Verksamhetsberättelse 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2010"

Transkript

1 S t i f t e l s e n f ö r s t r at e g i s k f o r s k n i n g 1 Verksamhetsberättelse 2010 SSF-rapport nr 13 ISSN ISBN

2 2 Grafisk produktion: Hans Melcherson, Tryckfaktorn AB Tryck: Litografia Alfaprint, 2011

3 3 Innehåll Ordföranden har ordet 4 Årsredovisning Förvaltningsberättelse 6 Stiftelsens ändamål 6 Styrelse 6 Revisorer 6 Verkställande ledning 7 Verksamheten under SSFs stadgar 9 Ändamålsuppfyllelse 9 Utvärderingar 12 Kommersialisering av forskningsresultat 12 Seminarier 13 Insatser för att stimulera intresset bland barn och ungdomar för naturvetenskap och teknik 15 Framtida utveckling 17 Den ekonomiska förvaltningen 18 Riskhantering och placeringspolicy 18 Skatter 19 Resultat och ställning 19 Resultaträkning 22 Balansräkning 23 Kassaflödesanalys 24 Noter 25 Revisionsberättelse 29 Kansli 30

4 4 Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Viktigt ge forskarna tid att forska Stiftelsens för Strategisk Forskning uppdrag är att stödja naturvetenskaplig, teknisk och medicinsk forskning. Stiftelsen gör egna, självständiga bedömningar och forskningsbidragen ges till såväl ren grundforskning som tillämpad forskning samt, inte minst, områdena däremellan. Vi värnar om att Sverige skall ha internationellt konkurrenskraftiga forskarmiljöer som bidrar både med excellent grundforskning och med forskning av direkt relevans för industri och andra samhällssektorer. Detta kräver att vi har engagerade och kompetenta forskare som ägnar större delen av sin tid till sin forskning, och mindre tid till att administrera och sköta andra sysslor utanför den direkta forskningen. För två år sedan konstaterade vi att det finns ohälsosamt få unga personer med intresse för att studera vidare inom de naturvetenskapliga och tekniska områdena. Och förra året noterade vi att det finns ohälsosamt få forskare som under en längre tidsperiod kan ägna sig åt forskning på heltid. Näst bäst i klassen - långsiktighet i politik och forskning Alla kan inte vara bäst i klassen. Sverige är ett litet land och det är orimligt att kräva att all forskning som bedrivs runt om i landet ska vara i världsklass. Däremot kan och ska vi förvänta oss att vi har forskning av högsta rang inom ett antal forskningsområden. De senaste årens satsningar har bidragit till att forskarsamhället stärkts vad avser både finansiellt och humant kapital. Gott så, men vad är det då som fattas för att forskare ska känna att de ges rimliga förutsättningar att hänge sig åt sin forskning? Det enkla svaret är trygghet. Trygghet skapas då vi förstår hur saker hänger ihop och hur vi kan navigera i de system och organisationer vi arbetar i. Och för många i forskarsamhället handlar det om att veta att de finansiella medel som tilldelas räcker under den tid som forskningsprojektet ska bedrivas. Ett annat svar är att humankapitalet måste tillvaratas på bästa sätt och för att bidra till att bygga strukturkapital på universitet, högskolor och forskningsinstitut. Det vill säga, när forskarna går hem för dagen, ska det finnas arbetssätt och processer, databaser och metoder med mera som bidrar till att ytterligare öka kunskap och kompetens hos individerna när de kommer tillbaka för att arbeta nästa dag. Det är inte lätt att förstå de rådande arbetsförhållandena och processerna inom forskarsamhället. Dessutom är det oklart och därmed svårt att se hur befordringssystemet och framtida karriärvägar är organiserade och hur de är tänkta att fungera framöver. Detta är bara två kända exempel på saker som bör förändras så att unga forskare får tydlighet i vad som väntar dem. En annan utmaning är tidsaspekten, eftersom forskningsprojekten bedrivs un-

5 SSF Verksamhetsberättelse der lång tid och inte följer den statliga budgetprocessens ettåriga perspektiv. Många projekt får fleråriga anslag men alltför få får en heltäckande finansiering som räcker hela projekttiden. Här finns utrymme för nytänkande om hur den statliga forskningsfinansieringen bör anpassas till den vardag forskargrup perna arbetar i. Finansieringen ska fungera både i teori och i praktik. Det räcker heller inte med finansiellt kapital och human kapital för att få ut det bästa av forskningen. Det krävs också strukturkapital, det vill säga en fungerande omgivning. Det är också dags att utvärdera hur humankapital och strukturkapital fungerar i forskarsamhället. Humankapitalet växer när individernas kunskap och kompetens ökar och samverkar med strukturkapitalet. För att strukturkapitalet ska växa behövs processer, arbetssätt, databaser, metoder och liknande som gör vardagen enkel för forskarna timmar Populärt uttryckt hävdas att det krävs timmars träning för att gå från att vara talangfull till att vara fullfjädrad och behärska sitt område väl. Detta gäller oavsett om man är balettdansös, finsnickare eller cancerspecialist. Det tar tid att förvärva kunskap och kompetens. Ur de tusentals timmar som kvalificerade forskare lägger ned kommer forskningsresultat som bidrar till att lösa problem och som svarar på många för samhället viktiga frågor. Forskningsresultaten måste förmedlas till såväl forskarsamhället, näringslivet som politiken för att bidra till att bygga ny kunskap och kompetens. Förändringar i politiken tar också tid. Det räcker inte med att veta och kunna vad som ska förändras. Det krävs också vilja och mod. Men kanske vikigast av allt är att orka att förändra. Att vilja och orka satsa på långsiktighet - både i politiken och som enskild forskare är ett utmärkt sätt att säkerställa att humankapital och strukturkapital stärks. Jag hoppas att politik är mycket mer än att vilja, för forskning är att både veta, kunna, vilja, våga och orka. Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist Styrelseordförande Foto: Karin Nordin

6 6 Årsredovisning 2010 Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Stiftelsens ändamål Stiftelsen för Strategisk Forskning inrättades i januari 1994 efter beslut av riksdag och regering under år Stiftelsen erhöll då ett kapital på sex miljarder kronor. Stiftelsens ändamål är att stödja naturvetenskaplig, teknisk och medicinsk forskning. Stiftelsen skall därigenom främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta internationella klass med betydelse för utvecklingen av Sveriges framtida konkurrenskraft. Stiftelsens verksamhet skall bedrivas på grundval av stiftelsens egna, självständiga bedömningar. Forskningsbidragen kan avse såväl ren grundforskning som tillämpad forskning samt, inte minst, områdena däremellan. Stiftelsen skall ha en lång, dock inte evig, livslängd, vilket kan uttryckas som att en rimlig volym av verksamhet skall kunna fortgå in i 2020-talet. Styrelse Under halva året 2010 har styrelsen haft följande sammansättning: Ordförande: Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist Vice ordförande: Christer Ovrén, ABB Corp. Research Bert Allard, professor, Örebro universitet Lars Björck, professor, Lunds universitet Karin Caldwell, professor, Uppsala universitet Ulla Grönlund, näringslivschef, Länsstyrelsen Västerbotten Pernilla Klein, konsult, Kreab Göran Johnsson, f d förbundsordförande Carola Lemne, verkställande direktör, Praktikertjänst Bengt Ågerup, verkställande direktör, Q-med AB Barbro Åsman, professor, Stockholms universitet Från och med fick Stiftelsen en ny styrelse med följande sammansättning: Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, konsult, ordförande Christer, Ovrén, utvecklingschef ABB, vice ordförande Bert Allard, professor, Örebro universitet Maria Anvret, professor, Göteborgs Universitet Lars Björck, professor, Lunds universitet Lars Börjesson, professor, Chalmers Helen Dannetun, professor, Linköpings universitet Arne Johansson, professor, KTH Bengt Ågerup, direktör, Q-med AB Pia Sandvik Wiklund, verkställande direktör, Länsförsäkringar Jämtland Revisorer Auktoriserade revisorn Jan-Erik Söderhielm, Ernst & Young (suppleant: auktoriserade revisorn Magnus Fredmer, Ernst & Young)

7 SSF Verksamhetsberättelse Utsedda av styrelsen Chefsrådman Annika Sandström Professor emer Bo Sundqvist Verkställande ledning Lars Rask, verkställande direktör Ann-Katrin Croon, administrativ direktör Av styrelsen anmälda styrelseuppdrag, mm Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, 2008 Kongsberg Automotive, ordförande SinterCast, ordförande Ruter Dam, ordförande Castellum, styrelseledamot Rymdbolaget, styrelseledamot SEI, styrelseledamot Fouriertransform, styrelseledamot e-man, styrelseledamot Tällberg Foundation, ledamot * Inträde * Inträde SSF:s styrelse - Övre raden: Bengt Ågerup, Maria Anvret, Arne Johansson, Lars Björck och Bert Allard Nedre raden: Helen Dannetun, Christer Ovrén, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Lars Börjesson och Pia Sandvik Wiklund. Foto: Patrik Söderman

8 8 Årsredovisning 2010 Bert Allard, 2008* Sveriges geologiska undersökning SGU, ledamot i samrådsgruppen Kompetenscentrum Energetiska Material KCEM, Karlskoga, ledamot i vetenskapliga rådet Bergskraft Bergslagen, Kopparberg, ledamot i ledningsgruppen Maria Anvret, 2010* Inga anmälda bisysslor Lars Björck, 2004* Umeå Centre for Microbial Research, styrelseledamot Hansa Medical AB, vetenskaplig rådgivare Lars Börjesson, 2010* ESS International steering committee, ordförande ESS AB, styrelseledamot Max IV laboratoriet, ordförande ESFRI (European Strategy Forum of Research Infrastructures) vice ordförande XFEL, GmbH, styrelseledamot och svensk representant Rymdstyrelsen, styrelseledamot Institutionsrådet för Teknisk fysik, Chalmers, ledamot KK Stiftelsen, ledamot i expertgruppen för KK-miljöer Helen Dannetun, 2010* Teknikdelegation, ledamot Insynsrådet vid Länsstyrelsen i Östergötland NORDTEK, ordförande Arne Johansson, 2010* KTH, styrelseledamot KAW:s vetenskapliga råd, ledamot Svensk-amerikanska Fulbrigthkommissionen, styrelseledamot Christer Ovrén, 2006* Swedish Windpower Technology Center, styrelseledamot Bengt Ågerup, 2008* Stockholm-Uppsala Life Science, ordförande OxThera AB, ordförande Q-Med AB, ordförande sedan 1 september 2010 Pia Sandvik Wiklund, 2010* Verket för Högskoleservice, ordförande Norrbottens forskningsråd, ordförande Östersundstidningar AB, styrelseledamot tom Volvos utbildnings- och forskningsstiftelser, styrelseledamot RISE, Research Institutes of Sweden Holding AB, styrelseledamot IVAs näringslivsråd, styrelseledamot Av VD anmälda bisysslor Lars Rask, verkställande direktör fr o m januari 2006 ledamot i Committee for Science and Society inom Federation of European Societies of Biochemistry (FEBS) Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, ledamot i rådgivande kommittén för medicinsk forskning Av kapitalutskottet anmälda bisysslor Pehr Wissén, 2009* Finansmarknadskommittén, huvudsekreterare Handelshögskolan i Stockholm, adjungerad professor i finansiell ekonomi Marie Giertz, 2007* Kammarkollegiets Fonddelegation, ledamot Lennart Låftman, 1997* Dala-Demokraten, ordförande EOI 1933, ordförande Intervalor, ordförande Myrina Invest, ordförande Vattenfalls Pensionsstiftelse, ordförande Etac, styrelseledamot Folktandvården i Stockholms Län, styrelseledamot Fastighet AB Adolf Fredrik, styrelseledamot Kungliga Operan, styrelseledamot Nyréns Arkitektkontor, styrelseledamot NREP Logistics, styrelseledamot Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse, styrelseledamot Proventus Capital Partners, ledamot i investeringskommittén RFSU, styrelseledamot Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin, styrelseledamot Stiftelsen Oscar Hirschs minne, styrelseledamot Stockholms Läns Landstings Internbank, styrelseledamot Telge Energi, styrelseledamot Råd & Dåd Marknadsföring AB Transitex AB Björn Franzon, 2002 Friskis&Svettis, Stockholm, styrelseledamot SwedbankRobur, arbete med finansiell corporate governance Pernilla Klein, 2008* - t o m Inga anmälda bisysslor Ann-Katrin Croon, 2007* Inga anmälda bisysslor * Inträde * Inträde * Inträde

9 SSF Verksamhetsberättelse Verksamheten under 2010 SSFs stadgar I de ursprungliga stadgarna för SSF och övriga stiftelser bildade med löntagarfondsmedel föreskrev riksdagen att avgående styrelse skulle utse nästkommande styrelse och att mandatperioden skulle vara två år. Ingen begränsning av antalet mandatperioder en enskild ledamot kunde sitta angavs. Den 8 januari 1997 fattade riksdagen ett nytt beslut om hur stiftelsernas styrelser skulle utses. Nu skulle regeringen utse samtliga ledamöter. Antalet ledamöter i SSFs styrelse fastställdes då till minst nio och högst tretton. Den 12 maj 2010 ändrade riksdagen proceduren för utseende av stiftelsernas styrelser på nytt. Enligt de reviderade stadgarna för SSF ska stiftelsens styrelse i fortsättningen ha tio ledamöter. Två ledamöter utses av regeringen. En av dessa personer ska ha relevant ekonomisk kompetens för styrelsearbetet. Övriga ledamöter utses av avgående styrelse. Två av dessa ledamöter utses efter förslag av myndighetscheferna för Vetenskapsrådet, FAS, Formas och Vinnova, två ledamöter efter förslag från universitet och högskolor, tre ledamöter efter förslag av Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och en ledamot utses av den avgående styrelsen. Mandatperioden för styrelsens ledamöter förlängdes till tre år. På samma sätt som tidigare utser styrelsen ordförande och vice ordförande inom sig. Ändamålsuppfyllelse Forskningsprogram Enligt ändamålsparagrafen i stadgan ska stiftelsen främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta internationella klass med betydelse för utvecklingen av Sveriges framtida konkurrenskraft. Enligt 2 i stadgan ska Utmärkande för Stiftelsens verksamhet vara: koncentration av insatser så att forskningscentra eller forskningsområden med internationell slagkraft kan etableras, vidare projekt och program som innebär gränsöverskridanden mellan discipliner samt etablering av nätverk eller fastare samverkansformer nationellt och internationellt. Stiftelsen för Strategisk Forskning initierade ett rullande schema av återkommande utlysningar av forskningsprogram. Dessa utlysningar gällde rambidragsprogram inom Informations-, kommunikations- och systemteknik, Materialutveckling och Livsvetenskaper, de båda programmen för stöd till unga forskare - Framtidens forskningsledare och Ingvar Carlsson Award samt Strategisk mobilitet, som syftar till att öka utbytet mellan akademi och näringsliv. Inriktningarna av rambidragsprogrammen byggde på den forskningsstrategi som framtogs Programutlysningarna under 2010 gjordes inom en ökad forskningsbudget om 600 Mkr, beslutad Dessutom hade Styrelsen varit återhållsam med nya programutlysningar under 2009, vilket gjorde att ramen för nya programutlysningar för 2010 uppgick till 666 Mkr. Rambidragsformen innebär att tvåfyra forskare med olika kompetenser från samma eller olika forskargrupper gemensamt söker om medel för att lösa ett viktigt forskningsproblem. En sådan konstellation kan tilldelas 4 7 Mkr/år under fem år. Eftersom framstående industriforskare och andra företrädare för det civila samhället, som ansvariga inom sjukvården, medverkat såväl i strategiarbete, utarbetande av utlysningstexter som granskning av de resulterande ansökningarna, bör den stödda forskningen

10 10 Årsredovisning 2010 Hon pekar ut framtiden. Framtidens forskningsledare 4 Camilla Svensson har just mottagit diplomet av SSF:s ordförande Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist. Foto: Ingvar Isfeldt genom rambidragsprogrammen vara väl förenlig med kraven i Stiftelsens stadga. Styrelsen beslöt i juni 2010 att utlysa ett 5-årigt rambidragsprogram inom klinisk medicinsk forskning med användande av kvalitetsregister. Programmet utlystes i november 2010 med ansökningsdatum i februari Vidare avsatte styrelsen vid samma sammanträde 40 Mkr till ett 4-årigt rambidragsprogram inom energirelaterade material, under förutsättning att Statens Energimyndighet avsatte samma belopp för ett samfinansierat program. Likaså beslöt styrelsen i september att utlysa ett 5-årigt rambidragsprogram inom Innovativ råvaruteknik med en total omfattning av 80 Mkr. Programmet utlystes i oktober 2010 med sista ansökningsdatum i februari SSF ska stödja samverkan mellan universitet/högskolor och näringsliv när områden som är av särskilt intresse för näringslivet kommer i fråga. Detta krav avspeglas bl a i valet av ämnesområden för utlysningar av rambidragsprogram, men ännu tydligare inom området produktutveckling. Det första området stöds av SSF genom programmet Pro Viking 2, som startades 2007 och som genomförde sin sista utlysning av forskningsmedel för treåriga projekt våren Programmet löper under hela 2011 och 2012 och avslutas våren Inom Pro Viking 2 drivs en SSFfinansierad forskarskola, som administreras av Chalmers tekniska högskola. Denna rekryterar både doktorander som finansieras genom Pro Viking 2, men dessutom ett stort antal doktorander inom produktutveckling vars studier finansieras från andra källor, till exempel fakultetsmedel. Ett liknande program är Pro Enviro som SSF samfinansierat med Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning (Mistra). Detta program som haft en tydligare miljöteknisk profil än Pro Viking 2, avslutades 2010 och genomgick då en slututvärdering, som genomfördes av en grupp forskare inom produktutveckling med internationell sammansättning. Programmet fick generellt goda omdömen. Utmärkande för SSFs verksamhet ska enligt stadgan bland annat vara forskarrörlighet mellan universitet/högskolor, institut och företag. SSF genomförde därför 2010 sin fjärde utlysning av forskningsprogrammet Strategisk Mobilitet. Av 28 ansökningar beviljades tio, varav hälften inom bioteknik och övriga livsvetenskaper. SSF finansierar inom detta program lönen för forskare från högskolan eller industrin, som under minst ett halvår önskar arbeta inom den andra sektorn. Totalt har över 50 forskare hittills beviljats bidrag inom programmet. Styrelsen har beslutat att programmet ska utvärderas under 2011 inför ett beslut om programmets framtid. En annan viktig verksamhet för SSF är enligt stadgan forskarrekrytering. Rekrytering av och stöd till yngre forskare sker huvudsakligen genom de båda programmen Ingvar Carlsson Award (ICA) och Framtidens Forskningsledare (FFL). ICA är ett repatrieringsprogram för unga, lovande forskare som befinner sig på eller just har avslutat en postdoktoral utbildning utomlands, för att underlätta deras etablering vid svenska universitet/högskolor. Styrelsen beslöt därför vid sitt sammanträde i oktober att utlysa en fjärde omgång av programmet. FFL är ett program för forskare, som kommit längre i karriären, men som fortfarande är högst 40 år gamla. Programmet utlystes för fjärde gången under hösten 2009 och drygt 160 ansökningar inkom. Ansökningarna utvärderades i flera steg under 2010 och vid sitt

11 SSF Verksamhetsberättelse sammanträde i december 2010 beslöt styrelsen att tilldela 18 forskare vardera 10 Mkr att använda under 5 år. Programmet innehåller även ett avancerat ledarskapsprogram. Den 16 december 2010 mottog de 18 utvalda forskarna sina diplom ur Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvists hand i samband med ett seminarium, då bidragsmottagarna också intervjuades om sin forskning av vetenskapsjournalisten Kristoffer Gunnartz. Deltagarna i det pågående FFL3-programmet genomförde under tio dagar i december 2010 sin studieresa, som gick till Sydkorea och Japan. Programmet omfattade besök hos företag (LG och Samsung i Sydkorea; Sony i Japan); forskningsinstitut (Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST); Advanced Telecommunication Research Institute (ATR) och RIKEN Yokohama Research Institute i Japan) och universitet (Seoul National University, University of Osaka och University of Tokyo) samt möten med nationella forskningsfinansiärer (National Research Foundation of Korea (NRF); Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) och Japan Science Technology Agency (JST). Utöver dessa arrangerades seminarier både i Syd korea och i Japan vid vilka deltagarna i FFL3 gavs tillfälle att diskutera forskningens förutsättningar och utbyta erfarenheter med unga japanska och koreanska forskningsledare. I Japan arrangerades vid den stora konferensen Biochemistry and Molecular Biology 2010, som samlade deltagare, en särskild session kallad A Dialogue with Future Scientific Leaders in Sweden vid vilken tre FFL3-deltagare berättade om sin forskningsverksamhet, följt av en paneldiskussion om svensk forskning. Deltagarna i ledarskapsprogrammet för Ingvar Carlsson Award 2 genomförde under en vecka i oktober 2010 en studieresa till Kina. Under resan besöktes 39 bidragsmottagarna inom FFL1- och Peking University; Chinese Academy of FFL2-programmen att söka åtta bidrag Sciences, Institute of Theoretical Physics; Ericsson China R&D; Shenzhen forskning inom programmet Fram- om vardera 10 Mkr för 5 års fortsatt University; Beijing Genomics Institute; gångsrika Forskningsledare. Chinese Academy of Sciences, Shanghai Institute of Ceramics; Fudan Univer- mellan discipliner, ett av SSFs uppdrag För att stödja gränsöverskridanden sity och Shanghai Jiaotong University. enligt stadgan, utlyste SSF 2009 på En genomgång av hur tidigare deltagare i de numera avslutade FFL1- och tenskapliga Forskningsledare (FTF). Syf- försök programmet Framtidens Tvärve- FFL2-programmen har lyckats erhålla tet med programmet var att underlätta forskningsbidrag inom SSFs rambidragsutlysningar visar att flera varit mycket genomgått postdoktoral utbildning inom för unga forskare som disputerat och lyckosamma, men att relativt många biovetenskapligt relaterat ämnesområde, att under fem år forska i en framstå- inte ens sökt något bidrag. Detta sammanhänger sannolikt med att FFL-programmen utannonseras brett över icke biovetenskapligt ämnesområde ende forskargrupp, verksam inom ett samtliga SSFs verksamhetsområden, såsom materialvetenskap eller tvärtom. medan rambidragen på grung av SSFs Avsikten med programmet var att den begränsade ekonomiska resurser endast utlyses inom avgränsade delområ- kompetens även inom detta för henne/ unga forskaren skulle tillägna sig hög den, som därför långtifrån passar alla honom nya ämnesområde för att sedan FFL-deltagares forskningsinriktningar. kunna ägna sig åt sant tvärvetenskaplig För att konsolidera Stiftelsens tidigare forskning. Ett tiotal relevanta ansökningar inkom, men sakkunniggransk- satsningar på FFL-deltagarna beslöt styrelsen i september 2010 att erbjuda de ningen visade att ingen av dem var av Professorerna Masuo Aizawa, Agneta Richter Dahlfors och Teruo Okano under Bio-Nano Workshop i Japan.

12 12 Årsredovisning 2010 tillräckligt hög kvalitet. Styrelsen beslöt därför att inte bevilja något bidrag inom programmet. I diskussionen inför detta beslut påpekades att kravet på byte av ämnesområde sannolikt låg för sent i forskarnas karriärer. Det borde vara lätttare att byta ämnesområde i samband med val av laboratorium för postdoktorala studier. Om ett nytt FTF-program ska utlysas borde därför den av SSF finansierade femårsperioden innefatta 2-3 års postdoktorala studier. SSF har sedan 2005 samverkat med Vinnova och Japan Science and Technology Agency (JST) om programmet Multidisciplinary Bio, som är ett twinningprogram inom vilket en svensk och en japansk forskargrupp gemensamt söker forskningsmedel för att lösa ett vetenskapligt problem, som kräver att den ena gruppen har kompetens inom en biovetenskaplig disciplin och den andra inom en annan, exempelvis informationsteknologi. SSF och Vinnova finansierar gemensamt den svenska delen av programmet, medan JST finansierar de japanska forskargruppernas verksamhet. Under 2010 genomfördes den sista utlysningen inom det överenskomna programmet. Eftersom projekten är treåriga kommer dock programmet att pågå till och med SSF har tillsammans med Egide, franska statens organ för vetenskapligt och akademiskt utbyte av forskare, lärare och studenter etablerat ett fransksvenskt forskarsamarbetsprogram inom den så kallade Hubert Curien ramen. Avtalet undertecknades under hösten Programmet, som uppkallats efter den svenske forskaren och uppfinnaren Gustaf Dalén, finansieras gemensamt av SSF och Egide, den senare organisationen genom ekonomiskt stöd från Ministère de l Enseignement Supérieur et de la Recherche och Ministère des Affaires étrangères et européennes. Programmets syfte är att stimulera och stödja vetenskapligt samarbete mellan svenska och franska forskare genom att finansiera ömsesidiga forskarutbyten mellan en svensk och en fransk forskningsgrupp inom ett gemensamt forskningsprojekt. De båda internationella samarbetsprogrammen är i linje med att SSFs verksamhet ska kännetecknas av etablering av nätverk och fastare samverkansformer nationellt och internationellt, bland annat genom etablerandet av ett internationellt forskarutbytesprogram. SSFs förmåga att samverka nationellt visas genom de det stora antalet andra samfinansierade program SSF medverkat i som Vinst, Structural Genomics Consortium, Pro Enviro, Swedish Brain Power, Excellence Institute Centres, Medicinsk Teknik för Bättre Hälsa, Bevara Vasa och Visualisering. SSFs engagemang i de tre sistnämnda programmen pågår fortfarande. Utvärderingar Enligt Stiftelsens stadga 19 ska Stiftelsen tillse att den forskning som Stiftelsen stödjer utvärderas regelbundet. Förutom den ovannämnda tillsammans med Mistra genomförda utvärderingen av forskningsprogrammet Pro Enviro genomförde SSF tillsammans med Vetenskapsrådet en utvärdering av svensk forskning inom matematik. Utvärderingen genomfördes av en internationellt sammansatt grupp forskare med professorn i teoretisk fysik vid Uppsala universitet, Ulf Danielsson, som ordförande. Generellt ansåg utvärderingsgruppen att nivån på forskningen är mycket hög med flera starka områden. Utmärkande områden är bland annat matematisk analys och beräkningsmatematik. Forskning inom algebra och geometri är områden på frammarsch. Kommersialisering av forskningsresultat I samtliga avtal för forskningsprojekt som omfattar mer än 5 Mkr finns en paragraf som säger att 3 procent av bidraget ska avsättas för eventuell kommersialisering av forskningsresultat från projektet. Medlen får användas för rådgivning inför en kommersialisering, proof-of-principle forskning och för att bekosta patentansökningar. Om patenten säljs eller licenser ges ut, ska bidragsmottagaren ersätta SSF motsvarande de kostnader SSF betalat för patenteringen. Beslutet att 3 procent av bidragen ska utnyttjas för kommersialisering av forskningsresultat ska ses som ett sätt att stimulera denna process. Dessa medel är dock otillräckliga och andra och större medel är nödvändiga för att en kommersialiseringsprocess ska kunna lyckas. SSFs bidragsmottagare har genom sin forskning åstadkommit resultat som i flera fall har en hög kommersiell potential. Eftersom Vinnovas uppdrag bland annat är att stödja innovationsprocessen och främja behovsmotiverad forskning, inleddes diskussioner mellan SSF och Vinnova för att mer systematiskt bearbeta exploateringspotentialen av framtagna forskningsresultat inom vissa av SSFs program. Diskussionerna resulterade i att ett samarbete startades hösten 2010 i form av ett pilotprojekt inom vilket deltagarna i programmen Framtidens Forskningsledare och Ingvar Carlsson Award inbjöds till en seminarieserie om kommersiell verifiering av forskningsresultat. Det övergripande syftet med samarbetet var att ge deltagarna fördjupade kunskaper om kommersialiseringsprocessen och tillhandahålla de praktiska verktyg som behövs för att tillsammans med erfarna affärsexperter undersöka om framtagna forskningsresultat lämpar

13 SSF Verksamhetsberättelse sig för kommersialisering. Pilotprogrammet består i sin helhet av fem workshops enligt en modell som Vinnova använder sig av. Modellen fokuserar främst på den första fasen av kommersialiseringsprocessen att ta fram och kommersiellt verifiera ett affärskoncept. Genom verifieringsprocessen skapas en förståelse för de förhållanden (tekniska, affärsmässiga, finansiella, regulatoriska etc) som gör att kommersialiseringen av ett forskningsresultat kan bli framgångsrik. För programmet avsattes 1,7 miljoner kronor. De forskare som medverkar i pilotprogrammet och som via urval under programmets gång bedöms ha projekt/affärskoncept med en hög utvecklingspotential kan beviljas bidrag på upp till kronor per projekt. För att stimulera intresset för innovation och för att visa att vägarna att nyttiggöra forskningsresultat är många och olika, har SSF producerat en skrift innehållande intervjuer med sex forskare som på olika vägar har kommersialiserat forskningsresultat. Intervjuerna bakom skriften Forskare som formar vår vardag har genomförts av Karin Nordin, som också stått för text och foton. Seminarier Stiftelsens årliga forskningspolitiska seminarium under rubriken Forskning som samhällsfaktor ägde rum den 10 mars Seminariet inleddes med att Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef vid Saco, sammanfattade en rapport Perspektiv på forskningspolitiken rötter och framtid, som beställts och publicerats av SSF. Högskoleminister Tobias Krantz fortsatte med att tala över ämnet Forskning i politiken vs politisk forskning. Dessa inledningar följdes upp av en paneldiskussion om Forskningens roll i samhällsutvecklingen i vilken Maria Abrahamsson, tidigare ledarskribent på Svenska Dagbladet, Maria Anvret, forskningspolitisk tales- S t i f t e l S e n f ö r S t r at e g i S k f o r S k n i n g Perspektiv på forskningspolitiken Gunnar Wetterberg SSF-rapport nr 11 ISSN ISBN På SSF:s uppdrag skrev Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef vid Saco, en forskningspolitisk essä. man, Svenskt Näringsliv, Tobias Krantz, Björn O Nilsson, VD, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Göran Sandberg, rektor, Umeå universitet, deltog. Paneldiskussion om forskningens roll i samhällsutvecklingen - Peter Gudmundson, Björn O Nilsson, Maria Anvret, Maria Abrahamsson och Tobias Krantz. Foto: Marie Swartz

14 14 Årsredovisning 2010 Efter en paus bidrog Kristina Höök, professor i människa - maskin interaktion vid Stockholms universitet med föredraget Forskning som påverkar vår fritid exempel från informationsteknik varpå seminariet avslutades med ytterligare en paneldiskussion, nu mellan Torbjörn Fagerström, professor, Sveriges Lantbruksuniversitet, Thomas Fürth, forskningsledare Kairos Future, Marie Granlund, riksdagsledamot samt Lena Nordlund, featurechef, Vetenskapsradion. Ämnet för denna paneldiskussion var Vår tilltro till forskningsresultat som samhällspåverkande. Seminariet var mycket välbesökt med cirka 170 deltagare. SSF arrangerade tillsammans med Naturvetarna och Kungl. Vetenskapsakademien Stockholm Meeting även Titeln på huvudseminariet, som anordnades i Aula Magna vid Stockholms universitet 15 april var Hur viktiga är unga forskare för Sverige?. Detta seminarium föregicks under perioden 2 februari till 16 mars av lokala seminarier vid de sex stora universitetsorterna i Sverige, från Umeå i norr till Lund i söder. Medverkande vid dessa seminarier var lokalt förankrade etablerade forskare samt självfallet alla de unga forskare som inbjudits och som också deltog. Temat för dessa lokala seminarier var Unga forskares chans att påverka. I genomsnitt samlade de lokala seminarier cirka 50 forskare, de flesta unga. Deltagarantalet vid huvudseminariet 15 april var betydligt större, ungefär 200 personer varav många var unga forskare. Seminariet inleddes med en session betitlad Karriärvägar utanför akademien då Mats Berggren, VD Sweden Bio, Pär Wohlin, lektor vid Viktor Rydberggymnasiet, Anna Ledin, vetenskaplig sekreterare vid Kungl. Vetenskapsakademien, Saeid Esmaeizadeh, VD Diamorph AB samt vetenskapsjournalisten Ulrika Björkstén beskrev sina yrkesval efter sin forskarutbildning. Key-note speaker var Nobel-pristagaren John Walker, MRC Dunn Human Nutrition Unit, Cambridge, som talade över ämnet Vital factors for breakthrough science eller som undertiteln angav Vad kan vi lära av ett laboratorium vars forskare belönats med 14 Nobelpris? Denna presentation följdes av ett rundabordssamtal över ämnet Unga forskare och deras betydelse för samhällsutvecklingen mellan Gunnar Öquist, ständig sekreterare Kungl. Vetenskapsakademien, Anders Flodström, universitets- Nobelpristagaren John Walker medverkade vid Stockholm Meeting och talade om Vital factors for breakthrough science. Foto: Lars-Erik Liljebäck

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 S T I F T E L S E N F Ö R S T R AT E G I S K F O R S K N I N G 1 Verksamhetsberättelse 2011 SSF-rapport nr 15 ISSN 1654-9872 ISBN 978-91-89206-56-4 2 Omslagsfoton: Eva Regårdh, Conchi Gonzales, Markus

Läs mer

2012-04-17--18. Plats och tid: Sigtunahöjden Konferens, Sigtuna, Kl.13.00-18.50, kl.8.15-12.15

2012-04-17--18. Plats och tid: Sigtunahöjden Konferens, Sigtuna, Kl.13.00-18.50, kl.8.15-12.15 1(5) Plats och tid: Sigtunahöjden Konferens, Sigtuna, Kl.13.00-18.50, kl.8.15-12.15 Närvarande: Ledamöter Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist ordförande Bert Allard Maria Anvret Lars Björck Lars Börjesson Kristina

Läs mer

Plats och tid: Stiftelsens kansli, WTC, Stockholm, kl.10.00 13.05.

Plats och tid: Stiftelsens kansli, WTC, Stockholm, kl.10.00 13.05. 1(5) Plats och tid: Stiftelsens kansli, WTC, Stockholm, kl.10.00 13.05. Närvarande: Ledamöter Lena Hjelm-Wallén Lars Björck Karin Caldwell Peter Garvin Ulla Grönlund Göran Johnsson Carola Lemne Lennart

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 S t i f t e l s e n f ö r s t r at e g i s k f o r s k n i n g Verksamhetsberättelse 2009 SSF-rapport nr 12 ISSN 1654-9872 ISBN 978-91-89206-51-9 Grafisk produktion: Hans Melcherson, Tryckfaktorn AB Tryck:

Läs mer

Stiftelsen för Strategisk Forskning

Stiftelsen för Strategisk Forskning Stiftelsen för Strategisk Forskning Forskning som formar vår framtid Presentation för styrelsen Lars Rask 2008-02-08 1 Stiftelsen för Strategisk Forskning Bildades 1994 Regeringen utarbetade dess stadga,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse 2008 S t i f t e l s e n f ö r s t r at e g i s k f o r s k n i n g 1 Verksamhetsberättelse 2008 SSF-rapport nr 5 ISSN 1654-9872 ISBN 978-91-89206-44-1 2 Grafisk produktion: Hans Melcherson, Tryckfaktorn AB

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

2009-10-28. Beslut: att utse Göran Johnsson att jämte ordföranden justera sammanträdets protokoll.

2009-10-28. Beslut: att utse Göran Johnsson att jämte ordföranden justera sammanträdets protokoll. 1(4) Plats och tid: Stiftelsens kansli, WTC, Stockholm, kl.12.30-15.50 Närvarande: Ledamöter Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist Bert Allard Lars Björck Karin Caldwell Ulla Grönlund Göran Johnsson Carola Lemne

Läs mer

Nuvärdesanalys av tre offentliga forskningsstiftelser

Nuvärdesanalys av tre offentliga forskningsstiftelser S t i f t e l s e n f ö r s t r at e g i s k f o r s k n i n g 1 Nuvärdesanalys av tre offentliga forskningsstiftelser Joakim Amorim SSF-rapport nr 8 ISSN 1654-9872 ISBN 978-91-8926-47-2 2 Nuvärdesanalys

Läs mer

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare.

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare. Tobias Stiftelsen H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare - 1(5) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari

Läs mer

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år).

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år). H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari 1992 med syfte att stödja

Läs mer

Protokoll fört vid det sjuttioåttonde sammanträdet med styrelsen för Stiftelsen för Strategisk Forskning den 7 november 2006

Protokoll fört vid det sjuttioåttonde sammanträdet med styrelsen för Stiftelsen för Strategisk Forskning den 7 november 2006 Protokoll fört vid det sjuttioåttonde sammanträdet med styrelsen för Stiftelsen för Strategisk Forskning den 7 november 2006 Mötet genomfördes på stiftelsens kansli, World Trade Center, Stockholm. Deltagande

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning Stiftelsen Hälsoforskning Org nr 822003-1689 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Förvaltningsberättelse Stiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att genom bidrag stödja

Läs mer

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning Stiftelsen Hälsoforskning Org nr 822003-1689 Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Förvaltningsberättelse Stiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att genom bidrag stödja

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Styrelsen för SparbanksAkademin avger härmed följande årssammanställning. Innehåll Förvaltningsberättelse Ekonomi Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 BrighterAB(publ) Bokslutskommuniké 2012 Om Brighter AB (publ) Brighter utvecklar och kommersialiserar innovativa lösningar för egenvård av diabetes. Brighter One den patenterade allt i ett produkten som

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

556970-5790. Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30

556970-5790. Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30 Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30 Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB Andra kvartalet (2015-04-01 2015-06-30) Rörelsens intäkter uppgick till 30 KSEK Resultat efter finansiella poster,

Läs mer

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd 1(8) Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd Inledning Ansvaret för forskning inom geodataområdet är otydligt definierat. Lantmäteriet ska enligt sin instruktion bedriva utvecklingsverksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Verksamhetsberättelse för 2013 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Swedish Chapter of the Internet Society - ISOC-SE...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC)

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Datum Diarienummer 2012-02-17 811-2011-6663 as p Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Förutsättningar Swedish National

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag Årsredovisning 2010 01 22 2011 06 30 Årets verksamhet i sammandrag Summa inbetalningar och räntor kr 1 304 954:51 Avsatt till forskningen kr 1 100 000:- Uppstartskostnader kr 23 914:- = 1,83 % Information

Läs mer

Stockholm: Universitetshuvudstaden

Stockholm: Universitetshuvudstaden Stockholm: Universitetshuvudstaden Utbildning, forskning och utveckling med Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet i samverkan. Stockholm: Universitetshuvudstaden

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701 Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att avge årsredovisning för år 2014 för nedanstående stiftelser Ärendet Årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB. Delårsrapport januari mars 2009

SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB. Delårsrapport januari mars 2009 SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB Delårsrapport januari mars 2009 Tre månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 32 % och uppgick till 23 027 ksek (17 421 ksek) Rörelseresultatet

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

Stockholms Köpmansklubb

Stockholms Köpmansklubb Verksamhetsberättelse Stockholms Köpmansklubb 2014-01-01-2014-12-31 Stockholms Köpmansklubb 1(6) VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse 2014 Stockholms Köpmansklubbs Nämnd får härmed avgiva redogörelse

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 2011-12-31 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Lille Hans avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Vivoline Medical AB 556761-1701 Sammanfattning av halvårsrapport Med Bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Första halvåret

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket 1 Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket Org nr 817602-8986 Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Årsredovisning 2001. Stiftelsen för Strategisk Forskning

Årsredovisning 2001. Stiftelsen för Strategisk Forskning Årsredovisning 2001 Stiftelsen för Strategisk Forskning 1 Stiftelsens uppdrag Stiftelsen för Strategisk Forskning inrättades i januari 1994 efter beslut av riksdag och regering under år 1993. Den erhöll

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket 1 Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket Org nr 817602-8986 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Halvårsrapport för tiden 2010-09-01 till 2011-02-28

Halvårsrapport för tiden 2010-09-01 till 2011-02-28 Comfort Window System AB (publ) Org nr 556574-9826 Halvårsrapport för tiden 2010-09-01 till 2011-02-28 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) tkr. Periodens resultat uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Delårsrapport för perioden januari 2014 september 2014

DELÅRSRAPPORT. Delårsrapport för perioden januari 2014 september 2014 DELÅRSRAPPORT Delårsrapport för perioden januari 2014 september 2014 Peptonic Medical AB (publ) org nr 556776-3064 (www.aktietorget.se, kortnamn: PMED) 2014 KVARTAL 3 (jul-sep) Rörelseresultat -2 713 (-1

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå.

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Sida 1 Ursprungligen fastställda: 1994-09-16 Senast reviderade: 2005-10-18 Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Styrelsen för den ideella föreningen Studenthälsan i Umeå har beslutat att

Läs mer

Placeringspolicy med Placeringsreglemente. Fastställd 2015-05-10

Placeringspolicy med Placeringsreglemente. Fastställd 2015-05-10 med Placeringsreglemente Fastställd 2015-05-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Hjärtebarnsfondens stadgar... 3 1.2 Syfte med placeringspolicyn... 3 1.3 Förvaltningen... 4 1.4 Uppdatering av placeringspolicy...

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer