GUD STHLM. Årsberättelse 2013 FILADELFIA STOCKHOLM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GUD STHLM. Årsberättelse 2013 FILADELFIA STOCKHOLM"

Transkript

1 GUD STHLM Årsberättelse 2013 FILADELFIA

2 Årsberättelse 2013 Årsberättelse 2013 Filadelfia Ännu ett år har gått och det är dags att summera vad som hänt. Det vi söker är inte våra egna insatser och beslut, även om de självklart finns där. Nej, det viktiga vid ett bokslut i en församling är att försöka urskilja vad Gud har gjort. Jesus sade Sannerligen, jag säger er: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser Fadern göra. Vad Fadern gör, det gör också Sonen. Joh. 5:19 Det är vad Fadern har gjort som vi söker när vi ska summera ett år. Vi tror att vår församling har till uppdrag att synliggöra Guds gärningar i människors liv, både genom ord och i handling. När vi blickar bakåt så anar vi att Gud, än en gång, har pekat på orden från Jesus själv: Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Matt. 25:40. Det sociala arbetet har alltid varit en del av Filadelfiaförsamlingens kallelse och så upplever vi att det är fortfarande. Genom Finska Filadelfia har vi under 2013 haft ett stort arbete bland flyktingar. Med värme och inlevelse har pastor Timo Hakkarainen inbjudit nyanlända flyktingar till gemenskap. Ofta har flyktingfamiljerna bara stannat en vecka eller två innan de skickats vidare till andra platser i Sverige. Ändå har Finska Filadelfia visat stor generositet, värme och omtanke mot alla dessa mina minsta. Vi tror att Gud har öppnat denna dörr så att vår församling är det första ansikte som dessa nyanlända flyktingar möter i Sverige. I Tyresö fortsätter arbetet med att ge missbrukare en andra chans. Göran Skog leder ett arbete som med stöd av Second Hand och insatser från Tyresö kommun siktar på att ge människor en väg ut ur missbruk och tillbaka till värdighet och självkänsla. På Rörstrand har våra själavårdare haft fullt upp under året. Behovet av att få någon att samtala med, både om tro och om vardagsproblem, är stort. Ronnie Nordling har troget jobbat för att hjälpa människor i kontakt med någon erfaren själavårdare. Maggan Yderstedt har nästan varje vecka varit tillgänglig för att hjälpa människor att reda ut relationer till myndigheter. Hon har hjälpt människor att fylla i blanketter och ta kontakt med rätt person på olika myndigheter. Varje vecka har ett team av volontärer samlats för att bre mackor, koka kaffe och ge sig ut i stadens parker för att prata med hemlösa och missbrukare. Det handlar både om att visa omsorg om medmänniskor och att försöka motivera till ett annat sätt att leva. På många platser runt om i Filadelfia gör vi insatser för att räcka en hand till dessa mina minsta. Vi tror att det är vår kallelse och inför nästa år anar vi att Gud kommer att leda oss till fler och ännu mer utmanande insatser för att hjälpa människor i nöd. Vi gläds också över utvecklingen i Bredäng. I en multikulturell församlingsmiljö upplever människor ständigt Guds kallelse till både frälsning och dop. Vårt uppdrag är att gå ut och göra alla folk till mina lärjungar. Matt 28:19. Genom Alpha-kurser i Mälarökyrkan, Bergakyrkan, Södertörnkyrkan och Filadelfiakyrkan kan vi på ett enkelt och tydligt sätt förmedla evangeliet till människor som vill ställa frågor och utforska kristen tro. 2

3 FILADELFIA Stockholm Genom konfirmationsarbetet i Södertörnkyrkan och Filadelfiakyrkan har vi under året som gått fått knyta kontakter med många nya familjer och tonåringar. Det som gör att människor väljer att ta steget in i kyrkan och så småningom in i lärjungaskap, handlar nästan alltid om relationer. Det är via grannar, vänner eller släktningar som man får inbjudan att komma till en gudstjänst eller att gå en Alpha-kurs. Lärjungaskap handlar alltid om gemenskap med andra som man kan dela tron med. Jesus säger: Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. Matt. 18:20. Det vi lärt oss än en gång under året som gått är att relationer är nyckel in i församlingen och in i lärjungaskap. Inför nästa år är frågan om gemenskap och relationer en av de mest utmanande frågorna. Hur får vi tid att knyta kontakt med nya människor och hur underhåller vi alla de relationer som vi redan har? Och framför allt: Hur bygger vi vänskap som lockar till lärjungaskap och efterföljelse? En av årets mest uppmuntrande erfarenheter var utvecklingen av Filadelfia 18:00. Under våren startade vi en andra gudstjänst i Filadelfiakyrkan med sikte på unga vuxna men öppen för alla. Under våren gjorde Jenny Fredén ett strålande arbete med att samla människor, skapa arbetsgrupper och dela visionen. När hösten kom kunde vi konstatera att vi inte hade ekonomi att fortsätta den projekttjänst som Jenny haft under våren som gått. Istället blev det Eric Andersson som gick in och axlade ledarskapet för Filadelfia 18:00. Det som sedan hände var mycket uppmuntrande. Istället för att luften gick ur vår andra gudstjänst blev hösten ett verkligt lyft. Vi har mött en församling på mellan unga vuxna i stort sett varje söndag. Vi har också fått vara med om att människor fattat beslut om tro varje söndagskväll! Framför allt var det satsningen på bibelstudier på måndagskvällarna som blev en riktig succé. När Eric bjöd in på söndagskvällen visste han inte om det skulle komma 20 eller 30 personer. Det kom drygt 80! Det enkla bibelstudiet med fokus på Guds ord har en enorm attraktion i sig som vi kommer att fortsätta med under våren. Samma erfarenhet delar man i Bredäng där höstens församlingsbibelskola samlade mer människor än man hade hoppats på. Vi vet att den som har en tro som är rotad i Guds ord kommer att bära frukt. På sidorna som följer kan du läsa om en del av all den verksamhet och alla de möten som vi i Filadelfiaförsamlingen har genomfört under Det är med tacksamhet, både till Gud och till alla trogna ledare, som vi nu lägger ännu ett verksamhetsår till handlingarna. Stockholm i juletid 2013 Niklas Piensoho Föreståndare 3

4 Årsberättelse 2013 Innehåll Filadelfia Rörstrand INLEDNING 2 FILADELFIA RÖRSTRAND 4 Pingstkyrkan bredäng 8 MÄLARÖKYRKAN 10 SÖDERTÖRNKYRKAN 12 PINGSTKYRKAN TYRESÖ 13 Grindtorpskyrkan Täby 15 Finska Filadelfia 16 Bergakyrkan Åkersberga 17 Filadelfia Västerort 19 medlemsstatistik 20 Att hitta geografiskt till Filadelfiakyrkan vid St Eriksplan är inte så svårt. Men hur hittar man till det som är vårt hjärta och updrag? För det är det det handlar om. Vi vill beröra alla i Stockholm med det glada budskapet om Jesus. Vi har olika sätt och metoder för att fullfölja det uppdraget; med utåtriktade gudstjänster, Alpha, konserter, olika media, inbjudan att se vårt slott, språkundervisning för nysvenskar och olika insatser för att göra livet enklare för människor som har det svårt. Det finns en grupp anställda för specifika uppgifter i det uppdraget. Men om det inte vore för alla människor som frivilligt ställer tid och resurser till förfogande skulle Filadelfia aldrig kunna utföra allt det som återspeglas i denna verksamhetsberättelse. Och ändå är detta inte en heltäckande beskrivning. Mycket mer görs än det som beskrivs här. För det vill församlingsledningen säga ett stort tack till alla er som gör detta möjligt! Till detta kommer vårt behov av Guds nåd, Jesu närvaro och den helige Andes kraft. Vi hämtar den kraften i studiet av Guds ord och i bönen, både enskilt, i smågrupper och gemensamma samlingar. Gudstjänster Vår önskan är att ha gudstänster som är lätttillgängliga för så många som möjligt, men alltid vara noga med bibelförankringen. Under året har flera gudstjänstserier genomförts för att ge tid åt att se vad bibeln har att säga till stockholmaren i vardagen. I varje gudstjänst finns det tillfälle att få förbön. Söndag 11 Gudstjänsten klockan 11 är vår huvudgudstjänst som samlar människor med olika bakgrund. Allt fler unga barnfamiljer kommer eftersom vi också har underlättat fysiskt i lokalen för dem. Flera olika lovsångsteam och några körer är med och leder församlingen i bön och tillbedjan. Filadelfia 18:00 Under 2013 har Filadelfia 18:00 etablerats som vår tydliga andra gudstjänst på Rörstrand. Antalet besökare har under året ökat från cirka 60 personer per söndag i början av året till i genomsnitt 160 besökare under slutet av året. Mestadelen av besökarna är 4

5 FILADELFIA En kvinna som gick vår Alphakurs under hösten berättar: Jag ska rekommendera mina vänner att gå kursen. För är man det minsta nyfiken av tro så ska man unna sig detta. Det är så bra för den personliga utvecklingen En man berättar följande: Tack, jag har lärt mig mycket om grunden i kristen tro. Jag kan ärligt säga att alla kan gå Alpha, oavsett vad man tror. En tjej som gick kursen under hösten berättar följande: Jag kände att jag närmade mig kristen tro när jag hörde i föredragen att man inte behöver tro till hundra procent för att kalla sig kristen, utan att man kan prova att tro och lära sig mer på vägen. unga vuxna och även ledarskapet bärs till stor del av yngre medlemmar i vår församling. Förutom gudstjänsterna har vi också startat en kvällsbibelskola på måndagkvällarna där fokus har varit på fördjupning i bibeln. Detta har blivit en riktig succé med 100 deltagare under hösten. Alpha Under 2013 har vi haft 57 deltagare i våra alphakurser. Kursen sträcker sig över sju veckor och sedan erbjuds en uppföljande del på tre veckor. Det är främst två olika typer av människor som väljer att gå vår alphakurs: 1) Andliga sökare utan erfarenhet av kyrkan som hittar till oss genom att någon vän bjuder in dom till kyrkan eller genom våra gudstjänster. 2) Personer som växt upp i en kyrklig miljö men lämnat den och nu vill ge tron en ny chans Under våra kurser har flera deltagare tagit steg mot en tro på Jesus och flera av dem har för första gången börjat kalla sig kristna. Så här beskriver några av årets deltagare sin upplevelse av kursen. Tisdag 13 Varje tisdag kl 13, vår och höst, möts daglediga till Mötesplats Rörstrand. De har levt upp till sitt namn och blivit en mötesplats för många, fyllda av föredrag, gudstjänst, sång och musik, gemenskap. Den mest välbesökta Mötesplatsen under året var när Stefan Claar och kören Solrosorna från Norrköping besökte oss under hösten. Bibelstudium/bön Några böneveckor har arrangerats under året utöver de regelbundna bönesamlingarna på onsdag morgon och söndag kväll. Fördjupning i Guds ord har erbjudits genom bibelstudieserier. En mycket uppskattad bibellärare under året har Anders Sjöberg varit. Under hösten sattes fokus på dessa kvällar på frågor som hör samman med församlingens process kring nya stadgar. Utöver ett inledande studium gavs också möjlighet till samtal, både i små grupper och i storforum. Smågrupp Filadelfia uppmuntrar människor att mötas i mindre grupper för gemenskap och möjlighet till andlig utveckling. En del möts varje vecka medan andra möts med lite längre mellanrum. Många sådana grupper finns runt om i staden. Retreat På Drakudden har det varit 4 retreater under året. Dit får man komma och stanna upp i tystnaden där samtidigt Guds ord är i centrum. Att få stanna upp inför Gud och både möta Honom och sig själv ger styrka mitt i vardagen. Själavårdscenter En grupp av erfarna själavårdare finns tillgängliga för enskilda samtal. Denna verksamhet är öppen för alla. Nya medlemmar Under året har vi haft glädjen att välkomna många nya medlemmar till församlingen. Alla som kommer nya inbjuds till en träff där man får information om församlingens hjärta och verksamhet. De träffarna ger en stor glädje, när vi möter alla härliga människor som väljer att komma med som medlemmar i vår församling. 5

6 Årsberättelse 2013 Barn Barn är inte bara framtiden. Barn är här och nu! Därför vill Filadelfia vid St Eriksplan göra det lätt för barnfamiljer att delta i verksamheten och erbjuda goda mötesplatser där barn får umgås, ha kul och samtidigt finnas i en atmosfär där Gud är självklar. Under hösten startades familjefika varje söndag efter gudstjänsten. Vi startade även en Familjelunch som vi hade vid fem tillfällen. Fokus för luncherna och fikat har varit att bygga gemenskap, att skapa utrymme för familjer att dröja sig så att de hinner lära känna varandra och umgås. 120 barn var med på våra två sommarläger. Under året som gått har barngruppen på söndagar växt med cirka 20%. Öppna förskolan har fortsatt att vara den självklara mötesplatsen för föräldralediga i innerstaden, och för församlingens egna familjer. Vi har fått många tillfällen där att berätta om vilka vi är och vad vi gör som församling för människorna i vår stad. Vi ser att barn kommer till oss från många olika sammanhang. Många av våra egna barn är duktiga på att bjuda med sina klasskompisar och gör det frimodigt. Vårt arbete formas och leds av ett fantastisk ledarteam som har antagit utmaningen att engagera sig regelbundet, många är med varannan vecka för att på det sättet kunna bygga relationer med barnen och ge dem en trygg plats att komma till. Deras engagemang är anledningen till att vi växer. Ungdom Jag minns särskilt en killes tunga steg fram till förbönen under ett av lägrets kvällsmöten. Hans rygg var krökt och blicken sänkt. Vad bönen innehöll vet jag inte men när han vände sig om fanns det en ny glöd i ögonen. Han gick med rak rygg och starka steg fyllda av tro. Varje vecka kommer många ungdomar till oss. Vårt hjärta bultar för att ungdomar ska få möjlighet till en trygg uppväxt, en framtid full av möjligheter och ett persnligt möte med Jesus Krisus. Ungdomstiden är en turbulent tid. Värderingar, trygghet och självbild får sig en rejäl match. Vem vill jag vara? Vart är jag på väg? Hur mycket är jag egentligen värd? Vi gör vårt yttersta för att var och en ska bli sedd, uppmuntrad och utmanad. Se var och en som en individ med egna behov och frågor. Jesus ser och sträcker sig efter varje människa. Ett besök hos oss ska vara uppmuntrande och upplyftande. Jesus lyfte människor han mötte och det strävar också vi efter. Ungdomsarbetet är också utmanande. Vi utmanar till att ta steg i tro, växa i lärjungaskap och göra skillnad i världen. Under 2013 har vi anordnat och deltagit på fem läger. Under några snöiga och intensiva dygn under vecka 9 fick 180 deltagare och ledare vara med om ett oförglömligt läger. Vecka 9-lägret handlar främst om att ta steg, steg i tro. Under året som gått har vi fortsatt att undervisa om dopets betydelse. Vi har fått se ungdomar ta livsavgörande steg i tro och dop. Ett av de största glädjeämnena är det unga ledarskapet som har vuxit fram har varit året då många av församlingens ungdomar hörsammat kallelsen att bära vidare evangeliet och ta ansvar i sin ledaruppgift. Senior Jag minns särskilt en killes tunga steg fram till förbönen under ett av lägrets kvällsmöten. Hans rygg var krökt och blicken sänkt. Vad bönen innehöll vet jag inte men när han vände sig om fanns det en ny glöd i ögonen. Han gick med rak rygg och starka steg fyllda av tro. Jag kommer aldrig mer att åka till Drakudden efter detta. det var så bra så det kan ju aldrig bli lika bra igen. Det var kommentaren av en av de kvinnliga deltagarna efter den Seniordag som anordnades på Drakudden i august. 95 personer fick dela gemenskap, njuta av god mat och delta i en gudstjänst. Många kom i buss och andra i bilar. Cirkla 600 hembesök har gjorts av våra väntjänstare under året förutom besök med julblommor i handen. Väntjänsten är en viktig kontaktlänk för många medlemmar. 6

7 FILADELFIA Guidningar i Slottet En trogen grupp av Filadelfias medlemmar anordnar kontinuerligt guidningar av Rörstrands slott. Guideverksamheten av Filadelfiakyrkan och Rörstrands Slott är en del av Filadelfiaförsamlingens utåtriktade arbete en förlängd arm till människor, som vanligtvis inte besöker vår kyrka. Vid dessa tillfällen får våra guider många möjligheter att berätta om vår verksamhet och tro för de grupper som är med. De uppföljande konserterna vår och advent är mycket uppskattade och välbesökta. Besökarna kommer främst från olika föreninga. Under året har ett 35-tal olika grupper, med tillsammas runt 675 personer deltagit i guidningarna. Musik I gudstjänstlivet ser vi både lovsångsteam, körer, storband, stråkkvartett, manskvartett och solister. Åtta lovsångsteam tjänar i gudstjänsterna, främst på söndagar och Kören Birka Gospel växer i numerär och gemenskap. 200 personer är inskrivna i kören. En ny kör har startats, som går under namnet Nya Kören. Det är en bred och varm församlingskör. DaCapo sjunger främst i Mötesplats Rörstrand men finns också med i andra sammanhang. Utöver gudstjänster arrangeras konserter. Ett sådant arrangemang var En Generös Jul, som också kan ses i TV-Inter Play, som hittas på youtube. Media Radio Rörstrand är en medieröst som hörs av många. Varje förmiddag, måndag till, fredag, finns ett flertal frivilligarbetare i direktsändning med ett varierat programutbud. Till detta kommer flera reprissändningar vid senare tider på dagen, gudstjänsten klockan 11 sänds redigerad över radion. Den gudstjänsten, liksom flera andra offentliga samlingar, sänds över web-tv via församlingens hemsida, Via hemsidan kan man också lyssna till Radio Rörstrands prpgramutbud. Filadelfia finns också på sociala medier som facebook, instagram och twitter. Socialt arbete Vårt sociala arbete bygger på frivilliga insatser där vi genom fältarbete bland missbrukare, luncher för hemlösa, enskilda samtal m.m försöker lyfta människor som hamnat i svåra situationer. Under 2013 har vi sett hur fler volontärer från Filadelfia har klivit in och tagit ett större ansvar för olika delar av vårt sociala arbete, och många berättar om den glädje man upplever att få investera av sin tid och kraft i människor som har det sämre. Styrkan i vårt sociala arbete är våra volontärers engagemang och att vi tydligt räknar med Guds kraft in i alla dom situationer där vi möter utsatta människor. Globalt Men det glada budskapet om Jesus begränsas inte till Storstockholm. Uppdraget gäller hela världen! Under året uppmärksammades det att det var 100 år sedan som det första missionsoffret upptogs i församlingens historia! Mellanöstern hamnade i fokus på ett speciellt sätt när en egyptisk gästarbetare i Libyen blev arresterad för att han misstänktes sprida biblar. Vi hade en relation till hans kristna nätverk och när vi fick reda på att han dött av tortyren i libyskt fängelse var det självklart att ställa upp och hjälpa änkan och de två tonårsbarnen att forma en ny framtid. På kort tid samlade vi in över kronor! Filadelfia har hjärta för världen. Mellanöstern är ett av de områden där vi står i viktiga uppgifter som en del av vårt internationella missionsuppdrag. Vi vill se växande kristna gemenskaper som tar ansvar för sina samhällen med bibelns ord som grund överallt i världen, precis som här i Stockholm. Det görs genom nära relationer till våra systerkyrkor, medverkan i konferenser, ledarträningar och bibelskolor liksom stöd till mediesatsningar och en mängd sociala insatser. Under året avslutade familjen Levander sin missionärstjänst i Tanzania där de arbetat med media. Filadelfia har under hösten deltagit i tre seminarier runt om i världen som arrangerats av PMU. Syftet var att tillsammans med våra samarbetskyrkor planera för olika insatser för att ge enskilda och grupper bättre möjligheter att förändra sin livssituation. Tillsammans med PMU och Läkarmissionen hölls en kväll i december där doktor Denis Mukwege från Panzisjukhuset i DR Kongo medverkade. Stockholm 9 januari 2013 Gunnar Swahn, pastor 7

8 Årsberättelse 2013 Pingstkyrkan Bredäng 2013 har verkligen varit ett år av tillväxt i vår församling. Vi har fått se mycket av Guds goda gärningar och välsignelser mitt ibland oss. Flera personer har genom vårt arbete kommit till tro och blivit döpta. Många har också upplevt andlig förnyelse. Allt fler kommer regelbundet på våra gudstjänster och vi har välkomnat flera nya medlemmar under året. Joakim Davidson var föreståndare för församlingen. Gudstjänstliv Gudstjänstrådet har tillsammans med pastorerna ansvarat för planeringen av våra söndagsgudstjänster. För predikan i dessa ansvarade Joakim Davidson. Tillsammans med honom har Mats Selander och Per-Inge Andersson regelbundet medverkat med förkunnelse. Under juli månad predikade vår sommarpastor Elon Svanell. I maj månad gästades vi av den Indiske predikanten Madan Valvi. Sång och musikliv Lovisa Femrell har under året varit anställd som vår sång och musikledare. Tre musikteam med våra egna medlemmar har medverkat regelbundet i gudstjänsterna. Tina Brandt, Cecilia Carlid, Andrea Femrell och Natalie Sliwo har tagit ett stort ansvar för musiklivet. Utöver dessa har personer ur församlingen och inbjudna gäster medverkat med sång och musik. Bland de senare utmärkte sig familjen Stenbaeks besök. Evangelisation Vi har under året fortsatt att dela ut filmen om Jesus i vårt närområde. Den delas ut i två versioner, en för barn och en för vuxna. Under påsk delades några hundra av filmerna ut som en gåva från församlingen. Kampanjer I september genomfördes ett väckelsemöte, International impact, i Finska Filadelfia, Västberga. Ett samarbete mellan fem av Filadelfias enheter med syftet att nå nya människor. En kulturfest med mat och musik från olika kulturer under lördag eftermiddag och kväll. För de små anordnades ett barnmöte, ansiktsmålning och annat kul. Cirka hälften av de 300 personer som deltog var icke troende. För fjärde året i rad genomförde vi Bredängsjul under advent. Fyra inbjudningsvänliga gudstjänster med julens sång och musik och ett lättillgängligt budskap för den ovane kyrkobesökaren. Församlingens sångare och musiker samt inbjudna gäster sjöng och spelade. Fjärde advent hade vi julbord efter gudstjänsten med mat från fyra världsdelar. Barn Församlingens söndagsskola leddes fram till sommaren av Lisa Hainke. Därefter stod vi utan föreståndare. Ett trettiotal barn deltar varje söndag. Sommartid ordnades aktiviteter för barnen under gudstjänsten under ledning av Tord Larsson. Ungdom Under hösten startades ett tonårsarbete av Tony Pansell och Mats Hainke. Varannan fredag träffas ett tiotal ungdomar för gemenskap, bibelsamtal, bön och roliga aktiviteter. Äldre 2013 har verkligen varit ett år av tillväxt i vår församling. Vi har fått se mycket av Guds goda gärningar och välsignelser mitt ibland oss. Flera personer har genom vårt arbete kommit till tro och blivit döpta. Många har också upplevt andlig förnyelse. Församlingens omsorgsgrupp har tillsammans med pastorerna besökt de som på grund av sjukdom eller svaghet 8

9 FILADELFIA inte kan komma regelbundet till våra möten. Under året har också ett antal jubilarer uppvaktats. Ansvariga var Per-Anders och Kerstin Widén. Bön På onsdagar kl har vi haft bön och gemenskap i vårt kafé lett av Leif Johansson. Onsdagar har vi haft bön och lovsång på arabiska under ledning av Muna Sulaiman och Josef Somo. På torsdagar har vi haft en gemensam bön- och bibelkväll med Patmosförsamlingen. Hemgrupper En viktig del av vår verksamhet är våra hemgrupper. Ansvarig för att samordna och utveckla dessa var under året Ing-Marie Niklasson och Per-Inge Andersson. Lärjungaträning Under tio tisdagkvällar i höst har vi genomfört en församlingsbibelskola med grunderna i tron som fokus. Ett femtiotal deltagare har regelbundet varit med och visat en stor längtan efter ett djupare lärjungaskap. Kvällen innehöll undervisning, fika och gemenskapsstund samt en frågestund i slutet. Joakim Davidson ansvarade för satsningen och undervisade tillsammans med Per-Inge Andersson och Mats Selander. Basgruppen BAS, Bön, Arbete och Samtal. Den består av en grupp daglediga personer i församlingen samt pastorerna, och samlas varje onsdag förmiddag för bön och arbete av praktisk och administrativ karaktär. Sammankallande var Curt Emilsson Mission Under året har vi fortsatt vårt långsiktiga missionsengagemang i Bulgarien, Mellanöstern och Kenya samt till Agape Sverige. I Bulgarien stöder vi pastorerna Plamen, Ognian och Encho. De rapporterar om växande församlingar med många döpta under året som gått. Under sommaren har pastor Encho haft en kampanj i Sunny Beach. Joakim och Per-Inge reste till Bulgarien fem dagar under sensommaren. Alla tre pastorer besöktes och nya kontakter knöts med en pastor i ett slumområde i Jambol. Bland de gudstjänster som hölls utmärkte sig den på stranden i Sunny Beach då Encho och Joakim fick döpa 23 personer. Bredäng är fortsatt ordförandeförsamling för Jordanien- Irak och Syrien med ett samordnande ansvar gällande dessa länder. En landkonsultation samt Land-AU-möten hölls i samband med Nyhemsveckan. Vi har under året utökat stödet till verksamheten som Josef Pansell startade i Kenya. Vi understöder pastor Nemvell samt FPFK-församlingens sociala arbete i slummen i Kibera utanför Nairobi. Andreas Alexandersson har under året varit ordförande i missionsrådet. Fastighet och inventarier Ledningsgruppen har under året fortsatt med arbetet i fastigheten. Bland allt som gjorts kan nämnas att vi färdigställt ljudet i kyrksal och kafé. Vi har köpt in en ny dator för visning av texter och bilder i gudstjänsterna. Ett nytt trumset med tillhörande ljuddämpning samt en basförstärkare och notställ har köpts in. En uppgradering av Elsystemet samt ett utbyte av termostater på radiatorerna har också genomförts under året. I församlingen sker mycket av arbetet genom frivilliga insatser och många av dem i tysthet. Jag vill avsluta med att rikta ett varmt tack till alla som troget ställt upp det gångna året. Med önskan om Guds rika välsignelse över året som ligger framför! Bredäng 12 januari 2014 Joakim Davidson pastor Pingstkyrkan Bredäng 9

10 Årsberättelse 2013 Mälarökyrkan Mälarökyrkan är en av enheterna i Filadelfiaförsamlingen Stockholm. Under året har verksamhet bedrivits på många olika sätt, alltid med målsättningen att vi som församling ska utgöra Kristi kropp på Mälaröarna och förmedla de goda nyheterna om Jesus Kristus. Den verksamhetsplan som finns för Mälarökyrkan synliggör det stora arbete församlingens medlemmar lägger ner. Det finns en enorm kraft när många hjälps åt och det finns ett mål med arbetet. Förändringsarbeten Under 2012 påbörjades ett arbete med målsättning att få grepp om hur Mälarökyrkan uppfattar sig själv och uppfattas av andra. En viktig del i detta arbete har varit den framtidsgrupp som bildades Under 2013 ledde arbetet fram till att vi i maj månad genomförde en NFU-undersökning. Undersökningens resultat gav inga tydliga resultat men visade på några områden som vi redan hade förstått behövde stärkas. Undersökningen gav främst tre insikter. 1. Vi behöver bli bättre på att förmedla allt det positiva som sker. 2. Behovet av en tydligare struktur som på ett bättre sätt uppmuntrar alla frivilliga och stärker insikten om att frivilligarbetet är viktigt och gör skillnad. 3. Stärka de nära relationerna i församlingen. Under hösten inleddes arbetet med att starta fler närgrupper, främst riktade mot alla barnfamiljer. Målsättningen är att vi under 2014 ska få se fyra nya närgrupper i församlingen! Gudstjänst Inte minst under hösten såg vi en positiv trend vad gäller antalet gudstjänstbesökare. Det är främst barnfamiljer som hittar hit, vilket också inneburit ett ökat antal barn i söndagsskolan SMASH. Gudstjänsterna har under stora delar av året följt kyrkoårets teman. Tanken har varit att på så sätt jobba sig igenom trons grunder. Under hösten gjordes dock ett avbrott från kyrkoåret när vi med hela storförsamlingen jobbade med temat Hur hel kan man bli? som utgick från tolvstegsprogrammet. Hösten kom därför att präglas av insikten av allas vår brusten- het och vårt behov av Gud. Under året har församlingen haft följande förkunnare som gäster: Gunnar Swahn, Lena Tellebo, Gustav Jannerland, Daniel Röjås, Charlotte Nordling, Niklas Piensoho, Stig Öberg, Kjell Waern, Pehr Hellberg, Emilia Tellebo, Malin Wennerhult, Elon Svanell, David och Frida Wingren Sång och musik I Mälarökyrkan finns många duktiga sångare och musiker som deltar i gudstjänsterna och övrig verksamhet på olika sätt. Förutom alla enskilda solister har Follow, Barnkören och Centrumkören medverkat under året. Traditionsenligt höll Kaggeholms musiklinje den 15 december sin mycket uppskattade julkonsert i Mälarökyrkan. Birka gospel västs medverkan i gudstjänster och de konserter som genomförts har varit mycket uppskattade. 14 april tillsammans med Pastor Bryant Jones och Ekerö gospel och den 17 nov genomfördes en välgörenhetskonsert som samlade in kr till förmån för Syriens barn. Båda gångerna var kyrkan fullsatt! Mötesplatser Mälarökyrkans café fortsätter vara en mötesplats för lunch och cafégäster och för första gången på många år gav den ett ekonomiskt plusresultat efter målmedvetet arbete av anställda och ansvariga. Under sommaren avslutade Kicki Nyström och Agnes Wessman sina arbeten i cafeét och Pia Narin tog från september över den dagliga driften. Café SUMO är en mötesplats för de stora frågorna med målsättningen att vara ett sammanhang där frågor som tangerar samhälle och tro får plats. Följande ämnen har avhandlats under året: Brev från en förlorad son att hitta hem till tron (Peter Hallström, musiker), Smällen när allting blev svart och vägen vidare (Kent Revedal, företagare och författare), Denis Mukwege en levnadsberättelse (Berthil Åkerlund, författare och journalist), Guds verkstad är större Tolvstegsprogrammet (Harry Månsus, författare och teolog) Andlig fördjupning under mars månad återkom Anders Sjöberg vid två tillfällen med bibelundervisning utifrån temat träd in i påsken. Kyrkans café var fullsatt och den gedigna bibelundervisningen var mycket uppskattad. Under året erbjöds fyra tysta retreater på Drakudden i samarbete med storförsamlingen. Ett antal av församlingens medlemmar var delaktiga i genomförandet och andra tog tillfället att söka stillheten. 10

11 FILADELFIA Församlingshelg på Drakudden 4-6 oktober samlades en stor skara medlemmar till en helg av gemenskap. Under lördagen var fokus på hur vi som församling i en tid av förändringar ska hitta en väg framåt. Vi delar en gemensam tro på Jesus Kristus men både kring värderingar och hur vi beskriver/uttrycker tron finns större skillnader än tidigare. Alpha under hösten skedde en nystart av Alpha med sju deltagare ute på Mälaröarna. Denna gång som ett samarbete med SvK. Själva kursen var förlag på Kyrkornas second hand och flertalet deltagare var även volontärer i KSH. NOLL till HUNDRA under året har Noll till Hundra fortsatt att vara en mötesplats för gemenskap och samtal. Ett speciellt tillfälle var 6 december när Missionsrådet bjöd på mat och inbjöd till samtal kring missionsfrågor. Bönekällan bönens plats i församlingen är alltid viktig och under 2013 fortsatte Bönekällan på fredagarna vara ett tillfälle för bön. Som vanligt inbjöds också församlingen till två böneveckor i januari och augusti. En stor utmaning är hur bönen ska fortsätta stärka i församlingen. Café för funktionshindrade sedan många år inbjuder vi alla gruppboenden på Ekerö till ett café. Detta sker i samarbete med Ekerö församling. Den 17 december avtackades Bengt och Ingeborg Claesson som för 18 år sedan startade detta arbete. Caféet kommer att fortsätta i oförminskad kraft under 2014! Barn och ungdom Under året har Mälarökyrkans söndagsskola SMASH samlat många barn och inte minst under hösten ökade antalet barn påtagligt. De flesta söndagarna var det mellan barn! Vi har också fått se barn från hela Ekerö sjunga med i barnkören HOPE och under en konsert med PERLA. Ungdomsarbetet har genomgått stora förändringar på grund av ett generationsskifte och idag har vi inget fungerande ungdomsarbete, inte heller lyckades vi med att start konfaundervisning. Behovet av att samarbete med hela storförsamlingen är tydligt på detta område. Samtal har också påbörjats med Kommunen och Fabriken, Mälaröarnas centrum för ung kultur, om att hitta ett sätt att tillsammans nå de ungdomar som rör sig i centrum. Besöksgruppen på Svartsjö Arbetet med besöksgrupper på Svartsjöanstalten har fortsatt. För att långsiktigt kunna fortsätta detta viktiga arbete behövs det fler frivilliga till besöksgrupperna. Mission Under året har vi som församling genom bön och gåvor varit med i understöd till följande: Bibelskolor i Afrika, familjen Lindéns på Cypern, pastorsfamiljen Moldakmatov i nordvästra Kina och ett skolprojekt i Shinyanga, Tanzania. Kyrkornas Second hand Den 19 januari öppnades en övervåning och därmed utökades butikens yta till det dubbla. Det blev ett lyft för verksamheten både arbetsmässigt och ekonomiskt! 2013 har inneburit mycket arbete, då verksamheten vuxit, både i butiksyta, antal volontärer, kunder och omsättning. Vi hade även öppet hela sommaren, med några ur volontärgruppen som tillfälligt anställda. Vi har under året haft ovanligt många som valt att avsluta sitt medlemskap, de flesta av dessa har varit inaktiva medlemmar. Samtidigt som det flyttat in ett flertal familjer. Antalet medlemmar har därför minskat från 210 till 200 medlemmar, medan antalet aktiva medlemmar samtidigt ökat. Det är främst barnfamiljer som hittar till församlingen. Vår äldsta medlem, Elna Gustavsson fyllde under hösten hela 105 år! När vi blickar tillbaka på 2013 ser vi ett händelserikt år och många saker att glädjas åt, men också mycket som manar till eftertänksamhet. Precis som under 2012 har vi inte döpt någon till medlemskap i församlingen. Det utmanar oss att inför kommande år söka Gud för att kunna bli allt mer en Kristusdoft för Mälaröarna. Till sist vill jag påminna oss aposteln Petrus uppmaning till de första kristna: Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. 1 Pet 4:10 Vi tackar Gud för hans trofasthet och godhet under Ekerö 12 januari 2013 Samuel Klintefelt, pastor, Mälarökyrkan 11

12 Årsberättelse 2013 Södertörnkyrkan 2013 blev ytterligare ett år med stora förändringar i Södertörnkyrkan. Allt sedan vi invigde kyrkan i början av 2012 har vi ständigt sett nya människor komma till oss. I samband med det nya året 2013 började vi tala om att vi skulle sätta ett mål som vi kallade Dubbelt upp. Det kändes viktigt att sätta ett mål där vi konkret försöker arbeta på att växa som församling och att förverkliga församlingens vision. Att förmedla det goda budskapet om Jesus Kristus till varje person som bor i vårt område på Södertörn. Vårt mål Dubbelt upp Vårt mål är att bli dubbelt så många och dubbelt så bra i allt det vi gör. Dubbelt så många i gudstjänsterna, söndagsskolan, dubbelt så många ledare och dubbelt så många medlemmar, dubbelt så mycket insamlat och dubbelt så bra m.m. Vi tror att det är ett möjligt mål när vi hjälps åt. Vi har haft flera högtidsstunder under året då kyrkan varit välfylld. Inte minst dophögtiden strax före jul då vi fick glädjen att döpa nio stycken i vid samma tillfälle. Ledarsamlingar En del i arbetet att komma vidare och utvecklas har varit våra ledarsamlingar som vi genomfört under året. Det har varit samlingar där flera hjälps åt med undervisningen som vi också integrerar med Pingst ledarutveckling. Vi har tillsammans reflekterat över hur vi kan möta nya besökare och motivera varandra att på olika sätt vara med och bidra så att vi med våra olika förmågor kan skapa en miljö i vilken vi trivs och växer. Vi har vänd oss till församlingens samtliga ledare såsom medverkande i Gudstjänsterna, Barnledare, Smågruppsledare, Råd och styrelser mm. Målet Dubbelt upp har vi inriktat oss på att nå inom varje prioriterat område i församlingen. Växthuset en öppen mötesplats. Vår önskan är att Växthuset skall vara en mötesplats för alla och en plats där det, som namnet antyder, finns möjlighet att växa bla. genom att delta i föreläsningar, konserter, gudstjänster, träning i idrottshallen eller bara genom att mötas över en fika. I slutet av 2013 övertog församlingens bolag VXP AB konferensverksamheten som tidigare drivits av en extern samarbetspartner. Vi har anställt Madeleine Hansson som konferensansvarig och ytterligare tre personer som ska sköta driften av konferensverksamheten. Detta tror vi är ytterligare ett steg i att utveckla verksamheten och skapa ytterligare möjligheter att bjuda in människor till Växthuset. Konserter och Södertörn Gospel För att skapa goda tillfällen att bjuda med vänner till kyrkan har vi haft ett antal konserter med Samuel Ljungbladh, One in Christ med flera. Under året har Södertörn Gospel under ledning av Gladys del Pilar övat regelbundet och framträdd i några gudstjänster och med egen konsert. Det är en öppen kör till vilken vi inbjuder alla som vill sjunga Gospel att vara med. Varje tisdagskväll övar kören som har cirka 80 inskrivna deltagare varav de flesta inte är medlemmar i församlingen. Gudstjänster I samband med det nya året 2013 började vi tala om att vi skulle sätta ett mål som vi kallade Dubbelt upp. Det kändes viktigt att sätta ett mål där vi konkret försöker arbeta på att växa som församling och att förverkliga församlingens vision. Att förmedla det goda budskapet om Jesus Kristus till varje person som bor i vårt område på Södertörn. Gudstjänsten är veckans stora samling som vi arbetar för 12

13 FILADELFIA att utveckla. Under året har vi haft att ha tre olika förkunnare som har delat på förkunnelsen i Gudstjänsterna. Det har varit Roger Stenzelius, Beryl Lindeman och Pehr Hellberg. Sången, musiken och Söndagsskolan är också viktiga delar av Gudstjänsten som vi jobbar vidare med för att utveckla. Stay and Pray En lördagskväll i månaden under hösten har vi haft kyrkan öppen för bön kl Med stilla musik och förebedjare har vi bjudit in den som önskar till en stilla stund och förbön. Det har varit mycket givande och flera som inte är vana att gå till någon kyrka har stannat upp för en stilla stund. LP verksamheten I vår nya kyrka har vi en lokal till vilken vi kan inbjuda missbrukare och personer som har det svårt på olika sätt. Reijo Tiainen är vår sociala pastor och han tillsammans med en grupp volontärer har bjudit på frukost på måndagar och lunch på torsdagar. Det är ett arbete som leder till att människor som har det svårt får hjälp till en drägligare tillvaro och de erbjuds också ett annat liv. Allt sammantaget har lett till att vi under året hälsat ett 50 tal nya medlemmar välkomna varav 18 st genom dop. 25 st har kommit från Gula villan i Trångsund och 8 st med flyttningsbetyg från andra församlingar. Församlingen hade vid årsskiftet 390 medlemmar en ökning med 36 personer. Insamlingarna har också varit goda. Vi har totalt samlat in cirka kr varav cirka kronor till kyrkfonden. Detta är dock preliminära siffror eftersom bokslut ännu inte är klart. Vi tackar Gud för det år som ligger bakom och för de välsignelser han gett. Framtiden Nu är vår bön att ännu fler ska få möta vår Herre och frälsare under det år som ligger framför. Vi fortsätter att jobba med temat dubbelt upp. Det betyder att vi i allt det vi gör har som mål att det ska bli dubbelt så många och dubbelt så bra. Må Herren vara med oss också i detta så blickar vi framåt med Jesu ord till oss i fokus; Mig har getts all makt i himlen och på jorden gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Huddinge 6 januari 2014 Roger Stenzelius, föreståndare Pingstkyrkan Tyresö Barn Barnverksamheten i kyrkan rullar stadigt framåt. På söndagar har vi söndagsskola som nu under höstterminen har bytt namn till Barnkyrkan. Under våren har det varit cirka 5 10 barn varje gudstjänst och under hösten en ökning till st. Under hösten har gudstjänsterna blivit mer barnvänliga där de första 15 min innehåller en familjesång och hemligalådan där barn har fått komma fram och sätta sig på scenen. Det har även byggts en scen nere i serveringslokalen så barnkyrkan har fått en tydligare plats för sina möten. Vi har även haft lite mer speciella söndagar där fokus har varit stor som liten, där både barn och vuxna haft Gudstjänst tillsammans. Början av sommaren var de det årliga barnlägret på Drakudden där ett 30 tal barn var med. Året avslutas med en Julmusikal med barn från samhället som under hösten har träffats och övat. Ungdom 2013 har varit ett intressant år i vårt tonårsarbete. Ett arbete som bestått av ungdomskvällar på fredagar och även från och med hösten ett konfirmationsarbete. Under vårterminen växte ungdomsgruppen till att samla mellan tonåringar varje fredag. När vi avslutade terminen i maj var vi strax över 30 tonåringar samlade, varav majoriteten inte har någon kyrklig bakgrund. I början av september ställde ungdomsgruppen upp ett partytält och ordnade ungdomsaktiviteter på Tyresöfestivalen, något som blev mycket lyckat. Under hösten har vi legat mellan tonåringar i snitt på samlingar som innehållit mycket lek och gemenskap, 13

14 Årsberättelse 2013 men även undervisning och möjlighet till bön och förbön. Under hösten startade vi även upp en konfirmationsgrupp, som bestått av sex killar som möts varje vecka lokalt och vid några tillfällen tillsammans med den stora gruppen. Sammanlagt har 10 ledare varit engagerade i arbetet och gjort ett mycket bra jobb för alla dessa ungdomar. Gudstjänst Varje söndag har vi firat gudstjänst under året, förutom under sommarperioden, då vi valde att ha gudstjänster i vårt café på måndagkvällar istället. Vårens stora tema för förkunnelsen var utifrån serien 100 dagar med Jesus. Något som föll väl ut och togs emot bra. Under påsken satsade vi lite extra med dels en lyckad nattvardsgudstjänst på skärtorsdagen. Och sedan på en påskdagsgudstjänst som var kombinerad med en påskbrunch. Ett särskilt tillfälle att bjuda med sig någon som inte var van med kyrka och kristen tro. Efter sommaren fick vi den stora glädjen att kunna anställa Linnea Israelsson för att arbeta med barn och unga familjer. Tack vare det har vi sett en ökning av antal barnfamiljer i våra gudstjänster under hösten. Mest ökade vi i början av hösten, där vi sett en liten nergång under mitten. Men fortfarande fler än vad vi kunde se i våras. Vi hoppas att den positiva trenden ska fortsätta och växa. Second Hand Second Hand-butiken har 7 anställda (4,65 tjänster) samt ett 60-tal volontärer. Vi omsätter ca 3,7 miljoner kronor varav 1,4 miljoner går till att stödja behov och nödlidande runt om i världen, men också här i vårt eget samhälle Tyresö, genom LP-kontakten. Samarbetet mellan LP och Second Hand är mycket värdefullt. Butiken ger arbetsträning genom kommunens Arbetscentrum och vi får värdefull hjälp med t ex transporter och reparationer av alla slag. I juli slutade vår föreståndare Malin de Leur. Vi är tacksamma att Evy Hellberg var villig att tills vidare gå in och axla ledarskapet med Ingrid Axelsson som biträdande. Ny föreståndare, Helen Sånglöf Norberg kommer i januari Vi har i snitt ca 350 betalande besökare de dagar vi har öppet. Lennart Häggkvist är med oss lördagar som samtalspastor. LP I LP-verksamheten är morgonsamlingarna navet som ger energi och stöd genom bibelläsning och samtal. Att få höra rapporter om att Gud hör bön ger också kraft och tro på framtiden. Under våren startade vi cafékvällar i Pingstkyrkan med livsberättelser, gemenskap och sång. Det var en stor glädje för oss att en av våra besökare kom till tro under hösten och lät döpa sig. På fredagarna har vi haft samtalsgrupp där vi utgått från LP s program Vägen till Livet. I verksamheten ingår personliga utvecklingssamtal samt möten med socialsekreterare från missbruksenheten och försörjningsstöd, samt representanter från Arbetsförmedling och Försäkringskassa där så behövs. 19 personer från Tyresö deltog i LP s sommarläger på Gullbrannagården, och många har även tagit del i andra evenemang som gjorts tillsammans med LP-ABC. Verksamheten har under året bestått i: Arbetsträning med morgonsamlingar 5 dag/v. Totalt ca 1050 arbetsträningspass fördelat på 20 deltagare. Öppet-hus-verksamhet 3 dag/v. 120 besökande samt fältarbete i Tyresö med uppsökande verksamhet. Smågrupp Idag finns 10 smågrupper som samlas varje eller varannan vecka. Några nya grupper har startat under året. Ledarträffar har anordnats för smågruppsledare och ledarna har också deltagit i gemensamma ledarträffar i församlingen. Behovet av den lilla gemenskapen har stor betydelse för individen och vi ser ett ökat intresse för att delta i smågrupper. Vi finns med på storförsamlingens hemsida med information om våra smågrupper och infoblad finns i kyrkan, med kontaktuppgifter för den som vill delta i en smågrupp. Thomas Sidblad och Lasse Olofsson har varit ansvariga för arbetet. Dagledigträff Vi har under årets träffar fått uppleva många högtidsstunder och de gånger vi haft sånger vi minns stunder har varit särskilt uppskattade. Många uppskattade besök har vi också haft under året, däribland Herbert Sandman, Ullrik Johnsson och Annette Carlsson. Våra egna i form av Göran Skoog, Samuel Jonsson, Familjen Häggkvist och Christer o Stefan har också glatt oss med fin sång och härliga vittnesbörd. Lars Grundström som under många år varit ansvarig ledare för dagträffarna fick i början av juni hembud. Vi saknar Lars, han var en trogen broder och vän, vi tackar Gud för de år vi fick ha honom ibland oss och lyser frid över hans ljusa varma minne. Ansvarig har varit Ingvar Hellberg. 14

15 FILADELFIA Grindtorpskyrkan Täby Grindtorpskyrkan befinner sig i en tid full av utmaningar, Täby växer med stormsteg och nya hus byggs vid Täby centrum alldeles intill kyrkan. Frågorna angående framtiden och om att bilda egen församling har präglat liv och verksamhet. Under året har det varit gudstjänster söndagar kl , under sommarmånaderna kl Förutom egna predikanter har flera inspirerande förkunnare medverkat. Under gudstjänsttid så har JOY, för barn mellan 3 10 år, och Kristendomsskolan för barn/ungdomar från 11 år, haft sina samlingar. Ungdomarna har träffats på fredagskvällarna för ett varierat program med aktiviteter och undervisning. Även ungdomar utifrån samhället har kommit och deltagit i samlingarna. Sista torsdagen i varje månad har det varit mycket uppskattade gemenskapsträffar med sång, musik och tal. Flera olika personer från Stockholm med omnejd har medverkat. Några söndagskvällar under året har det varit kvällsmusik med ett varierat program. Elever från Betel folkhögskola har medverkat liksom flera inbjudna sångare och musiker. Grintorpskyrkans kör har haft vår- och julkonsert. Det traditionsenliga Valborgsmässofirandet präglades även denna gång av glädje, vår och en härlig blandning av människor. Manskören gjorde som vanligt ett bejublat framträdande. Mission Under året har flera olika missionärer medverkat i missionsgudstjänsterna. Grindtorpskyrkan har även detta år funnits med i engagemang för olika projekt runt om i världen. ex. Bosnien, Grönland, Wings of Protection, Gakwende och Mission Possible. Året har också inneburit fortsatt engagemang i arbetet med Täby Open, där vi liksom många år tidigare haft ansvar för det Sociala konceptet och samlat in idrottsutrustning för att skicka till Rumänien. Flera av våra egna ungdomar och några vuxna har vid olika tillfällen åkt med till Rumänien för att skapa kontakter där. Sången och musiken är en viktig del i Grindtorpskyrkans verksamhet. Kören med solister har medverkat i flera gudstjänster under året med sång. Även besökande sångare och musiker har medverkat. I början av januari hölls Kyrkornas bönevecka i Täby. Under en vecka besöktes de olika kyrkorna för att berika varandra. Avslutningsgudstjänsten hölls i Danderyds kyrka. Flera olika böneinitiativ har vuxit fram under året, då människor börjat träffas i kyrkan för bön för församlingen och för Täby. Under hela året har det förts samtal angående bildandet av egen församling. Två omröstningar har hållits där resultatet blev majoritet för bildande av egen församling. Personal Flera olika böneinitiativ har vuxit fram under året, då människor börjat träffas i kyrkan för bön för församlingen och för Täby. Grindtorpskyrkans anställda har under året varit; Pastor/föreståndare Charlotte Nordling, 100%. Ungdomspastor Pernilla Bergström, 100%. Pastorerna avslutade sina tjänster i Grindtorpskyrkan under hösten. Stockholm 7 januari 2014 Charlotte Nordling, pastor Sång och musik 15

16 Årsberättelse 2013 Finska Filadelfia Under vårvintern fick vi som församlingsenhet ett oroande besked av hyresvärden: Hyran skulle stiga från första februari 2014 med så gott som 100%. Anledningen var enligt hyresvärden att vi levt under en lång tid med en hyresnivå som ligger klart under den marknadsmässiga. Det har funnits en pågående aktivitet under flera års tid att undersöka andra alternativ till kyrkolokal för FF. Nu intensifierades arbetet och vi kom så långt att vi fann en kyrka i Solna som var till salu. Ledningsgruppen besökte kyrkan ett par gånger och det gavs också möjlighet för medlemmarna att bekanta sig med kyrkolokalen och ge sitt omdöme. Till slut avskrevs dock objektet då vi ansåg att den var för liten och opraktisk för våra behov. Efter samtal med både fastighetsgruppen i Filadelfia och i vår ledningsgrupp, vände vi oss tillbaka till hyresvärden för att försöka få ner hyresförhöjningen på en rimlig nivå. Efter intensiva förhandlingar och med vädjan om förståelse för vår verksamhets art nådde vi till slut ett samförstånd som båda parterna accepterade. Från att hyreshöjningen skulle varit dubbelt upp lyckades vi få ner den till 19%. FF kände stor tacksamhet till Gud även om vi är fullt medvetna om att denna nya hyra kräver ekonomiskt extra engagemang av medlemmarna. Verksamheten har fortsatt med fyra olika tyngdpunkter. Den finskspråkiga verksamheten, svenska möten, ytterligare fokus på barnverksamhet och vårt Öppet Hus-arbete. Finska verksamheten En av höjdpunkterna under året var sommarfestivalen i början på juni. Vi hade besök av av en romsk sångarpastor med två musikanter från Finland som visade hur man lyckas få åhörarna på sin sida. Dynamisk förkunnelse och inspirerad sång och musik var till stor uppmuntran och inspiration. Under året hade vi även andra gästpredikanter som kompletterade FF:s egna pastorer med sin förkunnelse. Vad beträffar predikotemana, hade vi stark fokus på vem Jesus var och är, vad han undervisade och hur han mötte olika människor. Under vårvintern hade vi på onsdagar en lärjungaskola med tio undervisningspass. Vi försökte att lära oss utantill vissa nyckelverser och undervisningsmaterial delades ut till alla deltagare. Kristihimmelsfärdshelgen hade vi rikskonferens för finska pingstvänner som kom från olika delar av landet. Finska pingstvänner i Sverige är ca till antal. Konferensen hölls i Hope Church i Arlandastad. Svenska verksamheten Hållplats Västberga fortsatte under våren med samlingar på söndageftermiddagar en gång i månaden. Efter ett visst koncept under några års tid kom vi till en punkt där ansvariga ville ta en time-out och fundera över fortsättningen. Även om målgruppen och tanken med de svenskspråkiga möten var tydlig, nådde vi inte till vårt mål. Men en ny grupp av ansvariga är på väg att stiga fram och tanken är att komma igång igen i början på Den absolut största utåtriktade verksamhetsdelen har under 2013 varit Öppet Hus. Vi har fått den stora förmånen att vara i närheten av två flyktinghotell som blivit första anhalten för hundratals flyktingar från framför allt Syrien. Barnverksamhet och ungdomar Stommen i barnverksamheten har utgjorts av söndagsskola och Bibelgrupp som löper parallellt med förmiddagsgudstänsten på söndagar. Antalet barn har legat på en stabil nivå av ca tjugo personer och den stora höjdpunkten var återigen sommarlägret som hölls på Drakudden i juli. Uppemot 35 barn deltog och en inspirerad ledarstab såg till att alla trivdes. En annan viktig höjdare har varit Änglafesten som hölls både i april och i november. Änglafesten började som en motkraft till Halloween-helgen men den har så smått blivit ett begrepp som fungerar även vid andra tidpunkter. Änglafest samlar ett flertal barn från icke kyrkvana familjer. I november hade vi ett fyrtiotal barn som var i kyrkan halva lördagen. 16

17 FILADELFIA Som en självklar fortsättning till barnverksamheten har vi ungdomssamlingarna på fredagkvällar. Dessa har fortsatt under ledning av Maria Petterson Hansen. Vissa fredagar har samarbete förekommit med Rörstrand och Tyresö. Ungdomsläger hölls också. En glädjande nyhet var när vi fick döpa tre ungdomar i en av ungdomssamlingarna i november. Öppet Hus Den absolut största utåtriktade verksamhetsdelen har under 2013 varit Öppet Hus. Vi har fått den stora förmånen att vara i närheten av två flyktinghotell som blivit första anhalten för hundratals flyktingar från framför allt Syrien. Två gånger i månaden på söndagskvällar går vi ut och inbjuder dessa vänner att under ett par tre timmar få träffa nya vänner, ha fika, lyssna till sång och tal och avslutningsvis ha möjlighet att ta med sig kläder och skor, samt andlig litteratur och DVD:s på olika språk. Vi har en grupp personer som ställer upp med sina bilar för att hjälpa till med skjutsningen av våra vänner. Snittet av besökare har legat på ca femtio vuxna och ett tjugotal barn. Toppnoteringen låg på hundra vuxna och trettio barn! Förutom den regelbundna verksamheten hade vi International Impact lördagen i september, då Bredäng, Västerort, Patmos och delvis eritreanska församlingen tillsammans med oss i FF anordade Impact-konferensen med Pelle Hörnmark som talare. Flyktingarbetet har ändrat tydligt karaktär sedan vi startade för snart sju år sedan. Nu möter vi nya ansikten från gång till gång. Centria- och Metro hotellen fungerar som slussnings ställen vidare, vilket gör att det är ytterst få som stannar en längre tid. Detta gör varenda söndag till oerhört viktigt tillfälle. Det är kanske enda gången i livet som vi ser de flesta och den stora utmaningen har varit att dela med sig något av Kristi kärlek till dessa hårt prövade flyktingar. Vissa personer har vi kontakt med även efter att de flyttats till andra orter eller andra länder. I Öppet Hus verksamheten har vi ett team på personer med olika ansvarsområden. Stockholm 10 december 2013 Timo Hakkarainen Bergakyrkan Åkersberga Det är med stor tacksamhet och respekt för vad Herren gör i och genom sin församling som vi summerar året Bergakyrkan i Åkersberga är en församling som sjuder av liv och kreativitet. Församlingens mötes och Gudstjänstverksamhet Under 2013 har Roger Arnfjell stått för predikan i stort sett varannan söndag. Därutöver har andra församlingsmedlemmar samt ett antal tillresande predikanter predikat. Första söndagen i varje månad har vi som regel firat nattvard. En handfull hemgrupper har varit aktiva under året. På tisdagskvällar, lördagsmorgnar och söndagsförmiddagar har det varit gemensam bön i kyrkan. Sång och musik Det finns ett rikt sång- och musikliv i Bergakyrkan med flera som är med och på olika sätt bidrar med sina begåvningar i gudstjänsterna. Två lovsångsteam har tagit ansvar för varsin söndag per månad. Därutöver har andra församlingsmedlemmar stöttat upp med solosång eller musik till unisona sånger. I oktober hölls en lovsångsgudstjänst där det gavs tillfälle att lovsjunga Gud med olika musikstilar och olika uttryckssätt. Första advent hölls traditionsenligt en välbesökt gudstjänst där Julens sånger hade en framträdande plats. Barn Bergakyrkan har haft två söndagsskolgrupper under året lilla gruppen för barn mellan 3-8 år och söndagsligan för barn från 9 år och uppåt. Söndagsskolans insamlade pengar har under året gått till fadderbarnet Rama Krishna som bor på ett barnhem i Indien. Sommarfesten hölls på Domarudden den 9 juni. Julfest hölls den 8 december. 17

18 Årsberättelse 2013 Ungdom Ungdomsgruppen har en ganska stor spridning åldersmässigt. Två ledare tillsammans med några av de äldre ungdomarna har hjälpts åt att hålla i ungdomssamlingarna. Under 2013 har man ägnat sig åt bibelstudier, bowling, film, diskussioner, lovsång, bön, lekar mm. Ungdomsgruppen i Bergakyrkan är en livfull grupp full av frågor och funderingar som rör Gud och tro. Äldre I december ordnades en mycket uppskattad lunch för de daglediga där de som passerat 70 år fick en blomma av församlingen. Fastigheten I slutet av april hade församlingen s.k. städfest i kyrkan. Gräsklippning har i huvudsak skötts av servicegrupperna. Därutöver har det vid två tillfällen snyggats till med trimmer runt tomten. Fortlöpande har diverse småreparationer av olika slag gjorts, tillsyn av värmesystemet samt snöskottning vid entréer. Servicegrupper och uthyrning I församlingsgruppen finns sju servicegrupper som sköter städning och servering. De har även hand om mötesvärdskapet. Ca 60 personer deltar i dessa grupper. Lokalerna har varit uthyrda till PRO-kören, den kommunala musikskolan, Kristdemokraterna samt till begravningar och liknande. Församlingsledning Efter att församlingen en tid letts av en ensam ordförande kunde man med glädje välja en lokal ledningsgrupp vid församlingens årsmöte den 17 mars. Ledningsgruppen har sedan arbetat med att etablera nödvändiga rutiner, förbereda för att avskilja nya församlingstjänare samt med rekrytering av ny föreståndare för Bergakyrkan. Ekonomi Bergakyrkan kan glädja sig åt att ha en stabil ekonomi i balans. För detaljer kring ekonomin hänvisas till den ekonomiska redovisningen för Medlemmar Församlingen ökade med 2 medlemmar, och uppgår vid årsskiftet till 126 medlemmar. Hemgångna medlemmar under året är Sture Dalenbring, född 8/6 1935, hembud 19/ och Sigrid Ribon, född 18/9 1912, hembud 15/ Vi lyser frid över Sture och Sigrids minne och väntar på att få mötas på nytt i en bättre värld för vidare rik gemenskap! Vi tackar Herren för den tid vi haft tillsammans. Vi kan konstatera att Herren är god och att han håller sin hand över sin ögonsten församlingen. Herren har ett speciellt syfte med Bergakyrkan. Låt oss fortsätta be och söka Hans vilja och ledning så vi tillsammans får utföra missionsbefallningen mitt i den vardag där Gud har ställt oss. Vi kan konstatera att Herren är god och att han håller sin hand över sin ögonsten församlingen. Herren har ett speciellt syfte med Bergakyrkan. Låt oss fortsätta be och söka Hans vilja och ledning så vi tillsammans får utföra missionsbefallningen mitt i den vardag där Gud har ställt oss. Till slut ett stort tack till var och en för det Du har bidragit med under året som gått. Herren ska rikligen välsigna och belöna dig i den här världen, men också i den kommande. Bergakyrkan Åkersberga 19 december 2013 Mårten Alenklint ordförande 18

19 FILADELFIA Filadelfia Västerort Jag tackar alltid min Gud när jag nämner dig i mina böner jag har hört om din kärlek och din tro, din tro på Herren Jesus och din kärlek till de heliga. Min bön är att vad din tro ger dem skall leda till ökad insikt om allt det goda ni skall få genom Kristus. Din kärlek har varit till stor glädje och tröst för mig, eftersom de heliga är vid gott mod tack vare dig, min broder. Filemon v 4-7 Det har varit ett omvälvande år för vår församling. Men trots allt som skedde i början av året, där pastor Sally Sandberg slutade för att bilda egen församling i Vällingby, har det inte lämnat en församling som försvagats. Tvärtom, även om det fanns många frågor i början, har vi gått stärkta framåt. Förutom ett stort stöd från vår församlingsledning i Rörstrand har vi på många sätt känt Guds närvaro i allt. Det har varit, som det står i ovanstående bibelord, en värme och kärlek mellan ledning och församling. Verksamheten har förändrats något under året. Tisdagarna har blivit bön- och bibelkvällar. Vi samtalar runt ett bibelord och var och en delger av sina tankar till övriga deltagare. Efteråt ber vi tillsammans för både församlingen och de böneämnen vi har med oss. Böneskålen från söndagen är också med. Innan sommaren startades en kvinnogrupp som samlats en gång i månaden för bibelsamtal och bön. Först och främst har det varit församlingens kvinnor men det har även öppet för kvinnor som kommer utifrån som vill delta. Under hösten har vi prövat att servera pannkakor på Spånga Torg några gånger vilket har varit uppskattat av förbipasserande. Meningen är att det ska bli återkommande några gånger i månaden. Finska romska gruppen, Kalegruppen, startade återigen upp en verksamhet under namnet Tro och Ljus till hjälp för hemlösa. Det är ett samarbete med Finska Filadelfia och vår pastor Torbjörn Söder ingår i styrelsen för denna verksamhet. Romska Kalderash har under detta år blivit välsignat på många sätt. Man har haft flera dopförättningar där många ungdomar döpts och dessutom har flera kommit tillbaka till församlingen igen. I september hade vi återigen International Impact tillsammans med några andra enheter i Finska Filadelfia, Västberga. Talare var Pelle Hörnmark. Det var flera nyanlända som inte kunde svenska där men som fick gudstjänsten tolkad till sina språk. Många av dem hade inte varit i någon kyrka förut men var berörda av det som skedde. Bl a av den mat som serverades efteråt och kvällen efter fick man komma tillbaka för utdelning av kläder. Två gånger under hösten har vi haft bibelhelg med besökande pastorer. I oktober kom bibellärare Roine Swensson och talade om ett livslångt lärljungaskap- ett förvandlat liv och i november hade vi besök av pastor Jack-Tommy Ardenfors som talade om den yttersta tiden. Båda bibelhelgerna var mycket uppskattade av församlingen. Under sommaren fick vi ovärderlig hjälp under gudstjänsterna av Filadelfia Rörstrand. Niklas Piensoho och Gunnar Swahn predikade två gånger var och dessutom var Samuel Hector behjälplig med sång och musik från midsommar fram till juli månads slut. Detta var också något som uppskattades av församlingen. Våra äldre i församlingen kan ha svårt att ta sig till kyrkan även om man så gärna vill. Därför har glädjen hos dem varit stor varje gång man fått ett besök, först och främst av pastor Torbjörn Söder. Även på våra äldreboenden blir glädjen stor när en grupp, ledd av vår pastor, åker dit och sjunger för de boende en gång i månaden. Att dessutom få smaka på det hembakade man har med sig gör besöket än mer välkommet. Församlingsledningen har bestått av pastor Torbjörn Söder, kassör Willie Nordlund, pastor Daniel Tan, Katja Gómez och Ingrid Andersson. Sekreterare har varit Susanne Tornell. Ca en gång i månaden har man samlats till församlingstjänarmöte och under våren var även föreståndare Niklas Piensoho med några gånger. Det har dessutom varit församlingsmöte med församlingen ungefär varannan månad under året. För Filadelfia Västerort Torbjörn Söder ordförande 19

20 Antal medlemmar Medlemsadministrationens Årsrapport 2013 för Filadelfiaförsamlingen Stockholm Info medlemmar in/ut Antal Totalt Anteckningar Medlemsantal Revidering I samband med konvertering till nytt program. Inkomna medlemmar 2013 Döpta + 73 Inflyttade + 89 Återkomna Avgångna medlemmar 2013 Hemgångna/Avlidna - 52 Utflyttade Se kommentar nedan. Utträde/Avregistrerade Medlemsantal 31 dec Detta är en nettominskning under 2013 med 35 medlemmar. Kommentar: Den något höga siffran ang utflyttade beror på att Skärgårdskyrkan Värmdö bildat egen församling. Inför församlingsbildandet fanns 86 medlemmar. Till 73 av dessa har, på egen begäran, utfärdats flyttningsintyg till Skärgårdskyrkan. Resterande har överförts till Rörstrand. Box 21055, Stockholm Tel FILADELFIA

ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2011

ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2011 ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2011 Besök: Storgatan 26, Östermalm, Stockholm Post: Styrmansgatan 29, 114 54 Stockholm 08-661 15 81 / 08-665 65 15 info@elimkyrkan.org GUDSTJÄNSTER

Läs mer

MANUEL. månar mångfalden NY DIREKTOR BÖRJAR TILL HÖSTEN UNG INSPIRATION FÖR MISSION I EGYPTEN VÄGEN TILLBAKA TILL MENINGSFULLT LIV

MANUEL. månar mångfalden NY DIREKTOR BÖRJAR TILL HÖSTEN UNG INSPIRATION FÖR MISSION I EGYPTEN VÄGEN TILLBAKA TILL MENINGSFULLT LIV Pingst.se NR n NYHETER n REPORTAGE n UNDERVISNING n RECENSIONER n KRÖNIKOR n FOLK 2 JUNI 2014 NY DIREKTOR BÖRJAR TILL HÖSTEN UNG INSPIRATION FÖR MISSION I EGYPTEN VÄGEN TILLBAKA TILL MENINGSFULLT LIV MANUEL

Läs mer

BÄDDAT. För hemlösa i kyrkans källare ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM

BÄDDAT. För hemlösa i kyrkans källare ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM Pingst.seNR n NYHETER n REPORTAGE n UNDERVISNING n RECENSIONER n KRÖNIKOR n FOLK 1 MARS 2015 ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM NYTT NÄTVERK

Läs mer

Årsberättelse. för Pingstförsamlingen i Karlskrona 2014

Årsberättelse. för Pingstförsamlingen i Karlskrona 2014 Årsberättelse för Pingstförsamlingen i Karlskrona 2014 TRO 2014 TRO Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. (Hebr. 11:1) Ingen människa kan leva utan tro. Tron

Läs mer

Årsberättelse för Pingstförsamlingen i Karlskrona 2012. med Jesus i centrum

Årsberättelse för Pingstförsamlingen i Karlskrona 2012. med Jesus i centrum Årsberättelse för Pingstförsamlingen i Karlskrona 2012 med Jesus i centrum Pingstkyrkan vill vara en kyrka med Jesus i centrum, men också en kyrka i tiden. Det är en utmaning i en tid präglad av individualism

Läs mer

Mission stavas passion

Mission stavas passion Mission stavas passion Mission stavas passion www.missionskyrkan.se & www.smu.se Svenska Missionskyrkan: 08-674 07 00, info@missionskyrkan.se SMU: 08-545 915 30, info@smu.se Box 6302, 113 81 Stockholm.

Läs mer

Kyrkobladet. Barnen ger gudstjänsten värme och liv. Möt Kungälvs egen kommunitet. Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010

Kyrkobladet. Barnen ger gudstjänsten värme och liv. Möt Kungälvs egen kommunitet. Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010 Kyrkobladet Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010 Barnen ger gudstjänsten värme och liv Möt Kungälvs egen kommunitet 1 Kom! Varför kommer ni inte när vi ringer? För några år sedan hörde jag berättas

Läs mer

6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden. EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015

6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden. EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015 vårt budskap EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015 EFS är på gång bland svenskar i London. Foto: AnnaHelena Lindberg. 6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden 7-8 sommarläger

Läs mer

Gilead. Pingst.se. Upplagt för nya människor ACCESS NYTT MATERIAL FÖR UNGDOMSLEDARE ÅRETS RÅDSLAG TOG BESLUT FÖR FRAMTIDEN

Gilead. Pingst.se. Upplagt för nya människor ACCESS NYTT MATERIAL FÖR UNGDOMSLEDARE ÅRETS RÅDSLAG TOG BESLUT FÖR FRAMTIDEN Pingst.se NR NYHETER REPORTAGE UNDERVISNING RECENSIONER KRÖNIKOR FOLK 2 JUNI 2011 ACCESS NYTT MATERIAL FÖR UNGDOMSLEDARE ÅRETS RÅDSLAG TOG BESLUT FÖR FRAMTIDEN Gilead Upplagt för nya människor GÖSTA ÅKERLUND

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande

Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande Diakonins månad 2013 arbetsgruppen för diakonins månad 2013 har bestått av: Inga Johansson, pastor och handläggare temaområde samhälle, Gemensam Framtid Marie

Läs mer

Direkt. Åk på konferens i sommar! Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9. Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7. Nr 3 juni 2011

Direkt. Åk på konferens i sommar! Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9. Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7. Nr 3 juni 2011 Nr 3 juni 2011 Direkt Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9 Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7 Åk på konferens i sommar! 1 INNEHÅLL Sommarläger är mötesplatser för livet 3 Åk på läger i sommar! 4

Läs mer

Årsberättelse. för Pingstförsamlingen i Karlskrona år 2008

Årsberättelse. för Pingstförsamlingen i Karlskrona år 2008 Årsberättelse för Pingstförsamlingen i Karlskrona år 2008 Stolt och tacksam, men inte nöjd. Så skulle man kunna sammanfatta 2008. Församlingen har en levande tro på ett genialiskt budskap, samtidigt önskar

Läs mer

växa nu Nyplantering i Söderköping nr 5 Mer om Kyrkan, Livet och Gud

växa nu Nyplantering i Söderköping nr 5 Mer om Kyrkan, Livet och Gud växa nu Mer om Kyrkan, Livet och Gud Nyplantering i Söderköping SIDAN 6 Man-till-man-metod på fängelset 8 Välljudande vänner i Vännäs 12 Från Scoutliv till Skrotbil 18 nr 5 sept-nov 2009 Det kan vara historiskt,

Läs mer

GLIMTEN. Marieborgskyrkan Västervik. Att växa i bön

GLIMTEN. Marieborgskyrkan Västervik. Att växa i bön GLIMTEN Marieborgskyrkan Västervik Nummer 2 / 2015 Årg. 24 Att växa i bön 7 juni - 6 sept. Lär mig att bedja av hjärtat, inte i afton, men nu. Lär mig att göra din vilja, inte imorgon men nu. Hjälp mig

Läs mer

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år efs mittsverige nummer 3 september 2009 Tema: Att ge vidare Nr 3, september 2009 Mitt i årg 15, Hälsning

Läs mer

I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRK AN OCH SMU OKTOBER 2006. I Missionskyrkan - oktober 2006 1

I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRK AN OCH SMU OKTOBER 2006. I Missionskyrkan - oktober 2006 1 I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRK AN OCH SMU OKTOBER 2006 Svenska Missionskyrkan s 2-4 Offerdag för pastorsutbildning; Mellansvenska distriktet s 5 Helg med drag;

Läs mer

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

Årsredovisning 2011/2012. livets ord

Årsredovisning 2011/2012. livets ord Årsredovisning 2011/2012 livets ord Innehåll pastorn har ordet 4 styrelsepresentation 5 lokala arbetet 6 utbildning: 10 livets ords kristna skola 11 livets ords kristna gymnasium 13 livets ord bibelcenter

Läs mer

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien ULRIKSBERGSKYRKANS 2 NYHETSBREV 2013 Årgång 9 TEMA: VÄXT & FÖRÄNDRING Växt & förändring Ulriksbergskyrkan växer och ställs inför nya utmaningar. Är det vatten eller en omplantering vi behöver nu? Läs vår

Läs mer

Direkt. Tema: Om kraften i evangeliet. Kyrkans tradition vad säger det om oss? Tio talar om tro! ett nedslag i Uppsala Korskyrka. Nr 5 December 2013

Direkt. Tema: Om kraften i evangeliet. Kyrkans tradition vad säger det om oss? Tio talar om tro! ett nedslag i Uppsala Korskyrka. Nr 5 December 2013 Nr 5 December 2013 Direkt Tema: Om kraften i evangeliet Kyrkans tradition vad säger det om oss? LÄS MER PÅ S.6-7 Tio talar om tro! ett nedslag i Uppsala Korskyrka LÄS MER PÅ S.8-9 1 INNEHÅLL Anders Blåberg:

Läs mer

GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION

GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION ÅRSREDOVISNING Möten i ögonhöjd skapar rum för förändring och överbryggar utanförskap. 2014 2 I ÅRSREDOVISNING FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION, ORG.NR 857202-5974 3 4 6 12 16

Läs mer

ANDERS. Sålde allt för att mönstra på missionsskepp EZRA VILL TJÄNA GUD MED ALL SIN KRAFT BIBELNS ESTER MODELL FÖR HÅLLBART LEDARSKAP

ANDERS. Sålde allt för att mönstra på missionsskepp EZRA VILL TJÄNA GUD MED ALL SIN KRAFT BIBELNS ESTER MODELL FÖR HÅLLBART LEDARSKAP Pingst.se NR n NYHETER n REPORTAGE n UNDERVISNING n RECENSIONER n KRÖNIKOR n FOLK 3 SEPT 2014 EZRA VILL TJÄNA GUD MED ALL SIN KRAFT BIBELNS ESTER MODELL FÖR HÅLLBART LEDARSKAP PINGSTRÖRELSEN ÖKAR MED 1

Läs mer

Missionären. Levande Ord i centrum. Fest i dagarna tre. Peter hade änglavakt KONFERENSEN PÅ VÄSTERÄNG EKEBYHOLM. SPECIELLT VÄRLDSBEHOV Den 15 augusti

Missionären. Levande Ord i centrum. Fest i dagarna tre. Peter hade änglavakt KONFERENSEN PÅ VÄSTERÄNG EKEBYHOLM. SPECIELLT VÄRLDSBEHOV Den 15 augusti N R 7 / 8 S O M M A R E N 1 9 9 8 Missionären Tidning för Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige och Svenskfinland KONFERENSEN PÅ VÄSTERÄNG Guds Levande Ord i centrum Glädje, sång och musik, gemenskap,

Läs mer

Cati blev utnyttjad egen pappa

Cati blev utnyttjad egen pappa TRAKTORER FRÅN FALKÖPING GÖR NYTTA I NORDKOREA sid 6 2007 #3 En tidning från PMU InterLife VÄSTSAHARAS UNGDOMAR FÅR MEDIETRÄNING sid 6 NORRLÄNNINGEN SOM LEVER I TVÅ VÄRLDAR sid 18-19 FOKUS: BARNENS RÄTT

Läs mer

Ingen är bara det du ser

Ingen är bara det du ser Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2012 1 Innehåll Nästan som ett hem Nattjouren i Malmö 4 Ingen är bara det du ser Med rätt till lika behandling 6 Äntligen hemma Logi- och stödboende i Lund

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet - Nr 22 - maj 2012 Tema: Nu gör jag något nytt Församlingar som tänker nytt sidan 4 Mission i ny kyrka sidan 7 Ledare Att göra något nytt är inte

Läs mer

LJUS I ÖSTER. En villig men motarbetad evangelist FRI FRÅN DEPRESSION FÖRSAMLING KALLAD TILL VÄRLDEN UNDER I FAMILJEN LATCKO

LJUS I ÖSTER. En villig men motarbetad evangelist FRI FRÅN DEPRESSION FÖRSAMLING KALLAD TILL VÄRLDEN UNDER I FAMILJEN LATCKO LJUS I ÖSTER #1 JANUARI 2015 En villig men motarbetad evangelist TURKIETS OKÄNDA HJÄLTAR BARNBOK SOM ENGAGERAR 50 ÅR BLAND MOTILONER Bruce Olsson berättar LEVT ÖVER Häng med Ljus i Öster till Armenien

Läs mer

Missionären. Guds familj samlad till andlig fest. Äntligen! VÄRLDS- OFFER den 24 juli LÄS MER PÅ S 2!

Missionären. Guds familj samlad till andlig fest. Äntligen! VÄRLDS- OFFER den 24 juli LÄS MER PÅ S 2! N R 7 / 8 S 0 M M A R E N 1 9 9 9 Missionären Tidning för Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige och Svenskfinland SOMMARKONFERENS Guds familj samlad till andlig fest Cirka 600 familjemedlemmar och vänner

Läs mer

Växtkraft. I detta nummer

Växtkraft. I detta nummer Aktuellt från Finspångs Missionsförsamling Årgång 54, nummer 2 Juni - Aug 2012 Växtkraft I detta nummer Inre tillväxt Sid 2 Växtkraft i Finspång Sid 6 En västgöte har kommit till Finspång Sid 7 Bönergårdsprogrammet

Läs mer