ANSÖKAN om SM Samarbetsorganen enligt underteckning söker med detta dokument om arrangemanget av 2012 års Svenska Mästerskap i Schack.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSÖKAN om SM 2012. Samarbetsorganen enligt underteckning söker med detta dokument om arrangemanget av 2012 års Svenska Mästerskap i Schack."

Transkript

1 ANSÖKAN om SM 2012 Sveriges Schackförbund Centralstyrelsen Erik Degerstedt Kabelvägen Norrköping Samarbetsorganen enligt underteckning söker med detta dokument om arrangemanget av 2012 års Svenska Mästerskap i Schack. Styrgruppen består av följande personer: Organisatör, sponsorjägare mm Ekonomisk ansvarig och biträdande evenemang/underhållning Värdinna, Media mm. Dataansvarig och funktionär Evenemangsansvarig och funktionär Ansvarig för media, hemsidor och design Bo Berg Pär Fritzberg Maria Berg Andreas Berg Nils-Göran Nilsson Kristina Berg Inför vår ansökan har vi försäkrat oss om lokaler för spelet vid (Hotell Gustaf Fröding) och Kongresslokal i centrala Karlstad med företrädare från kommunen. Vidhängande lunch för delegaterna runt c:a är ok. Detta är redan vid ett godkännande från SSF finansierat. Vid trång sittning tar GF upp till 540 för en rond. För- och eftermiddagsronder behöver därför tillgripas för Klasserna I - IV ev. flera. Rond 1 är tänkt att bli för de högre grupperna i samband med kongressen i centrala lokaler i Karlstad, dels för en större festlighet och större exponering mot media mm., men även för att sänka trycket på lokalerna vid Hotell Gustaf Fröding vid första ronden som spelas samtidigt för de olika grupperna. Samarbetsorganen inom arrangörsstaben har en stabil ekonomi och strävar genom samarrangemanget att uppmuntra nya och gamla ungdomar till deltagande i SM och därigenom få Värmlands nya ungdomsklubbar på goda fötter. Vi har ett antal hotellplatser hos Hotell Gustaf Fröding som kan komma SM-gruppen, huvuddomare, kommentator och ev. någon ytterligare till del. Dessa platser är i dubbelrum och inkl. frukost. Priset för dubbelrum är offererat till 325 kr per person. 9 nätter x 12 personer ger kr. Byte till enkelrum ger en merkostnad på 9 x 170 kr x 2 personer kr per par som byter. Vi har idéer angående kommentator som vi preciserar om vi får arrangemanget, men vi vill gärna ha ekonomiskt stöd för detta från SSF. Vid Kommunledningskontoret, Karlstads kommun har Strateg Per Viker sagt att till 99,5 % säkerhet tar kommunen kostnaden för kongresslunchen och står för ordförande. Vi ämnar dock att i vår formella ansökan till kommunens omvärldsnämnd, om vi får förtroendet, äska om mer än detta. Men Per Viker säger i sitt svarsmail till mig att om det kniper så går det också att ta beslut på delegering. Det ställer oss i en sämre sitts att ansöka om mer än till lunchen och ordf. om vi inte ansöker via nämnden. Slutligen säger han att det bara är att höras av om det är något. Medsänder som bilagor: 1) Offert från Hotell Gustaf Fröding, 2) Ansökningshandling Karlstads kommun. Vi har som arrangörer en mycket god buget med c:a kr redan i sponsring men givetvis ämnar vi arbeta vidare för en god plusbudget när vi får förtroendet att arrangera SM Då 2 av Sveriges stormästare har sitt ursprung här i Värmland så anser vi att det vara ett stort skäl att förlägga tävlingen till Värmland då den inte heller hållits här på länge. Hammaröalliansens ungdomsklubbar, SK Kils Bônner och Värmlands olika Skolschackklubbar genom Ordf. Bo Berg Hammarö SK

2 Karlstad OFFERT Bo Berg / Schack- SM VÄLKOMMEN TILL BEST WESTERN GUSTAF FRÖDING! Framgångsrika arrangemang är ingen slump! Vi har erfarenhet, flexibilitet och engagemang: - vi brinner för det vi gör. Vi kan erbjuda en schackturnering utöver det vanliga under ett och samma tak! För de bilburna har vi över 200 fria parkeringsplatser. Kontakt: Er kontakt: Patrik Mörkfors Bo Berg Best Western Gustaf Fröding Mail: Höjdgatan 3 Tel: KARLSTAD Mobil: Web: Mail: Tel: Fax:

3 OFFERT SCHACK SM MED BOENDE OCH ALLA KONFERENSLOKALER. PLATS: DATUM: ANTAL: Best Western Gustaf Fröding Hotell & Konferens FÖRSLAG 1: 8:e juni- 17:e juni 2012 FÖRSLAG 2: 29:e juni- 8:e juli 2012 Hela hotellet Fredag 8/6 eller Fredag 29/6 08:00 Tillgång till alla konferenslokaler för uppackning. 12:00 Lunch till centralstyrelsen ca: 10 personer 18:00 Middag till centralstyrelsen ca: 10 personer 19:00 Invigning av tävlingen i restaurangen. 21:00 Vickning till centralstyrelsen ca: 10 personer Lördag 9/6 - lördagen 16/6 eller Lördag 30/6 - lördagen 7/6 10:00 Förmiddagsronden startar 13:00 Lunch för de som tillhör eftermiddagsrond 14:00 Eftermiddagsronden startar 15:00 Lunch för de som tillhör förmiddagsronden Restaurangen serverar middagsbuffé & a la carté 19:00 Middag lördag 9/6 till centralstyrelsen ca 10: personer Söndag 10/6 eller Söndag 1/7 12:00 Lunch till centralstyrelsen ca 10: personer Söndag 17/7 eller Söndag 8/7 08:00 Finalomgång 12:00 Lunchbuffé för de som är kvar 14:00 Utcheck av rum

4 OFFERT Specialpris för rum inklusive frukost FÖRSLAG 1 (inklusive moms): Enkelrum: 500kr per person och per natt Dubbelrum: 325kr per person och per natt Trippelrum: 275kr per person och per natt Specialpris för rum inklusive frukost för FÖRSLAG 2 (inklusive moms): Enkelrum: 550kr per person och per natt Dubbelrum: 350kr per person och per natt Trippelrum: 300kr per person och per natt Specialpris för mat FÖRSLAG 1 & FÖRSLAG 2 (inklusive moms): Lunch inkl. loka/lättöl för centralstyrelsen: 75kr per person Middag för centralstyrelsen: 119kr per person Vickning för centralstyrelsen: 75kr per person Lunch inkl. måltidsdryck för deltagare: 95kr per person Middagsbuffé för deltagare: 149kr per person Medhavd dryck accepteras ej.

5 OFFERT Övriga villkor och förmåner: Fria konferenslokaler: Alla konferenslokaler hyrs ut gratis (ord pris ca: kr per dag, totalt över hela vistelsen kr) Fria hotellrum: (dessa läggs i dubbelrum) SM- gruppen 10 personer Kommentatorer 2 personer Domaren 1 person Arrangörsstaben 5 personer Totat: 18 personer med fria rum. Kaffebuffé: Kaffe för självkostnadspris 5kr per kopp, administreras av Bo Berg och betalas i slutet av varje dag i receptionen. Bokningar: Enligt önskemål sköter Bo Berg bokningarna och får information om hur många rum av varje kategori som finns tillgänglig via hotellets bokningscentral. Eftersom ni är privatkunder så sker betalning i förskott alternativt vid ankomst. Vi tillämpar SHR:s avbokningsregler, se bifogad fil Hitta hit! Taxi från tågstationen tar ca: 7-10 min. Buss från Drottninggatan* eller Stora Torget* Ta stadsbuss Nr 4 mot Norra Korppkär och stig av vid hållplats Gustaf Fröding. Det tar ca 15 min. * (2-5 minuters gångväg från tågstationen). Offerten är giltig fram till onsdag den 31:a augusti 2011.

6 sid 1 (3) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse Per Wiker, Bidrag från Omvärldsnämnden, Karlstads kommun Policy för vad omvärldsnämnden ger bidrag till Karlstads kommun får via omvärldsnämnden mängder av bidragsansökningar av olika karaktär och storlek. Omvärldsnämnden har beslutat att anta följande policy för bidrag: Omvärldsnämnden beslutar om bidrag i samband med större arrangemang i Karlstad. Förutsättningen är att arrangemanget är av riks- eller internationell karaktär, samt att det skall vara av sådan dignitet att nämnden bedömer att det ligger ett tydligt marknadsföringsvärde, eller annat som omvärldsnämnden bedömer utgöra ett mervärde för Karlstad, att lämna ett bidrag till evenemanget och eventuellt delta med representant för kommunen. Blankett som de som söker bidrag ska fylla i Bidragsansökningarna ser naturligtvis väldigt olika ut, men gemensamt för många är att de är ofullständiga - de saknar kontaktuppgifter och inte sällan övrig tillräcklig information för att omvärldsnämnden ska kunna fatta beslut om bidrag. Detta innebär en hel del merarbete för kommunen. Redovisningsenheten vill dessutom veta till vilket konto bidraget ska betalas, vilket sällan finns angivet. Därför finns numera en enkel mall, som alla som söker bidrag från omvärldsnämnden ska fylla i. Till detta följer även en handledning för ansökan, med information om vad själva ansökan ska innehålla för att omvärldsnämnden ska kunna bedöma om man villkoren uppfylls för beviljande av bidrag. Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32, Stadshuset Tel: Fax: E-post: Org.nr: PlusGiro: Bankgiro:

7 sid 2 (3) Obligatoriska uppgifter i ansökan om bidrag från omvärldsnämnden Omvärldsnämnden beslutar om bidrag i samband med större arrangemang i Karlstad. Förutsättningen är att arrangemanget är av riks- eller internationell karaktär, samt att det skall vara av sådan dignitet att nämnden bedömer att det ligger ett tydligt marknadsföringsvärde, eller annat som omvärldsnämnden bedömer utgöra ett mervärde för Karlstad, att lämna ett bidrag till evenemanget och eventuellt delta med representant för kommunen. För att omvärldsnämnden ska kunna besluta om bidrag, ska följande uppgifter ingå i ansökan. Om ni redan lämnat uppgifter, behöver ni inte göra någonting men om något saknas ber vi er komplettera er ansökan med dessa. Beskrivning av arrangemanget Vad är det för arrangemang som bidrag söks för? Är arrangemanget rikstäckande/internationellt? Deltagare: - hur många deltagare beräknas? - vilka är deltagarna? Totalbudget för arrangemanget Hur ser arrangemangets budget ut som helhet? Totala kostnader, andra finansiärer, egen insats? Vad söker ni bidrag för från omvärldsnämnden? Middag? Lunch? Buffé? Annat? Till hur många personer? Beräknat pris per person. Sökt belopp. Motivering Beskriv värdet för Karlstads kommun - motivet till att omvärldsnämnden ska ge bidrag till arrangemanget, utifrån policyn ovan. Representation Önskar ni att någon från kommunen medverkar? I så fall, vilken roll ska han/hon ha? (exempelvis prisutdelare, hälsa välkommen, avslutning, middagsvärd). Skickas till: Karlstads kommun Omvärldsnämnden Karlstad

8 sid 3 (3) Kompletterande uppgifter vid ansökan om bidrag från omvärldsnämnden, Karlstads kommun Omvärldsnämnden beslutar om bidrag i samband med större arrangemang i Karlstad. Förutsättningen är att arrangemanget är av riks- eller internationell karaktär, samt att det skall vara av sådan dignitet att nämnden bedömer att det ligger ett tydligt marknadsföringsvärde, eller annat som omvärldsnämnden bedömer utgöra ett mervärde för Karlstad, att lämna ett bidrag till evenemanget och eventuellt delta med representant för kommunen. Uppgifter om sökande Organisation/förening: Organisationsnummer: Adress: Postadress: Plusgiro/Bankgiro: Kontoinnehavare: Webbplats: Kontaktperson, namn: Telefon Mobil E-post Har annat bidrag sökts från Karlstads kommun för detta arrangemang/evenemang? * Nej Ja, från.. * Om felaktiga uppgifter lämnas, kan bidraget senare komma att omprövas och återkrävas. Ifylld blankett skickas till: Karlstads kommun Omvärldsnämnden Karlstad

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE. 28-30 oktober 2013

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE. 28-30 oktober 2013 20 LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 28-30 oktober 2013 Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Skolforum 2013. Deadlines 3 För fullständig information besök www.skolforum.com Beställ

Läs mer

ISM 2015 VI OCH VÅRA BOKARE

ISM 2015 VI OCH VÅRA BOKARE VI OCH VÅRA BOKARE Utförd av: RESURS för Resor och Turism i Norden AB Januari 2015 På uppdrag av: Informus Resurs för Resor och Turism i Norden AB 1 Vi och våra bokare Syfte Syftet med denna lilla undersökning

Läs mer

Lathund för utställare

Lathund för utställare Lathund för utställare Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Bilar som jobbar 2013. Deadlines 3 För fullständig information besök www.bilarsomjobbar.se Beställ till montern

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE TRÄDGÅRDSMÄSSAN 20-23 MARS 2014

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE TRÄDGÅRDSMÄSSAN 20-23 MARS 2014 LATHUND FÖR UTSTÄLLARE TRÄDGÅRDSMÄSSAN 20-23 MARS 2014 Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar 2014. Deadlines 3 För fullständig information

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 06 Sammanträdesdatum 2015-02-20 Sidan 1 av 3 Teknologkårens fullmäktige Förslag till beslut om ny policy 16. Policy för

Läs mer

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser.

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Att boka konferens En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Konferenser, möten och andra sammankomster är en förutsättning för att företag och medarbetare ska kunna utvecklas,

Läs mer

Guide för studiebesök i Bryssel

Guide för studiebesök i Bryssel Guide för studiebesök i Bryssel Småland-Blekinges Brysselkontor 2014 Småland Blekinge Rue du Luxembourg 3, 1000 Bryssel, Belgien +32 (0) 025 015 360 Innehåll 1. EXEMPEL PÅ TIDSRAM... 3 2. INFÖR RESAN...

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE. 21 23 NOVEMBER 2014 nordens största mässa för foto och fotografering

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE. 21 23 NOVEMBER 2014 nordens största mässa för foto och fotografering LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 21 23 NOVEMBER 2014 nordens största mässa för foto och fotografering Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Fotomässan 2014. För fullständig information

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Föreningen Totalskidskolan

Föreningen Totalskidskolan Föreningen Totalskidskolan Gästinformation 2012/2013 26 år av skidglädje! www.totalskidskolan.se Stöd föreningen Totalskidskolan - bli medlem! Totalskidskolan är en ideell förening grundad 1987. Vi jobbar

Läs mer

Föreningen Totalskidskolan

Föreningen Totalskidskolan Föreningen Totalskidskolan Gästinformation 2011/2012 25 år av skidglädje! www.totalskidskolan.se Stöd föreningen Totalskidskolan - bli medlem! Totalskidskolan är en ideell förening och under säsongen fyller

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE LATHUND FÖR UTSTÄLLARE Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Skolforum 2014. Deadlines 3 För fullständig information besök www.skolforum.com Beställ till montern Marknadsföring

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE LATHUND FÖR UTSTÄLLARE Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Gymnasiemässan 2013. Deadlines 3 För fullständig information besök www.gymnasiemassan.nu Beställ till montern

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 2014 Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Gymnasiemässan 2014. För fullständig information besök www.gymnasiemassan.nu Deadlines 3 Beställ till montern

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 12 16 FEBRUARI 2014

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 12 16 FEBRUARI 2014 LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 12 16 FEBRUARI 2014 Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Antikmässan 2014. Deadlines 3 För fullständig information besök www.antikmassan.se Beställ

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE LATHUND FÖR UTSTÄLLARE Stockholm 2 5 okt Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Hem & Villa Stockholm 2014. För fullständig information besök www.hemochvilla.se (välj Stockholm)

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE LATHUND FÖR UTSTÄLLARE Vi ses på Stockholmsmässan! Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på MC Mässan 2015. För fullständig information besök www.mcmassan.se Deadlines 3 Beställ

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö Seniorkapital Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

Varför?? Dimmastyrelsen

Varför?? Dimmastyrelsen Varför?? LTH har under en längre tid bara varit en liten plutt på studentkartan i Sverige, den anrika traditionen DIMMA existera inte längre och alla vandra runt i en dyster misär och undra när alla roliga

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer