAB Innehåll: 03: Logotyp 07: Kontorstryck 14: Färger 16: Typografi 19: Bildspråk 21: Trycksaker 23: Annonser 25: Web 27: Profiltryck 02: Innehållsförteckning Logotyp 03: Logotyp Logotyp

Läs mer

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND WALLOXSTRAND INTRODUKTION VARUMÄRKET WALLOXSTRAND För att förstärka och förtydliga varumärket Walloxstrand behövs en tydlig och gemensam hållen identitet. Den grafiska profilen

Läs mer

GRAFISK MANUAL PARTNERSKAP BERGSLAGSBANAN PARTNERSKAP BERGSLAGSBANAN

GRAFISK MANUAL PARTNERSKAP BERGSLAGSBANAN PARTNERSKAP BERGSLAGSBANAN GRAFISK MANUAL PARTNERSKAP PARTNERSKAP grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 3 Partnerskap Bergslagsbanan 4 Vår logotyp 5 Typografi 7 Färger 9 Gestaltning 11 Material 13 Om du läser denna grafiska

Läs mer

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8 P R O F I L M A N U A L INNEHÅLL Vår grafiska identitet............... 3 Logotyper..................... 4 Färger........................ 5 Typografi...................... 6 Profilmaterial...................

Läs mer

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0 Grafisk manual Åklagarmyndigheten Version 1.0 Varför en grafisk profil? Åklagarmyndigheten ska ha ett gemensamt ansikte mot omvärlden. Därför finns en grafisk profil, med regler för användning av logotype,

Läs mer

GRAFISK MANUAL A1M PHARMA. September 2016

GRAFISK MANUAL A1M PHARMA. September 2016 GRAFISK MANUAL A1M PHARMA September 2016 LOGOTYP A1M:s logotyp är den viktigaste komponenten i den grafiska profilen och ska finnas med på allt kommunikativt material som har A1M som avsändare. Den får

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER 2011 Rädda Barnens Ungdomsförbund Grafisk form: Rabash webb- och designbyrå Välkommen 03. Rädda Barnens Ungdomsförbund bildades i Sverige år 2003. Som namnet avslöjar

Läs mer

Grafi skprofi l. för. Kanal 7 Tjejkanalen

Grafi skprofi l. för. Kanal 7 Tjejkanalen Grafi skprofi l för Kanal 7 Tjejkanalen Kanal 7 Tjejkanalen Ska vara tydlig som avsändare i all produktion och det som förmedlas ska stämma överens med det som varumärket Kanal 7 Tjejkanalen står för.

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

Grafisk profil. företagsmärke profilfärger och typsnitt Grafiska element och bilder officemallar profilprodukter

Grafisk profil. företagsmärke profilfärger och typsnitt Grafiska element och bilder officemallar profilprodukter Grafisk profil företagsmärke profilfärger och typsnitt Grafiska element och bilder officemallar profilprodukter 1 varför behövs en grafisk profil? För att uppfattas som en enhet krävs en visuell identitet,

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

small phones for big people Grafisk manual Innehåll Förutsättningar small phones for big people En enhetlig grafisk profil 1 Logotyp

small phones for big people Grafisk manual Innehåll Förutsättningar small phones for big people En enhetlig grafisk profil 1 Logotyp Grafisk manual Innehåll Förutsättningar En enhetlig grafisk profil 1 Logotyp Cellulite s logotyp 2 Mini logga 3 Frizon 4 Storlek 5 Placering 5 Färger 2 Cellulite s färger 6 Typografi Cellulite s typografi

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM OCH GRAFISK MANUAL

VARUMÄRKESPLATTFORM OCH GRAFISK MANUAL VARUMÄRKESPLATTFORM OCH GRAFISK MANUAL VARUMÄRKESPLATTFORM 3 4 5 6 Tillsammans bygger vi varumärket Karlskrona Varumärkesplattformen Det som gör platsen unik och känslan vi förmedlar Målgrupper och budskap

Läs mer

Manual för Eda kommuns grafiska profil

Manual för Eda kommuns grafiska profil Manual för Eda kommuns grafiska profil Grafisk manual för Eda kommun (av Smalltown Media 2009-10-29) 2(8) Syfte Denna manuals syfte är att ge en enhetlig grafisk form åt all extern och intern kommunikation

Läs mer

GRAFISKT PROFILPROGRAM TESKEDSORDEN

GRAFISKT PROFILPROGRAM TESKEDSORDEN GRAFISKT PROFILPROGRAM INLEDNING Hur handlar en människa när det börjar brinna, på tre olika sätt enligt Amos Oz: 1. Hon springer från eldsvådan så fort hon bara kan och struntar i alla dem som inte kan

Läs mer

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Innehåll Förord 02 Grundelement Logotype Färger Typsnitt Kontorstryck Brevpapper Kuvert Visitkort Skyltar Flaggor Skyltar 03 05 06 07 08 09 10 11 2 Förord

Läs mer

Guide till Mynewsdesk Hosted Newsroom - Kom igång och spegla ditt pressrum!

Guide till Mynewsdesk Hosted Newsroom - Kom igång och spegla ditt pressrum! Guide till Mynewsdesk Hosted Newsroom - Kom igång och spegla ditt pressrum! Hur du implementerar ditt Hosted Newsroom I den här guiden kan du läsa hur du skapar ert Hosted Newsroom ert pressrum på er egna

Läs mer

Trädgårdscentrum AB. Grafisk profil

Trädgårdscentrum AB. Grafisk profil Grafisk profil Logotypen Logotypen är baserad på en script för att få den att kännas mer moderna samtidigt som det kopplas mer ihop med växtriket och stjälkar. Bladen är ännu ett element som ska göra att

Läs mer