Bilaga Digital profilmanual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga Digital profilmanual"

Transkript

1 Bilaga Digital profilmanual Version 1 Januari 2011

2 SID 2 Innehåll Inledning... 3 Logotyp... 4 Placering... 4 Alternativ placering... 5 Färger... 6 Färgpalett... 6 Färganvändning... 7 Färghierarki... 8 Text och logotypfärg... 9 Typsnitt Typsnitt för webbplatser Detaljerad specifikation Länkar Knappar Layout Detaljerad specifikation Citat Bildtexter Bakgrundsplattor Diagram och kartor Diagram Kartor Färganvändning Tabeller, listor och formulär Tabeller Listor Formulär Webbannonser Exempel Layout Felaktig användning Sidfot Sociala medier Bildmanér Riktlinjer Exempel... 34

3 INLEDNING SID 3 Tillväxtverkets varumärke på webbplatser. I denna bilaga redogör vi för hur Tillväxtverkets visuella identitet ser ut och används på webbplatser. Denna bilaga är ett tillägg till vår grafiska manual och ska underlätta arbetet med Tillväxtverkets visuella identitet på webbplatser. Det är viktigt att Tillväxtverkets visuella identitet känns igen i alla medier. För att stärka användarvänlighet och tydlighet på webbplatser krävs dock att vissa anpassningar görs. Det omfattar bland annat placering av logotyp, typsnitt och färganpassningar. Manualen omfattar även utseende av grafiska element så som knappar, diagram och formulär. Samt specifikationer av utseende i webbannonser, bildmanér och användning av vår identitet i sociala medier. Genom att följa dessa specifikationer säkrar vi kvalitet, igenkänning och användarvänlighet av vårt varumärke även på webbplatser.

4 Logotyp placering SID 4 Logotypens placering i digitala medier För att skapa en tydlig och enhetlig avsändare på webbplatser placerar vi alltid logotypen i det övre vänstra hörnet. Vi följer på så sätt standardiserade placeringar av logotyp, artighetsnavigering och sökfält vilket underlättar navigationen för användaren. Logotypen har ofta funktionen av att länka till webbplatsens startsida Logotypens storlek kan komma att variera beroende på hur stor yta den är placerad på. Minsta marginal ska dock alltid vara logotypens frizon, som baseras på den största bokstaven T i ordet Tillväxt. Ordet Tillväxt ska vila på mittlinjen av ytan som logotypen är placerad i. Undantag för placering av logotypen finns i till exempel sidfot. Se särskilda anvisningar för placering under rubriken Sidfot. Minsta tillåtna storlek Tillväxtverkets logotyp får inte återges mindre än 50x20px. 50px 20px

5 Logotyp ALTERnATIV PLACERIng SID 5 Tillväxtverkets övriga webbplatser På webbplatser där Tillväxtverket är ensam avsändare men där webbplatsen har eget domännamn ska Tillväxtverkets logotyp placeras till höger. Tillväxtverket som sekundär avsändare På kampanjwebbplatser och dylikt placerar vi Tillväxtverkets logotyp längst upp till höger. Övriga avsändare ligger brevid till vänster om logotypen.

6 FÄRGER FÄRGPALETT SID 6 Färgpalett Tillväxtverkets uttrycksfulla färgpalett ska återspeglas även i digitala medier. R: 40 / G: 174 / B: 214 # 28aed6 R: 229 / G: 118 / B: 58 # e5763a R: 248 / G: 195 / B: 56 # f8c338 Vi använder oss av en flexibel gråskala, det innebär att alla nyanser av svart mellan 75 och 10% går att använda. I färgboxarna anges både RGB-värdet och HEX-koden som ska användas för respektive färg. Notera att vi inte använder våra CYMKvärden av profilfärgerna. CMYK-värden ska endast användas för trycksaker då de ger en annorlunda och felaktig återgivning av färgerna på skärm. R: 13 / G: 94 / B: 120 # 0d5e78 R: 0 / G: 124 / B: 82 # 007c52 RGB används även för att ange de färger en datorskärm återger, och beskrivs med ett värde från för varje färg. HEX-värden används för webbsidor för att ange RGB-färger i HTML-kod. R: 0 / G: 0 / B: 0 # % 5%

7 FÄRGER FÄRGAnVÄnDIng SID 7 Avsändarfärg och färghierarki Primär avsändarfärg / huvudfärg För att skapa tydlig igenkänning använder vi oss i första hand av blå som avsändarfärg. R: 40 / G: 174 / B: 214 # 28aed6 Orange och gul är sekundära färger. En viktig grundregel är att det alltid finns en huvudfärg som dominerar webbplatsen. Detta för att skapa en tydlig visuell hierarki när det gäller särskiljning av olika element, som till exempel sidhuvud och meny. Se hur färgerna kan varieras under rubriken Variationer av färger. Sekundära färger R: 229 / G: 118 / B: 58 # e5763a R: 248 / G: 195 / B: 56 # f8c338 Accentfärger R: 13 / G: 94 / B: 120 # 0d5e78 R: 0 / G: 124 / B: 82 # 007c52 R: 0 / G: 0 / B: 0 # % 5%

8 FÄRGER FÄRGHIERARKI SID 8 Variationer av färger De blå, orange och gula färgerna kan alla tre varieras och användas som huvudfärg. Att variera huvudfärgen på detta sätt kan bli aktuellt på till exempel kampanjwebbplatser som behöver utmärka sig och samtidigt behålla Tillväxtverkets visuella uttryck. Primär färghierarki Huvudfärg Sekundära färger Accent färger Sekundär färghierarki

9 FärgER TEXT OCH LOGOTYPFÄRG SID 9 Användande av textfärg och logotyp på bakgrundsplattor För att kontrasten mellan text och bakgrund inte ska vara för otydlig anpassar vi textfärgen beroende på vilken färg bakgrundsplattan har. Samma färgkombinationer gäller även för logotyp. Vit textfärg Vit textfärg Svart textfärg Vit textfärg Vit textfärg Svart textfärg Om bakgrundsfärgen är 35% svart eller mindre använder vi svart textfärg. Annars används vit textfärg. Vit textfärg

10 TypSNITT TYPSNITT på webbplatser SID 10 Typsnitt Typsnittet som vi använder i brödtext på webbplatser heter Lucida Grande. Ett humanistiskt och webbsäkert sanseriftypsnitt som är lätt att läsa på skärm. Om användaren mot förmodan inte skulle ha Lucida Grande installerat på sin dator använder vi typsnittet Arial Regular. I rubriker använder vi alltid Arial Bold. Brödtexter / löpande texter Lucida Grande Regular Lucida Grande Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQ abcdefghijklmnopqrst [&$ Rubriker Arial Bold ABCDEFGHIJKLMNO abcdefghijklmnopqrs [&$

11 TypSNITT DETALJERAD SPECIFIKATIOn SID 11 Layout Här visas samtliga textstorlekar, typsnitt och radavstånd i brödtext. Rubrik: Arial Bold, 25px # Spärrning -15* Ingress: Lucida Grande Regular, 16 px # Spärrning -10* Brödtext: Lucida Grande Regular, 13 px # Spärrning -15* Punktlistor: Lucida Grande Regular, 13 px # Punkter: 17px Spärrning -15* Numrerade listor: Lucida Grande Regular, 13 px # Nummer: Lucida Grande Bold, 13 px Spärrning -15* *Spärrning av text är inte tillämpbart i alla webbläsare och kan anges i olika enheter i HTML-kod. Därför ska spärringen som är angiven endast ses som en visuell referens.

12 TypSNITT LänKAR SID 12 Länkar Det är viktigt att användaren förstår vad som är klickbart på webbplatsen. Därför är det viktigt att klickbara text-länkar skiljer sig mycket från övrig text. LÄNKfÄrg R: 15 / G: 109 / B: 188 # 0f6dbc Tillväxtverkets webbplatser använder alltid blå och understrukna länkar. Besökta länkar särskiljs också genom en lila färg. Undantag för länkfärger och understruken text kan göras i till exempel menyer där den grafiska formgivningen på andra sätt tydliggör vad som är klickbart. BESöKT LÄNKfÄrg R: 85 / G: 26 / B: 139 # 551a8b Typografi i länkar: Lucida Grande Regular, 13 px Understrukna Spärrning -15* *Spärrning av text är inte tillämpbart i alla webbläsare och kan anges i olika enheter i HTML-kod. Därför ska spärringen som är angiven endast ses som en visuell referens.

13 Knappar SID 13 Knappar För att tydliggöra vad som är klickbara knappar så bryter vi av vårt strikta och raka formspråk med avrundade knappar. Alla knappar har även en sober skugga och blänker något. Detta ger knapparna en tredimensionell känsla som särskiljer dem från övriga icke klickbara bakgrundsplattor. Normalläge Mouseover 20% vitt lager Aktivt läge Inverterad gradient utan skugga Alla knappar har tre lägen, normalläge, mouseover och nertryckt aktivt läge. Vår primära knappfärg är Tillväxtverkets mörkblå färg. Andra färgvarianter som kan tillämpas är orange, ljusblå och grön. För att undvika förvirring hos användaren är det dock viktigt att alla knappar har ett homogent utseende. Alternativa färger på knappar

14 Layout LAYOUT AV TEXT OCH BILD SID 14 Layout För att undvika långa och svårlästa rader när breda webbläsarfönster används rekommenderas att en maximal spaltbredd sätts. En lämplig spaltbredd är 70 tecken per rad inklusive mellanslag. För att höja läsbarheten ger vi gärna brödtexten mer luft genom att använda bilder och citat. Både helspalt och 2-spalt går att använda. Bild Citat Bild Om en höger resp. vänsterställd bild läggs för nära varandra blir texten svårläst.

15 Layout DETALJERAD SEPCIFIKATIOn SID 15 Layout Här visas avstånd mellan bild, text, citat samt bild med bildtext.

16 Layout CITAT SID 16 Citat Här visas hur citat i text ser ut. Vi använder främst våra tre primära färger: blå, orange och gul som bakgrundsplattor. Dessa färger kan dock varieras och kombineras utan inbördes ordning. Vi markerar tydligt citatets början och slut med två tydliga citationstecken. Typsnittet vi använder till citat är Lucida Grande Bold Italic. En lämplig textmängd är ungefär 160 tecken, inklusive mellanslag. Exempel: Vänsterställt citat Gul bakgrundsplatta Lucida Grande Bold Italic, 13 px Spärrning -15 Svart text Exempel: Högerställt citat Blå bakgrundsplatta Lucida Grande Bold Italic, 13 px Spärrning -15 Vit text Exempel: Fullspaltcitat Orange bakgrundsplatta Lucida Grande Bold Italic, 13 px Spärrning -15 Vit text

17 Layout BILDTEXTER SID 17 Bildtexter När vi använder bilder i brödtext förstärker vi om möjligt bilden med en bildtext enligt exemplet till höger. Bildtexten placeras under bilden och delas av från brödtexten genom en avskiljande linje. Vi använder även här Lucida Grande som typsnitt, dock i skärningen Bold. En lämplig textmängd är ungefär 130 tecken, inklusive mellanslag. Typografi i bildtexter: Lucida Grande Bold, 13 px Spärrning -15 Exempel: Bild som tar upp hela spaltbredden. Exempel: Bild som tar upp havla spaltbredden.

18 Layout BAKGRUnDSPLATTOR SID 18 Bakgrundsplattor Bakgrundsplattor används för att lyfta upp särskild information och särskilja den från övrig text och innehåll på webbplatsen. Bakgrundsplattor kan innehålla enbart text eller både text och bild. Samtliga profilfärger kan användas som bakgrundsplattor. Detta är förutsatt att hänsyn till textfärg och färghierakri tas (se mer information under rubriken Användande av textfärg och logotyp på bakgrundsplattor samt under rubriken Variationer av färger). För att ge liv åt de fyrkantiga bakgrundsplattorna avslutas och särskiljs de från varandra genom en vit ram och en subtil skugga i nederkant. Även den avskiljande linjen i bakgrundsplattorna har en subtil skugga som ger tredimensionell känsla. Undantagsfall Om tekniska begränsingar finns använder vi en förenklad bakgrundsplatta utan effekter. Lämplig höjd för bilder i bakgrundsplattor är mellan px höga.

19 Layout BAKGRUnDSPLATTOR SID 19 Alternativt utseende för bakgrundsplattor Vi kan även använda ett mer subtilt utseende på bakgrundsplattor. Vilka bakgrundsplattor som vi väljer att använda avgörs utifrån information och utformning av webbplatsen. Alla Tillväxtverkets profilfärger kan användas som bakgrundsplatta till rubriker. För att behålla det subtila utseendet i bakrundsplattorna bör vi undvika att använda bakgrundsfärg till rubriker som är mer än en rad.

20 Layout BAKGRUnDPLATTOR SID 20 Användande av bakgrundsplattor i layout Bakgrundsplattor placeras lämpligast till höger på webbplatsen. För att undvika obalans i layouten anpassar vi för varje sida antalet bakgrundsplattor efter mängden innehåll. Bild

21 Diagram och kartor DIAGRAM SID 21 Stapel- och kartdiagram Våra diagram är enkla, tydliga och visas på ljusgrå bakgrundsplattor med tillhörande avskiljare. Här visas exempel på färganvändning och utformning av stapeldiagram och kartdiagram. Om tekniska begränsningar finns kan diagrammens utseende förenklas. Se mer information om linje- och cirkeldiagram under rubriken Linje- och cirkeldiagram. Se mer information om hur färger används i diagram och kartor under rubriken Rekommenderad färganvändning i diagram och kartor. Liggande stapeldiagram Stådende stapeldiagram Kartdiagram

22 Diagram och kartor DIAGRAM SID 22 Linje- och cirkeldiagram Här visas exempel på färganvändning och utformning av linje och cirkeldiagram. Om tekniska begränsningar finns kan diagrammens utseende förenklas. Se riktlinjer för hur färger används i diagram och kartor under rubriken Kartor samt under rubriken Rekommenderad användning av färger i diagram och kartor. Linjediagram Utökat linjediagram Cirkeldiagram

23 diagram och kartor KARTOR SID 23 Kartor Tydliga kartor förenklar val av till exempel län, kommun eller linknande. Vi kan använda alla färger ur vår profil men skiljer på aktivt/valt område och mouseover med två olika färger. Se mer information om hur färger kan användas i kartor under rubriken Rekommenderad färganvändning i diagram och kartor.

24 DIagram och kartor FÄRGAnVÄndning SID 24 Rekommenderad färganvändning i diagram och kartor I diagram är de färger som har bäst kontrastvärde gentemot vit och grå bakgrund att föredra. När flera olika diagram visas på samma sida rekommenderas även att olika färger används i de olika diagrammen. I diagram där det är lämpligt att använda toningar av en färg, till exempel i kartdiagram (se mer information under rubriken Diagram), får vi använda antingen mörkblå och grön. Vi använder helst Rekommenderad nyanskillnad för toningar i enfärgade diagram Vi undviker

25 TaBELLER SID 25 Tabeller Här visas exempel på utformning av tabeller. Vi använder olika grå toningar för att särskilja rader och kolumner. Den översta huvudraden är aldrig grå utan är alltid i en av Tillväxtverkets fem färger, alla kan användas så länge hänsyn till text och färghierarki tas. Sorterbar tabell

26 LISTor SID 26 Listor Här visas exempel på utformning av tre olika listor. Om listor visas i en, två eller tre spalter kan varieras beroende på listans innehåll och webbplatsens utformning. I länklistor ökar vi radavståndet från 17 px till 19 px, samt att avståndet mellan listobjekten är 23 px. Alfabetiskt index I en alfabetisk lista använder vi oss av bokstavssymboler och förtydligar på så sätt indelningen. Översikt av innehåll Tunna linjer används för att visa en lista med översikt av innehåll, som till exempel en översikt av webbplatsens innehåll. Länklista - trespalt Exempel på utseende av en trespalts-lista där innehållet är uppdelat i kategorier.

27 FoRMuLÄR SID 27 Formulär Alla formulär är tydliga och enkla att förstå. Ett homogent utseende och konsekvent placering av rubriker, inmatningsfält, knappar och förklarande texter ger ett bra stöd för användaren. Vi ger användaren direkt feedback om någonting går fel när formuläret fylls i. Detta underlättar inmatningsprocessen och ger användaren ett bra flöde. Om tekniska begränsningar finns kan forumlärens utseende förenklas men vi eftersträvar att kunna erbjuda besökaren aktiv feedback.

28 WEBBaNNoNSER EXEMPEL SID 28 Webbannonser Här visas exempel på webbannonser i olika format för annonsering på extern webbplats. För att skapa igenkänning använder vi oss främst av våra tre primära färger, blå, orange och gul. Då webbannonser ofta har möjlighet att använda inbäddade typsnitt använder vi oss av Tillväxtverkets typsnitt för trycksaker Myriad Pro. Plustecken kan användas i nedre delen av annonsen. Se exempel på olämplig användning under rubriken Felaktig användning av webbannonser. Möjliga animeringar i webbannonser kan anpassas beroende på format och budskap. Alla animeringar ska dock alltid ge uttryck för det vi står för: kunskap, samverkan, enkelhet och handlingskraft. Detta innebär att vi inte använder oss av onödiga och komplicerade effekter. Se mer information om layout i webbannonser under rubriken Disposition och layout i webbannonser. Exempel kvadratiska annonser Exempel stående annonser Exempel stående annonser Exempel liggande annonser

29 WEBBaNNoNSER LAYOUT SID 29 Disposition och layout i webbannonser Även i webbannonser tar vi hänsyn till vår färghierarki och använder oss av en huvudfärg som dominerar annonsen. Om vi använder bild i en annons så dominerar bilden annonsen. Logotypen placeras i det övre högra hörnet, naturligtvis med hänsyn till logotypens frizon. Text i webbannonser är alltid vänsterställd och använder sig av samma frizon som logotypen.

30 WEBBaNNoNSER FELAKTIG användning SID 30 Felaktig användning av webbannonser Här visas felaktig layout och disposition i webbannonser. Exempel 1 - Stående annons För många plustecken används och dominerar annonsen på ett olämpligt sätt. Exempel 2 - Kvadratisk annons Texten i annonsen är centrerad istället för vänsterställd. Utformningen av annonsen har inte anpassats efter färghierarkin. Se mer information under rubriken Färghierarki Exempel 3 - Liggande annons Bilden dominerar inte annonsen och hamnar ur fokus. Exempel 2 - Kvadratisk annons Exempel 1 - Stående annons Exempel 3 - Liggande annons

31 SIDfot SIDFOT SID 31 Sidfot För att underlätta navigeringen för användaren har alla våra sidor sidfötter. Layout och innehåll i sidfoten kan variera beroende på webbplatsens innehåll. Följande element ska dock alltid finnas med i sidfoten: Huvudnavigation Kontaktuppgifter Information om webbplatsen, som till exempel sitemap, FAQ. länklistor, A-Ö index etc. Placering av logotype Logotypen placeras i det högra hörnet av sidfoten. Hänsyn till frizon måste tas. Länkar till sociala medier Högerställd logotype

32 SoCIala MEDIER AnVÄnDIng AV VARUMÄRKET SID 32 Användning av Tillväxtverkets varumärke i sociala medier För att skapa igenkänning använder vi alltid den blå färgen som avsändare. Vi använder alltid logotypen som profilbild och ser till att logotypen anpassas och återges på bästa sätt. Vi undviker att skapa profilbilder där logotypen beskärs och återger en märklig ordbild. För att undvika att logotypen beskärs olämpligt är det ofta säkrast att använda kvadratiska profilbilder. Hur beskärning och återgivning av profilbilder fungerar kan dock variera mycket i olika medier. När logotypen används som profilbild anpassar vi frizonen och använder den minsta bokstaven T i Tillväxtverket. Se mer information om placering av vår logotyp under rubriken Logotypens placering i digitala medier.

Bilaga Digital profilmanual

Bilaga Digital profilmanual Bilaga Digital profilmanual Version 3 December 2011 SID 2 Innehåll Inledning... 3 Logotyp... 4 Placering... 4 Alternativ placering... 5 Färger... 6 Färgpalett... 6 Färganvändning... 7 Färghierarki... 8

Läs mer

Grafisk manual. regler och riktlinjer

Grafisk manual. regler och riktlinjer Grafisk manual regler och riktlinjer Innehåll 1. Logotyp 2. Typsnitt 3. Profilfärger 4. Grafiskt koncept 5. Bilder 6. Text och tonalitet 7. Papper 8. Korrespondensmaterial 9. Trycksaker 10. Annonser 11.

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

DIGITAL MANUAL BILAGA 1 TILL GRAFISK PROFIL KK 13/167

DIGITAL MANUAL BILAGA 1 TILL GRAFISK PROFIL KK 13/167 BILAGA 1 TILL GRAFISK PROFIL KK 13/167 Innehåll Logotyp för webb 2 Användning av logotypen 2 Färger 3 Primärfärger 3 Komplementfärger 3 Att använda färgerna 4 Kontraster 4 Typsnitt 5 Bilder 6 Storlekar

Läs mer

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Manual för Trafikverkets webbtjänster Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Titel: Manual för Trafikverkets webbtjänster Utgivningsdatum: 2013-02 Utgivare: Trafikverket Den senaste versionen av Manual

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0

Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0 Söderberg & Partners Grafisk manual v3.0 Innehållsförteckning Introduktion Typografi Bildspråk Profilmaterial Appendix 1 Vårt varumärke 3 Logotyp Utföranden 4 Färger 4 Minsta storlek 4 Frizon 4 Användning

Läs mer

Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla.

Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla. Grafisk handledning för informationsmaterial från Handikappförbunden Författare/Redaktör:

Läs mer

Tillgänglighet på webbplatser Göteborgs Universitet föreskrifter för webbdesigners och webbutvecklare

Tillgänglighet på webbplatser Göteborgs Universitet föreskrifter för webbdesigners och webbutvecklare Tillgänglighet på webbplatser Göteborgs Universitet föreskrifter för webbdesigners och webbutvecklare Version: 2.0 Datum: 2012-10-25 Inledning Detta dokument beskriver vilka krav som ställs på den gränssnittskod

Läs mer

profilbas Bravidas grafiska identitet

profilbas Bravidas grafiska identitet profilbas Bravidas grafiska identitet 1. HANDBOK FÖR VARUMÄRKET BRAVIDA Bravida är Skandinaviens största installations- och serviceföretag med medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Det är ingen slump

Läs mer

IMs Grafiska riktlinjer

IMs Grafiska riktlinjer IMs Grafiska riktlinjer När bilden av IM blir tydligare syns vi bättre De grafiska riktlinjerna är till för alla som i något sammanhang kommunicerar visuellt, i såväl tryckt som digital form, med IM som

Läs mer

SiteVision - manual för administratörer

SiteVision - manual för administratörer SiteVision - manual för administratörer Senselogic AB Version 2.2_02 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Om mallar...1 3 Egenskaper för webbplats...3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Information... 3 3.1.2

Läs mer

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg INNEHÅLL Inledning 4 1.0 Logotyp 5 1.1 Vår logotyp 6 1.2 Storlekar och varianter 7 1.3 Färgsättning 8 1.4 Frizon 9 1.5 Placering 10 1.6 Symbolen som grafiskt element 11

Läs mer

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL Ny grafisk profil godkänd av kommunfullmäktige 8 maj 2013, 59 ersätter tidigare bestämmelser om grafisk profil antagen av kommunstyrelsen den 26 april 2006, 99.

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

Kunskapscentrumcentrum för Äldres Säkerhet

Kunskapscentrumcentrum för Äldres Säkerhet Kunskapscentrumcentrum för Äldres Säkerhet Kravspecifikation Webbplatsen ska vara uppbyggd så att den följer riktlinjerna från World Web Consortium (W3W). Webbplatsen ska följa standarder för uppmärkningskod.

Läs mer

Redaktörsmanual för korpföreningar i IdrottOnline

Redaktörsmanual för korpföreningar i IdrottOnline Redaktörsmanual för korpföreningar i IdrottOnline 1 Innehåll: Inledning s.3 Logga in s.3 Design responsive, version 2.0 s.3 Layout s.6 Grundinställningar s.9 Boxinställningar s.10 Toppflikar s.11 Information

Läs mer

Vad gör en webbsida tilltalande?

Vad gör en webbsida tilltalande? Örebro Universitet Handelshögskolan HT-08 Informatik C Uppsatsskrivande 15hp Britta Höglund 820703 Oskar Öberg 860502 Handledare: Johan Aderud Examinator: Jenny Lagsten Vad gör en webbsida tilltalande?

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

DIN FÖRSTA HEMSIDA: Det här är min första hemsida.

DIN FÖRSTA HEMSIDA: Det här är min <b>första</b> hemsida. 3 Grunderna Nu är det dags att börja skriva HTML på allvar. I det här kapitlet kommer vi att gå igenom allt du behöver veta för att göra en hemsida med rubriker i olika storlekar och text som är formaterad

Läs mer

Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt

Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt Pär Mattsson, 2006-04-11 Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt Inledning... 2 Hemsidans innehåll... 2 Tekniskt om HTML-koden... 3 Tekniskt om webb-servern...

Läs mer

Version 8 4 sep 2012. Grafisk manual

Version 8 4 sep 2012. Grafisk manual Version 8 4 sep 2012 Grafisk manual 2 Innehåll Inledning 3 Vårt varumärke 4 Vår grafiska identitet 8 Vår logotyp 9 Användning av vår logotyp 10 Projekt och bolag med egen logotyp 13 Färger 14 Typsnitt

Läs mer

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil Riktlinjer för FMV:s grafiska profil V e r s i o n 3.0 2 0 1 1 1 2 Innehåll Inledning 5 Pressmeddelande 26 Logotyp FMV:s logotyp 6 Logotypfärger 7 Logotyp med undertext eller devis 8 Logotyp svartvit 9

Läs mer

Profilprogram för Lidköpings kommun

Profilprogram för Lidköpings kommun Profilprogram för Lidköpings kommun Innehåll Profilering av Lidköpings kommun...3 Logotypen...4 Symboler...7 Vårt platsvarumärke Lidköping vid Vänern...8 Profilfärger...10 Typografi...11 Kuvert, visitkort,

Läs mer

användarvänliga webbgränssnitt

användarvänliga webbgränssnitt Riktlinjer för användarvänliga webbgränssnitt Användarvänlig design skapas genom en ständig process där användarens behov och upplevelse är det centrala. Denna process skall ses ur ett helhetsperspektiv

Läs mer

Skriv och publicera begripligt

Skriv och publicera begripligt Dokumentation Skriv och publicera begripligt Sala den 22 januari 2009 Karin Forsell 08 555 770 73 0763 38 28 63 karin.forsell@funkanu.se 2 Innehåll Inledning 4 Bakgrund 4 Utbildningens innehåll 5 Varför

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.2 Manual Artologik WebPublish Med publiceringsverktyget

Läs mer

TRYCKSAKSPRODUKTION. Målgrupp

TRYCKSAKSPRODUKTION. Målgrupp TRYCKSAKSPRODUKTION Det finns olika typer av trycksaker och det finns olika metoder som används för att trycka dessa. Exempel på trycksaker är broschyrer, kataloger, tidningar och foldrar. En broschyr

Läs mer

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor REDAKTÖRSMANUAL Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor Version 1.0 2015-01-08 2 (37) Innehållsförteckning Redaktörsmanual... 1 1. Inledning... 5 1.1 Begreppsförklaring... 5 1.2 Sidtyper... 6 1.2.1

Läs mer