PÅ SPANING I VÄLFÄRDEN HUR KAN VI FÖRSTÅ UTMANINGARNA I VÅRA VÄLFÄRDSVERKSAMHETER? KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PÅ SPANING I VÄLFÄRDEN HUR KAN VI FÖRSTÅ UTMANINGARNA I VÅRA VÄLFÄRDSVERKSAMHETER? KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND"

Transkript

1 FOU VÄLFÄRDS NATIONELLA KONFERENS I KARLSTAD DEN 3-4 SEPTEMBER 2015 PÅ SPANING I VÄLFÄRDEN HUR KAN VI FÖRSTÅ UTMANINGARNA I VÅRA VÄLFÄRDSVERKSAMHETER? KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND Välfärd

2 VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD! Intresseföreningen FoU Välfärds årliga konferens 2015 går av stapeln i Karlstad med FoU Välfärd Värmland som värd. I år har konferensen välfärd som tema. Ambitionen med konferensen är att lyfta blicken och betrakta välfärd från olika perspektiv, samt försöka belysa hur vi med utgångspunkt i välfärdspolitik och samhällsförändringar i vår samtid kan förstå framtiden. Konferensen är indelad i fyra teman: Välfärden i ett historiskt perspektiv, Välfärden i ett globalt perspektiv, Välfärden i ett nationellt och regionalt perspektiv samt Välfärden i ett framtidsperspektiv. För de som vill presentera sin verksamhet och sina projekt, finns möjlighet att boka bokbord och/eller ställa upp rollups/posters. Konferensen riktar sig till medarbetare inom FoU-verksamheter men även till politiker, tjänstemän och andra med intresse för välfärdsfrågor. Konferensen äger rum den 3-4 september 2015 på BEST WESTERN Gustaf Fröding Hotell & Konferens i Karlstad. Den årliga konferensen är ett viktigt forum för kunskapsförmedling, dialog och erfarenhetsutbyte. Vår tanke är att vi i år tillsammans skall ge oss ut på spaning, för att om möjligt, förstå de utmaningar som vi står inför i våra välfärdsverksamheter. Vi hoppas att årets konferens blir en stimulerande mötesplats, att ni tar del av det värmländska och kommer att trivas i Karlstad. Vi vill ha din anmälan senast den 15 juni Väl mött i Karlstad!

3 ONSDAGEN DEN 2 SEPTEMBER 2015 Dagen före konferensen ges möjlighet till nätverksträffar på Karlstads universitet mellan kl På plats i universitetets huvudentré kommer en registreringsdisk att finnas för nätverksträffarna och personal som kan svara på frågor och visa väg till lokaler där nätverksträffarna hålls. För de som anländer på onsdagen serveras kl en Värmlandsinspirerad tvårättersmiddag samt kaffe på Hotell Gustaf Fröding. Anmälan till middagen den 2 september görs i anmälningslänken. Deltagande i nätverksträffar anges i anmälningslänken.

4 TORSDAGEN DEN 3 SEPTEMBER 2015 VÄLKOMMEN! Registrering för konferensdeltagare samt fika Öppnande av konferensen JanÅke Hermansson jobbar som kommundirektör i Arvika kommun där han varit anställd sedan 1975 i olika chefsbefattningar. Under närmare 20 års tid jobbade han som socialchef och var även engagerad som sakkunnig i sociala frågor vid dåvarande Kommunförbundet Värmland (nuvarande Region Värmland). Under 90-talet genomförde han tillsammans med en kollega ett antal utbildningar om socialtjänstlagen. JanÅke har också föreläst om krishantering och kvalitetsarbete. Allt sedan FoU Välfärd Värmlands bildande har JanÅke varit engagerad som ordförande. VÄLFÄRDEN I ETT HISTORISKT PERSPEKTIV Välfärden nu och då Bengt Eriksson är socionom, professor i socialt arbete vid Karlstads universitet och professor i psykiskt hälsoarbete vid Høgskolen i Hedmark, Norge. Välfärden i Sverige har byggts upp under drygt 100 år, särskilt intensivt decennierna efter andra världskriget. Under industrisamhällets, modernitetens, glansdagar samverkade flera faktorer till ett fokus på utbyggd välfärd, och socialt arbete spelade en viktig roll. De senaste decennierna finns tecken på samhällsförändringar som sammantaget kan leda till större och mera individualiserad osäkerhet och utsatthet. Socialt arbete i det samhälle som kan skönjas risksamhället kan få delvis nya och förändrade uppgifter, något som ställer krav på politiken, organisationerna och professionerna Paus och påtår

5 VÄLFÄRDEN I ETT GLOBALT PERSPEKTIV Hur påverkas välfärden i Sverige av det som händer i vår omvärld? Foto: Martina Huber/Regeringskansliet Martin Valfridsson är jurist och har en bred kompetens med erfarenhet av statsförvaltning och mänskliga rättigheter. Han arbetar som nationell samordnare för utsatta EU-medborgare. Bland hans uppgifter ingår särskilt att studera hur socialtjänsterna arbetar med bland annat den grupp utsatta personer som tigger på våra gator. Martin ska främja samverkan och sprida goda exempel. Martin berättar om den kartläggning han gjort av socialt utsatta EES medborgare som tillfälligt vistas i Sverige. Han berör frågor om hur välfärden i Sverige påverkas av vad som händer i vår omvärld samt hur omvärlden påverkar välfärden i Sverige Rundabordssamtal LUNCH Lunchbuffé VÄLFÄRDEN I ETT NATIONELLT OCH ETT REGIONALT PERSPEKTIV Vad innebär ansvarsfördelning och samhällsförändringar för välfärden i vår samtid? Strukturens betydelse Hur påverkas välfärden av relationen mellan staten och kommunerna och vilken roll spelar politiken för vår välfärd? Hans Karlsson är direktör och chef för avdelningen för vård och omsorg på SKL. Han menar att vi idag förhåller oss till två parallella perspektiv, dels det lokala självstyret, dels individens direkta beroende av statens välfärdssystem. På senare tid har insikten ökat om att de trygghetstjänster som det allmänna tillhandahåller bäst utvecklas och skapar nytta om de utformas i direkt samspel med den eller dem som tjänsten är till för. Ett uttryck för detta är bland annat politikers ökande intresse och kunskap kring medborgardialog som komplement till de samtal som förs inom de politiska partierna Paus

6 Ekonomins betydelse Vilken betydelse har samhällsekonomin för vår välfärd? Mikael Stigendal, professor i sociologi vid Malmö högskola, har sen mitten av 1980-talet forskat om städers utveckling, ofta genom internationella jämförelser i olika EU-projekt, med utgångspunkt i den grundläggande sociologiska frågeställningen om hur samhället hänger ihop. Mycket av forskningen har genomförts interaktivt i samarbete med olika intressenter. Under de senaste åren har han bl a varit kommissionär i Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö. Han kommer i sin föreläsning att prata om begreppet tillväxt, sambandet mellan tillväxt och välfärd samt vad övergången från en industridriven till en finansdriven tillväxtmodell har fått för konsekvenser för välfärden Fika Betydelsen av integrering Integration i välfärdsstaten eller inkludering i samhällets delar? Jan Inge Jönhill är docent i sociologi vid institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet. Han har under flera år också arbetat med forskning knuten till media och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola. Jönhills forskning är inriktad på organisation och ledning, personalvetarfrågor och inklusion/exklusion (inkl. integration) och kulturell mångfald. Jönhill kommer att tala om hur vi bör förstå problematiken om integration i välfärdsstaten i forskningen och i praktiken. Bland annat ifråga om talet om utanförskap : Vad kan det betyda att vara utanför eller att inte vara integrerad i Sverige, som del av det globala och mångkulturella samhället? Rundabordssamtal och avslutning av dag Årsmöte FoU Välfärd Motioner som ska behandlas vid årsmötet ska vara styrelsen tillhand minst en månad (30 dagar) före årsmötet. Styrelsen skickar ut kallelse till samtliga medlemmar senast en månad före mötet. Välfärd

7 Återhämtning/uppladdning i salongen, poolen, gymmet, relaxen eller naturen Dagen avslutas med en gemensam Värmlandsinspirerad trerätters middag

8 FREDAGEN DEN 4 SEPTEMBER Välkommen till dag 2 VÄLFÄRDEN I ETT FRAMTIDSPERSPEKTIV Hur kan välfärden utvecklas bortom New Public Management? Martin Fransson, ekonomie doktor, och en av författarna bakom boken Tjänstelogik för offentlig förvaltning en bok för förnyelsebyråkrater. Svensk förvaltning framhålls ofta som en internationell förebild. Men Martin Fransson oroas över dagens sätt att styra. Medarbetarna känner att det blivit viktigare att göra på rätt sätt än att göra rätt saker, menar Martin som tillägger att sättet att styra har inspirerats av den så omtalade effektiviteten i tillverkningsindustrin. Varor tillverkas ju bäst genom ett snabbt och standardiserat likagörande, men myndigheter tillverkar inte något. Aktiviteter har därför inget självändamål och likagörande leder sällan till likvärdighet Fika Framtidens välfärd Empati och High Tech Anders Ekholm, vice VD institutet för framtidsstudier, har bred erfarenhet från Regeringskansliet och har utöver Socialdepartementet även arbetat på Finansdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet och Utbildningsdepartementet. Han har framförallt sysslat med utveckling av och analyser med mikrosimuleringsmodeller, bland annat SESIM-modellen där statistiskt representativa individer lever simulerade liv, med demografi, hälsa, arbetsmarknad, utbildning, skatter och transfereringar. Om vi ska kunna öka kvaliteten, möta den åldrande befolkningen och samtidigt hålla kostnaderna i schack, kan vi inte fortsätta att producera vård och omsorg som vi gör i dag. För att klara hälso- och äldrevård år 2050 måste vården gå från sjukvård till riskvård med fokus på att minska risken för att sjukdomar uppstår och att automatisera vården för de som kan, för att få den nödvändiga tiden till de som verkligen behöver Rundabordssamtal

9 SAMMANFATTNING OCH AVSLUTNING AV KONFERENSEN Monica Persson, socialdirektör i Karlstads kommun, sammanfattar årets konferens. Monica Persson, socialdirektör på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Karlstads Kommun sedan 2010, är utbildad socionom och har nyligen avslutat en master i offentligt ledarskap. Monica har arbetat med arbetsmarknadsfrågor, individ- och familjeomsorgsfrågor i 25 år inom kommunal sektor och är sedan några år tillbaka ledamot i styrelsen för FoU Välfärd Värmland. Hon lägger ner mycket arbete och tankemöda på att få till en socialtjänst som arbetar evidensbaserat, med kommunens innevånare i fokus, för en attraktiv och hållbar kommun där människorna känner sig inkluderade i samhällslivet och kan ha en konkret påverkan på de insatser som de blir berörda av. För att uppnå ovan sagda behövs en tät koppling till universitetet och FoU, som utbildare av våra kommande medarbetare och som medskapare av evidensbaserad praktik i socialtjänsten Avslutning och överlämning av stafettpinnen till 2016 års konferens Lunchbuffé alternativt matpaket till hemresan

10 BOENDE Konferensen äger rum på BEST WESTERN Gustaf Fröding Hotell & Konferens i Karlstad. Bokning av hotellrum görs direkt till hotellet. Reserverade rum för konferensdeltagare finns fram till och med den 15 juni 2015, därefter finns rum tillgängliga i mån av plats. Vid bokning av rum uppge koden konferensdeltagare FoU. Priser för konferensdeltagare: Enkelrum 806 kr exkl. moms per natt, inkl. frukost Dubbelrum 960 kr exkl. moms per natt, inkl. frukost Kontaktuppgifter till hotell Gustaf Fröding: Mail: telefon: +46 (0)

11 AVGIFTER Nätverksträff: Tvårättersmiddag: Konferensavgift: Fika till självkostnadspris, debiteras i efterhand. Middag den 2 september ligger utanför konferensen och kostar 308 kr (exkl. moms), debiteras i efterhand. På spaning i välfärden den 3-4 september kr (exkl. moms) per person, debiteras i efterhand. ANMÄLAN Anmälan till konferensen görs senast den 15 juni 2015 via anmälningslänken: Inbjudan och program finns på FoU Välfärds hemsida samt på FoU Välfärd Värmlands hemsida KONTAKTUPPGIFTER Ta gärna kontakt med oss om ni har frågor kring konferensen! Programinnehåll Birgit Häger, föreståndare FoU Välfärd Värmland Administration Madeleine Andersson, administratör FoU Välfärd Värmland Anmälan Konferensenheten på Karlstads universitet

12 FOU VÄLFÄRD VÄRMLAND FoU Välfärd Värmland är en centrumbildning för forskning och utveckling vid Karlstads universitet. Vårt uppdrag är att bidra till en kunskapsbaserad utveckling av socialtjänsten och andra välfärdsverksamheter i Värmland. FoU Välfärd Värmland har tre huvudmän: Värmlands 16 kommuner, Karlstads universitet och Landstinget i Värmland. Centrumbildningen leds av en styrelse vars ledamöter representerar samtliga parter. Antal medarbetare varierar över tid beroende på antal aktuella uppdrag. KONTAKT Birgit Häger, föreståndare Madeleine Andersson, administratör ADRESS Karlstads universitet, FoU Välfärd Värmland, Karlstad WEBB kau.se/fou-valfard-varmland

Funktionshinder i tiden 2011

Funktionshinder i tiden 2011 s n e r fe i t n a d u j b on k ll In Funktionshinder i tiden 2011 Från kollektiv till individ? En konferens om samtid och framtid för personer med funktionsnedsättning, Uppsala Konsert och Kongress den

Läs mer

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7 Justitiedepartementet Enheten för demokratiutveckling, mänskliga rättigheter, folkrörelsefrågor och idrott Enheten för integration och mångfald Alla har rätt. En konferens om mänskliga rättigheter och

Läs mer

SKTFs undersökning om socialchefers roll och ansvar Det behövs en politisk kompass för socialtjänsten!

SKTFs undersökning om socialchefers roll och ansvar Det behövs en politisk kompass för socialtjänsten! SKTFs undersökning om socialchefers roll och ansvar Det behövs en politisk kompass för socialtjänsten! - Socialchefer efterlyser klarare prioriteringar. Oktober 2009 Förord SKTF är fackförbundet för dig

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

PROGRAM Umeå. 19-20 september 2012. Konferens om framtida utmaningar och möjligheter för en attraktiv arbetsgivare! MODERATOR Sara Ekenstedt

PROGRAM Umeå. 19-20 september 2012. Konferens om framtida utmaningar och möjligheter för en attraktiv arbetsgivare! MODERATOR Sara Ekenstedt PROGRAM Umeå 19-20 september 2012 Konferens om framtida utmaningar och möjligheter för en attraktiv arbetsgivare! MODERATOR Sara Ekenstedt VÄLKOMMEN Kompetensförsörjningsfrågan och den kommande generationsväxlingen

Läs mer

Kooperation och alternativa driftsformer

Kooperation och alternativa driftsformer Dokumentation från seminarietillfälle 1 2012 i serien En fredag i månaden kooperativa idéseminarier. Kooperation och alternativa driftsformer Tid: 2012-02-10, kl 12.00 15.00 Plats: Karlstad universitet,

Läs mer

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Mia Hernell-Blomquist FoU-rapport 2013:1 Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till

Läs mer

Välfärdskonferensen 2012

Välfärdskonferensen 2012 Välfärdskonferensen 2012 Nya behov ny välfärd genom samverkan Göteborg den 14-16 november En konferensrapport av Runo Axelsson Susanna Bihari Axelsson 1 INTRODUKTION Den 14-16 november anordnade Samordningsförbundet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget K O M M E K D I T T F Ö N S T E R M O T F R A M T I D E N Strategi Budget Verksamhetsutveckling Försäkring Analys kommek 2014 Framtid malmömässan 20-21 augusti Bokföring Vision Pension Finansiering IT

Läs mer

Ceruts nyhetsbrev. På kurs mot 2020. Cerut får ny Ordförande. Centrum för forskning om regional utveckling Nyhetsbrev nr 2 / 2013

Ceruts nyhetsbrev. På kurs mot 2020. Cerut får ny Ordförande. Centrum för forskning om regional utveckling Nyhetsbrev nr 2 / 2013 Ceruts nyhetsbrev Centrum för forskning om regional utveckling Nyhetsbrev nr 2 / 2013 På kurs mot 2020 Ännu en vårtermin har seglat förbi och jag liksom kollegorna längtar efter sol, värme, glittrande

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDEN FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDEN FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS BOENDEN FÖR ÄLDRE 2015 Strategisk planering och byggnation av attraktiva och behovsanpassade boendemiljöer anpassade till moderna arbetssätt

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

PUFF-projektet i Tomelilla

PUFF-projektet i Tomelilla PUFF-projektet i Tomelilla Projektet för Utveckling av FöräldraFörmågan Samverkan Utveckling Föräldraskap Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Bo bra på äldre dar - en framtidskonferens

Bo bra på äldre dar - en framtidskonferens Bo bra på äldre dar - en framtidskonferens Söker du inspiration att fördjupa eller sätta igång arbetet med bostäder för äldre? Välkommen till en konferens om bostäder och boendemiljöer för framtidens äldre

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande knut: GENOM PARTNERSKAPET OCH ETT STRUKTURERAT SAMARBETE INOM KNUT ÄR SYFTET : att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd

Läs mer

Arbetet mot våld - kunskap, erfarenheter och metoder

Arbetet mot våld - kunskap, erfarenheter och metoder Arbetet mot våld - kunskap, erfarenheter och metoder 21-22 november 2013, Clarion Hotel Stockholm I år är det 15 år sedan kvinnofridsreformen trädde i kraft. Sedan dess har myndigheter och andra aktörer

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter 1. Arbetsintegrerande socialt företagande Definition Definitionen som Tillväxtverket använder och som Regeringen har fastslagit

Läs mer

11 tankar om medborgardialog i styrning

11 tankar om medborgardialog i styrning 2 11 tankar om medborgardialog i styrning Delaktighet Systematik Tydliggör roller Medborgardialog Meningsfull dialog Vinster Viktiga delar Lyssna på alla Frågor för dialog Skilj på perspektiv Risker 11

Läs mer

MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION AND GOVERNANCE (MPA) OFFENTLIGT LEDARSKAP, STYRNING OCH SAMVERKAN

MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION AND GOVERNANCE (MPA) OFFENTLIGT LEDARSKAP, STYRNING OCH SAMVERKAN MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION AND GOVERNANCE (MPA) OFFENTLIGT LEDARSKAP, STYRNING OCH SAMVERKAN MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION AND GOVERNANCE (MPA) OFFENTLIGT LEDARSKAP, STYRNING OCH SAMVERKAN Master

Läs mer

Erik Ullenhag Anna König Jerlmyr Leo Razzak Tor Wennerberg Anna Hollander Poul Perris Jonathan Leman

Erik Ullenhag Anna König Jerlmyr Leo Razzak Tor Wennerberg Anna Hollander Poul Perris Jonathan Leman Mötesplatsen för kvalificerat socialt arbete 12-13 november 2013 Stockholmsmässan Bland talarna: Erik Ullenhag Anna König Jerlmyr Leo Razzak Tor Wennerberg Anna Hollander Poul Perris Jonathan Leman Stina

Läs mer

jämställdhet Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste man göra något åt det.

jämställdhet Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste man göra något åt det. jämställdhet EN TIDNING OM NYTTAN OCH VIKTEN AV EN LÅNGSIKTIG OCH HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING NYAMKO SABUNI: Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

Kallelse till sammanträde med beredningen för äldre och funktionsnedsatta

Kallelse till sammanträde med beredningen för äldre och funktionsnedsatta 2015-02-05 Elin Gottfridsson Närvårdsstrateg Tfn 018-611 30 15 E-post elin.gottfridsson@lul.se Beredningen för äldre och funktionsnedsatta Kallelse till sammanträde med beredningen för äldre och funktionsnedsatta

Läs mer