GUD STHLM. Årsberättelse 2013 FILADELFIA STOCKHOLM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GUD STHLM. Årsberättelse 2013 FILADELFIA STOCKHOLM"

Transkript

1 GUD STHLM Årsberättelse 2013 FILADELFIA

2 Årsberättelse 2013 Årsberättelse 2013 Filadelfia Ännu ett år har gått och det är dags att summera vad som hänt. Det vi söker är inte våra egna insatser och beslut, även om de självklart finns där. Nej, det viktiga vid ett bokslut i en församling är att försöka urskilja vad Gud har gjort. Jesus sade Sannerligen, jag säger er: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser Fadern göra. Vad Fadern gör, det gör också Sonen. Joh. 5:19 Det är vad Fadern har gjort som vi söker när vi ska summera ett år. Vi tror att vår församling har till uppdrag att synliggöra Guds gärningar i människors liv, både genom ord och i handling. När vi blickar bakåt så anar vi att Gud, än en gång, har pekat på orden från Jesus själv: Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Matt. 25:40. Det sociala arbetet har alltid varit en del av Filadelfiaförsamlingens kallelse och så upplever vi att det är fortfarande. Genom Finska Filadelfia har vi under 2013 haft ett stort arbete bland flyktingar. Med värme och inlevelse har pastor Timo Hakkarainen inbjudit nyanlända flyktingar till gemenskap. Ofta har flyktingfamiljerna bara stannat en vecka eller två innan de skickats vidare till andra platser i Sverige. Ändå har Finska Filadelfia visat stor generositet, värme och omtanke mot alla dessa mina minsta. Vi tror att Gud har öppnat denna dörr så att vår församling är det första ansikte som dessa nyanlända flyktingar möter i Sverige. I Tyresö fortsätter arbetet med att ge missbrukare en andra chans. Göran Skog leder ett arbete som med stöd av Second Hand och insatser från Tyresö kommun siktar på att ge människor en väg ut ur missbruk och tillbaka till värdighet och självkänsla. På Rörstrand har våra själavårdare haft fullt upp under året. Behovet av att få någon att samtala med, både om tro och om vardagsproblem, är stort. Ronnie Nordling har troget jobbat för att hjälpa människor i kontakt med någon erfaren själavårdare. Maggan Yderstedt har nästan varje vecka varit tillgänglig för att hjälpa människor att reda ut relationer till myndigheter. Hon har hjälpt människor att fylla i blanketter och ta kontakt med rätt person på olika myndigheter. Varje vecka har ett team av volontärer samlats för att bre mackor, koka kaffe och ge sig ut i stadens parker för att prata med hemlösa och missbrukare. Det handlar både om att visa omsorg om medmänniskor och att försöka motivera till ett annat sätt att leva. På många platser runt om i Filadelfia gör vi insatser för att räcka en hand till dessa mina minsta. Vi tror att det är vår kallelse och inför nästa år anar vi att Gud kommer att leda oss till fler och ännu mer utmanande insatser för att hjälpa människor i nöd. Vi gläds också över utvecklingen i Bredäng. I en multikulturell församlingsmiljö upplever människor ständigt Guds kallelse till både frälsning och dop. Vårt uppdrag är att gå ut och göra alla folk till mina lärjungar. Matt 28:19. Genom Alpha-kurser i Mälarökyrkan, Bergakyrkan, Södertörnkyrkan och Filadelfiakyrkan kan vi på ett enkelt och tydligt sätt förmedla evangeliet till människor som vill ställa frågor och utforska kristen tro. 2

3 FILADELFIA Stockholm Genom konfirmationsarbetet i Södertörnkyrkan och Filadelfiakyrkan har vi under året som gått fått knyta kontakter med många nya familjer och tonåringar. Det som gör att människor väljer att ta steget in i kyrkan och så småningom in i lärjungaskap, handlar nästan alltid om relationer. Det är via grannar, vänner eller släktningar som man får inbjudan att komma till en gudstjänst eller att gå en Alpha-kurs. Lärjungaskap handlar alltid om gemenskap med andra som man kan dela tron med. Jesus säger: Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. Matt. 18:20. Det vi lärt oss än en gång under året som gått är att relationer är nyckel in i församlingen och in i lärjungaskap. Inför nästa år är frågan om gemenskap och relationer en av de mest utmanande frågorna. Hur får vi tid att knyta kontakt med nya människor och hur underhåller vi alla de relationer som vi redan har? Och framför allt: Hur bygger vi vänskap som lockar till lärjungaskap och efterföljelse? En av årets mest uppmuntrande erfarenheter var utvecklingen av Filadelfia 18:00. Under våren startade vi en andra gudstjänst i Filadelfiakyrkan med sikte på unga vuxna men öppen för alla. Under våren gjorde Jenny Fredén ett strålande arbete med att samla människor, skapa arbetsgrupper och dela visionen. När hösten kom kunde vi konstatera att vi inte hade ekonomi att fortsätta den projekttjänst som Jenny haft under våren som gått. Istället blev det Eric Andersson som gick in och axlade ledarskapet för Filadelfia 18:00. Det som sedan hände var mycket uppmuntrande. Istället för att luften gick ur vår andra gudstjänst blev hösten ett verkligt lyft. Vi har mött en församling på mellan unga vuxna i stort sett varje söndag. Vi har också fått vara med om att människor fattat beslut om tro varje söndagskväll! Framför allt var det satsningen på bibelstudier på måndagskvällarna som blev en riktig succé. När Eric bjöd in på söndagskvällen visste han inte om det skulle komma 20 eller 30 personer. Det kom drygt 80! Det enkla bibelstudiet med fokus på Guds ord har en enorm attraktion i sig som vi kommer att fortsätta med under våren. Samma erfarenhet delar man i Bredäng där höstens församlingsbibelskola samlade mer människor än man hade hoppats på. Vi vet att den som har en tro som är rotad i Guds ord kommer att bära frukt. På sidorna som följer kan du läsa om en del av all den verksamhet och alla de möten som vi i Filadelfiaförsamlingen har genomfört under Det är med tacksamhet, både till Gud och till alla trogna ledare, som vi nu lägger ännu ett verksamhetsår till handlingarna. Stockholm i juletid 2013 Niklas Piensoho Föreståndare 3

4 Årsberättelse 2013 Innehåll Filadelfia Rörstrand INLEDNING 2 FILADELFIA RÖRSTRAND 4 Pingstkyrkan bredäng 8 MÄLARÖKYRKAN 10 SÖDERTÖRNKYRKAN 12 PINGSTKYRKAN TYRESÖ 13 Grindtorpskyrkan Täby 15 Finska Filadelfia 16 Bergakyrkan Åkersberga 17 Filadelfia Västerort 19 medlemsstatistik 20 Att hitta geografiskt till Filadelfiakyrkan vid St Eriksplan är inte så svårt. Men hur hittar man till det som är vårt hjärta och updrag? För det är det det handlar om. Vi vill beröra alla i Stockholm med det glada budskapet om Jesus. Vi har olika sätt och metoder för att fullfölja det uppdraget; med utåtriktade gudstjänster, Alpha, konserter, olika media, inbjudan att se vårt slott, språkundervisning för nysvenskar och olika insatser för att göra livet enklare för människor som har det svårt. Det finns en grupp anställda för specifika uppgifter i det uppdraget. Men om det inte vore för alla människor som frivilligt ställer tid och resurser till förfogande skulle Filadelfia aldrig kunna utföra allt det som återspeglas i denna verksamhetsberättelse. Och ändå är detta inte en heltäckande beskrivning. Mycket mer görs än det som beskrivs här. För det vill församlingsledningen säga ett stort tack till alla er som gör detta möjligt! Till detta kommer vårt behov av Guds nåd, Jesu närvaro och den helige Andes kraft. Vi hämtar den kraften i studiet av Guds ord och i bönen, både enskilt, i smågrupper och gemensamma samlingar. Gudstjänster Vår önskan är att ha gudstänster som är lätttillgängliga för så många som möjligt, men alltid vara noga med bibelförankringen. Under året har flera gudstjänstserier genomförts för att ge tid åt att se vad bibeln har att säga till stockholmaren i vardagen. I varje gudstjänst finns det tillfälle att få förbön. Söndag 11 Gudstjänsten klockan 11 är vår huvudgudstjänst som samlar människor med olika bakgrund. Allt fler unga barnfamiljer kommer eftersom vi också har underlättat fysiskt i lokalen för dem. Flera olika lovsångsteam och några körer är med och leder församlingen i bön och tillbedjan. Filadelfia 18:00 Under 2013 har Filadelfia 18:00 etablerats som vår tydliga andra gudstjänst på Rörstrand. Antalet besökare har under året ökat från cirka 60 personer per söndag i början av året till i genomsnitt 160 besökare under slutet av året. Mestadelen av besökarna är 4

5 FILADELFIA En kvinna som gick vår Alphakurs under hösten berättar: Jag ska rekommendera mina vänner att gå kursen. För är man det minsta nyfiken av tro så ska man unna sig detta. Det är så bra för den personliga utvecklingen En man berättar följande: Tack, jag har lärt mig mycket om grunden i kristen tro. Jag kan ärligt säga att alla kan gå Alpha, oavsett vad man tror. En tjej som gick kursen under hösten berättar följande: Jag kände att jag närmade mig kristen tro när jag hörde i föredragen att man inte behöver tro till hundra procent för att kalla sig kristen, utan att man kan prova att tro och lära sig mer på vägen. unga vuxna och även ledarskapet bärs till stor del av yngre medlemmar i vår församling. Förutom gudstjänsterna har vi också startat en kvällsbibelskola på måndagkvällarna där fokus har varit på fördjupning i bibeln. Detta har blivit en riktig succé med 100 deltagare under hösten. Alpha Under 2013 har vi haft 57 deltagare i våra alphakurser. Kursen sträcker sig över sju veckor och sedan erbjuds en uppföljande del på tre veckor. Det är främst två olika typer av människor som väljer att gå vår alphakurs: 1) Andliga sökare utan erfarenhet av kyrkan som hittar till oss genom att någon vän bjuder in dom till kyrkan eller genom våra gudstjänster. 2) Personer som växt upp i en kyrklig miljö men lämnat den och nu vill ge tron en ny chans Under våra kurser har flera deltagare tagit steg mot en tro på Jesus och flera av dem har för första gången börjat kalla sig kristna. Så här beskriver några av årets deltagare sin upplevelse av kursen. Tisdag 13 Varje tisdag kl 13, vår och höst, möts daglediga till Mötesplats Rörstrand. De har levt upp till sitt namn och blivit en mötesplats för många, fyllda av föredrag, gudstjänst, sång och musik, gemenskap. Den mest välbesökta Mötesplatsen under året var när Stefan Claar och kören Solrosorna från Norrköping besökte oss under hösten. Bibelstudium/bön Några böneveckor har arrangerats under året utöver de regelbundna bönesamlingarna på onsdag morgon och söndag kväll. Fördjupning i Guds ord har erbjudits genom bibelstudieserier. En mycket uppskattad bibellärare under året har Anders Sjöberg varit. Under hösten sattes fokus på dessa kvällar på frågor som hör samman med församlingens process kring nya stadgar. Utöver ett inledande studium gavs också möjlighet till samtal, både i små grupper och i storforum. Smågrupp Filadelfia uppmuntrar människor att mötas i mindre grupper för gemenskap och möjlighet till andlig utveckling. En del möts varje vecka medan andra möts med lite längre mellanrum. Många sådana grupper finns runt om i staden. Retreat På Drakudden har det varit 4 retreater under året. Dit får man komma och stanna upp i tystnaden där samtidigt Guds ord är i centrum. Att få stanna upp inför Gud och både möta Honom och sig själv ger styrka mitt i vardagen. Själavårdscenter En grupp av erfarna själavårdare finns tillgängliga för enskilda samtal. Denna verksamhet är öppen för alla. Nya medlemmar Under året har vi haft glädjen att välkomna många nya medlemmar till församlingen. Alla som kommer nya inbjuds till en träff där man får information om församlingens hjärta och verksamhet. De träffarna ger en stor glädje, när vi möter alla härliga människor som väljer att komma med som medlemmar i vår församling. 5

6 Årsberättelse 2013 Barn Barn är inte bara framtiden. Barn är här och nu! Därför vill Filadelfia vid St Eriksplan göra det lätt för barnfamiljer att delta i verksamheten och erbjuda goda mötesplatser där barn får umgås, ha kul och samtidigt finnas i en atmosfär där Gud är självklar. Under hösten startades familjefika varje söndag efter gudstjänsten. Vi startade även en Familjelunch som vi hade vid fem tillfällen. Fokus för luncherna och fikat har varit att bygga gemenskap, att skapa utrymme för familjer att dröja sig så att de hinner lära känna varandra och umgås. 120 barn var med på våra två sommarläger. Under året som gått har barngruppen på söndagar växt med cirka 20%. Öppna förskolan har fortsatt att vara den självklara mötesplatsen för föräldralediga i innerstaden, och för församlingens egna familjer. Vi har fått många tillfällen där att berätta om vilka vi är och vad vi gör som församling för människorna i vår stad. Vi ser att barn kommer till oss från många olika sammanhang. Många av våra egna barn är duktiga på att bjuda med sina klasskompisar och gör det frimodigt. Vårt arbete formas och leds av ett fantastisk ledarteam som har antagit utmaningen att engagera sig regelbundet, många är med varannan vecka för att på det sättet kunna bygga relationer med barnen och ge dem en trygg plats att komma till. Deras engagemang är anledningen till att vi växer. Ungdom Jag minns särskilt en killes tunga steg fram till förbönen under ett av lägrets kvällsmöten. Hans rygg var krökt och blicken sänkt. Vad bönen innehöll vet jag inte men när han vände sig om fanns det en ny glöd i ögonen. Han gick med rak rygg och starka steg fyllda av tro. Varje vecka kommer många ungdomar till oss. Vårt hjärta bultar för att ungdomar ska få möjlighet till en trygg uppväxt, en framtid full av möjligheter och ett persnligt möte med Jesus Krisus. Ungdomstiden är en turbulent tid. Värderingar, trygghet och självbild får sig en rejäl match. Vem vill jag vara? Vart är jag på väg? Hur mycket är jag egentligen värd? Vi gör vårt yttersta för att var och en ska bli sedd, uppmuntrad och utmanad. Se var och en som en individ med egna behov och frågor. Jesus ser och sträcker sig efter varje människa. Ett besök hos oss ska vara uppmuntrande och upplyftande. Jesus lyfte människor han mötte och det strävar också vi efter. Ungdomsarbetet är också utmanande. Vi utmanar till att ta steg i tro, växa i lärjungaskap och göra skillnad i världen. Under 2013 har vi anordnat och deltagit på fem läger. Under några snöiga och intensiva dygn under vecka 9 fick 180 deltagare och ledare vara med om ett oförglömligt läger. Vecka 9-lägret handlar främst om att ta steg, steg i tro. Under året som gått har vi fortsatt att undervisa om dopets betydelse. Vi har fått se ungdomar ta livsavgörande steg i tro och dop. Ett av de största glädjeämnena är det unga ledarskapet som har vuxit fram har varit året då många av församlingens ungdomar hörsammat kallelsen att bära vidare evangeliet och ta ansvar i sin ledaruppgift. Senior Jag minns särskilt en killes tunga steg fram till förbönen under ett av lägrets kvällsmöten. Hans rygg var krökt och blicken sänkt. Vad bönen innehöll vet jag inte men när han vände sig om fanns det en ny glöd i ögonen. Han gick med rak rygg och starka steg fyllda av tro. Jag kommer aldrig mer att åka till Drakudden efter detta. det var så bra så det kan ju aldrig bli lika bra igen. Det var kommentaren av en av de kvinnliga deltagarna efter den Seniordag som anordnades på Drakudden i august. 95 personer fick dela gemenskap, njuta av god mat och delta i en gudstjänst. Många kom i buss och andra i bilar. Cirkla 600 hembesök har gjorts av våra väntjänstare under året förutom besök med julblommor i handen. Väntjänsten är en viktig kontaktlänk för många medlemmar. 6

7 FILADELFIA Guidningar i Slottet En trogen grupp av Filadelfias medlemmar anordnar kontinuerligt guidningar av Rörstrands slott. Guideverksamheten av Filadelfiakyrkan och Rörstrands Slott är en del av Filadelfiaförsamlingens utåtriktade arbete en förlängd arm till människor, som vanligtvis inte besöker vår kyrka. Vid dessa tillfällen får våra guider många möjligheter att berätta om vår verksamhet och tro för de grupper som är med. De uppföljande konserterna vår och advent är mycket uppskattade och välbesökta. Besökarna kommer främst från olika föreninga. Under året har ett 35-tal olika grupper, med tillsammas runt 675 personer deltagit i guidningarna. Musik I gudstjänstlivet ser vi både lovsångsteam, körer, storband, stråkkvartett, manskvartett och solister. Åtta lovsångsteam tjänar i gudstjänsterna, främst på söndagar och Kören Birka Gospel växer i numerär och gemenskap. 200 personer är inskrivna i kören. En ny kör har startats, som går under namnet Nya Kören. Det är en bred och varm församlingskör. DaCapo sjunger främst i Mötesplats Rörstrand men finns också med i andra sammanhang. Utöver gudstjänster arrangeras konserter. Ett sådant arrangemang var En Generös Jul, som också kan ses i TV-Inter Play, som hittas på youtube. Media Radio Rörstrand är en medieröst som hörs av många. Varje förmiddag, måndag till, fredag, finns ett flertal frivilligarbetare i direktsändning med ett varierat programutbud. Till detta kommer flera reprissändningar vid senare tider på dagen, gudstjänsten klockan 11 sänds redigerad över radion. Den gudstjänsten, liksom flera andra offentliga samlingar, sänds över web-tv via församlingens hemsida, Via hemsidan kan man också lyssna till Radio Rörstrands prpgramutbud. Filadelfia finns också på sociala medier som facebook, instagram och twitter. Socialt arbete Vårt sociala arbete bygger på frivilliga insatser där vi genom fältarbete bland missbrukare, luncher för hemlösa, enskilda samtal m.m försöker lyfta människor som hamnat i svåra situationer. Under 2013 har vi sett hur fler volontärer från Filadelfia har klivit in och tagit ett större ansvar för olika delar av vårt sociala arbete, och många berättar om den glädje man upplever att få investera av sin tid och kraft i människor som har det sämre. Styrkan i vårt sociala arbete är våra volontärers engagemang och att vi tydligt räknar med Guds kraft in i alla dom situationer där vi möter utsatta människor. Globalt Men det glada budskapet om Jesus begränsas inte till Storstockholm. Uppdraget gäller hela världen! Under året uppmärksammades det att det var 100 år sedan som det första missionsoffret upptogs i församlingens historia! Mellanöstern hamnade i fokus på ett speciellt sätt när en egyptisk gästarbetare i Libyen blev arresterad för att han misstänktes sprida biblar. Vi hade en relation till hans kristna nätverk och när vi fick reda på att han dött av tortyren i libyskt fängelse var det självklart att ställa upp och hjälpa änkan och de två tonårsbarnen att forma en ny framtid. På kort tid samlade vi in över kronor! Filadelfia har hjärta för världen. Mellanöstern är ett av de områden där vi står i viktiga uppgifter som en del av vårt internationella missionsuppdrag. Vi vill se växande kristna gemenskaper som tar ansvar för sina samhällen med bibelns ord som grund överallt i världen, precis som här i Stockholm. Det görs genom nära relationer till våra systerkyrkor, medverkan i konferenser, ledarträningar och bibelskolor liksom stöd till mediesatsningar och en mängd sociala insatser. Under året avslutade familjen Levander sin missionärstjänst i Tanzania där de arbetat med media. Filadelfia har under hösten deltagit i tre seminarier runt om i världen som arrangerats av PMU. Syftet var att tillsammans med våra samarbetskyrkor planera för olika insatser för att ge enskilda och grupper bättre möjligheter att förändra sin livssituation. Tillsammans med PMU och Läkarmissionen hölls en kväll i december där doktor Denis Mukwege från Panzisjukhuset i DR Kongo medverkade. Stockholm 9 januari 2013 Gunnar Swahn, pastor 7

8 Årsberättelse 2013 Pingstkyrkan Bredäng 2013 har verkligen varit ett år av tillväxt i vår församling. Vi har fått se mycket av Guds goda gärningar och välsignelser mitt ibland oss. Flera personer har genom vårt arbete kommit till tro och blivit döpta. Många har också upplevt andlig förnyelse. Allt fler kommer regelbundet på våra gudstjänster och vi har välkomnat flera nya medlemmar under året. Joakim Davidson var föreståndare för församlingen. Gudstjänstliv Gudstjänstrådet har tillsammans med pastorerna ansvarat för planeringen av våra söndagsgudstjänster. För predikan i dessa ansvarade Joakim Davidson. Tillsammans med honom har Mats Selander och Per-Inge Andersson regelbundet medverkat med förkunnelse. Under juli månad predikade vår sommarpastor Elon Svanell. I maj månad gästades vi av den Indiske predikanten Madan Valvi. Sång och musikliv Lovisa Femrell har under året varit anställd som vår sång och musikledare. Tre musikteam med våra egna medlemmar har medverkat regelbundet i gudstjänsterna. Tina Brandt, Cecilia Carlid, Andrea Femrell och Natalie Sliwo har tagit ett stort ansvar för musiklivet. Utöver dessa har personer ur församlingen och inbjudna gäster medverkat med sång och musik. Bland de senare utmärkte sig familjen Stenbaeks besök. Evangelisation Vi har under året fortsatt att dela ut filmen om Jesus i vårt närområde. Den delas ut i två versioner, en för barn och en för vuxna. Under påsk delades några hundra av filmerna ut som en gåva från församlingen. Kampanjer I september genomfördes ett väckelsemöte, International impact, i Finska Filadelfia, Västberga. Ett samarbete mellan fem av Filadelfias enheter med syftet att nå nya människor. En kulturfest med mat och musik från olika kulturer under lördag eftermiddag och kväll. För de små anordnades ett barnmöte, ansiktsmålning och annat kul. Cirka hälften av de 300 personer som deltog var icke troende. För fjärde året i rad genomförde vi Bredängsjul under advent. Fyra inbjudningsvänliga gudstjänster med julens sång och musik och ett lättillgängligt budskap för den ovane kyrkobesökaren. Församlingens sångare och musiker samt inbjudna gäster sjöng och spelade. Fjärde advent hade vi julbord efter gudstjänsten med mat från fyra världsdelar. Barn Församlingens söndagsskola leddes fram till sommaren av Lisa Hainke. Därefter stod vi utan föreståndare. Ett trettiotal barn deltar varje söndag. Sommartid ordnades aktiviteter för barnen under gudstjänsten under ledning av Tord Larsson. Ungdom Under hösten startades ett tonårsarbete av Tony Pansell och Mats Hainke. Varannan fredag träffas ett tiotal ungdomar för gemenskap, bibelsamtal, bön och roliga aktiviteter. Äldre 2013 har verkligen varit ett år av tillväxt i vår församling. Vi har fått se mycket av Guds goda gärningar och välsignelser mitt ibland oss. Flera personer har genom vårt arbete kommit till tro och blivit döpta. Många har också upplevt andlig förnyelse. Församlingens omsorgsgrupp har tillsammans med pastorerna besökt de som på grund av sjukdom eller svaghet 8

9 FILADELFIA inte kan komma regelbundet till våra möten. Under året har också ett antal jubilarer uppvaktats. Ansvariga var Per-Anders och Kerstin Widén. Bön På onsdagar kl har vi haft bön och gemenskap i vårt kafé lett av Leif Johansson. Onsdagar har vi haft bön och lovsång på arabiska under ledning av Muna Sulaiman och Josef Somo. På torsdagar har vi haft en gemensam bön- och bibelkväll med Patmosförsamlingen. Hemgrupper En viktig del av vår verksamhet är våra hemgrupper. Ansvarig för att samordna och utveckla dessa var under året Ing-Marie Niklasson och Per-Inge Andersson. Lärjungaträning Under tio tisdagkvällar i höst har vi genomfört en församlingsbibelskola med grunderna i tron som fokus. Ett femtiotal deltagare har regelbundet varit med och visat en stor längtan efter ett djupare lärjungaskap. Kvällen innehöll undervisning, fika och gemenskapsstund samt en frågestund i slutet. Joakim Davidson ansvarade för satsningen och undervisade tillsammans med Per-Inge Andersson och Mats Selander. Basgruppen BAS, Bön, Arbete och Samtal. Den består av en grupp daglediga personer i församlingen samt pastorerna, och samlas varje onsdag förmiddag för bön och arbete av praktisk och administrativ karaktär. Sammankallande var Curt Emilsson Mission Under året har vi fortsatt vårt långsiktiga missionsengagemang i Bulgarien, Mellanöstern och Kenya samt till Agape Sverige. I Bulgarien stöder vi pastorerna Plamen, Ognian och Encho. De rapporterar om växande församlingar med många döpta under året som gått. Under sommaren har pastor Encho haft en kampanj i Sunny Beach. Joakim och Per-Inge reste till Bulgarien fem dagar under sensommaren. Alla tre pastorer besöktes och nya kontakter knöts med en pastor i ett slumområde i Jambol. Bland de gudstjänster som hölls utmärkte sig den på stranden i Sunny Beach då Encho och Joakim fick döpa 23 personer. Bredäng är fortsatt ordförandeförsamling för Jordanien- Irak och Syrien med ett samordnande ansvar gällande dessa länder. En landkonsultation samt Land-AU-möten hölls i samband med Nyhemsveckan. Vi har under året utökat stödet till verksamheten som Josef Pansell startade i Kenya. Vi understöder pastor Nemvell samt FPFK-församlingens sociala arbete i slummen i Kibera utanför Nairobi. Andreas Alexandersson har under året varit ordförande i missionsrådet. Fastighet och inventarier Ledningsgruppen har under året fortsatt med arbetet i fastigheten. Bland allt som gjorts kan nämnas att vi färdigställt ljudet i kyrksal och kafé. Vi har köpt in en ny dator för visning av texter och bilder i gudstjänsterna. Ett nytt trumset med tillhörande ljuddämpning samt en basförstärkare och notställ har köpts in. En uppgradering av Elsystemet samt ett utbyte av termostater på radiatorerna har också genomförts under året. I församlingen sker mycket av arbetet genom frivilliga insatser och många av dem i tysthet. Jag vill avsluta med att rikta ett varmt tack till alla som troget ställt upp det gångna året. Med önskan om Guds rika välsignelse över året som ligger framför! Bredäng 12 januari 2014 Joakim Davidson pastor Pingstkyrkan Bredäng 9

10 Årsberättelse 2013 Mälarökyrkan Mälarökyrkan är en av enheterna i Filadelfiaförsamlingen Stockholm. Under året har verksamhet bedrivits på många olika sätt, alltid med målsättningen att vi som församling ska utgöra Kristi kropp på Mälaröarna och förmedla de goda nyheterna om Jesus Kristus. Den verksamhetsplan som finns för Mälarökyrkan synliggör det stora arbete församlingens medlemmar lägger ner. Det finns en enorm kraft när många hjälps åt och det finns ett mål med arbetet. Förändringsarbeten Under 2012 påbörjades ett arbete med målsättning att få grepp om hur Mälarökyrkan uppfattar sig själv och uppfattas av andra. En viktig del i detta arbete har varit den framtidsgrupp som bildades Under 2013 ledde arbetet fram till att vi i maj månad genomförde en NFU-undersökning. Undersökningens resultat gav inga tydliga resultat men visade på några områden som vi redan hade förstått behövde stärkas. Undersökningen gav främst tre insikter. 1. Vi behöver bli bättre på att förmedla allt det positiva som sker. 2. Behovet av en tydligare struktur som på ett bättre sätt uppmuntrar alla frivilliga och stärker insikten om att frivilligarbetet är viktigt och gör skillnad. 3. Stärka de nära relationerna i församlingen. Under hösten inleddes arbetet med att starta fler närgrupper, främst riktade mot alla barnfamiljer. Målsättningen är att vi under 2014 ska få se fyra nya närgrupper i församlingen! Gudstjänst Inte minst under hösten såg vi en positiv trend vad gäller antalet gudstjänstbesökare. Det är främst barnfamiljer som hittar hit, vilket också inneburit ett ökat antal barn i söndagsskolan SMASH. Gudstjänsterna har under stora delar av året följt kyrkoårets teman. Tanken har varit att på så sätt jobba sig igenom trons grunder. Under hösten gjordes dock ett avbrott från kyrkoåret när vi med hela storförsamlingen jobbade med temat Hur hel kan man bli? som utgick från tolvstegsprogrammet. Hösten kom därför att präglas av insikten av allas vår brusten- het och vårt behov av Gud. Under året har församlingen haft följande förkunnare som gäster: Gunnar Swahn, Lena Tellebo, Gustav Jannerland, Daniel Röjås, Charlotte Nordling, Niklas Piensoho, Stig Öberg, Kjell Waern, Pehr Hellberg, Emilia Tellebo, Malin Wennerhult, Elon Svanell, David och Frida Wingren Sång och musik I Mälarökyrkan finns många duktiga sångare och musiker som deltar i gudstjänsterna och övrig verksamhet på olika sätt. Förutom alla enskilda solister har Follow, Barnkören och Centrumkören medverkat under året. Traditionsenligt höll Kaggeholms musiklinje den 15 december sin mycket uppskattade julkonsert i Mälarökyrkan. Birka gospel västs medverkan i gudstjänster och de konserter som genomförts har varit mycket uppskattade. 14 april tillsammans med Pastor Bryant Jones och Ekerö gospel och den 17 nov genomfördes en välgörenhetskonsert som samlade in kr till förmån för Syriens barn. Båda gångerna var kyrkan fullsatt! Mötesplatser Mälarökyrkans café fortsätter vara en mötesplats för lunch och cafégäster och för första gången på många år gav den ett ekonomiskt plusresultat efter målmedvetet arbete av anställda och ansvariga. Under sommaren avslutade Kicki Nyström och Agnes Wessman sina arbeten i cafeét och Pia Narin tog från september över den dagliga driften. Café SUMO är en mötesplats för de stora frågorna med målsättningen att vara ett sammanhang där frågor som tangerar samhälle och tro får plats. Följande ämnen har avhandlats under året: Brev från en förlorad son att hitta hem till tron (Peter Hallström, musiker), Smällen när allting blev svart och vägen vidare (Kent Revedal, företagare och författare), Denis Mukwege en levnadsberättelse (Berthil Åkerlund, författare och journalist), Guds verkstad är större Tolvstegsprogrammet (Harry Månsus, författare och teolog) Andlig fördjupning under mars månad återkom Anders Sjöberg vid två tillfällen med bibelundervisning utifrån temat träd in i påsken. Kyrkans café var fullsatt och den gedigna bibelundervisningen var mycket uppskattad. Under året erbjöds fyra tysta retreater på Drakudden i samarbete med storförsamlingen. Ett antal av församlingens medlemmar var delaktiga i genomförandet och andra tog tillfället att söka stillheten. 10

11 FILADELFIA Församlingshelg på Drakudden 4-6 oktober samlades en stor skara medlemmar till en helg av gemenskap. Under lördagen var fokus på hur vi som församling i en tid av förändringar ska hitta en väg framåt. Vi delar en gemensam tro på Jesus Kristus men både kring värderingar och hur vi beskriver/uttrycker tron finns större skillnader än tidigare. Alpha under hösten skedde en nystart av Alpha med sju deltagare ute på Mälaröarna. Denna gång som ett samarbete med SvK. Själva kursen var förlag på Kyrkornas second hand och flertalet deltagare var även volontärer i KSH. NOLL till HUNDRA under året har Noll till Hundra fortsatt att vara en mötesplats för gemenskap och samtal. Ett speciellt tillfälle var 6 december när Missionsrådet bjöd på mat och inbjöd till samtal kring missionsfrågor. Bönekällan bönens plats i församlingen är alltid viktig och under 2013 fortsatte Bönekällan på fredagarna vara ett tillfälle för bön. Som vanligt inbjöds också församlingen till två böneveckor i januari och augusti. En stor utmaning är hur bönen ska fortsätta stärka i församlingen. Café för funktionshindrade sedan många år inbjuder vi alla gruppboenden på Ekerö till ett café. Detta sker i samarbete med Ekerö församling. Den 17 december avtackades Bengt och Ingeborg Claesson som för 18 år sedan startade detta arbete. Caféet kommer att fortsätta i oförminskad kraft under 2014! Barn och ungdom Under året har Mälarökyrkans söndagsskola SMASH samlat många barn och inte minst under hösten ökade antalet barn påtagligt. De flesta söndagarna var det mellan barn! Vi har också fått se barn från hela Ekerö sjunga med i barnkören HOPE och under en konsert med PERLA. Ungdomsarbetet har genomgått stora förändringar på grund av ett generationsskifte och idag har vi inget fungerande ungdomsarbete, inte heller lyckades vi med att start konfaundervisning. Behovet av att samarbete med hela storförsamlingen är tydligt på detta område. Samtal har också påbörjats med Kommunen och Fabriken, Mälaröarnas centrum för ung kultur, om att hitta ett sätt att tillsammans nå de ungdomar som rör sig i centrum. Besöksgruppen på Svartsjö Arbetet med besöksgrupper på Svartsjöanstalten har fortsatt. För att långsiktigt kunna fortsätta detta viktiga arbete behövs det fler frivilliga till besöksgrupperna. Mission Under året har vi som församling genom bön och gåvor varit med i understöd till följande: Bibelskolor i Afrika, familjen Lindéns på Cypern, pastorsfamiljen Moldakmatov i nordvästra Kina och ett skolprojekt i Shinyanga, Tanzania. Kyrkornas Second hand Den 19 januari öppnades en övervåning och därmed utökades butikens yta till det dubbla. Det blev ett lyft för verksamheten både arbetsmässigt och ekonomiskt! 2013 har inneburit mycket arbete, då verksamheten vuxit, både i butiksyta, antal volontärer, kunder och omsättning. Vi hade även öppet hela sommaren, med några ur volontärgruppen som tillfälligt anställda. Vi har under året haft ovanligt många som valt att avsluta sitt medlemskap, de flesta av dessa har varit inaktiva medlemmar. Samtidigt som det flyttat in ett flertal familjer. Antalet medlemmar har därför minskat från 210 till 200 medlemmar, medan antalet aktiva medlemmar samtidigt ökat. Det är främst barnfamiljer som hittar till församlingen. Vår äldsta medlem, Elna Gustavsson fyllde under hösten hela 105 år! När vi blickar tillbaka på 2013 ser vi ett händelserikt år och många saker att glädjas åt, men också mycket som manar till eftertänksamhet. Precis som under 2012 har vi inte döpt någon till medlemskap i församlingen. Det utmanar oss att inför kommande år söka Gud för att kunna bli allt mer en Kristusdoft för Mälaröarna. Till sist vill jag påminna oss aposteln Petrus uppmaning till de första kristna: Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. 1 Pet 4:10 Vi tackar Gud för hans trofasthet och godhet under Ekerö 12 januari 2013 Samuel Klintefelt, pastor, Mälarökyrkan 11

12 Årsberättelse 2013 Södertörnkyrkan 2013 blev ytterligare ett år med stora förändringar i Södertörnkyrkan. Allt sedan vi invigde kyrkan i början av 2012 har vi ständigt sett nya människor komma till oss. I samband med det nya året 2013 började vi tala om att vi skulle sätta ett mål som vi kallade Dubbelt upp. Det kändes viktigt att sätta ett mål där vi konkret försöker arbeta på att växa som församling och att förverkliga församlingens vision. Att förmedla det goda budskapet om Jesus Kristus till varje person som bor i vårt område på Södertörn. Vårt mål Dubbelt upp Vårt mål är att bli dubbelt så många och dubbelt så bra i allt det vi gör. Dubbelt så många i gudstjänsterna, söndagsskolan, dubbelt så många ledare och dubbelt så många medlemmar, dubbelt så mycket insamlat och dubbelt så bra m.m. Vi tror att det är ett möjligt mål när vi hjälps åt. Vi har haft flera högtidsstunder under året då kyrkan varit välfylld. Inte minst dophögtiden strax före jul då vi fick glädjen att döpa nio stycken i vid samma tillfälle. Ledarsamlingar En del i arbetet att komma vidare och utvecklas har varit våra ledarsamlingar som vi genomfört under året. Det har varit samlingar där flera hjälps åt med undervisningen som vi också integrerar med Pingst ledarutveckling. Vi har tillsammans reflekterat över hur vi kan möta nya besökare och motivera varandra att på olika sätt vara med och bidra så att vi med våra olika förmågor kan skapa en miljö i vilken vi trivs och växer. Vi har vänd oss till församlingens samtliga ledare såsom medverkande i Gudstjänsterna, Barnledare, Smågruppsledare, Råd och styrelser mm. Målet Dubbelt upp har vi inriktat oss på att nå inom varje prioriterat område i församlingen. Växthuset en öppen mötesplats. Vår önskan är att Växthuset skall vara en mötesplats för alla och en plats där det, som namnet antyder, finns möjlighet att växa bla. genom att delta i föreläsningar, konserter, gudstjänster, träning i idrottshallen eller bara genom att mötas över en fika. I slutet av 2013 övertog församlingens bolag VXP AB konferensverksamheten som tidigare drivits av en extern samarbetspartner. Vi har anställt Madeleine Hansson som konferensansvarig och ytterligare tre personer som ska sköta driften av konferensverksamheten. Detta tror vi är ytterligare ett steg i att utveckla verksamheten och skapa ytterligare möjligheter att bjuda in människor till Växthuset. Konserter och Södertörn Gospel För att skapa goda tillfällen att bjuda med vänner till kyrkan har vi haft ett antal konserter med Samuel Ljungbladh, One in Christ med flera. Under året har Södertörn Gospel under ledning av Gladys del Pilar övat regelbundet och framträdd i några gudstjänster och med egen konsert. Det är en öppen kör till vilken vi inbjuder alla som vill sjunga Gospel att vara med. Varje tisdagskväll övar kören som har cirka 80 inskrivna deltagare varav de flesta inte är medlemmar i församlingen. Gudstjänster I samband med det nya året 2013 började vi tala om att vi skulle sätta ett mål som vi kallade Dubbelt upp. Det kändes viktigt att sätta ett mål där vi konkret försöker arbeta på att växa som församling och att förverkliga församlingens vision. Att förmedla det goda budskapet om Jesus Kristus till varje person som bor i vårt område på Södertörn. Gudstjänsten är veckans stora samling som vi arbetar för 12

13 FILADELFIA att utveckla. Under året har vi haft att ha tre olika förkunnare som har delat på förkunnelsen i Gudstjänsterna. Det har varit Roger Stenzelius, Beryl Lindeman och Pehr Hellberg. Sången, musiken och Söndagsskolan är också viktiga delar av Gudstjänsten som vi jobbar vidare med för att utveckla. Stay and Pray En lördagskväll i månaden under hösten har vi haft kyrkan öppen för bön kl Med stilla musik och förebedjare har vi bjudit in den som önskar till en stilla stund och förbön. Det har varit mycket givande och flera som inte är vana att gå till någon kyrka har stannat upp för en stilla stund. LP verksamheten I vår nya kyrka har vi en lokal till vilken vi kan inbjuda missbrukare och personer som har det svårt på olika sätt. Reijo Tiainen är vår sociala pastor och han tillsammans med en grupp volontärer har bjudit på frukost på måndagar och lunch på torsdagar. Det är ett arbete som leder till att människor som har det svårt får hjälp till en drägligare tillvaro och de erbjuds också ett annat liv. Allt sammantaget har lett till att vi under året hälsat ett 50 tal nya medlemmar välkomna varav 18 st genom dop. 25 st har kommit från Gula villan i Trångsund och 8 st med flyttningsbetyg från andra församlingar. Församlingen hade vid årsskiftet 390 medlemmar en ökning med 36 personer. Insamlingarna har också varit goda. Vi har totalt samlat in cirka kr varav cirka kronor till kyrkfonden. Detta är dock preliminära siffror eftersom bokslut ännu inte är klart. Vi tackar Gud för det år som ligger bakom och för de välsignelser han gett. Framtiden Nu är vår bön att ännu fler ska få möta vår Herre och frälsare under det år som ligger framför. Vi fortsätter att jobba med temat dubbelt upp. Det betyder att vi i allt det vi gör har som mål att det ska bli dubbelt så många och dubbelt så bra. Må Herren vara med oss också i detta så blickar vi framåt med Jesu ord till oss i fokus; Mig har getts all makt i himlen och på jorden gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Huddinge 6 januari 2014 Roger Stenzelius, föreståndare Pingstkyrkan Tyresö Barn Barnverksamheten i kyrkan rullar stadigt framåt. På söndagar har vi söndagsskola som nu under höstterminen har bytt namn till Barnkyrkan. Under våren har det varit cirka 5 10 barn varje gudstjänst och under hösten en ökning till st. Under hösten har gudstjänsterna blivit mer barnvänliga där de första 15 min innehåller en familjesång och hemligalådan där barn har fått komma fram och sätta sig på scenen. Det har även byggts en scen nere i serveringslokalen så barnkyrkan har fått en tydligare plats för sina möten. Vi har även haft lite mer speciella söndagar där fokus har varit stor som liten, där både barn och vuxna haft Gudstjänst tillsammans. Början av sommaren var de det årliga barnlägret på Drakudden där ett 30 tal barn var med. Året avslutas med en Julmusikal med barn från samhället som under hösten har träffats och övat. Ungdom 2013 har varit ett intressant år i vårt tonårsarbete. Ett arbete som bestått av ungdomskvällar på fredagar och även från och med hösten ett konfirmationsarbete. Under vårterminen växte ungdomsgruppen till att samla mellan tonåringar varje fredag. När vi avslutade terminen i maj var vi strax över 30 tonåringar samlade, varav majoriteten inte har någon kyrklig bakgrund. I början av september ställde ungdomsgruppen upp ett partytält och ordnade ungdomsaktiviteter på Tyresöfestivalen, något som blev mycket lyckat. Under hösten har vi legat mellan tonåringar i snitt på samlingar som innehållit mycket lek och gemenskap, 13

14 Årsberättelse 2013 men även undervisning och möjlighet till bön och förbön. Under hösten startade vi även upp en konfirmationsgrupp, som bestått av sex killar som möts varje vecka lokalt och vid några tillfällen tillsammans med den stora gruppen. Sammanlagt har 10 ledare varit engagerade i arbetet och gjort ett mycket bra jobb för alla dessa ungdomar. Gudstjänst Varje söndag har vi firat gudstjänst under året, förutom under sommarperioden, då vi valde att ha gudstjänster i vårt café på måndagkvällar istället. Vårens stora tema för förkunnelsen var utifrån serien 100 dagar med Jesus. Något som föll väl ut och togs emot bra. Under påsken satsade vi lite extra med dels en lyckad nattvardsgudstjänst på skärtorsdagen. Och sedan på en påskdagsgudstjänst som var kombinerad med en påskbrunch. Ett särskilt tillfälle att bjuda med sig någon som inte var van med kyrka och kristen tro. Efter sommaren fick vi den stora glädjen att kunna anställa Linnea Israelsson för att arbeta med barn och unga familjer. Tack vare det har vi sett en ökning av antal barnfamiljer i våra gudstjänster under hösten. Mest ökade vi i början av hösten, där vi sett en liten nergång under mitten. Men fortfarande fler än vad vi kunde se i våras. Vi hoppas att den positiva trenden ska fortsätta och växa. Second Hand Second Hand-butiken har 7 anställda (4,65 tjänster) samt ett 60-tal volontärer. Vi omsätter ca 3,7 miljoner kronor varav 1,4 miljoner går till att stödja behov och nödlidande runt om i världen, men också här i vårt eget samhälle Tyresö, genom LP-kontakten. Samarbetet mellan LP och Second Hand är mycket värdefullt. Butiken ger arbetsträning genom kommunens Arbetscentrum och vi får värdefull hjälp med t ex transporter och reparationer av alla slag. I juli slutade vår föreståndare Malin de Leur. Vi är tacksamma att Evy Hellberg var villig att tills vidare gå in och axla ledarskapet med Ingrid Axelsson som biträdande. Ny föreståndare, Helen Sånglöf Norberg kommer i januari Vi har i snitt ca 350 betalande besökare de dagar vi har öppet. Lennart Häggkvist är med oss lördagar som samtalspastor. LP I LP-verksamheten är morgonsamlingarna navet som ger energi och stöd genom bibelläsning och samtal. Att få höra rapporter om att Gud hör bön ger också kraft och tro på framtiden. Under våren startade vi cafékvällar i Pingstkyrkan med livsberättelser, gemenskap och sång. Det var en stor glädje för oss att en av våra besökare kom till tro under hösten och lät döpa sig. På fredagarna har vi haft samtalsgrupp där vi utgått från LP s program Vägen till Livet. I verksamheten ingår personliga utvecklingssamtal samt möten med socialsekreterare från missbruksenheten och försörjningsstöd, samt representanter från Arbetsförmedling och Försäkringskassa där så behövs. 19 personer från Tyresö deltog i LP s sommarläger på Gullbrannagården, och många har även tagit del i andra evenemang som gjorts tillsammans med LP-ABC. Verksamheten har under året bestått i: Arbetsträning med morgonsamlingar 5 dag/v. Totalt ca 1050 arbetsträningspass fördelat på 20 deltagare. Öppet-hus-verksamhet 3 dag/v. 120 besökande samt fältarbete i Tyresö med uppsökande verksamhet. Smågrupp Idag finns 10 smågrupper som samlas varje eller varannan vecka. Några nya grupper har startat under året. Ledarträffar har anordnats för smågruppsledare och ledarna har också deltagit i gemensamma ledarträffar i församlingen. Behovet av den lilla gemenskapen har stor betydelse för individen och vi ser ett ökat intresse för att delta i smågrupper. Vi finns med på storförsamlingens hemsida med information om våra smågrupper och infoblad finns i kyrkan, med kontaktuppgifter för den som vill delta i en smågrupp. Thomas Sidblad och Lasse Olofsson har varit ansvariga för arbetet. Dagledigträff Vi har under årets träffar fått uppleva många högtidsstunder och de gånger vi haft sånger vi minns stunder har varit särskilt uppskattade. Många uppskattade besök har vi också haft under året, däribland Herbert Sandman, Ullrik Johnsson och Annette Carlsson. Våra egna i form av Göran Skoog, Samuel Jonsson, Familjen Häggkvist och Christer o Stefan har också glatt oss med fin sång och härliga vittnesbörd. Lars Grundström som under många år varit ansvarig ledare för dagträffarna fick i början av juni hembud. Vi saknar Lars, han var en trogen broder och vän, vi tackar Gud för de år vi fick ha honom ibland oss och lyser frid över hans ljusa varma minne. Ansvarig har varit Ingvar Hellberg. 14

15 FILADELFIA Grindtorpskyrkan Täby Grindtorpskyrkan befinner sig i en tid full av utmaningar, Täby växer med stormsteg och nya hus byggs vid Täby centrum alldeles intill kyrkan. Frågorna angående framtiden och om att bilda egen församling har präglat liv och verksamhet. Under året har det varit gudstjänster söndagar kl , under sommarmånaderna kl Förutom egna predikanter har flera inspirerande förkunnare medverkat. Under gudstjänsttid så har JOY, för barn mellan 3 10 år, och Kristendomsskolan för barn/ungdomar från 11 år, haft sina samlingar. Ungdomarna har träffats på fredagskvällarna för ett varierat program med aktiviteter och undervisning. Även ungdomar utifrån samhället har kommit och deltagit i samlingarna. Sista torsdagen i varje månad har det varit mycket uppskattade gemenskapsträffar med sång, musik och tal. Flera olika personer från Stockholm med omnejd har medverkat. Några söndagskvällar under året har det varit kvällsmusik med ett varierat program. Elever från Betel folkhögskola har medverkat liksom flera inbjudna sångare och musiker. Grintorpskyrkans kör har haft vår- och julkonsert. Det traditionsenliga Valborgsmässofirandet präglades även denna gång av glädje, vår och en härlig blandning av människor. Manskören gjorde som vanligt ett bejublat framträdande. Mission Under året har flera olika missionärer medverkat i missionsgudstjänsterna. Grindtorpskyrkan har även detta år funnits med i engagemang för olika projekt runt om i världen. ex. Bosnien, Grönland, Wings of Protection, Gakwende och Mission Possible. Året har också inneburit fortsatt engagemang i arbetet med Täby Open, där vi liksom många år tidigare haft ansvar för det Sociala konceptet och samlat in idrottsutrustning för att skicka till Rumänien. Flera av våra egna ungdomar och några vuxna har vid olika tillfällen åkt med till Rumänien för att skapa kontakter där. Sången och musiken är en viktig del i Grindtorpskyrkans verksamhet. Kören med solister har medverkat i flera gudstjänster under året med sång. Även besökande sångare och musiker har medverkat. I början av januari hölls Kyrkornas bönevecka i Täby. Under en vecka besöktes de olika kyrkorna för att berika varandra. Avslutningsgudstjänsten hölls i Danderyds kyrka. Flera olika böneinitiativ har vuxit fram under året, då människor börjat träffas i kyrkan för bön för församlingen och för Täby. Under hela året har det förts samtal angående bildandet av egen församling. Två omröstningar har hållits där resultatet blev majoritet för bildande av egen församling. Personal Flera olika böneinitiativ har vuxit fram under året, då människor börjat träffas i kyrkan för bön för församlingen och för Täby. Grindtorpskyrkans anställda har under året varit; Pastor/föreståndare Charlotte Nordling, 100%. Ungdomspastor Pernilla Bergström, 100%. Pastorerna avslutade sina tjänster i Grindtorpskyrkan under hösten. Stockholm 7 januari 2014 Charlotte Nordling, pastor Sång och musik 15

16 Årsberättelse 2013 Finska Filadelfia Under vårvintern fick vi som församlingsenhet ett oroande besked av hyresvärden: Hyran skulle stiga från första februari 2014 med så gott som 100%. Anledningen var enligt hyresvärden att vi levt under en lång tid med en hyresnivå som ligger klart under den marknadsmässiga. Det har funnits en pågående aktivitet under flera års tid att undersöka andra alternativ till kyrkolokal för FF. Nu intensifierades arbetet och vi kom så långt att vi fann en kyrka i Solna som var till salu. Ledningsgruppen besökte kyrkan ett par gånger och det gavs också möjlighet för medlemmarna att bekanta sig med kyrkolokalen och ge sitt omdöme. Till slut avskrevs dock objektet då vi ansåg att den var för liten och opraktisk för våra behov. Efter samtal med både fastighetsgruppen i Filadelfia och i vår ledningsgrupp, vände vi oss tillbaka till hyresvärden för att försöka få ner hyresförhöjningen på en rimlig nivå. Efter intensiva förhandlingar och med vädjan om förståelse för vår verksamhets art nådde vi till slut ett samförstånd som båda parterna accepterade. Från att hyreshöjningen skulle varit dubbelt upp lyckades vi få ner den till 19%. FF kände stor tacksamhet till Gud även om vi är fullt medvetna om att denna nya hyra kräver ekonomiskt extra engagemang av medlemmarna. Verksamheten har fortsatt med fyra olika tyngdpunkter. Den finskspråkiga verksamheten, svenska möten, ytterligare fokus på barnverksamhet och vårt Öppet Hus-arbete. Finska verksamheten En av höjdpunkterna under året var sommarfestivalen i början på juni. Vi hade besök av av en romsk sångarpastor med två musikanter från Finland som visade hur man lyckas få åhörarna på sin sida. Dynamisk förkunnelse och inspirerad sång och musik var till stor uppmuntran och inspiration. Under året hade vi även andra gästpredikanter som kompletterade FF:s egna pastorer med sin förkunnelse. Vad beträffar predikotemana, hade vi stark fokus på vem Jesus var och är, vad han undervisade och hur han mötte olika människor. Under vårvintern hade vi på onsdagar en lärjungaskola med tio undervisningspass. Vi försökte att lära oss utantill vissa nyckelverser och undervisningsmaterial delades ut till alla deltagare. Kristihimmelsfärdshelgen hade vi rikskonferens för finska pingstvänner som kom från olika delar av landet. Finska pingstvänner i Sverige är ca till antal. Konferensen hölls i Hope Church i Arlandastad. Svenska verksamheten Hållplats Västberga fortsatte under våren med samlingar på söndageftermiddagar en gång i månaden. Efter ett visst koncept under några års tid kom vi till en punkt där ansvariga ville ta en time-out och fundera över fortsättningen. Även om målgruppen och tanken med de svenskspråkiga möten var tydlig, nådde vi inte till vårt mål. Men en ny grupp av ansvariga är på väg att stiga fram och tanken är att komma igång igen i början på Den absolut största utåtriktade verksamhetsdelen har under 2013 varit Öppet Hus. Vi har fått den stora förmånen att vara i närheten av två flyktinghotell som blivit första anhalten för hundratals flyktingar från framför allt Syrien. Barnverksamhet och ungdomar Stommen i barnverksamheten har utgjorts av söndagsskola och Bibelgrupp som löper parallellt med förmiddagsgudstänsten på söndagar. Antalet barn har legat på en stabil nivå av ca tjugo personer och den stora höjdpunkten var återigen sommarlägret som hölls på Drakudden i juli. Uppemot 35 barn deltog och en inspirerad ledarstab såg till att alla trivdes. En annan viktig höjdare har varit Änglafesten som hölls både i april och i november. Änglafesten började som en motkraft till Halloween-helgen men den har så smått blivit ett begrepp som fungerar även vid andra tidpunkter. Änglafest samlar ett flertal barn från icke kyrkvana familjer. I november hade vi ett fyrtiotal barn som var i kyrkan halva lördagen. 16

17 FILADELFIA Som en självklar fortsättning till barnverksamheten har vi ungdomssamlingarna på fredagkvällar. Dessa har fortsatt under ledning av Maria Petterson Hansen. Vissa fredagar har samarbete förekommit med Rörstrand och Tyresö. Ungdomsläger hölls också. En glädjande nyhet var när vi fick döpa tre ungdomar i en av ungdomssamlingarna i november. Öppet Hus Den absolut största utåtriktade verksamhetsdelen har under 2013 varit Öppet Hus. Vi har fått den stora förmånen att vara i närheten av två flyktinghotell som blivit första anhalten för hundratals flyktingar från framför allt Syrien. Två gånger i månaden på söndagskvällar går vi ut och inbjuder dessa vänner att under ett par tre timmar få träffa nya vänner, ha fika, lyssna till sång och tal och avslutningsvis ha möjlighet att ta med sig kläder och skor, samt andlig litteratur och DVD:s på olika språk. Vi har en grupp personer som ställer upp med sina bilar för att hjälpa till med skjutsningen av våra vänner. Snittet av besökare har legat på ca femtio vuxna och ett tjugotal barn. Toppnoteringen låg på hundra vuxna och trettio barn! Förutom den regelbundna verksamheten hade vi International Impact lördagen i september, då Bredäng, Västerort, Patmos och delvis eritreanska församlingen tillsammans med oss i FF anordade Impact-konferensen med Pelle Hörnmark som talare. Flyktingarbetet har ändrat tydligt karaktär sedan vi startade för snart sju år sedan. Nu möter vi nya ansikten från gång till gång. Centria- och Metro hotellen fungerar som slussnings ställen vidare, vilket gör att det är ytterst få som stannar en längre tid. Detta gör varenda söndag till oerhört viktigt tillfälle. Det är kanske enda gången i livet som vi ser de flesta och den stora utmaningen har varit att dela med sig något av Kristi kärlek till dessa hårt prövade flyktingar. Vissa personer har vi kontakt med även efter att de flyttats till andra orter eller andra länder. I Öppet Hus verksamheten har vi ett team på personer med olika ansvarsområden. Stockholm 10 december 2013 Timo Hakkarainen Bergakyrkan Åkersberga Det är med stor tacksamhet och respekt för vad Herren gör i och genom sin församling som vi summerar året Bergakyrkan i Åkersberga är en församling som sjuder av liv och kreativitet. Församlingens mötes och Gudstjänstverksamhet Under 2013 har Roger Arnfjell stått för predikan i stort sett varannan söndag. Därutöver har andra församlingsmedlemmar samt ett antal tillresande predikanter predikat. Första söndagen i varje månad har vi som regel firat nattvard. En handfull hemgrupper har varit aktiva under året. På tisdagskvällar, lördagsmorgnar och söndagsförmiddagar har det varit gemensam bön i kyrkan. Sång och musik Det finns ett rikt sång- och musikliv i Bergakyrkan med flera som är med och på olika sätt bidrar med sina begåvningar i gudstjänsterna. Två lovsångsteam har tagit ansvar för varsin söndag per månad. Därutöver har andra församlingsmedlemmar stöttat upp med solosång eller musik till unisona sånger. I oktober hölls en lovsångsgudstjänst där det gavs tillfälle att lovsjunga Gud med olika musikstilar och olika uttryckssätt. Första advent hölls traditionsenligt en välbesökt gudstjänst där Julens sånger hade en framträdande plats. Barn Bergakyrkan har haft två söndagsskolgrupper under året lilla gruppen för barn mellan 3-8 år och söndagsligan för barn från 9 år och uppåt. Söndagsskolans insamlade pengar har under året gått till fadderbarnet Rama Krishna som bor på ett barnhem i Indien. Sommarfesten hölls på Domarudden den 9 juni. Julfest hölls den 8 december. 17

18 Årsberättelse 2013 Ungdom Ungdomsgruppen har en ganska stor spridning åldersmässigt. Två ledare tillsammans med några av de äldre ungdomarna har hjälpts åt att hålla i ungdomssamlingarna. Under 2013 har man ägnat sig åt bibelstudier, bowling, film, diskussioner, lovsång, bön, lekar mm. Ungdomsgruppen i Bergakyrkan är en livfull grupp full av frågor och funderingar som rör Gud och tro. Äldre I december ordnades en mycket uppskattad lunch för de daglediga där de som passerat 70 år fick en blomma av församlingen. Fastigheten I slutet av april hade församlingen s.k. städfest i kyrkan. Gräsklippning har i huvudsak skötts av servicegrupperna. Därutöver har det vid två tillfällen snyggats till med trimmer runt tomten. Fortlöpande har diverse småreparationer av olika slag gjorts, tillsyn av värmesystemet samt snöskottning vid entréer. Servicegrupper och uthyrning I församlingsgruppen finns sju servicegrupper som sköter städning och servering. De har även hand om mötesvärdskapet. Ca 60 personer deltar i dessa grupper. Lokalerna har varit uthyrda till PRO-kören, den kommunala musikskolan, Kristdemokraterna samt till begravningar och liknande. Församlingsledning Efter att församlingen en tid letts av en ensam ordförande kunde man med glädje välja en lokal ledningsgrupp vid församlingens årsmöte den 17 mars. Ledningsgruppen har sedan arbetat med att etablera nödvändiga rutiner, förbereda för att avskilja nya församlingstjänare samt med rekrytering av ny föreståndare för Bergakyrkan. Ekonomi Bergakyrkan kan glädja sig åt att ha en stabil ekonomi i balans. För detaljer kring ekonomin hänvisas till den ekonomiska redovisningen för Medlemmar Församlingen ökade med 2 medlemmar, och uppgår vid årsskiftet till 126 medlemmar. Hemgångna medlemmar under året är Sture Dalenbring, född 8/6 1935, hembud 19/ och Sigrid Ribon, född 18/9 1912, hembud 15/ Vi lyser frid över Sture och Sigrids minne och väntar på att få mötas på nytt i en bättre värld för vidare rik gemenskap! Vi tackar Herren för den tid vi haft tillsammans. Vi kan konstatera att Herren är god och att han håller sin hand över sin ögonsten församlingen. Herren har ett speciellt syfte med Bergakyrkan. Låt oss fortsätta be och söka Hans vilja och ledning så vi tillsammans får utföra missionsbefallningen mitt i den vardag där Gud har ställt oss. Vi kan konstatera att Herren är god och att han håller sin hand över sin ögonsten församlingen. Herren har ett speciellt syfte med Bergakyrkan. Låt oss fortsätta be och söka Hans vilja och ledning så vi tillsammans får utföra missionsbefallningen mitt i den vardag där Gud har ställt oss. Till slut ett stort tack till var och en för det Du har bidragit med under året som gått. Herren ska rikligen välsigna och belöna dig i den här världen, men också i den kommande. Bergakyrkan Åkersberga 19 december 2013 Mårten Alenklint ordförande 18

19 FILADELFIA Filadelfia Västerort Jag tackar alltid min Gud när jag nämner dig i mina böner jag har hört om din kärlek och din tro, din tro på Herren Jesus och din kärlek till de heliga. Min bön är att vad din tro ger dem skall leda till ökad insikt om allt det goda ni skall få genom Kristus. Din kärlek har varit till stor glädje och tröst för mig, eftersom de heliga är vid gott mod tack vare dig, min broder. Filemon v 4-7 Det har varit ett omvälvande år för vår församling. Men trots allt som skedde i början av året, där pastor Sally Sandberg slutade för att bilda egen församling i Vällingby, har det inte lämnat en församling som försvagats. Tvärtom, även om det fanns många frågor i början, har vi gått stärkta framåt. Förutom ett stort stöd från vår församlingsledning i Rörstrand har vi på många sätt känt Guds närvaro i allt. Det har varit, som det står i ovanstående bibelord, en värme och kärlek mellan ledning och församling. Verksamheten har förändrats något under året. Tisdagarna har blivit bön- och bibelkvällar. Vi samtalar runt ett bibelord och var och en delger av sina tankar till övriga deltagare. Efteråt ber vi tillsammans för både församlingen och de böneämnen vi har med oss. Böneskålen från söndagen är också med. Innan sommaren startades en kvinnogrupp som samlats en gång i månaden för bibelsamtal och bön. Först och främst har det varit församlingens kvinnor men det har även öppet för kvinnor som kommer utifrån som vill delta. Under hösten har vi prövat att servera pannkakor på Spånga Torg några gånger vilket har varit uppskattat av förbipasserande. Meningen är att det ska bli återkommande några gånger i månaden. Finska romska gruppen, Kalegruppen, startade återigen upp en verksamhet under namnet Tro och Ljus till hjälp för hemlösa. Det är ett samarbete med Finska Filadelfia och vår pastor Torbjörn Söder ingår i styrelsen för denna verksamhet. Romska Kalderash har under detta år blivit välsignat på många sätt. Man har haft flera dopförättningar där många ungdomar döpts och dessutom har flera kommit tillbaka till församlingen igen. I september hade vi återigen International Impact tillsammans med några andra enheter i Finska Filadelfia, Västberga. Talare var Pelle Hörnmark. Det var flera nyanlända som inte kunde svenska där men som fick gudstjänsten tolkad till sina språk. Många av dem hade inte varit i någon kyrka förut men var berörda av det som skedde. Bl a av den mat som serverades efteråt och kvällen efter fick man komma tillbaka för utdelning av kläder. Två gånger under hösten har vi haft bibelhelg med besökande pastorer. I oktober kom bibellärare Roine Swensson och talade om ett livslångt lärljungaskap- ett förvandlat liv och i november hade vi besök av pastor Jack-Tommy Ardenfors som talade om den yttersta tiden. Båda bibelhelgerna var mycket uppskattade av församlingen. Under sommaren fick vi ovärderlig hjälp under gudstjänsterna av Filadelfia Rörstrand. Niklas Piensoho och Gunnar Swahn predikade två gånger var och dessutom var Samuel Hector behjälplig med sång och musik från midsommar fram till juli månads slut. Detta var också något som uppskattades av församlingen. Våra äldre i församlingen kan ha svårt att ta sig till kyrkan även om man så gärna vill. Därför har glädjen hos dem varit stor varje gång man fått ett besök, först och främst av pastor Torbjörn Söder. Även på våra äldreboenden blir glädjen stor när en grupp, ledd av vår pastor, åker dit och sjunger för de boende en gång i månaden. Att dessutom få smaka på det hembakade man har med sig gör besöket än mer välkommet. Församlingsledningen har bestått av pastor Torbjörn Söder, kassör Willie Nordlund, pastor Daniel Tan, Katja Gómez och Ingrid Andersson. Sekreterare har varit Susanne Tornell. Ca en gång i månaden har man samlats till församlingstjänarmöte och under våren var även föreståndare Niklas Piensoho med några gånger. Det har dessutom varit församlingsmöte med församlingen ungefär varannan månad under året. För Filadelfia Västerort Torbjörn Söder ordförande 19

20 Antal medlemmar Medlemsadministrationens Årsrapport 2013 för Filadelfiaförsamlingen Stockholm Info medlemmar in/ut Antal Totalt Anteckningar Medlemsantal Revidering I samband med konvertering till nytt program. Inkomna medlemmar 2013 Döpta + 73 Inflyttade + 89 Återkomna Avgångna medlemmar 2013 Hemgångna/Avlidna - 52 Utflyttade Se kommentar nedan. Utträde/Avregistrerade Medlemsantal 31 dec Detta är en nettominskning under 2013 med 35 medlemmar. Kommentar: Den något höga siffran ang utflyttade beror på att Skärgårdskyrkan Värmdö bildat egen församling. Inför församlingsbildandet fanns 86 medlemmar. Till 73 av dessa har, på egen begäran, utfärdats flyttningsintyg till Skärgårdskyrkan. Resterande har överförts till Rörstrand. Box 21055, Stockholm Tel FILADELFIA

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

FILADELFIA STOCKHOLM GUD STHLM. Årsberättelse

FILADELFIA STOCKHOLM GUD STHLM. Årsberättelse FILADELFIA GUD STHLM Årsberättelse 2014 Årsberättelse 2014 Innehåll INLEDNING 3 FILADELFIA RÖRSTRAND 4 Pingstkyrkan bredäng 11 Finska Filadelfia 13 MÄLARÖKYRKAN 15 SÖDERTÖRNKYRKAN 17 PINGSTKYRKAN TYRESÖ

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

Tre dagar om något nytt!

Tre dagar om något nytt! Tre dagar om något nytt! Helgen 16-18 november gästades vi av Stefan Salmonsson, Huskvarna, Mattias Martinson, Göteborg och Åsa Näslund, Jönköping. På fredagskvällen var det Mattias och Åsa som stod för

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM DJUP I HERRENS GODHET Gott nytt år! Första dagen på det nya året besökte jag Credos nyårsläger i Kungälv och morgonsamlingen inleddes med att

Läs mer

FRÅN IDÉ TILL HANDLING

FRÅN IDÉ TILL HANDLING FRÅN IDÉ TILL HANDLING Om att starta barn och ungdomsarbete Tron är bara halva sanningen Utgiven år 2012 av Frälsningsarméns Ungdomsförbund Innehåll Historisk återblick... 4 Nutid... 4 Kårledare eller

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Linköping, Ansgarskyrkan 4 söndag 6 april 2014 Ansgarskyrkan i Linköping, EFS Sverigeavdelning och EFS i Sydöst-Sverige inbjuder till en helgkonferens i samarbete

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM MED SKÖRDEN I SIKTE Psalm 126:5-6 De som sår under tårar skall skörda med jubel. Gråtande går de och sår sin säd. Jublande kommer de och bär sina

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Equmeniakyrkan i Skeppsås Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Senaste På gång i kyrkan Måltidsgudstjänst Vi startar firandet av påsken på skärtorsdagen med en måltidsgudstjänst i Equmeniakyrkan

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

in i värmen jan - april 2011

in i värmen jan - april 2011 Vårens tema in i värmen jan - april 2011 välkommen till korskyrkan! Vi är några hundra personer i olika åldrar och livssituationer som har en sak gemensamt vi tror på Guds son Jesus Kristus och vi har

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Ansgarskyrkan Linköping, 4 söndag 6 april 2014 Öppna möten och seminarier 19.00 Inledningsmöte med nattvardsfirande, predikan av Lars Häggberg, församlingsherde

Läs mer

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013 Församlingsbladet Sätila Hyssna Okt. - Dec. 2013 Vad betyder det att vara en lärjunge? Vi befinner oss nu i gränslandet mellan sommar och höst. Många av oss kan med tacksamhet blicka tillbaka på en ovanligt

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Församlingsblad nr 4B 2009

Församlingsblad nr 4B 2009 Församlingsblad nr 4B 2009 Ett myller av unga som får en personlig tro på Jesus, visar äkta kärlek till varandra och skapar levande hopp för en bättre värld Hej Du håller just nu i handen en folder som

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

ÖRTAGÅRDEN 2015. hösten. www.ortagarden.se

ÖRTAGÅRDEN 2015. hösten. www.ortagarden.se ÖRTAGÅRDEN 2015 hösten www.ortagarden.se Hälsning från ordföranden Det är söndag kväll och det betyder för mig en särskild frid och ro. Jag har idag bland annat fått fira högmässa och träffa goda kristna

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Ett år i Elimkyrkan. Årsberättelse 2013. Elimkyrkan Skövde Baptistförsamling

Ett år i Elimkyrkan. Årsberättelse 2013. Elimkyrkan Skövde Baptistförsamling Ett år i Elimkyrkan Årsberättelse 2013 Elimkyrkan Skövde Baptistförsamling ETT ÅR I ELIMKYRKAN Vi vill berätta om de goda nyheterna om Jesus! När jag ser tillbaka på året som gått gör jag det med stor

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Vincent Ihlberg TJG-konsulent, Salt Barn och unga i EFS Hållands folkhögskola

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Vincent Ihlberg TJG-konsulent, Salt Barn och unga i EFS Hållands folkhögskola INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTBILDNINGEN. 2 KURSUPPLÄGG.. 3 KAMRATSTÖDJARE... 3 UNGDOMSLEDARE. 3 TEAMARE.. 4 EGNA KOSTNADER.. 4 BÖNEBREV... 4 INTERNET.. 4 UTBILDNINGSFÖRSAMLING. 4 TEAMANSVARIG.. 5 HANDLEDNING.

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. september 2015 T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. september 2015 T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D FÖRSAMLINGSBLAD september 2015 P I N G S T K Y R K A N T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D Som lamm in bland vargar I Luk 10 kan man läsa om hur Jesus sände ut sjuttio andra och sände dem två och två

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM Efter ungdomsgruppen... Lärjunge mitt i universitetsvärlden Vi har misslyckats och vi vet inte riktigt varför. Orden kom från en ungdomspastor

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Årets första nyhetsbrev februari 2014

Årets första nyhetsbrev februari 2014 Årets första nyhetsbrev februari 2014 Nu har olika aktiviteter startat upp igen efter julledighet och många har hunnit med årsmöten, där ni som lokal förening tagit beslut om färdplan för framtiden. Byten

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

Gyllene regeln i praktiken

Gyllene regeln i praktiken Gyllene regeln i praktiken www.pingstung.se nyheter Ett material för: Läger Barngrupper Skolklassen Församlingen MATERIAL 1) Affischen: Det är coolt 2) Småkort 10x4cm: Det är coolt 3) T-shirt 4) Knapp

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Mötesplats juni-november 2015 Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Gärdsgatan 16 Tel till exp. 044-21 07 12 www.odalkyrkan.se odalkyrkan@bikab.net

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM Hur når vi Sverige? Text: Jesper Kronhamn Hej! Jag har arbetat för Credo några månader nu och går ofta till jobbet med förväntan och glädje. Det

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-104 66 E-mail: hastenskyrkan@telia.com Hemsida:

Läs mer

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars!

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars! 19 OKTOBER 2012 LARS ENARSON 60 VAR MED OCH GE LARS EN SKRIVAR- STUGA! Lars blir äldre - han fyller 60 inom kort, men arbetar fortfarande intensivt. Han reser, predikar och undervisar, själavårdar, gör

Läs mer

Vill du vara med och älska Vännäs?

Vill du vara med och älska Vännäs? Missionskyrkan Vännäs är en växande gemenskap mitt i samhället. Vi vill fungera som ett andligt hem för alla och har därför ett mångsidigt arbete. Vill du vara med och älska Vännäs? Vi söker PASTOR www.missionskyrkanvannas.se

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Vintern 2014-2015

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Vintern 2014-2015 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Vintern 2014-2015 Vinterhälsning Jag släpper upp rullgardinen när jag väcker barnen klockan sju. Men ingen soluppgång hjälper längre till med uppvaknandet. Ingen sömndrucken

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård Propositioner till distriktsårsmötet 14-15 april 2012 Flämslätt stifts- och kursgård Proposition 2012:1 Verksamhets- och budgetmål för 2013 MED DOPET SOM GRUND Vi vill med Kristus i centrum och dopet som

Läs mer

SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14

SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14 SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14 PÅSKKONFERENS - 17-20 APRIL 2014 - KUNGSPORTEN HUSKVARNA FÖR UNGT FOLK NYFIKNA PÅ VAD PÅSKEN HANDLAR OM 10 ÅR Detta enkla material vill ge ungdomsledare och ungdomsgrupper

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

Barn och ungdomar i kyrka och samhälle i Sverige

Barn och ungdomar i kyrka och samhälle i Sverige Barn och ungdomar i kyrka och samhälle i Sverige Under våren 2012 har metodstödjaren för Barn och Ungdom på Frälsningsarméns programkontor tillsammans med arbetsgruppen för Frälsningsarméns Ungdomsförbund

Läs mer

Visioner for församlings liv och växt. Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde

Visioner for församlings liv och växt. Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde Visioner for församlings liv och växt Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde Språkliga förklaringar Församling=Menighed Bibelordet Jesus säger: Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

Se, din konung kommer till dig!

Se, din konung kommer till dig! Missionskyrkan i Alvesta kommun December 2013 - Februari 2014 (2) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

Läs mer

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Mars Juni 2011 Snö och kyla, tö, halka och is. Denna vinter har vi verkligen fått smaka på båda delarna i fullt måtto. Och än är inte vintern slut.

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer